perjantai 30. kesäkuuta 2017

Elämä on Jumalan koulu, joka on jatkuvaa opiskelua ja kasvua uskossa


*Elämänkoulussa koetellaan ja opiskellaan Jumalan tahdon mukainen elämä
*Jumalan Poika eli tavallisen ihmisen elämän opiskellen tiedot ja taidot
*Yeshua (Jeesus) antoi esimerkin, miten meidän tulee opiskella Jumalan Sanaa ja elää sen mukaan
*Jumalan koulussa opetellaan erottamaan totuus valheesta
*Taivaan Isän armoa on, että koulusta karannut laitetaan sakkokierrokselle, jotta hän löytäisi takaisin Taivaan Isän luokse 
*Jumalan koulussa kasvatetaan kärsivällisyyttä, itsehillintää ja muita Pyhän Hengen hedelmiä
*Abraham on esikuva lujasta uskosta ja uskossa kasvamisestaElämänkoulu on raskasta, mutta se antaa mahdollisuuden löytää takaisin Taivaan Isän luokse

Erilaisia koulutarvikkeita, eri taitoja
Miksi meillä pitää olla joku elämänkoulu? Eikö Jumala voisi antaa meille kaiken ilmankin? Jumala antoikin Aadamille ja Eevalle yltäkylläisen elämän paratiisissa, mutta ihminen osoittautui taipuvaiseksi uskomaan valheita ja rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan. Tämä antoi Jumalalle syyn muuttaa luomisen tapaa.

Sananl. 6:16-22: "Kuutta asiaa Herra vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä: ylpeitä silmiä, petollista kieltä, viattoman veren tahraamia käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja, jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja vilpin puhujaa ja ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä vastaan.

Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta. Ripusta ne kaulaasi, pidä aina niitä sydäntäsi vasten. Kun kuljet, ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät vartiota, ja kun heräät, ne puhuvat sinulle."

Ps. 25:9 (1933/38): "Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä."

Ihmisellä oli mahdollisuus tavata kasvokkain Jumala ja keskustella Hänen kanssa. Syntiin lankeemus osoitti, ettei Jumalan näkeminenkään takaa sitä, etteikö ihminen ole altis toimimaan väärin. Ihminen menetti kasvokkain tapahtuvan yhteyden Jumalan kanssa, mutta sen tilalle Jumala on antanut Raamatun, jossa Hän ilmoittaa itsestään. Tämä antaa Jumalalle mahdollisuuden koetella ihmistä. Onko niitä, jotka rakastuvat Jumalan Sanaan ja haluavat vapaaehtoistesti opiskella sekä noudattaa sitä? Tämä on ihmisen oma päätös. Etsiikö ihminen yhteyttä takaisin Taivaan Isän luokse Jumalan Sanan, Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) kautta vai juokseeko hän maailman houkutusten perässä? Tällä tavalla Jumala koetteli ja kasvatti myös Israelin kansaa erämaavaelluksen aikana.

5. Moos. 8:2-5: "Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo. 

Noina neljänäkymmenenä vuotena eivät vaatteet kuluneet päältänne eivätkä jalkanne turvonneet. Painakaa siis mieleenne, että niin kuin isä kasvattaa lastaan, niin Herra, teidän Jumalanne, kasvattaa teitä."

Kun ihminen karkotettiin paratiisista, elämästä tuli vaivalloista. Miehen on otsa hiessä ansaittava elantonsa. Tässäkin on kysymys siitä, että etsiikö ihminen yhteyttä Taivaan Isään vaivojen keskellä vai katkeroituuko hän elämän raskaudesta Jumalaa syyttäen. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) eli köyhän ihmisen elämän kaikkine vaivoineen, joten ihminen ei voi moittia Jumalaa siitä, etteikö Hän olisi itse kokenut samaa.

Koska Eeva rikkoi Jumalan käskyä vastaan, naisen on jatkossa osoitettava, että hän osaa noudattaa sitä järjestystä, minkä Jumala ihmisille määrää. Ihminen ei päätä järjestyksestä, vaan sen päättää Jumala. Kelpaako Jumalan ohjeet, vain haluaako joku niitä muutella? Taivaassa ei kukaan voi vaatia Jumalaa muutamaan järjestystään.

1. Moos. 3:6-7: "Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi: -- Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät." 

Jumala on asettanut järjestyksen myös perheeseen. Paavali kirjoitti, ettei vaimo saa opettaa aviomiestään ja myös sen, että aviomiehen tulee rakastaa vaimoaan (Ef. 5:21-33).

1. Tim. 2:12-15: "Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."

Jokaisella meistä niin miehillä kuin naisilla on jokin auktoriteetti, jonka ohjeita tulee noudattaa. Sen takia Jumala on asettanut maan päälle esivallan ja muita auktoriteetteja, jotta tulisi esiin, hyväksyykö ihminen alistumisen toisen tahtoon. Koettelun ja koulun lopullisena päämääränä on oppia alistumaan Jumalan tahtoon (Room. 13:1-7). Esivallankin tulee myös alistua Jumalan tahtoon, muuten se joutuu vastuuseen vääristä teoistaan Jumalan edessä (Apt. 5:29).

Fil. 3:20-21: "Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken."

Aadamin ja Eevan ikuinen elämä muuttui kuolevaisen elämäksi. Maallisen elämän pituudelle tuli raja. Luojan säätämän ajan kuluessa ihmisen on etsittävä Taivaan Isää, jotta hänellä olisi kuoleman jälkeen iankaikkinen elämä. Ihminen ei tiedä edeltä, miten pitkän etsikkoajan Luoja on hänelle asettanut. Taivaan Isän armo kannattaa ottaa vastaan sinä päivänä, kun kuulee evankeliumin. Tämän luvun teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Maailman suosituin kirja on Raamattu'.

Job. 14:1-2, 5: "Ihminen, naisesta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kuin kukka hän avautuu ja kuihtuu, on kohta poissa, kuin varjo...    ..Ihmisen elämä on laskettu tarkoin, lasketut ovat sen kuukaudet ja päivät. Sinä olet pannut hänelle rajan, jota hän ei voi ylittää."

Matt. 25:13: "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä."

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ilmoitti, ettei Hän tullut muuttamaan tai kumoamaan Jumalan säätämiä lakeja eikä profeettojen opetusta, vaan toteuttamaan eli tottelemaan niitä. Lopuksi Hän käski opetuslapsiaan opettamaan tämänkin asian kaikille kansoille (Matt. 28:18-20). Ihminen ei voi moittia Jumalaa, etteikö Hän osaisi elää antamiensa sääntöjen mukaan. Pyhä Henki ei koskaan kumoa tai muuta Jumalan Sanaa, vaan vahvistaa sen.

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Tämän mukaan myös Paavali eli ja opetti, kuten edellä olevasta jakeesta voi havaita. Paavali noudatti Jumalan tahtoa kaikessa (Apt. 28:17-21).

Apt. 25:8 (1933/38): "..sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Uskovan elämänkoulun esikuva on Israelin kansan ja heidän mukana tulleiden sekalaisten pakanoiden vaellus Egyptistä luvattuun maahansa (2. Moos. 12:37-38). Ensin he olivat faaraon orjia, kuten pakana on synnin orja tehdessään syntiä. Pääsiäiskaritsan uhraamisen yhteydessä Jumala surmasi egyptiläisten esikoispojat, jolloin usko pelasti kuolemalta ja vapautti heidän faaraon orjuudesta. Kun Israelin kansa oli saanut kasteen heitä matkalla johdattavan Jumalan pilven kosteudessa ja ylittäessään Kaislameren sen pohjaa pitkin, heistä oli pesty pois Egypti ja sen epäjumalat (1. Kor. 10:1-5). Kaislameren ylityksen jälkeen, he eivät olleet enää Egyptissä, mutta eivät myöskään vielä luvatussa maassaan. Erämaavaelluksen aikana Jumala opetti Israelin kansalle lain pala kerrallaan. Perille pääsy luvattuun maahan oli kiinni siitä, miten noudatti lakia (Matt. 7:21-23). Vain Joosua ja Kaaleb pääsivät perille Israelin kansan lasten kanssa, koska he olivat viattomia (4. Moos. 14:26-38).

Elämänkoulun rehtori on Taivaan Isä

Hyvä opettaja näyttää omalla esimerkillä mallia oppilaille. Sen takia Jumala tuli maan päälle, että Hän antaisi lapsilleen mallisuorituksen, miten tulee elää. Taivaan Isä on elämämme koulun rehtori ja oppi-isä.

Joh. 8:12: "Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."

Sananl. 6:23 (1933/38): "Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie..."

Lähetystyöntekijä (apostoli) julistaa Jumalan Sanaa ja ihmisiä tulee uskoon, kun kuulevat ja uskovat ilosanoman. Tämä on kuin kylväisi uskon siemeniä. Raamatunopettaja kastelee siemenet, mutta hengellisen kasvun antaa Jumala. Taivaan Isän koulun opetus perustuu Jumalan Pojan Yeshua HaMashiachin antamaan esimerkkiin ja opetukseen.

1. Kor. 3:5-7: "Mikä sitten Apollos on? Tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun."

Uskovan arjessa Pyhä Henki opettaa toimimaan Yeshuan (Jeesuksen) antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesi. Kun uskova opiskelee Raamattua, Pyhä Henki tuo ihmiselle vastaan tilanteita, joissa hän pääsee soveltamaan opittua Sanaa, jotta se juurtuisi oikeaksi toiminnaksi. Nämä ovat ikään kuin harjoitustehtäviä, joissa voi onnistua tai epäonnistua. Jos on korjattavaa, niin sitten opiskellaan lisää ja harjoitus toistetaan uudelleen. Hengellinen kasvu on sitä, ettei pelkästään opi ulkoa Raamatun Sanan, vaan saa taidon ja kestävyyden soveltaa sitä oikein, kuten Jumala on alun perin tarkoittanut Raamatun jokaisen yksittäisen jakeen.

Joh. 14:23-26: "Jeesus vastasi: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani -- mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. "Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut."

Savenvalaja valmistaa astiaa
Kaikkivaltias Maailman Luoja on savenvalaja (Jer. 18:1-10), joka haluaisi, että jokaisesta savipalasta saisi tehtyä käyttökelpoisen astia ja jokainen lapsi voisi pelastua. Ihmisen vastahakoisuus tekee savesta jäykän ja mukautuvaisuus tekee savesta helpon työstää. Jos ihminen paaduttaa sydämensä kovaksi Jumalan tahdolle, savi heitetään kaatopaikalle tuleen. Jos savi on notkeaa, savenvalaja saa pyöritettyä savesta kauniin korkean astian. 

Ihmisen vapaa oma tahto määrää sen, miten paljon ihminen vastustaa Jumalan tahtoa ja miten paljon ihminen haluaa opiskella Jumalan tuntemista. Kaikkea ei voi heti osata, mutta asenne, kertoo kiinnostaako ihmistä opiskella Jumalan tahtoa. Jumala pyytää jokaiselta halua opiskella Hänen tuntemista, jolloin hengellinen kasvu on mahdollista. Kun ihmistä kiinnostaa mukautua Jumalan tahdon mukaan, silloin savipaakusta alkaa syntyä kaunis astia. Tämä on ylhäältä uudestisyntymistä.

2. Piet. 3:18: "Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa."

Jumala maksaa palkan ihmisen tekojen mukaan. Jos joku rakastaa Taivaan Isää tekemällä nöyrästi hänen tahtonsa, se sulattaa Hänen sydämensä, ja sellaista Taivaan Isä ei hylkää. Jäykempi savi ei taivu helposti korkeaksi astiaksi, joten Luoja voi päättää tehdä matalamman astian arkiseen käyttöön.  

Matt. 16:27: "Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan."

Luoja lopulta päättää, kenestä Hän tekee kauniin astian, kenestä arkisemman ja kenet Hän hävittää pois. Jäykkä savi saadaan notkistettua kaunista astiaa varten, jos työstäminen tehdään voimalla.

Room. 9:20-21: "Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen: "Miksi teit minusta tällaisen?" Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten?"

Opitut asiasta ja elämäkokemukset muuttavat vapaata omaa tahtoa

Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, ettei hänellä ole syntyessään valmiina kaikkia tietoja ja taitoja. Ne tulee oppia opiskelemalla ja harjoittelemalla. Ihmisen elämään kuuluu jatkuva oppiminen, joka muuttaa ihmisen vapaata tahtoa elinkaarensa aikana. Tämän polun kulki myös Jumalan Poika, koska Hän oli äitinsä kohdusta syntynyt ihminen. 

Ihmisen vapaata tahtoa ei voi kukaan suoraan muutella mielin määrin. Silloin se ei olisi vapaa oma tahto vaan ohjelmoitu robotti. Ihmisen persoona muuttuu, jos vapaata tahtoa muutetaan yhtäkkiä toisenlaiseksi. Jos ihmisen toiminnassa on korjattavaa, ihminen voi oppia toimimaan toisin. Jumala on kärsivällinen Luoja. Hän muokkaa ja hioo meitä koko elämämme ajan, jotta hän saisi valmistettua meistä mahdollisimman kauniin astian.

Sananl. 16:9: "Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa."

Ihminen oppii jokaisesta elämänsä kokemuksesta. Positiiviset kokemukset vahvistavat käytöstä ja kielteisistä kokemuksista voi tulla pelkoja. Oppiminen on keino muuttua siten, ettei poisteta vapaata omaa tahtoa ja muuteta hänen persoonaansa. Oppiminen edistyy hyvin, jos vapaassa omassa tahdossa haluaa opiskella Jumalan tuntemista. Jos vapaa oma tahto vastustaa Jumalaa, muutos vaatii vahvempia keinoja tai estyy kokonaan. Kuritus on keino puuttua asiaan, kun muutos on välttämätön. 

Sananl. 3:11-14: "Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua --  jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan. Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon, sillä parempi on viisaus kuin hopea, tuottoisampi on tieto kuin kulta." 

Aiemmin opittu väärä toiminta estää tehokkaasti uuden oppimista. Vanhasta pois oppiminen on vaikeinta oppimista, koska silloin pitää hylätä oikeaksi luulemansa asiat. Varttuneella ihmisellä voi olla vahvoja mielipiteitä, koska hänellä on paljon elämänkokemusta.

1. Kor. 3:1-3: "Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät."

Ihmisen pelastumisen kannalta on ratkaisevan tärkeä hetki, kun hän ymmärtää, että tarvitsee Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) armoa, jotta hänen syntinsä pestäisiin pois kasteessa (Mark. 16:16, Matt. 7:21, Apt. 2:38). Hänen kääntymiseen vaikuttaa hänessä alkanut synnin tunto, joka kehottaa ihmistä kääntymään pois käyttäytymisestä, jota ei edes itse enää hyväksy. Tämä kaikki alkaa siitä, kun ihminen kuulee Jumalan Sanaa ja uskoo sen.

Room. 10:15-17: "..Onhan kirjoitettu: "Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!" Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: "Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?" Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana."

Syntien anteeksisaaminen edellyttää parannuksen tekoa ja kääntymistä pois leveältä maailman tieltä. Ihmisen tulee ryhtyä Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) opetuslapseksi ja alkaa noudattaa Jumalan Sanasta oppimia uusia asioita. Tällöin ihminen syntyy ylhäältä uudeksi. Jos ihminen ei ala opiskelemaan Jumalan Sanaa, hän ei opi noudattamaan Jumalan tahtoa, ei tee parannusta, eikä synnyt ylhäältä uudeksi.

Joh. 3:3: "Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."

Matt. 13:18-23: "Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. 

Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää."

Yeshua on täydellinen esimerkki ja pelastuksen tie

Koska jokainen on tehnyt syntiä, niin ihminen tarvitsee Pelastajaa, joka voisi johdattaa ihmisen Taivaan Isän luokse. Sen takia Taivaan Isä lähetti Poikansa, jotta Hänen kautta ihmiset löytäisivät vanhurskaan yhteyden takasin Taivaan Isään. Sana 'tie' tarkoittaa Yeshuan (Jeesuksen) antaman esimerkin ja opetuksen noudattamista, kuin kulkisi Hänen perässä tietä pitkin. Lampaatkin seuraavat paimenta ja tekevät, mitä paimen heille sanoo.

Sananl. 8:32-35: "Nyt, lapset, kuulkaa minua! Hyvin käy sen, joka minun tietäni kulkee. Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte, älkää lyökö niitä laimin. Hyvin käy sen, joka minua kuulee, päivästä päivään valvoo ovellani, valppaana odottaa sen kynnyksellä. Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa."

He seuraavat Yeshua, jotka elävät samalla tavalla ja noudattavat Hänen käskyjään. Tämä on se kapea tie, joka vie Taivaan Isän luokse iankaikkiseen elämään (Matt. 7:13-14). Ne jotka rukoilevat ja ylistävät Jeesusta, mutta eivät noudata Hänen esimerkkiänsä, heillä ei ole sitä Yeshuaa (Jeesusta), mistä Raamattu puhuu. Se on lavea tie, joka vie tyhmät morsiusneidot kadotukseen (Matt. 25:1-13).

Joh. 14:6-7: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet."

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

1. Piet. 2:21-22 (Biblia): "Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut,"

Joh. 13:12-17: "Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat."

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Yeshua antoi opetuslapsille käskyn mennä kaikkialla maailmaan ja tekemään kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan ja opettamaan heitä noudattamaan kaikkea sitä, mitä Yeshua käski opetuslastensa noudattaa. Tämä tarkoitta sitä, että pakanoille tulee opettaa noudattamaan kaikkea sitä elämätapaa, esimerkkiä ja opetusta, mitä Yeshua opetti Israelin kansalle.

Matt. 28:19, 20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni..   ...ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (jakeista lisää artikkelissa)

Tämän opetuksen mukaan eli myös Paavali (Apt. 25:8, 28:17-21) ja kehotti filippiläisiä ja efesolaisia pakanoita (ei-juutalaisia) tekemään samalla tavalla, mistä hän antoi esimerkkiä.

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme."

Ef. 4:17: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat!"

Yeshuan elämä on tarkoitettu esimerkiksi kaikissa asioissa ihmiskunnalle. Jos elät Yeshuan tavoin, niin teet aina oikein. Jos poikkeat jossain kohdin, niin et toimi oikein. Kirkot ovat esittäneet monia tekosyitä, miksei Yeshuan esimerkkiä tarvitse noudattaa kuin vain osittain. Tämä ei ole Raamatun opetuksen mukaista. Sen takia tulee tutkia tarkkaan Raamatusta, miten Yeshua eli.

Room. 12:1-2: "Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä."

Mikael opettaa tässä videossa monilla Raamatunlainauksilla, miten meidän tulee ottaa huomioon Yeshuan elämän esimerkki.
Jumala tuli ihmiseksi maan päälle

Jumala teki jotain ennenkuulumatonta. Hän ei astunut alas tulisilla vaunuilla eikä edes ryhtynyt suureen palatsiin maalliseksi ylimykseksi, jota hemmoteltaisiin kaikenlaisilla palveluilla. Hän päätti elää tavallisen ihmisen elämän köyhänä puuseppänä ilman vaimoa ja lapsia. Hän pesi opetuslastensa jalatkin (Joh. 13:12-17) ja antoi hyvää esimerkkiä nöyryydestä sekä kuuliaisuudesta.

Fil. 2:6-9: "Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman."

Yeshualla (Jeesuksella) ei ollut komeaa ulkonäköä. Raamatun aikana juutalaiset miehet olivat myös pienikokoisia. Yeshuan ulkonäkö oli vaatimaton, joka ei vedä puoleensa ketään naista. Hän ei edes ole jättänyt tuleville polville mitään näköiskuvaa itsestään, eikä edes halua kenenkään sellaista tekevän. Jos näet johonkin ilmestykseen perustuvan maalauksen komeista ja kauniista kasvoista, jonka väitetään olevan juuri Hänen näköinen, niin se ilmestys ei ole ollut Jumalan antama. Jumala on ilmoittanut itsestään Sanansa kautta ja toivoo, että löydät Taivaan Isän sisäisen kauneuden ja viisauden Hänen Sanansa kautta.

Jes. 53:2-3: "Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet." 

Raamattu ei kerro Yeshuan kasvatti-isästä Joosefista mitään niissä kohdissa, joissa kerrotaan Yeshuan aktiivisesta toiminnasta noin 30 vuoden ikäisenä. On ilmeistä, että Joosef oli kuollut aiemmin ja Yeshua piti esikoispoikana huolta perheen toimeentulosta veljiensä kanssa. Yeshua koki senkin surun, mitä tarkoittaa isän menettäminen, joka oli rakastanut, kasvattanut ja tuonut toimeentulon perheelle. Ristillä kärsiessään Yeshua näki äitinsä ja Hänen tuli sääli äitiään. Yeshua pyysi viimeisenä pyyntönä apostoli Johannesta pitämään huolta Mariasta kuten omasta äidistään, kuten Johannes tekikin.

Joh. 19:26-27 (1933/38): "Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa."

Yeshuaa kutsuttiin Jumalan Pojaksi, koska Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta (Luuk. 1:35). Hänellä ei ollut biologista isää, vaan Hänen isänsä oli Hän itse Pyhän Henkensä toiminnan kautta.

Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Joh. 1:1, 14: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala...    ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme."

Joku voi ihmetellä, miten Jumala, joka koko ihmiskunnan aikahistorian on valvonut kaikkea toimintaa koko ajan, voi johonkin väliin elää samanaikaisesti vähän yli 30 vuotta tavallisen ihmisen elämän. Jumala ei ole sidottu kronologiseen ajankulkuun, kuten on ihminen. Jumala on luonut ajankulunkin. Hänellä on kyky nähdä tulevaisuuteen ja menneisyyteen samalla kertaa. Jumalalla on kyky toimia eri aikakausina kuten tahtoo ja siirtää tai pysäyttää auringon varjon liikekin tahtonsa mukaan (Joos. 10:12, Jes. 38:8). Jumala itse valvoi, miten Hän kulki maan päällä. Sen lisäksi Jumalan Pojalla oli valta ottaa itseltään oma henki ja palata koska tahansa takaisin Taivaaseen. Hän ei sitä tehnyt ennen, kuin oli Golgatan ristillä täyttänyt koko sovituksen. Hänellä oli valta kutsua suuria määriä sotilasenkeleitä avuksi, mutta Hän ei niin tehnyt, jotta Pyhät Kirjoituksen toteutuisivat.

Matt. 26:53-54: "Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?"

Joh. 10:17-18: "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni -- saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä."

Joh. 19:30: "Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä." 

Vaikeat olosuhteet ja elämän vaivat antoivat Yeshualle henkilökohtaisia elämänkokemuksia, jotka vahvistavat sitä armoa, mitä Hänellä on. Me voimme luottaa Jumalan armoon, koska Hän valitsi nöyryyden tien itsekin. Joka astuu nöyrästi Jumalan Valtaistuimen eteen ja anoo, hän saa armon.

Hepr. 4:14-16: "Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme."

Ps. 89:2-3, 15: "Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun uskollisuuttasi polvesta polveen: sinun armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva kuin taivas...    ..Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi perusta, armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi."

Yeshua-vauva leikkimällä harjoitteli elämänalkeet kuten muutkin lapset

Syntynyt poikalapsi oli samanlainen vauva, mitä me muutkin olemme olleet. Hän kasvoi äitinsä rintamaidolla ja opetteli puhumaan sekä kävelemään. Ensimmäisinä vuosina pieni lapsi oppii leikkimällä ja seuraamalla vanhempiaan. 

Poika leikkii pallolla
Leikkiminen kuuluu ihmisyyteen vauvasta eläkeikään asti. Se on viihtymistä, jossa pieni lapsi oppii myös käsien ja jalkojen käyttöä. Aikuiselle harrastukset ovat leikkimistä, jossa voi toteuttaa taiteellisia, älyllisiä ja liikunnallisia taitojaan. Sananlaskujen kirjassa kuvataan Yeshua HaMashiach leikkimässä Taivaan Isän edessä. Maapallo oli Hänen leikkikalu, joka oli ripustettu tyhjyyden päälle. Jumala on luonut valtavan kokoisen maailmakaikkeuden lukuisine tähtineen sekä runsaine eläin- ja kasvilajeineen. Onhan se leikkiä, kun voi luoda paljon kaunista, kuin piirtäisi upeita tauluja.

Sananl. 8:22-23, 27, 30-33: "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli...    ..Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle,..    

..Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset. "Nyt, lapset, kuulkaa minua! Hyvin käy sen, joka minun tietäni kulkee. Kuulkaa neuvojani, niin viisastutte, älkää lyökö niitä laimin."

Anna Puu - Mestaripiirros

Sinä päivänä kun Luoja teki sinut 
Hän ei muuta tehnytkään 
Heräs aikaisin, otti kynän käteen 
Rupes siinä piirtämään 

Päivä kului, mutt hetkenkään lepoo 
Piirtäjä ei kaivannut 
Aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut 
Mestari valmisti sut 

Se kuva oli kaunis 
Oi, ihme suorastaan 
Muodon jumalaisen sait 
Kuvan viereen hän merkkas ettei suhun 
Päde kuolevaisten lait 

Niille jotka yhä epäilevät 
Luojaa Sanon vastaukseksi vain 
Että jos ne edes kerran näkis sinut 
Kaikki rupeis uskomaan
Eräät aivotutkijat ovat sitä mieltä, ettei voi olla ajattelua, jos ei osaa kieltä. Ihminen tarvitsee sanoilla ilmaistavia käsitteitä, jotta ihminen pystyy ajattelemaan. Kahden henkilön väliseen kommunikaatioon tarvitaan sanoista muodostettuja lauseita, jotta toinen voi tietää, mitä hän ajattelee. Jumalan suurta viisautta on ollut kertoa Raamatussa, että Hän on Sana (Joh. 1:1-3). Hän ei ilmaise itseään patsaiden eikä kuvien kautta, vaan Sanansa kautta. Kun Jumala loi maailman kuudessa päivässä, Hän kunakin päivänä sanoi sen, mitä piti syntyä maailmaan (1. Moos. 1).

Pieni vauva ei osaa kieltä ollenkaan, joten hän ei kykene älylliseen ajatteluun. Vauvan elämä on tunteita, elämyksiä ja vaistojen mukaista toimintaa. Pieni vauva osaa ilmaista itseään lähinnä itkun ja hymyn kautta, mutta se ei riitä älylliseen ajatteluun. Kun pieni lapsi on oppinut kielen, hänelle kasvaa kyky älylliseen ajatteluun. Se antaa pohjan oppia, mikä on oikein ja väärin.

Pieni vauva ei ymmärrä tekojaan, joten hänelle ei kerry syntivelkaa. Jumala laskee synniksi sen, että tietoisesti tai välinpitämättömyyttään tekee laittomuutta (1. Joh. 3:4). Kuningas Daavidin esikoispoika kuoli seitsemän päivän ikäisenä ennen, kuin vauva oli ympärileikattu. Raamatun kertomuksesta voidaan tehdä johtopäätös, että Daavidin poika pääsi Taivaaseen (2. Sam. 12:23). Roomalaiskatolisen ja luterilaisen kirkon oppi siitä, että kastettu vauva pelastuu ja kastamaton vauva joutuu helvettiin, on Raamatun vastainen. Tästä asiasta ja kasteesta on lisää artikkelissa: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Noin seitsemän vuotias lapsi osaa perusasiat oikeasta ja väärästä. Hänelle kasvaa omatunto, joka kolkuttaa, kun on tehnyt jotain väärä. Saman ikäisenä lapsi on kypsä oppimaan luku- ja kirjoitustaidon. Lapsi saa kyvyn lukea Raamattua, jolloin hän oppii lisää oikeasta ja väärästä. Pakanakansoilla (ei-juutalaisilla) ei ole aina ollut käytettävissä Raamattua. Siitä huolimatta jokaisen lapsen sydämeen kasvaa omatunto, mutta se ei ole täydellinen tieto siitä, mitä Jumala opettaa oikeasta ja väärästä.

Room. 2:12-16: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi."

Yeshualla kesti myös useita vuosia, että Hän oppi erottamaan oikean ja väärän. Raamattu kertoo, että Häntä imetettiin (tai ruokittiin maidolla) ja hunajalla, kunnes Yeshua-lapsi oppi erottamaan hyvän pahasta. Lehdistössä on ollut esillä lapsia, joita on imetetty noin seitsemänvuotiaaksi saakka (Yle 23.2.2017, IS 17.2.2017). Imeväisikäinen lapsi on viaton, eikä ole vastuussa omista teoistaan, koska hän ei ymmärrä erottaa oikeaa ja väärä riittävän hyvin.

Jes. 7:14-15: "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän."

5. Moos. 1:39: "..nuo lapset, joilla ei vielä ole tietoa hyvästä eikä pahasta, pääsevät siihen maahan. Heille minä sen annan, ja he ottavat sen haltuunsa."

Iskän sylissä on hyvä olla
Pieni lapsi on heikko ja arka. Hän turvautuu tiiviisti vanhempiinsa ja tottelee kiltisti heidän ohjeitaan. Lapsi iloitsee vilpittömästi vanhemmilta saamista lahjoistaan ja kömpii vanhempien syliin, kun jokin asia aiheuttaa kyyneliä. Tällaisista lapsista Taivaan Isä pitää. Yeshua (Jeesus) sanoi, että antakaa lasten tulla Hänen luokseen, koska heidän kaltaistensa on Jumalan Valtakunta.

Mark. 10:14-16: "...Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä."

Matt. 21:14-16: "Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä: "Hoosianna, Daavidin Poika!", he suuttuivat ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nuo huutavat?" "Kuulen", vastasi Jeesus. "Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi'?"

Yeshua opiskeli tiedot ja taidot samalla tavalla kuin muut ihmiset

Raamattu kertoo, ettei Pappi Esra opettanut lakia pienille lapsille, koska he eivät kykene ymmärtämään sitä kokonaan (Neh. 8:2). Kun lapsi kasvaa seitsemän vuoden ikäiseksi, hän on kypsä aloittamaan koulun. Oppiminen siirtyy enemmän leikistä kirjoitetun tiedon opiskeluun, jolloin on aika alkaa opettamaan lapselle enemmän oikeasta ja väärästä. Raamattu kehottaa lukemaan lakia lapsille ja ulkomaalaisille, jotta he kasvavat elämään Jumalan käskyjen mukaisesti.

5. Moos. 31:10-13: "Hän antoi heille tämän käskyn: "Joka seitsemäs vuosi, velkojen anteeksiantovuonna, kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä. Näin myös teidän lapsenne, jotka eivät lakia ennestään tunne, saavat kuulla sen ja oppivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, eläessään siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen." (vert. Sak. 14:16)

Jumalan toiminta antaa viitteitä siihen, missä iässä lapsi pystyy ymmärtämään perusasiat oikeasta ja väärästä. Kerran Jerusalemissa kävi niin, että Daavidin suvun vallanperijät surmattiin yhtä Joas-vauvaa lukuun ottamatta, joka piilotettiin temppelin suojiin. Kun Joas oli saavuttanut seitsemän vuoden iän, Jumala nosti hänet täysivaltaiseksi Juudan ja Jerusalemin kuninkaaksi (2. Kun. 11). Jumala oli tosin asettanut vanhurskaan papin Jojadan kasvattamaan ja ohjaamaan Jooas-poikaa.

2. Aik. 24:1, 2: "Joas oli kuninkaaksi tullessaan seitsemän vuoden ikäinen, ja hän hallitsi Jerusalemissa neljäkymmentä vuotta...   ..Niin kauan kuin pappi Jojada eli, Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä."

Ala-astetta käyvät koululaiset ymmärtävät, ettei toista saa muksia eikä muutenkaan kiusata. Koululaiset ovat Jumalan edessa itse vastuussa siitä, etteivät tee toisille pahaa tai varasta toiselta mitään. Lainsäätäjillä, opetusviranomaisilla ja koulun opettajilla on suuri vastuu valvoa, ettei koulussa kiusata ketään ja tarvittaessa puuttua riittävän tehokkailla toimenpiteillä kiusaamiseen, ettei se jatku. Vanhemmilla on sama vastuu lasten kasvatuksessa. 

Sananl. 13:24: "Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain."

Suomen laki kieltää lapsen ojentamisen tukistamalla, mikä on mennyt liian pitkälle. Täysin vapaa kasvatus tuottaa vain huonoa hedelmää, mikä ei ole edes lapsen etu eikä lapsen rakastamista. Lapselle on opetettava missä kohtaa menee ne rajat, mitä ei vain voi ylittää. Tässä kohdin on tarvetta lain muuttamiseen, jotta kasvatus voi toteutua asianmukaisella tavalla. Jokainen vastuullinen äiti ja isä ei käyttäisi tätä oikeutta liikaa tai muutenkaan väärin, koska lapsen kasvatus lähtee aina rakastavasta huolenpidosta ja sen asian ymmärtämisestä, että kokematon lapsi tekee vahingossa virheitä.

Ps. 1:1-3 (1933/38): "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy."

Omat levyt -radio-ohjelma: Toimittaja Matti Hara haastattelee 11-vuotiasta koululaista

Janne Floridan auringossa
Yleisradio tuotti vuosikymmeniä sitten Omat levyt -radio-ohjelmaa, jossa toimittaja Matti Hara haastatteli ihmisiä heidän lempimusiikistaan. Vuonna 1979 oli YK:n kansainvälinen lasten vuosi, minkä takia Matti Hara haastatteli 11-vuotiasta koululaista Jannea, joka otti paljon kantaa myös siihen, mikä on oikein ja väärin. 

Janne otti erityisesti esille nuoria koululaisia koskevat ongelmat, kuten kiusaaminen koulussa ja kehitysmaiden lasten tarve saada apua koulunkäyntiä varten. Sen lisäksi hän huomioi tarpeen vähentää energian tuhlaamista. Ohjelmasta voi havaita, miten koululainen kykenee jo ymmärtämään, mikä on oikein ja väärin sekä miten asioita voisi parantaa. 

Janne valitsi ohjelmaan soitettavaksi Saukin ja Oravien 'Villin lännen villitys', Francis Goyan esittämän version 'Myrskyluodon Maijasta', Rod Stewartin 'Sailing', Jukka Kuoppamäen 'Sininen ja valkoinen' sekä Katri Helenan 'Nuoruus on seikkailu'. Janne valitsi muistoja herättämimmäksi lauluksi 'Sininen ja valkoinen'. Hän oli juuri käynyt perheensä kanssa Yhdysvalloissa tapaamassa sukulaisia. Kun lentokone oli noussut ilmaan, hänelle tuli mieleen laulu, joka kertoi seuraavia muistoja Suomesta: "Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin. Mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Kertoisinko köyhyyden vai kaiken rikkauden?"Janne kertoi haastattelussa myös, ettei hän pidä ollenkaan punkrockista, koska siinä huudetaan ja röhkitään. 

Kirjailija Sinikka Nopola kirjoitti 12-vuotiaana (1960-luvun puolessa välissä) Aamulehden yleisönosastolle samasta teemasta, joka julkaistiin lehdessä: "Kotihipat ovat muuttuneet hurjien pop-nuorten aikakaudella. Nyt on muotia särkeä maljakoita, haistella tupakan lemua, tyhjentää baarikaappeja. Huoneet ovat kuin hyeenojen jäljiltä. Mistä tällainen johtuu? Kotihippojen tunnelmasta. Se hypnotisoi. Rämisevät levyt, villit tanssit..." (Yle TV1 Puoliseitsemän 15.11.2017)

Nuoruus on aika oppia elämän taidot

Raamatun aikana yleissivistys ja koulujärjestelmä olivat alkeellisia. Kansa opiskeli Tanakia (Vanhaa testamenttia) käymällä kuuntelemassa kirjakääröjen lukemista synagogassa joka lauantai (sapatti). Kirjoja ei ollut perheillä, koska ne olivat käsin kopioimisen johdosta hyvin kalliita ostaa.

Juutalaisessa kulttuurissa lapselle opetetaan koko Vanhan testamentin sisältö, vasta kun hän on riittävän vanha ymmärtämään sen. 13-vuotias poika ja 12-vuotas tyttö katsotaan olevan riittävän vanhoja kyetäkseen ottamaan vastuuta lain noudattamisesta. Sitä ennen he ovat opiskelleet lakia synagogassa, joka on siellä luettu läpi vuoden aikana. Kun nuori on oppinut Raamatun, hän on uskonnollisesti täysikäinen ja vastuussa omista teoistaan. Se jälkeen hän saa synagogassa mm. lukea viikon lukukappaleet Tanakista (Vanhasta testamentista). Perheet juhlivat tätä saavutusta bar/bat mitsva -juhlassa.

Bar mitsva -juhla Itkumuurilla
Neh. 8:1-2: "Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin Vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa, tuomaan Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. Pappi Esra toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet ja naiset, kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat."

Yeshua joutui opiskelemaan Raamatun samalla tavalla, miten muutkin lapset. Yeshua oli ihminen ja kasvoi kuten lapsi kasvaa. Tiedot ja taidot syntyvät opiskelemalla ja harjoittelemalla. Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että vapaa oma tahto ei ole robotti, vaan sitä muokataan elämän kokemusten ja oppimisen kautta. Vapaa oma tahto kasvaa entistä paremmaksi ilman, että sitä täytyy rajoittaa, jolloin vapaa oma tahto kasvaa pois omasta lihasta tekemään Jumalan tahdon.

Yeshua menestyi hyvin opinnoissaan. Kun Yeshua oli 12-vuotias, Hän jäi Jerusalemin temppeliin keskustelemaan aikuisten raamatunopettajien kanssa. Yeshua esitti heille kysymyksiäkin, koska halusi oppia lisää. Raamatunopettajat olivat ihmeissään, miten hyvin Yeshua osasi Pyhät Kirjoitukset niin nuorena. Yeshua antoi myös muille lapsille hyvän esimerkin, että Hän oli isälleen ja äidilleen kuuliainen.

Luuk. 2:42, 46-47, 51-52: "Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli...       ..Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia...    ..Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä." 

Kun lapsi kasvaa murrosikään, hän on vastuussa kaikista synneistään ja tarvitsee kastetta, jotta hänen syntinsä pestäisiin pois (Apt. 2:38, 22:16). Vanhemmat ovat vastuussa siitä, että lapselle opetetaan ennen murrosikää evankeliumi ja lapsi on vastuussa siitä, että ennen murrosikää hän pyytää itse kasteen uskossa Yeshua HaMashaichiin (Jeesukseen Kristukseen). Vaikka lapsi ei olisi opiskellut evankeliumia ennen murrosikää, hän on sen jälkeen joka tapauksessa vastuussa kaikista synneistä osasi hän evankeliumin tai ei (Room. 2:12-16). Juutalaisten hengellisen täysikäisyyden sääntö 13-vuotta pojille ja 12-vuotta tytöille perustuu arvioon murrosiän alkamisesta, mitä voi pitää suuntaa antavana ohjeena myös sille, milloin viimeistään pitää tehdä ratkaisu kasteen ottamisesta. Taivaan Isä on 3.2.2017 ottanut kantaa kasteeseen siten, että lapset ovat Herran suojassa, mutta nuorten ja aikuisten tulee ottaa upotuskaste. Herra ei hyväksy lapsikastetta ollenkaan (video).

Raamattu on erittäin hyvin organisoitu kirja, vaikka se koostuu useista eri kirjoista, jotka ovat omia kokonaisuuksia. Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen innoituksesta, joten jokainen Sana on Jumalan päättämä. Jumala viisaus näkyy siinä, miten hyvin teksti toimii.

2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

Viittauksia hypertekstissä
Raamatussa on paljon sellaista, että monet lauseen keskellä olevat avainsanat viittaavat johonkin toiseen Raamatun kohtaan. Nykyaikaisissa Raamatuissa on jakeiden kohdalla paljon viittauksia muihin kohtiin. Raamattu on maailman ensimmäinen hyperteksti. Se on kuin relaatiotietokanta. Raamatun yksityiskohtainen opiskelu on sen takia myös älyllisesti kehittävää. Tämä on voitu havaita, kun on tutkittu ortodoksijuutalaisten lapsia. He ovat koko nuoruutensa opiskelleet lähinnä vain Raamattua eikä muita aineita. Kun he menevät Israelin armeijaan, monet heistä voidaan kouluttaa tietokoneinsinööriksi niin lyhyessä ajassa kuin yhdessä vuodessa (video). Tähän asiaan vaikuttaa myös, että tutkimusten mukaan juutalaiset ovat maailman älykkäin kansa (asiasta lisää: 'Mitä viisaus on').

Yeshua antoi meille esimerkin, että meidänkin tulee opiskella säännöllisesti Raamattua ja pitää yhteyttä uskovien kanssa. Lauantai (sapatti) on ihmiselle tarkoitettu lepopäivä, jonka Herra on maailman luomisen alusta lukien pyhittänyt, eikä Yeshua muuttanut lepopäivän paikkaa mihinkään muuhun päivään. Se on päivä, joka antaa kiireisellekin työtätekevälle aikaa opiskella Raamattua ja pitää yhteyttä muihin uskoviin.

Luuk. 4:16-20: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: 

-- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. 

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen."

Nuorten aikuisten luonnetta hiotaan - Yeshua antoi hyvän esimerkin heille

Hiomisessa syntyy kipinöitä
Teini-ikäiset irtautuvat pikkuhiljaa vanhemmistaan. He ovat kasvaneet lisääntymiskykyisiksi aikuisiksi ja oma vapaa tahto on vahvistunut. Kun teini-ikäinen koettelee siipiään tahtonsa ilmaisemiseksi, se aiheuttaa törmäilyjä ja riitoja vanhempien kanssa. Itsenäistyminen tuo mukana ylpeyden, joka tulee hioa pois takaisin lapsenomaiseksi nöyryydeksi.

Sananl. 27:17: "Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä."

Sananl. 17:3: "Hopealle sulatin, kullalle uuni, ihmisten sydämet tutkii Herra."

Sananl. 15:33: "Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta."

Sananl. 23:13-14 (1933/38): "Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat."

Yeshuan luonto on nöyrä Jumala. Se on esimerkki meille muillekin, mihin tulee pyrkiä. Yeshua ei langennut syntiin, vaikka Häntäkin koeteltiin. Yeshua kasvoi köyhässä perheessä tehden ruumiillista työtä, mikä oli nöyrän Jumalan paikka.

Sananl. 18:23: "Köyhä pyytää nöyrästi, rikas vastaa tylysti."

Sananl. 17:5: "Joka köyhää pilkkaa, herjaa hänen Luojaansa, vahingonilo ei jää rankaisematta."

Jumala antaa ihmisille aikaa hengelliseen kasvuun. Jos ihminen erehtyy, niin syntien tunnustaminen ja katuminen auttaa. Erheet saa anteeksi, kunhan ei niitä piilota ja ottaa niistä opiksi.

Matt. 18:21-22: "Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?" "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus." 

Monesti uskoon tullut jämähtää uskon alkeisiin, koska he luottavat sellaiseen valheeseen, ettei Jumala vaadi ihmiseltä mitään pelastuakseen (Matt. 7:21-23, 25:1-13). Jumala odottaa hengellistä kasvua ja aikuistuimista Jumalan tuntemisessa. 

2. Kor. 4:16 (1933/38): "Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu."

Monissa seurakunnissa eksytetään jäseniä keskittymään vain eräisiin kohtiin Uudesta testamentista, jolloin seurakuntalaiset saavat väärän kuvan Jumalasta. On tavallista, että moni uskoon tullut kyllä lausuu syntisen rukouksen, käy kasteellakin ja osallistuu kirkon tilaisuuksiin, mutta ei lähde syvemmin opiskelemaan Jumalan tuntemista eikä halua elää arjessa Raamatun opetusten mukaan. Moni ajattelee olevansa hyvä ihminen, mutta jos he eivät opiskele Raamattua, he lankeavat helposti noudattamaan Raamatun opetuksesta poikkeavaa moraalia ja osallistumaan vääriin hengellisiin liikkeisiin.

Kol. 2:6-8 (RK): "Niin kuin siis olette ottaneet vas­taan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitok­sen ne ylitsevuotava. Varokaa, ettei kukaan saa tei­tä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman al­keisvoimiin eivätkä Kristukseen."

Tämä ei pitäisi estää uskovaa oma-aloitteisesti opiskelemaan koko Raamattu kannesta kanteen. Suomen uskovilla on paljon puutteita mm. Vanhan testamentin ymmärtämisessä, jolloin he eivät ymmärrä oikein Uutta testamenttia eivätkä osaa erottaa pappien saarnoista paljon viliseviä harhaoppeja. Alkuseurakunnan aikana oli sama ongelma ja Heprealaiskirje patisti uskoon tulleita opiskelemaan pidemmälle. Tätäkään Uuden testamentin lainausta Heprealaiskirjeestä eivät monet kristityt ymmärrä, koska he eivät osaa Vanhaa testamenttia eivätkä ole perehtyneet Yeshuan (Jeesuksen) juutalaiseen elämäntapaan, vaikka tämäkin Uuden testamentin lainaus koskee kaikkia kansoja (esim. Matt. 5:17-20; Apt. 28:17-21; Ef. 4:6, Room: 2:27, 3:31). Hepr. 6:1-3 jakeita on käsitelty syvemmin artikkelissa: 'Miten opetan Raamattua'.

Hepr. 6:1-3, 7-8: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo..

..Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan."

Ef. 4:13-15: "Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää."

Voiko Jumalan koulussa joutua jälki-istuntoon tai jopa saada eron koulusta? Kyllä voi! Jumala on armollinen niille, jotka vilpittömästi yrittävät parhaansa. Ihminen tekee virheitä, mutta kun ottaa opiksi ja tekee parannuksen, katuva saa armoa. Jos oppilaisiin alkaa juurtumaan välinpitämättömyyttä, itsekkyyttä ja kapinallisuutta, koulun rehtori puuttuu asiaan. Oppilas joutuu ensiksi sakkokierrokselle ja sen jälkeen tehdään harjoitukset uudestaan, jotta voidaan todeta onko oppi mennyt perille. Eräs pohjalainen pastori sanoi oivallisesti, että elämänkoulu on sellaista, että jos oppi ei mene päähän, niin se menee sitten kantapään kautta päähän ja välillä vitsalla avittaen. Jumala ei hylkää oppilasta heti, vaan antaa joskus paljonkin armonaikaa tehdä parannus. Ihmisen on kuitenkin opittava kuuliaiseksi, jotta hän voi pelastua Jumalan Valtakuntaan (Matt. 7:21, Joh. 12:49-50, Room. 2:27, Hepr. 5:8-9).

Hepr. 12:4-11: "Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan. Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: -- Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua -- jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta: Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia. 

Kun maalliset isämme kurittivat meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen Isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämän. Isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten ja niin kuin heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme: me pääsemme osallisiksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden."

Valit. 3:31-33: "Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa. Ei Herra iloitse siitä, että hän kurittaa ihmistä."

Jokaisen usko koetellaan tulessa. Elämän vaivat opettavat ihmistä pysymään erossa synnin tekemisestä. Kantapään kautta oppii virheistä, joita ei sen jälkeen enää toista. Tulessa koeteltu usko ei lankea synnin kiusauksiin.

1. Piet. 1:7: "Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."

Ps. 66:10-12 (RK): "Totisesti sinä, Jumala, olet ko­etellut meitä, olet puhdistanut meitä, niin kuin hopea puhdistetaan sulatta­malla. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman lanteillemme. Sinä panit ihmiset ajamaan päämme yli. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkyl­läisyyteen."

Oppilas erotetaan vasta sen jälkeen, kun Taivaan Isä havaitsee, ettei lapsi halua elää Hänen tahtonsa mukaan edes ojentamisten jälkeen (Ilm. 3:15-20). Näin kävi kuningas Saulille, jonka Jumala hylkäsi, vaikka Saul yritti pyytää Herralta anteeksi (1. Sam. 13:13-14, 15:24-29). Esau ei saanut myöskään mahdollisuutta enää parannukseen, vaikka hän itkien anoi, ja hänet hylättiin (Mal. 1:3).

Hepr. 12:16-17: "Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi."

Joskus Jumala puhdistaa vääjäämättä kadotukseen ajautuvan tulikasteella, jotta hän ymmärtää tehdä parannuksen, kuten kastettiin profeetta Joona ja apostoli Paavali (Joona 2, Apt. 9:1-19). Tämä on suurta armoa, koska sellainen syntinen ei ansaitsisi uutta alkua elämäänsä. Tulikasteessa karaistuneesta tulee hyvin rohkea ja hän tekee Jumalan tahdon pelottomasti. Sakkokierroksista kertoo lisää artikkeli: 'Sakkokierros tiellä Taivasten Valtakuntaan'.

Mal. 3:1-3: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois." 

Matt. 3:11-12: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."

Jes. 10:17: "Ja Israelin Valosta tulee liekki, Israelin Pyhästä tulenlieska, joka yhdessä päivässä polttaa ja nielee Assyrian orjantappurat ja ohdakkeet,"

Hoos. 6:1-2 (RK): "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut meitä, mutta hän pa­rantaa meidät, hän on lyönyt meitä, mutta hän myös sitoo meidän haavam­me. Hän virvoittaa meidät eloon kah­den päivän kuluttua, kolmantena päi­vänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessään."

Juud. 1:26: "Pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta!.." 

Jumalan koulussa odotetaan oppilailta hengellistä kasvua

Paavali tunnisti seurakunnasta tällaisia tyhmiä morsiusneitoja (Matt. 25:1-12). Heidän hengellinen kasvu ei ollut edistynyt ollenkaan. Heistä olisi pitänyt tulla jo muiden opettajia, mutta he olivat jämähtäneet vasta-alkajiksi. Tämä ongelma on meidänkin aikana. Ihmiset juoksevat hengellisissä massatilaisuuksissa kuin rockkonserteissa konsanaan, mihin kuluu heidän aikansa. He uskovat kaikenlaisia harhaoppeja, mikä on kadotuksen tie (Matt. 7:21-23, 25:11-12; Ilm. 21:8, 22:15). Raamattupiireissä opiskellaan Jumalan Sanaa, mutta niissä käydään hyvin vähän verrattuna massatilaisuuksiin.

Hepr. 5:11-14: "Meillä olisi tästä paljonkin sanottavaa, mutta ei ole helppo selittää näitä asioita teille, koska olette tulleet niin haluttomiksi kuulemaan. Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen opin tarpeessa: jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa, ette te kestä vahvaa ruokaa. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on pikkulapsi, eikä sellainen kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan."

Lamppu sammutetaan
Yeshua (Jeesus) nuhteli Ilmestyskirjan kirjeessä Efeson seurakuntaa samankaltaisesta asiasta. He olivat menettäneet ensiajan rakkauden. Heidän uskonsa oli jopa kehittynyt taaksepäin. Näin laimistuu nykyäänkin monen usko tapakristilliseksi harrastukseksi, kun alkuhuuman jälkeen Sanan opiskelu ei kiinnosta. Yeshua varoitti, että Hän siirtää niiden öljylampun pois paikoiltaan, jotka eivät tee tästä asiasta parannusta. Tämä tarkoittaa Pyhän Hengen kirkkauden sammuttamista heidän sisimmästään ja hylkäämistä kadotukseen.

Ilm. 2:4-5: "Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan."

Jumala koulussa ei opeteta pelkästään Jumalan Sanan tuntemista, vaan myös sellaisia luonteen ominaisuuksia, jotka tekevät ihmisestä kestävän toteuttamaan Jumalan tahtoa kaikissa tilanteissa. Pietari opettaa toisessa kirjeessään niistä persoonan ominaisuuksista, jotka tulisi koko ajan kasvaa uskossa. Jos ne kasvavat, ihminen ei kompastu kohtalokkaasti tiellä Taivasten Valtakuntaan (2. Piet. 1:10). Uskon tulisi kasvattaa teissä seuraavia asioita:
  1. Avut (hyveet)
  2. Tieto (ymmärrys Jumalan Sanasta)
  3. Itsehillintä
  4. Kärsivällisyys (kestävyys)
  5. Vanhurskaus (jumalallisuus, Jumalan pelko)
  6. Lähimmäisen rakkaus
  7. Jumalallinen rakkaus (agape)
2. Piet. 1:5-8 (1933/38): "..niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa."

Itsehillintä ja kärsivällisyys ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia. Jos paastoat säännöllisesti, nämä vahvistuvat. Sen takia Yeshua (Jeesus) antoi myös esimerkin paastoamisesta ja Jumalan lakikin vaatii paastoamista. Jumala koulussa joutuu usein myös odottamaan pitkiä aikoja paikallaan ollen. Jumalan antamat profetiat toteutuvat usein pitkien aikojen perästä ja mahdottomilta näyttävien mutkien kautta. Nämä kokemukset kasvattavat kärsivällisyyttä. 

Jaak. 1:4-6 (1933/38): "Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee."

Paavali opettaa Galatalaiskirjeessä Pyhän Hengen hedelmistä. Pyhällä Hengellä täyttynyt ihminen loistaa kirkkautta, kun hän soveltaa Jumalan Sanaa oikein elämässään. Hänessä näkyy Jumalan Sanan vaikutus hyvinä ominaisuuksina, jotka antava hänelle rauhan, koska hän luottaa Jumalaan. Tässäkin listassa on kärsivällisyys ja itsehillintä. Usko Jumalaan antaa myös iloa ja ystävällisyyttä.

Gal. 5:22-24: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen."

Uskossa kasvanut henkilö ei äkkipikaistuksissaan päästä suustaan harkitsemattomia, vaan punnitsee sanansa harkiten. Jos tämä taito puuttuu, niin kiivaudessa voi suusta tulla sellaisia sanoja, että tekee jopa kuoleman syntiä. Olen saanut tietää monista tilanteista, jossa uskonnollinen ja ylpeäksi jäänyt ihminen on tiukassa paikassa puhunut varomattomasti sellaista, että siitä on ollut peruuttamattomat seuraukset. Suuta soittaneen armonaika päättyy siihen, mikä tarkoittaa erottamista Jumalan Valtakunnasta. Jumala sallii tällaisen synnin tapahtuvan, koska Jumalalle on tullut syy paaduttaa jokin henkilö, kuten Jumala paadutti faaraon (Room. 9:18). Ilman vahvaa kärsivällisyyttä ja itsehillintää ei kiivaista tilanteista selviä.

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Jumalan profeetat voivat joutua toimittamaan ankaria nuhteita toisille henkilöille (esim. Joh. 20:21-23). Jos heillä ei ole riittävää itsehillintää ja kärsivällisyyttä, he voivat äkkipikaistuksissaan ylittää toimivaltuutensa. Mitä korkeamman viran saa Jumalan Valtakunnasta, sitä enemmän Jumala vaatii heiltä (4. Moos. 20:2-13).

2. Tim. 4:2, 4: "..julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen....     ..Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät."

Sananl. 16:32 (1933/38): "Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja."

Yeshua oppi Jumalan Sanan hyvin ja osasi erottaa valheet

Jumalan koulussa koetellaan osaatko erottaa totuuden valheesta. Tämä on tärkeää taito, koska silloin sinua ei voi eksyttää ovelilla valheilla. Monet kirkot toimivat kuin käärme, joka tekeytyy olevansa Jumalan asialla, mutta kirkot harhauttavat seurakuntalaisia toimimaan Jumalan tahtoa vastaan keksimillään harhaopeilla ja muilla tekosyillä. Seurakuntalaiset uskovat näitä valheita helposti, koska moni ei halua hyväksy Raamattua, mutta haluaa omanlaisen Jeesuksen palvomista hengellisiä harrastuksia varten. 

Monet evankelistat luulevat, että heille puhuu ja ilmestyksiä antaa Jumala, koska he näkevät myös joidenkin ihmeiden tapahtuvan. He ovat niin rakastuneet hengen ilmiöihin, etteivät he reagoi siihen, jos henki opettaa Raamattua sellaisilla tekosyillä, että Jumalan Sanaa vastaan voisi rikkoa. Käärme yllytti Eeva syömään kiellettyä hedelmää valheen avulla. 

Matt. 24:23-25: "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut."

Jumalan profetia harvoin kertoo päivämääriä (Apt. 1:7), mutta Jumalan profetiat toteutuvat aina oikein joskin usein monien vuosien jälkeen. Väärät evankelistat eivät reagoi, jos he kertovat jonkun asian toteutuvan esim. ennen vuoden loppua ja se ei toteudu oikein annettuna määräaikana. Sellaiset profetiat ovat paholaisen antamia profetioita, joita tällä hetkellä jaetaan monien palkkaevankelistojen rukouspalveluissa ja heikot ihmiset turvautuvat vääriin evankelistoihin enemmän kuin Jumalaan. Suosittelen, ettette lue ollenkaan Näky-Magazine -lehteä, ettekä kuuntele ketään lehdessä takana olevaa henkilöä, ja pysytte visusti erossa Missiomaailman tilaisuuksista (asiasta lisää).

5. Moos. 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."

2. Kor. 11:13-15 (1933/38): "Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen."

Noin kolmenkymmenen vuoden ikäisenä Yeshua (Jeesus) aloitti näkyvän työnsä. Kasteen jälkeen Hän meni valmistautumaan tehtäväänsä vetäytymällä erämaahan 40 päivän paastolle. Paasto on hyväksi ihmiselle. Se mm. vahvistaa ihmisen tahdonlujuutta pysyä poissa vääristä houkutuksista. Paaston lopulla ihminen on heikoimmillaan ja sen takia Yeshualle tuli myös nälkä. Heikoimmalla hetkellä paholainen tuli puhumaan Yeshualle, joka yritti yllyttää Yeshuaa lopettamaan Taivaan Isän tahdon mukainen paasto hieman ennen sen päättymistä. Yehualla oli voimat muuttaa kivet leiviksi, mutta Yeshua ei langennut väärään houkutukseen, vaan torjui valheet siteeraamalla Raamattua.

Matt. 4:1-4: "Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'"

Sitten paholainen vei omilla yliluonnollisilla voimillaan Yeshuan (Jeesuksen) erämaasta Jerusalemin temppelin harjalle. Yehuaa yllytettiin testaamaan luvattua suojelua ja heittäytymään alas, koska enkeleille oli annettu käsky varjella häntä. Yeshua ei langennut valheeseen, vaan torjui sen huomauttamalla ehdotuksen olevan Raamatun Sanan vastainen. Monella evankelistalla ja muillakin uskovilla on kova himo saada kaikenlaisia voimia ja profetoinnin lahjoja. He haluavat niitä itsensä vuoksi ja se saa heidät heikoksi. Jumalan antaman armolahjat on tarkoitettu palvelemaan muita eikä oman itsetunnon vahvistukseksi (Matt. 10:8).

Dubain pilvenpiirtäjät - Tämäkin tarjous torjuttiin
Lopuksi paholainen vei Yeshuan korkealle vuorelle ja tarjosi koko maailman loistoa Yeshualle, jos hän suostuu kumartamaan paholaista. Tällaisia houkutuksia maailma tarjoaa paljon. Ne tulevat monesti ovelien ansojen kautta. Yeshua antoi meille esimerkin, että Hän tunnisti ehdotuksen olevan Jumalan Sanan vastainen ja torjui paholaisen puheet Raamatua siteeraamalla. Kun paholaista vastustaa Jumalan Sanalla, niin paholainen heikkenee ja pakenee.

Matt. 4:8-11: "Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: "Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'" Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä."

Henkien erottamisen armolahja perustuu Jumalan Sanan hyvää osaamiseen ja sen soveltamiseen oikein eri tilanteissa. Valheen isä on paholainen, jonka tunnistaa taitavasti laadituista valheista. Kun vastustaa paholaista Jumalan Sanalla, paholainen pakenee. 

Joh. 8:44: "saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä."

Jaak. 4:7-8: "Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä..."

Olen tavannut henkilöitä, jotka ovat saaneet ilmiselviä valheita näkyjen ja henkipuheen kautta, mutta he ovat niin rakastuneet yliluonnollisiin kokemuksiin, etteivät halua uskoa niiden olleen väärien henkien antamia. Olen myös huomannut, että jos Jumala käskee palvelijaansa huomauttamaan heille asiasta, he eivät ota palautetta vastaan, koska Pyhän Hengen huomautus tulee toisen ihmisen todistamana. 

Kaikki eivät opi erottamaan totuutta valheesta, eikä Raamatun opettamaa hyvää pahasta. Välinpitämättömyys opiskella Raamattua altistaa viihdesaarnaajien harhaopeille, koska kuulija ei osaa Raamattua. Ihmisen itsekkyys ja ylpeys saa Raamattuakin opiskelleen lankeamaan harhaoppeihin, jos hän ei hyväksy Jumalaa sellaisena, kuin Raamattu Hänestä opettaa. Teemasta on lisää artikkelissa: 'Uskonnolliset ihmiset jatkavat syntien tekemistä, koska he eivät halua hyväksyä Luojaansa sellaisena, kuin Hän on'.

Profeetat koetellaan samalla tavalla, miten Yeshua koeteltiin erämaassa

Ne profeetat, jotka selviävät tästä koulusta, Jumala ottaa heidät käyttöönsä. Tiedän erään Herran palvelija, joka oli tässä koettelussa. Jumalaksi tekeytynyt henki tarjosi hänelle sellaista valtaa Taivaassa, että hän saisi johtaa määrättyä vastuualuetta Taivaassa ihan itsenäisesti, koska Jumala haluaisi muka antaa johtamisen kokonaan omille pyhilleen ja jäädä vain taustalle valvomaan sekä lepäämään luomistyönsä päätyttyä. Tilanne vastasi vähän kuin, mikä on kreisikomedia "Bruce - taivaanlahja' -elokuvan juoni, jossa Jumala halusi lähteä lomalla ja määräsi ihmisen sijaisen tehtävään. 

Jos joku ihminen luulee olevansa Jumalan sijainen, kuten paavi tekee, niin kaikki menee sekaisin, kuten elokuvassakin tapahtui. Roomalaiskatolinen kirkko ja siltä oppeja perineet muut protestanttiset kirkkokunnat ovat sotkeneet paljon kristinuskoa harhaopeilla. Tätä sotkua puhdistamaan Jumala lähettää vielä kerran Elian, ettei koko maapalloa tarvitse vihkiä tuhon omaksi ja tuhatvuotinen valtakunta voi alkaa puhdistetusta siemenestä.

Herran palvelija ihmetteli epäilyttävää tarjousta. Hän ei ollut ollenkaan halukas tehtävään, koska näki johtamisessa olevan vain epämieluisia asioita. Hän ei jaksanut millään uskoa, että Jumala voisi luopua omasta asemasta edes osittain. Hän ei myöskään uskonut, että ihminen edes pystyisi tekemään Jumalalle kuuluneita tehtäviä, koska ihminen ei voi koskaan kasvaa Jumalan veroiseksi. Hänen johtopäätöksensä oli, että hän torjui kuulemansa puheet, ja hän harmistui keskustelusta.

1. Tess. 5:21-22: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta." 

Sen jälkeen palvelijan luokse tuli Jumalan lähettämä profeetta Jumalan viesti mukanaan, että hän oli pärjännyt ihmiseksi yllättävän hyvin valheryöpytyksestä, jossa häntä koeteltiin. Vähän ajan päästä hänelle ilmoitettiin, että Jumala ottaa hänet käyttöönsä, mutta hän joutuu kärsimään paljon tehtävänsä takia. Kun lukee Raamattua, niin tässä ei ole mitään uutta. Jos joku haluaa profeetan tehtävään, niin turha luulla, että pääsee yhtään helpommalla. 

Ne uskovat, jotka uppoavat yhä syvemmälle henkimaailman kautta tuleviin valheisiin, heidät tuomitaan kadotukseen (varoittava esimerkki). Joku uskova voi luulla, että hänellä on armolahjoja, mutta ne tulevatkin pahoilta hengiltä, jotka ovat tekeytyneet Jumalaksi, vääriksi Kristuksiksi, Messiaiksi ja enkeleiksi.

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

Ilm. 21:8: "..noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Raamattu kehottaa koettelemaan kaikki henget. Ihmisen ei tarvitse tehdä mitään nopeasti, vaan rauhassa koetella kuulemansa. Jos joku yrittää kiireellä estää koettelu, niin hälytyskellot soikoon. Jos et pysty selvittämään, mistä lähteestä sanoma tulee, niin jää odottamaan niin pitkäksi aikaa, kun saat varmuuden asiasta. Jumala näkee tulevaisuuteen ja pystyy antamaan ohjeensa niin hyvissä ajoin, että ne voidaan koetella. Jos sanomassa on ovelasti laadittu tekosyy, joka antaisi oikeuden poiketa Raamatun opetuksesta, niin valhe tule heti hylätä.

1. Joh. 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja."

Mistä sitten tietää, mikä voimateko on Jumalasta ja mikä ei? Pyhä Henki vahvistaa voimateoilla totuudellisen Sanan julistamisen ja paholainen pyrkii vahvistamaan valhetta taikatempuillaan (Apt. 8:9-25). Puolitotuudet ja opettaminen korvasyyhyyn ovat valhetta, vaikka julistaja huutaisi Jeesuksen nimeä. Tästä teemasta on lisää artikkelissa: 'Puolitotuus ei ole koko totuus vaan valhe'.

Vain Raamatun Jumala pystyy herättämään kuolleen, eikä paholaisella ole tällaista voimaa. Jos joku muutaman päivänä kuolleena ollut herää eloon, se vahvistaa sanajulistajan puheet oikeaksi. Tämän takia Yeshuakin herätti kuolleita ja itse heräsi kuolleista, koska tähän ei voi kukaan väittää vastaan. 

Ilm. 1:17-18: "..Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."

1. Kun. 17:23-24: "Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi: "Katso, poikasi elää." Nainen sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa."

Jos joku pilkkaa kuolleista heräämistä pahojen henkien teoksi, se on aina Pyhän Hengen pilkkaa, josta pilkkaaja menettää heti pelastuksensa. Tällaiseen voi tulla silloin kiusaus, kun kuolleen herättänyt sanajulistaja opettaa Raamattua kirkkojen omia oppejaan vastaan tai jos kirkkojen aktiivit on erehtyneet pilkkaamaan sanajulistajan oikeita profetioita hulluudeksi, josta menettää myös pelastuksensa (Matt. 5:22).

Room. 9:18: "Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo."

Jos et tiedä, onko profetia oikea vain väärä, niin on parasta olla vain hiljaa ja jättää asia odottamaan oikeaa vastausta.

Sananl. 17:27: "Viisas se, joka sanojaan säästää, järkevä pitää päänsä kylmänä."

Yeshua oppi kuuliaisuuden kärsimysten kautta

Elämän kärsimyksissä mitataan uskollisuus. Etsitkö omilla voimilla omaa etua vai jaksatko rakastaa Taivaan Isää vaikeuksien keskellä. Jos jaksat rakastaa ahdingossakin, niin varmasti rakastat myös Taivaan mukavuudessa. Jos et pysy kuuliaisena koetteluissa, miten Taivaan Isä voi luottaa sinun, koska Taivaassa kaikki tekevät Taivaan Isän tahdon iloiten. Taivaasta on puhdistettu ulos paholainen kapinallisine enkeleineen, eikä sellaisia sinne enää päästetä. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) pelasti Golgatan uhrillaan vain ne lapsensa, jotka vapaaehtoisesti ovat kuuliaisia vaikka oman ristin kantaminen on raskasta. Yeshuan (Jeesuksen) tulikaste Golgatan ristillä antoi esimerkin täydellisestä kuuliaisuudesta.

Luuk. 12:49-50: "Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle -- ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!"

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."

Matt. 16:24: "Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua." 

Raamattu mainitsee, että Jumalan Poika oppi itse tottelevaisuuden kärsimysten kautta ja se on meille esimerkki, miten ihmisen kuuliaisuutta koetellaan ja vahvistetaan. Jumala on tehnyt ihmisten kanssa uuden liiton. Jumalan lupaus pitää kuin vuori, koska se on Golgatalla koeteltu. Jumala rakkaus on voima voittamaton, jota ei liikuta mikään muu. Jumala ei koskaan hylkää niitä, jotka voittavat seppeleen Taivaaseen.

Ilm. 3:11-12: "Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi. Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni."

Ps. 94:14: "Herra ei hylkää omiaan, ei hän jätä kansaansa."

Ihmisen usko mitataan hänen omissa teoissa. Yeshua (Jeesus) käski opetuslapsiaan ottamaan opiksi siitä, mitä fariseukset ja raamatunopettajat synagogassa opettava, mutta kielsi opetuslapsiaan ottamasta opiksi heidän teoista, jotka eivät vastanneet heidän omia puheita. Raamattu opettaa, ettei sillä ole uskoa, jolla ei ole uskon mukaisia tekoja. Pahat hengetkin uskovat Jumalaan ja pelkäävät Häntä, mutta eivät he pelastu. Usko ilman tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa (Jaak. 2:14-26). Raamattu tarkoittaa uskolla sellaista uskollisuutta, että tekee Kuninkaiden Kuninkaan tahdon myös silloin, kun se on vaikeaa.

Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista."

Jaak. 2:14, 22-24: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?..     ..Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Hengellisesti varttuneet kulkevat Jumalan avaamasta ovesta, eivätkä muuta voi

Yeshua (Jeesus) ei nähnyt vanhuuden päiviä. Vanhusten viimeiset päivät ovat voimien heikkenemistä ja entistä suurempaa riippuvuutta muiden avusta. Yeshua kertoi vertauksen avulla, että Pietarikin tulee kärsimään marttyyrikuoleman. Vertaus kertoo, että nuorena ihminen pukee itse vaatteet päälle ja juoksee minne tahtoo. Kun hän tulee vanhaksi, niin hän tahtoisi samaa, mutta kun ei voi. Toinen pukee hänelle vaatteet päälle ja vie sinne, minne hän ei tahtoisi. Silloin marttyyrikuolema on tulikaste, joka opettaa lisää kuuliaisuutta. Samoin on hengellisen kasvun laita. Nuoren vilkas oma tahto karisee pois ja sen sijaan tulee Jumalan tahtoon alistuminen.

Joh. 21:18-19: "Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo." Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: "Seuraa minua.

Jumala avaa lukitun oven
Jumala kouluun kuuluu, että ihmistä ohjaillaan olosuhteiden muutoksella, jotka joskus ovat niin ylivoimaisia, ettei ihmisellä ole vaihtoehtoa. Jumala sulkee kaikki ovet ja polttaa takaa sillat. Sitten eteen avautuu uusi ovi, josta on pakko mennä tahtoi itse tai ei. Näin Jumala saa liikutettua ihmistä tilanteista toiseen sen mukaan, mikä on Jumalan viisas tahto. 

Fil. 2:13: "..sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."

Silloin kun Jumala avaa Daavidin avaimilla oven, niin ovi avautuu Jumalan Valtakuntaan. Ne avaimet on Yeshua HaMashiachilla (Jeesuksella Kristuksella). Elämän vaivat voivat heikentää fyysisesti ihmistä, kuten tekee vanhukselle korkea ikä. Mutta ne, jotka ovat kestävinä pysyneet Jumalalle uskollisina, heille avautuu ovi Jumalan Valtakuntaan ja heidät pelastetaan antikristuksen vainon alta pois. Ne uskovat, jotka ovat kavaltaneet muut uskovat kirkon sisältä, heidät pakotetaan Taivaaseen pelastuvien eteen polvilleen ennen viimeistä tuomiota.

Ilm. 3:7-10: "Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: "Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. 

Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni. Niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat."

Jumala löysi Abrahamista kuuliaisen miehen

Jumala oli löytänyt Abrahamista miehen, joka noudatti Jumala käskyjä ja opetusta sekä uskoi Jumalan lupaukset todeksi. Jumalan käskyjen noudattaminen on uskomista (Jaak. 2:14-26). Jumala halusi luoda itselleen Abrahamin siemenestä oman ja runsaslukuisen kansan, Israelin. Jumala muutti hänen nimensä Abramista (arvoisa isä) Abrahamiksi (monen isä), jotta Jumala lupaus muistettaisiin. Jumala on valinnut Abrahamin jälkeläiset eli israelilaiset hallitsemaan ja opettamaan koko maapalloa, mikä tulee lopullisesti toteutumaan tuhatvuotisen valtakunnan alusta lukien. Tuhatvuotisen valtakunnan yli johto on kaikki messiaanisia juutalaisia, joilla on valta hallita pakanakansoja lujalla otteella (Ilm. 2, 26-28, 14:1-3). Jumala opetti Israelin kansalle oikean tavan elää. Jumala Poika syntyi itse myös juutalaiseksi ja toimi pääosin Israelin kansan keskuudessa.

1. Moos. 26:4-5 (RK): "Minä teen jälkeläisesi yhtä lukui­siksi kuin taivaan tähdet ja annan heille kaikki nämä maat. Ja sinun siemenes­säsi tulevat siunatuiksi kaikki maailman kansat, koska Abraham kuunteli minun ääntäni ja noudatti säätämiäni käskyjä, lakeja ja opetuksia."

1. Moos. 18:18-19: "Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja jälkeentulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut."

Vaikka Abraham oli alunperin kuuliainen Jumalalle, niin Jumala kasvatti hänelle lisää uskoa. Hän joutui elämän polulle, jossa hänen uskonsa vahvistui. Usko on myös lahja Jumalalta, eikä kenenkään pidä ylpeillä omalla uskolla tai ansioilla. Jos ihminen ei halua ottaa tätä lahjaa vastaan, hän ei pelastu.

Fil. 2:8: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja."

Jumala käski Abrahamia muutamaan pois Babyloniasta, jossa asuttiin vauraissa olosuhteissa hienoissa taloissa. Abrahamin piti alkaa elämään vaatimattomasti teltassa. Abraham oli saanut tietää Taivaassa olevasta kultaisesta kaupungista ja se vahvisti Abrahamin uskoa. Hänellä oli toivo itse päästä sinne ja hän totteli Jumalaa.

Hepr. 10:8-11, 14-16: "Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt...

..Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin."

Paavali kertoi tunteneensa miehen, joka kävi vierailemassa Taivaassa, jossa on kultainen kaupunki Uusi Jerusalem (Ilm. 21). Tällainen kokemus on omiaan vahvistamaan uskoa niin paljon, ettei tuleva marttyyrikuolemakaan pelota. Kun on kerran irtautunut ruumiista ja Taivaan nähnyt, niin tietää tarkalleen, mitä on kuoleman rajan takana.

2. Kor. 12:2: "Tunnen erään Kristuksen oman, joka neljätoista vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala."

Ilm. 4:1-3: "Sitten näin tämän: taivaan ovi oli auki, ja kuului sama ääni, jonka olin edellisellä kerralla kuullut -- kuin olisi torveen puhallettu. Se sanoi minulle: "Nouse tänne! Minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva." Siinä samassa olin Hengen vallassa. Näin, että taivaassa oli valtaistuin ja sillä valtaistuimella istui joku, joka loisti kuin jaspis ja karneoli. Valtaistuinta ympäröi sateenkaaren kaltainen smaragdinvärinen hohde."

Pietari oli levossa, vaikka hän oli saanut tietoonsa marttyyrikuolemansa. Pietarilla oli jo kourassa Taivaan avaimet. Pietarin uskoa kasvatti, kun hän kuuli Taivaan Isän äänen taivaalta, että Yeshua on Hänen rakas Poikansa, johon Hän on mieltynyt. Samalla Pietari näki Elian ja Mooseksen Taivaasta laskeutuneena.

Matt. 16:18-19: "..Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

2. Piet. 1:13-19: "Mielestäni on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin kauan kuin vielä elän tässä maallisessa majassani. Minä näet tiedän, että majani puretaan kohta -- sen on meidän Herramme Jeesus Kristuskin minulle ilmoittanut. Niinpä tahdon huolehtia siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina pitää mielessänne nämä asiat."

Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.  Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne."

Matt. 17:2-3: "Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa."

1. Joh. 3:16: "Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta."

Jumala kasvatti Abrahamille lujan uskon elämänkoulussa

Abrahamin kotiseudulle tuli kova nälänhätä. Hänen oli pakko mennä Egyptiin, joka on hedelmällistä aluetta. Näin Jumala sulkee ovia ja avaa uusia. Abraham kuitenkin pelkäsi faaraota ja yritti pelastaa henkensä erehdyttämällä faaraon luulemaan, että Abrahamin vaimo Saara olisi vain hänen siskonsa, jolloin faarao ottaisi Saaran vaimokseen. Näin kävikin, koska Saara oli hyvin kaunis nainen. Abraham hairahtui pahasti, koska hänellä oli Jumala lupaus siitä, että Saara synnyttää Abrahamille jälkeläisen, josta kasvaisi suuri kansa. Jumala suojeli Saaran kohtua, ettei hän tulisi raskaaksi ja iski faaraon hovia ankarilla taudeilla, koska Jumala ei hyväksynyt Saaraa faaraon vaimoksi. Lopulta faaraolle selvisi, mistä on kyse ja hän palautti Saaran takaisin Abrahamille. Abraham ja Saara karkotettiin Egyptistä pois faaraon antamien runsaiden lahjojen kera (1. Moos. 12). Taas ovi sulkeutui ja uusi avautui. Vaikka Abraham erehtyi, niin hän näki Jumalan suuren voiman ja oppi tapahtuneesta. Abrahamin usko kasvoi.

Saara tuli niin vanhaksi, ettei enää ollut hedelmällinen. Abrahamin usko horjui ja he päättivät Saaran kanssa niin, että perheen egyptiläinen orjatar Hagar antaa Abrahamille jälkeläisen. Sen jälkeen Jumala tuli kertomaan, että nyt Saara tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Abraham uskoi ja ympärileikkasi itsensä sekä sukunsa. Kun Abrahamin mieskunto oli jo lähtenyt pois, niin silloin Jumala tuli kertomaan, että vuoden päästä hänellä ja Saaralla olisi poika. Saara ei aluksi jaksanut tähän uskoa, mutta Abraham uskoi ja lopulta myös Saara (Hepr. 11:11-12). Heille syntyi sen jälkeen Iisak-poika. On ihme, että yli-ikäinen nainen voi tulla raskaaksi ja vielä miehestä, jolta oli mieskunto iän puolesta sammunut. Kun tällainen ihme tapahtuu, se kasvattaa suuresti uskoa.

1. Moos. 18:1-2, 9-14: "Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän...      ..Miehet kysyivät Abrahamilta: "Missä on vaimosi Saara?" Hän vastasi: "Tuolla teltassa." Silloin yksi heistä sanoi: "Ensi vuonna minä palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin on vaimollasi Saaralla poika." Mutta Saara oli hänen takanaan teltan ovella kuuntelemassa. Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara voinut enää saada lasta. Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli: "Voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu? Miehenikin on jo käynyt vanhaksi." Silloin Herra kysyi Abrahamilta: "Miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli: 'Voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha?' Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika."

Nyt oli aika, että Jumala kasvatti sekä Abrahamin uskoa että Jumalan pelkoa. Abrahamille kerrottiin, että Jumala vihkii Sodoman ja Gomorran tuhon omaksi. Abraham sai nähdä, millaiseksi tulipätsiksi kaupungit tulivat. Tämä on esikuvaa ikuisesti palavasta helvetin tulesta, jonne heitetään tuomitut.

1. Moos. 18:17-20: "Herra ajatteli: "Miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja jälkeentulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut." Ja Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas."

1. Moos. 19: 27-29: "Aamulla Abraham meni paikalle, jossa oli seissyt Herran kasvojen edessä.  Hän katseli Sodoman ja Gomorran suuntaan ja yli koko tasangon, ja silloin hän näki, että maasta nousi savua kuin polttouunista. Mutta kun Jumala hävitti tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessään, ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut."

Tämän jälkeen Abraham muutti perheensä kanssa Gerarin kaupunkiin. Abraham taas pelkäsi kuningasta ja antoi Abimelekille vaimonsa Saaran. Jumala esti kuningasta yhtymästä vaimoon ja käski hänen palauttaa Saaran takaisin. Jumala oli rangaissut Abimelekiä niin, että kaikki hänen vaimonsa ja orjattarensa olivat tullee hedelmättömäksi. Abraham rukoili Abimelekin puolesta ja hänen vaimoista ja orjattarista tuli taas hedelmällisiä. Nyt Jumala teki taas saman hedelmällisyysihmeen, mutta lukuisten naisten kohdalla. Abrahamin usko taas kasvoi ja hän sai paljon lisää omaisuutta.

1. Moos. 20:14-18: "Niin Abimelek antoi Abrahamille lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä orjia ja orjattaria ja lähetti takaisin hänen vaimonsa Saaran. Ja Abimelek sanoi: "Minun maani on avoinna edessäsi, saat asettua minne vain haluat."  Saaralle hän sanoi: "Minä annan tuhat sekeliä hopeaa veljellesi. Olkoon se vakuutena kaikille omillesi sinun viattomuudestasi ja todisteena sinun kunniallisuudestasi."

Abraham rukoili Jumalaa, ja Jumala päästi Abimelekin kirouksesta ja paransi hänen vaimonsa ja orjattarensa, niin että he saattoivat jälleen saada lapsia. Herra oli näet Abrahamin vaimon Saaran takia tehnyt Abimelekin palatsin jokaisen naisen hedelmättömäksi."

Abrahamin kasvanut usko kesti vaativimman koetuksen

Abraham ja Iisak
Nyt kun Abrahamin usko oli kasvanut lujaksi, niin Jumala koetteli Abrahamia lisää ja käski hänen uhrata ainoa poikansa Iisak. Abraham uskoi, että Jumala pitää lupauksensa ja Iisak saa jälkeläisiä. Jos nyt Iisak uhrataan, niin Jumala pystyy herättämään hänet kuolleista, näin päätteli ja uskoi Abraham. Viime hetkellä Jumala peruutti käskynsä ja antoi sijaisuhriksi oinaan, joka oli takertunut sarvista pensaikkoon. Kannattaa kiinnittää siihen huomiota, että Jumalalla voi olla muutenkin asiallisia perusteita peruuttaa tai muutta antamansa toimintakäsky. Käskyjen peruuttaminen ei ole epätavallista (esim. Joona 3:10).

Hepr. 11:17-19: "Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä."

1. Moos. 22:11-13: "Herran enkeli huusi hänelle taivaasta: "Abraham, Abraham!" Abraham vastasi: "Tässä olen." Herran enkeli sanoi: "Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi." Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta."

Lujan uskon antaa Jumala, mutta se tulee koulujen ja koettelujen kautta. Heprealaiskirje kertoo uskon sankareista, joiden esimerkki on tarkoitettu muille rohkaisuksi. Elämän koetteluissa mitataan, onko usko aitoa ja kestävää. Ne jotka kestävät loppuun asti voittavat iankaikkisen elämän.

Hepr. 11:30-35: "Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Koska portto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekaniskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen."

1. Piet. 1:6-11: "Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta  ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta."

Monien uskovien koetus on, että perheenjäsenet eivät hyväksy hänen uskoaan. Silloin syntyy ristiriitoja, joissa koetellaan kenen puolella uskova oikein on. Yeshua (Jeesus) sanoi selvästi, että se ei voi olla Hänen opetuslapsensa, joka rakastaa perheenjäseniään enemmän kuin Häntä. On parempi, ettet taivu painostuksen edessä maallisten etujen hyväksi, vaan valitset paremman ylösnousemuksen iankaikkiseen elämään.

Luuk. 14:25-27: "Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni."

Luuk. 12:51-53: "Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta: viidestä on kolme kahta, kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa."

Luuk. 21:16-19: "Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän."

Matt. 10:39: "Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.

Pyhän Hengen viesti

Videon alussa Mikael siteeraa Raamattua 1. Kor. 11:17-32 ja sen jälkeen Pyhä Henki puhuu Mikaelin suun kautta. Tämä video on nauhoitettu 20.10.2016, mutta se julkaistaan nyt saadun ohjeen mukaisesti.

Herran kirje

Words of the LORD:

"Only a full surrender will bring you up out of the wilderness..."
(Words Received from Our LORD by Susan Davis, June 27, 2017)

Children, I am GOD -- Humble, Kind, Powerful, All-knowing, All-seeing, LOVE.

You must run into MY open arms ... do not tarry. Do you see MY children perish everyday now. Their minds perish and give way to false doctrines -- half-truths and full-lies. They perish while in their earthly bodies and most now are going straight to hell where the worm does not die.


Why is this so? Because they are caught up in an evil world -- chasing after every wind of evil: darkness and even what looks like light. The devil comes as an angel of light. He is a deceiving spirit. He poses as the truth, but he is a viper with poison under his tongue.

You must learn to discern truth from the false sense of security MY enemy creates. He wants you to see many directions to peace, prosperity, and safety. They are doors of deception. They come in many forms -- all looking so true and reliable. They are man-made wealth and prosperity, security through friendships and relationships, false doctrines, the tradition of men.

You must become wise to these deceptions and distractions. You must learn of ME, your LORD. Follow only ME, read MY Book with the heart of a disciple seeking truth like it is bread from your table. You must surrender your very soul to your LORD and MASTER and receive MY SPIRIT in all HIS fullness. A partial filling will leave you lacking. So only a full surrender will bring you up out of the wilderness, set apart, and fully focused on ME, your LORD and SAVIOR.

I am your Only HOPE and I am the Only WAY to The FATHER. No one comes to the FATHER except by ME. Come today! Learn "of" ME ... learn "from" ME ... learn "through" ME. I am ALL Knowledge of Truth. I know the way, the narrow path "few find."

Come and be refreshed by MY peace and safety. 

This is your LORD
Come swiftly as time is indeed running out...


Coordinating Scriptures:

1 Corinthians 1:18 (KJV): For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the Power of GOD.

Mark 9:48 (KJV):  Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

2 Corinthians 11:14 (KJV): And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light

Mark 7:8K (KJV): For laying aside the Commandment of GOD, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

Matthew 7:13-14 (KJV): 13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: 14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.