sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Käärme hyökkää, mutta lyö päänsä kiveen ja myrkkyhampaat katkeavat


*Käärme on yrittänyt tuhota Jumalan omia, mutta lopulta hävinnyt ja loukannut itsensä
*Egyptin valtio yritti tuhota Israelin ja menetti kamppailussa lähes kaiken
*Profeetta Elia oli Jumalan mies, jota kukaan ei pystynyt estämään
*Jumala rankaisi kuningas Saulia lähettämällä häneen riivaajahengen
*Käärme haavoittaa kantapäätä, mutta käärmeen myrkky tehtiin Golgatalla tehottomaksi
*Salaseuroissa on myös kirkon miehiä kuten esim. kirkkoherroja ja arkkipiispoja
*Käärmeen pää murskataan ja käärme heitetään tulisen järven kärsimään ikuisesti kestävää rangaistustaKäärme alennettiin ryömimään vatsalleen

Käärme on lyönyt päänsä pahasti
Alkukertomuksessa astuu esille käärme, joka yllyttää Eevan tekemään syntiä. Ilmestyskirja kertoo, että muinaisajan käärme on itse saatana. Hän on maailman (maapallon) ruhtinas ja ihmiskunnan eksyttäjä (Ilm. 12:9, Joh. 12:31).

1. Moos. 3:13-15 (RK): "Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!" Nainen vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin." Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämä teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemensä välillä. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän." (Viimeisessä virkkeessä 'hän' sana on alkukielellä maskuliinimuodossa ja viittaa naisen jälkeläiseen.)

Ps. 140:2-3, 9-10: "He hautovat mielessään katalia, yhtenään he ovat haastamassa riitaa. Heidän kielensä on terävä kuin käärmeen kieli, kyyn myrkkyä heillä on huulillaan...   ..Paljon pahaa ovat ahdistajani tehneet puheillaan -- kääntykööt ne heitä itseään vastaan! Satakoon heidän ylleen hehkuvia hiiliä! Herra, syökse heidät tuleen, syökse kuiluun, josta ei pääse pois!"

Room. 16:20: "Rauhan Jumala on pian murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne." 

Jumala rankaisi käärmettä ja alensi käärmeen ryömimään maata pitkin vatsalleen ja nielemään maan tomua. Käärme alennetti kaikkia muita alimmaksi.  

Käärme ei noudattanut Jumalan tahtoa, joten hänet revittiin irti elävien maasta juuriaan myöden. Jumala heitti saatanan ja hänen enkelinsä taivaasta alas maan päälle. Yeshua (Jeesus) on Herra ja Jumala, joka katsoi vierestä, kun saatana joukkoineen paiskattiin Taivaasta alas voimalla ja nopeudella, kuin salama jyrähtää.

Luuk. 10:18: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama." 

Ilm. 12:7-9: "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit." 

Ps. 52:4-7 (RK): "Sinun kielesi punoo turmiota, se on kuin terävä partaveitsi, sinä petturi. Sinä rakastat pahaa enemmän kuin hyvää, valhetta enemmän kuin totuuden puhumista. Sela. Sinä rakastat kaikkia tuhoisia sanoja, sinä kavala kieli. Sen vuoksi Jumala murskaa sinut ainiaaksi, hän tarttuu sinuun ja raastaa sinut teltastasi, repii sinun juuresi elä­vien maasta." (Edomilainen Dooeg oli saatanan esikuva)

Paha taistelee totuutta vastaan, mutta paha häviää kamppailun

Syntiinlankeemus aloitti vihollisuuden vuohien ja lampaiden välille (Matt. 25:31-46). Tämä tarkoittaa sitä, että ne viisaat morsiusneidot, jotka pelastuvat taivaaseen joutuvat kärsimään siitä pahuudesta, joka tulee niiltä tyhmiltä morsiusneidoilta, ateisteilta ja väärien jumalien palvojilta, jotka joutuvat tuliseen järveen saatanan kanssa. Tätä pahan taistelua hyvää vastaan tapahtuu myös perheiden ja seurakuntien keskellä:

Matt. 10:34-39: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä."

Myrkyllinen kärpässieni
Yeshuan (Jeesuksen) oma opetuslapsi kavalsi Hänet. Juudas Iskariotin sisälle meni saatana. Kun läheinen ihminen pettää, niin se tekee kipeää kuin Juudaksen suudelma.

Joh. 13:2, 26-27 (1933/38): "Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen.. ..Jeesus vastasi: "Se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan". Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian."

Käärme taistelee Jumalaa vastaan ja yrittää eksyttää niin monta Jumalan lasta kadotukseen kuin suinkin. Käärmeen pyrkii vahingoittamaan Jumalan lapsia. Käärme on mestari valehtelemaan, mustamaalaamaan, lietsomaan riitaa ja kapinoimaan.

Joh. 8:44: "Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä."

Käärmeitä on joka paikassa. Käärmeitä on myös Kirkko- ja kaupunki -lehdestä, joka on luterilaisen kirkon pääkaupunkiseudun seurakuntien lehti. Lehden kansikuvassa (25/2016) on käärme, joka luikertelee miehen suusta ulos ja myrkkyhampaat ovat pelottavasti esillä. Lehti uutisoi väärän uskonnon paastokuukauden päätösjuhlasta. Lehden artikkeli puolusti kaikkien, myös väärien uskontojen, harjoittamisen oikeutta ihmisoikeutena. Lehti julkaisi (26/2016) yleisönosastolla kirjoituksen, jossa toivottiin lisää lehteen itämaisen väärän uskonnon oppeja. Kirkko ja kaupunki -lehti tuhlaa kirkon jäsenten maksamia verorahoja ja lopuksi johdattaa heidät helvettiin.

Jaak. 3:1,5,6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin...   ..Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Matt. 3:7-10: "Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."

Matt. 23:15, 33 (Jeesus sanoo): "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette...    ..Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?"

Raamattu säätää selvästi, ettei Taivasten valtakuntaa peri sellaiset uskovat, jotka elävät homoparisuhteessa tai hyväksyvät väärät uskonnot tai pilkkaavat Jumalaa (1. Kor. 6:9-10, Matt. 5:17-20, 7:21-23, video kolmannesta käskystä). Lehti (24/2016) siteerasi arkkipiispa Mäkistä, joka oli hiljakkoin kannattanut homoparien vihkimistä kirkossa. Lehdessä oli artikkeli ja valokuva, jossa kerrottiin seurakuntien osallistuneen "Pride" -tapahtumaan. Sana pride tarkoittaa ylpeyttä. Seurakuntien rekassa oli sateenkaarilippu, jossa lainattiin 2. Moos. 3:14 jakeessa olevaa Jumalan nimeä "Minä olen se, joka olen". Tämä lippu pilkkasi Jumalaa. Uutisen mukaan seurakunnan rekassa ollutta pahvista arkkipiispan kuvaa hurrattiin kulkueen aikana.

Luuk. 6:26: "Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille."

Jaak. 4:6-8: "..Siksi Raamattu sanoo: -- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat!"

Matt. 23:13: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Myrkkykäärmeet ovat vaarallisia, mutta Yeshua (Jeesus) on voittanut käärmeen

Käärme tekee ihmisen kantapäähän haavan ihmisen kärsiessä vääryyttä. Usein ihmiseen jää katkeruuden juuri. Katkeruus pitää hänet erossa Jumalasta. Katkeruus on kuin käärmeen myrkky, joka muistuttaa kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta, mitä hän on joutunut kärsimään. 

Myrkystä tuotetaan vastalääkettä
Myrkkykäärmeet ovat hengen vaarallisia. Käärmeen hampaat ruiskuttavat myrkkyä ihon alle, joka surmaa jonkin ajan kuluttua puremaan saaneen. Käärmeitten myrkky osataan nykyään tehdä tehottomaksi. Käärmeestä lypsetään myrkkyä, jonka avulla tuotetaan vasta-ainetta, joka tekee myrkyn tehottomaksi. Myrkkykäärmeet purevat noin 300 ihmistä vuodessa, mutta vastalääkkeiden ansiosta lähes kaikki jäävät eloon. HS 19.1.2016: 'Käärmeiden lypsäjä pelastaa ihmisiä oman henkensä uhalla - "Harva tähän pystyy".

Paavalia puri myrkkykäärme hengenvaarallisesti. Kuten tavallista niin muut ihmiset tekevät hätiköidyn johtopäätöksen siitä, että kyse on jostain pahasta ihmisestä, kun käärme puree. Mutta niinhän saatana kiusaa Jumalan omia. Lopputulos oli se, ettei käärmeen myrkky tehnyt mitään pahaa Paavalille. Jumala pelasti Paavalin. Paavali ravisti käärmeen tuleen palamaan, minne käärme kuuluukin. Maltalaiset ymmärsivät, ettei Paavali ollutkaan paha. Paavali voitti maltalaisten arvostuksen, kun hän teki Maltalla lisää voimatekoja Yeshua HaMashiachin nimessä.

Apt. 28:3-6: "Paavali keräsi sylyksen risuja ja pani ne nuotioon, mutta kuumuus ajoi sieltä esiin kyyn, ja se kävi kiinni Paavalin käteen. Kun saarelaiset näkivät käärmeen riippuvan hänen kädessään, he sanoivat toisilleen: "Tuo on varmaankin murhamies. Merestä hän pelastui, mutta kostotar ei sallinut hänen elää." Mutta Paavali ravisti käärmeen tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään, vaikka saarelaiset odottivat käden ajettuvan tai Paavalin kaatuvan äkkiä kuolleena maahan. Kun he olivat aikansa odottaneet ja näkivät, ettei Paavalille tapahtunut mitään merkillistä, he tulivat toisiin ajatuksiin ja sanoivat: "Hän on joku jumala." 

Sananl. 10:31: "Vanhurskaan suusta viisaus versoo, mutta myrkyllinen kieli leikataan poikki."

Israelin kansa alkoi nurisemaan Jumalaa vastaan erämaataipaleellaan. He valittivat Jumalan antamasta ruuasta. Jumala rankaisi israelilaisia niin, että hän lähetti myrkkykäärmeitä surmaamaan israelilaisia. Israelilaiset ymmärsivät tehneensä syntiä ja tulivat katuvina Mooseksen puheille. Jumala käski Mooseksen valmistamaan kuparisen käärmeen, joka laitettiin tangon päähän. Tästä syntyi itse asiassa ristinmerkki. Jos joku oli saanut käärmeen pureman, niin kun hän katsoi kuparista käärmettä eli ristinmerkkiä, niin hän parani ja jäi eloon. Jumala ei ottanut käärmeitä pois, mutta teki niiden myrkyn tehottomaksi.

4. Moos. 21:6-9: "Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: "Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta." Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: "Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon." Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon." 

Joh. 3:14-15: "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän."

Yksi Israelin 12 sukukunnasta ei saanut valloitettua sille annettua aluetta luvatusta maasta. Se oli Dan ja sen oli pakko ottaa toinen asuinalue pohjoisesta. Se ei tehnyt työtään kunnolla ja vielä alkoi palvelemaan vääriä jumalia. Lopputulos on se, ettei Ilmestyskirja  enää mainitse Danin sukukuntaa 144.000 todistajan joukossa. Joosefin pojan Manassen suku on ottanut Danin paikan 12 suvun joukossa (Ilm. 7:4-8). Tätä ennusti Jaakobin siunaukset 12 pojalleen, kun kutsui Dania käärmeeksi. Samalla tavalla Juudas Iskariot oli pettäjä kahdentoista joukossa:

1. Moos. 49:17: "Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja suistuu maahan."

Jer. 8:15-17: "Me toivoimme rauhaa, mutta mitään hyvää ei tullut. Me odotimme, että parantuisimme haavoistamme, mutta meille koittikin kauhun aika. Danista kantautuu pelottavia ääniä, vihollisten ratsut korskuvat. Koko maa vapisee, kun heidän oriinsa hirnuvat. He tulevat ja hävittävät maan, syövät sen sadon, tuhoavat kaupungin ja sen asukkaat." -- Katsokaa! Minä lähetän teidän kimppuunne käärmeitä, myrkkykäärmeitä. Niihin eivät loitsut tehoa, vaan ne purevat teitä, sanoo Herra."

Käärmeellä on ovela ja neuvokas (Matt. 10:16). Se ryömii kavalasti lähelle ihmistä. Käärme jää vaanimaan ja heti tilaisuuden tullen hyökkää ihmisen päälle. Myrkkyhampaiden puraisu jättää katkeruuden myrkyn ihmiseen.

Käärme voitettiin Golgatalla - anteeksianto tekee käärmeen myrkyn tehottomaksi

Yeshua (Jeesus) on jo voittanut käärmeen. Hän teki käärmeen myrkyn tehottomaksi. Yeshua sovitti meidän synnit Golgatan ristillä ja nousi voittajan ylös kuolleista.

Raamattu kehottaa meitä taistelemaan pahaa vastaan rakkaudella ja anteeksiannolla. Kun emme jää hautomaan kärsimäämme vääryyttä, niin silloin rakkaus on saavuttanut meissä jotain suurta.

1. Kor. 13:4-7: "Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii."

Meillä ihmisillä on velvollisuus antaa toisille anteeksi, koska mekin olemme saaneet paljon syntejä anteeksi. Jeesus kertoi vertauksen miehestä, joka sai kuninkaalta anteeksi suuren velan. Tämä mies ei antanut toiselle miehelle anteeksi pientä velkaa. Kuningas suuttui palvelijan armottomuudesta ja heitti palvelijan ankaraan vankeuteen. Jos saat paljon anteeksi, niin silloin meillä on velvollisuus antaa anteeksi

Matt. 6:14-15: "Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne."

Meidän tulee antaa anteeksi, vaikka meillä olisi moittimisen aihetta rikkojalle. Kärsityn pahan muistelemisesta ei ole mitään hyötyä. Siinä vain itse kärsii enemmän. Katkeruuden hylkääminen on hyvä alku onnellisempaan huomiseen. Muistojen unohtaminen on vaikeaa, mutta voimme pyytää Taivaan Isältä voimaa unohtaa. Taivaan Isä voi hyvittää  kärsityn pahan niin runsaalla kädellä, että sitä ei enää viitsi muistella menneitä. Kun ihminen kokee uutta rakkautta ja saa paljon hyvää, niin onni peittää pahat muistot pois.

Kol. 3:13-14: "Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi."

Ef 4:31-32: "Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden."

Anteeksiantaminen on vastalääke
Kun joku on tehnyt syntiä, niin hän aiheuttaa muille murhetta. Anteeksi antaminen poistaa meistä murheen ja katkeruuden. Anteeksi antaminen tekee käärmeen myrkyn tehottomaksi ja paholainen kärsii tappion.

2. Kor. 2: 5-11 (1933/38): "Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille, jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut; niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. 

Sentähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan; sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut - jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa - sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat." 

Palmitos Park Gran Canarialla
Jumalan palvelijat tulevat lopun ajoilla julistamaan evankeliumia kaikille kansoille suurella voimalla. Jeesus mainitsee Jumalan palvelijoiden tunnusmerkiksi sen, että he tarttuvat myrkkykäärmeisiin käsillään ja ne eivät vahingoita heitä. Jos joku juottaa heille myrkkyä tai pakolla lääkitsee heitä huumaavilla lääkkeillä niin, sillä ei ole heihin vaikutusta. Tämän lisäksi he panevat kätensä sairaitten päälle ja nämä paranevat. He ajavat Yeshua HaMashiachin nimessä pahoja henkiä pois ihmisistä, jotka paranevat heitä riivanneista vaivoista.

Mark. 16:15-18: "Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat."
 

Luuk. 10:18-20: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan."

Se vaiva vahvistaa, mikä ei ole kuolemaksi

Alkukertomus mainitsee, että naisen jälkeläinen saa haavoja kantapäähän, mutta lopulta naisen jälkeläinen murskaa käärmeen pään. Tämä viittaa Yeshua HaMashiachiin, Jeesukseen Kristukseen ja häntä seuraaviin pyhiin ihmisiin. Käärme pää murskaantuu lopullisesti, kun Yeshua HaMashiach tuomitsee saatanan heitettäväksi tuliseen järveen ja saatana vajoaa järven kuumimpaan paikkaan ikuisiksi ajoiksi (Ilm. 20:10).

Tunnen erään Pohjois-Karjalasta kotoisin olevan yrittäjän. Hän on kasvanut kovissa oloissa ja on suustaan varsin suorasukainen. Hänellä on tapana sanoa: "Mikä ei tapa, se vahvistaa". Jumala ei kiusaa ihmisiä, mutta paholainen tekee parhaansa meidän kiusaamiseksi. Näissä vaivoissa meidän uskollisuus Luojalle koetellaan.

Jaak. 1:2-4, 12-13: "Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden... ..Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään."

Yeshua käänsi toisen poskensa ja jätti pahan rankaisemisen Taivaan Isälle

Vuorisaarnassa Yeshua (Jeesus) opetti siitä, millainen Hän on. Pyhä rakkaus ei tee vastarintaa pahalle. Pyhä rakkaus antaa anteeksi ja jopa rukoilee vainoajien puolesta. Taivaan Isä päättää milloin vainoajien armonaika loppuu, mutta ihmisen tulee olla nöyrä ja jättää rankaiseminen Taivaan Isälle (Room. 12:19). 

Matt. 5:38-39, 43-48: "Teille on opetettu: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin.. .."Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

Meidän tulee toivoa, että vainoajatkin tekisivät parannuksen. Jos vainoaja tekee kuolemansyntiä esim. Pyhän Hengen pilkkaa, niin sen jälkeen emme saa jatkaa rukoilla  hänen puolesta.  

1. Jos. 5:16: "Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän; tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan." 

Jumala on antanut esivallalle oikeuden kantaa miekkaa ja määrännyt sotakelpoisille miehille asevelvollisuuden (1. Moos. 14:14; 5. Moos. 20; 1. Aik. 12, 27:1-24; Matt. 5:17-20, Luuk. 22:36, Room. 13:4). Pyhää Henkeä täynnä ollut profeetta Elisakin oli asevelvollinen (2. Kun. 3:11). Esivallan tulee käyttää tätä toimivaltaa vain siihen, mihin se on tarkoitettu. Esivalta ei saa käyttää miekkaa Jumalan vastustamiseen eikä muuhunkaan Taivaan Isän tahdon vastaisiin tekoihin. Esivalta ei saa käyttää valtaansa väärin eikä saa ylittää harkintavaltaansa, muuten esivalta voi itse joutua kaislameren aaltojen hukuttamaksi. 

Käärme yritti surmata Messiaan, mutta käärme kärsi tappion

Noin 1500-vuotta Egyptin tapahtumien jälkeen syntyi Jumalan Poika, Yeshua HaMashiach Bethelemissä. Kun Herodes sai kuulla idästä tulleilta arvovaltaisilta tietäjiltä, että Kuningas, Messias oli syntynyt, niin Herodes koki Yeshuan uhaksi. Herodes määräsi surmattavaksi kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. 

Matt. 2:13-15: "Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet." Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: "Egyptistä minä kutsuin poikani."

Jumala pelasti Yeshuan niin, että Joosef ja Maria lähtivät Egyptiin Yeshuan kanssa pakoon. He olivat saaneet tietäjiltä arvokkaita lahjoja, joiden turvin he elivät Egyptissä. Kun kaikki Yeshuaa takaa ajaneet olivat kaikki kuolleet, niin perhe palasi takaisin Israeliin. Käärme yritti tuhota Messiaan, mutta menetti omat kätyrinsä.

Matt. 2:19-20: "Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet."

Jumala murskaa käärmeen pään

Pienet haavat kantapäässä, jotka paranevat, eivät ole niin vaarallisia. Mutta jos käärme yrittää tuhota kokonaan Jumala oman tai yrittää lukita jonkun pysyvästi lukkojen taakse, niin Jumala puuttuu siihen.

Ps. 119:126 (RK): "Nyt on aika Herran toimia - sinun lakiasi rikotaan!"

Israelin kansa oli kasvanut suureksi Egyptin vauraudessa ja siitä tuli faaraolle poliittinen uhka. Egyptin hallitsijaksi nousi mies, joka ei tiennyt mitään israelilaisesta Joosefista, joka oli pelastanut Egyptin nälänhädältä. Faarao päätti alistaa Israelin kansan orjiksi ja teettää heillä liian rastasta pakkotyötä. Tämän tarkoituksena oli uuvuttaa israelilaisia kuoliaaksi. Israelin kansa vain menestyi ja faarao määräsi syntyvät pojat heitettäväksi Niili-jokeen (2. Moos. 1). Faaraon lakki kertoo, kenen asialla hän oli. Lakissa on käärme otsan kohdalla.

Käärme faaraon kuolinnaamiossa
Nyt Jumala puuttui tilanteeseen ja päätti pelastaa kansansa pois Egyptistä luvattuun maahan Israeliin. Jumala lähetti kaksi miestä Mooseksen ja Aaronin faaraon. He puhuivat suustaan niitä sanoja, joita Jumala oli käskenyt heidän puhua.

2. Moos. 5:1-2: "Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät faraon luo ja sanoivat: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Päästä minun kansani viettämään minun juhlaani autiomaassa.'" Farao kysyi: "Kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä ja päästettävä Israelin kansa menemään? Minä en tunne Herraa enkä aio päästää Israelia."

Egypti oli voimakas suurvalta ja faarao piinkova johtaja. Faarao ei ottanut mitenkään todesta sitä, että kaksi miestä puhui Jumalan sanoja hänelle. Tästä alkoi kamppailu, missä Jumala teki ihmeitä. Faarao ei ottanut ihmeitäkään tosissaan, vaan laittoi taikurit Janneksen ja Jambreksen tekemään vastaavia temppuja (2. Tim. 3:8). Aluksi taikurit pysyivät Jumalan perässä, mutta Jumala alkoi lyömään Egyptiä kovemmilla vitsauksilla. Paarmat purivat,  paiseita tuli egyptiläisten ihoon, heinäsirkat ja raekuuro tuhosivat viljasadon. Jannes ja Jabres hävisivät Jumalan voimille.

Faaraolla oli seitsemän ensimmäistä viisautta aikaa päästää vapaaehtoisesti Israelin kansa pois. Mooses puhui suunsa kautta Jumalan antamia sanoja faaraolle, eikä faarao mitään uskonut:

2. Moos. 9: 13-14: "Herra sanoi Moosekselle: "Astu varhain huomisaamuna faraon eteen ja sano hänelle: Näin sanoo Herra, heprealaisten Jumala: 'Päästä minun kansani palvelemaan minua. Muuten minä annan tällä kertaa kaikkien vitsausteni kohdata sinua itseäsi, hovisi väkeä ja koko kansaasi, jotta näkisit, ettei maailmassa ole ketään minun vertaistani."

Ensimmäinen voimateko oli se, että Mooses heitti puisen sauvansa faaraon eteen ja se muuttui käärmeeksi. Faaraon taikurit tekivät saman tempun. Jumala laittoi kuitenkin paremmaksi ja Mooseksen käärme söi faaraon taikureiden käärmeet. Faarao ei kuitenkaan taipunut. Tulossa oli Niilijoen muuttuminen vereksi, sammakoita, paarmojen puremia, paiseita, sadon turmelevia raekuuroja, heinäsirkkoja jne.

Viimeinen kymmenestä vitsauksesta oli tulossa. Jumala paadutti faaraon sydämen niin, ettei faarao antanut edelleenkään periksi. Siitä seurasi, että Egypti sai todella kovan vitsauksen. Jumala surmasi jokaisen perheen esikoispojan ja esikoisen myös karjaeläimistä. 

Israelilaiset valvoivat sen yön aikana, jolloin esikoispoikalasten surma oli tulossa. Israelilaiset olivat lähtövalmiita matkalle. Egyptiläiset menivät yöpuulle. Puolenyön aikana esikoiset kuolivat. Samalla tavalla viisaat morsiusneidot valvoivat yömyöhään ja heillä oli riittävästi öljyä lamppuja varten. He pelastuivat taivaaseen. Tyhmiltä morsiusneidoilta loppui lampunöljy ja he eivät päässeet hääjuhlaan eikä taivaaseen.

2. Moos. 12:29: "Puolenyön aikaan Herra surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen, valtaistuimella istuvan faraon esikoisesta vankiluolassa istuvan vangin esikoiseen, sekä kaikki karjan esikoiset."

Egyptiläiset olivat hyvin järkyttyneitä. Nyt Faarao päästi Israelin kansan menemään ja egyptiläiset suorastaan toivoivat, että Israelin kansa häviää maasta mitä pikimmin. He antoivat israelilaisille kultakorunsa ja vaatteita, jotta israelilaiset lähtisivät heti pois. Näin Israelin kansa sai kaiken tarvitsemansa tarvikkeet matkaan mukaan ja Egyptin rikkaudet.

2. Moos. 12:30-36: "Kun farao, hänen hovinsa väki ja kaikki egyptiläiset sinä yönä näkivät, mitä tapahtui, puhkesi Egyptissä suuri valitus, sillä ei ollut kotia, jossa ei olisi ollut vainajaa. Farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin yöllä luokseen ja sanoi: "Lähtekää tiehenne, pois minun kansani keskuudesta, te itse ja kaikki israelilaiset, ja menkää palvelemaan Herraa, niin kuin olette pyytäneet. Ottakaa myös lampaanne, vuohenne ja nautakarjanne, niin kuin olette halunneet, ja menkää. Ja kun nyt lähdette, toivottakaa siunausta minullekin." Egyptiläiset kiirehtivät israelilaisia lähtemään heti pois maasta, sillä he ajattelivat: "Muuten me kuolemme kaikki." 

Niinpä israelilaiset ottivat vielä hapantumattoman taikinan mukaansa kaukaloissa, jotka he käärivät viittojensa sisään ja ripustivat olalleen. Israelilaiset olivat Mooseksen neuvon mukaisesti pyytäneet egyptiläisiltä hopea- ja kultaesineitä sekä vaatteita, ja Herra oli tehnyt egyptiläiset heille niin suosiollisiksi, että he saivat mitä pyysivät. Näin israelilaiset veivät egyptiläisiltä heidän rikkautensa." 

paholaisen valtakunta, kuin konkurssin tehnyt kasino
Egyptin kansa oli kärsinyt suuria menetyksiä terveydessä, ruuassa ja ihmishengissä. Faarao oli kärsinyt suuren arvovaltatappion. Faarao sydämeen nousi katkeruus

Jumala taas paadutti faaraon sydämen. Israelin kansa teki erämaassa harhautusliikkeen ja antoi faaraon ymmärtää, että israelilaiset harhailisivat ja aavikko olisi sulkenut heidän tiensä. Tämä antoi faaraolle aiheen luulla, että hänen turvallisuusviranomaiset voisivat käydä pidättämässä kansan ja tuomaan heidät takaisin orjiksi (2. Moos. 14:1-5). 

Egyptin turvallisuusviranomaiset noudattivat esimiehen hallinnollista määräystä. He lähtivät takaa ajamaan israelilaisia kaikilla voimilla, mitä heillä oli (2. Moos. 14:6-7). Jumala halkaisi kaislameren ja israelilaiset kulkivat vastarannalle. Egyptin turvallisuusviranomaiset ajoivat hälytyskulkuneuvoilla merenpohjaa pitkin, mutta Jumala sulki meren. Meren aallot tuhosivat Egyptin turvallisuusviranomaiset. Egypti oli menettänyt lähes kaiken ja nyt tuhoutui lopuksi armeijakin. Jumala osoitti voimansa ja rankaisi Egyptin valtiota hyvin ankaralla kädellä. Israel jatkoi matkaansa Egyptin rikkaudet mukanaan.

Hengellinen uni kyykäärmeistä rannalla

Jumala antoi eräälle uskonsisarelle hengellisesti merkityksellisen unen 11.1.2017. Siihen on saatu vahvistuksia, että tämä uni oli Herran antama: 

"Sisar kulki rannalla. Hän näkin vapaana juoksevan pienen mäyräkoiran, joka uteliaasti ja iloisesti nuuski rantaheinikkoa. Yhtäkkiä sisar näki maassa lihavan kyykäärmeen, joka puri mäyräkoiraa. Hän polki heti käärmeen selkärangan (luurangon) murskaksi ja käärme kuoli. Mäyräkoira oli hetken selällään, mutta sen jälkeen virkosi, nousi ylös eikä kuollut. Sitten sisar näki hyökänneen käärmeen lähellä neljä muutakin kyykäärmettä, jotka oli piiloutuneet osittain maahan kaivautuneena. Käärmeillä oli niin hyvä suojaväri, ettei niitä juurikaan pystynyt erottamaan maasta, elleivät ne alkaneet liikkua. Käärmeen erotti maastosta niiden mustista silmistä, joissa oli häijy katse, sekä hitaasta liikkeestä. Käärmeet olivat hyvin lihavia, koska ne olivat saaneet paljon saalista."

Tämä uni tarkoittaa seuraavaa: Seurakuntiin tulee uusia uskoon tulleita, jotka iloisesti ja hyväuskoisesti haluavat kuulla opetusta evankeliumista. Kyykäärmeet lymyilevät seurakunnan keskellä ja niitä on vaikea erottaa vanhurskaista uskovista. Kun petollisille pastoreille ja uskonsisarille tulee tilaisuus, niin he kavaltavat Jumalan Sanaa iloisesti ja huolettomasti etsivän uskovan. Taitavasti piiloutuneen käärmeen paljastaa vasta niiden häijy katse ja liike. Kun kavaltajat alkavat valehtelemaan tai toimia toista vastaan, niin se paljastaa heidät. Tässä unessa yksi pureman saanut sai harvinaista armoa Jumalalta, koska Jumala herätti hänet eloon antaakseen ylösnouseelle uuden alun elämälleen.

Juud. 1:3-4: "Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Nämä kavaltajat ovat onnistuneet saamaan paljon saalista ja moni seurakuntaan tullut on eksytetty pois pelastuksesta. Kaikki iskut eivät kuitenkaan ole kuolemaksi, vaan pieni osa on selvinnyt iskuista kaidalle tielle takaisin. Jumala kuitenkin puuttuu kavaltajien synteihin ja he tuhoutuvat omiin juoniinsa.

Gal. 1:6-12: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. 

Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija. Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle."

Ketä olivat taikurit Jannes ja Jambres

Paavali mainitsee Janneksen ja Jambreksen kirjeessään Timoteukselle. He ryhtyivät vastustamaan Israelin Jumalaa ja Moosesta tekemällä magiaa faaraon hyväksi. Raamattu mainitsee heidän uskonsa olevan kelvoton, mikä tarkoittaa samaa asiaa kuin tuomiota helvettiin.

2. Tim. 3:8: "Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton."

Hesekielin kirjan 32:17-31 kertovat mitä tapahtuu niiden kansojen armeijan sotilaille, jotka hyökkäävät Israeliin. Tämä Raamatun profetia soveltuu myös Googin sotaan, koska se mainitsee myös pohjoisen kuninkaat mm. Mesek-Tubalin. Egyptin sotajoukoille Raamattu ennustaa kovaa tuomiota helvettiin, koska se hyökkäsi Israeliin (levitti kauhua elävien maassa). Assyrian joukot joutuvat helvetin syvimpiin onkaloihin.
 
Egyptin kuumassa hiekasta ollut muinainen ruumis
Hes. 32:17-21: "..minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, valita Egyptin kohtaloa, valita sen korskeaa joukkoa. Saata se alas tuonelaan, pakanakansojen pariin. -- Mahtavat suistuvat manalaan, hautaan vaipuneiden joukkoon. Vieläkö olet muita parempi? Astu alas, asetu sijallesi jumalattomien pariin. He suistuvat surmattujen joukkoon, miekka on koholla, farao korskeine joukkoineen syöstään alas. Siellä, keskellä tuonelaa, ovat mahtavat sankarit, ja he sanovat faraolle ja hänen auttajilleen: "Tänne suistuitte tekin, meidän ympärileikkaamattomien pariin, julmasti surmattujen keskuuteen." 

Siellä on Assyria, siellä sen armeija kuninkaansa haudan ympärillä. Kaikki heidät on julmasti surmattu, isketty kuoliaaksi taistelussa. Heille on annettu hautapaikaksi tuonelan etäisin onkalo, siellä on soturien joukko kuninkaansa haudan ympärillä. Kaikki heidät on julmasti surmattu, isketty kuoliaaksi taistelussa -- heidät, jotka levittivät kauhua elävien maassa!"

Ne jotka vastustavat Israelin Jumalaa, joutuvat helvettiin ja sen jälkeen tuliseen järveen ikuisiksi ajoiksi (Matt. 7:21-23 1933/38, 2. Tim. 3:8-9). Siinä ei auta valtion myöntämät kunniamerkit eikä nuhteeton maallisen lain noudattaminen.  

Jes. 66:24: "Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."

Job. 24:19 (1933/38): "Kuivuus ja kuumuus ahmaisevat lumiveden, samoin tuonela ne, jotka syntiä tekevät." 

Helvetti on paikka, jossa ei ole mitään hyvää. Siellä kokee kipua ja kärsimystä kaikilla aisteilla ja tavoilla. Kidutuksesta ei saa hetkenkään lepoa. Helvetissä ihminen tuntee kovaa kipua palovammoista ja viiltävää kipua madon puremista. Tuska aiheuttaa hampaita kiristäviä kouristuksia. Helvetissä jano on kova, rikin haju on sietämätöntä ja ihmisillä on suuri epätoivo ikuisen rangaistuksen takia (opetusvideo). Taivas on vastakohta helvetille. Taivaassa kokee kaikkea hyvää ja ihanaa, kaikilla aisteilla ja tavoilla.

Hiilimiilu, joka savuaa ikuisesti

Helvettiä voisi verrata myös hiilimiiluun. Huonoa hedelmää tekevät oksat hakataan puusta irti. Ne kootaan maahautaan, joka peitetään maamassoilla. Puut kuumennetaan suljetussa, vähähappisessa tilassa, jolloin miilu alkaa savuamaan. Puut mustuvat hiilenpaloiksi, joilla ei ole muuta tehtävää kuin palaa ja palaa. Hiilenpalat eivät enää koskaan kasva terveiksi taimiksi. Miilun sisällä happea ei saa, vettä ei ole, lepoa ei saa kivulta ja rsimys ei lopu koskaan. Miilu savuaa kuumana ikuisesti.

Ilm. 14:9-11: "Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen."

Ilm. 20:10, 12-15: "Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.. ..Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen." 

Yeshua (Jeesus) opetti, että meidän ei pidä pelätä ihmistä, joka voi surmata meidät. Meidän tulee pelätä elämän ja kuolema Herraa, Jumalaa joka voi surmata meidät ja sen lisäksi tuomita meidät ikuisiksi ajoiksi helvettiin (myös Luuk. 16:19-31).

Luuk 12:4-5: "Minä sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä."

Paholainen yllyttää itsemurhaan

Raamattu kertoo pahojen henkien vaivaamista ihmisistä. Riivaajahenget voivat kiusata ihmistä niin paljon, että hän tekee itsemurhan tai surmaa muita ihmisiä. Pahoista hengistä vapaa ihminen ei tee koskaan itsemurhaa. Itsemurhan tekemiseen myötävaikuttaa pahan hengen tekemä kiusa. Paha henki ei saa tehdä ihmiselle mitään ilman Jumalan sallimusta (Joh. 13:26-27). Joskus Kaikkivaltiaalla Maailman Luojalla on syy ottaa suojelusenkelinsä pois, jolloin riivaajahengelle tulee tilaisuus kiusata ihminen aina itsemurhaan asti (1. Kor. 5:5, esim. HS 19.12.2016, IL 16.1.2017). 

Mark. 9:17-18: "..Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi...   .."Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi."

Juudas Iskariot oli varas (Joh. 12:6). Häneen meni saatana ja Juudas Iskariot kavalsi Yeshuan (Jeesuksen, Luuk. 22:3-6). Pian sen jälkeen Juudas Iskariot teki itsemurhan. Raamattu ilmoittaa, että hänet on tuomittu tuliseen järveen (Matt. 27:3-10; Joh. 13:8-11, 17:11-12; Apt. 1:15-20, 25). Paholainen yritti jopa eksyttää Jeesuksen tekemään itsemurhan, mutta tervejärkinen Jeesus torjui paholaisen valheet Jumalan Sanalla.

Matt. 4:5-7 (RK): "Sitten Paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temp­pelin harjalle ja sanoi: ”Jos olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinus­ta’ ja ’He kantavat sinua käsillään, et tetloukkaisi jalkaasi kiveen.’” Jeesus sanoi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.’"

Kuningas Saul oli huono kuningas. Hän lankesi syntiin ja sen jälkeen Jumala rankaisi Saulia lähettämällä pahan hengen Sauliin. Saul yritti olla myös yhteydessä vainajahenkiin, jotka ovat kuolleen hengeksi tekeytyneitä pahoja henkiä (3. Moos. 19:31). Lopulta Saul teki itsemurhan.

1. Sam. 16:14-15: "Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua."

1. Sam. 31:4-5: "Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen. Nähdessään Saulin kuolleen myös aseenkantaja heittäytyi miekkaansa ja seurasi Saulia kuolemaan." 

1. Aik. 10:13-14: "Näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sanaansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle."

Egypti oli faaraotar Kleopatran aikana Rooman vasallivaltio. Kleopatra tiedetään olleen hyvin kaunis ja taitava viettelemään. Hän oli myös häikäilemätön ja julma hallitsija, joka surmautti oman veljensä vallassa pysymisen takia. Hän harrasti epäjumalanpalvelusta. Kun Rooman keisari Julius Cesar tuli Egyptiin Kleopatra vei Cesarin romattiselle risteilylle, jonka aikana Kelopatra makasi hänen kanssa. Risteilystä yhdeksän kuukauden päästä Kleopatra synnytti Kaisarion-pojan, mutta Cesar ei tunnustanut avioliiton ulkopuolista lastaan. Kleopatra sai kuitenkin näillä keinoilla vakiinnuttua valtaansa. Kun Cesarin tilalle tuli Rooman keisariksi Marcus Antonius, Kleopatra makasi myös hänen kanssaan ja synnytti hänelle kaksoset, pojan ja tyttären. Roomalaiset näkivät Kleopatran poliittiseksi pyrkyriksi. Kleopatra korotti itsensä jumalattareksi. Rooman keisari Antonius nimitti rakastajattarensa "kuninkaiden kuningattareksi" ja hänen poikansa Kaisarionin "kuninkaiden kuninkaaksi" sekä jakoi Rooman alueita pariskunnan yhteisillä lapsille. Roomalaisten mitta tuli täyteen, jolloin Octavius lähti sotaan ja voitti Antoniuksen armeijan sekä Kleopatran laivaston. Kun Kleopatra huomasi menettävänsä asemansa, hän surmasi itsensä myrkkykäärmeellä.

1. Moos. 3:1: "Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?"

Itsemurha on saman veroinen murha, kuin toisen ihmisen murhaaminen. Murhaajat eivät pelastu taivaaseen mukaan lukien itsensä murhanneet. Itsemurhan jälkeen ei voi katua tekemäänsä syntiä ja pyytää sitä anteeksi. Itsemurhasta tai eutanasiasta ei ole mitään hyötyä, koska helvetissä kivut vain kasvavat.

Ilm. 21:8: (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

666 valasta teki itsemurhan
Farewell Spitin rannalla Uudessa-Seelannissa teki 666 valasta itsemurhan (IL 13.2.2017). Itsetuhoisuus on aina epänormaali ilmiö myös eläimillä, joissa voi olla myös riivaajahenkiä. Kun Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tapasi rannalla riivatun miehen, niin Yeshua paransi miehen ajamalla riivaajahenget noin 2000 sikaan. Sen jälkeen siat tekivät joukkoitsemurhan ryntäämällä jyrkänteeltä alas järveen.

Mark. 5:12-13: "Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki."

Psykiatreilla ja psykologeilla kaikkein suurin itsemurhakuolleisuus

Nykyajan psykiatrit selittävät mielisairauksien johtuvan mm. aivojen välittäjäaineiden toiminnan puutteista. Psykiatrit hoitavat potilastaan huumaamalla heidät lääkkeillä niin, että heidän oireita saadaan hillittyä, mutta tilalle tulee huumattu mielentila ja joskus myös vakavia sivuoireita kuten esim. maniaa. Raamattu tietää, mistä nämä ongelmat johtuvat. Pahat henget voivat vaivata ihmisen mieltä (esim. Luuk. 8:26-32, 11:14, Mark. 16:9). Niitä vastaan ei voi taistella huumaavilla kemikaaleilla.

Mark. 5:26 (RK): "Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin hän oli tullut huonommak­si." 

Psykiatrilla ei ole keinoa parantaa potilasta lopullisesti. Tehoton hoito voi viedä ihmisen vain ojasta allikkoon. On olemassa psykiatrian professoreja, jotka itsekin myöntävät, ettei psykiatria tiedä psyykkisten sairauksien todellista syytä. Ei ole olemassa todisteita siitä, että jokin psykiatrinen tai psykologinen sairaus johtuisi biokemiallisesta epätasapainotilasta, vaikka niin väitetään. Ei ole olemassa patologisia diagnooseja. Alan ammattilaisten keskuudessa on niinkin vahvoja mielipiteitä, että diagnooseja keksitään äänestämällä psykiatrien kokouksissa, ja tällainen ei ole tiedettä. Tämä voi johtua siitä, että pikään allalla olleet työntekijät ovat nähneet paljon leväperäistä toimintaa ja tullut tällaiseen johtopäätökseen. Tosiasia on, että kuka tahansa voi joutua psykiatrian uhriksi, varsinkin jos joku toinen kantelee jostain hänen mielestä vähänkin poikkeavasta käytöksestä (kolumni aiheesta).

Turun kaupungin psykiatrian osastot ovat olleet sanomalehtien otsikoissa, koska siellä on havaittu vakavia väärikäytöksiä hoidossa. Iltalehti kirjoitti 18.2.2016: "Potilaiden piina kauhujen osastolla jatkui vuosikaudet: Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa myöntää, että vanhuspsykiatrisella osastolla potilaita kaltoinkohdeltiin, ylilääkittiin tiedottomaksi ja pakkoeristettiin väärin perustein." Yle uutisoi 3.2.2017: "Kahdeksaa hoitajaa epäillään rikoksista Kupittaan vanhuspsykiatrian osastolla - Poliisin rikostutkinta Turun Kupittaan vanhuspsykiatrian G1-osaston tapahtumista on valmistunut." Yle uutisoi myös 18.2.2016: "Potilaita myös lääkittiin tiedottomaksi ja pakkoeristettiin laittomasti. Poliisille tehtiin tutkintapyyntö vain murto-osasta väärinkäytöksiä."

Jos psykiatri on ateisti, hän ei oikeasti tiedä, mitä tekee. Hän näkee ihmisessä vain lihallisen ruumiin ja elinolosuhteet, mutta ei ymmärrä, että ihmisen persoonaa ja ajattelua ohjaa pohjimmiltaan henki. Pahimmillaan hän voi leimata terveen ihmisen hulluksi sen perusteella, että tämä on Jumalan profeetta, jolloin psykiatri menettää pelastuksensa (Matt. 5:22, 7:21-23, Mark. 3:20-30). Neuvostoliitossa tehtiin paljon tällaista terveille toisinajattelijoille.

Lääkärit tekevät paljon muutakin sellaista, mikä rikkoo Jumalan tahtoa. Suomessa keskeytetään suuria määriä raskauksia, mikä on lapsen murhaamista siitä huolimatta, että Suomen laki sen sallii (lisää artikkelissa). Lääkäriliitto vastustaa juutalaispoikien ympärileikkausta, joten suomalaiset lääkärit eivät suostu niitä tekemään eikä terveyskeskukset niitä tee. Sen sijaan lääkärit tekevät sukupuolenvaihtoleikkauksia, mikä on myös suurta syntiä. Tekopyhän "hyvän tekemisen" nimessä lääkärit tekevät paljon pahaa.

Psykiatreilla on kaikista ammattiryhmistä kaikkein korkein itsemurhakuolleisuus. Psykologeilla ja mielenterveyshoitajilla on myös hyvin korkea riski itsemurhaan. Tätä asiaa on selitetty mm. siten, että näihin ammatteihin hakeutuu niitä, jotka etsivät ratkaisua omiin ongelmiinsa. Ei ole ihme, että Turun psykiatrisen sairaalan henkilökunta on havaittu tehneen vakavia väärinkäytöksiä, kuten edellä mainitut esimerkit kertovat. Ongelmia on ollut muuallakin (IL 20.12.2022).  

Psykiatri Claes Andersson
Claes Andersson on psykiatri, runoilija, pianisti ja entinen kansanedustaja. Hän on vasemman siiven sosialisti (SKDL, vas.) ja ateisti. Poliittisissa piireissä oli vuosikymmen sitten tunnettua, että julkishallinnon virkapaketeissa äärivasemmisto sai usein psykiatrian alan virat. Suuret puolueet tekivät tämän uhrauksen, jotta he saivat parhaat johtajavirat. Suurille ja pienille puolueille oli tärkeämpää saada virkoihin puolueelle uskollisia politrukkeja kuin, että he olisivat oikeasti joitain osanneet. Pienempi virka uhrattiin härskisti, jos kaupassa saatiin puolueelle tärkeä virka.

Claes Andersson on kertonut elämänkertateoksessaan, että hän on kärsinyt luulosairaudesta, jolloin hän uskoi sairastuneensa AIDS:iin. Hän kärsi unettomuudesta ja lääkitsi itseään rauhoittavilla lääkkeillä sekä suurella määrällä alkoholilla. Andersson kertoo, että hän suunnitteli ja valmisteli itsemurhan, mutta ei kyennyt tekemään sitä (IS 29.9.2009). Hän on kertonut myös rahapeliriippuvuudestaan (IL 10.3.2009).
 
Claes Andersson on kirjoittanut runon elämän tarkoituksesta runokokoelmassaan 'Aamu meren rannalla, sisäänhengitys, uloshengitys'. Ateisti Claes Andersson ei löytänyt Luojaansa, mutta hän löysi kyynisen inhorealismin. Siteeraan katkelmia hänen runostaan runoteoksen sivulta 20: "Olemisen tarkoitus on kadota. Synnyimme tyhjästä, jotta voimme kasvaa, kehittyä, vanheta, kalkkeutua, murtua, jotta meitä voitaisiin hioa, hieroa, viilata, amputoida...  numeroida, dna-koodata, punnita ja mitata...  kaasuttaa ja sokaista, jotta meidät voitaisiin myöhemmin tyrkkiä pois, karkottaa, pahoinpidellä, murjoa hengiltä, jotta meistä voitaisiin puristaa mehut, kutistaa meidät, erottaa, hävittää, hylätä ja saada katoamaan. Kun olemme kadonneet ei meitä enää ole, ei edes poissaolona tai tyhjyytenä, tai jonkun muistona...  Olemme täällä vain täyttääksemme olemisen tarkoituksen, joka on katoaminen."

Tuomiota helvettiin kutsutaan kuolemaksi. Se ei tarkoita sitä, että ihminen häviäisi tyhjyyteen vaan sitä, että hän jatkaa ikuisia aikoja kärsimyksen kokemista tulisessa järvessä. Pahat henget tietävät päätyvänsä lopulta tuliseen järveen ja ikuisiksi ajoiksi. Tuomiopäivää odottaessaan he yrittävät lievittää tuskaansa romantisoimalla kurjuuttaan.

Tuottelias taiteilija, lääketieteen lisensiaatti ja erikoislääkäri Claes Andersson ei löytänyt elämää, mutta on löytänyt runossaan pimeyden. Kun ihminen ei koskaan löytänyt Luojaansa, niin hän ei löytänyt mitään elämisen arvoista. Kukaan ihminen ei voi paeta Luojaansa katoamalla. Vaikka ruumis kuolisi, ihmisen henki ei koskaan katoa. Jumala ei päästä ketään pakoon, vaan joka ikisen on kerran polvistuttava Yeshua HaMashiachin edessä ja tunnustettava hänet Herraksi (Jumalaksi).

Fil. 2:10-11: "Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Miten tulee suhtautua uniin

Lääketiede eivät ole pystyneet selvittämään, miten ihminen voi nähdä unia ja mitä varten on tämä ominaisuus, jota luullaan biologiseksi. Ihminen osallistuu unessa tapahtuvaan elokuvaan, mutta raajat eivät liiku, vaikka unen näkeminen voidaan muuten ulkoisesti mitata. Uni on monimutkainen tuotos ja paljon informaatiota sisältävä elokuva. Voiko ihmisen aivot sellaista itsestään tuottaa ollenkaan? Raamattu kertoo, että enkeli voi tuottaa ihmiselle unen, kuten teki enkeli, kun ilmoitti Joosefille Jumalan Pojan syntymisestä.

Matt. 1:20: "Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä."

Raamattu kertoo, että lopun ajoilla Jumala antaa ihmisille myös ennusunia:

Joel 3:1: "Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia."

Kaikki unet tulee koetella, koska kaikki niistä eivät ole Jumalan antamia. Antikristuksen henget pystyvät myös antamaan unia ja ilmestyksiä. Maailma on paha vallassa ja paholaisen henget kiusaavat ihmisiä voimillaan. Mutta niiden käytölle on Jumala asettanut rajat, mutta mitä tahansa ne eivät pysty tekemään. Tavallisesti ne voivat syöttää ihmisiin valheita, intohimoa ja pelkoa voimiensa turvin.

1. Joh. 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja."

1. Joh. 5:19: "Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa."

1. Tess. 5:21-22: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta."

Matt. 24:24-25: "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut."

1. Moos. 5:13:1-3 (1933/38): "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne."

Vaikka Yeshua (Jeesus) oli täynnä Pyhää Henkeä, paholainen pääsi kiusaamaan Häntä erämaassa kuljettamalla Yeshuaa pitkiä matkoja paikasta toiseen yliluonnollisella voimalla ja kykenemällä esittämään valheellisia tarjouksia. Yeshua ei langennut valheisiin, vaan torjui ne vetoamalla Raamatun Sanaan. Sen jälkeen paholainen jätti Yeshuan (Jeesuksen) hetkeksi rauhaan (Matt. 4:1-11).

Jaak. 4:7: "Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä."

Tyypillinen paholaisen ihmiselle laittama uni on painajainen. Siinä ihminen näkee jotain hyvin pelottavaa, jolloin unen tarkoitus on rikkoa ihmistä. Paholainen osaa olla ovela ja tekee myös unia, jotka liittyvät johonkin edellisenä päivänä tapahtumaan, jolloin ihminen ajattelee sen olevan vain alitajuntansa tuote. Uni voi sisältää jotain johdonmukaista, mutta se uskottelee ihmiselle myös jotain valhetta tai yllyttää tekemään jotain typerää. Kun ihminen kokee valheita tai yllytystä, niin hän voi omaksua ne ja toimia niiden mukaan valveilla ollessaan. Unien selityskirjat ja ennustajien puhelinpalvelut palvelevat vain paholaista.

Kerron tapauksen eräästä vajaan 50 vuotta vanhasta naisesta, joka oli lapsiperheellinen, eikä ollut uskossa. Hän sai usein unia, joissa hän harrasti seksiä aviomiehensä kavereitten kanssa. Hän kertoi unista parhaalle naisystävälleen, mikä sinänsä oli täysin typerää. Nainen ei langennut suoraan tähän yllytykseen, mutta myöhemmin hylkäsi aviomiehensä ja meni huonon miehen mukaan. Tässä naisessa oli ahdistusta, raivonpuuskia ja haureuden henkeä. Nämä kaikki ovat niitä kiusoja, joita paholainen pystyy syöttämään ihmiseen. Vaikka tämä nainen ei näyttänyt olevan erityisesti riivaajanhenkien vallassa, niin häntä pystyi riivaajahenget ohjailemaan. Mitä enemmän ihminen menee niiden mukaan, sitä enemmän paholainen pystyy rikkomaan ihmistä.

Väärän hurmoksen kautta tulevat vaivat ja häpäisy

Riivaajahenget vaivaavat ihmistä monilla eri tavoille. He voivat menettää järkensä ja alkaa tekemään itselleen tai muille fyysistä vahinkoa alastomana. He voivat myös käyttäytyä hyvin häpeällisellä tavalla. Ihminen voi mennä transsiin humalatilan tapaiseen transsiin ja alkaa käyttäytymään sekavasti. He voivat alkaa nauramaan hillittömästi tai käyttäytymään kuin eläimet. Miehet voivat sekaantua jopa urossikoihin (IL 21. ja 23.1.2017). Riivaajahenki voi saada ihmisen tekemään itsemurhan.

Mark. 5:2-4: "Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä."

Riivaajahenget voivat antaa kiusaamalleen niin suuria voimia, ettei heitä pysty vahva miesjoukkokaan pitämään aloillaan. Suuret voimat eivät ole merkki siitä, että joku ihminen on riivattu, koska Pyhä Henki antoi myös Jumalan palvelija Simsonille yliluonnollisen suuria voimia (Tuom. 15:14-16).

Kun kuningas Saul yritti surmata Daavidin, niin Jumala esti Saulin pahat aikeet rankaisemalla Saulia häpäisyllä. Saul alkoi riehumaan alasti profeetta Samuelin edessä ja lopuksi kaatui maahan vuorokauden ajaksi.

1. Sam. 19:22-24:
 "Silloin Saul lähti itse Ramaan. Tultuaan Sekun suuren vesisäiliön kohdalle hän kysyi: "Missä Samuel ja Daavid ovat?" Hänelle vastattiin: "Tuolla Raman Najotissa." Kun hän lähti kulkemaan sinnepäin, Jumalan henki yllätti myös hänet, niin että hän vaelsi hurmostilassa koko matkan Raman Najotiin saakka. Hänkin riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin edessä kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön..."

Sebastian Tynkkynen väittää olevansa uskovainen, mutta en voi havaita hänestä uskon mukaisia tekoja. Hän osallistui Big Brother -televisiosarjaan ja ilmoittaa olevansa biseksuaali (HS 20.1.2015). Tammikuussa 2017 Tynkkynen teki jotain aivan järjetöntä. Hän konttasi vaipoissa Helsingin Tuomiokirkon portailla ruoskittavana. Videolla oli Isä meidän -rukouksesta tehty muunnos, joka arvosteli pakkoruotsia. Sebastian Tynkkynen ei ainoastaan loukannut pyhiä arvoja vastaan, vaan myös häpäisi itsensä, minkä poliisi katsoi sormien läpi (IL 4.1.2017).

Jeesuksen tapasi hautaluolissa eläneen riivatun miehen rannalla. Jeesus ajoi miehestä tuhansia pahoja henkiä laitumella olevaan sikalaumaan, joka syöksyi sen jälkeen jyrkänteeltä järveen. Sikopaimenet menettivät karjansa, jota he eivät olisi saaneet kasvattaa, koska Vanha testamentti kieltää sianlihan syömisen saastaisena eläimenä. Tässä on esikuva siitä, että Jumala lähettää väärässä hengessä oleviin seurakuntiin riivaajahenget, jotka vievät monet syntiset uskovaiset kadotukseen.

Jes. 66:3-4: "..Sian verta ovat teidän ruokauhrinne, pahan palvontaa teidän suitsutuksenne. Te olette valinneet omat tienne ja mieltyneet omiin iljetyksiinne, ja minä puolestani valitsen kurituksen tien, teitä kohtaa se, mitä te pelkäsitte..." (vert. myös Jes. 66:16-17)

Jumala voi armossaan vapauttaa joitakin yksittäisiä henkilöistä riivaajahengistä. Hautaluolissa elänyt pelottava riivattu mies tuli järkiinsä ja pukeutui vaatteisiin. Yeshua (Jeesus) lähetti hänet sukunsa luokse julistamaan Yeshuan suurista teoista ja saamastaan armosta (Mark. 5:19-20). Parantunut mies kasvoi vahvaksi evankeliumin julistajaksi. Yksi mies vapautettiin riivaajista ja hänessä olleet pahat henget menivät noin 2000 sikaan surmaten ne.

Mark. 5:15-20: "He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt." Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

Kansa pyysi Jeesusta poistumaan paikalta, koska he olivat menettäneet suuren määrä sikoja järveen hukkuneena, mikä oli myös rangaistus siitä, että he söivät saastaisen eläimen lihaa. Kansa rakasti enemmän maallista omaisuutta ja saastaa kuin pyhää lakia, eikä sen takia uskonut edes Pyhän Hengen voimallista toimintaa. Koska väärässä hengessä olevat seurakunnat ovat mieltyneet valheeseen ja saastaan, niin he saavat tekojensa mukaisen rangaistuksen ja joutuvat kadotukseen.

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan." (vert. Apt. 5:1-11)

Ilm. 21:8: (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."


Kuningas Nebukadnessarilla oli seitsemän vuoden sakkokierros riivattuna

Nebukadnessar oli mahtava Babylonian suurvallan kuningas. Hän teki syntiä ja kohteli köyhiä huonosti (Dan. 4:23). Jumala rankaisi Nebukadnessaria siten, että hän tuli hulluksi ja hänet ajettiin pois ihmisten joukosta. Nebukadnessar annettiin paholaisen kuritettavaksi. Kun seitsemän vuoden sakkokierros oli ohi, niin Nebukadnessar parani. Jumala nosti hänet takaisin kuninkaaksi.

5. Moos. 28:15, 28 (1933/38): "Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut...   ..Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella."

Dan. 4:28-34: "Sana oli vielä kuninkaan huulilla, kun taivaasta kuului ääni: "Tämä sana on sinulle, kuningas Nebukadnessar: Olet menettänyt valtakuntasi! Ihmisten joukosta sinut ajetaan pois, sinä olet asuva eläinten parissa, saat syödä ruohoa kuin härät, ja seitsemän vuotta on vierivä ylitsesi, kunnes opit tietämään, että Korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo."

Se sana kävi heti toteen: Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta, ja hän söi ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Hänen partansa ja hiuksensa kasvoivat tuuheiksi ja pitkiksi kuin kotkan sulat ja hänen kyntensä pitkiksi kuin lintujen kynnet.

"Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin, ja minä kiitin Korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti: -- Totisesti, hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen! Maan asukkaat ovat kaikki tyhjän veroiset. Tahtonsa mukaisesti hän tekee taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole ketään, joka voisi estää hänen työtään ja joka voisi sanoa hänelle: "Mitä sinä teet?" 

"Silloin minä sain takaisin ymmärrykseni, ja kuninkaallinen mahtini ja loistoni annettiin minulle jälleen. Hovimieheni ja ylimykseni noutivat minut, ja kuninkuuteeni palautettiin ennalleen ja valtani lisääntyi entisestään. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan Taivaan Kuningasta, jonka kaikki teot ovat oikeat ja kaikki tiet oikeudenmukaiset ja joka pystyy nöyryyttämään ne, jotka elävät ylpeyden vallassa."

Jumala osoitti, että hänellä on valta lähettää ihmiseen riivaajahenki ja syöstä suuri kuningas vallasta. Kuningas Nebukadnessaria nöyryytettiin ja hän nöyrtyi. Jumalalla on myös valta ajaa pahat henget pois ja nostaa hulluudesta parantunut takaisin kuninkaaksi.

Käärmeen temppelissä on vapaamuurareita ja odd fellows -veljiä

Vapaamuurarius on salaseura ja uskonto, jossa palvotaan paholaista ja salaseuran jäsenet saavat hengellisiä kokemuksia paholaiselta. Odd fellows -loosit ovat vastaavanlaisia paholaisen kirkkoja, minkä kertoo heidän nimensäkin 'oudot veljet' (HU 7.12.2012). Alla on valokuva vapaamuurarien temppelistä Lontoossa.

Vapaamuurarien temppeli
Vapaamuurarit pyrkivät pitämään rituaalinsa visusti salassa. Jos joku väittää rituaaleissa olevan jotain kamalaa, niin vapaamuurarit yleensä kiistävät asian, mutta eivät haasta rituaalin paljastanutta oikeuteen, koska silloin heidän rituaalinsa joutuisivat viranomaisten esitutkintaan ja tulisivat siten julkisiksi.

Lopulta kuitenkin karmea totuus paljastuu. Yhdysvalloissa eräässä vapaamuurariloosissa on uusille jäsenille liittymisrituaali, jossa hänen pitää istua tuolilla, kun vanhempi vapaamuurariveli ampuu häntä paukkupanoksilla 6 metrin päästä. Rituaali on ahdistusta aiheuttava, koska tuolilla istuva alokas ei voi tietää, ammutaanko häntä oikeilla luodeilla pään ohi vai pelotellaanko häntä paukkupanoksilla. New York Timesin artikkeli 10.3.2004 kertoo, että loosissa tapahtui kauhea onnettomuus. Ampuja otti vahingossa väärästä taskusta oikean aseen, mitä hän yleensä kantoi luvan kanssa, ja ampui vahingossa oikeilla luodeilla nuorempaa vapaamuurariveljeä kasvoihin. Poliisi joutui tutkimaan kuoleman ja vapaamuurarien käyttämästä tilasta löytyi mm. rotanloukkuja ja giljotiini. Sanomalehden artikkeli ei kerro, mihin vapaamuurarit tarvitsevat giljotiinia, mutta se saattaa liittyä ylennysrituaaliin, jossa joku joutuu kokemaan kuolemanpelkoa pitämällä päätään giljotiinin terän alla. Ampujaa epäiltiin toisen asteen murhasta, mutta hänet päästettiin vapaaksi 2500 dollarin takuita vastaan (New York Times 10.3.2004).

Salaseurassa on ollut myös sellainen vihkirituaali uusille jäsenille, että heidät polttomerkitään. Uusi jäsen näkee kuumassa uunissa polttoraudan ja sitten hänen silmänsä peitetään. Kuumaa polttorautaa ei paineta ihoon, vaan esille otetaan piilosta sähkögeneraattoriin yhdistetty polttorauta, jolla annetaan pieni sähköisku, jolloin uusi jäsen luulee saaneensa oikeasti polttomerkin ihoonsa. Rituaalin tarkoitus on pelotella ja kasvattaa sokeasti tottelevaa uskollisuutta salaseuran käskyille (Pawn Stars, kausi 20, jakso 4/8).

Vapaamuurarit käyttävät rituaaleissaan kohtia Raamatusta, mutta salaseurassa toimiessaan he kieltävät Jeesuksen Kristuksen olevan Herra ja Jumala. Kun vapaamuurari etenee korkeimmalle asteelle, niin hän kuvittelee kehittyneensä jumalan asemaan ja tunnustaa korkeimmaksi palvonnan kohteekseen lusiferin.

1. Joh. 4:3: "Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa."

Musta joutsen on rapparien symboli
Vapaamuurarit palvelevat paholaisen tarkoitusperiä, mikä on piilotettu herrasmiesmäisen veljesseuran kulissin taakse. Vapaamuurareista julkaistuissa nimilistoissa löytyy poliisipäälliköitä, komisarioita, konstaapeleja, haastemiehiä, syyttäjiä, käräjätuomareita, ylilääkäreitä, osastonlääkäreitä ja psykiatreja (Hymy 6 ja 7/2008 sekä 2/2013), joilla on virkavaltaa toisiin ihmisiin. Luettelossa on myös luterilaisen kirkon kirkkoherroja ja pastoreita. Luetteloissa ei ole läheskään kaikkien nimiä, koska listan julkaissut sanomalehti on tarvinnut jokaiselta mainitulta kirjallisen suostumuksen, eikä jäsenluetteloista ole ulkopuolisilla täydellistä tietoa muutenkaan. Tällainen viranomaisen heilastelu pimeyden voimien kanssa osoittaa, että se rakastaa enemmän paholaista kuin Jumalaa. On turha kuvitella, että Jumala siunaisi heitä.

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen.

Vapaamuurari Truman
Yksi kuuluisimpia 33. asteen vapaamuurareja on Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman, joka oli Missourin Suurloosin johtaja. Vaikka Truman tuki Israelin valtion syntymistä, oli baptisti ja luki paljon Raamattua, niin hänen todellinen uskontonsa oli vapaamuurarius. Hän tunnusti muistelmissaan olleensa salaa myös Ku Klux Klanin jäsen, joka oli tuolloin noituutta harjoittava, antisemitistinen ja rasistinen salaseura (Yle Teema 12.1.2021, Historia: KKK - amerikkalainen tarina). Truman tunnetaan myös siitä, että hän määräsi USA:n armeijan pudottamaan kaksi ydinpommia Japaniin toisessa maailmansodassa. Eräille kristitylle Truman on ollut suuri sankari, mutta todellisuudessa hänen kaapissaan oli pahoja luurankoja, joten Truman ei kelpaa hyväksi esikuvaksi, vaikka näyttävän taulun ovat loosin johtajasta teettäneet. Suomessa on sanonta: "Moni on kakku päältä kaunis, kuorelta kovin sileä, vaan on silkkoa sisässä, akanoita alla kuoren."

On varsin erikoista, että presidentti Joe Biden sanoi, että hän ajaa 1000 miljardin dollarin elvytyspaketin (mihin Yhdysvalloilla ei ole varaa) läpi kongressissa meni siihen 6 minuuttia, 6 päivää tai 6 viikkoa (YouTube).

Presidentti Donald Trump perusti vuonna 2019 avaruusvoimat (Space Force) Yhdysvaltojen armeijan kuudenneksi aselajiksi (muut ovat maavoimat, merijalkaväki, merivoimat, merivartiosto ja ilmavoimat). Avaruusvoimiin kuuluu Yhdysvaltojen strategisten ydinaseiden johtokeskus (NORAD) Kalliovuorilla, Coloradossa. Johtokeskus kuuluu Petersonin lentotukikohtaan, minkä kuusikulmaisessa vaakunassa on kuusipäinen lohikäärme, jonka kaulat piirtävät luvun kuusi ja kuusi kynsivarvasta pitävät kiinni maapallosta (vert. 1. Sam. 17:4, 2. Sam. 21:20-21; Wikipedia). Ottamatta kantaa itse asiaan Petersonin lentotukikohta on tullut kuuluisaksi myös huhuista, että Roswellin ufojen hylyt olisi lopulta siirretty sinne tutkittavaksi. Huhut kuvaavat humanoidien ruumiit sammakon näköisiksi vihreiksi miehiksi, joilla on suuret silmät (Budd Hopkins).

Petersonin tukikohta (kuva)

Ilm. 16:13: "Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä."

Ef. 6:11-12 (1933/38): "Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa."

Ef. 2:2: "Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä."

Maallinen menestys houkuttelee eteenpäin pyrkiviä miehiä liittymään suljettuihin herrakerhoihin, joihin pääsee vain rikkaat, vaikutusvaltaiset ja kirkon miehet. Kerhoissa saa solmittua tärkeitä liikekontakteja ja ystävyyssuhteita, joista voi henkilökohtaisesti hyötyä. Suljettujen ovien takana jäsenille myydään lisäksi filosofiaa, joka väittää tekevänsä kunnon miehistä vielä parempia. Tämän valheen nielaisevat ne, jotka himoitsevat maallista menestystä hinnalla millä hyvänsä.

Päätoimittaja Pertti Jotuni kuului 25 vuotta vapaamuurareihin ja hän yleni 30.-asteen vapaamuurariksi (ylin aste on 33). Jotuni huomasi toiminnan olevan kristinuskon vastaista ja erosi järjestöstä. Jotuni antoi lukuisia haastatteluja kokemuksistaan. Iltalehti 8.8.1991 haastatteli Jotunia, joka kertoi vapaamuurareista: "Vapaamuurareiden ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin; vapaamuurareiden opetuksissa sanotaan muun muassa, että Jeesuksen nimi on tuhottava- ja että vapaamuurarien jumala on lucifer."

Musta joutsen ja nokikana
Vapaamuurarien jäseninä on kymmeniä kirkon työntekijöitä (odd fellowsissa on myös paljon kirkon työntekijöitä). Julinin mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Julin on yrittänyt vedota kirkon piispoihin vapaamuurariuden kieltämiseksi kirkon työntekijöiltä, mutta ei ole saanut mitään vastakaikua lähettämilleen viesteille ja tapaamispyynnöille. Arkkipiispa Kari Mäkinen ei vastannut Julinin viesteihin ollenkaan.

Vapaamuurareista myös erosi kaksikymmentä vuotta vapaamuurarina ollut suuriyrityksen hallintojohtaja Juhani Julin, jota haastatteli Seurakuntalainen lehti 28.9.2010 ja 28.6.2011. Julinin mukaansa Suomessa on noin 6.700 vapaamuuraria, joukkoon kuuluu pelkästään miehiä (odd fellowsiin kuuluu lisäksi noin 9.000 jäsentä).  Hengellisen heräämisensä jälkeen Julin on tutkinut järjestön taustaa ja ideologiaa, ja on vakuuttunut siitä, että vapaamuurarijärjestö harjoittaa okkultismia saatananpalvojien ja new age -liikkeen tavoin.

Julin kommentoi asiaa: "Järjestö on sekoitus erilaisia uskonnollisia elementtejä, se käyttää kokoontumisissaan esimerkiksi Raamattua tai koraania, mutta sanojen ”Jeesus” ja ”Kristus” mainitseminen on kiellettyä...    ..Miten sellaiset ihmiset, jotka ovat pappisvalan vannoneet, voivat viikolla mennä pilkkaamaan Jumalaa vapaamuurarien temppeliin ja viikonloppuna mennä messuvaatteet päällä Jumalan temppeliin? Yrityselämässä tämä olisi työsuhdekysymys. Ei liikemaailmassa kahta herraa yhtä aikaa palvella."

Turun Sanomat haastatteli vapaamuurarien suurmestaria Arto Uusitaloa numerossaan 14.5.2004: Lehti kirjoitti, että: "Vapaamuurariksi voi tulla vain mies, joka "uskoo Korkeimpaan ja kuoleman jälkeiseen elämään". Avainsana on yleisuskonnollisuus. - Mihinkään tiettyyn kirkkoon kuuluminen ei ole edellytys, ja jäsenistössä on esimerkiksi juutalaisia ja islaminuskoisia, Uusitalo kertoo."

Yle sai sattumalta kuvattua pienikokoisen ja harvahampaisen ihmisen (lapsen?) pääkallon vapaamuurarien temppelin kaapista, jota mitä ilmeisemmin käytetään heidän rituaaleissa. Palestine-loosin komentajan mukaan se on salainen esine, josta hän ei suostunut puhumaan (Yle Fem/Teema, Ankkalammikosta aavikolle, 27.5.2017). Vapaamuurarien ylimmän neuvoston temppeliä Washingtonissa kutsutaan käärmetemppeliksi. Sen seinät on koristeltu käärmeiden kuvilla ja seinään on haudattu vapaamuurarijohtaja Albert Piken jäännökset.

Kirkkoherra Henric Schmidt
Yle Fem esitti 17.10.2016 dokumentin: 'Taivaallista menoa, pappi ja vapaamuurari: Henric Schmidt kertoo, kuinka luottamus oman isän, esimiehen ja piispan arvioon teki hänestä vapaamuurarin' (video). Paraisten ruotsinkielisen seurakunnan emerituskirkkoherra Henric Schmidt liittyi vapaamuurareihin vuonna 1974, jolloin hän toimi pappina Turun ruotsalaisessa seurakunnassa (Åbo svenska församling). Hän kertoo dokumentissa olleensa suurkapitulin puheenjohtaja, millä hän lienee tarkoittanut sen nimistä vapaamuurijärjestöä. Ohjelmasta saa sellaisen käsityksen, että jo 42 vuotta vapaamuurareissa toiminut Henric Schmidt on edennyt korkeimpien asteiden vapaamuurariksi. On yleisesti tiedossa, että korkeimmalle 33. asteelle edetään tavallisesti noin 20 vuodessa.

Schmidt kertoo, että hänen esimiehensä (Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra) oli vapaamuurari, joka pyysi Schmidtiä liittymään vapaamuurareihin. Schmidt kertoo, että liittymiseen vaikutti myös se, että hän tiesi piispansa olevan myös vapaamuurari (John Vikström oli Porvoon piispa vuonna 1974). Erään ruotsinkielisen seurakunnan työntekijä näki tämän televisio-ohjelman ja huolestui kuulemastaan. Hän otti yhteyttä tuttuunsa John Vikströmiin ja kysyi, pitääkö televisiossa esitetty tieto paikkansa, että hän on vapaamuurari. John Vikström vastasi lyhyesti, että tämä on kunkin oman asia. Tämä ei todellakaan ole hänen oma asia, koska John Vikström on korkeassa kirkollisessa asemassa oleva julkisuuden henkilö, jonka toiminnan arvioimiseksi tämä tieto on välttämätöntä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun 12.8.2002 (Dnro 2709/2/00) mukaan tuomareillakin on velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus vapaamuurarijärjestön jäsenyydestä. 

TV1:n Perjantai-ohjelmassa kerrottiin 17.2.2017, että arkkipiispa Mikko Juva (vuosina 1978-1982) ja Intiimiteatterin johtaja Matti Ranin olivat vapaamuurariveljiä. Teatteri oli pulassa, kun eduskunnassa syytettiin teatteria Jumalanpilkasta Valtakunta näytelmän takia. Vapaamuuriveljeyden avulla teatteri sai paikalle arkkipiispan katsomaan näytelmää. Juvan jälkeen arkkipiispaksi valittiin vapaamuurari John Vikström. Luterilaisen kirkon johto on ollut pitkään saastunut vapaamuurariuden uskonnosta.

Ef. 5:11-13, 15-16: "Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa...     ..Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha."

Henric Schmidtin valittiin Paraisille kappalaiseksi ja sitten Paraisten ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherraksi vuonna 1991. Schmidt kertoo, että hänen ruotsinkielisessä loosissa kokoontuu 50-60 muurariveljeä arki-iltana vapaamuurariloosissa, joka on Turunmaan sairaalan kellarissa. Tämä kertoo myös lääkärien kytköksistä vapaamuurareihin.

Vapaamuurarien risti
Kirkkoherra Schmidt kertoo Ylen dokumentissa, että ruotsinkielisiltä vapaamuurareilta edellytetään kristinuskon harrastamista. Tunnetusti vapaamuurarit ovat ahkeria kirkossa kävijöitä ja sitten he palvovat suljettujen ovien takana loosissa lusiferia. Schmidt kertoo: "Ei ole mikään salaisuus, että papeilla on liikkeessä keskeinen tehtävä. Varsinkin kun tullaan ylemmille asteille, papin paikka on hyvin keskeinen... ..Minun tehtävänä pappina on nähdä hengelliset lahjat ja hengellinen symboliikka vapaamuurareissa. Vapaamuurarius perustuu pitkälti symboleihin. Vapaamuurariliike edustaa parhaiten paikkaa, jossa symboliikka on hyvin tärkeää. Toivon, että voisimme enemmän avata tätä symboliikka kirkoissa."


2 Kor 11:14-15: "Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Helsingin seurakunta teki vuonna 1992 päätöksen vuorata Kulosaaresta tontin Suomen suurloosi ry:lle, joka on vapaamuurarijärjestö. Vapaamuurarit halusivat rakentaa tontille temppelin. Monet kansalaiset suivaantuivat seurakunnalle ja tuomikapitulille tehtiin valitus. Seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli valitusta ja kantelua, mutta päätti, ettei ne aiheuta mitään toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että seurakunta pysyi päätöksessään vuokrata omistamansa tontti vapaamuurareille ja kiisti valituksen. Vapaamuurarit kyllästyivät jahkailuun ja eivät allekirjoittaneet vuokrasopimusta (HS 28.11.1992). Jupakka osoittaa, että vapaamuurareilla on merkittävää vaikutusvaltaa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.

Helsingin seurakunta tekee yhteistyötä odd fellows -veljeskunnan kanssa järjestämään hautajaiset yksinäiselle ihmiselle. Odd fellows -veljet pukeutuvat mustiin, kumartavat ruumiille ja luulevat saattavansa kuolleen hengen taivaaseen, jottei hengen tarvitse olla yksin. He ilmoittavat valmistautuvansa näin omaan kuolemaansa. Kuolleen pelastumisen kannalta rituaalilla ei ole mitään vaikutusta. Odd fellows -veljillä on todella outo rituaali kääntyä joukolla vainajahengen puoleen, kun muita ei ole läsnä. Luterilaista kirkkoa ei haittaa ollenkaan, että läsnä on vapaamuurarijärjestön tapainen salaseura ja joka haluaa osallistua toisen ihmisen kuolemaan (Yle 27.3.2018).

Käärmeitä kirkossa - Yorkin tuomiokirkko tuhoutui salaman iskussa

David Pawson kertoo opetussarjassaan Vanha testamentti avautuu (Obadjan ja Joelin kirja 2/2), että vuonna 1984 Yorkin tuomiokirkko paloi, koska siihen iski salama. Kirkon yllä pyöri 20 minuutin ajan pieni pilvi. Muuten taivas oli kirkas. Pilvi oli niin pieni, ettei se voinut sataa. Sitten yhtäkkiä salama iski kirkkoon ja kirkko paloi, vaikka siihen oli juuri asennettu palohälyttimet. Kummallista oli se, ettei salaman iskusta kuulunut ollenkaan jyrähdysääntä ja hälyttimet eivät toimineet riittävän aikaisin sitä seuranneessa tulipalossa. Salaman iskun näki kuoripojat, jotka kulkivat ohi. 

Salama sytytti kirkon palamaan, mutta onneksi kirkossa ei ollut ihmisiä. Pawson kävi meteorologian laitoksella kysymässä pilven liikkeitä. Siellä keskustellessa kävi ilmi, että paikalla olleet 16 ateistimeteorologia olivat sitä mieltä, ettei tuo voi olla muu kuin Jumalan aikaansaama sääilmiö.

Miten meidän pitäisi tämä tapahtuma ymmärtää? Halusiko Jumala puhua seurakunnalle jotain, kun poltti salamaniskulla kirkon?

Paikallinen seurakunta oli juuri vihkinyt piispaksi henkilön, joka oli sitten kieltänyt oman uskonsa. Siis hän ilmoitti olevansa puhdas leipäpappi ilman uskoa. Meillä Suomessakin on piispavaaliehdokkaita, jotka kieltävät uskovansa joihinkin uskontunnustuksen kohtiin.

Tästä voimme lukea suoraan Jumalan puhetta. Hän halusi nuhdella seurakuntaa piispavalinnasta ja polttaa rangaistukseksi heidän tuomiokirkon. Jumala oli kuitenkin armollinen seurakuntaa kohden, koska ihmisiä ei kuollut palossa. Tämä oli myös varoitus siitä, mitä voi seurata siitä, että seurakunnan johtajat lankeavat syntiin. Jumala on varoittanut myös Suomea vastaavasta ja siitä on Taivaan Isä kirje 1.5.2016

Juud. 1:4-7: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan: niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta."

Kuninkaan turvallisuusviranomaiset antautuivat Jumalan miehelle 

Miksi Jumalan profeetat eivät tee vastarintaa pahan edessä? Miksi he eivät nosta sormeakaan pahaa vastaan? Tämä johtuu siitä, että Jumala itse puolustaa profeettojaan. Jumala on säätänyt niin, ettei ihmisen pidä kostaa. Jumala hoitaa itse voiman käytön

Room. 12:19: "Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" -- näin sanoo Herra."

Jos joku arvio, että Jumalan profeetta voisi itse tehdä jollekin pahaa, niin se ei pidä paikkansa. Profeetta ei voi lähettää toiseen ihmiseen riivaajahenkeä, koska se on aina Jumalan vallassa oleva rangaistus. Tuollaiset arviot ovat valheita ja Jumalan vastustamista mustamaalaamalla Jumalan todistajaa.

Ps. 119:78-79: "Joutukoot häpeään röyhkeät -- syyttä he vainoavat minua! Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi. Tulkoot luokseni ne, jotka palvelevat sinua
ja tietävät, mitä sinun liittosi vaatii."

Erikoistoimintamiestä esittävä lelu
Raamattu kertoo esimerkkejä, kun Jumala on suojellut voimalla omiaan. Kuningas Ahasja määräsi 50 turvallisuusviranomaisensa erikoistoimintamiestä pidättämään profeetta Elian. Elia ei hievahtanutkaan pakoon vuoren huipulta eikä tehnyt mitään vastarintaa pidätysosastoa vastaan. Jumala antoi tulen lyödä taivaasta, jolloin pidättämään tulleet virkamiehet tuhoutuivat tulessa (vert. Yle 29.8.2016). Sama toistui toisen kerran. Kolmannelle kerralla turvallisuusviranomaiset tulivat kyllä paikalle, koska noudattivat hallinnollista määräystä, mutta osastoa johtanut upseeri meni polvilleen Elian eteen ja anoi Jumalan miehel armoa, että he saisivat jäädä eloon. Turvallisuusviranomaiset antautuivat Jumalan profeetalle. Sen jälkeen Elian oli turvallista lähteä kuninkaan puheille.

2. Kun. 1:13-15: "Kuningas lähetti vielä kolmannenkin viidenkymmenenpäällikön joukkonsa kanssa. Kun tämä kolmas päällikkö tuli paikalle, hän polvistui Elian eteen ja pyysi häneltä armoa sanoen: "Jumalan mies! Säästä minun henkeni ja näiden viidenkymmenen palvelijasi henki! Taivaasta on lyönyt alas tuli, ja se on polttanut kaksi edellistä päällikköä miehineen, mutta säästä minun henkeni!" Herran enkeli sanoi silloin Elialle: "Lähde hänen kanssaan, älä pelkää häntä." Niin Elia lähti ja meni päällikön kanssa kuninkaan luo."

Jumala on asettanut esivallan ja viranomaisilla on oikeus kantaa miekkaa (Room. 13:1-6). Jumala edellyttää, että esivalta käyttää miekkaansa vain siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu. Poliisi ei saa rikkoa lakia vastaan eikä koskaan Jumalaa vastaan. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä (Apt. 5:29). Niin kauan viranomaisilla menee hyvin, kun he seuraavat Jumalan teitä, mutta jos he kääntyvät toisille teille, niin siunaukset poistuvat (Yle 18.6.2016).

Viranomaiselle voi tulla kiusaus käyttää vahvaa asemaansa väärin. Turhautunut poliisi voi ylittää harkintavaltansa rajat ja tehdä väärin, vaikka päälisin puolin toiminta voisi näyttää hyväksyttävältä. Suomen poliisi- ja oikeuslaitoksen toiminnasta on paljastunut hyvin vakavia asioita. Huumeyksikön päällikkö Jari Aarnio oli itse mukana tekemässä vakavia rikoksia (Yle 29.12.2016). Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on syytettynä myös rikoksista, joita ei voisi mitekään kuvitella, että Suomen ylin syyttäjä on tällaiseen langennut (HS 17.10.2017). Poliisin tietolähdetoiminnasta on paljastunut vakavia epäilyjä koskien poliisin ylintä johtoa, joita oikeushistorian professori Jukka Kekkonen kommentoi Ylen A-talk: Jos poliisi onkin rosvo? -ohjelmassa 26.10.2017 seuraavasti: "Tämä näyttää kyllä todella pahalta. Poliisin aika korkeissa johtotehtävissä on ollut sellaisia menettelytapoja ja yhteyksiä, jotka selvästikkään eivät kestä päivänvaloa."

Punisher-logo poliisin kypärässä
Eräs poliisin erikoistoimintamies kiinnitti Punisher-pääkallon kuvan kypäräänsä, josta on julkaistu valokuva sosiaalisessa mediassa (IL 17.8.2016). Pääkallologo on Marvel-sarjakuvien Punisher-hahmon tunnus. Punisher on sarjakuvissa seikkaileva, oman käden oikeutta jakava väkivaltainen antisankari. Sarjakuvissa hahmon kuvaillaan tekevän sitä, mitä poliisi haluaisi tehdä, muttei virkansa puitteissa voi. Tämä symboli kertoo sitä kantavan halusta ottaa valtaa enemmän kuin, mitä säädökset hänelle antavat ja omista idealistisista motiiveista.

Poliisiautoissa on harmaan talouden vastaisia mainoksia. Mainokset ovat sikäli outoja, että siinä on törkeä demonin kuva, joka autoa katsottaessa assosioituu poliiseihin itseensä (Kaleva 8.9.2011). Paholaisteema jatkuu myös poliisiautojen muotoilussa. Autosta on haluttu tehdä pelottavan näköinen ja vilkkuvalot on muotoiltu pirunsarviksi. Pirusarvet viestivät ulospäin, mistä voimaa haetaan. Demoniaihetta on jatkettu antamalla mellakan kestävälle poliisiautolle nimeksi Mörkö (Yle 19.3.2016).  

Poliisiauto ajoi kolarin

Mikäli poliisi puuttuu uskonnonvapauteen tai siihen liittyvään sananvapauteen ja käyttää voimakeinoja kristinuskon harjoittamiseen estämiseen niin, silloin poliisi tekee Punisher-hahmon tapaista vääryyttä, ei pelkästään uskovaista vastaan, vaan myös Jumala vastaan. Jos poliisi käyttää voimakeinoja kristinuskon leimaamiseksi hulluudeksi niin, silloin hänellä ei ole enää mitään asiaa taivaaseen (Matt. 5:22, 12:22-32). 

Suomeen on tullut paljon vääriä uskontoja, joissa on kaikenlaisia lieveilmiöitä. Nämä ilmiöt paaduttavat poliiseja laittamaan kaikki uskonnot samaan koriin. Jos viranomainen ei kunnioita Raamattua, hän on hyvin altis lankeamaan synteihin, joista menettää pelastuksensa. Viranomaisilla on kaavamaisia toimintatapoja, jota yksittäinen valhe voi ohjata niin, että viranomainen tekee todella typeriä asioita.

Kohtaus elokuvasta Blues Brothers, kun poliisi keskeyttää kirkonmenot
ylistyslaulun lopussa

Joe Morton - John The Revelator  
(John The Revelator = Johannes Näkijä, joka kirjoitti Ilmestyskirjan) 
Taivaaseen pääsevät vain ne, joka tekevät Taivaan Isän tahdon ja eivät tee valhetta tai usko valhetta.

Ilm 22:14-15 (Bibilia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan." (vert. Apt. 5:1-11)

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema." 

Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."

Blues Brothers elokuvassa juoni eteni kirkonmenojen keskeyttämisen jälkeen seuraavasti: Poliisipäällikkö, joka oli keskeyttänyt apulaistensa kanssa kirkonmenot, tulikin uskoon ja jätti virkansa. Suuri määrä poliisiautoja lähti takaa-ajamaan uskoon tullutta entistä poliisipäällikköään ja hänen uusia ystäviään. Poliisiautot eivät saaneet heitä kiinni, vaan ajoivat suuren ketjukolarin, mihin takaa-ajo päättyi. Pahikset hävisivät takaa-ajon. Tämä kohtaus on ollut elokuvahistorian yksi kalleimmista kolarikohtauksista, josta on video Youtubessa.

Se, joka miekkaan tarttuu, omaan miekkaansa kaatuu

Jumala toimii hyvin usein niin, että antaa vihollisen kaatua ihan omaan miekkaansa. Syntiin langennut turvallisuusviranomainen käyttää omaa asetta itseään vastaan. 

Kuningatar Isebel oli paha kuningatar. Hän vastusti Jumalaa ja profeettoja voimalla ja vääryydellä. Jumala löi kuningas Ahabin ja kuningatar Isebelin kansaa nälänhädällä, vedenpuutteella muilla onnettomuuksilla. Lopputulos oli se, että kuningatar Isebelin omat virkamiehet kyllästyivät johtoon. Kaksi Isebelin alaista virkamies työnsivät Isebelin ikkunasta ulos ja hän kuoli sotavaunujen rattaiden yliajamana (2. Kun. 9:32-33). 

Samalla tavalla Jumala tuhosi midianilaisten armeijan. Jumala laittoi heidän päänsä niin sekaisin, että armeijan sotilaat ryhtyivät surmaamaan toisiaan. Gideonin katsoi 300 sotilaansa kanssa vierestä, kun valtavan suuri armeija tuhosi itse itsensä.

Tuom. 7:21-22: "Miehet seisoivat paikoillaan leirin ympärillä, mutta kaikki leirissä olijat joutuivat kauhun valtaan ja ryntäilivät sinne tänne pyrkien pakoon. Kun Gideonin kolmesataa miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat Bet-Sittaan, Sereran suuntaan, ja aina Tabbatin luona virtaavalle Abel-Meholan purolle saakka." 

Lopun ajoilla myös porttoseurakuntia tuhoutuu vastaavalla tavalla. Silloin pappien ja seurakuntalaisten synnit paljastuvat, kun Jumala häpäisee heidät ja saattaa heidät sen jälkeen tuhon omaksi. Ihmiset näkevät, että monet seurakuntalaiset olivatkin lampaaksi pukeutuneita tekopyhiä susia.

Ilm. 17:16-17: "Näkemäsi kymmenen sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. Jumala näet panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat kuninkaanvaltansa pedolle siihen saakka kun Jumalan sanat toteutuvat."

Jumala on tehnyt Israelin valtion väkikiveksi. Joka yrittää hyökätä sitä vastaan, häviää ja loukkaa itsensä pahasti. Palestiinalaiset ovat lukuisia kertoja sotineet Israelia vastaan. He ovat aina ensin joko julistaneet sodan Israelia vastaan tai aloittaneet sodan hyökkäyksellä Israelia vastaan. Israel on voittanut jokainen kerta sodan. Palestiinan hävittyä sodan, kansan hyvinvointi on vain laskenut. Palestiinalaiset ovat aseellisella sodalla Israelia vastaan aiheuttaneet vain suuren ahdingon kansalleen.

Sak. 12:3-4,8 (RK): "Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille: kaik­ki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki maan kansa­ kunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, mutta kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella...
..Sinä päivänä Herra suojelee Je­rusalemin asukkaita. Kompastelevin heistä on sinä päivänä kuin Daavid, ja Daavidin suku on kuin jumalolen­to, kuin Herran enkeli heitä johtamas­sa."

Tampereen teatterissa on ollut ohjelmistossa komedia ja musikaali 'Piukat paikat'. Musikaalissa kaksi miestä näkee autokorjaamossa, kun gangsterit ampuvat vastustajia. Miehistä tulee murhan todistajia. Gangsterit huomaavat, että heidän rikoksellaan oli kaksi miestä silminnäkijöinä. He aloittavat ajamaan miehiä takaa. Miehet pakenevat henkensä kaupalla viihdeorkesterin mukana Floridaan. Gangstereille selviä miesten piilopaikka. Puolet gangstereistä luulee, että miehet ovat piiloutuneet hotellin naisten vessaan ja ryntäävät sinne. Toisen puoli gangstereista tulee myös paikalle ja luulee miesten olevat siinä vessassa, mitä parhaillaan heidän kaverinsa tutkivat. Gangsterit avaavat tulen vessaan päin ja heistä tietämättömät rikostoverit vastaavat tuleen. Lopputulos on se, että gangsterit surmasivat vain toisensa. 

Matt. 26:56 (1933/38): "Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat." 

Käärmeen silmillä on peitteet, eikä se ymmärrä, mitä tekee ja hyökkää. Käärmeen pää osuu terävään kiveen, johon ei tule edes naarmua, mutta käärme loukkaa päänsä pahasti. Myrkkyhampaat katkeavat. Käärme ei enää pysty saalistamaan ruokaa ja kuihtuu hiljalleen kuoliaaksi. Käärme surmaa näin itsensä.

Ps. 58:3-6: "Väärämieliset ovat harhateillä syntymästään saakka, äitinsä kohdusta asti ovat valehtelijat eksyksissä. Heidän myrkkynsä on kuin käärmeen myrkky, he tukkivat korvansa, ovat kuin kuuro kyy, joka ei kuule käärmeenlumoojan ääntä, vaikka tämä kuinka taitavasti lumoaisi. Jumala, revi hampaat heidän suustaan..."

Samalla tavalla, kun Jumala rankaisee pappeja ja muita seurakunnan aktiivisia jäseniä heidän synneistään lähettämällä riivaajahenget heidän vaivoiksi, niin he tulevat ensin julkisesti häpäistyksi ja lopuksi voivat tuhota jopa itsensä. Raamattu kertoo, että rankaiseminen aloitetaan Jumalan huoneesta ja papisto tuomitaan muita ankarammin. Papistolla voi olla tarve syytellä jotain profeetta Eliaa, että tuo kaveri on pahan asialla, kun seurakunnan jäseniin on tullut pahoja henkiä. Tämä puhe on tekopyhää valhetta, sillä tällainen rangaistus on aina vain Jumalan vallassa ja seurakunnan jäsenet saavat, mitä ansaitsevat.

1. Piet. 4:17: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta."

Jaak. 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."

Kuningas Saul teki syntiä Jumalaa vastaan ja Pyhä Henki poistui Saulista. Jumala ei kuitenkaan vielä ottanut Saulia pois valtaistuimeltaan, mutta Jumala salli riivaajahengen mennä kuninkaaseen.

1. Sam. 16:14-15: "Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua."

Saul tuli Daavidille kateelliseksi ja yritti yritti surmata Daavidin Raman Najotissa. Jumala esti surmaamisen siten, että Saul vajosi hurmoksiin ja kulki profeetta Samuelin luo. Siellä Saul riisui vaatteensa ja alkoi riehumaan alasti. Lopulta Saul kaatui maahan ja makasi vuorokauden maassa alasti. Kuninkaalle kaikki tapahtunut oli erityisen häpeällistä. Jumala nöyryytti ja häpäisi kuningas Saulin, jonka Jumala oli aiemmin hylännyt Saulin syntien takia (1. Sam. 15:10-35).

1. Sam. 19:23-24: "Kun hän lähti kulkemaan sinnepäin, Jumalan henki yllätti myös hänet, niin että hän vaelsi hurmostilassa koko matkan Raman Najotiin saakka. Hänkin riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin edessä kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön."

Häpäistyn kuninkaan alamäki jyrkkeni. Lopulta Saulin armeija joutui tappiolle filistealaisia vastaan. Filistealaiset surmasivat Saulin kaikki pojat, jolloin Saulin kuninkaallinen suku päättyi. Epätoivoisessa tilanteessa Saul ei halunnut jäädä kiinni filistealaisille ja hän teki itsemurhan.

1. Sam. 31:4-5: "Silloin Saul käski aseenkantajaansa: "Tartu miekkaasi ja lävistä minut! Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja lävistävät minut ja häpäisevät minut." Mutta kun aseenkantaja ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen. Nähdessään Saulin kuolleen myös aseenkantaja heittäytyi miekkaansa ja seurasi Saulia kuolemaan."

Jumala suojelee omiaan ja rankaisee pahaa tekeviä käyttämällä myös sellaisia voimia, mitä kenelläkään ihmisellä ei ole. Jumala antaa taivaalta sataa järkälemäisiä rakeita, salamat iskevät, tulivuoret purkautuvat, maa järisee, hyökyaallot hukuttavat, kulkutaudit riehuvat ja vieraan maan armeija tulee rankaisemaan. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Elian päivät tulevat Suomeen'.

Jes. 41:9-12: "...Sinä olet palvelijani, minä olen sinut valinnut, en sinua väheksynyt" -- älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi -- minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Häpeään, pahasti häpeään joutuvat kaikki, jotka vihaavat sinua. Ne, jotka sinua syyttävät, tuhoutuvat, häviävät olemattomiin. Hakemallakaan et heitä enää löydä, niitä, jotka taistelivat sinua vastaan. Tyhjiin katoavat, olemattomiin ne, jotka sotivat sinua vastaan."  

Taivasten valtakunnassa ei vietetä pyhäin miesten päivää eikä halloweenia

Suomessa vietetään pyhäinmiestenpäivää, mutta samaan aikaan vietettä halloween on saanut vuosi vuodelta enemmän suosiota. Kummankin juhlan perinne pohjautuu pakanuskontojen sadonkorjuunjuhlaan, jolloin pyrittiin olemaan yhteydessä vainajahenkiin. Halloween on peräisin kelttien pakanauskonnon juhlasta, jolloin uskottiin vainajahenkien kulkevan. Tätä päivää juhlitaan erityisesti Amarikassa ja juhla on rantautunut nyt Suomeenkin. Juhlan aikana moni koristelee itsensä ja kotinsa paholaisen tunnuksilla sekä kuvilla. Kaupoissa on tähän aikaan myynnissa paljon pääkallo- ja demonikoristeita. Halloweenin iskulause on "trick or treat", joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa anna rahaa tai saat kärsiä. Juhlan aikana pukeudutaan erilaisiin naamiaisasuihin kuten esim. luurangoiksi ja ruumiiksi, jotka symboloivat kuolemaa. Aikuiset pitävät vampyyrinaamareita, joiden suu on veren tahrima. Halloween on paholaisen palvojille erityisen suuri juhla.

Monet katoliset ja ortodoksit kääntyvät vainajahenkien puoleen. Tämä on epäjumalanpalvelusta, koska Raamattu kieltää kääntymästä vainajahenkien puoleen. Pyhäinmiestenpäivä on periytynyt luterilaiseen kirkkoon vastaavasta katolisen kirkon juhlapäivästä sekä pyhimysten palvonnasta. Jeesus ei viettänyt kumpaakaan juhlaa, koska Raamattu ei käske niitä viettämään eikä niiden vietto ole muutenkaan Jumalan tahdon mukaista.

5. Moos. 12:29-30: "..Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa.."

Ps. 16:4: "Mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, jotka seuraavat vieraita jumalia. Minä en ota osaa juhlamenoihin, joissa vuodatetaan juomauhrina verta, en edes mainitse heidän jumaliaan!"

Jes. 65:11-12: "Mutta te, jotka olette hylänneet Herran ja unohtaneet minun pyhän vuoreni, te, jotka katoitte juhlapöydän onnenjumalalle Gadille ja täytitte sekoitusmaljan kohtalonjumalan Menin kunniaksi, te menetätte henkenne miekan iskusta, minä määrään teidät kumartumaan teuraiksi. Kun minä kutsuin, te ette vastanneet, kun minä puhuin, te ette kuunnelleet vaan teitte sitä, mikä on minun silmissäni väärää, ja aina valitsitte sen, mikä on vastoin minun tahtoani."


Kuusi päivää ennen pyhäin miesten päivää (26.10.2015) tuli useita kymmeniä ihmisiä samalla Suomenlinnan lautalla Helsingin keskustaan. He olivat pukeutuneet mustiin kaapuihin ja maalanneet kasvonsa kuoleman kalman näköisiksi. He tulivat mainostamaan Viaporin kekri, henkien päivä -tapahtumaa, jota vietetään Suomenlinnassa pyhäin miesten päivänä. Mainoksissa kehotettiin tutustumaan Suomenlinnan pimeään puoleen, kurjuuteen, petokseen ja levottomiin sieluihin. Tarot-korteista ennustetaan maksua vastaan ja shamaanirumpua soitetaan. Demonimeikin saa kasvoihin maksua vastaan. Mainokset kutsuvat herättämään henkiin kekri-perinteet, kunnioittamaan sadonkorjuurituaaleja ja ostamaan perinneaterian, jonka nauttiminen kuulemma lepyttää Suomenlinnan henkiä. Järjestäjien mukaan ilta huipentuu siihen, kun kekripukki sytytetään tuleen, mikä kuulemma vapauttaa Suomenlinnan henget kahleista. 

Ei ole sattumaa, että samaan aikaan alkaa Helsingissä kauhuelokuvafestivaali, joka tuo helvetin elokuvakankaalle. Juhlan aikana on Helsingissä myös hevimetalli-konsertteja, joka on paholaisen musiikkia. Hevimetallimusiikki on korvia repivää, monet sanoitukset antavat kunniaa paholaiselle ja artistit käyttävät paholaisen symboleja (IL 20.2.2024).

Kyse ei ole mistään leikistä eikä viihteestä. Kyse on uskonnollisista valheista, vainajahenkien palvonnasta ja epäjumalanpalveluksesta, joka puetaan viihteen kulisseihin. Näihin tapahtumiin osallistuvat antavat kunniaa paholaiselle, pilkkaavat Jumalaa ja tuhlaavat rahojaan. Ei ole mitään järkeä osallistua näihin läpensä syntisiin tapahtumiin.

5. Moos. 18:9-14: "Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin." 

Rooman valtakunnassa oli tapana rukoilla suvun kuolleita esi-isiä. Vainajista valmistettiin patsaita, joiden edessä heille rukoiltiin. Eräät keisarit nousivat jo elinaikanaan epäjumaliksi, joita palvottiin jumalina. Tämä epäjumalanpalvelus levisi katoliseen kirkkoon pyhimysten palvonnaksi. Katolisissa ja ortodoksisissa maissa edelleenkin rukoillaan kuolleita pyhimyksiä mm. pyytämällä heiltä esirukouksia. Spiritismi on epäjumalanpalvelusta, jossa yritetään ottaa yhteyttä vainajahenkiin. Kaikki vainajahenkiin liittyvät yliluonnolliset kokemukset antaa vainajaksi tekeytynyt paholainen.

1. Kor. 10:20-22: "Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"  

Taivasten valtakunnan kansalaiset eivät juhli halloweenia eikä pyhäin miesten päivää eivätkä osallistu kauhuelokuvafestivaaleihin. He paheksuvat viikonlopun epäjumalanpalveluksen juhlia. Kyse ei ole pelkästään siitä synnistä, ettei usko Jumalaan, vaan suoranaisesta Jumalan pilkkaamisesta. Paholaisen palvonta ja kunnian anto paholaiselle ovat hyvin vakavia syntejä.

3. Moos. 19:30-31: "Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Pelätkää ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra. Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."  

Halloweenia 2015 juhlittiin Jumalan sapatin aikana. Hevimetalliyhtye ylisti paholaista yleisönsä kanssa kerhossa Bukarestissa. Jumala rankaisi romanialaisia tästä synnistä. Konsertin pyrotekniset ilotulitteet sytyttivät tulipalon yökerhossa. Onnettomuudessa kuoli vähintään 27 henkilöä ja yli 160 henkilöä loukkaantui sairaalakuntoon, joista monella on vakavia palovammoja (Yle 30.10.2015).

Jumalan huoneen puhdistus Taivasten valtakunnassa

Pyinmiesten päivän jälkeen tulee hanukkajuhla. Raamattu mainitsee, että Jeesus oli Jerusalemin temppelissä juhlan aikana (Joh. 10:22-23). Juhla ajoittuu marras-joulukuulle ja tänä vuonna juhlaa vietetään 6-14.12.2015 auringonlaskusta auringonlaskuun. Juhla osuu pimeään aikaan vuodesta. Hanukan aikoihin Yeshua sanoin, että: "Minä Olen maailman valo" (Joh. 9:5). 

Hanukka on temppelin vihkimisen juhla, johon valitettavasti liittyy myös sellaisia rituaaleja, joita ei ole käsketty Raamatussa. Tällöin muistellaan sitä, kun seleukidit (kreikkalais-syyrialaiset) olivat vallanneet Jerusalemin temppelin ja häisseet sen epäjumalanpalveluksella. Israelilaiset valtasivat temppelin takaisin, siivosivat sen ja ottivat temppelin käyttöön takaisin.

Jeesus on henkilökohtaisesti myös puhdistanut temppelin kaupallisuuden epäjumalanpalvelukselta. Hän ruoski temppelin esipihalta kauppiaat pois ennen pääsiäistä Yeshua puhdistaa likaantuneen kirkkonsa Pyhän Hengen tulella. Hän rakensi kolmessa päivässä temppelin uudelleen ylösnousemuksensa voimalla. Yeshua tulee asettamaan kohdalleen sen opetuksen, jonka Hän antoi opetuslapsilleen ja jonka tämän ajan kirkot ovat hylänneet.

Joh. 2:13-22: "Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!" Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: "Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut." 

Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?" Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut." 

Mark. 11:15-18: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan." Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen."

Israelin ilmavoimien Lavi-hävittäjä
Jumala tulee valloittamaan koko maapallon itselleen ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Hän vapauttaa lopullisesti Israelin ja sen pääkaupungin Jerusalemin. Kuninkaiden Kuningas, Juudan Leijona, Yeshua HaMashiach tulee seisomaan valloitussaaliinsa päällä voittajana. Hän on peloton kuin nuori leijona, kun vastustajat tavoittelevat nuoren leijona jalkojen alla olevaa saalista. Nuori leijona on hepreaksi 'lavi' (לביא).

Jes. 31:4-9: "Näin on Herra minulle sanonut: -- Niin kuin leijona murisee, kun paimenet kutsuvat toisiaan käydäkseen yhdessä sen kimppuun, niin kuin nuori leijona ärisee saaliinsa päällä säikkymättä huutoja, väistämättä ääniä, niin Herra Sebaot astuu alas Siionin vuorelle, käy kukkulalle valmiina taisteluun. Niin kuin lintujen parvi peittää taivaan, niin Herra Sebaot peittää kilpenä Jerusalemin. Hän suojelee sitä ja pelastaa sen, hän varjelee sitä ja suo sille turvan. 

Palatkaa hänen luokseen, Israelin lapset, hänen, jonka luota olette kulkeneet niin kauas! Sinä päivänä te jokainen hylkäätte hopeiset ja kultaiset epäjumalanne, jotka te teitte syntisillä käsillänne.

Assyria kaatuu miekkaan -- ei miehen miekkaan! Miekka sen nielee -- ei ihmisen miekka! Se pakenee miekan tieltä, sen nuoret miehet joutuvat pakkotyöhön. Kauhusta murtuu sen turva, kallioksi luultu, sen ruhtinaat säikkyvät pakosalle merkkiviirin luota. Näin sanoo Herra, jolla on tuli Siionissa, hän, jolla on hehkuva pätsi Jerusalemissa."

Jumala varoittaa palvomasta käärmettä

Hevimetallimusiikki on paholaisen palvontaa. Musiikin melodia on repivää, sanat ylistävät paholaista ja vastustavat Jumala. Kulttuuriin ulkoasu on täynnä paholaisen symboleja, joita ovat mm. pimeys, musta väri, rumuus ja iljettävät hahmot. Kyse ei ole jostain harmittomasta musiikkilajista vaan epäjumalanpalveluksesta, jossa esiintyy kaikenlaisia muitakin epäterveitä ilmiöitä. (Yle 28.3. ja 16.7.2013). Luterilainen kirkossa palvotaan avoimesti paholaista hevimusiikin kautta, kun pimeyden papittaret järjestävät metallimessuja (Yle 4.12.2016 ja 30.7.2010). Kirkon piispat osallistuvat samaan syntiin, koska he sallivat kaiken tämän (Matt. 18:15-18).

Ef. 5:6-13: "Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa."

Jumala ei ole jäänyt toimettomaksi, vaan antanut vakavia varoituksia. Vuonna 2010 järjestettiin Porissa hevimetalli-festivaali Sonisphere. Jumala antoi taivaalta laskeutua yllättävän ja voimakkaan syöksyvirtauksen, joka tuhosi yhden esiintymislavan ja myyntikojuja. Lentävät esineet surmasivat yhden ja toinen sai vakavia vammoja. 40 loukkaantui lievemmin (Yle 12.8.2010). Yhden pääesiintyjän Iron Maidenin lentokone vaurioitui myrskyssä (Yle 9.8.2010). Konsertteja peruttiin ja lyhennettiin. Raamattu kertoo, että Jumala säätää aina säät. Vuonna 2017 joutui seitsemän henkilöä sairaalaan Raskas Joulu hevimetalli konsertissa, kun Vaasan jäähallin katosta tippui yleisön päälle ilmastointiputket (IS 18.12.2017, Yle 17.12.2017).

Job 28:23-28: "Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. Hän yksin tietää, missä se asuu. Hän näkee maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mikä on taivaan alla. Kun hän antoi tuulelle voiman, kun hän osoitti vesille rajat, kun hän sääti määräajat sateelle ja avasi ukkosen jylinälle tien, silloin hän näki viisauden, punnitsi sen, otti sen palvelukseensa, piti sen kanssa neuvoa. Ihmiselle hän sanoi: "Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa."

Halloween on paholaisten palvojien pääjuhla kalenterivuoden aikana. Hevimetalliorkesteri piti konserttia Bukarestissa Colectiv yökerhossa halloweenina vuonna 2015. Pyrotekniset laitteet sytyttivät tulipalon, jossa lopulta kuoli 64 henkilöä ja loukkaantui 147 (lähde en.wikipedia). Onnettomuus aiheutti suuria mielenosoituksia, jonka seurauksena Romania hallitus erosi. Ranskassa tapahtui sarja iskuja 13.11.2015. Hevimetallibändi Eagles of Death Metal -bändin nimi tuli todeksi, kun konserttiin tehdyssä iskussa kuoli vähintään 89 henkilöä Pariisin pahimmassa yksittäisessä tragediassa sinä päivänä (Yle 26.11.2015).

Muutaman vuoden aikana on Euroopassa kuollut yli 150 henkilöä kolmessa hevimetallikonsertissa, joka on todella suuri määrä uhreja. Tämä on ymmärrettävä Jumalan varoitukseksi, ettei pidä palvoa käärmettä. Paholaisen palvominen on epäjumalanpalvelusta, josta tuomitaan helvettiin (1. Kor. 6:9-10).

Luuk. 12:4-5: "Minä sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä."

Taivaan Isän puhe 17.1.2016

Taivaan Isä puhuu tässä viestissä Mikaelin suun kautta.