tiistai 5. toukokuuta 2020

Juudan Leijona on Hallitsija, joka palauttaa oikeuden maailmaan • Juudan Leijona on Jumalan Poika, joka tulee hallitsemaan maailmaa oikeudenmukaisesti lakia noudattaen
 • Ylipappi Joosua ja Johannes Kastaja olivat ennakkokuvia Jumalan Karitsasta, kun tuomari Joosua ja Elia olivat ennakkokuvia Juudan Leijonasta
 • Taivaan Isän opetuksen päämäärä on rakkaus ja rauha ihmisten ja Jumalan välillä
 • Raamatussa on yksi laki, jolla on useita nimiä: Jumalan käskyt, laki ja profeetat, Herran laki, Mooseksen laki, juutalaisten laki, uskon laki, kuninkaallinen laki, vapauden laki, Kristuksen laki ja Hengen laki, joka antaa elämän
 • Lain teot ilman uskoa Jumalan Poikaan on kelvotonta omavanhurskautta (lain tuomion alla; Room. 9:30-33)
 • Usko Jeesukseen ilman lain tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa (lain tuomion alla; Matt. 7:21-23; Jaak. 2:24, 26) 
 • Lain noudattaminen uskossa Jumalan Poikaan on Kristuksesta tulevaa vanhurskautta (armon alla; Room. 2:13, 6:14-16; Ilm. 14:12)Jumalan Poika on sekä Jumalan Karitsa että Juudan Leijona

Ilmestyskirja kiteyttää, millainen on Jumalan Poika. Hän on sekä Jumalan Karitsa että Juudan Leijona, joka on ottanut voiton. Ensimmäisessä tulemuksessa Jumalan Poika otti Golgatan ristillä voiton täyttäessään Taivaan Isän tahdon ja sovittamalla maailman synnit. Hänen sovitusverensä teki käärmeen myrkyn tehottomaksi. Toisessa tulemuksessa Jumalan Poika ottaa kaiken vallan maan päällä ja Hän polkee lopullisesti käärmeen pää niin, että käärme kuolee (1. Moos. 3:13-15; lisää artikkelissa). Jumalan Poika kulkee voitosta voittoon.

Juudan Leijona on Jumalan Karitsa

Ilm. 5:5-6: "..Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan.

Jes. 31:4 (2017): "Sillä näin on Herra minulle sanonut: Niin kuin leijona, nuori leijona, murisee saaliinsa ääressä, kun sitä vastaan hälytetään paimenten täysi joukko, eikä pelästy heidän huutoaan, ei huoli heidän hälinästään, niin Herra Sebaot on astuva alas sotimaan Siionin vuorelle ja sen kukkulalle.

Jumalan Poika oli ensimmäisessä tulemuksessa Vanhurskauden Opettaja, joka opetti kansalle tien Taivaan Isän luokse. Jumala tuli ihmiseksi näyttämään esimerkkiä, kuinka tulee elää ja noudattaa lakia, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Herra antaa teille Vanhurskauden Opettajan'.  Tulemuksensa lopulla Hän uhrasi oman ruumiinsa ja verensä niiden syntien sovitukseksi, jotka lopettavat laittomuuden ja alkavat noudattaa Hänen opetustaan (Matt. 7:21-23, Joh. 15:13-14).

Joh. 10:11 (1933/38): "Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä."

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta."

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."

Vaikka Jumalan Poika on armollinen Lunastaja, se ei tarkoita sitä, että voi elää ilman lakia. Taivasten Valtakunnassa on laki ja järjestys, kuten on kaikissa sivistyneissä yhteiskunnissa. Jumalan Poika on oikeidenmukainen Hallitsija, joka noudattaa lakia ja valvoo sen noudattamista. Vaikka Jumalan Poika on armossaan kärsivällinen, niin tarvittaessa Hän on lujaotteinen Tuomari, joka antaa vanhurskaat tuomiot laittomuuden tekijöille (Matt. 13:40-42).

Hepr. 1:8-9: (1933/38): "mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

Fil. 3:20-21: "Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken."

Ef. 1:19-22: "..Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi."


Jumalan Poika on toisessa tulemuksessa Hallitsija ja Valloittaja, joka ottaa kaiken vallan maan päällä. Hän ottaa taas kerran voiton. Hän valtaa Jumalan temppelin takaisin antikristukselta, joka on ollut temppelissä 3,5 vuotta. Sitten Hän kukistaa antikristuksen joukot. Jumalan Poika istuu valtaistuimelleen Jerusalemin temppeliin, minkä Hän on itse rakennuttanut, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kunnian Kuningas saapuu'.

Ilm. 19:11-16: "Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Jes. 1:24-28: "Sen tähden sanoo Jumala, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: -- Kuulkaa, minä hankin hyvityksen vastustajiltani ja kostan vihamiehilleni. Minä tartun sinuun jälleen, minä puhdistan sinut niin kuin hopea puhdistetaan, kuin lipeällä minä irrotan sinusta kaiken kuonan. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Siionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. Mutta väärintekijät ja syntiset sortuvat kaikki, ne, jotka hylkäävät Herran, tuhoutuvat."

Tämän jälkeen Jumalan Poika perustaa tuhatvuotisen rauhanvaltakuntansa, missä ei enää sodita ja kaikkialla vallitsee sekä rauha että yltäkylläisyys, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Rauhan Ruhtinas'. Silloin Siionista lähtee laki myös pakanakansoille.

Ps. 96:10 (1933/38): "Sanokaa pakanain seassa: "Herra on kuningas". Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan."

Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."

Jumala opettaa usein antamalla esikuvia, jotka valmistavat kansaa ymmärtämään mitä tulee tapahtumaan ja miksi. Vanhassa testamentissa on kaksi Joosua (englanniksi Joshua) -nimistä miestä, joiden hepreankielinen nimi oli Yehoshua (lyhyemmässä muodossa Yeshua). Se on sama nimi, mitä on Jumalan Pojalla. Yeshua (Jeesus) on ollut tavallinen miehen nimi Israelissa. Jos Vanha testamentti olisi käännetty nimien osalta kreikaksi samalla mallilla kuin Uusi testamentti, niin silloin Joosua tilalla olisi nimi Jeesus. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Kutsu luojaasi Hänen nimellään'. Toinen Joosua oli ennakkokuva Jumalan Karitsasta ja toinen Juudan Leijonasta. 

Joosadakin poika Joosua oli ennusmerkki Daavidin Juuriverosta Yeshuasta, joka tulee ottamaan maailman synnin pois. Profeetta Sakarja kertoi Israelin kansalle Messiaan nimen. Nimi Joosadak (Jehotsadak) merkitsee 'vanhurskas Jumala', joten Joosua oli ennusmerkki Yeshuasta, joka on vanhurskaan Jumalan Poika. Johannes Kastaja kertoi kansalle, että Yeshua (Jeesus) on Jumalan Karitsa, joka ottaa maailman synnit pois viitaten näin Sakarjan kirjan Messias profetiaan. Sakarja kirja profetoi, että Yeshua tulee rakentamaan temppelin ja perustamaan maan päälle tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan. Sakarjan kirja säätää, että Messias ottaa ylipappeuden ja kuninkuuden maan päällä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

Sak. 3:8-10: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Silloin -- sanoo Herra Sebaot -- te saatte elää rauhassa, te kutsutte ystäviänne viiniköynnöksen ja viikunapuun alle."

Joh. 1:29: "Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"

Sak. 6:11-15 (1933/38): "ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä."

Toinen esikuva Yeshuasta oli tuomari Joosua, joka eli Mooseksen aikana. Joosua ja Kaaleb olivat ne kaksi Jumalalle uskollista 12 tiedustelijan joukossa, jotka Mooses lähetti Israelin maahan (4. Moos. 14:38). Joosuasta tuli erämaavaelluksen aikana Israelin armeijan komentaja ja sen jälkeen hänestä tuli Mooseksen jälkeen Israelin kansan johtaja ja tuomari. Joosuan tehtävänä oli valloittaa Israelin maa kananilaisilta kansoilta. Kun Jumala asetti Joosuan tehtävään, Hän antoi tuomari Joosualle ohjeen lukea ahkerasti Mooseksen lakia ja jos Joosua noudattaisi sitä tarkasti, Jumala antaisi Joosuan menestyä kaikessa. Tässä on ennakkokuva Juudan Leijonasta, joka on luja Sotapäällikkö ja Hallitsija, joka toimii lakia noudattaen ja pitää yllä myös kansan lainkuuliaisuutta.

Joos. 1:1-3, 7-9: "Palvelijansa Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle, Nunin pojalle, Mooseksen apulaiselle: "Palvelijani Mooses on kuollut. Sinun on nyt vietävä Israelin kansa Jordanin yli siihen maahan, jonka minä sille annan. Jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut....   ..Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. "Muista, että olen sanonut sinulle: 'Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.'"

Jumalan yksi nimistä on Herra Sebaot, joka merkitsee 'sotajoukkoja johtava Herra'. Tiedustellessaan Jerikon muureja Joosua sai henkilökohtaisesti tavata Herra Sebaotin, Juudan Leijonan. Joosua riisui likaiset kenkänsä jalasta, koska Herran eteen polvistutaan puhdistautuneena.

Joos. 5:13-15: "Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?" Mies vastasi: "En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?" Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin."

Leijonaa kutsutaan eläinkunnan kuninkaaksi. Leijonalla on savannin voimakkain ääni kuin ukkosen jylinä. Monissa kulttuureissa leijona on vallan, voiman ja hallitsijan symboli. Juudan Leijonan yksi nimistä on Seitsemän Ukkosenjylinää, mikä viittaa Jumalan seitsemään Henkeen (Ilm. 5:6), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Luku seitsemän kertoo Jumalasta'. 

Raamattu kutsuu Jerusalemia heprealaisella nimellä Ariel, mikä merkitsee leijonaa, joka on Juudan Leijonan valtaistuimen sija ja tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan pääkaupunki (Jes. 29:1-2, 7).

Ilm. 10:3 (1933/38): "ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosen jylinää ääntensä puhua."

Aam. 3:6-7: "Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?"

4. Moos. 23:24: "Katso, Israel nousee kuin leijona, niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen, se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa ja juonut surmattujen verta."

1. Moos. 49:8-12: "Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus."

Neljä kuusisiipistä olentoa ovat yhdessä ennakkokuva Jumalasta. He ovat Jumalan neljä lähintä palvelijaa. Leijona symboloi hallitsijaa, nuori härkä viatonta uhrieläintä, ihmiskasvot Jumalan Poikaa ja kotka Jumalan korkeinta asemaa sekä pyhyyttä luomakunnassa. Nämä neljä henkilöä toimeenpanevat Jumalan ensimmäiset ankarat vitsaukset viimeisellä vuosiviikolla (Ilm. 6:1-8), joten hekin tuleva maan päälle, kuten tulee Herra Yeshua HaMashiach Jerusalemin temppeliin, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kunnian Kuningas saapuu'. 

Ilm. 4:5-8: "Valtaistuimesta lähti salamoita ja kuin ukkosen jyly. Sen edessä oli seitsemän soihtua, Jumalan seitsemän henkeä, ja sen edessä oli myös ikään kuin lasinen, kristallin tavoin kimmeltävä meri. Valtaistuimen edessä ja ympärillä oli neljä olentoa, jotka sekä edestä että takaa olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli kuin ihmiskasvot, ja neljäs näytti lentävältä kotkalta. Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva."

Hes. 1:26-28: "Ja ylhäällä, niiden päällä olevan levyn yläpuolella, oli jotakin, mikä hohti kuin safiiri. Se oli valtaistuimen muotoinen, ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Minä näin kuin puhtaan kullan loisteen. Tuon ihmisen kaltaisen lanteiden kohdalta lähti ylöspäin tulinen kehä, ja lanteiden kohdalta alaspäin näin hohtavan tulikehän. Loiste ympäröi istuimen, se oli kuin sadepäivänä pilvessä näkyvä kaari. Sellainen on näöltään Herran kirkkaus. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni, kun sen näin. Ja minä kuulin jonkun puhuvan."

Johannes Kastaja oli ennakkokuva Herrasta ja Hänen edelläkävijänsä

Jumalan Pojan tuleminen maailmaan on prosessi, jota edeltää tien raivaajan, edelläkävijän tuleminen. Malakian kirjan luku 4 (33/38-käännökessä 3:19-24) kertoo, että ennen Herran päivää Jumala lähettää profeetta Elian, mikä mainitaan myös jakeessa 3:1. Johannes Kastaja oli Elia. 

Johanneksen heprealainen nimi Jehohanan merkitsee 'Jehovah on armollinen'. Kuten hänen nimensäkin kertoo, niin Elia oli tullut upotuskastamaan syntien anteeksisaamiseksi ja kastamaan myös Herransa Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen), mistä tuli esikuva ja malli kristilliselle uskovien upotuskasteelle Herran Yeshua HaMashiachin nimeen (Ap.t 2:38), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'. Kansa luuli Johannes Kastajaa Messiaaksi, koska Johannes Kastaja piti sorrettujen puolta ja kastoi syntien anteeksisaamiseksi. Johannes Kastaja on myös ennakkokuva hänen jälkeensä tulevasta Jumalan Karitsasta, joka ottaa pois maailman synnit (Sak. 3:8-9, Joh. 1:29). Johannes Kastaja ei itse tiennyt olevansa Elia vaikka tiesi olevansa Jesajan kirjan ennustama tienraivaaja, joka on profetia Eliasta. Yeshua kertoi, että Johannes Kastaja oli Elia (Matt. 11:12-14, 17

Joh. 1:19-23: "Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: "En minä ole Messias." "Mikä sitten?" he kysyivät. "Oletko Elia?" "En ole", Johannes vastasi. "Oletko se luvattu profeetta?" Hän vastasi: "En." Silloin he sanoivat: "Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?" Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut."

Jes. 40:3: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!"

Matt. 11:13-14: "Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla."

Matt. 17:12-13: "Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle." Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta."

Yeshua kertoi, että vaikka Johannes Kastaja oli Elia, niin ihmiset eivät häntä tunteneet ja surmasivat hänet, samalla tavalla, miten he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle, joka on yksi Yeshuan nimistä. Näin Johannes Kastaja oli ennakkokuva Yeshuasta, jota kansan johto ei tuntenut ja jonka he ristiinnaulitsivat syyttömänä.

Malakian kirjan profetia esitäyttyi Johannes Kastajassa, mutta se täyttyy lopullisesti vasta Yeshua HaMashiachin toisessa tulemuksessa, jolloin maailmasta poistetaan synti polttamalla se tulessa. Silloin Johannes Kastajasta näyttää taas kerran Elian luontonsa, mikä on ennakkokuva hänen jälkeensä tulevasta Juudan Leijonasta. Profeetta Elian aikana Jumala löi Israelia vitsauksella, jolloin ei 3,5 vuoteen satanut ja maassa oli ankara nälänhätä (Jaak. 5:17). Ajan lopussa oli Karmelvuorella kilpailu Elian ja väärien profeettojen kesken. Elia voitti kilpailun ja lopuksi surmasi väärät profeetat (1. Kun. 18). Elia oli esikuva viimeisen vuosiviikon ajoista, jolloin maata lyödään ankarilla vitsauksilla 3,5 vuotta ja lopussa Juudan Leijona surmaa kaikki antikristuksen joukot, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Viimeinen vuosiviikko'.

Mal. 3:1-5: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä, minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia."

Mal. 3:19-24 (1933/38): "Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Johannes Kastaja (Elia) kääntää Jumalan lasten sydämet tottelevaisiksi Jumalan käskyille, jolloin Taivaan Isän sydän kääntyy myös lasten puoleen, jotta Jumala Poika saa itselleen morsiamen (morsiusseurakunnan). Silloin Jumalan ei tarvitse vihkiä koko maailmaa tuhon omaksi. Kuten Malakian kirjan kolmanneksi viimeinen jae muistuttaa, niin Johannes Kastaja palauttaa Jumalan kansan kuulaisuuden Mooseksen laille.

Taivaan Isä opettaa lapsiaan

Raamattu on monipuolinen kirja. Siinä on niin runoutta kuin viisauskirjallisuutta, niin rakkaustarinoita kuin itkuvirsiäkin. Daavidin poika Salomo arvosti isänsä hänelle antamaa opetusta. Salomo oli saanut Jumalalta paljon viisautta, joten hän halusi myös antaa omille jälkeläisilleen opetusta kirjoittamiensa viisauskirjojen kautta. Salomon opetus on Raamatussa, joten se kertoo samalla siitä, mitä Taivaan Isä haluaa opettaa lapsilleen. 

Sananl. 4:1-11 (1933/38): "Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä. Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani. Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen. Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: "Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet; se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun." Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille."

Salomo kirjoitti, että hänen isänsä Daavidin opetus antaa iankaikkisen elämän. Daavid opetti Salomolle Jumalan Sanaa, olihan Daavid myös Jumalan profeetta ja monien psalmien tekijäkin. Samalla Yeshuan (Jeesuksen) opetuslapset tiesivät, että Yeshuan opettamat sanat antavat iankaikkisen elämän. Niin voi jokainen isä opettaa Jumalan Sanaa lapsilleen, koska se on kaikkien luettavista Raamatusta.

Joh. 6:67-69: "Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: "Aiotteko tekin lähteä?" Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

Kun Salomo puhui isän opetuksesta pojille, heprealaisessa tekstissä on sana 'torah', mikä merkitsee opetusta ja lakia. Suomalaiset ymmärtävät lain kapeasti vain sääntöjen luettelona, mutta juutalaiset ymmärtävät lain paljon laajempana asiana, mitä suomalainen sana laki tavallisesti merkitsee. Raamatussa on paljon muutakin kuin suoranaisia kehotuksia ja kieltoja. Lain tarkoitus on opettaa ihminen tuntemaan Jumala ja Hänen tahtonsa. Jumalan tahto on kirjoitettu lakiin, mikä tarkoittaa myös kaikkea sitä opetusta, mitä Jumala on antanut ihmiskunnalle. Vaikka Raamatussa on noin 1500 sivua, niin kaikkia ihmiselämän tilanteita varten ei voi olla suoranaista ohjetta. Sen takia Jumala haluaa antaa ihmisille viisautta, jotta ihminen osaisi toimia yllättävissäkin tilanteissa viisaasti ja Jumalan tahdon mukaisesti. Viisaus onkin yksi Pyhän Hengen lahjoista ja hedelmistä (1. Kor. 12:7-8).  Laki on kasvattaja tuntemaan Kristus ja sitä kautta kasvattaja ihmiselle elämään oikein. Tässä kasvatuksessa tarvitaan paljon esikuvia ja opettavaisia kertomuksia, jotta ihmiset voisivat ottaa niistä opiksi. Yksi mielenkiintoinen kirja Raamatussa on Esterin kirja, jossa ei ole sanallakaan mainittu Jumalaa, mutta kirja on täynnä esikuvia Jumalan Valtakunnasta ja säädös purimjuhlasta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Esteristä tuli uusi kuningatar Vastin tilalle'.

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

2. Tim. 3:13-17: "Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä."

Gal. 3:24 (1933/38): "Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme."

Jumalan Pojan käsky on kaikille kansoille opettaa Mooseksen lakia, jotta seurakunta sitä noudattaisi (Matt. 28:19-20). Valitettavasti vain hyvin harva raamatunopettaja tätä käskyä noudattaa, mutta nämä harvat opettajat tulevat olemaan suuria Jumalan Valtakunnassa samalla, kun lain opettamisen laiminlyöneet ja lain käskyjä purkaneet opettajat eivät pelastu ollenkaan.

1. Tim. 4:13: "Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen."

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."

3. Moos. 10:10-11: "Teidän tulee tehdä ero pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä, ja teidän tulee opettaa israelilaisille kaikki ne säädökset, jotka Herra on antanut Moosekselle."

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Lain Messias profetoiden päämäärä on Kristus, jonka opetus on vanhurskaudeksi kaikille Häneen uskoville. Lain perimmäinen päämäärä on turvata Taivaan Isän ja lasten välinen rakkaus ja rauha. Ihmisellä on taipumus elää omien mielihalujen mukaan, mikä johtaa hänet tekemään syntiä ja kadotukseen johtavalle tielle. Noudattamalla lakia, mihin kuuluu myös käsky uskoa Messiasta, ihminen elää Jumalan tahtomalla tavalla ja pysyy Taivaan Isän rakkaudessa.

1. Tim. 1:5: "Kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta."

1. Joh. 2:5: "Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään."

1. Joh. 4:12: "Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä."

1. Piet. 1:8-9: "Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen."

Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."

Room. 10:4 (Risto Santala): "Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo." (Risto Santala, 'Paavali ihmisenä ja opettajana', 1994, s. 147)

Jer. 23:5-6 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.'"

Laissa on myös rangaistussäädöksiä, koska rakkauden turvaaminen edellyttää viime kädessä pahan poistamista (5. Moos. 13:5, 1. Kor. 5:13). Taivaan Isä ei halua menettää yhtäkään lastaan, mutta jos lapset eivät rakasta Häntä tekemällä parannuksen laittomuudesta, niin he joutuvat eroon Jumalasta ja kadotukseen. Rakkaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Laki ei ole kuitenkaan ilman armoa. Laki kertoo myös Taivaan Isän armosta niille lapsilleen, jotka tunnustavat rikkoneensa lakia ja tekevät parannuksen (2. Moos. 20:6).

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Hes. 18:9 (1933/38): "vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani, niin että tekee sitä, mikä oikein on - hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää, sanoo Herra, Herra."

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

2. Moos. 20:6: "Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."

Ps. 103:13 (RK): "Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät."

Jumalan lailla on monta nimeä

On olemassa vain yksi Jumala, mutta Hänellä on lukuisia erilaisia nimiä. Nimet kertovat Hänen luonteesta ja kukin nimi korostaa jotain Hänen ominaisuuttaan. Saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan Jumalasta, tulee tuntea kaikki nimet, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kutsu luojaasi Hänen nimellään'. Ei ole harvinaista, että Jumala antaa palvelijoilleen myös uuden tai toisen nimen. Abramista tuli Abraham, Simonista tuli Keefas (Pietari) ja Eliasta tuli myöhemmin Johannes Kastaja. Jumala tulee vielä kerran ottamaan uuden nimen, jonka Hän kertoo vain niille, jotka pelastuvat Jumalan valtakuntaan.

Ilm. 2:17: "Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja."

Ilm. 3:12: "Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni."

Raamatussa on vain yksi laki, mutta lailla on myös paljon erilaisia nimiä. Nimet korostavat jotain asiaan laista, mutta eivät ole sinänsä eri lakeja. Uusi testamentti kutsuu lakia ainakin näillä nimillä:

 1. Jumalan käskyt
 2. Laki ja profeetat
 3. Herran laki
 4. Mooseksen laki
 5. Juutalaisten laki
 6. Uskon laki
 7. Vapauden laki
 8. Kuninkaallinen laki
 9. Kristuksen laki
 10. Hengen laki, joka antaa elämän
Kun Uudessa testamentissa mainitaan laki, se yleensä tarkoittaa kaikkia Jumalan käskyjä, siis koko Raamatun opetusta. Kun Yeshua lainasi sanoja Psalmi 82:sta (Joh. 10:34-35), Hän liitti myös psalmit osaksi lakia juutalaisen tavan mukaan. Yeshua kutsui Raamatun tekstejä Pyhiksi Kirjoituksiksi, mitä tarkoittaa kirjoitusten syntyneen Pyhästä Hengestä, jossa on ilmoitettu Jumalan tahto.

Jumalan Sana on laki

2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

Joh. 10:34-35: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

1. Tim. 4:13: "Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen."

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

Eräissä asiayhteyksissä lailla tarkoitetaan vain viittä Mooseksen kirjaa, jolloin lakia kutsutaan  yleensä Mooseksen laiksi. Puhuttaessa laista ja profeetoista, sillä ymmärrettiin Raamatun aikana kaikkia Vanhan testamentin kirjoituksia. Paavali ilmoitti juutalaisille, että hän uskoi kaiken sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu, mikä tarkoitti myös sitä, että Paavali myös noudatti laissa ja profeettojen kirjoissa olevia käskyjä (Apt. 25:8, 28:17). Jos Paavali ei olisi noudattanut lakia, niin hän ei olisi uskonut lakia, koska usko ilman tekoja on kuollut (Jaak. 2:24-26).

Luuk. 24:27 (kertoo Jeesuksesta): "Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."

Apt. 24.14 (Paavali sanoo): "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

1. Jumalan käskyt antava iankaikkisen elämän

Uudessa testamentissa on sana 'entole', joka on käännetty 'käsky'. Jumalan käskyt viittaavat Mooseksen lain käskyihin (Matt. 22:36; Mark. 7:8-10, 12:28; Ef. 6:2). 

Joh. 8:5 (1933/38): "Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn..."

Hepr. 9:19 (1933/38): "Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt..."

Yeshua opetti myös, että Taivaan Isän käskyt antavat iankaikkisen elämän. Yeshua opetti saman asian, mitä lakikin opettaa, että  lain käskyjen noudattaminen antaa iankaikkisen elämän.

3. Moos. 18:4-5: "Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra."

Joh. 12:49-50: "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.

Matt. 19:16-17: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.

Joh. 14:21: "Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni."

Kristittyjen keskuudessa puhutaan paljon kymmenestä käskystä. Todellisuudessa kymmenen käskyä ovat vain osa Jumalan kaikkia käskyjä. Eräät Raamatunopettajat väittävät, että lailla tarkoitetaan vain kymmentä käskyä. Tämä ei pidä paikkansa, lailla yleensä tarkoitetaan kaikkia Jumalan käskyjä, jotka ovat Raamatussa. Paavali vaatiessaan lain käskyjen noudattamista mainitsee sellaisia käskyjä, jotka on mainittu laissa muualla kuin kymmenen käskyn tauluissa (esim. 1. Tim. 1:8-11, 1. Kor. 14:34, Kor. 6:17-18). Käskyt terminä vastaa lähinnä suomalaista tapaa ymmärtää lailla sääntöjen luetteloa, vaikka laissa on syvällisempääkin opetusta.

Gal. 5:22-23: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki."

Monissa seurakunnissa siteerataan Paavali sanoja "uskosta vanhurskas saa elää" kuvitellen, ettei lakia tarvitse noudattaa, kunhan uskoo Jeesuksen olevan olemassa. Paavali kertoo siteeraavansa Vanha testamentin sanoja, kuten hänellä oli muutenkin tapana. Sanat ovat profeetta Habakukilta hänen nuhdellessa Israelin kansaa, etteivät he noudattaneet Mooseksen lakia. Raamattu tarkoittaa uskolla uskollisuutta Jumalalle (Hab. 2:4). Vanhurskas saa elää uskonsa takia, koska hän uskoo Jumalaa noudattamalla Hänen käskyjä. Paavali selittää itsekin Habakukilta siteeraamiaan sanoja, että Jumalan viha kohdistuu kaikkeen vääryyteen. Vääryys on kreikkalaisessa käsikirjoituksessa sana 'adikia', joka merkitsee laittomuutta, lain rikkomista (Biblehub). Tämän jälkeen Paavali nuhtelee roomalaisia Mooseksen lain rikkomisesta ja hyväksynnän antamisesta lain rikkomiseen (Room. 1:32).

Room. 1:17-18, 32: "Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa elää." Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa...    ..Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin."

Ps. 119:142: "Sinun oikeamielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus."

Hab. 1:3-4, 2:4: "Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja, kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhurskasta, ja oikeus vääristyy...   ..Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."

Hab. 2:4: "..vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."

Galatalaiskirjeestä voi saada sellaisen väärän vaikutelman, ettei lain käskyt anna elämää vaan ainoastaan uskon tunnustaminen Jeesukseen (Esim. Gal. 3:11-12). Paavali tarkoitti, ettei lain käskyt anna elämää, jos ei samalla noudata laissa olevaa käskyä uskoa Messiasta, mikä oli monella juutalaisella puutteena (Room. 2:13; 8:6-8, 13). Jos ei usko Kristukseen, niin ei täytä lakiakaan (5. Moos. 18:18-19, Apt. 3:19-26). Paavali ei kumonnut lakia, vaan korosti laissa olevaa vaatimusta uskoa Messiasta (Room. 2:13, 3:31).

Gal. 3:11-12: "On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa elää". Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan: "Joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Room. 8:6-8, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen...   ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Paavali opettaa Galatalaiskirjeessä, että syntien sovitus ja vanhurskaus tulee Yeshua HaMashiachin kautta ilman lain tekoja. Paavali ymmärsi, että hänen kirjoituksensa voidaan ymmärtää väärin niin, ettei lain noudattaminen olisi sen jälkeen välttämätöntä. Paavali selventää opetustaan, ettei Yeshua ole synnin palveluksessa. Yeshua armo ei ole tarkoitettu oikeuttamaan elämään ilman lakia. Uskovien upotuskasteessa hajotetaan synti pois kuin purettaisiin se vanha ruumiin talo, jossa on aiemmin elänyt syntistä elämään (Joh. 3:5, 1. Kor. 6:9-11). Jos uskoon tultuaan alkaa rakentamaan uudelleen syntiä, niin hänestä tulee syyllinen lain rikkomiseen uskostaan huolimatta. Paavalin opetuksen ydin on, että syntien sovitus tulee uskosta Yeshua HaMashiachiin ilman lain tekoja, mutta jos sen jälkeen ei ala noudattaa lakia, menettää vanhurskautensa ja armonsa (Room. 2:12-13, 6:14-16, 8:6-13). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'

Gal. 2:16-18: "Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii. Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki! Vasta jos alan uudelleen rakentaa sitä minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja."

Joh. 8:34: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja." (vert. 1. Joh. 3:4)

Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

Yeshua sanoo, että Jumalan valtakuntaan pääsevät vain ne, jotka pitävät Jumalan käskyt. Jos joku ei edes halua noudattaa Mooseksen lakia, niin hän ei pelastu eikä saa syödä elämän puusta. Jumalan pyhät noudattava lakia ja uskovat Yeshua HaMashaichiin. Ota näistä toinen pois, niin et voi olla vanhurskas (Room. 2:13, Jaak. 2:24, Ilm. 14:12).

Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen.

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

2. Laki ja profeetat 

Yeshua (Jeesus) sanoi hyvin ankarilla sanoilla, ettei pidä edes luulla, että Hän on tullut lopettamaan velvollisuutta noudattaa lakia ja profeettoja, vaan noudattamaan niissä olevia käskyjä. Laki ja profeetat tarkoittavat tässä asiayhteydessä kaikkia Vanhassa testamentissa olevia kirjoituksia. Yeshuan sanojen mukaan käskyt tulevat olemaan voimassa koko uuden liiton ajan rajaamatta mitään kansaa lain ulkopuolelle. Yeshuan lähetyskäsky tarkoittaa velvollisuutta opettaa Mooseksen laki kaikille kansoille. Laki on voimassa niin kauan kuin tämä maa ja taivas ovat olemassa, mikä vastaa lain omaa säädöstä voimassaoloajasta (5. Moos. 12:1).

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

5. Moos. 12:1 (1933/38): "Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra, sinun isiesi Jumala, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi - noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä."

Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista."

Matt 28:19, 20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...   .. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..."

Raamattu profetoi, että antikristus tulee muuttamaan Mooseksen lain ja siinä määrätyt juhla-ajat (Dan. 7:25, 8:12). Tämän on toteuttanut jo roomalaiskatolinen kirkko ja sen jälkeen tulleet lukuisat muut kristilliset kirkkokunnat, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Messiaaninen juutalaisuus on alkuperäinen kristinusko'. Tällä hetkellä lähes jokainen raamatunopettaja antaa hyväksyntänsä olla noudattamatta lakia, mistä seuraa heille, etteivät he voi pelastua. Raamatunopettajat eivät noudata Yeshua käskyä opettaa Mooseksen lakia seurakunnalle, mikä estää heitä pelastumasta.

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Eräät raamatunopettajat väittävät, että Kristus on lain loppu. Miten se on mahdollista, jos Kristus ei tullut lopettamaan lakia? Syy on valitettavassa käännösvirheessä jakeessa Room. 10:4 (esim. 1933/38 ja 1992), jossa kreikankielinen sana 'telos' on käännetty loppu, vaikka sana tarkoittaa tässä asiayhteydessä päämäärää, kuten se on muualla Uudessa testamentissa käännetty (vert. 1. Tim. 1:5; 1. Piet. 1:9; 1. Joh. 2:5, 4:12). Risto Santala kirjoittaa kirjassaan 'Paavali ihmisenä ja opettajana' (1994, s. 147):

"Roomalaiskirje 10:4 sanoo: "Kristus on lain päämäärä (kreikaksi "telos") vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo." Samaa käsitettä käyttäen Paavali kirjoittaa 1. Tim. 1:5: "Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta."

Kristus on lain Messias profetioiden päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle, joka on uskollinen Kristukselle (lisää artikkelissa). Paavali viittaa Jeremian kirjan jakeisiin Jer. 23:5-6, joissa kerrotaan Messiaan tulevan palauttamaan lain noudattamisen (oikeuden), minkä takia Hänen yksi nimistä on 'Jehovah on meidän vanhurskautemme' (lisää artikkelissa). Koska Kristus käski noudattaa lakia, niin Kristuksesta tuleva vanhurskaus edellyttää Hänen käskynsä noudattamista.

Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."

Jer. 23:5-6: " -- Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: "Herra on meidän vanhurskautemme"."

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Nämä Uuden testamentin sanat ovat niin hankalat monelle raamatunopettajalle, että he ovat alkaneet keksimään kaikenlaisia verukkeita, ettei tuo pitäisi paikkansa. Eräs heidän keksimä tekosyy on väittää, ettei ole enää olemassa Mooseksen lakia vaan ainoastaan Kristuksen laki ja profeetat. He väittävät, että Kristuksen laki on eri laki kuin Mooseksen laki, mikä ei pidä paikkansa. Tämä on juuri sitä lain purkamista, minkä Yeshua kielsi kadotustuomion uhalla. Jos Kristuksen laki olisi eri laki kuin Mooseksen laki, niin Yeshua puheet olisivat ristiriitaisia. Profeettojen kirjat eivät tunne muuta lakia kuin Mooseksen lain, mitä ne vaativat noudattamaan. Sen takia Yeshua ei voi tarkoittaa muuta kuin Mooseksen lakia.

Mal. 4:4: "Pitäkää mielessänne palvelijani Mooseksen laki, jonka annoin hänelle Horebilla: käskyt ja säädökset, jotka annoin koko Israelille."

Dan. 9:11: "Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikennut sinun tieltäsi eikä ole totellut sinua. Ja niin meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan, lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan."

Yeshua vaatii evankeliumeissa johdonmukaisesti noudattamaan Mooseksen lakia ja profeettoja. Yeshuan käskyä noudatti mm. Paavali, joka kertoi uskovansa kaiken, mitä Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa lukee. Evankeliumin kannalta tässä asiassa ei ole mitään ristiriitaa, koska Mooseksen laki käskee uskomaan Messiaaseen ja Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on lain Messias profetioiden täyttymys.

Luuk. 24:27, 44-45: "Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu...   ..Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset."

Apt. 24:14 (Paavali sanoo): "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon."

Room. 7:22: "Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain,"

Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen.

3. Herran laki 

Raamattu korostaa, että Jumala on yksi ainoa, joka on ainoa lainsäätäjä. Lakia ei ole asettanut Mooses, vaan hän oli profeetta sekä kansan johtaja välittäjänä Jumalan ja kansan välillä. Jumala on antanut lakinsa sanansaattajiensa kautta. Herra on käskenyt opettaa lain kaikille ihmisille. Yksi lain nimistä on Herran laki, koska sen on säätänyt Herra. Laki on täydellinen, koska Herra on pyhä ja täydellinen. Joka noudattaa lakia, niin tyhmästäkin tulee viisas.

Ps. 19:8 (1933/38): "Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan."

Room. 7:12 (1933/38): "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

Jaak. 4:12: "Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen."

Ps. 78:4-6: "Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa hänen käskyjään,"

Kun Jumalan Poika tuli, niin Hän oli hyvin merkittävä profeetta, josta on tullut myös Israelin ja koko maailman Kuningas. Hänestä Mooses profetoi. Joka ei Messiasta kuuntele, sen Jumala vaatii tilille. Tottelemattomuus Messiasta kohtaan on kadotukseen vievää syntiä. Jos ei usko Jumalan Poikaan, ei voi pelastua.

5. Moos. 18:18-19: "Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."

Apt. 3:19-26 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Uusi testamentti mainitsee Herran lain Messiaan syntymän yhteydessä. Joosef ja Maria näyttivät hyvää esimerkkiä noudattamalla lakia. Luukkaan evankeliumista käy ilmi, että Yeshua syntyi köyhään perheeseen, koska Mooseksen lain mukaan köyhän perheen ei tarvitse antaa kallista uhrilahjaa esikoispojan syntymän johdosta, joten perheelle määrättiin kaksi kyyhkystä uhrilahjaksi (3. Moos. 12:6-8).

Luuk. 2:21-24: "Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle." Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, "kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa"."

4. Mooseksen laki

Eräät raamatunopettajat väittävät Jeesuksen täyttäneen lain siten, ettei kenenkään muun tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Tämä on käärmeen valhe, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'. Sellaista opetusta ei ole Raamatussa, että Jeesus olisi tullut kumoamaan laista pilkkuakaan pois. Yeshuan sovitettua maailman synnit ja noustuaan kuolleista Hän ei sanonut sanallakaan, että Hän on nyt peruuttanut kaiken opettamansa tai muuten lopettanut lain, vaan Yeshua käski opettaa Mooseksen lain kaikille maailman kansoille, jotta he sitä noudattaisivat. Yeshua ei sanonut, että laki ei koske pakanoita, vaan sanoi, että opettakaa laki myös pakanakansoille. Lähetystyöntekijät eivät ole noudattaneet Herran käskyä, minkä johdosta pakanakasoille on opetettu väärää toista evankeliumia.

Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista."

Matt. 28:19, 20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...   .. ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..."

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

Mooseksen laki koskee yleisesti ottaen kaikkia ihmisiä oli hän juutalainen tai pakana. Laissa on käskyjä esim. kuninkaille ja papeille, joten nämä käskyt eivät yleensä koske tavallista kansaa. Samalla tavalla Suomen laissakin on paljon säädöksiä johonkin erityiseen tarkoitukseen, mitkä eivät aina koske kaikkia kansalaisia kuten esim. säädökset tasavallan presidentin virasta. Mooseksen laissa on käsky ympärileikata Abrahamin miespuoliset jälkeläiset ja heidän perheensä jäsenet, mikä ei tarkoita ulkomailla asuvia pakanoita. Niin kauan kuin Jerusalemissa ei ole temppeliä, niin ulkomailla asuvilla pakanoilla ei ole tarvetta ottaa ympärileikkausta, eikä sen ottaminen ole pelastumisen ehto, koska jokainen pelastuu uskon kautta. Tämän takia apostolien kokous ei edellyttänyt Kreikassa asuvilta pakanauskovilta ympärileikkausta, koska se olisi lisännyt heidän kannettavaksi taakan, mitä laki ei edellyttänyt silloin heiltä (Apt. 15).

1. Moos. 17:8-10: "Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala." Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi."

Gal. 6:12-13 (Paavali kreikkalaisille): "Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty."

Jerusalemin temppeliin eivät saa tulla ympärileikkaamattomat (Hes. 44:9), joten he eivät saa myöskään syödä uhrilihaa eikä osallistua temppelipalveluun, mikä sekään ei ole pelastumisen ehto. Paavali kuitenkin ympärileikkasi Timoteus-nimisen pakanan, jolloin hänelle tuli velvollisuus pitää koko laki, mikä tarkoittaa osallistua myös laissa säädettyyn temppelipalveluun. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Alttarilla palaa tuhkaksi polttava tuli'.

Gal 5:3: "Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain."

Apt. 16:3: "Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan, ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen."

Pakanoita koskee kuitenkin laki yleisesti ottaen, mitä tarkoittaa mm. säädöksiä sapatista ja sallituista ruokalajeista yms. Tuhatvuotisessa rauhavaltakunnassa kaikki kansat noudattavat lakia. Lakiin on kirjoitettu Jumalan tahto, joten Herralla ei ole mitään halua muuttaa lakia, kuten Hän on itsekin ilmoittanut. Jos joku pakana ei halua noudattaa lakia, niin hän joutuu eroon Kristuksesta (Room. 6:14-16, 8:6-9; 1. Joh. 3:4). Paavali muistutti pakana Timoteukselle, että laki on hyvä ja evankeliumissa on vaatimus noudattaa lakia.

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti...   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan Kuningas Yeshua HaMashiach pystyttää Israeliin Daavidin valtaistuimen, josta Hän hallitsee maailmaa lakia noudattaen. Kun Jumala asetti Salomon Israelin kuninkaaksi, Salomo sai tehtäväksi pitää laki voimassa ja tuomita kansaa oikeudenmukaisesti. Näin tulee toimimaan myös Yeshua.

Jer. 33:15-18: "Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: 'Herra on meidän vanhurskautemme'." Näin sanoo Herra: "Aina on Israelin valtaistuimella istuva Daavidin jälkeläinen, ja aina tuovat leeviläiset papit minulle polttouhreja ja ruokauhreja ja valmistavat minulle teurasuhrit."

Jes. 16:5: "silloin pystytetään jälleen Daavidin majaan uskollisuuden lujittama valtaistuin ja sillä istuu luotettava tuomari, joka tuntee lain ja toteuttaa oikeuden."

1. Kun. 10:9: "Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka on mieltynyt sinuun niin, että on asettanut sinut Israelin valtaistuimelle. Koska Herra rakastaa ikuisesti Israelia, hän on pannut sinut kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta.

Uuden liiton tarkoitus toteutuu koko laajuudessa vasta tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa, jossa kansa opiskelee Tooran (lain) Raamatusta sitä noudattaakseen. Jumala poistaa ihmisistä kuolleen kivisydämen ja laittaa tilalle elävän lihasydämen, johon Jumala kirjoittaa Mooseksen lain, niin että ihmiset sitä taas noudattavat, jolloin he saavat myös syntinsä anteeksi. Uuden liiton tarkoitus ei ole antaa kansan elää miten huvittaa, vaan palauttaa kansan lainkuulaisuus, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'. 

Jer.  31:31-34: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Ps. 40:7-9: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni." Minä julistan sinun vanhurskauttasi temppeliin kokoontuneelle kansalle, en lakkaa siitä puhumasta. Herra, sinä tiedät sen!

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

Hes. 36:25-27: "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan."

5. Juutalaisten laki

Sana juutalainen tulee Juudan sukukunnan nimestä. Israelin pääkaupunki Jerusalem on Juudan alueella ja Juudan sukukunnasta on myös Israelin kuningas. Tämä vuoksi Israelin kansaa on kutsuttu juutalaisiksi. Raamattu kutsuu Yeshua HaMashiachia Juutalaisten Kuninkaaksi ja Juudan Leijonaksi.

Matt. 2:1-2: "Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme."

Jumala valitsi Israelin kansan omaksi pappisvaltakunnaksi, jolle Hän opetti lakinsa ja on tehnyt sen kanssa kaikki liittonsa Nooan liiton jälkeen. Uusi liittokin on tehty vain Israelin kansan kanssa, mutta pakanoille on avautunut ovi liittyä Israelin kansaan ja sitä kautta päästä osalliseksi uudesta liitosta (lisää artikkelissa). 

Kuninkaallinen papisto tuntee lain, noudattaa sitä ja opettaa lain muillekin. Israelin kansa sai tehtävän opettaa koko maailma tuntemaan Jumala ja Hänen lakinsa. Näin Israelin kautta tulee kaikki maailman kansat myös siunatuksi. Kun Jumalan Poika tuli maailmaan ja sovitti synnit, niin tätä sanomaa alettiin kutsua myös evankeliumiksi, joka merkitsee 'hyvää uutista'. Evankeliumi ei ole kuitenkaan ilman vaatimusta noudattaa lakia (Room. 3:31, 1. Tim. 1:8-11).

1. Moos. 12:1-3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

2. Moos. 19:5-6: "Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.

Room. 9:4-5: "Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen!" 

Paavali ilmoitti, ettei hän ollut rikkonut mitään juutalaisten lakia eikä Jerusalemin temppeliä vastaan. Paavali noudatti juutalaisten lakia uuden liiton aikana. Toisessa kohdassa Raamattu ilmoittaa, että Paavali noudatti Mooseksen lakia, joka on juutalaisten laki.

Ap.t 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

Room. 7:22: "Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain,"

Apt. 21:23-24: "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti."

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

Apt. 21:26: "Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

Apt. 28:17, 21-22"Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...   ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti. Mielellämme kuitenkin kuulisimme, mitä sinä näistä asioista ajattelet..."

Sen lisäksi että Paavali itse noudatti Mooseksen lakia, hän myös vaati sekä juutalaisia että pakanauskovia noudattamaan lakia. Paavali opetti, ettei Jumala tee eroa kansojen välille. Jumala vaatii kaikilta saman lain noudattamista (Apt. 10:34-35). Jos joku pakanauskova kuvittelee, ettei hän ole velvollinen noudattamaan lakia, niin nämä Uuden testamentin sanat tuomitsevat hänet viimeisenä päivänä.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:9-13: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

2. Kor. 6:17-18: "Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Ympärileikattuja Abrahamin jälkeläisiä kutsutaan juutalaisiksi. Sana juutalainen tulee nimestä Juuda (hepreaksi Yehuda), joka merkitsee "ylistää Jehovaa" (1. Moos. 29:35, 49:8). Perimmiltään juutalaisia ovat ne, jotka ylistävät Israelin Jumalaa. Juutalaisuudessa on lahkoja, jotka kutsuvat kaikkia niitä juutalaisiksi, jota noudattavat Mooseksen lakia heidän alkuperästään huolimatta. Jumalan näkökulmasta juutalaisuus ei perustu sukuun vaan käskyjen noudattamiseen. Abraham oli alun perin Irakissa (Babyloniassa) asuva ympärileikkaamaton pakana, jonka Jumala valitsi juutalaisten kantaisäksi uskonsa takia. Paavalin aikana kristinusko oli messiaanista juutalaisuutta ja sitä kutsuttiin juutalaisten nasaretilaiseksi lahkoksi (Apt, 24:5, lisää artikkelissa). Messiaanisia juutalaisia ovat kaikki ne ympärileikatut Abrahamin jälkeläiset ja ympärileikkaamattomat pakanauskovat, jotka noudattavat Mooseksen lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin. Sellaiset ovat valhejuutalaisia, jotka väittävät uskovansa ja noudattavansa lakia, mutta eivät kuitenkaan niin tee. Saatanan kirkkoon (synagogaan) kuuluvat sellaiset ympärileikatut ja ympärileikkaamattomat, jotka väittävät olevansa kristittyjä, mutta eivät kuitenkaan noudata lakia tai usko Yeshua HaMashiachiin (Ilm. 3:9). Vaikka Abraham oli alun perin ympärileikkaamaton pakana, niin hän ei ollut valhejuutalainen, koska Abraham uskoi ja piti Jumalan lain.

1. Moos. 26:5 (Jumalan lupaus Abrahamin pojalle Iisakille): "Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini."

Gal. 3:6-9: "Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi." Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi."

Room. 2:25-29: "Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä." 

Jer. 9:25 (1933/38): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia: Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."

Kol. 3:11: "Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa."

Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin." 

6. Uskon laki

Mooseksen laki tuntee armon ja myös käskee uskomaan Messiaaseen (5. Moos. 18:18-19). Mooseksen lakiin on kirjoitettu myös uuden liiton säännöt (vert. 5. Moos. 30:1-14 ja Jer. 31:31-34). Mooseksen laki ja profeetat säätävät syntien sovituksen tulevan Jumalan Karitsan (Jeesuksen Kristuksen) sovitusuhrin kautta. Jos joku ei usko Messiaaseen, hän ei täytä Mooseksen lakia eikä tietenkään uskon lakia, koska kyse on samasta laista. Kun Heprealaiskirje puhuu siitä, ettei uhrieläinten veri voi sovittaa kenenkään syntejä, niin tämä opetus perustuu näihin jakeisiin Vanhasta testamentista, jossa säädetään lopullisen syntien sovituksen tulevan Jumalan Karitsan Yeshua HaMashiachin sovitusveren kautta (Hepr. 10:1-18). Yeshua on Ylipappi, joka toimittaa maailman syntien sovituksen omalla ruumillaan ja verellään.

Jes. 53:4-7: "Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

Paavali kutsuu Jumalan lakia uskon laiksi. Hän vertaa tekojen lakia ja uskon lakia toisiinsa uuden liiton aikana. Paavalin opetuksen ydinsanoma on kaikissa kirjeissään, ettei lain teoilla voi hyvittää tekemiään syntejä. Kirkolle antamilla lahjoituksilla ei voi ostaa oikeutta tehdä syntiä. Juutalaiset eivät voi vanhurskauttaa itseään pelkillä hyvillä teoilla, jos heiltä puuttuu usko Jumalan Poikaan. Tämä sama periaate on toiminut myös vanhan liiton aikana. Ei ole pelastusta, jos ei usko Israelin Jumalaan. Jokainen on joskus tehnyt syntiä, joten syntien sovitus perustuu Jumalan Pojan Yeshua HaMashiachin antamaan sovitusuhriin. Jotta uhrin saa hyväksi, niin täytyy myös tehdä parannus, mutta pelkkä lain tekojen tekeminen ilman uskoa ei sovita syntejä (Apt. 3:19-26, Hes. 33:12-16).

Hes. 33:12-16: "Ihminen, sano maanmiehillesi: Jos vanhurskas tekee syntiä, ei hänen vanhurskautensa silloin pelasta häntä. Ja jos jumalaton luopuu jumalattomuudestaan, ei hänen jumalaton elämänsä vie häntä tuhoon. Vanhurskas taas ei syntiä tehdessään enää voi turvata vanhurskauteensa. Jos minä olen vanhurskaalle taannut elämän mutta hän tekeekin vääryyttä vanhurskauteensa luottaen, ei hänen hyväkseen lueta ainoatakaan hänen vanhurskaista teoistaan. Hän teki sellaista mikä on väärin, ja siksi hänen on kuoltava. Mutta jos minä uhkaan jumalatonta kuolemalla ja hän sitten kääntyy synneistään ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, palauttaa vaatimansa pantin, korvaa sen minkä on toiselta riistänyt, vaeltaa elämän käskyjen tietä eikä enää tee vääryyttä, hän saa elää. Totisesti, hän ei kuole! Ainoatakaan syntiä, jonka hän on tehnyt, ei enää muisteta. Hän tekee nyt oikein ja toimii vanhurskaasti, ja siksi hän saa elää."

Room. 3:23-31 (1933/38): "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain."

Paavali puhuu lahjavanhurskaudesta (Room. 3:24, Ef. 2:8), mitä papisto vääristelee opettamalla, ettei vanhurskauden saaminen edellytä mitään tekoja (vert. Jaak. 2:24). Sitä Paavali ei tarkoita. Paavali tarkoittaa, ettei vanhurskautta osteta rahalla eikä anemaksuilla. Vanhurskauden saa ilmaiseksi, kun uskossa Yeshua HaMashiachiin tekee parannuksen ja alkaa noudattaa lakia (Room. 2:13, Jaak. 2:24). Lahjavanhurskauden saamiseen on ehtoja, mutta ei rahallista hintaa, ei kullan eikä hopean painossa määrättyä maksua, koska se on lahja (1. Piet. 1:18-19).

Ef. 2:8: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja."

Jes. 52:3: "Näin sanoo Herra: "Ilmaiseksi teidät myytiin orjuuteen, ja ilman rahaa teidät myös lunastetaan vapaiksi." 

Jes. 55:1-3: "Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille."

1. Piet. 1:18-19: "Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."

Apt. 8:20: "Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa!"

Kuten Pietari totesi, niin Paavalin kirjoitukset ovat vaikeatajuisia, joten tulee huolellisesti selvittää, mitä Paavali tarkalleen ottaen tarkoittaa opetuksellaan (2. Piet. 3:15-17). Roomalaiskirjeen luvun 3 jakeista voi saada sellaisen väärän käsityksen, ettei Mooseksen lakia tarvitse ollenkaan noudattaa, eikä sen noudattaminen vaikuta mitenkään vanhurskauteen. Tätä Paavali ei tarkoita. Hän monesti sanoo jonkun vaikeatajuisen opetuksensa lopussa selventävän lauseen, jottei tule väärin käsityksiä. Jakeessa Room. 3:31 Paavali toteaa ettei usko kumoa Mooseksen lakia vaan vahvistaa sen. Uskon laki ei ole uusi laki Mooseksen lain tilalle, vaan Mooseksen laissa on vaatimus uskoa, mitä ilman ei ole vanhurskautta. Paavali toteaa edellisessä luvussa 2 lisäksi, ettei ole myöskään vanhurskautta, jos ei ole lain tekoja. Usko edellyttää lain noudattamista.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Uusi testamentti ei ole vain Paavali kirjoituksia. Paavali kirjoitukset eivät kumoa Jumalan Pojan eikä Jaakobin opetusta eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään. Vanhurskaus ja usko ovat asioita, joista Raamattu puhuu monissa kirjoissa. Jokainen sana on Jumalan Sanaa, joka tulee ottaa huomioon. Yeshua opetti, että jos joku ei noudata Mooseksen lakia, niin hän ei ole tehnyt parannusta eikä hän usko. Kun tämäkin käsky löytyy evankeliumista, niin ei ole uskoa Jumalan Poikaan, jos ei halua noudattaa lakia. Yeshuan sanat olivat ankarat. Joka ei kuuntele Moosesta ja profeettoja, hän joutuu tuliseen järveen Abrahamin kanssa keskustelleen rikkaan miehen kanssa. Kuten Jaakob opetti, niin usko ilman lain tekoja on kuollut. Paavali uskoi Moosesta ja profeettoja, mikä tuli todeksi, koska Paavali myös noudatti lakia.

Luuk. 16:27-31 (1933/38; Jeesus keroo): "Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'."

Jaak. 2:9, 26: "Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi...    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja." 

Apt. 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

Mitä eroa on Kristuksen kautta tulevalla vanhurskaudella ja omavanhurskaudella - mitä eroa on olla lain alla, armona alla tai tuomion alla?

Monet raamatunopettajat eivät opeta oikein, mitä Paavali tarkoitti termeillä lain alla, armon alla ja tuomion alla, eikä myöskään sitä mitä tarkoittaa Kristuksen kautta tuleva vanhurskaus ja omavanhurskaus. Jos joku noudattaa Mooseksen lakia, niin hänen väitetään olevan omavanhurskas ja lain alla, mutta niin ei aina ole. Asia riippuu onko uskoa vai ei. Samoin jos joku kieltäytyy noudattamasta lakia uskoonsa Jeesukseen vedoten, niin hän luullee olevansa armon alla, mutta ei ole.

Lain alla: Paavali tarkoittaa lain alaisilla niitä juutalaisia, jotka tekevät Mooseksen lain mukaisia tekoja, mutta eivät usko Yeshuan (Jeesuksen) olevan Messias. Laissa on käsky uskoa Kristukseen, joten uskon puute on myös lain rikkomista (5. Moos. 18:18-19, Ps. 2:6-12). "Lain alla" on juutalaisten käyttämä sanonta, mikä viittaa laissa oleviin kirouksiin ja tuomioihin, jotka tulevan niiden päälle, jotka eivät lakia noudata.
Lain alla tarkoittaa niitä, jotka ovat lain tuomion alla, koska he eivät lakia noudata. Paavalin sanat "laki tuo mukanaan Jumalan vihan" tarkoittaa nimenomaan sitä, että laki tuo laittomuuden tekijöiden päälle kiroukset (Room. 4:15; vert. 4. Moos. 21:4-6).

5. Moos. 29:19 (1933/38): "Herra ei tahdo antaa hänelle anteeksi, vaan silloin suitsuaa Herran viha ja kiivaus sitä miestä vastaan, ja kaikki se kirous, joka on kirjoitettu tähän kirjaan, laskeutuu hänen päällensä, ja Herra pyyhkii pois hänen nimensä taivaan alta."

Dan. 9:11: "Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikennut sinun tieltäsi eikä ole totellut sinua. Ja niin meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan, lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan."

Room. 2:12-13 (RK): "..jotka lain alaisina ovat tehneet syntiä, tuomitaan lain mukaan. Eiväthän lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat julistetaan vanhurskaiksi."

Ennen Mooseksen lain antamista Abraham, Iisak ja Jaakob noudattivat vapaaehtoisesti Jumalan käskyjä, minkä takia laissa ei ollut säädöksiä kirouksista. Kun juutalaiset tekivät erämassa kultaisen vasikan ja muitakin syntejä, lakiin tuli kirouksia laittomuuden tekijöille, jotka joutuivat lain kirousten alle (5. Moos. 28:15-68). Lain alla ovat ne, jotka eivät lakia noudata huolimatta siitä, johtuuko se uskon puutteesta tai haluttomuudesta noudattaa muuten lakia.

Ps. 2:6-8, 12: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi...     ..Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!"

5. Moos. 28:15-20: "Jos ette tottele Herraa, Jumalaanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset: "Te olette kirottuja kaikkialla, missä olettekin. "Kirottuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. "Kirottuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. "Olette kirottuja, kun palaatte kotiin. Olette kirottuja, kun lähdette matkaan. "Herra lähettää teidän keskuuteenne kirouksen: teittepä mitä tahansa, hän saattaa teidät kauhun ja sekasorron valtaan, ja pian te tuhoudutte ja häviätte maan päältä pahojen tekojenne tähden, kun hylkäsitte Herran."

1. Tim. 1:8-11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Juutalaisuudessa on tavallista myös sellainen tapauskonnollisuus, että halutaan noudattaa juutalaisia perinteitä, mutta ei oikeasti uskota Jumalaan. Ollakseen juutalainen ei tarvitse edes uskoa Jumalaan, koska juutalaisen seurakunnan johdolle riittää kääntymykseen pelkästään Mooseksen lain mukainen elämäntapaa ja juhlaperinteiden noudattaminen (video). Mooseksen lain käskyjen noudattaminen ei vanhurskauta ketään, jos hän ei usko samalla Jumalan Poikaan. Sen takia Israel kompastui kallioon, joka on Kristus. Samalla tavalla on olemassa myös tapakristittyjä, jotka eivät usko Jumalan Poikaan. Kristillisten tapojen noudattaminen ilman uskoa on kelvotonta omavanhurskautta, joka ei pelasta ketään.

Room. 9:30-33 (1933/38): "Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu"."

Dan. 9:18-19: "Kallista korvasi, Jumalani, ja kuule. Avaa silmäsi ja katso autioita raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi! Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule! Herra, anna anteeksi! Herra, kuuntele ja täytä pyyntömme!.."

Eräät raamatunopettajat väittävät, ettei kristittyjen tarvitse noudattaa lakia, koska me olemme irti laista. Tällaista ei Paavali opettanut. Paavalin osoitti opetuksensa lain tunteville juutalaisille (Room. 7:1), jotka halusivat vanhurskauttaa itsensä lain teoilla ilman uskoa Jumalan Poikaan. Kuten leski irtoaa edesmenneestä aviomiehestä kuoleman kautta, niin juutalaiset ovat irronneet Jumalan Pojan kuoleman kautta vanhasta liitosta ja saavat solmia uuden liiton, kuten lain mukaan leskellä on oikeus solmia uusi avioliitto. Juutalaiset yrittivät edelleen turvata yksin lakiin, joten he olivat vanhan tottumuksensa orjia, koska heillä oli vaikeuksia turvata Jumalan Poikaan ja mennä sen johdosta uskovien upotuskasteelle

Paavalin opetuksen syvin olemus on kuitenkin siinä, että ihmisen tulee vapautua synnin orjuudesta ja sen aiheuttamasta lain kirouksesta. Laissa on opetettu, mikä on syntiä ja mikä vanhurskasta. Ihmisen liha viettelee tekemään laissa kiellettyä syntiä, mikä johtaa lain kirousten alle. Kristuksen kuoltua Golgatan ristillä ihminen vapautui lain kirouksista, koska hän sai synneilleen sovituksen ja mielen muutoksen alkaa noudattaa vanhurskaasti lakia. Vertaus lesken vapautumisesta edesmenneestä miehestä ja uudesta avioliitosta liittyy tähän. Lihan kuoleman (synnin kuolemisen) kautta ihminen vapautuu synnistä ja lain kirouksista, mikä jälkeen hän solmii liiton ylösnousseen Kristuksen kanssa elääkseen vanhurskasta elämää lakia noudattaen.

Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että kristityt olisivat irronneet velvollisuudesta noudattaa lakia. Paavali myös muistuttaa, ettei lain noudattaminen ole syntiä, vaan laki on oikea, hyvä, vanhurskas ja pyhä. Laissa on edelleen Pyhän Jumalan tahto, jota tulee kaikkien noudattaa.

Room. 7:2-3, 7, 12: "Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa...  ..Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki...     ..Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä."

Lain alaisuus ei tarkoita lakia noudattavia, olihan Paavalikin armon alla, vaikka noudatti lakia (Apt. 24:14, 25:8). Lain tuomiosäädösten alla ovat ne, jotka eivät lakia noudata.

1. Tim. 1:8-10: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia."

Armon alla: Paavali tarkoittaa armon alla olevilla sellaisia Jumalan Poikaan uskovia, jotka noudattavat Mooseksen lakia. Tämä periaate löytyy myös laista. Jumala on armollinen niille, jotka lakia noudattavat.

2. Moos. 20:6: "Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."

Paavalikaan ei tullut kumoamaan lakia, vaan opetti lain noudattamisen olevan vanhurskaudeksi, kunhan sen tekee uskossa Jumalan Poikaan.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

Kaikki ihmiset ovat joskus tehneet virheitä, mutta Jumala antaa anteeksi niiden synnit, jotka tunnustavat ne ja tekevät niistä parannuksen (lisää artikkelissa). Armon alle pääsee tekemällä parannuksen laittomuudesta uskossa Jumalan Poikaan (Sananl. 28:13, Apt. 3:19-20). Kun Mooseksen lakia noudattaa uskossa Jumalan Poikaan, kyse ei ole omavanhurskaudesta vaan siitä Kristukselta tulevasta vanhurskaudesta, mikä johtaa pelastukseen.

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room. 6:14-16: "Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

1. Kor. 6:9-11: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Tuomion alla: Oli joku uskossa Jeesukseen Kristukseen tai ei, niin jos hän ei edes halua noudattaa Mooseksen lakia, hän on aina tuomion alla. Yeshua (Jeesus) ei pelasta sellaisia kristittyjä, jotka eivät halua tehdä parannusta laittomuudesta olivat he sitten pakanoita tai juutalaisia. Jeesuksen sovitustyön vastaanottaminen ei yksin riitä pelastukseen, koska armon saaminen edellyttää aina myös parannuksen tekemistä laittomuudesta. Kuten lain teoilla ei voi korvata uskoa Jumalan Poikaan, niin ei voi Jeesusta ylistämällä oikeuttaa elämään ilman lakia. Vanhurskaus edellyttää sekä uskoa Jumalan Poikaan että lain tekoja, joilla osoitetaan usko (Jaak. 2, Ilm. 14:12). Laittomuuden tekijät eivät ole vanhurskaita, vaikka he olisivat kuinka sanoneet Jeesukselle "Herra, Herra".

1. Tim. 5:12: "He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuudenlupauksensa."

Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Room. 2:12, 27: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla...   ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Room. 2:26: "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista."

Pietari varoittaa seurakuntaa, että Paavalin kirjeiden tarkoituksesta tietämättömät ja epävakaat raamatunopettajat vääristelevät niitä omaksi tuhokseen, kuten muitakin kirjoituksia Raamatusta. Suomalainen Raamattu (1933/38) varoittaa jakeessa 2. Piet. 3:17 lankeamasta "rietasten eksymykseen", mikä on epätarkka käännös kreikkalaisille sanoille 'athesmōn planē', joka merkitsee 'laittomuuden harhakäsitystä' (Biblehub). Raamatun käännöksistä esim. International Standard kääntää sanat oikein "lawlessness" ja ruotsalainen käännös Folkbibeln myös oikein "laglös". Pietari siis varoitti, että raamatunopettajat tulevat vääristelemään Paavalin vaikeatajuisia kirjeitä kumotakseen lain, mitä ei pidä uskoa. Heidän opettajansa ovat vääristelleet Paavalin peruskäsitteitä ja yhdistelleet toisistaan irrallisia jakeita väärässä asiayhteydessä, jolloin on syntynyt väärä evankeliumi. Pietarin sanojen mukaan Paavalin ja muiden Raamatun kirjojen vääristeleminen on syntiä, josta saa kadotustuomion (vert. Matt. 7:21-23).

2. Piet. 3:14-17 (1933/38): "Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,"


Pietari varoittaa sellaisista raamatunopettajista, jotka ovat hylänneet Jumalan käskyn, mikä tarkoittaa lain hylkäämistä. He lupaavat vapautta laista Jeesuksessa Kristuksessa, mutta todellisuudessa he eksyttävät seurakunnan elämään laittomuudessa. Raamatunopettajat ovat pesseet itsensä puhtaiksi kasteessa, mutta sen jälkeen palanneet takaisin laittomuuteen, jolloin he saavat ankaramman rangaistuksen tulisessa järvessä, mitä olisivat saaneet ennen uskoon tulemistaan. Raamatussa on periaate, että lain rikkomisesta saa lain tuntenut ankaramman rangaistuksen kuin se, joka ei tuntenut lakia (vert. Room. 5:20).

2. Piet. 2:18-22: "Heidän puheensa ovat suurellisia mutta tyhjänpäiväisiä, ja ruumiinsa halujen vallassa he koettavat vietellä irstauteen niitä, jotka juuri ovat pääsemässä eroon eksyksissä vaeltavista. He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Jaak. 3:1, 5-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin...   ..kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

7. Vapauden laki

Israelin kansa oli faaraon orjana Egyptissä, mistä Jumala heidät vapautti. Yeshua korosti, että todellinen ihmisen orjuuttaja on hänen halunsa tehdä syntiä, mistä Yeshua on tullut heidät vapauttamaan. Eräät raamatunopettajat sanovat, että kristityillä on vapaus olla noudattamatta lakia ja jopa vapaus tehdä syntiä, koska teiltä ei vaadita mitään. Pietari varoitti tällaisista eksyttäjistä, jotka käyttävät väärin sanaa vapaus tehden siitä pahuuden verhon (1. Piet. 2:15-16). Raamatussa ei lue missään, että kenelläkään olisi vapaus olla noudattamatta lakia. Paavali kirjoitti, että uskovilla on velvollisuuksia ja myös velvollisuus noudattaa lakia (Room. 2:9-13, 2:27, 3:31, 8:7-13; 1. Kor. 7:19). Lain noudattamatta jättäminen on aina Jumalan tahdon vastainen teko ja siten syntiä, joka johtaa synnin orjuuteen (Room. 2:12-13, 1. Joh. 3:4). Raamattu tarkoittaa vapaudella synnin tekemisen loppumista ja siten vapautumista synnin orjuudesta. Yeshua HaMashiach on vapauttanut ihmisen vasta sitten, kun hän on uudestisyntymisen kautta vapautunut halustaan tehdä syntiä (Joh. 3:5; Room. 6:14-16; 8:6-9, 13).

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Joh. 8:31-34: "Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja."

1. Piet. 2:1, 15-16: "Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu...    ..Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin -- älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona..."

Room. 6:14-16: "Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

Hepr. 10:28: (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Joka seitsemäs vuosi oli sapatti- ja vapautusvuosi, jolloin julistettiin yleinen velkojen anteeksianto. Tämä tarkoitti sitä, ettei Israelissa kukaan joutunut kärsimään hädänalaisesta asemasta johtuneesta velkaantumisesta, koska se osa, mitä ei pystynyt maksamaan takaisin, sai lopulta anteeksi (5. Moos. 15:1-11). Samoin orjat saivat lähteä samana vuotena isäntiensä luota pois ja isännillä oli velvollisuus antaa runsaat läksiäislahjat vapatuville orjilleen. Lain tarkoittamia orjia ei voi verrata pakkotyövankeihin vaan pikemminkin Suomen torppareihin ja maatilojen renkeihin. Tosin monet orjat olivat tyytyväisiä isänniltään saamaansa työhön ja elatukseen, joten he eivät aina lähteneet pois ja jotkut hyvin palvelleet orjat saivat jopa isännän tyttären vaimokseen, jolloin he saattoivat periä isäntänsä omaisuuden (5. Moos. 15:12-18, 1. Aik. 2:34-35).

5. Moos. 15:1-10 (1933/38): "Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus. Ja näin on vapautuksesta määrätty: jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut, älköönkä velkoko lähimmäistänsä ja veljeänsä, sillä silloin on Herran kunniaksi vapautus julistettu. Vierasta saat velkoa, mutta luovu siitä, mitä sinulla on saamista veljeltäsi. Tosin ei köyhää sinun keskuudessasi tulisi ollakaan, sillä Herra on runsaasti siunaava sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi ja jonka saat ottaa omaksesi, jos vain kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja tarkoin noudatat kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Sillä Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua, niinkuin hän on sinulle puhunut; ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun ei tarvitse lainaa ottaa, ja sinä vallitset monia kansoja, mutta he eivät vallitse sinua. Jos sinun keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi jossakin porttiesi sisäpuolella siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä kovenna sydäntäsi äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi, vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän puutteessansa tarvitsee. Varo, ettei sydämessäsi synny tämä paha ajatus: 'Seitsemäs vuosi, vapautusvuosi, on lähellä', ja ettet sen tähden katso karsaasti köyhää veljeäsi etkä anna hänelle mitään. Jos hän silloin huutaa sinun tähtesi Herran puoleen, niin sinä joudut syyhyn. Anna mielelläsi hänelle, älköönkä sydämesi olko vastahakoinen antaessasi, sillä lahjasi tähden on Herra, sinun Jumalasi, siunaava sinua kaikissa töissäsi, kaikessa, mihin ryhdyt." 

Mooseksen laissa on paljon säädöksiä, jotka velvoittavat rakastamaan lähimmäisiä ja pitämään heikossa asemassa olevista ihmisistä huolta.

5. Moos. 15:11: "Köyhiä tulee maassanne olemaan aina. Siksi minä käsken teitä osoittamaan anteliaisuutta osattomille ja varattomille maanmiehillenne."

3. Moos. 25:35: "Jos joku israelilainen, sinun lähimmäisesi, köyhtyy eikä pysty huolehtimaan itsestään, auta häntä, että hän voisi elää teidän joukossanne yhtä hyvin kuin maahan muuttanut siirtolainen tai muukalainen."

5. Moos. 26:12-13: "Joka kolmas vuosi, kymmenysten vuotena, teidän tulee asuinsijoillanne erottaa sadosta kaikki leeviläisille, muukalaisille, orvoille ja leskille kuuluvat kymmenykset. Kun olette tehneet tämän ja kaikki ovat saaneet syödä itsensä kylläisiksi, sanokaa Herran, Jumalanne edessä: 'Olen vienyt talostani pois kaiken Herralle pyhitetyn ja antanut sen leeviläisille, muukalaisille, orvoille ja leskille, niin kuin olet käskenyt minun tehdä. En ole rikkonut enkä unohtanut käskyjäsi."

3. Moos. 19:2, 9-10, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä...    .."Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarhassasi äläkä poimi maahan varisseita rypäleitä. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Tämä vuoksi Isä meidän -rukouksessa pyydetään saamaan velkamme anteeksi, koska mekin olemme velvollisia antamaan anteeksi velallisillemme. Raamatussa armahtaminen ja vapauttaminen tarkoittaa sekä rikkomuksen anteeksiantoa että myös köyhän armahtamista antamalla elääkseen tarvitsemaa apua. Jaakob kutsuu Mooseksen lakia vapauden laiksi, koska hän halusi korosta laissa olevaa käskyä olla laupias köyhille ja kohdella heitä seurakunnassa tasa-arvoisesti rikkaiden vierellä. Yeshua toi esille myös velvollisuuden antaa anteeksi lähimmäisille heidän tekemät rikkomukset, kun he sinulta anteeksiantoa pyytävät. Vapauden laki korostaa armoa.

Luuk. 6:37: "Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan."

Matt. 6:11-12, 14-15: "Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa... .."Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne."
 
Sananl. 3:34: "Säälimätöntä ei Herra sääli, mutta nöyrille hän antaa armonsa."


Jaak. 2:12-18: "Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani."

Jaak. 1:22-25, 27: "Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä -- älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee...   ..Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta."

Room. 2:13 (1933/38): "
sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan." (vert. Jaak. 1:22 ja 2:24) 

Almun antaja saa palkan Herralta
Mooseksen laissa on käskyjä, jotka kieltävät tekemästä pahaa ja käskyjä, jotka velvoittavat tekemään hyvää apua tarvitsevalle. Juutalaiset noudattivat kieltokäskyjä, mutta heidän oli vaikea noudattaa käskyä tehdä hyvää. Jaakob kirjeen luku 2 kertoo, miten seurakunnassa suosittiin rikkaita ja sorrettiin köyhiä. Jaakob huomautti, että laki kieltää suosimasta rikkaita. Vaikka pitäisit kaikki kieltokäskyt, mutta et noudata laupeuden käskyjä, niin olet kaikessa rikkoja. Tämä tarkoittaa, ettet täytä lakia, jos et rakasta lähimmäistä auttamalla apua tarvitsevaa tai suosit rikkaita omaksi eduksi, vaikka et murhaisi, varastaisi tai valehtelisi. Ihmisten erotteleminen seurakunnassa rikkaisiin ja köyhiin, korkeassa asemassa ja alhaisessa asemassa oleviin on vapauden lain rikkomista.

Jaak. 2:1-6, 9-13, 24: "Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle: "Istu tähän, tässä on hyvä paikka"? Köyhälle te sen sijaan sanotte: "Seiso sinä tuossa", tai: "Istu tähän lattialle jalkojeni viereen." Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Kuulkaa, rakkaat veljeni! Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Mutta te häpäisette köyhän. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä oikeuden eteen?...   

..Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi: "Älä tee aviorikosta", sanoi myös: "Älä tapa." Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton...

..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Hänelle ei pidä antaa rahaa
Jaakobin kirje kehottaa auttamaan erityisesti kristittyjen seurakuntaan kuuluvia veljiä ja sisaria, joilla on avun tarve. Tämä tarkoittaa, että uskovien tulee auttaa toisia Jumalan käskyjä noudattavia uskovia (pyhiä). Paavali opettaa samasta asiasta muistuttaen, että avun saajien velvollisuus on noudattaa Jumalan käskyjä. Lesken apua ei tarvitse maksaa, jos leski ei ole itse noudattanut Jumalan käskyjä. Kukaan ei pysty omilla varoilla poistamaan kaikkea maailman köyhyyttä, eikä hänellä ole edes sellaiseen velvollisuutta. Kenelläkään kristityllä ei ole velvollisuutta antaa almuja sellaisille maahanmuuttajille tai kerjäläisille, jotka käyttäisivät saamansa rahan epäjumalanpalvelukseen tai ylimääräisiin alkoholiostoihin. Paavalikin keräsi rahaa kreikassa Jerusalemissa asuville uskoville, joilla oli puutetta.

1. Tim. 5:9-10: "Leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on kuusikymmentä vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden miehen vaimo. Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotiinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraidensa jalat, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaikin tavoin harrastanut hyvää."

1. Kor. 16:1-2: "Kun keräätte varoja Jerusalemin pyhille, noudattakaa niitä ohjeita, jotka olen antanut Galatian seurakunnille: kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa, jottei keräystä pantaisi toimeen vasta kun olen tullut sinne. Sitten kun tulen, lähetän teidän valitsemanne ja valtuuttamanne henkilöt viemään lahjaanne Jerusalemiin."

2. Kor, 9:1-2: "Minun on oikeastaan tarpeetonta kirjoittaa teille pyhien avustamisesta. Tiedänhän teidän halukkuutenne."

Pakanakansaan kuulunut nainen meni anomaan Yeshualta, että Hän parantaisi tyttärensä. Yeshua ei ensin suostunut auttamaan, koska nainen ei ollut juutalainen tarkoittaen uskossa Israelin Jumalaan, mutta naisen nöyrä anominen osoitti, että nainen uskoi Jumalan Poikaan, joten Yeshua paransi tyttären. Jumala hyväksyy omakseen kenet tahansa, joka noudattaa Hänen käskyjään kuului hän mihin kansaan tahansa (Apt. 10:34-35). Esimerkki myös opettaa, että ensin tulee huolehtia Jumalaan uskovien tarpeista ja jos yli jää, niin vasta sitten muiden tarpeista. Antamisesta kertoo lisää artikkeli: 'Onko parempi antaa vai ottaa?'.

Matt. 7:6: "Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä." (juutalaiset kutsuivat pakanoita koiriksi ja sioiksi, koska he elivät saastaisesti noudattamatta lakia)

Mark. 7:25-30: "Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, mutta Jeesus sanoi: "Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." Nainen vastasi tähän: "Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi." Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä." 

Ps. 33:18-19: "Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa. Hän pelastaa heidät kuoleman vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli."

Ps. 37-18-20: "Herra pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä, eikä heidän perintöosansa koskaan häviä. He eivät kärsi puutetta kovinakaan aikoina, nälän päivinä heillä on kyllin syötävää. Mutta jumalattomat tuhoutuvat, Herran viholliset katoavat kuin laidunten vihreys, he haihtuvat savuna ilmaan."

Yeshua kertoi, mitä tapahtuu viimeisellä tuomiolla. Silloin kiinnitetään huomiota vapauden lain noudattamiseen. Vapautitko hätää kärsivän? Olitko köyhälle laupias, jos sinulla oli ylimääräistä omaisuutta? Rakastitko lähimmäistä käymällä hänen luonaan, kun hän oli joutunut sairaalaan tai vankilaan? Jokainen ihminen on Jumalan lapsi, oli hän rikas tai köyhä, korkeassa asemassa tai sorrettu. Kaiken sen hyvän, mitä teet apua tarvitsevalla ihmiselle, teet Herralle itselle. Kaiken sen, minkä jätät tekemättä, jätät tekemättä Herralle. Miksi vankeja pitäisi käydä katsomassa? Moni kristitty on joutunut vankilaan syyttömänä uskonsa takia, joten muiden ihmisten velvollisuus on tukea heitä.
 
Matt. 25:35-46: "Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' "Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?' Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

"Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' "Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'

"Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
"  


Yeshua kertoi rikkaasta miehestä jonka portin vieressä oli köyhä ja sairas Lasarus, jolle rikas mies ei antanut edes ruokansa tähteitä. Lopulta kumpikin kuolivat. Rikas mies joutui helvetin tuleen ja köyhä Lasarus pääsi Taivaaseen Abrahamin vierelle. Rikas mies ei noudattanut vapauden lakia, joten hän ei pelastunut. Yeshua sanoo lopuksi Abrahamin puhumat sanat, jotka koskevat kaikkia ihmisiä myös uuden liiton aikana. Jos joku ei noudata Mooseksen lakia ja profeettoja, niin hän joutuu tuliseen järveen rikkaan miehen kanssa. Niiden sanojen mukaan kenelläkään ei ole Jumalalle kelpaavaa uskoa, jos ei noudata Mooseksen lakia ja profeettoja. Jaakob opetti, että usko ilman lain tekoja on kuollutta uskoa (Jaak. 2:9, 26).

Luuk. 16:19-23, 27-31 "Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. "Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten...     ..Rikas mies sanoi: 'Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä -- hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.' Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"

Hepr. 10:28: "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Jaak. 2:26: "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

8. Kuninkaallinen laki

Jaakob kutsuu Mooseksen lakia myös kuninkaalliseksi laiksi vapauden lain lisäksi.

Jaak. 2:8-9 (1933/38): "Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia."

Jaakob viittasi Israelin Kuninkaan Yeshua HaMashiachin antamaan rakkauden kaksoiskäskyyn ja se noudattamisesta antamaan opetukseen. Vapauden laki korostaa laupeutta ja toisen ihmisen armahtamista. Kuninkaallinen laki sisältää samoja asioista, mutta katsoo niitä Hyvän Paimenen näkökulmasta, joka johtaa kansaa oikeudenmukaisesti. Messias profetioissa kerrotaan, miten Herra tulee ajamaan heikossa asemassa olevien asiaa. Kuninkaallinen laki kertoo Kuninkaasta, joka ei katso henkilön sosiaaliseen asemaan eikä varallisuuteen, vaan tuomitsee oikein. Hän ei suosi korkeassa asemassa olevia eikä ota vastaan lahjuksia. Hän ei tuomitse sen perusteella, miltä asiat näyttävät, vaan antaa oikean tuomion, joka perustuu tosiasioihin ja lakiin.

Jes. 11:1-6: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena."

Joh. 7:24: "Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein."

Ps. 37:30-34: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju. Jumalaton väijyy vanhurskasta ja vaanii tilaisuutta tappaakseen hänet. Herra ei jätä omaansa jumalattoman armoille vaan osoittaa hänet syyttömäksi oikeuden edessä. Pane toivosi Herraan, kulje hänen tietään! Hän korottaa sinut, sinä saat periä maan ja nähdä jumalattomien tuhon."

Mal. 3:1, 5: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot...   ..Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä, minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia."  

Rakkauden kaksoiskäsky löytyy Mooseksen laista. Kun Kuninkaiden Kuningas puhui rakkauden kaksoiskäskystä, niin Hän ei antanut varsinaisesti uutta käskyä, mutta se oli uutta, miten käskyä tulee noudattaa itsensä uhraavalla rakkaudella.

Matt. 22:36-39 (RK): "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kai­kella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’"

5. Moos. 6:5: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi..."

3. Moos. 19:18: "Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi..."

3. Moos. 19:34: "Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä..."


Miikan kirjasta löytyy myös rakkauden kaksoiskäskyn sisältö. Jumalan tahto on, että teet oikein, vaellat nöyrästi Herran edessä ja rakastat laupeutta. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa nöyrästi Hänen käskyjään. Raamattu myös kehottaa antamaan hätää kärsivälle rakkaudesta ei pakosta. On parempi rakastaa laupeutta kuin olla pakosta laupias.

Miika 6:8 (1933/38): "Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?"


5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh. 15:9-14, 17: "Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. "Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä...   ..Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne."

Room. 12:8: "..Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin."  

2. Kor. 9:7: "Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa."

Kukaan ei saa myöskään antaa sen takia, että saisi muilta ihmisiltä kunniaa. Taivaan Isä ei maksa palkkaa laupeudesta, jos antaa hyvät tekonsa ihmisten katseltavaksi. On parempi antaa salassa, jolloin Taivaan Isä näkee hyvät tekosi ja maksaa siitä antajalle palkan.

Matt. 6:1-6: "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. "Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."

Yeshua sanoi, että Hän antaa teille uuden käskyn. Kuten on todettu, niin kyse oli Mooseksen laissa olevasta käskystä, jota Yeshua käski noudattamaan uudella tavalla noudattamalla Hänen antamaa esimerkkiään. Apostoli Johannes opetti, että vaikka käskyä kutsutaan uudeksi, niin se ei ole kuitenkaan uusi.

Joh. 13:34: "Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne."

Ef. 5:25-26: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla"

1. Joh. 2:7-10: "Rakkaat ystävät! Käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Se on se vanha käsky, joka teillä on ollut alusta alkaen, se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi: nyt se on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys hälvenee ja tosi valo loistaa jo. Joka väittää olevansa valossa mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen."

9. Kristuksen laki 

Raamattu opettaa, ettei uskovat saa elää läheisessä yhteydessä niiden kanssa jotka eivät usko ja jotka tekevät syntiä. Tämä tarkoittaa, ettei heidän kanssa saa istua iltaa yhdessä ruokaillen (1. Kor. 5:11-13). Itämaisessa kulttuurissa yhdessä syöminen on ystävyyden merkki. Tähän sääntöön on poikkeuksensa se, että kun on tarve mennä syntisten luokse julistamaan evankeliumia, niin silloin voi mennä seurustelemaan heidän kanssa vaikka yhdessä syöden (Luuk. 15:1-10). Silloin saarnaajalle tarjottu ruoka ja majoitus on hänen työnsä palkkaa. Tämä ei tarkoita sitä, että siitä tulee tehdä tapa, jos evankeliumin kuulleet eivät sitä hyväksy. Yeshua antoi käskyn, että jos joku ei kuuntele evankeliumin julistajan sanoja, niin sitten tulee pudistaa pölyt jaloista ja lähteä siitä kodista pois (Matt. 10:10-15).

Yeshuan ohjetta noudattaen Paavali yritti tulla parhaansa mukaan toimeen niin lakia noudattavien juutalaisten kuin niiden pakanoiden kanssa, jotka eivät tunteneet lakia. Paavali sanoi, että vaikka hän on ollut lakia vailla olevien kanssa, niin hän itse ei ole lakia vailla, sillä hänellä on Kristuksen laki.

1. Kor. 9:21: "Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla -- onhan minulla Kristuksen laki."

Jotkut raamatunopettajat ovat yrittäneet väittää tämän perusteella, että Paavali oli hylännyt Mooseksen lain ja noudatti Kristuksen lakia, jossa on eri säädökset kuin Mooseksen laissa. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkansa. Kristuksen lailla tarkoitetaan sitä lakia, mitä Kristus noudatti ja opetti, joka oli Mooseksen laki (Matt. 5:17-18, 23:1-3; Joh. 10:34-35, Luuk. 24:44). Kristuksen laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat toteutuneet Kristuksessa Yeshuassa (Jeesuksessa). Raamattu mainitsee Paavalin noudattaneen Mooseksen lakia, juutalaisten lakia, Kristuksen lakia, Uskon lakia ja Hengen lakia, joka antaa elämän. Kyse ei ole viidestä eri laista vaan yhdestä samasta laista, jolla on useita nimiä, kuten Jumalalla on useita nimiä.

Kristuksen laki on yksi Mooseksen lain nimistä, joka korostaa Kristuksen antamaa käskyä rakastaa lähimmäistä itsensä uhraavalla rakkaudella. Vapauden laki korostaa laupeutta puutteenalaisia kohtaan ja toisen armahtamista. Kuninkaallinen laki korostaa velvollisuutta kohdella oikein heikossa asemassa olevia. Kristuksen laki kehottaa vahvempia auttamaan niitä, jotka eivät itse kykene, olemaan anteeksiantavia ja kärsivällisiä niitä uskovia kohtaan, jotka eivät heti kaikkea osaa eikä ymmärrä.

Gal. 6:2, 9-10: "Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain...   ..Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin."

Room. 15:1 (1933/38): "Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi."

Jes. 53:6, 11: "Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen...   ..Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa."

Kol. 3:12-14: "Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi."

Varsinkin juuri uskoon tulleiden kohdalla on paljon tietämättömyyttä lain vaatimuksista. Jos joku vasta-alkaja tekee väärin, niin Kristuksen laki kehottaa neuvomaan häntä lempeästi. Jos uskoon tulleella on todellinen halu tehdä parannus, niin hän kyllä ottaa lempeästi annetusta neuvosta vaarin. Tilanne muuttuu toiseksi, jos jollakin ei ole halua opiskella lakia ja sitä noudattaa. Kristus on tullut pelastukseksi niille, jotka Hänen käskyjänsä noudattavat.

Gal. 6:1: "Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä..."

Hepr. 5:7-9: "Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."

Apostolien kokouksen päätöksessä näkyy tämä lempeys antaa vastakääntyneille aikaa opiskella laki. Apostolit lähettivät pakanoille kirjeen, jossa he muistuttivat pakanoiden joukosta kääntyneitä noudattamaan neljää keskeistä Mooseksen lain käskyä, jotta he erottautuisivat pakanallisista tavoista heti. Apostolit totesivat, etteivät he halua tältä erää häiritä pakanoiden lain opiskelua enempää, koska pakanat kävivät kuuntelemassa lain opettamista sapattina synagogassa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Usko ilman tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa'.

Apt. 15:19-21 (Biblia): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan." (kirje muistuttaa neljästä Mooseksen lain käskystä: olla harjoittamatta epäjumalanpalvelusta, tekemättä huorin, olla syömättä verta ja sellaista lihaa, josta ei ole päästetty verta pois).

10. Hengen laki, joka antaa elämän

Hengen laki, joka antaa elämän, korostaa Pyhän Hengen osuutta Mooseksen lain noudattamiseksi. Pyhä Henki antaa ihmiselle voiman noudattaa pyhää lakia, jolloin ihminen saa elää. Yeshua korosti opetuksessaan välttämättömyyttä syntyä ylhäältä uudesti uskovien upotuskasteesta ja Pyhästä Hengestä, jotta saa iankaikkisen elämän. Uudestisyntymisessä vanha lihallinen ihminen kuolee hänen syntielämänsä kanssa. Sen jälkeen ihminen syntyy uudesti uudeksi luomukseksi, jolloin hän alkaa elämään Jumalan tahdon mukaista elämää uskossa Jumalan Poikaan.

Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Room. 6:4: "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.

Eräät raamatunopettajat väittävät, että Mooseksen laki on lihallinen laki, mikä merkitsee ihmisen asettamaa huonoa lakia. Tämä väärinkäsitys perustuu huonoon käännökseen jakeessa Hepr. 9:10 (1933/38), jossa on sanat "ovat ainoastaan lihan sääntöjä". Heprealaiskirje ei tarkoita, että Mooseksen laki on lihallinen vaan, että Mooseksen laissa on lihaa koskevia puhdistautumissääntöjä, jotka koskevat aiempia temppeleitä, mutta tulevaa kolmatta temppeliä koskee uuden järjestyksen mukaan Hesekielin kirjassa oleva temppelilaki. 2017-käännös on parempi, joka kääntää: "lihaa koskevat säännöt", mistä kertoo enemmän artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

Paavali opetti, että Mooseksen laki on hengellinen, mikä tarkoittaa lain olevan Pyhästä Hengestä. Mooseksen lain noudattaminen on Pyhästä Hengestä ja sen noudattamatta jättäminen on lihasta. Jos uskoon tullut kuolettaa lain rikkomisen pois Pyhän Hengen voimalla, niin hän saa elää. Lihallinen ihminen ei kuitenkaan alistu noudattamaan Mooseksen lakia, mikä johtaa eroon Kristuksesta ja kadotukseen.

Room. 7:12, 14 (1933/38): "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä...   ..Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen..."

Room. 8:6-9, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa....   ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Paavali vertaa elämän antavaa Hengen lakia synnin ja kuoleman lakiin. Pyhä Henki antaa voiman hylätä laittomuus ja alkaa noudattaa lakia. Jos ihminen ei ala noudattaa lakia, hän on lihansa ja luontonsa vallassa, mikä johtaa kuolemaan. Moni uskova tuudittautuu sellaiseen väärään pelastusvarmuuteen, ettei hän voi saada kadotustuomiota, koska hän on Kristuksessa. Kuten Paavali sanoo, vain ne ovat Kristuksessa, jotka vaeltavat Pyhässä Hengessä lakia noudattaen. Synnin tekeminen johtaa kuoleman lakiin ja Kristus vapauttaa synnin orjat siten, että he saavat voiman lopettaa synnin tekeminen.

Room. 8:1-6 (2017): "Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. Sillä mihin laki oli voimaton, koska se oli lihan kautta tullut heikoksi, sen Jumala teki lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa,  että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan.  Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha,"

Joh. 6:63, 68-69 (Jeesus sanoo opetuslapsilleen): "Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä...    ..Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

Joh. 12:49-50: "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.

Paavali kirjoittaa galatialaisille, että saitteko Pyhän Hengen lain teoista vai uskomalla evankeliumin? Eräät raamatunopettajat väittävät tämän perusteella, että laki olisi lihasta ja vastoin evankeliumia, mitä Paavali ei tarkoita missään nimessä. Paavali on osoittanut Galatalaiskirjeensä seurakunnalle, joka ei enää jaksanut uskoa Yeshua HaMashiachiin, vaan palasi takaisin sekä vanhan liiton juutalaisuuteen ja pakanauskontojen alkuvoimiin ilman uskoa Jumalan Poikaan (Gal. 1:6, 4:8-9). Lain käskyjen noudattaminen on silloin lihasta, jos ei usko Jumalan Poikaan, jolloin pyrkii sovittamaan syntejään omilla teoilla, omilla avuin. Paavali ei moiti galatialaisia lain noudattamisesta, mutta moittii heitä Jumalan Pojan hylkäämisestä. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'

Gal. 1:6: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin."

Gal. 4:8-9: "Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi?" (alkuvoimat tarkoittaa mm. taivaankappaleiden palvomista epäjumalina)

Gal. 3:2-5: "Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä! Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?"

Paavali opettaa Galatalaiskirjeessä, että Mooseksen lain vastaiset teot ovat lihasta, mutta Pyhän Hengen hedelmä näkyy teoissa, joita vastaan ei ole Mooseksen laki. Tämä tarkoittaa, että Pyhän Hengen hedelmät ovat aina Mooseksen lain mukaisia.

Gal. 5:19-25: "Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta."

Johannes Kastaja kääntää lasten sydämet isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen

Mikael kertoo, miten Jumala lähettää Elian ennen Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) paluuta. Profetia Eliasta esitäyttyi Johannes Kastajassa, joka oli sama mies kuin Elia. Yeshua kuitenkin sanoi tulevassa aikamuodossa, että Elia tulee vielä ja laittaa kaiken kohdalleen, mikä tarkoittaa suurta uskonpuhdistusta (Matt. 17:11). Johannes Kastaja tulee uudelleen, jolloin profetia täyttyy lopullisesti. Hänen paluunsa on tarpeen, koska menneiden vuosisatojen aikana porttokirkot eivät ole opettaneet evankeliumia Raamatun mukaisesti.
Videon käsikirjoituksen voi lukea myös PDF-dokumentista.

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."