keskiviikko 15. toukokuuta 2019

Herra antaa teille Vanhurskauden Opettajan


 • Jumalan Poika opetti vuorisaarnassa, mikä on Mooseksen lain alkuperäinen tarkoitus
 • Jumalan Poika ei kumonnut lakia, vaan vaati noudattamaan sitä oman esimerkkinsä mukaisesti
 • Jumalan Poika puolusti voimakkaasti köyhiä ja heikossa asemassa olevia sekä varoitti vääristä profeetoista, kuten teki myös Mooses
 • Hilja Aaltonen ja David Owuor ovat tehneet huonoa hedelmää jakamalla vääriä profetioita
 • Jumalan Poika puhdistaa temppelinsä ja ottaa Temppelivuoren korkeimman kohdan valtaistuimensa sijaksi
 • Lakia tulee noudattaa rakkaudesta Jumalaa kohtaan, eikä saadakseen omaa etua
 • Minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat


Vanhurskaus on lain mukaista

Vanhurskas on Jumalalle kelpaava ihminen. Vanhurskaus tulee sanoista oikeudenmukainen ja oikeamielinen. Sanaa vanhurskaus käytti jo Mikael Agricola, joka käänsi sillä kreikankielisessä Raamatussa esiintyneen sanan 'dikaiosynē'. Sana 'dikaiosynē' (latinaksi iustificatio) oli aikoinaan Rooman valtakunnan lakikoneiston käyttämä nimitys oikeudenmukaisuudelle. Sana oikeus liittyy lakiin. Oikeudenmukainen merkitsee myös lain mukainen. 

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

Raamatussa termi 'vanhurskaus' kuuluu alun perin liittoa käsittelevään kielenkäyttöön. Taustalla on ajatus kahden henkilön välisestä liitosta, jossa vanhurskaaksi sanotaan sitä, joka pitää kiinni solmimansa liiton velvoituksista. Jumala on liitossaan vanhurskas ja pitää antamansa lupaukset liiton ehtojen mukaisesti. 

Jer. 31:31, 33 "..minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa...    ..Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."  

Jes. 42:6-7: " -- Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat."

Kun Jumalan sanotaan olevan vanhurskas tuomioissaan, se tarkoittaa, että tuomio määräytyy lain säädösten mukaan. Taivasten Valtakunta on sivistysvaltio, jossa ei toimita eikä anneta tuomioita mielivaltaisesti, vaan tuomiot perustuvat tosiasioihin ja lakiin.

Ps. 11:7: "Herra on vanhurskas Jumala, hän rakastaa oikeutta, oikeamieliset saavat nähdä hänen kasvonsa."

Ps. 7:11: "Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä."

5. Moos. 32:4: "Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea."

Room. 2:12-13: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Jumalan Poika on Vanhurskauden Opettaja

Vanhassa testamentissa on paljon Messias profetioita, jollainen löytyy myös Joelin kirjasta (Joel 2:23). Jumala antaa ihmisille Vanhurskauden Opettajan, jonka aikana maan asukkaat elävät yltäkylläistä elämää. Silloin runsaat sateet tuottavat paljon satoa pelloilta ja viiniä sekä öljyä riittää yltäkyllin. 

Vanhurskas opetus perustuu Raamattuun

Joel 2:23-24 (2017): "Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, Jumalassanne, sillä hän antaa teille vanhurskauden Opettajan ja vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen kuten entisaikaan. Silloin puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurnat pursuavat viiniä ja öljyä.

Jer. 23:5-6: "-- Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: "Herra on meidän vanhurskautemme." (vert. Ilm. 5:5, 22:16)

Jes. 1:25-27: "Minä tartun sinuun jälleen, minä puhdistan sinut niin kuin hopea puhdistetaan, kuin lipeällä minä irrotan sinusta kaiken kuonan. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Siionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat."

Jes. 16:5: "silloin pystytetään jälleen Daavidin majaan uskollisuuden lujittama valtaistuin ja sillä istuu luotettava tuomari, joka tuntee lain ja toteuttaa oikeuden."

Joelin profetia esitäyttyi Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) ensimmäisessä tulemuksessa, jolloin Jumalan Poika ei tullut vain sovittamaan maailman syntejä, vaan myös opettamaan kansaa. Hän oli Vanhurskas Opettaja, joka antoi omalla elämällä esimerkin, miten tulee elää. Hänen suullinen opetuksensa ei ole ainoa asia, joka velvoittaa meitä, vaan myös Hänen antamansa oma esimerkki. Sen vuoksi voi sanoa, että mitä ikinä sinä teet, niin tee samalla tavalla, miten Vanhurskas Opettaja Yeshua HaMashiach olisi itse toiminut.

1. Piet. 2:21-22 (1933/38): "..Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut."

Joh. 13:15: "Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille."

1. Joh. 2:6: "Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Yeshua (Jeesus) oli erittäin taitava laintuntija ja opettaja. Hän osasi jo 12 vuotiaan hyvin Mooseksen lain ja profeettojen kirjoitukset. Aikuisena hän teki arkipäivisin puusepän töitä, mutta sapattina hän ei tehnyt ansiotyötä sapattikäskyä noudattaen, vaan meni synagogaan opettamaan Raamattua. Yleisö hämmästeli hänen viisauttaan ja hyvää opetustaan. Jerusalemissa ollessaan hän viihtyi Taivaan Isänsä pyhässä huoneessa Jerusalemin temppelissä, missä yleisö kuunteli mielellään Hänen opetustaan.

Luuk. 2:42-47: "Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia."

Luuk. 4:16-17: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja..."

Matt. 13:54: "..Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: "Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä?"

Luuk. 21:37: "Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi."

Matt. 7:28-29: "Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat."

Juutalaisten Suuren neuvoston jäsen Nikodemos oli vakuuttunut siitä, että Yeshua on Jumalan lähettämä opettaja, joten hän kutsui Yeshuaa rabbiksi. Samoin tekivät myös Yeshuan opetuslapset (esim. Joh. 4:31, 9:2)

Joh. 3:1-2: "Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

Joh. 1:36-37: "Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!" Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: "Mitä te haluatte?" He vastasivat: "Rabbi" -- se merkitsee: opettaja -- "missä sinä asut?"

Vanhurskas Opettaja on Daavidin Juuriverso, joka ajaa köyhän asiaa ja tuo rauhavaltakuntaansa yltäkylläisyyden

Jesajan kirjassa on myös monia Messias profetioita. Kuningas Daavid oli Iisain poika, jonka suvusta tulee nousemaan Daavidin Juuriverso, jolla on Jumalan seitsemän Henkeä. Hän on Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach. Jesaja kertoo, miten esille noussut Daavidin Juuriverso tekee hyvää hedelmää. 

Jes. 11:1-6: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena.

Ilm. 5:5-6: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Jumalan Pojan varustuksena on vanhurskaus. Vanhurskauden standardi on Jumalan tahto. Joka toimii Jumalan tahdon mukaisesti, toimii vanhurskaasti. Jumala on ilmoittanut tahtonsa Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa, mitä evankeliumi ei kumoa, vaan vahvistaa sen, minkä opetti myös Paavali. 

Room 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Joh. 7:14-19: "Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?" Jeesus sanoi heille: "Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä..."

Tämä vuoksi Paavali kutsui lakia pyhäksi ja vanhurskaaksi laiksi, koska vanhurskaan elämän ohjeet ovat laissa, kuten Paavalin Yeshualta saama evankeliumi opettaa.

Room 7:12 (1933/38): "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti...   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Room 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Lain noudattaminen on pyhittymistä, kun sen tekee uskossa Yeshua HaMashiachiin. Monet nykyajan raamatunopettajista eivät pysty hyväksymään tätä totuutta, mikä on kadotukseen vievää syntiä, koska ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa (Matt. 7:21-23; Room. 2:6-13, 27).

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

3. Moos. 19:2-4, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

4. Moos. 15:40: "Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä."

Jos Mooseksen lain rikkominen on syntiä, niin rikkoiko Poika lakia? Yeshua ei tehnyt koskaan syntiä, joten Hän noudatti aina lakia, minkä Hän myös kertoo vuorisaarnassaan (Matt 5:17-18, Joh. 8:46, 1. Piet. 2:22). Yeshua noudatti lakia jokaisen lain käskyn kohdalla pilkun tarkasti, minkä evankeliumit myös todistavat. Jos Yeshua ei olisi noudattanut Mooseksen lakia, Hän ei olisi täyttänyt Messias profetioita (Jes. 53:9), mutta Yeshua noudatti lakia.

Room. 3:20: "..Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on."

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Jes. 53:9: "..Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen."

1. Piet. 2:22: " -- Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu."

Taivaan Isä on ilmoittanut itsestään Poikansa kautta. Sen takia Jumalan Poika toteutti aina Isän vanhurskasta tahtoa. Pojassa on Isän Henki, koska Isä ja Poika on yhtä. Jesaja kertoo, että Pojalla on suuri ilo totella Taivaan Isää (Jes. 11:3). Jesaja kertoo, miten Messias pitää heikon ja köyhän ihmisen puolta. Jumalan Poika syntyi myös köyhään perheeseen, joten Jumalan Poika tietää, mitä on elää köyhänä ja myös kaltoin kohdeltuna. Vaikutusvaltaiset ja rikkaat ihmiset saattavat kohdella väärin heikkoja ja köyhiä ihmisiä, joten Jesaja kertoo, että Messias tulee vanhurskaasti tuomitsemaan väkivaltaiset ja vääryydentekijät, mikä on sekin vanhurskasta. Mooseksen laki puolustaa voimakkaasti ja monissa kohdissa heikossa asemassa olevia ihmisiä erityisesti köyhiä, muukalaisia, leskiä ja orpoja.

2. Moos. 22:21-24: "Älä tee muukalaiselle vääryyttä äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä älkääkä orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja."

3. Moos. 23:22: "Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

5. Moos. 14:28-29: "Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, niin että leeviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne."

Joelin profetia Vanhurskaasta Opettajasta ja yltäkylläisyydestä saa lopullisen täyttymyksen Yeshuan toisessa tulemuksessa, jolloin Hän hallitsee tuhatvuotista rauhavaltakuntaa, missä petoeläimetkin ovat lempeitä ruohonsyöjiä, joita pienet lapset paimentavat (Jes. 11:6-10, 65:25). Jumalan Poika on Vanhurskauden Kuningas.

Hepr. 7:2-3 (1933/38): "..niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti." 

Kuningas Salomo, jonka nimi merkitsee rauhaa, oli tuhannen vaimonsa ja vaurautensa kanssa esikuva tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta. Hänen isänsä Daavid toivoi, että Jumala antaisi pojalleen viisautta ja auttaisi häntä noudattamaan lakia. Jumalan Poika on viisas mies, joka noudatti virheettömästi lakia.

1. Aik. 22:12: "Kun Herra asettaa sinut Israelin hallitsijaksi, hän antakoon sinulle viisautta ja ymmärrystä ja auttakoon sinua noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia."

Ps. 119:97-100: "Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi."

Joka itsensä korottaa tai lakia purkaa, hänet alennetaan

Apostolit Jaakob ja Johannes olivat kiinnostuneita, miten suuria heistä tulee ja saavatko he istua Jumalan Valtakunnassa Yeshua vieressä toinen oikealla puolella ja toinen vasemmalla. Yeshua vastasi, että ne paikat on annettu muille henkilöille. Yeshua opetti, joka haluaa tulla suureksi asettukoon muiden palvelijaksi, sillä Jumalan Poika tuli antamaan esimerkin siitä, ettei Hän tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan oman henkensä lunastaakseen omansa. Joka itsensä korottaa, hänet alennetaan, mutta joka alentaa itsensä, hänen korotetaan (Matt. 20:20-28, Mark. 10:35-45). Monet Raamatun kommentaarikirjat opettavat, että Matteus, Markus, Luukas ja Johannes olisivat neljä kuusisiipistä olentoa Jumalan valtaistuimen vieressä. Tämä ei pidä paikkansa, koska Raamattu ilmoittaa, ettei apostoli Johanneksen valtaistuin ole Herran vieressä, mutta apostolit tulevat olemaan Israelin 12 sukukunnan ruhtinaita tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa.

Matt. 19:28: "Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa."

Kukaan ei voi itseään korottaa, mutta Yeshualla on valta niin tehdä. Raamatussa on ilmoitettu ne kriteerit, joiden perusteella jokainen joko korotetaan tai alennetaan. Yeshua opetti vuorisaarnassaan, että ne jotka noudattavat Mooseksen lakia ja niin opettavat, heidät Hän korottaa suureksi. Kuten Uusi testamentti ilmoittaa, niin lain noudattaminen ja sen opettaminen kaikille kansoille on vanhurskasta.

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Yeshuan aikana juutalaiset lainopettajat eivät noudattaneet lakia, vaan jopa kumosivat lain käskyjä, joten heitä odottaa tuomio. Apostoli Johannes toimi toisin ja vaati kirjeissään lain noudattamista, ja hän tulee saamaan johdettavakseen yhden Israelin 12 sukukunnasta. Yeshua antoi Goltatan ristillä Johannekselle tehtävän huolehtia hänen poistumisensa jälkeen äidistään Mariasta samalla tavalla, kuin Maria olisi ollut Johanneksen äiti (Joh. 19:26-27). Yeshua oli itse kouluttanut opetuslapsensa ja he olivat oppineet nöyriksi monien vaivojen kautta.

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

Juutalaiset lainopiskelijat kutsuivat opettajiaan rabbeiksi, koska he käyttivät itsestään sitä arvonimeä. Heprealainen sana 'rabbi' merkitsee kirjaimellisesti suurta (henkilöä). Mestari tarkoittaa samaa, mutta sillä on myös merkitys lajissaan paras. Yeshua kielsi kutsumasta ketään rabbiksi (suureksi) tai mestariksi, koska Hän yksin on rabbi sekä oppimestari ja seurakunnan jäsenet ovat toisilleen veljiä. Tämä korostaa, ettei ratkaisevaa saa olla se, mitä mieltä asioista on jonkun lahkon johtaja vaan se, miten Yeshua opetti asiasta. Monissa kirkkokunnissa kunnioitetaan enemmän jonkun opettajan kirjoituksia kuin Jumalan Sanaa, jolloin he ovat tehneet opettajastaan mestarin Yeshuan sijaan. Luterilaiset tuntuvat uskovan enemmän Martti Lutheriin kuin Jumalan Sanaan ja roomalaiskatoliset uskovat enemmän paaviin, vaikka Raamattu kieltää kutsumasta pappeja isäksi (paavi = papa = isä). Monet helluntailaiset uskovat enemmän televisiosta tunnettuja evankelistoja, vaikka Yeshua olisi itse toiminut toisin tai opettanut toisella tavalla.

Tuom. 17:4-10 (1933/38): "..Ja hänen äitinsä otti kaksisataa hopeasekeliä ja antoi ne kultasepälle, joka niistä teki veistetyn ja valetun jumalankuvan. Se oli sitten Miikan talossa. Sillä miehellä, Miikalla, oli siis jumalanhuone, ja hän teetti kasukan ja kotijumalien kuvia ja asetti yhden pojistaan itsellensä papiksi. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Juudan Beetlehemissä oli nuori mies, Juudan sukukuntaa; hän oli leeviläinen ja asui siellä muukalaisena. Tämä mies lähti siitä kaupungista, Juudan Beetlehemistä, asuaksensa muukalaisena, missä vain sopisi; ja vaeltaessaan tietänsä hän tuli Efraimin vuoristoon, Miikan talolle asti. Miika kysyi häneltä: "Mistä sinä tulet?" Hän vastasi: "Minä olen leeviläinen Juudan Beetlehemistä ja vaellan asuakseni muukalaisena, missä vain sopii". Miika sanoi hänelle: "Asetu minun luokseni ja tule minun isäkseni ja papikseni, niin minä annan sinulle vuosittain kymmenen hopeasekeliä ja vaatetuksen ja elatuksesi". Niin leeviläinen tuli." 

Matt. 23:8-12: "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."

Maailmassa on niinkin röyhkeitä vääriä profeettoja, että he kutsuvat itseään "Herran voimallisin profeetta", kuten tekee David Owuor. Hän väittää olevansa Malakian kirjan tarkoittama lopun aikojen profeetta Elia (Mal. 4:5). Hän on kertonut käyneensä Taivaassa keskustelemassa Johannes Kastajan kanssa. Tässä on selvä ristiriita, koska Johannes Kastaja on sama henkilö kuin Elia, joten Owuor on puhunut itsensä pussiin (Matt. 11:13-14, 17:10-13). Owuor myös väittää eräässä videossa näkyvän epämääräisen hahmon perusteella, että ilmestyskirjan tarkoittama hallava (tuhkanharmaa) hevonen olisi jo lähtenyt laukkaamaan, mutta se ei voi pitää paikkansa, koska sitä ennen tulisi lähteä liikkeelle valkoinen hevonen, joka tarkoittaa antikristusta, mikä ei ole vielä tapahtunut (Ilm 6:2, 8). Hengellisissä piireissä on kiinnitetty paljon huomiota siihen, miten Owuoron profetiat ovat epäonnistuneet. On julkaistu artikkeleita, miten Owuoron organisaatio on yrittänyt jälkikäteen muutella aiemmin julkaistuja profetioita peitelläkseen profetian epäonnistumisen ja myös manipuloida valokuvia Owuoron eduksi (esim. tämä). Mitä tulee profeetallisuuteen, niin olemme saaneet tiedoksi Herran ilmoituksen, että David Owuoer ei ole Hänen profeettansa.

Matt. 24:24: "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan."

Yeshua HaMashiach ei ollut ainoastaan Jumalan Poika ja Israelin Kuningas, vaan Mooseksen laki kutsuu häntä myös profeetaksi. Yeshua profetoi ja teki monia voimallisia tekoja, eikä voimateot siihen jää. Yeshua tehdessään paluun tekee lisää suuria voimatekoja. Jumalan profeettojen tekemät voimateot ovat syntyneet aina Jumalan Pyhästä Hengestä. Sen vuoksi kukaan ei voi sanoa olevansa kaikkein voimallisin tai suurin profeetta, koska sekin kunnia kuuluu yksin Jumalan Pojalle.

Apt. 3:19-23 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'"

Matt. 6:13 (1933/38): "..sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen."

Kukaan pappi ei saa myöskään käyttää arvonimeä isä, koska se kuuluu yksin Jumalalle (Matt. 23:8-12). Maailmassa on paljon vääriä pappeja, jotka kutsuvat itseään arvonimellä isä tai paavi (papa = isä), jolloin he väittävät olevansa jumalia. Isä Jumala on perheen pää, jota tulee seurakunnan kunnioittaa. Isän tehtävä on kasvattaa ja opettaa lapsia, joten hengellisessä asiayhteydessä käytettävä arvonimi Isä kuuluu yksin Israelin Jumalalle eikä muita jumalia ole. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Elämä on Jumalan koulu, joka on jatkuvaa opiskelua ja kasvua uskossa'.

Mal. 1:6: "Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne..."

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Joelin kirja ei lupaa hengellisiä syyssateita, mutta lupaa Vanhurskauden Opettajan

Jokaisessa suomalaisessa Raamatun käännöksessä on omat hyvät ja huonot puolensa, minkä takia niitä tulee lukea rinnakkain, jotta löytää sellaisia eroja, mitä on syytä tutkia alkukielen kautta tarkemmin. Vuoden 1933/38-käännöksessä on Joelin kirjan jakeessa 2:23 huono käännös. Sen mukaan Jumala antaisi "syyssateen vanhurskauden mukaan". Moni helluntailainen saarnaaja selittää sen vastoin Raamatun alkuperäistä tarkoitusta yhdistämällä asian Joelin kirjan 3. luvussa profetoituun Pyhän Hengen vuodatukseen ihmisten päälle, mikä tapahtui helluntaina vuonna 30 jKr, kun Yeshuan opetuslapset saivat armolahjan puhua eri kansojen kielillä evankeliumia. Saarnaajat tekevät väärän johtopäätöksen, että jakeessa 2:23 profetoitaisiin voimallista hengellistä heräämistä. 1933/38-käännös tarkoittaa enintään sateiden riittävyyttä pelloille kansan vanhurskauden mukaan eikä puhu hengellisistä sateista.

Heprealaiset sanat 'moree lidsedakaa' merkitsevät sekä 'syyssateita vanhurskauden mukaan' että 'vanhurskauden opettajaa'. Israelissa syyssateet ovat voimakkaita, jotka tekevät maan hedelmälliseksi kylvöä varten. Kun vilja alkaa keväällä kasvaa, niin kevätsateet ovat maltillisemmat ja ne antavat viljalle hyvän kasvun. Herra on luvannut siunata kansaansa sen mukaan, miten vanhurskaasti he noudattavat lakia.

5. Moos. 32:1-2: " -- Kuuntele, taivas, mitä minä puhun, kuulkoon maa minun sanani. Sateena virratkoon minun opetukseni, kastepisaroina vierikööt sanani, niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosade ruohikolle."

5. Moos. 28:2-9: "Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne. "Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. "Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. "Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. "Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan. "Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta hajaantuvat pakoon kaikkiin suuntiin. "Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. "Jos noudatatte Herran, Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen teitään, hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut."

Monet raamatunopettajat (esim. Risto Santala, Kristus Uudessa testamentissa, s. 160) ja myös juutalaiset kirjanoppineet ovat päätyneet siihen, että jae on Messias profetia, joka puhuu Vanhurskauden Opettajasta, mikä on oikea johtopäätös. Kysymys ei ole hengellisistä sateista vanhurskaudeksi vaan Vanhurskauden Opettajasta sekä suuren sadon antavista vesisateista vanhurskauden mukaan. Kyseessä on heprealainen sanaleikki, joita on muuallakin Raamatussa (esim. Jer. 1:11-12), minkä tarkoitus on havainnollistaa lukijalle, miten Vanhurskauden Opettaja kasvattaa oppilaistaan vanhurskaita, kuten runsaat sateet kasvattavat viljasta suuren sadon (vert. Ps. 1:1-3, Room. 2:13). Suomalainen Raamatun käännös vuodelta 2017 on korjannut käännöksen vastaamaan alkukielen alkuperäistä tarkoitusta, mikä on ollut alun perin myös Bibliassa (vert. Jer. 23:5-6).

Joel 2:23 (2017): "Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, Jumalassanne, sillä hän antaa teille vanhurskauden Opettajan..."

Joel 2:23 (Biblia): "Ja te, Zionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalassanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan..."

Joel 2:23: (Young's literal): "And ye sons of Zion, joy and rejoice, In Jehovah your God, For He hath given to you the Teacher for righteousness..."

Joel 2:23 (Folkbibeln): "Fröjda er, ni Sions barn,var glada i Herren, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet..."

Joel 2:23 (Lutherbibel 1912): "Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im HERRN, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt..."

Jesaja puhuu Jumalasta myös Vanhurskauden Opettajana, joka ottaa syntiä tehneiltä leivän pois ja kun oppi on mennyt perille, niin Opettaja antaa taas sateen leipää varten. Hoosea kertoo, kun Herra Yeshua tulee, Hän antaa sataa vanhurskautta.

Hoos. 10:12-13 (1933/38): "Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa, teille vanhurskautta. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää; sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen."

Jes. 30:20-23 (1933/38): "Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää". Silloin sinä havaitset saastaiseksi veistettyjen jumalankuviesi hopeapäällystyksen ja valettujen jumalankuviesi kultakuoren; sinä viskaat ne pois kuin inhotuksen, sinä sanot niille: "Ulos!" Niin hän antaa sateen sinun siemenellesi, jonka maahan kylvät, ja maan sadosta leivän, joka on oleva mehevä ja lihava, ja sinun karjasi on sinä päivänä käyvä laajalla laitumella."

Jesajan kirjan jae 9:6 mainitsee seitsemän Jumalan nimeä, joista yksi on Neuvonantaja. Alkukielessä ei ole pilkkuja, joten jotkut ovat yhdistäneet sanat Ihmeellinen ja Neuvonantaja yhteen, mutta kyse on eri nimistä. Nimi Neuvonantaja korostaa Jumalan viisautta ja sitä, että Jumala Poika on Vanhurskauden Opettaja. Neuvonantajiksi on aina valittu viisaita ja oppineita miehiä (vert. 1. Aik. 27:32). Seurakunnassa on vain yksi, joka on arvollinen kantamaan arvonimeä Oppimestari ja Hän on Herra Yeshua HaMashiach.

Jes. 9:5 (1933/38): "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas."

Matt. 23:10: "Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus."

Eräillä raamatunopettajilla on myös väärinkäsitys, että Joelin kirjassa kuvattu sotajoukko olisi paholaisen armeija (Joel 2:1-11). Tämä ei pidä paikkansa, koska Joel mainitsee nimenomaan, että kyseessä on Jumalan armeija, joka toimii hyvin organisoidusti sekä ottaa voittoja pelottavana ja suurena Herran päivänä (Sak. 14:3-5, Ilm. 19:11-16). Armeijan toiminta ei poikkea kuningas Daavidin armeijan toiminnasta, joka sai apua ja käskyjä Jumalalta. Jumalan yksi nimistä on Herra Sebaot, jotka merkitsee sotajoukkoja johtavaa Jumalaa (Joos. 5:13-15).

Joel 2:7-8, 11: "Ne ryntäävät eteenpäin kuin soturit, kiipeävät muurille kuin sankarit. Kukin kulkee tietään suoraan, yksikään ei poikkea suunnastaan. Ne eivät sysi toinen toistaan, kukin tietää oman tiensä. Ne syöksyvät keihäiden välitse, etenevät hyvässä järjestyksessä...     ..Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää?"

Joos. 5:13-15: "Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?" Mies vastasi: "En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän? Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin."

Ps. 148:2 (1933/38): "Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa."

Luuk. 2:13: "Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa..."

Väärät opettajat ja väärät profeetat eivät ole vanhurskaita

Helluntailaisissa seurakunnissa on julistettu vuodesta toiseen paljon vääriä profetioita, joissa luvataan kyseiselle vuodelle voimallisia hengellisiä sateita. Sen lisäksi kehotetaan ihmisiä rukoilemaan ja käymään ylistyskokouksissa, jotta vuolaat hengelliset sateet alkaisivat ja ihmisiä tulisi sen seurauksena uskoon. Monilla evankelistoilla on lihallinen houkutus uskoa tällaista, koska heidän kolehtitulonsa suuruus riippuu siitä, miten paljon heidän tilaisuuksiin tulee heihin uskovia. Moni profetia ei ole toteutunut määräaikaan mennessä, joten ne ovat olleet vääriä profetioita. Vaikka mitään ei ole tapahtunut, niin ihmiset jatkavat väärien profeettojen perässä juoksemista ja käyvät heidän rukouspalveluissaan.

Hilja Aaltonen tunnetaan helluntailaisena evankelistana, joka on myös kirjoittanut yli 20 kirjaa, profetoinut ja tehnyt hyvin kauniita lauluja sekä runoja. Hän oli hyvin sympaattinen ja hurskaan oloinen nainen, joka eli peräti 105 vuoden vanhaksi. Helluntailaisissa piireissä häntä arvostetaan edelleen hyvin korkealle. Vuonna 2002 Aaltonen piti 94-vuotiaana testamenttipuheensa suurelle yleisölle Nokia Missionin tilaisuudessa Pirkkahallissa, jolloin "profeetallisen lupauksen" otti viestikapulana vastaan Nokia Mission johtaja Markku Koivisto, kuten sanotaan 'Golgatan kautta taivaallisiin' kirjan esittelyssä. Kirjan ovat kirjoittaneet Hilja Aaltonen ja Nokia Mission johtaja Markku Koivisto. Kirjan julkaisi Patmos Lähetyssäätiön omistama kirjakustantamo Kuva ja Sana Oy vuonna 2002

Markku Koivisto tunnetaan siitä, miten hänen herätysliikkeensä Nokia Missio romahti, kun hän tunnusti seurakunnan edessä tehneensä aviorikoksen miehen kanssa. Koivisto tuomittiin vuonna 2013 käräjäoikeudessa alaikäiseen miehen seksuaalisesta hyväksikäytöstä (Yle 26.3.2013). Koiviston tiedetään olleen väärä profeetta ja eksyttävä opettaja, joten tämä asettaa kyseenalaiseen valoon myös Hilja Aaltosen työn, koska hän teki läheistä yhteistyötä Koiviston kanssa. 

Hilja Aaltonen odotti saamansa profetian toteutuvan; että "Jumala ei kutsu palvelijansa taivaan kotiin ennen kuin hän näkee tuon suuren herätyksen alkavan, joka alkaa luterilaisesta kirkosta." Profetia piti sisällä väitteen, että Hilja Aaltonen pelastuu taivaaseen ja Jumala antaa hänen elää niin kauan, että hän näkee suuren herätyksen alkavan Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta. Aaltonen odotti suuria hengellisiä sateita, joka saisi ihmiset itkemään vuolaasti ja joka leviäisi luterilaisesta kirkosta muihin kirkkokuntiin sekä yhdistäisi ne yhdeksi seurakunnaksi (YouTube). Tämä kuulostaa omituiselta ekumenialta, sillä eri kirkkokuntien on mahdoton yhdistyä jonkin tunnekokemuksen kautta, koska yhdessä kirkossa ei voi olla useita toisistaan poikkeavia oppeja samasta asiasta.

Ef. 4:3-5: "Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!"

Hilja Aaltonen kuoli vuonna 2013 Tampereella Koukkuniemen vanhainkodissa. Siihen mennessä ei ollut tapahtunut mitään herätystä luterilaisessa kirkossa eikä muissakaan Suomen seurakunnissa. Luterilaisen kirkon jäsenmäärä on tasaisesti laskenut, kirkot ovat tyhjentyneet ja kirkko on etääntynyt yhä kauemmaksi Jumalan Sanasta (lisää artikkelissa). Monelle voi olla raskas pettymys, että Hilja Aaltonen olikin väärä profeetta ja väärä opettaja. Samalla tavalla on toistuvasti epäonnistunut Aulikki Hartikainen-Piipponen (lisää artikkelissa).

5. Moos. 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."

Helluntaiseurakunnissa on tällä hetkellä muodissa, että monet avioparit opettavat ja profetoivat yhdessä seurakunnan edessä, mutta Jumala ei ole heitä lähettänyt puhumaan, koska Jumala lähettää seurakuntaan vain miehiä opettamaan, jotka eivät voi ottaa rinnalleen naisia opettajiksi. Tässäkin kohtaa tulee muistaa Yeshuan antama esimerkki, miten Hän valitsi opetuslapsikseen ja apostoleiksi 12 miestä eikä yhtään naista.

1. Tim. 2:11-12: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti.

2. Kor. 11:13: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi."

2. Piet. 2:1 (1933/38): "Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja..."

Raamattu ei tunne sellaista asiaa kuin nainen papin virassa tai nainen raamatunopettajana seurakunnassa. Jumalan käsky on, että mies opettaa seurakunnassa. Joka ei tunnusta tätä Jumalan käskyä, sitä ei Jumala tunnusta.

1. Kor. 14:32-38: "Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä." (1. Kor. 14:38 [RK]: "Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta."; American Standard -käännöksen alaviitteessä huomautus samasta jakeesta: "Many ancient authorities read "But if any man knoweth not, he is not known". Compare 1 Co 8:3")

Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta."

Jos seurakunnat olisivat ottaneet huomioon Raamatun käskyn, ettei nainen saa opettaa seurakuntaa (lisää artikkelissa), niin olisi heti ymmärtänyt, ettei Jumala ole lähettänyt Hilja Aaltosta eikä Aulikki Hartikainen-Piipposta opettamaan mitään seurakuntaa.

Matt. 22:29: "Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa."

Väärät opettajat tunnistaa hedelmistä, mutta millainen on huono hedelmä? 

Hyvin yleinen syy siihen raamatunopettajan opetuksen epävanhurskauteen, on se, että he lupaavat seuraajilleen pelastusta väärillä perusteilla. He eivät opeta oikein, mitä parannuksen teko edellyttää, mikä estää heidän seuraajia tekemästä Yeshuan vaatimaa parannusta ja siten pelastumasta. Heidän seuraajansa luulevat olevansa uudestisyntyneitä, mutta eivät kuitenkaan ole. 

Mikä on sitten Uuden testamentin mukaan syntiä, mistä Yeshua vaatii tekemään parannuksen? Mikä on sellaista laittomuutta, mitä ei saa enää tehdä? Apostoli Johannes ja Paavali opettavat sen selvillä sanoilla. Olkaa hyvät, tässä se lukee:

1. Joh. 3:4, 7-10: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...   ..Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."

Room. 2:12-13: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Jumalan tahto on kirjoitettu Mooseksen lakiin. Jumalan Poika on vanhurskas Hallitsija, minkä vuoksi Hän vihaa Mooseksen lain rikkomista (Hepr. 1:9). Nämäkin jakeet löytyvät Uudesta testamentista.

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

Hepr. 10:28: "Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana."

Vaikka joku opettaa parannusta hokemalla "repent, repent", niin parannussaarna saattaa keskittyä vain konservatiivista yleisöä miellyttävään muutamaan moraalikysymykseen, vaikka opettaja ei itse noudata Jumalan lakia ja vielä jakaa koko ajan vääriä profetioita, joiden uskominen on aina syntiä. Vaikka yleisö kuinka viihtyisi heidän tilaisuuksissaan ja vaikka he olisivat kuinka tyytyväisiä tilaisuuksiin, niin raamatunopettajat eivät tee hyvää hedelmää, koska he eivät opeta noudattamaan Jumalan tahtoa samalla tavalla, miten opetti Vanhurskas Opettaja Yeshua HaMashiach. Tästä teemasta kertoo syvemmin artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

2. Piet. 3:15-16: "..Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia."

Laiton hedelmä on mätä
Yeshua varoittaa vuorisaarnassa painavilla sanoilla vääristä profeetoista. He ovat kuin lampaan turkkiin pukeutuneita susia. He hurskastelevat ja mielistelevät yleisöä, mutta opettavat yleisölle laittomuutta. Silloin käy niin, ettei kaikki ne, jotka ylistävät Jeesusta pelastu. Eivät pelastu edes ne suuria yleisöjä vetäneet televisiosaarnaajat, jotka ovat tehneet Jeesuksen nimessä suuria voimatekoa, koska he tekivät laittomuutta. Yeshua opettaa, mistä tunnistaa huonon hedelmän: Laittomuus on se mätä hedelmä, joka haisee heidän viihdyttävissä ja hurmahenkisissä tilaisuuksissa, jossa voi tapahtua jopa ihmeitä.

Matt 7:15-23 (1933/38): "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Yeshua sanoo heille viimeisenä päivä, ettei tunne heitä. Menkää pois te laittomuuden tekijät. Miksi Yeshua ei tunne sellaisia, jotka hän tietää tarkkaan. Kyse on itämaisesta tavasta. Yeshua ei tunnusta ystävikseen niitä, jotka tekivät laittomuutta, vaikka he olisivat syöneet samassa pöydässä hänen kanssaan. 

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Väärillä profeetoille ja väärille opettajille käy niin, että he saavat viimeisellä tuomilla nähdä hammasta purren ja itkien, kun Mooses, Abraham, Iisak, Jaakob ja muut Jumalan profeetat ovat Jumalan Valtakunnassa, mutta heidät tuomitaan tuliseen järveen laittomuuden tekijöinä, vaikka he ovat illasta toiseen huutaneet ylistyshuutoja Jeesukselle.

Luuk. 13:23-28: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. "Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.' Silloin te alatte selittää: 'Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.' Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.' "Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos."

Jumalan profeetat tekivät hyvää hedelmää, vaikka he joskus pahoittivat toisten mielen nuhtelemalla heitä kovilla sanoilla lain rikkomisesta. Hyvää hedelmää tekee se, joka ei vaella laittomuutta tekevien tavoin, vaan tutkii ahkerasti lakia ja noudattaa sitä. Tätä tarkoitti myös Yeshua, kun Hän puhui puun hedelmistä.

Ps. 1:1-3: "Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan."

Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus

Vuorisaarnassa Yeshua kielsi lukemasta pitkiä rukouksia hokemalla koko ajan samoja asioita. Ortodoksisessa ja roomalaiskatolisessa kirkossa on tapana hokea jotain lauseita tai rukouksia lukuisia kertoja peräkkäin jostain rukouskirjasta. Sellaiseen ei Jumala mielisty. Helluntailaisissa seurakunnissa on useita tunteja kestäviä rukouskokouksia, joissa yleisö esiintyy toistensa edessä rukoilemalla ääneen pitkiä ja tunteisiin vetoavia rukouksia. Yleensä rukouksissa pyydetään jotain asioita Jumalalta ja sitten sen perään ylistetään Jumalaa. Tuskin koskaan kukaan kiinnittää rukouksissa huomiota siihen, olemmeko eläneet Jumalan tahdon mukaista elämää. Mitä Jumala haluaisi meidän tekevän?

Matt. 6:7: "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja."

Sellaiset pitkät rukoukset ovat tekopyhiä, jossa yritetään palvomalla ja ylistämällä saada jotain siunauksia Jeesukselta. Yeshuan ohje oli, että etsikään ensin Jumalan Valtakuntaa, niin sitten saatte välttämättömät tarpeet tyydytettyä (Matt. 6:33). Jos rukoilija ei halua elää Jumalan tahdon mukaista elämää, niin pitkät ylistysrukoukset eivät hyvitä syntejä eikä Jumala kuule sellaisia rukouksia. Vanhurskaan rukous on voimallinen, mutta ensin täytyy tunnustaa syntinsä, tehdä parannus synneistä ja alkaa noudattaa Jumalan tahtoa (Jaak. 2:24, 5:16). Jos joku luulee olevansa vanhurskas, niin huomatkoon, ettei Jumala kuule sellaisten uskovien rukouksia, jotka sulkevat korvansa Jumalan lailta (Sananl. 28:9, Room. 2:13).

Miika 3:4: "Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat."

Jes. 1:15 "Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat."

Sak. 7:11-13 (1933/38): "Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi. Ja he tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt Henkensä voimalla entisten profeettain kautta; ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus. Samoin kuin hän huusi, mutta he eivät kuulleet, samoin he huutavat, mutta minä en kuule, sanoo Herra Sebaot."

Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Yeshua opetti vuorisaarnassaan, miten tulee rukoilla. Isä meidän -rukous on täydellinen rukous (Matt. 6:9-13). Rukous poikkeaa siitä, mitä yleensä kuulee rukouskokouksissa. Isä meidän -rukouksessa rukoillaan, että tapahtuisi Jumalan tahto. Rukoilija ei esitäkään pelkkiä omia toivomuksia vaan haluaa alistua Jumalan tahtoon. Kun jotain pyydetään, niin pyydetään pääsemään eroon synnin tekemisestä ja pyydetään saada anteeksi tehdyt synnit, kuten mekin annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Anoessamme muistamme myös sen, miten meilläkin on velvollisuus antaa velallisillemme anteeksi. 

Matt. 6:9-13: "Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta." (myöhäisissä käsikirjoituksissa on lopussa sanat: "sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.")

Isä meidän -rukous kiinnittää paljon enemmän huomiota meidän velvollisuuksiin ja nöyränä asettumiseen Taivaan Isän eteen, jonka nimi on Pyhä. Yeshuan korosti, että jos ette anna anteeksi teitä vastaan rikkoneille, niin ette tekään saa anteeksi. Koska Jumala on armollinen, niin meidänkin pitää olla toisillemme armollisia.

Luuk. 6:36: "Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa."

Matt. 6:14-15: "Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne."

Ps. 103:8, 13: "Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri...   ..Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä."

Yeshua kuitenkin kehotti vuorisaarnassa rukoilemaan ja anomaan. Ensin pitää vain kiinnittää huomiota omaan parannuksen tekoon ja vasta sitten voi odottaa jotain saavansa. 

Matt. 7:7-8: "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan."

Kysymys on myös siitä, mitä pyytää. Jos nälkäinen pyytää leipää, niin hän todellakin sellaista tarvitsee. Jos pyytää jotain Jumalan tahdon mukaisesti, niin sen saa.

Matt. 7:9-10: "Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät."

Ihminen ei voi palvella kahta herraa Jumalaa tai mammonaa. Jos ihmisellä on koko ajan halu saada lisää omaisuutta saadakseen siitä tyydytystä elämäänsä, niin hän ei rakasta Jumalaa vaan maailman ruhtinasta. Paholainen lupasi Yeshualle koko maailman omakseen, jos Yeshua vain kumartaisi paholaista. Yeshua antoi hyvää esimerkkiä kieltäytymällä tarjouksesta siteeraamalla Raamattua, miten jokaisen tulee kunnioittaa ja palvella vain Jumalaa (Luuk. 4:8): "On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.

Moni ihminen myy itsenä rahanhimonsa takia. Yeshua kehotti keräämään aarteita Taivaaseen vanhurskailla teoilla, koska siellä ei aarteet ruostu eikä niitä kukaan varasta. Salomo kirjoitti Saarnaajan kirjassa, että alastomana maailmaan tullaan ja alastomana täältä pois lähdetään. Mitään rikkauksia ei saa maailmasta mukaansa.

Matt. 6:19-24: "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. "Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys! "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."

Saarn. 5:15: "Rikkaan oli täältä lähdettävä yhtä alastomana kuin hän oli äitinsä kohdusta tullut, eikä hän voinut viedä mukanaan mitään siitä, minkä oli vaivaa nähden koonnut."

Tällä hetkellä varsinkin kehitysmaissa saa suosiota sellaiset äärikarismaattiset kristilliset liikkeet, jotka lupaavat köyhälle kansalle vaurautta. Menestysteologia on vietellyt Suomessakin monia helluntailaisia uskomaan siihen, miten uskonnon harjoittaminen voisi tuottaa heille lisää taloudellista menestystä. Seurakunta haluaa saada itselleen Jeesukselta siunauksia, mutta ei halua palvella Yeshuaa noudattamalla Hänen käskyjään. Jos pyytää väärässä tarkoituksessa, niin ei saa muuta kuin suuren pettymyksen. Kuten Paavali opetti, niin rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri.

Jaak. 4:3: "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne."

1. Tim. 1:6: "Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."

Opetusta rukoilemisesta, Taivaan Isän puhe 1.2.2017

Mikaelin opetusvideossa käydään aluksi läpi Isä meidän -rukous Raamattu kansalle käännöksestä. Sen jälkeen Taivaan Isä puhuu Mikaelin suun kautta.
Vanhurskas lainopetus on lähtöisin Jumalan vuoren huipulta

Jumala antoi kymmen käskyn taulut Siinain (Hoorebin) vuorella. Kansa katsoi peloissaan, kun Jumala laskeutui vuoren huipulle tulen, savun ja jylisevän äänen keskellä. Jumala näytti Israelin kansalle pyhyytensä ja voimansa. Jumala on korkein, muiden yläpuolella, jota tulee pelätä. Jumala halusi antaa vuoren huipulla lakinsa Moosekselle Israelin kansan nähden. Laki todellakin annettiin Taivaasta. Mooses oli välittäjä Jumalan ja Israelin kansan välillä, joka kävi hakemassa kymmenen käskyn taulut ja opetti lain kansalle. 

2. Moos. 19:16-20: "..Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne."

Jumalan temppeli on ollut myös korkealla Moorian vuorella Jerusalemissa, jossa on suuri tasanko, minne suuri temppeli oli mahdollista rakentaa. Kuningas Daavidin palatsi oli vuoren etelärinteellä temppelin alapuolella, koska kuningaskin on Jumalan alainen. Temppeli on rakennettu jebusilaiselta Araunalta ostetulle puimatantereelle, joka on Temppelivuoren laella oleva 15 hehtaarin kokoinen pelto, jota Arauna aurasi härkien kanssa ja viljeli sitä (1. Aik. 21:20-26). Temppelin sijainnista käytyä keskustelua on käsitelty artikkelissa: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

2. Aik. 3:1: "Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille." 

Temppelin sijainti vuoren huipulla symboloi Jumalan korkeinta asemaa ylimpänä auktoriteettina. Raamattu kertoo, että lopun ajoilla tulee suuria maanjäristyksiä ja maan muodot muuttuvat niin, että Moorian vuoresta tulee korkein vuori maailmassa (Ilm. 6:14). Tulee vielä aika, jolloin pakanakansat tulevat vuoren huipulle Jumalan temppeliin kuuntelemaan lain opetusta.

Jes. 2:2-4: (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

5. Moos. 31:11-12: "kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä."

Jes. 51:4-5: "Kuuntele minua, kansani, kansakunnat, tarkatkaa sanojani, sillä laki on minusta lähtöisin, minä säädän oikeuteni kansojen valoksi. Minun vanhurskauteni on lähellä, minä tuon pelastuksen ja luja käteni jakaa kansoille oikeutta. Kaukaiset rannat ikävöivät minua, minun vahvaa kättäni ne odottavat."

Moorian vuoren korkeimmalla kohdalla Israelin kansan keskellä tulee olemaan Hesekielin kirjan ennustama Jumalan temppeli (Hes. 40-43), jossa on Herran Yeshua HaMashiachin valtaistuimen sija. Tästä Jumalan temppelistä kerrotaan myös monissa muissakin Raamatun kirjoissa. Temppelistä tulee uuden liiton temppeli, joka on kukoistuksessaan tuhatvuotisen rauhavaltakunnan aikana, jolloin pakanakansatkin tulevat sinne kumartamaan Herraa Yeshua HaMashiachia (Hes. 37:26-28). Uuden liiton tarkoitus on palauttaa Israelin kansan lainkuuliaisuus, jolloin Jumala antaa heidän syntinsä anteeksi (Jer. 31:31-34). Jumalan Poika on uuden liiton välimies (Mal. 3:1, Hepr. 12:24). Pakanakansoilla on mahdollisuus liittyä uuteen liittoon oksastamalla itsensä Israelin kansaan lakia noudattaen (Jes. 56:6-7, Room. 11), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'.

Hes. 43:4-8: "Herran kirkkaus meni temppeliin portista, joka on itää kohti. Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin.  Joku puhutteli minua, ja minä kuulin sen äänen tulevan temppelistä -- mies seisoi yhä minun vieressäni. Ääni sanoi minulle: "Ihminen, tämä on minun valtaistuimeni sija ja koroke minun jalkojeni alla. Täällä minä olen asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti. "Enää eivät israelilaiset tahraa minun pyhää nimeäni, eivät he eivätkä heidän kuninkaansa, ei heidän uskoton elämänsä eivätkä kuninkaiden kuolleet ruumiit." 

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti." (ikuinen liitto tarkoittaa uutta liittoa Jer. 31:31-33)

Mal. 3:1-3: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois..." (liiton enkeli tarkoittaa uuden liiton lähettilästä ja asettajaa)

Jer. 33:15-18: "Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: 'Herra on meidän vanhurskautemme'." Näin sanoo Herra: "Aina on Israelin valtaistuimella istuva Daavidin jälkeläinen, ja aina tuovat leeviläiset papit minulle polttouhreja ja ruokauhreja ja valmistavat minulle teurasuhrit."

Eräät raamatunopettajat väittävät, että tuleva Jerusalemin temppeli rakennettaisiin vain antikristusta varten. Tämä ei pidä paikkansa. Raamattu kutsuu temppeliä johdonmukaisesti Jumalan temppeliksi eikä antikristuksen temppeliksi. Raamattu tosin ilmoittaa, että Jumala lähettää maailmaan antikristuksen vitsaukseksi (Ilm. 6:2), joka valtaa temppelin itselleen 3,5 vuodeksi. Sen jälkeen Herra Yeshua HaMashiach valtaa temppelin itselleen takaisin ja ottaa sen valtaistuimensa sijaksi. Samalla tavalla Antiokhos Epifanes valtasi aikanaan Jerusalemin temppelin ja häpäisi sen, mutta makkabilaiset valtasivat temppelin takaisin, puhdistivat sen ja vihkivät sen uudelleen käyttöön. Antiokhos Epifanes oli antikristuksen esikuva (lisää artikkelissa). Yeshua on itsekin jo yhden kerran puhdistanut Jumalan temppelin ruoskimalla kauppiaat sen alueelta pois (Mark. 11:15-17). Tästä ei voi missään nimessä tehdä sellaista johtopäätöstä, että temppelin rakentaminen olisi Jumalan tahdon vastaista tai kapinallisuutta Jumalaa vastaan. Jumalan temppeli on pyhän huone, mutta aika ajoin Jumalan vastustajat ovat tunkeutuneet temppeliin tekemään syntiä.

Dan. 9:27: "Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

2. Tess. 2: 3-4, 8-12 (1933/38):  "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala...    ..niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Ilm. 13:5: "Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa."

Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."

Vuorisaarna jatkoi siitä, mikä alkoi Siinain vuorella

Mooses ilmoitti kansalle, että Jumala tulee lähettämään Israelin kansan keskuuteen profeetan Mooseksen kaltaisen, jota jokaisen tulee kuulla, muuten Jumala tuomitsee hänet. Tämä profetia kertoi Messiaasta. Mooses oli hyvin voimallinen profeetta ja lainopettaja. Mooseksen aikana kansaa ruokittiin kuivassa erämassa mannalla ja viiriäisillä. Kun Yeshua ruokki Häntä kuuntelemaan tulleet väkijoukot ruuanlisääntymisihmeillä ja parantamalla sairaita, niin kansa ymmärsi, että Yeshua on se profeetta, josta Mooses oli puhunut (Joh. 6:1-15).

5. Moos. 18:15-19: "Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: 'Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.' Herra sanoi silloin minulle: 'Se, mitä he sanoivat, on oikein. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen." (Hoorebin vuori = Siinain vuori)

Joh. 6:15: "Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan."  

Yeshualla oli tapana vetäytyä rukoilemaan vuorelle, jossa Hän saattoi viettää koko yön. Hän vei aika ajoin myös opetuslapsensa vuorelle. Kerran Yeshua vei korkealle vuorelle Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin, jolloin he näkivät Yeshuan ottavan kirkastuneen hahmon ja kuulivat taivaasta Jumalan äänen. Taivaasta tuli Yeshuan luokse keskustelemaan Mooses ja Elia, joka on sama henkilö kuin Johannes Kastaja. Mooses voidaan ajatella symboloivan lakia ja Elian (Johannes Kastaja) profeettojen kirjoja, mitkä Yeshua vahvisti olevan voimassa myös uuden liiton aikana (Matt. 5:17-19, Luuk. 16:17). Nyt Jumalan ääni toisti sen saman käskyn, mitä Mooses oli ilmoittanut, että kuulkaa Messiasta.

Matt. 17:1-5: "Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!"

Yeshua muutti Nasaretista Kapernaumiin. Hän opetti kansaa ympäri Galileaa (Pohjois-Israelia) ja Hänen maineensa levisi Syyriaan asti. Kerran Hän laskeutui alas vuorelta ja näki suuren väkijoukon odottamassa Häntä. Yeshua otti opetuslapsensa mukaan ja nousi vuoren rinnettä ylös kansan seuratessa häntä. Vuorelle noustuaan Hän alkoi opettamaan opetuslapsiaan ja heidän takana olevaa kansaa, joka tunnetaan vuorisaarnana, joka löytyy Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7 ja Luukkaan evankeliumin jakeista 6:17-49.

Kuten Mooses nousi vuorelle, niin Yeshuakin nousi vuorelle, mutta nyt kansa seurasi Häntä. Jerusalemissa ollessaan Yeshua opetti Moorian vuoren laella olevassa Jumalan temppelissä ja nousi taivaaseen sen vieressä olevalta korkealta Öljymäeltä, minne Hän tulee tekemään myös paluun, kun hän tulee tuhoamaan antikristuksen joukkoineen ja valtaamaan Jumalan temppelin takaisin itselleen.

Ap.t 1:9-12: "..he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän." Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia..."

Sak. 14:4-5, 16, 20-21 "Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan...   .. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa...   ..Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus: "Herralle pyhitetty." Ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä."

Vuorisaarna on Mooseksen lain perustelu ja selitys

Yeshua sanoi vuorisaarnassaan hyvin selvillä sanoilla, ettei Hän ole tullut kumoamaan lakia vaan noudattamaan sitä (Matt. 5:17-19). Vuorisaarna on lain opetusta ja sen selittämistä. Yeshua ei muuttanut lakia vaan opetti noudattamaan lakia. Yeshua sanoo vuorisaarnassa monta kertaa, olette kuulleet sanottavan näin, mutta minä sanon näin. Kyse ei ollut siitä, että Yeshua olisi kumonnut lakia tai edes lisännyt lakiin säädöksiä vaan siitä, että Hän opetti kansaa ymmärtämään lain alkuperäisen tarkoituksen ja oikaisi lainopettajien huonoa opetusta. Yeshuan vuorisaarna on juuri sitä, mitä Psalmi 119 kertoo jakeissa 33-34.

Ps. 119:33-34: "Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä. Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen."

Ps. 25:9 (1933/38): "Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä."

Vuorisaarna opettaa soveltamaan lakia oikein. Jotta lakia voi soveltaa oikein, tulee ymmärtää, mihin laki perustuu. Vuorisaarnan opetuksessa korostuu seuraavat periaatteet:
 1. Jokainen ihminen on Jumalan edessä yhtä arvokas oli hän köyhä tai rikas
 2. Lakia ei tule noudattaa yksittäisten sanojen vaan lain tarkoituksen mukaan (tarkoitus ennen muotoa -periaate)
 3. Ihminen ei saa muuttaa Mooseksen lakia yhdenkään säädöksen osalta, vaan sitä tulee noudattaa tarkasti ja jokainen säädös yhtä aikaa huomioon ottaen
 4. Lakia tulee noudattaa rakkaudesta Jumalaa kohtaan eikä saadakseen itselleen hyötyä
 5. Ihmisen ei pidä vihata ketään vaan rakastaa lähimmäisiä jopa uhrautuvalla tavalla
 6. Ihminen ei voi palvoa yhtä aikaa sekä Jumalaa että mammonaa
 7. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat

  Lainopettajat eivät itse noudattaneet lakia ja olivat jopa itse laatineet sellaisia perinnäissääntöjä, jolla lakia muutettiin. Lainopettajilla oli tapana etsiä laista takaportteja ja keksiä erilaisia verukkeita, ettei lakia tarvitse noudattaa tai sitten he olivat laatineet raskaita käskyluetteloita, joilla he asettivat sellaisia taakkoja kansalle, mitä laki ei määrää. Yeshua tunnusti Mooseksen lain, jossa on käsky, ettei säädöksiä saa muuttaa, mitä säädöstä Yeshua myös puolusti.

  5. Moos. 12:32: "Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään."

  Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

  Uusi testamentti hyvin usein viittaa tai suoraan siteeraa jotain Mooseksen lain käskyä. Yeshua opetti kansan tuntemaan lain sisällön ja kehotti noudattamaan lakia. Kun Yeshualta kysyttiin, miten voi saada iankaikkisen elämän, niin hän kehotti noudattamaan lakia, jossa on myös käsky uskoa Messiaaseen (5. Moos. 18:15-19). Kun Yeshualta kysyttiin, että mitä lain käskyjä tulisi noudattaa, niin Yeshua luetteli esimerkinomaisesti muutamia säädöksiä Mooseksen laista.

  3. Moos. 18:5: "Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra."

  Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

  Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

  Hes. 18:5-9: "Vanhurskas mies tekee niin kuin oikein ja hyvin on. Hän ei käy kukkuloilla uhrilihaa syömässä eikä palvo Israelin kansan epäjumalia. Hän ei viettele toisen vaimoa, eikä hän makaa naisen kanssa silloin kun tämä on epäpuhdas. Hän ei sorra toista, vaan antaa takaisin velasta saamansa pantin, hän ei riistä ketään, vaan antaa leivästään nälkäiselle ja vaatettaa alastoman. Hän ei lainaa korkoa vastaan eikä ahnehdi voittoa, vaan pysyy loitolla vääryydestä ja ratkaisee ihmisten väliset asiat oikein. Hän elää minun säädösteni mukaisesti ja noudattaa minun määräyksiäni, tekee niin kuin oikein on. Hän on vanhurskas, ja hän saa elää. Näin sanoo Herra Jumala." 

  Paavali ei kumonnut Yeshuan opetusta eikä lakia, vaan jatkoi saman asian opettamista, mutta toisesta näkökulmista. 

  Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

  Kun laissa sanotaan, että vain lakia noudattavat uskovat ovat vanhurskaita, niin Paavali ja Jaakob toistivat kirjeissään saman asian.

  5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

  Room 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

  Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

  Paavali menee Roomalaiskirjeessään entistä syvemmälle lain tarkoitukseen. Hän kirjoittaa, ettei lihalliset ihmiset alistu noudattamaan lakia, mikä on vihollisuutta Jumalaa vastaan ja myös kuolemaksi. Jos ihminen lopettaa lain rikkomisen Pyhän Hengen voimalla, niin hän saa elää.

  5. Moos. 30:15-16: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää."

  1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

  Room 8:6-8, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen...    ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

  Jumalan Poika opetti kansan ymmärtämään lain alkuperäisen tarkoituksen

  Lainopettajat olivat laatineet perinnäissäännön, että jos joku antaa lahjan temppelille (korban = uhri), niin silloin heidän ei tarvitse huolehtia iäkkäiden vanhempiensa toimeentulosta ja huolenpidosta. Yeshua arvosteli ankarasti lainopettajia Jumalan käskyjen alkuperäisen tarkoituksen kumoamisesta omavaltaisilla perinnäissäännöillä. Jesaja on myös arvostellut lainopettajia, että he ovat vaihtaneet Jumalan käskyt ihmisten laatimiin käskyihin. Jeremia sanoi lainopettajille suorat sanat, että he ovat kirjoittaneet valhetta ja hylänneet Herran sanan. Jumalan käskyjen vääristeleminen ei ole loppunut tähän. Nykyään kristilliset seurakunnat vääristelet Raamattua hyvin paljon, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'. 

  Jer. 8:8-9 (RK): "Kuinka voitte sanoa: ’Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki’? Totisesti, valhetta on kirjoittanut kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat joutuvat häpeään, joutuvat kauhun valtaan, heidät vangitaan. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan – mitä viisautta heillä voisi olla?"

  Jes. 29:13: "Herra sanoi: -- Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"

  Mark. 7:6-13: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi', te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

  Yeshua vaati vuorisaarnassa kansaa noudattamaan Jumalan käskyjä niiden alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Yeshua selitti kansalle, mikä oli lain alkuperäinen tarkoitus, minkä muutenkin voi taitava lukija ymmärtää, mutta Yeshua osasi selittää asian kansantajuisesti. Länsimaisten valtioiden lainsäädännössä on sama periaate, ettei lakia pidä tulkita sen muodon vaan tarkoituksen mukaisesti. Lain tulkintaohje pitää etsiä selvittämällä, mitä lainsäätäjä on alunperin tarkoittanut eikä sen mukaan, miten lause on muodollisesti kirjoitettu. 

  1. Tim. 1:8: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti."

  Raamatusta pitää ottaa huomioon kaikki säädökset yhtä aikaa. Jumala on opettanut, että Hän haluaa ennemmin laupeutta kuin uhria. Käsky kunnioittaa iäkkäitä vanhempia huolehtimalla heistä menee uhrin edelle. Jumalalle on tärkeämpää se, että ihminen oppii tuntemaan Jumalan ja Hänen vanhurskaan tahtonsa kuin, miten ihminen toistaa käskettyjä rituaaleja.

  Hoos. 6:6 (1933/38): "Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;"

  1. Joh. 4:7-8: "Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus."

  Room. 13:10 (1933/38): "Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys."

  Raamattu on johdonmukainen ja harmoninen kokonaisuus. Jos jakeissa tuntuu olevan jotain ristiriitaista, niin silloin ei ole niitä ymmärtänyt oikein. Jumalan tahto ei tule esille oikein, jos ottaa yksittäisiä sanoja irti niiden asiayhteydestä ja pyrkii ilman oikeaa asiayhteyttä selittää koko asian mielipiteensä mukaisesti. Raamatussa selitetään paljon sitä, mitä muualla Raamatussa lukee, mistä on hyvä esimerkki Yeshuan vuorisaarna. Sen takia tule selvittää Raamattua lukemalla, miten jakeet liittyvät kokonaisuuteen ja mitä jakeilla on alun perin tarkoitettu. Tätä periaatetta selitetään enemmän artikkelissa: 'Puolitotuus ei ole koko totuus vaan valhe'.

  2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

  Raamatussa on säädöksiä, jotka sallivat miehen ottaa useita vaimoja, kuten teki mm. Abraham, Jaakob ja Mooses (2. Moos. 21:10; 5. Moos. 21:15-17, 25:5-10; Jes. 4:1). Tähän on muutama rajoitus. Laissa on kielto, ettei kuningas saa ottaa lukuisia määriä vaimoja ja ylellistä omaisuutta yli tarpeensa, jottei hänen sydämensä käännyt pois Jumalasta, sekä hevosia Egyptistä (5. Moos. 17:16-17). Jumala antoi kuningas Joakselle kaksi vaimoa, mikä oli Raamatun mukaan oikein (ei ollut liian monta, 2. Aik. 24:2-3). Tätä säädöstä ei voi soveltaa mielivaltaisesti kaikkiin miehiin, koska se on tarkoitettu vain Daavidin valtaistuimella istuvaa Israelin kuningasta varten (5. Moos. 17:14-15), joka on vastedes Herra Yeshua HaMashiach. Muut johtajat ovat Herraan nähden ruhtinaan (prinssin, Kuninkaan alainen) asemassa, kuten on tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ruhtinaskin (Hes. 44:3). Kuninkaalliseen papistoon kuuluvat eivät ole kuninkaita vaan kuninkaan pappeja. Kun Yeshua otti kantaan laissa olevaan säädökseen lankousavioliitosta, Hän hyväksyi miehen moniavioisuuden (5. Moos. 25:5, Luuk. 20:28-34).

  Luuk. 20:28, 34: "Opettaja, Mooses on säätänyt näin: 'Jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.'..   ..Jeesus vastasi heille: "Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi."

  Paavali määräsi, että seurakunnan paimeneksi tulee valita yhden vaimon mies. Tätäkään säädöstä ei voi soveltaa sellaiseen, mihin se ei ole tarkoitettu. Paavalin kirjoitukset eivät kumoa Mooseksen laissa olevia säädöksiä miehen mahdollisuudesta ottaa monta vaimoa (Matt. 5:17-19, Luuk. 16:17). Jos paimen haluaa ottaa toisen vaimon, niin se ei ole kiellettyä, mutta silloin hänen tulee luopua paimenen tehtävästä (1. Tim. 3:2, Tit. 1:6). Paavalin kirjeiden sanamuodosta voi päätellä, että on olemassa myös miehiä, joilla on useita vaimoa, mutta Paavali ei koskaan sanonut sellaisen olevan syntiä. Jesajan kirjan luvut 2-4 kertovat lopun ajoista ennen tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa sekä sen valtakunnan ajasta, jolloin Jesaja mainitsee, että silloin seitsemän naista tulee kosimaan yhtä miestä. Tähänkin pätee Yeshuan sanat, ettei laista ja profeettojen kirjoista kumota yhtäkään kirjainta (Matt. 5:17-19).

  Jes. 4:1: "Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä."

  Luuk. 16:17 (Jeesus sanoo): "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

  Jumala haluaa enemmän laupeutta kuin uhria 

  Italialainen lakko on sellainen, että työntekijät hidastavat yrityksen toimintaa tekemällä vain sen, minkä työnjohtaja käskee. Kukaan ei tartu oma-aloitteisesti töihin. Tapauskovilla juutalaisilla kirjanoppineilla oli samaa asennetta. He halusivat päästä mahdollisimman helpolla, joten he noudattivat laista lähinnä vain kieltokäskyjä, jotta täyttäisivät lain muodollisesti. On helpompaa olla tekemättä kuin ryhtyä tekemään. 

  Toisaalta juutalaiset kirjanoppineet halusivat laatia pitkiä kieltoluetteloita, joilla pyrittiin varmistamaan laissa olevien käskyjen toteutuminen, mutta niistä tuli paljon raskaampia, mitä laki alun perin on tarkoittanut. Kun laissa on käsky rakastaa lähimmäisiä ja olla heille laupiaita, niin kirjanoppineet yrittivät keksiä keinoja, miten sellaista käskyä ei tarvinnut noudattaa. Lain noudattaminen vain säädösten takia ei johda siihen, mihin laki ensisijaisesti kehottaa, joka on rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Se edellyttää aktiivista toimintaa lähimmäisen hyväksi ilman, että joku koko ajan käskee korvan takana tekemään. Se edellyttää vastuunottamista lähimmäisestä. Jumala haluaa, että noudatamme lakia sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti Pyhässä Hengessä eikä kirjaimen vanhassa.

  Room. 7:6, 14 (1933/38): "..me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa...    ..Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen..."

  Room. 8:4-9: "..jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa."

  Jaakobin kirjeen toinen luku käsittelee tätä asiaa. Seurakunta suosi rikkaita jäseniään köyhien kustannuksella, vaikka laki kieltää sen (5. Moos. 1:17). Seurakunnan jäsenet halusivat noudattaa käskyjä älä tapa tai älä tee aviorikosta, mutta he eivät halunneet olla laupiaita köyhälle, vaikka laki edellyttää sitäkin (5. Moos. 14:28-29, Sananl. 3:3-4). He ottivat mielellään vastaan armahduksen synneistä, mutta eivät halunneet armahtaa köyhää (olla laupiaita), joka kärsi vilua vaatteiden vähyyden takia. Näin he erottelivat ihmiset heille kelpaaviin ja vähemmän tärkeisiin ihmisiin, mikä on syntiä. 

  Jaakob kutsuu Mooseksen lakia vapauden laiksi, koska hän halusi korostaa niitä käsyjä, jotka velvoittavat lähimmäiset auttamaan niitä, jotka ovat avun tarpeessa. Lain täyttämiseen ei riittä, ettei murhaa tai tee aviorikosta. Jos ei noudata lain käskyä olla laupias puutteessa olevalle lähimmäiselle, niin lain käskyn rikkominen johtaa siihen, että on syyllinen kaikessa, millä Jaakob tarkoittaa, ettei täytä lakia. Usko ilman lain tekoja on kuollutta uskoa, joka ei kelpaa Jumalalle.

  Jaak. 2:8-17: "Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein. Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi: "Älä tee aviorikosta", sanoi myös: "Älä tapa." Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut."

  Yeshua kertoi tapauksen, jossa kirjanoppinut pappi ei halunnut auttaa ryöstettyä miestä, jolta oli viety vaatteetkin päältä. Mies oli verillä, eikä ohi kulkenut pappi halunnut auttaa mies, jotta ei tulisi tahrituksi miehen vereen, jolloin hän ei voisi puhtaussäädösten takia mennä temppeliin (vert. 3. Moos. 15:19-27). Paikalle tuli samarialainen mies, joka näki loukkaantuneen. Juutalaiset kohtelivat samarialaista sekakansaa kuin pakanoita, joiden kanssa he eivät halunneet olla missään tekemisissä. Samarialainen kuitenkin auttoi loukkaantunutta ja vei hänet hoitoon. Tällä esimerkillä Yeshua opetti, että jopa oppimaton pakana voi tehdä vanhurskaammin kuin lainoppinut pappi, joka ajatteli vain rituaalisäädöksiä. Jumala vaatii laupeutta enemmän kuin uhria (Hoos. 6:6). Papin on autettava loukkaantunutta vaikka se johtaisi siihen, ettei sinä päivänä voi toimittaa temppelirituaaleja. Yeshuan sanojen mukaan rakastaminen on sen ehto, että voi periä iankaikkisen elämän (Matt. 19:16-21, Luuk. 10:28).

  Luuk. 10:27-37: "Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."

  Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" Jeesus vastasi hänelle näin: "Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. "Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.' Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?" Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin."

  Matt. 12:7 (1933/38): "Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä."

  Papit pitivät huolen, että he olivat ulkoisesti puhdistautuneet, jotta he voivat tulla temppeliin Herran eteen. Heidän sydän ei ollut kuitenkaan puhdas, koska he olivat laiminlyöneet loukkaantuneen miehen auttamisen. On tekopyhää puhdistautua ulkoisesti Herraa varten, jos ei ei puhdista omaa sydäntään tekemällä Jumalan tahdon. Ilman pyhittymistä ei ole kukaan näkevä Herraa (Hepr. 12:14). Jotka haluavat päästä Jumalan Pojan hääjuhlaan, heidän on hankittavat hyvillä teoilla hääpuku ja valkaistava se Karitsan sovitusveressä.

  Matt. 23:23: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta."

  Ilm. 19:7-8: "Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja."

  Ilm. 7:14: "..He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä."

  Mooseksen lain puhtaussäädösten tarkoitus on opettaa myös sisäistä puhdistautumista synneistä. Yeshua kertoi miehestä, joka oli tuomassa temppeliin uhrilahjaa, mutta hän oli rikkonut lähimmäistä vastaan, eikä ollut sopinut sitä hänen kanssaan. Yeshua kehotti ensin sopimaan rikkomuksensa, ja vasta sitten tuomaan Herralle uhrilahjan.

  Matt. 5:23-24: "Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi."

  Ihmisen tulee pyhittää sapatti niin, ettei tee ansiotyötä, vaan käyttää ajan lepäämiseen. Sapattina on luovuttavat rahan ansaitsemisesta ja pidettävät kauppansa kiinni, vaikka se vähentää yrityksen tuloja. Kun ihminen noudattaa sapattikäskyä, niin se tuottaa pitkällä aikavälillä siunauksen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikesta tekemisestä pitäisi kieltäytyä. Yeshua opetti, mikä on sapattikäskyn alkuperäinen tarkoitus. Sapatti ei ole jokin itsetarkoitus, rituaali vailla tarkoitusta. Sapatti on ihmisen lepoa ja virkistäytymistä varten, eikä ihminen ei ole sapattia varten. Yeshua ei kumonnut sapattikäskyä, vaan vahvisti sen olevan edelleen voimassa sanomalla, että sapatti on asetettu ihmistä varten (Mark. 2:27).

  2. Moos. 23:12: "Tee työtä kuutena päivänä viikossa, mutta seitsemäntenä pysy työstäsi erossa, niin että härkäsi ja aasisi voivat levätä ja vierasheimoiset työntekijäsi ja vähäisimmätkin orjasi saavat virkistäytyä."

  Mark. 2:27 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten."

  Sapattisääntöihin kuuluu, ettei silloin saa kantaa kuormia (4. Moos. 15:32-34, Neh. 13:19-21, Jer. 17:21-22). Sapattina ei saa esim. kantaa tavaroita torille myytäväksi, lastata kuorma-autoa kauppatavaroilla tai kerätä metsästä puita, mikä on raskasta työtä. 

  Neh. 13:19-21: "Kun Jerusalemin porteilla alkoi sapatin aattona hämärtää, käskin sulkea portit ja kielsin avaamasta niitä ennen kuin sapatti oli päättynyt. Asetin omia palvelijoitani porteille valvomaan, ettei mitään tavaroita tuotaisi sapattina kaupunkiin. Kaupustelijat ja tavaroiden myyjät yöpyivät pari kertaa Jerusalemin muurien ulkopuolella, mutta minä varoitin heitä: "Miksi te vietätte yönne muurin juurella? Jos vielä kerran teette niin, käsken vangita teidät." Sen koommin he eivät tulleet sapattina."

  Ihminen kantaa vaatteita päällään ja menee sapattina seurakuntaan kantamalla Raamattua kädessään? Tarkoittaako kantamiskielto, että sapattina pitää kulkea alasti eikä kädessä saa kantaa Raamattua? Ei tietenkään tarkoita. Raamatun käskyjä tulee soveltaa niiden alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Kielto kantaa taakkoja liittyy kieltoon tehdä työtä, minkä tarkoitus on turvata sapatin lepo.

  Yeshua paransi sapattina halvaantuneen ja sanoi, että nouse ja kanna vuoteesi kotiin, joka ei ollut repullinen puita vaan todennäköisesti kevyt matto, jolla hän makasi. Rikkoiko Yeshua sapattikäskyä? Tähän saamme oikean vastauksen ymmärtämällä, mitä varten sapattikäsky on annettu. Jos Jumala osoittaa suurta rakkautta parantamalla halvaantuneen, niin Jumalan tahto ei ole, että terveeksi tulleen täytyy makoilla loppupäivän kadulla maton päällä odottamassa, että sapatti päättyy, että hän voi mennä kotiinsa vuoteensa kanssa. Rakkaus ei tee toiselle kiusaa. Sapattikäskyn tarkoitus ei ole estää normaalia elämää, kun lepää sapattina. Yeshua ei rikkonut sapattikäskyä, vaan opetti, miten käskyä noudatetaan oikein. Pyhä Henki ei olisi parantanut halvaantunutta, jos Yeshuan käsky olisi rikkonut lakia vastaan.

  Joh. 5:6-13: "Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: "Tahdotko tulla terveeksi?" Sairas vastasi: "Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua." Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja kävele." Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: "Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi." Mies vastasi heille: "Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 'Ota vuoteesi ja kävele.'" Silloin juutalaiset kysyivät: "Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä?" Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon."

  Yeshua opetti kansan ottamaan huomioon kaikki Jumalan käskyt ja niiden alkuperäisen tarkoituksen. Tämä oli tarpeen, koska lainopettajat olivat laatineet sellaisia sapattia koskevia perinnäissääntöjä, mitä Jumala ei ollut alun perin tarkoittanut antaessaan käskyä sapatista. Jumala ei ole antanut sapattikäskyä vaarantamaan kenenkään henkeä tai terveyttä. Jos joku ihminen on loukkaantunut sapattina, niin lääkärin tulee tietenkin tehdä työnsä ja pelastaa loukkaantuneen hengen. Jos jonkun karjaeläin putoaa sapattina kaivoon, niin se tulee kaivosta pelastaa. 

  Luuk. 14:1-6: "Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi: "Onko sapattina lupa parantaa vai ei?" He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi: "Miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti?" Tähän he eivät kyenneet vastaamaan."

  Yeshua opetti oikein sanomalla, että sapattina saa tehdä toiselle ihmiselle hyvää, jos hän on avun tarpeessa. Laissa on käsky tehdä hyvää apua tarvitseville, mikä on voimassa myös sapattina (3. Moos. 25:35-37, Sananl. 3:27-28). Jos sapattina on kadulla nälkää näkevä koditon ihminen, häntä tulee auttaa antamalla ruokaa ja suojaa (Jes. 58:3-7). Pitääkö kaikkien poliisien ja sotilaiden olla sapattina poissa töistä, jolloin rikollisilla ja vihollisilla on helppo tehdä pahaa muille? Ei tietenkään. Pappi Jojada, joka oli vanhurskas mies (2. Aik. 24:2), määräsi osan henkilöstöstään vartioimaan sapattina kaupungin portteja, kuninkaanlinnaa ja temppeliä (2. Aik. 23:4-5).

  3. Moos. 25:35-37 (RK): "Jos lähellä asuva veljesi köyhtyy eikä tule toimeen, sinun on tuettava häntä, samoin kuin muukalaista tai tilapäistä asukasta, jotta hän voi elää luonasi. Älä ota häneltä korkoa tai voittoa, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi. Älä peri häneltä korkoa lainaamastasi rahasta äläkä ota elintarvikkeista voittoa."

  Sananl. 3:3-4, 27-28: "Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta -- kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä...    ..Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Älä sano lähimmäisellesi: "Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!" -- kun sinulla kuitenkin on mitä antaa."

  Miika 6:8 (1933/38): "Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?"

  Mark. 3:1-6: "Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: "Astu esiin", ja kysyi sitten fariseuksilta: "Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?" He eivät vastanneet mitään. Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä."

  Laissa on säädös, että Abrahamin sukuun kuuluva juutalainen poikalapsi tulee ympärileikata kahdeksan päivän ikäisenä. Jos kahdeksas päivä osuu sapatille, niin kumpaa säädöstä tulee noudattaa olla tekemättä työtä vai ympärileikattava poikalapsi (1. Moos. 17:9-12, 2. Moos. 20:9-11)? Ottamalla huomioon lain alkuperäisen tarkoituksen ymmärrämme, ettei sapattikäsky estä noudattamasta Jumalan käskyä ympärileikata poikalapsi kahdeksan päivän ikäisenä. Sapattina tulee myös pappien tehdä työtä, koska silloin Jumala on käskenyt seurakunnan kokoontua (2. Moos. 12:16, 4. Moos. 28:9-10, Luuk. 4:16-17).

  Joh. 7:21-24: "Jeesus vastasi: "Minä tein yhden ainoan teon, ja sitä te kaikki ihmettelette. Mooses sääti teille ympärileikkauksen -- se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä -- ja te toimitatte sen myös sapattina. Jos kerran ihminen ympärileikataan sapattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä sapattina paransin koko ihmisen? Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein."

  Matt. 12:7: "Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja', te ette tuomitsisi syyttömiä."

  Yeshua kuitenkin vaati sapatin ja muidenkin käskyjen noudattamista, joita Hän itsekin noudatti. Kirkolla ei ole mitään toimivaltaa päättää, mikä viikonpäivä on lepopäivä. Sen on Jumala määrännyt, että sapatti on perjantain auringonlaskun ja lauantain auringonlaskun välinen aika. Kun Yeshua siteerasi Psalmi 82:6, niin Hän luki senkin lakiin ja sanoi, ettei Pyhiä Kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.

  Joh. 10:34-35: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi." (jakeen selitys artikkelissa)

  Vuorisaarnassa Yeshua on hyvin vaativa lain noudattamisen suhteen ja arvostelee lain käskyjen kiertämisestä. Yeshua sanoi, että olkaa täydelliset, kuten Jumala on täydellinen. Tällä Hän viittasi Jumalan käskyyn olkaa pyhät, kuten Jumala on pyhä ja täydellinen. Koska pyhyys on lain käskyjen noudattamista uskossa Yeshua HaMashiachiin, niin silloin meidän tulee noudattaa lakia samalla tavalla, miten Vanhurskauden Opettaja Yeshua HaMashiach itsekin lakia noudatti.

  Matt. 5:48: "Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

  Jaak. 1:4 (RK): "Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita."

  3. Moos. 19:2-3, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

  1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."  Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.

  Armon alla voi täyttää lain

  Paavali opetti, että kaikki ovat syntiä tehneet, joten miten voi täyttää lain, kun ihminen ei pysty virheettömään suoritukseen? Jumalan Poika armahtaa ne, jotka tunnustavat syntinsä ja hylkäävät ne. Ihminen erehtyy aika ajoin, mutta sen takia me syömme säännöllisesti ehtoollista Kristuksen sovitustyön muistoksi, että muistamme, miten kalliin uhrilahjan olemme Kristukselta saaneet syntiemme sovitukseksi. Yeshuan antama uhri on syntiemme sovitus, kunhan teemme parannusta synneistämme. Syntinsä tunnustanut ja ne hylännyt saa armoa, mutta jos joku kieltää velvollisuutensa noudattaa lakia tai on välinpitämätön lain käskyistä, niin hänet tuomitaan kadotukseen laittomuuden tekijänä ja synnin orjana (1. Joh. 3:4-10, Room. 6:14-16). Vanhasta testamentista löytyy sama armo, mitä on myös Uudessa testamentissa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jumala on armollinen'.

  Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä."

  Jumala laki ei ole vaikea täyttää. Se ei ole enää kaukana Taivaassa tai vuoren huipulla, jonne pitäisi Mooseksen mennä se hakemaan, vaan se on nyt Raamatussa, jota kaikki voivat lukea. Raamattu opettaa, että Jumalan käskyt ovat kevyitä noudattaa, mutta lainopettajien itse laatimat perinnäissäännöt ovat raskaita. Ihminen pystyy täyttämään lain, kunhan muistaa tunnustaa tekemänsä erehdykset ja ottaa niistä oppia. Ilman parannuksen tekoa ei ole syntien sovitusta (Sananl. 28:13, Apt. 3:19-20, Luuk. 24:46-47).

  5. Moos. 30:11-14 (1933/38): "Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää."

  1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

  Paavali mukaan on sellaisia Kristukseen uskovia, jotka täyttävät lain niin, että se kelpaa Jumalalle. He tulevat tuomitsemaan ne, jotka eivät täyttäneet lakia (vert. Matt 7:21-23).

  Room. 2:27: "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

  Maailma on paha paikka, jossa ihminen voi joutua kärsimään myös ilman omaa syytään

  Juutalaisilla lainopettajilla oli jyrkkä ja väärä näkemys lain syy-seuraussuhteista. Jos joku kärsi jostain onnettomuudesta, sairaudesta tai köyhyydestä, niin se johtuisi hänen tekemistä synneistä, ja menestys johtuisi aina hyvistä teoista. Tämän vuoksi juutalaisten oli vaikea hyväksyä ristillä kuolemaan tuomittua henkilöä Messiaaksi, koska heidän logiikalla, se johtui hänen tekemistä rikoksista. Yeshua oli syytön, joten Häntä ei tuomittu omien rikostensa takia. Jesajan kirja kertoo, että kansa luulee Hänen kärsivän omista rikoksistaan, mutta hän sovittaakin ristillä maailman synnit. Juutalaisten luulisi tietävän tämän asia, mutta jos lakia tulkitsee kapeasti oman mielensä mukaisesti, niin erehtyy.

  Jes. 53:4-5: "Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet."

  Juutalaiset opetuslapset ajattelivat, että sokeana syntynyt mies kärsi vammaisuudestaan sen takia, että hänen vanhempansa olivat tehneet syntiä. Tämä on väärää lain soveltamista, koska laissa säädetään, ettei poika vastaa vanhempiensa synneistä (5. Moos. 24:16, Hes. 18:19-20).

  Joh. 9:1-3: "Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä: "Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa?" Jeesus vastasi: "Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki."

  Kuningas Salomo kertoo Saarnaajan kirjassa, miten pettynyt hän oli kaikkeen siihen pahaan, mitä ihmiset tekivät koko ajan toisilleen, eikä vääryyttä kärsiville ole edes lohduttajaa. Job, Joosef ja Daniel kärsivät paljon ilman omaa syytään, mutta lopulta Jumala hyvitti heidän menetyksensä moninkertaisesti. Raamattu ei opeta ainoastaan sitä, että ihminen kärsii tai menestyy omien tekojensa takia, vaan siihen voi olla muitakin syitä. Jumala on kuin savenvalaja, joka luo maailmaa, miten parhaakseen näkee (Jer. 18:1-17, Jes. 29:16, Room. 9:19-21). Jokaisella ihmisellä on sellainen elämä, minkä Hän on suunnitellut ja parhaaksi nähnyt. Jumala on kuitenkin oikeudenmukainen ja jokainen saa lopulta viimeisellä tuomiolla tekojensa mukaisen palkan. Vanhurskaat saavat iankaikkisen elämän paratiisissa, mutta laittomuutta tehneet menettävät kaiken (Matt. 7:21-23, Room. 2:6-13)

  Saarn. 4:1, 3-4: "Minä katselin sitten kaikkea sortoa, jota harjoitetaan auringon alla. Katso: sorrettujen kyynelet! Ei ole heillä lohduttajaa. Katso: sortajien väkivalta! Eikä lohduttajaa ole...    ..onnellisemmaksi ylistin sitä, joka ei ole syntynytkään ja jonka ei ole tarvinnut nähdä sitä pahaa, mitä auringon alla tapahtuu. Minä näin kaikessa vaivannäössä, työssä ja menestyksessä vain ihmisten keskinäistä kateutta..."

  Ilm. 22:11-12 (1933/38): "Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan."

  Saarn. 12:13-14: "Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista."

  Laki puolustaa köyhiä ja heikossa asemassa olevia

  Yeshua kasvoi aikuiseksi pienessä Nasaretin kylässä, jonka nimi merkitsee versoa, vesaa. Kylä oli niin pieni, että Yeshuan oppilas Natanael ei ensin voinut uskoa, että niin mitättömästä kylästä voisi mitään suurta tulla (Joh. 1:46). Matteuksen evankeliumin hepreankielisessä Shem-Tov -käsikirjoituksessa kylän nimi on Nazeral, mikä merkitsee Jumalan versoa (Matt. 4:13, Shem Tov). Jumalan Poikaa voi verrata Jumalan puusta kasvavaan juuriversoon ja oksaan. Jumalan Poika tunnetaan myös nimellä Daavidin Juuriverso (Ilm. 5:5).

  Jes. 53:1-4: "Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme..."

  Joh. 1:46-50: "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" "Tule, niin näet", sanoi Filippus. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: "Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!" "Mistä sinä minut tunnet?" kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla." Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!" Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä."
  Kun oli tullut Yeshuan aika, Hän muutti Nasaretista Kapernaumiin, joka on satamakaupunki Genesaretinjärven pohjoisrannalla. Kapernaum merkitsee profeetta Nahumin mukaan Nahumin kylä ja Nahum merkitsee 'lohduttajaa'. Kapernaumista tuli kansan lohduttajan kylä, sillä Herran Käsivarsi, Juuriverso, Lohduttaja oli tullut kansan keskelle.

  Jes. 40:1-5 (1933/38): "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne. "Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä." Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

  Jes. 51:9, 11-12: "Herää, Herran käsivarsi! Herää ja näytä voimasi!.. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas. -- Minä, minä olen teidän lohduttajanne..."

  Ruut. 2:13 (1933/8): "Ruut sanoi: "Minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, herrani, sillä sinä olet lohduttanut minua ja puhutellut palvelijatartasi ystävällisesti, vaikka en ole yhdenkään sinun palvelijattaresi vertainen."
   
  Heprealaiset nimet muodostuvat kielen sanoista, joten niiden merkitys voidaan kääntää toiselle kielelle. Kun otamme Aatamin sukuluettelosta kymmenen ensimmäistä nimeä, saamme lauseen, joka kertoo pienoisevankeliumin: "Ihminen on asetettu kuolevaisuuden suruun, mutta siunattu Jumala tulee alas maan päälle opettamaan ihmisiä ja Hänen kuolemansa tuo epätoivoisille lohdun." (Man has appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down teaching and his death shall bring the despairing comfort.) Sukuluettelo on: Aadam, Seet, Enos, Keenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusalah, Lemek ja Nooa (1. Moos. 5,  opetusvideo). Nimi Nooa merkitsee 'lohduttaa'. Nooa ja hänen rakentamansa arkki ovat ennakkokuva Jumalan Pojasta, joka lohduttaa ja pelastaa ihmiset.
   
  1. Moos. 5:1-3, 28-29 (1933/38): "Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin. Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet...    ..Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika. Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: "Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut."

  Yeshuan vuorisaarna alkaa sillä, että hän julistaa köyhät, heikot ja kärsivät autuaaksi. Autuas tarkoittaa siunattua tai onnellista, mitkä tässä asiayhteydessä toteutuvat sen kautta, että he perivät Jumalan Valtakunnan. Yeshua ottaa voimakkaasti kantaa, ettei heikot ihmiset ole Jumalan Valtakunnassa arvottomia. Jumalan Poika oli itse myös köyhä ja kaltoin kohdeltu mies. Jumala on tarvittaessa ankara tuomari, mutta Hän on yhtä aikaa myös armollinen ja laupias Jumala, joka tuntee voimakasta myötätuntoa heikkoja ja kärsiviä kohtaan. Heprean kielessä sanat köyhä (aniy), nöyrä (anav) ja kiusattu (meunee) tulevat samasta sanajuuresta.

  Matt. 12:20: "Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon."

  Jes. 42:3: "Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden."

  Jes. 51:19 (1933/38): "Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää."

  Jes. 66:2 (1933/38): "Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä."


  Yeshua oikaisee juutalaisten lainopettajien näkemystä, että kaikki kärsimys olisi ihmisen omaa syytään, minkä takia Jumala on laittanut heidät kärsimään. Pikemminkin on kyse siitä, että Jumala rakastaa heikkoja sekä kärsiviä ihmisiä hyvin paljon ja tarjoaa heille pelastusta Valtakuntaansa. Suomalaisissa Raamatuissa lukee jakeessa Matt. 5:3: "Autuaita ovat hengessään köyhät", mutta kreikan kieli tukee pikemminkin käännöstä "Autuaita ovat köyhät hengessä", kuten kääntää englanninkieliset Raamatut kuten esim. King James Version: "Blessed are the poor in spirit". Shem-Tov:in hepreankielisessä käsikirjoituksessa lukee: "Autuaita ovat nöyrät hengessä", mitä lause on todennäköisesti alun perin tarkoittanut (Youtube-video).

  Matt. 5:1-12: "Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin: 
  "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 
  Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. 
  Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. 
  Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. 
  Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan. 
  Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. 
  Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. 
  Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
  "Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. 
  Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä."

  Matt. 5:3 (King James Version): "Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven."

  Ps. 22:25 (1933/38): "Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa."

  Ps. 113:7-8: "Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon, kansansa ylimysten vierelle."

  Jesajan Messias profetia toteutui, että vanhurskas Iisain poika, joka tarkoittaa Jumalan Poikaa, tulee ajamaan köyhän ja heikon asiaa ja tulee tuomitsemaan heidän sortajansa (Jes. 11:1-6). Tästä samasta asiasta profetoi myös Malakian kirja, jonka mukaan uuden liiton lähettiläs, joka tarkoittaa Messiasta, tulee tuomitsemaan työntekijöiden, leskien, orpojen ja muukalaisten heikkoa asemaa hyväksikäyttävät riistäjät.

  Mal. 3:1, 5: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot...   ..Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä, minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia."

  Kansalla on usein tapana arvostaa korkeassa asemassa olevia julkisuuden henkilöitä, jotka elävät ylellisesti ja pukeutuvat kalliisiin vaatteisiin. Myös sellaista televisiosaarnaajaa arvostetaan, joka kerää paljon yleisöä, on näyttävän näköinen ja joka pystyy tekemään yliluonnollisia ihmeitä. Johannes Kastaja oli näissä suhteissa päinvastainen henkilö. Hän oli köyhä, joka pukeutui vaatimattomasti kamelikarvaiseen vaatteeseen ja söi hunajaa sekä heinäsirkkoja, joita saa luonnosta keräämällä (Matt. 3:4). Hänellä ei ollut armolahjaa tehdä voimatekoja, mutta hän oli kuitenkin profeetta ja lainopettaja, jota tavallinen kansa arvosti (Joh. 10:41), mutta korkeassa asemassa olevat eivät ottaneet häneltä upotuskastetta. Yeshua sanoi, että Johannes Kastaja (=Elia) oli suurin koskaan äidistä syntyneistä (Hänen jälkeensä), mikä tarkoittaa, että Johannes oli suurempi kuin esim. Abraham, Mooses, kuningas Daavid ja Yeshuan 12 opetuslasta, jotka saavat johtaa Israelin 12 sukukuntaa tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa (Matt. 19:28).

  Luuk. 7:24-30: "Kun Johanneksen lähettämät miehet olivat menneet pois, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta: "Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka koreilevat vaatteillaan ja elävät ylellisesti! Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: -- Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. "Minä sanon teille: yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän. "Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta."

  Luuk. 1:15-16 (Biblia): "Sillä hän tulee suureksi Herran edessä, ja viinaa ja väkevää juomaa ei hän juo, ja hän täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta. ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö."

  Komean näköinen kuningas Sauli ei ollut Jumalalle uskollinen, joten Jumala erotti hänet kuninkaan virasta (lisää artikkelissa). Jumala ei määrännyt Saulin tilalle teologian tohtoria, ei arkkipiispaa, ei suuria ääniä kerännyttä poliitikkoa eikä rikasta yritysjohtajaa. Jumala määräsi Israelin uudeksi kuninkaaksi nuorukaisen, joka paimensi lampaita kedolla. Kuninkaaksi ei tullut hienosti pukeutunutta kirjanoppinutta vaan nöyrä lammaspaimen, joka piti huolta lampaista jopa oman henkensäkin uhalla.

  1. Sam, 17:34-35: "Mutta Daavid vastasi: "Minä, sinun palvelijasi, olen paimentanut isäni lampaita. Kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani, minä lähdin sen perään ja löin sitä ja tempasin lampaan sen kidasta..."

  1. Aik. 17:7: "Ilmoita nyt palvelijalleni Daavidille, että Herra Sebaot on sanonut näin: Minä otin sinut laitumelta laumasi jäljestä kansani Israelin hallitsijaksi."

  Suomessa on eletty monta vuosikymmentä yltäkylläisyydessä. Vähänosaisinkin saa yhteiskunnalta ruuan, vaatteet ja majoituksen. Näin ei ole ollut aina eikä ole edelleenkään kehitysmaissa. Raamatun aikana oli oikeasti ihmisiä, joilla ei ollut varaa uusiin vaatteisiin, jos paita meni rikki. Heidän varansa kuluivat välttämättömään ruokaan, jos sellaiseen edes aina oli varaa. Tällaista on ollut rikkaissakin maissa, jos se on joutunut sotaan tai jokin luonnonkatastrofi on runnellut maata.

  Vuorisaarnassa Yeshua kertoi Isästä taivaassa, joka huolehtii köyhien tarpeista. Älkää huolehtiko siitä, mitä puette päällenne. Taivaan Isä ruokki linnut ja antaa kukille kauniit lehdet, niin eikö Taivaan isä lapsiaan vaatettaisi. Yeshua kehotti etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, niin sen jälkeen Jumala pitäisi myös heistä huolen. Sen vuoksi Yeshua opetti viisaasti, ettei pidä murehtia. Murehtimisella ei voi omaa tilannetta parantaa. Kun luottaa Jumalaan, niin saa rauhan.

  Matt. 6:25-34: "Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? "Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset! "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?' Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet."

  Jumala koettelee jokaista, joilla on enemmän, mitä he itse tarvitsisivat. Kun he näkevät alastoman ja nälkäisen, niin antavatko he paidan liiastaan sellaiselle, kenellä ei ole paitaa. Yeshuan opetuksessa tulee esille profeetta Hoosean opetus, että Jumala haluaa enemmän laupeutta kuin uhria (Hoos. 6:6). Kuten Jesaja opettaa, niin Jumalalle on tärkeämpää oikeudenmukaisuus ja laupeus kuin paastoaminen. Paastoaminen on Jumalalle mieleen, mutta jos sen varjolla jättää rakastamatta lähimmäisiä, niin silloin paastoaminen on tekopyhää, joka ei miellytä Jumalaa.

  Jes. 58:6-7: "Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi."

  Markku Aro - Katso luontoa ja huomaa, että Luojan luomaa parantaa ei voi
  Lain tarkoitus ei ole oman edun tavoittelu vaan lähimmäisen rakastaminen

  Fariseuksilla oli tapana voivotella ja surkutella niitä kärsimyksiä, mitä paasto aiheuttaa. He hurskastelivat muiden nähden, jotta he saisivat muilta ihmisiltä kunniaa. Paasto ei ollut enää paastoajan ja Jumalan välinen asia, vaan siitä tuli keino kerätä ihmisiltä kunniaa. 

  Ef. 6:6: "Älkää olko silmänpalvelijoita ja mielistelijöitä, vaan noudattakaa Kristuksen palvelijoina Jumalan tahtoa koko sydämestänne."

  Lain käskyt eivät ole tarkoitettu keräämään itselle hyötyä muilta ihmisiltä, vaan niitä täytyy noudattaa Taivaan Isän tähden. Yeshua opetti, että kun paastoat, niin siistiydy, äläkä esittele muille paastoamistasi. Älä anna köyhille almuja julkisesti, jotta muut näkisivät hyvät tekosi, vaan anna almusi salassa niin, että vain Taivaan Isä näkee. Näin osoitat rakastavasi Jumalaa, etkä tee sitä hyötymistarkoituksessa itserakkaudesta. Jumala kiinnittää huomiota siihen, millä motiiveilla ihminen noudattaa lakia. Teetkö sen vain muiden ihmisten takia vai koska rakastat Jumalaa?

  Matt. 6:1-6, 16-18: "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. "Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. 

  "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut...    

  .."Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."

  Johannes Kastajakin kehotti hyväosaisia tekemään parannuksen lain rikkomisesta. He kysyivät, että mitä heidän sitten pitäisi tehdä. Johannes kehotti olemaan laupiaita köyhille. Hän kehotti sotilaita ja veronkantajia (publikaaneja = virkamiehiä) tyytymään palkkaansa, eikä riistämään väkivalloin heikoilta ihmisiltä enemmän, mitä heillä oli velvollisuus maksaa tullia tai veroa. Päättäjien keskuudessa esiintyy edelleenkin korruptiota ja itsekästä rahan käyttöä.

  Luuk. 3:10-14: "Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen." Ihmiset kysyivät häneltä: "Mitä meidän sitten tulee tehdä?" Hän vastasi heille: "Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin." Myös publikaaneja tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: "Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?" Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty." Sotilaatkin kysyivät häneltä: "Entä me, mitä meidän tulee tehdä?" Hän sanoi heille: "Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne."

  Laki kehottaa olemaan uskollinen

  Vaimot olivat riippuvaisia aviomiehensä elatuksesta, joten erokirjan saaminen oli kova kohtalo. Hylätyn naisen ja lapsettoman lesken asema yhteiskunnassa oli hyvin heikko. Jumala vihaa avioeroja. Mooseksen laissa on säädös, että mies voi kirjoittaa erokirjan vaimolle, jos hän havaitsee häpeällistä vaimossaan (5. Moos. 24:1).

  5. Moos. 24:1 (1933/38): "Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet ja vaimo ei häntä enää miellytä, sentähden että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä, ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan,"

  Fariseukset halusivat laittaa Yeshuan koetetukselle ja kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa (Matt. 19:3). Juutalaisten kirjanoppineiden eri koulukuntien välillä oli erimielisyyksiä, millä perusteella saa hylätä vaimonsa. Fariseukset ilmeisesti halusivat selvittää, minkä koulukunnan mukaisesti Yeshua opetti. 

  Shammain koulukunta opetti, että miehen tulee erota vaimostaan ainoastaan, jos hänellä on perusteet siveettömyydelle, koska sanottu on: "sen tähden, että mies on tavannut hänessä jotain häpeällistä" (5. Moos. 24:1, 1933/38). Hillelin koulukunnan mukaan, jos vaimo on pilannut miehensä aterian (esim. polttanut puuron kattilan pohjaan), silloinkin voi erota, koska sanottu on: "sen tähden, että mies on tavannut hänessä jotain häpeällistä." Kirjanoppinut Akiva opetti, että myös silloin, jos mies löytää häntä kauniimman, sillä sanottu on: "Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista" (5. Moos. 24:1, 1992). Eräät kirjanoppineet olivat niin korruptoituneita, että he keksivät tekosyitä antaa hyväksyntänsä vaimon hylkäämiselle mitä pienimmästä syystä siitä huolimatta, että he tiesivät, miten ankarasti Jumala moitti Malakian kirjassa miehiä vaimojensa hylkäämisestä (Mal. 2:15-16).

  Yeshua vastasi, että alun perin avioliitto on tarkoitettu ikuiseksi ja purkamattomaksi, jolloin avioeroa ei ollut millään perusteella. Koska Jumala tiesi, ettei kaikki tule olemaan uskollisia avioliitolleen, niin sen takia Mooses antoi säädökset, miten toimitaan, jos vaimo on ollut uskoton. Koska ihminen tekee syntiä kovasydämisyytensä takia, niin lakiin on jouduttu ottamaan myös rangaistussäädöksiä. Yeshua sanoi, että vaimon haureus on ainoa häpeällinen syy, minkä perusteella vaimon voi hylätä (vert. 5. Moos. 22:21). Vaimolla ei ole oikeutta kokeilla eri miehiä ennen avioliittoa tai vaihtaa aviomiestään, vaikka hänellä olisi kuinka tylsä avioliitto.

  5. Moos. 22:21 (1933/38): "..hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa..."

  Matt. 5:31-32: "On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."

  Mark. 19:6: "He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." 

  Kun asiaa katsotaan aviomiehen velvollisuuksien kauttan, niin Jumala pitää vaimon hylkäämistä ilman laillista perusta murhan veroisena syntinä. Yeshua puolusti voimakkaasti avioliiton pyhyyttä ja pysyvyyttä.

  Mal. 2:15-16: "Ei Jumala luonut vain miestä eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan! -- Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!"

  Lain tarkoitus ei ole vihaaminen vaan rakastaminen

  Yeshua ei ollut lain loppu vaan päämäärä, kuten kreikkalainen sana 'telos' tulee kääntää jakeessa Room. 10:4. Paavali ei tarkoita Kristuksen lopettaneen lakia, vaan tarkoittaa Yeshuan olleen lain Messias profetioiden lopputulos, päämäärä ja täyttymys, mitä kreikkalainen sana 'telos' merkitsee tässä asiayhteydessä. Risto Santala kirjoittaa kirjassaan 'Paavali ihmisenä ja opettajana' (1994, s. 147): 

  "Roomalaiskirje 10:4 sanoo: "Kristus on lain päämäärä (kreikaksi "telos") vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo." Samaa käsitettä käyttäen Paavali kirjoittaa 1. Tim. 1:5: "Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta."

  'Telos' on käännetty myös jakeessa 1. Piet. 1:9 uskon päämääräksi, joka on sielujen pelastus. Ei kai Pietari tarkoita, että uskon loppuminen (telos) johtaisi sielujen pelastukseen. Jakeessa 1. Tim. 1:5 Paavali ei kehottanut lopettamaan rakastamista, vaan kehotuksen päämäärä (telos) on rakkaus. Jakeessa Room. 6:22 (1933/38) ei tarkoiteta, että iankaikkisen elämän alkaessa Jumalan palveleminen ja elämän pyhitys loppuu, vaan Jumalan palvelemisen ja elämän pyhityksen päämäärä tai lopputulos (telos) on iankaikkinen elämä.

  Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."

  Room. 10:4 (International Standard): "For Christ is the culmination of the law as far as righteousness is concerned for everyone who believes."

  Room. 10:4 (Word English Bible): "For Christ is the fulfillment of the law for righteousness to everyone who believes."

  Room. 10:4 (English translation of Peshitta): "For Messiah is the aim of the law, for righteousness, unto every one that believeth in him."

  1. Tim. 1:5: "Kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta."

  Oikeaan käännökseen saamme myös tulkintaohjeen ottamalla huomioon, mihin Vanhan testamentin Messias profetiaan Paavali viittasi. Hän opetti Jeremian kirjaa, jossa sanotaan Messiaan nimen olevan 'Jehovah Vanhurskautemme', joka palauttaa oikeuden siis Mooseksen lain voimaan Israelissa.

  Jer. 23:5-6 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.'"

  Yeshua sanoi, että kansa on kuullut lainopettajilta käskyn, että rakasta lähimmäistäsi, mutta vihaa vihollistasi. Yeshua ei tällä kertaa kommentoinut lakia, koska laissa ei ole suoranaista käskyä vihata vihollista, vaan pikemminkin auttaa hätään joutunutta vihamiestä. Kyse oli taas kerran lainopettajien perinnäissäännöistä, jossa liioiteltiin Raamatun alkuperäistä opetusta, ettei vihamiehen kanssa pidä olla läheisissä tekemisissä, mutta se ei oikeuta vihaamaan häntä (5. Moos. 23:3-6). Yeshua käski rakastamaan vihamiestä, jolloin Hän opetti sitä, mikä on lain käsky.

  Sananl. 24:29: "Älä ajattele: "Niin kuin hän minulle, niin minä hänelle. Nyt maksan hänelle samalla mitalla.

  Sananl. 20:22: "Älä sano: "Minä maksan pahalla pahan", luota Herraan, hän puolustaa oikeuttasi."

  2. Moos. 23:4-5: "Kun tapaat vihamiehesi härän tai aasin kuljeksimassa karkuteillä, vie se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makaamassa taakkansa alle kaatuneena, älä kiellä häneltä apuasi, vaan auta häntä saamaan se jaloilleen."

  Sananl. 24:17: "Kun vihamiehesi kaatuu, älä iloitse, kun hän kompastuu, älä riemuitse,"

  Sananl. 25:21: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa."

  Vanha itämainen tapa oli antaa kylässä käyneelle vieraalle läksiäislahjaksi leirin nuotiosta tulisia hiiliä pään päällä kannettavaan rauta-astiaan, jolloin vieraanvaraisuuden lämpö kulki vieraan kotiin asti. Kun on vihamiehelle ystävällinen, niin hyvyyden vaikutus leviää vihamiehen lähipiiriin ja taltuttaa heidän vihansa ja rauha tulee maahan.

  Sananl. 25:21-22: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, ja Herra palkitsee tekosi."

  Yeshuan opetuksen ydin on se, että jokaisen tulee rakastaan Taivaan Isää noudattamalla Hänen käskyjään. Laki käskee rakastamaan Jumalaa kaikilla voimilla ja yli kaiken muun. Raamattu opettaa, että Jumalan rakastaminen on Hänen käskyjen noudattamista, joten rakkauden kaksoiskäsky kehottaa noudattamaan lakia (1. Joh. 5:1-3, 5. Moos. 11:1). Tämän jälkeen tulee ihmisen rakastaa lähimmäistä kuin itseään. Kuten Yeshua opetti, niin tulee rakastaa myös vihamiestä, joka hänkin on lähimmäinen. Yeshua ei ollut itse keksinyt rakkauden kaksoiskäskyä, koska se löytyy myös Mooseksen laista.

  Matt. 22:36-39 (RK): "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kai­kella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’"

  5. Moos. 6:5: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi..."

  3. Moos. 19:18: "Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi..." 

  3. Moos. 19:34: "Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä..."

  Miikan kirja opettaa, että Jumalan tahto on, että teet oikein, vaellat nöyrästi Herran edessä ja rakastat laupeutta. Tästä löytyy rakkauden kaksoiskäsky, mihin perustuu myös Jumalan laki.

  Miika 6:8 (1933/38): "Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?"

  Yeshua opetti pyhästä Jumalasta, joka ei vihaa ihmistä, vaikka vihaa synnin tekemistä. Jumala on kärsivällinen, joka ei sodi pahaa vastaan pahalla vaan osoittamalla suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla itsensä ristillä maailman syntien sovitukseksi. Vaikka laissa on käskyt, miten rikolliset tuomitaan, niin Jumala on myös armollinen niille, jotka voivat tehdä vielä parannuksen.

  Yeshua opetti viisaasti, ettei aina kannata vaatia pahantekijälle rangaistusta. Kosto koston päälle johtaa sukujen väliseen vihan kierteeseen, eikä kohta kukaan muista mistä vihoittelu sai alkunsa. 'Silmä silmästä' -periaatteen alkuperäinen tarkoitus ei ollut kasvattaa rangaistuksen ankaruutta, vaan rajoittaa se oikean suhteiseksi tekoon nähden, koska sinä aikana suvut saattoivat kostaa pahat teot moninkertaisesti toisille (1. Moos. 4:23-24, 34:25-31).

  Olemalla vihamiehelle armollinen vihanpito voi loppua siihen. Näin Yeshua opetti, miten tehdään rauhaa maailmaan. Paavali opetti, ettei ole järkeä koko ajan riidellä toisten kanssa. Joskus on parempi vähän kärsiä pahaa, kuin lähteä käräjöimään.

  Matt. 5:38-39, 43-48: "Teille on opetettu: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin...   ..Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?" Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen."

  Sananl. 20:22: "Älä sano: "Minä maksan pahalla pahan", luota Herraan, hän puolustaa oikeuttasi."

  1. Kor. 6:6-8: "Veli siis käy oikeutta veljeään vastaan, ja vielä epäuskoisten edessä! Jo se, että yleensä käräjöitte keskenänne, on teille tappioksi. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Ei, te itse teette vääryyttä ja riistätte muilta, jopa omilta veljiltänne."

  2. Moos. 23:4-6: "Kun tapaat vihamiehesi härän tai aasin kuljeksimassa karkuteillä, vie se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makaamassa taakkansa alle kaatuneena, älä kiellä häneltä apuasi, vaan auta häntä saamaan se jaloilleen. "Älä vääristä köyhän lähimmäisesi oikeuksia hänen riita-asiassaan."

  Sananl. 15:18: "Kiivas mies panee alulle riidan, pitkämielinen riidan lopettaa."

  Jaak. 1:19-20 (2017): "Niinpä, rakkaat veljeni, olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee vanhurskautta Jumalan edessä."

  Yeshuan sanoja ei voi ymmärtää ottamatta huomioon asiayhteyttä ja niitä Raamatun kirjoja, mitä Hän opetti. Käännä lyöjälle toinenkin poski viittaa Valitusvirsissä olevaan opetukseen, että ota vastaan nöyrästi Herran antama kuritus ja ota opiksi. Herra ei kurita ikuisesti eikä hylkää parannuksen tehneitä (Valit. 3:27-32, vert. 2. Sam. 16:6-13). Daavid oli syvästi katunut tekemäänsä aviorikosta Batseban kanssa, joten hän saattoi kuvitella, että Herra olisi käskenyt Simein heitellä häntä kivillä, minkä takia hän antoi Simein kirota ja heitellä häntä kivillä tekemättä vastarintaa (2. Sam. 12:1-25).

  Luuk. 6:27-29, 35: "Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski...   ..Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille."

  Valit. 3:27-32: "Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja vaietkoon, kun Herra on pannut taakan hänen päälleen, painakoon suunsa tomuun -- ehkä on toivoa vielä. Kääntäköön hän poskensa lyöjäänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa."

  Sananl. 3:11-12: "Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua -- jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan."

  2. Sam. 16:6-7, 11-13: "ja heitteli kivillä Daavidia ja hänen miehiään, vaikka koko sotaväki ja päälliköt olivat kuninkaan molemmin puolin. Simei huusi ja kirosi Daavidia näin: "Pois täältä, pois, sinä murhamies ja roisto!..    ..Ja Daavid sanoi Abisaille ja palvelijoilleen: "Jos kerran minun oma poikani tavoittelee henkeäni, mitä silloin voi odottaa tuolta benjaminilaiselta? Jättäkää hänet rauhaan ja antakaa hänen huutaa kirouksiaan, jos Herra on häntä käskenyt. Ehkäpä Herra näkee kärsimäni vääryyden ja hyvittää ne kiroukset, joita tuo mies on tänään syytänyt niskaani." Daavid kulki miehineen tietä eteenpäin, ja Simei kulki sivummalla vuoren rinnettä koko ajan kiroten häntä ja heitellen kiviä ja soraa."

  Puhuessaan Mooseksen lain säädöksestä 'Silmä silmästä, hammas hampaasta' niin kumosiko Yeshua tämän säädöksen sanomalla, ettei pahalle pidä tehdä vastarintaa (2. Moos. 21:23-27)? Yeshua ei kumonnut lain säädöstä, vaan Hänen opetuksensa tarkoittaa sitä, ettei ihmisten pidä ottaa oikeutta omiin käsiinsä ja lähteä rankaisemaan rikoksesta kiinni jäänyttä ilman esivallan asettaman tuomarin antamaa tuomiota. 'Silmä silmästä, hammas hampaasta' on ohje esivallan asettamille tuomareille, joilla on myös velvollisuus järjestää säädösten mukainen oikeudenkäynti ja tutkia syytökset tarkoin (5. Moos. 19:18-21).

  Rakasta Taivaan Isää ja lähimmäistä Jumalan Pojan antaman esimerkin mukaisesti

  Laissa on säädös, ettei siihen saa lisätä mitään tai siitä ottaa mitään pois, mihin Yeshua myös yhtyi (Matt. 5:17-19). Yeshua kuitenkin sanoi, että Hän antaa nyt uuden käskyn. Rakastakaa toisianne, kuten Hän on rakastanut teitä. 

  Itse asiassa tämä ei ollut uusi käsky, mutta uutta siinä on se, että rakastakaa sen esimerkin mukaan, miten Yeshua rakasti ihmisiä. Tämä kehottaa rakastamaan vieläkin enemmän, koska Yeshuan rakkaus ihmisiä kohtaan oli itsensä uhraavaa rakkautta. Tämäkään ei ole oikeasti uusi asia, koska Mooseksen lain ja Hesekielin kirjan mukaiset uhrit ovat kaikki Golgatan sovitustyön esikuvia. Lain ruoka ja juomauhrit olivat esikuvia ehtoolliselle, joka syödään Goltatan sovitustyön muistoksi, jolloin leipä ja viini ovat yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen (1. Kor. 10:16, lisää artikkelissa). Sanoihan Johannes Kastaja Yeshuasta, että katsokaa "Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" (Joh. 1:29). Yeshua oli Pääsiäiskaritsa, joka otti kaikki synnit pois kertakaikkisella uhrilla, mihin kaikki muu uhraaminen viittaa oli kyse uhriruuan syömisestä, polttouhreista tai uhrilahjoista. Uhrijärjestelmän tarkoitus on opettaa uhrautuvasta rakkaudesta ja Jumalan pyhyydestä.

  Joh. 13:34-35: "Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."

  Room. 12:1-2: "Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

  Yeshua kiteytti lain ja profeettojen kirjojen käskyjen tarkoituksen lauseeseen, että kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se sama heille. Tämä tarkoittaa samaa, kuin rakasta lähimmistäsi niin kuin itseäsi. Vain harva uskova haluaa oikeasti toimia näin. Sen takia Yeshua kertoi avoimesti sen totuuden, että vain harva rakastaa Taivaan Isää ja lähimmäisiä, kuten Hän on tehnyt. Vain harva uskontoa harjoittava haluaa kulkea sitä kapeaa ja vaivalloista tietä omaa ristiään kantaen, joten vain hyvin harva Jeesukseen uskonsa tunnustanut pelastuu (Luuk. 13:23-28, Matt. 7:21-23). 

  Matt. 7:12-14: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

  Gal. 5:14 (1933/38): "Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."

  Omatuntokin osaa toisinaan kertoa, miten tulee toimia. Omantunto ei ole kuitenkaan yksin riittävä ohje elämään vanhurskaasti, koska Jumala on käskenyt opiskelemaan koko lain (Joos. 1:7-8, Matt. 23:1-3, 1. Tim. 4:13), mutta omatunto auttaa monissa arjen tilanteissa. Paavalikin käskin Timoteusta opettamaan ahkerasti lakia seurakunnalle.

  1. Tim. 4:13: "Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen."

  Matt. 5:19: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi."

  Room. 2:12-16: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi."

  Joos. 1:7-8: "..Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu..."

  Yeshua opetti, että syntiä ei tehdä ainoastaan käden teoilla vaan myös sanoilla ja ajatuksilla

  Vaimon hylkäämisen taustalla on usein se, että mies näkee kauniimman naisen, jota hän alkaa himoitsemaan. Väärä himo saa aikaan haureutta ja aviorikoksia. Yeshua kiinnitti huomiota siihen, ettei vain aviorikos ole syntiä vaan myös sellainen himo, joka voidaan laskea myös rikoksen yrittämiseksi tai aikeeksi tehdä se. Sen takia sydämen synnit ajatuksissa voivat olla yhtä vakavia kuin itse teot. Jumala tutkii jokaisen sydämet ja munaskuut.

  Yeshua käytti voimallista vertausta, että on parempi luopua silmästä joka viettelee syntiin, kuin että koko ruumis joutuu helvettiin. Suomalaiset käännökset eivät ole aina tarkkoja, mikä vaikeuttaa Vuorisaarnan oikeaa ymmärtämistä. Alkuteksti ei puhu siitä, että jos kätesi viettelee, vaan jos kätesi jää kiinni ansaan esim. karhunrautoihin, on parempi katkaista käsi, kuin jäädä ansaan kuolemaan (YouTube-video). Tämä kertoo siitä, miten tiukasti Yeshua vaati lain noudattamista. Jumala näkee, kuka haluaa hillitä itsensä, ettei tekisi syntiä, ja ketä vie hänen lihalliset himonsa. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Jumala näkee ihmisen sydämen ja tutkii sen'.

  Matt. 5:27-30:  "Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin."

  Kansalla oli sellainen käsitys, että vain väkivalta toista ihmistä kohtaan on tuomittavaa syntiä, kun pilkkaamisella ei ole niin väliä. Sellainen kansan sanontakin on, ettei haukku haavaa tee. Nykyään sosiaalisessa mediassa kielenkäyttö on mennyt törkeäksi. Ihmiset eivät näytä ollenkaan ymmärtävän, miten suurta syntiä he tekevät, kun levittävät sontaa sosiaalisessa mediassa pahuutensa varastosta. Kasvoton puskista huutelu tuntuu olevan liian helppoa, mutta Jumala huomaa kaiken. Ihminen voi muutamalla turhalla sanalla tehdä sellaista syntiä (Matt. 12:36-37), mistä saa viimeisellä tuomiolla vähintään yhtä ankaran tuomion kuin murhasta, mistä varoittaa myös Vanha testamentti.

  Sananl. 12:18: "Harkitsematon sana on kuin miekanpisto, viisaan puhe on lääkettä."

  2. Moos. 22:28: "Älä herjaa Jumalaa äläkä kiroa kansaasi kuuluvaa päämiestä."

  2. Moos. 20:16: "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan."

  Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."

  Moni Jumalan palvelija on joutunut kärsimään sellaista, että heitä herjataan mielisairaaksi sen takia, että heillä on profetian armolahja. Yeshua otti vuorisaarnassa tähänkin asiaan voimakkaasti kantaa. Jos joku herjaa Jumalan profeettaa sekopääksi, mielisairaaksi tai hulluksi, niin siitä ansaitsee helvetin tulen, joka voi helposti olla myös Pyhän Hengen pilkkaamista, mitä syntiä ei voi edes saada anteeksi. On todella vakavaa syntiä nimitellä ihmisiä heidän uskonsa takia hihhuleiksi. Jos ei osaa pitää vihaansa kurissa, niin siitä saa ankaran tuomion.

  Matt. 5:21-22: "Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: 'Älä tapa.' Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."

  Matt. 12:32 36-37: "..mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa...   ..Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

  Kielsikö Yeshua vannomasta väärin vai vannomasta ollenkaan?

  Mooseksen laki käskee vannomaan Jehovan nimeen (nimestä lisää). Vannomalla Jehovan (Herra) nimeen korostetaan sitä, että puhutaan totta. On eri asia antaa lupaus Jumalalle kuin vannoa Jehovan nimeen. On parempi, ettei lupaa Jumalalle mitään, kuin lupaa ja sitten jätä lupausta täyttämättä. Kun vannoo Jehovan nimeen, on syytä pysyä totuudessa. Laki kieltää puhumasta väärin Jehovan nimessä, joten väärät vannoskelijat häpäisevät Jehovan nimen (3. Moos. 19:12). 

  5. Moos. 10:20: "Pelätkää Herraa, Jumalaanne, palvelkaa häntä, pysykää hänelle uskollisina ja vannokaa valanne hänen nimeensä!"

  3. Moos. 19:12: "Älkää vannoko väärin minun nimeeni, sillä jos niin teette, häpäisette Jumalanne nimen. Minä olen Herra."

  Jes. 48:1 (1933/38): "Kuulkaa tämä, Jaakobin heimo, te, joita kutsutaan Israelin nimellä ja jotka olette lähteneet Juudan lähteestä, jotka vannotte Herran nimeen ja tunnustatte Israelin Jumalan, mutta ette totuudessa ettekä vanhurskaudessa"

  Yeshua ei tullut kumoamaan lakia ja laissa käsketään vannomaan Jehovan nimeen, niin opettiko Yeshua olemaan vannomatta ollenkaan, kuten Matteuksen evankeliumin kreikaksi käännetyssä käsikirjoituksessa lukee? Tätä asiaa on syytä tutkia lisää. Onko Yeshuan opetuksessa ristiriita? 

  Matt. 5:33-34 (1933/38): "Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'. Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin,"
   
  Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."
   
  Ensinnäkin tulee tutkia asiayhteyttä. Yeshua korostaa, että olkoon puheenne "kyllä" tai "ei", mitään siihen lisäämättä (Matt. 5:37). Yeshua vaatii pysymään totuudessa, joten totuuteen ei saa lisätä tai poistaa mitään. Käräjäoikeudessakin todistajat vakuuttavat kertovansa koko totuuden mitään siihen lisäämättä ja mitään siitä pois ottamatta. Yeshua opetti juuri sitä, mitä laissa muutenkin lukee (3. Moos. 19:12). Käskikö Yeshua olemaan vannomatta ollenkaan, jolloin hän olisi kumonnut lakia? Uuden testamentin käsikirjoitukset eivät ole alkuperäisiä vaan kopioiden kopioita ja käännöksiä toisille kielille. Matkalla voi sattua kopiointi- ja käännösvirheitä. Uuden testamentin käsikirjoitukset on kopioitu suhteellisen hyvin, mutta siitä huolimatta maailmasta löytyy tuhansia versioita käsikirjoituksista, joissa on pieniä eroavaisuuksia toisiinsa nähden. Matteuksen evankeliumin jakeeseen 27:9 on todistettavasti yksin väärä sana. Jae väittää, että profetia 30 hopearahasta olisi Jeremian kirjassa, mutta se on Sakarjan kirjassa (Sak. 11:12-13). On ilmeistä, että kreikankieliseen käsikirjoitukseen on tullut kopiointivirhe. Matteuksen evankeliumista on olemassa hepreankielinen Shem-Tov käsikirjoitus, joka tutkijoiden mukaan ei ole käännös kreikasta, vaan on mitä ilmeisimmin kopioiden kopio alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Heprealaisessa käsikirjoituksessa profeetan nimi Sakarja on oikein. Samoin heprealaisessa käsikirjoituksessa jakeessa Matt. 5:34 Yeshua ei käske olemaan vannomatta ollenkaan, vaan kieltää vannomasta väärin, mikä on ihan eri asia. Heprealaisessa käsikirjoituksessa Yeshuan opetus on lain mukaista ja sitä seuraavien jakeiden suhteen muuten johdonmukaista ottaen huomioon asiayhteys (lisää opetusvideossa).

  Matt. 5:34-35 (Shem-Tov englanniksi käännettynä): "But I say to you, that you must not swear by anything falsely, not by heaven which is the throne of God, nor by the earth which is His footstool, nor by [Jerusalem] which is His city."
   
  Matt. 27:9 (Shem-Tov, Tuomas Leväsen käännös): "Silloin täyttyi, profeetta Sakarjan sana; "Ja minä sanoin heille, jos on hyvää sinun silmissäsi, lisää palkkaani, mutta jos ei, pidätä se. Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa..."

  Toisten tuomitsemisesta

  Yeshua kiinnitti huomiota vuorisaarnassa, miten ihmiset arvostelevat toisia koko ajan. Seurakunnissa on niitä, joiden mielestä toiset tekevät koko ajan väärin ja jopa vaativat heidän tuomitsemista. Jatkuva vikoilu ei ole aina viisasta varsinkin, jos se menee liiallisuuksiin tai on jopa perusteetonta. On myös sellaisia raamatunopettajia, jotka ovat ottaneet elämän tehtäväksi paljastaa toisten raamatunopettajien eksytyksiä. Yeshua neuvoi, älkää tuomitko toisia. Miten tuomitsette toiset, niin saatte itse tuomion.

  Matt. 7:1-2: "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan."

  Tarkoittaako tämä sitä, ettei koskaan saa ketään tuomita? Jos joku saa tuomarilta, seurakunnan vanhimmistolta tai profeetalta kuulla nuhtelua tai jopa tuomion, niin helposti nuhtelu torjutaan vetoamalla Yeshuan kieltoon tuomita ketään. Yeshuan opetus tarkoittaa sitä, ettei ihmisten pidä tuomita toisia, ellei heille ole annettu tuomarin virkaa. Lakia sovellettaessa on otettava huomioon kaikki Raamatun säädökset yhtä aikaa. Laki opettaa kenellä ei ole tuomiovaltaa ja kenellä on, sekä millä rajoituksilla ja ehdoilla voi tuomari tuomion antaa. Tuomioistuimen tuomarin tehtävä on antaa rikostuomioita (Room. 13:1-5). Seurakunnalla on oikeus erottaa sellaiset, jotka eivät noudata Jumalan tahtoa (1. Kor. 5:11-13). Joskus Pyhä Henki voi antaa profeetalle tehtäväksi ilmoittaa, ettei joku henkilö saa enää syntejään anteeksi, minkä tehtävän Yeshua antoi mm. opetuslapsilleen (Jes. 22:14, Matt. 16:19, Joh. 20:21-23).

  Joh. 20:22-23: "Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."

   Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."

  Joku voi sanoa, että Raamattu kieltää kadotustuomion antamisen vetoamalla jakeeseen Luuk. 6:37. Tämä väärinkäsitys johtuu siitä, että 1933/38 käännökseen on lisätty sellainen sana, mitä ei ole käsikirjoituksessa. Tämän jakeen kääntää paremmin käännökset 1992 ja King James Version. Yeshua opetus tulee tässä jakeessa entistä selvemmäksi, ettei pidä tuomita vaan olla armollinen. Kun olemme toisillemme anteeksiantavia niin saamme myös itse anteeksiannon.

  Luuk 6:37: "Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan."

  Luuk. 6:37 (KJV): "Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:"

  Olkaa myös armollisia niille, jotka eivät kaikkea heti osaa ja jotka oikeasti haluavat oppia noudattamaan laki. Jokaiseen virheeseen ei aina kannata puuttua. Paras tapa neuvoa muita on näyttää hyvää omaa esimerkkiä. Sen takia Jumala tuli ihmiseksi maailmaan, että Hän halusi antaa esimerkin, miten jokaisen ihmisen tulee elää.

  Kol. 3:21: "Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi."

  Luuk. 6:36: "Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa."

  Ps. 103:13: "Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä."

  Yeshuan opetus on kuitenkin, että jokaisen uskovan on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota omaan tekemiseen. Älkää etsikö roskaa toisen silmästä, koska omassa silmässänne saattaa olla hirstitukki. Jos jollekin ei ole annettu tuomivaltaa, niin silloin ei pidä toisia tuomitakkaan.

  Matt. 7:4-5: "Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä." 

  Yeshuan opetuksen noudattaminen on kuin rakentaisi talonsa jykevälle kalliolle

  Vuorisaarna päättyy Matteuksen evankeliumissa Yeshuan opettamaan vertaukseen, joka kertoo kahdesta erilaisesta rakennuksesta. Toinen on rakennettu hiekalle ja toinen kalliolle. Kun tuli rankkasateet, myrskytuulet ja tulvat, niin hiekalle rakennettu talo meni myrskyn mukana, mutta kalliolle rakennettu talo kesti myrskyn ja tulvat. Jos uskoo ja noudattaa Yeshuan opetusta, perustaa oman talonsa kalliolle. Silloin usko kestää, vaikka elämään tulisi vastoinkäymisiä tai kohtaisi vääriä opettajia, jotka yrittävät opettaa laittomuutta. Moni luulee perustaneensa elämänsä Kristuksen kalliolle, mutta jos ei noudata Yeshuan opetusta, ei ole Kristuksessa. Vuorisaarna on vaativa saarna. Se vaatii Hänen seuraajilta ponnisteluja, jopa kilpailemista. Tie taivaaseen on kapea ja vain harvat voittavat vanhurskauden seppeleen.

  Matt. 7:24-27: "Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. "Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka."

  Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

  Yeshua kutsuu morsiusseurakuntaansa tulemaan sille kalliolle, joka on Kristus. Hän kutsuu morsiusseurakuntaansa tulemaan Jumalan vuorelle, mistä tulee laki ja Jumalan Sana.

  ABC-kuoro - Kalliolle kukkulalle

  Kalliolle, kukkulalle
  Rakennan minä majani
  Tule, tule tyttö nuori
  Jakamaan se mun kanssani
  Jollen minä sinua saa
  Niin lähden täältä kauas pois
  Muille maille vierahille
  Etten sua nähdä vois...