lauantai 19. huhtikuuta 2014

Likainen porttokirkko


* Porttokirkko on uskoton Jumalan Sanalle
* Porttokirkko myötäilee yleistä mielipidettä ja puhuu vain sitä, mitä yleisö haluaa kuulla
* Porttokirkko himoitsee vero- ja kolehtirahoja sekä myy totuuden rahaa vastaan
* Porttokirkko on kuin likainen huora suhteessa Jumalaan
* Porttokirkon jäsenet ovat vastuussa kirkkon synneistä
* Jumala rakastaa lapsiaan niin paljon, että Jumala antaa huorallekin kaiken anteeksi, jos hän lopettaa uskottomuuden ja palaa takaisin Jumalan luokse
* Uskovilla tulee olla keskinäinen yhteys - etsi parempi seurakunta ja liity siihen


Jumala vaatii papeilta paljon

Jumala vaatii, että pappien tulee elää pyhää elämää ja näyttä koko ajan hyvää esimerkkiä. Pyhyys ei tarkoita askeettista elämäntapaa ja tekopyhää hurskastelua, vaan omistautumista noudattamaan Jumalan käskyjä ja säädöksiä (Mal. 2:7, 3. Moos. 19). Jumala vaatii, että papit tekevät kaiken, kuten Jumala on käskenyt (3. Moos. 19:5). Papeilla ei ole oikeutta lisätä, poistaa eikä muuttaa mitään Jumalan säädöksistä, vaan velvollisuus toimia niiden mukaan (Matt. 5:17-20).

Åbo Akademin teologian professori Antti Laato varoittaa pappien vastuusta, jos he poikkeavat Jumalan säädöksistä. Hän kirjoittaa SLEY:n artikkelissa:
"2 Moos 19:22:ssa Jumala kehoittaa pappeja pyhittäytymään, jotta he eivät tuhoutuisi lähestyessään Pyhää Jumalaa. 3 Moos 10:1-7 kertoo, kuinka Aaronin pojat Naadab ja Abihu pitivät halpana Herran säädökset pyhittäytymisestä ja veivät vierasta tulta Herran eteen. Välittömästi Herra surmasi heidät ja antoi sanan Mooseksen kautta: "Niissä jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin, ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani." Edelleen Mooses kieltää Aaronin sukua suremasta poikiensa kuolemaa, koska suru osoittaisi todeksi sen, että poikien kuolema olisi ollut jotakin pahaa. Mutta se ei ollut! Vaan Herra toimi oikein ja vanhurskaasti tuhotessaan ne, jotka yrittivät välinpitämättömyydellään saastuttaa Herran majan. Kansaa Mooses sen sijaan kehottaa suremaan ja itkemään tätä pappien tottelemattomuutta." (Raamatussa on tarkka ohje, miten valmistaa erittäin hyvältä tuoksuvaa suitsuketta, mitä Aaronin pojat eivät noudattaneet polttaessaan sitä suitsukealttarilla, joka on erityisen pyhä esine telttamajassa Jumala valtaistuimen edessä, 2. Moos. 30:7-10, 34-38)
2. Sam. 6:6-7: "Mutta kun he saapuivat Nakonin puimatantereen kohdalle, härät alkoivat vikuroida, ja Ussa ojensi kätensä ja tarttui Jumalan arkkuun. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Jumala löi häntä tuon hairahduksen tähden, niin että hän kuoli Jumalan arkun viereen." (vert. 4. Moos 4:15)

Jeesus varoitti, että vain hyvin harva uskova pääsee taivaaseen, mikä koskee myös pappeja, jotka ajattelevat olevansa uskossa. Jos haluaa palvella Jumalaa pappina, tulee varautua, että työ on erittäin raskasta eikä Jumalan Sanasta saa poiketa, vaikka kuka sellaista vaatisi. Pappi ei saa tehdä kompromisseja Jumalan Sanan kohdalla sen perusteella, että itse pääsee eroon kiusallisesta tilanteesta. Jos kirkon ylin päättävä kokous määrää papit toimittamaan Jumalan tahdon vastaisia rituaaleja, hänen on pakko etsiä toinen työnantaja kadotustuomion uhalla. Papin on tehtävä uskollisuuslupaus Jumalalle eikä kirkolle. Jos pappi tekee palkkarahan takia Jumalan tahdon vastaisia tekoja, raha vie hänet helvettiin. Turha sanoa, että papin palkka on pieni. Juudas Iskariot ei saanut suurta summaa, kun kavalsi Jeesuksen.

Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!" 

Luuk. 13:24: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

Mark. 10:24: "..Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä."

Pappien vastuu on suuri. Jokainen turha väärä sana on tuomion aihe. Raamattu varoittaa, ettei kaikkien pidä ryhtyä papeiksi, koska heidät tuomitaan muita ankarammin. Jos pappi taipuu yleisön vaatimuksesta miellyttämään heitä korvasyyhyyn opetuksella, niin papin suu saastuu ja se alkaa liekehtimään helvetin tulta. Se vie niin papin kuin kuulijatkin tielle helvetin tuleen, jossa papille on varattu kuumin paikka.

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää."

Matt. 18:6: "Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Jaak. 3:1-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Papin tehtävä ei ole sosiaaliviranomaisen tehtävä, joka on vain lähimmäisen vierellä kulkeva korva. Se on raskas tehtävä, joka edellyttää suoraselkäistä luonnetta ja kykyä tarvittaessa nuhdella syntiä tekevää ihmistä. Jos pappi ei opeta muita noudattamaan Jumalan Sanaa, pappi joutuu henkilökohtaiseen vastuuseen niistä ihmisistä, jotka tekevät syntiä. Jos pappi opettaa oikein, niin pappi ei joudu vastuuseen muiden tekemistä synneistä.

Hes. 44:23: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas."

Jer. 48:10: "Kirottu olkoon jokainen, joka suorittaa veltosti Herran antaman tehtävän!.."

Hes. 33:7-9: "Sinut, ihminen, minä olen pannut Israelin kansan vartiomieheksi. Kun kuulet suustani sanan, sinun tulee varoittaa maanmiehiäsi minusta. Kun minä uhkaan jumalatonta kuolemalla, asetan sinut vastuuseen hänestä. Ellet sinä puhu hänelle, ellet varoita häntä hänen elämänmenostaan, hän kuolee syntiensä tähden -- ja hänen kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen vaelluksestaan ja kehotat häntä kääntymään tieltään eikä hän silti käänny, hän kyllä kuolee syntiensä tähden mutta sinä pelastat elämäsi." 

Ps. 119:33: "Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä."

Ylipappi Eelillä oli poikia, jotka tekivät myös papin töitä. Eeli oli kasvattanut heidän välinpitämättömästi (penseästi), jolloin pojat alkoivat elää röyhkeästi. He kohtelivat uhrilahjoja temppeliin tuovia tylysti, ahnehtivat saatuja uhrilahjoja ja makasivat pyhäkköteltan ovelle tulleiden naisten kanssa (1. Sam. 2:12-17, 22). Eeli kunnioitti enemmän omia poikiaan kuin Jumalan Sanaa (1. Sam. 2:29). Jumala vihastui, koska Eeli ei ollut nuhdellut poikiaan synneistä ja määräsi hänen suvulleen kovat rangaistukset. Miekka surmasi samana päivänä kaksi Eelin poikaa ja koko suvulle tuli kirous, ettei Eelin jälkeläiset eläneet pitkään. Koko kansa pelästyi varoittavasta esimerkistä. Jumala ilmoitti, ettei heillä ole syntien sovitusta, vaikka olivat uskovia pappeja.

1. Sam. 3:11-14  (RK): "Herra sanoi Samuelille: "Katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteu­tua Eelille alusta loppuun asti kaiken, mitä olen hänen suvustaan puhunut. Minä olen ilmoittanut hänelle, että minä tuomitsen ikuisiksi ajoiksi hänen sukunsa sen rikoksen tähden, ettei hän nuhdellut poikiaan, vaikka tiesi heidän häpäisevän Jumalaa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suvulle, ettei sen rikosta koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla." 

Raamattunsa lukeneet tietävät, miten vaikea suhde on Jumalalla ollut papiston kanssa. Vaikka papisto on saanut elantonsa Jumalan lain perusteella ja mahdollisuuden tutkia Jumalan Sanaa täyspäiväisesti, niin papiston kermakin on ajautunut pois Jumalan tahdosta lukuisia kertoja. Jos osaa Raamatun hyvin, on mahdollista erottaa millaisessa tilassa seurakunnan papisto on. Jokaisella uskovalla on vastuu arvioida, missä seurakunnassa on ja ketä kuuntelee. Raamattu varoittaa, ettei papisto läheskään aina palvele Jumalaa. On ihan tavallista, että kirkon papisto on pukeutunut Jumalan palvelijan asuun, mutta papiston suu palveleekin antikristuksen henkeä.

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Raamattu varoittaa porttosta, joka on uskoton Jumalan Sanalle

Raamattu kertoo, että lopun ajoilla kirkosta tulee portto (Ilm. 17:3-6, 18:1-9, 3:15-19) ja tuomio aloitetaan kirkon sisältä (1. Piet. 4:17). Ilmestyskirja varoittaa Babylonian porttosta. Babylonia mainitaan olevan kaikkien porttojen äiti. Haureus on myös vertaus uskottomuudesta Jumalalle. Porttokirkko tarkoittaa Jumalan Sanalle uskotonta kirkkoa.

Hoos. 9:1, 10: " -- Älä iloitse, Israel, niin kuin muut kansat, älä juhli, niin kuin ne juhlivat! Sinä olet ollut uskoton Jumalaasi kohtaan, kaikilla puimatantereilla olet myynyt itseäsi, olet koonnut palkkaa huoruudellasi... ..Kuin viinirypäleet autiomaassa oli Israel, kun minä sen löysin. Kun näin teidän isänne, he olivat kuin viikunapuun keväthedelmät. Mutta heti kun he tulivat Baal-Peoriin, he vihkiytyivät baalille ja tulivat inhottaviksi kuin tuo heidän rakastajansa." (baal on kananilaisten palvoma epäjumala)

Tuom. 2:17 (1933/38): "Mutta he eivät totelleet tuomareitansakaan, vaan kulkivat haureudessa muiden jumalien jäljessä ja kumarsivat niitä. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota heidän isänsä, Herran käskyjä totellen, olivat kulkeneet; he eivät tehneet niin."
 
Jer. 3:8-9: "Ja vaikka minä lähetin Luopio-Israelin pois hänen aviorikoksensa vuoksi ja annoin hänelle erokirjan, ei hänen sisarensa Petturi-Juuda siitä säikähtänyt, vaan rupesi portoksi hänkin. Minä jouduin sen näkemään. Huoruuteen mieltyneenä Juuda häpäisi maan. Hän palveli kiviä ja puita jumalina ja oli uskoton minulle."
 
Portto on antikristuksen saastainen ruumis eli antiseurakunta, joka on vastakohta Kristuksen puhtaalle ruumiille eli seurakunnalle, tahrattomalle morsiamelle (Ef. 4:11-16, Kol. 1:18, Hepr. 10:22). Baabelin torni ja lukuisat uskottomat kaupungit ovat esikuvia porttoseurakunnasta. Uskottomien joukkio on synnin orjina Babyloniassa, kun synnin tekemisestä vapautuneet ovat Uuden Jerusalemin kirkkaudessa. On erillään Jumalan totinen seurakunta ja saatanan valheellinen synagoga: ensimmäinen on yhtä Jumalan kanssa, toinen on yhtynyt käärmeeseen. Vierekkäin kasvaa puhdas vehnä ja rikkavilja.
 
Paavali käskee korinttilaisia pakanoita erottautumaan kaikista vääristä uskonnoista ja harhaopeista, jotka eivät ole Kristuksen opetuksen mukaisia ja käskee, etteivät pakanat saa koskea mihinkään Vanhassa testamentissa mainittuun saastaiseen (2. Kor. 6:14-18). Paavali siteeraa Jesajan kirjan käskyä poistua Babylonian saastaisuudesta, kun hän käskee pysymään erosta vääristä uskonnollista opeista ja kaikesta muusta saastaisesta (Jes. 52:11). Ilmestyskirjassa kerrotaan sanansaattajasta, joka tulee kuuluttamaan koko maailmalle, että jokaisen tulee lähteä Babyloniasta ulos, kuten käskee myös Jesajan kirja tekemään.

Ilm. 2:20-21 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan."

Portto risti kaulassa ja korvassa
Ilm. 17:4-5 (1933/38): "Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti."

Ilm. 17:5 (KJV): "And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon The Great, The Mother Of Harlots And Abominations Of The Earth."

Jes. 1:21, 23: "Voi häpeä! Portoksi on sortunut tuo uskollinen kaupunki. Siellä vallitsi oikeus ja vanhurskaus piti majaansa. Nyt siellä asuvat murhamiehet...   ..Sinun johtomiehesi ovat petollisia ja varkaiden kumppaneita, he kaikki rakastavat lahjuksia ja ahnehtivat lahjapalkkioita.."

Ilm. 18:4 (Babyloniasta ja porttosta): "Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."

Jes. 52:11: "Pois, pois, lähtekää Babylonista! Saastaiseen älkää koskeko, lähtekää pois sieltä, pitäkää itsenne puhtaina, te Herran pyhien astioiden kantajat!"

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Tämä huoraa, prostituoitua tarkoittava sana kertoo jostain hyvin iljettävästä. Rumalta näyttävä nainen on pukeutunut rivosti ja makaa kenen huonon miehen kanssa tahansa saadakseen heiltä rahaa. Nainen ei ole maailman valo, vaan hän oleskelee pimeillä kujilla punaisten lyhtyjen valossa. Huoran kaulassa ja korvissa on ristin mallisia koruja, mutta hän ei edusta Jumalan valtakuntaa.

Hes. 16:35-38: "Sen tähden, portto, kuule tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala: Sinä olet riisunut itsesi alasti, riettaasti olet paljastanut häpysi rakastajillesi ja kaikille iljettäville jumalillesi, ja poikasi sinä olet surmannut ja uhrannut niille. Sen tähden minä kokoan kaikki rakastajasi, nuo kaikki, joihin veresi veti -- sekä ne, joita rakastit, että ne, joihin petyit. Minä kokoan heidät eri tahoilta ja tuon heidät sinua vastaan, ja minä asetan sinut alastomana heidän eteensä, niin että he näkevät sinut kaikessa alastomuudessasi. Minä tuomitsen sinut siten kuin avionrikkojat..."

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että kirkko kertoo, mikä on Jumalan tahto. Ihminen ei viitsi opiskella Raamattua, vaan kysyy papilta. Tämä sokea luottamus risti kaulassa esiintyviin viranomaisiin onkin avannut mahdollisuuden siihen, että ihminen eksyy elämässään. Jos ihminen lukisi itse Raamattua, rukoilisi ja pyhittäisi elämänsä, hän huomaisi, jos pappi puhuu omiaan.

Ihmiset ajattelevat, että uskovat ovat hyviä ihmisiä ja ateistit pahoja ihmisiä. Näin ei ihan aina ole. Jumalan näkökulmasta on ihmisiä, joilla ei ole vahvaa uskoa. He ovat vain uskonnollisia ihmisiä, jotka poikkeavat tuuliviirin lailla totuudesta aina, kun yleinen mielipide sitä vaatii (lisää artikkelissa). Uskonnollinen ihminen on usein hengellisesti korruptoitunut. Hän haluaa julistaa sellaista sanomaa, joka tekee hänet rikkaaksi tai suosituksi. Silloin hän väärentää totuuden sellaiseksi, jota yleisö haluaa kuulla, jotta hän saisi rahaa tai yleisön suosiota (Room. 16:18). Sellainen on portto.

1. Tim. 6:9-10: "Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."

Onko mitenkään mahdollista, ettei Jumalan huoneessa ole kaikki kunnossa? Jos pappi on opiskellut monta vuotta teologian maisteriksi ja toiminut kauan pappina, voiko hän puhua palturia? Niin on käynyt monta kertaa. Kirkon ylimmäinen pappi Kaifas, lainopettajat (Raamatun asiantuntijat) ja kansan vanhimmisto eivät tunnistaneet Messiasta, heidän Jumalaansa ihmisten keskellä. He pahoinpitelivät Jeesuksen sekä vaativat Jeesusta ristiinnaulittavaksi (Matt. 26:57-68).

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

Raamattu kertoo, että jopa taivaassa kaikki ei ollut alussa hyvin. Lucifer eli saatana oli korkeassa asemassa oleva enkeli, jolle oli annettu maailman ruhtinaan tehtävä. Hän halusi nousta Jumalan vertaiseksi ja eksytti monia enkeleitä puolelleen kapinaan Jumalaa vastaan. Jumala heitti enkelijohtajansa yhdessä kapinallisten enkeleiden kanssa taivaasta ulos.

Kultaisen vasikan patsas
Mooses oli Siinain vuorella hakemassa lakia Jumalalta. Israelin kansa joutui odottamaan Moosesta vuoren juurella. Odottamisen aikana kansa halusi palata takaisin Egyptin vaurauteen ja he halusivat uuden jumalan. He valmistivat kullasta egyptiläisen kultaisen vasikan -epäjumalan. Synnissä oli mukana jopa Aaron, joka oli ylin pappi, mutta hän katui syntiään myöhemmin. Kaksi Jumalalle uskollista tiedustelijaa, Joosua ja Kaleb, olivat vastaan kymmentä epäuskollista tiedustelijaa sekä koko Israelin kansan yleistä mielipidettä. Joosua ja Kaleb yritettiin kivittää, mutta he olivat ainoat tästä sukupolvesta, jotka pääsivät elossa perille luvattuun maahan.

Kuningatar Isebelin aikana papisto alkoi seurustella vieraiden uskontojen pappien kanssa. Jumalan temppeliin tuotiin väärien jumalien patsaita, joita palvottiin Jumalan temppelissä. Jumala lähetti papiston ulkopuolelta profeetta Elian tekemään uskonpuhdistuksen. Elia voitti yksin Jumalan kanssa 450 väärää profeettaa. Profeetta Miika voitti 400 väärää profeettaa toisessa kamppailussa yksin, mutta Jumalan kanssa.

Pitäjänmäen seurakunnassa on piru
Nykyajan virkapappi voisi loukkaantua syvästi, jos joku sanoisi hänen olevan töissä porttokirkossa. Kuka pappi haluaa kuulla, että hän toimii niin väärin, ettei hänen opetuksillaan voi pelastua taivaaseen? Pappi saa toimeentulon kirkosta, joten on vaikea luopua kirkon vääristä doktriineista ja yleisön suosiosta. Raamattu kertoo, ettei kaikki papit pääse taivaaseen (Matt. 7:21-23, 23:1,13). Meidän ajan pappien synneistä on artikkeli: Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi.

Vasemmalla on valokuva 'Koko perheen vappu 2017' -tapahtumasta, jossa oli seurakuntien esittelyteltta. Pitäjänmäen seurakunta oli lähettänyt paikalle seurakuntansa pirun, joka poseerasi punaisen atraimensa kanssa kirkkoherra Arto Antturin vieressä.

Kirkkoherra mainosti seurakuntaansa jakamalla yleisölle liikelahjaksi golf-palloja, joita on kuva vasemmassa alalaidassa olevassa korissa. Golf-palloihin on printattu seurakunnan nimi ja risti, jota voi lyödä mailalla miten haluaa. Seurakunta mainosti enemmän alueellaan olevaa Talin golf-kenttää kuin evankeliumia. Kirkollisverorahat menevät Pitäjänmäessä pirun kirstuun.

Seurakunnan maksama liikelahja
Raamattu varoittaa seurakunnan keskelle luikertelevista opettajista, jotka väärentävät Jumalan armon siten, että Jumalan käskyjä ei tarvitsisi noudattaa (Juud. 1:4). Monet henkilöt esiintyvät kristillisen kirkon työntekijöinä ja käyttävät Jeesuksen nimeä, mutta kieltävät keskeisiä uskontunnustuksessa mainittuja totuuksia, jolloin he eivät enää opeta kristinuskoa. Heidän ajatuksensa on maallistuneet pois Jumalasta (Juud. 1:18-19).

Juud. 1:4, 12-13: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi...     ..Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys." 

Jumala näkee kaikki synnit, mitä kirkon papisto salassa tekee

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on tuonut julki lukuisia epäselvyyksiä Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalon omista menoista. Kirkkoherra Teemu Laajasalo on hukannut ison osan omia menoja koskevista kuiteista ja asianmukaiset selvitykset puuttuvat monista niistä kuiteista, jotka on kirjanpidossa. Hän on ostanut monena vuotena kirkon varoilla lipun Flow-musiikkifestivaaleille, joista viimeisin maksoi 99 euroa. Laajasalo laskutti kirkollisista palveluista tuloa yritykselleen mm. Kirkon tiedotuskeskukselta 7500 euroa samaan aikaan, kun on saanut kirkolta kuukausipalkkaa. Laajasalo on saanut käräjäoikeudelta tuomion tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta liittyen hänen yritystoimintaansa. Yle kirjoittaa 4.3.2019: "Käräjäoikeuden mukaan Laajasalon toiminta oli törkeän huolimatonta, koska hän jätti merkittävän osan kirjanpitoaineistosta toimittamatta kirjanpitäjälle kolmen tilikauden aikana ja laiminlöi velvollisuuden tarkastaa ja allekirjoittaa tilinpäätökset."

Ylellinen Poli House hotelli
Korhosen mukaan Laajasalo on matkustanut ulkomaille vailla riittäviä työtehtäviin liittyviä perusteita, eikä hankkinut matkalle etukäteen virkamääräystä eikä tehnyt matkan jälkeen matkaraporttia. Laajasalo yöpyi Tel Avivissa ylellisessä Poli House, design-hotellissa, josta oli kirkon varoilla hankittu huone hintaan 278 euroa per yö, yhteensä 834 euroa. Laajasalo hävitti hotellin kuitin, mutta jälkikäteen on saatu selville, että huoneessa majoittui kaksi henkilöä. Laajasalo laskutti kaksi vuorokautta aiemmin päivärahoja, mitä lentolippuun merkitty lähtöaika oli. Jos matka on ollut tosiasiassa Laajasalon henkilökohtainen loma, joka on yritetty naamioida virkamatkaksi, niin siitä on jälkiveroseurauksia. Korhonen on tehnyt poliisille ja verohallinnolle myös tutkintapyynnön siitä, että Laajasalo maksaa 233 neliömetrin työsuhdeasunnosta vuokraa vain 93 neliön osalta (IL 12.11.2018).

Laajasalo majoittui laivaristeilyllä parvekkeelliseen luksushyttiin hintaan 485 euroa. Laajasalo on käyttänyt myös kirkon varoja yöpyäkseen Savonlinnassa hotellin kalleimmassa huoneessa "kuninkaan sviitissä". Laajasalo on puolustautunut asiaa sanoen: "Pyysin virkailijalta "hyvää huonetta", enkä kysynyt hintaa. Minulle sitä ei ole siis myyty tuolla nimellä". Laajasalo ei siis kysy hintaa, kun ostaa kalliita palveluja kirkon varoilla? Laajasalo ei siis ollenkaan tiennyt mihin huoneeseen hotellin virkailija antoi avaimet, eikä tullut edes katumapäälle, kun huoneen oven avasi? Sviitin hinnasta 325 euro per yö on pääteltävissä, että se oli ostettu kahdelle yöpyjälle, vaikka Laajasalon mukaan hän olisi ollut yksin. Kuka yöpyi Laajasalon kanssa, siitä ei ole tietoa (Kirkko ja kaupunki 9.1.2018, Dem. 9.1.2018, IS 10. ja 11.1.2018 sekä IL 10.8.2018 A ja B). Demokraatti-lehti yritti selvittää, kuka yöpyi Teemu Laajasalon kanssa sviitissä, mutta hotelli ei suostunut antamaan tietoa, oliko sviitissä Teemu Laajasalon vaimo tai joku muu vieras nainen. Laajasalo ei suostunut myöskään kommentoimaan asiaa lehdelle (Dem 11.1.2018). Piispa Tapio Luoma puolusti virkaveljeään Laajasaloa sanomalla, että asiassa näyttää olevan kyse pitkälti hoksaamattomuudesta ja huolimattomuudesta (HS 2.2.2018 s. A16). Ovelasti asetetuilla kiertoilmaisuilla Luoma lakaisi asian maton alle.

1. Sam. 2:12-17: "Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä eivätkä välittäneet Herrasta. Pappeina heillä oli kansaan nähden tällainen oikeus: Aina kun joku oli teurastanut uhrinsa ja oli keittämässä uhrilihaa, saapui paikalle papin palvelija mukanaan kolmipiikkinen haarukka. Hän pisti sillä keittoastiaan, pataan, kattilaan tai ruukkuun, ja kaiken, mikä nousi haarukan mukana, pappi sai ottaa itselleen. Näin oli tehty kaikille israelilaisille, jotka tulivat Siloon. Mutta nyt papin palvelija saapui jo ennen kuin rasva oli poltettu ja sanoi sille, joka oli uhraamassa: "Anna papille lihaa paistiksi. Hän ei halua keitettyä lihaa, vaan raakaa." Jos mies vastasi: "Ensin täytyy polttaa rasva, ota sitten mitä mielesi tekee", palvelija sanoi hänelle: "Ei, sinun on annettava heti, tai minä otan väkisin." Eelin poikien rikkomus oli Herran silmissä hyvin paha, sillä he häpäisivät Herralle kuuluvan uhrin." 

Teemu Laajasalo oli MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 23.5.2018. Helsinkiläiset koululaiset olivat tehneet ohjelmaa varten tulevaisuuden uutiset, jossa kerrottiin uudesta uskonnosta marssilaisuudesta, jossa uskotaan ihmisen olevan jumala ja uskonnon pappi on Marssissa asuva robotti. Sen jälkeen toimittaja kysyi Laajasalolta, että mitä mieltä hän oli uutisesta? Ensiksi Laajasalo huomio puolileikillään, että jos robotti voi olla pappi, niin pitääkö hänen olla huolissaan työpaikastaan? Sitten Laajasalo vakavoitui, muttei pystynyt antamaan mitään kritiikkiä uutisesta, vaan sanoi näkevänsä uutisessa myönteisiä puolia, koska siinä ylipäätään uskottiin johonkin ja ihmiset olivat yhteisöllisiä. Piispa Laajasalo ei kykene puolustamaan Jumalan kaikkivaltiutta ja pyhyyttä mitenkään. Hän ei huomauttanut Jumalan käskyjen rikkomisesta, vaikka uutiset rikkoivat niitä selvästi. Laajasalolle riittää, että ihmiset uskovat johonkin, eikä uskon kohteella ja pyhyydellä näytä olevan hänelle mitään väliä. Koska piispa Laajasalo ei moittinut uutista, hän osallistui epäjumalanpalveluksen syntiin.

Matt. 12:30: "Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa."

3. Moos. 19:17: "Älä paheksu lähimmäistäsi vain ajatuksissasi, vaan nuhtele häntä avoimesti; muuten joudut osalliseksi hänen syyllisyydestään."

2. Moos. 20:3-6 (1933/38): "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni."
 
Joku voisi odottaa, että kirkon piispat pitävät huolen, ettei Jumalaa pilkata missään. Yle TV1:n ohjelmassa 'Marja Sannikka: Kirkon ja valtion liitto pitäisi purkaa' käsiteltiin tätä kysymystä (Yle Areena, 29.10.2021). Toimittaja Sannikka kysyi piispa Teemu Laajasalolta: "Teemu, pitääkö sinusta Jumalaa saada pilkata?" Laajasalo vastasi näin: "Pitää. Kyl mää ajattelen, että uskonnonvapauden ja sananvapauden nimissä Jumalaa tai jumalia saa pilkata." Laajasalo ei kuitenkaan hyväksy uskonnollisten tilaisuuksien häiritsemistä, mutta hyväksyy Jumalan pilkkaamisen. Laajasalon mielestä rikoslain uskonrauhasäädöksestä voisi jopa poistaa jumalanpilkan rangaistavuuden. Toimittaja Sannikka jatkaa kysymällä Laajasalolta: "Eikö sun mielestä ole niin, että uskonrauhan rikkominen ja siinä tämä jumalanpilkkaosasto pitäisi poista?" Laajasalo vastaa: "No mä ajattelen niin, että kristinuskon näkökulmasta se ei ole koskaan ollut ongelmallinen, siksi koska meidän Jumalammehan on pilkattu, riippuu ristillä jo itsessään. Ja niin kuin reformaatiossa sanotaan, että kirkon yksi tunnusmerkkejä on se, että se on pilkattavissa. Se ei ole ongelma ja mun puolesta sen voisi aivan hyvin poistaa." Raamatussa kielletään Jumalan pilkkaaminen selvin sanoin, joten on käsittämätöntä, miten piispa voi tuollaista jumalatonta sanoa.
 
Gal. 6:7-8: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän."
 
Hepr. 6:6-8: "mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen -- niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi! Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan.
 
3. Moos. 24:11-16: "Hän kirosi ja pilkkasi Herran nimeä, ja siksi hänet vietiin Mooseksen luo. Miehen äiti oli Selomit, Dibrin tytär, Danin heimoa. Mies päätettiin pitää vangittuna, kunnes Herra ilmoittaisi, mitä hänelle oli tehtävä. Herra sanoi Moosekselle: "Vie rienaaja leirin ulkopuolelle, ja kaikki, jotka kuulivat hänen sanansa, pankoot kätensä hänen päänsä päälle. Sitten kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Sano israelilaisille: Jokaisen, joka herjaa Jumalaansa, on kannettava vastuu synnistään. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi, olipa hän maahan muuttanut siirtolainen tai syntyperäinen israelilainen. Hänet surmattakoon, koska hän on pilkannut Herran nimeä."

Hippimessu kirkossa
1960-luvulla USA:ssa vaikutti nuorisokulttuuri hippiliike. Hipit kapinoivat vanhempien konservatiivisia arvoja vastaan. Raamatussa opetetaan, että miehillä tulee olla lyhyet hiukset ja naisilla pitkät, joten miehet kasvattivat hiuksensa protestiksi naisellisen pitkiksi ja pitivät hiuksiaan valtoimenaan, mikä oli tuona aika USA:ssa epätavallista ja paheksuttavaa (1. Kor. 11:1-16, Hes. 44:20). Hippiliike tunnettiin "tajunnan laajentamisesta" huumeilla ja vapaasta seksistä, millä osoitettiin välinpitämättömyyttä yhteiskunnan sääntöjä kohtaan. Hipit etsivät onnea kieltäytymällä asepalveluksesta, tekemällä seksuaalisen nautinnon saaminen helpoksi ja etsimällä mielihyvää huumeista. Moni sai kuitenkin paljon sosiaalisia ongelmia ja tuli huumausaineista riippuvaiseksi narkomaaniksi. Hippikulttuuri ei sovi millään tavalla kirkkoon, koska se on porttokirkon kulttuuri. Hippimessu tuotiin kuitenkin luterilaiseen kirkkoon piispa Teemu Laajasalon saarnan kanssa siitä huolimatta, että kulttuurin arvot ovat jyrkästi ristiriidassa kristinuskon arvojen kanssa.

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää."


Teemu Laajasalolla on mitä merkillisimpiä edesottamuksia papin urallaan. Opiskellessaan Helsingin teologisessa tiedekunnassa hän teki pro gradu -tutkielmansa aiheesta: "Autoerotiikka seksuaalieettisenä kysymyksenä", missä hän perehtyi itsetyydytykseen. On aiheellista kysyä, mistä ihmeestä teologian opiskelija on saanut idean tutkia masturbointia? Yleensä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittavat valitsevat jonkin keskeisen teeman omaan alaansa liittyvän aiheen, joka antaa uralle hyvän alun. Lehdistö alkoi kutsumaan Laajasaloa "itsetyydytyspastoriksi", mikä leimasi Laajasalon uraa (IS 16.8.2017). Masturboinnin tutkiminen ei anna vastauksia keskeisiin teologisiin kysymyksiin. Se ei ole relevantti aihe. Onkohan niin, että nuori pappisopiskelija päätti laittaa pro gradunsakin lekkeripeliksi, kuten hän on tehnyt monille kristinuskon pyhille asioille toimimalla stand up -koomikkona? On käsittämätöntä, että teologisen tiedekunnan apulaisprofessori Jaana Hallamaa hyväksyi tällaisen kyseenalaisen aiheen pappisopiskelijan tutkielmaan ja antoi vielä erinomaisen arvosanan siitä. Johtopäätös tästä järjettömyydestä on, että Laajasalon tutkielma itse asiassa pyrkii löytämään tekosyyn sille, että joku voi himoita toisen puolisoa masturboimalla.

2. Moos. 20:17 (1933/38): "..Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa.."

Tuomiorovasti Satu Saarinen hankki Oulun tuomiokirkkoon taulun, jossa on kolme alastonta miestä ja kolme naista, joista kaksi on kokonaan alasti. Kiihottunut alaston nainen istuu rikkoutuneen pyörän rattaan päällä jalat levällään ja hänen vieressä oleva alaston mies katsoo naisen jalkoväliä samalla, kun naisen takana on toinen alaston mies kummatkin kädet kohti omaa jalkoväliään tehden jotain siellä käsillään. Kolmas alaston mies katsoo naisen jalkovälin katselua sylissään toinen nainen. Taulu voidaan laskea kategoriaan pornografia. Seurakunnan jäsenet ovat arvostelleet taulua sopimattomaksi. Kritiikki kohdistui erityisesti alastomuuteen, taulun symboliikkaan ja sijoituspaikkaan, mutta tuomiorovasti Satu Saarisen mukaan tuomiokirkon etuosaan haluttiin taulu kertomaan, kuinka kristinuskon uudenlaiset näkemykset voisivat koskettaa katsojaa (Yle 6.10.2020). 
 
Ilm. 2:20-21 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan."
 
Halpaheikki markkinakadulla
Luterilainen kirkko erehtyi valitsemaan Helsingin piispaksi Teemu Laajasalon (virassa 1.11.2017 alkaen). Teemu Laajasalo on helppoheikki, joka myy halpaa armoa, minkä ostaja luulee saavansa, mutta ei saakaan. Hänen mielestä avioliiton ulkopuolinen seksi on oikein ja koiratkin pääsevät taivaaseen. Lehtihaastattelussa hän ei pystynyt suoraan sanomaan, että ihmisiä joutuu helvetin tuleen, vaan antoi ymmärtää, että kaikki voisivat päästä taivaaseen (Kirkko ja kaupunki 3.11.2017). Raamattu kertoo, ettei koirat pääse taivaaseen ja huorintekijät joutuvat helvettiin (eläimillä ei ole ylösnousemusta).

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."

Hepr. 12:16-17: "Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi."

Turun piispa Ilkka Kantolalla oli useita vuosia kestänyt avioliiton ulkopuolinen suhde toisen miehen vaimoon, joka oli myös pappi. Suhde paljastui ja lehtien lööpeissä luki pettäjäpiispa. Julkinen paine johti siihen, että Kantolan oli pakko erota piispan virasta, mutta hänelle järjestettiin heti johtajan virka Diakonissalaitokselta. Kantola ja hänen rakastajattarensa hakivat lähes samaan aikaan avioeroa puolisostaan, minkä saatuaa he menivät keskenään naimisiin (IS 15.2.2005). Kantola ei katunut tekoaan, vaan piti omana oikeutena tuntea toista kohtaan, miten haluaa. Suomen kansa välinpitämättömyydestä kertoo paljon, että Ilkka Kantola äänestettiin eduskuntaan. Tämän jälkeen häntä on tuettu asettumaan ehdolle arkkipiispan vaaleihin (Yle 17.8.2017). Raamattu vertaa vaimonsa hylkäämistä murhan veroiseksi synniksi. Kun avioliitossa eläneet hylkäävät puolisonsa mennäkseen keskenään naimisiin, he rikkovat Jumalan käskyä tavalla, johon soveltuu Jumalan sanat Malakian kirjasta:

Mal. 2:15-16: "..Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan! Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!"

1. Sam. 2:22-25: "Kun Eeli oli jo hyvin vanha, hänen korviinsa kantautui, mitä hänen poikansa tekivät kaikille israelilaisille. Hän kuuli myös, että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka palvelivat pyhäkköteltan ovella. Silloin hän sanoi heille: "Kuinka te tällaista teette? Minä saan kuulla kaiken kansan puhuvan teidän pahoista teoistanne. Älkää enää tehkö pahaa, poikani, sillä minä kuulen Herran kansan levittävän teistä ikäviä puheita! Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, Jumala voi olla sovintotuomarina, mutta jos joku rikkoo Herraa vastaan, kuka voi puhua hänen puolestaan?" Pojat eivät kuitenkaan totelleet isäänsä..."

4. Moos. 15:30-31: "Mutta jokainen, joka tekee rikkomuksen tahallaan, olipa hän syntyperäinen israelilainen tai muukalainen, loukkaa teollaan Herraa. Siksi hänet on poistettava kansansa keskuudesta. Koska hän on halveksinut Herran sanaa ja rikkonut hänen käskyään vastaan..."

Jeesus oksentaa suustaan ulos kirkon, joka tekee likaisia syntejä

Kari Kanala järjesti Paavalin kirkkoon sambakarnevaalit kutsumalla naiset tanssimaan sambaa kulttuurin mukaisissa asuissa (Yle Areena). Kari Kanala esiintyi alastomana Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä 4.9.2021 artikkelissa: 'Huolehdin pyhän hengen temppelistä'. Tämä on täysin sopimatonta käytöstä eteenkin papilta, jonka kansa ajattelee edustavan Taivasten Valtakuntaa, vaikka Kari Kanala ei kuitenkaan edusta sitä. Hän ei ainoastaan häpäise itseään vaan pilkkaa Jumalaa alastonkuvan ja lausuntojensa kautta:
"Olen ruumiiltani kankea mutta sielultani taipuisa. Suhtaudun muihin ihmisiin ja myös itseeni hyvin armollisesti...  ..Minulla oli papiksi vihkimisen aikaan pitkä tukka. Siitä tuli seurakuntalaisilta kirjeitä. Kun vuonna 2006 leikkasin hiukset lyhyiksi, olo tuntui liian suitulta. Olin merimiespappina Britteinsaarilla, kun näin torilla lävistyksiä tekevän mummon. Otin sellaisen rikkoakseni balanssin...   ..Kun Paavali nimitti ruumista Pyhän Hengen temppeliksi, siinä oli pointtinsa."
1. Kor. 3:16-17: "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te."
 
Hes. 44:20: "Papit eivät saa ajella päätään paljaaksi eivätkä myöskään pitää hiuksiansa valtoimenaan, vaan heidän tukkansa on säännöllisesti leikattava."
 
3. Moos. 19:28: "Älkää vainajaa surressanne viillelkö itseänne älkääkä tatuoiko mitään merkkejä ihoonne. Minä olen Herra."
 
Mark. 3:29 (1933/38): "mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."
 
Tikkurilan luterilainen seurakunta osallistui omalla osastollaan pornomessuille, jonka esiintymislavalla pornonäyttelijät harrastavat seksiä yleisön edessä. Paikalla oli seurakuntapastori Toni Fagerholm ja perheneuvoja Paula Ruotsalainen. Tikkurilan kirkkoherra Janne Silvast kertoi, että kirkko tekee uuden aluevaltauksen (IL 25.10.2014). Vantaan seurakunta on piispa Irja Askolan alainen seurakunta, eikä hän ole puuttunut asiaan. A-studion toimittaja kysyi 27.10.2014 lähetyksessä arkkipiispa Kari Mäkiseltä, että voiko kirkon työntekijät olla töissä seksimessuilla? Mäkinen vastasi hyväksyvästi kysymykseen sanoilla, että kirkon työntekijät voivat olla siellä, missä on seurakuntalaisia (Yle 27.10.2014). Pornoteollisuus tekee suurta syntiä, eikirkon pidä olla tekemisissä sen kanssa millään tavalla (1. Kor. 6:9, Juud. 1:4).

Hoos. 4:11-12, 13, 14, 18: "Huoruus ja viini vievät kansalta järjen. He kysyvät neuvoa pyhiltä puiltaan, arvat antavat heille vastauksia. Huoruuden henki eksyttää heidät, he kääntyvät uskottomina pois Jumalansa luota...     .. Onko siis ihme, että tyttäristänne tulee porttoja ja miniänne rikkovat avion!..    ..Itsehän miehet lähtevät huorien matkaan, uhraavat temppeliporttojen kanssa. Ymmärtämätön kansa joutuu turmioon!..    .. Juhlat ja juomingit, huoruus ja irstailu hillittömässä himossa! Kaiken yllä häpeän verho!"

Raamattu kieltää miestä pukeutumasta naiseksi ja pitämästä naisellisen pitkiä hiuksia (1. Kor. 11:14-15). Tästä huolimatta Vesilahden kirkkoherra Harri Henttinen meikkaa, pukeutuu naiseksi ja pitää pitkiä hiuksia (IL 15.5.2016, Yle 5.6.2016, IS 29.8.2017). Tampereen piispa Matti Repo ei ole puuttunut tähän Raamatun vastaiseen käytökseen, joten hän saa Henttisen esimiehenä osallisuuden samaan syntiin (Hes. 33:1-20).

5. Moos. 22:5: "Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne." 

Hes. 44:20: "Papit eivät saa ajella päätään paljaaksi eivätkä myöskään pitää hiuksiansa valtoimenaan, vaan heidän tukkansa on säännöllisesti leikattava."

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle..."

Teemu Laajasalo osallistui Nelosen Mad Cook Show:n (Hullun kokin show:n) 25.4.2018 piispan liperit kaulassa. Ohjelmassa oli teemana kristinusko. Juontaja Riku Rantalalla oli punainen Jeesus ketsuppi -paita päällään, mikä teki pilkkaa Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) sovintoverestä. Laajasalo nauroi koko ajan, kun Jumalasta ja kristinuskon pyhistä arvoista tehtiin sarkastisia sekä kristittyjen pyhiä arvoja loukkaavia vitsejä. Ohjelmassa näytettiin myös videoleike, jossa filippiiniläinen katolinen mies irvisti kivuissaan, kun hänen kätensä läpi hakattiin naulat ja mies nostettiin ristille kärsimään katolisessa masokistisessa rituaalissa. Juontajat heittivät tähän vitsin, ettei kristittyjä pidä ristiinnaulita nauloilla vaan ristipääruuveilla.

Ohjelmaformaattiin kuuluu, että vieraille syötetään "mitä yrjöttävämpiä ruokia". Aluksi oli piispa Laajasalon vuoro syödä yllätysruokaa. Hän sanoi, että: "Lihallisuus kuuluu kristillisyyteen" ja "saatana voitetaan syömällä". Sen jälkeen Laajasalo katseli lihanpalaa, minkä tunnisti käärmeeksi, ja söi siitä palan irvistäen. Juontajat vahvistivat, että Laajasalo oli syönyt nyljettyä kyykäärmettä ja lisäksi käärmeen nahan, joka oli laitettu karitsan lihasta tehdyn makkaran sisälle. Tämä ruoka oli omiaan pilkkaamaan Jumalan Karitsaa saastaiseksi kuin käärme (Joh. 1:29). Raamatun laki kieltää muutenkin syömästä käärmettä saastaisena eläimenä, mutta se ei piispaa estänyt.

3. Moos. 11:42-43: "Maassa liikkuvia matelijoita tai neli- tai useampijalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi. Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä."

Gal. 5:16-17, 19, 20, 21: "Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte...  ..Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus...   ..Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa."


Suusta liekehtii helvetin tuli
Ohjelman lopussa piispa Teemu Laajasalo sai määrätä, kuka syö pääaterian. Laajasalo sanoi, että hän haluaa olla vieraanvarainen ja antoi ruuan toisille vieraille. Ruokana oli Ranskassa ruuanvalmistuksessa kiellettyä peltosirkkua. Peltosirkkujen perinteinen valmistustapa on barbaarinen. Pienet linnut pyydystetään elävänä ja niitä pidetään pimeässä laatikossa (tai sokaistaan), niin että ne ahmivat jatkuvasti jyviä. Kun lintu on paisunut huomattavasti normaalia suuremmaksi, hukutetaan sirkku armanjakkiin, kynitään ja paahdetaan. Peltosirkkujen päät katkaistaan (tai purraan) irti ja ne syödään luineen päivineen lautasliinan alla – piilossa Jumalalta, jotta moinen ahneus ja julmuus ei tulisi tämän tietoon. Ranskan entinen presidentti Francois Mitterrand sairasti eturauhasyöpää ja tiesi pian kuolevansa. Hän päätti syödä viimeisenä ateriana tämän Ranskassa laittoman ruuan. Sen jälkeen hän ei enää syönyt ja viikon päästä hän kuoli. Mad Cook ohjelman vieras kyläkauppias Sampo Kaulanen söi liinan alla pimeässä saman aterian ja sen jälkeen oksensi ämpäriin tuskaisen näköisenä.

Ps. 139: 1-4, 7, 11-12: "Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi...   ..Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi?..  ..Vaikka sanoisin: "Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon", sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo."

Ohjelman lopussa juontaja Riku Rantala luki Isä meidän -rukouksen, josta hän oli tehnyt sarkastisen pilaversion, missä Taivaan Isän nimen paikalla oli muna yms. pilkantekoa. Tämä televisio-ohjelma kuvastaa hyvin sitä, mitä on Helsingin hiippakunta. Se on kuin tämä Mad Cook irstailu, johon osallistui hiippakunnan johtaja Teemu Laajasalo.

Jaak. 3:1, 5-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin...   ..Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

1. Moos. 3:1-7: "Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?" Nainen vastasi käärmeelle: "Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.'" Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan." Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti."

Ps. 140:4: "Heidän kielensä on terävä kuin käärmeen kieli, kyyn myrkkyä heillä on huulillaan."

Kirkosta virtaa haiseva viemärivesi
Matt. 23:33, 36: "Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?..  ..Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!"

Jer. 9:12-14 "Herra itse vastaa: "Näin on tapahtunut, koska he hylkäsivät lain, jonka minä annoin heille. He eivät kuunnelleet minua eivätkä eläneet opetukseni mukaan. Oman paatuneen sydämensä mukaan he elivät, kulkivat baalien perässä niin kuin olivat isiltään oppineet." Sen tähden Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo näin: "Minä syötän heille karvasta koiruohoa ja juotan heille myrkyllistä vettä."

Suomen luterilainen kirkko on tehnyt jumalanpalveluksistakin jo sirkusta. Nykyään järjestetään sirkus-messuja, joissa Raamattua lukee klovni. Luterilainen kirkko siis haluaa nauraa Jumalan Sanalle, mikä on Jumalan pilkkaamista ja pyhyyden halventamista (KK 28.9. ja AL 30.8.2019).

Jotenkin Luterilaisen kirkon hengellinen tila tiivistyy siihen, millainen jouluseimi oli Loviisan kirkossa. Jouluseimen pitäisi esittää synnitöntä Herraamme Jeesusta Kristusta sekä Joosefia ja neitsyt Mariaa. Kirkon seimessä olikin kaksi alastonta naista. Alastomuus on synnin ja häpeän vertauskuva (1. Moos. 3:8-13, Ilm. 3:17-18). Yhdessä valkoihoinen nainen on maalattu kasvoistaan mustaksi, joka imettää paljailla rinnoillaan karitsaa. Toisessa teoksessa vastasynnyttänyt nainen pitää sylissään napanuorasta kiinni olevaa lastaan rinnat maitoa vuotaen ja verta haaroissaan. Kolmannessa on mies, jonka sylissä on suuri sikaemakko. Israelissa ei eläintalleissa ollut sikoja, varsinkaan emakkoja imettämässä ketään, koska siat ovat saastaisia eläimiä ja myös saastaisuuden vertauskuva (Mark. 5:11-13, asiasta lisää artikkelissa). Teoksen valmistaneen taiteilijan kummatkin vanhemmat ovat pappeja. Taiteilija perustelee jouluseimeään sillä, että hänen mielestä kaikki ihmiset ovat riettaita (HS 1.1.2018). Jouluseimi oli suurta Jumalan pilkkaa (IS 1.1.2018). Helsingin piispa Teemu Laajasalo kantaa hengellisen vastuun Loviisan suomalaisen seurakunnan toiminnasta.

Jes. 66:3-4: "Sian verta ovat teidän ruokauhrinne, pahan palvontaa teidän suitsutuksenne. Te olette valinneet omat tienne ja mieltyneet omiin iljetyksiinne, ja minä puolestani valitsen kurituksen tien, teitä kohtaa se, mitä te pelkäsitte. Kun minä kutsuin, kukaan ei vastannut, kun minä puhuin, kukaan ei kuunnellut. Te teitte sitä, mikä on väärää minun silmissäni, ja aina valitsitte sen, mikä on vastoin minun tahtoani."

Matt. 7:6: "Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä."

Suomen evankelisluterilainen kirkko seuraa Martti Lutherin oppeja. Lutherin kirjoitukset ovat usein Raamatun vastaisia ja jumalattomia. Luther ei uskonut mm. Jaakobin kirjeeseen eikä Ilmestyskirjaan ja vaati niiden poistamista Raamatusta, mistä Raamatun mukaan menettää syntien anteeksiannon ja saa tuomion tuliseen järveen (lisää artikkelissa). Luther julkaisi vihakirjoituksia juutalaisia vastaan. Hän pyrki etsimään Raamatusta oikeutuksen juutalaisten vainoille, mutta kyse oli pikemminkin Raamatun vääristelystä (2. Piet. 3:15-16). Natsi-Saksa käytti Lutherin kirjoituksia hyväksi juutalaisvastaisessa propagandassa.

Ilm. 22:18-19: "Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu." 

Wittenbergin kirkko häpäisee Israelia
Pyhän Marian kirkko Wittenbergissä oli Lutherin kotikirkko, jonka seinässä on metallinen kuva, jossa sikaemakko imettää juutalaisia lapsia samalla, kun rabbi pitää kiinni sian takajalasta ja hännästä kurkistaakseen sian peräaukkoon. Kuva häpäisee ja loukkaa juutalaisia erityisen syvästi. Kyse on luterilaisen kirkon hyvin asiattomasta juutalaisten pilkkaamisesta. Loviisan kirkon jouluseimessä oleva emakko häpäisee samalla tavalla juutalaista Jeesus-vauvaa.

Mark. 5:8-14: "Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: "Legioona, sillä meitä on monta." Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta. Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon..."

2. Tess. 1:7-9 (1933/38): "..kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta..." (vert. Room. 2:12-13, 1. Tim. 1:11)

Jes. 66:15-18: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni."

Tässä artikkelissa on paljon todisteita siitä, ettei kirkot ole Jumalan kirkkoja, vaan suorastaan rypevät synnissä sekä toimintansa että opetuksensa osalta. Nämä mainitut tapaukset eivät ole jotain yksittäisiä sattumia, vaan kertovat kirkkojen saastuneesta hengellisestä tilasta. Sen takia Jeesus oksentaa kirkon suustaan ulos (Ilm. 3:15-17).

Ilm. 3:15-17: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston."

Luterilainen kirkko haluaa tehdä Pyhästä naurun alaisen 

Roastaaminen on satiirin muoto, jossa koomikko kertoo toisesta henkilöstä karrikoiden hänen puutteita ja tekemiään virheitä, mille yleisö nauraa. Toisen henkilön huonoudesta tehdään viihdettä. Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala tuli liperit kaulassa roastattavaksi Ylen TV-1:n Aamu-TV:hen 13.1.2018. Pappi halusi tulla vapaaehtoisesti naurun alaiseksi. Roastaaminen ei kohdistunut pelkästään Kanalan henkilöön vaan myös papin ammattiin. Roastmaster Antto Terras roastasi Kanalaa seuraavin sanoin: "Ensimmäiseksi haluan toivottaa studioon tervetulleeksi oman elämänsä pettäjäpiispan, joka ei ole myöskään hänkään viaton. Hän ei ole vain jäänyt kiinni. Mies, joka on karismaattinen, madaltanut kynnystä tulla kirkkoon sen verran, että siinä on jo kuoppa. Hän on tunnettu asiantuntija 'Ensitreffit alttarilla' -ohjelmasta. Hänellä on varaa jo puhua. Hänellä on meneillään jo kolmas avioliitto, joka sekään tuskin jää viimeiseksi. Kirkko erotettiin valtiosta. Tämä mies erotettiin painonvartijoista. Hänellä oli häävalssinakin 'Pettäjän tie'. Lämpimästi tervetuloa Turun ja Porin läänin kurtisaani Paavali seurakunnan kanttori teologian lisensiaatti Kari Kanala.

Kari Kanala kirkkokaljalla
Tämän jälkeen Kari Kanala naureskeli ja kiitti sen verran, jotta muut luulisivat hänellä olleen hauskaa. Hän puolusti satiiria kirkollisessa toiminnassa ja mainitsi humoristisina esimerkkeinä roomalaiskatolisessa kirkossa pidetyt hengelliset tilaisuudet 'Väärän kuninkaan päivät' ja 'Aasi messu'. Kanala sanoi, että roastattavana oleminen on rohkeuden ja röyhkeyden välimaastossa, mutta sillä tavalla hän käsittelee omaa häpeäänsä. Roastaamisen kautta hän voi nähdä jokaisessa ihmisessä Kristuksen. Kanala haluaa huonolla esimerkillään opettaa, että kun jää kiinni synnin tekemisestä, sen voi käsitellä nauramalla tapahtuneelle. Omantunnon kolkutus ja häpeän tunne hiljennetään naurulla. Roastaaminen on pilkantekoa, eikä sitä pidä millään tavalla liittää kirkolliseen toimintaan. Se ei ole väline nähdä kenessäkään Kristusta. Kari Kanala on vienyt jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntalaisia myös kirkkokaljalle lähipubiin, mistä on lisää artikkelissa: 'Jumala puhdistaa huoneensa'.

Kari Kanala totesi Yle Teeman ohjelmassa 'Kirjojen Suomi: Pilkun jälkeen' (25.6.2018), että hän yhtyy kirjailija Saarikosken mielipiteeseen, ettei synti erota ihmistä Jumalasta, vaan yhdistää Jumalaan. Raamatun mukaan tämä ei pidä paikkansa. Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja liittää hänet maailman ruhtinaaseen ja antikristukseen, joka on laittomuuden ihminen (Matt. 7:21-23, Joh. 8:41-48, 2. Tess. 2:3-12). Tämä kaikki osoittaa, että luterilainen kirkko on vajonnut hyvin alas. 

2. Piet. 2:1-3: "..samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä."

Myyrmäen kirkon törkeä aprillipila (HS 31.3.18)
Luterilaisen kirkon pääsiäissunnuntai osui samalle päivälle aprillipäivän kanssa 1.4.2018. Piispa Teemu Laajasalon vastuulla oleva Vantaankosken seurakunta teki oman aprillipilansa ripustamalla banderollin Myyrmäen kirkon muuriin, jossa Jeesuksen kuolema väitetään olevan vain aprillipila. Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen perustelee tempausta Helsingin Sanomille (HS 28.3.2018): "Tänä vuonna pääsiäinen osuu päällekkäin ei-kristillisen aprillipäivän kanssa, ja tähän saumaan Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen iski. ”Saimme idean tähän Nokian seurakunnasta, jonka viestintäihminen käytti tällaisia banderolleja herättämään [huomiota]. Totesimme sen hyväksi ja ajattelimme nyt kokeilla, kun sattui tällainen hyvä yhteensattuma, että aprillipäivä ja pääsiäinen ovat samana päivänä." Helsingin Sanomat ihmetteli kuinka kirkko on ruvennut ateistin tapaan tekemään pyhyydestä naurun alaista. Artikkelin otsikko nokkelasti kertoo, että kirkon pääsiäisestä tekemä pila aiheutti sen, että pääsiäisjuhla meni pilalle (HS 31.3.2018): "Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Sunnuntaina juhlitaan sitä, että Jeesus nousi kuolleista. Aprillia, ei noussutkaan. Onkin jumalankieltäjien unelmapäivä. Vantaalla Myyrmäen kirkon pääsiäisbanderollissa vitsi oli tosin toisinpäin: Jeesus on kuollut – Aprillia! Jotkut ehtivät loukkaantua tästä jo hyvissä ajoin ennen aprillipäivää. Kuka huomenna parhaiten nauraa?" Kirkon pääsiäisbanderolli on mitä törkeintä Jumalan pilkkaa.

Hepr. 10:29: "Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!"

Vuonna 2014 kirkkoherra Teemu Laajasalo kutsui  Kallion seurakuntaan Ylen 'Naurun tasapaino' sketsiohjelman (2. kausi, 4. jakso). Vitsien aiheena oli uskonto. Koomikot pilkkasivat huumorin varjolla Jumalan Sanaa. Yleisössä oli paikalla moni seurakunnan pappi nauramassa Jeesukselle. Ohjelman lopussa kirkkoherra Teemu Laajasalo jopa innostui kehumaan esityksiä. Luterilainen kirkko on rapautumassa pikkuhiljaa pois, koska sen jäsenet eroavat vilkkaasti kirkosta. Jo yli puolet Kalliossa asuvista ei enää kuulu seurakuntaan.

Gal. 6:7: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan..."

Koomikko Ilkka Kivi kertoi omassa esityksessään, että hänellä on tosi uskonnollinen suku, joka oikeasti pelkää, että hän joutuu kadotukseen, koska tekee tällaista komiikkaa. Kallion seurakunnan esiintymislavalla hänestä tuntui, että hän olisi tekemässä lähtöselvitystä helvettiin. Ja yleisö nauroi. 

Koomikko Jussi Simola osoitti yleisöstä seurakunnan pastoria Ilkka Sariolaa, joka oli kertonut koomikolle, että hän harrastaa karaoke laulamista ja hänen lempilaulunsa on 'Rakkaus on lumivalkoinen'. Koomikko ihmetteli, että siinähän lauletaan ei ole olemassa Jumalaa. Lopuksi koomikko sanoi, että kun Ilkka Sariola oli kirjoittanut karaokelappuun yhtyeen nimen 'Yö', niin Ilkka Sariola tulee joka tapauksessa palamaan ikuisessa helvetin tulessa. Ja yleisö nauroi. Kun näin käy, nauraminen loppuu. Helvetin tuskissa ei kukaan pysty enää nauramaan millekään asialle, varsinkaan Jeesukselle. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.

Matt. 13:40-43 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko..."

Jumalalla on tapana on nuhdella syntiä tekeviä pappeja ja sen jälkeen erottaa ne, jotka eivät tehneet parannusta

Voiko olla niin, että Jumala sanoo heittävänsä sontaa pappien silmille? Jos joku profeetta sanoisi kirkosta tätä, tämä aiheuttaisi valtavan vastarinnan. Profeettaa sanottaisiin huonoa hedelmää tekeväksi henkilöksi, joka aiheuttaa pahaa mieltä. Onko mahdollista, että Jumala nuhtelisi tällä tavalla pappeja? Onko se Herrasta?

Johannes Kastaja nuhteli kirjaoppineita fariseuksia synneistä sekä kutsui heitä jopa käärmeen sikiöiksi. Johannes Kastaja vaati parannuksen tekoa synneistä (Matt. 3:7-9). Kastaja nuhteli kuningas Herodesta siitä, että hän oli ottanut veljensä vaimon Herodiaan itselleen vastoin lakia ja tehden haureutta. Herodia suuttui tästä ja Herodes mestautti Johannes Kastajan Herodiaan pyynnöstä. Jeesus myös arvosteli lainopettajia (Raamatun opettajia, pappeja) sekä fariseuksia siitä, etteivät he ole pysyneet Herran sanassa. Jeesus kutsui näitä myös kyykäärmeen sikiöiksi ja kysyi heiltä, miten he voivat välttää helvetintuomion (Matt. 23:27-33). Tekopyhä fariseus saattaisi tänäkin päivänä moittia tällaista puhuvaa henkilöä huonoa hedelmää tekeväksi profeetaksi, mutta tällainen kirjanoppinut fariseus ei ymmärrä, mitä hyvä hedelmä tarkoittaa, eikä edes tunne Jumalaa.

Jumala on sanonut papeille sellaista ennenkin ja se on kirjattu Raamattuun Malakian kirjaan. Hän on todellakin sanonut heittävänsä sontaa syntisten pappien silmille ja erottavansa heidät. Tässä on taustalla se tosiasia, että papisto on luopunut Herran sanasta. He toimivat omaksi edukseen. He opettavat kansaa siten, että kansa eksyy pois Jumalasta. Tätä Jumala ei siedä. 

Mal. 2:1-3: "Te papit, teitä koskee tämä sana: ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi", sanoo Herra Sebaot. "Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua." -- Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne, viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne, ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon."

Papit eivät ymmärrä vastuunsa vakavuutta (Jaak. 3:1, Matt. 18:6). He eivät ymmärrä, ettei Jumala halua menettää yhtään lastaan paholaiselle helvettiin. Jumala osaa käyttää ankaraa kieltä nuhdellessaan syntisiä kirjanoppineita. Papin on parempi vaihtaa työpaikkansa toiseen kirkkokuntaan, jos kirkkokunta vaatii pappia toimimaan selvästi Raamatun Sanan vastaisesti.

Mal. 2:7-9: "Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. -- Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat."

Komea kirkkomusiikki, upeat pappien asut ja risti kirkkorakennuksen katolla ei aina ole tae siitä, että kaikki olisi kunnossa. Aamoksen kirja kertoo, että papit saastuttivat jopa Jumalanpalvelukset niin, että Jumala sanoi vihaavansa niitä (Aamos 5:21-24). Jeesus hääti temppelistä kaupustelijat ruoskalla ja sanoi: "Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa" (Joh. 2:13-17, Mark. 11:15-17).  Jumalan huone on pyhä paikka. Hän ei pidä Suomen kirkoissa järjestetyistä kaupallisista viihdetilaisuuksista ja yökerhomessuista. Tämä loukkaa pyhyyttä.

Kaupustelua kirkon esipihalla Ruttopuistossa
Mark. 11:15-17: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan." 

Jeremian kirjassa Jumala moittii ankarasti Israelin kansaa siitä, että he luulevat olevansa Jumalan mielisuosiossa, kun he palvovat Häntä temppelissä, vaikka he varastavat, valehtelevat, tekevät aviorikoksia, palvovat vääriä jumalia yms. Näin he ovat tehneet temppelistä rosvojen luolan, joka on Herralle omistettu huone.

Jer. 7:9-11: "Tällaisia ovat teidän tekonne: te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne! Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni: 'Me olemme turvassa!' Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra."

Jeesus nuhteli myös Efesoksen alkuseurakuntaa siitä, ettei se ollut pitänyt kiinni ensirakkaudestaan. Jeesus varoitti, että se poistaa Efesoksen seurakunnan omiensa joukosta, jos seurakunta ei tee parannusta (Ilm. 2:5). Jeesus nuhteli ankarammin Laodikean seurakuntaa synneistä ja sanoi oksentavansa sen suustaan (Ilm. 3:16) sekä kehotti luopumaan välinpitämättömyydestä (penseydestä):

Ilm. 3:19: "Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!" 


Pergamon alkuseurakuntaa Jeesus nuhteli siitä, etteivät noudattaneet Jumalan lakia. Jumalan toimintatapa on se, että Hän ei siedä loputtomasti totuuden vastaista opetusta ja voi lähettää seurakuntaan profeetan, joka nuhtelee sitä synneistä. Papit voivat saada eron tehtävästään ja tuomion helvettiin. Jeesus sanoi Pergamon seurakunnalle käyvänsä heitä vastaan suun miekalla.

Hoos. 4:6-7: "..Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut, et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain, minäkin unohdan sinun lapsesi. Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan, sitä mukaa kuin heidän joukkonsa kasvoi. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi."

Ilm. 2:16: "Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla." 

Huonoa hedelmää eivät tehneet kovasanaiset Elia eikä Johannes Kastaja, vaan huonoa hedelmää tekevät valheiden levittäjät ja yleisön suosiosta nauttivat opettajat 

Jeesus opetti hyvää ja huonoa hedelmää tekevistä puista (Matt. 12). Kannattaa huomata, että Jeesus osoitti puheensa uskonnollisille johtajille ja fariseuksille sen jälkeen, kun he olivat pilkanneet Jeesuksen parantaneen sairaita pahojen henkien voimilla. Jeesus kritisoi heitä huonoa hedelmää tekeviksi, koska he eivät tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi. Uskonnolliset johtajat ja fariseukset puhuivat Jumalasta, mutta kielsivät Jumalan suunnitelman ja näin heidän puheensa tulivat tyhjiksi. Jeesus oli ankara moittiessaan pappeja ja fariseuksia (Matt. 23:13-39). Hyvä hedelmä ei tarkoita yleisön miellyttämistä vaan totuuden puhumista.

1. Tess. 2:4-7: "Koska Jumala on katsonut meidät kelvollisiksi julistamaan evankeliumia, me emme puhuessamme pyri olemaan mieliksi ihmisille vaan Jumalalle, joka tutkii sydämemme. Emme ole koskaan puhuneet mielistelevin sanoin, sen te tiedätte; emme ole salaa ajaneet omia etujamme, siitä Jumala on todistajamme. Emme ole yrittäneet saada kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, vaikka Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia itsellemme arvonantoa."

Huonoa hedelmää tekee se, joka puhuu korvasyyhyyn eli opettaa vain sellaista, mikä miellyttää kuulijaa. Huonoa hedelmää tekee se, joka puhuu vesitettyä totuutta. Huonoa hedelmää tekee se, joka menee uskomaan paholaisen valheita. Heidän sydämensä syntisyys saa tarttumaan valheisiin sekä käyttämään valheita lyömäaseena toista vastaan. On turha yrittää puolustaa omia tekojaan sillä, ettei tiennyt niitä valheiksi. Oma syntisyys saa meidät uskomaan valheita ja levittämään niitä. Eevan itsekkyys johti siihen, että hän lankesi uskomaan saatanan valhetta. Valheen uskominen vei Aadamin mukaan samaan syntiin. Lukekaa Raamattua ja eläkää sen mukaan, niin opitte tuntemaan Jumalan ja erotatte valheen totuudesta.

Malakia (Malakian kirja) antoi profetian 400-luvula eKr, että Jumala erottaa syntiin langenneet leeviläiset papit. Profetian jälkeen Jumala oli runsaat 400 vuotta hiljaa. Malakia tarkoittaa Jumalan sanansaattajaa ja teologit yleisesti ovat sitä mieltä, että nimi tarkoittaa anonyymiä nimeä. Emme tiedä profeetan oikeaa henkilöllisyyttä. Jumala odotti kärsivällisesti papistolta parannuksen tekoa. Mutta sitten tuli aika, että itse Jumala tuli ihmisenä maan päälle. Yeshua (Jeesus) aloitti papillisen toiminnan Israelissa. Taas kerran kirkon ylin pappi ei hyväksynyt Jumalan miestä. Ylipappi Kaifas väitti, että Jeesus oli tehnyt huonoa hedelmää ja vaati Jeesukselle kuolemantuomiota. Pontius Pilatus ei nähnyt Jeesuksessa mitään vikaa, mutta tuomitsi yleisen mielipiteen painostamana Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. 40 vuotta tämän jälkeen, vuonna 70 jKr Rooman armeija tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin maan tasalle. Roomalaiset ryöstivät temppelin kulta-aarteet, surmasivat melkein koko väestön ja loput otettiin orjiksi.

Kuurot papit voisivat sanoa, että tämä oli ennen, eikä tämä koske enää meidän aikamme kirkkoa. Raamatussa sanotaan, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Tämä koskee Raamatun kirjoittamisen jälkeistä aikaa. Monet papit tullaan havaitsemaan syntisiksi valheiden puhujiksi.

1. Piet. 4:17-18: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? -- Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen!"

Jeesus puhui huonosta hedelmästä myös Matt. 7. luvussa. Huonoa hedelmää tekevällä ihmisellä tarkoitetaan sitä, joka rikkoo Taivaan Isän tahtoa vastaan. Huonoa hedelmää tekee sellainen puu, joka tuottaa laittomuutta eli rikkoo lakia vastaan. Hyvää hedelmää tekee se, joka noudattaa lakia.

Ps. 1:1-3 (1933/38): "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy."

Matt. 7:17-23 (1933/38): "Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. "

Matt. 23:1,13: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen..Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Tina Turner - Private Dancer

Well the men come in these places
And the men are all the same
You don't look at their faces
And you don't ask their names
You don't think of them as human
You don't think of them at all
You keep your mind on the money
Keeping your eyes on the wall

I'm your private dancer
A dancer for money
I'll do what you want me to do
I'm your private dancer
A dancer for money
And any old music will do

I wanna make a million dollars
I wanna live out by the sea
Have a husband and some children
Yeah, I guess I want a family
All the men come in these places
And the men are all the same
You don't look at their faces
And you don't ask their name..
Suomen kirkot kieltävät helvetin olemassaolon

Raamattu opettaa selvästi, että vain Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) kautta voi pelastua taivaaseen. Muuta nimeä ei ole, joka pelastaa (Apt. 4:12). Pelastuksen ulkopuolelle jäävät ihmiset joutuvat helvetintuleen ikuisiksi ajoiksi. Raamattu mainitsee nimenomaan, että tuomio ei pääty koskaan. Se on ikuisesti kestävä tuomio. Kun ihminen heitetään tuliseen pätsiin, hänen sielunsa ei häviä minnekään, koska tulessa itketään ja kiristellään hampaita. Jos sielu häviäisi pois, tulessa ei kiristeltäisi hampaita eikä itkettäisi, mutta niin tehdään aina ja ikuisesti.

Dan. 12:2: "Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun."

Matt. 25:46: "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Ilm. 20:10: "Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti."

Ps. 140:10: "Satakoon heidän ylleen hehkuvia hiiliä! Herra, syökse heidät tuleen, syökse kuiluun, josta ei pääse pois!"

Matt. 3:12: "Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."

Matt. 13:40-43 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko..."

Matt. 13:47-50: "Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita."

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle..."

Jes. 66:24: "Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu." 

Raamattu käyttää ikuisesti kestävästä rangaistuksesta myös sanoja kadotus, ikuinen tuli, tulinen järvi, tuonelan ahdinko jne. Helvetti on totta ja se on olemassa (opetusvideo). Kuopion Puijon seurakunnan kappalainen, Helsingin yliopiston teologian laitoksen dosentti, teologian tohtori Kari Kuula on kirjoittanut kirjan "Helvetin historia" vuonna 2006. Kirja antaa sellaisen kuvan, ettei Kuula oikein jaksa uskoa helvetin olevan olemassa. Ylen TV1:n ohjelmassa Pisara 27.9.2014 Kuula sanoo suoraan, ettei kadotus (eli helvetti) kuulu kristinuskoon. Kuulan kirjoja ei kannata uskoa ollenkaan. Ne eivät perustu Raamatun opetukseen, vaan vääristelevät sitä, mitä Raamattu opettaa.

Suomen luterilaisen kirkon pastori Antti Kylliäinen on kirjanoppinut teologian maisteri. Hän kirjoitti vuonna 1997 kirjan siitä, että kaikki pelastuvat taivaaseen ja väitti, että helvettiä ei olisi olemassa. Kylliäinen ei usko Jeesuksen sovittaneen ihmisten syntejä, mutta arvostaa Jeesuksen opetusta Jumalan armosta. Kylliäisen kirja "Kaikki pelastuvat taivaaseen" on selvästi Raamatun vastainen kirja (Matt 5: 29-30, 10:28, 18:9, 23:15; Mark. 9:43, 45, 47; Luuk. 12:5; Jaak. 3:6; 2. Tes. 1:9; Ilm. 14:9-12, 20:10, Jes. 66:24).  

Pappien suusta tulee ulos kaikkea väärää. Heidän suunsa liekehtii helvetintulta, joka sytyttää suuria metsiä palamaan vieden suuria määriä ihmisiä helvetintuleen. Raamattu kertoo, että helvettiin tuomittujen suu liekehtii tulta. He eivät saa koskaan lepoa kivuistaan ja säryistään.

Matt. 22:13: "Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita."

Luuk. 16:22-28: "..Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.' Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.' Rikas mies sanoi: 'Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä -- hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.'" 

Jaak. 3:6: "Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta." 

Dan. 7:10-11: "..Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Minun yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurien sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut, ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuavaan tuleen."

Ilm. 14:10-11: "..joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa..."

Jer. 7:20: "Kuulkaa, mitä minä, Herra Jumala, olen päättänyt: Minä vuodatan hehkuvan vihani tämän paikan päälle. Minun vihani palaa kuin sammumaton tuli..."

Ilm. 19:3: "Taas kuului ääni: -- Halleluja! Porton roviosta nousee savu aina ja ikuisesti."

Ilmestyskirjan ahdistusten aikoina valhetta puhuvat suut saavat kovan vitsauksen. Niin kuin helvetintuskissa kiristellään hampaita ja kärsitään polttavasta tulesta suussa, vitsaus saa kadotukseen matkalla olevat puremaan kielensä kipeiksi. Siitä huolimatta he eivät näe omia syntejä ja jatkavat Jumalan Sanan vastustamista.

Ilm. 16:10-11: "Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan."

Pastori Kylliäisestä tehtiin kanteluita tuomiokapituliin. Niistä neljä on yksityisten henkilöiden tekemiä ja yksi 4358 allekirjoittajan ryhmäkantelu. Kylliäistä vaadittiin erotettavaksi papin virasta. Tuomiokapituli käsitteli kantelut. Helsingin hiippakunnan piispa, teologian tohtori Eero Huovinen ei esittänyt Antti Kylliäisen erottamista. Piispa hiljaisesti hyväksyi Antti Kylliäisen syntisen kirjan saippuoiduilla perusteluilla. Huovisen velvollisuus olisi ollut ehdottaa tuomikapitulille Kylliäisen erottamista virasta ja sen jälkeen henkilökohtaisesti pysyä erossa Kylliäisestä (2. Kor. 6:14-18). Tuomiorovasti Mikko Heikka sekä pappisasessorit Kalervo Salo ja Helena Haataja yhtyivät piispan kantaan ja osallistuivat samaan syntiin. Tämä osoittaa miten suurta syntiä on kirkkojen ylimmässä johdossa. Luterilaisen kirkon monista rippikouluista on poistettu opetus helvetistä.

Mutta aina on ollut niin, että pienessä vähemmistössä, jäännöksessä on Jumala säilyttänyt uskon ja totuuden. Kun tuomiokapituli kumosi Kylliäisen erottamisvaateet, päätös syntyi 4-1 äänestyksen tuloksena. Uskonsankariksi nousi lakimiesasessori Pekka Leino. Hän saneli tuomioon eriävän mielipiteen. Pekka Leino pitää eriävässä mielipiteessään asian valmistelutapaa virheellisenä, koska se on käytännössä jäänyt vain piispan pastoraalisten keskustelujen varaan ilman asianmukaista koko tuomiokapitulin käsittelyä. Leinon mukaan pastori Kylliäiseltä ei ole saatu suoraa eikä riittävää vastausta olennaisiin esille tulleisiin kirkon oppia koskeviin kysymyksiin. Kylliäisen käsitykset Jumalan luomistyöstä ja kaikkivaltiudesta, Kristuksen persoonasta ja sovituksesta sekä ihmisen syntisyydestä poikkeavat selvästi kirkkomme opetuksesta (Kirkon tiedote, MTV 11.3.1998).

Papit tekivät syntiä, mutta lakimiesmaallikko oli uskollinen Jumalalle. Jumala on ennenkin antanut potkut papeille ja nostanut kalastajia sekä tullimiehiä apostoleiksi kirjanoppineiden pappien tilalle. Joelin kirjassa (3:1-2) kerrotaan, että lopun ajoilla Jumala vuodattaa henkensä orjiin ja orjattariin. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra ottaa palvelukseensa aivan tavalliset ihmiset, miehet ja naiset.

Kirkon johto kieltää uskovansa Raamattuun

Tapio Luoma on antanut haastatteluja lehdistölle Päivi Räsäsen avoimeen kirjeen johdosta. Hän vastasi Iltalehdelle 28.6.2019 kirjeeseen liittyen kieltämällä uskovansa siihen, että Raamattu olisi Herra tarkoittaen, että se olisi Jumalan Sanaa.

"Siinä, millä tavalla tulkitsemme (Räsäsen kanssa) Raamattua, on kuitenkin ymmärtääkseni eroja. Itse haluaisin korostaa sitä, että Raamattu on kristityn ja kirkon välttämätön peruskirja. Raamattu ei kuitenkaan ole herra. Sen sijaan Raamattu kertoo Jeesuksesta, joka on herra, Luoma kirjoittaa. Luoman mukaan tässä on perustavanlaatuinen ero, vaikka se voi kuulostaakin teologiselta hiustenhalkomiselta. – Olen myös kuullut todettavan, että olisi rakkaudetonta olla sanomatta homoseksuaalisuutta häpeäksi tai synniksi. Tällä tavalla muotoiltu ajatus heijastaa mielestäni huonosti rakkaudellisuutta, pikemminkin torjuntaa, Luoma toteaa."

Tapio Luoma yrittää paeta Raamatun auktoriteettia väittämällä, ettei se ole Herra. Tämä antaisi oikeuden poiketa Raamatun käskyistä. Raamattu olisi vain historian kirjoitus, joka kertoo Jeesuksesta, mutta sen opetusta ei tarvitsi noudattaa. Tämä ei pidä paikkansa. Raamattu on Herran Sanaa. Jumalan Sana on Herra.

Joh 1:1: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala."

Matt 12:17: "jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana: -- Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken Henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden."


Ilm. 19:13: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana."

Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen innoituksesta, joten jokainen Raamatun sana on Jumalan Sanaa (2. Tim. 3:16). Tapio Luoma tosiasiassa kieltää uskovansa Jumalan Sanaan, kieltäytyy noudattamasta Herran Jeesuksen Kristuksen käskyjä ja kumoaa Raamatun lain. Luoma myös väittää, että Raamatun mukaan homoseksuaalinen rakkaus olisi Raamatun tarkoittamaa vanhurskasta rakkautta, mikä ei pidä ollenkaan paikkansa (3. Moos. 20:13, 5. Moos. 22:5, Room. 1:24-32, 1. Kor. 6:9, 1. Tim. 1:9-10). 

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Matt 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Ylen nettiuutinen 17.1.2012 kertoo, ettei Kuopion piispanvaaliehdokkaana ollut hiippakuntadekaani, teologian tohtori Sakari Häkkinen usko Jeesuksen neitseelliseen syntymään. Seurakuntalainen lehti kertoo nettiuutisessaan 3.5.2012, että Häkkinen kieltää Raamatun olevan Jumalan sana. Kirjoituksessaan 3.5.2012 Kirkonkellari-verkkolehdessä Häkkinen sanoo, että: ”Raamattu kertoo Kristuksesta, mutta ei ole Jumalan kirjoittama, sanelema eikä edes suunnittelema.”  Häkkisen lausumat ovat selvästi Raamatun vastaisia. Kuopion hiippakunnassa vuonna 2012 toimineet piispat Wille Riekkinen ja hänen eläköityessä tilalle tullut piispa Jari Jolkkonen eivät puuttuneet näihin lausuntoihin, vaikka ne ovat aiheuttaneet paljon kohua. Jolkkonen on toiminut aiemmin mm. piispa Eero Huovisen teologisena sihteerinä. Häkkistä ei ole erotettu, joten kirkko on hiljaisesti hyväksynyt synnit ja siten ottanut osaa Häkkisen synteihin.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on Suomen luterilaisen kirkon arkkipiispan virassa. Hän ei kuitenkaan enää edusta Jumalan valtakuntaa. Jumala on ottanut tähän asiaan kantaa 4.11.2012 ja 20.5.2017 antamissaan kirjeissään suomalaisille.

Arkkipiispa on 14.12.2013 Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa kieltänyt uskonsa Raamattuun. Hän ei ole puolustanut Jeesuksen neitseellistä syntymää. Hän on osallistunut ekumeeniseen yhteistyöhön muslimien ja juutalaisten kanssa. Mäkinen hiljaisesti hyväksyy Helsingin hiippakunnan päätöksen hyväksyä Kampin kappelissa kaikkien uskontojen harjoittamisen, mikä on epäjumalanpalveluksen hyväksymistä. 

Juhani Julin ja rovasti Eero Kavasto ovat julkisuudessa toistuvasti pyytäneet arkkipiispa Mäkiseltä selvitystä siitä, onko Mäkinen vapaamuurari saamatta häneltä kuitenkaan mitään vastausta. Arkkipiispa Kari Mäkinen on ilman jälkipuheita sallinut sen, että Turun tuomiokirkossa esiintyi vapaamuurarien kuoro, joka esitti musiikkia, joka on sävelletty vapaamuuraritilaisuuksia varten (Turun Sanomat 31.1.2015 s.23). Kaksi konserttia oli järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa ja toinen niistä esitettiin ruotsinkielisessä Jumalanpalveluksessa. Kari Mäkisen kytköksistä vapaamuurariuteen on lisää tässä artikkelissani Pyhän Hengen pilkasta. Herra on antanut Kari Mäkisestä erillisen viestin Suomen kansalle: 'Herran kirje Kari Mäkisestä - arkkipiispa johdattaa uskovia kadotukseen'.

Yle Fem esitti 17.10.2016 dokumentin: 'Taivaallista menoa, pappi ja vapaamuurari: Henric Schmidt kertoo, kuinka luottamus oman isän, esimiehen ja piispan arvioon teki hänestä vapaamuurarin' (video). Paraisten ruotsinkielisen seurakunnan emerituskirkkoherra Henric Schmidt liittyi vapaamuurareihin vuonna 1974, jolloin hän toimi pappina Turun ruotsalaisessa seurakunnassa (Åbo svenska församling). Hän kertoo dokumentissa olleensa suurkapitulin puheenjohtaja, millä hän lienee tarkoittanut sen nimistä vapaamuurijärjestöä. Ohjelmasta saa sellaisen käsityksen, että jo 42 vuotta vapaamuurareissa toiminut Henric Schmidt on edennyt korkeimpien asteiden vapaamuurariksi. On yleisesti tiedossa, että korkeimmalle 33. asteelle edetään tavallisesti noin 20 vuodessa.

Schmidt kertoo, että hänen esimiehensä (Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra) oli vapaamuurari, joka pyysi Schmidtiä liittymään vapaamuurareihin. Schmidt kertoo, että liittymiseen vaikutti myös se, että hän tiesi piispansa olevan myös vapaamuurari (John Vikström oli Porvoon piispa vuonna 1974). Erään ruotsinkielisen seurakunnan työntekijä näki tämän televisio-ohjelman ja huolestui kuulemastaan. Hän otti yhteyttä tuttuunsa John Vikströmiin ja kysyi, pitääkö televisiossa esitetty tieto paikkansa, että hän on vapaamuurari. John Vikström vastasi lyhyesti, että tämä on kunkin oman asia. Tämä ei todellakaan ole hänen oma asia, koska John Vikström on korkeassa kirkollisessa asemassa oleva julkisuuden henkilö, jonka toiminnan arvioimiseksi tämä tieto on välttämätöntä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun 12.8.2002 (Dnro 2709/2/00) mukaan tuomareillakin on velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus vapaamuurarijärjestön jäsenyydestä. 

TV1:n Perjantai-ohjelmassa kerrottiin 17.2.2017, että arkkipiispa Mikko Juva (vuosina 1978-1982) ja Intiimiteatterin johtaja Matti Ranin olivat vapaamuurariveljiä. Teatteri oli pulassa, kun eduskunnassa syytettiin teatteria Jumalanpilkasta Valtakunta näytelmän takia. Vapaamuurariveljeyden avulla teatteri sai paikalle arkkipiispan katsomaan näytelmää. Juvan jälkeen arkkipiispaksi valittiin vapaamuurari John Vikström. Luterilaisen kirkon johto on ollut pitkään saastunut vapaamuurariuden uskonnosta.

Ef. 5:11-13, 15-16: "Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa...     ..Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha."

Helsingin seurakunta teki vuonna 1992 päätöksen vuokrata Kulosaaresta tontin Suomen suurloosi ry:lle, joka on vapaamuurarijärjestö. Vapaamuurarit halusivat rakentaa tontille temppelin. Monet kansalaiset suivaantuivat seurakunnalle ja tuomikapitulille tehtiin valitus. Seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli valitusta ja kantelua, mutta päätti, ettei ne aiheuta mitään toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että seurakunta pysyi päätöksessään vuokrata omistamansa tontti vapaamuurareille ja kiisti valituksen. Vapaamuurarit kyllästyivät jahkailuun ja eivät allekirjoittaneet vuokrasopimusta (HS 28.11.1992). Jupakka osoittaa, että vapaamuurareilla on merkittävää vaikutusvaltaa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. 

Kirkot sekoittavat väärien uskontojen palvontaa omaan toimintaansa

Piispa Kaarlo Kalliala kirjoitti kolumnin "Vierasvara", jonka on Turun Sanomat julkaissut netissä 21.5.2012. Kalliala yrittää sovittaa suvivirren sanat siten, että kaikki uskonnot voisivat laulaa sen yhdessä. Sen lisäksi hän mainostaa kirkkososiologian dosentin lausumaa siitä, miten avartavaa on kristityn seurata vieraiden uskontojen rituaaleja eikä se kuulemma ole edes epämiellyttävää. Kristityn tulisi olla vieraanvarainen muille uskonnoille. Ylhäältä uudesti syntynyt kristitty pitää muiden uskontojen rituaalien katselua epämiellyttävänä, koska siinä loukataan elävää Jumalaa.

Kalliala mainostaa piispainkokouksen antamaa ohjetta uskontojen välisestä kohtaamisesta. Kalliala sanoo: "Kohti pyhää -vihkosen mukaan kristitty voi vierailla toisen uskonnon rituaaleissa, olla läsnä ja tarkkailla kunnioittavasti." Tässä pyhyys sotketaan syntisesti kaikkiin uskontoihin. 

Piispainkokouksen ohje toteaa s. 10, että: "Reiluuden periaatteen vastaisena on torjuttava myös sellaiset menettelytavat, joissa oman uskonnon parhaita piirteitä verrataan toisen uskonnon vajavaisimpiin piirteisiin." Vain kristinuskon tarkoittama Jumala, Jeesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isä Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Pyhä Jumala. Muualla ei ole pyhyyttä eikä elävää Jumalaa. Kirkon ohje torjuu tämän totuuden esittämisen suhteessa muihin uskontoihin. Raamattu käskee monta kertaa olemaan erossa muista uskonnoista ja kieltää opiskelemasta vääriä uskontoja:

5. Moos. 12:30-31: "..Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa..."

Turun vankilan pastori Tapio Pastila kertoo, että häntä on kannustettu tarttumaan koraaniin. Pastila totesi, että koraanin luku kuuluu yleissivistykseen. Turun Sanomat kertoo 27.8.2014, että Pastilan usean vuoden työn tulos on nyt toteutumassa, koska vankilassa on avattu hengellinen tila muiden uskontojen harjoittamista varten. Muiden uskontojen rukoushuoneen rakentamista ovat esittäneet pastorit Paavo Loukonen ja Jarmo Rauhala. Pastila on kutsunut imaameja pitämään hengellisiä tilaisuuksia vankilassa. Pastila sanoo luottavansa suvaitsevaisuuden näkökulmaan. Nämä pastorit ovat rikkoneet Jumalan antamaa käskyä vastaan. He haluavat ennemmin nostaa palkkaa valtiolta, kuin olla uskollisia Jumalalle. He ovat myyneet itsensä maailmalle palkkarahaa vastaan. He ovat hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkien pastorien puheisiin voi luottaa. 

Arkkipiispa Kari Mäkinen kertoi Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa 27.9.2014, että hän osallistui seuraamaan Varissuon koulussa uskonnollista aamunavausta, jonka toimittivat yhdessä Luterilaisen kirkon pappi ja islamin opettaja. Läsnä oli yhtä aikaa sekä muslimeja että kristittyjä koululaisia. Mäkinen totesi, että yhteisuskonnollinen aamunavaus toimi aivan hyvin ja piti sitä hyvänä asiana. Väärien jumalien palvonta loukkaa suuresti Luojaa.

Matt. 5:20 (Jeesus sanoo) "Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." 

Luterilaisen seurakunnan lehti Kirkko ja Me (5/2014 s.6) haastatteli Åbo Akademin teologisen tiedekunnan, teologisen etiikan ja uskontofilosofian professori Tage Kurténia. Lehti kertoo professorin toivovan, että: "..eräänä toukokuisena päivänä juhlimme kesää ja laulamme suvivirttä sekä tanssimme vaikkapa hindulaista tanssia kouluissa rintarinnan yhdessä koko koulun voimin." Professori toteaa myös, että: "..opimme hyväksymään myös muiden kulttuurien ja uskontojen tapoja luonnolliseksi ja arvokkaaksi osaksi omaa arkea esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla." Tällainen loukkaa elävää Jumalaamme.

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyrki Komulainen kirjoittaa Suomen Kuvalehden nettiblogiin. Hän ilmoittaa olevansa kiinnostunut myös hindulaisuudesta ja katolilaisuudesta. Hänen Twitter-tilinsä kansikuvana on kruunupäinen neitsyt Maria, vishnu-epäjumala ja moskeija (15.11.2016). Komulainen kirjoitti blogissa 26.7.2016 otsikolla "Islam ja kristinusko puhuvat samasta Jumalasta". Komulainen jaarittelee ovelasti ja etsii kaikista uskonnoista yhdistäviä tekijöitä. Hän puolustaa vääriä uskontoja ja kirjoittaa: "..Vaikka Jumalaa koskevat kuvaukset ovat erilaisia, kristityn on tunnustettava tosiasiana, että muiden uskontojen seuraajat pyrkivät puhumaan samasta Jumalasta kuin hän itse. Sen ei pitäisi olla edes kovin vaikeaa.." Komulainen toteaa, että väärän uskonnon harjoittaja voi olla jopa hurskaampi kuin "erinomaisessa kuplassa uinuva" kristitty. Hurskas tarkoittaa Jumalalle kelpaava. Väärän uskonnon harjoittaja ei koskaan kelpaa Jumalalle, ellei hän tee parannusta ja käänny kristityksi. Raamattu on yksiselitteinen sen asian suhteen, että muita Jumalia ei ole kuin Raamatun Jumala. Väärät uskonnot ovat paholaisen palvomista. Piispainkokouksen pääsihteerin kirjoittelu tulee korkealta tasolta luterilaisesta kirkosta. Komulaisen kirjoitus on selvä todistus siitä, ettei luterilainen kirkko ole Jumalan asialla vaan eksyttämässä seurakuntalaisia helvettiin.

1. Kor. 10:20-22: "Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?" 

Helsingissä kaavaillaan suurmoskeijan rakentamista. Kirkkohallitus rahoittaa moskeijan rakentamisen valmistelua. Kirkkohallitus on lausunut, että se tukee uskontojen harjoittamisen mahdollisuuksien parantamista (Yle 22.7.2015). Tämä kaikki on epäjumalanpalvelusta. 

Kirjanoppineet teologit vastustavat Jumalaa tekemällä huonoa tiedettä

Helsingin yliopiston teologian tiedekunta on erehtynyt antamaan dosentin arvon pappi Matti Myllykoskelle, joka on tiedekunnan kirjaston informaatikko. Hän on kirjassaan 'Jeesuksen viimeiset päivät (1994)' väittänyt, että Jeesus olisi luultavimmin heitetty joukkohautaan mätänemään, eikä kalliohautaan. Myllykosken mukaan tästä syntyneestä väärinkäsityksestä syntyi usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Myllykoski ei edes usko, että Jeesus saapui Jerusalemiin aasilla. Helsingin Sanomat julkaisi tätä asiaa käsittelevän Myllykosken haastattelun 18.4.2014 otsikolla 'Mitä Jeesukselle oikeasti tapahtui pääsiäisenä?'.

Myllykoski ei myöskään hyväksy Raamatussa olevaa Ilmestyskirjaa. Hän sanoi radiolähetyksessä, että kirjan kirjoittaja Johannes Näkijä olisi ollut psykiatrisesti sairas sekopää, joka on omasta päästään keksinyt Ilmestyskirjan. Myllykoski selitti, että Ilmestyskirjassa on kerrottu Babylonian porttosta, koska Johannes Näkijä olisi ollut seksuaalisten himojen vallassa (Yle Puhe, Arkisto: Maailmaloppu tulee, 1.9.2015). Myllykosken väitteet perustuvat ainoastaan hänen omaan arvioonsa Ilmestyskirjan tekstistä, eikä niiden tueksi ole muita lähteitä. Myllykosken puheet ovat totuuden vastaisia ja törkeää Jumalan pilkkaa. Myllykosken puheet täyttävät Raamatussa mainitut kriteerit pelastuksen menettämiseen (Ilm. 22:18-19, Joh. 20:21-23). On käsittämätöntä, että Yleisradio lähetti ohjelman uusintana 7.1.2018 Yle Puhe-kanavalla.

Matt. 5:22: "..ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen." 

Sananl. 11:12: "Tyhmä se, joka toisia pilkkaa, ymmärtäväinen pysyy vaiti."

Luterilaisen kirkon olisi tullut ottaa Myllykoskelta pappisoikeudet pois ja erottaa hänet seurakunnasta. Teologisen tiedekunnan olisi tullut erottaa Myllykoski virasta. Koska tätä ei ole tapahtunut, on luterilainen kirkko ottanut osaa Myllykosken synteihin (Hes. 33:1-20, Matt. 18:15-17, 1. Tim. 5:20). Teologinen tiedekunta on laitos, joka pakottaa pappisopiskelijat opiskelemaan monta vuotta harhaoppeja, jotta he saisivat luterilaisen kirkon papin virkaan vaadittavan maisterin tutkinnon. Todellisuudessa papit aivopestään antikristuksen asiamiehiksi.

Teologian ylioppilas Kari Peitsamo toimii aktiivisesti Suomen luterilaisessa kirkossa. Hän on toiminut ehtoollisavustajana Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä. Peitsamo esiintyi kirkkoherra Teemu Laajasalon kanssa Ylen aamu-ohjelmassa 28.10.2013. Ohjelmassa Laajasalo opetti väärin, että ihminen syntyy ylhäältä uudestaan, kun hänet vauvana kastetaan eikä ihmisen tarvitse tulla uskoon. Tosiasiassa ihminen syntyy ylhäältä uudestaan, kun hän uskoon tultuaan katuu syntejään ja kääntyy pyhään elämään. Laajasalo pikemminkin kosiskeli ihmisiä maksamaan kirkollisveroa kuin seuraamaan Jeesusta, Yeshuaa. Laajasalo ajatteli rahaa ja omaa vatsaansa. Katolinen kirkkokin on myynyt syntien anteeksiantoa rahaa vastaan. 

Room. 16:18 (1933/38): "Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet."

Mark. 12:37-40: Jeesus sanoi papeista (lainopettajista) "..Suuri kansanjoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti. Opettaessaan hän sanoi näin: "Varokaa lainopettajia! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla, he ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa." 

Teologian ylioppilas Kari Peitsamo kirjoitti Ilta-Sanomiin 17.4.2014 pääsiäissaarnan. Hän toteaa lehden julkaisemassa saarnassaan seuraavaa:

"..Pääsiäinen on kristikunnan tärkein juhla. Ihmiset ympäri maailman kokoontuvat mysteerin äärelle. Mysteerin, johon kukaan täysjärkinen ei kuitenkaan usko. Ei voi uskoa. Ei varsinkaan nykyään...Ja se perustuu kertomukseen kuolleista heränneestä ihmisestä. Uskommeko me tosissamme tuohon kertomukseen?

Emme. Jeesuksen ylösnousemusta on kautta historian koetettu selittää eri tavoin, mutta vasta omana aikanamme on ylösnousemuskertomuksen historiallisuus entistä laajemmin julkisesti kyseenalaistettu. Tilaa ovat saaneet erilaiset mytologiset ja allegoriset tulkinnat. Jeesus ei oikeasti noussut kuolleista. Tuo tarina tuskin on kirjaimellisesti totta. Se on pikemminkin vain vertaus, kaunis kuvaelma..


..Olemme näin saapuneet tyhjän haudan äärelle. Mestari on poissa. Kaikki mitä hänestä kuvittelimme tietävämme tai ymmärtävämme on osoittautunut virheelliseksi ja pettäväksi. Tämä on tyhjän haudan ihme. Ja tämä on pääsiäisen sanoma." 

Pappisopiskelija Kari Peitsamon pääsiäissaarna on jyrkästi Raamatun Sanan sekä kristinuskon vastainen. Silti Peitsamo esiintyy uskovana ja toimii aktiivisesti Suomen luterilaisessa kirkossa. Peitsamo sanoo, ettei kukaan täysjärkinen usko pääsiäiskertomukseen. Tuossa hän sanoo, että ne jotka uskovat, eivät ole täysjärkisiä. 

Matt. 5:22: "Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."

Arkkipiispan ja Helsingin piispan velvollisuus on tuomita tämä kirjoitus nopeasti ja selvillä sanoilla (Hes. 33:1-20, Matt. 18:15-17, 1. Tim. 5:20). Peitsamolle tulee antaa porttikielto kirkkoon. Mitään tällaista ei ole tapahtunut, vaan tämän jälkeen arkkipiispa Mäkinen kutsuikin Peitsamon SuomiAreenan keskusteluun 16.7.2014. Peitsamo oli sepittänyt ylistyslaulun arkkipiispa Mäkisesta, jossa korotetaan Mäkisen olevan kovempi (=parempi) kuin Nooa. Laulun sanojen mukaan arkkipiispa jopa tarjosi Peitsamolle edustuslounaan (IL 18.6.2016 kertoo lisää Mäkisen ja Askolan edustuskuluista).

Peisamon ylistyslaulu Mäkiselle: "En tahtois makeilla, mut huomenna oon arkkipiispan pakeilla. En tahtois makeilla, mut arkkipiispa tarjoo mulle lounasta. Hän kutsui paneeliin, SuomiAreenalle Porin Jazziin. Arkkipiispa on kovempi kuin Ukko-Nooa. Komennossaan taivallinen pataljoona. Jos uhkaa vedenpaisimus on arkkipiispassamme pelastus. Arkki natisee, mut se ei murru, se kestää massat veen. Arkki natisee, mut se ei murru, suunniteltu sateeseen. Ja Rajuilman jälkeen arkkipiispa laskee ulos kyyhkysen." Arkkipiispalla ei ole komennossaan taivaallista pataljoona, ei yhtäkään taivaallisen valtakunnan enkeliä tai todistajaa. Arkkipiispassa ei ole pelastusta.

Kirkko hyväksyy sen, että pappisopiskelijat puhuvat tällaista Jeesuksesta. Sitten piispat seurustelevat heidän kanssaan. Kirkko on näyttänyt, mitkä sen todelliset karvat ovat. Piispa Huovinen hyväksyi virkapapin kirjan siitä, ettei helvettiä olisi ollenkaan olemassa. Piispa Askola osallistui seuraamaan muslimien hengellistä tilaisuutta ja hän sallii väärien uskontojen harjoittamisen kirkon tiloissa.

Porvoon piispa Björn Vikström on kirjoittanut kirjan "Sanat tule näkyväksi". Helsingin Sanomat kirjoitti 16.12.2014 numerossaan arvion kirjasta. Vikström suhtautuu suopeasti homoparisuhteisiin. Vikström on todennut, ettei Raamattu sovi moraalin oppikirjaksi. Hän sanoo, että Vanha testamentti on julistusta, jossa on hyödynnetty myyttejä, satuja, taruja ja legendoja. Näin opettamalla hän on kumonnut Vanhan testamentin. Vikströmin sanat ovat ristiriidassa, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi, ettei Vanhasta testamentista (laki ja profeetat) ole kumottu mitään. Jeesus sanoi, jos ihmiset eivät noudata Jumalan tahtoa (sanaa) paremmin kuin Raamatun opettajat, niin he eivät pääse taivaaseen.

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 

Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 

Papit loukkaavat Jumalan pyhyyttä

Luterilaisen seurakunnan lehdessä (Kirkko ja Me, 5/2014, s. 9) kuvattiin euroviisut voittanutta parrakasta naista Jeesuksen näköiseksi kolumnissa "euroviisujeesus". Kolumnin kirjoitti lehteen piispa Kallialan erityisavustaja pastori Jaakko Heinimäki. Tämä kolumni loukkaa syvästi Jeesusta ja Jumalan Sanaa (1. Kor. 6:9-11, 3. Moos. 18:22, 5. Moos. 22:5, 2. Moos. 20:7, artikkeli homoliitoista). 

Hes. 22:26: "Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta, eivätkä kantaneet huolta minun sapattini pyhittämisestä. Niin he häpäisivät minun pyhyyteni."

Toivakan kirkon kattoon on maalattu kuvia vuonna 1972, joissa on pop-taiteen varjolla tehty Jumalaa loukkaavia kuvia. Kuvissa on paljon egyptiläisten pakanauskontojen symboliikkaa. Katosta löytyy leveälahkeinen disco-Jeesus (kuva), jolla on epäjumala mercurius hermeksen siipikengät jalassa. Yhdessä kuvassa on kuoleman enkeli (kuva) ja toisessa pilaillaan alkukertomuksella, kun alastoman Eevan verhona on saunavasta. 

Kuvat syntyivät kavalalla tavalla. Seurakunta tilasi taiteilijalta huonoon kuntoon menneiden kaatomaalausten uudistamistyön, mutta taiteilija maalasi niiden päälle Jumalan pyhyyttä loukkaavia omia maalauksia. Kirkkoherra järkyttyi maalauksista ja lukitsi kirkon ovet, ettei taiteilija pääse maalaamaan lisää kuvia. Taiteilijan apulainen kuitenkin kiipesi kellotapulin kautta kirkkoon päästämään taiteilijan sisälle, jotta hän sai maalattua kuvat valmiiksi. Kirkkoherra ehdotti seurakunnan luottamushenkilöille, että kuvat maalataan yli, mutta seurakunnan johto halusi pitää kuvat. Kirkkoherra suuttui sanoen "minä en saarnaa sirkuksessa" ja hän hakeutui muualle töihin (IL 22.3.2019). Kirkkoherra ei saa tästä syytä päälleen, koska hän toimi oikein, mutta seurakunnan johto ja Lapuan piispa Eero Lehtinen saavat päälleen syyllisyyden, koska he eivät puuttunut asiaan.

Piispa Tapio Luoma mainostaa televisiossa kirkon yhteisvastuukeräystä 2015. Hän sanoo televisiomainoksessa: "Jumalan selän takana? - Vai sinun silmiesi edessä?" Mainoksen katsoja ymmärtää tämän lauseen niin, että avun tarpeessa olevat ihmiset olisivat Jumalan selän takana ja nyt sinun pitää auttaa, kun Jumala on kääntänyt heille selkänsä. Tällainen puhe korostaa ihmisen omavoimaisuutta ja kritisoi Jumalaa. Tällainen puhe loukkaa syvästi Jumalaa ja Hänen pyhyyttänsä. Näyttää siltä, että kirkko voi tehdä mitä vain, että se saisi kerättyä teiltä rahaa. En anna tähän keräykseen lanttiakaan.

Teologian tohtori Timo Laato on osuvasti kommentoinut Seurakuntalainen -lehdessä 28.8.2014 luterilaisen kirkon hengellistä tilaa näin: "..Puhe erilaisuuden hyväksymisestä tai kunnioittamisesta on merkinnyt piispojen käytännön ratkaisuissa eri tavalla opettavien ja suoranaisia valheita levittävien pappien mahdollisuutta jatkaa seurakunnan viroissa.." Hänen mukaansa kirkon opillinen yhtenäisyys on murentunut nykyisten piispojen johdolla ja vastakkaisuudet kirkon sisällä ovat kasvaneet sen takia. 

Alppilan kirkossa puhui 30.7.2015 teologian tohtori Jarmo Tarkki. Hänen sanomansa oli, että kristinuskoa pitää nykyaikaistaa, siitä pitää tehdä versio 2.0 ja ehdotti, että kirkko luopuisi kokonaan sovitusopista, joka Tarkin mukaan joutaisi museoon. Golgatan vuodatettua sovitusverta Tarkki ei halua sisällyttää enää kristinuskoon, koska veriuhriajattelu on hänen mielestä vampyyrioppia. Tarkin mukaan sovitusoppi on merkityksetön, haitallinen ja kirkon alkuperäiseen sanomaan kuulumaton. Helsingin luterilaisen seurakunnan virallinen lehti Kirkko ja kaupunki innostui Tarkin puheesta ja halusi heti tuoda julki helsinkiläisille Tarkin opetuksen artikkelissaan 31.7.2015. Tarkin puhe on täysin ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa ja pilkkaa Kristuksen sovitusverta. On erittäin vakavaa syntiä nimitellä Kristuksen Golgatan sovitustyötä vampyyrien teoksi (Mark. 3:29-30). Tarkin puheesta Alppilan kirkossa kantaa hengellisen vastuun piispa Irja Askola ja Suomen evankelisluterilainen kirkko. Kyse ei ole vain välinpitämättömyydestä vaan siitä, että luterilainen kirkko järjestää tilaisuuksia jumalattomilla papeille julistaa antikristillistä sanomaa kirkoissaan. Näin luterilainen kirkko on ottanut osaa Tarkin syntiin.

2. Joh. 1:9-11: "Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa."

Kirkko haluaa vihkiä homopareja, vaikka se synti vie kadotukseen

Raamattu on Jumalan Sanaa ja kieltää homoparisuhteen, mistä Raamatulliset perustelut asiaa käsittelevässä artikkelissa. Luterilainen kirkko on päättänyt, että pappi voi rukoilla kirkossa homoparin puolesta seremoniassa, joka muistuttaa avioliittoon vihkimistä. Tämä tarkoittaa samaa asiaa, kuin synnin puolesta rukoilisi ja kehottaisi synnin tekemiseen. Kuningas Daavidin kolmas poika Absalom ryhtyi kapinaan isäänsä vastaan ja sai lyhyeksi aikaa Israelin hallintaansa. Absalom häpäisi isänsä julkisesti makaamalla talon katolla Daavidin vaimojen kanssa Jerusalemin asukkaiden nähden (2. Sam. 16:21-22). Kun kirkko rukoilee synnin puolesta, niin se häpäisee samalla tavalla Jumalan Sanaa, kuten Absalom häpäisi isäänsä. Absalom sai kuitenkin kapinassa surmansa ja Daavid nousi valtaistuimelle takaisin.

Yli puolet papeista kannattaa homoavioliittoja (HS 26.6.2014, IL 25.3.2018). Arkkipiispa Mäkinen oli pyytänyt anteeksi homoilta sitä, miten julmasti kirkko on heitä kohdellut (IL 14.7.2014). STT haastatteli kuutta muuta piispaa ja he pitivät anteeksipyyntöä aiheellisena (IL 19.7.2014). Nämä piispat olivat Seppo Häkkinen Mikkelistä, Jari Jolkkonen Kuopiosta, Kaarlo Kalliala Turusta, Tapio Luoma Espoosta, Matti Repo Tampereelta ja Björn Vikström Porvoosta. Uutinen toteaa, että piispoista voimakkaimmin kantaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta on julkisuudessa aiemmin ottanut Helsingin piispa Irja Askola, joka kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia (HS 25.6.2014). Arkkipiispan anteeksipyyntö oli tekopyhä ja se syyttää Jumalan Sanaa julmaksi.

Arkkipiispa Mäkinen tuki homoavioliittolakia julkisilla lausunnoillaan. Mäkisestä on tehty tämän takia kantelu tuomiokapituliin (Kotimaa 1.12.2014). Nyt punnitaan tuomiokapitulin jäsenten uskollisuus Jumalan sanalle. Ne, jotka eivät yhdy kantelun vaatimuksiin, ottavat osaa osaa samaan syntiin, mitä Mäkinen teki tukiessaan homoavioliitolakia.

Tukholman profetia 28.5.1984, Herra sanoo suomalaisille: "..Mutta nyt, hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, te kirkkojenne etummaisina olevat, teidän tehtävänänne tuntuu olevan häväistä minun sanani.."

Tampereen tuomiokirkon alttaritaulun on maalannut Magnus Enckell vuonna 1907. Alttaritaulussa on kaksi miestä kävelemässä käsi kädessä kohti taivasta ja maahan kaatunut risti. Taulussa on esillä paljon ja vain miesten alastomuutta. Taulun näitä asioita voidaan pitää homoeroottisina. Enckell oli itse myös homo ja hänellä on ollut homoeroottisia maalauksia muitakin. Kirkon seinillä on useita muitakin kuvia alastomista pojista, joita voi pitää homoeroottisina kuvina. Tampereen tuomiokirkon koristelussa huomiota herättävää on se, ettei kirkossa ole juurikaan kristillistä symboliikkaa. Kirkossa on päin vastoin kuoleman puutarha pääkalloineen, haavoittunut enkeli ja korkeimmalla paikalla katossa käärmeen kuva omena suussa. Tällaisessa kirkossa ei voi järjestää jumalanpalveluksia. Seurakunta on vuosikymmenet ollut sokea tämän synnin edessä ja siten ottanut osaa tähän syntiin.

Ruotsin luterilainen kirkko vihkii homopareja kirkossa, mikä häpäisee Jumalan huoneen. Pyhän Paavalin kirkko Malmössä sai uuden alttaritaulun "Paratiisi", joka esittelee samaa sukupuolta olevia ja transsukupuolisia pareja paratiisissa keimailemassa (AB 1.12.2019). Ruotsin luterilaisen kirkon uusi arkkipiispa, teologian tohtori Antje Jackelén ei jaksa edes uskoa Jeesuksen neitseelliseen syntymään, koska pitää asiaa merkityksettömänä. Ruotsin kirkko haluaa muuttaa Jumalan sukupuolineutraaliksi. Se kehottaa pappejaan välttämään sanaa Herra ja puhumaan vain Jumalasta (IL 24.11.2017, Yle 29.12.2017). Ruotsin kirkkon ohje käytännössä estää käyttämästä Jumalan nimeä Isä. Kyse ei ole ainoastaan törkeästä Jumalan pilkasta, vaan myös paholaisen juonesta, jottei Isän Jumalan kunniaksi Yeshuaa HaMashiachia (Jeesusta Kristusta) tunnustettaisi Herraksi, mikä on yksi pelastumisen edellytyksistä (Room. 10:9).

Fil. 2:10-11: "Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra." 

Joh. 20:28-29: "Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani! Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

Arkkipiispa Desmond Tutu on sanonut (Yle 26.7.2013), että: "Kieltäytyisin menemästä homofobiseen taivaaseen. Pahoittelisin ja sanoisin meneväni mieluummin siihen toiseen paikkaan, Tutu totesi helvettiin viitaten." Tutu suorastaan pilkkaa Pyhää Jumalaa kapinallisella mielipiteellään ja varmistaa sen, ettei hänellä ole pääsyä Jumalan Valtakuntaan (Matt. 7:21-23, 12:36-37, 1. Kor. 6:9, Hes. 33:1-20, Joh. 20:21-23). Sen lisäksi Tutu vastustaa Israelin oikeutta maahansa ja arvostelee Israelin kansaa apartheidista. Tutu puolustaa myös muslimien oikeutta Israeliin (Guardian 3.11.2011). Tutun arvostelu osuu välillisesti myös Joosuan kirjaan, koska Tutu ei hyväksy, että Jumalan on antanut Israelille koko maansa. Alfa-TV:n toimittaja ja pappi Tapani Ruokanen on sanonut, että Desmond Tutun on profeetta (Yle Puhe, Kuka on profeetta?, 26.5.2017). Desmond Tutu ei ole Jumalan profeetta vaan poliitikko ja Israelin Jumalan vastustaja. Tapani Ruokasen puheet osoittavat, miten epäluotettavia papit voivat olla.

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet..."

1. Moos. 12:1-3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."  


Enrique Iglesias feat. Usher - Dirty Dancer

This is for the dirty girls
All around the world (here we go), dirty, dirty dancer

'Nother day, 'nother night
And she acting like she don't sleep
She's a five when she drinks
But she's a ten when she's on top of me

She don't want love she just wanna touch
She's a greedy girl to never get enough
She don't wanna love she just wanna touch
She's got all the moves that make you get it up

She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer
Never ever lonely ..

..It's a game that she plays
She can win with her eyes closed
It's insane how she tames
She can turn you to an animal..
Varokaa luterilaista kirkkoa

Homoavioliittolakiäänestyksen 28.11.2014 jälkeen luterilaisesta kirkosta erosi muutaman päivän sisällä noin 20.000 jäsentä. Eroavat perustelivat suurimmaksi osaksi eroa Kari Mäkisen homolakia tukeneilla lausunnoilla (Turun Sanomat 29.11.2014). Kirkosta eronneet olivat se kaikkein vanhurskain ja parhaiten Raamatun sanassa pysyvä osa kirkosta. He olivat viimeinen toivo siitä, että kirkko voisi edes teoriassa tehdä parannuksen. Nyt kirkko jäi poliittisesti valituille johtajille ja edellä kuvatuille kirjanoppineille hengellisille johtajille, jotka ovat jo kauan sitten hylänneet Jumalan Sanan. 

Luterilaisen kirkon papit pysyvät sitkeästi kiinni omassa ylpeydessään ja siinä rahapussissa, jonka he saavat harhaoppien levittämisestä. He kumartavat piispa Irja "Isebel" Askolaa, joka on heidän epäjumalansa ja harhaoppiensa äiti. Sauli "Saul" Niinistö myönsi "Isebelille" korkean kunniamerkinkin (HS 1.12.2016). Jumala on päinvastoin ilmoittanut yleisölle, ettei Hän annan anteeksi Irja Askolan syntejä (avoin kirje 18.6.2016). Muiden kirkkokuntien papisto tekee sitten muita syntejä. 
 
Miika 2:3-4 (1933/38) "..sillä se on oleva paha aika. Sinä päivänä viritetään teistä pilkkalaulu ja veisataan valitusvirsi. "Se on tapahtunut", sanotaan, "me olemme perin hävitetyt, hän on vaihtanut pois minun kansani osan. Kuinka hän siirtää sen minulta pois! Hän jakaa meidän peltomme luopioille."

Irja "Isebel" Askola
Kuvataiteilija Kimmo Pälikkö on maalannut Irja Askolasta kuvan, joka oli esillä karikatyyritaiteilijoiden vuosinäyttelyssä 2017 Päivälehden museossa. Pälikkö kertoo kuvan kautta oivallisesti, mikä on Helsingin piispassa vialla.
Askolan vapisevissa käsissä ei ole ehtoollismalja vaan drinkkilasi ja karitsalelun vetonaru. Drinkkilasista on läikkynyt maahan viiniä tai muuta punaista alkoholijuomaa. Piirroksessa karitsa ei ole Jeesus Kristus, vaan joku halpa rullilla kulkeva leikkikalu, jota voi vetää perässä oman mielensä mukaan. Jumalan Karitsa Jeesus Kristus on Irja "Isebel" Askolalle vain leikkikalu, jota hän käyttää hyväksi eksyttäessään Jumalan lapsia kadotukseen. Askola kantaa suurta ristiä kaulassaan, mutta hänen suvaitsevaisuutensa ja hyvyytensä on vain tekopyhyyttä, millä hän pyrkii antamaan oikeutuksen rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. (Kuvan käyttö artikkelissa perustuu tekijänoikeuslain (1961/404) 25 §:ään, jonka mukaan julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen.)
 
Hab. 2:5-6 (1933/38): "Ja vielä: viini on petollista, urho on röyhkeä; mutta hän ei ole pysyväinen, hän, joka levittää kitansa kuin tuonela ja on täyttymätön kuin kuolema, kokoaa itselleen kaikki kansakunnat ja kerää itselleen kaikki kansat. Mutta ne kaikki virittävät hänestä pilkkalaulun, ivarunon...
 
Askolan alkoholinkäyttö tuli julki lehdistön löydettyä kirkon kirjanpidosta, että Askola oli nauttinut suuria määriä alkoholia kirkon varoilla keskellä työpäivää ja vieraan kanssa, jonka nimi puuttui kuitista (IL 18.6.2016). Säädösten mukaan kuittiin tulee merkitä kestityksen saaneen henkilön nimi, jotta kirkon varojen käyttöä voidaan valvoa ja myös poissulkea sellainen mahdollisuus, ettei kukaan ole tarjonnut alkoholia organisaation varoilla esim. omalle rakastajattarelleen.

Ne jotka seuraavat Isebeliä, he löytävät itsensä kadotuksesta, minne myös Irja Askola joutuu, kuten edellä mainitussa Herran avoimessa kirjeessä on ilmoitettu (Joh. 20:22-23).

Hes. 13:19: "Oman kansani edessä te olette häpäisseet minut parista kourallisesta ohria ja muutamasta leivänkannikasta..." 

Luterilaista kirkkoa ei voi enää kutsua seurakunnaksi, vaan se on pikemminkin kulttuuri-, sosiaali- ja rituaalipalveluja tuottava virasto. Kirkko on läpikotaisin politisoitunut. Kirkkovaltuustoissa vaikuttaa poliittiset puolueet, joiden vaikutus näkyy kaikessa kirkon toiminnassa kirkkoherrojen ja piispojen valintoja myöden. Yksi esimerkki politisoitumisesta oli se, että MTV:n presidentinvaalitentti järjestettiin 21.1.2018 Kallion kirkon alttarin edessä, kun seurakunta seurasi keskustelua kirkon penkeiltä (MTV 21.1.2018). Piispoista ja kirkkoherroista on tullut kunnallispoliitikkoja, jotka yrittävät mielistellä kaikkea jumalatonta, jotta kirkko saisi pidettyä veronmaksajat, jotka hekään eivät enää usko Jumalan Sanaan.


Älkää kysykö luterilaisen kirkon papilta enää neuvoa Raamatun sisällöstä. Oman pelastuksenne kannalta ei ole enää turvallista kysyä neuvoa virkapapilta tai kuunnella piispojen puheita. Luterilaisen kirkon pappien tulee nyt itse tehdä myös ratkaisu sen suhteen, että eroavatko kirkon leipävirasta vai palvelevatko he maailman ruhtinasta rahapalkan takia. Heidän tulee valita rahan ja totuuden väliltä, mikä on heille pelastuskysymys. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

Teillä on käytännössä vain yksi vaihtoehto. Lukekaa itse Raamattua ja antakaa Pyhän Hengen opettaa teitä lukiessanne. Lukekaa Raamatun käännöksiä 1933/38 tai Raamattu kansalle käännöstä. Luterilaisen kirkon käännös 1992 on hyvää suomen kieltä, mutta siinä on paikkapaikoin merkittäviä puutteita.. Olen itse tässä blogissa käyttänyt 1992 käännöstä yleisesti ottaen, mutta niiden jakeiden kohdalla, joissa 1992 käännös menee metsään, olen korvannut ne mm. 1933/38 käännöksellä, vaikka kieliasu ei ole niin tuttua meille. Raamatun käännöksiä käsitellään lähemmin artikkelissa: 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa'.

Monet ovat jo tehneet viisaan valinnan ja eronneet luterilaisesta kirkosta ja liittyneet parempaan seurakuntaan. Ette tee hyvää hedelmää maksamalla luterilaiselle kirkolle veroja.
Monille hyvä vaihtoehto voi olla kotikokous naapurissa asuvien uskovien ystävien kanssa.

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 

Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

Kirkon Ulkomaanapu arvostelee Israelia

Kirkon Ulkomaanapu säätiö on perustettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälistä toimintaa harjoittavaksi elimeksi. Säätiö saa lähes kaiken rahoituksensa kirkolta sekä valtiolta. Vuonna 2012 Kirkon Ulkomaanapu vaati EU:ta boikotoimaan Israelin siirtokunta-alueilla tuotettuja tavaroita. Järjestö arvosteli Israelin siirtokuntia laittomiksi. Asiasta kertoi Taloussanomat 30.10.2012 nettiuutisessaan. Säätiön hallituksen jäsenenä on piispa Tapio Luoma (oli myös vuonna 2012, silloin kirkkoherra).

Raamattu on yksiselitteinen, että Jumala on pysyvästi antanut Israelin kansalle koko tämän maan (1. Moos. 26:3-4, Aamos 9:14-15). Israel on Jumalan silmäterä (Sak. 12:2-9). Raamattu kehottaa auttamaan Israelia (Joel 4:1-16) ja siunaamaan Israelia (1. Moos. 12:1-9, 1. Moos. 27:29). Jumala on lupauksensa mukaisesti kokoamassa Israelin kansaa takaisin luvattuun maahansa (esim. Hes. 34:13, 36:24, 39:27-29; Amos 9:14; Jer. 16:14-16; Jer. 31:8, Sak. 10:6-10). Kristillisten kirkkojen tulee myötävaikuttaa tämän asian toteutumista.

Hes. 39:7: "Oman kansani Israelin minä opetan tuntemaan pyhän nimeni, enää minä en salli nimeäni häväistävän. Kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä."

Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt Katastrofin ainekset -kampanjan, jonka lähettiläiksi on valittu maagikko, mentalisti Noora Karma ja rap-artisti Musta Barbaari (IS 30.4.2014). MTV3 ohjelmassa 11.4.2015 "Mentalisti Noora Karma" Noora Karma piti spiritismi-istunnon, jossa otettiin yhteyttä vainajahenkiin pakanahautausmaalla ja istunnossa käytettiin lukua 666. Musta Barbaari on julkisuudessa syyttänyt viranomaisia teosta, jota ei ole tapahtunut (MTV 6.9.2016). Kun ottaa huomioon sen, mitä taiteilijoiden nimet viestivät ja sen, että Kirkon Ulkomaanavun ainakin pitäisi olla kristillinen järjestö, niin valinnat ovat epäonnistuneita. Jos kristillinen järjestö haluaa kerätä rahaa, niin en haluaisi markkinointiviestintään mukaan barbaaria karman lakia ja mustaa magiaa. Itse en tule antamaan yhtään senttiä kolehtiin Kirkon Ulkomaanavulle. 

Uskovan vastuu kirkon johtajien synneistä

Ylen aamutelevisiossa esiintyi 13.11.2014 käytännöllisen filosofian professori Timo Airaksinen. Hän kuvasi luterilaista kirkkoa näin: Kirkko on vihkimis- ja hautauslaitos joka lohduttaa tapauskovia ja jättää me, jotka eivät uskonnosta perusta, rauhaan. Ateistitkin näkevät luterilaisen kirkon laitostuneen rituaalien toimittamislaitokseksi, jonka jäsenet ovat tapauskovia siis uskonnollisia ilman uskoa. Kirkko ei enää palavana julista evankeliumia ja se näyttää hyvin kelpaavan ateisteille.

Suurin osa suomalaisista on ajautunut tapakristillisyyteen. Kirkossa ollaan jäsenenä ilman uskoa. Monet haluavat vain saada juhlavasti vauvallensa nimen, kirkollisen häärituaalin ja hautauspalvelut. 

Mutta jokainen kirkon jäsen on vastuussa johtajiensa syntisistä puheista. Luterilaisen kirkon jäsenen tulee aktiivisesti vaatia syntiin langenneitten piispojen erottamista, muuten he ottavat osaa samaan syntiin, mihin johtajansa ovat langenneet. Jumala katsoo, että hiljaisuus on sama asia, kuin synnin hyväksyminen (Hes. 33:6, Ilm. 18:4, Ef. 5:11, Matt. 18:15-17). Hiljainen hyväksyminen on myös yksi oikeustoimi suomalaisessa maallisessa oikeusjärjestelmässä.

Olen edellä kertonut, kun Helsingin tuomiokapitulin jäsenet tukivat piispa Huovisen päätöstä vapauttaa pappi Kylliäinen erottamisvaatimuksista. Tuomiokapitulin jäsenet osallistuivat Huovisen syntiin, mutta Pekka Leino pelastui synnistä vastustamalla sitä. Samalla tavalla muidenkin tuomiokapitulien jäsenet tulevat osalliseksi arkkipiispan tai piispan syntiin, jos eivät vastusta päätettäväksi tuotua syntistä päätöstä. Jos heillä on aihetta epäillä arkkipiispan tai piispan olevan vapaamuurari niin, he eivät saa olla edes jäsenenä tässä tuomiokapitulissa tai muuten he ovat osallisia puheenjohtajansa syntiin (2. Kor. 6:14-18). Mikäli joku järjestö toimii Jumalan tahdon vastaisesti niin, kirkko ottaa osaa tähän syntiin, jos kirkko rahoittaa järjestöä.

Ilm. 18:1-7: "Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään."

Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään"

"Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan. Tehkää hänelle niin kuin hän on tehnyt muille, maksakaa kaksin verroin hänen teoistaan. Siihen maljaan, johon hän on toisille juomansa sekoittanut, sekoittakaa häntä itseään varten kahta katkerampi juoma. Minkä hän on mainetta ja rikkautta ahnehtinut, saman verran antakaa hänelle tuskaa ja murhetta. Hän vakuuttelee yhä itselleen: 'Minä olen kuningatar ja istun valtaistuimella. Leski en ole, surua en ikinä koe." 

Babylon eli Baabel oli Mesopotamian valtion kaupan, hallinnon, kirjallisuuden ja uskonnon keskus. Kaupunki oli vauras. Vedenpaisumuksen jälkeen Nooan jälkeläiset rakensivat Baabelin tornin kaupunkiin ja alkoivat palvoa vääriä epäjumalia. Myös baal-epäjumala juontaa juurensa tästä historiasta. Babylon symboloi sekä aineellista vaurautta himoitsevaa yhteiskuntaa että porttokirkkoa, joka ei ole uskollinen elävän Jumalan Sanalle.

Mitä ajattelee Jumala?

Taivaan Isä on antanut kirjeen suomalaisille 8.8.2013. Hän kertoo kirjeessään, että tällainen uskosta luopuminen satuttaa Häntä yhtä paljon kuin se, että näkisi ikkunan takaa, kun puoliso pettää sängyssä toisen ihmisen kanssa. Se on suuri tuska, pettymys ja kipu rinnassa. Eräälle miehelle oli lähetetty intiimi video, jossa hänen vaimo pettää häntä. Video aiheutti miehelle niin voimakkaan pahoinvoinnin, että hän oksensi, ja kesti kauan, että hän toipui näkemästään (IL 3.9.2016). Jumalalle uskoton porttokirkko aiheuttaa Hänelle samanlaisen pahoinvoinnin, että Yeshua, Jeesus oksentaa porttokirkon ulos suustaan (Ilm. 3:15-17)

Hes. 16:35-37: "Sen tähden, portto, kuule tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala: Sinä olet riisunut itsesi alasti, riettaasti olet paljastanut häpysi rakastajillesi ja kaikille iljettäville jumalillesi, ja poikasi sinä olet surmannut ja uhrannut niille. Sen tähden minä kokoan kaikki rakastajasi, nuo kaikki, joihin veresi veti -- sekä ne, joita rakastit, että ne, joihin petyit. Minä kokoan heidät eri tahoilta ja tuon heidät sinua vastaan, ja minä asetan sinut alastomana heidän eteensä, niin että he näkevät sinut kaikessa alastomuudessasi."

Taivaan Isä on kirjeessään kertonut, että Hän ei halua tällaisen synnin jatkuvan, vaan Hän lähettää Venäjän armeijan rankaisemaan suomalaisia synneistään. Venäjä on Goog (Hes. 38:4,7-8). Taivaan Isä haluaa, että suomalaiset tekevät parannuksen ja kääntyvät Jeesuksen, Yeshuan puoleen. 

Jumalan rakkaus on niin suurta, että Hän ottaa morsiamekseen synneistä parannuksen tehneen likaisen huoran, antaa hänelle kaiken anteeksi ja sen jälkeen rakastaa morsianta kuin puhdasta neitsyttä. Hoosean tarina kertoo siitä, että Jumala käski profeetta Hooseaa ottamaan vaimokseen huoran. Tämä on esikuva Jumalan rakkaudesta syntisiä lapsiaan kohtaan. 

Hoosea sai kaksi lasta vaimonsa kanssa, mutta kolmas lapsi oli vieraan miehen lapsi. Sitten vaimo vielä karkasi takaisin ilotaloon. Jumala otti vaimolta pois taloudellisen hyvinvoinnin. Sitten Jumala käski Hooseaa ostamaan rahalla vaimonsa takaisin ilotalosta. Hoosea vei vaimonsa kävelylle erämaahan ja puhui hänelle suloisesti. Vaimo tuli takaisin, mutta Hoosea rankaisi vaimoaan siten, ettei ollut hänen kanssaan määrättyyn aikaan aviollisesti tekemisissä. Jumala myös rankaisee, jotta lapsi oppii pysymään erossa synnistä. Israelin kansan 70 vuoden pakkosiirtolaisuus Babyloniassa on esitäyttymys siitä merkistä, kun Hoosea oli erossa vaimostaan määrätyn ajan vaimon syntien jälkeen. Lopullinen täyttymys Hoosean avioliiton ennusmerkkiin on Israelin kansan noin 2000 vuoden sakkokierros kansojen sekaan hajotettuna ja sieltä paluu (Hoos. 3:3-5, 6:2). Synnistä tulee tehdä parannus. Hoosea ei olisi jatkanut elämää vaimonsa kanssa, ellei hän olisi tehnyt synnistä parannusta (Hoosea 3:3). Vaimo katui, teki parannuksen ja Hoosea rakasti vaimoaan tämän jälkeen. 

Rahab oli Jerikossa portto. Hänen uskonsa puhdisti hänet synnistä. Hänet mainitaan Raamatussa uskonsankariksi, joka ainoana pelastui Jerikon tuhosta (Hep. 11:30-31). Rahabista tuli jopa Jeesuksen kantaäiti. Jeesus armahti syntisesti elänyttä Magdalan Mariaa (Luuk. 7:36-49). Aviorikoksesta kivitettäväksi tuomittu nainen pelastui ja sai syntinsä anteeksi, mutta Jeesus kehotti häntä "Mene, äläkkä enää tee syntiä" (Joh. 8:1-11). Jumalan valtakunnassa monet viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja monet ensimmäiset viimeiseksi (Mark. 10:31). 

Katoliset, ortodoksit ja vapaat suunnat 

Paavi Franciscus piti 25.3.2014 puheen Bethelemissä, jossa hän viittasi puheessaan "Palestiinan valtioon". Paavi ensimmäistä kertaa sanoi julkisessa puheessa ääneen Palestiinan valtion. Paavi vetosi kahden valtion mallin aikaansaamiseksi ja kutsui Abbasin sekä Peresin Vatikaaniin rukoilemaan hänen kanssaan rauhan puolesta, vaikka Abbas on muslimi ja Peres juutalainen. Paavin käytös sisälsi myös paljon sellaista symboliikkaa, että hän ilmaisi vahvasti sen, että Palestiina tulee saada oma valtio Israelin alueelle. Hän mm. pysähtyi aitaseinämän eteen surevan näköisenä, johon oli kirjoitettu "Free Palestine". Paavi kutsui Abbasia 16.5.2015 "rauhanenkeliksi" ja nyt vatikaani on tunnustanut Palestiinan valtion (Helsingin Sanomat 17.5.2015). Paavi on jatkanut aktiivisesti Palestiinan valtion tukemista (Yle 25.12.2017).

Paavi seurustelee ahkerasti väärien uskontojen edustajien kanssa. Paavi tapasi Israelin vierailun aikana muslimi- ja juutalaisjohtajia. Paavin Israelin vierailun aikana hänen seurueeseen kuului imaami ja rabbi. Paavi vieraili jopa kalliomoskeijassa ja otti sisään astuessaan kengät pois jalastaan, jolloin paavi osoitti paikan olevan hänelle pyhä (vertaa 2. Moos. 3:6). Paavi Johannes Paavali II  suuteli  koraania 14.5.1999. Ylhäältä uudesti syntynyt kristitty ymmärtää, miten paljon paavit ovat syntiä tehneet.

Ylen nettiuutinen
5.10.2021 kertoo: "Ainakin 216.000 alaikäistä on joutunut hyväksikäytön uhriksi Ranskan katolisen kirkon piirissä kuluneen reilun 70 vuoden aikana, käy ilmi tuoreesta raportista. Kaksi ja puoli vuotta kestäneen tutkinnan loppuraportti julkaistiin tänään tiistaina. Sen teki kirkosta riippumaton komissio. Raportin mukaan Ranskan katolisen kirkon toiminnassa on ollut mukana arviolta 3000 henkilöä, joita on epäilty pedofiliasta...   ..Kun mukaan luetaan myös hyväksikäyttö kirkon maallikkojäsenten taholta, muun muassa katolisten koulujen opettajien, hyväksikäytettyjen lasten määrä nousee arviolta noin 330.000:een. Lähes 2500-sivuisen raportin mukaan "suuri enemmistö" uhreista oli esimurrosikäisiä poikia. Asiaa selvittämään määrätyn tutkintakomission puheenjohtaja Jean-Marc Sauvé sanoi raportin julkistamistilaisuudessa, että katolinen kirkko osoitti vuosikymmenten ajan täydellistä välinpitämättömyyttä uhreja kohtaan." Ylen nettiuutinen 13.7.2014 kertoo: "..Haastattelussa paavi myös tuomitsi lasten hyväksikäytön "spitaalina" kirkossa. Avustajiaan lainaten hän sanoi, että pedofiliamäärä kirkossa on kaksi prosenttia. – Tämä kaksi prosenttia sisältää pappeja ja jopa piispoja ja kardinaaleja, hän sanoi.." Australialaisten tutkimusten mukaan 7-15 prosenttia katolisista papeista on hyväksikäyttänyt lapsia (Yle 6.2.2017 ja 15.12.2017). 

Tämän lisäksi paavi Franciscus hyväksyy nykyään jo homoseksuaaliset parisuhteet (Yle 21.10.2020, IL 21.10.2020). Kaikki tämä kertoo siitä, että paavi ei edusta Taivaan valtakuntaa. Katolinen ja ortodoksinen kirkko ovat langenneet laajaan epäjumalanpalvelukseen. Nämä kirkot palvovat neitsyt Mariaa jumalolentona.

Uskovien yhteys on kuitenkin hyvin tärkeä asia. Johonkin uskovien yhteisöön tulee kuulua ja ehtoollista tulee nauttia säännöllisesti. Joskus hyvä vaihtoehto voi olla kodissa toimiva seurakunta, joka noudattaa alkuseurakunnan mallia. Jokaisen ihmisen omalla vastuulla on se, mitä uskoo ja mihin seurakuntaan liittyy. Lukekaa Raamattua ahkerasti niin pysytte oikealla tiellä. Rukoilkaa Taivaan Isältä johdatusta siihen, että löydätte hyvän seurakunnan.

Olen tässä artikkelissa ottanut esille kirkon eturivissä istuvien sanoja ja tekoja. Ne eivät ole enää pitkään aikaan olleet Raamatun mukaisia. Tämän synnin on ennustanut Raamattu. Seurakuntalaiset ovat vastuussa omasta uskostaan. Tämän artikkelin tarkoitus on varoittaa seurakuntalaisia siitä, ettei pidä sokeasti luottaa siihen, mitä kirkon johtajien suusta ulos tulee. Meidän tulee itse lukea Raamattua ja etsiä sellainen seurakunta, joka pysyy totuudessa. Joskus sellainen voi olla hurskaiden uskovien kotikokous naapurissa. 

Matt. 23:15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette." 

Jeesus suuren neuvoston edessä

Jeesus vietiin suuren neuvoston kuulusteltavaksi. Suuren neuvoston muodostivat, ylimmäinen pappi ja muut pappien päämiehet, vanhimmat, saddukeuksia ja kirjanoppineet. Uskonnolliset johtajat eivät tunnistaneet Messias Herraa Jeesusta. Suuren neuvoston jäsenet olivat sen ajan teologeja ja Raamatun "asiantuntijoita", mutta siitä huolimatta he eivät tunnistaneet Jumalan pelastusta, Messias Herraa Jeesusta, koska he olivat keksineet itselleen uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden kautta he kumosivat sydämessään Jumalan sanan eli Raamattun opetuksen.

Nykyaikana on sama tilanne, että monet teologit uskovat ja pitävät kiinni uskonnollisista perinnäissäännöistä. Sen tähden nämä teologit väärien opetuksiensa kautta eksyttävät ihmisiä pois Jumalan sanan eli Raamatun totuudesta.

Raamattu opettaa, että usko Jumalaan tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ihminen ei voi pelastua uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta. Ihmisen on tultava uskoon henkilökohtaisesti Jumalan sanan opettamalla tavalla uskon kautta Herraan Jeesukseen.


Mitä tarkoittaa perinnäissääntö 

Perinnäissääntö tarkoittaa sitä, että Raamatun tekstistä otetaan irralleen yksittäinen kohta ja sille annetaan alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeava uusi tarkoitus. Perinnäissääntö on ihmisen itsensä keksimä säädös, joka ei perustu enää Raamatun alkuperäiseen tarkoitukseen, vaan saattaa olla jopa sitä vastaan. Perinnäissääntöä voisi kutsua myös Raamatun vääristelyksi tai omavaltaiseksi lain muuttamiseksi.

Kun itsekäs ihminen lukee Raamattua, niin hän voi löytää asioita, joita itse ei halua hyväksyä tai noudattaa. Hänelle tulee kiusaus yrittää perustella Raamatun totuus toiseksi. Kirjanoppineet teologit syyllistyvät usein tähän. He kaivavat tikulla ne perustelut, joiden avulla opettavat jonkun Raamatun kohdan siten, että voivat itse omassa lihassa hyväksyä sanoman, vaikka se poikkeaisi siitä viestistä, mitä Jumala on alunperin tarkoittanut. 

Perinnäissäännöillä tarkoitetaan myös jotain traditiota, joka poikkeaa Raamatun ohjeesta tai jota ei ole Raamatussa ollenkaan. Kirkon doktriinia lihotetaan ihmisen itsensä keksimillä perinnäissäännöillä. Kun Raamatun tekstiä tulkitaan siten, että rinnalla pidetään ihmisen itsensä lisäämiä kuvitemia, niin kokonaisuudesta syntyy alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeava väärä kuva.

Raamattu moittii siitä, että ihminen kuuntelee Sanaa korvasyyhyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatusta luetaan ja hyväksytään vain ne kohdat, jotka miellyttävät lukijaa. Epämiellyttävät kohdat sivuutetaan tai niitä tahallaan vesitetään. Raamatun Sanasta yritetään löytää väkisin ristiriitoja ja miellyttävällä kohdalla peitetään vähemmän miellyttävä kohta. Koko totuus löytyy kuitenkin siten, että Jumala hyväksytään sellaisena kuin Hän on ja Raamatusta hyväksytään kaikki Sanat. 

Arvostettu Raamatun opettaja David Pawson on monasti todennut viisaasti, että Raamattua tulee lukea jokainen Raamatun kirja kerrallaan, yhtenä kokonaisuutena. Yksittäisten jakeiden lukeminen siten, että tulkinta irrotetaan koko kirjan kokonaisuudesta voi viedä harhaan. Yksittäisellä jakeella voi väittää mitä tahansa. Sen takia on tärkeää, että ihminen opiskelee koko Raamatun, jolloin oppii tuntemaan Jumalan ja oppii ymmärtämään jokaisen sanan alkuperäisen tarkoituksen.

Yeshuan (Jeesuksen) aikana Israelilla oli Vanhan testamentin kirjoitukset, joka sisälsi Tooran eli lain. Rabbinistinen juutalaisuus pitää suullista lakia, Talmudiin kirjattuja Sanhedrinin päätöksiä ja niitä seuraavia teoksia, Tooran arvovaltaisina ja virallisina tulkintoina. Rabbinistijuutalaiset olivat lisänneet lakiin Mishnaan ja Talmudiin kirjattuja suullisen perinteen lakeja eli perinnäissääntöjä, jotka poikkesivat siitä, mitä Tooraan oli kirjoitettu. Mishna on Vanhan testamentin selitysteos, ikäänkuin "katekismus". Talmud on täydentävän suullisen lain yhteenveto ja selitysteos. Perinnäissäännöt poikkesivat siitä, mitä muinaiset israelilaiset mitä ilmeisimmin olivat ymmärtäneet tekstissä olevan. 

Jeesus sanoi, Mark. 7:8-9,13: "Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne...Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Nykyajan kirkot tekevät ihan samaa. Kirkot antavat taitavasti kirjoitettuja tulkintoja Raamatusta, jotka poikkeavat Raamatun alkuperäisestä tarkoituksesta. Tämä sama synti on levinnyt Uuden testamentin puolelle, mitä aikanaan oli myös Vanhan testamentin aikana.