torstai 21. toukokuuta 2020

Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah


 • Juutalaiset ja kristityt ovat kutsuneet Jumalaa Jehovaksi jo kauan ennen Jehovan todistajien uskonnon syntymistä
 • Paavalin sanojen mukaan pelastuksen ehto on tunnustaa Jumalan Poika Jehovaksi, mitä Jehovan todistajat eivät usko (Room. 10:9)
 • Raamattu kertoo monta kertaa Jumalan Pojan olevan Jehovah
 • Heprean kielioppi antaa vastauksen, pitääkö heprealainen nimi YHWH kirjoittaa Jahve vai Jehovah
 • Suomen luterilaisten kirkkojen seinissä, esineissä ja messukasukoissa esiintyy paljon nimi Jehovah
 • Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala, eikä ole olemassa toista jumalaa.
 • Jehovah tuli ihmiseksi ja sovitti maailman synnit itsensä kanssa, eikä sitä tehnyt arkkienkeli Mikael, kuten Jehovan todistajien uskonto väittää
Monet kristityt kirkot kutsuvat Jumalaa Jehovaksi, mikä ei liity mitenkään Jehovan todistajien uskontoon

Monilla on sellainen ennakkoluulo, että Jumalan nimi Jehovah olisi peräisin Jehovan todistajien uskonnosta. Se ei pidä alkuunkaan paikkansa. Juutalaiset ja kristityt ovat käyttäneet nimeä jo tuhansia vuosia ennen, kuin Jehovan todistajien uskonto syntyi 1870-luvulla Yhdysvalloissa. Jehovah on hepreaa, joka merkitsee suomeksi 'Minä Olen'. Nimi on käännetty usein myös sanaksi Herra (englanniksi Lord).

1. Moos. 4:26: "Setillekin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa."

1. Moos. 4:26 (Young's Literal, 1862): "..then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah."

1. Moos. 4:26 (Reina-Valera, 1602): "..Entonces los hombres comenzaron á llamarse del nombre de Jehová."

2. Moos. 3:14: "Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne."

Kattomaalaus katolisessa kirkossa

Vasemmalla on kuva kattomaalauksesta, joka on katolisesta St. Martin-kirkosta Sveitsistä (valmistui 1910). Vaikka kirkon alttarin yläpuolella lukee Jehovah, tämä katolinen kirkko ei todellakaan ole Jehovan todistajien valtakunnansali. Helsingin tuomiokirkon läntisen oven yläpuolella lukee hepreaksi myös Jehovah, mutta siellä ei Jehovan todistajat kokoonnu. Kristittyjen Raamatuissa on käytetty yleisesti Jumalan nimeä Jehovah 1900-luvun alkuun asti. Jehovan nimeä esiintyy monien Suomen luterilaisten kirkkojen seinillä, esineissä, messukasukoissa ja jopa Ruotsi-Suomen kuninkaan lyömissä kolikoissa, mitä käsitellään tässä artikkelissa enemmän jäljempänä

Professori Martti Luther kertoi nimen olevan Jehovah kirjassaan 'Vom Schem Hamphoras tr. English' vuonna 1543:

"First, I will take the ten names, as this is not new, but also St. Jerome extracts "In Epistola ad Marcellum" [letter to Marcel] where he counts these: El, Elohim, Elohe, Zebaoth, Eljon, Ejhe, Adonai, Jah, Jehovah, Schadai…   

..This name Jehovah, according to grammar comes from the word Haja, or Hava…   ..he is called Jehovah

..For he has his essence from no one, also has no beginning or end, but is from all eternity, in and of himself, that his being cannot be said "was" or "will be", because he has never started, is not able also to become, has also never ended, also cannot stop being; but it is said of him always is or "being", that is Jehovah (Exodus 3:14).
"

Hollannissa Strijenin kunnassa on 1400-1500 -luvuilta peräisin oleva kirkko, jonka nimi on Sint-Lambertuskerk. Nykyään se on reformoitujen kristittyjen käytössä. Kirkon oven yläpuolella on kirjoitettu hyvin kauniilla kirjaimilla Jehovan nimi. Sen alapuolella on lainattu ensimmäistä Samuelin kirjaa: "Die My Eeren zal Ik Eeren, Die My Versmaden Zullen Ligt Geacht Worden", mikä on suomalaisessa Raamatussa: "Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään." 

Reformoitujen kirkko Sint-Lambertuskerk, Hollanti

1. Sam. 2:30: "Sen tähden Herran, Israelin Jumalan, sana kuuluu näin...    ..Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään."

1. Sam. 2:30 (Darby Bible, 1890): "Wherefore Jehovah the God of Israel saith...    ..for them that honour me I will honour, and they that despise me shall be lightly esteemed."

Ennen kuin Jehovan todistajien uskontoa edes oli, Saksan luterilaisissa kirkoissa laulettiin Johann Sebastian Bachin vuonna 1725 säveltämää hengellistä laulua 'Dir, dir Jehova will ich singen', mikä merkitsee 'Sinulle, sinulle Jehovah minä haluan laulaa'. Tänä päivänä Viron luterilaisen kirkon virressä nro. 417 lauletaan edelleen: "Jehoova, oma vägev käsi nüüd õnnistades välja siruta", mikä merkitsee: "Jehovah, voimakas kätesi ojenna nyt siunaamaan".  

Ps. 96:2 (1933/38): "Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa,"

Ps. 96:2 (Young's Literal, 1862): "Sing to Jehovah, bless His name, Proclaim from day to day His salvation.

Ef. 5:19: "Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle"

Netherlands Bach Society - Dir, dir Jehova, will ich singen 
Jeesuksen nimi tulee sanoista Jehovah Yasha

Ei ole muuta pelastajaa kuin Jehovah, eikä ole muuta nimeä joka pelastaa kuin Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Miten tämä on mahdollista? Sen takia, koska Jehovan yksi nimistä on Yeshua. Psalmi 25 kertoo, että Jehovah on Pelastuksen Jumala, joka on hepreaksi Elohim Yesha (Ps. 25:4-5; Biblehub). Jesajan jakeen 43:11 voi ymmärtää, ettei ole muuta Yeshuaa (Pelastajaa) kuin Jehovah. Tämän takia enkeli käski antaa poikalapselle nimen Yeshua, koska Hän pelastaa, mikä ilmaistaan hepreaksi yhdella sanalla 'yoshia' (opetusvideo).  

Matteuksen evankeliumin jae 1:21 osoittaa, että evankeliumi on kirjoitettu alun perin hepreaksi, koska lause ei toimi muilla kielillä. Vain hepreaksi voidaan sanoa, että Jumalan Pojan nimi on Yeshua, koska 'yoshia' (hän pelastaa; lisää opetusvideossa).

Jes. 43:11: "Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä."

Jes. 43:11 (Green's Literal, 1985): "I, I am Jehovah; and there is no Savior besides Me."

Ps. 25:4-5 (1933/38): "Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala..."

Matt. 1:21: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." (yoshia = "Hän pelastaa")

Apt. 4:10, 12 (1933/38): "..Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne...    ..Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Jes. 59:20: "Mutta Siioniin Herra tulee vapauttajana, Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana, kun he luopuvat rikkomuksistaan, sanoo Herra."

Heprealainen sana 'yasha' merkitsee pelastaa, pelastajaa. Jumalan nimi Jehovah Yasha merkitsee 'Minä Olen Pelastaja'. Psalmi 116 jakeessa 6 on heprealainen yhdyssana Yehoshia (Biblehub), joka merkitsee 'Minä Olen Pelastaja' (opetusvideo). Kahdesta sanasta on muodostettu yhdyssana Yehoshua, joka on lyhyemmässä muodossa Yeshua, mikä on kreikan kielen kautta käännetty suomeksi Jeesus. Jakeessa 2. Moos. 14:13 mainitaan "pelastuksen Herra", joka on hepreaksi 'yesuat Jehovah'. Tässä jakeessa 'pelastaa' tarkoittava sana on perusmuodossa 'yeshuah' (Biblehub).

Jes. 12:2: "Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut."

Ps. 116:6: "Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni."

Ps. 116:6 (Green's Literal, 1985): "Jehovah keeps the simple; I was low, but He saved me."

2. Moos. 14:13: "Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille..."

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) antoi Joonan merkin kuolemalla ja heräämällä kuolleista kolmen päivän päästä (Matt. 12:39-40). Kun profeetta Joona heräsi suuren kalan vatsassa kuolleista kolmen päivän perästä, hän sanoi "yesuatah Jehovah", joka on käännetty suomeksi "Herrassa on pelastus" (Joona 2:9 1933/38), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Joonan merkki'. Katolisen kirkon englanninkielinen tietosanakirja (v. 1907-1914) kertoo, että Jeesuksen heprealainen nimi Jehoshua (=Yeshua) merkitsee 'Jehovah on pelastus'.

Catholic Encyclopedia v. 1914: "Jehovah is salvation"

Joona 2:10 (1933/38): "Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus."

Joona 2:10 (Young's Literal): "but I will sacrifice to You with the voice of thanksgiving; I will fulfill that which I have vowed. Salvation belongs to Jehovah!"

1. Moos. 49:18: "Herra, sinulta minä odotan pelastusta!"

Ps. 119:166: "Herra, minä luotan siihen, että sinä pelastat minut..."

Jesajan kirjassa mainitaan usein, Jehovah on pelastaja. Jesajan kirjassa on merkittäviä Messias profetioita ja moni jae viittaa Jumalan Pojan nimeen Yeshua, joka merkitsee 'Jehovah On Pelastaja'. Kun joku huutaa (=rukoilee) avuksi Yeshuaa, hän huutaa avuksi Jehovah On Pelastajaa.

Jes. 12:2 (1933/38): "Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi."

Jes. 12:2 (King James Version, 1611): "Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the Lord Jehovah is my strength and my song; he also is become my salvation." 

Jes. 45:17, 18: "mutta Herra pelastaa Israelin, pelastaa ainiaaksi...    ..Minä olen Herra, eikä muuta jumalaa ole." 

Jes. 45:17, 18 (Green's Literal, 1985): "Israel is saved in Jehovah with everlasting salvation...    ..I am Jehovah, and there is none else."

Tammerkosken silta 30.1.2015
Joel 2:32 (1933/38): "Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu."

Joel 2:32: (Green's Literal, 1985): "For it shall be, all who shall call on the name of Jehovah shall be saved. For salvation shall be in Mount Zion, and in Jerusalem, as Jehovah has said, and among the saved whom Jehovah shall call." 

Raamatussa Jehovan nimi saa usein jonkun lisämääreen kuten esim. Jehovah Sebaot, joka merkitsee 'Sotajoukkoja johtava Jehovah'. Jehovah Nissi merkitsee 'Jehovah on turvapaikkani' tai 'Jehovah on minun sotalippuni'. Menneinä vuosisatoina lipulla osoitettiin armeijan komentajan johtopaikka. Armeijan joukko-osastot marssivat aina oman lippunsa perässä (2. Moos. 17:8-16).

Jes. 11:12: "Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta."

Ps. 60:4-5: "Mutta palvelijoillesi sinä nostat merkkiviirin, sinun viirisi luo he kokoontuvat, pois nuolien ulottuvilta. Auta meitä väkevällä kädelläsi, pelasta ne, joita rakastat. Vastaa meille!"

Jes. 13:2-3: "Pystyttäkää paljaalle vuorenlaelle merkkiviiri, korottakaa äänenne, huutakaa sotureille, viittokaa heitä käymään sisälle ylhäisten porteista. Minä, Herra, olen antanut käskyn sotureille, jotka ovat minulle pyhitetyt..." 

Kristittyjen vapaiden suuntien televisiokanavilla on esitetty viime vuosina Anne Suonpään kaunista kantrilaulua 'Jehova Shalom', jonka sanat kertovat Raamatusta löytyvistä Jumalan nimistä Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehova Rohi ja Jehovah Jireh:

..Jehova Rapha    
Herra minun parantajani
Ruumiini parantaa
Sieluni parantaa
Henkeni parantaa...  
(2. Moos. 15:26)

..Jehova Rohi     
Herra minun paimeneni
Hän mua johdattaa
Vaaroista pelastaa
Jalkani vahvistaa... 
(Ps. 23:1)

Yhdysvalloissa ja Karibian saarilla on helluntailaisia seurakuntia, joiden nimissä esiintyy sana Jehova. New Jerseyssä on espanjankielinen helluntaiseurakunta nimeltä Iglesia Pentecostal Jehova Jireh. Jumala katsoi, onko Abraham uskollinen Hänelle ja näki, että Abraham oli uskollinen. Tämän jälkeen Abraham antoi paikalle nimen Jehovah Jireh, joka tunnetaan myös nimellä Golgata.

Helluntaiseurakunta Jehova Jireh
1. Moos. 22:12-14: "Herran enkeli sanoi: "Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi." Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi "Herra katsoo". Niinpä vielä tänäkin päivänä puhutaan "Herrankatsomavuoresta"."

1. Moos. 22:14 (King James Version, 1611): "And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen."

Tuom. 6:22-24: "Gideon ymmärsi nyt, että hän oli nähnyt Herran enkelin, ja hän sanoi pelästyneenä: "Herra, minun Jumalani! Minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!" Mutta Herra sanoi hänelle: "Ole rauhassa, älä pelkää. Sinä et kuole." Gideon rakensi sinne Herralle alttarin ja antoi sille nimen "Herra on rauha..."

Tuom. 6:24 (Young's Literal, 1862): "And Gideon buildeth there an altar to Jehovah, and calleth it Jehovah-Shalom..."

Anne Suonpään perheen yritys Cimson on nimetty tuomari Simsonin mukaan. Simsonista kertoo lisää artikkeli: 'Tuomari Simson oli ylivoimaisen vahva mies'. Simsonin vanhempien luona kävi Jumalan mies, joka oli sanansaattaja (=enkeli). Mies teki ihmeitä ja ilmoitti nimekseen Ihmeellinen. Jesaja kertoo, että Jumalan Pojan yksi nimistä on Ihmeellinen. Heprean kielessä ei merkitä pilkkuja, joten suomaksi käännetyssä jakeessa Jes. 9:6 ei ole ymmärretty merkitä kaikkia oikeita pilkkuja. Jesaja mainitsee seitsemän Jumalan Pojan nimeä. Nimi Iankaikkinen viittaa sisällön puolesta Jumalan nimiin 'Minä Olen' ja 'Hän oli, Hän on, Hän on tuleva' (Ilm 4:8). Jumalan Poika on Jehovah, koska Hänen nimiään ovat Jumala ja Isä.
 1. Ihmeellinen
 2. Neuvonantaja
 3. Väkevä
 4. Jumala
 5. Iankaikkinen
 6. Isä
 7. Rauhan Ruhtinas
Tuom. 13:6, 18 (1933/38): "Niin vaimo meni ja sanoi miehelleen näin: "Jumalan mies tuli minun luokseni; hän oli näöltään niinkuin Jumalan enkeli, hyvin peljättävä...   ..Herran enkeli vastasi hänelle: "Minkätähden kysyt minun nimeäni? Se on ihmeellinen."

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." 

Jumalan Poika kertoi olevansa myös Sapatin Herra. Tämä tarkoittaa, että Yeshua on Jehovah Sabbath. Jesajan kirjasta voimme ymmärtää, että ne pääsevät Jumalan pyhälle vuorelle, jotka rakastavat Jehovan nimeä, pysyvät uudessa liitossa Jehovaa palvellen ja pitävät sapatin. Sapatin noudattaminen on ikuinen liiton merkki, joten välinpitämättömyys sapattikäskylle johtaa uuden liiton rikkoutumiseen Sapatin Herran kanssa.

Luuk. 6:5: "Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,"

Jes. 56:6-7 (Young's Literal, 1862): "And sons of the stranger, who are joined to Jehovah, To serve Him, and to love the name of Jehovah, To be to Him for servants, Every keeper of the sabbath from polluting it, And those keeping hold on My covenant. I have brought them unto My holy mountain..."

Tästä voimme ymmärtää, että yksi Jumalan nimistä on myös Jehovah Yeshua, joka on käännetty Raamattuun Herra Jeesus. Se nimi kertoo Jehovasta, joka on Pelastaja.

Herra on sana, jolla on monta merkitystä

Roomalaiskatolinen kirkko on käyttänyt Jehovah-nimestä myös kreikkalaista nimeä Kyrios ja latinalaista nimeä Kyrie, jotka merkitsevät Herra. Kirkon messussa lauletaan usein latinaksi "Kyrie eleison", minkä seurakunta tietää tarkoittavan 'Herra armahda'. Wolfgang Amadeus Mozart sävelsi kuolinvuotellaan vuonna 1791 sielunmessun Requiem, jossa lauletaan myös "Kyrie eleison". Näiden sanojen mukaan on Mr. Mister -yhtye tehnyt 1980-luvulta menestyslaulunsakin Kyrie, jonka sanat monet ymmärtävät Amerikassa ja Etelä-Euroopassa, missä on paljon katolisia (musiikkivideo). Populaarimusiikkikin on saanut vaikutteita klassisesta kristinuskosta. 

Suomalaiseen Raamattuun on Jehovah ja Kyrios käännetty Herra, mitä moni muukin kirkkokunta yleensä käyttää kuten esimerkiksi luterilaiset ja helluntailaiset. Kirkkoteologien Origeneksen (185-254 jKr) ja Hieronymuksen (347-420 jKr.) mukaan ensimmäisten vuosisatojen aikana parhaissa käsikirjoituksissa ei lukenut kreikaksi Kyrios, vaan nimi oli merkitty muinaisheprean kirjaimin. Tämä tarkoittaa, ettei varhaiskristittyjen Raamattuun käännetty Jumalan nimiä kreikaksi vaan ne kirjoitettiin hepreaksi, joten Jumalan henkilökohtaiset persoonanimet säilyivät alkuperäisinä, kuten niin tulisi säilyä. 

Heprealainen sana Adonai merkitsee myös Herraa ja sitä käytetään usein puhuttaessa Jumalasta, mutta Raamatussa kutsutaan herroiksi myös muita kuin Jehovaa. Raamattu opettaa vaimoja kutsumaan aviomiestään herraksi. Psalmi 45 kehottaa jakeessa 11 kuningatarta kutsumaan kuningasta herraksi. Abrahamin vaimo Saara näytti hyvää esimerkkiä kutsumalla aviomiestään myös herraksi (adon, 1. Moos. 18:12 [1933/38]). Arameankielisellä huudahduksella "Maranata" seurakunta tunnustaa Yeshuan Herraksi (1. Kor. 16:22). Nimitystä mare (herra) käytetään Vanhan testamentin arameankielisissä osissa paitsi kuninkaasta (Dan. 4:19, 24) myös Jumalasta (Dan. 2:47, 5:23).

Ester kumartaa herraansa
1. Piet. 3:5-7: "Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset -- Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne. Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen...

Ps. 45:9-12: "Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä, kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään Ofirin kultaa. Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan! Hän on sinun herrasi. Kumarru hänen eteensä, sinä Tyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi."

Suomen kielessä kutsutaan herrasmiehiä ja upseereita myös herroiksi. Sellainen virkakin on ollut kuin maaherra. Kun profeetta Eliaa tuli tiellä vastaan Israelin kuninkaan hovin päällikkö Obadja, kävi kuitenkin yllättävästi niin, että hovin päällikkö kumarsi Eliaa puhutellen häntä vieläpä herraksi ja noudatti Elian hänelle antamia ohjeita (1. Kun. 18:7-16).

1. Kun. 18:7-8: "Kun Obadja oli tällä matkalla, Elia tuli häntä vastaan. Obadja tunsi profeetan. Hän heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi: "Sinäkö se olet, herrani Elia?" "Minä", vastasi Elia. "Mene sanomaan herrallesi, että olen täällä."

Mutta kenelläkään muulla kuin Jumalalla ei voi olla nimeä Jehovah eikä arvonimeä Isä (Matt. 23:9). Sen takia pappeja ei saa kutsua arvonimellä isä, kuten katoliset ja ortodoksit tekevät. Käyttäessään arvonimeä isä he väittävät olevansa jumalia, mikä on syntiä. Raamatun käännöksissä ei pidä käyttää Jehovah-nimen tilalla sanaa Herra, koska se ei ole tarkka käännös. Käännöksissä tulisi käyttää aina kuin mahdollista Jumalan persoonanimiä, kuten ne on alun perin kirjoitettu Raamattuun. Jumalaa voidaan kuitenkin kutsua myös Herraksi (Adonai), koska se kertoo, että Jumala on jokaisen ihmisen Herra.

Matt. 23:7-10: "ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus."

1. Kor. 8:5-6: "Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät.

YHWH kertoo iankaikkisesta Jumalasta, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan

YHWH
Aluksi heprean kielessä kirjoitettiin vain konsonanttikirjaimet ja lukija tiesi vokaalit kielitaitonsa johdosta. Heprealaiset kirjaimet luetaan oikealta vasemmalle. Jumalan nimi kirjoitetaan YHWH (=JHVH), joka on myöhemmissä juutalaisissa kirjoituksissa vokalisoitu muotoon Jehovah. Vasta 1800-luvulla keksittiin sellainen oppi, että nimen voisi vokalisoida Jahve, mikä yleistyi kristittyjen kirkkojen keskuudessa vasta 1900-luvulla

Viime vuosikymmenten aikana on on ollut paljon keskustelua, pitääkö Jumalan nimi YHWH vokalisoida muotoon Jehovah vai Jahve. Heprean kielioppi antaa kysymykseen ratkaisun. Sanassa tulee olla kolme vokaalia, joten kyseessä ei voi missään nimessä olla Jahve, koska siinä on vain kaksi vokaalia. Kieliopin mukaan H ja W konsonanttien väliin tulee o-vokaali, joka sekin puuttuu Jahvesta, minkä takia Jahve on poissuljettu vaihtoehto. Alkuperäinen nimi Jehovah täyttää kieliopin vaatimukset. Jos Jahve olisi oikea muoto, niin Jumalan Pojan kreikaksi käännetty nimi olisi Jaasus. Jeesus-nimi osoittaa, että Jehovah on alkuperäinen ja oikea muoto. Tätä kysymystä käsitellään tässä artikkelissa yksityiskohtaisesti jäljempänä. 

YHWH vokalisoitu Jehovah
Nimi Jehovah lausutaan muodossa Jehova, koska säännön mukaan sanan viimeinen H-kirjain jää ääntämättä. Jehova on hepreankielinen nimi, jonka kielessä on oman merkkinsä ja ne siirtokirjoitetaan länsimaisiksi merkeiksi taulukon kautta. Hepreassa ei ole J-kirjainta ollenkaan, joten 'yod' kirjain muunnetaan tavallisesti Y-kirjaimeksi, mutta arkikielessä käytetään paljon J-kirjainta, koska sanan alkukirjain Y lausutaan usein J-äänteellä. Samoin 'vav' kirjoitetaan W, mutta arkikielessä se kirjoitetaan usein V. Tämän vuoksi nimeä kirjoitetaan myös muodossa Yehowah. Jumalan Pojan heprealainen nimi siirtokirjoitetaan standardin mukaan Yehoshua ja lyhyemmässä muodossa Yeshua, mutta lausutaan Jeshua, miten se usein kirjoitetaan Suomessa arkikielessä. Heprean kielessä käytetään vain konsonattikirjaimia, mutta lukemisen helpottamiseksi vokaalit merkitään lisämerkeillä.

Luterilaisen kirkon messukasukoissa lukee Jehovah

Vasemmalla on kuva messukasukoista, joissa lukee hepreaksi Jehovah. Nämä messukasukat ovat käytössä Alavuden, Hattulan ja Toijalan luterilaisissa kirkoissa.

1. Kun. 8:11: "Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin."

1. Kun. 8:11 (Green Literal 1985): "and the priests were not able to stand to minister because of the cloud, for the glory of Jehovah had filled the house of Jehovah."

Jehovan todistajien otettua nimen käyttöönsä 1870-luvulla se aiheutti kristittyjen keskuudessa paljon hämmennystä ja kiistoja. Jehovan todistajien toiminta on vaikuttanut hyvin haitallisesti mielikuvaan Jehovah-nimestä, vaikka Jehovan todistajat ovat ottaneet nimen kristityiltä ja juutalaisilta. Jehovan todistajien toiminta on johtanut siihen, että monet kristityt ovat alkaneet karttamaan Jehovah-nimen käyttämistä, vaikka se on Herran nimi. Kun kristityt halusivat erottautua Jehovan todistajien opeista, niin monet kristityt hylkäsivät Jehovan nimen ja silloin lapsi meni pesuveden mukana. Suomessa on sellainen sanonta, ettei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeään. Mies ei ole nimeään pahentanut, mutta muiden väärä toiminta on häpäissyt Jumalan nimen. Ei pidä hylätä Jehovan nimeä sen takia, että muut käyttävät nimeä väärin. Monissa kristityissä kirkkokunnissa puhutaan myös väärin Jeesuksesta ja Jeesuksen armokin on käännetty laittomuudeksi (Juud. 1:4, Tit. 1:16, 2. Piet. 2:17-22). Ratkaisevaa on, millaisen sisällön nimelle antaa.

Mistä maailma on alkanut? Jos kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, johtuu jostain edeltävästä, niin olemme rajattomassa syiden ja seurausten ketjussa, jolloin mikään ei voisi koskaan alkaa. Sen takia täytyy olla joku ikuinen, jotta maailma on voinut saada alkunsa.

Jumalan nimessä YHWH on paljon informaatiota. Sanassa on keskeisesti esillä olla-verbi, joka ilmoittaa hyvin rikkaalla tavalla ikuisesti olemassa olevasta Jumalasta. YHWH lausutaan kolmella äänteellä ye-ho-va. Ensimmäinen äänne ye on lyhennelmä sanasta yihye (היהי), joka merkitsee futuurissa 'tulee olemaan'. Ho muistuttaa heprealaista sanaa 'hovee' (הוה), joka merkitsee 'on'. Äänne 'va' muistuttaa sanaa 'hava' (הוה), joka merkitsee 'oli'. Jehovah on yhdistelmä kolmesta sanasta yihye, hovee ja hava, mikä merkitsee, 'tulee olemaan, on ja joka oli'. Raamatussa on usein Jehovan eteen lisätty Jumalan toinen nimi Adonai, joka on suomennettu myös Herra. Adonain Jehovah merkitsee suomeksi samaa, mitä Ilmestyskirja ilmoittaa Jumalan nimeksi ja myös Jumalan nimen merkitykseksi: 'Hän, joka oli, on ja joka tulee olemaan', mikä vastaa ajatusta olla olemassa ikuisesti sekä ajatusta, että Jumala on ensimmäinen ja viimeinen (vert. Jes. 41:4 ja Ps. 90:2). Nimessä yhdistyy menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus yhteen sanaan, joka tarkoittaa yhdeksi sanaksi tiivistettynä aina tai ikuinen (englanniksi always, forever; Hepr. 13:8). Jehovah on aina ollut ja tulee aina olemaan (tutkielma: Meaning of the name of Yehovah [Jehovah]). Juutalaisilla lainopettajilla on ollut muistisääntö, mitkä olivat YHWH:n vokaalit, jos niitä ei ollut merkitty. Ne ovat samat vokaalit, mitkä ovat ikuista merkitsevän sanan 'le´olam' vokaalit jakeessa 2. Moos 3:15 (Biblehub, lisää artikkelissa ja YouTube-video).

2. Moos. 3:14: "Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne."

2. Moos. 3:15 (1933/38): "Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen."


Ilm. 4:8: "Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva."

Hepr. 13:8: "Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti."

Jes. 6:1-3: "Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan."

Jes. 41:4 (1933/38): "Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama."

Ps. 90:2 (1933/38): "Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala." 

Kun Yeshua ristiinnaulittiin, Hänen pään yläpuolella oli kyltti, jossa oli neljä sanaa, jotka on suomennettu Johanneksen evankeliumiin: "Jeesus Nasaretilainen, Juutalaisten Kuningas". Hepreankielisten sanojen alkukirjaimet muodostavat nimen YHVH (=YHWH): Yeshua HaNozri VeMelech HaYehudim. Juutalaisten kulttuurissa harrastettiin akrostikonien tekoa, mikä tarkoittaa runojen ja laulujen sanoittamista niin, että jokainen virke tai tekstin osa alkaa aakkosjärjestyksessä seuraavalla kirjaimella, mikä helpottaa sanojen muistamista ulkoa. Psalmi 119 on suuri ylistyslaulu Herran laille ja psalmeista pisin, mutta heprealainen voi oppia sen helposti ulkoa, koska se on akrostikon. Sen lisäksi akrostikoneja ovat Psalmit 25, 34 ja 37 sekä Valitusvirsien neljä ensimmäistä lukua. Alankomaiden kansallislaulun säkeistöjen alkukirjaimet on järjestetty kuningas Vilhelm I:n nimen mukaan. On ilmeistä, että juutalaisten kirjanoppineet eivät pitäneet Rooman maaherran Pilatuksen kirjoittamasta tekstistä, koska sanojen alkukirjaimet muodostavat nimen Jehovah. Hehän olivat tuominneet Yeshuan sen takia, että Hän sanoi olevansa Jehovah (Minä Olen, Luuk. 22:70). Kirjanoppineet pyysivät Pilatusta muuttamaan tekstiä, mihin Pilatus ei suostunut (lisää tutkielmassa).

Luuk. 22:70-71 (1933/38): "Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen". Niin he sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa."

Joh. 19:19-22 "Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas.' Kirjoita, että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas.'" Pilatus vastasi: "Minkä kirjoitin, sen kirjoitin."

Paavali opetti, että jokaisen on tunnustettava: Yeshua HaMashiach on Jehovah

Pietari ja Paavali siteerasivat Joelin kirjan sanoja "jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu". Joel kertoo Jehovasta, joten Pietari ja Paavali puhuivat myös Jehovasta (Joel 2:32, Apt. 2:17-21, Room. 10:12-13). Paavali kirjoitti lisäksi, että Yksi on kaikkien Herra, koska Herran nimi on Yksi (Echad). Tämän takia Yeshua myös sanoi, että Isä ja Poika ovat Yksi. Tämä osoittaa, että apostolit sanoivat Yeshua HaMashiachin olevan Jehovah.

Room. 10:12-13 (Biblia, 1776): "Ei ole yhtään eroitusta Juudalaisen ja Grekiläisen välillä; sillä yksi on kaikkein Herra, rikas kaikkein kohtaan, jotka häntä rukoilevat. Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi."

Joel 2:32 (1933/38): "Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu..."

Joel 2:32: (Green's Literal, 1985): "For it shall be, all who shall call on the name of Jehovah shall be saved..."

Joh. 10:30 (2017): "Minä ja Isä olemme yksi.

Sak. 14:9 (1933/38): "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."

Sak. 14:9 (Green's Literal, 1985): "And Jehovah shall be King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah, and His name one."

Sef. 3:9: "Vielä minä, Herra, annan kansoille uuden mielen, ja niin ne puhuvat puhtain huulin, huutavat avuksi minun nimeäni, kaikki ne palvelevat minua."

Sef. 3:9 (Young's Literal, 1862): "For then do I turn unto peoples a pure lip, To call all of them by the name of Jehovah, To serve Him with one shoulder."

Tämän artikkelin otsikossa sanotaan Jumalan Pojan olevan Jehovah, mitä Jehovan todistajat eivät usko. Paavali opettaa Roomalais- ja Filippiläiskirjeessä, että jokaisen on tunnustettava, että Yeshua HaMashiach on Jehovah (Room. 10:9, Fil. 2:9-11). Roomalaiskirjeen jakeessa 10:13 Paavali siteeraa samassa asiayhteydessä jaetta Joel 2:32, mistä tiedämme varmasti, että Paavali käytti sanaa Jehovah eikä Adonai (Room. 10:9). Paavali kutsui Jumalan Poikaa usein nimellä Jehovah Yeshua, mikä on käännetty Herra Jeesus. Jakeessa Room. 10:9 on käännös "Jeesus on Herra", mutta alkukielessä lukee "Kyrion Iesoun', mikä merkitsee Jehovah Yeshua. Koska Jehovan todistaja eivät tätä tunnusta, niin he eivät voi pelastua, mutta viimeisellä tuomiolla he joutuvat pakosta sen tunnustamaan maahan polvistuneena Jehovah Yeshuan (Herran Jeesuksen) edessä.

Room. 10:9, 13: "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva...    ..Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."

Fil. 2:9-11 (1933/38): "Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

Suomalaiset Uudet testamentit on käännetty kreikaksi käännetyistä käsikirjoituksista, jotka on alun perin eletty ja kirjoitettu hepreaksi. Luukaan evankeliumissa kerrotaan, että Daavidin kaupungissa syntyi Messias, Herra. Onko Herran kohdalla lukenut alun perin Adonai vai Jehovah? Syyrialaisissa arameankielisissä Uuden testamentin käsikirjoituksissa on näkynyt tämä tieto, koska Jehovah on käännetty arameaksi MarYa, kun Adonai on käännetty Mar (tutkielma). Arameankielisen Raamatun Peshittan jakeessa Luuk. 2:11 lukee, että Daavidin kaupunkiin on syntynyt Messias, Jehovah (Biblehub ja tutkielma). Peshittan Ilmestyskirjassa jakeessa 22:20 lukee myös Jehovah Yeshua (Biblehub).

Ilm. 22:20: "Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus!"

Ilm. 22:20 (English translation of Peshitta): "And when he testified these things, he said, "Yes, I am coming soon." "Come, LORD JEHOVAH Yeshua."

Luuk. 2:11-12: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."

Luuk. 2:11 (English translation of Peshitta): "For today, The Savior has been born to you, who is THE LORD JEHOVAH The Messiah, in the city of David."

Jes. 7:14: "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (Nimi Immanuel merkitsee 'meidän kanssamme on Jumala') 

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. 

Jes. 11:1-2: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, taidon ja voiman Henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Henki:"

Jes. 11:2 (Young's Literal 1862): "Rested on him hath the Spirit of Jehovah, The Spirit of wisdom and understanding, The Spirit of counsel and might, The Spirit of knowledge and fear of Jehovah." 

Paavali viittaa jakeissa Fil. 2:9-11 kaikkein korkeimpaan nimeen. Mitä nimeä Paavali tarkoitti? Vanhan testamentin kirjoitusten mukaan kaikkein korkein nimi on Jehovah, joka pysyy ikuisesti (vert. Joh. 14:28). Lukiessamme huolellisesti Paavalin jakeet Fil. 2:9-11 huomaamme, että Jumala on antanut Yeshua HaMashiachille nimen Jehovah, joka on kaikkein korkein. Sen takia jokaisen on tunnustettava, että Yeshua HaMashiach on Jehovah. Tämän vuoksi Yeshua sanoo itsekin, että Isä on antanut Pojalleen oman nimensä Jehovah (Joh. 17:12 vert. Mal. 1:6, jossa mainitaan Isän nimi Jehovah Sebaot, ja Jes. 9:6). 

Joh. 17:1, 12, 26 (1933/38): "Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut...    ..Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut...   ..Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Neh. 9:5: "..Nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, aina ja ikuisesti! Ylistetty olkoon sinun nimesi kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle!"

Neh. 9:5 (Green's Literal, 1985): "..Stand up! Bless Jehovah your God forever and ever. And blessed be the Name of Your Glory, even He being exalted above all blessing and praise."

Ps. 92:1: "..Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein."

Ps. 92:1 (Green's Literal, 1985): "..It is good to give thanks to Jehovah, and to sing praises to Your name, O Most High;"

Ps. 83:19 (1933/38): "Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa."

Ps. 83:18 (83:19, King James Version, 1611). "That men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth."

1. Aik. 17:24: "Silloin sinun nimesi pysyy ikuisesti ja se on aina oleva suuri, näin kuuluva: 'Herra Sebaot, Israelin Jumala'..."

1. Aik. 17:24 (Green's Literal, 1985): "let it even be established, and Your name be great forever, saying, Jehovah of hosts, the God of Israel is God to Israel..."

Paavali kertoo, että jokaisen on polvistuttava Jehovan edessä (Fil. 2:9-11, Room. 14:11). Isä ja Poika istuvat rinnakkain valtaistuimellaan, joten jokainen polvistuu heidän edessään, jotka kumpikin ovat yksi ja sama Jehovah.

Room. 14:11: "Onhan kirjoitettu: -- Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa."

Jes. 45:23-24: "Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: -- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni! Näin minusta sanotaan: -- Vain Herralla on voima, hän tekee pelastuksen tekoja..."

Jes. 45:24 (Young's Literal, 1862): "Only in Jehovah, said hath one, Have I righteousness and strength..."

Raamattu ilmoittaa, ettei ole muuta pelastajaa kuin Jehovah (Jes. 43:11). Kun Jumala tuli ihmiseksi, Hän tuli pelastamaan ja Jumalan Pojasta tuli ainoa pelastaja. Jos joku torjuu Jumalan Pojan tarjoaman pelastuksen, hän torjuu Jehovan. Tämän vuoksi kukaan ei voi pelastua, jos hän ei tunnusta Yeshua HaMashiachin olevan Jehovah. Mutta joka turvaa Jumalan Poikaan, hän pelastuu (Ps. 2:12).

Jes. 43:11: "Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä."

Jes. 43:11 (Darby Bible, 1890): "I, I am Jehovah; and besides me there is no saviour."

Apt. 4:10, 12: "niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista...  ..Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.

Joh. 3:17: "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan."

Ps. 2:6-12: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat." Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat! Ottakaa opiksenne, maan mahtavat! Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!"

Paavalin kirjoittamat jakeet Fil. 2:11, Kol. 3:17 ja Ef. 5:20 kannattaa lukea huolella. Kun tunnustamme Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) Jehovaksi, kunnioitamme Isää Jumalaa, mikä tarkoittaa Yeshua HaMashiachin olevan Isä Jumala (vert. Jes. 9:6). Malakian kirja kehottaa kaikkia kunnioittamaan Isää taivaassa (Mal. 1:6). Isä Jehovaa kunnioitetaan tunnustamalla "Yeshua HaMashiach on Jehovah" tai puhuttelemalla Häntä nimellä Jehovah Yeshua (Herra Jeesus). Paavali kehotti kiittämään Isää Jumalaa, mikä sekin tapahtuu Jehovah Yeshua -nimen kautta.
 
Room. 16:27: "Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen! Aamen."

Fil. 2:11 (Biblia, 1776): "Ja kaikki kielet pitää tunnustaman, että Jesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi."

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Ef. 5:20: "ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä."

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." 

Ilmoitetaanko Raamatussa suoraan, että Messias on Jehovah? Kyllä ilmoitetaan! Jeremian kirjassa sanotaan selvästi, että Daavidin suvusta syntyvä Messias on Jehovah.

Jer. 23:5-6 (Biblia): "Katso, se aika tulee, sanoo Herra, että minä herätän Davidille vanhurskaan vesan, joka on kuninkaaksi tuleva, ja on hyvin hallitseva ja toimittava oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Hänen aikanansa pitää Juudaa autettaman, ja Israel hyvässä turvassa asuman; ja tämä on hänen nimensä oleva kuin häntä kutsutaan: Herra meidän vanhurskautemme."

Jer. 23:5-6 (Green Literal, 1985): "Behold, the days come, says Jehovah, that I will raise to David a righteous Branch, and a King shall reign and act wisely, and shall do justice and righteousness in the earth. In His days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is His name by which He shall be called, Jehovah our Righteousness."

Monissa Raamatun kohdissa Yeshua HaMashiachia kutsutaan Jehovaksi. Enkeli ilmoitti Sakariakselle, että hänelle syntyy Johannes Kastaja, joka valmistaa Jehovalle kansan (seurakunnan), koska Jehova tulee maailmaan. Enkeli siteeraa Malakian kirjaa, jossa Herra on alkukielellä Jehovah. Vatikaanin arkistosta on löytynyt katkelma hepreankielisestä Luukkaan evankeliumin alusta, jossa Herra on myös muodossa Jehovah (opetusvideo).

Luuk. 1:13, 16-17: "Mutta enkeli puhui hänelle: "Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes...    ..Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa, puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten."

Mal. 3:23-24 (1933/38): "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Mal. 3:23 (Young's Literal, 1862): "Lo, I am sending to you Elijah the prophet, Before the coming of the day of Jehovah, The great and the fearful."

Johannes Kastaja kertoi häntä seuraavalle kansalle olevansa Jesajan kirjan ennustama edelläkävijä, joka tasoittaa tietä Jehovalle. Johannes oli iältään vanhempi kuin Yeshua, mutta Johannes sanoi Yeshuan olleen olemassa ennen häntä, mikä tarkoittaa sitä, että Yeshua on Jehovah (Joh. 1:30). Johannes Kastajan tehtävä oli todistaa, että Yeshua on Jehovah (Herra), minkä jälkeen hän luovutti valmistamansa kansan Yeshualle (Joh. 3:25-36).

Joh. 1:23, 30, 34: "Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut...   ..Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua...   ..Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika."

Jes. 40:3: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!"

Jes. 40:3 (Young's Literal, 1862): "A voice is crying -- in a wilderness -- Prepare ye the way of Jehovah, Make straight in a desert a highway to our God."

Markuksen evankeliumi alkaa Johannes Kastajan todistuksella Yeshua HaMashiachista (Jeesuksesta Kristuksesta). Siteeraamalla jaetta Jes. 40:3 Johannes kehottaa kansaa valmistautumaan Jehovan tulemiseen, joka kastaa Pyhällä Hengellä. Kansa valmistautui kohtamaan Jehovah puhdistautumalla synneistään. Johannes kohtasi Jehovah Yeshuan (Herran Jeesuksen) Jordanjoella ja upotuskastoi Hänet Taivaan Isän käskyn mukaisesti (Matt. 3:13-17).

Mark. 1:1-8: "Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: -- Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hän julisti: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

Matt. 3:11-17: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu." Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."

Jesajan kirjan viimeinen luku 66 kertoo Yeshuan paluusta, mitä Paavali siteeraan 2. Tessalonikalaiskirjeessään. Paavali kertoo, että Yeshua on Jehovah.

2. Tess. 1:7-8: "..Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille."

Jes. 66:15-16: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella..."

Jes. 66:15-16 (Young's Literal, 1862): "For, lo, Jehovah in fire cometh, And as a hurricane His chariots, To refresh in fury His anger, And His rebuke in flames of fire. For by fire and by His sword, Doth Jehovah do judgment with all flesh. And many have been Jehovah's pierced ones.'"

Raamattu kertoo, että Jehovah on ikuinen kallio, pelastuksen kallio ja ainoa kallio. Paavali kertoo, että tämä kallio on Yeshua HaMashiach. Pietari tunnusti uskovansa, että Yeshua on Jumalan Poika ja Messias. Yeshua vastasi, että tälle kalliolle Hän perustaa kirkkonsa, millä Yeshua tarkoitti Pietarin uskoa siihen, että Yeshua on Jumalan Poika ja Messias. Raamattu vertaa Herraan turvaavia uskovia Ziionin vuoreen, joka ei horju vaan kestää ikuisesti (Ps. 125:1). Pietarin heprealainen nimi Keefas ja kreikkalainen nimi Petros merkitsevät kumpikin kiveä.

1. Kor. 10:4: "..Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus."

Matt. 16:16-18: "Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika." Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita."

2. Sam. 22:3: "Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, pelastukseni sarvi, olet vuori ja turvapaikka. Sinä olet pelastajani, sinä autat minut turvaan vainoojilta."

Ps. 89:26-27 (1933/38): "Hän kutsuu minua: 'Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio'. Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi."

Jes. 26:3-4: "Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio."

Jes. 26:4 (Darby Bible, 1890): "Confide ye in Jehovah for ever; for in Jah, Jehovah, is the rock of ages."

Jumalan Poika sanoi olevansa Jehovah

Yeshua sanoi olleensa jo silloin, kun Abraham syntyi. Jakeessa Joh. 8:58 on suomalaisessa käännöksessä sanat "olen minä ollut" menneessä aikamuodossa, vaikka käsikirjoituksessa sanat ovat preesensissä "minä olen". Miksi menneistä ajoista kertovassa lauseessa on lopuksi sanat preesensissä? Yeshua puhumat sanat "minä olen" ovat hepreaksi Jehovah, mitä Hän tarkoitti. Yeshuan opetti, ellette usko minun olevan Jehovah, te kuolette synteihinne (Joh. 8:24). Raamatun 1992-käännöksen jakeessa Joh. 8:24 on alaviite, mikä kertoo Yeshuan käyttäneen nimeä Jehovah (Minä Olen): "Tekstin ilmaus "minä olen se joka olen" viittaa Jumalan nimeen "Minä-olen", 2. Moos. 3:14." Vaikka yleiskielessä sanotaan usein "minä olen", niin tässä asiayhteydessä juutalaiset ymmärsivät Yeshuan sanat niin, että Hän sanoi olevansa Jehovah, mitä he eivät hyväksyneet, minkä takia he yrittivät kivittää Yeshuan. Suuri neuvosto (Sanhedrin) kysyi suoraan Yeshualta, että onko Hän Jumalan Poika? Yeshua vastasi myöntävästi sanoilla, että "minä olen" (Jehovah), minkä vuoksi suuri neuvosto tuomitsi Yeshuan (Luuk. 22:70-71).

Joh. 13:19: "Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen."

Joh. 8:24: "Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se joka olen, te kuolette synteihinne."

Joh. 8:58: "Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä."
 
Luuk. 22:70-71 (1933/38): "Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen". Niin he sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa."

Yeshua sanoi olevansa Herra, Herra (kreikaksi Kyrios, Kyrios). Hän viittasi Vanhan testamentin kirjoituksiin, joissa usein puhutaan Jumalasta nimellä Herra, Herra. Hepreankielisessä alkuteksteissä sanat ovat mm. Jehovah, Jehovah tai Adonai Jehovah. Raamattu kertoo Pelastuksen Jumalasta, joka on Herra, Herra.

Matt. 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

2. Moos. 34:6 (1933/38): "Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,"

2. Moos. 34:6 (Green's Literal, 1985): "And Jehovah passed by before his face and called out: Jehovah! Jehovah God! Merciful and gracious, slow to anger, and great in goodness and truth,"

Ps. 68:20: "Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta."

Ps. 68:20 (Young's Literal, 1862) "God Himself is to us a God for deliverances, And Jehovah Lord hath the outgoings of death."


Vanhassa testamentissa ilmoitetaan, että Jehovah on herrojen Herra, jolloin Herra (Lord) on käännetty sanasta Adon. Tämä on heprean kielen tapa ilmaista, että Jehovah on korkein Herra. Ilmestyskirjassa ilmoitetaan, että Jumalan Poika on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas, mikä tarkoittaa ylimmäistä Herraa ja ylimmäistä Kuningasta. Ei voi olla kuin yksi Korkein, joten nämäkin jakeet opettavat Jumalan Pojan olevan Jehovah.

1. Tim. 6:15: "Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra."

Ilm. 17:14: "Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas..."

Ps. 136:1-3 (1933/38): "Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää jumalien Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;"

Ps. 136:1-3 (Green Literal, 1985): "O give thanks to Jehovah, for He is good; for His mercy endures forever. O give thanks to the God of gods; for His mercy endures forever. O give thanks to the Lord of lords; for His mercy endures forever;"

5. Moos. 10:17: "Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä häntä voi lahjoa."

5. Moos. 10:17 (Green Literal, 1985): "For Jehovah your God, He is the God of gods, and the Lord of lords; the great, the mighty, the fearful God who does not lift up faces, nor take a bribe."

Yeshuan nousi Taivaaseen Öljymäeltä pilven nostamana, minkä jälkeen enkeli ilmoitti opetuslapsille, että Yeshua palaa Öljymäelle takaisin samalla tavalla. Sakarjan kirja kertoo, miten Jehovah tulee seisomaan omilla jaloillaan Öljymäellä palattuaan sinne takaisin. Tämä tietenkin tarkoittaa Ihmisen Poikaa, joka on yksi Messiaan nimistä, jota Sakarjan kirjassa kutsutaan nimellä Jehovah. 

Apt. 1:11-12: "Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän." Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia..."

Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."

Ps. 110:1-2 (2017): "Daavidin psalmi. Herra sanoi minun Herralleni: "Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi jalkojesi astinlaudaksi." Herra ojentaa valtasi valtikan Siionista. Hallitse vihollistesi keskellä.

Sak. 14:3-4: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso."

Sak. 14:3-4 (Young's Literal, 1862): "And gone forth hath Jehovah, And He hath fought against those nations, As in the day of His fighting in a day of conflict. And stood have His feet, in that day, On the mount of Olives, That is before Jerusalem eastward..."

Sak. 14:9: "Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan."

Sak. 14:9 (Green's Literal, 1985): "And Jehovah shall be King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah, and His name one."

Sakarjan kirja kertoo myös, että jäännös juutalaisista lopulta ymmärtää, että Yeshua on Messias ja Jumalan Poika. Silloin he kohottavat katseensa Jehovaan, jonka he ristiinnaulitsivat Golgatalla.

Sak. 12:8-10 (1933/38): "Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."

Sak. 12:8, 10 (Darby Bible, 1890): "In that day will Jehovah defend the inhabitants of Jerusalem...     ..and they shall look on me whom they pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for an only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn."

Hesekiel näki Ihmisen Pojan valtaistuimellaan, jota hän kutsui Jehovaksi. Hesekielille näytettiin, miten Ihmisen Poika Yeshua HaMashiach tekee paluun Jerusalemin temppelin Valtiaaksi (vert. Mal. 3:1). Herran paluusta kertoo lisää artikkeli: 'Kunnian Kuningas saapuu'.

Hes. 1:26-28: "..Se oli valtaistuimen muotoinen, ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Minä näin kuin puhtaan kullan loisteen. Tuon ihmisen kaltaisen lanteiden kohdalta lähti ylöspäin tulinen kehä, ja lanteiden kohdalta alaspäin näin hohtavan tulikehän. Loiste ympäröi istuimen, se oli kuin sadepäivänä pilvessä näkyvä kaari. Sellainen on näöltään Herran kirkkaus...

Hes. 43:4-7 (1933/38): "Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. Ja minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä; mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle: "Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti..."

Hes. 43:4, 7 (Young's Literal, 1862): "And the honour of Jehovah hath come in unto the house, the way of the gate whose face is eastward...    ..and He saith unto me: `Son of man, the place of My throne, And the place of the soles of My feet, Where I dwell in the midst of the sons of Israel to the age..."

Jesaja näki Jehovan istuvan korkealla valtaistuimellaan. Jesajan kirjoitus antaa ymmärtää, että oli kyse ihmisen hahmosta, koska Jehovalla oli vaatteet, joiden liepeet ulottuivat temppelin reunoille asti. Jesaja kertoo Jumalan valtaistuinsalissa tapahtuvista asioista samoja yksityiskohtia kuin Ilmestyskirja (Jes. 6:1-4, Ilm. 4). Yeshua kertoi Israelin kansalle tästä kohdasta Jesajan kirjaa. Monet raamatunopettajat ja Raamatun käännökset ovat tulkinneet Yeshua sanoja niin, että Jesaja nimenomaan näki Kristuksen (Messiaan) valtaistuimella, minkä takia jakeessa Joh. 12:41 on usein viitteitä jakeeseen Jes. 6:1. Tässä yhteydessä Kristuksen sanotaan olevan Jehovah.

Jes. 6:1-3: "Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan."

Jes. 6:3 (Young's Literal, 1862): "And this one hath called unto that, and hath said: `Holy, Holy, Holy, is Jehovah of Hosts, The fulness of all the earth is His glory.'"

Joh. 12:41: "Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti."

Joh. 12:41 (Raamattu Kansalle): "Tämän Jesaja sanoi, koska hän näki Kristuksen kirkkauden ja puhui hänestä."

Joka näkee Jumalan Pojan, hän näkee Isän Jumalan

Yeshua sanoi, jotka näkevät Hänet, näkevät Isän Jumalan. Tämä on hyvin vahva ilmaisu, joka kertoo Isästä Jumalasta ihmisten keskellä. Yeshua sanoi olevansa ja tulleensa Isästä Jumalasta. Tätä juutalaiset eivät hyväksyneet, vaan alkoivat pilkkaamaan Yeshuaa. Tätä eivät myöskään hyväksy Jehovan todistajat. Joka opettaa Jeesuksen Kristuksen olevan lähtöisin muusta kuin Isästä Jumalasta, he halventavat sekä Isää että Poikaa. Joka häpäisee Pojan, hän häpäisee myös Isän.

Joh. 12:44-45: "Jeesus huusi kovalla äänellä: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni.

Joh. 8:42, 49 (1933/38): "Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt...   ..minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua."

1. Joh. 2:23: "Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään, mutta joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä."

Yeshua kertoo, että Hänellä on Isän nimi. Eräät raamatunopettajat väittävät, ettei Jeesus ole Isä, vaan Hänellä olisi vain Isän nimi. Raamatussa ei ole sellaista logiikkaa, että Jumalan nimeä voi kuka tahansa käyttää, koska Raamatun nimet kertovat nimen omistajasta. Yeshua sanoi, ettei ketään saa kutsua Isäksi, koska on vain yksi Isä Taivaassa. Pojalla on Isän nimi, koska Isä ja Poika on yksi ja sama Jumala. Jumalan Poika on tie, totuus ja elämä. Uskomalla Poikaa pääsee samalla Isän luokse.

Joh. 17:11 (1933/38): "..Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin."

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." 

Matt. 23:9: "Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa.

Joh. 14:6: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani."

Jokaisella ihmisellä on oma ruumiinsa ja henkensä. Jumalan Pojalla on ihmisen ruumis, mutta Hänen Henkensä on Jehovan Henki, koska Jumalan Poika on Jehovah. Raamattu ilmoittaa, että on olemassa vain yksi Jumala, jolla on seitsemän Henkeä. Jumalan seitsemän Henkeä ovat Jumalan Pojan Henki, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Luku seitsemän kertoo Jumalasta'. 

Ilm. 2:18, 3:1: "Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Jumalan Poika...   ..Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän Henkeä..."

Jes. 11:1-2: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, taidon ja voiman Henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Henki:"

Jes. 11:2 (Young's Literal, 1862): "Rested on him hath the Spirit of Jehovah, The spirit of wisdom and understanding, The spirit of counsel and might, The spirit of knowledge and fear of Jehovah."

Ilm. 5:5: "Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän Henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (Joosua on käsikirjoituksessa Jehoshua)

Kristinuskossa ja juutalaisuudessa on vain yksi Jumala, minkä takia niitä kutsutaan monoteistisiksi uskonnoiksi. Raamatussa ei ole olemassa kahta jumalaa, ei ole eri kokoisia eikä eri arvoisia jumalia, vaan on olemassa yksi ja ainoa Jumala. Tämän opettaa sekä Vanha että Uusi testamentti selkeästi.

5. Moos. 6:4 (1933/38): "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi."

Jaak. 2:19 (1933/38): "Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein..."

5. Moos. 4:39: "Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole."

Jes. 45:8: "Näin sanoo Herra, Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi vaan teki sen asumista varten, näin hän sanoo: -- Minä olen Herra, eikä muuta jumalaa ole."

5. Moos. 32:39: "Näettehän nyt: minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki."

Matt. 6:24: "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista..."

Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Jumala

Jumala ilmoittaa itsestään kolmen persoonan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta. Ilmestyskirja kertoo Taivaassa olevasta valtaistuimesta, jossa Isä ja Poika istuvat rinnakkain. Ilmestyskirja ei mainitse valtaistuinta eikä Jumalaa monikossa vaan nimenomaan yksikkömuodossa (Biblehub).

2. Kor. 13:14: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"

Ilm. 1:4-5, 8: "..Armoa ja rauhaa teille häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, luotettavalta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maailman kuninkaiden hallitsija!..    .."Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias."

1. Tess. 1:1, 6: "Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka elää Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä...   ..otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi."

Juud. 1:20-21: "Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, Pyhässä Hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään."

Ilm. 22:3-4, 6: "Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä...   ..Herra Jumala, joka antaa Henkensä profeetoille, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva."

Raamattu ilmoittaa, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Jumala (Joh. 20:27-29). Uuden testamentin kreikan kieliopin rakenteista tulee esille selvästi, että Yeshua HaMashiach on Herra ja Jumala (tutkielma). Miten Jumalan Poika voi olla ainoa Jumala ja miten Isä voi olla Poika? Vastaus löytyy ymmärtämällä, mitä kyseisillä sanoilla on tarkoitettu. Jumalalla on paljon nimiä, jotka kertovat, millainen Hän on, mikä on Hänen luontonsa ja suhteensa ihmisiin, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kutsu luojasi Hänen nimellään'. Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi syntynyttä ja lihaksi tullutta Jumala (Matt. 1:23, 1. Tim. 3:16). Ihmiseksi syntynyttä Jumalaa kutsutaan Jumalan Pojaksi, koska häntä ei ole siittänyt joku mies vaan Pyhä Henki (Luuk. 1:35, Room. 1:3-4). Joosef ei ollut Jumalan Pojan Isä vaan Jumala itse, minkä takia ihmiseksi tullut Jumala ei ollut Joosefin poika vaan Jumalan Poika. 

1. Tim. 3:16 (2017): "Tunnustetusti suuri on jumalanpelon salaisuus: Jumala on ilmestynyt lihassa, vanhurskaaksi julistettu Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanoiden keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen."

1. Tim. 3:16 (King James Version, 1611): "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory."

Luuk. 1:34-35: "Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Room. 1:3-4: "..Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika..."

Matt. 1:23: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme." 

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." 


Jumalan Poika on ollut aina olemassa kuten Jumala on ollut (Joh. 1:1-3; 8:58). Kun sanotaan, että Yeshua (Jeesus) on ainutsyntyinen Jumalan Poika, se tarkoittaa, ettei ole äidistä syntyneiden poikien joukossa ketään muuta Jumalan Poikaa kuin Yeshua HaMashiach (Joh. 1:18, 3:18; 1. Joh. 4:19). Yeshua itsekin sanoi, että Hän oli jo silloin olemassa, kun Abraham syntyi (Joh. 8:58).

Joh. 1:18 (Raamattu Kansalle): "Jumalaa ei ole kukaan milloin­kaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoit­tanut."

Joh. 17:5: "Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä."

Hepr. 7:3 (1933/38): "jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava..."

Sananl. 30:1-5 (1933/38): "Aagurin, Jaaken pojan, sanat; lauselma. Näin puhuu se mies: Minä olen väsyttänyt itseni, Jumala; olen väsyttänyt itseni, Jumala, ja menehdyn. Sillä järjetön olen minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä; enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan Pyhintä. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat."

Joh. 3:12-13: "Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika."

Raamatun mukaan moni Jumalan profeetta on nähnyt Jumalan kasvot, kuten esim. Mooses (2. Moos. 33:11). Raamattu myös ilmoittaa, ettei kukaan ole Jumalaa nähnyt kuin Jumalan Poika. Miten tämä on mahdollista, ettei kukaan ole Jumalaa nähnyt, jos Mooseskin näki Jumalan kasvot? Kreikkalainen sana 'horao' merkitsee nähdä silmillä, tuntea. Kysymys on enemmästä kuin silmillä näkemisestä. Kukaan ei voi tuntea Jumalaa kuin Hän itse. Sen takia Jumalan Poika on ainoa, joka tuntee Jumalan kokonaan, koska Hän on Jumala (Joh. 1:18). Kukaan muu ei voi tutkia Jumalan ajatuksia kuin Hänen oma Henkensä.

Room. 11:34: "Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä?"

Joh. 1:18: "Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet."

1. Kor. 2:10-11: "Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on."

Jumalan Pojan yksi nimistä on myös Ihmisen Poika, mikä korostaa, että Jumala luopui vähäksi aikaa Jumalalle kuuluvista etuoikeuksista ja tuli ihmiseksi toisten ihmisten keskelle (Dan. 7:13-14; Matt. 11:19, 17:12, 18:11; Fil. 2:5-11). 

Matt. 11:19: "Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: 'Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!' Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!

Mark. 9:31: "sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista."

Koska Jumalan Poika oli ihminen, niin hän saattoi kuolla Golgatalla ja herätä kuolleista kolmen päivän päästä. Jumala on olento, joka on läsnä kaikkialla ja voi huutaa taivaalta itselleen, että: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt" (Matt. 3:17, Ef. 4:6, Ilm. 5:6). Jehovan todistajien mukaan tämä osoittaa, että Isä ja Poika ovat eri olentoja. Raamatun mukaan Isän puhe taivaasta Pojalle ei tarkoita sitä. Jumala ei puhunut Pojalleen vaan Hänen mukana olleille ihmisille, jotta he uskoisivat Yeshuan olevan Jumalan Poika. Jumalan Poika on se osa Jumalan omaa elämää, joka on elänyt tavallisen ihmisen elämän köyhänä puuseppänä ja Rabbina. 

Joh. 12:28-30: "Isä, kirkasta nimesi!" Silloin kuului taivaasta ääni: "Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen." Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: "Enkeli puhui hänelle." Silloin Jeesus sanoi: "Ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne." 

Juutalaisten uskontunnustus on: "Herra on yksi" (Jehovah on yksi), minkä tunnusti myös Jumalan Poika Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Uusi testamentti opettaa samalla tavalla kuin Vanha testamentti, että "Herra on yksi" (Jaak. 2:19)

Mark. 12:29 (1933/38): "Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;"

Jaak. 2:19: "Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet..."

Apostoli Tuomas tunnusti Yeshuan olevan hänen Herransa ja Jumalansa, jolloin Tuomas viittasi Mooseksen lain jakeisiin 5. Moos. 6:4-5, missä on tärkein Jumalan antama käsky (Matt. 28:36-38). "Herra meidän Jumalamme" on alkutekstissä Jehovah Eloheinu. Jehovan tultua ihmiseksi alkuseurakunta tunnusti Yeshuan Jehovaksi ja Elohimiksi, mikä on käännetty suomeksi: Jeesus on Herra ja Jumala (kreikaksi Kyrios ja Teheos). Kristittyjen alkuseurakunnan uskontunnustus oli: "Yeshua HaMashiach on Jehovah", mikä on käännetty suomalaiseen Raamattuun "Jeesus Kristus on Herra" (Fil. 2:11). 

Room. 9:5 (1933/38): "..ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!"

Joh. 20:27-29: "Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

5. Moos. 6:4-5: "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi."

Matt. 22:36-38: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein."

Juutalaiset ja kristityt ovat käyttäneet Jumalan nimeä Jehova jo kauan ennen Jehovan todistajia

Katolinen St. Martinskirche, Olten, Sveitsi
Jehovah-nimi on ollut yleisesti käytössä kristinuskossa. Vuonna 1910 valmistui Olteniin, Sveitsiin katolinen kirkko, jonka alttarin kohdalla on kattomaalaus, missä on kuva Jumalan Pojasta, jonka yläpuolella on kirjoitus Jehovah. Hänellä on kädessään kirja auki sivulta, jossa on Jehovan nimi Alfa ja Omega, jotka ovat kreikkalaisissa aakkosissa ensimmäinen ja viimeinen kirjain (klikkaa kuvaa suuremmaksi). Afla ja Omega, hepreaksi Alef ja Tav, ensimmäinen ja viiminen on Raamatussa Jehovan nimi. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) antoi Johannekselle Ilmestyskirjan, missä Yeshua ilmoittaa olevansa sekä Alku ja Loppu että Jehovah (kreikaksi Kurios, joka merkitsee Herraa).

Ilm. 1:8: "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias."

Ilm. 2:8, 18, 3:1: "..Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut mutta heräsi eloon...   .."Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät kuin tulen liekit ja jonka jalat välkehtivät kuin hehkuva pronssi:..    .."Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä:"

Jes. 44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä."

Kuhmoisten kirkon alttariseinä
Klassinen kristinusko on käyttänyt Jumalan nimeä Jehovah lähes koko historiansa ajan aina 1900-luvun alkuun asti. Ensimmäisessä suomenkielisessä Raamatun käännöksessä Bibliassa (1685, 1776) mainitaan joko alaviitteessä tai hakemistossa: "Jumalan olennollinen ja oma nimi, jolla hän itsensä muista, jotka jumaliksi kutsutaan eroittaa, on se nimi JEHOVAH, niin myös EHJEH, jotka molemmat merkitsevät olendota.

Kuhmoisten kirkko on otettu käyttöön vuonna 1785 ja myöhemmin sen alttariseinästä on löytynyt isokokoinen kirjoitus Jehova. Monista Suomen luterilaisen kirkon tiloista löytyy kirjoitus Jehova, mitä esiintyy kirkkojen seinissä, alttaritaulun kehyksissä, saarnastuoleissa, messukasukoissa, kyntteliköissä ja muissa kirkkoesineissä. Helsingin tuomiokirkon länsioven yläpuolella on kirjoitus, joka on vokalisoitu hepreaksi muotoon Jehovah, mutta ilmeisesti hepreankieltä taitamaton taiteilija teki pienen kirjoitusvirheen tekstiin (IL 24.2.2010). Vähänkyrön kirkon alttaritaulun yläpuolella lukee myös hepreaksi Jehovah, mutta kirjoituksesta puuttuu jostain syystä yksi merkki. 

Ruotsin markka 1604
Kustaa Vaasa toteutti Ruotsissa reformaation ja vaihtoi roomalaiskatolisen uskonnon luterilaiseksi Västeråsin valtiopäivillä vuonna 1527. Ruotsin luterilainen kristinusko vakiinnutti asemansa Upsalan kokouksessa vuonna 1594. Sen jälkeen Ruotsin kuninkaat ovat lyöneet kolikoita, joissa oli Jehovan nimi. Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle IX löi yhden markan kolikoita vuonna 1604, joihin oli kirjoitettu aurinkokuvan keskelle heprealaisilla merkeillä Jehovah ja sen ympärille latinaksi myös Jehova (vasemmalla on kuva kolikosta).

Yleensä kuninkaat ja keisarit laittoivat oman kasvokuvansa ja nimensä kolikkoon. Yeshuan aikana Rooman denarin kolikossa oli keisari Tiberiuksen kuva, jolloin Roomassa palvottiin keisareita myös jumalina. Juutalaisille kolikko oli hyvin kiusallinen, koska toisella puolella kolikkoa sanottiin Tiberiuksen olevan jumalan poika ja toisella puolella ylipappi näillä sanoilla: "Tiberius Cesar Augustus, jumalallisen Augustuksen poika" ja "ylimmäinen pappi". Juutalaiset kirjaoppineet yrittivät saada sen varjolla Yeshuan puhumaan, ettei Roomalle tarvitse maksaa veroa, mutta Yeshua ei mennyt tähän ansaan, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sormi kirjoitti: "Laskettu, laskettu, punnittu, puoliksi jaettu"' Reformaation jälkeen Ruotsin kuningas ei lähtenyt tekemään samaa, vaan merkitsi kolikkoon Jehovan nimen sen merkiksi, että Hän on Ruotsi-Suomen Jumala. Helsingin yliopiston leimassa on lukenut myös hepreaksi Jehovah.

Matt. 22:17-21: "Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: "Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne." He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" "Keisarin", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu."

Ruotsin 10 tukaatin kolikko v. 1632, jossa lukee Jehovah
Kustaa II Adolf löi 10 tukaatin kolikoita vuosina 1631-1632, joissa oli hepreaksi vokalisoitu nimi Jehovah. Kolikot lyötiin sen muistoksi, että Ruotsin armeija voitti katolisten sotajoukot Breitenfeldin taistelussa Saksassa 30-vuotisen sodan aikana, mistä kertoo kolikon kääntöpuolella oleva teksti, josta on kuva vasemmalla.

Hessenin ruhtinaskunnan hallitsija Philipp I (v. 1509-1567) kääntyi kalvinistiksi ja oli merkittävä reformaation kannattaja. Hän otti kaksi vaimoa, joiden jälkeläisille hän antoi perinnöksi ruhtinaskuntansa tasajaolla (vert. 2. Aik. 24:1-4). Sen seurauksena syntyi Hessen-Kaselin ruhtinaskunta, joka jatkoi kalvinistisena ruhtinaskuntana, mutta Hessen-Darmstadtin ruhtinaskunnasta tuli luterilainen. Hessen-Kasselin hallitsija Wilhelm V löi myös kymmenen tukaatin kolikoita 30-vuotisen sodan aikana vuonna 1634, joihin oli kirjoitettu Jehovan nimi sekä latinaksi että hepreaksi (valokuva). 

Hab. 3:3-6 (1933/38): "Jumala tulee Teemanista, Pyhä Paaranin vuorelta. Sela. Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, hänen ylistystänsä on maa täynnä. Hänen hohteensa on kuin aurinko, hänestä käyvät säteet joka taholle; se on hänen voimansa verho. Hänen edellänsä käy rutto ja polttotauti tulee hänen jäljessänsä. Hän seisahtuu ja mittaa maan, hän katsahtaa ja saa kansat vapisemaan. Ikivuoret särkyvät, ikuiset kukkulat vaipuvat, hänen polkunsa ovat iankaikkiset."

Kaarlelan kirkossa lukee Jehovah
Suomen vanhin käytössä oleva saarnastuoli löytyy Kaarlelan kirkosta Kokkolasta, jonne kirkkoherra toi Ruotsista mukanaan saarnastuolin astuessaan virkaa vuonna 1622 (valokuva). Saarnastuolin takana on suurilla kirjaimilla hepreaksi vokalisoitu Jehovah aurinko-aiheiseen tauluun, joka symbolisoi Jumalan kirkkautta. Tämäkin on tapahtunut 250 vuotta ennen kuin Jehovan todistajia on edes ollut. Kun Porvoon piispa G. O. Rosenqvist (1954-1961) puhui Espoon kirkon saarnastuolissa, niin siitä otetussa valokuvassa näkyy myös aurinko-aiheinen taulu, jonka keskellä lukee Jehovah (valokuva).

Ps. 84:11: "Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.

Dan. 12:3: "Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti."

Arvostetuissa ja paljon käytetyissä ulkomaalaisissa Raamatun käännöksissä on Jumalan nimi usein muodossa Jehovah. Sellaisia ovat esim. englanninkielinen King James Version (1611) ja espanjankielinen Reina-Valera (1602). On löytynyt vanhoja papyrukselle kirjoitettuja Uuden testamentin kreikkalaisia käsikirjoituksia, joissa Jumalan nimi on muodossa 'Jeoa', mikä johtuu siitä, että nimi Jehovah on yritetty kirjoittaa kreikkalaisilla kirjaimilla (opetusvideo). Vasta myöhemmin 1900-luvulla alettiin korvaamaan se nimellä Jahve. Eräissä kirkoissa poistettiin Jehova-nimiä seiniltä maalaamalla niiden yli ja Kuhmoisten kirkkovaltuusto päätti paneloida alttariseinällä olevan kirjoituksen piiloon. Kirkoissa on kuitenkin edelleen monissa paikoissa nimi esillä ja sitä käytetään edelleen paikka paikoin. On edelleen kristittyjä kirkkokuntia ja Raamatun käännöksiä, jotka käyttävät säännönmukaisesti nimeä Jehovah. Nykyajan hepreankielisissä Raamatuissa Jumalan nimi vokalisoidaan muotoon Jehovah.

Divine Name King James Bible on konservatiivinen englannin kielinen käännös vuodelta 2015, joka päivitti King James Versionin kieltä vastaamaan nykykieltä noudattaen alkuperäisiä kääntämisperiaatteita, mutta missä alkuperäinen käännös on korvannut Jehovah nimen God tai Lord sanoilla vastoin alkuperäistä käsikirjoitusta, uusi käännös on palauttanut Jehovah-nimen 6.972 kohtaan Vanhassa testamentissa ja 128 kohtaan Uuden testamentin jaeviitteisiin. Tässä suhteessa Raamatun kääntämisen kehitys on alkanut tekemään U-käännöstä siitä linjasta, että Jehovah-nimi olisi kokonaan poistettu Raamatusta ja korvattu sanoilla Herra tai Jahve. Käännös palaa tarkkaa sanavastaavuutta korostavalle linjalle, missä hepreankieliset Raamatut sekä englanninkieliset Young's Literal Translation (1862), Darby Bible (1890) ja Green's Literal Translation (1985) ovat aina olleet (CDB 2.9.2015). Jumalan persoonanimien säilyttäminen alkuperäisinä vastaa sitä filosofiaa, mitä oli varhaiskiristittyjen Raamatussa, kuten kirkkoteologit Hioronymous ja Origenes ovat kertoneet heidän aikansa parhaista Raamatun käsikirjoituksista.

Tässä on esimerkkejä, miten eri mainitut käännökset ovat käyttäneet alkutekstiin kirjoitettua Jehova-nimeä. Jumala kertoo Moosekselle, että Abraham, Iisak ja Jaakob tunsivat Hänet nimellä El Shaddai (God Almigty, Herra Kaikkivaltias), mutta Jumala ilmoittaa nyt nimekseen Jehovah.

2. Moos. 6:3 (1933/38): "Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana', mutta nimelläni 'Herra' en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi."

2. Moos. 6:3 (King James Version, 1611): "And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them."

2. Moos. 6:3 (Reina-Valera, 1602): "Y aparecí á Abraham, á Isaac y á Jacob bajo el nombre de Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVA no me notifiqué á ellos."

Raamattu korostaa, että nimi Jehova on Jumalan nimi. Hän ei anna kunniaansa toisille jumalille tai edes ihmiselle tarkoittaen, ettei Hän salli mitään muita jumalia. Jumala on yksi ja ainoa, eikä ihminen saa palvoa muuta Jumalana.

Jes. 42:8: (1933/38): "Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille."

Jes. 42:8 (Young's Literal, 1862): "I am Jehovah, this is My name, And Mine honour to another I give not, Nor My praise to graven images."

Jehovan nimi on Pyhä, jota tulee kaikkien suuresti kunnioittaa. Jehovah on kieltänyt ankarasti käyttämästä väärin nimeään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö nimeä voi käyttää silloin, kun siihen on asiallinen tarve. Raamatussa on mainittu Jehovan nimi noin 7000 kertaa, joten Hänen nimeä on käytetty Raamatun aikana paljon eri asiayhteyksissä.

2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään."

2. Moos. 20:7 (Darby Bible, 1890): "Thou shalt not idly utter the name of Jehovah thy God; for Jehovah will not hold him guiltless that idly uttereth his name."

Matt. 6:9: "Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi."

Jehovan nimen Pyhyys tulee esille lain säädöksissä. Jehovah ei salli nimeään pilkattaman oli kyseessä lain tunteva uskova tai ulkomaalainen, vaikkei hän Jehovan käskyjä tuntisikaan (vert. Room. 2:12-13).

3. Moos. 24:16: "Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi, olipa hän maahan muuttanut siirtolainen tai syntyperäinen israelilainen. Hänet surmattakoon, koska hän on pilkannut Herran nimeä."

3. Moos. 24:16 (American Standard, 1901): "And he that blasphemeth the name of Jehovah, he shall surely be put to death; all the congregation shall certainly stone him: as well the sojourner, as the home-born, when he blasphemeth the name of Jehovah, shall be put to death."

Gal. 6:7: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää."

Raamattu ilmoittaa, että pakanakansojen joukossa tullaan julistamaan Jehovan nimeä. Jehovah Yeshua (Herra Jeesus) tulee hallitsemaan kaikkia kansoja tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa ja tulee silloin tuomitsemaan pakanakansoja lain mukaan (Jes. 2:2-4), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Juudan Leijona on Hallitsija, joka palauttaa oikeuden maailmaan'.

Ps. 96:10 (1933/38): "Sanokaa pakanain seassa: "Herra on kuningas". Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan."

Ps. 96:10 (Green's Literal, 1985): "Say among the nations, Jehovah reigns; and, The world shall be established, it shall not be moved; He shall judge the peoples in uprightness."

Hes. 39:7 (1933/38): "Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä."

Hes. 39:7 (Green's Literal, 1985): "And I will make My holy name known in the midst of My people Israel. And I will not let My holy name be profaned any more. And the nations shall know that I am Jehovah, the Holy One of Israel."

Joh. 17:12, 26 (1933/38): "Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen...   ..Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Heprean kielioppi antaa vastauksen, pitääkö YHWH vokalisoida Jehovah vai Jahve

Viimeisten vuosikymmenten aikana on käyty paljon keskustelua, tuleeko Jumalan nimi YHWH vokalisoida Jehovah vai Jahve. 1800-luvulta alkaen alkoi syntyä oppi siitä, että Jumalan nimi tulisi kirjoittaa Jahve. Eräiden varhaisten kirkkoteologien kirjoituksissa on kuvailtu nimen lausumista, mutta tarkkaa tietoa ei niistä löydy. Sen takia nimi Jahve on vain arvaus. Roomalaiskatolisen kirkon teologien äidinkieli ei ollut hepreaa, eivätkä he yleensä osanneet hepreaa, joten heidän muilla kielillä kirjoittamansa kirjoitukset eivät anna ratkaisua tähän kysymykseen. Saksalainen tutkija Wilhelm Gesenius (1786-1842) ehdotti, että nimi on Jahve. Se on laajalti omaksuttu nimi, vaikka se on enemmän Geseniuksen oma arvaus kuin yksiselitteiseen lähteeseen perustuva tieto. Gesenius ei ollut kuitenkaan ehdottomasti Jahven takana vaan tunnusti kirjassaan 'Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures', että analysoitaessa YHWH:n laumista heprean kieliopin kautta Jehovah on perustellumpi vaihtoehto: "Ne, jotka ajattelevat, että יְהוָֹה [Je-ho-wa] oli todellinen lausumistapa, eivät ole kokonaan vailla perustetta, jolla puolustaa mielipidettään. Kun Jumalan nimi lausutaan näin, voidaan lyhennetyt tavut יְהוֹ [Je-ho] ja יוֹ [Jo], joilla monet erisnimet alkavat, selittää tyydyttävämmin.Geseniuksen mukaan Jahvella ja roomalaisten pääepäjumalalla Juppiterilla olisi sama etymologia (sanojen alkuperä): Juutalaiset olisivat omaksuneet nimen egyptiläisestä epäjumalasta kääntäen sen hepreaksi Jahve ja samasta egyptiläisestä epäjumalasta roomalaiset ja kreikkalaiset olisivat ottaneet oman epäjumalansa latinankieliseksi nimeksi Jove (myös Jovis), joka tunnetaan nykyään nimellä Juppiter (opetusvideo). Geseniuksen selitys on ilmiselvästi Raamatun ilmoituksen vastainen, koska nimellä ei ole enää mitään tekemistä kirjainten YHWH kanssa. Raamatun mukaan nimi ei tule egyptiläisestä epäjumalan nimestä vaan heprealaisista sanoista, jotka Israelin Jumala on itse valinnut samalla kertoen nimen merkityksen.
 
2. Moos. 3:13-14: "Mooses sanoi Jumalalle: "Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: 'Mikä on hänen nimensä?' Mitä minä heille silloin sanon?" Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'"

2. Moos. 3:15 (Green's Literal 1985): "And God said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, Jehovah the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is My name forever, and this is My memorial from generation to generation."

Vanhan testamentin kirjoitusten ääntämistapa on säilynyt parhaiten juutalaisten kirjanoppineiden masoreettien Vanhan testamentin teksteissä, koska niihin oli merkitty konsonanttien yhteyteen vokaaleja ja ääntämistapaa ilmaisevia merkkejä. Masoreettien tekstit vastaavat Kuolleenmeren Qumranin luolasta löytyneiden kirjoitusten sisältöä. Masoreetit alkoivat ensimmäisellä sataluvulla tallentamaan teksteihin niiden ääntämistavan. Vanhimmat säilyneet masoreettikirjoitukset ovat 900-luvulta jKr, mutta on ilmeistä, että masoreeteilla on ollut ääntämistiedot tallessa koko ajan Vanhan testamentin ajoilta asti. Näiden kirjoitusten perusteella YHWH on Jehovah. Vanhan testamentin kirjoituksia on merkitty hepreaksi kahdella eri vokaalimerkkien järjestelmällä, koska kieli kehittyi kahdeksi eri murteeksi. Kummassakin murteessa sanojen vokaalit äännettiin hieman eri tavoilla, joten ne myös merkittiin Raamatun käsikirjoituksiin murteen mukaisesti. Vaikka heprealaiset sanat kirjoitettiin kummassakin murteessa eri tavoilla, niin Jumalan nimi YHWH kirjoitettiin kummassakin murteessa lausuen samalla tavalla Jehovah. Tämä osoittaa, että juutalaiset ovat olleet tarkkoja kirjoittaessaan Jehovan nimen Raamattuun (opetusvideo).

Eräillä juutalaisilla lahkoilla on sellainen Tooran vastainen perinnäissääntö, ettei Jumalan nimeä YHWH saa lausua muut kuin papit Jerusalemin temppelissä kerran päivässä ja ylipappi suurena sovitustenpäivänä, koska temppelin sanotaan olevan Jumalan nimen asuinsija (5. Moos. 12:5, 11, 14). Kansa ei saisi sanoa nimeä ollenkaan. Tätä laki ei tarkoita. Lainopettajilla on suullinen laki (perinnäissääntö), jonka mukaan nimi tulee salata, mikä on Tooran vastainen sääntö, koska Herra on käskenyt tekemään oman nimensä Jehovah (YHWH) tunnetuksi kansojen keskuudessa (
Sak. 14:9; Hes. 39:7; Jes. 12:4, 19:21). 
 
1. Aik. 17:21: "Mikä muu kansa maan päällä olisi kansasi Israelin kaltainen? Onko toista kansaa, jota Jumala olisi tullut lunastamaan omaksi kansakseen? Sinä olet tehnyt suuria ja pelottavia tekoja, jotka ovat tehneet nimesi tunnetuksi kaikkialla. Egyptistä sinä lunastit omaksesi kansasi, ja sinä hävitit vieraat kansat sen tieltä."

Sak. 13:9: "..He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme."

Sak. 13:9 (Green's Literal, 1985): "..And I will bring the third part through the fire, and I will refine them as silver is refined. And I will try them as gold is tried. They shall call on My name, and I will answer them. I will say, It is My people, and they shall say, Jehovah is my God."
 
Lainopettajat tulkitsevat myös väärin käskyä 2. Moos. 20:7. Jumala ei ole kieltänyt käyttämästä nimeään, mutta on kieltänyt käyttämästä nimeään väärin, mikä on ihan eri asia. Juutalaisilla kirjanoppineilla oli tapana liioitella ja vääristellä Jumalan käskyjä vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta. Tämän johdosta on syntynyt myös sellainen salaliittoteoria, että masoreettijuutalaiset merkitsivät Jehovah nimeen Adonain vokaalimerkit, jotta Jehovan kohdalla muistettaisiin käyttää nimestä kiertoilmaisua Adonai. Tämä on pelkkä myytti, koska Jehovah-nimen vokaalimerkit eivät oikeasti vastaa Andonain vokaalimerkkejä. Ensimmäinen vokaali ei ole a-kirjain vaan e, mistä kertoo lisää artikkeli: Adonai and Elohim Vowel Replacement. Eräät ovat väittäneet, että heprean kielioppisääntöjen takia yod-konsonantin (Y) jälkeen oleva a olisi ollut pakko muuttaa e-kirjaimeksi, mutta se ei pidä paikkansa, koska kirjaimen jälkeen voi voikaali olla a ja e. Hepreakielessä on useita Je-alkuisia nimiä, joten selitys ei pidä paikkansa. Masoreetit ovat kirjoittaneet YHWH:n vokaalimerkit oikein.

Heprean kieliopin mukaan jos sana alkaa yod-konsonantilla (Y), niin sen jälkeen tulee yleensä vokaali. Koska sanassa YHWH on alkukirjaimen jälkeen kolme muuta konsonanttia, jotka vaativat kukin lisäksi vokaalin, niin sanassa täytyy olla vähintään kolme vokaalia. Sanassa Jahve on kaksi vokaalia, joten se ei voi tulla missään nimessä kysymykseen. Sanassa Jehova vokaaleja on kolme, mikä täyttää kieliopin vaatimukset (hepreaksi YeHoWaH).


Jahve ei voi tulla myöskään kyseeseen, koska heprean kieliopissa ei ole mahdollista, että konsonantti 'he' (H) ja 'vav' (W) ovat peräkkäin ilman vokaalia. Tämän takia konsonanttien H ja W välissä on o-vokaali. Koska on itsestään selvää, että konsonanttien välissä on vokaali, niin vokaali usein jätetään merkitsemättä. Jahvessa ei ole H ja V konsonantin välissä vokaalia, joten sana ei ole kieliopin mukaan vokalisoitu. Jehovassa on vaadittava o-vokaali, joten se on kieliopin mukainen sana. Masoreettien Vanhan testametin teksteihin on YHWH kirjoitettu muodossa Jehovah 6521 kertaa (Westminster Leningrad Codex, 4.20).

Raamatussa on mainittu paljon ihmisiä, joilla on Jumalaan viittaava nimi, mitä kutsutaan teoforiseksi nimeksi. Nimi muodostuu Jumalan nimen lyhennelmästä Je, Jeho tai Jah ja siihen liitetystä toisesta heprealaisesta sanasta. Heprean kielessä teoforiset nimet muodostuvat niin, että jos se on sanan alussa, se on muodossa Jo- tai JeHo, mutta jos Jumalan nimen lyhennelmä on sanan lopussa, niin se on aina muodossa Jah.

Elijah (Elia) merkitsee 'Jehovah on Jumalani' tai 'Jehovah on voimani'. Tässä sanassa Jumalan nimen lyhennelmä on muodossa -Jah, koska se on liitetty sanan loppuun. Samalla tavalla muodostetaan nimi Yeshayahu (Jesaja), joka merkitsee samaa kuin Yeshua eli 'Jehovah on pelastaja'. Jesajan kirjassa onkin paljon merkittäviä Messias profetioita. Netanjah merkitsee 'Jehova antaa'. Tuomari Joosualla ja ylipappi Joosualla oli sama nimi kuin Jumalan Pojalla, joka oli Jehoshua (Yeshua), jossa Jumalaan viittaava nimi on sanan edessä, jolloin sana alkaa liitteellä JeHo-. Johannes Kastajan heprealainen nimi Jehohanan ja lyhyemmässä muodossa Johanan, merkitsee 'Jehovah on armollinen'. Raamattu mainitsee kuningas Josafatin ja Josafatinlaakson (1. Kun. 22:4, Joel 3:2). Nimi on hepreaksi Jehoshaphat, joka merkitsee 'Jehovah tuomitsee'.

Eräät ovat puolustaneet Jahvea sellaisella argumentilla, että Jumalan nimi Jah esiintyy muuallakin Raamatussa. Jah ei ole kuitenkaan lyhennelmä sanasta Jahve vaan sanasta JehovAH. Vanhassa testamentissa on tilanteita, jolloin Jehovah nimeä toistetaan kaksi kertaa "Herra, Herra" (esim. 2. Moos. 34:6). Eräissä kohdissa ensimmäiseksi lausutaan lyhennelmä Jah ja sitten koko nimi Jehovah.

Jes. 26:4 (1933/38): "Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio."

Jes. 26:4 (Young's Literal, 1862): "Trust ye in Jehovah for ever, For in Jah Jehovah is a rock of ages,"

Huudahdus "hallelujah" merkitsee 'kiittäkää Jehovaa' tai 'ylistäkää Jehovaa'. Tämä ei todista, että Jah olisi lyhennelmä nimestä Jahve. Jumalan nimen lyhennelmä on sanan lopussa, joten sitä ei säännön mukaan saa liittää YHWH:ssa sanan alkuun. Huudahdus hallelujah todistaa itse asiassa, että Jehovah on oikea muoto. Tämä johtuu siitä, että lyhennelmän J-ah muodostuu sanan ensimmäisestä ja kahdesta viimeisestä kirjaimesta, koska -Jah on sanan lopussa (opetusvideo). Kun lyhennelmä on teoforisen nimen alussa, niin silloin Jehova-nimestä otetaan kirjaimet vastaavasti ensimmäisestä tavusta JeHo- tai J-o-. Jos Jahve olisi oikea muoto, niin Jeesuksen nimi olisi käännetty Raamattuun muodossa Jaasus. Jeesus-nimi todistaa, että oikea muoto Jumalan nimestä on Jehova (God's name: readable but unpronounceable, why?).

Ps. 106:1: "Halleluja! Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa."

Ps. 106:1 (Green's Literal, 1985): "Praise Jehovah! Give thanks to Jehovah, for He is good; for His mercy endures forever." 

Ps. 135:21: "Kiitetty olkoon Siionin Herra, hän, joka asuu Jerusalemissa. Halleluja!"

Ps. 135:21 (Green's Literal, 1985): "Blessed be Jehovah out of Zion, He who dwells at Jerusalem. Praise Jehovah!"

Ilm. 19:6-7: "Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui: -- Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina,"

1. Tess. 4:17: "Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa."

Raamatussa on paljon hepreankielistä runollista kieltä ja kielileikkejä. YHWH:n oikeat vokaalit voidaan määrittää Jaakobin ja Leean pojan Juudan nimestä. Lea antoi pojalleen heprealaisen nimen Jehudah (Juuda), koska Lea sai vihdoin ylistää Jehovaa. Lause ei olisi johdonmukainen, jos YHWH lausuttaisiin Jahve, mutta Jehovah ja Jehudah sopivat heprealaiseen lauseen runolliseen rytmiin (tutkielma).

1. Moos. 29:35: "Ja Lea tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Vihdoinkin saan ylistää Herraa." Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda..."

1. Moos. 29:35 (Young's Litgeral, 1862): "And she conceiveth again, and beareth a son, and saith this time, `I praise Jehovah;' therefore hath she called his name Judah..."
 
The Isaacs - Halleluyah La Olam - Kiittäkää Jehovaa koko maailma


Israel voitti tällä laululla Eurovision laulukilpailun vuonna 1979, minkä esittää tässä musiikkivideossa yhdysvaltalainen gospel-yhtye, jossa laulaa perheen äiti, poika ja kaksi tytärtä (Walk Together Children). Video on kuvattu Jerusalemin vanhassa kaupungissa Daavidin torni -nimisessä linnoituksessa, jossa on nykyään myös museo sekä iltaisin upea video- ja valoshow.
Nimi Jehovah on heprean kieliopissa feminiinimuodossa, kun taas nimi Jahve ja muutkin Jumalan nimet ovat maskuliinisessa muodossa. On selvää, että Jumalan persoona on maskuliininen. Isä ja Poika ovat miehen persoonia. Voiko Jumalan mikään nimi olla feminiinimuodossa? Heprean kieli ei toimi kuten esim. englanti tai saksa, jossa vain substantiivit jakautuvat sukuihin. Hepreassa myös verbit taipuvat suvun mukaan. On selvä asia, ettei Jumalan tai kenenkään muunkaan tekemistä rajoita se, mihin sukuun lauseen sanat kuuluvat (tutkielma). Kyse on ihmisen määrittelemästä ja nimeämästä kieliopista, joka jakaa sanat sukuihin, mikä ei määritä suoraan Jumalan ominaisuuksia. Ihmisen laatima kielioppi ei muuta Raamatun ilmoitusta siitä, että Isä ja Poika ovat miehen persoonassa. Kielissä on muutenkin tavallista, että sukusäännöissä on poikkeuksia. Tämän vuoksi kieliopin säännöissä voi olla sellaisia rakenteita, ettei kielioppi kuvaa Jumalan ominaisuuksia oikein. Daavidin poika Salomo oli Saarnaaja, joka on hepreaksi femiinisukuinen 'qoheleth', joka ei tietenkään määritä Salomon sukupuolta (Bibletools).
 
Saarn. 1:1: "Saarnaajan, Daavidin pojan, Jerusalemin kuninkaan, sanoja."

Jumalan Henki on hepreaksi 'ruach', joka on femiinisukuinen sana (Biblehub), minkä mukaan lauseen verbi taipuu myös femiinisuvun mukaan (Biblehub), mikä ei kuitenkaan määritä Jumalan sukupuolta. Raamattu puhuu Jumalan viisaudesta monissa kohdin erityisesti viisauskirjallisuudessa. Monet juutalaiset kirjanoppineet liittävät viisautta tarkoittavan heprealaisen sanan 'chokmah' Jumalan ominaisuudeksi, vaikka kieliopin mukaan sana on femiinisukuinen. Tässäkään kohtaa kieliopin luokittelut eivät myöskään määritä Jumalan persoonan sukupuolta, joka on aina maskuliininen.
 
1. Moos. 1:2 (1933/38): "Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä."

1. Kun. 3:28: "Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen.

Luuk. 11:49: "Tämän vuoksi onkin Jumalan Viisaus sanonut: 'Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja apostoleja, ja he tappavat ja vainoavat näitä.'"
 
Jehovan todistajat eivät todista siitä Jehovasta, josta Raamattu kertoo

Vaikka Jehovan todistajat käyttävät Raamattua ja puhuvat myös Jeesuksesta Messiaana, niin Jehovan todistajien Jeesus ei ole sama Jumalan Poika Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus), mistä Raamattu todistaa. Ei ole Jehovan todistajien opettama Jehovakaan se sama Jehovah, mistä Raamattu kertoo. Jehovan todistajat selittävät Raamattua niin väärin, ettei heitä pidetä kristittynä kirkkokuntana.

Suomessa on Jehovan todistajia noin 17.000. He ovat hankkineet hienoja valtakunnasaleja myös arvokkaille paikoille. Jehovan todistajien jäsenmäärä on ollut pitkään laskussa, joten he ovat laittaneet kymmeniä valtakunnansalejaan myyntiin (K24 11.12.2018). Joensuussa Jehovan todistajat myivät valtakunnansalinsa vapaamuurareille (K24 21.5.2015). Jehovan todistajat saavat enemmän näkyvyyttä, kuin mitä heitä on, koska heillä on ollut tapana kiertää kotiovilla käännyttämässä ihmisiä uskontoonsa.

Jehovan todistajien piste rautatieaseman vieressä
Sen lisäksi he pitävät näkyvillä paikoilla tiedotuspisteitä, jossa he seisovat pareittain esitekärrynsä kanssa. Jehovan todistajat ovat saaneet julkisuutta viime aikoina katkerista seurakuntaeroista ja aseistakieltäytymisestä, vaikka Raamattu tunnustaa esivallan ja asevelvollisuuden oikeutuksen (Matt. 5:17-20, Luuk. 22:36, Room. 13:1-7). Jehovan todistajien vapautus armeijasta on peruutettu lakimuutoksella vuonna 2019. Jehovan todistajat saivat myös huomiota vuonna 2017, kun Turussa tapahtui joukkosurma. Eräs toista uskontoa edustava maahanmuuttaja luki Turun tuomiokirkon portailla manifestin ja julkaisi sen internetissä (IS 8.9.2017 s. 9). Sen jälkeen hän lähti puukottamaan kymmentä ihmistä Turun torin alueelle, josta kaksi kuoli. Kuolleista toinen oli kauppatorin kulmalla uskontoaan mainostanut Jehovan todistaja. (Yle 19.5.2017).

Kerran eräs mies meni keskustelemaan kahden Jehovan todistajan kanssa heidän tiedotuspisteelle. Käytyään jonkin ajan keskustelua heidän kanssaan hän sanoi, ettei Jehovan todistajien oppi voi olla oikea, koska Raamatussa sanotaan, että Jeesus Kristus on Jehova. Hän osoitti kohdan Raamatusta ja Jehovan todistajat menivät aivan hämilleen. He eivät kerta kaikkia pystyneet vastaamaan mitään. Hän otti esille Jehovan todistajien kanssa, että Raamatun mukaan syntynyt poikalapsi on Isä Jumala. Jesajan kirjan mukaan Jeesus Kristus on Isä. Jehovan todistaja otti Raamattunsa esille ja ihmetteli ko. jaetta pystymättä vastaamaan mitään.

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Joh. 20:28-29: "Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

Jaak. 2:19: "Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet..."

5. Moos. 4:39: "Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole." 

Miten Isä voi olla samalla myös ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika? Jos Jumalaa vertaa puuhun, niin sen kaikki osat runko, juuret, oksat ja lehdet ovat osa samaa puuta. Jesajan kirja kutsuu Jumalan Poikaa Herran Vesaksi. Jumalan Poika on kuin yksi Jehovan Oksa tai Juurivesa, joka on kiinteä osa Jehovaa. Vesa ei ole juurestaan erillinen kasvi vaan osa kasvia. Jumalan Poika on kuin Jehovan oikea käsi ihan kirjaimellisesti. Sen takia Jumalan Poika istuu Isänsä oikealla puolella, koska Poika on Isän oikea käsivarsi.
Isä ja Poika eivät neuvottele keskenään, mitä tulisi tehdä, koska heillä on sama Henki ja mieli. Isä johtaa luomakuntaansa Poikansa kautta. Tämän vuoksi valtaistuimella ei istu kahta eri Jumalaa vaan yksi, koska Isä ja Poika ovat samaa Jumalan olemusta.

Jes. 4:2 (2017): "Sinä päivänä Herran Vesa on oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto."


Jes. 4:2 (Green's Litera, 1985): "In that day the Branch of Jehovah will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth for pride and for glory for the survivors of Israel."

Joh. 12:38 (2017): "että kävisi toteen profeetta Jesajan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"

Jes. 52:10: "Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen silmien edessä, niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut." (pelastus alkutekstissä yeshuah, Biblehub)

Jes. 53:1-2 (2017): "Kuka uskoo saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri kuivasta maasta. Hänellä ei ollut muotoa eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut sellaista muotoa, johon olisimme mieltyneet."

Jes. 53:1-2 (Green's Literal, 1985): "Who has believed our report? And to whom is the arm of Jehovah revealed? For He comes up before Him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form nor magnificence that we should see Him; nor form that we should desire Him."

Ps. 80:16, 18 (2017): "ja suojaa se, minkä oikea kätesi istutti, ja Vesa, jonka teit vahvaksi itseäsi varten...   ..Olkoon kätesi oikean kätesi miehen suojana, Ihmisen Pojan, jonka teit vahvaksi itseäsi varten."

Ps. 98:1-2: "..Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä."

Jes. 62:8-11: "Oikean kätensä, vahvan käsivartensa kautta Herra on vannonut: -- Sinun viljaasi minä en enää anna vihollistesi ruoaksi, eivätkä muukalaiset enää juo sinun viiniäsi, josta sinä olet vaivan nähnyt, vaan ne, jotka viljan korjaavat, sen myös syövät ylistäen Herraa, ja ne, jotka kokoavat rypäleet, ne myös juovat viinin minun pyhäkköni esipihoissa. Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippu merkiksi kansoille! Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut: -- Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastajasi saapuu, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut."

Raakel synnytti pojan Bethlehemin Efratassa, jolle Israel (Jaakob) antoi nimeksi Banjamin, mikä merkitsee 'oikean käden poika'. Samalla paikalla neitsyt Maria synnytti Jumalan Pojan. Israelin pojasta Benjaminista tuli ennusmerkki Jumalan oikeasta kädestä Yeshua HaMashiachista.

1. Moos. 35:16-17, 18: "..Kun vielä oli vähän matkaa Efrataan, Raakelin synnytys alkoi, ja siitä tuli hyvin vaikea. Kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaimo sanoi hänelle: "Ei hätää, sinä saat taas pojan...   ..Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin."

Miika 5:2-5: "Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan..."

Miika 5:4 (Green's Literal, 1985): "And He shall stand and feed in the strength of Jehovah, in the majesty of the name of Jehovah His God..."

Miika 5:3 (1933/38; [5:4]): "Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa..."

Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala, joka ilmaisee itseään kolmen persoonan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta (2. Kor. 13:14). Miten yhdellä Jumalalla voi olla kolme persoonaa? Jumala ilmoittaa itsestään kolmen persoonansa kautta, koska jokaisella persoonalla on oma roolinsa Jumalan toiminnassa. Jumala on Henki, mutta Hän on nähnyt hyväksi, että Hänellä on myös ihmisen ruumis (2. Kor. 3:17-18). Jumala on nähnyt hyväksi, että ihmiset näkevät Hänet sekä Isänä että Poikana. Jumala on antanut kaiken vallan Pojalleen, jotta ihmiset ja enkelit Poikaa kunnoittaisivat (Dan. 7:13-14, Matt. 28:18, Fil. 2:9-11)
 1. Isä on persoona, joka määrittää Jumalan ja ihmisen välisen suhteen, joka on kuin isän ja lapsen välinen suhde. Jumalan Poika on antanut esimerkin muille ihmisille, miten tulee rakastaa Isää Taivaassa tekemällä Hänen tahtonsa, miten tulee elää yhteydessä Isän kanssa ja rukoilla Isää Taivaassa (Matt. 6:6-9). Tämän takia Jumalan Poika on tie Isän luokse, koska Poika opetti miten tulee elää, jotta Isän luokse pääsee (Joh. 14:6). Isä kuvataan vanhaikäiseksi ja Poika vastaavasti nuoremmaksi mieheksi (Dan. 7:13)
 2. Jumalan Poika on persoona, joka luopui vähäksi aikaa Jumalalle kuuluvista oikeuksista ja tuli ihmiseksi sovittamaan maailman synnit, jolloin Isä Jumala oli ihmiseksi tullutta Poikaa suurempi (Joh. 14:28, Fil. 2:5-11). Jumalan Poika on Karitsa, joka kuoli maailman syntien sovitukseksi, jonka Isä herätti kuolleista kolmen päivänä perästä. Pojan kautta ilmoitettiin Jehovan armosta. Poika nousi Taivaaseen ja istui valtaistuimelle rinnakkain Isän kanssa Hänen oikealle puolelle (Dan. 7:13-14, Luuk. 22:69, 1. Piet. 3:22). Poika on kuin Isän oikea käsi, jonka kautta Jehovah johtaa koko luomakuntaansa (Joh. 12:38). Isässä ja Pojassa on sama Henki (lisää artikkelissa). Poika alistuu Isän tahtoon, koska Poika tekee aina Isän tahdon, sillä he ovat yksi ja sama Jumala. Yeshua kertoi, ettei kukaan ole Isää suurempi ja heti sen perään, että Isä ja Poika ovat yhtä, joka on alkukielessä sana yksi (Joh. 10:29-30).
 3. Pyhä Henki on persoona, joka asuu elämänsä pyhittäneen uskovan sydämessä. Uskovien ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Elämän pyhittäminen on saastaisen synnin hylkäämistä ja oman ruumiinsa puhtaana pitämistä synnistä (1. Kor. 3:16-17; 6:18-20). Niin kuin Jehovah on puhdas ja Pyhä, niin tulee ihmisenkin olla puhdas ja pyhä (3. Moos. 19:1-4, 37; 1. Piet. 1:14-19). Pyhä Henki antaa ihmiselle voiman kuolettaa itsestä omat lihalliset mielihalut ja hylätä synnin tekeminen (Joh. 3:5, Room. 8:6-13). Pyhä Henki antaa ihmiselle voiman tehdä Jehovan tahdon, jolloin hän pysyy itsekin puhtaana ja pyhänä (Hepr. 12:14, Ilm. 14:12). Pyhä Henki on persoona, jota ei voi silmillä katsoa eikä koskea, koska Jumala on Henki (Joh. 4:24). Isä ja Poika ovat persoonia, joiden kasvot Jumalan pyhät näkevät Taivaassa (Ilm. 22:3-4). 
Jehovah tuli ihmiseksi sovittaakseen mailman synnit, eikä sitä tehnyt arkkienkeli Mikael

Raamattu opettaa, että Isä on Pojassa, mutta Poika on myös Isässä, mikä takia Isä ja Poika on yksi, eikä siis ole kahta. Tämän esimerkin mukaan Yeshua kehotti seurakuntaa olemaan yhtenäinen, mikä ei tarkoita, että Isä ja Poika olisivat kaksi, koska he ovat yksi.

2. Kor. 13:14: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"

Joh. 17:21: "Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa..."

Joh. 10:30 (2017): "Minä ja Isä olemme yksi."

Jehovan todistajien mukaan on kaksi erillistä Jumalaa, joista toinen olisi Isä Jehova ja toinen hänen Poikansa Jeesus, joka olisi alun perin ollut enkeli Mikael. Jehovan todistajat määrittelevät Jehovan ja Jeesuksen sellaisiksi, mitä He eivät ole. Jehovan todistajien opin mukaan Jehova uhrasi Golgatan ristillä korkeimman enkelinsä Mikaelin, josta tuli Messias Jeesus, mikä on Raamatun opetuksen vastaista.

Ensinnäkin Raamattu ei ilmoita, että Mikael olisi korkein enkeli vaan yksi korkeimpien joukossa. Gabriel on yksi niistä arkkienkeleistä, jotka seisovat Jumalan valtaistuimen vieressä. Gabrielin hoitaessa saamaansa tehtävää Persiassa Mikael tuli hänen apulaiseksi, kun Persian enkeliruhtinas oli alkanut vastustamaan Gabrielia. Mikaelilla ei ollut niin korkeaa asemaa, että hän olisi voinut ojentaa silloin vielä Taivaassa olevaa arkkienkeliä saatanaa hänen tekemästä synnistä, joten hän tyytyi vain paheksumaan sitä (Juud. 1:9). Yeshua ei tehnyt koskaan syntiä, mutta Raamatun mukaan enkeleissäkin on vikoja, minkä takia kenestäkään enkelistä ei voi tulla viatonta Messiasta (Jes. 53:9; 1. Piet. 2:22). Jos enkelit olisivat täydellisiä, niin ei olisi tarvinnut heittää saatanaa ja hänen enkeleitä taivaasta ulos. Mikael on tosin ollut Jehovalle uskollinen, koska hän sai tehtäväksi sotaväkensä kanssa heittää saatana enkeleineen ulos Taivaasta (Ilm. 12:7-9).

Job 4:18: "Katso, palvelijoihinsakaan hän ei luota, enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja;"

Dan. 10:13: "Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä, Persian kuninkaiden luona."

Luuk. 1:19: "Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa."

Toiseksi Raamattu ilmoittaa suoraan, ettei Jumalan Poika ole yksikään enkeleistä, joten Jumalan Poika ei ole arkkienkeli Mikael. Kaikkien enkelien, myös Mikaelin tulee kumartaa Jumalan Poikaa, mikä myös sulkee pois sen mahdollisuuden, että Raamattu tarkoittaisi ihmiseksi syntyneellä Jumalan Pojalla arkkienkeli Mikaelia.

Hepr. 1:5-6: "Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: -- Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin: -- Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani. Kun Jumala jälleen tuo Esikoisensa maailmaan, hän sanoo: -- Kaikki Jumalan enkelit kumartakoot häntä." 

Kolmanneksi Raamattu ei ilmoita, että Jehovah olisi antanut sovitusuhriksi luomaansa enkeliä, vaan Jehovah antoi oman ihmisruumiinsa ja verensä sovitusuhriksi. Sakarjan kirja ilmoittaa, että juutalaiset ristiinnaulitsivat Jehovan.

Sak. 12:1, 10 (1933/38): "..Näin sanoo Herra...     ..minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."

Paavali sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja että Jumala sovitti maailman synnit itsensä kanssa. Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa, jolla ei ollut tavallista miestä isänä, vaan Hän sikisi Pyhästä Hengestä, joten Hänen Isänsä on Pyhä Henki ja äitinsä neitsyt Maria. Huomatkaa, Jesaja sanoo syntyvän poikalapsen olevan Isä ja Jumala (Jes. 9:6).

2. Kor. 5:19 (1933/38): "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan."
 
Apt. 20:28 (2017): "Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut."

1. Tim. 3:16 (2017): "Tunnustetusti suuri on jumalanpelon salaisuus: Jumala on ilmestynyt lihassa, vanhurskaaksi julistettu Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanoiden keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen."

Room. 1:2-4: "Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme,"

Luuk. 1:33-34: "Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Kuten Jesaja ilmoittaa, niin Jehovah inkarnoituu ihmiseksi syntymällä maailmaan neitsyen kautta. Raamatussa on usein tapana kertoa myös ihmisestä hänen nimensä kautta. Jumalan Pojan yksi nimistä on Immanuel, mikä merkitsee 'Jumala meidän kanssamme'. Jehovasta tulee ihminen, joka kävelee kansan keskellä, seurustelee muiden ihmisten kanssa, syö, juo, tekee puusepän työtä ja nukkuu, kuten lihaan tulleet ihmiset tekevät.

Jes. 7:14: "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Matt. 1:21-23: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: -- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.

Yeshua sanoi lopuksi ennen Taivaaseen nousemistaan, että "minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". Näin oli Jehovah sanonut sitä ennen monille palvelijoilleen. Kun Yeshua tekee paluun, Jerusalemin nimi vaihtuu. Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa pääkaupungin uusi nimi on Jehovahshammah, joka merkitsee 'Jehovah on täällä'.

Matt. 28:20: "..Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

1. Moos. 26:24: "Ensimmäisenä yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: "Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi..."

Hes. 48:35: "..Tästä lähtien on kaupungin nimenä oleva 'Herra on täällä'."

Hes. 48:35 (Young's Literal, 1862): "and the renown of the city is from the day Jehovah is there.'"

Suomalaisissa Raamatuissa lukee, että alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala. Kreikankielisessä käsikirjoituksessa lauseen viimeisessä virkkeessä on sanajärjestys toisin päin "Jumala oli Sana", kuten eräissä käännöksissä on tehty. Mikä merkitys on sanajärjestyksellä tässä asiassa? "Sana oli Jumala" jättää tilaa vaihtoehdolla, että jumalia olisi kaksi, mutta "Jumala oli Sana" sulkee sen vaihtoehdon pois. Biblia (1776) ja Martti Lutherin käännös vuodelta 1545 kääntävät sanajärjestyksen oikein, kuten se lukee käsikirjoituksessa (Biblehub). Vatikaanin arkistosta on löytynyt hepreankielinen katkelma Johanneksen evankeliumin alusta, jossa sanajärjestys on myös "Jumala, Hän oli Sana", joka on käännetty englanniksi: "In the beginning was the Word, and the Word was next to Elohim And Elohim, he was the Word" (PDF). Sana oli Jumalan luona tai kuten heprealaisessa käsikirjoituksessa lukee "Sana oli Jumalan vierellä", mutta Jumala oli Sana, joten kyseessä oli yksi ja sama Jumala. Johannes kuvaa vierekkäin istuvia Isää ja Poikaa, jotka ovat yksi ja sama Jumala.

Joh. 1:1-3, 14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä...   ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Joh. 1:1 (Biblia 1776): "Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana."

Joh. 1:1 (Luther 1545): "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort."
 
Johanneksen evankeliumi todistaa erityisesti, että Jumalan Poika on ihmiseksi, lihaksi tullut Jumala (Joh. 1:1-14, 20:27-29). Johannes toteaakin ensimmäisessä kirjeessään, että Pyhä Henki tunnustaa Yeshua HaMashiachin olevan ihmiseksi, lihaksi tullut Jumala. Jos joku henki tai enkeli ei tunnusta Yeshuan olevan ihmiseksi tullut Jumala, kyseessä ei ole Jumalan Henki eikä Jumalan lähettämä enkeli, vaan kyseessä on antikristuksen henki. 
 
1. Joh 4:1-3: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa."

Jehovan todistajien Raamattuun on käännetty väärin jae Joh. 1:1 kirjoittamalla lauseessa esiintyvä sana Jumala ensiksi isolla alkukirjaimella ja lauseen viimeinen pienellä alkukirjaimella, koska se viittaa Jumalan Poikaan: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli jumala." Jehovan todistajat tekevät alkukirjaimen avulla harhaoppinsa mukaisen eron ison Jumalan ja pienen jumalan välille. Jehovan todistajat perustelevat väärää käännöstään siten, että lauseen ensimmäisen Jumalaa tarkoittavan sanan edessä on määräinen artikkeli ja jälkimmäisen edessä on epämääräinen artikkeli. He erehtyvät kreikan kieliopin kanssa. Kreikassa artikkelit eivät määräydy kuten englannin kielessä. Uudessa testamentissa esiintyy Jumalaa tarkoittavia sanoja sekä määräisessä että epämääräisessä muodossa riippuen asiayhteydestä ja kieliopin säännöstä. Artikkeli ei ilmoita Jumalan suuruudesta suhteessa toiseen, vaan onko esim. kyseessä lauseen subjekti vai objekti tai korostaako lause jotain sanaa. Tämän asian kanssa on turha spekuloida enempää, koska jakeessa Joh. 20:28 Tuomas tunnustaa Yeshuan (Jeesuksen) olevan Herra ja Jumala, jolloin käsikirjoituksessa on määräinen artikkeli Jumala-sanan edessä (Biblehub).

Joh. 20:28-29: "Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

Jehovan todistajilla on vaikeuksia hyväksyä tätä Raamatun kohtaa ja he ovat yrittäneet keksiä sellaisen tarkoituksenhakuisen ja erittäin väkinäisen selityksen, että Tuomas vain tokaisi sanat Herra ja Jumala, mutta ei tarkoittanut Jeesusta. Tekstissähän kerrotaan suoraan, että Tuomas sanoi nimenomaan Jeesukselle: "Minun Herrani ja Jumalani". Jeesus vastauksessaan Tuomakselle ei kiistänyt Tuomaksen puhetta, vaan totesi Tuomaksen uskoneen tämän asian. Tätä tosiasiaa on yritetty tehdä tyhjäksi väittämällä, että jos Tuomas puhuttelisi Jeesusta, sanojen Herra ja ja Jumala sijamuodon pitäisi olla vokatiivi eikä nominatiivi. Tämä väite on kuitenkin perätön. Koinee-kreikassa myös nominatiivia voitiin käyttää puhuttelumuotona.

Jehovan todistajat torjuvat Jeesuksen Herrana ja Jumalana vetoamalla Paavalin opetukseen, kun kaikki on ensin alistettu Pojan jalkojen alle, niin lopuksi Poika alistuu Isän alle (1. Kor. 15:20-28), Jehovan todistajat väittävät tämän perusteella, ettei Isä ja Poika voi olla sama asia. Paavali ei tarkoita tätä. Jotta asian voi ymmärtää, niin tulee kiinnittää huomiota siihen, miksi Poika alistuu Isän alle. Ei Isä voi tulla Taivaasta Pojan johdettavaksi, vaan Isä ja Poika istuvat rinakkain valtaistuimella ja Jumala johtaa maailmaa Pojan kautta. Poika alistuu Isän tahtoon, jotta Jumala olisi kaikki kaikessa sekä Isässä että Pojassa.

1. Kor. 15:27-28 (1933/38): "Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa."

Paavali kertoo ensin tuhatvuotisesta valtakunnasta (Ilm. 20:1-6). Jumala Poika palaa takaisin ja alistaa koko maailman valtansa alle (1. Kor. 15:20-28). Poika johtaa kaikkia kansoja Jerusalemin temppelistä, kun Isä asuu Taivaassa (Hes. 43:1-12, Ilm. 19:11-16). Viimeisenä päivänä alistetaan kuolema Jumalan Pojan jalkojen alle, jolloin kadotustuomion saaneet heitetään tuliseen järveen. Sen jälkeen laskeutuu Taivaasta Uusi Jerusalem maan päälle, joka on Isän Jumalan asuinsija. Ilmestyskirja kertoo, ettei kaupungissa ole enää temppeliä, koska Isä ja Poika ovat sen temppeli ja valo. Ilmestyskirja kertoo yhdestä valtaistuimesta yksikkömuodossa, joka on sekä Isän että Pojan yhteinen valtaistuin. Raamatun alkukielien rakenteista tulee esille myös se, että Jumalan Poika on Herra ja Jumala (lisää artikkelissa). Miksi Paavali sanoo, että Isä on Pojan pää ja Poika alistuu Isän valtaan, jos Poikakin on Jumalan olemusta? Isän tullessa maan päälle Hän ottaa sen vallan, mikä on Hänellä aina ollut, jotta Jumala olisi kaikki kaikessa sekä Isässä että Pojassa (1. Kor. 15:28 1933/38). Poika on Jumalan ihmisruumis, joka toteuttaa Isän tahtoa. Poika on se, jonka kautta Jumala hallitsee koko luomakuntaa ja se persoona, joka on välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä.

1. Tim. 2:5: "Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus."

5. Moos. 4:39: "Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole."

1. Kor. 8:4: "..tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi."

Ilm. 21:1-3, 22-23: "Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan...    ..Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa."

Ilm. 22:3-5: "
..Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa..."