sunnuntai 9. kesäkuuta 2019

Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli  • Uudessa liitossa Toora on kirjoitettu sydämeen ja sitä noudatetaan (Jer. 31:31-34, Hes. 36:25-27, Matt. 5:17-20)
  • Hesekiel profetoi tulevasta uuden liiton temppelistä, jolla on oma temppelilaki (Hepr. 9:10 [2017], Hes. 43:12)
  • Siionin vuoren huipulle rakennettavasta uuden liiton temppelistä tulee Jumalan Pojan valtaistuimen sija tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ajaksi (Sak. 6:9-15, Hes. 43:1-7)
  • Temppeliin saavat tulla ne uuden liiton pyhät, jotka pyhittävät sapatin ja uudenkuunjuhlan (Jes. 56:6-7, 66:23)
  • Temppeliin menee eri aikoina vanhurskas Jumalan ruhtinas (Ilm. 11:1-2, 14:1-7) ja antikristus (Dan. 8:9-14, 9:27; 2. Tess. 2:3-12), joita ei pidä sekoittaa toisiinsa
  • Kun Jumalan Pojan morsiusseurakunta temmataan Taivaaseen Karitsan häihin, niin antikristus saastuttaa temppeliä 3,5 vuoden ajan eksyttääkseen valheen ja vääryyden rakastajat kadotukseen, minkä jälkeen Jumalan Poika valtaa temppelin itselleen takaisin
  • Jumalan Poika kunnioitti temppeliä niin paljon, että Hän puhdisti voimakeinoin kaupustelijat pois temppelin esipihaltaTeologian tohtori Risto Auvinen opetti uuden liiton temppelistä

Hesekielin temppeli
Heinolan seurakunnan pastori Risto Auvinen herätti huomiota Meilahden kirkossa 26.5.2019, kun hän opetti uuden liiton temppelirakennuksesta. Auvinen on teologian tohtori, joka on tutkinut paljon uuden liiton teologiaa. Hänen raamattutuntinsa otsikko oli 'Israel ja uusi liitto'. Opetus poikkesi paljon siitä, mitä on totuttu kuulemaan luterilaisissa ja helluntailaisissa seurakunnissa. Auvinen perusteli opetustaan siteeraamalla Raamattua. Auvinen on esittänyt jatko-osan tästä luennosta Elimäellä 17.10.2019 otsikolla 'Messiaan temppeli'.

Auvinen totesi, ettei Raamattu peruuta mitään aiemmin kirjoitettua (Matt. 5:17-18, Joh. 10:35). Myöhemmät kirjoitukset eivät kumoa muita kirjoituksia, vaan selittävät niitä ja antavat lisää informaatiota. Sen takia Raamattua tulisi Auvisen mukaan tulkita komplementaarisesti, mikä tarkoittaa sitä, että kirjoitukset selittävät ja täydentävät toisiaan, mutta eivät kumoa toisiaan. Tämän periaatteen vahvisti myös Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) opettamalla, ettei Raamatusta voi mitätöidä mitään. Uusi testamentti ei kumoa yhtäkään jaetta Vanhasta testamentista, vaan pikemminkin selittää sitä ja kertoo, miten Yeshua HaMashiach opetti ja täytti laissa olevat Messias profetiat.

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

2. Tim. 3:6: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

Luuk. 16:17: "..laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Auvisen raamattutunnissa kiinnitti huomiota erityisesti nämä kolme asiaa:
  1. Uuden liiton pyhien sydämeen on kaiverrettu Toora (Mooseksen laki) ja he noudattavat lakia (Jer. 31:33, Sak. 3:9, Matt. 5:17-19, Ilm. 14:12).
  2. Uusi liitto on solmittu Israelin ja Juudan kansojen kanssa, jotka ovat yhdistyneet yhtenäiseksi Israelin kansaksi. Uutta liittoa ei ole solmittu pakanakansojen kanssa, mutta he voivat liittyä Israelin kansaan, jolloin pääsevät osalliseksi uudesta liitosta (Jer. 31:31-34, Room. 11:11-24).
  3. Uudella liitolla on temppelirakennus, joka tullaan rakentamaan Jerusalemiin Hesekielin kirjan lukujen 40-44 kuvauksen mukaisesti (Matt. 24:15; Ilm. 11:1-2).

Auvinen mainitsee Kristuksen lain. Monelle on epäselvää, mikä ero on Mooseksen ja Kristuksen lailla, joka on uuden liiton laki. Paavali sanoi noudattavansa Kristuksen lakia, joten on syytä tutkia Uudesta testamentista, mistä laista on kyse. Paavali sanoi, että hän noudattaa Tooraa ja sen vahvistuksesi totesi, ettei hän ollut rikkonut mitään edes Jerusalemin temppeliä vastaan (Apt. 21:24, 26). Tämän perusteella voimme todeta, että Kristuksen laki perustuu Mooseksen lakiin. 

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

Apt. 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

Apt. 28:17: "..Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan..."

Kristuksen laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Yeshua HaMashiachissa, joka on lain päämäärä. Jumalan Poika noudatti itsekin Tooraa ja käski muidenkin sitä noudattaa, joten se on Kristuksen laki (Matt. 5:17-20, 23:1-3, 28:19-20).
Paavali korostaa Mooseksen lain Messias profetoiden täyttymistä Yeshua HaMashiachissa kutsumalla Tooraa Kristuksen laiksi. Näin hän tekee eron niiden Tooraa noudattavien uskovien välille, jotka uskovat Jumalan Poikaan ja jotka eivät usko. Paavali ei koskaan arvostellut ketään Tooran noudattamisesta, mutta jos lakia noudattanut ei uskonut Jumalan Poikaan, hän ei voinut saavuttaa vanhurskautta täyttämällä lain käskyjä, koska silloin jäi täyttämättä yksi keskeisimmistä lain käskyistä uskoa Messiasta (Room. 9:31-33, 1. Moos. 49:10, 5. Moos. 18:18-19).

Joh. 5:46 (Jeesus sanoo): "Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut."

Apt. 2:21-26 (1933/38): "Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Raamatussa ei ole kahta eri lakia vaan yksi laki, joka koskee kaikkia kansoja (4. Moos. 15:15; Matt. 5:17-19, 23:1-3, 28:19-20; 1. Kor. 7:19). Uusi liitto ei kumoa Tooraa, vaan sen tarkoitus on palauttaa Israelin kansan lainkuuliaisuus, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'. Uuden liiton aikana Mooseksen lain rikkominen on aina syntiä, teki sitä juutalainen tai pakana (Room.  2:9-12, 27; 1. Joh. 3:4; Hepr. 10:28).

Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."

4. Moos. 15:15: "Jumalaa palveltaessa koskevat teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia samat säädökset kuin teitäkin. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Room.  2:9-12, 27: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla...    ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa on standardi sille, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Laki ja profeetat kertovat, millainen on Jumala, ja mikä on Hänen tahtonsa. Tämän takia Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) itsekin noudatti lakia, koska laissa on Jumalan tahto (Jes. 11:1-5, Matt 5:17-18). 

Room 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Moraalia ei määritä yleinen mielipide. Jumalan lakia ei aseteta äänestämällä kirkolliskokouksessa. Ihmisen asia ei ole määrittää moraalia eikä asettaa lakia, vaan ne on Jumala ilmoittanut Sanassansa (Matt. 5:19-20). Mitä tarkemmin ihminen noudattaa Jumalan käskyjä, sitä enemmän hän on Jumalan kaltainen. Uusi liitto ei muuttanut Jumalaa vaan Jumala, joka ei muutu, tuli palauttamaan Israelin kansan lain kuuliaisuuden uuden liiton avulla (Jer. 31:31-34, Mal. 3:6, Ilm. 4:8).

5. Moos 32:4: "Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea."

Room. 7:12 (1933/38): "..laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

Ps. 19:8 (1933/38): "Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan."

Matt. 5:48: "Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen." (vert. 3. Moos. 19:2, 1. Piet. 1:16)

Ef. 1:4: "Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina."

Teologian tohtori Risto Auvinen - Israel ja uusi liitto

Auvinen kertoi, että hän on aiemmin luennoinut temppelistä, mikä aiheutti paljon keskustelua. Hän kuitenkin päätti opettaa samasta asiasta myös Meilahden kirkossa. Hesekielin kirjassa kuvattua Jerusalemin temppeliä ei ole vielä rakennettu, mutta Uusi testamenttikin profetoi, että sinne tullaan vielä rakentamaan temppeli (esim. Matt. 24:15, 2. Tess. 2:4, Ilm 11:1-2). Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää (1. Tess. 5:21).Jerusalemin kolmannesta temppelistä käydään vilkasta keskustelua

Hesekielin kirjan luvut 40-48 kertovat uuden liiton temppelistä ja tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta. Ne ovat kenties kaikkein vaikeatajuisimmat sivut Raamatusta, jos ei pysty uskomaan kaikkea Raamatusta. Jos hyväksyy, että Yeshua on Israelin Kuningas, joka ei tullut kumoamaan lakia eikä profeettojen kirjoja vaan noudattamaan niitä, niin silloin ymmärtää helposti mainitut luvut. Hesekiel kertoi vanhan liiton aikana, että Jumala tulee tekemään iankaikkisen rauhan liiton, millä Hesekiel tarkoitti uuttaa liittoa. Rauhan liiton aikana on Jerusalemissa temppeli, joka on Herran Yeshua HaMashiachin valtaistuimen sija. Tämän takia Hesekielin temppeliä voidaan kutsua uuden liiton temppeliksi.

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Hesekielin kirjassa kuvattu temppeli on ollut kiivaan keskustelun kohteena niin juutalaisten kuin kristittyjen raamatunopettajien keskuudessa. Sekä juutalaisilla että klassista ja protestanttista kristinuskoa edustavilla kirjanoppineilla on ollut suuria vaikeuksia ymmärtää, mistä Hesekielin temppelissä ja sen laissa on kyse. 

Vaikeudet johtuvat siitä, että he yrittävät väkisin sovittaa Raamatun jakeet omiin mielipiteisiinsä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Jotkut haluavat palata takaisin vanhan liiton temppeliin ja toisille ei käy mikään temppeli ollenkaan. Tästä tulee suuria ristiriitoja oppien ja Raamatun välille, koska kirjanoppineiden mielipiteet ovat lähtöisin vain heidän omasta ajattelustaan (lihasta) tai kirkkokunnan määrittelemästä opista. Jos ei hyväksy Hesekielin kirjan opetusta sellaisenaan, niin silloin tulee ongelmia muidenkin kirjojen kohdalla, koska ne kertovat myös paljon uuden liiton temppelistä.

Hesekiel ei mainitse ylipappia, koska Herra Yeshua HaMashiach on tuhatvuotisen valtakunnan Kuningasten Kuningas ja Ylipappi

Juutalaiset eivät pysty hyväksymään sitä, ettei Hesekiel mainitse ylipappia ollenkaan, vaan sanoo ruhtinaalla olevan vastuun rituaaleista (Hes. 45:17). Hesekielin temppelissä ei noudateta kokonaan 3. Mooseksen kirjassa olevaa rituaaliuhrilakia, koska laki määrää temppelille omat säädöksensä (Hes. 40-48, 43:12). Monen juutalaisen on vaikea hyväksyä tätäkään asia, mutta he eivät kuitenkaan uskalla kumota Hesekielin kirjaa, vaan sivuuttavat sen sanomalla, etteivät he ymmärrä sitä, mikä käytännössä tarkoittaa, etteivät he usko sitä. Sen vuoksi Jerusalemissa toimiva Temppeli-instituutti on varautunut rakentamaan Mooseksen laissa kuvatun temppelin ja ottamaan siihen osia Hesekielin kirjasta vain soveltuvin osin. He ovat valmistaneet ylipapin asun ja ortodoksijuutalaisten Suuri neuvosto Sanhedrin on valinnut ylipapiksi erään miehen, vaikka Hesekielin kirja ei mainitse sellaista virkaa ollenkaan (Hes. 40-48). Suuri neuvosto Sanhedrin ei tule olemaan temppelin johtokunta eikä heidän valitsemansa juutalainen kirjanoppinut mies tule olemaan temppelin ylipappi (Sak. 6:12-15; Ilm. 5:8, 14:1-3, Hepr. 5:4-10).

Hepr. 5:4-6, 10: "Kukaan ei itse ota tätä arvoa itselleen, vaan ylipapin kutsuu Jumala, joka kutsui jo Aaronin. Siten ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle: -- Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja toisessa paikassa: -- Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta...   ..Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta."

Heprealaiskirje selittää temppelilakien eroja. Raamatuntutkijoiden mukaan Heprealaiskirje on yhdessä Ilmestyskirjan kanssa Uuden testamentin myöhäisimmät kirjeet. Heprealaiskirje on kirjoitettu hieman ennen Jerusalemin temppelin tuhoutumista vuonna 70 jKr arviolta 60-luvulla, mikä tulee ottaa huomioon, jotta ymmärtää kirjeen asiayhteyden oikein. Kirje valmisti alkuseurakuntaa tilanteeseen, ettei sillä ole enää temppeliä missä kokoontua, kuten alkuseurakunta oli tehnyt päivittäin (Apt. 2:46). Kirje toteaa, että vanhan liiton aikana oli omat säädökset uhraamisesta, mutta nyt on tullut Jumalan Poika, josta on tullut ylipappi, joka on omalla ruumillaan ja verellään sovittanut synnit kertakaikkisella uhrilla, kuten juutalaiset tuntevat suuren sovitustenpäivän (jom kippur) uhrin tekevän. 

Raamatussa on periaate, ettei lakia voi kumota, minkä Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) myös vahvisti (Matt. 5:17-18, Luuk. 16:17, Joh. 10:35). Yeshua siis vahvisti jokaisen sanan, mitä lukee sekä Mooseksen laissa ja myös Hesekielin kirjassa. Miksi sitten Aaronin sukukunnalta ylipappeus siirtyisi Jumalan Pojalle Yeshua HaMashiachille, joka ei ole Aaronin sukua vaan Juudan sukua? Miten uhrisäädökset voivat loppua, kun lakia ei saa kumota (5. Moos. 4:2)? Lakia ei ole kumottu, mutta laissa ei tarkalleen ottaen sanota, että ylipappeus kuuluisi vain Aaronin sukukunnalle. Vanha testamentti opettaa, että ylipappeus on lähtöisin Melkisedekiltä, joka oli yksi Jumalan Pojan nimistä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Rauhan Ruhtinas'. Sen jälkeen Jumala on antanut ylipappeuden Aaronin sukukunnalle vanhan liiton ajaksi ja lopuksi ylipappeuden on määrä siirtyä takaisin Jumalan Pojalle Melkisedekin säädösten mukaisesti, mikä toteutuu uuden liiton myötä (Sak. 3:8-9, 6:11-13). Lakia ei ole kumottu, mutta sitä sovelletaan, kuten laki määrää ylipappeudesta eri tilanteissa. Tämä sama soveltamisperiaate löytyy myös Suomen lainsäädännöstä, jolloin pykäliä sovelletaan olosuhteiden mukaan ja kuten lainsäätäjä on ne alunperin tarkoittanut.

1. Moos. 4:18: "Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi,"

Ps. 110:4: "Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."

Hepr. 7:1-3 (1933/38): "Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti."

Muutos pappeuteen ei jäänyt vain ylipapin viran siirtymiseen Messiaalle Juudan sukukuntaan. Leeviläinen papisto ei ollut uskollinen Jumalan Sanalle, joten Jumala erotti suurimman osan Leevin sukukunnasta pappispalveluksesta ja alensi heidän jälkeläisensä temppelin huoltotehtäviin. Leevin sukukunnan Sadokin sukuhaara on ollut uskollinen Jumalan Sanalle, joten he saavat toimittaa uuden liiton temppelissä pappispalvelua, kun muut leeviläiset sukuhaarat toimivat vain avustavissa tehtävissä. 

Ortodoksijuutalaisten Suuri neuvosto Sanhedrin on kouluttanut leeviläisiä pappeja kolmannen temppelin palvelua varten. Tämä on sikäli turhaa työtä, koska kuka tahansa leeviläinen pappi ei voi palvella uuden liiton temppelissä. Leeviläisyyden lisäksi pitää kuulua myös Sadokin sukuhaaraan. Suuren neuvoston valitsema ylipappi ei myöskään palvele uuden liiton temppelissä, koska se virka kuuluu Herralle Yeshua HaMashiachille. Eräät raamatunopettajat kirjoittavat sensaatiohakuisia artikkeleita ortodoksijuutalaisten Shanhedrin toiminnasta Jerusalemissa, minkä he väittävät liittyvän tulevaan uuden liiton temppeliin, mutta ortodoksijuutalaisten teoilla, jotka ovat usein myös Tooran vastaisia, ei ole mitään tekemistä uuden liiton temppelin kanssa.

Mal. 2:1-3, 7-9 : "Te papit, teitä koskee tämä sana: ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi", sanoo Herra Sebaot. "Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua." -- Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään...   ..Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. -- Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat."

Matt. 5:19: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi."

Hes. 44:10-11, 12-15: "Ne leeviläiset, jotka kaikkosivat minun luotani silloin kun Israel kulki harhaan, silloin kun Israel harhautui minun luotani seuraamaan epäjumalia, joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. Heistä tulee palvelijoita minun pyhäkkööni, he joutuvat vartioimaan temppelin portteja ja toimittamaan palvelutehtäviä temppelissä...     ..He joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. He eivät saa tulla minun eteeni toimittamaan papin tehtäviä, he eivät saa tulla temppeliini suorittamaan pyhiä ja kaikkein pyhimpiä toimituksia. Heidän on kannettava häpeänsä ja sovitettava iljettävät tekonsa. Minä panen heidät temppelissä palvelutehtäviin, kaikenlaisiin töihin, joita siellä tehdään. "Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta..."

Kun temppelin papit tulevat temppelin sisempää esipihaan, heidän on vaihdettava päälleen pellavaiset vaatteet ja päähine. Kun he poistuvat alueelta, heidän on riisuttava vaatteet pois. Vaatteissa käytetään kallista ja hienointa laatua olevaa pellavaa (Hes. 16:10-13), jonka langat ovat hohtavan valkoiset, mikä on esikuva siitä, miten Taivaassa pukeudutaan hohtavan valkoisiin vaatteisiin (Ilm. 7:13, 19:14). Raamatun aikana hohtavan valkoinen pellavakangas oli byssos, joka oli tavallista silkkikangastakin kalliimpaa.

Hes. 44:17-19: "..Tullessaan sisemmän esipihan porteista sisään heidän on puettava ylleen pellavavaatteet, eikä heillä saa olla mitään villaista vaatetta, kun he toimittavat palvelusta sisemmän esipihan porteissa ja niiden sisäpuolella olevalla temppelialueella. Heillä tulee olla päässä pellavainen päähine ja jalassa pellavahousut, mitään hiostavia vaatteita heidän ei ole lupa käyttää. Kun he sitten lähtevät sieltä ja palaavat ulompaan esipihaan kansan luo, heidän tulee riisua vaatteet, joita he ovat pitäneet toimittaessaan palvelusta. Heidän pitää jättää ne pyhiin huoneisiin ja panna ylleen toiset vaatteet, jotta kansa ei joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle."

Ilm. 19:14: "Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa."

Jumalan Valtakunnassa ei ole yhtään naispappia, vaan Raamattua opettaa seurakunnalle vain miehet (1. Kor. 14:32-38, 1. Tim. 2:11-12). Joka ei tunnusta tätä Jumalan käskyä, Jumala ei tunnusta häntä omakseen, mikä tarkoittaa tuomiota kadotukseen (Matt. 7:21-23, 1. Kor. 14:38).

1. Tim. 3:2: "Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies...   ..taitava opettamaan,"

1. Tim. 2:11-12: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä..."

1. Kor. 14:33-34, 37-38: "..Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo...   ..Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä." (1. Kor. 14:38 [RK]: "Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta."; American Standard -käännöksen alaviitteessä huomautus samasta jakeesta: "Many ancient authorities read "But if any man knoweth not, he is not known". Compare 1 Co 8:3")

Seurakunta järjestyy Herran eteen miehet ja naiset erikseen. Vain miehillä on lupa puhua. Kun Herra pyysi Israelin kansaa järjestymään vuoren juurelle kuulemaan Häntä, niin Herra kielsi miehiä seisomasta vaimojensa lähellä. Suomalainen Raamattu kääntää "älkää koskeko vaimoon", kun heprealaisen sanan 'nagash' tarkoittaa tässä asiayhteydessä älkää menkö vaimon lähelle (2. Moos. 19:15, Biblehub).

2. Moos. 19:14-18: "Mooses laskeutui vuorelta kansan luo. Hän pyhitti ja puhdisti israelilaiset, ja he pesivät myös viittansa. Sitten Mooses sanoi kansalle: "Olkaa valmiina ylihuomiseksi. Kukaan älköön koskeko naiseen." Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa..."

Kun Israelin kansan jäännös kääntyy uskomaan Messiaaseen Yeshuaan, niin silloin kansa järjestyy suremaan (myös palvomaan) Jumalan Poikaa järjestyneenä miehet ja naiset eri ryhmiin, heimot ja suvut omiin ryhmiinsä. Joku voi muistaa, kun Paavali sanoi, ettei Kristuksessa ole juutalaista, pakanaa, miestä eikä naista (Gal. 3:28). Paavali tarkoitti sitä, että kaikki ovat yhtäläisesti osallisia pelastuksesta, mutta Paavali edellytti kuitenkin lain mukaisen järjestyksen noudattamista (1. Kor. 7:19, 14:33-38), joka sisälsi myös käskyn naisten pitää pitkiä hiuksia (rukoilla pää peitettynä, 1. Kor. 11:15) ja miesten leikata hiukset lyhyeksi (avopäin; 1. Kor. 11:3-16, Hes. 44:20).

1. Sam. 10:19: "..Asettukaa siis nyt Herran eteen heimoittain ja suvuittain."

Sak. 12:10, 12: "Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan...    ..Koko maa on täynnä valitusta. Kukin suku valittaa erikseen, ja erikseen niiden miehet ja naiset..."

Monissa kristityissä kirkkokunnissa on harhaoppi yleisestä pappeudesta, jonka mukaan kaikki kristityt olisivat kuninkaallisia pappeja. He vetoavat 1. Pietarin kirjeeseen, jossa Pietari kutsuu kuninkaalliseksi papistoksi, valituksi suvuksi ja pyhäksi heimoksi sitä joukkoa, jolle hän on osoittanut kirjeensä (1. Piet. 2:9). Kirkot ottavat nämä sanat irti asiayhteydestä väittäessään Pietarin tarkoittavan kaikkia uskovia, mikä ei pidä paikkansa. Raamatussa ei ole oppia yleisestä pappeudesta, vaan pikemminkin opetusta siitä, ettei kaikki ole paikallisseurakunnan paimenia eikä opettajia.

1. Kor. 12:28, 29 (1933/38): "Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi...    ..Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?"

Pietari oli erityisesti juutalaisten apostoli, joka osoitti ensimmäisen kirjeensä Herraan Yeshua HaMashiachiin uskoville juutalaisille, jotka asuivat ulkomailla pakanoiden keskellä (Gal. 2:8; 1. Piet. 1:1, 2:11-12). Pietari ei sanonut, että kaikki uskovat olisivat kuninkaallinen papisto, vaan hän viittasi Mooseksen lain säädökseen, että Israelin kansa on Jumalan pappisvaltakunta ja pyhä kansa (2. Moos. 19:6, 22:31). Uskovat naiset eivät voi muutenkaan toimia pappeina, vaan Jumala on valinnut Israelin kansasta ne miehet, jotka toimivat Hänen kuninkaallisena papistona (1. Tim. 2:11-12, 3:2). Tämän vuoksi Ilmestyskirja kertoo Siionin vuorella Herran Yeshua HaMashiachin edessä seisovasta 144.000 esikoisesta (kaikki miehiä), jotka ovat lunastettu Israelin 12 sukukunnasta (Ilm. 7:3-8, 14:1-5).

Matt. 27:11: "Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit", Jeesus vastasi."

Ps. 114:1-2: "Kun Israel lähti Egyptistä, kun Jaakobin suku jätti vieraan maan, Herra teki Juudasta pyhäkkönsä, Israelista oman valtakuntansa."

2. Moos. 19:6: "mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.

2. Moos. 32:31: "Olkaa minun pyhä kansani..."

5. Moos. 32:9: "Herran osuus on hänen kansansa Israel, ja Jaakob hänen perintömaansa."

1. Piet. 2:9, 12: "Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa...    ..Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä..."

Kirkoissa on myös harhaoppi, että vain pappi saa toimittaa ehtoollisen ja kastaa, mutta Raamatussa ei ole myöskään sellaista määräystä. On paljon asioita, minkä jokainen uskova saa tehdä ilman papin läsnäoloa, kuten esim. ottaa itselleen vaimon, koska Raamatussa ei ole käskyä papin vihkiä avioparia. Avioliitto on miehen ja naisen välinen sopimus, jonka vahvistamiseen ei välttämättä tarvita pappia. Jerusalemin temppelissä ei ole vihitty aviopareja eikä tulla uuden liiton temppelissäkään vihkimään, koska hääjuhlat pidetään avioparien perheiden keskuudessa. Ei ole kiellettyä kutsua pappia hääjuhlaan, mutta hän on silloin läsnä yhtenä häävieraana muiden mukana. 

Laissa on omat säädökset uuden liiton temppelille

Entä sitten temppelin rituaalit? Mooseksen laissa on säädökset telttamajaa, Salomon ja Serubbabelin temppeliä varten pääsääntöisesti vanhan liiton ajalle. Näitä temppeleitä ei ole tarkoitettu edes ikuisiksi ajoiksi, koska kuningas Salomo profetoi, että Jeruslemin temppeli tuhoutuu, jos Israelin kansa hylkää Jumalansa ja rikkoo lakia vastaan, niin temppeli tulee tuhoutumaan. Niin tapahtui sekä Salomon temppelille noin 600 eKr että Serubbabelin temppelille 70 jKr:

1. Kun. 9:6-9: "Mutta jos te ja teidän jälkeläisenne käännytte pois minun teiltäni ettekä noudata minun säädöksiäni ja määräyksiäni, jos te käännytte palvelemaan toisia jumalia ja kumarratte niitä, niin minä hävitän Israelin kansan tästä maasta, jonka olen sille antanut. Temppelin, jonka olen nimelleni pyhittänyt, minä hylkään ja hävitän, ja kaikkien kansojen parissa Israelista tulee pilkan kohde ja varoittava esimerkki. Tästä temppelistä tulee sellainen rauniokasa, että jokainen ohikulkija tyrmistyy ja kysyy: 'Miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?' Hänelle vastataan: 'Siksi, että israelilaiset hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka toi heidän isänsä pois Egyptistä, ja turvautuivat toisiin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän kärsittäväkseen.'"

Hesekielin kirjassa on omat säädökset uuden liiton temppelille. Lakia ei ole kumottu, mutta sen soveltamiskohta muuttuu, koska temppelirakennus on toinen ja kyseessä on uusi liitto, minkä vuoksi laista sovelletaan Hesekielin kirjan säädöksiä Mooseksen lain säädösten sijaan (Hes. 43:12). Toisin kuin vanhan liiton temppelit, niin uuden liiton temppeli on tarkoitettu pysyväksi Herran valtaistuimen sijaksi ainakin yli tuhannen vuoden ajaksi (Hes. 43:4-7). Raamattu ei profetoi uuden liiton temppelin tuhoutuvan kansan syntien takia, mutta profetoi, että antikristus saastuttaa sitä 3,5 vuoden ajan, jotta valheen ja vääryyden rakastajat eksyisivät kadotukseen (Dan. 9:26-27, 2. Tess. 2:3-12). Tämän jälkeen temppeli puhdistetaan ja se palaa Herran valtaistuimen sijaksi. Tuhatvuotisen rauhavaltakunnan aikana toteutuu uuden liiton tarkoitus koko laajuudessa, joka on palauttaa Israelin kansan lainkuuliaisuus (5. Moos. 30:1-10, Jer. 31:31-34). Silloin uuden liiton temppeli elää kukoistuskauttaan.

Hepr. 9:1, 7-12 (2017): "Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö...    ..mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylipappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään on vielä ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja on vielä pystyssä. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään omassatunnossaan täydelliseksi jumalanpalveluksen pitäjää, vaan jotka, niin kuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesutkin ja lihaa koskevat säännöt ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Mutta kun Kristus tuli esiin tulevaisen hyvän ylipappina, hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei pukkien ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan pyhään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen."

Suomalaiset Raamatut kääntävät huonosti jakeen Hepr. 9:8. Käännökset puhuvat pyhäkön etummaisesta majasta (huoneesta), mutta käsikirjoitus puhuu ensimmäisestä temppelistä tarkoittaen, ettei tietä pyhiin paikkoihin ole ilmoitettu ennen, kuin ensimmäinen temppeli on vielä pystyssä (Biblehub). Tämä tarkoittaa, kun vanhan liiton temppelin tilalle tulee Hesekielin kirjassa mainittu uuden liiton temppeli ja sitä koskevat lain säädökset (Hes. 43:12), niin vasta sen jälkeen tie pyhiin paikkoihin on ilmoitettu. Tämä tulee parhaiten esille Bibliasta ja Young's literal -käännöksistä.

Hepr. 9:8 (Biblia): "Jolla Pyhä Henki ilmoitti, ettei pyhityksen tietä niinkauvan julistettu, kuin se entinen maja seisoo,"

Hepr. 9:8 (Young's literal): "the Holy Spirit this evidencing that not yet hath been manifested the way of the holy places, the first tabernacle having yet a standing;"

Kuten Heprealaiskirje opettaa, niin Ylipappi Yeshua HaMashiach on suorittanut suuren sovitustenpäivän uhrin kertakaikkisesti omalla ruumiillaan ja verellään (3. Moos. 16, lisää artikkelissa). Nyt vanhan liiton aika on päättynyt ja sen ajan temppelit ovat tehneet tehtävänsä. Uuden liiton temppelille on laissa omat säädökset (Hes. 40-48). Tämä on luonnollista, koska olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti. Messias on tullut, Kristus on sovittanut synnit Golgatalla ja ottanut itselleen sekä kuninkuuden että ylipappeuden. 

Hepr. 5:5-6, 10: "Siten ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle: -- Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja toisessa paikassa: -- Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta...    ..Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta."

Hesekielin kirjan luvuissa 45-46 on lueteltu uuden liiton temppelin ajan Herran juhlat. Hesekielin kirjan luettelo eroaa suurten juhlien osalta Mooseksen lain säädöksistä sekä juhla-aikojen että pyhäkköpalvelun osalta. Herran juhlien luettelosta löytyy kaksi juhlaa pesach (pääsiäinen) ja sukkot (lehtimajanjuhla), jotka kumpikin kestävät seitsemän päivää. Tämän lisäksi mainitaan sekä sapatti ja uudenkuunjuhla, jotka ovat myös Mooseksen laissa. Mooseksen laissa on mainittu seitsemän vuotuista juhlapäivää, mutta Hesekielin kirja ei mainitse ollenkaan shavuot-juhlaa (helluntaita), ei jom teruah-juhlaa (pasuunansoitonjuhla, tunnetaan myös nimellä rosh hashanah) eikä jom kippur-päivää (suuren sovitustenpäivää; Hes. 45:18-25, vert. 3. Moos. 23). Koska Ylipappi Yeshua HaMashiach on täyttänyt suuren sovituksenpäivän uhrin kertakaikkisesti omalla ruumillaan ja verellään, niin silloin Vanhan liiton aika on päättynyt. Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa ei ole seitsemää eri juhlapäivää, kuten on Mooseksen laissa, mutta on kaksi seitsemän päivää kestävää juhla-aikaa, jotka kestävät yhteensä 14 päivää.

Hes. 45:21, 23, 25: "Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä alkaa teillä pääsiäinen, seitsenpäiväinen juhla. Koko juhlan ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää...   .Jokaisena seitsemänä juhlapäivänä hän toimittakoon Herralle polttouhrin...    ..Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä ja siitä eteenpäin, koko seitsenpäiväisen syysjuhlan ajan, ruhtinaan tulee tehdä samalla tavoin..."

Shavuot-juhla (helluntai) on vehnän sadonkorjuun juhla (2. Moos. 23:16-17). Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa temppelistä laskeva joki kastelee joen varrella olevat hedelmäpuut niin, että ne antavat uuden sadon joka kuukausi eli 12 satoa vuodessa. Sen lisäksi joesta laskeva vesi täyttää Kuolleenmeren niin, että sieltä saa paljon kaloja (Hes. 47:1-12). Paavali opetti kolossalaisille, että Herran juhlat ovat varjoa siis esikuvia tulevasta Messiaan valtakunnasta mainiten myös uudenkuunjuhlan, mitä Kolossan seurakunta oli alkanut viettämään. Tosin muut kolossalaiset pakanat eivät pitäneet siitä, että kristityiksi kääntyneet kolossalaiset alkoivat viettää Mooseksen lain mukaisia juhlia, mutta Paavali puolusti heitä kirjoittamalla, että ruumis siis seurakunta on Kristuksen, joten ulkopuoliset eivät saa tuomita heitä lain mukaisten juhlien viettämisestä. Uudenkuunjuhlasta tulee tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa sadonkorjuun juhla. Sen esikuvana oli 12 täyttä korillista tähteitä, kun Yeshua teki ruuanlisääntymisihmeen ja ruokki tuhansia ihmisiä kahdella kalalla ja viidellä leivällä.

Kol. 2:16-17 (Biblia): "Älkään siis kenkään teitä tuomitko ruasta eli juomasta, taikka määrätyistä pyhäpäivistä, ei uudesta kuusta, eikä sabbateista, Jotka ovat tulevaisten varjo, mutta itse ruumis on Kristuksessa." (alkutekstissä ei ole sanaa 'vain', joten Biblia on parempi käännös jakeeseen Kol. 2:17)

Hes. 47:12: "Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu eivätkä hedelmät lopu: joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi."

Matt. 14:19-21: "Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista täyttä korillista. Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

Hesekielin kirjassa ei ole myöskään mainittu käskyä paastota seitsemännessä kuussa olevana suuren sovituksenpäivänä, koska juhlaa ei mainita ollenkaan (Hes. 45:18-25, vert. 3. Moos. 23:32). Yeshualta kysyttiin, miksi Hänen opetuslapsensa eivät paastoa? Hän vastasi, ettei häävieraat paastoa, kun Ylkä on paikalla. Kun Ylkä on poissa, niin silloin surraan ja paastotaan. Israelin kansalla oli tapana viidennessä kuussa surra paastoamalla Babylonian pakkosiirtolaisuutta, koska sinä kuukautena Jerusalem tuhottiin  Babylonian kuninkaan käskystä ja kansa vietiin pakkosiirtolaiseksi (Tisa be'av, Sak. 7:3-5, Jer. 52:12-15). Sakarjan kirja kertoo, että tulee vielä aika, jolloin neljänä eri kuukautena vietetyt paastopäivät muuttuvat iloin juhlaksi mainiten myös seitsemännen kuukauden paastopäivän, joka on Mooseksen laissa suuren sovituksenpäivän paasto. Tämä tarkoittaa sitä, että paastoaminen on liittynyt siihen, onko Ylkä Yeshua HaMashiach paikalla vai poissa. Morsiusseurakunta viettää tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana ilon juhlaa, jolloin syödään parempia ruokia, koska Herra Yeshua HaMashiach on läsnä.

Matt. 9:14-15: "Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: "Meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" Jeesus vastasi heille: "Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat."

Mark. 2:19: "Jeesus vastasi: "Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota."

Sak. 8:19-23: "Näin sanoo Herra Sebaot: -- Neljännen ja viidennen, seitsemännen ja kymmenennen kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa! Näin sanoo Herra Sebaot: -- Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He kulkevat kaupungista toiseen ja sanovat: "Lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia." Ja kaikkialta kuuluu huuto: "Minä tulen mukaan!" Kansanjoukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. "Näin sanoo Herra Sebaot: Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä kymmenen miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: 'Me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'" (vert. Sak. 7:3-5; Jer. 39:1-2, 52:12-15)

Miksi Sakarjan kirja ei mainitse Esterin kirjassa olevaa 12. kuukauden paastoa (Est. 9:1, 31)? Tämä johtuu siitä, että Esterin kirja on kirjoitettu vasta Sakarjan kirjan jälkeen. Sakarjan kirjan ja Yeshuan opetus paastosta viittaa siihen, ettei 12. kuukauden paastoa ole myöskään silloin, kun Ylkä Yeshua HaMashiach on paikalla uuden liiton temppelissä, jolloin kansat tulevat kumartamaan Herraa Jerusalemiin.

Joku on voinut ihmetellä Paavalin ehtoollisopetuksessa olevaa kohtaa, että ehtoollisella julistetaan Herran kuolemaa vain siihen asti, kun Herra tulee. Siis joku asia loppuu, kun Herra tulee. Kun Herra Yeshua HaMashiach saapuu temppeliinsä, niin silloin alkaa uusi aikakausi ja ehtoollisella ei enää julisteta Herran kuolemaa. Tällekin asialle on Raamatussa säädetty määräaika. Tämä ei missään nimessä tarkoita Yeshua HaMashiachin Golgatalla antaman uhrin lakkaamista vaan sitä, miten kristityt muistelevat sitä.

1. Kor. 11:25-26: "Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni." Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee."

Mal. 3:1, 4: "-- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot...   ..Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten." (Liiton enkeli = uuden liiton sanansaattaja)

Mooseksen laissa on säädökset, miten temppelipalveluksessa tulee antaa juomauhriksi viiniä säädetty määrä (4. Moos. 15:5, 7). Juomauhria varten oli pyhäkössä kultaisia maljoja (2. Moos. 25:29). Hesekielin temppelin laissa ei ole mainittu juomauhreja ollenkaan (huom. Hes. 45:17 tulee lukea Bibliasta). Viimeisellä aterialla Yeshua HaMashiach kohotti viinimaljaa ja sanoi, että tämän on uuden liiton malja. Kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin ruokajuomana oleva viini on uuden liiton malja, jonka seurakunta juo Herran Yeshua HaMashiachin kunniaksi.

Luuk. 22:20: "Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."

Juutalaiset ovat pääsiäisenä muistelleet sitä, miten Herra vapautti suurilla voimateoilla oman kansansa Egyptin orjuudesta ja toi heidät omaan maahansa (2. Moos. 142:14-27). Tämän lisäksi Golgatan tapahtumat ovat tuoneet uutta sisältöä pääsiäiseen, kun Jumalan Karitsa Yeshua HaMashiach sovitti maailman synnit. Jeremian kirja säätää, kun Jumala tuo lopun ajoilla oman kansansa pohjoisista maista ja muistakin maista ympäri maapalloa takaisin Israeliin, niin tämä korvaa Egyptistä vapautumisen muistelemisen. Tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan selviävät muistavat omakohtaisesti, miten Jumala toi toisen kerran oman kansansa Israeliin suurella voimallaan, mistä tulee uusi muistelemisen aihe pääsiäisjuhlaan. 

Hes. 37:21-22, 26: "..Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina...    .."Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaan heille rauhan. Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi heidän keskelleen.

Jer. 16:14-16: "Herra sanoo: "Vielä tulevat päivät, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.' Sen sijaan sanotaan: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.' Sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka minä olen antanut heidän isilleen." Herra sanoo: "Minä lähetän suuren joukon kalastajia kalastamaan Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän suuren joukon metsästäjiä kaikille vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoihin metsästämään heitä."

Jumalan Poika jälleenrakentaa itse sortuneen temppelinsä

Yeshua oli pääsiäisen aikana Jerusalemin temppelissä. Hän oli juuri puhdistanut sen ruoskimalla kauppiaat ja rahanvaihtajat pois temppelin esipihalta. Juutalaiset tivasivat Yeshualta, että millä oikeudella Hän tekee tällaista. Hän sanoi, että hajottakaa tämä temppeli, niin Hän rakentaa sen kolmessa päivässä takaisin. Yeshua ei sanonut itse hajottavansa temppelin vaan sanoi, että te hajotatte sen, minkä takia juutalaisten syytös siitä, että Yeshua olisi uhannut tuhota temppelin, oli väärä (Apt. 6:14). Temppeliä oli silloin laajennettu 46 vuotta ja juutalaiset eivät pystyneet ymmärtämään, miten yksi puuseppä voisi rakentaa yksin niin suuren rakennuksen kolmessa päivässä. Yeshua vertasi temppeliä Hänen omaan ruumiiseensa, joka nousisi kolmen päivän perästä kuolleista.

Joh. 2:19-22: "Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut."

Mark. 15:29-30: "Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: "No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!"

Tuskin kuulijat ymmärsivät sitäkään, että kun Jumala on saanut päätökseen maailman luomisen, niin maan päälle laskeutuvassa Uudessa Jerusalemissa temppelinä on Herra (Ilm. 21:22).

Ilm. 21:2, 22-23: "Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla- asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten...    ..Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa."

Vertaus temppeliin ei ollut kuitenkaan kokonaan irti temppelirakennuksesta. Yeshua ei sanonut, että temppeli poistuu kokonaan Jerusalemista, vaan profetoi vanhan temppelin paikalle rakennettavasta uudesta temppelistä, josta Danielkin olisi puhunut (Matt. 24:15). Vanhan liiton temppelin tilalle tulisi uusi temppeli, johon laissa on määrätty oma temppelilakinsa. Koska Israelin kansa ei ottanut Yeshua vastaan Messiaana, niin Jumala toteutti Salomon kautta antamansa varoituksen, että temppeli tuhoutuu maan tasalle, minkä teki Rooman armeija vuonna 70 jKr (1. Kun. 9:6-9). Näin vanhaan liittoon kuulunutta temppeliä ei ollut enää Jerusalemissa, mutta nyt sen tilalle tulee vielä kolmas temppeli, jonka Herra itse rakennuttaa.

Luuk. 19:40-44: "Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi: "Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi."

Luuk. 21:5-6: "Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle."

Profeetta Aamos ennusti, että Herra tulee jälleenrakentamaan Daavidin sortuneen majan (tabernaakkelin) aikana, jolloin Israel saa hallittavakseen kaikki maailman kansat. Daavidin aikana Israel kasvoi voittamattomaksi suurvallaksi, joka eli kukoistustaan Daavidin pojan Salomon aikana. Israelin valloittamista pakanakansoista tuli Israelin kuninkaan alamaisia ja he maksoivat veroa Israelin kuninkaalle (esim. 2. Sam. 8:1-14). Vertaus Daavidin majaan ei ole pelkästään vertauskuva siitä, miten Israelille annetaan pakanakansat hallittavakseen (Dan. 7:27), vaan kertoo myös, miten sortunut telttamaja saa tilalle uuden temppelin, jonne tulee Israelin kuninkaan Daavidin valtaistuin, jonka on perinyt Daavidin Juuriverso Herra Yeshua HaMashiach (2. Sam. 7:16-17; Ps. 89:3-4; Hes. 34:23, 37:24). Apostolit kiinnittivät Aamoksen sanoihin huomion ymmärtäessään, miten evankeliumia on alettu julistamaan myös pakanoille. Aamoksen profetia toteutuu lopullisesti, kun Israelin Kuningas Herra Yeshua HaMashiach saapuu temppeliinsä ja istuu valtaistuimelleen temppelin pyhäkössä.

Aam. 9:11-14: "-- Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. -- Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin kyntäjä kulkee leikkaajan kannoilla ja rypäleiden polkija kylväjän kintereillä. Silloin vuoret pursuavat nuorta viiniä ja kukkulat lainehtivat rehevyyttään. Minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen hävitetyt kaupunkinsa ja asettuvat niihin asumaan. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden viinin. He istuttavat puutarhoja ja nauttivat niiden hedelmän."

Dan. 7:27: "Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."

Apt. 15:13-18: "..alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi: "Veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet: -- Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin."

Hesekiel ei kirjoittanut vertauskuvallisia tarinoita vaan selkeän toimintaohjeen

Protestanttista ristinuskoa edustavilla raamatunopettajilla on sellainen harhakäsitys, että Heprealaiskirje lopetti ei pelkästään 3. Mooseksen kirjassa olevan rituaaliuhrilain vaan koko Mooseksen lain. Niin Heprealaiskirje ei missään nimessä opeta, vaan selittää, miten vanhan liiton ajasta siirrytään uuteen liittoon. Laissa ja profeettojen kirjoissa on kahdet Jerusalemin temppelipalvelusta koskevat säädökset, joista Hesekielin kirjan säädökset koskevat uuden liiton temppeliä.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Protestanttiset raamatunopettajat ovat yrittäneet keksiä kaikenlaisia selityksiä siitä, ettei Hesekielin kirjaa tarvitse ottaa todesta. He eivät ole keksineet muuta veruketta kumota kirjan luvut 40-48 ja Vanhan testamentin profetiat uuden liiton temppelistä, kuin väittämällä niiden olevan vain vertauskuvallisia. Näin väittämällä he tosiasiassa kumoavat ko. säädökset, mikä kertoo siitä, etteivät he usko Raamatusta kaikkia jakeita. Tämä on samanlaista mielivaltaista Raamatun vääristelyä, mitä eräät virkapapit ja teologian tutkijat nykyään tekevät, kun he väittävät Kristuksen ylösnousemuksen olevan vain vertauskuvallinen opetus (allegorinen tulkinta). Raamattu yleensä kertoo, milloin on kyse vertauksesta (esim. Matt. 13:10-18). Hesekielin kirjan luvuissa 40-48 ei ole sanottu, että ne olisivat vertauskuvia, eikä teksti anna mitään muutakaan syytä ajatella niin. Raamatun ilmoitus kumoaa vertauskuvallisen tulkinnan, koska se kertoo mainittujen Hesekielin kirjan lukujen olevan toimintaohje ja laki.

Hes. 43:10-12 (1933/38): "Sinä, ihmislapsi, saata Israelin heimolle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa; ja he mitatkoot sen sopusuhtaisuuden. Ja jos he häpeävät kaikkea, mitä ovat tehneet, niin tee heille tiettäväksi temppelin muoto sekä sen sisustus, uloskäytävät, sisäänkäytävät, kaikki muodot, kaikki säädökset, kaikki muodot ja kaikki lait; kirjoita ne heidän silmiensä eteen, että he ottaisivat vaarin sen koko muodosta ja kaikista säädöksistä ja tekisivät niiden mukaan. Tämä on temppelin laki: sen koko alue vuoren laella yltympäri on korkeastipyhä. Katso, tämä on temppelin laki."

Raamatussa on niin paljon opetusta uuden liiton temppelistä ja uuden liiton aikana noudatettavasta Jumalan laista, ettei sitä voi mitenkään väittää pelkäksi vertauskuvaksi.
Älkää edes luulko, että tällä tavalla voi kiertää lakia. Yeshuan sanat ovat ankarat. Yeshua HaMashiach ei salli yhdenkään sanan mitätöimistä Vanhasta testamentista millään perusteella. Jos joku niin tekee, hän ei voi pelastua, jos ei tunnusta tekemäänsä syntiä ja tee parannusta lain kumoamisesta (Matt. 5:20, 7:21-23, 23:33). Yeshua on vahvistanut, että Hesekielin kirjassa olevat säädökset uuden liiton temppelistä ovat sellaisenaan voimassa, joten kyse ei ole mistään vertauskuvasta.

Matt. 5:17-19: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi."

Paavi ei ole tuhatvuotisen valtakunnan ruhtinas, vaan ruhtinas on vanhurskas mies, jolla on lapsia

Roomalaiskatolisessa kirkossa on oppi, että paavi on Hesekielin kirjan tarkoittama ruhtinas, jonka tuhatvuotinen valtakunta alkoi ensimmäisestä paavista. Kirkon harhaoppi perustuu siihen, että temppeli on siirtynyt Jerusalemista Pietarin kirkkoon Vatikaaniin, mille ei löydy mitään tukea Raamatusta. Tämä harhaoppi on romuttunut jo satoja vuosia sitten, kun paavien tuhatvuotiskausi on loppunut, eikä sen jälkeen ole tullut uutta taivasta ja maata eikä viimeistä tuomiota. 

Hesekiel mainitsee, että tuhatvuotisen valtakunnan ruhtinaalla on myös biologisia jälkeläisiä, mikä ei sovi paavien selibaattiin. Ruhtinas antaa pojilleen perintöosuuden suuresta maanomaisuudestaan Israelissa, mikä ei sovi paavien elämään köyhyydessä kirkon elatukseen turvautuen (Hes. 46:16-18). 

Hes. 46:16: "Näin sanoo Herra Jumala: Jos ruhtinas antaa omistamaansa maata jollekin pojistaan, se on oleva pojan perintöosa. Siitä tulee hänen perintöomaisuuttaan."

Hes. 48:21-22: "Loppuosa, kaikki se maa, joka on pyhän alueen ja kaupungin osuuden kummallakin puolella, kuuluu ruhtinaalle. Se ulottuu itäpuolella kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisenä itärajaan asti ja samoin länsipuolella kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän levyisenä länsirajaan, ja pohjois- ja eteläpuolella se rajautuu heimojen osuuksiin. Tämä maa-ala kuuluu ruhtinaalle, ja pyhä alue ja Herran temppeli ovat sen keskellä. Ruhtinaalle kuuluu kaikki se maa, joka on Juudan ja Benjaminin alueiden välissä, hänen omistustensa keskellä olevan leeviläisten osuuden ja kaupungin osuuden rajoilta asti." 

Summaarinen kuva Israelin maan jaosta

Vasemmalla on summaarinen kuva Israelin maaomaisuuden jakautumisesta tuhatvuotisen valtakunnan aikana, jonka saa suurennettua klikkaamalla sitä. Ruhtinaan laajat maat ovat temppelin ja pääkaupungin itä- ja länsipuolella (Hes. 48). Israelin sukukuntien asuinalueet ja maanjako poikkeavat Mooseksen lain ja Joosuan kirjan maan jaosta (Joos. 13-19). Ilmestyskirja kertoo, miten Ilmestyskirjan kuvaamien vitsausten aikana maan pinta muuttuu suurissa mullistuksissa ja maa kärsii tuhoja vitsauksissa. Vuoret romahtavat alas ja saaria uppoaa mereen. Jumala tuhoaa vanhan pois ja sen tilalle luo uutta.

Ilm. 6:14: "Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan."

Ilm. 16:20: "Kaikki saaret katosivat, eikä vuoria näkynyt enää."

Jes. 65:17-21: "Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta, eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus, ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena, jonka vuodet jäävät alle sadan, häntä surkutellaan. He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän,"

Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan alussa Jumala korjaa maan puhtaaksi, vehreäksi ja hedelmälliseksi. Maan pinta on muuttunut niin paljon, että lähtökohdat ihmisen asutukselle ovat toisenlaiset. Tämän vuoksi on perusteltua myös jakaa maa uudella tavalla. Israelin maata ei jaeta vain sukukuntien kesken, vaan ruhtinas saa omaa maata, jottei hänen tarvitse ottaa tarvitsemaansa maata Israelin kansalaisten perintömaista (Hes. 46:18). Ruhtinaan perheelle ja hänen pojilleen on varattu suuri määrä maata, mikä saattaa tarkoittaa, että ruhtinaalle tulee suuri perhe ja suuri suku.

Jes. 66:22-23: "Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Jes. 41:18-20: "Paljaille kukkuloille minä puhkaisen jokia, notkelmiin lähteitä. Autiomaan minä muutan vesilammikoiksi ja kuivan hietikon lähteiden maaksi. Minä istutan autiomaahan setrejä, akasioita ja myrttejä ja öljypuita, minä kasvatan arolle sypressejä, puksipuuta, vuorimäntyä, kaikkea rinnan, jotta he näkisivät ne ja oppisivat tietämään, jotta he huomaisivat ne ja tajuaisivat, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä tämän luonut."

Hes. 36:45: "ja ihmiset sanovat: 'Tuosta autiosta maastahan on tullut kuin Eedenin puutarha..."

Hesekielin temppeli on nimenomaan Jumalan temppeli ja pyhä rukoushuone

Protestanttista kristinuskoa edustavien raamatunopettajien keskuudessa on jopa halveksuntaa Jerusalemin temppeliä kohtaan. Osa heistä väittää, että temppeli on juutalaisten kapinallinen hanke ja Jumalan tahdon vastainen antikristuksen temppeli. Raamattu ei sano sen oleva antikristuksen temppeli vaan nimenomaan Jumalan temppeli, minkä yhteydessä Raamattu käyttää Jumalalle kuuluvia erisnimiä. Toisaalta Raamatussa kerrotaan, että Jumala sallii antikristuksen mennä temppeliin 3,5 vuodeksi eksyttääkseen valheen ja vääryyden rakastajat helvettiin (2. Tess. 2:10-12), mutta sen jälkeen Herra Yeshua HaMashiach tekee paluun Jerusalemin Öljymäelle, valtaa temppelin takaisin itselleen ja ottaa sen valtaistuimensa sijaksi koko tuhatvuotiseksi rauhanvaltakuntansa ajaksi (Dan 7:25, 8:14, 9:27; 2. Tess. 2:3-8; Ilm. 13:5). Temppeli puhdistetaan takaisin käyttöön (Hes. 43:26), kuten tehtiin Serubbabelin temppelille sen jälkeen, kun se oli ollut muutaman vuoden Antiokhos Epifaneksen (antikristuksen esikuva) hallussa ja väärien jumalien palvontapaikkana (lisää artikkelissa). Kuten Malakian kirjakin profetoi, niin uuden liiton sanansaattaja Herra Yeshua HaMashiach menee temppeliin koko maailman ja temppelin valtiaana.

Mal. 3:1-4: "-- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten."

Jer. 33:15-18: "Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: 'Herra on meidän vanhurskautemme'." Näin sanoo Herra: "Aina on Israelin valtaistuimella istuva Daavidin jälkeläinen, ja aina tuovat leeviläiset papit minulle polttouhreja ja ruokauhreja ja valmistavat minulle teurasuhrit."

Antikristuksen aikaa ei pidä yleistää kaikkeen, mistä temppelissä on kyse. Hesekielin temppeli on Raamatun mukaan nimenomaan Jumalan temppeli, jossa on Jumalan kunnia ja jonka alue on pyhä (Hes. 43:2-12). Temppeli on Herran pyhäkkö ja tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan lainopettamisen keskus. Hesekielin kirja kutsuu tätä uuden liiton aikaa myös rauhan liiton ajaksi.

Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Sak. 8:2-3: "Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä rakastan palavasti Siionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Näin sanoo Herra: -- Minä palaan takaisin Siioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on Uskollinen kaupunki ja Herran Sebaotin vuoren nimenä Pyhä vuori."

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

5. Moos. 31:11-12: "kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä."

Jumalan Pojan elämä oli esimerkki kaikille ihmisille. Miten Hän suhtautui temppeliin, on esimerkki, miten meidän tulee suhtautua siihen. Kun Yeshua oli Jerusalemissa, niin Hän vietti paljon aikaa opettamalla kansaa temppelissä (Matt. 26:55; Luuk. 19:47, 21:37). Tämän esimerkin mukaisesti alkuseurakunnan kristityt kokoontuivat päivittäin Jerusalemin temppelissä. Temppeli ei ollut mikään vastenmielinen paikka kristityille, vaan pyhä Jumalan huone, jonne oli ilo kokoontua Herran eteen. Jumala on mielistynyt omaan temppeliinsä, mikä on lähellä Hänen sydäntään.

1. Kun. 9:3: "Herra sanoi hänelle: "Minä kuulin nöyrän rukouksesi, jonka osoitit minulle. Minä olen pyhittänyt rakentamasi temppelin ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuinsijan. Se on alati oleva silmissäni ja sydäntäni lähellä."

Hagg. 1:8 (2017): "Nouskaa vuorelle, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin miellyn siihen ja näytän kunniani, sanoo Herra."

Luuk. 21:37: "Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi."

Apt. 2:42, 46: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat...    ..Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin."

Yeshua kunnioitti temppeliä, mutta ei pitänyt siitä, miten temppelin papisto ja juutalaiset rikkoivat lakia vastaan. Temppeli on pyhä paikka, mitä ei pidä saastuttaa synnillä. Sen takia laissa on käskyjä kunnioittaa pyhäkköä (temppeliä) ja puhdistautua ennen temppeliin menemistä, minkä tarkoitus on opettaa ihmisiä hylkäämään synnin tekeminen ja tulemaa pyhiksi (3. Moos. 19:1-4, 37, 1. Piet. 1:14-19, Hepr. 12:14).

Luuk. 2:46, 49: "Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä...   ..Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?"

Ps. 26:8: "Herra, minä rakastan temppeliäsi, sinun kirkkautesi asuinsijaa."
 
3. Moos. 19:30: "Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Pelätkää ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra."

Paavali sanoi ihmisen ruumiin olevan Pyhän Hengen temppeli ja osa Kristuksen ruumiista. Tämä ei tarkoita, että Jumala olisi korvannut Jerusalemin temppelin ihmisillä. Pyhä Henki asuu Jumalan Poikaan uskovassa ihmisessä samalla tavalla, kuin Jumala asuu Jerusalemin temppelissä ja Taivaassa. Pyhä Henki asuu nöyrissä ihmisissä, jotka tekevät Jumalan tahdon noudattamalla lakia. Syntejään katuvien sydän on murtunut, mutta Pyhä Henki virvoittaa murtuneet henget ja herättää eloon nöyrien sydämet.

Jes. 57:15: "Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin: -- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen." (vert. Matt. 12:20)

Ps. 51:1, 17: "Laulunjohtajalle. Daavidin psalmi, profeetta Natanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden...   ..Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala."

Ps. 34:17-19: "Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa."

Hes. 36:26-27: "Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan."

Paavali opetti, ettei miehen pidä saastuttaa ruumistaan yhtymällä porttoihin, koska silloin saastuttaa myös Jumalan temppelin, jonka kuuluu olla pyhä. Synnin tekeminen loukkaa Jumalaa ja erottaa ihmisen Kristuksen ruumiista. Raamattu vertaa Jumalan Sanalle uskotonta porttoon, joten Jumalan Sanalle uskoton kirkkokin on myös likainen porttokirkko (Jes. 1:21, 23). Pyhä Henki ei tule asumaan sellaisen ihmiseen, joka ei alistu noudattamaan lakia (1. Sam. 16:14, Room. 8:6-13).

1. Kor. 6:15-20: "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä! Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!"

1. Kor. 3:16-17: "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te."

Yeshua piti temppeliä pyhänä kaikkien kansojen rukoushuoneena, mitä ei saanut saastuttaa pitämällä torikauppaa sen alueella. Yeshua ruoski kauppiaat ja rahanvaihtajat ulos temppelistä, mikä kertoo, miten pyhänä Jumalan huoneena Hän piti temppeliä. Juutalaiset eivät uskaltaneet puuttua Yeshuan tekoon, koska Hän oli tehnyt niin suuren vaikutuksen voimateoillaan ja opetuksellaan (Joh. 2:23, Mark. 11:18, Luuk. 19:47-48). 

Joh. 2:13-16: "Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!"

Raamattu itse asiassa mainitsee, että Yeshua puhdisti temppelin kaksi kertaa voimakenoin. Johanneksen evankeliumi mainitsee temppelin puhdistamisen sen alussa luvussa 2, kun Yeshua oli juuri aloittanut toimintansa ja temppelin laajennusta oli rakennettu 46 vuotta, mikä tarkoittaa vuosia 28 tai 29 jKr (17 eKr - 46 vuotta = 28 jKr [vuotta nolla ei ole]; Joh. 2:13-25). Raamatuntukijat yleensä ajoittavat tämän tapahtuman pääsiäiseen 29 jKr, joka oli keisari Tiberiaksen 15. hallitusvuoden aikana (18.9.28 - 17.9.29 jKr, Luuk. 3:1). Toinen maininta löytyy muista evankeliumeista, jolloin oli kyseessä pääsiäinen vuonna 30 jKr (lisää artikkelissa). Silloin Yeshua otettiin kiinni ja ristiinnaulittiin (Matt. 21:12-17, Mark. 11:15-19, Luuk. 19:45-48). Evankeliumeissa kerrotaan Yeshuan toiminnan vaiheet vuodenajoista ja Herran juhlista toiseen. Tämän perusteella monet raamatuntutkijat ovat määrittäneet Yeshuan näkyvän toiminnan ajaksi noin 1,5 - 2,5 vuotta. Yeshua (Jeesus) ei toiminut 3,5 vuotta, kuten yleensä virheellisesti luullaan, koska silloin evankeliumeissa pitäisi olla maininta neljästä eri pääsiäisestä ja niiden välisen ajan tapahtumista, mitä evankeliumeissa ei ole, eikä sellainen täsmää evankeliumeissa mainittuihin vuosilukuihin ja niiden viikkokalenteriin (lisää artikkelissa).

Mark. 11:15-18: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen."

Jeremian kirjassa Jumala moittii ankarasti Israelin kansaa siitä, että he luulevat olevansa Jumalan mielisuosiossa, kun he palvovat Häntä temppelissä, vaikka he varastavat, valehtelevat, tekevät aviorikoksia, palvovat vääriä jumalia yms. Näin he ovat tehneet temppelistä rosvojen luolan, joka on Herralle omistettu huone.

Jer. 7:9-11: "Tällaisia ovat teidän tekonne: te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne! Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni: 'Me olemme turvassa!' Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra."

Jer. 8:8: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain!"

Pääsiäisen aikaan temppelin esipihalla rahanvaihtokurssit ja karitsojen hintataso olivat ilmeisesti kiskurimaisen kalliita. Kaukaa maaseudulta Jerusalemiin tulleet eivät pystyneet tuomaan pääsiäiskaritsaa mukanaan, joten ahneet kauppiaat käyttivät hyväkseen ostajien heikkoa asemaa ja myivät karitsan ryöstöhinnalla. Kauppiaat ja rahanvaihtajat huijasivat asiakkaitaan myös vaa'an väärillä punnuksilla. Tätä kaikkea voi verrata varastamiseksi.

Aam. 8:4-7: "Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon! Te sanotte: "Milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot? Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaa'alla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä!" Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta: -- Minä en unohda yhtäkään heidän tekoansa!"

Kun Yeshua HaMashiach ottaa temppelin haltuunsa, niin silloin ei temppelissä enää käydä torikauppaa. Jerusalemin temppeli on pyhä Jumalan huone, jonne kaikki kansat kokoontuvat kumartamaan Herraa Yeshua HaMashiachia. 

Jerusalemiin tullaan viettämään sapattia sekä muita Mooseksen laissa määrättyjä Herran juhlia. Jokainen keittiö tekee uhrilihaa kansalle juhlaruuaksi. Kansa laulaa, tanssii ja syö juhlaruokia Siionin vuorella, kuten oikeissa juhlissa tehdään. Pöydät on katettu parhailla liharuuilla, muilla herkuilla ja viinillä. Herran juhlista kertoo lisää artikkeli: 'Tule mukaan iloitsemaan'.

Sak. 14:3-4, 8, 16, 20-21: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso...    

..Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan...   ..Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa...    

..Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus: "Herralle pyhitetty." Ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä."

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Jer. 31:11-14: "Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajan kädestä. He tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä, lampaita ja härkiä. He itse ovat kuin kasteltu puutarha, heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu. Silloin neito iloitsee karkeloiden, nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat. He ovat saaneet kärsiä, mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä. Minä ravitsen papit uhrirasvalla ja ruokin kansani hyvillä lahjoilla, sanoo Herra."

Nykyajan papit eivät opeta seurakunnalle, mikä on saastaista ja puhdasta, mikä pyhää ja epäpyhää, koska he julistavat laittomuuden ihmisen harhaoppia, että voit elää Jeesuksen armon turvin saastaista ja epäpyhää elämää sekä käydä kapoissa sapattina, kunhan vietät roomalaisen auringonepäjumalan juhlaa sunnuntaita. Jumala on nuhdellut pappeja tästä synnistä jo muinaisina aikoina. Herra nuhteli pappejaan hyvin ankarilla sanoilla jo Malakian kirjassa, joten ei ole mikään ihme, että Herra Yeshua HaMashiach puhdisti temppelin ruoskalla (vert. 2. Tess. 1:7-8, Jes. 66:15-18).

Hes. 22:26: "Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta, eivätkä kantaneet huolta minun sapattini pyhittämisestä. Niin he häpäisivät minun pyhyyteni. Sen hallitusmiehet olivat kuin susia, kuin saalista raatelevia petoja. He vuodattivat verta ja ajoivat ihmisiä perikatoon, anastivat heidän omaisuutensa itselleen. Sen profeetat valkaisivat kaiken tämän kalkilla, kun näkivät olemattomia näkyjä ja ennustivat kansalleen perättömiä. He sanoivat: 'Näin sanoo Herra Jumala', vaikka Herra ei ollut sanonut mitään.

Mal. 2:1-3, 7-9: "Te papit, teitä koskee tämä sana: ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi", sanoo Herra Sebaot. "Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua." -- Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne, viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne, ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon...    ..Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. -- Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat."

Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana papistolta vaaditaan, että he tekevät työnsä oikein. Heidän tulee opettaa seurakunnalle, mikä on saastaista ja mikä on puhdasta, mikä on pyhää ja mikä epäpyhää. He valvovat lain noudattamista, koska he toimivat myös käräjäoikeuden tuomareina. Herran juhlat vieteään Jumalan käskyjen mukaan, joten sunnuntai on normaali työpäivä.

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."

Sapattikäskyn noudattaminen on edellytys pysymisestä myös uudessa liitossa

Kuka pääsee uuden liiton temppeliin? Tästä on säädös Jesajan kirjassa. Yeshua vahvisti myös Jesajan kirjan ja itsekin opetti Jesajan kirjaa synagogassa (Matt. 5:17-18, Luuk. 4:16-20). Laissa ja profeetoissa on keskeisesti esillä sapattikäskyn kunnioittaminen, mikä on ikuinen liiton merkki (2. Moos. 31:13-18). Sapatti on edelleen voimassa uuden liiton aikana ja hyvin keskeinen käsky, joka löytyy myös kymmenestä käskystä (2. Moos. 20:8-11). Yeshua HaMashiach on Sapatin Herra, joka itsekin noudatti sapattikäskyä, eikä pitänyt puusepänverstastaan auki, vaan opetti synagogassa seurakuntaa ja paransi sairaita (Matt. 5:18, 12:8; Luuk. 4:16, 6:5).

3. Moos. 23:2-4: "..Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, minun juhla-aikani, jolloin teidän tulee kutsua kansa koolle pyhään kokoukseen. "Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin. "Nämä ovat Herralle omistetut pyhät juhlat, joita teidän tulee kokoontua viettämään määräaikaan:" (tämän jälkeen luetellaan muut Herran juhlat mm. pääsiäinen ja lehtimajanjuhla)

2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

Luuk. 6:5: "Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

Jumala hyväksyy pyhälle vuorelleen, joka on Temppelivuori Jerusalemissa, myös muukalaiset, jos he pitävät pyhänä sapatin ja pysyvät Jumalan liitossa, joka tarkoittaa tällä hetkellä uutta liittoa. Temppeliin pääsee ne, jotka ovat oksastaneet itsensä Israelin kansaan ja ympärileikanneet sydämensä (Room. 2:9-13, 11:11-24). Jumalan käskyjen noudattaminen uudessa liitossa on sama asia kuin sydämen ympärileikkaus, jolloin lihallinen synnin tekeminen on leikattu sydämestä pois (Room. 2:26-29, 8:6-9).

5. Moos. 10:16 (1933/38): "Ympärileikatkaa sentähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita."

Jes. 56:4-7 (1933/38): "Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani, heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

5. Moos. 30:6: "Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit."

Jumala hyväksyy pyhälle vuorelleen sydämensä ympärileikanneen pyhän. Kuten Heprealaiskirjekin toteaa, niin ilman pyhittymistä ei ole kukaan näkevä Herraa (Hepr. 12:14).

Ps. 24:3-5: "Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi..." (pelastuksen Jumala alkukielellä Elohim Yesha)

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

1. Piet. 1:14-16: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." (3. Moos. 19:2-4, 37)

Uskovien upotuskaste Herran Yeshua HaMashiachin nimessä on yksi uuden liiton tunnusmerkeistä (Mark. 16:15-16, lisää artikkelissa). Kun ihminen tekee parannuksen lain rikkomisesta ja ottaa upotuskasteen syntien anteeksisaamiseksi, niin hän puhdistuu synneistään ja saa kuolleen kivisydämen tilalle elävän lihasydämen, josta on ympärileikattu synti pois.

Apt. 2:38: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."

Hes. 36:24-27 (1933/38): "Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne."

Sapatin noudattaminen ei ole mikään ylivoimaisen vaikea käsky noudattaa. Se on itse asiaa hyvin kevyt noudattaa ja iloinen asia, kun saa levätä (1 Joh. 5:3). Monilla on kiusaus ansaita lisää rahaa pitämällä kauppansa auki sapattina tai käymällä itse tarpeettomilla ostoksilla sapattina. Jos joku ei halua noudattaa sapattia, niin silloin ei ole tulemista Herran pyhälle vuorelle (Jes. 56:4-7, Room. 2:13).

Suomessa on adventtiseurakunta ja muutamia messiaanisia seurakuntia, joissa noudatetaan viikkosapattia. He eivät kuitenkaan täytä sapattikäskyä, koska he eivät yleensä noudata uudenkuunjuhlaa, jonka Raamattu rinnastaa sapattiin (2. Aik. 8:13, Jes. 66:23, Aam. 8:5). Uudenkuunjuhla osuus usein arkipäivälle, joten monet eivät viitsi käyttää lomapäivää siihen, vaikka Raamatun laki niin edellyttää.

Aam. 8:5: "Te sanotte: "Milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot?.." (vert. Neh. 13:18-20)

Messiaaniset seurakunnat korostavat myös Herran juhlien noudattamista Tooran käskyjen mukaan, mutta yleensä he eivät vietä shavuot-juhlaa (helluntaita) Tooran käskemänä aikana vaan juutalaisten ortodoksikirjaoppineiden perinnäissäännön mukaan, joka on siirtänyt shavuotin väärään ajankohtaan (artikkelissa lisää). Tänä vuonna he viettävät shavuottia 9.6.2019, kun Mooseksen lain mukainen ajankohta olisi 16.6.2019 (kalenteri). 

3. Moos. 23:15-16, 21: "Laskekaa seitsemän täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettaviksi Herralle, ja tuokaa seitsemännen sapatin jälkeisenä eli viidentenäkymmenentenä päivänä Herralle ruokauhri uudesta sadosta...    ..Kokoontukaa samana päivänä pyhään juhlakokoukseen älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin." (Pääsiäistä seuraavan sapatin jälkeisestä päivästä seitsemän täyttä viikkoa. Shavuot eli helluntai osuu aina sunnuntaille, joka on viikon ensimmäinen päivä. Vert. Apt. 2:1)

Juutalaiset ortodoksikirjanoppineet kieltävät työnteon uudenkuunjuhlan aikana vain naisilta, kun miehet saavat tehdä työtä, mikä myös rikkoo lakia (vert. Mark. 7:6-13). Uuden liiton aikana ei tehdä työtä viikkosapattina eikä uudenkuun päivänä. Uuden liiton temppelin aikana kokoonnutaan Jerusalemin temppeliin kumartamaan Herraa Yeshua HaMashiachia ja aterioimaan yhdessä Herran edessä (1. Sam. 20:5, Hes. 45:17).

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

4. Moos. 10:10: "Puhaltakaa torviin myös riemujuhlissanne, juhlapäivinä ja uudenkuun päivinä...

Hes. 45:17: "Ruhtinaan vastuulla näet ovat polttouhrit, ruokauhrit ja juomauhrit kaikissa Israelin kansan juhlissa, vuotuisjuhlissa, uudenkuun juhlissa ja sapatteina..."

Joku voi ajatella, ettei sapattikäskyä tarvitse ottaa niin vakavasti. Kun Israelin kansa oli hylännyt Jumalan käskyt, niin Jumala rankaisi kansaa pakkosiirtolaisuudella Babyloniassa. Rangaistuksen kesto 70 vuotta mitoitettiin niiden sapattivuosien määrän mukaan, milloin Israelin kansa ei ollut noudattanut käskyä sapattivuodesta. Sapattikäskyn laiminlyöminen ei ole pieni synti, koska se on sama asia, ettei halua pysyä uudessa liitossa Herran kanssa, sillä se on ikuisesti liiton merkki (2. Moos. 31:17).

2. Aik. 36:20-21: "Kaikki hengissä säilyneet vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, ja he joutuivat olemaan kuninkaan ja hänen seuraajiensa orjina siihen asti, kun persialaiset tulivat maan hallitsijoiksi. Näin toteutui Herran sana, jonka Jeremia oli julistanut: maa on oleva autio, ja se lepää seitsemänkymmentä vuotta, kunnes se on saanut hyvityksen pitämättä jääneistä sapateista.

Psalmi 137:1, 4: "Virtojen varsilla Babyloniassa, me istuimme ja itkimme, kun muistimme Siionia...   ..Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla?" 

Uuden liiton temppeli on vaikuttava rakennus, jota ei rakenna ortodoksijuutalaiset

Hesekielin temppeli tulee olemaan suuri ja loistelias rakennus. Temppeli muurit kiertävät noin 300*300 metriä suurta aluetta Moorian vuoren huipulla. Temppelin keskellä on korkea pyhäkkö sekä muita rakennuksia. 

Jo Salomon temppeliin käytettiin valtavia määriä jalokiviä, kultaa, hopeaa, marmoria ja parhaita puulajeja, joten samaa voi odottaa uuden liiton temppeliltä (1. Kun. 6, 1. Aik. 29:2, 2. Aik. 3). Jalometallien määrästä päätellen temppeli ja sen muurit oli suurelta osin päällystetty niillä (1. Aik. 22:14). Salomon käsityömestarit tekivät kauniita koristeita temppeliin. Salomon temppeli tuhoutui, kun Babylonian armeija ryösti sen ja vei israelilaiset pakkosiirtolaiseksi. Serubbabelin temppeli tuhoutui maan tasalla vuonna 70 jKr, kun Rooman armeija ryösti siitä kaiken arvokkaan ja ilmeisesti sen takia kaikki kivet irrotettiin paikoiltaan (Mark. 13:2). Uuden liiton temppeli tuo Siionin vuorelle takaisin sen loiston (Hes. 43:10).

1. Aik. 22:14-16: "Olenhan minäkin vaikeuksieni keskellä saanut kootuksi Herran temppeliä varten satatuhatta talenttia kultaa, miljoona talenttia hopeaa sekä pronssia ja rautaa niin paljon, ettei sitä ole voitu edes punnita. Myös puuta ja rakennuskiviä olen hankkinut, ja sinä voit hankkia vielä lisää. Sinulla on myös paljon työntekijöitä, kivenlouhijoita, kivenhakkaajia ja puuseppiä sekä lukematon määrä käsityöläisiä, taitavia käsittelemään kultaa, hopeaa, pronssia ja rautaa. Ryhdy toimeen. Herra olkoon kanssasi!" (3000 tonnia kultaa ja 30.000 tonnia hopeaa) 

Kirkkaasti säihkyvä timantti
Jerusalemin temppelien loisto kuvaa Uuden Jerusalemin loistoa, joka on Taivaassa ja aikojen lopulla laskeutuu maan päälle (Ilm. 21:1-2). Uusi Jerusalem on rakennettu arvokkaimmista rakennusmateriaaleista mukaan lukien helmistä, jalometalleista ja jalokivistä.

Ilm. 21:9-11, 21: "..Hän sanoi: "Tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis...    ..Porttitorneina oli kaksitoista helmeä -- kukin kahdestatoista tornista oli tehty yhdestä helmestä. Kaupungin valtakatu oli kultaa, puhdasta kuin läpinäkyvä lasi."

Sakarja kertoo, miten Herra rohkaisi Israelin ruhtinaaksi noussutta Serubbabelia jälleenrakentamaan Jerusalemin temppelin sen jälkeen, kun Israelin kansa oli vapautunut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Ei väellä eikä ihmisten voimalla, vaan Jumalan Hengen voimalla. Niin saadaan voitto suurista haasteista.

Kulmakivi on holvikaaren ylin kivi

Israelin ruhtinaan Serubbabelin aikana oli ylipappina Jehotsadakin poika Joosua (merkitsee 'vanhurskaan Jumalan Poika Yeshua'), joka oli ennusmerkki Jumalan Pojasta (Sak. 3:8). Serubbabelille annettiin tehtäväksi asettaa itse temppeliin kulmakivi. Se tarkoittaa temppelin pyhäkön katolla olevan holvikaaren huippukiveä, joka pitää holvikaaren koossa ja on ylimpänä kaikista temppelin kivistä. Raamattu vertaa Jumalan Poikaa kiveen, jonka juutalaiset rakentajat myöhemmin hylkäsivät, mutta josta tuli temppelin pyhäkön kulmakivi (huippukivi).

Sak. 4:11-14: "Näin kuuluu Herran sana Serubbabelille: -- Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä luulet olevasi, sinä suuri vuori, Serubbabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla! Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, ja huudot kaikuvat: "Menestys tälle temppelille!" Minulle tuli Herran sana: -- Serubbabelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset, hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se, joka epäillen katseli vaatimatonta alkua, on iloitseva nähdessään viimeisen kiven Serubbabelin kädessä."

Haggai 2:4: "Näin sanoo Herra: -- Nyt, Serubbabel, ole luja! Älä lannistu, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi! Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat! sanoo Herra. Ryhtykää työhön! Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot."

Ps.118:22-26: "Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan."

Matt. 21:42-45: "Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet: -- Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. "Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa." Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä."

Sakarjan kirja kertoo myös uuden liiton temppelistä, että Daavidin Juuriverso, Herra Yeshua rakentaa sen itse, minkä takia monet ortodoksijuutalaiset odottavat sen laskeutuvan taivaasta alas (Ilm. 5:5). Sakarja mainitsee kuitenkin, että temppelin rakentajat ovat kaukana asuvat, mikä tarkoittaa myös, että temppeli rakennetaan paikan päällä Temppelivuorella. Hesekiel kuvaa myös alttarin rakentamista (Hes. 43:18). Temppelin rakentaminen ei ole ortodoksijuutalaisten hanke, eikä sitä rakenna Israelissa pitkään asuneet. Temppeli rakennetaan Herran johdon ja valvonnan alla. Herra on suunnitellut temppelinsä itse ja Hän huolehtii myös temppeliin rakennustarpeista. Kun temppeli on rakennettu ja tuhatvuotinen rauhavaltakunta on ohi, silloin Jumala luo uuden taivaan ja maan, jolloin Jumalan itse rakentama Uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle (Hepr. 11:11, Ilm. 21:1-3).

Sak. 6:13-15 (RK): "Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös pappina valtaistuimellaan, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä. Kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Heelemistä, Tobiasta ja Jedajasta sekä Sefanjan pojan suosiollisuudesta. Kaukaa tulleet rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Näin tapahtuu, jos te todella kuuntelette Herran, teidän Jumalanne, ääntä."

Ps. 102:15-16: "Kansat pelkäävät Herran nimeä, maan kuninkaat kumartavat häntä, kun Herra jälleen rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan."

Antikristuksen aika 3,5 vuotta on saanut monet raamatunopettajat keksimään sensaationhakuisia salaliittoteorioita kolmannesta temppelistä, mitä ovat ruokkineet yksittäiset harhaoppiset juutalaiset lahkot suorittamalla Mooseksen lain vastaisia uhreja Öljymäellä. Raamatunopettajat mässäilevät näillä juoruilla, ikään kuin olisi suuri vaara, että Suomessakin alettaisiin uhraamaan uhrikukkuloilla.

Salaliittoteoreetikkojen mukaan temppelin rakentaminen olisi ortodoksijuutalaisten, kabbala-mystikkojen ja vapaamuurarien hanke, jotta antikristus saisi temppelin itselleen. Sen lisäksi salaliittoteoreetikot siteeraavat ortodoksijuutalaisten Suuren neuvoston (Sanhedrin) johdon lausuntoja tulevasta temppelistä, mutta Sakarjan kirjan mukaan he eivät edes saa rakentaa Hesekielin temppeliä eivätkä ole temppelin johtokunta, joten siteeraukset ovat siltä osin täysin epärelevantteja (Sak. 6:12-15; Ilm. 5:8, 14:1-3).

Jes. 8:12-13, 20 (1933/38): "Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo; älkää peljätkö, mitä se pelkää, älkääkä kauhistuko. Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa...   .."Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole."

Ortodoksijuutalaisten Temppeli-instituutti kerää rahaa temppelin rakentamista varten ja Koores-kolikoitakin myydään, mutta instituutti ei aio edes rakentaa Hesekielin kirjassa kuvattua temppeliä vaan Salomon temppelin Kuninkaiden kirjojen kuvausten mukaisesti. Sellaisen temppelin rakentaminen ei täyttäsi Hesekielin ja Sakarjan kirjassa profetoitua temppeliä, eikä siihen sen takia koskaan Messias edes voisi tulla. Nämä salaliittoteoriat ovat huuhaa-juoruja, joiden tarkoitus on aiheuttaa vain sekaannusta asiassa ja antaa väärä kuva itse temppelistä.

Jos Temppeli-instituutti aikoo rakentaa temppelin maallista oikeusjärjestystä noudattaen, niin hanke on umpikujassa. Israel on länsimainen oikeusvaltio, missä rakentaminen perustuu kaavamääräyksiin ja myönnettyihin rakennuslupiin, joista voi valittaa eri oikeusasteisiin. Kansainväliset sopimukset Temppelivuoresta ja poliittinen tilanne käytännössä estävät rakennusluvan saamisen.

Epäonnistuneita temppelin rakennushankkeita on ollut ennenkin. Keisari Julianus antoi juutalaisille luvan rakentaa temppeli Jerusalemiin 363 jKr osoittaakseen Jeesuksen olleen väärä profeetta, mutta Julianuksen juoni epäonnistui. Rakentaminen ei päässyt alkua pidemmälle, koska maanjäristys tuhosi rakennetut osat temppelistä. Julianus surmattiin keihäällä ja temppelin rakennushanke päättyi lopullisesti. Vuosina 687-691 jKr temppelin paikalle rakennettiin kalliomoskeija, joka on estänyt temppelin jälleenrakentamisen varsinkin niinä vuosina, jolloin turkkilaiset tai arabit ovat hallinneet Temppelivuorta. 

Herra itse rakentaa Hesekielin kirjassa kuvatun temppelin sellaisella voimalla, ettei rakentamista voi kukaan estää. Ortodoksijuutalaisilla ei ole edes pääsyä temppeliin, koska Herran Yeshuan aikana temppeliin pääsyyn edellytetään mm. sydämen ympärileikkausta (Hes. 44:7-9), mistä Paavali opetti roomalaisia. Jos joku ei tunnusta Yeshuaa Jumalan Pojaksi ja Messiaaksi, hänen sydämessään ei ole ympärileikkausta, koska laki käskee uskomaan Messiaaseen (5. Moos. 18:18-19, Apt. 3:18-26).

Room. 2:25-29: "Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä."

5. Moos. 10:16: "Ympärileikatkaa siis sydämenne -- taipukaa kuuliaisiksi Herralle älkääkä enää niskoitelko."

5. Moos. 30:6 (1933/38): "Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit."

Havainnevideo uuden liiton temppelistäTemppelin paikka on Moorian vuoren laella, jossa on Herran Yeshua HaMashiachin valtaistuin

Jerusalemin temppeli on ollut Moorian vuoren huipulla olevalla peltotasanteella. Uuden liiton temppeli tullaan rakentamaan samalle paikalle. Jumalan arvolle ei sovi, että temppeli olisi jossain alempana, joten sen täytyykin olla vuoren korkeimmalla paikalla. Tämän vuoksi tuhatvuotiseen rauhavaltakunnan alkamiseen mennessä korkeat vuoret luhistuvat alas ja Moorian vuoresta tulee kaikkein korkein vuori maailmassa (Ilm. 6:14, 16:20).

Jes. 6:1: "Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin."

Ps. 97:4-6: "Hänen salamansa valaisevat maanpiirin, maa näkee ne ja vapisee. Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä, maailman hallitsijan edessä. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, kaikki kansat näkevät hänen kunniansa." (Ilm. 6:14, 16:20)

Miika 4:2-3: "Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön!.."

Internetissä on paljon erilaisia salaliittoteorioita. Valveutuneilla ja asiansa osaavilla lukijoilla on tervettä lähdekritiikkiä arvioida sellaisten sensaatiohakuisten juorujen paikkansapitävyyttä. Eräs salaliittoteoria väittää, ettei temppeli ollut koskaan Temppelivuoren laella vaan etelärinteessä Daavidin kaupungissa. Näissä väitteissä on paljon asiavirheitä ja vääriä johtopäätöksiä, jotka eivät kestä tieteellistä kritiikkiä eikä koettelua Raamatulla. Raamatun ilmoitus sulkee pois sen mahdollisuuden, että temppeli olisi ollut Daavidin kaupungissa, kertomalla, että liitonarkku tuotiin Daavidin kaupungista temppeliin, joten temppeli ei ole voinut olla Daavidin kaupungissa. Historioitsija Josefus kirjoitti myös, että temppeli oli vahvan kukkulan päällä ("upon a strong hill"), jota oli tasoitettu temppelin rakennuksia varten (The Wars of the Jews, 5.184–5.247). Tämä vastaa Hesekielin kirjan profetiaa, että Herran temppeli tulee olemaan kansan asumusten yläpuolella (Hes. 37:27-28). 

Hes. 37:27-28 (1933/38): "Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

1. Kun. 8:1-4: "Salomo kutsui sitten luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israelilaisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liitonarkku Siionista, Daavidin kaupungista. Kaikki Israelin johtomiehet kokoontuivat kuningas Salomon luo etanim-kuun, vuoden seitsemännen kuukauden, juhlien aikaan. Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, papit nostivat arkun paikaltaan. He veivät Herran arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin. Kantajina olivat papit ja leeviläiset."

Haggain kirja kertoo, että temppelin rakentajien tuli kiivetä vuoren laelle ja rakentaa sinne Herran temppeli. Raamattu myös kertoo, että temppeli on sijainnut jebusilaiselta Araunalta ostetulla puimatantereella. Temppelivuoren laella on laaja tasainen alue, jota Arauna aurasi härkien kanssa ja viljeli (1. Aik. 21:20-26). Israelissa ei vuorten rinteillä aurattu eikä viljelty peltoja, koska se on käytännössä mahdotonta ilman rinteen pengertämistä, mutta rinteillä laidunnettiin lampaita. Etelärinne on niin jyrkkä ja ahdas, ettei siihen ole mahdollista rakentaa Raamatun kuvaamaa suurta temppeliä esipihoineen.

Hagg. 1:8 (2017): "Nouskaa vuorelle, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin miellyn siihen ja näytän kunniani, sanoo Herra."

Hagg. 1:8 (American standard): "Go up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith Jehovah."

2. Aik. 3:1: "Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille."

Temppelivuoren tasainen laki on länsireunalta 488 metriä ja itäreunalta 470 metriä pitkä. Sen pohjoisreuna on 315 meriä leveä ja eteläreuna 280 metriä, mikä vastaa noin 15 hehtaaria. Jotta saa oikean kuvan maastosta, niin Moorian vuori jatkuu tästä vielä pohjoiseen siten, että kaupungin pohjoisen Damaskos-portin jälkeen tulee vuoren korkein kohta 777 metriä meren pinnasta, jossa on sekä Golgata ja ns. puutarhahauta, joka on Yeshuan hauta (perustelut videossa).

Temppelivuoren pohjoispäässä oli roomalaisten sotilaiden Antonian linnake, jonka vieressä oli kuolemaan tuomittujen teloituspaikka Golgata. Linnakke oli suhteellisen pieni ja siinä oli niin vähän sotilaita, että juutalaiset pystyivät vuoden 66 jKr kapinassa surmaamaan linnakkeessa olleet sotilaat. Juutalaiskapinan aikana sotilaat surmattiin kahdessa päivässä. Temppelivuoren laella ei majoittunut kokonaista legioonaa noin 6000 sotilasta, koska muuten juutalaisten hyökkäys linnaketta vastaan ei olisi onnistunut. Niinä aikoina legioonat oli sijoitettu Syyriaan ja Kesareaan, joka oli roomalaisten Juudean provinssin hallintokeskus ja tärkeä satamakaupunki. Vasta vuonna 70 jKr roomalaisten legioonat tulivat piirittämään Jerusalemia ja valtaamaan kaupunkia, jolloin temppeli lopulta ryöstettiin ja tuhottiin maan tasalle (Luuk. 19:41-44, 21:20). Vasta tämä sodan jälkeen roomalaiset lähettivät Legioona X Fretensiksen Jerusalemiin valvomaan rauhaa Juudeassa.

Brittiläiset arkeologit Charles Wilson ja Charles Warren tekivät kaivauksia 1800-luvulla Temppelivuoren laella, löysivät sen alta tunneleita ja laativat temppelin pohjapiirroksen löydösten perusteella (artikkeli). Temppelialueelta on löydetty meidän päiviimme asti säilyneet kieltotaulut, joissa latinan ja kreikan kielellä varoitettiin pakanoita kuoleman rangaistuksen uhalla astumasta temppelin muille alueille, jotka todistavat temppelin olleen vuoren laella (artikkeli). Talmud kertoo temppelin kaikkeinpyhimmän sijainneen vastapäätä Itäistä porttia, joka tunnetaan myös nimellä Kultainen portti (Berakhot 54a:7, vert. Hes. 43:1-5, 44:1-3, valokuva portista). Historiantukijat ovat yleisesti yksimielisiä, että temppeli on ollut Moorian vuoren laella eikä etelärinteellä, johon temppeliä ei käytännössä voi edes rakentaa, koska se on liian jyrkkä ja ahdas. 

Eräät raamatunopettajat väittävät, ettei temppeli voinut olla vuoren harjalla, koska Jeesuksen sanojen mukaan kiveä ei jää kiven päälle ja Länsimuurissa (Itkumuurissa) on kiviseinää jäljellä. Kun tutkimme tarkasti, mitä Raamatussa lukee, niin Yeshua (Jeesus) tarkoitti nimenomaan temppelin alueella olevia rakennuksia, joista ei ole todellakaan jäänyt mitään jäljelle. Yeshua ei tarkoittanut Länsimuuria, koska se ei ole osa temppelin rakennuksia vaan jyrkän rinteen vahvike.

Matt. 24:1-2: "Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: "Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle." 

Tieteellinen keskustelu temppelin sijainnista on keskittynyt lähinnä siihen, miten temppelirakennukset ovat sijoittuneet vuoren laelle (artikkeli). Josefuksen, Filonin ja Mišnan antamat kuvaukset temppelistä eroavat joissain kohdissa huomattavasti toisistaan. Sen seurauksena myös temppelistä tehdyt rekonstruktiot ja pienoismallit näyttävät erilaisilta. Josefus oli juutalainen kirjanoppinut, joka loikkasi roomalaisten puolelle. Sen jälkeen hän oli Rooman keisarin historiankirjoittaja, jonka tiedetään olleen puolueellinen ja aika ajoin liioitelleen tapahtumia suosiakseen roomalaisia, joten hänen kirjoituksia tulee arvioida lähdekriittisesti (tutkielma). Temppeli oli joka tapauksessa Moorian vuoren päällä ja sen vieressä rinnettä alaspäin oli Daavidin palatsi. Tämä vastaa Raamatun vaatimusta kunnioittaa Jumalaa ylimpänä auktoriteettina, joten temppelin sijaintin vuoren laella on luonnollinen paikka.

Toinen huhu väittää, että liitonarkku olisi löytynyt Moorian vuoren alla olevasta salaisesta käytävästä, mutta se ei voi pitää paikkansa, koska Raamattu ilmoittaa, että babylonialaisten tuhotessa ja ryöstäessä temppelin myös esineet tuhottiin ja kalleudet ryöstettiin. Jeremian kirja kertoo, ettei ollut enää liitonarkkua, mitä ei enää kaivata eikä uutta enää rakenneta. Jos se olisi ollut tallessa vuoren sisällä olevassa kammiossa, niin silloin se olisi asetettu myös Serubbabelin temppelin pyhäkköön. Kun roomalaiset ryöstivät temppelin vuonna 70 jKr, niin Roomaan rakennetun riemukaaren kuvissa ei näy liitonarkkua, mutta näkyy muut arvokkaimmat esineet kuten esim. meonora (kultainen seitsenhaarainen kynttelikkö).

2. Aik. 36:19-20: "Ja kaikki temppelin esineet, suuret ja pienet, temppelin aarteet sekä Juudan kuninkaan ja hänen johtomiestensä kalleudet kuningas vei Babyloniin. Babylonialaiset polttivat Jumalan temppelin, hajottivat Jerusalemin muurit, polttivat kaikki sen palatsit ja tuhosivat sen kalleudet."

Jer. 3:16: "Kun te tämän jälkeen lisäännytte ja täytätte maan, ei kukaan kysy: 'Missä on Herran liitonarkku?' Se ei tule enää kenenkään mieleen, sitä ei muisteta eikä kaivata eikä uutta enää tehdä."

Sen sijaan Ilmestyskirjan kirjoittaja Johannes kertoo nähneensä liitonarkun Taivaassa. Hesekiel näki, että Herra tuli kunniansa sekä kirkkautensa kanssa temppeliin kerubien kannattamana ja valtaistuimellaan istuen (Hes. 1:46, 43:1). Oliko valtaistuimena sama liitonarkku, joka se oli ollut telttamajassa ja Salomon temppelissä, niin sitä Raamattu ei kerro yksiselitteisesti. Raamattu pikemminkin kertoo temppelin esineiden tuhoutumisesta ja siitä, ettei israelilaiset rakenna uutta liitonarkkua. Raamattu mainitsee, että Hesekielin temppeli on Herran valtaistuimen sija, joten siellä on kuitenkin valtaistuin. Silloin se olisi Herran itse valmistama valtaistuin (vert. Sak. 6:12-13), jonka Hän tuo mukanaan palatessa Jerusalemin temppeliin (Hes. 1:46, 43:1). On johdonmukaista ajatella, että rikottu vanha liitto menettää myös liitonarkkunsa sisältöineen. Uudessa liitossa on uusi temppeli, joten Herran valtaistuimena on myös uusi liitonarkku.

Ilm. 11:19: "Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liitonarkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raemyrsky riehui."

Hes. 1:46: "Ja ylhäällä, niiden päällä olevan levyn yläpuolella, oli jotakin, mikä hohti kuin safiiri. Se oli valtaistuimen muotoinen, ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen."

Hes. 43:3-5, 7 (1933/38): "Ja näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt tullessani hävittämään kaupunkia; samanlaiset olivat näyt kuin se näky, jonka olin nähnyt Kebar-joen varrella. Niin minä lankesin kasvoilleni. Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin...   ..Se ääni sanoi minulle: "Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti..." (vert. Hes. 1)

Uuden liiton pyhät uskovat Yeshua HaMashiachiin ja noudattavat lakia

Ilmestyskirja kertoo, ketkä ovat uuden liiton pyhiä. He uskovat Yeshua HaMashiachiin ja noudattavat lakia. Jos näistä puuttuu toinen, niin hän ei ole vanhurskas (Matt 7:21-23, Room. 2:13, 1. Joh. 3:4-10). Laki käskee uskomaan Messiaaseen, joten uskon puutekin on lain rikkomista (1. Moos. 49:10, 5. Moos. 18:18-19).

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." (vert. Ilm. 12:17)

Jaak 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella." 

Hesekiel kertoo, miten Hyvä Paimen Yeshua HaMashiach laittaa kansansa kulkemaan Hänen paimensauvansa alta. Tämä tarkoittaa sitä, että Hyvä Paimen tutkii jokaisen ja päästää lammastarhaansa vain omat lampaansa. Hyvä Paimen erottaa lampaat ja vuohet toistaan. Vieraiden vuohet eivät pääse Jumalan Valtakuntaan. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Jumala näkee ihmisen sydämen ja tutkii sen'.

Joh. 10:4-5, 7, 9: "Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä...     ..Siksi Jeesus jatkoi: "Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti...    ..Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen."

Hes. 20:37-38: "Minä panen teidät kulkemaan sauvani alitse ja lasken teidät tarkoin. Minä erottelen teidän joukostanne ne, jotka eivät ole minulle uskollisia vaan kapinoivat minua vastaan..."

Herra laskeutui Taivaasta alas neljän kerubin kannattamana profeetta Hesekielin luokse. Hesekiel näki, että Herra oli ihmisen kaltainen, joten Hän näki Jumalan Pojan. Herra vei Hesekielin katsomaan Jerusalemin temppeliä, jossa harjoitettiin epäjumalanpalvelusta ja muita syntejä. Hesekiel näki, miten iljettäviä tekoja temppelissä tehtiin (Hes. 8-9). 

Herra antoi pellavapukuiselle miehelle käskyn käydä läpi Jerusalemissa olevat ihmiset ja merkitsemässä ne, jotka huokailevat niitä syntejä, mitä siellä tehdään. Sen jälkeen Herra antoi toisille miehillä käskyn surmata kaikki ne, joilla ei ollut merkkiä, ja aloittaa surmaaminen temppelistä, jossa oli kansan johtajat. Pietarikin totesi, että on tullut tuomion aika ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta, mikä toteutui uudelleen vuonna 70 jKr, jolloin Rooman armeija valtasi Jerusalemin ja tuhosi temppelin maan tasalle, koska Israel ei ollut ottanut vastaan Messiasta eikä tehnyt parannusta synneistään.

Hes. 9:3-4: "Silloin Israelin Jumalan kirkkaus kohosi kerubien yltä, missä se oli siihen saakka ollut, ja siirtyi temppelin oven kohdalle. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, ja sanoi hänelle: "Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden."

Ps. 5:7-8: "Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi suuren hyvyytesi tähden. Minä saan kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa sinulle kunnioitusta. Herra, johdata minua tahtosi tietä, tasoita minulle polku vihamiesteni nähden!"

Laskeminen tarkoittaa usein Raamatussa ihmisen arvioimista, hänen uskonsa ja tekojensa punnitsemista, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sormi kirjoitti: "Laskettu, laskettu, punnittu, puoliksi jaettu'. Ilmestyskirjan luvun 11 alussa on lyhyt kuvaus Jerusalemin temppelistä viimeisen vuosiviikon ajalta. Ilmestyskirja kertoo, että Jumalan temppelissä on ihmisiä rukoilemassa. Johanneksen piti laskea sekä temppelin mittasuhteet että siellä olevat ihmiset, mutta laskennan lopputulosta ei kerrota. Laskentaan ei saanut ottaa temppelin ulompaa esipihaa, koska viimeisen 42 kk:n aikana ei-uskovat kansat ovat tulleet antikristuksen kanssa Jerusalemiin (Sak. 13:8 - 14:2, Matt. 24:15-21). Silloin ei toteudu Hesekielin kirjan säädös, että koko Temppelivuori on pyhää aluetta, koska se saastuu pakanakansojen epäjumalanpalveluksesta (Hes. 43:12, 44:7-9).

Ilm. 11:1-2: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan."

Temppelin mittaaminen ja siellä olevien laskeminen viittaa Hesekielin temppeliin, koska Hesekielin piti myös mitata näkemänsä uuden liiton temppeli (Hes. 40). Hesekiel näki, miten vanhurskaat ihmiset laskettiin Jerusalemin kaupungissa ja heidät merkittiin (Hes. 9:3-4). Samalla tavalla Ilmestyskirja kertoo luvussa 7, miten Israelin 12 sukukunnasta tullaan merkitsemään 144000 miestä.

Ilm. 7:3-4: "Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan."Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista:"

Ps. 92:12-13: "Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla."

Antikristus ei noudata Mooseksen lakia, vaan pyrkii kumoamaan sen

Viimeinen vuosiviikko (7 vuotta, Dan. 9:27) ennen tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan alkua jakaantuu puoliksi siten, että ensimmäinen 3,5 vuotta ovat Israelissa rauhan aikaa, kun antikristus tekee liittoja muiden kuninkaiden kanssa. Antikristuksen liittoon tulee 10 kuningasta (Dan. 7:23-25, Ilm. 13:1-4). Jälkimmäinen puolisko vuosiviikosta on suurta ahdistusten aikaa Israelin kansalle, jolloin antikristus on tunkeutunut Israeliin, valtaa temppelin itselleen ja lopettaa uhraamisen (Sak. 13:8-9), mutta vuosiviikon lopulla hän menettää temppelin Herralle Yeshua HaMashiachille (Dan. 7:25-27, 9:27; Ilm. 13:5-6). Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Danielin vuosiviikot'.

Miten Jumalan temppelin voi antikristus vallata? Paavali kertoo, että ensin tulee poistua Hän, joka pidättää antikristusta. Kun pidättävä voima on poistunut paikalta, niin silloin antikristus voi mennä temppeliin. Antikristus on Jumalan lähettämä voimakas eksytys, jotta ne saisivat tuomion helvettiin, jotka rakastavat valhetta ja muuta vääryyttä.

Monet ovat spekuloineet, mitä Paavali tarkoittaa hänellä, joka pidättää antikristusta (2. Tess. 2:7). Se on alkukielellä maskuliinisessa muodossa oleva persoonapronomini. Kysymys on miespuolisesta henkilöstä. Paavali ei tarkoita seurakuntaa, koska sitä merkitsevä kreikkalainen sana 'ekklesia' on femiinisukuinen sana. Paavali ei myöskään tarkoita, että Pyhä Henki poistuisi maailmasta, koska Raamatun mukaan Pyhä Henki on koko ajan kaikkialla läsnä (Ilm. 5:6). Temppelistä poistuu Herran kunnia ja se jää tyhjilleen (vert. Hes. 1 ja 43:2-5).

2. Tess. 2:3-4, 6-12 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala....   ..Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Raamattu kertoo, miten antikristus saapuu temppeliin. Heprean kielen asiantuntija professori Aapeli Saarisalo on kirjoittanut, koska antikristukselle on ominaista tuhota kaikkea, niin häntä kutsutaan Danielin kirjassa hävittäjäksi, joka saapuu temppeliin kauhistuksen siivillä (Jerusalem jos unhotan sinut, s. 218, WSOY 1963). Mitä kauhistuksen siivet tarkoittavat? Roomalaisten legioonat ja saksalaiset natsit käyttivät lipuissaan tunnusta, jossa oli kotka siivet levällään. On mahdollista, että antikristus käyttäisi samaa symboliikkaa, mutta Raamattu kuitenkin ilmoittaa antikristuksen (hävittäjän) saapuvan kauhistusten siipien tuomana. Tämä voi tarkoittaa esim. sotilashelikopteria, UFO-alusta tai jopa sellaista voimallista näytelmää, että jotkut olennot kantavat antikristusta ilmassa matkimalla sitä, miten Herra Yeshua HaMashiach laskeutuu temppeliin valtaistuimella istuen ja kerubien kantamana (lisää artikkelissa). Kauhistuksen siivillä saapuva hävittäjä voi tarkoittaa lentäviltä heinäsirkoilta näyttävien demonien armeijaa, minkä kuningas on nimeltään apollyon, joka merkitsee suomeksi 'hävittäjää' (Ilm. 9:7-11). Lohikäärme (saatana) on antanut antikristukselle valtaistuimensa ja yliluonnollisia voimia, joten harhauttavat ihmeet ovat mahdollisia. On syytä huomata se, että tämä aika kestää vain 3,5 vuotta, minkä jälkeen antikristus tuomitaan tuhoon. Jakeesta Dan. 9:27 kertoo lisää artikkeli: 'Viimeinen vuosiviikko'.

Dan 9:27: "Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Matt. 24:24: "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan."

Ilm. 13:2-4: "Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

Tuhatvuotisen valtakunnan ruhtinas on tavallinen mies, joka kumartaa Herraa

Tällä hetkellä monet raamatunopettajat yrittävät pelotella, että kuka ikinä menee tulevaan Jerusalemin temppeliin, hän olisi aina antikristus. Sellaista salaliittoteriaa levitetään, että temppelissä olisi jokin salainen kammio, jossa lymyäisi aina jokin paha. Jottei tästä asiasta tule suurta väärinkäsitystä, niin on syytä tiedostaa, että temppeliin menee sekä Jumalan asettama tuhatvuotisen valtakunnan ruhtinas että antikristus, mutta he eivät ole temppelissä yhtä aikaa. Raamattu antaa riittävästi tietoa tunnistaa, kumpi heistä on antikristus ja kumpi vanhurskas ruhtinas. Ruhtinaan aikana temppeli on Herran vanhurskaan palvelemisen keskus, jolloin pyhäkköpalvelus noudattaa Raamatun käskyjä. Antikristuksen 3,5 vuoden aikana temppeli on saastunut eksytyksestä sekä muusta jumalattomuudesta ja vanhurskas pyhäkköpalvelu on lakkautettu (Dan. 8:10-13).

Ruhtinas ei väitä olevansa Jumala, vaan kun hän astuu temppelin sisempään itäiseen porttiin, niin hän rukoilee Herraa kumartaen maahan asti (Hes. 46:2). Näin hän näyttää hyvää esimerkkiä muillekin, miten muidenkin tulee toimia temppelissä. Jumalan kansalla on ollut tapana rukoilla temppeliin päin kumartaen olivat he olleet missä päin tahansa maailmaa (Ps. 5:7, 1. Kun. 8:27-28). Myöhemmin syntyneet Lähi-idän uskonnot ovat omaksuneet tämän tavan Raamatusta.

Mies kumartaa maahan asti

Hes. 46:2: "Ruhtinaan tulee saapua tähän porttiin eteishallin kautta ja jäädä seisomaan portin sisemmälle ovelle...    ..Sen jälkeen hän kumartakoon porttiaukossa maahan saakka ja lähteköön pois..."

Ps. 5:7: "Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi suuren hyvyytesi tähden. Minä saan kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa sinulle kunnioitusta."

1. Moos. 18:1-2: "Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti."

1. Kun. 8:28-29 (1933/38): "Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi, ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut: 'Minun nimeni on asuva siellä', niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee."

Dan. 6:10: "..Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana."

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

Ilm. 4:9-11: "Aina kun olennot ylistävät, kunnioittavat ja kiittävät häntä, joka istuu valtaistuimellaan ja joka elää aina ja ikuisesti, nuo kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen ja osoittavat hänelle kunnioitustaan -- hänelle, joka elää aina ja ikuisesti. He asettavat seppeleensä valtaistuimen eteen ja lausuvat: -- Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Ilmestyskirjassa kuvataan tilanne, jossa korkealla lentävä enkeli (Jumalan sanansaattaja, vert. Mark. 1:2-4) antaa käskyn kumartaa Herraa. Sen lisäksi hän julistaa vanhurskaan evankeliumin kaikille kansoille, jotta kansat pelkäisivät ja kumartaisivat Herraa. Jumala on läsnä kaikkialla (Ilm. 5:6), joten mihin suuntaan tulee kumartaa Herraa? Hesekielin kirjassa kuvattu temppeli tulee olemaan Jumalan valtaistuimen sija, joten se on oikea suunta kumartaa Herraa silloin, kun Herran kunnia on siellä, mutta ei silloin kun antikristus on 3,5 vuotta temppelissä (Hes. 43:6-7).

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet." 

Neh. 8:6: "Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: "Amen, amen"; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa, heittäytyneinä kasvoilleen maahan."

Ps. 99:5, 9 (1933/38): "Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Hän on pyhä...   ..Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, rukoilkaa kumartuneina hänen pyhää vuortansa kohti; sillä Herra, meidän Jumalamme, on pyhä."

Hesekielin tarkoittama ruhtinas ei ole Kristus vaan Kuninkaiden Kuninkaan Yeshua HaMashiachin alainen ruhtinas. Hän on tavallinen mies, jolla on biologisia jälkeläisiä, joten hänetkin on lunastettu maan päältä (Hes. 46:16, Ilm. 14:3). Hän noudattaa Mooseksen lakia, mutta on tavallinen ihminen siinä suhteessa, että hänkin tarvitsee Kristukselta syntien sovitusta (Hes. 45:22). Vaikka ruhtinas huolehtii monista maallisista johtotehtävistä sekä vastaa temppelipalveluksesta, niin hän ei ole ylin kuningas (Hes. 45:17). Ruhtinaaseen ei sovelleta Mooseksen laissa mainittuja Israelin kuningasta koskevia säädöksiä, koska hän ei ole Israelin kuningas vaan Hänen alainen, mitä voi verrata pääministerin tehtävään. Samankaltaisessa asemassa ovat olleet myös Joosef, Daniel ja Mordokai. Hän ei ole myöskään ylipappi, joten häneen ei sovelleta myöskään Aaronin ylipappeuteen liityviä säädöksiä. Lain mukaan Herra Yeshua HaMashiach on nyt Ylipappi, mutta Hänen ylipappeutensa ei perustu Aaronin järjestykseen vaan Melkisedekin järjestykseen (Ps. 110:4; Hepr. 5:1-10, 7:1-11). Niin kuin Mooses sai tulla Herran kasvojen eteen ja keskustella Herran kanssa kasvotusten, niin ruhtinas (prince) saa vastaavalla tavalla lähestyä Herraa.

Jer. 30:21: "Heidän valtiaansa on nouseva heidän omasta joukostaan, heidän hallitsijansa on oleva yksi heistä. Minä annan hänen lähestyä itseäni, ja hän astuu eteeni. Kuka voisi niin tehdä vaarantamatta henkeään, ellen minä sallisi hänen tulla? sanoo Herra."

Jer. 30:21 (American Standard): "And their prince shall be of themselves, and their ruler shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach unto me: for who is he that hath had boldness to approach unto me? saith Jehovah."

4. Moos. 12:6-9: "Herra sanoi: -- Kuulkaa minun sanani! Kun joukostanne nousee profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle näyssä, unessa minä hänelle puhun. Näin en puhu Moosekselle, palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin, en arvoituksellisin sanoin vaan avoimesti. Hän saa katsoa Herran kirkkautta suoraan. Kuinka te siis rohkenette puhua Moosesta, minun palvelijaani vastaan? Ja Herra poistui vihastuneena."

Tuhatvuotisessa rauhavaltakunnassa Yeshuan 12 opetuslasta saavat aterioida Herran pöydässä ja hallita Israelin 12 sukukuntaa (Matt. 19:28, Luuk. 22:30). Herra Yeshua HaMashiach tulee uuden liiton temppeliin sisälle itäisestä portista, minkä takia kukaan muu ei saa tulla itäisestä portista sisälle. Vain ruhtinas saa tulla itäiseen porttirakennukseen syömään uhriateriansa, mutta hän kulkee sinne eteishallin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että ruhtinas on Taivasten valtakunnan arvojärjestyksessä se mies, joka on Yeshuan jälkeen äidistä syntyneistä suurin (vert. Matt. 11:11, Luuk. 1:15). Hän on siis korkeammassa asemassa kuin Yeshuan 12 opetuslasta, Abraham ja Mooses. Hän on siitä sukupolvesta, joka elää temppelin rakentamisen aikana. Hän on se, jonka oli vielä määrä tulla.

Luuk. 1:15-16 (Biblia): "Sillä hän tulee suureksi Herran edessä, ja viinaa ja väkevää juomaa ei hän juo, ja hän täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta. ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö."

Antikristus korottaa itsensä jumalaksi ja lopettaa lain mukaisen pyhäkköpalvelun

On paljon salaliittoteorioita tulevasta antikristuksen uskonnosta. Eräät salaliittoteoreetikot ovat siteeranneet ortodoksijuutalaisten suuren neuvoston Sanhedrinin johtajan lausuntoja, että kolmannessa temppelissä saisi rukoilla kaikki uskonnot ja kaikkia eri jumalia. Raamattu ei kerro sellaista, että antikristus sallisi temppelissä harjoitettavan eri uskontoja, vaan antikristus vaatii kaikkia palvomaan itseään jumalana.

Antikristus tulee väittämään olevansa jumala. Antikristus voi käyttää Jumalalle kuuluvaa arvonimeä kuten esim. isä tai väittämällä olevan Jumalan Pojan viransijainen. Rajuksi eksytyksen tekee se, että temppeliin mennyt antikristus voi esittäytyä yleisölle myös nimellä Jeesus Kristus, vaikka sitä hän ei ole.

Luuk. 21:8: "Jeesus sanoi: "Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja: 'Aika on tullut.' Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä."

Antikristuksen nimen kirjainten lukuarvosta voi laskea summan 666, mikä saadaan laskettua esim. arvonimestä 'Vicarivs filii dei' Jumalan Pojan sijainen (Ilm. 13:18, lisää artikkelissa). Antikristus ei kumarra Herraa, vaan tulee temppeliin ottamaan vastaan ihmisten palvonnan, jotka ovat ottaneet pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Antikristus on Jumalan lähettämä vitsaus ja voimallinen eksytys, jotta ne eksyisivät kadotukseen, jotka ovat rakastaneet valhetta ja muuta vääryyttä.

Ilm. 13:14-18: "Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi."

Antikristus ei noudata Mooseksen lakia, vaan hän pyrkii kumoamaan sen. Tämän takia Paavali kutsuu antikristusta laittomuuden ihmiseksi (2. Tess. 2:3-4). Antikristus ei aloita uhraamista temppelissä, vaan lopettaa sen (Dan. 9:27). Jumalan pyhät enkelit kauhistelevat sitä, että antikristus on lopettanut pyhäkköpalvelun. Antikristuksen aika kestää puoli vuosiviikkoa eli 3,5 vuotta, minkä jälkeen hän tuhoutuu Yeshua HaMashiachin tehdessä paluun Jerusalemiin, valtaa temppelinsä ja puhdistaa sen uudelleen käyttöön (Dan. 8:14). Antiokhos IV Epifaneksen aika (175-164 eKr.) oli esikuvaa antikristuksen ajasta (lisää artikkelissa). Antikristukselle on luonteenomaista tuhota kaikkea, joten häntä kutsutaan 'hävittäjäksi', joka tulee paikalle 'kauhistuksen siivillä', mikä voi kenties tarkoittaa esim. sotilashelikopteria, UFO-alusta tai roomalaislegioonien ja natsien käyttämää kotkatunnusta tai muuta vastaavaa.

Dan. 7:23-25: "Ja minulle vastattiin: -- Neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa, joka on syntyvä maailmaan. Se valtakunta on erilainen kuin muut valtakunnat, ja se syö koko maailman ja tallaa ja murskaa sen. Ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa. Heidän jälkeensä nousee vielä yksi. Hän on erilainen kuin edelliset ja kukistaa kolme kuningasta. Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."

Dan. 9:27 (1933/38): "Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Dan. 8:11-14: "Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtiaalta otettiin pois päivittäinen uhri ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan! Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."

Danielin kirjan luku 11 kertoo laittomuuden ihmisestä, joka ei uhraa Mooseksen lain mukaisia uhreja temppelissä, vaan palvoo aiemmin tuntematonta vuorilinnojen (voiman) epäjumalaa, jolle hän antaa lahjaksi kultaa, hopeaa ja jalokiviä. Jae Dan. 11:37 on monissa käännöksissä, ettei hän välitä naisten lempijumalasta, mutta alkukielessä ei ole sanaa jumala, vaan se kertoo, ettei hänellä ole halua naisiin. King James Version -käännös kääntää jakeen paremmin "nor the desire of women" (ei halua naisiin). Tämä voi tarkoittaa sitä, että hän elää selibaatissa kuin ikääntynyt paavi tai hän on homoseksuaali.

Dan. 11:36-38: "Ja kuningas tekee mitä tahtoo, pyrkii korkealle ja ylvästelee jokaista jumalaa vastaan, puhuu ennenkuulumattomia jumalien Jumalaa vastaan ja menestyy, kunnes vihan aika päättyy, sillä se tapahtuu, mikä on päätetty. Hän ei välitä isiensä jumalista, ei naisten lempijumalasta eikä muistakaan jumalista, vaan ylvästelee kaikkia vastaan. Sen sijaan hän kunnioittaa vuorilinnojen jumalaa; tuota jumalaa, jota hänen isänsä eivät ole tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja ihanilla lahjoilla."

Dan. 11:37 (King James Version): "Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god: for he shall magnify himself above all."

Dan. 11:37 (Biblia, 1776): "Isäinsä Jumalaa ei hän tottele, eikä vaimoin rakkautta. Eli ei yhdestäkään Jumalasta lukua pidä, sillä kaikkia vastaan hän itsensä korottaa."

Ilm. 13:5-6: "Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa."

Sakarjan kirja kertoo, että jossain vaiheessa antikristus haavoittuu, jolloin hänen oikea silmänsä sokeutuu ja hänen käsivartensa kuivettuu. Antikristuksesta tulee invalidi.

Sak. 11:17: " -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman! Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä! Kuivettukoon se käsivarsi, ja tulkoon se silmä sokeaksi!"

Jumalan Poika pelastaa, kun maailma on pimeimmillään

Antikristus tekee 3,5 vuoden aikana kaikkensa tuhotakseen ne vanhurskaat Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) uskovat, jotka noudattavat Mooseksen lakia. Hän alkaa herjaamaan Israelin Jumalaa ja sitä morsiusseurakuntaa, joka oli muuttanut asumaan Taivaaseen Herran Yeshua HaMashiachin pelastaessa tempauksessa morsiusseurakuntansa luokseen (Joh. 14:2-3; 1. Tess. 5:9; Ilm. 2:10, 12:4-5). Tämän jälkeen moni maan päälle jäänyt katuu lain rikkomista ja tekee parannuksen laittomuudesta, jolloin lohikäärme alkaa heti metsästämään näitä Jumalan käskyille uskolliseksi tulleita.

Ilm. 12:17: "Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle."

Ilm. 13:3-8: "Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä, ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat: -- Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan? Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa. Sille annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat. Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä -- kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun Karitsan elämänkirjaan."

Antikristuksen aikana kaksi kolmasosaa Israelissa asuvista tuhoutuu. Yksi kolmasosa selviää hengissä ja oppii tuntemaan Messiaansa Yeshua. Kun he huutavat (rukoilevat) Herran Yeshua HaMasahiachin nimeä avuksi, niin he pelastuvat.

Sak 13:8-9: "Näin sanoo Herra: -- Kaksi kolmasosaa tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee, vain yksi kolmannes jää jäljelle. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme."

Jerusalem joutuu kokemaan kovia, kun antikristus valloittaa sen 3,5 vuodeksi. Puolet sen asukkaista viedään vieraisiin maihin pakkosiirtolaiseksi. Mutta kun aika on päätöksessä, niin Herra Yeshua HaMashiach palaa valkoisella hevosella sotajoukkojensa kanssa Öljymäelle Jerusalemiin (Ilm. 19:11-21, Jes. 63:1-6). Hän valtaa Jerusalemin ja Temppelivuoren takaisin sekä tuhoaa antikristuksen ja hänen väkensä. Tällöin ei Yeshuan omia temmata taivaaseen, koska se on aiemmin jo tapahtunut, mutta eloon jäänyt jäännös pakenee Jerusalemista sotatoimia kahtia haljenneen Öljymäen väliin syntynyttä laaksoa pitkin (tempauksesta lisää artikkelissa).

Sak. 14:1-4: "Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä! Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi, ja saalis jaetaan muuriesi sisällä. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan. Mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan."

Joku voi kysyä, että uskaltaako muuttaa Israelin ennen näitä aikoja? Jerusalem on turvapaikka ennen antikristuksen aikaa. Herra Yeshua HaMashiach pelastaa omansa antikristuksen vainoilta ennen, kuin Jumala vuodattaa vihansa antikristuksen valtakuntaan, kun pasuunat soivat ja vihan maljat kaadetaan maan päälle (Joh. 14:2-3; 1. Tess. 5:9; Ilm. 2:10, 6:12-17, 7:9-14, 12:4-5). Yeshua hakee viisaat morsiusneidot ahdingon alta pois, mutta tyhmät morsiusneidot jätetään maan päälle ja heitä koetellaan ahdinkojen aikana, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Viisas morsiusneito pääsee tanssimaan - tyhmän edestä ovi suljetaan'.

1. Tess. 5:1-3, 9: "Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon...     ..Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa." (vert. Ilm. 6:12-17, 7:9-14)

1. Tess. 1:10: "...odottamaan taivaasta hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta."

Ilm. 6:15-17: "Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja Karitsan vihalta! Heidän vihansa suuri päivä on tullut -- kuka voi sen kestää?"

Jer. 30:6-8: "Katsokaa ympärillenne: Voiko mies synnyttää? Miksi jokainen mies pitelee vatsaansa ja voihkii kuin synnyttävä nainen? Miksi kaikkien kasvot ovat kalvenneet? Voi! Suuri ja kauhea on se päivä, ei ole toista sen kaltaista. Se on ahdistuksen aika Jaakobille, mutta hän pelastuu siitä."

Ilm. 12:3-5: "Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo,"

Jes. 66:7-8: "Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen. Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa."

Ilm. 3:10: "Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat."

Ilm. 7:9-10, 13-15: "Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: -- Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!..      ..Yksi vanhimmista kysyi minulta: "Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?" Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: -- Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä..."

Vainojenkin aikana osa Israelissa asuvista jää eloon. Israelin ulkopuolella olevat maat kärsivät myös Jumalan lähettämistä ankarista vitsauksista, kuten Ilmestyskirja kertoo, jolloin kukaan ei ole Israelin ulkopuolella yhtään paremmassa turvassa. Niinä aikoina ei ole mitään muuta turvaa, kuin Herra Yeshua HaMashiach. Jumala lähettää arkkienkeli Mikaelin yhdessä sotaväkensä kanssa puolustamaan sitä Israelin jäännöstä, josta on tullut uskollinen Herralle Yeshua HaMashiachille. Näin tuhatvuotiseen rauhavaltakuntaan jää eloon jäännös siemeneksi, josta kasvaa uudet sukupolvet maailmaan.

Dan. 12:1-3: "-- Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti."

Oikeat opettajat loistavat silloin kuin kirkas aurinko. He ovat kaikki Mooseksen lakia noudattavia messiaanisia juutalaisia ja heihin liittyneitä pakanoita. Kuten Yeshua sanoi, niin lakia noudattavat ja niin opettavat ovat suuria Jumalan Valtakunnassa, mutta lain kumoajat tuomitaan ikuiseen häpeään sekä helvetin kauhuun. Ne raamatunopettajat, jotka saarnaavat koko ajan Mooseksen lakia ja temppelin pyhäkköpalvelua vastaan, he ovat kaikki antikristuksen palveluksessa (Dan. 7:25, Matt. 5:19, 1. Joh. 3:4-10).

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Matt. 13:40-43 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko..." (laittomuus = olla noudattamatta Mooseksen lakia)

Uhrien rooli uskonnon harjoittamisessa

Raamatua tulee tulkita, kuten se on alun perin tarkoitettu. Epäselviin kohtiin tulee hakea tulkitanohje muualta Raamatusta, eikä lähteä tekemään oman mielensä mukaisia johtopäätöksiä asiayhteydestä irrotetuista teksteistä. Yeshua HaMashiach lausui Raamatun tulkinnan kannalta keskeisen säännön, miten tulee suhtautua Vanhan testamentin teksteihin. Yeshua sanoi tämällisesti ja ankarasti, ettei Vanhasta testamentista kumota mitään, vaan tekstit ovat voimassa koko uuden liiton ajan kunnes taivas ja maa häviävät. Joka kumoaa millä tahansa verukkeella Vanhan testamentin tekstejä, hänet alennetaan kadotukseen (Matt. 5:19-20). Mutta joka kaikkia Jumalan käskyjä noudattaa ja niin opettaa, hän on Herran Yeshua HaMashiachin valtakunnassa suuri. Yeshua ei tullut kumoamaan lakia vaan noudattamaan sitä. Joka opettaa tätä periaatetta vastaan, hän ei ole ymmärtänyt Raamatun opetuksen alkuperäistä tarkoitusta eikä pelastu (Matt. 7:21-23).

Matt. 5:17-19: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi."

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Useat kuuluisat suomalaiset raamatunopettajat, jotka tunnetaan erityisesti Israelin hyväksi tekemästään työstä, ovat omaksuneet kannan, että temppelissä aloitetaan Hesekielin kirjan luvuissa 40-48 kuvattu temppelipalvelu. Tällaisen kannan esittää mm. Pekka Sartola kirjassaan 'Millenium: tuhat rauhan vuotta' (s. 318). Tätä kantaa edustavien mielestä temppelipalvelu ei korvaa mitenkään Kristuksen sovitustyötä eikä loukkaa Kristuksen sovitusverta. Patmoksen toiminnanjohtaja Pasi Turunen on lausunut samasta asiasta seuraavaa: "Tuhatvuotista valtakuntaa käsittelevät profeetalliset tekstit ja niissä mainitut uhrit eivät ota mitään pois eivätkä tuo mitään lisää Jeesuksen täydelliseen työhön, eivätkä korvaa sitä. Eläinuhrien asema on jossain määrin samanlainen kuin leivän murtaminen, sillä ehtoollinen muistuttaa Jeesuksen sovitusuhrista, ei sitä korvaa. Jeesuksen tullessa takaisin ja perustaessaan tuhatvuotisen valtakunnan Hän hallitsee Jerusalemista käsin ja profeettojen ennustamilla uhreilla on sama merkitys, sillä ne muistuttavat Jumalan todellisesta Karitsasta, mutta eivät ohita tai tee Jeesusta tarpeettomaksi." Tämän mukaan temppelin eläinuhrit ovat ennakkokuvia (varjokuvia) Kristuksen Golgatalla antamasta uhrista.

Hepr. 10:1 (RK): "Laissa on siis tulevan hyvän varjo, ei itse asioiden olemusta. Siksi se ei voi koskaan samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita jatkuvasti uhrataan, tehdä täydellisiksi niitä, jotka lähestyvät Jumalaa."

1. Kor. 10:16-18: "Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?"
 
Sak. 8:20-23: "Näin sanoo Herra Sebaot: -- Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtevät liikkeelle. He kulkevat kaupungista toiseen ja sanovat: "Lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia." Ja kaikkialta kuuluu huuto: "Minä tulen mukaan!" Kansanjoukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. "Näin sanoo Herra Sebaot: Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä kymmenen miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: 'Me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'"

Sitten on niitä raamatunopettajia, jotka arvostelevat voimakkaasti tätä kantaa sanomalla, että mainittujen lukujen opetus on pelkkää vertauskuvaa, mitä ei tule noudattaa, koska sellainen loukkaa Kristuksen sovitusverta vastaan. Itse asiassa Yeshuan veli Jaakob, Pietari ja Johannes käskivät uuden liiton aikana Paavalia uhraamaan lain säätämät uhrit temppelissä, mitä Paavali ei pitänyt mitenkään vääränä, vaan suostui pyyntöön (Gal. 1:19, 2:9). Jos joku haluaa arvostella Sartolan ja Turusen kantaa, niin samalla he arvostelevat Jaakobia, Pietaria, Johannesta ja Paavalia. Raamattu ei ilmoita, että apostolit olisivat tehneet syntiä tässä asiassa, joten arvostelulla ei ole raamatullista perustetta. Sen sijaan Paavali opetti, ettei lain noudattaminen ole syntiä vaan vanhurskasta (Room. 2:13, 7:14).

Apt. 21:23-24: "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti."

Room. 7:14: "Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki..."

Apt. 21:26: "Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

Apt. 24:14, 17-18: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon...    ..Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut..."

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

Apt. 28:17: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...."

Näitä kahta koulukuntaa erottaa lähinnä se, miten he suhtautuvat Hesekielin kirjaan ja muihin Vanhan testamentin kirjoihin. Ensiksi mainittu ryhmä uskoo, että Hesekielin kirjassa kuvataan kirjaimellisesti temppeliä, pappien asuja ja temppelipalvelusta. Heidän arvostelijansa yrittävät keksiä verukkeita, ettei niitä kohtia tarvitse uskoa väittämällä Hesekielin kirjan tekstin olevan pelkää vertauskuvaa. Hesekielin kirjan luvut 40-48 eivät ole vertauskuva vaan profetia ja laki, mikä tulee toteutumaan (Matt. 5:19-20, 7:21-23, 23:15, 23; 2. Piet. 3:15-17). Jumalan käskyjen noudattaminen ei koskaan loukkaa Kristuksen sovitusverta vastaan, mutta käskyjen rikkominen loukkaa (1. Piet. 1:14-19), koska Kristuksen armo ei ole tarkoitettu antamaan oikeutta rikkoa lakia vastaan (Room. 6:14-16, Juud. 1:4).

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.

3. Moos. 19:2-5, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. "Kun uhraatte teuraan Herralle yhteysuhrina, toimittakaa uhri oikein, jotta Herra olisi teille suosiollinen...    ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Keskustelu on sikäli poissa raiteiltaan, koska Hesekielin kirjan juhlien luettelossa ei enää mainita suurta sovitustenpäivää eikä ylipapin suorittamaa uhraamista syntien sovitukseksi koko kansan puolesta (Hes. 45:18-25, vert. 3. Moos. 16). Ne jotka tuntevat Mooseksen lain, he ymmärtävät tämän tarkoittavan Jumalan suunnitelmaa sovittaa maailman synnit Jumalan Karitsan Yeshua HaMashiachin antamalla kertakaikkisella uhrilla.

Hepr. 9:24-28: "Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkeinpyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat."

Raamatun uhrijärjestelmän tarkoitus on opettaa uhrautuvasta rakkaudesta ja Jumalan armosta. Joka hylkää synnin tekemisen uskossa Jumalan Poikaan, hänet Jumala armahtaa (Sananl. 28:13; Apt. 2:38, 3:19-20). Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Miksi Jumalan Pojan piti uhrata itsensä, että me pelastuisimme?'

Joh. 15:10-11: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Uhrien tehtävä on myös muistuttaa synneistä, jotta ihminen hylkäisi ne. Uhrieläin antaa henkensä, jotta ihminen ymmärtäisi, että synnin palkka on kuolema (Room. 6:23). Jumalan suurta armoa on kuitenkin se, ettei ihmisen tarviset itse kuolla, jos hän tunnustaa syntinsä ja tekee parannuksen.

3. Moos. 16:20-21: "Kun Aaron on saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi..."

Hepr. 10:3: "Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi."

Mistä Hesekielin temppeli saa uhrieläimet varsinkin, kun aluksi osa juutalaisista vastustaa Messiaan temppeliä? Jesajan kirjassa on profetia tästä asiasta, mikä ei ole vielä toteutunut. Iisakin veljestä Ismaelista polvetui 12 arabisukukuntaa, jotka ovat asuttaneet mm. Jordanjoen itäpuolista aluetta (1. Moos. 25:13-16). Heidän kulttuurissa on ollut tapana ympärileikata poikalapset Abrahamin saaman käskyn perintönä, kuten tehdään juutalaisuudessa. Arabeista osa kääntyy kristityiksi ja he ottavat uskovien upotuskasteen Herran Yeshua HaMashiachin nimeen (Apt. 2:38, 19:5; Kol. 3:17). Jesaja mainitsee Ismaelin kaksi vanhinta poikaa Nebajotin ja Kedarin, jotka toimittavat uhrieläimiä temppeliin. Tämä profetia ei ole vielä toteutunut, mutta se toteutuu Hesekielin temppelin aikana. Silloin Saban (Sudanin) kultaa ja suitsuketta tuodaan myös temppeliin.

Jes. 60:1, 6-10: "Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi...   ..Koko Saban väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantaen, ja kaikki he ylistävät Herraa. Kedarin laumat kerätään sinun luoksesi, Nebajotin pässit ovat sinun, niitä uhrataan otollisina uhreina minun alttarillani. Niin minä kirkastan asumukseni loiston. Entä nuo, jotka kiitävät tänne kuin pilvi, kuin kyyhkyt lakkaansa -- keitä he ovat? Kaukaisten rantojen alukset kerääntyvät, kärjessä Tarsisin-laivat. Ne tuovat poikasi kaukaa, tuovat heidän hopeansa ja kultansa Herran, sinun Jumalasi, nimen kunniaksi, kunniaksi Israelin Pyhälle. Hän antaa sinulle loiston ja mahdin. Muukalaiset rakentavat sinun muurisi, heidän kuninkaansa palvelevat sinua. Vihassani olen sinua lyönyt, mutta rakkaudessani minä sinua armahdan."

Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

Kun uhrieläin palaa temppelin alttarilla, se muistuttaa Jumalan viimeisestä tuomiosta, jolloin moni laittomuuden tekijä tuomitaan ikuisesti palavaan tuleen (Jes. 66:24, Luuk. 13:23-30, Matt. 13:38-43). Uhrialttari savuaa temppelin keskellä pyhäkön edessä. Se on esikuva siitä, miten tulinen järvi tulee savuamaan ikuisesti Herran ja Hänen pyhien enkeliensä edessä.

Hepr. 12:28-29: "Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

Ilm. 14:10-11: "..Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen."

Skyfall: Millainen paikka on helvetti?

This is the end
Hold your breath and count to ten

Feel the earth move and then
Hear my heart burst again...


..Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number, you can take my name
But you'll never have my heart...
Temppelin uhrit ovat esikuva Jumalan Karitsasta Golgatan ristillä

Pyhäkköpalvelun toimittaminen Jumalan käskemällä tavalla merkitsee omistautumista Israelin Jumalalle. Se on erottautumista pois muiden kansojen elämästä, jotka palvelevat vääriä jumalia ja rakastavat maailmaa.

Esra 10:11: "Tunnustakaa nyt syntinne Herralle, isienne Jumalalle, ja toimikaa hänen tahtonsa mukaan. Erottautukaa muista kansoista ja niiden naisista."

Raamatussa on paljon erilaisia uhreja, joista kaikki ei ole tarkoitettu syntien sovittamiseen. Esim. pääsiäislampaan uhraaminen ei tarkoita polttouhria syntien sovitukseksi vaan juhla-aterian syömistä sen muistoksi, että Jumala pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta (2. Moos. 12). Siinä on yhtäläisyyttä Mooseksen lain tarkoittaman yhteysyhrin (kiitosuhrin, rauhanuhrin) kanssa, joka syödään juhla-ateriana kiitollisena Herran antamasta synnin anteeksiannosta (rauhasta Jumalan ja ihmisen välillä). Pääsiäiskaritsa on esikuva pelastuksesta, kun saadaan synnit anteeksi Herran Yeshua HaMashiachin nimessä. Ehtoollinen on samalla tavalla myös muistoateria, mitä on pääsiäislampaan syöminen. Ehtoollinen syödään Golgatan sovitustyön muistoksi, jolloin syödään leipä, joka edustaa Kristuksen ruumista, ja juodaan viiniä, joka edustaa Kristuksen sovitusverta. Vaikka ehtoollinen on muistoateria, niin se liittyy välittömästi syntien sovitukseen, jonka teki Jumalan Karitsa Yeshua HaMashiach Golgatalla.

1. Kor. 11:23-26: "Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni." Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee."

Ehtoollinen kuitenkin laajentaa uhriaterian sisällön Yeshua HaMashiachin antamaan kertakaikkiseen uhriin syntien sovittamiseksi. Paavali opetti, että leipä on yhteys Kristuksen ruumiiseen ja viini Kristuksen vereen, jolloin uhriaterian syöjä tulee osalliseksi Kristuksen ruumiista. Paavali liittää pappien uhrilihan syömisen tähän samaan asiaan. Yeshua (Jeesus) sanoi "Minä olen elämän leipä", niin samalla tavalla Johannes Kastaja sanoi Yeshuasta "Katsokaa, Jumalan Karitsa" (Joh. 1:36, 6:35).

1. Kor. 10:16-18: "Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?"

1. Kor. 5:7: "Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu."

Mooseksen lain käskyn mukaan pääsiäiskaritsasta ei saa rikkoa luita, jolloin se paistetaan yhtenä ruhona (2. Moos. 12:46). Karitsan läpi työnnetään vartaita ja karitsa paistetaan nuotion vierellä pystytetyssä puukehikossa, joka on ristin muotoinen. Näin he ovat nähneet esikuvan Jumalan Pojan sovitustyöstä Golgatalla. Yeshua HaMashiach on Jumalan Karitsa. Pääsiäiskaritsan syöminen saa laajemman merkityksen, kun olemme uuden liiton asettamisen myötä tulleet tietoiseksi Jumalan pelastussuunnitelmasta. Pääsiäiskaritsan paistamisesta kertoo lisää artikkeli: 'Ristillä tehtiin suurin rakkauden teko'.

Joh. 1:36: "Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!"

Hepr. 7:27: "Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä."

Ilmestyskirja on Raamatun lopussa oleva kirja, joka kutsuu Jumalan Poikaa Karitsaksi 35 kertaa. Ilmestyskirja korostaa voimakkaasti, että Herra on Karitsa. Tämän mukaan jokainen uhrikaritsa on esikuva ja yhteys Jumalan Poikaan, joka on Jumalan Karitsa (1. Kor. 10:16-18).

Ilm. 5:6, 12: "Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan...    ..ja he lausuivat kovalla äänellä: -- Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen."

Heprealaiskirje ei esitä ensimmäistä kertaa ajatusta, että uhrattujen eläinten veret eivät ole lopullinen syntien sovitus (Hepr. 10:4), koska lopullinen syntien sovitus tulee Jumalan Karitsan sovitusveren kautta, kuten Jesajan kirja kertoo jakeissa 53:4-6. Sakarjakin toteaa, että Daavidin Uusi Juuriverso Yeshua HaMashiach ottaa pois maailman synnit (Sak. 3:8-9). Kaikki teuras-, ruoka- ja juomauhrit ovat esikuvia Kristuksen Golgatan sovitustyöhön Jumalan Karitsan Yeshua HaMashiachin ruumiiseen ja vereen, kuten on myös ehtoollinen. Kun Raamatussa opetetaan, että jotain uhrataan syntien sovitukseksi, niin se on yhteydessä Kristuksen antamaan uhriin. Tämä asia tulee selväksi jo Raamatun alkulehdillä sen esikuvan mukaan, kun Jumala käski Abrahamia uhraamaan poikansa Iisakin koetellakseen Abrahamin uskoa, mutta lopulta Jumala antoi Iisakin sijaan uhriksi oinaan (uroslampaan, 1. Moos. 22). 

Hepr. 9:15: "Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (Joosua alkukielellä Yehoshua = Yeshua)

Ilm. 5:5-6: "..Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Jes. 53:4-6: "..Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen."

Jumala ei lepy uhrieläimen tappamisesta, mutta eläinuhri saa toisen sisällön, kun se toimitetaan Jumalan määräämän rituaalin mukaisesti temppelissä, jolloin siitä tulee yhteys Jumalan Karitsan antamaan uhriin. Yeshua HaMashiachin ei ole tarkoitus kuolla vuosittain suuren sovitustenpäivänä yhä uudelleen, joten uhrieläimet ja ehtoollisen syöminen ovat olleet esikuvia Jumalan Karitsan Yeshua HaMashiachin antamasta uhrista. Hän sovitti synnit kertakaikkisella uhrilla, minkä vuoksi ehtoollisella syötävä leipä ja viini ovat yhteys Kristuksen uhriin.

Hepr. 9:25-28: "Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkeinpyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat."

Hepr. 10:1-14 (1933/38): "Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'." Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään."

Paavali ei rikkonut Mooseksen lakia eikä temppeliä vastaan

Miten kristittyjen alkuseurakunta toimi uhrien kohdalla? Se kokoontui temppelissä, ei rikkonut lakia eikä temppeliä vastaan, vaan antoi uhrit lain mukaan siihen saakka, kun temppeli tuhoutui vuonna 70 jKr. Laissa on käsky, ettei saa uhrata muualla kuin Jerusalemin temppelissä leeviläisen papiston kanssa, joten temppelin tuhoutuminen lopetti uhraamisen, minkä takia juutalaisetkaan eivät toimita uhreja (5. Moos. 12:13-14).

Apt. 21:21-24, 26: "Heille on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti. Mitä siis tehdä? Varmastikin he saavat kuulla, että olet täällä. "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti...   ..Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

Edelleen on olemassa sellaista väärää opetusta, että Paavalin mukaan uusi liitto olisi kumonnut lain, minkä Raamattu kiistää vääränä huhuna (Apt. 21:21-24, 26; Room. 3:31). Paavali suoritti säädetyt uhrit uuden liiton aikana rikkomatta lakia ja temppeliä vastaan todistaakseen, että hänkin noudattaa lakia. Lain noudattamien ei koskaan loukkaa Kristuksen sovitusverta, mutta lain rikkominen ja lakia vastaan saarnaaminen loukkaa, koska sellainen on epäpyhää synnin tekemistä (Room. 7:12, 8:8-9; 1. Joh. 3:4; 1. Piet. 1:14-19; 3. Moos. 19:2-5, 37).

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

Apt. 28:17, 21-22: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...   ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti. Mielellämme kuitenkin kuulisimme, mitä sinä näistä asioista ajattelet. Sen näet olemme saaneet tästä lahkosta tietää, että se kaikkialla herättää vastustusta."

Opettaako Uusi testamentti uhraamiseen liittyviä asioita? Itse asiassa opettaa muutamassa kohdassa. Kun Yeshua oli parantanut spitaalisen, niin Yeshua kehotti parantunutta noudattamaan Mooseksen lakia ja menemään papin luokse näyttämään parantumisensa sekä antamaan lain määräämän uhrin (Mark. 1:44). Tämä uhri ei liity syntien sovitukseen vaan puhdistautumiseen spitaalista. Yeshua ilmoitti, ettei Hän tullut lopettamaan temppelipalvelua vaan noudattamaan lakia (Matt. 5:17-20, 23:1-3). Jeremian kirja ilmoittaa, ettei Daavidin suvun kuninkuus koskaan lakkaa eikä myöskään leeviläisten suorittama palvelu temppelissä (Jer. 33:20-22). Tämä tarkoittaa, että tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana toimitetaan temppelissä lain säätämä palvelus.

Mark. 1:40-44: "Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: "Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut." Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi." Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille."
 
Jer. 33:20-22: "Näin sanoo Herra: Minä olen tehnyt liiton päivän ja yön kanssa, antanut niille säädökseni, ja niin ne tulevat ja menevät ajallaan. Yhtä mahdotonta kuin teidän on rikkoa tätä liittoani, yhtä mahdotonta on se, että minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa rikkoutuisi. Minä olen luvannut, että hänen valtaistuimellaan aina hallitsee hänen jälkeläisensä. Rikkoutua ei voi myöskään minun liittoni leeviläisten pappien kanssa, jotka toimittavat minulle palvelusta. Niin kuin taivaan tähtien joukko on määrätön ja merenrannan hiekka mittaamaton, niin määrättömästi on oleva palvelijani Daavidin jälkeläisiä ja minulle palvelusta suorittavia leeviläisiä."

Heprealaiskirje käy läpi kristinuskon perusasioita, jolloin se mainitsee kasteet monikossa käyttämällä kreikkalaista sanaa 'baptismos', joka tarkoittaa rituaalipesuja (vert. Mark. 7:4, Hepr. 9:10). Kyse on Mooseksen lain tarkoittamasta puhdistautumisesta, joka on ollut myös esikuva kristittyjen upotuskasteelle, johon on alkukielessä eri sana 'baptizo'. 

Hepr. 6:1-3: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo."

Rituaalikasteiden jälkeen Heprealaiskirje mainitsee opin käsien päälle panemisesta, mikä tarkoittaa tässä asiayhteydessä käsien laskemista uhrieläimen pään päälle ja syntien tunnustamista, jolloin synti siirtyy uhrieläimen kannettavaksi (3. Moos. 1:4, 16:21), mikä on esikuva ja yhteys Kristuksen Golgatalla antamaan uhriin (1. Kor. 10:16-18). Samassa lauseessa mainitaan parannus kuolemaan johtavista teoista, mikä alkaa aina syntien tunnustamisesta. Uusi liitto ei ole muuttanut tätä periaatetta millään tavalla.

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

3. Moos. 16:21: "asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi..."

Apt. 8:32, 35: "Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä: -- Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut...    ..Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta."

Ilm. 7:10: "..Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!"

Ilman uskoa Jumalan Poikaan ei ole kuitenkaan pelastusta eikä syntien sovitusta. Yksikään uhrattu eläin ei poista syntejä, jos ei usko Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin. Tämän vuoksi mitä ikinä teemmekään, se tehdään aina Herran Yeshua HaMashiachin nimessä. Mikään eläin- tai ruokauhri ei korvaa tätä totuutta. Me syömme leipää ja juomme viiniä Herran Yeshua HaMashichin sovitustyön muistoksi, mikä kertoo, keneen meidän tulee turvata.

Apt. 4:10-12: "niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Jerusalemin temppeli kutsuu Kristuksen omia tulemaan luokseen

Ilmestyskirja kertoo erityisesti viimeisestä vuosiviikosta, jolloin Jerusalemissa on myös Jumalan temppeli. Kristuksen morsiusseurakunta haluaa silloin vaeltaa Jerusalemiin temppeliin kumartamaan Herraa ja rukoilemaan. Moni pakana haluaa liittyä Israelin kansaan ja Herra ottaa heidät oman kansansa jäseniksi.

Ob. 1:17: "Mutta Siionin vuori on turvapaikka, se on oleva pyhä vuori. Jaakobin heimo ottaa jälleen haltuunsa siltä riistetyt maat.

Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin."

Sak. 2:10-11: "-- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi..."

Jumalan temppelillä on monia tarkoituksia, mutta yksi keskeinen on koota Jumalan kansa yhteen viettämään yhtenä perheenä Herran juhlia iloiten ja myös kuulemaan Jumalan Sanaa sekä lain opetusta. Tuhatvuotisen rauhavaltakunnan aikana sen pääkaupunkia Jerusalemia kutsutaan nimellä Jehovah Sammah, mikä merkitsee 'Herra on täällä'.

Hes. 48:35: "..Tästä lähtien on kaupungin nimenä oleva 'Herra on täällä'."

Vaikka Jumala on läsnä kaikkialla ja kuulee ihmisten rukoukset, missä ikinä he ovatkaan, niin temppeli on Jumalan asuinsija ja pyhä huone, jossa palvellaan Herraa. Jumala ei tarvitse asuntoa samalla tavalla, miten ihminen tarvitsee jonkin kodin elämistä varten (Apt. 7:49), vaan temppeli on sitä varten, että Jumala haluaa koota lapsensa luokseen, kuten emolintu haluaa koota poikasensa siipiensä suojaan. Tämä vuoksi Jumalan omat tulevat matkustamaan Jerusalemin temppelin luokse, kuten lampaat tulevat paimenen luokse, kun he tunnistavat oman paimenensa kutsuäänen. Ne jotka eivät halua tulla Jerusalemin temppeliin kumartamaan Herraa, he eivät ole Herran omia.

Joh. 11:51-52: "Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen: Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset."

Matt. 23:37: "Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla."

Joh. 10:14-16: "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen."

Hes. 37:22: "Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina."

Alkuseurakuntakin kokoontui päivittäin Jerusalemin temppelissä. Kristuksen oma seurakunta tulee kokoontumaan samalla tavalla uuden liiton temppelissä Jerusalemissa. Raamattu kehottaa, ettei pidä laiminlyödä seurakunnan kokousta.

Apt. 2:42, 46: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat...      ..Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin."

Hepr. 10:25: "Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan."

Jumala on koonnut suuren määrän kansaansa Israeliin ja tämä jatkuu edelleen. Evankeliumia julistaa juutalaisille vieraita kieliä puhuvat. Vaikka israelilaiset ovat olleet uppiniskaisia kuulemaan Herraa, niin lopulta Israelin jäännös löytää Messiaansa. Uuden liiton temppeli on kuin kukkulan päällä oleva merkkiviiri, joka kutsuu jokaista Kristuksen omaa tulemaan Jerusalemin temppelin luokse kumartamaan Herraa Yeshua HaMashichia, mikä on Herran rakastamista (Joh. 14:15, 1. Joh. 5:3).

Jes. 11:10: "Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde."

Jer. 16:14-16: "Herra sanoo: "Vielä tulevat päivät, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.' Sen sijaan sanotaan: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.' Sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka minä olen antanut heidän isilleen." Herra sanoo: "Minä lähetän suuren joukon kalastajia kalastamaan Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän suuren joukon metsästäjiä kaikille vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoihin metsästämään heitä."

Jes. 28:11: "Ja vieraalla kielellä, oudoin sanoin hän on vastedes puhuva tälle kansalle,"

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

Kun tuhatvuotisessa rauhavaltakunnassa kaikki kansat tulevat kuuntelemaan lainopetusta ja viettämään Herran juhlia Temppelivuorelle, niin mitä kieliä siellä puhutaan? Raamattu ei anna suoraa vastausta tähän asiaan, mutta Raamatussa olevista tiedoista voidaan tehdä johtopäätöksiä. On selvä asia, että saadokilainen papisto temppelissä sekä muu Israelin kuninkaallinen papisto puhuu hepreaa. Jumalan Sana onkin annettu alun perin nimenomaan heprean kielellä. Tämä oli koko maailman kieli ennen Baabelin tornin rakentamista, jolloin Jumala sekoitti ihmisten kielet, etteivät he pystyisi enää rakentamaan tornia. Tämän vuoksi kansat jakautuvat kielialueittain ja vaelsivat eri puolille maailmaa, mutta Jumalan pyhän kansan äidinkielenä on ollut heprea.

Raamattu kertoo, että Egyptissä tulee olemaan viisi kaupunkia, joissa puhutaan hepreaa. Tämä antaa aiheen ajatella, että niin voisi olla kaikkien kansojen kohdallakin. Jotta kaikki kansat voisivat kokoontua yhteen, niin pitää olla jokin yhteinen kansainvälinen kieli, joka nykyään on englannin kieli, mutta tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa se on heprea.

Jes. 19:18-21: "Sinä päivänä Egyptissä on oleva viisi kaupunkia, jotka puhuvat heprean kieltä ja vihkiytyvät Herran Sebaotin omiksi. Niiden joukossa on Ir-Heres. Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla. Tämä on merkkinä ja todistaa Herrasta Sebaotista Egyptin asukkaille: kun he huutavat Herralta apua sortajia vastaan, hän lähettää heille auttajan, joka ajaa heidän asiaansa ja pelastaa heidät. Niin Herra tekee itsensä tunnetuksi Egyptissä. Sinä päivänä egyptiläiset oppivat tuntemaan Herran, ja he palvelevat häntä teuras- ja ruokauhrein ja tekevät hänelle uhrilupauksia ja täyttävät ne."

Kaikki raamatuntukijat tietävät, miten vaikeaa on kääntää Raamattua eri kielille ilman, että kääntäessä menetettäisiin mitään tekstin alkuperäisestä tarkoituksesta ja ilmaisusta. Raamatussa alkukielessä on paljon kaksoismerkityksen omaavia sanoja, sanaleikkejä ja runoutta, mitä on hyvin vaikea kääntää oikein toiselle kielelle. Jos kaikki osaisivat hepreaa, niin silloin kaikki pystyisivät opiskelemaan Jumalan Sanaa, kuten se on alun perin kirjoitettu ja tarkoitettu.

Israelin valuutta on sekeli, joka tulee olemaan myös tuhatvuotisen rauhavaltakunnan valuutta. Raamatun ajan rahoista kertoo lisää artikkeli: 'Sormi kirjoitti: "Laskettu, laskettu, punnittu, puoliksi jaettu'.

Hes. 45:12: "Sekelissä olkoon kaksikymmentä geeraa; miina olkoon teillä kaksikymmentä sekeliä, kaksikymmentäviisi sekeliä, viisitoista sekeliä."

Israelin Jumalan Pojan hääjuhlat ovat Uudessa Jerusalemissa

Kun temppeli loistaa Siionin vuoren laella, niin olemme siinä aikakaudessa tai lähellä sitä aikakautta, jolloin Jumalan Poika tulee hakemaan morsiusseurakuntansa Karitsan hääjuhlaan, jotka pidetään Uudessa Jerusalemissa, Taivasten Valtakunnassa. Jerusalemin temppeli ja Siionin vuori ovat pienoismalli Taivaassa olevasta Uudesta Jerusalemista (2. Moos. 26:36). Uuden liiton temppelistä johtaa jopa joki samalla tavalla, miten Taivaassa Jumalan valtaistuimelta lähtee elämän veden virta. Kummankin joen varrella kasvaa puita, jonka lehdet antavat ihmisille terveyden ja kuukausittain niin suuren sadon hedelmiä ruuaksi, etteivät ne lopu (Hes. 47:1, 12; Ilm. 22:1-2)

Jumala pelastaa morsiusseurakuntansa antikristuksen vainoilta (1. Tess. 5:9). Heidät temmataan Jumalan valtaistuimen eteen ennen, kuin lohikäärme ehtii nielaista tämän joukon (Ilm. 2:10, 12:4-5; Joh. 14:2-3).

Ilm. 2:26-28 (RK): "Joka voittaa ja loppuun asti ot­taa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on paimentava heitä rautai­sella sauvalla, hän särkee heidät kuin saviastiat. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni. Ja minä annan hänelle aamu­tähden."

Ilm. 12:4-5: "..Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo,"

Jes. 66:7-10: "Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen. Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa. -- Minäkö avaisin kohdun suun saattamatta synnytystä päätökseen? kysyy Herra. -- Minä, joka ohjaan synnyttäjää, estäisinkö minä häntä synnyttämästä? kysyy sinun Jumalasi. Iloitkaa Jerusalemin kanssa, riemuitkaa kaupungin tähden, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Juhlikaa riemuiten sen kanssa, te kaikki, jotka sitä suritte."

Tämä kaikki tapahtuu aikana, jolloin maailma on pimeimmillään, mutta Kristuksen morsiusseurakunta juhlii ja tanssii Karitsan hääjuhlassa, Uudessa Jerusalemissa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Viisas morsiusneito pääsee tanssimaan - tyhmän edestä ovi suljetaan'.

Joh. 14:2-3: "Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen."

Matt. 25:6, 13: "Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!.. .."Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä."

Ilm. 19:7-9: "..Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Enkeli sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle...


Let the River Run (New Jerusalem) 

..Oh, my heart is aching
We're coming to the edge
Running on the water
Coming through the fog
Your sons and daughters


It's asking for the taking
Trembling, shaking
Oh, my heart is aching
We're coming to the edge
Running on the water
Coming through the fog
Your sons and daughters

Let the river run
Let all the dreamers
Wake the nation
Come, the New Jerusalem...