perjantai 27. tammikuuta 2017

Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa


*Rikkinäinen puhelin sotkee sanat, kuin sen nimisessä seuraleikissä
*Jumala lähettää Elian korjaamaan kirkkojen sotkeman evankeliumin
*Elia valmistaa Kristukselle morsiusseurakunnan, jotta Karitsan hääjuhlat voivat alkaa ja tuhatvuotinen valtakunta saa puhdistetun siemenen
*Ilmestyskirjan kirjeet seitsemälle seurakunnalle ennusti tarkasti, millä tavalla rikkinäinen puhelin sotki evankeliumin
*Raamattu on Jumalan Sanan varmuuskopio, jossa se säilyi yli pimeän keskiajan
*Johannes Guttenberg keksimä painokone aiheutti kirkollisen vallankumouksen, kun tavallinen kansa pääsi lukemaan edullisia Raamattuja
*Taivasten Valtakunta murtautuu uudestaan esiin, kun Jumalan Sana ennallistetaan. Ne jotka eivät hyväksy Jumalan lakia, eivät pääse Taivasten Valtakuntaan.Viestin sisältö muuttuu rikkinäisessä puhelimessa

Rikkinäinen puhelin on seuraleikki, jossa leikkijät kokoontuvat riviin tai ympyrään, ja toisessa päässä oleva kuiskaa haluamansa viestin seuraavalle, hän seuraavalle jne. Lopuksi viimeinen kertoo, mitä hän kuuli ja ensimmäinen paljastaa liikkeelle laskemansa viestin. Viesti on lähes aina muuttunut matkan varrella huomattavasti. 

Juorut toimivat samalla tavalla. Tarina muuttuu koko ajan, kun se kulkee ihmiseltä toiselle kuulopuheena. Sosiaalisessa mediassa rikkinäinen puhelin sotkee koko ajan viestejä. Viestin lähettäjä ei onnistu kirjoittamaan sanoiksi sitä, mitä ajatteli. Kaikki viestin lukijat eivät edes ymmärrä sitä samalla tavalla. Sosiaalinen media on rajoittunut välittämään myös lähettäjän tunnetietoja, joten viestin vastaanottanut ei saa oikeaa kuvaa siitä, mitä viestin lähettäjä alun perin tarkoitti, mikä aiheuttaa väärinkäsityksiä. Rikkinäisen puhelimen ideoilla on joskus myös merkitystä taloustieteessä, jossa samaa ideaa käytetään mallinnettaessa informaation epätäydellistä kulkua ihmisten välillä.

Netissä toimii myös trolleja, jotka levittävät ovelasti laadittua valhetta omien tarkoitusperien edistämiseksi. Trollien juonena on kertoa vain puolitotuuksia, jolloin uutisen lukenut saa väärän käsityksen asiasta. Trollit pyrkivät piilottamaan valheensa siten, että he sekoittavat pienen määrän ovelaa valhetta totuuden sekaan, jolloin väärän tiedon erottaminen totuudesta on vaikeaa. Trollit vuodattavat myös tahallaan noloja tietoja julkisuuteen, jolloin skandaaleille perso lehdistö tarttuu heidän onkeensa ja alkaa tekemään työtä trollien hyväksi (Yle 1.2.2017). Rikkinäinen puhelin luo väärän kuvan, kun turhat asiat syrjäyttävät lukijoiden huomion oikeista asioista.

Näin toimii myös porttoseurakunnat. Ne ovat alttiita rikkinäisen puhelimen häiriöille rahan, vallan tai lankeemuksen takia, koska heiltä puuttuu uskollisuus Jumalan Sanalle. Seurakunnat esiintyvät, kuten olisivat Jumalan asialla, mutta heidän levittämänsä evankeliumi on vääristynyttä. Tämän ongelman voi välttää ja tämä artikkeli kertoo, miten sen voi tehdä.

2. Piet. 3:15-16: "Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia."

Tutki Sanaa huolella, niin sinulle selviää totuus

Ihmisillä on tarve puhua sellaista, mitä ei saisi puhua. Ihminen tekee itsestään tärkeämmän, kun kertoo muille salaisuuksia. Kun joku kieltää puhumasta salaisuutta, niin se suorastaan innoittaa salaisuuden haltijaa kertomaan kaikille tietonsa ja kuulijoita kiinnostaa entistä enemmän salaisuus. Markuksen evankeliumi kertoo, kun Yeshua paransi mykän ja kuuron, niin Yeshua kielsi kertomasta tästä kenellekään. Se vasta innosti ihmisiä, kun ei saanut kertoa. Kaikki alkoivat levittämään tietoa entistä enemmän, miten Hän oli parantanut sairaan. 

Mark. 7:32-37: "Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee: aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. 

Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: "Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan."

Jos Pyhä Henki haluaa vahvistaa oikean Sanan julistamisen ihmeillä ja merkeillä, niin miksi ihmeessä Yeshua (Jeesus) kielsi kertomasta muille parantumisihmeestä? Tässä tapauksessa siihen voi olla useitakin syitä. Mutta yksi erityinen syy tulee esille. Hän näytti esimerkkiä niille, joille Pyhä Henki on antanut parantamisen armolahjan. Sen on tarkoitettu muiden palvelemiseksi ja Jumalan kunniaksi, eikä aiheeksi kehua itseään tai pönkittää omaa mainettaan. Monasti ihmeparantumisten johdosta leviää hyvä maine, mutta armolahjan saaneen tulee erityisesti varoa, ettei koko ajan esittele "omia saavutuksiaan" muille, jotka eivät edes ole omia saavutuksia. Monet evankelistat lankeavat saarnoissaan esittelemään kymmeniä minuutteja, mitä Jumala on "heidän kautta" tehnyt ja kuinka paljon ihmisiä on tullut heidän takia uskoon. Kuka kertoo sen, ovatko he löytäneet oikean uskon ja pelastuuko heistä kukaan?

Juoruiluun alttiit ihmiset tuomitsevat ihmisen yleensä sen perusteella, mitä ovat kolmannen kautta kuulleet ja miten asia näyttää päältäpäin. Raamattu varoittaa tuomitsemasta kuulopuheiden perusteella. Asia pitää arvioida tosiasioiden kautta.

Joh. 7:24: "Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein." 

Itsekkäällä ihmisellä on taipunut uskoa sellaista valhetta, joka vahvistaa omia mielipiteitä. Tavallinen virhe on ottaa jokin asenne ihmiseen sillä perusteella, mitä kaikki ajattelevat hänestä. Kuulopuheet pitää aina varmistaa. Jos et voi varmistaa kuulopuhetta uskosisartasi vastaan, niin et saa tuomita häntä. Asianomaiselta ihmiseltä pitää aina kysyä myös oma kantansa. Ei tuomioistuinkaan saa tuomita ketään ilman, ettei syytetty saa vastata syytöksiin. Jos et saa selville, mikä on asian todellinen laita, niin on parempi olla hiljaa ja jättää asian käsittely Jumalalle, kuin laitta oma lusikka soppaan.

Juoruilu, joka ei perustunut oikeaan tietoon

Tunnetussa televisiosarjassa on opettavainen kohtaus, jossa kylän naiset juoruavat kaupassa ystävättärestään Abigailesta syyttäen häntä epäasiallisesta salasuhteesta. Pastori Frank Hogan on kaupassa kahvilla, kun kuulee naisten juoruilevan. Abigail tulee paikalla ja oikaisee naisten puheet. Pastori Frank Hogan tietää paikkakunnan asiat ja hänenkin mielestä naisten puheet olivat epäasiallisia.

Videossa on suomenkielinen tekstitys, jonka saa päälle soittimen tekstitys-kuvakkeesta.Lehdistö tekee rahaa sillä, että se myy tietoa yleisölle. Jos joku yrittää salata tietoa lehdistöltä tai estää tiedon paljastamista, niin siitä syntyy yleensä suuri kohu. Ylen toimitus innostui uutisoimaan hyvin voimakkaasti, että pääministeri Sipilä olisi ollut esteellinen Terrafamen tukipäätöksessä. Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen yritti oikaista väärät syytökset sensuurista ja laittaa liikaa innostuneet toimittajat tärkeimpiin tehtäviin faktojen tarkastamisen ajaksi, mutta eräät toimittajat nousivat avoimeen kapinaan esimiestään vastaan (Yle 30.11.2016, IL 1.12.2016, HS 1.12.2016). 

Lopputulos oli se, että päätoimittaja vaiennettiin, siirrettiin sivuraiteelle ja lopulta hän joutui eroamaan (Yle 29.5.2017). Päätoimittajaksi nimitettiin Riikka Venäläinen, joka ilmoitti olevansa valmis menemään vaikka roviolle riippumattomuuden puolesta (Yle 21.12.2016). Eduskunnan oikeusasiamies tutki kanteluiden johdosta Sipilän esteellisyyden ja totesi, ettei asiassa ole ilmennyt minkäänlaista aihetta epäillä Sipilän toimineen puolueellisesti. Sipilälle ei ole tullut luottamusta vaarantavaa hyötyä eikä sitä ole odotettavissa tulevaisuudessakaan (Yle 1.2.2017). 

Ylessä tapahtui juorujen voimasta vääryys. Yle osoittaa riippumattomuutta ottamalla hätiköiden tekemänsä päätökset uudelleen käsittelyyn, tunnustamalla tekemänsä virheet ja siirtämällä kapinaan ryhtyneet toimittajat toisiin tehtäviin (IL 9.2.2017, 13.2.2017). Jos kukaan poliitikko ei jää koskaan kiinni korruptiosta, niin silloin on poliittisessa järjestelmässä jokin vialla. Jos ketään toimittajaa ei koskaan eroteta sääntöjen rikkomusten vuoksi, niin silloin infokratiassa on jokin vialla. Toimittajien sananvapaus ja riippumattomuus ovat hyvin tärkeitä asioita, mutta heidänkin tulee toimia hyvän tavan ja sääntöjen mukaisesti. Lehdistön päätoimittajat ovat ottaneet kantaa, että uutisoimatta jättäminen ei rajoita sananvapautta (Yle 14.2.2017). Ei ole koskaan viisasta levittää valeuutisia.

Helsingin Sanomat julkaisi 16.12.2017 erittäin salaisiksi merkittyjä puolustusvoimien asiakirjoja (Yle 18.12.2017). Helsingin Sanomilla oli jostain syystä kova tarve rikkoa asiakirjojen laissa määrätty salaisuussuoja. Sananvapaus ei ole tarkoitettu sitä varten, että lehti voi tehdä enemmän liikevoittoa myymällä yleisölle sellaista tietoa, jonka salaamiseen on välttämätön tarve. Puolustusvoimat tarvitsee sellaista suojaa. Sananvapaus ei ole sitä varten, että lehdistö voi salaiseksi luokiteltujen tietojen julkaisemisella vaikuttaa yleisöön omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseksi, vaikka vaikuttaakseen tiedustelulain käsittelyyn. Sanavapaus ei ole liiketaloudellisten etujen turvaamista varten eikä eteenkään Jumalan pilkkaamista varten säädetty oikeus. Sananvapaus ei nouse lain eikä Jumalan pyhyyden yläpuolelle. Jokainen julkaistu turha sana johtaa edesvastuuseen myös Jumalan edessä.

Rikkinäinen puhelin tuottaa harhaoppeja seurakuntiin

Rikkinäinen lasi peittää lähetyskäskyn
Kristinuskoon liittyvät harhaopit voi tunnistaa siitä, että ne ei kestä vertailua Raamatun kaikkeen opetukseen. Harhaoppi voi näyttää täyttävän yksittäisen jakeen vaatimukset, mutta kun sitä koetellaan kaikilla Raamatun jakeilla, se on ristiriidassa niiden kanssa. Silloin on tunnistanut harhaopin ja se tulee hylätä. Jos pidät kiinni harhaopista, jonka tiedät olevan ristiriidassa, jonkun Raamatun osan kanssa, niin olet rakastunut valheeseen. Olet mieltynyt enemmän harhaoppiin, kuin Jumalan Sanaan sellaisena, kuin se on alunperin tarkoitettu. Ystävien kautta tuleva sosiaalinen paine usein pitää ihmisen kiinni harhaopeissa, koska ystävät eivät hyväksy muuta kuin harhaopin mukaan elämistä.


Korkeakouluissa kasvatetaan ylioppilaat ajattelemaan lähdekriittisesti. Totuuden pitää kestää vastaväitteet, jotta se olisi totuus. Kaikkea ei pidä uskoa ilman, että tarkistaa, onko kuultu totta.

Joh. 8:31-32: "Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita."

Juutalaiset syyttivät Paavalia roomalaisessa tuomioistuimessa lain rikkomisesta, mutta eivät pystyneet näyttämään syytöksiä toteen. Juorut osoittautuivat vääriksi. Rikkinäinen puhelin ei kantanut tätä pidempään. Paavali ei ollut rikkonut Mooseksen lakia eikä keisarin lakia vastaan.

Apt. 25:7-8, 24-25 (1933/38): "Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan...

..Ja Festus sanoi: "Kuningas Agrippa ja kaikki muut, jotka meidän kanssamme olette läsnä, tässä näette sen miehen, jonka tähden koko juutalaisten joukko sekä Jerusalemissa että täällä on ahdistanut minua huutaen, ettei hänen pidä enää saaman elää. Minä kuitenkin huomasin, ettei hän ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman..."

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme."

Kun Paavali julisti evankeliumia Beroian synagogassa. Juutalaiset kuuntelivat Paavalia innokkaasti, mutta tutkivat tarkkaan Raamatusta, että pitikö Paavalin puheet paikkansa. Raamattu kehottaa meitä tarkistamaan puhuvatko papit ja muut raamatunopettajat oikein. Se edellyttää, että meidän tulee itse opiskella Raamattua, jotta voimme arvioida kuulemamme. Meidän tulee hylätä kaikki se, mikä ei ole Jumalasta ja pitää se osa opetuksesta, mikä on hyvää. Beroian juutalaiset havaitsivat, että Paavali puhui oikein ja moni kääntyi Messiaanisiksi juutalaisiksi eli kristityiksi. Kreikkalaisia pakanoitakin kääntyi kristityiksi.

Apt. 17:11: "He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa. Monet heistä tulivatkin uskoon, samoin useat arvossa pidetyt kreikkalaiset naiset ja miehet."

Joku voi uskoa arkkipiispa Kari Mäkistä sen takia, että hän on korkea-arvoinen pappi ja näyttää ulospäin herrasmieheltä. Mitäs jos hän on kuin ylipappi Kaifas tai jopa apostolikokelas Juudas Iskariot? Hekin olivat korkeita pappeja ja ehkä myös herrasmiehiäkin. Meidän tulee ottaa itse selvää, puhuuko Kari Mäkinen tai Irja Askola totta. Emme voi arvioida heidän sanojaa sen perusteella, kuulostaako se hyvältä, vaan sen perusteella, noudattavatko he Raamatun opetusta.

1. Tess. 5:21: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."

Yeshua (Jeesus), apostolit, Paavali olivat messiaanisia juutalaisia

Yeshua (Jeesus) oli messiaaninen juutalainen. Hän opetti opetuslapsensa messiaanisiksi juutalaisiksi ja käski opettaa myös pakanakansatkin samaan oppiin.

Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista." 

Matt. 28:19-20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...    ..ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.(artikkeli)

Jumala on kieltänyt noudattamasta roomalaisia tapoja. Jumalalle kelpaa vain sellainen elämä, minkä Hän on opettanut Raamatussa, mistä Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) antoi omalla elämällään esimerkin. Yeshua ei noudattanut mitään roomalaisia eikä kreikkalaisia tapoja, vaan noudatti Raamatun opetusta.

3. Moos. 18:3-5: "Älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita noudatetaan Kanaaninmaassa, minne minä teidät vien. Älkää eläkö vieraiden kansojen tapojen mukaan. Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra."

Joh. 12:48-50 (Jeesus sanoo): "Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän."

Paavali oli fariseus, josta tuli kääntymyksen jälkeen myös messiaaninen juutalainen, minkä hän opetti opetuslapselleen Timoteukselle, jonka isä oli kreikkalainen ja äiti juutalainen. Paavali kehotti juutalaisia ja pakanoita noudattamaan hänen näyttämää esimerkkiä, mihin kuului Vanhan testamentin käskyjen noudattaminen (Apt. 25:7-8, 28:19-23).

1. Kor. 4:16-17: "Kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni. Olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen, joka on minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen poikani. Hän palauttaa teidän mieleenne, miten minä Kristuksen omana elän ja mitä minä kaikkialla eri seurakunnissa opetan."

Apt. 28:17, 21: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...    ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti."

Ef. 4:17, 20-24: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat!...    ..Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää."

Messiaaninen juutalaisuus on kristinuskon alkuperäinen oppi. Tätä oppia noudattaa vain pieni osa kristityistä, mutta se ei ole koskaan kuollut pois, vaan pikemminkin vahvistumassa. Monien suomalaisten seurakuntien Israel-ryhmissä tapaa niitä, jotka hyväksyvät Vanhan testamentin käskyt ja elävät kuin messiaaniset juutalaiset. Raamattu sanoo, ettei heitä saa tuomita sen takia, että he viettävät sapattia ja uudenkuun juhlaa (Kol. 2:16).

Paavalin aikana kristinuskoa kutsuttiin juutalaisten nasaretilaiseksi lahkoksi, kuten Raamattu kertoo (Apt. 24:5,14). Juutalaiset kutsuvat yhä kristittyjä hepreankielisellä nimellä 'notsrim', joka tulee Nasaretin kaupungin nimestä. Katolisen kirkon kirkkoisä Jerome (347-420 jKr) on kutsunut notsrimilaisiksi niitä, jotka halusivat olla sekä juutalaisia että kristittyjä, mikä tarkoittaa nimenomaan messiaanista juutalaisuutta.  Rooman valtio piti kristittyjä aluksi myös juutalaisten lahkona (Kaarlo Affman, Kristinuskon historia, 2004, s. 20).

Alkuseurakunta noudatti Vanhan testamentin käskyjä (Matt. 5:17-20; Apt. 25:7-8, 28:17-21), mutta he tunnustivat myös Yeshua HaMashiahin (Jeesuksen Kristuksen) Herraksi ja Jumalaksi. Jeesusta kutsuttiin Hänen alkuperäisellä nimellä Yeshua HaMashiach HaNotzri (Jeesus Kristus Nasaretilainen, Apt. 4:10), jonka roomalaiskatolisen kirkko muutti Jeesukseksi vasta myöhemmin.

Apt. 24:5, 14 Paavalista: "..Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja...    ..Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon..."

Alkuseurakunnan kristittyjä kutsuttiin myös 'sen tien kulkijoiksi', joka tarkoittaa Yeshuan tien kulkemista, Hänen elämän esimerkin noudattamista (Apt. 9:2; 19:9, 23; Joh. 13:15). Kristityt kokoontuivat sapattina eli lauantaina synagogissa ja Jerusalemin temppelissa kuuntelemassa lain lukemista, kuten oli myös Yeshualla tapana tehdä. Sen lisäksi kristityt kokoontuivat kodeissa päivittäin syömässä ehtoollista (Apt. 2:46, 13:14, 18:4). Puuseppä Yeshua HaNotzri (Jeesus Nasaretilainen) oli myös rabbi pienen nasaretilaisen kylän synagogassa. Tämän takia kristittyjä kutsuttiin juutalaisten nasaretilaiseksi lahkoksi.

Puuseppä Yeshua oli sapattina rabbi
Luuk. 4:14-16: "Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan."

Joh. 20:16: "Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" -- se on hepreaa ja merkitsee: opettajani."

Joh. 3:1-2: "Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja..."

Jumalan Sanasta otettiin varmuuskopio Raamattuun, ettei rikkinäinen puhelin pääse turmelemaan sitä

Sana evankeliumi tulee kreikankielisestä sanasta 'euangelion', joka tarkoittaa iloista sanomaa tai hyvää sanaa. Tätä käytettiin, kun kuulutettiin keisariperheeseen syntyneestä pojasta tai sodassa saadusta voitosta. Uusi testamentti käyttää tätä samaa sanaa kertomaan iloinen sanoma syntyneestä Vapahtajasta Yeshua HaMashiachista (Jeesuksesta Kristuksesta). Raamatussa on neljä evankeliumia, jotka kertovat eri näkökulmista Yeshua HaMashiach elämänkerran, opetuksen ja sen, miten Hän täytti Vanhan testamentin Messias profetiat.

Jer. 33:14-16 (RK): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä toteutan sen hyvän sanan, jonka olen puhunut Israelin hei­molle ja Juudan heimolle. Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskau­den verson, ja hän on toteuttava oikeu­den ja vanhurskauden maassa. Niinä päivinä Juuda pelastuu ja Jerusalem saa asua turvassa. Tämä on se nimi, jolla häntä kutsutaan: ’Herra, meidän vanhurskautemme’" (Nimi Vanhurskauden Herra viittaa nimeen Jehootsadak [Sak. 3:8-9, 6:11-12], mistä on lisää artikkelissa)

Ensimmäinen evankeliumi on Markuksen, joka oli apostoli Pietarin oppilas (Apt. 12:12, 1. Piet 5:13). David Pawson on verrannut Markuksen evankeliumia sanomalehteen. Markus kertoo lehtimiehen tapaan lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä on tapahtunut. Uutiset etenevät nopeasti toiseen. Markus todistaa lukijoilleen, ettei Yeshua (Jeesus) ollut rikollinen, vaan kansan arvostama viisas opettaja, joka teki paljon ihmeitä ja oli Jumalan Poika. Evankeliumia voi luonnehtia Yeshuan elämänkerraksi, joka kertoo tarkasti, mitä oli tapahtunut. Markuksen evankeliumi on neljästä lyhyin ja se sopii vasta-alkajalle sekä pakanoille (ei-juutalaisille).

Apostoli Johanneksen evankeliumi on neljästä kaikkein hengellisin ja vahvaa ruokaa enemmän Raamattua opiskelleelle. Johannes todistaa evankeliumissaan, että Yeshua (Jeesus) on Jumala. Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa. Isä ja Poika ovat yhtä. He ovat yksi ja sama sama Jumala, eikä ole olemassa muuta Jumalaa (Joh. 1:1-14, 10:30). Pojassa on Isän kirkkaus. Johannes kuvasi ansiokkaasti, millainen on Jumalan persoona (Joh. 21:7). Hän opetti Jumalan nimestä, mikä tarkoittaa myös opettamista Jumalan luonnosta ja tahdosta.

Joh. 17:25-26 (Jeesuksen jäähyväisrukouksesta): "Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä."

Luukas oli lääkäri ja Paavalin avustaja. Lääkärin tapaan hän tutki perusteellisesti, mitä oli tapahtunut. Lääkärinä hän oli kiinnostunut myös Marian synnytyksestä ja Luukas kertoo Marian kokemuksista tullessaan raskaaksi Pyhästä Hengestä. Luukas kirjoitti alunperin evankeliuminsa Paavalin puolustukseksi juutalaisten syytöksiä vastaan. Luukas ei välttämättä aluksi ymmärtänyt, että tästä puolustuskirjelmästä tuli yksi evankeliumi Raamattuun. Luukkaan evankeliumi soveltuu hyvin luettavaksi pakanoille ja naisille. 

Matteus oli Yeshuan opetuslapsi ja ammatiltaan tullimies, mihin kuulu veroluetteloiden ja -tilitysten laatiminen. Matteus kirjoitti kirjapitäjän tarkkuudella evankeliuminsa. Hän oli itse silminnäkijä monissa tapahtumissa ja hänellä oli paljon tietoa tapahtumista. Hänen evankeliumista tuli pisin neljästä ja se on kattava kertomus tapahtuneesta. Alkuseurakunnat käyttivät sitä oppikirjana, joten se on alun perin kirjoitettu hepreaksi tai arameaksi. Siitä on tehty kreikankielinen käännös myöhemmin. Matteuksen evankeliumi soveltuu hyvin messiaanisille juutalaisille ja miehille.

Varmuuskopio pilveen
Yeshuan (Jeesukseen), apostolien, Paavalin ja muiden Raamatun kirjoittajien opetus oli se ehjä sanoma, joka annettiin seuraavalle sukupolvelle. Jumalan Sana on tämän sanoman varmuuskopio, jota ei pysty rikkinäinen puhelin turmelemaan. Paholainen on roomalaiskatolisen kirkon avulla yrittänyt jopa väärentää Raamattua (artikkelin lopussa lisää asiasta), mutta Taivasten Valtakunnassa on varmuuskopio Pyhistä Kirjoituksista. Raamattu on kirja, josta kukin voi itse lukea evankeliumin, eikä silloin tarvitse kuunnella rikkinäisen puhelimen saarnoja.

Matt. 24:35: "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa."

Joh. 10:35: "...eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Tästä ajasta on kulunut noin sata sukupolvea meidän aikaamme asti. Kirkkojen opit ovat muuttuneet sukupolvien välillä huomattavasti edestakaisin ja väärälle tielle. Kirkkojen rikkinäinen puhelin on korruptoinut (turmellut datan) kirkkojen perinteet pilalle, mutta varmuuskopio on pysynyt tallessa.

Ilmestyskirjan kirjeet seitsemälle seurakunnalle kertovat, miten rikkinäinen puhelin turmeli kirkkojen opit

Ilmestyskirja on profeetallinen kirja, joka ennustaa erityisen paljon viimeisestä seitsemästä vuodesta ennen, kun Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) saapuu maan päälle. Johannes-niminen mies kirjoittaessaan kirjaa 60-luvulla jKr Turkin alueella oli seitsemän alkuseurakuntaan. Yeshua Hamashiach (Jeesus Kristus) antoi kullekin seurakunnalle kirjeen. Yeshua HaMashiach osoitti kirjeen seurakunnan enkelille. Kreikankielinen sana 'angelos' voi tarkoittaa enkeliä tai sanansaattajaa. Heprean kielessä sana 'malak' voi tarkoittaa samalla tavalla enkeliä tai sanansaattajaa. Malakian kirja kutsuu pappeja sanansaattajiksi käyttämällä alkutekstissä sanaa 'malak'.

Mal. 2:7: "Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja."

Kirjeiden viestit oli osoitettu seurakunnan johtajille, joita voi kutsua sanansaattajiksi. Viesteissä oli asiaa myös seurakunnan muille jäsenille. Kirjeissä kutsutaan uskovia juutalaisiksi, mikä tarkoittaa messiaanisia juutalaisia eli kristittyjä, kuten edellä on selvitetty. Kirjeet eivät olleet ainoastaan viestejä sen ajan seurakunnille, vaan myös profeetallinen sanoma kristillisten kirkkojen tulevista vaiheista siihen saakka, kun Yeshua HaMashiach ottaa vallan maapallolla. Kirjeet ovat sanoma tuleville sukupolville siinä järjestyksessä, miten ne on esitetty Ilmestyskirjan luvuissa 2-3. Koska elämme sitä sukupolvea, joka näkee Yeshua paluun, niin voimme verrata kaikkia seitsemän kirjeen sanomaa koko kirkkohistoriaan. Tämä vertailu antaa meille paljon ymmärrystä siitä, mikä on mennyt kirkkojen toiminnassa pieleen.

Raamatussa on hyvin tavallista, että esikuvat ja profetia toteutuvat historian aikana ensin yhden kerran ja sen jälkeen vielä uudestaan. Esitäyttymys voi olla vajavainen, mikä kertoo siitä, ettei toteutunut historia ole vielä lopullinen täyttymys profetialle. Esitäyttymyksen jälkeen profetia voi toteutua esim. kaksikin kertaa. Viimeinen täyttymys on lopullinen, jolloin profetiassa mainitut seikat ovat kaikki täyttyneet historian aikana. 

Ilmestyskirjan kirjeet seitsemälle seurakunnalle kertovat, miten rikkinäinen puhelin on sotkenut kristinuskon viimeisen kahdentuhannen vuoden aikana. Samasta asiasta varoitti myös Paavali. Hän tiesi, että apostolien jälkeen kirkot joutuvat petollisten opettajien käsiin, jotka alkavat julistamaan totuuden vastaisia oppeja. Paavali kehotti seurakuntalaisia olemaan varuillaan ja pitämään kiinni Raamatun Sanasta. Kristityn tulee koko ajan tarkistaa, onko kirkon papin opetus Raamatun mukaista ja hylätä päättäväisesti kaikki, joka ei noudata Raamatun Sanaa.

Apt. 20:27-32: "..minä olen avoimesti julistanut teille kaiken, mitä Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu. "Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. 

Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä kolmen vuoden ajan olen lakkaamatta, yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. 

"Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa..."

Jumala lähettää Elian korjaamaan rikkinäisen puhelimen aiheuttaman sotkun

Kun Yeshua palaa uudelleen maapallolle, niin tällaisen sotkun keskelle ei voi palata. Ei täältä löydy Hänelle puhdasta morsiusseurakuntaa eikä sellaista pientä alkua, josta tuhatvuotinen valtakunta voisi alkaa.

Luuk. 18:8: "..Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"

Elia laittaa kaiken kohdalleen

Jumala lähettää Elian asettamaan sanat oikeille paikoille, jotka rikkinäinen puhelin on sotkenut. Elia on kuin huoltomekaanikko, joka korjaa rikkinäisen puhelimen. Hän palauttaa totuudellisen Jumalan Sanan, kuin älypuhelimeen palautetaan varmuuskopiosta tiedot korjauksen jälkeen. Elia tekee uskopuhdistuksen, jotta Yeshua saa morsiusseurakunnan, jonka hääpuku on tahraton ja rypytön. Elia on kuin Abrahamin taloudenhoitaja (palvelusväen ylin johtaja), joka lähetettiin hakemaan Iisakille morsian (1. Moos. 24). Johannes Kastaja, joka oli Elia, iloitsi ihmisten tullessa uskoon ja tehdessä parannuksen. Johannes Kastaja ei ollut kateellinen Yeshuan suosiosta, vaan iloitsi vilpittömästi siitä, että Ylkä Yeshua sai lisää ihmisiä hääjuhlaansa.

Joh. 3:28-30: "Te voitte itse todistaa, että minä sanoin: 'En minä ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään.' Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi."

Kun Yeshua (Jeesus) oli kolmen opetuslapsensa kanssa korkealla vuorella ja Johannes Kastaja oli jo kuollut. Taivaasta ilmestyi heidän seuraansa Mooses ja Elia (Johannes Kastaja). Tapahtuman jälkeen Yeshua sanoi futuurissa eli tulevassa aikamuodossa, että Elia tulee vielä ja asettaa kaiken taas kohdalleen (Mal. 3:1-24).

Matt. 17:11: "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen."

Biblia 1776 kääntää aikamuodon oikein futuuriksi myös Matt 11:14: "Ja jos te tahdotte ottaa vastaan: hän on se Elias, joka tuleva on."

Verbi 'apokathistemi' voi merkitä ennalleen asettamista, ennalleen palauttamista, alkuperäisen tilan palauttamista (Biblehub), joka esiintyy mm. jakeissa Matt. 17:11 ja 12:13.  

Matt. 12:13: "Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen, yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi."

Kreikkalainen sana 'aggelos' käännetään yleensä enkeli, mutta se voi tarkoittaa myös sanansaattajaa (Biblehub). Jumalan sanansaattaja tulee julistamaan evankeliumin kaikille kansoille ennen, kuin Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tulee. Joku voi ajatella, etteikö lähetystyöntekijät ole sitä jo vuosisatoja tehneet, mutta totuus on, ettei heidän opetuksensa ole ollut vanhurskasta eikä oikeaa. Vasta Jumalan lähettämä sanansaattaja opettaa Raamattua oikein ja julistaa oikeaa evankeliumia, kuten se on kirjoitettu ja tarkoitettu.

Mark. 1:1-2 (1933/38): "Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi."

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ottaa hallintavallan maapalolla, niin Taivasten Valtakunnan kansalaisille on opetettu Jumala laki, jonka Hän kirjoittaa morsiamiensa sydämeen (Hepr. 8:10). He ovat opiskelleet lain Raamatusta ja sitä noudattavat.

Jer. 31:33: "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."

Ps. 40:7-8: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

Morsiamien kuollut kivisydän virkoaa eloon lihasydämeksi, joka tekee vapaaehtoisesti Jumalan tahdon, koska morsian rakastaa Ylkäänsä Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta). He pääsevät tuhatvuotiseen valtakuntaan, jossa elämä on yltäkylläistä ja ihmiset ovat hyvin onnellisia. Luonto on kuin Eedenin paratiisissa.

Hes. 36:25-28  33-35: "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne...

.."Näin sanoo Herra Jumala: Sinä päivänä, jona minä puhdistan teidät kaikesta syyllisyydestänne, minä tuon taas asukkaat kaupunkeihin, ja kaikki rauniot rakennetaan jälleen. Silloin muokataan pelloksi nuo hävitetyt maat, joiden autiuden on jokainen ohikulkija saattanut nähdä, ja ihmiset sanovat: 'Tuosta autiosta maastahan on tullut kuin Eedenin puutarha. Nuo tuhotut, raunioiksi revityt kaupungit ovat vahvoja linnoituksia, joissa asutaan jälleen.'"

Kirje Efesoksen seurakunnalle koskee myös ensimmäistä vuosisataa

Nyt käymme läpi kristinuskon historiaa ensimmäiseltä vuosisadalta meidän aikoihin asti seitsemässä osassa Ilmestyskirjan kirjeiden mukaan jaoteltuna (Ilm 2-3). Tutkimme, miten rikkinäinen puhelin turmeli kaiken ja miten lopussa kaikki asetetaan takaisin kohdalleen.

Ilmestyskirja on kirjoitettu Rooman kuudennen keisarin Galban aikana (8.6.68 - 15.1.69 jKr; Ilm. 17:9-10) ensimmäisestä keisarista Augustuksesta lukien. Mikäli Rooman kuninkaat lasketaan jo Julius Caesarista lukien, niin kuudes kuningas on ollut Nero, jonka kristittyjen vainot ajoittuivat vuosiin noin 66-67 jKr (Ilm. 1:9), milloin Ilmestyskirja olisi myös kirjoitettu. Paavali oli jo kuollut ja ilmeisesti myös muut apostolit, mutta ilmestyskirjan kirjoittanut Johannes oli vielä elossa. Uusi sukupolvi oli ottanut haltuun evankeliumin levittämisen. Kirje Efesoksen seurakunnalle on ensimmäinen kirje. Se koskee Efeson seurakuntaa 60-luvulla jKr ja myös yleisesti Kristittyjen aikaa ensimmäisellä vuosisadalla.

Paavalin aikana kristittyjä seurakuntia häiritsi sellaiset juutalaiset, jotka yrittivät käännyttää kristityiksi kääntyneitä juutalaisia takaisin sellaiseksi juutalaiseksi, joka vain noudattaa lakia ja kieltää Kristuksen. Monien usko ei ollut kestävällä pohjalla ja he luopuivat Kristuksesta ja palasivat takaisin pelkään juutalaistapojen noudattamiseen. Heiltä loppui ensirakkaus. He eivät olleet sitä hyvää maata, joka olisi tuottanut hyvää satoa. Ihmiselämä on pitkä noin 70-80 vuotta. Sen aikana ehtii tapahtua monenlaista. Uskon kestävyys koetellaan vuosikymmenten aikana.

Paavali taisteli mm. Galatialaiskirjeessä uskosta luopumista vastaan, jossa asetetaan vastakkain laki ja usko. Paavalin kirjeet olivat Pietarin mukaan vaikeatajuisia ja helposti vääristeltäviä (2. Piet. 3:15-16). Yleinen virhe on luulla, että Paavali kumosi lain ja asetti tilalle pelkän uskon Jeesuksen olemassaoloon. Niin ei ollut, koska alkuseurakunta noudatti lakia, kuten noudatti perinteiset juutalaiset. Kyse oli siitä, että yrittääkö pelastaa itsensä pelkillä lain teoilla vaan turvautuuko Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristuksen), jolloin myös noudattaa lakia. Lain noudattaminen ilman uskoa on turhaa. Pelastusta ei voi perustaa yksin lain teoille vaan uskolle, mutta Raamatun mukaan ei ole myöskään uskoa, jos ei ole lain tekoja. Usko ilman lain noudattamista ei ole Jumalalle kelpaavaa uskoa (Jaak. 2:14-26; Room. 2:12-13, 3:31).

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:13, 27: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...     ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Jaak. 2:14, 24-26: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?...   ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Kirje Efesoksen seurakunnalle varoittaa raamatunopettajista, jotka valehtelevat ja myös siitä, ettei pidä luopua ensirakkaudesta. Ei pidä paatua tapakristityiksi tai luopua uskostaan. Sellaista tapahtui, kun apostolien väkevä sananjulistus ja Jumalan tekemät suuret voimateot olivat jääneet taakse. Yeshua varoittaa, että paatumus voi johtaa pelastuksen menettämiseen sanomalla, että öljylampun jalka siirretään pois, jolloin lampun tuli sammuu. Alkuseurakunnat kuitenkin pystyivät vastustamaan seurakuntaan tulleita vääriä apostoleja nikolaiittoja. Nikolaiitat opettivat, että seurakunta sai evankeliumin julistaman vapauden nojalla olla välittämättä lain moraalisäännöistä. He saivat siis tehdä vapaasti syntiä. Raamattu mainitsee, että he houkuttelivat seurakuntaa harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa (Ilm. 2:14-15). Efesossa heitä ei siedetty.

Ilm. 2:2-6: "Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden etkä ole antanut periksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Siinä teet kuitenkin oikein, että inhoat nikolaiittojen tekoja, joita minäkin inhoan."

Alkuseurakunnissa oli myös ongelmana se, että siihen liittyi pakanoita, jotka eivät osanneet aluksi Pyhiä Kirjoituksia. Juutalaiset olivat joka lauantai käyneet synagogissa kuuntelemassa lain lukemista ja he osasivat noudattaa lakia. Vastakääntyneiden pakanoitten ja juutalaisten välille tuli ristiriitoja voiko pakana olla seurakunnan jäsen, kun ei osaa noudattaa lakia. Apostolien kokous päätti, ettei pakanoilta vaadita alussa kuin välttämättömien sääntöjen noudattamista, koska heille annettiin aikaa opiskella laki. Apostolit odottivat, että pakanat menevät synagogaan joka sapatti opiskelemaan lakia, joten he eivät aluksi halunneet vaivata sen enempää vastakääntyneitä pakanoita kuin korostamalla parannuksen tekoa sen ajan neljästä yleisesti harjoitetusta suuresta synnistä (Apt. 15:19-21 Biblia, vert. 17:17 ja 18:4). Apostolien kokous päätti korostaa vastakääntyneille pakanoille, että heidän tulee noudattaa neljää Mooseksen lain käskyä, jotta pakanat alkaisivat heti hylkäämään väärien uskontojen tavat. Apt. 15.-luvun asiayhteys on, ettei vastakääntyneiden pakanoiden päälle haluttu laittaa taakaksi ympärileikkausta, koska Mooseksen laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvat pakanat. Ympärileikkaus on pakollinen Abrahamin jälkeläisille ja heidän perheensä jäsenille (1. Moos. 17:7-11). Lihan ympärileikkaus ei puhdista syntistä sydäntä, mutta usko puhdistaa (Apt. 7:8, 15:8-11). Rooman valtakunnan alueella oli haureus hyvin yleinen tapa, joten apostolit vaativat pakanoita noudattamaan heti Mooseksen lain kieltoa harjoittaa haureutta ja epäjumalanpalelusta kaikessa muodossa (kielto jatkaa toisen uskonnon tapojen harjoittamista). Sen lisäksi he vaativat heti keskeisen Mooseksen lain ruokasäädöksen noudattamista. Pakanat eivät saa enää syödä verestä valmistettuja elintarvikkeita (esim. veripaltut ja mustamakkara), epäjumalille uhrattua lihaa (esim. toisen uskonnon lihakaupan tuotteita) ja lihaa, josta ei oltu verta laskettu pois. Jos lakia osaamaton pakana ei heti tee näistä synneistä parannusta, hänet voidaan erottaa seurakunnasta.

Apt. 15:19-21 (Biblia, 1776): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan."

Apt. 21:25: "Uskoon tulleiden pakanoiden asian me jo olemme ratkaisseet. Me olemme kirjeitse ilmoittaneet heille, että heidän tulee karttaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja myös lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta."

Apt. 17:17: "Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaapelkäävien kanssa..." (Kääntyneitä pakanoita kutsuttiin Jumalaa pelkääviksi, jotka opiskelivat lakia synagogassa, vert. Apt. 18:4)

Pakanat joutuvat heti noudattamaan sellaisia käskyjä, jotka estivät heitä harjoittamasta vanhan uskontonsa epäjumalanpalvelusta, koska ruuan pyhittäminen epäjumalalle on keskeinen osa epäjumalanpalvelusta. Monet kolossalaiset palvoivat elämiä epäjumalinaan ja sen takia eivät syöneet lihaa. Kun he alkoivat syömään lihaa, noudattamaan sapattia ja uudenkuun juhlaa, niin Paavali puolusti heitä, ettei seurakunnan ulkopuoliset kolossalaiset saa tuomita heitä (Kol. 2:16). Kreikkalaisissa suurkaupungeissa oli hyvin tavallista, että miehet kävivät huorissa ja toisen miehen vaimon luona. Roomassa oli jokaista 50 miestä kohden yksi prostituoitu. Vastakääntyneiltä edellytettiin haureuden lopettamista.

Mooseksen laki ei edellytä Israelin ulkopuolella asuvia pakanoita ottamaan ympärileikkausta, joten sitä ei apostolit vaatineet seurakuntaan liittyneiltä pakanoilta. Mooseksen lain mukaan ympärileikkaus on pakollinen vain Abrahamin jälkeläisille (1. Moos. 17:9-10). Pakanoille se on vapaaehtoinen. Laissa ja profeetoissa on jopa määräys, että jopa ulkomaiset eunukit, joilla ei ole enää mitään ympärileikattavaa, voivat pelastua, jos he noudattavat sapattia ja muita Jumalan käskyjä (Jes. 56:3-6). Paavali opetti korinttilaisille pakanoille, ettei ympärileikkaus ole pelastuksen kannalta tärkeä vaan Jumalan lain (käskyjen) noudattaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että laki on sama niin ympärileikatuille juutalaisille kuin ympärileikkaamattomille pakanoille.

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen." 

4. Moos 15:15-16: "Jumalaa palveltaessa koskevat teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia samat säädökset kuin teitäkin. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te. Sama laki ja samat säädökset koskevat sekä teitä että teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia."

Eräät väittävät Apostolien tekojen 15.-luvun opettavan, ettei kristittyjen pakanoitten tarvitse noudattaa laista, kuin neljää mainittua sääntöä ja sen takia laki olisi kumottu. Tämä on harhaoppi. Kristityillä pakanoilla ei ole lupa valehdella, varastaa, murhata eikä palvoa vääriä jumalia, koska laki kieltää sen. Paavali opetti korinttilaisille ja efesolaisille pakanoille varastamisen olevan syntiä, josta on tehtävä parannus, muuten ei pelastu Taivasten Valtakuntaan (1. Kor. 6:10). Jos elää kuin paholainen, tuomitaan kadotukseen, vaikka olisi tunnustanut suullaan uskonsa (Jaak. 2:19, Matt. 7:21-23). Apostolien tekojen 15.-luku ei kumoa Yeshuan (Jeesuksen) määräystä, että laki on voimassa uuden liiton aikana (Matt. 5:17-20). 

Ef. 4:28: "Varas älköön enää varastako..."

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Paavali oli läsnä apostolien kokouksessa, joten Paavali tiesi, ettei apostolien kokous poistanut pakanoiden velvollisuutta noudattaa lakia, joten hän vaati pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia. Paavali kirjoitti roomalaisille, ettei Jumala tee eroa juutalaisten eikä pakanoiden välillä. Laki koskee kumpaakin ihmisryhmää samalla tavalla.

Room. 2:10-13, 27: "Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...  ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Smyrnan seurakunnan aika tarkoittaa vainojen aikaa toisella vuosisadalla

Vuonna 70 jKr toteutui Yeshuan (Jeesuksen) varoitus Jerusalemin piirittämisestä ja temppelin tuhosta. Silloin kristityt lopettivat uhraamisen temppelissä (Apt. 21:21-26 Paavali uhranneet temppelissä uuden liiton aikana), koska laki kieltää uhraamasta muualla, kuin Jerusalemin temppelissä. 130-luvulla Rooman armeija kävi tuhoamassa Israelista loput. Israel tyhjennettiin juutalaisista ja juutalaisten puhekieli heprea tuhottiin vajaaksi 2000-vuodeksi. Monet menettivät omaisuutensa ja elämä oli vaikeaa. Koko Israelin kansa joutui pakkosiirtolaiseksi vieraisiin maihini. Juutalaiset ja kristityt kokoontuivat yhdessä ulkomailla olevissa synagogissa sapattina eli lauantaina. Juutalaiset alkoivat yhä voimakkaammin pilkkaamaan niitä messiaanisia juutalaisia, joilla on Messias.

Epäjumala Domitianus
Rooman keisari Domitianus (14.9.80 - 18.9.96) julisti olevansa jumala ja ensimmäisenä keisarina vaati kansalaisia palvomaan häntä jumalana. Roomalaiset keisarit alkoivat vaatimaan kansalaisia käymään kerran vuodessa tuomarin luona kumartamasta keisarin patsasta ja uhraamassa patsaan edessä suitsutusuhrin. Tämä on esikuvaa siitä, kun antikristus tulee vaatimaan pedon merkin ottamista ja hänen palvomista. Ilmestyskirja kertoo lopullisen antikristuksen ajasta seuraavaa:

Ilm. 13:14-17: "Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku."

Messiaaniset juutalaiset eivät suostuneet palvomaan väärää jumalaa, koska heillä oli kuninkaana ja Jumalana Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Tämä johti siihen, että kristittyjä laitettiin vankilaan ja heitä surmattiin. Moni kristitty kuoli marttyyrinä uskollisena Yeshualle. He valitsivat ennemmin iankaikkisen elämän kuin ikuisen tulen helvetissä. Ne jotka luopuivat kuoleman vaarassa uskosta menettivät pelastuksensa. Kyse oli todellisesta kilpajuoksusta, jossa uskossaan vahvimmat voittivat kilpailun.

Maanalainen kappeli Roomassa lähellä Colosseumia
Ilm. 2:9-10: "Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi -- sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole -- saatanan synagogaa he ovat! 

Älä yhtään pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Saatana on sulkeva muutamia teistä vankeuteen, jotta teitä koeteltaisiin, ja te joudutte ahdinkoon kymmeneksi päiväksi. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi elämän."

Kristittyjen vangitseminen ja surmaaminen ei tuhonnut messiaanista juutalaisuutta eli kristinuskoa. Marttyyrien rohkeus vain innosti yhä enemmän pakanoita kääntymään kristityiksi. Seurakunnat joutuivat vainojen takia kokoontumaan salassa ja kokoontumispaikkoina oli mm. maanalaiset hautaluolat. 300-luvun alkuun mennessä niin moni roomalainen oli kääntynyt kristityiksi, että heistä tuli jo suuri poliittinen voima. Keisarit eivät enää pystyneet vastustamaan suurta kansanryhmää.

Pergamon seurakunta kertoo ajasta, jolloin maailman ruhtinas saatana perustaa valtaistuimensa Roomaan

Paavin valtaistuin Pietarin kirkon alttarissa
Pergamossa oli suuri epäjumalan temppeli kallion jyrkänteen päällä. Sitä sanottiin saatanan valtaistuimeksi. Natsi-Saksan johto harrasti okkultismia ja halusivat temppelin valtaistuimen itselleen. He siirsivät temppelin alttarin Turkista Berliiniin, jota on sanottu saatanan valtaistuimeksi. 

Ilmestyskirja kertoo, että pedon valtaistuin on seitsemän kukkulan kaupungissa, josta johdetaan koko maailmaa (Ilm. 17:9-11). Tämä tarkoittaa Roomaa ja meidän aikana erityisesti Vatikaania, joka on levittäytynyt ympäri maapalloa. Roomalaiskatolinen kirkko valehtelee, että Jumala olisi hylännyt Israelin kansan ja tehnyt pakanakristityistä uuden valitun kansan (korvausteologia, Room. 11:1). Samalla se valehtelee, että Jerusalemin temppeli asema on siirretty Vatikaanin Pyhän Pietarin kirkkoon. Kirkon alttarilla ei ole selvästi erottuvaa ristiä ollenkaan, koska kirkko korostaa tässä kirkossa paavin valtaa. Alttarille on rakennettu iso paavin valtaistuin, mikä on saatanan valtaistuin. 

300-luvulla keisari ei enää mahtanut kristityille mitään. Paholainen toimi niin, että he pyrkivät nyt ottamaan vallan kirkossa. Keisari Konstantinus I Suuri (hallituskausi 306-337 jKr) kääntyi kristityksi, mutta kääntymys oli vain teatteria. Hän jatkoi auringonjumalan palvomista ja maksoi vesta-neitsyeen temppelin papittarien palkat. Konstantinus pyrki hallitsemaan roomalaisia kristinuskon kautta. Ongelmaksi tuli se, ettei kaikki roomalaiset halunneet kääntyä kristityiksi, koska silloin heidän olisi tullut luopua roomalaisista tavoista ja alkaa elämään messiaanisten juutalaisten tapojen mukaan. Alkoi väkivaltainen uskontojen sekoittaminen keskenään, jotta roomalaiset hyväksyisivät uuden valtiouskonnon.

400-luvulle saakka messiaaniset juutalaiset pystyivät käymään synagogissa. Nyt heidät haluttiin ajaa sieltä pois. Messiaanisia juutalaisia kirjanoppineita poltettiin roviolla. Tekosyyksi kelpasi mm. sellainen, että juutalaiset olivat ristiinnaulinneet Yeshuan. Juutalaiset tavat tuhottiin kirkon väärän auktoriteetin ja väkivallan avulla.

Nimi Yeshua ei taipunut kreikan kieleen, joten Yeshua nimettiin Jeesukseksi. Kirjoitusmalli haettiin Vanhan testamentin kreikankielisestä käännöksestä Septuagintasta.

Tapahtui paljon muuta. Roomalaiset palvoivat esi-isiään epäjumalina. Heistä tehtiin pyhimyksiä, joita rukoiltiin patsaan edessä. Neitsyt Mariasta tehtiin vesta-neitsyeen perinnön jatkaja. Ehtoollinen vietiin pois aterialta kirkkorituaaliksi, jossa pappi muuttaa rituaalilla leivät lihaksi ja viinin vereksi dionysos-epäjumalan palvonnan mallin mukaan. Sapatti siirrettiin lauantaista sunnuntaihin, koska sunnuntaina roomalaiset palvoivat auringonepäjumalaa (sun day). Joulukuussa oli hyvin suosittu ja irstas saturnaali-epäjumalan juhla, jolloin kansa juopui ja söi epäjumalalle uhrattua likaista sikaa. Kuun lopulla 25.12. juhlittiin sol invectus -epäjumalan syntymäpäivää. Roomalaiskatolinen kirkko keksi sellaista, että kosher-ruokavaltio kumottiin ottamalla Raamatusta eräitä jakeita irti asiayhteydestä ja laatimalla katekismuksen tapaisia tulkintaohjeita, jotka mahdollistivat sianlihan syömisen. Joulukuun 25.-päivästä tehtiin Jeesuksen syntymäjuhla, vaikka sellaista ei ole säädetty Raamatussa ollenkaan. Paavit kumosivat Raamatun juhlapäivät, jolloin juhlapäiviin on tullut mm. pyhäinmiesten päivä ja joulu. Paavi Gregorius XIII kumosi lopullisesti Raamatun säätämän ajanlaskun ja tilalle tuli gregoriaaninen kalenteri, jota nykyään noudatetaan. 

Jer. 10:2-3, 8: "Näin sanoo Herra: -- Älkää omaksuko vieraiden kansojen tapoja, älkää peläten tuijottako taivaan merkkejä, niin kuin nuo pakanat tekevät. Heidän uskomuksensa ovat typeriä kuvitelmia...      ..Tyhmiä ja mielettömiä ovat vieraat kansat, tyhjiä ovat niiden jumalien opit."

Raamattu kertoi tuleville polville, että antikristus on se, joka pyrkii kumoamaan Jumalan lain. Roomalaiskatolinen kirkko on tehnyt parhaansa korvatakseen Jumalan lain roomalaisella lailla.

Paavin kalenteriuudistus
Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"

300-luvulta lähtien alkoi muodostua roomalaiskatolinen kirkko, joka oli kumonnut Jumalan lain ja ottanut tilalle roomalaisen lain. Roomalaiskatolisen kirkon messut suoritetaan paksun kirjan ohjeiden mukaan ja sen kirjan nimi on Roomalainen Messukirja.

2. Aik. 36:14 (RK): "Myös kaikki pappien johtomie­het ja kansa harjoittivat yhä enemmän uskottomuutta jäljittelemällä kaikkia muiden kansojen iljettävyyksiä. Näin he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa."

Kirje Smyrnalle kuvaa hyvin tätä aikaa. Messiaanisia juutalaisia surmataan marttyyreinä. Seurakuntaan on tullut uudet eksyttäjät, jotka haluavat tuhota Israelin kansan ja juutalaiset juuret pois kristinuskosta. He syöttävät kristityille saastaista sianlihaa, joka on uhrattu saturnaali-epäjumalle. Roomassa kukoisti edelleen prostituutio ja irstaat juhlat.

Ilm. 2:13-15: "Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanalla on valtaistuimensa. Silti tunnustat horjumatta minun nimeäni etkä ole kieltänyt uskoasi minuun, et edes silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä saatana asuu. 

Mutta kaikkea en sinussa hyväksy: Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. Heitä on sinunkin luonasi, noita jotka seuraavat nikolaiittojen opetusta."

Kirje Tyatiran seurakunnalle kertoo paavien pimeästä keskiajasta

Keskiaika oli paavien rappion aikaa. Oli paaveja ja heillä vastapaaveja, jotka sotivat keskenään. Paaveja syrjäytettiin vallasta salamurhaamalla. Kirkko halusi pysäyttää pappien rikastumisen seurakuntalaisten lahjoituksilla ja sen sääti 800-luvulla papeille selibaatin ja teki papeista köyhyydessä eläviä eunukkiorjia. Raamatussa opetetaan, että papilla saa olla vaimo, joten käsky oli taas kerran kirkon oma keksintö. Kirkko halusi tehostaa verojen keräämistä ja pyrki edistämään pienten ruhtinaskuntien sulautumista kansallisvaltioiksi. Ruhtinaat olivat ottaneet naapuriruhtinailta tyttäriä vaimoikseen, mikä takasi ruhtinaskuntien välisen rauhan. Tavallisella kansalla ei ollut varaa moniin vaimoihin, mutta rikkailla ja ruhtinailla niitä oli. Kirkko halusi katkaista ruhtinaskuntien verisiteet ja kielsi moniavioisuuden 1200-luvulla, mikä perustui poliittisiin valtapyrkimyksiin. Roomalaiskatolinen kirkko oli niin syvällä kriisissä, että itäinen osa erosi kreikkalaisroomalaiseksi kirkoksi vuonna 1054. Kirkkojen opit ovat edelleen kuitenkin lähellä toisiaan, mutta johtajuus on eriytynyt. Paavali kertoo porttokirkkojen harhaopeista:

1. Tim. 4:1-2: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin..."

Eron jälkeen roomalaiskatolisen kirkon paavi Gregorius IX perusti inkvisitiolaitoksen 1231 jKr. Tämä oli kirkon tapa tehdä uskonpuhdistus. Kun joku munkki alkoi lukemaan Raamattua luostarissa ja omaksui Jumalan Sanan omaan elämäänsä, niin se rikkoi kirkon katekismusta vastaan. Heidät otettiin kiinni kuulusteluihin. Jos he eivät taipuneet palaamaan takaisin kirkon viralliseen oppiin, niin heitä kidutettiin ankarasti myös kuolemaan asti. Moni kuoli marttyyrina. Tämä oli pahinta painostusta, mitä voi julma ihminen tehdä.

Tavallisen kansan kirkko on pitänyt siten kurissa, että kirkossa on luettu liturgiat ja Raamatun kohdat latinaksi. Latinaa ymmärsi vain roomalaiset ja ulkomaalaiset eivät ymmärtäneet mitään. Papit pitivät kiinni kirkollisveroista siten, että toimittivat vain hyödyttömiä rituaaleja ja anekauppaa kansalaisten kanssa. Kun Vanhan testamentin aikana Raamattua luettiin kansalle synagogassa jokainen sapatti, niin he oppivat Jumalan Sanan, vaikka Raamattuja ei ollut kodeissa ollenkaan. Roomalaiskatolinen kirkko jopa kielsi maallikoita lukemasta Raamattua, koska he eivät olisi siitä mitään kuulemma tajunneet. Näin kirkon papisto piti paljon kansaa pelastuksen ulkopuolella.

Matt. 23:13, 15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät...    .."Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."

Kirkon opi neitsyt Marian jumaluudesta eli epäjumaluudesta vakiintui. Neitsyt Marialle on rakennettu suuria kirkkoja ja eteenkin eteläeurooppalaisissa roomalaiskatolisissa kirkoissa on Marian patsaat jopa paremmin esillä, kuin ristit. Monet kirkon jäsenet oikeasti rukoilevat neitsyt Mariaa ja luulevat, että tämä vainaja kuulee rukoukset. Tämä on samaa Isebelin syntiä, mitä oli kuningas Ahabin ja kuningatar Isebelin aikana, jolloin Israelin pyhäkössä oli paljon epäjumalien patsaita ja väärien uskontojen pappeja. Kosher-ruokavaliosta oli luovuttu ja sianlihaa syötiin sujuvasti jouluna, joka oli sol invectuksen syntymäpäivä alun perin.

Neitsyt Marian palvonnasta tuli kirkon Isebel, joka opetti ihmisiä syömään väärää lihaa. Epäjumalien suosima sianliha oli sallittua lihaa. Yeshua ajoi legioonan verran pahoja henkiä miehestä noin 2000 sikaan, jotka syöksyivät veteen kuollen hukkumalla. Tämä kertoo siitä, mitä Yeshua (Jeesus) ajattelee sianlihan kasvattamisesta. Silloin sianlihassa kiinni olleet halusivat Yeshuan (Jeesuksen) poistuvan paikalta, mikä taitaa olla roomalaiskatolisen kirkon tosiasiallinen päämäärä.

Mark. 5:11-14, 17: "Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä...  ..Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta."

Kirje Tyatiralle kertoo taas tarkasti mitä oli tapahtuva. Marttyyrit olivat todella kestäviä kidutuksen aikana.

Ilm. 3:19-23 (1933/38): "Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.


Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan."

Kirje kertoo, että Isebel ja hänen rakastajattarensa syöstään sairasvuoteeseen ja ankaraan ahdinkoon sekä lapset surmataan. Jumala oli antanut vuosisatoja aikaa kirkolle tehdä parannus, mutta kirkko teki entistä suurempia syntejä. Roomalaiskatolisen kirkon Eurooppaa rangaistiin täsmälleen kuten kirje mainitsee. Musta surma oli ennennäkemättömän tuhoisa ruttotauti seitsemänä vuotena 1346-1353 jKr, joka surmasi noin puolet eurooppalaisista ja eräillä paikkakunnilla 90 % väestöstä. Kuolleita oli kymmeniä miljoonia. Tämä oli suhteellisesti mitattuna pahin ihmiskuntaa koetellut katastrofi sitten vedenpaisumuksen.

Suomen Tyatira on Turku. Siellä on kahden piispan valtaistuimet, vapaissa suunnissa paha torontolaisuuden tauti ja myös okkultismia (artikkelissa lisää).

Kristittyjen keskuudessa on aina ollut aina pieni jäännös, jotka eivät ole vihkiytynyt roomalaiskatolisen kirkon salaisuuksiin ja sakramentteihin. He eivät tunnusta paavin valtaa eivätkä hyväksy kirkon oppeja. Heidän päälle Jumala ei laita uutta taakkaa kannettavaksi. Laitottomuudesta parannuksen tehneet pelastuvat Taivaaseen.

Ilm. 3:24-25: "Mutta teille muille tyatiralaisille, jotka ette seuraa tuota oppia ettekä ole vihkiytyneet saatanan salaisuuksiin, niin kuin sanonta kuuluu, teille minä sanon: Mitään uutta taakkaa en pane teidän kannettavaksenne. Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen."

Meidänkin aikana Suomen katolisessa kirkossa on näitä evankelisia katolisia ja jopa messiaanisia juutalaisia, jotka rohkeasti noudattavat Jumalan Sanaa kirkon pappien heitä katsellessa. Osa heistä voittaa jopa aamutähden ja vallan hallita pakanoita tuhatvuotisessa valtakunnassa messiaanisina juutalaisina.

Ilm. 2:26-28 (RK): "Joka voittaa ja loppuun asti ot­taa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on paimentava heitä rautai­sella sauvalla, hän särkee heidät kuin saviastiat. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni. Ja minä annan hänelle aamu­tähden."

Kirje Sardeksen seurakunnalle on moite epäonnistuneesta uskonpuhdistuksesta

Jumalan Sana oli piilossa keskiajan yli, koska tavallinen kansa ei päässyt lukemaan Raamattua. Kirjan hankkiminen oli valtavan kallis investointi. Kirjat valmistettiin käsin kopioimalla, jolloin yhden kirjan hintaa voisi verrata henkilöauton ostamiseen. Raamattuja oli lähinnä pappiloissa ja nekin latinankielisiä. Kaikissa kirkoissa ei ollut edes koko Raamattua, vaan kopioita joistakin Raamatun kirjoista ja katekismuksesta.

Painokone teki 240 arkkia tunnissa v. 1568
Kaikki muuttui vuonna 1450, kun kultaseppä Johannes Guttenberg valmisti viinipuristimesta kirjapainon. Hän oli kehittänyt painokonetta varten öljypohjaisen musteen, joka tarttui helposti metallisiin kirjaimisiin, jotka oli ladottu painolevylle. Painamalla paperiarkki painolevyyn saatiin tehokkaasti valmistettua kirjan sivuja. Keksintö pudotti kirjojen hinnat murto-osaan. Markkinoille tuli edullisia painoksia Uudesta testamentista, muita kirjoja ja sanomalehtiä. Paperikoneen keksiminen 1800-luvulla alensi puupaperin hintaa, jolloin painotuotteista tuli niin edullisia, että tavallisella kansalla oli varaa niitä ostaa.

Tämän jälkeen Martti Luther naulasi kuuluisat teesinsä Wittenbergin kirkon oveen vuonna 1517. Luther ja hänen kannattajansa osasivat hyödyntää tehokkaasti uutta tapaa jakaa tietoa painettujen julkaisujen avulla ja heidän ajatuksensa levisi kansan yleiseen tietoisuuteen. Lutherin ajatukset miellyttivät roomalaiskatoliseen kirkkoon kyllästynyttä kansaa. Protestanttiset liikkeet aiheuttivat myös verisen kolmenkymmen vuoden sodan 1618-1648. Lopulta Pohjois-Euroopan osa erosi Vatikaanin kirkosta Martti Lutherin toiminnan seurauksena.

Teologian professori Martti Lutheria on pidetty uskonpuhdistajana. Hän poisti opista pois pyhimysten palvonnan ja pappien pakkoselibaatin. Sen lisäksi hän poisti anekaupan ja toi sen tilalle sola fide, yksi usko -opin. Tämä oli vastareaktio syntien anteeksiannon myyntiä rahaa vastaan, joka meni toiselle äärilaidalle. Opin mukaan uskon tunnustus ratkaisee pelastuksen, eikä ihmisen omilla teoilla ole mitään vaikutusta pelastuksen kannalta. Oppi käytännössä antaa luvan rikkoa Jumalan lakia vastaan. Lutherin tunnusti kirkon päämieheksi valtion kuninkaan, mikä oli toisen ääripään vastareaktio paavin vallalle, jota Luther piti antikristuksena. Kuninkaan tunnustaminen kirkon päämieheksi oli väärä ääripää, koska seurakunnat ovat itsenäisiä, jotka vastaavat toiminnastaan suoraan ylipapilleen Yeshua HaMashiachille (Jeesukselle Kristukselle).

Mielessä vain politiikka ja valta
Iso-Britannian ja Ruotsin kuninkaat käyttivät hyväkseen Lutherin oppia siitä, että kuningas tulisi olla myös kirkon päämies. Näin kuinkaat saivat oikeutuksen kaapata vallan katolisessa kirkossa ja ottaa sen omaisuuden itselleen. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa (v. 1523-1560) tarvitsi kirkonkellojen metallit tykkien valamista varten, mikä houkutteli hänet kääntymään katolilaisuudesta luterilaiseksi. Kirkolta otetuista hopeaesineistä valmistettiin kolikoita sotilaiden palkanmaksua varten. Iso-Britannia kääntyi verisissä puhdistuksissa protestanttiseksi kuningas Henrik VIII aikana (v. 1491-1547). Henrik taisteli vallasta ja tarvitsi pojan suvun valtaa lujittamaan. Paavi ei suostunut myöntämään Henrikille avioeroa hedelmättömäksi tulleesta vaimostaan. Reformaatio antoi tekosyyn kuninkaalle hylätä vaimonsa ja naida tilalle nuoren rakastajattarensa. Katoliset luostarit omistivat kuudesosan valtion maista, joka reformaatiossa siirtyi Henrikin omaisuudeksi, jolla hän rahoitti linnoitusten rakentamisen. Kirkoissa vaihdettiin latinakieliset Raamatut englanninkielisiin, jolloin kirkossa saarnattiin kansalle vaatimus totella kuningasta (esim. Room. 13:1-7). Englannista lähti Henrikin aikana siirtokuntia Pohjois-Amerikkaan, jotka veivät mantereelle protestanttisen uskonnon. 

Martti Luther, kun myös jotkut muutkin kristityt ovat nähneet ristiriidan Paavalin ja Jaakobin kirjoituksissa. Jaakob korosti, että pelastumiseen vaikuttaa myös ihmisen teot (Jaak. 2:14-26). Paavali korosti sitä, mihin ihmiset uskoivat. Ilmeinen ristiriita syntyy mielessä, jos ei tunne Raamatun kirjoitusten alkuperäistä tarkoitusta ja niitä olosuhteita, mitä varten kirjeet oli kirjoitettu. Jaakob nuhteli niitä, jotka ajattelivat, että kunhan vain uskoi Jeesukseen, ei ollut väliä miten eli. Paavali nuhteli niitä, jotka ajattelivat, että jos noudatti Mooseksen lakia, oli aivan sama mihin uskoi. 

Room. 9:31-33 (RK): "Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että se ei perustu­nut uskoon vaan tekoihin. Israelilaiset näet loukkaantuivat kompastuski­veen, niin kuin on kirjoitettu: "Minä panen Siioniin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään." (kompastuskivi, kulmakivi ja huippukivi tarkoittavat Jeesusta Kristusta; 1. Piet. 2:4-10, Jes. 8:13-15, 28:16)

Jes. 8:13-14 (1933/38): "Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille."

Jaak. 2:20, 24, 26: "Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?..   ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella..  ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Paavalin ja Jaakobin kirjoitukset eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan täydentävät toisiaan. Jos ottaa vain toisen näkökulman ja yleistää sen koskemaan niitäkin tilanteita, mitä Raamattu ei tarkoita, syntyy puolitotuus, joka on iso valhe

Luther huomasi, että hänen sola fide -oppinsa törmäsi mm. Jaakobin kirjeeseen. Hän arvosteli hyvin kovilla sanoilla Jaakobin kirjettä ja vaati sen poistamista Raamatusta, kuten vaati myös Heprealaiskirjeen, Juudaksen kirjeen ja Ilmestyskirjan poistamista Raamatusta, mutta hänen kannattajansa eivät suostuneet siihen. Lutherin oli pakko tyytyä siirtämään nämä kirjat saksankielelle kääntämänsä Raamatun loppuun ikään kuin sen liitteeksi. 

Luther kirjoituksessaan 'Ilmestyskirjan esipuhe (v. 1522)' kirjoittaa, ettei usko Ilmestyskirjan olevan apostolinen eikä profeetallinen. Hänen mielestä apostolit eivät ole tekemisissä ilmestysten kanssa, mikä on ilmiselvästi väärä kommentti, koska mm. apostoli Pietari näki ilmestyksessä kankaan laskeutuvat taivaasta (Apt. 10:9-16) ja apostoli Paavali näki ilmestyksessä Yeshuan (Jeesuksen) Damaskoksen tiellä (Apt. 9:3-9). Luther myös kirjoitti, ettei hänen henkensä voi yhtyä Ilmestyskirjaan. Luther kieltäessään Ilmestyskirjan teki kadotukseen vievää syntiä, koska tekstin poistaminen Ilmestyskirjasta tai siihen muun tekstin lisääminen ovat kuoleman syntejä, mistä menettää pelastuksensa (Ilm. 22:18-19). Samanlainen kuoleman synti on vääristellä tai kumota Raamattua (2. Piet. 3:15-16, Matt. 5:17-20). 

Martti Luther arvostelee Raamattua edesvastuuttomasti kirjoittamalla Jaakobin kirjeestä seuraavaa: "Meidän tulisi heittää Jaakobin kirje ulos tästä koulusta (Wittenbergistä), sillä siitä ei ole paljon mihinkään. Siinä ei ole tavuakaan Kristuksesta. Se ei kertaakaan mainitse Kristusta, paitsi alussa. Uskon, että sen kirjoitti joku juutalainen, joka todennäköisesti kuuli kristityistä mutta ei koskaan tavannut yhtään. Kun hän kuuli, että kristityt painottavat suuresti uskoa Kristukseen, hän ajatteli: ’Hetki pieni! Vastustan heitä ja kehotan pelkkiin tekoihin.’ Näin hän teki...    ..Hän esittää vertauksen: ’Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.’Voi Maria, Jumalan äiti! Mikä kauhea vertaus!” (LW 54, 424-425) ”Lyhyesti sanottuna, Jaakob halusi varoittaa niistä, jotka luottivat uskoon ilman tekoja, mutta hän ei ollut tehtävän veroinen...   ..Siksi en voi sisällyttää häntä pääkirjojen joukkoon.” (LW 35, 397) “Pyhän Jaakobin kirje on tosiasiassa todella vähäarvoinen kirje...   ..sillä siinä ei ole mitään evankeliumin luontoista.” (LW 35, 362)"

Luther kirjoitti vanhoina päivinä hyvin juutalaisvastaisia kirjoja, joita natsi-Saksa hyödynsi juutalaisten vastaisessa propagandassaan. Luther vaati kovia rangaistuksia niille vauvana kastetuille, jotka ottivat uskoon tulon jälkeen kasteen uudelleen. Tämä kertoo, ettei Martti Luther ollutkaan hyvä mies. Näistä asioista on lisää artikkelissa: "Jumala puhdistaa huoneensa".

Luther ei onnistunut puhdistamaan kristinuskosta kuin pienen osan ja toi niiden tilalle omat harhaoppinsa. Luterilainen kirkko on perinyt paljon roomalaiskatolisen kirkon harhaoppeja kuten kirkkoliturgian kaavan, vihityt papit ainoina ehtoollisen jakajina, vauvakaste, oppi lain kumoutumisesta uuden liiton aikana, roomalaiset juhla-ajat, lepopäivän siirto sunnuntaille jne. Vaikka Luther puhdisti pyhimysten palvonnan pois, niin roomalaiskatolisen pyhimyskalenterin perinnettä jatkoi nimipäivät ja pyhäinmiestenpäivä, jolloin juhlitaan mm. niitä vainajia, joilla ei ollut omaa nimikkopäivää pyhimyskalenterissa. Lapuan piispa Simo Peura totesi reformaation juhlamessun saarnassa (Yle TV1 25.5.2017), että ekumeenisissa keskusteluissa on havaittu luterilaisen ja roomalaiskatolisen kirkon oppien olevan lähempänä toisiaan, mitä on luultu, mistä esimerkkinä mainittiin kirkkojen yhteinen käsitys kasteesta ja siitä, miten pelastuu. Kun luterilaista kirkko vertaa Yeshuan (Jeesuksen) ja Paavalin edustamaan messiaaniseen juutalaisuuteen, niin luterilainen kirkko on paljon lähempänä roomalaiskatolista kirkkoa kuin alkuseurakunnan noudattamaa messiaanista juutalaisuutta.

Lutherin työllä oli kuitenkin se myönteinen vaikutus, että hän käänsi Raamatun saksaksi ja kehotti opettamaan Raamattua kansan kielellä. Luterilaisen kirkon pyhäkouluissa moni oppi lukemaan ja kirjoittamaan, vaikka siellä opeteltiin lukemaan harhaoppista kirkon katekismusta. Hyvällä lukutaidolla on ollut keskeinen vaikutus siihen, että pohjoismaat kehittyivät maatalousyhteiskunnasta jälkiteolliseksi hyvinvointivaltioksi, jotka käyttivät paljon hyödykseen tietotekniikkaa, automaatiota ja työkoneita.

Myöhemmin luterilaisuutta puhdistivat adventistit, jotka palauttivat sapatin sen alkuperäiselle paikalle lauantaille. Kun eurooppalaiset uudisraivaajat saapuivat Pohjois-Amerikkaan, niin he eivät päässeet pyhäpäivästä yksimielisyyteen. Asia ratkaistiin tekemällä sekä lauantaista ja sunnuntaista vapaapäivä, mistä on peräisin kaksipäiväinen viikonloppu. Adventistit omaksuivat myös uusia harhaoppeja, kuten esim. opin helvetinrangaistuksen määräaikaisuudesta ja ennustamalla väärin Jeesuksen tulemisen päivämäärän. Olen kuullut, kun eräs adventistipappi kertoi saarnassaan aivan kummallisesti, miten hän koki saaneensa synnit anteeksi rituaalissa, jossa seurakuntalaiset pesevät toistensa jalat. 

Helluntailaisuus on puhdistanut vauvakasteen uskovien kasteeksi, mutta siitä huolimassa helluntailaisuus on perinyt paljon roomalaiskatolisia harhaoppeja luterilaisen kirkon kautta. Helluntailaisuus on omaksunut myös omat uudet harhaoppit, kuten torontolaisen väärän hurmahengen, amerikkalaisen menestysteologian ja saarnaamisen nuoruuden kiihkossa (2. Tim. 2:22). Tästä asiasta on lisää artikkelissa: "Onko parempi antaa vai ottaa?":

Uskonpuhdistukset jäivät puolitiehen ja niistä huolimatta uusia harhaoppeja tuli tilalle. Uskonpuhdistus johti pikemminkin reformaatioon, jonka aikana kirkot jakautuivat pienempiin osiin. Kirje Sardeksen seurakunnalle kertoo uuden ajan reformaatiosta, josta ei tullut Jumalan vaatimuksen täyttänyttä uskonpuhdistusta.

Ilm. 3:1-4: "...'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset."

Yeshua puhuu vakavat Sanat. Protestanttisissa kirkoissa on vain harvoja niitä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vain harvat papit ja kirkossa käyneet seurakuntalaiset pelastuvat taivaaseen. Suurin osa kirkossa käyneistä ovat tyhmiä morsiusneitoja, jotka eivät pelastu taivaaseen. Pyhältä Hengeltä on saatu Sana, että suuri osa kirkkojen papeista ja kirkossa käyneistä seurakunnan jäsenistä on tuomittu helvettiin (Joh. 20:22-23). Vain harva heistä on pelastunut taivaaseen.

Matt. 7:14: "Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

Mark. 10:24: "...mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä."

Yeshua asetti Taivaaseen pääsyn ehdoksi sen, että tekee Taivaan Isän tahdon. Ne uskonsa suunsa kautta tunnustaneet, jotka tekevät laittomuutta eli rikkovat lakia vastaan, eivät pääse taivaaseen (Matt. 5:17-20, Luuk. 18:18-20).

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Raamattu on netissäkin
Mutta Johannes Guttenbergin painokone tekee hyvää työtä. Nykyään lähes jokaisella on saatavilla Raamattu, myös monissa kehitysmaissa. Raamattuja on tarjolla eri käännöksinä myös ilmaiseksi. Internet jakaa tätäkin blogia sinulle myös ilmaiseksi. Android puhelimiin ja tabletteihin saa ilmaiseksi And Bible sovelluksen, jonka avulla voi lukea kätevästi lukuisia Raamatun käännöksiä mm. Raamattu Kansalle -käännöstä, KirkkoRaamatun 1933/38 ja 1992 käännöksiä, Bibliaa ja King James Version -käännöstä (kuningas Jaakon -käännöstä). Painokoneet ja internet ikään kuin palauttavat seurakuntalaisiin sitä varmuuskopiota Jumalan Sanasta, mikä otettiin kaksi tuhatta vuotta sitten. 

Tarjolle tulleet Raamatut ovat herättänyt monet tutkimaan itse Sanaa. Raamattua pystyy itse opiskelemaan ja sitä pitääkin opiskella. Uskovat voivat jakaa kokemuksiaan oppimista uusista asioista Raamattupiirissä, jossa voi myös yhdessä lukea Raamattua. Opetusta on monenlaista, mutta pitäkää se, mikä on hyvää.

Kirkoilla ei ole tällä hetkellä keinoa estää ihmisiä lukemasta Jumalan Sanaa muulla tavalla, kuin tarjoamalla huonoja raamatunopetuskirjoja, joissa yritetään selittämällä kumota tai vääristellä Jumalan Sanaa. Sellaisia eksytyskirjoja ovat kirjoittaneet mm. pappi Antti Kylliäinen, joka väittää väärin, että kaikki pelastuisivat Taivaaseen. Pappi Kari Kuula yrittää tekosyillä perustella, ettei helvettiä olisi olemassa. Tämän eksyttäjän kirjoihin ei kannata tuhlata lanttiakaan. Monet ovat huomanneet, ettei kirkkojen opetus ole Jumalan Sanan mukaista. 

Pyhien kirjoitusten sisällön tutkiminen

Jumalan ei valehtele eikä erehdy. Pyhästä Hengestä syntyneet pyhät kirjoitukset ovat alun perin olleet oikein, kun ne on kirjoitettu ylös. Historiantutkimuksissa on havaittu, että kopioitaessa kirjoituksia, ne ovat säilyneet erittäin hyvin vuosituhansienkin aikana. Qumranin luolasta Israelista on löytynyt noin 2000 vuotta vanhoja Vanhan testamentin kirjoituksia, joista on voitu havaita kirjoitusten hyvä muuttumattomuus.

Ihan kaikki tekstit eivät ole säilyneet muuttumattomina. Kun alkukielisten käsikirjoitusten kopioita käännetään eri kielille, haasteena on säilyttää tekstin alkuperäinen merkitys. Käännös ei koskaan paranna Raamatun teknistä laatua ja käännös menettää hieman sen alkuperäistä ilmaisua eteenkin runouden kohdalla (esim. Psalmit). Uuden testamentin kirjojen varhaisimmat käsikirjoitukset ovat säilyneet vain kreikan kielellä, joka oli sen ajan maailman valtakieli. Eräät raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että moni Uuden testamentin kirjoista mukaan lukien Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu alun perin heprean tai aramean kielellä. Se on ollut kirjoittajien äidinkieli. Joka tapauksessa kyseessä on käännös, koska tapahtumat ovat eletty heprean- ja aramean kielillä. Varhaisimmat käsikirjoitukset ovat tuhoutuneet kristittyjen vainoissa. Erityisen vahingollinen oli Rooman keisari Diolectiuksen määräämä kristittyjen kirjojen polttaminen roviolla vuonna 303 jKr, jolloin hävisi paljon vanhoja kirjoituksia. Moni nykyajan Uuden testamentin käännös perustuu tämä ajan jälkeisiin kopioituihin kreikankielisiin käännöksiin, joita roomalaiskatolinen kirkko on ylläpitänyt.

Tutkittaessa Raamattua voidaan havaita sisäisiä eroja, jotka osoittavat käsikirjoitusten muuttuneen roomalaiskatolisen kirkon aikana verrattuna alkuperäisiin, koska kirjoituksiin on tullut eroja muihin Raamatun kirjoihin verrattuna. Matteuksen evankeliumin käsikirjoituksessa mm. seuraavat erot verrattuna muihin Raamatun kirjoihin: Matt. 27:9 ja Sak. 11:12-13 (ei Jeremia vaan Sakarja); Matt. 23:34-35 ja 2. Aik. 24:20-21 (ei Barakjan vaan Jojada); Matt. 27:5 ja Apt. 1:18-19 (hirttäytyminen vai korkealta hyppääminen); Matt. 28:19 ja Apt. 2:38, 8:16, 10:46-48, 19:4-6, Gal. 3:26-27, Room. 6:3-4, Kol. 3:17 (ei Isä, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen vaan Jeesuksen Kristuksen nimeen). Jopa saman kirjan sisällä voi olla eroja esim.: Apt. 9:7 ja 22:9 (näkeminen ja kuuleminen menee ristiin). Myös Vanhan testamentin käsikirjoitukset eivät ole säilyneet kokonaan alkuperäisinä ja eroista voi mainita esim. 2. Sam. 24:1 ja 1. Aik. 21:1 (kuka kehotti?); 2. Sam. 24:8-9 ja 1. Aik. 21:4-5 (varusmiesten lukumäärät eroavat).

Huomattavin ero on, ettei Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä ole ollut alun perin käskyä kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, mikä eroaa muutenkin muusta Raamatun ilmoituksesta, koska Yeshuan (Jeesuksen) opetuslapset kastoivat aina Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen. Historian tutkimus on saanut selville, että roomalaiskatolinen kirkko on muuttanut Matteuksen evankeliumin kastekäskyä ennen varhaisinta säilynyttä kopiota, mihin nykyajan Raamatut perustuvat. Kirkkohistorioitsija Eusebios on varhaisissa kirjoituksissaan lainannut useita kertoja lähetyskäskyä, jossa Jeesus käski kastamaan "Minun nimeeni". Luukkaan evankeliumin lähetyskäskyssä Yeshua käskee toimimaan Hänen nimessään, mikä kertoo oikein, mikä on ollut Yeshuan alkuperäinen kastekäsky (Luuk. 24:47, Joh. 16:23-24, Kol. 3:17). On myös löytynyt heprean-, aramean- ja latinankielisiä Raamattuja, joiden lähetyskäskyssä ei ole kastekäskyä, koska niiden käsikirjoitus ei perustu roomalaiskatolisen kirkon ylläpitämiin käsikirjoituksiin. Kyse on mitä ilmeisimmin roomalaiskatolisen kirkon tahallisesta muuttelusta, jotta se sai ujutettua sen oppeja tukevia sanoja Raamattuun, joita ei ole kirjassa ollut alun perin. Asiasta kertoo lisää kokoelma tutkielmia. Isän, Pojan ja Pyhä Hengen nimeä on yritetty myöhemmin lisätä myös jakeeseen 1. Joh. 5:7, mutta uusimmissa Raamatun käännöksissä virhe on korjattu (Biblia vs. 1933/38)

Varo väärennöksiä
Roomalaiskatolinen kirkko on ottanut viralliseksi käsikirjoitukseksi latinankielisen Vulgatan, joka on osittain jo kahteenkin kertaan käännetty kielestä toiseen, joka sisältää vielä kreikankielisten käsikirjoituksiin muutetut jakeet. Siitä tehty käännös olisi jo kolmas peräkkäin. Tämä on väärä ratkaisu, koska silloin pienetkin virheet kumuloituvat suuriksi. Esim. jakeessa 2. Piet.1:19 puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta kirkkaana aamutähtenä (vert. Ilm. 22:16), mutta Vulgatassa sanan kointähti (aamutähti) paikalla on yksi paholaisen nimistä lusifer, joka tarkoittaa latinan kielessä kirjaimellisesti valon tuojaa. Keskiajalla ihmiset olivat Raamattujen puutteessa täysin riippuvaisia roomalaiskatolisten pappien opetuksesta, joka ei vastannut Jumalan sanaa ollenkaan. Sen ajan papisto piti huolen, ettei juuri kukaan pelastunut, eikä papisto itsekään pelastunut (Matt. 23:13, 15). Tilanne on nyt parantunut huomattavasti, koska jokaisella on mahdollisuus lukea ja tutkia itse Raamattua, jolloin tieto lisääntyy ja kirkkojen eksytykset paljastuvat.

Uskovien parissa on ollut vilkastakin keskustelua suomalaisista käännöksistä. Kritiikkiä on saanut eteenkin vuoden 1992 käännös menemisestä entistä liberaalimpaan ja epätarkempaan suuntaan. Se ei enää noudata sanavastaavuutta, vaan pyrkii kääntämään lauseesta sen merkityksen. Tässä se onnistuukin monta kertaa hyvin ja tuottaa nykyaikaista suomen kieltä, mutta toisaalta eräissä jakeissa on karkeita virheitä. Luterilainen kirkko ei pystynyt hyväksymään esim. Luuk. 21:26 jakeen ilmoitusta, joten 1992 käännökseen sen sisältöä muutettiin vastaamaan paremmin kirkon omaa tahtoa, mikä oli vakavaa syntiä (2. Piet. 3:15-16, Ilm. 22:18-19). Sen takia moni pitäytyy 1933/38 käännöksessä, koska se seuraa paremmin sanavastaavuutta, mutta tämäkään käännös ei ole ongelmaton. Siitä puuttuu kokonaan hyvin keskeinen jae Apt 8:37, joka on 1992 ja Raamattu Kansalle käännöksissä. 1933/38 käyttää Ilmestyskirjasta toista käsikirjoitusta verrattuna aiempaan 1776 Biblia käännökseen, jolloin esim. jakeen Ilm. 22:14 sisältö on muuttunut olennaisesti. Raamattu Kansalle 2012 käännös ei ole pystynyt ratkaisemaan kaikkia ongelmia, koska se on käännetty englannin kielestä ja käännökset ovat saaneet jonkin verran helluntailaista makua kuten jakeessa Hepr. 7:3, jossa sanan suku (biologiset omaiset) on käännetty sanalla sukuluettelo (kirjoitettu lista), jolloin jakeesta tehtävät johtopäätökset muuttuvat olennaisesti, mistä on lisää toisessa artikkelissa.

Kokeneet Raamatun lukijat tiedostavat nämä ongelmat ja lukevat eri käännöksiä rinnakkain välttääkseen kääntämisestä aiheutuvat ongelmat. Kaikissa käännöksissä on hyvät ja huonot puolensa. On liottelua sanoa, että 1992 käännös olisi täysin käyttökelvoton. Se ei ole sitä, eikä sellaisella pidä pelotella, mutta sen käännösongelmista saa mainita. Eräiden jakeiden kohdalla tulee välttämättä käyttää muuta käännöstä. 1933/38 käännös kääntää paremmin, mutta sekään ei ole virheetön ja alkaa olla jo niin vanhaa suomenkieltä, että joillakin voi olla vaikea lukea sitä. 1776 Biblia on näistä paras käännös, mutta niin vanhaa suomen kieltä, että sitä on vaikea ymmärtää. Juuri uskoon tulleille voisi olla hyvä kompromissi Raamattu Kansalle 2012 käännös. Kokeneet lukijat turvautuvat käännösvertailussa myös englanninkieliseen King James Version käännökseen, jota arvostetaan hyvin korkealle tutkijoiden joukossa. Johtopäätöksenä voi sanoa, että käännöksistä ja kopioinnista johtuneista puutteista huolimatta Raamattuun voi luottaa ja siitä saa selvää. Keskeiset opinkohdat ovat sieltä selvitettävissä. Mutta jos vastaan tulee eroavaisuuksia, kunkin on tutkittava huolella tekstiä.

Tutki Raamattua huolella
Raamattu on kuitenkin niin vahva kirja, että sitä tutkimalla voi löytää keskeisissä asioissa alkuperäisen totuuden, koska se toistaa keskeisiä asioita monta kertaa ja eri näkökulmista. Raamatusta ei saa tehdä johtopäätöksiä yhden lauseen kieliasun kautta, vaan aina tulee etsiä lauseen selitys Raamatun muista jakeista. On suuri virhe valita useista jakeista itseään eniten miellyttävä ja antaa sille sellainen merkitys, joka ei vastaa Pyhän Hengen alkuperäistä tarkoitusta, mitä valitettavasti tapahtuu paljon nykyajan kirkoissa. Emerituspiispa Olavi Rimpiläinen on opettanut lukemaan Raamattua siten, että epäselviltä tuntuvien jakeiden tarkoitus selvitetään vertailemalla sitä toisiin samaa asiaan käsitteleviin jakeisiin kaikkialta Raamatusta, mistä on hänen kirjoittama artikkeli: "Miten Raamattua tulisi lukea".

Pyhät kirjoitukset (alun perin kirjoitetut) ovat Jumalan Sanaa ja ne eivät valehtele. Pyhät kirjaimet ovat pilkun tarkasti oikeilla paikollaan. Pyhistä kirjoituksista tehtyjä käännöksiä kutsutaan Raamatuksi. Valitettavasti on olemassa lukuisa määrä erilaisia Raamattuja, joissa on käännösten ja käsikirjoitusten muuttumisen takia erilainen sisältö. Kyseinen painotuote on Jumalan Sanaa siltä osin, kun se noudattaa alkuperäisiä Pyhiä kirjoituksia. Jos johonkin Raamatun versioon on tullut eroja, niin ne jakeet eivät tietenkään voi olla Jumalan Sanaa. Jos joku noudattaa kirkon painotuotteessa vääristeltyjä osia, tekoa ei pyhitä se, että kirkko on printannut kirjan kanteen nimen Raamattu. Jehovan todistajille on uskoteltu, että heidän Raamattunsa olisi kansainvälisesti arvostettu käännös, mutta sen sisältöä on tahallaan väärennetty esim. jakeessa Joh. 1:1, jotta kirkon harhaoppi voidaan syöttää ihmisille. Jakeessa Jeesusta tarkoittava sana Jumala on kirjoitettu väärin pienellä alkukirjaimella tarkoittamaan eri olentoa kuin, mitä Jumala on. Tällainen toiminta vastaa roomalaiskatolisen kirkon tapoja. 

On siis olemassa vanhurskaita raamatunopettajia, oikeita profeettoja ja yksi oikea Raamattu, joka perustuu Pyhiin kirjoituksiin. Sen rinnalla on olemassa paljon eksyttäjäpappeja, vääriä profeettoja ja väärennettyjä versioita Raamatusta, jotka perustuvat myöhemmin muutettuihin käsikirjoituksiin ja huonoihin käännöksiin. Jumalan Sanaa on pyritty aina jollakin tavalla väärentämään tai häiritsemään. Silloin kun ei ollut Pyhiä Kirjoituksia oli myös vääriä profeettoja. Kun Pyhät Kirjoitukset tulivat käyttöön ja kansa ei osannut lukea ja he olivat lainopettajien suullisen opetuksen varassa, mutta osa lainopettajista väärensi kirjoituksia mielensä mukaisiksi. Kun Pyhät Kirjoitukset saatiin koottua Raamattuun, niitä ei heti käännetty kansan kielelle. Kun lopulta Raamattu on saatu moniin koteihin, käännöksiin on tullut jonkin verran edellä mainittuja ongelmia. Jumala on aina moittunut väärentäjiä, joita Jumala ei jätä rankaisematta (2. Moos. 20:7, 2. Piet. 3:15-16, Ilm. 22:18-19).

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"

Ylhäältä uudestisyntyneet pystyvät erottamaan Paimenensa äänen ja erottamaan Raamatusta sekä muiden opettajien puheista, mikä on puhdasta Jumalan Sanaa ja mikä on ihmisten aiheuttamia käännös- tai kopiointivirheitä, mutta Pyhästä Hengestä osattomat farisealaiset kirjaimen palvojat eivät sitä osaa tehdä. Ole valppaana tämän asian kanssa.

Tunnista väärä todistaja ja varo häntä
Nykyään on olemassa homoseksuaaleille tehtyjä Raamattuja, joista on poistettu kaikki heille epämieluisat kohdat. Ruotsin luterilainen kirkko on jo siirtymässä kirkkojärjestykseen, jossa sukupuolineutraalisuuden takia lopetetaan käyttämästä Jumalan nimeä Herra (IL 24.11.2017). Raamatusta on olemassa myös lyhennelmiä, jolloin Jumalan Sana on jo täysin pilalla. Suomen luterilaisen kirkon papit ovat alkaneet käyttämään Raamatusta lyhennettyä Selkoraamattua mm. aamuhartauksissa ja sanomalehtien Päivän sana -artikkeleissa. Helsingin seurakuntien papit järjestivät tempauksen, jossa luettiin ääneen koko Raamattu. Kysyin tempaukseen osallistuneelta kappalaiselta, että kuinka kauan lukeminen kesti? Nainen vastasi, että he eivät lukeneet kirkon Raamattua vaan Selkoraamatun, joten se meni paljon nopeammin. Ihmettelin hänelle, että miksi valitsivat kirjan, joka ei ole sama kuin kirkon virallinen Raamattu. Hän perusteli Selkoraamatun käyttöä, että on hyvä, kun Raamatusta on karsittu turhat rönsyt pois. Sanoin, ettei se kirja ole ollenkaan Jumalan Sanaa. Hän harmistui saamastaan palautteesta, eikä hyväksynyt kantaani. Selkoraamatusta on tullut luterilaisten pappien kohdalla yhä suositumpi, koska siitä on järjestelmällisesti poistettu epämieluisaksi koetut kohdat ja Ilmestyskirjastakin puuttui iso osa tekstiä. On todella katala petos väärentää Raamattua.

Ilm. 22:18-19: "Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu."

2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään." Raamatun käännös 1992 antaa alaviitteessä oikeamman, sananmukaisen käännöksen alkukielestä: "Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen."

Sitä mukaan kun tieto ja ymmärrys lisääntyy, meidän on oltava valmiita korjaamaan käännös- ja kopiointivirheet. Roomalaiskatolisen kirkon tekemät muutokset on korjattava, koska ne eivät ole alun perin olleet Pyhissä kirjoituksissa. Jumalan Sana tulee olla jokaisessa Raamattu-nimisessä julkaisussa puhdasta ja oikein. Luotan siihen, että ennen kuin Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tulee, meillä on käytössä alkuperäisiin Pyhiin kirjoituksiin perustuva Raamattu.

Ilm. 14:6: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.

Matt. 24:14: "Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu."

Elia korjaa rikkinäisen puhelimen, jotta Karitsan hääjuhlat voivat alkaa

Evankeliumi tulee julistaa koko maailmalle, ennen kuin Kristus voi palata maan päälle. Eräät ovat ajatelleet, että lähetyssaarnaajat vievät evankeliumin koko maailmaan. Heidän opetuksensa ei ole ollut aina puhdasta. Joku on myös ajatellut, että televisiosatelliitit julistavat koko maailmalle evankeliumin. Satelliittikanaviltakaan ei tule puhdasta opetusta ja eikä opetus saavuta edes kehitysmaita. Elia on se sanansaattaja, joka julistaa totuudellisen evankeliumin kaikille kansoille ja kehottaa pelkäämään Jumalaa, jotta ihmiset kunnioittaisivat Jumalaa ja tekisivät Taivaan Isän tahdon.

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Elia tuli ensin Johannes Kastajana maan päälle valmistamaan tietä Messiaan tulemista varten. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtäkään ihmettä, mutta kansa tuli siitä huolimatta sankoin joukoin hänen luokseen. Tämä ei kuitenkaan jäänyt tähän.

Matt. 11:10-11 (1933/38): "Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'. Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän."

Luuk. 1:15-16 (Biblia): "Sillä hän tulee suureksi Herran edessä, ja viinaa ja väkevää juomaa ei hän juo, ja hän täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta. ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö."

Matt. 11:14: "..ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla."

Matt. 17:12-13: "Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle." Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta."

Elian tultua ei vielä toteutunut kaikki se, mitä Malakian kirja ennusti Eliasta. Herran päivä ei ollut vielä niin pelottava, mitä Raamattu ennustaa (Mal. 3:1-5, 3:23). Kun Enkeli ilmoitti Johannes Kastajan isälle Sakariaalle syntyvästä pojasta, niin enkeli ei siteerannut kaikkea Malakian kirjasta koskien Elian tulemista (vert. Luuk. 1:17 ja Mal. 3:24). Johannes Kastaja oli Eliasta annettujen profetioiden esitäyttymys ja profetiat toteutuvat lopullisesti hieman ennen Yeshua HaMashiachin toista tulemista maan päälle.

Korjattu, varmuuskopio palautettu
Malakian kirja kertoo, että uskopuhdistus on ankara.  Johannes Kastaja pesi vedellä, mutta Johanneksen jälkeensä tulee Hän, joka puhdistaa myös muilla keinoin. Tämä profetia täyttyy lopullisesti, kun tuhatvuotisen valtakunnan Valtias tulee maan päälle ja syntiset tuomitaan tuhoon. Puhdistusta verrataan kuin vahvimpaan lipeään. Tuli ei ollutkaan hurmahenkien juopumusta, vaan se on synnin tuhkaksi polttava tuli. Jumalan Sana laitetaan oikealle paikalleen. Elia (Johannes Kastaja) korjaa rikkinäisen puhelimen ja palautta ihmisten sydämeen Jumalan Sanan.

Mal. 3:1-5: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. 

Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. 

Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä, minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia."

Elia puhdistaa uskon, jotta morsiusseurakunnan luku saadaan täyteen ja tuhatvuotiselle valtakunnalle saadaan puhdistettu siemen. Tämä on välttämätöntä, jottei Jumalan tarvitse vihkiä koko maapalloa tuhon omaksi.

Mal. 4:4-6 (1933/38): "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Taivaan Isän kaunis puhe rukoilemisesta 1.2.2017

Taivaan Isä puhui Mikaelin suun kautta kauniin puheen, miten Häntä toivoo meidän rukoilevan Hänelle. Videon alussa Mikael lukee, mitä Raamattu opettaa rukoilemisesta Matt. 6:5-15. Sen jälkeen Taivaan Isä puhuu hyvin kauniisti rukoilemisesta ja laulamisesta. Suosittelen lämpimästi jokaista Kristuksen morsiusseurakuntaan kuuluvaa katsomaan tämän videon.Kirje Filadelfian seurakunnalle kiittää pienintä ja uskollisinta jäännöstä

Filadelfian seurakunta oli seitsemästä seurakunnasta kaikkein pienikokoisin, mutta he olivat rohkeimpia julistamaan evankeliumia. He olivat kestäneet uskollisina vaivojen, pilkan, väärien apostolien ja harhaoppien keskellä. Heidän rakkautensa Taivaan Isää kohtaan oli kestänyt ensirakkautena loppuun asti. Kuten Raamattu opettaa, niin se rakastaa Taivaan Isää, joka pitää Hänen käskynsä.

Joh. 14:21: "Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni."

Jos joku haluaa päästä Taivasten Valtakuntaan, niin hänen tulee elää, kuten Kuninkaiden Kuningas Yeshua antoi esimerkkiä. Se tarkoittaa myös messiaanista juutalaisuutta. Joka vihaa Yeshuan elämän tapaa ja antamaa esimerkkiä, hän vihaa esimerkin antajaa.

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Häämessuilla esillä ollut jääkoriste
Filadelfian seurakunta kuvaa Yeshua HaMashiachin morsiusseurakuntaa. Se on Hänelle rakas. Sitä joukkoa on hakemassa Elia, kuten Johannes Kastaja valmisti Yeshua HaMashiachillekin tien saapua maan päälle. Ihmiset temmataan suoraan Taivaaseen. Heidän ruumiinsa vain häviää ja heidät kuljetetaan Taivaaseen. Tempauksen jälkeen alkaa Karitsan hääjuhla. Karitsan hääjuhla on loisteliain juhla, mitä koskaan on pidetty. Eenokin tempaus on esikuvaa tästä tapahtumasta (Hepr. 11:5).

Kirje Filadelfian seurakunnalle koskee myös viimeistä sukupolvea ennen tempausta ja erityisesti Ilmestyskirjan ahdistusten aikoja. Filadelfian seurakunta pelastetaan tempauksessa, jotteivät he joudu antikristuksen käsiin ja inkvisitioon. Jumala ei ole tarkoittanut, että Hänen pyhänsä joutuisivat kärsimään Jumalan maan päälle vuodattamasta vihasta, jolloin maan päällä tapahtuu suuria katastrofeja

Viisaat morsiusneidot pelastetaan turvaan tempauksessa ennen, kuin he joutuisivat antikristuksen käsiin. Heidän ei tarvitse kärsiä antikristuksen vainoa (Dan. 7:25; Ilm. 12:14, 13:5), eikä jäädä kärsimään niistä Jumalan vihan vitsauksista, joilla Jumala lyö antikristuksen hallinnassa olevaa maapalloa. Vielä kun on suhteellisen rauhalliset olot, pellolla voi tehdä työtä ja ihmiset iloiten viettävät hääjuhliaan. Yhtäkkiä häviää rauhassa nukkuvia, pellolla työtä tekeviä ja viljaa jauhavia. Kukaan ei voi aavistaa pelastusoperaation hetkeä. Maan päälle jätetään ne uskovat, jotka eivät eläneet vanhurskaasti.

Matt. 25:5-13: "Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!' Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.' Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.' Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä.' "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä."


Matt. 24:36-44: "Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. 

Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. 

Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään. "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista." 

1. Kor. 15:51-54: "Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: -- Kuolema on nielty ja voitto saatu."

Eräät raamatunopettajat väittävät, ettei Raamatussa ole pelastavaa tempausta ennen Jumalan lähettämiä vihan vitsauksia antikristuksen valtakuntaa vastaan vaan vasta ahdistusten aikojen lopulla, mutta se ei ole Raamatun mukaista opetusta. He näkevät Raamatun opettavan vain lopussa tapahtuvasta pyhien kokoontumisesta pilvien päällä palaavaa Yeshua vastaan, mutta eivät huomaa Raamatun opettavan, että tempaus morsianta noutavaa Ylkää vastaan ja edelleen Jumalan valtaistuimen luokse on eri tapahtuma (Joh. 14:2-4, Matt. 25:6), kuin Yeshuan paluu Öljymäelle sotajoukkonsa kanssa. Maan päällä eloon jääneet eivät lennä sotajoukkonsa kanssa alas laskeutuvaa Yeshuaa vastaan, vaan pakenevat Jerusalemiin tulevia sotatoimia kahtia haljenneen Öljymäen välistä (Sak. 14:3-5). Eräiden raamatunopettajien mukaan Jumala varjelee omansa antikristuksen aikana, mutta Raamattu kertoo toisella tavalla, että antikristus saa vallan surmata niitä ahdistusten aikoina uskoon tulleita, jotka oli jätetty maan päälle. Antikristus tulee surmaamaan suuren määrän Jumalan pyhiä ja eloon jää pieni jäännös.

Ilm: 12:17: "Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle."

Ilm. 13:7, 10: "Sille annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat...   ..Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa."

Ilm. 6:10-11: "Ne huusivat kovalla äänellä: "Kuinka kauan kestää, Valtias, sinä Pyhä ja Tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille?" Silloin niille kullekin annettiin valkea vaate ja niitä kehotettiin odottamaan rauhassa vielä vähän aikaa, kunnes niitä ja niiden veljiä, niiden lailla surmattuja Jumalan palvelijoita, olisi täysi määrä."

Jumala on oikeudenmukainen, eikä anna vanhurskaiden ihmisten kärsiä enempää, mitä on tarpeen ja oikein. Eenok oli vanhurskas mies ja hänet temmattiin Taivaaseen näkemättä kuolemaa, koska hän oli elänyt Jumalan tahdon mukaisesti. Profeetta Elia nousi Taivaaseen tulisilla vaunuilla näkemättä kuolemaa. Vanhurskaasti eläneet eivät joudu kärsimään Jumalan vihan vitsauksista. Jumala myös tempaa kaksi kuolleista herännyttä säkkipukuista profeettaansa antikristuksen aikana, joten siinäkin on esimerkki yhdestä tempauksesta ennen Yeshuan HaMashiachin paluuta.

Hepr. 11:5: "Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. "Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen." Ennen kuin hänet otettiin pois, hän näet oli -- niin hänestä todistetaan -- elänyt Jumalan mielen mukaisesti."

Ilm. 11:11-12: "Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: "Nouskaa tänne!", ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen."

2. Kun. 2:11: "Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen."

Yeshua (Jeesus) kuvaa tempauksen tapahtuvan suhteellisen rauhaisana aikana, jolloin tehdään kauppoja, rakennetaan taloja, pidetään hääjuhlia, istutetaan viinitarhoja, korjataan satoa pellolta, nukutaan rauhassa ja kukaan ei aavista mitään (Luuk. 17:28). Ahdistusten aikaan maapallolla ei voi enää tehdä työtä pellolla eikä istuttaa viinitarhoja, koska kaikki vihanta on palanut, sadetta ei tule ja iso osa vesistöistä on tullut myrkylliseksi (Ilm. 8,7-11, 11:6, 16:8-9). Profeetta Elian päivät olivat tämän ajan esikuvaa, jolloin kolmen ja puolen vuoden aikana kuoli paljon ihmisiä nälänhätään ja janoon, koska sen aikana ei satanut ollenkaan (Luuk. 4:24-28). Tempaus Jumalan valtaistuimen eteen ei voi tapahtua aikana, jolloin maata ovat piinanneet antikristuksen vainot ja Jumalan vihan vitsaukset. Niinä aikoina ruokaa ei saada pelloilta eikä viinipuita istuteta, joten elossa olevat ihmiset ovat jäljellä olevien ruokavarastojen varassa. Joosefin ajan lihavien vuosien jälkeen tulleet katovuodet ovat esikuva Ilmestyskirjan ahdistusten ajasta, jolloin ei pellolla kynnetä eikä korjata satoa. Tempaus ei voi myöskään tulla ahdistusten aikojen lopulla, koska silloin se ei olisi Raamatun kuvaamalla tavalla täysi yllätys (Matt. 24:36). Ahdistusten aikojen päätymistä ja Yeshuan paluuta edeltää monet Raamatun ilmoittamat ennusmerkit (esim. Matt. 24:29-30, Ap.t 2:20) ja aikamäärät (esim. Ilm. 12-13: 42 kk ja 3,5 vuotta; Dan. 9:27: 3,5 ja 7 vuotta; Dan. 12: 1290 ja 1335 päivää jne.), joten Yeshuan paluun ajankohta ei ole enää täysi yllätys sen jälkeen, kun ennusmerkit ovat toteutuneet ja aikamäärien laskenta on voitu aloittaa.

1. Moos. 45:4-6: "Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo kaksi vuotta vallinnut kaikkialla, ja edessä on vielä viisi vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa."

Vertaus viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista kertoo suhteellisen normaalista arjesta, jota uskovat elävät (Matt. 25:1-13). Yhtäkkiä Ylkä tulee. Vain viisaat morsiusneidot noudetaan ylös ja he pääsevät Karitsan hääjuhlaan. Yeshua hakee morsiusseurakunnan Taivaaseen, jossa on Hänen heille rakentamat omat asunnot. Ylkä on juutalaiseen tapaan mennyt kihlajaisaikana rakentamaan perheelle yhteistä asuntoa. Raamattu vertaa Taivaassa olevaa kaupunkia kauniiseen morsiameen (Ilm. 21:2-3). Vain harvat ja valitut pääsevät Yeshuan luokse Taivaassa olevaan kaupunkiin näkemättä kuolemaa.

Joh. 14:2-3: "Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen."

Matt. 25:6: "Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!"

1. Tess. 4:17: "Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa."

Hepr. 11:16: "..he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin."

Loput uskovista huomaavat jääneensä maan päälle. Pelottava Herran päivä ja ylösotto Jumalan valtaistuimen eteen tapahtui täytenä yllätyksenä. Kuten Yeshua (Jeesus) opettaa, Lootin ja Nooan päivät ovat esikuvia näille ajoille, koska Jumala pelasti heidän perheensä ennen syntisten tuhoamista. Enkelit hakivat vanhurskaan Lootin perheen pois ja vasta sen jälkeen alkoi sataa tulta ja tulikiveä. Loot kehotti vävyjään lähtemään tuhon alta pois, mutta he eivät uskoneet Lootia. Samoin enkelit noutavat vanhurskaat maan neljältä kulmalta Jumalan valtaistuimen eteen ja sen jälkeen ahdistukset pahenevat. Vanhurskas Nooa sai kävellä perheensä kanssa rauhassa pelastuksen arkkiin ja Jumala sulki arkin oven. Sen jälkeen tulvavedet tuhosivat kaiken maan päältä. Tempaus Jumalan valtaistuimen eteen ei voi tapahtua ahdistusten aikojen lopussa, koska tapahtumajärjestys poikkeaa Raamatussa ilmoitetusta. Raamattu kertoo Jumalan pelastavan viisaat morsiusneidot ennen Jumalan vihan aikaa, joka on käynnissä jo Ilmestyskirjan 6.-luvussa, jolloin antikristus on vallassa (Ilm 6:2, 15-17).

Ilm. 3:10: "Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat."

Jes. 61:10: "Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani! Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa."

1. Tess. 5:1-3, 9: "Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon...   ..Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa." (vert. Ilm. 6:12-17, 7:9-14)

1. Tess. 1:10: "...odottamaan taivaasta hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta."

Ilm. 6:15-17: "Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja Karitsan vihalta! Heidän vihansa suuri päivä on tullut -- kuka voi sen kestää?"

Ilmestyskirja kertoo sen olevan tulevaisuutta ennustava profeetallinen kirja (Ilm. 1:1). Kirja keskittyy erityisesti Jumalan Pojan tulemusta edeltäviin viimeisiin vuosiin. Ilmestyskirjan 12.-luku kertoo Jumalan Pojan elämän, mikä on myös lopun aikojen profeetallinen esikuva. Yeshuan ensimmäisessä tulemuksessa neitsyt Maria synnytti esikoispojan, joka on hallitseva rautaisella sauvalla kansoja. Yeshua vietiin Jerusalemin temppeliin Jumalan valtaistuimen (liitonarkku) eteen mm. esikoipoikalapsen lunastusrituaalia varten, jolloin pappi ottaa pojan haltuunsa ja vanhemmat lunastavat esikoispojan häneltä takaisin, mikä vastaa pojan tempaamista Jumalan valtaistuimen eteen (Luuk. 2:22-24, 2. Moos. 34:19-20). Herodes yritti surmata Hänet määräämällä pienet poikalapset tapettavaksi, mutta Joosef ja Maria veivät Yeshuan Egyptiin piiloon siksi ajaksi, kun Herodes oli itse kuollut. Yeshuan ylösnousemuksen jälkeen Hänet temmattiin Öljymäen päältä Taivaaseen. Ennen Yeshuan toista tulemusta tytär Israel, jolla on kaksitoista tähteä kruununa pään päällä (1. Moos. 37:9-10; vert. Sef. 3:14; Miika 4:9-10; Hes. 16:2,13, 23:2-4), synnyttää tuskien kautta messiaanisia juutalaisia (poikalapsen), jotka viisaina morsiusneitoina temmataan Jumalan valtaistuimen eteen (Ilm. 12:5). Jesajan kirjan 66.-luku kertoo myös Siionin (Jerusalemin Temppelivuori) synnyttämästä poikalapsesta, jota verrataan nopeasti syntyvään ihmisjoukkoon, mikä ajoittuu lopun ajoille ennen Yeshuan paluuta. Yeshua ei pelasta missään vaiheessa yhtäkään lain kieltäjää ja laittomuuden tekijää (Matt. 7:21-23; Room. 2:12-13, 27; Hepr. 10:26-29), mutta pelastaa monta sellaista, joka on tehnyt parannuksen lain rikkomisesta uskossa Yeshua HaMashiachiin (Apt. 3:19-20, 1. Kor. 6:11, Ilm. 14:12). Taivaaseen pelastuneiden viisaiden morsiusneitojen joukossa on messiaanisia kaikista kansoista, millainen oli myös kreikkalainen Timoteus (Matt. 25:1-13, Ilm. 7:9-15).

Ilm. 12:4-9, 13-14, 17: "..Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää.

Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit...     

..Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt. Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaahan. Siellä hän on suojassa käärmeeltä, ja hänestä pidetään huolta vuosi, kaksi vuotta ja puoli vuotta...     ..Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle."

Jes. 66:6-12: "Kuulkaa hälyä, joka kantautuu kaupungista, melua, joka tulee temppelistä! Kuulkaa: Herra kostaa vihollisilleen. Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen. Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa. -- Minäkö avaisin kohdun suun saattamatta synnytystä päätökseen? kysyy Herra. -- Minä, joka ohjaan synnyttäjää, estäisinkö minä häntä synnyttämästä? kysyy sinun Jumalasi. Iloitkaa Jerusalemin kanssa, riemuitkaa kaupungin tähden, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Juhlikaa riemuiten sen kanssa, te kaikki, jotka sitä suritte. Niin te saatte imeä, tulla kylläisiksi lohtua antavista rinnoista, saatte nauttia, juoda yltäkyllin sen voiman ja mahdin nisistä. Näin sanoo Herra: -- Katso, minä ohjaan Siioniin rauhan kuin virran. Kuin uomastaan tulvivan puron minä käännän sen luo kansojen rikkaudet. Sen imeväisiä kannetaan sylissä ja keinutellaan polvien päällä."

Gal. 4:26: "..taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme."

Tyhmät morsiusneidot huomaavat, että heidät jätettiinkin maan päälle suuren ahdistuksen keskelle ja pelkäävät, mitä heille tapahtuu. Kaikki oli hyvin, mutta heitä kohtasi tuho, mikä tuli heille yllättäen kuin synnytyspoltot raskaana olevalle naiselle (1. Tess. 5:1-3).

Ilm 2:20-23 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan."

Ilm. 3:2-3: "..Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista."

Näinä vaikeina aikoina ahdistuksen kasvavat. Maan päälle heitetään suuri määrä paholaisen enkeleitä, joista tulee myös antikristuksen virkamiehiä ja sotilaita (esim. 16:13-14; aiheesta lisää artikkelissa: 'Ilmestyskirja'). Pahat henget pakottavat ihmiskunnan kumartamaan heitä, mutta Jumalan omat eivät sitä tee, jolloin monesta heistä tulee marttyyrejä (Ilm. 9:20, 12:11).

Ilm. 9:10-11, 14-16: "Niillä oli pyrstö ja pistin kuin skorpioneilla, ja pyrstöllään ne saivat tehdä ihmisille pahaa viiden kuukauden ajan. Kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli, hepreankieliseltä nimeltään Abaddon, kreikankieliseltä Apollyon...    ..joka sanoi kuudennelle torveaan soittaneelle enkelille: "Päästä irti ne neljä enkeliä, jotka ovat kahleissa suuren Eufratvirran rannalla." Niin päästettiin irti nämä neljä enkeliä, jotka olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten: niiden oli määrä surmata kolmannes ihmiskunnasta. Niillä oli ratsuväkeä kaksikymmentätuhatta kertaa kymmenentuhatta sotilasta; minä kuulin joukkojen lukumäärän.(Hepreankielinen nimi Abaddon merkitsee 'tuho', 'tuonela', kreikankielinen Apollyon 'tuhoaja')

Antikristus etsii maan päälle jätettyjä tyhmiä morsiusneitoja, joista moni tekee parannuksen ja ryhtyy Jumalan käskyille uskollisiksi (Ilm. 12:17). Heillä on mahdollisuus pelastua, jos he tekevät parannuksen eivätkä ota pedon merkkiä. Antikristuksen inkvisitiossa surmataan ne, jotka eivät suostu ottamaan pedon merkkiä (Ilm. 13:10, 7:13-14). Jumala pelastaa ne, jotka huutavat Hänen nimeä Yeshua HaMashiachia avukseen, ja jotka Jumala on pelastukseen kutsunut (Joel. 3:5). On parempi kuolla marttyyrinä, kuin ottaa pedon merkki ja saada ikuinen tuomio tuliseen järveen.

Ilm. 14:11-12, 15: "Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen.Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen...    ..Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle: "Pane sirppisi työhön ja leikkaa, nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on kypsä korjattavaksi." Ilm. 15:2-3: "Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet, ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku. Heillä oli käsissään Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua..."

Näinä aikoina Israelin kansa kokee kovia koko maailman kanssa. Kaksi kolmasosaa heistä kuolee, kuten Sakarjan kirja 13-14.-luvut kertovat. Silloin kolmannes heistä on kääntynyt kristityiksi ja löytänyt Yeshuasta, Jeesuksesta Messiaansa ja Pelastajansa (Sak. 12:10, 13,8-9). Maan päällä eloon jääneet joutuisivat kaikki tuhon omaksi, ellei Yeshua HaMashiach tee voittoisaa paluutta maan päälle ja tuhoa antikristuksen sotilaat sekä seuraajat pois. Kaikki pedon merkin ottaneet tuhotaan pois.

Matt. 24:21-22: "Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään."

Jumala lähettää pyhänsä Taivaasta maan päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että he ilmestyvät ihmisen ruumiissa maan päälle. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. He ovat ylivoimaisen vahvoja Taivasten Valtakunnan todistajia ja kuolemalla ei ole heihin valtaa. 

Ilm. 20:5-6: "..Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta."

Ilm. 20:4-6: "..Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta."

Ilm. 19:11-16: "Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana.

Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Sak. 14:3-4: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella..."

Kun Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on tehnyt paluun, niin Taivasten Valtakunnan armeija tuhoaa ne, jotka eivät ole Yeshuan omia. Raamattu mainitsee esimerkkeinä sianlihan syöjät, jotka tuhoutuvat, koska he eivät noudattaneet lakia. Tuhatvuotisessa valtakunnassa noudatetaan Mooseksen lakia, jolloin kaikki kansat viettävät lain käskemiä Herran juhlia kuten esim. sapattia ja uudenkuunjuhlaa.

2. Tess. 1:7-9 (1933/38): "..kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta..." (vert. Room. 2:12-13, 1. Tim. 1:11) 

Jes. 66: 15-18, 23: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni...    ..Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Kun Yeshua on tehnyt armeijansa kanssa paluun maan päälle, niin enkelit käyvät hakemassa Yeshuan omat ympäri maapalloa. Silloin tapahtuu joukkokokoontuminen Israeliin, jonne Yeshua on tehnyt paluun. Enkelit käyvät hakemasta ympäri maapalloa sen pienen jäännöksen, joka on vielä elossa, ja enkelit tuovat heidät Yeshuan luokse. Tämä tapahtuu lopussa vasta antikristuksen ajan jälkeen. Kyseessä ei ole se tempaus, jossa Yeshua vie omansa Taivaaseen Jumalan valtaistuimen eteen (Ilm 12:5, Joh. 14:2-3, Matt. 25:6) vaan joukkokokoontuminen, jolloin enkelit tuovat Yeshuan omat Israeliin.

2. Tess. 2:1-3: "Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten Hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen."

Matt. 24:27-31: "Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. "Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut."

Todistus pelottavasta Herran päivästä, jolloin viisaat morsiusneidot pelastetaan

Tässä videossa todistetaan tapahtumasta, kun Jumalan lähettää enkelinsä pelastamaan morsiusseurakunnan turvaan Jumalan valtaistuimen eteen ennen, kuin he joutuvat antikristuksen käsiin ja Jumalan vihan vitsausten alle. Kreikaksi sana taivas on ouranos, joka muistuttaa sanaa uraani. Raamatun aikana ei tiedetty mitään ydinpommeista, mutta Raamattu kertoo uraanista. Kun taivas kuumuudessa hajoaa kovalla äänellä, on kuin uraani halkeaa ydinpommin räjähtäessä. Edessä on sotia, joissa käytetään ydinpommeja. Jumalan vitsausten jälkeen maa pinnalta tuhoutuu vihanta, joten ruuan viljeleminen ja taimien istuttaminen tulee mahdottomaksi.

Luuk. 17: 26-32: "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä, ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin. Muistakaa Lootin vaimoa!"

2. Piet. 3:10: "Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa -- tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee."

Ilm. 8:7: "Ensimmäinen enkeli puhalsi torveensa. Silloin tuli rakeita ja tulenlieskoja ja niiden seassa verta, ja ne iskivät maahan. Kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi, ja samoin paloi kaikki vihanta ruoho." 

Kristuksen morsiamella, joka on ollut uskossa kestävä, on myös erityinen tehtävä. Heidän eteensä tullaan asettamaan helvettiin tuomitut uskovat eli tyhmät morsiusneidot. Kyse on niistä, jotka väittivät olevansa uskovia, mutta olivat valehtelijoita. He joutuvat kumartamaan Filadelfian seurakuntalaisia, jotka tulevat tuomitsemaan heille kovia rangaistuksia (Matt. 12:41-42, Luuk. 11:32). Tuomitut näkevät, kuka pääsi Taivaaseen ja kuka määräsi heille kovia tuomioita. Sen jälkeen tuomitut heitetään ikuisiksi ajoiksi tuliseen järveen.

Ilm. 3:7-9: "Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: "Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni.

Niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni." 

Laodikean seurakunta oksennetaan Jeesuksen suusta antikristuksen vainottavaksi

Laodikean seurakunta oli rikas ja sillä oli suuri vaikutusvalta. Kaupungissa oli puro, joka johti vettä vuorilta. Kylmä vuoristovesi lämpeni purossa haaleaksi, jolloin vedessä alkoi kasvamaan bakteerit, koska vesi ei ollut kylmää eikä kuumaa. Kun joku joi puron vettä, niin hän oksensi.

Laodikean seurakunta on suuruudestaan huolimatta välinpitämätön. Se on tekopyhä ja elää valheiden maailmassa. Se luulee olevansa hengellisesti rikas ja kovasti oikeaoppinen. Se on ylpeyttä täynnä ja kokee voivansa määrätä mielensä mukaan, mikä on Jumala laki tai tarvitseeko edes mitään sääntöjä noudattaa. Oikeasti se ei pelkää Jumalaa ja sen takia ei viitsi noudattaa Jumalan lakia. Nimi Laodikea tarkoittaa 'ihmisoikeudet'. Laodikean seurakunta korvaa Jumalan lain ihmisten lailla, joka tarjoaa väärä hyvää ja rikkoo Jumalan tahtoa vastaan.

Sille tulee yllätyksenä, kun se jätetään maan päälle antikristuksen vainottavaksi. Pappi lupasi, että tämä seurakunta otetaan tuuliin ja pilviin, mutta vain harva otettiin. Moni pettyy pahasti ja katuu, kun antoi papille paljon rahaa. Pappi huomasi olevansa itse maan päälle jätetty. Moni ryhdistäytyy vakavien vainojen alla, tekee parannuksen sekä kestää antikristuksen inkvisiition ja marttyyrikuoleman. He eivät suostuneet ottamaan pedon merkkiä ja he pelastuvat Taivasten Valtakuntaan. Nyt koetellaan pyhien uskon kestävyyttä. Pelastuminen edellyttää Jumalan käskyjen pitämistä ja uskoa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen).

Ilm. 14:9-12: "Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. 

Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."  

Heillä on menossa todellinen kilvoittelu juoksukilpailussa. Vain uskossaan vahvimmat voittavat iankaikkisen elämän. He kokevat samoja asioita, mitä koki Sardeksen ja Tyatiran seurakunta roomalaiskatolisen kirjon inkvisiitiossa ja Colosseumilla. Laodikean seurakunnalle Yeshua sanoo:

Ilm. 3:15-21: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani

"Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. 

Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi! Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. "Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen."

Taivaan porteista ei pääse sisään se, joka ei hyväksy Jumalan lakia

Taivaan Isä lähetti erään todistajansa häämessuille. Hän meni luterilaisen kirkon osastolle juttelemaan keski-ikäisen papin kanssa. Hän kysyi papilta, että aiotko vihkiä homopareja, kun Suomen laki antaa 1.3.2017 siihen mahdollisuuden? Pappi vastasi, että hän tulee vihkimään homopareja. Todistaja kertoi, että Raamattu sanoo hyvin selvillä sanoilla, että jopa uskonsa Jeesukseen tunnustanut menettää pelastuksensa, jos hän elää elämänsä loppuun asti homoparisuhteessa, ja myös heidät vihkinyt pappi menettää pelastuksensa (1. Kor. 6:9, 2. Piet. 3:15-16, artikkelissa lisää). Pappi meni vakavaksi. Pappi perusteli asiaa sillä, että jokainen vastatkoon itsestään. Hän myös sanoi, että Raamatussa on paljon sellaista, mitä ei voi hyväksyä ja kirkko on vähitellen luopunut niistä. Hän mainitsi esimerkiksi sen, että Raamattu hyväksyy moniavioisuuden. Jumalan todistaja vastasi tähän, että Raamattu kyllä hyväksyy moniavioisuuden, mutta ei hyväksy homoparisuhteita.

Häämessut
Sen jälkeen todistajan suusta tuli ulos sanat: "Sinä olet pappi, joka olet jo menettänyt pelastuksesi. Mutta jos haluat tehdä parannuksen, niin sinä voit vielä palata takaisin. Silloin sinä menetät elämässäsi kaiken. Sinä menetät myös toimeentulosi. Se on hinta siitä, ettet ole noudattanut Jumalan Sanaa. Sinun tulee osoittaa uskollisuutesi Jumalalle parannuksen teon jälkeen, kun menetät kaiken." (Joh. 20:22-23). Lopuksi Jumalan todistaja ja pappi hyvästelivät ystävällisesti toisensa, vaikka pappi oli vakavoituneen näköinen. Pappi sai Taivaan Isältä suurta armoa. Hänelle annettiin todistajan kautta Taivaan Isän huomautus matkastaan kohti kadotusta. Hän sai mahdollisuuden muuttaa käytöstään ja luopua myös homojen vihkimisestä.

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää."

Kun kukin meistä saapuu Taivaan porteille, niin kenellä on kanttia alkaa moittimaan Jumalaa siitä, että Hän antoi Moosekselle kaksi vaimoa, Jaakobille neljä vaimoa ja kuningas Joakselle kaksi vaimoa (4. Moos. 12, 1. Moos. 30:1-24, 2. Aik. 24:2-3)? Mirjam teki sellaista ja Jumala rankaisi häntä ankaralla spitaalitaudilla sekä karkotuksella erämaahan seitsemäksi päiväksi. Jos olet koko elämäsi halveksinut Jumalan lakia, niin luuletko pääsevästi Taivaan porteista sisälle?

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Voiko Taivaassa järjestää mielenosoituskarnevaalin, jossa vaaditaan homopareille oikeutta aviolliseen kanssakäymiseen? Ei voi, ja kapinalliset enkelit on jo heitetty Taivaasta ulos.  Raamattu opettaa, ettei saa uskoa edes enkeliä, jos hän opettaa Raamatun vastaisesti, niin miksi uskot väärin puhuvaa pappia? Kumpaa uskot Jumalan Sanaa Raamatusta vai siitä luopunutta pappia?

Gal. 1:8: "Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu."

Juud. 1:6-7: "Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan: niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta."

Ne jotka ovat niin ylpeitä, että haluavat muuttaa Jumalan lakia, joutuvat helvettiin. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Hiljainen ja arka pappi, joka haluaa luopua Jumalan laista, on ylpeä ja tekopyhä. Hän on omavaltainen, joka ei kelpaa papin tehtäviin. 

Jaak. 4:6: "Siksi Raamattu sanoo: -- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

1. Tim. 1:7-11 (RK): "He tahtovat olla lainopettajia, vaikka eivät itsekään ymmärrä, mitä puhu­vat ja minkä varmaksi vakuuttavat. Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain mukaisesti. Tiedämme myös, ettei lakia ole säädetty vanhurskaan takia vaan lain­ rikkojien ja kurittomien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien, epähurskaiden ja saastaisten, isän­ ja äidintappajien, murhaajien, haureellisten ja homoseksuaa­lisuuden harjoittajien, ihmiskauppiai­den, valehtelijoiden, valansa rikkojien ja kaiken muun takia, mikä on vastoin tervettä oppia, jota minulle uskottu autuaan Ju­malan kirkkauden evankeliumi opet­taa."

Yeshua (Jeesus) vahvisti, että Raamatun psalmit ovat Pyhiä Kirjoituksia (Luuk. 20:42, 24:44). Psalmi 119 opettaa kunnioittamaan ja rakastamaan lakia (Ps. 119:47). Onko tämäkin psalmi ollut pelkkää sanahelinää, kun pappien mielestä laista voi luopua? 

Ps. 119:44-48: "Minä noudatan aina sinun lakiasi, aina ja ikuisesti. Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin. Kuninkaittenkin edessä kerron arkailematta sinun liitostasi. Sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteni sinun puoleesi, minä tutkistelen sinun käskyjäsi. Ne ovat minulle rakkaat."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

Jesajan kirjan luvut 2-4 kertovat siitä, kun Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tulee maan päällä hallitsijana perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien kautta. Silloin ylpeät väistyvät ja nöyrät saavat armon. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole pappeja, joiden mielestä Jumalan Sanaa ei voi hyväksyä.

Jes. 2:10-12: "Paetkaa vuorten uumeniin, piiloutukaa maan tomuun Herran kauhistuttavan voiman tieltä, hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä! Ylpeät silmät nöyrtyvät, ylpeä varsi taipuu, sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen. Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan."

Tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskissa kansa nöyrtyy Herran edessä. Jesaja ennustaa eräiden nöyrtyneiden morsiamien saavan suuren onnen, koska ymmärsivät kosia oikeaa miestä.

Jes. 3:16, 18; 25; 4:1: "Herra sanoo: -- Koska Siionin tyttäret ovat tulleet niin ylpeiksi...   ..Sinä päivänä Herra ottaa pois kaikki korut ja kauniit vaatteet...   ..Sinun miehesi kaatuvat miekkaan, sinun valioväkesi tuhoutuu sodassa...   ..Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä."

Jalosta puusta irronneet oksat heitetään helvettiin palamaan

Jos jollekin ei kelpaa Jumalan laki, niin tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan heille mahdoton paikka elää. Valtakuntaa johtaa ruhtinas, 12 apostolia, 24 kuningasta ja 144.000 messiaanista juutalaista yhdessä Kuninkaiden Kuninkaan Yeshua HaMashiachin kanssa, jotka kaikki ovat messiaanisia juutalaisia (Ilm. 14:1-5). Jumala antaa heille vallan hallita pakanoita (ei-juutalaisia). He vaativat Jumalan lain noudattamista, mitä he itsekin noudattavat.

Ilm. 2:26-28 (RK): "Joka voittaa ja loppuun asti ot­taa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on paimentava heitä rautai­sella sauvalla, hän särkee heidät kuin saviastiat. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni. Ja minä annan hänelle aamu­tähden." (1992 ja myös KJV käännöksessä: "vallan hallita kansoja")

Kristittyjen kirkkojen roomalaisuus on pitkään estänyt juutalaisia kääntymästä kristityiksi. Juutalaiset eivät voi hylätä juutalaisuuttaan ja ryhtyä noudattamaan roomalaisia lakeja, koska he eivät hyväksy Messiaakseen roomalaista messiasta. Yeshua (Jeesus) ei ollut roomalainen vaan juutalainen Messias, joka kuitenkin hyväksyy omaan Valtakuntaansa kaikki ne pakanat, jotka ovat valmiitta elämään kuten Hän on esimerkkiä antanut. Lopun ajoilla Jumala ennallistaa evankeliumin Raamatun mukaiseksi ja siinä yhteydessä juutalaiset löytävät Messiaansa Yeshuasta tosin vaikeiden ahdinkojen kautta.

Room. 11:25-29: "Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua."

Kun pakanoista pelastuvien luku tulee täyteen, niin silloin on aika Israelin kansan jäännöksen pelastua. Juutalaiset eivät käänny pakanoiksi, luterilaisiksi tai helluntailaisiksi vaan messiaanisiksi juutalaisiksi ja he saavat tärkeän aseman tuhatvuotisessa valtakunnassa. Israelin jalosta öljypuusta ei siirretä oksia villiin metsäöljypuuhun, vaan pakanoitten oksat siirretään Israelin jaloon öljypuuhun (Room. 11). Pakanoitten oksat saavat juurinesteen Israelin jalon öljypuun juurista. Raamattu vertaa Israelia öljypuun lisäksi viinipuuhun (Ps. 80:9-17). Ne oksat, myös pakanaoksat, jotka eivät pysy viinipuussa, kuivuvat ja heitetään tuleen palamaan.

Joh. 15:1-6: "Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.

Puut laitetaan takkaan palamaan
"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi."

Jos tämä ei käy jollekin, sitä saa ihan itsekseen valittaa helvetin tulessa. Tuhatvuotiseen valtakuntaan ei pääse kukaan, joka omavaltaisesti määrittelee Jumalan lakia muuksi, mitä se alunperin on ollut. Jos ette noudata pappeja paremmin Jumalan tahtoa, niin ette pääse Taivasten Valtakuntaan.

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 

Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." 

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..." 

Yeshua (Jeesus) ei tullut kumoamaan lakia vaan tottelemaan (toteuttamaan) lakia. Eräät raamatunopettajat ovat väittäneet, ettei Jeesus vahvistanut koko lain olevan voimassa uuden liiton aikana vaan ainoastaan pienen osan siitä tarkoittaen kymmenen käskyn lakia. Tämä on selvää Raamatun vääristelyä. He tarvitsevat valheen, jottei heidän muilta harhaopeilta putoa heti koko pohja alta pois (2. Piet. 3:15-16). Raamatuntutkijat ja juutalaiset kirjanoppineet ovat laajasti yksimielisiä siitä, että Jeesuksen aikana juutalaiset ymmärsivät lailla ja profeetoilla koko Vanhaa testamenttia, jota he kutsuvat Tanakiksi. Kun Jeesus siteeraa psalmi 82:n sanoja, Hän kutsuu sitä laiksi (Joh. 10:34-35). Paavali siteeraa 1. Korinttilaiskirjeessään Jesajan kirjaa ja sanoo se olevan osa lakia, mikä määrittelee lain tarkoittavan koko Vanhaa testamenttia (1. Kor. 14:21). Luukkaan evankeliumin lopulla on siteerattu Jeesuksen sanoja, jotka yksiselitteisesti vahvistavat Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) tarkoittaneen lailla ja profeetoilla kaikkia Vanhan testamentin Pyhiä Kirjoituksia, jotka ovat Hänen Sanojen mukaan voimassa myös uuden liiton aikana. Tähän kaikkien on tyytyminen.

Luuk. 24:44: "Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." 

4. Moos. 15:23 (RK): "Se voi olla mikä hyvänsä käskyistä, jotka Herra on Mooseksen kautta teille antanut, siitä päivästä lähtien, jona Herra antoi käskynsä. Nehän ovat voimassa myös kaikkien tulevien sukupolvien aikana."

Jesajan kirja on kuin Raamattu pienoiskoossa. Sen kaksi viimeistä lukua kertoo tuhatvuotisesta valtakunnasta ja Yeshuan (Jeesuksen) paluusta maapallolle hallitsijana. Jesaja kertoo samaa, mitä kertoo mm. Ilmestyskirja. Se on tarkka kuvaus, miten paluu tapahtuu. Tässä ei ole mitään vertauskuvallisuutta, vaan teksti noudattaa tarkasti sitä, miten Raamattu muutenkin ilmoittaa asiasta. Jos et tätä Sanaa usko, niin nämä Sanat tuomitsevat sinut. Jesajan kirjan päättyy lauseeseen, joka kertoo ikuisesta tuomiosta helvettiin. 

2. Tess. 1:7-9 (1933/38): "..kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta..." (vert. Room. 2:12-13, 1. Tim. 1:11)

Jes. 66:15-24: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua,ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra.

Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni -- sanoo Herra -- samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen. Ja minä otan myös näitä vastatulleita palvelemaan pappeina ja leeviläisinä, sanoo Herra.  

Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra.

Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."