keskiviikko 5. heinäkuuta 2017

Ylhäältä uudestisyntynyt on muuttunut ihminen

*Ylhäältä uudestisyntyminen on pelastumisen ehto
*Uudestisyntymisessä vanha elämä kuolee pois ja uusi pyhä elämä tulee tilalle
*Ihminen luopuu oman tahtonsa mukaisesta elämästä ja alkaa toimimaan Jumalan tahdon mukaan
*Ihminen ei synny uudestaan pelkällä suun tunnustuksella ja ylistämisellä, jos muutosta hänen toiminnassaan ei tapahdu
*Uuskarismaattisten harhaoppien perässä juokseminen tekee ihmisestä valheen orjan, mikä estää uudestisyntymisen
*Vesikasteessa synnit pestään pois ja vedestä nousee uudestisyntynyt ihminen, jos hän tekee parannuksen
*Pyhän Hengen kaste on eri asia kuin kaste tulessa, joka poistaa ihmisen halun tehdä syntiä kovien kärsimysten kauttaParannuksen tekeminen muuttaa ihmisen

Moni on kuullut vaatimuksen tehdä parannus tai kääntyä. Johannes Kastaja kehotti tekemään parannuksen sillä Taivasten valtakunta oli tullut lähelle. Jumala Poika oli tulossa, joten kaikkien oli tehtävä parannus (1992 kääntykää).

Matt. 3:1-2 (1933/38): "Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle."

Mitä Raamattu tarkoittaa parannuksen tekemisellä ja kääntymisellä? Kreikankielisessä käsikirjoituksessa on sana 'metanoeo', joka merkitsee katumista, mielensä muuttamista, ajattelemista toisin ja kääntymistä. Sana muodostuu kahdesta sanasta 'noeo', joka merkitsee ajatella, ja 'meta', joka merkitsee toisin, siis ajatella toisin. Hän on alkanut katumaan, koska on alkanut ajattelemaan tekemisistään toisin. Katuminen saa aikaan synnin tuntoa, jonka johdosta ihmiselle tulee tarve tunnustaa tekemänsä vääryys ja pyytää sitä anteeksi. Raamattu tarkoittaa parannuksen teolla, että ihminen ymmärtää tehneensä jotain väärin, mikä saa hänen muuttamaan käytöstään Jumalan Sanan vaatimalla tavalla. Toisin sanoen parannuken teko on synnin tunnustamista ja sen hylkäämistä.

Hepr. 6:1: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista..."

Jes. 55:7 (1933/38): "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

2. Sam. 12:13: "Silloin Daavid sanoi Natanille: "Olen tehnyt syntiä Herraa vastaan." Natan vastasi: "Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla."

Joona 3:4-10: "Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivänmatkaa ja huusi: "Enää neljäkymmentä päivää, sitten Ninive hävitetään!" Sen kuultuaan Niniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston, ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Kun Joonan sanat tulivat Niniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Ninivessä: "Tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys: Eivät ihmiset eivätkä eläimet, eivät lehmät eivätkä lampaat saa edes maistaa ruokaa eivätkä juoda vettä. Karjaa ei saa päästää laitumelle. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina, kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön pahoilta teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme." Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät."

Yeshua (Jeesus) kehotti tekemään parannuksen, jotta Hän armahtaisi syntiä tehneen ihmisen. Parannuksen tekeminen on ehto, että ihminen armahdetaan. Usko Jumalan Poikaan saa aikaan muutoksen, jolloin ihminen ei halua enää tehdä syntiä. Kristuksen Pyhä Henki antaa voiman kuolettaa itsestä halun tehdä syntiä. Kun näin tapahtuu, niin ihminen on tehnyt parannuksen.

Luuk. 24:47 (1933/38): "ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."
 
Luuk. 13:4-5 (1933/38): "..ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut."

Apt. 3:19-20, 26 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen...   ..Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne." 

1. Kor. 6:11: "Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Synti kuolee pois ja se haudataan - vedestä nousee ylös pyhä elämä

Uudestisyntynyt on hyvissä käsissä
Yeshua (Jeesus) opetti, että uskovien tulee syntyä uudestaan, muuten he eivät näe Jumalan Valtakuntaa. Nikodemus oli korkea-arvoinen hengellinen johtaja ja fariseus. Hän ihmetteli, miten ihminen voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudelleen. Hän ei ymmärtänyt, mitä Yeshua tarkoitti. Asian ymmärtäminen on tärkeää, koska ylhäältä uudesti syntyminen on pelastumisen ehto.

Joh. 3:3-8: "Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa." Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?" 

Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä uudesti.' Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."

Yeshua opetti, että ihmisen tulee syntyä uudestaan vedestä ja Pyhästä Hengestä. Tämä tarkoittaa uskovien upotuskastetta, jossa upottaudutaan veden alle ja noustaan ylös puhdistautuneena synneistä. Vasta sen jälkeen ihmisellä voi olla hyvä omatunto siitä, että hän on saanut synnit anteeksi ja niistä ei tarvitse enää kantaa huonoa omaatuntoa.

1. Piet. 3:21 (1933/38): "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta..."

Pietari sanoi, että kääntykää pois synnistä eli tehkää parannus. Kun sen jälkeen ottaa kasteen, synnit saa anteeksi ja täyttyy Pyhästä Hengestä elääkseen pyhää elämää. Pyhä elämä on Jumalan Sanan noudattamista (3. Moos. 19:2-4, 37), joten ihminen uudestisyntyy myös Jumalan Sanan kautta.

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

1. Piet. 1:23 (1933/38): "te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta."

Liha ei alistu lakiin, mutta Kristuksen Henki noudattaa lakia, kuten Kristuskin noudatti lakia ja opetti sitä noudattamaan (Matt. 5:17-20, Matt. 23:1-3). Kun ihminen syntyy ylhäältä vedestä ja Hengestä, hän tekee parannuksen lain rikkomisesta. Liha kuolee pois ja tilalle tulee Kristuksen Pyhä Henki. Vedestä ylösnoussut ja uudestisyntynyt alkaa elämään uudella tavalla ottamalla mallia Yeshuan elämän esimerkistä ja opetuksesta.

Tit. 3:5: "..Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät."

Room. 7:14: "Me tiedämme, että laki on hengellinen..."

Room. 8:5-9, 12-13: "Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa...    ..Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Synnin tekemisen lopettaminen ja Jumalan tahdonmukaisen elämän aloittaminen johtaa muutokseen, jossa muuttuu Yeshuan kaltaiseksi. Hän hän alkaa ajatella, puhua ja tehdä Yeshuan antaman esimerkin mukaan. Tämä on sitä elämistä Yeshuassa (Jeesuksessa), mihin Raamattu kehottaa.

Fil. 2:5: "Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli."

Room. 13:14: "Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan."

Joh. 13:15-17 (Jeesus sanoo): "Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat."

1. Piet. 2:21-22 (Biblia): "Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut,"

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Jos joku tunnustaa suullaan uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja alkaa käymään ylistyskokouksissa, se ei vielä riitä, että häntä voisi kutsua uudestisyntyneeksi (Matt. 7:21). Uudestisyntyminen vaatii uudistumista sisäisesti niin, että ajattelu ja teot muuttuvat. Yeshua tarkoitti uudestisyntymisellä ylhäältä tulevaa muutosta, jossa ihmisen oman tahdon mukaiset teot loppuvat ja tilalle tulee Jumalan Sanan mukaiset teot. 

Room. 12:2: "Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä."

Ef. 4:17-18, 22-24: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita...

..Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää."

Seurakunnissa on nykyään paljon pelastusiloa, mutta ei juurikaan uudestisyntymistä. Näin voi käydä, jos uskoo sellaista harhaoppia, että olisi syntien anteeksiantoa ilman parannuksen tekoa. Jos et toimi Raamatun opetuksen mukaan, et ole Jeesuksessa etkä uudestisyntynyt ylhäältä, vaikka olisit tunnustanut suullasi uskon ja jopa käynyt kasteella. Sinulla ei ole uskoa, jos sinulta puuttuu uskon mukaiset teot. Eräs eläkkeellä oleva rovasti sanoi kerran osuvasti, että: "Me eletään semmoisessa valkoisessa valheessa, että pelkkä kirkkoon kuuluminen ja kaste pelastaa, ei tarvita mitään parannuksen tekoa, ei tarvita mitään uudistusta. Ihmiset jää tämmöiseen väärään toivoon, vääränlaiseen uskoon."

Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Jaak. 2:14, 18-20, 24-26: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?..    ..Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?..    ..ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Apt. 3:19 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois," 

Luuk. 13:3 (1933/38): "..ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

Ylhäältä uudestisyntynyt on muuttunut sydämeltään kauniiksi kuin olisi kotelosta kuoriutunut upea perhonen

Toukka muuttuu perhoseksi
Perhonen on uudestisyntymisen vertauskuva. Se osaa tehdä huiman muodonmuutoksen elämänsä aikana (metamorfoosi). Sen jälkeen perhonen lähtee lentoon etsimään tuoksuvia kukkasia, kuten uudestisyntynyt etsii Jumalan syvempää tuntemista.

Ps. 27:8: "Sydämeni muistaa sinun sanasi: "Etsikää minun kasvojani." Herra, minä tahdon etsiä sinua..."

Ensin perhonen elää maata ryömivänä toukkana. Kun toukka on kasvanut riittävän suureksi, se rakentaa ympärilleen kotelon, jonka sisällä se tekee täydellisen muodonvaihdoksen. Kotelosta kuoriutuu kaunis perhonen. Vanha kuolee pois ja hautautuu koteloon. Haudasta nousee ylös jotain niin kaunista, joka lähtee lentämään kohti tuoksuvia kukkasia. Tämä on kuin uudestisyntyminen. Ihmisen vanha luonto lakastuu pois ja tilalle kasvaa Jumalan Sanan siemenestä uusi luomus, joka toimii Jumalan Sanan mukaan.

1. Piet. 2:24-25: "Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme" ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. "Hänen haavansa ovat teidät parantaneet." Te olitte "eksyksissä niin kuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo." 

Room. 6:4: "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista."

1. Piet. 1:23-25: "Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu."
 
2. Kor. 5:17 (RK): "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!"

Laventelitee maistuu hyvältä
Jos haluat nähdä puutarhaparatiisissasi uudestisyntyneitä perhosia, istuta sinne tuoksuvia kasveja. Laventelilla on monen mielestä niin miellyttävä tuoksu, ettei sitä voita mikään (video). Laventelin kukat houkuttelevat paljon kauniita perhosia nauttimaan hyvältä maistuvaa mettä. Keskiajalla kuivattiin pyykkiä laventelin ja rosmariinin yläpuolella, jolloin puhtaisiin tekstiileihin tuli miellyttävä tuoksu.

Joh. 4:28-30: "Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: "Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?" Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo."

Matt. 14:35-36: "Kun seudun ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, he lähettivät sanan joka puolelle, ja niin kaikki sairaat tuotiin Jeesuksen luo. He pyysivät saada edes koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, jotka sitä koskettivat, parantuivat.

Luuk. 18:15-17: "Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

Pyhästä Hengestä täyttynyt alkaa tekemään Jumalan tahdon

Jumalalla on seitsemän Henkeä, mutta kyseessä on yksi ja sama Jumala. Yeshua HaMashiachilla (Jeesuksella Kristuksella) ei ole omaa erillistä henkeä, kuten on meillä muilla ihmisillä, vaan Hänen henkensä on Pyhä Henki, Jumalan seitsemän Henkeä. Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Jumala.


Menora symboloi Jumalan 7:ää Henkeä
Ilm. 5:5-6: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Profeetta Sakarja näki näyssä ylipappi Joosuan, jonka nimi on alkukielellä Yeshua (Yehoshua). Hän oli ennusmerkki Yeshua nimisestä Jumalan Pojasta, joka yhdessä hetkessä Golgatalla ottaa pois maailman synnit. Johannes Kastaja tiesi, että Yeshua oli Sakarjan tarkoittama Karitsa, joka ottaa maailman synnit pois (Joh. 1:29). Yeshuaa kuvataan kiveksi (kallio, huippukivi, kulmakivi), jolla on seitsemän silmää, Jumalan seitsemän Henkeä. Tähän kiveen Jumala kirjoittaa Sanansa. Yeshuan esimerkki ja opetus on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle, joka on kirjoitettu Raamattuun.

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

Ilm. 19:13: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana."

Joh. 1:1, 14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala...   ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Pyhä Henki on hepreaksi Ruach HaKodesh. Sana Ruach tarkoittaa henkeä, mutta sana voidaan kääntää asiayhteydestä riippuen myös tuuli, henkäys tai ilma. Kun ihminen täyttyy Pyhästä Hengestä, hänessä alkaa vaikuttaa Jumalan Sana. Yeshua (Jeesus) sanoi, että tuuli (Ruach) puhaltaa missä tahtoo (Joh. 3:6-8). Ei ihminen voi vaikuttaa mistä tuulee, sillä Jumala säätää säät. Samalla tavalla Pyhästä Hengestä täyttynyt ihminen luopuu tekemästä syntiä ja alkaa tekemään Taivaan Isän tahdon. Paavali opetti, että eläminen oman syntisen tahdon mukaan johtaa kuolemaan, mutta jos Pyhä Henki tulee oman sen tilalle, oma syntinen luonto kuolee pois ja ihminen saa elää.

1. Tess. 2:13: "Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa."

Gal. 5:16-17: "Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte."

Room 6:16 (1933/38): "Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?"

Room. 8:12-14: "Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia."

Pyhästä Hengestä täyttyminen ja uudestisyntyminen näkyy ihmisessä silloin, kun kun hän vapaasta omasta tahdosta tekee iloiten Jumalan tahdon.

Jes. 11:1-3: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on totella Herraa..."

Paavali opetti, että Pyhien Kirjoitusten osaaminen antaa ihmiselle viisautta. Jumalan Sana tekee ihmisen viisaaksi, mikä on merkki Pyhän Hengen vaikutuksesta. Yhden Pyhän Hengen nimistä on Viisauden Henki. Viisaus perustuu hyvään tietoon siitä, mitä lukee Jumalan Sanassa, Raamatussa. Ihminen tuntee Jumalan, kun hän noudattaa Jumalan tahtoa Yeshuan esimerkin mukaisesti, jolloin häneen tulee Viisauden ja Näkemisen Henki (Ef. 1:17, 1. Joh. 3:4-6). Toinen Pyhän Hengen nimistä on Tiedon (Totuuden) Henki (Jes. 11:2). Pyhällä Hengellä täytyminen tarkoittaa ensisijaisesti, että ihmisen lihallinen oma tahtoo siirtyy sivuun ja sen tilalle tulee Jumalan Sanan mukainen elämä (Joh. 3:3-8).

2. Tim. 3:15-17: "Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä."

Ef. 1:17: "Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet..."

Kun uskoon tullut on oppinut hyvin Jumalan Sanan, Pyhä Henki opettaa häntä soveltamaan Sanaa elämässä. Kun hän on antautunut Jumalan Sanalle eikä hänen omat mielihalunsa vastusta Sanaa, hän alkaa tekemään Taivaan Isän tahdon oikein.

Joh. 14:26: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut."

Pyhällä Hengellä täyttynyt hyväksyy Raamatusta kaikki Sanat ja iloitsee niiden noudattamisesta. Joskus ilo Jumalan Sanan ymmärtämisestä on niin suuri, että ilon kyyneleet tulevat silmille. Pyhä Henki voi vahvistaa ilon kyynelilläkin Jumalan Sanan.

Neh. 8:8-12: "He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta, ja samalla he selittivät ja opettivat sitä. Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: "Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia älkääkä itkekö." Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi: "Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme! Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne." Leeviläisetkin tyynnyttivät kansaa sanoen: "Olkaa levollisia! Tämä päivä on pyhä. Älkää olko murheissanne." Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu."

Pyhän Hengen saaminen voi tarkoittaa, että uskoon tulleelle annetaan myös armolahjoja profetoida ja tehdä voimatekoja Yeshua HaMashiachin nimessä (Kol. 3:17). Ihminen ei voi valita armolahjoja omien mieltymystensä mukaisesti. Pyhä Henki antaa armolahjoja tahtonsa mukaisesti, mihin voi kuulua mm. lahja jakaa muille Jumalan Sanan mukaista viisautta, mikä on sekin armolahja.

Apt. 19:4-6: "Silloin Paavali sanoi: "Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen." Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat."

Ef. 4:7: "Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa."

1. Kor. 12:4-11: "Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi

Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo."

Kados (Pyhä) - Paul Wilbur

..Holy holy holy
Holy holy holy
O Lord our God Lord of hosts
(Herra Sebaot) 
O Lord our God Lord of hosts  

Who was and Who is
And Who is to come
Who was and Who is
And Who is to come...

Elämän pyhittäminen on merkki Pyhästä Hengestä täyttymisestä

Mistä tietää, onko täyttynyt Pyhästä Hengestä? Katso Sanan peliin, opiskeletko Raamattua säännöllisesti noudattaaksesi Taivaan Isän tahtoa. Sinun tulee tutkia itseäsi, tunnistatko itsestäsi muutoksen, huomaatko kasvaneesi uskossa, hyväksytkö vaivattomasti joka ikisen Sanan Raamatusta. Pyhästä Hengestä täyttyminen näkyy ulospäin uskon mukaisina tekoina. Jos ne puuttuvat, ei ole uskoa eikä pelastusta (Matt. 7:21, Jaak. 2:14-26).

1. Tess. 4:3-8: "Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä."

Room. 6:19: "..Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät."

4. Moos. 15:40: "Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä."

Ilman pyhitystä, kukaan ihminen ei ole näkevä Herraa. Pyhitys ei ole tekopyhää askeesia tai jotain epämääräistä erottautumista jostakin tai ulkonaista hurskastelua. Raamattu tarkoittaa pyhityksellä Jumalan käskyjen noudattamista uskossa Yeshua HaMashiachiin (Ilm. 14:12). Kun ihminen toimii näin, hän saa lahjaksi Pyhän Hengen (Apt. 2:38, 5:32).

Room. 7:12 (1933/38): "..laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

1. Piet. 1:1, 2, 14-16: "Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja...  ..jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina...    ..Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

3. Moos. 19:1-3, 37: "Herra sanoi Moosekselle: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...     ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

4. Moos. 15:40: "Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä."

5. Moos. 28:9: "Jos noudatatte Herran, Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen teitään, hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Kun sinun uskosi kasvaa, opit noudattamaan Jumalan tahtoa ja luottamaan Jumalaan. Silloin sinusta alkaa näkyä Pyhän Hengen hedelmät. Pyhä Henki ei koskaan puhu lakia vastaan, vaan ohjaa noudattamaan sitä (1. Kor. 14:32-38). Liha (oma tahto ja himot) ei halua alistua noudattamaan lakia, jolloin se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Pyhän Hengen ohjauksessa lihallinen oma tahto kuolee pois ja tilalle tulee elämä, joka noudattaa Jumalan Sanaa.

Room. 8:7-9: "Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa."

Gal. 5:22-24: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen."

Ef. 5:8-9 (1933/38): "..Vaeltakaa valkeuden lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä -"

Pyhän Hengen saamisen edellytys on saajan halu noudattaa Jumalan tahtoa. Se johtaa parannukseen synneistä, jota kutsutaan myös mielen muutokseksi. Omaa tahtoa toteuttava vanha luonto on kuollut pois ja tilalle on syntynyt Kristuksen kaltainen luonto, joka haluaa vapaaehtoisesti tehdä Jumalan tahdon.

Apt. 5:31-32 (RK): "Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen Päämieheksi ja Vapahtajaksi antaakseen Israelille mie­lenmuutoksen ja syntien anteeksian­tamuksen. Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat." (1933/38 käännöksessä mielenmuutos on parannus)

Room. 7:14, 8:13-14 (1933/38): "Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen...  ..Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia."

Pyhällä Hengellä täyttyneen mieli on muuttunut, joka nauttii elää pyhää elämää. Jumalan Sana on hänelle ilon aihe. Hän alkaa nähdä ympärilleen uusilla silmillä. Häntä vaivaa muiden jumalaton elämä. Seurakuntien tekopyhyys, puolitotuudet ja harhaopit ovat sellaista vääryyttä, mikä tekee hänet murheelliseksi. Hän ei naura kaksimielisille ja Jumalan pyhyyttä loukkaaville vitseille, koska ne loukkaavat myös häntä. Hän ei osallistu niihin seurakuntien rituaaleihin, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia.

2. Kor. 7:10: "Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman."

2. Piet. 2:7-10 (RK): "Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota jumalattomien ihmisten irstas elämä vaivasi. Asuessaan heidän keskellään tuo hurskas mies kärsi päivästä päivään hurskaassa sielussaan heidän laittomien tekojensa tähden, joita hän joutui näkemään ja kuulemaan. Näin Herra tietää pelastaa jumalaapelkäävät koetuksesta, mutta väärintekijät hän säilyttää rangaistuksen alaisina tuomion päivään, varsinkin ne, jotka vaeltavat saastaisissa lihan himoissa ja halvek­sivat herruutta..."

Ps. 26:4-5 (RK): "En istu valehtelijoiden seurassa enkä kulje teeskentelijöiden kanssa. Minä vihaan pahojen seuraa enkä istu jumalattomien parissa."

Ef. 4.29-30: "Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten."

Jos uudestisyntynyt alkaa tekemään uudestaan syntiä, hän voi menettää Pyhän Hengen. Kuningas Saulissa oli Pyhä Henki (1. Sam. 11:6), mutta hän rikkoi toistuvasti Jumalan käskyjä vastaan ja Jumalan lopulta hylkäsi hänet. Pyhä Henki poistui Saulista ja Jumalan lähetti tilalle pahan hengen. Jumalan lupaamat lahjat ovat ehdollisia. Jos ihminen ei noudata Jumalan tahtoa, hän menettää lahjansa eikä pelastu (Matt. 7:21-23).

1. Kor. 3:16-17 (1933/38): "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette."

1. Sam. 16:14-15: "Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua."

Jer. 18:10: "Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."

Helluntailaisuudessa on harhaoppi, että jos sinulla ei ole kykyä puhua kielillä, et ole täyttynyt Pyhästä Hengestä. Paavali opettaa, ettei kaikilla ole samoja armolahjoja. Kaikki eivät puhu kielillä. Vaikka joku puhuisi kielillä, mutta rikkoo Jumalan Sanaa vastaan ja opettaa väärä evankeliumia, se ei ole Jumalasta. Kielillä puhumisen armolahja ei ole tae pelastuksesta, koska yliluonnollisia kokemuksia saaneet uskovat eivät pelastu, jos he eivät tee parannusta laittomuudesta (Matt. 7:21-23 1933/38).

1. Kor. 12:29-30: "Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta?"

Ef. 4:7: "Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa."

Gal. 1:8: "Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu."

Väärässä hengessä oleva ei siedä Raamattuun perustuvaa palautetta

Taivaan Isä lähetti palvelijansa eteläsuomalaiseen messiaaniseen (kristilliseen) seurakuntaan. Jostain syystä seurakunnan johtaja halusi viettää sapattiateriaa siunaamalla leivän ja viinin juutalaisperinteiden mukaan, eikä suostunut sen nauttimiseen ehtoollisena Golgatan sovitustyön muistoksi, vaikka muuten tunnusti Jeesuksen Kristukseksi. Seurakunnassa on tapa, että nainen lukee hepreaksi rukouksen, jossa leipä ja viini siunataan juutalaisella sapattirukouksella. Eräs nainen peitti kämmenillään kasvonsa ja luki niiden takaa siunauksen hepreaksi, mitä muut eivät ymmärtäneet eivätkä käsien takaa tulleesta muminasta muutenkaan selvää ottaneet. Paavali muistutti korinttilaisia, että aterian yhteydessä nautittava leipä ja viini on nautittava nimenomaan Golgatan sovitustyön muistoksi eikä juutalaisperinteiden mukaan, muuten on syypää Herran ristiinnaulitsemiseen ja vetää päälleen tuomion. Tämän takia seurakunnan rituaali leivän ja viinin osalta on hyvin vahingollinen siihen osallistuville.

1. Kor. 11:27-29: "Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion."

Sen lisäksi seurakunnan johtaja oli omaksunut juutalaisten kirjanoppineiden laatimat perinnäissäännöt Herran juhlien ajankohdista (mm. shavuot, helluntai), jotka poikkesivat Vanhan testamentin määräyksistä. Raamattu kieltää ympärileikkaamattomia (ei-juutalaisia pakanoita) syömästä pääsiäisateriaa (seder, 2. Moos. 12:42-45). Siitä huolimatta seurakunta järjesti kallishintaisen seder-aterian ympärileikkaamattomille suomalaisille raha mielessä. Toisaalta lammasta ei oltu valmistettu Raamatun säädösten mukaisesti, joten kyseessä ei ollut Raamatun tarkoittamaa pääsiäisateria. Seurakunnan johtaja opetti, että liitonarkku on olemassa ja piilotettu. Hänelle huomautettiin seurakunnan kokouksessa, että tieto on valhe, koska Raamattu mukaan liitonarkkua ei enää ole eikä uutta rakenneta tilalle (Jer. 3:16). Raamatun lainaaminen ei vakuuttanut heitä, vaan seurakunta halusi uskoa tunnettua ulkomaalaista eksyttäjää. Kävi selväksi, että seurakunta rakasti enemmän juutalaisuutta kuin Jumalan Sanaa.

Mark. 7:8-9: "Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."

Pyhä Henki laittoi palvelijaansa siteeraamaan Raamatusta jakeita osoittaakseen, ettei seurakunnan toiminta ole Jumalan Sanan mukaista. Seurakunnan johtaja raivostui. Hän syytti kiihkon vallassa palautteen antajaa, että hänen päälleen heitetään Raamatun lauseita kuin tiiliskiviä. Hän jopa totesi, että paholainen osaa Raamatun paremmin kuin palautteen antaja, joten hän ei kuuntele Raamatun siteeraamista, ja arveli palautteen antajan olevan paholaisen asialla. Seurakunnan johtajaa pyydettiin osoittamaan Raamatusta ne kohdat, jotka osoittavat hänen toimintansa oikeaksi. Hän ei pystynyt sitä tekemään. Seurakunnan johtaja jatkoi vain kiukun vallassa palautteen antajan henkilöön menevää arvostelua jopa niin, että arveli hänen joutuvan kadotukseen, koska johtaja toivoi tekopyhästi, että ehkä Jeesus vielä pelastaa hänet, jos tekee parannuksen.

Sananl. 15:28 (1933/38): "Vanhurskaan sydän miettii, mitä vastata, mutta jumalattomien suu purkaa pahuutta."

Sananl. 15:32: "Joka torjuu moitteet, pilaa elämänsä, joka nuhteita kuulee, hankkii ymmärrystä."

On ymmärrettävää, jos jollekin on epäselvää, mitä Raamattu tarkoittaa jossain kohdin. Erimielisyys ei saa johtaa riitelyyn, vaan rakentavaan keskusteluun, jossa kummallakin osapuolella on aito halua selvittää, mitä Raamattu haluaa kullakin jakeella opettaa. Jos toinen osapuoli ei siedä kuunnella Raamatun siteeraamista, hänellä ei ole kaikki kunnossa. Jos Raamatun lukeminen aiheuttaa kiukkua, sen aiheuttaa vastustajan henki. Pyhällä Hengellä täyttynyt hyväksyy ilolla jokaisen Sanan Raamatusta.

Yeshuan (Jeesuksen) aikana raamatunopettajat ja hengelliset johtajat eivät sietäneet kuunnella Hänen opetusta. Yeshua kertoo totuuden, mistä se johtuu.

Joh 8:43-45, 48-49 (Jeesus sanoo): "Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden...     ..Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Sinä olet samarialainen, ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin?" Jeesus vastasi: "Ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan Isääni, mutta te häpäisette minua."

Ps. 1:4-5 (1933/38): ".. jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa."

Seurakunnan johtajan toiminnasta ei näkynyt Pyhä Hengen hedelmät. Hän meni raivon valtaan kuultuaan Raamatusta lauseita, jotka eivät sopineet hänelle. Hän vastusti Jumalan Sanaa väittämällä niiden esille ottamisen olevan jokin paholaisen juoni. Hän ei ollut täyttynyt Pyhästä Hengestä, vaan hänessä vaikutti oma liha ja vastustajan henki. Hän paljastui kavaltajaksi, joka on tekeytynyt Jumalan palvelijaksi. Hän pitää messiaanista seurakuntaa, jotta Israelia rakastavat kristityt tulisivat sinne ja lankeaisivat viettämään Herran ateriaa arvottomasti sekä eksymään muutenkin pois Jumalasta.

Gal. 5:19-21: "Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa."

Messiaanisten seurakuntien keskuudessa on myös harhaoppia, että vauvakaste ja ympärileikkaus olisi "tismalleen" sama asia. Heidän mukaansa kastettavan ei tarvitse sanoa kasteen yhteydessä mitään, ei edes tunnustaa uskoaan Yeshua HaMashiachiin Jumalan Poikaan (Jeesukseen Kristukseen). He vastustavat kiivaasti Raamatun mukaista uskovien upotuskastetta (lisää artikkelissa).

Lähde pois lahkosta, joka ei siedä Jumalan Sanaa

Lahkolaisuus on synti, jossa seurakunnan johtaja pyrkii tiukasti vartioimaan omia Raamatusta poikkeavia harhaoppeja ja samalla torjuu jyrkästi kaikki Raamatun mukaiset palautteet. Lahkon johtaja aiheuttaa eripuraa ja hajaannusta Jumalan perheessä viemällä seuraajansa pois totuudesta.

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

3. Joh. 1:9-11: "Kirjoitin muutaman sanan seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka mahtailee sen johtajana, ei pidä meitä missään arvossa. Siksipä minä sinne tultuani aionkin huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee levittäessään meistä pahoja puheita. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta. Rakas ystävä, älä ota esimerkkiä pahasta, vaan hyvästä. Joka tekee hyvää, on Jumalasta, mutta se, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt."

Fariseukset olivat kiinnostuneet jokaisesta lain yksityiskohdasta tavalla, mikä kadotti heidän suhteellisuuden tajun ja kyvyn ymmärtää, mitä Jumala oikeasti tarkoitti Pyhissä Kirjoituksissa. Fariseusten laatimat perinnäissäännöt peittivät Raamatun opetuksen alkuperäisen tarkoituksen ja johtivat tulkintaohjeiden noudattajat eroon Jumalasta. Monet tulkintaohjeet itseasiassa kumoavat Jumalan Sanaa, mistä Yeshua nuhteli ankarasti fariseuksia (Mark. 7:6-13). 

Meidän ajan kirkot tekevät samaa omilla katekismuksilla ja doktriineilla (opeilla). Jos  pappeja tai seurakunnan vanhimmiston jäsentä huomautetaan asiasta siteeraamalla Raamattua, he eivät yleensä taivu muuttamaan toimintaansa, koska heidän sydämensä on täynnä kirjaylpeyttä, väärää pelastusvarmuutta ja heiltä puuttuu kokonaan Jumalan pelko. Jumalan Sanaa voi toimittaa perille maallikko, jota pappi ei usko, koska hän katsoo henkilöön eikä oikeasti kunnioita Jumalan Sanaa. Tiukassa paikassa pappi kääntyy kumartamaan palkanmaksajaa eikä Kaikkivaltiasta Maailman Luojaa. Pappi ei yleensä luovu palkkavirasta, vaikka kirkko velvoittaisi hänet tekemän mitä tahansa.

Matt. 13:53-58: "Kaikki nämä vertaukset kerrottuaan Jeesus lähti siltä seudulta ja meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: "Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?"Näin he torjuivat hänet.

Jeesus sanoi heille: "Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan." Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa."

Kun seurakunnan johtaja ei ottanut vastaan Jumalan Sanaa, Taivaan Isä kehotti palvelijoitaan lähtemään pois seurakunnasta ja lopettamaan yhteistyön seurakunnan johtajan kanssa. Seurakunnan johtajan toiminta katsotaan viimeisellä tuomiolla Pyhän Hengen vastustamiseksi (Joh. 20:21-23). Hän sai mahdollisuuden parannukseen, mutta ei tehnyt sitä monen kehotuksenkaan jälkeen.

Tit. 3:10-11: "Karta harhaoppista ihmistä, kun ensin olet ojentanut häntä kerran tai kahdesti. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on kieroutunut ja tekee syntiä. Hän tuomitsee itse itsensä." 

Ps. 81:12-13 (1933/38): "Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni, eikä Israel noudattanut minun mieltäni. Niin minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa, he saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan."

Apt. 7:51-53: "Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä -- niin kuin isänne, niin myös te! Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet."

Väärä hengellisyys estää uudestisyntymisen ja tekee valheen orjaksi

Eräissä karismaattisissa vapaiden suuntien seurakunnissa opetetaan Pyhästä Hengestä täyttyminen puutteellisella ja harhaanjohtavalla tavalla. He opettavat, että olet täyttynyt Pyhästä Hengestä, kun menet transsin kaltaiseen tilaan ja kaadut maahan tärisemään tai alat puhua enkelten kielillä. Kaikki hengen ilmiöt eivät ole aina Jumalasta, vaikka massatilaisuuksissa evankelistat huutavat Jeesus, Jeesus. Jos seurakunta opettaa, että pitää humaltua hengestä, opetus on valhetta. Pyhä Henki on raittiuden ja terveen harkinnan henki. Siihen ei kuulu järjetön käytös eikä humaltuminen. Raamattu kehottaa täyttymään Pyhästä hengestä ja kieltää humaltumasta, joka on vastakohta Pyhästä Hengestä täyttymiselle.

Ef. 5:18: "Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne."

2. Tim. 1:7: "Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen." (1933/38 käännöksessä raittiuden hengen).

1. Piet. 4:7 (1933/38): "..Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan."

Monissa helluntaiseurakunnissa pidetään tilaisuuksia, joiden lopussa pyydetään esiintymislavan eteen uskoon tulleet. He lukevat yhdessä rukouksen tunnustaen uskonsa Jeesukseen. Sitten pastori ääntä korottaen ilmoittaa heidän olevan nyt uudestisyntyneitä ja pelastuneita. Sen jälkeen vielä yritetään huudoilla kaataa rivissä seisovat maahan tärisemään. Joku voi saada yliluonnollisen voimavaikutuksen ja kaatua maahan tärisemään. Lupaus pelastuksesta on katteeton ja antaa väärää pelastusvarmuutta. Puhe ylhäältä uudestisyntymisestä tällaisen rituaalin jälkeen on valhe. Rituaali voi antaa sellaisen väärän kuvan, ettei tarvitse enää ottaa uskovien upotuskastetta, ei tarvitse opiskella Raamattua, eikä alkaa noudattamaan Raamattua, kun on kerran tullut kosketetuksi "voimavaikutuksesta" (vert. Mark. 16:15-16, Apt. 2:38). Ylhäältä uudestisyntyminen on synnin tekemisen lopettamista, johon kuuluu myös syntien tunnustaminen ja kasteen ottaminen Herran Yeshua HaMashiachin nimeen (Jeesuksen Kristuksen; lisää artikkelissa) sekä elämän pyhittäminen ja uskollisuus Jumalalle elämänsä loppuun asti. Kerran pelastunut, ei ole aina pelastunut. Henkikaste ei korvaa vesikastetta (Apt. 10:44-48). Suun tunnustus, ei korvaa uskollista Jumalan tahdon tekemistä, vaikka olisi saanut yliluonnollisia kokemuksia (Matt. 7:21-23).

Pyhästä Jumalasta ei voi tehdä omanlaista versiota, vaan Hänet on hyväksyttävä sellaisena, kun Jumala on. Valhehenkien voimien perässä juokseminen on sama asia, kuin olisi valheen orja. 

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Väärässä hengessä olevat seurakunnat estävät ihmistä uudestisyntymästä ja tekevät heistä valheen orjia. Heissä on voinut tapahtua suurikin muutos, mutta se on mennyt väärään suuntaan. Usein nämä opit tulevat Amerikasta Suomeen ja liittyvät menestysteologiaan sekä torontolaiseen hurmahenkeen.

Matt. 23:15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."

Ilm. 21:8: "..noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

Tätä aihetta käsitellään lisää mm. artikkeleissa: 'Jumala puhdistaa huoneensa' ja 'Uskonnolliset ihmiset jatkat syntien tekemistä, koska he eivät halua hyväksyä Luojaansa sellaisena, kuin Hän on'.

Yeshua (Jeesus) varoitti, ettei edes kaikki yliluonnollisia kokemuksia saaneet pelastu Taivaaseen, jos rikkoo lakia vastaan (tekee laittomuutta). Pyhä Henki vahvistaa Jumalan Sanaa ja saa ihmisen tekemään Taivaan Isän tahdon, mikä on pelastumisen edellytys. Pyhä Henki ei koskaan puhu lakia vastaan, vaan kirjoittaa Jumalan lain ylhäältä uudestisyntyneen sydämeen. Kun Pyhällä Hengellä täyttynyt lukee Raamatun lakia, hän alkaa ymmärtämään sen, jolloin hän osaa noudattaa sitä lain alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti (1. Tim. 1:8-11).

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Hepr. 10:15-16: "Tästä todistaa meille myös Pyhä Henki. Ensin näin: -- Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra: minä asetan lakini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä."

Hes. 36:26-27: "Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan."

Ps. 40:8-9: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."

Jes. 51:4, 7 (1933/38): "Kuuntele minua, kansani, kuule minua, kansakuntani, sillä minusta lähtee laki, ja minä panen oikeuteni valkeudeksi kansoille...   ..Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini..."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

1. Joh. 2:27: "Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette Pyhältä saaneet, ettekä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen Henkensä opettaa teitä kaikessa ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä."

Jos saat suuria hurmoksellisia tunnekokemuksia, mutta et ala noudattaa Jumalan tahtoa, niin sinä et ole täyttynyt Pyhästä Hengestä. Pyhällä Hengellä täyttymisen näkyy ihmisessä aina arkisen elämän pyhittämisenä, mikä tarkoittaa Raamatun opiskelemista ja Jumalan Sanan noudattamista. Pyhä Henki ohjailee ja opettaa sinua olosuhteiden, mielihalujen ja muiden keinojen kautta niin, että kasvat uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Jumala on armollinen ja avulias opettaja niille, jotka elämänkoulussa etsivät Taivaan Isää kokosydämisesti.

Fil. 2:12-13 (1933/38): "Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."

Armolahjat tulevat sen mukaan, miten Pyhä Henki tahtoo. Ihmiset saavat niitä eri tavoin. Kaikkien osa ei ole toimia profeettana. Joidenkin osa on majoittaa ja tukea profeettoja omilla varoillaan, mutta siitä Taivasten Valtakunta maksaa heille saman palkan, mitä profeetta saa (Matt. 10:40-42). Pyhä Henki kutsuu palvelijansa tahtonsa mukaan ja antaa armolahjansa tahtonsa mukaan. Armonlahjat on tarkoitettu toisten ihmisten palvelemiseen, eikä niiden saajan omaksi eduksi. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

Matt. 10:6-8:  "Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa."

Hepr. 2:4: "..Jumala vahvisti heidän todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan."

Rakastatko Yeshuaa vai haluatko ainoastaan hyötyä Jeesuksesta?

Mistä tietää onko syntynyt ylhäältä uudestaan? Raamatussa on vertaus tyhmistä ja viisaista morsiusneidoista (Matt. 25:1-12). Kumpikin ryhmä uskoo Yeshuaan (Jeesukseen), mutta vain viisaat pääsevät Taivaaseen ja tyhmät joutuvat kadotukseen (Matt. 7:21-24, Room. 2:27). Mikä erottaa heidät?

Tee kysymys itsellesi, rakastatko Yeshuaa siten, että hyväksyt Hänet sellaisena, kuin Raamattu Hänestä kirjoittaa? Tämä tarkoittaa kaikkien jakeiden hyväksymistä, eikä vain muutamaa jaetta sieltä täältä. Kysymys on siitä, että kelpaako sinulle koko totuus Raamatusta vai tarvitsetko kirkon oppeja tekosyyksi torjua Raamatusta vähemmän suosittuja jakeita? Kiinnostaako sinua oppia tuntemaan Raamattu niin, että opiskelet sitä säännöllisesti, vai etsitkö vain mielesi mukaisia saarnaajia viihdyttämään sinua? 

Jos sinun suhteesi perustuu siihen, että rakastuit Golgatan ristillä syntisi sovittaneeseen Kuninkaaseesi ja kiitollisena pelastumista haluat seurata Häntä ihan minne vain sekä ilman mitään omia ennakkoehtoja, niin olet kääntynyt pelastuksen tielle. Kokosydämisesti Yeshuaa seuraava ei välitä, mitä muut seurakuntalaiset ovat mieltä hänen uskostaan, vaan hänen rakkautensa Jumalan Sanaan antaa voimaa kulkea niiden harvojen joukossa, jotka pelastuvat Taivaaseen (Mark. 10:24).

Joh. 15:13-15: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut."

Room. 12:1: "Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla."

Tee myös kysymys itsellesi, haluatko vain hyötyä Jeesuksesta? Noudatatko vain osaa Raamatusta luullen, että Jeesuksen armo antaa oikeuden poiketa Raamatun käskyistä aina silloin, kun sinä et hyväksy jotain Jumalan käskyä? Menetkö rukouskokouksiin latelemaan pitkiä pyyntöjä Jeesukselle ilman, että itse haluat antaa oman elämäsi kokonaan uhriksi Yeshualle? Menetkö ylistyskokouksiin nauttimaan hyvästä musiikista ja tunnelmasta, kokemaan yliluonnollista järistyksiä, mahdollisia parantumisia ja karismaattisen puhujan viihdyttävää puhetta? Uskotko sellaisia puheita, että kylvämällä kaikki rahasi amerikkalaiselle televisiosaarnaajalle saat suuria siunauksia? Mikä olisi pääoman tuotto, yksi euro kylvämistä ja kymmen euroa pankkitilille, niinkö?

Jaak. 4:3: "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne."

Tämä ei ole kokosydämistä Yeshuan seuraamista, vaan itsekästä halua ainoastaan hyötyä Jeesuksesta. Tällaiset ihmiset ovat alttiita rakastumaan jokaiseen taitavasti laadittuun puolitotuuteen, jotka antavat valheellisesti väärän kuvan Jeesuksesta. Jos mukaudut kirkon enemmistön mielipiteeseen, olet yleensä väärällä tiellä, koska seurakunnat eivät yleensä noudata Jumalan Sanaa (Matt. 5:20, 23:13, 15; Mark. 10:24). Jos asetat omia ennakkoehtoja suhteellesi Jeesuksen kanssa, olet väärällä tiellä. Tästä asiasta on lisää artikkelissa: 'Puolitotuus ei ole koko totuus vaan valhe'.

Johannes Kastaja nosti tärkeän asian esille. Useat papit ja uskovat luulevat, että he pääsevät Taivaaseen, koska heillä on iso seurakunta ja ovat käyneet kasteellakin. Johannes sanoi heille, tehkää hedelmää, missä näkyy parannus. Ei ole uskoa, jos ei ole uskon mukaisia tekoja (Jaak. 2:14-26, Room. 2:27). Jos joku on saanut armolahjoja ja yliluonnollisia kokemuksia, niin sekään ei varma merkki pelastumisesta, jos ei käänny tekemään Jumalan tahtoa (Matt. 7:21-23).

Matt. 3:7-10: "Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."

Matt. 23:29, 32-33: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät!...   ..Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?"

Matt. 5:20: "Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." (lainopettajat ovat kirkkojen pappeja ja raamatunopettajia)

Monet puhuvat seurakunnassa, että heidän uskonelämänsä on Kristus-keskeistä. He saarnaavat, että Kristus tulee olla keskipisteenä ja muulla ei ole sen jälkeen niin väliä. Ensivaikutelma on, että kuulostaapa helpolta ja hyvältä. Heidän puheensa ja elämänsä esimerkki antaa usein ymmärtää, ettei muuta tarvita, kunhan vetoaa Kristukseen. Tämän oppi perustuu ajatukseen, ettei ihmisen tarvitse tehdä Jumalan tahtoa, koska Jeesus muka hyväksyy heidän sellaisena kuin, he ovat vaikka tehden koko ajan syntiä. Judah Smithin saarnaa kirjassaan 'Jeesus on' näin: "Tiedätkö mitä laki saa aikaan? Laki tekee meidät tietoisiksi itsestämme. Kun olemme tietoisia itsestämme, tulemme tietoisiksi synnistä. Käännämme katseen pois Jeesuksesta ja keskitymme epäonnistumisiimme, heikkouksiimme, vajavuuksiimme...     ..Taisteletko syntiä vastaan? Et tarvitse lisää tahdonvoimaa. Tarvitset lisää Jeesusta. Elämämme keskipiste on Jeesuksen rakastaminen, ei synnin välttäminen." Raamattu kertoo, ettei asia ole näin. Jumalan rakastaminen on nimenomaan synnin välttämistä. Laki ei myöskään vie katsetta pois Yeshuasta (Jeesuksesta), koska lain noudattaminen on Yeshuan antaman käskyn noudattamista ja Hänen antaman esimerkin seuraamista (Matt. 5:17-20, 23:1-3, 28:18-20).

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

1. Joh. 3:4, 7-8: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...    ..Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti..."

Jaak. 2:9 (1933/38): "..mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia."

Joh 12:49-50: "..Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Jumalan rakastamista ei ole sanoa: "Jeesus on hyvä tyyppi, kunhan ei minulta muuta vaadi". Jos joku haluaa pitää Kristuksen uskonelämänsä keskipisteenä, niin alkakoon noudattaa Yeshuan antamaa esimerkkiä ja käskyä noudattaa lakia. Joka väittää, että hänen uskonelämänsä keskipiste on Kristus, ja sen takia hänen ei tarvitse noudattaa lakia, niin hänen uskonelämänsä keskipisteenä ei ole Kristus vaan oma napa.

Room. 16:17-18: "Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet."


Ylhäältä uudestisyntynyt on tehnyt parannuksen synneistä

Paavali kysyy retorisesti roomalaisilta kristityiltä, voiko Yeshuan armoa suurentaa tekemällä lisää syntiä? Paavali vastasi, ettei tietenkään voi näin toimia. Syntihän on kuollut meistä pois, joten sen tekemistä ei voi jatkaa. Golgatan sovintotyön pitäminen halpana (synnin tekemisen sallivana) on armon väärinkäyttöä, mistä seuraa, ettei armoa saa (Hepr. 10:26-27). Paavali peräänkuulutti roomalaisilta kristityiltä uutta elämää Kristuksessa, mikä kirjeen sisällöstä päätelleen ei ollut toteutunut. 

Colosseumilla surmattiin kristittyjä
Raamatun aikana Rooma oli villi paikka. Ei ollut harvinaista, että jokaista 50 miestä kohden oli yksi prostituoitu. Melkein kaikki miehet käyttivät huoria ja heillä oli sen lisäksi muiden miesten vaimoja rakastajattarina. Ei ollut harvinaista se, että syntyneen vauvan isää ei ollutkaan aviomies. Homoseksuaalisuutta harjoitettiin vapaasti, josta Paavali antaa suoraa palautetta roomalaisille tästä synnistä (Room. 1:22-31). Kulttuuri oli julmaa ja säälimätöntä. Kansalaiset huvittelivat Colosseumilla katselemassa ihmisten surmaamista. Roomalaiset palvoivat lukuisia epäjumalia ja rukoilivat esi-isiensä patsaita (pyhimykset). Väärien jumalien juhlat saattoivat olla hyvinkin irstaita esimerkiksi saturnalia, josta roomalaiskatolinen kirkko teki kristittyjen joulun. Kristittyjen ongelmana on ollut kautta aikojen kaksoiselämä. Ei haluta luopua kaikesta vanhasta ja uudestakin otetaan vain osa, kuten tekee tyhmä morsiusneito (Matt. 25:1-13). Tämä ei ole kokosydämistä Yeshuan seuraamista eikä ylhäältä uudestisyntymistä.

Room. 6:1-7: "Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? 

Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta."

Vapaa tekemään Jumalan tahto
Kun ihminen tiedostaa syntinsä ja alkaa katumaan, hän haluaa päästä eroon synnin tekemisestä. Kun ihminen lopettaa synnin tekemisen, samalla kuolee synti pois ja se haudataan. Hän luopuu teoista, mitä aiemmin piti parhaana. Hän omaksuu uuden opetuksen ja lähtee seuraamaan Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta). Silloin vedestä nousee uusi luomus, joka tekee niitä tekoja, mitä Taivaan Isä pitää parhaana. Rakkaus Yeshua HaMashiachiin saa meitä tekemään Jumalan tahdon, jolloin pääsemme vapaaksi synnin orjuudesta, joka aiheutti koko ajan syntisiä tekoja. Meitä ei enää hallitse halu tehdä syntiä, vaan meitä hallitsee Jumalan hyvä tahto, joka muuttaa meidät elämään pyhällä tavalla.

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä." 

Room. 2:4 (1933/38): "..Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen.."

Uudestisyntynyt on pesty puhtaaksi kuin olisi viaton neitsyt

Vastasyntynyt on viaton
Jotta ihminen voisi syntyä uudeksi, hänen vanhan elämä täytyy puhdistaa, että synnit pestään pois. Ei voi olla uutta alkua, jos syntivelka jää rasittamaan. Taivaan Isän vanhurskas tahto on, että tunnustamme syntimme kasteessa ja pyydämme syntien anteeksiantoa Yeshua HaMashiachin nimessä (Isän Pojan ja Pyhän Hengen nimessä kastamisesta lisää tutkielmissa). Ilman syntien tunnustamista ja kääntymistä synnin tekemisestä pois, ei ole syntien anteeksiantoa.

Mark. 1:4-5 (1933/38): "..Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä."

Kol. 2:12-16: "Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin."

Ihminen tekee luonnostaan sitä, minkä hyväksyy. Hän tekee syntiä, koska kuvittelee saavansa siitä etua ja ei näe syytä, miksen voisi sitä tehdä. Moni kuvittelee, mitä väliä asialla on, jos ei jää kiinni. Parannuksen teko on yhteydessä uskoon tulon kanssa. Ihminen ymmärtää, että hänen aiemmat tekonsa eivät ole olleet oikein. Hänelle tulee sellainen mielenmuutos, ettei hän hyväksy enää aiempia tekojaan ja hän alkaa katumaan. Kukaan ihminen ei voisi pelastua, jos Yeshua HaMashiach (Jeesuksen Kristuksen) ei oli uhrannut itseään Golgatalla syntiemme sovitukseksi. Tämä on se tie, joka antaa mahdollisuuden tehdä sovinto Jumalan kanssa. Kun ihminen ei enää hyväksy aiempia tekojaan, hän voi pyytää niitä anteeksi ja ottaa kasteen syntien sovitukseksi Yeshua HaMashiachin nimeen (Mark. 16:16, Apt. 2:38). 

1. Piet. 3:20-21 (1933/38): "..Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta..."

Luuk. 7:45-48: "..sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille: "Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle: hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän." Ja hän sanoi naiselle: "Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi."

Mielenmuutos on aitoa, jos uskoon tullut ottaa niistä opiksi ja seuraavalla kerralla ei syntiä tee. Kun ihmisen mielipide on muuttunut siitä, minkä hyväksyy ja minkä ei, hän ei enää ole synnin orja, joka tekee vääriä tekoja. Vapaus synnin orjuudesta tarkoittaa sitä, että ihminen ei tee syntiä, koska hän ei halua sitä muutenkaan tehdä.

Seurakunnissa tehdään katulähetystyötä. Kadulla tavattuja henkilöitä kehotetaan lukemaan syntisen rukous. Jos joku sattumalta sen lukee ja pyytää syntejään anteeksi, se on hyvä asia. Se ei kuitenkaan korvaa uskovien upotuskastetta, eikä pelastusta saa näin helposti. Syntisen rukous lähentää ihmistä Taivaan Isään kanssa, mutta syntien sovittamiseksi Jumalan on säätänyt uskovien upotuskasteen. Taivaan Isä ei ole luvannut syntien anteeksiantoa niille, joilla on mahdollisuus mennä kasteelle, mutta eivät halua mennä. Kun käännymme pois synnin tekemisestä ja pyydämme kastetta, niin voimme luottaa syntien anteeksisaamiseen. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ei tehnyt syntiä, mutta Hän kävi ottamassa kasteen, jotta ymmärtäisimme Hänen esimerkistä, että tämä on Taivaan Isän vanhurskas tahto. Kun Paavali oli tullut uskoon, niin häntä kehotettiin menemään viipymättä kasteelle pesemään synnit pois. 

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Apt. 22:16: "Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi."

1. Kor. 6:11: "..mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Olen huomannut, että eräät uskovat eivät halua mennä upotuskasteelle, koska sen ottaminen ei jostain syystä huvita. Ehkä ei haluta kastautua veteen tai tunnustaa syntejään. He perustelevat asiaa sillä, ettei pelastumiseen tarvittaisi kastetta. Jos näin ajattelee, niin ei voi luottaa omaan pelastukseensa (Mark. 16:16). 

Trailerilta tielle pudonnut vene

Vapaiden suuntien opetus pelastusvarmuudesta antaa usein väärään kuvan siitä, mitä pelastuminen edellyttää. Kerran pelastettu ei ole aina pelastettu. Meidän täytyy kilvoitella koko elämämme juoksumatkan, jotta voitamme pelastuksen. Pelastuksen palkinnon voi menettää elämänsä viimeisinä hetkinä. Uudestisyntynyt kuolee synteihinsä, jos ei pysy elämänsä loppuun asti uskollisena Jumalan Sanalle. Paavalikaan ei pitänyt varmana omaa pelastustaan kesken juoksumatkansa, vaan pyrki tekemään nöyrästi Jumalan tahdon, jotta pelastuisi. Uskoon tultua jokaisen tulee opetuslapseuttaa itsensä ja kasvaa joka päivä nöyrästi Jumalan tuntemisessa ja Hänen tahtonsa tekemisessä.

Fil. 3:12-14: "En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat."

Jotkut ovat uskoneet sellaisen valheen, että vauvana saatu kaste riittäisi. Hän ei ole itse pyytänyt kastetta, ei tunnustanut kastajalle syntejään eikä tunnustanut kastajalle uskovansa, että Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta) on Jumalan poika (Apt. 8:38, 8:36-38). Tämä takia, häntä ei ole kastettu ollenkaan, vaikka virkapappi on vettä vähän pirskottanut ja jotain puhunut. Vauvakaste on valhetoimitus, jonka tarkoituksena on estää uskoon tullutta ottamasta Raamatun tarkoittamaa uskovien upotuskastetta. 

Monet ihmiset rakastavat enemmän kirkkonsa perinteitä ja seurakunnan jäsenten ystävyyttä kuin Taivaan Isän tahtoa. Se pitää heidät erossa Jumalasta ja estää uskovien upotuskasteen pyytämistä. Tämä on maailman rakastamista ja sen leveän tien kulkemista. Jos eksyneet ottavat todesta kaiken sen, mitä virkapappi sanoo, niin paljon ennemmin meidän pitää ottaa tosissaan, mitä Jumalan Sana puhuu Raamatussa, koska se ainoastaan voi pelastaa. Pappi ei voi sinua pelastaa, mutta Jumalan Sana, Yeshua HaMashiach pelastaa. Kasteesta on lisää artikkelissa: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Matt. 23:13: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Matt. 5:20: "Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Pyhän Hengen kaste on eri asia kuin kaste tulessa

Johannes Kastajan kaste on esikuva kristillisestä kasteesta, jossa synnit pestään pois vedellä niiltä, jotka tunnustavat syntinsä. Johanneksen kasteen ja kristillisen kasteen ainoa ero on siinä, että kristillinen kaste annetaan Yeshua HaMashiachin nimeen. Muuten kyse on samasta asiasta.

Johannes kertoi, että hänen jälkeensä tulee toinen, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella (Matt. 3:11-12). Tässä asiayhteydessä Pyhän Hengen kaste ja tulikaste tarkoittavat kahta eri asiaa. Pyhän Hengen kaste saa ihmisessä aikaan muutoksen ja usein antaa myös armolahjoja, mikä johdattaa hänet noudattamaan Jumalan käskyjä. Helluntaina (shavuot-juhlana) Yeshuan (Jeesuksen) 12 opetuslapseen tuli Pyhä Henki erityisellä tavalla, mikä näkyi muille heidän päänsä päälle laskeutuneina tulisina kielinä (Apt. 2:4, 14-15, 11:15), mutta Johannes tarkoittaa tässä kohtaa tulikasteella eri asiaa.

Matt. 3:11-12: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.

Jes. 10:17: "Ja Israelin Valosta tulee liekki, Israelin Pyhästä tulenlieska, joka yhdessä päivässä polttaa ja nielee Assyrian orjantappurat ja ohdakkeet,"

Kun Johannes Kastaja puhui tulella kastamisesta jakeessa 11, niin seuraava jae 12 selittää, mitä tarkoittaa kastaminen tulessa. Se on tulta joka polttaa orjantappurat, ruumenet ja ohdakkeet (Jes. 10:17). Se on helvetintulta, joka varoituksena polttaa ihmisen halun tehdä syntiä. Se voi olla muutakin kärsimystä, joka kasvattaa ihmisen pois synnin tekemisestä. Tulikaste on ankara keino muuttaa ihminen Jumalalle kuuliaiseksi. Silloin Jumalan tahtoon taipumaton rautakanki kuumennetaan hehkuvilla hiilillä ja pehmennyt rauta taotaan uuteen muotoon. 

Rautasepän ahjon hehku
Mal. 3:1-3: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan."

Juud. 1:26: "Pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta!.."

Jokaisen usko koetellaan tulessa. Elämän vaivat opettavat ihmistä pysymään erossa synnin tekemisestä. Kantapään kautta oppii virheistä, joita ei sen jälkeen enää toista. Tulessa koeteltu usko ei lankea synnin kiusauksiin. Yeshuan (Jeesuksen) tulikaste Golgatan ristillä antoi esimerkin täydellisestä kuuliaisuudesta.

Luuk. 12:49-50: "Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle -- ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!"

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."

1. Piet. 1:7: "Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."

Ps. 66:10-12 (RK): "Totisesti sinä, Jumala, olet ko­etellut meitä, olet puhdistanut meitä, niin kuin hopea puhdistetaan sulatta­malla. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman lanteillemme. Sinä panit ihmiset ajamaan päämme yli. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkyl­läisyyteen."

Jerusalemin temppelissä Jumalan kasvojen edessä oli pihalla polttouhrialttari, joka savusi joka päivä. Alttarilla poltettiin tuhkaksi uhrieläimistä säädetyt osat. Tämä on esikuvaa, että synti poltetaan helvetin tulessa ja viimeisen päivän tuomion jälkeen tulisessa järvessä, joka savuaa ikuisesti. Heprealaiskirjeessä varoitetaan, että Jumala tulee vielä kerran järkyttämään maan ja taivaan puhdistaakseen maan synnistä tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa varten.

Hepr. 12:25-29: "Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu! Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut: -- Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan. 

Sanat "vielä viimeisen kerran" tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

Joona nousi kuolleista
Voiko joku saada ennen viimeistä päivää tulikasteen helvetissä, joka on ikuinen rangaistus? Pääsääntöön on hyvin harvinainen poikkeus. Profeetta Joona sai suuren armon, kun hän pääsi pois helvetistä, jonka jälkeen kapinallisesta profeetasta tuli kuuliainen ja peloton profeetta (Joona 2:3, 7). Joona on esimerkki konkreettisesta uudestisyntymisestä, mikä poisti hänestä tottelemattomuuden (Matt. 12:40). Kun viimeisenä päivänä kaikki nousevat ylös viimeiselle tuomiolle, niin sen jälkeen helvetissä olleet heitetään tuliseen järveen, joka on peruuttamaton ja ikuinen rangaistus (Matt. 25:46, Ilm. 20:10-15).

Hoos. 6:1-2 (RK): "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut meitä, mutta hän pa­rantaa meidät, hän on lyönyt meitä, mutta hän myös sitoo meidän haavam­me. Hän virvoittaa meidät eloon kah­den päivän kuluttua, kolmantena päi­vänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessään."

Aina ei tarvita niin rajua käsittelyä kuin tulikastetta helvetissä, vaan kuritus voi tulla muulla tavalla. Paavali vainosi kristittyjä ja hän näki Damaskoksen tiellä Yeshuan HaMashiachin kirkkauden. Paavali tuli sokeaksi ja ei pystynyt syömään eikä juomaan kolmeen päivään. Tulikaste käänsi Paavalin uskoon. Kun joku kapinallinen kääntyy toiselle laidalle, niin se on erittäin tehokas keino todistaa, että uskoon tulo ja parannuksen teko ovat aitoja. Se vakuuttaa muut uskomaan Yeshua HaMashiachiin. Profeetta Joonan ja Paavalin asiasta on lisää artikkelissa: 'Sakkokierros tiellä Taivasten Valtakuntaan'. 

Johannes Kastajan isä Sakarias ei uskonut arkkienkeli Gabrielia, että hän saa vielä pojan, josta tulisi suuri Jumalan todistaja. Sakariasta rangaistiin siten, että hän menetti puhekykynsä kunnes poika syntyisi eli vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Kun Johannes Kastaja syntyi, niin Sakarias sai puhekykynsä takaisin, mikä oli muille merkki myös siitä, että lapsesta tulisi suuri Jumalan todistaja (Luuk. 1). 

Salamisen saarella oli Barjesus-niminen mies, joka oli väärä profeetta ja noita. Hän yritti estää Paavalia saamasta uusia käännynnäisiä paikkakunnalta mm. saaren käskynhaltijaa Sergius Paulusta. 

Matt. 24:4-5, 23-25: "Jeesus vastasi: "Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia...     ..Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut."

Jumala teki Barjesuksen silmät sokeaksi määräajaksi, jottei hän pystynyt estämään Paavalia saamasta muita uskoon. Noidan sokeuttaminen oli voimateko, joka itse asiassa sai muut uskomaan Paavaliin ja Yeshua HaMashiachiin. 

Apt. 13:9-12: "Silloin Saul -- eli Paavali -- täynnä Pyhää Henkeä katsoi mieheen tiukasti ja sanoi: "Sinä paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen! Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä! Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on." Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi."

Pyhän Hengen kaste on voimannäyttö, joka todistaa Jumalasta

Pyhän Hengen kasteesta kertoo Apostolien tekojen kirjan 2.-luku, jolloin Pyhä Henki laskettiin Yeshuan (Jeesuksen) 12 opetuslapsen päälle. He pystyivät sen jälkeen julistamaan Jumalan Sanaa muiden kansojen kielillä. Yleisö hämmästyi Pyhän Hengen voimatekoa, koska he tiesivät opetuslasten olevan gallialaisia. Sen seurauksensa 3000 ihmistä eri kansoista tuli uskoon ja kastettiin (Apt. 2:41).

Yeshua herättää Lasaruksen kuolleista
Pyhällä Hengen kaste muuttaa sen saanutta tai sellaisen kasteen toisessa nähnyttä niin, että he alkavat uskomaan Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). He löytävät Jumalan Sanan, jota opiskelemalla he rakastuvat Yeshua HaMashiachiin, koska hän osoitti niin suurta rakkautta ja armoa lapsilleen Golgatalla. Sen jälkeen hän tekee Taivaan Isän tahdon vapaaehtoisesti ja iloisesti. 

1. Kun. 17:21-24: "Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili: "Herra, minun Jumalani! Anna hengen palata tähän poikaan!" Herra kuuli Elian pyynnön. Henki palasi poikaan, ja hän virkosi eloon. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi: "Katso, poikasi elää." Nainen sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa."

Roomalainen upseeri Cornelius kutsui Pietarin kotiinsa puhumaan Yeshuasta. Hän oli pakana, mutta uskoi Israelin Jumalaan (Jumalaa pelkäävä). Pietarin puhuessa Pyhä Henki laskeutui kuulijoiden ylle ja Jumala teki heistä palvelijoitaan. Sen jälkeen heidät kastettiin Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen.

Apt. 10:44-48: "Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin; he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi:  "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen."

Apt. 11:15-18: "Ja kun aloin puhua, laskeutui Pyhä Henki heihin niin kuin alussa meihin. Silloin muistin, mitä Herra oli sanonut: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.' Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?" Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään."

Pyhä Henki voi parantaa vaikean sairauden tai vammaisuuden. Armon saanut ihminen saa lisää voimaa uskoonsa ja hän lähtee kertomaan myös muillekin saamastaan armosta.

Mark. 5:18-20: "Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt." Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään."

Etiopialainen hoviherra tuli uskoon ja pyysi estääkö mikään kastetta. Filippos kysyi, uskooko hoviherra Yeshuan olevan Jumalan Poika, mikä on edellytys, että kasteen voi antaa. Hoviherra ilmoitti uskovansa. Kun Filippos oli kastanut hänet, Filippoksen katosi silmänräpäyksessä hoviherran silmien edestä Pyhän Hengen voimalla. Tämän yliluonnollisen voimateon näkeminen oli rohkaisu ja vahvistus hoviherralle siitä, että hän oli tehnyt oikean ratkaisun.

Apt. 8:36-40: "Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran Henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan."

Opetusta, mitä on pyhyys ja Herran puhe 14.4.2017

Ylhäältä uudestisyntyminen johtaa pyhään elämään. Mikael opettaa tällä videolla Raamattua lainaten siitä, mitä on pyhä elämä. Videon lopussa Pyhä Henki puhuu Mikaelin suun kautta. Videon käsikirjoitus on luettavissa myös PDF-tiedostona.