sunnuntai 2. marraskuuta 2014

Kutsu Luojaasi Hänen nimellään


*Raamattu mainitsee paljon Luojan nimiä esim. Yeshua HaMashiach, Adonai, Elohim, El Shaddai
*Luojan nimet ovat Pyhiä ja niiden merkitykset kertovat Jumalasta
*Jeesuksen alkuperäinen nimi on Yeshua, joka vaihtui myöhemmillä vuosisadoilla kreikkalaiseksi Jeesukseksi
*Yeshua opetti puhuttelemaan Jumalaa rukouksessa Isäksi Taivaassa
*Kaste tulee pyytää Herran Yeshua HaMashichin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen, koska se on ainoa Herran nimi, joka pelastaa. 
*Jumalan Poika on Pyhästä Hengestä siinnyt, neitsyt Mariasta ihmiseksi syntynyt Herra ja Jumala - Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala.
*Taivaan Isä on sama Jumala, mitä Hän on ollut alusta asti, eikä Hän ole muuttunut ollenkaan vanhan liiton ajasta uuteen liittoon.


Luojallamme on paljon nimiä

Raamattu mainitsee paljon erisnimiä, joilla Jumala kutsuu itseään. Raamatun alkukielellä niitä ovat mm. Adonai, Elohim, Jehovah, El Shaddai ja Yeshua HaMashiach HaNotzri. Näitä Taivaan Isämme edelleen käyttää ja ne tulee tuntea. Suomen kielelle on käännetty Jumalan nimiä esim. Herra, Isä, Jumalan Poika, Pyhä Henki, Luoja, Kuninkaiden Kuningas ja Juudan Leijona, jolloin nimien alkuperäinen merkitys on säilynyt. Nimi Jeesus on lainasana kreikan kielestä, joka ei sisällä enää Jumalan Pojan heprealaisen nimen Yeshua (lausutaan Jeshua) merkitystä, mistä on lisää jäljempänä.

Teologian lisensiaatti ja diplomikielenkääntäjä Jukka Norvanto kirjoittaa kirjassaan 'Sisälle sanaan, johdanto Vanhan testamentin kirjoihin' s. 125: "Raamattua luettaessa nimiä ei kannata ohittaa kovin nopeasti, sillä ne sisältävät mielenkiintoisia näkökulmia sekä nimen haltijaan että hänen tehtäväänsä. Raamatussa nimi usein kertoo myös sen, millaisesta ihmisestä on kysymys."

Heprean kielessä nimeä tarkoittava sana 'shem' merkitsee myös mainetta (vert. 1. Sam. 25:25). Nimet kertovat, millainen Luojamme on ja mikä on Hänen luontonsa. Kreikassa sana 'nimeen' on ilmaistu sanalla 'onoma', joka tarkoittaa 'nimi', 'arvovalta', 'luonne'. 'Onoma' tarkoittaa tavanomaisen nimen ohella kaikkea, mitä nimen kattama persoona on: ajatukset, tunteet, arvovallan, kiinnostuksen, opetukset, käskyt, ainutlaatuisuuden, teot jne. (sanakirja). Sanamuoto "Yeshuan nimeen" tarkoittaa uskomista Yeshuan antamaan esimerkkiin, opetukseen, pelastustyöhön ja muihin tekoihin, minkä mukaan itsekin myös toimii.

Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä..."

Matt. 18:5, 20: "Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut...   ..Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Heprealainen ymmärtää nimestä myös sen merkityksen, koska nimi rakentuu usein heprealaisista sanoista. Suomalaisella henkilöllä voi olla etunimenä esim. Usko tai Marja. Usko voi tuoda mieleen vanhurskauden ja lujan luottamuksen Jumalaan. Marja voi tuoda mieleen esim. mansikan makean maun ja punaisen värin. Jos nimi on lainasana vieraasta kielestä kuten esim. Johannes, suomalainen ei heti havaitse nimen tarkoittavan 'Jumala on armollinen' (Yehochanan). Jumalan nimiä on syytä tutkia, koska ne kertovat, kuka Hän on.

Jes. 43:1, 10-11: "Ja nyt -- näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel: -- Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun...

..Minun todistajani, sanoo Herra, olette te -- Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni -- ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä."

Jeesus rukoili Getsemanessa jäähyväisrukouksen Taivaan Isälle. Tämän rukouksen viimeinen lause kertoo siitä, että Jeesus oli tullut opettamaan tuntemaan Jumalan nimen. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että meidän tulee tuntea Jumala nimeltään vaan myös, mikä on Kaikkivaltiaan Maailman Luojan tahto ja ilmoitus ihmiskunnalle.

Joh. 17:26: "Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä."

Tunnemme Jumalamme Isänä, Jeesuksena ja Pyhänä Henkenä. Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Jumala. Hänellä on useita nimiä, koska hän ilmaisee itseään usealla eri tavalla, mutta kyseessä on yksi Jumala. Maailman on luonut yksi Luoja ja muita Jumalia ei ole olemassa.

Sak. 14:9: (1933/38): "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."

Juutalaisten uskontunnustus on "Jumala on yksi", minkä Jeesus myös tunnusti. Tämä tarkoittaa, että Israelin Jumala on ainoa Jumala ja muita ei ole.

Mark. 12:29, 32 1933/38: "Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa...  ..Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän."

Apostoli Tuomas ymmärsi Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, että Jeesus on Messias ja Jumala. Tuomas kutsui Jeesusta Herraksi ja Jumalaksi.

Joh. 20:28: "Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!"

Luojamme on Jeesus Kristus. Hän on sama Jumala, mitä on Taivaan Isämme, koska nämä kaksi ovat yhtä. Hänessä on Jumalan seitsemän Henkeä (Ilm. 3:1, 5:6). Nämä ovat yksi ja sama Jumala (Matt. 1:23, Joh. 10:30-33, Room. 9:5, 1. Tim. 4:10).

Joh. 5:20: "Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."

Joh. 1:1,14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Jumalan nimi on Pyhä ja sitä ei saa käyttää väärin petokseen (2. Moos. 20:7, video). Jumalan nimeä pitää kunnioittaa ja sitä pitää käyttää asianmukaisesti. Jumala ei salli nimeään pilkattavan.

Gal. 6:7: "Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan..." (vert. 3. Moos. 24:10-23)

Hes. 39:7: "Oman kansani Israelin minä opetan tuntemaan pyhän nimeni, enää minä en salli nimeäni häväistävän. Kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä."

Kaikkivaltias Maailman Luoja on Jeesus ja Hänen alkuperäinen nimi on Yeshua

Kun Jumalamme tuli ihmiseksi maan päälle, niin Häntä ei kutsuttu nimellä Jeesus. Häntä kutsuttiin sillä arameankielisellä (läheistä sukua heprean kielelle) nimellä, minkä arkkienkeli Gabriel ilmoitti Joosefille ja Marialle (Matt. 1:21, Luuk. 1:31). Se nimi oli Yeshua. Apostolit ja muut Jeesuksen kanssa tekemisissä olleet kutsuivat Häntä myös nimellä Yeshua.  

Messiaan nimen esikuva on Vahassa testamentissa esiintyvä nimi Joosua (englanninkielissä käännöksissä Joshua), joka on alkukielellä Yehoshua. Monet lähteet kirjoittavat nimen myös Yehoshua tai Yehushua, joka on Yeshua nimestä vanhempi ja pidempi muoto. Eräissä englanninkielisissä lähteissä käytetään myös muotoa Yahushua. Nimestä on eri muotoja, koska heprean kielessä on vain konsonanteille kirjaimet ja nimen vokalisoinnista on ollut asiantuntijoiden välillä erimielisyyksiä. Nimivariaatiota käsitellään tarkemmin Kai Kjær-Hansenin tutkielmassa, joka päätyy muotoon Yeshua. Vatikaanin kirjastosta on löytynyt osia Luukkaan evankeliumista heprean kielellä, mikä kertoo, miten varhaiset juutalaiset kristityt lausuivat Jumalan Pojan nimen ja se nimi oli Yeshua (opetusvideo).

Jeesus on kreikankielinen muunnos nimestä Yeshua. Monissa eri kielisissä Raamatuissa käytetään kreikankielestä johdettua nimeä Jeesus. Mutta se alkuperäinen ja oikea nimi on Yeshua. Katolinen kirkko muutti Yeshua nimen Jeesukseksi vasta kirkolliskokouksessa vuonna 325 jKr.

Roomalaiskatolinen kirkko teki lukuisia kompromisseja ja muutoksia oppiin, jotta roomalaiset hyväksyivät kristinuskon valtiouskonnoksi. Kristinuskoon sekoitettiin roomalaisten uskontojen oppeja ja tapoja, jotta kansan ei tarvinnut oikeasti muuttaa omia tottumuksiaan. Väliä ei ollut sillä uskooko kukaan Jeesukseen, vaan sillä kenellä on valtaa johtaa kansaa. 

Kreikankielisten Raamatun käännösten johdattamana nimi vaihdettiin muotoon Ieesous (Jeesus). Kielitieteilijät ovat löytäneet selityksen, miten Septuagintaassa Yeshua-nimi (Yeshushua) muuttui Jeesukseksi (artikkeli).

Roomalaiskatolinen kirkko ja Rooman valtio halusivat väkivaltaisesti päästä eroon niistä juutalaisista, jotka uskovat Yeshuan olevan Messias, jolloin Yeshuaan uskovia juutalaisia kirjanoppineita poltettiin roviolla. Kristinusko erkaantui juuriltaan ja roomalaiskatolisen kirkon opit ovat suurelta osin vieläkin vallalla luterilaisessa kirkossa ja myös helluntailaisuudessa.

Yeshua on yhdistelmä kahdesta hepreankielisestä sanasta. Nimen alku on tarkoittaa Herraa eli Jumalaa ja on lyhennelmä Jumalan nimestä Jehovah, joka tarkoittaa 'Minä Olen'. Sanan loppuosa on 'pelastaa' sana 'yasha'. Yeshua tarkoittaa 'Jehovah pelastaa' ja kun Jumalan nimen Jehovah merkitys otetaan huomioon, niin nimi tarkoittaa
'Minä Olen Pelastaja', 'Minä Olen Hän, joka Pelastaa' tai 'Minä Olen Pelastus'. Jo Vanhan testamentin aikana Jumala käytti sanaa Pelastaja. Psalmi 116 jakeessa 6 on heprealainen yhdyssana Yehoshia (Biblehub), joka merkitsee 'Minä Olen Pelastaja' (opetusvideo). Jumalan Pojalle käskettiin antamaan heprealainen nimi Yeshua, koska hän pelastaa. Sanat 'hän pelastaa' kirjoitetaan hepreaksi yhdellä sanalla 'yoshia' (opetusvideo). Matteuksen evankeliumin jae 1:21 osoittaa, että evankeliumi on kirjoitettu alun perin hepreaksi, koska lause ei toimi muilla kielillä (lisää opetusvideossa). Vain hepreaksi voidaan sanoa, että Jumalan Pojan nimi on Yeshua, koska yoshia ["hän pelastaa"].

Matt. 1:21: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

Apt. 4:10, 12 (1933/38): "..Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne...    ..Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

Jes. 12:2: "Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut."

Ps. 116:6: "Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni."

Ps. 116:6 (Green's Literal, 1985): "Jehovah keeps the simple; I was low, but He saved me."

Jes. 43:1, 11-12: "..Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun."... "Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut, minä olen pelastanut..." 

Jes. 45:15, 21-22: "Jumala, sinä Israelin Jumala, Pelastaja.. ..Ei ole muuta jumalaa kuin minä. Minä olen vanhurskas pelastaja, ei ole ketään muuta. Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret, antakaa pelastaa itsenne, sillä minä olen Jumala, eikä muuta jumalaa ole."

Jes. 49:26: "..Ja kaikki, mikä elää, oppii tietämään, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että sinun lunastajasi on Jaakobin Väkevä."  

Vanhassa testamentissa esiintyy usein sana 'yeshuah', joka tarkoittaa pelastusta ja äännetään samalla tavalla kuin nimi Yeshua. 'Yeshuah' voi tarkoittaa pelastuksen lisäksi myös voittoa. Heprealaiset voivat siis ymmärtää Yeshua nimen sekä Pelastukseksi että Voitoksi (PDF). Kaksi viimeistä sanaa jakeessa Psalmi 98:3 ovat Jumalamme pelastusteot, jotka heprealaisessa käsikirjoituksessa sisältävät sanat Elohim yeshuah.


Yeshuaa ylistettiin Tammerkosken sillalla 30.1.2015
Ps. 98:1-3 (1933/38): "..Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä. Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme pelastusteot."

Ps. 24:4-5: "Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi."

Ilm. 12:10-11: "..Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton..." 

Sakarjan kirja kertoo Messiaan nimen. Profeetta Sakarjan aikana ylipappi Joosua oli ennusmerkki Uudesta Versosta (Ilm. 22:16). Yeshuan (Jeesuksen) yksi nimistä on Daavidin Juuriverso (Ilm. 5:5). Nimi Joosua on heprean alkukielellä Yeshua (hepreaksi yehoshua/yahushua). Yeshuan eteen on laitettu kivi, jolla on seitsemän silmää, mikä oli ennusmerkki siitä, että Uudella Versolla on Jumalan seitsemän Henkeä (Ilm. 5:5-6). Sakarjan kirja selittää seuraavassa jakeessa, että seitsemän tarkoittaa Jumalan silmiä (Sak. 4:10).

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." 

Sakarjalle annettiin määräys valmistaa kuninkaan kruunu ja asettaa se Jehootsadakin pojan ylipappi Joosuan (Yeshua) päähän ja ennustaa, että tulee mies nimeltä Vesa, josta tulee sekä kuningas että ylipappi. Jehootsadak tarkoittaa vanhurskasta Jumalaa. Lause ennustaa suoraan, että vanhurskaan Jumalan pojan nimi on Yeshua. Tämä näky ennusti myös muutoksen Israelin hallintoon kansan hallintoon, jossa on ollut erikseen kuningas Daavidin sukukunnasta ja leeviläinen ylipappi. Yeshuan tultua ylipappeus siirtyi Juudan sukukuntaan Yeshualle itselleen Melkisedekin järjestyksen mukaan (Hepr. 7:11-28). Saman asian on ennustanut myös Psalmit 2 ja 110. Lakia ja profeettoja ei tarvinnut kumota, koska muutos oli ennalta asetettu laissa ja profeetoissa.

Sak. 6:11-13 (RK): "Ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylipappi Joosuan, Jehootsadakin pojan, päähän ja sano hänelle: Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Hän versoo omalta pohjaltaan, ja hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös pappina valtaistuimellaan, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä."

Jer. 33:14-16 (RK): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä toteutan sen hyvän sanan, jonka olen puhunut Israelin hei­molle ja Juudan heimolle. Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskau­den verson, ja hän on toteuttava oikeu­den ja vanhurskauden maassa. Niinä päivinä Juuda pelastuu ja Jerusalem saa asua turvassa. Tämä on se nimi, jolla häntä kutsutaan: ’Herra, meidän vanhurskautemme" (hyvä sana tarkoittaa myös evankeliumia)

Apostolien teot kertoo, että Filipposkin opetti samarialaisille Yeshuan HaMashiachin nimestä ja Taivasten valtakunnasta (Apt. 8:12 1933/38, Filippos käytti Samariassa Jeesuksen alkuperäistä nimeä Yeshua, jonka merkityksen muinaista arameaa/hepreaa puhuvat ymmärsivät).

Messiaaniset juutalaiset uskovat Yeshuan olevan Jumalan Poika ja Messias. He ovat kristittyjä ja käyttävät sekä Uutta että Vanhaa testamenttia eli koko Raamattua. He noudattavat Vanhan testamentin käskyjä Uuden liiton aikana, kuten noudatti Jeesus, apostolit ja Paavali (Matt. 5:17-20, Apt. 25:7-8, 28:17-21). Tuhatvuotisen valtakunnassa on korkeissa asemissa 144.000 messiaanista juutalaista, jotka saavat vallan hallita pakanoita eli ei-juutalaisia (Ilm 2:26-28 RK ja Ilm 14:1-5). He ovat koko ajan käyttäneet Jeesuksesta nimeä Yeshua. Monissa muissakin kristillisissä kirkkokunnissa Yeshua -nimeä käytetään useasti eri tilanteissa. Olen kuullut katolisen papin rukoilevan heprean kielellä ja hän käytti Yeshua-nimeä.

Jumalamme tuntee nimen Jeesus, mutta Hän pitää paljon enemmän nimestä Yeshua. Tässä sanassa on ilmaistu se keskeinen asia, miksi Jumalamme tuli ihmiseksi maan päälle, kärsi puolestamme ristin kuoleman ja nousi kolmen päivän kuluttua kuolleista (Mark. 9:31). 


Adonai Machaseinu - The Lord is Our Refuge

Hepreankielinen laulu messiaanisten juutalaisten konsertista, jossa on englanninkielinen tekstitys, minkä saa päälle soittimen tekstityspainikkeesta: 

..The Lord is our refuge, He is our redeemer
Yeshua is our Messiah, trust in Him
And you shall call, and you shall call His name
'Yeshua' for He will save, trust in Him...

 


Nimet Ihmisen Poika ja Jumalan Poika 

Arkkienkeli Gabriel ilmoitti Marialle, että Yeshuaa tullaan kutsumaan Jumalan Pojaksi. Yeshuaa on Jumalan Poika, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Yeshua oli Jumalan Poika eikä kenenkään miehen poika. Näin Jumalan tuli ihmiseksi. 

Luuk. 1:35-36: "Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Room. 1:3-4: "..Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme..."

Raamattu kertoo Jumalan Pojasta jo ennen Yeshuan syntymää. Jumalan Poika toi rauhaa Hän omilleen profeetta Danielin aikana. Kun kuningas Nebukadnessar yritti surmata kolme Jumalan miestä tulisessa pätsissä, Jumalan Poika tuli heidän mukaansa tuliseen pätsiin, eikä liekit vahingoittaneet heitä.

Dan. 3:25-26 (1933/38): "Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: "Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?" He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Totisesti, kuningas!" Hän vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika."

Yeshua kutsui itseään myös nimellä Ihmisen Poika, mikä sen ajan juutalaiskulttuurissa ymmärrettiin tarkoittavan Messiasta (Ps. 8:5, Jes. 9:5).

Ps. 8:2, 4-7: "Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä!..  ..Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen -- mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa...  ..Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman!"

Sananl. 30:4: "Kuka on noussut taivaaseen ja palannut sieltä? Kuka on koonnut käsiinsä tuulen? Kuka viittansa sisään kietonut vedet? Kuka pannut paikoilleen maan ääret? Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi? Sinä tiedät kyllä."

Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." 

Ihmisen Poika korostaa sitä, että Jumalan Poika oli ihminen eläessään maan päällä (Mark. 2:10, 28; Luuk. 9:58, 19:10; Matt. 24:30-34).

Joh. 1:14: "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."

1. Joh. 4:2: "Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta."

Ihmisen Poika on hepreaksi 'ben adam'. Ihminen karkotettiin paratiisista Adamin ja Eevan tekemän synnin takia. Ihmisen Poika on uusi Adam, joka palauttaa ihmiskunnan takaisin paratiisiin kuuliaisena Luojan tahdolle. Luukkaan evankeliumissa oleva Yeshuan sukuluettelo menee Aadamiin ja Jumalaan asti, mikä korostaa Yeshuan olevan Aadamin siementä (Luuk. 3:23-38). Hän on se Aadamin ja Eevan siemen, joka on ollut syntiinlankeamuksen jälkeen vihollisuudessa käärmeen kanssa. Käärme on iskevä Golgatalla naulan Yeshuan kantapään läpi ja Yeshua on polkeva käärmeen pään murskaksi (lisää artikkelissa).

Room. 5:17-19: "Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita."

1. Moos. 3:14-15 (1933/38): "Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Yeshua sanoi, että Häntä kuulleelle sukupolvelle tullaan antamaan Joonan merkki. Profeetta Joonan kuolema ja ylösnousemus on eräs keskeisiä ennakkokuvia Yeshuan ylösnousemuksesta.

Matt. 12:39-40: "Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."

Joona rukoili pelastusta Jumalalta, kun Jumala oli herättänyt hänen kuolleista suuren kalan vatsassa (lisää artikkelissa). Joona sanoi lopuksi heprean kielellä "Herrassa on pelastus". Nämä sanat sisältävät sanat yesuatah (vert. Yehoshua eli Yeshua) ja Jehovah. Sen jälkeen kun Joona oli lausunut äidinkielellään Yeshua-nimen, niin Jumala käski suurta kalaa oksentamaan Joonan ruumiin rannalle ja Jumala herätti Joonan kuolleista. Raamattu opettaa, ettei ole muuta nimeä kuin Yeshua HaMashiach HaNotzri (Jeesus Kristus Nasaretilainen), joka pelastaa (Apt. 4:10-12).

Joona 2:10-11 (1933/38): "Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus." Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle."

Jumalan Poika on ihmiseksi tullut Jumala, jonka kautta Jumala on vuorovaikutuksessa lastensa kanssa.

Matt. 1:23: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme."

Fil. 2:6-9: "Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman."

Matteuksen evankeliumin viimeinen lause siteeraa Yeshuan lähetyskäskyn sanoja, jossa Hän toistaa Immanuel nimensä merkityksen 'Jumala meidän kanssamme' joka päivä maailman loppuun asti. Minä Olen (Jehovah) on Jumalan yksi nimistä, jota käsitellään lisää jäljempänä.

Matt. 28:20: "..ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Kun Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika, niin Hän aloitti lauseen Jumalan nimellä Jehovah eli 'Minä Olen':

Matt. 27:43. “Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'."

Jumala antoi nimen Yeshua, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Apostoli Johannes kirjoitti yhden neljästä evankeliumista, jossa yhtenä pääteemana on todistaa, että Yeshua on Jumala.

Messiasta tulee kutsuttaman Jeesus Nasaretilaiseksi eli Yeshua HaNotzri

Israelin kansan tapana oli nimetä henkilö hänen kotipaikkansa mukaan myös. Jeesus esiintyi Paavalille nimellään Jeesus Nasaretilainen eli alun perin Yeshua HaNotzri. Matteuksen evankeliumi toteaa, että näin toteutu profeettojen kirjoissa oleva ennustus, että Jumalan Poikaa tullaan kutsumaan Yeshua HaNotzri (Jeesus Nasaretilaiseksi). Sakarja ennustaa, että tulee Joosua niminen mies, joka on alkukielellä Yehoshua (=Yeshua), jonka nimi on Uusi Verso. Nasaret merkitsee suomeksi versoa tai juuriversoa (Ilm. 5:5).

Matt. 2:23: "ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (Joosua = Yehoshua, Yeshua)

Sak. 6:12: "Sano hänelle: Näin sanoo Herra Sebaot: -- Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin." (Nasaret merkitsee verso) 

Jes. 11:1, 10: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää...   ..Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde."

Apt. 2:22: "Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte."

Apt. 22:8: "Minä kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Ääni vastasi: 'Minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat." 

Kristus tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa Messiasta. Jeesus Kristus tarkoittaa siis Yeshua HaMashiachia. Jumalan profeetat käyttävät säännöllisesti Jeesuksesta nimeä Yeshua. Luoja esiintyy Yeshua HaMashiachina ja käyttää usein myös muita nimiään sen lisäksi.

Ottakaa käyttöön Yeshua-nimi. Luojamme pitää siitä enemmän ja se on parempi nimi.

Yeshua varoitti, että lopun aikoina astuu esille vääriä kristuksia. Monet heistä käyttävät kreikan kielistä nimimuunnosta Jeesus Kristus.

Matt. 24:5-6 (1933/38): "Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta." 

Jehovah merkitsee Minä Olen 

Jumalan nimi 'Minä Olen' esiintyy ensimmäisen kerran alkukertomuksen toisessa luvussa yhdessä Elohim nimen kanssa, YHWH Elohim (1. Moos. 2:4). Aadamin ja Eevan pojan Seetin aikoina ihmiset rukoilivat apua Jumalalta käyttämällä Hänen nimeä Jehovah (1. Moos. 4:26). Jesajan kirjassakin Herra vastaa käyttämällä nimeään.

Jes. 58:9: "Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen."

Jumala esiintyi Moosekselle palavasta pensaasta. Hän mainitsi nimekseen YHWH (2. Moos. 3:14), joka tarkoittaa 'Minä Olen' tai 'Hän Joka On'. Nimi on kirjoitettu heprean kieliopin mukaisesti pelkillä konsonanteilla. Heprean kieleen ei kirjoiteta vokaaleja, joten nimen alkuperäinen ääntäminen on jäänyt hieman epäselväksi. Yleisimmin nimestä käytetään muotoa 'YaHWeH' eli Jahve, mutta monet tärkeä lähteet käyttävät nimestä myös muotoon 'YeHoWaH' eli Jehovah. Tämä nimi yleensä käännettään suomalaiseen raamattuun nimellä Herra.

Älkää sekoittako Jehovah nimeä Jehovan todistajiin. Jehovan todistajien uskonto on väärä uskonto. Jehovan todistajien opetus on eksytystä eikä siihen uskomalla voi pelastua. Raamattu opettaa, että kaikkien on tunnustettava Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) Herraksi (Fil 2:10-11). Koska Jehovan todistajat eivät tätä tee, niin he ovat pelastuksen ulkopuolella. 


Kaksi Jehovan todistajaa eksyttämässä ihmisiä
Jehovan todistajien väite siitä, että Jumalan Poika Yeshua HaMashiach olisi eri olento kuin Taivaan Isä, on ristiriidassa Jesajan kirjan ja koko muun Raamatun ilmoituksen kanssa. Raamattu kertoo selvästi, että Jumalan Poika on Iankaikkinen Isä. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Jehova:

Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." Tässä jakeessa on useita Yeshua HaMashiachin nimiä, joita käsitellään lisää artikkelissa: 'Luku seitsemän kertoo Jumalasta'.

1. Joh. 5:20-21: "Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!"

Room. 9:5 (1933/38): "..ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!"

Apostoli Pietari kutsui Yeshuaa sekä Jumalaksi että Vapahtajaksi, kuten teki myös Paavali (Tit. 2:13). Kreikan kieliopin rakenteista tulee esille, että Yeshua HaMashiach on Herra ja Jumala (lisää artikkelissa).

2. Piet. 1:1: "Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille."

Yeshuan sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyestä. Hänen yksi nimistä on 'Immanuel', joka tarkoittaa 'Meidän kanssamme on Jumala'.

Jes. 7:13-14: "Niin Jesaja sanoi: "Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." 

Jehovan todistajien harhaoppia käsitellään enemmän artikkelissa: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Lausutaanko Jumalan nimi YHWH joko Jahve vai Jehova? 

Vanhan testamentin kirjoitusten ääntämistapa on säilynyt parhaiten juutalaisten kirjanoppineiden masoreettien Vanhan testamentin teksteissä, koska niihin oli merkitty konsonanttien yhteyteen vokaaleja ja ääntämistapaa ilmaisevia merkkejä. Masoreettien tekstit vastaavat Kuolleenmeren Qumranin luolasta löytyneiden kirjoitusten sisältöä. Masoreetit alkoivat ensimmäisellä sataluvulla tallentamaan teksteihin niiden ääntämistavan. Vanhimmat säilyneet masoreettikirjoitukset ovat 900-luvulta jKr, mutta on ilmeistä, että masoreeteilla on ollut ääntämistiedot tallessa koko ajan Vanhan testamentin ajoilta asti. Näiden kirjoitusten perusteella YHWH on Jehovah.

YHWH:n vokaalipisteet on luultu johdetun 'Adonai' sanan vokaaleista, mutta vokalisointi ei mene täsmälleen tämän mukaisesti, koska ensimmäinen vokaali ei ole a-kirjain vaan e (artikkeli). Eräät ovat väittäneet, että heprean kielioppisääntöjen takia yod-konsonantin (Y) jälkeen oleva a olisi ollut pakko muuttaa e-kirjaimeksi, mutta se ei pidä paikkansa, koska kirjaimen jälkeen voi olla vokaalit a ja e. Hepreakielessä on useita Je-alkuisia nimiä, joten selitys ei pidä senkään takia paikkansa. Tämä vuoksi on syytä olettaa, että masoreetit ovat tarkoittaneet juuri sitä, mitä ovat kirjoittaneet.

Heprean kieliopin mukaan jos sana alkaa yod-konsonantilla (Y), niin sen jälkeen tulee yleensä vokaali. Koska sanassa YHWH on alkukirjaimen jälkeen kolme muuta konsonanttia, jotka vaativat kukin lisäksi vokaalin, niin sanassa täytyy olla vähintään kolme vokaalia. Sanassa Jahve on kaksi tavua ja vokaalia, joten se ei voi tulla kysymykseen. Sanassa Jehova vokaaleja on kolme, mikä täyttää kieliopin vaatimukset (hepreaksi YeHoWaH). Jahve ei voi tulla kyseeseen, koska hepreassa ei voi olla tilannetta, jossa konsonantti 'he' (H) ja 'vav' (W) ovat peräkkäin ilman vokaalia. Vaikka vokaali ei lausuttaessa muodostaisi mitään äännettä, se kuitenkin merkitään aina vokaalimerkillä sanaan tai nimeen. Tämän takia konsonanttien H ja W välissä on O-vokaali.

Muutkin lähteet kirjoittavat 'Minä Olen' -nimen muodossa Jehovah. Ehkä maailman arvostetuin Raamatun käännös on ehkä englanninkielinen kuningas Jaakon eli King James Version käännös vuodelta 1611, josta on tullut standardi moniin protestanttisiin kirkkoihin. Tässä käännöksessä käytettään YHWH-nimestä muotoa Jehovah.

2. Moos. 6:3 (KJV): "And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them."

2. Moos 17:15 (KJV): "And Moses built an altar, and called the name of it Jehovahnissi"

Jes. 12:2-3 (KJV): "Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the Lord Jehovah is my strength and my song; he also is become my salvation. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation." 

Ps. 83:18 (KJV): "That men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth."

Myös American Standard -käännös vuodelta 1901 käyttää nimeä muodossa Jehovah, joka on pohjois-amerikkalaisten protestanttisten kirkkokuntien yhteistyönä syntynyt käännös (mm. baptistit, presbyteerit, reformistit, episkopaalit ja metodistit).

Jes. 43:11 (AS): "I, even I, am Jehovah; and besides me there is no saviour."

Espanjankielisissä maissa Reina-Valera käännös vuodelta 1602 saanut vastaavan standardiaseman kuin King James Version on saanut englanninkielisissä maissa. Reina-Valeria käännös käyttää myös samaa nimeä ja se kirjoitetaan espanjaksi Jehová (esim. Ps. 1:2, 6). Reina-Valerian uudistettu käännös vuodelta 1960 on laajasti käytössä protestanttisissa kirkoissa ja sekin käyttää samaa muotoa Jehová.

Tutkijat ovat päätelleet varhaisten aikojen kirkkoisien kirjoituksista, että nimi äännettäisiin muodossa Jahve. Voidaan esittää kritiikkiä, ovatko Israelin ulkopuolella asuneet kirkkoisät oikeasti tienneet, miten nimi äännetään. Luterilaisen kirkon suomenkielinen Raamattu käyttää nimeä Jahve:

2. Moos. 15:2-3: "Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Hän on minun Jumalani, häntä minä ylistän, minun isieni Jumala, hänen kunniaansa minä laulan. Herra on soturi, Jahve on hänen nimensä." 

Raamatussa on paljon hepreankielistä runollista kieltä ja kielileikkejä. YHWH:n oikeat vokaalit voidaan määrittää Jaakobin ja Leean pojan Juudan nimestä. Lea antoi pojalleen heprealaisen nimen Jehudah (Juuda), koska Lea sai vihdoin ylistää Jehovaa. Lause ei olisi johdonmukainen, jos YHWH lausuttaisiin Jahve, mutta Jehovah ja Jehudah sopivat heprealaiseen lauseen runolliseen rytmiin (tutkielma).

1. Moos. 29:35: "Ja Lea tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Vihdoinkin saan ylistää Herraa." Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda..."

1. Moos. 29:35 (Green's Litgeral, 1985): "And she conceived again and bore a son. And she said, This time I praise Jehovah. So she called his name Judah..."

Nimi Jehovah on heprean kieliopissa feminiinimuodossa, kun taas nimi Jahve ja muutkin Jumalan nimet ovat maskuliinisessa muodossa. On selvää, että Jumalan persoona on maskuliininen. Isä ja Poika ovat miehen persoonia. Voiko Jumalan mikään nimi olla feminiinimuodossa? Heprean kieli ei toimi kuten esim. englanti tai saksa, jossa vain substantiivit jakautuvat sukuihin. Hepreassa myös verbit taipuvat suvun mukaan. On selvä asia, ettei Jumalan tai kenenkään muunkaan tekemistä rajoita se, mihin sukuun lauseen sanat kuuluvat (tutkielma). Kyse on ihmisen määrittelemästä ja nimeämästä kieliopista, joka jakaa sanat sukuihin, mikä ei määritä suoraan Jumalan ominaisuuksia. Ihmisen laatima kielioppi ei muuta Raamatun ilmoitusta siitä, että Isä ja Poika ovat miehen persoonassa. Kielissä on muutenkin tavallista, että sukusäännöissä on poikkeuksia. Tämän vuoksi kieliopin säännöissä voi olla sellaisia rakenteita, ettei kielioppi kuvaa Jumalan ominaisuuksia oikein. Daavidin poika Salomo oli Saarnaaja, joka on hepreaksi femiinisukuinen 'qoheleth', joka ei tietenkään määritä Salomon sukupuolta (Bibletools).
 
Saarn. 1:1: "Saarnaajan, Daavidin pojan, Jerusalemin kuninkaan, sanoja.

Jumalan Henki on hepreaksi 'ruach', joka on femiinisukuinen sana (Biblehub), minkä mukaan lauseen verbi taipuu myös femiinisuvun mukaan (Biblehub), mikä ei kuitenkaan määritä Jumalan sukupuolta. Raamattu puhuu Jumalan viisaudesta monissa kohdin erityisesti viisauskirjallisuudessa. Monet juutalaiset kirjanoppineet liittävät viisautta tarkoittavan heprealaisen sanan 'chokmah' Jumalan ominaisuudeksi, vaikka kieliopin mukaan sana on femiinisukuinen. Tässäkään kohtaa kieliopin luokittelut eivät myöskään määritä Jumalan persoonan sukupuolta, joka on aina maskuliininen.
 
1. Moos. 1:2 (1933/38): "Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä."

1. Kun. 3:28: "Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta; sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen."

Luuk. 11:49: "Tämän vuoksi onkin Jumalan Viisaus sanonut: 'Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja apostoleja, ja he tappavat ja vainoavat näitä.'"

Raamattu kertoo, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi. Naiset ovat osallisia pelastuksesta samalla tavalla kuin miehet. Yksi Jumalan nimistä on kieliopin feminiinimuodossa. Mies ja nainen ovat kummatkin Jumalan kuvia. On väärin tehdä sellainen johtopäätös, että Jumala olisi androkyyni eli sukupuoleton. Koko Raamatun ilmoitus kertoo Jumalasta, joka on maskuliininen persoona. Samalla logiikalla pääsiäisenä uhrattavan karitsan tulee olla sukupuoleltaan uros (2. Moos. 12:5, Joh. 1:29). Herra on Isä ja Jumalan Poika, jotka ovat yksi ja sama Jumala (Jes. 9:5, Joh. 10:30).

1. Kor. 11:7: "Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa."

Jumalan nimistä Elohim poikkeaa myös pääsäännöstä siten, että se on monikkomuodossa (3 tai enemmän). Tämä tarkoittaa, että Jumalalla on seitsemän Henkeä, mutta kyseessä on yksi ja sama Jumala (Ilm. 3:1, 5:6). Jumalan lukuisten nimien joukossa on siis kaksi poikkeusta, jota vahvistavat säännön, yksi nimi on ihmisen määrittelemässä kieliopissa feminiinimuodossa ja yksi nimi monikkomuodossa, kun kaikki muut nimet ovat maskuliini- ja yksikkömuodossa. Tämä kaikki kiteytyy alkukertomuksen kahteen jakeeseen:

1. Moos. 26-27: "Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."

Gal. 3:26-28: "Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi."

Minä olen oppinut tuntemaan Taivaan Isän persoonana, joka osaa olla kohtelias herrasmies myös luomilleen tyttärilleen.

Ef. 5:25-26: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen..."

Jehovan todistajien uskonto on harhaoppia, josta on syytä pysyä erossa. Jehovan todistajat tekevät harhaopeillaan vahinkoa nimelle Jehova. Tutkittaessa Jumalan nimeä YHWH tulee ymmärtää, ettei nimi Jehova ole Jehovan todistajien keksintö. Jos joku käyttää nimeä Jehova, se ei aina tarkoita sitä, että kyseessä olisi Jehovan todistaja, koska moni ymmärtää sen olevan oikea Jumalan nimi.

Jehovah-nimi kertoo siitä, mistä on perimmiltään kyse. Jumala on aina ollut ja aina tulee olemaan. Tätä korostaa Jumalan nimi 'Hän, joka on, Hän joka oli ja joka tuleva on'. Olemista on aina ollut ja sen takia, Jumala on aina ollut. Olemisella ei ole alkupistettä eikä loppupistettä. Koko luomakunta on Jumala sisällä ja jatkuvasti Luojan kontrollin sekä vaikutuksen alaisena. Yeshua aloitti monet lauseensa sanoilla 'Minä Olen', jolloin Hän aloitti puheensa omalla nimellään. Yeshua on Hän, joka oli, joka on ja joka on tuleva.

Hepr. 13:8: "Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti."

Ilm. 1:8: "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias."

Apt. 17:27-28: "..Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme..."

Yeshua kutsui itseään myös nimellä Jehovah, Minä Olen. Hän sanoi (Joh. 8:58), että ennen kuin Abraham syntyi, Minä Olen (Jehovah, suomalaisessa Raamatussa tämä kohta on käännetty minä olin, mutta oikea käännös alkukielestä on 'Minä Olen'). Juutalaiset ymmärsivät tämän tarkoittavan sitä, että Yeshua kutsui itseään Jehovah:ksi eli Jumalaksi. He eivät hyväksyneet tätä ja yrittivät kivittää Yeshuan (Joh. 8:59).

Joh. 8:58, Bible King James Version: "Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

Yeshua käveli veden päällä. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät venettänsä lähestyvän miehen, joka kävelee veden päällä (Mark. 6:47-50). Kohdatessaan opetuslapset Yeshua rauhoitti heitä ja esittäytyi nimellään Minä Olen. Tämä oli erittäin hyvin valittu hetki esittäytyä Jumalan nimellä, kun samalla Yeshua teki suuren voimateon ja astuttuaan veneeseen vielä tyynnytti myrskyn. Raamatun suomennoksessa Yeshuan puhe ei ole aivan sanatarkasti käännetty. Mark. 6:50 alkutekstissä sanat kuuluvat kreikan kielellä: ”Tharseite, egoo eimi, mee fobeisthe” eli ”Olkaa turvassa, Minä Olen, älkää pelätkö.” 

Yeshua sanoi, että kuolemme synteihimme, ellemme usko, että Hän on Jehovah eli Jumala.

Joh. 8:23-24 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." 

Yeshua kertoi, että Hänen ylösnousemuksen jälkeen ihmiset tulevat ymmärtämään sen, että Hän on Jehovah. Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Jumala.

Joh. 8:28 (1933/38): "Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut." 

Alkuseurakunnassa oli käytössä uskontunnustuksena Jeesus Kristus on Herra (Fil. 2:11). Hepreankielisillä nimillä tämä lausuttiin Yeshua HaMashiach on Jehovah. Filippiläiskirjeen kreikankielisessä lauseessa käytetään Herrasta sanaa Kyrios, jota vastaa hepreankielisessä Vanhassa testamentissa sanaa Jehovah. Sanoilla Adonai ja Jehovah on sama merkitys. Uskontunnustuksen lausunut tunnusti Yeshuan Messiaaksi, Herraksi ja Jumalaksi (Joh. 20:28), jonka hallintavaltaan uskontunnustuksen lausuja ilmoitti alistuvansa. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.

2. Kor. 4:5 (1933/38): "Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra..."

Fil. 2:9-11 (1933/38): "Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

On mielenkiintoista huomata, että kun Yeshua ristiinnaulittiin, niin Hänen pään päällä oli kyltti, jossa oli neljä sanaa Jeesus Nasaretilainen, Juutalaisten Kuningas, joiden hepreankielisistä alkukirjaimista tulee YHWH (=YHVH): Yeshua HaNozri VeMelech HaYehudim (tutkielma: tutkielma myös kannattaa YHVH:n vokalisointia muodossa Jehovah). Tästä kirjoituksesta juutalaiset kirjanoppineet eivät pitäneet, mutta Pilatus ei suostunut muuttamaan tekstiä.

Joh. 19:19-22 "Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas.' Kirjoita, että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas.'" Pilatus vastasi: "Minkä kirjoitin, sen kirjoitin."


Elohim tarkoittaa Jumalan Voimia, Hänen seitsemää Henkeä, joka on kuitenkin yksi Luoja

Raamatussa esiintyvistä Jumalan nimistä ensimmäistä kertaa esiintyy nimi Elohim. Se mainitaan heti luomiskertomuksen alussa. Raamatun ensimmäisessä lauseessa  (1. Moos. 1:1) on seitsemän sanaa: "Bereshit bara Elohim eth HaShamajim veth HaArets" - Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Luomista tarkoittava sana 'bara' esiintyy Vanhassa testamentissa 7*7 eli 49 kertaa ja Uudessa testamentissa samoin 7*7 eli 49 kertaa.

Hepreankielinen nimi Elohim on monikkomuodossa ja tarkoittaa 'Voimia'. Heprean kielessä monikko tarkoittaa kolmea tai enemmän, sillä kielessä on erikseen duali-muoto. Tämä tarkoittaa Jumalan Seitsemää Henkeä. Jumalassa on seitsemän Henkeä, mutta Hän on yksi olento, yksi Jumala (Ef. 4:6, Room 3:30, 1. Kor 8:4, 5. Moos 6:4).  

Ilm. 3:1: "..Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä.."

Ilm. 4:5: "Valtaistuimesta lähti salamoita ja kuin ukkosen jyly. Sen edessä oli seitsemän soihtua, Jumalan seitsemän henkeä," 

Vaikka Elohim on monikkomuodossa, niin tämän nimen sisältävissä lauseissa muut sanat taipuvat, kuten Elohim olisi yksikössä. Tämä ilmaisee sitä, että seitsemän Henkeä ovat yksi Jumala. Elohim sanan yksikkömuoto on El, joka esiintyy muissakin yhteyksissä Raamatussa osana eräitä erisnimiä. Nimi Gabriel tarkoittaa 'Jumalani on voimakas mies' tai 'Jumala on voimani'. Nimi Elia tarkoittaa 'Jumalan voima' tai 'Herra on Jumalani'.

Raamatun alkukielisessä tekstissä oleva nimi Elohim käännetään suomenkieliseen Raamattuun nimellä Jumala. Elohim tarkoittaa erityisesti Jumalaa, joka on Luoja. Alkukertomuksessa Jumala käyttää nimeään Elohim, joka kertoo päätöksestään luoda maailma ja ihminen. Alkukertomuksessa Jumalan puhe on muodossa Me:

1. Moos. 1:1-3, 26-27: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli... 
..Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."

Jumalassa olevat seitsemän Henkeä ovat samaa mieltä kaikista asioista. He ovat kaikkialla läsnä yhtä aikaan ja näkevät kaiken (Ilm. 5:6). He rakastavat toisiaan hyvin paljon ja Heidän välillä ei ole mitään ristiriitoja. Tämän takia heidän joukkoon ei tarvita yhtä Henkeä, joka olisi johtajan asemassa muihin nähden. Jumalan seitsemän Henkeä ovat toisiinsa nähden tasavertaisia. Jumalassa olevat seitsemän Henkeä ovat täydellinen esimerkki seitsemän ryhmästä, joka toimii kaikissa asioissa harmonisesti kohti samaa päämäärää. Jumalan seitsemän Henkeä on yksi ja sama olento. Heitä ei voi erottaa irti toisistaan eivätkä he voi olla ilman toisiaan, koska He ovat yksi Jumala.

Ilm. 5:6: "Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan." 

1. Kor. 2:10: "Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet."

Pyhä Henki on hepreaksi Ruach HaKodesh. Nimi Ruach tarkoittaa tuulta, hengittämistä ja henkeä. Jumalan seitsemän Hengen nimet on mainittu Jesajan kirjassa. Nimet kertovat sen, mikä on kunkin Hengen rooli. Herran Henki aloittaa lauseen, jolloin Jumala käyttää alkukielisessä lauseessa Herra sanan kohdalla nimeään Jehovah. Jumala kertoo, että Minä Olen Henki (Joh. 4:24). Sen jälkeen sanotaan seuraavat kuusi nimeä pareittain.
  1. Herran Henki
  2. Viisauden Henki
  3. Ymmärryksen Henki
  4. Neuvon Henki
  5. Voiman Henki
  6. Tiedon Henki (myös Totuuden Henki, RK 1992)
  7. Herran pelon Henki
Jes. 11:2 (1933/38): "Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki."

Yeshua kertoi lähettävänsä Puolustajan (kreikaksi parakletos: auttaja, asianajaja, puolustaja), joka on Totuuden Henki (Joh. 16:7-15). 

Joh. 15:26:  "Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta."

Joh. 16:7-15: "Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. "Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 

Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa."

Pyhä Henki on Jumalan Voima toiminnassa. Yeshua sikisi neitsyt Mariasta Pyhän Hengen voimalla (Luuk. 1:34-35, Jes. 7:14). Yeshua paransi useita sairaita ja herätti useita kuolleista Pyhän Henkensä voimalla. Puoli vuotta ennen Yeshuan sikiämistä Sakarjan vaimo Elisabeth tuli raskaaksi, vaikka hänen kohtunsa oli tullut hedelmättömäksi korkean ikänsä takia. Sakarja ei voinut usko, että hänen vaimonsa voisi enää synnyttää, joten Jumala teki hänet mykäksi. Kun heidän yhteinen poikansa Johannes Kastaja syntyi, niin Sakarja parani. Johannes Kastaja oli jo kohdussa ollessaan ollut täynnä Pyhää Henkeä (Luuk. 1:15, 18). Näillä voimateoilla Jumala vahvisti sen, että Johannes Kastajasta tulee suuri Jumalan mies (Luuk. 1:15, 65-66). 

Hes. 2:1-2: "Hän sanoi: "Ihminen, nouse. Minä tahdon puhua sinulle." Hänen puhuessaan minuun tuli henki, se nosti minut seisomaan, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle."

Vain Jumalalla on Voima herättää ihminen kuolleista. Yeshua HaMashiach on elämän ja kuoleman Herra (1. Kun. 17:22-24, Ilm. 1:18). Jumala vahvisti Voimallaan evankeliuminsa ihmiskunnalle, kun Hän herätti Yeshua HaMashiachin kuolleista.

1. Kor. 2:1-5: "Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan."

Jumala ei koskaan Voimallaan kumoa Sanaansa, vaan aina vahvistaa, mitä Hänen Sanansa opettaa. Sellaiset yliluonnolliset taikatemput ja muut ilmiöt eivät ole Jumalasta, jotka pyrkivät muuttamaan Jumalan Sanaa (Matt. 24:23-25, Apt. 8:9-11). Raamattu opettaessaan ettei Taivasten valtakunta ole puheissa vaan Voimassa tarkoittaa, että jos et usko Sanaa, niin Jumala voi rankaisemalla opettaa asian. Tämä on Herran Pelon Henki.

1. Kor 4:14-21: "En kirjoita tätä tuottaakseni teille häpeää vaan ojentaakseni teitä kuin rakkaita lapsiani. Vaikka teillä Kristukseen uskovina olisi tuhansia kasvattajia, teillä on vain yksi isä. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi. Kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni. Olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen, joka on minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen poikani. Hän palauttaa teidän mieleenne, miten minä Kristuksen omana elän ja mitä minä kaikkialla eri seurakunnissa opetan. 

Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään siinä luulossa, että minä en tulisikaan luoksenne. Mutta pian minä tulen, jos Herra suo, ja otan selvää noiden rehentelijöiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana. Kumpaa tahdotte: tulenko luoksenne piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin?" 

Sananl. 13:24 (1933/38): "Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa."

Paul Wilbur - Kadosh (Pyhä)

Kadosh kadosh kadosh
Kadosh kadosh kadosh
Adonai Elohim tz'va'ot
Adonai Elohim tz'va'ot


Holy holy holy
Holy holy holy
O Lord our God Lord of hosts
O Lord our God Lord of hosts


Who was and Who is
And Who is to come
Who was and Who is
And Who is to come

Kenestäkään ihmisestä eikä enkelistä voi koskaan tulla Jumala

Kuten on myös suomenkielessä, niin jollakin sanalla voi olla useita merkityksiä. Asiayhteydestä ja sen ajan kielestä riippuu, mitä sanalla kulloinkin tarkoitetaan. Raamatussa on eräitä yksittäisiä kohtia, joissa Elohim sanaa käytetään tarkoittamaan muuta kuin Jumalaa kuten enkeliä tai tuomaria. Sana käyttäytyy kuten suomen kielessä sana 'Herra', joka tarkoittaa Jumalaa (Jehovah), mutta voi tarkoittaa myös hallitsijaa, vaikutusvaltaista miestä, upseeria, herrasmiestä tms. Kun Jaakob oli joutunut painimaan. Hän sanoi, että oli nähnyt Jumalan (Elohim) kasvoista kasvoihin. Hän nimesi paikan Penuel, joka tarkoittaa 'Jumalan kasvot' (1. Moos. 32:31). Hoosean kirja kertoo Jaakobin painista ja alkukielinen teksti käyttää sanaa 'malak', joka voi tarkoittaa enkeliä tai sanansaattajaa (Hoosea 12:4-5), mikä voi viitata Jumalan lähettämään enkeliin tai itse Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen, vert. Mal. 3:1).

Eräissä kohdissa Elohim tarkoittaa sellaista vaikutusvaltaista ihmistä, jolla on valtaa toiseen ihmiseen. Elohim tarkoittaa kirjaimellisesti voimat monikossa, jonka voi kääntää myös mahtavaa tai voimallista, mikä ylleensä ymmärretään tarkoittavan Jumalaa. Suomalainen Raamattu kääntää 2. Moos 21:6, 22:8 jakeissa alkukielellä olevan Elohim sanan Jumalaksi, mutta esim. englannin- (King James Version) ja espanjankielisissä (Reina-Valeria) käännöksissä se on käännetty sanalla tuomari, mikä asiayhteys huomioiden on oikeampi käännös. Vanhan testamentin aikana tuomarilla tarkoitettiin yleisesti kansan johtajaa, jolle kuului hallintotehtävien lisäksi myös tehtäviä riitojen ratkaisemisessa ja rikostuomioiden määräämisessä.

Kun Jumala lähetti Mooseksen faaraon eteen, niin Herra (Jehovah) sanoi Moosekselle, että Hän tekee Mooseksen, kuten suomalainen Raamattu kääntää, jumalaksi (Elohimiksi) faaraolle (2. Moos. 7:1). Tämä ei tarkoita sitä, että Mooseksesta olisi tullut jumalolento vaan sitä, että Jumala teki Mooseksesta voimakkaan tuomarin faaraon yläpuolelle, kuten jakeen kääntää vanhempi suomalainen käännös Biblia (1776). 

2. Moos 21:6 (Biblia): "Niin hänen isäntänsä viekään hänen tuomarien tykö, ja seisauttakaan hänet oveen, taikka pihtipieleen, ja lävistäkään isäntä hänen korvansa naskalilla, ja olkaan ijäti hänen orjansa."

Psalmi 82 on Jumalten kokous, mutta jumalat eivät siinä keskenään kokoonnu vaan tuomarit tai vaikutusvaltaiset henkilöt, joilta Jumala vaatii oikeudenmukaisia tuomioita (juutalaisten käännös). Jae 7 mainitsee tuomarien olevan kuolevaisia ihmisiä verraten heitä ruhtinaisiin, mitä enkelit eivät ole (Luuk. 20:36). Jumala varoittaa tuomareita ja ruhtinaita käyttämästä valtaansa väärin:

Ps. 82:6-7: "Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!"
 
1. Aik. 28:6 (Herra sanoo kuningas Daavidille): "Hän sanoi minulle näin: 'Poikasi Salomo rakentaa minulle temppelin ja sen esipihat. Hänet minä olen valinnut pojakseni, ja minä olen oleva hänelle isä.
 
Jumalalle pyhitettyä Israelin kansaa Jumala kutsuu myös Jehovan pojiksi (5. Moos. 14:1-2).

5. Moos. 14:1-2 (Green's Literal): "You are sons to Jehovah your God; you shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. For you are a holy people to Jehovah your God; and Jehovah has chosen you to be a people to Him, a special treasure out of all the peoples who are on the face of the earth."

5. Moos. 14:1-2: "Te olette Herran, Jumalanne, lapsia. Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen."

Yeshuaa (Jeesusta) moitittiin ankarasti siitä, että Hän kutusi itseään Jumalan Pojaksi. Yeshua piti syytöksiä epäoikeudenmukaisena, koska Psalmi 82 käytetään samoja termejä mahtavista henkilöistä (Elohim on kreikaksi Theos, mikä esiintyy kohdassa Joh. 10:34-36).

Joh. 10:34-36: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että Isä on minussa ja minä olen Isässä."

Jumala kutsui kuningas Salomoa pojakseen. Riippuu siis asiayhteydestä, milloin kyseessä on Jumalan Poika, joka on ihmiseksi tullut Jumala, ja milloin Jumala kutsuu Israelin kuningasta pojakseen. Toisessa asiayhteydessä Jobin kirja kutsuu enkeleitä Jumalan pojiksi.

2. Sam. 7:13-14: "Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika..."

Job 1:6: "Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan."

Jumala on Yksi eikä kenestäkään ihmisestä eikä enkelistä voi koskaan tulla Jumalaa. Kaikki oleminen on kokonaan Jumalassa eikä toista olemista voi edes olla. Siellä missä on olemista, siellä on yksi ja sama Jumala. Maailmassa ei ole tilaa useammalle olemiselle, koska Jumala täyttää kaiken olemisen. Ihmisen muuttuminen jumalolennoksi on mahdotonta.

Apt. 17:24, 27-28: "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra...  .."Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme." 

Jos joku menee uskomaan sellaisen valheen, että ihmisestä voisi tulla Jumala niin, hänelle käy huonosti. Jumala heitti Aadamin ja Eevan paratiisista ulos, koska he menivät moista valhetta uskomaan ja heistä tuli kuolevaisia. Paavali selitti, mistä tässä oikein on kyse:

1. Kor. 8:4-6: "Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin: Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät." 

Yeshuan yksi nimistä on Herrojen Herra, Kuninkaiden Kuningas. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun Jumala on kaiken yläpuolella:

Ilm. 19:16: "Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Adonai tarkoittaa Herraa

Adonai tarkoittaa Herraa, mutta on alkukielellä monikkomuodossa samalla tavalla, miten on Jumalan nimi Elohim. Adonai esiintyy mm. jakeessa 5. Moos 10:17:

5. Moos 10:17 (1933/38): "Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta"

Ilm. 19:16: "Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Kun apostoli Tuomas kutsui Yeshuaa Herraksi. Sana Herra tarkoittaa Raamatussa paljon enemmän kuin kohtelias arvonimi miespuolisesta henkilöstä. Israelilaiset kutsuvat Jumalaansa nimellä Herra, jolloin he käyttivät yleensä hepreankielistä sanaa Adonai. Tämä Herra-nimi tarkoittaa sitä, että niin puhutteleva alistuu Herran hallintavaltaan. Hän tottelee Herraansa. Hän on Herransa alamainen. Herra on valtakuntansa Kuningas ja me olemme Kuningasta tottelevaa kansaa.

Yeshuan yksi nimistä onkin Kuninkaiden Kuningas, Herrojen Herra (Ilm. 19:16). Tämä tarkoittaa sitä, että Taivasten valtakunnassa on useita kuninkaita, mutta ylintä hallintavaltaa käyttää Yeshua. Hän on ylimmäinen Kuningas. Yeshualla on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Taivasten valtakunnan muut kuninkaat ovat Yeshuan alaisia.

Matt. 28:18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."

Raamatun kaikki kirjaimet ovat edelleen voimassa. Yeshua korosti, ettei tullut kumoamaan mitään kohtaa Vanhasta testamentista eikä Pyhiä Kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi (Joh. 10:35). Hän jopa sanoi, että jos joku kumoaa pienimmänkin kohdan Vanhasta testamentista ja niin opettaa, niin tätä henkilöä tullaan kutsumaan Taivasten valtakunnassa pienimmäksi henkilöksi (Matt. 5:17-20, Luuk. 16:16-17). Yeshua jopa kehotti noudattamaan Vanhaa testamenttia (Matt. 23:1-3).

Jumala toivoo, että Häntä puhutellaan Isänä 

Raamattu opettaa, että on vain yksi Jumala, jonka nimi on Isä.

1. Kor. 8:6: "..meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla..."

Ef.  4:6: "Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa."

Joh. 8:54: "..Mutta minun kunniani kirkastaa Isä, hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne."

Vaikka monet uskovat puhuttelevat Jumalaa Herraksi, harva on uskollinen Taivaan Isälle ja tekee Hänen tahtonsa. Harva hyväksyy Taivaan Isän sellaisena kuin Hän on ja hyväksyy Raamatusta kaikki lauseet. Mutta Taivaalliseen Valtakuntaan pääsevät vain ne, jotka tekevat Taivaan Isän tahdon. Tästä asiasta kertoo lisää tämä artikkeli: Uskonnolliset ihmiset jatkavat syntien tekemistä, koska he eivät halua hyväksyä Luojaansa sellaisena, kuin Hän on. 

Matt. 7:21 (Yeshua sanoi): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Yeshua opetti, mikä on oikea tapa suhtautua ja olla yhteydessä Jumalaan. Yeshua kehotti meitä rukoilemaan Isää, joka on Taivaassa. Meidän tulee suhtautua Jumalaan Isänä, joka asuu Taivaassa. Tämän tähden alkuseurakunta rukoili Isää Taivaassa, minkä totesi myös Pietari.

Matt. 6:6: "Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."

Joh. 4:23: "Tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo."

1. Piet. 1:1, 2, 16-17: "Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja...  ..jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina...   ..Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika."

Joh. 16:23: "Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille."

Yeshua opetti meille täydellisen rukouksen. Se puhuttelee Jumalaa Isäksi, joka on Taivaassa. Sen lisäksi rukous muistuttaa Isän nimen olevan pyhä, mikä tarkoittaa, että nimi kuuluu yksin Jumalalle ja sitä tulee kunnioittaa.

Matt. 6:9: "Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi..."

Paavali noudatti Yeshuan opetusta rukoilemalla Isää Taivaassa. Paavali mainitsee, että perheen isän ja lapsen välinen suhde on esikuva, mikä on Jumalan ja ihmisen välinen suhde.

Ef. 3:14-17: "Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja."

Yeshua kielsi käyttämästä ketään arvonimeä isä. Meillä ei ole kuin yksi Isä, joka on Taivaassa. Sen takia kukaan pappi tai muu kirkollinen toimihenkilö ei saa käytää arvonimeä isä. Roomalaiskatolisen kirkon johtajan nimike paavi (papa) tarkoittaa isää ja papitkin käyttävät arvonimeä isä (father), mikä on suurta syntiä, koska he käyttävät vain Jumalalle kuuluvaa arvonimeä ja siten korottavat itsensä Jumalan rinnalle. Kirkko perustelee asiaa sillä, että Raamattu kutsuu Abrahamia isäksi (Luuk. 16:30), joten se kuulemma oikeuttaisi käyttämään arvonimeä isä ohi Yeshuan nimenomaisen käskyn. Raamattu tarkoittaa, että Abraham on Israelin kansan biologinen esi-isä, joten suku voi kutsua häntä isäksi, kuten perheen lapset voivat kutsua isää nimellään. Sen sijaan kukaan pappi tai muu seurakunnan toimihenkilö ei saa käyttää arvonimeä isä, koska se nimike kuuluu vain Jumalalle.

Matt. 23:8-9, 12: "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa...    ..Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."

Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."
 
Jes. 64:8: "Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savea, sinä saven valaja, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa."

Mal. 1:6: "Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne..."

Yeshua näytti esimerkkiä kutsumalla Taivaan Isää heprean kielisellä nimellä Abba. Tämä tarkoittaa Isiä tai Iskää. Tämä on tuttavallinen, hellittelevä nimi Taivaan Isästä, joka kertoo siitä, miten paljon nimen lausuja rakastaa Taivaan Isää. Yeshua rukoili Taivaan Isää näin Getsemanen puutarhassa ennen ristiinnaulitsemistaan:

Mark. 14:36: "Hän sanoi: "Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun."

Gal. 4:6: "Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 

Room. 8:15-16: "..Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia."

Luojamme esittäytyy usein nimillä: Yeshua HaMashiach Adonai, Elohim, El Shaddai. Tuosta tiedät, että kyseessä on Raamatun tarkoittama Luoja. Jumalamme on sama Jumala, mitä Hän on aina ollut eikä Hän ole mihinkään muuttunut tuhansien vuosien aikana.

Sinun kannattaa puhutella Jumalaa Isäksi. Hän on sinun rakas Isäsi Taivaassa. Asetu Hänen jalkojensa juurelle ja turvaudun kaikessa Häneen. Tottele Häntä ja ota esimerkkiä siitä, miten Hän eli maan päällä olleessaan Yeshua Nasaretilaisena, mikä on ainoa nimi, joka pelastaa (Apt. 4:12). Tie Taivaan Isän luokse kulkee ainoastaan ja vain Yeshua HaMashiachin kautta. 

1. Joh. 2:14, 15-17, 22-24: "Lapseni, minä kirjoitan teille: te olette oppineet tuntemaan Isän...   ..Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti...

..Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin Isän kuin Pojan kieltäjä. Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään, mutta joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä." 

Annetaanko kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen vai Yeshua HaMashaichin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen?

Roomalaiskatolisessa ja luterilaisessa kirkossa käytetään usein nimeä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Raamatussa ei ole alunperin ollut missään kohtaa Jumalan nimeä Isä, Poika ja Pyhä Henki, koska Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyn jae 28:19 on roomalaiskatolisen kirkon myöhemmin lisäämä (artikkelit). Asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa'. Voimme kyllä sanoa, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki, kun ymmärrämme kyseessä olevan yksi ja sama Jumala, joka esiintyy eri tilanteissa, eri tavoin ja käyttää myös muitakin nimiään. Paavali liitti Adonai Yeshua HaMashiachin (Herran Jeesukseen Kristuksen) armon, Elohimin (Jumalan) rakkauden ja Ruach Hakodeshin (Pyhän Hengen) yhteyden:

2. Kor. 13:13: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!" 

Joh. 10:30, 36-38: "Minä ja Isä olemme yhtä."...     ..Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että Isä on minussa ja minä olen Isässä."

Kun otamme edellä olevan huomioon, niin tulee kysymys, millä nimellä annetaan upotuskaste? Se nimi on Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'. 

Apt. 4:10, 12: "..niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista...     ..Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

Apt. 10:48: "Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen..."

Apt. 2:38: "Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen."

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Fil. 2:10-11: "Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Mark. 16:19: "Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle."

Juudan Leijona

Jumala tuli ihmiseksi maan päälle juutalaisena Juudan sukukunnasta. Hänen yksi nimensä on 'Daavidin Juuriverso'. Samoin Jumalaa kutsutaan Juudan Heimon Leijonaksi eli Juudan Leijonaksi. Juudan Leijonan nimi symboloi sitä, kun Yeshua saapuu voittoisana Kuninkaiden Kuninkaana maan päälle takaisin. Hän on voittoisa Ylkä, Sulhanen, joka tulee hakemaan morsiusseurakuntansa Karitsan hääjuhlaan.

Ilm. 5:5: "..Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton!.."

Jer. 23:5-8: "Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: "Herra on meidän vanhurskautemme". Herra sanoo: "Tulee aika, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.' Sen sijaan sanotaan: 'Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.' Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan."

Ilm. 19:16: "Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra." 

Leijona on Juudan sukukunnan tunnus. Jerusalem on Juudan sukukunnan alueella ja sen lipussa sekä vaakunassa on Juudan Leijonan kuva. Jaakobin siunaus Juudan sukukunnalle kertoo nuoresta Leijonasta, joka tulee tästä sukukunnasta ja josta tulee iankaikkinen koko maailman hallitsija (1. Moos. 49:9-10), Kuningasten Kuningas (Ilm. 19:16), Messias (1. Moos. 49:11-12).

Jerusalemin vaakuna
1. Moos. 49:8-11: "Juuda, veljesi ylistävät sinua. Sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaan, sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä?

Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus."

Raamatun aikana leijonia esiintyi Kreikasta Intiaan, Israelista Afrikan eteläkärkeen asti. Ihmisillä ei ollut käytössä televisiota eikä internettiä, joten he saivat symbolinsa usein luonnosta, jonka tunsivat hyvin. Komea tuuhea harja, pään uljas asento ja voimakas karjunta ovat innoittaneet antamaan leijonalle monta lisänimeä: jalopeura, eläinten kuningas ja savannien valtias.  

Leijona (Panthera leo) on edelleen eläimistä luomakunnan kuningas. Suurista lihansyöjistä leijona on ainoa, joka säännöllisesti saalistaa yli 250 kg elämiä. Leijonan karjuntaa pidetään eläinten joukossa kaikkein voimakkaimpana ja pelottavimpana, joka voi kuulua 9 km päähän. Auringonlaskun aikana leijonien mahtava karjunta kaikuu yli savannin, jolloin urosleijona ilmaiseen muille, kuka on herra sen reviirillään.

Sananl. 30:30: "..leijona, urhein eläimistä, joka ei väisty kenenkään tieltä..."

Aamos 3:8: "Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?"

Leijonan kauneus, voima ja majestettisuus ovat innoittaneet ihmisiä käyttämään leijonaa symbolina. Monet tarinat ja legendat ylistävät leijonan rohkeutta, viisautta ja älyä. Antiikin Roomassa leijona kuvasi voimaa ja sitä käytettiin vallan vertauskuvana. Egpytissä leijona kuvasi sotavoimaa. Monet Persian kuninkaat on kuvattu valtaistuimella kesyjen leijonien seurassa. Keskiajan urheille ritareille leijona oli rohkeuden vertauskuva. 1100-luvun lopulla Englannin kuningas Rikhard I osallistui ristiretkelle ja sai lisänimen Rikhard Leijonamieli. Kuninkaat ja valtiaat Kiinasta Lähi-itään ovat valinneet leijonan voiman vertauskuvaksi (Lähde: Eläinten maailma - Afrikan savannit, Valitut palat -yhtiön kirja 2001). Suomen ja Jerusalemin vaakuinoissa on leijona, joka on samassa seisonta-asennossa (asiasta lisää tässä artikkelissa).

2. Aik. 9:17-19, 22: "Kuningas teetti myös suuren norsunluisen valtaistuimen, joka päällystettiin puhtaalla kullalla. Valtaistuimessa oli kuusi porrasta ja jalkakoroke, kaikki kullalla silattuja. Istuimessa oli molemmin puolin käsinojat, ja kummankin käsinojan vieressä seisoi leijona. Myös jokaisen portaan kummallakin puolella oli leijona, kaksitoista kaikkiaan. Sen kaltaista ei ollut missään valtakunnassa tehty...  ..Kuningas Salomo voitti rikkaudessa ja viisaudessa kaikki maailman kuninkaat."

Raamatussa leijona on hallitsijan symboli. Kuningas Salomon valtaistuimen portailla oli kaksitoista leijonaa (1. Kun. 10:18-20). Valtaistuimen selustassa oli härkä, jota Raamattu käyttää yleensä voiman symbolina. Vanhassa testamentissa Jumalan tuomaa rangaistusta verrataan usein myös raatelevaan Leijonaan. Ilmestyskirjassa on Jumalan nimi Juudan Leijona. Ilmestyskirjan ahdistusten aikoina, maapallo puhdistetaan pahuudesta Jumalan vitsauksilla. Lopuksi Yeshua, Juudan Leijona saapuu maan päälle ylimpänä hallitsijana. Israeliin pääkaupungin nimi on silloin 'Herra on täällä' (Jehovah Sammah, Hes. 48:35, Jes. 60:14). Raamatussa on myös eräitä yksittäisiä tapauksia, joissa kiljuvaa jalopeuraa ja myös aamutähteä verrataan muuhunkin kuin Raamatun Jumalaan, mutta niitä ei pidä sekoittaa keskenään.

Jerusalemin kolmannessa temppelissä, joka rakennetaan Hesekielin kirjan ohjeiden mukaan tuhatvuotista valtakuntaa varten (Hes. 40-43), on polttouhrialttari keskellä. Sen nimeksi tulee Ariel, joka tarkoittaa suomeksi Jumalan Leijonaa. Samassa jakeessa annetaan alttarille myös toinen nimi Harel, joka tarkoittaa Jumalan vuorta. Jesajan kirjassa käytetään Jerusalemista myös nimeä Ariel, jonka kerrotaan tulevan Jumalan polttouhrialttarin nimeksi. Tämä kaikki kuvaa Juudan Leijona vihaa syntiä kohtaan.

Hes 43:15 (Biblia): "Mutta Harel neljä kyynärää korkia, ja neljä sarvea ylhäällä Arielista."

Jes. 29:1-2: "Voi Ariel, Ariel, voi sinua, kaupunki jonka luo Daavid leiriytyi! Lisätkää vuoteen vielä vuosi, kiertäkööt juhlat kiertonsa, sitten minä panen ahtaalle sinut, Ariel, ja sinä voihkit ja valitat. Niin sinusta todella tulee minun uhrialttarini."

Hoosean kirja kuvaa hyvin sitä, mikä on Juudan Leijona luonto. Hän ensin kurittaa kuin nuori leijona, mutta sen jälkeen parantaa syntejään katuvien haavat. Lopuksi hän saattaa kansansa takaisin koteihinsa. Hepreankielinen sana 'lavi' (לביא) tarkoittaa nuorta leijonaa. Juudan Leijona on voimakas hallitsija, joka myös pelastaa kansansa vihollisten uhatessa sitä.

Hoos. 5:14-6:3, 11:9-11 (RK): "Minä olen Efraimille kuin leijo­na, Juudan heimolle kuin nuori leijona. Minä, minä raatelen, lähden pois ja vien mennessäni, eikä pelastajaa ole. Minä  palaan asumukseeni ja odotan, kunnes he tuntevat syyllisyy­tensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he etsivät minua.”

Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut meitä, mutta hän parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, mutta hän myös sitoo meidän haavam­me. Hän virvoittaa meidät eloon kah­den päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessään. Tuntekaamme Herra , pyrkikäämme tuntemaan hänet. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan...

..En laske valloilleen vihani heh­kua, en enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala enkä ihminen, minä olen pyhä sinun keskelläsi; en tule vihan vimmassa. Herran jäljessä he vaeltavat. Hän ärjyy kuin leijona – niin, hän ärjyy, ja vavisten tulevat lapset mereltä päin. Vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhky­set, ja minä saatan heidät asumaan kodeissaan, sanoo Herra.” 

Jes. 31:4: "Näin on Herra minulle sanonut: -- Niin kuin leijona murisee, kun paimenet kutsuvat toisiaan käydäkseen yhdessä sen kimppuun, niin kuin nuori leijona ärisee saaliinsa päällä säikkymättä huutoja, väistämättä ääniä, niin Herra Sebaot astuu alas Siionin vuorelle, käy kukkulalle valmiina taisteluun."

Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala

2. Moos. 3:15: "Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen." (Jahve on alkukielelle Jehovah)

Tässä Raamatun kohdassa Jumala aloittaa nimellään Jehovah, joka tarkoittaa Minä Olen. Sitten Hän sanoo olevansa Herra eli käyttää nimeään Adonai. Lopuksi nimeää itsensä myös Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Tämä nimi on voimassa ikuisesti. Tuossa Raamatun kohdassa Jumala puhuu: "Minä Olen, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala". Jumala nimesi Jaakobin uudelleen Israeliksi. Sen takia profeetta Elia puhutteli Jumalaa näin:

1. Kun. 18:36: "Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala! Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa..."

Jumala käyttää itsestään myös nimeä Israelin Pyhä. Hes. 39:7: "Oman kansani Israelin minä opetan tuntemaan pyhän nimeni, enää minä en salli nimeäni häväistävän. Kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." 

Israel on Jumalan valittu kansa. Nimi Israel juontuu sanasta 'sar' (ruhtinas) ja verbistä śarar (hallita, olla vahva, määrätä) + el, jolloin nimi tarkoittaa 'Jumala hallitsee', 'Jumalan taistelija' tai 'Jumalan ruhtinas'.

2. Sam. 23:3-4 (RK): "Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: ’Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa, hän on kuin aamun valo auringon noustessa, kuin pilvetön aamu, kun maa viheriöi kirkkaassa valossa sateen jälkeen.’"

Uuden liiton aikana pakanoilla on tullut mahdollisuus tulla oksastetuksi viinipuuhun, joka symboloi Israelin kansaa (Room. 11:11-24). Pääsemme Yeshuan ruumiin osaksi uskollisesti uskomalla Yeshuaan ja ottamalla kasteen Yeshuan nimessä. Tästä aiheesta on lisää artikkelissa: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

Kun Israel lähti Egyptistä kohti luvattua maata, niin Israelin mukaan lähti sekalaisia kansoja (2. Moos. 12:38), jotka omaksuivat Israelin uskonnon sekä tavat ja heidät otettiin osaksi Israelia. Tämä oli esikuva siitä, että uskon kautta Yeshuaan voi vieraan puun oksa tulla oksastetuksi, liitetyksi Israelin puuhun.

El Shaddai tarkoittaa Kaikkivaltiasta Jumalaa, korkeinta vuoren Jumalaa

Nimi El merkitsee Jumalaa, Voimaa. El on monikossa Elohim, joka merkitsee 'Voimat'. Abraham, Iisak ja Jaakob kutsuivat Jumalaansa nimellä El Shaddai. El Shaddai nimi on käännetty usein Jumala Kaikkivaltias (esim. 1. Moos. 17:1). Hebrealainen sana 'shadad' merkitsee kukistaa, joten El Shaddai on nimi, joka tarkoittaa ylivoimasen voimakkaasta, kaikkivaltiasta Jumalaa.

1. Moos. 17:1: "Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti,"

Abraham, Iisak ja Jaakob kutsuivat Jumalaa tällä nimellä. Abraham asui Irakissa (Mesopotamiassa, Babyloniassa), missä puhuttii akkadian kieltä, jonka sana 'shadu' merkitsee vuorta. Jumala käski Abrahamia lähtemään pois kotiseudultaan asumaan Israelin vuorille. Lähi-idän kulttuureissa El tarkoittaa korkeaa Jumalaa, minkä vuoksi Raamatussa kutsutaan Jumalaa myös nimellä Korkein. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on El Shaddai, joka tarkoittaa Korkein Vuoren Jumala, joka on voimiltaan ylivertainen ja kaikkivaltias.

Ps. 9:2: "Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta, ylistän sinun nimeäsi, Korkein."

1. Moos. 14:19 (1933/38): "Ja hän siunasi hänet sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja."

Jes. 2:2-3 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkoja johtavaa Jumalaa

Kun israelilaiset ylittivät Jordan joen ja alkoivat ottaa haltuunsa luvattua maataan, niin Jumala alkoi kutsua itseään nimellä Herra Sebaot. Tämä näkyy Joosuan kirjassa. Sebaot tarkoittaa sotapäällikköä ja nimi Herra Sebaot tarkoittaa 'Sotajoukkoja johtavaa Jumalaa'. Jumala on armollinen ja rakastava, mutta Hän on myös vahva, voittoisa sekä tarvittaessa hyvin määrätietoinen ja kiivas.

Ps. 24:8, 10 (1933/38): "...Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen sodassa...   ..Hän on Herra Sebaot..."

Israelin kansa luopui Jumalastaan ja sen jälkeen Jumala lähetti ensin Assyyrian armeijan Israeliin. Lopulta loput Israelista joutui Babylonian armeijan mukana pakkosiirtolaisiksi pois maastaan. Tässä yhteydessä Jumala käyttää itsestään nimeä Herra Sebaot.

Hoos. 12:6 (RK): "Herra on sotajoukkojen Jumala, hänet tunnetaan nimellä Herra."

Sana Herra on alkukielisessä käsikirjoituksessa YHWH (Jehovah) ja Jumala on Elohim. Sana 'sotajoukkojen' kohdalla on Sebaot. Raamatun käännös 1933/38 kääntää jakeen seuraavasti:

Hoos. 12:6 (1933/38): "Herra, Jumala Sebaot - Herra on hänen nimensä."

Sapatin Herra on yksi Jumalan nimistä

Raamatun alussa Jumala puhuu paljon siitä, miten Hän lepäsi seitsemäntenä sapatin päivänä ja tarjoaa ihmiskunnalle pääsyä Herran lepoon. Sapatti on niin tärkeä asia Herralle, että hän näytti siitä omaa esimerkkiä ja määräsi sapatin pitämisen liiton merkiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ne joka noudattavat sapattikäskyä samalla ilmaisevat kaikille, että heillä on liitto Raamatun Jumalan kanssa. Noudattamalla sapattia tunnustaa tekojensa kautta uskoaan Raamatun Jumalaan. Sapatti kuuluu kymmenen käskyn joukkoon, mikä on hakattu kivisiin laintauluihin.

2. Moos. 16:13-14, 17-18: "Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä...      ..Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin." Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut."

Jumala hyväksyi pakanankin omaan kansaansa, jos hän piti liiton merkin sapatin. Jos ei pidä sapattia, ei ole liitossa Jumalan kanssa, vaikka olisi suunsa kautta tunnustanut uskonsa Jumalaa, koska usko ilman tekoja on kuollut (Jaak. 2:14-26, Matt. 7:21-23).

Jes. 56:6-8 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi."

Yeshua tuli solmimaan uuden liiton Israelin kansan kanssa, jotta Hän palauttaisi Israelin kansan lainkuuliaisuuden (Jer. 31:31-34, 1. Kor. 11:23-29). Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei vanhan liiton käskyjä kumottu, vaan ne uudistettiin paremmalla liitolla, joka perustuu Jumalan Pojan osoittamaan rakkauteen Golgatan ristillä. Sapatti on edelleen yksi liiton merkeistä niille, jotka haluavat olla liitossa Jumalan kanssa, mutta uusi liitto perustuu Jumalan Pojan Yeshua HaMashaichin Golgatalla antamaa sovitusuhriin. Ilman uskoa siihen ei ole liittoa Jumalan kanssa. Uuden liiton merkkejä ovat uskovien upotuskaste, ehtoollisaterian nauttiminen Golgatan sovitustyön muistoksi ja Jumalan tahdon mukainen elämä Pyhässä Hengessä (Mark. 16:15-16, Gal. 3:27, 1. Kor. 11:23-29, Ef. 1:12-14, 1. Joh. 5:6-8). Ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu vedestä, verestä ja Totuuden Hengestä (vert. Joh. 16:13). Ne kertovat puhdistavasta upotuskasteesta, Golgatan sovitustyöstä ja sen muistoksi nautittavasta ehtoollisateriasta sekä Jumalan tahdon mukaisesta pyhästä elämästä, jotka todistavat uudesta liitosta Jumalan kanssa. 

1. Joh. 5:6-8 (1933/38): "Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä."

Hes. 36:25-27: "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa." (vert 3. Moos. 19).

Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) sanoi olevansa Sapatin Herra. Monet käsittävät asian väärin niin, että Yeshua ollessaan Sapatin Herra tarkoittaisi sitä, että Hän valtuuttaisi ketä tahansa poikkeamaan sapatin säännöistä tilanteen mukaan. Yeshua (Jeesus) ei tullut kumoamaan lakia eikä profeettoja vaan noudattamaan myös sapatin sääntöjä (Matt. 5:17-20).

Matt. 12:8: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

Mitä sitten tarkoittaa, että Yeshua HaMashiach on Sapatin Herra? Sapatin Herra tarkoittaa Sapatin Jumalaa. Sapatin Herra on yksi Jumalan erisnimistä. Se tarkoittaa, että Yeshua HaMashich on Jumala, joka loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä päivänä sekä asetti sapatin ihmisten iloksi (Kol. 1:14-18). Israelin Pyhän nimi Sapatin Herra löytyy Vanhasta testamentista hepreankielestä (esim. 2. Moos. 16:23: "..Yahweh sabbatown sabbat qodes Yahweh..."). Yeshua HaMashiach edellyttää edelleen pitämään sapatin, koska Hänen nimensä on Sapatin Herra. Kun sapatin pitäminen on ollut liiton merkki Israelin Jumalan kanssa (2. Moos. 16:13-18, Jes. 56:6-8), nyt sapatin pitäminen kertoo liitosta Sapatin Herran Yeshua HaMashaichin kanssa, sillä Yeshua HaMashaich on Israelin Jumala. Uuden liiton aikana Yeshua HaMashiach HaNotzri (Jeesus Kristus Nasaretilainen) on se Herran nimi, joka pelastaa (Apt. 4:10-12).

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Jumalan nimi on Alef ja Tav

Jumala esittäytyy Ilmestyskirjassa nimellään 'A ja O'. Esittäytyminen alkaa taas Jumalan nimellä Minä Olen.

Ilm. 1:8: "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias." 

Nämä kirjaimet A ja O tulevat kreikan kielen aakkosten ensimmäisestä alfa-kirjaimesta ja viimeisestä omega-kirjamesta. Alun perin nämä kirjaimet ovat olleet heprean ja aramean kielten merkistöstä ja niiden ensimmäinen kirjain on alef ja viimeinen tav. Nämä kirjaimet kertovat Jumalasta, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Jumalan nimi 'Ensimmäinen ja Viimeinen' löytyy myös Vanhasta testamentista. 

Jes. 44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä."

Jes. 48:12-13 (1933/38): "Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen. Minun käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun ne, ja siinä ne ovat."

Ilmestyskirjassa Yeshua HaMashiach kutsuu itseään samalla nimellä, koska Yeshua on Herra ja Jumala:

Ilm. 2:8: "Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut mutta heräsi eloon.."

Heprean kielen merkistöt
Tav merkittiin Vanhan testamentin varhaisena aikana + -merkillä, joka kehittyi myöhemmin 45 astetta oikealle kallellaan olevaksi ristinpuu merkiksi (vasemmalla kuva). Tav-kirjainta käytettiin Vanhan testamentin aikaan Jumalan nimen sinettinä. Jo pitkään ennen Yeshuan ristin kuolemaa Jumalan nimen sinettinä oli ristinmerkki.

Ilmestyskirjassa mainittu nimi A ja O, joka on alef- ja tav -merkit peräkkäin, löytyy myös Raamatun ensimmäisestä lauseesta (1. Moos. 1:1) heprean kielellä: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan." Heprean kielisen lauseen keskimmäinen sana on alef-tav (meidän merkistöllä - eth) ja kirjaimet löytyvät myös toiseksi viimeisestä sanasta (veth). Tässä lauseessa oleva alef ja tav ovat heprean kielen ilmaisua, joka ei käänny selvästi suomen kielelle. Se sana tarkoittaa kenelle tekeminen on tehty tai mikä on tekemisen lopputulos. Asian voisi ymmärtää myös niin, että Jumala (Jumalan Sana, Yeshua; Joh. 1:1-3) loi maailman itselleen eli itseään varten. Asiaa tarkentaa Kirje kolossalaisille.

Kol. 1:12-16: "Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt.

Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten."

Juutalaisten kirjanoppineet pitävät Jesajan kirjan jakessa 47:21 olevaa sanaa 'ensimmäinen' tarkoittavan Messiasta, joka tuo ilosanoman. King James Version -käännös ilmaiseen asian tarkasti.

Jes. 47:21: (KJV): "The first shall say to Zion, Behold, behold them: and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings."

Jes. 47:21: (1933/38): "Minä ensimmäisenä sanon Siionille: "Katso, katso, siinä ne ovat!" ja annan Jerusalemille ilosanomantuojan."

Jehovah Elohim loi naisen miehen puolikkaasta

Raamatun alkukertomuksessa kerrotaan, kun Jehovah Elohim, suomalaisessa Raamatussa Herra Jumala, loi Eevan Aadamista. Kun Vanhaa testamenttia käännettiin heprean alkukielestä kreikaksi, niin kääntäjillä tuli ongelma vastaan. Käännös alkukielestä viittaa pikemminkin miehen puolikkaaseen tai sivuun kuin kylkiluuhun.

1. Moos. 2:21-24 (1933/38): "Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi."
 
Alkuteksti käyttää sanaa 'tsela', joka ei ainoastaan tarkoita kylkiluuta. Raamattu useimmissa tapauksissa käyttää 'tsela' sanaa kuvaamaan jonkun asian toista sivua, puolikasta tai puolta. Kääntäjät eivät ymmärtäneet asiaa kokonaan, ja kuvittelivat, että Jumala loi miehen kylkiluusta naisen.

Mutta olisivat pitäytyneet sanan mukaisessa käännöksessä, sillä se on aivan totta. Jumala todellakin loi naisen miehen puolikkaasta. Miehellä on soluissa X ja Y -kromosomit. Naisella on X ja X -kromosomit. Jumala otti mieheltä puolet kromosomeista, X-kromosomin ja teki siitä naisen.
Raamattun kuvaus luomistyöstä on tarkka ja oikea.


DNA lisääntyy
Kromosomit ovat solussa ketjuja, jossa merkit kulkevat pareittan ikään kuin parijonossa käsikädekkäin. Solut kopioivat kromosomeja niin, että kromosomiketju jakautuu ensin puolikkaaksi, niin kun parijonon toinen puoli irtautuu toisesta, kuten avautuu vetoketju. Solussa oleva mekanismi täyttää puolikkaaksi jääneeseen kromosomiin uuden sivun ja siitä tulee uusi parijono ikäänkuin vetoketju sulkeutuisi uudella sivulla. Kun Raamattu sanoo, että Jumala otti miehestä sivun eli puolikkaan ja täytti sen lihalla, niin tämä kuvaus vastaa samaa prosessia, miten kromosomit kopioituvat lisääntyessään.  

Tämä kaikki todistaa vakuuttavasti, että Jumala on olemassa ja Raamattu on totta. Kukaan ihminen ei ole voinut tuhansia vuosia sitten itse keksiä tällaista.

Raamattu on kirja, joka kertoo siitä, kun Taivaan Isä etsii morsianta Pojalleen Yeshualle. Yeshua kutsuu morsiusseurakuntaansa kaikkia lapsiaan, miehiä ja naisia. Tartu tilaisuuteen. Asuinsija ja voitonkruunu taivaassa on parasta, mitä ihminen voi saada. Artikkeli: 'Tämä on rakkauskirje'.

Ef. 5:25-33: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. 

Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään."

Raamatun alkukertomus ja Nooan arkki kiinan kielen kirjoitusmerkeissä 

David Pawson kertoo kirjassaan Vanha testamentti avautuu s. 58 seuraavaa: 

"..Baabelin tornin kertomukseen liittyy mielenkiintoinen alaviite. Baabelista hajaantuneiden ihmisten joukossa oli ryhmä, joka kiipesi vuorten yli ja asettui sinne, missä se kohtasi meren. Heistä tuli Kiinan suuri kansa. Kiinan kulttuuri juontuu tästä tapahtumasta. He jättivät Baabelin alueen ennen, kuin nuolenpääkirjoitus korvasi muinaisen Egyptin kuvakirjoituksen. Kaikki kielet olivat kuvakirjoitettııja Baabelin aikaan saakka. Kiinaan matkanneet ihmiset veivät mukanaan kuvakirjoitusmuotoisen kielen. On täysin hämmästyttävää, että 1. Mooseksen kirjan lukujen 1-11 kertomus on mahdollista rekonstruoida niiden symbolien pohjalta, joilla kiinalaiset ilmaisevat eri sanoja.

Esimerkiksi kiinan kielen sana 'luoda' koostuu mutaa, elämää ja kävelevää hahmoa esittävistä kuvista. Heidän paholaista tarkoittava sanansa rakentuu miehestä, puutarhasta ja salaisuutta kuvaavasta sanasta. Eli paholainen on salainen persoona puutarhassa. “Kiusaaja' kirjoitetaan sanan 'paholainen' merkein lisättynä kahdella puulla ja suojaa kuvaavalla kuvalla. Heidän sanansa“laiva' koostuu säiliöstä, suusta ja luvusta kahdeksan, joten laiva tai vene kiinaksi on alus kahdeksalle ihmiselle, kuten Nooan arkki oli.

Koko 1. Mooseksen kirjan luvut 1-11 voidaan rekonstruoida kiinalaisilla kirjoitusmerkeillä. Kun nämä ihmiset tulivat alun perin Kiinaan, he siis uskoivat yhteen Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan. Vasta Konfutse ja Buddha saivat heidät siirtymään epäjumalanpalvontaan. Kiinan kieli on itsenäinen vahvistus Raamatun ulkopuolella siitä, että nämä asiat todella tapahtuivat ja kulkeutuivat Baabelista hajaantuneiden ihmisten muistissa Kiinaan, jonne he asettuivat.."

1. Moos. 2:7: "Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento."

saatana oli vartijaenkeli pyhällä vuorella, joka symboloi myös paratiisia. Hän oli se paratiisissa salaa käyskennellyt hahmo, joka on kuvattu käärmeenä alkukertomuksessa. Johannes Kastaja ja Yeshua kutsuivat pahoja lainopettajia (Raamatun opettajia) ja fariseuksia käärmeen sikiöiksi (Matt. 3:7, 23:33).

Hes. 28:14-15: "Kerubiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartijaenkeliksi, sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut, vartijakerubini, välkehtivien kivien keskeltä."

Laulu Pyhästä Israelin Jumalasta

Tämä laulu kertoo tiestä Yeshuan kautta Taivaan Isän luokse. Tämä tie on auki kaikille ihmisille kansallisuudesta, rodusta, kielestä tai muusta vastaavasta huolimatta.

Yeshua Hamashiach - Jesus Is Lord

..Let´s praise the God of Israel
He´s the Bright and Morning Star
The Holy One of Israel 
My Srenght and My Song..

..O give thanks to The Lord
for His mercy endures forever..

..Yeshua HaMashiach, 
Jesus Christ is the Messiah
Yeshua HaMashiach

He´s the Roaring Lion of Judah
And He´s Holy
He is Lord..