tiistai 12. joulukuuta 2023

Israel sai erokirjan, mutta pääsi uuteen liittoon – hyväksyykö Jumala avioeron ja uudelleen avioitumisen?


 • Profeetta Hoosea otti porton vaimokseen, joka myöhemmin rikkoi avion ja jätti miehensä – Hoosea osti vaimonsa takaisin, mikä oli ennakkokuva Jumalan morsiamesta Israelista, joka solmi uuden liiton Jumalan kanssa
 • Opit avioliitoista, eroista ja uudelleen avioitumisesta vaihtelevat eri kirkkokunnissa, koska kristityt eivät ota huomioon, että Yeshuan (Jeesuksen) ja Paavalin puheet perustuivat aina Mooseksen lakiin ja profeettojen kirjoihin niistä mitään muuttamatta (Matt. 5:17-20, Room. 3:31)
 • Jumala on määrännyt, mikä on oikein ja väärin – ihmisen asia ei ole muuttaa moraalia eikä lakia, vaan tyytyä Jumalan päätökseen
 • Jumala tarkoitti avioliiton alun perin ikuiseksi, mutta ihmisen kovasydämisyys (kuollut kivisydän, Hes. 36:26-27) siis synnin tekeminen johti siihen, että Jumalan oli sallittava avioero ja uudelleen avioituminen, jotta aviomies voisi päästä eroon haureellisesta vaimostaan ja hylätty nainen ei joutuisi kestämättömään taloudelliseen hätään
 • Vaimolla ei ole oikeutta ottaa eroa, vaan hän on sidottu mieheensä erokirjan saamiseen tai leskeyteen asti – jos vaimo ei saa mieheltään erokirjaa, uudelleen avioituminen on haureutta (Room. 7:1-3, 1. Kor. 7:10)
 • Miehellä on oikeus antaa erokirja vaimolleen aviorikoksen takia ja avioitua uudelleen – toisin kuin yleensä luullaan, erokirjan saanut nainen saa avioitua myös uudelleen, kunhan hän ei palaa takaisin aiemman miehensä luokse, mitä Yeshua (Jeesus) tarkoitti puhuessaan miehensä hylkäämästä naisesta (5. Moos. 24:1-4; Jer. 3:1; Matt. 5:17-18, 31-32)
 • Jumala on eronnut ja avioitunut uudelleen Israelin ja Juudan kanssa (Jer. 31:31-37) Jumalan käsky profeetta Hoosealle ottaa portto vaimoksi noudatti Mooseksen lakia – Salmalla oli myös laillinen oikeus ottaa kanaanilainen portto Rahab vaimokseen, koska hän uskoi Israelin Jumalaan (Joos. 2:8-11, Matt. 1:4-5, Hepr. 11:31)

 

 

 

 

 

Profeetta Hoosean avioliitto oli ennusmerkki vanhasta ja uudesta liitosta


Jumala antoi profeetta Hoosealla todella erikoisen käskyn. Hoosean piti ottaa vaimokseen portto ja hänen synnyttämänsä lapset omiksi lapsikseen. Raamatussa profeettojen avioliittojen tapahtumat ja heidän saamien lasten nimeämiset ovat usein ennusmerkkejä. Tämä on ollut Jumalan tapa antaa kansalle viesti. Miehen ja naisen välinen avioliitto on vertaus Jumalan ja seurakunnan välisestä suhteesta (Ef. 5:21-33). Raamattu kutsuu Israelia Jumalan morsiameksi tai vaimoksi.


Hoos. 1:2: "Herra alkoi puhua Hoosealle ja sanoi näin: "Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin portto, se palvelee vieraita jumalia."


Jer. 3:20: "Mutta niin kuin uskoton vaimo pettää miestään, niin sinä, Israelin heimo, olet pettänyt minua, sanoo Herra."


Jes. 62:4: "Ei sinun nimesi enää ole Hylätty eikä maasi nimi Hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva Rakastettuni ja maasi nimi Puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen.


Ilm. 21:2: "Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten."


Hoosean haureellinen vaimo Gomer kuvasi, miten Jumala näki oman vaimonsa. Kuten Gomer oli uskoton parisuhteissaan, niin samalla tavalla Israelin kansa oli uskoton Jumalalle. Israelissa oli yleistynyt epäjumalanpalvelus ja Mooseksen lakia ei muutenkaan noudatettu. Tästä Hoosean kirja arvosteli Israelia hyvin ankarilla sanoilla, joka on kirjoitettu aikana hieman ennen, kuin Israel ja Juuda vietiin pakkosiirtolaiseksi Assyriaan ja Babyloniaan. 


Hoosean vaimo synnytti kolme lasta Hoosealla, joista nuori ei ollut enää edes Hoosean lapsi. Lasten nimet olivat enteelliset Israelin kansalle. Toisen lapsen nimi oli Lo-Ruhama, joka merkitsee 'ei armoa', 'ei rakastettu' (sanakirja). Kolmas lapsi sai nimen, joka kertoi siitä, että Israelin kansa ei ole enää Jumalan kansa. Nimi Lo-Ammi merkitsee 'ei minun kansani' (sanakirja; vert. 1. Piet. 2:10). Morsian Israel sai erokirjan Jumalaltaan. Vanha liitto purettiin, koska Israel oli uskoton Jumalalle, joka ajoi kansansa pois luvastusta maastaan, pois Jumalan kasvojen edestä.


Portto Gomerin asiakkaat eivät kuitenkaan kohdelleet häntä hyvin eivätkä antaneet hänelle riittävää toimeentuloa. Hän tuli katumapäälle, kun muisti, miten Hoosea oli pitänyt hänestä paremmin huolta. Hoosea vei Gomerin erämaahan ja puhui hänelle suloisesti, kuten Jumala vei Israelin kansa Egyptistä ensin erämaahan oppimaan lakia. 


Jumala käski Hooseaa ostaa Gomer takaisin. Tämä viittaa siihen, että Gomer oli myynyt itsensä bordellin omistajalle orjaksi, joten Hoosean piti lunastaa Gomer vapaaksi, kuten Kristus lunasti vapaaksi oman seurakuntansa. Tosin Gomerille sanottiin, että hän joutuu odottamaan kauan, ennen kuin pääsee Hoosean huolenpitoon, koska Israelin kansa joutuu myös odottamaan kauan ilman kuningasta, kunnes Messias saapuu. Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen Israelilla ei ole ollut kuningasta Daavidin suvusta tähän päivään asti. Israel on siis saanut olla ilman kuningasta noin 2500 vuotta, kunnes Messias palaa takaisin ja ottaa kuninkuutensa.


Särkynyt sydän parantuu

Hoosean kirja on kuva siitä, miten vanha liitto puretaan ja Israel sekä Juuda otetaan uuteen liittoon Jumalan kanssa, koska Jumala ei voi hylätä Israelin kansaa. Liiton ehdot eivät muutu, mutta Israel muuttuu siten, että se oppii olemaan uskollinen Jumalalle, jolloin uusi liitto kestää ikuisesti, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tuhatvuotinen valtakunta on Kuningaskunta, joka tulee synnytystuskien kautta, mutta tuo rauhan ja yltäkylläisen elämän'.


Hoos. 3:1-4: "Herra sanoi minulle: "Sinun tulee vielä rakastaa naista, jolla nyt on rakastaja ja joka rikkoo avion. Samoin minä, Herra, rakastan israelilaisia, vaikka he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja, joita tuovat uhrilahjoiksi." Minä ostin naisen ja maksoin hänestä viisitoista hopeasekeliä ja puolitoista homer-mittaa ohria. Sanoin hänelle: "Sinun täytyy nyt kauan aikaa olla täällä ja odottaa. Varo, ettet ole uskoton ja mene muiden miesten mukaan. Kun tottelet minua, niin aikanaan minä tulen luoksesi." Samoin saavat israelilaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja jumalankuvia. Mutta lopulta he kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja kuningastaan Daavidia. Tulevina aikoina israelilaiset lähestyvät vavisten Herraa ja panevat toivonsa hänen hyvyyteensä."


1. Piet. 2:9-10: "Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut." (tässä ei aseteta yleistä pappeutta, vaan kuninkaallinen papisto on Israelin miehet [2. Moos. 19:5-6], jotka erotettiin liitosta, mutta nyt armahdettiin ja otettiin liittoon takaisin)


Jer. 30:17-22: " -- Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoo Herra, parannan sinut, Siion, sinut, jota kutsutaan nimellä "Hylätty vaimo", sinut, josta kukaan ei välitä. Näin sanoo Herra: -- Minä pystytän jälleen Jaakobin teltat, minä armahdan hänen asuinsijojaan. Kaupunki rakennetaan kukkulalleen, palatsi on seisova entisellä paikallaan. Sieltä kajahtaa ylistyslaulu, kuuluu iloitsevien ihmisten ääni. Minä annan kansani kasvaa, se ei enää vähene. Minä nostan sen jälleen kunniaan, sitä ei enää halveksita. Silloin Jaakobin jälkeläiset elävät niin kuin minun kansani ennen eli. Heidän joukkonsa seisoo koolla vahvana minun kasvojeni edessä, mutta heidän sortajiaan minä rankaisen. Heidän valtiaansa on nouseva heidän omasta joukostaan, heidän hallitsijansa on oleva yksi heistä. Minä annan hänen lähestyä itseäni, ja hän astuu eteeni. Kuka voisi niin tehdä vaarantamatta henkeään, ellen minä sallisi hänen tulla? sanoo Herra. Silloin te olette jälleen minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne."


Hyväksyykö Jumala avioliiton miehen ja porton välillä?


Nyt herää kysymys, oliko Jumalan käsky Hoosealle Mooseksen lain mukainen? Käskikö Jumala rikkomaan itse antamaa lakia vastaan? 


Kysymys on senkin takia hyvin aiheellinen, koska Pyhä Henki ei anna sellaisia profetioita, joissa käsketään rikkomaan Jumalan antamia käskyjä vastaan.


Apt. 5:32: "Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat."


Hes. 36:27 (1933/38): "Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne." (oikeus = laki)


Gal. 5:32 "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki." (vert. Ps. 1)


Ef. 5:9: "Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.

 

Mooseksen laissa on varoitus vääristä profeetoista, jotka muuttavat lakia tai puhuvat lakia vastaan, vaikka he olisivat tehneet ihmeitä (5. Moos. 13:1-5). Danielin kirja profetoi Antikristuksesta joka muuttaa lain ja juhla-ajat (Dan. 7:25). Sen takia juutalaiset lainopettajat yrittivät saada Yeshuaa (Jeesusta) ja Paavalia kiinni jostain Mooseksen lain vastaisesta opetuksesta, jotta he olisivat voineet kieltää heidät (Luuk. 20:20; Joh. 8:3-6; Apt. 24:5-12, 25:7-8). Jos perehtyy Raamattuun huolella, voi huomata, ettei Yeshua eikä Paavali kumonneet laista mitään, ei edes Galatalaiskirjeessä (lisää artikkelissa).

 

Joh. 8:46: "Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua?"

 

1. Piet. 2:22: " -- Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.

 

Apt. 25:7-8: "Paavalin saavuttua kerääntyivät Jerusalemista tulleet juutalaiset hänen ympärilleen ja ahdistivat häntä monin raskain syytöksin. He eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään syytöksiään toteen. Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

 

Yeshua varoitti myös laittomuutta tekevistä vääristä profeetoista (Matt. 7:15-23). Helluntailaiset saarnaajat tekevät ihmeitä ja puhuvat lakia vastaan, joten juutalaiset eivät heitä usko, koska juutalaiset pitävät helluntailaisia saarnaajia väärinä profeettoina laittomuutensa takia. Väärät profeetat jakavat profetioita, joissa rikotaan Jumalan käskyjä vastaan, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.

 

5. Moos. 13:1-5 (1933/38): "Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois." "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa."

 

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain...

 

Matt. 7:22-23, 24:24 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'... ..Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.


Portto risti kaulassa ja korvassa

Huomiota herättää se, että Hoosea otti vaimoksi porton, joka on maannut useiden miesten kanssa. Miehet tuskin antoivat porttolle erokirjaa yön jälkeen, mutta olosuhteista voidaan päätellä, että porton asiakkaat olivat kaikki hylänneet naisen, jonka kanssa olivat maanneet. Hooseaa käskettiin ottamaan vaimokseen usean miehen hylkäämään naisen.


Raamatusta löytyy vastaava esimerkki muualtakin. Jerikoa tiedustellut Salma otti vaimokseen pakananaisen Rahabin, joka oli myös portto (Matt. 1:5). Tosin hän kertoi uskovansa Israelin Jumalaan Jehovaan jo silloin, kun hän piilotti Salman ja hänen toverinsa jerikolaisilta sotilaita (Joos. 2). Salma ja Rahab saivat Boas-pojan, joka on Ruutin kirjan toinen päähenkilö. Boas ja Ruut olivat kuningas Daavidin ja Yeshuan (Jeesuksen) esivanhemmat. Olennainen kysymys on, syntyikö Yeshuan esi-isä Boas kielletystä suhteesta (5. Moos 23:3)? Miten pitäisi suhtautua siihen, että Yeshuan kantaäiti oli portto Rahab, joka tosin oli tehnyt parannuksen haureudestaan ja uskoi Israelin Jumalaan Jehovaan (Joos. 2:8-11, Hepr. 11:31).


Nyt meidän tulee esittää kysymys, hyväksyykö Jumala sen, että mies ottaa vaimokseen porton siis miehensä hylkäämän naisen? Oliko Hoosean ja Salman avioliitot miehensä hylkäämien porttojen kanssa Raamatun mukaisia ollenkaan?


Tähän saamme selvän vastauksen tämän artikkelin lopussa. Sitä ennen tulee kuitenkin huolellisesti tutkia, mitä Raamattu määrää avioliitosta, aviorikoksesta, avioerosta ja uudelleen avioitumisesta. Näiden lainkohtien säätäminen kertoo myös siitä, miten Jumalan ja ihmiskunnan suhde on kehittynyt ja miten Jumala on ratkaissut sen ongelman, kun ihmiset osoittautuivat kovasydämisiksi.


Uskovilla on usein hyvin voimakkaita ennakkokäsityksiä avioliitoista, eroista ja uudelleen avioitumisesta, joten aihe on herkkä, jopa tulenarka. Seksuaalinen halu on voimakas. Ihminen joutuu joskus kovaan Jaakobin painiin sen kanssa, kumpi voittaa Jumalan tahto vai lihallinen halu. Jos joku ulkopuolinen henkilö puuttuu toisten parisuhteisiin, niin se voi aiheuttaa suuria riitoja, menneinä aikoina jopa kaksintaisteluja kuolemaan asti. Avioliitossa koetellaan todellakin, kuka on vuohi ja kuka lammas.


Kirkkokunnissa on usein toisistaan poikkeavia oppeja aiheesta, vaikka heillä pitäisi olla sama Raamattu. Tämä johtuu siitä, että vain hyvin harva kirkko noudattaa Raamatun opetusta avioliitosta. Kirkot noudattavat itse päättämiään perinnäissääntöjä, jotka ovat pitkään olleet kirkoissa käytäntönä, mutta aika ajoin nekin säännöt ovat muuttuneet paljonkin poliittisten vaatimusten mukaisiksi. Raamatun säädökset eivät muutu, koska ne ovat voimassa muuttumattomina maailman loppuun asti siitä huolimatta, että yhteiskunta ja kulttuuri ovat saattaneet muuttua paljonkin (5. Moos. 4:2, Matt. 5:17-19).


Tämä artikkeli tutkii suoraan Raamatusta, mitä Jumala on käskenyt avioliitosta. Emme ota pohjaksi minkään kirkkokunnan mielipiteitä aiheesta, vaan ainoastaan Raamatun tekstin, jota siteeraamme tai viittaamme paikkaan tarvittaessa, jotta lukijamme voivat heti tarkistaa, onko opetus oikeaa. Tässä kohtaa voimme sanoa, että Jumalan käskyt avioliitosta eivät yleensä ole sitä, mitä sinä olet saattanut luulla niiden olevan.


Avioliitto on miehen ja naisen tekemä yksityisoikeudellinen sopimus, jonka Jumala tarkoitti alun perin kestämään ikuisesti


Aluksi meidän tulee ymmärtää, mikä on avioliitto. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotta he menisivät naimisiin ja lisääntyisivät. Kun ihminen on jakautunut kahdeksi eri sukupuoleksi, hän voi tuntea romanttista rakkautta aviopuolisoaan kohtaan. Samasukupuoliset homosuteet eivät ole avioliitto, koska niissä ihminen ei lisäänny. Homoseksuaalisuus ole rakkautta, kuten eivät ole avioliittojen ulkopuoliset heteroiden suhteet, vaan ne ovat lihallista himoa, jonka Jumala on kieltänyt (3. Moos. 18:22, Room. 1:22-32, 1. Kor. 6:9).


Kun mies ja nainen menevät naimisiin, syntyy pari, joka voi tukea toisiaan myös lasten kasvatuksessa. Jumala kehotti aviopareja olemaan hedelmällisiä ja lisääntymään. Hedelmällisyys ei tarkoita vain lisääntymistä vaan myös lain noudattamista, joka Psalmi 1:n mukaan on hyvä hedelmä. 


1. Moos. 1:27: "Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."


Ps. 1:1-3: "Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan."


1. Moos. 2:18 (1933/38): "Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva"."


Saarn. 4:9-12: "Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu -- häntä auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, mutta kuinka yksinäisellä voisi olla lämmin? Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti."


Monet luulevat, että raamatullinen avioliitto syntyy, kun pappi sanoo vihkiseremoniassa "aamen". Tämä ei ole niin, kuten olet luullut sen olevan. 


Raamatussa ei ole yhtään käskyä hakea avioliitolle vahvistus papilta. Avioliitto on miehen ja naisen yksityisoikeudellinen sopimus. Pari antaa ensin toisilleen avioliittolupauksen, jolloin he menevät kihloihin ja lupauksesta tulee sitova. Kihlausta ei voi enää purkaa, miten tahtoo. Sen jälkeen pari voi muuttaa yhteen ja kihlaus muuttuu avioliitoksi, kun sulhanen yhtyy morsiameensa. Jumala on alun perin tarkoittanut avioliiton ikuisesti kestäväksi liitoksi, mutta ihmisen alttius tehdä syntiä johti siihen, että lakiin tuli säädökset haureudesta seuranneesta rangaistuksesta ja avioerosta.


Usein keskenään seurustelevat nuori mies ja nainen eivät kykene hillitsemään himojaan ja he makaavat keskenään, vaikka he eivät ole menneen kihloihin ja muuttaneet yhteen. Siinä tapauksessa Raamattu velvoittaa miehen ottamaan tyttöystävänsä vaimoksi ja olemaan hylkäämättä häntä koko elinaikanaan, mikä sisältää ihanteen, että avioliitto on ikuinen. 


Valitettavasti suomalaisiin käännöksiin on tullut vakava käännösvirhe, jossa väitetään, että jos mies raiskaa naisen, hän on velvollinen ottamaan raiskaamansa naisen vaimokseen (5. Moos. 22:28-29). Laki tarkoittaa kuitenkin miestä ja naista, jotka yhteisellä päätöksellä makasivat keskenään ilman kihlausta. Jos nainen ei huuda apua, hänen katsotaan halunneen maata miehen kanssa. Jos nainen on huutanut apua, mies katsotaan raiskanneen hänet, josta hän saa kuolemantuomion (5. Moos. 22:23-27). On selvää, ettei raiskauksesta kuolemaan tuomittu voi ottaa naista vaimokseen.


5. Moos. 22:28-29 (1933/38):  "Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja ottaa hänet kiinni ja makaa hänen kanssaan ja heidät siitä tavataan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle viisikymmentä hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi hänet; hän älköön hyljätkö häntä koko elinaikanansa."


Raamatun näkökulmasta ei ole olemassa edes avoliittoja. Jos mies ja nainen asuvat yhdessä, niin heidät katsotaan olevan avioliitossa, vaikka heitä ei olisi vihitty avioliittoon kirkossa. Britanniassa maallisen lain mukaan pari on avioliitossa, jos he ovat pitkään asuneet yhdessä, vaikka mitään vihkiseremoniaa ei ole tehty. Jos joitakin liittoja pitäisi kuitenkin kutsua avoliitoiksi, niin sellaiseksi voidaan kutsua esim. intiimiä seurustelua ilman aikeita mennä naimisiin ja asua yhdessä. Satunnaiset yhden yön suhteet ovat Raamatun kieltämiä avoliittoja, jotka purkautuvat, kun mies tai nainen käytännössä hylkää puolisonsa.


Turussa on kokoontunut eräs pieni seurakunta seurakunnan johtajan pienessä kerrostaloyksiössä. Seurakunnan jäsenenä oli mies ja nainen, jotka muuttivat yhteen ilman aviollista vihkimystä kirkossa. Seurakunnan johtaja piti tätä haureutena ja erotti heidät seurakunnasta. Tuomio oli väärä ja epäraamatullinen. 


Jos mies ja nainen olivat sitoutuneet parisuhteeseensa, se oli Raamatun tarkoittama avioliitto siitä huolimatta, oliko heitä vihitty kirkossa vai ei. Tällaisia pareja on ennen nimitelty susipareiksi, mutta se on väärää pilkkaamista, koska yhdessä asuminen ilman kirkollista vihkimistä on raamatullinen avioliitto. Tällaisten parien tuomitseminen on juuri sitä farisealaisuutta, mistä Yeshua (Jeesus) arvosteli kirjanoppineita. Fariseukset vaativat noudattamaan ihmisten asettamia sääntöjä, joilla kumotaan Jumalan käskyjä. Kirkollista vihkimystä avioliittoon ei saa vaatia, jos sitä ei Jumalakaan vaadi.


Joh. 7:24: "Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein."


Matt. 23:4-7: "He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi."


Menneinä aikoin yleensä mies ja nainen olivat nuoria neitsyitä. Kihlauksen jälkeen mies lähti rakentamaan taloa perheelle ja morsian alkoi tekemään kaunista hääpukua. Kun talo oli valmis ja sulhasen isä oli valmistanut hääjuhlan, niin sulhanen tuli hakemaan morsiantaan yllättäen. Tämä johtui siitä, ettei silloin ollut puhelimia eikä sähköpostia, joten sulhasen saapuminen kylään oli yllätys.


Kun sulhanen yhtyy morsiameen, silloin heistä tulee yksi liha. Yksi liha tarkoittaa ihannetta, että avioliitto olisi ikuinen. Jos morsian tulee raskaaksi, silloin avioparin sukusoluista tulee yksi liha konkreettisesti. 


1. Moos. 2:24: "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi."


Matt. 19:6: "He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."


Raamatun aikana ei ollut tamponeja, joten nuorilla neitsyillä naisilla oli immenkalvo ehjänä, joka hääyönä rikkoutui ja vuoti vähän verta. Raamatussa monet liitot vahvistetaan veren vuodatuksella. 


Jos kävi niin, ettei morsian vuotanut verta, niin sitä pidettiin sen merkkinä, että morsian oli harjoittanut haureutta kihla-aikana ja hän sai siitä kuolemantuomion. Todisteena käytettiin hääyönä käytettyä lakanaa (5. Moos 22:13-22). Jos esivallan asettamat tuomarit totesivat, ettei miehen syytöksissä ollut mitään perää, silloin miestä kiellettiin hylkäämästä vaimoaan koko elinaikanaan ja häntä lisäksi rangaistiin (5. Moos. 22:19). Tässä kohtaa laista tulee esille Jumalan alkuperäinen tarkoitus avioliitolle, että sen on ikuinen, kuten oli alun perin tarkoitus olla Jumalan ja Israelin liittokin ikuinen. 


5. Moos. 22:19: "..Tyttö jääköön miehen vaimoksi, eikä mies saa koko elinaikanaan hylätä häntä."

 

Muinaisessa Roomassa rehotti prostituutio, missä se oli laillista ja sallittua. Yhteisö ei juuri paheksunut prostituutiota ja ilotalot toimivat avoimesti, mikä oli tärkeä elinkeino kaupungeissa. Oli ihan tavallista, että miehet kävivät ilotaloissa. 

 

Itämaisissa uskonnoissa oli jopa temppeliprostituutiota, missä harjoitettiin avioliitton ulkopuolista satunnaista seksiä uskonnollisena rituaalina. Babylonissa jokaisen naisen täytyi kerran elämänsä aikana mennä ištarin temppeliin ja harrastaa siellä seksiä vieraan miehen kanssa, mistä oli määrätty symbolinen maksu. Kreikan kulttuurissa ištaria vastasi afrodite, joka oli rakkauden ja seksuaalisuuden epäjumalatar. Israelin Jumala kielsi tämän kaiken. Jos joku kävi temppelissä tai ilotalossa vain katsomassa seksinäytöstä (pornoa), se oli Yeshuan sanojen mukaan myös haureutta.

 

Matt. 5:27-28 (1933/38): "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa."

 

5. Moos. 23:18-19: "Kukaan israelilainen nainen tai mies ei saa ryhtyä harjoittamaan haureutta minkään jumalan kunniaksi. Haureudesta saatua palkkiota, olipa se maksettu naiselle tai miehelle, ei saa viedä Herran, teidän Jumalanne, pyhäkköön minkään lupauksen täyttämiseksi. Se on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne."

 

1. Kun. 14:24: "Maassa oli myös haureutta harjoittavia pyhäkköpalvelijoita. Juudan kansa teki samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä.

 

Hoos. 4:11-14: "Huoruus ja viini vievät kansalta järjen. He kysyvät neuvoa pyhiltä puiltaan, arvat antavat heille vastauksia. Huoruuden henki eksyttää heidät, he kääntyvät uskottomina pois Jumalansa luota. Vuorten huipuilla he uhraavat, polttavat suitsuketta kukkuloilla tammen, poppelin ja rautatammen alla. Ne luovat suloisen varjon. Onko siis ihme, että tyttäristänne tulee porttoja ja miniänne rikkovat avion! Mutta minä en syytä tyttäriänne siitä, että he harjoittavat haureutta, enkä miniöitänne siitä, että he rikkovat avion. Itsehän miehet lähtevät huorien matkaan, uhraavat temppeliporttojen kanssa. Ymmärtämätön kansa joutuu turmioon! 

 

Raamattu nuhtelee seurakuntaa haureudesta. Apostolien tekojen kirja vaatii vastakääntyneitä kristittyjä luopumaan heti haureudesta, jotta he voivat olla seurakunnan jäseniä (Apt. 15:20). Paavali ottaa asian esille kreikkalaisille pakanoille ja kieltää heitä yhtymästä porttoihin. Kristityn ruumis ei ole afroditen vaan Pyhän Hengen temppeli, jota ei saa saastuttaa haureudella. Joka yhtyy porttoon, hän tulee porton kanssa yhdeksi lihaksi, joten sitä ei pidä tehdä.

 

Apt. 15:20: "Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu."  

 

1. Kor. 6:13-20: "Mutta ruumis ei ole siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä! Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!"


Jumalan Poika hyväksyi miehen moniavioisuuden – minkä Jumala yhdistää, sitä ihminen älköön erottako


Yksi liha ei tarkoita vaimojen lukumäärää. Raamatussa ei ole missään sellaista opetusta, että avioliitto olisi vain yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, eikä asiayhteys muutenkaan tue sellaista tulkintaa. Jumala on monissa kohdissa Raamattua hyväksynyt miehen moniavioisuuden. Jumala jopa rankaisi Mooseksen sisarta Mirjamia siitä, ettei hän hyväksynyt Mooseksen toista vaimoa (4. Moos. 12). 


Jos mies ottaa useampia vaimoja, hän on velvollinen kohtelemaan kaikkia heitä tasapuolisesti. Moniavioisissa perheissä on yleinen tapa, että mies nukkuu vaimojensa huoneissa vuoroöin. Jos mies alkaa syrjimään vanhoja vaimoja uuden takia päästäkseen vanhoista eroon, silloin mies tekee vakavan aviorikoksen (2. Moos. 21:10-11, Mal. 2:11-16). Mies ei saa ottaa oman vaimonsa sisarta toiseksi vaimoksi (3. Moos. 18:18).


2. Moos. 21:10-11: "Jos isäntä ottaa toisen vaimon, hän ei saa vähentää ensimmäisen ruokaa, vaatetusta eikä aviollisia oikeuksia. Mutta ellei mies täytä velvollisuuttaan näissä kolmessa asiassa, vaimo pääsköön lähtemään ilman korvausta."


5. Moos. 21:15-17: "Jos miehen kaksi vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin toinen, synnyttävät kumpikin pojan ja jos esikoispoika on sen vaimon synnyttämä, jota mies rakastaa vähemmän, hän ei perinnönjaosta määrätessään saa suosia lempivaimonsa poikaa ensin syntyneen kustannuksella. Hänen on tunnustettava ensin syntynyt poika esikoisekseen ja annettava hänelle kaksinkertainen osuus omaisuudestaan, sillä poika on hänen miehuutensa ensimmäinen hedelmä ja esikoisoikeus kuuluu hänelle."

 

3. Moos. 18:18: "Älä vaimosi eläessä ota hänen sisartaan sivuvaimoksesi äläkä yhdy häneen.


Kuningas Joas otti kaksi vaimoa, minkä Jumala hyväksyi (2. Aik. 24:1-3). Mitä Jumala ei hyväksy, on, että kuningas haalii itselleen tuhannen naisen haaremin (lukuisia vaimoja), millaisia oli faaraoilla, sulttaaneilla ja Israelin kuningas Salomolla.


2. Aik. 24:2-3: "Niin kauan kuin pappi Jojada eli, Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Jojada otti hänelle kaksi vaimoa, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä."


5. Moos. 17:17: "Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa."


Roomalaiskatolinen kirkko hyväksyi miehen moniavioisuuden varsin pitkään. Moniavioisuus kiellettiin vasta 1200-luvulla. Vuonna 1079 jKr. paavi Bonifatius VII määräsi papeille myös selibaatin. Pappien selibaatin tarkoituksena oli ottaa pappissukujen saamat varat kirkolle ja orjuuttaa köyhyyslupauksen tehneet papit (kuten eunukkiorjat) kirkon kuriin. Pappien pakkoselibaattia ei ole määrätty Raamatussa. Apostoli Pietarillakin oli vaimo (Matt. 8:14). Vanhan liiton aikana leeviläisillä papeilla oli perheet, joiden pojille ammatti periytyi. 


Paavali kirjoitti, että paikallisseurakunnan paimeneksi tulee valita yhden vaimon mies, mutta ei muuten kieltänyt miesten moniavioisuutta eikä hän voinutkaan, koska miehen moniavioisuuden salliva laki on voimassa maailman loppuun asti (Matt. 5:17-20, 1. Tim. 3:2, Tit. 1:6). Tämä tarkoittaa myös, että katolisilla papeilla saa olla vaimo, vaikka kirkko on sen laittomasti kieltänyt.


Näin toteutuu Raamatun profetia, että lopun ajoilla opetetaan sellaista pahojen henkien harhaoppia, ettei ihmiset saa mennä naimisiin. Roomalaiskatolisessa kirkossa on myös liian ankara kielto uudelleen avioitumisesta, mikä voidaan laskea samaan sarjaan, mistä kerrotaan jäljempänä lisää.


1. Tim. 4:1-3: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin"


Yeshua (Jeesus) hyväksyi myös Mooseksen laissa olevat säädöksen lankousavioliitosta, joka johtaa usein miehen moniavioisuuteen (1. Moos. 38:8-10, 5. Moos. 25:5-6, Luuk. 20:27-37). Lankousavioliiton tarkoitus on turvata Israelin sukuhaarojen nimet ja omistusoikeus omiin perintömaihinsa, jotka Jumala on antanut Abrahamin suvulle perintöosuudeksi, joten lankousavioliitto on hyvin harvinainen tapaus. Tämä säädös ei sovellu ulkomailla oleviin maatiloihin. Se on kuitenkin hyvä tuntea, koska sen perusteella Boas lunasti vaimokseen moabilaisen Ruutin, josta tuli Daavidin ja Yeshuan kantaäiti. Boas oli ennakkokuva Yeshua HaMashiachista (Jeesuksesta Kristuksesta), joka lunasti seurakunnan omakseen. Ruutin kirja on hyvin kaunis ja opettavainen tarina, joka kannattaa opiskella huolella Raamatusta.


5. Moos. 25:5-6: "Jos samalla perintötilalla asuvista veljeksistä toinen kuolee eikä hänellä ole poikaa, hänen leskensä ei saa mennä vaimoksi kenellekään sukuun kuulumattomalle. Hänen lankonsa tulee yhtyä häneen, ottaa hänet vaimokseen ja näin täyttää velvollisuutensa hänen lankonaan. Naisen synnyttämä esikoinen katsottakoon ensimmäisen miehen pojaksi, jotta hänen nimensä ei häviäisi Israelista."


1. Moos. 38:8-10: "Silloin Juuda sanoi Onanille: "Makaa veljesi lesken kanssa, täytä velvollisuutesi hänen lankonaan ja herätä eloon veljesi suku." Mutta Onan tiesi, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan, ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä veljelleen. Herran silmissä hänen tekonsa oli paha, ja siksi Herra antoi hänenkin kuolla."


Miksi Jumala hyväksyy miehen moniavioisuuden? Asiaa ei ole selitetty sen enempää Raamatussa, mutta johtopäätöksiä voidaan tehdä siitä, että avioliitto on esikuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta (Ef. 5:21-33). Seurakunnan pää on Kristus, jonka seurakunnassa on monta jäsentä. 


Yeshua (Jeesus) opetti vertauksen miehen kihlaamasta kymmenestä neitsyestä, jotka odottivat sulhastaan saapuvaksi ja hääyötään. Kun sulhanen tuli, viisi viisasta neitsyttä pääsi miehen kanssa naimisiin ja toiset viisi tyhmää neitsyttä jätettiin oven ulkopuolelle yön pimeyteen. Tämä vertaus kertoo, ettei kaikki seurakunnan jäsenet pelastu taivaaseen, vaan ainoastaan ne viisaat, jotka tekevät Taivaallisen Isän tahdon (Matt. 7:21-23, 25:1-13). Jos Jumala ei hyväksyisi miehen moniavioisuutta, tätä vertausta ei olisi Raamatussa. Sulhanen ja hänen viisi viisasta neitsyttä morsianta on kuva Karitsan häistä.


Matt. 7:21-23, 25:6-13 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'...    


..Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'." (Heprean sana 'jada' voi merkitä tuntea tai olla kiertoilmaisu yhdynnälle)


Ps. 119:100, 104: "Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi…   ..Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä…"


Jesajan kirjassa on Messias profetia, joka kertoo tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan alusta, jolloin on tavallista, että seitsemän naista kosii yhtä miestä. Lopun aikojen sodissa ja vitsauksissa on suurin osa miehistä kuollut, joten silloin seitsemälle naiselle riittää vain yksi aviomies (Jes. 3:1 - 4:6). 


Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan sukujen kantaisät ovat patriarkkoja, joilla on monilla seitsemän vaimoa, jotka tulevat olemaan etuoikeutetussa asemassa tyttäriinsä nähden. Heidän pojilleen riittää yleensä vain yksi vaimo, koska tulevien sukupolvien aikana poikia ja tyttöjä syntyy saman verran. Tämä tarkoittaa myös, että rauhanvaltakunnan ruhtinaalla voi olla seitsemän vaimoa, sillä hän saa valtavan suuren maaomaisuuden antaakseen siitä perintöosuudet pojilleen (Hes. 46:16-17, 48:21-22). Miehen avioliitto seitsemän vaimon kanssa on kuva Kristuksen seurakunnasta (Ef. 5:31-33).


Jes. 4:1: "Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä."


Televisiosta tulee nykyään tosi-tv-sarjoja, joissa seurataan moniavioisia perheitä Yhdysvalloissa. Moniavioisia perheitä on mm. mormoneilla, messiaanisilla juutalaisilla ja muslimeilla. Osalle heistä moniavioisuus on vain elämäntapa ilman yhteyttä uskonnon harjoittamiseen. 


Eräät raamatunopettaja väittävät, että uuden liiton aikana miehen moniavioisuus olisi muuttunut haureudeksi. Abrahamilla, Jaakobilla ja Mooseksella oli useita vaimoja, joten heistä olisi tullut uudessa liitossa haureellisia miehiä, mikä ei pidä paikkansa ollenkaan. Tämä osoittaa perustavaa laatua olevaa tietämättömyyttä uuden liiton tarkoituksesta ja ehdoista. Jos moniavioisissa perheissä noudatetaan Raamatun lakia, se ei ole missään nimessä haureutta. Joka pilkkaa moniavioisia haureellisiksi, hän tekee vakavaa syntiä.


Matt. 7:2: "Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan."


Uuden liiton tarkoitus on ennallistaa Israelin ja Juudan liitto Jumalan kanssa, jolloin Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen, jotta lakia noudatettaisiin ja liitto kestäisi ikuisesti (Jes. 31:31-37). Uudessa liitossa on samat ehdot kuin vanhassa, mutta siinä suhteessa uusi liitto on erilainen, että siinä lakia noudatetaan Pyhän Hengen antamalla voimalla (Hes. 36:26-27, Apt. 5:32, Room. 8:6-13). Uutta liittoa ei olisi edes tarvittu, jos vanha liitto olisi ollut rikkumaton (Hepr. 8:7-11). Vanhan ja uuden liiton ehdoista kerrotaan yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Tuhatvuotinen valtakunta on Kuningaskunta, joka tulee synnytystuskien kautta, mutta tuo rauhan ja yltäkylläisen elämän'.


Hepr. 8:7: "Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista."


Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."


Uuden testamentin käännösten oikea tulkita edellyttää kopiointi- ja käännösvirheiden huomioon ottamista


Mitä Raamattu sanoo avioeroista ja uudelleen avioitumisesta? Riippuen uskontokunnasta kristityillä on paljon erilaisia käsityksiä. Ymmärtämistä vaikeuttaa se, että monet lahkot ottavat Uudesta testamentista jonkin lauseen, jonka he yleistävät koskemaan kaikkea, vaikka Raamattu ei olisi sitä tarkoittanut. 


Kristinusko on ollut alun perin juutalaisuutta, joka uskoo Yeshuan (Jeesuksen) olevan juutalaisten pyhien kirjoitusten ennustama Messias. Paavali jakoi tämän saman uskon. Yeshua (Jeesus) ja Paavali opettivat avioliitosta aina Mooseksen lain mukaisesti, joten jokainen Uuden testamentin opetus perustuu johonkin Vanhan testamentin säädökseen (Matt. 5:17-20; Apt. 24:14, 25:8). Jos lukija ei tarkista alkuperäisen säädöksen koko tekstiä Mooseksen laista, hän ymmärtää Uuden testamentin tekstin yleensä väärin. Esim. Paavali voi kieltää yhdessä paikassa eroamisen, sitten hän voi kirjoittaa, jos kuitenkin eroaa ja kolmannessa paikassa hän antaa luvan eroon. Riippuu asiayhteydestä, mitä sääntöä sovelletaan. 


Apt. 24:14, 25:8, 28:23: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…    ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."..   ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."


Vasta myöhemmillä vuosisadoilla kristinusko muuttui kreikkalais-roomalaiseksi ns. klassiseksi kristinuskoksi, joka hylkäsi Mooseksen lain ja korvasi kristinuskossa olleet Jumalan käskyt kirkon itse päättämillä pakanallisilla perinnäissäännöillä. Sääntöjen muuttamisessa on yleensä käytetty väärin Paavalin kirjeita, jotka ovat niin vaikeatajuisia, että niitä on helppo vääristellä laittomuudeksi (2. Piet. 3:16-17). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'.


Apt. 20:30: "Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."


2. Piet. 3:15-18 (2017): "..veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan on teille kirjoittanut. Niin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu niissä näistä asioista, vaikka niissä tosin on jonkin verran vaikeatajuista, jota oppimattomat ja vakaantumattomat vääristelevät niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, olkaa varuillanne, ettette jumalattomien eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa…"


Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, se kuolee armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla:"


2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."


Matteuksen evankeliumi n. 250 jKr.

Avioliittosäädösten oikeaa ymmärtämistä on vaikeuttanut huomattavasti se, että Uudessa testamentissa on vielä liian paljon kopiointi- ja käännösvirheitä. Uuden testamentin tekstit perustuvat pitkälti keskiaikaisiin kreikkalaisista käännöksistä tehtyihin kopion kopioihin, joista on olemassa kymmeniä tuhansia erilaisia versioita, joita teologit ovat yrittäneet parsia kasaan kuin palapelin yhdeksin Raamatuksi. Kaikkia virheitä ei ole kyetty ratkaisemaan, joten jopa maallikot pystyvät löytämään vielä Uudesta testamentista monia sellaisia ristiriitoja, joiden ilmeinen syy on virheet kopioinnissa tai käännöksissä tai peräti tahallinen väärentäminen. Tästä teemasta kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'. 


Suomessa on äärilaidan uskonlahkoja, jotka luulevat, että 1933/38-käännös olisi täysin virheetön ja 1992-käännös olisi täysin kelvoton, mutta tämä on täysin yksipuolinen ja virheellinen näkemys asiasta. Kaikissa käännöksissä on omat hyvät ja huonot puolensa. 1933/38-käännöksessä on myös paljon virheitä. Jos sitoutuu vain yhteen käännökseen, silloin on vaarana, että yksittäiset virheet teksteissä johtavat lukijan muodostamaan sellainen oppi, jota muualla Raamatussa ei ole. 


Kun evankelis-luterilainen kirkko käsitteli raamatunkäännöstä 1933/38, kirkolliskokous päätti lisätä Markuksen evankeliumiin jakeeseen 7:19 useita alkutekstiin kuulumattomia sanoja, jotta virke kuuluisi virheellisesti: "Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi". Yeshua (Jeesus) ei sanonut, että kaikkia saastaisia ruokia saisi syödä mm. sikaa. Se olisi muutenkin mahdotonta, koska Yeshuan omien sanojen ja Messias profetioiden mukaan Messias ei muuta lakia vaan saattaa kaikki noudattamaan lakia. Maallikko pystyy tarkistamaan väärennöksen vertaamalla 1933/38 jälkeen tehtyjä suomalaisia käännöksiä 1776 laadittuun Bibliaan ja englantilaisiin käännöksiin. Kirkko teki väärennöksen, jotta suomalaiset saataisiin syömään Jumalan kieltämiä saastaisia ruokia (YouTube-video). Yeshua tarkoitti alun perin, että pesemättömien käsien kautta suuhun tuleva tomu ei saastuta ruokaa syömäkelvottomaksi, koska vatsa puhdistaa tomun ruuasta ja tomu lopulta ulostuu, mikä käy ilmi myös Matteuksen evankeliumista (Matt. 15:17-20).


Mark. 7:19 (1933/38): "Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu." Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi."


Mark. 7:19 (Biblia, 1776): "Sillä ei se mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja menee luonnollisesti ulos, kaikki ruat puhdistain."

 

Matt. 15:17-20 (2017): "Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostetaan käymälään? Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja sellainen saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkat. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä.


Ennen kuin mennään itse avioliittosäädöksiin, otetaan muutama esimerkki kopiointi- ja käännösvirheistä, jotka ovat niin ilmeisiä, että maallikko pystyy tarkistamaan asian. Matteuksen evankeliumi lainaa jakeessa 27:9 tekstiä Sakarjan kirjasta, mutta evankeliumi väittää sen olevan Jeremian kirjasta. Viime vuosikymmenten aikana on löytynyt Matteuksen evankeliumista heprealaisia käsikirjoituksia (Shem Tov), joissa on tieto oikein, että evankeliumi lainaa Sakarjaa (Sak. 11:12-13). Heprealaisista käsikirjoituksista voidaan todistaa, etteivät ne ole käännöksiä kreikasta vaan ne perustavat todennäköisesti alkuperäiseen heprean kielellä kirjoitettuun Matteuksen evankeliumiin. Shem Tovin heprealaisesta käsikirjoituksesta kertoo lisää artikkeli: 'Elia on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'.


Matt. 27:9 (1933/38): "Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet,"


Matt. 27:9 (Shem Tov, Tuomas Levänen): "Silloin täyttyi, profeetta Sakarjan sana; "Ja minä sanoin heille, jos on hyvää sinun silmissäsi, lisää palkkaani, mutta jos ei, pidätä se. Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Sitten Herra sanoi minulle; heitä se savenvalajalle, tämä on siitä miehestä, joka muotoilee savea,"


Sak. 11:12-13: "Sitten sanoin heille: "Jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta." Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset kolmekymmentä hopearahaa. Herra sanoi minulle: "Vie ne temppeliin ja viskaa metallinsulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät!" Minä viskasin ne kolmekymmentä hopearahaa metallinsulattajalle, Herran temppeliin."


Heprealaiset käsikirjoitukset ovat auttaneet ratkaisemaan suomalaisessa Matteuksen evankeliumin käännöksessä olevia useita muitakin ristiriitoja. Monet pastorit kirjoittavat kauniita saarnoja köyhien autuudesta Vuorisaarnan perusteella, koska suomalaisessa käännöksessä sanotaan, että hengessä köyhät ovat autuaita. Raamattu pitää monissa paikoissa kyllä köyhien puolta, mutta tässä jakeessa ei oikeasti puhuta köyhistä.


Tässä kohtaa on kääntäjälle tapahtunut käännösvirhe, kun he ovat kääntäneet heprealaista evankeliumia arameaksi ja kreikaksi. Jos joku on puutteellinen Pyhässä Hengessä tai omassa hengessä, hän ei voi olla autuas. Hepreankielisen Shem-Tov:in (PDF-tiedosto) englanninkielisessä käännöksessä on lausetta tulkittu: "Autuaita ovat nöyrät hengessä". Alkutekstissä on ollut heprean sana 'ani', joka voi merkitä köyhä tai nöyrä, mutta kääntäjä on valinnut kreikkalaiseen käännökseen väärän sana köyhä, kun olisi pitänyt valita nöyrä (Biblehub ja YouTube-video). Yeshua opetti tässä kohtaa Vuorisaarnaa Psalmi 37:11 mukaan.


Matt. 5:3 (1933/38) "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta."


Matt. 5:3 (Shem Tov, Howard): "Blessed are the humble of spirit for theirs is the kingdom of heaven."


Ps. 37:11 (1933/38): "Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta."

 

Jes. 57:15 (1933/38): "..Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi."


Jumalan Poika opetti aina noudattamaan Mooseksen lakia ja profeettojen kirjoja mitään niistä muuttamatta


Matteuksen evankeliumin luvussa 23 Yeshua (Jeesus) arvostelee kovin sanoin fariseuksia ja muita lainopettajia, koska he ovat kumonneet Mooseksen lain heidän itse laatimilla perinnäissäännöillä. Luku 23 alkaa kuitenkin ristiriitaisella tavalla, koska se on käännetty väärin. 


Yeshuan väitetään vaativat kaikkia kristittyjä noudattamaan fariseusten opetusta vaikkakaan ei ottamaan mallia heidän omista teoistaan. Miten ihmeessä Yeshua voi käskeä noudattamaan fariseusten opetusta, koska Yeshua arvosteli muuten fariseuksia Mooseksen lain kumoamisesta (Mark. 7:6-13)?


Matt. 23:1-4: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa."


Mark. 7:6-9: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."


Jes. 29:13: "Herra sanoi: -- Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"


Jer. 8:8-9 (RK): "Kuinka voitte sanoa: ’Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki’? Totisesti, valhetta on kirjoittanut kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat joutuvat häpeään, joutuvat kauhun valtaan, heidät vangitaan. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan – mitä viisautta heillä voisi olla?"


Ristiriita johtuu huonosta käännöksestä hepreasta kreikaksi jakeissa Matt. 23:1-3. Raamattua ei ole voitu palauttaa alkuperäiseksi, koska alkuperäisiä heprealaisia käsikirjoituksia ei ole ollut kirkolla tallessa ja jos on ollut, niin Vatikaani ei ole ollut kiinnostunut koko asiasta. Nyt löytynyt Shem Tov ratkaisee ristiriidan.


Synagogassa on Mooseksen istui, joka on seurakunnan saarnastuoli (puhujakoroke). Mooseksen tuolilla opetetaan seurakuntaa noudattamaan lakia, mitä fariseukset eivät tehneet moitteettomasti. He olivat mm. laatineet omat raskaat ja monimutkaiset sapattisääntönsä, jotka olivat ristiriidassa Mooseksen lain sapattisääntöjen kanssa (Mark. 3:2-4). Tämän takia fariseukset syyttivät Yeshuaa usein sapatin tai jonkin muun lainkäskyn rikkomisesta, koska Yeshua noudatti tarkasti Mooseksen lakia mutta ei fariseusten omia perinnäissääntöjä (Luuk. 4.16-17). Yeshua ei rikkonut sapattia, vaikka fariseukset syyttivät Häntä sapatinrikkojaksi (Joh. 9:16).


Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."


Luuk. 4:16-17: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja…"


Shem Tov kertoo, mitä Yeshua opetti alun perin: Fariseukset ja kirjanoppineet ovat Mooseksen istuimella. Sen takia tehkää tunnollisesti, mitä Mooses sanoo teille, mutta älkää noudattako heidän (fariseusten) perinnäissääntöjään ja tapojaan, koska he puhuvat, mutta eivät itse noudata Mooseksen lakia. 


Matt. 23:2-3 (Shem Tov in English, Nehemia Gordon): "The Pharisees and sages sit upon the seat of Moses. Therefore, all that he (Mooses) says to you, diligently do, but according to their reform (takanot) and their precedentents (ma’asim) do not do, because they talk but do not do."


Väärä käännös on voinut syntyä vain yhden pienen viivan johdosta, joka erottaa hepreaksi kirjoitettuna "hän sanoo" ja "he sanovat". Erehdys yhden viivan kohdalla on aiheuttanut muutoksen koko asiasisältöön. Heprealaisten käsikirjoitusten tutkija Nehemia Gordon selittää yksityiskohtaisesti tätä kohtaa Matteuksen evankeliumista opetusvideollaan (YouTube-video). 


Olennaista on kiinnittää huomiota, että Yeshua (Jeesus) opetti noudattamaan Mooseksen lakia ja vaati kaikkia kansojen tekemään niin (Matt. 5:19-20, 23:1-3, 28:19-20). Yeshuan käskyt ovat universaaleja ja koskevat kaikkia kansoja (Room. 2:9-13, Apt. 10:34-35). 


Tämä on juuri sen mukaista, mitä Vanhan testamentin Messias profetiat kertovat. Messias saa kaikki kansat noudattamaan oikeutta eli Mooseksen lakia. Tämän takia juutalaiset lainopettajat myös puhuvat Messiaasta, joka noudattaa kaikessa Mooseksen lakia ja saa kaikki kansat sitä noudattamaan. Jos Yeshua ei olisi näin tehnyt, kukaan juutalainen ei voisi Häneen uskoa.


Jes. 42:1-3: "Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden." (vert. Matt. 12:18-21)


Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."


Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."


Kun Uudesta testamentista tutkitaan avioliittoon liittyviä säädöksiä, keskeisiä niistä löytyy Vuorisaarnasta. Vuorisaarna löytyy sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumeista, mutta tekstit poikkeavat jonkin verran toisistaan niin sanamuotojen kuin opetuksen laajuuden suhteen (Matt. 5-7, Luuk. 6). Yeshua sanoo opetuksensa perusperiaatteekseen Mooseksen lain mukaisen opetuksen. Yeshuan aikomus ei ollut muuttaa lakia, vaan sitä noudattaa. Hän vaati noudattamaan ja opettamaan lakia pilkkuakaan laista muuttamatta. Kun tutkii tarkkaan Vuorisaarnan tekstejä kummastakin evankeliumista, voi huomata, että Yeshuan opetus on lain opetusta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Herra antaa teille Vanhurskauden Opettajan'.


Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

 

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."


Tämän takia tulee olla tarkkana, ettei lähde tekemään yksittäisistä Uuden testamentin lauseista sellaisia yleistyksiä, jolloin laki muuttuisi. Yeshua ei muuttanut lakia, eikä koskaan puhunut lakia vastaan. Huonot käännökset voivat joskus antaa aiheen sellaiseen väärinkäsitykseen, että Yeshua olisi muuttanut lakia, mutta tarkistamalla Vanhasta testamentista sen kohda, mitä Yeshua kulloinkin opetti, antaa selityksen sille, mitä Hän todella opetti.


Evankeliumeissa on yksittäisiä lauseita Jumalan Pojan puheista, jotka viittaavat aina johonkin Mooseksen lain tai profeettojen kirjojen kohtaan


Uusi testamentti usein lainaa jonkin lauseen Vanhasta testamentista, mikä on viittaus, mitä lain kohtaa opetetaan. Kielen käännösten ja kopioimisen jälkeen Vuorisaarna on säilynyt nykyajan käännöksiin muodossa, jossa siinä on paljon yksittäisiä lauseita Mooseksen laista, psalmeista ja profeetoista. Monet pastorit tekevät sen virheen, että he opettavat Vuorisaarnaa suoraan irti sen yhteydestä Vanhan testamentin teksteihin, jolloin on synty monia vääriä oppeja.

 

Yeshua sanoi, että jos joku lyö poskellesi, niin käännä toinen poski, äläkä tee vastarintaa pahalle (Matt. 5:39-41). Suomessa on lahkoja, jotka kieltävät tämän perusteella jäseniään menemästä asepalvelukseen ja poliisin virkaan. Yeshua ei suinkaan opettanut kääntämään kaikille poskeaan, vaan opetti Valitusvirsistä kohtaa, jonka mukaan kansa ei saa tehdä vastarintaa, jos Jumala kurittaa heitä synneistä. Valitusvirret on kirjoitettu aikana, jolloin Jumala rankaisi Israelin kansaa synneistään marssittamalla heidät Babyloniaan asti pakkosiirtolaisuutteen. Valitusvirsien opetus oli, että kansa ottakoon kurituksen vastaan nöyrästi. Daavid joutui pakenemaan Absalomia, jolloin Simei heitteli häntä kivillä. Daavid esti sotilaitaan puuttumasta asiaan, koska hän kuvitteli Jumala rankaisevan häntä tekemästään aviorikoksesta Batseban kanssa (2. Sam. 16:5-14).


Matt. 5:38-41: "Teille on opetettu: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi."


Valit. 3:30-38: "Kääntäköön hän poskensa lyöjäänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa. Ei Herra iloitse siitä, että hän kurittaa ihmistä. Kun kaikki vangiksi otetut murskataan jalkojen alle, kun ihmisen oikeus vääristetään Korkeimman silmien edessä, kun langetetaan väärä tuomio -- eikö Herra sitä näe? Kenen sana toteutuu? Eikö kaikki tapahdu niin kuin Herra sanoo? Eikö Korkeimman käskystä tule paha ja hyvä?"


2. Sam. 16:9-14: "Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle: "Miten tuo koiranraato saa kirota herraani ja kuningastani? Minä menen ja lyön häneltä pään poikki." Mutta kuningas sanoi: "Miksi te puututte minun asioihini, Serujan pojat? Antaa hänen kirota. Jos Herra on käskenyt hänen kirota Daavidia, kuka silloin voi panna hänet tilille siitä?" Ja Daavid sanoi Abisaille ja palvelijoilleen: "Jos kerran minun oma poikani tavoittelee henkeäni, mitä silloin voi odottaa tuolta benjaminilaiselta? Jättäkää hänet rauhaan ja antakaa hänen huutaa kirouksiaan, jos Herra on häntä käskenyt. Ehkäpä Herra näkee kärsimäni vääryyden ja hyvittää ne kiroukset, joita tuo mies on tänään syytänyt niskaani." Daavid kulki miehineen tietä eteenpäin, ja Simei kulki sivummalla vuoren rinnettä koko ajan kiroten häntä ja heitellen kiviä ja soraa. Kuningas ja koko hänen väkensä saapuivat väsyneinä määränpäähän ja jäivät lepäämään."

 

Paavalin mukaan Jumala on antanut esivallalle oikeuden kantaa lain miekkaa ja rangaista rikollisia (Room. 13:1-7). Laissa on myös säädökset Israelin miesten asevelvollisuudesta ja kansalaisten oikeudesta hätävarjeluun eräissä tilanteissa. Vuorisaarnasta otettuja yksittäisiä lauseita ei voi käyttää näiden säädösten kumoamiseen eikä muutenkaan irti asiayhteydestä. Vuorisaarna on pikemminkin yksittäisten lauseiden kautta tehty luettelo niistä lain kohdista, joita Yeshua opetti kansalle. Se ei ole kaikki se, mitä Yeshua opetti kansalle.

 

Luuk. 22:35-36, 38: "Jeesus sanoi opetuslapsille: "Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään?" "Ei mitään", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi: "Nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan... ..Opetuslapset sanoivat: "Herra, tässä on kaksi miekkaa." "Riittää", hän vastasi."

Eräät juutalaiset lainopettajat kieltävät Yeshuan (Jeesuksen) sillä perusteella, että evankeliumeissa kerrotaan Hänen sanoneen lopuksi (Matt. 27:46, Mark. 15:34): "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Lainopettajien mukaan Yeshua olisi tunnustanut epäonnistuneensa tehtävässään, minkä takia Hän ei voi olla Messias. Tämä väite on väärä, koska se ei ota huomioon asiayhteyttä. Yeshua luki Psalmi 22:n sanoja, mikä on merkittävä Messias profetia, jossa teksti päättyy kunniakkaasti. Nämä sanat pikemminkin todistavat, että Yeshua on Messias. 


Matt. 24:46: "Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?"

Ps. 22:2, 28-32: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana... ..Muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös vieraat heimot, sillä Herran on kuninkuus! Hänen valtansa alla ovat kaikki kansat. Vain häntä kumartakoot maan mahtavat, hänen eteensä langetkoot kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat. He eivät voi elossa pysyä, mutta ne, jotka heidän jälkeensä tulevat, saavat palvella Herraa. He kertovat hänestä lapsilleen, ja vastedes syntyvälle kansalle he julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt."

Ps. 8:4-7 (2017): "Kun katselen taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka olet luonut, mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen? Kuitenkin sinä, Jumala, hylkäät hänet vähäksi aikaa, mutta seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panet hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetat kaikki hänen jalkojensa alle:"

Avioliitosta annettujen säädösten noudattaminen on pelastuskysymys


Mitä Raamattu sitten opettaa avioeroista ja uudelleen avioitumisesta? Jotta asiasta saa oikean ja riittävän kuvan, niin tulee ottaa huomioon, että Raamatussa säädellään näitä asioita kahta eri kautta. Raamatussa on selvät säännöt eroista ja uudelleen avioitumisesta, mutta sen rinnalla myös selvät säännöt niistä rikosseuraamuksista, jos joku hylkää puolisonsa laittomasti tai puoliso tekee aviorikoksen. 


Avioliitosta annettujen säädösten mukaan joku aviorikoksen tehnyt voi olla oikeutettu solmimaan avioliitton, mutta hän ei voi kuitenkaan välttää rikosvastuutaan aviorikoksesta, mikä kuitenkin viime kädessä voi estää avioliiton solmimisen. Jotta Jumalan tahto tulisi kokonaan toteutetuksi, Mooseksen laista tulee ottaa yhtä aikaa huomioon sekä avioliittosäännöt että rikoslaki. Joku voi ajattelemattomuuttaan kokea jonkun avioliittosäännön olevan epäoikeudenmukainen, mutta kun ottaa huomioon rikosvastuun, niin lopulta oikeus toteutuu vanhurskaasti.


Nämä säännöt kannattaa ottaa vakavasti, koska niiden noudattaminen on uskovalle pelastuskysymys. Raamatussa on selvä opetus, ettei avionrikkojat peri Taivasten Valtakuntaa, mutta sellaisesta synnistä parannuksen tehneet kyllä perivät (1. Kor. 6:9-11). Raamattu kertoo monissa kohtaa Jumalan suuresta armosta portoille ja murhamiehille, jotka voivat saada syntinsä anteeksi tultuaan uskoon ja tehtyään parannuksen (Matt. 21:31, 1. Kor. 6:11). Jos parannusta ei tee aviorikoksista, silloin kristitty ei saa syntejään anteeksi eikä pelastu (Apt. 3:19-20, Hepr. 10:26-28).

 

Matt. 12:38-39 (2017): "Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, tahdomme nähdä sinulta merkin." Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi etsii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. 


1. Kor. 6:9-11: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

 

Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta." 

 

Jos uskoon tulon jälkeen palaa tekemään haureutta tai murhia, niin syntien anteeksianto ei ole enää taattu. Yeshua ja Pietari varoittivat, jos palaa takaisin maailman saastaan, silloin käy entistä huonommin (Joh. 5:14, 2. Piet. 2:20-22). Jos uskoon tullut alkaa tekemään tahallaan syntiä sen jälkeen, kun hän on oppinut Raamatun, hän ei välttämättä enää saa syntejään anteeksi. Kristuksen armo ei ole rajatonta eikä ole tarkoitettu laittomuudessa elämistä vaan parannuksen tekoa varten (Matt. 7:21-23, Hepr. 10:26-28).


2. Piet. 2:20-22: "Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."


Joh. 5:14: "Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle: "Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin."


Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Haureellinen Suomi-nainen

Aviorikoksista annetut säädökset kannattaa ottaa muutenkin vakavasti. Joka on lukenut huolella ns. Tukholman profetian vuodelta 1984, niin siinä Jumala arvostelee kovin sanoin suomalaisia salavuoteista, hillittömästä haureudesta ja aborteista, minkä takia Jumala ajaa Venäjän armeijan rankaisemaan Suomea. Profetian antamisen jälkeen eduskunta on lisäksi laillistanut laajemmin homoseksuaalisuuden harjoittamisen, transsukupuolisuuden ja vapaat abortit. Yleisten televisiokanavien tosi-tv ohjelmissa nuoret miehet ja naiset harrastavat seksiä peiton alla katsojien nähden ja sitten vaihtavat seksipartneria. Velhoutta harjoittava Astral-TV on saanut oman lähetysajan. Tukholman profetiasta kertoo lisää artikkeli: 'Venäjä miehittää osan Suomea, kertoo Tukholman profetia'.


Tukholman profetia (1984): "..Tämä on sanoma Suomen kansalle, sanoo Herra, Herra. Sinun on tehtävä parannus murhistasi, velhouksistasi, varkauksistasi, salavuoteistasi, aborteistasi ja hillittömästä haureudestasi…    ..Mutta nyt, hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, (te) kirkkojenne etummaisina olevat, teidän tehtävänänne tuntuu olevan häväistä minun sanani. Te riitelette perinnäissäännöistä ja opista, ja te vainoatte niitä, jotka totisia, pyhiä ja yksinkertaisia rukoilijoita ovat. Te olette purkaneet jokaisen käskyn, jonka minä olen antanut. Kun minä sanoin: “Älä tee huorin”, te teette huorin kaikilla alueilla."

 

Hepr. 13:4 (2017): "Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamattomana, sillä huorintekijät ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.


Jippu (kuva: YouTube)

Jopa televisiosta kuuluisat naisevankelistat vaihtavat jatkuvasti miehiään, mikä ei ole uskon mukainen teko. Laulaja Jippu (Meri-Tuuli Elorinne) on toiminut Turun Mikaelin seurakunnan laulajaevankelistana vuodesta 2015 alkaen (SK 30.9.2015). Jippu sanoo olevansa uskossa, mutta se on pelkkää tekopyhyyttä. Hänelle ei ole uskoa eikä vanhurskautta, koska hän ei Jumalan käskyjä noudata (Room. 2:13, Jaak. 2:24-26). 


Tuomas Enbuske Talk Show haastatteli Jippua vuonna 2012, jossa hän kertoi sortuneensa valtaa käyttäviin miehiin. Jippu sanoi Italian pääministeri Silvio Berlusconin olevan hottis, jonka kanssa hän voisi maata, koska hänen valtansa kiihottaa. Jippu kertoi myös, että hänen entiset miehet ovat kuluneet loppuun (YouTube-video). 


MTV3 uutisoi 2.12.2010 artikkelissaan: 'Jippu Me Naisissa: Olen pyörittänyt viittä miestä yhtä aikaa':

"Laulaja Jippu kertoo Me Naisissa vaihtaneensa miestä usein. Nuorena uroksia saattoi olla useampikin samaan aikaan.

– Olen uskovainen, mutta samalla hyvin viekas nainen. Nuorempana kaverini kutsuivat minua pikku-Marilyniksi, kun pyöritin yhtä aikaa viittä miestä."

Jippu kertoi, miten hänen ja hänen miehensä Möykyn ja lesbon Lisan välille syntyi suhde kolmistaan, josta Iltalehti kirjoitti 18.2.2022 artikkelissaan: '..Meille syntyi kieroutunut polyamorinen suhde'.

"Jippu tiesi sopivan naisen. Nainen oli Jipun fani, josta käytetään kirjassa nimeä Lisa. Lisa oli kaunis ja nuori nainen…   ..Möykky ihastui Lisaan, mutta Lisa ihastuikin Jippuun. Jippu ei tiennyt, että Lisa on todellisuudessa lesbo.

– Meille syntyi kieroutunut polyamorinen suhde, Jippu kertoo.
"

Iltalehti uutisoi 4.11.2020 artikkelissaan: 'Me Naiset: Laulaja Jippu, 35, eroaa puolisostaan: "Parisuhteelle ei tapahtunut mitään dramaattista. Minulle tapahtui"':

"Laulaja Jippu eli Meri-Tuuli Elorinne kertoo keskiviikkona ilmestyneessä Me Naiset -lehdessä eronneensa aviomiehestään, Sami Elorinteestä. Pari ehti olla yhdessä seitsemän vuotta. Jippu kertoo miettineensä ennen eroa tarkkaan omia haaveitaan ja unelmiaan sekä itsenäisyyden tarvettaan. Myös Jipun tekemällä elämäntapamuutoksella oli vaikutuksia henkilökohtaiseen elämään. Eroon johtaneita syitä Jippu ei tarkemmin lehdessä avaa.

– Parisuhteelle ei tapahtunut mitään dramaattista. Minulle tapahtui.

Parilla on yhteinen 6-vuotias Romeo-poika. Romeon vanhemmat menivät naimisiin poikansa kastejuhlassa vuonna 2014. Ex-pari jatkaa työskentelyä Turun Mikaelin seurakunnassa eron jälkeenkin.
"

Ilta-Sanomat kertoi 16.2.2022 artikkelissaan: 'Jussi Parviainen väitti 10 vuotta sitten tv:ssä kuvanneensa seksivideon Jipusta – nyt laulaja kertoo vihdoin oman näkemyksensä kohusta':

"Jippu vahvistaa kirjassaan ensimmäistä kertaa, että hänellä oli kuin olikin takavuosina kiihkeä romanssi ohjaaja Jussi Parviaisen, 66, kanssa. Jippu kertoo kirjassa, että hän oli suhteen aikaan kihloissa, ja petti silloista kumppaniaan Jussi Parviaisen kanssa...
..Kirjassa kerrotaan, että Jippu näki Jussin Agricolan kirkon kuoroharjoituksissa, sillä Jussi oli paikalla suunnittelemassa uutta näytelmäänsä. Jippu kuvailee miehen ”vetäneen häntä puoleensa magneetin lailla”...  
..Romanssi roihahti kirjan mukaan, kun kaksikko suuntasi yhdessä baariin. Öinen matka jatkui Lapinlahden entiseen mielisairaalaan, josta Parviainen oli kirjan mukaan vuokrannut tiloja elokuvatuotannossa tarvittavan rekvisiitan ja muiden tavaroiden säilyttämiseen.
”Aloimme tanssia – tyhjässä mielisairaalassa. Jussi esitteli tanssin lomassa turkkejaan, muita vaatteitaan sekä ruumisarkkua, joka toimi hänen vuoteenaan. Vau, mikä taiteilija, ajattelin.”..   
..Pian syrjähypyn jälkeen Parviainen vieraili Tuomas Enbusken ja Aki Linnanahteen Enbuske & Linnanahde Crew -keskusteluohjelmassa. Kirjan mukaan Jussi Parviainen mainosti suorassa lähetyksessä harrastaneensa seksiä popartisti Jipun kanssa ja voivansa todistaa aktin kuvaamallaan videotallenteella.
Jussi Parviainen (kuva)

Jussi Parviainen on harras ortodoksi (IS 1.7.2005), joka käy säännöllisesti kirkossa. Hän on kokeillut myös parapsykologiaa, spiritualismia ja ruusuristiläisyyttä, joka on vapaamuurariuskonto (Km 16.4.2018). Hänen kristillisyytensä on kuitenkin pelkkää tekopyhyyttä, koska hänen tekonsa eivät ole Kristuksen käskyjen mukaisia. 

Kotimaa-lehti kirjoitti 12.10.2019 artikkelissaan: 'Ohjaaja Jussi Parviainen: Jeesus loi eleillään ilmapiirin, jossa ihminen tunsi itsensä hyväksytyksi':

"Helsingissä järjestään 12.–13. lokakuuta Hengen ja tiedon messut. Tapahtumassa on esillä rajatietoa ja uushenkisyyttä. Messujen ohjelmaan kuuluu myös näytelmäkirjailija Jussi Parviaisen ja tanssija Riina Laurilan esitys Eleen evankeliumi...

.. Sinusta ilmestyi viime vuonna muistelmaelämäkerta Jumalan rakastaja. Vieläkö olet sellainen?

– Kustantaja halusi kirjan nimen näytelmäni mukaan. Ei siinä mitään, Jumala on ollut eri tavoin läsnä kaikessa mitä olen tehnyt, erityisesti vakavissa näytelmissäni. Ehkä tv-viihde on asia erikseen. Työstän parhaillaan näytelmää Jeesuksen menestystarinasta.

Olet ortodoksi mutta käyt erityisesti Tuomasmessussa. Miltä luterilaisen kirkon elämä näyttää?

– Harmittaa, kun kirkossa riidellään niin paljon...
"

On käsittämätöntä, että evankelis-luterilainen kirkko palkkasi hänet vuonna 2015 kohujen keskellä, koska Jippussa ei näkynyt parannuksen teko senkään jälkeen. Kirkko ei näytä piittaavan ollenkaan, miten kirkon työntekijät elävät, koska sitä näyttää enemmän kiinnostavan työntekijöiden julkisuusarvo. 

Turun Mikaelin seurakunta ei näytä myöskään piittaavan Jumalan käskystä, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Paavali kertoi, miksi Jumala kielsi naisia saarnaamasta seurakunnassa. Syy oli, jottei seurakuntaan tulisi synti naisen kautta, kuten synti tuli Paratiisiin. Naispappeuden hyväksymisen jälkeen evankelis-luterilainen kirkko on lähtenyt entistä nopeampaan syöksykierteeseen alas. 


1. Kor. 14:33-34, 37-38: "sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo…    ..hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä."


1. Tim. 2:11-15: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."


Ilm. 2:20-22: "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;"

Kirkkoherra Kari Kanala on 'Ensitreffit alttarilla' -ohjelman yksi asiantuntijoista. Ohjelmassa toisilleen tuntemattomat menevät naimisiin ja sitten he miettivät erotaanko vai ei. Ohjelman tarkoitus on tehdä avioliitosta täysin merkityksetön. Pettäminenkään ei ole enää mitään, jos ei avioliitolla ole enää mitään pyhyyttä. Kanala on julkaissut kirjan 'Kari Kanala - Pappi ja pelimies' (IS 5.3.2024), jossa hän kertoo seikkailleensa useissa väärissä sängyissä. Hänen oma avioliittoelämänsä vastaa tämän televisiosarjan jumalattomuutta.

On perusteltua sanoa, että evankelis-luterilaisesta kirkosta tulisi erota viipymättä, jottei rahoita ja ota osaa kirkon synnin tekemiseen. Kirkon jäsenmäärä on muutenkin laskenut useita vuosia peräkkäin, koska suuri määrä ihmisiä eroaa kirkon jäsenyydestä jatkuvasti. Uppoava laiva kannattaa nyt jättää. Evankelis-luterilaisen kirkon harhaopeilla ei kukaan voi muutenkaan pelastua, sillä tämä kirkko on hylännyt Kristuksen. Näistä asioista kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

 

Putoaa korkealta alas

Matt. 11:20, 23: "Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta... .."Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!..

 

Hepr. 6:4-8: "Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen -- niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi! Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan."


Vaimo on sidottu mieheensä kuolemaan asti, eikä vaimolla ole oikeutta ottaa avioeroa


Tutkitaan ensin lain avioliittosäädökset ja sen jälkeen aviorikoksista säädetyt rikosrangaistukset. Paavali kertoo Roomalaiskirjeen luvussa 7 avioliiton yleisperiaatteen, joka kerrotaan nimenomaan naisen näkökulmasta. Jotta tämän ymmärtää oikein, tulee tiedostaa, ettei naisilla ja miehillä ole kaikissa kohdin samoja sääntöjä. 


Mitä Paavali sanoo, hän puhuu vaimoista. Paavali kertoo, että laki sitoo vaimon aviomieheensä kuolemaansa asti. Vaimon avioliitto päättyy vasta miehen kuolemaan. Leskeksi tulemisen jälkeen nainen saa ottaa uuden aviomiehen. 


Room. 7:1-3: "Veljet, tehän tunnette lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa."


Yeshua opetti, että myöhemmin Jumalan piti säätää lakiin säädöksiä avioeroista, koska aviopuolisot eivät noudattaneet Jumalan käskyjä. Kovasydämisyys tarkoittaa ihmisen kuollutta kivisydäntä, joka rikkoo lakia vastaan.


Sak. 7:12 (2017): "He tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eivätkä niitä sanoja, jotka Herra Sebaot oli lähettänyt Hengellään entisten profeettojen kautta..."

 

2. Moos. 9:12: "Mutta Herra kovetti faraon sydämen, niin ettei hän kuunnellut Moosesta ja Aaronia..."


Jos avioparin välille tulee niin suuria riitoja, ettei yhteiselämä ole enää mahdollinen, niin Paavali sallii naiselle asumuseron. Nainen ei saa riitojen takia ottaa avioeroa, vaan hänen on pysyttävä naimattomana. Jos vaimo haluaa miehen, niin hänen on sovittava miehensä kanssa asiat ja palattava takaisin (1. Kor. 7:11). Avioparin välillä säilyisi rauha, jos miehet rakastaisivat vaimojaan ja vaimot kunnioittaisivat aviomiehiään herrana, kuten Raamattu käskee (Ef. 5:21-33, 1. Piet. 3:6). 


1. Kor. 7:10-11: "Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra: vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa. Samoin ei mies saa erota vaimostaan."


1. Piet. 3:5-7: "Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset – Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne. Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne."


Naisella ei ole oikeutta ottaa avioeroa, vaikka aviomies olisi tehnyt aviorikoksen. Jumala ei ole antanut vaimolle valtaa antaa aviomiehelleen erokirjaa. Paavali toistaa asian 1. Korinttolaiskirjeessä, ettei vaimo saa ottaa avioeroa miehestään. Joku nainen voi ajattelemattomuuttaan ihmetellä tätä asiaa, mutta oikeus toteutuu rikosrangaistusten kautta, jos mies on maannut toisen miehen vaimon kanssa, mitä käsitellään jäljempänä. 


Tässä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, ettei vaimo saa vaihtaa aviomiestään. Monet naiset pettyvät aviomieheensä ja alkavat katua menneensä hänen kanssa naimisiin. Sitten he hakevat avioeroa käräjäoikeudesta ja menevät toisen miehen kanssa naimisiin. Tämä on Raamatun mukaan haureutta. Uusi aviomies tekee myös haureutta, koska hän makaa naisen kanssa, joka on Raamatun säädösten mukaan edelleen toisen miehen vaimo. Tällainen haureus voi johtaa uskovien pelastuksen menetykseen, koska he lihan himoissaan rikkoivat tahallaan Jumalan käskyä vastaan, minkä he hyvin tiesivät (1. Kor. 6:9, Hepr. 10:26-28). 


Vuosia sitten iltapäivälehdet kertoivat ns. pettäjäpiispasta, jolla oli pitkään suhde toisen miehen kanssa olleeseen naispappiin. Lopulta heille tuli avioero, minkä jälkeen he avioituivat keskenään. Kumpikin tiesivät, mitä Raamattu säätää asiasta, joten he tekivät tahallaan syntiä. 


Eräs vapaiden suuntien pastoripariskunta kiersivät ympäri Suomea kahdestaan, vaikka he olivat omilla tahoillaan naimisissa toisen henkilön kanssa. Monet puhuivat, että pastoripariskunta teki huorin matkoillaan. Naisen aviomies ja miehen vaimo saivat tietää, ettei kaikki ole kunnossa, joten he ottivat puolisoistaan eron samoihin aikoihin. Kun avioerot astuivat voimaan pastoripariskunta meni heti naimisiin ja nainen otti kaksiosaisen sukunimen uuden miehensä mukaan. Tämä nainen profetoi tilaisuuksissaan rukouspalvelussa. Eräs nainen oli pettynyt mieheensä ja meni kysymään naispastorilta, että saako hän ottaa eron, jotta voisi ottaa paremman miehen. Naispastori sai "profetian", että nainen ansaitsee paremman rakkauden. Tosin tämä profetia oli väärä, koska se yllytti naista rikkomaan Jumalan käskyä vastaan.


Sitten puhutaan eräästä toisesta naisesta toisella paikkakunnalla. Nainen meni erään miehen kanssa naimisiin, jota hänen vanhempansa eivät hyväksyneet vävykseen. Vanhemmat painostivat tytärtään ottamaan avioeron, mitä tytär ei lopulta henkisesti kestänyt.

 

Nainen alkoi katselemaan tummia ulkomaalaisia "uskovia" miehiä. Yksi tumma mies oli juuri eronnut neljän lapsensa äidistä, jonka perään nainen heti lähti. Hän otti sormuksen pois kädestään ja esittäytyi miehelle tyttönimellään, mikä oli aviorikos. Hänen ystävä huomasi tämän, joka varoitti miestä, mistä nainen raivostui silmittömästi. Mies sai kuulla tästä aviorikoksesta vasta avioeron jälkeen.


Nainen pettynyt muutenkin aviomieheensä, koska ei saanutkaan heti suurta taloa kodikseen. Hän kuvitteli Jumalan antaneen hänelle miehen "siunausten kanavaksi". Mies oivalsi asian eikä antanut kaikkea maallista hyvää vaimolleen. Kaiken tämä jälkeen nainen pyysi vielä mieheltään tuhatta euroa Armenian matkan kustannusten kattamiseen. Nainen valehteli aviomiehelleen matkustaneensa sinne yksin, mutta hän meni sinne isänsä kanssa salaa, josta hän jäi velkaa isälleen matkan hinnan tuhat euroa. Nainen yritti saada aviomiehensä antamaan rahat hänelle, jotta hän voisi maksaa velan isälleen. Lopulta vaimo syytti aviomiestään manipuloinnista ja vaati jopa tuhatta euroa vahingonkorvausta siitä, että hänet oli "erehdytetty" menemään miehen kanssa naimisiin. Mies piti vaatimusta törkeänä varsinkin, kun nainen oli itse ollut aloitteellinen suhteen syntyyn.


Vaimo joutui suuriin vaikeuksiin omassa elämässään muutenkin syntiensä takia. Hän haki avioeroa käräjäoikeudesta yksin, mistä hän ei ilmoittanut etukäteen miehelleen, vaan hävisi kotoa pois. Hän pyysi ystävänsä kautta mieheltä yhteistä hakemusta avioeron toiseen vaiheeseen, mutta mies ei antanut suostumustaan eroon, vaan antoi vaimonsa kantaa vastuun tekemästään synnistä. Lopulta käräjäoikeus tuomitsi parin avioeroon vaimon yksipuolisesta hakemuksesta. 

 

Myöhemmin nainen muutti ulkomaille äitinsä yllyttämänä ja löysi uuden "uskovan" miehen, jonka kanssa hän meni naimisiin ja jolle hän synnytti kaksi lasta. Mies makasi naisen kanssa, joka oli Raamatun säädösten mukaan toisen miehen vaimo. Kummatkin tekivät tahallaan syntiä ja huorin.


On saatu tieto, ettei näille kolmelle uudelle pariskunnalle Taivasten portit aukea (Jes. 22:14, Matt. 7:21-23, Joh. 20:21-23). He tekivät tahallaan syntiä eivätkä osoittaneet mitään katumustaan tekojensa takia, joten he eivät saa syntejään anteeksi (Sananl. 28:13-14, Apt. 3:19-20, Hepr. 10:26-27). Syötyään kielletystä puusta Aadam ja Eeva eivät tunnustaneet syntiään eivätkä edes katuneet, joten Herra karkotti heidät Paratiisista pois (1. Moos. 3:7-19). Nämä tapaukset olkoon kaikille varoittavina esimerkkeinä, ettei uskoon tullut saa tehdä tahallaan syntiä varsinkin vaihtamalla laittomasti puolisoaan, sillä sitä Herra pitää hyvin pahana asiana (Mal. 2:16).


Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä."


Matt. 7:21-23: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."


Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."


Uskovien tulisi ottaa puolisoksi toinen uskova


On tärkeää, että aviopuolisot jakavat yhteisen uskon. Esran kirjan luvut 9-10 opettavat, ettei Jumalan kansa saa ottaa epäjumalia harjoittavia puolisoita. Jumalan kansa on pyhitetty palvelemaan Jumalaa, joten heillä ei voi olla epäjumalanpalvelusta harjoittavia puolisoita. Esran kirjan luvussa 10 määrättiin pakkoavioero niille juutalaisille, jotka olivat vastoin lain käskyä ottaneet epäjumalia palvovia puolisoita toisesta kansasta. Eräs tunnettu Suomessa asuva juutalainen poliitikko otti vaimokseen musliminaisen, mikä on juutalaisten lain mukaan syntiä. Tällä poliitikolla olisi lain mukaan velvollisuus muuttaa Israeliin asumaan, mutta sitäkään Israelin Jumalan käskyä hän ei noudata (Jes. 52:11). Toisaalta Mooses otti itselleen nubialaisen (sudanilaiset) mustan vaimon, mikä oli mahdollista, koska nainen uskoi Israelin Jumalaan (4. Moos. 12, Jes. 56:6-7, Apt. 10:34-35). Ratkaisevaa on yhteinen usko, jotta avioliitossa säilyisi rauha ja Jumalan tahto toteutuisi. Tämä tarkoittaa, että uskovien on syytä ottaa puolisokseen toinen uskova.


Jos kuitenkin käy niin, että mies tai nainen tulee avioliittonsa solmimisen jälkeen uskoon, niin Paavali antaa siihen ohjeita. Jos toinen osapuoli hyväksyy kuitenkin puolisonsa usko, silloin pitää pysyä avioliitossa. Tässä on myös se ajatus, että on sekin mahdollista, että ei-uskova puoliso myöhemmin tulee uskoon nähtyään uskossa olevan hyvän elämän. Jos kuitenkin käy niin, että ei-uskova ei hyväksy puolisonsa uskoa ja eroaa hänestä sen takia, niin uskovaa puolisoa ei enää sido avioliitto. Tämä käytännössä vastaa samaa asiaa kuin se, että mies hylkää vaimonsa laittomalla perusteella tai vaimo eroaa aviomiehestään, mikä sekin on laitonta, mihin uskova ei ole syyllinen. 


1. Kor. 7:12-16: "Sitten sanon vielä, en Herran sanana vaan omanani: Jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, miehen ei pidä jättää häntä. Ja jos uskovalla naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä jättää miestään. Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita; nyt he kuitenkin ovat pyhiä. Mutta jos se puoliso, joka ei usko, tahtoo erota, niin erotkoon. Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko. Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa.  Ja mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi?"


Eräällä avioparilla oli yksi 5-vuotias tytär. Mies tuli uskoon, mistä vaimo ei pitänyt ollenkaan. Miehen appi-isä yritti puhua miehen ympäri luopumaan uskosta, mutta mies ei luopunut siitä. Vaimo sanoi miehelleen, että valitse Jumala tai hän. Mies valitsi Jumala ja vaimo toteutti uhkauksen hylätä aviomiehensä. Anoppi sanoi, että hän tietää päivän, milloin vävy "sekosi", mikä oli varsin törkeää uskova pilkkaamista. Ennen kuin vaimo oli ehtinyt jättää avioerohakemusta käräjäoikeudelle, hän löysi uuden miehen, jonka kanssa hän harjoitti haureutta. 


Kun avioero oli tullut voimaan, niin nainen ehdotti entiselle miehelle, että hän luopuu tyttärensä isyydestä, jotta hänen uusi miehensä voisi adoptoida miehen tyttären, mihin mies ei suostunut. Tytär muutti äitinsä kanssa kauas toiselle paikkakunnalle ja mies näki tytärtään harvoin. Tytär kasvoi ja tuli kuitenkin uskoon. Kun tytär oli 16-vuotias, hän muutti omaan asuntoonsa isän paikkakunnalle opiskelemaan haluamaansa erikoislukioon. Nykyään hän lukee Raamattua yhdessä isänsä kanssa.


Matt. 10:37-38: "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle."


Luuk. 14:26-27: "Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni."


Mark. 10:29-30: "Jeesus vastasi: "Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja -- tosin myös vainoa -- ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän."


Miehen vaimolle antama erokirja päättää avioeron ja antaa vaimolle oikeuden avioitua uudelleen


Jos Paavali puhui vaimon näkökulmasta sanoen, ettei vaimolla ole oikeutta avioeroon, niin Yeshua (Jeesus) puhui avioerosta myös miehen näkökulmasta. Jotta Yeshuan sanat ymmärtää oikein, tulee ottaa huomioon se, että Yeshua ilmoitti noudattavansa Mooseksen lakia ja opetti itsekin noudattamaan lakia mitään siitä muuttamatta. Jos joku lause vaikuttaa siltä, että Yeshua olisi kumonnut tai muuttanut lain, niin väärinkäsitys johtuu usein huonoista käännöksistä, asiayhteyden sivuuttamisesta tai muista vastaavista seikoista. 


Mooseksen laki puhuu erokirjasta, jonka mies antaa vaimolle, kun hän määrää avioeron. Se on kirjallinen todiste siitä, että mies on purkanut avioliitton, jolloin avioliitto on päättynyt. Juutalaiset kirjanoppineet opettavat yleisesti, että miehellä on oikeus ottaa ero vaimostaan, mutta vaimolla ei ole oikeutta ottaa eroa aviomiehestään (Issues in Jewish Ethics: Divorce; 1. Kor. 7:10). Kun vaimo on saanut erokirjan aviomieheltään, hän saa avioitua uudelleen (Remarrying One’s Divorcee). 


Erokirjan tarkoitus on suojella miehensä hylkäämää naista ja hänen uutta aviomiestä syytöksiltä, että he olisivat tehneet aviorikoksen. Jos miehensä hylkäämä nainen ei saisi avioitua koskaan uudelleen, erokirjaa ei tarvittaisi ollenkaan. Juutalaiset lainopettajat selittävät asian niin, että toisin kuin muissa uskonnoissa juutailaisuus rohkaiseen eronneita avioitumaan uudelleen, jos se tehdään Mooseksen lain säädösten mukaisesti (Remarriage). Juutalaisten lainopettajien puheet poikkeavat suuresti mm. roomalaiskatolisuudesta, joka ei hyväksy kenellekään uudelleen avioitumista eikä papeille edes vaimoa. Muissa kristityissä lahkoissa yleensä hyväksytään pappien avioliittot, mutta uudelleen avioitumiseen suhtaudutaan vaihtelevalla tavalla.


Jumala sääti myöhemmin Mooseksen lakiin säädöksen erokirjasta, koska se oli välttämätöntä ihmisten tekemien syntien takia ja suojellakseen heikompaa sukupuolta. Raamatun aikana Israel oli maatalousyhteiskunta, jossa vaimot saivat toimeentulon aviomiehensä omistamista perintöpelloista ja vanhuuden turvan heille syntyneistä yhteisistä lapsista. Jos mies hylkäsi vaimonsa ja lähetti hänet pois, nainen joutui suureen hätään. Muita työpaikkoja ei juuri ollut, joten nainen päätyi usein myymään itsensä orjaksi tai jopa bordelliin porttoksi. Aviopuolisoiden kovasydämisyys siis alttius olla noudattamatta Jumalan käskyjä johti siihen, että Jumalan oli annettava miehelle oikeus purkaa avioliitto kirjoittamalla vaimolle erokirjan (Old Testament Principles Relating toDivorce and Remarriage).


Jumalan Poika opetti erokirjasta ja uudelleen avioitumisesta Mooseksen lain mukaisesti


Yeshuan (Jeesuksen) Vuorisaarnassa on opetusta avioliitoista ja -eroista. Vuorisaarnan nyky käännökset ovat sisällöltään eräin osin ristiriitaisia, mikä johtuu yleensä käsikirjoitusten kopiointi- ja käännösvirheistä, josta on kerrottu edellä tässä artikkelissa. Vuorisaarna ei lainaa koko Yeshuan Vuorisaarnaa, vaan lainaa yksittäisiä lauseita puheesta, jotka kertovat, mitä kohtia Yeshua opetti Mooseksen laista. 


Jos luemme Vuorisaarnaa ottamatta huomioon asiayhteyttä, voimme erehtyä luulemaan, että Yeshua puhui erokirjaa vastaan ja kielsi naisia avioitumasta uudelleen kaikissa tapauksissa, jolloin hän olisi muuttanut lakia, mikä olisi ollut vastoin Messias profetioita ja Yeshuan omaa opetusta. Mooseksen laki myös kieltää lisäämästä tai poistamasta laista mitään (5. Moos. 4:2). Yeshua ei kiristänyt lakia eikä kumonnut laista mitään (Matt. 5:17-20). Yeshua itse asiassa opetti asian lain mukaan.

 

5. Moos. 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."


Matt. 5:17-18, 31-32 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut…   ..On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."


Kun tutkimme Matteuksen evankeliumin heprealaista käsikirjoitusta, niin siellä teksti on hieman eri tavalla. Yeshua suorastaan vaatii antamaan vaimolle erokirjan. Tämä vastaa paremmin sitä, mitä Mooseksen laissa lukee. Yeshua mitä ilmeisimmin arvosteli miehiä siitä, etteivät he antaneet kodistaan pois ajamalle naiselle erokirjaa, jolloin nainen joutui suureen hätään, koska muut miehet eivät halunneet ottaa häntä vaimokseen ilman erokirjaa.


Matt. 5:31-32 (Shem Tov, Tuomas Levänen): "Taas Jeshua sanoi oppilailleen; te olette kuulleet, kuinka on sanottu kauan sitten, että jokainen, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan, joka on libella repudio. Ja minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa, antakoon sen erokirjan. Mutta siitä aviorikoksen sanasta; hän on se, joka tekee aviorikoksen, ja joka ottaa hänet, tekee aviorikoksen."


Yeshuan opetusta on lyhennetty niin paljon, että siitä saa väärän käsityksen, jos opetuksen pohjaksi ottaa vain sen, mitä evankeliumeissa lukee. Yksittäiset virkkeet ovat viittaus Mooseksen laissa oleviin kohtiin, mutta virkkeet eivät kerro kaikkea, mitä Yeshua opetti. Yeshua opetti erokirjasta ja miehensä hylkäämästä naisesta Mooseksen lain säädöksen mukaisesti, kuten Hän sanoi muutenkin toimivansa suhteessa lakiin.


Huomiota herättää muutama kohta. Ensinnäkin erokirjan saanut nainen saa avioitua uudelleen. Laki ei moiti uudelleen erokirjan saaneen uudelleen avioitumista mitenkään. 


Kun laki kieltää miehensä hylkäämän naisen avioitumisen, se tarkoittaa vain sellaista tapausta, että nainen palaisi takaisin aiemman aviomiehensä vaimoksi. Mies tekee huorin vain siinä tapauksessa, että hän ottaa entisen vaimonsa takaisin, jonka toinen mies on hylännyt. 


Tämä on varsin huomattava havainto, koska monissa konservatiivissa lahkoissa ei hyväksytä eronneiden uudelleen avioitumista ollenkaan. Siihen ei ole ole aina raamatullisia perusteita, koska Jumala hyväksyy erokirjan saaneen naisen avioituvan uudelleen, kunhan hän ei palaa takaisin aiemman aviomiehensä vaimoksi. Yeshua (Jeesus) opetti juuri tällä tavalla:


5. Moos. 24:1-4 (1933/38): "Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet ja vaimo ei häntä enää miellytä, sentähden että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä, ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan, ja jos nainen sitten, lähdettyään hänen talostaan, menee ja joutuu toisen miehen vaimoksi, ja myöskin tämä toinen mies hylkii häntä ja kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan, tai jos tämä toinen mies, joka on ottanut hänet vaimokseen, kuolee, Älköön hänen ensimmäinen miehensä, joka lähetti hänet pois, ottako häntä uudestaan vaimokseen, sittenkuin tämä on tullut saastutetuksi, sillä se olisi kauhistus Herran edessä. Älä saata syynalaiseksi maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi."

 

Jer. 3:1: "Näin sanoo Herra: "Jos mies on ottanut eron vaimostaan ja tämä on lähtenyt hänen luotaan ja sen jälkeen ollut naimisissa toisen kanssa, ei mies enää saa ottaa häntä vaimokseen. Jos hän ottaisi, se loukkaisi tämän maan pyhyyttä. Sinä, Israel, olet pettänyt minua monien rakastajien kanssa. Sinäkö siis saisit palata minun luokseni! Näin sanoo Herra.


Periaatteessa erokirjan saanut nainen saa avioitua uudelleen aina oli syy avioeroon mikä tahansa, koska miehellä on valta purkaa avioliitto. Joku voi ihmetellä, että miksi haureutta tehnyt eronnut nainen saa avioitua uudelleen? Nainen voi saada erokirjan ilman laillista syytä tai laillisesta syystä. Silloin toinen osapuoli on kuitenkin edesvastuussa lain aviorikossääntöjen mukaan. Mies vastaa väärin perustein antamastaan erokirjasta ja nainen vastaa haureudestaan. Oikeus toteutuisi, jos esivalta noudattaisi Mooseksen lain aviorikossäädöksiä, mitä käsitellään jäljelmäpä yksityiskohtaisesti.


Erään naisen aviomies ei jostain syystä halunnut enää vaimoaan eikä maannut enää hänen kanssaan. Lopulta mies haki avioeroa ja sai sovittua vaimonsa kanssa, että he hakisivat yhdessä eroa, koska käräjäoikeuden maksu olisi silloin halvempi. Joka tapauksessa olennaista asiassa on, että eron hakijana oli mies. Tämä käytännössä vastaa erokirjan antamista, koska asiakirja löytyy käräjäoikeuden arkistosta. 


Eron jälkeen nainen tapasi Agape-seurakunnassa uuden miehen, johon hän ihastui ja lähetti miehelle runsaasti sähköposteja. Nainen oli aloitteellinen suhteeseen ja lopulta he menivät kihloihin. Kun he olivat Agape-seurakunnassa yhdessä, niin eräs eläkeiläisnainen tokaisi kiukkuisena heille, ettei mies saa ottaa miehensä hylkäämää naista vaimokseen. Eläkelaisnaisen antama tuomio oli väärä. Erokirjan saanut nainen saa aina avioitua uudelleen. Jos nainen ei olisi saanut erokirjaa, hän olisi tehnyt huorin, mutta tässä tapauksessa mies oli hakenut kirjallisesti eroa, mikä vastaa erokirjan antamista. Naisen uusi mies ei myöskään tehnyt huorin, koska nainen oli vapaa solmimaan uuden avioliiton.


Sitten puhutaan toisesta naisesta, jolla oli tapana huutamalla arvostella aviomiestään mistä milloinkin myös lasten kuullen. Kun vaimo käytti alkoholia, hän joi sitä yleensä täysin holtittomasti aamuyöhön asti, mistä hänen aviomiehensä vaimoaan joskus huomautti, mutta vaimo suuttui siitä. Vaimo sanoi aviomiehelleen, ettei enää rakasta häntä ja haki avioeroa miehestään. 


Nainen löysi Logomon muusiikkikonsertissa uuden miehen jo ennen kuin avioeron harkinta-aika oli päättynyt ja makasi hänen kanssaan. Mies oli juuri saanut vaimoltaan eroilmoituksen ja hänen luokse tuli luterilainen pappi, joka oli miehen tuttava. Pappi alkoi jämäkästi nuhtelemaan miestä avioerosta sanomalla: "Etkö tiedä, että Jumala vihaa eroa". Mies vastasi tietävänsä asian, mutta sanoi, ettei hän ole tehnyt mitään väärää, sillä vaimo haki eroa. Tämä pappi ei ollut selvittänyt, mistä avioerossa oli oikein kyse, joten pappi antoi väärän tuomion. Vaimo oli syyllinen avioeroon, koska hän teki huorin. 


Vaimolla meni suhde uuden miehen kanssa poikki vähäksi aikaa ja hän olisi tullut miehen luokse takaisin, koska hänen tyhmyyden takia lapsiperhe hajosi. Mies ei ottanut vaimoaan enää takaisin, joten vaimo palasi uuden miehen luokse tekemään haureutta. Mooseksen lain mukaan hänen entisellä aviomiehellä ei olisi edes ollut lupaa ottaa vaimoaan takaisin, koska vaimo oli maannut uuden miehen kanssa (5. Moos. 24:2-4). Hänen entisellä aviomiehellä ei ollut mitään estettä avioitua uudelleen toisen naisen kanssa, minkä hän tekikin sen jälkeen, kun avioero astui voimaan, eikä siinä ollut mitään väärää.


Yeshua (Jeesus) tapasi Jaakobin kaivolla samarialaisen naisen ja pyysi matkasta uupuneena naiselta vettä juodakseen. Keskustelun lomassa Yeshua alkoi puhumaan siitä vedestä, jonka Hän voisi antaa naiselle ja hänen entisille miehilleen, jota juotuaan heille ei koskaan tulisi jano, koska se vesi antaa iankaikkisen elämän. Nainen vastasi, ettei hänellä ole miestä, mutta Yeshua tiesi naisella olleen viisi miestä ja nyt hän oli miehen kanssa, joka ei ollut edes hänen omansa. Tämä viittaa siihen, että nainen oli hylännyt aviomiehensä ja mennyt toisen miehen luokse, mikä on aviorikos (1. Kor. 7:10-11).

Yeshua halusi ilmoittaa samarialaiselle naiselle, että Hän on Messias, joka voi pelastaa hänet ja hänen miehensäkin. Raamatun profetioiden mukaan Messias on köyhien, leskien, heikossa asemassa olevien ja kaltoin kohdeltujen puolella, eikä hän murtunutta ruokoa katkaise (Jes. 11:3-4, 42:3; Mal. 3:5). Nainen uskoi Yeshuan olevan Messias, koska Yeshua tiesi, kuinka monta miestä naisella oli ollut. Nainen kertoi muille asiasta ja samarialaiset tulivat kuulemaan Hänen saarnaansa.

Joh. 4:5-30: "Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille,  ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi." Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi: "Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?" Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle: "Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi: "Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin." Jeesus vastasi hänelle: "Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä." Nainen sanoi: "Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa." 


Jeesus sanoi hänelle: "Mene hakemaan miehesikin tänne." "Ei minulla ole miestä", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta." Nainen sanoi: "Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa." Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." Nainen sanoi: "Minä tiedän kyllä, että Messias tulee." -- Messias tarkoittaa Kristusta. -- "Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken." Jeesus sanoi: "Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi." Juuri silloin tulivat opetuslapset paikalle. Heitä hämmästytti, että Jeesus puhui naisen kanssa, mutta kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä hän tahtoi ja miksi hän puhui naiselle. Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: "Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?" Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo."


Matt. 12:15-21: "Kun Jeesus sai tietää tästä, hän lähti sieltä. Hänen perässään kulki paljon väkeä, ja hän paransi kaikki sairaat. Hän kuitenkin varoitti heitä puhumasta hänestä julkisesti, jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana: -- Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden. Ei hän huuda eikä riitele, ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon. Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa."


Mies ei saa hylätä vaimoaan muusta syystä kuin aviorikoksen takia


Särkynyt sydän

Mooseksen lain mukaan mies saa hylätä vaimonsa, mutta ei minkä tahansa syyn takia. Jos vaimo tekee jotain häpeällistä, niin mies saa antaa hänelle erokirjan. 

 

Monilla miehillä oli halu päästä vanhasta vaimostaan eroon ja vaihtaa hänet nuorempaan. Sen takia piti keksiä mitä mielivaltaisempia tekosyitä löytää jokin "häpeällinen" vika vaimosta, jotta mies saattoi antaa hänelle erokirjan. Samuelin äiti Hanna koki häpeäksi, ettei hän oli aluksi lapseton (1. Sam. 1, vert. Jes. 4:1), minkä perusteella eräät lainopettajat antoivat luvan hylätä vaimo lapsettomuuden takia. Tämä jos mikä oli törkeä teko, joka on aviollisten velvollisuuksien laiminlyöntiä ja rakkaudettomuutta vaimoaan kohtaan. 


Fariseukset kysyivät Yeshualta Mooseksen laissa mainitusta erokirjasta, koska he halusivat tietää, mihin koulukuntaan Yeshua kuului sen asian suhteen, mitä tarkoittaa häpeällinen teko. Riittääkö eroon melkein mikä tekosyy tahansa vai ainoastaan aviorikos? Mooseksen laki on alun perin tarkoittanut häpeällisella teolla aviorikosta, kuten Yeshua asiasta opetti. Yeshua ei keksinyt tätä sääntöä itse, vaan hän viittasi Malakian kirjaan, joka nuhteli ankarasti Juudan miehiä vanhojen vaimojen vaihtamisesta epäjumalanpalvelusta harjoittaviin pakananaisiin (Mal. 2:11-16).


Matt. 19:7-9: "Fariseukset kysyivät häneltä: "Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?" Hän vastasi: "Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden"


Mal. 2:11, 14-16: "Juuda on ollut uskoton, iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhää Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa…   ..Te kysytte: "Miksi?" Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Ei Jumala luonut vain miestä eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan! -- Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!"


Malakian kirjassa Jumala vertaa vaimon hylkäämistä toisen naisen takia murhaan. Raamatun aikana vanhan naisen hylkääminen ulos talosta aiheutti naiselle suuren hädän toimeentulostaan. Miehellä on sinänsä oikeus ottaa kaksi vaimoa, mutta jos hän pitää aiempaa vaimoa taakkana ja haluaa päästä hänestä eroon toisen vaimon takia, niin se on vakavaa syntiä. Jos mies ottaa toisen vaimon, hänen on kohdeltava heitä tasapuolisesti (5. Moos. 21:15-17).

 

Mooseksen laissa on yksi harvinaisesti sovellettava poikkeussäädös, jonka mukaan nainen voi vaatia eroa aviomiehestä: jos aviomies on ottanut toisen vaimon ja hän vähentää aiemmalta vaimolta aviollisia oikeuksia ja elatusta, niin vaimo voi vaatia eroa. 


Kyse on todellisuudessa entisen vaimon savustamisesta kodista ulos, mikä vastaa laitonta vaimon hylkäämistä toisen takia. Naisella on oikeus vaatia mieheltään erokirjan. Jos mies ei erokirjaa anna, vaimo voi viedä asian esivallan asettaman tuomarin ratkaistavaksi, jolloin tutkitaan myös miehen rikosvastuu vaimonsa hylkäämisestä, joka on murhan veroinen synti.


2. Moos. 21:10-11: "Jos isäntä ottaa toisen vaimon, hän ei saa vähentää ensimmäisen ruokaa, vaatetusta eikä aviollisia oikeuksia. Mutta ellei mies täytä velvollisuuttaan näissä kolmessa asiassa, vaimo pääsköön lähtemään ilman korvausta."

 

TikTokissa on ilmiö, missä keski-ikäiset naiset kertovat kuinka heidän aviomiehensä jätti heidät. Osa heistä etsii sitä kautta uutta aviomiestä. Ei ole suositeltavaa etsiä puolisoa sosiaalisen median kautta, koska siinä on paljon väärinkäytön mahdollisuuksia (IL 1.9.2019). On myös vaikeaa tarkistaa, ovatko miehet ja naiset vilpittömiä vai onko kyse peräti valetilistä (IS 4.2.2022).

Eräs lasten äiti kertoi miehensä sanoneen hylkäämisensä syyksi, ettei hän ollut riittävän hyvä. Avioliiton tarkoitus on, että puolisot ovat kestävässä liitossa toisiaan tukien niin myötä kuin vastamäessä. Lastensa äidin hylkääminen tällä perusteella on suurta syntiä.

Onko totta vai tarua?

Oikealla on näyttökuva TikTok-videosta, jossa eräs 40-vuotias nainen kertoo, miten mies jätti hänet. Nainen joutui avioeron takia kodittomaksi ja joutui muuttamaan vanhempiensa luokse. Sitten nainen kuuli, että toinen nainen oli tullut raskaaksi aviomiehensä takia. Nyt nainen etsii TikTokin kautta uutta aviomiestä, joka ottaisi hänet asumaan kotiinsa. Onko tämä totta vai ovela huijaus, sitä on vaikea sanoa, mutta monet muut naiset ovat kokeneet saman asian.

 

Tällainen karu kohtalo oli Raamatun aikana tavallista. Miehen hylkäämä nainen joutui asunnottomana suureen taloudelliseen hätään. Hänen tuli löytää keinolla millä hyvänsä toinen aviomies tai muu elatus.

Ef. 5:28-30: "..aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme."

Aviorikos on rangaistava teko, joka estää uudelleen avioitumisen, jos lakia noudatettaisiin


Olemme nyt käyneet läpi keskeiset avioeroihin ja uudelleen avioitumiseen liittyvät säädökset, mutta näihin asioihin vaikuttaa sen lisäksi Mooseksen laissa olevat aviorikossäädökset, jotka tulee ottaa myös huomioon. 


Laissa on säädetty kuolemantuomiot vakavimmista aviorikoksista. Vaikka aviorikoksen ja erokirjan saanut nainen voisi avioitua uudelleen, niin sen ei pitäisi ole mahdollista käytännössä, koska haureudesta on säädetty kuolemantuomio. Toisaalta on olemassa haureutta lievempiä aviorikoksia, joista ei välttämättä määrättäisi kuolemantuomiota, mutta ne voisivat riittää avioeroon. Sellainen on esim. vaimon epäasiallinen rietas käytös vietellä toisia miehiä, joka rikkoo avioliittoa vastaan.


Mooseksen lain mukaan vain esivallan asettama tuomari saa määrätä kuolemantuomion ja tuomio vaatii vähintään kaksi todistajaa (4. Moos. 35:30; 5. Moos. 17:6, 19:15). Suomen oikeusistuimet ovat omaksuneet oikeuskäytännön, että naisen oma todistus voi yksin riittää miehen tuomitsemiseen raiskauksesta, mikä on täysin Raamatun vastaista. Se voi johtaa oikeusmurhiin ja onkin johtanut, kuten Joosef tuomittiin syyttömänä raiskauksesta vankilaan (1. Moos. 39:7-20). Esivallan asettamat tuomarit ovat näistä laittomuuksista edesvastuussa Jumalan edessä.


5. Moos. 19:15: "Yhden ihmisen antama todistajanlausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla."


Mooseksen laissa on kielletty omankädenoikeus, joka tarkoittaa, ettei tavalliset kansalaiset saa ottaa tuomarin ja pyövelin virkoja omavaltaisesti itselleen (5. Moos. 17: 8-13, 19:15-19). Taivasten Valtakunta on sivistysvaltio, jonka toiminta perustuu lakiin ja järjestykseen. Tässä valtakunnassa ei ole kaikille annettu tuomiovaltaa, joten tuomion voi antaa vain ne, joille tuomiovalta on annettu.


5. Moos. 17:8-9: "Jos kaupungeissanne tulee esiin oikeusasioita, jotka ovat teidän ratkaistaviksenne liian vaikeita - - olipa kysymyksessä henkirikos, ruumiinvamman tuottaminen tai muu oikeusasia -- menkää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. Kysykää neuvoa leeviläispapeilta ja siltä tuomarilta, joka kullakin hetkellä on virassa; he ilmoittavat teille asian ratkaisun."


Jos käräjäoikeus ei tuomitse ketään kuolemaan, rivikansalainen ei saa asettua tuomioistuimen yläpuolelle, koska Jumala on antanut esivallan tehtäväksi rangaista rikollisia. Joku mies voi olla hyvinkin loukkaantunut vaimonsa tekemästä aviorikoksesta, mutta hän ei saa omavaltaisesti tappaa vaimoaan. Jos hän niin tekee, hän tekee laittoman murhan. 


1. Piet. 2:13-14: "Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää."


Room. 13:3-4: "Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen."


Room. 12:19: "Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa..."


Joh. 18:29-31: "Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: "Mistä te syytätte tätä miestä?" He vastasivat: "Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle." "Pitäkää itse hänet", Pilatus sanoi, "ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan." Mutta juutalaiset sanoivat: "Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan."


Saarn. 5:7-8: "Jos näet, että maakunnassasi sorretaan köyhää ja loukataan lakia ja oikeutta, niin älä ihmettele: Viranomainen valvoo toista ja ylemmät heitä molempia. Kaikitenkin on hyväksi, että asuttua maata hallitsee kuningas."


Sananl. 8:15: "Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait.


Raamatussa olevat säädökset avioeroista ja niiden seurauksista eivät nykyään toteudu, koska käräjäoikeudet eivät anna kuolemantuomioita aviorikoksen tekijöille. Ruotsin vallan aikaa Suomessa on ollut jonkin aikaa voimassa Mooseksen laki, jonka perusteella käräjäoikeudet ovat antaneet aviorikoksen tekijöille kuolemantuomioita, jotka Turun hovioikeus yleensä muutti ankariksi sakoiksi. Rikas aatelinen joutui maksamaan korkeita sakkoja, mutta ensikertalainen köyhä piika yleensä vapautettiin rangaistuksesta, koska hänellä ei ollut rahaa antaa kuninkaalle. Ruotsin kuninkaat kuitenkin luopuivat pikkuhiljaa Mooseksen lain soveltamisesta ja kuolemantuomioista.


Tuhatvuotisessa valtakunnassa Yeshua HaMashiach on Kuningas. Hänen valtansa aikana noudatetaan lakia ja myös siinä olevia kuolemantuomioita (Jes. 2:2-4, 66:23-24). Yeshua hyväksyy edelleen laissa olevan kuolemantuomiot, mitä uusi liitto ei muuta millään tavalla.

 

Matt. 15:2-3: "Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne? Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'."

 

Nykyään länsimaissa on luovuttu kuolemantuomioista, joka on johtanut mm. huumeongelman voimakkaaseen kasvuun. Eräissä maissa on yritetty ratkaista ongelmaa laillistamalla huumeet, mutta se on johtanut vain ongelmien kasvuun. Singapore on yksi maa, jossa vielä annetaan joitain kuolemantuomioita vuosittain huumerikoksista, mikä on johtanut siihen, ettei maassa ole juurikaan huumeongelmaa eikä katurikollisuuttakaan. On odotettavissa, että aviorikoksista annetut oikeat kuolemantuomiot tulisivat poistamaan lähes kokonaan aviorikokset ja tarpeen antaa ylipäätään kuolemantuomioita. Jos ei ole aviorikoksia, ei ole tarvetta viattoman lapsen murhaamiselle abortilla.


Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille"


Mooseksen laissa säädetään kuolemantuomio mm. seuraavista rikoksista, jotka lasketaan ns. kuolemansynteihin, joita tehneiden puolesta ei saa enää rukoilla (1. Joh. 5:16):

 1. Makaaminen toisen miehen vaimon kanssa, jolloin kumpikin tulee tuomita kuolemaan (3. Moos. 20:10, 5. Moos. 22:22). Jos mies makaa yksissä tuumin neitsyeen kanssa ennen kihlaustan, siitä ei tule kuolemantuomioita, mutta mies on velvollinen ottamaan tyttöystävänsä vaimoksi (5. Moos. 22:28-29, huom. kyse ei ole raiskauksesta, vaan yhdessä harjoitettu esiaviollinen suhde).
 2. Prostituutio (1. Moos. 38:21-24, 3. Moos. 19:29)
 3. Vaimon hylkääminen muusta syystä kuin aviorikoksen takia (Mal. 2:16)
 4. Miehensä hylkäämän naisen ottaminen vaimoksi, jos nainen on ollut aiemmin miehen vaimona. Jos mies ottaa vaimoksi naisen, joka on saanut mieheltään erokirjan, eikä hän ole ollut aiemmin miehen vaimo, niin he eivät tee syntiä.
 5. Makaaminen lähisukulaisen kanssa (3. Moos. 18:6-18, 20:11-22; Mark. 6:18; 1. Kor. 5:1)
 6. Seksin harrastaminen tietoisena naisen kuukautistilasta (3. Moos. 15:24, 18:19, 20:18)
 7. Homoseksuaalisuuden harjoittaminen ja sekaantuminen eläimiin (3. Moos. 18:22-29). Homoseksuaalisuus ei ole syntiä, mutta homoseksuaalisuuden harjoittaminen on, koska synti alkaa teosta, kun esim. mies makaa toisen miehen kanssa (1. Kor. 6:9).
 8. Raiskaus (5. Moos. 22:25-27)
 9. Oikeusistuimessa annettu valheellinen syytös, että joku olisi raiskannut naisen (5. Moos. 19:18-19) 
 10. Abortti, koska se on ihmisen murha (1. Moos. 9:6, 3. Moos. 24:17)

 

1. Joh. 5:16: "Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän; tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan."


Eräs nuori nainen johtaa liberaaleja arvoja kannattavaa puoluetta. Hänellä on yhteinen lapsi entisen miehensä kanssa. Rakastuttuaan toiseen mieheen hän jätti entisen miehensä, joka loukkaantui niin syvästi, että hän alkoi uhkailemaan lapsensa äitiä ja hänen uutta miestään. Vaikka nainen ja hänen uusi miehensä olisivat ansainneet Mooseksen lain mukaan kuolemantuomion, niin entinen mies ei saa tehdä omankädenoikeutta ja ruveta pyöveliksi, muuten hän tekee laittoman murhan. Hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kuin vedota käräjäoikeuden tuomariin, mutta se tiedetään, etteivät tuomarit puutu tällaisiin asioihin. Tästä vääryydestä viime kädessä kantaa Jumalan edessä vastuun eduskunta, joka on säätänyt tällaiset lait.


Jumalan Poika ei kumonnut laissa olevia kuolemantuomioita, vaan noudatti aina lakia


Eräät raamatunopettajat selittävät, ettei kuolemantuomiot ole uudessa liitossa enää voimassa. Tämä on täysin väärää opetusta, koska Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei laista muutu pilkkuakaan ja laki on voimassa uuden liiton aikana maailman loppuun asti (Matt. 5:17-18, Luuk. 16:17). Laista on voimassa myös esivallan tehtävä rangaista rikollisia, joten kuka tahansa ei saa alkaa heitellä kiviä verekseltään kiinni jääneen rikollisen päälle.


Johanneksen evankeliumissa on kuuluisa kertomus haureudesta itse teossa kiinni jääneestä naisesta, joka oli ilmeisesti portto. Monet raamatunopettajat ovat selittäneet tämän kertomuksen täysin väärin väittämällä, että Jeesus ei hyväksynyt naisen kivittämistä Mooseksen lain säädöksen mukaan. Väärinkäsitys johtuu siitä, etteivät raamatunopettajat osaa riittävän hyvin lakia ymmärtääkseen, miten tarkasti Yeshua (Jeesus) sovelsi lakia tässä tapauksessa. Lainopettajat ja fariseukset eivät noudattaneet kaikessa lakia, mutta Yeshua noudatti.


Lainopettajat ja fariseukset toivat naisen Yeshuan (Jeesuksen) eteen saadakseen hänet kiinni jostain Mooseksen lain vastaisesta puheesta. He odottivat, että Yeshua kieltää heitä kivittämästä naista. Raamatun profetioiden mukaan Messias noudattaa lakia, joten jos Yeshua olisi puhunut lakia vastaan, lainopettajat ja fariseukset olisivat saaneet siitä perusteen olla uskomatta Yeshuaa. 


Joh. 8:3-6: "Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan."


Sitten Yeshua teki jotain odottamatonta. Hän kirjoitti maahan jotain, mikä on viittaus muualle Raamattuun. Kertomuksesta voidaan tehdä johtopäätös, että lainopettajat ja fariseukset olivat kaikki olleet porton asiakkaita, koska he pakenivat myöhemmin paikalta. Yeshua saattoi kirjoittaa maan tomuun heidän nimensä. Miehet saattoivat ihmetellä, mistä Yeshua tiesi heidän nimensä, mikä sai miehet epäilemään, että Yeshua tiesi heidän tehneen haureutta naisen kanssa.


Jer. 17:13-16 (2017): "Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan maahan. Sillä he ovat hylänneet elävän veden lähteen, Herran." Paranna minut, Herra, niin paranen, pelasta minut, niin olen pelastettu. Sillä sinä olet ylistykseni. Katso, he sanovat minulle: "Missä on Herran sana? Toteutukoon se!" Mutta minä en ole vetäytynyt pois olemasta paimenena, en sinua seuraamasta enkä toivonut tuhon päivää, sinä tiedät sen..."


Jer. 17:13 (RK): "..Jotka lähtevät luotani pois, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen."


Lainopettajat ja fariseukset odottivat, että Yeshua kieltää heitä kivittämästä naista, kuten Mooseksen lain mukaan pitäisi tehdä. Yeshua sanoikin, että synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Yeshua siis käski kivittää naisen, joten heidän juoni epäonnistui. Tämä osoittaa, että Yeshua edelleen hyväksyy lain ja siinä olevat kuolemantuomiot (Matt. 5:17-20).


Eräät raamatunopettajat vääristelevät Yeshuan sanoja opettamalla, että Yeshua käytännössä kieltäisi kivittämisen, koska vain sellainen ihminen saa kivittää, joka ei ole koskaan tehnyt syntiä. Tätä Yeshua ei tarkoittanut. Yeshua sovelsi tarkasti lakia, jonka mukaan haureudesta kiinni jäänyttä naista ei saa kivittää yksin, vaan silloin tulee kivittää myös hänen kanssa hauretta harjoittanut mies. Lain mukaan todistajien tulee heittää ensimmäiset kivet, mutta jos todistaja on itse maannut portto kanssa, niin hän ei saa heittää kiveä, koska hänet tulee kivittää kuoliaaksi porton kanssa.


5. Moos. 17:6-7: "Kuolemantuomion langettamiseen tarvitaan vähintään kahden todistajan lausunto; yhden todistajan sanojen perusteella ei syytettyä saa tuomita kuolemaan. Todistajien on heitettävä ensimmäiset kivet, ja sen jälkeen kaikkien muidenkin on osallistuttava syyllisen kivittämiseen. Hävittäkää paha keskuudestanne."


Joh. 8:7-9: "Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. [Useissa käsikirjoituksissa on lisäksi sanat: "koska he omassatunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä".] Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen.


Nyt lainopettajat ja fariseukset olivat joutuneet pulaan. Kertoisiko Yeshua kaikella kansalle, mistä miehet tiesivät naisen olevan portto? Tulisiko heidän haurentensa kaiken kansan tietoon? He saivat piston sydämeensä ja pakenivat paikalta. 


Lopulta paikalla oli vain Yeshua ja nainen. Yeshua ei sanonut, että armahdan sinut tai annan syntisi anteeksi. Hän ei sitä voinut senkään takia sanoa, koska nainen ei ollut vielä tunnustanut syntiään ja pyytänyt sitä anteeksi, kuten ristinryöväri teki Golgatan ristillä ja sai synnit anteeksi (Luuk. 23:40-43). Tämä ei ole myöskään tämän kertomuksen pääopetus.


Lain mukaan kuolemantuomion antamiseen tarvitaan vähintään kaksi todistajaa. Nyt paikalla ei ollut enää yhtään todistajaa, joten lain mukaan naista ei voitu enää tuomita kuolemaan. Yeshua ei tuominnut naista, koska muutkaan eivät tuominneet. Yeshuan Mooseksen lain mukainen toiminta kuitenkin pelasti porton hengen ja hän säikähdyksen jälkeen sai tilaisuuden katua syntejään ja tehdä parannuksen haureudestaan. Yeshua kuitenkin päätti keskustelun sanomalla, ettei nainen saa enää tehdä syntiä. Joka ei synnin tekemistä lopeta, hän ei syntejään saa anteeksi (Matt. 7:21-23, 19:16-19; Apt. 3:19-20; Room. 2:13). 


Joh. 8:10-11: "Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."


Kuka tämä nainen oli. Sitä Raamattu ei kerro. Yeshuan luona kävi kuitenkin porttoja, jotka itkien pesivät Hänen jalkansa ja voitelivat Hänet kalliilla öljyllä. He olivat katuneet syntejään ja tehtyään parannuksen he olivat ikuisesti kiitollisia siitä armosta, mitä he olivat saaneet Yeshualta.


Luuk. 7:36-39, 44-50: "Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli: "Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen."..   …Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille: "Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle: hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän." Ja hän sanoi naiselle: "Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä: "Kuka tuo mies on? Hänhän antaa syntejäkin anteeksi." Mutta Jeesus sanoi naiselle: "Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa."


Evankeliumin suuri sanoma on: Jumala on armollinen jopa korruptoituneille virkamiehille (publikaaneille), murhamiehille ja porttoille, jos he tekevät parannuksen ja uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) alkavat noudattaa lakia. 


Joku kirjanoppinut voi kansan silmissä olla kunnon mies, mutta jos hän ei usko Jumalan Poikaa eikä tekee parannusta laittomuuksistaan, silloin parannuksen tehneet portot menevät korkea-arvoisten kirjanoppineiden ohi Taivasten Valtakuntaan.


Matt. 21:23, 31-32: "Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia…   ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."


Luuk. 7:29-30: "Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta."


Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."


Hyväksyi ihminen avioliiton porton kanssa tai ei, Jumalan hyväksyy sen, jos lakia muuten noudatetaan


Sitten menemme siihen isoon periaatteeliseen kysymykseen, oliko Salman avioliitto kanaanilaisen portto Rahabin kanssa ja profeetta Hoosean avioliitto portto Gomerin kanssa Mooseksen lain vastaisia? Antoiko Jumala Hoosealla lain vastaisen käskyn ottaa portto vaimoksi?


Esikuvilla on myös merkitystä. Kananilaisesta portto Rahabista tuli kuningas Daavidin ja Yeshuan kantaäiti. He eivät voineet syntyneet kielletystä suhteesta. Kun Daavid teki huorin Batseban kanssa, heille kielletystä suhteesta syntynyt poikavauva kuoli. Kun Daavid ja Batseba saivat asiansa kuntoon, heille syntyi sen jälkeen Salomo, joka löytyy Josefin sukuluettelosta (Matt. 1:6), koska Yeshua peri Daavidin kuninkuuden.


Kun selvitetään lainsäätäjän alkuperäinen tarkoitus, merkitystä on myös sillä, mitä laissa ei mainita. Laki kieltää leeviläisiltä papeita avioliitton porttojen kanssa, mutta ei kiellä muilta Israelin sukukunnilta eikä pakanoilta (3. Moos. 21:7, Hes. 44:22). Tämä viittaa siihen, ettei olisi mahdoton ajatus, että joku muu kuin leeviläinen pappi ottaisi portto vaimoksi.


Oliko portto Rahab kelvollinen avioitumaan juutalaisen miehen kanssa? Jerikoa tiedustellut sotilas Salma ei ollut leeviläinen vaan Juudan sukukunnasta, joten laki ei kiellä häntä ottamasta vaimoksi porttoa. 


On yleinen kauppatapa, että porton asiakkaana olevat miehet hylkäävät naisen heti maattuaan hänen kanssaan. On siis selvää ilman erokirjojakin, että miehet ovat tieten tahtoen hylänneet naisen, jonka kanssa makasivat. Rahab oli siis vapaa avioitumaan uuden miehen kanssa. 


Portto Rahab uskoi Israelin Jumalaan ja mitä teki parannuksen synneistään, jolloin Israelin Jumala antaa synnit anteeksi, hän on puhdas. Jos hän olisi jatkanut porton ammattia, hän olisi saanut kuolemantuomion. Israelin Jumala hyväksyy kaikki kansat omakseen, jos he noudattavat Hänen käskyjään, joten kanaanilainen nainen saattoi tulla Yeshuan kantaäidiksi. Heprealaiskirjeen luku luettelee uskon sankareita, joiden joukossa on Rahab.


Salman ja Rahabin yhteinen poika Boas otti moabilaisen lesken Ruutin vaimoksi, joka uskoi myös Israelin Jumalaan, josta tuli myös Daavidin ja Yeshuan kantaäiti. Jumala opetti hyvin voimallisella tavalla Pietarille, ettei ketään pakanaa saa sanoa saastaiseksi, jos Jumala on puhdistanut hänet.


Hepr. 11:30-31: "Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Koska portto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan."


Pesty hohtavan valkoiseksi

Apt. 10:15-16, 28: "Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi." Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen…   ..Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena."


1. Kor. 6:9, 11: "…eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat…   ..Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."


Jes. 14:1, 56:6-7: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin…   ..Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla."


Saman periaatteen mukaan profeetta Hoosea sai ottaa vaimokseen portto, kunhan Hoosea ei ollut leeviläinen pappi, mikä on ilmeistä, ettei ollut. Kun Hoosalle tuli tietoon, että Gomerin kolmas lapsi ei ollut enää hänen omansa, niin Gomeristä tuli hänelle siinä suhteessa saastainen, ettei Hoosea saanut enää maata vaimonsa kanssa. Gomer jättikin aviomiehensä ja ajautui lopulta orjaksi todennäköisesti bordelliin. 


Jumala antoi Hoosealle käskyn suostutella Gomeria palaamaan takaisin ja ostamaan hänen omakseen. Laki kieltää miehensä hylkäämän naisen ottamisen vaimoksi, jos hän on ollut aiemmin oma vaimo. Gomer ei siis enää voinut tulla Hoosean vaimoksi, mutta saattoi tulla hänen orjaksi tai sellaiseksi vaimoksi, johon Hoosea ei enää yhtynyt. Hoosean kirja ei kerro, että Gomer olisi enää synnyttänyt Hoosealla lapsia, joten lainkuuliaisena Hoosea ei enää yhtynyt Gomeriin. Samalla tavalla Daavid kohteli sivuvaimojaan, jotka olivat maanneet hänen poikansa Absalomin kanssa (2. Sam. 20:3). Samalla tavalla Juuda kohteli vaimoaan Tamaria, joka osoittautui myöhemmin hänen miniäkseen.


1. Moos. 38:26: "..Juuda ei enää maannut Tamarin kanssa." 


2. Sam. 20:3: "Kun kuningas Daavid oli tullut Jerusalemiin palatsiinsa, hän siirrätti sieltä vartioituun rakennukseen kymmenen sivuvaimoaan, jotka hän oli jättänyt pitämään huolta palatsista. Hän antoi heille kaiken, mitä he tarvitsivat, mutta ei enää käynyt heidän luonaan, ja he pysyivät kuolemaansa asti eristettyinä, elävän miehen leskinä."


Hoos. 3:1-5: "Herra sanoi minulle: "Sinun tulee vielä rakastaa naista, jolla nyt on rakastaja ja joka rikkoo avion. Samoin minä, Herra, rakastan israelilaisia, vaikka he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja, joita tuovat uhrilahjoiksi." Minä ostin naisen ja maksoin hänestä viisitoista hopeasekeliä ja puolitoista homer-mittaa ohria. Sanoin hänelle: "Sinun täytyy nyt kauan aikaa olla täällä ja odottaa. Varo, ettet ole uskoton ja mene muiden miesten mukaan. Kun tottelet minua, niin aikanaan minä tulen luoksesi." Samoin saavat israelilaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja jumalankuvia. Mutta lopulta he kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja kuningastaan Daavidia. Tulevina aikoina israelilaiset lähestyvät vavisten Herraa ja panevat toivonsa hänen hyvyyteensä."


Gomer pelastettiin väärältä tieltä. Gomer joutui kuitenkin odottamaan pitkään, että pääsi takaisin Hoosen kotiin, kuten Israel on joutunut odottamaan lähes 2000 vuotta palaamistaan takaisin kotimaahansa. Pitkä odotus oli Gomerille kasvun paikka ja koetus, onko hän oppinut uskolliseksi. Jos joku on tehnyt paljon syntiä ja tekee parannuksen, niin hän voi odottaa joutuvansa pitkään koetukseen monissa kiusauksissa, jotta Jumala näkee, onko kestävää parannusta tapahtunut.


Konservatiivissa lahkoissa ollaan innokkaita moralisoimaan kaikkea. Monet suhtautuvat eronneisiin ja uudelleen avioituneisiin, kuin he olisivat huoria. Jos uudelleen avioitumisessa on noudatettu lakia, mitään väärää ei ole tapahtunut. Ihmisen asia ei ole sanoa, mikä on oikein ja mikä väärin. Ihmisen asia ei ole päättää moraalista. Jumala asettaa moraalin ja lain. Jumala ilmoittaa ihmiselle, mikä on oikein ja mikä väärin, mihin kaikkien on tyytyminen. 


Parantunut sydän

On mahdollista, että portto voi avioitua tehtyään parannuksen, eikä hänet vaimoksi ottanut mies tee syntiä, kunhan hän noudattaa lain käskyjä. Samalla tavalla Jumalan morsian Israel on saanut erokirjan ja sen jälkeen päässyt uuteen liittoon Jumalan kanssa. Jumala on siis eronnut ja uudelleen avioitunut. Uudessa liitossa sydän parantuu.

 

Tosin uusi liitto on tarkoittanut myöhempiä sukupolvia. Syntiä tehneet sukupolvet eivät päässeet perille Jumalan valtakuntaan, mutta synneistään parannuksen tehneet pääsivät. Egyptistä lähtenyt sukupolvi ei päässyt luvattuun maahan, mutta heidän lapsensa pääsivät.


Hepr. 4:9-13: "Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeaisi seuraamaan noiden niskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili."