keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

Tähtisymbolista ja uudesta eksoduksesta


* Kirkas tähti on vanhurskaitten Jumalan palvelijoiden symboli
* Daavidin tähti ei ole alkuperäinen juutalaisuuden symboli, eikä se löydy Raamatusta 
* Paholainen voi eksyttää tähden pois radaltaan, jolloin se putoaa alas ja sammuu
* Juutalaisista tuhoutui kolmasosa holokaustissa, mistä olisi pelastunut noudattamalla Israelin Jumalan käskyä muuttaa luvattuun maahansa
* Eksodus tulee toistumaan toistumaan entistä suuremmalla Jumalan voimalla
* Kristilliset symbolit vaakunoissa ja lipuissa

* Suomen ja Israelin välinen läheinen yhteysTotuus loistaa kuin kirkas tähti

Kirkas aamutähti
Raamattu on tarkkaa kertomusta miten asiat ovat. Raamatussa on myös vertauksia ja Jumala käyttää erilaisia symboleja ilmaisemaan lukijalle erilaisia asioita. Raamattu yleensä kertoo, milloin kyseessä on vertaus. Tavallinen virhe on ymmärtää Raamatun asiat vertaukseksi silloin, kun kyseessä ei ole vertaus. Jos ihminen ei kykene hyväksymään jotain kohtaa Raamatusta, niin hän lähtee torjumaan lukemaansa selittämällä tekstin olevan vertauskuva. Tätä pitää varoa.

Mutta kun Raamattu kertoo, että nyt oppikaa vertauksesta, niin on hyvä herkistyä, miten vertauksen opettavat. Tässä artikkelissa käydään esimerkinomaisesti läpi eräitä kuvasymboleja, jotta opimme analysoimaan sitä, miten Raamatussa on ilmaistu asioista.

Raamatussa käytetään runokieltä esimerkiksi Laulujen laulussa. Runot ja laulut ilmaisevat Jumalan tunteita. Laulujen laulussa on käytetty paljon Israelin luonnon kasveja vertauksina. Raamatun kirjoittamisen aikana israelilaiset tunsivat maansa kasvit ja tiesivät, mitä joku kasvi symboloi. Ennen Laulujen laulun lukemista onkin syytä opiskella nämä kasvit. Tästä asiasta on lisää tässä artikkelissa.

Raamatussa on kylväjävertaus, jota voisi kutsua vertausten vertaukseksi. Tämän vertauksen kohdalla Yeshua (Jeesus) kertoi, miksi hän opettaa vertauksilla. 

Matt. 13:10-16 (1933/38): "Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?" Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.' Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat."

Ihmisen tulee olla aktiivinen, ahkera, viitseliäs ja oma-aloitteinen, jotta Jumala voi auttaa ihmistä ymmärtämään vertauksia ja symboleja. Se joka oveen kolkuttaa, niin sille Jumalan avaa Sanansa.

Luuk. 11:10-11: “Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa?” 

Jotta Raamattua ymmärtää oikein, tulee ottaa huomioon, millainen oli sen ajan yhteiskunta. Ihmisillä ei ollut televisiota, ei nettiä, ei halpoja kirjoja, mutta heillä oli luonto, sen kasvit, eläimet, maisemat, värit, luvut, ihmisten tavat ja elinkeinot. Raamatun symboliikka liittyy nimenomaan niihin asioihin, mitä sen ajan ihmiset ymmärsivät. Monet vertauksista liittyy siihen, mitä tapahtuu lampaita paimennettaessa, maata viljeltäessä, ruuanlaitossa yms. Laulujen laulu käyttää symboleina Israelin yleisimpiä kasveja, jotka on esitelty artikkelissa: "Laulujen laulu - Israelin luonnon ylistys".

Kirkkaus on pyhyyttä

Raamattu puhuu Jumalan kirkkaudesta. Monet ymmärtävät asian tarkoittavan häikäisevän kirkasta valoa. Kirkkaus on voimakasta valoa, mikä on pimeyden vastakohta. Kirkkaus on pimeyttä vahvempi voima, sillä kirkkaus valaisee kaiken. Kirkkaus kuvaa Jumalan pyhyyttä (3. Moos. 19, 1. Piet. 1:13-22).

2. Aik. 7:1-3: "Kun Salomo oli päättänyt rukouksensa, taivaasta iski tuli, joka söi polttouhrit ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Papit eivät voineet mennä temppeliin, sillä se oli täynnä Herran kirkkautta. Kun israelilaiset, jotka seisoivat kivetyllä esipihalla, näkivät tulen ja näkivät Herran kirkkauden laskeutuvan taivaasta temppelin päälle, he kumartuivat kasvoilleen ja rukoilivat ja ylistivät Herraa: "Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa."

Hes. 43:5-7: "Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin. Joku puhutteli minua, ja minä kuulin sen äänen tulevan temppelistä -- mies seisoi yhä minun vieressäni. Ääni sanoi minulle: "Ihminen, tämä on minun valtaistuimeni sija ja koroke minun jalkojeni alla. Täällä minä olen asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti."

Ps. 24:8-10: "Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot!.."

Kun Raamattu puhuu Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) kirkkaudesta, se tarkoittaa Hänen vanhurskauttaan ja pyhyyttään, joka ilmenee Jumalan tahdon mukaisina tekoina. Pimeys ei ole Jumalan kuva, koska se tekee syntiä ja vastustaa Jumalaa. Kirkkaus on sitä, mitä Jumala on. Yeshua HaMashiach on yhtä Taivaan Isän kanssa ja tekee Taivaan Isän tekoja. Sen takia Hän on maailman valo ja valon valtakunnan Kuningas. Joka noudattaa Hänen esimerkkiään, loistaa kuin kirkas lamppu.

Joh. 8:12: "Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."

Sananl. 6:23 (1933/38): "Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie..."

Ps. 119:105: "Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani."

Ef. 5:8-9 (RK): "Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kai­kenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena."

Kol. 1:12-14: "Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto."

Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) antama oma esimerkki ja opetus ovat täydellistä kirkkautta. Jos joku elää kuten Yeshua eli, hän toimii aina oikein. Jos joku elää toisella tavalla, se ei ole kirkkautta, vaan voi olla jopa synkkääkin pimeyttä. Paavali kehotti hylkäämään pimeyden teot ja pukemaan ylleen Kristuksen. Vanhurskaat teot ovat valkeuden aseita.

Juudan Leijona, Kirkas Aamutähti
Hepr. 1:1-3: "Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla."

Room. 13:12-14: "Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan."

Kun elää, kuten Yeshua HaMashaich eli, loistaa muille kirkkautta. Muut eivät voi olla huomaamatta sitä kirkkautta, mitä tulee pyhän elämän vanhurskaista teoista. Hän on valo pimeässä maailmassa, joka näkyy kaikkialle kuin lamppu yöllä.

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

3. Moos. 19:1-4, 37: "Herra sanoi Moosekselle: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...     ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Matt. 5:14-16: "Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa."

Maailman ajan lopulla on sadonkorjuu, jolloin pellon vilja leikataan. Vanhurskaasti elävät voittavat perintöosuuden Taivasten Valtakunnasta. Syntiä tehneet ovat kuin se kelvoton rikkavilja, joka kootaan kasoiksi ja laitetaan palamaan ikuisesti kestävään tuleen. Hyvän viljan ympäriltä puhdistetaan rikkavilja ja puhdas jäännös loistaa pyhää kirkkautta kuin aurinko.

Matt. 13:37-43: "..Mies, joka kylvi hyvää siementä, on Ihmisen Poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja niitä, jotka ovat paholaisen vallassa. Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on saatana, elonkorjuu on maailman loppu, ja korjuumiehet ovat enkeleitä. Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko..."

Jos kirkkaus ymmärretään yksipuolisesti silmiä häikäisevänä valona, se kirkkaus voi olla pettävää. Raamattu ei yleensä kuvaa Jumalan enkeleitä valoa loistavina olentoina vaan myös tavallisen ihmisen hahmossa olevina sanansaattajina (Hepr. 13:2). Jos ihminen näkee näyssä kirkkaan valon keskellä olevan enkelin, se voi olla pettävää, jos sanomasta puuttuu totuus. Paholainen voi ilmestyä valkeuden enkelinä, joka on tekeytynyt Jumalaksi, enkeliksi, neitsyt Mariaksi yms. Kaikki enkeliterapiat, enkelten tai vainajien rukoilemiset ovat spiritismiä, jolloin ollaan yhteydessä paholaisen enkeleihin. Monissa uuskarismaattisissa ja harhaoppisissa seurakunnissa huudetaan "Glory, Glory" (kirkkaus), jolloin itse asiassa voidaan kääntyä väärän kirkkauden puoleen, vaikka tilaisuudessa käytettäisiin nimeä Jeesus (Apt. 19:13-16).

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Tähti symboloi vanhurskaita Jumalan palvelijoiden valoa pimeyden keskellä

Silmä erottaa taivaalta n. 1000 tähteä
Kun tarkkailet öistä avaraa taivaankaarta tarkkaan, niin huomaa sen pinta-alan olevan lähes kokonaan mustaa pimeyttä. Siellä ja täällä on kirkkaasti loistavia tähtiä, mutta niiden pinta-ala on vain murto-osa taivaankaaren koko pinta-alasta. Silmäsi kiinnittää kuitenkin huomion tähtien loisteeseen ja suuri pimeys jää tähtien kirkkauden taakse. Raamatussa tähti symboloi vanhurskaita Jumalaa palvelevia ihmisiä, joiden valo loistaa pimeyden keskellä, kun he pitävät kiinni Jumalan Sanasta.

1. Moos. 1:4: "Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä..."

Fil. 2:13-16 (RK): "Jumala itse vaikuttaa teissä tah­tomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia  ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanas­ta..."

Vaikka taivaalla on paljon tähtiä, niin pimeää pinta-alaa on monin verroin enemmän. Tämä on vertaus siitä, että ihmiskunnasta ja myös seurakunnassa käyvistä uskovista vain hyvin harvat ovat vanhurskaita Jumalan pyhiä, jotka pelastuvat Taivasten Valtakuntaan. 

Room. 9:27: "..Vaikka Israelin kansa olisi lukuisa kuin merenrannan hiekka, siitä pelastuu vain rippeet." 

1. Kor. 9:24-25: "Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman."

Mark. 10:24: "Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä."

Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!" 

Matt. 13:41-43: "Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko..."

Tähteä on käytetty symboloimaan erityisesti pappeja, raamatunopettajia, profeettoja yms. joiden tehtävä on olla esimerkiksi muille ja jakaa Jumalan Sanaa kansalle. 

Dan. 12:3: "Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti." 

Ps. 147:4-5 (1933/38): "Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen ymmärryksensä on mittaamaton."

Yeshuan oikeassa kädessä oli seitsemän tähteä ja Hän käveli seitsemän kultajalkaisen lampun keskellä. Paikalla oli paljon valoa, koska Yeshuan kasvot loisivat kuin kirkas aurinko. Tähdet ovat tässä asiayhteydessä seitsemän alkuseurakunnan enkeliä. Kreikankielen sana 'angelos' voi tarkoittaa enkelin lisäksi myös sanansaattajaa. Kirjeiden sisällöstä päätellen he olivat seurakuntien johtajia, jotka saivat niin nuhteita kuin kiitosta ja rohkaisua (Ilm. 2-3, kirjeistä lisää artikkelissa).

Ilm. 1:20: "Sinä näit seitsemän tähteä oikeassa kädessäni ja seitsemän kultajalkaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä: seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja seitsemän lamppua ovat ne seitsemän seurakuntaa."

Kultainen lamppu valaisee kirkkaana huonetta, mikä tässä yhteydessä on vertauskuva alkuseurakunnasta, jonka tulee myös loistaa vanhurskautta muille ihmisille. Efesoksen seurakunnan johtaja sai vaatimuksen tehdä parannuksen vääristä teoista. Jos hän ei tee parannusta, Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) siirtää hänen lamppunsa jalan paikaltaan, mikä sammuttaa öljylampun valon.

Ilm. 2:5: "..Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan."

Aamutähti on taivaan kirkkain tähti
Tähtitaivaan kirkkain tähti on se, joka näkyy taivaankaarella vielä aamun sarastaessa. Yeshua HaMashiach on kaikista kirkkain tähti ja sen takia Häntä kutsutaan kirkkaaksi aamutähdeksi. Se on hallitsijan symboli. Kirkkain aamutähti on korkeimman hallitsijan symboli.

Ilm. 22:16: "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."

Ilm. 1:12-18: "Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle puhui, ja kun käännyin, näin seitsemän kultajalkaista lamppua ja lamppujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi: "Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Bethlehemin tähti oli myös erityinen tähti, koska se johdatti itämaantietäjät Yeshuan (Jeesuksen) luokse. Se kertoi, että tänne on syntynyt Kuningas, joka on Israelin Valtias. Hän on täynnä kirkkautta ja totuutta.

Bethlehemin tähti
Matt. 2:9-11: "..tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa." 

4. Moos. 24:17, 19: "Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista...     ..Jaakobista polveutuu hallitsija, joka tuhoaa vihollisensa, vaikka he suojautuvat kaupunkeihin."

Jes. 60:1-6, 16: "Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi. Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus, kun sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kamelintammojen vyöry. Koko Saban väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantaen, ja kaikki he ylistävät Herraa...    ..Vieraat kansat imettävät sinua, kuninkaat sinua ruokkivat, ja silloin tiedät, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että sinun lunastajasi on Jaakobin Väkevä."

Ne pyhät, jotka saavat Jumalan valtakunnassa eturivin paikat, ovat hallitsemassa tuhatvuotisessa valtakunnassa kansoja Yeshua HaMashiachin kanssa. Heille annetaan aamutähti, joka kertoo heidän muita suuremmasta kirkkaudesta. Aamutähti on myös Raamatun aikana käytetty käsiase, joka ylettyi kilven taakse (piikkipallo ketjun päässä). Sen takia sitä, pidettiin sotilaan tehokkaimpana aseena. Aamutähti symboloi hallintavaltaa. 

Ilm. 2:26-28 (RK): "Joka voittaa ja loppuun asti ot­taa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on paimentava heitä rautai­sella sauvalla, hän särkee heidät kuin saviastiat. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni. Ja minä annan hänelle aamu­tähden." 

Paholainen saa tähtiä lankeamaan valheisiin, jolloin ne putoavat taivaalta alas ja sammuvat

Maailman ruhtinas paholainen saa lyhyeksi hetkeksi maapallon valtaansa antikristuksen aikana. Suomalaisessa raamatunkäännöksessä paholaisesta käytetään Jes. 14:12 jakeessa vertausta kointähti (aamunkoittotähti) ja roomalaiskatolisen kirkon Vulgata-käännöksessä on Lucifer (valonkantaja). Kyseessä ei tietenkään ole sama asia, mikä on se kaikkein kirkkain aamutähti, joka symboloi Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta). Itse asiassa Jes. 14:12 viittaa babylonialaiseen kuninkaaseen ja heidän epäjumalaansa, jotka on tiputettu korkealta (taivaalta) alas. Tämä on esikuvaa siitä, miten valkeuden enkeli saatana heitettiin taivaasta ala kuin salama olisi iskenyt.

Jes. 14:12: "Voi, sinä putosit taivaalta, sinä kointähti, sarastuksen poika! Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja." (Alkuperäisessä hepreankielisessä tekstissä käytetään sanamuotoa הילל בן שחר, joka tarkoittaa ”helel, shaharin poika”. Helel oli babylonialais–kanaanilainen aamutähden epäjumala ja shahar aamunkoitteen epäjumala.)

Luuk. 10:17-20: "Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: "Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi." Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan."

Raamattu kertoo lohikäärmeen (paholaisen) hännästä, joka Ilmestyskirjan tarkoittamilla lopun ajoilla pyyhkäisee kolmasosan taivaan tähdistä alas maahan. Ilmestyskirja kertoo tämän ennen, kuin maailmaa hallitseva poikalapsi syntyy, eli se joukko Jumalan pyhiä, jotka tulevat hallitsemaan tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

Ilm. 12:3-5: "Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo..."

Dan. 8:10-12 (RK): "Se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan sotajou­kosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Sotajoukon ruhtinastakin vastaan se ylvästeli, ja ruhtinaalta otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäk­könsä paikka hävitettiin. Jokapäiväisen uhrin lisäksi myös sotajoukko annettiin rikollisesti sen käsiin. Sarvi heitti totuuden maahan, ja se menestyi siinä, mitä se teki."

Kyse ei ole siitä, että lohikäärmeellä olisi voimaa tiputtaa avaruuden tähtiä maan päälle tai sammuttaa niitä, sillä se voima on vain Jumalalla (Ilm. 8:12). Kyse on siitä, että lohikäärme saa kolmasosan Jumalan valituista palvelijoista lankeamaan valheisiin ja muuhun syntiin siten, että he menettävät pelastuksensa, jolloin heidän tähtensä kirkkaus sammuu avaruuden pimeydeksi. Koska samassa Ilmestyskirjan luvussa kerrotaan Taivaasta ulos heitetyistä langenneista enkeleistä (Ilm. 12:7-10), niin monet raamatunopettajat yhdistävät asian heihin, joita olisi ollut kolmasosa kaikista enkeleistä. Taivaalta pudonneeksi tähdeksi voidaan verrata myös sellaista Jumalan palvelijaa, raamatunopettajaa, profeettaa yms., joka rahaa tai muuta omaa etua tavoitellakseen (esim. profeetta Bileam) lankeaa uskomaan kaikenlaisia valheita, vääriä ihmeitä ja profetioita, joiden avulla ihminen eksyy noudattamaan Jumalaksi tekeytynyttä paholaista. Nämä ihmiset heiluvat kaikenlaisten väärien hengellisten liikkeiden mukana ja eksyvät totuudesta pois. Tällainen tähti on kuin radaltaan maahan tippunut tähti.

Juud. 1:11-13: "Voi heitä! He ovat lähteneet Kainin tielle, palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille, ja Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys."

Jumalan palvelija voi kuulla sydämessään Pyhän Hengen äänen ja saada sekä ilmestyksiä että unia Jumalalta. Mutta paholainen voi tekeytyä myös Jumalaksi puhumalla vastaavalla tavalla ihmisille ja eksyttää kaikenlaisilla juonilla ihminen rikkomaan Jumalaa vastaan siten, että ihminen luuli ohjeen olevan jumalalta. Jos ei tunne Jumalan Sanaa hyvin ja vielä antaa lihan himonsa vaikuttaa Jumalan Sanan tulkintoihinsa, ihminen on heikkona uskomaan paholaisen (käärmeen) valheita, kuten Eeva ja Aadam uskoivat paratiisissa. Mitä huonommin osaa Jumalan Sanan, sitä alttiimpi on lankeamaan valheisiin.

Matt. 24:23-24: "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan."

Jos uskovalla on huonot hengelliset silmät, hän ei erota totuutta valheesta. Hän näkee silmillään väärän vanhurskaana, jolloin hän menee uskomaa valheita. Huonot hengelliset silmät muuttavat koko ruumiin pimeäksi, koska se on alkanut rakastamaan valheita. Ihmisestä tulee noita, jos hän alkaa toimimaan sellaisten yliluonnollisten ilmiöiden innostamana, jotka eivät ole Jumalasta. Jos joku huutaa Jeesus, Jeesus, mutta lankeaa seuraamaan Jumalaksi tai enkeliksi tekeytynyttä väärää henkeä, hän ei pelastu.

Luuk. 11:33-36: "Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten piilota sitä. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppu valaisisi sinua loisteellaan."

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle..."

Matt. 7:22-23 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Paholainen saa eksytettyä kolmasosan niistä tähdistä, jotka Jumala valitsi palvelemaan Häntä lopun ajoilla. Juudas Iskariot oli Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) valitsema opetuslapsi, mutta hän lankesi syntiin ja joutui helvettiin. Kuningas Saul oli Jumalan voitelema Israelin ensimmäinen kuningas, mutta häneltä otettiin pois kuninkuus ja Pyhä Henki. Jumala lähetti profeettansa Beteliin julistamaan tuomio epäjumalanpalveluksesta, jolloin Jumala vahvisti tuomion voimateoilla. Profeetta ei olisi saanut palata syömään eikä juomaan seudulle, mutta toinen profeetta eksytti hänet antamalla väärän profetian, että hän voi palata syömään ja juomaan, minkä hän erehtyi tekemään. Jumala lähetti leijonan raatelemaan profeetan, koska hän ei noudattanut Jumalan käskyjä vaan uskoi valhetta (1. Kun. 13:11-32).

Langenneista opettajista voi mainita esimerkkeinä mm. Aulikki Hartikaisen, Veijo Piipposen ja Patrick Tiaisen, joista on lisää artikkeleissa: 'Profetian mukaan Jumala lupasi Sauli Niinistölle puolison ja presidentin viran' ja ' Elian päivät tulevat nyt Suomeen'. Tällaisia taivaalta radaltaan tippuneita ja sammuneita taivaankappaleita on todella paljon seurakunnissa, eivätkä he kaikki ole alun perin edes olleet Jumalan valittuja, vaan seurakuntaan luikerrelleita eksyttäjiä. He yrittävät myydä ihmisen muuntelemaa Jeesusta, joka ei ole Raamatun tarkoittama Jumalan Sana, Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus).

Juud. 1:3-4: "Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia..."

Israelin kansa on kuin taivaan tähdet, mutta ei kuusikulmainen tähti

Jumala antoi Abrahamille lupauksen, että hänen jälkeläisten määrä tule olemaan kuin taivaan tähdet. Vaikka vertaus kuvaa kansa suurta kokoa, niin tähdet kertovat myös siitä, että Jumala halusi Israelin kansan olevan Hänen pappis- ja hallitsijakansansa kaikille kansoille sekä siunaukseksi kaikille kansoille.

1. Moos. 22:16-18: (1933/38): "..Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

3. Moos. 20:26: "Pysykää aina minulle pyhitettyinä, sillä minä, Herra, olen pyhä, ja minä olen tehnyt eron teidän ja muiden kansojen välillä ja ottanut teidät omaksi kansakseni."

5. Moos. 15:6: "..Te saatte hallita monia kansoja, mutta ne eivät hallitse teitä."

Nykyään tunnetuin juutalaisuutta tarkoittava symboli oli Daavidin tähti, jota kutustaan myös Daavidin kilveksi. Daavidin tähti on kuusikulmio heksagrammi, joka muodostuu kahdesta päällekkäisestä kolmiosta. Tämä symboli löytyy mm. synagogista ja Israelin lipusta. Daavidin tähden käyttö on vakiintunut juutalaisuudessa vasta toisella vuosituhannella. Ennen sitä tunnusta ovat käyttäneet muutkin kansat ja okkultistit (taikuus, magia). Daavidin tähteä ei mainita Raamatussa, joten tunnuksen käyttöä ei ole määrännyt Israelin Jumala. Alun perin juutalaisuutta tarkoittava symboli on ollut seitsenhaarainen menora-kynttelikkö, joka löytyy edelleen mm. Israelin valtion vaakunasta. Jerusalemin lipussa on leijona.

Hihamerkki Daavidin tähti
Kabbala on eräs juutalaisuuden lahko, jota voi verrata taikuuteen, jonka takana on aina paholainen. Kabbalaa harrastetaan monissa synagogissa juutalaisuuden harjoittamisen yhteydessä. Kabbala etsii numerologian avulla Vanhasta testamentista salattua tietoa, jota siellä ei oikeasti ole. Erisnimistä laskettiin lukuarvoja etsien salaista tietoa kyseisestä ihmisestä, mitä kutsutaan gematriaksi. Yksi mystiikan sovellutus on käyttää erilaisia geometrisiä kuvioita kuvaamaan eri asioita. Kuusikulmaisesta Daavidin tähdestä on havaittavissa lukusarja 666. Tähdessä on kuusi kulmaa, sen sisällä kuusikulmainen neliö ja kuusi kolmiota (pyramidia). Kuviossa on myös kolme kertaa kuusi kulmilla erotettua viivaa yhteensä 18 viivaa. Juutalainen kansaperinne on yhdistänyt heksagrammin Salomon sinettiin, joka mytologian mukaan oli kuningas Salomon käyttämä paholaisia hallitseva taikavoimainen sinettisormus. Raamattu ei mainitse Salomolla olleen tällaista taikasormusta.

Natsi-Saksa pakotti juutalaiset ensin kantamaan hihassaan Daavidin tähteä ja lopuksi merkkiä kantaneet kuolivat ja tuhottiin tulessa. Tätä määräystä voi pitää pedon merkin esikuvana, koska antikristus tulee vaatimaan käteen omaa merkkiä (666), jonka ottaneet tuomitaan ikuiseen tuleen. Koska juutalaiset harjoittivat paljon numerologiaa (gematriaa), niin he osaavat laskea nimen luvun, mutta siitä ei ole heille mitään hyötyä paitsi yhdessä asiassa: Raamattu antaa heille vihjeen siitä, kuka on antikristus kertomalla pedon nimen luvun.

Ilm. 13:15-18: "Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi." (Heprean kielessä ja vanhassa kreikan kielessä luvut ilmaistiin kirjaimilla, minkä perusteella erisnimestä voidaan laskea kirjainten summa)

Ilm. 14:9-12: "Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) aikana Israel ei käyttänyt Daavidin tähteä tunnuksenaan. Juutalaiset ovat käyttäneet sitä paljon myöhäisempänä aikana, jolloin he ovat kieltäneet Yeshua HaMashiachin olevan Jumalan Poika ja Messias. Sen takia vanhan liiton juutalaiset ovat Israelin Pyhän vihollisia, mutta Jumala ei ole peruuttanut uutta liittoaan Israelin kanssa ja heille antamiaan lahjojaan kuten omaa Israelin maata. Jumala tulee poistamaan Israelin kansasta jumalattomuuden ja lopuksi armahtaa omaisuuskansansa.

Room. 11:26-29  "Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua."

Sak. 12:10: "Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan."

Daavidin tähteä voi verrata juutalaisten johtajien itse asettamiin perinnäissääntöihin, millä kumotaan Jumalan käskyjä. Daavidin tähti ei ole sellainen symboli, joka kuvaisi oikealla tavalla Jumalan kansan kirkkautta tai siihen liittyvää tähteä. Uuden liiton aikana kaikille kansoille tulee julistaa evankeliumia Golgatan rististä, mikä koskee myös Israelia. Risti on se symboli, joka kertoo Israelin Jumalasta ja Hänen rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Daavidin tähden kantaminen kaulakoruna ei ilmoita rakkaudesta Israelin Jumalaa kohtaan.

Mark. 7:6-9, 13: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne...     ..Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

1. Kor. 1:22-24: "Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."

Jumala sallii lohikäärmeen pudottaa tähtiä taivaalta, jos Israelin kansa ei noudata Jumalan tahtoa

Kun Israelin kansa pääsi vapaaksi Egyptin orjuudesta, Jumala johdatti kansansa erämaan läpi luvatun maansa rajalle. Kansa ei uskaltanut mennä Israeliin, vaikka tiedustelijoiden mukaan maa oli hedelmällinen, joka tulvi maitoa ja hunajaa. He pelkäsivät kananilaisia ja halusivat jopa palata takaisin Egyptin vaurauteen, vaikka olivat juuri nähnee Israelin Jumalan suuria voimatekoja ja myös ankaria Egyptin vitsauksia. Jumala vihastui kansaansa vannoen, ettei yksikään 20 vuotta täyttänyt kapinallinen pääse Israelin maahan, vaan ainoastaan Joosua ja Kaaleb, jotka olivat ainoat Israelin Jumalalle uskolliset tiedustelijat. Kansa ei päässyt takaisin Egyptiin eikä Israeliin, vaan joutui 40 vuoden ajan elämään erämaassa keskellä käärmeitä ja viholliskansoja, jotka sotivat heitä vastaan. Kun kapinallinen sukupolvi oli kuollut, niin nuorempi sukupolvi oli oppinut erämaan ahdingossa kuuliaiseksi ja sai Israelin haltuunsa. 

Hepr. 3:16-19: "Ketkä tekivät näin: kuulivat mutta nousivat kapinaan? Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. Keille Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin, että perillepääsyn esti epäusko."

1920-luvun alussa avautui juutalaisille ovi palata luvattuun maahansa takaisin, kun Iso-Britannian armeija valtasi Israelin ottomaaneilta (turkkilaisilta). Juutalaisilla on velvollisuus muuttaa asumaan luvattuun maahansa.

Hes. 37:21-22: "..Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina."

Hyvin harva juutalainen muutti Israelia jälleenrakentamaan. Lähes kaikki viihtyivät Euroopan valtioiden vauraudessa. He eivät halunneet myydä liiketoimiaan ja viihtyisiä asuntojaan pois muuttaakseen asumattomalle seudulle Israeliin. Tel Aviv oli silloin pelkkä autio hiekkaranta, kun nykyään se on suurikaupunki. Tänä päivänä moni juutalainen ei halua muuttaa Israeliin, vaikka maa on kasvanut jo vauraaksi valtioksi, jossa on kaikki kaupunkien mukavuudet, jos heillä on mukavat oltavat vierailla mailla. Eräälle korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevalle suomalaiselle juutalaisella annettiin kohtelias kehotus muuttaa Israeliin. Juutalainen ei pitänyt ajatuksesta ja sanoi suutahtaen, ettei aio muuttaa Israeliin. Hänen Suomessa saavuttama valta ja hyvinvointi ovat hänelle arvokkaampi asia, kuin Israelin Jumalan käskyjen totteleminen. Tämä on niin tavallista, etteivät juutalaiset rakasta Israelin Jumalaa, vaan enemmin erityisasemaansa valittuna kansana ja juutalaisia elintapoja.

Abraham oli Israelin Jumalalle kuuliainen, kun muutti Hänen käskystään Kaldean Urin maallisesta mukavuudesta pois asumaan telttoihin maahan, jota hän ei silloin vielä tuntenut. Jumala vaatii, että juutalaiset muuttavat Israeliin vaikka se laskisi aluksi elintasoa.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli kulunut noin 15 vuotta siitä, että juutalaisilla olisi ollut mahdollisuus palata takaisin Israeliin, niin hyvin harva oli sen tehnyt. Sitten alkoi natsi-Saksassa juutalaisten vainot kovenemaan, kun 15.9.1935 säädetyt Nürnbergin lait poistivat juutalaisilta kansalaisoikeudet ja muitakin oikeuksia. Aluksi määrättiin juutalaisille pakolliset hihamerkit, joissa oli Daavidin tähti. Lopulta natsi-Saksa tuhosi noin 6 miljoonaa juutalaista, mikä on noin kolmasosa maailman juutalaisväestön määrästä toisen maailmansodan aikana. Euroopan juutalaisista kuoli kaksi kolmasosaa. Juutalaiset olivat olleet haluttomia luopumaan vauraudestaan muuttamalla Israeliin pitääkseen elintasonsa, mutta he menettivät enemmän, koska he kuolivat holokaustissa.

On päivän selvää, että Adolf Hitler oli paholaisen kätyri ja antikristuksen esikuva. Paholainen on aina pyrkinyt tuhoamaan Israelin Jumalan omaisuuskansan. Miksi Jumala ei tällä kertaa suojellut omaisuuskansaansa? Kaikki, mitä tapahtuu, on aina Jumalan sallimusta. Kun Israelin Jumala ei estä paholaista, niin silloin tapahtuu kamalia asioita. Miksi Jumala salli holokaustin? 

Israelin kansa on kokenut vastaavia tuhoja ennekin. Kun Israelin kansa ei suostunut menemään luvattuun maahansa erämaavaelluksensa aikana, melkein koko sukupolvi tuhoutui tottelemattomana Israelin Jumalan käskyille. Kun Jerusalemin temppeli ei hyväksynyt Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta) Messiaakseen, Jumala lähetti vuonna 70 jKr. Rooman armeijan tuhoamaan temppelin ja ajamanaan koko Israelin kansan pois maastaan. Historioitsija Josefuksen mukaan Jerusalemissa kuoli 1,1 miljoonaa juutalaista ja 97.000 eloon jäänyttä otettiin orjaksi. Jerusalemin ryöstösaaliilla ja orjilla rahoitettiin Rooman Colosseumin rakentaminen, mikä on yksi synkimmistä väkivallan areenoista maailman historiassa. Tämä rangaistus on ollut suhteessa pahin rangaistus, mitä Israelin kansa on koskaan saanut. Usko Yeshuaan pelasti ne kristityt, jotka noudattivat Yeshuan käskyä paeta heti vuorille, kun piiritysarmeija lähestyy Jerusalemia. Yleensä kansa pakenee muurien sisälle turvaan, mutta nyt ainoa pelastus oli erämaa vuoristossa, koska Jerusalemin puolustus ei kestänyt roomalaisten piiritystä.

Luuk. 21:5-6, 20-24: "Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle."..     .."Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy."

Olen useasti kysynyt juutalaisilta, että mikä oli se ensimmäisellä vuosisadalla tapahtunut Israelin kansan pahin synti, mihin he ovat syyllistyneet, koska he saivat Jumalalta kaikkein ankarimman rangaistuksen vuonna 70 jKr. Raamatussa kerrotaan, että temppelin tuhoutuminen tulee olemaan aina rangaistus kansan vakavista synneistä. Juutalaiset yleensä punastuvat, koska ymmärtävät, mihin viittaan ja saan yleensä epämääräisen vastauksen yleisestä tottelemattomuudesta, mitä heillä on kuitenkin aina ollut. Kyse on siitä, ettei kansa hyväksynyt Yeshua HaMashiachia Messiaaksi ja siitä seurasi rangaistus.

1. Kun. 9:6-9: "Mutta jos te ja teidän jälkeläisenne käännytte pois minun teiltäni ettekä noudata minun säädöksiäni ja määräyksiäni, jos te käännytte palvelemaan toisia jumalia ja kumarratte niitä, niin minä hävitän Israelin kansan tästä maasta, jonka olen sille antanut. Temppelin, jonka olen nimelleni pyhittänyt, minä hylkään ja hävitän, ja kaikkien kansojen parissa Israelista tulee pilkan kohde ja varoittava esimerkki. Tästä temppelistä tulee sellainen rauniokasa, että jokainen ohikulkija tyrmistyy ja kysyy: 'Miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?' Hänelle vastataan: 'Siksi, että israelilaiset hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka toi heidän isänsä pois Egyptistä, ja turvautuivat toisiin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän kärsittäväkseen.'"

Voimme tehdä johtopäätöksen, miksi Israelin Jumala salli, että lohikäärmeen (paholaisen) häntä pyyhkäisi kolmasosan juutalaistähdistä tuhoon. He eivät heti muuttaneet Israeliin jälleenrakentamaan luvattu maataan. Tästä on turha syyttää Israelin Jumalaa, koska Hän tarjosi Israelin maata heidän turvapaikakseen. Yksikään juutalainen ei olisi tuhoutunut, jos he olisivat noudattaneet Israelin Jumalan käskyä muuttaa ajoissa luvattuun maahansa.

Kun toinen maailmansota oli ohi, alkoi voimakas muuttoliike Israeliin, mutta moni juutalainen pakeni myös Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, mikä oli väärä suunta. Holokaustin takia Israelin valtio sai niin paljon tukea muilta valtioita, että se pystyi itsenäistymään vuonna 1948.

Asia on edelleen ajankohtainen. Jokaisen juutalaisen tulee muuttaa viipymättä Israeliin. Israelista tulee heidän turvapaikkansa silloin, kun antikristus käynnistää muualla holokaustin ja inkvisition uudelleen. Jos joku ei muuta, tottelemattomat tuupertuvat erämaahan. Israelin kansaa tullaan koettelemaan myös Israelissa, kun antikristus astuu Jerusalemin temppeliin. Sakarjan kirjassa Jumala ilmoittaa, että niinä ahdistuksen päivinä Israelin kansa kääntyy Messiaansa puoleen, jonka he ovat vuonna 30 jKr. Golgatan ristillä lävistäneet. Israelin kansan ahdingon päivinä usko Yeshua HaMashiachiin pelastaa eikä muuta pelastajaan ole.

Sak. 14:2-5: "Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan. Mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan."

Sak. 13:8-9: "Näin sanoo Herra: -- Kaksi kolmasosaa tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee, vain yksi kolmannes jää jäljelle. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme."

Sak. 12:9-10: "Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan."

Israel järjestyy uudelleen ja palaa takaisin kotimaahansa, mikä on uusi eksodus

Jumalan valittu kansa on Israel, joka polveutuu Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, jolla oli 12 poikaa. Israelin hallinto on järjestynyt 12 sukukunnan mukaan. Sukukuntajako ei ole ollut kuinkaan muuttumaton, mutta 12 hallintoalueen määrä on pysynyt vakiona. Joosef oli Jaakobin lempipoika, jonka synnytti Jaakobille hänen lempivaimonsa Raakel, joka oli yksi neljästä Jaakobille synnyttäneistä naisista. Tämä aiheutti Joosefin veljillä kateutta ja he yrittivät päästä Joosefista eroon. Joosef joutui koville jouduttuaan Egyptiin orjaksi, mutta hän menestyi selvästi paremmin kuin veljensä. Joosef nousi Egyptin pääministeriksi. Kun Israelin kansa pääsi Egyptin orjuudesta vapaaksi, vain Joosefin luut tuotiin luvattuun maahan uuteen hautaan, mikä kertoo Joosefin erityisestä asemasta veljiinsä nähden, vaikka hän ei ollut edes Jaakobin esikoinen. 

Jaakob siunasi pojikseen Joosefin kaksi poikaa Manassen ja Efraimin (1. Moos. 48:5-6). Jaakob siunasi oikealla kädelle esikoiseksi Eframin vaikka Manasse oli hänen isoveljensä. Efraimista tuli siis lempilampi, koska Jaakob ennusti Efraimista tulevan mahtavamman kansan (1. Moos. 48:17-19). Esikoinen saa lain mukaan kaksinkertaisen osan perinnöstä, mutta se voitiin antaa vanhimman veljen sijasta lempipojalle, kuten tapahtui esikoisaseman siirtyminen Eesaulta Jaakobille. Joosef oli Jaakobin lempilapsi ja sai ikään kuin esikoisaseman, koska Jaakob siunasi Joosefin kaksi poikaa Israelin sukukuntien joukkoon. Nyt sukukuntia oli 13. Mitä tämä tarkoittaa?

Jumala määräsi luvattuun maahan sukukunnat asumaan omille alueilleen, jotka he saivat perintömaaksi. Jaakobin pojan Leevin suku määrättiin papin tehtäviin Jerusalemin temppeliin, eikä heille annettu perintömaata, koska papeilla oli oikeus saada muilta sukukunnilta elatus. Papisto oli pyhitetty Herralle kokonaan. Näin Israel jakautui 12 hallintoalueeseen. Juudan alueen keskellä asui leeviläiset Jerusalemin temppelin lähellä.

Kun Jumala kokoaa Israelin kansan muiden kansojen keskeltä takaisin luvattuun maahansa, niin Daavidin Juuriverso, Juudan Leijona, Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus)  ottaa vallan Israelin ja koko maapallon Kuninkaiden Kuninkaana, jolloin Hän asettuu istumaan omalle valtaistuimelle Jerusalemin kolmannen temppelin pyhäkköön. Jerusalemin kaupunkia kutsutaan nimellä Jahve/Jehovah Sammah, joka tarkoittaa 'Herra on täällä' (Hes. 48:35). Sen porttien niminä ovat Jaakobin 12 poikaa (Hes. 48:30-35). Mutta hallintoalueet poikkeavat porttien nimistä siten, että leeviläiset asuvat temppelin vieressä omalla alueellaan ja Joosefin sukukunnat ovat jakaantuneet Efraimin ja Manassen mukaan, jolloin varsinaisia sukukuntien hallintoalueita on 12. Näitä alueita johtaa Yeshuan 12 opetuslasta (Matt. 19:28). Sen lisäksi tuhatvuotisen valtakunnan ruhtinaan suvulle tulee oma hallintoalue, jonka perintöoikeus on hänen omilla biologisilla pojillaan (Hes. 46:16-17).

Tuhatvuotisen valtakunnan ylimmässä joukossa on 144000 johtajaa, 12000 kustakin 12 Israelin sukukunnasta (Ilm. 7:4-8, 14:1-5). Huomattavaa on, että heidän joukossa ei ole Danin sukukuntaa, vaan Joosefin (Efraimin) ja Manassen sukukunnat korvaavat Danin poistumisen. Dan on erotettu ylimmästä johdosta, koska se ei ollut uskollinen Jumalan käskyille eikä pystynyt valloittamaan omaa maa-aluettaan Filistean (Gazan) alueelta, vaan pakeni Israelin pohjoisiin osiin. Uskoton Danin sukukunta sai tältä osin erokirjan Israelin Pyhältä (Jer. 3:8). Samalla tavalla Jumala erotti yhden Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) opetuslapsista Juudas Iskariotin ja otti hänen tilalle Mattiaksen, joka liitettiin 12 apostolin joukkoon (Apt. 1:26). Näiden 12 apostolin nimet ovat Uuden Jerusalemin muurin 12 peruskivessä (Ilm. 21:14).

Jumala tulee rakentamaan haureuteen langenneen kansansa uudelleen neitsyeksi. Daavidin huoneen rapistuminen ja sortumat tullaan korjaamaan uudisrakennuksella. Jumala tulee liittämään pelastuneet pakanat osaksi Israelin kansaa (Room. 11:17-24). Jumala vie oman kansansa Israeliin ja heidän joukossa on pakanoita samalla tavalla, miten sekakansoja lähti Egyptistä Israelin kansan mukana kohti luvattua maata (2. Moos. 12:38). Sekakansat liittyivät osaksi Israelia ja Mooses otti vaimokseen nuubialaisen (sudanilaisen) tummaihoisen naisen myös sen merkiksi, että Israelin Pyhä hyväksyy jokaisen, joka uskoo Häneen (4. Moos. 12:1, Jes. 56:6-7).

Apt. 15:14-18: "Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet: -- Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin."

Jer. 31:4-6: "Minä rakennan sinut uudelleen, taas sinä nouset, neitsyt Israel. Jälleen sinä koristaudut juhlaan, otat käteesi rummun, lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa! Sinä istutat taas viinitarhoja Samarian vuorille. Ne, jotka istuttavat, saavat myös korjata sadon. Tulee päivä, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorilla: "Tulkaa, lähdetään Siioniin Herran, Jumalamme, luo!"

Jes. 14:1-2: "Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa
heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän kotiinsa...
"


Jer. 23:3-6: "Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra." -- Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: "Herra on meidän vanhurskautemme"."

Kuka on Israelin kuningas, jonka nimi on "Herra on meidän vanhurskautemme". Sakarjan kirjassa on mainittu Messiaan ennusmerkiksi ylipappi Joosua (alkukielellä Yeshoshua = Yeshua), joka oli Jehootsadakin poika. Jehootsadak tarkoittaa vanhurskasta Jumalaa. Messias tulee siis olemaan Vanhurskaan Jumalan Poika Yeshua. Tämä oli ennusmerkki uudesta Daavidista (Daavidin vesasta; Nasaret tarkoittaa vesa), joka korjaa Daavidin huoneen ja istuu sen valtaistuimelle sekä Ylipappina että Kuninkaana (Sak. 6:11-13 1933/38).

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." 

Sak. 6:11-13 (RK): "Ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylipappi Joosuan, Jehootsadakin pojan, päähän ja sano hänelle: Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Hän versoo omalta pohjaltaan, ja hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös pappina valtaistuimellaan, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä."

Raamattu toistaa lukuisia kertoja, miten Jumala toi suurella voimallaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta luvattuun maahansa. Jumala teki erämaataipaleen aikana valtavan suuria voimatekoja ja opetti samalla kansalleen lain. Jumala piti erittäin tärkeänä, että muisto eksoduksesta jää vahvana Israelin kansan keskuuteen. Sen takia tämä on Vanhan testamentin aikana ollut pääsiäisen vieton teema ja opetus. Raamattu kertoo, että Herra tulee vielä kerran kokoamaan oman kansansa muiden kansojen keskeltä Israeliin, mutta tällä kertaa vielä suuremmalla voimalla jopa niin, ettei Egyptin eksodusta enää muistella, vaan tulevaa uutta kansainvaellusta, jolloin Jumala hakee omansa maailman ääriltä Israeliin. 
 
Hab: 3:15: "Sinä ajat hevosillasi halki meren, jossa suuret vedet kuohuvat."

Jes. 11:15-16: "Herra halkaisee Egyptin merenlahden ja heristää kättään Eufratia kohden, hän hajottaa sen polttavalla henkäyksellään seitsemään uomaan, joiden yli voi kulkea jalkojen kastumatta. Niin avautuu valtatie hänen kansansa jäännöksen kulkea -- sen, joka on jäljellä Assyriassa -- samalla tavalla kuin tie aukeni Israelille sinä päivänä, jolloin se lähti Egyptin maasta."

Ilm. 16:12: "Kuudes enkeli tyhjensi maljansa suureen Eufratvirtaan. Virran vesi kuivui, ja niin aukeni tie idän kuninkaille."
 
Jer. 16:14-16: "Herra sanoo: "Vielä tulevat päivät, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.' Sen sijaan sanotaan: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.' Sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka minä olen antanut heidän isilleen." Herra sanoo: "Minä lähetän suuren joukon kalastajia kalastamaan Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän suuren joukon metsästäjiä kaikille vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoihin metsästämään heitä."
 
Erityisesti Raamattu mainitsee maan ääressä Israelista katsottuna pohjoiseen. Perimmäisenä pohjoisessa on Suomi. Sen ympärillä on mm. Balttian maat ja Venäjä. Kyse on Jumalan omista, jotka elävät näiden kansojen keskuudessa. Vaikka juutalaisia on koko ajan palanut Israelin Suomesta, Venäjältä ja Ukrainasta, tätä suurta Jumalan voimakeinojen turvin tapahtuvaa kansainvaellusta ei ole vielä tapahtunut. Antikristuksen aikana Israelin kansa joutuu vielä kerran pakkosiirtolaiseksi, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jaakobin piina kestää 42 kuukautta'. Herran kansan jäännöksen tapahtuu ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua, kun koko Israel palaa omaan maahansa niiden pakanoiden kanssa, jotka ovat liittyneet heidän joukkoonsa. He saapuvat Israeliin suurena joukkona. He saapuvat perille itkien ja hartaasti rukoille, koska Israelin maan on heille niin rakas. Kukaan ei voi tätä marssia estää, koska Jumala turvaa vaelluksen käyttämässä suurta voimaa. Kuka heidän eteensä astuu, tuhoutuu valtavien voimien murskatessa heidät.

Jumala kuljettaa omansa Israeliin, lähettämällä palvelijansa noutamaan heidät ja johdattamaan heidät Israeliin. Joukossa on mukana sokeita ja rampoja, mutta Jumala kuljettaa heitä tasaista tietä pitkin ja tyydyttää matkan varrella kaikki heidän tarpeensa, kuten antoi mannaa, viiriäisiä ja vettä Siinain erämaassa. Heikkojen ei tarvitse kävellä, sillä heidät tuodaan kulkuneuvoilla. 

Jer. 31:7-8: "Näin sanoo Herra: -- Iloitkaa ja riemuitkaa Jaakobista, huutakaa ylistystä kansoista parhaalle! Kiittäkää Herraa, kaikukoon kaikkialla huuto: "Nyt sinä, Herra, pelastat kansasi, kaikki, jotka ovat jäljellä Israelista!" Minä tuon heidät takaisin pohjoisesta maasta, kokoan heidät maailman ääristä asti! Heidän joukossaan ovat myös sokeat ja rammat, raskaana olevat ja synnyttävät. Suurena joukkona he kaikki palaavat tänne. He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä vien heidät runsasvetisten purojen äärelle tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni."

Minä tuen Israelia
Jes. 66:18-20: "Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni -- sanoo Herra -- samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen."

Jeremian kirja mainitsee, että Efraim on Jumalan esikoinen. Joosef oli nuorimmasta päästä veljiään ja Joosefin pojista Efraim oli nuorempi. Jumala voi valita lempisukukuntansa. Hesekielin kirjassa Joosefilla eikä hänen pojallaan Efraimilla ei tarkoiteta pelkästään Efraimin sukukukuntaa vaan Israelin 10 sukukuntaa, jotka olivat Efraimin johdossa kun Israel jakaantui kahdeksi valtioksi, Juudaksi (mukana Benjamin) ja muut 10 sukukuntaa, joita kutsuttiin Israeliksi. Israelin kansa hajosi kahdeksi valtioksi, koska kuningas Salomo salli maassa epäjumalanpalveluksen, mihin itsekin lankesi vähäksi aikaa (1. Kun. 21:26-38). Niinä aikoina Israelia hallittiin Efraimin alueella olevasta Sikemin (Nablus) kaupungista ja Beeteliin rakennettiin toinen temppeli, vaikka laki kieltää uhraamasta muualle kuin Jerusalemiin temppelissä (3. Moos. 17:2-5, 5. Moos. 12:5). Israel lankesi taas palvomaan kultaisia sonneja, jotka Israelin efraimilainen kuningas Jerobeam rakennutti Beeteliin ja Danin kaupunkiin (1. Kun. 21:26, 22:31-33). Kultaisen sonnin palvominen oli yksi niistä synneistä, mikä sai Jumalan poistamaan Danin sukukunnan 144000 johtajan joukosta pois. 

Hesekielin kirja ennustaa ennen kuin se kertoo Googin sodasta ja Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista, että Jumala tulee liittämään Efraimin (10 pohjoista sukukuntaa) ja Juudan (myös Benjamin) samaksi yhdeksi Israelin kansaksi takaisin. Efraimin sauva ja Israelin sauva yhdistyy yhdeksi sauvaksi. Samalla Jumala palauttaa Israelin kansan lainkuuliaisuuden takaisin. Samalla tavalla, miten Jumala toi valtavan suurella voimalla Israelin kansan Egyptistä pois ja opetti heidät noudattamaan lakia, Jumala tulee vielä kerran kokoamaan Israelin kansan ja heihin liittyneet pakanat maan ääristä sekä opettamaan heidän noudattamaan Jumalan lakia.

Hes. 37:16-27: "Ihminen, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset.' Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen, Efraimin sauvaan: 'Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot.' Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi. Kun maanmiehesi sanovat sinulle: 'Kerro meille, mitä tällä tarkoitat', anna heille vastaus: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan Joosefin ja hänen johtamiensa Israelin heimojen sauvan, sen, joka on Efraimin hallussa, ja liitän sen Juudan sauvan jatkeeksi, yhdistän ne kädessäni yhdeksi ja samaksi sauvaksi.

"Sauvojen, joihin sinä kirjoitat, tulee olla kädessäsi niin, että maanmiehesi näkevät ne, ja sinun tulee sanoa heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina. He eivät enää myöskään saastuta itseään epäjumalillaan ja iljettävillä patsaillaan eivätkä paljoilla rikkomuksillaan. Minä pyyhin pois heidän syntinsä ja rikkomuksensa, minä puhdistan heidät, ja heistä tulee minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa.

"Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, heillä kaikilla on yksi ja sama paimen. He noudattavat minun käskyjäni, he seuraavat minun säädöksiäni ja elävät niiden mukaan. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. He asuvat siinä ikiaikoihin saakka, he ja heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset, ja minun palvelijani Daavid on heidän hallitsijansa ajasta aikaan. 

"Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaan heille rauhan. Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi heidän keskelleen. Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kaikki kansat tietävät silloin, että minä olen Herra. Minä pyhitän Israelin, ja minun pyhäkköni on aina heidän keskellään." 

Exodus, This Land is Mine

This land is mine, God gave this land to me
This brave and ancient land to me..

..So take my hand, and walk this land with me
And walk this golden land with me

Though I am just a man, when you are by my side
With the help of God, I know I can be strong

To make this land our home

If I must fight, I'll fight to make this land our own
Until I die, this land is mineKristus tuli ensimmäisellä kerralla nöyränä kuninkaana ja tulee toisella kertaa loisteliaasti

Jeesus Kristus tuli ensimmäisellä kerralla nöyränä kuninkaana. Hän syntyi köyhään perheeseen ja teki raskasta ruumiillista työtä puuseppänä. Kun Hän ratsasti Jerusalemiin, niin hänellä oli nuori aasi kulkuvälineenä. Tällä aasilla ei ollut kukaan ennen sitä ratsastanut. Tämä kulkuväline oli edullisin mahdollinen kulkuneuvo. Sitä voi verrata meidän aikana hyvin halpaan käytettyyn Lada-autoon. Kun Jeesus Kristus tulee toisella kerralla maan päälle, niin Hän tulee Kuninkaiden Kuninkaana kaikessa loistossa tuhatvuotisen valtakunnan ylimmäksi johtajaksi ja ylipapiksi. Valtakunta on silloin kuin paratiisi, jossa elämä on yltäkylläistä ja onnellista.

Kun Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tulee toisella kerralla maapallolle, niin Hän hakee morsiusseurakuntansa Karitsan hääjuhlaan, joka on loisteliain juhla, mitä ikinä on ollut ja koskaan tulee olemaan. Tästä on esikuvana se, miten kuningas Salomo haki lempivaimonsa Laulujen laulun kirjassa kuninkaallisella saattueella. Hän matkusti hyvin loisteliaalla kantotuolilla (Laulujen laulu 3:7 eli kolme kertaa seitsemän eli 777). Sen rakennusmateriaalit olivat kalleimpia, mitä silloin oli.

Laul.l. 3:6-11: "Mikä tuolta tulee? Mikä saapuu autiomaasta? Se kohoaa kuin savupatsas, se tuoksuu mirhalta ja suitsukkeelta, outojen maiden ihojauheilta. Katsokaa! Se on Salomon kantotuoli! Sitä saattaa kuusikymmentä soturia, Israelin sotajoukon parhaimmisto, miekkamiehiä kaikki, sotimaan tottuneita. Jokaisella on kupeellaan miekka yön kauhuja vastaan. Libanonin puista on tehty kuningas Salomon kantotuoli. Sen pylväät ovat hopeaa, sen selkänoja on kultaa ja patja purppuraa, sen seiniä kaunistaa rakkaus. Tulkaa ulos, Jerusalemin tytöt! Katsokaa, Siionin tyttäret: tässä on kuningas Salomo! Hän kantaa kruunua, jonka äidiltään sai tänään, hääpäivänään, suurena ilonpäivänään!"

Tuliset vaunut hakivat Elian Taivaaseen
Johannes Kastaja oli sama henkilö kuin profeetta Elia. Jeesus sanoi, että Johannes Kastaja on kaikista äidistä syntyneistä korkein (Matt. 11:11-14). Kun Elia oli saanut päätökseen tärkeä työnsä Israelissa, niin hänet haettiin Taivaaseen loisteliaalla kulkuvälineellä. Se oli hevosvaunut, jotka hohtivat kuin olisivat olleet tulessa. Hevosvaunut olivat Elian aikaan kallein kulkuvälinen, mutta nyt ne lensivät kuin lentokone ja olivat täynnä sen ajan luksusta. Jeesus sanoi, että Elia tulee vielä uudestaan (Matt. 17:11), jolloin täyttyy kokonaan eli jo toisen kerran Malakian kirjan ennustus sanansaattajasta, joka valmistaa Jeesuksen tulemisen maan päälle (Mal. 3:1-5, 22-24).

2. Kun. 2:11: "Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen." 

Jeesus Kristus, Yeshua HaMashiach palaa maapallolle valkoisella hevosella. Tämä oli Raamatun aikana upein ja kallein kulkuväline. Valkoinen hevonen on paljon arvokkaampi kuin nuori aasin. Jeesuksella Kristuksella on vereen kastettu viitta päällä, johon on kirjoitettu Hänen arvonimensä Kuninkaiden Kuningas, Herrojen Herra. Hän valloittaa maapallon itselleen ja voittaa Harmagedonin taistelussa antikristuksen joukot.

Ilm 22:16: "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."

4. Moos. 25:17-19: "Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Setin jälkeläisten kallot. Edom joutuu voittajan omaksi, Seir vihollisten käsiin. Israel tekee voimallisia tekoja, Jaakobista polveutuu hallitsija, joka tuhoaa vihollisensa, vaikka he suojautuvat kaupunkeihin."

Ilm. 2:26-28 (RK): "Joka voittaa ja loppuun asti ot­taa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on paimentava heitä rautai­sella sauvalla, hän särkee heidät kuin saviastiat. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni. Ja minä annan hänelle aamu­tähden."

Ilm 21:10-12: "Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia, ja niitä vartioi kaksitoista enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet."

MB CLS Shooting Brake
Valkoista hevosta voisi verrata kalliiseen ja loisteliaaseen kuluneuvoon. Sellainen voisi olla vaikka seitsenvaihteinen Mercedes Benz CLS Shooting Brake, jonka värinä on metallinhohtohopea ja keulassa on johtotähti.

Auton tunnuksessa on tähti, jossa on kolme sakaraa, jolla yritys haluaa kuvata edistyksellisen moottorinsa dominoivan maalla, merellä ja ilmassa. Moottori symboloi voimaa ja yhtiö on tunnettukin voimakastehoisista moottoreistaan. Yhtiö on valinnut autojensa hallitsevaksi väriksi, myös F1-autoissaan metallihohtoisen hopean värin, joka symboloi kirkkautta. Kirkas tähti on aamutähti (Ilm 2 ja 22). Aamutähti symboloi voimaa sekä lujaa otetta vallasta.

Merkkiä kutsutaan johtotähdeksi
Karl Benz ja Gottlieb Daimler kehittivät nopeakäyntisen moottorin ja auton 1880-luvulla. Benz perusti yrityksensä Benz & Cie 1883 ja Daimler yrityksensä Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) vuonna 1890. Vuonna 1902 DMG sai kokonaan uuden tuotenimen Mercedes. Mercedes on espanjalainen naisen nimi, joka tarkoittaa arvostusta ja viehkeyttä eli kauneutta. Vuonna 1926 nuo Saksan kaksi johtavaa ja kaksi maailman vanhinta autojen valmistajaa yhdistivät toimintansa, ja Daimler-Benz syntyi. Silloin luotiin uusi tuotemerkki, johon yhdistettiin kummankin jo olemassa olleen tuotemerkin tunnusomaiset piirteet. DMG:lle kuuluva kolmisakarainen tähti ympäröitiin tuotenimellä "Mercedes" ja yhtä kuuluisalla nimellä "Benz", jonka laakeriseppele liitti nämä kaksi nimeä yhteen. Benz on miehen nimi tarkoittaa rohkeaa. Mercedes nimi on naisen nimi, joka tarkoittaa arvostusta, kauneutta ja mutta myös viittaa armoon (mercy).  Logossa laakeriseppele liittää yhteen rohkeuden ja kauneuden sekä armon. Kultainen laakeriseppele on kuninkaallisten vanhimpien kruunu taivaassa (Ilm 4:10). Kun rohkeus ja kaunis armo liitetään yhteen laakeriseppeleellä, niin silloin siitä syntyy voimakkaan kirkas aamutähti, joka edustaa loisteliasta Taivaallista Jerusalemia maapallolla.

J. Karjalainen - Meripihkahuone

"..menevii ja tulevii, kuka niitä murehtii, meripihkahuoneissamme beibi ollaan ikuisii - kanssas sun, oon onnellinen - keisarinna Katariina kultaisessa ikkunassa, valo leikkii kasvoillasi - tuhat kertaa tuhat vuotta, unelmien tyyssijassa - kanssas sun oon onnellinen - valo kaukainen, hmmm miljoona miljoona vuotta oon onnellinen - kerran joku suuri silmä kurkkii sisään ikkunasta, täydellisii itikoita merkipihkapalasessa, kanssas sun beibi oon onnellinen, valo kaukainen..."Raamatussa on paljon lukua seitsemän, Seven so High 

Raamattu on täynnä lukua seitsemän, koska Jumalalla on seitsemän Henkeä. Vaikka Jumalalla on seitsemän Henkeä, niin He ovat yksi ja sama Jumala. Ei ole olemassa kuin yksi Jumala.

Ilm. 3:1: "Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä..." 

Ilm. 5:6: "Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Jes. 44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä."

Mark. 12:29 (1933/38): "Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;"

Johanneksen ilmestyksessä on seitsemän sinettiä, pasuunaa ja maljaa. Johanneksen evankeliumissa on mainittu seitsemän Jeesuksen tekemää ihmettä, jotka olivat merkkinä, kuka Hän on. Johanneksen evankeliumissa on seitsemän toteamusta Jeesuksesta, jotka alkavat Jumalan nimellä 'Minä Olen': Minä olen elämän leipä (Joh. 6:35); maailman valo (Joh. 8:12); hyvä paimen (Joh. 10:11); lammasten ovi (Joh. 10:7); ylösnousemus ja elämä (Joh. 11:25); tie, totuus ja elämä (Joh. 14:6); sekä tosi (totuuden) viinipuu (Joh. 15:1). Johanneksen evankeliumissa kerrotaan seitsemästä ihmeteosta, jotka Jeesus teki (Joh. 2:6-11, 4:46-54, 5:5-15, 6:5-13, 6:16-20, 9:1-12, 11:38-43). Ilmestyskirjassa toistuu luku seitsemän sineteissä, pasuunoissa, maljoissa, enkeleissä, tähdissä, seurakunnissa jne. Sateenkaari on liiton merkki, jossa on seitsemän väriä: punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti. Jumala haluaa joskus jättää sormenjälkensä tapahtumien kulkuun käyttämällä lukua seitsemän. Kun profeetta Elisa rukoili kuolleen pojan luona, niin eloon herättyään poika aivasti seitsemän kertaa (2. Kun. 4:35). Raamatussa on monta vastaavaa esimerkkiä ja tässä kaksi lisää:

2. Kun. 5:10: "Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa: "Mene Jordanille ja peseydy siellä seitsemästi. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve."

Jes. 4:1: "Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä."

Kolme kappaletta lukua seitsemän (777) löytyy Jerikon kaupungin valloituksesta (Joos. 6). Israelilaiset sotilaat kiersivät ihan hiljaa Jerikon muureja seitsemän päivää yhden kierroksen päivässä, mutta viimeisenä päivänä kierroksia tehtiin seitsemän. Sotajoukon edessä kannettiin liitonarkkua eli Jumalan valtaistuinta ja papeilla oli seitsemän torvea. Jerikon muurit sortuivat samalla hetkellä, kun papit puhalsivat torviin ja sotilaat nostivat suuren sotahuudon. Jerusalemin (Herra On Täällä -kaupungin Hes. 48:35) kolmannen temppelin aikana pääsiäisjuhlassa on luku seitsemän kolme kertaa esillä kuten 777. Lukua seitsemän on pidetty täydellisyyden vertauskuvana. Jumala on täydellinen ja Pyhistä Pyhin.

Hes. 45:21-23: "Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä alkaa teillä pääsiäinen, seitsenpäiväinen juhla. Koko juhlan ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää. Sinä päivänä ruhtinaan tulee uhrata sonni syntiuhriksi omasta puolestaan ja maan kaikkien asukkaiden puolesta. Jokaisena seitsemänä juhlapäivänä hän toimittakoon Herralle polttouhrin: seitsemän virheetöntä sonnia ja seitsemän virheetöntä pässiä joka päivä noiden seitsemän päivän ajan, ja syntiuhriksi joka päivä vuohipukki.

Haluan selvyyden vuosi painottaa, ettei luvun seitsemän käyttäminen ole tae sille, että jokin ihmisen toivoma asia tapahtuisi vasten Jumalan omaa tahtoa. Eräät henkilöt käyttävät lukua seitsemän onnennumerona ja Jeesuksen nimeä loitsun tapaan. Ihminen ei voi vaikuttaa Jumalan toimintaan niitä käyttämällä, vaikka Jumala voi joskus ilmaista itseään niiden avulla. Ylipappi Skeuaksen seitsemän harhaoppista poikaa käyttivät Jeesuksen nimeä loitsun tapaan manatessaan pahoja henkiä, mikä epäonnistui pahoin (Apt. 19:13-16). Jos Jumala määrää profeetalleen jonkin asian liittyen lukuun seitsemän, se on silloin Jumalan oma päätös.

Golgata on korkein kohta Moorian vuorella ja se kohoaa 777 metriä merenpinnan yläpuolelle (artikkeli). Golgata on puutarhahaudan alueella, josta on lisää artikkelissa: "Ristillä tehtiin suurin rakkauden teko". Bethlehemin keskikorkeus on myös 777 metriä (2550 ft, Geographical Dictionary).

Matt. 18:21-22: "Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?" "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus." 

Luku 777 esiintyy selkeästi juutalaisessa ajanlaskussa vuonna 5777, joka on osuu israelilaiselle ajalle 3.10.2016 - 21.9.2017. Raamatun luvusta seitsemän kertoo enemmän artikkeli: "Luku seitsemän kertoo Jumalasta".

United Airlinesin Boeing 777 -lentokone
Länsimainen kulttuuri on saanut paljon vaikutteita kristinuskosta. Lukua seitsemän käytetään paljon eri yhteyksissä, koska se tunnetaan Raamatusta. Meidän ajan luksusta on matkustaa nykyaikaisella lentokoneella. Yksi sellainen on Boeing 777. Tätä mallia on käytössä mm. Star Alliancen lentoyhtiöillä. Jos profeetta Elia ja Etiopian hoviherra matkustivat loisteliailla hevosvaunuilla, niin meidän aikana luksusta on matkustaa lentokoneella.

Apt. 8:27-28: "..Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra, eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa."

Jerusalemin kaupungin vaakunasta ja Juudan Leijonasta

Jeesuksella on Raamatussa monta kutsumanimeä. Yksi niistä on Juudan Leijona. Tämä tunnus on Jerusalemin vaakunassa ja lipussa.

Ilm 5:5: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä."
Nykyisessä Jerusalemin kaupungin vaakunassa on Juudan Leijonan kuva. Raamattu kutsuu Jerusalemia myös nimellä Ariel, mikä viittaa Juudan Leijonan temppelissä olevaan Ariel-nimiseen uhrialttariin, jossa synti poltetaan tuhkaksi (Jes. 29:1-3). Nimi Ariel on suomeksi Jumalan Leijona. Jerusalemin vaakunassa olevalla Leijonalla on sama asento, mitä on Suomen valtiolipun vaakunassa ja vaakunat muistuttavat paljon toisiaan. Suomen vaakunassa leijonalla on kruunu päässään. Leijona symboloi hallitsijaa. Haarniskalla suojattu oikea käsi pitää kädessään kaksiteräistä miekkaa, joka symboloi Jumalan Sanaa. Jalat polkevat puolikuun muotoista yksiteräistä miekkaa.

Jerusalemin kaupungin vaakuna


Suomen valtion vaakuna
Hyvin mielenkiintoinen on Jerusalemin kaupungin lippu. Siinä on valkoisella pohjalla kaksi sinistä raitaa, kuten on Suomen lipussa. Suomen lipussa raidat tekevät ristinmerkin.
Jerusalemin lippu

Suomen valtiolippu
Suomen siniristilippu loistaa Tel Avivin kaupungintalon valoissa 3.12.2017


Yeshua HaMashiach - Juudan Leijona

Let´s praise the God of Israel
He´s the Bright and Morning Star
The Holy One of Israel 
My Srenght and My Song..

..O give thanks to The Lord
for His mercy endures forever..

..Yeshua HaMashiach, 
Jesus Christ is the Messiah
Yeshua HaMashiach

He´s the Roaring Lion of Judah
And He´s Holy
He is Lord..
Suomi ja Israel

Kun Israelin sukukuntia lähti pakkosiirtolaisiksi kotimaastaan yli 2500 vuotta sitten, niin näitä israelilaisia vaelsi moniin maihin ja myös Suomeen asti. Suomalaisten kristittyjen joukossa on paljon ihmisiä, jotka ovat Israelin sukukunnista ja moni heistä on sekoittunut kantaväestön sekaan, eivätkä he sen tähden ole tietoisia sukujuuristaan.

Jeremia 3:18: "Niinä päivinä Juudan heimo liittyy Israelin heimoon, ja yhdessä ne tulevat pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin omaksi teidän isillenne." 

Suomi on maa pohjoisessa, joka täyttää Raamatussa sanotut symbolit ja muut tiedot mm. sijainti maan ääri, maan loppu, ”rajain välille” ja ”ihana maa”. Jumalan suunnitelma on se, että Hän lähettää eri puolilta maapalloa suuria määriä todistajiaan Israeliin kääntämään juutalaiset uskomaan todelliseen messiaaseen eli Jeesukseen Kristukseen, Yeshua HaMashiach:iin silloin, kun Ilmestyskirjan ahdistusten ajat kurittavat myös Israelia. Maan ääristä (maailman lopulta, mm. Fin-land:ista) Jumala lähettää erityisen vahvan joukon todistajia Israeliin:

Jer. 16:19 "Herra, sinä olet minun voimani ja väkevyyteni, pakopaikkani hädän päivänä! Maailman ääristä asti kansat tulevat sinun luoksesi ja sanovat: "Valhetta saivat isämme perinnöksi -- turhia jumalia, joista ei ole mitään apua!"

Suomella on oma osansa tulevien aikojen tapahtumista. Jumala on tällä hetkellä hyvin aktiivinen täällä Suomessa. Hän antaa eräille suomalaisille merkityksellisiä valmistautumistehtäviä sitä hetkeä varten, jolloin Jumala nostaa nämä henkilöt esille tekemään näkyvää työtä sen suunnitelman mukaisesti, mitä Jumalalla on. Se aika tulee vastaan pian.

Uusi uskonpuhdistus, suomalaiset keskeisessä roolissa

Lopun ajoilla Jumala erottaa kristityt kahteen osaan. Syntiä tekevä, Raamatun totuuden kanssa kompromisseja tekevä, kelvoton tapakristillisyys erotetaan Laodikean seurakuntaan (Ilm 3) ja Raamatun totuudessa tarkasti pysyvä, parannuksen tehnyt, elämänsä pyhittänyt kristillisyys Filadelfian seurakuntaan. Jumala puhdistaa kirkkonsa synnistä.

1. Piet 4:17: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?"

Juudaksen kirje 1:14-16: "Heistä on myös ennustanut Henok, Aadamista seitsemäs: "Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet."

Nuo ihmiset ovat osaansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suurellisia, ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä."

Hieman ennen kuin vaikea ajat alkavat, Suomeen nousee hyvin voimakas profeetta, josta kertoo Tukholman profetia eli profetia Suomelle. Meidän sukupolven aikana tulee Suomeen Elian päivät. Hän antaa niin voimakkaan profeetan merkin, ettei kukaan voi hänen tehtäväänsä kiistää. Hän käyttää valtaa kuin profeetta Elia ja hänelle Jumala antaa aamutähden (Ilm. 2:26-28).

Luukas 1:17 kertoo Johannes Kastajasta näin: "Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten." 

Jumala lähettää profeetta Elian vielä kerran tekemään uskonpuhdistuksen (Matt. 17:11), jottei koko maapalloa tarvitse tuomita kokonaan tuhottavaksi, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa'.

Malakia 4:4-6 (1933/38): "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Sydänten kääntyminen tarkoittaa parannuksen tekoa synneistä. Tottelemattomat kääntyvät vanhurskasten mielenlaatuun (Luuk. 1:16-17). Sen takia Jumala ei tarvitse vihkiä koko maapalloa tuhon omaksi, vaan eloon jäänyt pieni jäännös säästyy tuhatvuotisen valtakunnan siemeneksi.

Joh. 2:13-22: "Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä.  Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!" illoin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: "Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut."

Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?" Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut."


Suomen profeetta on eri henkilö, kuin ne kaksi säkkipukuista profeettaa, joista Johanneksen ilmestyksen 11.-luku kertoo. Suomen profeetta toimii lyhyen ajan ja sen jälkeen poistuu taivaaseen samalla tavalla kuin Eenok (Heenok), Elia ja Jeesus tekivät, mikä kertoo Tukholman profetia. Tämän jälkeen säkkipukuiset profeetat astuvat esiin Jerusalemissa.

Näinä päivinä Jumalan profeetat käyttävät tekevät Elian kaltaisia tekoja Jeesuksen Kristuksen, Yeshua HaMashiach:in  nimessä:

Matt. 21:21: "Jeesus vastasi: "Totisesti: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen', ja niin tapahtuisi." 


1. Kun. 18:36-39: "Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi: "Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala! Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi!" 

Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!"

Ilm. 11:5: "Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa."

Luuk. 4:29-30: "He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas; kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa." 

Dan. 6:21-25: "Tultuaan luolan suulle hän huusi Danielia murheellisella äänellä ja sanoi: "Daniel, elävän jumalan palvelija! Onko jumalasi, jota sinä alati palvelet, pystynyt pelastamaan sinut leijonilta?" 

Daniel vastasi: "Ikuisesti eläköön kuningas! Minun Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidan, eivätkä ne vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaan, kuningas."Kuningas ilahtui kovin ja käski nostaa Danielin luolasta. Hänet nostettiin ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa. 

Silloin kuningas käski noutaa ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia, ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen leijonien luolaan. Eivätkä he olleet ehtineet luolan pohjalle, kun leijonat jo kävivät heidän kimppuunsa ja raatelivat heidät."  

Mark. 16:17-18: " Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." 

Apostolien teot 8:39-40: "Kun he olivat nousseet vedestä, Herran Henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan."

2. Kun. 2:11: " Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen."


Tuom. 15:14: "Kun Simson tuotiin Lehiin, filistealaiset juoksivat riemusta huutaen katsomaan häntä. Silloin Herran henki valtasi hänet. Köydet, jotka olivat hänen käsivarsiensa ympärillä, katkesivat kuin pellavalangat tulessa, ja siteet kirposivat hänen käsistään."

Paul Wilbur - Days of Elijah

These are the days of Elijah  
Declairing the Word of the Lord
And these are the days of Your Servant Moses  
Righteousness being restored
And though these are days of Great trials  
Of famine and darkness and sword
Still we are the voice in the desert crying  
Prepare ye the way of the Lord
 

Behold He comes riding on the clouds  
Shining like the sun at the trumpet call  
Lift your voice it's the Year of Jubilee  
Out of Zion's hill salvation comes
 

And these are the days of Ezekiel  
The dry bones becoming as flesh And these are the days of  
Your servant David Rebuilding a temple of praise  
And these are the days of the harvest  
The fields are as white in Your world  
And we are the laborers in 
Your vineyard Declaring the Word of the the Lord