tiistai 22. maaliskuuta 2016

Kansa saa sellaiset johtajat, jotka kansa ansaitsee


*Eduskunta säätää Jumalan tahdon vastaisia lakeja
*Itsekkyys on johtanut valtioissa vastuuttomaan rahankäyttöön
*Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka luottaa väärään apuun
*Uskontoa väärinkäytetään valtapolitiikan välineenä
*Jumala rankaisee kovalla kädellä Suomen kansaa
*Jumala auttaa niitä, jotka tekevät parannuksen
*Taivaan Isän antama näky, miten suomalaiset kohtelevat ristiä


Kansa valitsee vaaleissa itsensä näköiset johtajat

Suomen presidentin työpöytä
Suomi on demokraattinen maa, jossa kansa valitsee johtajansa niin poliitikot kuin papitkin. Kansa saa silloin sellaiset johtajat, jotka se ansaitsee. Jos kansa elää Jumalan tahdon mukaista elämään, niin Jumala antaa kansalle hyvät johtajat. Jos kansa luopuu Jumalasta, niin kansa valitsee silloin jumalattomat johtajat. Kun armonaika loppuu, niin kansa saa sitä, mitä ansaitsee. Kansa joutuu onnettomuuksiin ja heidän valitsemat huonot johtajat eivät selviä vastaan tulevista haasteista.

Jes. 3:11-13: "Voi jumalatonta! Hänen käy huonosti, hänelle tehdään niin kuin hän itse teki. Kansani valtiaat ovat lapsia, ja naiset hallitsevat sitä. Kansani, sinun opastajasi vievät sinut harhaan, he ovat hämmentäneet askeltesi suunnan. Herra asettuu käymään oikeutta, hän ryhtyy tuomitsemaan kansaansa."

Poliitikot tekevät itsestään tuotteen, joka vetoaisi heidän kohderyhmässään oleviin äänestäjiin. Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa ehdokkaat käyttävät 1,5 miljardia dollaria kampanjoihinsa (Yle 3.11.2016). Suomessa käytetään vähemmän, mutta rahaa kuluu vaalimainoksiin imagon rakentamiseksi. Poliitikon mielessä on koko ajan, miten tulisi valituksi seuraavissa vaaleissa. Oikeasti merkitystä ei ole sillä, mitä aiotaan saada aikaiseksi vaan sillä, miltä kaikki näyttää ulospäin ja kuinka paljon saadaan etuja omille äänestäjille. Kiusallisia asioita vältellään ja ne yritetään sysätä muille. Epäsuosittuja asioita ei kukaan halua hoitaa.

Kansalaisilla on vajavaiset mahdollisuudet arvioida vaaliehdokkaiden johtamiskykyä. Osa kansasta ei pysty edes tekemään henkilöstövalintoja työelämässä, vaikka heillä olisi kaikki tiedot käytettävinään työnhakijoista. Äänestäjät eivät valitse ehdokastaan niinkään pätevyyden perusteella vaan sen perusteella, kuka heitä miellyttää. Taannoin gallupissa menestyi eräs oppositiopuolue. Puoluesihteeri vastasi Ylen kysymykseen menestyksen syystä, että heidän tarjoama vaihtoehto on miellyttänyt ihmisiä. Mitä vähemmän äänestäjillä on tietoa asioista ja ehdokkaista, sitä enemmän valintaan vaikuttaa ehdokkaiden miellyttävä ulkonäkö (tutkimus). Hyvällä kasvokuvalla on suuri vaikutus ehdokkaan menestymisessä. Viihdemaailman julkkikset saavat selvää etua tunnettuudestaan ja moni heistä menestyy valleissa, vaikka heillä ei ole osaamista eikä kokemusta julkisten asioiden hoitamisesta.

Israelin kansa halusi halusi päästä eroon kansaa johtaneesta tuomarista ja profeetasta Samuelista ja halusi, että heille valitaan kuningas (1. Sam. 8:4-7). Jumala ei pitänyt ehdotuksesta, mutta antoi heille kuitenkin kuninkaan ja varoitti, että kuninkaan hovi tulee heille kalliiksi (1. Sam. 10-18). Saul oli rikas, varreltaan pitkä ja erityisen komea mies (1. Sam. 9:2). Saul voideltiin Israelin valtion ensimmäiseksi kuninkaaksi, mutta Saul epäonnistui työssään pahasti ja sai potkut Taivasten valtakunnasta. Saulin jälkeen kuninkaaksi nousi Jumalan valitsema mies Daavid, joka teki työnsä hyvin. Daavid oli Jumalalle mieleinen johtaja ja Jumala antoi Daavidin suvulle ikuisen kuninkuuden. Tuleva tuhatvuotinen valtakunta poikkeaa tämän ajan länsimaista, koska se ei ole demokratia vaan kuningaskunta, jossa Jumala valitsee kansan johtajat ja valtakunnassa noudatetaan Jumalan lakia.

Kansa saa ansionsa mukaan kärsiä huonoista johtajista

Israelin kansa oli luopunut Jumalastaan ja alkanut palvoa epäjumala baalia. Kansa tarvitsi uuden kuninkaan ja sai ansionsa mukaan huonon kuninkaan Abimelekin, joka nousi valtaa surmaamalla 70 veljeään baalin temppelin varoilla. Hänet asetettiin kuninkaaksi sikemiläisten epäjumalan pyhän tammipuun luona. 

Nuorin veljeksistä Jotam jäi eloon ja hän kiipesi vuoren huipulle lukemaan kirouksen Israelin kansalle, joka oli valinnut kelvottoman kuninkaan (Tuom. 9:16, 23, 57). Kirous käyttää vertauskuvina puita, koska kuningas oli valittu syntisesti pyhän tammipuun luona. Vertaus kertoi, ettei Jumala suostunut johtamaan Israelin kansaa hyvän kuninkaan kautta, koska he olivat alkaneet palvoa epäjumala baalia. Jumala rankaisi kansaa jättämällä kansan huonon kuninkaan johdettavaksi.

Vertauksessa kansa pyysi johtajakseen vuorotellen oliivi-, viikuna- ja viinipuuta, jotka ovat vertauksia Pyhälle Hengelle, Jumalan Sanalle ja Jumalan armolle. Ne ovat jaloja puita, jotka antavat arvokkaita ja hyviä hedelmiä. Viikunapuu on vertaus Israelin kansalle, jonka kuningas on Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Yksikään puista ei suostunut kansan johtajaksi. Lopuksi kansa pyysi kuninkaakseen orjantappurapensasta, joka lisäksi vaati tulla valituksi, muuten orjantappurat sytyttävät tuleen Libanonin setripuut, jotka olivat hinnaltaan hyvin arvokkaita puita. Kansa sai ansionsa mukaan huonon johtajan.

Tuom. 9:7-16, 55-57: "Kun Jotam sai kuulla tästä, hän nousi Garisiminvuorelle ja huusi kansalle sen huipulta: -- Kuulkaa minua, Sikemin miehet, jotta Jumalakin kuulisi teitä! Kerran lähtivät puut voitelemaan itselleen kuningasta. Ne sanoivat oliivipuulle: "Ryhdy sinä meidän kuninkaaksemme!" Mutta oliivipuu vastasi niille: "Lakkaisinko tuottamasta hienoa öljyäni, josta minua ylistävät jumalat ja ihmiset, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?" Sitten puut sanoivat viikunapuulle: "Tule meidän kuninkaaksemme!" Mutta viikunapuu vastasi niille: "Lakkaisinko kantamasta makeita hedelmiäni, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?" Sitten puut sanoivat viiniköynnökselle: "Tule sinä kuninkaaksemme!" Mutta viiniköynnös vastasi niille: "Lakkaisinko antamasta viiniäni, joka tekee iloiseksi jumalat ja ihmiset, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?" 

Sitten kaikki puut sanoivat orjantappuralle: "Tule sinä kuninkaaksemme!" Orjantappura vastasi puille: "Jos vilpittömästi tahdotte voidella minut kuninkaaksenne, tulkaa etsimään suojaa varjostani. Jos ette tahdo, orjantappurasta lähtee tuli, joka polttaa Libanonin setrit." Jotam jatkoi: "Oletteko nyt olleet vilpittömiä, oletteko tehneet oikein, kun nostitte Abimelekin kuninkaaksi?..

..Nähtyään, että Abimelek oli kuollut, israelilaiset palasivat kukin kotiinsa. Näin Jumala kosti rikoksen, jonka Abimelek oli tehnyt isäänsä vastaan surmatessaan seitsemänkymmentä veljeään, ja Jumala antoi Sikemin miesten pahuuden koitua heidän omaksi tuhokseen. Heidän osakseen tuli Jerubbaalin pojan Jotamin lausuma kirous."

Kansojen johtajien päätökset vaikuttavat kansojensa hyvinvointiin. Babylonian ja Assyrian kuninkaat olivat määränneet armeijansa hyökkäämään Israeliin. Israel selvisi haavoilla tästä, mutta sen jälkeen tuli kuninkaiden tilinteon päivä. Jumala rankaisi kuninkaita ja myös heidän kansoja siitä, että kuninkaat olivat armeijansa avulla koskeneet Jumalan silmäterään, Israeliin.

Jer. 50:18: "Sen tähden minä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanon näin: Minä rankaisen nyt Babylonian kuningasta ja hänen maataan, niin kuin minä olen rangaissut Assyrian kuningasta." 

Raamattu on opettavainen kirja. Mooseksen kirjoja kutsutaan heprean kielellä Tooraksi, joka tarkoittaa suomeksi sekä lakia että opetusta. Jeesus on määrännyt, että Vanha testamentti eli Tank on voimassa Uuden liiton aikana, kunnes taivas ja maa häviävät (Matt. 5:17-20). Vanhassa testamentissa on paljon kertomuksia opetukseksi jälkipolville. Raamatussa on lukuisia esimerkkejä siitä, kun kansa johtajat tekevät syntiä, niin siitä saa koko kansa kärsiä. 

2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään." 

Tässä artikkelissa käydään läpi, miten Suomen kansa ja sen johtajat ovat toimineet viime aikoina. Suomea verrataan niihin virheisiin, mitä Israel aikanaan teki ja mihin se johti.  Samalla käydään läpi Raamatusta kohtia, jotka kertovat siitä armosta, jonka Jumala antoi niille, jotka lopettivat synnin tekemisen ja jäivät kurituksen (sodat, pakkosiirtolaisuus, katastrofit) jälkeen henkiin.

Suomen johtajat ovat hylänneet Jumalansa

Jumalalle on käännetty selkä
Suomen eduskunta on säätänyt uusia merkittäviä lakeja. Kauppojen aukiolorajoitukset ovat poistuneet, jolloin perinteisen lepopäivän viettämiseen ei ole enää mitään pakkoa eikä edes kunnon kannustimia. Avioliittolainsäädäntöä on muutettu siten, että homo- ja lesboparit saavat samat edut, kuin perinteisessä avioliitossa olevat. Jo vuosia sitten laista on otettu pois Jumalan pilkkasäännökset ja tilalle on tullut väljemmät uskonrauhaa turvaavat säännökset.

Länsimaisia demokratioita on pitkään vaivannut eläminen yli varojen. Valtiot ja kunnat jakavat enemmän etuja kansalle, mitä ne ovat pystyneet keräämään rahaa veroilla ja maksuilla. Tämä on johtanut siihen, että valtiot ja kunnat ovat velkaantuneet lukuisia vuosia peräkkäin. Eräiden valtioiden ja kuntien velkojen määrä on kasvanut jo niin suureksi, etteivät ne pysty maksamaan velkoja enää takaisin. Jopa korkomenojen maksu perustuu lisälainan ottamiseen. 

A Stupid Selfie
mä johtuu päättäjien itsekkyydestä ja vastuuttomuudesta. He haluavat tulla uudelleen valituksi hinnalla millä hyvänsä. He janoavat valtaa ja kannatusjoukkojen suosionhuutoja. Ministeri Alexander Stubb on sanonut itseään koskevassa asiassa, että: "Ihminen on perso kehuille ja tuelle." (Yle 29.3.2016) Ex-ministeri Jan Vapaavuoren mukaan johtaviin posteihin pääsee myös patologisia narsisteja (Yle 17.3.2016).

Kansa haluaa vuosittain kasvavaa elintasoa, vaikka niihin ei ole rahoitusta. Päättäjät tekevät päätöksiä etujen lisäyksistä, vaikka niihin ei ole varaa. Kansa valitsee päättäjiä, jotka lupaavat liikoja.

Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt tuntuvasti viimeisten kuukausien aikana. Venäjän ja lännen vastakkaisasettelu on tuonut takaisin tuntuvan riskin sodan syttymiseen. Suomi on pyrkinyt turvautumaan lännen apuun. Suomi ei ole enää sotilaallisesti liittoutumaton maa, koska Suomi toimii EU:n sotilasapusäännösten mukaisesti ja Suomella on Naton kanssa isäntämaatukisopimus. Suomen tulisi turvautua näinä aikoina Jumalaan, mutta kansa haluaa turvautua toisiin valtioihin. 

Raamattu varoittaa turvautumasta ihmisten omaan voimaan

Raamattu kehottaa luottamaan Jumalan apuun, kun naapurimaan armeija uhkaa. Raamatussa on esimerkkejä siitä, kun Israelin kansa ei luottanut Jumalaan vaan uhkaavassa tilanteessa yritti hakea apua toisista kansoista liittoutumalla heidän kanssa. Israelin luopumus Jumalasta johti vääriin liittoihin pakanakansojen kanssa. Israelin kansa alkoi matkia pakanakansojen tapoja ja seurata myös heidän vääriä jumaliaan.

2. Kun. 17:13-15: "Herra oli varoittanut Israelia ja Juudaa. Jokaisen profeetan, jokaisen näkijän suulla hän oli sanonut: "Kääntykää takaisin pahoilta teiltänne! Noudattakaa minun käskyjäni ja määräyksiäni ja eläkää sen lain mukaisesti, jonka minä olen antanut isillenne ja ilmoittanut teille palvelijoitteni, profeettojen, suulla."  

Mutta he eivät kuunnelleet vaan olivat yhtä uppiniskaisia kuin isänsä, jotka eivät olleet luottaneet Herraan, Jumalaansa. He hylkäsivät hänen käskynsä, he luopuivat liitosta, jonka hän oli heidän isiensä kanssa tehnyt, ja liitonehdoista, jotka hän oli heille asettanut. He kulkivat turhuuksien perässä ja tulivat itse turhaakin turhemmiksi, he seurasivat ympärillään asuvia pakanakansoja, vaikka Herra oli kieltänyt heitä elämästä niiden tavoin..

Jumala oli antanut Israelille lakinsa. Mutta Israel ei halunnut noudattaa sitä, vaan sääti omat lakinsa. Tästä seurasi Asyyrian armeijan hyökkäys ja Israelin kansan vieminen pakkosiirtolaisuuteen. Tämä muistuttaa siitä, että Jumala käyttää naapurimaiden armeijoita ruoskana, kun Jumala kurittaa kansaa, joka elää jumalatonta elämää. Rangaistus on kova.

2. Kun. 17:19-20, 23 (RK): "Myöskään Juuda ei noudattanut Herran, Jumalansa, käskyjä vaan vaelsi niiden lakien mukaan, jotka Israel oli itselleen säätänyt..

..kunnes Herra viimein siirsi Israelin pois kasvojensa edestä, niin kuin hän oli puhunut kaikkein palvelijoidensa, profeettojen, kautta. Näin israelilaiset joutuivat pois maastaan pakkosiirtolaisuuteen Assuuriin.."

Jeesus ennusti myös Jerusalemin temppelin tuomion. Vuonna 70 jKr armonaika loppui. Koska temppeli ei hyväksynyt Yeshuaa (Jeesusta) Messiaaksi, niin Rooman armeija tuli ja tuhosi temppelin maan tasalle:

Luuk. 21:5-6: "Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle."  

Jerusalemissa asui Messiaanisia juutalaisia eli Yeshuaan (Jeesukseen) uskovia alkuseurakuntalaisia ja heihin liittyneitä pakanoita. Kun vihollisarmeija lähestyy kaupunkia, niin ihmiset yleensä pakenevat vihollista kaupungin muurien suojaan. Nyt Yeshuaan uskovat muistivat Yeshuan neuvon. He eivät paenneet muurien taakse vaan pakenivatkin vuorille. Yeshuan uskominen pelasti heidän henkensä.

Luuk. 21:20-22: "Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen."

Suomen eduskunnan harharetket lainsäätäjänä

Eduskunta huppu päällä pimeässä
Suomi on maallistunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Eduskunta säätää uusia lakeja, jotka laki kerrallaan poikkeavat yhä kauemmas siitä, mitä Jumala haluaisi lakien sisältävän.

Ennen laki suojasi Raamatun Jumalan pyhyyttä, kun Jumalan pilkka oli rikos. Nyt Jumalan pilkka on poistettu rikoslaista ja tilalle on tullut säännökset uskonrauhasta, joka antaa suojaa myös väärille uskonnoille. Käytännössä viranomaiset eivät puutu Jumalan pilkkaamiseen. Sanomalehdet ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita, joissa on voitu hyvin vapaasti pilkata Raamatun Jumalaa ilman, että se olisi johtanut mihinkään tuomioihin. Tuomioita on annettu lähinnä väärien uskontojen loukkaamisesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenelle Kimmo Sasille kyllä kelpaisi sharia-lain osittainen voimaansaattaminen Suomessa (IL 26.11.2010).

Gal. 6:7-8: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän."

Raamattu säätää, ettei homot ja lesbot saa elää parisuhteessa. Tästä asiasta on erikseen artikkelissa 'Homoliitoista ja elämän tasa-arvosta'. Suomen laissa homosuhteet olivat aiemmin rikoksia, mutta nykyinen laki hyväksyy ja tukee homosuhteita (Yle 8.4.2016). Suomen televisio näyttää homojen suutelua, minkä monet kokevat epämiellyttävänä.

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet," 

Sokea lainsäätäjä
Suomen kriminaalipolitiikka on tullut yhä sallivammaksi ja valtio on ottanut tavoitteeksi pitää vankien lukumäärän pienenä. Raiskauksista ja useista muista törkeistä rikoksista annetaan hämmästyttävän lieviä tuomioita (Yle 12.12.2016). Jos ensikertalainen raiskaa erityisen raa'alla tavalla, riistää vapauden, syyllistyy törkeään pahoinpitelyyn, ampuma-aserikokseen ja pidätettäessä ajaa poliisiautoa päin niin, hän istuu vankilassa vähän yli kaksi vuotta (IL 11.7.2016). Kolme kaldealaista miestä joukkoraiskasi naisen Helsingin rautatieasemalla ja he saivat törkeistä raiskauksista tuomion, josta he istuvat ensikertalaisina vankilassa puolet eli vain kaksi vuotta ja sen jälkeen pääsevät vapaalle (Yle 1.4.2016). Kaldealainen mies ahdisteli ja raiskasi naisen kaksi kertaa ja tästä rikoksesta hän sai tuomion, mitä hän ensikertalaisena rsii puolet eli ainoastaan yhden vuoden (IL 1.4.2016). Raamatussa raiskauksesta tulee sama tuomio kuin murhasta.

Oulun vaalipiirin äänestäjät ovat valinneet pääministeri Juha Sipilän kansanedustajaksi. Sipilä tuli kuuluisaksi, kun hän tarjosi omaa Kempeleen kotiaan maahanmuuttajien asunnoksi, mitä esiteltiin Irakin televisiossa. Monet arabit innostuivat asiasta ja lähtivät sen takia Suomeen (HU 7.8.2016). Lestadiolaisten puhuja Juha Sipilä halusi olla laupias, vaikka kaikilla ei ole ollut edes todellista hätää eikä oikeutta turvapaikkaan. Sipilä kyllä lukee kymmentä käskyä yleisölle, mutta ei luo niitä kohtia kymmenestä käskystä, jossa käsketään uskomaan vain Raamatun Jumalaan ja jossa asetetaan avun saamisen ehdoksi Jumalan tahdon tekeminen (2. Moos. 20:3, 4. Moos. 15:15-16, Jes. 56:6-7, Esra 10:10, 1. Tim. 5:9-16; Yle 15.7.2017). Sipilä ei ole vaatinut maahanmuuttajia luopumaan oman uskonnon harjoittamisesta, eikä halunnut ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin rajoittaakseen hallitsematonta maahanmuuttoa, vaan ilmoitti haluavansa edistää Suomessa monikulttuurisuutta (Yle 5.9.2015). Sipilä ei myöskään antanut kotiaan turvapaikanhakijoille. Nyt on käynyt ilmi, että Oulun poliisi epäilee ainakin 16 maahanmuuttajaa alle 15-vuotiaiden tyttöjen raiskaamisesta ja muista seksuaalisrikoksista, mitä asiantuntijat vertaavat suuronnettomuuteen (Yle 11. ja 12.1.2019).

Eräs mies loukkasi ministerin kunniaa ja heitti ministerin päälle lasillisen virvoitusjuomaa. Käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan tästä teosta vaivaiset 35 päiväsakkoa ja maksettavaa tuli vain 210 euroa (Yle 31.3.2016). Tuomio on niin lievä, että se antaa protestoijille mahdollisuuden tehdä vastaavaa valtion päämiehille jatkossakin. Monissa muissa maissa vastaavasta voisi saada hyvinkin pitkiä vankilatuomioita, koska siellä edellytetään kansalaisten kunnioittavan valtion päämiehiä. Lievät tuomiot ovat johtaneet myös siihen, että itsenäisyyspäivästä on tullut yleinen mellakointipäivä Helsingissä (HS 26.11.2015 ja 6.12.2015).

Tällä tavalla vankilukumäärä Suomessa pysyy maailman pienimpien joukossa, mutta se tehdään oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten turvallisuuden kustannuksella. Vankien lomien ja avovankilajärjestelmän takia Suomessa on ylivoimaisesti eniten vankilapakoja Euroopassa (IL 13.3.2016). Yleinen mielipide on asettanut valtiolle vaatimuksen "parantaa" rikollisen ja vähättelee rikollisen omaa vastuuta teoistaan.

Noin 90 %:illa vangeista on päihdeongelma ja iso osa siitä johtuu huumeista. Huumeet aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja kustannuksia kansalle. Monet vakavat rikokset liittyvät tavalla tai toisella huumeisiin. Huumeiden käyttö aiheuttaa myös välillisesti paljon ihmishenkien menetyksiä aina tuottajamaihin asti (Yle 18.4.2016). 

Jos saisimme nuoret olemaan aloittamatta tupakan polton, niin ennaltaehkäisisimme tehokkaasti huumeiden käyttöä. Lähes kaikki kannabiksen käyttäjät tupakoivat ja huumeiden käyttöön liittyy myös alkoholin käyttö. Tupakan lievästi huumaava vaikutus antaa heille himon etsiä voimakkaampaa humaltumista kannabiksen poltosta (IS 17.5.2016) ja se vie osan heistä koviin huumeisiin. Jos nuorella on järkeä ja itsekuria pysyä erossa tupakasta, niin hänellä on voimaa pysyä erossa huumeista.

Suomi on ollut saamaton kitkemään huumeet pois yhteiskunnasta (Yle 7.12.2016). Vihreässä puolueessa jopa kannatetaan kannabiksen laillistamista (IL 7.6.2017). Huumeiden poistaminen yhteiskunnasta ei olisi mahdotonta. Singaporen valtio on keskellä huumeita tuottavia alueita, mutta se on kyennyt kitkemään pois huumeiden käytön lähes kokonaan. Huumerikosten määrä on hyvin alhainen. Tämä on johtanut myös siihen, että muidenkin rikosten määrä on hyvin alhainen (artikkeli). Kun arvioidaan huumeiden aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä kokonaisuutena, niin Singaporen tehokas kriminaalipolitiikka säästä ihmishenkiä verrattuna Suomen saamattomaan kriminaalipolitiikkaan. Laiminlyönti on myös yksi tapa tehdä syntiä ja aiheuttaa välillisesti ihmishenkien menetyksiä. Huumausaineet aiheuttavat Suomessa välittömästi vajaa 200 kuolemaa vuodessa (Stat). Huumeista johtuva rikollisuus sekä muut lieveilmiöt nostavat todellista uhrilukua ja aiheuttavat mittavia taloudellisia menetyksiä.


Jo omatuntokin sanoo, että huumeiden käyttö on syntiä (Room. 2:14-16). Huumaavia kasveja, esim. myrkyllisiä sieniä, on aina käytetty velhouden harjoittamisessa (IL 16.6.2018). Kemikaaleilla aiheutetaan käyttäjälle keinotekoinen tunnetila, mikä samalla vaarantaa käyttäjän terveyden. Ilmestyskirjan 9:21-jakeessa on mainittu kreikankielinen sana pharmakon, joka on käännetty suomeksi velhoudeksi. Sana 'pharmakos' tarkoittaa tässä asiayhteydessä velhouden harjoittamista huumeilla (farmasia = lääke tai myrkky). Huumeiden käyttö on syntiä riippumatta siitä, onko kyse velhouden harjoittamisesta vai viihdekäytöstä. Lopun ajoilla ihmiskunta ei tee parannusta huumeiden käytöstä, mikä vie monet kulttuurit syvemmälle ongelmiin.

Ilm. 9:21 (1933/38): "He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Jes. 28:7-8, 15: "Nuokin ovat viinistä humaltuneita, horjahtelevat väkevien juomien huumaamina: pappi ja profeetta juovat ja horjuvat, viini on vienyt heidät mukaansa. He horjuvat juopuneina, hoippuvat näkyjä nähdessään ja kompastuvat oikeutta jakaessaan. Kaikki pöydät ovat täynnä oksennusta, kaikkialla saastaa, ei missään puhdasta paikkaa...    .."Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, tuonelan kanssa olemme solmineet sopimuksen."

Kun tarkastellaan Suomen rikoslakia Raamatun opetuksen valossa, niin rikoslaki tarvitsee peruskorjauksen. Lakiin pitää lisätä uusia rikosnimikkeitä ja ottaa väärät nimikkeet pois. Törkeimmistä rikoksista pitää antaa tuntuvasti kovemmat rangaistukset.

Sananl. 13:24 (1933/38): "Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa."

Eduskunta lopetti kauppojen aukioloaikojen säätelyn

Kauppa auki 24/7
Jumala on hyvin selvästi ilmaissut Raamatussa sen, miten tärkeää on pyhittää lepopäivä eli sapatti, joka on Raamatun mukaan perjantai-illasta lauantai-iltaan. Kyse on ihmisen tarvitsemasta levosta, perheen yhteisestä kokoontumisesta, läheisestä yhteydestä Jumalaan ja pyhän elämän viettämisestä. Lepopäivä on myös mittari sen suhteen, mitä valintoja kansa tekee Jumalan suhteen. Valitseeko kansa lisäansioiden hankkimisen pitämällä kaupat auki myös lepopäivänä ja ostoksilla kiertelemisen vai valitseeko kansa levon ja ajan viettämisen Jumalan kanssa. Kyse on valinnasta maallisen mammona ja pyhän elämän väliltä.

2. Moos. 20:8-11: "Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen." 

Israelin kansa on aika ajoin luopunut uskollisuudesta Jumalalle. He ovat hylänneet Jumalan antaman lain ja laiminlyöneet sapatin viettämistä. Kiusaus on tehdä työtä sapattina, koska silloin voi ansaita enemmän rahaa. Jumala haluaa, ettei sapattina tehdä työtä, vaan oma aika varataan levolle ja läheiseen ajanviettämiseen Taivaan Isän kanssa. Kun Israel ei totellut Jumalan antamia lakeja ja hylkäsi sapatin, niin siitä seurasi rangaistus. Jumala on usein käyttänyt rangaistuksena kansan hajottamista toisiin maihin (pakkosiirtolaisuutta), mutta rangaistuksen jälkeen Jumala on koonnut Israelin kansan takaisin luvattuun maahan ja parannuksen tehnyt jäännös on saanut elää. 

Hes. 20:20-24 (RK): " Pyhittäkää minun sapattini. Olkoot ne merkkinä liitosta meidän välillämme, jotta tietäisitte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Mutta hekin kapinoivat minua vastaan: he eivät vaeltaneet minun lakieni mukaan eivätkä noudattaneet säädöksiäni, niin että olisivat toimineet niiden mukaan. Ihminen, joka noudattaa niitä, elää niistä. He häpäisivät sapattini. 

Silloin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän päälleen ja tyydyttää vihani heissä autiomaassa. Mutta minä vedin käteni takaisinja tein, mitä tein, nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi kansojen nähden, joiden silmien edessä olin vienyt heidät pois Egyptistä. Kuitenkin minä vannoin heille kättä kohottaen autiomaassa, että minä hajotan heidät kansojen joukkoon ja sirottelen heidät muihin maihin, koska he eivät tehneet säädöksieni mukaan vaan hylkäsivät lakini, häpäisivät sapattini ja kiinnittivät katseensa isiensä jumalankuviin."

Sapatin pyhittäminen on korostuneesti esillä, kun Jumala puhui jo Vanhan testamentin aikana siitä, että pakanat (ei-juutalaiset) voivat pelastua, jos he ottavat Israelin Jumalan ainoaksi Jumalaksi ja pyhittävät Herran sapatin. Kuuliaisuus lepopäivän pyhittämiseen osoittaa uskoa Jumalaan.

Jes. 56:6-7: "Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä."

Yeshua (Jeesus) käski opetuslapsiaan menemään kaikkien kansojen luokse ja opettaa heitä pitämään kaiken sen, mitä Yeshua oli opettanut heidän tekemään. Tämän takia pakanakansoissakin on noudatettu lepopäivää. Nyt Suomen laista tämä on poistunut.

Matt. 28:18-20: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Velkaantuminen on Suomen ja muun maailman yhteinen ongelma

Raamattu antaa myös ohjeita julkisen talouden hoitamisesta. Jos joku haluaa rakentaa hienon talon, niin lähteekö hän rakentamaan itselleen sellaista taloa, johon ei ole varaa. Moni valtio ja kunta ovat lähteneet, vaikka heillä ei ole varaa. Kaiken tämän takana on halu saada entistä enemmän maallista hyvinvointia keinoja kaihtamatta.

Luuk. 14:28-30 "Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä: 'On siinäkin mies! Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi.'"

Kuntien ja valtion työntekijät haluavat kaikin keinoin säilyttää nykyiset edut, vaikka veronmaksajilla ei ole varaa maksaa heidän nykyisen tasoisia etuja. On käsittämätöntä, että kuntalaki sallii kunnan työntekijän päästä oman työnantajansa hallitukseen ja valtuustoon (Yle 21.9.2010). Silloin kunnan työntekijä on kuin pukki kaalimaan vartijana. Kun joku on halunnut karsia kulut tulojen mukaisiksi, niin heitä on heti syytetty henkilöstön kyykyttämisestä, epäarvostamisesta ja kylmästä leikkaamisesta.
  
Klikkaa kuvaa suuremmaksi
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on kasvanut noin miljardilla eurolla vuodessa viimeiset 16 vuotta, vaikka kuntien keskimääräinen veroprosentti on kasvanut 2,2 %-yksikköä samana aikana. Vuonna 1999 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 17,60 ja vuoteen 2015 mennessä se on kasvanut 19,83:een. Kunnilla ei ole mitään halua elää tulojensa mukaan. Laskun tästä itsekkyydestä maksaa lapset.

Sananl. 15:27: "Ahneus vie talon tuhoon. Joka lahjukset torjuu, se menestyy."

Joskus tulee mielessä se, että haluavatko kaikki itselleen vain etuja, jotka joku toinen maksaa? Onko Suomen huippukorkea verotus enää verottamista vai varastamista? Myydäänkö julkista omaisuutta sen takia, että saataisiin heti ylimääräistä taloudellista etua? Kaikissa tapauksissa on kyseessä itsekkyys, joka ei ole oikein. Etujärjestöt haluavat ottaa toisilta, mutta eivät halua itse antaa. Taivasten valtakunnan sosiaalipolitiikkaa esittelee artikkeli: 'Onko parempi antaa vai ottaa'

Tukholman profetia: "...Kun minä sanon: “Älä varasta”, niin te varastatte toisiltanne, te varastatte yhteiskunnalta ja valtiolta, ja valtio varastaa teiltä. Kaikki te varastatte toinen toisiltanne."

Sananl. 29:4: "Oikeudenmukainen kuningas pitää maan pystyssä, veroja kiskova hävittää sen."

Nyrkkitervehdys melkein kaatoi yhteiskuntasopimuksen
Viimeisten vuosien aikana Suomen kansan johto on suoriutunut tehtävistään poikkeuksellisen huonosti (esim. HS 21.10. ja 18.12.2016). Suomi on ajautunut vakaviin vaikeuksiin huonon päätöksenteon vuoksi ja kansa saa, mitä ansaitsee. Suomen valtion velka on kaksinkertaistunut viimeisten kahdeksan vuoden aikana (Velkakello). Poliittiset päättäjät ovat vastuussa siitä, että velkaa on otettu lisää, rahat on jaettu itselle ja heitä äänestäneille sekä velat on sysätty lasten maksettavaksi (MTV 14.8.2016). Poliittiset päättäjät ovat omaa etua tavoitelleen jakaneet ylimääräistä hyvinvointia, mihin ei ole ollut kellään varaa.

Entinen puolustusministeri Carl Haglund sanoi asian suoraan: "Lisäksi hän ilmoittaa kadottaneensa viimeisen ministerivuoden aikana uskon järkevän politiikan tekemiseen. Vuosi oli hänestä järkyttävä, silkkaa soutamista ja huopaamista, ja mikä pahinta sama jatkuu, Haglund lataa." (Yle 25.3.2016) Tämä ei ole jäänyt vain yksittäiseksi kommentiksi ministereiden joukosta, koska entinen kauppa- ja teollisuusministeri Jan Vapaavuori yhtyi Carl Haglundin lausuntoon: "Olin paljon Callen kanssa tekemisissä edellisen hallituksen viimeisen vuoden aikana – siis sen vuoden, jota Calle kutsuu hirveäksi ja joka vei hänen uskoaan politiikkaan. Olen itse asiasta Callen kanssa – ikävä kyllä – kovin samaa mieltä.." (Yle 25.3.2016).

Kun Juha Sipilä tuli yrityselämästä politiikkaan, niin hän käytti termiä Oy Suomi Ab. Suursijoittaja Nicklas Herlin on arvostellut hallituksen toimintaa, mistä kirjoittaa Kauppalehti 25.1.2017: "Herlin korostaa, että politiikkaa ei johdeta kuin yritystä. "Valtio ei ole yritys, ei ole olemassa Oy Suomi Ab:tä", Herlin toteaa. "Kaupallisesti toimivaa yritystä ei toisaalta voi johtaa niin kuin politiikkaa johdetaan. Kärjistämättä voi sanoa, että yritystä johdetaan niin kuin maksaja määrää. Politiikkaa johdetaan niin kuin äänestäjä määrää. Menettelytavat ovat erilaisia." Tähän voisi myös todeta, että tuhatvuotista valtakuntaa johdetaan, niin kuin Jumala määrää.

USA ja moni EU:n valtio on menettänyt kykynsä sekä tahtonsa maksaa lainoja takaisin

Monet valtiot ovat käytännössä menettäneet velkojen takaisinmaksukyvyn. Italian valtion velka on karannut käsistä ja on kasvanut 2.200 miljardiin euroon (133 %/BKT). Italian valtion velka kasvaa 100 miljoonaa euroa per päivä. Italialaisissa pankeissa on järjestämättömiä ongelmaluottoja peräti 360 miljardia euroa (Yle 12.4.2016). Sisiliassa asuu 5 miljoonaa italialaista. Sisilialaisista yrityksistä noin 80 % maksaa suojelurahaa mafialle (Yle 1.8.2016). Vaikka Italia on EU-maa, niin se ei ole kyennyt kitkemään pois mafian kiristystä ja virkamiesten korruptiota (KL 4.8.2011).  

Tästä on päästävä eroon
Euroopan seitsemän velkaisinta valtiota ovat tässä järjestyksessä Kreikka, Italia, Portugali, Kypros, Belgia, Espanja ja Ranska. Nämä maan eivät koskaan selviä lainojen takaisinmaksusta omin voimin. Näiden valtioiden lainapaperi on sijoittajalle kuin Musta Pekka -pelikortti. Siitä tulisi jotenkin päästä eroon ennen pelin loppumista. 

Deutsche Bankin pääekonomisti David Folkerts-Landaun mukaan Eurooppa on erittäin sairas ja erityisen huono tilanne on Italian pankeilla. Italian pankit tarvitsevat välttämättä 100 miljardia euroa valtion rahaa luottotappioiden kattamiseksi (HS 10.7.2016, TS 17.7.2016). Italiasta on tulossa Kreikkaa suurempi taakka Euroopalle. Deutche Bank on myös itse ajautunut vakaviin talousongelmiin, mikä voi horjuttaa Euroopan rahajärjestelmää myöhemmin (Yle 29.9.2016, HS 4. ja 22.10.2016).

Tätä kuplaa pitää koossa italialaisen pääjohtajan Mario Draghin johtama Euroopan keskuspankki (EKP), joka on vain lisännyt valtioiden velkakirjojen ostoja. Tämä tarkoittaa samaa, kuin valtioiden toiminnan rahoittaminen katteettomasti setelipainokoneella, koska valtiot eivät kykene koskaan lyhentämään lainojaan. Sijoittajille tulisi normaalisti luottotappioita valtiolainoista, mutta luottotappiot hukutetaan EKP:n taseeseen, jolloin luottotappiot levitetään koko rahajärjestelmän maksettavaksi. Tämä tarkoittaa samaa asiaa, että paremmin asiansa hoitavat valtiot maksavat huonommin hoitavien valtioiden lainat "solidaarisuuden" nimissä.


Rooman rappio (kuva v. 2014)
EKP:n valtiolainojen ostojen jälkeen se on alkanut kesäkuussa 2016 ostamaan myös yritysten joukkovelkakirjalainoja (TE 21.4.2016, Yle 2.8.2016). Setelirahoitusta vain lisätään ja kattavuutta laajennetaan. Suursijoittajat saavat tilaisuuden päästä eroon huonossa kunnossa olevien yritysten roskalainoista myymällä ne yhteiskunnalle ennen, kuin lainojen pörssiarvo romahtaa. EKP:n yrityslainojen ostot on hyvin huolestuttava merkki siitä, että Euroopan talousjärjestelmä on horjumassa yhä vakavammin. 

EKP on ostanut arvopapereita 80 miljardilla eurolla kuukaudessa (HS 8.12.2016), mikä on 960 miljardia euroa vuodessa. Kun uusia seteleitä tulee markkinoille riittävän paljon, niin inflaatio tai valuutan arvon alentuminen alkaa syömään setelien arvoa samassa suhteessa, kuin painokone tuottaa seteleitä lisää. Tästä hyötyy eniten velkaantuneet maat vähemmän velkaantuneiden maiden kustannuksella, jolloin kärsijöinä on mm. Suomi ja Saksa. Monet Etelä-Amerikan ja Afrikan valtiot ovat painaneet seteleitä valtion laskujen maksamiseksi hieman ennen lopullista konkurssia.

Elokuva The Big Short voitti tänä vuonna Oscarin parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Elokuva perustuu tositapahtumiin vuoden 2008 talousromahduksesta. Elokuva kuvaa erittäin hyvin kansainvälisten luottoluokituslaitosten toimintaan. Elokuva kuvaa, kun luottoluokituslaitokset antavat liian hyviä, jopa parhaita luottoluokituksia niille, jotka menivät konkurssiin myöhemmin. Syyksi kerrotaan se, että jos luottoluokittaja ei suostu antamaan hyvää luokitusta, niin luokituksen kohde menee toisen luokittajan asiakkaaksi. Kyse on luottoluokitusten myymisestä rahaa vastaan, mitä voisi verrata korruptioon

Roskasäiliö pursuaa yli
USA:n valtion velan määrä on 19.200 miljardia dollaria, joka on yli 160.000 dollaria veronmaksajaa kohden ja velka kasvaa koko ajan noin 2,5 miljardia dollaria per päivä. USA osavaltioilla on lisäksi omat lainansa. USA ei selviä tästä velasta enää koskaan (Taloussanomat 20.10.2013). Kun kupla puhkeaa, niin edessä on uusi ja entistä pahempi maailmanlaajuinen talouskriisi. Elokuva The Big Short ennakoi lopputeksteissään, että USA:n rahamarkkinoilla on kehittymässä vuoden 2008 kaltainen kupla uudestaan. Tämän lisäksi vuosien 2008 ja 2016 välillä valtiontaloudet ovat menneet entistä heikompaan kuntoon. USA:n tauti on levinnyt myös Kiinaan, jonka valtionvelka on kasvanut peräti 250 % BKT:sta (Yle 5.4.2017).

Raamattu opetti epärehellisestä taloudenhoitajasta, joka tuhlasi isännän omaisuutta. Isäntä erotti taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja ei halunnut joutua köyhäksi kadulle, joten hän yritti pelastaa nahkansa tekemällä suurempia vilppejä. Kun kokoaa omaisuutta väärällä mammonalla, niin lopussa menettää kaiken.

Luuk. 16:1-15 (1933/38): "Ja hän puhui myös opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Mitä minä kuulenkaan sinusta? Tee tili huoneenhallituksestasi; sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita.' Niin huoneenhaltija sanoi mielessään: 'Mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen? Kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneenhallituksesta.'

Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle: 'Paljonko sinä olet velkaa minun herralleni?' Tämä sanoi: 'Sata astiaa öljyä'. Niin hän sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian viisikymmentä'. Sitten hän sanoi toiselle: 'Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?' Tämä sanoi: 'Sata tynnyriä nisuja'. Hän sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi, kirjoita kahdeksankymmentä'. 

Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. 

Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa." 

Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä. Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus."

Vasemmisto, keskusta ja oikeisto - kaikki haluavat toisten maksavan hyvinvointinsa

Sananl. 22:16: "Joka köyhää sortaa ja rikasta lahjoo, ei siitä rikastu vaan köyhtyy."

Sananl. 17:5: "Joka köyhää pilkkaa, herjaa hänen Luojaansa, vahingonilo ei jää rankaisematta."

Euroopan integraatio on johtanut myös siihen, että veronkantoon on tullut ammottavia porsaanreikiä. Suuryritykset voivat laillisesti ja hyvin helposti siirtää verotettavat tulot ulkomaille veroparatiiseihin (Yle 15.9., 11.11.2015 ja 27.4.2016). Tähän kannustaa liian ahneeksi noussut verotus Suomessa sekä pääomien ja rahavirtojen vapaa liikkuvuus (Yle 6. 8.4.2016 A ja B sekä IL 5.4.2016). Raamattu opettaa, että meidän tulee maksaa verot. Mutta valtio ei saa riistää verovelvollisia liian korkeilla veroilla, mitä tapahtuu nyt Suomessa.

Sananl. 21:26: "Ahne on aina ottamassa, vanhurskas antaa, ei kitsastele."

Yrittäjät ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, koska verojen määrä riippuu siitä, mikä on yrityksen kyky laillisin keinoin paeta verotusta (IL 24.4.2016). Jos veroparatiisien tuloista ei tee veroilmoitusta kotimaassaan, niin silloin kyseessä voi olla laiton veropetos (HS 9.8.2014, Yle 4., 29.4. ja 22.6.2016). Tähän on suuri houkutus, koska viranomaisten on vaikea saada tietoja veroparatiiseista, joissa on tiukka pankkisalaisuus ja omistuksia voi piilottaa käyttämällä bulvaaneja sekä monimutkaisia omistusjärjestelyjä (Yle 4., 9., 11.4.2016 A ja B). Veroparatiiseja käytetään myös rikollisesti saadun omaisuuden piilopaikkoina

Yle kertoo, että liechtensteinilaisen pankin tallelokerosta on löytynyt 20 miljoonaa euroa piilotettua omaisuutta (Yle 8.6.2016). Tallelokeron oli vuokrannut Kivikartio Oy:n entinen toimitusjohtaja Hannu Lappalainen, joka on tunnettu turkulainen vapaamuurari (Hymy 2/2013). Poliisi epäili, että varat on kavallettu eräästä kuolinpesästä ja perintöverot on jätetty maksamatta. Viranomaiset eivät voineet nostaa syytettä kavalluksesta eikä veropetoksesta, koska laissa on veroparatiiseja suosivia porsaanreikiä.

Tukholman profetia: "...Kun minä sanon: “Älä varasta”, niin te varastatte toisiltanne, te varastatte yhteiskunnalta ja valtiolta, ja valtio varastaa teiltä. Kaikki te varastatte toinen toisiltanne."  (huom. KL 30.3.2016)

Monet suomalaiset yksityishenkilöt ovat maksaneet eläkevakuutussäästöjä Man saaren veroparatiisiin, joka ei kuulu EU:hun. Pankkiiriliike Aleksandria on välittänyt suomalaisille Royal Skandia -yhtiön finanssituotteita, joka toimii Man saarella. Royal Skandia on vaihtanut nimensä Old Mutual:iksi ja yhtiön nettisivut mainostavat mm.: "Miten välttää, ettei verottajasta tule suurinta edunsaajaa".


Uhkapeliä hotelli Luxorissa Las Vegasissa
Valveutunut uskonnollisten symbolien tuntija huomaa, että Aleksandrian logossa on valokärkinen pyramidi. Yhtiö myy finanssituotteita puhelimella ja tuote-esittelyissä vähän samalla tavalla, kuin myydään lehtiä ja lomaosakkeita. Yhtiön toimintaan pettyneet asiakkaat käyvät vilkasta keskustelua internetin keskustelupalstoilla.

Suomalaiset maksavat vuosikymmeniä suuria vakuutussäästöjä Man saarelle ja eräät vähentävät vakuutusmaksut jopa verotuksessa, mutta miten käy, kun pitäisi nostaa eläke? Mikäli vakuutusyhtiön kanssa tulisi ongelmia, niin Man saaret ovat EU:n finanssivalvonnan ulkopuolella ja saarella on tiukka pankkisalaisuus (HS 11.9.2015). Tietävätkö asiakkaat, missä rahat ovat? Tietääkö Suomen verottaja, miten veroparatiisilla toimivat yhtiöt maksavat myyjien palkkiot? Suomalaiset yksityishenkilöt ovat sijoittaneet erilaisiin vakuutustuotteisiin yhteensä noin 26 miljardia euroa.

Jes. 30:1-3, 9-13: "Voi tottelemattomia lapsia, sanoo Herra. -- He laativat suunnitelmia ottamatta minua lukuun, solmivat liittoja minun tahdostani piittaamatta ja niin lisäävät synnin synnin päälle. Minun tahtoani kysymättä he rientävät Egyptiin hakeutuakseen faraon turvaan, suojautuakseen Egyptin varjoon. Mutta faraon turva pettää teidät, Egyptin suoja tuottaa teille häpeän..

..-- Totisesti, tämä on kapinallinen kansa! He ovat vilpillisiä lapsia, he eivät tahdo kuulla Herran lakia. He sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää tosia ennustako. Puhukaa sellaista, mikä on meille mieleen, nähkää meille kauniita unia. Älkää kulkeko suoraa tietä, kääntykää pois polulta, toimittakaa pois näkyvistämme Israelin Pyhä. Siksi Israelin Pyhä sanoo näin: -- Koska te halveksitte tätä sanaa ja luotatte sortoon ja kierouteen ja nojaudutte siihen, on tämä syntinne oleva teille kuin kasvava halkeama korkeassa muurissa: yhtäkkiä, arvaamatta muuri sortuu ja luhistuu."

Kuningas Salomo oli nostanut Israelin valtion suureen kukoistukseen. Valtio oli loistelias hyvinvointivaltio, mutta verot olivat nousseet korkeiksi. Salomon poika Rehabeam nousi valtaan ja kansa pyysi kuninkaalta, että veroja kevennettäisiin. Itsekäs kuningas ei suostunut pyyntöön, vaan päätti lisätä verotyötä ja muita veroja. Lopputulos oli se, että Israelin pohjoisosa (Israel) ryhtyi kapinaan Jerusalemia ja Etelä-Israelia (Juudaa) vastaan sekä valitsi kuninkaakseen Jerobeamin. Pohjois-Israel teki syntiä, kun hylkäsi Juudaan suvun kuninkaan ja siitä seurasi myöhemmin itsenäistyneelle Pohjois-Israelille monenlaisia onnettomuuksia. Jakaantuminen oli myös Jumalan rangaistus Israelille siitä, että kuningas Salomo lankesi vähäksi aikaa epäjumalanpalvelukseen, johon osa kansasta myös syyllistyi. 

1. Kun. 12:10-11, 16-17 Salomon pojalle Rehabeamille neuvoo kokemattomat kuninkaan nuoret kaverit seuraavaa: "..Nuoret, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan, sanoivat hänelle: "Tämä kansa sanoo sinulle, että isäsi teki sen ikeestä raskaan, ja pyytää sinua keventämään sitä. Sano sinä kansalle: Minun pieninkin jäseneni on paksumpi kuin isäni vyötäiset. Isäni pani niskaanne painavan ikeen, mutta minä vielä lisään sen painoa. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikkiruoskalla..

 ..Kun israelilaiset näkivät, että kuningas ei välittänyt heidän pyynnöstään, he sanoivat hänelle näin: -- Mitä meillä on tekemistä Daavidin kanssa? Vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet! Pidä itse huoli asioistasi, Daavidin suku! Niin israelilaiset palasivat kotiinsa. Rehabeamista tuli vain niiden israelilaisten kuningas, jotka asuivat Juudan kaupungeissa."

Euroopassa kytee vastaavaa Espanjassa, jossa Katalonian alue on itsenäistymässä vastoin keskusjohdon tahtoa. Katalonia on vaurain osa Espanjaa ja se maksaa paljon tukea muilla alueille. Iso-Britanniassa tullaan äänestämään erosta EU:sta ja Iso-Britannian sisällä Skotlanti on hilkulla itsenäistyä.

Valtapeliä sekä lehmänkauppoja sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Hallintohimmeli kuin olkimaja
Suomen valtion sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus toteutuessaan muuttaisi tuntuvasti julkisen vallan jakoa. Suomeen perustettaisiin 18 uutta itsehallintoaluetta maakuntatasolle. Uudistus siirtää taloudellisia etuja suurista kaupungeista maaseudulle. Uudistusta on perusteltu palvelujen tuotannon järkeistämisellä ja tehokkuuden parantumisella. Todellisuudessa se vain luo entistä monimutkaisemman ja suuremman hallintohimmelin, lisää byrokratiaa, siirtää julkista valtaa maakunnille sekä johtaa kustannusten kasvuun. Kyse on pikemminkin vallan uusjaosta, josta hyötyy maaseutualueet kaupunkien kustannuksella (Yle 20.4.2017). Tämä hallintohimmeli on vain tuulelle, tulvalle ja tulipalolle altis olkimaja, jonka perustukset ovat hiekalla. Emeritusvaltiosihteeri Raimo Sailas on sanonut, että: "Sote on heikoimmin valmisteltu uudistus, joka Suomessa on koskaan tehty" (KL 13.11.2017).

Talouselämä kirjoitti (39/2015) sotesta artikkelissaan: "Moni luuli maakuntien esiintyvän enää lauluissa. Yhdessä yössä ne hyppäsivät vallan ja rahankäytön keskiöön.. ..Hallituksen hoiva- ja terveysuudistus vie kunnilta puolet rahoista ja tehtävistä. Samalla se pirstoo kymmenet kuntayhtymät, murskaa nykyiset valtarakenteet ja nostaa valtaan 18 uutta satraappia. Tuloverotus menee uusiksi, valtionosuudet sekaisin. Yritykset alkavat pitää hyvinvointikeskuksia. Julkiset ja yksityiset sairaalat taistelevat keskenään leikkauksista. Syntyy kymmenittäin uusia pieniä hoivayrityksiä. Muutos siirtää rahaa uusiin taskuihin, kunnilta maakunnille. Maakunnat jakavat rahat eteenpäin. Menettäjä on julkinen tuotanto, voittajia yritykset.."  

Yle kirjoitti 6.4.2016: "Sosiaali- ja terveydenhuollon mannerlaatat järkkyvät. Hallituksen uusien sote-linjausten mukaan kaikki valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut täytyy yhtiöittää.. ..Keskeisiä päätöksiä leimaa poliittinen kaupankäynti.. ..Säästöjä tuskin nähdään ainakaan äkkipäätä, lisäkustannuksia kyllä.. ..Toteutuessaan hallituksen linjaukset tarkoittavat vallankumousta.. ..Ratkaisulla luodaan turhaa hallintoa ja byrokratiaa.. ..Näin suuria muutoksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon ei ole koskaan tehty samanaikaisesti. Maakunnat, valinnanvapaus, rahoituksen uudistaminen ja julkisessa tuotannossa tehtävä yhtiöittäminen muuttavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ennen näkemättömällä tavalla.. ..Ratkaisut ovat ylätasolla ja paperin makuisia. Vuosikausien prosessi on ollut taitamaton ja sillä on tuhlattu käsittämättömiä summia veronmaksajien rahaa.. ..Sote-historia on opettanut, että monet poliitikkojen yölliset innovaatiot ovat osoittautuneet järjettömiksi.."

Suomelle on tulossa sama rangaistus, mitä tapahtui Israelille, kun se jakautui Juudan (Etelä-Israel ja Jerusalem) ja Israelin (Pohjois-Israel) valtoihin. Venäjä armeija on valmiina tekemään Jumalan määräämän työn Suomen jakamiseksi kahtia, jolloin Itä- ja Pohjois-Suomi menettävät itsenäisyytensä (artikkelin lopussa asiasta lisää). Kun Itä- ja Pohjois-suomen maaseutualueet haluavat lisää valtaa ja taloudellisia etuja, niin lopputulos on se, että he menettävät kaiken.

Ahneus on usein kaiken pahan alku. Jos sydäntä ohjaa säälimätön ahneus, niin se ei vakuuta Luojaa, joka näkee jokaisen ajatuksen ja motiivin ihmisen sydämestä. Taivasten valtakuntaan eivät pääse ahneet, vaikka he olisivat tunnustaneet uskonsa Jeesukselle (Matt. 7:21-23 1933/38). Jumalan armoa ei saa käyttää väärin.

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."


1. Tim. 6:9-10: "Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."

On lottovoitto saada Suomessa apteekkilupa. Hintasäännöstelyn ja luparajoitusten takia suojaa apteekkarien taloudellisia etuja niin, että he saavat erittäin korkeat tulot (HS 1.11.2016). Suurimpien apteekkien omistajien verotettavat keskitulot olivat keskimäärin 446.000 vuodessa vuonna 2014 ja osakeyhtiöihin lipastoidut tulot tulevat vielä päälle (Yle 28.11.2015, IL 1.11.2016). Apteekkareilta vaaditaan proviisorin tutkinto vaikka farmaseutin alempi tutkinto riittäisi, koska apteekeissa ei enää valmisteta lääkkeitä ja lääkkeiden jakelua ohjaa tietojärjestelmät. Lopputulos on, ettei apteekkareiden tulot vastaan työn vaativuutta ja liiketoiminnan riskiä. Järjestelmä aiheuttaa valtavat menetykset kansantaloudelle. Apteekkareita suosivaa järjestelmää on ylläpitänyt yrittäjien edunvalvonta ja poliittiset intressit. Epäkohtaan tulisi välittömästi puuttua, jolloin on kaksi vaihtoehtoa:
  1. Lääkkeiden jakelu keskitetään julkishallinnon tehtäväksi Alkon tapaan. Ei ole mitään estettä antaa terveyskeskuksille lupaa myydä potilaille määrätyt lääkkeet, koska lääkäri ei saa mitään taloudellista hyötyä kunnan apteekin saamista tuloista.
  2. Apteekkien määräsäännöstely lopetetaan ja apteekkien annetaan kilpailla hinnoilla.
Kummassakin tapauksessa lääkkeiden hinnat laskevat tuntuvasti (IL 27.10.2016). Lääkejakeluun tulee mukaan suuret ruokakauppa-, kioski- ja postialan yritykset, jolloin lääkkeiden saatavuus voi jopa parantua. Terveyskeskukset myyvät päivystyksen yhteydessä tarvittavat lääkkeet, jolloin paikasta toiseen juokseminen loppuu. Apteekkarien tulot tippuvat tuntuvasti, mikä on oikein. 

Sananl. 28:22: "Ahne juoksee rahan ja tavaran perässä eikä huomaa, että köyhyys on jo kintereillä."

Lakkoilija sahaa omaa oksaansa

Suomen laki käytännössä sallii laittomat lakot, koska seuraukset ovat lieviä ja lakkoon osallistunutta ei saa irtisanoa. Työehtosopimus ei takaa työrauhaa, koska 90 % lakoista tehdään työrauhan aikana. Työntekijät lähtevät pois työpaikoiltaan omin luvin, kun he haluavat protestoida Suomen hallituksen toimintaa. Vahingon kärsii työnantaja, jolla ei ole osaa eikä arpaa itse asiaan. Raamattu kehottaa työntekijöitä olemaan uskollisia isännilleen ja kunnioittamaan esivaltaa.

Sananl. 14:35: "Kunnon palvelijaa kuningas suosii, kunnoton joutuu hänen vihoihinsa."

Työttömyys 2005 - 2015 (klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Monelle suomalaiselle on syntynyt sellainen harhakäsitys, että hyvinvointia voisi ansaita lakkoilemalla. Työnantajan palkanmaksukyky kuulemma kasvaa, kun mennään lakkoon. Laman aikana työntekijät pitävät kynsin ja hampain kiinni kaikista ansioista sekä eduista, vaikka heidän työpanoksensa ei käy kaupaksi vientimarkkinoilla. On itsekästä ja lyhytnäköistä laittaa lypsylehmiä lihoiksi silloin, kun maitoa tulee vähemmän. Siinä köyden pää tulee vetävän käteen. Ruoka häviää äkisti pöydästä ja vahingot ovat kauaskantoisia (City 17.9.2015).

Ay-jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja niistä maksetut lakkoavustukset ovat verovapaata tuloa 16 euroa per päivä (v. 2016). Lakkoilemalla voi välttää verojen maksua ja tätä porsaanreikää verotuksessa ylläpitää järjestöjen vaikutusvalta.

Työntekijöiden taloudellisia etuja ajaa parhaiten hyvä työllisyystilanne ja työvoimapula. Kun työnantajat joutuvat kilpailemaan työvoimasta, niin silloin hyvä työntekijä on vahvoilla. Yrityksen tulokseen perustuva henkilöstön palkitsemisjärjestelmä tuo kaikille ansaitun palkinnon hyvästä työtä. Huonoina aikoina voittolisät ovat vastaavasti pienemmät, jolloin yritys selviää lamasta helpommin ja työntekijät saavat pitää paremmin työpaikkansa.

Paavali palveli seurakuntalaisia ja hänellä olisi ollut oikeus saada palkkaa palvelustehtävästä. Hän halusi kuitenkin näyttää esimerkkiä, että kunkin velvollisuus on ansaita elantonsa työn teolla. 2 Tess. 3:7-12: "Tiedätte itse, miten teidän tulee seurata meidän esimerkkiämme. Kun olimme luonanne, emme pakoilleet velvollisuuksiamme. Me emme syöneet ilmaiseksi kenenkään leipää, vaan teimme työtä ja uurastimme yötä päivää, jotta emme olisi olleet teidän vaivoinanne. Olisihan meillä tosin siihen ollut oikeus, mutta halusimme olla teille esimerkkinä. Kun olimme luonanne, me määräsimme, että jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä. Olemme nimittäin kuulleet, että jotkut teidän joukostanne elävät kurittomasti eivätkä tee työtä vaan touhuavat joutavia. Sellaisia me käskemme ja kehotamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä rauhoittumaan ja ansaitsemaan itse leipänsä."

Vientitulot ovat pudonnet (klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Jos farkut eivät käy kaupaksi liian korkean hinnan takia, niin onko viisasta laittaa farkut alennusmyyntiin lyhyeksi aikaa vai laittaa kauppa kiinni ja mennä kadulle protestoimaan asiakkaita vastaan? Kauppa saa farkuista aina sen hinnan, mihin farkkujen laatu yltää ja miten paljon asiakkailla on varaa maksaa. Puolet Suomen bruttokansantuotteesta tulee viennistä eli ulkomaalaisilta ostajilta. Yltiöitsekäs lakkoilu vaarantaa suomalaisille elintärkeät vientitulot, työpaikat ja julkisten palvelujen tarvitsemat verotulot. Suomalaisten hyvinvoinnin maksaa ulkomailla asuvat asiakkaamme.

Sananl. 26:27: "Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa, joka kiveä vierittää, jää itse sen alle."

Sananl. 28:22: "Ahne juoksee rahan ja tavaran perässä eikä huomaa, että köyhyys on jo kintereillä."

Yrityksen markkinointijohtaja on vastuussa siitä, että kaikki farkut käyvät kaupaksi. Jos farkkuja jäisi myymättä, niin varastoon jäävät farkut eivät käy seuraavana muotikautena enää kaupaksi kuin hyvin suurella alennuksella. Jos yritys ei pysty palkkaamaan työntekijöitä, niin onko se aina työnantajan vika? Jos ammattijärjestön jäsenissä on paljon työttömiä, niin voiko järjestön sopimusneuvottelija väistää vastuunsa työttömiksi jääneistä työntekijöistä? Työttömien työllistymiseen vaikuttaa merkittävästi se, millaisia sopimuksia työmarkkinajärjestöt tekevät. Jos myyjä pyytää liikaa, niin työttömät eivät saa työtä.

Lääkärit haluavat suuremmat palkat
Ammattiyhdysliikkeen vaikutusvalta on kasvanut tuntuvasti viime vuosisadan aikana. Työntekijät eivät ole enää heikossa asemassa. Esim. satamatyöntekijät, jäänmurtajien henkilöstö, paperimiehet ja lääkärit ovat saaneet nostettua palkkojaan korkeammaksi, mitä kenelläkään olisi varaa maksaa (esim. velkaantuva kunta) tai mitä he ansaitsivat (IL 12.10.2017). Näillä ammattialoilla on erittäin tehokkaat voimakeinot etujensa ajamiseen ja he pystyvät laittamaan työnantajat sekä asiakkaat polvilleen (Yle 26.5.2016 A ja B). Lufthansan lentäjien ahneus on saanut muut lentoalan ammattijärjestöt protestoimaan lentäjien kohtuuttomia palkkavaatimuksia vastaan (IS 3.12.2016).

Tämä on itsekkyyttä ja joskus jopa häikäilemätöntä ahneutta. Ammattialat käyttävät hyväksi avainasemaansa koko tuotantoketjussa tavalla, joka on avainaseman väärinkäyttöä. Saavutetut edut ovat poissa niiltä, jotka ne ansaitsivat.

Ef. 6:5-9: "Orjat, totelkaa maallisia isäntiänne. Pelätkää ja kunnioittakaa heitä ja palvelkaa heitä vilpittömin sydämin, niin kuin Kristusta. Älkää olko silmänpalvelijoita ja mielistelijöitä, vaan noudattakaa Kristuksen palvelijoina Jumalan tahtoa koko sydämestänne. Tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä. Muistakaa, että jokainen, joka tekee hyvää, saa siitä palkan Herralta, olipa hän orja tai vapaa.

Ja te isännät, kohdelkaa samoin orjianne älkääkä uhkailko heitä. Tiedättehän, että teillä ja heillä on taivaassa sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä."

(Raamatun aikana orjat olivat usein maalaistyöläisiä ja kodinhoitajia, joita kohdeltiin hyvin ja määräaikainen palvelussuhde päättyi vapautumiseen seitsemännen vuoden alussa, jolloin isännän tuli antaa runsaasti lahjoja vapautuvalle palvelijalle. Monet palvelijat eivät halunneet lähteä pois isäntäperheestä, koska he halusivat pitää hyväksi havaitsemansa työpaikan. 5. Moos. 15:12-18)

Venezuelassa sosialistit ottivat vallan vuonna 1999, kun Hugo Cháves valittiin presidentiksi. Sosialistit vaiensivat vastustajansa väkivallalla. Sosialistit varastivat rikkailta suuria omaisuuksia ja tuhlasivat kaikki rahat kansalle annettaviin liiallisiin etuihin (Yle 8.5.2009). Tämä itsekkyys ja laittomuus johtivat siihen, että maan talous on luhistunut ja kansaa uhkaa nälänhätä (Yle 15.5. ja 16.6.2016)Suomen TE-ministeriön johtava virkamies Pekka Tiainen on ollut kommunistisen työväenpuolueen varapuheenjohtaja, joka ei ole elänyt ihanteittensa mukaisesti, koska hän on hävinnyt omaisuuksia riskisijoituksissa. Nyt Tiaista syytetään törkeästä velallisen epärehellisyydestä (IL 24.8.2016).

Suomessakin eräät ammattiyhdistysliikkeen alajärjestöt ovat omaksuneet itsekkään valtaajat-aatteen, joka ihannoi sitä, että köyhät valtaavat yhteiskunnan. Neuvostoliitto ja Pohjois-Korea ovat esimerkkejä sii, mihin köyhien vallankaappaus aina johtaa. Raamattu kieltää, ettei yrittäjien ja tuotantovälineiden omistajien kaikkia tuloja saa ottaa valtiolle muiden tuhlattavaksi (1. Kor. 9:9-10).

Espanjan vaaleissa vasemmistopopulistinen Podemos-puolue sai selvästi vähemmän ääniä, mitä ennen vaaleja ennustettiin. Podemoksen puheenjohtaja Pablo Iglesias piti tappion jälkeen puheen kannattajilleen ja hän jatkoi uhoamista: "Jotkut sanoivat 1,3 miljoonaa ääntä menestykseksi. Sanoimme, ettei se riitä. Kolkuttelemme taivaan ovia - vaatimattomien, kunnollisten ihmisten kanssa." (Ylen TV-uutiset 27.6.2016). Baabelissa yritettiin rakentaa kaupunkia ja tornia taivaan ovelle asti, jotta koko ihmiskunta kokoontuisi sinne palvomaa huonoa hallintoa, eikä hajaantuisi ympäri maapalloa. Jumala sekoitti rakentajien kielet, rakentaminen tuli mahdottomaksi ja kansat hajaantuivat ympäri maapalloa (1. Moos. 11:1-9). Espanjalla on ollut suuria vaikeuksia muodostaa hallitus samalla, kun Katalonia uhkaa erota Espanjasta (Yle 19.7.2016).

Taivasten valtakunnassa ei ole hyvässä huudossa sydämen asenne, joka on altis kapinoimaan ja protestoimaan Jumalaa sekä Jumalan asettamia auktoriteetteja vastaan. Jumala pelasti Israelin kansan Egyptin faaraon orjuudesta ja asetti Mooseksen kansan uudeksi johtajaksi. Israelilla olisi ollut mahdollisuus edetä muutamassa kuukaudessa luvattuun maahan, mutta kansa ei uskaltanut totella Jumalaa ja valloittaa luvattua maata. Egyptin aineellisesta vauraudesta jämähdettiin erämaan ankeuteen. Kansa alkoi protestoimaan Moosesta vastaan ja valittamaa taloudellisia olojaan. Kansa alkoi haluta palaamaan takaisin Egyptin väärään vaurauteen.

Jumala ei pitänyt nurisemisesta ollenkaan. Hän lähetti myrkkykäärmeitä puremaan Israelilaisia. Ne paranivat käärmeen myrkystä, jotka Jumalan antaman ohjeen mukaisesti katsoivat kepin nokkaan laitettua kuparista käärmettä, mikä itse asiassa oli ristin merkki. Erämaataipaleen alussa protestoineet israelilaiset aikuiset ihmiset tuupertuivat erämaahan 40 vuoden sakkokierroksen aikana ja ainoastaan Jumalalle uskolliset Joosua sekä Kaaleb pääsivät luvattuun maahan uuden sukupolven kanssa.

1. Kor. 10: " Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät; he kuolivat käärmeenpuremiin. Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä; he saivat surmansa kuolemanenkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja." 

Suomen papisto on uskoton Jumalan Sanalle

Ulkoministeriö on omaksunut sellaisen linjan, ettei se anna niille kristillisille lähetysjärjestöille avustuksia, jos lähetysjärjestö noudattaa Raamatun opetusta homoparisuhteiden kiellosta. Monet luterilaiset seurakunnan ovat seuranneet ulkoministeriön linjausta ja lopettaneet avustusten antamisen eräille lähetysjärjestöille. Tämän takia monet lähetysjärjestöt ovat taipuneet poikkeamaan Raamatun opetuksesta, jotta he saisivat rahaa ja jumalattomat ihmiset hyväksyisivät heidät.

Room. 16:18: "Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet."

Apt. 5:29: "Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä."

Kirkot ovat aloittaneet uskontojen välisen vuoropuhelun. Kristillisistä kirkoista lainataan tiloja väärien uskontojen harjoittamiseen. Kirkot eivät enää tunnusta Israelin kansan oikeutta maansa omistamiseen ja hallitsemiseen.

2. Moos. 20:4-6 (1933/38): "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat." 

Helsingin luterilaisen seurakuntayhtymän kappeli Kampissa sallii avoimesti kaikkien uskontojen harjoittamisen Jumalan huoneessa. Jos joku erehtyy sanomaan Kampin kappelissa että: "Jeesus on ainoa Jumala, eikä muita jumalia ole", niin kappelin papit puuttuvat siihen ja kieltävät sellaisen sanomisen jyrkästi. Jos pappi kieltää Raamatun Jumalan olevan ainoa Jumala, niin pappi menettää siitä pelastuksensa (1. Kor. 6:9).

Apt. 4:10-12: "..niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

Luterilaisen, ortodoksisen ja katolisen kirkon johtajat ovat allekirjoittaneet väärien uskontojen johtajien kanssa tunteisiin vetoavan kirjeen maahanmuuttajien oikeuksista (HS 10.4.2016). Kirjeessä johtajat tunnustavat väärät uskonnot kristinuskon kanssa tasavertaisiksi, mikä on hyvin suurta syntiä. Väärien uskontojen mainostaminen on tehty ovelasti vetoamalla ihmisoikeuksiin. Kun Israelin kansa saapui Babyloniasta takaisin Israelin maahan, niin israelilaiset miehet lähettivät ne ulkomaalaiset vaimot ja heidän kanssa tehnyt lapset takaisin Babyloniaan, jotka eivät uskoneet Israelin Jumalaan (Esra 10, Neh. 13:23-28). 

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Monet kunnat haluavat tukea väärien uskontojen harjoittamista. He haluavat antaa hyviä tiloja ja tontteja väärien uskontojen kokoontumistiloja varten. Ne poliitikot, jotka äänestävät väärin uskontojen kokoontumistilojen antamisen puolesta, ottavat osaa samaan epäjumalanpalveluksen syntiin, mitä tiloissa tehdään.

Monet vapaan suunnan seurakunnat sallivat ulkomaalaisten evankelistojen saarnata tiloissaan tunnettuja harhaoppeja. Niin kuin Jeesuksen aikana, niin meidänkin aikana eräät papit ovat tehneet jopa Pyhän Hengen pilkkaa. Papiston synneistä kertoo lisää artikkeli 'Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi'.

Pappien pitäisi opettaa kansaa erottamaan pyhä epäpyhästä. Papit eivät enää tätä tee, vaan opettavat vain niitä asioita, joita yleisö haluaa kuunnella, jolloin yleisö saa väärän kuvan Jumalasta.

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."

Pahinta on se, että useat papit opettavat kansalle epäpyhän olevan pyhää ja pyhän olevan epäpyhää. He kääntävät totuuden väärinpäin. Tekopyhät piispat tuhlaavat kirkon varoja liiallisiin alkoholiostoihin, kyseenalaisiin taksimatkoihin ja pääsiäismunaostoihin (Iltalehti 18.6.2016). Asiasta on lisää artikkelissa 'Likainen porttokirkko'.

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää."

Luther-kirkon risti jätelavalla
Suomen luterilaisella evankeliumiyhdistyksellä (SLEY) on ollut Helsingissä Luther-kirkko, jonka se myi 1989 ja tila päätyi yökerhoksi. Alttariristi heitettiin jätelavalle, mutta eräs henkilö korjasi ristin talteen jätelavalta. Nyt yhdistys on hankkinut Luther-kirkon tilat takaisin ja kadoksissa ollut risti on löytynyt yksityishenkilön kellarista. Ristiä ollaan palauttamassa kirkon alttarille. Yhdistys on hankkinut taideinstallaation, jossa alttariristi on asetettu jätelavalle Kampintorille. Vapunyönä 2016 ristille tehtiin ilkivaltaa ja se katkaistiin, mutta installaatio korjattiin. Taideteos on täysin epäonnistunut. Sley:n toiminta häpäisee Jeesuksen Golgatan sovitustyötä ja ristiä. Asiasta on lisää artikkelissa: 'Ristillä tehtiin suurin rakkauden teko'.

Fil. 3:18-19: "Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita." 

Pääkaupunkiseudun luterilaiset seurakunnat osallistuvat pride 2016 festivaaliin ja kulkueeseen omalla rekalla. Festivaalin aikana jaetaan konttikirkosta väärän uskonnon tapoihin kuuluvia rukousnauhoja (5. Moos. 12:29-31). Itsensä voi kuvata pahvisen festari-Jeesuksen ja arkkipiispan vieressä. Seurakunta on tehnyt sateenkaarikrusifikseja ja sateenkaari-homolipun, jonka keskellä on Jumalan nimi. Luterilainen kirkko pilkkaa Jumalan Pyhää Sanaa. Helsingin hiippakuntavaltuusto ja hiippakunnan piispa Irja Askola kannattavat homoparien vihkimistä kirkossa (MTV 2.9.2016  ja Yle 14.10.2016). Eräs mies antautui karjun astuttavaksi sikalassa (IL 21. ja 23.1.2017), joka on merkki siitä, mikä on kirkon hengellinen tila tällä hetkellä. Luterilainen kirkko ei edusta Taivasten valtakuntaa eikä Jumalaa. Kirkko on Troijan hevonen ja Juudas Iskariot, joka johdattaa sinisilmäisiä seurakuntalaisia tielle helvettiin (1. Kor. 6:9, Matt. 7:21-23).

Juud. 1:3-4: "Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen." 

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia..." 

Jumala on varoittanut, että jos kansa ei noudata hänen lakejaan ja alkaa palvomaan vääriä jumalia, niin hän voi karkottaa kansa pois maastaan ja antaa kirkkojen tuhoutua maan tasalle. Jerusalemin temppelikin on kaksi kertaa tuhottu maan tasalle, koska Israelin kansa ei ole pysynyt uskollisena Jumalalleen. Jumala ei lupauksensa mukaan kuitenkaan ole hylännyt Israelia, vaan palauttaa parhaillaan Israelin kansaa luvattuun maahansa. Jumala voi sallia ristin häpäisyn, jos kansa ei kunnioita Golgatan sovitustyötä. Ristin häpäisijät eivät kuitenkaan selviä ilman rangaistusta. Golgatan sovitustyö ei kuitenkaan mihinkään häviä ja ristin korottaa takaisin korkealle se jäännös kansasta, joka on tehnyt parannuksen kansan saamien rangaistusten jälkeen.

1. Kun. 9:6-9 (RK): "Mutta jos te ja teidän lapsenne kuitenkin käännytte pois minusta ettekä noudata minun käskyjäni ja lakejani, jotka minä olen pannut teidän eteenne, vaan menette ja palvelette muita juma­lia ja palvotte niitä, minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen heille antanut, ja heitän pois kasvojeni edestä temppelin, jonka olen pyhittänyt nimelleni. Silloin Israelista tulee sananparsien ja pilkkapuheiden aihe kaikkien kansojen keskuudessa. 

Vaikka tämä temppeli nyt on mah­tava, niin jokainen, joka kulkee sen ohi,
tyrmistyy, viheltää ja kysyy: ’Minkä vuoksi Herra  on tehnyt näin tälle maal­le ja tälle temppelille?’ Silloin vastataan: ’Siitä syystä, että he hylkäsivät Herran, Jumalan­sa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, ja turvautuivat muihin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen tähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä.’”


Poliittisten johtajien hengelliset harharetket

Yhdysvalloissa on kerran vuodessa rukousaamiainen, jossa paikalla on Yhdysvaltojen presidentti ja muita vallan huipulla olevia henkilöitä. Kokoukseen on osallistunut myös useita suomalaisia poliitikkoja ja pappeja. He ovat tulleet kuuntelemaan puheita, Raamatun lukua, rukoilemaan ja myös kuuntelemaan muiden uskontojen sanomaa. Rukousaamiaiselle ei osallistu pelkästään kristittyjä vaan myös muiden uskontojen edustajia. Tällainen ekumenia ei tosiasiallisesti edistä Taivasten valtakunnan asioita. Se yllyttää hyväksymään väärät uskonnot ja tekemään yhteistyötä kaikkien filosofioiden sekä harhaoppien kanssa. Tällä rukousaamiaisella ei ole mitään tekemistä oikean kristinuskon kanssa. Kyseessä on keino väärinkäyttää uskontoa saadakseen taloudellisia ja valtapoliittisia etuja. Timo Soini käy Yhdysvalloissa rukousaamiaisella rukoilemassa muiden uskontojen edustajien kanssa, kuten Soini kertoo omassa plogissaan 6.2.2014.

Rukousaamiainen on tullut myös Suomeen. Sen järjestää Suomen Kansallinen Rukousaamiainen ry. Tänä vuonna Katolinen Timo Soini oli lupautunut rukoilemaan ja lukemaan Raamattua Suomen rukousaamiaisella 16.3.2016, mutta hän jäi tilaisuudesta pois viime tingassa erityisestä syystä (IL 16.3.2016). Tilaisuus pidettiin arvokkaasti Kalastajatorpalla suljettujen ovien takana ja se maksoi korkeille kutsuvieraille 120 euroa, joita paikalle saapui useita kymmeniä. Kutsukirjeen ovat allekirjoittaneet Antero Laukkanen (kd), Lea Mäkipää (ps), Lasse Hautala (kesk) ja Harry Wallin (sd). Kirjeessä kerrotaan, että tilaisuus on tunnustuksellisesti sitoutumaton (IL 5.3.2016). Majakka-seurakunnan pappi ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen rukoili tilaisuudessa, missä ei edellytetty sitoutumista esim. Raamattuun. Hän oli valmis rukoilemaan katolisen Timo Soinin kanssa, joka ei ole kieltänyt julkisuudessa rukoilevansa neitsyt Mariaa (terve Maria rukous), kuten iso osa katolista tekee. 

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. 

Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias." 

On myös hyvin valitettavaa, että monet papit, poliitikot ja muut vaikutusvaltaiset miehet ovat menneet mukaan vapaamuurarijärjestöön (Seurakuntalainen 2.6.2010). Tämä järjestö on voimakas ja tavoittelee yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Se on väärä uskonto, jota harjoitettaan salassa suljettujen ovien takana (Yle 31.1.2013, PS. haastattelua tulee lukea lähdekriittisesti). Vapaamuurarit elävät kaksoiselämää. Tutkimusten mukaan moni heistä käy ahkerasti kirkossa, mutta salassa he palvovat paholaista. Vapaamuurarius on tie helvettiin, jossa hammasten tuskallinen kiristys ja tuli palaa ikuisesti (IL 28.5.2016).

Esko Aho runnoi Suomen EU:n jäseneksi

Esko Aho pelaa korttia
Suomi teki päätöksen liittyä EU:hun Esko Ahon hallituksen aikana vuonna 1994. Keskustapuolueen puheenjohtaja ja pääministeri Esko Ahon voimakas tuki EU:lle oli ratkaisevan tärkeää, jotta vaa'an kieliasemassa olevia keskustalaisia saatiin liittymispäätöksen varmistamiseksi. Liittyminen vahvistettiin eduskunnassa tavallisella lailla, vaikka se olisi edellyttänyt perustuslain säätämisjärjestystä. Asia korjattiin perustuslakiin vasta myöhemmin. EU:hun liittyminen on ollut uhkapeliä, jossa monet tappiot ovat toteutuneet. Suomi on ajautunut EU:n nettomaksajaksi ja byrokratian orjaksi, ulkopoliittisten talouspakotteiden kierteeseen, eteläeurooppalaisten valtioiden lainojen takaajaksi jne. 

Kansa sai, mitä ansaitsi, kun valitsi pääministeriksi uhkapeluri Esko Ahon. Häntä nähdään usein korkeiden panosten pelikorttipöydissä ja uhkapelikasinoilla (mm. Casino Helsinki). Kauppalehti kirjoittaa 17.8.2011

"Maailmalla menestynyt kasinon omistaja Pekka Salmi luonnehtii vastailmestyneessä elämänkerrassaan Kasino Keisari - Pekka Salmen tarina, millainen peluri Esko Aho oli toimiessaan pääministerinä...  .. Joillakin pelureilla oli kirjan mukaan tarve jatkaa pelaamista vielä auringon nousun aikaan. Näin oli varsinkin silloin, kun pääministeri Esko Aho sattui olemaan häviöllä. Tappion tunnustaminen oli pelissä mukana olleiden mukaan Aholle erityisen vaikeaa...   ..Elämäkerran mukaan 1990-luvun alkupuolella pääministeri meni niin sanotusti sippiin eli pelimerkit loppuivat. Silloin Aho yritti tapansa mukaan lainata avustajaltaan Altti Seikkulalta...   ..Noihin aikoihin Aho oli tuttu näky myös hotelli Ramada Presidenttiin avatun maan ensimmäisen kasinon rulettipöydässä."

Pääministerin uran jälkeen Esko Aho on nimitetty pakotelistalla olevan venäläisen pankin johtoon (Yle 23.3.2016).

EU:n hallintokulttuuri on sairas - epärehellisyys rehottaa kaikkialla

Monilla on ollut suuria odotuksia Suomen EU jäsenyydestä ja eurovaluutasta. EU on kuitenkin osoittautunut yhteisöksi, joka on tiukoissa paikoissa kyvytön tekemään päätöksiä. Arjen päätökset syntyvät usein huonoina kompromisseina. Etelä-Euroopan maat eivät edes noudata EU:n keskeisiä sääntöjä. Presidentti Niinistö totesi uudenvuoden puheessaan 2017, että EU on nyt heikompi ja hajanaisempi kuin koskaan (Yle 1.1.2017). Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui Suurlähettiläspäivillä 24.8.2021. Hän oli pitkään ollut huolissaan, että EU on menettänyt asemaansa suhteessa muihin valtakeskuksiin (Yle 24.8.2021). Niinistö sanoi: "Pelkkä kompassi ei riitä, jos emme ole kartalla. Todellisuus ajaa nopeasti kovasanaisten tuomioiden ja hyvää tarkoittavien julkilausumien ohi. Voidakseen toimia omaehtoisesti suurvaltapolitiikan kasvavissa paineissa EU tarvitsee omaa voimaa. Voima taas edellyttää yhtenäisyyttä, päättäväisyyttä, sitoutumista yhteisesti valittuun linjaan ja toimeenpanokykyä. Kaikesta tästä EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tällä hetkellä valitettavan suuri pula."

EU:n jäsenmaat ja lipun tähdet
EU:sta on tullut byrokraattinen ja Suomelle erittäin kallis rahoittaa (mm. nettomaksut ja Kreikka). EU on valtioliitto, jonka jäsenvaltiot haluavat saavuttaa etuja muiden valtioiden kustannuksella. Kreikan maksukyvyttömyys on ollut maailman pahin koko taloushistorian aikana. Saksalaiset ja ranskalaiset pankit omistivat lähes arvottomia Kreikan valtion velkakirjoja ja euromaat erehtyivät ottamaan vastuulleen nämä roskalainat. Kreikan kansa elää hyvinvoinnissa, jota se ei ole ansainnut ja laittaa härskisti laskunsa muiden maiden maksettavaksi (IS 12.4.2016). Ekonomistit ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että euron rahaliitto on epäonnistunut ja Suomen olisi kannattanut pysyä markassa (HS 30.12.2016, TS 1.1.2017).

Suomi elää harhakuvitelmassa, että EU:ssa olisi sellaisia arvoja, joita olisi hyvä vaalia. EU:n hallintokulttuuri edustaa lähinnä etelä-eurooppalaista katolilaisuutta, vastuutonta rahan käyttöä ja toimimatonta julkista valtaa. Symboliikka on haettu kreikkalaisista, roomalaisista, babylonialaisista pakanauskonnoista.

EU:n parlamenttitalo Strasbourgissa on rakennettu Baabelin tornin malliseksi

Sana euro ja Eurooppa tulevat kreikkalaisesta mytologiasta, jossa epäjumala europe oli pääepäjumala zeuksen avioliiton ulkopuolinen rakastajatar, joka synnytti zeukselle lapsia, koska zeuksen vaimo oli lapseton. 20 euron setelistä löytyy europe-epäjumalattaren kuva. EU:n lipussa on 12 tähteä, jotka on tarkoitettu symboloimaan mm. katolisten epäjumalaa neitsyt Mariaa (12 tähden kruunu), 12 olymposlaista epäjumalaa jne. Neitsyt Maria -kultti on jatkoa europe- ja vesta-neitsyt -kulteille.

Seinämaalaus Knossoksessa
Mytologian mukaan zeus näki europe neitsyeen, johon hän rakastui. Päästäkseen kedolla kukkia poimivan europen lähelle zeus muutti itsensä häräksi, jota europe silitti ja kiipesi sen selkään. Härkä lähti laukkaamaan merta pitkin (vesien päällä) Kreetan saarelle Kreikkaan, jossa zeus paljasti oiken hahmonsa europelle. Kreetan saarella voi vierailla Knossoksen palatsin raunioilla, josta on vieressä oleva valokuva härkähyppelijöistä (voit suurentaa kuvia klikkaamalla niitä). Palatsin pihalla suoritettiin vaarallista uskonnollista rituaalia, jossa neidot tanssivat tekemällä voltin härän selän yli. Ilmestyskirja kuvaa Babyloniaa huorana, joka ratsastaa lohikäärmeen selän päällä. Babylon kuvataan olevan suurien vesien äärellä. Antikristuksesta ja ilmestyskirjan tarkoittamasta Babyloniasta kertoo lisää artikkeli: 'Antikristus ja hänen väärä profeettansa kärsivät tappion'.

Kauppa Munchenissä
Ilm. 17:1-3: "..Tule, minä näytän sinulle, millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä, sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä..."

Tietokirjailija VTM Reeta Paakkinen on asunut Kreikassa, Kyproksella ja Turkissa. Hän luennoi Haloo Eurooppa sarjassa 24.10.2016 aiheesta Kreikan talousahdingon syyt ja seuraukset. Hän käsitteli ansiokkaasti Kreikan talouskriisiä poliittisesta näkökulmasta ja totesi myös, että tilanne on samanlainen Kyproksen kreikkalaisella puolella. 

Reeta Paakkinen kertoo Kreikasta
Kreikan talouskriisin taustalla on syvälle juurtunut korruptio, mikä on kansainvälisesti verrattuna erittäin mittavaa. Vallanpitäjät suosivat virkanimityksissä omia sukulaisia ja ystäviä, jolloin tehtäviin valitaan henkilöitä, jotka eivät suoriudu työstään. Vaaleissa hävinneiden puolueiden jäsenet ja heidän ystävänsä puhdistetaan johtajaviroista pois. Julkisten varojen käyttö on täysin välinpitämätöntä ja holtitonta. Toimintaa rahoitetaan velalla, eikä lainojen takaisinmaksusta kanna kukaan mitään huolta (TE 15.11.2016).

Laiton veronkierto on massiivista. Oli ihan tavallista, että plastiikkakirurgi oli ilmoittanut vuositulokseen 500 euroa ja kodin pihalla oli kaksi luksusautoa sekä uima-allas talon katolla. Jos verovirastossa oli töissä joku ystävä ja hänellä vähän maksoi, niin verovirasto ei kiinnittänyt mitään huomiota asiaan. Kukaan äiti ei uskalla mennä sairaalaan synnyttämään ilman, että antaa henkilökunnan kouraan lahjusrahaa, koska muuten henkilökunta ei hoida asiakasta kuin välttämättömät toimenpiteet ja nekin huonosti. Eräs äiti maksoi vain lääkäreille eikä hoitajille ollenkaan ja joutui keisarileikkaukseen. Hoitajat eivät halunneet hoitaa häntä juuri ollenkaan ja hän meinasi kuolla verenvuotoon. Vuokra-asuntoa ei saa mistään, jos ei ole valmis maksamaan vuokraa pimeästi käteisellä. Veronkierto ja sosiaaliturvan petokset peitellään kikkailemalla erilaisilla valeoikeustoimilla.  

Veronkantoa ja petosten torjuntaa on viime aikoina tehostettu hyvin tuloksin ja perittyjen verojen määrä on kasvanut 30 %. Sosiaaliturvapetoksesta jäi kiinni 200.000 kreikkalaista. Sosiaalivirasto oli maksanut etuuksia kuolleille henkilöille ja vanhemmille lapsista, joita heillä ei ole koskaan ollut.

Valtion tilastotietoja on väärennetty, jotta Kreikka on täyttänyt vaadittavat kriteerit. Kreikkalaisessa kulttuurissa on epärehellistä väittää, että on itse rehellinen, koska sellaista kukaan ei usko ja kukaan ei edes sellaista edes edellytä. Oletus on, että jos maksaa veroja, niin se päätyy vain jonkun toisen taskuun. Kreikkalaisessa kulttuurissa rehellisyys ja veronmaksu ei mene ystävien edelle. Omia kontakteja suositaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Asiat eivät luista ilman oikeita kontakteja ja ystävien avulla pääsee palvelujonojen ohi.

Tuoreet tutkimustiedot kertovat, että Suomessa jää 5 % arvonlisäveroja saamatta maksukyvyttömyyden ja verovilppien takia. Etelä-Euroopan maissa menetetään arviolta 30-40 % arvonlisäveroja, vaikka valtiot ovat tehostaneet verojen perintää (Yle 2.11.2016). Etelä-Euroopan valtioilla ei voi olla tulevaisuutta, jos heidän kansalaisensa ovat näin epärehellisiä.

Reeta Paakkinen kertoi esimerkin eräästä EU:n toimistosta, johon palkattiin johtotiimiin kreikkalainen. Osaston muihin tehtäviin alkoi tulla eri virkoihin hänen entisiä alaisia vanhasta työpaikastaan Kreikasta. Muiden maiden virkailijat eivät kiinnittäneet asiaan huomiota, koska he pitivät asiaa ihan normaalina. Tämä kertoo, että etelä-eurooppalainen hallintokulttuuri on vallalla EU:n hallinnossa ja muissa Välimeren maissa.

2. Aik. 19:6-7: "Hän sanoi heille: "Harkitkaa tarkoin, mitä teette, sillä te ette ole vastuussa ihmisille, vaan Herralle. Hän on mukana, kun te lausutte tuomion. Pelätkää Herraa ja olkaa työssänne tunnollisia, sillä Herra, meidän Jumalamme, ei suvaitse vääryyttä, puolueellisuutta eikä lahjusten ottoa."

Kreikassa Asunnottomuus on kasvanut ja moni elää sukulaisten luona tai heidän tukensa varassa. Viidesosa Ateenan historiallisen keskustan kaupoista on sulkenut ovensa. Nuorisotyöttömyys on Kreikassa jopa 49 % ja koulutettu nuoriso pakenee maasta. He joutuvat muissa EU-maissa tekemään koulutusta vastaamatonta työtä usein hyväksikäytettynä. Kreikka on käytännössä menettänyt koko kansallisomaisuutensa ja heillä on edessä loputon velkavankeus. Talouskriisi on aiheuttanut Kreikassa sen, että poliittiset ääriliikkeet niin vasemmalta ja oikealta ovat lisänneet kannatustaan. 

Kreikka oli ainoa eurooppalainen valtio, joka äänesti Israelin valtion perustamista vastaan Kansainliitossa (YK:ssa) vuonna 1947. Kreikka tunnusti Israelin valtion vasta vuonna 1992, mutta tunnusti myös palestiinan valtion 22.12.2015. Kreikan valtion lopullinen romahtaminen on sinetöity.

Raamattu ennusti kaldealaisten muuttovyöryn EU:hun ja kertoo siihen syyn

Maahanmuuttajien massiivinen virta Turkista on ollut viimeinen naula Kreikan arkkuun. Kreikka ei ole selvinnyt haasteesta. Turkin puolella ja Syyriassa on miljoonia ihmisiä, jotka haluavat kulkea Kreikan kautta Eurooppaan. Maahanmuuttajat pääsevät kulkemaan Kreikan läpi, kun he maksavat lahjuksia Kreikan viranomaisille.

Kaldealaisten (Irak ja Syyria) kansainvaellusta Eurooppaan on kestänyt jo vuosikymmeniä, mutta viime vuoden aikana se on kasvanut tuntuvasti (Hab. 1-2). EU-maat suhtautuvat hyvin sallivasti ja sinisilmäisesti väärien uskontojen harjoittamiseen. Eurooppa on saanut tästä synnistä rangaistuksen ja turvallisuustilanne on karkaamassa käsistä myös EU:n pääkaupungissa Brysselissä (Yle 22.3.2016 I ja II sekä 16.11.2015).

Habakukin kirjan ennustus toistuu nyt toisen kerran sen jälkeen, kun babylonialaiset valtasivat Israelin. Kaldea on sama maa kuin Babylonia ja Kaldean hallintokeskus Ninive on sama kaupunki kuin Mosul Irakissa. Kaldealaiset ottavat maita haltuunsa aina Atlantin rantoja myöden. Tällä kertaa he saapuvat jalan, bussilla ja junalla. Eurooppalaiset valtiot antavat heille asunnot. He perustavat epäjumalanpalveluspaikkoja eurooppalaisten antamilla rahoilla. Raamatun Jumalan lakia ei noudateta enää juuri missään. Kaldealaiset asukkaat esittävät vaatimuksia ja päättävät mikä on oikein sekä mitä saa tehdä. Svenska Dagbladetin pääkirjoitus 28.8.2014 kertoo, että Ruotsissa on 55 aluetta, johon viranomaiset eivät uskalla mennä ja rikollisuus rehottaa siellä avoimesti (VU 30.10.2014; Yle 11.7., 1.9.2016 ja IL 28.12.2016 sekä HS 31.10.2017). Samanlaisia alueita on lukuisissa Euroopan suurkaupungeissa, kuten mm. Brysselissä on Molenbeekin kaupunginosa (Yle 16.11.2015).

Hab. 1:2-7: "Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja, kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhurskasta, ja oikeus vääristyy.

Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Minä kutsun kaldealaiset, rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat. Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä." 

Raamatun Jumala päättää kansojen ajat ja asumisen rajat. Niin kuin Jumala on kokoamassa israelilaisia Israeliin, niin samoin Jumala liikuttaa muitakin kansoja ja siirtää valtioiden rajoja. Eurooppaan saapuneilla maahanmuuttajilla on nyt lyhyt aika mahdollisuus kuulla evankeliumia, lopettaa epäjumalanpalvelus ja kääntyä seuraamaan Yeshuaa (Jeesusta).

Apt. 17:26-27: "Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet."

Kaldealaiset ovat tuoneet Eurooppaan epäjumalanpalvelusta ja heidän ylläpitonsa on suuri kustannus kantaväestölle. Kansainvaelluksen mukana on tullut kaldealaisia sotilaita, jotka ovat aiheuttaneet suuria katastrofeja Pariisissa ja Brysselissä. Habakukin kirja kertoo, miksi kaikki on tapahtunut. Kaldealaisten maahanmuutto on tarkoitettu ottamaan Euroopalta pois sen vauraus ja turvallisuus, jonka Eurooppa on hankkinut vääryydellä ja jumalattomuudella (esim. 19.4.2017).

Hab. 2:1,4-5, 12-13: "Profeetta sanoi: -- Minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini.. ..Kirjoita siis: Tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena.


Totisesti, rikkaus on petollista. Ahne ei saa kylläkseen, vaikka hän levittää kitansa ammolleen kuin tuonela ja on kyltymätön kuin kuolema, vaikka hän kahmii luokseen kaikki kansat ja haalii itselleen kansakunnat..


.. -- Voi sitä, joka rakentaa kaupunkinsa veritöin ja pystyttää linnoitukset vääryyden varaan! Eikö tapahdu Herran Sebaotin tahto, kun kansojen työ joutuu tulen saaliiksi ja kansakuntien vaivannäkö raukeaa tyhjiin?"
 

Raamattu kieltää syrjimästä muukalaisia, mutta velvoittaa heitä palvelemaan Israelin Jumala ja elämään maan lakien mukaan (3. Moos. 19:33-34, 4. Moos.15:15-16, 29-30). Jos muukalainen haluaa palvoa vääriä jumalia, niin Suomella ei ole mitään velvollisuutta rahoittaa eikä turvata sellaista. Mikäli viranomaiset päättävät palauttaa maahanmuuttajan Lähi-itään asiallisesta syystä, niin hänen on hyväksyttävät päätös. Jos kristityksi kääntyminen tapahtuu vasta kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen, niin hänen on hyväksyttävä palauttaminen, koska hän on kuukausia vitkastellut kääntymystä ja Raamattu kehottaa heti kääntymään kristityksi kuultuaan evankeliumin (Hepr. 3:15, Yle 22.4.2017). Jumala tarvitsee lähetystyöntekijöitä Lähi-idässä, mikä on myös kristityiksi kääntyneiden arabien velvollisuus. Olen tavannut Suomessa vierailleita Afganistanissa asuvia arabikristittyjä, jotka pitävät kiinni uskostaan vaaroista huolimatta (Matt. 6:25-34).

Hallitsematon maahanmuutto on aiheuttanut paljon vakavia turvallisuusongelmia ympäri Eurooppaa. Suomen valtio pyrkii ratkaisemaan ajankohtaisia turvallisuusuhkia säätämällä tiedustelulakeja, jotta valtio voi urkkia yksittäisten ihmisten tietokoneita, sähköposteja, puheluita yms. Kolikolla on aina kääntöpuoli. Viranomaisten tekemä vakoilu ei paljasta pelkästään turvallisuusuhkia, vaan tavallisten ihmisten perustuslain suojaa nauttivia yksityiselämään ja uskonnonvapauteen liittyvä tietoja, joita valtio ei pidä saada tietoonsa. Tiedustelulakeja säädettäessä on ollut pakko muuttaa myös perustuslakia, jotta yksityiselämän suojan rikkominen olisi mahdollista. Eduskunta sääti kiireellisenä perustuslain muutoksen 3.10.2018. Julkisoikeuden professori Jukka Lavapuro lausui lehdistölle, että perustuslain säätämisessä on tehty muotovirhe (Yle 3.10.2018). Julkishallinnossa on periaate, jos päätöstä tehtäessä rikotaan laissa määrättyä järjestystä, niin päätös on mitätön. Hovioikeuden neuvoksena toiminut presidentti Niinistö ei olisi pitänyt vahvistaa lakia allekirjoituksellaan, mutta hän kuitenkin kirjasi lausuman vahvistaessaan lakia: "Eduskunnan asiaan liittyvä tahto on kiistaton, mutta perustuslain kirjaimellinen tulkinta kyseenalaistaa eduskunnassa noudatetun menettelyn moitteet eduskunnalle" (Yle 5.10.2018). Tilanne on hyvin kiusallinen virkamiesten kannalta, koska he eivät saa soveltaa perustuslain vastaista lakia (perustuslaki 106 §). Jos joskus todetaan Suomen valtion harjoittama yksityishenkilöiden urkkiminen laittomaksi, niin siihen on perusteet, koska perustuslain muutosta säädettäessä ei ole noudatettu säädettyä järjestystä, joten lainmuutosta ei ole tapahtunut.

Monet yksityiset henkilöt ovat ottaneet älypuhelimissaan käyttöön WhatsApp ja Singal -viestisovelluksia, jotka salaavat puhelut ja tekstiviestit tehokkaasti. Sähköposti voidaan salata PGP-sovelluksella ja muilla varmenteilla. Lehdistössä on esitetty arvioita siitä, että mainittujen salausten purkaminen on joko mahdotonta tai niin kallista, että se tehokkaasti estää viranomaisten harjoittaman urkinnan (IL 27.3.2017). Jos seurakunnassa ollaan huolissaan rippisalaisuudesta, niin tämän kaltaisten sovellusten käyttäminen on perusteltua, kuten on nyt muutenkin kaikessa yksityishenkilöiden välisessä henkilökohtaisessa kommunikaatiossa.

Valtion kehitysapurahoja käytetty vastuuttomasti

Suomen valtio antoi vuonna 2015 kehitysapuun 1,2 miljardia euroa (UM tiedote). Tätä summa on nykyinen hallitus leikannut. Avun toimittaminen kohdemaahan on tehokkain tapa auttaa köyhiä, jos se tehdään tehokkaasti ja taitavasti. Yksi maahanmuuttaja maksaa Suomelle noin 20.000 euroa vuodessa, millä summalla pystyttäisiin auttamaan kohdemaassa moninkertainen määrä avun tarvitsijoita. Suomeen pääsee yleensä vain parhaassa asemassa olleet maahanmuuttajat ja lähtömaihin jätetään heidän perheensä sekä ne, joilla ei ole varaa maksaa ihmissalakuljettajille korkeita palkkioita.

Suomen kehitysapumäärärahat ovat niin suuret, että niiden käyttäminen vaatii selvän toiminta-ajatuksen, tarkkaan valitut kohteet, taitavan projektijohtamisen ja läpinäkyvän tulosten mittaamisen. Valitettavasti Suomi on hoitanut niin huonosti kehitysyhteistyörahojen käyttöä, että rahojen voidaan sanoa menneen suurimmaksi osaksi Kankkulan kaivoon. Eräissä tapauksissa projektit ovat aiheuttanee enemmän vahinkoa kuin hyötyä (TE 17.11.2012). Tarkastuksissa on havaittu, että osa varoista käytetään väärin (IS 25.6.2018).

Eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Matti Kääriäinen teki 40 vuotta kehitysaputöitä ulkoministeriässä. Hän on kertonut kirjassaan 'Kehitysavun kirous' hyvin karua tarinaa siitä, miten tehotonta, suorastaan välinpitämätöntä rahan levittäminen on ollut ja miten huonoja tuloksia niillä on saatu aikaan. Julkisen talouden asiantuntijoille tämä ei ole ollut mikään yllätys. Rahan jakaminen on ollut lähinnä poliittista peliä, jolloin ollaan käytetty Suomen osuutta BKT:stä poliittisena vaalilupauksena. On selvää, että tuhatvuotisen valtakunnan hallinnossa tällaiseen vastuuttomuuteen rahan jakamisessa puututtaisiin heti, mistä kertoo lisää artikkeli heti sen alussa: 'Tuhatvuotisen valtakunnan johtamisjärjestelmästä'.

Matti Kääriäinen on sanonut kehitysapurahojen käyttämisestä seuraavaa: 

Yle uutisoi 20.1.2015: "Ulkoministeriön virkamies: 20 vuoden kehitysyhteistyöhankkeet menneet täysin hukkaan. Kehitysapuhankkeet kestävät jopa 15–20 vuotta, mutta niiden vaikusta ei vaivauduta arvioimaan jälkikäteen. "Tiedän itse henkilökohtaisesti, että monista niistä hankkeista ei ole jäljellä yhtään mitään", sanoo ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen. 

Suuria epäonnistuneita kehitysyhteistyöhankkeita kutsutaan valkoisiksi elefanteiksi. Suomen valkoisiin elefantteihin kuuluu Dar es Salaamin satamaan 1970-luvulla uponneet, Savonlinnan telakalla rakennetut kalastustroolarit. – Veden alta pilkottavat mastot ehdin itsekin nähdä, kertoi ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen... ..Kääriäinen luettelee lisää kehitysavun epäonnistumisia: Sambian teiden varsilla lojuvat Sisujen raadot, Kafubun saha joka paloi taivaan tuuliin, traktoritehdas joka ei toiminut, lääketehdas joka ei toiminut... 

..Kääriäinen ei näe mieltä siinä, että länsi tahtoo vaaleja kehitysmaihin, jos maista vielä puuttuu toimiva oikeusjärjestelmä, poliisi, koulutettu väestö ja vapaa media. – Silloin parlamentti on pelkkä kumileimasin, Kääriäinen sanoo..."

Ilta-Sanomat uutisoi 20.1.2015: "Kääriäinen lainaa kirjassaan vuonna 2012 ulkopuolisten arvioitsijoiden vuosista 2010-2011 tekemää raporttia, jonka mukaan ”kehitysyhteistyön laatu oli yleisesti ottaen heikkoa eikä osoittanut viitteitä kestävistä tuloksista.” Yksi isoimmista kehitysavun ongelmista on Kääriäisen mukaan avunsaajamaiden korruptio.

Viime huhtikuussa Ilta-Sanomat uutisoi, että Ulkoministeriön kehitysyhteistyöhankkeissa on tehty viime vuosina havaintoja lähes kahden miljoonan euron väärinkäytöksistä ja väärinkäytösepäilyistä. Kääriäisen mukaan kahden miljoonan euron arvio on sellaisten yksittäisten tapausten summa, jotka on nostettu erityisen tutkinnan kohteeksi. - Se ei kerro sitä, mikä kehitysavun piirissä tapahtuvien väärinkäytösten määrä on. Sitähän ei kukaan tiedä.."

Helsingin Sanomat kirjoittaa 21.1.2015: "Ex-suurlähettiläs haukkuu nykyisen kehitysavun: Auttaa enemmän rikkaita kuin köyhiä. "Jos Suomi lopettaisi kehitysapunsa Mosambikiin heti huomenna, mikään ei Mosambikissa muuttuisi... 

..Ulkoministeriön keskivertovirkamiestä kiinnostaa vain oma urakehityksensä.... ..En voinut ymmärtää, että täysin korruptoituneet valtionpäämiehet siellä vain porskuttaa kaikessa rauhassa ja siitä ei saanut puhua... ..Se, joka sanoo, ettei raha mene korruptioon, voisi kertoa, mihin se sitten menee."...

..Kääriäisen johdolla tehty riskianalyysi kuvasi Mosambikin riskit niin korkeiksi, että ainoa vaihtoehto olisi ollut kehitysavun lopettaminen. Sitä Kääriäinen ehdottikin. Kehitysapu Mosambikiin pysyi kuitenkin ennallaan."

Kehitysyhteistyörahat ovat niin suuret, että siitä on helppo jakaa rahaa myös poliittisiin tarkoitusperien edistämiseen ja poliittista valtaa lähellä oleville tahoille. Martti Ahtisaaren CMI järjestö on saanut 4,4 miljoonaa euroa avustuksia tästä rahasta, jota nyt leikataan 38 % (HS 30.6.2016). Kirkon ulkomaanapu ja monet muut kristilliset lähetysjärjestöt saavat suuria avustuksia ulkoministeriöltä. Ulkoministeriö edellyttää, että avun saajat hyväksyvät vakaumuksensa vastaisesti homoparisuhteet ja yhteistyön väärien uskontojen kanssa osana kansainvälisiä "ihmisoikeuksia". Raha on tehnyt pahan tehtävänsä ja melkein kaikki kristillisen lähetysjärjestöt ovat muuttuneet kehitysapua antaviksi virastoiksi, jotka eivät enää tunnusta uskoa Raamattuun.

Ulkoministeriö jakaa avustuksia palestiinalle (UM:n tiedote) ja muuta rahaa kulkee myös  Kirkon ulkomaanavun kautta Eappi-hankkeessa. On yleisesti tiedossa, että iso osa näistä rahoista päätyy palestiinalaishallinnon johtajien taskuihin ja sellaiseen toimintaan, jossa vastustetaan Israelia. Yksi lisäeuro sosiaaliapuun vapauttaa toisaalla toisen euron aseelliseen vastarintaan. Kaikki Israelin vastainen toiminta tuottaa kirouksen sen tekijälle, kuten jäljempänä on tätä asiaa tarkemmin selvitetty (1. Moos. 12:1-3, Joel 4:2).

Kehitysministeri Pekka Haaviston aikana (v. 1995-1999 ja 2013-2014) ulkoministeriö alkoi vaatimaan valtion avustuksia saavilta kristillisiltä lähetysjärjestöiltä muutoksia oppinsa. Heidän piti taipua kansainvälisten ihmisoikeusstandardeihin kuuluviin arvoihin hyväksyä väärät uskonnot ja homoavioliitot. Kirkon Ulkomaanapu jopa valitsi Pekka Haaviston säätiön hallitukseen. Raha ja poliittinen painostus teki tehtävänsä. Lähes kaikki kristilliset lähetysjärjestöt ovat luopuneet Raamattuun perustuvasta lähetystyöstä ja ottaneet tilalle pelkän kehitysavun.

Vaikka vihreällä puolueella ollut usein kehitysyhteistyöministerin salkku hallussaan (Pekka Haavisto, Satu Hassi ja Heidi Hautala). Heidi Hautala joutui eroamaan kesken kauden vuonna 2013, koska hän jäi kiinni siitä, että oli määrännyt valtionyhtiötä peruuttamaan rikosilmoituksensa Greenpeacea vastaan (Yle 11.10.2013). Hän oli sitä ennen jäänyt kiinni pimeän työn teettämisestä (Yle 14.3.2014). Poliisi epäilee vihreiden luottamushenkilöä Saido Mohamedia törkeästä rahanpesusta liittyen sosiaalitukien perusteettomaan nostamiseen (IL 17.11.2016). 

Eläinoikeusliikkeet lähestyvät luonnonuskontoja

Vihreän puolueen liepeille on syntynyt eläinoikeusliikkeitä, jotka ajavat vegaaniruokavaltiota sekä ihmisten ja eläinten asettamista tasavertaiseen asemaan. Tämä lähestyy jo vääriä luonnonuskontoja, joissa halaillaan puita ja palvotaan eläinten kuvia epäjumalina. Jumala on asettanut ihmisen luomakunnan johtajaksi.

1. Moos. 1:28: "Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."

Ihmisellä, jolla on oikeus syödä lihaa, hyödyntää niiden nahkaa ja työpanosta, kunhan eläimiä kohdellaan asiallisesti (3. Moos. 11, 5. Moos. 14:3-21, Matt. 5:17-18). Kolossassa oli paljon pakanauskontoja, joissa ei saanut syödä lihaa, koska eläimet olivat heille pyhiä. Paavali sanoi kristityksi kääntyneille kolossalaisille, ettei heitä saa tuomita siitä, että he alkoivat syödä lihaa (Kol. 2:16). Meidän ei pidä alistus ihmisten tekopyhyyden täyttämiseksi tehtyjä sääntöjä kieltäytyä kokonaan lihan syömisestä tai eläimiin koskemisesta.

Kol. 2:20-23: "Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä."

Poliittisia lehmänkauppoja kansan edun ja puolustusvoimien sotilaiden henkien kustannuksella

Turku valitsi 16.10.2017 kaupunginjohtajaksi Minna Arven (kok) neljän vuoden määräajaksi hyvin täpärässä äänestyksessä (Arve 34 ääntä ja Virtainen 33). Turun Sanomat kirjoitti 19. ja 20.10.2017 valintaan liittyvistä lehmänkaupoista. Turun Sanomien mukaan kokoomuksen valtuustoryhmä olisi halunut kaupunginjohtajaksi ensisijaisesti Kari Häkämiehen tai Ville Itälän. Vihreille kelpasi kokoomuslaisista vain Turun kauppakamarin toimitusjohtaja (ex-puoluesihteeri) Minna Arve, joten kokoomuksen parhaana pitämät ehdokkaat putosivat pelistä pois. Kokoomuslaiset yrittivät nostaa heidät Arven edelle ehdottamalla soveltuvuustestejä, mutta ehdotus ei mennyt läpi. Valinnan jälkeen kokoomuksen puoluehallituksen entinen jäsen Kalle Euro ilmoitti julkisuudessa suuren tyytymättömyytensä Arven valintaan kuvailemalla sitä painajaismaiseksi ja uhkasi muuttaa Turusta pois (TS 19.10.2017). Turun Sanomien mukaan Minna Arve runnottiin neljän vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen superkalliilla poliittisilla kaupoilla. Kokoomus lupasi vihreille raitiovaunut Turkuun, minkä kokoomus ja vihreät ovat kiistäneet. Investointi on erittäin kallis kaupungille, joka velkaantuu koko ajan lisää ja jonka väestömäärä on liian pieni kannattavaan raitiovaunuinvestointiin. Tuntuu siltä, että kokomus halusi järjestää Minna Arvelle määräaikaisen viran hinnalla millä hyvänsä.

Jyrki Kataisen pääministeriyden aikana puolustusvoimat teki päätöksiä lakkauttaa armeijan yksiköitä puolustusvoimauudistuksen yhteydessä. RKP:llä ja kokoomuksella on ollut vuosikymmeniä tiivis yhteistyö ja RKP on tarvittaessa tukenut vahvasti kokoomusta. Poliittisissa piireissä on yleisesti tunnettua, että RKP suostuu melkein mihin tahansa kauppoihin, kuhan ruotsin kielen asema saadaan turvattua. Puolustusministeri Sefan Walin on Jyrki Kataisen hyvä henkilökohtainen ystävä. Wallinin aikana puolustusvoimat päätti lakkauttaa Pirkkalan lennosto Tampereelta. Stefan Wallin oli antanut poliittista ohjausta puolustusvoimille (IS 15.3.2012, Yle 6.3.2014). 

Musta joutsen ja nokikana
Suurin osa hävittäjäkalustosta ja henkilöstöstä siirrettiin Jyrki Kataisen kotikuntaan Siilinjärvelle Rissalan lennostoon (HS 26.11.2012) ja samalla Draksvikin lakkautus omana prikaatina estettiin. Jyrki Kataisen isä Yrjö Katainen on ammatiltaan lentomekaanikko ja lisäksi vapaamuurari (Hymy 2/2013). Siilinjärven seutu sai paljon rahaa ja uusia työpaikkoja. Toimintojen siirto Tampereelta Siilijärvelle oli läpinäkyvä poliittinen lehmänkauppa Kataisen kotiseudun puolueyhdistyksen hyväksi.

Hävittäjien siirto Tampereelta Siilinjärvelle on ollut yksi kaikkein järjettömimmistä puolustusvoimien päätöksistä koskaan. Hävittäjien lentomatka Suomenlahdelle kaksinkertaistui ja siirrettyjen hävittäjien sijainti tuli noin 100 km lähemmäs Venäjän rajaa, jolloin ne tulivat Venäjän ilmatorjuntaohjusten tehokkaan kantaman sisälle (HS 22.9.2016, Yle 14.11.2016). Hajasijoitus on hävittäjien suojaamisessa välttämätöntä ja tämäkin taktiikka oli tahallaan sivuutettu. Siirron perusteleminen kustannussäästöillä ei ole uskottavaa, koska lennoston siirrostakin on ollut kuluja. Koko asia näyttää selvästi olevan pelkkä poliittinen päätös, joka piilotettiin puolustusvoimauudistuksen sekaan. Tämä lehmäkauppa voi aiheuttaa pahimmillaan sen, että Suomi menettää paljon hävittäjistään Venäjän yllätyshyökkäyksen ensimmäisen tunnin aikana.

Tämän jälkeen Venäjä on vetänyt Suomen ilmavoimia nenästä ja tehnyt lähes vapaasti ilmatilaloukkauksia Suomenlahden merirajalla, koska Hornetit eivät ehdi millään ajoissa Siilinjärveltä Suomenlahdelle. Tämän päätöksen jälkeen Stefan Wallin teki hyvin yllättävän päätöksen erota hallituksesta ja puolueen puheenjohtajuudesta. Oli Wallinin eron syynä omista asuntokaupoista syntynyt kohu tai turhautuminen hallitustovereiden toimintaan, niin on syytä todeta, että Jumala voi alentaa kenet ministerin tahansa ja koska tahansa rivikansanedustajaksi. 

Jyrki Katainen varapuheenjohtajana
Jyrki Katainen sai Suomelle kuuluvan talouskomissaarin viran vuonna 2014, mutta kahden kuukauden päästä Jean-Claude Juncker alensi Kataisen siirtämällä hänet disponibiliteettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Kataisella ei ollut sen jälkeen enää omaa hallintosektoria, ei omaa budjettia eikä mitään todellista valtaa. Kuudelle vallasta poistetuille komissaareille annettiin varapuheenjohtaja nimike, mikä on vain käyntikortin koristeena. Varapuheenjohtaja on tyhjäntoimittaja, joka saa komissaarin palkkaa siitä, että kuuntelee vierestä, kun päätöksentekijät pitävät puheet (IL 29.11.2016).

Hes. 34:2-3, 6: "Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te juotte maidon, käytätte villan vaatteisiinne ja teurastatte lihavimmat lampaat, mutta ette pidä huolta laumastanne...    ..Minun lampaani harhailevat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita, ne ovat hajaantuneet joka puolelle maata, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä."

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) siirsi kenraaliluutnantti Arto Rädyn pois puolustusministeriön kansliapäällikön virasta, koska Suomi oli tehnyt kyseenalaisia kiinteistökauppoja yksityistämisen nimissä. Jopa merivoimien käytöstä poistamia sota-aluksia on päätynyt venäläisomistukseen (IL 3. ja 5.11.2016 sekä IS 7.1.2017). Kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Alexander Stubb yritti pelastaa Rädyn, mutta ei voinut asialle mitään (Yle 10.9.2015).

Presidentti Tarja Halonen ajoi läpi Suomen liittymisen maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen (MTV 29.4.2004). Hän teki sen siitä huolimatta, että mm. Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina eivät ole liittyneet miinakieltosopimukseen. Halonen arvioi, että Suomen armeijan maamiinoista on haittaa ulkopolitiikan tekemisessä. Suomi on aina käyttänyt maamiinoja siten, ettei siviilit pääse miinakentille, vaan sinne kulkee maahan hyökkäävä vihollinen. Suomi ei jätä sodan jälkeen miinoja maastoon. Miinat ovat hyvin kustannustehokkaita puolustusvälineitä. Niiden hävittäminen oli pelkkää rahan tuhlaamista, oman puolustuksen heikentämistä ja omien sotilaiden uhraamista. Kuvassa alapuolella Tarja Halonen politikoi YK:ssa hiukset punaiseksi värjättynä.

Halonen politikoi YK:ssa
Puolustusvoimien ylipäällikkö Tarja Halonen ei nähnyt siitä mitään haittaa, että hänen sotilaitansa kuolisi Suomea puolustettaessa enemmän, minkä hinnan ylipäällikkö oli valmis maksamaan politiikkaa tehdessään. Kun Venäjä hyökkää Suomeen, se tulee nopeammin puolustuksesta läpi, käyttää tehokkuudesta tunnettuja rypäleammuksia ja levittää omat maamiinansa asemiensa suojaksi. Tarja Halosen järjetön päätös ei säästä suomalaisia maamiinoilta vaan lisää vain omia tappioita.

Sotilaiden tehtävä on totella ylipäällikköä kuolemaansa saakka. On mitä alhaisinta käyttää tätä käskyvaltaa omien henkilökohtaisten intressien ajamiseen tai puolueen kannatuksen edistämiseen. Sellainen kansakunnan johtaja on kelvoton ylipäällikön tehtävään. Hän ansaitsee sen, että hänet alennetaan alokkaan arvoon ja kunniamerkit haetaan pois. Onkohan näin huonoa ylipäällikköä koskaan ollut Suomessa kuin Tarja Halonen?

Venäläisten oma Bildeberg-salaseura on huippuvaikuttajien Valdai-klubi. On käsittämätöntä, että Suomen ylipäällikkö evp. Tarja Halonen meni Valdai-klubiin tiimiytymään ja puhumaan (Yle 25.10.2016). Näyttää siltä, että hän haluaa edelleen politikoida ja tavoitella ulkomaalaisten arvostusta hinnalla millä hyvänsä (IL 30.10.2016).

Yle haastatteli tietokirjailija Pentti Sainiota kirjamessuilla aiheesta, miten Suomen armeijan varoja on hukattu miljardeja euroja poliittisista syistä, josta on Ylen Areenan arkistossa video.

Kuningas Ahasja oli suuttunut profeetta Elialle henkilökohtaisista asioista (2. Kun. 1). Hän lähetti 50 sotilaspoliisia pidättämään Elian, vaikka Ahasja oli tietoinen Elian ylivoimaisen suurista voimista. Kun sotilaspoliisit tulivat Elian luokse, salamat iskivät taivaalta ja sotilaspoliisit kuolivat (vert. Yle 29.8.2016). Ahasja sai tietää Jumalan voimateosta (2. Kun. 1:14), mutta suuttunut Ahasja ei välittänyt sotilaspoliisiensa hengistä, vaan lähetti toiset 50 sotilaspoliisia varmaan kuolemaan. Mitä nyt väliä 50 tai 100 sotilaspoliisin hengestä ja heidän perheistä, kunhan henkilökohtaisesti loukatun kuninkaan kasvot ja kunnia säilyvät. Nämäkin sotilaat kuolivat salamaniskuihin. Kuninkaan ylpeys ei antanut periksi, vaan hän lähetti kolmannen kerran 50 sotilasta epätoivoiseen tehtävään, mutta tällä kertaa sotilaspoliisit anoivat polvillaan armoa profeetta Elialta, että he saisivat jäädä eloon. Jumala säästi antautuneiden sotilaspoliisien hengen. Lopuksi kuningas Ahasja kuoli onnettomuudessa saamiinsa vammoihin pudottuaan vahingossa palatsinsa kattohuoneen lasisäleikön läpi (2. Kun. 1:2).

Ylipäällikön tehtävä on laittaa vaikka oma henkensä alttiiksi, jos se on välttämätöntä oman armeijan selviämiseksi tehtävästään. Tällaiselle ylipäällikölle sotilaat ovat uskollisia. Sellaisia sotapäälliköitä olivat Israelin armeijan ylipäälliköt Joosua ja Gideon sekä tiedustelusotilaan Salma, kun Israelin armeijansa valtasi luvatun maan ja puolusti sitä (tiedusteluretket Kaanainmaahan, Jerikoon ja midianilaisten sotaleiriin).

EU ei pysty puolustamaan Suomea

Naton fregatit Helsingissä 22.5.2016
Suomi ei ole enää sotilaallisesti liittoutumaton maa. Suomen turvallisuuspolitiikka nojaa EU:n turvatakuisiin. Monet EU-maat ovat Naton jäseniä ja Yhdysvaltojen kanssa Suomella on isäntämaatukisopimus sekä yhteisiä sotaharjoituksia.

Venäjä uhka on saanut Suomen turvautumaan ulkoiseen apuun (Yle 30.4., 18.5. ja 6.6.2016 sekä VU 22.8.2016). Näin teki myös Israel monta kertaa, kun sitä uhkasi joku naapurivaltio. On jotenkin helppoa hakea apua sellaisesta maallisesta, jota luulee voimakkaaksi. Jumala on kuitenkin paras apu. Hän on voimallisin auttamaan, jos kansa vain ymmärtää luottaa Jumalaan. Suomessa ei enää juuri kukaan oikeasti luota Jumalaan, joten nyt sitten turvaudutaan EU:hun. Tämä on virhe.

Suomi ei ole ottanut huomioon sitä, että EU-maiden asevoimia on supistettu merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. EU:ssa ei ole enää mitään merkittävää sotavoimaa auttamaan Suomea, jos oletamme, ettei ydinaseilla kukaan meitä puolusta. EU-maista ainoastaan Ranskalla, Iso-Britannialla ja Suomella on jonkin verran sotavoimaa ja muiden maiden armeijat eivät enää pysty laajamittaiseen sotaan. Ranskan ja Iso-Britannian armeijat ovat heikentyneet niin paljon, ettei niiden sotavoima riitä muiden maiden puolustamiseen (IL 21.9.2015).


EU:n puolustus on kuin olkilinnan Laihialla. Se ei kestä tulta eikä myrskyä.

Suomi on kaukana Itämeren takana, jonne on hankala tuoda suuria joukkoja, joita Euroopassa ei enää edes ole. Kenraaliluutnantti evp. Matti Ahola on sanonut Ilta-Sanomille 28.6.2016 s.4-5, että jos Venäjä hyökkää, niin Suomea ei tule auttamaan Nato, ei EU eikä edes Ruotsi. Aholan mukaan: "EU:n yhteinen puolustus on puhdas paperitiikeri. Ei sellaista ole edes olemassakaan." Saman joutui myöntämään myös puolustusministeri Jussi Niinistö (IL 16.2.2018).

Suomen pyrkimys turvautua Natoon provosoi Venäjää tekemään vastatoimia Suomea vastaan (Yle 13., 14. ja 15.4.2016 A sekä B ja 25.7.2018). Venäjän armeijan suorituskyky on kasvanut merkittävästä suhteessa EU-Nato -maiden armeijoiden voimaan ja Yhdysvaltoihin. Lehtitietojen mukaan Venäjällä on noin miljoonan sotilaan armeija ja kahden miljoonan sotilaan reservi, joilla on hyvä varustus, hyvä liikkuvuus ja joille on aloitettu järjestämään kertausharjoituksia. Suomen pitää ottaa huomioon, ettei EU eikä Yhdysvallat pysty puolustamaan Suomea eikä Baltian maita juuri ollenkaan, jos Venäjä tulee rajan yli maavoimillaan (IL 21.9.2015). USA ei enää edes halua puolustaa Eurooppaa (Yle 21.7.2016). Huoltoyhteys Euroopasta Suomeen ja Baltian maihin on erittäin haavoittuva (IL 11.12.2016 ja IS 23.9.2017). Suomen on pakko puolustaa itseään omalla armeijalla, huoltovarmuudella ja ennen kaikkea turvautumalla Jumalaan.

Ukrainan kriisi on johtanut siihen, että länsi on asettanut talouspakotteita Venäjälle ja Venäjä on asettanut vastapakotteita. Pakotteet eivät ole vaikuttaneet Venäjän toimiin Ukrainassa juurikaan, vaan aiheuttaneet vain entistä syvemmän talouslaman Euroopassa ja Venäjällä. EU erehtyi luulemaan, että se voi pakottaa Venäjän tahtoonsa. Lopputulos on ollut se, ettei Venäjä ole taipunut EU:n tahtoon, vaan meni Syyriaan näyttämään kasvanutta voimaansa ja on sen lisäksi näyttänyt voimaansa myös Itämerellä.

Presidentti Sauli Niinistö Ylen Ykkösaamussa 28.5.2016: "Lähtökohtana siinä oli tietysti se, että Nato halusi vakuuttaa Baltian maat läsnäolostaan. Seurauksena on kuitenkin ollut, että Venäjäkin on panostanut sotilaallisiin voimiin Itämerellä. Yksittäiset tapahtumat Itämerellä ovat todella huolestuttavia ja onnettomuuksien riski kasvaa, jos hurjapäiset pilotit ilmaantuvat taitojansa esittelemään." (IL ja Yle 28.5.2016)

Venäjällä on maailman suurimmat maakaasuvarannot, toiseksi suurimmat hiilivarannot ja joka kuuluu maailman kymmenen suurimman öljyntuottajan joukkoon. Venäjä hyödyntään hyvin suorasukaisesti ulkopolitiikassaan EU-maiden riippuvuutta sen energiasta. Jotkin Euroopan maat ovat erityisen riippuvaisia Venäjältä tuodusta kaasusta, esim. Baltian maat (100 %), Puola (65 %), Suomi, Unkari, Slovakia ja Bulgaria. Myös Euroopan suurin talousmahti Saksa on paljolti Venäjältä tuodun kaasun varassa (40 %). EU on maailman suurin energiankuluttaja. Euroopan 28 maata ja yli 505 miljoonaa ihmistä muodostavat 10,5 % maailman väkiluvusta, mutta käyttävät 20 % maailmassa tuotetusta energiasta. Eurooppa on erittäin riippuvainen tuonnista, koska sillä on hyvin vähän luonnonvaroja – vain 1 % maailman öljyvaroista, 1,5 % maakaasusta ja 4 % hiilestä.  

Suezin kanava puolittaa matkan
Iso osa Euroopan öljyn tuonnista ja muista Aasian tuontitavaroista tulee Suezin kanavan kautta. Maailmassa on noin 4000 öljytankkeria ja niiden määrä on sopeutunut Suezin kanavan kautta kulkevaan lyhyeen kuljetusreittiin. Laajojen sotien aikana tärkeät kanavat ja salmet kauppamerenkulun reiteillä ovat hyvin haavoittuvia. Tärkeitä salmia ovat mm. Iso-Beltin (Tanska), Gibralttarin (Espanja), Hormuzin (Iran), Bab el Mandebin (Djibouti) ja Malakansalmi (Indonesia). Mikäli salmet pitää kiertää pidemmillä reiteillä esim. Afrikka kiertäen, niin kauppalaivojen kuljetuskapasiteetti pienenee, tuontihyödykkeistä tulee pula ja hinnat voivat nousta merkittävästi (Yle 26.7.2018).

Vihreän puolueen äänekäs toiminta on vaikuttanut merkittävästi Suomen julkishallinnon energiapolitiikkaan. Vaikka vihreässä liikkeessä peräänkuulutetaan kuuliaisuutta tiedemiesten suosituksille, niin virheiden politiikka on johtanut pikemminkin hiilidioksidipäätösten kasvuun. Saksassa virheiden politiikan takia päästötöntä sähköntuotantoa ollaan korvaamassa päästöjä aiheuttavalla maakaasulla. Suomessa tuulivoiman tukiaisiin tuhlataan vuodessa 110 miljoonaan euroa verovaroja (HS 28.1.2015), jotka voitaisiin käyttää paljon hyödyllisemmin muuhun luonnonsuojeluun. Vihreiden politikoinnin takia Suomen omasta energiantuotannosta on poistunut perusvoimaa ja Suomi on ajautunut tuontisähkön varaan. Tuulivoima ei tuota mitään tuulettomina päivänä eikä käyttöhäiriöiden aikana (Yle 6.1.2017). Tammi-helmikuun paukkupakkasilla kulutushuiput ovat noin 15.000 MW ja Suomen oma sähköntuotanto riittää vain 11.000 MW:iin. Kolmasosa tarvittavasta sähköstä, noin 4.000 MW tuodaan Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Norjasta, jolloin sähkön siirtokapasiteetti on myös äärirajoilla ja sähkökatkojen todennäköisyys on noussut (IS 16.11.2016, Yle 7.1.2016). Energiaverkko ei kestä silloin yhtäkään suurempaa häiriötä (IL 5.11.2017). Venäjällä Suomeen myytävää sähköä tuotetaan saastuttavissa kivihiilivoimaloissa ja riskialttiissa ydinvoimaloissa. Vastaavissa suomalaisissa voimaloissa on paremmat suodattimet ja turvajärjestelyt. Voi vain arvailla, miten monta työpaikkaa suomalaiset ovat menettäneet järjettömän energiapolitiikan takia (KL 27.11.2014) ja kuinka suuret ovat tästä johtuneet työttömyyskorvausvahingot.

Vihreiden pj. Ville Niinistö
Vihreiden tekopyhä politikointi on halvaannuttanut Suomen varautumisen jopa rauhanajan häiriötilanteisiin ja lisännyt luonnon saastumista naapurimaissa. Mikäli Fingridin kantaverkko halvaantuisi esim. ylikuormituksen, naapurimaiden tuotantohäiriöiden, sotatoimien tai muuntamo-onnettomuuksien takia, niin siitä on vakavia seurauksia teknisesti kehittyneelle hyvinvointiyhteiskunnallemme. Silloin pysähtyy veden saanti, vesivessojen toiminta, pakastimet sulavat, kauppojen kassat eivät toimi, tavaratoimitukset häiriintyvät, raideliikenne pysähtyy keskelle metsätaipaleita, talojen lämmitys lakkaa myös öljylämmitteisissä kohteissa (kiertovesipumput eivät toimi), bensiiniä ei saa huoltamoilta, pankkien järjestelmät sammuvat, internet ja monet puhelinverkot eivät toimi (HS 21.9.2014). Tästä seuraa suuria määriä ihmishenkien menetyksiä, mistä päävastuun kantaa vihreä puolue.

Ville Niinistö oli ympäristöministerinä Jyrki Kataisen hallituksessa, kun valtio myi Fortumin sähkönsiirtoverkon Carunan ulkomaille. Jyrki Katainen puolusti kauppa lehdistölle (Yle 12.12.2013). Yhtiön ostajat mainostavat nyt omille omistajilleen, että nyt heillä on monopolivalta hinnoitella palvelunsa, joten he ovat nyt hyvä sijoituskohde. Puolueita rahoittavia elinkeinoelämän vaikuttajia miellyttävä yksityistämispolitiikka johti siihen, että ulkomainen ostaja tehdessään investointeja saisi tilaisuuden nostaa hintoja lähes mielin määrin, koska sähkön siirto on monopoli ja välttämättömyyspalvelu kuluttajille. Yhtiö voisi ostaa konserninsa muilta yhtiöilta rakentamis- sekä ylläpitopalvelut kalliiseen ylihintaan ja edelleen laskuttaa ne asiakkailta. Valvova viranomainen on ollut täysin saamaton tekemään ongelman eteen mitään ja nyt uutisissa kerrotaan, miten Caruna ahneudessaan nostaa suuria määriä palvelumaksujaan. 

Jyrki Katainen lupasi näin (Yle 3.2.2016) "Katainen arvioi, että Carunan siirtohinnat ovat olleet Suomen matalimmasta päästä ja jäisivät keskimääräistä pienemmäksi myös korotusten jälkeen." 

Ja mitenkä oikein kävikään?

Ilkka-Pohjalainen 6.6.2018: "Lukijoilta: Carunan hinnankorotukset syyniin – yli 50 prosentin korotus 2,5 vuodessa. Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy Syd-Österbotten -lehden mukaan tutkimaan sähkönsiirtoyhtiö Carunan hinnankorotuksia ja niiden syitä."

Ilta-Sanomat 27.3.2019: "Salainen muistio: Tästä lähtivät liikkeelle Carunan hurjat sähkönsiirron hinnankorotukset"

Iltalehti 19.9.2019: "Caruna nostaa sähkönsiirron hintoja marraskuussa, eikä korotuspaine pääty siihen – ”Eikö verkkoyhtiöille mikään riitä?"


Missä on poliittisten päättäjien vastuu tekemisistään?

Väärä apuun turvautuminen vie tuhon tielle - Jumala pelastaa uskollisesti

Raamatussa on paljon esimerkkejä siitä, kun Israelin kansa teki tiukoissa paikoissa virheitä turvautumalla ulkoiseen apuun, kun Israelin olisi pitänyt turvautua yksin Jumalan voimaan. Kun Israel turvautui Jumalaan esim. kuningas Daavidin ja Hiskian aikoina, niin Jumala auttoi uskollisesti. Samalla tavalla Suomi sai talvisodassa käsittämättömällä tavalla torjuntavoiton, kun ylivoimaiselta näyttävä Neuvostoliiton armeija hyökkäsi, vaikka Suomi oli yksin. Jumala auttoi Suomen kansaa, koska kansa nöyrtyi turvautumaan Jumalaan (Taivaan Isän kirje suomalaisille 8.8.2013).

Israel oli jakautunut kahtia pohjoiseen Israelin valtioon ja eteläiseen Juudan valtioon. Pohjois-Israel ja Syyria olivat tehneet syntisen liiton ja lähtivät sotaretkelle Etelä-Israelia eli Juudaa vastaan.

2. Aik. 28:19: "Herra oli näin nöyryyttänyt Juudaa sen kuninkaan Ahasin vuoksi, koska Ahas oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja oli itsekin ollut Herralle uskoton."

Juudan kuningas Ahas ei luottanut Jumalan apuun, vaan lähetti Assyrian kuninkaalle avunpyynnön ja lahjuksiksi kaiken kullan sekä hopea Jerusalemin temppelistä. Assyria valtasi Syyrian ja Juuda pääsi pälkähästä vähäksi aikaa. Pohjois-Israelissa vaihtui kuningas ja valtio sai rangaistuksen synneistä. Assyrian armeija hyökkäsi Pohjois-Israeliin ja pakotti Pohjois-Israelin maksamaan Asyrialle veroja. Israel laiminlöi verot ja yritti hakea apua tekemällä salaliiton Egyptin kanssa, mikä paljastui Asyrialle. Sen jälkeen Assyrian armeija valtasi Pohjois-Israelin, laittoi sen kuninkaan Hoosean vankilaan ja otti koko kansan pakkosiirtolaiseksi (2. Kun. 17:1-5). Mitä tästä opimme? Ei kannata liittoutua väärän tahon kanssa.

2. Kun 17:7-9: "Näin tapahtui siksi, että israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Jumalaansa vastaan. Vaikka Herra oli tuonut heidät pois Egyptin maasta ja vapauttanut heidät faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta, he olivat ryhtyneet palvelemaan muita jumalia. He olivat alkaneet noudattaa niiden kansojen tapoja, jotka Herra oli hävittänyt heidän tieltään, ja niitä menoja, jotka heidän kuninkaansa olivat ottaneet käyttöön. He olivat ryhtyneet sellaiseen, mikä ei ollut Herran, heidän Jumalansa, tahdon mukaista."

Etelä-Isrealin eli Juudan kuningas Ahas halusi turvautua Damaskoksen vääriin Jumaliin, koska heillä oli ollut sotamenestystä ja määräsi Jerusalemin temppelin uhrialttarin muutettavaksi väärän uskonnon temppelin mallin mukaiseksi. Lopputulos oli se, että kuningas Ahas kuoli nopeasti nuorena ainoastaan 36-vuotiaana. Hän sai hallita Juudaa vain 16 vuotta. Hänen poikansa kuningas Hiskia puhdisti temppelin ja paljon muutakin syntiä Israelista (2 Aik. 29-31). Hiskia sai hallita Juudaa peräti 29 vuotta ja hän eli 59 vuotiaaksi asti.

2. Aik. 31: 20-21 (RK): "Näin Hiskia teki koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeaa ja totta Herran, hänen Jumalansa, edessä. Hän etsi Jumalaansa kaikessa, mihin ryhtyi, koskipa se sitten palvelusta Jumalan temppelissä, lakia tai käskyjä. Kaiken tämän hän teki koko sydämestään, ja niin hän menestyi."

Kun kuningas Hiskia oli osoittanut uskollisuuden Jumalalle, niin Asyyrian sotilaallinen suurvalta uhkasi taas Juudaa. Hiskia luotti yksin Jumalaan ja määräsi Jerusalemin muureja vahvistettavaksi. Juuda puolusti itseään apunaan vain Jumala. 

2. Aik. 32:6-8 (RK): "Hän asetti joukoille sotapäälliköt, kokosi nämä luokseen aukiolle kaupungin portin eteen ja puhui heille rohkaisevasti sanoen:”Olkaa lujat ja rohkeat! Älkää pelätkö älkääkä arkailko Assyrian kuningasta ja hänen kanssaan olevaa joukkoa. Hän, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssaan. Hänen kanssaan on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme. Hän auttaa meitä ja sotii meidän sotiamme.” Ja kansa luotti Hiskian, Juudan kuninkaan, sanoihin." 

Assyrian armeija oli kuitenkin ylivoimaisen suuri ja pääsi piirittämään Jerusalemia. Assyrian kuningas Sanherib uhosi jerusalemilaisille:

2. Aik. 32:13-14 (RK): "Ettekö tiedä, mitä minä ja isäni olemme tehneet muiden maiden kansoille? Ovatko näiden kansojen jumalat voineet pelastaa maitaan minun käsistäni? Onko yksikään minun isieni tuhoamien kansojen jumalista voinut pelastaa kansansa minun käsistäni? Kuinka sitten teidän jumalanne voisi pelastaa teidät minun käsistäni?"


Kuningas Hiskia huusi apua Jumalalta. Jumalan lähetti yhden enkelin Jerusalemin turvaksi - siis vain yhden enkelin. Enkeli surmasi 185.000 assyrialaista sotilasta kuin mahtava sotasankari ja Juuda pelastui.

2. Aik. 32: 20-23 (RK): "Kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamotsin poika, rukoilivat tämän vuoksi ja huusivat taivaan puoleen. Silloin Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki valiosotilaat, johtomiehet ja päälliköt Assyrian kuninkaan leirissä. Kuningas palasi takaisin maahansa häpeä kasvoillaan. Kun hän sitten meni jumalansa temppeliin, hänen omat poikansa surmasivat hänet siellä miekalla. 

Näin Herra pelasti Hiskian ja kaikki Jerusalemin asukkaat Sanheribin, Assyrian kuninkaan, käsistä ja kaikkien muidenkin käsistä ja antoi heille rauhan joka taholla. Monet toivat Herralle lahjoja Jerusalemiin ja kalleuksia Hiskialle, Juudan kuninkaalle. Kaiken tämän jälkeen hän kohosi kaikkien kansojen silmissä suureen arvoon."

Suomi teki pahan virheen - Suomi liittoutui Saksan kanssa

Saksan hallinta 1942
Saksan kansa teki kohtalokkaan virheen, kun se valitsi johtajakseen Adolf Hitlerin. Hitler ei tehnyt vallankaappausta, vaan kansa valitsi hänet demokraattisesti valtakunnan johtajaksi. Natsit eivät ainoastaan olleet aktiivisia politiikassa, vaan moni heistä harjoitti okkultismia (paholaisen palvontaa) mm. SS-johtaja Heinrich Himmler (Yle 21.3.2016). Monet natsien käyttämistä symboleista on lainattu okkultismista. Hitler oli lisäksi riippuvainen huumeista (HS 15.10.2014).

Lopputulos oli toinen maailmansota ja Saksa oli vuosina 1941-42 todella suuri valtio. Vieressä on kuva Saksan vaikutusalueesta suurimmillaan vuonna 1942 (kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla sitä). Sodan seurauksena 7,5 miljoonaa Saksan kansalaista kuoli, kaupungin pommitettiin maan tasalle ja Saksa jaettiin kahdeksi valtioksi, joista Itä-Saksa joutui käytännössä Neuvostoliiton orjaksi. 

Lapin armeijan komentaja
Suomi teki kohtalokkaan virheen toisen maailman sodan aikana, kun se liittoutui Saksan kanssa ja lähti vuonna 1941 jatkosotaan valtaamaan Karjalaa ja Sallaa takaisin (Yle 21.3.2016, HS 15.10.2014). Suomi päästi 220.000 saksalaista sotilasta Lappiin viiden vuoden ajaksi, joita lähinnä kiinnosti vain Petsamon nikkeli. Saksan ruostumattoman teräksen tuotanto oli lähes täysin riippuvainen Suomen myymästä nikkelis. Suomen päätökset siunasi vapaamuurari Risto Ryti, jolla oli spiritismiä harrastanut vaimo. Suomen kansa oli ollut jo useita vuosia tietoisia Saksan tekemistä julmista juutalaisvainoista (HS 11.11.1938), kun Suomi liittoutui Saksan kanssa.

Suomen armeija joutui lopulta ajamaan saksalaiset pois Lapista. Kun saksan armeija joutui perääntymään Lapista pois, niin Lapin armeijan komentaja kenraalieversti Lothar Redunlic käski tuhota Lapista kaiken omaisuuden. Saksalaisten tuhoamistyö oli perusteellista ja järjestelmällistä. Saksalaiset polttivat talot kirkkoja myöden ja 18.000 rakennusta tuhoutui. Saksalaiset tuhosivat kaikki lossit laitureineen, 675 siltaa, ison osan teistä ja puhelinpylväistä.

Suomi menetti itäiset alueet
Jatkosota päättyi siten, että Suomi ei saanut Karjalaa takaisin, vaan menetti lisäksi Petsamon, 63.000 kaatunutta, 158.000 haavoittunutta ja joutui maksamaan sotakorvauksia. Talvisodan jälkeen Suomen olisi pitänyt nöyrtyä, luottaa yksin Jumalaan ja pysyä saavuttamissaan asemissa. Jatko- ja lapinsodan jälkeen Suomi oli nöyrä ja ymmärsi turvautua yksin Jumalaan muutamien kymmenien vuosien ajaksi, kunnes Suomi teki vuonna 2007 sotilasliiton EU-maiden kanssa (Lissabonin sopimuksen turvatakuut).

Israel oli kuningas Daavidin aikana tehnyt syntiä ja Jumala vihastui Israelin kansaan (2. Sam. 24). Jumala halusi yllyttää Daavidin kansaa vastaan ja Daavid laski kansan väestön määrän. Laskeminen oli sikäli väärin, että se mittaa Israelin sotavoiman määrän, joka ei saa olla perusteena, kun Daavid lähti Jumalan käskystä puolustamaan maataan ulkoista uhkaa vastaan. Jumala antoi Daavidin valita kolmesta onnettomuudesta, joka olisi rangaistus sotavoiman mittaamisesta ja rangaistus kohdistui kansaan. Daavid valitsi sen, että kansaa lyötäisiin kolmen päivän ajan rutolla, josta seurasi se, että 70.000 israelilaista kuoli. Daavid katui tekojaan, uhrasi Jumalalle säädetyt uhrit, Jumala antoi anteeksi ja eloon jäänyt osa kansasta sai uuden alun.

2. Sam. 24:13: "Gad tuli kertomaan tämän Daavidille ja sanoi: "Tahdotko, että maahasi tulee seitsemän nälkävuotta? Vai pakenetko mieluummin kolmen kuukauden ajan vihamiehiäsi, jotka ajavat sinua takaa? Vai annatko ruton tulla maahasi kolmeksi päiväksi? Mieti nyt ja sano, mitä minun on vastattava hänelle, joka minut lähetti."

Jumala rankaisee niitä kansoja, jotka ovat Israelia vastaan

Timo Soini jatkaa Tarja Halosen linjalla Israelin ja Palestiinan valtiokysymyksessä. Suomi ei ole tunnustanut olosuhteiden pakosta Palestiinan valtiota Ruotsin tapaan, mutta Suomi on myöntänyt Palestiinan edustustolle diplomaattioikeudet. Suomi tukee virallisesti myös kahden valtion mallia, jolloin se hyväksyy Israelin kansalle Jumalan antaman maan luovuttamisen palestiinalaisille. Raamattu on hyvin selväsanainen sen kohdalla, että stä synnistä seuraa rangaistus koko kansalle (lisää artikkelissa 'Ylösnousemuksen voima').

Jumala antoi Sauli Niinistölle presidentin viran ja siunasi leskeä nuorella uudella vaimolla. Sauli Niinistö ei ole kuitenkaan pysynyt Raamatun opettamalla tavalla poliittisissa linjauksissaan ja mm. tukee kahden valtion mallia Israelissa. Hänestä ei ole enää tulossa kuningas Daavidia vaan kuningas Saul. Tästä asiasta on lisää artikkelissa: 'Profetian mukaan Jumala lupasi Sauli Niinistölle puolison ja presidentin viran'. Sauli Niinistö ei ole toiminut vaaditulla tavalla, jotta voisi saada edeltä puhutut siunaukset. 

1. Moos. 12:1-3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." 

Jer. 2:3 (RK): "Israel on Herralle pyhitetty, hänen satonsa esikoinen. Kaikki, jotka sitä syövät, tulevat syyllisiksi, onnettomuus kohtaa heitä, sanoo Herra."

YK:sta on tullut foorumi, jossa Israelia vastustetaan. Vuonna 2012 YK:n yleiskokous myönsi palestiinan valtiolle tarkkailijavaltion aseman äänin 138-9. Jumala on antanut ikuisiksi ajoiksi Israelille omistus ja hallintaoikeuden maahansa ja sitä ei saa jakaa toiselle valtiolle. Suomelle on kaikkein turvallisinta, että Suomi tukee Israelia kaikissa maan omistuskysymyksissä ja purkaa palestiinan kanssa tekemän diplomaatisopimuksen.

Joel 4:2: "Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani." (Nimi Josafat tarkoittaa 'Herra tuomitsee')

Ranskalla on ollut historiallisesti hyvin tiiviit suhteet arabimaihin. Ranskassa asuu 66 miljoonaa ihmistä, joista jo yli 6 miljoonaa on muslimeja ja monella heistä on kansalaisuus sekä äänioikeus. Ranskassa on eniten muslimeja Euroopan maista ja jopa enemmän kuin USA:ssa. Ranskassa on 2.500 moskeijaa. Määrät kasvat koko ajan. Kristinuskoa aktiivisesti harjoittavien määrä on laskenut voimakkaasti ja heitä on enää alle 6 miljoonaa, mutta monelle heistä katolilaisuus on vain muotomalli ja toisille heistä neitsyt Marian palvontaa. Ranska on tällä hetkellä enemmän humanismi-ateistinen ja islamilainen valtio kuin kristitty valtio.

Ranskan pääministeri Manuel Valls vieraili Israelissa 23.5.2016 painostamassa Israelia hyväksymään Palestiinan valtion. Sen lisäksi Ranska kutsui 20 maan ministerit kokoukseen 30.5.2016, jossa suunniteltiin tietä palestiinan valtion itsenäistymiseksi (IL 11.5.2016). Ranska on ajanut hyvin voimakkaasti palestiinan valtion itsenäistymistä, jolla se yrittää miellyttää vanhoja arabiliittolaisia ja samalla ratkaista sisäpoliittisia ongelmiaan (Yle 12.9.2016, HS 15.1.2017). Tämä on vienyt Ranskan ojasta allikkoon. Ranska on saanut väärästä politiikasta useita rangaistuksia erilaisten katastrofien sekä äärisääilmiöiden kautta (esim. Yle 19.5., 28.5., 2.6. A ja B sekä 12.6., 14.6. ja 15.7.2016; IL 26.7.2016). Näiden tapahtumien jälkeen Manuel Vallsin poliittinen ura romahti (YLE 9.5.2017).

Olkiluodon kolmannesta ydinvoimalasta on tulossa Ranskalle valtava teollinen epäonnistuminen. Hankkeessa on riski, että ydinvoimalan valmistuminen viivästyy tuntuvasti (TT 14.3.2016), mistä vahingon kärsii myös Suomi. Tämä hanke rasittaa jo Suomen ja Ranskan välejä.

Suomen ulkoministeri Timo Soini on ilmoittanut tukevansa myös palestiinan valtion itsenäistymistä. Hän on aiemmin tukenut Israelia, mutta myöhemmin muuttanut kantaansa päästyään ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi (US 3.8.2014). Soini teki valtiovierailun Israeliin 1-3.6.2016 palestiinan hätäkokouksen jälkeen, jossa hän jatkoi pyrkimyksiä edistää palestiinan valtion itsenäistymistä. Hänen johtamansa Suomen ulkoministeriö antoi vierailusta tiedotteen, jossa Israelin läsnäoloa omalla maansa palestiinalaisalueilla kutsuttiin alueen miehittämiseksi, mikä syyttää Israelin läsnäoloa omalla maallaan laittomaksi. Sen lisäksi tiedote käytti sanaa Palestiinalaishallinto, joka on omiaan tunnustamaan palestiinalaisten hallintovallan osaan Israelille kuuluvaan maahan (UM 30.5.2016). Unescon maailmaperintökomitea päätti 26.10.2016, että Jerusalemin Temppelivuori ja sen vanha kaupunki ovat osa arabihistoriaa eikä Israelin ja kristittyjen historiaa. Suomi ei tukenut Israelia eikä historian tutkimustuloksia vaan pidättäytyi äänestyksestä presidentti Niinistön vieraillessa samana päivänä Iranissa, mikä muiden tyhjää äänestäneiden maiden kanssa mahdollisti Israelin vastaisen päätöksen (Yle 18.10.2016).

Timo Soini on jakamassa Israelin maan kahtia, mikä ei tule onnistumaan. Suomen valtion poliittinen kanta vaikuttaa siihen, että Suomi jaetaankin kahtia. Suomen kansa ei voi enää välttää kollektiivista rangaistusta (1. Moos. 12:3).

Takkia kääntävä poliitikko pettää kansan luottamuksen

Ylen toimittaja Seija Vaaherkumpu haastatteli Timo Soinia Ykkösaamu-ohjelmassa. Ohjelmaa mainostettiin Yle 1-kanavalla 28.10.2016, missä Vaaherkumpu kutsui Timo Soinia "poliittisen populismin valonkantajaksi".

Takki muuttuu valkoiseksi kääntämällä
Perussuomalaisilla oli ennen vuonna 2015 käytyjä eduskuntavaaleja voimakkaita mielipiteitä mm. maahanmuutosta ja homoavioliitoista. Kun perussuomalaiset pääsivät hallitukseen, heidän toiminnasta ei puoluetta enää tunnistaisi. He ovat toimineet monissa asioissa päinvastoin, mitä he ovat aiemmin puhuneet. Heillä olisi ollut valta estää homoavioliittolain läpäisy eduskunnassa vaatimalla sitä hallituskumppaneilta tehokkain toimenpitein, mutta Timo Soini ei oikeasti sitä halunnut (Yle 22.10.2015). Timo Soinin johdolla perussuomalaiset ovat tehneet Suomen suurimman takinkäännöksen miesmuistiin. Puolueen uskottavuus on mennyt ja sen kannatus on romahtanut puoleen (Yle 10.8.2016). Timo Soini on varoittava esimerkki henkilöstä, joka ennen vaaleja puhuu yhtä ja valtaan päästyään tekee toista.

Timo Soini kirjoitti plogissaan 3.6.2017: "Ajatus siitä, että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön. Se oli Juudas, en minä, joka meni ja hirtti itsensä. Kolmellakymmenellä hopearahalla, jotka kavaltaja sai, ostettiin savenvalajan pelto muukalaisten hautausmaaksi. Perussuomalaisten puoluekokous kuumentaa tunteita jo siinä määrin, että järjen valo jättää herkimmät. Pidän loikkareita luusereina...    ..Nykyisen valemedian aikakautena minun oli pakko ottaa kantaa tähän valheeseen, joka leviää ja jota levitetään sosiaalisessa mediassa ruton lailla." Muutama päivä tämän jälkeen 12.6.2017 Timo Soini söi sanansa, käänsi taas takkinsa ja loikkasi 19 muun perussuomalaisen kansaedustajan kanssa uuteen poliittiseen ryhmään, jotta Soini ja neljä muuta perussuomalaista kansaedustajaa voisivat istua ministerin virka-auton takapenkillä nauttimaan kolmesta kymmenestä hopearahasta (IL 14.6.2017).

Jeesuksen eli Yeshuan aikana lainopettajat (papit) opettivat kansalle Raamattua. Jeesus arvosteli heitä, että he puhuivat yhtä, mutta sitten itse tekivät jotain aivan muuta. Sen lisäksi he mielellään istuivat parhailla paikoilla tilaisuuksissa ja nauttivat siitä, kun kansa antoi heille arvoa kutsumalla heitä rabbeiksi.

Matt. 23:2-7: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista

He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi."

Timo Soini sanoo, että olisi jo aika jättää puolueen puheenjohtajuus, mutta asia ratkeaa kevääseen mennessä (Yle 29.10.2016). Timo Soini luopunee vapaaehtoisesti puolueen puheenjohtajuudesta ja ulkoministerin salkusta vasta, kun hänelle löydetään sopiva "palkkiovirka". Sen takia Soini on pukenut päälleen uudet takit ja hallituskumppanien kanssa kaveerannut uskollisesti. Kun Soini on voinut paeta palkkiovirkaan, niin perussuomalaisten laiva saa upota ja vaikka hallitus kaatua.

Voisi kuvitella, että perussuomalaiset jos kuka purkaisi Ahvenanmaan demilitarisoinnin, koska Ahvenanmaan väestö on saanut eriarvoisen aseman jättää varusmiespalvelus tekemättä ja Itämeren tilanne on kiristynyt tuntuvasti viimeisten vuosien aikana. Perussuomalaisten puolustusministeri Jussi Niinistö ehdotti Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista, koska siihen on puolustuspoliittinen peruste (Yle 17.10.2016). Toimenpide voisi huonosti hoidettuna hieman harmittaa YK:ta ja eräitä yksittäisiä suurvaltoja. Oli Urho Kekkosesta kuka mitä mieltä tahansa, niin hän osasi hoitaa tällaiset asiat venäläisten kanssa varsinkin sellaisissa olosuhteissa, kun Venäläisiä kiinnostaa lähinnä saada Suomelta rakentamislupa Nord Stream 2-kaasuputkelle. Suomi on suvereeni valtio ja se voi irtisanoa sopimukset varsinkin, kun sopimuksessa mainittua Kansainliittoa ei enää ole eikä edes Neuvostoliittoakaan. Suomi on yksipuolisesti irtisanonut sopimusten eräitä kohtia ja muut osapuolet ovat ne hiljaisesti hyväksyneet, mikä tarkoittaa myös sitä, että sopimukset ovat menettäneet merkityksensä.

Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamisesta neuvotteleminen eittämättä liitettäisiin ulkoministeri Timo Soiniin, jolloin kansainvälisten palkkioviran etsiminen vaikeutuisi tuntuvasti. Timo Soini yllätti, kun hän ajoi telaketjuilla puolustusministerinsä yli, ja torjui ehdotuksen. Soini alkoi puolustamaan voimakkaasti, ettei kansainvälisiä sopimuksia tule muuttaa. Soini käytti puheessaan poliittisten vastustajiensa käyttämiä argumentteja (HS 20.10.2016). 

Sananl. 11:6: "Rehti elämä on rehellisen pelastus, himot ovat petturin paula."

Jumala rankaisee Suomen kansaa kovalla kädellä 

Jumala näkee tulevaisuuteen. Hän tietään, mihin kaikki johtaa. Jumalan profeetta Yrjö Säkkinen puhui vuonna 1984 Suomen kansalle Jumalan tuomion Tukholman profetiassa. Maailman tapahtumat ovet edenneet johdonmukaisesti profetian kuvaamaa tilannetta kohden.

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."  (kreikan kielinen sana angelos tarkoittaa enkeliä tai sanansaattajaa)

Tukholman profetia erittelee Suomen kansan syntejä, siitä annettavat rangaistukset ja kertoo myös sen, miten parannuksen tehnyt jäännös saa apua Jumalalta.

Jumala kurittaa Suomea seuraavasti (Arikkeli Tukholman profetiasta kertoo lisää):
  1. Venäjän armeija hyökkää Suomeen ja Suomi menettää Itä- ja Pohjois-Suomen
  2. Suomeen tulee ankara ruokapula, joka nostaa ruuan hinnan pilviin
  3. Suomen terveydenhuolto lamaantuu
  4. Rankaiseminen ulottuu myös Jumalan huoneeseen eli seurakuntiin
Luuk. 21:26 (1933/38): "Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät."

Näinä aikoina moni syntinen menettää koko omaisuutensa ja Jumala antaa omaisuuden toiselle. Myös yritykset ja julkisyhteisöt saavat Jumalalta kollektiivisia rangaistuksia, joiden toimeenpanossa Jumala käyttää mm. venäläisiä ja kaldealaisia sotilaita sekä myöhemmin myös Suomen viranomaisia. Omaisuuden menetys on yksi niistä Raamatun asettamista rangaistuksista, jotka on säädetty niille, jotka eivät noudata Jumalan lakia (Esra 7:26).

Rangaistusten aallot aiheuttavat mittavia ihmishengen menetyksiä Suomessa, joita aiheuttaa sodan lisäksi myös ruokapula ja terveydenhuollon lamaantuminen. Suuri määrä syntisiä joutuu helvettiin ikuisiksi ajoiksi (Ilm. 19:15). Monen armonaika päätyi ennen eläkeikää hetkellä, joka tuli heille yllätyksenä.

Ilm. 19:15-16: "Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Kirkoilta otetaan paljon rahaa pois, mitä on jo nyt tapahtunut laman ja jäsenkadon seurauksena. Kirkkojen liiketoiminta saa kovan kolauksen. Palkkapapistoa jää puille paljaille ja valtiolla ei ole kykyä maksaa riittävää sosiaalitukea. Papit saavat rangaistuksen siitä, etteivät he ole pelänneet Jumalaa ja eitkä ole ottaneet tosissaan niitä varoituksia, mitä Raamatussa on opettamisesta korvasyyhyyn ja muiden syntien tekemisestä. Pyhää Henkeä pilkanneet papit saavat kuulla kieltoja syntien anteeksiannosta (Joh. 20:22-23).

1. Piet. 4:17: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta.."


Jumala laittaa Suomen kansan kirjaimellisesti polvilleen. Suomeen tulee Elian päivät.

Tuom. 2:10-16: "Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan.

Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan baalia ja astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. He eivät enää kyenneet pitämään puoliaan vihollisiaan vastaan, vaan aina kun he ryhtyivät taisteluun, Herran käsi oli heitä vastaan ja hän antoi heidän joutua tappiolle, niin kuin hän oli heille vannonut. Näin israelilaiset joutuivat suureen ahdinkoon.

Silloin Herra kohotti kansan johtajiksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä."

Jumala puhdistaa Suomen kansan synnistä. Parannuksen tehnyt jäännös saa apua ja uuden  alun.

Mal. 3:17-20: "Sinä päivänä, jonka minä määrään, he jälleen ovat minun oma kansani, sanoo Herra Sebaot.

 Juudaan Leijona on Pelastaja
-- Ja minä olen hyvä heitä kohtaan, niin kuin isä on hyvä pojalleen, joka tottelee häntä. Te näette jälleen eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Te näette, kuka on palvellut Jumalaa ja kuka ei ole häntä palvellut. 

-- Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin -- sanoo Herra Sebaot -- eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta.

Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella."