perjantai 25. maaliskuuta 2022

Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa

 

 • On pelastuskysymys uskoa, että Yeshua (Jeesus) on ihmiseksi syntynyt Jehovah (Room. 10:9-13, 2. Joh. 1:7)
 • Jehovan persoonat Isä, Poika ja Pyhä Henki löytyvät jo Vanhasta testamentista (mm. Dan. 7:13-14, Jes. 48:16, Ps. 2:6-12 ja Ps. 110)
 • Isän kasvoja ei ole kukaan muu ihminen nähnyt kuin Poika, mutta Pojan kasvot voi nähdä muutkin (Joh. 1:18)
 • Jumalan Sana ilmestyi miehen hahmossa Samuelille (1. Sam. 3:7, 21; 1933/38 ja 2017) 
 • Jumalan Poika johti Israelin kansan vaellusta läpi erämaan kulkemalla heidän edellä pilvi- ja tulipatsaassa kerubit ratsunaan (Ps. 18:10-12, 1. Kor. 10:4)
 • Jaakobin uni portaita pitkin laskeutuvista ja nousevista enkeleistä tarkoittaa, että Israelin vuoret ovat Taivaan portti, jonne Jumalan Poika laskeutuu ja josta nousee takaisin Isän luokse lukuisia kertoja (1. Moos. 28:12-17, Joh. 1:49-51)
 • Jaakob piti lujalla otteella kiinni Jumalan Pojasta, kun hän itkien anoi siunausta pelastuakseen Esaun vihalta (Hoos. 12:3-4)
Kristityt uskovat yhteen Jumalaan, joka ilmaisee itseään Isä, Pojan ja Pyhän Hengen kautta


Kristinuskossa ja juutalaisuudessa on lukuisia lahkoja, joilla on merkittävästi toisistaan poikkeavat opit. Jos joku sanoo olevansa kristitty tai juutalainen, se ei kerro vielä mitään, sillä lahkojen välillä voi olla niin suuria eroja, että kyse on eri uskonnosta. Jehovan todistajia ei edes lasketa kristinuskoksi, koska he eivät usko Jeesuksen olevan sama Jumala, mitä on Isä on. 

 

Jumalan persoonat ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka löytyvät jo Vanhan testamentin teksteistä (mm. Dan. 7:13-14, Jes. 48:16, Ps. 2:6-12 ja Ps. 110)Ei ole olemassa kolmea Jumalaa vaan yksi, joka ilmaiseen itseään kolmella eri tavalla, kolmen persoonansa kautta.  

 

Persoona on kieliopillinen käsite, joka pohjaa vuorovaikutustilanteen osallistujarooliin. Kielioppi tuntee yksikössä kolme persoonaa minä, sinä ja hän. Kun Raamattu opettaa kolmesta Jumalan persoonasta, se tarkoittaa kolmea eri roolia, miten Jumala ilmaiseen itseään. Tämä ei tarkoita kolmea Jumalaa vaan kolmea eri tapaa kommunikoida muiden kanssa. Tässä ei ole mitään kummallista, onhan Jumalalla useita nimiäkin kuten esim. Jehovah (Herra), Isä, Ihmisen Poika, Yeshua (Jeesus), Ruach HaKodesh (Pyhä Henki), Israelin Pyhä ja El Shaddai (Jumala Kaikkivaltias), joita Jumala käyttää eri tilanteissa korostamaan, mikä on Hänen luontonsa.

 

2. Moos. 3:14-15 (1933/38): "Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne". Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen."


2. Moos. 3:14-15 (Green’s Literal): "And God said to Moses, I AM THAT I AM; and He said, you shall say this to the sons of Israel, I AM has sent me to you. And God said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, Jehovah"


Ps. 2:6-8: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi."


Matt. 1:21-23: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: -- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme." (Jeesus on hepreaksi Yeshua ja "hän pelastaa" on 'yoshia')


Jes. 43:3: "Minä, Herra, olen sinun Jumalasi. Minä, Israelin Pyhä, olen sinun pelastajasi…" ("Herra" on heprealaisessa käsikirjoituksessa Jehovah ja "pelastajasi" on perusmuodossa 'yasha', joka viittaa Jumalan Pojan nimeen Yeshua)


Kaarlelan kirkossa lukee Jehovah

Jumalan nimi Jehovah ei ole Jehovan todistajien keksintö. Juutalaisten kirjoitukset (myös vokaalimerkeillä), monet raamatunkäännökset ja kirkkotaide käyttivät Jehovan nimeä jo kauan ennen Jehovan todistajien lahkon syntymistä 1870-luvulla Yhdysvalloissa (lisää artikkelissa). Helsingin tuomiokirkko valmistui vuonna 1852, jonka läntisen oven yläpuolella lukee hepreaksi Jehovah (יְהוָֹה), mutta siellä ei Jehovan todistajat kokoonnu vaan luterilaiset. Jehovan todistajien harhaopit ovat vain tehneet vahinkoa Jumalan pyhälle nimelle.

 

3. Moos. 11:44 (Young's Literal, 1862): "`For I am Jehovah your God, and ye have sanctified yourselves, and ye have been holy, for I am holy... 

 

2. Moos. 6:3 (Young's Literal, 1862) "and I appear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, as God Almighty; as to My name Jehovah, I have not been known to them;

 

Catholic Encyclopedia v. 1914: "Jehovah"

2. Moos. 6:3 (Geneva Bible, 1560): "..but by my Name Iehouah was I not knowen vnto the."

 

2. Moos. 6:3 (Reina-Valeria, 1602): "..mas en mi nombre JEHOVA no me notifiqué á ellos.


2. Moos. 6:3 (King James Version, 1611): "..but by my name IEHOVAH was I not knowen to them."

 

2. Moos. 6:3 (King James Version, 1769): "..but by my name JEHOVAH was I not known to them.

 

Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhden ja saman Jumalan olemusta. Jumala on Henki, joka on läsnä kaikkialla (Ilm. 5:6). Yeshua (Jeesus) sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta, joten Yeshuan biologinen I on Pyhä Henki (Luuk. 1:31-37, Room. 1:3-4).


1. Moos. 1:2: "..Jumalan Henki liikkui vetten päällä."


Luuk. 1:35: "Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.

 

Jes. 11:1-3: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, taidon ja voiman Henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Henki: hänen ilonsa on totella Herraa..." 

 

Room. 1:3-4: "..Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme,"

Profeetta Jesaja kertoo, miten Jehovan Henki vei Israelin luvattuun maahansa lepoon. Mooseksen sydämessä oli Pyhä Henki, joka puhuu profeetoilleen sekä vaikuttaa heidän tahtomiseen ja tekemiseen, jotta Jumalan hyvä tahto toteutuisi (Fil. 2:13). 

Jes. 63:11-14 (2017): "Hänen kansansa muisti entisiä päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät sekä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä, hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestään tehdäkseen itselleen iankaikkisen nimen, hän, joka kuljetti heitä syvyyksissä kuin hevosia erämaassa, eivätkä he kompastelleet? Niin kuin karja astuu alas laaksoon, niin Herran Henki vei heidät lepoon..."

Lain teoilla ei voi tulla vanhurskaaksi, jos ei usko Yeshuan (Jeesuksen) olevan Jehovah (Herra)

Israelissa ja myös ulkomailla on erilaisia messiaanisten juutalaisten lahkoja, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Jotkut kutsuvat messiaanisia juutalaisia "heprelaiset juuret" -liikkeeksi. Valitettavasti osalla, mutta ei kaikilla, on sama oppi kuin Jehovan todistajilla. He eivät tunnusta Yeshuan (Jeesuksen) olevan Jehovah, vaan selittävät Hänen olevan mitä milloinkin.

Suomessa on Hämeen messiaanisten seurakunta, joka ei tunnusta Yeshuan olevan Kaikkivaltias Jumala. He ovat kutsuneet itseään myös seitsemännen päivän todistajiksi, joka jo nimenä viittaa Jehovan todistajiin (seitsemännen päivän todistajien oppi: huom. kohta 4). Tämän seurakunnan vanhimpiin kuuluvat mm. Markku Hernesniemi ja Lauri V. Olavi Rantala (seurakunnan vanhimmat).

 2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."

Uskovien tulee olla tarkkana ja selvittää lahkojen oppien pääkohdat ennen niiden toimintaan osallistumista. Apostoli Tuomaskin lopulta uskoi, että Yeshua (Jeesus) on Jehovah ja Jumala, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.

 

Joh. 20:28-29: "Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

 

Joh. 1:1, 14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa..."


Matt. 28:18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."

 

Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."

 

Hämeen messiaaniset ovat pyrkineet kokoamaan yhteen sapattia noudattavia kristittyjä, mutta ongelma on, etteivät he usko Yeshuan olevan ihmiseksi (lihaan) tullut Jehovah. Lain teoilla ei voi tulla vanhurskaaksi, jos ei ole vanhurskasta uskoa (Room. 9:31-33). Nämä "messiaaniset" eivät ole oikeita messiaanisia, vaan heillä on sama juutalaisten paatumus, mistä varoittivat mm. Jesaja ja Paavali (Jes. 6:9-13, Apt. 28:23-27). 

 

1. Joh. 4:2-3 (1933/38): "Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa."


Apt. 28:23-27 (2017): "..Näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen Laista ja Profeetoista, vakuuttaakseen heidät Jeesuksesta. Se, mitä sanottiin, vakuutti toiset, mutta toiset eivät uskoneet. Kun he olivat keskenään erimielisiä, he erosivat toisistaan. Paavali sanoi ainoastaan yhden sanan: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Jesajan kautta teidän isillenne, sanoessaan: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, katselemalla katselkaa, älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten heitä parantaisi.'"


Jes. 6:9-13: "Hän sanoi: -- Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin: -- Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi: -- Siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestä on jäljellä vaikka vain kymmenesosa, vielä sekin raastetaan maasta, kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi. Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku."


Room. 2:29 (1933/38): "..se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta."

 

Ilm. 3:9 (2017): "Katso, annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, olen pannut heidät tulemaan ja kumartumaan jalkojesi eteen ja tietämään, että minä olen sinua rakastanut." 


Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi syntynyttä Jumalaa


Kristinusko on ollut alun perin messiaanista juutalaisuutta, joka uskoo Yeshuan olevan Messias ja Jumala (Apt. 28:23, Joh. 20:28-29, lisää artikkelissa). Kristinuskon kulmakiviin kuuluu oppi, että Jumalan Poika on ihmiseksi tullut Jumala. Alkuseurakunnan uskontunnustus oli: "Yeshua on Jehovah" ("Jeesus on Herra"; Room. 10:9, Fil. 2:11). 


Fil. 2:11: "ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

 

Kol. 2:9: "Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään,

 

Apt. 20:28 (2017): "..Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut."

 

Apt. 20:28 (King James Version):  "..church of God, which he hath purchased with his own blood."

Roomalaiskirjeen luvussa 10 Paavali lainasi Joelin kirjaa, jonka heprealaisessa alkutekstissä oleva Jehovah on käännetty suomeksi Herra. Paavali vaati roomalaisia tunnustamaan, että Yeshua on Jehovah. Paavalin mukaan pelastus edellyttää tämän asian tunnustamista. Vaikka Jumala kutsutaan myös Adonaiksi, joka myös käännetään suomeksi Herra, niin tässä kohdassa kyse on nimenomaan erisnimi Jehovah, joka kuuluu yksin Jumalalle ja on siten ainutlaatuinen nimi (Ef. 4:4-6, lisää artikkelissa). Kun Raamattu puhuu Jehovasta, se tarkoittaa aina yhtä ja ainoaa Jumalaa (2. Sam. 7:22, Jes. 45:5).


Room. 10:9, 13: "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva…    ..Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."


Joel 2:32: "Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu…"


Joel 2:32 (Young’s Literal): "And it hath come to pass, Every one who calleth in the name of Jehovah is delivered…"


Jes. 43:11: "Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä." ('pelastaja' on alkukielessä 'yasha')


Jes. 43:11 (Young’s Literal): "I – I am Jehovah, And besides Me there is no saviour."

Luukaan evankeliumin jakeessa Luuk. 2:11 kerrotaan, että Daavidin kaupungissa syntyi Kristus, Herra. Syyrialaisissa arameankielisissä Uuden testamentin käsikirjoituksissa on säilynyt tieto, että kyse oli Jehovasta (Herra), koska aramean kielessä on eri sanat Adonaille (Mar) ja Jehovalle (MarYa; tutkielma). Arameankielisessä Raamatussa Peshittassa lukee, että Daavidin kaupunkiin on syntynyt Messias, Jehovah (Biblehub ja tutkielma). Peshittan Ilmestyskirjassa jakeessa 22:20 lukee myös Jehovah Yeshua (Biblehub).

Luuk. 2:11-12: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."

Luuk. 2:11 (English translation of Peshitta): "For today, The Savior has been born to you, who is THE LORD JEHOVAH The Messiah, in the city of David."

Ilm. 22:20: "Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus!"

Ilm. 22:20 (English translation of Peshitta): "And when he testified these things, he said, "Yes, I am coming soon." "Come, LORD JEHOVAH Yeshua."

Israel Apu ry:ssä vaikuttaa Keijo Lindeman, joka ei hyväksy sitä, että Yeshua on Jehovah (Jeesus on Herra). Hän väittää sen olevan branhamilaista yksin-Jeesus -oppia. On totta, että branhamilaisuudessa on paljon harhaoppeja, mutta sillä asialla ei ole mitään tekemistä branhamilaisuuden kanssa, kun Raamattu sanoo Yeshuan olevan Jehovah, ihmiseksi tullut Jumala (Jes. 9:6, Matt. 1:23, Room. 10:9, Fil. 2:11). Tällä kritiikillä Lindeman vain sekoittaa puurot ja vellit keskenään hämmentääkseen lukijoitaan (lisää artikkelissa). Lindeman on kehottanut kiertokirjeessään jopa poistamaan seurakunnasta ne, jotka uskovat Yeshuan olevan Jehovah, mikä osoittaa, ettei Lindeman ole Herran palveluksessa (1. Joh. 4:1-3, 2. Joh. 1:7). 

Keijo Lindeman on ollut aktiivinen väärien profetioiden levittäjä. Hän mm. kiersi Suomea 1980-luvun lopulla ja kertoi, että Jeesus tulee takaisin vuosikymmenen loppuun mennessä. Häntä käytiin henkilökohtaisesti varoittamasta tästä väärästä ennustuksesta, mutta Lindeman sulki korvansa palautteelta. Sen jälkeen hän on jakanut kiertokirjeissään mm. Maurice Sklarin vääriä profetioita (lisää artikkelissa).

5. Moos. 18:22: "Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."

1. Joh. 4:1-3: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa."

Juutalaisilla on ollut suuria vaikeuksia hyväksyä, että Jumala tuli ihmiseksi. Heidän mielestä Jumala ei ole ihminen (vert. 4. Moos. 23:19). Se ei sulje pois sitä, etteikö Jumala voisi tulla myös ihmiseksi, jonka Hän loi omaksi kuvakseen. Itse asiassa laissa ilmoitetaan, että Jehovah on myös ihminen (2. Moos. 15:3, Jes. 9:6). 'Jehovah on sotamies' viittaa myös nimeen Jehovah Sebaot, joka merkitsee 'Sotajoukkoja johtavaa Jehovaa'. 


2. Moos. 15:3 (Biblia): "Herra on äsken sotamies: Herra on hänen nimensä.


2. Moos. 15:3 (Young’s literal): "Jehovah is a man of battle; Jehovah is His name."


2. Sam. 7:16: "Silloin sinun nimesi on ikuisesti oleva suuri, näin kuuluva: 'Herra Sebaot, Israelin Jumala'..."


Jerikon muuria vakoillessaan Joosua näki Jehovah Sebaotin miehen hahmossa. Joosuan tuli riisua likaiset kengät jalasta samalla tavalla kuin Mooses, kun he näkivät Jehovan, koska Jehovan edessä tulee olla puhdistautuneena (2. Moos. 19:10-11). Tätä teemaa käsittelee enemmän artikkeli: 'Miksi juutalaisilla ja kristityillä on eri käsitys Messiaasta'.


Joel 2:11: "Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään…"


Sak. 14:3-4: "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä…"


Joos. 5:13-15: "Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?" Mies vastasi: "En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?" Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin."


2. Moos. 3:5: "Herra sanoi: "Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä."


Vanhurskaissa messiaanisissa seurakunnissa ymmärretään, että Yeshua on Jehovah. Jeremian kirjassa on Messias profetia, jonka mukaan Daavidin suvusta syntyy Vesa (juuriverso, oksa, Daavidin Poika), joka on Jehovah. Jos Jumalaa verrataan puuhun, niin Jumalan Poika on puun oksa. Sen takia Poika istuu Isän oikealla puolella, koska Poika on Isän oikea käsi (Ps. 80:18, Jes. 52:10). 


Jer. 23:5-6 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.'"


Jer. 23:6 (Green’s Literal): "..this is His name by which He shall be called, Jehovah our Righteousness."


Ps. 18:18 (1933/38): "Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten."


Jes. 52:10, 53:1 (1933/38): "Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden…   ..Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"


Joh. 12:37-41: "Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: -- Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden: -- Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti."


Vanhassa testamentissa kutsutaan Jumalaa yleensä suomeksi käännetyillä sanoilla "Herra, Herra", jotka on käännetty heprealaisista sanoista Jehovah Adonai. Yeshua sanoi olevansa Jehovah Adonai (Herra, Herra).


Matt. 7:21 (Jeesus sanoo): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."


Ps. 68:20: "Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta."


Ps. 68:20 (Young’s literal): "God Himself is to us a God for deliverances, And Jehovah Lord hath the outgoings of death."


Jumala on Isä, joka syntyi poikalapseksi ja tuli maan päälle


Eräissä lahkoissa pyritään kieltämään totuus määrittelemällä Jeesuksen olemus väärin mitä ovelimmilla tavoilla. Roomalaiskatolisilla on harhaoppi, että Jumala on isä ja äiti, koska he palvovat neitsyt Mariaa jumalolentona. Toisella äärilaidalla on myös vapaissa suunnissa esiintyvää harhaoppia, ettei Jumala ole kumpaakaan ei isä eikä äiti, vaikka Jumala sanoo olevansa Isä (Mal. 1:6, Jer. 3:19). Totuus löytyy välistä. Jesaja profetoi syntyvästä poikalapsesta, joka on Isä Jumala.

 

Mal. 1:6: "..Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne..."  


Jer. 3:19-20 (2017): "..Sanoin: Olet sanova minua Isäksi etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Mutta niin kuin vaimo on uskoton puolisolleen, niin te, Israelin heimo, olette olleet uskottomat minulle, sanoo Herra."

 

5. Moos. 32:5-6: "Kelvottomasti rikkoi häntä vastaan tämä kiero ja katala sukupolvi, ne, jotka eivät enää ole hänen lapsiaan vaan kansansa häpeätahra. Näinkö sinä palkitset Herran, sinä tyhmä ja ymmärtämätön kansa? Eikö hän ole sinun isäsi ja luojasi? Hän sinut teki ja rakensi.


Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."


Matt. 23:9 (2017): "Isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa."

On johdonmukaista, että Luoja on Isä, koska Raamattu kutsuu Israelin kansaa Jumalan lapsiksi (alkukielellä pojiksi). Jumala on Isä, koska Hänellä on lapsia (Luuk. 3:38, Room. 8:19-21). Jesajan kirjan luvussa 53 on merkittävä Messias profetia ristiinnaulitusta Kristuksesta, joka sovitti maailman synnit, minkä takia Hän saa nähdä sukunsa jatkuvan.

5. Moos. 14:1-2: "Te olette Herran, Jumalanne, lapsia. Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen."

Sak. 12:1, 10 (2017): "..Tämä on Herran sana. Hän on jännittänyt taivaan ja perustanut maan sekä luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä...     ..Vuodatan Daavidin huoneen päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle armon ja rukouksen Hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainoaa poikaa, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin katkerasti murehditaan esikoista." (Herra on alkukielessa Jehovah)

Jes. 53:10: "Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan."

Eräät raamatunopettajat väittävät, että Jeesus on Jumala, mutta ei ole Isä, mikä on areiolaista ja Jehovan todistajien harhaoppia. Jumalan Poika on ihmiseksi tullut Jumala, joten Isä ja Poika ovat samaa yhden Jumalan olemusta (Joh. 10:30, 14:9-11). Yeshua (Jeesus) sanoo "Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän". Se ei ole vertaus vaan kirjaimellinen ilmoitus. Jumalan Poika ei ole vain Isän kuva vaan ihmiseksi tullut Isä Jumala (Jes. 9:6).

 

Joh. 14:9, 11: "..Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän... ..Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa..." 

 

Joh. 14:6-7: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.

 

Joh. 10:30 (2017): "Minä ja Isä olemme yksi.

 

Yeshua (Jeesus) sanoi, te kuolette synteihinne, ellette usko, että Hän on Jehovah (suomeksi 'Minä olen'). Tämä tarkoittaa, ettei ole pelastusta, jos ei usko Yeshuan olevan Jehovah (Room. 10:9).


Joh. 8:19, 23-24, 27-29, 42 (2017): "He sanoivat hänelle: "Missä sinun isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne minua ettekä Isääni. Jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös Isäni.".. ..Hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden sanoin teille, että kuolette synteihinne, sillä ellette usko, että Minä olen, kuolette synteihinne.".. ..Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin ymmärrätte, että Minä olen ja että en tee itsestäni mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin Isäni on minulle opettanut. Hän, joka on minut lähettänyt, on kanssani... ..Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut...


Apostoli Johannes varoitti antikristuksen hengessä olevista eksyttäjistä, jotka kieltävät Yeshuan (Jeesuksen) olevan ihmiseksi syntynyt Jehovah (Joh. 1:14, 2. Joh. 1:7). Jos raamatunopettaja tämän lisäksi julistaa koko ajan valheellisia salaliittoteorioita rokotteiden myrkyllisyydestä, uudesta maailmanjärjestyksestä (New World Order) ja Jerusalemin kolmannesta temppelistä, niin hälytyskellojen tulisi soida (Onko koronarokote myrkkyä tai pedon merkki?). Tällaiset seurakunnan kiihottajat eivät ole oikeita kristittyjä, vaan he ovat paholaisen seurakunnasta (saatanan synagogasta) tulleita vääriä profeettoja (Matt. 7:15-23; Ilm. 2:9, 3:9). Jos joku opettaa näin, hänen seurakunnasta tulee heti lähteä pois, eikä häntä saa edes tervehtiä.

 

Joh. 1:14: "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa... 


2. Joh. 1:7, 9-11: "Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä…    ..Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa."

 

Ilm. 2:9: "Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi -- sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole -- saatanan synagogaa he ovat!

 

Joh. 8:41-45 (2017): "..He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä, meillä on yksi Isä, Jumala." Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En ole tullut itsestäni, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että ette voi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysynyt, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Mutta minua ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden.

 

Jumalan Poika on ollut olemassa ja vaikuttanut maan päällä ennen syntymistään ihmiseksi


Teologian tutkijoilla on oppi aiemmin eläneestä Jeesuksesta (Jesus’ pre-existence). Raamatussa on paljon opetusta siitä, että Jumalan Poika on ollut Taivaan Isän luona jo ennen syntymäänsä ihmiseksi ja myös aika ajoin maan päällä henkilökohtaisesti läsnä. Yeshua (Jeesus) sanoi tulleensa Taivaasta alas, joten Hän on ollut aiemmin olemassa. Yeshua tuli opettamaan ihmisiä taivaallisista, koska sieltä Hän tuli.


Joh. 17:5, 22-23: "Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä…   .."Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua."


Jumalan Poika ei toimi oman tahtonsa mukaan, vaan Isä toimii Poikansa kautta, koska he ovat yksi ja sama Jumala (Joh. 10:30). Isä ja Poika eivät neuvottele keskenään, mitä puhua, koska Isä antaa Pojan suuhun kaikki sanat. Isä on Jumalan pää ja Poika on Jumalan Sana. Kun Isällä on asiaa, Hän lähettää Poikansa sanomaan.

 

Joh. 8:28 (RK): "Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se ja etten omasta aloitteestani tee mitään vaan puhun sen, minkä Isäni on minulle opettanut.


Joh. 3:9-13: "Miten tämä kaikki on mahdollista?" Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? "Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika."


Sananl. 30:4: "Kuka on noussut taivaaseen ja palannut sieltä? Kuka on koonnut käsiinsä tuulen? Kuka viittansa sisään kietonut vedet? Kuka pannut paikoilleen maan ääret? Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi? Sinä tiedät kyllä."


Joh. 6:38-40: "Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet."


1. Kor. 11:3: "Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala."


Jes. 55:8-11: " -- Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän."


Johanneksen evankeliumi luvuissa 8 ja 14 Yeshua (Jeesus) kertoo, miten Hän on ollut olemassa jo alusta alkaen. Yeshuan todistuksesta saamme tietää seuraavat asiat:


 1. Yeshua kertoo olleensa olemassa jo ennen Abrahamia.

 2. Abraham näki Yeshuan, mikä tarkoittaa ihmisen hahmossa olevaa Jumalan Poikaa.

 3. Yeshua on Ihmisen Poika, mikä viittaa Vanhan testamentin profetoimaan Ihmisen Poikaan, joka kulkee pilvessä kerubien kuljettamalla vaunulla ja jolle Vanhaikäinen (Isä Jehovah) antaa kaiken vallan ikuisiksi ajoiksi (Hes. 1, Dan. 7:13-14, Apt. 1:9-11).

 4. Yeshua sanoo Isän lähettäneen Hänet, minkä takia Yeshua on Jehovan Lähettiläs (enkeli), joka esiintyy Vanhan testamentin teksteissä mm. Jehovan Enkelinä ja Liiton Enkelinä (mm. Mal. 3:1).

 5. Yeshua sanoo, ettei puhut mitään omaa vaan sen, minkä Isä on Hänen käskenyt puhua.

 6. Joka on nähnyt Pojan, on nähnyt Isän, koska Poika on ihmiseksi tullut Isä Jumala (Jes. 9:6)

 7. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) sanoo olevansa Jehovah, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Joh. 8:28-29, 8:56-58, 14:9-11 (2017): "Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin ymmärrätte, että Minä olen ja että en tee itsestäni mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin Isäni on minulle opettanut. Hän, joka on minut lähettänyt, on kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen aina sitä, mikä on hänelle otollista…   .. Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Hän näki sen ja iloitsi." Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!" Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, Minä olen."..    ..Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa olen ollut kanssanne, etkä tunne minua, Filippos! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän, kuinka sinä sanot: 'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, en puhu itsestäni, ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden."


Miikan kirja kertoo, että Juudan suvusta Betlehemissä syntyvän Messiaan alkuperä on kaukana muinaisessa iankaikkisuudessa. Miika myös toteaa, että Messias on hallitseva Jehovan nimen valtasuuruisessa, mikä tarkoittaa, että Messias on ihmiseksi syntyvä Jehovah. Tämän vuoksi osa juutalaisista lainopettajista mm. David Qimhi oli sitä mieltä, että Messias ei ole vain ihminen vaan myös Jumala (hepreaksi El). Johtopäätös on oikea. Yeshua HaMashich (Jeesus Kristus) on ihmiseksi tullut Jumala (Joh. 1:1-18; Hepr. 1:3; 1. Joh. 4:2).


Miika 5:1-4 (1933/38): "Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Sentähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt; silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse. Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka. Ja hän on oleva rauha..."


Mooses tapasi Melkisedekin, joka oli Messias Jumalan Poika


Abraham lähti Kaldean Urista Babyloniasta vaeltamaan Israeliin, jossa asui Ylipappi ja Kuningas Melkisedek, joka oli Jumalan Poika (Hepr. 7:3). Raamattu kertoo miten, Jehovah tuli kahden miehen kanssa kylään Abrahamin telttaan aterioimaan. Abrahamin luokse tuli Melkisedek. Abraham sai nähdä Messiaan (voidellun kuninkaan) päivät ja iloitsi siitä, sillä Melkisedek oli Jerusalemin (=Saalemin) Ylipappi ja Kuningas. Yeshua HaMashiachin yksi nimistä on Melkisedek, joka merkitsee 'Vanhurskauden Kuningas', mikä viittaa Jeremian kirjassa olevaan Messias profetiaan, jossa sanotaan Daavidin suvusta syntyvän Messiaan olevan nimeltä Jehovah Vanhurskautemme.


Jer. 33:15-16 (2017): "Niinä päivinä ja siihen aikaan kasvatan Daavidille vanhurskauden Vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Niinä päivinä pelastetaan Juuda, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, joksi sitä sanotaan: 'Herra, vanhurskautemme.'


Heprealaiskirje kertoo, ettei Melkisedekillä ollut päivien alkua eikä loppua. Melkisedekillä ei ollut biologisia vanhempia eikä lapsia, koska Hän oli Jumalan Poika. Eräillä raamatunopettajilla on ollut suuria vaikeuksia hyväksyä tätä asiaa, minkä he ovat torjuneet vääristelemällä Raamattua. Asia selitetään niin, että Melkisedekin sukuluettelo sekä tieto syntymä- ja kuolinpäivämäärästä olisi vain kadonnut, mutta sitä Raamattu ei kerro. Raamatun alkutekstissä lukee, ettei Hänellä ole päivien alkua eikä loppua eikä biologisia sukulaisia. Yeshua HaMashiachin ylipappeus on Melkisedekin pappeutta, koska Hän oli Melkisedek.


1. Moos. 14:17-20, 18:1-8: "Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaomerin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös Kuninkaanlaaksoksi. Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramia sanoen: -- Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista…   


..Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti. Hän sanoi: "Herrani, suothan minulle sen kunnian, ettet kulje palvelijasi ohi. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun, palvelijanne luo." He sanoivat: "Hyvä on, tee niin." Abraham riensi telttaan Saaran luo ja sanoi: "Hae joutuin kolme vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja leivo leipiä!" Sitten hän kiiruhti karjansa luo, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka heti ryhtyi valmistamaan ateriaa. Hän toi tuoretta voita, maitoa ja palvelijan valmistaman vasikan, asetti ruoan vieraittensa eteen ja jäi puun alle seisomaan ja palvelemaan heitä heidän syödessään."


Hebr. 7:1-4 (1933/38): "Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan.


Jumalan Sana ilmestyi Samuelille miehen hahmossa 


Apostoli Johannes aloitti evankeliuminsa kertomalla, miten alussa oli Sana, joka oli Jumalan luona ja Jumala oli Sana, joka loi maailman Sanansa voimalla. Johannes ei ollut itse keksinyt tätä asiaa, vaan hän siteerasi Vanhaa testamenttia sen alusta, miten alussa Jumala loi taivaan ja maan Sanansa kautta (1. Moos. 1:1-3). Heprealainen sana 'bereshit' tarkoittaa alussa mutta myös esikoisessa. Sen takia Paavalikin tiesi, että maailma on luotu Esikoisen kautta, joka on ollut olemassa ennen kaikkea muuta (Kol. 1:13-17, Hepr. 1:2-3).


1. Moos 1:1-4: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä,"


Kol. 1:13-17: "Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa."

 

Joh. 1:29-30: "Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.'" (Johannes sanoo Jeesuksen olleen olemassa ennen häntä, vaikka Johannes syntyi ennen Jeesusta [Luuk. 1:26-31])


Ensimmäisessä Samuelin kirjassa kerrotaan, miten Jehovan Sana (Herran Sana) ilmestyi telttamajassa nukkuneelle Samuelille. Samuel ei nukkunut kaikkeinpyhimmässä, koska sinne sai mennä vain ylipappi kerran vuodessa, eikä Jehovah ilmestynyt pilveen verhottuna liiton arkun päältä. Jehovah (Herra) seisoi omilla jaloillaan miehen hahmossa Samuelin vieressä. Tästä Raamatun kohdasta Johannes tiesi, että maailman Sanansa voimalla luonut Esikoinen on Jumalan Poika, jonka yksi nimistä on Jumalan Sana (Ilm. 19:13).

 

Ps. 80:19: "Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme."


Joh. 1:1-4, 14, 18; 8:12: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo…   ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta…   ..Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet…    ..Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."

  

1. Sam 3:7-11, 19-21 (2017) "Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran. Hän nousi ja meni Eelin luo ja sanoi: "Tässä olen, kutsuit minua." Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Eeli sanoi Samuelille: "Mene ja pane maata. Jos sinua vielä kutsutaan, sano: 'Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.'" Samuel meni ja pani maata paikalleen. Herra tuli, seisoi ja huusi kuten edellisilläkin kerroilla: "Samuel, Samuel!" Samuel vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee." Herra sanoi Samuelille…    ..Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssaan eikä antanut yhdenkään hänen sanoistaan pudota maahan. Koko Israel Daanista Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa. Herra ilmestyi näet Samuelille Siilossa Herran sanan kautta,"


Ilm. 19:13: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana."


Joku voi ihmetellä, miten efraimilainen Samuel saattoi nukkua telttamajassa, koska Jehovah oli kieltänyt muita kuin leeviläisiä pappeja tulemasta sinne (4. Moos. 3:6-10, Hes. 40:46). Miksi Jehovah hyväksyi efraimilaisen Samuelin, vaikka hän nukkui pyhäkössä? Leeviläinen ylipappi Eeli oli adoptoinut Samuelin pienenä poikana, joten Samuelista tuli leeviläinen adoption kautta (1. Sam. 1). Raamattu tuntee adoption (esim. Est. 2:5-7). Sukukunta määräytyy isän mukaan (1. Aik. 1-9), mutta adoptoidun pojan suku määrytyy kasvatti-isän mukaan, minkä takia Yeshua (Jeesus) lasketaan myös Juudan sukukuntaan, koska Joosef oli Yeshuan adoptoinut kasvatti-isä (Luuk. 3:23; lisää artikkelissa). Tämän takia Samuelin adoptio ja Jehovan ilmestyminen Samuelille nimenomaan telttamajassa oli huomattavan tärkeä ennakkokuva.


Luuk. 3:23: "Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika..."

 

Kun Raamatussa kerrotaan, että jollekin tuli näyssä Jumalan Sana, niin se ei tarkoita vain sydämessä kuuluvaa ääntä. Näkyä katsellaan silmillä ja puhuja on silloin paikalle tullut Jumalan Poika. Abrahamin tykö tuli Jumalan Sana, jolloin Abraham näki Jumalan Pojan puhuvan hänelle, joka vei Abrahamin ulos ja näytti hänelle tähtitaivaan.

 

1. Moos. 15:1-6 (Biblia): "Kuin nämä olivat niin tapahtuneet, tuli Herran sana Abramin tykö näyssä, sanoen: älä pelkää Abram, minä olen sinun kilpes, ja sangen suuri palkkas. Mutta Abram sanoi: Herra, Herra, mitäs minulle annat? minä lähden lapsetoinna täältä, ja minun huoneeni haltia on tämä Eleasari Damaskusta. Ja Abram taas sanoi: mutta minulle et sinä antanut siementä. Ja katsos, minun kotopalkolliseni tulee minun perillisekseni. Ja katso, Herran sana tuli hänen tykönsä, sanoen: ei tämä sinua peri: vaan joka sinun ruumiistas tulee, se tulee sinun perillisekses. Niin hän vei hänen ulos, ja sanoi: katso taivaaseen ja lue tähdet, jos sinä ne taidat lukea. Ja sanoi hänelle: niin sinun siemenes on oleva. (Abram) uskoi Herran, ja hän luki hänelle sen vanhurskaudeksi.


Raamattu kertoo näkymättömästä ja ihmissilmin nähtävästä Jehovasta


Vanha testamentti kertoo Jehovasta, jota ihmiset eivät voi nähdä, ja sen lisäksi ihmissilmin nähtävästä Jehovasta. Onko tässä kaksi Jehovaa? Ei ole, vaan kyse on samasta Jehovasta, joka kommunikoi eri persoonien kautta. Toisen persoonan voi joku nähdä ja toista kukaan maan päällä asuva ihminen ei voi edes katsoa.


Alkuperäinen kristinusko on juutalaisuutta, joka uskoo Yeshuan (Jeesuksen) olevan Messias. Kristinusko uskoo yhteen Jumalaan, minkä takia Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus), Paavali ja Jaakob tunnustivat uskonsa yhteen Jumalaan. Uskon salaisuus on, että Messias on Jumala, jonka ihmiset voivat nähdä (Joh. 20:26-28). Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki yhden ja saman Jumalan olemusta.


Mark. 12:29 (2017):  "Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, Jumalamme, Herra on yksi ainoa,"


Apt. 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"


Ef. 4:5: "Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!"


Jaak. 2:19: "Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet…"

Uudessa testamentissa Jumalan kolminaisuus tulee esille kolmen persoonan kautta:


 1. Isä

 2. Poika

 3. Pyhä Henki


Joh. 15:26, 16:28 (2017): "Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, hän on todistava minusta... ..Olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan. Nyt jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.

 

2. Kor. 3:14: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"

 

1. Piet. 1:2 (2017): "ja jotka Isän Jumalan edeltämääräämisen mukaan ovat Hengen pyhityksessä valitut kuuliaisuuteen Jeesusta Kristusta kohtaan ja hänen verellään vihmottaviksi...


Juud. 1:20-21: "Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, Pyhässä Hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään."


Vanhassa testamentissa Jumalan kolmen persoonan vastineet ovat:


 1. Jehovah

 2. Jehovan Enkeli tai Jehovan Sana

 3. Jehovan Henki

Enkeli (hepr. malak) ei aina tarkoita yliluonnollista siivekästä enkeliä, vaan se merkitsee ensisijaisesti sanansaattajaa, lähettilästä. Vanhassa testamentissa Jehovan Enkeli tarkoittaa usein Jehovaa itseään, joka on tullut ilmoittamaan ihmiselle jotain (esim. 1. Moos. 22:11-18, 2. Moos. 3:2-16).

1. Moos. 31:11-13 (2017): "Jumalan Enkeli sanoi minulle unessa: 'Jaakob!' Vastasin: 'Tässä olen.' Hän sanoi: 'Nosta silmäsi ja katso, kaikki pukit, jotka astuvat laumaa, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban tekee sinulle. Minä olen Jumala, joka ilmestyin Beetelissä, jossa voitelit patsaan ja jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaa synnyinmaahasi.'"

Tuom. 2:1-5: "Herran enkeli saapui Gilgalista Bokimiin ja sanoi: "Minä vein teidät pois Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka esi-isillenne vannomallani valalla lupasin teille. Minä sanoin: 'En milloinkaan riko liittoa, jonka olen tehnyt teidän kanssanne. Te puolestanne ette saa tehdä liittoa tämän maan asukkaiden kanssa, vaan teidän on hajotettava heidän alttarinsa.' Mutta te ette totelleet minua. Miksi ette olleet minulle kuuliaisia? Minä sanon nyt teille: en karkota tämän maan asukkaita teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ansa ja heidän jumalistaan tulee teille loukku." Kun Herran enkeli oli sanonut israelilaisille tämän, he alkoivat kaikki itkeä suureen ääneen. He antoivat sille paikalle nimeksi Bokim ja uhrasivat siellä teurasuhreja Herralle." (Nimi Bokim tulee heprean sanasta 'itkeä')

Danielin kirja kertoo kolmesta juutalaisesta miehestä, jotka eivät suostuneet kumartamaan epäjumalan patsasta. Heidät tuomittiin heitettäväksi köysiin sidottuna tuliseen uuniin, minkä jälkeen he kuitenkin kävelivät vapaasti tulessa Jumalan Pojan kanssa. Tämän jälkeen kuningas Nebukadnessar tunnusti Israelin Jumalan ja kiitti Jumalaa, että Hän oli lähettänyt Enkelinsä pelastamaan kolme miestä. Jumalan Pojan sanottiin siis olevan Enkeli. Nebukadnessar myös sanoi, ettei kukaan muu voi pelastaa kuin Israelin Jumala, mikä viittaa myös Jumalan Pojan nimeen Yeshua, joka merkitsee 'Jehovah on Pelastaja'.  

 

Dan. 3:24-29 (2017): "Kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiireesti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: "Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?" He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Totisesti, kuningas!" Hän vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljän miehen kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltään kuin Jumalan Poika." Nebukadnessar meni tulisen pätsin aukolle, lausui ja sanoi: "Sadrak, Meesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne." Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat ulos tulesta. Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet, eikä heissä tuntunut tulen käryä. Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi: "Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelivat ja kumartaen rukoilivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Minä annan käskyn: jokainen, olkoon mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi, sillä ei ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä."

Jesajan kirjan luvussa 48 tulee esille Jumalan kolminaisuus. Puhuessaan Israelin kansalle Jehovah sanoo olevansa maailman Luoja. Sitten Luoja sanoo, että Jehovah on lähettänyt Hänet ja myös Henkensä. Jakeessa Jes. 48:16 mainitaan kolme eri asiaa: Jehovah, Jehovan Lähettiläs ja Jehovan Henki. Vastaavalla tavalla Jumalan kolminaisuus löytyy monista muista Vanhan testamentin kohdista (YouTube-video: The Trinity in the Old Testament): 

Jes. 48:12-16 (2017): "Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen. Käteni on perustanut maan, oikea käteni on levittänyt taivaan. Minä kutsun ne, ja siinä ne ovat. Kokoontukaa kaikki ja kuulkaa – kuka noista muista on ilmoittanut tämän: että se, jota Herra rakastaa, tekee hänen tahtonsa Baabelia vastaan ja on hänen käsivartenaan kaldealaisia vastaan. Minä, minä olen puhunut, minä olen hänet kutsunut, olen hänet tuonut, ja hän on menestynyt teillään. Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan en ole puhunut salassa. Kun nämä tapahtuivat, minä olin jo siellä. Mutta nyt Herra Herra on lähettänyt minut sekä oman Henkensä."

 

Hepr. 1:2, 10: "mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat... ..Ja myös näin: -- Sinä, Herra, laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat.

 

Joh. 8:18, 12:49, 16:7, 16:13: "Minä todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt... ..En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa.. ..teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne... ..Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva." 

 

Isän ja Pojan persoonat tulevat esille selvästi, kun Jehovah antoi Israeliin tulla ruton, jota oli levittämässä Jehovan Enkeli ojennetulla kädellään. Daavidin kuullen Jehovah sanoi Jehovan Enkelille, että "Jo riittää. Laske kätesi.", jolloin vitsaus päättyi. Jumalan Poika istuu Isän oikealla puolella, koska Poika on kirjaimellisesti Isän oikea käsi, jossa on Jehovan voima.

 

2. Sam. 24:15-17: "Niin Herra antoi Israeliin tulla ruton, jota kesti siitä aamusta hänen säätämäänsä hetkeen asti. Kansaa kuoli Danista Beersebaan seitsemänkymmentätuhatta henkeä. Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa: "Jo riittää. Laske kätesi." Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla. Nähdessään enkelin surmaavan kansaa Daavid sanoi Herralle: "Minähän olen syntiä tehnyt, minä olen tehnyt väärin..."

 

5. Moos. 11:12: "Tietäkää, että minä puhun nyt teille enkä teidän lapsillenne. He eivät ole nähneet, kuinka Herra, teidän Jumalanne, opasti ja kuritti teitä. He eivät ole saaneet kokea hänen suuruuttaan: hänen väkevän kätensä ja ojennetun käsivartensa voimaa."

 

Matt. 8:2-3: "Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut." Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi." Heti mies parani taudistaan.

 

Joh. 12:37-38: "Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: -- Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima?"

 

Raamatun kertoo, miten Jehovah sanoi itse suojelevansa Jerusalemia sitä piirittäviltä armeijalta. Sitten Jehovan Enkeli lähti liikkeelle ja surmasi 185.000 vihollisen sotilasta. Tämä Jehovan Enkeli oli Jumalan Poika, Jehovah Sebaot. Tämä on esikuva Harmageddonin taistelusta, jossa Jumalan Poika tuhoaa vihollisen joukot, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Harmageddon on ratkaisutaistelu'.

 

2. Kun. 19:33-35: "..tähän kaupunkiin hän ei pääse, sanoo Herra. Minä suojelen tätä kaupunkia, minä pelastan sen itseni vuoksi ja palvelijani Daavidin tähden." Niin Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi satakahdeksankymmentäviisituhatta miestä. Kun eloon jääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita."

 

Sak. 14:3-5: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan.

 

Ilm. 19:13-15: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin.

 

Jes. 63:1-6: " -- Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunaisessa puvussa, tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan? -- Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja. -- Miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? -- Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivää vaati minun sydämeni, kansani lunastamisen vuosi oli tullut. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oman käsivarteni voima minua auttoi, vain oma kiivauteni minua vahvisti. Niin minä poljin kansat vihassani, murskasin ne kiivaudessani ja annoin mehun valua maahan."

 

Raamattu kertoo, että Jehovah surmasi itse egyptiläisten esikoispojat. Hän kulki ovelta ovelle. Jos oven pielissä oli pääsiäiskaritsan verta, Jehovah meni talon ohi, mutta jos ovessa ei ollut uhriverta, Hän surmasi talon esikoispojan ja karjan esikoiset. 

 

2. Moos. 12:12-13: "Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin." (Heprean sana 'pääsiäinen' muistuttaa sanaa 'mennä ohi', 'jättää väliin')


Taivaan Isää ei voi kukaan nähdä


Kun Jehovah salaa kasvonsa, kyseessä on Taivaan Isä, jonka kasvoja ihmiset eivät voi nähdä, koska muuten ihminen kuolisi (2. Moos. 20-23). Vain Jumalan Poika on nähnyt Isän kasvot. Mooses sai nähdä Isän vain selkäpuolelta tietääkseen, että Isä on myös mies eikä jokin ihmiselle vieras hahmo. Väärissä uskonnoissa palvotaan puita, vuoria ja eläimiä jumalina, vaikkeivat ne mitään jumalia ole. Mooses sai omilla silmillä nähdä, ettei Isä ole sellainen. Jumala loi ihmisen kuvakseen, minkä Mooses sai itse havaita (1. Moos. 1:27). 


2. Moos. 33:18-23 (RK): "Mooses sanoi: "Minä pyydän, näytä minulle kunniasi." Herra vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni kulkea editsesi ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Minä olen suosiollinen, kenelle olen suosiollinen, ja armahdan, ketä armahdan. "Hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon." Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä vieressäni on paikka. Asetu seisomaan tähän kalliolle, ja kun kunniani kulkee ohitsesi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten minä siirrän käteni pois, ja sinä näet minun selkäpuoleni, mutta kasvojani ei kukaan saa nähdä."

 

1. Tim. 6:15-16: "Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä... 


Joh. 6:46: "Isää tosin ei kukaan ole nähnyt; ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän."


Joh. 1:18. "Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet."

 

Miksei ihmiset voi katsoa Isää Jumalaa näkemättä kuolemaa? Jehovah on Pyhä eikä ilman pyhitystä kukaan voi nähdä Jehovaa (Hepr. 12:14). Paratiissa ihminen saattoi olla Jehovan kanssa kasvotusten ennen syntiinlankeemusta. Kun ihminen Jehovan käskyn vastaisesti meni syömään hyvän ja pahan tiedon puusta, ihminen menetti pyhyyden ja kuolemattomuuden. Adamin ja Eevan pojilla oli yhteys Jehovan kanssa niin kauan kuin Kain murhasi veljensä Abelin. Sen jälkeen myös Kain karkotettiin Jehovan kasvojen edestä.


1. Moos. 4:13-14: "Kain sanoi Herralle: "Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla..."


Paratiisin ulkopuolella ihminen on kuolevainen, jonka pitää opiskella itsensä pyhitys Jumalan Sanasta, jotta hän voi lähestyä Jehovaa. Raamatussa on paljon opetusta, miten ihmisen tulee puhdistautua ja pyhittäytyä ennen tulemista temppeliin Jehovan eteen (2. Kor. 7:1). Mitä lähemmäs tulee kaikkeinpyhintä, sitä enemmän ihmiseltä vaaditaan. Jotta tämä onnistuu, Jumalan pitää pelastaa ihminen ja ihmisen pitää syntyä uudesti (Joh. 3:5).


Kun Mooses oli saanut lain taulut Siinain vuorella, hänen kasvojensa iho alkoi loistaa valoa. Pyhitys edellyttää Mooseksen lain noudattamista, sillä Jumalan laki on vanhurskas ja pyhä (Room. 7:12, 1. Piet. 1:13-19). Kun Israelin kansa näki Mooseksen kasvojen loistavan valoa, kansa alkoi pelätä Moosesta.


2. Moos. 34:29-35: "Kun Mooses laskeutui Siinainvuorelta molemmat liitontaulut käsissään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä tiennyt, mutta kun Aaron ja israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteilevän, he pelkäsivät mennä häntä vastaan. Silloin Mooses kutsui heitä, ja Aaron ja kaikki kansan päämiehet tulivat hänen luokseen, ja hän puhui heille. Kun israelilaiset olivat tulleet lähemmäs, Mooses ilmoitti heille käskyt, jotka Herra oli antanut hänelle Siinainvuorella. Sanottuaan kaiken tämän Mooses verhosi kasvonsa. Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuakseen hänen kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan israelilaisten luo hän kertoi, mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta mennessään puhumaan Herran kanssa."


3. Moos. 19:2-3, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut…   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."


Room. 7:12, 14 (1933/38): "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä…   ..Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen.."


Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."


Isä Jumala ilmestyi Moosekselle ja Aaronille pilveen verhoutuneena temppelin kaikkein pyhimmässä olevan valtaistuimensa yläpuolella niin, että he kuulivat vain Hänen äänensä. Kultainen suitsutusalttari on korkeasti pyhä, koska siinä poltettiin miellyttävästi tuoksuvaa suitsuketta Jehovan antaman tarkan reseptin mukaisesti valmistettuna, jotta pilvi peittäisi liitonarkun kannen, mihin Jehovah ilmestyisi pilveen verhoutuneena (2. Moos. 30:1-10, 34-38).


2. Moos. 25:22; 3. Moos. 16:2, 13; 4. Moos. 7:89: "Sen luona sinä saat kohdata minut, ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan ..Hän sanoi: "Sano veljellesi Aaronille, että hänen tulee kuoleman uhalla varoa astumasta muulloin kuin määräaikana pyhäkön sisäosaan väliverhon taakse, liitonarkun eteen, sillä minä ilmestyn liitonarkun kannen yläpuolella pilveen verhoutuneena…  ..Hän heittäköön suitsukkeen Herran edessä hiilille, niin että sen savu peittää liitonarkun kansilevyn. Silloin hän ei kuole...  ..Kun Mooses meni pyhäkkötelttaan puhumaan Herralle, hän kuuli liitonarkun kannen yläpuolelta kerubien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle."


Isän salattua ulkomuotoa korostaa lain käsky, joka kieltää valmistamasta mitään jumalankuvaa. Jumala ei halua, että ihminen kumartaa mitään kuvaa tai patsasta, kuten tehdään väärissä uskonnoissa, joissa palvotaan ihmisiä ja eläimiä jumalina. Jumalaan voi saada yhteyden rukoilemalla yksityisesti, eikä siihen tarvita mitään kuvaa tai patsasta. 


Jumalan temppelissä on kuitenkin paljon erilaisia enkelin ja eläimien kuvia sekä patsaita, mutta ne ovat siellä koristeina ja opetuksellisessa tarkoituksessa eikä sen takia, että niitä kumartamalla yritettäisiin saada yhteys Jumalaan. Temppelissä on myös lippu, jossa on Kristuksen tunnus (2. Moos. 17:15-16; Jes. 11:9-10, 62:10-12). Kuvan käyttötarkoitus määrittää, onko kuva kielletty vai ei. Enkeleiden ja eläimien kuvia voi olla koristeina (Hes. 41:18-19), mutta niitä ei saa valmistaa palvomista varten eikä kuvia saa kumartaa ikään kuin ne olisivat jotain jumalia (vert. 4. Moos. 21:7-9 ja 2. Kun. 18:3-4). 


5. Moos. 4:15-19: "Sinä päivänä, jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa, jolla olisi miehen tai naisen hahmo tai maan päällä elävän eläimen tai taivaalla lentävän linnun hahmo tai maassa ryömivän matelijan tai alhaalla vesissä elävän kalan hahmo. Kun kohotatte katseenne taivasta kohden ja näette auringon, kuun ja tähdet, taivaan kaikki joukot, älkää langetko niiden lumoihin, älkää kumartako älkääkä palvoko niitä..."


Matt. 6:6, 9: "Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut…   ..Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi."


Jumalan Pojan voi valitut nähdä

Profeetta Jesaja vietiin Jehovah Sebaotin kasvojen eteen. Jesajalle tuli pisto sydämeensä, koska hän tiesi olevan syntinen ihminen ja luuli kuolevansa (hukkuvansa), koska hän näki Jehovan. Jesaja sai syntiensä sovituksen ja jäi eloon (Jes. 6:7). Johanneksen evankeliumi selittää Jesajan nähneen Kristuksen. Voideltu Kuningas oli Jumalan Poika.

Jes. 6:1-5: "Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta, ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin: -- Voi minua, minä hukun! Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet Kuninkaan, Herran Sebaotin."

Joh. 12:41: "Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti.

Jesajan kirjan luvussa 40 on merkittävä Messias profetia: Jehovah tulee ihmisten keskelle. Kaikki liha (ihmiset) saavat nähdä Jehovan kunnian (voidaan kääntää myös kirkkauden; Biblehub). Johannes Kastaja ilmoitti Jehovan tulosta ja sieltä tuli Jehovah Yeshua HaMashiach (Herra Jeesus Kristus). 

Katolinen St. Martin -kirkko

Jes. 40:3, 5 (2017): "Airuen ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut Jumalallemme...   ..Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

Jes. 40:3, 5 (Green's Literal): "The voice of him who cries in the wilderness: Prepare the way of Jehovah; make straight in the desert a highway for our God...    ..And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of Jehovah has spoken."

Joh. 1:1, 14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala...   ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa..."

Hes. 43:2: "Ja minä näin: Idästä saapui Israelin Jumalan kirkkaus. Sen ääni oli kuin suurten vesien pauhu, ja Herran kirkkaus sai maan hohtamaan.

Jehovah on käynyt maan päällä tapaamassa ihmisiä ja jopa syönyt aterian valitsemiansa ihmisten kanssaan (1. Moos. 18:1-8, 2. Moos. 24:9-11). Kun Jehovah näyttäytyy ihmisille miehenä, kyseessä on Poika, joka on Jehovan näkyvä persoona. Jumalan Poikaa kutsuttiin Vanhan testamentin aikana mm. Jehovaksi, Jehovah Sebaotiksi, Jehovan Sanaksi, Jehovan Enkeliksi tai Ihmisen Pojaksi (2. Moos 23:20-21, Sak. 13, Dan. 7:13-14, Hes. 1:26-28). Jumalan Poikaa kutsuttiin ihmiseksi syntymänsä jälkeen mm. Jehovah Yeshuaksi (Herraksi Jeesukseksi; Apt. 28:31, Joel 2:32; Room. 10:9, 13), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


2. Moos. 24:9-11: "Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian."


Jehovah sanoi Moosekselle, että Hän lähettää Enkelin johdattamaan Israelin kansaa erämaassa, jolla on Jehovan nimi. Jehova varoitti, ettei pidä niskoitella Enkeliä vastaan, koska silloin Hän ei annan anteeksi (2. Moos. 23:21, 5. Moos. 29:20). Jehovan Enkelillä on siis valta antaa anteeksi syntejä. Tämä tarkoittaa, että Enkeli oli Jehovah itse. Temppelin kaikkein pyhimmässä Isä Jumala puhui pilveen verhoutuneena Moosekselle, mutta kansaa johdatti Hyvä Paimen, Jumalan Poika, joka kulki Israelin kansan edellä pilvi- ja tulipatsaassa. Johanneksen evankeliumin lopulla kerrotaan, mitä Yeshua rukoili Isälle. Yeshua sanoo Hänellä olevan Isän nimi. Isällä ja Pojalla on yhteinen nimi Jehovah, koska he ovat yhden Jumalan samaa olemusta.


2. Moos. 23:20-21 (2017): "Katso, minä lähetän Enkelin edelläsi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinut siihen paikkaan, jonka olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltään. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä."

 

2. Moos. 23:21: "..tottele häntä äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua..."

 

5. Moos. 29:20: "Tällaiselle luopiolle Herra ei anna anteeksi, vaan kääntää hehkuvan vihansa ja kiivautensa häntä vastaan. Hän saa kantaa kaikki ne kiroukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Herra pyyhkii hänen nimensä pois maan päältä,


Joh. 17:11-12 (2017): "En ole enää maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet minulle antanut, että he olisivat yksi kuten mekin. Kun minä olin heidän kanssaan, minä varjelin heidät nimessäsi, jonka olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, jotta Raamattu kävisi toteen."


Paavali opetti Filippiläiskirjeessä, ettei ole mitään korkeampaa nimeä kuin Jehovah. Sen takia meidän tulee Isää kunnioittaen tunnustaa, että Yeshua HaMashiach on Jehovah ("Jeesus Kristus on Herra").


Fil. 2:9-11: "Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."


Neh. 9:5: "..Nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, aina ja ikuisesti! Ylistetty olkoon sinun nimesi kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle!"


Neh. 9:5 (Green's Literal): "..Stand up! Bless Jehovah your God forever and ever. And blessed be the Name of Your Glory, even He being exalted above all blessing and praise."


Ps. 92:1: "..Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein."


Ps. 92:1 (Green's Literal): "..It is good to give thanks to Jehovah, and to sing praises to Your name, O Most High;"


Ps. 83:19 (1933/38): "Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa."


Ps. 83:18 (83:19, King James Version). "That men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth."


Mooseksen laki kertoo, että Jehovah tapasi myös kasvotusten Mooseksen telttamajassa ja puhui hänen kanssaan kuin mies puhuu miehelle (2. Moos 33:9-11, 4. Moos. 12:8). Miten tämä on mahdollista, koska Isää ei voi kukaan ihminen nähdä ilman kuolemaa? Jotta Jumala voisi asioida ihmisten kanssa kasvotusten, Hänellä on myös ihmisen ruumis. Kyse oli Jumalan Pojasta, joka on ihmisen hahmossa oleva Jehovah toiselta nimeltä Ihmisen Poika. 


Jumalan Poika kuljetti Israelin kansaa erämaassa kulkemalla kansan edessä kerubien kantamalla valtaistuimella pilvi- tai tulipatsaan sisällä. Kun Jumalan Poika halusi vapaamuotoisemmin keskustella Mooseksen kanssa, pilvipatsas laskeutui telttamajan ovelle ja Jumalan Poika astui majaan sisälle puhumaan Mooseksen kanssa. Paavali opetti myös Messiaan kuljettaneen Israelin kansan Egyptistä Israeliin ja ja surmanneen tuhansia tottelemattomia käärmevitsauksella (1. Kor 10:4-5, Juud 1:4-5, 4. Moos. 21:4-9).


Ps. 18:32 (2017): "Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi Jumalamme –" (Herra on alkukielellä Jehovah)


1. Kor 10:4-5, 9 (2017): "..he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mieltynyt, koska he saivat surmansa erämaassa... ..Älkäämme myöskään kiusatko Kristusta, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa."

 

4. Moos. 21:4-5, 6: "..Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan... ..Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia." (Herra on alkukielellä Jehovah)


Messias, Jumalan Poika (Hes. 1)

Ps. 18:10-12: "Hän lensi kerubi ratsunaan ja kiiti tuulen siivin. Hän otti verhokseen pimeyden, majakseen synkät vedet, raskaat pilvet. Hänen edellään kulki häikäisevä valo, siitä sinkosi rakeita ja tulisia hiiliä."


Ps. 68:33-34: "Hän ajaa vaunuillaan taivaassa, ikiaikojen taivaassa. Kuulkaa, hän antaa äänensä kaikua, mahtavan äänen. Tunnustakaa Jumalan voima! Hänen kirkkautensa lepää Israelin yllä, hänen valtansa ulottuu yli pilvien."

 

Ps. 99:6-7: "Mooses ja Aaron olivat hänen pappejaan, Samuel huusi avuksi hänen nimeään. He huusivat Herraa, ja hän vastasi. Pilvipatsaasta hän puhui heille...


2. Moos. 13:21-22, 14:24, 40:36-38: "Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä…   ..Mutta aamuyöstä Herra katsoi tuli- ja pilvipatsaasta egyptiläisiin päin ja saattoi heidän joukkonsa sekasortoon…   ..Vaelluksensa aikana israelilaiset lähtivät liikkeelle aina silloin, kun pilvi kohosi pois telttamajan päältä, mutta jos pilvi ei kohonnut pois, he pysyivät paikoillaan, kunnes se taas kohosi. Koko vaelluksensa ajan kaikki israelilaiset näkivät Herran pilven päivisin telttamajan yllä, ja öisin pilvestä loisti tulinen hehku."


2. Moos 33:9-11: "Mooseksen tullessa telttaan pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan ovelle siksi aikaa, kun Herra puhui Moosekselle. Nähdessään pilvipatsaan asettuvan teltan ovelle ihmiset kumartuivat maahan kukin telttansa edessä. Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua, Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä."


4. Moos. 12:8: "Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin, en arvoituksellisin sanoin vaan avoimesti. Hän saa katsoa Herran kirkkautta suoraan. Kuinka te siis rohkenette puhua Moosesta, minun palvelijaani vastaan?"

 

Mooses sai harvinaisen kunnian keskustella Jumalan Pojan kanssa kasvotusten, mutta erityisen suuri kunnia oli, että Jehovah hautasi itse Mooseksen, mitä Raamattu ei kerro tapahtuneen kenellekään muulle ihmiselle. Tämän vuoksi kukaan israelilainen ei tiennyt, missä on Mooseksen hauta.

 

5. Moos. 34:4-6: "Herra sanoi Moosekselle: "Tämä on se maa, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja jonka olen vannonut antavani heidän jälkeläisilleen. Minä olen antanut sinun nähdä sen, mutta sinä et pääse sinne." Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa."

 

Ilm. 15:2-4: "..Heillä oli käsissään Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua: -- Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas! Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua, sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki."

 

Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana Jumalan Poika on Jerusalemin temppelissä valtaistuimellaan. Silloin Temppelivuoren yllä on päivällä pilvi ja yöllä tulipatsas suojaamassa seurakuntaa auringon paisteelta sekä sateilta, joilloin seurakunnan on mukava kokoontua syömään juhla-aterioita Temppelivuorella.

 

Jes. 4:2-6: "Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi -- kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Kun Herra on huuhtonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä, hän nostaa Siionin vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loimun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä. Se on oleva kuin maja, joka varjelee päivän helteeltä ja suojaa sateen ryöppyjä vastaan.


Juutalaiset ovat tunnistaneet Raamatusta kaksi Herraa, mutta eivät ole käsittäneet niiden olevan yhden Jehovan persoonat Isä ja Poika


Psalmi 2 ja Danielin kirja kertovat Ihmisen Pojasta, joka tulee pilvessä Vanhaikäisen Isän luokse, jolle Isä antaa kaiken vallan ikuisiksi ajoiksi (Ps. 2:6-12, Dan. 7:13-14). Psalmi 110 kertoo, miten Poika istuu Isän oikealle puolelle saatuaan kaiken vallan. Jos Vanha testamentti kertoo erikseen Jehovasta, jota ei voi katsoa, ja Jehovasta, jonka voi jopa tavata, niin tästä pitäisi juutalaistenkin ymmärtää, että kyse on Jehovan kahdesta eri persoonasta. Kyseessä ei ole kaksi Jumalaa vaan yksi Jumala. Tämä on uskon salaisuus, minkä kristityt ymmärtävät (1. Tim. 3:16).


Ps. 11:7: "Herra on vanhurskas Jumala, hän rakastaa oikeutta, oikeamieliset saavat nähdä hänen kasvonsa."


Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."


Ps. 110:1-4 (2017): "..Herra sanoi minun Herralleni: "Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi jalkojesi astinlaudaksi." Herra ojentaa valtasi valtikan Siionista. Hallitse vihollistesi keskellä. Altis on kansasi voimasi päivänä: pyhässä asussa nuoresi ovat edessäsi kasteena aamuruskon helmasta. Herra on vannonut eikä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."


Ps. 98:1-2: "..Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme, hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden."


Apt. 7:53-57: "Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet." Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi: "Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla puolella!" Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa."


1. Tim. 3:15-16: "Jos tuloni kuitenkin viivästyy, saat tästä tietää, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden pylväs ja perustus. Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri: Hän ilmestyi ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta, enkelit saivat hänet nähdä, hänestä saarnattiin kansoille, häneen uskottiin maailmassa, hänet korotettiin kirkkauteen."


Alan Seagal on juutalainen tutkija, joka on kirjoittanut kirjan 'Two Powers in Heaven'. Hän on tullut Vanhan testamentin teksteistä johtopäätökseen, että Taivaassa täytyy olla kaksi hallitsijaa, kaksi Herraa. Niinhän sanotaan myös Psalmi 110:1: "Herra sanoi minun Herralleni". Juutalaisten kirjanoppineet ovat esittäneet jo ennen Uuden testamentin aikaa ajatuksia kahdesta Jehovasta, mutta ne eivät ole saaneet laajaa kannatusta muiden juutalaisten joukossa, koska Raamatun mukaan Jumala on yksi, Jehovah on yksi (5. Moos. 6:4, Sak. 14:9).

 

5. Moos. 32:39: "Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani..."

 

5. Moos. 4:39: "Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole."

 

Matt. 28:18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä." (vert. Dan. 7:13-14)  

 

Seagal näkee Jehovan kaksi persoonaa, mutta ei kykene yhdistämään niitä Isään ja Poikaan. Juutalaisten pitäisi nähdä tämä yhteys, koska Psalmi 2 kertoo Jumalan Pojasta, joka saa koko maailman kuninkuuden ja Sakarjan kirjan luku 14 kertoo samasta koko maan Kuninkaasta nimeltä Jehovah. 


Sak. 14:9 (1933/38): "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."


Sak. 14:9 (Green’s Literal): "And Jehovah shall be King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah, and His name one."


Ps. 2:6-9, 12: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat."..   ..Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!"


Jumala ei ole vain Pojassa vaan kaikissa persoonissa


Juutalaisten kirjanoppineiden ajattelua häiritsee väärinkäsitys, että kristinuskon mukaan Jumala olisi vain Jeesuksessa. Juutalaiset luulevat, että kristityt palvovat tavallista ihmistä Jumalana. Juutalaiset myös luulevat, että kristinuskon mukaan Jeesus olisi yksi Jumala kolmen joukossa. Juutalaisilla on ollut vaikeuksia ymmärtää, että Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa eikä toista Jumalaa.


Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.


Kristityt uskovat yhteen Jumalaan. Kristinuskon mukaan Jumala on Henki, joka on läsnä kaikkialla (1. Moos. 1:2, Joh. 4:24, 2. Kor. 3:17-18, Ilm. 5:6). Hengellä ei ole näkyvää ulkomuotoa, minkä takia Jumalalla on myös Isän ja Pojan hahmot kommunikoidakseen muiden kanssa. Jumala syntyi ihmiseksi, jotta Jehovah voi kuolla syntien sovitukseksi ja herätäkseen kuolleista. Juutalaisilla on ollut vaikeuksia ymmärtää tätä, koska heidän mukaan Jumala ei kuole. He eivät ymmärrä, ettei kenenkään ihmisen henki kuole, kun ruumis kuolee. Yeshua sanoi ristillä armahtamalleen ristinryövärille, että he ovat vielä samana kuolinpäivänään Paratiisissa (Luuk. 23:38-43). Vaikka Jumalan Pojan ruumis kuoli, Hänen Henkensä ei kuollut mihinkään, minkä vuoksi Jumala saattoi kolmen päivän perästä herättää Pojan ruumiin kuolleista.

 

Saarn. 12:7: "Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut."

 

Room. 8:11: "Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.


Jumalalla on paljon hyviä syitä, miksi Hänellä pitää olla erikseen Isän ja Pojan hahmot. Jumala on pyhyydessään koskematon, joten tarvitaan jokin, minkä kautta ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan (Joh. 14:6). Yhteys muodostuu Jumalan Sanan kautta, joka ottaa kantaakseen maailman synnit Jumalan Karitsana (Sak. 3:8-9, Jes. 53). Jesajan kirjan luvussa 53 kerrotaan yksiselitteisesti, miten Jehovah ristiinnaulitaan syntiuhrina, mikä tarkoittaa Jumalan Poikaa, ihmiseksi tullutta Jehovaa. Nämä jakeet ovat olleet monelle juutalaiselle hyvin kiusallisia, koska ne viittaavat niin selvästi Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), jonka sanotaan oleva Jehovah.


Jes. 53:10-11: "Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa."


Sak. 12:10 (2017): "Vuodatan Daavidin huoneen päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle armon ja rukouksen Hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainoaa poikaa, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin katkerasti murehditaan esikoista."

 

Paavali opettaa Filippiläiskirjeessä Psalmi 8:n perusteella, miten Ihmisen Poika (Jumalan Poika) luopuu vähäksi aikaa Jumalalle kuuluvista oikeuksista ja tyhjentää itsensä. Hän elää normaalin ihmisen elämän ja sovittaa synnit Golgatan ristillä, mikä jälkeen Isä antaa Pojalleen koko maailman kuninkuuden (Matt 28:18). Isää Jumalaa kunnioitetaan sanomalla, että Yeshua on Jehovah (Jeesus on Herra). 

 

Ps. 8:5-10 (2017): "mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen? Kuitenkin sinä, Jumala, hylkäät hänet vähäksi aikaa, mutta seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panet hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetat kaikki hänen jalkojensa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös aron eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä kulkee meren polkuja. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan nimesi kaikessa maassa!" (vert. Hepr. 2:7)

 

Matt. 27:46: "Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?"

 

Ps. 22:2, 27-28: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana... ..Muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös vieraat heimot, sillä Herran on kuninkuus! Hänen valtansa alla ovat kaikki kansat." 

 

Hepr. 5:7-10: "Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta. 

 

Fil. 2:5-11 (2017): "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ottamalla orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, jotta kaikki polvet notkistuisivat Jeesuksen nimeen, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokainen kieli tunnustaisi Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

 

Ps. 97:9: "Herra, sinä olet Korkein, maailman valtias, kaikkia jumalia korkeampi."   

 

Ps. 97:9 (Darby Bible, 1890): "For thou, Jehovah, art the Most High above all the earth; thou art exalted exceedingly above all gods."

 

Uskon salaisuus on, että näkyvä Poika on ainoa tie näkymättömän Isän luokse. Kun oppii tuntemaan Pojan, oppii tuntemaan myös Isän. Sen takia temppelin väliverhokin repesi, koska se oli merkki siitä, että tie verhon takana olevan Isän luokse oli nyt ilmoitettu Pojan kautta. Jumalan pyhät lopulta näkevät myös Isän kasvot, koska heidän välissä ei ole enää väliverhoa, mutta vasta lopussa opittuaan ensin pyhittämään itsensä Jumalan Sanaa noudattaen ja uskovien upotuskasteella pestynä (Joh. 3:5, Ef. 5:26).


Joh. 1:14: "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."


Hepr. 1:1-3: "Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen Majesteetin oikealle puolelle."


Joh. 14:6-9: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet." Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä." Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän"


Matt. 27:51-52: "Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös."


Hepr. 10:19-22: "Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden, elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon -- hänen ruumiinsa -- kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä."


Ef. 5:25-27: "..Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä"


Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."


Ilm. 22:3-5: "Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti."


Oppi Jumalan kolmesta persoonasta ei ole syntynyt Uuden testamentin aikana. Uusi testamentti vain selittää Vanhan testamentin opetusta Jehovan kolmesta persoonasta, eikä varsinaisesti tuo siihen mitään erityistä uutta. Sakarjan kirja kertoo, miten Jehovah tulee seisomaan omilla jaloillaan Öljymäellä, joka tarkoittaa Yeshua HaMashiachia.


2. Kor. 13:14: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"


Joh. 10:30 (2017; Jeesus sanoo): "Minä ja Isä olemme yksi.


Sak. 14:4, 9 (1933/38): "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti…   ..Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."


Sak. 14:9 (Green's Literal, 1985): "And Jehovah shall be King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah, and His name one."


Yeshua (Jeesus) kertoi Abrahamin nähneen Hänen päivänsä, mikä tarkoittaa, että Yeshua oli olemassa maan päällä samaan aikaan kuin Abraham (Joh. 8:56-58). Vanhassa testamentissa on paljon tilanteita, mistä voi tunnistaa Jumalan Pojan maan päältä jo ennen syntymäänsä ihmiseksi. 


Jumala on jo Raamatun ensimmäisestä lauseesta alkaen valmistanut Israelin kansaa ottamaan vastaan ihmiseksi syntyvän Jumalan. Jesaja profetoi, että syntyy poikalapsi, joka on Jehovah, Isä Jumala. Tämä kertoo Jumalasta, jolla on todellinen halu elää lastensa kanssa. Immanuel-nimi merkitsee 'meidän kanssamme on Jumala'. Tämä ei ole kuitenkaan aina ollut mahdollista, koska ihmiset eivät ole pyhittäneet elämäänsä tekemällä parannuksen laittomuudesta (Hepr. 12:14). Jotta lapset voivat nähdä Herra kasvot, heidä on opittava elämään Jumalan opettamalla tavalla.


Jes. 7:14: "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel."


Matt. 1:23: " -- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme."


Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.


Luuk. 2:11-12: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä." (Peshittan mukaan Kristus Herra on Jehovah)


Luuk. 2:11 (English translation of Peshitta): "For today, The Savior has been born to you, who is THE LORD JEHOVAH The Messiah, in the city of David."


Jehovan Enkeli tarkoittaa Jehovaa, joka on itse tullut ilmoittamaan sanaansa ihmisille


Vanhassa testamentissa mainitaan usein Jehovan Enkeli (Herran enkeli). Suomen kielessä enkeli ymmärretään yleensä yliluonnolliseksi kirkkaaksi enkeliksi tai jumalolennoksi, mutta hepreankielinen sana 'malak' voi tarkoittaa asiayhteydestä riippuen enkelin lisäksi myös Jumalaa, lähettilästä, sanansaattajaa, pappia tai seurakunnan johtajaa (esim. Mal. 2:7, Ilm. 3:14). Jehovan Enkeli tarkoittaa Jehovaa, joka tuo sanansa ihmisille tiedoksi. Milloin on kyse jostain muusta sanansaattajasta, sen ratkaisee asiayhteys. Ilmestyskirja mainitsee seitsemän alkuseurakunnan enkelit, joille Jehovah lähettää kirjeet Johanneksen kautta. Hepreaksi alun perin kirjoitettu Ilmestyskirja tarkoittaa enkeleillä seurakunnan johtajia, koska mitä todennäköisimmin heprealainen sana 'malak' (Biblehub) on käännetty kreikaksi 'aggelos' (Biblehub). 


Mal. 2:7: "Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja."


Ilm. 3:14: "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku:"


Tuomari Simsonin vanhempien luokse tuli Jehovan Enkeli, joka tuli ilmoittamaan heille Simson-pojan syntymästä ja palvelutehtävistä. Enkeli sanoi nimekseen Ihmeellinen ja teki ihmeen nousemalla Taivaaseen uhrilihojen tulen keskellä. Jesajan kirjan Messias profetiasta tiedämme, että kyseessä oli Jumalan Poika, koska yksi Hänen nimistä on Ihmeellinen (Jes. 9:6).


Tuom. 13:16-20 (2017): "Mutta Herran Enkeli vastasi Maanoahille: "Vaikka pidättelisitkin minua, en kuitenkaan söisi ruokaasi. Mutta jos tahdot valmistaa polttouhrin, uhraa se Herralle." Sillä Maanoah ei tiennyt häntä Herran Enkeliksi. Maanoah sanoi Herran Enkelille: "Mikä on nimesi kunnioittaaksemme sinua, kun sinun sanasi käy toteen?" Herran Enkeli vastasi hänelle: "Minkä tähden kysyt minun nimeäni? Se on Ihmeellinen." Maanoah otti kilin ja ruokauhrin ja uhrasi sen kalliolla Herralle. Herra teki ihmeen Maanoahin ja hänen vaimonsa nähden: liekin kohotessa alttarilta taivasta kohti kohosi Herran Enkeli alttarin liekissä ylös Maanoahin ja hänen vaimonsa nähden, ja he heittäytyivät kasvoilleen maahan,"


Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

 

Jehovan Enkeli tuli tuomari Gideonin luokse ja istuutui puun alle. Tuomarien kirja sanoo Jehovan Enkelin olevan Jehovah, jonka Gideon näki kasvoista kasvoihin ja antoi Hänelle uhrilahjoja

 

Tuom. 6:11, 18-24: "Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle... ..Pysythän täällä, kunnes tulen takaisin ja tuon eteesi ruokauhrin." Herra sanoi: "Minä jään odottamaan sinua." Gideon meni ja valmisti uhriksi nuoren pukin, leipoi happamattomia leipiä eefa-mitallisesta jauhoja ja pani lihan koriin ja liemen ruukkuun. Sitten hän palasi suuren puun juurelle Jumalan enkelin luo ja asetti ruoat tarjolle hänen eteensä. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Pane liha ja leivät tuohon kalliolle ja kaada liemi niiden päälle." Gideon teki niin. Silloin Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja leipiä, ja kalliosta kohosi tuli, jonka liekit söivät lihan ja leivät. Sitten Herran enkeli katosi näkyvistä. Gideon ymmärsi nyt, että hän oli nähnyt Herran enkelin, ja hän sanoi pelästyneenä: "Herra, minun Jumalani! Minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!" Mutta Herra sanoi hänelle: "Ole rauhassa, älä pelkää. Sinä et kuole." Gideon rakensi sinne Herralle alttarin ja antoi sille nimen "Herra on rauha"...


Jehovan Enkeli ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle ja ilmoitti nimekseen Jehovah, joka merkitsee Minä Olen (lisää artikkelissa).


2. Moos. 3:2-7, 14 (2017): "Silloin Herran Enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta. Katso, hän näki pensaan palavan tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi pensas ei pala poroksi." Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän, Jumala, huusi hänelle pensaasta ja sanoi: "Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen." Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, missä seisot, on pyhää maata." Hän sanoi: "Minä olen isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala." Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa…   ..Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' mitä sanon heille?" Jumala sanoi Moosekselle: "Olen se, joka olen." Hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne."


Jehovan Enkeli ilmestyi Jaakobille (1. Moos. 28:10-13), jota Jaakob kutsui Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. 


1. Moos 48:15-16: "Ja Israel siunasi Joosefin sanoen: -- Jumala, jonka tahdon mukaisesti minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on ollut minun paimeneni syntymästäni tähän päivään saakka, se enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta onnettomuudesta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Heidän kauttaan säilyköön minun nimeni ja minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimi. Lukuisat olkoot heidän jälkeläisensä maan päällä."


Jaakob näki unessa Israelin vuorilla, miten enkelit kulkivat portaita pitkin Taivaasta alas ja ylös, minkä jälkeen hän näki Jehovan seisomassa hänen vierellään. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku selittää, että Jaakobin näky tarkoitti Israelin vuorista tulevan Taivaan portti, jonne Jumalan Poika laskeutuu useita kertoja. Yeshua (Jeesus) ei ainoastaan ollut olemassa ennen ihmiseksi syntymistään, vaan oli aika ajoin itse läsnä maan päällä, minne Hän palaa yhä uudelleen.


1. Moos. 28:10-13, 17: "Jaakob lähti Beersebasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi auringon laskiessa yöksi erääseen paikkaan, otti siltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle. Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: "Minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi…   ..Tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja itse taivaan portti."


Joh. 1:49-51: "Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!" Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä." Ja hän jatkoi: "Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on."

 

Onko mahdollista, että Jehovan Enkeli eli Jumalan Poika olisi käynyt asioimassa maan päällä niin, ettei muut ihmiset tunnistaneet Häntä? Ennen kuin Jehovah sekoitti Baabelin tornin luona kansan kielet, Hän kulki kansan joukossa katsomassa, mitä kansa teki. Tekstistä saa sellaisen vaikutelman, ettei kansan tiennyt, kuka heidän keskellä kulki. Kun Jumalan Poika viimein syntyi ihmiseksi, niin aluksi vain harva tunnisti Hänet. Kun opetuslapset lopulta ymmärsivät asian, niin Yeshua (Jeesus) kielsi heitä kertomasta muille ennen, kuin Hän oli herännyt kuolleista (Matt. 16:20, 17:9). Kun Yeshua oli herännyt kuolleista, Hän liittyi Emmauksentiellä kahden opetuslapsen seuraan, jotka eivät kyenneet tunnistamaan häntä, koska heidän silmänsä oli peitetty tältä asialta. Yeshua perusteli heille kirjoituksista ensin, miksi Hän täytti laissa ja profeetoissa olevat Messias profetiat. Raamattu kehottaa olemaan vieraanvarainen, sillä on mahdollista, että he ovat majoittaneet enkeleitäkin, vaikka eivät ole sitä ensin ymmärtäneet

 

1. Moos. 11:5-7: "Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta.

 

Matt. 16:16, 16:20, 17:9: "Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.".. ..Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias... ..Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus sanoi heille: "Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista.

 

Luuk. 24:13-16: "Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut."

 

Hepr. 13:1-2: "Pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä.

 

Jaakob piti lujasti kiinni Jehovan Enkelistä


Yksi ihmeellisimmistä kertomuksista Raamatussa on Jaakobin paini Enkelin kanssa. Mistä ihmeestä oikein oli kyse? Ensinnäkin Jaakob ja Enkeli eivät taistelleet toisiaan vastaan tarkoituksena vahingoittaa toisiaan. Kyse oli Jaakobin sinnikkäästä yrityksestä saada Enkeliltä siunaus, koska hän pelkäsi kaksoisveljensä Esaun surmaavan hänet. Jaakob kietoi kätensä Enkelin ympärille ja itkien pyysi Häneltä siunausta, jotta Esau ei voisi häntä surmata. Jehovah oli aiemmin luvannut Jaakobille, että hän pääsee palaamaan Israeliin turvallisesti (1. Moos. 28:13-15), mutta Jaakob siitä huolimatta pelkäsi Esauta kuollakseen, koska oli pettänyt aiemmin Esaun, joka oli uhannut surmata hänet (1. Moos. 27:41). Nimi Jaakob merkitsee petturia. Enkelillä ei ollut mitään hätää, vaikka Jaakob piti Enkelistä kiinni painiotteella koko yön. Kun Enkeli oli nähnyt Jaakobin sitkeyden turvautua Häneen, niin Enkeli irrottautui Jaakobin painiotteesta lyömällä Jaakobia lonkkaan.


Hoos. 12:3-4: "Jo äidinkohdussa Jaakob petti veljensä, miehuutensa päivinä hän kamppaili Jumalan kanssa. Hän paini enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja anoi armoa. Betelissä hän kohtasi Jumalan, siellä Jumala puhui hänen kanssaan."


Tämän jälkeen Enkeli siunasi Jaakobia ja antoi hänelle uuden nimen Israel, joka merkitsee 'Jumalan ruhtinasta' tai 'Jumalan taistelijaa'. Heprealainen sana 'sar' merkitsee ruhtinasta. Sana 'sarah' voi merkitä (ruhtinaan) voimaa, painia, kamppailua (sanakirja) tai ruhtinatarta (Biblehub). Koska Jaakobilla oli ruhtinaan voimat pitää lujasti kiinni Jumalasta ja hänen otteensa kesti loppuun asti, niin hänen nimeksi tuli Israel (Jumalan ruhtinas).

 

1. Moos. 32:28 (King James Version): "And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed."

 

Jaakob oli vihdoin uudestisyntynyt ja kasvanut täyteen hengelliseen aikuisuuteen. Petturista karisi pois pelkurimaisuus ja petos. Jaakob muuttui Jumalan ruhtinaaksi monien kärsimysten kautta, mikä on esikuva siitä, miten Israelin kansan miehistä tulee Jumalan kuninkaallinen papisto monen koetuksen kautta (2. Moos. 19:5-6).


1. Moos 32:25-32 (2017): "Jaakob jäi yksin toiselle puolelle. Silloin hänen kanssaan painiskeli muuan mies päivän koittoon asti. Kun mies huomasi, ettei hän voittanut häntä, hän iski häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa." Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua." Hän sanoi hänelle: "Mikä on nimesi?" Hän vastasi: "Jaakob." Hän sanoi: "Nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut." Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi." Hän vastasi: "Miksi kysyt nimeäni?" Hän siunasi hänet siinä. Jaakob antoi paikalle nimen Penuel, "sillä", hän sanoi, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin henkeni on pelastunut." Kun hän oli kulkenut Penuelin ohi, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa."


Kuka oli tämä Enkeli? Jaakob kysyi Enkelin nimeä. Raamattu kertoo vain sen, että Enkeli kysyi, miksi Jaakob kysyä nimeä? Eikö Jaakobin olisi pitänyt tuntea Hänet? Raamattu ei kerro, mitä Enkeli lopulta vastasi. Lopulta Jaakob ymmärsi, että hän oli nähnyt Jehovan kasvot, minkä takia Jaakob nimesi paikan Penuel, joka merkitsee 'Jumalan kasvot'. Jaakob tiesi, ettei Jehovan kasvot nähnyt voi jäädä eloon, minkä takia hän ihmetteli, miksi hän jäi eloon. Jaakob jäi eloon, koska hän ei paininut Isän vaan Jumalan Pojan kanssan, jonka kasvot hän näki. 

 

Jes. 63:7-9 (2017): "Herran armotöitä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessaan ja suuressa armossaan. Hän sanoi: "Ovathan he kansani ja ovathan he lapsia, joissa ei ole vilppiä", ja hän tuli heille vapahtajaksi. Kaikissa heidän ahdistuksissaan hänelläkin oli ahdistus, mutta hänen kasvojensa Enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja säälissään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä.


Jaakobin painin opetus on siinä, että se kehottaa pitämään lujasti kiinni Jumalasta. Ihmisen pitää riippua Jumalasta lujalla otteella. Ihminen ei saa luovuttaa. Jaakob laittoi kaiken voimansa peliin eikä luovuttanut, minkä takia hän kesti (voitti). Yeshua kertoi myös leskinaisesta, joka vaatimalla vaati tuomaria ottamaan asiansa käsittelyyn ja auttamaan hätää kärsivää leskeä. Tuomari ajatteli, että hänen on parempi nyt ottaa asia käsittelyyn, jottei nainen vaivaa häntä jatkuvasti. Tämä vertauksen opetus on, että ihmisen tulee jatkuvasti turvautua Jumalaan, vaikka ei olisi heti saanut apua. Leskinainen ei luovuttanut. Yeshua lopuksi kysyy, että löytääkö Hän maailmasta yhtä suurta uskoa, kuin leskinaisella oli, kun Hän palaa takaisin.


5. Moos. 30:20: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa."


Luuk. 18:1-8: "Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Samassa kaupungissa eli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään: 'Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni.' Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatteli: 'Kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä.'" Herra sanoi: "Huomatkaa: noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"


Yeshua vertasi itseään viinipuuhun. Seurakunta on viinipuussa kiinni olevat oksat. Isä on viinitarhuri, joka leikkaa viinipuusta huonoa hedelmää tehneet oksat pois, jotta jäljelle jääneet oksat tuottaisivat suuremman sadon. Jos joku ei noudata sinnikkäästi Jumalan käskyjä, hän putoaa viinipuusta pois, kuivuu maassa ja heitetään tuleen palamaan. Tämä vertaus kehottaa pitämään lujasti Kristuksesta kiinni noudattamalla Hänen käskyjään.


Joh. 15:1-10, 13-14: "Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan…    ..Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

 

Jumalan Poika on Valon Enkeli ja maailman valo

 

Joku on voinut ihmetellä, miksi alkukertomuksessa ensimmäisenä päivänä tuli valo ja vasta neljäntenä päivänä tuli aurinko sekä tähdet. Paavali selittää, että ensimmäiseksi esille tullut valo oli Kristus, Jumalan Poika, joka on maailman valo (1. Moos. 1:1-19, Hepr. 1:3). Kristuksen kasvojen valo on Jumalan valtakunnan lamppu, joka valaisee ympäristöä ympäri vuorokauden. 

 

Hepr. 1:3: "Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla...

 

2. Kor. 4:5-6: "Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan." 

 

1. Moos. 1:1-4: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä," (Heprealainen sana 'bereshit' tarkoittaa alussa mutta myös esikoisessa)

 

Ilm. 21:23: "Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa."

 

Jes. 60:19-21: "Aurinko ei enää ole sinun päiviesi valona eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. Sinun aurinkosi ei enää laske eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi jäsenet, maa on iäti oleva heidän..."

 

Ps. 84:11: "Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.

 

Raamatussa kutsutaan Jumalan Poikaa myös Valon Enkeliksi. Kuten Yeshua sanoi "Minä Olen maailman valo". Paavali kohtasi Damaskoksen tiellä Valon Enkelin, joka sanoi Paavalille olevansa Yeshua (Jeesus). 

 

Jes. 9:2: "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus."

 

Jes. 60:1-3: "Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi."

 

1. Kun. 11:36: "Hänelle minä annan yhden heimon, jotta palvelijallani Daavidilla olisi aina lamppu minun edessäni Jerusalemissa, kaupungissa, jonka olen itselleni valinnut ja josta olen tehnyt nimeni asuinsijan." (vert. 1. Kun. 15:4, 2. Sam. 21:17) 

 

Joh. 8:12: "Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."

 

Mark. 9:2-3: "..Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan."

 

Apt. 12:6-7: "Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin kahlein, ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa, ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen: "Nouse kiireesti." Kahleet putosivat Pietarin käsistä." 

 

Apt. 26:13-18: "Mutta silloin, kuningas, minä matkaa tehdessäni puolenpäivän aikaan näin, miten taivaasta leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun ja matkatovereideni ympärille. Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.' Minä kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi. Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo..." 

 

Paavali varoitti, että saatana tekeytyy Valon Enkeliksi, vaikkei sellainen ole. Tämä tarkoittaa sitä, että saatana näyttelee Jeesusta, vaikkei ole Jeesus. Kun pahat henget antavat vääriä profetioita, he valehtelevat olevansa Jeesus, jotta profetian kuullut erehtyisi rikkomaan Jumalan käskyä vastaan. Väärän profetian tunnistaa siitä, että se yrittää houkutella ihminen rikkomaan jollain tavalla Jumalan lakia, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.

 

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun.

Pelottava Herran päivä tulee

Kun Jumalan Poika tekee paluun, silloin on kuin Nooan ja Lootin päivät. Ihminen on väkivaltainen ja homoseksuaalisuuden harjoittaminen on yleistä. Tämän sukupolven aikana ihminen on keksinyt atomipommin ja monissa maissa homoseksuaalisuuden harjoittaminen on laillistettu, kuten on monen muunkin synnin harjoittaminen kuten esim. huumeiden viihdekäyttö ja prostituutio. Ihminen ei piittaa varoituksista ja pelottava Herran päivä tulee yllättäen kuin varas yöllä.


1. Moos. 19:4-7: "Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!" Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. Hän sanoi: "Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa."


Luuk. 17:26-30: "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy."


2. Piet. 2:4-10: "Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista. Eikä hän säästänyt muinaisajan maailmaa, vaan antoi vedenpaisumuksen hyökyä yli jumalattoman ihmiskunnan. Kuitenkin hän pelasti Nooan, vanhurskauden julistajan, ja seitsemän muuta. Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran kaupungit polttamalla ne poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää -- varsinkin niiden, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa..."

 

Sakarjan kirjan luku 6 kertoo miehestä nimeltä Vesa, joka rakentaa Messiaan temppelin Jerusalemin temppelivuorelle. Hänen mukana on rakennusmiehiä kaukaa. Kuka Vesa on? Sama luku kertoo, että Jehootsadakin poika ylipappi Joosua (Yehoshua = Yeshua) on ennakkokuva Hänestä. Vesa on puuseppä Yeshua HaMashiach, joka on Daavidin Poika (Vesa, Juuriverso). Puuseppä Yeshua seisoo Temppelivuorella ja johtaa henkilökohtaisesti rakennustöitä. Monet juutalaiset lainopettajat odottavat Messiasta tulevaksi juuri tämän Sakarjan kirjan profetian mukaisti

 

Sak. 6:11-15 (RK). "Ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylipappi Joosuan,  Jehootsadakin pojan, päähän ja sano hänelle: Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Hän versoo omalta pohjaltaan, ja hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös  pappina valtaistuimellaan, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä. Kruunu on oleva muistona Herran temppelissä  Heelemistä, Tobiasta ja Jedajasta sekä Sefanjan pojan suosiollisuudesta. Kaukaa tulleet rakentavat Herran temppeliä..."

 

Jerusalemin kolmatta temppeliä ei rakenna Israelissa asuvat ortodoksijuutalaiset, eikä temppeliin tule heidän valmistamansa tarve-esineet ja kivet, kuten eräät salaliittoteoreetikot virheellisesti väittävät. Temppelissä ei uhraa heidän valitsemansa ortodoksijuutalainen ylipappi eikä heidän kouluttamansa papisto palvele temppelissä, koska heiltä puuttuu sydämen ympärileikkaus (Hes. 44:9, Room. 2:28-29). Temppelin rakentaa Messias itselleen ja Hän on myös temppelinsä Ylipappi. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

 

Hepr. 5:10, 10:21: "Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta...   ..Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone.

 

Onko Yeshuan (Jeesuksen) profetia temppelin rakentamisesta kolmessa päivässä sellainen, joka toteutuu kaksi kertaa? Ensin rakennettaisiin ruumis (ylösnousemus) ja myöhemmin temppeli (rakennus)? Jolla on viisautta, hän tietää sen.

 

Joh. 2:19-21 (1933/38). "Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä."

 

Huippukivi asennetaan paikalleen

Apt. 4:11-12 (RK): "Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte mutta josta on tullut huippukivi. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua."

 

Apt. 15:15-18: "Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet: -- Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin.

 

Aam. 9:11-12: " -- Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä."

 

Ruut 4:11 (RK): "..Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee taloosi, on kuin Raakel ja Leea, jotka rakensivat Israelin huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa, ja tulkoon nimesi kuuluisaksi Beetlehemissä.

 

Miika 5:2: "Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana."

 

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."