keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Kymmenen käskyn noudattaminen on uskon mukainen teko


* Jumala antoi ihmiskunnalle kymmen käskyä
* Käskyjen tarkoitus on poistaa esteet rakkaudelta
* Kymmenen käskyn noudattaminen on pelastumisen edellytys, koska se on uskomista Jumalan Poikaan

* Vanhan testamentin käskyt ovat voimassa uuden liiton aikana
* Jumala antoi käskyt majesteettisen vuoren juurella pelottavien voimatekojen vahvistaessa ne
* Kirkkojen katekismuksissa on vääristellyt versiot käskyistä - oikeat käskyt on mainittu Raamatussa 
* Taivaan Isän sydän on nyt murtunut, koska ihmiset eivät rakasta Häntä noudattamalla käskyjäSuurin käsky on rakkaus, jota kymmenen käskyä toteuttaa

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) opetti ihmiskunnalle rakkauden kaksoiskäskyn: Rakasta Jumala yli kaiken ja lähimmäistä kuten itseäsi. Rakkauden kaksoiskäsky kertoo, mikä on kaikkien Raamatun käskyjen yhteinen päämäärä: Se on Jumalan ja ihmisten välinen keskinäinen rakkaus. 

1. Tim. 1:5: "Kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta." 

Yeshua (Jeesus) ei antanut uutta käskyä, vaan lainasi laissa olevia käskyjä, kuten Hänellä oli tapana. Sen takia laki ja profeetat (Vanha testamentti) on rakkauden kaksoiskäskyn varassa, koska se käsky löytyy laista ja profeetoista.

Matt. 22:36-40 (RK): "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kai­kella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’ Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat."

5. Moos. 6:5: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi..."

3. Moos. 19:18: "Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi..."

Yeshua (Jeesus) tiivistää suurimman käskyn rakkauteen. Rakkaudella ei tarkoiteta pelkästään myönteisiä ajatuksia Jumalasta, vaan myös Hänen käskyjen noudattamista. Jos ihminen ei noudata Jumalan käskyjä, hän ei rakasta Jumalaa. Jumalan rakastaminen on pohjimmiltaan sitä, että noudattaa Hänen tahtoaan. Jos joku ylistää Jumalaa se on hyvä asia, mutta ei välttämättä vielä aitoa ja koko sydämistä rakastamista. Jos joku noudattaa Jumalan tahtoa, se on Jumalan rakastamista.

1. Joh. 5:1-3: "Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Room. 12:1-2: "..Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä."

Apostoli Johannes sanoi kaikille, mikä tarkoittaa niin pakanoille kuin juutalaisille, että lain rikkominen on aina syntiä. Jumalan omat ovat tehneet parannuksen ja lopettaneet synnin tekemisen. Paholaisen omat tekevät laittomuutta. Jumalan ylistäminen on silloin tekopyhyyttä, jos ihminen tekee tahallaan syntiä.

1. Joh. 3: 4, 7-8, 10: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...     ..Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti...     ..Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään." 

Jumalan käskyjen noudattaminen vaikuttaa siihen, saako armoa

Kymmenen käskyä voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäinen neljän käskyn osa on tärkein ja etusijalla muihin nähden. Se koskee Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Näiden käskyjen noudattaminen toteuttaa Jumalan rakastamista kaikilla voimillaan. Kuusi viimeistä käskyä koskevat ihmisten suhdetta, joiden noudattaminen toteuttaa velvollisuutemme rakastaa lähimmäistämme.  

Alkukielisessä hepreankielisessä Raamatussa ei ole kymmenen käskyä vaan muodossa kymmenen lain sanaa. Ne ovat oikeastaan toteamuksia, kuten esim. "sinä et tule murhaamaa" jne. Toteaminen on käskemistä tehokkaampi tapa antaa ihmiselle toimintaohje, mikä kertoo Jumalan viisaudesta. Se ei ole komentamisen muodossa, vaan antaa esimerkin, miten ihmisen tulee toimia. Kysymyksessä ei ole pelkästään moraalisääntöjen kokoelma, joka opettaa ihmisille korkeaa moraalia, vaan elämän perussäännöt, joiden rikkominen välttämättä ajaa ihmisen elämän haaksirikkoon ja eroon Jumalasta. Kun Yeshualta (Jeesukselta) kysyttiin, mitä tulee tehdä, jotta voi saada iankaikkisen elämän? Hän vastasi, että noudata käskyjä. Jos haluat pelastua Taivaaseen, et voi sivuuttaa Hänen sanojaan. Tässä vastauksessa Yeshua siteeraa esimerkinomaisesti eräitä käskyjä, mikä viittaa kaikkiin kymmeneen käskyyn:

Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Joh. 12:49-50: "..Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän."

Raamattu ei tarkoita pelastavalla uskolla pelkästään sitä, että tunnustat suullasi uskovasi Jeesukseen, vaan sinun tulee myös uskoa Yeshuaa (Jeesusta) mikä tarkoittaa Hänen käskyjensä noudattamista. Jos sinulla ei ole uskon mukaisia tekoja, et usko etkä pelastu (Jaak. 2:14-26).

Joh. 3:36: "Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään."

Jaak. 2:24-26: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Sananl. 16:6: "Laupeus ja uskollisuus sovittavat synnin, Herran pelko pitää loitolla pahasta."

Yeshua (Jeesus) ei tullut kumoamaan lakia eikä profeettoja, vaan tottelemaan (toteuttamaan) niitä. Koko Vanha testamentti on voimassa myös uuden liiton aikana, kunnes maa ja taivas häviävät. Yeshua käski lähetyskäskyssään opettamaan tämänkin asian jokaisella maailman kansalle, mikä tarkoittaa, että käskyt velvoittavat myös pakanoita (ei-juutalaisia, Matt. 28:18-20). Jeesus opetti, että sinun tulee tehdä Taivaan Isän tahto, jotta pääsisit Taivaaseen (Matt. 5:20, 7:21-23).

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista."

Matt. 28:18-19, 20: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...     ..opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..."

Paavali oli samaa mieltä Yeshuan (Jeesuksen) kanssa muistuttaen roomalaisille pakkanoille (ei-juutalaisille), ettei usko kumoa lakia vaan vahvistaa sen. Lakia noudattava pakana tulee viimeisenä päivänä tuomitsemaan sen, joka rikkoo lakia vastaan (esim. Matt. 12:41-42). Tässäkin kohtaa Paavali siteerasi lakia heille.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:12-13, 27: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...   ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

Se joka rikkoo välinpitämättömästi lakia vastaan (tekee laittomuutta), ei pääse Taivaaseen. Synnin tekemisen lopettaminen on Taivaaseen pääsemiseen edellytys. Jos joku tunnustaa suullaan Jeesuksen Herraksi ja tekee Hänen nimessään voimatekoja saamillaan armolahjoilla, se ei ole tae pelastuksesta, jos rikkoo lakia vastaan. Pyhän Hengen voi menettää, kuten menetti kuningas Saul (1. Sam. 16:14-15). Betelissä kävi Jumalan profeetta, joka teki voimatekoja Jumalan nimessä. Paluumatkalla hän rikkoi Jumalan käskyä vastaan, koska meni uskomaan valhetta, jolloin profeetta sai Jumalalta tuomion (1. Kun 13). Pelastus edellyttää sellaista uskoa, joka on kuuliainen Jumalan tahdolle. Paholainenkin uskoo Jumalaan ja jopa pelkää Häntä, mutta paholainen ei pelastu, koska hänellä ei ollut uskon mukaisia tekoja.

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Room. 1:4-5: "..Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen." (vert. Hepr. 5:8-10)

Jaak. 2:14-20: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

Jumalan käskyjen tarkoitus on poistaa esteet rakkaudelle

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) osoitti suurinta mahdollista rakkautta Golgatalla, jotta Hän saisi ihmiskunnan rakastamaan Jumalaa niin, että he tekevät Jumalan tahdon vapaaehtoisesti. Uuden liiton aikana Jumalan käskyjen pitäminen perustuu Jumalan rakastamiseen. 

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

1. Kor. 16:13-14: "Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja. Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin!"

Synnin tekeminen on esteensä Jumalan ja Hänen lastensa rakkauden välillä, joten se on poistettava häiritsemästä rakkautta. Jotta rakkaus voisi toteutua, se vaatii syntisen käytöksen rajoittamista käskyillä ja tehtyjen rikosten rankaisemista, jottei synti pääse leviämään kaikkialle vahingoittamaan Jumalan ja ihmisten välistä rakkautta. Kymmenen käskyn noudattaminen poistaa esteitä rakastamiselta.

Laul.l. 2:7: "Minä vannotan teitä, Jerusalemin tytöt, gasellien ja villipeurojen kautta: älkää häiritkö rakkauttamme, älkää häiritkö, ennen kuin itse haluamme herätä!"

Rakkauden kaksoiskäskyä on käytetty myös väärin kumoamaan Raamattua käskyn alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti. Eräät ovat yrittäneet oikeuttaa Jumalan käskyjen rikkomisen tekopyhällä rakkaudella, joka ei perustu Raamatun sääntöihin vaan itsekkäisiin intohimoihin, jotka rikkovat Jumalan tahtoa vastaan. Sellainen intohimo ei ole Raamatun tarkoittamaa rakkautta. Ihmisen velvollisuus rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä ei kumoa velvollisuuttamme noudattaa kaikkia Raamatussa ilmoitettua käskyjä. 

Kymmen käskyä laintauluissa
Jotta ymmärtäisimme oikein Jumalan käskyt, niin meidän tulee osata myös kymmenen käskyä. Jumala ei sanellut Moosekselle kymmenen käskyä kirjoitettavaksi kirjakääröön, vaan antoi hänelle kiviset taulut, johon Jumala oli kirjoittanut käskyt. Tämä korostaa sitä, että käskyt ovat voimassa ikuisesti ja ne tulee ottaa vakavasti. Laintaulut sijoitettiin liitonarkun sisällä, joka oli telttamassa myös Jumalan valtaistuin. Laki on Jumalan ja Hänen kansansa välisen suhteen kulmakivi

Ei pidä ymmärtää väärin, että muut osat Raamatusta olisivat vähemmän tärkeitä, jos ne on kirjoitettu ensin kirjakääröihin. Jumala vahvisti niidenkin merkityksen Joosuan kaivertaessa Mooseksen kirjoittaman lain kivitauluihin, kun Israel oli valloittanut luvatun maansa.

Joos. 8:32: "Ebalinvuorella Joosua jäljensi israelilaisten nähden kiviin sen lain, jonka Mooses oli kirjoittanut."

4. Moos. 15:22-23 (RK): "Te voitte kuitenkin vahingossa jättää täyttämättä jonkin näistä käs­kyistä, jotka Herra on Moosekselle antanut. Se voi olla mikä hyvänsä käskyistä, jotka Herra on Mooseksen kautta teille antanut, siitä päivästä lähtien, jona Herra antoi käskynsä. Nehän ovat voimassa myös kaikkien tulevien sukupolvien aikana."

Oli toinen Joosua niminen ja hän on ikuisesti ylipappi. Joosuan nimi on alkukielellä Yeshua (Yehoshua) ja hän oli ennusmerkki Yeshua nimisestä messiaasta (Sak. 3:8-10, 6:9-15). Jeesuksen Kristuksen eli Yeshua HaMashiachin opetus on myös sellaista Jumalan Sanaa, joka on pysyvää kuin kiveen kaiverrettu. Tästä seuraa, että kaikki pyhät kirjoitukset ovat kiveen hakattuja ja voimassa koko maailmassa myös uuden liiton aikana.

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

Joh. 10:35: (Jeesus sanoo): "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Jumala kuljetti Israelin kansan pyhälle Siinain vuorelleen

Lain opettaminen Israelille on vaikuttava kertomus. Jumala opetti kansalleen pelastuksen merkityksen, lain sisällön ja sen noudattamisen seuraukset erämaavaelluksella Egyptistä luvattuun maahan Israeliin. Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta suurilla voimateoilla ja asetti kansansa johtajaksi Mooseksen, jonka tehtävä oli hakea noin kolme miljoonaa israelilaista pois Egyptin orjuudesta ja viedä heidät pitkällä erämaavaelluksella luvattuun maahansa Israeliin. Tehtävä oli hyvin vaativa, mutta Jumala antoi Moosekselle voimat ja viisauden sen suorittamiseksi. Vaikka kansa välillä kapinoi Moosesta vastaan, Jumala oli koko ajan Mooseksen takana. Jumala antaa arvoa Moosekselle jopa Ilmestyskirjassa, joka kertoo viimeisistä ihmiskunnan päivistä.

Ilm. 15:2-4: "..Heillä oli käsissään Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua: -- Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas! Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua, sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki."

Jumala antoi ihmiskunnalle lain Mooseksen kautta ja on edelleen sen takana (Matt. 5:17-20, 23:1-3, 28:18-20). Paavali totesi kirjeessään Timoteukselle, joka oli pakana (Apt. 16:1-3), että laki on hyvä, kun sitä käytetään sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.

1. Tim 1:8: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti."

Mooses pakeni Midianilaisten maahan Egyptistä, jossa hän eli 40 vuotta lammaspaimenena. Midianilaisten maa on Akabanlahden itärannalla nykyisessä Saudi Arabiassa. Toisella puolella lahtea on Siinain niemimaa. Mooses lähti lampaittensa kanssa vaeltamaan erämaan toiselle puolelle, mikä tarkoittaa pitkää vaellusta pois kotimaastaan. Reitti on kulkenut Akabanlahden pohjoispohjukan kautta erämaan yli kohti etelää. Kun hän oli ylittänyt erämaan, niin vastaan tuli Siinainvuori, jossa Mooses näki Jumalan palavassa pensaassa. Mooses vaelsi lampaiden kanssa vuorelle sen takia, että Mooses tulee vielä johdattamaan suuren kansan erämaan poikki ja myös saman vuoren juurelle. Siinainvuorta kutsutaan Raamatussa myös nimillä Hooreb ja Baasan.

Siinain vuori erämaan etelärajalla
2. Moos. 3:1, 3-6: "Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin, lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle...    ..Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: "Mooses, Mooses!" Mooses vastasi: "Tässä olen." Herra sanoi: "Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Herra sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala." Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa." 

Raamattu mainitsee Jumalan vuoren olevan Siinain niemimaalla kutsumalla sitä Siinainvuoreksi. Paavalin aikana Rooman valtakunnassa oli Arabian provinssi, jonka pääkaupunki oli Petra. Arabian provinssiin kuuluu Arabian niemimaan luoteisosa, Jordania, Etelä-Syyria ja myös Siinain niemimaa. Jotkut raamatunopettajat ovat erehtyneet väittämään, että Siinain vuori olisi ollut Saudi Arabiassa, koska Paavali mainitsee sen olleen Arabiassa (Gal. 4:25), mutta Siinai kuului silloin Arabian provinssiin. Vuori ei voi olla muutenkaan Saudi Arabian Midianin maassa, koska Raamattu kertoo, että Mooses vaelsi Midianin maasta erämaan yli (Siinain erämaa) Siinain vuorelle (2. Moos. 3:1) ja Mooseksen appi Jetro matkusti vuorelta takaisin omaan maahansa Midianiin (2. Moos. 18:27). Siinain erämaan sijainnista ei ole epäselvyyttä ja Raamatun mukaan sen juurella oli Siinain vuori (2. Moos. 19:1-2) Tästä asiasta on lisää kahdessa tutkielmassa.

Maisema Siinain vuoristosta (klikkaa suuremmaksi)
Historioitsija Josefus on kirjoittanut, että Siinainvuori on Arabian ja Egyptin välissä ja se on alueen korkein vuori. Hän kuvaa vuorta siten, että miehen on vaikea nousta vuorelle ei ainoastaan sen korkeuden takia vaan myös jyrkänteiden takia (Josephus, Flavius, The Antiquities of the Jews II, xii, 1; III, v, 1). On loogista, että Jumala on valinnut vuoristoalueen, joka kohoaa kaikkein korkeimmalle. Siinainvuori on Siinain niemimaan eteläosassa olevassa vuoristossa. Siinainvuorelle noustessa se näyttää aluksi yhdeltä vuorelta, mutta lähestyttäessä sitä erottuu kolme korkeaa vuorenhuippua. Siinain niemimaan korkein vuori on Kahtherinanvuori, joka on 2610 metrin korkeudelle merenpinnasta. Sen vieressä on matalammat huiput Jebel Musa (2250 m) ja Ras Ras Sufsafeh (2082 m). Eräät tutkijat ovat arvelleet Jebel Musan olleen Siinainvuori. Raamattu kertoo, että Siinainvuori (Baasan) on kuitenkin monihuippuinen vuori. Mainitut kolme vierekkäin olevaa huippua kohoavat selvästi korkeammalle, kuin muut alueella olevat vuoret.

Siinain vuoriston korkein huippu lumipeitteessä
Ps. 68:8-9, 16-18: (RK):  " Jumala, kun sinä lähdit kansasi edellä, kun sinä astelit autiomaassa – sela – niin maa vapisi, jopa taivaatkin pisaroivat vettä Jumalan edessä, itse Siinai vapisi Jumalan, Israelin Juma­lan, edessä...

..Baasanin vuori on Jumalan vuo­ri, Baasanin vuori on monihuippuinen vuori. Miksi te, monihuippuiset vuoret, katsotte karsaasti vuorta, jonka Ju­mala on halunnut asuinpaikakseen? Totisesti, Herra asuu siellä ikuisesti. Jumalan sotavaunuja on kymme­niätuhansia, tuhansia ja taas tuhansia. Herra on niiden keskellä pyhyydessään kuin Siinai."

Oli aika, että Jumala vapautti kansansa pois Egyptin orjuudesta viedäkseen heidät luvattuun maahan Israeliin (Kanaaninmaahan). Israelin kansa oli lähdön aikaan Ramseksen alueella, joka on heidän kotiseudullaan Goosenissa. Ramses on Niilin varrella joen suistoalueen itäreunassa. Jumala ei vienyt Israelin kansaa suorita tietä Välimeren rantatietä pitkin Gazan (Filistean) alueen läpi, jolloin tie olisi suuntautunut koilliseen. Jumala päätti viedä kansan pidempää erämaan läpi vievää reittiä pitkin ja taival suuntautui kohti kaakkoa Karvasjärven pohjoispäähän (2. Moos. 13:17-18). Punaisen meren Suezin lahti ulottui silloin noin viisikymmentä km nykyistä pohjoisemmaksi nykyiselle nykyiseen Karvasjärveen (Bitter Lakes) saakka, joka on maan nousemisen takia erkaantunut Suetzin lahdesta ja muuttunut suolajärveksi (artikkeli). Suezin lahden rannalla kasvoi kaislat, mistä meri sai myös nimensä Kaislameri.

Arkeologit ovat kyenneet määrittämään Ramseksen ja ensimmäisen matkataipaleen määränpään Sukkotin sijainnin, joka on 30 km Ramseksesta kaakkoon ja puolivälissä matkaa Karvasjärven (Kaislameren) pohjois-kärkeen, jonka itäpuolella on erämaa. Sen jälkeen israelilaiset vaelsivat yhden päivän matkan lisää Karvasjärven ohi erämaan reunalle Etamiin, jonne he leiriytyivät. Tämän jälkeen Israelin kansa teki harhautuksen ja palasi samaa tietä takaisin leiriytyäkseen Karvasjärven rannalle. Faarao luuli, etteivät israelilaiset pääse erämaan läpi ja ajatteli tilaisuutensa tulleen hyökätäkseen heidän kimppuunsa armeijansa kanssa. Jumala halkaisi Kaislameren, päästi israelilaiset sen poikki ja Egyptin armeija tullessa perästä jäi aaltojen alle ja tuhoutui meren pohjaan. Sen ajan sotilaat olivat todennäköisesti uimataidottomia, joten matalatkin vedet hukuttivat heität. 

Jesajan kirja mainitsee, että Israelilaiset kulkivat Egyptin meren lahden halki. Se ei ollut erillinen järvi, Välimeri eikä Akaban lahti, joka on muutenkin liian kaukana kolmen päivän kävelymatkaksi. Tiellä Assyyriasta Egyptiin on kaksi vesiestettä Eufratjoki ja Egyptin meren Suezin lahti, johon liittyy on tänä päivänä maayhteyden katkaiseva Suezin kanava.

Jes. 11:15-16 (RK): "Herra tuhoaa Egyptin meren­ lahden ja kohottaa vihansa hehkussa kätensä virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi, niin että sen yli voi kulkea kengät jalassa. Silloin on oleva valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niin kuin oli Israelia var­ten silloin, kun se lähti Egyptin maas­ta."

Maailman kartta 400-luvulta eKr. Klikkaa suuremmaksi

Egyptin meri oli tärkeä kauppareitti Persiaan ja Intiaan. Egyptistä Suezin lahdelta Intian valtamerelle Intiaan saakka ulottuvaa merialuetta on kutsuttu punaisen meren (Erytherean sea) lisäksi myös Egyptin mereksi. Egypti oli niinä aikoina erittäin vauras suurvalta, mikä on vaikuttanut meren nimeämiseen Egyptin mereksi. Kreikkalainen historiankirjoittaja Herodotus on laatinut historiikkiin maailmankartan 400-luvulta eKr., josta on kuva vieressä.

Jumala toi Israelin kansan Siinain erämaahan Siinain (myös Hooreb) vuoren juurelle. Matkaa tehtiin kävellen noin 500 km ja aikaa meni kaksi kuukautta (2. Moos. 19:1-2). Reitti kulki Siinain niemimaan länsirantaa pitkin etelään, koska Raamattu kertoo israelilaisten leiriytyneen matkan varrella uudestaan Kaislameren rannalla (4. Moos. 33:10-11). 

Israelin kansan saavuttua Jumalan pyhän vuoren juurelle Herra käski Mooseksen sanoa, että Israelin kansa tulee pestä vaatteensa, puhdistautua ja pyhittäytyä, koska Jumala laskeutuisi ylihuomenna (kolmantena päivänä) Pyhän vuorensa huipulle (2. Moos. 19:7-14). Tämä esimerkki opettaa, jotta Jumalan luokse voisi päästä, ihmisten tulee pyhittäytyä pesemällä matkalla likaantuneet vaatteet, mikä tarkoittaa syntien pesemistä pois Jeesuksen Golgatan sovintoveressä ja Jumalan tahdon mukaista elämistä noudattamalla Jumalan antamia käskyjä (3. Moos. 19:1-4, 37). Ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa (Hepr. 12:14). Kun kansa oli pessyt matkalla likaantuneet vaatteensa ja tullut puhtaana vuoren juurelle, Jumala laskeutui vuorelle niin suurella voimalla, että kansa alkoi pelkäämään.

2. Moos. 19:16-20: "Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne." 

Jumala antoi lain pyhällä Siinain vuorella pelottavien voimatekojen vahvistaessa ne

Sitten Jumala antoi Moosekselle laintaulut. Mooses oli pitkän ajan vuorella ja kansa ei enää uskonut Mooseksen palaavan vuorelta (2. Moos. 32:1). He valmistivat kultaisen vasikan epäjumalakseen ja alkoivat viettämään hillitöntä juhlaa epäjumalansa kunniaksi. Jumala palautti järjestyksen siten, että noin 3000 syntiä tehnyttä miestä surmattiin (2. Moos. 32:28). Kansalta otettiin luulot pois ja palautettiin järjestykseen suurella pelottavilla tapahtumilla.

Israelin kansa oli vaeltanut Egyptin alavilta joenvarsimailta korkean ja jylhän vuoren juurelle. Näkymä oli majesteettinen. Maanjäristyksen, savu ja tuli kertoivat pelottavalla tavalla kansalle Jumalan voimasta. Sitä ennen he olivat nähneet myös Kaislameren halkeavan kahtia ja vuoresta alkavan syöksyä suuria määriä vettä heidän juotavaksi. Nyt olisi jo syytä uskoa sitä, mitä Jumala heiltä vaatii. Hän vaatii kansalta sitä, että he tottelevat sitä lakia, mitä Jumala antaa Israelin kansalle Mooseksen kautta.

Onko Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) eri Jumala, mitä oli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala Siinain vuorella? Ei ollut. Yeshua oli sama Jumala. He ovat yhtä sekä yksi ja sama Jumala (Joh. 10:30). Onko Jumala muuttunut näistä päivistä toiseksi? Ei ole. Jumala on ilmoittanut, ettei Hän muutu. Hän on se sama Jumala, mitä Hän on ollut, Mitä Hän on ja Mitä Hän tulee olemaan (Mal. 3:6, Ilm. 4:8). Tuliko Yeshua (Jeesus) kumoamaan tai muuttamaa lakia ja profeettoja? Ei tullut, vaan tuli tottelemaan (toteuttamaan) lakia, jonka oli itse antanut kansalleen (Matt. 5:17-18, Apt. 6:13-14). Tuliko Paavali kumoamaan lain yli Herran Jeesuksen Kristuksen Sanojen? Ei hänkään tullut kumoamaan Yeshuan Sanoja, vaan opetti, ettei usko kumoa lakia (Room. 3:31). Sen takia Paavali totteli uuden liiton aikana jokaista Mooseksen lakin käskyä (Apt. 25:7-8, 28:17,21).

Yeshua käski opetuslapsiaan menemään kaikkien kansojen luokse, myös pakanoitten luokse, ja opettaa heitä noudattamaan myös Vanhan testamentin käskyjä (Matt. 28:19-20). Vapaiden suuntien protestanttiset papit eivät ole täyttäneet Yeshuan (Jeesuksen) lähetyskäskyä, vaan ovat opettaneet roomalaisten pakanuskontojen lakeja. Yeshua varoitti, että pappi voi menettää pelastuksensa, jos rikkoon Hänen käskyä vastaan ja tässä asiassa papit ovat rikkoneet hyvin laajasti Hänen käskyjä vastaan (asiasta lisää artikkelissa: "Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi").

Katekismukset ovat turmelleet Jumalan Sanaa

Kirkot ovat laatineet kymmenestä käskystä omia luetteloita katekismuksiinsa. Katekismukset eivät ole parantaneet käskyjä vaan turmelleet niitä. Luther otti pois toisen käskyn kieltää tekemästä jumalankuvaa, koska Luther katsoi sen tulleen kumotuksi Jumalan Pojan tullessa ihmisen muotoon, mikä on Raamatun vastainen teko, koska lakia ei ole kumottu eikä muutettu (Matt. 5:17-18). Jotta käskyjen lukumäärä olisi entinen, Luther jakoi viimeisen käskyn kahdeksi. Kolmannessa käskyssä kielto käyttää Jumalan nimeä väärin poikkeaa alkukielen sanatarkasta käännöksestä. Neljännen käskyn sapatti on korvattu lepopäivällä, koska kirkot ovat siirtäneet lepopäivän lauantailta sunnuntaille Jumalan tahdon vastaisesti.

Mark. 7:8-9, 13: "Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne...    ..Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Katekismukset ovat perinnäissääntöjä, jotka kumoavat Jumalan Sanaa. Seurakunnan opetuksessa tulisi korvata katekismukset Raamatun Sanalla. Joku voi ihmetellä, miten kirkot uskaltavat muutella Jumalan Sanaa, koska se vie uskovan papin helvettiin (Matt. 5:17-20, 7:21-23; 2. Piet. 3:15-16; Jaak. 3:1-6, Ilm. 22:18-19). Tästä ongelmasta kertoo lisää artikkelit: 'Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi' ja 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa'.

Kymmenen käskyä Raamatusta

En ota nyt luetteloa kymmenestä käskystä mistään katekismuksesta, vaan otan ne suoraan Raamatun Toisen Mooseksen kirjan 20.-luvusta, jossa ne ovat Jumalan tahtomalla tavalla. Niitä on syytä opiskella ja tutkia. 

1. Älä edes hyväksy muita Jumalia 

2. Moos. 20:2-3: "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. "Sinulla ei saa olla muita jumalia." (1933/38 käännös "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.")

Jumala loi ihmiset omaksi kuvaksi ja antoi ihmiselle vapaan oman tahdon, jotta ihmiset rakastaisivat Luojaansa. Mikäli ihminen alkaa palvomaan muita jumalia, niin Luojan ja lapsen alkuperäinen suhde katkeaa. Jumalan rinnalla ei saa palvoa toista jumalaa, kuten pyhimystä, salaseuran henkiolentoa, toisen uskonnon jumalaa jne. Jumala edellyttää, ettei Hänen rinnalla edes saa olla toista Jumalaa, eikä eteenkään pappien pidä olla missään yhteistyössä toisten uskontojen pappien kanssa, koska se on myös epäjumalanpalvelusta (2. Kor. 6:14-18). Ekumeeninen yhteistyö väärien uskontojen pappien kanssa on syntiä, josta menettää pelastuksensa (Matt. 7:21-23; Room. 2:12-13, 27; 1. Joh. 5:12; Ilm. 21:8, 22:15). Kaikki muut uskonnot ovat syntyneet paholaisen vaikutuksesta ja niiden kautta ei ole pääsyä Taivaan Isän luokse, sillä Jeesus Kristus eli Yeshua HaMashiach on ainoa nimi, joka pelastaa (Apt. 4:10-12, Kol. 3:17).

5. Moos: 32:39: "Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni."

1. Kor. 10:14-22: "Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. 

Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"

Jumala on mustasukkainen, eikä salli mitään muita jumalia rinnalleen. Epäjumalanpalvelus loukkaa Taivaan Isän tunteita samalla tavalla, kuin puoliso olisi pettänyt ja oma lapsi olisi hylännyt vanhempansa. Mieti, miten paljon tällainen loukkaa ja tekee kipeää.

Ihminen on valitettavasti niin usein itse halunnut päättää, millaista Jumalaa palvoa, jolloin on syntynyt väärä uskonnot. Ihmiset haluavat etsiä ratkaisemattomiin kysymyksiin vastauksia vastauksia horoskoopeista, ennustajilta, idän uskonnollisista filosofioista ja vääristä muista uskonnoista. Kristinuskon sisälle on luikerrellut roomalaisten uskontojen ja pakanauskontojen tapoja. Pääsiäisenä suomalaiset lapset puetaan noita-akoiksi, joille annetaan vitsoja taikasauvoiksi. Katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon on juurtunut oppi pyhimysten ja myös pyhäinjäännösten (relikit) palvomisesta. Tämä kaikki on epäjumalanpalvelusta, jota Jumala inhoaa. Epäjumalanpalvelijat eivät pääse Taivaaseen vaikka he tunnustaisivat uskonsa Jeesukseen suunsa kautta (Matt. 7:21-23, 1. Kor. 6:9).

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä." 

2. Älä tee epäjumalista patsaita tai kuvia 

2. Moos. 20:4-6: "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua." Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."

Mitä tarkoittaa se, ettei saa valmistaa kuvia tai patsaita? Jumalahan käski valmistaa telttamajaan kerubin patsaita (2. Moos. 25:17-22) ja Moosesta tekemään pronssisen käärmeen kuvan tangon päähän (muistutti ristiä, 4. Moos. 21:8). Hesekielin kirjan temppelissä on laudoituksessa kerubien kuvia (Hes. 41:16-21). Raamattu täsmentää, ettei kukaan saa valmistaa mistään epäjumalasta mitään kuvaa tai patsasta, jota alkaa palvomaan.

3. Moos. 26:1: "Teillä ei saa olla epäjumalia. Älkää pystyttäkö jumalien kuvia tai patsaita. Älkää veistäkö maassanne kuvia kiviin älkääkä palvoko niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Jumala näytti esimerkkiä siten, ettei Hän ole näyttäytynyt Horebin (Siinain) vuorella millään hahmolla israelilaisille, että he oppisivat olla tekemättä mitään kuvia. Jumala ilmaiseen itseään Sanansa kautta, eikä siinä tarvita patsasta jota kumartaa. Sellainen tapa on väärissä uskonnoissa, joissa ihmiset kumartavat ja rukoilevat eläimien, kalojen tai lahkojohtajien patsaiden ja kuvien edessä. 

5. Moos. 4:15-20: "Sinä päivänä, jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa, jolla olisi miehen tai naisen hahmo tai maan päällä elävän eläimen tai taivaalla lentävän linnun hahmo tai maassa ryömivän matelijan tai alhaalla vesissä elävän kalan hahmo. Kun kohotatte katseenne taivasta kohden ja näette auringon, kuun ja tähdet, taivaan kaikki joukot, älkää langetko niiden lumoihin, älkää kumartako älkääkä palvoko niitä. Ne on Herra, teidän Jumalanne, jättänyt muille kansoille. Mutta teidät Herra toi pois Egyptin sulatusuunista, että teistä tulisi hänen oma kansansa, kuten te tänä päivänä olettekin."

Patsaiden ja kuvien teon kiellon tarkoituksena on estää niiden edessä polvistuminen ja rukoileminen. Israelilaiset erehtyivät tekemään kultaisen vasikan, jota he vielä kutsuivat Jumalan omalla nimellä, mikä suututti Jumalan (2. Moos. 32:1-9)

Eräissä kirkkokunnissa sellaisia ovat neitsyt Marian ja muiden pyhimysten patsaat, joiden edessä rukoillaan pyhimystä ja jopa polvistutaan. Esimerkiksi katolisessa Asam-kirkossa Munchenissä on alttarin alla pyhimyksen arkku.  Helsingissä katolisessa Pyhän Henrikin kirkossa on alttaripöydässä sormen luita pyhäin jäännöksenä. Raamattu kieltää kääntymästä vainajahenkien puoleen (3 Moos 19:31). Jumala ei hyväksy kirkkoon edes sellaista patsasta, jossa on neitsyt Marian sylissä Jeesus-vauva. Tämä on ovela tapa peittää Marian palvontaa. Jumalalle riittää, että kirkossa on risti tai krusifiksi alttarina ja seinien koristeena. 

Jos haluat rukoilla Taivaan Isää, me emme tarvitse mitään kuvilla ja patsailla varustettua alttaria, vaan me voimme kääntyä Hänen puoleen missä vain ja milloin vain. Edessäsi ei tarvitse olla mitään rukousliinaa tai muutakaan. Yeshua (Jeesus) opetti menemään omaan huoneeseen ja rukoilemaan Taivaan Isää kaikessa hiljaisuudessa, joka kuulee sinun rukouksesi aina.

Matt. 6:6: "Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."

3. Älä käytä Jumalan nimeä petokseen, sillä sitä et saa anteeksi 

2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään."

Jumalan nimi on Pyhä. Jumalaa tulee kunnioittaa. Suomen rikoslaista on nykyään poistettu Jumalan pilkka. Huoleton sekä epäasiallinen Jumalan nimen käyttö arkena osoittaa epäkunnioitusta Kaikkivaltiasta Luojaa kohtaan. Televisiosta tulee ohjelmia, joissa pilaillaan ja pilkataan Jumalan nimeä sekä Pyhiä arvoja vastaan.

Kirkkoraamatun käännös 1992 antaa alaviitteessä tarkemman, sananmukaisen käännöksen alkukielestä: "Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen." 

Sananmukainen käännös kertoo, että kymmenenkäskyn kolmas käsky ei tarkoita ihan sitä, mitä rippikoulut ja katekismukset ovat opettaneet. Kyse ei ole siitä, että vain turhaan tokaisee Jumalan nimen vaan siitä, että käyttää Jumalan nimeä petokseen tai muun rikoksen tekemiseen.

Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."

Joku ateisti voi surmata kiukuspäissään toisen ihmisen, mutta hänen tekonsa ei perustu Jumalan nimessä tehtyyn rikokseen. On paljon vakavampaa, jos uskovana esiintyvä tekee petoksen tai surmaa toisen ihmisen väärinkäyttämällä kristinuskoa, koska silloin hän häpäisee Jumalan Sanan. Jumala ei jätä rankaisematta sitä, joka tekee pahaa väärinkäyttämällä Jumalan nimeä.

Joh 16:2-3: (Jeesus sanoo): "Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua."

Roomalaiskatolinen kirkko kidutti ja surmasi keskiajalla inkvisitiossa niitä uskovia, jotka eivät hyväksyneet kirkon harhaoppeja. Kirkko kidutti ja surmasi käyttämällä Jumalan nimeä, jolloin se syyllistyi hyvin vakavaan syntiin. 

Samalla tavalla syyllistyy pappi tai muu uskova hyvin vakavaan syntiin, jos hän pettää sellaisen ihmisen, joka luottamuksella ripittäytyy tai uskoutuu hänelle henkilökohtaisissa asioissa. Samanlaista petollista papin toimintaa on vihkiä homopari tai rukoilla homoparin puolesta kirkon alttarilla, koska Jumala on kieltänyt homoparisuhteet pelastuksen menettämisen uhalla (1. Kor. 6:9, Room. 1:25-27, 1. Tim. 1:8-10, Matt. 5:17-20, 7:21-23). 

4. Pyhitä sapatti lepopäiväksi 

2. Moos. 20:8-11: "Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen."

Pyhään elämään kuuluu läheinen suhde jumalaan ja Raamatun opiskelu. Sen takia ihmisen tulisi varata yksi päivä viikosta Jumalalle. Ihminen tarvitsee muutenkin lepoa ja lepopäivä on hyvä tilaisuus viettää aikaa myös perheen kanssa sekä käydä vaikka seurakunnan kokouksessa. Jos ihminen laiminlyö Raamatun luvun ja rukoilun, niin ihminen erkanee Jumalasta. Lepopäivä on tärkeä asia. Lepopäivän pitäminen osoittaa myös, että hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, koska hän noudattaa Jumalan tahtoa (Matt 7:21-23 Jaak. 2:14-26).

Jumalan tahtoa kuitenkin rikotaan siten, että ihminen pitää rahanhimossa kauppoja auki lepopäivänä, koska näin saadaan enemmän tuloja. Lepopäivien ja kristillisiä juhlapäivien alkuperäistä tarkoitusta vastaan rikotaan niin, että silloin juhlitaan humalassa, tehdään aviorikoksia ja muuta haureutta.

Kirkot rikkovat lepopäiväkäskyä siten, että ne ovat siirtäneet Jumalan tahdon vastaisesti lepopäivän viikon viimeisestä päivästä viikon ensimmäiseksi päiväksi. Sen takia Raamatun käännöksistä on poistettu monesta kohdin sana sapatti, joka tarkoittaa lauantaita. Siirtoon on keksitty kaikenlaisia tekosyitä, mutta yksikään niistä ei ole Raamatun mukainen.

Sapatin siirto sunnuntaihin oli huomattava muutos, koska sapatti on Vanhassa testamentissa asetettu pyhäpäivä ja sen viettäminen on keskeinen kuuliaisuuden osoitus Jumalalle. Raamatun mukainen vuorokausi alkaa auringonlaskusta. Sapatti tarkalleen ottaen alkaa perjantai-illalla ja päättyy lauantai-illalla. 

3. Moos. 23:36: ".. illasta seuraavaan iltaan saakka teidän tulee viettää täydellistä sapatinlepoa."

Roomalaisessa ajanlaskussa vuorokaudet vaihtuvat keskiyöllä. Sunnuntaipäivä on viikon ensimmäinen päivä ja sunnuntai-illalla alkaa jo viikon toinen päivä. Sapatti on asetettu ihmisen omaa lepoa ja pyhittäytymistä varten, mutta sen viettäminen viikon viimeisenä eli seitsemäntenä päivänä liittyy Raamatun Jumalan omaan esimerkkiin levätä luomistyönsä viimeisenä päivänä ja Hänen käskyynsä pyhittää viikon seitsemäs päivä (1. Moos. 2:2-3, 2. Moos. 20:10-11, Hes. 20:12, Jes. 56:2-7).

Muutokseen tarvittiin jokin tekosyy. Se saatiin siitä väitteestä, että Raamattu kertoisi kristittyjen viettäneen sapatin sijasta pyhäpäivää viikon ensimmäisenä päivänä eli sunnuntaina. Tämä tieto on väärä. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, joka kertoisi siitä, että kristityt viettivät pyhäpäivää sunnuntaina sapatin sijassa. Raamattu kertoo, että kristityt kokoontuivat Jerusalemin temppeliin ja koteihin syömään ehtoollista joka päivä eikä vain jonakin erityisenä päivänä (Apt. 2:46). Raamattu kertoo, että Paavali tapansa mukaisesti vietti sapattia ja kävi synagogassa lauantaisin (Apt. 13:14, 16:13, 17:2, 18:4).

Sunnuntain puolesta puhujat vetoavat siihen, että Raamattu kertoo kun kristityt olivat kokoontuneet viikon ensimmäisenä päivä myöhään illalla syömässä ehtoollista (Apt. 20:8-9). Kyseessä ei ollut kuitenkaan jumalanpalvelus vaan Paavalin läksiäisjuhla. Kyseessä ei ole muutenkaan sunnuntai, koska viikon ensimmäisen päivän myöhäinen ilta on aina lauantain ilta ja sunnuntain ilta on jo viikon toisena päivänä. Paavali lähti matkaan sunnuntaiaamuna. Toinen tekosyy on viitata siihen, että kristityt olivat kokoontuneet helluntaina, joka on aina sunnuntaina (Apt. 2:1). Helluntai eli Shavuot on Vanhan testamentin määräämä erityinen juhlapyhä, jonka takia kristityt olivat koolla kuten muutkin israelilaiset.

Yeshua (Jeesus) itse vietti Vanhassa testamentissa mainittuja juhlapyhiä ja kehotti lähetyskäskyssään opettamaan samat asiat pakanakansoille (Matt. 28:18-20). Raamattu ei salli juhlapyhien muuttamista (Matt. 5:17-20). Paavali kirjeessään roomalaisille kertoo, ettei usko kumoa lakia ja laki on edelleen voimassa. Apostolien kirjassa kerrotaan, että Paavali totteli jokaista juutalaisten lain käskyä myös uuden liiton aikana. Hän muistutti myös roomalaisille pakanoille, että laki on voimassa ja koskee myös heitä:


Room. 2:12-13, 27: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...     ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Apt. 25:7-8: (1933/38): "Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."


Kymmenen käskyn laki on toistettu viidennessä Mooseksen kirjassa ja suomalaisessa Raamatussa on tässä kohtaa säilynyt sana sapatti. Se sijoittaa lepopäivän perjantai-illasta lauantai-iltaan.

5. Moos. 20:12-15 "Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, härkäsi, aasisi eikä mikään muu juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Näin sinun orjasi ja orjattaresi saavat levätä kuten sinä itsekin. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää." 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, mikä tarkoittaa myös velvollisuutta pitää heistä huolta vanhoina

2. Moos. 20:12: "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."

Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotka liittyvät toisiinsa ja heistä tulee yksi. Aviollisessa elämässä syntyy lapsia, jossa he saavat tarvitsemaansa huolenpitoa, kasvatusta ja rakkautta. Lasten tulee rakastaa äitiään ja isäänsä. Heidän tulee kunnioittaa niitä ohjeita, mitä vanhemmat antavat kasvuiässä oleville lapsille.

Jumala on näin säätänyt ja teini-ikäisen kapinointi vanhempia vastaan on myös kapinointia Jumalaa vastaan. Suomeen on tullut entistä vapaampaa kasvatusta, joka näkyy niin, ettei lapset enää kunnioita vanhempiaan eikä opettajia kouluissa. Lasten tukistamisesta on tehty rikos, eikä lapsen kasvatuksen laiminlyönnistä käytännössä seuraa mitään edesvastuuta.

Tämä Jumalan käsky tarkoittaa kuitenkin erityisesti sitä, että lasten tulee myös huolehtia iäkkäistä vanhemmistaan. Heidän vanhemmat ovat kasvattaneet heidät aikuisiksi suurella vaivalla ja sen lisäksi antavat lapsille perintönä omaisuutensa. Menneinä aikoina lapset olivat lähes ainoa vanhuuden turva. Välimeren alueella on maita, joissa aikuisilla ei ole elatusvelvollisuutta ainoastaan lapsiaan kohtaan vaan myös iäkkäitä vanhempiaan kohtaan. Jumala haluaa, että aikuiset lapset huolehtivat myös vanhemmistaan, jotka eivät ikänsä puolesta kykene sitä enää tekemään. Kyse ei ole pelkästään rahallisesta tuesta vaan myös kaikesta tarpeellisesta auttamisesta. Pohjois-Euroopassa on tämä vastuu sysätty yhteiskunnalle, jolle se ei ole alun perin kuulunut kuin lapsettomien vanhusten ja leskien osalta.


1. Tim. 5:3-10, 16: "Kunnioita ja tue leskivaimoja, jotka todella ovat vailla huoltajaa. Mutta jos leskellä on lapsia tai lastenlapsia, on ensi sijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. Aivan yksin jäänyt leskivaimo panee toivonsa Jumalaan ja rukoilee hellittämättä yötä päivää. Nautinnonhaluinen taas on jo eläessään kuollut. Muistuta leskiä tästäkin, jotta he eläisivät nuhteettomasti. Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.

Leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on kuusikymmentä vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden miehen vaimo. Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotiinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraidensa jalat, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaikin tavoin harrastanut hyvää...      ..Jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, hänen tulee huolehtia heistä. Heillä ei pidä rasittaa seurakuntaa, jotta se voisi pitää huolta yksin jääneistä leskistä."

Lainopettajat (raamatunopettajat, papisto) ja fariseukset (kirjaoppineet) olivat laatineet sellaisen tulkintaohjeen Raamatun laista, ettei aikuisten lasten tarvitse avustaa vanhempiaan, jos lapset lahjoittavat vanhemmille kuuluvan avustuksen temppelin papistolle (korban = temppelilahja). He asettivat temppelin pappien tarpeet vanhusten tarpeiden etusijalle. Yeshua (Jeesus) moitti kirjanoppineita ankarasti, että he ovat ihmisten tekemillä perinnäissäännöillä kumonneet Jumalan Sanaa. He eivät noudattaneet Jumalan käskyn alkuperäistä tarkoitusta ja yrittivät tekopyhällä hurskastelulla muuttaa ohjetta omaksi edukseen.

Mark. 7:8-13: "Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi', te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Korruptoitunut papisto tehtaili samalla tavalla miehille todistuksia, joissa osoitettiin joku tekosyy ottaa ero vaimosta mitä mitättömimmästä syystä, jotta hänet voisiin hylätä toisen naisen takia. Tekosyyksi saattoi riittää puuron polttaminen kattilassa pohjaan. Tätäkin Jeesus moitti ankarasti ja muistutti, ettei ilman aviorikosta voi sellaista tehdä (Matt. 5:32, 19:9). Hylätyn naisen asema oli sen ajan yhteiskunnassa erittäin huono sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Aviomiehellä on velvollisuus pitää huolta vanhemmistaan, lapsistaan ja myös ikääntyneestä vaimostaan. Tämä on Jumalan laki.

Diandra - Pidä Huolta 


Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii.
Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii.
Muista siellä rakentaa, missä koti maahan sortuu.
Koeta niita rohkaista, jotka päätöksissään horjuu.

Sillä jokainen, joka apua saa,
sitä joskus tajuu myös antaa,
tajuu myos antaa, tajuu myös antaa,
antaa, antaa, antaa. 

Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää.
Pidä kii päätöksistä, niistä voima itää.
Muista, vanhukset ei kuulu vanhainkotiin.
Toimi niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. 

6. Älä murhaa 

2. Moos. 20:13: "Älä tapa."

Elämä on pyhää. Viattoman ihmisen surmaaminen on kielletty. Kuudes käsky on käännetty Raamatun uuteen käännökseen sanoilla 'Älä tapa'. Raamattu kansalle -käännöksen alaviitteessä huomautetaan, että alkukielen mukaan tämä käsky voidaan kääntää sanoilla 'Älä murhaa', mikä on oikeampi käännös. Murhaaminen tarkoittaa laitonta surmaamista

Tappamiseen voi joskus olla laillinen peruste esimerkiksi hätävarjelussa tai jos puolustusvoimat käyttävät lakiin perustuvaa voimaa vieraan maan hyökkääjää vastaan (Room. 13:1-10). Raamattu sanoo, ettei esivalta kanna turhaa miekkaa. Raamatussa on myös sallittu kuolemantuomio, mutta esivalta on länsimaisissa demokratioissa luopunut kuolemantuomiosta. Raamattu kieltää oman käden oikeuden (Room. 12:19). Raamattu hyväksyy sen, että poliisi ja puolustusvoimat saavat käyttää asetta, jos siihen on laillinen peruste (Room 13:1-10). Viranomaiset eivät saa käyttää voimaa epäasiallisiin tarkoituksiin. Kannattaa huomata, että Jeesuksen vuorisaarna kehottaa pidättäytymään väkivallasta. On parempi vähän kärsiä ja antaa toinen poski, kun heti sytyttää suurta riitaa. Pahaa ei kannata vastustaa pahalla. Voiman käyttö on keinoista viimeinen, jos muu ei auta, mutta se tehtävä on annettu esivallalle.

Kun munasolu hedelmöittyy äidin kohdussa, silloin syntyy ihminen. Jumala päättää, miten syntyvän ihmisen geenit järjestyvät, kun munasolu hedelmöittyy. Kun munasolu alkaa jakautumaa, sen kasvussa on jo mukana ihmisen henki, jonka Jumala on siihen asettanut. Ihmisen henki on yhteydessä sen ruumiiseen heti, kun munasolu on hedelmöittynyt. Abortti on elävän ihmisen surmaamista.

Jes. 44:2: "Näin sanoo Herra, joka sinut loi ja jo kohdussa sinut muovasi.."

Jer. 1:5: "Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi."

Raamattu määrää, että syntymättömän lapsen raskauden keskeyttäminen on rikos, vaikka Suomen lain mukaan se voi olla laillinen toimenpide. Jos tappelevat miehet kaatavat raskaana olevan naisen niin, että lapselle tulee keskenmeno, mutta lapsi jää eloon, niin rikos on silloin lievempi kuin murha. Jos äidin kohdussa oleva lapsi kuolee, niin se katsotaan murhan veroiseksi rikokseksi. Tämä kertoo, ettei Raamattu salli syntymättömän lapsen surmaamista.

2. Moos. 21:22-23 (1933/38): "Jos miehet tappelevat keskenänsä ja loukkaavat raskasta vaimoa, niin että hän synnyttää kesken, mutta vahinkoa ei tapahdu, niin sakotettakoon syyllistä vaimon miehen vaatimuksen ja riidanratkaisijain harkinnan mukaan. Mutta jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä,"

Suomessa aborttien määrät kasvoivat vuosi vuodelta 1900-luvun alussa. 1930- ja 40-luvulla tehtiin arviolta jopa 25.00030.000 aborttia vuodessa. Suomeen saatiin ensimmäinen varsinainen aborttilaki 1.7.1950. Laki salli abortin myöntämisen ainoastaan painavin perustein. Suurin osa raskaudenkeskeytyksistä oli vuoden 1950 lainkin jälkeen laittomia, koska lupa lailliseen aborttiin oli tiukassa. Laittomia abortteja tehtiin vuosittain edelleen jopa kymmeniä tuhansia. Aborttia käytettiin ehkäisynä ja joka kolmas nainen joutui turvautumaan laittomaan aborttiin (IL 26.7.2020).

Suomessa astui 1.6.1970 voimaan sallivampi aborttilaki, jolloin alettiin tehdä paljon abortteja, aluksi noin 25.000 lasta vuodessa. Vuonna 1973 laskettiin 23.000 tilastoitua aborttia, jonka jälkeen aborteissa on ollut laskeva trendi. Niinä vuosina tilastointi tehtiin tietojärjestelmien puuttuessa manuaalisesti, joten todellinen luku voi olla hieman suurempi eräistä tilastoinnin ulkopuolisista ja ulkomailla tehdyistä aborteista johtuen. Tämän jälkeen aborttien määrä on laskenut ja niitä tehdään nykyään noin 10.000 vuodessa (tilasto). Tämä ei anna koko kuvaa siitä, miten suuri määrä raskauksia keskeytetään ihmisen toimesta, koska sellaista tapahtuu suuria määriä myös muissa lääketieteellisissä toimenpiteissä.

Suomessa voi ostaa apteekista jälkiehkäisypillerin ilman reseptiä. Apteekit myyvät jälkiehkäisypillereitä noin 100.000 pakettia vuodessa, jotka estävät tehokkaasti hedelmöittyneitä munasoluja aloittamaan raskauden. Jos pillerin ottaa nopeasti, sen teho on erittäin suuri (99,5%). Pillerin vaikutustapaa ei tunneta kokonaan ja sen takia on käyty keskustelua, estääkö pilleri hedelmöittynyttä munasolua kiinnittymästä kohdun limakalvoon. Lääketieteen käsitys asiasta on, että jälkiehkäisypillerin sisältämä suuri annos levonorgestreelia muuttaa kohdun limakalvon sellaiseksi, ettei hedelmöittynyt munasolu tartu siihen (lähde). Jos munasolu on jo kiinnittynyt limakalvoon, pilleri ei enää estä raskautta. On selvää, että hedelmöittyneitä munasoluja kuolee jälkiehkäisypillerin vaikutuksesta vähintäänkin tuhansia lapsia. Kuparikierukkaa voi myös verrata jälkiehkäisypilleriin. Kuparikierukka ei aina pysty estämään hedelmöittymistä, mutta se usein estää hedelmöittyneen munasolun kiinnittymisen kohdun limakalvoon, jolloin hedelmöittynyt munasolu eli ihminen kuolee.

Suomessa syntyy vuosittain noin 2000 lasta koeputkihedelmöityksen johdosta (Yle 4.8.2010). Keskimäärin joka neljäs koeputkihedelmöitys johtaa syntymään, joten toimenpiteitä tehdään suomessa noin 8000 vuodessa. Koeputkihedelmöityksessä hedelmöitetään useita munasoluja kerralla. Kun munasolut ovat alkaneet jakautumaan, niistä valitaan paras ehdokas siirrettäväksi äidin kohtuu. Toimenpiteessä kuolee paljon hedelmöittyneitä munasoluja, koska toimenpiteen riskien takia raskauksia keskeytyy enemmän kuin luonnollisessa hedelmöittymisessä ja ylijääneitä ei tarvita muutenkaan. Koeputkihedelmöitys on toimenpide, jossa surmataan useita tuhansia lapsia sen takia, että joku voisi syntiä keinotekoisella tavalla.

Suomessa syntyy vuosittain noin 60.000 lasta. Sen lisäksi on hedelmöittynyt ehkä muutama kymmen tuhat lasta enemmän, jotka surmataan lääketieteellisessä toimenpiteessä, jottei lapsi syntyisi. Ongelma on samanlainen kaikissa hyvinvointivaltioissa ympäri maailman. Näihin lukuisiin murhiin ovat syyllisiä sekä lapsen vanhemmat että ne lääkärit, sairaanhoitajat ja apteekin työntekijät, jotka avustavat murhan tekemisessä. He eivät saa maallista rangaistusta, koska toimenpiteet ovat laillisia maallisen lain mukaan. Vaikka Suomen laki ei laske raskauden keskeytyksiä murhiksi, niin Raamatun laki laskee ne murhiksi. Tätä surmaamista Taivaan Isä ei enää voi katsoa sivusta ja Hän puuttuu pian tähän asiaan. 

Joissakin keinotekoisissa hedelmöityksissä nainen tehdään raskaaksi vieraan miehen luovuttamalla siemennesteellä. Tämä toimenpide on verrannollinen huorintekoon, koska silloin mies ei hedelmöitä omaa vaimoaan. Lesbopareille annetut "hedelmöityshoidot" ovat Jumalan tahdon vastaisia. Sellaista tekevät äidit ja hedelmöityksessä avustava terveydenhoitohenkilökunta tekee vakavaa syntiä.

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle..."

Vielä voisi lyhyesti mainita, että lääkärit tekevät paljon sellaista, mikä rikkoo Jumalan tahtoa. Lääkäriliitto vastustaa juutalaispoikien ympärileikkausta, joten suomalaiset lääkärit eivät suostu niitä tekemään eikä terveyskeskukset niitä tee. Sen sijaan lääkärit tekevät sukupuolenvaihtoleikkauksia, mikä on myös suurta syntiä. Tekopyhän "hyvän tekemisen" nimessä lääkärit tekevät paljon pahaa.

7. Älä tee aviorikosta 

2. Moos. 20:14: "Älä tee aviorikosta."

Puolisoa ei voi vaihtaa miten vain, silloin kuin niin huvittaa. Jumala vihaa avioeroja. Raamatussa on mainittu harvat poikkeukset, jotka sallivat avioeron. Näitä ovat mm. aviorikos ja se, että puoliso jättää uskovan puolisonsa, jolloin jätetty puoliso on vapaa avioliitosta (1. Kor. 7:15). Raamattu varoittaa, ettei aviorikkojat peri Taivasten valtakuntaa, joten siitä on tehtävä parannus. Avioeron säännöistä on lisää artikkelissa: "Avioliitossa koetellaan, oletko vuohi vai lammas".

1. Kor. 6:9-10: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät."

Mal. 2:16: "Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!"

Hyvinvointi on tuonut suomalaisille enemmän vapaa-aikaa, jolloin juhlitaan, humallutaan ja petetään puolisoja entistä enemmän. Irtosuhteiden määrä on lisääntynyt. Lehdistö kertoo julkkisten salarakkaista ja jatkuvista puolisoiden vaihdoista. Prostituutio rehottaa käytännössä vapaasti. Jumala vihaa kaikkea tätä.

Perhe on tärkeä arvo sekä turva lasten kasvulle ja puolisoiden väliselle keskinäiselle huolenpidolle. Jos puoliso on tehnyt aviorikoksia, katuu niitä, lopettaa ne ja pyytää anteeksi, niin silloin puolisolle tulee antaa anteeksi. Avioerot ovat suurin yksittäinen syy Suomessa, joka tuottaa ihmisille tuskaa. Arttu Wiskari on tehnyt koskettavan laulun siitä, miten paljon tuskaa tuottaa se, kun puoliso on jättänyt.

Arttu Wiskari - Tappavan Hiljainen Rivarinpätkä

Lottonumeroita Salorasta ooteltiin
Jännityksen tunsin tilanteessa
Kun katsoin tyhjyyteen oven suussa
Kerlanderin sanat hukkuivat sun lauseisiin
Kolmas numero putkeen oli meillä oikein
Palloja katsoin silmin soikein
Telkkarin päältä eropaperit heitit
Sanoit lähteväs täältä

Tälle parkkipaikalle särkyy yksi mies joka sunnuntai
Vaikket myönnäkkään, olen varma se toinen kaiken alkuun sai..

..Äiti alkaa uutta asuntoa katsomaan
Ei muistikuvaa ole tappeluista, vain isän orpo katse ovensuussa
kun äiti sanoi, ettei pysty häntä rakastamaan

Joka viikonloppu isän luokse lähden 
Se on hyväntuulinen aina mun nähden
vaan ulospäin sitkee, tiedän öisin sen keittiössä polttaa ja itkee..

..Tää rivarinpätkä on tappavan hiljainen
Lasten vuoksi mä jaksan, elatusavut maksan
Mä tarvitsen teidät mun kainaloon
8. Älä varasta

2. Moos. 20:15: "Älä varasta."

Älä varasta on selvä käsky. Aiemmin monet raamatuntutkijat ovat selittäneet, että tässä kiellettäisiin erityisesti ihmisryöstöt, mitä tapahtui Raamatun aikana paljon, kun suurvallat ryöstivät ihmisiä orjiksi toisista kansoista (artikkeli). Heprean sana 'ganab' merkitsee kaikenlaista varastamista ja sitä käytetään myös ihmisryöstöistä (2. Moos. 21:16; Biblehub; vert. 1. Tim. 1:10). Kun otetaan huomioon asiayhteys 6-8. käskyissä "Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta", niin tulkinta ihmisryöstön kieltämisestä on perustelu varsinkin, kun omaisuuden varastaminen kielletään erikseen 10. käskyssä. Ihmisryöstöstä tulee myös ankarampi rangaistus kuin omaisuuden ryöstämisestä.

2. Moos. 21:16: "Jos joku syyllistyy ihmisryöstöön, häntä rangaistakoon kuolemalla katsomatta siihen, myykö hän ryöstetyn vai löydetäänkö tämä hänen hallustaan."

1. Tim. 1:9-10: "Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia."

Jos kaupan kassa antaa sinulle liikaa takaisin, etkä huomauta asiasta, se on varastamista. Epähuomiossa palautuksena saatu liika vaihtoraha on kaupan omaisuutta. Jumala kiinnittää huomioita pieniin asioihin, sillä se joka on uskollinen vähässä, hänelle voidaan uskoa paljon. Joka on vilpillinen vähässä, hän on paljossakin vilpillinen. Jumala arvioi ihmistä sen perusteella, kuinka huolettomasti hän rikkoo mitä tahansa käskyä vastaan. Jos ihminen erehtyy, mutta heti katuu ja pyytää anteeksi, Jumala antaa anteeksi. Jumala haluaa meiltä sitä, että teemme parhaamme noudattaaksemme Jumalan käskyjä, joihin kuuluu hyvät tavat ja rehellisyys.

Matt. 25:21: "Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!'"

Liike-elämässä ja politiikassa meidän tulee toimia hyvien eettisten periaatteiden mukaisesti. Emme saa hyödyntää taloudellisen edun tavoittelussa esim. köyhien tai vanhojen ihmisten hädänalaista tai muuten heikkoa asemaa. Vanha viisaus kertoo, että rehellisyys maan peri, mutta silti suomalaiset varastavat. Pimeä työ varastaa myös yhteiskunnalta. Liian suuri verotus ja vastuuton velkarahalla eläminen valtiossa ovat myös itsekästä etujen tavoittelua ja varastamista. Julkisyhteisöt hakeva lisää lainaa yksityisiltä sijoittajilta ilman aikomusta maksaa velkoja koskaan takaisin. Ihmiset varastavat valtiolta ja valtio varastaa ihmisiltä. Lahjusten vastaanottaminen on varastamista. Lahjusten antaminen tavoittelee taloudellista etua epärehellisellä tavalla, joka varastaa toiselta. Talousrikolliset varastavat konkurssipesiä ja yrityksille kuuluvaa omaisuutta. Rahaa piilotetaan velkojien sekä verottajan ulottumattomiin veroparatiiseihin. 

Raamatussa on kertomus Sakkeuksesta, joka oli hyvin rikas publikaanien esimies. Publikaanit olivat juutalaisia, jotka keräsivät roomalaisille verot ja usein kiskoivat liikaa sekä varastivat osan omaan taskuunsa. Juutalaiset vihasi heitä tämän takia ja pitivät maanmiehiään myös petturina. Kun hän oli kuunnellut Yeshuaa (Jeesusta), Sakkaukselle tuli suuri synnin tunto. Hän otti Jeesuksen kotiinsa syömään, mistä muut ihmiset eivät pitäneet, koska juutalaisilla ei ollut tapana syödä syntisten publikaanien kanssa. Yeshua meni syntisten luokse, jotta he voisivat tehdä parannuksen ja söi heidän kanssa, jotta Häntä kuunneltaisiin. Sakkeus katui tekojaan ja teki parannuksen. Hän ilmoitti, että hän korvaa kaikille niille, joilta oli kiskomalla liikaa veroa, nelinkertaisesti takaisi varastamansa summat. Sen lisäksi hän päätti lahjoittaa puolet omaisuudestaan köyhille. Olihan Sakkaus saanut ihan laillista palkkaakin työstään. Raamatun laissa on säännös, että varastettu omaisuus tulee korvata moninkertaisesti takaisin. Sakkeus sai armoa ja hänen perheensä pelastui Taivaaseen.

2. Moos. 21:37: "Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, hän maksakoon viisi nautaa korvaukseksi härästä ja neljä lammasta tai vuohta korvaukseksi lampaasta."


Luuk. 19:6-10: "Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: "Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen." Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: "Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin." Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: "Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan."

Jes. 55:7 (1933/38): "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

Jumala on luonut taivaan ja maa. Hän omistaa kaiken mitä maailmassa on. Meillä ihmisillä on maapallo vain lainassa. Työmiehellä on oikeus palkkaansa, mutta viimekädessä kaiken omaisuutemme saamme Jumalalta, joka kaiken omistaa.

Ps. 50:7, 10, 12: "Minä olen Herra, sinun Jumalasi...    ..sillä minun ovat kaikki metsän eläimet, kaikki eläimet tuhansilla vuorilla...    ..sillä minun on koko maanpiiri, kaikki mitä on."

Saarn. 2:24: "Vaivannäkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä."

Jumala on elämän ja kuoleman Herra (5. Moos. 32:39, Ilm. 1:18), joka antaa ikuisen elämän Hänelle uskollisille, mutta laittomuutta tekeville ikuisen tuomion tuliseen järveen (Matt. 7:21-23; Room. 2:12-13, 27, Ilm. 1:17). Jos ihminen käyttää omaisuuden kautta saamaansa valtaa, varastaa tai muuten rikkoo Jumalan lakia vastaa, siitä voi seurata omaisuuden menettämisrangaistus.

Esra 7:26: "Jokainen, joka ei noudata sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, on armotta tuomittava joko kuolemaan, ruumiinrangaistukseen, omaisuuden menetykseen tai vankeuteen."

Jumala on antanut Israelin kansalle ikuisiksi ajoiksi Israelin maan. Se tarkoittaa sitä, ettei mikään muu kansa voi laillisesti asua ja pitää hallussa Israelin maata. Israelin kansalla on hallintavalta sillä alueella, eikä sen maalla voi olla toista valtiota. Israelissa on ongelmana se, että palestiinan kansa ei suostu poistumaan Israelille kuuluvalta maalta. Tämä on omaisuuden varastamista.

1. Moos. 12:1-3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

1. Moos. 17:7-8: "Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Juma- lasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala."

Valitettavasti Suomen evankelisluterilainen papisto puolustaa maaomaisuuden riistämistä Israelin kansalta tukemalla mm. Eappi-ohjelmaa, joka lähettää suomalaisia pappeja Israeliin toimimaan palestiinan valtion hyväksi. Eappi-ohjelman nettisivuilla on valokuva naisista, joilla on selässä kristillisiä tunnuksia ja kädessä iso musta kabbala-käden mallinen kyltti, jossa puolustetaan maan riistämistä Israelilta syyttämällä sitä väärin miehittäjävaltioksi. He puolustavat maaomaisuuden varastamista ja vastustavat Israelin Jumalaa. He eivät noudata Jumalan Sanaa vaan hakevat toiminnalleen oikeutuksen YK:n päätöksistä, jota käytännössä johtaa sekalainen joukko valtioita, joista useat palvovat vääriä jumalia. Moni pappi menettää pelastuksensa toimimalla Israelia vastaan.

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Joel 4:2: "Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani."

Ob. 1:17-21: "Mutta Siionin vuori on turvapaikka, se on oleva pyhä vuori. Jaakobin heimo ottaa jälleen haltuunsa siltä riistetyt maat. Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo on liekki, mutta Esaun heimo kuin oljet, jotka tuli ahmii ja tuhoaa. Ketään ei jää jäljelle Esaun suvusta. Näin on Herra puhunut. Ne Juudan asukkaat, jotka asuvat Negevissä, ottavat haltuunsa Esaun vuoret, ja ne, jotka asuvat läntisillä kukkuloilla, ottavat Filistean. Muut Juudan asukkaat valloittavat Efraimin ja Samarian vuoriston, ja Benjaminin heimo ottaa Gileadin. Israelista pakkosiirtolaisuuteen viedyt ottavat haltuunsa kanaanilaisten maat Sarpatiin asti, ja Jerusalemista Sefaradiin viedyt ottavat Negevin kaupungit. Kaikki pelastuneet nousevat Siionin vuorelle ja hallitsevat myös Edomin vuoristoa. Kuninkuus on oleva Herran."

9. Älä valehtele 

2. Moos. 20:16: "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan."

Ihmisen itsekkyys johtaa usein siihen, että ihminen haluaa todistaa väärin toista vastaan. Kyse ei ole aina suorista valheista. Vaikeneminen väärässä paikassa on myös valehtelemista. Kun salaa olennaisen tiedon, antaa väärän kuvan asiasta. Kyse voi olla myös vastuuttomien juorujen leivittämisestä, kaikenlaisesta toisen ihmisen kampittamisesta tai mustamaalaamisesta. Meidän velvollisuus on rakastaa lähimmäisiämme. Nöyrä ihminen asettaa itsensä viimeiseksi, eikä etuile toisia kampittamalla. Yeshua (Jeesus) eli nöyrän elämän maan päällä ja siinä on meille hyvä esimerkki. Jumala ei ota koskaan kevyesti sitä, että Hänen profeettaansa pilkataan. Jos Jumalan tosi profeettaa pilkkaa, niin silloin ei pilkkaa ihmistä vaan itse Jumalaa (Matteus 10:32-42).


Monella ihmisellä on tapana heittää pieni hätävalhe päästäkseen eroon kiusallisesta tilanteesta. Toiset ihmiset etsivät tekosyytä, ettei tarvitse noudattaa lakia, ja kun sen kuulevat, mielellään noudattavat laittomuutta tekosyyn turvin. Tämä on valheessa elämistä, joka johtuu valheen rakastamisesta. Valheen uskominen on syntiä ja sen takia sellaisen levittäminen on kaikissa tapauksissa syntiä. Valhe on kuin synnin hapate, joka leviää koko taikinaan pilaten sen. Valheessa eläminen johtaa monet uskovat harhaoppien pauloihin. Sen takia totuudessa pysyminen on erittäin tärkeä ihmisen ominaisuus, koska se pitää oikealla tiellä.

Se on valheen orja, joka tekee, noudattaa ja uskoon valheita. Totuus on, että valheen orjat eivät pääse taivaaseen. Jokainen pienikin hätävalhe on aihe kääntyä heti Jumalan puoleen ja tunnustaa teko. Kun ihminen tutkiskelee itseään, tunnustaa syntinsä ja tekee koko ajan parannusta valheessa elämisestä, hän lopulta pääsee eroon valheen orjuudesta. Jos jää valheen orjaksi, niin uskovakaan ei pelastu, koska hän ei ole noudattanut Jumalan tahtoa ja jatkanut laittomuuden tekemistä (Matt. 7:21-23).

Ilm. 21:8: "..epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

Ilmestyskirjan 10.-luvussa väkevä enkeli lukee avatusta kirjakääröstä painavia sanoja yhtä aikaa Seitsemän Ukkosenjylinän kanssa (Ilm. 10:1-4 1933/38). Apostoli Johannesta käskettiin sinetöimään kuulemansa sanat, jotka koskevat Ilmestyskirjan ahdistusten aikoja. Sen jälkeen väkevä enkeli vannoi Jumalan nimeen, mikä tarkoittaa totuuden puhumista evankeliumista.

Ilm. 10: 5-7: "Enkeli, jonka näin seisovan meren ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen nimeensä, joka elää aina ja ikuisesti, hänen, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Hän vannoi: "Aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen, sen mukaisesti kuin hän on palvelijoilleen profeetoille ilmoittanut."

Mitä sanoja julistettiin kirjakääröstä voimakkaalla äänellä, jotka käskettiin sinetöimään? Sen kertoo Sakarjan kirja, joka opettaa paljon lopun ajoista, kun tuhatvuotinen valtakunta on juuri tulossa. Kirjassa on näky suuresta lentävästä kirjakääröstä (20 x 10 metriä), jossa on ankaria kirouksia niille, jotka ovat vannoneet Jumalan nimessä väärin. Tämä tarkoittaa mm. väärän evankeliumin ja harhaoppien opettamista Jumalan nimessä, mitä tekee moni seurakuntalainen. Sen lisäksi näky moittii toisesta epärehellisyydestä, omaisuuden hankkimisesta vääryydellä. Epärehelliset saavat ankaria kirouksia mm., että heidän kotinsa tuhoutuu. Näky mainitsee Jumalan odottaneen hyvin pitkän aja ennen, kuin Hän laittaa mainitut tuomiot täytäntöön. Yeshuan ensimmäisen tulemisen jälkeen on Jumala sietänyt porttokirkkoja ja maailman jumalattomuutta kaksi tuhatta vuotta ilman, että olisi toimeenpannut Ilmestyskirjassa mainittuja ankaria vitsauksia tuhoamaan synnin tekemisen maan päältä.

Sak. 5:1-4: "Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Enkeli kysyi minulta: "Mitä näet?" Minä vastasin: "Näen lentävän kirjakäärön, joka on kaksikymmentä kyynärää pitkä ja kymmenen kyynärää paksu." Hän sanoi minulle: "Se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin." -- Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin." 

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Mitä käy epärehellisille, joiden kodit ovat tulleet raunioiksi? Sakarjan kirjan 5. luku kertoo kirjakäärön jälkeen kahdesta naisenkelistä, jotka lennättävät eefan-mittaan (viljaruukkuun) vangitun naisen Sinearin maahan (Babyloniaan) uuteen asuntoon, mikä tarkoittaa pakkosiirtolaisuutta. Nainen selitetään tarkoittavan jumalattomuutta. Raamattu vertaa Israelia neitsyeeseen ja Jerusalemia morsiameen ja tyttäreen (Ilm. 21:2; Sef. 3:14; Jer. 3:6, 8:13, 31:21; Jes. 49:18, 61:10), joten nainen tarkoittaa Jerusalemia, joka on langennut jumalattomuuteen (Hes. 16 ja 23). Raamattu ei tarkoita jumalattomuudella pelkästään Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) kieltämistä vaan, myös välinpitämättömyyttä Jumalan käskyille, mitä on paljon seurakunnassa. Nykyään vankeja siirretään myös lentokoneella, joten korkealla lentävä eefa-mitta viittaa jerusalemilaisten vankien siirtämiseen lentokoneella antikristuksen valtakunnan muihin osiin (Babyloniaan).

Sak. 5:5-11 (1933/38): "Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle: "Nosta silmäsi ja katso: mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle?" Minä sanoin: "Mikä se sitten on?" Ja hän vastasi: "Tämä on eefa-mitta, joka lähtee liikkeelle". Ja hän sanoi: "Tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä"; ja katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen eefa-mitan sisällä. Ja hän sanoi: "Tämä on jumalattomuus". Ja hän paiskasi hänet sisälle eefa-mittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, katso, kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet; ja ne kantoivat eefa-mittaa taivaan ja maan välitse. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: "Mihin ne kuljettavat eefa-mittaa?" Ja hän vastasi minulle: "Ne menevät rakentamaan hänelle huonetta Sinearin maahan. Ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoillensa." (Sinear on Babylon)

Jer. 18:13: "Siksi Herra sanoo näin: -- Kysykää nyt kaikilta kansoilta, onko kukaan kuullut tällaisesta. Neitsyt Israel tekee kauhistuttavia tekoja!"

Jer. 3:6 (1933/38): "Ja Herra sanoi minulle kuningas Joosian päivinä: "Oletko nähnyt, mitä tuo luopiovaimo, Israel, on tehnyt? Hän kuljeskeli kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikkien viheriäin puitten alla ja harjoitti siellä haureutta."

Miika 4:9-10: "Miksi huudat ja vaikeroit, Jerusalem? Eikö sinulla enää ole kuningasta, oletko menettänyt neuvonantajasi? Kipu on iskenyt sinuun kuin synnyttäjään. Vääntelehdi ja voihki, tytär Siion, kuin synnyttävä nainen, sillä sinä joudut ulos kaupungista. Taivasalla sinun täytyy asua, Babyloniaan saakka sinun pitää mennä."

Eefan-mitta (viljaruukku, noin 30-40 litraa) symboloi väärennettyjä vaa'an punnuksia ja tilavuusmittoja, mikä tarkoittaa epärehellistä kaupankäyntiä, josta Raamatun mukaan seuraa karkotusrangaistus kotimaastaan.

5. Moos. 25:13-16: "Älkää pitäkö kukkarossanne eripainoisia punnuksia. Älkää pitäkö talossanne kahta erikokoista eefa-mittaa. Teillä tulee olla oikean painoiset punnukset ja oikean kokoiset eefa-mitat, että saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. Jokainen väärien punnusten ja väärien mittojen käyttäjä on Herralle iljetys."

Miika 6:9-13: "Kuulkaa, Herra kutsuu kaupunkia! Viisas se, joka ottaa varteen hänen varoituksensa. -- Kuulkaa, te kaupungin asukkaat ja päättäjät! Eikö teillä olekin yhä tässä vääryyden pesässä vääryydellä koottuja varastoja ja tuo kirottu, liian pieni eefa-mitta? Voisinko minä hyväksyä petollisuutenne: tehän käytätte vääriä vaakoja ja punnuksia! Sinun rikkaasi, Jerusalem, hankkivat rikkautensa vääryydellä, sinun asukkaasi valehtelevat, heidän sanansa ovat pelkkää petosta. Siksi minä lyön sinua sairaudella, teen sinut autioksi syntiesi tähden. Vaikka kuinka söisit, et tule kylläiseksi -- tauti kalvaa ruumistasi. Minkä saat kootuksi, se ei säästy eikä säily, minkä saat vielä säästetyksi, sen vie sota."

Hieman ennen Yeshua HaMashiachin paluuta Jumala puhdistaa Israelin kansan jumalattomuudesta lähettämällä sotajoukon hävittämään Jerusalemia. Puolet Jerusalemin asukkaista vangitaan ja siirretään pakkosiirtolaisiksi vieraisiin maihin.

Sak. 14:2-4: "Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan. Mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella."

Yeshua (Jeesus) pelastaa vanhurskaan jäännöksen toisessa tulemuksessaan. Se jäännös on puhdistettu tulessa ja hyväksyy Yeshua HaMashiachin Pelastajakseen sekä Kuninkaakseen.

Miika 4:7-8: "Ontuvista minä teen maani perillisiä, hajalle joutuneista väkevän kansan. Herra on oleva heidän kuninkaansa Siionin vuorella nyt ja aina. Sinä vartiopaikka, tytär Siionin temppelivuori, sinä saat takaisin entisen valtasi, Jerusalemin kuninkuuden."

10. Älä edes yritä tavoitella mitään, mikä ei kuulu sinulle, sillä sellaisen yrittäminenkin on jo syntiä 

2. Moos. 20:17: "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen." 

Viimeinen käsky korostaa, ettemme saa tavoitella mitään toiselle kuuluvaa. Ihmisestä tulee syyllinen jo silloin, kun hän yrittää tehdä syntiä, vaikka ei siinä onnistuisikaan. Varkauden yritys on samalla tavalla syntiä kuin varastaisi. Raamatussa on kielletty synnin tekemisen yrittäminen samalla tavalla, miten Suomen rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi rikoksen yritys ja eräiden rikosten kohdalla niiden valmistelu. Jos mies näkee vahingossa alastoman naisen, hän ei voi olla tuntemasta vetoa naiseen. Miehen luontoon kuuluva halu ei ole syntiä, mutta jos tilaisuus tekee hänestä varkaan ja hän jää katselemaan alastonta naista, se on syntiä. Jos joku yrittää vietellä työpaikan pikkujouluissa toiselle kuuluvaa puolisoa syrjähyppyyn, se on syntiä siitä huolimatta onnistuiko hän siinä vai ei.

Matt. 5:27-28: "Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan."