keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Mikä on Googin sota?


*Goog tulee hyökkäämään Israeliin liittolaistensa kanssa
*Goog on Venäjä, joka siirtää joukkoja Israelin lähelle
*Goog himoitsee Israelin rikkauksia 
*Israelin maa yritetään antaa toiselle kansalle
*Koko maapallo kääntyy Israelia vastaan, mutta lopulta Israel voittaa sodan
*Israelin Py Jumala näyttää koko maapallolle, kuka täällä on Jumala ja kenellä on ylivertainen voima
*Synnytystuskien kautta Jumala ennallistaa Raamatun alkuperäisen opetuksen


Israel palaa maahansa ja voittaa sodat

Lähi-idässä myllertää enemmän kuin koskaan. Meidän on hyvä valvoa ja seurata ajan merkkejä. Raamattuun on kirjattu profetioita sen takia, että osaamme seurata Jumalan suunnitelman etenemistä ja nostaa päämme silloin, kun vapautuksemme aika on lähellä.

Luuk. 21:28 (1933/38): "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Monet ovat alkaneet ilkkumaan, että Israelin maat ovat jääneet muiden kansojen haltuun, mutta Jumala näyttää voimansa ja tuo oman kansansa takaisin Israeliin. Hesekielin kirjan luvut 36-37 kertovat, että Jumala tuo Israelin kansan takaisin kotimaahansa. Nämä luvut ovat toteutumassa parhaillaan. Hesekiel kertoo, että Israel tulee elämään turvallisin mielin ilman kaupunkeja ympärikiertäviä muureja. Satoja vuosia sitten monissa valtioissa kaupunkien suojaksi rakennettiin muurit sen ympärille, joiden suojaan mentiin vihollisten hyökätessä sen alueelle. Sellaiset muurit ovat myös Jerusalemin vanhan kaupungin ympärillä. Nykyään kaupungit ovat kasvaneet suurimmaksi osaksi muurien ulkopuolelle, eikä niiden ympärille ole rakennettu suoramuureja pitkään aikaan. Jerusalem on myös suurimmaksi osaksi ilman suojamuureja. Hesekielin profetia ennusti Israeliin kaupunkiasutuksen ilman kivimuureja ja suojavalleja, mikä on käynyt toteen.

Sak. 2:8-9: "..Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Minä olen tulimuuri sen ympärillä -- sanoo Herra -- ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani."

Hesekielin kirjan luvut 38-39 kertovat Googin sodasta. Goog liittolaisine hyökkään Israeliin silloin, kun Israel elää rauhassa ja ilman kaupunkeja suojaavia muureja (Hes. 38:8-11). Tämän takia Googin sotaa ei pidä sekoittaa Harmagedoniin tai muihin ahdistusten aikojen sotiin (esim. Sak. 12-14), koska silloin ei ole rauhaa eikä asuta missään turvallisin mielin.

Hes. 38:8, 11: "..Kun aika on täysi, sinä tulet sodan jäljiltä rakennettuun maahan, jonka asukkaat ovat palanneet monien kansojen keskeltä. Sinä tulet Israelin vuorille, jotka ovat pitkään olleet autioina mutta ovat saaneet väkensä takaisin kansojen keskeltä. Kaikki asuvat siellä turvallisin mielin...    ..ja sanot: 'Minä hyökkään suojattomaan maahan, käyn ahdistamaan sen asukkaita, jotka elävät rauhassa ja turvallisin mielin eivätkä suojaa itseään ympärysmuureilla, eivät portein eivätkä salvoin."

Israel kuitenkin voittaa Googin sodan ja saa hyökkääjiltä suuren sotasaaliin, jota se käyttää hyödyksi seuraavat seitsemän vuotta (Hes. 39:9-10). Hesekielin kirjan luvut 40-43 kertovat Jerusalemin kolmannesta temppelistä, joka rakennetaan ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Hesekielin kirjan luvut 44-48 on tarkka kuvaus tuhatvuotisesta valtakunnasta. Nämä Hesekielin kirjan luvut eivät ole koskaan aiemmin toteutuneet, joten ne viittaa tuleviin aikoihin. Hesekielin kirjan tekstit toteutuvat tarkasti kuvatussa järjestyksessä.

1. Moos. 12:1-3: "Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." 

Googin sota on käännekohta, josta alkaa maailman muutoksen suurimmat synnytystuskat. Googin sodan aikoihin maapallo siirtyy monien vaivojen läpi tuhatvuotiseen valtakuntaan (Hes. 39:7, Dan. 9:27). Tämä artikkeli kertoo, mistä Googin sodassa on kyse.

Goog tulee kokoamaan paljon kansoja sotaan Israelia vastaan. Liittoutumassa on mukana Israelin naapurimaita ja muitakin lukuisia maita kauempaa (Hes. 38:6 1933/38; Yle 27.12.2019). Viime vuonna tällainen ajatus olisi ollut kaukainen. Tilanne on muuttunut nopeasti ja nyt asetelma on kehittymässä Googin sodan alkamiseksi.

Goog tulee Venäjältä

1933/38-käännöksessä nimi on muodossa Goog ja 1992-käännöksessä se on lyhyemmässä muodossa Gog, kuten se on myös englantilaisissa käännöksissä. Heprealainen sana 'gog' merkitsee vuorta (sanakirja) ja sana 'gag' merkitsee talon kattoa (sanakirja), mitkä viittaavat korkeassa asemassa olevaan kansan johtajaan. Profeetta Bileam kutsui amalekilaisia kansoista ensimmäiseksi, mutta samalla ennusti sen tuhoutuvan lopullisesti (4. Moos. 24:20, 1. Sam. 15). Amalekilaisten kuningas Agag oli korkea, mutta Bileam ennusti, että Israelin kuninkaasta tulee vielä korkeampi (4. Moos. 24:7, Ps. 97:9). Agagin jälkeläinen Haman oli persian pääministeri, joka yritti tuhota Israelin kansan kokonaan. Lopulta Haman hirtettiin hyvin korkeaan hirsipuuhun noin 30 metrin korkeudelle (Est. 3:1, 7:9; lisää artikkelissa). Kuten agagilaiset olivat Israelin vihollisia, Googista tulee myös Israelin vihollinen.

Est. 3:1: "Näiden tapausten jälkeen kuningas Kserkses ylensi Agagin jälkeläisen Hamanin, Hammedatan pojan, korkeaan virkaan ja arvoon ja asetti hänet kaikkien muiden ruhtinaiden yläpuolelle.

Ilm. 17:13-14: "Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut.

5. Moos. 10:17: "Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala..."

Goog on Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas, joka asuu Maagogin maassa. Kyseessä on Venäjä. Karhu on Venäjän tunnuseläin.

Hes. 38:1-2 (1933/38): "Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan" 

Dan. 7:5: "Ja katso, oli toinen eläin, karhun kaltainen, joka seisoi toisella suunnalla, ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan hampaitten välissä. Sille sanottiin: "Nouse, syö paljon lihaa."

Venäjän sotakarhu hyökkää

Roos (Ros) tarkoittaa hepreankielellä 'päämiestä, päällikköä', mutta se myös viittaa venäjänkielen sanaan Rossija, joka tarkoittaa Venäjää. Nimi Rusin maa (Russkaja zemlja) tulee maata hallinneen viikinkipäällikkö Rurikin nimestä, joka oli kotoisin Ruotsin Roslagenin maakunnasta. Sana Ruotsi tulee myös Roslagenin maakunnan nimestä. Vikingit hallitsivat Rusin (kreikaksi Rhos) valtakuntaa, johon kuului aikanaan mm. Novgorod ja Kiova. Nimi Rus juontaa muinaisesta norjalaisesta sanasta 'rods', mikä merkitsee miestä, joka soutaa. Viikingit kävivät kauppaa Venäjän jokia pitkin ja myös asuivat siellä. Viikingit tekivät myös ryöstöretkiä kyliin ja myivät ryöstämänsä lapset Volgan ja Krimin orjamarkkinoilla (IL 16.4.2014). Tukholman profetiassa Jumala mainitsee Roosin pojan, mikä viittaa Venäjään ja voi hyvinkin tarkoittaa Rurikin jälkeläistä.

Mesek on hepreankielisessä Vanhassa testamentissa Meshech (Septuagitassa vokalisoitu Mosoch). Wilhelm Gesenius on maailmankuulu heprean kielen tutkija, joka on vuonna 1815 kirjoittanut kirjan Hebrew Lexicon - Old Testament Scriptures. Gesenius on sanonut, että Mesek on epäilemättä Moskova. Kaupunki on Meshcheran alueella. Itse asiassa Ukrainassa on muinoin kutsuttu nykyistä Venäjää nimellä Moskova ja venäläisiä moskovalaisiksi.

Iltalehti kirjoittaa 13.3.2023 artikkelissa 'Ukraina harkitsee Venäjän nimen vaihtamista':

"Uusvanha nimi olisi ukrainaksi Московія eli englanniksi Muscovy ja suomeksi Moskova tai Moskovan Venäjä. Samalla venäläisiä alettaisiin kutsua Ukrainassa ”moskovalaisiksi”. Moskova-nimeä käytettiin kartoissa nyky-Venäjän alueista aina 1500-luvulta 1700-luvulle, aikana ennen kuin Pietari Suuri alkoi modernisoida valtakuntaa ja perusti Venäjän keisarikunnan."
Tuubalilla tarkoitetaan Tobolskia, mihin johtopäätökseen on tullut myös useat muutkin lähteet. Keskiajalla Tobolsk oli Siperian hallinnollinen, kaupallinen ja kirkollinen keskus. Toboljoki laskee Kazakstanista Venäjän Tobolskiin, jossa joki yhtyy Irtyšjokeen, joka laskee Jäämerelle. Nimi Tobol tulee sanasta Tubal (Tuubal).

Maailman kartta 400-luvulla eKr., klikkaa suuremmaksi
Raamattu mainitsee Googin oleva maassa, joka on Israelista katsoen pohjan perillä eli pohjoisessa mantereen perällä (Hes. 38:15), missä on mm. Venäjä. Vanhan testamentin aikana Mustanmeren pohjoisrannalla olevat skyyttiläiset olivat sen ajan tiedoilla maailman pohjois-laidalla, kuten vasemmalla olevasta maailmankartasta käy ilmi, jonka on laatinut kreikkalainen historiankirjoittaja Herodotus (noin 484-425 eKr; Oxford Bible Church). Erityistä merkitystä on sillä, minne juutalaiset kirjanoppineet ovat sijoittaneet Googin ja Maagogin maan, koska he ovat käyttäneet Hesekielin kirjaa alusta alkaen. Åbo Akademin Vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori Antti Laato on kirjoittanut kirjassaan 'Kun nämä alkavat tapahtua' (v. 1991, s. 50): "Maagog sijaitsi heprealaisen maailmanäkemyksen mukaan aivan maailman äärijajoilla (Mustan meren ja Kaspian meren välillä)."

Ensimmäisellä vuosisadalla juutalaiset yhdistivät Googin ja Maagogin maan skyyttiläisiin. Juutalaisen historiankirjoittaja Josefuksen mukaan juutalaiset kutsuivat maagogilaisiksi niitä, joita kreikkalaiset kutsuivat skyyttiläisiksi. Juutalaiset pitivät skyyttiläisiä Jaafetin pojan Magogin jälkeläisinä (Josephus, Antiquities of the Jews: 1.123). Mesek ja Tubal olivat myös Jafetin poikia.

1. Moos. 10:2. "Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras."

Ratsastajalla on vastakaarijousi

Josefus kuvasi Googin ja Maagogin maaksi, joka on Mustanmeren pohjoispuolella ja Don-joen varrella, jossa asuu hevosilla ratsastava barbaari kansa. Tämä alue on eteläistä Venäjää. Heidän valtakuntansa Skyytia ajoittuu noin 600 eKr - 300 jKr, jolloin Hesekielin kirjakin on kirjoitettu, ja se ulottui Tonavajoelta Keski-Aasiaan. Kreikkalaiset uskoivat skyyttien olevan maailman pohjoisin kansa, jonka valtakunta ulottui lumirajalle asti. Skyytit olivat teltoissa asuvia paimentolaisia, joiden ratsastusjousiampujat olivat hyvin tehokkaita sotilaita. He pystyivät sotimaan jalkaväkeä ja sotavaunuja vastaan tehokkaasti, koska heillä oli ratsastamiseen soveltuvat lyhyet mutta tehokkaat vastakaarijouset ja metalliset holkkinuolenkärjet, jotka tekivät nuolista tarkkoja. Edes kiinalaisten sotavaunut eivät pystyneet taistelemaan ratsastusjousiampujia vastaan, koska kiinalaisten mielestä ne liikkuivat nopeasti kuin lintuparvi. Skyyttien aseet olivat aikanaan ylivoimaisia verrattuna muiden aseisiin.

Teologi Abrosius (340-397 jKr) yhdisti Gogin goottilaisiin, jotka asuivat Mustameren pohjoispuolella Krimiltä Puolaan saakka. Jerome yhdisti Gogin skyyttiläisiin (347-420 jKr). Bulgariassa asunut bysanttilainen historioitsija Jordanes (kuoli 555 jKr) yhdisti Gogin skyyttiläisiin ja goottilaisiin, jotka asuivat Aleksanteri porttien pohjoispuolella, joka on Mustaltamereltä Kaspianmerelle kulkeva linnoitusketju. Keskiajalla Goog ja Maagog liitettiin useissa eri lähteissä euroaasialaisiin nomadeihin (mm. kasaarit ja hunnit), joita oli mm. Volgajoen alueella ja Siperiassa. Mongoolit olivat skyyttien tapaan ratsastusjousiampujia, joiden valtakunta ulottui 1200 jKr Tyyneltämereltä Puolaan asti. 1800-luvulla juutalaisten lahko hassidilaiset yhdistivät Googin ja Maagogin maan Venäjään.

Goog kuvataan sotilasliiton johtajaksi. Kun katsotaan Israelista pohjoiseen Jäämerelle asti, niin Venäjällä on alueella olevista valtioista selvästi suurin armeija ja paljon ydinaseita. Turkilla on suuri armeija, mutta sillä ei ole ydinaseita, joten Turkki ei voi johtaa liittoumaa, koska Israelilla on paljon ydinaseita. Arabivaltioilla ei ole mitään mahdollisuuksia Israelia vastaan edes tavanomaisessa sodassa, koska Israelin armeija on saa tarvittaessa liikekannalle noin 3 miljoonaa sotilasta. Liittouman johtoon tarvitaan suurella sotilasmäärällä sekä ydinaseilla varustettu suurvalta ja se on Venäjä. Turkin sisäinen valtataistelu on lähentänyt Turkin ja Venäjän välejä (Yle 29.7.2016 ja IL 12.9.2017). Venäjä kokoaa parhaillaan omaa sotilasliittoa Lähi-idässä (Yle 15.10.2016 ja 26.12.2017). Iran, Turkki sekä Venäjä ovat löytäneet toisensa ja käyttäytyvät kuin olisivat toistensa liittolaisia länttä vastaan (Yle 3.4.2018). Nyt Turkki ja Libya ovat tehneet sotilasliiton (Yle 22.12.2019).

Goog ei arkaile käyttää ydinaseita

Valistuksen aika toi länsimaisten demokratioiden sotaoppeihin muutoksen. Nykyään ne yrittävät välttää siviiliuhreja kaikin keinoin, joten niiden armeijat eivät pysty käyttämää kaikkea voimaa vihollista vastaan. Rajoitettu sodankäynti ei enää lopeta sotia, koska vihollisen voimat jäävät olemaan siviilien keskuuteen, sillä sotavoiman käyttöä siviilejä vastaan ei hyväksytä. Venäjän näkökulmasta länsimaista on tullut hitaita päättämään, arkoja toimimaan ja heikkoja vastustajia, minkä vuoksi Venäjä ei enää pelkää niitä.

Venäjän sotaopit eivät perustu siihen, että keskitytään vain vihollisen hyökkäysten torjuntaan omien sotilaiden ja siviiliväestön tappioita vältellen. Venäjä pyrkii hyökkäämään vihollisen sotavoimaa vastaan, jottei se kykene hyökkäämään Venäjän armeijaa vastaan. Oppi perustuu ajatukseen, että hyökkäys on paras puolustus. Tässä taktiikassa omat tappiot ovat suuret, mutta historiallisesti Venäjää ei ole juurikaan haitannut suuret tappiot, kunhan vihollinen saadaan kukistettua. Venäjän taisteluajatus perustuu nopeatempoiseen ja aggressiiviseen taisteluun vihollisen kukistamiseksi.

Venäjällä on ollut pitkään sotaoppi, että jos suuren kansainvälisen kriisin alkuvaiheessa käyttää keskimatkan ydinaseita Euroopassa tai Lähi-idässä vihollisten armeijoiden tuhoamiseen, niin Yhdysvallat ei uskalla ampua mannertenvälisiä ydinaseita Venäjää vastaan, jottei se itse joutuisi ydinsodan osapuoleksi (Yle 7.11.2019, IL 14.10.2022). Tätä käsitystä on Yhdysvaltojen arka toiminta vain ruokkinut. Yhdysvallat antoi Syyrian kansalle turvatakuut, ettei se salli kemiallisten joukkotuhoaseitten käyttöä kansaa vastaa. Kun Yhdysvaltojen "punainen linja" ylitettiin, Yhdysvallat ei kuitenkaan iskenyt takaisin. Venäjälle on voinut jäädä sellainen käsitys, että Yhdysvaltojen antamat turvatakuut ovat pikemminkin vaaleilla valittujen johtajien vaalilupauksia kuin todellista sitoutumista puolustaa liittolaisiaan tiukan paikan tullen ydinaseillaan (IL 10.4.2021). Venäjä tietää, miten heikko on länsimaiden demokratioiden päätöksentekokyky, joten keskusjohtoisena valtiona sillä on etulyöntiasema nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. 

Sotahistorian dosentti Markku Salomaa on kommentoinut asiaa Iltalehdessä 15.10.2022 otsikolla: 'Putinin askel ydinaseen käyttöön on lyhyt ja nopea – voimakkain vastaisku kaatumassa Bidenin haparointiin':

"Putin on rohkaistunut siitä, että presidentti Joe Bidenin ydinaseoppi NPR (Nuclear Posture Review) on juuttunut Yhdysvaltain kongressin käsittelyyn. NPR:n luonnoksen mukaan presidentti ”vain” harkitsisi vastaiskuja jo suoritetun ensi-iskun jälkeen. Kenraalikunta on puuttunut tähän ja varoittanut, että Venäjä käyttää tätä hyväkseen kuten näyttää käyneenkin...  
..Venäjän sotilaallisessa ajattelussa ja opetuksessa on vuodesta 1963 lähtien tukeuduttu Neuvostoliiton marsalkka Vasili Sokolovskin kirjaan sotilasstrategiasta (Vojennaja Strategija), mikä määritteli uuden aikakauden sotien luonteen ja loi perustan doktriinille, että voitto ydinsodassa on mahdollista. Lisäksi Neuvostoliiton puolustusministeri, marsalkka Rodion Malinovskin mukaan sodanuhka oli olemassa niin kauan kuin ”imperialismi” on olemassa, mutta vakuutti, että asevoimien selkärankana ovat ydinaseet ja tuleva sota ratkaistaan niillä. Putinilla on samansuuntaista ajattelua."

Kiinalainen merisotilas

Sama ajattelu on levittynyt myös Kiinaan. Yhdysvaltojen antamat turvatakuut Taiwanille ovat aiemmin estäneet Kiinaa valtaamasta omaksi väittämäänsä saarta. Kiina on viime vuosina panostanut armeijaansa paljon ja nyt Kiinan johto ajattelee, ettei Yhdysvalloilla ole uskallusta puolustaa Taiwania, jos Kiina valtaa sen. Tämän rohkaisemana Kiina on liittänyt Etelä-Kiinanmeren omaksi merialueeksi 2010-luvun lopulla, vaikka YK:n ja kansainvälisen merilain mukaan alue kuuluisi Vietnamille, Filippiineille, Malesialle ja Bruneille (IL 15.1.2015; Yle 9.5.2015 ja 12.11.2017). Kiinan johdon toiminta perustuu Sun Tzun sotaoppeihin: taitavaan juonimiseen ja harhaanjohtamiseen (HS 28.12.2005). Suomen Kuvalehti kirjoittaa 23.7.2021 artikkelissaan 'Seuraavaksi Taiwan':

"Kiinassa voittaa vaarallisella tavalla tilaa käsitys, että Yhdysvalloilla tuskin on uskallusta tai edes sotilaallista voimaa estää Kiinaa ottamasta Taiwania haltuunsa, jos Peking niin haluaa...   ..Kiinan johto on viime aikoina sallinut keskustelun Taiwanin aseellisesta valtauksesta puolueen sisällä ja hallinto näyttää ryhtyneen aktiivisesti ohjailemaan mielipiteitä. Kommunistipuolueen omistaman The Global Times -lehden mielipidetutkimus väittää, että 70 prosenttia kiinalaisista tukee vahvasti Taiwanin aseellista yhdistämistä Kiinaan...    ..Xitä ympäröivät sotilaalliset neuvonantajat vakuuttavat jo hänelle, että Kiina voi vallata Taiwanin siedettävään hintaan..."
Venäjä on liittoutunut monien keskusjohtoisten maiden kanssa mm. Kiinan ja Iranin kanssa (Yle 30.12.2022), joten sillä on kyky tarvittaessa aloittaa jopa ydinsota (IL 13.10.2019 ja 10.9.2021). Tämän takia Venäjä on panostanut voimakkaasti ydinaseisiinsa. Sillä on jopa lyhyen kantaman tykistöydinaseita, joilla se voi vallata vihollistensa rintamalinjoja ja puolustamaan saavutettuja asemiaan. Venäjällä on ollut pitkään valmiina suunnitelma, miten vallata tie Reinjoelle asti käyttämällä taktisia ydinaseita. Yllätyshyökkäys Pohjois-Eurooppaan estäisi Natoa lähettämästä lisää joukkoja Saksaan, Puolaan ja Balttian maihin. Samalla Venäjä saisi haltuunsa tärkeän maayhteyden Kaliningradiin ja meriyhteyden Itämereltä Atlantille (video). Venäjä voi ajatella niin, ettei Nato pysty valtaamaan asemiaan takaisin, koska ydinkranaattien pelote on ylivoimainen.

Venäjän presidentti Putin varoitti länsimaita vuotuisessa puheessaan Venäjän kansalle seuraavin sanoin (Yle 21.4.2021 ja IL 21.4.2021):

"Emme halua polttaa siltoja, mutta, jos joku pitää Venäjän hyviä aikeita välinpitämättömyytenä tai heikkoutena, ja lähtee sytyttämään tai räjäyttämään siltoja, niin tietäköön, että Venäjän vastaus on epäsymmetrinen, nopea ja ankara. Se joka järjestää provokaatioita tärkeimpiä turvallisuusintressejämme kohtaan, tulee katumaan sitä niin, ettei ole aikoihin mitään niin katunut. Toivon, ettei kukaan yritä ylittää Venäjän "punaista linjaa". Missä meidän "punainen linjamme" kulloinkin menee, sen me päätämme kussakin tapauksessa itse."

Yle on uutisoinut 26.2.2022 otsikolla: "Ulkoministeri Haavisto: Venäjä saattaa olla valmis käyttämään jopa ydinaseita". Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut ydinsodasta: "Mihin maailmaa tarvitaan, jos siellä ei ole Venäjää?
 
Venäjällä on ollut pitkä perinne, että kirkko on voidellut maan hallitsijat. Ylin johto nähdään uutisissa harjoittamassa ortodoksisen uskonnon rituaaleja. Kirkon johtaja tapaa säännöllisesti valtion johtoa, joka kuuntelee kirkkoa ja tukee sitä taloudellisesti. Sotilasaikakauslehti kirjoitti (6/2019, s. 46-48), että Venäjän ydinasejoukoilla ja ortodoksisella kirkolla on erityisen läheinen suhde. Internetissä on uutiskuvia, kun ortodoksisen kirkon papit käyvät siunaamassa ydinaseita vihmomalla niitä vihkivedellä (kuvia). Neuvostoliiton aikana Sarovissa sijaitsi entisessä luostarissa ydinaseiden tutkimusinstituutti, joka luovutettiin takaisin kirkolle 1990-luvulla. Ortodoksinen kirkko nimesi vuonna 2009 pyhimys Serafin Sarovilaisen ydinasejoukkojen suojelijaksi ja esirukoilijaksi. Kirkko pitää ydinaseita Venäjän suojelijana pahaa ja moraalisesti rappiolla olevaa länttä vastaan. 
 

Etelä-Suomen Sanomat (STT - AFP) kirjoittaa 7.10.2022 artikkelissa: 'Patriarkan mukaan 70 vuotta täyttävä Putin on Jumalan valittu Venäjän johdossa':

"Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill on onnitellut tänään 70 vuotta täyttävää presidentti Vladimir Putinia. Kirill sanoi, että Putin on Venäjän johdossa Jumalan antaman valtuutuksen johdosta. Jumala asetti teidät valtaan, jotta voisitte suorittaa erityisen tärkeän ja vastuullisen tehtävän, joka koskee maan ja huostaanne uskottujen ihmisten kohtaloa, Kirill lausui onnittelusanoissaan presidentille. Patriarkka Kirill on ollut Putinin Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan vankka tukija."
Venäjän ydinasejoukoissa kirkollisen työn tavoitteena on varmistaa, ettei ohjusten laukaisuhenkilöstä kyseenalaista valtion johdon laukaisukäskyä, vaikka tietääkin sen noudattamisen johtavan todennäköisesti sivilisaation tuhoutumiseen. Venäjän ortodoksisen kirkon päämies, patriarkka Kirill on sanonut, että Ukrainan sodassa taistelleet ja kaatuneet venäläissotilaat pelastuvat Taivaaseen (Reuters 26.9.2022):
"Jos henkilö kuolee velvollisuuttaan suorittaessaan, hänen voidaan katsoa tehneensä uhrauksen. Ne, jotka uhraavat itsensä toisten puolesta saavat syntinsä anteeksi taivaan valtakunnassa, Kirill sanoi."
Selvyyden vuoksi sanottakoon, ettei kukaan saa syntejään anteeksi Kirillin mainitsemalla perusteella, eikä hänellä ole muutenkaan valtuuksia sanoa tällaista. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ei hyväksy Moskovan patriarkka Kirillin näkemystä, mistä kertoo Yle 27.9.2022 artikkelissa: 'Moskovan patriarkka Kirill lupasi venäläissotilaille synninpäästön – metropoliitta Arseni tyrmää näkemyksen':
"Metropoliitta Arsenin mukaan Venäjän ortodoksisen kirkon päämiehen käsitys ei ole ortodoksisen kirkon opetuksen mukainen. Hänen mielestään Patriarkka Kirillin puhe kuulostaa varsin erikoiselta.

– Voisin melkein ajatella, että tuon puheen olisi pitänyt joku islamilainen imaami, koska luvataan taivaspaikkaa sodassa kuolleille ja ennen muuta että luvataan syntien anteeksianto, hän sanoo...

– Patriarkka puhui tuossa puheessaan velvollisuudesta ja että kuolema on toisten puolesta annettu uhri ja että se uhri puhdistaa kaikki synnit. Näinhän ei kirkon opetuksen mukaan suinkaan ole, hän sanoo."
Israel on voittanut kaikki sodat itsenäistymisensä jälkeen

HS v. 1948, klikkaa kuva suuremmaksi
Raamatun asiantuntijat ovat nähneet, että ennen Googin sotaa käytäisiin psalmi 83:n tarkoittama sota, jossa Israelin naapurimaat hyökkäävät Israeliin. Tämän sodan tunnusmerkit täyttyivät jo Israelin käymissä sodissa vuosina 1948-1973 alkaen itsenäisyyssodasta ja päättyen Jom Kippurin sotaan, jolloin Israel oli käytännössä ottanut haltuunsa oman maansa (lisää PDF-dokumentissa). Israeliin hyökänneet arabimaat kehottivat ennen hyökkäystä palestiinalaisia pakenemaan Israelista siksi aikaa, kun he tuhoaisivat Israelin pois maailman kartalta. 

Ps. 83:4: "He sanovat: "Me tuhoamme heidät! Tehdään loppu koko kansasta, niin että Israelin nimikin unohtuu!"

Vuonna 1948 arabit lupasivat lyhyttä sotaa. Noin 700.000 palestiinalaista pakeni Israelista luullen, että he voivat pian palata takaisin maahan, jossa ei olisi enää juutalaisia. Kaikkien yllätykseksi Israel voitti sodan ja pakoon lähteneillä palestiinalaisilla ei ollut enää paluuta takaisin. Arabimaiden hyökkäys Israeliin aiheutti palestiinalaisten pakolaisleirit arabimaissa.

Sak. 2:12-13: "Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin: -- Joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt."

Israel itsenäistyi vuonna 1948 ja sen jälkeen naapurivaltiot ovat hyökänneet monta kertaa Israelin päälle. Israel ei ole aloittanut yhtään sotaa heitä vastaan, mutta on voittanut kaikki sodat. Kuuden päivän sodankin aloitti arabit vuonna 1967. Egyptin presidentti Nasser ilmoitti puheessaan halusta sotia Israelia vastaan. Egypti esti sotavoimalla Israelin laivojen kulun kansainvälisillä vesillä, karkotti Siinailta YK:n rauhanturvaajat ja siirsi armeijansa Israelin rajalle Siinaille, jolloin sota syttyi. Venäjä on tukenut arabivaltiota myymällä aseita yms., mutta Venäjä ei ole aiemmin suoraan osallistunut sotatoimiin Israelia vastaan. On teoriassa mahdollista, että psalmi 83:n profetia toteutuisi uudestaan hieman ennen Googin sotaa, mutta seuraava huomion arvoinen tapahtuma on nimenomaan Googin sota, koska Psalmi 83:n sota on jo ainakin yhden kerran toteutunut.

Sak. 12:1-3 (1933/38): "Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan."

Israelin kansaa verrataan voittamattomaan nuoreen leijonaan. Yksi Jeesuksen Yeshuan nimistäkin on Juudan Leijona (Ilm. 5:5). Jumala kokoaa kansojen keskelle hajonneen kansansa takaisin Israeliin. Israel voittaa jokaisen, jota vastaan se taistelee: 

Miika 5:6-7: "Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, ovat hajallaan monien kansojen seassa kuin kaste, jonka Herra antaa laskeutua maahan, kuin sadepisarat ruohikossa. He eivät pane toivoaan ihmiseen, eivät odota apua keneltäkään luodulta. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, jotka asuvat kansojen seassa, monien kansojen keskellä, ovat kuin leijona muiden eläinten parissa, kuin nuori leijona lammaslaumassa. Kun se hyökkää, se ruhjoo ja raatelee, eikä kukaan voi sen hampaista pelastaa."

Monien kansojen sotilaita marssii Israelin rajan lähelle

Antonov AN-124:ään lastataan junaa
Lähi-idän tilanne on muuttunut tuntuvasti syksyllä 2015. Lehdistö kertoo, että Venäjä on nopeasti tuonut vahvoja joukkoja Syyriaan ja sen lähialueille (Yle 1.10.2015, VU 3.10.2015). Venäjä on lennättänyt Iranin kautta Syyriaan suuria määriä joukkoja jättikokoisilla Antonov AN-124 kuljetuslentokoneilla  (Yle 13.9.2015). Lentokone pystyy kuljettamaan 12 konttia tai 150 tonnia rahtia. Muistan Ylen A-studion, missä haastateltiin kaikkia pohjoismaisia puolustusministereitä. Norjan puolustusministeri sanoi, että Venäjä on viime vuosina parantanut merkittävästi kykyään siirtää joukkoja niin nopeuden kuin määrän suhteen (Yle 7.3.2015, 13.4.2015).

Venäjä on Krimin ja Itä-Ukrainan valtauksella turvannut laivojensa pääsyn Mustallemerelle ja Välimerelle. Turkin ja Kaukasuksen alue on vuoristoista ja vaikeakulkuista. Venäjälle on helpointa ja halvinta kuljettaa sotajoukkonsa laivoilla Syyrian satamiin. Venäjä on ottanut Syyriasta haltuun Latakian ja Tartuksen satamat. Venäjä on nyt kyennyt lähettämään suuria määriä aseita ja muita tarvikkeita Krimin sataman kautta Syyriaan (Yle 22.10.2015). Everstiluutnantti Simo Pesu on lausunut Ylelle: "Sevastopolin meritukikohdalla ja satamalla, alueen lentotukikohdilla sekä logistisella infrastruktuurilla on keskeinen rooli myös maan osallistumisessa Syyrian konfliktiin." (Yle 4.12.2018)

Meritie Bosborisalmen kautta on helpoin tie Syyriaan
Venäjä armeija suoriutui voittoisasti Syyrian sotaoperaatiosta talvella 2015-2016. Keväällä 2016 Venäjä ilmoitti vetävänsä suurimman osa joukoistaan Syyriasta pois (Yle 14.3.2016). Maailma huokaisi helpotuksesta mutta liian aikaisin (Yle 15.3.2016). Venäjän armeija oli vetävinään lentokoneosastoja pois Syyriasta, mutta samaan aikaan se on tuonut enemmän muita aseita sekä sotilaita Syyriaan kuin, mitä se on vetänyt Syyriasta pois (Yle 21.4.2016 ja 31.5.2016), ja näyttää valmistautuvan pitkäaikaiseen läsnäoloon Syyriassa (Yle 5.5.2016). Monet länsimaiset poliitikot menivät halpaan. Sotakorkeakouluissa elää sanonta: "Venäjä harhauttaa aina. Jos Venäjä ei harhauta, niin se vasta harhautus on." Ylen analysoi Venäjä motiiveja artikkelissaan 14.2.2016: 'Venäjä näyttää mellastavan maailmalla miten haluaa. Onko kaiken takana suuri suunnitelma?'

Venäjän sotilasoperaatio Syyriassa on kallis. Miksi Venäjä tukee Syyriaa mittavalla sotilasoperaatiolla? Tohtori Jukka Seppinen kertoo kirjassaan 'Itsenäinen Suomi vakoilun maailmassa 1945-2018' (s. 276), että Venäjällä on ollut motiivi ottaa kontrolliinsa Lähi-idän maakaasun ja öljyn kuljetusreitit. Hänen arvionsa mukaan se oli Leonid Breznevin todellinen motiivi, kun hän määräsi Neuvostoliiton armeijan Afganistaniin 1979. Neuvostoliiton vaikutusvalta ei kuitenkaan levinnyt sen pidemmälle, koska sen armeija juuttui Afganistanin vuoristoon ja lopulta joutui vetäytymään sieltä pois haavoja nuollen. Venäjä on nyt vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Syyriassa, jotta se voisi tarvittaessa rajoittaa maakaasuputkien rakentamista Lähi-idästä Eurooppaan sekä Kiinaan ja siten pitää maakaasun hinnan korkealla (Savon Sanomat 20.3.2015, Yle 15.12.2009). Venäjällä on halu myös ryhtyä Lähi-idän maakaasun välittäjäksi, jotta se voisi kontrolloida hintatasoa ja saada välistä voittoa itselleen.

Lehdistö kertoo, että Syyriassa on Venäjän lisäksi mm. USA:n, Iso-Britannian, Ranskan, Turkin, Kiinan, Kuuban, Libanonin ja Iranin asevoimia (Yle 19.8.2015, 24.8.2016 sekä FOX 14.10.2015). Saudi-Arabia on ilmoittaneet halunsa lähettää maavoimia Syyriaan (Yle 13.2.2016). Tämän lisäksi alueelle on virrannut palkkasotilaita kaikkialta ympäri maapalloa taistelemaan sekalaisten järjestöjen riveissä. Ranska on aina käyttänyt vaarallisissa tehtävissä muukalaislegioonaansa, jossa on palkkasotilaita lukuisista eri maista (Yle 20.11.2015). Syyriaan on kehittynyt hyvin monimutkainen kriisi (Yle 1.10:2015). Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu joutui menemään Moskovaan neuvottelemaan Venäjän johdon kanssa, jottei maiden välille synny vahingossa sotilaallista konfliktia (Yle 21.9.2015).

Venäjä on jo maksanut hintaa Syyrian sotaoperaatiosta, kun pyhäin miesten päivänä pommi pudotti venäläisen matkustajalentokoneen Siinain niemimaalla lähellä Israelin etelärajaa (Yle 17.11.2015). Venäläisiä kuoli 221. Israel on iskenyt Syyriaan ja tuhonnut nykyaikaisia venäläisvalmisteisia Syyrian armeijan ilmatorjuntaohjusautoja (Yle 10.5.2018, VU 11.5.2018).

Raamattu ennustaa, että Damaskos tulee tuhoutumaan maan tasalla, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut. Syyrian kaikki kaupungit tulevat raunioitumaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valtio tyhjenee niin ihmisistä kuin ehjistä rakennuksista ja valtio poistuu kartalta. Tämä näyttää toteutuvan meidän päivinä.

Jes. 17:1-3: "Näin käy: Damaskos ei enää ole kaupunki, siitä on tullut rauniokasa. Kaupungit, joita se hallitsi, jäävät hylätyiksi, ne jäävät karjalaumoille, jotka makailevat siellä kenenkään häiritsemättä. Efraim menettää suojamuurinsa, Damaskos kadottaa kuninkuuden, ja Syyrian jäännöksen valta sortuu..."

Niiden päivien aikana maapallon kansat uhkaavat Israelia. Israel joutuu ahdinkoon, kun kansojen armeijat tulevat ryöstämään Israelia, mutta Jumala pelastaa Israelin, karkottaa ja tuhoaa hyökkääjät pois.

Jes. 17:12-14: "Voi kansojen meren kohinaa! Kumeana se pauhaa. Voi kansanheimojen kuohuja! Ne kohisevat kuin hyökyaallot, ne jymisevät kuin suuret vedet. Mutta kun Herra niille ärjäisee, ne pakenevat maan ääriin. Niitä ajetaan takaa, niin kuin vuoriston tuuli ajelee akanoita, ne kierivät niin kuin pallo-ohdakkeet myrskyssä. Ilta on kauhuja täynnä, aamun tullen ne ovat poissa. Sellainen on ryöstäjiemme osa, sellainen riistäjiemme arpa."

Mikä sytyttää sodan

Kun sodat syttyvät, niin ne syttyvät usein yllättävään aikaan ja yllättävistä tapahtumista. Sodan syttymistä edeltää maiden väliset voimakkaat ristiriidat ja sotilaallinen jännitys. Sota voi syttyä silloin yksittäisestä vahingonlaukauksesta tai attentaatista, kuten ensimmäisen maailmansodan katsotaan syttyneen. Kysymys on siitä, että jännittyneessä tilanteessa osapuolilta karkaa tilanteen hallinta käsistä kuin lasten tulitikkuleikissä konsanaan. Kriisi eskaloituu koston kierteen kautta täysimittaiseksi sodaksi.

700 kg:n pommi 700 km:n päähän: HS 16.12.2013
Turvallisuuspoliittiset asiantuntijat ovat arvioineet, että ydinsodan todennäköisyys Naton ja Venäjän välillä on pieni. Kauhun tasapaino toimii. Mutta jos Naton ja Venäjän joukot joutuisivat keskenään taisteluun, niin todennäköisyys ydinsotaan kasvaa tuntuvasti (Yle 11.10.2015). Tämän takia moni asiantuntija on hyvin huolissaan Syyrian tilanteesta. Tällä alueella on vaara siihen, että Naton ja Venäjän asevoimat törmäävät toisiinsa vahingossa tai provosoituna (Yle 24.11.2015). Yhdysvaltain ex-ulkoministeri Mike Pompeo on kertonut muistelmissaan, että helmikuussa 2019 Intia ja Pakistan olivat hyvin lähellä ydinsodan syttymistä Kashmirissa käydyn sodan takia. Pompeon mukaan kumpikin osapuoli oli varma, että toinen oli jo määrännyt ydinaseensa iskuvalmiuteen (IL 25.1.2023 ja BBC 25.1.2023).

Vahvasti aseistettuja ydinasevaltioita ovat USA, Venäjä, Israel, Iso-Britannia, Ranska, Pakistan, Intia ja Kiina. Israel on tehnyt ydinkokeita Etelä-Atlantilla vuosina 1979-80 yhdessä Etelä-Afrikan kanssa. Etelä-Afrikka on myynyt Israelille uraania ydinaseita varten. Etelä-Afrikka on myöhemmin luopunut ydinaseistaan. Israelilla on ydinvoimala Negevin autiomassa. 
 
Sen lisäksi Pohjois-Korealla on useita ydinpommeja ja todennäköisesti myös Iranilla (Yle 10.10.2021). Julkisuudessa on ollut arveluja, että Pohjois-Korea olisi tehnyt ydinkokeensa yhteistyössä Iranin kanssa. Pohjois-Korea ei kykene toimittamaan kaikkia aseita ulkomaille talouspakotteiden takia, mutta se kiertää niitä toimittamalla ulkomaalaisten peiteyhtiöiden kautta aseiden osia ja insinöörejä, jotta aseet voidaan valmistaa heidän teknologialla ulkomailla. Iran on hankkinut tällä tavalla Pohjois-Koreasta pitkänkantaman ohjusteknologiaa ja sukellusveneitä (MTV3doc: Myyränä Pohjois-Koreassa, 8.8.2021; lisää artikkelissa).

Ohjusten laukaisukontti
Vuosikymmeniä sitten sodan vaarasta saatiin ennakkovaroituksia monta kuukautta ennen sodan syttymistä. Joukkojen siirrot nähtiin hyvissä ajoin. Sotatekniikan kehitys on muuttanut asiaa suuresti. Nykyään suurvallat kykenevät iskemään ilmavoimillaan hyvin nopeasti ja suurella voimalla. Maavoimia pystytään siirtämään muutamassa viikossa suuria määriä.

Sodan aloittaa strateginen isku, joka voidaan tehdä tykistöohjuksilla ja sukellusveneiden risteilyohjuksilla, jolloin hyökkäys tulee yllätyksenä kuin salama kirkkaalta taivaalta. Lehdistö kertoo, että Venäjä on tulittanut Syyriaa risteilyohjuksilla Kaspianmereltä asti. Eräiden ohjusten kerrotaan lentäneen harhaan sekä räjähtäneen Iranissa (Yle 11.10.2015 ja BBC). Venäjän Kaspianmeren laivastolla on Kalibr-risteilyohjuksia (IS 9.10.2015 ja Wikipedia). Ohjuksen vientiversiota kutsutaan nimellä Klub-K, joka voidaan laukaista myös kontin sisältä. Kontti voidaan lastata mm. kauppalaivan kannelle, junaan tai rekkaan (video). Kontteja on maailmassa 30 miljoonaa kappaletta, joten laukaisukonttien etsiminen on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta.

Miksi Goog liittolaisineen hyökkää Israeliin

Googin motiivit on mainittu Raamatussa. Yleensä sodan syttymiseen on useita motiiveja. Erittelen muitakin todennäköisiä motiiveja.

Jumala laittaa koukut Googin leukoihin ja kuljettaa sitä, miten tahtoo. Tämä on Jumalan suunnitelma. Jumala tuo Googin liittolaisineen Israeliin, jotta heidän armeijansa tuhoutuisivat siellä. Venäjän toiminta on ollut turvallisuuspolitiikan tutkijoille arvoitus. He kummastelevat sitä, mihin Venäjä pyrkii ja miksi se toimii näin. Asiaa on turha sen enempää kummastella. Jumala saa aina tahtonsa läpi ja pystyy kuljettamaan suuriakin armeijoita, miten tahtoo.

Hes. 38:3-4, 7-8 (1933/38): "ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. .. 

..Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. "

Raamatun aikana miekkamiehet olivat hyvin varusteltuja sotilaita, armeijan parhaimmistoa. Kuvaus Googista kertoo, että koko sen armeija on varustettu hyvillä aseilla. Venäjä onkin tuonut Syyriaan Krimilta parhaisiin prikaateihinsa kuuluvan joukon ja muita nykyaikaisia aseita (Yle 13.9.2015). 

Raamattu kertoo, että Hesekielin ajoista 600 eKr. lukien, pitkien aikojen perästä, lopun ajoilla Goog hyökkää Israeliin. Nyt on kulunut noin 2600 vuotta tästä ja hetki lähestyy.

Israel saa haavoja Googin hyökätessä, mutta ei tuhoudu. Israel voittaa sodan. Jumala tulee kirkastamaan kunniansa Israelin kautta. Jumala kurittaa erityisesti niitä, jotka hyökkäävät Israelin päälle. Hyökkääjien sotajoukot tulevat tuhoutumaan kokonaan. Jumala näyttää koko maapallolle, kuka täällä on Jumala ja kenellä on ylivertainen voima.

Kukistettu karhu kuolleena maassa
Hes. 39:1-7 (1933/38): "Ja sinä, ihmislapsi, ennusta Googia vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä tulen sinun tykösi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi. 

Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat: minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Kentälle sinä kaadut. Sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.

Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä."

Goog himoitsee Israelin rikkauksia

Raamattu kertoo, että Goog himoitsee Israelin rikkauksia (Hes. 38:10-13). Silloin kun Jerusalemissa on ollut Herran temppeli, niin sen rakenteissa, esineissä ja varastoissa on ollut valtavan paljon kultaa sekä muita arvokkaita materiaaleja. Jerusalemin Temppelivuori on ollut lähes mittaamattoman arvokas aarreaitta. Raamattu kertoo, miten mm. Pohjois-Israelin kuningas, Egyptin faarao ja Babylonian kuningas ovat himoinneet Juudan Jerusalemissa olevan temppelin aarteita.

1. Kun. 14:13-14, 25-26: "Joas, Israelin kuningas, otti Bet-Semesissä vangiksi Juudan kuninkaan Amasjan, joka oli Ahasjan pojan Joasin poika. Sitten Joas marssi Jerusalemiin ja määräsi kaupunginmuurin revittäväksi neljänsadan kyynärän matkalta, Efraiminportilta Kulmaportille saakka. Hän ryösti kaiken kullan ja hopean sekä muut esineet Herran temppelistä ja kuninkaan palatsin aarrekammioista. Panttivankejakin hän otti, ennen kuin palasi Samariaan...     ..Kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena Egyptin kuningas Sisak hyökkäsi Jerusalemiin. Hän ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista. Hän vei kaiken, myös kaikki kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt."

Dan. 1:1-2: "Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Babylonian kuningas Nebukadnessar Jerusalemia vastaan ja saartoi sen. Herra antoi hänen käsiinsä Jojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Nebukadnessar vei saaliinsa Sinearin maahan ja sijoitti sen siellä jumalansa temppelin aarrekammioon."

Israelissa on myös muuta arvokasta. Israelin maa- ja merialueilta on löytynyt valtavan kokoiset kaasu- ja öljyesiintymät. Tamarin kaasukentät sijaitsevat Pohjois-Israelin merialueella noin 80 km Haifasta länteen. Tamarin kaasukentät ovat jo tuotannossa. Leviathanin kaasukentät ovat Tamarin vieressä ja tulossa tuotantoon arviolta v. 2017. Leviathan on yksi paholaisen nimistä ja tarkoittaa myös lohikäärmeen näköistä merihirviötä. Israelilaiset ovat epäonnistuneet arvokkaan kaasukenttänsä nimeämisessä. Se toimii nyt syöttinä paholaiselle, jotta se lähtisi ryöstöretkelle ja lopulta tuhoutuisi Israelin alueella.

Job 40:20, 41:9-12 (1933/38): "Voitko onkia koukulla Leviatanin ja siimaan kietoa sen kielen?..   ..Sen aivastus on kuin valon välähdys, sen silmät ovat kuin aamuruskon silmäripset. Sen kidasta lähtee tulisoihtuja, sinkoilee säkeniä. Sen sieramista käy savu niinkuin kihisevästä kattilasta ja kaislatulesta. Sen puhallus polttaa kuin tuliset hiilet, ja sen suusta lähtee liekki."

Job. 3:8: "Sen päivän lävistäköön kirous, joka herättäisi itsensä Leviatanin." 

Ps. 104:25-26: "Niin merikin, tuo suuri ja aava -- miten luvuton lauma siinä vilisee, parvittain eläimiä, pieniä ja suuria! Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviatan, merihirviö, jonka loit telmimään siellä."

Jes. 27:1: "Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja terävällä miekallaan Leviatanin, nopealiikkeisen käärmeen, Leviatanin, kiemurtavan käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön."

Israelin kaasukentät - klikkaa kuva suuremmaksi
Haifan edustalla olevat luonnonvarat ovat Asserin sukukunnan alueella:

5. Moos. 33:24: "Ja Asserista hän sanoi: "Siunattu olkoon Asser poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki, ja kastakoon hän jalkansa öljyyn." 

Kaasulöydöt Israelin talousalueelta ovat aiheuttaneet sen, että Libanon on tehnyt aluevaatimuksia Israelille merialueesta. Maiden välillä on kiistaa siitä, mistä merialueen raja kulkee. Libanonilla on läheiset suhteet Syyriaan, Iraniin ja Venäjään.

Israelin Megedin öljykenttä sijaitsee lähellä Länsirannan rajaa Tel Avivin korkeudella. Öljykenttä on jo tuotannossa israelilaisilla. Öljykentällä arvioidaan olevan 200 miljoonaa tonnia öljyä. Palestiinalaiset ovat esittäneet omistusvaatimuksia öljykenttään. Öljykenttä on kuitenkin maalla, jonka Jumala on antanut Israelille. Kuolleessa meressä on erittäin arvokkaat mineraaliesiintymät.

Golanin kukkuloilta on aivan äskettäin löytynyt erittäin suuri öljyesiintymä, joka riittäisi vuosikymmeniksi Israelin omiin tarpeisiin. Uutinen on tuore (Globes 7.10.2015 ja Ariel blogi). Venäläinen lehdistö (mm. RT) on heti uutisoinut öljyesiintymän olevan Israelin miehittämällä vieraalla maalla ja vaatinut Israelin luovuttamaan sen takaisin Syyrialle. Golanin kukkulat ovat kuitenkin sitä Jumalan Israelin kansalle antamaa maata, jonka Israel omistaa.

Jos Venäjä ei tunnusta Israelin valtion omistusoikeutta Golanin kukkuloihin tai muihinkaan alueisiin, niin kaasusta sekä öljystä tulee uusi kiistan aihe Israelin ja Venäjän välille. Golanin kukkuloilla oleva öljyesiintymä on niin suuri, että se muuttaa kukkuloiden merkitystä kansainvälisessä politiikassa. On riski, että Venäjä alkaa painostamaan Israelia luovuttamaan Golanin Syyrialle niillä asevoimillaan, jotka se on lähettänyt Syyrian hallituksen tueksi.

Lehtitietojen mukaan Venäjän ylin johto on ehdottanut ostavansa näitä luonnonvaroja itselleen. Venäjällä on ajatus rakentaa Tamarin kaasukentältä putki Turkin kautta Eurooppaan ja myydä kaasua eurooppalaisille. Venäjä on tarjoutunut suojelemaan armeijallaan kaasu- ja öljyesiintymiä, mutta tarjouksen todellinen motiivi ei liene tämä. Israel ei ole suostunut Venäjän ehdotuksiin.

Israelin kahdeksan miljoonan väestöstä peräti kaksi miljoonaa puhuu venäjää, koska moni juutalainen on muuttanut Israeliin nimenomaan Venäjältä. Venäjän nykyajan ulkopolitiikka on liittänyt ulkomailla asuvat venäläiset sen etupiiriin, joiden etuja Venäjä on valmis puolustamaan tarvittaessa jopa aseellisesti. Venäjää voi rohkaista, että Israelissa asuvien kahden miljoonan venäjää puhuvan lisäksi on vajaa kaksi miljoonaa arabia, joilta se voi odottaa tukea omille pyrkimykseen.

Öljyn hinta on tippunut 120 dollarista 45 dollariin barrelilta. Tämä vähentää tuntuvasti Venäjän valtion tuloja ja Venäjän valtion talous on tällä hetkellä voimakkaasti alijäämäinen. Venäjä on joutunut myymään jopa öljy-yhtiötään, mikä kertoo todellisesta rahapulassa (Yle 7.12.2016). Talouspakotteista johtuen lainan saaminen on hyvin vaikeaa. Venäjä tarvitsee uusia luonnonvaroja, jotta se voisi rahoittaa asevarustelunsa ja valtion muun toiminnan.

Turun Sanomat 20.6.2016: "Professori Kari Liuhto ennustaa, että ilman reformia ja länsimaiden apua Venäjän talous romahtaa...   ..Venäjän talouden asiantuntijana tunnettu Liuhto ennustaa, että ilman laajaa reformia Venäjä ajautuu seuraavan 12 vuoden kuluessa syvään talouskriisiin ja vakaviin sosiaalisiin ongelmiin, joiden seurauksena maan yhteiskuntarauha alkaa järkkyä. Liuhdon mukaan Venäjä ei kykene viemään talousreformiaan läpi ilman länsimaiden apua."

Israelin kaasukentistä on tullut merkittävä taloudellinen uhka Venäjälle. Israel solmi vuonna 2018 esisopimuksen Italian, Kreikan ja Kyproksen kanssa kaasuputken rakentamisesta Israelin kaasukentiltä Eurooppaan. Kaasuputki valmistuttuaan olisi merkittävä kilpailija Venäjän kaasunviennille Eurooppaan. Se vähentäisi Venäjän kaasun kysyntää ja laskisi hintaa. Venäjän sotilaallinen läsnäolo Syyriassa ei estä kaasuputken rakentamista, koska se vedetään suoraan Välimeren pohjaa pitkin Eurooppaan ja se näin kiertää Syyriaan muodostuneen sotilaallisen tulpan. 

Asteroidi Venäjälle oli varoitus siitä, ettei Israelin luonnonrikkauksia saa himoita

Venäjän ylin johto kävi 25.6.2012 näyttäytymässä Israelissa valtiovierailulla (Hes. 38:4). Lehtitietojen mukaan Venäjä oli ollut halukas yhteistyösopimukseen Israelin luonnonrikkauksien hyödyntämisestä ja yritti ostaa osuuksia öljylähteistä. Venäjältä tuli neljällä Airbus lentokoneella valtion ylimmän johdon kanssa 400 asiantuntijaa  neuvottelemaan öljysopimuksista. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen.

Helmikuussa 2013 venäjälle iski kummallinen meteoriitti. Kiinnitin huomiota siihen, että meteoriitin hyvin voimakkaassa ilmaräjähdyksessä loukkaantui 1200 ihmistä, mutta kukaan ei kuollut. Venäjä eli Goog oli edellisenä marraskuuna äänestänyt Palestiinan valtion puolesta YK:n yleiskokouksessa. Venäjälle 2012 iskenyt meteoriitti oli varoitus siitä, että seuraavaksi isompi asteroidi tulee kohti, jos Goog käy Israelin kimppuun.

Ilm. 6:12-16: "Minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate, ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja Karitsan vihalta!"
 
Hes. 38:21-23: "Minä nostan kaikilla vuorillani miekat Gogia vastaan, ja kaikki kohottavat miekan ja käyvät toistensa kimppuun -- näin sanoo Herra Jumala. Minä panen täytäntöön Gogin tuomion. Minä lähetän ruton ja vuodatan verta, minä syöksen hänen päälleen ja kaikkien hänen joukkojensa ja kaikkien häntä seuraavien kansojen päälle rankkasateita ja raekuuroja, tulta ja tulikiveä. Minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni, annan kaikkien kansojen tuntea, kuka minä olen. Ne tietävät silloin, että minä olen Herra."

Israelin ratkaisematon ristiriita Palestiina ja arabimaiden kanssa
 
Jerusalemin lippu liehuu Öljymäellä
Palestiinalaiset ovat useita kertoja hyökänneet aseellisesti tai nousseet kapinaan Israelia vastaan. Palestiinalaiset tai arabimaat ovat aloittaneet jokaisen sodan ja Israel on voittanut jokaisen sodan. Israelin armeija on erittäin vahva, koska sen armeija on kurinalainen, sotilaat ovat taitavia ja aseet ovat maailman parhaita (video).

Arabihyökkääjillä ei ole ollut pyrkimyksenä antaa palestiinalaisille itsenäisyys, vaan valloittaa koko Israelin maa palestiinalaisille. Palestiinalaisten aseellinen toiminta Israelia vastaan on johtanut siihen, että Palestiinan kansan hyvinvointi on romahtanut. Samaan aikaan Israelin valtio on menestynyt. Israelilaisilla on tällä hetkellä hyvin toimiva yhteiskunta ja korkea elintaso.

Arie Bar David on messiaaninen juutalainen, joka on palvellut laskuvarjorykmentissä Israelin armeijassa Jom Kippurin sodassa 1973 Siinain-rintamalla. Hän kertoo Julia Fisherin kirjassa 'Israelin uudet opetuslapset' seuraavaa: 

Israelilaisia sotilaita valatilaisuudessa itkumuurilla
"Kävimme raivoisan taistelun, jonka aikana näin Jumalan enkelin. Sen kokemuksen kautta ymmärsin, että voitimme sodan vain siitä syystä, että Jumala oli kanssamme. Kun kuuntelin poliitikkojemme ylistäviä puheita Israelin armeijan etevyydestä egyptiläisten kukistamisessa, tunsin, etteivät he antaneet Jumalalle sitä kunniaa, joka Hänelle kuului. Heidän silmissä armeija oli korvannut sen, että tarvitsemme Jumalaa, ja se häiritsi minua..

.. (Arie kertoo amerikkalaiselle laulaja Danny Kaye:lle, joka on juutalainen) Sain kertoa hänelle Jeesuksesta ja uskostani. Sanoin, että minun silmissäni oli ihme, että Israel oli voittanut kuuden päivän sodan Egyptiä vastaan. Kerroin hänelle, kuinka minä ja kaksi muuta sotilasta otimme kerran 200 egyptiläistä sotilasta vangeiksi! He olivat aivan peloissaan. Mitä käskimme heidän tekevän, he tottelivat välittömästi. Se oli ihme.."

Israelin ja Palestiinan välinen jännitys on johtanut siihen, että lähes kaikki maailman valtiot olisivat halukkaita tunnustamaan Palestiinan itsenäiseksi valtioksi ja moni onkin jo tehnyt sen kuten esim. Venäjä ja Kiina. YK:n yleiskokous ei ole vielä äänestänyt asiasta, mutta sellaista voi odottaa koska tahansa. Ranska on ilmoittanut olevansa valmis esittämään asian YK:n turvallisuusneuvostolle heti, kun USA ilmoittaa, ettei se käyttäisi veto-oikeuttaan. Venäjä, Kiina ja Ranska ovat jo kerran äänestäneet YK:n turvallisuusneuvostossa sen puolesta, että kansainväliset sotajoukot voisivat tulla Gazaan ja Länsirannalle suojelemaan palestiinalaisia, mutta päätöslauselma kaatui USA:n käyttäessä veto-oikeuttaan (Yle 1.6.2018).

Mikäli ulkopuoliset maat jakavat Israelin maaomaisuutta toiselle kansalle, niin Israel tuskin tulee tunnustamaan maan jakamista. Tällainen Palestiinan valtion yksipuolinen tunnustaminen johtaa kriisin kärjistymiseen. Jumala on luvannut Israelin maa-alueen Israelin kansalle. Jumala ei tule sallimaan sitä, että Israelin maata annettaisiin toiselle kansalle.

Jos YK päättää tunnustaa Palestiinan valtion, niin YK:n suurvallat sekä Israelin naapurimaat saattavat haluta auttaa sotilaallisesti Palestiinaa rajojensa turvaamiseksi. Kansakunnat kääntyvät Israelia vastaan ja jakavat sille kuuluvaa maata muille. Jumala, Israelin Pyhä tulee rankaisemaan näitä maita tästä synnistä. YK:n turvallisuusneuvosto teki 23.12.2016 muodollisen päätöksen jakaa Israelille kuuluvan maan omistus- ja hallintaoikeuden Israelin ja Palestiinan välillä, kun se katsoi Israelin siirtokuntien olevan Palestiinan alueella ja omistuksessa (Yle 23.12.2016). Goog äänesti Israelia vastaan ja sai kahden päivän päästä välittömän rangaistuksen, kun 92 ihmistä kuoli lento-onnettomuudessa joulupäivänä (Yle 25.12.2016).

Joel 4:2: "Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani."

Jer. 2:3 (RK): "Israel on Herralle pyhitetty, hänen satonsa esikoinen. Kaikki, jotka sitä syövät, tulevat syyllisiksi, onnettomuus kohtaa heitä, sanoo Herra."

Neljän leijonan kenraali
Josafatilaakso on sama paikka kuin Harmagedon ja Jizreelin tasanko. Tämä paikka on Israelin kansan Isaskarin sukukunnan aluetta. Isaskarilaiset ovat luotu taitaviksi sodanjohtajiksi ja heillä on näkyvä rooli lopun ajan tapahtumissa

1. Aikakirja 12:33 "...Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille, tuli kaksisataa päällikköä, ja he toivat mukanaan kaikki heimoveljensä." 

Israelin armeijan varusmiehet - Israelin kansa elää, isämme elää

Israelin armeijan varusmiehet olivat valatilaisuudessa itkumuurilla. Tämän jälkeen sotilaat menivät itkumuurin eteen laulamaan ja tanssimaan isänmaansa kunniaksi.Lähi-idässä kasvaa riski ydinsodalle

Israel on toistuvasi varoittanut muita kansoja Iranin valmistavan ydinpommia. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu otti asian esille YK:n yleiskokouksen puheessaan vuonna 2012 (Yle 27.9.2012 ja video). Israel pitää Iranin ydinaseuhkaa merkittävänä (Yle 7.3.2015). EU-maat alkavat jo ymmärtää, että Iran on tosissaan hankkimassa ydinasetta (IL 12.12.2022). Pohjois-Korean ydinkokeet on tehty mitä ilmeisimmin yhteistyössä Iranin kanssa. Iranin ylin johto on toistuvasti uhannut Israelin valtiota erilaisilla seurauksilla. Iranin valtion ideologia tähtää siihen, että Israel poistettaisiin kartalta ja Israel tietää sen. Iranin uskonnolliset motiivit antavat maalle väärää itseluottamusta. He luulevat väärin, että voisivat voittaa sodan Israelia vastaan.  

Pääministeri Benjamin Netanjahu YK:ssa v. 2012
Raamattu kertoo, että Israel ja Persia joutuvat vielä keskenään sotilaalliseen konfliktiin (Hes. 38:5, IL 10.2.2018, Yle 10.5.2018). Persia on yksi Googin kanssa liittoutuneista maista, jonka Raamattu mainitsee nimeltä (IS 12.12.2022). Yleensä Persia ymmärretään olevan Iran, mutta Raamattu tarkoittaa sitä Persiaa, joka mainitaan Vanhassa testamentissa. Esterin kirjassa kerrotaan, että Persia oli suurvalta, joka hallitsi lähes koko sivistynyttä maailmaa Sudanista (Nubiasta) Ukrainaan ja Kreikasta Intian Indusjoelle asti (Est. 1:1). Tämä alue tunnetaan myös nimellä Meedia-Persia, mihin viittaa mm. Danielin kirjan 8. luku (Dan. 8:20). Vanhan testamentin aikana Persian pääkaupunki ei ollut Teheran vaan Susa, joka oli lähellä Tigrisjokea ja Irakin rajaa. Tämän vuoksi tulee ymmärtää, ettei kyse ole vain nykyisestä Iranin valtiosta vaan koko Lähi-idästä.
 
"YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoi tiistaina ottaneensa Iranista näytteitä, joista ilmenee Iranin rikastaneen uraania jo lähelle ydinaseeseen tarvittavaa 90-prosentin vahvuutta.  

Uutistoimisto AFP:n näkemän IAEA:n raportin mukaan näytteet, joissa uraanin vahvuus on 83,7 prosenttia, on kerätty tammikuun loppupuolella Fordowin uraanin rikastuslaitoksesta Iranissa...  ..IAEA:n mukaan Iranin rikastetun uraanin määrä on niin ikään nyt 18 kertaa korkeampi kuin mikä on vuoden 2015 sopimuksen yläraja.  

Iran sopi vuonna 2018 kansainvälisen yhteisön kanssa rajoituksista maan uraanin rikastusohjelmaan vastineeksi helpotuksista maan talouspaketteihin. Sopimus alkoi kuitenkin rapautua vuonna 2018, kun Yhdysvallat vetäytyi siitä. Toissa vuonna IAEA:n tarkastajien pääsyä Iranin ydinlaitoksiin alettiin niin ikään rajoittaa.
"

Iranilla on merkittävää vaikutusvaltaa Irakissa ja Syyriassa heidän kanssa yhteistyötä tekevien poliitikkojen sekä puolisotilaallisten järjestöjen kautta (Yle 18.11.2019). Iranilla on niin suuri vaikutusvalta Irakin politiikassa, että se pystyy junailemaan oman miehensä Irakin pääministeriksi. Tämän takia Irakin pääministerit ovat olleet enemmän tai vähemmän nukkehallitsijoita, joiden kautta Iran on johtanut maata (vert. Yle 5.1.2020).

Helsingin Sanomat kirjoitti 5.6.2019 Iranin armeijan Quds-erikoisjoukkojen komentajasta kenraali Suleimanista, miten hän pystyy vaikuttamaan asioihin välikäsien kautta Irakissa ja Libanonissa:

"Yhdysvaltalaisten kanssa Suleimani operoi välikäsien kautta. Vuonna 2008 Irakin presidentti Jalal Talabani ojensi kännykän yhdysvaltalaiselle kenraalille David Petraeusille, joka johti operaatiota Irakissa. Ruudulla oli viesti:

Persian imperiumi 500-luvulla eK
”Kenraali Petraeus, sinun tulisi tietää, että minä, Qassem Suleimani, johdan Iranin toimia Irakissa, Libanonissa, Gazassa ja Afganistanissa. Todellakin, Bagdadin-suurlähettiläs on Quds-joukkojen jäsen. Henkilö, joka korvaa hänet, on Quds-joukkojen jäsen.”

Petraeus kertoi myöhemmin, että hän oli vasta noihin aikoihin alkanut tulla tietoiseksi Suleimanista ja hänen valtansa laajuudesta Irakissa. Tämä kertoo jotain siitä, kuinka salamyhkäisesti Suleimani toimii. Siihen perustuu myös yhdysvaltalaisten hänelle antama lempinimi: Varjokomentaja.

The New Yorkerin tietojen mukaan Suleimani junaili Nuri al-Malikin Irakin hallituksen johtoon vuonna 2010. Lehti kertoo diilin ehdoksi, että irakilaiset potkivat amerikkalaiset ulos maasta. Seuraavana vuonna viimeisetkin yhdysvaltalaisjoukot lähtivät Irakista." (vert. Yle 31.12.2019)

Quds on arabien käyttämä nimi Jerusalemin kaupungista. Iranin Quds-erikoisjoukot on kasvatettu taistelemaan Jerusalemin valtaamiseksi. Se on heidän taistelunsa lopullinen päämäärä. 

Muun muassa Washington Post ja New Yorker ovat nimenneet kenraali Suleimanin Lähi-idän vaikutusvaltaisimmaksi sotapäälliköksi ja koko maanosan geopoliittiseksi muokkaajaksi lähihistoriassa. Hänellä katsottiin olevan paitsi diplomaattista vaikutusvaltaa, myös henkilöön liittyvää äärimmäistä suosiota, jota voisi kuvailla kultinomaiseksi. Washington Postin mukaan Suleimani oli mahdollisesti siirtymässä Iranin poliittiseen johtoon (IL 3.1.2020, Yle 3.1.2020). Lopulta Suleiman kuoli Yhdysvaltojen ohjusiskussa Irakissa, mikä tapahtui pian sen jälkeen, kun Iran oli järjestänyt mellakan Yhdysvaltojen Irakin suurlähetystön edessä (IL 3.1.2020).

Israelin näkökulmasta Iran on maa, joka käyttäisi ydinasetta Israelia vastaan, jos Iran saisi kyvyn käyttää niitä. Vaikka Iranilla olisi jo ydinpommeja, niin se tarvitsee vielä riittävän tarkan pitkän kantaman ohjuksen, jotta ydinaseuhka olisi todellinen. Sellaista ohjusta heillä ei ole ennen ollut. Tuore uutinen kertoo, että Iran olisi tehnyt sellaisella ohjuksella kokeen ja Iran väittää kokeen onnistuneen (Yle 11.10.2015). Ohjuskoe oli YK:n kiellon vastainen. Iran on myös pystynyt valmistamaan pitkän kantaman risteilyohjuksia, jotka voivat kuljettaa ydinpommin.

Lehdistössä on toistuvasti pohdittu, aikooko Israel hyökätä Iranin eli Persian ydinlaitoksia vastaan ennalta ehkäisevällä iskulla. Iran on ehtinyt siirtämään ydinlaitoksensa ja ohjusvarastonsa syvälle maan sisälle, joten niitä ei enää pystytä tuhoamaan tavanomaisilla aseilla (IL 15.10.2015).

F35 hävittäjän ohjaamon kosketusnäytöt
Jos Israel kokee turvallisuutensa vakavasti uhatuksi Iranin ydinaseuhan takia, niin Israel on pakotettu käyttämään ydinasettaan ennen Irania. Israelilla on ballistisia Jeriko III-ydinohjuksia ja lentokoneista laukaistavia ydinaseita. Israel on ostanut tutkassa vaikeasti havaittavia F35 hävittäjiä, joilla voi tunkeutua Iranin ilmatorjunnan läpi. Israel on iskenyt niillä jo Syyriaan, jossa on myös iranilaisia sotilaita. Sen lisäksi Israelilla on Dolphin-luokan sukellusveneitä, joissa on ydinkärjillä varustettuja Popeye Turbo -risteilyohjuksia (lähde: Wikipedia, lehdistö). Israelilla on erittäin vahva ydinaseistus.

Tämän takia länsimaat ovat yrittäneet solmia Iranin kanssa sopimusta Iranin ydinaseen rakentamisen estämiseksi. Nyt sopimus on syntynyt ja sen seurauksensa Iranin talouspakotteita on purettu. Sopimuksen tekee hyvin kummalliseksi se, että se on vain suullinen sopimus, koska Iran ei allekirjoittanut sopimusta ollenkaan. Tämä takia sopimus ei ole oikeudellisesti sitova (DM 25.11.2015). Israel on ollut hyvin epäileväinen sopimuksen toimivuuden suhteen ja vastustaa Iranin talouspakotteiden purkamista.

Turvallisuuspoliittiset asiantuntijat ovat ottaneet kantaa julkisuudessa siihen, että jos joku maa käyttää ydinasetta, niin tämä voi helposti levitä usean maan väliseksi täysimittaiseksi kolmanneksi maailmansodaksi. Jos Israel ja Iran käyttäisivät ydinaseita toisiaan vastaan, niin tämä antaisi muille maille motiivin tulla sotaan mukaan.

15 kt ydinpommin aiheuttamat palovammat luokittain
Raamattu kertoo, että ydinaseita tullaan vielä käyttämään. Kreikan kielessä sana taivas on 'ouranos' (monikossa ouranio). Pietarin kirjeet ovat tallella kreikan kielellä. Ouranio on käännetty suomalaisessa Raamatussa taivaat, mutta sana viittaa mitä ilmeisimmin myös uraaniin. Raamatun aikaan sellaisesta ei tiedetty mitään, mutta Pietarin kirjeen jakeet kuvaavat tarkasti ydinpommin räjähdystä. Kun uraani pauhinalla katoaa, hehkuen sulaa ja alkuaineet kuumuudessa hajoavat, niin silloin tapahtuu uraanin halkeaminen eli ydinpommin räjähdys. Maanpinnalla kaikki palaa tuhkaksi. Esim. 15 kilotonnin ydinpommin polttovaikutus aiheuttaa kolmannen asteen palovamman kahteen kilometriin asti, mikä näissä olosuhteissa surmaa ihmisen. Ydinpommin painevaikutus lisäksi murskaa rakennuksia suurelta alueelta. Ydinpommin räjähdys aiheuttaa sokaisevan valoilmiön, kovan pamahduksen ja taivaalle nousee korkea sienimäinen savupatsas, joka säteilee valoa noin minuutin ajan. Räjähdys nostaa pölyä korkealle ilmakehään, joka voi värjätä taivaan punaiseksi, kuten voi käydä, kun suuret metsäpalot nostavat pölyä korkealle ilmaan. Ydinpommin räjähdys voi aiheuttaa mittavat metsäpalot.

Ydinpommin räjähdys
2. Piet. 3:10-12 (1933/38): "Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!"  

Joel 2:30-31: "Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä: verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava."

Ihmisten silmät ja suun kielet mätänevät, kun he hyökkäävät Jerusalemin päälle. Tämä kuvaus sopii hyvin siihen, mitä tapahtuu ihmiselle hänen jäädessä ydinpommin polttovaikutuksen vaikutuspiiriin. On myös mahdollista, että Raamattu tarkoittaa toisenlaista tuhovaikutusta, jossa ihmisten ruumis mätänee heidän seistessään, jota emme voi vielä ymmärtää (esim. Jes. 66:15; Apt. 12:23; 2. Tess. 1:8, 2:8). Silloin ydinaseen tuhovaikutus on esikuva tulevasta tuhosta. Ydinaseen keksiminen on ollut merkki profetioiden tulemisesta ajankohtaiseksi.

Israelilla on 5 sukellusvenettä, joissa on ydinaseet
Sak. 14:12-13: "Mutta Herra lyö vitsauksella kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Ihmisiltä mätänee ruumis heidän vielä seisoessaan, silmät mätänevät kuopissaan, ja kieli mätänee heidän suuhunsa. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan."

Hab. 3:4-6, 16 (1933/38): "Hänen hohteensa on kuin aurinko, hänestä käyvät säteet joka taholle; se on hänen voimansa verho. Hänen edellänsä käy rutto ja polttotauti tulee hänen jäljessänsä. Hän seisahtuu ja mittaa maan, hän katsahtaa ja saa kansat vapisemaan. Ikivuoret särkyvät, ikuiset kukkulat vaipuvat, hänen polkunsa ovat iankaikkiset...    ..Minä kuulin tämän, ja minun ruumiini vapisee, minun huuleni värisevät huudosta, mätä menee minun luihini, minä seison paikallani ja tutisen, kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä."

Jumala, Israelin Pyhä tulee suojelemaan yliluonnollisella voimalla Israelin maan ydinsodalta. Samoin Hän estää sen, ettei maapallo tuhoudu kokonaan kolmannessa maailmansodassa. Jos kolmas maailmansota käytäisiin, niin ydinaseiden tuhosta henkiin jääneet jatkaisivat todennäköisesti taistelua konventionaalisilla aseilla. Sotaa käydään silloin niin kauan, kun joku osapuoli selviää voittajaksi ja saa muut alistettua tahtoonsa. Israel tulee kaikissa tilanteissa selviämään voittajana. Synnytystuskat tulevat olemaan rajuja ja neljäsosa maapallosta jää tuohon alle.

Ilm. 6:7-8: "Kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin neljännen olennon sanovan: "Tule!" Siinä samassa näin tuhkanharmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään Kuolema, ja sen jäljessä tuli Tuonela. Ratsastajille annettiin valta neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin."

Ilmestyskirja kertoo lopun ajoilta tilanteen, kun paholainen on heitetty maan päälle. Se yrittää tuhota naisen, joka edustaa myös Israelin valtiota. Lohikäärme syöksee kidastaan suuren vesivirran, jotta nainen tuhoutuisi, mutta maa nielee vesivirran. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Ilmestyskirja ei kerro tarkemmin asiasta. Venäjän armeija on kehittänyt 24 metriä pitkän Poseidon (Status-6) -nimisen torpedon, jossa on erittäin voimakas vetypommi. Aseen tuhovaikutus perustuu sen ydinkärjen aiheuttamaan korkeaan tsunamiaaltoon, joka voi vyöryä jopa satoja kilometrejä sisämaahan. Ase voidaan laukaista sukellusveneestä ja se pystyy kulkemaan tuhansia kilometrejä 1000 metrin syvyydessä, joten sen torjuminen on erittäin vaikeaa (Sotilasaikakauslehti 6-7/2018; IL 18.1.2019 ja 28.4.2019)

Ilm. 12:13-16: "Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt. Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaahan. Siellä hän on suojassa käärmeeltä, ja hänestä pidetään huolta vuosi, kaksi vuotta ja puoli vuotta. Käärme syöksi kidastaan naisen perään vesivirran, jotta virta veisi hänet mennessään, mutta maa auttoi naista: se avasi suunsa ja nielaisi virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastaan."

Ydinsodat ja synnytystuskat aiheuttavat ihmisissä paljon ahdistusta. Osa ihmisistä kuolee pelkästään uutisten aiheuttamaan järkytykseen, kun taivaiden voimat järkkyvät eli uraanin voima purkautuu. Aaltojen pauhu voi viitata hirmumyrskyihin, hurrikaaneihin ja tsunameihin.

Luuk. 21:25-26 (1933/38): "Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. " 

Kaikkivaltias Maailman Luoja kertoo Jobin kirjassa, että Hän säätää säät. Jeesus, Yeshua käski Galilean järvellä myrskyä laantumaan ja myrsky laantui. Kun profeetta Elia rukoili, niin Jumala pidätti sadetta 3,5 vuotta. Sääilmiöt ja maanjäristykset ovat voimatekoja, joiden avulla Jumala puhuu ihmiskunnalle.

Job: 38:22-30: "Oletko käynyt paikassa, jossa minä säilytän lunta, oletko nähnyt rakeiden varastot?Olen täyttänyt ne ahdingon aikoja varten, sodan päiviä, taistelun päivää varten. Tunnetko valon kulkutiet? Mistä nousee polttava itätuuli? Kuka on uurtanut väylän rankkasateelle, kuka on avannut tien ukkosen jylinälle?Kuka antaa sateen asumattomaan maahan, autioon maahan, jossa ei ole yhtään ihmistä? Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi? Kuka on sateen isä? Kenen pisarat kasteena hedelmöittävät maan? Kenen kohdusta syntyy jää, kenen sylistä taivainen huurre, kun vedet peittyvät kuin kivisen kannen alle ja syvyyden pinta vetäytyy umpeen?"

Ps. 107:25-29: "Herra käski, ja nousi myrskytuuli, meri aaltoili rajusti. He nousivat korkeuksiin, vaipuivat syvyyksiin, hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui. He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet, heidän taidoistaan ei ollut apua. Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta. Hän tyynnytti tuulen, ja aallot hiljenivät."

Matt. 8:23-27: "Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: "Herra, pelasta meidät! Me hukumme." "Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?" Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: "Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin."  

Sir Elwoodin Hiljaiset Värit - Viimeisellä Rannalla

Isä seisoo rannalla, ja ase kourassa myrskyä odottaa
Äiti painaa pikkusiskon syliin, kun taivas oudosti iltaisin punertaa

Veljestä kuulin viimeksi kun tuli kirje vierailta mailta
Kertoi voivansa hyvin, mutta sanoi että tilanne näyttää täällä myös pirun pahalta

Tää on kymmenen tikkua laudalla
Me ollaan piilossa viimeisellä rannalla
Eikä kukaan meitä enää etsi, tää on tyhjä ja loputon leikki
Ja vain tuuli kuiskaa: "kaikki pois piilostaan"...

..Minä olen vasta seitsemän mutta silti mä jotain jo ymmärrän
Kun tv on mykkä ja radiossa kuulin uutisten lukijan itkevän

Ne puhuu jostain pilvestä joka matkalla on vielä tänne päin
Pikkusisko kysyi: "montako päivää jouluun?"
Ja isän silmiään pyyhkivän näin, silmiään pyyhkivän näin...  
Ilm. 16:9-11: "Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä mutta herjasivat Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät antaneet kunniaa Jumalalle. Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan."
 
Paholainen haluaa tuhota Israelin kansan ja kulttuurin

Paholainen vihaa Israelia. Paholainen vihaa myös kaikkia niitä tapoja, mitä Israelin kansalla on. Jumala on itse opettanut Israelin kansalle hyvän tavan elää. Jumala on antanut kansalle lain ja profeetat. Jeesus, Yeshua eli itse Israelin kansan keskuudessa ja noudatti kaikkia Jumalan käskyjä (Matt. 5:17-20). Jeesus käski opettaa muille kansoille kaiken sen, miten Hän eli ja opetti omille opetuslapsilleen (Matt. 28:19-20). 

Paholainen on yrittänyt turmella kaiken tämän työ, mutta on jo hävinnyt sodan. Paholainen on yrittänyt poistaa heprean puhekielen, yrittänyt muuttaa Raamatun mukaisen ajanlaskun (kalenterijärjestelmä), yrittänyt lopullisesti ajaa Israelin kansan pois alueeltaan, yrittänyt estää kolmannen temppelin rakentamisen ja poistaa uskonnon harjoittamisesta kaiken sen, mitä Jeesus, Yeshua opetti opetuslapsilleen. Jumala asettaa kaiken tämän paikalleen takaisin ja onkin osan jo tehnyt. Se taho ei edusta Taivasten valtakuntaa, joka jakaa Israelin maata muille kansoille tai vastustaa Jumalan lupauksia Israelin kansalle. 

Israel pelastuu - Juudan Leijona on voittaja 

Jumala tulee ennallistamaan tuhatvuotiseen valtakuntaansa kaiken sen, minkä hän opetti opetuslapsilleen. Muutos tapahtuu lopun ajan synnytystuskien kautta (esim. Jer. 30:7-11). Googin sota ja lopun ajan ahdistukset, ovat osa Jumalan suunnitelmaa, jonka avulla Hän vie lopputulokseen suunnitelmansa (Dan. 9:27).

Juudan Leijona Jerusalemin vaakunassa
Jumalalla on monta nimeä. Jumalan nimi Jahve Sebaot tarkoittaa 'Sotajoukkoja johtava Jumala'. Lopun ajoilla Jumala astuu esiin Juudan Leijonana. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala tulee esiin voittajana ja vahvana hallitsijana. Hän on Seitsemän Ukkosenjylinää.

Ilm. 5:5: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä."  

Ilm. 10:3: "..huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä.."

Googin sodalla ja Suomella on yhteys. Suomen kohtalosta kertoo Tukholman profetia. Tämä on profetia nimenomaan Suomelle. Se kertoo muun muassa väkevästä profeetasta, joka tulee toimimaan sotien aikana Suomessa. Profetiassa on mielenkiintoinen yksityiskohta. Se kertoo, että myös Israelissa toimii väkevä profeetta. Hän tulee puolustamaan hyvin väkevästi Israelia. Tieto profeetasta on keskellä sellaista profetiaa, joka kertoo Suomesta. Se kertoo siitä, että suomalaiset tulevat toimimaan väkevästi sekä Suomessa että myös Israelissa. Kyseessä ei ole Ilmestyskirjan mainitsemat kaksi säkkipukuista profeettaa (Ilm. 11:1-14). Asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Venäjä miehittää osan Suomea, kertoo Tukholman profetia'.

Tukholman profetia: "..Mutta Israelissa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani. Suomessa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani.." 

Googin joukot tuhoutuvat hyökätessään Israeliin

Syyriaan on tuotu paljon suuria määriä sotajoukkoja ympäri maailmaa. Niiden siirtäminen Golanin kukkuloiden rajalle, Länsirannalle ja Gazaan kestää lyhyimmillään muutaman viikon. Moottori- ja merimarssit eivät ole kuin muutama sata kilometriä. Asetelma odottaa vain täyttymystä. Tilanne voi kehittyä Googin sodaksi muutamassa kuukaudessa tai jopa viikossa. Ydinsodat ovat ohi muutamassa päivässä.

Joos. 23: 9-11: "Herra on hävittänyt teidän tieltänne suuria ja voimakkaita kansoja, eikä yksikään niistä ole kyennyt vastustamaan teitä. Kun Herra lupauksensa mukaisesti sotii teidän puolestanne, jokainen teistä pystyy ajamaan pakoon tuhat vihollista. Muistakaa aina rakastaa Herraa, Jumalaanne."

Israelin vuoret - klikkaa kuva suuremmaksi
Golanin kukkulat ja Länsiranta ovat Israelin vuoristoaluetta. Jerusalem on Israelin vuorten keskellä. Hesekielin kirja ennustaa, että Israelin päälle hyökkäävät tuhoutuvat Israelin vuorille.

Hes. 38:18-23: "Ja sinä päivänä, jona Gog hyökkää Israelin maahan, syttyy minun vihani hehku -- näin sanoo Herra Jumala. Täynnä vimmaa, vihaa leimuten minä vannon: tuona päivänä järisee koko Israelin maa. Minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut, metsän eläimet, kaikki maassa ryömivät matelijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat maan päällä. Vuoret luhistuvat, pengermät sortuvat, ja kaikki muurit murenevat maan tasalle. 

Minä nostan kaikilla vuorillani miekat Gogia vastaan, ja kaikki kohottavat miekan ja käyvät toistensa kimppuun -- näin sanoo Herra Jumala. Minä panen täytäntöön Gogin tuomion. Minä lähetän ruton ja vuodatan verta, minä syöksen hänen päälleen ja kaikkien hänen joukkojensa ja kaikkien häntä seuraavien kansojen päälle rankkasateita ja raekuuroja, tulta ja tulikiveä. Minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni, annan kaikkien kansojen tuntea, kuka minä olen. Ne tietävät silloin, että minä olen Herra." 

Goog ei tuhoudu pelkästään sen takia, että Israelin armeija on vahva puolustamaan maataan, vaan myös sen takia, että Jumala puuttuu yliluonnollisilla voimilla Googin hyökkäykseen. Sotilaat kuolevat tauteihin, musertuvat raekuurojen alle ja saavat päälleen tulta taivaasta. Silloin tapahtuu myös maanjäristyksiä ja mahdollisesti myös tsunameja. Historian aikana on ennekin käynyt niin, että Jumalan on auttanut Israelin kansaa samalla tavalla. Kun 185.000 asyyrialaista sotilasta piirittivät Jerusalemia, niin yksi enkeli surmasi koko sotajoukon pois (Jes. 37:36). Kiven kokoiset rakeet surmasivat amorilaisten sotilaita, kun Israel valloitti luvattua maataan itselleen (Joos. 10:11).

Hes. 39:11-13:  "Sinä päivänä minä osoitan Gogille Israelista hautapaikan, Abarimin laakson, joka on Kuolleestamerestä itään, ja se hauta sulkee kulkijoilta tien. Sinne haudataan Gog ja koko hänen korskea joukkonsa, ja sitä laaksoa kutsutaan Gogin joukkion laaksoksi. Israelilaiset hautaavat heidät puhdistaakseen maansa saastasta, ja tämä työ kestää seitsemän kuukautta. Maan kaikki asukkaat ovat hautaamassa kaatuneita, ja he saavat siitä kiitoksen sinä päivänä, jona minä tuon julki kunniani. Näin sanoo Herra Jumala."

Tukholman profetia kertoo, että Venäjän kansa tulee järkyttymään raskaista tappioista Lähi-idässä ja he itkevät paljon kaatuneita sotilaitaan.

Juutalaista huumoria

Juutalaisilla on myös hyvää huumoria. Tässä on vitsi, jossa kerrotaan niin oivallisesti siitä, kuka on voittaja. Isak Kantor, Idishe Chochmes – juutalaista huumoria:

Venäjän sotilasakatemiassa kenraali luennoi ajankohtaisista aiheista ja vaaratekijöistä. Sen jälkeen oli kysymysten vuoro.
Eräs upseereista aloitti kysymällä: -Syttyykö kolmas maailmansota ja joudummeko me sotimaan siinä?
- Kyllä toverit, valitettavasti näyttää siltä, että joudumme, vastaa kenraali.
- Kuka on vihollisemme, herra kenraali? kysyy toinen upseeri.
- Todennäköisesti Kiina.
Luokka näyttää hätääntyneeltä ja lopuksi yksi upseereista kysyy: - Mutta herra kenraali, meitä on 150 miljoonaa ja kiinalaisia on puolitoista miljardia. Kuinka me voimme ajatellakaan voittavamme?
- Ajatelkaa hetkinen, kenraali vastaa. Nykyaikaisessa sodankäynnissä määrä ei ratkaise vaan laatu. Esimerkiksi Lähi-idässä viisi miljoonaa juutalaista sotii 50 miljoonaa arabia vastaan, eivätkä he ole hävinneet vielä kertaakaan.
- Mutta herra kenraali, huolestunut upseeri kysyy, onko meillä tarpeeksi juutalaisia?


Raamatun opettaja menettää pelastuksensa, jos menee vastustamaan Jumalan Israelin valtiolle antamia oikeuksia

Monet papit ja kristilliset organisaatiot ovat alkaneet nyt vastustamaan Israelin kansan oikeuksia koko maahansa. Israelille vaaditaan jopa vastatoimia ja Israelin maata halutaan antaa toiselle kansalle. Silloin pappi kumoaa ja niin opettaa, että Vanhan testamentin lupaukset Israelin oikeuksista ovat mitättömät. Jeesus sanoi, että sellaista pappia kutsutaan Taivasten valtakunnassa kaikkein vähäisimmäksi ja lisäksi varoitti, jos ette noudata pappeja paremmin Taivaan Isän tahtoa, niin että pääse taivaaseen (Matt. 5:17-20).

Tämä synti on tavallista vakavampi, koska tästä synnistä on säädetty, että joka on Israelia vastaan, niin hän saa päälleen Jumalan kirouksen (1. Moos. 12:1-3). Hän ei ole tuntenut Jumalaa eikä tehnyt Taivaan Isän tahtoa. Raamatun tekstit johtavat siihen, että jos pappi, sananjulistaja tai muu raamatunopettaja vastustaa Jumalan Israelin kansalle antamia oikeuksia, niin hän menettää pelastuksensa taivaaseen (Matt. 5:17-20, 7:21-23, Jaak. 3:1). Hän juopui ja ruhjoi itsensä pahoin raskaaseen kiveen (Sak. 12:1-3). Pappien, sananjulistajien ja Raamatun opettajien syntien seurauksia käsitellään lähemmin artikkelissa: 'Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi'.

Korvausteologia on harhaoppi, joka valehtelee, että Jumala olisi hylännyt Israelin kansan, koska Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Jumala olisi kuulemma korvannut pakanoilla Israelin kansan. Joka tällä tavalla Raamatun opettajan asemassa vääristelee Raamatun Sanaa, niin tämä aiheuttaa pelastuksen menetyksen. Pappi voi katua tekoaan Herran edessä ja korjata julkisesti väärän opetuksensa. Pappien ja muiden kristittyjen uskovien velvollisuus on seisoa Israelin valtion rinnalla siitä huolimatta, että yleinen mielipide panostaisi meitä miten pajon tahansa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa (Hes. 40-48, Ilm. 20:1-10) maapalloa johdetaan Israelista. Sen jälkeen maan päälle laskeutuu Uusi Jerusalem (Ilm. 21). Ne jotka vastustavat Israelia, eivät mahdu mukaan.

Hesekielin kirjan 32:17-32 kertoo niiden maiden sotajoukkojen tuomioista, jotka ovat hyökänneet Israeliin. Mesek-Tobolskin eli Googin sotajoukot tuhoutuvat sotaretkellään ja heitetään helvettiin, kuten myös heidän liittolaisensa Assyyrian (mm. Syyria) joukot.

Hes. 32:22-23, 26-28, 30: "..Siellä on Assyria, siellä sen armeija kuninkaansa haudan ympärillä. Kaikki heidät on julmasti surmattu, isketty kuoliaaksi taistelussa. Heille on annettu hautapaikaksi tuonelan etäisin onkalo, siellä on soturien joukko kuninkaansa haudan ympärillä. Kaikki heidät on julmasti surmattu, isketty kuoliaaksi taistelussa -- heidät, jotka levittivät kauhua elävien maassa!...

...Siellä on Mesek-Tubal, siellä sen joukot kuninkaansa haudan ympärillä. Miekalla surmattuja ovat nuo ympärileikkaamattomat -- nuo, jotka levittivät kauhua elävien maassa! Eivät he makaa kaatuneiden sankarien parissa, siellä, missä ovat muinaisajan miehet, nuo, jotka menivät alas tuonelaan täydessä sotisovassa, panivat miekan päänalusekseen ja jäivät lepäämään kilpi luittensa päällä. He levittivät kauhua elävien maassa. "Murskattuna sinä makaat jumalattomien joukossa, julmasti surmattujen keskuudessa...

.."Siellä ovat kaikki pohjoisen ruhtinaat, siellä ovat Sidonin mahtimiehet, he ovat suistuneet tuonelaan julmasti surmattujen kanssa. He olivat suuria sankareita ja saivat ihmiset kauhun valtaan, mutta nyt heidän osanaan on häpeä. Häpeässään nuo ympärileikkaamattomat nyt viruvat surmattujen keskellä, hautaan vaipuneiden joukossa." 

Milloin Googin sota käydään

Monet haluavat tietää, milloin sota alkaa. Jumalalla ei ole tapana kertoa etukäteen tarkkaa päivämäärää, milloin hän rankaisee ihmisiä synneistään. Lopun ajat ovat kuin Nooan ja Lootin päivät (Luuk. 17:26-30, Matt. 24:37-39). Tulva ja tuli taivaasta tulivat yllättäen.  

Apt. 1:6-7: "Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?" Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut."

Jeesus, Yeshua arvosteli fariseuksia ja saddeuksia (uskonnollisia johtajia) siitä, että he eivät ymmärrä ajan merkkejä. He olivat Raamatun asiantuntijoita, mutta eivät tunnistaneet Messiastaan. Vanhurskas uskova tunnistaa Paimenensa äänen ja ymmärtää ajan merkkejä.

Matt. 16:1-4 (1933/38): "Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois."

Taivaan Isä on armossaan kärsivällinen ja antaa syntisille ihmisille etsikkoaikaa. Mutta kun armonaika on loppu, niin Taivaan Isä hakee viimeiselle tuomiolle ne, jotka menehtyvät katastrofissa. Jumalalla on tapana varjella uskollista jäännöstä katastrofin keskellä. Kun katastrofi on ohi, niin henkiin jäänyt jäännös saa uuden alun. Taivaan Isä on puutarhuri, joka leikkaa viinipuusta ne oksat pois, jotka eivät tuota hyvää hedelmää ja heittää ne tulaa palamaan (Joh. 15:1-17).

Valvova uskova kyllä saa ymmärryksen aikakaudesta, jolloin kaikki tapahtuu, mutta tarkkaa päivämäärää Taivaan Isä ei kerro etukäteen. Nooakin sai vasta seitsemän päivää ennen vedenpaisumusta tietää asiasta ja samalla muiden armoaika loppui, koska Jumala sulki oven Nooan astuttua arkkiin (1. Moos. 7:4).

Meillä tulee olla kyky seurata ajan merkkejä. Googin sota on hyvin tärkeä ajan merkki. Kun Venäjä liittolaisineen hyökkää Israeliin, niin ollaan lopun aikojen taitekohdassa. Kun ydinaseita taas käytetään, niin tämäkin on ajan merkki. Lopun aikojen kalenterista on suuntaviivoja artikkelissa: 'Viimeinen vuosiviikko '.