torstai 24. joulukuuta 2020

Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn

 

 • Leipäpappi opettaa Jeesuksesta vain saadakseen rahaa tai vaikutusvaltaa 
 • Korvasyyhyynsä tarkoittaa, että halutaan kuulla jotakin sanottavan oman mielen mukaisesti sen sijasta, mitä olisi oikein sanoa
 • Amerikkalainen menestysteologia kuulostaa houkuttelevalta, mutta siihen hurahtaneet tulevat petetyksi
 • Tutkimusten mukaan luterilaiset papit saarnaavat korvasyyhyyn
 • Leipäpapit ovat muuttaneet helvetin vertauskuvalliseksi runoudeksi
 • Kirkon luopumuksen juurisyy on vakavat ongelmat teologisessa tiedekunnassa
 • Leipäpappien opetus ei täytä Kristuksen vaatimuksia, minkä takia Herra asettaa heidän tilalle Jumalan Sanalle uskollisia maallikoitaKuusiston linnassa asunut Turun piispa oli Suomen hallitsija


Kristinusko tuli Suomeen 900-luvulla Varsinais-Suomen kautta. Varsinais-Suomi on ns. alkuperäinen Suomi, joka vastasi keskiaikaista Turun linnalääniä. Varsinainen on uudissana, joka merkitsee oikeaa, todellista, pääasiallista yms. 1300-1400 -luvuilla Turun piispa johti Suomea Kuusiston saaressa olevasta linnasta (kartta). Turun piispa oli Suomen hengellinen ja poliittinen johtaja sekä tuomari, jolla oli oma sotaväki. Kirkon poliittisesta arvovallasta kertoo myös se, että suomalaiset papit olivat tuona aikana yleensä aatelisten poikia. Varsinaissuomalaisten laulussa kerrotaan, miten kristinuskon tulo Aurajoen rannoille muutti suomalaisten aatteet ('kirkas huomenkoi' vert. 'kirkas aamutähti'):
"..Auran rantamilla tähti
syttyi päälle Suomenmaan,
Auran rantamilta lähti
onni maahan ihanaan:
Kristinuskon, tiedon valta
nosti heimot kaikkialta
turvaks armaan synnyinmaan…

..Puhkes uudet tertut tuomeen,
aika aatteet uudet toi,
Auran rantamilta Suomeen
koitti kirkas huomenkoi.
Täällä Suomen synnyinmuistot,
täällä työn ja tiedon puistot
virttä vapauden soi...
"
Piispa Maunu II Tavastin aikana (1412-1450) Kuusiston linnassa elettiin loistokautta. Hänen aikanaan linna varustettiin vahvaksi kaupan ja puolustuksen tukikohdaksi: esimerkiksi päälinnan eteläosaan rakennettiin suuri nelihuoneinen palatsi sekä siipirakennuksia ja muureja korotettiin. Torneja oli useita ja eteläisimmässä esilinnassa oli "moderni" pyöreä kymmenen metriä korkea tykkitorni. Linna muistutti mannereurooppalaisia feodaalilinnoja; piispa oli linnanherra, ja palvelusväen päällikkönä oli linnanvouti. Linnan vieressä Kappelinmäellä on ollut mahdollisesti linnan kappeli. Linna ja sen kolme esilinnaa olivat kokonaisuutena vertailukelpoisia Turun, Hämeen ja Viipurin linnojen kanssa (Rp 28.3.2019, Mv 15.1.2020).
 
Kuusiston piispanlinna
Piispanlinna oli loistonsa aikana ylellinen palatsi, jollaisesta moni ylimys saattoi vain haaveilla. Ympäröivät tilukset ja latokartano Kuusiston saarella tekivät linnasta myös merkittävän ja vauraan taloudellisen keskittymän. Linnassa asunut piispa oli Suomen rikkain mies, joka otti maita kirkon haltuun sekä keräsi veroina, tulleina ja anemaksuina suuret tulot kirkolle, mistä hän itse hyötyi. Katedraalikouluissa pappisopiskelijoille opetettiin latinaa ja kirjanpitoa, koska papisto piti kirjaa kirkon omaisuudesta, verovelvollisista ja toimitetusta verotuksesta. Papit olivat sekä saarnaajia että veroviranomaisia, joiden piti muuttaa veroina saamansa tavarat rahaksi markkinoilla. Esim. Helsingissä oleva Lehtisaari on ilmeisesti annettu kirkolle anemaksuna, jotta lahjoittaja vapautuisi kiirastulesta kuolemansa jälkeen, vaikkei Raamattu tunne sellaista ollenkaan. Piispanlinnasta valvottiin kauppaa ja piispa ryhtyi jopa kauppasaartoon Novgorodia vastaan. Tällä ei ole mitään tekemistä Jumalan Sanan kanssa, mutta siitä piispa ei oikeasti mitään piitannut. Kirkko oli piispalle vain väline hankkia rahaa ja valtaa. 
 
Reformaation myötä Ruotsin kuninkaasta tuli kirkon johtaja ja Mooseksen laista tuli osa valtion lainsäädäntöä. Käräjäoikeudet antoivat aviorikkojille kuolemantuomioita (3. Moos. 20:10, 5. Moos. 22:22), mutta Turun hovioikeus muutti usein tuomion ankaraksi sakkorangaistukseksi, jolloin valtion johtajat taas rikastuivat. Vuonna 1665 Turun hovioikeus kuitenkin määräsi Taivassalon kirkkoherran kaksi renkiä mestattaviksi 3. Moos. 20:13 perusteella, jossa miesten keskinäisestä seksistä määrätään kuolemanrangaistus.
 
Hengellinen ja maallinen valta olivat yhtä myös Suomen suuruhtinaskunnan aikana (1809-1917), jolloin valtionhallinto muodostui neljästä vastuualueesta valtiovarainhoito, oikeusosasto, sotilasasiat ja kirkolliset asiat (lisää artikkelissa). Kirkkoherrat toimivat pitäjäkokouksen puheenjohtajina ja käytännössä kunnanjohtajina vuoden 1865 pitäjäuudistukseen asti, jolloin kunnat erotettiin omiksi organisaatioiksi seurakunnista. Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 evankelis-luterilainen kirkko jatkoi valtionkirkkona, minkä takia kirkolla on edelleen verotusoikeus ja oma oikeuslaitos (tuomiokapitulit). Tasavallan presidentti on nimittänyt kirkon piispat vuoteen 2000 asti.

Muinainen muistokivi Piispanristillä
Niiltä ajoilta on perua, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on ollut hyvin suuret maaomistukset, millä seurakunta on tehnyt aktiivisesti kauppaa. Mayerin telakan tontti on Pernon kartanon mailla, jonka seurakuntayhtymä aiemmin omisti. Varissuon lähiö on rakennettu seurakuntayhtymän myymille maille. Seurakuntayhtymä on aiemmin omistanut suurimman osan Varissuon kauppakeskuksen kiinteistöstä ja sillä on edelleen paljon muutakin sijoitusomaisuutta mm. yli 900 vuokra-asuntoa ja enemmistöosuus hotellista Lapissa (TS 9.10.2006, Yle 14.6.2019). Seurakuntayhtymän arvopapereiden arvo on 30 miljoonaa euroa (tilinpäätös 2019). Helsingin ja Vantaan seurakunnat omistavat edelleen suurimman osan Lehtisaaresta, josta ne saavat korkeat maanvuokratulot taloyhtiöiltä ja yrityksiltä.
 
Saarn. 1:9, 3:15: "Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla...  ..Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin, ja mitä vastedes on, sitäkin on ollut ennen. Jumala tuo esiin sen, minkä aika on vienyt."
 
Ajat eivät ole juurikaan muuttuneet. Evankelis-luterilainen kirkko ottaa aktiivisesti kantaa poliittisiin kysymyksiin, koska sitä johtaa vaaleilla valitut päättäjät. Evankelis-luterilainen kirkko kuuluu Genevessä toimivaan Kirkkojen maailmanneuvostoon, joka on vaatinut Israelin asettamista kauppasaartoon talouspakotteiden avulla. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tukee Kirkkojen maailmanneuvoston Israel-vastaista poliittista linjaa, vaikka kirkon pitäisi tietää, että sellaisesta synnistä saa Jumalan kirouksen päälleen (Sk 14.6.2020, TS 26.6.2021, Km 31.5.2014; huom. Joel 3:1-2; 1. Moos. 12:3, 15:18-21). 

1. Moos. 12:1, 3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan...   ..Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." (Abraham on Israelin kansan kantaisä)

Joel 3:1-2, 5: "Katsokaa, mitä tulee tapahtumaan! Tuohon aikaan minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani...   ..Te olette ottaneet hopeani ja kultani ja vieneet palatseihinne kalliit aarteeni." (Nimi Josafat merkitsee 'Herra tuomitsee')
 
Turun piispoilla on kalliit virka-asunnot, jotka on maksettu kansalta otetuilla rahoilla. Iltalehti kertoi 4.5.2022 piispojen palkoista artikkelissa: 'Osalle piispoista maksettiin vuosia liian paljon palkkaa'. Turun piispat eivät ole Jumalan ruhtinaita, joten he eivät myöskään ansaitse ruhtinaallista palkkaa (2. Piet. 2:13, Ilm. 22:11-12). Evankelis-luterilaisesta kirkosta on tullut rituaali-, sosiaali- ja kulttuurivirasto, joka ottaa verorahaa miljardi euroa vuodessa, minkä se käyttää hyvin tehottomasti. Seremonioita ja rituaaleja ei saa, jos ei maksa veroa kirkolle. Vaikka perhe ei käyttäisi kirkon palveluja, se maksaa kirkolle veroa keskimäärin noin 1.000 euroa vuodessa. Kirkon jäsen maksaa elämänsä aikana veroa keskimäärin noin 30.000 euroa saaden vain muutamia rituaaleja verojen vastineeksi. Siitä huolimatta hautauspalveluista tulee maksaa saman korkean taksan mukaan, mitä kirkkoon kuulumattomat maksavat hautauspalveluista kirkolle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on hamstrannut hautainhoitorahastoon lähes 100 miljoonaa euroa (tilinpäätös 2019).

Hes. 28:16-17: "Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut, vartijakerubini, välkehtivien kivien keskeltä. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi." (korskeus = ylpeys)

Kuusiston piispanlinnasta on jäljellä enää vain rauniot, mikä on kuva tämän päivän kirkosta. Samasta kunnasta kotoisin olevan Tom of Finlandin aatteet ovat ottaneet haltuunsa linnan valtaistuimen (Yle 29.2.2016, IL 29.1.2017). Tätä voi verrata Jerusalemin Temppelivuoreen, jonka on ottanut valtaansa epäjumalanpalvelus. 

Kuusiston piispanlinnan rauniot

Sak. 5:3-4: "..Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin." -- Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin."

Kuten Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) puhdistaa Temppelivuorensa ja jälleenrakentaa temppelinsä, samalla tavalla piispanlinnakin voidaan puhdistaa ja jälleenrakentaa paremmalle kallioperustalle (Matt. 7:24-27, 1. Kor. 10:4). Silloin uudet aatteet tulevat vanhojen raunioiden tilalle, kuten tulivat jo ammoin (Aam. 9:11-12, vert. Sak. 6:10-15).

Ps. 127:1: "..Salomon psalmi. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo."

Joh. 2:13-21: "Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!" Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: "Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut." Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?" Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan." 

Apt. 15:16-18 " -- Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin." (Aam. 9:11-12)  

Sak. 6:11-13: "..ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä." (Joosua on hepreaksi Yeshua)

Leipäpappi ei piittaa Jumalan käskyistä

Leipäpappi ei jaa elämän leipää seurakunnalle, vaan ottaa oman leipänsä seurakunnasta sen kustannuksella. Leipäpappi ei tuota hyvää hedelmää, mutta kuluttaa muiden tuottaman hedelmän. Eräät ymmärsivät jo alkuseurakunnan aikana hakeutua vastaperustettujen seurakuntien paimeniksi vain saadakseen seurakunnalta toimeentulon. Näin seurakuntaan tuli väärät profeetat, jotka alkoivat muuttamaan evankeliumia helpommin kaupiteltavaksi, jotta sitä olisi myös helpompi myydä maksaville asiakkaille.

Apt. 20:29-30: "Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."

Juud. 1:11-13: "Voi heitä! He ovat lähteneet Kainin tielle, palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille, ja Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys."

 

2. Kor. 2:17: "Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta.


Leipäpappi on raamatunopettaja ilman vanhurskasta (Jumalalle kelpaavaa) uskoa, joka puhuu Jeesuksesta vain saadakseen palkkaa tai vaikutusvaltaa. Leipäpappi on kuuliainen vain sille, joka antaa hänelle rahaa tai äänestää häntä vaaleissa. Kristuksen Valtakunnan näkökulmasta kyse on pappien hengellisestä korruptiosta. Leipäpapille voi tulla kiusaus vetää välistä, koska hänellä ei ole Jumalan pelkoa. Seurakunnan työntekijöitä on jäänyt kiinni jopa kolehdista varastamisesta, mikä on helppoa, jos kolehtia ei laske kaksi henkilöä yhdessä (IS 1.6.2018).

 

2. Moos. 23:8: "Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee tarkkanäköisenkin ja tärvelee niiden asian, jotka ovat oikeassa."

Miika 3:5: "Näin sanoo Herra profeetoista, jotka johtavat kansaani harhaan: -- He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa."

 

Fil. 3:19: "Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita."

Leipäpappi saattaa tunnustaa uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja jopa ylistää Häntä, mutta leipäpappi ei ole valmis hyväksymään kaikkea Jeesuksen opetusta (Matt. 5:19-20). Leipäpappi voi kokea Jeesuksen olevan hänelle hyvin tärkeä, mutta käskyjä hän ei viitsi noudattaa (Matt. 7:21-23). Jos joku ylistää Jeesusta, se ei takaa sitä, että hän muuten opettaa Jeesuksesta Raamatun mukaisesti (2. Kor. 11:3-4).

 

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

 

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

 

Leipäpappi on välinpitämätön (penseä), koska hän luulee pelastuvansa siitä huolimatta, ettei hän viitsi uskoa kaikkia Jumalan käskyjä. Hänen kirjaviisautensa ja papin virkansa antavat hänelle liiallista itseluottamusta, mikä on oikeasti ylpeyttä. Hän ei näe tarvetta mihinkään parannukseen ja jos huomaa tehneensäkin jotain väärää, se on hänelle vain pieni rikka suuressa rokkapadassa, mistä ei tarvitse välittää. Viimeisenä päivänä leipäpapille tulee ikävä pettymys. Kristus oksentaa tämän rokan tuliseen järveen, kuten kävi isolle osalle Laodikean seurakuntaa, joka luuli taloutensa olevan turvattu ja olevansa uskossaan rikas.

Ilm. 3:1-3, 15-19: "..Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista... ..Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!"


1. Piet. 5:5: "..te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."


Vanhurskaaseen uskoon ei riitä, että vain uskoo Jeesuksen olevan Kristus. Vanhurskas usko edellyttää, että myös uskoo Kristusta noudattamalla Hänen käskyjään (Joh. 15:13-14). Jumalan rakastaminen on hänen käskyjensä noudattamista. Jos ei halua noudattaa käskyjä, rakkaus on silloin tekopyhyyttä (Matt. 7:21-23, Room. 2:13, Jaak. 2:24-26, 1. Joh. 5:3). Jeesukseen ei voi uskoa omalla tavalla eikä omilla ehdoilla, vaan Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta) tulee seurata Jumalan tahdon mukaisesti.


5. Moos. 10:12-13: "..Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte." 


1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.


Jaak. 2:26: "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."


Jokainen leipäpappi ei tahdo rahaa, mutta hän tekee kompromisseja Jumalan käskyjen kohdalla saavuttaakseen työssään omat päämääränsä. Rahan sijasta leipäpappi saattaa haluta valtaa, jotta hän voi ohjailla muita seurakunnassa. Leipäpappi voi näyttää jopa palavalta uskovalta, joka elää askeettisesti kuin katolinen munkki ja huutaa ylistystä Jeesukselle kiivaasti kuin helluntailainen televisiopastori, mutta hänen sydämessään ei ole kuitenkaan uskollisuutta Jumalan käskyille. Leipäpappi ei ole pyhä vaan tekopyhä teeskentelijä. 


Matt. 23:15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."


Jer. 11:20: "Mutta sinä, Herra Sebaot, tutkit ihmisten sydämen ja ajatukset ja tuomitset oikein..."


Uskon puute ja ihmisten pelko johtaa opettajan saarnaamaan korvasyyhyyn

 

Korvasyyhyynsä tarkoittaa, että halutaan kuulla jotakin sanottavan oman mielen mukaisesti sen sijasta, mitä olisi oikein sanoa. Paavali ennusti, että seurakunnat alkavat haalia saarnaajia korvasyyhyynsä. Alkutekstissä on sanatarkasti: "Kutiavia kuuloltaan" (knethomenoi ten akoen), mikä tulee sanoista 'syhyää, kutkuttaa' ja 'kuulla'. Sanonta viittaa ihmisiin, jotka tahtovat kuulla heille mieluista julistusta, joka ei loukkaa heitä eikä vaadi parannuksen tekemistä. Sellaista julistusta mieluusti kuunnellaan seurakunnissa, vaikka se ei vastaa Raamatun opetusta.

 

2. Tim 4:3-4 (1933/38): "Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin."

2. Tim 4:3-4: "Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja."

Väärää rahaa SP:n museossa
Saarnoja korvasyyhyyn voi verrata väärään rahaan. Eräs suomalainen taikuri sai kutsun esiintymään Pohjois-Koreaan. Vaikka maa elää valheiden maailmassa, tilaisuus oli kutkuttava ja hän lähti. Kun tuli maksun aika, pohjoiskorealaiset maksoivat lupaamansa summan Yhdysvaltain dollareina. Taikuri huomasi jälkikäteen seteleiden olleen pohjoiskorealaisten itsensä painamia. Taikurin työ on viihdyttää yleisöä huijaamalla sitä maksua vastaan, mutta nyt yleisö huijasi taikuria. Kaikesta huolimatta hän vei setelit pankkiin. Kassavirkailija ei huomannut väärennöksiä, koska ne oli tehty niin taitavasti. Eksynyt seurakunta haluaa rahaa, mutta ei huomaa saavansa väärennettyä rahaa. Rahan väärentämisestä seuraa vankilatuomio, kuten saarnaamisesta korvasyyhyyn seuraa myös vapauden menetys ja lopulta tuomio. 

Paavali varoitti sellaisista raamatunopettajista, jotka vääristelevät saarnansa yleisön vaatimusten mukaisiksi. Minkä takia raamatunopettajat eivät saarnaa oikein vaan pyrkivät saarnaamaan yleisön korvasyyhyyn? Siihen on neljä syytä:

 1. Uskon puute: Raamatusta ei hyväksytä kaikkia kohtia, joten niiden noudattamista ei haluta opettaa.

 2. Pelätään seurakunnalta saatavaa kriittistä palautetta, minkä takia vaietaan epäsuosituista Raamatun kohdista.

 3. Kirkon johto ei hyväksy kaikkia Jumalan käskyjä, joten papit eivät saa niitä opettaa, muuten heidät voidaan erottaa.

 4. Kunnianhimo, minkä takia pappi pyrkii saamaan mahdollisimman paljon suosiota yleisöltä keinoja kaihtamatta.


Suurin syy korvasyyhyyn saarnaamiseen on heikko usko tai oikeastaan uskon puute. Jos joku ei usko jotain kohtaa Raamatusta, hän ei myöskään opeta sen noudattamista. Joku voi olla palava Jeesuksen ylistäjä, mutta kun pitäisi noudattaa Jeesuksen käskyjä, sitä ei viitsitä tehdä. Raamatun mukaan usko ilman tekoja on kuollut, joten Jeesuksen ylistäjällä ei ollut Jumalalle kelpaavaa uskoa, koska hän ei noudattanut Jumalan lakia.


Joh. 15:10, 13-14: "Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan…    ..Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."


Jaak. 2:17-20: "Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"


Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."


Toinen syy korvasyyhyyn saarnaamiseen on ihmisen lihallinen tarve tulla hyväksytyksi muiden ihmisten joukossa. Raamatunopettaja pelkää saavansa huonoa palautetta ja menettävänsä yleisöä, joten hän mukauttaa saarnansa sellaiseksi, minkä tietää miellyttävän yleisöä. Jos maksava asiakas vaatii, leipäpappi uskoo vaikka joulupukkiin virkansa puolesta. Yle uutisoi 12.12.2021: 'Italialainen piispa kertoi lapsille, että joulupukkia ei ole olemassa – kirkko pyysi anteeksi kauhistuneilta vanhemmilta':

"Sisiliassa Noton roomalaiskatolinen hiippakunta on pyytänyt julkisesti anteeksi lasten vanhemmilta, koska hiippakunnan piispa Antonio Staglianò oli kertonut lapsiryhmälle, ettei joulupukkia ole olemassa. Piispa Staglianò sanoi viime viikolla uskonnollisessa tilaisuudessa myös, että juomavalmistaja Coca-Cola on valinnut joulupukin punaisen asun markkinointisyistä. Lasten vanhemmat kauhistuivat piispan kommenteista. Noton hiippakunta sanoi Facebookissa perjantaina julkaisemassaan viestissä, että piispa Staglianòn tarkoituksena ei ollut murskata lasten unelmia kaksi viikkoa ennen joulua.

Herra oli vihastunut amalekilaisiin niiden syntien takia ja lähetti Israelin armeijan sotimaan heitä vastaan. Herra käski kuningas Saulia tuhoamaan kaiken ja kielsi ottamasta mitään sotasaalista. Israel voitti amalekilaiset, mutta Saulin miehet eivät halunneet tuhota arvokasta karjaa vaan ottaa sen itselleen, joten Saulille tuli valinnan paikka, totellako Herraa vain tehdäkö kansalle mieliksi? Saul taipui miestensä tahtoon, jolloin Herra erotti Saulin Israelin kuninkaan virasta. Näin käy myös niille papeille, jotka noudattavat enemmin yleistä mielipidettä kuin Juman Sanaa. Papit ovat Jumalan sanansaattajia, minkä takia Jumala vaatii heiltä ehdotonta kuuliaisuutta ja uskollisuutta (3. Moos. 10:1-3, Mal. 2:7-9, Jaak. 3:1).


1. Sam. 15:18-26: "Herra lähetti sinut toteuttamaan tätä käskyä: 'Julista Herralle kuuluvaksi uhriksi pahantekijät, nuo amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet hävittänyt viimeisenkin heistä.' Miksi et totellut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista ja rikoit Herran tahtoa vastaan?" Saul vastasi Samuelille: "Minähän tottelin Herraa ja lähdin minne hän minut lähetti. Toin sieltä Agagin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saaliista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, parhaan osan siitä, mikä piti tuhota. Ne he halusivat uhrata Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi." Silloin Samuel sanoi: -- Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät jumalankuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Saul vastasi Samuelille: "Olen tehnyt syntiä. Olen rikkonut Herran käskyä ja sinun määräyksiäsi vastaan, sillä pelkäsin miehiäni ja taivuin heidän tahtoonsa. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja lähde paluumatkalle yhdessä minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran eteen." Mutta Samuel sanoi Saulille: "Minä en lähde takaisin sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja siksi Herra hylkää sinut: et saa olla Israelin kuningas."


Raamattu kehottaa pelkäämään enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Leipäpappi ei kestä elämän koetuksia. Tiukassa paikassa hän ei ole valmis luopumaan virastaan, mutta on valmis luopumaan uskollisuudesta Jumalalle. Todelliset Kristuksen opetuslapset eivät anna muiden arvostelun vaikutta heidän saarnojensa sisältöön.

 

Luuk. 14:26-27: "Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni." 


Matt. 10:23-26: "Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen Poika tulee. "Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää nimitetään belsebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talonväki! "Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi." (belsebul on kanaanilainen epäjumala, joka käsitettiin pahojen henkien päämieheksi)

 

Matt. 10:28: "Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin." 


Kolmas syy on palkkaa maksavan kirkon vaatimukset leipäpapille. Papin tulee kirkon vaatimuksesta rikkoa eräitä Jumalan käskyjä, jotta papille maksettaisiin palkkaa. Moni leipäpappi alistuu kirkon orjaksi palkan vuoksi. 


1. Tim. 6:10: "Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."


Jaak. 4:4: "Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi."


Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."


Jumalalle ei kelpaa sellainen pappi, joka noudattaa ennemmin kirkon johdon käskyjä kuin Jumalan käskyjä. Jos pappi ei voi noudattaa Jumalan käskyjä, hänen oman pelastuksensa kannalta on välttämätöntä lähteä pois Babyloniasta ja erottava kirkon virastaan (2. Kor. 6:14-18, Ilm. 18:1-4). Jos leipäpappi pitää kiinnin virastaan ja läheisistään, jotka estävät häntä noudattamasta Jumalan käskyjä, hän ei kelpaa Jumalalle. Harva leipäpappi kestää tätä koetusta. Tässä esimerkissä poika halusi jäädä perheensä luokse, jotta saisi isänsä kuoltua perinnön. Yeshua (Jeesus) opetti, että anna hengellisesti kuolleitten haudata muut kadotukseen joutuvat ja lähde palvelemaan Jumalan Valtakuntaa.

 

Luuk. 9:59-62: "
Eräälle toiselle Jeesus sanoi: "Seuraa minua!" Tämä vastasi: "Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa." Vielä eräs toinen sanoi: "Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni." Hänelle Jeesus vastasi: "Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan."
 
1. Moos. 19:26: "Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi."

 

Neljäs syy on saarnaajan oma kunnianhimo. Hän haluaa suuren seurakunnan itselleen ja on valmis keinoja kaihtamatta keräämään mahdollisimman paljon kannattajia. Hän on altis himoitsemaan yliluonnollisia voimia, eikä ole tarkka, ovatko ihmeet tapahtuneet Raamatun käskyjen mukaisesti.


Apt. 8:18-23: "Kun Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat Hengen, hän tarjosi heille rahaa ja sanoi: "Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa Pyhän Hengen." Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa! Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan."


Kunnianhimoisista saarnaajista voi helposti tulla vääriä profeettoja, jos he uskovat enemmän ihmeiden voimaa kuin, mitä Raamattu opettaa uskollisuudesta Jumalan käskyille ja ihmeiden koettelusta. Jumalan profeetan on kyettävä erottamaan, mitkä ihmeet ovat Jumalasta ja mitkä tekee pahat henget eksyttääkseen seurakuntaa (1. Tess. 5:21). Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeetta'.


1. Joh 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja."


Matt. 24:24: "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan."


5. Moos 13:1-4: "Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan."


Leo Meller toi Suomeen amerikkalaisen menestysteologian


Leo Meller on karismaattinen saarnaaja, joka on Patmos Lähetyssäätiön pitkäaikainen johtaja. Meller on luterilainen ja on ilmoittanut pitäytyvänsä luterilaisuudessa elämänsä loppuun asti (SLEY: Sanansaattaja 23.8.2018). Helsingin Sanomat kirjoitti 19.9.2000 Leo Melleristä artikkelin otsikolla 'Taivaan sisäpiirikauppias', josta ovat nämä lainaukset:

"..Saarnaaja Leo Meller...   ..kertoo sinulle lopun ajan tapahtumista, joista hänellä on sisäpiirin tietoa, paljastaa lentävien lautasten arvoituksen ja pedon salaliiton. Säätiön toiminta on pitkälti riippuvainen Mellerin saarna- ja myyntimiehen taidoista...   ..Mellerin mukaan hän oli ensimmäisiä, jotka toivat maahan amerikkalaistyylisen hengellisyyden ja sen myyntikeinot. Meller puhuu tukijoilleen enkelin kielin ja myy siinä sivussa saarnakasterin tai kirjasen. Vaikka et osta tänään mitään, kai muistat laittaa kymmenyksesi kolehtiin....

..Mellerin kanssa suhteeseen ajautunut patmoslainen nainen moitti saarnamiestä jo 1980-luvulla rahankeräyksen keinoista, joita hän piti vastenmielisinä. Nainen piti päiväkirjaa jokaisesta päivästä Patmoksessa. Kaikki keinot olivat naisen mukaan Mellerille sallittuja, jopa lahjoittajille kirjoitetut väärät laskut. "Leo vastasi, että kyse oli pyhä lasku. Leon mielestä saatanalta pitää kerätä kaikki raha ja kaikki keinot ovat luvallisia…

..Viime vuonna Patmos keräsi rahaa Tshetshenian pakolaisille. Tilisiirtolomakkeen takana luki: "Kun käytät tätä PSP:tä, Jeesus sen tietää...   ..ja sinäkin kerran taivaassa"...   ..Ingushian keräyksen avaajaksi Meller sai Jeesuksen itsensä: "Joulukuun ensimmäisenä päivänä Herra puhui minulle näistä lähimmäisistä." Jeesus kertoi Mellerille myös tarvittavan summan. Patmos Lähetyssäätiön tuli auttaa Ingushian pakolaisia 50.000 dollarilla. Rahaa Patmos kerää myös hengellisissä kokouksissa myymällä Mellerin kymmeniä teoksia ja satoja saarnaäänitteitä. Eräs patmoslainen sai lähteä huomautettuaan Mellerille, että Jumalan huoneesta oli tehty markkinapaikka...

..Eräältä arvostelijalta Meller kysyi erikseen, tietääkö hän, että Jumala ottaa ennenaikaisesti ihmisiä pois, jos he koskevat Herran voideltuun. Meller kertoo saaneensa profeetallisen hengen kautta kaikki syntinsä anteeksi ja lupauksen, että Jumala murskaa jokaisen, joka panettelee häntä.

Mellerin oma armo ei aina riittä maailman vähäisille. "Kerran toimistoon tuli huumeita käyttävä nainen suuressa hädässä ja pyysi meitä rukoilemaan hänen puolestaan. Soitin Mellerille ja pyysin häntä tulemaan rukoilemaan. Meller käski katsoa, että se nainen on poissa, kun hän tulee sinne", patmoslainen muistelee...

..Mellerin on selvästi vaikea vastata kysymykseen, onko hän profeetta. Hän pohjustaa vastauksen perusteellisella selvityksellä profetoinnin kolmesta eri lajista ja paljastaa lopuksi, ettei hänellä ole tätä armolahjaa. Hän määrittelee itsensä vain opettajaksi...   ..Meller tunnustaa myös, ettei keskustellut Jeesuksen kanssa Ingushian keräyksestä, vaikka keräysesitteen perusteella näin luusisi. Esitteessä Meller sanoo saaneensa keräyskäskyn suoraan Herralta ja kertoo sanasta sanaan, mitä Jeesus hänelle sanoi...

..Helsingin Sanomat haastatteli Melleriä keskiviikkona 23. elokuuta. Meller peruutti lauantaiksi ja sunnuntaiksi sovitut saarnansa ja ulkomaille. Hän ilmoitti pitkässä kirjeessään Patmoksen tukijoille päättäneensä irrottautua muutamaksi kuukaudeksi työstään säätiössä etsiäkseen Herraa...
"
Leo Meller, "man in black"
Meller väitti saaneensa Jeesukselta profetian kerätä Ingushiaan rahaa.
Ingushialaiset ja tsetseenit ovat sunnimuslimeja. Lopulta Meller tunnusti, ettei ollutkaan saanut sellaista profetiaa. Profetian tahallinen väärentäminen taloudellisen edun tähden on syntiä, josta on vakavat seuraukset (Jes. 22:14). Leo Mellerin on mahdoton saada syntinsä anteeksi (Matt. 16:19, Joh. 20:21-23, Hepr. 10:26-27). Anteeksiantamattomista synneistä kertoo lisää artikkeli: 'Pyhän Hengen pilkkaa ei saa anteeksi'.
 
2. Moos. 20:7 (Raamatun alaviitteessä oleva sananmukainen käännös): "Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen."

Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."
 
Jer. 29:31-32: "..Semaja on esiintynyt profeettana teidän keskuudessanne, vaikka minä en ole häntä lähettänyt. Hän on saanut teidät luottamaan valheeseen. Sen tähden minä, Herra, olen päättänyt rangaista nehelamilaista Semajaa ja hänen jälkeläisiään. Kukaan heistä ei saa enää asua minun kansani keskellä eikä kukaan heistä tule näkemään, mitä hyvää minä sille teen. Sillä Semaja on puhunut valhetta minun nimissäni, sanoo Herra!
 
Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot.(vert. Joh. 20:21-23)
 
Meller pitää itseään Jumalan voideltuna, johon ei saa koskea. Meller väitti saaneensa myös profetian, että Jumala murskaa hänen arvostelijansa. Mellerillä on ollut paljon arvostelijoita, mutta tiettävästi kukaan ei ole sen takia tullut murskatuksi. Meller ei siis ole Jumalan voideltu eikä Jumalan profeetta.

5 Moos. 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."

 

Jer. 23:21-22: " -- Minä en ole lähettänyt tuollaisia profeettoja, mutta silti he juoksevat joka suuntaan. Minä en ole puhunut heille, mutta silti he esiintyvät minun profeettoinani. Jos he olisivat olleet läsnä ja kuulleet, mitä minä päätin tehdä, he julistaisivat kansalleni minun päätökseni ja saisivat sen kääntymään pahoilta teiltään ja pahoista teoistaan.

 

Matt. 7:15-16, 19: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette... ..Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."

 

Kun Leo Meller oli antanut haastattelun, hän meni itseensä ja pakeni ulkomaille. Helsingin Sanomat kertoo Mellerin omistaneen asunnot sekä Vantaan Tikkurilassa että Etelä-Ranskassa. Artikkelin mukaan Mellerillä oli vuonna 2000 suuret tulot noin 280.000 markkaa vuodessa ja viime vuosina hänen verotettavat tulonsa ovat olleet noin 150.000 euroa vuodessa, mikä on enemmän kuin luterilaisen kirkon piispojen palkka. Koska Meller ei ole Jumalan ruhtinas, niin hänelle ei pidä maksaa ruhtinaallista palkkaa (vert. 1. Moos. 41:41-45). Työnsä hyvin hoitavat raamatunopettajat ovat ansainneet kaksinkertaisen palkan, mutta eksyttäjille ei pidä maksaa mitään palkkaa (Matt. 25:28-30, 1. Tim. 5:17-18).
 
Sak. 11:15-17: "Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat."  -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman!.."'
 

Hes. 34:2-8: "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te juotte maidon, käytätte villan vaatteisiinne ja teurastatte lihavimmat lampaat, mutta ette pidä huolta laumastanne. Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita ettekä sitoneet murtunutta jalkaa, te ette ole etsineet kadonneita ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja kovin ottein. Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta, ja minun lampaani ovat joutuneet petojen suihin, kun ne ovat joutuneet erilleen laumastaan. Minun lampaani harhailevat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita, ne ovat hajaantuneet joka puolelle maata, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. "Sen tähden, paimenet, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala: Minun lampaani ovat joutuneet petojen saaliiksi. Minun lampaani ovat joutuneet kaikenlaisten petojen suihin, koska kukaan ei ole niitä kainnut, koska paimeneni eivät ole tunteneet murhetta niistä. Paimenet ovat pitäneet huolta vain itsestään, minun laumastani he eivät ole huolehtineet."


Patmoksen liikeidea on politikoida ja käyttää hyväksi Israelia 

 

Mellerin johtaman Patmoksen liikeidea on vedota konservatiivisiin kristittyihin, jotka rakastavat Israelia. Meller on löytänyt oivan markkinaraon. Tällä tavalla Patmos saa paljon lahjoituksia, millä se pystyy rahoittamaan myös sen toiminnan, mikä ei suoranaisesti liity Israel-työhön. Patmoksen johto ottaa aktiivisesti kantaa päivänpoliittisiin kysymyksiin liittyen myös USA:n sisäpolitiikkaan joskus hyvinkin kyseenalaisella tavalla. Patmoksen tutkimusjohtaja Juha Ahvio on pyytänyt 19.10.2020 suomalaisia rukoilemaan Donald Trumpin uudelleenvalinnan puolesta Yhdysvaltojen presidentiksi otsikolla: 'Suomalaistenkin kristittyjen on syytä liittyä esirukousrintamaan presidentti Trumpin puolesta'.

 

Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."
 
1. Piet. 3:12: "Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan."


Helsingin Sanomat näkee, että Patmoksessa on avoimen poliittisia ja trumpilaisia johtajia (HS 10.1.2021). Patmoksen toiminnanjohtaja Pasi Turunen on 21.12.2019 kirjoittanut artikkelissaan: 'Miksi Billy Graham äänesti Donald Trumpia?':

"Vuosi 2020 tulee. Silloin käydään jälleen Amerikan presidentinvaalit. Ja Trump tulee voittamaan. Demokraatit ovat virkasyytesirkuksellaan pitäneet siitä huolen."

Yhdysvaltalainen pastori Jeremiah Johnson "profetoi" vuonna 2015, että Donald Trump on Jumalan trumpetti (profeetta) ja uusi Koores, jonka myötätunnosta ja armosta moni tulee siunatuksi, joten häntä on syytä kuunnella tarkasti. Trumpilla on kuulemma ylivertaisia ominaisuuksia muihin uskoviin verrattuna. Vai sillä lailla (Youtube-video)? Hänen sanotaan vartioivan rehellisyyttä, mikä kuulostaa ihan uskomattomalta. Donald Trump on sanonut, ettei hän ole koskaan pyytänyt syntejään anteeksi Jumalalta, eikä aio myöhemminkään sitä tehdä, koska hän pitää itseään hyvänä ihmisenä (TikTok-video ja YouTube-video). Trumpissa on valtavan paljon ylpeyttä. Pelastus tulee mahdottomaksi, jos ei kadu syntejään eikä tee parannusta (Apt. 2:38, 3:19-20; 1. Joh. 1:8-10).

1. Joh. 1:8-10: "Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä."
 
Maallikkosaarnaaja Mauno Mattila uskoi Johnsonin olevan Jumalan mies ja levitti hänen väärää profetiaa Suomessa. Johnson "profetoi" näin:
"..Trumpista tulee minun trumpettini amerikkalaisille, sillä hänellä on ominaisuuksia, joita on nykyään vaikea löytää jopa kansastani. Trump ei pelkää ihmisiä eikä salli petosten ja valheiden jäädä huomaamatta... ..Aivan kuten nostin Kooreksen täyttämään tarkoitukseni ja suunnitelmani, samoin olen nostanut Trumpin täyttämään tarkoitukseni ja suunnitelmani ennen vuoden 2016 vaaleja. Sinun on kuunneltava trumpettia hyvin tarkasti, sillä hän antaa hälytyksen ja monet siunataan hänen myötätuntonsa ja armonsa vuoksi..."
Trump mahtailee muille
Myöhemmin Jeremiah Johnson "profetoi", että Trump valitaan toiselle kaudelle USA:n presidentiksi, mikä ei toteutunut. Johnson tunnusti epäonnistuneensa ja keksi monenlaisia tekosyitä, miksi profetia ei toteutunut oikein (Christian Post 8.1.2021). Todellinen syy profetian epäonnistumiseen oli, että Johnson on väärä profeetta. Trump ei ole Jumalan trumpetti eikä edes uusi Koores. Monet muutkin väärät profeetat profetoivat Trumpin voittoa kuten esim. Jouko Piho
(Pihon väärä profetia 18.11.2020, HS 24.8.2020, Pihosta lisää artikkelissa). Jouko Piho on 13.6.2022 profetoinut, että Paavo Väyrysestä tulee presidentti (Twitter).
 
5. Moos 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."
 
Paavola saarnaa QAnonin satuja
Radio Patmos on saanut kriittistä palautetta, että sen ohjelmisto levittää USA:n presidentin vaaleihin liittyviä lietsovia salaliittoteorioita ja kanavan tulisi keskittyä evankeliumin levittämiseen
politiikan sijasta. Tähän soppaan on laittanut oman lusikkansa myös Saulus-Lähetys ry:n saarnaaja Petri Paavola, joka on tunnettu salaliittoteoreetikko (MOT 7.12.2020, Yle 17.12.2020, HS 10.1.2021). Paavola tukee salaliittoteorioita 'QAnon: a deep state conspiracy against president Trump' ja 'pizzagate' (PP 3.1.2021, PP 22.10.2020, JN 21.1.2021, PP 12.11.2020, Yle 22.1. ja 17.2.2021).

Kritiikki on ollut ilmeisen kovaa, koska Leo Meller joutui julkaisemaan 8.1.2021 eräälle henkilölle antamansa vastineen otsikolla: 'Kahden vallan taisteluja'. Leo Mellerin vastineesta käy ilmi, miten voimakkaasti Patmos tukee Donald Trumpia senkin jälkeen, kun äärioikeistolaiset valtasivat USA:n kongressin Trumpin puheiden yllyttäminä (Yle 7.1. ja 9.1.2021 ja 'Miksi sarvipääshamaani rynni kongressiin?' sekä IL 17.1. ja 19.1.2021). Trump sanoi puheessaan mielenosoittajille, että: "Me taistelemme. Me taistelemme kuin helvetin(tuli), ja jos te ette taistele kuin helvetin(tuli), teillä ei tule enää olemaan (koti)maata." (Youtube-video, Yle 11.2.2021) Selvittämättä on vielä, kuka keksi pelotella kongressin johtajia perinteisellä mafiauhkauksella tuomalla verisen sianpään oven eteen ja töhrimällä kodin ulkoseinät (Yle 3.1.2021 ja huom. IL 11.1.2021). Virkakautensa jälkeen Trump haukkui julkisesti kongressin republikaanijohtajan tyhmäksi paskiaiseksi, vaikka hän oli ollut Trumpin liittolainen (IL 12.4.2021). Yksityiselämässä Trump tunnetaan väkivallan ihannoijana (Youtube-video). Trumpin tukena oli äärioikeistoryhmä Proud Boys, jonka ylpeys kävi lankeemuksen edellä (Yle 30.1.2021).
 
Sananl. 16:18: "Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä." 
 
1. Sam. 15:23: "Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät jumalankuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi.
 
Meller näkee Trumpin pelastavana enkelinä Israelille ja uutena Kooreksena, kun taas Biden on Trumpin vastakohta. Mellerin mukaan pimeyden petovalta ottaa yhteen Kristuksen Valtakunnan kanssa. Lopulta Trump petti Israelin ja lopetti yhteydenpidon Netanjahun kanssa. Trump alkoi kehumaan palestiinalaisten johtajaa Abbasta. Trump kehui Abbaksen olevan hänelle kuin isä, jonka kanssa Trump vietti paljon aikaa (TikTok-video).
 
Trump tappeli näytöksessä
Mellerin käsitys vanhurskaudesta on vääristynyt ja hyvin yksipuolinen. USA:ssa
viettää jumalatonta elämää niin oikeisto kuin vasemmistokin ja kumpikin osapuoli tekee syntiä mutta omalla tavallaan. Trump sanoi vuonna 2016: "Minun äänestäjäni ovat niin viisaita. Galluppien mukaan äänestäjäni ovat kaikkein lojaaleimpia. Minä voisin seisoa 5. Avenue -kadulla ja ampua jonkun kuoliaaksi, enkä minä menettäisi yhtään äänestäjää." (Youtube-video) Trumpin tullessa ja lähtiessä virastaan soi laulu "I did it my way", mutta ymmärsikö Trump, että laulu alkaa sanoilla "And now, the end is near" ("..nyt loppu on lähellä"; Yle 21.1.2017, IL 20.1.2021)? USA:n herätyskristittyjen työ ei ole sekään tuottanut hyvää hedelmää, mistä Meller on itsekin saanut oppinsa. Meller liioittelee Trumpin ansioita kristittyjen ja Israelin hyväksi vastineessaan 8.1.2021
"..Liekö sadan vuoden aikana ollut Washingtonissa presidenttiä ennen häntä, jonka vaikutus näkyy ja kuuluu sekä Jumalan Israelin että Kristuksen kirkon kuvioissa niin kuin nyt näkyy Trumpin vaikutus. Ei liene liikaa, kun presidentti Trumpia on Israelissa rinnastettu jopa Vanhan testamentin Koorekseen – tietänet hengellisenä kristittynä miksi ja miten. Trumpin ansiot ovat myös huikeat kysymyksen ollessa kristittyjen vainoihin puuttumisessa...

Yleisesti Trumpia pidetään epävakaana, arvaamattomana ja vaarallisena, joka käytti presidentin virkaa oman henkilökohtaisen hyödyn saavuttamiseksi (Yle 6.2.2021). Laajalevikkisen Christian Today -lehden päätoimittaja Mark Galli on jo 19.12.2019 varoittanut pääkirjoituksessaan yhdysvaltalaisia evankelisia kristittyjä, että he menettävät uskottavuutensa puhua vanhurskaudesta, jos he kannattavat Donald Trumpia (Kk 20.12.2019, CT 19.12.2019):

"Trump on käyttänyt väärin poliittista valtaansa oman henkilökohtaisen hyödyn saavuttamiseksi ja pettänyt perustuslaillisen valansa...    ..Mieti, mitä ei-uskovat ihmiset sanovat, jos jatkat herra Trumpin moraalittomien sanojen ja käyttäytymisen lakaisemista maton alle poliittisen laskelmoinnin vuoksi. Jos emme käännä kurssiamme nyt, kuka enää ottaisi vakavasti mitään, mitä sanomme oikeudenmukaisuudesta ja vanhurskaudesta tulevina vuosikymmeninä? Voimmeko vakavasti väittää abortin olevan suuri paha, jota ei voi hyväksyä, ja samalla sanoa, ettei maamme johtajan rikkinäisellä luonteella lopulta ole väliä?"

Leo Mellerin vastineen keskusteluosassa oli Marko Vikstenin yleisökommentti pari päivää, mutta Patmos poisti kommentin blogista 14.1.2021, jossa luki näin:

"Marko Viksten: "Heipat vaan Patmokselle – ei varmaan enää tavata taajuksilla. Tämä Trumpin ihannointi ja puolustelu oli minulle liikaa. Rajansa kaikella, hyvää jatkoa."

Miljoonia dollareita ansainnut amerikkalainen televisioevankelista Billy Graham oli hyvin vaikutusvaltainen Yhdysvaltojen politiikassa. Hän tuli kuuluisaksi toimiessaan Youth For Christ -seurakunnan pastorina, jonka pääkonttori on lähellä Denveriä Coloradossa. Denverin eteläpuolella olevaa Colorado Springsiä sanotaan "evankelisten kristittyjen Vatikaaniksi", koska siellä on niin monen evankelisen kirkkokunnan pääkonttori. USA:n ns. raamattuvyöhyke (bible belt) on Kaakkois-USA:ssa, joka ulottuu Coloradosta etelään Teksasiin asti ja itään Pohjois-Carolinaan asti. Graham oli antikristillinen saarnaaja, jonka mukaan muut uskonnot ovat tie pelastukseen, minkä takia hän ei halunnut tuomita muita uskontoja, vaan saarnata vain rakkautta (YouTube-video a ja -video b).
 
Joh. 14:6: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani."
 
Billy Graham varoitti Neuvostoliiton
Varoitus ydinaseista 
kommunismin ja ydinaseiden vaaroista samalla tukien julkisesti republikaanien presidentinvaalien ehdokkaita mm. Richard Nixonia, jonka neuvonantajana Graham toimi (PM 21.2.2018). Presidentti Nixon osoittautui juonittelijaksi, valehtelijaksi ja hänen hallintonsa korruptoituneeksi. Hän joutui eroamaan kesken virkakautensa jäätyään kiinni vasemmistolaisten poliitikkojen laittomasta salakuuntelusta (Watergate-skandaali), joten pastori Grahamin suosittelema mies ei ollutkaan hyvä
(Yle Areena 18.1.2021: Historia: Billy Graham - vallan pastori). Omena ei ole pudonnut kauas puusta, sillä isänsä Billy Grahamin jalanjäljissä saarnaava Franklin Graham kehotti suorasanaisesti kristittyjä liittymään Jumalan armeijaan ja rukoilemaan ja äänestämään republikaaneja Georgian senaattorivaalissa (CBM 31.12.2020).  
 
Leo Meller on saanut paljon vaikutteita amerikkalaisesta evankelisuudesta, jossa uskonto, politiikka, raha ja herätyssaarnat sekoittuvat keskenään (Matti Ylisen tutkimus Leo Mellerin kirjallisesta toiminnasta 70-luvulla). Yhdysvaltalainen evankelisuus on alun perin perustunut protestanttiseen ja konservatiiviseen herätyskristillisyyteen, joka on korostanut evankelioivan todistamisen tärkeyttä. Evankelisuus on myöhemmin kehittynyt liberaaliksi liikkeeksi, joka suhtautuu suvaitsevaisesti eri kirkkokuntiin siitä huolimatta, että niiden opit ovat ristiriidassa keskenään. Nykyään evankelisuus pyrkii olemaan kaikkia kirkkokuntia ja oppeja yhdistävä liike, minkä vuoksi se tekee koko ajan opillisia kompromisseja. Billy Gramah tapasi ja teki yhteistyötä myös paavi Johannes Paavali II:n kanssa, vaikka opillisesti heidän ei olisi pitänyt olla missään tekemisissä toistensa kanssa (2. Joh. 1:10, artikkeli). Evankelisuudessa korostetaan positiivisutta ja vältetään kaikkea negatiivisuutta, minkä vuoksi se myy niin hyvin ja siten on hyvin tyypillistä opettamista korvasyyhyyn (esim. Joel Osteen).

Leo Meller on vuonna 2017 kirjoittanut Patmoksen sivulla kommentaarin vasemmistolaisten poliitikkojen aktiivisuudesta salaseuroissa "666-eliitissä", mutta ei kerro, että oikeistolaiset poliitikot tekevät samaa yhtälailla (salaseuroista lisää artikkelissa). Presidentti Donald Trump perusti vuonna 2019 avaruusvoimat (Space Force) Yhdysvaltojen armeijan kuudenneksi aselajiksi (muut ovat maavoimat, merijalkaväki, merivoimat, merivartiosto ja ilmavoimat), vaikka kansainvälisen ulkoavaruuden sopimuksen mukaan avaruuteen ei saa sijoittaa sotavoimaa, sitä ei omista kukaan ja sitä saa käyttää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin (sopimus v. 1967). Avaruusvoimiin kuuluu Yhdysvaltojen strategisten ydinaseiden johtokeskus (NORAD) Kalliovuorilla, Coloradossa. Johtokeskus kuuluu Colorado Springsissä olevaan Petersonin lentotukikohtaan, minkä kuusikulmaisessa vaakunassa on kuusipäinen lohikäärme, jonka kaulat piirtävät luvun kuusi ja kuusi kynsivarvasta pitävät kiinni maapallosta (vert. 1. Sam. 17:4, 2. Sam. 21:20-21; BT 14.12.2018 ja Youtube-video). Vauhdikkaalla videolla Coloradon kongressiedustaja Lauren Boebert (R) latasi Glock pistoolinsa, joka on käytössä myös Naton armeijoilla, ja lupasi kantaa sitä mukanaan Kongressissa ja Washingtonin kaduilla kulkiessaan (video ja Yle 5.1.2021). Kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene (R) on myös uhonnut aseilla (Yle 5.2.2021, IL 5.2.2021).
 
Petersonin tukikohta (kuva)
Ef. 6:11-12 (1933/38): "Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa."

Ef. 2:2: "Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä."

Ilm. 16:13: "Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä."

Seurakuntalainen-uutissivusto on aiheellisesti kysynyt Turuselta, että onko Mellerin teologia tasapainossa ja rakentavaa, mistä sivusto on 19.9.2017 julkaissut uutisen otsikolla: 'Patmoksen toiminnanjohtaja Pasi Turunen puolustaa Leo Melleriä':

"Meller on hiljattain julkaissut Patmoksen sivuilla blogeja lopun ajoista. ”Rooman Klubi on globaali salainen maailmanhallitus ‒ Obamasta ja Clintonista Tarja Haloseen ja bilderbergiläisiin löytyvät sen tarkoituksia toimeenpanevat. Olen saanut koostetuksi kahdeksan todistuskansiota yhtä useasta menetelmästä maapallon kaappaamisesta 666-eliitin tarkoituksiin”, Meller kirjoitti. Pasi Turunen, onko Mellerin teologia tasapainoista ja hänen tapansa kirjoittaa ja opettaa seurakuntaa rakentavaa? ‒ Leo Mellerin julistus on teologisesti laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa kuin mitä toimittajan löytämä blogipoiminta antaa ymmärtää... ..Hän huomauttaa, että Mellerin julistuksesta tulee Patmokseen hyvää palautetta."

Sananl. 28:4-5: "Laista piittaamaton puolustaa jumalattomia. Joka noudattaa lakia, vastustaa heitä. Paha ihminen ei erota oikeaa väärästä. Joka Herraa etsii, näkee asiat oikein."

666 highway to hell
Leo Mellerillä oli käytössä Dodge Aspen -merkkinen auto, joka oli tuona aikana ylellinen amerikanrauta. Aspen on korkeatasoinen laskettelukeskus Coloradossa. Mellerin amerikanraudan rekisterinumero oli NX-666. On kovin outoa, että saarnamies on hyväksynyt autonsa rekisterinumeroksi 666, joka on pedon luku
(Ilm. 13:18). Jos Meller olisi saanut sattumalta pedon luvun autonsa rekisterinumeroon, niin tässä poikkeustapauksessa se olisi ollut helppo vaihtaa ilman suuria kuluja, koska autorekisterikeskus ymmärtää, ettei kaikki rekisterinumerot ole soveliaita. Näyttää ilmeiseltä, että tämä valekristitty on halunnut ajaa nimenomaan 666-autolla. Lehdistö kertoo Mellerin myös ajaneen useita vuosia ilman suomalaista ajokorttia ja nostaneen korvauksia yhtaikaa sekä oman auton käytöstä että vapaasta autoedusta. Meller oli myös erehdyttänyt viranomaisia merkitsemään väärät tiedot omistajista Patmos ry:n omistamiin autoihin. Syytteen mukaan Meller oli anastanut itselleen yhdistyksen omistaman auton myyden sen omanaan (IL 14.4.2017).
 

Ilm. 13:18: "Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi.

 

1. Kun. 10:14: "Sen kultamäärän paino, jonka Salomo vuosittain sai, oli kuusisataakuusikymmentäkuusi talenttia." (666 talenttia on noin 40 tonnia)

 

2. Aik. 9:27-28: "Hänen aikanaan Jerusalemissa oli hopeaa runsaasti kuin kiviä, ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. Hevosia Salomolle tuotiin Egyptistä ja muistakin maista."

 

5. Moos. 17:16-17: "Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: 'Älkää enää milloinkaan palatko tätä tietä!' Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa."


Rahaa lypsetään myymällä talousliittoa Patmoksen kanssa, jolla ei ole mitään tekemistä Herran uuden liiton kanssa

 

Monet tahot yrittävät saada seuraajiaan testamenttaamaan omaisuutensa heidän hyväksi, mikä on ollut hyvinkin merkittävä vapaiden suuntien seurakuntien tulonlähde. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 5.6.2021 julistanut erään naisen testamentin pätemättömäksi (L 19/12892). Oikeuden päätöksen mukaan profeettana esiintynyt Juha Ruohonen olisi manipuloinut naisen allekirjoittamaan testamentin Ruohosen tahdon mukaisesti. Kanteen mukaan jumalana esiintynyt mies kertoi kuinka poika eli Jeesus on "persaukinen" ja tarvitsee naiselta heti rahaa suunnitelmiaan varten – ja nainen sitä hänelle antaisi (YouTube-video). Omaisten mukaan nainen oli muun muassa määrätty elävänä ruumisarkkuun, jotta hän oppisi maallisesta luopumisesta. Ruumisarkku oli löydetty naisen kotoa tämän kuoleman jälkeen, mutta todisteita pakottamisesta arkkuun ei käräjäoikeudessa esitetty. Rituaaleista on kuitenkin otettu kuvia, jossa Elisa makaa ruumisarkussa (YouTube-video). Vastapuolen mukaan ruumisarkku oli osa "taide-esitystä". Nainen kuoli kahden päivän päästä testamentin allekirjoittamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta (MTV3 5.6.2021, IS 8.6.2021 ja lakimiehen referaatti oikeuden päätöksestä). Paraisilla Teknovisio- ja Visit-nimissä yrityksissä toimintaa harjoittava Juha Ruohonen on väärä profeetta.

 

2. Tim. 3:6-7: "Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta."

 

Patmos kehottaa kannattajiaan testamenttaamaan omaisuutensa heille ja lupaa avustaa testamentin tekemisessä. Markkinoinnissa käytetään iskulausetta: "Tehkää testamentti taivaaseen." Tämä muistuttaa jo roomalaiskatolista anekauppaa, jonka iskulause oli: "Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa." Omaisuuden testamenttaaminen Patmokselle ei tosiasiassa edistä Taivasten Valtakunnan asiaa eikä Israelin asiaa. Varat eivät mene hyvän hedelmän tuottamiseen vaan pikemminkin Patmoksen henkilökunnan taloudellisten etujen turvaamiseen. Hedelmien erottamisesta kertoo lisää artikkeli: 'Hedelmistä puu tunnetaan'.


Mark. 12:38-40: "Opettaessaan hän sanoi näin: "Varokaa lainopettajia! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla, he ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa."


Jes. 10:1-3: "Voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka katalia päätöksiä tekevät estääkseen heikkoja saamasta oikeutta, riistääkseen kansani köyhiltä lain turvan, anastaakseen leskien varat, ryöstääkseen orpojen perintöosan. Miten te aiotte selviytyä tilinteon päivästä, kun kaukainen rajuilma ehtii tänne? Kenen luo silloin pakenette apua hakemaan, minne kätkette rikkautenne?"


Leo Meller on julkaissut Patmoksen sivulla artikkelin 'Raha ja Raamattu', jossa hän sanoo ihmisen ja Jumalan välisen liiton olevan talousliitto. Meller oli huolissaan tilastotiedoista, joiden mukaan seurakuntien saamat lahjoitukset olivat selvästi laskeneet. Kun maksaa saarnaajalle 10 % omista tuloista, saa suojan EU:n ja euron talouskriisejä vastaan ja voi laman aikana vaurastua. Mellerin mukaan pahin virhe on jättää kymmenykset maksamatta saarnaajalle, jolloin joutuu Jumalan liiton ulkopuolelle. Jumalalla ja Leo Mellerillä ei ole samaa tilinumeroa, joten kymmenysten maksaminen Leo Mellerille ei tuo siunauksia. Patmoksen rahan keräämisen vastuullisuutta on tutkinut Ilkka Salo blogikirjoituksessaan 29.1.2016: 'Vastuullista lahjoittamista? Patmos häärää mukana'. Salo kirjoittaa:
"Kiista alkoi tammikuussa 2006, kun Kirkko & kaupunki julkaisi mielipidekirjoituksen otsikolla: Onko Radio Deillä vastuu Mellerin ohjelmasta? Esimerkiksi kymmenysten maksamisesta Radio Deillä lähetetyssä ohjelmassa Meller oli sanonut: "Joka ei maksa kymmenyksiä, varastaa Jumalalta." Tähän yksinhuoltajaäiti oli kommentoinut, mitä pitäisi tehdä, kun hän ei voi maksaa kymmenyksiä. Meller oli vastannut: "Ota itsellesi toinen työ."
Sanottakoon kymmenyksistä sen verran, että Mooseksen laki käskee maksamaan kymmenykset Jerusalemin temppelin alaisuudessa toimiville leeviläisille papeille, koska heillä ei ollut oikeutta omistaa maata saadakseen siitä toimeentulonsa (4. Moos. 18:23, 26:62; Joos. 13:33). Käsky ei velvoita maksamaan kymmenyksiä Patmokselle, helluntaiseurakunnille eikä kenellekään muullekaan, joiden kiinteistöjen omistus ei ole muutenkaan laissa kielletty (4. Moos. 18:21, 5. Moos. 26:1-4, Mal. 3:10, lisää artikkelissa). 
 
4. Moos. 18:20-21: "Herra sanoi Aaronille: "Kun israelilaiset jakavat maan ja muut heimot saavat osuutensa, sinä et saa omaa osuutta maasta, sillä minä olen sinun perintöosasi. Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa."
 
Harhaoppeja saarnaaville evankelistoille ei pidä muutenkaan antaa yhtään rahaa. Säädöstä kymmenysten maksamisesta ei voida muutenkaan soveltaa, koska Jerusalemissa ei ole temppeliä eikä leeviläistä papistoa. Kymmenysten maksaminen ei yksin riitä siunausten saamiseen vaan Mooseksen lain lupaus koskee vain niitä, jotka täyttävät lain muutkin käskyt mukaan lukien sapatin, ruokasäädökset ja käskyn uskoa Messiasta, mistä Meller ei kerro mitään (5. Moos. 30:8-14, Matt. 5:17-20). Mellerin opetus on yksipuolista menestysteologian saarnaamista.

Jaak. 4:3: "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne."
 
Leo Meller kirjoittaa 3.5.2013 artikkelissaan 'Raha ja Raamattu':
"Jeesus puhui 38 vertausta. Kuusitoista käsitteli rahaa ja taloutta. Uudessa testamentissa on enemmän jakeita rahasta kuin taivaasta ja helvetistä yhteensä. Vajaat 500 jaetta käsittelevät rukousta ja uskoa. Yli 2000 jaetta käsittelevät rahaa ja omaisuutta... 
..Huomasimme että - Jumalalle on niin tärkeää siunausliittoon pääsemisemme, että Hän antaa "kynnysrahan" ihmiselle kuin ihmiselle - yllättävän taloudellisen siunauksen muodossa...
..Taloudellisesti ahtaina aikona Jumalan ihminen tuottaa varautta... 
...Uskommeko Jumalan olevan EU:n talouskriisien ja euron katastrofikurssin yläpuolella? Jos uskomme, se on julistettava ja sitä on opetettava selkein sanoin ja Raamatun arvovallalla jäsenistöille - ja paimenten tulee eturivissä osoittaa itse uskovansa ja toimivansa Jumalan talousliitossa. Mitä vaikeampi on taloudellinen tilanne, sitä runsaskätisempiä tulisi sellaisten kristittyjen olla, joilla on toimiva talousliittosuhde Jumalan kanssa...    ..Taloudellisesti ahtaina aikoina antaminen asettaa liikkeelle jumalallisten taloudellisten resurssien vapautumista...     ..Kylvön ja niittämisen laki tulee selkeästi todistetuksi...  
..Mikä on yleisin virhe kristitynkin ihmisen taloudellisessa käyttäytymisessä? Pahin virhe: elää ulkopuolella Jumalan talousliiton, eli: kieltäytyä maksamasta kymmenyksiä..."

1. Tim. 6:10: "Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."

 

Hepr. 13:5: "Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: -- Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.


Raamatussa puhutaan paljon köyhien auttamisesta ja laupiaille annettavista siunauksista (lisää artikkelissa). Jos jakeet ottaa irti asiayhteydestä ja muusta Raamatun opetuksesta, niistä voi laatia sellaisen menestysteologian, joka vastaa sijoittamista osakkeisiin odottaen saavansa tuottoa sijoituksistaan. Ihmisen usko on väärällä tiellä, jos ainoa motiivi uskoa on saada itselleen taloudellista menestystä tai muita siunauksia, sillä aito rakkaus ei etsi omaa etua (1. Kor. 13:4-7). Menestysteologia puetaan hyväntekeväisyyden vaatteeseen, minkä avulla saarnaaja voi lypsää seurakunnalta oman taloudellisen menestyksen. Jumalan palvelijoiksi tekeytyneet tekopyhät saarnaajat lupaavat paljon maallista menestystä niille, jotka antavat rahansa heille. Todellisuudessa seurakunta vain menettää rahansa syvään kaivoon, koska saarnaajat eivät opeta evankeliumia oikein ja heidän tekonsa eivät ole muutenkaan vanhurskaita. Menestysteologialla miljonääriksi rikastunut Benny Hinn lupasi, että sairautesi paranee heti, kun tartut puhelimeen ja sitoudut lahjoittamaan hänelle säännöllisesti rahaa. Benny Hinn on sanonut: "Jeesus Kristus saattoi elää köyhyydessä, mutta minä en" (Yle Areena: Saarnaajat, jakso 4: Luksuselämää ja evankeliumia - Benny Hinn).

 

Apt. 16:16: "Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat."

Leo Mellerin kirja 'Jumalan ihmisen taloudessa tapahtuu pian suuri muutos!' vuodelta 1996 kertoo, kuinka jumalattomien rahat juoksevat uskovien taskuun aivan lähitulevaisuudessa jo vuonna 1997, kun muistaa antaa kymmenykset ja muut lahjat saarnaajille. Tällaista rikastumista ei tiettävästi tapahtunut vuoden 1997 loppuun mennessä. Meller kehuu kirjassaan erityisesti Benny Hinnin "profeetallista" opetusta. Patmos ry:n Kipinä -lehti nro 4/96 mainosti Melleri kirjaa näillä sanoilla: 

"Jumalan ihmisen taloudessa tapahtuu vuonna 1997 suuri muutos. Jumala on puhunut, profeetat ovat kuulleet ja kertovat. Suuri talousihme on tulossa uskovan kohdalle! Raamatun profetia ennustaa kaiken. Bill Bright, Willard Cantelon, Morris Cerullo selvittävät profetian koko totuutta. Raamatun oppi rahasta luo perustuksen profetialle. Ja näylle. Kenneth Hagin, Rod Parsley, Oral Roberts... ja muut Raamatun suuret opettajat opettavat sinua. Juuri NYT Jumala puhuu tämän hetken näkijoille. Leo Meller on koonnut heidän sanomansa tähän kirjaan. Heitä ovat Kenneth Copeland, T.L.Osborn ja BENNY HINN, jonka profeetallinen lopun ajan talousnäky kirjassa! Lue elämäsi vuoksi! Ja Jumalan tahdon vuoksi. Ovh 90 mk." (lähde)
Monet ovat kiivailleet Benny Hinnin puolesta ja vakuuttaneet, että hän on Jumalan mies. Hinn on myöhemmin itse myöntänyt, ettei ollut Herran asialla. Monien vuosien päästä hän tuli katumapäälle ja tunnusti, että hän oli väärentänyt Raamatun opetusta ja saarnannut menestysteologiaa, joka ei ole Jumalasta. Benny Hinn sanoi näin:

"Monissa piireissä et kuule muusta kuin siitä, miten voit rakentaa lihasi hyvinvointia ja miten saat valita kuultavaksi vain sinulle hyvää lupaavaa menestysteologiaa. Kaikki kuulkaa mitä nyt sanon: kun tänään luen Raamattua, en lue sitä niillä silmillä, joilla luin Raamattua yli kaksikymmentä vuotta sitten. Silloin silmäni olivat hakutyössä väärentäen sitä, mitä Jumala sanoi...    ..Sanon suoraan: on synti asettaa hintamammonamääräJumalan voimalle. On synti sanoa: Antakaa tuhat, ja Jumala parantaa teidät!..     ..Koen fyysistä kipua, kun kuulen, miten saarnataan rahaaja kun tiedän itsekin syyllistyneeni samaan. Tiedätkö, mikä minua hirvittää eniten tässä elämässäninyt? Se, että joudun taivaassa tilille kaikesta siitä, mitä mammonaan liittyen olen sanonut ja ollut ja tehnyt! Vaikka tämä nyt olisi viimeinen mahdollisuuteni sanoa vain yksi asia globaalille Kristuksen seurakunnalle, tässä se yksi ainoa asia tulee: Evankeliumi ei ole kaupanihmeet eivät ole ostettavissa!" (lähde)

Leo Mellerin ajatukset ovat usein mammonassa, rahassa ja omassa kukkarossa. Artikkelissaan 27.1.2021 'Osta totuutta, älä myy (San. 23:23)' Meller yhdistää Sananl. 23:23 rahan hankintaan ja käyttämiseen, mutta jakeen alkuperäinen tarkoitus on kehottaa hankkimaan vanhemmiltaan viisautta ja lainkuuliaisuutta (totuutta, Ps. 119:142) eikä luopumaan niistä. Meller pyytää pikemminkin siunausta kukkarolleen:

"Rukoilethan Patmos Lähetyssäätiön ja kaikkien hengellisten toimijoitten puolesta, että Totuus saisi hallita työnäkyjä aina mammonaan saakka. Rukoilisitko myös minun puolestani, että Jumalan Totuus – Herra Jeesus Kristus – saa hallita elämääni ja myös kukkaroani Hänen päiväänsä saakka.
Sananl. 23:22-24 (1933/38): "Kuule isääsi, joka on sinut siittänyt, äläkä äitiäsi halveksi, kun hän on vanhennut. Osta totuutta, älä myy, osta viisautta, kuria ja ymmärrystä. Ääneen saa riemuita vanhurskaan isä; joka viisaan on siittänyt, sillä on ilo hänestä.

Leo Meller kirjoittaa 2.11.2013 Patmoksen sivulla artikkelissaan 'Arkkipiispan ja Leo Mellerin palkat':

"..Joka tuntee minut ja talouskäsitykseni, tietää, että raha on minulle suuresti pyhä..."

Hes. 22:26: "Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta, eivätkä kantaneet huolta minun sapattini pyhittämisestä. Niin he häpäisivät minun pyhyyteni."


Sef. 3:4: "Sen profeetat ovat röyhkeitä, petollisia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja johtavat kansaa opetuksellaan harhaan."


Iltalehti tiivisti 14.4.2017 Harhaanjohtajat-kirjan esityksen Leo Melleristä artikkelissaan 'Kiistelty saarnaaja on perso naisille ja rahalle' näillä sanoilla:

"..Harhaanjohtajat -kirjassa kuvataan, kuinka Meller toi Suomeen amerikkalaistyyliset hengellisyyden myyntikeinot. Meller oli opiskellut Yhdysvalloissa ja hän myös matkusti sinne usein. Kirjan mukaan Mellerin Amerikan-matkat eivät suinkaan olleet tavanomaisia, sillä hän lensi mieluiten Atlantin yli Concordella, mikä maksoi noin viisi kertaa enemmän kuin tavallisten lentokoneiden käyttö. Meller meni naimisiin ensimmäisen kerran vuonna 1965 ja liitosta syntyi kaksi lasta. Rauhallinen perhe-elämä ei sopinut Mellerille lainkaan. Vuosina 1979-1984 hän yöpyi kotonaan vain muutamia kertoja vuodessa…

..Leo Meller nousi kohuotsikoihin 1980-luvun puolivälissä, jolloin Iltalehti kertoi järjestön luvattomista rahankeräyksistä ja sen johtajan seksisuhteista uskonsisariin.

Mies tuomittiin 1980-luvun lopussa lähes kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen ja sakkoihin muun muassa jatketusta kirjanpitorikoksista, jatketusta veropetoksesta…   ..Hovioikeus lievensi tuomiota ja muutti sen ehdolliseksi…

Harhaanjohtajat -kirjan mukaan Meller osoitti ylipäätään piittaamattomuutta laeista. Hän ajoi autoa useita vuosia ilman suomalaista ajokorttia ja nosti korvauksia sekä oman auton käytöstä että vapaasta autoedusta. Meller määritteli itsensä maallisten lakien yläpuolelle. - Ainoa laki on Jumalan laki, hän on todennut kirjan mukaan.

Meller ja Patmos-säätiö ovat hankkineet toiminnallaan suuret summat rahaa. Kirjan mukaan Patmoksen tukijat saavat huippuunsa viritettyjä manipulatiivisia mainoksia, joissa käytetään sumeilematta hyväksi kärsiviä lapsia, luonnonkatastrofeja ja inhimillistä hätää. Hädän varjolla seuraajilta kerätään rahaa esimerkiksi Israelin pelastamiseen. Kirjassa todetaan, että mikä tahansa katastrofi tai uhka on Mellerille tarpeeksi hyvä syy pelotteluun ja rahankeräykseen…

..Vuonna 2000 Helsingin Sanomien rikostoimittaja julkaisi artikkelin, jossa mainittiin viisi naista, joihin Mellerillä oli tuohon aikaan suhde. Jokainen naisista kuvitteli olevansa menossa naimisiin Mellerin kanssa. Hengellisissä yhteisöissä esiaviollista seksiä pidettiin vakavana syntinä, mutta Meller selitti naisille, että jo ajatus avioliitosta tekee seksistä soveliasta Jumalan silmissä. Yksi entisistä naisystävistä oli pitänyt seksiin painostamista suhteen pahimpana asiana. Kirjassa kerrotaan, että Meller petkutti kumppaneitaan avioliittolupauksin, mutta tosiasiassa hän halusi vain seksiä...
"
Patmos Lähetyssäätiön velvollisuus olisi ollut nuhdella julkisesti Leo Melleriä ja erottaa hänet keskuudestaan (1. Kor. 5:11-13, 1. Tim. 5:20, 2. Joh. 1:10). Patmoksen hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Reijo Telaranta ei ole kuitenkaan ryhtynyt mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on pikemminkin puolustanut ja tukenut Leo Melleriä (vert. Luuk. 16:1-9). Raamatun mukaan se on hiljaisen hyväksymisen antamista ja osallistumista Leo Mellerin synteihin (Hes. 33:1-9, Ef. 5:11-13, Tit. 1:13).
 
Talousneuvos Reijo Telaranta
1. Kor. 5:11-13: "Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."
 
1. Tim. 5:20, 22 (1933/38): "Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät...   ..äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana.
 

Ef. 5:5, 11-13: "Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija... ..Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa.

 

2. Joh. 1:10: "Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä.


Reijo Telarannalle Jumalan käskyt ovat vastenmielistä "lakihenkisyyttä", minkä takia hän sulkee korvansa niiltä ja siten tuottaa huonoa hedelmää (Sananl. 28:9; Matt. 5:19-20, 7:19-23). Telaranta varoittelee vääristä profeetoista, mutta itse seuraa väärää profeettaa. Voiko tuollaiseen "profeettaopettajaan" luottaa ollenkaan? Telaranta on sikäli erikoinen luterilainen maallikkosaarnaaja, että hän on julkaissut omilla hengellisillä nettisivuilla pitkän ja yksityiskohtaisen ansioluettelonsa (CV) mitä vähäpätöisempiä maallisia ansioita myöden, mikä on luterilaisen kirkon arvojen vastaista omavanhurskautta ja itsensä korottamista. Joka itsensä korottaa, hänet alennetaan (Luuk. 14:7-11; Matt. 6:3-6, 23:5-12).
 
Luuk. 1:51-52: "Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset."
 
Matt. 21:31-32: "..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."
 
Kristillisen hyväntekeväisyyden nimessä ei saa kerätä rahaa seurakunnan johdon ylisuuriin palkkoihin ja maalliseen politiikkaan. Israelin nimessä ei saa opettaa Raamattua väärin. Patmoksen taktiikka on myydä sinulle kelvoton hedelmä kuorruttamalla se Israelilla ja köyhien avustamisella. Ei pidä mennä halpaan, sillä kyseessä on kytkykauppa. Samassa paketissa myydään mädät hedelmät tuoreiden sekaan piilotettuna. On parempiakin tapoja siunata Israelia ja olla laupiaita hätää kärsiville.

 

Dan. 8:23 (1933/38): "..kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.

 

Dan. 11:32: "Liiton rikkojat hän houkuttelee luopioiksi juonillaan, mutta ne, jotka tuntevat Jumalan, pysyvät lujina ja täyttävät tehtävänsä." 

 

Luuk. 16:1-9: "Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: 'Mitä minä sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.' Mies mietti: 'Mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. -- Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.' Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. 'Paljonko olet velkaa isännälleni?' hän kysyi ensimmäiseltä. 'Sata astiaa öljyä', tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.' Sitten hän kysyi toiselta: 'Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?' Tämä vastasi: 'Sata tynnyriä vehnää.' Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.'" Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi: "Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole."

 

Kun Leo Melleriä vastaan on esitetty kritiikkiä, Mellerin fanaattisimmat kannattajat ovat kiivaasti puolustaneet häntä. Myöhemmin Leo Meller on kuitenkin tunnustanut, ettei hän opettanut oikein. Tämä voi olla monelle hyvin kivuliasta, kun heidän luottosaarnaaja ei ollutkaan luottamuksen arvoinen. Asiasta kirjoittaa Seurakuntalainen uutissivusto 18.9.2022 artikkelissaan: 'Leo Meller pyytää opetuksiaan anteeksi kuulijoiltaan – kuuntele saarnamiehen tyrmäävä tunnustus Dei Plussasta':

"Leo Meller, yksi Suomen tunnetuimmista uskonnollisista johtajista, tipautti Radio Dein haastattelussa hengellisen kentän uutispommin. Takavuosina Jumalan luottomiehenä esiintynyt saarnaaja pyysi puheitaan ja opetuksiaan anteeksi... ..Vuodeksi 1982 hän ennusti Suomeen nälänhätää, jota ei kuulunut. Yhdysvaltain tuoreimpien presidentinvaalien aikana hän profetoi Donald Trumpin olevan Jumalan voideltu, jonka päällä on Herran henki...

 

– Kun tänään luen omia vanhoja tekstejäni ja mietin, mitä olen puhunut, niin minulla on anteeksipyydettävää sekä Jumalaltani että kuulijoiltani ja lukijoiltani, hän sanoo.

 

Radio Dein aamulähetyksessä Meller sai vastattavakseen kysymyksen, kuinka hän itse – henkilökohtaisella tasolla – katsoo historiaansa ja omia opetuksiaan taaksepäin. 

 

– Kysymys pistää sormen hyvin arkaan ja haavoilla olevaan kohtaan omassa sielussani, kuului julistajan vastaus.

Leo Mellerin mukaan hänet vei raamatunopettajana ja -tulkitsijana hakoteille amerikkalainen karismaattinen kristillisyys. Tarkemmin sanottuna sen ihannointi. Suuntauksessa korostuvat usein ”Hengen ilmoitus”, joka tyypillisimmin tipahtaa yksittäiselle valovoimaiselle johtajalle, sekä menestysteologia. Jälkimmäistä mitataan tavallisimmin pankkitilille kirjautuvilla numeroilla...

..Yksi seikka miehen anteeksipyynnössä jää vaivaamaan. Saarnaaja pyytää anteeksi opetuksiaan, joihin hän on omien sanojensa mukaan vilpittömästi kyeisellä hetkellä uskonut. Mikä on saanut ”Jumalan lähettilääksi” kutsutun miehen erehtymään niin pahasti, että Meller myöntää nyt puhuneensa pehmeitä?

– Siihen, mitä olen eskatologisella ja profeetallisella alueella puhunut, pätee yksi asia. En ole huijannut, mutta olen ollut vision valtaama. Olen kokenut, että näin minun täytyy sanoa."

Mukavuudenhaluiset krsitityt eivät halua parannussaarnoja vaan viihdettä


Raamattua voidaan opettaa korvasyyhyyn vaikenemalla niistä osista, jotka eivät ole yleisön joukossa suosittuja. Sellaiset saarnat voivat kuulostaa ihan oikeilta, koska jokin yksittäinen asia saatetaan opettaa oikein, mutta koska muusta olennaisesta vaietaan, niin kuulijat eivät saa riittävää ja oikeaa kuvaa koko evankeliumista. Erityisesti menestysteologiassa on tyypillistä, että Raamattua opetetaan hyvin valikoivasti lupaamalla pelkkiä siunauksia niille, jotka antavat rahansa pastorille, mutta oikeaa opetusta ei kuule siitä, mitä on synti ja miksi pitää alkaa noudattaa lakia. Menestysteologiaan perustuvat äärikarismaattiset seurakunnat ovat saaneet paljon markkinaosuutta mm. Afrikassa ja Intiassa, missä köyhät ihmiset haluavat päästä eroon köyhyydestään uskonnon avulla. Menestysteologia lupaa liikoja ja tekee rikkaiksi vain seurakuntaa eksyttävät saarnaajat ja köyhistä tulee vielä köyhempiä.


Jaak. 2:3-4: "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi."

 

Sananl. 19:1: "Parempi köyhyys ja rehellinen elämä kuin tyhmyys ja totuuden vääristely.


Seurakunta etsimällä etsii sellaisia saarnaajia, joita on mukava kuunnella. Seurakunta ei ole niinkään kiinnostunut muuttamaan omaa elämäänsä, mutta etsii lohtua oman elämän ongelmiin ja uskonnollista viidettä. Eräistä uskonnollisista televisio- ja radiokanavista on tullut monille kristityille pääasiallinen tiedonlähde, koska yleisöä ei kiinnosta omaehtoinen Raamatun opiskelu, vaan pikemminkin mukava ajanviete. Valitettavasti näillä kanavilla on paljon heikkotasoista Raamatun opetusta ja myös suoranaista eksytystäkin. Näyttää siltä, että kaikkein suurimmiksi kasvaneet seurakunnat ovat kaikkein taitavimpia saarnaamaan korvasyyhyyn, joita löytyy mm. Afrikasta. On hämmästyttävää, että suomalaiset televisiokanavat kutsuvat sieltä saarnaajia omille kanaville opettamaan, vaikka opetuksen taso vaihtelee siellä suurestikin. 


Korvasyyhyyn saarnaavat raamatunopettajat ovat taitavia antamaan kuulijoita miellyttäviä selityksiä vaikeasti ymmärrettävistä Raamatun lauseista, jotta yleisö kävisi heidän tilaisuuksissa ja maksaisi heille kolehtia. Paavali moitti seurakuntaa, että se rakastaa enemmän itseään ja rahaa kuin Jumalaa. Jumalan rakastaminenhan on Hänen käskyjensä noudattamista (1. Joh. 5:3). Oikkujen vaivaamat ihmiset ovat alttiita kuuntelemaan korvasyyhyyn saarnaavia raamatunopettajia, koska heitä kiinnostaa lähinnä siunausten saaminen ilman sitoutumista Jumalan käskyjen noudattamiseen. Paavali toteaa pessimistisesti, ettei tällaiset ihmiset voi tulla koskaan tietämään totuutta. Jos ihminen tukkii korvansa lailta, niin sellaisen ihmisen rukous on Jumalalle kauhistus (Sananl. 28:9).


2. Tim. 3:1-8: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton."


"Satusetä" Tapio Luoma
Koska seurakuntaa ei kiinnosta kuunnella Raamatun lukemista, arkkipiispa Tapio Luoma on alkanut lukemaan seurakunnalle satuja. Hän istuu muhkeassa nojatuolissa ja lukee Nalle-Kallen seurassa jouluisia satuja. Tarinat on koottu joulukalenteriksi, joka löytyy kirkon Facebook-sivulta. Arkkipiispa kertoo haluavansa tuoda joulun viettoon hyvää mieltä ja nautintoa (Yle 20.12.2020). Tämä jos mikä on saarnaamista korvasyyhyyn. Joulun viettämisestä kertoo lisää artikkeli: 'Kenen juhla joulu on?'

 
2. Tim 4:3-4: "Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja."
 
2. Piet. 2:3: "Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita...
 
Satujen lukeminen kuvaa hyvin, miten evankelis-luterilainen kirkko opettaa muutenkin seurakuntaansa. Jos seurakunta ei halua noudattaa jotain Jumalan käskyä, papisto kyllä keksii tekosyyn, miksi sitä ei tarvitse noudattaa. Luoma sanoo, ettei Raamatulla itsessään ole niinkään arvovaltaa, eikä sen kaikki sanat ole yhtä tärkeitä, eikä Raamattu ole uskon kohde vaan Jeesus, joka on Jumalan Sana. Luoma arvostelee Raamattua sanomalla, että uskonpuhdistaja Martti Luther oli hänkin hyvin kriittinen joitakin Raamatun kohtia kohtaan. Luther halusi vaihtaa Raamatun kirjojen keskinäistä järjestystä eikä hän "ihan sulattanut Jaakobin kirjettä", sanoo Luoma (TS 10.10.2021). Arkkipiispa Luoman juoni perustuu yritykseen syöttää seurakunnalle satua, että kukin voisi määritellä Jeesuksen, Jumalan Sanan oman mielensä mukaisesti, jolloin Raamattuun kirjoitetut Jumalan käskyt menettävät merkityksensä. Luoman opetusta voisi verrata kehitysmaiden käräjäoikeuksiin, joissa tuomarit soveltavat lakia mielivaltaisesti sen perusteella, mitkä säädökset tuomari itse hyväksyy, ovatko asianosaiset vaikutusvaltaisia ihmisiä ja onko käsiteltävä asia poliittisesti arkaluontoinen.
 
2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."
 
2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."
 
Papisto on purkanut kaikki Jumalan käskyt. Kirkon alttarilla on Raamattu, mutta papitkaan eivät sitä halua noudattaa, mitä käsitellään lisää tässä artikkelissa. Kirkolliset juhlat ja rituaalitkaan eivät perustu nekään Raamatun käskyihin vaan kirkon omiin perinnäissääntöihin (kirkon traditioon; asiasta lisää artikkelissa).

Tukholmassa 28.5.1984 saatu profetia Suomen kansalle: "Mutta nyt, hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, (te) kirkkojenne etummaisina olevat, teidän tehtävänänne tuntuu olevan häväistä minun sanani...   ..Te olette purkaneet jokaisen käskyn, jonka minä olen antanut." (vert. Matt. 5:19-20, Juud. 1:4, Tit. 1:16)

Mark. 7:8-9, 13: "Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne...   ..Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Leipäpappi on välinpitämätön Herran käskyille, joten Herra oksentaa hänet suustaan ulos


Uskottoman papin tunnistaa siitä, että hän antaa monia erilaisia tekosyitä, miksi lakia ei tarvitse noudattaa tai lain noudattaminen on muutenkin turhaa tai mahdotonta. Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) sanojen mukaan lakia purkavat papit eivät pelastu ja jos seurakunta ei noudata Jumalan käskyjä pappeja paremmin, niin hekään eivät pelastu. Pappien pitäisi olla hyviä esimerkkejä seurakunnalle, mutta leipäpappi on pikemminkin huono ja varoittava esimerkki siitä, miten ei pidä toimia.


Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

 

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'


Room 2:13 (Paavali kirjoittaa): "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Piispa Mari Leppänen
Lestadiolaisuus on luterilaisen kirkon sisällä toimiva konservatiivinen lahko. Mari Leppänen on ensimmäinen vanhoillislestadiolainen, joka on vihitty naispapiksi (Yle 27.8.2012). Leppänen on tutkinut lestadiolaisten naispappeusteologiaa (pro gradu) ja puhunut paljon naispappeuden puolesta. Leppänen on ollut myös poliittisesti aktiivinen edustamalla keskustapuoluetta Liedon valtuustossa. Hänet vihittiin Turun piispaksi 7.2.2021.

Mari Leppäsen tuhansien eurojen arvoisessa piispankaavussa on sydämen kohdalla pyhän Birgitan solki, mikä on kummallista, koska luterilaisuus ei hyväksy pyhimyksiin turvaamista. Tässä tapauksessa Leppänen tekee poikkeuksen, koska kyseessä on suomalainen naispyhimys. Korun ilmoitetaan olevan kierrätetty, mikä on omiaan miellyttämään vihreän aatteen kannattajia. Arvokkaista materiaaleista valmistetun kaavun nimi on 'Siunattu maa', jossa on paljon luontosymboliikkaa mm. kauluksessa pihlajan oksia neljältä vuodenajalta ja selässä elämänpuu, mikä on omiaan miellyttämään keskustapuolueen kannattajia (Km 7.2.2021, LS 7.2.2021, Yle 10.11.2017). Mari Leppästä voi luonnehtia viherkeskustalaiseksi feministiksi. 

Leppänen on kirjoittanut (Yle 26.5.2022), että: "Ihminen ei ole luomakunnan kruunu, vaan ihmisenkin hyvinvointi on sidottu luonnon pelastumiseen...    ..Ihminen on osa luontoa, ja ihmisen hyvinvointi ja pelastus on sidottu luonnon hyvinvointiin." Itse asiassa Leppänen saarnaa pakanallista äitimaa-uskonnon harhaoppia. Toisin kuin Leppänen saarnaa, ihmisen pelastus ei ole sidottu luonnon hyvinvointiin vaan uskoon Jumalan Poikaan. Jumala on antanut ihmiselle Maan ottaakseen sen valtaansa, eikä ihminen ole luonnon kanssa tasavertainen tai sen hallintavallan alla. Jumala kutsuu Jerusalemia kruunuksi (Jes. 62:1-5).

1. Moos. 1:27-28: "Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."

Joh. 3:36: "Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään."

Pispalan seurakunnan mainos

Pyhää on se, mitä Jumala on ja mikä on Hänen tahtonsa (1. Piet. 1:14-16; 3. Moos. 19:2-4, 37). Kirkko on kuitenkin lähtenyt määrittelemään pyhyyttä uudella tavalla. Kehotus ekopyhyyteen on tekopyhää politikointia. Paastokin on saanut kirkossa uuden tekopyhän sisällön. Se ei ole enää kieltäytymistä nautinnoista Jumalan tähden vaan ekopaastoa, jonka tarkoituksena on pienentää hiilijalanjälkeä, jotta ihminen saa paremman omantunnon itselleen (Yle 24.4.2018). Lopunaikapuheet on vaihdettu ilmastonmuutokseen ja helvetinpelko vaihdettu ilmastopeloksi (Sk 2.1.2015).

3. Moos. 19:2-3: "..Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Paavali kirjoitti, että seurakunnan papin tulee olla mies, mikä poissulkee naisilta papin viran (Tit. 1:6; 1. Tim. 3:2, 12). Mari Leppäsen naispappeus johti siihen, että Turun Rauhanyhdistys erotti hänet keskuudestaan ja ilmoitti, että hän on vastedes ulkona Jumalan Valtakunnasta, ellei hän luovu papin virasta. Lestadiolaiset sanoivat suoraan, ettei hän pelastu (Yle 21.11.2020). Turun Rauhayhdistys otti Mari Leppäsen aviomieheltä Liedon kirkkoherra Risto Leppäseltä puhujan oikeudet pois, koska hän oli ilmoittanut hyväksyvänsä naispappeuden.
 
1. Tim. 3:2: "Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies..."
 
Tit. 1:6: "Seurakunnan vanhimman tulee olla nuhteeton ja yhden vaimon mies..."
 
Kirkkoherra Risto Leppänen
Paavali kirjoittaa korinttilaisille pakanauskoville, että Herra on laissaan käskenyt, ettei nainen saa puhua seurakunnan kokouksessa (1. Kor. 14:33-34). Jos joku ei tunnusta Herran käskyä, häntä Herra ei tunnusta omakseen (1. Kor. 14:38 käännöksestä lisää artikkelissa). Paavalin varoitus ei tarkoita vain naisia vaan myös niitä miehiä, jotka antavat hyväksyntänsä naispappeudelle, joten tämä koskee myös Risto Leppästä. Galatalaiskirjeessä lukee, jos joku ei noudata Paavalin opetusta, hän on kirottu, mikä merkitsee matkaa kohti kadotusta (Gal. 1:8-9). Jumalan käsky on poikkeuksellisen ankara. On totta, että naispappien ja naispappeudelle hyväksyntänsä antavien on mahdoton pelastua, jos he eivät kadu syntiään ja tee parannusta (1. Kor. 14:37-38). Turun Rauhanyhdistys noudatti myös Paavalin ja Johanneksen opetusta, että tottelemattomat tulee erottaa seurakunnasta, eikä heitä saa sen jälkeen edes tervehtiä (1. Kor. 5:11-13, 2. Joh. 1:10).

1 Kor. 14:33-34, 37-38: "sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo…    ..Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä." (American Standard -käännöksen alaviitteessä huomautus samasta jakeesta: "Many ancient authorities read "But if any man knoweth not, he is not known". Compare 1 Co 8:3")

 

1. Kor. 14:38 (RK): "Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta." 

 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on luterilainen herätysliike, jonka lähetysjohtajaksi on valittu Daniel Nummela. Hän sanoi Kansanlähetyspäivillä pitämässään puheessa, että: "Jumalanpalvelusyhteistyöstä tulee kieltäytyä kaikkien sellaisten henkilöiden kanssa, jotka opettavat selkeästi vastoin Jumalan sanaa." Jyrkäksi Raamatusta poikkeamiseksi Nummela laski naisten pappeuden (Km 3.7.2021). 

 

2. Joh. 1:10: "Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä." 

 

Gal. 1:8-9: "Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu." 

 
Paavali kirjoittaa, että Jumalan pyhien seurakunnissa naiset eivät puhu (1. Kor 14:33-34). Evankelis-luterilainen kirkko ei ole Jumalan pyhien seurakunta, koska siellä on naispappeja ja paljon muutakin Jumalan käskyjen vastaista toimintaa (Matt. 7:21-23). Uusi testamentti kehottaa pyhittämään elämänsä, sillä ilman sitä kukaan ei voi tulla Jumalan Valtakuntaan. Pyhät uskovat Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) ja noudattavat Jumalan käskyjä. Ota näistä toinen pois, niin et ole pyhä etkä vanhurskas (Room. 2:13, Jaak. 2:24).

 

1. Piet. 1:14-16: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

 

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

 

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." 

 

Kun Paavali oli kieltänyt naisia puhumasta seurakunnan kokouksessa (1. Kor. 14:33-38), niin lopuksi Paavali kehottaa veljiä profetoimaan ja puhumaan kielillä seurakunnan kokouksessa (1. Kor. 14:39). Paavali ei osoita niitä sanoja sisarille, koska naisilla ei ole lupaa puhua seurakunnan kokouksessa, mutta profetoiminen ja kielillä puhuminen ovat sallittuja muualla. Uusin Raamatun käännös v. 2020 on lisännyt jakeeseen 1. Kor 14:39 sanat "ja sisaret", vaikka kreikkalaisessa käsikirjoituksessa ei ole niitä (Biblehub). Kyseessä on törkeä Raamatun väärennös ja kirjanoppineiden yritys ujuttaa Raamattuun feminismiä (5. Moos. 4:2, Ilm. 22:18-19).

  

1. Kor. 14:39 (1933/38): "Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta." 

 

1. Kor. 14:39 (2020): "..veljet ja sisaret, älkääkä kieltäkö kielillä puhumistakaan." (sanat "ja sisaret" eivät ole alkutekstissä)

 

1. Kor. 14:39 (Green's Literal): "So then, brothers, seek eagerly to prophesy, and do not forbid to speak in languages.

 

Mari Leppänen kertoo: "Minulla on yhä laatikollinen kirjepostia, jossa kysytään, miksen voi hyväksyä Jumalan tahtoa ja miksi haluan muuttaa asioita, jotka ovat itsestäänselviä." Kysymys on hyvä, sillä tässä asiassa Raamattu on selvä ja yksiselitteinen. Uskovat ovat ojentaneet Leppästä oikein, mutta hän ei ole ottanut nuhtelua kuuleviin korviinsa (Yle 21.11.2020). Leppänen torjuu raamatulliset perustelut poliittisilla argumenteilla. Leppänen ei kunnioita Jumalan Valtakunnan oikeusvaltioperiaatetta, vaan on ryhtynyt röyhkeään kansalaistottelemattomuuteen Jumalan säätämää järjestystä vastaan (Matt. 5:17-20, 1. Kor. 14:33-38). Vihreän puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo on sanonut puoluekokouksessa (VU 7.6.2014): "Vihreät on ylpeästi feministinen puolue, ja tämän pitää näkyä myös poliittisessa ohjelmassa." Piispa Mari Leppänen ei noudata evankeliumia vaan edistää vihreän puolueen poliittisia päämääriä.

1. Tim. 2:11-15: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."
 
1. Moos. 3:13, 16-18: "Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!" Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin.".. ..Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi: -- Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat."
 
Piispa Mari Leppänen harrastaa joogaa. Rukoilemista Mari Leppänen luonnehtii hengittämiseksi ja huokailemiseksi, mikä kuulostaa muodikkaalta meditoimiselta toimittaja Tyyne Pennasen mielestä (Anna 31.7.2021). Jooga on kokoelma fyysisiä ja meditatiivisia harjoituksia, mitkä liittyvät hindujen pelastusopillisiin ja maagisiin menetelmiin, joiden päämääriin ovat kuuluneet mm. yliluonnolliset voimat, vapautuminen jälleensyntymisen kiertokulusta, kuolemattomuus ja yhteys jumaluuteen. Mari ja Risto Leppäsen hyväksynnällä Liedon seurakunnassa harjoitetaan 'hiljaisuuden joogaa', joka on myös sairaalapappi ja joogaohjaaja Heli Harjunpään itselleen rekisteröimä kaupallinen tavaramerkki. Joogan sotkeminen kristinuskoon on epäjumalanpalvelusta (Vantaan srk).
 
3. Moos 18:2-4: "Sano israelilaisille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita noudatetaan Kanaaninmaassa, minne minä teidät vien. Älkää eläkö vieraiden kansojen tapojen mukaan. Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan..."
 
1. Kun. 21:25-26: "Kukaan muu Israelin kuningas ei syyllistynyt sellaiseen kuin Ahab. Hän myi itsensä tekemään sitä, mikä on väärää Herran silmissä, kun hänen vaimonsa Isebel yllytti häntä. Häpeällisesti hän ryhtyi palvelemaan epäjumalia aivan samoin kuin amorilaiset, nuo, jotka Herra hävitti israelilaisten tieltä.
 
Mari Leppänen on kuin Eeva, joka meni Paratiisissa pusikkoon piiloon alastomuuttaan, eikä tunnustanut syyllisyyttään. Risto Leppänen on kuin Adam, joka söi kielletyn hedelmän Eevan kädestä,joten Jumala kirosi maan. Eeva halusi tulla Jumalan vertaiseksi syömällä kielletystä puusta. Todellisuudessa Mari Leppäsen piispankaavun selässä ei ole elämänpuu vaan kielletty puu, josta hän on syönyt, eikä kaavusta tullut 'Siunattu maa' vaan siitä tuli 'Kirottu maa'. Eevan tekemän synnin takia Jumala määräsi naisen miehen hallintavallan alaiseksi (1. Moos. 3:13-16). Nainen ei saanut papillista valtaa vaan menetti sen lopullisesti. Leppäsestä huokuu Eevan vallanhimo ja välinpitämättömyys Herran käskyille, mitä Raamattu kutsuu ylpeydeksi. Sellaiset miehet ja naiset Herra Yeshua (Jeesus) oksentaa suustaan ulos. Röyhkeät feministit ja sovinistit eivät pelastu, mutta nöyrät miehet ja naiset saavat armon.
 
Jes. 14:13-15: "Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: "Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi." Mutta tuonelaan sinut on syösty, sen pohjimmaiseen kuiluun."

1. Moos. 3:6-7: "Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen."
 
Hes. 28:16-17: "Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut, vartijakerubini, välkehtivien kivien keskeltä. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi." (korskeus = ylpeys)  
 

Ilm. 3:15-17: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston."


Matt. 7:22-23: "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." 

 

Jaak. 4:6: "..Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

  

Leipäpappi kumoaa Raamattua myötäilläkseen yleistä mielipidettä


Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Hän asetti avioliiton miehen ja naisen välille, jotta suku lisääntyisi, minkä vahvisti myös Yeshua (1. Moos. 1:27-28, Matt. 5:17-19, Mark. 10:6-9). Mooseksen laki kieltää samaa sukupuolta olevien romanttiset suhteet, mitä Paavali vaati noudattamaan pelastuksen menettämisen uhalla (Room. 1:24-32, 1. Kor. 6:9, 1. Tim. 1:8-11). Raamatussa ei ole ainuttakaan lausetta, jossa hyväksyttäisiin samaa sukupuolta olevien parisuhteet tai homoseksuaalisuuden harjoittaminen. 1. Moos. 1:27-28: "Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa…" Mark. 10:6-9 (Jeesus sanoo): "Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

 

3. Moos. 18:22: "Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko." (vert. 1. Moos. 9:21-25, 19:4-7) 

5. Moos. 22:5: "Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne."

Yhteiskunnan maallistuminen ja evankelis-luterilaisen kirkon politisoituminen ovat tuoneet kirkolle paineita luopua Raamatun käskyistä liittyen avioliittoon. Arkkipiispa Tapio Luoma on sanonut, että hän voisi olla töissä sellaisessa kirkossa, jossa on sukupuolineutraali vihkikaava ja jos kirkko vahvistaa sen, hän myös vihkisi samasukupuolisia pareja (Yle TV1, 5.11.2022, Flinkkilä & Kellomäki: Arkkipiispa ja ajan kiperät kysymykset).

 

Yksi veruke kumota Raamattua on ymmärtää selvää tekstiä tahallaan väärin. Piispa Mari Leppänen väittää, että ymmärrys homoseksuaalisuuden harjoittamisesta olisi muuttunut, minkä vuoksi sitä ei voi enää sanoa synniksi. Leppänen sanoo: "Itse henkilökohtaisesti toivoisin, että kirkossa voitaisiin vihkiä kaikki parit, jotka sitä haluavat. Ymmärrys ihmisten seksuaalisuudesta on muuttunut, homous ei ole sairaus eikä syntiä." (Yle 21.11.2021) Leppäsen ymmärrys ei ole ainakaan kasvanut vaan huonontunut. Raamatussa sanotaan johdonmukaisesti, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä. Mikä tässä on niin vaikeaa ymmärtää?


1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,

 

Arkkipiispa John Vikström
Emeritusarkkipiispa John Vikström on ehdottanut kirkon avioliittosääntöjen muuttamista siten, ettei kahden ihmisen välistä avioliittoa määritellä enää sukupuolen perusteella. Vikströmin mielestä Ranskan vallankumouksen (v. 1789) ihanteet vapaus, tasa-arvo ja veljeys (liberté, égalité, fraternité) ovat muuttaneet yhteiskuntaa, joten kirkon oppia tulisi myös muuttaa. Ennen ranskalaiset turvasivat Jumalaan, mutta valistuksen myötä kansalaiset alkoivat turvaamaan yksin valtioon. Ennen Raamattu määritti yhteiskunnan moraalin, mutta ateistisessa vallankumouksessa Raamattu korvattiin liberaalilla ihmisoikeuksien julistuksella, mikä on eräiltä osin olennaisesti ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa. Katolinen kirkko menetti valtiokirkon aseman ja kaikki uskonnot saivat maallistuneen valtion hyväksynnän.
Vallankumous meni uskonnonvastaisuudessaan niinkin pitkälle, että se muutti viikon 10 päivän mittaiseksi sekä jakoi vuorokauden 10 tuntiin ja tunnin 100 minuuttiin. Tasavaltalaiskalenterin tavoitteena oli poistaa uskonnon vaikutus ajanlaskusta. Ranskan vallankumous ei tuonut vapautta, ei tasa-arvoa eikä veljeyttä, mutta toi sisällissodan ja kaaoksen (France24, 27.8.2021: 'Mikä meni Ranskan vallankumouksessa pieleen?').
 
Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain...
 
Hab. 1:7, 11: "Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä... ..Omaa voimaansa he pitävät jumalana.
 
Vikströmin kannanotto huipentuu lopussa selitykseen, että profeetta Elian puhe kansalle Karmelinvuorella ja Jumalan tekemät voimateot (1. Kun. 18) todistaisivat siitä, että Jumala hyväksyy homoseksuaalien parisuhteet. Allekirjoittanut voi sanoa, ettei profeetta Elia hyväksy Vikströmin selitystä tässä asiassa. Karmelinvuorella Elia nuhteli kansaa laittomuudesta ja senkin jälkeen nuhtelee papistoa kaikesta jumalattomuudesta, millaista on myös Vikströmin harhaoppi "laajennetusta avioliitosta" (Mal. 4:4-6, Matt. 17:11, Luuk. 1:17). John Vikström kirjoittaa 22.1.2021 artikkelissaan 'Laajennettu avioliittokäsitys?':

"Vanha näkemys avioliitosta oli osa patriarkaalisen yhteiskunnan uskonnollisesti leimattua suurempaa kokonaisuutta. Vastaavasti uuden näkemyksen muotoutuminen liittyy ilmiselvästi siihen laajempaan yhteiskunnalliseen ja aatteelliseen muutokseen, joka lähti liikkeelle maanosassamme runsaat pari sataa vuotta sitten. Tätä liikettä ja muutosta voidaan lyhyesti kuvata ja luonnehtia Ranskan vallankumouksen kolmen perusarvon, vapauden, tasa-arvon ja veljeyden, yhä laajempana noudattamisena. Nämä arvot, joista tuli työväenliikkeen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen innostavia ihanteita ja johtotähtiä, olivat omiaan luomaan ihmisten tasavertaisuuteen ja täysi-ikäisyyteen pohjautuvia yhteiskuntarakenteita. Nämä korvasivat siten vanhan yhteiskunnan hierarkkiset rakenteet holhouksineen ja holhottavineen. Uuden avioliittokäsityksen esiinmarssi sekä valtion että kirkon puolella liittyy, kuten sanottu, selvästi tähän ajatukselliseen ja sosiaaliseen muutosprosessiin... ..Ranskan vallankumouksen toinen arvo, tasa-arvo, on tunnetusti ollut paljon esillä viime vuosien keskusteluissa kirkkomme seksuaalietiikasta. Voidaanko tasa-arvoakin pitää aitona kristillisenä arvona?.. ..Loppupäätelmänä voidaan todeta, että yhteiskunnan kehittäminen kohti vapautta, tasa-arvoa ja veljeyttä on kristillisen näkemyksen mukaan ollut oikeutettu ja kannatettava hanke. Tämän kehityksen hyväksyminen ja sen edistäminen kirkon omassa elämässä ja organisaatiossa ei siten ole ollut väärää mukautumista ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin... ..Avioliittokäsityksen laajentaminen siten, että sen piiriin sisällytettäisiin myös samaa sukupuolta olevien parisuhteet, edellyttää, että homoseksuaalista suuntautumista pidetään moraalisessa mielessä samanarvoisena heteroseksuaalisen suuntautumisen kanssa... 
..Kirkkomme entisenä päätöksentekijänä luulen ymmärtäväni niitä vaikeuksia, jotka meillä on ollut ja jotka meillä jatkuvasti on tämän asian kanssa. Mutta korvissani kuuluu yhä kirkkaammin kaiku Karmelinvuoren suunnalta, missä profeetta Elia pitää vakavan puheen Israelin kansalle: ”Kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle?” (1. Kun. 18:21) Valinta, jonka eteen Elia asettaa Israelin kansan, on tämä: ”Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä!” Me seisomme vastaavan valinnan edessä: Onko homoseksuaalisuus Herran teko vai hänen vastustajansa Baalin? Mikä oli kansan valinta ja vastaus?”Kansa ei vastannut hänelle mitään.” He eivät pystyneet valitsemaan. He olivat täysin neuvottomia. Mutta hetkeä myöhemmin he saivat nähdä miten Herra, eikä Baal, pystyi sytyttämään Elian alttarin tuleen. Silloin kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat: ”Herra on Jumala, Herra on Jumala.” (18:39) Uskon, että Elian menetelmä Herran aktiivisen läsnäolon selville saamiseksi on käyttökelpoinen myös meidän tilanteessamme. Sen tutkiminen mikä osoittautuu toimivan ja edistävän elämää ja sen eheyttä on hyvä tapa saada selville, onko Luoja siellä jatkamassa luomistyötään."
Vapaiden suuntien seurakunnat osaavat myös vääristellä Raamattua, mutta tässä asiassa ne ovat vielä pysyneet Raamatun opetuksessa miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Tietokirjailija, teologi Pasi Turunen on 2.2.2021 kommentoinut kriittisesti Vikströmin kirjoitusta artikkelissaan: 'Emeritusarkkipiispa Vikström Jeesuksen vaiko Ranskan vallankumouksen jalanjäljissä?' Turunen kertoo, millä juonella Vikström kumoaa Herran käskyt. Vikström antaa enemmän arvoa poliittisille ihanteille kuin Jumalan käskyille. Vikström jättää kylmästi huomioimatta ne jakeet Raamatusta, jotka eivät tue hänen omaa mielipidettä asiassa, ja mitä Vikström siteeraa, hän tulkitsee niitä mielivaltaisesti. Turunen syyttää Vikströmiä eisegeesistä, mikä tarkoittaa Raamatun subjektiivista tulkintaa oman mielen mukaisesti vastoin sitä, mitä Raamattu on alun perin tarkoittanut. Pahimmillaan eisegeesiä voi verrata Raamatun tahalliseen väärentämiseen (Jer. 8:8-9, Mark. 7:8-13, Ilm. 22:18-19). 
 
Jer. 8:8, 9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain!.. ..He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!
 
Sananl. 30:5-6: "Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään -- hän vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki. 
 
Pasi Turunen kirjoittaa:
"John Vikströmin tekstissä oma huomioni kiinnittyy… ..luomisen teologian lähes täydellinen sivuuttaminen… ..Raamatun tekstien mielivaltainen käyttö, joka vaikuttaa ilmeisen tarkoitushakuiselta… ..On hämmentävän tuskastuttavaa lukea sivutolkulla Ranskan vallankumouksen arvojen ylistystä ennen ensimmäistäkään teologista viittausta avioliiton kannalta relevantteihin luomiskertomuksen jakeisiin… ..Se mikä itseäni aivan erityisesti häiritsee Vikströmin kirjoituksessa, on sangen mielivaltainen raamatunkäyttö. Hän yrittää saada Jeesuksen kannattamaan sellaista näkemystä avioliitosta, joka on tosiasiallisesti aivan päinvastainen Jeesuksen omille sanoille avioliitosta. Vikström ei lainkaan käsittele tekstissään Jeesuksen opetusta avioliitosta, vaan poimii näkemyksensä siteeksi tarkoituksiinsa sopivasti täysin irrallisia virikkeitä: Jeesus oli innostunut ”vapausliikeen johtaja” ja tooran ”uudelleentulkitsija”, joka haastoi kirjanoppineita jne...  
..minkä Vikström tekee Jeesukselle hän onnistuu tekemään myös Paavalille, joka sentään sangen painavin sanoin roomalaiskirjeensä 1 luvussa torjui ehdottoman absoluuttisesti kaikenlaiset samaa sukupuolta olevien romanttiseroottiset suhteet Jumalan luomisjärjestyksen vastaisina... ..Emeritusarkkipiispa ei kirjoituksessaan sanallakaan viittaa Paavalin roomalaiskirjeen jakeiden tuomaan haasteeseen, mikä käsiteltävän aiheen kannalta olisi ollut sangen olennaista. Sen sijaan viittaamalla kahteen täysin irralliseen jakeeseen apostoli Paavalin kirjeissä (Gal. 3:28 ja 2 Kor. 1:17), Vikströmin onnistuu tekemään Paavalista Ranskan vallankumousihanteiden, laajennetun avioliittonäkemyksen ja homoseksuaalisen rakkauden kannattajan!
Vikströmin kirjoitus on tässä kohden pahimmanlaatuista eisegeesiä, jossa omia näkemyksiä perustellaan lukemalla ne mielivaltaisesti sisään Raamatun teksteihin. Paavalin arvovaltaan vetoamisen mielivaltaisuus korostuu, kun ottaa huomioon, että Vikström kirjoituksensa alussa ensin yksiselitteisesti hylkää Paavalin huoneentaulut (Ef. 5:15–33, 6:1–9) aikansa eläneinä, käsittelee sitten avioliittoa ja samaa sukupuolta olevien suhteita ikään kuin Paavali ei olisi kirjoittanut näistä mitään ja kuitenkin lopulta turvautuu Paavaliin ja kääntää kaiken mitä Paavali on näistä kirjoittanut päälaelleen. Vikström siis käyttää Paavalia kummallisesti Paavalia vastaan!.. ..vaikka emeritusarkkipiispa kirjoituksensa loppupuolella vetää profeetta Eliankin mukaan, uskallan sanoa, että Vikströmin kirjoitus ei ole Herran ääni."

Arkkipiispan vaakuna
Pasi Turunen totesi lopuksi, ettei John Vikströmin kirjoitus ole Herran ääni. Se onkin vapaamuurarin ääni (Vikströmin vapaamuurariudesta lisää artikkelissa). 'Vapaus, tasa-arvo ja veljeys' (liberté, égalité, fraternité) on alun perin Ranskan vapaamuurarien iskulause, minkä vuoksi Vikström haluaa muuttaa kirkkoa sen mukaiseksi (GCD 9.6.2020). Merkille pantavaa on, että Turun arkkipiispan vaakunassa on vapaamuurarien käyttämä Maltan risti (myös vapaamuurarien risti).

Tässä on niitä Paavalin kirjoittamia lauseita Roomalaiskirjeen luvusta 1, jotka Turunen mainitsee Vikströmin sivuuttaneen kokonaan:

 

Room. 1:26-27, 32: "Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan...    ..Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin." 

 

Leipäpappi saarnaa korvasyyhyyn vääristelemällä Paavalin kirjeitä

Paavali opettaa tarkistamaan itse Raamatusta, opettaako saarnaaja oikein. Uskonasioissa vastuu on aina kuulijalla.  

 

Apt. 17:11: "Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa."


1. Tess. 5:21: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."

Lähes kaikki klassiseen kristinuskoon liittyvät harhaopit perustuvat Paavalin kirjeiden vääristelyyn, koska ne ovat eräiltä osin niin vaikeatajuisia, ettei kuulija huomaa raamatunopettajan selittävän niitä väärin (2. Piet. 3:15-17). Erityisen vaikeatajuinen on Galatalaiskirje, mikä aiheutti kristittyjen keskuudessa niin paljon väärinkäsityksiä, että kristittyjen Jerusalemin seurakunnan johto Yeshuan (Jeesuksen) veli Jaakob, Pietari ja Johannes joutuivat antamaan lisää tietoa, jottei Paavalin opetusta ymmärrettäisi väärin, mihin Paavali itsekin yhtyi (Apt. 21:17-26). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'

 

Pietari varoitti omassa kirjeessään niistä raamatunopettajista, jotka selittävät Paavalin antavan oikeuden elää ilman lakia (rietasten eksymys = laittomuus). Paavali ei antanut elää ilman lakia, vaan vaati lain noudattamista myös pakanauskovilta armon menettämisen uhalla (Room. 2:9-13, 6:14-16). 


2. Piet. 3:15-17 (1933/38): "ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,"


Korvasyyhyyn saarnaavat papit opettavat Paavalin vanhurskauttamisopin puutteellisesti tai kokonaan väärin. Heidän mukaan vanhurskauden saamiseen ei tarvita lain noudattamista ollenkaan. Klassinen kristinusko opettaa näin, mutta Paavali ei tarkoittanut sitä. Paavalin mukaan kukaan kristitty ei ole vanhurskas, jos hän ei ala noudattaa Mooseksen lakia (Room. 2:13, 3:31). Paavali myös opetti, ettei yksittäisten lain käskyjen noudattamisella voi tulla vanhurskaaksi, jos ei usko Kristusta, mikä sekin on lain käsky (5. Moos. 18:18-19, Ps. 2, Room. 9:31-33). 


Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.


Room. 2:12, 27: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla…    ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."


Vanhurskaus edellyttää sekä uskoa Kristukseen että lain käskyjen noudattamista. Ota näistä toinen pois, niin et ole vanhurskas etkä pyhä. Armon saamisen ehto on parannuksen teko laittomuudesta (Matt. 7:21-23; Apt. 2:38, 3:19-26). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Juudan Leijona on Hallitsija, joka palauttaa oikeuden maailmaan'. Paavalin vanhurskauttamisoppi voidaan tiivistää kolmeen kohtaan:


 1. Lain teot ilman uskoa Jumalan Poikaan on kelvotonta omavanhurskautta (lain alla; Room. 9:30-33)

 2. Usko Jeesukseen ilman lain tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa (tuomion alla; Matt. 7:21-23; Jaak. 2:24, 26) 

 3. Lain noudattaminen uskossa Jumalan Poikaan on Kristuksesta tulevaa vanhurskautta (armon alla; Room. 2:13, 6:14-16; Ilm. 14:12)


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." 

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

 

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

 

Paavali puhuu lahjavanhurskaudesta (Room. 3:24 ja Ef. 2:8), mitä luterilaiset papit vääristelevät opettamalla, ettei vanhurskauden saaminen edellytä mitään tekoja (vert. Jaak. 2:24). Sitä Paavali ei tarkoita. Paavali tarkoittaa, ettei vanhurskautta osteta rahalla eikä anemaksuilla. Vanhurskauden saa ilmaiseksi, kun uskossa Yeshua HaMashiachiin tekee parannuksen ja alkaa noudattaa lakia (Room. 2:13, Jaak. 2:24). Lahjavanhurskauden saamiseen on ehtoja, mutta ei rahallista hintaa, ei kullan eikä hopean painossa määrättyä maksua, koska se on lahja (1. Piet. 1:18-19).

Room. 3:24: "mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi."

Ef. 2:8: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja."

Jes. 52:3: "Näin sanoo Herra: "Ilmaiseksi teidät myytiin orjuuteen, ja ilman rahaa teidät myös lunastetaan vapaiksi." 

Jes. 55:1-3: "Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille."

1. Piet. 1:18-19: "Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."

Apt. 8:20: "Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa!"

Pietari varoitti sellaisista saarnaajista, jotka lupaavat vapautta, mutta ovat itse synnin orjia (2. Piet. 2:19-22). Mitä tämä tarkoittaa? Synti on ihmisen todellinen orjuuttaja ja lain rikkominen on syntiä. Evankeliumi ei opeta vapaudella oikeutta elää ilman lakia. Sellainen on saarnaamista korvasyyhyyn. Raamattu tarkoittaa vapaudella synnin tekemisen lopettamista (Room. 6:14-16, 8:6-13). Vasta silloin kristitty on vapaa synnin orjuudesta, kun hän on lopettanut synnin tekemisen ja alkanut noudattaa lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen).


1. Joh 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Joh. 8:34: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja."


Room. 6:16-18: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta --"


Raamattu varoittaa siitä, että seurakuntaan on tullut antikristuksia, jotka ovat vain tekeytyneet Jumalan palvelijoiksi, mutta he pyrkivät eksyttämään seurakunnan tekemään laittomuutta käyttämällä väärin Jeesuksen armoa, ettei seurakunta pelastuisi (Juud. 1:4, Hepr. 10:26-28, Ilm. 2:9). Kysymys on pettureista. Seurakunnan jäsenten ei pidä olla liian hyväuskoisia ja sinisilmäisiä. Kaikki apuaan tarjoavat eivät ole vilpittömällä asialla.


1. Joh. 2:18-19: "Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin."


2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."


Paavali ei opettanut korvasyyhyyn


Monilla on sellainen ennakkoluulo, että Paavali oli lempeä pakanoiden apostoli, joka antoi luvan olla noudattamatta lakia sekä puhui vain ilman ennakkoehtoja olevasta ja rajattomasta Jeesuksen armosta. Tämä on väärä käsitys. Jolla on tällainen harhaluulo, hän ei ole lukenut kunnolla Paavalin kirjeitä, vaan pikemminkin kuunnellut korvasyyhyyn saarnaavia raamatunopettajia. Paavali opetti kyllä paljon Kristuksen armosta ja vanhurskaudesta Kristuksessa, mutta Paavali vaati myös noudattamaan lakia sillä uhalla, että menettää saamansa armon. Kristuksen armo on tarkoitettu parannuksen tekoa varten, ei lain kumoamista varten. Alkuseurakunnan jäsenet kokivat Paavalin kirjoitukset ankarina ja sellaisia ne ovatkin, jos kirjeet lukee kokonaan ja huolella.


1 Tim. 1:8-11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."


Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista."


2. Kor. 10:9-11: "Älkää luulko, että minä kirjeilläni vain pelottelen teitä. Erääthän sanovat: "Hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä." Näiden on syytä pitää mielessä, että sitten kun olen taas luonanne, toimin samalla tavoin kuin olen poissa ollessani puhunut kirjeissäni."


1 Kor. 4:18-21: "Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään siinä luulossa, että minä en tulisikaan luoksenne. Mutta pian minä tulen, jos Herra suo, ja otan selvää noiden rehentelijöiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana. Kumpaa tahdotte: tulenko luoksenne piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin?"


Paavali ei mielistellyt seurakuntaa, vaan puhui suoraan totuuden. Hän moitti ankarasti niitä juutalaisia, jotka eivät suostuneet noudattamaan Mooseksen laissa olevaa käskyä uskoa Messiasta (5. Moos. 18:18-19, Ps. 2:6-12). Galatalaiskirje on osoitettu erityisesti niille entisille kristityille, jotka palasivat takaisin pakanauskontoihin tai vanhan liiton juutalaisuuteen, joka ei usko Kristukseen (Gal. 1:6, 4:8-10; lisää artikkelissa). Toisissa kirjeissä Paavali vaati pakanauskovia noudattamaan lakia (Room. 2:9-13, 27; 2. Kor 6:17-7:1).


1. Kor. 9:17: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."


Room. 2:7-12: "Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla."


Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."


Paavali kertoi heille, ettei hän saarnaa mitään heidän korvasyyhyynsä. Paavali pahoitti välillä monien mielen, mutta Paavali sanoi, ettei häntä kiinnosta se, mitä seurakunta hänestä ajattelee vaan se, mitä Kristus ajattelee hänestä.


Gal. 1:10: "Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija."


2. Kor. 10:1-6: "Minä, Paavali, kehotan teitä vedoten Kristuksen lempeyteen ja hyvyyteen, minä, joka kuulemma teidän edessänne olen nöyrä mutta välimatkan päästä puhun teille rohkeasti. Pyydän, ettei minun teidän luonanne tarvitsisi turvautua tähän rohkeuteen -- aikomukseni on näet käydä eräiden kimppuun, jotka katsovat meidän toimivan niin kuin tämän maailman ihmiset. Me elämme tässä maailmassa mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikesta tottelemattomuudesta, heti kun te itse olette tulleet täysin kuuliaisiksi."

Paavali oli hyvin rohkea mies. Kun hänet oli vangittu, niin roomalainen maaherra Felix kävi juutalaisen vaimonsa kanssa Paavalin luona, koska hän oli juutalaiset kirjoitukset tuntien kiinnostunut evankeliumista ja myös mahdollisuudesta saada Paavalilta lahjusrahaa. Paavali ei pelännyt maaherraa, vaan julisti rohkeasti Felixille totuuden. Paavali opetti:


 1. Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, mihin liittyy Mooseksen lain noudattaminen (Apt. 24:14, Room. 2:18)

 2. Halujen hillitsemisestä, mihin liittyy vaatimus lopettaa synnin tekeminen lihansa himoissa (Room. 8:6-13)

 3. Tulevasta tuomiosta, eli viimeisenä päivänä annettavasta tuomiosta tuliseen järveen niille, jotka eivät olleet kuuliaisia Jumalan käskyille (Room. 6:16).


Apt. 24:22, 24-26: "Felix, joka oli tarkoin perillä Herran tiestä…    ..Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa." Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan."


Kuten huomaatte, niin Felix oli kiinnostunut rahasta ja siunauksista, eikä kestänyt kuunnella opetusta helvetin tulesta. Siitä huolimatta, vaikka Paavalin vapaus oli Felixin käsissä, Paavali ei vaiennut helvetin tulesta. Tänä päivänä kirkkojen saarnastuolista on hävinnyt lähes kokonaan oppi helvetistä. Rippikouluista on poistettu opetus ikuisesta rangaistuksesta helvetin tulessa. Tämä on väärin, koska evankeliumin tunteminen edellyttää oikeaa tietoa viimeisestä tuomiosta.


Tutkimusten mukaan luterilaiset papit saarnaavat korvasyyhyyn


Yeshua (Jeesus) opetti, että jos pappi saarnaa omia ajatuksiaan, hän tosiasiassa etsii omaa kunniaansa. Joka haluaa korottaa Kristusta, hän opettaa juuri niin, kuten Kristuskin opetti. Kristuksen korottaminen ei ole siis vain ylistämistä vaan Kristuksen kunnioittamista Herrana noudattamalla Hänen käskyjään (Joh. 7:16-18)

 

Jussi Meriluoto on noin 60-vuotias biokemian alan tohtori ja tutkija Åbo Akademista. Hän opiskeli työnsä ohella teologiaa ja valmistui myös luterilaiseksi papiksi. Lähellä eläkeikäänsä hän lähti palvelemaan Iniön kappeliseurakuntaa pappina torstaista sunnuntaihin, kun maanantaista keskiviikkoon hän tutkii edelleen biokemiaa (Kyrkpressen 25.11.2020). Pitkä elämän kokemus, maallikon tausta ja Iniön seurakunnan eristyneisyys muusta Suomesta ehkä antoivat pappi Meriluodolle rohkeutta poikkeuksellisesti kertoa, millaisia ovat kirkoissa esitettävät saarnat: Aikamoista joutavaa jutustelua mitä ei saa uskoa ilman, että on tarkistanut asian tutkimalla Raamattua. Jussi Meriluoto kirjoittaa 3.1.2021 Turun Sanomissa s. 16:

"PÄIVÄN SANA
Jeesus sanoi heille: ”Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä.” (Joh. 7:16-18) 
Hengellisissäkin yhteyksissä kuulee välillä aikamoista liirumlaarumia. Onko tämä tuttua sinulle? On oikein koetella se, mitä pappi tai muu saarnaaja tuo puheessaan esille. Puhetta seurakunnassa tulee arvioida kahden perusteen mukaan: Tutkistele, pitääkö puheen sisältö yhtä Raamatun kanssa. Toiseksi, kysy rukouksessa, korottaako puhe Kristusta vai puhujaa itseään. Ota vastaan se, mikä kestää koetuksen, ja pyydä rukouksessa, että Herra pyyhkii loput mielestäsi.
Jussi Meriluoto, vs. kappalainen, Iniön kappeliseurakunta"

 

Apt. 17:11: "..He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa."


1. Tess 5:21: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."

 

Piispa Seppo Häkkinen on huomannut, että mitä nuorempi pappi sitä huonompi Raamatun tuntemus. Nuoria pappeja ei huvita lukea Raamattua ja he ovat alkaneet saarnaamaan yleisinhimillistä puhetta kaiken maailman hyvistä ja kauniista asioista. Seurakuntalainen-uutissivusto on kirjoittanut 27.10.2021 otsikolla: 'Pappien pölyyntyvät Raamatut huolettavat piispa Häkistä: "Saarnat yleisinhimillistä puhetta kaiken maailman hyvistä asioista"': 

"Piispan kyselytunnilla vieraillut piispa Seppo Häkkinen katsoo yhä harvemman saarnan täyttävän tehtävänsä... ..Suorassa lähetyksessä Häkkinen sai tilaisuuden toistaa maakuntalehden haastattelussa esittämänsä huolenaiheensa: pappien laiskan raamatunlukemisen.

 

– Tästä asiasta olen ihan oikeasti huolissani. Meidän papiston Raamatun tuntemus ja lukeminen on sitä vähäisempää, mitä nuorempiin ikäluokkiin tullaan...


– Kun jututan pappisvihkimyksiä pyytäviä teologian maistereita, niin yksi kysymykseni heille on, miten he lukevat Raamattua. Välillä on aika korutonta, mitä he siitä puhuvat...

– Meillä puhutaan saarnan kriisistä tai siitä, etteivät saarnat täytä niiden varsinaista tehtävää. Yksi syy siihen on, että yhteys Jumalan sanaan heikkenee. Saarnoistakin tulee silloin yleisinhimillistä puhetta kaiken maailman hyvistä ja kauniista asioista, Häkkinen vastasi.

– Aika äkkiä näkyy, jos se maaperä, mistä pappi itse ammentaa hengellistä ravintoa, köyhtyy."

Matt. 5:13: "Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.

 

Jyväskylän yliopiston etnologian professori emerita Päivikki Antola on tutkinut kirkkojen saarnoja. Hän kiteyttää tutkimustuloksensa sanoihin "Luterilainen saarna on nykyisin lempeästi suostuttelevaa viestintää; se on jumaluusopillinen esitelmä". Tämä on toisin sanottuna, luterilaiset papit saarnaavat korvasyyhyyn. Saarnat ovat esityksiä yleisön viihdyttämiseksi, josta puuttuu kehotus parannuksen tekoon.


Professori Antola havaitsi muun muassa:


 1. Papit eivät hyväksy tuomitsevaa Jumalaa.

 2. Helvetin tulesta ei puhuta, eikä kaikki papit jaksa edes uskoa helvetin olevan olemassa.

 3. Papit pelkäävät loukkaavansa kuulijoitaan, mikä vesittää saarnoja.

 4. Papit eivät syyllistä ihmistä mistään ja puhuvat vain armosta.

 5. Papit voivottelevat vain ihmisen vajavaisuutta, eikä synneistä puhuta mitään.

 6. Saarnat eivät pyri muuttamaan ihmisten mielipiteitä vaan myötäilevät yleistä mielipidettä vahvistamalla sitä, joten pappien suusta puuttuu parannussaarnat.

 7. Pappien saarnat eivät ole uskottavia, koska yleisö aistii pappien itsesensuurin. Miten yleisö voi uskoa sellaista pappia, joka ei itsekään usko asiaansa?


Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista.

 

Helsingin Sanomat julkaisi 14.4.2006 professori Antolan kirjoittaman pääkirjoituksen otsikolla 'Synnistä ja tuomiosta ei enää puhuta messusaarnassa', jossa lukee seuraavaa

"Luterilainen saarna on nykyisin lempeästi suostuttelevaa viestintää; se on jumaluusopillinen esitelmä, kirjoittaa Päivikki Antola.

Kiinnostuin viime vuoden aikana tutkimaan evankelisluterilaisen messun saarnoja, joita olen tähän mennessä äänittänyt runsaat kuusikymmentä eri puolilta Suomea. Etsin vastausta kysymyksiin, millainen on suomalaisen messusaarnan viestinnällinen nykykuva ja millä tavoin helvetti, synti, sovitus, parannus ja pelastus tulevat siinä esiin.

Vastaukseksi sain, että saarnoista nämä käsitteet lähes puuttuvat. Tuomitseva Jumala on vaikea pala luterilaiselle papistolle. Helvetin tulta ja ikuista rangaistusta ei hevillä maalailla. Synti mainitaan harvoin; parannusta ei tarvita, koska ei ole mitään, mistä parantua.

Kuitenkin enemmistö Suomen papistosta uskoo edelleen helvettiin ja kaikki heistä uskovat syntiin. Tutkija Kati Niemelän mukaan 92 prosenttia kirkkoherroista ja 81 prosenttia papeista uskoo, että kaikki ihmiset herätetään kuolleista; toisille seuraa kadotus, toisille iankaikkinen elämä.

MIKSI PAPIT EIVÄT sitten saarnaa niin kuin uskovat? Valtaosassa keräämistäni messusaarnoista pahoitellaan vain ihmisen huonoutta ja puutteellisuutta puhumatta synnistä ja tuomiosta mitään. Armosta saarnataan, mutta sen vastakohdasta synnistä ei.

Luterilainen messusaarna ei syyllistä kuulijaa nykyään. Sen tekevät enää herätysliikkeiden maallikkosaarnaajat spontaaneissa puheissaan. Luterilaiset korkeakirkolliset - kirkollista perinnettä ja papiston arvovaltaa korostavat - saarnaajat ovat usein näennäisen empaattisia ja harjoittelevat saarnan sisäluentaa ensi kertaa vasta saarnatuolissa kuulijansa edessä!

Suomen kirkossa seurakuntalaisten hallitseminen perustuu papin johtoaseman suvereenisuuteen: kukapa uskaltaisi epäillä hänen sanomaansa. Saarnaajan on helppo vedota erityistietoonsa ja erikoiskielensä säestämänä hukata kuulijan viimeinenkin mahdollisuus ymmärtää tai kysyä...

..Luterilainen korkeakirkollinen messusaarna enintään vahvistaa kuulijan maailmankuvaa, harvemmin muokkaa sitä, mutta tuskin koskaan muuttaa mitään. Se on lempeästi suostuttelevaa viestintää. Se on jumaluusopillinen esitelmä, ei saarna...

..Eettisen näkökulman nostaminen on saarnan lähtökohta: saarnan ei pitäisi kummuta kuulijan loukkaamisen pelosta. Jos saarnaaja uskoo helvettiin ja iankaikkiseen elämään, hän myös pitää niitä esillä. Jos kuulija ei voi uskoa saarnaajan rehellisyyteen, mihin hän voi perustaa kristillisen uskonsa?..
"

Hoos. 4:4-6 (2017): "Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka kansasi on kuin pappien nuhtelijoita! Kompastut päivällä, myös profeetta kompastuu kanssasi yöllä, ja hävitän äitisi. Kansani joutuu häviöön tietoa vailla. Koska sinä olet hylännyt tiedon, hylkään sinut, niin ettet saa olla pappinani. Koska olet unohtanut Jumalasi lain, unohdan minäkin lapsesi."   


Professori Antola tutki saarnojen sisältöä eikä niinkään, miten pappi esitti saarnan. Viestintä perustuu verbaaliseen (sanalliseen) ja nonverbaaliseen (sanattomaan) viestintään. Vaikka vuorovaikutuksen sisällöstä suuri osa rakentuukin kielen avulla, sanomia rakennetaan ja tulkitaan kaikkien merkkien perusteella. Sanoman muodostavat vasta verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä yhdessä. Tutkimusten mukaan kuulija ottaa viestinnästä vastaan 80 % sanattoman viestinnän kautta (eleet, ilmeet, äänen käyttö jne.) ja vain 20 % sanojen kautta. Se takia on syytä huomioida, miten papit esittävät saarnansa. 

 

Jokainen voi huomata, että luterilaisen kirkon papeilla on tapana lukea saarnat eläytymällä haudan vakavaksi. Piispa Eero Huovinen on sanonut, että saarnaajaa voi verrata näyttelijään (Yle 29.10.2015). Luterilaisen papin puhe muuttuu hitaaksi, hiljaiseksi ja yliempaattiseksi, mistä monet teatterin tekijät ovat saaneet aiheen tehdä satiiria haudan vakavista papeista. Kummelin sketsisarjassa 'Virsikirjan lisälehdillä' keskusteltiin uudesta virrestä 'Naispaholainen' (Youtube-video), jota on oikeasti laulettu Tampereen Aleksanterin kirkon messussa 4.8.2016 (lisää artikkelissa). Harvemmin kuulee papilta normaalilla puheäänellä luetun saarnan. Tämä vain lisää vaikutelmaa, että pappi teeskentelee puhuessaan asiakkailleen. Raamattu opettaa, että ylhäältä tuleva viisaus on teeskentelemätöntä, joten vanhurskas opettaja ei teeskentele eikä näyttele, vaan esittää asiansa rehdisti (Jaak. 3:17).

 

Teologian tohtori Timo Eskola näkee kirkon politisoituneen. Kirkko ei saarnaa pelastusta eikä vaadi keneltäkään Raamatun noudattamista, vaan keskittyy lähinnä poliittisen ideologian julistamiseen. Eskola kirjoittaa 11.3.2023 blogissaan artikkelissa: 'Miksi luterilainen kirkko on sosialidemokraattinen?':

"..Prideen osallistutaan säännöllisesti. Kirkko ei vaadi jäseniltään mitään, vaikka kastamattomia ei enää otetakaan kirkon jäseniksi. Sen sijaan kirkko osallistuu yhteiskunnan moraaliseen pohdintaan yhtenä keskustelijana ruotsalaisen “diskutera”-perinteen mukaisesti. Siitä huolimatta kirkko ei kiinnosta ja jäsenet lähtevät. Kriitikot toteavat, että syy on ilmeinen. Kirkko on vasemmistolainen, “vänster”. Sen sanomasta on tullut osa sosialidemokraattisen liikkeen ohjelmaa. Piispojen julkiset ulostulot liittyvät usein vasemmistolaiseen sisäpolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan... ..Lopputulos on se, että kirkolla ei ole mitään omintakeista sanottavaa. Sen jäsenet toivotetaan pikemminkin tervetulleiksi mukaan ruotsalaisen vasemmiston toimintaan, koskapa heidän ajatusmaailmansa on sen kanssa yhteinen.

Suomen luterilaisesta kirkosta on vuosien varrella sanottu aivan samaa. Joidenkin kriitikoiden mukaan monien piispojen puheet eivät ole poikenneet sosialidemokraattien avainhenkilöiden sanomisista. Ikuisen pelastuksen sijaan kirkko on usein hakenut osallistuvaa kansalaisuutta ja globaalin tason solidaarisuutta. Ja jos poliittisesti virittynyt pappi tai piispa on siirtynyt eduskuntaan, hän on ollut usein SKDL:n tai SDP:n edustaja.
"

Kivihautoja Öljymäellä
Yeshua vertasi Jumalan Sanalle uskottomia pappeja valkoisiksi kalkittuihin kivihautoihin, jotka näyttävät ulkoisesti komeilta mausoleumeilta, mutta niiden sisällä on kuolleita luita ja saastaa. Sellainen on tekopyhä pappi, joka pukeutuu hienoon kasukkaan ja alkaa saarnaamaan korvasyyhyyn.

Matt. 23:27-28 (1933/38): "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta."
  

Matt. 23:5-7, 14: "Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi... .."Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne."


Matt. 6:5-6: "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."

 

Papit ovat muuttaneet helvetin vertauskuvalliseksi runoudeksi

 

Perinteinen tapa kumota Raamattua on selittää jokin kohta kirjasta allegoriaksi (vertauskuvalliseksi), vaikka Raamattu ei nimenomaan sano sen olevan vertaus. Ikuisesti kestävä rangaistus helvetin tulessa ei ole vertaus vaan kirjaimellinen ilmoitus. Kotimaa-lehden toimittaja Emilia Karhu kirjoittaa 6.3.2013 artikkelissaan: 'Kun juopunut kirkkoherra päristeli saarnastuolissa ja helvetti kyseenalaistettiin':

"Kirkkohistorian lukeminen vakuuttaa minut Saarnaajan ajatusten viisaudesta: Ei mitään uutta auringon alla! Ei sitten kerta kaikkiaan mitään. Samojen ongelmien kanssa on painittu kirkon historiassa vuosisadoista toiseen...  
..Onko helvetti totta? Perkeleen olemus puhutti jo 1700-luvulla suomalaisia pappeja - ja luultavasti myös osaa maallikoista - kun saksalainen valistusteologia rantautui Pohjoismaihin. Jakob Bonsdorff saarnasi Piikkiössä 1700-luvun lopussa (sen aikainen Antti Kylliäinen?): "Helvetin tuli on pelkkä allegorinen käsite eikä paholainen enää vaikuta ihmisten keskuudessa."
Teologian tohtori Kari Kuula
Helsingin yliopiston teologian laitoksen dosentti, teologian tohtori Kari Kuula on kirjoittanut kirjan "Helvetin historia" vuonna 2006. Kirja antaa sellaisen kuvan, ettei Kuula jaksa uskoa helvetin olevan olemassa. Kuulan mukaan keskiajalla tulijärvi oli konkreettinen paikka, mutta nykyään se käsitetään pappien vertauskuvalliseksi runokieleksi jostakin, mistä emme voi tietää. Kuula pyrkii mitätöimään koko ajatuksen ikuisesta piinahelvetistä vähättelemällä Raamatun ilmoituksen merkitystä ja selittämällä se vertauskuvalliseksi. Ylen TV1:n ohjelmassa Pisara 27.9.2014 Kuula sanoo suoraan, ettei kadotus (helvetti) kuulu kristinuskoon. Uusi Testamentti ilmoittaa, että kuolleitten ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio kuuluvat kristinuskon perusasioihin.
 
Hepr. 6:1-2: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio.

Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."


Suomen luterilaisen kirkon pastori Antti Kylliäinen on kirjanoppinut teologian maisteri. Hän kirjoitti vuonna 1997 kirjan "Kaikki pelastuvat taivaaseen", jossa väitetään, että kaikki pelastuvat ja helvettiä ei ole olemassa. Kylliäisen kirja on selvästi Raamatun opetuksen vastainen (Matt 5:29-30, 10:28, 18:9, 23:15; Mark. 9:43, 45, 47; Luuk. 12:5; Jaak. 3:6; 2. Tess. 1:9; Ilm. 14:9-12, 20:10; Jes. 66:24). Kylliäinen ei usko Jeesuksen sovittaneen ihmisten syntejä, mutta arvostaa Jeesuksen opetusta Jumalan armosta. Vuonna 2008 Kylliäinen jätti kirkon työt ja ryhtyi puhumaan yrityksissä armojohtamisesta sekä opiskelemaan kauppakorkeakoulussa. Se on sitten ihan eri asia, miten liiketalous ja armojohtaminen ovat yhteensovitettavissa. Hän perusti Syfron-nimisen (nykyään Lykeion) konsulttiyrityksen ja alkoi julistaa armoa ja Aristotelesin kreikkalaisia hyveitä kaikille niille, jotka maksavat hänelle konsulttipalkkion.


Pappi Antti Kylliäinen
Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen.

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet..."


Luuk. 16:1-9: "Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: 'Mitä minä sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.' Mies mietti: 'Mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. -- Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.' Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. 'Paljonko olet velkaa isännälleni?' hän kysyi ensimmäiseltä. 'Sata astiaa öljyä', tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.' Sitten hän kysyi toiselta: 'Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?' Tämä vastasi: 'Sata tynnyriä vehnää.' Taloudenhoitaja sanoi: 'Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.'" Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi: "Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.

Pastori Kylliäisestä tehtiin kanteluita tuomiokapituliin. Niistä neljä on yksityisten henkilöiden tekemiä ja yksi 4358 allekirjoittajan ryhmäkantelu. Kylliäistä vaadittiin erotettavaksi papin virasta. Tuomiokapituli käsitteli kantelut. Helsingin hiippakunnan piispa, teologian tohtori Eero Huovinen ei esittänyt Antti Kylliäisen erottamista. Piispa hiljaisesti hyväksyi Antti Kylliäisen Raamatun opetuksen vastaisen kirjan ovelasti kirjoitetuilla verukkeilla. Huovisen velvollisuus olisi ollut ehdottaa tuomikapitulille Kylliäisen erottamista virasta ja sen jälkeen henkilökohtaisesti pysyä erossa Kylliäisestä (2. Kor. 6:14-18). Tuomiorovasti Mikko Heikka sekä pappisasessorit Kalervo Salo ja Helena Haataja yhtyivät piispan kantaan ja osallistuivat samaan syntiin. Tämä osoittaa miten suurta syntiä on kirkkon ylimmässä johdossa.

Hes. 33:6-9: "
Eero Huovinen myy kirjojaan
Jos vartiomies sotajoukon lähestyessä näkee sen mutta ei puhalla torveen, eivät maan asukkaat saa varoitusta, ja vihollinen tulee ja tappaa. Joka kuolee, kuolee kyllä syntiensä tähden, mutta hänen kuolemastaan minä vaadin tilille vartiomiehen. "Sinut, ihminen, minä olen pannut Israelin kansan vartiomieheksi. Kun kuulet suustani sanan, sinun tulee varoittaa maanmiehiäsi minusta. Kun minä uhkaan jumalatonta kuolemalla, asetan sinut vastuuseen hänestä. Ellet sinä puhu hänelle, ellet varoita häntä hänen elämänmenostaan, hän kuolee syntiensä tähden -- ja hänen kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen vaelluksestaan ja kehotat häntä kääntymään tieltään eikä hän silti käänny, hän kyllä kuolee syntiensä tähden mutta sinä pelastat elämäsi.
"
 
Kun tuomiokapituli kumosi Kylliäisen erottamisvaateet, päätös syntyi 4-1 äänestyksen tuloksena. Lakimiesasessori Pekka Leino saneli tuomioon eriävän mielipiteen. Pekka Leino pitää eriävässä mielipiteessään asian valmistelutapaa virheellisenä, koska se on käytännössä jäänyt vain piispan pastoraalisten keskustelujen varaan ilman asianmukaista koko tuomiokapitulin käsittelyä. Leinon mukaan pastori Kylliäiseltä ei ole saatu suoraa eikä riittävää vastausta olennaisiin esille tulleisiin kirkon oppia koskeviin kysymyksiin. Kylliäisen käsitykset Jumalan luomistyöstä ja kaikkivaltiudesta, Kristuksen persoonasta ja sovituksesta sekä ihmisen syntisyydestä poikkeavat selvästi kirkkomme opetuksesta. Jos lakimiesasessorin eriävässä mielipiteessä mainitut seikat ovat totta, niin tuomioistuin ei ainoastaan tehnyt Raamatun vastaista päätöstä vaan koko oikeudenkäynti tapahtui virheellisessä järjestyksessä. Tuomioistuimen puheenjohtajan omavaltainen toiminta ei kuulu oikeusvaltioon.
 

Luterilaisen kirkon virallisen Augsburgin tunnustuksen mukaan Kristus tuomitsee jumalattomat ja perkeleet ikuiseen piinaan. Erikseen tekstissä huomautetaan, ettei piina lopu koskaan, vaikka jotkut "harhaoppiset" niin väittävät. Näin ollen tuomiokapitulin päätös oli kirkkolain 1 luvun 1 § ja 2 § ja sen perusteella säädetyn kirkkojärjestyksen 1 luvun 1 § ja 2 § vastainen:

"Kirkkolain 1 luku

1§ Tunnustus 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä.

2 § Tehtävä 

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi."

"Kirkkojärjestyksen 1 luku 

 

1 § Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.  


2 § Kirkon pyhissä toimituksissa ja opetuksessa käytettävien kirjojen on oltava tunnustuksen mukaisia."

Länsi-Turunmaan (Paraisten) ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Harry S. Backström ilmoitti eroavansa kirkkoherran tehtävästä. Backström sanoo: "Kirkkolain ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Raamattu on ohjenuora kirkon pyhässä päätöksenteossa, mutta minun nähdäkseni näin ei ole enää." Evankelis-luterilaisen kirkon ja erityisesti Porvoon hiippakunnan teologinen ja uskonnollinen kehitys on Backströmin mukaan vaikuttanut vahvasti hänen eropäätökseensä (Yle 3.11.2021,  Sk 4.11.2021).

 

Martti Luther torjui kirjoituksissaan naisten vihkimisen saarnavirkaan. Hänen käsityksensä mukaan naisten toiminta saarnaajina olisi ollut vastoin Raamattua ja Jumalan säätämää luonnollista lakia (Arffman, Kaarlo: Mitä oli luterilaisuus? Johdatus kadonneeseen eurooppalaiseen kristinuskon tulkintaan, s. 194. 2. korjattu painos. Helsinki: Yliopistopaino, 2004). Raamatun ja Lutherin Vähä katekismuksen mukaan papiksi tulee valita mies (Tit. 1:6; 1. Tim. 3:2), joten kirkolliskokouksen päätös sallia papin virka naisille kumoutuu kirkkolain 1 luvun 1 § vastaisena. Tyytymättömänä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan 61 pappia on siirtynyt Lähetyshiippakunnan papeiksi. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola sanoo valtakirkon olevan luopumuksen tilassa ja taipuneen yhteiskunnan paineissa  (Kk 26.1.2021). Pohjola sanoo:

"Meistä ongelma on siinä, että valtakirkko ei ole uskollinen omalle oppiperustalleen eli jos käytetään hengellistä termiä, siellä vallitsee syvä luopumus. Tämä johtuu siitä, että Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus eivät valtakirkon päätöksenteossa ole sellaisessa asemassa kuin niiden kuuluisi olla."

Apt. 4:18-19: "He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille: "Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse."


Opettaako Raamattu ikuisesti kestävästä rangaistuksesta helvetin tulessa (tulisessa järvessä)? Kyllä opettaa. Tässä on muutamia jakeita, jotka osoittavat, että helvetin tuli on konkreettinen paikka, johon tuomitut joutuvat ikuisiksi ajoiksi.

 

Dan. 12:2: "Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun."

Matt. 13:40-43 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko..."

 

Matt. 24:50-51: "Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee, hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomitsee hänet samaan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.

 

Matt. 22:13: "Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita."

 

Luuk. 16:22-28: "..Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.' Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.' Rikas mies sanoi: 'Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä -- hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.'"

 

Jaak. 3:6: "Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.


Dan. 7:10-11: "..Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Minun yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurien sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut, ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuavaan tuleen."

 

Ilm. 20:10: "Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.

 

Matt. 25:40, 46: "Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen…   .."Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

Ilm. 14:10-11: "..joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa..."

 

Jes. 66:24: "Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu.


Jer. 7:20: "Kuulkaa, mitä minä, Herra Jumala, olen päättänyt: Minä vuodatan hehkuvan vihani tämän paikan päälle. Minun vihani palaa kuin sammumaton tuli..."


Ilm. 19:3: "Taas kuului ääni: -- Halleluja! Porton roviosta nousee savu aina ja ikuisesti."


Teologinen tiedekunta ei ole raamattukoulu vaan kirkon luopumuksen alkujuuri 

 

Miksi papistosta on tullut niin ylpeä, ettei se edes pelkää enää Jumalaa ja noudata Raamatun käskyjä? Yksi suurimpia syitä on koulutus. Sellainen sanonta on, että teologiseen tiedekuntaan mennää uskossa ja ulos lähdetään ateistina. Onko tällaiselle sanonnalle katetta? Teologisen tiedekunnan kurssikirjalainaamoon tutustuminen antaa heti vastauksia. 


Pappisopiskelijat lukevat kirjoja, joissa eritellään toisiinsa nähden ristiriitaisia oppeja ottamatta sen enempää kantaa, onko jokin oppi Jumalan alkuperäisen tahdon mukainen vai ei. Teologian opiskelu ei ole niinkään Raamatun opiskelua vaan kirkkohistorian oppimista ulkoa, mihin kuuluu paljon harhaan menneitä oppisuuntia. Kirjoissa kyllä kerrotaan tarkkaan, milloin joku kirkkokunta luopui jostakin opista ja mitä tuli tilalle ottamatta kantaa, oliko se oikein vai ei. Kirjan kirjoittajat kertovat paljon subjektiivisia mielipiteitä, miksi joku asia on ollut niin ilman kunnon todistelua väitteiden tueksi. Yhteiskuntatieteiden maisterit huomaavat, että teologian kirjoissa tehdään voimakkaita johtopäätöksiä vailla riittävää näyttöä. Tutkijoiden oma usko tai pikemminkin uskon puute vaikuttaa selvästi kirjojen sisältöön.


Kuopion hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen on älykäs teologian tohtori, joka puhuu kymmentä kieltä. Hänen kirjaviisautensa ei ole kuitenkaan tuottanut hyvää ymmärrystä vaan liiallista itseluottamusta omiin kykyihinsä. Häkkinen ei usko Jumalan Pojan neitseelliseen syntymään (Jes. 7:14, Luuk. 1:30-38), ei pidä Raamattua Jumalan sanana millään tavalla (2. Tim 3:16) eikä pidä kirkon uskontunnustusta totena vaan ainoastaan vertauskuvallisena tarinana (Room. 10:9-11; Yle 17.1.2012). 
 
Yle kirjoittaa 3.12.2012 artikkelissa 'Oliko Jeesus ihan oikeasti olemassa?':
"Jälkeenpäin on myös annettu Jeesukselle isä, isästäkään ei kerrota varhaisissa teksteissä mitään. Markuksen evankeliumissa ei kerrota Joosefista ja todennäköisesti Joosefin esikuva tulee vanhasta testamentista Matteuksen evankeliumiin.

- Itse ajattelen, että kyseessä on kirjallinen luomus. Emme tiedä kuka oli Jeesuksen isä, Häkkinen sanoo.

Teologian tohtori Sakari Häkkinen kertoo myös, että joulun ihme, neitseestä syntyminen on antiikin ajan tapa kertoa sitä, että Jeesus oli Jumalan poika ja Jumalan lähettämä maailman historian merkityksellisin ihminen.

- Itse en pidä sitä biologisena tapahtumana ja tosiasiana, vaan se on tuohon aikakauteen kuuluva selitys tapahtuneesta. Silloin oli muitakin, joiden ajateltiin syntyneen neitsyestä, ja joita pidettiin jumalana tai jumalallisena olentona.
Sakari Häkkinen kirjoittaa vuonna 2012 Kirkonkellari.fi sivustolla julkaistussa artikkelissaan 'Rakennemuutoksesta asennemuutokseen' (Kk 7.5.2012, Dc toukokuu 2012):
"Raamattu kertoo Kristuksesta, mutta ei ole Jumalan kirjoittama, sanelema eikä edes suunnittelema. Totuus tekee vapaaksi. Kun tunnustaa Raamatun olevan ihmisten kirjoittama kirjakokoelma, sitä on vaikeampi käyttää toisten tuomitsemiseen tai vähättelyyn. Eikä Raamatun arvo siitä yhtään vähene, että se on alusta loppuun ihmisen sanaa. Raamatun merkitys ihmiskunnalle ei perustu siihen, kenen kirjoittama se on, vaan siihen, mikä sen kirjoitusten sanoma on."
Liberalismi tulee latinan sanasta liber 'vapaus', joka valtasi alaa mm. Ranskan vallankumouksessa. Liberalismin aate kapinoi Jumalan asettamaa järjestystä vastaan ja haluaa vapautua ylempien hallintavallasta. Ensimmäinen liberaali oli Paratiisissa asunut Eeva, joka halusi tulla riippumattomaksi Jumalasta ja tulla Hänen vertaiseksi (1. Moos. 3). Tätä kapinallista liberalismia Sakari Häkkinen julistaa, mitä käärme julisti myös Eevalle. Raamatun mukaan totuus on kirjoitettu Mooseksen lakiin, joka käskee uskomaan Kristukseen (Ps. 2:6-12; Ps. 119:142, 151; Room. 2:18). Häkkinen lupaa seurakunnalle kertoa totuuden, joka tekisi vapaaksi, mutta hän on itse synnin orja, joka yrittää kahlita seurakunnan myös synnin orjaksi viedäkseen sen kadotukseen itsensä kanssa.
 
Joh. 8:34: "
Sakari Häkkinen rukoilee
Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
"

 

2. Piet. 2:19-22: "He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

 

Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

 
Teologi Pasi Turunen kysyy 14.5.2012 blogissaan aiheellisesti, miksi Sakari Häkkinen on vieläkin pappi? Kysymyksen voi ymmärtää, miksi Häkkinen harjoittaa ylipäätään papin ammattia tai miksei tuomiokapituli ole jo erottanut häntä papin virasta, kun erottamiselle on tullut peruste? Papit eivät oikeasti usko eivätkä sen vuoksi ole uskollisia Jumalan Sanalle, joka on Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Tämä huono esimerkki osoittaa, ettei teologinen tiedekunta tuottaa evankelis-luterilaiseen kirkkoon uskovia pappeja edes ylimpään johtoon, joka vaatisi alaisia noudattamaan Raamattua edes perusasioissa. Miksi Sakari Häkkinen ylipäätään edes rukoilee, jos hän ei usko Jumalaan? Miksi hän teeskentelee?

 

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää."

Jaak. 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin.

 

Muusikko, teologi Kari Peitsamo
Ilta-Sanomat julkaisi 17.4.2014 teologian ylioppilas Kari Peitsamon pääsiäissaarnan, joka on jyrkästi Raamatun ja kirkon perinteisten oppien vastainen. Saarnassaan Peitsamo kieltää uskonsa Kristuksen ylösnousemukseen, mikä on kristinuskon yksi kulmakivistä. 
 
Room. 10:9: "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva."
 
Peitsamo selittää pääsiäiskertomuksen olevan vain kaunis vertauskuva. Tämän lisäksi hän kirjoittaa, ettei kukaan täysjärkinen usko pääsiäiskertomukseen, mikä pitää sisällään väitteen, ettei uskovat ole täysjärkisiä. Peitsamon väite ylösnousemuksen epähistoriallisuudesta ei perustu mihinkään tieteellisen näyttöön. Siitä huolimatta teologit antavat Jumalan Pojan ylösnousemukselle tällaisen selityksen. Kysymys ei ole tieteen tekemisestä vaan ateistisesta propagandasta ja kapinoimisesta Jumalan Sanaa vastaan. On käsittämätöntä, että pappien koulussa voi opiskella, vaikka julkisesti vastustaa Jumalan Sanaa. Peitsamo kirjoittaa pääsiäissaarnassaan seuraavaa (IS 18.4.2014):
"..Pääsiäinen on kristikunnan tärkein juhla. Ihmiset ympäri maailman kokoontuvat mysteerin äärelle. Mysteerin, johon kukaan täysjärkinen ei kuitenkaan usko. Ei voi uskoa. Ei varsinkaan nykyään…   ..Ja se perustuu kertomukseen kuolleista heränneestä ihmisestä. Uskommeko me tosissamme tuohon kertomukseen?

Emme. Jeesuksen ylösnousemusta on kautta historian koetettu selittää eri tavoin, mutta vasta omana aikanamme on ylösnousemuskertomuksen historiallisuus entistä laajemmin julkisesti kyseenalaistettu. Tilaa ovat saaneet erilaiset mytologiset ja allegoriset tulkinnat. Jeesus ei oikeasti noussut kuolleista. Tuo tarina tuskin on kirjaimellisesti totta. Se on pikemminkin vain vertaus, kaunis kuvaelma..

..Olemme näin saapuneet tyhjän haudan äärelle. Mestari on poissa. Kaikki mitä hänestä kuvittelimme tietävämme tai ymmärtävämme on osoittautunut virheelliseksi ja pettäväksi. Tämä on tyhjän haudan ihme. Ja tämä on pääsiäisen sanoma.
"
1. Kor. 1:18: "Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima."

Tämän jälkeen Kari Peitsamo valittiin Helsingin yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostoon (Kotimaa 9.11.2017). Kari Peitsamo on ollut ehdolla monissa vaaleissa Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) listoilta. Vuonna 2017 hän perusti uuden rockyhtyeen Devil's Milk. Ei ole mikään ihme, ettei luterilaisessa kirkossa noudateta Raamatun opetusta, kun sen johtoon valitaan Petsamon kaltaisia teologeja.


Eksegetiikka on teologian osa-alue, joka tutkii ja selittää Raamattua tulkitsemalla kirjoituksia niiden historiallista, yhteiskunnallista ja kulttuurista taustaa vasten ilman myöhemmän perinteen tai tunnustuskirjojen vaikutusta. Teologian tohtori Matti Myllykoski on Helsingin teologisen tiedekunnan johtava tietoasiantuntija ja eksegetiikan dosentti.
 
Dosentti Matti Myllykoski
Matti Myllykoski on kirjassaan 'Jeesuksen viimeiset päivät' (1994) väittänyt, että Jeesus olisi luultavimmin heitetty joukkohautaan mätänemään eikä kalliohautaan. Myllykosken mukaan tästä syntyneestä väärinkäsityksestä syntyi usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Myllykoski ei edes usko, että Jeesus saapui Jerusalemiin aasilla. Helsingin Sanomat julkaisi tätä asiaa käsittelevän Myllykosken haastattelun 18.4.2014 otsikolla: 'Mitä Jeesukselle oikeasti tapahtui pääsiäisenä?'. Myllykoski ei myöskään hyväksy Raamatussa olevaa Ilmestyskirjaa. Hän väitti Yle Puheen radiolähetyksessä, että Johannes Näkijä olisi ollut psykiatrisesti sairas sekopää, joka oli omasta päästään keksinyt Ilmestyskirjan. Myllykoski mukaan Ilmestyskirjassa kerrotaan Babylonian porttosta, koska Johannes Näkijä olisi ollut seksuaalisten himojen vallassa (Yle Puhe, Arkisto: Maailmaloppu tulee, 1.9.2015,
uusinta
7.1.2018, klo 01:00-03:00).
 
Myllykosken väitteet perustuvat ainoastaan hänen omiin mielipiteisiinsä, eikä niiden tueksi ole varteenotettavia todisteita. Myllykosken teologinen analyysi on heikkoa tasoa mm. siitä syystä, ettei hän anna oikeaa merkitystä Uudessa testamentissa oleville todistajalausunnoille, miten Yeshuan (Jeesuksen) elämä täytti tarkasti Vanhassa testamentissa olevia Messias profetioita. Ilmestyskirja ei ole myöskään Raamatun muista teksteistä poikkeava kirja, vaan se toistaa monia jo Vanhassa testamentissa esitettyjä lopun ajan kuvauksia. Ilmestyskirjassa esitetty kuvaus porttosta esiintyy vertauksena monissa kohdissa myös Vanhaa testamenttia kuten esim. Hoosean kirjan luvuissa 1-3 ja Hesekielin kirjan luvussa 23. Myllykosken väite, että Johannes Näkijä olisi ollut seksuaalisten himojen vallassa oleva psykiatrisesti sairas sekopää, on mielivaltainen ja virheellinen tulkinta, mikä osoittaa, että dosentti Myllykoski ei ole tehtäviensä tasalla ja myös sopimaton papin tehtäviin. Myllykosken puheet ovat totuuden vastaista ateistista propagandaa. Ilmestyskirja on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyttä Jumalan Sanaa, joten Myllykosken puheet ovat anteeksiantamatonta Jumalan pilkkaa (Joh. 20:21-23, Jes. 22:14).
 
2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."
 

Matt. 5:22: "..ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

Mark. 3:29-30: "Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki."


Johanneksen ilmestys 22:18-19: "Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu."

 

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."


Helluntailaissaarnaaja Kai Antturin poika Arto Antturi on toiminut teologisen tiedekunnan opettajana, Tuomasyhteisön toiminnanjohtajana, tuomaspappina, Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan pappina, vuosina 2015-2020 Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherrana, vuodesta 2016 alkaen kirkolliskokousedustajana ja vuodesta 2020 alkaen Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) toiminnanjohtajana. Pappi on evankeliumin sanansaattaja, joten ei ole ihan se ja sama, mitähän tekee muiden ihmisten nähden (Mal. 2:7-9). Voisi luulla, että pappi haluaisi lukea turuilla ja toreilla kansalle Jumalan Sanaa Raamatusta, mutta Antturi halusi lukea Narinkkatorilla hyväntekeväisyystempauksessa Fjodor Dostojevskin romaania Idiootti. Kirkko ja kaupunki -lehti kertoo 7.12.2009 artikkelissaan 'Pastori lukee ääneen Idioottia torilla', miksi Antturi valitsi Idiootin? Antturi vastasi lehdelle: "Idiootti on loistava romaani, jossa päähenkilönä on Kristus-hahmoinen ruhtinas Myskin. Idiootti sopii tähän tarkoitukseen hyvin." Antturin vertaus on epäasiallinen ja pilkkaava. Kristusta ei voi verrata idioottiin. Kristus on viisas Kuningas, tie, totuus ja elämä, jota tulee kunnioittaa. 
 
Luuk. 23:11: "Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo."
 
Matt. 27:27-31: "Maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympärilleen. He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan, väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle pilkaten: "Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!" He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi."
 
Pitäjänmäen seurakunnassa on piru
Kirkkoherra Antturi oli 'Koko perheen vappu 2017' -tapahtumassa jakamassa golf-palloja seurakunnalle liikelahjoina. Golf-palloihin on printattu seurakunnan nimi ja risti, jota voi lyödä mailalla miten haluaa (valokuva). Seurakunta mainosti enemmän alueellaan olevaa Talin golf-kenttää kuin evankeliumia. Pitäjänmäen seurakunta oli lähettänyt paikalle seurakuntansa pirun, joka poseerasi punaisen atraimensa kanssa kirkkoherra Antturin vierellä.

Miten on mahdollista, että teologian tohtorit sekä virkaan vihityt papit voivat puhua melkein mitä sattuu ja rikkoa vapaasti Raamattua vastaan? Sellainen sanonta on, että "piru istuu kirkon keskellä". Sellainen sanonta on myös kuin "lukea Raamattua kuin piru", mikä tarkoittaa Raamatun selittämistä tahallaan vastoin tekstin alkuperäistä tarkoitus eli Raamatun tahallista vääristelyä. Uskon kysymyksissä vastuu on kuulijalla ja viimeisellä tuomiolla myös puhujalla. Kukin voi itse päättää, mihin uskoo. Vasta viimeisenä päivänä monille selviää karmea totuus, ettei kaikki kirkkokunnat ole koskaan edes olleet Kristuksen seurakuntia. Laittomuuden ihmisen antikristuksen henki vaikuttaa niissä seurakunnissa, jotka ovat uskottomia Jumalan Sanalle.

2. Tess. 2:3-7 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa..."

Moni teologian ylioppilas on pettynyt pahasti teologian tiedekuntaan 

 

Olemme tavanneet konservatiiviseen suuntaukseen kuuluvassa helluntailaisessa seurakunnassa erään noin 40 vuotiaan miehen, joka on virastaan eronnut luterilaisen kirkko pappi. Hän kertoi mielellään omasta urasta muille uskoville. Hän meni opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan täynnä uskoa ja intoa. Hän halusi papin ammattiin. Opiskelun aikana hän sai paljon uutta opetusta, mikä sai hänet epäilemään Raamattua, mihin hän oli aiemmin uskonut. Hän koki, että teologisessa tiedekunnassa kyseenalaistettiin voimakkaasti Raamattua. Hän valmistui lopulta papiksi ja työ ei vastannut hänen odotuksiaan. Hänen saamansa ristiriitainen opetus johti siihen, että hänen uskonsa romahti ja hän tuli työkyvyttömäksi. Virasta eroamisen jälkeen hän halusi etsiä uudelleen uskoa ja rupesi käymään muiden kirkkokuntien tilaisuuksissa. Kun hänen kanssa keskusteli, oli merkille pantavaa, miten paljon hänellä oli virheellistä tietoa, mitä Raamattu jollakin lauseella oli alun perin tarkoittanut, vaikka hän oli teologian maisteri. Meille jäi sellainen kuva, että hän oli saanut sellaisen aivopesun, ettei hän pystynyt enää käsittämään, mitä Raamatussa luki. Hän näki virheitä Raamatussa, jotka oikeasti eivät edes olleet virheitä, mikä johtui teologisen tiedekunnan koulutuksesta. Hänellä oli käynnissä kivulias prosessi oppia pois teologisen tiedekunnan ajatusmaailmasta. Tällainen tarina on hyvin huolestuttava. Mitä teologinen tiedekunta oikein tekee papeille?

 

Teologian tohtori Kari Kuula, teologian professori Martti Nissinen ja piispa Wille Riekkinen ovat kirjoittaneet oppikirjan Johdatus Raamattuun, jota käytetään mm. kurssimateriaalina eksegetiikan peruskursseilla yliopistossa. Kirjan kirjoittajat väittävät aivan häpeilemättä, ettei alkukertomus perustu historiallisiin tapahtumiin, vaan kyse on myytistä, keksitystä sadusta, jonka ihmiset ovat sepittäneet itselleen antamaan vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Heidän mielestä alkukertomuksen sukuluettelot eivät ole historiallisia, joten Aadamia ja Eevaa ei ole koskaan ollut. Heidän mielestä ei ole ollut paratiisia, ei vedenpaisumusta eikä Nooan arkkia. Heidän väitteensä ei perustu mihinkään tieteelliseen näyttöön vaan pelkkään omaan ateistiseen näkemykseensä. Ei ihme, ettei pappisopiskelijat kestä tällaista aivopesua, jos heidän tulee professoreja miellyttävällä tavalla vastata eksegetiikan tenttien kysymyksiin vastoin omaa vakaumustaan. Lopulta pappisopiskelijat menettävät uskonsa, koska he eivät kykene irrottautumaan kelvottomasta opetuksesta. Kuula, Niissinen ja Riekkinen kirjoittavat kirjassa Johdatus Raamattuun (2. painos, 2008) s. 44-45: 
"Alkukertomusten yhteyteen on liitetty myös sukuluetteloita. Niiden avulla kertomusten henkilöt liitetään Aadamista alkavaan ketjuun, joka alkukertomusten lopussa päätyy Abrahamiin. Alkukertomukset eivät ole historiallista vaan mytologista kerrontaan. Ne eivät kerro konkreettisista ihmisistä ja heidän vaiheista vaan ne ovat aikojen aamuhämärään, ajattamaan aikaan sijoittuvia myyttejä. Tämä vapauttaa lukijan etsimästä Nooan arkin jäännöksiä tai paratiisin sijaintia...

Luterilaisen kirkon pappien tulee opiskella teologisessa tiedekunnassa maisteriksi, mutta opetus ei kuitenkaan ole millään tavalla tunnustuksellista. Jopa roomalaiskatolisen kirkon pappisseminaareissa opetus on tunnustuksellista, mutta Suomen teologisissa tiedekunnissa se ei ole. Tiedekunnassa voi opiskella muiden uskontojen harjoittajat, mitä tapahtuukin. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on aloittanut opettamaan myös islamin teologiaa (tiedote).  

 

MTV kirjoittaa 22.7.2018 otsikolla: 'Islamilaisen teologian opetus alkaa Helsingissä – ei enää vain kristinuskon tutkimista':

"Oulun piispa Samuel Salmi vieraili keväällä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän päätti pitää teologian opiskelijoille hartauden, mutta hänelle ilmoitettiin, että tiedekunnassa tämä ei ole sopivaa. Salmi suivaantui ja piti hartautensa kielloista huolimatta...
..Tiedekunnan pomo, dekaani Antti Räsänen kommentoi Kotimaalle siihen suuntaan, että Salmi ei näyttänyt ymmärtävän asiaa. Teologinen tiedekunta on osa akateemista yhteisöä, jossa tehdään riippumatonta tutkimusta. Tutkimusmaailma on myös uskonnollisesti sitoutumaton ja neutraali...    ..Räsänen joutui taas Salmen episodin yhteydessä muistuttamaan, että hänen tiedekuntansa ei ole pappienkoulutuslaitos. Kirkko vaatii papeiksi haluavilta teologisen loppututkinnon, mutta teologinen tiedekunta ei ole olemassa kirkkoa, vaan tiedettä varten.
Salmen visiitin puiminen jatkui vielä kesän kynnyksellä, kun kirkon eduskunta eli kirkolliskokous oli koolla. Oulun piispa purki loukkaantumistaan, johon piispojen harvalukuisen älykkösiiven edustaja Kaarlo Kalliala tuumasi, että kirkon ei pidä monopolisoida maamme uskonnollisuutta. Nyt tuo monopolisointi loppuu myös teologisessa tiedekunnassa, jossa on keskitytty kristinuskon ilmenemismuotojen ja Raamatun tutkimukseen. On jo aika kysyä, miksi vain kristinuskon?..   ..Syksyllä tiedekunnassa aloittaa islamilaisen teologian opettajana egyptiläinen Mulki Al-Sharmani...   ..Sisäministeri Kai Mykkänen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen suhtautuvat uudistukseen hyvin myönteisesti.

Fundamentalismi on näkemys, jonka mukaan kirkon pitäisi palata takaisin juurilleen ja hylätä sellaiset opit, jotka ovat syntyneet myöhemmin ja ovat siten Raamatun opetuksen vastaisia. Fundamentalismi korostaa Raamatun sanatarkkaa erehtymättömyyttä. Moni uskoon tullut nuori ymmärtää tämän ihanteen hyvyyden ja onkin aluksi fundamentalisti. Kun hän menee teologiseen tiedekuntaan ja sen jälkeen kirkon virkaan, hänen fundamentalisminsa karisee pois. Hän taipuu kirkon ja muun ammattikunnan vaatimuksesta Raamatun vastaiseen uskonnon harjoittamiseen tai sitten itsekin muuttuu liberaalimmaksi uskovaksi. 

 

Sosiaalisessa mediassa osallistuu keskusteluun nimimerkki Dogmatikos, joka on luterilaisen kirkon pappi. Hänellä oli samanlaisia kokemuksia, mitä edellä mainitulla entisellä papilla oli teologisesta tiedekunnasta. Hänen todistuksensa on myös järkyttävä. Hän kertoo 25.11.2018 sosiaalisessa mediassa, miten teologinen tiedekunta ja kirkko riisuvat papilta uskon pois:

"Jokainen kirkon pappi on opiskellut maisteriksi teologisessa tiedekunnassa, muidenkin kirkkojen papeista muutamat.

Tiedekunnan opetus ei ole millään tavalla tunnustuksellista. Käytetään ainoastaan tieteellisiä menetelmiä. Edes usko Jumalaan ei kuulu tiedekunnan repertoaariin. Raamattua käsitellään samanlaisena kirjakokoelmana kuin Avestaa, Popol Vuhia, Tipitakaa tai Koraania.

Tiedekunnan opiskelijat ovat usein tulleet tarkoituksella valmistua ammattiin, joko papeiksi tai uskonnonopettajiksi. Moni on saanut innostuksen opiskeluun uskoontulostaan. Monet odottavat, että tiedekunta olisi raamattukoulun luontoinen, mutta pettyvät, sillä sitä se ei ole.

Uskoontulo on usein fundamentalistinen tapahtuma. Henkilö, joka on ennen ajatellut ihan normaalisti, on alkanut hahmottaa maailmaa menneen ajan simälasien läpi. Tiedekunnan opetus, joka on tieteellinen ja uskonnoton, törmää ankarasti odotuksiin.

Harva kestää tällaista myllytystä. Lähes kaikki, jotka ovat odottaneet jotakin raamattukoulun kaltaista, joutuvat syvään kriisiin. Suuri osa menettää uskonsa, osa saa sopeutettua uskonsa tieteelliisiin tosiasioihin, mutta että joku pysyisi fundamentalistina maisterintutkintoon asti, on niin harvinaista, etten tunne ketään. Edes viidennessä ja evankelisessa liikkeessä, jotka lienevät konservatiivisimpia, ei yksikään teologian maisterin tutkinnon suorittanut ole pesunkestävä fundamentalisti. Mutta ymmärtävät vaieta tietyistä asioista.

Osa karsiutuu jo matkalla, osa opiskelee loppuun asti, mutta ei voi hakeutua kirkon palvelukseen, koska nuoruuden uskosta ei ole ehkä mitään jäljellä.

Suuren ongelman tuottaa, että nuorille kerrotaan, miten Jumala kutsuu palvelustehtävään, jolloin vasta uskoontullut nuorikin alkaa tuntea kutsua, mutta kukaan ei kerro, miten kivinen tie on edessä. Jo papinviassa olevat tietävät kyllä, miten monet ovat karisseet matkalla, mutta eivät henno kertoa kirkasotsaiselle nuorelle, mitä on tulossa. Heidät on suorastaan huijattu tielle, jolla eivät jaksa.

Opiskelu on kallis yritys. Monelle keskeyttäminen on taloudellinen katastrofi, puhumattakaan tuhoisista itsetunto-ongelmista ja kenties koko elämän pilalle menosta. Tunnen enemmän myötätuntoa uupuneita kohtaan kuin perille päässeitä
[papiksi valmistuneita kohtaan]..."

 

Pappien työ ei sinänsä ole raskasta, mutta siitä huolimatta kolmasosa kirkon papeista on palanut työssään loppuun. Syyt ovat turhautuminen työhön ja uskonkriisit. Toimettomuus voi olla joskus myös raskasta, mistä ei pääse eroon, jos työmotivaatio on kadonnut kokonaan. Iltalehti kirjoittaa 1.7.2023 artikkelissaan 'Pappien salaisuus': 

"Pappien työhyvinvointitutkimus on karua luettavaa: kolmannes papeista kokee olevansa tyhjiin puserrettu työstään. Niiden työntekijöiden osuus, jotka kokevat olevansa henkisesti aivan lopussa on lisääntynyt. Uskonkriisit, uupuminen ja kyynisyys ovat lisääntyneet. Alalta lähtee pappeja toisiin tehtäviin.

– Muutokset ovat monelta osin synkkiä: papeilla tyhjiin puserretuksi tuntevien osuus oli kolminkertaistunut, kanttoreilla kaksinkertaistunut. Samaan aikaan kokemus oman työn tärkeydestä on heikentynyt, toteaa tutkimuksen tekijä professori Kati Tervo-Niemelä.
"

Pappien koulussa tutkimus- ja opetustyö ei saisi ulottua muihin uskontoihin. Luterilainen kirkko on saanut muutenkin paljon vaikutteita roomalaisista pakanauskonnoista, millä se on korvannut alkuperäiseen kristinuskoon kuuluneen juutalaisuuden. Paavali moitti efesolaisia pakanauskovia, etteivät he ole vielä luopuneet pakanallisista tavoista, koska ne eivät kuulu Kristuksen Valtakuntaan.


5. Moos. 12:29-32: "Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään. "Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään."


Ef. 4:17-24: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää."


On hämmästyttävää, että eräällä teologian professorilla oli työtietokoneen työpöydän taustakuvana moskeijan kullattu kupoli ja puolikuu, vaikka Vanhan testamentin eksegetiikkaan perehtyneen professorin pitäisi tietää, miten paljon Jumala inhoaa epäjumalien kuvia ja temppeleitä. Jos myyntialalla joku pitäisi kilpailevan yrityksen liikemerkkiä taustakuvana, hän ei saisi pitää työtään. Myyntialalla ei tulisi mieleenkään ostaa edes vapaa-aikana kilpailevan yrityksen tuotteita. Puisen ristin sijasta professori halusi koko ajan katsella kullattua puolikuuta. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi (Matt. 6:21). Professorilla ei ollut Jumalan pelkoa eikä uskoa. Miten tuollaista teologian professoria voi ottaa vakavasti?

5. Moos. 27:15: "'Kirottu on jokainen, joka veistämällä tai valamalla valmistaa jumalankuvan tai teettää itselleen sellaisen kuvan ja palvoo sitä salassa, sillä se on Herralle iljetys.' Ja koko kansa vastatkoon: 'Aamen.'"

5. Moos. 12:2-3: "Hävittäkää korkeilta vuorilta, kukkuloilta ja lehtevien puiden alta perin pohjin kaikki ne paikat, joissa teidän tuhoamanne kansat ovat palvoneet jumaliaan. Repikää maahan niiden alttarit, murskatkaa kivipatsaat, polttakaa asera-paalut, lyökää palasiksi kaikki jumalien kuvat. Tuhotkaa noiden kansojen jumalat, niin että niiden nimetkin unohtuvat."

 

Jaak. 3:1-2, 5-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa...   ..Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."


1. Piet. 3:10: "Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta."

 

Valtakirkkojen syöpä on epäjumalanpalvelus


Piispa Ambrosius
Roomalaiskatoliset, kreikkalais-ortodoksit, armenialais-ortodoksit ja koptilais-ortodoksit hallitsevat yhdessä Pyhän haudan kirkkoa Jerusalemissa, missä he uskovat Golgatan ja Yeshuan (Jeesuksen) haudan olleen, mutta he ovat antaneet kirkon avaimet kahden muslimisuvun haltuun. Joka päivä muslimit avaavat kirkon ovet aamulla kello 04 ja lukitsevat ne illalla kello 19, mitä muslimit ovat tehneet jo vuosisatoja tässä kirkossa
(Youtube-video). Yeshua antoi Taivasten Valtakunnan avaimet apostoli Pietarille (Matt. 16:16-19), mutta klassinen kristinusko on antanut heidän uskonsa näkökulmasta tärkeimmän kirkkonsa avaimet toisen uskonnon edustajalle, vaikka Raamattu ei hyväksy toisia jumalia (2. Moos. 20:1-5, Sak. 14:9). Samassa epäjumalanpalveluksen hengessä Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko tekevät läheistä yhteistyötä muiden uskontojen papiston kanssa ja lainaavat jopa seurakunnan tiloja heidän uskontojensa harjoittamista varten. Taivaan Isän rakastamista ei ole se, että ohjaa lähimmäisen kadotukseen epäjumalanpalveluksella, eikä sellainen ole myöskään lähimmäisen rakastamista vaan kuopan kaivamista hänelle. Yle uutisoi 15.1.2016 otsikolla: 'Helsingin piispat: Seurakuntien tiloja annettava muslimeille':

"Luterilaisen kirkon piispa Irja Askola ja ortodoksikirkon piispa metropoliitta Ambrosius vaativat muslimeille rukous- ja muita toimitiloja. Heidän mukaansa seurakuntien tiloja voitaisiin hyvin luovuttaa islamilaisten yhteisöjen käyttöön.

– Tämä ajatus nousee lähimmäisenrakkaudesta ja siitä, että kristinuskon olemukseen kuuluu, että välitämme muistakin kuin omista ihmisistämme. Lisäksi oikeus uskonnon harjoitukseen kuuluu demokraattisessa oikeusvaltiossa paitsi meille luterilaisille ja muille kristityille myös islaminuskoisille, korostaa piispa Irja Askola...

– Meidän kokemuksemme menisi hukkaan ellemme puolustaisi myös tänä päivänä uusien ihmisryhmien oikeutta uskonnolliseen ja kulttuuriseen yhteisöllisyyteen, muistuttaa Ambrosius..."

Piispa Irja "Iisebel" Askola
1. Kor. 10:20-22: "..epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"

 

2. Moos. 20:3-5 (1933/38): "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;"
 
2. Moos. 20:5 (Green's Literal): "you shall not bow to them, and you shall not serve them; for I am Jehovah your God, a jealous God..." (a jealous God = mustasukkainen Jumala)


Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yksi USKOT-foorumi ry:n perustajajäsenistä. Yhdistys kertoo internetsivuillaan toiminta-ajatuksekseen: "USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kolmea uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta… ..Edistämme uskontojen välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta." Tosiasiassa yhdistys pyrkii ekumenian avulla yhdistämään kolme uskontoa Abrahamin nimen alle. 
 
Piispa Kaisamari Hintikka
Teologian tohtori Kaisamari Hintikka on toiminut Genevessä Euroopan luterilaisen maailmanliiton ekumeenisten asioiden apulaispääsihteerinä tehtävänään mm. uskontojen välinen yhteistyö. Hän aloitti Espoon piispana 1.2.2019. Hintikka on tällä hetkellä USKOT-foorumi ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Hintikka sanoo yhdistyksen sivuilla: "Uskontojen välinen yhteistyö kasvattaa meitä ihmisinä.
 
Uskontojen välinen yhteistyö ei kasvata kristittyjä ihmisenä, koska Jumala on kieltänyt kristittyjä perehtymästä muiden uskontojen oppeihin. Jumala ei ole käskenyt tekemään yhteistyötä muiden uskontojen kanssa vaan erottautumaan niiden toiminnasta pois. Uskontojen välinen yhteistyö on epäjumalanpalvelusta. 
 
2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias." (Beliar, joka on johdettu hyödyttömyyttä, mitättömyyttä tarkoittavasta heprean sanasta, on tässä Jumalan vastustajan nimitys)

Piispa Mari Leppänen puolustaa voimakkaasti musliminaisten oikeutta käyttää huivia ja muslimimiesten turbaania uskonnollisena symbolina heidän palvellessaan poliiseina ja armeijan upseereina. Sisäministeriötä johtaa vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, joka näyttää haluavan islamin uskonnolliset symbolit poliisien virkapukuihin. Piispa Mari Leppänen ajaa Ohisalon kanssa voimakkaasti islaminuskonnon etua Suomessa. Leppäsen kirjoitukset ovat voimakkaasti ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa. Leppänen on uskoton Jumalalle. Piispa Mari Leppänen on kirjoittanut Turun Sanomien kolumnissa 24.7.2021 (s. 2) otsikolla: 'Onko huivi ongelma?':
"Sisäministeriössä on jo hyvän aikaa selvitetty, voiko uskonnollisia päähineitä käyttää osana poliisin virkapukua. Esimerkiksi Ruotsissa poliisi on saanut käyttää uskonnollisia symboleita jo vuosia...   ..Eri uskontoja ja katsomuksia sekä niiden edustajia tulee kohdella tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Suomi on monikulttuurinen ja -uskontoinen maa. Kun uskonnollinen kenttä on monimuotoistunut, uskonto on uudella tavalla myös näkyvä osa julkista tilaa. Uskonnon harjoittaminen on ihmisoikeus, ja siihen kuuluu oikeus uskonnollisten symbolien esillä pitämiseen.
"
5. Moos. 12:30-31: "varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään."
 
Ef. 4:17-18, 22: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita...   ..Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma.


Papit tuputtavat ideologista vegaaniruokavaliota, joka juontaa juurensa pakanauskonnoissa harjoitettavasta eläintenpalvonnasta


Jumala on säätänyt, että eläimet on annettu ihmisen valtaan, joten ne eivät ole tasa-arvoisessa asemassa ihmisten kanssa (1. Moos. 1:28). Ihmiselle on annettu puhtaat eläimet ruuaksi ja oikeus käyttää eläimiä myös työeläiminä (1. Moos. 9:1-3, 3. Moos. 11). Ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka sanoi Ylen televisiouutisissa 31.12.2020, että: "Eläimillä on oikeus elämään. Raamatun käsky "älä tapa" koskee myös eläimiä. Ihmisellä ei olekaan itsestään selvää oikeutta esimerkiksi lihan syöntiin." (Ylen TV-uutiset ja artikkeli 31.12.2020) Puhtaitten eläinten teurastamista ruuaksi tai uhriksi ei ole missään kielletty Raamatussa, mutta ihmisen laiton murhaaminen on, mikä on käskyn alkuperäinen tarkoitus (2. Moos. 20:13, opetusvideo).


1. Moos. 9:1-3: "Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne. Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit."

 

Dosentti, teologian tohtori Kari Kuula puolustaa voimakkaasti dosentti Vilkan harhaoppia väittämällä, että maidon juominen ja lihan syöminen ovat kuin saatana tekisi tuhojaan eläinten keskitysleirissä (IL 19.1.2021). Kaiken huippu on väittää, ettei ihminen tarvitse enää Jeesusta pelastajana, mutta eläintallissa syntyneen Jeesuksen pitäisi pelastaa eläimet joutumasta ihmisten ruuaksi, minkä vielä julkaisee pääkaupunkiseudun luterilaisten seurakuntien sanomalehti Kirkko ja kaupunki 18.1.2021 otsikolla: 'Kuula: Eläinten teollinen käyttö muistuttaa Saatanan tuhotekoja':

"Eläinten teollinen käyttö muistuttaa Saatanan tuhotekoja – Jeesuksen seuraaja ei voi osallistua nykyiseen kaltoinkohteluun… ..Kristillinen luomisteologia lisää vielä kierroksia. Eläimet kuuluvat Jumalalle, eivät meille. Niinpä niillä on oikeus vapauteen ja elämään… ..Totuus on inhottava. Viaton maitokin on kauhea tuote, kun tarkemmin ajattelee… ..Jos Jeesus syntyisi nykyajan eläinten hehtaaritalliin, hän muuttaisi suunnitelmiaan saman tien. Eivät ihmiset tarvitse pelastajaa, vaan heidän keskitysleireissään kärsivät eläinparat."
Kari Kuula jatkaa 1.2.2021 asian käsittelyä uudessa artikkelissaan: 'Kuula: Kristityn kilvoittelu alkaa lautaselta – emme saa alistaa tuntoisia olentoja'. Hänellä menee puurot ja vellit sekaisin. Lihan syömisen lopettaminen ei ole Jumalan rakastamista, koska Jumala on antanut lihan ihmiselle ruuaksi. Jumalan rakastamista on, että noudatamme Hänen käskyjään (1. Joh. 5:3). Kuula jatkaa harhaoppinsa julistamista, että Jumalan Poika olisi kuollut tuotantoeläimien puolesta, jonka seurakuntien lehti Kirkko ja kaupunki taas julkaisee.
 
3. Moos. 11:1-3: "Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: "Sanokaa israelilaisille: Maaeläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa."
 
Kari Kuula kirjoittaa:
"Kristityn kilvoittelu alkaa siis omalta lautaselta. On vähennettävä lihan syöntiä, mielellään lopetettava kokonaan. Kasvisruokaan siirtyminen on Jumalan rakkauden osoittamista kanssaluoduille...   ..Ristinkuolemallaan Jumalan Poika tuli mukaan kaikkien luotujen kärsimykseen ja kuolemaan, joten hän sai tietää myös sen, miltä tuotantoeläinten hätä ja tuska tuntuu. Siksi hän katsoo niitä myötätuntoisesti ja muistuttaa, että "minkä olette tehneet yhdelle näistä pienistä, sen te teette minulle."
Iltalehti haastatteli Kari Kuulaa pääsiäisen aikaan (IL 4.4.2021). Kari Kuulalla ei näyttänyt olevan pääsiäisestä erityistä lausuttavaa, mutta sen hän sanoi, että: "Kanaviillokin takana on sellainen kärsimystarina, että jää pala kurkkuun..." Kuulan sanoista voi nähdä sarkastista Jumalan pilkkaa ja Kristuksen sovitusveren halventamista (1. Piet. 1:14-19, Hepr. 10:26-29). 
 
Ideologinen vegaaniruokavalio on peräisin pakanauskonnoista (maailman alkuvoimat, Gal. 4:8-9), joissa eläimen liha on tabu (älä koske, Kol. 2:20-21), koska eläimiä palvotaan jumalina, minkä takia mm. hindut eivät syö lehmän lihaa. Palvonta kohdistuu yleensä lajeihin, jotka ovat voimakkaita, vaarallisia tai taloudellisesti tärkeitä. Pappi Kari Kuulan antikristillinen kirjoitus raivaa tilaa ideologiselle eläintenpalvonnalle, mikä on kapinointia Jumalan käskyjä vastaan (1. Sam. 15:22-23). Kirkko ja kaupunki on 7.10.2015 julkaissut samasta aiheesta myös jumalattoman artikkelin otsikolla 'Filosofit: Lihan syöminen kertoo mielenhäiriöstä', jossa on provokatiivinen valokuva teuraseläimistä leikatuista päistä.
 
1. Tim. 4:1-3: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa."

Room. 1:22-25: "He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen."
 
Gal. 4:8-9: "Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi?"


Kol. 2:20-23: "Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä."


Teologisen tiedekunnan työ ei täytä laatuvaatimuksia


Jos teologinen tiedekunta ei tunnusta uskoa Raamatun Jumalaan, on syytä arvioida, tehdäänkö teologisessa tiedekunnassa edes laadukasta tiedettä. Tässä artikkelissa ei ole mahdollisuutta tehdä kattavaa arviota, mutta eräiden yksittäisten esimerkkien kautta voidaan tutkia, millaisia laatuongelmia on teologisissa tiedekunnissa. Yksittäiset olennaiset virheet ovat indikaatioita siitä, ettei laadun valvonta toimi ja muussakin opetus- ja tutkimustyössä saattaa olla merkittäviä laatuongelmia.

 

Yksi mitä kummallisin väite on teologeilla, että Jesajan kirjaa ei olisikaan kirjoittanut profeetta Jesaja, vaan sitä olisi kirjoittanut useat muut henkilöt myöhemmin. Suurin osa tutkijoista kannattaa kahta kirjoittajaa, joka olisi vaihtunut luvusta 40 alkaen, koska tekstin tyyli muuttui äkillisesti. Heidän mielestä nämä luvut on kirjoitettu vähintään 150 vuotta Jesajan kuoleman jälkeen, koska jakeissa Jes. 44:28 ja 45:1 kyettiin profetoimaan tarkasti tulevia tapahtumia, mitä tutkijat eivät usko ja he selittävät jakeiden kirjoitetun jälkeenpäin ennustuksen muotoon. Kolmen kirjoittajan kannalla olevat tutkijat väittävät, että luvusta 55 alkaen olisi myös kirjoittaja vaihtunut.


Näitä johtopäätöksiä voi kritisoida vääriksi. Juutalaiset olisivat merkinneet nämä luvut toisen henkilön nimiin, jos tieto kirjoittajan vaihtumisesta pitäisi paikkansa. Paavali viittaa Jesajan kirjaan jakeisiin 53:1 ja 65:1-2 sanomalla niiden olevan Jesajan kirjoittamaa tekstiä. Raamattu siis ilmoittaa, että Jesajan kirjan loppuosa on Jesajan kirjoittamaa. Tämä todistaa, että juutalaisilla ei ollut sellaista tietoa, että kirjalla olisi useita kirjoittajia. 


Room. 10:16, 20-21: "Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: "Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?"..   ..Jesaja sanoo vielä rohkeammin: -- Ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet, olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet. Israelista hän sen sijaan sanoo: "Päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti."

 

Jes. 53:1: "Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman?"


Jes. 65:1-2: "Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: "Tässä olen, tässä olen!" tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni. Päivästä päivään minä ojensin käteni tätä vastahakoista kansaa kohden, kansaa, joka kulkee väärää tietä oman mielensä mukaan,"


Tekstin tyylin vaihdos ei todista kirjoittajan olleen eri henkilöt. Ihmisen ikääntyessä kirjoitustyyli muuttuu muutenkin ja muutos on yksilöllistä. Luvussa 39 Jesaja kertoo historiallisia tapahtumia, mutta luvusta 40 alkaen Jehova (Herra) sanelee Jesajalle profetiaa. Ei ole mikään ihme, että tekstin tyyli muuttuu, jos Jehova alkaa sanelemaan profeetalleen tekstiä. Jos tutkijan ennakkokäsitys on sellainen, ettei Jumalaa ole olemassa, niin hän saattaa kuvitella Jesajan itse sepittäneen profetiat, mikä ei pidä paikkansa. Tutkijoiden epäuskosta todistaa myös väite, ettei Jumalan ilmoittamat profetiat voi toteutua ilman, että ne olisi jälkikäteen lisätty Jesajan kirjaan ennustuksen muotoon. Tälle väitteelle ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Kyse on tutkijoiden omasta ateistisesta propagandasta. Jos teologisessa tiedekunnassa voi jakaa tällaista epätieteellistä humpuukia, niin se kertoo, ettei tiekunnassa ole laadunvalvonta kunnossa.

 

Teologien mielestä heprean kieli kuoli Israelin kansan puhekielenä noin 200 eKr. ja sen korvasi mm. aramean kieli. Teologien mukaan Jeesus puhui äidinkielenään arameaa. Raamattu kuitenkin ilmoittaa, että Maria puhui Yeshualle (Jeesukselle) hepreaa, Yeshua puhui Paavalille hepreaa ja Paavali puhui Jerusalemissa kansalle heprean kielellä (Joh. 20:16; Apt. 20:40, 22:2, 26:14). Golgatan ristillä Yeshua lausui kuuluisat sanat hepreaksi: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Eräät juutalaiset luulivat, että Yeshua huusi avuksi profeetta Eliaa, koska sana 'Eli' on lyhyt muoto nimestä Elijah (Elia), joka merkitsee 'Jehovah on Jumalani'. Yeshua ei huutanut avuksi Eliaa, vaan siteerasi Psalmi 22 alkusanoja hepreaksi (Biblehub). Sana 'Eli' on hepreaa ja merkitsee 'Jumalani'. Markuksen evankeliumin kreikankielisessä käsikirjoituksessa on jostain syytä sana 'Elohi', joka on arameaa, mutta silloin kansa ei olisi luullut Yeshuan kutsuvat profeetta Eliaa, koska Elohi ei ole Elian nimen lyhennelmä (Mark. 15:34-35). Golgatan ristiin kirjoitetussa taulussa teksti oli hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi, mutta ei arameaksi (Joh. 19:20). Tämä kaikki todistaa, ettei Uuden testamentin aikana Israelissa puhuttu äidinkielenä arameaa, vaan juutalaisten puhekieli oli heprea.

 

Joh. 20:16: "Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" -- se on hepreaa ja merkitsee: opettajani.

 

Apt. 26:14: "..minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.'

 

Apt. 21:40 - 22:3: "Paavali asettui portaille seisomaan ja viittasi kädellään, ja kaikki vaikenivat. Hän alkoi puhua heille heprean kielellä: "Veljet ja isät! Kuulkaa, mitä nyt sanon puolustuksekseni." Väkijoukko hiljeni entisestään kuullessaan hänen puhuvan hepreaksi, ja Paavali jatkoi: "Minä olen juutalainen..."


Apt. 6:1: "Noihin aikoihin, opetuslasten joukon yhä kasvaessa, kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hepreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa.

 

Monilla kristityillä on sellainen harhaluulo, että Jumalan nimi Jehovah olisi peräisin Jehovan todistajilta. Uskonto syntyi vasta 1870-luvulla, eikä nimi ole heidän keksintöä, vaan he ottivat sen kristittyjen sen aikaisista Raamatuista, jossa YHWH oli kirjoitettu Jehovah (esim. King James Version v. 1611 ja espanjalainen Reina-Valera v. 1602).

 

2. Moos. 6:3 (King James Version, 1611): "And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them."


2. Moos. 6:3 (Reina-Valera, 1602): "Y aparecí á Abraham, á Isaac y á Jacob bajo el nombre de Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVA no me notifiqué á ellos." 

 

Lukuisissa juutalaisten Raamatun käsikirjoituksissa on Jumalan hepreankielinen nimi YHWH vokalisoitu Jehovah, mutta ei ole kertaakaan kirjoitettu Jahve. Miksi nykyajan kristityt teologit väittävät, että YHWH pitäisi lausua Jahve? Teologien mukaan eräissä juutalaisissa lahkoissa oli kielletty lausumasta Jumalan nimeä YHWH, joten sanaan merkittiin Adonain vokaalit, jotta juutalaiset muistaisivat lausua nimen sijaan Adonai. Toiset teologit väittävät, että kyseessä olisi nimen Elohim vokaalit. Karaiittijuutalaisilla ei ole ollut kieltoa lausua Jehovan nimeä, joten he ovat aina käyttänet Jehovan nimeä. Teologit ovat tehneet alkeellisen virheen, koska YHWH:n vokaalimerkit eivät ole Adonain eikä Elohimin vokaalit. YHWH:n vokaalimerkit ovat E-O-A, mutta Adonain ovat A-O-A ja Elohimin E-O-I (tutkielma). 

 

Sana Jahve (Yahweh) ei ole myöskään heprean kieltä, koska se on kielioppisääntöjen mukaan mahdoton lausua. Konsonanttien H ja W väliin tulee kieliopin mukaan vokaali O, mikä puuttuu sanasta Jahve. YHWH vaatii kieliopin mukaan vähintään kolme vokaalia, joten Jahve ei voi tulla kysymykseen, koska siinä on vain kaksi vokaalia (Gerard Gertoux, God's name: readable but unpronounceable, why?).

 

Raamatussa on paljon hepreankielistä runollista kieltä ja kielileikkejä. YHWH:n oikeat vokaalit voidaan määrittää myös Jaakobin ja Leean yhteisen pojan Juudan nimestä. Lea antoi pojalleen heprealaisen nimen Jehudah (Juuda), koska Lea sai vihdoin ylistää Jehovaa. Lause ei olisi johdonmukainen, jos YHWH lausuttaisiin Jahve, mutta Jehovah ja Jehudah sopivat heprealaiseen lauseen runolliseen rytmiin (tutkielma).

1. Moos. 29:35: "Ja Lea tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Vihdoinkin saan ylistää Herraa." Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda..."

1. Moos. 29:35 (Young's Litgeral, 1862): "And she conceiveth again, and beareth a son, and saith this time, `I praise Jehovah;' therefore hath she called his name Judah..."

 

Teologit ovat omaksuneet virheellisen oppinsa saksalaiselta tutkijalta Wilhelm Geseniukselta (1786-1842), joka kuvitteli nimen olevan Jahve, koska samarialaiset lausuvat jumalansa tällä tavalla. Samarialaiset eivät käyneet Jerusalemin temppelissä uhraamassa, vaan heillä oli oma temppeli Gerizim-vuorella (Garisiminvuori), jossa he palvoivat Juppiteria sen ajan nimellä Jove. Gesenius tosin tunnusti, että kielioppi tukee enemmän nimeä Jehovah. Tästä asiasta kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.

 

Teologien keskuudessa on ollut ilmeinen halu pyyhkiä kristinuskosta pois kaikki juutalaisuus, mihin liittyy myös juutalaisten käyttämän Jehovan nimen poistaminen kristinuskosta ja sen korvaaminen kreikkalaisella toisella nimellä.

 

Ps. 83:3-4: "He punovat juonia omaa kansaasi vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi. He sanovat: "Me tuhoamme heidät! Tehdään loppu koko kansasta, niin että Israelin nimikin unohtuu!

 

Voiko sellaista teologian professoria ottaa vakavasti, joka kirjoittaa, ettei usko eräisiin Uuden testamentin kirjoihin ja ehdottaa jopa joidenkin niistä heitettävän ulos teologisesta tiedekunnasta sekä poltettavan kamiinassa? Tämähän on Uuden testamentin sensurointia ja Raamatun kirjojen holokausti. Teologian professori Martti Luther kirjoitti, ettei hän usko Ilmestyskirjaan ja sen lisäksi vaati Jaakobin kirjeen heittämistä ulos pappiskoulusta sekä polttamista kamiinassa. Luther huomasi, ettei hänen oppinsa 'yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden' ollut evankeliumin mukainen. Luther ei kuitenkaan korjannut vääräksi osoittautunutta oppiaan vaan yritti muokata Uutta testamenttia oppinsa mukaiseksi. Lutherin yritys poistaa Uudesta testamentista useita kirjoja epäonnistui, koska hänen kannattajansa eivät hyväksyneet Raamatun sensurointia. Asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Jumala puhdistaa huoneensa'. Tässä on jakeita myös Paavalin kirjoituksista, jotka kumoavat Lutherin opin.

 

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

 

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

 

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."


Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."


Ilm. 22:12: "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan."


Lutherista oli tullut niin ylpeä ja röyhkeä kirjanoppinut, että hän julkesi arvostelemaan jopa Jumalan Sanaa. Tästä huolimatta leipäpapit opiskelevat Lutherin kirjoituksia, vaikka Luther olisi tullut poistaa pappiskoulusta kirjoituksineen. Koko evankelis-luterilainen kirkko on perustettu upottavalle juoksuhiekalle, minne se uppoaakin koko ajan.

 

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.


Lutherin kirkko on juoksuhiekalla
Matt. 7:24-29 (1933/38): "Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa."

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

 

Martti Luther juopotteli, riiteli ja vihasi juutalaisia 


Martti Luther
Eräät katoliset nimittelevät Martti Lutheria rappiomunkiksi, mikä johtuu siitä, että hän joi runsaasti alkoholia. Humalluttuaan hän alkoi remuamaan ja riitelemään muiden kanssa. Tosin Luther ei eronnut muista munkeista ja papeista, jotka olivat melkein koko ajan humalassa. Katolisissa luostareissa on perinteisesti valmistettu alkoholijuomia, joita selibaatissa elävät munkit joivat runsaasti.
Paaston aikana on ruuan syöminen kielletty, joten munkit keksivät kiertää sääntöä juomalla nestemäistä leipää, joka on ohrasta ja humalasta valmistettua olutta.
 
Roomalaiskatolisessa kirkossa levisi keskiajalla salaliittoteoria, että juutalaiset olivat aiheuttaneet ruttoepidemian myrkyttämällä kaivot erityisellä myrkyllä, joka surmasi kristittyjä, mutta oli vaaraton juutalaisille. Juutalaisten väitettiin tehneen suunnitelman kristittyjen tuhoamisesta saadakseen koko maailman herruuden (artikkeli). Hygieniasyistä suositeltiin veden sijaan juomaan viiniä ja olutta, mitä Etelä-Euroopan lämmössä kului runsaasti. Munkkien tyypillinen päivittäinen annos olutta oli yksi gallona (noin 4 litraa) ja puoli litraa viiniä. Musta surma rutto ei kuitenkaan levinnyt juomaveden välityksellä vaan mustarotissa olevien kirppujen puremista. Juutalaiset eivät saaneet juurikaan tautia, koska Mooseksen laki kieltää koskemasta ja syömästä rottia (3. Moos. 11:28-29), kun taas roomalaisten suurta herkkua oli pähkinöillä täytetyt rotat.

Jes. 66:17: "..nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra."
 
Martti Luther oli armoton juutalaisten vihaaja, minkä takia natsi-Saksa ylisti häntä suureksi opettajaksi ja uskonpuhdistajaksi (lisää artikkelissa). Natsit perustelivat holokaustin Lutherin kirjoituksilla. Yle kirjoittaa artikkelissa: 'Miksi Martti Luther vihasi juutalaisia?'
"Martti Lutherin elämän pimeisiin puoliin kuuluu hänen suhtautumisensa juutalaisiin. On vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että armosta ja armeliaisuudesta saarnaava ihminen on kirjoittanut kirjan Juutalaisista ja heidän valheistaan – kirjan, jossa kehotettiin polttamaan ja karkottamaan juutalaiset. Vuosisatoja myöhemmin natsit toteuttivat hänen ajatustaan. 
 
Professori Dick Harrison Lundin yliopistosta on perehtynyt Lutherin elämään. Harrisonin mukaan 1500-luvun Saksassa melkein kaikki jakoivat Luthen juutalaisvastaiset ajatukset...   ..Neljäsataa vuotta Lutherin jälkeen Hitler ja natsit nousivat Saksassa valtaan ja toteuttivat juutalaisten verilöylyn. Osa natseista vetosi suoraan Lutheriin ja perusteli juutalaisvainoja Lutherin kirjoituksilla...
 
..Rosenbergin mukaan Luther oli Saksassa nostettu lähes pyhimyksen asemaan. Lutherilla olikin valtava vaikutus natsien propagandaan.
 
– Lukuisat esimerkit kertovat kuinka hänen kirjoituksiaan toistettiin ja kuinka protestanttiset natsimieliset papit vetosivat Lutheriin oikeuttaakseen kirstalliyön tuhot. Lutheria lainattiin suoraan ja sanottiin, että juutalaiset ja heidän synagoogansa pitää polttaa."
Tuomiorovasti Olli Hallikainen on luennoinut Aleksanterin kirkossa 29.1.2017 Reformaation löytöjä -sarjassa (luento):
"Lutherin käsitys juutalaisista ei ollut kovin korkea: he olivat "kurjinta joukkoa maan päällä"...   
 
..Suuret teologiset oivallukset eivät tehneet Lutherista pyhimystä. Hän pysyi ahdistuneen aggressiivisena ja ristiriitaisena miehenä elämänsä loppuun asti. Vaikka hänen ei tiedetä itse suoraan osallistuneen mihinkään väkivaltaisuuteen, hän lietsoi vihaa ja väkivaltaa sumeilemattoman rasististen puheidensa ja kaikkia vihollisia avoimesti demonisoivien tekstiensä kautta...   ..Luther käski paitsi teloittaa ja joskus jopa kiduttaa ja hakata kappaleiksi anabaptisteja, katolisia kellokkaita, talonpoikaiskapinallisia, juutalaisia, turkkilaisia jne."
Luther levitti juutalaisvihaa lietsovia salaliittoteorioita, että juutalaiset olisivat myrkyttäneet kaivoja ja vuodattaneet kristittyjen verta tuoppeihin. Luther kutsui juutalaisia kyykäärmeen sikiöiksi ja perkeleen lapsiksi. Luther sanoi paavin olevan antikristus, mutta ei ollut itse paavia parempi mies. Kyse oli pikemminkin siitä, että antikristillisyys mukautui ajan vaatimuksiin ja sai uuden muodon luterilaisuudesta. Kirjassaan 'Juutalaisista ja heidän valheistaan' (v. 1543) Luther pilkkasi juutalaisia mm. näin:
"Miten meidän kristittyjen on nyt tämän turmeltuneen, kirotun juutalaiskansan kanssa meneteltävä?..   ..Ensiksi, että heidän synagoogansa tai koulunsa sytytettäköön tuleen, ja mikä ei tahdo palaa, se peitettäköön ja umpeen luotakoon maalla, ettei ikänä yksikään ihminen näkisi siitä kiveä eikä kuonaa. Ja tämä on tehtävä Herramme ja kristikuntamme kunniaksi, jotta Jumala näkisi, että me olemme kristittyjä...   ..heidän talonsakin samalla tavalla rikki revittäköön ja hävitettäköön, sillä niissäkin he harjoittavat samaa, mitä he kouluissaan harjoittavat. Sen sijaan heidän annettakoon asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalaisten, jotta he tietäisivät, etteivät he ole herroja maassamme, kuten he kerskailevat, vaan ainoastaan vankeja maanpaossa, kuten he lakkaamatta Jumalan edessä meistä parkumalla huutavat ja valittavat…   ..juutalaisilta kokonaan peruutetaan tien ja saattovartion käyttöoikeus, sillä heillä ei ole maaseudulla mitään tekemistä, koska he eivät ole herroja, ei virkamiehiä eivätkä kauppiaita tai sentapaisia. Heidän on pysyttävä kotonaan…    ..Niistä on nykyisin jälelläoleva juutalainen roskaväki lähtöisin...  
..Minä olen juutalaisista kuullut ja lukenut paljon kertomuksia, jotka ovat tämän Kristuksen tuomion kanssa yhtäpitäviä: nimittäin miten he ovat kaivoja myrkyttäneet, tehneet salamurhia, lapsia varastaneet, kuten edellä on sanottu; samoin, että eräs juutalainen on lähettänyt eräälle toiselle juutalaiselle maanäärestä toiseen tuopillisen kristitystä vuodatettua verta; samoin eräälle kristitylle tynnyrillisen viiniä, ja kun viini oli juotu, tynnyristä löydettiin kuollut juutalainen, ja paljon samantapaista; ja lastenvarkautta he ovat usein (kuten edellä on sanottu) harjoittaneet, polttaneet ja peloitelleet heitä kuoliaiksi. Minä tiedän hyvin, että he sellaisen ja kaiken kieltävät, mutta kaikki on yhtäpitävää sen Kristuksen tuomion kanssa, että he ovat myrkyllisiä, vihaisia, kostonhimoisia, kavalia käärmeitä, salamurhaajia ja perkeleen lapsia, jotka salaisesti purevat ja tekevät vahinkoa...   ..mitä minä edellä olen sanonut, ettei kristityllä paitsi perkelettä ole mitään myrkyllisempää, katkerampaa vihollista kuin juutalainen..."
Lutherin kirjan suomeksi kääntänyt jääkärikapteeni Toivo Karanko kirjoitti kirjan esipuheessa vuonna 1939, miten natsi-Saksa toteutti holokaustissa sitä, minkä Luther olisi aina halut tehdä juutalaisille. Natsien oppi vainota juutalaisia on lähtöisin Lutherin kirjoituksista. Karanko kirjoittaa:
"..sanottakoonpa uuden Saksan juutalaisvastaisuudesta ja sen käyttämistä menettelytavoista muuten mitä hyvänsä, niin se kuitenkin on ilmeistä, että siellä on verrattain sananmukaisesti seurattu ja noudatettu suuren saksalaisen Martti Lutherin, hänen juuri tässä kirjassaan esittämiä toimenpiteitä ja menettelytapoja juutalaisvaaran torjumiseksi ja poistamiseksi…   ..Voimme siis täydellä luottamuksella tutustua siihen tuomioon, jonka suuri uskonpuhdistajamme ja oppi-isämme Luther juutalaisista ja juutalaisuudesta langettaa, ja samalla voimme olla vakuutetut siitä, että tämä tuomio on oikeudenmukainen ja kaikkialla toteuttamisen arvoinen."
Seurakuntatalon portti

Natsi-Saksan aikana Saksan luterilainen kirkko palveli Hitleriä. Suomen luterilaisella kirkolla oli tiiviit yhteydet Saksan kirkkoon ja se omaksui sieltä paljon natsiaatteita. Suomen yliopistojen teologisista tiedekunnista löytyi tutkijoita, jotka lähtivät mukaan juutalaisvastaiseen propagandaan. Tämä on taas yksi osoitus siitä, ettei luterilaiseen kirkkoon yhteydessä olleet teologiset tiedekunnat ole koskaan olleet Jumalan raamattukouluja vaan kirkon pappien kasvatuslaitoksia, joiden toiminta on ollut poliittisesti motivoitunutta. Helsingin seurakunnat rakensivat 1930-luvulla seurakuntatalon Korkeavuorenkadulle, minkä portissa on hakaristi natsien käyttämässä asennossa. Ylen toimittaja Olli Ainola kirjoittaa (MOT 27.9.1999):

"MOT valottaa Suomen kirkon suhteita kansallissosialistiseen Saksaan kaksiosaisessa ohjelmassa. Maanantaina 27. syyskuuta esitettävässä ohjelman ensimmäisessä osassa osoitetaan, että johtavat suomalaiset teologit omaksuivat oppeja, joita käytettiin ja kehitettiin Hitlerin Saksassa ja joiden tarkoituksena oli tukea kansallissosialismia ja juutalaisvainoja...

..Arjalaisen raamatunselityksen tärkein tavoite oli kieltää kristinuskon juutalainen alkuperä...   ..Kristinuskon arjalaistamiseen kuului myös juutalaisvaikutuksen kitkeminen uskonnosta. Esimerkiksi ”amen” piti kieltää, koska se oli hepreaa. Uusi testamentti pyrittiin todistamaan alkuperältään kreikkalaiseksi. Ja kun evankeliumissa oli aiemmin sanottu suoraan ja kursailematta, että Jeesus oli ”juutalainen”, kansallissosialistisessa raamatunkäännöksessä Jeesuksesta sanottiin, että hän oli ”kotoisin Juudeasta”. Vanha testamentti haluttiin juutalaisena kirjana kieltää kokonaan tai se todistettiin epäkristilliseksi sepitelmäksi.

Kaiken taustalla oli kansallissosialistinen politiikka ja ideologia, joka tarvitsi propagandansa tueksi myös uskonnollisia perusteluja juutalaisvainoille. Lukuisat kristityt kirkonmiehet osallistuivat vapaaehtoisesti ja jopa halukkaasti näiden perustelujen keksimiseen; olihan juutalaisvastaisuudella luterilaisuudessa myös vuosisataiset perinteet. Monet myös yksinkertaisesti halusivat edetä urallaan, päteä kansallissosialistisessa valtiossa tai vain pelastaa nahkansa...

..Keskeisiä saksalaisvaikutuksen kanavia Suomeen olivat Åbo Akademin ja Helsingin yliopistojen teologisten tiedekuntien eksegetiikan eli raamatunselityksen professorit. Heillä oli vilkasta yhteistyötä saksalaisten tutkijoiden kanssa…    ..Ehkä pisimmälle meni maineikas turkulainen professori, joka julisti arjalaisen teologian tapaan, että vanha testamentti ei ole Jumalan sanaa. Hän myös yritti yhdessä ruotsalaisen natsiteologin ja Åbo Akademin entisen rehtorin kanssa ulottaa Suomeen Hitlerin kirkon pahamaineista arjalaistamislaitosta, jonka virallinen nimi oli ”Tutkimuslaitos juutalaisvaikutuksen torjumiseksi kirkossa”.
"
Juopottelua, pilkantekoa ja naurua Lutherin jalanjäljissä 
 
Kotimaa-lehden toimittaja Emilia Karhu kirjoittaa 6.3.2013 artikkelissaan: 'Kun juopunut kirkkoherra päristeli saarnastuolissa ja helvetti kyseenalaistettiin':
"Kirkkohistorian lukeminen vakuuttaa minut Saarnaajan ajatusten viisaudesta: Ei mitään uutta auringon alla! Ei sitten kerta kaikkiaan mitään. Samojen ongelmien kanssa on painittu kirkon historiassa vuosisadoista toiseen. Suomen kirkkohistoria vilisee juoppoja pappeja ja päihdeongelmaisten seurakuntalaisten aiheuttamia häiriöitä. Jumalanpalveluksissa häiriköivien, sisään ja ulos juoksentelevien nuorten kanssa on taisteltu jo vuosisatoja sitten."

Pääkaupunkiseudun luterilaisten seurakuntien verkkomedia Valomerkki.fi kirjoitti, että Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanalan kanssa voi lähteä jumalanpalveluksen jälkeen pubiin "kirkkokaljoille" tai jos haluaa väkevää viinaa niin "kirkkoginille". Siinä voi lipsahtaa valomerkkiin asti. Kirkko hakee oikeutusta humalahakuiseen toimintaansa siitä, että Martti Luther myös joi, riiteli ja remusi kaljakaveriensa kanssa (Yle 31.8.2016). Savonlinnan ja Helsingin Kallion seurakunnat ovat lähteneet tekemään myös liiketoimintaa tuomalla markkinoille omat olutmerkinsä Martti, Käthe ja Matin -oluet (IS 23.1.2017). Valomerkki.fi kirjoittaa 29.4.2016 artikkelissaan 'Kirkkoherra Kari Kanalan kanssa voi lähteä kirkkokaljoille':

"Kari Kanala keksi, että merkkivuodelle voisi järjestää etkot.. ..”Syksyllä aloitamme Paavalin seurakunnan lähipubissa tuon iloisen kaljaveikon Lutherin hengessä Pöytäpuheet. Eli silloin, kun minulla on Paavalissa saarnavuoro, lähdemme kirkkokaljoille tai kirkkoginille. Siellä meillä on mielenkiintoisia vieraita alustamassa ja kertomassa tarinoita arkisista asioista”, kertoo Kari Kanala suunnitelmistaan..

..Reformaattori Lutherhan tunnetaan niin sanotuista pöytäpuheistaan. Lutherin joskus melkoisen riehakkaaseen ja olutpitoiseen pöytäseurueeseen kuului muun muassa opiskelijoita, opettajia, aatelisia, pappeja ja tavallisia ohikulkijoita, joiden kanssa uskonpuhdistaja keskusteli, väitteli ja riiteli. Lutheria pidettiin loistavana seuramiehenä, joka soitti, lauloi ja saattoi jopa remutakin seurueensa kanssa."
Raamattu ei kiellä alkoholijuomien nauttimista, juodaanhan kirkossa viiniä ehtoollisella, mutta kieltää humalahakuisen juopottelun
 
1. Tim. 5:23 (1933/38): "Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi."
 
Kari Kanala "kirkkokaljalla" pubissa
Herran juhlissa kehotetaan iloitsemaan hyvällä ruualla ja arvokkailla juomilla, mutta jokaisen on tunnettava rajansa ja käyttäydyttävä asiallisesti (
5. Moos. 14:26). Alkoholia saa juoda kohtuudella myös Herran juhlissa ja häissä (Joh. 2:1-11), mutta ylen määrin juominen, häiriköinti ja remuaminen ovat kiellettyjä (lisää artikkelissa). Riippuvuus alkoholista (alkoholismi) on kuolemansynti (1. Kor. 6:9-10). Jos joku ei osaa lopettaa juomista ajoissa, olkoon kokonaan juomatta yhtä ehtoollismaljaa lukuun ottamatta. Paavali kirjoitti papin kelpoisuusvaatimuksista, että papiksi ei saa valita juomiseen taipuvaista miestä. Papin on oltava raitis mies (1. Tim. 3:2-3).
 
1. Tim. 3:2-3: "Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa."
 
Jes. 5:11-14: "Voi niitä, jotka jo ani varhain lähtevät etsimään päihdyttävää juomaa, niitä, jotka viinistä hehkuvina valvovat yömyöhään! Heidän ilonaan ovat harput ja lyyrat, rummut ja huilut, viini virtaa heidän pidoissaan. Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen kättensä töitä. Sen tähden minun kansani viedään pois maastaan, ennen kuin kukaan arvaakaan. Sen ylhäiset kuolevat nälkään ja köyhä kansa nääntyy janoon. Ja niin tuoni on levittänyt kitansa ja avannut kurkkunsa ammolleen. Sinne uppoavat niin ylhäiset kuin alhaiset, remuava joukko ja juhlien humu."
 
Gal. 5:19-21: "Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa."

Miksei Helsingin piispa Irja Askola puuttunut Kanalan tekoihin? Kuvataiteilija Kimmo Pälikkö on maalannut Irja Askolasta kuvan, joka oli esillä karikatyyritaiteilijoiden vuosinäyttelyssä 2017 Päivälehden museossa. Pälikkö kertoo kuvan kautta oivallisesti, mikä on Helsingin piispassa vialla. Askolan vapisevissa käsissä ei ole ehtoollismalja vaan drinkkilasi ja karitsalelun vetonaru. Drinkkilasista on läikkynyt maahan viiniä tai muuta punaista alkoholijuomaa. Piirroksessa karitsa ei ole Jeesus Kristus, vaan joku halpa rullilla kulkeva leikkikalu, jota voi vetää perässä oman mielensä mukaan. Jumalan Karitsa Jeesus Kristus on Irja "Isebel" Askolalle vain leikkikalu, jota hän käyttää hyväksi eksyttäessään Jumalan lapsia kadotukseen. Askola kantaa suurta ristiä kaulassaan, mutta hänen suvaitsevaisuutensa ja hyvyytensä on vain tekopyhyyttä, millä hän pyrkii antamaan oikeutuksen rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. (Kuvan käyttö artikkelissa perustuu tekijänoikeuslain (1961/404) 25 §:ään, jonka mukaan julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen.)
 
Piispa Irja "Isebel" Askola
Miika 2:3-4 (1933/38) "..sillä se on oleva paha aika. Sinä päivänä viritetään teistä pilkkalaulu ja veisataan valitusvirsi. "Se on tapahtunut", sanotaan, "me olemme perin hävitetyt, hän on vaihtanut pois minun kansani osan. Kuinka hän siirtää sen minulta pois! Hän jakaa meidän peltomme luopioille."
 
Hab. 2:5-6 (1933/38): "Ja vielä: viini on petollista, urho on röyhkeä; mutta hän ei ole pysyväinen, hän, joka levittää kitansa kuin tuonela ja on täyttymätön kuin kuolema, kokoaa itselleen kaikki kansakunnat ja kerää itselleen kaikki kansat. Mutta ne kaikki virittävät hänestä pilkkalaulun, ivarunon..."
 
Jes. 14:4 (1933/38): "sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: "Kuinka on käskijästä tullut loppu, tullut loppu ahdistuksesta!" 
 
Askolan alkoholinkäyttö tuli julki lehdistön löydettyä kirkon kirjanpidosta, että Askola oli nauttinut suuria määriä alkoholia kirkon varoilla keskellä työpäivää ja vieraan kanssa, jonka nimi puuttui kuitista (IL 18.6.2016). Säädösten mukaan kuittiin tulee merkitä kestityksen saaneen henkilön nimi, jotta kirkon varojen käyttöä voidaan valvoa ja myös poissulkea sellainen mahdollisuus, ettei kukaan ole tarjonnut alkoholia organisaation varoilla esim. omalle rakastajattarelleen.

Sub-kanavalta tuli pääsiäisenä 10.4.2020 tosi-tv-sarja 'Neljän tähden illallinen', jakso 'viimeinen ehtoollinen', jossa kirkkoherra Kari Kanala oli kattanut Paavalin kirkon alttarin eteen illallisen vierailleen televisio-showta varten. Aterian jälkeen Kanala nousi kirkon saarnastuoliin ja luki paperista, kuka oli äänestetty voittajaksi ja saa palkinnoksi sauvasekoittimen illallis-kilpailussa. Lopuksi hän sanoi: "Tämä on Jumalan sanaa", minkä jälkeen he nauroivat. Pappi Kanalan olisi pitänyt tietää, ettei hän saa kevytmielisesti käyttää kirkon saarnastuolia ja Jumalan nimeä tällaiseen viihteeseen varsinkaan, kun paperiin kirjoitettu teksti ei ollut Jumalan sanaa.

2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään."

Roastaaminen on satiirin muoto, jossa koomikko kertoo toisesta henkilöstä karrikoiden hänen puutteita ja tekemiään virheitä, mille yleisö nauraa. Toisen henkilön huonoudesta tehdään viihdettä. Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala tuli 13.1.2018 liperit kaulassa roastattavaksi Ylen TV-1:n Aamu-TV:hen. Pappi halusi tulla vapaaehtoisesti naurun alaiseksi. Roastaaminen ei kohdistunut pelkästään Kanalan henkilöön vaan myös papin ammattiin. Roastmaster Antto Terras roastasi Kanalaa seuraavin sanoin: 

"Ensimmäiseksi haluan toivottaa studioon tervetulleeksi oman elämänsä pettäjäpiispan, joka ei ole myöskään hänkään viaton. Hän ei ole vain jäänyt kiinni. Mies, joka on karismaattinen, madaltanut kynnystä tulla kirkkoon sen verran, että siinä on jo kuoppa. Hän on tunnettu asiantuntija 'Ensitreffit alttarilla' -ohjelmasta. Hänellä on varaa jo puhua. Hänellä on meneillään jo kolmas avioliitto, joka sekään tuskin jää viimeiseksi. Kirkko erotettiin valtiosta. Tämä mies erotettiin painonvartijoista. Hänellä oli häävalssinakin 'Pettäjän tie'. Lämpimästi tervetuloa Turun ja Porin läänin kurtisaani Paavali seurakunnan kanttori teologian lisensiaatti Kari Kanala."  

Tämän jälkeen Kari Kanala naureskeli ja kiitti sen verran, jotta muut luulisivat hänellä olleen hauskaa. Hän puolusti satiiria kirkollisessa toiminnassa ja mainitsi humoristisina esimerkkeinä roomalaiskatolisessa kirkossa pidetyt hengelliset tilaisuudet 'Väärän kuninkaan päivät' ja 'Aasi messu'. Kanala sanoi, että roastattavana oleminen on rohkeuden ja röyhkeyden välimaastossa, mutta sillä tavalla hän käsittelee omaa häpeäänsä. Roastaamisen kautta hän voi nähdä jokaisessa ihmisessä Kristuksen. Kanala haluaa huonolla esimerkillään opettaa, että kun jää kiinni synnin tekemisestä, sen voi käsitellä nauramalla tapahtuneelle. Omantunnon kolkutus ja häpeän tunne hiljennetään naurulla. Roastaaminen on pilkantekoa, eikä sitä pidä millään tavalla liittää kirkolliseen toimintaan. Se ei ole väline nähdä kenessäkään Kristusta.

 

Jer. 17:11: "Joka vääryydellä hankkii omaisuutta, on kuin peltopyy, joka hautoo vieraan linnun munia. Jo voimiensa päivinä hän menettää kaiken, ja lopulta hän on pelkkä narri."

 

Samana iltana 13.1.2018 oli Helsingin Savoy-teatterissa Jäähypenkki Roast -show, jossa kirkkoherra Kari Kanala vuorostaan naljaili muille julkkiksille ja seurakunnalle. Kanalan puhe oli saarnaamista korvasyyhyyn vahingoniloiselle yleisölle. Kanala puhe oli täysin sopimaton, mikä osoittaa hänen olevan myös sopimaton papin virkaan. Huomiota herättää, ettei Helsingin piispa Teemu Laajasalo puuttunut millään tavalla Kanalan toimintaan. Stand up -koomikko Teemu Laajasalo hyväksyi hiljaisesti Kanalan teot, mikä merkitsee, että kirkko otti osaa kirkkoherran synteihin (3. Moos. 19:17, Hes. 33:1-9, 1. Tim. 5:20). Ilta-Sanomat kirjoittaa 13.1.2018 artikkelissaan: 'Tv-pappi Kari Kanala vitsaili Raamattu kädessä Jumalasta ja Esko Eerikäisen intiimielämästä – sivalsi ronskisti Martina Aitolehdestä':

"Kanala aloitti roast-osuutensa astumalla estradille Raamattu kädessään ja aloittamalla puheensa ”seurakunnalle”, kuten hän yleisöä nimitti.

– Hyvä seurakunta. Minä olen surullinen ja suuttunut. Täysi salillinen naisia ja miehiä tällaista törkyä katsomassa. Ei teitä perkeleitä sunnuntaina kirkossa näy, Kanala aloitti ja jatkoi:

– Jos minusta on kiinni, niin ette te paratiisiin pääse. Ilolla laskeudun luoksenne tänään te syntiset ja väärintekijät, minulla on teille ilosanoma: Esko Eerikäinen on edelleen sinkku.

Kanala käyttikin hyvän tovin Radio Novan juontajana työskentelevän Eerikäisen grillaamisen...  ..Kanala vitsaili Eerikäisen olevan niin syntinen, että tämän rinnalla jopa Amanda Harkimo vaikuttaa enkeliltä.

– Eskon ensimmäiset treffit eivät olleet alttarilla, vaan Seiskan bileristeilyllä. Periaatteessa voisin armahtaa sinut, mutta ei v***u kiinnosta, Kanala täräytti saaden sekä Eskon että yleisön nauramaan...  

– Hyvä seurakunta. Kiitos ja siunausta. Tulkaa huomenna kirkkoon jatkoille. Vedän siellä nämä samat läpät, niin katsotaan uppooko."

Kari Kanala totesi 25.6.2018 esitetyssä Yle Teeman ohjelmassa 'Kirjojen Suomi: Pilkun jälkeen', että hän yhtyy kirjailija Saarikosken mielipiteeseen, ettei synti erota ihmistä Jumalasta, vaan yhdistää Jumalaan. Raamatun mukaan tämä ei pidä paikkansa. Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja liittää hänet maailman ruhtinaaseen ja antikristukseen, joka on laittomuuden ihminen (Matt. 7:21-23, Joh. 8:41-48, 2. Tess. 2:3-12).
 
1. Joh. 3:7-9: "Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."
 
Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."
 
Hepr. 10:26-27 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
 
Kanala järjesti Paavalin kirkkoon sambakarnevaalit kutsumalla naiset tanssimaan sambaa kulttuurin mukaisissa asuissa (Yle Areena). Kari Kanala esiintyi alastomana Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä 4.9.2021 artikkelissa: 'Huolehdin pyhän hengen temppelistä'. Tämä on täysin sopimatonta käytöstä eteenkin papilta, jonka kansa ajattelee edustavan Taivasten Valtakuntaa, vaikka Kari Kanala ei kuitenkaan edusta sitä. Hän ei ainoastaan häpäise itseään vaan pilkkaa Jumalaa alastonkuvan ja lausuntojensa kautta:
"Olen ruumiiltani kankea mutta sielultani taipuisa. Suhtaudun muihin ihmisiin ja myös itseeni hyvin armollisesti...  ..Minulla oli papiksi vihkimisen aikaan pitkä tukka. Siitä tuli seurakuntalaisilta kirjeitä. Kun vuonna 2006 leikkasin hiukset lyhyiksi, olo tuntui liian suitulta. Olin merimiespappina Britteinsaarilla, kun näin torilla lävistyksiä tekevän mummon. Otin sellaisen rikkoakseni balanssin...   ..Kun Paavali nimitti ruumista Pyhän Hengen temppeliksi, siinä oli pointtinsa."
1. Kor. 3:16-17: "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te."
 
Hes. 44:20: "Papit eivät saa ajella päätään paljaaksi eivätkä myöskään pitää hiuksiansa valtoimenaan, vaan heidän tukkansa on säännöllisesti leikattava."
 
3. Moos. 19:28: "Älkää vainajaa surressanne viillelkö itseänne älkääkä tatuoiko mitään merkkejä ihoonne. Minä olen Herra."
 
Mark. 3:29 (1933/38): "mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."
 
Helsingin Sanomat järjesti 31.1.2017 homoparien vihkimisestä keskustelutilaisuuden Sanomatalossa (HS 31.1.2017). Kari Kanala kannatti homoparien vihkimistä kirkossa kun toinen kirkkoherra vastusti. Keskustelussa korotettiin ääntäkin ja itseään tehostaakseen Kanala kerran jopa kiroili. Keskustelun loputtua yleisöä parveili paneelissa esiintyneiden kirkkoherrojen ympärillä. Kari Kanala sai nuhteita eräältä vanhemmalta rouvalta. Rouva neuvoi Kanalaa, että Raamatussa on aivan selvästi kielletty homojen avioliitto. Kanala lähinnä nauroi rouvalle. Helluntailainen evankelista Timo Tikka oli kiinnostunut Kanalan mielipiteistä ja kärkkyi keskustelemaan Kanalan kanssa.

Kari Kanalan eteen tuli kaksi miestä ja he sanoivat, että heidän täytyy toimittaa yksi asia. Kanala kääntyi heidän suuntaan kiinnostuneena. Toinen miehistä sanoi Kanalalle: "Herra sanoo: Sinun syntiesi anteeksisaaminen on kielletty, aamen". Sen jälkeen toisen miehen suusta tuli sanat: "Tuomio on tulinen järvi". Kanala meni vakavaksi ja jostain syystä toivotti aralla äänellä miehille siunausta, mutta miehet eivät vastanneet Kanalalle
mitään, vaan lähtivät pois.

Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."
 
Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."
 
1. Tim 5:20: "Nuhtele syntiä tekeviä kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät."

Jumalan todistaja on  syksyllä 2012 varoittanut henkilökohtaisesti Kari Kanalaa lukuisista synneistä Turun kävelykadulla, kun pappi Kanala oli vihreän puolueen vaaliteltalla kunnallisvaaliehdokkaana. Kari Kanala ei ottanut kehotuksia vaarin millään tavalla, joten 31.1.2017 hän sai kuulla Herran päätöksen pelastuksen menettämisestä. Kanalan synneistä on lisää artikkelissa: 'Onko viisasta pelätä Taivaan Isää?'

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."
 
Joku voisi odottaa, että kirkon piispat pitävät huolen, ettei Jumalaa pilkata missään. Yle TV1:n ohjelmassa 'Marja Sannikka: Kirkon ja valtion liitto pitäisi purkaa' käsiteltiin tätä kysymystä (Yle Areena, 29.10.2021). Toimittaja Sannikka kysyi piispa Teemu Laajasalolta: "Teemu, pitääkö sinusta Jumalaa saada pilkata?" Laajasalo vastasi näin: "Pitää. Kyl mää ajattelen, että uskonnonvapauden ja sananvapauden nimissä Jumalaa tai jumalia saa pilkata." Laajasalo ei kuitenkaan hyväksy uskonnollisten tilaisuuksien häiritsemistä, mutta hyväksyy Jumalan pilkkaamisen. Laajasalon mielestä rikoslain uskonrauhasäädöksestä voisi jopa poistaa jumalanpilkan rangaistavuuden. Toimittaja Sannikka jatkaa kysymällä Laajasalolta: "Eikö sun mielestä ole niin, että uskonrauhan rikkominen ja siinä tämä jumalanpilkkaosasto pitäisi poista?" Laajasalo vastaa: "No mä ajattelen niin, että kristinuskon näkökulmasta se ei ole koskaan ollut ongelmallinen, siksi koska meidän Jumalammehan on pilkattu. Riippuu ristillä jo itsessään ja niin kuin reformaatiossa sanotaan, että kirkon yksi tunnusmerkkejä on se, että se on pilkattavissa. Se ei ole ongelma ja mun puolesta sen voisi aivan hyvin poistaa." Raamatussa kielletään Jumalan pilkkaaminen selvin sanoin, joten on käsittämätöntä, miten piispa voi tuollaista jumalatonta sanoa.
 
Gal. 6:7-8: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän."
 
Hepr. 6:6-8: "mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen -- niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi! Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan."
 
3. Moos. 24:11-16: "Hän kirosi ja pilkkasi Herran nimeä, ja siksi hänet vietiin Mooseksen luo. Miehen äiti oli Selomit, Dibrin tytär, Danin heimoa. Mies päätettiin pitää vangittuna, kunnes Herra ilmoittaisi, mitä hänelle oli tehtävä. Herra sanoi Moosekselle: "Vie rienaaja leirin ulkopuolelle, ja kaikki, jotka kuulivat hänen sanansa, pankoot kätensä hänen päänsä päälle. Sitten kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Sano israelilaisille: Jokaisen, joka herjaa Jumalaansa, on kannettava vastuu synnistään. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi, olipa hän maahan muuttanut siirtolainen tai syntyperäinen israelilainen. Hänet surmattakoon, koska hän on pilkannut Herran nimeä."

 

Antti Tuisku
Antti Tuisku on julkaissut hyvin provokatiivisen albumin 'Valittu kansa', jonka nimikkokappaleen musiikkivideolla Tuisku nähdään hengellisenä johtajana, joka taluttaa lampaita, esiintyy alasti öljyttynä ja ratsastaa rodeohärän päällä Jeesuksen kanssa, minkä voi ymmärtää symboloivan homoseksuaalista aktia (IL 5.2.2020, HS 7.2.2020). Tuiskun albumin sanoitus käyttää kristinuskosta lainattuja sanoja, mutta todellisuudessa albumi on hyvin antikristillinen. 
Mikä Antti Tuisku on, siitä antoi kuvan Suomen jumalaton euroviisukarsinta 20.2.2021. Lehtitietojen mukaan avausnumerona oli Antti Tuiskun ja Erika Vikmanin numero 'Syntinen peto' (IL 21.2.2021). Karsinnan voitti Blind Channel kappaleella Dark Side (sokea kanava, pimeä puoli, IL 20.2.2021). Kaikesta huolimatta piispa Teemu Laajasalo järjesti 6.6.2020 Antti Tuiskun kanssa konsertin Johanneksenkirkossa, missä Tuisku esitti albumilta 'Valittu kansa' kaikki laulut Laajasalon välillä haastatellessa Tuiskua (HS 7.6.2020). Tällä ei ole mitään tekemistä gospelin kanssa, vaan kyse on pyhäinhäväistyksestä. Sen lisäksi neljä naispappia teki Erika Vikmannin 'Syntisen pöytä' -laulusta musiikkivideon, jossa tarjoillaan kiellettyä hedelmää ja ehtoollista, mikä halventaa Kristuksen uhria (1. Piet. 1:14-19, Yle 3.4.2021). Naispapit laulavat kuin käärme Paratiisissa, että syntisten pöydässä on hauskempaa (kuin vanhurskaitten, koska syntisten pöydässä on tarjolla kiellettyjä hedelmiä).
 

'Valittu kansa' laulu:

"Valittu kansani kuunnelkaa

Antti Tapani teidät pelastaa

Teidän ei tarvi ku polvistuu

Avata napit ja avata suu

Synnit on annettu anteeksi

Lääkkeet on maksettu valmiiksi

Vapaasti sen kun nyt sähläätte

Antti ei helvettiin tuomitse

Halleluja, käpälät ylös sä seuraat mua

Halleluja, sukkikset alas mä siunaan sua

Omilla aivoilla ei tarvi miettiä mitään

Kun tottelet Anttii

Halleluja, valittu kansani

Aamen, aamen, aamen

Motherfuckin' aamen"

'Kerran vuodes kirkkoon' laulu:

"Mä meen kerran vuodes kirkkoon

Huudan herran huonees bingoo…

..Mut kerran saatoin toisen kultaa nusasta, en tunnusta

Mun puhdasta sydäntä ei voi tahrata

Vapahtajakaan vaan mun puolest ristiin

Mä en oo ateisti

Sitäpaitsi ei se ollu vakavaa, tehtiin se salassa

Ei sitä kukaan tietää saa hyvä kirkkoherra

Rukoile mun puolesta"

'Jesse on mun frendi' laulu:

"Jesse on mun frendi, la-lalla-lalla-laa

Ja siksi mä voin tehdä aivan niin kuin huvittaa

Voin tuhoo yhden planeetan ja jatkaa juhlintaa...

..Tänne päin, jonoon vaan

Täältä taivaspaikat irtoaa

Ja samoilla lipuilla

Kaksi maksutonta juomaa saat

Anna fyrkat mulle

Ni sit mä kerron sulle

Missä tänään bailataan"

Iltalehti 5.5.2017
Maallikkosaarnaaja Patrick Tiainen on taustaltaan luterilainen, vaikka hän perusti myös oman äärikarismaattisen seurakunnan Uskon Sana. Hän jäi keväällä 2017 kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta miehen kanssa (IL 4.5.2017). Niihin aikoihin 19.2.2017 Patrick Tiainen saarnasi Helsingin Cityseurakunnassa seurakunnan johtajan Seppo Pehkosen kannustaessa Tiaista, mistä seurakunta on julkaissut YouTube-videon (Cs 19.2.2017). Patrick Tiainen opetti, että heprean sana 'jada' merkitsee sekä tuntemista että seksuaalista yhdyntää. Hän vertasi uskoa humalatilaan. Yleisö näytti viihtyvän kovasti ja nauroi paljon Tiaisen saarnatessa. Tiainen näytti olevan heille viihdetaiteilija ja koomikko. Patrick Tiaisen jumalatonta ja harhaoppista puhetta käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Tekopyhä uskovainen tekeytyy hurskaaksi'.

Patrick Tiainen saarnasi näin:
"..Jumalan ratkaisu on niin kuin romanttinen illallinen hänen kanssaan, hallelujah. Let’s sit down and have some fiilis…   ..Rakas ystävä, avaa se sydän ja aterioidaan yhdessä, hallelujah. Romanttinen illallinen yhdessä Jeesuksen kanssa, joka saa meidät taas niin rakastumaan Häneen, hallelujah. Ja siitä rakkaudesta Raamatun mukaan voi jopa humaltua. Niin ja tiedättekö se ei ole mitään uutta. Kun nämä tutkijat, ketkäs ne oli, en muista enää nimiä, niin nehän totesi, että kun joku ihminen oikein rakastuu (tarkoittaa romanttista rakkautta), niin se vastata noin 1,2 promillen humalatilaa. Koska kun joku ihminen on oikein rakastunut, niin valtava määrä hormoneja, kaikkea muuta välittäjäaineita ja mitä niitä nyt oli, jotka vapautuu kehoon. Ei se ole mikään uutinen. No news for us. Me ollaan tiedetty se jo sitten Korkeaveisun kirjoittamisen, että siellä sanotaan, että humaltukaa rakkaudesta.

Tyttydyy, kun me avataan meidän sydän ja Jeesus saa tulla sinne aterioimaan meidän kanssamme, niin näytä mulle joku, joka tekee sen ja se ei näy missään. Se ei tunne Jumalaa ollenkaan. Se ei ole vielä avannut sydämen ovea. Se vain kurkkas postiluukusta tai katsoi kissanluukusta
(yleisö nauraa). Jeesus tahtoo, että sä avaat koko oven, sydämen oven ja kun Hän tulee sisälle, hallelujah, me aletaan raka.. tuntea häntä jada-tuntemisen kautta, joka on niin syvää huttilailehatsike abbalavala halhantuketi tsiuuuuuu hahahah, hallelujah. Se on jotain niin vahvaa ja niin väkevää. Se kautta syntyy Jumalan hedelmää automaattisesti siitä yhteydestä. Huhhuh…"

Leipäpappi ei sano ei edes pornolle eikä huoramiselle, jos seurakunta pitää siitä 

 

Villit ylioppilaat heittävät joskus opiskelunsa lekkeripeliksi. Teekkarit veivät vuonna 1628 uponneeseen Vaasa-laivaan Paavo nurmen patsaan. Kun laivaa nostettiin merestä, tutkijat ihmettelivät laivasta löytynyttä patsasta. Lopulta heille selvisi teekkarien "jäynä" (Yle 28.4.2011). Teknilliset tiedekunnat eivät kuitenkaan salli pilailua opinnäytetöissä. Teologian ylioppilas (nyk. Helsingin piispa) Teemu Laajasalo päätti tehdä opinnäytetyönsä täysin kristinuskon moraalin vastaisesta aiheesta "Autoerotiikka seksuaalieettisenä kysymyksenä", jossa hän tutki itsetyydytystä, jolla on yhteys pornoelokuviin. Raamattu kieltää himoitsemasta toisen vaimoa, joten pornon katsominen on kiellettyä himoa, minkä takia papiksi opiskelevien ei pitäisi tutkia tällaista asiaa.


Matt. 5:28: "Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan."

 Teemu Laajasalo ja Jaana Hallamaa
Teemu Laajasalon opinnäytetyössä oleva pelleily on ilmeistä, mutta kyse on myös tieteen kannalta vakavasta asiasta. Tutkimusaiheen tulisi olla myös relevantti. Pilailutarkoituksessa tehdyt tutkimukset ovat arvottomia, vaikka ne olisivat tehty teknisesti oikein. Laajasalon ohjaajan apulaisprofessori Jaana Hallamaan olisi pitänyt hylätä tutkimusaihe jo heti alussa, mutta hän antoi hyväksyntänsä tehdä opinnäytetyön itsetyydytyksestä ja antoi lopulta siitä jopa erinomaisen arvosanan (IS 16.8.2017). Raamatun mukaan pappiskoulussa ei saa nainen muutenkaan opettaa (1. Tim. 2:11-13, 1. Kor. 14:32-38).
 

1. Tim. 2:11-13: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn."

 

Gal. 1:8-9: "Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu." 

 

Kun teologian opiskelija Teemu Laajasalo päätti laittaa opinnäytetyönsä lekkeripeliksi, hänestä kasvoi stand up -koomikko, minkä luterilainen kirkko valitsi Helsingin piispaksi, joka on tunnettu monista skandaaleistaan, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Likainen porttokirkko'

 

Tuomiorovasti Satu Saarinen
Tuomiorovasti Satu Saarinen hankki Oulun tuomiokirkkoon Taivaanranta-nimisen taulun, joka on sijoitettu lähelle alttaria. Taulussa on kolme alastonta miestä ja kolme naista, joista kaksi on kokonaan alasti. Kiihottunut alaston nainen istuu rikkoutuneen pyörän rattaan päällä jalat levällään ja hänen vieressä oleva alaston mies katsoo naisen jalkoväliä samalla, kun naisen takana oleva alaston mies tekee käsillään jotain jalkovälissään
. Kolmas alaston mies katsoo myös naisen jalkoväliin sylissään toinen nainen. Taulu voidaan laskea kategoriaan pornografia. Seurakunnan jäsenet ovat arvostelleet taulua sopimattomaksi. Kritiikki kohdistui erityisesti alastomuuteen, taulun symboliikkaan ja sijoituspaikkaan, mutta tuomiorovasti Satu Saarisen mukaan tuomiokirkon etuosaan haluttiin taulu kertomaan, kuinka kristinuskon uudenlaiset näkemykset voisivat koskettaa katsojaa (Yle 6.10.2020).
 

Ilm. 2:20-21 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan."


Tikkurilan kirkkoherra J. Silvast
Tämän kehityksen hedelmä on mm. se, että Tikkurilan seurakunnalla on ollut oma osasto seksimessuilla
, missä myydään pornoelokuvia, lavalla esitetään pornonäytöksiä, myös homopornoa ja aviopareille tarjotaan parinvaihtopalveluja. Lapsiporno on kielletty laissa, joten sen sijaan esitetään kääpiöpornoa. Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran Janne Silvastin mielestä vapaaehtoisuuteen perustuva seksi on kaunista. Saulus-Lähetys ry:n saarnaaja Petri
Paavola on joutunut myös selittämään, miksi hänen Veoh-kanavalta on löytynyt pornoa. Jokainen päätelköön itse, voiko Paavolan "meriselitykseen" uskoa (PP 17.2.2021). Paavola esittelee myös Youtube-kanavallaan, miten hänen lantionsa kulkee rytmikkäästi edestakaisin hulavannetta pyörittäessä puolen vuoden harjoittelun jälkeen (PP 20.1.2020).
 
Helsingin Sanomat kirjoitti 25.10.2014 otsikolla: 'Tikkurilan seurakunnalta uusi aluevaltaus – pastori mukana erotiikkamessuilla':
"..seurakuntapastori Toni Fagerholm Tikkurilan seurakunnasta: "Olimme tilaisuudessa, jossa keskustelimme siitä, millaisilla uusilla tavoilla kirkko voisi palvella ihmisiä. Meillä on ollut Tikkurilan seurakunnassa hääyötapahtumia. Joku heitti siinä yhteydessä, että miksei jaettaisi mainoslehtisiä erotiikkamessuilla. Tartuin tähän ajatukseen ja keskustelin kirkkoherran kanssa."

Iltalehti kirjoitti 25.10.2014 otsikolla: 'Seurakunta menee seksimessuille: ”Kokeillaan, tuntuuko luontevalta”':

"Helsingin Sexhibition-messujen ohjelmistoon kuuluu myös Vantaan seurakuntien edustus. Perjantaina 31. lokakuuta Kaapelitehtaalta voi löytää lukuisten aikuisviihdetähtien ja seksilelukauppiaiden lomasta myös Vantaan seurakuntien perheneuvoja, psyko- ja seksuaaliterapeutti Paula Ruotsalaisen sekä Tikkurilan seurakunnan seurakuntapastori ja psykoterapiaopiskelija Toni Fagerholmin. Tikkurilan kirkkoherra Janne Silvast kertoo, ettei hän voi varmasti sanoa, onko kyseessä täysin uusi kirkollinen aluevaltaus...

..Tämän vuoden Sexhibition-lavalla nähdään muun muassa ”vampyyrien, zombien ja pakkohoitopotilaiden” tähdittämä Halloween-show, Mr. Lotharin johdolla ruoskintaa, nakutwisteriä, räsypokeria ja suuseksin SM-kilpailut, ”konevoimin panemista”, ”Lumikki ja yksi kääpiö”, eroottisia fantasioita toteuttava homopari sekä Valtiatar Villi-Ira.

Tämän sekalaisen sakin ja heidän faniensa seuraan hakeutumalla seurakunta tuskin ainakaan paheksuu moisia harrastuksia?

– Kirkon pointti on, että vapaaehtoisuuteen ja ihmisarvon kunnioitukseen perustuva seksuaalisuus, rakkaus ja erotikka ovat kauniita asioita. Emme me ole sinne mitään moraalinvartijaviestiä viemässä, Silvast muotoilee.

Hänen mukaansa seurakuntalaisten parissa seksimessuille lähtö on herättänyt reaktioita puolesta ja vastaan, mutta suora palaute on ollut positiivista...
"

Arkkipiispa Kari Mäkinen joutui vastaamaan A-Studion lähetyksessä 27.10.2014, hyväksyykö hän tällaisen? Arkkipiispa vastasi hyväksyvänsä kirkon osallistumisen seksimessuille (Yle 27.10.2017). 

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Luuk. 22:3: "
Silloin meni saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta."
 

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."

 

Ilm. 21:8 (1933/38): "..pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa...

 Yle uutisoi 27.10.2014 otsikolla: 'Arkkipiispa: Kirkko voi olla seksimessuilla':

"Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, ettei ymmärrä logiikkaa, jonka mukaan seurakunnan päätös osallistua seksimessuille voisi johtaa kirkosta eroamiseen. Arkkipiispa Kari Mäkinen ei tuomitse seurakuntien osallistumista seksimessuille. Vantaan seurakunta on päättänyt osallistua tuleville seksimessuille.

– Kirkon edustajat voivat olla siellä missä seurakuntalaisiakin on. Totta kai seksimessut on vaativa paikka mennä työntekijänä, ja varmaan tarvitaan tarkkaa harkintaa ennen kuin mennään, ja kun mennään, niin mitä se tarkoittaa se mukaan meneminen. Ei se poissuljettua ole, Mäkinen sanoo..."

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi..." 

Tom of Finland (Touko Laaksonen) oli tunnettu homoeroottinen kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä. Iltalehti uutisoi 29.1.2019 Turun kaupunginteatterissa esitettävästä Tom of Finland -musikaalista, jossa on lehden mukaan rohkeita alastomien miesten välisiä homoeroottisia kohtauksia, jotka voidaan laittaa kategoriaan homopornografia (IL 29.1.2017). Arkkipiispa Kari Mäkinen oli katsomassa näytöksen eikä nähnyt siinä mitään moitittavaa vaan ylisti esitystä (IL 29.1.2017). Turussa oli 20.9.2014 Pride-tapahtuma, jossa järjestettiin kulkueen lisäksi mm. pervopornopiirtämisen kurssi ja annettiin lesbopareille opastusta lasten hankkimiseksi keinohedelmöityksen avulla. Tapahtuman suojelijana ja kummina oli arkkipiispa Kari Mäkinen (TS 1.9.2014, Km 2.9.2014).

3. Moos. 18:22: "Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko." (vert. 1. Moos. 9:21-25, 19:4-7)

5. Moos. 22:5: "Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne."

Luuk. 16:17 (Jeesus sanoo): "..laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Room. 1:24-28: "Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi."

Hesekielin kirjassa on hyvin suorasukaista arvostelua Jerusalemia (Juudaa) ja Samariaa (Israelia) kohtaa, jotka eivät olleet Jumalalle uskollisia, vaan alkoivat palvoa egyptiläisiä, assyrialaisia ja kaldealaisia (babylonialaisia) epäjumalia. Jumala vertaa epäjumalanpalvelusta kahden irstaasti eläneen portton elämään. Jumala ilmoitti lopettavansa heidän haureuden antamalla naapurivaltioiden armeijoiden tulla kurittamaan Israelia.

Hes. 23:2,4, 11-18, 27-30, 36-38: "Ihminen, oli kaksi naista, saman äidin tyttäriä, ja he harjoittivat haureutta Egyptissä. Jo nuorina he siellä harjoittivat haureutta: miehet likistelivät heidän tytönrintojaan, hivelivät heidän nännejään. Heistä vanhempi oli nimeltään Ohola, ja hänen sisarensa oli Oholiba. He tulivat minun omikseni ja synnyttivät poikia ja tyttäriä. Tätä tarkoittavat heidän nimensä: Ohola on Samaria, Oholiba on Jerusalem...

..Oholiba, hänen sisarensa, näki kaiken tämän. Mutta siitä hänen himonsa vain yltyi, ja hän ryvetti itsensä irstailuissa vielä pahemmin kuin hänen sisarensa. Hän himoitsi assyrialaisia, noita käskijöitä ja päälliköitä, noita upeasti pukeutuneita taistelijoita ja sotavaunujen ajajia, kaikkia noita komeita nuorukaisia. Minä näin, miten hänkin ryvetti itsensä -- samaa tietä he kulkivat molemmat. Mutta hän meni haureudessaan vieläkin pitemmälle. Hän näki seinillä miehenkuvia, punavärillä piirrettyjä Kaldean miehiä. Niillä oli vyötäisillään lannevaate ja päässä muhkea päähine, ja niillä oli soturin ylväs näkö. Ne olivat Babylonian poikia, Kaldean maan kasvatteja, ja ensi näkemältä hänen himonsa syttyi. Hän lähetti sananviejiä heidän maahansa Kaldeaan, ja niin babylonialaiset tulivat, tulivat hänen vuoteeseensa ja makasivat hänen kanssaan. He saastuttivat hänet irstaudellaan, ja kun hän ryvettyi heistä, hänen himonsa sammui. Mutta hän oli tuonut haureutensa kaikille julki ja paljastanut kaikille häpynsä, ja niin hän kävi minulle vastenmieliseksi, niin kuin oli käynyt hänen sisarensa...

..Niin minä teen lopun iljettävistä teoistasi, riettaudesta, jota Egyptistä alkaen harjoitit. Enää et niitä kaihoa, enää et kaipaa Egyptiin. "Näin sanoo Herra Jumala: Minä annan sinut niiden käsiin, joita sinä vihaat, niiden, jotka kävivät sinulle vastenmielisiksi. He purkavat sinuun vihansa ja ottavat kaiken mitä olet hankkinut, he jättävät sinut makaamaan alastomana ja paljaana, niin että kaikki näkevät portonhäpysi. Omilla iljettävillä teoillasi ja omalla irstaudellasi sinä olet valmistanut kohtalosi, juoksemalla himoissasi vieraiden perässä ja rypemällä heidän epäjumaliensa edessä...

..Ja Herra sanoi minulle: "Ihminen, tuomitse Ohola ja Oholiba. Puhu heille, paljasta heidän iljettävät tekonsa. He ovat avionrikkojia, ja heidän kätensä ovat veren tahraamat. He ovat harjoittaneet haureutta epäjumaliensa kanssa, ja jopa poikansa, jotka he minulle synnyttivät, he heittivät tuleen, epäjumalien ruoaksi. Eikä siinä kaikki: sinä samana päivänä he saastuttivat minun pyhäkköni! He pitivät minun sapattiani pilkkanaan."

Porttokirkko on uskoton Jumalan Sanalle


Kristinuskossa on sellainen käsite kuin porttokirkko. Uskottomuutta Jumalan käskyille verrataan uskottomuuteen avioliitossa. Israel on Jumalan morsian, joten jos seurakunta ei noudata Jumalan käskyjä ja alkaa harjoittamaan muista uskonnoista lainattuja tapoja, niin morsiamesta tulee porttoseurakunta. Porttokirkko on Jumalalle uskoton seurakunta (lisää artikkelissa). Portto on antikristuksen saastainen ruumis eli antiseurakunta, joka on vastakohta Kristuksen puhtaalle ruumiille eli seurakunnalle, tahrattomalle morsiamelle (Ef. 4:11-16, Kol. 1:18, Hepr. 10:22). Baabelin torni ja lukuisat uskottomat kaupungit ovat esikuvia porttoseurakunnasta. Uskottomien joukkio on synnin orjina Babyloniassa, kun synnin tekemisestä vapautuneet ovat Uuden Jerusalemin kirkkaudessa. On erillään Jumalan totinen seurakunta ja saatanan valheellinen synagoga: ensimmäinen on yhtä Jumalan kanssa, toinen on yhtynyt käärmeeseen. Vierekkäin kasvaa puhdas vehnä ja rikkavilja.

 

Jer. 3:8-9: "Ja vaikka minä lähetin Luopio-Israelin pois hänen aviorikoksensa vuoksi ja annoin hänelle erokirjan, ei hänen sisarensa Petturi-Juuda siitä säikähtänyt, vaan rupesi portoksi hänkin. Minä jouduin sen näkemään. Huoruuteen mieltyneenä Juuda häpäisi maan. Hän palveli kiviä ja puita jumalina ja oli uskoton minulle." 


Hoos. 9:1, 10: " -- Älä iloitse, Israel, niin kuin muut kansat, älä juhli, niin kuin ne juhlivat! Sinä olet ollut uskoton Jumalaasi kohtaan, kaikilla puimatantereilla olet myynyt itseäsi, olet koonnut palkkaa huoruudellasi... ..Kuin viinirypäleet autiomaassa oli Israel, kun minä sen löysin. Kun näin teidän isänne, he olivat kuin viikunapuun keväthedelmät. Mutta heti kun he tulivat Baal-Peoriin, he vihkiytyivät baalille ja tulivat inhottaviksi kuin tuo heidän rakastajansa." (baal on kananilaisten palvoma epäjumala)

Hes. 16:35-38: "Sen tähden, portto, kuule tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala: Sinä olet riisunut itsesi alasti, riettaasti olet paljastanut häpysi rakastajillesi ja kaikille iljettäville jumalillesi, ja poikasi sinä olet surmannut ja uhrannut niille. Sen tähden minä kokoan kaikki rakastajasi, nuo kaikki, joihin veresi veti -- sekä ne, joita rakastit, että ne, joihin petyit. Minä kokoan heidät eri tahoilta ja tuon heidät sinua vastaan, ja minä asetan sinut alastomana heidän eteensä, niin että he näkevät sinut kaikessa alastomuudessasi. Minä tuomitsen sinut siten kuin avionrikkojat..."


Viimeisellä tuomiolla ei ole jaossa takuuta tai tuotevastuuta porttokirkon vääriin opetuksiin. Ei ole kuluttajansuojalautakuntaa, johon voi kannella kirkon virheistä. Jokaisen uskovan tulee itse valvoa ja hylätä ne opit, jotka olivat Jumalan käskyjen vastaisia.


1. Joh 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja."


Matt. 7:13-16, 21-23 (1933/38): "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia…    ..Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

 

Jos ei viitsi itse opiskella Raamattua, niin silloin väärien profeettojen on todella helppo eksyttää kuulijat sellaiseen klassiseen kristinuskoon, joka on todellisuudessa laittomuutta ja uskottomuutta Jumalalle. Kristinusko on ollut alun perin juutalaisuutta, joka uskoi Yeshuan (Jeesuksen) olleen Messias ja Jumalan Poika. Klassinen kristinusko on syntynyt vasta myöhemmillä vuosisadoilla, jolloin kirkko poisti kristinuskosta juutalaisuuden ja asetti sen tilalle kreikkalais-roomalaisten pakanauskontojen tavat, jotka kirkko nimesi uudelleen, mistä kertoo lisää artikkeli 'Messiaaninen juutalaisuus on alkuperäinen kristinusko'.

 

Apt. 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,

 

Room. 7:22: "Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain," 

 

Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."

 

Jumala erottaa kirjanoppineen papiston ja asettaan heidän tilalle uskolliset maallikot


Miten Raamattua tulee sitten opettaa? Sen hyvän esimerkin mukaan, miten Yeshua HaMashiach eli ja opetti, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Herra antaa teille Vanhurskauden Opettajan'.


Yeshuan Vuorisarnassa on ilmoitettu ytimekkäästi, miten tulee opettaa. Joka noudattaa Mooseksen lakia ja sen noudattamista opettaa myös seurakunnalle, hänestä tulee suuri Kristuksen valtakunnassa. Messiaaniset juutalaiset täyttävät tämän ehdon. Yeshua varoitti, että joka purkaa yhdenkin lain kohdan ja niin opettaa, häntä ei pelastu. Luterilaiset ja helluntailaiset papit eivät täytä Yeshuan asettamia vaatimuksia raamatunopettajille. Heidän sydäntään paaduttaa se, etteivät he rakasta lakia eivätkä sen takia halua noudattaa lakia pilkaten sitä judaismiksi saksalaisen kirkon esimerkin mukaan toisen maailmansodan ajalta. Yeshua HaMashiach on juutalaisten Kuningas, joten jos joku ei halua noudattaa Hänen käskyjään, hän ei myöskään saa armoa Kristukselta. Tässä on uuden liiton vaatimukset Raamatun opettajille:


Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."


Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista."


Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."


Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."


Teologian tohtorin koulutus ei takaa sitä, että hän noudattaa Herran käskyjä ja opettaa Herran käskyjen mukaan. Yeshualla (Jeesuksella) olisi ollut mahdollisuus ottaa opetuslapsiksi kirjaoppineita pappeja ja fariseuksia, mutta hän otti oppimattomia kalastajia, tullimiehiä ja muita tavallisia työmiehiä. Miksi näin? Sen takia, koska Kristuksen valtakunnassa ei mitata opettajan vanhurskautta kirjaviisaudella vaan uskollisuudella. Oppimattomat työmiehet olivat yksinkertaisia ihmisiä, jotka eivät lähteneet tekemään lennokkaita dogmeja Yeshuan opetuksesta vaan noudattivat sitä ilman venkoilua.


Luuk. 16:10-13: "Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."

 

Sananl. 13:9 (1933/38): "Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu."


Yeshua myös selitti, miksi Hän otti opetuslapsiksi oppimattomia miehiä eikä kirjanoppineita. Uutta viiniä ei voi kaataa vanhaan ja käytettyyn nahkaleiliin, koska sen nahka on kuivunut ja eikä pidä enää uutta viiniä. Jos teologian tohtori on saanut perusteellisen aivopesun harhaoppeihin, hänen mielestä se on hyvää viiniä, eikä hän enää tahdo oppia mitään uutta. Sellainen sanonta on, ettei vanha koira opi enää uusia taitoja. Jos on voimakkaasti sitoutunut joihinkin harhaoppeihin, niin niistä poisoppiminen on paljon vaikeampaa kuin uuden asian oppiminen ensimmäistä kertaa. Tämän takia Jumala tulee ottamaan profeetoikseen ja opettajikseen paljon oppimattomia maallikoita, koska he ovat Jumalan Sanalle uskollisia. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö he osaa Raamattua, mutta tarkoittaa, etteivät he opeta muita oppeja kuin, mitä on Raamatussa. Kirjanoppineilla teologeilla on usein suuri kiusaus alkaa selittelemään Raamattua kumoon dogmeillaan, mutta Jumalan palvelijat eivät sellaista tee.


Joh. 7:14-15: "Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?"


Matt. 9:16-17: "Ei kukaan ota kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Viitta repeää sellaisen paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Silloin molemmat säilyvät."


Apt. 4:13-14: "Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi, ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostolien vieressä, he eivät voineet väittää vastaan."


Kristus etsii kirkkonsa paimeniksi uskollisia vastuunkantajia. Korvasyyhyyn saarnaavat leipäpapit erotetaan Kristuksen Valtakunnasta.

Mal. 2:4-9: " -- Huomatkaa nyt: tuon sanan minä olen lähettänyt teille siksi, että liitto, jonka tein Leevin kanssa, pysyisi voimassa, sanoo Herra Sebaot. Minun liittoni oli tällainen: Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. -- Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat."

Hes. 34:10-12: "Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumani paimenia, enää he eivät saa huolehtia minun laumastani eivätkä omasta hyvinvoinnistaan. Minä pelastan lampaani heidän hampailtaan, enää ne eivät joudu heidän ruoakseen. "Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet."

Matt. 7:22-23: "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Taivaan Isän kolme sanomaa 14.12.2016, 18.1.2021 ja 19.1.2021

 

Taivaan Isä otti 18.1.2021 Mikaelin kanssa puheeksi, miten osa yleisöstä suhtautuu tässä blogissa oleviin kirjoituksiin ja tämän kanavan julkaisemiin videoihin. Tämäkin suorasanainen artikkeli on ollut suurimmaksi osaksi yleisön luettavissa jo melkein kuukauden ajan. Eräät huokailevat ja pyytävät rukouksissaan Herraa muuttamaan meidät, jottemme enää kirjoittaisi tällaista. Osa heistä jopa rukoilee, että Herra tuomitsisi meidät. Taivaan Isä kuitenkin sanoi, tuomion saavat ne, jotka rukoilevat tällä tavalla Hänelle. Lopulta he ihmettelevät, miksi he joutuvat vaikeuksiin ja saavat tuomion.

Taivaan Isän puhe Mikaelille 18.1.2021: "Ihmiset, jotka katsovat videoita ja lukevat tätä blogia, huokailevat ja rukoilevat, että Minä muuttaisin teidät (tämän blogin sisällön tuottajat), ja osa rukoilee, että Minä tuomitsisin teidät, mutta Minä tuomitsen heidät (jotka näin rukoilevat) ja olenkin jo tuominnut. Sitten he ihmettelevät, mitä heille tapahtuu ja miksi se tapahtuu."
 
Taivaan Isän puhe Mikaelille 19.1.2021, joka on tarkoitettu edellisen sanoman jatkoksi: "Tuomioita, tuomioita, tuomioita! He huutavat Minua avukseen, mutta Minä en heitä auta."

Jes. 1:15, 19-20: "Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat...     ..
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut."
 
Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."
 
1. Piet. 3:12: "Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan." 
 
Ps. 145:17-20: "Herra on kaikessa oikeamielinen, hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Herra suojelee niitä, jotka häntä rakastavat, mutta jumalattomista hän tekee lopun."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.
 
Matt. 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Olemme siteeranneet tässä blogissa ja videoissamme paljon Raamattua opetuksemme tueksi. Jos joku ei hyväksy, mitä Raamatussa lukee, hänen on turha luulla, että me alkaisimme opettamaan heitä korvasyyhyyn ja antamaan tekosyitä uskoa, ettei Raamattua tarvitsisi uskoa. Jos joku on pettynyt, ettei siteeraamamme jakeet tue sitä uskonnon harjoittamista, mitä heidän kirkkokunnassa tehdään, niin on turha luulla, että me jättäisimme siteeraamatta niitä yleisön mieliksi.
 
2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."
 
Jer. 1:7-10: " -- Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle: -- Minä annan sanani sinun suuhusi. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa."
 
Entä profetiassa mainitut tuomiot? Maailmassa ei olisi kulkutauteja, kansanryhmien välisiä vihamielisyyksiä ja luonnonkatastrofeja, jos ihmiskunta noudattaisi Jumalan käskyjä (Matt. 24:6-8). Ei olisi edes kuolemaa, jos Adam ja Eeva eivät olisi rikkoneet Jumalan käskyä vastaan (1. Moos. 3, Room. 5:18, 1. Kor. 15:22). Tässä artikkelissa käsitelty asia jatkuu artikkelissa: 'Suomen tuomion perusteet'.
 
Ps. 7:12-14 (1933/38): "Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. Jos kääntymystä ei tule, niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä; hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolensa palaviksi."
 
Jaak. 1:15: "Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman."
 
Room. 6:23: "Synnin palkka on kuolema..."
 
1. Moos. 3:3: "Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.'"
 
Joh. 12:49-50 (Jeesus sanoo): "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..." (vert. 5. Moos. 30:16)

Taivaan Isä puhui 14.12.2016 Mikaelin suun kautta tämän videon lopussa. Alussa Mikeal lukee Hesekielin kirjan luvut 7-11 ja kohdasta 15 min 30 sek Taivaan Isä puhuu Mikaelin suun kautta.