keskiviikko 15. heinäkuuta 2015

Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi


*Syntien anteeksianto voidaan kieltää papilta julkisesti varoittavana esimerkkinä - Jumala on Pyhä, Kuluttava Tuli, tie taivaaseen on kapea  
*Monia pappeja kutsutaan Taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmiksi, koska he kumoavat ja niin opettavat, että joku Vanhan testamentin käskyistä ei ole enää voimassa, jolloin he eivät ole tehneet Taivaan Isän tahtoa  
*Monia pappeja motivoi raha, he eivät ole oppineet tuntemaan Jumala 
*Seurakuntalaiset erehtyvät seuraamaan huonoja pappeja, koska he etsivät uskonnosta viihdettä ja mukavia puheita, jolloin käännynnäiset jäävät tyhmiksi neitsyiksi
*Raamatun Sanan vääristely on johdattanut monia uskovia helvettiin - nämä papit eivät pelkää Jumalaa
*Monien pappien suu on saastuttanut heidät niin, että he ovat menettäneet pelastuksensa, koska he eivät ole olleet uskollisia Jumalalle  
*Hyvää hedelmää tekee pappi, joka tottelee kaikkia Uuden ja Vanhan testamentin käskyjä, niin opettaa sekä onnistuu kasvattamaan oppilaistaan viisaita neitsyitä, mutta tämä Taivasten valtakunnassa eturiville nouseva joukko on harvalukuinenPapit ovat rikkoneet Taivaan Isän tahtoa vastaan ja siitä on säädetty seuraus

Tuhkaksi polttava tuli
Olen saanut tarkat ohjeet siitä, mitä kirjoitan tähän artikkeliin. Minä en ole lähtenyt kirjoittamaan tätä artikkelia omasta ajatuksestani, vaan kuten olen ohjeeksi saanut. Minun osani on se, että tämä viesti tuodaan nyt julki (Hes. 33:1-20).

Tämä artikkeli käsittelee meidän ajan pappien, sanajulistajien sekä muiden raamatunopettajien syntejä ja sitä, mitä seurauksia niistä on heidän pelastukselle. Papit rikkovat keskeisiä Taivaan Isän käskyjä, jotka on kirjattu Raamattuun. Näiden syntien tekemisestä Raamattu säätää selvät seuraukset.

Jeesus sanoi, jollette noudata pappeja paremmin Taivaan Isän tahtoa, niin että pääse taivaaseen (Matt. 5:20). Taivaaseen pääsy ei ole mahdotonta ja kyllä sinne ihmisiä pääsee, mutta ette saa tehdä, kuten papit tekevät. Ette saa rikkoa Taivaan Isän tahtoa vastaan (Matt. 7:21), kuten papit rikkovat. Tämä artikkeli osoittaa pappien synnit. Tämän tarkoituksena on antaa varoittava esimerkki kaikille ja kutsua teitä parannuksen tekoon.


Otan esille lukuisia syntejä, jota lähes kaikki papit tekevät koko ajanPapeilla on väärä luottamus siihen, että he pelastuisivat taivaaseen tehtyään mainittuja syntejä. Seuraus on juuri sellainen, mitä Raamatussa sanotaan. Raamatussa ei ole yhtään turhaa lausetta. Papit eivät vain ota tosissaan, mitä Raamatussa lukee.  

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

Tämä artikkeli kertoo, miksi moni ensimmäisenä oleva eli pappi tai muu sananjulistaja joutuu viimeiseksi. Tämän takia tässä artikkelissa on paljon Raamatun siteerauksia. Lukijan on helppo yhdistää yleisesti tunnetut pappien teot siteeraamiini Raamatun kohtiin. Joillakin papeilla saattaa olla vaikeuksia hyväksyä sitä, mitä hänen teoistaan seuraa hänelle itselleen. Kuulkaa tai olkaa kuulematta.


Monet seurakunnan ensimmäiset joutuvat viimeiseksi

Nyt puhutaan niistä synneistä, joita Jumalan huoneessa eturivissä istuvat vastuuhenkilöt tekevät. Tämä soveltuu kaikkien kristillisten kirkkokuntien raamatunopettajiin. Tämä artikkeli koskee pappien lisäksi kaikkia niitä, jotka opettavat julkisesti Raamattua tavalla tai toisella. Pappien lisäksi sitä tekee evankelistat, sananjulistajat, kristillisen median toimittajat, diakonit, nuorisotyöntekijät, nettibloggaajat, missiokampanjoiden julkkikset, seurakunnissa todistuspuheenvuoroja pitävät, sanaa julistavat muusikot, seurakuntien vanhimmistoon kuuluvat, kristillisten kahviloiden isännät ja emännät jne.

Laulaja esittää ylipappi Kaifasta
Kun jäljempänä puhun papeista, niin tarkoitan kaikkia edellä mainittuja kaikenlaisia raamatunopettajia. Raamatussa tällaisia ihmisiä kutsutaan usein kirjanoppineiksi, lainopettajiksi (raamatunopettajiksi) ja fariseuksiksi. Raamatun kirjoittamisen aikaan he tekivät myös samanlaisia syntejä, mitä lähes kaikki Raamatun opettajat tekevät edelleen. Jeesuksen ristiinnaulitsi Jerusalemin suuri neuvosto ylipappi Kaifaksen johdolla. Jeesuksen tuomitsi kirkon ylin johto papiston kanssa. He eivät tunnistaneet Messiasta, vaikka olivat kaikki kirjoitukset opiskelleet. Mutta moni maallikko tunnisti Messiaan ja se pelasti heidän elämänsä.

Tämä artikkeli kertoo samanlaisen viestin, mitä Herra kertoi papistolle Malakian kirjan kautta. Herra erotti epäuskolliset papit tehtävästään. Nykyajan papit toimivat samalla tavalla kuin, mistä Herra varoitti Malakian kautta ja mitä Ilmestyskirjan kirje Laodikealle ennustaa meidän ajan kirkoille (Ilm. 3.15-19)

Mal. 2:3, 7-9: "Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään...    ..Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. -- Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat.

Hoos. 4:6-7: "..Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut, et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain, minäkin unohdan sinun lapsesi. Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan, sitä mukaa kuin heidän joukkonsa kasvoi. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi."

Hes. 34:1-2, 10: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan...    ..Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumani paimenia, enää he eivät saa huolehtia minun laumastani eivätkä omasta hyvinvoinnistaan."

Varoituksia ja varoittavia esimerkkejä - syntien anteeksisaaminen voidaan julkisesti kieltää

Vartio- ja tulenjohtotorni, Kuivasaari
Pyhä Henki voi antaa profeetalle tehtävän kieltää toiselta ihmiseltä jonkin synnin anteeksiannon. Se tarkoittaa sitä, että kyseinen ihminen saa tietää ennen kuolemaansa joutuvansa kadotukseen. Muut ihmiset saavat kuulla asiasta, jotteivät he lankeaisi samaan syntiin. 

Ilm. 2:16: "Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla." 

Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.

Jumala tekee anteeksiannon kieltämisestä varoittavan esimerkin kaikille. Profeetta ei tee itse anteeksiannon kieltopäätöstä, vaan Pyhä Henki antaa profeetalle sanat puhuttavaksi. Kuulkaa tai olkaa kuulematta.

Matt. 16:18-19: "Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari...    ..Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Presidentinlinnan vartija
Jumala määräsi profeetta Hesekielin varoittamaan Israelin välinpitämätönkansaa, että sen syntinen elämä johtaisi siihen, että Jumala lähettää armeijan hyökkäämään Israeliin (Hes. 33:1-20). Raamattu käyttää sanaa jumalaton, mutta se tarkoittaa myös välinpitämätöntä. Jumalaton tarkoittaa sitä, ettei halua mukautua Herran kaltaisuuteen. 

Jumala edellyttää vartijaltaan, että vartijan on varoitettava välinpitämätön, mihin hänen syntinsä johtaa (Juud. 1:14-15, 2. Piet. 2:9). Jos vartija ei varoita, niin Jumala laittaa vartijan syyksi sen, ettei välinpitämätön tehnyt parannusta, ennen kuin oli liian myöhäistä. Jos vartija varoitti, niin hänen kuuliaisuutensa Jumalan käskylle pelasti hänet.

Aamos 3:7-8: "Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?" 

Em. kieltoja saada syntinsä anteeksi ovat saaneet mm. papit Patrick Tiainen, Kari Kanala ja Irja Askola, mistä on lisää artikkelissa: 'Elian päivät tuleva nyt Suomeen'. 

Papit eivät suostu hyväksymään Jumalan Sanaa

Jeesus sanoi hyvin ankarasti, ettei Hän ole tullut kumoamaan Vanhasta testamentista (laki ja profeetat) yhtäkään kohtaa. Lailla (Torah) tarkoitettiin Jeesuksen aikana kaikkia Mooseksen kirjoja. Profeetoilla tarkoitettiin kaikkia muita pyhiä kirjoituksia. Laki ja profeetat tarkoittavat yksiselitteisesti koko Vanhaa testamenttia (Tanak). Jos joku kumoaa Vanhasta testamentista yhdenkin kohdan ja niin opettaa, tulee tapahtumaan, että tätä Raamatun opettajaa kutsutaan Taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmiksi.

Siitä huolimatta lähes kaikki papit kumoavat ja niin opettavat koko ajan. He eivät ota tosissaan, mitä Jeesus varoitti tästä asiasta. Heidän oman pelastuksensa kannalta tästä synistä on heille vakavia seurauksia. Kuten Jeesus varoitti, monet ensimmäiset tulevat todellakin viimeiseksi (Mark. 10:31).

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.

Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." 

4. Moos. 15:23 (RK): "Se voi olla mikä hyvänsä käskyistä, jotka Herra on Mooseksen kautta teille antanut, siitä päivästä lähtien, jona Herra antoi käskynsä. Nehän ovat voimassa myös kaikkien tulevien sukupolvien aikana."

5. Moos. 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

Mitä tarkoittaa se, että Taivasten valtakunnassa kutsutaan kaikkein vähäisimmiksi. Se tarkoittaa vähintäänkin sitä, että alennetaan viimeiselle riville taivaassa. Mutta kun katsotaan, mitä Jeesus puhuu heti tämän jälkeen (Matt. 5:17-20), niin Hänen puheensa viittaa vielä ankarampaan. Jeesus sanoo, että jos ihminen ei noudata pappeja ja Raamatun opettajia paremmin Taivaan Isän tahtoa, niin ihminen ei voi pelastua. Jeesus varoittaa samasta, kun Hän kertoo helvetissä olevasta rikkaasta miehestä, joka pyysi Lasarukselta edes tipan vettä helpottamaan tuskiaan. Jeesus kertoo, että lakia ja profeettoja (Vanhaa testamenttia) tulee totella, jos haluaa pysyä poissa helvetistä (Luuk. 16:29-31).

Ps. 11:4. "Herra on pyhässä temppelissään, hänen valtaistuimensa on taivaassa. Hänen silmänsä näkevät kaiken, hänen katseensa tutkii ihmissydämet." 

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!" 

Raamatun tekstistä selviää, että pappi, sananjulistaja tai muu Raamatun opettaja voi menettää pelastuksensa taivaaseen vain sen takia, että hän on opettanut niin, että joku kohta Vanhasta testamentista ei ole enää voimassa. On hämmästyttävää havaita, miten paljon papit rikkovat tätä Raamatun kohtaa vastaan. Eivätkö he pelkää ollenkaan Jumalaa? Tähän asiaan sopii hyvin artikkeli siitä, että: 'Onko viisasta pelätä Taivaan Isää'.

Luuk. 16:10: "Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa." 

Jesajan kirja kertoo ajasta, jolloin Jumala tuomitsee maapallon kaikki kansat. Jumala mainitsee maapallon pakanakansojen synneiksi sen, että he ovat hylänneet Jumalan lain ja ikuisen liiton (uusi liitto, Hepr. 8:7-13, 12:24; Hes. 37:26-28; Jer. 32:40).

Jes. 24:1,5-6, 13: “Katso: Herra hävittää maan ja autioittaa sen, runtelee sen kasvot ja lyö hajalle sen asukkaat... 
..Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan. Siksi maan asukkaat käyvät vähiin, vain muutama harva jää jäljelle ihmisen suvusta...
..Näin käy maailman kansoille: niistä jää jäljelle sen verran kuin jää oliiveja puuhun, jota sadonkorjaaja ravistelee, sen verran kuin voi löytää rypäleitä, kun viininkorjuu on ohi.


Uusi liitto tuli, mutta se ei kumonnut Vanhan testamentin käskyjä

Monet papit ovat julistaneet, ettei uuden liiton aikana Vanha testamentti (laki ja profeetat) ole enää voimassa. Ne puheet, että uusi liitto olisi kumonnut Vanhan testamentin pyhät kirjoitukset ovat selvästi Raamatun vastaisia. Jeesus sanoi, että Vanhan testamentin käskyt kumoutuvat vasta sitten, kun Jumala luo uuden taivaan ja maan. Sitä ei ole vielä tapahtunut.

Luuk. 16:16-17: “Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne. Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa.” 

Suomenkieliset Raamatut kääntävät Psalmi 89:34 jakeen epätarkasti. King James Version -käännös kääntää tarkemmin, mikä kertoo, ettei Jumala riko liittoaan eikä muuta niitä sanojaan, mitä Hän on puhunut.

Ps. 89:34 (KJV): "My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips." 

Monet papit opettavat, että Vanhan testamentin käskyjä ei tarvitse enää noudattaa, vaan tilalle on tullut uusi opetus. Kirkot ovat laatineet omia doktriineja ja katekismuksia, joissa on vääristelty uskonnon oppi. Heidän ristiriitainen opetus törmää Jumalan Sanaan. Heidän opetuksensa ei kestä Jumalan Sanan totuuden edessä.

Jumalan säädökset eivät muutu: Ps. 111:7-8: "Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja se pysyy, hänen säädöksensä eivät muutu. Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi, ne ovat oikeat ja lujat."

Ennen taivaaseen nousemistaan Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn. Jeesus kehotti menemään kaikkien kansojen luokse ja opettaa kansoja noudattamaan kaikkea sitä, mitä Jeesus oli käskenyt opetuslapsiaan noudattamaan (Matt. 23:1-3, 28:19-20, Room. 2:13, 27). Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen elämä ei ollut esimerkkinä vain juutalaisille, vaan kaikille maailman kansoille ja Vanhan testamentin käskyt koskevat myös pakanakansoja (ei-juutalaisia).

Matt. 28:19-20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.. ..opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.."

Miika 4:2-3 (1933/38): "Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka."

Eräs raamatunopettaja kirjoittaa nettisivuillaan, että Uusi liitto olisi kumonnut ison osan vanhan liiton käskyjä. Hän opettaa, ettei Vanhan testamentin käskyistä tarvitse pitää muuta, kuin kymmenen käskyä ja ne eräät muut käskyt, jotka tämän opettajan oma mielipiteen mukaisesti ovat yhtäpitäviä Uuden testamentin käskyjen kanssa. Hän opettaa, että eräät Vanhan testamentin käskyt ovat muuttuneet. Tämä raamatunopettaja vääristelee laki-käsitteen niin, että se tarkoittaisi vain kymmentä käskyä, eikä kaikkia Mooseksen kirjoja, kuten laki yksiselitteisesti tarkoittaa juutalaiskulttuurissa. Hänen on pakko tehdä niin, jotta hän voi valehdella, että käskyt olisi kumottu. Hänen opetuksensa rikkoo selvästi Jeesuksen kieltoa kumota Vanhasta testamentista pienintäkään piirtoa ja siitä seuraa se, että tätä raamatunopettajaa kutsutaan Taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmäksi (Matt. 5:17-20). Hän on johdattanut paljon lukijoitaan harhaan. Ihmisille tulee houkutus kuunnella sellaista taidokkaasti laadittua väärää opetusta, ettei jotain Jumalan käskyjä tarvitsisi noudattaa ja sitten he lankeavat uskomaan tällaista valhetta.

Mark. 7:7-9: “Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."  

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki."
Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain!
Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"


Raamattu on ennustanut, että väärässä hengessä olevat tahot tulevat kumoamaan Jumalan lain ja sen sisältämät säännöt juhla-ajoista. Näin on toiminut roomalaiskatolinen kirkko, joka on muuttanut lain säännökset roomalaisten epäjumalien laeiksi. Luterilaiset ja helluntailaiset ovat omaksuneet paljon roomalaisten roomalaiskatolisen kirkon vääriä lakeja. Tähän pyrkii Jumalan vastustaja antikristus ja hänen väärä profeettansa, mutta he tulee häviämään tämän kamppailun.

Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."
 
Paavali ei kumonnut Jeesuksen sanoja eikä Vanhaa testamenttia

Monet kirkossa käyvät seurakuntalaiset sanovat, että: "Jeesus täytti lain ja sen takia lakia ei tarvitse noudattaa". Tässä on paha väärinkäsitys. Tällaista ei Raamattu opeta. Lailla tarkoitetaan viittä Mooseksen kirjaa. Vanhassa testamentissa on useita profetioita tulevasta Messiaasta. Yeshua (Jeesus) oli lain ja samalla myös koko Vanhan testamentin Messias profetioiden täyttymys (päämäärä). Toista Messiasta ei enää tule, koska Yeshua on nyt Messias. Oikea toteamus asiasta olisi: "Jeesus oli lain Messias profetoiden täyttymys". Tästä asiasta näemme, miten huonoa hedelmää on papisto ja muut raamatunopettajat tehneet, koska yleisöllä on tässä tärkeässä asiassa väärä käsitys. Yleisö menee harhaan, koska yleisö ei lue kunnolla Raamattua havaitakseen pappien väärän opetuksen.

Papit perustelevat usein opetustaan Paavalin kirjeillä, joiden alkuperäistä tarkoitusta he vääristelevät voimakkaasti korvasyyhyyn, omien mielihalujensa mukaisesti. Kristus ei ollut lain loppu (väärä käännös) vaan lain lopputulos, päämäärä tai tarkoitus, jotka ovat oikeampia käännöksiä kreikankieliselle sanalle 'telos' jakeessa Room. 10:4. Esim. jakeessa 1. Piet. 1:9 uskon päämäärä (telos) on sielujen pelastus. Ei kai Pietari tarkoita, että sielujen pelastus olisi uskon loppu. Paavali ei kehottanut jakeessa 1. Tim. 1:5 lopettamaan rakastamista, vaan kehotuksen päämäärä (telos) on rakkaus. Jakeessa Room. 6:22 (1933/38) ei tarkoiteta, että iankaikkisen elämän alkaessa Jumalan palveleminen ja elämän pyhitys loppuu, vaan Jumalan palvelemisen ja elämän pyhityksen päämäärä tai lopputulos (telos) on iankaikkinen elämä. Sen takia Mooseksen lakia kutsutaan uuden liiton aikana myös Kristuksen laiksi (1. Kor. 9:21), koska Yeshua (Jeesus) oli Mooseksen lain Messias profetioiden täyttymys ja Yeshua sanoi Mooseksen lain olevan Hänen lakinsa (Matt. 5:17-19, 23:1-3). 

Joh. 1:45, 49: "Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista..." (Natanael sanoo Jeesukselle) "..Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!"

Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."

Raamattu kertoo, että laki ja profeetat olivat Johannes Kastajan aikaan asti ennustusta Messiaasta, mutta sen jälkeen lain Messias profetiat ovat olleet täyttyneenä. Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei Messias profetioiden täyttyminen lopettanut lakia.

Matt. 11:12-13: "Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin...    ..Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta..."

Luuk. 16:16-17: "Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta...    ..Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Paavali ei kumonnut Vanhan testamentin käskyistä yhtäkään kohtaa ja hän on monessa kohtaa sanonut sen selvästi (Room. 3:31; 1. Tim. 1:18). 

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Paavali sanoi, että Jumalan käskyjen (myös Vanha testamentti, Room. 6:15) rikkominen johtaa kadotustuomioon, mutta uskollisuus tehdä Jumalan tahto antaa meille pelastuksen (Room. 6:16-19). Paavali sanoi, että Vanhan testamentin käskyjä noudattava pakana (ei-juutalainen) tuomitsee lakia rikkovan juutalaisen (Room. 2:27).

Raamattu kertoo, että esille astui vääriä todistajia, jotka valehtelivat niin, että Stefanos olisi opettanut Jeesuksen muuttaneen lain käskyt (Apt. 6:11-14). Raamattu kertoo, että Paavalista levitettiin sellaista perätöntä huhua, että hän olisi opettanut ihmisiä lopettamaan lain noudattamisen (Apt. 21:20-24). Paavali itse sanoi, että hän on elänyt Vanhan testamentin käskyjen mukaan (Apt. 25:8). Raamattu kertoo, että Paavali noudatti kaikkia Vanhan testamentin käskyjä ja opetti myös muita noudattamaa niitä. Paavali jopa totesi, että se joka hylkää lain, ansaitsee ankaran rangaistuksen (Room. 10:26-28, 1933/38).

Apt. 25:7-8 (1933/38)"Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Apt. 28:17, 21: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan. Nyt minut on tuotu vangittuna tänne.. ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti."

Raamattu toteaa, että sellainen opetus on valhetta, joka kumoaa Vanhan testamentin käskyt. Siitä huolimatta nykyajan papit vääristelevät Paavalin kirjeitä niin, että eräät käskyt eivät olisi enää voimassa. Papit irrottavat eräät Paavalin kirjeiden jakeet irti asiayhteydestä ja opettavat ne vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta. Tästä synnistä varoitti Pietari. Hän sanoi, että Paavalin kirjeet ovat pyhiä kirjoituksia, mutta monet vääristelevät niitä omaksi tuhokseen: 

2. Piet. 3:15-16: “..Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia.” 

Paavali ei opettanut eri tavalla, mitä Jeesus opetti. Paavali ei kumonnut yhtäkään kohtaa Jeesuksen sanoista. Sellainen opetus, jossa Paavalin kirjeellä mitätöidään Jeesuksen sanoja, ei ole Raamatun tekstien alkuperäisen tarkoituksen mukaista. Sellainen pappi ei ole Herran asialla, joka laittaa Paavalin ja Jeesuksen opetukset vastakkain. Paavali itse vaati noudattamaan Jeesuksen opetusta. Paavali totesi, että jos joku opettaa toisin, niin opettaja ei ole ymmärtänyt oikein evankeliumia ja opettaja on omahyväinen.

1 Tim. 6:3-4 (RK): "Jos  joku  opettaa  toisin  eikä  noudata  Herramme  Jeesuksen Kristuksen terveitä sanoja eikä jumalisuuden mukaista oppia, hän on omahyväinen eikä ymmärrä mitään.."

Me emme saa hätiköidysti tehdä pitkälle meneviä omia johtopäätöksiä yhden Raamatun jakeen perusteella. Meidän tulee ottaa huomioon kaikki sanat, mitä Jumala on puhunut jostain asiasta jokaisella Raamatun sivulla. Näin saamme oikean kuvan siitä, mitä Jumala on tarkoittanut ja opimme tuntemaan Jumalan paremmin.

2. Tim. 3:16-17: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä."

Papit kumoavat Vanhaa sekä Uutta testamenttia myös siten, että he opettavat jonkin Raamatun kohdan olevan ainoastaan vertauskuvallista (allegoria). Raamatussa yleensä kerrotaan, milloin joku asia on vertauskuva ja siihen annetaan usein myös selitys. Raamatun sanan kieltäminen sekä sen sisällön vääristeleminen vertauskuvalliseksi on samanveroista Raamatun sisällön vääristelyä ja mitätöintiä.

Hesekielin kirjan luvut 40-48 eivät ole vielä toteutuneet. Eräs raamatunopettaja on opettanut nettisivuillaan, että ne ovat vain vertauskuvallisia kertomuksia tulevasta ja mitään sellaista ei tule tapahtumaan. On päivänselvää, ettei Jumala ole keksinyt mitään näin pitkää ja yksityiskohtaista tarinaa vain vertauskuvaksi. Nämä luvut ovat yksityiskohtaista kerrontaa siitä, mitä tuleva on. Lopputulos on se, että kyseistä raamatunopettajaa kutsutaan taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmäksi (Matt. 5:17-20), kuten Jeesus on selvästi varoittanut, mitä seuraa tästä synnistä.

Raamatun Sanan kumoamista on myös se, että pappi hiljaisesti jättää puuttumatta Jumalan käskyjen vastaiseen toimintaan. Pappi tekee näin, jos hän hiljaisesti sallii sen, että Jumalan pyhässä huoneessa eli seurakuntatilassa harjoitetaan väärää uskontoa eli tehdään epäjumalanpalvelusta (Matt. 18:15-18, Luuk. 17:3, 1. Kor. 5:11-13). Olemalla hiljaa pappi viestii muille, että hän hyväksyy väärät uskonnot.

Jumala opetus ihmiskunnalle - eläkää täsmälleen niin, kuin Jeesus eli

Jeesus, Yeshua opetti opetuslapsilleen täydellisen tavan elää. Hän noudatti niitä tapoja, joita Jumala oli opettanut omaisuuskansalleen Israelille ja näytti esimerkkiä siitä, miten tulee elää. 

Sananl. 13:14: "Viisaan opetus on elämän lähde, se ohjaa ohi kuoleman loukkujen."

Jeesus noudatti kaikkia Jumalan käskyjä Vanhasta testamentista (lakia ja profeettoja, Matt. 5:17-20) ja kehotti muitakin noudattamaan niitä (Matt. 23:1-3, Matt. 28:19-20). Jeesus kehotti kaikkia kansoja noudattaman Hänen opetustaan (Matt. 28:19-20). Jeesus antoi esimerkin myös siitä, miten Taivasten valtakunnasta tulee opettaa.

Apostoli Johannes kehotti elämään samalla tavalla, miten Jeesus, Yeshua eli (2. Joh. 2:6). Samalla tavalla eläminen ei tarkoita pelkästään sitä, että hyväksyy Jeesuksen, Yeshuan opettamat arvot, vaan myös sitä, että noudattaa samoja tapoja ja Jumalan käskyjä, mitä Jeesus, Yeshua myös noudatti.

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Perinnäissäännöt ovat ristiriidassa lain alkuperäisen tarkoituksen kanssa

Ennen Jeesuksen aikaa Israelissa oli ongelmana se, että papit ja muut Raamatun opettajat (fariseukset ja lainopettajat) olivat omilla perinnäissäännöillään kumonneet Vanhan testamentin käskyjä. Sen lisäksi he olivat itse luoneet Raamattua moninkertaisesti ankaramman lakiviidakon, johon Raamattu ei velvoittanut. Näiden sääntöjen noudattaminen on hyvin raskasta. Tätä tekopyhyyttä Jeesus (Matt. 23:1-7) ja Paavali arvostelivat monilla tavoin:

Mark. 7:5-9: "Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?" Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne." 

Minulle on tullut vastaan paljon sellaisia perinnäissääntöjä, joita ei ole Vanhassa testamentissa, mutta joita juutalaiset kirjanoppineen vaativat noudatettavan. Tässä muutama esimerkki, jota Raamattu ei edellytä sinun noudattaman: "Jos et pese käsiäisi ennen ateriointia, niin ruoka on saastaista eli syömäkelvotonta. Miehen tulee pitää päähinettä (kipaa) synagogassa. Sapattina ei saa kantaa sateenvarjoa ulkona kävellessään eikä painaa nappeja hississä. Autoa ei saa ajaa ollenkaan sapattina, mutta voit tehdä sopimuksen sapattipakanan kanssa siitä, että hän on sinun autonkuljettajasi sapattina (vert. Luuk. 6:1-11)."

Väärä lakihenkisyys on sitä, että noudattaa kaikenlaisia sääntöjä vain sen takia, että muut huomaisivat ja antaisivat arvostusta (Matt. 23:1-7). Harhaoppeja noudattava ihminen suorittaa ahkerasti kirkon määräämiä sakramentteja ja hän ei huomaa, jos sakramentin tekotapa poikkeaa Raamatun määräämästä tavasta ja toimituksen alkuperäisestä tarkoituksesta. Ihminen haluaa ottaa valtaa toisista ihmisistä vahtimalla heitä (Luuk. 6:7-11). Hän ei oikeasti rakasta Jumalaa, hän ei rukoile vilpittömästi Herran edessä ja hänellä ei ole läheistä suhdetta Jumalaan (Luuk. 12:-1-2). Kun ihminen ei tunne Jumalaa, hän suorittaa lain käskyjä vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta (2. Tim. 4:3-4).

Mark. 3:1-6:: "Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: "Astu esiin", ja kysyi sitten fariseuksilta: "Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?" He eivät vastanneet mitään. Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä."

Eräissä hengellisissä lahkoissa naiset eivät meikkaa, lapset eivät harrasta partiota, huoltoasemalla ei illalla istuskella, urheilukilpailuja eikä raveja käydä katsomassa ja joku ei osta edestä ladattavaa pesukonetta, mutta kuitenkin suurissa hengellisissä kysymyksissä toimitaan Jeesuksen antaman esimerkin vastaisesti. Jeesus arvosteli pappeja suhteellisuuden tajun puutteesta. Pikkuasioissa nipotetaan, mutta olennaisissa uskon kysymyksissä ollaan hakoteillä.

Matt. 23:23-24:  "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!"  

Kun evankeliumia osaamaton ihminen katuu syntejään, tekee parannuksen ja ottaa kasteen, niin hänet otetaan seurakuntaan mukaan. Uusi testamentti antaa ohjeen, että aluksi häneltä vaaditaan vain niitä välttämättömiä ohjeita, että hän lopettaa haureuden, epäjumalanpalveluksen ja veren nauttimisen (Apt. 15:19-21, 28-29; 21:25). Uskossaan vasta alkajan velvollisuus on aloittaa Raamatun opiskelu.  Päivä päivältä hän oppii paremmin seuraamaan Jeesusta, Yeshuaa ja lopulta saavuttaa uskossaan aikuisuuden. Hän oppii tuntemaan Taivaan Isän ja tekemään Hänen tahtonsa. Silloin häneltä vaaditaan enemmän (Apt. 15:21, 21:26, Luuk. 12:48, Ef. 4:17-24; Room. 2:27, 3:31). Apostolit odottivat että pakanat menevät synagogaan joka sapatti opiskelemaan lakia, joten he eivät aluksi halunneet vaivata sen enempää vastakääntyneitä pakanoita kuin vaatimalla parannuksen tekoa sen ajan neljästä yleisesti harjoitetusta suuresta synnistä (Apt. 15:19-21 Biblia, vert. 17:17 ja 18:4). Apostolien tekojen 15.-luvun asiayhteys on, ettei vastakääntyneiden pakanoiden päälle haluttu laittaa taakaksi ympärileikkausta, jotta he pakanat voivat pelastua ja liittyä seurakuntaan. Laki asettaa ympärileikkauksen pakolliseksi vain Abrahamin jälkeläisille (1. Moos. 17:9-10) ja pakanoille se on vapaaehtoista, joten apostolien päätös oli lain mukainen. Laissa ja profeetoissa on määräys, että jopa ulkomaiset eunukit voivat pelastua, vaikka heillä ei ole enää mitään ympärileikattavaa, jos he noudattavat sapattia ja muita Jumalan käskyjä (Jes. 56:3-6). Luku ei kumoa lakia pakanoiden osalta, muutenhan heillä olisi lupa vapaasti valehdella, varastaa, murhata ja palvoa vääriä jumalia, mitä Raamattu ei tarkoita. Rooman valtakunnan alueella oli haureus hyvin yleinen tapa, joten apostolit vaativat pakanoita noudattamaan heti Mooseksen lain kieltoa harjoittaa haureutta ja epäjumalanpalelusta kaikessa muodossa (kielto jatkaa toisen uskonnon tapojen harjoittamista). Sen lisäksi he vaativat heti keskeisen Mooseksen lain ruokasäädöksen noudattamista. Pakanat eivät saa enää syödä verestä valmistettuja elintarvikkeita (esim. veripaltut ja mustamakkara), epäjumalille uhrattua lihaa (esim. toisen uskonnon lihakaupan tuotteita) ja lihaa, josta ei oltu verta laskettu pois.

Apt. 15:19-21 (Biblia): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan." 

Apt. 21:25: "Uskoon tulleiden pakanoiden asian me jo olemme ratkaisseet. Me olemme kirjeitse ilmoittaneet heille, että heidän tulee karttaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja myös lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta."

Apt. 17:17: "Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaapelkäävien kanssa..." (Kääntyneitä pakanoita kutsuttiin Jumalaa pelkääviksi, jotka opiskelivat lakia synagogassa, vert. Apt. 18:4)

Paavali opettaa, ettei lain teoilla voi pelastua. Hän tarkoittaa silloin vanhan liiton juutalaisuutta, joka kieltää Kristuksen. Juutalaiset luulevat voivansa pelastua noudattamalla lakia ilman, että tunnustaisivat Jeesuksen Kristuksen, Yeshua HaMashiachin Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi. Ollakseen juutalainen ei tarvitse edes uskoa Jumalaan, koska kääntymykseen riittää Mooseksen lain mukaisen elämän tavan noudattaminen ja juhlaperinteiden noudattaminen (video). Juutalaiset eivät halua alistua Yeshuan HaMashiachin alaisiksi, mutta he haluavat alistua lain alaisiksi vaikka ilman uskoa Jumalaan. Tässä on sen ero, mistä Paavali opettaa.

Pian Jeesuksen jälkeen papit alkoivat opettaa eri tavalla kuin, mitä Jeesus opetti

Apostolien ja sitä seuraavien muutamien sukupolvien aikana Jeesuksen, Yeshuan esimerkkiä noudatettiin. Tämän perustana oli se, että he noudattivat sekä Uuden testamentin pyhiä kirjoituksia (kun ne oli kirjoitettu) ja yhtä aikaa Vanhan testamentin pyhiä kirjoituksia. 

Kun myöhemmin 300-luvulla katolisesta kirkosta tuli Rooman valtionuskonto, niin kirkko mitätöi Vanhan testamentin auktoriteetin pois oppinsa kautta. Vanhassa testamentissa opetettujen tapojen tilalle kirkko toi roomalaisten pakanauskontojen tavat, jotka yhdistettiin kristinuskoon (synkretismi). Katolinen kirkko oli keksinyt sellaisia uusia sääntöjä ja oppeja, joita ei ole ollenkaan Raamatussa tai ne ovat selvästi ristiriidassa Raamatun käskyjen kanssa. Kyse on kristinuskosta, jossa tosiasiassa sovellettiin vain Uutta testamenttia ja sitäkin vääristellen. Katolinen kirkko poisti kristinuskosta sen elämäntavan, mistä Jeesus, Yeshua antoi esimerkin. Tästä on lisää artikkelissa katolista kirkkoa käsittelevässä artikkelissa.

Kun tutkimme tarkkaan, miten Jeesus eli, niin huomaamme, ettei nykyajan papit opeta samalla tavalla, miten Jeesus opetti ja eli. Nykyajan papit jatkavat sitä katolisen kirkon perinnettä, jossa on kumottu lähes kaikki Jeesuksen elämän alkuperäisestä esimerkistä ja Vanhasta testamentista.

Luuk. 6:46 (Jeesus sanoo uskoville): "Miksi te sanotte minulle: 'Herra, Herra', mutta ette tee mitä minä sanon?"

Uskonpuhdistus 1500-luvulta alkaen ei poistanut kaikkia katolisen kiron vääriä oppeja. Uskonpuhdistuksessa poistettiin lähinnä vain pyhimysten palvonta ja anekauppa, mutta se ei palauttanut takaisin Jeesuksen ja apostolien ajan tapoja. Katolisen kirkon perinteistä osaa opettavat edelleen jopa helluntaiseurakunnat yhdessä muiden kirkkokuntien kanssa. Papit eivät edes halua tehdä opetustyötään samalla mallilla, miten Jeesus opetti kansaa. Papit eivät halua nuhdella eivätkä puhua helvetistä, kuten Jeesus teki. Papit puhuvat vain sitä, mikä on kivaa ja mitä yleisö haluaa kuulla. Tästä teemasta on lisää artikkelissa: Uskonpuhdistuksessa usko laitetaan koetteelle. 

Taivaaseen pääsee vain ne uskovat, jotka tekevät Taivaan Isän tahdon

Raamattu on Jumalan Sanaa ja Jumala tulee tuomitsemaan Sanansa mukaisesti jokaisen ihmisen. Kirkot ovat kevytmielisesti opettaneet, että pelkkä järjellinen uskominen Jeesuksen olemassa oloon riittää, jotta pelastuisi taivaaseen. Jeesus täsmensi tätä asiaa hyvin tärkeällä lisähuomiolla. Hän antoi selvän säännön siitä, ketkä uskovat pelastuvat taivaaseen ja ketkä eivät. Jeesus opetti kuka on viisas neitsyt, joka pääsee Karitsan hääjuhlaan ja kuka on tyhmä neitsyt, siis sellainen uskova, joka ei pääse taivaaseen (Matt. 25:1-13).

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon

Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." 

Uskova tunnustaa Jeesuksen, Yeshuan Herrakseen, mutta jos hän ei tee Taivaan Isän tahtoa, niin hän ei pelastu taivaaseen. Taivaaseen pelastuvat ne, jotka sekä uskovat Jeesukseen että myös uskovat Jeesusta eli tottelevat Taivaan Isän tahtoa.

Paavali opetti, mitä tarkoittaa usko. Usko on tottelevaisuutta Jumalan tahdolle. Uskon kautta ymmärrämme, että Jumala on luonut maailman.

Hepr. 11:1, 7-10 (1933/38): "Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.. ..Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. "

Johannes varoitti siitä, ettei pidä antaa muiden johtaa harhaa siten, että meillä olisi lupa rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Näin ei ole. Meidän tulee tehdä Jumalan tahto (1. Joh. 3:7). Apostoli Johannes totesi, että Jumalasta ovat ne, jotka tekevät Taivaan Isän tahdon. Paholaisesta ovat ne, jotka tekevät syntiä (1. Joh. 3:10). Jumalan lain rikkominen on syntiä: 

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Jumala pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta suurilla voimateoilla. Jumala käski Israelin kansaa marssimaan suoraan luvattuun maahansa. Kansa ei totellut Jumalaa, koska he eivät uskaltaneet mennä sinne, vaan halusivat jopa palata takaisin Egyptiin. Jumala vannoi, ettei se sukupolvi pääse luvattuun maahansa, koska he eivät uskoneet Jumalaa. 

Ps. 95:10-11: "Neljäkymmentä vuotta hyljeksin heitä, sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni. Silloin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut." 

Israelin kansa sai 40 vuoden sakkokierroksen erämaassa ja syntiä tehnyt sukupolvi tuupertui erämaahan. Tämä oli rangaistus tottelemattomuudesta (4. Moos. 14:26-38). Mutta kuuliaiseksi oppinut seuraava sukupolvi sekä kaksi Jumalalle uskollista tiedustelijaa uskoivat Jumalaa ja he pääsivät luvattuun maahansa.

Juud. 1:5-7: "Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan: niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta."

Jatkuva tahallinen synnin teko johtaa siihen, että menettää pelastuksen taivaaseen. Tie taivaaseen on kapea (Matt. 7:13-14) ja vain harva voittaa kilvoittelussa paikan taivaaseen.

Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene." 

Paavali kertoi, että juoksukilpailussa voittaa vain yksi. Hän saa laakeriseppeleen, voiton seppeleen päänsä päälle. Paavali kehotti itsekuriin ja tottelevaisuuteen. Paavali toivoi, ettei hänen omaa kilvoittelua hylättäisi, vaikka hän on pappi, joka kutsuu muita ihmisiä kilvoitteluun mukaan.

1. Kor. 9:24-27: "Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun."

Miten Jumalan tahto toteutuu taivaassa? Onko siellä väittelykerho, joka punnitsee Jumalan tahdon toteuttamisen etuja ja haittoja? Järjestääkö johtajaenkelit taivaassa mielipidekyselyjä saadakseen selville, kannattaako enemmistö Jumalan tahdon täyttämistä? Taivaassa Jumalan tahto täytetään kyselemättä.

Jos et opi täyttämään Taivaan Isän tahtoa maanpäällisen elämäsi aikana, niin kuvitteletko voivasi elää taivaassa? Sinun tulee oppia rakastamaan Taivaan Isää ja täyttämään Hänen tahtonsa vapaasta omasta tahdostasi silloin, kun et vielä näe silmilläsi Jumalaa ja joudut lisäksi kärsimään uskosi takia. Jos pystyt tähän, niin Taivaan Isä voi luottaa sinuun. Silloin voit elää Hänen kanssaan taivaassa ja saat nähdä Hänen kasvonsa (Ilm. 22:3-4).

Kaikki papit eivät pääse taivaaseen

Monet yleisön suosiossa olevat papit menettävät pelastuksensa syntiensä takia. Jeesus sanoi papeille ja kansan johtajille, että portot ja korruptoituneet virkamiehet (publikaanit) pääsevät pappeja ennemmin taivaaseen, koska nämä tekivät parannuksen synneistään ja papit eivät tehneet. Ajat eivät ole muuttuneet tästä.

Matt 21:23, 31-32 : "Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia.. ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."

Kun ihminen pääsee taivaaseen, niin hän tulee hämmästymään siitä, kuka taivaassa on ja kuka siellä ei ole. Monet kuvittelevat, että moni eturivissä istuneista seurakuntien vastuuhenkilöistä ja julkkiksista olisivat taivaassa. Moni heistä ei pääse sinne. Taivaaseen pääsee moni nöyrä ihminen seurakunnan takarivistä. Ne pääsevät taivaaseen, jotka ovat antaneet koko sydämensä Jeesukselle, Yeshualle.

Mark. 10:31: "Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä." 

Jeesus kertoo papeista, jotka ovat tehneet Jeesuksen nimessä jopa voimatekoja ja profetoineet, mutta he menettävät pelastuksensa taivaaseen (Matt. 7:21-23). Monet heistä huutavat ja hokeva koko ajan: "Herra, Herra, ilmesty, ilmesty, ilmesty..." ja ihmeitä tapahtuu, mutta pappi ei pelastu itse Taivaaseen. He eivät tehneet Taivaan Isän tahtoa. Heidän itsekkyytensä johti siihen, etteivät he oppineet tuntemaan Jeesusta, Yeshuaa sellaisena, kuin Hän on. Näiden syiden johdosta, Jeesus ei tunnustanut tuntevansa heitä ja tuomitse heidät kadotukseen. Seurakunnan ensimmäisestä tuli viimeinen.
 
Jumala vaatii kirjanoppineelta enemmän kuin maallikolta (Luuk. 12:48, Jaak. 3:1). Jumala vaatii papeilta paljon enemmän, kuin mitä monet papit itse kuvittelevat.  

1. Piet. 4:17: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta.." 

Jaak. 3:1: " Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."

Luuk. 12:48: "..Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan."

Papin työ onkin hyvin raskasta, koska hän joutuu monasti luopumaan monenlaisista maallisista. Joskus papin on pakko irtisanoutua työstään, jos häneltä vaaditaan väärää toimintaa. Joskus papin on pakko luopua jopa perheestään tai sukulaisistaan, jotta hän voi pysyä kiinni Raamatun sanassa niin, että pelastuu itse taivaaseen (Luuk. 14:26-33, Matt. 10:34-39). Jumala edellyttää meiltä kaikilta sitä, että rakastamme Taivaan Isää enemmän kuin mitään muuta (Matt. 22:37-38).

Matt. 10:34-39: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. 

"Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä."

Pappien väärä toiminta estää muita pääsemästä taivaaseen ja he eivät aina itsekkään pääse sinne

Sikaa valmistetaan Tuomiokirkon edessä
Papit eivät ymmärrä, miten suuri vastuu heillä on, mitä he opettavat ihmisille. Monet ihmiset luottavat väärin pappeihin ja jäävät pelastusta vaille sen takia, kun eivät oppineet noudattamaan Taivaan Isän tahtoa kuten viisas neitsyt. 

Luuk. 11:28: "Siihen Jeesus sanoi: "Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä." (Autuas tarkoittaa kristinuskossa pelastettua)

Pappien tulee kasvattaa opetuslapsistaan viisaita neitsyitä, jotka oppivat elämään pyhää elämää. Se tarkoittaa sitä, että pappien tulisi opettaa ihmisiä rakastamaan Taivaan Isää ja samaan aikaa lopettamaan synnin teko. Syntiä on kaikki ne sanat, ajatukset, teot ja laiminlyönnit, jotka eivät ole Taivaan Isän tahdon mukaisia. Sen lisäksi pappien tulee omalla elämällään antaa hyvää esimerkkiä. 

2. Tim. 4:1-2: "Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen."

Otan esille muutaman vakavamman synnin, jota tekemällä uskova voi menettää pelastuksensa (Matt. 7:21-23).

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,.." ('Siveettömyyden' harjoittajat käännetään 1933/38 ja KJV -käännöksissä sanalla 'huorintekijät')

Jeesus sanoi selvästi, jollemme lopeta synnin tekemistä, niin meidät tuomitaan helvettiin:

Luuk. 13:5 (1933/38): "..sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."    

Aviorikkojat eivät peri Taivasten valtakuntaa

Taivasten valtakuntaa ei peri huorintekijät eikä aviorikkojat. Jos ottaa avioeron ilman Raamatussa mainittua perustetta, niin tekee yhtä suuren synnin kuin murhan (Mal. 2:16). Jos avioeron ottaa sen takia, että haluaa vain paremman puolison itselleen, niin tekee vakavaa syntiä. Monet piispat, papit sekä jopa profeetat ovat kevytmielisesti käyttäytyneet aviollisissa asioissa ja näyttäneet huonoa esimerkkiä. Jumala ei tuomitse niitä, jotka ovat syyttömänä joutuneet kärsimään vääryyttä avioerossa.

Jer. 23:14: "Mutta Jerusalemin profeettojen teot ovat pöyristyttäviä! He rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät, he kannustavat pahantekijöitä, niin ettei kukaan käänny pahuudestaan. Nämä profeetat ovat kuin Sodoman asukkaat ja Jerusalemin kansa kuin Gomorran väki!"

Kaksi tunnettua televisioevankelistaa, jotka tekevät työtä yhdessä. Heille kummallekin tuli avioero samoihin aikoihin. Pian tämän jälkeen he avioituivat keskenään. Heidän avioeroon johtaneet syyt ja uudelleen avioitumisen perusteet olivat sellaisia, jotka eivät ole Raamatun mukaisia. Heillä ei olisi ollut lupaa avioitua keskenään. He ovat myös tehneet yhteistyötä väärien hengellisten liikkeiden kanssa. He jatkavat karismaattista toimintaansa, vaikka Taivaan Isä on poistanut heidät profeettojensa joukosta. 

Lehdistössä on ollut laajasti esillä piispa, jolla oli avioliiton aikana salasuhde naimisissa olevaan naispappiin monen vuoden ajan. Piispa ja hänen uusi naisensa ottivat avioeron ilman Raamatussa mainittua perustetta ja avioituivat sen jälkeen keskenään. Helsingin Diakonissalaitos ja Lähetysseura ovat osallistuneet parin synteihin palkkaamalla heidät korkeisiin johtotehtäviin ohi muiden hakijoiden (Hämeen Sanomat 3.5.2005 ja Lähetysseuran tiedote 4.4.2012).

Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi liitoksi. Se on pyhä liitto. Haureus on aina vakavaa syntiä. Jumala ei ole vääryyttä kärsinyttä puolisoa vastaan. Jos joku on joutunut kärsimään avioerosta syyttömänä, niin häntä Herra lohduttaa ja tukee.

Hepr. 13:4: "Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat."

Uskovalta edellytetään, että hän tietää tämän. Jos uskova tekee tietoisesti vakavaa syntiä, niin silloin hän voi menettää pelastuksensa. Jeesuksen veri ei suojaa uskovan ihmisen tietoista synnin tekemistä. Eräs taiteilija on sanonut tähän suuntaan: "Rukoilin joka ilta uutta polkupyörää. Kun huomasin, ettei Jumala antanut polkupyörää, niin varastin sellaisen ja sen jälkeen pyysin Jumalalta anteeksi." Jos tällä asenteella uskova elää ilman katumusta ja todellista parannuksen tekoa, niin syntejä ei saa anteeksi.

Huorintekijä voi päästä taivaaseen, jos hän katuu Herran edessä syntejään ja lopettaa synnin teon (Matt. 21:31-32, Joh. 8:11). Kun ihminen tulee uskoon ja lopettaa synnin tekemisen, niin Jeesuksen veri puhdistaa hänet menneen elämän synneistä (1. Kor 6:11), mutta sen jälkeen tulee seurata Jeesusta, Yeshuaa niin, että lopettaa tahallisen synnin tekemisen. Jos erehdyt sen jälkeen, niin silloin tulee tosissaan katua syntiä Herran edessä ja pyrkiä parhaan kykynsä mukaan välttämään samaa tekoa jatkossa. Silloin saat armoa. Usko ja todellinen parhaansa tekeminen näkyy siinä, että uskova ihminen kasvaa päivä päivältä paremmaksi. 

Apt. 3:19-20 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen."  

Apt. 26:20: "..minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy." 

Jaakobin kirjeessä todetaan, että ilman tekoja ei ole uskoa (Jaak. 2:14-26). Välinpitämättömyys Jumalan käskyjä kohtaan johtaa siihen, että uskova menettää pelastuksensa (Matt. 5:17-20). 

Ef. 5:5-7: "Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä."

Homoparisuhteessa elävät eivät peri Taivasten valtakuntaa

Jumalan Sanan mukaan homot eivät saa harjoittaa homoseksiä. Jos homo tai lesbo elää parisuhteessa elämän loppuun asti, eikä koskaan lopeta ja kadu Herran edessä syntiään, niin hän menettää pelastuksensa taivaaseen (1. Kor. 6:9). Uskova homo tai lesbo voi pelastua taivaaseen, jos hän pidättäytyy homoparisuhteista. Asiasta on lisää artikkelissa "Homoliitoista ja elämän tasa-arosta."

Paavali kehotti erottamaan seurakunnasta epäsiveellisesti elävät (1. Kor. 5:11-13), mutta monet papit ovat rohkaisemassa homoja parisuhteisiin. He siunaavat homopareja kirkollisissa toimituksissa. Luterilaisen kirkon piispoista Kari Mäkinen, Tapio Luoma ja Irja Askola kannattavat selvästi homojen vihkimistä kirkossa (Yle 3.10.2016). Pappien velvollisuus on kertoa homoparille, ettei tällä tavalla voi elää, koska silloin menettää pelastuksensa. Hyvin harva pappi näin tekee. Pappi ennemmin ottaa homoparilta vastaan kolehtilahjoitukset ja kirkollisveron. Ne papit, jotka opettavat Raamatun sanan vastaisesti, johdattavat syntisiä ihmisiä helvettiin. Jeesus, Yeshua laittaa papit vastuuseen niistä sieluista, jotka he ovat johdattaneet helvettiin:

Luuk. 17:1-3: "Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Viettelysten täytyy tulla, se on väistämätöntä, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! Parempi olisi hänelle, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa, kuin että hän johdattaa lankeemukseen yhdenkään näistä vähäisistä. Pitäkää varanne!"

Jeesuksen sanat ovat taas hyvin ankarat. Jos johdattaa väärillä puheillaan yhdenkin ihmisen helvettiin, niin papin kohtalo voi olla viimeisellä tuomiolla todella huono. Taivaan Isän käskyt tulee ottaa vakavasti. Papilta vaaditaan, että hän kuuliaisesti hyväksyy kaikki Raamatun sanat Jumalan Sanaksi ja niin opettaa muita.  

Matt. 23:13: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."

Raamatussa on sukupuolisiveyttä koskevia sääntöjä. Mies ei saa pukeutua naiseksi eikä päinvastoin. Mies ei saa pitää korvakoruja. Miehellä tulee olla lyhyet hiukset ja naisella pitkät. Kukaan ei saa leikata päätään kaljuksi ja ottaa mitään tatuointeja (3. Moos. 19:27-28 1933/38). Papeilla on velvollisuus huomauttaa seurakuntalaisia, jos he rikkovat näitä sääntöjä, mutta he eivät sitä tee, vaan itse rikkovat Jumalan käskyjä vastaan (Seurk. 11.3.2015, HS 7.5.2015, VS 24.10.2014, Yle 5.6. ja 2.9.2016). Piispalla on velvollisuus ojentaa pappeja näistä synneistä. Koska piispat eivät ole sitä tehneet niin, he ovat hiljaisesti hyväsyneet synnin tekemisen ja itse osallistuneet pappien synteihin.

5. Moos 22:5: "Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne."

1. Kor. 11:14-15: "Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi  mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi." 

Epäjumalanpalvelijat eivät peri Taivasten valtakuntaa

Papit ovat alkaneet harjoittamaan "ekumeniaa" väärien uskontojen kanssa. Muiden uskontojen pappien kanssa seurustellaan. Uskontojen välinen vuoropuhelu on muodissa.  Ristejä on otettu seurakuntatilojen seiniltä pois. Jumalan huoneeksi pyhitettyä tilaa lainataan muiden uskontojen harjoittajille. Kristilliset kirkot ovat osallistuneet yhteisiin messuihin muiden uskontojen kanssa. Kristityille myydään kirjoja, joissa yritetään ymmärtää muita uskontoja. Eräät papit varoittavat arvostelemasta muita uskontoja. Tällainen hyväksyvä suhtautuminen vääriin uskontoihin on epäjumalanpalvelusta.

5. Moos. 12:29-30: "..Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa.."

1. Joh. 5:21: "Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!"

Jos pappi on yhteystyössä väärien uskontojen pappien kanssa, niin hän haluaa olla yhteistyössä pahojen henkien kanssa. Jos pappi hyväksyy väärät uskonnot, niin hän hyväksyy pahat henget ja niiden teot.

1. Kor. 10:20-22: "Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"  

Papit mielellään puhuvat Jeesuksen rakkauden kaksoiskäskystä, koska Jeesus sanoi, ettei suurempia käskyjä ole. Kaksoiskäskyssä on itse asiassa kolme käskyä. Käskyä edeltää toteamus, että Herra meidän Jumalamme on ainoa Jumala (Herra), muita ei ole. Papit harvoin siteeraavat tätä hyvin olennaista kohtaa:

Mark. 12:29-34: "Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.' Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näitä suurempaa käskyä ei ole." 

Lainopettaja sanoi hänelle: "Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit." 

Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta." 

Eräät papit käyttävät ovelasti väärin rakkauden kaksoiskäskyä kumoamaan kaikki muut lain käskyt, koska Yeshua (Jeesus) sanoi lain ja profeettojen olevan sen varassa. Yeshua ei antanut uutta käskyä, vaan lainasi laissa olevia käskyjä, kuten Hänellä oli tapana. Sen takia laki ja profeetat (Vanha testamentti) ovat rakkauden kaksoiskäskyn varassa, koska käskyt löytyvät laista ja profeetoista. Rakkauden kaksoiskäsky ei ota pois mitään muuta käskyä vaan kertoo, mikä on kaikkien käskyjen yhteinen päämäärä.

Matt. 22:36-40 (RK): "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kai­kella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’ Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat."

5. Moos. 6:5: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi..."

3. Moos. 19:18: "Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi..."

Viisaan ja tyhmän neitsyeen välillä on yksi ero muiden eroavaisuuksien joukossa, että viisas neitsyt rakastaa Taivaan Isää koko sydämestään kaikilla sielunsa ja ruumiinsa voimilla. Tyhmältä neitsyeltä puuttuu tällainen rakkaus, vaikka hän näyttää ulkoisesti hurskaalta. Viisas neitsyt pelastuu taivaaseen ja tyhmä neitsyt ei pääse (Matt. 25:10-12). Jos papit suhtautuvat hyväksyvästi muihin uskontoihin, niin silloin pappi ei rakasta Jumalaa koko sydämestään. Nämä papit eivät tunne Jumalaa (vert. Joos. 23:6-13).

Joh. 14:15 (Jeesus sanoi): "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

Ps. 96:5: "Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja."

Epäjumalanpalvelus kaikissa muodoissa satuttaa Jumalaa yhtä paljon, kuin näkisi ikkunan takaa puolison pettävän sängyssä toisen henkilön kanssa (Hes. 16:35-41). Jumala on hyvin selväsanaisesti tuominnut Raamatussa kaikenlaisen epäjumalanpalveluksen ja sen hyväksymisen (esim. 5. Moos. 5:7, 7:1-6, Joos. 24:20). Raamattu sanoo selvästi sen, että epäjumalanpalvelijat eivät pääse taivaaseen (Gal. 5:19-21, 1. Kor. 6:9). Jos pappi tai muu Raamatun opettaja julkisesti suhtautuu hyväksyvästi vääriin uskontoihin, niin hän menettää pelastuksensa taivaaseen.

Matt. 18:6 (Jeesus sanoi): "Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Kannattaa huomata, että Uuden testamentin säädös siitä, ettei epäjumalanpalvelijat pääse taivaaseen (1. Kor. 6:9) on ihan sama tuomio, mitä Jumala antoi Vanhan testamentin aikana niille israelilaisille, jotka olivat erämaataipaleen aikana alkaneet palvoa kultaista sonnia epäjumalanaan. Epäjumalanpalvelijoiden nimet pyyhitään elämän kirjasta pois (Ilm. 21:27), joka tarkoittaa tuomiota helvettiin:

2. Moos. 32:33-35: "Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Mene nyt ja vie kansa maahan, josta olen sinulle puhunut. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Mutta tilinteon päivänä minä rankaisen kansaa sen synnistä." Näin Herra kuritti israelilaisia, koska he olivat yhdessä Aaronin kanssa tehneet sonnipatsaan."
  
Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia, Jumala kiroaa ne, jotka kiroavat Israelin

Jumala on ollut hyvin selväsanainen sen asian kohdalla, että Hän on antanut omalle Israelin kansalle pysyvän eli ikuisesti kestävän hallinta- ja omistusoikeuden koko Kaanaanmaahan eli Israeliin (esim. 1. Moos. 8:1).

Ps. 111:6-10: "Hän on teoillaan osoittanut kansalleen voimansa, hän on antanut sille omaksi toisten kansojen maat. Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja se pysyy, hänen säädöksensä eivät muutu. Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi, ne ovat oikeat ja lujat. Hän vapautti kansansa, hän sääti liittonsa ikuiseksi. Hän on pelottava, hän on pyhä! Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!"

Vaikka Jumala on sirotellut Israelin kansan muiden kansojen joukkoon, niin Jumala antaa heille takaisin luvatun maansa ja tuo heidät sinne (Sak. 10:9). Juutalaisia palaa koko ajan takaisin luvattuun maahansa. Israel itsenäistyi vuonna 1948 ja on sen jälkeen voittanut kaikki sotansa.

Sak. 10:5-6, 8: "Juudan miehet sotivat kuin sankarit, polkevat taistelussa vihollisen murskaksi, kuin tallaisivat katujen lokaa. He taistelevat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan. Tappiolle jäävät vihollisen ratsujoukot. Minä teen Juudan heimosta vahvan, ja Joosefin heimoa minä autan. 

Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. He ovat jälleen minun omiani, ikään kuin en olisi koskaan heitä hylännyt.. ..Hetki tulee, jolloin minä vihellän merkin vieraisiin maihin joutuneille ja kokoan heidät, minä lunastan heidät vapaiksi.." (Nimi Yeshua (Jeesus) tarkoittaa Jumalaa (Jahve, Minä Olen) joka pelastaa eli lunastaa)

Sak. 12:9-10: "Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan." 

Monet papit ja kristilliset organisaatiot ovat alkaneet nyt vastustamaan Israelin kansan oikeuksia koko maahansa. Israelille vaaditaan jopa vastatoimia ja Israelin maata halutaan antaa toiselle kansalle. Silloin pappi kumoaa ja niin opettaa, että Vanhan testamentin kohdat Israelin oikeuksista ovat mitättömät. Se aiheuttaa sen, että pappia kutsutaan Taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmäksi.

Tämä synti on tavallista vakavampi, koska tästä synnistä on säädetty, että joka on Israelia vastaan, niin hän saa päälleen Jumalan kirouksen (1. Moos. 12:1-3). Hän ei ole tuntenut Jumalaa eikä tehnyt Taivaan Isän tahtoa. Raamatun tekstit johtavat siihen, että jos pappi tai muu raamatunopettaja vastustaa Jumalan Israelin kansalle antamia oikeuksia, niin hän menettää pelastuksensa taivaaseen. Hän juopui ja ruhjoi itsensä pahoin raskaaseen kiveen (Sak. 12:1-3).

1. Moos. 12:1-3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."  

Jer. 2:3 (RK): "Israel on Herralle pyhitetty, hänen satonsa esikoinen. Kaikki, jotka sitä syövät, tulevat syyllisiksi, onnettomuus kohtaa heitä, sanoo Herra." 

Suomen Helluntaikirkon hallitus on 19.5.2012 hyväksynyt ympäripyöreän ja vesitetyn kannanoton 'Helluntailiikkeen Israel-teologisia näkemyksiä'. Suomen Helluntaikirkko ei hyväksy antisemitismiä (juutalaisten vainoamista), mutta kirkko sallii helluntailaisten keskuudessa näkemyksen, ettei Israelin kansa omistaisi enää maataan, vaan omistusoikeuden olisi korvannut maailmanlaajuinen kansa (korvausteologia). Kirkko ei halunnut puolustaa Israelin kansan yksiselitteistä omistusoikeutta maahansa. Lausunto on kirjoitettu kuin ovela poliittinen puhe ja sitä se onkin. Lausuntoa ei olisi koskaan kannattanut kirjoittaa, koska nyt Suomen Helluntaikirkko teki vakavaa syntiä Jumalaa vastaan. Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakuntien tulee erota kattojärjestöstään, jotta he voivat irtisanoutua tästä synnistä.

Johannes kastaja ei kastanut Jeesusta vauvana - Jeesus pyysi itse kastetta 

Luterilainen kirkko on perinyt roomalaiskatolisesta kirkosta tavan kastaa vauvoja. Taivaan Isä ei lähettänyt Johannes Kastajaa kastamaan Jeesusta vauvana. Jeesus kävi itse pyytämässä kastetta (Matt. 3:13-17). Jeesus näytti esimerkkiä siitä, miten kaste tulee ottaa. Johanneksen kasteen ydinajatus oli se, että ihminen ensin tunnustaa syntinsä ja sen jälkeen hän upottautuu veteen syntien anteeksi saamiseksi. Jeesuksen, Yeshuan ylösnousemuksen jälkeen synnit saadaan anteeksi Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä.

Matt. 3:11-12: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."

Jes. 10:17: "Ja Israelin Valosta tulee liekki, Israelin Pyhästä tulenlieska, joka yhdessä päivässä polttaa ja nielee Assyrian orjantappurat ja ohdakkeet,"

Jeesus sanoi, että meidän tulee mennä kaikkien kansojen luo saarnaamaan evankeliumia. Joka kuultuaan evankeliumin uskoo (myös tottelee sitä) ja sen jälkeen käy pyytämässä itsensä kastamista, hän pelastuu.

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apostolit saivat helluntaina Pyhä Hengen ja alkoivat julistamaan eri maiden kielillä evankeliumia. Ne jotka ottivat evankeliumin vastaan, heidät kastettiin. Raamattu kertoo, että vain uskovia kastettiin. Raamatussa ei ole yhtään esimerkkiä, että olisi kastettu muita kuin uskovia.

Apt. 2:40-41: "Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: "Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana." Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä."

Pietari lausui kasteesta siten, että meidän tulee katua ja tehdä parannus synneistä, mikä tarkoittaa kääntymistä. Sen jälkeen meidän tulee itse pyytää upotuskastetta syntien anteeksi saamiseksi Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen. Tähän liittyy myös se, että kastettava tunnustaa uskonsa Jumalan Poikaan, ylösnousseeseen Messiaaseen, Yeshuaan (Jeesukseen). Raamattu kieltää kastamaan sellaista, joka ei itse tunnusta uskoaan Jumalan Poikaan, mikä estää vauvojen kastamisen (Apt. 8:36-38 RK tai 1992).

Apt. 2:38: "Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen."

Pieni vauva ei osaa erottaa hyvää pahasta eikä ymmärrä, mitä ympärillä tapahtuu. Vauva ei osaa katua syntejään, ei osaa tunnustaa muille uskoaan Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) eikä osaa pyytää kastetta kastajalta. Vauvan kastaminen ei kelpaa Jumalalle ollenkaan. Se on epäpätevä rituaali, joka ei ole kaste ollenkaan. Monet papit kuitenkin jatkavat katolisen kirkon vauvakasteen perinnettä. Konfirmaatio ei korvaa kastetta, koska siinä ei upottauduta veteen. Vauvakasteen perimmäisenä tarkoituksena on yrittää estää ihmistä ottamasta kastetta, kun ihminen on tullut riittävän vanhaksi ymmärtämään ja pyytämään kastetta. 

Papit vääristelevät taas Paavalin opetuksia. He eivät ole tahtoneet ymmärtää, mitä Raamatun mainitsema 'yksi kaste' todellisuudessa tarkoittaa (Ef. 4:5). Vauvan vanhemmat eivät saa päättää vauvan puolesta kasteesta, vaan kasteen ottamisesta päättää aina kastettava itse. Upotusastetta voi pyytää nuori koululainen, jos hän pystyy ymmärtämään, mitä tekee. Kasteesta on lisää artikkelissa: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Vauvan kastetilaisuus on juurtunut tapa suomalaisessa perinteessä. Se on suosittu perhetapahtuma. Pappi saa rahapalkkaa, kun hän pitää kasterituaaleja. Kirkko saa perheeltä kirkollisverorahaa ja vauvasta potentiaalisen veronmaksajan tulevaisuudessa. Raha ja ihmisten pelko pitävät papin väärällä tiellä. 

Luuk. 12:4-5, 49-53 (Jeesus sanoo): "Minä sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä.. ..Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle -- ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt! Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta: viidestä on kolme kahta, kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa." 

Jumala on määrännyt kuka voi toimia pappina

Ihmisen taipumus tehdä syntiä johti siihen, että Jumala ajoi Adamin ja Eevan pois paratiisista ja teki ihmisen kuolevaiseksi. Elämästä tuli vaivalloista. Alkukertomuksessa Jumala kertoo, että miehen osa on tehdä raskasta työtä otsa hiessä ja naisen osa on olla aviomiehensä hallinnassa sekä synnyttää lapset kivuliaasti (1. Moos. 3:16-19). Paavali ei salli, että nainen opettaa aviomiestään, kuten Vanha testamentti kieltää samalla tavalla (1. Moos. 3:16). Vanha ja Uusi testamentti ovat yhtäpitäviä, eikä niiden opetuksessa ole mitään ristiriitoja (Matt. 5:17-20).

1. Tim. 2:12-15: "Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."

Raamatun sääntö on se, että vain mies voi olla seurakunnan johtaja (1. Tim. 3:1-2). Nämä säännöt ovat Vanhan testamentin sääntöjen mukaisia, mitkä Jeesus on vahvistanut olevan voimassa uuden liiton aikana (Matt. 5:17-20). Israelin kaikki kuninkaat olivat miehiä, kuten oli myös Jeesuksen kaikki 12 opetuslasta, jotka tosin tulevat myös hallitsemaan Israelin 12 sukukuntaa (Matt. 19:28).

Raamattu kieltää naiselta mm. sen, ettei hän voi toimia kirkkoherrana, piispana tai sellaisena seurakunnan paimenena tai vanhimmiston jäsenenä, jolla on käskyvaltaa miehiin. Nainen ei saa toimia Jerusalemin temppelissä pappina tekemässä Raamatussa mainittuja toimituksia, sillä tehtävä kuuluu leeviläisille miehille (Hes. 44:15-16, 22). Raamattu määrää, että seurakunnan esimiehenä eli paimenena tulee olla nuhteeton mies, joka osaa hallita omaa perhettään ja pitää lapsensa kuuliaisena. Jos mies ei osaa hallita perhettään, niin hänestä ei ole seurakunnan esimiestehtäviin. Jos ei osaa pitää lapsiaan kuuliaisena, niin ei osaa opettaa seurakuntalaisia pysymään kuuliaisena Jumalan käskyille, joka on yksi pelastumisen edellytyksistä (Matt. 7:21-23, 19:16-17).

1. Tim. 3:1-5 (1933/38): "Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?"

Nainen voi toimia sananjulistajana ei-uskoville ja profeettana (Joel. 3:1-2, 1. Kor. 11:5). Kuulijoiden tulee luonnollisesti aina koetella profetiat, myös miesten antamat. Nainen saa kasvattaa lapsia, mutta ei saa opettaa eikä hallita aviomiestään, mitä Raamattu tarkoittaa jakeessa 1. Tim. 2:12 ottaen huomioon koko luvun asiayhteys. Paavalin opetus tarkoittaa, ettei vaimo saa ohittaa aviomiehensä auktoriteettia seurakunnassa. Kun aviovaimo on seurakunnassa yleisön joukossa, hänen tulee asioida aviomiehensä kautta, mitä Paavali tarkoittaa kirjoittaessaan naisten vaikenemisesta seurakunnassa. Jumala on määrännyt, että seurakunnassa kokousta johtaa mies ja Raamattua opettaa mies. Miehet ratkaisevat myös opinkysymykset, päättävät seurakuntaan ottamisesta ja erottamisesta.

1. Kor. 14:33-38: "..sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä."

Paavali sanoi hyvin jämäkästi, että jos joku nainen kuvittee olevansa profeetta, niin sellainen ei ole Jumalasta, että hänet hänet määrättäisiin opettamaan seurakuntaan, koska miehen asema seurakunnan johtajana ja opettajan on Herran käsky. Paavali käytti jopa niin ankaraa kieltä, että jos joku ei tunnusta tätä asiaa, oli hän mies tai nainen, Jumala ei tunnusta häntä. Mitä tarkoittaa, ettei Jumala tunnusta häntä? Se tarkoittaa, ettei Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) tunnusta häntä Taivaan Isä edessä, jolloin hän ei saa syntejään anteeksi ja hänet tuomitaan helvetin tuleen. Paavalin sanat tarkoittavat, että naispapin on mahdoton pelastua, jos hän ei luovu virastaan ja tee parannusta Jumalan käskyjen rikkomisesta.

Jaak. 4:6: "..Siksi Raamattu sanoo: -- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista..."

Kirkot eivät ymmärrä Jumalan pyhyyttä, koska he eivät tunne Jumalaa. Jumala on hyvin tarkkaa Häntä lähellä tapahtuvasta palvelusta. Hän katsoi Jumalan liiton mitätöimiseksi, että temppeliin palkattiin pappeja Leevin suvun ulkopuolelta ja päästettiin ei-uskovia temppeliin. Liiton mitätöivä synti tarkoittaa tuomiota kadotukseen vastuussa oleville papeille. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jumala ei salli yhdenkään Leevin sukukunnan Sadokin sukuhaaran ulkopuolisen toimia temppelissä pappina. Pappina ei voi olla nainen (44:22). Hän ei voi olla edes olla leeviläinen mies, jos ei ole Sadokin sukuhaarasta. Miespapit eivät saa pitää pitkiä hiuksia, koska pitkät hiukset kuuluvat naisille (Hes. 44:20, 1. Kor. 11:14-16).

Hes. 44:6, 8, 15, 16: "Sano Israelin heimolle, tuolle uppiniskaiselle kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Israelilaiset, minä olen saanut kyllikseni kaikista teidän iljettävyyksistänne! Te tuotte muukalaisia, jotka ovat sekä ulkoisesti että sisäisesti ympärileikkaamattomia, ja annatte heidän olla minun pyhäkössäni...   ..Te ette edes ole toimittaneet minun edessäni pyhää palvelusta, vaan olette panneet muukalaiset sijastanne palvelemaan minua pyhäkössäni...   ..Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni...  ..ja toimittaa temppelipalvelusta."

Tämä sääntö koskee tuhatvuotista valtakuntaa ja Jerusalemin temppeliä. Se kertoo kuitenkin, miten tarkka Jumala on, ettei papin tehtävää hoideta Hänen asettamien määräysten vastaisesti. Suomessa seurakuntaa voi johtaa suomalainen mies, mutta nainen ei saa opettaa seurakunnassa Raamattua.

3. Moos. 10:1-3: "Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä. Mooses sanoi Aaronille: "Tästä Herra puhui, kun hän sanoi: -- Niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin, ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani..."

Eräs vanhempi nainen on ollut pitkään naimisissa. Hän kävi eri seurakunnissa, mutta ei aviomiehensä kanssa, vaan erään toisen häntä nuoremman miehen kanssa. Nainen kuvitteli, että Jumala oli määrännyt heidät työpariksi. Tästä aiheutui kaikenlaisia väärinkäsityksiä ja arvostelua. Hänen aviomiehensä ei hyväksynyt vaimonsa toimintaa ja vaimo luuli, että tämä on vain maailman vastustelua. Naisen olisi pitänyt ymmärtää edellä mainitusta Raamatun kohdasta ja monesta muustakin kohdasta, ettei Jumala ohita hänen aviomiestään määrätessään naista palvelemaan seurakuntaa, eikä muodosta työpareja muutenkaan tällä tavalla. Jumalalla ei ole mitään pakottavaa tarvetta poiketa Sanastaan eikä Hän sitä koskaan muutenkaan tee. Jumalalla on paljon miehiä, joita Jumala voi käyttää sanansaattajana. Jumala on tiennyt tarkalleen, mitä tekee asettaessaan lain, että aviomiehellä on oikeus jopa peruuttaa vaimonsa Jumalalle antamat lupaukset.

4. Moos. 30:11-13: "Jos naimisissa oleva nainen lupaa Herralle jotakin tai valalla vannoen sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, hänen on pidettävä lupauksensa ja kaikki sitoumuksensa, ellei hänen miehensä puutu asiaan ja kiellä häntä. Mutta mitkään vaimon antamat lupaukset tai hänen tekemänsä sitoumukset eivät päde, jos hänen miehensä kumoaa ne sinä päivänä, jona saa tietää asiasta. Jos mies ne kumoaa, Herra antaa vaimolle anteeksi."

Papit ottavat valtaa, joka ei kuulu heille

Monet edellä mainitut synnit syntyvät sen takia, että pappi haluaa itse päättää, mikä on oikein ja mikä väärin. Pappi ei hyväksy sitä, että Jumala päättää, mikä on oikein ja mikä väärin. Jumala on Pyhä ja Hänen opetuksensa on täydellistä. Siihen kaikki tyytyköön.

Room. 12:2: "Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." 

Papit vääristelevät mielihalujensa mukaisesti Raamatun Sanaa ja luovat doktriineja, joilla kumotaan Jumalan opetus. He kuvittelevat olevansa Kristuksen asialla, mutta heidät tekee sokeaksi ja ymmärtämättömäksi heidän himonsa yleisön suosioon ja rahaan. Papit eivät pysy totuudessa, koska he pelkäävät yleistä mielipidettä enemmän kuin Jumalaa. Pappi taipuu vääriin oppeihin kuin hento ruoko ja tuuliviiri. 

Jos pappi alkaa itse määrittelemään moraalia, niin hän asettuu väärälle paikalle. Tämä on papiston keskuudessa hyvin yleistä. Tämä on hyvin vakavaa syntiä. Näin välinpitämättömän papin Jeesus, Yeshua oksentaa ulos suustaan (Ilm. 3:15-19).

San. 14:12: "Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie."

Tekopyhiä pappeja, viihdettä ja lopputuloksena uusia tyhmiä neitsyitä  


Tiskijukka viihdyttää Ullanlinnanmäellä vappuna 2015
Monet papit ovat saaneet suuren suosion yleisön edessä. Heidän seurakuntiensa tilaisuuksissa lauletaan kauniita lauluja. Opetus on kiinnostavaa. Joku ajattelee, että tuo pappi puhuu niin hyvin. Sitten on niitäkin tilaisuuksia, joissa koetaan suuria tunne-elämyksiä, vavistaan ja huudetaan. Mutta tekevätkö nämä papit hyvää hedelmää? Onko se hyvää hedelmää, että kansa viihtyy ja tulee vain näennäisesti uskoon?

Hyvää hedelmää tekee sellaiset seurakunnat, jotka saavat kasvatettua jäsenensä viisaiksi neitsyiksi. Tämä tarkoittaa sellaista pyhää elämää, joka pelastaa uskovan taivaaseen. Jos seurakunta saa aikaan vain pinnallista uskoon tulemista, niin uskova jää tyhmäksi neitsyeksi. Tyhmä neitsyt ei pelastu taivaaseen (Matt. 25:1-13). Sellainen seurakunta tekee huonoa hedelmää, vaikka muuten päälisin puolin toiminta näyttäisi jopa tulokselliselta. 

Ps. 1:1-3 (1933/38): "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy."

Huono laitos pelastamaan, vappu 2015

Jeesus varoitti siitä, että Jumalan nimessä tehtävä huono käännytystyö voi aiheuttaa vain vahinkoa. Monet seurakunnat itse asiassa aiheuttavat tällaista vahinkoa:

Matt. 23:15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."  

Huonoa hedelmää tekevät seurakunnat voivat saada ihmisiä uskoon, mutta heidän uskostaan tulee siten juuretonta, etteivät he pelastu taivaaseen. Nämä uskovat eivät kasva viisaaksi neitsyiksi. Sellaista tekee mm. harhaoppinen torontolaisuus. Näissä seurakunnissa puhutaan paljon kylvämisestä, mutta mikä on tulos? Tästä kertoo Jeesus kylväjävertauksen selityksessä:

Mark.  4:16-19: "Kylvö kallioiseen paikkaan taas kuvaa niitä, jotka sanan kuullessaan heti ottavat sen iloiten vastaan, mutta jotka kestävät vain hetken, koska heiltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, he luopuvat kohta. Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joissa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden petolliset houkutukset ja muut mielihalut saavat heissä sijan ja tukahduttavat sanan."

Tyhmät morsiusneidot käyvät kirkossa, laulavat, ylistävät ja rukoilevat. He eivät kuitenkaan halua elää kaikissa asioissa kuten Jeesus, Yeshua on opettanut. He eivät hyväksy kaikkia Sanoja Raamatusta. Heidän sydämeensä ei juurru Jumalan Sana ja he eivät opi tuntemaan Jumalaa sellaisena, kuin Hän on. Jeesus sanoi, mitä käy sille uskovalle, joka kuulee Jumalan Sanaa, mutta ei tee kuten Jumala tahtoo. Kun sellainen ihminen kohtaa kiusauksia, houkutuksia tai vaivoja, niin hän lankeaa heti:

Luuk. 6:47-49: "Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. 

Monet papit puhuvat vetoavasti, että meidän pitäisi olla kuuliaisia, mutta nämä papit eivät aina ole itse kuuliaisia omassa elämässään tai edes Raamatun opetuksessa. Se asia, että pappi opettaa kiinnostavasti Raamattua tai järjestää viihteellisiä tilaisuuksia, ei kerro mitään siitä, mikä papin oma tilanne on. 

Vain Jumala voi tietää, miten paljon seurakunnan toiminta kasvattaa viisaita neitsyitä pelastukseen. Viisaaksi morsiusneidoiksi kasvaa ne opetuslapset, jotka oppivat tuntemaan Jumalan ja kasvavat kestäviksi tekemään Taivaan Isän tahdon. Tässä on avainasemassa se, että seurakunta opettaa oppilaitaan ensin etsimään Taivasten valtakuntaa, joka tarkoittaa huolellista Raamatun opiskelua. Uskovan pitää oppia tuntemaan Taivaan Isä sellaisena, kuin Hän on.

Mark. 4:20: "Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa, kolmekymmentä, kuusikymmentä tai sata jyvää."

Raamattu opettaa, että hyvää hedelmää ovat tehneet jopa ankarasti puhuneet profeetat kuten Elia, Jeremia ja Johannes Kastaja. Jeesus itse puhui papeille ja raamatunopettajille myös hyvin ankarasti (Matt. 23). Synnin vastustaminen tekee hyvää hedelmää. Pyhyys on hyvä hedelmä.

Jeesuksen opetus helvetistä on varoittava esimerkki kaikille

Papisto ei halua enää puhua helvetistä. He eivät halua vaivata kuulijoita raskailla teemoilla. Rippikouluissa ei enää opeteta helvetistä mitään. Osa papeista jo kieltää kokonaan helvetintuomion olemassa olon ja näin kumoaa ja niin opettaa, että joku kohta Raamatusta ei ole enää voimassa. 

2. Tim. 3:13: "Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse."

Tällä välinpitämättömällä tai jopa kapinallisella tavalla he kannustavat ihmisiä jatkamaan syntistä elämäänsä. Jos kerran helvettiä ei olisi, niin silloin voi jatkaa syntistä elämää pirun lailla ja sen jälkeen muka pelastua taivaaseen. Näin ei ole. Kaikki ne, jotka eivät tee Taivaan Isän tahtoa, tuomitaan helvettiin (Matt. 7:21). Ne papit, jotka eivät halua puhua helvetistä, opettavat eri tavalla kuin, miten Jeesus opetti. Jeesus puhui paljon helvetistä ja viimeisestä tuomiosta. Tästä asiasta on lisää artikkeleissa 'Likainen porttokirkko' ja 'Ylösnousemuksen voima'.

Jes. 28:15, 17-19: "Näin olette sanoneet: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, tuonelan kanssa olemme solmineet sopimuksen. Kun tuhotulva vyöryy kohti, se ei saavuta meitä, sillä viekkaus on taannut meille turvapaikan, valheen suojaan me olemme piiloutuneet.. ..Mutta rakeet hakkaavat pettävän turvapaikan ja tulva vie piilopaikan mennessään, teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhitään pois ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa raukeaa. Tuhotulva vyöryy teidän ylitsenne, se lyö teidät maahan. Joka kerta kun se vyöryy ylitse, se tempaa teidät mukaansa. Aamu aamulta se vyöryy yli, päivä päivältä, yö yöltä. Kauhun vapina valtaa teidät, kun teille selviää, mitä sanoma merkitsee."

Apostoli Pietari varoitti väärää evankelista Simonia siitä, että hän voi joutua helvettiin rahoinensa, kun Simon yritti ostaa rahalla Pyhän Hengen lahjaa. Älkää lahjoittako rahaa julkkissaarnamiehille siinä toivossa, että saisitte Pyhän Hengen armolahjoja. Se on vakavaa syntiä. Pyhän Hengen lahjat saa aina ilmaiseksi sen mukaan, miten itse toimii ja millainen suhde ihmisellä on Taivaan Isään. Jumala antaa Pyhän Hengen lahjat aina armosta siten, kuin Hän tahtoo.

Apt. 8:18-23: "Kun Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat Hengen, hän tarjosi heille rahaa ja sanoi: "Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa Pyhän Hengen." 

Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa! Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan."

Väärä pappi pyytää sinulta paljon rahaa ja lupaa vastineeksi menestystä

Suomeen tuodaan tällä hetkellä paljon ulkomaalaisia evankelistoja. Heidän kokoukset televisioidaan. Orkesteri soittaa menevää musiikkia estradivalojen välkkeessä. Pappi huutaa sekä hokemalla hokee samoja rukouksia ja asioita pitkään (Matt. 6:7, 23:14).  

2. Tim. 4:3-4: "Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja."

2. Tim. 2:22: "Karta nuoruuden kiihkoa..."

Ennen kolehdin keräämistä ulkomaalaiset evankelistat pitävät pitkät suostuttelupuheet siitä, miten tärkeää on antaa paljon rahaa papille. Kolehtia kutsutaan usein uhrilahjaksi. He ottavat esille lukuisia Raamatun kohtia ja perustelevat, ettei yleisö saa siunausta, jos ei annan paljon rahaa papille. Puheet ovat taitavia ja ovelia. Pappi puhuu esimerkeistä, jossa joku on antanut satoja tuhansia euroja sanan kylvämiseen. Pappi esiintyy vaatimattomana, mutta pyytää suuria lahjoituksia. Kolehti kerätään ämpäreillä tai muilla avoimilla laatikoilla, jolloin muut näkevät astian pohjalla olevat suuret setelit. Tästä ulkomaalaisten evankelistojen esimerkistä on ottanut mallia myös useat suomalaiset sananjulistajat. 

Luuk. 16:14-15: "Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita, ja niinpä he ivailivat Jeesusta. Jeesus sanoi heille: "Ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys." 

Menestysteologiaa ovat sellaiset puheet, että jos kylvät antamalla paljon rahaa papille, niin sitten niität itsellesi rikkauksia tai yliluonnollisia kokemuksia. Menestysteologia vääristelee Raamatun tekstin alkuperäisen tarkoituksen sellaiseksi, että papille lahjoitettaisiin mahdollisimman paljon rahaa. Tilaisuuksien viestin pääpaino on kärsimyksistä vapaassa ilonpidossa, mikä poikkeaa siitä, miten Jeesus opetti opetuslapsiaan. Mainonta ja tilaisuus itsessään korottaa enemmän julkkispappia kuin Jeesusta. Tätä kulttuuria esiintyy paljon Yhdysvaltojen kirkoissa ja sitä on rantautunut myös Suomeen.

Juud. 1:16: "..Heidän puheensa ovat suurellisia, ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä."

Monet pettyvät, kun rikkauksia ei tullutkaan ja he luopuvat uskosta. He alkavat epäilemään kaikkea ja siinä samassa myös puhdasta sanan julistamista sekä oikeita Jumalan antamia profetioita. He osaavat entistä huonommin erottaa totuuden valheesta. Menestysteologian perimmäinen juoni on siinä, että uskoon tulleelta otetaan mahdollisimman paljon rahallista hyötyä, hän pettyy katkerasti ja lopulta hän ajautuu syvään luopumukseen

Mark. 4:18-19: "Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joissa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden petolliset houkutukset ja muut mielihalut saavat heissä sijan ja tukahduttavat sanan."

Tämän kaiken aiheuttaa uskovan oma itsekkyys ja väärät motiivit. Hän teki kaiken sen takia, että itse rikastuisi tai saisi kokea ainoastaan yliluonnollisia kokemuksia.
 
Jaak. 4:3-4: "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi."

Paavali opetti vanhurskaasti. Raamattu kertoo maaherra Felixistä, joka tunsi tarkoin Pyhät kirjoitukset ja hänellä oli myös juutalainen vaimo (Apt. 24:22, 24). Felix halusi kuunnella Paavalia. Kun Paavali opetti Jumalan käskyjen noudattamisesta, maallisten himojen hillinnästä ja helvetin tuomiosta, niin Felix pelästyi, eikä jaksanut kuunnella asiasta enempää. Raamattu kertoo, että Felixin todellinen motiivi oli hyötyä Paavalista rahallisesti. Viisaat neitsyet haluavat oppia tuntemaan Jumalan sellaisena, kuin Jumala on ja he eivät karta totuudellista sanaa. Tyhmät neitsyet etsivät mieleisiään opettajia, eivätkä hyväksy Jumalaa sellaisena, kuin Jumala on.

Apt. 24: 25-26: "Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa." Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan." 

Seurakuntalaiset eksyvät, koska he haluavat vain viihdettä ja menestystä

Menestysteologia on saanut paljon vaikutteita amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Amerikassa ihannoidaan vaurautta ja yksilön sankaruutta. Amerikassa on maailman suurin viihdeteollisuus. Ihmiset katselevat mielellään Hollywood elokuvia, joiden supersankarit suoriutuvat yliluonnollisella voimalla kaikesta.

2. Tim. 3:1-2: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa...

Saarn. 5:9-11: "Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. Kun omaisuus karttuu, karttuvat sen syöjätkin. Mitä iloa siitä on omistajalleen, paitsi että saa nähdä sen kuluvan? Uurastavan uni on makea, söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaalta kylläisyys vie unen."

Luterilaisissa kirkoissa on menty niin pitkälle, että siellä on pidetty yökerhomessuja, jossa tiskijukka on tanssittanut seurakuntalaisia diskovalojen välkkeessä ja lopussa on kehdattu nauttia ehtoollinen. Kirkoissa on 'Elvis, rockin kuningas'- ja hevimetallimessuja. Hevimetalli-musiikki sisältää paljon paholaisen symboleja se repivää melodiaa, joten tämä musiikin laji ei sovi mitenkään Jumalan huoneeseen, vaikka laulujen sanat olisivat virsikirjasta

Luterilaisissa kirkoissa on järjestetty stand up -komiikkaa. TV2 esitti 24.7.2015 'Naurun tasapaino'-ohjelman, jonka teemana oli kristinuskosta tehty komiikka ja se oli kuvattu Kallion kirkossa. Yleisössä oli seurakunnasta kirkkoherra sekä muita pappeja. He nauroivat, kun Jeesuksesta ja kristinuskon muista pyhistä arvoista esitettiin koomista pilkkaa. Jumala on Pyhä. Hänen pyhyyttä tulee kunnioittaa siten, ettei Hänestä ja Hänen Sanastansa tehdä halpaa pilaa.

2. Moos. 20:7 (1933/38): "Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu."

Seurakuntalaisia viihdytetään, jotta he pysyisivät kirkon veronmaksajina. Kyse on rahan ja yleisön suosion himosta.

1. Joh. 2:15-17: "Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti."

Ihmiset hakeutuvat niihin seurakuntiin, joissa on viihdettä ja sellaista sanan julistamista, jota on kiva kuunnella. He eivät todellisuudessa halua elää Herran käskyjen mukaisesti. Jos pappi lukee Raamattua, niin seurakuntalaiset ovat kiinnostuneet vain niistä kohdista, jotka ovat kivoja kuunnella (2. Tim. 4:3-4). Tuomasmessut on kirkon uusi tuote, jossa tavoitellaan kaikkia miellyttävää brändiä, jotta ihmiset pysyisivät veronmaksajina. Tuomasmessut eivät kasvata ihmisiä viisaiksi neitsyiksi.

Luuk. 6:26: "Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille."

Blues Brothers Tuomasmessu 6.8.2015, viihdettä kirkollisveron maksajille


Auto kirkon edessä, suojeluskunta-merkki hihassa
Tampereen Aleksanterin kirkossa järjestettiin 6.8.2015 Tuomasmessu. Messu oli Blues Brothers -messu, jossa bändi soitti elokuvan musiikkia ja kirkon alttarin edessä tanssittiin riehakkaasti. Bändillä oli mustat puvut kuin "men in black". Paikalla oli paljon seurakunnan pappeja ja yhdellä naispapilla on päässään lierihattu sekä mustat lasit. Alttaria valaisi show-valot eri väreissä. Kirkon oven eteen oli tuotu Blues Mobiili -auto yleisön vetonaulaksi ja tunnelmaa tuomaan. Sen lisäksi kirkon oven eteen oli tuotu US-armeijan Jeeppi, jossa oli Browing M2 raskas konekivääri sekä kojelaudassa M1 sotilaskivääri (replikat).

Jeeppi konekiväreineen vetonaulana kirkon edessä
Kun pappi kehotti rukoilemaan, niin orkesteri soitti Elviksen lauluja. Elvis on tunnettu populaarimusiikissa rockin kuninkaana. Moottoripyöräkerholainen piti saarnan, joka oli heikkotasoinen ja käsitteli pääosiltaan ihmisten välistä romanttista rakkautta sekä sisarrakkautta. Motoristit keräsivät kolehdin avonaisilla koreilla, joiden pohjalta näki annetut setelit. Salassa siis ei voinut kolehtia lahjoittaa, kuten Raamattu kehottaa (Matt. 6:1-4). Pihalla oli moottoripyöriä ja moottoripyöräkerholaisilla oli päällään sormuksia sekä asuja, joissa oli pääkalloja ja muita paholaisen symboleja. 

Elvis laulaa alttarin edessä "men in black":n kanssa
Kirkko oli tupaten täynnä tungokseen asti. Tunnelma oli riehakas ja epäpyhä. Harva risti kätensä rukousten kohdalla. Ihmiset olivat tulleet katsomaan showta. Harva heistä näytti etsivän läheistä suhdetta Taivaan Isään. Messussa ei Jumalan Sana noussut päällimmäiseksi. Messu antoi väärän kuvan siitä, millainen Taivaan Isä on, vaikka rakkaudesta puhuttiin. Messu ei opettanut Jumalasta sellaisena, kuin Hän on. Raamattu varoittaa seurakuntiin ujuttautuneista välinpitämättömistä ihmisistä, jotka kääntävät Jumalan armon riettaudeksi ja jotka ovat menettäneet pelastuksensa jo kauan sitten (Juud. 1:4). 

2. Moos. 32:15-19: "Mooses lähti laskeutumaan vuorelta kantaen kahta liitontaulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. Taulut olivat Jumalan tekemät, ja niihin kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoittama. Kun Joosua kuuli kansan meluavan, hän sanoi Moosekselle: "Leiristä kuuluu taistelun pauhu." Mutta Mooses vastasi: -- Ei sieltä kaiu voitonhuuto, ei siellä valiteta tappiota, laulua minä sieltä kuulen. Kun Mooses saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja hän paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle." 

Messu tarjosi ihmisille viihteellistä tunne-elämystä. Messu sekoitti viihteen Jumalan sanoman päälle. Messu korotti enemmän Elvistä ja Blues Brothers veljiä kuin Jeesusta Kristusta. Yksi naispappikin lauloi näitä lauluja bändin kanssa. Heistä tuli messun sankarit. Tämä ei ollut Jumalan ylistämistä, vaan omat bileet. Todellinen ylistäminen on arvonannon ja rakkauden osoittamista Taivaan Isälle. Ylistäminen on tekopyhää silloin, kun kuulijat hakevat laulusta ja tanssista omaa mielihyvää.

Jumala on Pyhä. Jumalan huone on Pyhä paikka ja siellä on tarkoitus kohdata Jumala. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että ihmiset pistävät Jumalan huoneessa pystyyn omat bileet ja vielä Herran alttarin edessä. On tekopyhää sekoittaa jumalanpalveluksen rituaaleja bileiden sekaan. 

Kaiken tämän jälkeen messun lopussa kehdattiin nauttia ehtoollinen. Ehtoollisen aikana jopa tanssittiin. Itse en tällä kertaa osallistunut ehtoolliselle, koska ehtoollinen nautittiin arvottomalla ja kelvottomalla tavalla. Ilottelun seassa syntien katumusta ei tosiasiallisesti ollut. Risti ei saanut sellaista kunniaa, mitä sille kuuluu. Pappi pikemminkin korosti, että saat olla juuri sellainen kuin olet tavalla, mikä rohkaisee jatkamaan synnin tekoa vapaasti, kunhan maksat kirkolle vain verorahat ja osallistut heidän tapahtumiin. Tällainen uskonnollisuus ei vie tielle Taivaaseen. Se on tyhmän neitsyeen tie (Matt. 25:10-12).

1. Kor. 11:27-29 (1933/38): "Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa." 

Profeetta Hesekielillä on aikanaan Israelille vakavaa asiaa. Kansa kuitenkin halusi kuulla vain lemmenlauluja, viihdettä. Kun Hesekiel puhui Herran sanaa, niin kansa ei halunnut elää sen mukaisesti:

Hes. 33:31-32 ".. heidän sydämensä on keinottelun ja voiton lumoissa. Sinä olet heille vain kuin lemmenlaulujen laulaja, kaunisääninen ja taitavasti soittava viihdyttäjä. He kuuntelevat puhettasi mutta eivät elä sen mukaan." 

Nyt on muodissa muuttaa jumalanpalvelukset viihteellisiksi talk show:ksi ja nojatuolikirkoiksi. Julkkisten mielenkiintoiset persoonat kiinnostavat yleisöä. Jumalan Sanan opettamisen tilalle on tullut julkkisten haastattelut. Raamatun tekstin tilalle on tullut julkkisten omat mielipiteet kaikenlaisesta heidän hyvänä pitämästään, jotka enemmän ja vähemmän poikkeavat Raamatun opetuksesta. Kuulijat oppivat tuntemaan julkkikset, mutta eivät opi tuntemaan Jumalaansa. Kuulija alkaa seuraamaan julkkista, mutta eksyy pois Jeesuksen, Yeshuan seuraamisesta. 

Tutki tarkkaan kenelle annat lahjoituksesi ja tee se sitten salassa

On totta, että Jeesus puhui siitä, että köyhiä tulee auttaa ja oma osuutensa tulee maksaa seurakunnan kuluista. Pappi on ansainnut kohtuullisen elannon tekemästään työstään (Luuk. 10:7, 1. Kor. 9:14). Tämän asian jokainen uskova osaa lukea Raamatusta ihan itse. Raamattu kehottaa antamaan siten, ettei mainosta almuaan julkisesti, vaan antaa lahjoituksensa salassa (Matt. 6:1-4). 

Matt. 6:1: "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne."

Kannattaa aina tarkkaan selvittää ja suunnitella, mihin kohteeseen oman lahjoituksensa antaa. Vaikka seurakunnan rahankeräys sattuisi olemaan maallisen lainsäädännön mukaista, niin se ei aina tarkoita sitä, että rahankäyttö olisi asiallista Taivaan Isän näkökulmasta. 

Jer. 8:10: "..He kaikki, pienimmästä suurimpaan, hankkivat väärää voittoa. Niin profeetat kuin papitkin pettävät kansaa."

Merenpohjaan hukkunut merirosvo rahakirstun edessä
Monet antoivat paljon rahaa evankelista Pirkko Jalovaaralle ja kuvittelivat hänen olevan hurskas. Hänen on todettu ottaneen itselleen yli 100.000 euron vuosipalkkaa sellaisista rahoista, jotka on rahankeräysluvassa osoitettu hädänalaisten auttamiseen (IL 2.2. ja 8.12.2015). Mikään ei ole muuttunut Juudas Iskariotin ajoista:

Joh. 12:4-6: "Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: "Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille."

Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan."

Jumalan Sanan kuuleminen tulee olla aina ilmaista

Nämä julkkispapit eivät tietenkään opeta niitä Raamatun kohtia, joissa rahan kohtuuton pyytäminen on Raamatun sanan vastaista. Otan nyt esille niitä kohtia, jossa rahan pyytäminen ei ole oikein. Jos joku evankelista väittää, että hänelle puhuu Jumala, niin hän ei riko näitä Raamatun kohtia vastaan. Jumala huomauttaisi tästä ja nopeasti erottaisi sellaisen evankelista, joka rikkoo Hänen tahtoaan vastaan.

Hepr. 13:5: "Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: -- Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää."

Raamatussa on esimerkki siitä, että kun seurakunta lähettää sananjulistajia lähetystyöhön, niin seurakunta maksaa näiden työntekijöiden kaikki kulut. Kun uskosta osattomat kuulevat lähettiläiden sanaa, niin heidän ei tarvitse maksaa mitään sananjulistajille. Sananjulistajat saattavat jopa kieltäytyä ottamasta vastaan rahaa kuulijoilta. Jos Jumala antaa todistajalleen profetian, niin hän ei koskaan myy sanomaa eteenpäin, vaan aina antaa sen saajalle ilmaiseksi. Profeetta ei myy rahallista voittoa tavoittelevaa kirjaa, jossa on Jumala sanoma kuulijoille. 

3. Joh. 1:6-8: "Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi."

Kun Jumalan profeetta julistaa sanaa, niin hän ei järjestä niin kallista showta, että sinne täytyy kerätä pääsylipputuloja. Seurakunnassa voidaan kerätä vapaaehtoinen kolehti kulujen kattamiseksi, mutta Jumalan huone on aina tarkoitettu kaikelle kansalle ja sana kuuleminen on lähtökohtaisesti aina ilmaista. Jumala antaa aina profeetoilleen varat muualta, jos jotain laajempaa tilaisuutta täytyy järjestää. Rahan puute ei ole koskaan este sanan julistamiseen. Profeetan ei edes tarvitse pyytää rahaa, kun tarpeelliset varat vain tulevat:

Luuk. 12:29-31: "Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat; teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän." 

Jeesuksen piti mennä temppeliin evankelioimaan. Hän oli niin köyhä, ettei seurueella ollut varaa maksaa temppelivero. Jeesus ei halunnut juuri loukata temppelin verokerääjiä, joten hän maksoi veron. Hänellä ei ollut varaa sitä maksaa, joten Jumala antoi temppeliveroa varten hopeakolikon ongitun kalan suun kautta. Jumala piti huolta siitä, että heillä oli varat evankeliointia varten.

Matt. 17:29: "Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta." 

Lopulta Jeesus puuttui siihen, että Jumalan pyhässä huoneessa kaupusteltiin kaikenlaista, mistä papistokin hyötyi taloudellisesti. Kun Jeesus ajoi temppelistä ulos kaupustelijat, niin kaupustelusta etua saaneet papit harmistuivat tästä. Ylipappi Kaifas ja muut papit alkoivat juonimaan, miten Jeesuksen saisi raivattua pois tieltä:

Kaupustelua kirkon esipihalla Ruttopuistossa
Mark. 11:15-18: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.' 

Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen."

Jeremian kirjassa Jumala moittii ankarasti Israelin kansaa siitä, että he luulevat olevansa Jumalan mielisuosiossa, kun he palvovat Häntä temppelissä, vaikka he varastavat, valehtelevat, tekevät aviorikoksia, palvovat vääriä jumalia yms. Näin he ovat tehneet temppelistä rosvojen luolan, joka on Herralle omistettu huone.

Jer. 7:9-11: "Tällaisia ovat teidän tekonne: te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne! Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni: 'Me olemme turvassa!' Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra."

Raha motivoi väärää pappia

Raamattu opettaa tunnistamaan väärät sananjulistajat. Väärä pappi tekee työtään saadakseen siitä jotain etua. Raha ja kansan suosio motivoivat väärää sananjulistajaa. Väärä pappi on valmis tekemään kompromisseja Raamatun sanan kohdalla, jotta hänelle maksettaisiin palkkaa. Eräät papit kuvittelevat jopa voivansa rikastua, jos he saavuttaisivat suuren suosion uskovien keskuudessa. Olen huomannut, että monet kirkkoherran vaaleissa ehdolla olleet papit ovat olleet valmiita puhumaan ja tekemään vaikka mitä, jotta heidät valittaisiin parempipalkkaiseen virkaan.

Pielaveden rahakätkön ruostuneet kolikot v. 1655
Sananl. 11:4: "Rikkaus ei vihan päivänä auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta."

Älkää menkö sellaisiin tilaisuuksiin, jossa painavasti puhutaan rahan antamisen puolesta. Huomatkaa, että jos annatte yhteystietojanne tilaisuuksien järjestäjille, niin niitä saatetaan käyttää hyväksi siihen, että teille lähetetään kotiin markkinointiviestintää siinä toivossa, että maksaisitte rahaa papille jatkossakin.

2. Tim. 3:6-7: "Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta."

Jumalan profeetta ei salli koskaan itseään palvottaman. Hän ei jää profetoimisen ja ihmeparantumisten jälkeen yleisön ihailtavaksi, vaan yleensä poistuu muualle nopeasti, kuten Jeesuskin teki (esim. Mark. 1:35-45). Hän ei halua taloudellista tai muuta etua yleisöltä. Jos Jumalan profeetta rikkoo näitä periaatteita vastaan, niin Jumala nopeasti huomauttaa asiasta ja tarvittaessa erottaa profeetan virastaan hyvin nopeasti.

Room. 16:18 (1933/38): "Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet."

Nämä väärä evankelistat viettelevät ihmiset antamaan jopa omat talot papeille. On ihan eri asia se, että joku haluaa olla omasta aloitteestaan täydellinen ja luopuu kaikesta omaisuudestaan käyttääkseen sen Taivaan valtakunnan hyväksi kuin se, että papit suostuttelevat ihmiset antamaan jopa kuulijoiden omat talonsa heidän hyväksi. Väärä pappi ovelilla puheilla suostuttelee tällaiseen:

Mark. 12:38-40 (Jeesus sanoi papeista): "Opettaessaan hän sanoi näin: "Varokaa lainopettajia! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla, he ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa."

Väärä pappi on tyhmä neitsyt, jota Jeesus ei tunne (Matt. 25:11-12)


Kun näkee näitä julkkisevankelistoja, niin heidän sanomastaan ja toimintatavastaan ei tunnista useinkaan Raamatun tarkoittamaa Jumalaa. He käyttävät Jumalan nimeä ja lukevat ääneen Raamattua, mutta eivät toimi kuten Jeesus, Yeshua olisi opettanut. Heidän toimintansa tuottaa huonoa hedelmää, koska heidän oppilaansa eivät kasva viisaiksi neitsyiksi. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että luemme itse Raamattua ja opettelemme Raamatun avulla tuntemaan Isämme Taivaassa. Silloin osaamme tunnistaa onko sananjulistaja eksyttäjä Simon vain Herran todistaja Filippus (Apt. 8:9-24, 1933/38).

Ef. 4:13-15: "Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää."

Jos evankelistan kokouksessa sataa taivaalta kultapölyä, joka muuttuu seuraavana aamuna arvottomaksi tuhkaksi, niin silloin tätä ihmettä ei ole tehnyt Jumala. Jos Kaikkivaltias Maailman Luoja luo kultaa, niin silloin sillä ostetaan ja maksetaan (Matt. 17:29). Jos joltakin puuttuu hammas ja Luoja luo siihen uuden hampaan, niin se on aina aito ja terve hammas. Elävä hammas on aina metallinpalaa parempi. Eräät henkilöt ovat esitelleen rukouksen jälkeen kultahampaita suussaan. Osa heistä on jäänyt kiinni siitä, että hammaslääkäri on aiemmin laittanut kultahampaat heidän suuhunsa.

Jaak. 5:3: "Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan, ja se syö lihaanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina."

Jeesus varoitti, että monet papit tulevat tekemään voimatekoja Hänen nimessään, mutta eivät pelastu taivaaseen, koska he eivät tehneet Taivaan Isän tahtoa (Matt. 7:21-23). He eivät oppineet tuntemaan Taivaan Isää sellaisena, kuin Hän on. Jeesus sanoo heille, en tunne teitä. Raamattu opettaa, ettei kaikki ne, jotka käyttävät Jumalan nimeä, ole Herran omia todistajia. He voivat puhua kirkkaudesta (glory) kykynä tehdä ainoastaan voimatekoja, mutta se ei vastaa Raamatun alkuperäistä tarkoitusta kirkkaudesta. He voivat opettaa innokkaasti askeleista yliluonnollisuuteen, kun taas Jumalan tosi profeetta opettaa sinua askeleista vanhurskauteen (pyhään elämään).

2. Kor.11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Apostolien teoissa kerrotaan Simonista, joka teki Samarian pääkaupungissa taikatemppuja, hämmästytti yleisöä ja käytti Jumalan nimeä, mutta ei ollut Herran todistaja. Paikalle tuli Herran todistaja Filippos, joka julisti puhdasta sanaa. Hän opetti Yeshuan HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimestä sekä Jumalan valtakunnasta. Uskoon tulleet ja syntejään katuneet upotuskastettiin. Filippos teki väkevämpiä ihmeiYeshuan nimessä ja näin Jumala voitti Simonin. Profeetta Elian aikana Karmel-vuorella kamppailu oli ankarampaa. Siellä Jumala voitti voimateoillaan taikatemppuja tehneet eksyttäjäpapit sekä tuhosi heidät (1. Kun. 18).

Apt. 8:9-13 (1933/38): "Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan 'suureksi'". Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. 

Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi." 

Toronton siunaus tai torontolaisuus on hengellinen liike, johon kuuluu mm. hallitsematonta naurua, eläinten äänten yliluonnollista ääntelyä, lattialla kiemurtelua käärmeen lailla jne. Tämä herätys korostaa yliluonnollisten kokemusten tavoittelua, suuria tunne-elämyksiä ja jättää sanan julistuksen taka-alalle. Näissä tilaisuuksissa yleisö tavoittelee hurmahenkeä. Hokemalla kokoajan toistuvia rukouslitanioita (Matt. 6:7), heilumalla ja katsomalla vaikuttavaa show:ta ihminen voi päätyä jopa transsitilaan.

Torontolaisuus on harhaoppi ja paholaisen eksytys, jota esittelee havainnollisesti tämä video. Videolla esiintyy mm. eksyttäjäpastori Rodney Howard-Browne, joka on käynyt myös Suomessa villitsemässä yleisöä (IL 31.3.2020). Toisessa videossa ICEJ:n johtaja, helluntaipastori Juha Ketola esittelee ja kehuu piispa John Francisin. Tämän jälkeen eksyttäjäpiispa tulee lavalle huutamaan harhaoppejaan (video). Suomalaiset ovat myös hairahtuneet ostamaan maksullisia pääsylippuja, että pääsevät kuuntelemaan torontolaista maassa naureskelijaa Heidi Bakeria (video). Heidi Baker laittaa jopa lapsia transsiin (video). Näiden eksyttäjäpastorien synnit ovat raskaita.

Tällaiset pastorit tuottavat lähinnä tyhmiä morsiusneitoja ja luopioita. Heidän seuraajansa voivat tunnustaa uskonsa ja ylistää hurmiossa, mutta he eivät opi tuntemaan Jumalaa eikä elämään pyhää elämää, mikä on silloin tie kadotukseen. Suomen helluntaiseurakunnissa, niiden papistossa ja vanhimmistoissa on suosiossa nämä harhaopit. Seurakunnat järjestävät jopa bussimatkoja nuorisojäsenille näihin harhaoppisiin tapahtumiin. Näiden seurakuntien johtajat joutuvat vastuuseen siitä, että heidän seurakuntansa vei bussimatkalle jäseniään näihin harhaoppisiin ja maksullisiin tapahtumiin (Matt. 18:6), joita järjestää mm. Missiomaailma ry.


Jeesus ei siedä välinpitämätöntä kirkkoa ja oksentaa sen suustaan ulos

Meidän ajan kristilliset kirkkokunnat elävät Laodikean seurakunnan aikaa. Tämä Ilmestyskirjassa oleva kirje Laodikean seurakunnalle (Ilm. 3:15-19) kuvaa meidän ajan kirkkojen hengellistä tilaa. Kirkot eivät enää palavasti julista Jumalan sanaa. Kirkoista on tullut laiskoja ja välinpitämättömiä. Kirkko ei ole kylmä eikä kuuma.

2. Tim. 3:4-5: "..He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia!"

Paavin armeijan ratsuväkisotilaan saama palkkalaskelma
Nykyajan kirkot ovat maallisen omaisuuden suhteen varakkaampia kuin koskaan ja maksavat hyvää palkkaa työntekijöilleen. Suurimalla osalla papeista ei ole edes sopimuksissa määriteltyä täsmällistä työaikaa, vaan he saavat itse suunnitella työaikansa käyttöä. Monien pappien tosiasiallinen työaika viikossa jää merkittävästi alle 37 tunnin, vaikka he saavat kokopäiväisen papin palkan

Pappi voi päästä pienellä tuntimäärällä, jos hän tekee vain pakolliset toimitukset ja hallinnolliset työt. Aina voi mennä kadulle ja toreille ihmisten luo julistamaan evankeliumia, mutta yleensä he vain istuvat ja odottavat passiivisesti, että joku tulee heille puhumaan viikoittaisen päivystystunnin aikana. He kokevat sanan julistamisen vieraille ihmisille epämiellyttävänä. 

Luuk. 8:16-18: "Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. Tarkatkaa siis, miten kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan."

Jos pappi ei oma-aloitteisesti tee kohtuulista tuntimäärää työtä viikossa, niin silloin hän varastaa Jumalalta, kuten varasti Ananias ja Safira (Apt. 5:1-11). Jumala on nähnyt pappien laiskuuden sekä välinpitämättömyyden ja korvannut heidät maallikoilla, jotka julistavat rohkeasti ja ahkerasti Taivasten valtakuntaa koko kansalle.

Ps. 94:7-10: "ja sanovat: "Ei Herra tätä näe, ei Jaakobin Jumala tätä huomaa." Milloin te mielettömät tulette järkiinne? Te tyhmistä tyhmimmät! Miettikää vähän. Hän, joka on luonut korvan -- hänkö ei kuule? Hän, joka on tehnyt silmän -- hänkö ei näe? Hän, joka opettaa kaikkia ihmisiä, hän, joka ohjaa maailman kansoja -- hänkö ei rankaise?"

Raamattua pitää lukea tarkkaan. Jumala vaatii papilta enemmän (Jaak. 3:1, Luuk. 12:48), kuin maallikoilta. Raamattu sanoo, että pappien tulee palvella uskollisesti, vapaaehtoisesti ja sydämen halusta eikä alhaisesta voiton himosta. Alhainen voiton himo on kompromisseja tekevän leipäpapin virka tai rahaa haalivan julkkisevankelistan työ. Papin tulee olla seurakuntalaisille hyvänä esikuvana eikä hän saa himoita asemansa tuomaa arvovaltaa. Taivaaseen ei pääse ne papit, joiden työtä motivoi raha, yleisön suosio ja aseman tuoma arvovalta. Taivaaseen pääsee ne papit, jotka tekevät vapaaehtoisesti Taivaan Isän tahdon, palvelevat koko sydämensä halusta ja ovat hyviä esikuvia seurakuntalaisille (vert. Matt. 7:21-23).

1. Piet. 5-2-4: "Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu." 

Monet virkakirkot ovat muuttaneet oppiansa sen takia, että ateistit pysyisivät kirkollisverojen maksajina ja institutionaaliset rahoittajat antaisivat niille rahaa. Kirkot sallivat kaikenlaista syntiä, jottei veronmaksajien lukumäärä vähentyisi. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkot ovat luopuneet totuudesta ja myyneet itsensä rahaa vastaan.

Juud. 1:11-13: "palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille .. ..He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys."

Kirkkokunnat ja niiden lähetysjärjestöt saavat suuria summia määrärahoja valtiolta ja muilta institutionaalisilta rahoittajilta. Rahanantajat ovat asettaneet erilaisia vaatimuksia rahansaajille. Rahoittajat ovat vaatineet rahan saamisen vastineeksi, että kirkot ja kristilliset lähetysjärjestöt ottaisivat toimintaperiaatteisiinsa niin sanotut kansainväliset ihmisoikeudet. Tämä tarkoitta sitä, että kirkkokuntien on hyväksyttävä muut uskonnot ja tehtävä jopa yhteistyötä väärien uskontojen kanssa. Organisaatioiden henkilöstöpolitiikassa on hyväksyttävä homoavioliitot, vaikka se olisi kirkon opin vastaista. Muuten rahaa ei heru.

Luuk. 16:13: "Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."

Mammonasta on tullut monille toinen uskonto
Suurin osa suomalaisista kirkoista ja lähetysjärjestöistä on nyt muuttanut teologiaansa tämän mukaiseksi, jotta he saisivat jatkossa ulkopuolista rahoitusta. Tämä on muuttanut kirkkojen lähetystoiminnan sisältöä tuntuvasti. Kirkot ja niiden lähetysjärjestöt ovat vähentäneet tuntuvasti evankeliumin julistamista, poistaneet monesta toiminnastaan risti-symbolit ja Jeesus-nimen käytön. Tilalle on tullut pelkkä kehitysapu ilman evankeliumin julistamista. Muiden uskontojen organisaatioiden kanssa käydään vuoropuhelua ja tehdään yhteistyötä. 

Sananl. 21:6: "Joka kokoaa omaisuutta valheen keinoin, se tuulta tavoittaa ja tuhonsa löytää." 

Saarn. 7:7: "Väärä voitto tekee viisaankin hulluksi, lahjonta turmelee mielen."

Kirkkojen hyvän tekeminen ei ole hyvää tekemistä, jos annetusta hyvästä ei anneta kunniaa Jeesukselle, Yeshualle. Kansainvälisistä ihmisoikeuksista on tullut uusi uskonto, joka on syrjäyttänyt monissa kohdin Raamatun sanaa kirkoissa sekä niiden lähetysjärjestöissä


Portto ristikoru kaulassa
Tällaista mukavuudenhaluista ja Raamatun sanasta luopunutta kirkkoa kutsutaan penseäksi. Jumala kokee asian niin, että jos kirkko myy totuuden rahaa vastaan, niin silloin kirkko huoraa. Sellainen on porttokirkko. Jeesus moitti hyvin ankarasti tällaista vaurauden laiskistuttamaa ja välinpitämätöntä kirkkoa. Jeesus oksentaa kirkon ulos suustaan:

Ilm. 3:15-19: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston.

Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!"

Jumala rankaisee kirkkoja ja niiden lähetysjärjestöjä luopumuksen takia siten, että valtio ja institutionaaliset rahoittajat tulevat leikkaamaan tuntuvasti niiden rahoitusta. Monet kirkon työntekijöistä menettävät työnsä.

Sanal. 15:12: "Itserakas ei moitetta siedä, omahyväinen ei mene viisaiden luo."

Jos kirkot eivät tee heti parannusta, niin Jumala tulee lisäämään rangaistusta siten, että määrärahoja leikataan vielä lisää. Silloin kirkkojen työntekijöiden eläkkeetkin ovat vaarassa.
 
Väärin opettaneet papit voivat katua syntejään ja korjata tekemänsä virheet

Jumalan on armossaan ja rakkaudessaan suuri. Profeetta Hoosean aviollinen elämä oli esikuva Jumalan ja huoruuteen langenneen Israelin kansan välillä. Kun Hoosean vaimo karkasi muiden miesten luo ja alkoi taas elää haureellisesti, niin Jumala otti vaimolta pois aineellisen hyvinvoinnin (Hoos. 2:7-15). Routa ajoi huoraavan karkurin takaisin. Katuvalle vaimolle annettiin anteeksi, mutta kurituksena vaimo sai odottaa pitkä aikaa sitä, jolloin Hoosea otti vaimonsa aviovuoteeseen (Hoos. 3:3). Samoin joutui Israel odottamaan 70 vuotta Babyloniassa pakkosiirtolaisena, jotta Israeliin takaisin päässyt jäännös kansasta oli oppinut noudattamaan Jumalan käskyjä (Hoos. 3:4-5). Tämä esikuva rohkaisee yleisesti ottaen antamaan katuvalle anteeksi, jolloin synnin tehnyt välttää Raamatun mukaisen rangaistuksen, mutta sitä se ei muuta, että Raamatun mukaan aviorikos on peruste ottaa avioero vaimostaan.

Ilmestyskirja kirje Sardeksen seurakunnalle puhuttelee kirkkoja uskonpuhdistuksen ajasta lukien:

Ilm. 3:1-3: "Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista."

Jos edellä lukemastasi syntyi sydämessäsi synnintuntoa, niin voit mennä Herran eteen, katua ja pyytää anteeksi. Jos lopetat sen jälkeen synnin tekemisen, niin saat anteeksi. Jos jatkat synnin tekemistä, niin silloin Jeesuksen, Yeshua veri ei enää sinun syntejäsi sovita. 

Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman..."

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."

Jos olet julkisesti opettanut väärin, tunnusta oppilaillesi, että olet katunut ja tehnyt parannuksen. Näin ennalta estät myös sen vahingon jatkumista, ettei opetustesi takia muut jatka saman synnin tekemistä. Herra edellyttää opettajalta, että hän kantaa vastuunsa siitä, mitä on opettanut (Luuk. 12:48, Jaak. 3:1). Väärä opetus tulee korjata, huonot kirjat tulee poistaa myynnistä ja hävittää. Jos myyt kirjavarastosi loppuun, jatkat synnin tekemistä.

Apt. 19:18-20: "Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehneet, ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin viiteenkymmeneentuhanteen hopearahaan. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon." 

Jaak. 5:16: "Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan." 

Raamattu kertoo, miten pappien pitää toimia. Pappien pitää opettaa kansalle, mikä on epäpyhää ja mikä pyhää. Meidän ajan papit toimivat hyvin harvoin näin, mutta tätä Jumala edellyttää papeilta.

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa." 

Jos pappi ei osaa pitää kieltään kurissa ja tekee kuoleman syntiä, niin hän menettää pelastuksensa

Sitten on niin vakavia syntejä, joista menettää Taivaan Isän luottamuksen niin, ettei pelastus ole enää mahdollista. Suuren hengellisen liikkeen johtaja voi syyllistyä myös kuoleman syntiin. Tällainen kuoleman synti on Pyhän Hengen pilkka.

Eräissä seurakunnissa on huolestuttu niistä hengellisistä liikkeistä, joissa järjestetään ihmeiden iltoja. Jos joku uskoon tullut lankeaa väärien pappien valheisiin, hän saa mitä ansaitsee. Opetukset eksytysten vaaroista ovat menneet välillä liian pitkälle ja ne voivat olla jopa vahingollisia. Pyhä Henki myös profetoi ja tekee parannusihmeistä. Kaikkia ihmeitä ei saa missään nimessä leimata eksytykseksi. Ihmisiä ei pidä yllyttää kritisoimaan ihmeitä, etteivät he lankeaisi varomattomasti Pyhän Hengen pilkkaan. 

Matt. 12-22-24, 31-32: "Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki. Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät: "Entäpä jos tämä on Daavidin Poika?" Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: "Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa..

..Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa. " 

Ainoastaan Raamatun tarkoittama Jumala pystyy herättää ihmisiä kuolleista (1. Sam.2:6, Ilm. 1:18). Jos hätäisesti lähtee arvostelemaan parannusihmeitä, Jumalan antamia profetioita tai muuta vastaavaa Pyhään Henkeen liittyvää, niin voi helposti syyllistyä Pyhän Hengen pilkkaan ja menettää kertaheitolla pelastuksensa taivaaseen. Vaikka olet ollut pitkään pappina tai tehnyt paljon hyvää, niin se ei enää sinua pelasta. Pitäkää tarkasti kielenne kurissa, kun näette tai kuulette ihmeistä. On parempi olla hiljaa, jos ei tiedä, mitä on tapahtunut. 

Saarn. 5:5: "Älä anna suusi saattaa itseäsi syylliseksi, älä sano Jumalan sanansaattajalle: "Minä tein sen vahingossa." Miksi ärsyttäisit puheellasi Jumalan tuhoamaan kättesi aikaansaannokset?"

Jos arvostelee kuolleen ylösnousemusta pahan hengen vallassa olleen profeetan teoksi, niin arvostelu kohdistuu Pyhään Henkeen ja se on aina Pyhän Hengen pilkkaa. Raamatun tarkoittama Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Se profeetta on aina Jumalan todistaja, jonka kautta Jumala herättää kuolleen. Jumala vahvistaa kuolleen heräämisellä henkiin sen, että tämän profeetan sanat ovat totta.

1. Kun. 17:21-24: "Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili: "Herra, minun Jumalani! Anna hengen palata tähän poikaan!" Herra kuuli Elian pyynnön. Henki palasi poikaan, ja hän virkosi eloon. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi: "Katso, poikasi elää." Nainen sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa."

Tiedän erään vapaasta suunnasta olevan suuren seurakunnan, jonka johtaja nauttii  suosiota hengellisen liikkeensä keskuudessa. Tämä henkilö ei ole pystynyt pitämään kieltään kurissa ja on syyllistynyt Pyhän Hengen pilkkaan. Hänen sydämensä paatui. Jumala salli tämän, koska tämä seurakunnan johtaja etsi omaa kunniaansa. Hän on hengellisessä liikkeessään ylipappi Kaifas. Hänen syntinsä tulevat paljastumaan yleisölle. Moni ei olisi voinut arvata sellaista. Hänestä tulee varoittava esimerkki papeille ja muille uskoville.

Jaak. 1:26: "Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha."

Kun seurakunnan jäsenille selviää se, että heidän johtajansa on menettänyt pelastuksensa, niin ei ole viisasta itse laittaa omaa lusikkaa tähän soppaan. Tämä asia on Jumalan ja papin välinen asia. Seurakunnan jäseniltä edellytetään uskollisuutta ensisijaisesti Jumalan totuudellista Sanaa kohtaan. Jos jäsenet perustavat uskonnollisen elämänsä jonkun pappisjohtajan varaan, niin silloin te rakastatte enemmän pappia kuin Jumalaa. Jeesus varoitti siitä, että jos ette noudata Taivaan Isän tahtoa paremmin kuin papit, niin ette pääse taivaaseen (Matt. 5:20). Pitäkää ensisijaisesti huolta omasta nuhteettomuudestanne ja pelastuksestanne.

Hepr. 12:28-29: "Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli." 

Jes. 10:17 (1933/38): "Israelin valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi, joka polttaa ja kuluttaa hänen ohdakkeensa ja orjantappuransa yhtenä päivänä"

Eräät Jumalan profeetat ovat ylittäneet myös toimivaltuutensa. Heille on tullut kiusaus puhua Herra nimessä sellaista, mitä Herra ei ole heille puhunut. He ovat halunneet ottaa toisesta ihmisestä väärää auktoriteettia tai muuten vain hyötyä siitä, että puhuvat asian Herran profetiana. Tämä synti on erittäin vakavaa. Profeetta on ylittänyt toimivaltuutensa ja hänen kurinalaisuutensa on pettänyt. Tällainen evankelista syyllistyy nopeasti Pyhän Hengen pilkkaan, jos tekee tällaista. Raamatussa on hyvin painava säännös siitä, jos itse keksii profetian.

Ilm. 2:23: "..Kaikki seurakunnat tulevat tietämään, kuka minä olen: minä tutkin sydämet ja ajatukset ja annan jokaiselle teistä hänen tekojensa mukaan."  

Olen kuullut sellaisen tapauksen, että eräs Israelissakin matkustanut evankelista sanoi, että Herra on antanut sellaisen sana erään kihlaparin kohdalla, ettei pidä mennä naimisiin, kun vasta kuuden kuukauden päästä, kun parisuhdetta on ensin enemmän kokeiltu. Tämä sana oli ristiriidassa niiden sanojen kohdalla, joita muut profeetat olivat antaneet kihlaparille. Jumala näkee tulevaisuuteen eikä Hänen tarvitse arvailla. Jumalalla ei ole epävarmoja mielipiteitä tai satunnaisia kokeiluja. Jumala tietää, mitä tekee. Tämä profetia kuuden kuukauden odotusajasta paljastui helposti evankelistan omaksi keksinnöksi.

Evankelistaa varoitettiin samassa keskustelussa toistuvasti siitä, että jos keksii profetian omasta päästään, niin syyllistyy Pyhä Hengen pilkkaan. Evankelista meni lopulta hämilleen ja tunnusti, että hän vain sanoi sellaista, mitä eräs korealainen evankelista on pitänyt nyrkkisääntönä naimisiin menosta. Tämä evankelista käytti Jumalan auktoriteettia väärin. Hän väitti Herran sanovan sellaista, mitä Herra ei ollut sanonut. Tällä kertaa tämä synti laskettiin Pyhän Hengen pilkaksi. Oli tullut aika, että tämä evankelista paatui ja hän menetti pelastuksensa. 

Sananl. 13:3: "Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon."

Kannattaa tarkkaan varoa, ettei kutsu Taivaan Isän profeettaa hulluksi, kun on kuulut hänen profetointiaan ja opetustaan. Se kritiikki ei kohdistu ihmiseen, vaan Pyhään Henkeen. Jeesuksen, Yeshua omat tuntevat paimenensa äänen. Muut eivät tunnista Jumalan ääntä. He voivat langeta siihen, että kutsuvat profeetta hulluksi. Siitä seuraa se, että hän on ansainnut helvetin rangaistuksen. Ja niin siinä todellakin käy, jos ei osaa pitää suutaan kurissa (Jaak. 1:26).

Matt. 5:22 (Jeesus sanoi): "..se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."

Sananl. 11:12: "Tyhmä se, joka toisia pilkkaa, ymmärtäväinen pysyy vaiti."

Mainitsin edellä erään Israelissakin vaikuttaneen evankelistan, joka syyllistyi Pyhän Hengen pilkkaan. Hänen vaimonsa oli kuullut maineikkaalta seurakunnan johtajalta, että jonkun henkilön julkaisemat profetiat ovat hulluuden tuotetta. Tämä nainen meni uskomaan tämän valheen ja sanoi tälle profeetalle, että tämä on hulluutta. Maineikas seurakunnan johtaja onnistui eksyttämään tämän naisen vakavin seurauksin.

Mark. 3:20-22, 28-30: "Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan. Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat: "Hänessä on belsebul, itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa..
   ..Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki." 

Tämän keskustelun aikana tälle naiselle varoitettiin toistuvasti siitä, että Raamatun Sanan mukaan toista hulluksi sanova ansaitsee helvetin tulen. Nainen ei uskonut näitä varoituksia. Tämä nainen tuomitaan, kuten Matt. 5:22 on säädetty. Hänen sydämensä paatui ja suu saastutti hänet. Hän menetti pelastuksensa. Aviopari on nyt pelastuksen ulkopuolella, vaikka he vaikuttavat edelleen kristillisissä piireissä. Jumala on sellainen, että hän antaa joskus uskollisten palvelijoittensa nähdä, mikä on niiden kohtalo, jotka ovat loukanneet heitä Jumalan nimen tähden (Ps. 59:11). Muille heidän kohtalo on varoittava esimerkki (Juud. 1:5-7).

Ps. 59:13: "Joka sanalla, jonka he puhuvat, he tekevät syntiä. Johtakoon heidän ylpeytensä heidät ansaan, he ovat syytäneet kirouksia ja valheita." 

Raamattu kertoo selvästi, että Jeesus, Yeshua sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta (Luuk. 1:26-38). Eräät papit ja Raamatun opettajat ovat alkaneet kiistämään tämän totuuden. He väittävät valheellisesti, että Maria olisi tullut raskaaksi jonkun miehen toimesta. Tämä valehtelu kohdistuu Pyhän Hengen voimatekoon. Eräät toiset papit ja Raamatun opettajat välttelevät tätä kysymystä siten, etteivät he suostu vastaamaan, uskovatko he Raamatun ilmoitukseen. He vastaavat vain, että asia ei ole tärkeä. Jos pappi tai Raamatun opettaja ei pysty sitä kysyttäessä tunnustamaan, että Jeesus, Yeshua sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta, niin hän tosiasiassa kieltää tämän. Jumala näkee tarkasti, mitä hän ajattelee. Kirjanoppinut pappi ja Raamatun opettaja voi tehdä Pyhän Hengen pilkkaa, jos hän ei tunnusta Jeesuksen, Yeshuan siinneen Pyhästä Hengestä ja syntyneen neitsyt Mariasta.

Ilmestyskirjan vääristeleminen on kuoleman synti

Ilmestyskirjan lopulla on vakava varoitus sellaisesta kuoleman synnistä, josta menettää pelastuksensa. Jos joku ottaa ilmestyskirjan sanoista jotain pois tai lisää siihen jotain sinne kuulumatonta, niin menettää pelastuksensa.

Ilm. 22:18-19 (1933/38): "Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu."

Tämä on vakava varoitus. Se tarkoittaa sitä, että ilmestyskirjassa on sellaista asiaa, joka on ensiarvoisen tärkeää ihmisen pelastuksen kannalta. Yksi sellainen on Ilmestyskirjassa oleva varoitus siitä, että jos ottaa käteensä tai otsaansa pedon merkin ja kumartaa petoa tai sen kuvaa, niin menettää pelastuksensa (Ilm. 14:9-14). Kyse on siitä, onko uskollinen Herralle vai antikristukselle ja hänen väärälle profeetalleen. Tässä koetellaan uskon kestävyyttä (Ilm. 14:12-13).

Jos joku väärentää ilmestyskirjan tekstiä, niin menettää pelastuksensa. Samanarvoinen synti on opettaa ihmisiä harhaan siten, että väittää muuta, mitä lukee ilmestyskirjassa (2. Piet. 3:16). Eräs evankelista opettaa, ettei pedon merkin ottaminen voi johdattaa ketään kadotukseen, koska usko Herraan Jeesukseen pelastaa. Tämä on selvästi Ilm. 14:9-14 kerrotun vastaista opetusta ja hyvin ovela valhe.

Raamatussa on monta kertaa kerrottu niistä kuoleman synneistä, jonka perusteella uskovaiseksi itseään väittävä voi menettää pelastuksensa. Jeesus sanoi hyvin selvästi, että Taivaaseen pääsee vain ne uskonsa tunnustaneet, jotka tekevät Taivaan Isän tahdon (Matt. 7:21). Jos ottaa pedon merkin, niin silloin ei tee Taivaan Isän tahtoa. Pedon merkin ottaminen on sellainen synti, jota ei voi enää katua sen ottamisen jälkeen, vaan tuomio helvettiin on lopullinen.

Jumalan puhe joko vahvistaa tai paaduttaa kuulijan papit mukaan lukien

Pappi voi satuttaa itsensä pahoin varomattomilla puheillaan. Hän menettää pelastuksensa, jos lankeaa Pyhän Hengen pilkkaan tai muuhun kuoleman syntiin. Silloin ei auta se, että on ollut parikymmentä vuotta suuren seurakunnan johtaja, saarnaa hyvin, on tehnyt paljon hyvää ja järjestänyt lukuisia mukavia tilaisuuksia. Jaakobin kirjeessä kehotetaan harkitsemaan takkaan sitä, että ryhtyykö papiksi tai muuksi Raamatun opettajaksi. Jos pappi ei pysty hallitsemaan kieltää ja poikkeaa totuudesta, niin papin suu saastuttaa hänet ja vie hänet helvetin tuleen.

Jaak. 3:1-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. 

Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! 

Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää." 

Jumalan sana aina joko vahvistaa tai paaduttaa sanan kuulutta ihmistä. Jumalalla on valta armahtaa kenet tahtoo ja valta paaduttaa kenet tahtoo (Room. 9:18). Kun ihminen on tehnyt sellaista syntiä, että hän on menettänyt lopullisesti Luojansa luottamuksen, niin Luoja voi paaduttaa tämän henkilön niin, ettei hän enää pelastuisi (Joos. 11:20).

1. Aik. 28:9: "Ja sinä, poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä alttiisti ja koko sydämestäsi, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja pyrkimykset. Jos etsit häntä, löydät hänet, mutta jos hylkäät hänet, hän hylkää sinut ikiajoiksi."

Olen kuulut, kun eräät profeetat ovat varoittaneet pappeja siitä, etteivät he tekisi syntiä. Tämä on Herran rakkautta, koska Herra ei halua menettää yhtäkään kadotukseen. Herra tietää kenen papin suu on sellainen, että hän voisi langeta jopa kuolemansyntiin. 

Ilm. 2:4-5: "Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan."

Olen myös kuullut myös, kun eräät profeetat ovat vieneet Herran käskystä viestin papille, ettei hänen syntiään anneta anteeksi (Joh. 20:21-23). Kun pappi on saanut kuulla tällaisen tuomion, niin hän ei yleensä pysty väittämään mitään järkevää vastaan. Yleensä pappi vain mykistyy. Raamatun sana on niin selkeää ja voimakasta. Pappi tietää, mitä hän on tehnyt. Sitten vähän ajan päästä hän suuttuu. Suuttumus vain lisää heille tulevan tuomion ankaruutta, elleivät tunnusta syntejään ja tee parannusta: "Mitä minäkö, olen tehnyt niin paljon hyvää, olen suosittu ihmisten keskellä, en minä mitään väärää koskaan tee, mikä sinä ole tällaista minulle sanomaan..." (Jes. 28:7-13)

Sananl. 21:2: "Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee sydämet."

Papit älkää katsoko henkilöön. Jumala laittoi nuoren profeettaoppilaan voitelemaan Jehun Israelin kuninkaaksi. Jumala voi lähettää millaisen henkilön vain tällaiseen tehtävään. Jumalan sana on puhdasta ja totuudellista, sanoi sen minkä näköinen profeetta tahansa (2. Kun. 9:1-13).

Tess. 5:19-21 (1933/38): "Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on."

Pappi yrittää livistää pois tilanteesta ja alkaa mustamaalaamaan profeettaa. Ylipappi Kaifas sekä Jerusalemin suuri neuvosto eli hengellinen johto yritti myös mustamaalata Jeesusta ja raivata Jeesus pois tieltään (Mark. 3:20-22, 11:18). Jeesus kertoo, kun huoneenhaltija jäi kiinni huonoista teoistaan, niin isäntä irtisanoi hänet (Luuk. 16:1-7). Sen jälkeen huono huoneenhaltija yritti pelastaa itsensä tekemällä epärehellisiä tekoja. Epärehellinen huoneenhaltija joutui ojasta allikkoon. 

Jeesuksen kavaltaminen

Juudaksen suudelma, Sagrada Familia
Juudas Iskariot oli Jeesuksen opetuslapsi ja apostoli. Jeesus oli itse valinnut Juudaksen mukaan. Juudas teki muiden apostolien kanssa voimatekoja Yeshuan (Jeesuksen) nimessä (Matt. 10:5-8). Kukapa olisi uskonut, että lopulta Juudas Iskariot myi itsenä saatanalle ja kavalsi Jeesuksen (Joh. 13:21-30, Luuk. 22:3-6). Juudas kavalsi Jeesuksen suudelmalla poskelle. Tämä oli Raamatun aikana Israelissa tapa osoittaa ystävyyttä toiselle ihmiselle. Kun läheinen ihminen pettää näin, niin se on henkisesti hyvin kivuliasta.

Matt. 26:48-50: "Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni." Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Terve, rabbi!", ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle: "Ystävä, tätä varten sinä olet tullut." Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet." 

Saatanan kätyrit toimivat seurakunnan sisällä. He tekeytyvät uskoviksi ja hakeutuvat usein pappien ja seurakuntajohtajien virkoihin, mutta he ovat myyneet itsensä saatanalle ja ovat petollisia työntekijöitä. He ovat valmiita kavaltamaan toisia uskovia heti tilaisuuden tullen. He saavat tekojensa mukaisen lopun (2. Kor. 11:13-15).  

Ps. 55:15, 21-22, 24: "Ystävinä vaelsimme yhdessä Jumalan huoneeseen.. ..Petturi käy ystäviensä kimppuun ja rikkoo liittonsa. Hänen puheensa ovat lipeviä kuin öljy, mutta hänellä on paha mielessä. Hänen sanansa ovat liukkaita kuin voi mutta teräviä kuin paljastettu miekka.. ..petturit sinä, Jumala, syökset syvimpään kuoppaan.." 


Musta joutsen ja nokikana, Lontoo 2014
Monet papit, kanttorit, kirkkoherrat ja piispat ovat aktiivisia vapaamuurareita tai odd fellows-jäseniä. Nämä järjestöt ovat salaseuroja. He salaavat jäsenyytensä ja kokoustensa rituaalit, koska kokouksissa palvotaan saatanaa. Nämä järjestöt ovat tosiasiassa saatanan kirkkoja. Kun kirjanoppinut uskova tekee tällaista, niin hän syyllistyy nopeasti Pyhä Hengen pilkkaan. Hänen epäjumalanpalveluksensa on raskas synti. 

1. Tim. 4:1-2: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki."

Jumala rankaisee näitä saatanalle itsensä myyneitä seurakuntalaisia siten, että Jumala laittaa heidät polvilleen taivaaseen pelastuneiden ihmisten eteen. Nämä petolliset uskovat saavat nähdä ketä pelastui taivaaseen ja muistavat ikuisesti sen kärsiessään tulisessa järvessä.

Ilm. 2:8-10: "Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni. Niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat." 

Sitä saa, mitä tilaa

Monella papilla on väärä itsevarmuus omista tekemisistään. He ajattelevat, että kun ovat papeiksi lukeneet, saaneet yleisön suosion ja sekä seurakunnan johtajan viran, niin he voivat sitten tehdä mitä tahansa. 

5. Moos. 29:17-20: "..Teidän joukossanne ei saa olla ketään, joka kylvää ympärilleen synnin myrkkyä ja turmion siementä ja joka tästä liitosta välittämättä itsevarmasti ajattelee, että hänen käy hyvin, vaikka hän mielensä paaduttaen pysyykin luopumuksessaan. Hän saattaisi tuhoon teidät kaikki, niin hyvät kuin pahatkin. 

Tällaiselle luopiolle Herra ei anna anteeksi, vaan kääntää hehkuvan vihansa ja kiivautensa häntä vastaan. Hän saa kantaa kaikki ne kiroukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Herra pyyhkii hänen nimensä pois maan päältä, erottaa hänet Israelin heimojen joukosta ja antaa hänen osakseen kaikki ne rangaistukset, jotka tässä lain kirjassa on säädetty liiton rikkojalle."

Papit luulevat, että heille on tulossa eturivin paikka taivaassa silloinkin, kun ovat tehneet niitä syntejä, mitä tässä artikkelissa on mainittu. He ajattelevat, että joka tapauksessa he pääsevät taivaaseen, kun ovat niin paljon tehneet hyviä töitä. He eivät tunne Jumalaa. He saavat juuri sitä, mitä Raamatussa lukee. Sitä saa, mitä tilaa.

He ajattelevat, ettei maallikoilla ole pätevyyttä heitä ojentaa, mutta eivät huomanneet, että Jumala oli antanut ne nuhteen sanat maallikolle puhuttavaksi.

Ilm. 19:10: "..Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki."

Joel. 3:1-2: "Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä."

Miehen ja naisen avioliitto on esikuva Jeesuksen, Yeshuan ja seurakunnan suhteelle (Ef. 5:21-33). Joskus käy niin, että Jumalan lapsi sotkee asiansa niin pahasti, että Jeesus, Yeshua kirjoittaa hänelle erokirjan (Jer. 3:6-10) ja hänen nimensä on sitten poissa elämän kirjasta. Jos hengellinen huora ei tee parannusta ajoissa tai tekee kuoleman syntiä, niin silloin ihminen painuu huitsin Nevadaan eli helvettiin. Näistä tunnoista kertoo laulu 'Sitä saa mitä tilaa'.

Mal. 2:1-3: "Te papit, teitä koskee tämä sana: ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi", sanoo Herra Sebaot. "Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua." 

-- Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineenteidän silmillenne, viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne, ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon." 

Nah. 3:6: "Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut, sinusta tulee varoittava esimerkki."

Yölintu - Sitä saa mitä tilaa  

Enää anna en itseäni pompottaa
Olet mennyttä, joku muu on tulevaa
Liian kauan toivoin, luotin, odotin
Paremmasta haaveilin
Nyt mä lähden, nöyryytä mua et enää milloinkaan
Painu vaikka huitsin Nevadaan


Sitä saa mitä tilaa
Ehkä opit'sen sä nyt
Jos kaiken itse pilaa, on turha olla pettynyt
Sitä saa mitää tilaa

Täysin mitoin, kukkupäin.. 

..Luulit aina mä sun pikku poikas oon
Mutta nyt kulta sä oot jäänyt paitsioon..

 ..Sinusta jo tarpeekseni sain..Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä."

Kuten tässä artikkelissa on selvitetty, niin Suomen kristittyjen pappien ja muiden sananjulistajien tilanne on hyvin huono. Lähes kaikki heistä rikkovat koko ajan siteeraamiani Raamatun käskyjä. Siitä seuraa se, että monet eturivin papit, Raamatun opettajat, seurakuntien vastuuhenkilöt sekä yksityiset sananjulistajat joutuvat viimeiseksi (Mark. 10:31, Jaak. 3:1). Heitä kutsutaan Taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmiksi (Matt. 7:19). 

Hautausmaa Jerusalemissa
Matt. 23:27-28 (RK): "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Ulkoapäin ne näyttävät kauniilta, mutta sisältä ne ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä ulkoapäin hurskailta mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta."

Nyt halutaan varoittaa tästä muita ihmisiä. Älkää langetko samaan. Jumalan tapa on aina ensin varoittaa ja sitten ottaa seuraava askel. Jumala kynii kanansa aina itse. 

Roomalaiskatolisen kirkon, luterilaisen kirkon, helluntailaisten ja muiden kirkkokuntien pappien synnit ovat jatkuneet vuosisatoja. Kirkot ovat harhaopeillaan varastaneet lahjoituksia itselleen ja vannoneet väärin Jumalan nimeen. Kirkkoihin juurtunut synti loppuu, kun Jumala laittaa lopulta kirkkoihin kirouksen, joka tuhoaa kirkot.

Sak. 5: 1-4: "Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Enkeli kysyi minulta: "Mitä näet?" Minä vastasin: "Näen lentävän kirjakäärön, joka on kaksikymmentä kyynärää pitkä ja kymmenen kyynärää paksu." Hän sanoi minulle: "Se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin." -- Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin."

Mitä Jumala on aina tehnyt, kun papisto on luopunut totuudesta? Mitä Jumala on tehnyt, kun papisto on langennut syntiin? Mitä Jumala on tehnyt, kun papisto on itse hajottanut oman kirkkonsa raunioiksi?  

Silloin Jumala kutsuu palvelukseen taas kerran kalastajat, tullimiehet, orjat sekä orjattaret ja rakentaa uuden kirkon kolmessa päivässä ylösnousemuksen voimalla. Ne papit, jotka eivät tee parannusta armonajan kuluessa, ovat yleensä jääneet naapurimaan armeijan tallattavaksi sekä kärsimään vilua ja nälkää (Luuk. 21:20-24).

Joh. 2:19-22: "Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut. "

Kuluttava tuli
Toivottavasti edes joku tämän artikkelin lukenut pappi ottaa todesta siteeraamani Raamatun kohdat, tekee parannuksen ja alkaa elämään niiden mukaisesti. Jos sinun sydämesi pompahti kurkkuun ja sait siitä voimaa omaan muutokseen, niin silloin edessä voi olla suuri palkinto. Joku teistä voi olla siinä väärässä käsityksessä, että on jo pelastunut, mutta vasta tämän muutoksen jälkeen pelastuu taivaaseen. 

Hepr. 12:28-29: "Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

Jeesuksen sanojen mukaan se, joka noudattaa kaikkia Vanhan testamentin käskyjä ja niin opettaa, kutsutaan Taivasten valtakunnassa suureksi (Matt. 5:19). Voit olla yksi niistä hyvin harvoista papeista, Raamatun opettajista tai muista seurakunnan vastuuhenkilöistä, joka pääseekin Taivasten valtakunnassa eturiveille. He saavat nähdä Jumalan kasvot (Ilm. 22:4).

Ps. 11:7: "Herra on vanhurskas Jumala, hän rakastaa oikeutta, oikeamieliset saavat nähdä hänen kasvonsa." 

Jeesus Nasaretilaisen kirje Suomen seurakunnille pyhyydestä 

Taivaan Isän viestit suomalaisille

Taivaan Isä puhui Mikaelin suun kautta suomalaisille 8.8.2015, 'Miksi te ette etsi Minua'. Tämä puheenvuoro alkaa, kun Mikael puhuu kielillä 33 sekuntia. Sen jälkeen Taivaan Isä puhuu suomen kielellä yleisölle. Puheenvuoron otsikoksi Hän määräsi, 'Miksi te ette etsi Minua?'.