keskiviikko 29. syyskuuta 2021

Ennakkokuvilla on suuri merkitys Raamatun opetuksessa


 • Mooseksen laki kasvattaa tuntemaan Kristuksen (Apt. 28:23, Gal. 3:24)
 • Typologia tarkoittaa oppia esikuvista ja erityisesti sitä, että Vanhan testamentin henkilöissä ja tapahtumissa näkyy Kristuksen elämä ja sovitustyö jo ennalta
 • Ennakkokuvia Kristuksesta ovat olleet mm. Aadam, Abel, Joosef, Job, Mooses, Joona, ylipappi Joosua (Yehoshua), Daavid ja Johannes Kastaja
 • Ennakkokuvien tarkoitus on auttaa ihmistä muuttumaan Kristuksen mielen mukaiseksi antamalla mallin, mihin voi samaistua
 • Messiaan temppelissä uhrataan ehtoollista, koska se on kuva Kristuksesta Jumalan Karitsasta sekä yhteys Hänen ruumiiseen ja vereen (Jes. 62:8-12, 1. Kor. 10:16-18)
 • Menora on seitsenhaarainen öljylamppu, joka on kuva elämän puusta, kukkivasta mantelipuusta ja palavasta pensaasta 
 • Profeettojen avioliitot ovat olleet merkkejä Jumalan ja seurakunnan välisestä suhteesta, miten ensin tulee ero ja sitten solmitaan uusi liitto huipentuen miehen ja seitsemän neitsyen väliseen avioliittoon (Jes. 4:1, Matt. 25:1-13)


Salaisuudet eivät ole tuntemattomia niille, jotka Jumalaa rakastavat

Salaisuus tarkoittaa toiselle ihmiselle tuntematonta asia. Salaisuus on asia, jota ei kerrota muille. Salaisuus voi olla myös asia, jota ei ole saatu selville.  

Suomen arktiset olosuhteet ja valoisat kesät ovat suotuisat luonnonmarjoille. Suomi onkin kokoonsa nähden yksi maailman parhaista luonnonmarjamaista. Tunnetuimmat ja kaupallisesti arvokkaimmat marjat ovat hilla (lakka), puolukka ja mustikka (artikkeli). Missä on parhaat marja- ja sienipaikat? Se on salaisuus

Suomen metsiin on istutettu myös tryffeleitä, jotka ovat hinnaltaan hyvin arvokkaita. Tryffeleiden viljelijät eivät kerro, mihin he ovat tryffelit istuttaneet (Yle 17.8.2012). Tryffeliyrittäjän pojan labradorinnoutaja löysi Suomen kaikkien aikojen suurimman tryffelin 424 grammaa, jonka ravintola osti 2000 eurolla (IL 11.11.2020).

 

Matt. 13:44-46: "Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon. "Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.

 

Raamatussa on myös salaisuuksia, joista monien selitykset löytyvät Raamatusta, jos vain haluaa nähdä vaivaa oppiakseen ne. Kenelle salaisuudet ilmoitetaan? Ne ilmoitetaan Herran ystäville. Ystävyys on molemminpuolista luottamusta ja ystävysten keskistä uskollisuutta. Ystävät jakavat toisilleen sydämellään olevat salaisuudet, koska he luottavat toisiinsa. Herran ystäviä ovat kaikki ne, jotka Hänen käskyjään uskollisesti noudattavat (Joh. 15:14). Abraham noudatti Jumalan käskyjä ja lakia, minkä vuoksi Jumala kutsui Abrahamia ystäväkseen ja kertoi hänelle myös salaisuuksia (1. Moos. 26:5, Jes. 41:8).

 

Joh. 15:9-15: "Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. "Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.

 

1. Moos. 26:5: "koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini."

 

1. Moos. 18:17-18: "Herra ajatteli: "Miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

 

Jaak. 2:23: "Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä.

 

Tässä artikkelissa menemme Jumalan Sanan opetuksen ytimeen. Tutkimme kirjan syvällisiä salaisuuksia, jotta ne eivät olisi lukittuja niille, jotka haluavat vilpittömästi seurata Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta).

 

Matt. 13:11-12: "Jeesus vastasi: "Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on."


Luuk. 8:10: "Hän sanoi: "Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi."

 

Dan. 12:8-10: "Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" Hän sanoi: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät. 

 

Kol. 1:25-26: "Minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen."

 

1. Kor. 15:51-52: "Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme."

 

Ef. 5:32: "Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."   

 

Ilm. 1:20: "Sinä näit seitsemän tähteä oikeassa kädessäni ja seitsemän kultajalkaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä: seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja seitsemän lamppua ovat ne seitsemän seurakuntaa."


1. Tim. 3:16: "Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri: Hän ilmestyi ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta, enkelit saivat hänet nähdä, hänestä saarnattiin kansoille, häneen uskottiin maailmassa, hänet korotettiin kirkkauteen." 

 

Ef. 3:2-9: "Olettehan kuulleet siitä Jumalan suunnitelmasta, jonka hän armossaan on ilmoittanut minulle, teidän parhaaksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Tätä lukiessanne voitte huomata, kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta. Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt Henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille: muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan.


Jotta Raamattua kykenee ymmärtämään, täytyy tuntea Jumala ja Hänen tapansa opettaa. Jumala on hyvin huolellisesti laatinut Sanansa, missä on suuri määrä tietoa ja opetusta pakattuna jokaiseen virkkeeseen. Raamattu on kuin pieni sinapin siemen, joka avautuu suureksi puuksi sitä luettaessa (Luuk. 13:19). Raamattu ei ole vain lain käskyjä, vaan myös ennakkokuvia, esikuvia, esimerkkejä, runoutta ja opetusta viisaudesta monissa kerroksissa, jotta ihminen oppisi elämään Jumalan tahdon mukaisesti (YouTube-video).

 

1. Joh. 4:8: "Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

 

Yksi uskon salaisuus on, vaikka joku tuntisi kaikki Raamatun salaisuudet, hän ei olisi mitään, jos häneltä puuttuu rakkaus. Jos joku ei rakasta Jumalan Sanaa, eikä halua sitä noudattaa, Sanan tunteminen ei tee häntä suureksi. Joka rakastaa Jumalaa, hän rakastaa myös Jumalan Sanaa ja haluaa rakkaudesta sitä noudattaa. Jos joku ei halua noudattaa lakia, hän ei myöskään rakasta Jumalaa. Uusi liitto on perustettu sille rakkaudelle, että Jumala rakasti ensin ihmistä ja ihminen rakastaa koko sydämestään ja kaikilla voimilla Jumalaa (Joh. 3:16, 15:12-14; 1. Joh. 4:19). 

 

1. Kor. 13:2, 12-13: "Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään... ..Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus."

 

5. Moos. 6:4-5 (1933/38): "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi."

 

3. Moos. 19:18: "..rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra."

 

1. Joh 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

 

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään.

 

Ps. 119:159, 163: "Herra, katso: minä rakastan sinun säädöksiäsi!.. ..sinun lakiasi minä rakastan. 

 

Joh. 15:10: "Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

 

Eeva halusi syödä hyvän ja pahan tiedon antavasta puusta, vaikka Jumala oli kieltänyt syömästä siitä (1. Moos. 2:17). Ei ole ihmisen asia päättää, mikä on oikein tai väärin tai millainen himo on rakastamista. Joku mies voi sanoa rakastavansa toisen miehen vaimoa tai toista miestä, mutta ne eivät ole rakastamista vaan väärää himoa (2. Moos. 20:17, 3. Moos. 18:22, Matt. 5:28, 1. Kor. 6:9). Jumala on laissaan ilmoittanut, mikä on oikein ja väärin ja mikä on rakastamista (YouTube-video). Pyhän Hengen hedelmät ovat aina Mooseksen lain mukaisia (Apt. 5:32, Gal. 5:23), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hedelmistä puu tunnetaan'.

 

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

 

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet," 

 

Gal. 5:19-23: "Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

 

Apt. 5:32: "Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat.


Mooseksen laki kasvattaa ihmisen tuntemaan Kristuksen 

 

Mooses tekee kuvan Golgatasta

Mooseksen laki on kasvattaja ihmiselle, joka opettaa ihmisen tuntemaan Kristuksen ja Jumalan tahdon. Sen takia Paavalikin opetti Mooseksen lakia seurakunnalle, jotta se uskoisi Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Mooses oli itsekin ennakkokuva Kristuksesta, mitä käsitellään jäljempänä lisää (5. Moos. 18:15-19, Apt. 3:18-24).


Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."

 

Apt. 24:14: "..sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

 

Joh. 5:46-47: "Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut. Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!" 

 

Luuk. 16:31: "..Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista."

 

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

 

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti... ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

 

Gal. 3:25 (1933/38): "Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme."


Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."


Daavidin elämä oli ennusmerkki hänen omasta jälkeläisestä Messiaasta


Daavidin ajan jälkeen tulleet Raamatun profeetat ennustivat Daavidista, jolle annetaan iankaikkinen koko maailman herraus ja kuninkuus. Monet juutalaiset lainopettajat ovat yrittäneet ymmärtää asian niin, että Daavid heräisi kuolleista ja tulisi heidän ikuiseksi kuninkaakseen tai ruhtinaakseen, mutta se ei vastaa Raamatun alkuperäistä tarkoitusta. Kyseessä ei ole Iisain poika Daavid vaan hänen oma jälkeläisensä, mitä Raamattu kutsuu Daavidin Pojaksi ja Daavidin Juuriversoksi tarkoittaen Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta), josta tulee Uusi Daavid. Sen takia Raamattu profetoi, että Messias tulee lopulta istumaan Daavidin valtaistuimella (2. Sam. 7:12, Jes. 9:6-7, Ps. 89:3-5).


Jer. 23:5-6: " -- Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun, ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: "Herra on meidän vanhurskautemme"."


Luuk. 1:31-33: "Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua."


Jes. 9:6-7: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan..."


Hes. 37:24-27 (1933/38): "Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."


Hes. 34:23-24: "Minä panen yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän kaitsee heitä, hän on oleva heidän paimenensa. Minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja palvelijani Daavid on heidän kaikkien ruhtinas. Minä, Herra, olen puhunut."


Ilm. 22:16: "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."


Ilm. 5:5: "..Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton!..."


Raamattua ei voi ymmärtää oikein, jos ei ota huomioon asiayhteyttä ja tunne Raamatun tapaa ilmaista eri asioita. Raamatussa on oma retoriikansa, mikä juontaa juutalaisten kulttuurista ja heprean kielen ominaisuuksista. Kun teksti käännetään sanasta sanaa Suomeksi tekstistä katoaa usein sen runollisuus ja sen lisäksi eräät asiat näyttävät suomalaisen silmissä erikoisilta. Tämä johtuu siitä, että tekstiä pitää ymmärtää sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti ottaen huomioon Raamatulle ominaiset tavat ilmaista asioista. Raamatussa puhutaan usein Jaakobista, mutta kyse ei ole aina yhdestä miehestä Iisakin pojasta Jaakobista. Asiayhteyden kautta ymmärrämme, että Jaakobilla voidaan tarkoittaa koko hänen sukuaan. Jumala antoi Jaakobille uuden nimen Israel, joten Jaakob voi tarkoittaa myös Israelin kansaa.


1. Moos. 32:28: "Silloin mies sanoi: "Sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut."


4. Moos. 24:17: "Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista…"


Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin."


Miika 7:20: "Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina."


Daavid on kirjoittanut Psalmiensa sanoihin paljon omia kokemuksia, jotka voi äkkiseltään luulla tarkoittavat vain häntä itseään. Pietari opettaakin, ettei Daavin kirjoittanut itsestään, vaan on kirjoittanut Psalmeissaan Jumalan Pojasta Yeshuasta. Daavidin elämästä on näin tullut ennusmerkki Messiaasta (Ps. 16:10, 89:3-5, 110:1). Daavid kuoli ja hänen ruumiinsa maatui, mutta Yeshuan ruumis ei maatunut, sillä Hän nousi kuolleista ja sen jälkeen nousi pilven kannattamana Taivaaseen (Dan. 7:13-14, Apt. 1:9-11). Ei Daavid istunut Isän Jumalan oikealle puolelle, vaan Yeshua istui.


Ps. 16:8-11 (1933/38): "Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sentähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti."


Apt. 2:26-36: "sillä Daavid sanoo hänestä: -- Minä näen alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämän tien. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sinä täytät minut ilolla. Veljeni, kantaisästämme Daavidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo: -- Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi -- tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."


Ps. 110:1: "Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen."


Joku voi kiinnittää huomiota, miksi Apostolien teot eivät lainaa Psalmeja sanasta sanaan. Sama ilmiö on monissa Uuden testamentin lainauksissa Vanhasta testamentista. Tähän kysymykseen antaa vastauksen artikkeli: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'.


Daavid oli ennakkokuva jälkeläisestä Messiaasta Yeshuasta (Jeesuksesta), vaikka Daavid ei ollut joka suhteessa täydellinen kuva (YouTube-video). Daavid vanhoina päivinä ei enää turvautunut kokonaan Israelin Jumalaan vaan armeijansa voimaan, minkä takia hän määräsi väestönlaskennan sotakuntoisista miehistä (1. Aik. 21:1-14). Jumala rankaisi Daavidin synnistä koko Israelia ruttotaudilla. Kun ihmisiä surmaava Jumalan enkeli oli menossa Jerusalemiin, Daavid anoi armoa kaupungille ja tarjosi itseään sijaisuhriksi kaupungin asukkaiden puolesta. Näin Daavid oli ennakkokuva Yeshua HaMashiachista, joka uhraisi itsensä maailman syntien sovitukseksi. Jumala pysäytti enkelin ja määräsi Daavidin uhraamaan polttouhrin Araunan puimatantereella Jerusalemin Temppelivuorella (2. Sam. 24:16-25). Daavid osti puimatantereen ja tontille rakennettiiin myöhemmin Jerusalemin temppeli. Sillä vuorella oli myös Golgata, jolla Yeshua HaMashiach uhrasi oman ruumiinsa ja verensä maailman syntien sovitukseksi, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.     


2. Sam. 24:16-18: "Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa: "Jo riittää. Laske kätesi." Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla. Nähdessään enkelin surmaavan kansaa Daavid sanoi Herralle: "Minähän olen syntiä tehnyt, minä olen tehnyt väärin. Mutta entä tämä minun laumani, mitä se on tehnyt? Osukoon kätesi minuun ja isäni sukuun." Silloin Gad tuli Daavidin luo ja sanoi hänelle: "Mene jebusilaisen Araunan puimatantereelle ja pystytä sinne alttari Herralle."


Raamatun opetus ei perustu vain lain käskyihin vaan myös esikuvallisiin tapahtumiin

Esterin kirja on sikäli erikoinen Raamatun kirja, ettei se mainitse Jumalan nimeä kertaakaan. Esterin kirjan opetus perustuu yksinomaan esikuvallisuuteen, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Esteristä tuli uusi kuningatar Vastin tilalle'.

 

Est. 2:16-18: "Ester vietiin kuninkaan eteen kuningas Kserkseen seitsemännen hallitusvuoden kymmenentenä kuukautena, tebet-kuussa. Hänestä tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaampi, eikä kukaan toinen neitsyt osannut hänen laillaan voittaa puolelleen kuninkaan mieltymystä ja suosiota. Kuningas asetti kuninkaallisen kruunun Esterin päähän ja julisti hänet kuningattareksi Vastin sijaan. Esterin kunniaksi kuningas järjesti kaikille ruhtinailleen ja ylimmille virkamiehilleen suuret hääpidot, myönsi maakunnille verohelpotuksia ja jakeli kuninkaan arvon mukaisia lahjoja.

 

Luuk. 13:29-30: "Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä.

 

Jaakobilla oli neljä vaimoa ja 12 poikaa, joista tuli Israelin 12 sukukuntaa. Jaakobin ensimmäinen vaimo oli Lea, mutta Jaakob rakasti toista vaimoa Raakelia enemmän. Lea tuli murheelliseksi, koska Jaakob ei ollut hänestä kiinnostunut, minkä vuoksi hänellä ei ollut lapsia. Jehova (Herra) ei pitänyt Lean syrjimistä oikeana, joten Raakel ei saanut lapsia. Lea rukoili Jehovaa (Herraa) avuksi ja Jehovah kuuli Lean rukouksen antamalla Lean vihdoin tulla raskaaksi. Silloin Jaakob kiinnostui enemmän Leasta ja Lean saamista pojista tuli mielenkiintoinen ylistysruno Jehovasta. Suomalainen käännös ei kerro tarinaa täydellisesti, koska sen voi ymmärtää täydellisesti ottamalla huomioon heprean kielen sanaleikit ja runollisuus.


Lean toinen poika sai nimekseen Simeon, hepreaksi Shimon, koska Jehova oli ottanut huomioon (kääntynyt Lean puoleen) Lean pyynnön. Heprealainen sana ‘shema’ merkitsee kuulla, huomioida, noudattaa kuulemaansa, totella. Muinaisessa hepreassa ei ollut sanaa totella, joten totteleminen ilmaistiin sanalla kuulla (vert. kuuliainen). Sana on esiintyy usein Raamatussa ja se on muutenkin hyvin merkittävä. Juutalaisten tärkein käsky on ns. ‘Shema Israel’, 'kuule Israel' (5. Moos. 6:4-5; YouTube-video). 


1. Moos. 29:33: "Sitten hän tuli jälleen raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Herra on kuullut, että mieheni syrjii minua, ja siksi hän antoi minulle myös tämän pojan." Ja hän antoi pojalle nimeksi Simeon."


5. Moos. 6:3-5: "Kuunnelkaa siis, israelilaiset! Noudattakaa näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan. Silloin te menestytte ja kasvatte suureksi kansaksi siinä maassa, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Näin on Herra, teidän isienne Jumala, luvannut. "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi."


Mark. 12:28-30: "Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?" Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.'"


Ruubenin ja Simeonin jälkeen Lea sai jo kolmannen pojan ja nyt hän tunsi, että Jaakob jo rakastaa häntä. Heprealainen sana 'lavah' merkitsee kääntyä puoleen, liittyä, kiintyä, minkä vuoksi kolmas poika sai nimekseen Leevi, hepreaksi 'Leviy'. Leevin sukukunnasta tuli hyvin merkittävä, koska se sai hoitaakseen pappien tehtävät Jehovan (Herran) temppelissä.


1. Moos. 29:34: "Sitten hän tuli taas raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Nyt mieheni lopultakin kääntyy minun puoleeni, koska olen synnyttänyt hänelle kolme poikaa." Sen vuoksi poika sai nimekseen Leevi."


Lean ylistyslaulu vain tuli kauniimmaksi. Kun Lea sai neljännen pojan, hän nimesi pojan Juuda, hepreaksi Jehudah, koska nyt Lea sai ylistää Jehovaa. Hepralainen sana 'yadah' merkitsee ylistää, kiittää. Juudan sukukunnasta tuli merkittävin, koska se sai kuninkuuden ja siitä suvusta syntyi Israelin Messias. 


1. Moos. 29:35: "Ja Lea tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Vihdoinkin saan ylistää Herraa." Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda..."


1. Moos. 29:35 (Young's Litgeral, 1862): "And she conceiveth again, and beareth a son, and saith this time, `I praise Jehovah;' therefore hath she called his name Judah..."


Juudan (יְהוּדָה) ja Jehovan (יְהוָֹה)  heprealaisissa nimissä on vain yhden kirjaimen ero. Juudan (Jehudan) nimen ääntämistä voimme tietää varmasti, että Israelin Jumalan nimi YHWH lausutaan nimenomaan Jehovah eikä Jahve (tutkielma). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.    


Sana juutalainen tarkoittaa henkilöä, joka ylistää Jehovaa. Juutalaisuus ei siis ole perimmiltään sukuun liittyvä määritelmä, vaan Raamattu kutsuu juutalaisiksi kaikkia niitä kansoja, jotka palvelevat Jehovaa (Room. 2:25-29). Vastaavasti ympärileikattu Jaakobin jälkeläinen ei ole oikea juutalainen, jos hän ei usko Jehovaan ja noudata Hänen käskyjään (Jer. 9:25-26 1933/38, Ilm. 3:9).


Jaakobin poikien ja Israelin sukukuntien nimet ovat perustuneet heidän äitiensä elämänkokemuksiin. Tämä osoittaa, että Jumala on Kaikkivaltias, joka suvereenisti ohjaa tapahtumia, joiden perusteella Raamatun opetukset ovat muodostuneet (Fil. 2:13). Tämä myös osoittaa, että Raamatussa nimillä on merkityksensä. Ne kertovat ihmisen luonnosta ja muista vastaavista asioista. Samalla tavalla Jumalan nimet kertovat Jumalasta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kutsu Luojaasi Hänen nimellään'.


2. Moos. 3:15 (1933/38): "Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen."


2. Moos. 3:15 (Green's Modern KJV): "And God said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, Jehovah the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is My name forever…"


Jes. 43:1, 10-11: "Ja nyt -- näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel: -- Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun…   ..Minun todistajani, sanoo Herra, olette te -- Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni -- ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä."


Jes. 49:1: "..Jo ennen syntymääni Herra kutsui minut. Kun vielä olin äitini kohdussa, hän antoi minulle nimen."

 

Jumala opettaa antamalla usein toistuvia esikuvia tulevasta Kristuksesta


Yeshuan (Jeesuksen) pestyä opetuslastensa jalat, Hän sanoi jotain erikoista. Kirjoitusten täytyy käydä toteen, että yksi opetuslapsista nostaa kantapäänsä Yeshuaa vastaan. Erikoista on, ettei Vanhassa testamentissa ole sellaista profetiaa. Mistä on oikein kyse?


Daavid kertoo Psalmissa 41, että hänen uskottu ystävä kavalsi hänet. Daavid viittasi neuvonantajaansa (vast. ministeriä) Ahitofeliin, joka liittyi salaliittoon Daavidia vastaan, ja lopulta päätyi tekemään itsemurhan hirttäytymällä (2. Sam. 17:23). Ahitofel oli kuin ennakkokuva Juudas Iskariotista, joka kavalsi Yeshuan ja lopulta teki itsemurhan. Daavidin kavaltaminen oli ennusmerkki siitä, että Yeshua myös kavallettaisiin.


Joh. 13:18 (1933/38): "En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen: 'Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan'."


Ps. 41:10 (1933/38): "Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan."


2. Sam. 15:12: "Toimittaessaan teurasuhreja Absalom kutsutti luokseen vielä Daavidin neuvonantajan Ahitofelin tämän kotikaupungista Gilosta. Näin syntyi laaja salaliitto, ja Absalomin luo kerääntyi yhä lisää väkeä."


Typologia on teologinen tulkinta, jonka mukaan Vanhan testamentin henkilöillä ja tapahtumilla on vastineensa Uudessa testamentissa. Typologia tarkoittaa oppia esikuvista ja erityisesti sitä, että Vanhan testamentin henkilöissä ja tapahtumissa näkyy Kristuksen elämä ja sovitustyö jo ennalta. Uudessa testamentissa sana esiintyy esimerkiksi jakeessa Room. 5:14, jossa apostoli Paavali toteaa Aadamin olleen esikuva (kreikaksi 'typos') Kristuksesta, joka oli tuleva. 


Room. 5:14: "..Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva."


Joku voi ihmetellä, mistä Paavali on keksinyt Aadamiin liittyvän typologian? Alkukertomuksessa se lukee. Jumala loi miehen omaksi kuvakseen ja naisen miehen kuvaksi, olihan nainen luotu miehestä, minkä vuoksi vanhassa 1933/38-käännöksessä naista sanotaan alkukielen kautta miehettäreksi. 


1. Kor. 11:7: "Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa."


1. Moos. 2:23 (1933/38): "Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu"."

 

1. Kor. 11:11-12: "Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta.  


Miten ensimmäinen ihminen Aadam voi olla nimenomaan kuva Kristuksesta? Jumala loi Aadamin hoitamaan puutarhaansa. Sukuluettelossa Aadam on Jumalan poika, kuten Raamattu kutsuu kaikkia Israelin miehiä Jumalan pojiksi (Luuk. 3:38, 5. Moos. 14:1, Ps. 82, Joh. 10:34-35; terminologiasta lisää artikkelissa). Jumala käski Aadamia lisääntymään ja ottamaan koko luomakunnan valtaansa. Aadamin ei ollut hyvä olla, koska hän oli yksinäinen. Jumala toi eläimiä Aadamin luokse ja antoi Aadamin nimetä ne. Nimen antajalla on hallintavalta siihen, jolle hän saa nimen antaa, kuten isällä on valta ohjata poikiaan, joille isä nimen antaa.

 

1. Moos. 1:26-27: "Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 

 

1. Moos. 5:1, 3: "..Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen... ..Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set."


Heprealaiskirje lainaa Psalmi 8:aa, jossa on Messias profetia (Ps. 8, Hepr. 2:5-10). Psalmi kertoo Ihmisen Pojasta, joka laskeutuu alas, mutta lopulta tämä ihminen korotetaan koko luomakunnan hallitsijaksi, sillä Hän on Jumalan Poika Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Näin luomakunnan hoitajaksi asetettu Aadam oli ennakkokuva Yeshuasta.

 

Ps. 8:4-9 (2017): "Kun katselen taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka olet luonut, mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen? Kuitenkin sinä, Jumala, hylkäät hänet vähäksi aikaa, mutta seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panet hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetat kaikki hänen jalkojensa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös aron eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä kulkee meren polkuja."

 

Hepr. 2:5-10: "Tulevaa maailmaa, sitä josta nyt puhumme, Jumala ei ole alistanut enkelien hallittavaksi. Tästä on jossakin kohdassa joku todistanut: -- Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, panit kaiken hänen valtansa alle. Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken, hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Sen kuitenkin näemme, että tuo "lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu", Jeesus, on kuoleman tuskat kärsittyään "seppelöity kirkkaudella ja kunnialla". Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perilleviejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi."

 

Aadamille ei löytynyt sopivaa apua eläimistä, joten Jumala loi Aadamille hänen kaltaisen persoonan Eevan, jota Aadam saattoi rakastaa. Aadam tosin epäonnistui tehtävässään, koska vaimo toi synnin maailmaan. Alkukertomus paljastaa Jumalan motiivin maailman luomisessa. Jumala ei halunnut olla yksi ja kaipasi seuraa. Hän loi ensin eläimet, joista ei ollut kuitenkaan riittävää iloa. Jumalan piti luoda itsensä kaltainen persoona, jotta Hän saisi haluamaansa seuraa (1. Moos. 1:1-3). Jumala kaipasi itselleen perhettä. Ihminen on Jumalan lapsi, jota Jumala rakastaa kuin isä rakastaa lastaan. Jumalan pelastussuunnitelma on, että Hän lähettää Uuden Aadamin Yeshua HaMashiachin, joka onnistuu tehtävässään (Room. 5:14, 1. Kor. 15:45). Jumalan Poika on täydellinen kuva Isästä Jumalasta, koska Jumalan Poika on ihmiseksi tullut Isä Jumala (Jes. 9:6). Jumalan Poika Yeshua saa Isältä perinnöksi koko maan ja saa sen hallintavaltaansa (Ps. 2). 


Kol. 1:12-19: "Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä."

 

Ps. 2:6-9, 12: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat."..    ..Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!"


Uuden testamentin tapahtumien esikuvia löytyy Vanhasta testamentista runsaastikin. Esikuvat osoittavat, että Jumala toimii historiassa toistuvalla tavalla. Ne myös sitovat Vanhan testamentin ja Uuden testamentin yhteen. Monet profeetat ovat olleet kuva Kristuksesta. He eivät ole täydellisiä, kuka ihminen olisi sellainen? Esikuvina olleita ihmisiä voi kutsua vajavaisiksi prototyypeiksi, jotka ovat kuitenkin olleet ennusmerkkejä täydellisestä ja viattomasta Messiasta. Vanha testamentti esittää jatkuvasti esikuvia Kristuksesta, jotta seurakunta kasvaisi tuntemaan Kristuksen (Apt. 3:24).


Saarn. 1:9, 3:15: "Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla…   ..Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin, ja mitä vastedes on, sitäkin on ollut ennen. Jumala tuo esiin sen, minkä aika on vienyt."


Luuk. 24:25-27: "Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."


Ap.t 3:20, 24: "kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun…   ..Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä."

Esimerkkien tarkoitus on auttaa ihmistä muuttumaan Kristuksen mielen mukaiseksi

Kun Jumala oli kuudessa päivässä luonut maailman, Hän pyhitti seitsemännen päivän ja lepäsi. Jumala jo alussa antoi esimerkin, miten ihmistenkin pitää pyhittää sapatti. Yeshua (Jeesus) ei pitänyt sapattina puusepän verstasta auki vaan pyhitti sapatin menemällä synagogaan opettamaan Raamattua (Matt. 5:17-18, Luuk. 4:16-17). Jumala on päättänyt, milloin lepopäivä tulee pitää, joten sitä ei voi ihminen siirtää esim. sunnuntaille (3. Moos. 23:4, Matt. 5:19-20). Sapatti on tarkoitettu myös muukalaisille virkistykseksi, joten sapatti koskee kaikkia kansoja, myös suomalaisia. Sapatin pitäminen on sen ehto, että on uudessa liitossa Sapatin Herran Yeshuan kanssa (2. Moos. 31:17, Jes. 56:6-7, Jer. 31:31-34, Luuk. 6:5).

 

1. Moos. 2:2-3: "Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään."

 

Luuk. 6:5: "Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

 

Luuk. 4:16-17: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja..." 

 

2. Moos. 23:12 (1933/38): "Kuusi päivää tee työtäsi, mutta lepää seitsemäs päivä, että härkäsi ja aasisi saisivat hengähtää ja orjattaresi poika ynnä muukalainen saisivat virkistyä."

 

3. Moos. 23:4: "Nämä ovat Herralle omistetut pyhät juhlat, joita teidän tulee kokoontua viettämään määräaikaan:"

 

2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

 

Jumala tuli ihmiseksi näyttääkseen esimerkkiä, miten kaikkien tulee elää. Kaikki mitä Yeshua teki ja sanoi, on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle esimerkiksi, miten tulee elää. Esikuvan kautta ihminen oppii toimimaan Kristuksen tavalla.


1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."


Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."


Jos Yeshua pesi opetuslastensa jalat, niin tulee meidänkin palvella muita. Antamalla esimerkin Jumala haluaa opettaa lapsensa itsensä kanssa samanmielisiksi ja Jumalan Pojan kaltaisiksi, jotta ihmiset toteuttaisivat Jumalan tahtoa. 


Joh. 13:14-15: "Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille."


Room. 8:29: "Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa."


1. Joh. 3:2: "Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on."


2. Kor. 3:18: "Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki."


2. Piet. 1:4: "..pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta."


Parannuksen tekemisessä auttaa ymmärrys hyvistä ja huonoista esimerkeistä. Hyvät esimerkit auttavat ihmistä muuttamaan itseään Kristuksen kaltaiseksi pyhää elämää viettäväksi ihmiseksi. Esikuvien tarkoitus on saattaa lukija samaistumaan johonkin hyvin toimineeseen henkilöön, jotta hän voisi ottaa mallia hyvästä esimerkistä ja erityisesti Kristuksesta. Raamatussa on paljon myös varoittavia huonoja esimerkkejä, joiden tarkoitus on saattaa ihminen tunnistamaan itsestään parannusta vaativia asioita, mistä hänen tulee luopua ja omaa käytöstään muuttaa. Ihmisen sisäistä muutosta tehostaa yhtäaikainen tietoisuus hyvistä ja huonoista esimerkeistä. Hyvät esikuvat kannustavat ja huonot estävät.


Aadamin poika Abel oli myös esikuva Kristuksesta. Abelista tuli lammaspaimen ja hänen vanhemmasta veljestääni Kainista tuli maanviljelijä. Kain tuli kateelliseksi Abelille, mikä herätti Kainissa vihan pikkuveljeään kohtaan. Jumala varoitti Kainia, että hänen tulee pitää kurissa itsensä, ettei synti ota häntä valtaansa. Kain ei kyennyt vastustamaan kiusausta ja hän surmasi lammaspaimen Abelin. Jumalan Poika Yeshua on Hyvä Paimen, jonka perässä lampaat kulkevat (Joh. 10:11-16). Israelin kansan johto tuli myös kateelliseksi Yeshualle, jonka perässä kansa kulki, ja he tekivät kaikkensa päästäkseen eroon Yeshuasta. Lopulta he onnistuvat surmaamaan Yeshuan. 


1. Moos. 4:2-10: "Sitten hän synnytti Kainille veljen, Abelin. Abelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, ja Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta: "Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa." Kain sanoi veljelleen Abelille: "Lähde mukaani." Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin Herra kysyi Kainilta: "Missä on veljesi Abel?" Kain vastasi: "En tiedä. Olenko minä veljeni vartija?" Herra sanoi: "Mitä oletkaan tehnyt! Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta?"


Kun Jumala kysyi Kainilta veljestään, hän ei tunnustanut syntiään, vaan valehteli olevansa tietämätön. Yeshuan sanojen mukaan saatana on kaiken valheen isä ja on ollut murhaaja jo alusta alkaen (Joh. 8:44). Saatana meni Juudas Iskariottiin, jonka kautta Yeshua kavallettiin. On siis ilmeistä, että saatana vähintäänkin myötävaikutti Abelin murhaan Kainin kautta. 


Joh. 8:44: "Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä."


Joh. 6:70: "Jeesus sanoi heille: "Itsehän minä teidät valitsin, kaikki kaksitoista. Silti yksi teistä on Saatana."


Luuk. 22:2-4: "Ylipapit ja lainopettajat miettivät miettimistään, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa. Silloin meni Saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Hän lähti ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä."


Joh. 13:27: "Silloin, heti kun Juudas oli sen saanut, Saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä aiot, tee se pian!"


Kain olisi ansainnut murhasta lain mukaan kuolemantuomion, mutta sen sijaan Jumala karkotti hänet peltomailtaan, koska Kain oli esikuva Jumalan Pojan surmanneesta Israelista (2. Moos. 21:14). Samalla tavalla Israelin kansa ajettiin pois luvatusta maastaan ja juutalaisista tuli muissa maissa asuvia kiertolaisia, jotka eivät saaneet omistaa aina edes omaa maata, vaan olivat pakotettuja asumaan ankeissa gettoissa ja tekemään sellaista työtä, mitä muut eivät halunneet tehdä. 


5. Moos. 30:19-20: "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."


Maastakarkotuksen aikana juutalaiset ovat aina joutuneet pelkäämään juutalaisvainojen takia, kuten Kain myös pelkäsi henkensä puolesta joutuessaan karkotetuksi pois kotiseudultaan, mutta Jumala on kuitenkin suojellut Israelin kansasta valitsemansa jäännöksen. Jumala antoi Kainille merkin suojelemaan häntä. Jumala määräsi, jos joku koskee Kainiin, hänelle kostetaan seitsenkertaisesti Kainille tehty paha. Tämä on esikuva siitä, miten Jumala on uskollisesti pitänyt liittonsa Israelin kanssa. Jumala ei hylkää Israelia, mutta kurittaa sitä synneistään. Jumala ei ole sallinut, että Israelin kansa tuhoutuisi kokonaan, minkä vuoksi Jumala on suojellut Israelia kuten suojeli Kainia. Jos joku kansa on tehnyt joskus pahaa Israelille, hän on saanut moninkertaisen rangaistuksen siitä. Toisessa maailmansodassa Saksan suurkaupungit pommitettiin maan tasalle ja neuvostoliittolaiset sotilaat joukkoraiskasivat naisia Berliinissä. Saksa jaettiin kahtia, itäinen puoli joutui kommunismin ikeeseen ja Kaliningrad luovutettiin Neuvostoliitolle. Saksa sai vuosikymmeniä kestävän rangaistuksen holokaustista.


1. Moos. 4:11-16: "Nyt olet kirottu etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä." Kain sanoi Herralle: "Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut." Mutta Herra sanoi hänelle: "Ei, vaan kostettakoon seitsenkertaisesti sille, joka tappaa Kainin." Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan Eedenin itäpuolelle."


Abel oli siis esikuva Kristuksesta ja hän oli nyt kuollut. Jumala antoi Aadamille ja Evalle uuden pojan Abelin sijaa. Eeva synnytti Seetin, joka oli isänsä kuva. Samalla tavalla ylösnoussut Jumalan Poika on täydellinen Isän Jumalan kuva, koska Jumalan Poika on ihmiseksi tullut Jumala. Seetistä polveutui myös Nooa, jonka perhe oli aikalaisistaan aino, joka pelastui vedenpaisumuksesta.


1. Moos. 5:1-4 (1933/38): "Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin. Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä."


Monet nimetkin ennustavat Messiaasta Yeshuasta


Heprealaiset nimet muodostuvat kielen sanoista, joten niiden merkitys voidaan kääntää toiselle kielelle. Kun otamme Aadamin sukuluettelosta kymmenen ensimmäistä nimeä, saamme lauseen, joka kertoo pienoisevankeliumin: "Ihminen on asetettu kuolevaisuuden suruun, mutta siunattu Jumala tulee alas maan päälle opettamaan ihmisiä ja Hänen kuolemansa tuo epätoivoisille lohdun." (Man has appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down teaching and his death shall bring the despairing comfort.) Sukuluettelo on: Aadam, Seet, Enos, Keenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusalah, Lemek ja Nooa (1. Moos. 5). Nimi Nooa merkitsee 'lohduttaa'. Nooa ja hänen rakentamansa arkki ovat ennakkokuva Jumalan Pojasta, joka lohduttaa ja pelastaa ihmiset (YouTube-video).

 

1. Moos. 5:1-3, 28-29 (1933/38): "Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin. Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet...    ..Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika. Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: "Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut."


Jes. 51:3: "Yhä Herra lohduttaa Siionia ja armahtaa sen rauniomaita. Hän muuttaa aution maan Eedenin puutarhan kaltaiseksi ja aron kuin Herran paratiisiksi. Siellä on oleva ilo ja riemu, siellä kaikuu soitto ja ylistyslaulu.


Sakarjan kirja mainitsee Jehootsadakin pojan Yehoshuan (suomeksi Joosuan). Nimi merkitsee 'vanhurskas Jehovan poika Yeshua'. Sakarjan kirja ilmoittaa typologian avulla, että ylipappi Joosua on ennusmerkki Uudesta Versosta, joka tarkoittaa Daavidin Juuriversoa Yeshua HaMashiachia. Ylipapin heprealainen nimi kertoo, että Messiaan nimi tulee olemaan Yeshua. Hän tulee rakentamaan Jerusalemiin tempplin, johon Hän menee sekä Ylipappina että Kuninkaana (vert. Mal. 3:1-4). Typologiasta tulee laki, joka säätää, että Messiaan tultua ylipappeus siirtyy Aaronin sukukunnalta Juudan sukukuntaan Messiaalle. Vastaavasta ilmoittaa Psalmi 110. 


Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."


Sak. 6:11-13 (RK): "Ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylipappi Joosuan, Jehootsadakin pojan, päähän ja sano hänelle: Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Hän versoo omalta pohjaltaan, ja hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös pappina valtaistuimellaan, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä."


Ps. 110:2-4: "Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli! Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta." Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."


Raamatussa olevat laulut (Psalmit) ovat myös lain käskyjä (Joh 10:34-35, Ps. 82:6). Kaikki Raamatun tekstit on tarkoitettu opetukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään, mukaan lukien laulut.


2. Tim. 3:15-16: "Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."


Golgatan ristillä suoritetusta syntien sovituksesta on annettu useita ennakkokuvia

Abrahamin pojan Iisakin uhraaminen Jumalalle polttouhriksi on merkittävä ennusmerkki. Kuten Iisak kantoi Morian vuorelle polttopuut, Yeshua kantoi ristinsä samalle paikalle (1. Moos. 22:6, Luuk. 14:27, Joh. 19:17). Jumala ei kuitenkaan antanut uhraamisen toteutua, vaan ennen uhrausta antoi oinaan (uroslampaan) Iisakin sijaisuhriksi (1. Moos. 22:2-13). Profeetta Joona oli myös vastaava ennusmerkki, joka kuoli merenpohjaan ja jonka Jumala herätti kuolleista kolmen päivän perästä. Joona meni sen jälkeen syntiseen Niniven kaupunkiin, jossa hän sai aikaan merkittävän herätyksen, synnin tunnon ja parannuksen, jolloin Jumala peruutti määräämänsä tuomion kaupungille. Yeshua antoi aikalaisilleen Joonan merki ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Joonan merkki'.


1. Moos. 22:2, 10-13: "Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon"...    ..Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: "Aabraham, Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen". Niin hän sanoi: "Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi". Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta."


Hepr. 11:17-19: "Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä."


Sak. 12:1, 10 (1933/38): "Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra…    ..He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista..."


Joona 2:7-8: "Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi."


Matt. 12:38-40: "Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."


Uuden testamentin lukijaa auttaa tekstin ymmärtämisessä, kun hän pitää mielessään, että eri kohtien ja teemojen taustalla saattaa olla joku Vanhan testamentin kohta tai teema, joka nyt saa täyttymyksensä. On tavallista, että Raamatun profetiat toteutuvat ensin osittain ja sitten myöhemmin uudelleen kokonaan. Profetiat voivat siis toteutua siis useita kertoja. Tämän lisäksi profetoidulle asialle voi olla esikuvana jokin historiallinen tapahtuma, jonka kaava toistuu myöhemmin uudelleen. Mm. Egyptin kymmenen vitsausta ja erämaataival luvattuun maahan ovat esikuva lopun aikojen tapahtumista, mistä kertovat mm. Ilmestyskirja ja profeetat.


On syytä tehdä ero vertauskuvan ja typologian välille. Jumalan Sanassa käytetään silloin tällöin vertauskuvia ja runollista ilmaisua rikastamaan opetusta, jotta kuulijat ymmärtäisivät paremmin opetuksen ja myös jottei uskottomat kristityt ymmärtäisi opetusta. Vertauskuvat vahvistavat vanhurskaitten ymmärtämystä Jumalan sanasta, mutta sumentavat uskottomien kristittyjen ymmärtämystä. 


Raamatussa ei ole kaikkea ilmoitettu yksiselitteisinä kuvauksia tulevasta, vaan tulevista asioista annetaan usein vihjeitä pala kerrallaan esikuvien ja vertausten kautta, jotta Jumalan Sanalle uskottomat eivät sitä ymmärtäisi. Monet kristityt tahtovat ymmärtää vertauskuvat oman mielensä mukaisesti, jolloin he eivät ymmärrä niitä. Joskus kirjaimellinen ilmoitus halutaan selittää olevan vain vertaus, jolloin Jumalan Sana mitätöidään. Vertaukset ja niiden väärä tulkinta ovat ansoja, joihin kompastuvat harhaan menneet kristityt, koska he rakastavat valhetta ja haluavat tulkita Raamattua oman mielensä mukaisesti. Tähän ansaan ovat menneet myös monet juutalaiset kirjanoppineet, koska he eivät ole kyenneet tunnistamaan Messiasta kirjoituksista, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miksi juutalaisilla ja kristityillä on eri käsitys Messiaasta'.   


Mark. 4:10-12: "Kun Jeesus sitten oli jäänyt yksin kahdentoista opetuslapsensa ja muiden seuralaistensa kanssa, nämä kyselivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. Hän sanoi heille: "Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä ymmärtäisi, eivät kääntyisi eivätkä saisi anteeksi."


Typologiassa ei ole kyse vertauskuvasta vaan esikuvasta. Typologia on tulkinta historiallisesta henkilöstä tai tapahtumasta, joka toistuu uudelleen saman mallin mukaisesti. 


Luuk. 24:44-45: "Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset."


Temppelipalvelun ja juhlien tarkoitus on opettaa ihminen elämään Jumalan kanssa


Jumala on määrännyt seurakunnalleen juhla-ajat, joiden tarkoitus on opettaa tulevasta 1000-vuotisesta rauhanvaltakunnasta, jonka Kuningas on Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus). Jokaisella juhlalla on sisältö, rituaalit ja tarkka ajankohta, jotta seurakunta oppisi tuntemaan Jumalan Valtakunnan. Paavali sanoo juhlien olevan varjo tulevasta Jumalan Valtakunnasta. Varjo on maahan piirtyvä kuva. Varjossa ei ole itse olemusta, mutta se on kuva tulevasta. Kolossalaiset kristityiksi kääntyneet pakanat (ei-juutalaiset) alkoivat viettää Mooseksen lain mukaisia juhlia mm. sapattia ja uudenkuunjuhlaa, joiden Paavali sanoi olevan tulevaisten varjokuvia. Paavali myös muistutti, ettei kolossalaiset pakanat saa tuomita kristityiksi kääntyneitä pakanoita siitä, että he olivat alkaneet noudattaa Moosekan laissa säädettyjä juhla-aikoja, koska seurakunta (ruumis) on Kristuksen oma.


Kol. 2:16-17 (Biblia): "Älkään siis kenkään teitä tuomitko ruasta eli juomasta, taikka määrätyistä pyhäpäivistä, ei uudesta kuusta, eikä sabbateista, Jotka ovat tulevaisten varjo, mutta itse ruumis on Kristuksessa."


Kol. 1:18: "Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta..."


Samalla tavalla Paratiisi ja telttamaja ovat olleet prototyyppejä tulevista temppeleistä, jotka ovat kaikki kuvia Taivaassa olevasta Jumalan asunnosta, Uudesta Jerusalemista. Astuessaan temppeliin ihminen näkee pienoismallin Jumalan asunnosta.


2. Moos. 25:40, 26:30, 27:8: "Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella…   ..Kokoa sitten telttamaja juuri sellaiseksi kuin sait vuorella nähdä…   ..Tee alttari laudoista ja jätä se avoimeksi. Tehtäköön siitä sellainen kuin sait nähdä vuorella."

 

Paratiisi sijaitsi vuorella, koska sieltä virtasi joki alas. Kukkulan päällä oli elämän puu, josta kaikki alkoi, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Eedenistä itään ja paluu takaisin'. Jumala ilmestyi Moosekselle palavasta pensaasta, jota tuli ei kuluttanut. Sen jälkeen tuli telttamaja, jonka pyhäkössä oli seitsenhaarainen menora-niminen öljylamppu, jota pidetään myös elämän puun kuvana. Lampun "oksia" koristeli mantelinkukat ja terälehdet, joten lamppu oli kuva kukkivasta mantelipuusta ja palavasta pensaasta. Mantelipuu on ensimmäinen puu, joka kukkii keväällä Israelissa, ja sen kukinta on kauniin valkea. Ylipappi Aaronin sauvaan tuli kypsiä manteleita ja kukkia. Manteli muistuttaa pähkinöitä, muttei ole varsinaisesti pähkinä vaan luumarja. Herra sanoi profeetta Jeremialle valvovansa, että Jeremian ilmoittamat profetiat toteutuvat (Jer. 1:11-12). Samalla Jeremialle näytettiin mantelipuun oksa, sillä heprealainen sana 'shaqed' (manteli) liittyy sanaan 'shaqad' (valvoa). Israel (Jaakob) mainitsi mantelit luetellessaan Israelin parhaat tuotteet, joista monet tunnetaan hyvin kalliina tuotteina (1. Moos. 43:11).

 

Menora on kuva kukkivasta mantelipuusta ja palavasta pensaasta

 

2. Moos. 3:2-3 (Biblia): "Ja Herran enkeli näkyi hänelle pensaasta, tulen liekissä: ja hän näki, ja katso, pensas paloi tulesta, ja ei kuitenkaan kulunut. Ja Moses sanoi: minä käyn tuonne, ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala ylös?

 

2. Moos. 25:31-35: "Tee kultainen lamppu; taottakoon se jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta, ja käske takoa lampun kukkakoristeet kantoineen ja terälehtineen samasta kappaleesta koko muun lampun kanssa. Lampunvarresta lähteköön kuusi haaraa, kolme haaraa kummallekin sivulle. Kussakin haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen; näin olkoon kaikissa kuudessa lampunvarresta lähtevässä haarassa. Lampunvarressa olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen, ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien kuuden lampunvarresta lähtevän haaran alla, olkoon aina yksi kanta."

 

4. Moos. 17:8: "Kun hän seuraavana päivänä meni sinne, Leevin sukukuntaa edustava Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita."

 

1. Moos. 43:11: "Heidän isänsä Israel sanoi: "Tehkää sitten niin, mutta ottakaa säkkeihinne tämän maan parhaita tuotteita ja viekää ne sille miehelle: hiukan balsamia, hiukan hunajaa, suitsuketta ja mirhaa, pistaasipähkinöitä ja manteleita."

 

Ilm. 2:7: "Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa.

 

Taivaassa on elämän puu, joka antaa uuden sadon 12 kertaa vuodessa. Jumalan Valtakunnassa ihmiset saavat syödä elämän puun hedelmää kerran kuukaudessa ja myös sen lehtiä, mikä antaa heille ikuisen nuoruuden ja terveyden. Tämän ennakkokuvana Yeshua paransi 12 vuotta verenvuodosta kärsineen naisen ja herätti 12 vuotiaan tytön kuolleista saman päivän aikana (Mark. 5:22-42). Paavali kastoi 12 miestä Herran Yeshua HaMashiachin nimeen, minkä jälkeen he saivat Pyhän Hengen (Apt. 19:4-7, lisää artikkelissa). Ninivessä asui yli 120.000 ihmistä, jotka tekivät parannuksen, minkä takia Jumala armahti ja pelasti heidät (Joona 4:11, Matt. 12:41). Uudenkuunjuhla on varjokuva elämän puusta ja iankaikkisesta elämästä Paratiisissa. Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa kaikki kansat viettävät sapattia, uudenkuunjuhlaa ja lehtimajanjuhlaa.

 

Jes. 66:23-24: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."

 

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.


Ilm. 22:1-2: "Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden."

Ilm. 7:17: "Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet."

Ilm. 2:7: "Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa."

 

On mahdollista, että Raamattu kertoo seitsemästä Jumalan temppelistä. Kahden ensimmäisen olemassa olo voidaan päätellä välillisesti Raamatun ilmoituksesta, vaikka Raamattu ei näistä temppeleistä erityisesti mainitse. Viidestä seuraavasta Raamattu kertoo yksityiskohtaisesti.


 1. Paratiisia voi pitää temppelin prototyyppinä (esikuvana). Temppeli oli koristeltu palmu- ja kukkakuvioilla, kuin se olisi kuva paratiisista (1. Kun. 8:13-51, Hes. 41:16-26). Kun Aadam ja Eeva karkotettiin Paratiisista, heidän poikansa Kain ja Abel kävivät antamassa Jehovalle uhrilahjoja, mikä on saattanut tapahtua Paratiisin puolella. Kainin surmattua veljensä Abelin, hänetkin karkotettiin itään vanhempiensa tapaan, minkä jälkeen Raamattu ei enää kerro Paratiisista. Tästä kertoo lisää artikkeli: 'Eedenistä itään ja paluu takaisin'.

 2. Jerusalemissa toimi Kuningas ja Ylipappi Melkisedek, joka antoi Abrahamille leipää ja viiniä, mikä viittaa uhriateriaan (Jes. 62:8-12, 1. Kor. 10:16-18). Abraham puolestaan maksoi Melkisedekille kymmenykset, mikä kertoo temppelilain noudattamisesta. Koska Jerusalemin Kuninkaan mainitaan olleen myös Ylipappi, se viittaa myös Melkisedekin temppeliin, jonka kaikkeinpyhimmässä oli Kuninkaan valtaistuin (vert. Sak. 6:11-14). Iisakin uhripaikka ei ollut kuitenkaan temppelin alttari, koska Raamatun mukaan Abraham joutui rakentamaan alttarin (1. Moos. 22:9). Golgata oli temppelin muurien ulkopuolella Moorian vuoren korkeimmalla kohdalla (lisää artikkelissa). Lain mukaan suurikokoisimmat uhrit poltettiin erityisessä paikassa temppelin muurien ulkopuolella (2. Moos. 29:14, 3. Moos. 4:11-12, Hepr. 13:11-12). Melkisedekistä kertoo lisää artikkeli: 'Rauhan Ruhtinas'.

 3. Telttamaja, josta lähtien laki ei perustunut Melkisedekin järjestykseen, koska ylipappeus oli annettu määräajaksi Aaronin suvun pojille (3. Moos.).

 4. Salomon temppeli, joka oli loistelias rakennus Morian vuorella (Temppelivuorella, Jerusalemissa; 1. Kun. 5-8).

 5. Serubbabelin temppeli, joka oli jälleenrakennettu Salomon temppeli (Esra 1-7). Tämän temppelin kaikkeinpyhimmästä puuttui liitonarkku, koska se tuhoutui babylonialaisten ryöstäessä ja tuhotessa Salomon temppelin (Jer. 3:16).

 6. Messiaan temppeli on uuden liiton temppeli tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa varten, joka rakennetaan Jerusalemiin Hesekielin kirjan lukujen 40-48 ja Sakarjan kirjan 6:11-15 mukaisesti (Jes. 2:2-4, Mal. 3:1-4, Ilm. 11:1-2; lisää artikkelissa).

 7. Uusi Jerusalem, joka laskeutuu Taivaasta (Ilm. 21:1-5). Ilmestyskirja kertoo, että Taivaassa on temppeli mutta myös, ettei Johannes nähnyt temppeliä, koska Jumala ja Karitsa ovat kaupungin temppeli (Ilm. 15:5-8, 21:22). Tässä ei ole ristiriitaa, koska kyse on siitä, ettei Taivaan temppelin kaikkeinpyhimmässä ole seiniä eikä esiriippua, vaan kaikki näkevät Isän ja Pojan kasvot esteettä Heidän istuessaan rinnakkain valtaistuimellaan. Maalliset temppelit ovat kuvia Jumalan asunnosta Taivaassa sillä erolla, että maallinen pyhäkkörakennus ja välivero peittävät näkyvyyden Jumalan valtaistuimelle (2. Moos. 26:30, 1. Kun. 8:12-13).

 

Telttamajan jälkeen rakennettu Salomon temppeli on merkittävästi telttamajaa loisteliaampi, minkä seurauksena Jumalan asunto parani. Sen jälkeen rakennettiin Serubbabelin temppeli, jossa Messias kävi, mutta Hän ei vielä päässyt rakennuksen kaikkeinpyhimpään, joten temppeli tuhoutui. Messiaan temppeli on erityisen loistelias ja se tehdään Hesekielin kirjan kuvauksen mukaisesti, minne myös Messias perustaa valtaistuimensa lukuun ottamatta 3,5 vuoden määräaikaa, jolloin antikristus on temppelissä (Sak. 6:11-15, Mal. 3:1-4, Ilm. 11:1-2), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'. Tämän jälkeen Jumalan asunto paranee edelleen, sillä lopuksi Taivaasta laskeutuu Uusi Jerusalem täydessä loistossa.

 

Ilm. 21:9-11: "Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemässä maljassaan seitsemän viimeistä vitsausta, tuli luokseni ja puhui minulle. Hän sanoi: "Tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis.

 

Mooseksen laki määrää seitsemän vuotuista ns. suurta sapattia (2. Moos. 23): 

 

 1. Pääsiäinen, happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä

 2. Happamattoman leivän juhlan seitsemäs päivä

 3. Helluntai (Shavuot)

 4. Pasuunansoiton juhla (Jom Teruah)

 5. Suuri sovitusten päivä (Jom Kippur)

 6. Lehtimajanjuhlan ensimmäinen päivä

 7. Lehtimajanjuhlan kahdeksas päivä

 

Pääsiäisenä juhlitaan ensimmäistä ja seitsemättä päivää. Seitsemäs päivä kuvaa maailman luomisesta lukien seitsemättä vuosituhatta, jolloin on tuhatvuotinen rauhanvaltakunta (Ps. 90:4, 2. Piet. 3:8; lisää artikkelissa). Syksyllä kaksi viimeisintä suurta sapattia liittyy lehtimajanjuhlaan, jolloin asutaan lehtimajoissa ulkosalla. Lehtimajat kuvaavat ihmisen vaivalloista vaellusta maailmassa ja kuolevaa ruumista, joka on ihmisen väliaikainen asumus ennen ylösnousemustaan iankaikkiseen elämään. Lehtimajanjuhla on kuitenkin iloinen sadonkorjuujuhla, jolloin pöydät notkuivat parhaita herkkuja syksyn sadosta. Seitsemän päivän päästä juhlaväki purkaa lehtimajat. Juhla ei pääty tällä kertaa seitsemäntenä vaan kahdeksantena päivänä. Juhlan suurena päätöspäivänä Yeshua sanoi: "Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan." (Joh. 7:37-38) Kahdeksannen päivän juhla kuvaa aikaa, kun maailman luomisesta on kulunut 7000 vuotta ja Jumalan omat viettävät iankaikkista elämää uudesti luodussa maassa, Paratiisissa. Tämän esikuvana kahdeksan ihmistä pelastui Nooan arkissa, kun koko maapallo tuhoutui vedenpaisumuksessa ja sen tilalle tuli uusi (1. Moos. 7:13; vert. Jes. 65:17-25, 66:22-24 ja Ilm. 21:1-7).

 

2. Kor. 5:2-4: "Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme, sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastomiksi. Me, jotka vielä asumme tässä majassamme, huokailemme ahdistuneina. Emme haluaisi riisuutua vaan pukeutua uuteen asuun, niin että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on kuolevaista."

 

2. Piet. 1:13-14: "Mielestäni on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin kauan kuin vielä elän tässä maallisessa majassani. Minä näet tiedän, että majani puretaan kohta -- sen on meidän Herramme Jeesus Kristuskin minulle ilmoittanut."

3. Moos. 23:34-36, 39-43: "Sano israelilaisille: Saman seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä alkaa Herralle pyhitetty seitsenpäiväinen lehtimajanjuhla. Juhlan ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. Seitsemänä päivänä teidän on uhrattava Herralle tuliuhri. Kahdeksas päivä on erityinen juhlapäivä; uhratkaa silloin Herralle tuliuhri ja pitäkää pyhä kokous. Sinä päivänä te ette saa tehdä mitään työtä... .."Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä, kun olette korjanneet sadon talteen, ryhtykää viettämään seitsenpäiväistä Herran juhlaa. Juhlan ensimmäinen päivä on lepopäivä, samoin kahdeksas päivä. Kootkaa ensimmäisenä päivänä hedelmäpuiden parhaita hedelmiä, palmunlehviä ja puiden lehteviä oksia sekä pajuja purojen varsilta ja viettäkää iloista juhlaa seitsemän päivän ajan Herran, Jumalanne edessä. Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi seitsemän päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: seitsemännessä kuussa on vietettävä lehtimajanjuhlaa. Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa seitsemän päivää, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." 

Ps. 23: "Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."

Jes. 65:17-18: "Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan."

Ilm. 21:1, 6: "Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää... ..Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.

Jokainen uhri on esikuva Jumalan Karitsasta


Raamatun opetuksessa ennusmerkeillä on valtavan suuri merkitys. Ne kasvattavat lukijan ymmärtämään mm., miksi Jumala tuli ihmiseksi ja uhrasi itsensä maailman syntien sovitukseksi.

 

Raamatussa kerrotaan, että Elia tulee raivaamaan tien Herraa varten ennen Hänen tuloaan (Jes 40:3-9; Mal. 3:1, 4:5). Johannes Kastaja oli Elia. Johanneksen heprealainen nimi 'Jehohanan' merkitsee 'Jehovah on armollinen', mikä kertoo, että Jehovah Yeshua (Herra Jeesus) saapuu armollisena Messiaana sovittamaan maailman synnit (Sak. 3:8-9). Yeshua opetti, kuten Johannes Kastaja mestattiin, niin samalla tavalla ihmiset tulevat surmaamaan myös Messiaan (Matt. 14:8-12, 17:12-13). Näin Yeshua kertoi, että Johannes Kastaja oli ennakkokuva Messiaasta.

 

Mal. 3:1, 4:5: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot…   ..Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian."

Matt. 11:13-14: "Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla."

Matt. 14:8-10: "Äitinsä yllytyksestä tyttö sanoi: "Anna minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pää." Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön. Hän lähetti vankilaan sanan ja käski mestata Johanneksen." 

Matt. 17:12-13: "Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle." Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta."

Mooseksen laissa olevat säädökset pääsiäiskaritsasta ovat kuva Kristuksesta, koska Jesajan kirjan luvut 52-53 kuvaavat Messiasta Jumalan Karitsana, joka uhrataan syntien sovitukseksi. Uhraamisessa periaate on, että virheetön ja viaton uhri sovittaa syntiin syyllistyneen synnit. Karitsan piti olla virheetön uros, kuten Kristus oli synnitön mies (3. Moos. 1:10). Uhraaja painaa kätensä viattoman uhrieläimen pään päälle, jolloin eläin ottaa kantaakseen uhraajan synnit (3. Moos. 1:4, Hepr. 6:1-2). Tämän takia Johannes Kastaja sanoi Yeshuasta: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh. 1:29) Johannes viittasi Sakarjan ja Jesajan kirjan profetioihin, joissa kerrotaan maailman synnit sovittavasta Messiaasta (Jes. 52-53; Sak. 3:8-9, 10:12). Jesaja kertoo, Messiaan sovitusverellä vihmotaan monet kansat synneistään puhtaaksi, kuten uhrieläimen verta vihmottiin joka puolelle alttaria (3. Moos. 1:10-11, Jes. 52:15). Karitsa ripustettiin ristinmalliseen puukehikkoon yhtenä ruhona nuotion vierelle samalla tavalla, miten Yeshua lävistettiin ristiin, jolloin se muodosti paistovartaalle kuvan Kristuksesta ristillä (2. Moos. 12:9, 46).


Ristillä paistetaan lammasta

Joh. 1:35-37: "Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!" Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta."

 

Apt. 8:30-35: "Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa hän sanoi: "Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?" Mies vastasi: "Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo." Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä: -- Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle: "Voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta?" Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta." Jes. 52:14-15, 53:6-10 (2017): "Niin kuin monet kauhistuivat häntä – sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo – niin hän on vihmova monet kansat ja hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ole koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat tajuta... ..Me vaelsimme kaikki eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päälleen meidän kaikkien syntivelat. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutaan avannut. Kuin karitsa, joka viedään teuraaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöidensä edessä, hän ei suutaan avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka ajatteli hänen sukukuntaansa? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Kansani rikoksen tähden hän kärsi. Hänelle annettiin hauta jumalattomien kanssa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut ollut hänen suussaan. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä häntä sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa syntiuhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan."


Ilm. 5:5-8: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Se astui lähemmäs ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Kun Karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyivät hänen eteensä..."

 

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, ettei sotilaat särkeneet Yeshuan sääriluita ristillä, jotta toteutuisi profetia, ettei luita saa rikkoa. Laissa ja profeetoissa on säädös, ettei pääsiäisenä uhrattavasta karitsasta saa rikkoa luita (irrottaa raajoja) sitä valmistettaessa. Pääsiäiskaritsa se on paistettava yhtenä ruhona, jolloin eläimen kokonainen ruho muodosti paistovartaalla kuvan Kristuksesta Golgatan ristillä.


Joh. 19:33-37: "Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava, ja hän tietää puhuvansa totta. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana: "Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta." Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: "He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet."


2. Moos. 12:9, 46: "Älkää syökö siitä mitään puoliraakana tai vedessä keitettynä, vaan paahtakaa se tulella päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen... ..Lammas on syötävä yhdessä ja samassa talossa, kukaan ei saa viedä lihaa ulos talostaan eikä rikkoa ainoatakaan luuta."


Sak. 12:1, 10 (1933/38): "Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra…    ..He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista."

 

Hyvä Paimen

Kuningas Daavid oli ammatiltaan lammapaimen. Hänellä oli perintömaita Juudan Bethelemissä (Daavidin kaupungisa), mihin perustettiin temppelin karjatila uhrikaritsojen kasvattamista varten. Bethelemin Efratassa oli monta karjatornia, joissa paimenet vartioivat tarkasti temppelin lampaita. Leeviläiset papit kävivät ennen juhlia valitsemassa tilan karjasta virheettömät karitsat uhreiksi. Sen takia Yeshuan tuli syntyä myös Bethelemin Efratassa karjatallissa, jotta pääsiäiskaritsa olisi täydellinen esikuva tulevasta Messiaasta, joka pääsiäisenä sovittaa maailman synnit Golgatan ristillä.


Miika 5:2-4: "Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka."


Luuk. 2:4-12: "Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."


Kristityillä on usein sellainen väärinkäsitys, että vanhan liiton aikana uhrieläin maksoi hengellään syntien sovituksen omistajansa puolesta. Tämän ajatuksen mukaan Jumalan ei voisi antaa anteeksi ilman eläimen surmaamista ihmisen puolesta. Tämä väärinkäsitys on johtanut siihen, että eräät raamatunopettajat asettavat eläinuhrit ja Kristuksen vastakkain sanomalla eläinuhrien olevan joku kauhea loukkaus Kristuksen sovitusverta vastaan. Itse asiassa Yeshua (Jeesus) ei koskaan käskenyt lopettamaan uhraamista, vaan vaati uhrien toimittamista Mooseksen lain mukaan (Matt. 8:4, 5:17-19, 23:1-3; Mark. 1:43-44). Uhraaminen on rituaali, jonka kautta osallistutaan Kristuksen uhriin (1. Kor. 10:16-18), minkä takia alkuseurakunnan kristityt uhrasivat temppelissä Mooseksen lain mukaiset uhrit, kuten Apostolien tekojen kirja selvästi kertoo (Apt. 21:26, 24:17-18, 25:8, 28:17). Alkuseurakunnan kristityt eivät nähneet mitään ristiriitaa Kristuksen sovitustyön ja eläinuhrien välillä. Mistä tämä johtuu? Eläinuhrit eivät ole jokin anemaksu syntien sovitukseksi (Hepr. 10:4-5). Jokainen lain määräämä uhri on kuva Kristuksen Golgatalla antamasta kertakaikkisesta uhrista kaikkien syntien sovitukseksi. Lain mukaan synnit puhdistetaan verellä ja Kristuksen sovitusveri on lain tarkoittaman syntien lopullinen sovitus, mihin muut uhrit ovat yhteys (1. Kor. 10:16-18).

 

3. Moos. 17:11: "Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen."

 

Hepr. 9:22-28: "Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava, tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhrein. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkeinpyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat."

 

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

 

Uhreja toimittaneet kristityt, mukaan lukien Paavali, eivät olleet lain alla eikä vanhassa liitossa. Paavalin ja muiden kristittyjen toiminta perustui nimenomaan uuteen liittoon ja armon alla elämiseen (Room. 6:14-16). Paavalin opetti roomalaisille ja kreikkalaisille pakanoille, että evankeliumi vaatii noudattamaan lakia (Room. 7:12, 1. Tim. 1:8-11). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.


Hepr. 10:1-4: "Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Vaikka lain määräämät uhrit toistetaan vuodesta vuoteen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Muutoinhan uhraaminen olisi lopetettu. Jos ne, jotka ottavat osaa jumalanpalvelukseen, olisivat jo kerran tulleet puhdistetuiksi, heillä ei olisi enää mitään syntejä tunnollaan. Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit."

Heprealaiskirje opettaa, että Kristuksen kuolema sovitti kaikki vanhan liiton aikaiset synnit myös ne, joiden sovitukseksi oli uhrattu eläimiä. Jesajan kirjassa on erityisen tärkeä lause: Jumalan Karitsan, Kristuksen kannettavaksi laitettiin kaikkien ihmisten synnit, mikä tarkoittaa kaikkia syntejä ennen ja jälkeen Golgatan sovitustyön. Tästä voimme tehdä johtopäätöksen, että lain ja profeettojen mukaan eläinuhrit ennen ja jälkeen Golgatan ovat olleet kuva ja yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen (1. Kor. 10:16-18).

Hepr. 9:15 (2017): "Sen tähden hän on Uuden liiton välimies, että ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomisista."

Jes. 53:6: "..Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen."

On selvä asia, ettei Kristus voi kuolla aina uudelleen ja uudelleen, joten eläinuhrit ovat olleet rituaali kuvaamaan Kristuksen uhria Golgaltalla (1. Kor. 10:16-18). Ehtoollinen on samalla tavalla uhri kuin pääsiäiskaritsa ja muutkin uhrit, sillä laki tuntee juoma- ja ruokauhrit. Kuten pääsiäskaritsa syödään, samalla tavalla Kristuksen ruumis nautitaan leivän ja viinin kautta, koska kaikki uhrit ovat yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Koko uhrijärjestelmä on asetettu Kristusta varten (Mal. 1:11, 3:1-4).

 

1. Kor. 10:16-18: "Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?"

 

Hepr. 7:27: "Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä." 

 

1. Kor. 11:23-26: "Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni." Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee."

 

Ps. 116:13, 17 (1933/38): "Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä... ..Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä.(sana 'pelastuksen' on heprealaisessa käsikirjoituksessa 'yeshuah')

 

Mal. 1:11; 3:1, 4: "Auringonnousun maista auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa", sanoo Herra Sebaot... ..Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot... ..Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten." 


Kun Raamatussa puhutaan syntien sovituksen toimittamisesta uhraamalla, se perustuu aina Jumalan Karitsan Yeshua HaMashiachin antamaan uhriin. Vanhan liiton aikana uhrit olivat ennakkokuvia tulevasta Jumalan Karitsasta ja uuden liiton aikana uhrit ehtoollinen mukaan lukien ovat muistoaterioita ja kuvia Kristuksen antamasta uhrista Golgatalla. Sen takia Jerusalemin Ylipappi ja Kuningas Melkisedek antoi Abrahamille leipää ja viiniä, koska se oli ennakkokuva ehtoollisesta (1. Moos. 14:18-20, Hepr. 7:1-7), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Rauhan Ruhtinas'. Ilman uskoa Jumalan Poikaan ei ole syntien sovitusta, eikä eläinten uhraaminen voi mitenkään korvata Kristuksen uhria, vaikka eläimiä uhrataankin lain käskyjen mukaisesti.


Joh. 6:33-35: "Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän." He sanoivat: "Anna meille aina sitä leipää." Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan."

 

1. Moos. 14:18-20: "Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramia sanoen: -- Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista."

 

Hepr. 7:1-4 (1933/38): "Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Aabraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan."

 

Miika 5:2: "Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana." 


Ehtoollisleipä sekä -viini ovat yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen


Jesajan kirja ennakoi ehtoollisen nauttimista Messiaan aikana. Miksi ostaa leipää rahalla (hopealla), joka ei kuitenkaan ravitse? Miksi kaupasta ostettu leipä ei ravitse? Herra puhuu ilmaiseksi annettavasta elämänleivästä ja viinistä, joka antaa iankaikkisen elämän. Syntien sovitusta ei ole ostettua rahalla vaan Kristuksen kalliilla sovitusverellä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Pelastusta ei voi ostaa rahalla, koska Jumala antaa sen lahjaksi'.


Jes. 55:1-3: "Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille."


1. Piet. 1:18-19 (2017): "Tietäkää, ettette ole millään katoavalla, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan."


Jes. 62:8-12: "Oikean kätensä, vahvan käsivartensa kautta Herra on vannonut: -- Sinun viljaasi minä en enää anna vihollistesi ruoaksi, eivätkä muukalaiset enää juo sinun viiniäsi, josta sinä olet vaivan nähnyt, vaan ne, jotka viljan korjaavat, sen myös syövät ylistäen Herraa, ja ne, jotka kokoavat rypäleet, ne myös juovat viinin minun pyhäkköni esipihoissa. Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippu merkiksi kansoille! Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut: -- Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastajasi saapuu, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Heitä kutsutaan nimellä Pyhä kansa, Herran lunastamat, ja sinua nimellä Kaivattu kaupunki, Kaupunki, jota ei hylätä."


Yeshua HaMashiach muistutti myös, että ihminen ei elä pelkästä leivästä, vaan Jumalan Sanan noudattamisesta. Yeshuan ruoka on se, että hän täyttää Taivaan Isän tahdon. Joka tekee Jumalan tahdon, hän saa iankaikkisen elämän. Pelastuksen lahjaa ei anneta kaikille, vaan ainoastaan niille, jotka tekevät parannuksen laittomuudesta ja alkavat noudattaa Jumalan käskyjä (Matt. 7:21-23, 19:16-19; Joh. 12:49-50). Sen tähden meidän tulee syödä säännöllisesti Jumalan sanaa.

 

Joh. 4:34: "Mutta Jeesus jatkoi: "Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen."


Matt. 4:2-4: "Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'"


5. Moos. 8:3: "Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo."


Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


Yeshua asetti ehtoollisen heprean kielellä: "Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini." Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta." (Mark. 14:22-24) Kielileikki ja vertaus toimivat vain hepreaksi. Heprealainen sana 'lechem' voi merkitä sekä leipää että lihaa (ruumista), joten leivän syöminen on yhteys myös Kristuksen ruumiiseen (vert. Sef. 1:17; artikkeli ja YouTube-video). Jakeessa 3. Moos. 21:6 kerrotaan, että Herran pyhät kunnioittavat Herraa uhraamalla Jumalansa leipää, mutta sen voi kääntää myös Jumalansa ruumista, lihaa tai ruokaa (sanakirja). Heprealainen sana 'dam' voi merkitä sekä verta että punaista rypäleen mehua (sanakirja, 1. Moos. 49:11). Viini on Kristuksen veren vertauskuva, joten viinin juominen on myös yhteys Yeshuan sovitusvereen. Kun Yeshua kehotti syömään Hänen ruumiinsa (lihansa) ja juomaan verensä, Yeshua kehotti syömään leipää ja juomaan viiniä. Näin Yeshua antoi teuras-, ruoka- ja juomauhreille sisällön sekä merkityksen.

 

2. Moos. 24:6-8: "Puolet niiden verestä Mooses pani uhrimaljoihin, ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: "Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt." Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi: "Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla." 


1. Moos. 49:10-12: "Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus."


5. Moos. 32:14 (1933/38): "Hän antoi voita lehmistä ja maitoa lampaista sekä karitsain ja oinasten rasvaa, Baasanin härkiä ja kauriita ja parasta vehnän ydintä; ja sinä sait juoda rypäleen verta, tulista viiniä."

 

3. Moos. 21:6: "Heidän tulee olla Jumalalleen pyhitettyjä, eivätkä he saa loukata Jumalansa kunniaa. He uhraavat Herralle kuuluvia tuliuhreja, Jumalalle tuotavaa ruokaa. Sen tähden heidän on oltava pyhät ja puhtaat." 

 

3. Moos. 21:6 (1933/38): "He olkoot Jumalallensa pyhät älköötkä häväiskö Jumalansa nimeä, sillä he uhraavat Herran uhreja, Jumalansa leipää; sentähden he olkoot pyhät."

 

Joh. 6:51-58: "Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää." Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: "Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti."


Uhritoimitukset kasvattava ihmisen hylkäämään synnin


Heprealaiskirje on kirjoitettu aikana, jolloin oli vielä temppeli ja Jerusalemin kristityt uhrasivat eläimiä temppelissä. Temppelin tuhoutumisen 70 jKr. jälkeen eläinuhrit lakkasivat, koska lain mukaan ei saa uhrata muualla kuin temppelissä leeviläisen papiston kanssa, mikä ei kuitenkaan estä pelastusta, koska pelastus tulee uskon kautta (5. Moos. 12:13-14). Heprealaiskirje erittelee kristinuskon perusasiat mainiten mm. puhdistautumisen ja käsien laskemisen uhrieläimen pään päälle.


Hepr. 6:1-2: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio."


Ennen temppeliin tulemista ihmisen on puhdistauduttava vedellä ja noudatetteva puhdistautumisaikoja. Näin toimi myös Paavalikin, kun hän uuden liiton aikana puhdistautui ja meni temppeliin uhraamaan (Apt. 21:26, 24:17-18). 


Apt. 21:23-24, 26: "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti."


Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."


Apt. 21:26: "Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

 

Apt. 24:17-18: "Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan." 

 

Monen kristityn on mahdoton ymmärtää, miksi Jerusalemin alkuseurakunnan vanhimmat Yeshuan veli Jaakob, Pietari ja Johannes pyysivät Paavalia uhraamaan nasiirilupauksensa johdosta laissa säädetyt uhrit? Miksi Paavali suostui epäröimättä pyyntöön, puhdistautui ja meni temppeliin uhraamaan muiden juutalaisten kristittyjen kanssa (lisää artikkelissa)? Tämä ymmärtämättömyys johtuu siitä väärinkäsityksestä, mitä monilla kristityillä on uhraamisen todellisesta luonteesta ja tarkoituksesta. Yeshua käski uhraamaan Mooseksen laissa säädetyt uhrit temppelissä, eikä koskaan peruuttanut käskyään, koska uhrit ovat kuva Hän tekemästä sovitustyöstä (Matt. 8:1-4, Mark. 1:43-44). Varhaiset kristityt näkivät eläinuhrit Yeshua HaMashiachin kertakaikkisen uhrin jäljitelmänä ja siihen osallistumisena (1. Kor. 10:16-18).  

 

Yeshua oli juutalainen Messias ja juutalaisten kirjoitusten ennustama syntien sovittaja, joka ei tullut perustamaan uutta uskontoa. Kristinusko on ollut alun perin messiaanista juutalaisuutta (Apt. 24:14) eikä missään nimessä roomalaista pakanallisuutta (Ef. 4:17-24), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Messiaaninen juutalaisuus on alkuperäinen kristinusko'. Eläinten uhraaminen ei ole hävinnyt kokonaan kristinuskosta. Armenian ortodoksit antavat kiitosuhriksi edelleen suolattuja puhtaita eläimiä, mutta rituaali ei ole kuitenkaan täysin Mooseksen lain mukainen, koska uhraamista ei saa suorittaa muualla kuin Jerusalemin temppelissä leeviläisten pappien kanssa (matah-uhri ja eläinuhrit Armenian kirkossa). Koska temppeliä ei nykyään ole, uhraaminen on kielletty (5. Moos. 12:13-14). Tällä hetkellä kristittyjen ainoa uhrirituaali on ehtollisen nauttiminen.


Mark. 1:43-44: "Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille."


Matt. 5:18 (Jeesus sanoo): "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.


Apt. 28:17: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan..."  


Puhdistautuminen kuvaa ihmisen velvollisuutta tehdä parannus synneistä. Sydämen puhdistaminen tehdään hylkäämällä synti. Puhdistautumisen jälkeen uhraaja laskee kätensä uhrieläimen pään päälle ja tunnustaa syntinsä, jolloin eläin ottaa kantaakseen synnit, mikä kuvaa sitä, miten Kristus ottaa kantaakseen ihmisen synnit (Jes. 53:4, 11). Sitten hän teurastaa eläimen ja papisto suorittaa eläimen veren sekä lihan käsittelyn loppuun. 


3. Moos. 1:2-9: "Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi tuoda naudan, lampaan tai vuohen. "Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. Hän teurastakoon sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot sen joka puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. Tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon uhrieläimen. Papit, Aaronin jälkeläiset, tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. Sitten he asettakoot sekä lihapalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Uhrieläimen sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa."


3. Moos. 16:20-22: "Kun Aaron on saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan. Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille…"

 

Jes. 53:4, 11: "Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme...  ..Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa."


Tämän kuvan mukaisesti toimitetaan myös uuden liiton aikana syntien sovitus. Kristitty tunnustaa syntinsä ja tekee parannuksen. Hän ottaa uskovien upotuskasteen syntien pesemiseksi pois (Apt. 2:38, 22:16). Uskovien upotuskaste on rituaali, joka kuvaa laskeutumista hautaan, jossa synti kuolee pois. Veden alta nouseminen kuvaa ylösnousemusta kuolleista ja uudestisyntymistä, jolloin ihmisessä tapahtuu mielen muutos elääkseen pyhää elämää lakia noudattaen.

 

Room. 6:3-11: "Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Room. 8:13: "Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

 

Apt. 22:16 (1933/38): "Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.'"

Mooses muutti veden vereksi ja Yeshua muutti pesualtaiden veden korkealuokkaiseksi viiniksi Kaanaan häissä. Kastevesi on yhteys Kristuksen sovitusvereen, joka pesee synnit pois (Apt. 22:16).

2. Moos. 4:9: "Mutta elleivät he usko edes näitä kahta merkkiä eivätkä kuuntele sinua, niin ota vettä Niilistä ja kaada se maahan. Silloin vesi, jonka otat Niilistä, muuttuu maassa vereksi."

Joh. 2:6-10: "Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: "Täyttäkää astiat vedellä", ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: "Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle", ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: "Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."

 

Ihminen nauttii ehtoollisen Kristuksen veren ja ruumiin muistoksi. Tämä kuvaa sitä, että Ylipappi Yeshua HaMashiach on toimittanut kertakaikkisen syntien sovituksen omalla ruumiillaan ja verellään ja menemällä sen jälkeen temppelin kaikkein pyhimpään.


1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."


Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.


Apt. 3:19-20, 26 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen…   ..Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."


1. Kor. 5:6-8: "Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa."


Luuk. 22:19-20: "Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."


Hepr. 9:12: "Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen."

Antikristus on Hävittäjä, joka menee Jumalan temppeliin 3,5 vuodeksi ja lakkauttaa uhritoimitukset


Antikristus menee Jerusalemin temppeliin 3,5 vuoden määräajaksi sen jälkeen, kun Kristuksen seurakunta on lähtenyt pois temppelistä (Ilm. 11:1-2). Antikristus lopettaa heti uhraamisen, eikä temppelissä uhrata 3,5 vuoden aikana. Antikristus ei voi sietää uhraamista temppelissä, koska uhrit muistuttavat synnistä ja ovat yhteys Kristuksen kertakaikkiseen sovitustyöhön, minkä vuoksi Yeshua (Jeesus) vaati noudattamaan laissa olevia säädöksiä uhraamisesta temppelissä, joita Paavalikin noudatti.


Hepr. 10:3: "Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi."


Matt. 8:4: "Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna Mooseksen määräämä uhrilahja, todisteeksi parantumisesta."


Apt. 24:14, 17 (Paavali sanoo): "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…    .."Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja."


Antikristus on Jumalan lähettämä voimallinen eksytys niille, jotka rakastavat valhetta ja muuta vääryyttä (2. Tess. 2:3-12). Antikristus on Hävittäjä, joka on temppelissä viimeisen vuosiviikon jälkimmäisen puoliskon, minkä jälkeen hän tuhoutuu. Tämän jälkeen temppeli puhdistetaan ja uhraaminen jatkuu normaalisti Messiaan temppelissä. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Viimeinen vuosiviikko'.


2. Tess. 2:4, 10-12: "Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala…    ..Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."


Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."


Dan. 9:27 (2017): "Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli."


Matt. 24:15-21 (1933/38): "Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule."


Dan. 8:11-14: "Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtiaalta otettiin pois päivittäinen uhri ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan!" Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."


Mooses oli ennakkokuva Messiaasta


Mooseksen laki ilmoittaakin, että tuleva Messias on Mooseksen kaltainen profeetta (5. Moos. 18:18-19). Mooses oli Israelin kansan voideltu johtaja, joka pelasti Israelin kansan Egyptin orjuudesta Jumalan johdatuksessa. Samalla tavalla Yeshua HaMashiach on voideltu Israelin Kuningas, joka pelastaa ihmiset ja vapauttaa heidät uudelleen Antikristuksen ajan pakkosiirtolaisuudesta sekä orjuudesta. Sen jälkeen pääsiäisenä ei enää muistella Mooseksen ajan vapautumista Egyptin orjuudesta, vaan miten Messias vapautti kansansa Egyptistä ja ajoi vaunuillaan meren halki (Jer. 16:14-16; Hab. 3:3-5; Jes. 11:15-16, 63:1-6), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Harmageddon on ratkaisutaistelu'. Pietari selittää, että Yeshua oli Mooseksen ja muiden profeettojen ennustama Messias (Voideltu).


5. Moos. 18:18-19: "Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."


Apt. 3:19-24: "Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun. "Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Mooses on sanonut: 'Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.' Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin, kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä."


Mooses, Aaron ja Huur

Jos Mooses oli ennakkokuva Messiaasta, missä sitten on Mooseksen antama esikuva ristiinnaulitsemista? Abrahamin pojan Iisakin uhraaminen Moorian vuorella oli ensimmäinen selvä esikuva Yeshuasta. Mooses jatkaa saman kuvan esittämistä ensin Israelin kansan taistelussa amalekilaisia vastaan. Mooses seisoo vuoren päällä ja kohottaa sauvansa kahdella kädellä ilmaan. Kaksi Mooseksen apulaista kannattelee Mooseksen käsiä, jotta hän jaksaisi pitää sauvaansa päänsä yläpuolella. Kun Israelin kansa näki Mooseksen vuoren laella, he näkivät kuvan ristiinnaulitusta Yeshuasta, joka otti voiton. Heprealainen sana 'yasha' voi merkitä sekä pelastaa että ottaa voiton (pelastua viholliselta; esim. 2. Moos 14:13-14; Biblehub). Jakeessa 2. Moos. 17:12 on heprealainen sana 'emunah', joka on käännetty Mooseksen käsien pysymisenä vakaina. Suomalainen käännös ei kerro, että sana merkitsee myös uskollisuutta, luotettavuutta (myös. Hab. 2:4; Biblehub). Kolmen miehen asento oli kuva uskon perustasta Jumalan Pojasta Golgatan ristillä, jonka vierellä oli myös kaksi muuta ristiinnaulittua.

 

2. Moos 14:13-14: "Mutta Mooses sanoi kansalle: "Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!


2. Moos. 17:9-12 (RK): "Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä ja lähde taisteluun Amalekia vastaan. Huomenna minä asetun seisomaan kukkulan huipulle Jumalan sauva kädessäni." Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli Amalekia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Huur nousivat kukkulan huipulle. Kun Mooses piti kätensä ylhäällä, Israel oli voitolla, mutta kun hän laski kätensä, Amalek pääsi voitolle. Mooseksen kädet alkoivat kuitenkin painaa. Silloin Aaron ja Huur ottivat kiven ja asettivat sen hänen alleen, ja hän istui sille. Sitten Aaron ja Huur tukivat hänen käsiään, toinen toiselta ja toinen toiselta puolelta, ja niin hänen kätensä pysyivät vakaina auringonlaskuun asti."


Hab. 2:4: "..vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."


Pronssinen käärme

Juutalaiset kirjanoppineet pitävät sauvaa kannattelevaa Moosesta esikuvana pronssisesta (vaskisesta) tangon päähän asetetusta käärmeestä, joka oli myös kuva Golgatan rististä. Mooses käski veljensä Aaronin heittää sauvansa faaraon eteen ja sauva muuttui käärmeeksi. Faaraon noidat tekivät saman tempun, mutta Aaronin sauva nieli noitien käärmeet. Erämaassa myrkkykäärmeet alkoivat purra Israelin kansaa heidän syntiensä takia. Aaronin sauvan esikuvaa seuraten Mooseksen piti laittaa pronssinen käärme tangon päähän, jotta sitä katsomalla käärmeiden myrkky tulisi tehottomaksi. Käärmeen pureman saaneet parantuivat uskonsa takia. Profeetta Sakarja profetoi ristille lävistystä Jehovasta, jota Israelin kansa katsoo itkien saadakseen armoa, mikä toteutui Jumalan Pojassa Yeshuassa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'. Yeshua opetti, että kuten Mooses korotti pronssisen käärmeen, niin on Ihmisen Poikakin (Jumalan Poika) korotettava.

 

2. Moos. 7:10-12: "..Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen hoviväkensä eteen, ja se muuttui käärmeeksi. Silloin farao kutsutti luokseen oppineet ja noidat, ja nämä Egyptin loitsijat tekivät taioillaan samoin: he heittivät kukin sauvansa, ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa.


4. Moos. 21:6-9: "Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: "Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta." Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: "Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon." Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon."


Sak. 12:1, 10 (1933/38): "Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra…    ..He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista..."


Joh. 3:14-15: "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän."

 

Jes. 52:13-14 (2017): "Katso, palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niin kuin monet kauhistuivat häntä – sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo – "   

Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa käärmeen myrkky on tehty tehottomaksi. Käärmeistä tulee ihmisille vaarattomia eläimiä, jotka syövät maan tomua.

Jes. 11:8-10: "Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan. Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde."

Joosef ja Job olivat ennakkokuvia syyttömänä kärsivästä Messiaasta, joka lopuksi korotetaan kaiken yläpuolelle


Jaakobin poika Joosef oli merkittävä esikuva Jumalan Pojasta Yeshua HaMashiachista. Ilman Joosefin tarinaa, ei ennakkokuvat Kristuksesta olisi täydellisiä. Joosef oli isänsä suosikkipoika, joka sai myös profetian, että hänestä tulee veljiensä ja koko sukunsa ruhtinas, mistä veljet eivät pitäneet (1. Moos. 37:6-11, vert. Ilm. 12:1). Sen jälkeen veljet myivät Joosefin orjaksi Egyptiin matkalla olevalle karavaanille. Egyptissä Joosefin isännän vaimo järjesti Joosefin vankilaan tekaistulla raiskaussyytöksellä (1. Moos. 39:11-20). Samalla tavalla joutui Job kärsimään ilman omaa syytään. Jobin kirja menee entistä syvemmälle ihmisen osaan joskus kärsiä ilman omaa syytään ja käsittelee tarinan takana olevaa viisautta.


1. Moos. 45:5-8: "Mutta älkää olko murheissanne älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo kaksi vuotta vallinnut kaikkialla, ja edessä on vielä viisi vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, ja hän asetti minut faraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi."


Raamatussa on periaate, että Jumala siunaa hyviä tekoja ja rankaisee synnin tekemisestä. Joosef joutui nyt kärsimään ilman omaa syytä, mikä on tärkeä Raamatun opetus. Monet uskovat joutuvat vainon kohteeksi vain sen takia, että he rakastavat Jumalaa. Yeshua HaMashiach tuomittiin rikollisena kuolemaan ristillä, vaikka Hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Raamatun opetus on, ettei kärsimys johdu aina omasta syystä vaan siitä, että maailma vihaa Jumalan omia lapsia.


Luuk. 21:12: "Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden."


Yeshua HaMashiach kulki Joosefin tien. Kristus luopui Jumalalle kuuluvista oikeuksista ja tuli ihmiseksi orjan asemaan maailmaan. Hän kärsi viattomana kuolemantuomion, mutta sen jälkeen Hän nousi kuolleista ja nousi Taivaaseen Isän oikealle puolelle koko luomakunnan Herraksi. Samalla tavalla kulki Joosefin tietä Daavid. Profeetta Samuel voiteli Daavidin Israelin kuninkaaksi, mutta sen jälkeen Daavid joutui kärsimään paljon vääryyttä kuningas Saulin vainotessa häntä. Lopulta Daavid sai Israelin kuninkuuden. Itsensä alentaminen on kaikille elämän koulu, jossa opitaan nöyryys ja kuuliaisuus. Kun Jumala on voinut havaita ihmisen uskolliseksi kärsimystensäkin keskellä, hän saa lopulta Jumalalta runsaan hyvityksen menetyksistään, korkean palkan ja iankaikkisen elämän. Lopulta Job sai kaksikertaisesti takaisin sen, minkä oli menettänyt ilman syytään.


Fil. 2:4-11: "Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."


Hepr. 5:8-10: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta."


Matt. 19:27-30: "Entä me?" kysyi silloin Pietari. "Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä."


Job 42:12-13: "Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Hänellä oli nyt lampaita ja vuohia neljätoistatuhatta, kuusituhatta kamelia, tuhat kyntöparia härkiä ja tuhat aasintammaa. Hän sai vielä seitsemän poikaa ja kolme tytärtä."


Avioliitto on kuva Jumalan ja ihmisen välisestä liitosta, joka on välillä rikkoutunut ihmisen uskottomuuden takia


Paavali paljastaa suuren salaisuuden Efesolaiskirjeessä. Miehen ja naisen välinen avioliitto on vertauskuva Herran ja seurakunnan välisestä suhteesta. Kuten vaimo kunnioittaa aviomiestään perheen päänä, saman järjestyksen mukaan ihmiset kunnioittavat Jehovah Yeshuaa (Herraa Jeesusta) seurakunnan päänä. Paavali ei ole tätä itse oivaltanut, vaan hän kertoo saman asian, mitä mm. Jesajan kirjakin kertoo. Raamattu käyttää Israelista usein sanaa neitsyt, mikä tarkoittaa Kristukselle kihlattua Israelia, joka odottaa vielä Sulhasta tulevaksi. Tässä asiayhteydessä morsiusneito tarkoittaa miehelle kihlattua morsianta, joka on vielä neitsyt (vert. 25:1-3). Jehovah (Herra) ihailee morsiantaan Jerusalemia kauniiksi ja vanhurskaiksi.

 

Ef. 5:28-33: "Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään."

 

2. Kor. 11:2: "Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen."


Jes. 62:1-5 (RK): "Siionin tähden en voi vaieta, Jerusalemin tähden en saa rauhaa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin kirkas valo ja sen pelastus kuin leimuava soihtu. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat kunniasi, ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinusta tulee kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen päähine Jumalasi kämmenellä. Ei sinua enää sanota hylätyksi eikä sinun maatasi autioksi, vaan sinua kutsutaan nimellä Rakastettuni ja sinun maatasi nimellä Aviovaimo, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi omakseen. Niin kuin nuori mies ottaa neitsyen vaimokseen, niin ottavat sinun lapsesi sinut omakseen, ja niin kuin sulhanen iloitsee morsiamesta, niin iloitsee Jumalasi sinusta."


Jes. 54:5,6, 11-13: "sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi -- Herra Sebaot on hänen nimensä -- ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä -- häntä kutsutaan koko maanpiirin Jumalaksi…   ..Kuka voisi hylätä nuoruutensa vaimon, sanoo sinun Jumalasi…   ..Malakiitilla minä peitän sinun seinäsi, minä lasken sinun perustuksesi safiireista, rubiineilla minä päällystän sinun muuriesi harjat, sinun porttisi minä rakennan vuorikristallista ja jalokivistä koko sinun ympärysmuurisi. Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha."


Jumalan ja ihmisten suhde ei ole ollut ongelmaton. Paratiisissa ihmisen tekemä synti rikkoi liiton ja toi eron ihmisen ja Jumalan välille. Phil Collins on tehnyt sellaisen laulun kuin "Something Happened On The Way To Heaven" (jotain tapahtui matkalla taivaaseen), mikä kertoo, miten avioliitto meni pieleen, kun toinen petti. 


Phil Collins - Something Happened On The Way To Heaven


We had a life, we had a love

But you don't know what you've got 'til you lose it

Well that was then and this is now

And I want you back...


..How can something so good go so bad?

How can something so right go so wrong?

Well, I don't know, I don't have all the answers

But I want you back…


..I only wanted someone to love

But something happened on the way to heaven

It got a hold of me and wouldn't let go

And I want you back


How many times can I say I'm sorry?

(How many times?)

Oh yes I'm sorry (sorry)...

  

 

 

 

Parisuhteiden vuoristoradasta voi tehdä teatteria ja parodiaa. Kansallisteatterissa on esitetty aika ajoin Maria Jotunin näytelmä 'Kultainen vasikka'. Klassikkokomedian parisuhdekarusellissa rahalla saa ja rakkaudella pääsee. Näytelmän kantaesitys oli vuonna 1918, jolloin Suomen ja Euroopan yllä leijui sakeana vallihaudoissa ja vankileireillä mätänevien ruumiiden lemu. Samaan aikaan espanjantaudin ensimmäinen aalto alkoi huuhtoa yli maailman. 


Näytelmä kertoo Eeditistä ja hänen perheestään tilanteessa, jossa maailmankirjat ovat sekaisin. Vastaperustettu pörssi houkuttelee tavoittelemaan äkkirikastumista ja pelastautumista kasvavalta kurjuudelta. Perhe ryhtyy keinottelemaan. Miksei ryhtyisi? Kuumenevan pörssin kurssit kipuavat taivaisiin kuin kuolleiden sielut. Keinotteluvimma leviää perheenjäsenten keskuudessa kuin tauti. Säästäväinen keskiluokkainen keskivertoperhe kylpee yhtäkkiä rahassa. Näytelmässä hoetaan: "Rahoja, rahoja, rahoja, joilla voin ostaa teille elämän, ostaa teille elämän!" Miten siinä sitten käy? Kohta he kiipeävät jo toisiaan pitkin varakkuutta tavoitellessaan. Heistä tulee kaikista kauppatavaraa. Parisuhdekaruselli pyörii, ja ihmisen ainoa arvo on hänen kauppa-arvonsa tässä rakkauden julmassa pörssissä. Kultaisen vasikan kumartaminen johti katastrofiin: "Rahan arvo on laskeutunut, ei sillä ihmeellistä miestä saada."

 

Näytelmässä kylvetään rahassa
Selina Keränen kirjoittaa näytelmästä Apu-lehdessä 22.9.2021: "Maria Jotunin teksti on Erik Söderblomin ohjauksessa kuin tästä ajasta kirjoitettu... ..Arvot ovat koetuksella, ja osalla raha nousee rakkauden ohi." Lauri Meri kirjoittaa Helsingin Sanomissa 23.9.2021: "..esityksessä ihmiset tanssivat epäjumalansa ympärillä hiki hiuksista roiskuen kahmiessaan itselleen rahaa ja arvopapereita... ..Jotuni on sijoittanut näytelmän tapahtumat maailmansodan loppuvaiheisiin, ja Söderblom muistuttaa samoihin aikoihin maailmalla levinneen espanjantaudin tappaneen Suomessakin parikymmentätuhatta ihmistä. Uusi versio Maria Jotunin yli sadan vuoden takaisesta Kultaisesta vasikasta muistuttaa, että sodat, kulkutaudit ja niistä kumpuava keinottelu ovat todellisuutta edelleen. Eikä mikään ole niin inhimillistä ja samalla toivottoman tolkutonta, kuin ihmisten pohjaton pyrkimys päästä tarttumaan kampeen, josta voisi veivata hyvinvointia itselleen ja läheisilleen.

2. Moos. 32:3-4, 8,19-20 (1933/38): "Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille; ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta"...   ..Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea; he tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet, ja sille he ovat uhranneet...   ..Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella. Senjälkeen hän otti vasikan, jonka he olivat tehneet, poltti sen tulessa ja rouhensi sen hienoksi ja hajotti veteen ja juotti sen israelilaisille."

 

"Mustana torstainan" 24.10.1929 New Yorkin pörssi romahti ja 30-luvulle tuli koko maailmaan syvä lama. Keinottelijoiden menetettyään rahansa, monet heistä hyppäsivät New Yorkin pilvenpiirtäjistä, silloilta, laivoilta tai lentokoneesta alas kuolemaan (WP 25.10.1987).


1. Tim. 6.10: "Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."


Apt. 1:17-18 (Juudas Iskariotista): "Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän niin kuin mekin. Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos."


Kol. 3:5-6: "Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä."


"Parisuhdekarusellissa rahalla saa ja rakkaudella pääsee". Eräät naiset ovat aina maanneet miesten kanssa saadakseen, mitä haluavat vaikka ison roolin Hollywood-elokuvassa. Eräät vaikutusvaltaiset miehet ovat maksaneet rahalla saadakseen maata kenen naisen kanssa ovat halunneet. Kunnianhimoinen nuori näyttelijätär on maannut elokuvaohjaajan kanssa saadakseen miljoonien dollareiden sopimuksen roolista, missä tulee maata alasti kuuluisan miesnäyttelijän alla. 


Marilyn Monroe

Marilyn Monroe (1926-1962) oli kuuluisa Hollowood-näyttelijätär, jota kutsuttiin "tyhmäksi blondiksi". Hän oli ensin naimisissa merisotilaan kanssa. Sen jälkeen hänellä oli aviomiehenä jo baseball-tähti, joka sitten vaihtui vähäksi aikaa kuuluisaan näytelmäkirjailijaan. Marilyn Monroella oli sen lisäksi poikaystävinä useita kuuluisia Hollowood-näyttelijöitä mm. Marlon Brando, Frank Sinatra ja Yves Montand. Romanssi Montadin kanssa kariutui, koska hän ei suostunut jättämään vaimoaan Monroen takia. Monroen esimerkki rohkaisi naisia vapaaseen intiimiin kanssakäyntiin lukuisten miesten kanssa, mitä Raamattu kutsuu haureudeksi. 60-luvusta tuli naisten seksuaalisen vallankumouksen vuosikymmen, jolloin naiset alkoivat enenevässä määrin vaihtamaan miehiä mielensä mukaan, minkä Jumala on kieltänyt. Monroe makasi myös presidentti John F. Kennedyn ja hänen veljensä oikeusministeri Robert F. "Bobby" Kennedyn kanssa. Monroen viimeinen romanssi oli mafiapomo Sam Giancanan kanssa. Marilyn Monroeta voi kutsua huoraksi. 


3. Moos. 18:16: "Älä yhdy veljesi vaimoon, ettet häpäisisi veljeäsi."


Mark. 6:17-19: "Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, mutta Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa." Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet..."

 

Matt. 5:32: "Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."


Hes. 23:11-20: "Oholiba, hänen sisarensa, näki kaiken tämän. Mutta siitä hänen himonsa vain yltyi, ja hän ryvetti itsensä irstailuissa vielä pahemmin kuin hänen sisarensa. Hän himoitsi assyrialaisia, noita käskijöitä ja päälliköitä, noita upeasti pukeutuneita taistelijoita ja sotavaunujen ajajia, kaikkia noita komeita nuorukaisia. Minä näin, miten hänkin ryvetti itsensä -- samaa tietä he kulkivat molemmat. Mutta hän meni haureudessaan vieläkin pitemmälle. Hän näki seinillä miehenkuvia, punavärillä piirrettyjä Kaldean miehiä. Niillä oli vyötäisillään lannevaate ja päässä muhkea päähine, ja niillä oli soturin ylväs näkö. Ne olivat Babylonian poikia, Kaldean maan kasvatteja, ja ensi näkemältä hänen himonsa syttyi. Hän lähetti sananviejiä heidän maahansa Kaldeaan, ja niin babylonialaiset tulivat, tulivat hänen vuoteeseensa ja makasivat hänen kanssaan. He saastuttivat hänet irstaudellaan, ja kun hän ryvettyi heistä, hänen himonsa sammui. Mutta hän oli tuonut haureutensa kaikille julki ja paljastanut kaikille häpynsä, ja niin hän kävi minulle vastenmieliseksi, niin kuin oli käynyt hänen sisarensa. Silti hän jatkoi entistä menoaan. Hän muisteli nuoruutensa päiviä, irstasta elämäänsä Egyptissä, ja hänen mielensä paloi Egyptin himokkaisiin miehiin, joilla oli elin kuin aasilla ja jotka sinkosivat siementään kuin orhi."


Kun ihmiset eivät ole halunneet elää Jumalan opettamalla tavalla, he ovat tehneet oman mielensä mukaisia kultaisia vasikoita mistä milloinkin. Se on johtanut syvään eroon Jumalasta. Kultaiset vasikat eivät ole koskaan pelastaneet ketään. Rahalla ei ole saanut aitoa rakkautta, eikä makaamalla miesten kanssa voi loputtomasti pitää heitä vallassa, koska sellaiset miehet vaihtavat naisia, kuin autoilija vaihtaa kaistaa. Kuten uskottomuus erottaa vaimon aviomiehestään, seurakunnan tekemä synti erottaa sen Jumalasta. Kultainen vasikka ei tuonut kestävää onnea, ei rauhaa eikä pelastusta. Marilyn Monroe teki itsemurhan 36-vuotiaana. Presidentti John F. Kennedy salamurhattiin. Sen jälkeen hänen veljensä Robert F. Kennedy pyrki presidentiksi, mutta kesken vaalikampanjan hänet myös murhattiin.


Jes. 59:1-8: "Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule, sillä teidän kätenne ovat veren tahrimat, teidän sormenne vääryyden saastuttamat, teidän huulenne puhuvat valheita ja kielenne kuiskii petosta. Kukaan ei käy oikeutta rehellisesti, kukaan ei esitä totuudenmukaista syytettä. Kaikki luottavat olemattomaan ja puhuvat perättömiä, kaikki kantavat kohdussaan pahaa ja synnyttävät turmion. Myrkkykäärmeen munia he hautovat, hämähäkinseittejä kutovat. Jos niitä munia joku syö, hän kuolee. Jos niistä jokin särkyy, siitä kuoriutuu kyy. Ei tule vaatetta heidän seiteistään, eivät he voi pukeutua kättensä töihin. Heidän työnsä ovat turmion töitä, heidän kätensä ovat väkivaltaa täynnä. Heidän jalkansa rientävät pahoihin tekoihin, he kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta. Heidän ajatuksensa ovat turmion ajatuksia, he jättävät jälkeensä tuhoa ja hävitystä. Rauhan tietä he eivät tunne, oikeus ei johda heidän askeliaan. He astelevat mutkaisia polkuja -- joka niitä kulkee, ei saavuta rauhaa."


Profeettojen avioliitot ovat kertoneet Jumalan ja kansan välisestä suhteesta


Raamatun aikana ei ole ollut sanomalehtia, ei televisiota eikä internettiä. Kansa on usein kokoontunut Jumalan profeettojen ympärille kuuntelemaan, mitä Jehovalla on ollut heille sanottavaa. Jumala on kuitenkin puhunut kansalleen sanojensa lisäksi antamalla profeettansa avioliiton olevan esikuvan Jumalan ja seurakunnan välisestä suhteesta. Mitä tapahtui profeetan avioliitossa, se oli tarkoitettu ennusmerkiksi koko kansalle. Jumalan profeetat olivat siis sen ajan käveleviä sanomalehtiä.


Raamatusta voi löytää seitsemän esikuvallista avioliittoa, miten ihmisten suhde Jumalaan ensin kariutui ja miten se ennallistetaan asteittain. 


 1. Aadamin ja Eevan avioliitto

 2. Hesekielin vaimon kuolema ja Jeremian naimattomuus

 3. Hoosean avioliitton haureellisen naisen kanssa ja hänen lunastaminen takaisin

 4. Mooseksen avioliitto kahden ulkomaalaisen naisen kanssa

 5. Boas lunasti vaimokseen mooabilaisen Ruutin

 6. Kuningatar Vastin erottaminen virasta ja neitsyt Esterin asettaminen uudeksi kuningattareksi

 7. Yhden miehen avioliitto seitsemän viisaan neitsyen kanssa


Jumalan pelatussuunnitelmaan kuuluu liiton uudistaminen siten, että ihminen voi elää Jumalan kanssa Paratiisissa. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Eedenistä itään ja paluu takaisin'.  


Hepr. 8:7: "Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista."


1. Aadamin ja Eevan avioliitto


Aadamin ja Eevan avioliitto näytti aluksi täydelliseltä. Sitten Eeva antoi pettää itsensä, joka petti myös aviomiehensä. Synti tuli perheeseen vaimon kautta. Jumala ei rikkonut liittoaan ihmisen kanssa, vaan välirikko johtui siitä, että ihminen rikkoi liiton Jumalan kanssa.

 

1. Tim. 2:11-15: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."

 

Saatana käytti hyväksi naisen herkkäuskoisuutta ja halua päästä Jumalasta riippumattomaan asemaa yllyttämällä Eevan syömään kielletyn hedelmän. Eeva puolestaan yllytti häneen rakastunutta aviomiestä rikkomaan Jumalan käskyä vastaan. Aadamin olisi tullut torjua Eevan ehdotus, mutta Aadam uskoi ennemmin rakasta vaimoaan. Näin Aadam osoitti, että hän todellisuudessa rakasti enemmän vaimoaan kuin Jumalaa. Aadamin ei olisi pitänyt tehdä, kuten vaimo sanoi. Sen takia Jumala määräsi, että vaimon on tehtävä kuten aviomies sanoo (1. Moos. 3:16).

 

1. Moos. 3:16-17: "Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi: -- Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät.


Tämä tapahtuma antaa ymmärrystä, miksi maailmassa on syntiä. Ihminen rakastaa itseään ja maailmallisia asioita enemmän kuin Jumalaa. Tällaista Raamattu kutsuu usein uskottomuudeksi ja vertaa sitä jopa haureuteen. Lopputulos oli, että Jumala karkotti Aadamin ja Eevan Paratiisista, mitä voi verrata avioeroon, vaikkei kyse ollutkaan varsinaisesta aviorikoksesta heidän avioliittonsa sisällä.


Matt. 10:37-39: "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä."


Ensimmäinen synti vaikutti avioliitossa noudatettavaan järjestykseen. Jumala määräsi, että vaimon tulee olla aviomiehelleen alamainen, mutta miehen tulee myös rakastaa vaimoaan (1. Tim. 2:11-15, Ef. 5:28-33). Jos kumpikin osapuoli pitää kiinni Jumalan käskyistä, perheessä vallitsee rauha. Samalla tavalla Jumalan Paratiisissa voi vallita rauha vain sillä ehdolla, että ihminen noudattaa Herransa käskyjä.


1. Moos. 3:16: "Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan."


2. Profeetta Hesekielin vaimo kuolema, jota ei saanut surra, ja profeetta Jeremian naimattomuus


Hesekiel eli Israelin pakkosiirtolaisuuden aikana Babyloniassa. Hänen avioliittonsa päättyi vaimon kuolemaan. Yleensä aviomies suree vaimonsa kuolemaa, mutta nyt Jehovah kielsi Hesekieliä suremasta vaimoaan. Kansa saattoi ihmetellä, miksi heidän profeettansa ei sure vaimonsa kuolemaa. Tämä on esikuva siitä, että Jumala oli päättänyt ajaa uskottoman kansansa Israelin pakkosiirtolaisuuteen vieraaseen maahan. Jumala oli menettänyt vaimonsa Israelin samoin kuin Hesekiel. Koska Israel sai rangaistuksen synneistään, niin silloin kuolemaa ei surtu järjestämällä isoa muistotilaisuutta vaan riuduttiin yksinäisyydessä. Tämä vastaa vähän sitä ajatusta, mistä Yeshua myös puhui. Antaa kuolleitten haudata kuolleet, muut lähteköön seuraamaan Herraa Yeshuaa.


Hes. 24:15-27: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, minä otan sinulta äkisti silmiesi ilon, mutta älä osoita suruasi, älä itke, älä vuodata kyyneleitä. Vaienna huokauksesi, älä järjestä valittajaisia, kiedo päähine päähäsi ja pane kengät jalkaasi niin kuin muulloinkin, älä peitä kasvojasi äläkä syö suruleipää." Minä puhuin aamulla kansalle, ja illalla vaimoni kuoli. Seuraavana aamuna tein saamani käskyn mukaan, ja ihmiset sanoivat minulle: "Miksi teet noin? Onko se jokin merkki meille?" Minä sanoin heille: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Sano Israelin kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Minä annan saastuttaa temppelini, teidän turvanne ja ylpeytenne, teidän silmienne ilon ja kaipauksenne kohteen. Teidän poikanne ja tyttärenne, jotka te jätitte jälkeenne, saavat surmansa. Silloin te teette niin kuin minä nyt teen. Te ette peitä kasvojanne ettekä syö suruleipää, te pidätte päähineen päässä ja kengät jalassa, te ette itke ettekä järjestä valittajaisia vaan riudutte syntienne tähden ja huokaatte omissa oloissanne. Hesekiel on teille merkkinä: niin kuin hän tekee, niin teette myös te. Kun se tapahtuu, te tiedätte, että minä olen Herra, Jumala. "Ja sinä, ihminen! Sinä päivänä, jona minä otan heiltä turvapaikan pois ja riistän heidän kalleimman aarteensa, heidän silmiensä ilon ja kaipauksensa kohteen, ja otan heidän poikansa ja tyttärensä, sinä päivänä saapuu luoksesi eräs pakoon päässyt ja kertoo sinulle kaiken tämän. Sinä päivänä, silloin kun tuo pakolainen tulee, sinun suusi aukeaa jälleen, sinä puhut etkä enää ole mykkä. Sinä olet heille merkkinä, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra."


Matt. 8:21-22: "Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: "Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa."

Ennen vedenpaisumusta Jumala huomasi, että ihmiset ovat pahoja, mikä oli suuri pettymys Hänelle. Raamattu kertoo, että Jumala katui luoneensa ihmisen ja murehti sitä sydämessään. Jos aviomies saa tietää vaimon pettäneen häntä, mies usein katuu, että hän oli koskaan mennyt naimisiin tuon huoran kanssa, jonka mies sitten lähettää pois kodistaan. Ihmisten pahuuteen pettynyt Jumala tuhosi ihmiskunnan vedenpaisumuksella Nooan perhettä lukuun ottamatta. Pettynyt aviomies hylkää myös aviorikoksen tehneen vaimonsa. Mies voi myös ajatella, ettei hän enää mene naimisiin, koska naiset tuottavat hänelle vain pettymyksiä. Kuningas Salomo sanoi Saarnaajan kirjassa sarkastisesti, että hän oli löytänyt tuhannesta miehestä yhden hyvän, mutta tuhannesta naisesta ei yhtäkään. Salomolla oli tuhat vaimoa.

1. Moos 6:5-8: "Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. Ja Herra sanoi: "Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt." Mutta Nooa oli Herralle mieluinen."

Saarn. 7:26-29: "Minä havaitsin: Kuolemaakin katkerampi on nainen. Hän on pyydys, hänen sydämensä on ansa, hänen kätensä ovat kahleet. Jumalalle mieluinen hänet välttää, mutta synnintekijä takertuu hänen verkkoonsa. Katso -- sanoi Saarnaaja -- tämän minä totesin, kun kohta kohdalta pyrin tulokseen: en löytänyt, mitä kaiken aikaa etsin, ihmistä. Tuhannen joukosta minä löysin yhden, mutta koko määrästä en ainoatakaan naista. Vain tämän minä sain selville: Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punovat kieroja juonia."

Sananl. 23:27-28: "Portto on kuin syvä hauta, vieras nainen kuin ahdas kaivo. Rosvon lailla hän on väijyksissä ja viettelee yhä uusia uskottomuuteen."

5. Moos. 24:1 (1933/38): "Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet ja vaimo ei häntä enää miellytä, sentähden että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä, ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan,"

Jeremia profetoi Israelille rangaistusta joutua omasta maastaan pois Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Yleensä nuoren miehen kuuluisi olla hedelmällinen ja lisääntyä menemällä naimisiin (1. Moos. 1:28). Nyt Jumala tekee poikkeuksen, kuten usein Jumalan profeettojen esikuvallinen elämä on jollakin tavalla aiemmasta poikkeavaa. Poikkeavuus johtuu yleensä siitä, että profeetta tulee kansan keskelle aikana, jolloin Jumala puuttuu kansan elämään ja muutoksia tapahtuu muutenkin. Koska Jumalalla ei ollut enää vaimoa Israelia sen syntien takia, niin Jeremiakaan ei saanut ottaa vaimoa. Ajat olivat muutenkin vaikeat, joten tähän oli Jeremian tyytyminen.


Jer. 16:1-13: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Älä ota itsellesi vaimoa, älä hanki poikia äläkä tyttäriä tässä maassa! Sillä minä, Herra, sanon sinulle, miten käy niiden poikien ja tyttärien, jotka tässä maassa syntyvät, miten heidän äitiensä, jotka ovat heidät synnyttäneet, ja heidän isiensä, jotka ovat heidät siittäneet. He kuolevat tuskallisiin tauteihin! Ei kukaan itke heitä, niin kuin kuolleita itketään, eikä kukaan hautaa heitä, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan. He kuolevat miekkaan ja nälkään ja joutuvat haaskalintujen ja villieläinten ruoaksi." Herra sanoi minulle vielä: "Älä mene surutaloon, älä valittajaisiin, älä itke kenenkään kohtaloa! Minä otan tältä kansalta pois rauhan, jonka olen sille antanut. Tämä kansa ei enää saa tuntea uskollisuuttani eikä rakkauttani, sanoo Herra. Tässä maassa kuolevat kaikki, niin ylhäiset kuin alhaisetkin. Kukaan ei hautaa heitä, ei kukaan heitä itke, ei kukaan heidän takiaan viileskele itseään eikä ajele otsalta päätään paljaaksi. Kuolleitaan surevalle ei kukaan tuo leipää, isäänsä ja äitiään itkevälle ei anneta juotavaa. Kukaan ei lohduta heitä. "Älä mene myöskään häätaloon, älä istu syömään ja juomaan juhlaväen kanssa! Kuule, mitä minä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanon: Minä vaiennan tästä maasta riemun ja ilon huudot, sulhasen äänen ja morsiamen äänen. Näin teen jo teidän päivinänne, te saatte nähdä sen omin silmin. "Kun sinä ilmoitat kaiken tämän, ihmiset kysyvät sinulta: 'Minkä vuoksi Herra uhkaa meitä tällä suurella onnettomuudella? Minkä synnin me olemme tehneet? Miten me muka olemme rikkoneet Herraa, Jumalaamme, vastaan?' Sano silloin näin: Jo teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra. He seurasivat vieraita jumalia, palvelivat ja rukoilivat niitä. Minut he hylkäsivät eivätkä noudattaneet lakiani. Mutta te teette vielä pahempaa kuin isänne! Jokainen teistä elää oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan eikä tottele minua. Sen tähden minä heitän teidät tästä maasta sellaiseen maahan, jota ette tunne ja jota eivät isännekään tunteneet. Siellä te saatte palvella vieraita jumalia yötä päivää, mutta minä en teille enää armoa anna."


3. Profeetta Hoosean avioliitto oli ennakkokuva uudesta liitosta


Hoosean avioliitto on keskeisessä osassa Hoosean kirjassa. Jumala käski Hoosean ottaa vaimokseen haureellisen naisen, vaikka Mooseksen lain mukaan mies ei saa ottaa sellaista eikä tietenkään haureuden takia erokirjan saanutta naista. Lain mukaan miehen on otettava vaimokseen samaa uskontoa tunnustava neitsyt tai leski. Tämän lisäksi vaimo meni muiden miesten mukaan ja Hoosean piti ostaa vaimonsa takaisin lempesti suostutellen, vaikka lain mukaan uudelleen naimisiin mennyt nainen ei saa myöhemmin palata takaisin aiemman aviomiehensä luokse (5. Moos. 24:1-4). 


Hoos. 2:14-20: " -- Katso! Minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä minä annan hänelle viinitarhoja, minä muutan Akorinlaakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuuni kuin nuoruutensa päivinä, kuin silloin, kun hän lähti Egyptistä. Sinä päivänä -- näin puhuu Herra -- hän on sanova minulle: "Minun mieheni!" eikä hän enää sano: "Minun baalini!" Minä poistan baalien nimet hänen huuliltaan, niitä ei enää mainita. Sinä päivänä minä luon rauhan: Villieläimet, taivaan linnut, maan matelijat eivät enää tuota vaaraa. Minä särjen jousen ja miekan, niin ettei sotia enää käydä. Minä annan kansani asua turvassa. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi, minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden sitein, ja sinä tulet tuntemaan Herran."


Ef. 5:25-27: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä."


Hes. 36:24-28: "Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä, minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne."


Jumala poikkesi profeetallisen esikuvallisuuden takia pääsäännöstä, jotta kansa ymmärtäisi, miten armollinen Hän on haureelliselle vaimolleen Israelille. Jumala oli koko ajan moittinut Israelia porttoksi, joten sellaisen kansan pääsy takaisin yhteyteen Jumalan kanssa saattoi tuntua mahdottomalta. Profeetta Hoosean tuli oman avioliittonsa kautta antaa ennusmerkki uudesta liitosta Israelin kanssa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'.


4. Mooseksella oli kaksi ulkomaalaista vaimoa


Toinen Mooseksen vaimoista oli midianilainen (arabi) ja toinen nubialainen (mustaihoinen sudanilainen). Israelin kansa ei saanut ottaa vaimoja vieraista maista, mutta nyt Mooses teki niin ja hänen siskonsa Mirjam ei hyväksynyt kiellettyä seka-avioliittoa ollenkaan. Jumala suuttui Mirjamille ja rankaisi häntä spitaalitaudilla vähäksi aikaa (4. Moos. 12). Jumala osoitti kaksi asiaa. Hän oli asettanut Mooseksen kansan johtajaksi ja profeetaksi, joten hänen alaiset eivät saaneet arvostella esimiestään. Jumala osoitti Mooseksen avioliittojen kautta, että Hän hyväksyy kaikki kansat omakseen, jotka noudattavat Hänen käskyjään. Egyptistä israelilaisten kanssa pakeni muitakin kansoja, jotka saivat nyt liittyä Israelin kanssaan palvelemaan Jehovaa, kunhan vain noudattaisivat samaa lakia (2. Moos. 12:38, 48-49; Jes. 56:3-8). Mooseksen avioliitossa korostuu Jumalan suunnitelma, koota omaan kanssansa myös pakanoita ympäri maailman.


Jes. 56:6-8 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi."


Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."


5. Ruut Mooabilaisen avioliitto Boaksen kanssa oli ennusmerkki pakanakansoja (ei-juutalaisia) lunastavasta Kristuksesta


Daavidin ja Yeshuan esi-isä Booas oli vanhurskas ja rikas mies. Hänen sukulaisensa vaimo oli mooabilainen Ruut, joka tuli aviomiehensä kuoleman jälkeen anoppinsa Noomin kanssa Israeliin pakoon Moabin nälänhätää. Ruut oli lapseton leski ja siten hyvin alhaisessa yhteiskunnallisessa asemassa. Ruut oli nöyrä nainen, joka turvautui Israelin Jumalaan Jehovaan. Lopulta Boos mieltyi Ruutiin ja otti Ruutin vaimokseen noudattaen Mooseksen lain säädöksiä sukulunastajasta, jota kutsutaan myös lankousavioliitoksi (5. Moos. 25:5-6, Ruut. 4:1-12). Lankousavioliitto on säädös, jonka mukaan kuolleen miehen veli tulee lunastaa leski vaimokseen sen lisäksi, että hänellä saattaisi olla oma vaimo. Lankousavioliitto voi johtaa miehen moniavioisuuteen. Boas ja Ruut saivat yhteisen Obed-pojan, josta Daavid ja Yeshua ovat polveutuneet. Tämä esikuva korostaa sitä, että Jumala hyväksyy minkä tahansa kansan omakseen, joka noudattaa Hänen käskyjään (Jes. 56:6-8, Apt. 10:34-35).


5. Moos. 25:5-6: "Jos samalla perintötilalla asuvista veljeksistä toinen kuolee eikä hänellä ole poikaa, hänen leskensä ei saa mennä vaimoksi kenellekään sukuun kuulumattomalle. Hänen lankonsa tulee yhtyä häneen, ottaa hänet vaimokseen ja näin täyttää velvollisuutensa hänen lankonaan. Naisen synnyttämä esikoinen katsottakoon ensimmäisen miehen pojaksi, jotta hänen nimensä ei häviäisi Israelista."

 

Ruut 2:10-12: "Silloin Ruut vaipui polvilleen, kumarsi maahan saakka ja sanoi hänelle: "Miten sinä voit olla minulle näin hyvä? Kohtelet minua kuin tuttavaa, vaikka olen vierasmaalainen." Boas vastasi hänelle: "Minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut anopillesi miehesi kuoltua ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Herra palkitkoon sinulle tekosi, niin että saat täyden hyvityksen häneltä, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa." 

 

Ruut 4:9-15: "Silloin Boas sanoi vanhimmille ja koko muulle väelle: "Te olette tänään sen todistajina, että minä lunastan Noomilta kaiken Elimelekille, Kiljonille ja Mahlonille kuuluneen omaisuuden. Lisäksi otan omakseni moabilaisen Ruutin, Mahlonin lesken, jotta vainajan nimi säilyisi hänen perintömaallaan eikä katoaisi hänen sukukunnastaan ja kotikaupungistaan. Te olette tänään sen todistajina." Kaikki läsnäolijat ja vanhimmat sanoivat: "Me todistamme! Suokoon Herra, että sinun tuleva vaimosi olisi kuin Raakel ja Lea, joista Israelin kansa sai alkunsa. Menesty Efratassa, kasvakoon maineesi Betlehemissä! Ja antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä kuin hän antoi Peresille, jonka Tamar synnytti Juudalle. Boas otti Ruutin vaimokseen ja yhtyi häneen. Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi, ja hän synnytti pojan. Naiset sanoivat Noomille: "Kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa, antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin seitsemän poikaa.


6. Vastin erottaminen kuningattaren asemasta ja kuninkaan uusi avioliitto neitsyt Esterin kanssa


Persian kuningatar Vasti osoitti suoranaista ylimielisyyttä ja tottelemattomuutta aviomiestään kuningasta kohtaan, siten että kuningas joutui kansan silmissä hyvin noloon ja häpeälliseen tilanteeseen. Tämä on esikuva siitä, miten ihminen voi olla ylpeä ja tottelematon Jumalalle, mikä johtaa eroon Jumalasta. Vasti erotettiin kuningattaren virasta ja hänen tilalle tuli nöyrä neitsyt Ester. Taivasten Valtakunnassa on niin, että jos jollekin on luvattu kuningattaren virka, mutta hän ei elä sääntöjen mukaan, hän voi todellakin menettää virkansa ja kruununsa. Sen takia Aadamin tilalle tuli Yeshua (Room. 5:14, 1. Kor. 15:45), kuningas Saulin tilalle Daavid, Juudas Iskariotin tilalle Mattias ja Danin sukukunnan tilalle tuli Manasse, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Esteristä tuli uusi kuningatar Vastin tilalle'.


Jer. 18:10: "Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."


Jer. 3:8: "Ja vaikka minä lähetin Luopio-Israelin pois hänen aviorikoksensa vuoksi ja annoin hänelle erokirjan, ei hänen sisarensa Petturi-Juuda siitä säikähtänyt, vaan rupesi portoksi hänkin. Minä jouduin sen näkemään."


1. Piet. 5:5: "Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."


7. Avioliitto seitsemän viisaan neitsyen kanssa on kuva tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta 


Joillakin on sellainen kuvitelma, että Raamatun ihanne olisi yksiavioinen avioliitto. Raamattu ei aseta yksiavioisuutta ihanteeksi, mutta käytännössä se on tavallisin avioliiton muoto, koska miehiä ja naisia syntyy suurin piirtein yhtä paljon. Mooseksen laki hyväksyy miehen moniavioisuuden, kunhan mies kohtelee vaimojaan tasapuolisesti (2. Moos. 21:10, 5. Moos. 21:15-17). Abrahamilla, Jaakobilla, Mooseksella ja Daavidilla oli useita vaimoja.

 

Miksi Jumala hyväksyy miehen moniavioisuuden, joka on joskus jopa toivottavaa? Jumala käski Jaakobin olla hedelmällinen ja lisääntyä suureksi kansaksi. Käsky ei tarkoita vain Jaakobia vaan Israelin kansaa. Jumala toivoo, että Israelin kansalla olisi paljon lapsia. Tuskin Jaakob (toiselta nimeltä Israel) olisi saanut 12 poikaa, jos hänellä ei olisi ollut neljää vaimoa. Jumala halua siunata niiden miesten perheitä lapsilla, jotka noudattavat hänen käskyjään vanhurskaasti (5. Moos. 28:1-5, Ps. 127:3-5). Raamatun aikana suuri määrä lapsia antoi perheelle työntekokykyä, mikä toi vaurautta, ja myös turvaa rosvojoukkoja vastaan. Lapset olivat vanhempien vanhuuden turva ja tietenkin kaikessa ilon aihe. Jaakobistakin tuli rikas mies (1. Moos. 30).

 

1. Moos. 35:11-13 (2017): "Jumala sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee kupeistasi. Maan, jonka olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, annan sinulle. Myös siemenellesi annan sen maan." Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa oli häntä puhutellut."

 

5. Moos. 28:1-5: "Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne. "Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. "Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. "Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne."

 

1. Moos. 30:43: "Jaakob rikastui suuresti, ja hänelle kertyi runsaasti lampaita ja vuohia, orjattaria ja orjia sekä kameleita ja aaseja." 

 

Ps. 127:3-5: "Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa. Kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä! Hän ei jää tappiolle, kun hän kaupunginportissa käräjöi vihamiestensä kanssa.

 

Mooseksen lain lankousavioliittosäädöksen noudattaminen johtaa usein miehen moniavioisuuteen. Saddukeukset (kirjanoppinut puolue) kysyivät Yeshualta ylösnousemuksesta ja esittivät kysymykset liittyen Mooseksen laissa olevaan lankousavioliittoon. Yeshua hyväksyi lain säädöksen, joten Hän hyväksyi myös miehen moniavioisuuden (Matt. 5:17-19, 22:23-33; Mark. 12:18-27; Luuk. 20:27-40). Paavalikaan ei kieltänyt miehen moniavioisuutta, mutta opetti, että seurakunnan kaitsijan (johtajan) tehtävään tulee valita yhden vaimon mies (Room. 3:31, 1. Tim. 3:2-12).

  

Lähi-idässä faaraoilla ja sulttaaneilla oli joskus yli tuhannen vaimon haaremi, mutta sellaista ahneutta Jumala ei hyväksy Israelin kuninkaalta, koska se on omiaan johtamaan kuninkaan sydämen eroon Jumalasta (5. Moos. 17:16-17). Kuningas Salomo ei noudattanut kuningasta koskevaa käskyä ja lisäksi rikkoi lakia ottamalla muista kansoista epäjumalien palvelijoita vaimokseen, mikä lopulta johti siihen, että Salomokin alkoi palvoa epäjumalia. Israelin kuninkaalla saa olla useita vaimoja mutta ei suurta haaremia (2. Aik. 24:2-3).


5. Moos. 17:16-17: "Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: 'Älkää enää milloinkaan palatko tätä tietä!' Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa."


2. Aik. 24:1-3: "Joas oli kuninkaaksi tullessaan seitsemän vuoden ikäinen, ja hän hallitsi Jerusalemissa neljäkymmentä vuotta. Hänen äitinsä oli beersebalainen Sibja. Niin kauan kuin pappi Jojada eli, Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Jojada otti hänelle kaksi vaimoa, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä."

 

2. Sam. 5:13: "Sen jälkeen, kun Daavid oli siirtynyt Hebronista Jerusalemiin, hän otti vielä useita vaimoja ja sivuvaimoja, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.

 

1. Kun. 15:5: "..Daavid oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut hänen käskyistään muulloin kuin heettiläisen Urian tapauksessa.

 

Yeshua kertoi vertauksen kymmenestä morsiusneidosta, mikä perustuu miehen moniavioisuuteen. Morsiusneidot odottivat samaa sulhasta, joille heidät oli kihlattu. Viisi tyhmää neitsyttä ei pysynyt pyhässä elämässä ja heidät jätettiin häiden ulkopuolelle. Viisi viisasta neitsyttä oli pysynyt pyhässä elämässä, joten he pääsivät häihin ja saivat aviomiehensä. 


Matt. 25:6-12: "Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!' Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.' Mutta viisaat vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.' Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä.'"


Kuten edellä olevista avioliitoista käy ilmi, niin kaikki ei aina mene hyvin. Jos joku vaimo tekee huorin, hänestä tulee saastainen aviomiehelleen ja jonka tulee ottaa ero vaimostaan. Joskus seurakunnissa on sellaista väärää lakihenkisyyttä, että uudelleen avioitunutta miesta moititaan avioerostaan ja uudesta avioliitostaan. Jos eron takana on vaimon haureus, ei ole mitään väärää avioerossa ja uudelleen avioitumisessa. Kristuksen avioliitto on samanlainen. Monet eivät pääse edes liittoon ja liitossa oleville annetaan erokirjoja uskottomuuden takia. Viisaat ja uskolliset ihmiset pysyvät liitossa ja perivat Jumalan Valtakunnan.


Kuten Kristuksen avioliitto on moniavioinen, niin lopun aikojen miehen avioliitto solmitaan esikuvallisesti seitsemän neitsyen kanssa, kuten Jesajan kirjassa profetoidaan (Jes. 4:1, Matt. 5:19). Jumala loi miehen kuvakseen ja nainen on miehen kuva, sillä nainen on luotu miehen puolikkaasta (heprealainen sana 'tsela' ei merkitse kylkiluu vaan puolikas, 1. Moos. 2:23). Tämä asia näkyy myös ihmisen soluissa. Miehellä on kromosomit X ja Y, kun naisella on X ja X. Jumala otti puolet miehen kromosomeista ja teki X-kromosomista naisen. Miehen ja seitsemän naisen avioliitto antaa kuvan myös Jumalasta. Luku seitsemän esiintyy Raamatussa lukuisia kertoja useissa eri yhteyksissä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Luku seitsemän kertoo Jumalasta'.

 

1. Kor. 11:7-12: "Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta."  


Seitsemän morsianta

Jes. 4:1: "Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä."

 

Matt. 5:19 (Jeesus sanoo): "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut." 

Viimeisellä vuosiviikolla, Ilmestyskirjan profetoimina aikoina miehistä kuolee lähes kaikki. Elossa oleva miesten jäännös tulee olemaan seitsemän kertaa pienempi kuin naisten jäännös (Jes. 3:16-4:1). Jotta jokaisella nuorelle naiselle riittäisi aviomies, tulee seitsemän naisen mennä naimisiin yhden miehen kanssa. Kristuksen valtakunnan esikoislahja on 144.000 naimatonta miestä (Ilm. 14:3-4). On mahdollista, että heistä tulee tuhatvuotisessa valtakunnassa sukujen päämiehiä, patriarkkoja, jotka saavat kukin seitsemän vaimoa. Heidän jälkeensä tulevien sukupolvien aikana miesten ja naisten suhde tasoittuu, joten yksiavioisuudesta tulee silloin tavallisin avioliiton muoto, mutta heidän sukujensa kantaisät, patriarkat ovat moniavioisia. Korkein asema on niillä naisilla, jotka pääsevät patriarkan kanssa moniavioiseen avioliittoon (Hepr. 7:4, Ef. 6:1-3, Jer. 35:18-19).

Ilm. 14:3-4: "Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle."

 

Kristityissä maissa on ollut sallittua miehen ottaa monta vaimoa aina 1200-luvulle asti, kuten on Raamatussa säädetty. Moniavioisuus oli käytännössä harvinaista, koska vain rikkailla, esim. ruhtinailla oli varaa pitää monta vaimoa. Keski-Euroopassa oli pieniä ruhtinaskuntia, joiden ruhtinaat ottivat vaimoja naapuriruhtinaan tyttärien joukosta. Näin he ylläpitivät avioliittojen avulla rauhaa ja poliittisia liittolaissuhteita. Roomalaiskatolisen kirkon paavit halusivat lujittaa omaa valtaansa ja yhdistää ruhtinaskunnat kansallisvaltioiksi. Sitä edistääkseen kirkko kielsi moniavioiset avioliitot, jotta kansallisvaltioiden muodostaminen helpottuisi.

 

1. Tim. 4:1-3: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin..."

 

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain...

 

Raamatussa opettaa, kun mies ja nainen yhtyvät, heistä tulee yksi liha (1. Moos. 2:24). Eräiden raamatunopettajien mukaan se tarkoittaisi yksiavioisuutta. Opetus on tahallista Raamatun vääristelyä, koska tämä ei tarkoita miehen vaimojen lukumäärää vaan avioliitossa olevaa ihannetta, että liitto olisi purkamaton (Mark. 10:7-9). Tämä ei voi muutenkaan tarkoittaa yksiavioisuutta, koska laissa on monia säädöksiä miehen moniavioisuudesta (esim. 2. Moos. 21:10, 5. Moos. 21:15-17, 2. Aik. 24:2-3).

 

Mark. 10:7-9: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

 

Eräät saarnaajat väittävät, ettei laissa oleva miehen moniavioisuus ole enää voimassa ja sellainen olisi jopa haureutta. Abrahamilla, Jaakobilla ja Mooseksella oli useita vaimoja, eikä se tehnyt heistä haureellisia. Jumala jopa sanoi olevansa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Taivaassa lauletaan Karitsan ja Jumalan palvelijan Mooseksen laulua, eikä laulukuorossa ole lain arvostelijoita ollenkaan (Ilm. 15:3; Matt. 5:19-20, 7:21-23). Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ei lakkauttanut eikä muuttanut laissa olevia avioliittosääntöjä eikä muitakaan käskyjä. Sen sijaan Yeshua luki ankaran tuomion niille saarnaajille, jotka kumoavat Mooseksen laista yhdenkin kohdan. Jos joku väittää, että lain mukaisesti solmittu moniavioinen avioliitto olisi haureutta, häntä kutsutaan Taivasten Valtakunnassa kaikkein vähäarvoisemmaksi, mikä tarkoittaa tuomiota tuliseen järveen. Ei pidä ryhtyä raamatunopettajaksi, jos ei kykene hyväksymään joka ikistä Jumalan käskyä, koska lain purkajat saavat tuomion tuliseen järveen. 


Jaak. 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."

 

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa.


Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."


Yeshuasta tuli monelle juutalaiselle lainopettajalle kompastuskivi, koska he eivät kyenneet uskomaan, että Hän on Messias (Room. 9:30-33, lisää artikkelissa). Mooseksen laista ja profeetoista on tullut samalla tavalla monelle kristitylle raamatunopettajalle kompastuskivi, koska he eivät kykene hyväksymään joka ikistä lain käskyä (Matt. 5:19-20, Room. 2:27). Uskon puute ja lain käskyn hylkääminen ovat syntejä, joista menettää pelastuksensa (Herp. 10:26-29). Lähes kaikki raamatunopettajat eivät täytä pelastukseen vaadittavia kriteerejä, koska he eivät ole sitoutuneet lain opettamiseen Yeshua käskyn mukaisesti, minkä vuoksi mm. luterilaisten ja helluntailaisten pappien on mahdoton pelastua (Hes. 44:23-24, Matt. 5:19-20). He eivät pelastu, vaikka he olisivat puhuneet kielillä, profetoineet ja tehneet ihmeita Jeesuksen nimessä (Matt. 7:21-23, 24:24). Tie taivaaseen on kapea, portti on ahdas ja vain hyvin harva raamatunopettaja perille pääsee (Matt. 7:13-23, Luuk. 13:22-30).


Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."


Heb 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Luuk. 16:28-31: "Minulla on viisi veljeä -- hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.' Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"


Jaak. 2:26: "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

 

Suurin salaisuus on erittäin salainen 

 

Tämän artikkelin alussa kerrottiin salaisuuksista. Onko Jumalan ja seurakunnan välillä jokin suuri salaisuus, mitä ei muille paljasteta? Jos avioliitto on vertauskuva Jumalan ja seurakunnan välisestä suhteesta, niin onko avioliitossa jokin sellainen salaisuus, jonka vain aviopari tietää?

 

Taivaan Isän kasvot ovat suuri salaisuus. Hän on kieltänyt tekemästä itsestään mitään näköiskuvaa (2. Moos. 20:4, 5. Moos. 4:15-18). Vain hyvin harva maailmassa elänyt on Isän Jumalan kasvot nähnyt ennen kuolemaansa (1. Moos. 18:1-8, 2. Moos. 24:9-11, 4. Moos. 12:6-8).

 

Jes. 45:15 (RK): "Totisesti, sinä olet Jumala, joka salaa itsensä, sinä Israelin Jumala, sinä Pelastaja."

 

2. Moos. 33:20: "Herra sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon."

 

2. Moos. 24:9-11: "Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian."

 

Joh. 1:1, 14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa...

 

Jotka pääsevät Karitsan häihin, heille Isän kasvot paljastetaan (Ps. 17:15, Ilm. 22:3-5). He saavat katsella Isän ja Pojan kasvojen kirkkautta ilman mitään peitteitä, esiriipuja ja pyhäkön seiniä. Vain he saavat oppia tuntemaan Isän ja Pojan ulkonäöltään.

 

4. Moos. 12:6-8: "Herra sanoi: -- Kuulkaa minun sanani! Kun joukostanne nousee profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle näyssä, unessa minä hänelle puhun. Näin en puhu Moosekselle, palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin, en arvoituksellisin sanoin vaan avoimesti. Hän saa katsoa Herran kirkkautta suoraan..."

 

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.

 

Ps. 17:15: "Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. 

 

Ilm. 22:3-5: "..Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti."  

  

Jos Jumalan kasvot ovat salatut muilta kuin seurakunnalta, onko siihen verrannollista salaisuutta avioparien välillä? Heprealainen sana 'jada' merkitsee tuntea ja on myös kiertoilmaisu tarkoittamaan yhdyntää (esim. 1. Moos. 4:1). Hääyönä aviopari saa katsella toisiaan kuin avointa kirjaa ja oppia tuntemaan yhteisen rakkauden. Sulhanen ihastelee morsiamensa kauneutta. Morsian näkee, miten sulhanen pitää näkemästään, joka miellyttää morsianta. He koskettelevat toisiaan, kuin selailisivat kirjan sivuja. Sulhanen ja morsian yhtyvät ja heistä tulee yksi liha. Hääyönä voi saada alkunsa heidän yhteinen lapsikin. Raamatussa on Laulujen laulu, joka kertoo avioparin intiimistä rakkaudesta varsin suorasukaisesti. Laulujen laulu on avioparin rakkauden ylistys sekä vertauskuva Kristuksen ja morsiusseurakunnan välisestä suhteesta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Karitsan hääjuhlasta ja avioparin hääyöstä'.

 

1. Moos. 2:24-25: "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää."

 

Laul.l. 4:1-7 (Sulhanen ihailee morsiantaan): "Miten kaunis oletkaan, kalleimpani, miten kaunis on katseesi! Kyyhkyjä ovat sinun silmäsi, hunnun verhoamat. Sinun hiuksesi ovat kuin mustien vuohien lauma, joka karkaa Gileadin rinteitä alas. Sinun hampaasi hohtavat valkoisina kuin vastakerityt lampaat, vedestä nousseet. Ne ovat kuin karitsat kaksittain, ei yksikään ole pariaan vailla. Sinun huulesi ovat kuin purppuranauha, suloinen on sinun suusi. Kauniisti, kuin granaattiomena, kaartuu otsasi hunnun alla. Ylväänä kuin Daavidin torni kohoaa sinun kaulasi. Siihen on ripustettu tuhat kilpeä, monen soturin jouset ja viinet. Sinun rintasi ovat kuin peuranvasat, kuin gasellin kaksoset, jotka käyvät laitumella liljojen keskellä. Kun tuulenhenki illalla viriää ja varjot pitenevät, minä nousen mirhavuorelle, suitsukekukkulalle. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen!"

 

Laul.l. 7:10-12 (Morsian sanoo): "Minä olen rakkaani oma, minuun hän tuntee halua! Tule kedolle, rakkaani! Tule, rakkaani! Tule kanssani kedolle, tule hennapensaiden keskelle yöksi! Aamulla lähdemme viinitarhoihin katsomaan, joko viiniköynnös versoo ja nuput aukenevat, joko kukkii granaattiomenapuu. Siellä annan sinulle rakkauteni.


4. Moos. 24:5-7: "Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob, sinun asumuksesi, Israel! Ne levittäytyvät kuin joenuomat, ne ovat kuin puutarhat virran varrella, kuin aaloepuut, Herran istuttamat, kuin setrit veden partaalla! Vesi läikkyy heidän sangoistaan, ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu. Heidän kuninkaansa tulee Agagia suuremmaksi, mahtava on heidän valtansa." 


Sheena Easton - For Your Eyes Only (tunnuskappale elokuvasta 'Erittäin salainen')

 

For your eyes only, can see me through the night 

For your eyes only, I never need to hide 

You can see so much in me 

So much in me that's new 

I never felt, until I looked at you 

 

For your eyes only, only for you 

You see what no one else can see...

 

...You really know me, that's all I need to know 

Maybe I'm an open book 

Because I know you're mine 

But you won't need to read between the lines... Daniel Boaventura - Can't Take My Eyes Off You

You're just too good to be true.
Can't take my eyes off you.
You'd be like Heaven to touch.
I wanna hold you so much...