torstai 24. elokuuta 2017

Joonan merkki


  • Profeetta Joona oli ennakkokuva Yeshuan ylösnousemuksesta 
  • Jumala puhdisti Joonasta kapinallisuuden pois kastamalla hänet tulessa
  • Joonasta tuli vahva parannussaarnaaja, joka sai paheellisen kaupungin tekemään parannuksen
  • Joonan merkki on voimallinen vahvistus saarnatusta totuudesta
  • "Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja" sanoista tulee kalaa tarkoittava kreikkalainen sana "iktys", jota alkuseurakunta käytti tunnusmerkkinään
  • Moni Herran pyhän armeijan jäsen nousee kuolleista, vaikka heidän luut ovat jo kuivuneet
  • Juudan Leijona kykenee alistamaan kenet tahansa tahtoonsa ylösnousemisen voimalla


Profeetta Joonan ylösnousemus oli ennakkokuva tuleville tapahtumille

Joonan kirja kertoo vastentahtoisesta profeetasta, josta tulee yksi koko Raamatun tehokkaimmista profeetoista. Kertomuksen päähenkilö Joona eli kuningas Jerobeam II:n aikana (noin 786-746 eKr.). Joona oli kotoisin Gath-hepherin kaupungista, nykyisestä el-Meshedistä, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Nasaretista. Jumalaa vastaan kapinoinut Joona heitetään mereen, jonne hän hukkuu. Suuri kala nielaisee Joonan ruumiin. Kolmen vuorokauden jälkeen Jumala herättää Joonan kuolleista kalan vatsassa, jossa Joona rukoilee Jumalaa. Sitten Jumala käskee kalan oksentaa Joona rannalle, minkä jälkeen Joona tekee kaiken, minkä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Joonan kuolema ja ylösnousemus ovat Joonan merkiksi kutsuttu ennakkokuva Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) ylösnousemuksesta.

Joona herää kuolleista rannalla
Matt. 12:38-40: "Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" 

Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."

Joonan kirjan kertomuksessa on enemmänkin tärkeää opetusta kuin pelkkä ennakkokuva Yeshuan ylösnousemuksesta. Siinä on itse asiassa kaksi rinnakkaista opetusta, jotka eivät välittömästi liity toisiinsa. Nämä rinnakkaiset opetukset päättyvät kuitenkin suureen voittoon, jossa moni syntinen tekee parannuksen ja pelastuu Jumalan Valtakuntaan. Joonan kirjan opetus voidaan jakaa kahteen teemaan:
  1. Joona uhrasi itsensä vapaaehtoisesti meren pohjaan, jotta muut laivassa olevat pelastuisivat. Hän oli kuolleena kolme vuorokautta, jonka jälkeen nousi kuolleista uudestisyntyneenä. Laivassa olevat tulivat uskoon nähtyään, kun rajuilma tyyntyi. Samalla tavalla Yeshua antoi itsensä vapaaehtoisesti uhriksi Golgatalla, jotta Häneen uskovat saisivat syntinsä anteeksi ja uuden alun elämälle, jotta he voisivat pelastua Taivaaseen.
  2. Joona oli lähtenyt pakoon Jumalan antamaa tehtävää. Jumala puhdisti Joonan kapinallisuudesta kastamalla hänet tulessa. Joonan jääräpäinen vastahakoisuus muutettiin Jumalaa palvelevaksi tahdonlujuudeksi. Israelilaisen kuolleet luut heräsivät eläväksi ihmiseksi ja voimakkaan pyhän armeijan sotilaaksi. Kun Joona kärsi tulessa omien syntiensä johdosta, niin Yeshua kärsi ristillä toisten syntien sovitukseksi.
Ps. 118:14 (1933/38): "Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi."

Golgatan sovitustyössä Yeshua osoitti suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla itsensä ystäviensä puolesta. Kun Yeshuan ystävät ymmärtävät, miten suuresta rakkaudesta on kyse, niin he myös antavat vastarakkautta Jumalan Pojalle noudattamalla Hänen tahtoaan vapaaehtoisesti. Rakkaus ja vapaaehtoinen Jumalan tahdon tekeminen ovat keskeisiä asioita uudessa liitossa.

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:2-5: "Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?" 

1. Joh. 4:19: "Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä."

Fil. 3:10, 20-21: "Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa...   ..Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken."

Yeshua (Jeesus) on Rauhan Ruhtinas
Nimi Joona tarkoittaa heprean kielellä kyyhkystä. Kun Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) upotuskastettiin ja Hän nousi veden alta ylös, Pyhä Henki laskeutui Hänen pään päälle kyyhkysen tavoin. Tämä oli myös merkki, että Yeshua tulee antamaan Joonan merkin.

Matt. 3:16-17: "Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."

Kun Jumala tuhosi syntiin langennen maailman vedenpaisumuksessa, Jumala pelasti Nooan ja hänen seitsemän perheenjäsentään. Kun tulvavedet laskivat, kyyhkynen toi viestin uudeksi luodusta maailmasta tuore oliivipuun (öljypuu) oksa suussaan sen merkiksi, että Jumala oli luonut maailman uudeksi.

1. Moos. 8:11: "Kun kyyhkynen illansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore oliivipuun lehti. Siitä Nooa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähiin maan päällä."

1. Piet. 3:20-21: "..kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta..."

Joona hautautui veden pohjaan, mutta nousi ylös ylhäältä uudestisyntyneenä. Nooan perheen pelastuminen ja Joonan ylösnousemus ovat uskovien upotuskasteen esikuvia samalla tavalla, mitä on Yeshuan HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) ylösnousemus.

Joh. 3:3: "Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Room. 6:3-5: "Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän."

Aluksi Joona ei tehnyt vapaaehtoisesti Jumalan tahtoa, koska hän rakasti enemmän itseään ja omaa tahtoa kuin Jumalaa. Jumala kuitenkin rakasti Joonaa niin paljon, että puhdisti Joonasta kapinallisuuden ja opetti hänelle kuuliaisuuden. Joonaa ei puhdistettu vain merivedessä vaan myös tulessa suuria kipuja kärsien. Sen jälkeen Joona nöyrtyi Jumalan edessä ja alistui Jumalan tahtoon. Tämä on suurta armoa Taivaan Isältä, koska vitsa pelastaa syntisen joutumasta ikuiseksi ajoiksi tuliseen järveen. Joona oppi kuuliaisuuden, mutta hänelle jäi vielä opittavaa oikeasta elämän asenteesta, jota Jumala muokkasi hänessä pala kerrallaan (Joona 4).

Sananl. 13:24: "Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain."

Matt. 3:10-12 (Johannes Kastaja sanoo): "Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."

Pelastuminen edellyttää parannuksen tekoa - muun julistaminen on väärää evankeliumia

Joonan kirja kertoo Joonan merkin syvimmän merkityksen. Kun ihminen tekee parannuksen synneistään eli lopettaa synnin tekemisen uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), hän saa syntinsä anteeksi ja uuden alun elämäälleen. Tämä on se ilosanoma, evankeliumi, mitä tulee saarnata kaikille kansoille.

Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."

Monet saarnamiehet julistavat valitettavasti myös väärää evankeliumia, jossa luvataan pelastus ilman parannuksen tekoa. He puhuvat tekopyhästi, kun otat vastaan Jeesuksen sydämeesi, niin saat kaikki tulevat syntisi anteeksi. Siitä saa sellaisen väärän käsityksen, ettei sinun tarvitse tehdä mitään parannusta eikä edes opiskella Jumalan tahdon noudattamista, koska syntielämäsi annetaan aina anteeksi teoistasi huolimatta. Jos joku kysyy tätä heiltä, niin he kieltävät pelastumisen edellyttävän parannuksen tekoa, koska se on kuulemma mahdotonta tehdä, ja arvostelevat näitä puhteita farisealaisiksi. Tämä käärmeen valhe on puolitotuus eikä koko totuus, mikä miellyttää niitä, jotka haluavat helppoa uskonnollisuutta, viihdettä ja tekosyyn olla noudattamatta Jumalan käskyjä.

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman..."

Luuk. 13:3 (1933/38): "..ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

Apt. 3:19 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,"

Eksyttäjät opettavat, että Jeesus sovitti koko maailman synnit (Joh. 1:29) väittäen, että kaikki saavat pelastuksen pelkällä uskontunnustuksen ja ylistyksen rituaalilla. Johannes Kastaja sanoi juutalaisille, etteivät he pelastu syntyperänsä takia automaattisesti, vaan heidänkin on tehtävä parannus synneistään, muuten heidät tuomitaan kadotukseen (Matt. 3:7-12, Room. 1:16). Uusi liitto ei ole tätä periaatetta muuttanut mihinkään (Matt. 7:21-23, Luuk. 13:22-30).

Matt. 3:8, 10 (1933/38): "Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä...     ..Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen."

Sakkeus oli kiskomisella ja varastamisella rikastunut virkamies. Hänen sydämessä heräsi syyllisyyden tunto ja hän halusi päästä eroon synnin orjuudesta. Sakkeus otti Yeshuan (Jeesuksen) kotiinsa iloiten ja lupasi Hänelle tehdä parannuksen rahan kiskomisesta. Yeshua sanoi, että Sakkeuksen perhe on nyt pelastunut.

Luuk. 9:7-9: "Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: "Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen." Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: "Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin." Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: "Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi."

1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

Olisiko Sakkeus pelastunut, jos olisi vain taputellut Yeshuan selkää ja sen jälkeen jatkanut rahan kiskomista? Ei olisi pelastunut. Raamattu opettaa, että syntien anteeksisaaminen edellyttää syntien tunnustamista ja parannuksen tekoa, mikä on mahdollista tehdä Jumalalle kelpaavalla tavalla, jos sen oikeasti haluaa tehdä.

Jes. 55:7 (1933/38): "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."  

Joka julistaa evankeliumia ilman parannusta synneistä, oli hän sitten enkeli, piispa tai televisiosaarnaaja, olkoon hän kirottu (Matt. 5:17-20, 2. Piet. 3:15-16).

Gal. 1:7-10: "Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija."

Ef. 4:17-25 (Paavali kirjoittaa kristityiksi kääntyneille efesolaisille pakanoille): "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. 

Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä."

Room. 3:31 (Paavali kirjoittaa roomalaisille seurakunnille): "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Yeshua sanoi avoimesti, että monet uskovat yrittävät päästä Taivaaseen, mutta vain harva sinne pääsee. Se tarkoittaa myös, että Taivaaseen kyllä pääsee, jos on kuuliainen Jumalan tahdolle, mutta Jumalan käskyihin välinpitämättömästi suhtautuvat eivät sinne pääse (Matt. 7:13-14, 25:1-13; Mark. 10:24; Luuk. 13:24). Pelastuksen edellytyksistä kertoo lisää lyhyt opetusvideo.

Jes. 55:7 (1933/38): "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Matt. 7:21 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."

Joh. 12:48-50 (Jeesus sanoo): "Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Luuk. 13:24: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

Joona oli kapinallinen, joka nöyrtyi Herran edessä ja uhrasi itsensä vapaaehtoisesti

Ninive on nykyään Mosul
Joona 1:1-3: "Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: "Lähde Niniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä." Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsisiin. Hän meni rannikolle Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsisiin. Maksettuaan matkansa hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta."

Profeetta Joonan olisi pitänyt lähteä Israelin vuorilta (mm. Efraimin, Manassen ja Juudan aluetta) kohti koilista Niniven suurkaupunkia (Irakin Mosul), joka oli Assyrian pääkaupunki. Joona ei totellut Jumalaa, vaan hän pakeni laivalla kohti länttä Espanjan Tarsisiin. Tällä kerralla Joona (suomeksi kyyhkynen) käyttäytyi kuin tyhmä kyyhkynen.

Hoos. 7:10-13: "Israelin ylpeys koituu sille itselleen tuhoksi, mutta se ei silti palaa Herran, Jumalansa, luo, ei etsi häntä. Efraim on kuin kyyhkynen, tyhmä ja ajattelematon. Se kutsuu avuksi Egyptiä, se kulkee Assyriaan. Mutta minne Efraim meneekin, minä levitän verkkoni sen päälle, minä pyydystän sen kuin lintuparven. Minä rankaisen sitä, niin kuin olen tehnyt kansalleni tiettäväksi. Israel asettuu Herraa vastaan -- Voi israelilaisia, he ovat paenneet luotani!"

Jumala on luonut kyyhkysen hyvin taitavasti. Se osaa suunnistaa aistiensa avulla takaisin isäntänsä kotiin, ikään kuin sillä olisi sisäinen GPS-navigaattori (Yle 11.3.2014). Kyyhkynen osasi lentää Nooan arkkiinkin takaisin, kun se oli löytänyt tuoreen oliivipuun lehden (1. Moos. 8:11). Mutta jos tyhmä ja jääräpäinen kyyhkynen alkaa itse etsiä uutta osoitetta elämässään, se joutuu lopulta petolintujen syötäväksi.

Tyhmä kyyhkynen kulkee omia teitä

Ps. 55:4-8: "Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut hyökkäävät kimppuuni. Pelko vavisuttaa sisintäni, kauhu saartaa minut. Jos saisin kyyhkysen siivet, lähtisin lentoon, etsisin lepopaikan. Pakenisin kauas, majailisin autiomaassa. Kiiruhtaisin turvapaikkaan, suojaan myrskytuulelta."

Sak. 10:2: "..kansa harhailee kuin lammaslauma uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole."

Hoos. 7:11-12: "Efraim on kuin kyyhkynen, tyhmä ja ajattelematon. Se kutsuu avuksi Egyptiä, se kulkee Assyriaan. Mutta minne Efraim meneekin, minä levitän verkkoni sen päälle, minä pyydystän sen kuin lintuparven. Minä rankaisen sitä, niin kuin olen tehnyt kansalleni tiettäväksi."

Jumala ei pitänyt Joonan tottelemattomuudesta, vaan Hän nosti Välimerellä niin voimakkaan myrskyn, että Joonaa kuljettanut laiva oli hajota ja upota meren pohjaan. Merimiehet heittivät kaiken ylimääräisen veteen keventääkseen laivaa ja rukoilivat eri epäjumalia avuksi. 

Lopulta heille selvisi, että profeetta Joonaan tottelemattomuus Jumalalle oli saanut aikaan myrskyn. Joona oli kertonut muille laivassa oleville pakenevansa Jumalan tehtävää. Hän tunnusti olevansa syyllinen. Raamattu opettaa, että jos et tunnusta syntejäsi, et voi saada niitä anteeksi. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: "Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi". 

Laiva oli kovassa merihädässä ja jotain oli heitettävä lisää laidan yli. Joona ymmärsi, että jos hänet heitetään laidan yli, Jumala tyynnyttäisi myrskyn. Joona tarjoutui vapaaehtoisesti uhriksi, jotta muut laivassa olevat pelastuisivat.

Joona 1:10-12: "Miehet joutuivat kauhun valtaan ja sanoivat hänelle: "Mitä sinä oletkaan tehnyt!" Sen he näet tiesivät, että Joona oli lähtenyt pakoon Herraa, Jumalaansa; Joona oli sen heille kertonut. "Mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi?" miehet kysyivät häneltä. Myrsky näet yltyi yltymistään. Joona vastasi: "Heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni."

Kun Joona oli heitetty mereen, myrsky tyyntyi. Eri jumalia palvoneet merimiehet ymmärsivät, että Joonan Jumala on oikea Herra ja Jumala. He uhrasivat sen jälkeen Joonan Jumalalle ja tekivät lisäksi lupauksia. He tulivat uskoon nähtyään, miten Israelin Jumala (Herra = Jahve/Jehovah) näytti voimaansa nostamalla rajun myrskyn ja tyynnyttämällä sen heti, kun Jumalalle kapinallinen oli heitetty meren pohjaan.

Joona 1:15-16: "Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa, uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia."

Ps. 89:10-11 (RK): "Herra Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Uskollisuutesi ympäröi sinua. Sinä hallitset meren raivon. Kun sen aallot kohoavat, sinä tyynnytät ne."

Jumalan voimasta kertoo lisää artikkeli: 'Taivasten valtakunta ei ole vain puhetta vaan myös voimaa'.

Joona kuoli, kastettiin helvetin tulessa ja heräsi kuolleista kolmen vuorokauden päästä

Monet luulevat, että Joona olisi ollut elossa kalan vatsassa kolme vuorokautta. Tällainen väärinkäsitys voi syntyä, jos ei kiinnitä huomiota, missä järjestyksessä Joonan kirjan 2.-luvun tapahtumat oikeasti ovat ja mitä yksityiskohtia luku kertoo. Joona rukoilee suuren kalan vatsassa vasta kolmen vuorokauden kuluttua kuolleista heräämisensä jälkeen (Joona 2:1-2). Joona kertoo rukouksessaan (Joona 2:3-10) aiemmin tapahtuneesta kuolemastaan (Joona 2:6-7). Rukouksen päätyttyä, Jumala käskee kalan oksentaa Joonan rannalle (Joona 2:11).

Valashai on maailman suurin kala

Joona kuoli hukuttuaan meren pohjaan kaislojen keskelle. Jumala käski suurta kalaa noutamaan Joonan ruumiin meren pohjasta. Joonan ruumis oli kolme vuorokautta kalan vatsassa. On selvää, ettei kukaan voi selvitä hengissä veden alla kalan vatsassa, jossa ei ole hengitysilmaa vaan polttavia vatsahappoja. Joonan sielu oli kolme vuorokautta tuonelan helvetissä suurissa kärsimyksissä samalla tavalla, mitä oli Yeshuan (Jeesuksen) mainitsema rikas mieskin. Raamattu opettaa, että helvetissä itketään, kuten teki myös Joona (Matt. 13:42). Joonan sielu ei ollut enää meren pohjassa, koska hän kuoli sinne. Sen jälkeen Joonan sielu siirtyi vuorten ja maan syvyyksiin, joka tarkoittaa helvettiä (Joona 2:6-7). Kalan vatsa oli Joonan ruumiin hauta, jossa Jumala herätti Joonan kuolleista. Ylösnousemuksen jälkeen Joona rukoili kalan vatsassa vielä Jumalaa, jonka jälkeen Jumala käski kalan oksentaa juuri kuolleista heränneen Joona rannalle.

Joona 2:3 (Biblia): "Ja sanoi: minä huusin Herraa minun ahdistuksessani, ja hän vastasi minua; minä paruin helvetin vatsasta, ja sinä kuulit minun ääneni."

Joona 2:2 (King James Version): "And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me; out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice.

Matt. 13:42: "Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita."

Joona 2:3: "Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra, kuulet ääneni." (Jae 3: "tuonelan kohtu" on käsikirjoituksessa "mibbeten seowl" = "from the depth of hell". Sana "sheol" voi tarkoittaa myös kuolemaa kuten esim. Ps. 6:6, 1. Sam. 2:6)

1. Sam. 2:6 (1933/38): "Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen."

Ilm. 20:13-14: "Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen..."

Luuk. 16:22-24: "..Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.'" 

Ahjossa rautakankikin taipuu
Herättyään kuolleista Joona lupasi rukouksessaan tehdä kaiken sen, mitä Jumala oli käskenyt hänen tekemään. Joona sanoi, että vain Herra (Jahve/Jehovah) voi pelastaa. Käsikirjoituksessa on heprean kielellä pelastaa sana 'Yeshuah', joka äännetään samalla tavalla kuin Jumalan Pojan nimi Yeshua.

Joona 2:10-11: "..Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle."

Ps. 56:1, 13-14: "..Lauletaan niin kuin "Vaikeneva kyyhkynen kaukaisessa maassa"...    ..Olen antanut sinulle lupauksen, Jumala. Minä täytän lupaukseni, uhraan sinulle kiitosuhrin. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä missä on elämä ja valo."

Hepr. 12:28-29: "..Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

Jes. 10:17 (1933/38): "Israelin valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi, joka polttaa ja kuluttaa hänen ohdakkeensa ja orjantappuransa yhtenä päivänä"

Joonalla ja Yeshua HaMashaichilla (Jeesuksella Kristuksella) on yhteistä, että kumpikin olivat haudassa kuolleena kolme vuorokautta ja sen jälkeen he nousivat ylös kuolleista. Joonan merkki on tämän takia täydellinen, koska se sisältää ylösnousemuksen.

Matt. 12:40: "Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."

Joona 2:7-8: "Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi."

Matt. 28:2-7: "Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista..."

Valashai on uinut rannalle
Tiedemiehiä on askarruttanut, mistä kalasta on ollut kyse. Kala poikkeaa valaasta siinä suhteessa, ettei kala hengitä pinnalla ilmaa, vaan ui veden alla ja ottaa kiduksillaan merivedestä hapen. Joonan aikana Välimeressä oli myös valaita. Valashai on maailman suurin kala, joka voi kasvaa 12 metriä pitkäksi ja painaa 22 tonnia. Valashai on rauhallinen eläin, joka ei häiriinny vieressä sukeltavasta ihmisestä. Se syö normaalisti planktonia, mutta sen mahaan mahtuu mies. Mikäli valashai syö niin suuren saaliin, ettei sen maha pysty sitä sulattamaan, se kykenee oksentamaan liian ison suupalan ulos. Tämän ominaisuuden takia tiedemiehet ovat päätyneet valashaihin. Joskus suuret kalat uivat rannalle, kuten teki Joonan suustaan oksentanut suuri kala.

Joona sai poikkeuksellisen suurta armoa, kun Jumala kastoi hänet helvetin tulessa ja kolmen vuorokauden jälkeen herätti hänet kuolleista. Pääsääntö on, ettei helvetistä pääse pois, mutta Joona oli harvinainen poikkeus. Teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Sakkokierros tiellä Taivasten Valtakuntaan'. Jumalan on aina ollut armollinen niille, jotka tekevät parannuksen, mistä kertoo Vanhan testamentin Joonan kirjakin:

Sananl. 23:13-14 (1933/38): "Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat."

Jes. 26:16-19: "Kun jouduimme ahdinkoon, me etsimme sinua, Herra, sinun kurituksesi sai meidät suremaan ja huokailemaan. Niin kuin raskaana oleva nainen, jonka aika on tullut, vääntelehtii ja huutaa kipuaan, niin olimme edessäsi, Herra. Me olimme raskaana, me vääntelehdimme, mutta niin kuin tuulta oli se mitä synnytimme. Mitään apua emme pystyneet tuomaan, ketään emme synnyttäneet asumaan maata. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa! Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään."

Valit. 3:31-33: "Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa. Ei Herra iloitse siitä, että hän kurittaa ihmistä."

Joona 4:2 (1933/38): "..Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas..."

Hoos. 6:1-3: "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra!.."

Jokaisen usko koetellaan tulessa. Elämän vaivat opettavat ihmistä pysymään erossa synnin tekemisestä. Kantapään kautta oppii virheistä, joita ei sen jälkeen enää toista. Tulessa koeteltu usko ei lankea synnin kiusauksiin.

1. Piet. 1:7: "Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."

Ps. 66:10-12 (RK): "Totisesti sinä, Jumala, olet ko­etellut meitä, olet puhdistanut meitä, niin kuin hopea puhdistetaan sulatta­malla. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman lanteillemme. Sinä panit ihmiset ajamaan päämme yli. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkyl­läisyyteen."

Psalmi 116 on kuin Joonan psalmi, joka toistaa tarkasti Joonan kirjan toisen luvun tapahtumia. Tuonelan tuskissa kovia kokenut sekä voimansa menettänyt huutaa avuksi Herraa, joka pelastaa avuttoman. Joonan ruumiin ympärille oli kietoutunut meren pohjan kaislat. Kuoleman köydet katkeavat ja hän pääsee takaisin elävien maahan. Minkä olen Herralle luvannut, sen teen, lupaa kuolleista herännyt Joona. Hän saa nähdä taas Herran temppelin, mitä Joona kaipasi tuonelan kauhuissa. Joona uhraa ja laulaa Herralle kiitoksen.

Ps. 116: "Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee.

Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni, tuonelan kauhut ahdistivat minua, minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä: "Herra! Pelasta minut!"

Herra on oikeamielinen ja laupias, meidän Jumalamme on armollinen. Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni.

Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta, hän säästi silmäni kyyneliltä, ei antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Herran edessä elävien maassa.

Minä uskon, ja siksi puhun. Olin tuhon partaalla. Hädän hetkellä minä näin: ihmisiin ei ole luottamista.

Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt? Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani. Minkä olen hänelle luvannut, sen teen, teen sen hänen kansansa nähden.  

Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Herra, kuule minua, palvelijaasi! Olen palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika. Sinä olet katkaissut kahleeni.

Herra, minä uhraan sinulle kiitosuhrin ja ylistän sinun nimeäsi. Minkä olen Herralle luvannut, sen teen, teen sen hänen kansansa nähden Herran temppelin esipihalla, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja!"

Jumala teki Joonasta vahvan parannussaarnaajan, joka otti suuren voiton Ninivessä

Ninivessä (Irakin Mosul) oli poikkeuksellisen paljon raakaa väkivaltaa ja murhaamista. Profeetta Joona tuli suurkaupungin kaduille julistamaan Ninivelle tuomioita täynnä uutta rohkeutta ja voimaa. Tapahtui suuri ihme, koska koko kaupunki ymmärsi tekevänsä väärin ja alkoi pelkäämään Israelin Jumalan rangaistusta. Kuningas toivoi Jumalan rangaistuksen olevan ehdollinen, jonka voisi välttää, jos koko kaupunki lopettaa murhaamisen, muun synnin tekemisen ja näyttää Jumalalle katumusta ryhtymällä paastoon.

Niniven kuningaskin katui paastolla
Joona 3:6-9 (1933/38): "Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: "Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku."

Joonan sai Jumalan avulla suuren voiton. Kaupunki teki parannuksen. Jumala peruutti Niniven tuomiot ja he pelastuivat Taivaaseen Israelin Jumalan luokse. Niniveläiset tuomitsevat viimeisenä päivänä ne fariseukset, jotka vastustivat Jumalan Sanaa Israelissa. Suomeen muuttanut maahanmuuttaja, joka tekee parannuksen synneistä ja ryhtyy tekemään Jumalan tahdon uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), tulee viimeisenä päivänä tuomitsemaan niitä suomalaisia uskovia kristittyjä, jotka eivät koskaan taipuneet tekemään parannusta harhaopeistaan.

Matt. 12:41: "Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille..."

Room. 2:27: "Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Matt. 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Apt. 3:19 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,"

Joona sai aikaan nopean parannuksen Ninivessä. Tältäkin osin Joonan merkistä löytyy yhtymäkohta Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) viimeisiin päiviin. Kun Yeshua tuli pääsiäisen aikana Jerusalemin temppeliin, Hän näki kaikenlaista epäpyhää kaupankäyntiä temppelin esipihalla. Temppelin toiminta oli saastunut kaikenlaisesta vääryydestä ja saastasta. Yeshua otti ruoskan ja ajoi kauppiaat pois ja kaatoi voimalla rahanvaihtajien pöydät. Sitten hän sanoi, että hajoittakaa tämä temppeli, niin Hän rakentaa uuden kolmessa päivässä, mutta nyt Hän tarkoitti omaa ruumistaan. Sen jälkeen Yeshua tuomittiin kuolemaan ristillä. Mutta kolmen päivän perästä Jumala järisti maata Jerusalemissa ja Yeshuan (Jeesuksen) tyhjentynyt hauta aukeni osoittamaan, että Yeshua oli noussut kuolleista (Matt. 28:1-3).

Joh. 2:13-23: "Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!" Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: "Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut."

Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?" Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut. 

Kun Jeesus oli pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa, monet uskoivat häneen nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki."

Saastuneen Jerusalemin temppelin tilalle tilalle tuli ylösnousemisen voimalla uusi temppeli Yeshua HaMasahiachin (Jeesuksen Kristuksen) ruumiissa, joka antaa pelastuksen niille, jotka uskovat Häneen. Jerusalemin temppelirakennus tuhottiin maan tasalle 40 vuoden päästä Yeshua HaMashiachin ylösnousemuksesta, jonka Yeshua ennusti edeltä (Matt. 24:1-2). Kun Jerusalemissa ei ole temppeliä, meidän uskovien omasta ruumiista on tullut temppeli Pyhälle Hengelle. Sen tähden meidän tulee elää pyhää elämää Jumalan kunniaksi.

1. Kor. 12:12-13: "Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä."

1. Kor. 6:19-20: "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!"

Jumala vahvistaa oikean evankeliumin Joonan merkillä

Ninivessä oli auringonpimennys
Joku voi ihmetellä, miten mahtava suurkaupunki Ninive voi tehdä parannuksen yhden miehen saarnaamisen johdosta? Kukaan ei voi sellaista tehdä ilman Jumalan myötävaikutusta. Historian tutkimus on saanut selville, että näihin aikoihin Niniveä oli kohdannut monenlaiset vitsaukset. Niniven kuninkaalla oli tapana lähteä kerran vuodessa valloitusretkelle armeijansa kanssa. Kansa sairastui ruttoon ja sotaretki jouduttiin peruuttamaan. Valtakunta oli myös kokenut epäonnea sodissa ja menettänyt Eufratjoen länsipuoleiset alueet toisille kansoille. Sitten tapahtui sen ajan ihmisten mielestä jotain todella pelottavaa. Aurinko pimeni keskellä päivää. Vuonna 763 eKr. tapahtui Ninivessä täydellinen auringonpimennys (TieKu 23.5.2017), mikä lukee myös arkeologien löytämissä savitauluilla. He tulkitsivat asian siten, että Jumala on vihastunut heihin. Näihin aikoihin Joona tuli saarnaamaan kaupungin täystuhoa. Kansa oli kuningasta myöden niin pelästynyt kaikesta, että he ottivat tosissaan Joonan saarnan ja tekivät parannuksen.

Apt. 11:18 (1933/38): "..ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi."

Samanlaista tapahtui myös Islannissa vuonna 939, kun saarella alkoi valtava 1,5 vuotta kestänyt tulivuoren purkaus. Aurinko pimeni Eurooppaa myöden ja seuraavana vuonna kesä oli kylmä, mikä aiheutti nälänhätää laajoilla alueilla. Pelästyneet islantilaiset hylkäsivät tulevina vuosina pakanajumalansa ja kääntyivät palvelemaan vain yhtä, joka oli Raamatun Jumala (Gambriden yliopiston tutkimus 2018).

Yeshuan (Jeesuksen) Golgatan kärsimykset kestivät kuusi tuntia. Kärsimysten puolivälissä aurinko pimeni, mitä kesti kolme tuntia. Valo palasi palasi takaisin Yeshuan kuoltua (Matt. 27:45-46). Pimeys ei ollut kuun liikkeen aiheuttama auringonpimennys vaan yliluonnollinen pimennys. Juutalaisten pääsiäinen on aina täydenkuun aikana, jolloin ei voi olla auringonpimennystä, koska kuu on vastakkaisella puolella aurinkoa. Pimeyttä kesti myös paljon kauemmin, mitä auringonpimennys voi aiheuttaa.

Luuk. 23:44-46: "Oli jo kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran." (kuudes tunti auringonnoususta on noin kello 12 ja yhdeksäs tunti on noin kello 15)

Auringon valon pimentäminen ja maanjäristys olivat Jumalan voimannäyttö ja merkki Golgatan tapahtumia katsoneille. Se vakuutti jopa roomalaiset sotilaat, jotka olivat toimeenpanemassa Yeshuan kuolemantuomiota. Joonan aikana tapahtui myös auringon valon pimentyminen. Yeshuan ylösnousemuksen voimaa tehosti se, että monien Taivaaseen pelastuneiden haudat aukenivat ja haudan pohjalla olleet kuivat luut heräsivät eläväksi ihmiseksi. Suuri määrä ylösnousseita ihmisiä lähti Jerusalemin kaduille todistamaan Yeshua HaMashiachista (Jeesuksesta Kristuksesta).

Matt. 27:51-54: "Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!"

Matt. 27:54: "Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!"

Tulevat sukupolvet Ninivessä eivät enää pysyneet Israelin Jumalalle uskollisena. Profeetta Nahum ilmoitti, että Ninive tuhotaan ja Jumalan tuomio on tällä kertaa peruuttamaton. Jumala oli siirtänyt Joonan ilmoittamaa tuomiota yli niiden sukupolvien, jotka taipuivat olemaan Israelin Jumalalle kuuliaisia. Kun pahuus palasi takaisin, Jumala toimeenpani tuomionsa noin 150 vuoden päästä Joonan ajoista. Ninive tuhoutui maan tasalle, kun Median ja Babylonian armeijat valtasivat Niniven vuonna 612 eKr. Joonan ilmoittama tuomio toteutui lopulta.

Sef. 2:13: "Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian, hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko."

Nah. 3:1: "Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta raatelun kiihkoa!..     ..Sinun paimenesi ovat vaipuneet uneen, sinä Assyrian kuningas, ylhäisesi nukkuvat. Kansasi on hajallaan vuorilla, kukaan ei kokoa sitä. Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi?"

Jumala pystyy alistamaan kaiken valtaansa ylösnousemisen voimalla

Viisaat morsiusneidot tekevät vapaaehtoisesti Jumalan tahdon, koska he rakastavat ylösnoussutta Jumalan Poikaa Yeshua HaMashiachia (Matt. 25:1-13). 

1. Joh. 5:2-4: "Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman..."

Jumala joutuu puhdistamaan eräät tyhmät morsiusneidot tulessa, jonka jälkeen he seuraavat Yeshuaa minne tahansa Yeshua menee (vertaa Ilm. 14:4). Se on suurta armoa Jumalalta, koska muuten tyhmät morsiusneidot joutuisivat tuliseen järveen ikuisiksi ajoiksi (Matt. 25:11-13).

Fil. 2:10-11: "Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Jes. 45:22-24: "..minä olen Jumala, eikä muuta jumalaa ole. Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: -- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni! Näin minusta sanotaan: -- Vain Herralla on voima, hän tekee pelastuksen tekoja. Häveten tulevat Herran luokse kaikki ne, jotka ovat hehkuneet vihaa häntä vastaan."

1. Kor. 15:20, 24-26: "Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet...     ..Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä "Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken"..."

Lopun aikojen onnettomuuksissa, sodissa, kulkutaudeissa ja nälänhädässä kuolee suuria määriä ihmisiä (Ilm. 6:1-8). Eräät Herran pyhän armeijan palvelijoista nousevat palvelukseen Joonan lailla, kuten Hesekielin kirja myös kertoo. Jumalan todistaja tulee vainajan luo ja rukoilee. Pyhä Henki herättää heidät kuolleista ja näistä ylösnousseista tulee suurilukuinen ihmisjoukko.

Hes. 37:9-10: "Herra sanoi minulle: "Ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille: Näin sanoo Herra Jumala: Tule, henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon." Minä puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko."


Joh. 14:12: (Jeesus sanoo) "Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin."

Alkukielisessä käsikirjoituksessa ei ole sanoja ihmisjoukko vaan armeija. Tämä jakeen kääntää suomalaista Raamattua paremmin King James Version -käännös, jota arvostetaan yhdeksi parhaimmista Raamatun käännöksistä. Se kääntää Hes. 37:10 kuolleista heränneen joukon lukumäärältään suureksi armeijaksi. Kyse on Israelin 12 sukukunnasta, joista moni on hajaantunut ympäri maailmaa ja sulautunut pakanakansojen joukkoon. Jumalan pyhä armeija saa palvelijoita myös tulessa kastetuista, jotka tekevät Jumalan tahdon siitä huolimatta, mitä se heille maksaa.

Hes. 37:10 (KJV): "So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army."


Room. 11:15: "Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon!"

Johannes Kastaja nuhteli fariseuksia ja saddekeuksia (mm. papit ja seurakunnan aktiivit), ettei heidän pidä luulla pelastuvansa sen ansiosta, että ovat Israelin seurakunnan jäseniä. Jos he eivät tee parannusta (tyhmät morsiusneidot, Matt. 25:1-13), Jumala pystyy herättämään vanhurskaita ihmisiä (vanhurskasta morsiusseurakuntaa, Ef. 5:21-33) vaikka elottomista kivistä. Ihmisten herättäminen eloon kivistä on hyvin sanottu, mistä on kyse. Jos mistään muualta ei löydy enää viisaita ja vanhurskaita morsiamia, Jumala herättää niitä vaikka kuolleista.

Matt. 3:8-9: "Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä."

Luuk. 19:37-39: "..koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat: -- Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä! Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa! Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: "Opettaja, kiellä opetuslapsiasi!" Mutta Jeesus vastasi: "Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat."

Luuk. 18:8: "Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"

Kivisydän virkoaa eläväksi
Kuolleista herättäminen on poikkeuksellista ja hyvin suurta armoa. Ihminen pelastetaan ikuisesta kärsimyksestä. Hänen ylpeä luontonsa, joka on aiheuttanut hänen elämäänsä kaikenlaisia ongelmia, muuttuu nöyräksi, mikä tuo hänen elämäänsä kestävän rakkauden ja rauhan. Tyhmä ja eloton kivisydän virkoaa eloon ja muuttuu rakkautta sykkiväksi lämpimäksi ja viisaaksi sydämeksi. Silloin Rauhan Ruhtinas ottaa suuren voiton maailmasta.

Hes. 11:19-20: "Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni, he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa."

Juud. 1:23: "Pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta!"

Mark. 1:17: "Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.

Joh. 21:6: "Jeesus sanoi: "Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte." He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös."

Iktys on suomeksi kala
Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach pystyy ylösnousemisen voimalla alistamaan kaiken valtaansa. Jumalalla on voima käskeä jopa kalaa tekemään, mitä Jumala haluaa. Kala nouti Joonan ruumiin meren pohjasta, koska Jumala niin käski. Joonan merkkiä voisi myös kutsua kalan merkiksi, koska alkuseurakunnan kristityt ottivat käyttöön kalan yhdeksi tunnusmerkikseen, jota näkee tänäkin päivänä kristittyjen autoissa. Kreikankielellä kirjoitettujen sanoja "Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja" ensimmäiset kirjaimet ovat "iktys", joka tarkoittaa suomeksi kalaa.

Ef. 5:23-24: "..Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon..."

Hes. 18:4: "Kaikki ihmiset, niin isät kuin pojat, ovat minun vallassani, minun määrättävissäni..."

5. Moos. 32:39: "Näettehän nyt: minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki." 

Fontella Bass - Rescue me (cover)

Rescue me
Take me in your arms
Rescue me
I want your tender charm...

..Come on, baby, and rescue me
'Cause I need you by my side

Can't you see that I'm lonely
Rescue me
Come on and take my heart...
Juudan Leijona on elämän ja kuoleman Herra

Raamatussa on monenlaisia leijonia. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Juudan Leijona. Hänen vierellä on kuusisiipisen leijonan paikka (Mark. 10:35-40, Ilm. 4:7, 14:3, Hes. 41:19). Kuningas Salomon valtaistuimessa oli lukuisia leijonan patsaita (1. Kun. 10:18-20). Jumala lähetti leijonan rankaisemaan syntiä tehnyttä profeettaa. Sen jälkeen leijona jäi seisomaan kiltisti profeetan aasin vierelle (1. Kun. 13:24). Israelin kansan jäännöstä pakanakansojen joukossa kuvataan voimakkaaksi 'nuoreksi leijonaksi' (hepreaksi 'lavi').

Tehdäkseen hyvää on joskus oltava luja, jotta maailman pahuus ei pääse turmelemaan kaikkea hyvää. Jumala joutui surmaaman kaikki egyptiläisten esikoispojat, jotta Hänen valittu kansansa pääsi Egyptin orjuudesta pois elämään vapaana omassa maassaan.

Miika 5:7: "Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, jotka asuvat kansojen seassa, monien kansojen keskellä, ovat kuin leijona muiden eläinten parissa, kuin nuori leijona lammaslaumassa. Kun se hyökkää, se ruhjoo ja raatelee, eikä kukaan voi sen hampaista pelastaa."

Raamattu opettaa, ettei meidän pidä pelätä niitä, jotka voivat surmata meidät, vaan Häntä joka voi surmata ruumiin ja myös heittää sielun ikuisiksi ajoiksi helvettiin ja tuliseen järveen.

Matt. 10:28: "Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin."

Ilm. 20:13-15: "Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen."

Yeshua HaMashiach, Juudan Leijona on elämän ja kuoleman Herra. Kukaan muu ei pysty herättämään ketään kuolleista. Vain Raamatun Jumalalla on voimaa herättää kuolleet. Muut eivät siihen pysty.

Ilm. 1:18: "..Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."

Joh. 5:19-23: "Jeesus vastasi juutalaisille näin: "Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo. Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää."

Jos profeetta rukoilee ruumiin vierellä ja Pyhä Henki herättää kuolleen, se vahvistaa profeetan olevan Jumalan asialla. Kuolleen herättäminen on voimakas vahvistus, että profeetta puhuu totta.

Hes. 37:4-6: "Hän sanoi: "Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra."

1. Kun. 17:23-24: "Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi: "Katso, poikasi elää." Nainen sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa."

Jumalan Valtakunta ei ole pelkästään puhetta vaan myös voimaa. Useat sadat väärä profeetat vastustivat profeetta Eliaa. Vaikka Elia oli yksin, hän oli oikeassa ja lukuisat muut olivat väärässä. Samalla tavalla Yeshuaa (Jeesusta) vastusti lukuisat raamatunopettajat ja fariseukset, mutta Yeshua oli ja on edelleen ainoa tie, totuus ja elämä.

Apt. 2:22: "..Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte."

2.  Kor. 13:3-4 (Paavali, joka oli herättänyt myös kuolleen, puhuu): "Tehän kaipaatte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus. Hän ei ole teidän edessänne heikko, vaan näyttää voimansa teidän keskuudessanne. Hän oli heikko, kun hänet ristiinnaulittiin, mutta Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä, mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta, ja te saatte sen tuntea."

Kun Yeshua pystyi herättämään kuolleita ja itsekin heräsi kuolleista, fariseuksille tuli kuumat paikat. Fariseukset eivät millään nielleet Yeshuan (Jeesuksen) opetusta eivätkä Häntä henkilönä. Monet heistä lankesivat pilkkaamaan Yeshuan tekemiä voimatekoja pahan hengen teoksi, jolloin he syyllistyivät anteeksiantamattomaan Pyhän Hengen pilkkaan. Tällaisia pappeja ja fariseuksia on tänäkin päivänä seurakunnissa. He pitävät kynsin ja hampain kiinni omasta asemastaan, eivätkä taivu tekemään parannusta totuuden edessä.

Joh. 11:47-48: "Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä: "Mitä meidän pitäisi tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme."

Se, joka pilkkaa kuolleista heräämistä pahan hengen teoksi, tekee aina Pyhä Hengen pilkkaa ja menettää pelastuksensa. Siinä ei auta mitään, että on johtanut useita vuosia seurakuntaa, joka on kasvanut jäsenmäärältään suureksi. Moni merkittävä kirkollinen johtaja ja seurakunnan aktiivi on syyllistynyt anteeksiantamattomaan Pyhän Hengen pilkkaan, koska he ovat lähteneet vastustamaan Jumalaa Sanaa pilkkapuheilla. Jumala näkee, mitä heidän sydämessään oikeasti on ja miten väärin he toimivat. Silloin Jumala voi paaduttaa heidän sydämensä niin, etteivät he pelastuisi (Room. 9:18).

Hautoja Öljymäellä Jerusalemissa
Matt. 23:27-28: "
Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä."

Jaak. 3:1-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Ilm. 20:8: "..kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

2. Moos. 10:1-2: "Herra sanoi Moosekselle: "Mene faraon luo, sillä minä olen paaduttanut hänen ja hänen hoviväkensä sydämet vain voidakseni tehdä nämä ihmetekoni heidän silmiensä nähden ja jotta sinä voisit kertoa lapsillesi ja lastesi lapsille, miten minä nöyryytin egyptiläisiä ja millaisia tekoja minä tein heidän keskuudessaan. Silloin te näette, että minä olen Herra."

Room. 9:18: "Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo." 

Joonan merkki tarkoittaa, että Jumalalla on painavaa sanottavaa kansalle

Kuolleista herättäminen on ollut viimeisinä vuosisatoina hyvin harvinainen voimateko, mutta Pietari ja Paavali herättivät kuolleita (Apt. 9:39-41, 20:9-12). Mitä tarkoittaa, kun Pyhä Henki alkaa herättämään kuolleita profeettojensa käsien alla? Se on, kuin torvella puhallettaisiin varoitusääni. Jumala on nyt tosissaan ja Hänellä on vakavaa sanottavaa kansoille. Kansojen on tehtävä parannus tai tuli nielee ne. Jumala pelastaa ne, jotka hylkäävät valheet ja syntiset tekonsa sekä lähtevät porttokirkoista ulos.

Sofarilla puhalletaan varoitusääni
Joel 2:1, 6, 12-13: "Puhaltakaa torveen Siionissa, antakaa hälytys minun pyhällä vuorellani! Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on jo lähellä...    ..Hävittävä tuli kulkee sen edellä, leimuava liekki sen jäljessä...   

..Vielä nytkin Herra sanoo: -- Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen."

Ilm. 18:2, 4: "Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka...     .."Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."

Pääsiäisen aikana vuonna 70 jKr. israelilaiset olivat matkustaneet Jerusalemin muurien sisälle juhlimaan Herran juhlaa. Hieman ennen juhlan alkamista Rooman armeija tuli paikalle ja alkoi piirittää kaupunkia. Roomalaiset lopulta valloittivat kaupungin, tuhosivat temppelin maan tasalla ja ryöstivät sen kullan. Historioitsija Josefuksen mukaan 1,1 miljoonaa israelilaista kuoli ja 97000 eloon jäänyttä vangittiin orjiksi. Jumala rankaisi israelilaisia, koska he eivät hyväksyneet Yeshua HaMashiachia Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi. Kansan joukossa oli kuitenkin messiaanisia (kristittyjä) juutalaisia, jotka muistivat Yeshuan (Jeesuksen) sanat tulevasta tuhosta ja lähtivät Hänen ohjeensa mukaisesti pakoon vuorille. He pelastuivat, koska he uskoivat Yeshuaa (Jeesusta).

Luuk. 21:20-24: "Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy."