maanantai 30. syyskuuta 2019

Messiaaninen juutalaisuus on alkuperäinen kristinusko


*Jumalan Poika syntyi syksyllä pasuunansoitonjuhlan aikana
*Jumalan Poika oli uuden liiton lähettiläs ja lainopettaja, joka itsekin noudatti lakia
*Juutalaisuuteen syntyi uusi nasaretilainen lahko, jossa oli Messiaaseen uskovat juutalaiset ja pakanat
*Apostolit olivat messiaanisia juutalaisia, jotka opettivat uskomaan Jumalan Poikaan ja noudattamaan lakia
*Mitä tarkoittaa Paavalin kaksi opetusta: "lain teoilla ei voi tulla vanhurskaaksi" ja "vain lain noudattajat ovat vanhurskaita"
*Messiaaniset juutalaiset kamppailivat muiden juutalaisten lahkojen kanssa ihmisten sieluista
*Klassinen kristinusko syntyi Roomassa 300-luvulta alkaen, joka hylkäsi juutalaisuuden ja Raamatun lain, minkä Raamattu ennusti
Jumalan Poika on juutalaisten Kuningas, jonka äidinkieli oli heprea

Jumalan Poika Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ei tullut perustamaan uutta uskontoa. Hän tuli täyttämään juutalaisten Pyhien Kirjoitusten Messias profetiat (Matt. 5:17-20). Kristinusko perustuu juutalaisuuteen eikä Jumalan Pojan tulo muuttanut siinä suhteessa mitään (Luuk. 16:17, Room. 3:31). Se kuitenkin muuttui, että monet Messias profetiat täyttyivät, jolloin ylipappeus ja kuninkuus siirtyivät Messiaalle, mikä sekin perustui Raamatun säädöksiin (1. Moos. 49:10; Ps. 110; Dan. 7:13-14; Sak. 3:89, 6:9-15). Tämä vuoksi alkuseurakuntakin kokoontui säännöllisesti Jerusalemin temppelissä, koska se oli Herran pyhäkkö.

Matt. 27:11: "Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit", Jeesus vastasi."

Joh. 1:49: "Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!"

Ps. 110:2, 4: "Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli!..    ..Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."

Apt. 2:46: "Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin."

Yeshua oli juutalainen, joka eli Mooseksen lain mukaan ja puhui äidinkielenään hepreaa (Matt. 5:17-18). Kun Yeshua ilmestyi Paavalille, Hän puhui hepreaa (Apt. 26:14-15). Golgatan ristillä Yeshua lausui kuuluisat sanat hepreaksi: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Eräät juutalaiset luulivat, että Yeshua huusi avuksi profeetta Eliaa, koska sana 'Eli' on lyhyt muoto nimestä Elijah (Elia), joka merkitsee 'Jehovah on Jumalani'. Yeshua ei huutanut avuksi Eliaa, vaan siteerasi Psalmi 22 alkusanoja hepreaksi (Biblehub). Sana 'Eli' on hepreaa ja merkitsee 'Jumalani'. Markuksen evankeliumin kreikankielisessä käsikirjoituksessa on jostain syytä sana 'Elohi', joka on arameaa, mutta silloin kansa ei olisi luullut Yeshuan kutsuvat profeetta Eliaa, koska Elohi ei ole Elian nimen lyhennelmä (Mark. 15:34-35). Golgatan ristiin kirjoitetussa taulussa teksti oli hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi, mutta ei arameaksi (Joh. 19:20). Matteuksen evankeliumissa on siteerattu oikein Yeshuan hepreankielistä puhetta. Kansan johto ilkkui Yeshualle, jos olet Israelin Kuningas ja Jumalan Poika, niin tule alas ristiltä, mutta Jumala teki jotain vielä voimallisempaa. Yeshua HaMashiach heräsi kuolleista kolmen päivän perästä ja astui lukitusta kalliohaudasta ulos ylösnousseena ihmisenä.

Matt. 27:41-43, 46-47: "Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan -- pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika."..    ..Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa."

Ps. 22:1-2, 6-8: "..Daavidin psalmi. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana...    ..Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivaavat minua: "Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet!"

Hän ei ole täällä, koska Hän on ylösnoussut
Matt. 28:1-7: "Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille."

Apt. 26:14-15: "Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.' Minä kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat."

Heprealainen sana 'yasha' merkitsee pelastaa, pelastajaa. Jumalan nimi Jehovah Yasha merkitsee 'Minä Olen Pelastaja' (lisää artikkelissa). Psalmi 116 jakeessa 6 on heprealainen yhdyssana Yehoshia (Biblehub), joka merkitsee 'Jehovah on Pelastaja' (opetusvideo). Kahdesta sanasta on muodostettu yhdyssana Jehoshua, joka on lyhyemmässä muodossa Yeshua, mikä on kreikan kielen kautta käännetty suomeksi Jeesus. Jumalan Pojalle käskettiin antamaan heprealainen nimi Yeshua, koska hän pelastaa. Sanat 'hän pelastaa' kirjoitetaan hepreaksi yhdellä sanalla 'yoshia' (opetusvideo). Matteuksen evankeliumin jae 1:21 osoittaa, että evankeliumi on kirjoitettu alun perin hepreaksi, koska lause ei toimi muilla kielillä (lisää opetusvideossa). Vain hepreaksi voidaan sanoa, että Jumalan Pojan nimi on Yeshua, koska yoshia ["hän pelastaa"].
 
Matt. 1:21: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." 
 
Apt. 4:10, 12 (1933/38): "..Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne...    ..Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
 
Jes. 12:2: "Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut."

Ps. 116:6: "Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni."

Ps. 116:6 (Green's Literal, 1985): "Jehovah keeps the simple; I was low, but He saved me."

2. Moos. 14:13: "Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille..."

Riemuhuuto kaikui, kun Vapahtaja ja Israelin Kuningas syntyi

Tämä artikkeli on julkaistu illalla 30.9.2019, jolloin on juuri alkanut pasuunansoitonjuhla, kun juhlan ajankohta määritetään Raamatun kalenterin mukaan, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tule mukaan iloitsemaan'. Tämä juhla on hepreaksi Jom Teruah (tunnetaan myös nimellä Rosh Hashanah), mikä on yksi seitsemästä suuresta sapatista (juhlasta), jota Herra on käskenyt viettämään. Tämä juhla on sikäli muista poikkeava juhla, ettei laki kerro syytä, miksi juhlaa vietetään, mutta laissa on käsky soittaa pasuunaa juhlan aikana.

3. Moos. 23:24: "Sano israelilaisille: Pitäkää seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä lepopäivä. Antakaa silloin merkki puhaltamalla torveen ja kokoontukaa pyhään juhlaan."

Juhlan nimi Jom Teruah merkitsee suomeksi voimakasta ääntä tai ihmisjoukon huutoa, mihin nimi pasuunansoitonjuhla myös viittaa. Mistä voimakkaasta äänestä on siis kysymys? 
 
Pasuunan ääni kutsuu kansaa tulemaan Herran eteen (4. Moos. 10:2-4). Kun Israel oli päässyt vapaaksi Egyptin orjuudesta, Mooses antoi kansalle käskyn pestä vaatteet (puhdistautua) ja tulla Siinain vuoren eteen, koska Jumala tulisi Taivaasta alas puhumaan kansalle. Pasuunan ääni oli merkki siitä, että nyt Jumala saapuu.

2. Moos. 19:16-20: "Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne."

Pasuunaa on soitettu ylistyshuutojen kera myös silloin, kun juutalaisten kuningas on kruunattu. Samallainen tapa on nykyäänkin monissa hoveissa, kun torvisoittokunta soittaa fanfaarin hallitsijan kunniaksi.

1. Kun. 1:39: "Pappi Sadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven, ja hän voiteli Salomon kuninkaaksi. Torvet soivat, ja kansa huusi: "Eläköön kuningas Salomo!"

Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) syntyi Jom Teruahin aikana vuonna 11.9.3 eKr, minkä Ilmestyskirja kertoo (lisää artikkelissa). Raamatussa ei ole erityistä käskyä juhlia kenenkään syntymäpäiviä, mutta pasuunansoiton juhla on sama päivä, jolloin Jumalan Poika syntyi. Tämä juhla aloittaa Raamatun kalenterin tarkoittamat seitsemännen kuukauden kolme juhlaa, joihin kuuluu myös suuri sovitustenpäivä (Jom Kippur) ja lehtimajanjuhla (Sukkot).

4. Moos. 24:17: "..Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista..."

Matt. 2:1-2: "Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.

Monilla on sellainen virheellinen käsitys, että Jeesus olisi syntynyt joulukuun 25. päivä. Raamatun evankeliumeista voidaan päätellä, ettei Yeshua syntynyt talvella kaikkein pimeimpään aikaan (talvipäivänseisaus) vaan syksyllä sadonkorjuun aikoihin. Roomalaiskatolinen kirkko määräsi Jumalan Pojan syntymäjuhlan pidettäväksi 25. joulukuuta, milloin roomalaiset viettivät myös sol invectus -epäjumalan syntymäpäivää, jottei kansan tarvitsisi muuttaa epäjumalanpalvelukseen liittyviä tapoja ja hyväksyisi uuden uskonnon helpommin. Roomalaiset palvoivat monia jumalia, joten heille ei ollut mikään ongelma ottaa jumalien luetteloon yksi Jumala lisää, kunhan heidän ei tarvinnut luopua vanhoista jumalistaan ja pakanajuhlistaan. Tästä asiasta kertoo lisää lisää artikkeli: 'Kenen juhla joulu on?'. 
 
Apt. 16:20-24: "Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat: "Nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia." Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun."

Toinen virheellinen käsitys on se, että Raamatun vuosi vaihtuisi Jom Teruahina, minkä vuoksi juutalaiset kutsuvat päivää myös nimellä Rosh Hashanah (uusi vuosi). Tämä on juutalaisten kirjanoppineiden perinnäissääntö, mitä ei ole Raamatussa. Raamatussa uusi vuosi alkaa keväällä sinä kuukautena, jolloin on pääsiäinen. Jom Teruah aloittaa seitsemännen kuukauden.
 
Kun Yeshua syntyi, äiti huusi synnytyspolttojen vaivaamana (Ilm. 12:2). Jumalan Pojan synnyttyä Taivasten Valtakunnan sotajoukko ylisti suurella äänellä Herraa, kuten sotilasosaston huuto raikuu reippaasti. Enkelien kirkkaus valaisi yöllisen taivaan ja sotajoukon riemuhuuto kajahti taivaalta voimakkaalla äänellä. Jos joku haluaa muistella Jumalan Pojan syntymää, niin Jom Teruah on oikea aika tehdä niin. Tämä päivä on hyvä aika ylistää Herraa.
 
Ilm. 12:1-2, 5: "Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana...   ..Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla..."

Ps. 66:1: "..Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat!"

Ps. 100:1: "..Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!"

Itämaantietäjät Messiaan luona
Luuk. 2:9-15: "Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä." Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: -- Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti."

Jes. 52: 7-10 (RK): "Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, julistaa pelastusta ja sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!" Kuule! Vartiomiehesi korottavat äänensä, kaikki he puhkeavat riemuhuutoihin, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palaa Siioniin. Puhjetkaa riemuhuutoihin, kaikki Jerusalemin rauniot, sillä Herra on antanut kansalleen lohdutuksen, hän on lunastanut Jerusalemin. Herra on paljastanut pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme antaman pelastuksen."

Ps. 148:1-2: "Halleluja! Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa! Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!" 

Herramme Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tulee vielä kerran hakemaan omansa Karitsan hääjuhlaan (lisää artikkelissa). Hän saapuu myös maan päälle johtamaan pyhiensä kanssa tuhatvuotista rauhanvaltakuntaansa. Kun Herra saapuu, niin silloin kuuluu pasuunan ääni ja arkkienkelin käskyhuuto.

Joh. 14:2-3: "Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen."

1. Tess. 4:16: "Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa..."

Matt. 24:30-31: "Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut."

Ram Venisa haMashiach - High and Exalted is the Messiah

Hepreankielinen laulu messiaanisten juutalaisten konsertista, jossa on englanninkielinen tekstitys, minkä saa päälle soittimen tekstityspainikkeesta:

..High exalted is the Messiah, clothed in glory and splendor
Here in my heart the Messiah dwells in His tabernacle
Bow down before Him...
Messiaanisen juutalaisuuden jälkeen syntyi klassinen kristinusko

Kristinusko on hajonnut lahkoihin
Tavallisesti kristinusko jaetaan katolisiin ja protestantteihin. Vasemmalla on kuva, jossa keltaisella alueella on roomalaiskatolisen kirkon alue ja oranssilla alueella on kreikkalaiskatolinen (ortodoksinen) kirkko. Pohjoisessa vihreällä on merkitty luterilaisen kirkon alue. Näiden seassa on useita pienempiä vapaiden suuntien kirkkokuntia.

Jaottelu katolisiin ja protestantteihin ei anna oikeaa kuvaa, mitä kristinusko on ollut alun perin, koska katolilaisuus sai paljon vaikutteita roomalaisista pakanauskonnoista, mitkä vahvistettiin sen opiksi Nikean ekumeenisessa kirkolliskokouksessa vuonna 325 jKr ja sitä seuraavissa ekumeenisissa kirkolliskokouksissa. Klassisella kristinuskolla tarkoitetaan niitä oppeja, jotka vahvistettiin seitsemässä ensimmäisessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa vuosina 325 - 787 jKr. Katolilaisuudesta syntyi luterilaisuus ja siitä helluntailaisuus jne. Vaikka katolisesta kirkosta irtautuneet uudet kirkkokunnat eivät hyväksyneet kaikkia katolisten oppeja, niin siitä huolimatta niiden opit perustuvat suurelta osin klassisen kristinuskon oppeihin (lisää artikkelissa). Luterilaisen kirkon virallinen oppi on kirjoitettu Augsburgin tunnustukseen (v. 1530), jossa sanotaan: "..seurakuntamme eivät missään uskonkohdassa poikkea katolisesta kirkosta, vaan ovat ainoastaan poistaneet muutamia väärinkäytöksiä, jotka ovat uusia ja vastoin kirkkosääntöjen henkeä olosuhteista johtuen omaksuttuja..."
 
Klassinen kristinusko sai vaikutteita myös klassisesta kreikkalaisesta filosofiasta. Monilla filosofeilla oli tapana kiertää epämieluisat opit hylkäämällä niiden kirjaimellisen tulkinnan ja etsimällä syvempää merkitystä allegorisilla tulkinnoilla eli tekemään jostain asiasta pelkän vertauskuvan. Klassinen kristinusko perustuu monilta osin Raamatun kumoamiseen sellaisella tekniikalla, että laaditaan jokin dogmi (oppi), joka korvaa Raamatun suoran ilmoituksen. Raamatun lauseelle yritetään antaa vertauskuvallinen selitys tai lause selitettään muuten vastoin sen alkuperäistä tarkoitusta irrottamalla se oikeasta asiayhteydestä. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Jotta kristillisistä kirkoista saa oikean kuvan, niin kristinusko tulee jakaa kahteen päälahkoon messiaaniseen juutalaisuuteen ja klassiseen kristinuskoon. Messiaanisella juutalaisuudella ja klassisella kristinuskolla on yhteistä se, että kumpikin lahko uskoo Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) olevan Jumalan Poika, joka sovitti maailman synnit Golgatalla. Sen lisäksi lahkoilla on sama Raamattu.

Apt. 17:1-3: "..he tulivat Tessalonikaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga, ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi: "Juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus."

Suurin ero suuntausten välillä on se, miten ne suhtautuvat Vanhan testamentin lakiin. Messiaaninen juutalaisuus uskoo lain ja profeettojen kirjojen käskyjen olevan uuden liiton aikana kaikkia kristittyjä velvoittava laki. Klassinen kristinusko katsoo olevan vapaa noudattamasta Raamatun lakia. Klassiseen kristinuskoon kuuluvat kirkkokunnat eivät ole kuitenkaan ilman lakia. Kirkollisista perinteistä (perinnäissäännöistä) ja kirkolliskokouspäätöksistä (ihmisoppi) on vakiintunut kirkon laki, jota he noudattavat.

Messiaaninen juutalaisuus oli ensimmäinen muoto kristinuskosta, jonka opettaja oli Jumalan Poika Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Hänen apostolit opettivat evankeliumia ensimmäisellä vuosisadalla, jotka olivat kaikki juutalaisia. Heidän aikana moni pakana (ei-juutalainen) kääntyi messiaaniseksi juutalaiseksi (Apt. 17:4). Kun apostolien aika päättyi, niin heidän opetuksensa oli tallennettu Uuden testamentin kirjoihin. Sen jälkeen juutalaisten vaikutus kristittyjen seurakunnissa väheni koko ajan, kun kristinuskosta alkoi kehittymään vähitellen Rooman valtionuskonto. 

Apt. 24:14 (Paavali sanoo): "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

Room. 7:22: "Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain,"
 
Ef. 4:17, 22: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat!..   ..Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne..." 

Apt. 14:1: "Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan, ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon."

Kun klassinen kristinusko korostaa kirkollisia perinteitä ja sen johdon tekemiä päätöksiä, niin messiaaniset juutalaiset korostavat Jumalan Pojan antamaa esimerkkiä ja Raamattua. Jumalan Poika ei tullut ainoastaan antamaan itseään sovitusuhriksi vaan myös näyttämään esimerkkiä, miten tulee elää. Apostoli Johannes opetti, että kristittyjen tulee elää samalla tavalla, miten Jumalan Poikakin eli. Kun kerran tiedämme, että Yeshua noudatti lakia, niin tämä esimerkki velvoittaa jokaista kristittyä. Apostoli Johanneksen opetus tarkoittaa, että joka väittää uskovansa Jeesukseen, mutta ei elä samalla tavalla, hän on valehtelija. Elämä Kristuksessa tarkoittaa Jumalan Pojan antaman esimerkin seuraamista.

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."
 
Ennen kristinuskon vakiintumista Rooman pääuskontona oli sol invictuksen (voittamatoman auringon) palvonta, joka oli alkujaan syyrialaisperäinen sol-epäjumala, mistä keisari Aurelianus teki Rooman valtionuskonnon vuonna 274. Kun Aurelianus kukisti Roomasta irtautuneen Palmyran valtakunnan vuonna 273, hän ajatteli voittonsa olevan sol invictus -jumalan ansiota. Hän rakennutti suuren temppelin Roomaan sol invictukselle ja teki siitä valtion pääuskonnon. Sol invictuksen syntymäpäivää vietettiin 25. joulukuuta, ja sen jälkeen kun kristinuskosta tuli Rooman pääuskonto, tuli samasta päivästä myös kristittyjen joulupäivä. Ensimmäinen kristitty keisari Konstantinus Suuri ja hänen isänsä Constantius suosivat kummatkin sol invictusta. Constantius oli suvaitsevainen kristittyjä kohtaan, minkä vuoksi sol invictuksen kultilla ja roomalaistuneella klassisella kristinuskolla oli monia yhtäläisyyksiä. Vaikka Konstantinus Suuri kääntyikin kristinuskoon Mulviuksen sillan taistelun jälkeen, ei hän kuitenkaan hylännyt sol invictusta. 
 
Vuonna 321 Rooman keisari Konstantinus Suuri antoi määräyksen "auringon kunnioitetun päivän" pyhittämisestä. Silloin kaikkien oli lopetettava työskentely muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lakisääteinen sunnuntain vakiinnuttaminen tapahtui asteittain. Miltei jokaisessa kirkolliskokouksessa raamatullista sapattia vähä vähältä alennettiin, samalla kun sunnuntaita vastaavasti korotettiin. Näin sunnuntaita ruvettiin kunnioittamaan kirkollisena asetuksena, kun taas sapattia alettiin pitää jäänteenä juutalaisesta uskonnosta. Kuudennella vuosisadalla sunnuntai oli täysin vakiinnuttanut asemansa kristillisenä juhlapäivänä, "Herran päivänä". Sapatin siirtämiseen sunnuntaille ei ollut mitään raamatullisia perusteita (Dan. 7:25). Kyse oli politiikasta ja uskontojen sekoittumisesta keskenään erilaisten kompromissien johdosta.

Konstantinus Suuren patsas
Kristinusko menestyi ja 300-luvulle tultaessa kristittyjen osuus Rooman kansalaisista oli jo niin suuri, että keisari Konstantinus Suuri alkoi olla huolissaan, että Rooman valtakunta hajoaisi. Olosuhteiden pakosta Konstantinus Suuri kääntyi kristityksi, mutta hän ei luopunut pakanauskontojen harjoittamisesta ja niiden rahoittamisesta. Kristinuskosta tehtiin myöhemmin Rooman valtion virallinen uskonto. Jotta kaikki roomalaiset hyväksyisivät uuden valtiouskonnon, kristinuskon juhlat muutettiin pakanauskontojen juhlapäiviin ja oppiin sisällytettiin pakanallisia tapoja.
 
Konstantinus Suuri oli samalla omaksunut voimakkaan juutalaisvastaisuuden. Tässä yhteydessä juutalaiset ja pakanakristityt erotettiin toisistaan tarvittaessa voimakeinoin. Kristinusko jakautui kahteen päälahkoon messiaaniseen juutalaisuuteen ja klassiseen kristinuskoon, joka pyrki irtautumaan kokonaan juutalaisista juuristaan. Messiaaninen juutalaisuus jäi elämään kristittyjen keskuuteen mutta hyvin pienenä ryhmänä.

Konstantinus Suuren kirje Nikean ensimmäiselle kirkolliskokoukselle pääsiäisen vietosta:
"..tuntui kelvottomalta, että tämän pyhimmän juhlan kunniaksi meidän tulisi noudattaa juutalaisten tapaa, jotka ovat saastuttaneet kätensä valtavalla synnillä ja ovat siksi ansaitusti kärsineitä sielun sokeudesta…     ..Meillä ei saa olla mitään yhteistä inhottavan juutalaisen väkijoukon kanssa; sillä olemme saaneet Vapahtajaltamme eri tien."
Theodoret, Ecclesiastical History, Kirja 1 luku 9: Keisari Konstantinuksen kirje neuvostossa käydyistä asioista osoitettuna niille piispoille, jotka eivät olleet läsnä:
"Alkuun päätimme, että ei ole sopivaa seurata juutalaisten tapoja tämän pyhän juhlan suhteen, koska heidän kätensä ovat rikoksen tahraamat, näiden viheliäisten miesten mielet ovat sokaistut…   ..Täten älköön meillä olko mitään yhteistä juutalaisten kanssa, jotka ovat vihollisiamme. Varokaamme täten kaikkea yhteistä tämän pahan tien kanssa. Sillä miten he voisivat olla mistään oikeassa, jotka olivat syyllisiä Herramme kuolemasta, jotka ovat järkensä menettäneitä, jotka eivät seuraa tervettä järkeä vaan hillitöntä kiihkoa, minne ikinä heidän synnynnäinen hulluus heitä vie…   ..Täten tämä sääntöjenvastaisuus täytyy korjata, jotta meillä ei olisi mitään yhteistä noiden henkirikosten ja Herramme murhaajien kanssa…   ..ei yhtäkään yhteistä kohtaa juutalaisten väärien todistusten kanssa.
Kristinusko saastui laittomuudesta, koska seurakunnan paimeniksi tuli antikristuksia

Seurakunnan ajautuminen pois vanhurskaasta opetuksesta alkoi jo ensimmäisillä vuosikymmenillä, koska seurakuntaan tuli vääriä profeettoja mitätöimään apostolien vanhurskasta opetusta (1. Joh. 4:1-6). Apostolien poissa ollessa seurakunnissa alettiin julistamaan toista Jeesusta, joka ei opeta samalla tavalla kuin Yeshua (Jeesus), josta Raamattu kertoo. Klassinen kristinusko muutti juutalaisten Kuninkaan Yeshua HaMashiachin pikku hiljaa roomalaiseksi Jeesukseksi. Eksytys on tehty niin taidokkaasti, että ne, jotka eivät osaa Raamattua, helposti erehtyvät, onko kyse Kristuksesta vai antikristuksesta. Paavali huomasi, että Korintin seurakuntaan oli tullut tämä ongelma.

2. Kor. 11:3-4, 13-15: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen.
Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte...    ..Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Uusi testamentti ennusti, että heti apostolien aikojen jälkeen seurakuntaan tulisi eksyttäjiä ja vääriä profeettoja, jotka luopuvat Mooseksen laista. Paavali sanoi, kun hän lähtee Jerusalemista pois, tulee eksyttäjiä, jotka ovat kuin raatelevia susia. Paavali viittasi niihin raateleviin susiin, joista myös Yeshua (Jeesus) sanoi, että väärät profeetat ovat kuin raatelevia susia, jotka tunnistaa heidän tekemistä huonoista hedelmistä.

Apt. 20:29-30: "Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."

Matt. 7:15-17: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä."

Väärä profeetta ei noudata lakia
Mikä on Yeshuan mukaan sellainen huono hedelmä, mistä tunnistaa väärän profeetan? Kun luemme Matteuksen evankeliumin lukua 7 eteenpäin, niin asia selviää. Väärät profeetat ovat sellaisia Jeesukseen uskoviksi tekeytyneitä, jotka tekevät laittomuutta. He voivat tehdä jopa voimatekoja Jeesuksen nimessä, mutta eivät pelastu, koska he eivät noudattaneet Mooseksen lakia. Yeshua varoitti, että väärät profeetat pystyvät tekemään ihmeitä, mutta heidät tunnistaa laittomuudesta.

Matt. 7:21-23: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Kielillä puhuminen ei ole varma merkki pelastuksesta (Matt. 7:21-23). Kaikki kielillä puhumien ei ole edes Jumalasta, sillä maailmallisissa (laittomuutta tekevissä) seurakunnissa on paljon vääriä profeettoja, jotka pystyvät tekemään ihmeitä (1. Joh. 2:18-19). Raamattu kieltää puhumasta kielillä seurakunnan edessä muiden kuullen, jos ei ole tulkitsijaa paikalla (1. Kor. 14:27-28). Siitä huolimatta helluntaiseurakunnissa puhutaan kielillä ilman tulkintaa. Sellainen kielillä puhuminen tai muu ihme ei ole Jumalasta, jonka yhteydessä rikotaan Jumalan käskyä vastaan tai muuten opetetaan seurakuntaa tekemän laittomuutta (5. Moos. 13:1-4). Pyhä Henki ei vahvista ihmeellä Raamatun vastaista toimintaa, sillä Pyhä Henki on Totuuden Henki (Joh. 15:26, Room. 2:18, Ef. 5:8-9). Maailma ei voi saada Pyhää Henkeä, sillä maailma ei näe eikä tunne Häntä (Joh. 14:17, vert. Matt. 7:23 ja Luuk. 13:27-28).

5. Moos. 13:1-4: "Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan."

Matt. 24:12-13, 24: "Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee...    ..Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.

Totuuden Hengen ja eksytyksen hengen erottaa siitä, mitä he puhuvat Raamatun opetuksesta. Joka antaa hyväksyntänsä lain rikkomiselle, se on eksytyksen henki, jonka tavoite on saada ihminen tekemään syntiä, jotta hän joutuisi eroon Jumalasta. Totuuden Henki kehottaa noudattamaan lakia, koska se on Jumalan tahto.

Ps. 119:142 (1933/38): "Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus."

1. Joh. 3:4, 9-10: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...   ..Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään." jae 4:6: "Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme Totuuden Hengen ja eksytyksen hengen."

Hyvää hedelmää tekevät sellaiset raamatunopettajat, jotka noudattavat lakia ja sen noudattamista seurakunnalle opettavat (Matt. 5:19, Room. 2:18). Merkitystä ei ole sillä onko heidän seurakunnassa paljon vai vähän jäseniä. Merkitystä on sillä, kuinka paljon seurakunnassa on rakkauden kautta vaikuttavaa lainkuuliaisuutta. Pyhän Hengen hedelmiä ovat mm. vanhurskaus ja totuus, jotka noudattavat Mooseksen lakia (Room. 2:13-29, 7:12; Ef. 9:5; Gal. 5:22-23).

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Ps. 1:1-3 (1933/38): "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy."

Ef. 5:9 (2017): "– sillä kaikki hyvyys, vanhurskaus ja totuus on Hengen hedelmää –" (vert. Room. 2:13)

Jos seurakunnan paimen tai Jumalan profeetta pahoittaa jonkun mielen nuhtelemalla häntä kovin sanoin lain rikkomisesta, niin paimen tai profeetta ei ole raateleva susi, vaan hyvää hedelmää tekevä Jumalan palvelija, joka pitää huolen, ettei seurakunta ajaudu laittomuuteen (esim. 1. Kor. 4:18-21, 1. Kor. 5). Yeshua toimi oikein, kun hän ruoski kauppiaat temppelin esipihalta pois, koska he rikkoivat Jumalan lakia.

Mark. 11:15-17: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

Sananl. 23:13-14 (2017): "Älä kiellä pojalta kuria, sillä jos lyöt häntä vitsalla, hän säästyy kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt ja helvetistä hänen sielunsa pelastat."

Kirkkolaitoksesta tuli laittomuuden ihmisen antikristuksen temmellyskenttä. Papisto antoi hyväksyntänsä laittomuudelle ja keksi kaikenlaisia tekosyitä, miksi lakia et tarvitse noudattaa. Kirkolliskokoukset, katekismukset ja piispojen johtamistoiminta veivät papiston eroon Jumalan tahdon mukaisesta laista, minkä Raamattu on edeltä ilmoittanut. Roomalaiskatolisen kirkon historiassa on myös niinkin pimeitä hetkiä, jolloin kirkon inkvisitiolaitos pakkokäännytti ihmisiä hyvin julmin keinoin. Kirkosta tuli likainen porttokirkko (lisää artikkelissa).

2. Tess. 2:3, 7 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi...    ..laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa..."

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain..."

Nykyään on tavallista, että Mooseksen lakia noudattavia messiaanisia juutalaisia nimitellään judaisteiksi, vaikka he uskovat Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Pilkkaajat sanovat, että Mooseksen lain noudattaminen olisi kristityille syntiä, joka johtaa eroon Kristuksesta. Uudessa testamentissa on selvä säädös, ettei Mooseksen lain noudattaminen ole koskaan syntiä (Room. 7:7). Herramme Yeshua HaMashiach ei koskaan arvostellut ketään lain noudattamisesta vaan sen rikkomisesta tai vääristelemisestä (Matt. 5:19-20, 15:1-9). Mooseksen lain noudattaminen perustuu Herramme Yeshua HaMashiachin käskyyn, joten lain noudattaminen ei koskaan johda eroon Kristuksesta, kun se tehdään uskossa Häneen (Matt. 5:17-20, 23:1-2).

Room. 7:7 (2017): "..Onko laki syntiä? Ei ikinä!.."

Apt. 25:8 (1933/38): "sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Jos joku raamatunopettaja paheksuu Mooseksen lain noudattamista, niin hän on antikristus. Seurakunnissa on paljon antikristuksia, jotka tunnistaa siitä, että he puhuvat lain noudattamista vastaan tai hyväksyvät sen, ettei lakia tarvitse noudattaa (Dan. 7:25).

1. Joh. 2:18-19: "Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin."

Suomessa on messiaanisia seurakuntia, joissa noudatetaan lakia

Tänä päivänä Suomessa on muutamia messiaanisia seurakuntia. Ne ovat pieniä seurakuntia, jotka kokoontuvat usein jonkun seurakunnan jäsenen kodissa. Messiaanisia on Suomessa pikemminkin kymmeniä kuin satoja. Suurin osa heistä on syntyperäisiä suomalaisia (pakanoita). 

Menora on seitsenhaarainen lamppu
Käytännön kokemuksesta voi sanoa, että Mooseksen lain noudattaminen uskossa Jumalan Poikaan on helppoa, kun perehtyy, mitä laki oikeasti käskee tekemään, eikä yritä noudattaa sellaisia juutalaisten kirjanoppineiden laatimia perinnäissääntöjä (esim. Talmud; Mark. 7:1-13), mistä Jumala ei ole käskyä antanut. Sen takia ei pidä edes opiskella ortodoksijuutalaisten Talmudia, koska sen sisältämät käskyt ovat usein Tooran vastaisia, sisäisesti ristiriitaisia ja raskaita noudattaa. Toorassa ei ole missään kohtaa esim. käskyä miesten pitää kipaa päässään, joten sellaista perinnäissääntöä ei tarvitse noudattaa. Messiaanisille seurakunnille riittää Raamattu, jossa on kaikki tarvittavat ohjeet Jumalan palvelemista varten. Abraham oli alun perin ympärileikkaamaton arabi Irakin alueelta (Kaldean Ur), jonka suvulle Jumala opetti lakinsa. Sen esimerkin mukaisesti suomalainen pystyy oppimaan lain lukemalla sen Raamatusta.

Ps. 40:7-8: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

5. Moos. 30:11: "Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu." jae 14 (1933/38): "Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää."

Raamatun laki on Toora
Messiaaniset pitävät sapatin ja kokoontuvat silloin opiskelemaan Raamattua, rukoilemaan ja syömään yhdessä ehtoollista Herran Yeshua HaMashiachin muistoksi. Messiaaniset noudattavat lain ruokasäädöksiä, joten he eivät syö sianlihaa eikä katkarapuja. He noudattavat laissa olevia vuotuisia Herran juhlia, joita he viettävät Jumalan Pojan kunniaksi, sillä moni Yeshua HaMashiacin tekemä tärkeä asia on tapahtunut Mooseksen laissa mainitun juhlan aikana. Muiden lain käskyjen noudattamisessa auttaa terve omatunto. Ihminen luonnostaan tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, mutta se ei yksin riitä selvittämään, mikä on Jumalan tahto. Sen takia tarvitaan myös lain opiskelemista, mikä on suhteellisen helppo tehtävä.

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Matt. 11:30: "Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt."

Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

Messiaanisilla juutalaisilla on uskoville annettava upotuskaste Herran Yeshua HaMahiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen, joka annetaan vain niille, jotka ovat kuulleet evankeliumin ja sen uskoneet. Tämän vuoksi kastetta kutsutaan uskovien upotuskasteeksi. Suurimmalla osalla klassisen kristinuskon suuntauksilla on vauvakaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, jota ei suoriteta upottamalla vaan pirskottamalla vähän vettä vauvan pään päälle, mikä on myöhemmin syntynyt uusi käytäntö. Tätä teemaa käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

Apt. 2:38: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Apt, 10:48: "Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen..."

Apt. 19:5: "Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen," (vert. Luuk. 24:47, Kol. 3:17)

Apt. 4:10, 12: "..se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä...   ..Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla." 

Jumalan Poika Yeshua HaMashiach opetti uuden liiton messiaanista juutalaisuutta

Vanhan liiton aika päättyi Johannes Kastajaan, mutta hänen jälkeen alkoi uuden liiton opettaminen Jumalan Pojan toimesta (Matt. 11:13). Yeshua oli lain ja profeettojen kirjojen tarkoittama Vanhurskauden Opettaja ja uuden liiton lähettiläs. Kaikki mitä Hän teki ja opetti on tarkoitettu esimerkiksi ja opetukseksi uuden liiton ajalle sekä kaikille kansoille.

Matt. 28:19-20, 21: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...    ..ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..." (kastekäskystä lisää artikkelissa)

Israelin kansa oli rikkonut vanhan liiton ehtoja, minkä johdosta Israelin kansan liitto Jumalan kanssa oli purkautunut. Jumala ei kuitenkaan hylännyt omaa kansaansa, vaan lähetti Poikansa tekemään uuden liiton Israelin ja Juudan kansan kanssa, jotta he lakia noudattaisivat (lisää artikkelissa). Vaikka pakanakansoja (ei-juutalaisia) ei tässä mainita, niin heillä on aina ollut mahdollisuus pelastua oksastamalla itsensä Israelin jaloon oliivipuuhun (öljypuuhun, Room. 11). Jumala tarkoitti jo alun perin Israelin kansan olemaan siunaukseksi ei ainoastaan sen omille jälkeläisille vaan kaikille kansoille (1. Moos. 12:3).

Jer. 31:31: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa."

Jes. 49:6: "..Ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin eloonjääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka."

Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin.

Sak. 2:11: "Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi..."

1. Moos. 18:18: "Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.

Yeshua kertoi, ettei Häntä oltu lähetty pakanoita (ei-juutalaisia) varten vaan Israelin kansaa varten, minkä vuoksi Hän ei opettanut pakanoille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Matt 15:40: "Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten."

Matt. 10:5: "Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet: "Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin."

Tässä ei ole kuitenkaan kaikki, mitä Yeshua sanoi. Hieman ennen nousemista Taivaaseen Hän antoi lähetyskäskyssään opetuslapsille tehtäväksi opettaa kaikille kansoille kaiken sen, mitä Hän oli opettanut opetuslapsilleen, mikä tarkoittaa mm. evankeliumia ja siihen kuuluvaa Mooseksen lakia (Matt. 23:1-3, 28:19-20; 1. Tim. 1:8-11). Tämä tarkoittaa sitä, että sekä pelastus että Raamatun laki koskevat kaikkia kansoja. 

Evankeliumin julistaminen kaikille kansoille tulisi aloittaa sekin Jerusalemista. Yeshua ensin opetti juutalaisille Raamattua, jotta he opettaisivat sen muille kansoille. Jumala on alun perin tarkoittanut Israelin pappisvaltakunnakseen ja sitä suunnitelmaa Jumala ei ole muuttanut (2. Moos. 19:5-6; Ilm. 7:3-8, 14:1-5).

2. Moos. 19:5-6: "Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille."

Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."

Jumala hyväksyy kaikki pakanat omakseen, jos he noudattavat Israelin Jumalan käskyjä ja uskovat Israelin Kuningasta Yeshua HaMashiachia. Tämän esikuvana oli Mooseksen kaksi vaimoa, jotka olivat kumpikin ulkomaalaisia. Jumalan pelastaessa Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta heidän mukana tuli myös sekakansoja, jotka Jumala hyväksyi omakseen, jos he uskovat Israelin Jumalaan ja noudattavat Hänen käskyjään (2. Moos. 12:37-38, Jes. 56:6-7).

Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa." (vert. Jes. 56:3-7, 1933/38)

Jumalan Poika on vanhurskas lainopettaja

Jumalan Poika on Rabbi. Hän on itse asiassa ainoa henkilö, jota saa kutsua Rabbiksi (Matt. 23:8-10, Joh. 1:49). Yeshua oli lainopettaja, joka opetti lakia vanhurskaasti, jota Hän itsekin noudatti (Matt. 5:17, Room. 2:13). Yeshua ei tullut kumoamaan lakia vaan pikemminkin selitti, miten lakia tulee noudattaa. Yeshua ei säätänyt uutta lakia vaan opetti, mikä oli lain alkuperäinen tarkoitus.

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Joh. 10:34-35: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Klassisessa kristinuskossa on sellainen harhakäsitys, että velvollisuus noudattaa lakia loppui siihen, kun Jeesus sanoi ristillä: "Se on täytetty" (Joh. 19:30). On hämmästyttävää, että tällainen selitys menee läpi. Yeshua ei tarkoita, että laki lopetettaisiin tai Hän olisi täyttänyt toisen ihmisen velvollisuuden noudattaa lakia, vaan toteaa sen, että nyt Hän on täyttänyt Isän Jumalan käskyn antaa itsensä sovitusuhriksi. Eräs luterilainen pappi kirjoitti Päivä sana -palstalle sanomalehteen, että Jumala antoi käskyn ihmiselle lisääntyä ja täyttää koko maa (1. Moos. 1:27-28). Pappi oli kirjoituksessaan kovasti huolissaan ekologiasta ja liikakansoituksesta, kuten poliitikot tekevät. Pappi sanoi, että käsky täyttää koko maa on päättynyt, koska Jeesus sanoi ristillä "Se on täytetty". Tämä on yksi tyypillinen esimerkki, miten kevytmielisesti Raamattua vääristellään ottamalla joku lause irti asiayhteydestä, kun joku haluaa mielistellä yleisöä, joka on enemmän kiinnostunut politiikasta kuin Jumalan Sanasta. Totuus on, että Jumalan Poika sanoi, ettei kenenkään velvollisuus noudattaa lakia ole mihinkään päättynyt (Matt. 5:17-18).

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Hän näytti itse hyvää esimerkkiä noudattamalla aina lakia (1. Joh. 2:3-6). Mooseksen laki sai uusia nimiä, kuten Kristuksen, uskon ja vapauden laki, mikä kertoo, mistä on Mooseksen laissa kyse (Room. 3:27; 1. Kor. 9:21; Jaak. 1:25; Matt 5:17; Apt. 25:8, 28:17). Lain päämäärä on Kristus, joka on vanhurskaudeksi kaikille, jotka uskovat Häntä. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Herra antaa teille Vanhurskauden Opettajan'.

Joh. 13:13-15: "Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille." 

Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeen luvussa 5, että Mooseksen laki osoittaa ihmisen teot suuresti syntisiksi, mutta Jumalan armo on sitäkin suurempi (Room. 5:20-21). Klassinen kristinusko ja erityisesti sen luterilainen sekä helluntailainen siipi ovat tarttuneet Paavalin näihin sanoihin korostaen Jumalan armoa niin paljon, että kirkkokuntien kulttuuri on alkanut paheksumaan Mooseksen lain noudattamista, koska lain noudattaminen katsotaan itsensä vanhurskauttamiseksi. Seurakunnissa saarnataan: "Ei tekoja, älkää vain tehkö tekoja, teidän täytyy pelastua teoilta". Klassisen kristinuskon vapaiden suuntien ihanne on kristitty, joka tekee syntiä, jotta Jumalan pelastus olisi yksin armosta. Tämä on Paavali opetuksen vastaista, koska hänen mukaansa Mooseksen lain noudattaminen ei ole koskaan syntiä (Room. 2:18, 7:7).

Room. 7:7 (2017): "..Onko laki syntiä? Ei ikinä!.."

Paavali jatkoi tämän asian käsittelyä seuraavassa luvussa 6 ja täsmentää kirjoitustaan väärinkäsitysten välttämiseksi, mitä klassinen kristinusko ei enää halua ottaa huomioon. Ihmisen ei pidä jatkuvasti tehdä syntiä, jotta Jumalan armo tulisi suureksi. Uudestisyntynyt kristitty ei enää tee syntiä, joten lakia ei saa enää rikkoa, vaikka onkin armon alla (Room. 6:14-16). Yeshua ja Paavali sanovat kummatkin, että lakia rikkova ihminen ei ole vapaa vaan synnin orja.

Room. 3:20: "..Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on."

Joh. 8:34: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja."

Room. 6:1-7: "Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta."

Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

Jumalan armo ei ole tarkoitettu oikeuttamaan jatkuvaa piittaamattomuutta laista, vaikka sellainen oppi (antinomismi) on vallalla klassisessa kristinuskossa. Armo on tarkoitettu parannuksen tekemistä varten (lisää artikkelissa). 

Apt. 26:20: "Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy."

Evankeliumin ilosanoma on se, että synnit saa anteeksi, jos tekee parannuksen. Jotka eivät välitä parannuksen tekemisestä, niin he kääntävät Jeesuksen armon riettaudeksi ja laittomilla teoillaan kieltävät ainoan Valtiaamme Herran Yeshua HaMashiachin. On tekopyhää sanoa seuraavansa Jeesusta, jos ei noudata Jumalan Pojan käskystä lakia (Matt. 23:1-3). Kuten Jaakob opetti, usko ilman lain tekoja on kuollutta uskoa (Jaak. 2:9, 26).

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää."

Jaak. 2:9, 26: "Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi...  ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista."

Yeshua kertoi millä perusteilla raamatunopettajat palkitaan ja tuomitaan. Jotka noudattavat Mooseksen lakia ja opettavat seurakuntaa myös niin tekemään, he ovat Jumalan Valtakunnassa suuria. Yeshua ei rajaa tämän säännön ulkopuolelle pakanakansoja (ei-juutalaisia). Messiaaniset juutalaiset tekevät juuri näin. Ilmestyskirja kertoo 144000 messiaanisesta juutalaisesta, jotka ovat korkeassa asemassa Jumalan valtakunnassa, mikä vahvistaa tämän säännön (Ilm 7:3-8, 14:1-5).

Matt. 5:19-20: "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Dan. 12:2-3: "Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti."

Klassista kristinuskoa edustavissa kirkkokunnissa papit eivät noudata lakia ja antavat hyväksyntänsä sille, ettei seurakunnan tarvitse noudattaa lakia. Yeshua ilmoitti, ettei sellaiset raamatunopettajat pelastu. He eivät ole koskaan vapautuneet synnin orjuudesta, koska he tekevä laittomuutta (Matt. 7:21-23). Yeshua varoitti tämän lisäksi seurakuntaa. Jos seurakunta ei noudata raamatunopettajia paremmin Jumalan tahtoa, niin hekään eivät pelastu. Nämä sanat ovat niin osuvia, että monet luterilaiset ja helluntailaiset papit vain sivuuttavat ne luullen, ettei niitä sovelleta viimeisellä tuomiolla, mikä on väärä luulo. Tämä opetus pikemminkin kertoo, miksi raamatunopettajien tie on niin kapea ja miksi niin harva heistä pelastuu.

Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

Jumala on ilmoittanut laissa, että ihmisten tulee valita elämä tai kuolema. Jos he noudattavat lakia, niin he saavat elää, mutta jos he hylkäävät lain, niin sen palkka on kuolema. Evankeliumin ilosanoma on, että joka tekee parannuksen laittomuudesta uskossa Yeshua HaMashiachiin, niin hän saa synnit anteeksi ja saa elää (Room. 8:6-13). Evankeliumissa ei ole sellaista lupausta, että uskoon tulon jälkeen voi elää laista piittaamatta. Jos niin tekee, se johtaa Yeshuan opetuksen mukaan kadotukseen riippumatta siitä, oli hän juutalainen tai pakana (ei-juutalainen).

5. Moos 30:15-16: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää..."

Neh. 9:29: "Sinä nuhtelit heitä, jotta he kääntyisivät tottelemaan sinun lakiasi, mutta he olivat röyhkeitä eivätkä kuunnelleet käskyjäsi. He tekivät syntiä sinun määräyksiäsi vastaan, jotka antavat elämän, kun niitä noudattaa..."

Joh. 12:49-50: "..Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

Paavali opetti roomalaisille kristityille, että Jumalan tahto on kirjoitettu Mooseksen lakiin. Jos kristitty ei halua noudattaa lakia, hän ei seuraa Vapahtajaansa Israelin Kuningasta. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ilmoitti selvästi, ettei sellaiset uskovat pelastu, jotka eivät halua noudattaa Jumalan tahtoa. Laittomuuden tekijät eivät saa armoa vaan tuomion kadotukseen, vaikka olisivat tehneet voimatekoja Jeesuksen nimessä.

Room 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Matt. 7:21-23: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Kun Yeshua (Jeesus) oli noussut Taivaaseen ja niin Hän antoi vajaan 40 vuotta myöhemmin Johannekselle tehtävät kirjoittaa Ilmestyskirjan, jossa Yeshua ilmoittaa seurakunnille tulevansa vielä takaisin, jolloin Hän ottaa kuninkuuden joka puolella maapalloa. Hän pelastaa Jumalan käskyille kuuliaiset kristityt, mutta ei pelasta niitä, jotka rakastavat valheita ja tekevät laittomuutta (Matt. 7:21-23). Yeshua on Israelin Kuningas, A ja O, Ensimmäinen ja Viimeinen, koko maailman Valtias.

Jes. 44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä."

Ilm. 22:12-16 (2017): "Katso, tulen pian, ja palkkani on mukanani maksaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta. 

Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa..." 

Miten lain pystyy täyttämään?

Kaikki ihmiset ovat joskus tehneet syntiä ja erehtyvät vahingossa silloin tällöin muutenkin, joten miten lain pystyy täyttämään? Evankeliumin ilosanoma on, kun tunnustaa syntinsä ja lopettaa lain rikkomisen uskossa Yeshua HaMashiachiin, niin saa synnit anteeksi. Jumalan Poikaan uskovat ovat armon alla ja saavat synnit anteeksi, kun ovat rehellisiä omista rikkomuksistaan ja tekevät parhaansa, etteivät enää tee samaa syntiä. Mutta jos joku ei halua hylätä syntejään ja noudattaa lakia, niin hän ei voi saada syntejään anteeksi, vaikka olisi sanonut Jeesukselle "Herra, Herra" (Matt. 7:21-23).

Apt. 5:30-32 (1933/38): "Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

Pietari puhuu samasta asiasta. Hän siteeraa Mooseksen lakia (5. Moos. 18:18-19) ja opettaa, että Yeshua on Mooseksen ja muiden profeettojen ennustama suuri profeetta ja Messias, jonka käskyjä tulee noudattaa, muuten tottelematon joutuu kadotukseen. Jotka tekevät parannuksen uskossa Jumalan Poikaan, niin heitä Hän siunaa ja heidän synnit annetaan anteeksi.

Apt. 3:18-26 (1933/38): "Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' 

Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne.

Milloin synnistä tulee rangaistus ja milloin armahdus?

Mikael käsittelee tässä opetusvideossa, millä edellytyksillä Jumalan Poikaan uskova saa syntinsä anteeksi ja missä menee se raja, milloin syntejä ei saa enää anteeksi. Opetusvideossa käsitellään, mikä merkitys on sillä, että tekee vahingossa tai tahallaan syntiä. Samoin käsitellään, miten vaikuttaa anteeksisaamiseen syntiä tehneen halu tehdä parannus ja kääntyä noudattamaan lakia. Opetusvideon käsikirjoituksen voi lukea myös PDF-dokumentista.
Juutalaisuus on jakaantunut useaan lahkoon

Yeshuan aikana juutalaiset olivat ryhmittyneet kolmeen lahkoon saddukeuksiin, fariseuksiin ja essealaisiin. Juutalaisten suuressa neuvostossa (Shanhederin) oli Israelin kansan vanhimmisto (kansan johtajat). Neuvostossa oli saddukealaisia ja fariseuksia, jotka tavan takaa riitelivät opin kysymyksistä kiivaastikin. Essealaisten mielestä Jerusalemin temppelin johto ja papisto oli valittu Tooran vastaisesti, joten he eivät hyväksyneet temppelipalvelua.

Apt. 23:6-10: "Osa neuvostosta oli saddukeuksia, osa fariseuksia, ja tämän tietäen Paavali sanoi kuuluvalla äänellä: "Veljet! Minä olen fariseus, ja fariseuksia ovat isänikin olleet. Nyt olen täällä tuomittavana siksi, että panen toivoni kuolleiden ylösnousemukseen." Tuskin hän oli tämän sanonut, kun fariseusten ja saddukeusten kesken puhkesi ankara kiista ja koko joukko jakautui kahtia. Saddukeukset näet väittävät, ettei mitään ylösnousemusta ole, ei myöskään enkeleitä eikä henkiä, kun taas fariseukset uskovat näihin kaikkiin. Meteli kävi yhä kovemmaksi, ja fariseusten joukosta muutamat lainopettajat alkoivat jo väittää: "Me emme voi havaita tässä miehessä mitään pahaa. Jospa henki tai enkeli on puhunut hänelle." Mellakka kiihtyi kiihtymistään..."

Saddukealaiset olivat maallistuneita juutalaisia, jotka eivät jaksaneet uskoa kaikkea, mitä Raamatussa luki. Heistä oli tullut tapauskovia. He eivät uskoneet kuolleitten ylösnousemukseen, vaikka Vanha testamentti kertoo Israelin kuolleitten luiden heräämisestä eloon (Hes. 37:1-14), ruumiin ylösnousemuksesta viimeiselle tuomiolle (Dan. 12:2), profeetta Joonan heräämisestä kuolleista (lisää artikkelissa) ja siitä, että profeetta Elia herätti kuolleen pojan (1. Kun. 17:22). Yeshua huomautti saddukealaisille, että Abraham, Iisak ja Jaakob ovat elossa Taivaassa, koska Jumalaa kutsutaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Tämä osoittaa, että on olemassa ylösnousemus.

Luuk. 20:27, 34, 36-39: "Jeesuksen luo tuli sitten muutamia saddukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen...   ..Jeesus vastasi heille...   ..He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä." Jotkut lainopettajista sanoivat tähän: "Hyvin vastasit, opettaja."

Fariseukset uskovat ylösnousemukseen, mutta heillä oli paljon sellaisia kirjanoppineiden laatimia perinnäissääntöjä, jotka olivat Mooseksen lain vastaisia. Esim. laissa ei ole käskyä pestä käsiä ennen ruokailua, mutta fariseukset olivat laatineen käskyn, että ruuasta tulee syömäkelvotonta, jos sormenpäitä ei kasta vesivatiin rituaalinomaisesti (Mark. 7:3). Yeshua moitti fariseuksia lain kumoamisesta. Vaikka käsien peseminen on hyödyllistä ennen ruokailua, niin laissa ei ole käskyä pestä käsiä ennen ruokailua, joten ruoka on puhdasta syötävää, vaikka ei olisi pessyt käsiään. Nykyajan eräissä messiaanisissa seurakunnissa on eksytty opiskelemaan ortodoksijuutalaisten laatimia perinnäissääntöjä Talmudista (Mark. 7:1-13), minkä takia seurakunnat eivät noudata oikein kaikkia Tooran käskyjä.

Mark. 7:5-9: "Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?" Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."

Messiaanisista juutalaisista tuli uusi lahko juutalaisuuteen

Yeshuan myötä syntyi uusi lahko juutalaisuuteen, joka uskoi Yeshua HaMashiachin olevan Jumalan Poika, joka tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa. Muut lahkot eivät hyväksyneet tätä asiaa. Miksi heidän oli vaikea uskoa, että Yeshua oli Jumalan Poika? Siihen on monia syitä, joista voisi mainita nämä:

Laissa ja profeettojen kirjoissa kuvataan Messias kärsivänä Jumalan palvelijana, joka antaa itsensä sovitusuhriksi, ja sen lisäksi myös kuninkaana, joka vapauttaa Israelin sen vihollisten käsistä. Messiaaniset juutalaiset ymmärtävät, että Raamattu ennustaa Jumalan Pojan kahdesta tulemuksesta, mutta muut juutalaiset lahkot halusivat nähdä vain yhden tulemuksen ja Messiaasta vain voittoisan kuninkaan kuvan. Yeshuan aikana Israelia miehitti Rooman valtio ja juutalaiset odottivat kovasti Messiasta, joka vapauttasi heidät roomalaisten vallasta ja ottaisi kuninkuuden. Heille ei kelvannut Messias, joka pikemminkin ruoski kauppiaat pois temppelin esipihalta, eikä ajanutkaan roomalaisia maasta pois. Heille ei kelvannut tavallinen puusepän perheen poika varsinkaan, kun hänet tuomittiin rikollisena ristille kuolemaan, vaikka hän ei ollut mitään syntiä tehnyt. Tämän takia apostolit opettivat kansalle, että laissa ja profeettojen kirjoissa ennustettiin Messiaan kärsivän ja olevan syntien sovitusuhri. Apostoli Filippos puhui tästä asiasta Israelin Jumalaan uskovalle etiopialaiselle hoviherralle, joka luki Jesajan kirjan lukua 53.

1. Kor. 1:22-24: "Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."

Apt. 8:30-38: "Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi: "Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?" Mies vastasi: "Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo." Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä: -- Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle: "Voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta?" Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. 

Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet."

Toinen syy siihen, etteivät he tunnistaneet Messiasta, on juutalaisten lahkojen tapa lukea Raamattu valikoivasti ja tulkita jakeita väärin ottamatta huomioon jakeiden todellista asiayhteyttä. Samasta syystä kristinuskokin on hajonnut lukuisiin erilaisiin kirkkokuntiin, vaikka kaikilla on sama Raamattu. Juutalaiset eivät voineet uskoa, että Jumala tulisi ihmiseksi, koska Raamatussa sanotaan, ettei Jumala ole ihminen. He eivät voineet hyväksyä Jumalan Poikaa heidän keskellään, koska Jumalasta ei saa tehdä kuvaa. Nämä tulkinnat ovat sekä irti asiayhteydestä että ovat ristiriidassa lain ja profeettojen kirjojen muiden jakeiden kanssa.

1. Sam. 15:29: "Herra, Israelin kunnia, ei tyhjää puhu eikä sanojaan peruuta. Ei hän ole ihminen, ei hän sanojaan kadu."

5. Moos. 4:15-18: "Sinä päivänä, jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa, jolla olisi miehen tai naisen hahmo tai maan päällä elävän eläimen tai taivaalla lentävän linnun hahmo tai maassa ryömivän matelijan tai alhaalla vesissä elävän kalan hahmo."

Vaikka Vanha testamentti sanookin, ettei Jumala ole ihminen, se ei tietenkään tarkoita, etteikö Jumala voisi tulla ihmiseksi. Jesajan kirja kertoo suoraan, että Jumala syntyy poikalapseksi. Hänen nimensä Immanuel merkitsee 'Jumala on meidän kanssamme' (Matt. 1:23; Joh. 1:1, 14). Jumalan Poika syntyy neitsyestä, koska Hänen isänsä ei ole joku mies vaan Jumala itse.

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Jes. 7:14: "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel."

Luuk. 1:34-35: "Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Kun laki kieltää tekemästä patsasta tai kuvaa ihmisestä tai jostain eläimestä, niin se tarkoittaa, ettei saa pakanauskontojen tapaan tehdä jostain ihmisestä tai elämisestä jumalaa, kuten pakanauskonnoissa uskottiin jonkun gurun tai eläimen olevan pyhiä. Jumala on ilmoittanut itsestään Jumalan Sanan kautta, eikä tahdo, että Hänestä tehdään kuvia pakanuskontojen tapaan. Se ei myöskään tarkoita, etteikö kukaan ihminen ole koskaan nähdyt Jumalaa. Raamattu kertoo useista ihmisistä, jotka ovat saaneet katsella Jumalaa ihmisen näköisessä hahmossa.

2. Moos. 24:9-11: "Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian."

Ilm. 22:3-4: "..Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa..."

Hes. 1:26-28 "..Se oli valtaistuimen muotoinen, ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Minä näin kuin puhtaan kullan loisteen. Tuon ihmisen kaltaisen lanteiden kohdalta lähti ylöspäin tulinen kehä, ja lanteiden kohdalta alaspäin näin hohtavan tulikehän. Loiste ympäröi istuimen, se oli kuin sadepäivänä pilvessä näkyvä kaari. Sellainen on näöltään Herran kirkkaus..." (vert. Hes. 43:1-7)

Raamatun profetiat kertovat, että Messias syntyy Juudan sukukunnan Daavidin sukuhaarasta (1. Moos. 49:10, 2. Sam. 7:16, Jer. 33:21). Juutalaisilla oli Jerusalemin temppelissä sukuluettelot kaikista Israelin kansalaisista, joten jokaisen sukukunta tiedettiin. Sen vuoksi kansa kutsui Yeshuaa myös Daavidin pojaksi, koska Hän oli Daavidin jälkeläinen (esim. Matt. 9:27). Yeshua on sekä äitinsä että kasvatti-isänsä kautta Daavidin sukua. Joosefin sukuluettelo löytyy Matteuksen evankeliumista (Matt. 1:1-17) ja Marian sukuluettelo löytyy Luukkaan evankeliumista (Luuk 3:23-38, 1933/38). Perheiden sukuluettelot tehtiin miesten kautta, joten Marian sukuluettelo alkaa aviomiehestä Joosefista (4. Moos. 1:18). Suomalainen Raamatun käännös 1933/38 sanoo Joosefin olevan Marian isän Eelin poika, mutta alkukieli tarkoittaa tässä asiayhteydessä vävyä (son-in-law; heprealainen sana 'ben' merkitsee poikaa tai vävyä, vert. 1. Sam. 26:17). Vuonna 70 jKr roomalaiset polttivat Jerusalemin temppelin, jolloin arvokkaat sukuluettelot tuhoutuivat ja suurin osa kansasta surmattiin. Jos vanhan liiton juutalaiset odottavat edelleen Messiasta, niin heillä ei ole enää väestöluetteloita, joista he voisivat osoittaa jonkun meidän aikana syntyneen ihmisen olevan Daavidin poika. Juutalaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä se totuus, että Messias on tullut jo kaksituhatta vuotta sitten, jonka sukuluettelo on tallella Raamatussa.

Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään voimatekoa, mutta kansa piti häntä suurena profeettana (Mark. 11:32, Joh. 10:41). Johannes Kastaja todisti Yeshuasta ja kansa näki Jumalan Pojan suuret voimateot. Sokeiden silmät aukenivat, kuurot alkoivat kuulla, kuolleita heräsi, kansa sai kokea ruuanlisääntymisihmeitä jne. Jesaja profetoi tulevasta Messiaasta, joka parantaisi sokeita, mitä Raamattu ei ilmoita tapahtuneen koskaan ennen Yeshuaa. Tästä kansan piti tunnistaa, että heidän keskellä oli Messias. Tavallinen kansa tunnisti Hänet Messiaaksi, mutta kansan johtajat pelkäsivät, että Yeshua syrjäyttää heidät, koska kansa piti Yeshuaa Israelin Kuninkaana.

Jes. 42:6-7: "Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat."

Matt. 9:28-30: "Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Jeesus kysyi: "Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?" "Uskomme, Herra", he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi: "Tapahtukoon teille niin kuin uskotte", ja heidän silmänsä aukenivat..."

Joh. 6:14-15: "Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan." Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin."

Juutalaisten kolmen lahkon lisäksi oli syntynyt uusi lahko nasaretilaiset, jotka olivat Jumalan Poikaan uskovia juutalaisia eli messiaanisia juutalaisia. Yeshuan (Jeesuksen) kotikylä oli Nasaret, jonka nimi merkitsee juuriversoa, vesaa. Tästä kylästä oli kotoisin Daavidin Juuriverso.

Juudan Leijona on Kirkas Aamutähti
Ilm. 22:16 (2017): "Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, kirkas tähti ja aamutähti."

4. Moos. 24:17: "..Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista..."

Sak. 6:12-13 (1933/38): "ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä."

Roomalaiset luokittelivat kristityt juutalaisiksi ja sen lahkon johtajana he pitivät Paavalia. Muut lahkot vastustivat kiivaasti nasaretilaisia juutalaisia, mikä välillä aiheutti kiivailua ja vääriä syytöksiä Paavali vastaan. Osa synagogista erotti nasaretilaiset pois keskuudestaan, mutta osa synagogista tai heidän johtajista kääntyi nasaretilaisiksi eli messiaanisiksi juutalaisiksi.

Apt. 24:5: "Me olemme havainneet, että tämä mies on tuhoisa kuin rutto. Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja, ja kaikkialla, joka puolella maailmaa hän on lietsomassa levottomuutta juutalaisten keskuudessa."

Apt. 18:8: "Kuitenkin synagogan esimies Crispus tuli uskoon, ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraan. Monet muutkin korinttilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon, ja heidät kastettiin."

Pakanat kääntyivät messiaanisiksi juutalaisiksi

Juutalaisia asui mm. Välimeren rantakaupungeissa, joissa heillä oli synagogia. Moni pakana oli kääntynyt juutalaisiksi ja kävi synagogassa kuuntelemassa Mooseksen lain lukemista. Raamattu kutsuu uskoon tulleita pakanoita jumalaapelkääviksi, koska he uskoivat Israelin Jumalaan ja noudattivat Raamatun lakia yhdessä juutalaisten kanssa.

Apt. 13:42-44 (Antiokiassa, joka on nykyään Turkissa): "Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. Väen hajaantuessa omille tahoilleen monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhuivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta. Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa." 

Alkuseurakunnalla ei ollut käytettävissä vielä kaikkia Uuden testamentin kirjoituksia, joten evankeliumia julistettiin Vanhan testamentin kirjojen perusteella. Ne kertovat paljon Messiaasta ja jopa Messiaan ristinkuolemasta syntien sovitukseksi (mm. Jes. 53:10, Sak. 12:10). Vanhassa testamentissa on myös uuden liiton ehdot ja sen aikana noudatettava lakikin, joten alkuseurakunnan evankeliumin julistaminen voitiin perustaa myös Pyhiin Kirjoituksiin. Paavali julisti niiden perusteella evankeliumia, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on lain Messias profetoiden täyttymys. Monet juutalaiset sekä pakanat tulivat uskoon ja kääntyivät messiaanisiksi juutalaisiksi.

Apt. 17:1-4 "..he tulivat Tessalonikaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga, ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi: "Juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus." Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja asettuivat kannattamaan Paavalia ja Silasta, samoin suuri joukko jumalaapelkääviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset."

Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."

Ilmestyskirja on kirjoitettu Rooman kuudennen keisarin aikana, joka oli vuosina 68-69 (Ilm. 17:10). Ilmestyskirjassa Yeshua HaMashiach kutsuu kristittyjä juutalaisiksi, koska kyse on messiaanisesta juutalaisuudesta, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Yeshua HaMashiachissa. Paavali kirjoitti, miten pakanat oksastetaan Israelin kansaan, kun he uskovat Jumalan Poikaan (Room. 11:11-24). Myös Jesaja sanoi, että pakanat tulevat sulautumaan juutalaisiin (Jes. 14:1). 

Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin."

Jes. 2:2-3 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

Roomalaisille lähettämässään kirjeessä, Paavali kutsuu kristittyjä juutalaisiksi. Sana juutalainen tulee nimestä Juuda (hepreaksi Yehuda), joka merkitsee "ylistää Jehovaa" (1. Moos. 29:35, 49:8). Perimmiltään juutalaisia ovat ne, jotka ylistävät Israelin Jumalaa. Paavali korosti, ettei oikea juutalaisuus perustu lihan ympärileikkaukseen vaan sydämen ympärileikkaukseen. Joka on "leikannut" sydämestään synnin pois ja elää pyhää elämää lakia noudattaen, hän on oikea juutalainen oli hän lihansa puolesta ympärileikattu tai ei. Juutalaisuus on sitä, että noudattaa Israelin Jumalan käskyjä ja seuraa Israelin Kuningasta Yeshua HaMashiachia. Sillä ei ole merkitystä, oletko syntyperäinen juutalainen tai pakana, vaan kuka on sinun Herrasi.

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Room. 2:25-29: "Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä."

Jer. 9:25 (1933/38): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia: Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."

Kol. 3:11 (1933/38): "Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus."

Room. 10:2: "Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen."

Ilmestyskirja puhuu sellaisista juutalaisista, jotka väittivät olevansa juutalaisia, mutta eivät ole, vaan kuuluivat saatanan synagogaan. He tulivat Smyrnan seurakuntaan herjaamaan kristityiksi kääntyneitä uskovia.

Ilm. 2:9: "Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi -- sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole -- saatanan synagogaa he ovat!"

Tästä voi saada sellaisen väärinkäsityksen, että jakeessa tarkoitettaisiin vain sellaisia ihmisiä, jotka väittivät olevansa alkuperältään Abrahamin jälkeläisiä (juutalaisia), mutta olivatkin pakanoita. Heidän sanottiin herjaavan kristityiksi kääntyneitä, mikä on se syy, minkä takia he eivät ole oikeita juutalaisia.

Yeshuan luokse tuli juutalaisia, jotka eivät uskoneet Häneen. Vaikka he sanovat isänsä olevan Abraham (juutalaisten kantaisä), niin Yeshua sanoi, ettei heidän todellinen isä ole Abraham, koska he eivät tee vanhurskaita Abrahamin tekoja, vaan heidän todellinen isä on saatana, koska he eivät uskoneet Yeshuaan ja tekivät syntiä. Nämä Yeshuan kieltävät juutalaiset eivät ole oikeita juutalaisia, koska heidän tekonsa eivät ole vanhurskaita.

Joh. 8:36-45: "He vastasivat Jeesukselle: "Meidän isämme on Abraham." Jeesus sanoi: "Jos olisitte Abrahamin lapsia, te myös tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te haluatte tappaa minut -- miehen, joka on sanonut teille totuuden, sen, minkä on Jumalalta kuullut. Niin ei Abraham tehnyt. Te teette aivan samoin kuin isänne." He sanoivat: "Me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä, Jumala." Tähän Jeesus sanoi: "Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut. Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden." 

Johannes Kastaja vaati juutalaisia tekemään parannuksen synneistään sanomalla, että älkää luulko pelastuvanne pelkän juutalaisen alkuperänne takia, koska Jumala pystyy tekemään juutalaisia vaikka kivistä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä (Luuk. 19:38-40). Kuten Paavali sanoi, niin oikea juutalainen on se, joka uskoo hänen alkuperästä huolimatta (Room. 2:25-29).

Matt. 3:7-10: "Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen." 

Juutalaiset kokivat olevansa ainoastaan Jumalan lapsia, mutta Jumala hyväksyy lapsekseen myös pakanat, jotka noudattavat Hänen käskyjään (Apt. 10:34-35). Paavali sanoi myös Galatalaiskirjeessä, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä (juutalaisia) ovat ne, jotka uskovat. Juutalaisuus liittyy enemmän siihen, että kuka noudattaa Israelin Jumalan käskyjä kuin hänen alkuperäänsä. Abraham ei ollut edes syntyperältään ympärileikattu israelilainen, vaan hän oli kotoisin Babylonian Ur:ista (Irakista). Abraham muutti Israeliin ja otti ympärileikkauksen, koska hän noudatti Jumalan käskyjä. Näin Abrahamista tuli uskon kautta ympärileikattujen juutalaisten kantaisä ja myös niiden ympärileikkaamattomien pakanoiden, jotka uskonsa johdosta noudattavat Israelin Jumalan käskyjä.

Room. 4:10-12: "Oliko Abraham silloin ympärileikattu? Ei ollut, hän oli vielä ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia. Samoin hän on ympärileikattujen isä, jos nämä myös seuraavat sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton."

Gal. 3:6-9, 26-29: "Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi." Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi...    ..Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu."

Filadelfian seuraurakunta oli kooltaan pienin Ilmestyskirjan mainitsemista seitsemästä alkuseurakunnasta Turkin alueella (Ilm. 2-3). Tämä seurakunta oli ainoa, joka ei saanut Yeshualta moitteita. Vaikka se oli pienin seurakunta, niin se oli uskollisin. Yeshua lupasi tälle seurakunnalle, ettei se joudu siihen ankaraan koetukseen, joka tulee koko maailmaan.

Ilm. 3:10: "Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat."

Raamatun aikana seurakunnan kokoontumispaikkaa kutsuttiin synagogaksi, mutta myöhemmin käytettiin myös kokoontumispaikasta sanaa basilika ja kirkko, jotka ovat synonyymejä sanalle synagoga. Seurakuntaan tuli valehtelijoita, jotka sanoivat olevansa juutalaisia, mutta eivät olleet. Tämä tarkoitti sitä, että alkuseurakunnan synagogiin oli tullut sellaisia tekopyhiä eksyttäjiä, jotka väittivät olevansa uskossa, mutta he eivät oikeasti uskoneet Yeshuaan vaan kuuluivat saatanan synagogaan. Raamattu varoittaa monissa paikoissa, että seurakuntiin tulee vääriä profeettoja ja eksyttäjiä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on paljon vääriä profeettoja'. 

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Yeshua sanoi väärien profeettojen ja eksyttäjien olevan lampaan vaatteeseen pukeutuneita raatelevia susia (Matt. 7:15-23). He ovat tekeytyneet uskoviksi ja raamatunopettajiksi, mutta he eivät ole Kristuksen seurakunnan jäseniä vaan saatanan synagogasta. Viimeisenä päivänä nämä valehtelijat joutuvat kumartamaan vanhurskaita uskovia, jotka lukevat heille tuomion. Luonnostaan ympärileikkaamaton (pakana), joka täytti lain, lukee tuomion sille ympärileikatulle (juutalaiselle), joka ei noudattanut lakia (Room. 2:27). Sellaiset eivät ole oikeita juutalaisia, jotka eivät noudata lakia uskossa Jumalan Poikaan, vaikka väittäisivät olevana ympärileikattuja Abrahamin jälkeläisiä (juutalaisia).

Ilm. 3:7-9 (1933/38): "Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Matt. 12:41-42: "Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!"

Klassinen kristinusko halusi päästä irti juutalaisuudesta keinolla millä hyvänsä

Miksi apostolien jälkeen kristityt alkoivat vieroksumaan oman uskontonsa juutalaisuutta? Kuten edellä on kerrottu, niin kyse oli politiikasta Rooman valtakunnassa. Valtakunnan yhtenäisyyden takia koko kansa piti pakkokäännyttää kristityiksi. Jotta se onnistuisi, niin kristinuskosta tuli vaihtaa juutalaisuus roomalaisuudeksi. Juutalaisten laki piti muuttaa roomalaisten laiksi (vert. Dan. 7:25).

Juutalaisuuden tukahduttamiseen tarvittiin tekosyitä, joista yksi kuuluisimpia on se, että koska juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesukseen, he ovat syyllisiä Kristuksen ristiinnaulitsemiseen, joten heistä ja heidän elämäntavasta tulee päästä eroon. Tämä on tietenkin ilmiselvä tekosyy juutalaisvainoille ja juutalaisuuden hylkäämiselle. Tässä yhteydessä otetaan usein esille nämä Paavalin sanat käyttämällä niitä alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti:

1. Tess. 2:15-16: "Juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. Kun me puhumme pakanakansoille, jotta ne voisivat pelastua, he yrittävät estää meitä. Näin he täyttävät syntiensä mittaa. Mutta nyt Jumalan viha lopulta tavoittaa heidät."

Jotta asiasta saa oikean kuvan, niin tulee ottaa myös huomioon, että Juutalaisten suurella neuvostolla ei ollut oikeutta antaa kuolemantuomiota, joten lopullisen päätöksen Yeshuan ristiinnaulitsemisesta teki Rooman maaherra Pontius Pilatus. Hän tiesi, ettei Yeshua ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen, joten hän antoi kuolemantuomion poliittisista syistä, koska Pilatuksella ei ollut varaa siihen, että kansa olisi alkanut mellakoimaan ja syyttää häntä toimimisesta Rooman keisaria vastaan. Roomalaiskatolisilla ei ole varaa syyttää yksin juutalaisia Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, sillä roomalaiset osallistuvat ristinnaulisemiseen yhtä lailla.

Joh. 18:36-38: "Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä." "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: "Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua." "Mitä on totuus?" kysyi Pilatus. Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "En voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen."

Joh. 19:12-16: "Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. Mutta juutalaiset huusivat: "Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä! Joka korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan." Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen niin sanotulle Kivipihalle, jonka hepreankielinen nimi on Gabbata. Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolenpäivän aikaan. Pilatus sanoi juutalaisille: "Tässä on teidän kuninkaanne." Juutalaiset huusivat: "Pois! Pois! Ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne?" Mutta ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari." Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Jeesusta lähdettiin viemään."

Kun klassinen kristinusko hylkäsi juutalaisuuden ja Mooseksen lain, niin vanhan liiton juutalaisia alettiin myös vainoamaan laajemmassa mitassa. Antisemitismi alkoi nostaa päätään ja juutalaisia kohdeltiin kaltoin vieraissa maissa mm. sulkemalla heidät gettoihin ja kieltämällä heiltä harjoittamasta suurinta osaa ammateista. Ihmisen juutalainen syntyperä riitti siihen, että hänellä ei ollut tasavertaisia kansalaisoikeuksia. Vaikka juutalaiset ovat joutuneet pakkosiirtolaisiksi vieraiden kansojen keskelle sen takia, että he eivät uskoneet Messiasta, niin Jumala ei ole hylännyt Israelin kansaa, vaan on luvannut koota heidät takaisin omaan maahansa, mitä tapahtuu parhaillaan (1. Kun. 9:6-9, 2. Aik. 7:19-22, Hes. 37:22-23). 

Room. 11:2, 25-29: "Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut...   ..teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua."

Juutalaiset ovat itse myötävaikuttaneet siihen, että heidän ja kristittyjen välille tuli jännite. Juutalaiset vainosivat nasaretilaista lahkoa pahoinpitelemällä kristittyjä. He lähettivät seurakuntaan vakoilijoita, jotka yrittivät saada apostolit kiinni joistain heidän sanoistaan, että heitä voitaisiin syyttää (Mark. 12:13-17, Gal. 2:4). Vaikka se oli väärin, niin on Mooseksen lain vastaista kostaa lapsille heidän esi-isiensä tekemät synnit (5. Moos. 24:16, Hes. 18:19-20).

Apt. 14:1-7: "Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan, ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllyttivät heitä veljiä vastaan. Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti, turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteoin ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta. Kaupungin väki jakautui kahtia: toiset olivat juutalaisten, toiset apostolien puolella. Juutalaiset johtomiehineen, mukanaan suuri joukko kaupunkilaisia, aikoivat jo käydä apostolien kimppuun ja kivittää heidät, mutta kun nämä huomasivat, mitä oli tekeillä, he pakenivat Lykaonian puolelle. Lystran ja Derben kaupungeissa ja lähiseuduilla he sitten julistivat evankeliumia."

Apt. 17:5: "Tämä sai juutalaiset kateuden ja kiihkon valtaan. He värväsivät torilla maleksivia kelvottomia miehiä, haalivat koolle kansaa ja nostattivat kaupungissa mellakan. Sitten he ryntäsivät Jasonin talolle ja yrittivät saada Paavalin ja Silaksen käsiinsä viedäkseen heidät kansan eteen."

Ortodoksijuutalaiset noudattavat fariseusten oppeja ja vaalivat heidän perinteitä. Sen takia voi sanoa, että ortodoksijuutalaiset ovat nykyajan fariseuksia. Ortodoksijuutalaisten perinnäissääntöjen kokoelmassa Talmudissa on myös väärää ja loukkaavaa tietoa Yeshuasta (Jeesuksesta), minkä vuoksi monet kristityt kirkkokunnat eivät ole sietäneet juutalaisia. On myös juutalaisia lahkoja esim. karaiitit, jotka eivät hyväksy Talmudia, joten ei pidä yleistää tätä asiaa koskemaan koko ihmisryhmää. Karaiiteilla on Tooraan perustuvat syyt olla noudattamatta Talmudia, koska Toora kieltää lisäämästä tai pois ottamasta laista mitään. Juutalaisilla kirjanoppineilla ei ole siis lupaa laatia Tooraan lisälehtiä omalla päätöksellä tai kutsua omia kirjoituksia suulliseksi Tooraksi, mitä Raamattu ei mainitse ollenkaan. Jesajan kirja pikemminkin moittii lainopettajien itsensä laatimien käskyjen noudattamista (ihmisoppi). Kun klassinen kristinusko syntyi, niin tämä ongelma ei poistunut, vaan kristityt kirkkokunnat jatkoivat Jumalan lain kumoamista kirjoittamalla katekismuksia.

5. Moos. 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."

Sananl. 30:5-6: "Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään -- hän vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki."

Jes. 29:13: "Herra sanoi: -- Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"

Messiaaninen juutalaisuus on alkuperäinen kristinusko, joka on joutunut elämään kahden tulen välissä. Toisaalta sitä on vastustanut muut juutalaiset lahkot, jotka eivät hyväksyneet Yeshuaa Messiaaksi. Tämän jälkeen sitä on vaivanneet seurakunnan sisälle tulleet eksyttäjät, jotka sekoittivat kristinuskoon roomalaisten, kreikkalaisten ja egyptiläisten pakanauskontojen oppeja. Klassinen kristinusko on sekoitus messiaanista juutalaisuutta ja pakanauskontoja, joiden opit perustuvat suurelta osin Paavalin kirjoitusten vääristelemiseen (2. Piet. 3:15-17), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Mikä vaikutus lain noudattamisella on vanhurskauteen?

Jokainen jae on merkityksellinen
Messiaaninen juutalaisuus soveltaa kaikkia Raamatun lauseita mitään siitä pois ottamatta. Kun ottaa huomioon kaiken Raamatun opetuksen, niin ymmärtää oikein, mitä yksittäisissä kohdissa on tarkoitettu. Yksittäisiä Raamatun lauseita ei pidä tulkita irti sen asiayhteydestä ja ottamatta huomioon, mitä Raamattu opettaa muualla samasta asiasta. Raamatusta saa selvää, kun antaa Raamatun selittää Raamattua.

2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

Paavali korosti, että Jumalan Poika antaa vanhurskauden lahjaksi. On totta, että pelastus tulee aina Jumalan Pojan antaman sovitusuhrin kautta. Moni ymmärtää tämän niin, ettei lahjan saamiseksi tai sen saatuaan tarvitse tehdä mitään. Jumalan näkökulmasta asia ei ole näin. Hän päättää kenelle lahjansa antaa ja voi tarvittaessa ottaa myös lahjan pois (esim. 1. Sam. 16:14-15). Jokainen Jeesukseen uskova ei saa lahjaa, koska lahjan saamiseen ja sen hallussa pitämiseen on ehto, että tekee parannuksen laittomuudesta (Matt. 7:21-23, Apt. 3:19-20), mistä kertoo lisää opetusvideo: 'Miksi ei kaikki Jeesukseen uskovat pelastu?'.

Ef. 2:8-10: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut."

Room. 3:22-23, 31: "Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi...   ..Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Jer. 18:7-10: "Minä voin päättää, että revin, tuhoan ja hävitän kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan, minä muutan mieleni enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Minä voin myös päättää, että rakennan ja istutan kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."

Paavali toteaa, että Korintin seurakunnan eräät jäsenet ovat lopettaneet laittomuuden tekemisen. He eivät enää harjoita epäjumalanpalvelusta, varkauksia, juopottelua, aviorikoksia yms., koska Pyhä Henki on uudistanut heidän mielensä niin, etteivät he halua enää tehdä syntiä (Joh. 3:5). Vanhurskauden saa lahjaksi ne, jotka ovat tehneet parannuksen. Vanhurskaat teot eivät hyvitä heidän syntejään, vaan syntien sovitus tulee uskon kautta, joka näkyy heidän teoissaan (Apt. 26:20, Jaak. 2:14-26).

1. Kor. 6:11: "Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."

Mooseksen laissa on säädös, että jos noudatamme lakia, niin Jumala katsoo meidät vanhurskaiksi. Paavali ei kumonnut tätä käskyä, vaan vahvisti sen olevan voimassa uuden liiton aikana ja jopa opetti sen mukaisesti Rooman alkuseurakuntaa, jossa oli sekä pakanoita että juutalaisia. Tässä kohtaa on hyvin tärkeä ymmärtää, että Mooseksen laki käskee uskomaan Messiasta sillä uhalla, että uskon puutteesta joutuu tilille Jumalan edessä (1. Moos. 49:10, 5. Moos. 18:18-19). Jos joku ei usko Yeshua HaMashiachiin, niin hän ei täytä lakia.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Paavali siis opettaa, että Jumalan Poikaan uskova kristitty on vanhurskas, jos hän noudattaa Mooseksen lakia. Tämä särähtää korvaan niille, jotka kuuluvat johonkin klassista kristinuskoa edustavaan kirkkokuntaan. Tämä johtuu siitä, että niissä lainataan Paavali sanoja Roomalaiskirjeestä 3:20 selittämättä yhtään, ketä nämä sana koskevat: "Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla." 

Voiko yhtä aikaa olla voimassa se, ettei lain teoilla tulla vanhurskaaksi, mutta ilman lain tekoja ei olla vanhurskas? Onko Paavalin kirjoituksissa suuri ristiriita, paradoksi? Tässä tulee esille Paavalin kirjoitusten vaikeatajuisuus. Paavalin kirjeiden asiayhteys tulee selvittää tarkasti lause lauseelta, jottei tule väärinkäsityksiä. Näissä kahdessa eri kohdassa ei ole ristiriitaa, kun otamme huomioon asiayhteyden ja sen kenelle Paavali osoitti kyseiset jakeet. Paavali selittää itse tätä asiaa Roomalaiskirjeessään myöhemmin. Hän ei kumoa lakia, etteikö lain noudattaminen johda vanhurskauteen, vaan selittää, ettei lain teoilla voi vanhurskauttaa itseään, jos ei noudata lain käskyä uskoa Messiasta (1. Moos. 49:10, 5. Moos. 18:18-19).

Room. 9:30-33 (1933/38): "Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu"."

5. Moos. 18:18-19: "Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen." (tarkoittaa Messiasta, Joh. 5:46)

Paavali osoittaa sanansa niille juutalaisille, jotka eivät usko Yeshua HaMashiachiin. Heille on tullut Yeshuasta kompastuskivi, koska he hylkäsivät hänet. Sen vuoksi he eivät voi saavuttaa vanhurskautta lain teoilla, koska he eivät usko Messiaaseen. Tämä lause ei ole osoitettu Yeshuaan uskoville vaan nimenomaan niille juutalaisille, jotka eivät usko Messiaseen: Room. 3:20: "Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla..." Sitten kun Paavali puhuu Yeshuaan uskoville kristityille, niin hän vaatii heitä noudattamaan lakia, koska Jumalan katsoo vanhurskaiksi vain lain noudattajat: Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." Tässä ei siis ollut paradoksia, eikä mitään ristiriitaa. Messiaaniset juutalaiset ymmärtävät tämän asian, mutta klassinen kristinusko selittää Paavalin kirjoitukset väärin. 

Tämä sama pätee myös Galatalaiskirjeeseen, joka on yksi väärin ymmärretyimmistä kirjeistä Raamatussa. Paavali nuhtelee Galatian seurakuntaa, ettei se enää tunnusta uskoaan Jumalan Poikaan, vaan on kääntynyt takaisin vanhan liiton juutalaisuuteen tai pakanauskontojen alkuvoimiin (Gal. 1:6, 4:8-9). Paavali ei nuhtele heitä lain noudattamisesta vaan Jumalan Pojan hylkäämisestä. Paavali nimenomaan toteaa, että lakia noudattavat juutalaiset eivät ole syntisiä samalla tavalla kuin pakanakansat, jotka eivät noudata lakia (1. Joh. 3:4). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'

Ef. 4:17, 22: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat!..   ..Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne..."

Juutalaisille osoitetuissa sanoissa Paavali sanoo, ettei vanhurskautta voi saavuttaa lain teoilla, jos ei usko Jumalan Poikaan. Sitten Paavali täsmentää väärinkäsitysten välttämiseksi, ettei tämä tarkoita sitä, ettei lakia tarvitse noudattaa (vert. Room. 6:14-16). Jumalan Poika ei ole synnin palveluksessa, millä Paavali tarkoittaa, ettei Yeshuan armoa voi käyttää tahalliseen lain rikkomiseen. Kun kristitty on pesty puhtaaksi synneistä Jumalan Pojan sovitusverellä, niin jos sen jälkeen hylkää Jumalan Pojan tai alkaa muuten tekemään tahallaan syntiä, niin silloin hän menettää armonsa ja saa tuomion. Kuten Pietari sanoi, niin se on kuin pesty sika palaisi takaisin rapakkoon, jonka jälkeen heidän syyllisyytensä on suurempi, kuin se oli ollut alun perin.

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Gal. 2:15-18: "Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii. Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki! Vasta jos alan uudelleen rakentaa sitä minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja."

Joh. 8:34: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja."

2. Piet. 2:19-22: "He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Sananl. 26:11: "Kuin koira, joka palaa oksennukselleen, on tyhmä, joka toistaa tyhmyyksiään."

Yeshua opetti samalla tavalla, kuten lukee myös laissa, että lain noudattaminen antaa elämän (5. Moos. 30:16, Matt. 19:16-19, Joh. 12:50). Paavali kuitenkin kirjoittaa Galatalaiskirjeessä, ettei lain noudattaminen voi antaa elämää. Kumosiko Paavali lain ja Yeshuan (Jeesuksen) opetuksen? Ei tietenkään. Näiden asioiden välille tulisi ristiriita, ellei samalla ota huomioon Paavalin kirjoittamaa seuraavaa lausetta, mikä kertoo, milloin laki ei voi antaa elämää. Jos lakia noudattava juutalainen ei usko Jumalan Poikaan, niin hän ei saa iankaikkista elämää siitä huolimatta, että hän noudattaisi muita lain käskyjä.

Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Gal. 3:21-22: "..Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Jaakob ymmärsi tämän asian ja opetti, mihin perustuu vanhurskaus Jumalan edessä. Vanhurskaus ei tule yksin suun uskontunnustuksesta vaan usko Yeshuaan pitää osoittaa teoilla. Jos ei ole lain tekoja, ei ole elävää uskoa. Vaikka joku sanoisi uskovansa Jeesukseen, mutta ei tee, kuten Hän käskee, niin hänellä ei ole uskoa Jumalan Poikaan (Joh. 15:13-14). Tämän vuoksi Paavalikin opetti, että vain lain noudattajat ovat vanhurskaita (Room. 2:13). Jumalan pyhät sekä uskovat Jumalan Poikaan että noudattavat lakia. Ota näistä toinen pois, niin et ole vanhurskas.

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Jaak. 1:22: "Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä -- älkää pettäkö itseänne.
"

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Pietari kirjoitti, että Paavalin kirjeet ovat vaikeatajuisia, mutta ovat kuitenkin Jumalan Sanaa. Kirjeet ovat paikka paikoin monimutkaisia, mikä johtuu yleensä siitä, että Paavali perustelee taitavasti lain perin pohjin tunteville juutalaisille, miksi vanha liitto ei voi enää heitä pelastaa. Kirjeiden vaikeatajuisuus antaa valitettavasti myös tilaisuuden ottaa niistä lauseita irti asiayhteydestä ja vääristellä niitä vastoin Paavalin alkuperäistä tarkoitusta, mitä tekee moni raamatunopettaja. Moni klassiseen kristinuskoon kuuluva kirkkokunta perustaa koko oppinsa Paavalin kirjeiden vääristelyyn.

Pietari varoittaa seurakuntaa, että Paavalin kirjeiden tarkoituksesta tietämättömät ja epävakaat raamatunopettajat vääristelevät niitä omaksi tuhokseen, kuten muitakin kirjoituksia Raamatusta. Suomalainen Raamattu (1933/38) varoittaa jakeessa 2. Piet. 3:17 lankeamasta "rietasten eksymykseen", mikä on epätarkka käännös kreikkalaisille sanoille 'athesmōn planē', joka merkitsee 'laittomuuden harhakäsitystä' (Biblehub). Raamatun käännöksistä esim. International Standard kääntää sanat oikein "lawlessness" ja ruotsalainen käännös Folkbibeln myös oikein "laglös". Pietari siis varoitti, että raamatunopettajat tulevat vääristelemään Paavalin vaikeatajuisia kirjeitä kumotakseen lain, mitä ei pidä uskoa. Heidän opettajansa ovat vääristelleet Paavalin peruskäsitteitä ja yhdistelleet toisistaan irrallisia jakeita väärässä asiayhteydessä, jolloin on syntynyt väärä evankeliumi. Pietarin sanojen mukaan Paavalin ja muiden Raamatun kirjojen vääristeleminen on syntiä, josta saa kadotustuomion (vert. Matt. 7:21-23).

2. Piet. 3:14-17 (1933/38): "Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne," 

Miten Paavali suhtautui kasteeseen?

Johannes Kastaja oli viimeinen vanhan liiton profeetta ja hänen jälkeensä tullut Yeshua HaMashiach opetti jo uutta liittoa (Luuk. 16:16). Johannes kastoi, jotta ihmiset tunnustaisivat syntinsä ja peseydyttyään vertauskuvallisesti vedessä saisivat syntinsä anteeksi.

Hes. 36:25: "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä."

4. Moos. 8:17: "Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä..."

Mark. 1:4-5 (1933/38): "niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä."

Uuden liiton kaste on muuten sama rituaali kuin Johanneksen kaste paitsi, että se annettaan Herran Yeshua HaMashiachin nimeen (Luuk. 24:47, Ap.t 2:38, Kol. 3:17), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

Joh. 4:1-2: "Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampia kuin Johannes -- tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Paavali oli harmissaan Korintin seurakuntaan tulleista oppiriidoista ja hän vaati seurakuntaa olemaan yhtenäisiä ja pysymään totuudessa (1. Kor. 1.10-14). Siinä yhteydessä hän sanoi, ettei Jumala ollut lähettänyt häntä kastamaan vaan julistamaan evankeliumia.

1. Kor. 1:17: "Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi merkityksensä."

Eräät raamatunopettajat ovat ottaneet tämän lauseen irti asiayhteydestä ja väittävät, että vesikaste on kumottu eikä kenekään tarvitse upotuskastaa uskoon tulleita. Tämä on samalla tavalla Paavalin kirjeiden vääristelyä, kuin väittää Paavalin kumonneen kristittyjen velvollisuuden noudattaa lakia (2. Piet. 3:15-17). Paavali ei tarkoita, ettei ketään pitäisi kastaa vedessä vaan, ettei hän ollut enää vanhan liiton sananjulista, kuten oli Johannes Kastaja. Paavali julisti uuden liiton evankeliumia, johon kuuluu sekä uskovien upotuskaste että velvollisuus noudattaa lakia (Matt. 5:17-20, Mark. 16:15-16, 1. Tim. 1:8-11).

Luuk. 16:16: "Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta,"

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti...   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Paavali vaati uskoon tulleita ottamaan upotuskasteen myös Korintissa (Apt. 18:8). Paavali kertoi Johannes Kastajan määränneen, että hänen jälkeensä tulee kaste ottaa Herran Yeshua HaMashiachin nimeen (Matt. 3:11). Paavali ei kumonnut kastekäskyä, vaan itsekin kastoi uuden liiton aikana uskoon tulleita.

Apt. 19:1-6: "..Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä: "Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?" "Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä", nämä vastasivat. "Millä kasteella teidät sitten on kastettu?" kysyi Paavali. He vastasivat: "Johanneksen kasteella." Silloin Paavali sanoi: "Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen." Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat."

Apt. 18:8: "Kuitenkin synagogan esimies Crispus tuli uskoon, ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraan. Monet muutkin korinttilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon, ja heidät kastettiin."

Uutta testamenttia ei pysty ymmärtämään, jos ei tunne Vanhaa testamenttia

Juutalaisilla oli tapana kutsua pakanoita (ei-juutalaisia) sioiksi ja koiriksi, koska he söivät saastaisia eläimiä mm. sikoja ja koska he eivät noudattaneet Mooseksen lakia, jolloin he saastuttivat itsensä (vert. Matt. 7:6). Tämän vuoksi juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä pakanoiden kanssa. Yeshua HaMashiach oli antanut opetuslapsille käskyn opettaa evankeliumi myös pakanakansoille. Jumalalla oli suunnitelma lähettää Pietari pakanaperheen kotiin, mutta Pietari oli niin juutalainen, että hän oli haluton olla tekemisissä pakanoiden kanssa (Gal. 2:11-12, Keefaksen toinen nimi on Pietari). Kyseessä oli vieläpä roomalainen sotapäällikkö Cornelius, jonka armeija miehitti Israelia, mutta sotapäällikkö kuitenkin uskoi Israelin Jumalaan ja oli muutenkin vanhurskas mies (Apt. 10:1-2, 22).

Pietari oli rukoilemassa talon katolla ja hänelle tuli nälkä. Jumala halusi opettaa Pietarille jotain uutta. Hän antoi Pietarille voimallisen ilmestyksen, joka oli vaikeatajuinen, joten Pietarikin totesi ensin, ettei ymmärtänyt näkyä (Apt. 10:17). Näyssä taivaalta laskeutui purjekangas, jossa oli kaikenlaisia saastaisia eläimiä, joita lain mukaan ei saa syödä. Jumala sanoi Pietarille jotain todella yllättävää, että teurasta ja syö. Pietari kieltäytyi, koska hän sanoi, ettei ollut koskaan syönyt mitään saastaista (Apt. 10:12-14). Tämä kertoo myös sen, ettei Yeshua (Jeesus) koskaan antanut lupaa syödä mitään saastaista lihaa, koska Pietari ei sellaista ruokaa syönyt. Oliko Jumala nyt käskemässä Pietarin tekemään jotain sellaista, minkä Mooseksen laki kieltää (3. Moos. 11)? Pietari kieltäytyi syömästä ja ennen kuin hän olisi edes ehtinyt ottamaan kankaalta eläintä ruuaksi, niin kangas lähti pois. Samassa yhteydessä Jumala sanoi Pietarille, ettei sellaista saa sanoa saastaiseksi, minkä Hän on puhdistanut, mitä korostettiin sanomalla asia kolmeen kertaan.

Apt. 10:15-16: "Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi." Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen."

Heti tämän jälkeen Pyhä Henki ilmoitti Pietarille, että Hän oli lähettänyt nämä kolme miestä hakemaan Pietaria ja Pietarin tulee lähteä heidän mukaansa. Pietaria tuli hakemaan kolme pakanamiestä, siis juutalaisten mielestä kolme saastaista miestä. He pyysivät Pietaria tulemaan roomalaisen sotapäällikkö Corneliuksen kotiin puhumaan. 

Apt. 10:22: "Miehet vastasivat: "Pyhä enkeli on ilmestynyt sadanpäällikkö Corneliukselle, joka on hurskas ja jumalaapelkäävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana."

Kun Pietari puhui Corneliuksen kodissa evankeliumia, niin paikalla olevat pakanat tulivat uskoon ja saivat Pyhän Hengen. Tämän lisäksi Pietari lähetti heidät ottamaan uskovien upotuskasteen. Juutalaisten mielestä oli kovin ihmeellistä, että pakanat voivat saada Pyhän Hengen. Jumala on kuitenkin tehnyt selväksi jo Vanhan testamentin puolella, että Hän hyväksyy kaikki ihmiset, jotka noudattavat Hänen käskyjään (Jes. 56:3-7).

Apt. 10:45-48: "Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin; he kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi: "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen..."

Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."

Nyt tulemme siihen, että Pietari vihdoin ymmärsi, mitä tarkoitti näky saastaisista eläimistä. Raamattu antaa tähän selityksen. Jumala ei kumonnut laissa olevia ruokasäädöksiä (3. Moos. 11). Sikaa ja muita saastaisia eläimiä ei saa edelleenkään syödä. Mutta sen Jumala opetti juutalaiselle Pietarille, ettei sellaista pakanaa saa kutsua saastaiseksi, jonka Jumala on puhdistanut. Kun pakanat uskovat Jumalan Poikaan ja lopettavat synnin tekemisen, niin Jumalan Karitsan Yeshua HaMashiachin sovitusveri on pessyt heidät puhtaaksi. Pietarin näky ei siis koskenut ruokaa vaan ihmisiä, minkä Raamattu myös kertoo.

Apt. 10:27-28: "Sitten hän Corneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena."

Klassinen kristinusko väittää, että Jeesus on kumonnut ruokasäädökset ja sanonut, että saastaiset eläimet ovat puhtaita syödä. Tällaista ei lue Raamatussa missään kohtaa, vaan kyse on ilmiselvästä käännösvirheestä ja ylimääräisten sanojen lisäämisestä Raamatun jakeeseen Mark. 7:19, joita ei ole käsikirjoituksessa. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Vaatiko alkuseurakunta pakanoita noudattamaan lakia?

Apostolien tekojen luku 15 on yksi väärin ymmärretyimmistä luvuista Raamatussa. Se on vaikeatajuinen, joten sitä on tutkittava huolella. Se kertoo apostolien kokouksesta Jerusalemissa. Mistä oli kyse? Juudeasta oli tullut juutalaisia miehiä Antiokiaan (nykyään Turkissa), joita apostolit eivät olleet lähettäneet, jotka opettivat pakanoille, että heidän tulee ottaa Mooseksen lain tarkoittama ympärileikkaus, muuten he eivät voi pelastua (Apt. 15:24). Tämä aiheutti kiivasta väittelyä seurakunnassa.

Apt. 15:1-2: "Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat: "Ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä, ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä."

Monet raamatunopettajat luulevat väärin, että kyse olisi ollut kristittyjen sisäisistä riidoista, mutta nämä miehet eivät olleet messiaanisia juutalaisia, vaan muita juutalaisia, jotka olivat tulleet vakoilemaan ja käännyttämään kristittyjä vanhan liiton juutalaisiksi julistamalla heille ympärileikkausta (Gal. 2:4, 6:12-13). Kun Raamattu puhuu ympärileikkauksen julistamisesta, se tarkoittaa vanhan liiton juutalaisuutta, joka ei tunnusta Yeshuaa Messiaaksi (Gal. 5:11). Vanhan liiton juutalaisilla oli sellainen harhaoppi, että ympärileikkaus antaa varman pelastuksen. Sellaista opetusta ei ole edes Toorassa, että ympärileikkaus antaisi varman pelastuksen. Johannes Kastaja arvosteli juutalaisia juuri tästä harhaopista sanomalla, että älkää luulko pelastuvanne sen takia, että olette Abrahamin jälkeläisiä (ympärileikattuja juutalaisia), koska Jumala ei pelasta niitä, jotka eivät tee parannusta synneistään.

Matt. 3:7-10 (1933/38): "Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen."

Paavali sanoi saman asia niin, että ympärileikkaus tai leikkaamattomuus eivät vaikuta pelastukseen, vaan ainoastaan usko, joka vaikuttaa rakkauden kautta. Sen seurauksena uudestisyntynyt ihminen alkaa noudattaa Jumalan käskyjä, koska Jumalan rakastaminen on Hänen käskyjensä noudattamista (1. Joh. 5:3).

Gal. 5:6 (1933/38): "Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko."

Gal. 6:15: "On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Vanhan liiton juutalaisten mukaan uskoa Jumalan Poikaan ei tarvita, koska heidän mukaansa voi pelastua noudattamalla vain lain käskyjä. Tämäkin on Mooseksen lain vastaista opetusta (1. Moos. 49:10, 5. Moos. 18:18-19), jota vastaan Paavali kamppaili kiivaasti kirjeissään. Jos ei usko Messiasta, ei täytä lakia. Tänäkin päivänä synagogissa on sellainen kummallinen käytäntö, ettei juutalaiseksi kääntyneiltä pakanoilta edellytetä edes uskotunnustusta. Ollakseen juutalainen ei tarvitse edes uskoa Jumalaan, koska juutalaisille kirjanoppineille riittää kääntymykseen pelkästään Mooseksen lain mukainen elämäntapaa ja juhlaperinteiden noudattaminen (video).

Jerusalemin kokous käsitteli tätä asiaa huolella. Johtopäätös oli, ettei pelastus perustu pakanoiden eikä edes juutalaisten osalta ympärileikkaukseen vaan uskoon. Apostolit tekivät siis valinnan vanhan ja uuden liiton väliltä valiten uuden liiton. Uusi liitto ja usko edellyttää kuitenkin lain noudattamista, joten miksi apostolit eivät vaatineet Syyriassa asuvilta pakanauskovilta ympärileikkausta? Vastaus on yksinkertainen. Laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanauskovia. Ympärileikkaus on pakollinen vain juutalaisille (Abrahamin suvulle) ja heidän perheensä jäsenille. Koska ympärileikkaus ei ole pelastuksen edellytys, niin apostolit eivät halunneet laittaa ulkomailla asuville pakanoille sellaista ylimääräistä taakkaa, että heidän olisi pitänyt ottaa ympärileikkaus.

1. Moos. 17:6-11: "Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala." Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän."

Vanhan liiton juutalaiset eivät ainoastaan vaadi Mooseksen lain noudattamista, mutta heillä on raskaita perinnäissääntöjä, jotka eivät ole edes aina lain mukaisia. Israel ei pystynyt noudattamaan vanhan liiton ehtoja, joten tämä oli se raskas taakka, jota ei laitettu pakanoiden kannettavaksi. Raamattu sanoo, että Mooseksen laki on kevyt taakka, joten vanhan liiton raskaus ei tullut laista vaan ihmisen omasta halusta olla noudattamatta sitä (5. Moos. 30:11-14, 1. Joh. 5:3)

Apt. 15:10: "Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa?"

Uusi liitto perustuu rakkauteen. Jumala kirjoittaa Tooran ihmisten sydämiin, jotta he lakia noudattaisivat. Uudessa liitossa lain noudattaminen onnistuu, koska juutalaiset ja pakanat noudattavat lakia Pyhän Hengen voimalla (Joh. 3:5, Room. 8:6-13).

Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."

Apt. 2:38: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Room. 8:13: "Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Vapauttivatko apostolit pakanauskovat noudattamasta Mooseksen lakia? Käsitellessään tätä kysymystä, he totesivat, että pakanat ovat opiskelemassa lakia synagogassa sapattina, mikä esitetään myönteisessä valossa. Apostolit eivät halunneet häiritä enempää pakanoiden lain opiskelua, mutta he muistuttivat heitä, että jokaisen vastakääntyneen tulee heti noudattaa Mooseksen laista kolmea ruokasäädöstä ja kieltoa harjoittaa haureutta. Pakanuudesta kääntyneiden tuli heti erottautua pois epäjumalanpalveluksesta. Tämä asia tulee parhaiten esille Biblia-käännökisestä.

Apt. 15:19-21 (Bibilia): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan.

Apostolit eivät tarkoittaneet sitä, ettei pakanoiden tarvitse noudattaa lakia. Muuten he voisivat tehdä melkein mitä tahansa syntiä ilman rangaistusta. Valehtelu, varastaminen ja murhaaminen olisivat täysin sallittuja. Jumalaankaan ei tarvitsisi uskoa, koska sekin on käsketty Mooseksen laissa. Tämä on muutenkin mahdoton ajatus, koska Jumala on ilmoittanut laissa, että juutalaisia ja muukalaisia koskee laki samalla tavalla, minkä Yeshua myös vahvisti.

4. Moos. 15:15-16: "Jumalaa palveltaessa koskevat teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia samat säädökset kuin teitäkin. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te. Sama laki ja samat säädökset koskevat sekä teitä että teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia." (vert. Jes. 56:3-7)

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Paavali oli kokouksessa läsnä ja myös tekemässä päätöstä tästä asiasta. Hän siis tiesi, mitä apostolien kokous päätöksellään alun perin tarkoitti. Paavali ei ymmärtänyt asiaa niin, ettei pakanauskovien tarvitse noudattaa lakia. Päin vastoin Paavali vaati heitä noudattamaan lakia kadotustuomion uhalla. Tämä romuttaa sellaisen harhakäsityksen, että apostolit antoivat pakanauskoville oikeuden olla noudattamatta lakia.

Room. 2:9-13, 27: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...    ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Ef. 4:17, 22: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat!..   ..Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne..." 

Jos joku pakanauskova haluaa perustella apostolien kokouksen päätöksellä (Apt. 15), ettei hänen tarvitse noudattaa lakia, niin mm. Roomalaiskirjeen luku 2 tulee hänelle kompastuskiveksi. Raamatussa on voimassa sellainen periaate, että jokainen jae on Jumalan Sanaa (Joh. 10:35, 2. Tim. 3:16). Kun Paavali säätää pakanauskoville tuomion perusteeksi teot ja Mooseksen lain, niin tämän mukaan viimeisellä tuomiolla myös toimitaan. On naiivia luulla, ettei niin olisi. Viimeisellä tuomiolla ei voi puolustautua vetoamalla apostolien kokouksen päätökseen (Apt. 15), koska se ei edes kumonnut pakanaukovien velvollisuutta noudattaa lakia. Yeshua (Jeesus) vaati kaikkia kansoja noudattamaan lakia, joten pakanauskovat tuomitaan joka tapauksessa Mooseksen lain säädösten perusteella (Matt. 23:1-3, 28:19-20; Room. 2:6-13, 27).

2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

5. Moos. 31:11-12: "kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä."

Paavali opetti johdonmukaisesti, että Jumalan pyhien seurakunnissa noudatetaan lakia. Klassisen kristinuskon kirkkokunnissa ei opeteta noudattamaan lakia, joten seurakunta ei ole Jumalan pyhien seurakunta, mitä käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Korintin seurakunta oli Kreikassa. Paavali vaati kreikkalaisia pakanauskovia noudattamaan lain käskyä, ettei nainen voi toimia seurakunnan pappina. Jumalan valtakunta ei ole anarkiaa vaan siellä on asiallinen järjestys, joka perustuu yhteen Raamatun lakiin.

1. Kor. 14:33-34, 37-38: "sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo...   ..hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Paavali toteaa roomalaisille ja galatialaisille, että Mooseksen lain noudattaminen on Pyhästä Hengestä ja Pyhän Hengen hedelmät ovat lain mukaisia. Sen vastakohtana on liha, joka ei alistu noudattamaan lakia, mikä on vihollisuutta Jumalaa vastaan.

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Room. 8:6-8, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen...   ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Gal. 5:22-23: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki."

Kaikissa kirkkokunnissa on tavallista, että joku seurakunta on esikuva muille. Niin oli myös alkuseurakuntienkin laita. Jerusalemin seurakunnassa noudatettiin erityisen tarkasti Mooseksen lakia (Apt. 2:46, 21:20). Kreikan Tessalonikaan oli syntynyt myös alkuseurakunta. Paavali kertoo, miten se oli ottanut esikuvakseen Juudeassa olevat seurakunnat. Tessalonikan seurakunta oli siis messiaanisten juutalaisten seurakunta, joka halusi ottaa mallia Juudean seurakunnista.

1. Tess. 2:13-14: "Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Näin te, veljet, pidätte esikuvananne Juudeassa olevia Jumalan seurakuntia, jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen..."

Paavali myös vaati korinttilaisia olemaan koskematta mihinkään Mooseksen lain tarkoittamaan saastaiseen, jolloin hän siteerasi Jesajan kirjaa (Jes. 52:11). Jos apostolien kokous (Apt. 15) olisi todella tarkoittanut, ettei pakanauskovien tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, niin tämä Paavalin opetus olisi rikkonut apostolien päätöstä. Se ei kuitenkaan niin tehnyt, koska apostolit eivät kumonneet pakanauskovien velvollisuutta noudattaa lakia. Pakanauskovat eivät saa saastuttaa itseään syömällä saastaisia liharuokia tai koskemalla muuhun laissa kiellettyyn.

2. Kor. 6:17-18: "Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Ef. 5:3 (RK): "Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille."

1. Tess. 4:7 (1933/38): "Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen."

Ilm. 21:8 (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Kirjoittaessaan ympärileikkauksesta ja lain teoista Paavali tarkoitti usein vanhan liiton juutalaisia, jotka eivät tunnusta Yeshuaa Messiaaksi

Monet evankelistat opettavat harhaanjohtavasti, ettei tarvitse noudattaa lakia, koska olemme kuolleet laille ja sen takia olemme irti laista. Jos asian esittää näin, niin voi jäädä sellaiseen väärinkäsitykseen, ettei lakia tarvitse noudattaa. Evankelistat viittaavat Room. 7:1-7, mitä he opettavat vastoin Paavalin tarkoitusta ja oikeaa asiayhteyttä. Jotta tämän asian ymmärtää oikein, niin tulee ottaa huomioon, että heprealainen sana Toora merkitsee sekä lakia että opetusta, jota Paavali myös käyttää viitatessaan vanhaan liittoon.

Paavali ei osoita näitä sanoja kaikille kristityille, vaan ainoastaan niille juutalaisille, jotka olivat ennen vanhassa liitossa: "veljet - minä puhun lain tunteville" (Room. 7:1). Juutalaiset ovat olleet sidottu vanhaan liittoon kuin vaimo, joka on sidottu aviomieheensä hänen kuolemaansa saakka. Kun aviomies kuolee, niin leski on irti vanhasta liitosta ja saa solmia uuden avioliiton. Kuten Yeshua kuoli Golgatalla, niin vanha liitto päättyi juutalaisten osalta lopullisesti ja ylösnousemuksen kautta juutalaisille on asetettu uusi liitto. Kristityt ovat kastettu Yeshua HaMashiachin kuolemaan, että he alkaisivat elää uutta elämää (Room. 6:3-10). Lain noudattaminen ei kuole eikä irtoa ihmisestä, mutta hänen syntinen lihansa ja laittomuuden tekeminen kuolee, jotta uudessa liitossa ihminen noudattaisi lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Room. 8:6-13).

Room. 7:1-7, 12, 14 (1933/38): "Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se!..     ..Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä...   ..Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen..."

Tapansa mukaisesti Paavali kirjoittaa väärinkäsityksen välttämiseksi lopuksi, ettei Mooseksen lain noudattaminen ole syntiä. Laki on silti Jumalan pyhä ja vanhurskas käsky (Room. 7:7-14). Laki on hengellinen ja sen noudattaminen tehdään uudessa liitossa Pyhässä Hengessä eikä omassa lihassa kirjaimia tulkiten (Room. 8:6-9, 13). Velvollisuutta noudattaa lakia ei ole lopetettu.

Galatalaiskirjeessä Paavali huomauttaa siitä, että jos joku ottaa ympärileikkauksen, niin hän ajautuu Kristuksen armon ulkopuolelle. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos juutalainen noudattaa lain käskyä ottaa ympärileikkaus, niin hän ei voisi pelastua? Tätä Paavali ei tarkoita. Paavali kamppailee niitä juutalaisia lähetystyöntekijöitä vastaan, jotka julistivat vanhaa liittoa (ympärileikkausta) ulkomaalaisille pakanoille ja yrittävät houkutella heitä ottamaan vanhan liiton taakan kannettavakseen. Jos pakanauskova hylkää Jumalan Pojan ja kääntyy vanhaan liittoon ottamalla juutalaisilta ympärileikkauksen, niin se tietenkin johtaa armon menettämiseen. On ensiarvoisen tärkeää, että Paavalin kirjeiden asiayhteys otetaan huomioon oikein, jottei synny väärinkäsitystä.

Gal. 5:1-7: "Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta."

Galatian seurakunnassa oli kahtaalle horjuvia juutalaisia, jotka vaativat pakanoilta ympärileikkausta, ettei heitä vainottaisi Kristuksen tähden. Paavali moitti heitä vain oman etunsa tavoittelusta ja siitä, ettei hekään noudata lakia. Kun kysymyksessä on ulkomailla asuvien pakanoiden ympärileikkaus ja lain teot, niin tämä asia liittyy Uudessa testamentissa yleensä vanhan liiton ja uuden liiton juutalaisuuden väliseen kamppailuun.

Gal. 6:12-15: "Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Paavali itse ympärileikkasi apulaisensa kreikkalaisen Timoteuksen, joka mainitaan Apostolien tekojen kirjassa luvussa 16, joka on heti apostolien kokouksen jälkeen (Apt. 15). Vaikka apostolit eivät vaatineet ulkomailla asuvilta pakanoilta ympärileikkausta, niin miksi heti sen jälkeen Paavali alkoi ympärileikata pakanan? Tarkoittaako tämä sitä, että Timoteus ei voi enää pelastua? Pakanuskova voi vapaaehtoisesti ottaa ympärileikkauksen, jolloin hän saa mennä Jerusalemin temppeliinkin (2. Moos. 12:48-49, Hes. 44:9). Mutta jos pakanauskova ottaa ympärileikkauksen liittyäkseen niihin juutalaisiin synagogiin, jotka eivät tunnusta uskoaan Jumalan Poikaan, niin silloin he menettävät uskosta luopumisen takia pelastuksensa. Timoteuksen kohdalla ei ollut tästä asiasta kyse. Timoteus oli vanhurskas pakana, joka oli kääntynyt messiaaniseksi juutalaiseksi.

Apt. 16:1-3: "Paavali saapui sitten Derbeen ja Lystraan. Lystrassa oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli kristitty juutalainen mutta isä kreikkalainen. Hän oli hyvässä maineessa Lystran ja Ikonionin veljien keskuudessa. Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan, ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen."

2. Moos. 12:48-49: "Jos luonasi asuu maahan muuttanut siirtolainen, joka tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, hänen on ympärileikkautettava itsensä ja jokainen perheeseensä kuuluva mies ja poika. Silloin hän voi tulla mukaan pääsiäisen viettoon, ja hänet katsottakoon maan pysyväksi asukkaaksi, mutta kukaan ympärileikkaamaton ei saa syödä pääsiäislammasta. Sama laki koskee sekä syntyperäistä israelilaista että keskuuteenne asumaan muuttanutta siirtolaista."

Alkuseurakunta noudatti tarkasti Mooseksen lakia ja vaati sen noudattamista kaikilta

Alkuseurakuntaan tulleet eksyttäjät eivät vain yrittäneet levittää harhaoppeja, vaan yrittivät virittää Paavalille ansan, jotta juutalaiset hylkäisivät hänet. Pietari luonnehti Paavalin kirjoituksia vaikeatajuisiksi, minkä takia niitä on helppo vääristellä, jos kuulijat eivät osa Raamattua riittävän hyvin tunnistaakseen väärät syytökset (2. Piet. 3:15-17). 

Monet kristittyjen vastustajat pyrkivät vääristelemällä Paavalin kirjoituksia kristittyjen vahingoksi. Yksi väärä syytös oli, että Paavali opetti niin, ettei juutalaisten tarvitse noudattaa Mooseksen lakia eikä ympärileikkauttaa poikalapsiaan. Paavalin opetus ei kuitenkaan tätä tarkoita, mihin hän ottaa itsekin kantaa sanoen, että hän kulkee nasaretilaisen lahkon tietä (tarkoittaa oppia), joka uskoo Mooseksen lakiin ja profeettojen kirjoihin. Paavali kertoo myös saaneensa Jumalan Pojalta evankeliumin, joka pitää Mooseksen lakia hyvänä ja vaatii sen noudattamista (Room. 7:12, 1. Tim. 1:8-11).

Apt. 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti...   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Kun Paavali tuli Jerusalemiin, niin hän tapasi messiaanisten juutalaisten seurakunnan johtajat. Huhu Paavalista oli kiirinyt Jerusalemin nasaretilaisen lahkon seurakuntaan ja he olivat huolissaan, että seurakunta luuli Paavali opettavan lakia vastaan. Alkuseurakunta ei hyväksynyt lain vastaista opetusta ollenkaan.

Apt. 21:20-24: "Sen kuultuaan vanhimmat ylistivät Jumalaa, mutta sitten he sanoivat Paavalille: "Sinä tiedät, veli, että juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja he kaikki vaativat kiivaasti lain noudattamista. Heille on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti. Mitä siis tehdä? Varmastikin he saavat kuulla, että olet täällä. "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti."

Paavali ei pitänyt Mooseksen lain noudattamista mitenkään vääränä, vaan halusi osoittaa, ettei hänestä esitetyissä huhuissa ole mitään perää, vaan hänkin noudattaa lakia ja opettaa sen noudattamista. Paavali oli tehnyt nasiirilupauksen omistautua palvelemaan yksin Jumalaa ja sen takia hänen tuli suorittaa temppelissä laissa säädetyt uhrit. Paavali puhdistautui ja valmistautui uhraamaan osoittaakseen, että hän noudattaa lakia. Toisessa asiayhteydessä hän myös vakuutti, ettei hän ollut rikkonut mitään Mooseksen lakia eikä myöskään Jerusalemin temppeliä vastaan.

Apt. 21:26: "Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

Apt. 18:18: "Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa...  ..Hän oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen." (4. Moos. 6:18)

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan.

Apt. 28:17, 21: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...   ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti."

Alkuseurakunta kokoontui apostolien johdolla Jerusalemin temppelissä ja kodeissa

Jerusalemin alkuseurakunta noudatti apostolien opetusta ja kokoontui säännöllisesti Jerusalemin temppelissä, jossa koko ajan uhrattiin. Oliko tämä asia kristityille ongelma, vaikka he tiesivät syntien sovituksen tulevan Jumalan Karitsalta Yeshua HaMashiachilta? Temppelipalvelu ei ollut heille mikään ongelma, koska Mooseksen lain noudattamisessa ei ole mitään väärää (Matt. 5:17-18, Room. 7:7).

Apt. 2:42, 46: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat...    ..Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin."

Messiaaniset juutalaiset uhrasivat temppelissä uuden liiton puolella sillä edellytyksellä, että kyse oli ympärileikatusta kristitystä, koska ilman ympärileikkausta ei saa mennä temppeliin uhraamaan. Tämä ei estä ympärileikkaamattomilta pakanauskovilta syntien sovitusta, koska syntien sovitus tulee uuden liiton puolella aina Jumalan Pojan antaman sovitusuhrin kautta. Uhraaminen loppui vuonna 70 jKr, kun Rooman armeija tuhosi temppelin. Mooseksen laki ei salli uhraamista muualla kuin Jerusalemin temppelivuorella olevassa temppelissä leeviläisen papiston kanssa, joten temppelin tuhoutuminen käytännössä estää uhraamisen vastedes (3. Moos. 17:2-5, 5. Moos. 12:5, Joos. 22:16-19).

Ehtoollinen on alun perin ollut seurakunnan ateria
Kun alkuseurakunta aterioi keskenään, niin leipä ja viini syötiin ehtoollisena, joka oli vatsan täyttävä kokonainen ateria. Koska kyseessä oli koko ateria, niin sitä ei syöty temppelissä vaan kodeissa. Klassinen kristinusko muutti myöhemmin ehtoollisen syömisen kirkkorituaaliksi, jossa nautitaan pieni pala leipää ja tilkka viiniä ottaen mallia eräästä pakanallisesta rituaalista (lisää artikkelissa). Yeshua (Jeesus) ei tarkoittanut ehtoollisella tällaista rituaalia vaan se on tarkoitettu uskovien kesken syötäväksi kokonaiseksi ateriaksi, kuten se oli viimeiselläkin aterialla.

Jumala on tarkka siitä, ettei kukaan poikkea Hän käskyistä, miten Jumalaa tulee palvella. Aaronin pojat kuolivat temppelin pyhäkössä, koska he eivät valmistaneet suitsutusuhrian laissa olevan reseptin mukaisesti, vaan polttivat väärää suitsuketta alttarissa, joka on korkeasti pyhä (2. Moos. 30:9, 34-38; 3. Moos. 10:1-3). Jerobeam perusti pyhäkköjä temppelivuoren ulkopuolisille uhrikukkuloille ja asetti uusia kirkollisia juhlapäiviä omalla päätöksellään, mistä Jumala ei pitänyt ollenkaan (5. Moos. 12:32). Jos tänä päivänä jotkut juutalaiset tai heidän puolesta rituaaleja suorittavat pakanat uhraavat Öljymäellä uudistaakseen Nooan liiton, niin se on selvästi Tooran vastainen rituaali, jolla ei ole mitään tekemistä Israelin Jumalan palvelemisen kanssa.

1. Kun. 22:31-32, 23:4-5: "Jerobeam rakensi uhrikukkuloille pyhäköitä ja otti papeiksi keitä tahansa, muitakin kuin leeviläisiä. Hän julisti juhlapäiväksi kahdeksannen kuun viidennentoista päivän...   ..Kun kuningas Jerobeam kuuli sanat, joilla Jumalan mies tuomitsi Betelin alttarin, hän osoitti alttarilta kädellään miestä ja huusi: "Ottakaa hänet kiinni!" Silloin hänen ojennettu kätensä jäykistyi, eikä hän voinut laskea sitä.Alttari halkesi ja tuhka levisi alttarilta sen ennustuksen mukaisesti, jonka Jumalan mies oli Herran käskystä julistanut."

Syntien sovitus tulee Jumalan Karitsan kautta

Jos Yeshua HaMashiach antoi itsensä kertakaikkiseksi sovitusuhriksi kaikkien Häneen uskovien puolesta (Hepr. 7:27), niin miten on mahdollista, että alkuseurakunta jatkoi uhraamista temppelissä? 

Hepr. 7:27: "Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä."

Pakanuskovilla on sellainen väärinkäsitys, että juutalaisuuteen kuuluva uhraaminen toimisi samalla tavalla, miten se toimii pakanauskonnoissa, jossa uhrit ovat epäjumalille annettavia lahjuksia, millä yritetään lepyttää epäjumalan viha ja saada hänet tekemään jokin ihmisen tahtoma asia. Juutalaisuudessa koko uhrijärjestelmä on esikuvaa Jumalan Karitsasta, joka antoi itsenä sovitusuhriksi. Jerusalemin temppeli on myös kuva Taivaassa olevasta Jumalan asuinsijasta. Uhraaminen muistuttaa ihmisten synneistä (Hepr. 10:3) ja siitä, miten Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa maailman syntien sovitukseksi (Joh. 3:16). Ehtoollinen on samalla tavalla muisto- ja uhriateria, mitä on pääsiäiskaritsan sekä leipä-  ja juomauhrin syöminen, mitä tehdään myös syödessä rauhauhria (yhteysuhria). Ehtoollisella syötävä leipä ja viini ovat yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Pääsiäisenä syötävä karitsa on samalla tavalla vertauskuva Jumalan Karitsasta, joka antoi itsensä sovitusuhriksi Golgatalla (lisää artikkelissa).

1. Kor. 10:16-18: "Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?"

Jumalan Karitsa Golgatalla
Messiaaniset juutalaiset ovat tietoisia siitä, että Vanhan testamentin kirjoitukset säätävät, että Jumala tulee itse ottamaan maailmasta synnin pois. Silloin pukkien ja härkien veri ei ole se, joka sovittaa synnit, vaan ne ovat esikuvia Jumalan Karitsan ruumiista ja verestä. Ilman uskoa Jumalan Poikaan ei ole uuden liiton aikana syntien sovitusta. Ilmestyskirja mainitsee 35 kertaa Jumalan Karitsan korostaen sitä, että Yeshua HaMashiach on Jumalan Karitsa, joka ottaa kaikki synnit pois.

Joh. 1:36: "Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!"

Ilm. 5:6: "Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (Joosua on alkukielellä Yeshoshua/Yeshua)

Jes. 53:10: "Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan."

Hepr. 10:4-5, 10, 12: "Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: -- Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin...   ..Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa...    ..Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle."

Kun tiedämme, ettei uhraaminen ole sallittua ilman temppeliä. Sen takia lain uhrisäädökset eivät ole tällä hetkellä relevantteja. Uusi testamentti on kirjoitettu silloin, kun Jerusalemissa oli vielä temppeli, joten löydämmekö Uudesta testamentista uhraamiseen liittyvää opetusta? Kyllä, löydämme.

Yeshua paransi spitaalitautisen miehen. Hän pyysi parantuneen menemään temppeliin näyttämään itseään papille, jotta hänet todettaisiin parantuneeksi, ja sen lisäksi käski antamaan Mooseksen laissa säädetyn uhrin. Yeshua ei opettanut mitään sellaista, että laki kumoutuisi tämän käskyn osalta, joten kyse oli uuteen liittoon liittyvästä opetuksesta (Matt. 5:17-18). Uuden liiton temppelilaki on sidottu kuitenkin siihen rakennukseen, mikä on kulloinkin temppelivuorella, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

Mark. 1:44: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille."

Heprealaiskirje käy läpi kristinuskon perusasioita, jolloin se mainitsee kasteet monikossa käyttämällä kreikkalaista sanaa 'baptismos', joka tarkoittaa rituaalipesuja (vert. Mark. 7:4, Hepr. 9:10). Laissa on säädöksiä siitä, miten tulee puhdistautua ennen menemistä Herran eteen temppeliin. Mooseksen lain tarkoittama puhdistautuminen on esikuva kristittyjen upotuskasteelle, johon on alkukielessä eri sana 'baptizo'. 

Hepr. 6:1-3: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo."

Miksi puhdistautuminen on kristinuskon perusasioita? Jumala on käskenyt pappien opettaa kansalla, mikä on pyhää ja epäpyhää sekä mikä on puhdasta ja saastaista.

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita- asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."

Rituaalikasteiden jälkeen Heprealaiskirje mainitsee opin käsien päälle panemisesta, mikä tarkoittaa tässä asiayhteydessä käsien laskemista uhrieläimen pään päälle ja syntien tunnustamista, jolloin synti siirtyy uhrieläimen kannettavaksi (3. Moos. 1:4, 16:21). Tämän periaatteen mukaan armolahjat välittyvät apostolien käsien kautta toiselle ihmiselle, mutta Heprealaiskirje ei tarkoita tätä asiaa tässä asiayhteydessä (Apt. 19:6). Samassa lauseessa mainitaan parannus kuolemaan johtavista teoista, mikä alkaa aina syntien tunnustamisesta. Uusi liitto ei ole muuttanut tätä periaatetta millään tavalla.

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

3. Moos. 16:21: "asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi..."

Apt. 8:32, 35: "Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä: -- Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut...    ..Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta."

Ilm. 7:10: "..Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!"

Jumalalle on uhreja tärkeämpää se, että ihminen noudattaa Jumalan käskyjä. Siellä missä ei ole syntiä, siellä ei edes tarvita uhreja. Jumala haluaa ennemmin rakkautta kuulaisuuden kautta kuin uhrilahjoja.

1. Sam. 15:22: "Silloin Samuel sanoi: -- Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva."

Sananl. 21:3: (1933/38): "Vanhurskauden ja oikeuden harjoittaminen on Herralle otollisempi kuin uhri."

Hoos. 6:6 (1933/38): "Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;"

Kun Daavid oli tehnyt syntiä Batseban kanssa, niin Daavid alkoi syvästi katua tekemäänsä aviorikosta. Hän anoi Herralta armoa ja teki Psalmin numero 51, jossa hän nöyrästi katuu tekoaan ja sanoo, että Herralle on uhrieläimiä tärkeämpää murtunut sydän, joka katuu. Uhrista ei ole mitään hyötyä, jos sen antaja ei halua tehdä parannusta (Matt. 5:23-25). Jumala haluaa ihmiseltä uhriksi katuvan sydämen, joka tunnustaa syntinsä.

Ps. 51:18-21 (1933/38): "Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin; polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit; silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi."

1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

Jumalalle on hyvin otollinen sellainen uhri, että ihminen antaa koko elämänsä Jumalan palvelemiseen rakkaudesta Häntä kohtaan. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Hänen käskyjään ja rakastaa lähimmäisiä, kuten laki käskee myös tekemään (Mark. 12:29-31, 1. Joh. 5:3). Nöyryys, kuuliaisuus ja uskollisuus ovat uhreja, jotkä miellyttävät Taivaan Isää.

Room. 12:1-2: "Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

Joh. 15:9-10: "Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

Jaak. 4:6: "Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: -- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

Ps. 25:9 (1933/38): "Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä."

Alkuseurakunnan aikana päivittäin vietiin uhrieläimiä alttarille poltettavaksi. Temppelivuoren laelta nousi päivittäin savu Jerusalemin taivaalle. Temppelin alttarissa oli siis joka päivä palavaa tulta. Mitä tämä kuva tarkoitti Heprealaiskirjeen kirjoittajan mukaan? Messiaanisten juutalaisten tulee olla kiitollisia siitä, he saavat perintöosuuden Jumalan Valtakunnasta, koska Jumalan Karitsa on sovittanut heidän syntinsä, mutta heidän tulee palvella Jumalaa kuuliaisena pyhässä pelossa, sillä Jumala on Tuhkaksi Polttava Tuli. Ikuisesti palava tulinen järvi on myös olemassa, jonne joutuvat kaikki sellaiset kristityt, jotka eivät alistu noudattamaan lakia (Matt. 7:21-23, 13:40-42; Room.6:16, 8:7-8; Apt. 17:30-31).

Hepr. 12:28-29: "Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

Tulinen järvi palaa ikuisesti
Joh. 15:5-6: "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi."

Jes. 66:24: "Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."

Ilm. 14:9-12: "Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." 

Paul Wilbur - Days of Elijah

These are the days of Elijah
Declaring the word of the Lord
And these are the days of Your servant Moses
Righteousness being restored...

..Behold He comes, riding on the clouds
Shining like the sun at the trumpet's call
So, lift your voice, it's the year of Jubilee
Out of Zions hill, salvation comes...