torstai 23. toukokuuta 2024

Paavalin opetus vanhurskaudesta perustuu Mooseksen lakiin ja profeettoihin

– Jumalan Poika ottaa uuden nimen, joka merkitsee 'Hän, joka On Vanhurskautemme' (Ilm. 3:12; Jer. 23:5-6, 33:15-16)

 

 

  • Vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä ihmistä, joka kelpaa Jumalalle ja pelastuu
  • Paavalin opetus Kristuksen veren tuomasta vanhurskaudesta perustuu Jesajan kirjan Messias profetiaan (Jes. 53:10-11, Room. 5:9) opettaessaan vanhurskautumisesta uskon kautta Paavali lainasi Habakukin kirjaa, jonka alkukieli ei puhu uskosta vaan uskollisuudesta Jumalalle ja luottamisesta Jumalan lupauksiin (Hab. 2:3-4)
  • Paavali sanoi Abrahamin olleen vanhurskas uskoessaan Jumalan hänelle antamaan lupaukseen, jolloin Paavali lainasi Mooseksen lakia (1. Moos. 15:6) – Jumala antoi Abrahamille Israelin maan ja lupauksen suuresta määrästä jälkeläisiä, koska Abraham noudatti Jumalan käskyjä ja lakia (1. Moos. 26:4-5) – Mooseksen lain mukaan ihminen on vanhurskas, jos hän noudattaa lakia, minkä Paavali myös hyväksyi (5. Moos. 6:25, Room. 2:13)
  • Jaakobin kirje täydentää Paavalin opetusta sanomalla, ettei ihminen tule vanhurskaaksi yksin uskosta vaan myös lain tekojen kautta, koska ilman lain tekoja usko on kuollut (Jaak. 2:8-26) – Jaakobin kirje kumoaa luterilaisen opin 'yksin uskosta, yksin armosta', minkä tekee myös Paavalin kirje roomalaisille (Room. 2:13)  vanhurskauden saavuttaminen edellyttää uskollisuuden kautta tulevaa syntien sovitusta ja lain noudattamista (Matt. 7:21-23, 1. Joh. 3:7, 1. Piet. 1:2, Ilm. 14:12)
  • Jumalan Poika ottaa käyttöön uuden nimensä Yehovah Tsidkeinu, joka merkitsee 'Hän, joka On Vanhurskautemme' (Ilm. 3:12; Jer. 23:5-6, 33:15-16) – Messias profetioiden mukaan Jumalan Poika tekee seurakuntansa vanhurskaaksi (Jes. 53:11, Jer. 31:31-34, Dan. 9:24) – kaikki kansat voivat nähdä Jumalan Pojan kasvot, kun Hän on palannut takaisin (Jes. 33:17, 52:10; Sak. 12:10; Joh. 1:14; Ilm. 1:7)
  • Jumalan erisnimi on Yehovah (YHWH), mutta se ei ole peräisin Jehovan todistajien väärästä uskonnosta vaan juutalaisilta – nimen YHWH oikea lausuminen voidaan selvittää varmasti sekä Vanhasta että Uudesta testamentista – Jahve(h) ei ole Jumalan nimi eikä edes heprean kieltä, koska nimessä YHWH pitää olla vähintään kolme vokaalia (YeHoWaH) – professori Martti Lutherin mukaan nimi tulee kirjoittaa Jehovah
  • Jumalan Poika tekee tunnetuksi Yehovan nimen kaikille kansoille (Jes. 52:6, Sak. 14:9, Mal. 1:11, Joh. 17:26) – pelastuksen ehto on tunnustaa suullaan, että Yeshua on Yehovah (Jeesus on Herra; Room. 10:9-13, Joel 3:5 [2:32]) – eräät juutalaiset lahkot ja klassinen kristinusko eivät käytä nimeä Yehovah, koska Jumala paadutti syntiä tehneet niin, etteivät he pysty tunnustamaan uskoaan Hänen nimellään, jotta he voisivat pelastua (Jer. 44:26)


Vanhurskas ihminen kelpaa Jumalalle


Vanhurskaus on keskeinen käsite Raamatussa. Sanan ymmärtäminen oikein on ratkaisevan tärkeää, jotta ihminen voi löytää pelastuksen tien. Vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä henkilöä, joka kelpaa Jumalalle ja saa ikuisen elämän.

 

Jes. 26:7: "Oikeamielisten polku on suora, sinä tasoitat vanhurskaan tiet."


Hes. 18:9: "Hän elää minun säädösteni mukaisesti ja noudattaa minun määräyksiäni, tekee niin kuin oikein on. Hän on vanhurskas, ja hän saa elää. Näin sanoo Herra Jumala. 

 

Sananl. 12:28: "Vanhurskauden polku vie elämään, mutta monet kulkevat kuoleman tietä."


Suomen kielessä sanoja vanhurskas ja vanhurskaus käytti jo Mikael Agricola, joka käänsi niillä kreikankielisessä Raamatussa esiintyneet sanat 'dikaiosynē' ja 'dikaios'. Sana dikaiosynē (latinaksi 'iustificatio') oli aikoinaan Rooman valtakunnan lakijärjestelmän käyttämä nimitys oikeudenmukaisuudelle (Wikipedia).

 

Jes. 32:1: "Tulee aika, jolloin kuningas hallitsee vanhurskaasti ja ruhtinaat hoitavat tehtävänsä oikeuden mukaan."

Ps. 99:4: "Sinä, väkevä kuningas, rakastat oikeutta. Sinä loit oikeudenmukaisuuden, sinä opetit Israelille oikeuden ja vanhurskauden."


Ps. 98:2, 9: "Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme, hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden…   ..Herran edessä, sillä hän tulee ja tuo maailmaan oikeuden. Hän hallitsee maanpiiriä vanhurskaasti, tuomitsee kansoja oikeuden mukaan."


Sana vanhurskas on yhdyssana, jonka alkuosa, alkujaan va'an, on genetiivi varmaa tai lujaa tarkoittavasta sanasta vaka. Sanan loppuosa on hurskas, joka sekin on nykyisin etupäässä uskonnollinen termi, mutta lienee alkujaan tarkoittanut viisasta, kuten edelleenkin sanonnassa "ei tullut hullua hurskaammaksi". Sana tarkoittaa "oikealla tavalla viisas", ja sitä voidaan pitää käännöslainana ruotsin sanasta rättvis (Kotimaisten kielten keskuksen artikkeli: 'Tosiviisas vanhurskas').


Ps. 37:30: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein."


Sananl. 2:20: "Sinut ohjatkoon viisaus oikealle tielle, sille, jota vanhurskaat kulkevat."


Ps. 25:10: "Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa."


Ps. 119:98-100: "Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat, kun noudatan sinun säädöksiäsi."


5. Moos. 4:4-6: "Mutta te, jotka pysyitte Herralle uskollisina, olette kaikki elossa vielä tänäkin päivänä. "Minä opetan teille lain käskyt ja säädökset, kuten Herra, minun Jumalani, käski minun tehdä. Teidän tulee noudattaa niitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne. Noudattakaa niitä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat: 'Miten viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan.'"


Yeshua opetti vertauksen kymmenestä Kristuksen kihlaamasta neitsyestä, joista viisi viisasta pääsi Kristuksen vaimoksi ja pelastui (Matt. 25:1-13). Viisaat loistivat vanhurskauden kirkkautta, koska heillä oli vanhurskaita tekoja (Ilm. 19:8). Tyhmät neitsyet jätettiin häähuoneen ulkopuolelle pimeyteen, koska heidän tekonsa eivät olleet vanhurskaita (Matt. 13:40-43). Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'On aika pukeutua Karitsan hääjuhlaa varten'.

 

Öljylamppu (kuva)

Matt. 13:43 (2017): "Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa kuin aurinko. Jolla on korvat, kuulkoon." Matt. 25:1-2, 6-8: "Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta…    ..Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!' Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.'"

 

Ilm. 19:8: "hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja."

 

Jes. 61:10: "Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani! Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa.


2. Kor. 11:2-4: "Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."

 

Johannes Kastaja oli Malakian kirjan profetoima Elia, joka tuli kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen (Mal. 3:23-24; Matt. 11:14, 17:13). Mitä tämä tarkoittaa? Luukaan evankeliumi selittää kohtaa kertomalla, että Johannes Kastaja tuli kääntämään Jumalan käskyille tottelemattomat vanhurskauden viisauteen (Luuk. 1:17, King James Version).


Mal. 3:23-24: "Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen...

 

Luuk. 1:16-17: "Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa, puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten.

 

Luuk. 1:17 (King James Version): "And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just..."

 

Luuk. 1:17 (New American Standard): "..and the disobedient to the attitude of the righteous..."


Matt. 5:19, 23:34 (Jeesus sanoo): "..sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi... ..Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen."


Vain vanhurskaat pelastuvat, joten on syytä perehtyä, miten ihmisestä tulee vanhurskas. Luterilaiset määrittelevät vanhurskaan syntiseksi henkilöksi, jonka Jumala julistaa viimeisellä tuomiolla syyttömäksi. Jumala ei kuitenkaan julista syyttömäksi ketä tahansa syntistä kristittyä vaan ainoastaan ne, jotka ovat tehneet synneistään parannuksen (Apt. 3:19-20, 26). Vanhurskaita ovat ne oikeamieliset kristityt, jotka tekevät Taivaan Isän tahdon (Matt. 7:21-23, Joh. 12:49-50). Paavalin sanojen mukaan Jumalan tahto on kirjoitettu Mooseksen lakiin (Room. 2:18, 2. Tim. 3:16-17).


1. Joh. 3:7: "Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas."


Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

 

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.


Dan. 9:24 (2017): "Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan."


Laittomuus on sama asia kuin synnin tekeminen. Mitä tarkoittaa laittomuus? Se tulee kreikan sanasta 'anomia', joka tulee sanoista 'a' jotain vastaan ja 'nomos' laki. Mooseksen lain rikkominen on aina syntiä. 


1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Heb 10:28 (2017): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Voiko Mooseksen lain noudattaminen olla joissain tapauksissa syntiä? Ei ikinä. Mooseksen lain noudattaminen on aina vanhurskasta. 


Room. 7:7, 12, 14 (2017): "Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei ikinä!..    ..Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä…   ..Sillä tiedämme, että laki on hengellinen"


Raamatun opetus vanhurskaudesta pysyy samana Vanhan ja Uuden testamentin välillä

Kristinusko on ollut alun perin juutalaisuutta, joka uskoo Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) olevan Messias ja Jumalan Poika (Apt. 24:14, 28:23). Tästä aiheesta kertoo kattavasti artikkeli: 'Kristinusko ei ole sitä, mitä olet luullut sen olevan'.

 

Joh. 4:22 (1933/38; Jeesus sanoo): "..Sillä pelastus on juutalaisista." 

 

1. Moos. 18:18: "Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." 

 

Apt. 28:17, 23: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan... ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."


Klassinen kristinusko ei ole alkuperäistä kristinuskoa vaan 300-luvulta alkaen Roomassa syntynyt uusi uskonto, mikä on omaksunut oppeja kreikkalais-roomalaisista pakanauskonnoista, joita kirkko on yrittänyt tuoda kristinuskoon vääristelemällä Paavalin kirjeitä. Klassisessa kristinuskossa luullaan, että Paavali kumosi lain noudattamisesta tulevan vanhurskauden ja korvasi sen uskosta tulevalla vanhurskaudella. Tästä on syntynyt sellainen väärinkäsitys, ettei lakia tarvitse noudattaa, kunhan uskoo. Pietari varoitti, että Paavalin kirjoitukset ovat vaikeatajuisia, joiden opetusta armosta monet raamatunopettajat vääristelevät kumotakseen lain.

 

Pietarin kirje on käännetty niin, että se varoittasi jumalattomien tai riettaiden eksytyksestä, mutta kreikan kieli varoittaa laittomista, jotka vääristelevät Paavalin kirjoituksia sanomalla, että Paavali olisi antanut luvan olla noudattamatta lakia. Sitä Paavali ei koskaan tehnyt (Apt. 25:8, 28:17; Room. 2:13, 3:31). 2. Pietarin kirje käyttää jakeissa 2:7 ja 3:17 kreikan sanaa 'athesmos', joka merkitsee laittomuutta, mikä tulee sanoista 'a' jotain vastaan ja 'thesmos' laki.

 

Glasgown yliopiston kreikan kielen professori Douglas Maurice MacDowell kirjoittaa kirjassaan: The Law in Classical Athens, s. 44-45:

"In the days of Drakon and Solon, the word generally used for any of their laws seems to have been not nomos but thesmos. Thesmos is a word for a rule laid down or imposed by authority, whether by a king, or by a law-maker such as Drakon, or by a council or assembly. It is therefore subtly different from nomos: a generally accepted rule of behaviour (nomos) may have been originally laid down by some authority, but not necessarily so; and a rule laid down by authority (thesmos) may not invariably be generally accepted… ..In the fifth century nomos and psephisma were overlapping terms: any new law was made by vote of the Ekklesia and so could be called either a nomos or a psephisma, though any law of Drakon or Solon still in force had not been made by vote and so could only be called a nomos or, if the speaker preferred to use an old term for an old law, a thesmos."

2. Piet. 3:17: (Green's Literal): "Then beloved, you knowing beforehand, watch lest being led away by the error of the lawless you fall from your own steadfastness."

 

2. Piet. 3:17 (Folkbibeln): "Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

 

2. Piet. 2:19-22, 3:15-17 : "He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa.".. ..veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne."

 

Pietari sanoi, että Paavalin kirjeiden vääristely laittomuudeksi johtaa kadotustuomioon. Tämän saman varoituksen antoi myös Yeshua.

 

2. Piet. 3:16 (2017): "..niissä tosin on jonkin verran vaikeatajuista, jota oppimattomat ja vakaantumattomat vääristelevät niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

 

Matt. 5:19-20: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." 

 

Kun perehtyy tarkasti Paavalin opetukseen vanhurskaudesta, huomaa, että hän perustaa oppinsa lainaamalla kahta lausetta Vanhasta testamentista, joista toinen on Mooseksen laissa ja toinen Habakukin kirjassa (1. Moos. 15:3, Hab. 2:4). Voiko Mooseksen lailla kumota Mooseksen lain? Ei tietenkään voi, eikä Paavali sellaista edes tarkoittanut. Itse asiassa Paavalin opetus on hyvin syvällistä opetusta Mooseksen laista, mitä on vaikea ymmärtää, jos ei ole perehtynyt Vanhaan testamenttiin ja erityisesti Paavalin lainaamien lauseiden asiayhteyteen.


Room. 1:17: "..Onhan kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa elää."


Gal. 3:6: "Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi."


Paavali opetus evankeliumista ja vanhurskaudesta on juutalaisuutta kirkkaimmillaan. Itse asiassa hän ei muuttanut mitään juutalaisuudesta eikä sen opista, miten ihminen tulee vanhurskaaksi (Apt. 25:8). Hän sanoi uskovansa kaiken sen, mitä Mooseksen laissa ja profeetoissa lukee (Apt. 24:14). Paavali kertoo Messiaasta, joka tekee seurakunnastaan vanhurskaan, jolloin hän viittaa Vanhassa testamentissa oleviin Messias profetioihin. Paavali sanoo tavoitteekseen johtaa ihmiset uskonkuuliaisuuteen, mikä tarkoittaa Jumalan käskyjen kuuliaista tottelemista.


Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."


Apt. 24:14, 25:8: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."


Room. 1:2-5, 16:26: "Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen…   ..Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen"


'Raamattu ajassamme' on yksityinen sivusto, joka opettaa luterilaisesta näkökulmasta Raamattua (perustiedot). Sivustossa on artikkeli 'Vanhurskautus', jossa kerrotaan, mitä Vanha testamentti opettaa vanhurskauttamisesta. Selityksessä on ansiokasta, että Vanhan testamentin aikaiset syntiuhrit nähdään ennakkokuvina Jumalan Pojan antamasta kertakaikkisesta uhrista Golgatan ristillä. Kun ottaa huomioon sen, että kaikki uhrit ovat olleet ja tulevat olemaan yhteys Jumalan Pojan toimittamaan kertakaikkiseen syntien sovitukseen, tämä selostus kertoo oivallisesti, mitä vanhurskauttaminen on myös uuden liiton aikana. Uusi testamentti ei muuta lakia eikä edes liiton ehtoja verrattuna vanhaan liittoon (Jer. 31:31-34, Matt. 5:17-20), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tuhatvuotinen valtakunta on Kuningaskunta, joka tulee synnytystuskien kautta, mutta tuo rauhan ja yltäkylläisen elämän'.

 

Raamattu ajassamme -sivusto kirjoittaa: 

"Vanhan testamentin aikaan ihmisen suhde Jumalaan oli oikeudellinen liittosuhde. Oikea suhde merkitsi sitä, että vanhurskas Jumala saattoi vanhurskauttaa ja pelastaa syntisen ihmisen. Oikea liittosuhde synnytti myös oikeanlaista, vanhurskasta ajallista elämää.

Vanhatestamentillisen vanhurskautuksen perusteena oli niin ikään syntiuhrit, jotka toivat seremoniallisen sovituksen ihmiselle pyhän Jumalan edessä. Samalla nuo syntiuhrit osoittivat tulevaan, täydelliseen sovitukseen Kristuksessa Jeesuksessa. Ihminen, joka turvautui syntiuhreihin ja sydämessään uskoi Jumalaan, sai kokea ennakoivaa vanhurskautta.

Liittosuhteessa vanhurskautetun ihmisen vastakohtana oli jumalaton ihminen, joka eli jumalattomasti ja joka oli Jumalan vanhurskaan tuomion uhan alla."

 

Sananl. 15:9: "Jumalattoman vaellusta Herra kammoksuu, vanhurskauteen pyrkivää hän rakastaa."

Hepr. 8:7-12: "Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Mutta nyt Jumala moittii kansaansa: -- Kuulkaa! Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: "Opi tuntemaan Herra." Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään."


Jes. 56:6-7: "Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla."


Paavali kirjoitti, että vain lakia noudattavat ovat vanhurskaita


Paavali opettaa, että vanhurskas saa elää uskosta. Monet juutalaiset noudattivat Mooseksen lakia, mutta vanhurskauden saavuttamiseksi he tarvitsivat lisäksi uskoa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen; Room. 3:22-26, 10:9-10; Fil. 3:9; 2. Tim. 4:8). Jotta emme ymmärtäisi Paavalin opetusta väärin, meidän tulee ensin perehtyä, miten ihmisestä tulee vanhurskas Mooseksen lain mukaan. 


Mooseksen lain mukaan ihmisestä tulee vanhurskas, kun hän noudattaa Mooseksen laissa olevia käskyjä. Monilta on jäänyt huomaamatta, että Paavali tunnusti tämän käskyn ja opetti ihmisen tulevan vanhurskaaksi lain teoista (Room. 2:13, Jaak. 2:24). Tämä Paavalin opetus on ristiriidassa klassisen kristinuskon oppien kanssa, mutta kun perehtyy huolella itse asiaan, niin huomaa, että Paavalin opetus on evankeliumin mukaista.


5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'"


Room. 2:13 (Paavali kirjoittaa): "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

 

Hes. 18:5-9 (2017): "Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden: ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiään Israelin heimon epäjumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa, ei lähesty vaimoaan, joka on kuukautistilassa, ei sorra toista, vaan antaa takaisin velkapantin, ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta, ei anna rahaansa korolle, ei ota voittoa, vaan pidättää kätensä vääryydestä, tekee oikean tuomion miesten välillä, vaeltaa käskyjeni mukaan ja noudattaa oikeuksiani, niin että tekee sitä, mikä on oikein – hän on vanhurskas, hän totisesti on elävä, sanoo Herra, Herra."

 

Ps. 24:3-5: "Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi." (vannomisesta: 2. Moos. 22:7-10, 5. Moos. 10:20, Sananl. 30:9)

 

Matt. 5:17-18 (Jeesus sanoo): "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.


Mooseksen laki puhuu vanhurskauden lisäksi ikuisesta elämästä, jonka saa noudattamalla lakia. Yeshua opetti samalla tavalla, että lain käskyjen noudattaminen antaa ikuisen elämän. Yeshua sanoi, että Hänen Isänsä oli käskenyt tämän opettaa, joten älkää edes luulko, että Yeshuan ristinkuolema olisi mitätöinyt tämän opetuksen (Matt. 5:17-20).


Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


5. Moos. 30:15-16: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää..."


Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Vanhurskas tekee joskus syntiä, mutta hän tunnustaa sen ja tekee parannuksen

 

Klassisessa kristinuskossa selitetään, että ihminen saa vanhurskauden Jumalalta lahjana ilman omia ansioita. Tästä voi jäädä sellainen väärinkäsitys, että vanhurskauden voi saada tekemättä itse mitään tai sen saisivat kaikki, jotka lahjaa pyytävät. Paavali ei tarkoita tätä vaan, että pelastuksen lahjasta ei tarvitse maksaa itse mitään aneilla tai muutenkaan rahalla. Sovituksen hinnan on maksanut Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) kaikkien omiensa puolesta. Pelastus on ilmainen niille, jotka ovat uskollisia Yeshualle ja noudattavat Jumalan käskyjä (1. Piet. 1:14-19). 

 

Ps. 116:12-14 (RK): "Millä minä korvaan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä. Minä täytän lupaukseni Herralle koko hänen kansansa edessä." 

 

Ef. 2:8: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja."


Jes. 52:3, 55:1-3: "Näin sanoo Herra: "Ilmaiseksi teidät myytiin orjuuteen, ja ilman rahaa teidät myös lunastetaan vapaiksi...   ..Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille."


Apt. 8:18-20: "Kun Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat Hengen, hän tarjosi heille rahaa ja sanoi: "Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa Pyhän Hengen." Mutta Pietari sanoi hänelle: "Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa!" 


Room. 3:23-26 (2017): "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa, sen, että hän itse on vanhurskas ja julistaa vanhurskaaksi sen, jolla on usko Jeesukseen.

 

Klassisessa kristinuskossa selitetään niin, että vanhurskauden saavuttaminen lain kautta olisi täysin mahdotonta, koska kaikki ihmiset ovat joskus tehneet syntiä. Tämä ei pidä paikkansa, koska laissa on säädökset, miten parannuksen tehneille toimitetaan syntien sovitus. Uhrit ovat olleet ennakkokuvia siitä kertakaikkisesta sovitusuhrista, jonka Jumalan Poika antoi Golgatan ristillä (1. Kor. 10:16-18). Vanhassa testamentissa on perusperiaatteet armosta, uudestisyntymisestä ja Messias profetiat, joita Uusi testamentti ei muuta mitenkään (Matt. 5:17-20). Paavalin opetus Kristuksen veren tuomasta vanhurskaudesta perustuu Jesajan kirjan Messias profetiaan (Jes. 52:13 - 53:12).Jes. 53:10-11: "Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa."

 

Matt. 20:28: "Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.

 

2. Kor. 5:21: "Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.


3. Moos. 16:32-34: "Aaronin seuraajaksi voideltu ja vihitty pappi toimittakoon sovituksen. Hän pukeutukoon pyhiin pellavavaatteisiin ja toimittakoon pyhäkön pyhimmän osan puhdistusmenot. Hän suorittakoon myös pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot ja toimittakoon sovituksen papeille ja koko Israelin seurakunnalle. Tätä määräystä teidän on ikuisesti noudatettava. Kerran vuodessa teidän on toimitettava israelilaisten kaikkien syntien sovitus…"

 

Room. 5:9: "Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta.


Vanhurskas ihminen ei ole täysin synnitön, sillä kaikki ihmiset joskus erehtyvät. Vanhurskas ihminen kuitenkin haluaa noudattaa lakia. Jos hän vahingossa rikkoo lakia, hän tunnustaa syntinsä, jolloin Jumalan antaa hänelle anteeksi. 


Sananl. 24:16 (2017): "Sillä seitsemän kertaa vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen."


Herra armahtaa katuvaa

Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä."


1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

 

Room. 4:6-8: "Ylistäähän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta: -- Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.


Jumala on armollinen niille, jotka lakia noudattavat, kuten lukee myös kymmenen käskyn laissa (2. Moos. 20:6). Armoa ei anneta niille kristityille, jotka eivät katso velvollisuudekseen noudattaa lakia. Lain tahallinen hylkääminen johtaa armon menettämiseen (Hepr. 10:26-28).


Ps. 103:17-18: "Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan."


Ps. 1:5-6: "Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon."


Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


2. Moos. 20:6: "Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."


Raamattu mainitsee monia ihmisiä, jotka Jumala katsoi olevan vanhurskaita, koska he noudattivat Jumalan käskyjä. Laissa on käsky uskoa Messiasta, joten sekin käsky tulee täyttää ollakseen vanhurskas (5. Moos. 18:18-19, Ps. 2:6-12). Daavid jopa kirjoitti psalmin siitä, miten hän rakastaa vanhurskasta Mooseksen lakia (Ps. 119). Vanhurskaat eivät olleet täysin synnittömiä, mutta heillä oli nöyryyttä tunnustaa syntinsä ja tehdä parannus.


1. Moos. 7:1: "Herra sanoi Nooalle: "Mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa."


2. Piet. 2:7 (2017): "Kuitenkin hän pelasti vanhurskaan Lootin, jota vaivasi riettaiden elämä haureudessa."


Job 1:8: "Herra kysyi: "Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja jumalaapelkäävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa."


1. Kun. 3:6: "Salomo vastasi: "Sinä olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, isälleni Daavidille, koska hän vaelsi edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa sekä eheällä sydämellä sinua kohtaan..."


Ps. 119:97, 164-165: "Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin…   ..Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän vanhurskaista päätöksistäsi. Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä."


Luuk. 1:5-6 (2017): "Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja hänen nimensä oli Elisabet. He olivat molemmat vanhurskaita Jumalan edessä vaeltaen nuhteettomina kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä."


Habakukin kirjan mukaan vanhurskas elää uskollisuudestaan


Paavali opettaa, ettei vanhurskautta voisi saavuttaa lain kautta vaan uskomalla, jolloin hän lainaa Habakukin kirjaa. Väärinkäsitysten välttämiseksi tulee ottaa huomioon Habakukin kirjan asiayhteys. Paavali soveltaa Habakukin kirjaa taitavasti opettaakseen Mooseksen lakia hyvin syvällisesti.


Room. 1:16-17: "Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa elää."


Gal. 3:11 (2017): "Selvää on, ettei ketään julisteta vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta."


Hepr. 10:38-39 (2017): "mutta vanhurskas on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, minun sieluni ei mielly häneen." Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi."


Ensinnäkin tulee huomata, että Uuden testamentin käännös Habakukin kirjasta ei ole tarkka. Habakukin kirja ei opeta uskosta vaan uskollisuudesta. Heprean sana 'emuhan' merkitsee uskollisuutta ja tässä tapauksessa uskollisuutta Jumalalle (Biblehub). 'Emuhan' voi tarkoittaa myös sinnikkyyttä, vahvuutta, mitä sana tarkoitti siinä asiayhteydessä, kun Mooses piti sauvaansa ylhäällä taistelun aikana amalekilaisia vastaan. 


Hab. 2:4: "..Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."


2. Moos. 17:11-12 (2017): "Niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, Israel oli voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä laskea, amalekilaiset olivat voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, he ottivat kiven ja asettivat sen hänen alleen, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiään molemmin puolin. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti."


Habakukin kirja kertoo Jumalan määräämästä rangaistuksesta Israelille, koska kansa oli tehnyt syntiä. Kaldealaisten (babylonialaisten) armeija hyökkää Israeliin ja ryöstää maan. 


Hab. 1:6-9: "Minä kutsun kaldealaiset, rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat. Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Nopeampia kuin pantterit ovat heidän hevosensa, ne juoksevat nopeammin kuin hämärässä saalistavat sudet. Heidän ratsunsa kiitävät, ne tulevat kaukaa, ne lentävät. Niin kuin kotka syöksyy saaliin kimppuun, niin kaldealaiset rientävät ryöstämään. Heidän joukkonsa vyöryvät suoraan eteenpäin, heillä on vankeja kuin meressä hiekkaa."


Jumalattomat tulevat tuhoutumaan kaldealaisten armeijan hyökkäyksessä, mutta Jumala antaa toivoa vanhurskaille lupaamalla heille elämän, jos he jaksavat odottaa ja ovat uskollisia loppuun asti. Habakukin kirja ei sano kenenkään tulevan uskosta vanhurskaaksi, mutta sanoo vanhurskaiden saavan elää, jos he pysyvät uskollisina Jumalalle loppuun asti. Kirja opetuksen ydin on siinä, että saadakseen elää vanhurskaan on pysyttävät uskollisena Jumalalle.


Hab. 2:3-4: "Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis: Tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."


Hab. 2:4 (Good News Translation): "And this is the message: ‘Those who are evil will not survive, but those who are righteous will live because they are faithful to God.’"


Hab. 2:4 (New English Translation): "Look, the one whose desires are not upright will faint from exhaustion, but the person of integrity will live because of his faithfulness."


Jotta Paavalin kirjeitä ymmärtää oikein, tulee huomata, että hän nuhtelee usein juutalaisia siitä, etteivät he koe tarvitsevansa Kristusta. Juutalaiset kuvittelevat tulevansa vanhurskaiksi noudattamalla sapattia ja muita lain käskyjä. Paavali huomauttaa juutalaisille, etteivät he voi saavuttaa lain kautta vanhurskautta eikä ikuista elämää, jos he eivät täytä lain käskyä uskoa Messiasta.


Room. 9:30-33 (2017): "Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ottivat vastaan vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta, mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei vanhurskauden lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin lain teoista, sillä he loukkaantuivat loukkauskiveen, niin kuin on kirjoitettu: "Katso, panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, eikä kukaan, joka häneen uskoo, joudu häpeään."


Mooseksen lain mukaan ihminen on vanhurskas, jos hän noudattaa lakia, minkä Paavalikin tunnusti (Room. 2:13). Habakukin kirja tarkentaa pelastuksen ehtoja. Vanhurskas ihminen saa elää, jos hän on uskollinen. Tapakristillisyydellä tai tapajuutalaisuudella ilman uskoa ei voi saavuttaa pelastusta. Pelkkien sääntöjen noudattaminen ei riitä. Pitää myös olla uskollisuutta Jumalalle ja Messiaalle. 


Habakukin kirja opettaa, mitä on uskollisuus. Kyse on siitä, että vanhurskas ihminen luottaa Jumalaan. Luottaa siihen, että Jumala tekee sen, mitä on luvannut ja pelastaa vanhurskaat. 

 

Hepr. 11:1 (1933/38): "Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy."

 

Jer. 17:7: "Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen!"

 

Ps. 118:9: "On parempi turvata Herraan kuin luottaa mahtavien apuun." 

 

Hab. 2:18: "Mitä auttaa jumalankuva? Senhän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää valettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistokseensa, omatekoiseen jumalaan, joka ei puhu?"


Kuten Heprealaiskirje sanoo samassa yhteydessä, uskollisuuteen kuuluu myös ojentautuminen (totteleminen) Jumalan Sanan mukaan (Hepr. 11:1). Usko ei korvaa lakia, vaan laajentaa opetusta, miten iankaikkisen elämän voi saavuttaa. Paavalin sanojen mukaan Pyhän Hengen hedelmät ovat Mooseksen lain mukaisia ja Pyhän Hengen hedelmä on uskollisuus.


Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

 

Gal. 5:22-23: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki." 


Vanhurskas luottaa Jumalaan, koska Jumala on vanhurskas, joka tekee, mitä lupaa


Paavali lainasi myös Mooseksen lakia, kun hän opetti vanhurskaudesta uskon kautta. Paavali kertoi, että Jumala katsoi Abrahamin vanhurskaaksi, koska hän uskoi Jumalan lupaukseen suuresta määrästä jälkeläisiä. Abraham luotti siihen, että Jumala tekee sen, minkä on luvannut, minkä takia hän usko Jumalaan.


Room. 4:3: "Mitä sanovat kirjoitukset? "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi."


Gal. 3:6: "Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi."


1. Moos. 15:6: "Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi."


Abrahamin usko laitettiin todella kovaan testiin. Jumala käski Abrahamin uhraamaan ainoan poikansa Iisakin, jonka kautta Abrahamin piti saada suuri määrä jälkeläisiä. Abraham päätteli, että Jumala herättää Iisakin kuolleista, joten hän ryhtyi täyttämään Jumalan käskyä uhrata poikansa. Jumala kuitenkin esti uhraamisen viime hetkellä. Tämä opettaa luottamaan Jumalaan, joka on luvannut herättää vanhurskaat ihmiset kuolleista ikuiseen elämään.

 

Joh. 6:40: "Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.


Hepr. 11:17-19: "Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä."

 

1. Moos. 18:19: "Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja jälkeentulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut."


Jaakobin kirje oikaisee Paavalin kirjeistä syntyneet väärinkäsitykset


Klassinen kristinusko on ymmärtänyt täysin väärin Apostolien tekojen kirjan luvun 15 ja Paavalin vanhurskauttamisopin. Ne eivät vapauta ulkomailla asuvia pakanoita noudattamasta lakia, mutta selittävät, mitä laissa oikeasti lukee. Tästä kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Kristinusko ei ole sitä, mitä olet luullut sen olevan'. 

 

Alkuseurakunnassa oli myös sellaista väärinkäsitystä, että Paavali olisi kieltänyt juutalaisia noudattamasta lakia. Apostolit tutkivat asian ja totesivat, ettei tässä väitteessä ollut mitään perää, vaan Paavali noudatti Mooseksen lakia (Apt. 21:21-26, 25:8, 28:17).


Apt. 21:23-24, 25:8: "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

 

Paavali kirjoitti roomalaisille pakanoille, että jokainen tuomitaan tekojensa mukaan. Paavali huomautti, ettei juutalaiset ja pakanat saa erilaista käsittelyä, vaan jokainen tuomitaan saman lain mukaan. Silläkään ei ole mitään merkitystä tiesikö hän laista vai ei. Tuomio ei tule lain tietämisen vaan noudattamisen mukaan. Paavalin mukaan lain noudattajat saavat iankaikkisen elämän, mutta lain rikkojat saavat päälleen Jumalan vihan, joka tarkoittaa kuolemaa, mikä vastaa Mooseksen laissa olevaa opetusta (5. Moos. 30:15-20, Room. 2:7-8).

 

Eksegetiikan professori Lauri Thurén käsitteli luterilaisille papeille pitämässään luennossa Yeshuan (Jeesuksen) opetusta viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31-46). Thurén ihmetteli, miksi tuomio tulee tekojen mukaan, koska se on luterilaisen kirkon oppien vastaista. Ongelmana ei ole Yeshuan opetus vaan väärät luterilaiset opit. Thurénin luennosta kerrotaan yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Tuhatvuotinen valtakunta on Kuningaskunta, joka tulee synnytystuskien kautta, mutta tuo rauhan ja yltäkylläisen elämä'.

 

Ilm. 20:13, 22:12: "..kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan... ..Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan."

 

Jer. 17:10: "Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten hän elää ja millaisia ovat hänen tekojensa hedelmät. 

 

Job 34:11: "Hän rankaisee ihmistä tekojen mukaan. Miten mies vaeltaa, sen mukaan hänet palkitaan."  


Room. 2:6-13: "Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Roomalaiskirjeen suomalaisessa käännöksessä lukee jakeessa 3:28: "ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman (choris) lain vaatimia tekoja". Edellisen luvun jakeessa 2:13 Paavali kirjoittaa päinvastoin, että vain lakia noudattavat ovat vanhurskaita, joten miksi Paavali kirjoittaa ristiriitaisesti omaa opetustaan vastaan?

Kreikan sana 'choris' voi merkitä asiayhteydestä riippuen joko ilman tai lisäksi (sanakirja). Tuleeko Paavalin mukaan ihminen vanhurskaaksi uskosta ilman lain tekoja vai lain tekojen lisäksi? Sama sana 'choris' on jakeissa Matt. 14:21 ja 15:38 merkityksessä lisäksi. Yeshuaa ei ollut kuuntemassa tuhansia miehiä ilman vaimoja ja lapsia vaan vaimojen ja lasten lisäksi (choris). Vanhurskaus edellyttää uskon lisäksi lain tekoja, koska ilman niitä ei ole uskollisuutta Kristukselle. Tämän on johdonmukaista senkin takia, että Jaakobin kirjeen mukaan vanhurskaus tulee uskon lisäksi lain teoista (Jaak. 2:24, 26).

Matt. 14:21: "Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

Matt. 15:38: "Syömässä oli neljätuhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

2. Kor. 11:28: "Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista."

Jaakob ottaa esimerkiksi pahat henget, joilla ei ole lain tekoja, mutta he uskovat Jeesukseen Kristukseen. Miksi pahat henget eivät kuitenkaan pelastu, vaikka he uskova Jeesuksen olevan Jumalan Poika, joka sovitti maailman synnit ja heräsi kuolleista? He eivät pelastu, koska he eivät noudattaneet Jumalan käskyjä. Usko ei pelasta, jos ei tee parannusta lain rikkomisesta (Matt. 7:21-23, Apt. 3:19-26, Hepr. 10:26-28).

Jaak. 2:19-20: "Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

Matt. 8:29-32: "He huusivat: "Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?" Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan." "Menkää!" Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui."

Jaakobin kirja moitti seurakuntaa, joka halusi uskoa, mutta ei halunnut enää noudattaa kaikkia lain käskyjä. Rikkaat seurakunnan jäsenet eivät enää pitäneet huolta köyhistä, vaikka laki heidät siihen velvoitti. On täysin mahdollista, että Jaakobin kirje on lähetetty seurakunnille oikaisemaan sellainen väärinkäsitys, että ihminen voisi olla vanhurskas pelkällä uskolla ilman lain noudattamista. Jaakob toteaa, ettei seurakunnalla ole uskoa, jos heillä ei ole lain tekoja (5. Moos. 15:1-11, Jaak. 2:8-13).


Jaakob ottaa esille Abrahamin saaman lupauksen ja vien opetuksen hänen poikansa Iisakin uhraamiseen, jolloin Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa kautta. Jaakobin kirjeen mukaan ihminen ei tule vanhurskaaksi pelkällä uskolla vaan myös lain tekojen kautta.


Jaak. 2:20-24: "Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."


Mooseksen laki kertoo, miksi Jumala antoi Abrahamille lupauksen suuresta määrästä jälkeläisiä. Abraham noudatti Jumalan käskyjä ja lakia. Abrahamilla oli lain tekoja, minä takia Jumala sanoi häntä ystäväkseen (2. Aik. 20:7, Jes. 41:8). Jumala ei olisi antanut näitä siunauksia Abrahamin suvulle, jos Abraham ei olisi noudattanut vanhurskaasti Jumalan lakia.


1. Moos. 26:4-5: "Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini."

 

2. Aik. 20:7: "Sinä, meidän Jumalamme, olet hävittänyt tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja antanut maan ikiajoiksi ystäväsi Abrahamin jälkeläisille."

 

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

 

Vanhurskaus, pyhyys ja ikuinen elämä liittyvät toisiinsa. Niiden saavuttaminen edellyttää uskollisuutta Yeshua HaMashiachille (Jeesukselle Kristukselle) ja lain noudattamista. Jos näistä jättää toisen noudattamatta, menettää vanhurskauden ja pelastuksen. Klassinen kristinusko on hylännyt lain, minkä takia sen oppien kautta ei voi pelastua (Matt. 5:19-20, 7:21-23; Hepr. 10:26-28), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'.


Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."


Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."


1. Piet. 1:16-19: "Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."


3. Moos. 19:1-2, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne…   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne…"

 

Ps. 106:30-31: "Mutta kansan keskeltä nousi Pinehas -- hän langetti tuomion, ja vitsaus väistyi. Tämän tähden hänet katsotaan vanhurskaaksi, iäti, polvesta polveen.(4. Moos. 25:1-8)

 

Eräät raamatunopettajat yrittävät mitätöidä Jaakobin kirjeen lukua 2 väittämällä, ettei se puhu mitään lain teoista vaan uskon teoista. Jaakobin kirjeen toinen luku ottaa esille Mooseksen laissa olevia käskyjä olla laupias köyhille, velvollisuus vapauttaa velalliset veloista joka seitsemäs vuosi (vapauden laki), kielto suosia rikkaita köyhien kustannuksella ja rakkauden kaksoiskäskyn (3. Moos. 19:15-18, 5. Moos. 15:1-10). Teoilla Raamattu yleensä tarkoittaa lain tekoja. Jaakob sanoo, ettei vanhurskaaksi voi tulla yksin uskolla, joten Jaakob sulkee pois "uskon teot", koska hän puhuu lain tekojen kautta tulevasta vanhurskaudesta (Jaak. 2:24).

 

3. Moos. 19:18: "..rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi..." (myös 3. Moos. 19:34)

 

Jaak. 2:8-12, 24: "Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein. Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi: "Älä tee aviorikosta", sanoi myös: "Älä tapa." Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin... ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.

 

5. Moos. 15:1-2, 7-8 (2017): "Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus. Näin on vapautuksesta määrätty: jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut, älköönkä velkoko lähimmäistään ja veljeään, sillä silloin on julistettu vapautus Herran kunniaksi... ..Jos keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi jossakin porttiesi sisäpuolella siinä maassa, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa, niin älä paaduta sydäntäsi äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi, vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän tarvitsee puutteessaan."

 

Jaakobin kirjeessä on erittäin hyvää opetusta, joka ei varsinaisesti muuta Paavalin opetusta vaan täydentää sitä. Jaakobin kirje oli hyvin ongelmallinen Martti Lutherille, koska se kumosi Lutherin opin 'yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen sovitustyön ansiosta' (Jaak. 2:24). Luther ei halunnut luopua omasta vanhurskauttamisopistaan vaan yritti runnoa sen läpi vaatimalla Jaakobin kirjeen poistamista Raamatusta, mihin hänen kannattajansa eivät kuitenkaan suostuneet. Toisaalta Lutherin olisi pitänyt myös vaatia Roomalaiskirjettä poistettavaksi, koska siinä Paavali sanoo vanhurskaiksi vain niitä, jotka noudattavat Mooseksen lakia (Room. 2:13). Luther oli harhaoppiensa kanssa muutenkin suurissa ongelmissa, minkä takia hän ei hyväksynyt edes Ilmestyskirjaa. Kaikesta tästä huolimatta koko Pohjois-Eurooppa meni Lutherin ansaan ja omaksui luterilaisuuden valtionkirkokseen, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.


Apt. 20:20-30: "Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."


2. Tim. 4:3-4: "Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja."


Ilm. 22:14-15, 18-19 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta…   ..Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, Jumala panee hänen päälleen ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Jos joku taas ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän kirjaan, pyhään kaupunkiin ja siihen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu."


Palattuaan takaisin Yeshua ottaa käyttöön uuden nimensä Yehovah Tsidkeinu 


On tavallista, että Jumala antaa palvelijoilleen uuden nimen, mikä kertoo ihmisen syntymisestä uudesti tai tehtävän vaihdosta. Joosuan heprealainen nimi oli alun perin Hoosea, joka merkitsee 'hän pelastaa', mikä pätee myös profeetta Hooseaan. Mooses antoi Joosualle uuden nimen Yehoshua, joka merkitsee 'Yehovah pelastaa' (YouTube-video).


Jes. 65:15: "..Mutta omia palvelijoitani olen kutsuva uusilla nimillä."


4. Moos. 13:8: "Efraimin heimosta Hoosea, Nunin poika…"


5. Moos. 34:9: "Joosua, Nunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen ja siunannut hänet…"


Jumalalla on useita nimiä, joilla on paljon suurempi merkitys, mitä voisi luulla. Raamatun opetuksesta käy selvästi ilmi, että Jumalan nimien oikealla tai väärällä käytöllä on joskus suuri vaikutus ihmisen suhteeseen Jumalan kanssa. Nimillä on siis väliä!


Vanhan testamentin aikana Yehovan nimessä oli usein lisänimi Tsevaot (Sebaot), joka tarkoittaa sotajoukkoa johtavaa Yehovaa. Vanhan testamentin aikana Yehovah usein soti kansansa Israelin vastaan. Kun Yehovah syntyi ihmiseksi, korostui Hänen nimensä Yeshua (Jeesus), joka tarkoittaa pelastavaa Yehovaa. 


Matt. 1:21: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."


Luuk. 2:4: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra." (Sana Herra on ollut alun perin Yehovah, koska tämä lause viittaa jakeisiin Jer. 23:5-6 - aramealaisessa käännöksessä Herra on myös merkitty MarYah, joka merkitsee Yehovaa)


Ilmestyskirjassa on huomiota herättävä jae, jossa Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ilmoittaa ottavansa myös käyttöön uuden nimensä, jota käytetään yleisesti Hänen palattuaan takaisin.


Ilm. 3:12 (2017): "Sen, joka voittaa, teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalani luota, ja uuden nimeni."


Tämä nimi on niille arvoitus, jotka eivät opiskele Vanhaa testamenttia ollenkaan. Tätä Uuden testamentin profetiaa ei voi ymmärtää ilman Jeremian kirjaa, missä on kaksi kohtaa, jotka ensi silmäyksellä vaikuttavat kertovan saman asian, mutta toisessa kerrotaan Messiaan nimi ja toisessa uuden Jerusalemin nimi. Se on sama nimi, joka on sekä Yeshuan että Jerusalemin uusi nimi. Yeshuaa tullaan kutsumaan nimellä Yehovah Tsidkeinu, joka merkitsee 'Hän, joka On Vanhurskautemme' (Biblehub). 


Jer. 23:5-8 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.' Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin olin heidät karkottanut.' He asuvat omassa maassaan."


Jer. 33:15-16 (2017): "Niinä päivinä ja siihen aikaan kasvatan Daavidille vanhurskauden Vesan, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Niinä päivinä pelastetaan Juuda, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, joksi sitä sanotaan: 'Herra, vanhurskautemme.'" ("sitä" on femiinisukuinen sana, joka viittaa Jerusalemiin; Biblehub)

 

Ps. 4:2, 6-7 (2017): "Vastaa minulle, kun minä huudan, sinä, vanhurskauteni Jumala, joka autat minut ahdingosta... ..Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. Moni sanoo: "Kuka osoittaa meille, mikä hyvä on?" Herra, käännä meihin kasvojesi valkeus.

 

Jes. 60:17 (2017): "..Asetan sinulle paimeneksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden."


Paavali opetti Jeremian kirjassa olevan Messias profetian mukaan myös vanhurskaudesta. Monissa Raamatun käännöksissä lukee, että Kristus on lain loppu, mutta tässä asiayhteydessä kreikan sana 'telos' merkitsee päämäärää (vert. Matt. 5:17-18). Paavali tarkoitti, että Kristus on lain Messias profetioiden päämäärä, joka tekee vanhurskaaksi ne, jotka noudattavat lakia uskossa Häneen. Professori Aapeli Saarisalo on kääntänyt Roomalaiskirjeen jakeen oikein:


Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."


Kun Jumalan Poika palaa takaisin ja perustaa tuhatvuotisen rauhanvaltakuntansa, silloin Hänen uusi nimensä kertoo Yehovasta, joka tekee kansat vanhurskaaksi. Koko uuden liiton ajatus on, että Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen, jotta kansat noudattaisivat lakia vanhurskaasti (Jer. 31:31-34, Room. 2:13). Jumalan Poika tekee morsiusseurakunnastaan vanhurskaan, mikä tulee näkymään myös Hänen uudessa nimessään Yehovah Tsidkeinu.


Room. 3:22: "Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat..."


Ef. 5:25-27: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä."


Ylipappi Yehoshua (Joosua, Jesua), Jehotsadakin poika, oli ennakkokuva Messiaasta Yeshuasta, joka ottaa uuden nimen Yehovah Tsidkeinu. Jehootsadak, hepreaksi 'Yehotsadaq' (Biblehub) tulee sanoista Yehovah ja 'tsadeq' (Biblehub), jotka merkitsevät 'Yehovah on vanhurskas'.


Sak. 3:8: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso.", 6:11 (RK): "Ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylipappi Joosuan, Jehootsadakin pojan, päähän"


Esra 3:2: "Jesua, Josadakin poika, ja hänen veljensä, jotka olivat pappeja…"


Jes. 45:22-25 (2017): "Kääntykää minun luokseni ja tulkaa osallisiksi pelastuksesta, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Olen vannonut itseni kautta, suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistua, minulle jokaisen kielen tulee vannoa valansa. Ainoastaan Herrassa – niin tulee minusta sanoa – on vanhurskaus ja voima. Hänen luokseen tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan. Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa."


Jes. 45:24 (Green’s Literal): "He shall say, Only in Jehovah do I have righteousness and strength…"


Fil. 2:10-11: "Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."


Näitä jakeita lukiessa joku saattoi huomata, että Jumalan Poikaa kutsuttiin myös nimellä Verso, Vesa (Jer. 23:5, 33:15; Sak. 3:8, 6:12). Se viittaa Jesajan kirjan profetiaan, jossa sanotaan, että Messias syntyy Daavidin isän Iisan suvusta. Jumalan Poika on siis myös Daavidin Poika, millä nimellä Häntä myös kutsuttiin Israelissa (esim. Matt. 20:31, 21:9). 


Profetia vertaa Messiasta puun oksaan ja tässä tapauksessa täsmentää vielä, että kyse on nimenomaan puun juurivesasta, juuriversosta, joka on hepreaksi 'netser' (Jes. 11:1, Biblehub). Sanasta 'netser' tulee Yeshuan nimi Nasaretilainen, joka oli myös Hänen kotikylänsä nimi. Ilmestyskirja sanoo Yeshuan (Jeesuksen) olevan Daavidin Juuriverso (Ilm. 5:5).


Matt. 2:23: "ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi."


Jes. 11:1-2: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, taidon ja voiman Henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Henki:


Ilm. 5:5: "..Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton!.."


Juuriversot ovat eräiden puiden tapa lisääntyä suvuttomasti. Mantelipuu kasvattaa laajat juuret maan pinnan suuntaisesti, josta nousee juuriversoja uusiksi puiksi. 


Jes. 53:2: "Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta."


Israelin erämaavaelluksen aikana eräät suvut kyseenalaistivat Mooseksen ja Aaronin aseman Israelin johtajina (4. Moos. 16-17). Jumala rankaisi kapinallisia kuolemalla. Sen jälkeen Israelin sukukuntien päämiesten piti viedä puiset valtikkansa telttamajaan. Seuraavana päivänä Aaronin sauvasta tuli mantelipuun juuriverso, johon tuli mantelin kukkia ja kypsiä manteleita, minkä kautta Jumalan halusi vahvistaa Aaronin aseman kansan ylipappina. Yeshua (Jeesus) on ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, joten Hän kantaa myös ylipapin valtikkaa. Aaronin kukkinut sauva piti laittaa pyhäkössä olevan Jumalan valtaistuimen eteen säilytettäväksi.


4. Moos. 17:22-23: "Mooses vei sauvat Herran eteen liitonarkkua suojaavaan telttaan. Kun hän seuraavana päivänä meni sinne, Leevin sukukuntaa edustava Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita."


Temppelissä oli myös öljylamppu menora, jonka seitsemässä haarassa paloi öljy. Menoran oksat oli koristeltu mantelinkukilla. Menora on kuva myös palavasta pensaasta, jonka keskeltä Jumalan Poika puhutteli Moosesesta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa'


2. Moos. 37:19-20: "Kussakin haarassa oli kolme mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen; näin oli kaikissa kuudessa lampunvarresta lähtevässä haarassa. Lampunvarressa oli neljä mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen,"


Jeremian kirjan alussa on heprean kielelle tyypillinen runollinen sanaleikki. Jeremialle näytettiin mantelipuun (shaqed) oksa, koska Yehovah valvoo (shaqad), että Hänen sanansa toteutuu. Mantelinpuun oksa on vertaus Jumalan Pojasta, jonka toinen nimi on Jumalan Sana (1. Sam. 3:21, Ilm. 19:13).


Jer. 1:11-12: "Herra kysyi minulta: "Mitä näet, Jeremia?" Minä vastasin: "Näen mantelipuun oksan." "Oikein, se on mantelipuun oksa", sanoi Herra, "minä itse valvon, että sanani toteutuu."


1. Sam. 3:19, 21 (1933/38): "Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan…   ..Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta…"


Miikan kirjassa on selvä profetia, että Messias syntyy Betlehemissä. Messiaan alkuperä on muinaisista ajoista, mikä tarkoittaa, että Hän on ollut olemassa jo ennen ihmiseksi syntymistään (Joh. 8:57-58). Messiaalla kerrotaan olevan Yehovan voima ja nimi (Miika 5:3, Sak. 14:9).


Miika 5:1, 3-4 (2017): "Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista päivistä…   ..Hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. He asuvat alallaan, sillä hän on oleva suuri maan ääriin asti. Hän on oleva rauha…"


Sak. 14:4, 9 (2017): "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti…   ..Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."


Nämä kohdat tarkoittavat, että Daavidin suvusta syntynyt poikalapsi on ihmiseksi syntynyt Yehovah. Sen takia Yeshua sanoi, että Isä on antanut Hänelle nimensä ja se nimi on Yehovah, koska he ovat yksi ja sama Jumala. Kuten Yeshua sanoi, joka on nähnyt Hänet, on nähnyt Isän (Joh. 14:8-11).


Joh. 17:11 (2017): "En ole enää maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet minulle antanut, että he olisivat yksi kuten mekin."


Joh. 10:30: "Minä ja Isä olemme yksi."


Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."


Joh. 14:9-10: "..Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan."


Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana Jerusalemia kutsutaan myös Yehovah Shammah, joka merkitsee 'Herra on täällä'. Jerusalemin temppelistä tulee Yehovan valtaistuin, jossa Jumalan Poika tulee asumaan ja sieltä käsin Maata johtamaan.


Jer. 3:17: "Silloin Jerusalemia kutsutaan Herran valtaistuimeksi. Kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemiin palvelemaan Herraa eivätkä kulje enää pahan ja paatuneen sydämensä mukaan."


Hes. 48:35: "..Tästä lähtien on kaupungin nimenä oleva 'Herra on täällä'." (Herra on täällä = 'Yehovah-shammah')


Jes. 60:14 (2017): "..He nimittävät sinua "Herran kaupungiksi" ja "Israelin Pyhän Siioniksi."


Julkaistaanko jossain valokuva takaisin palaneesta Yeshua HaMashiachista? Se on täysin mahdollista, sillä Raamattu kertoo, että kaikki ihmiset saavat nähdä Kuninkaansa kauneuden. Ihmiset saavat nähdä omilla silmillä Yeshuan pukeutuneena virkapukuunsa. Jesajan kirjassa sanotaan, että kaikki kansat saavat nähdä pelastuksen, joka on hepreaksi Yeshuah (Jes. 52:10, Biblehub).


Jes. 33:17, 20-22: "Omin silmin sinä saat nähdä kuninkaan, hänen kauneutensa…    ..Katso Siionia, meidän juhliemme kaupunkia! Sinun silmäsi saavat nähdä Jerusalemin, turvallisen leposijan, teltan, jota ei pureta, ei siirretä. Sen vaarnat eivät koskaan irtoa, yksikään sen köysistä ei katkea. Meillä on siellä väkevä valtias, Herra, meillä on jokien lähde ja leveät virrat. Niitä ei kulje soutualus eikä ylitä uljainkaan pursi. Totisesti, Herra on tuomarimme. Hän johtaa meitä. Herra on valtiaamme, Herra on kuninkaamme. Hän pelastaa meidät."


Jes. 52:10: "Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen silmien edessä, niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut."


Ilm. 1:7 (2017): "Katso, hän tulee pilvissä, ja jokainen silmä tulee näkemään hänet"


Hes. 39:28-29: "Ja israelilaiset tietävät, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, sillä niin kuin minä vein heidät pakkosiirtolaisuuteen vieraiden kansojen keskelle, niin minä myös kokoan heidät taas omaan maahansa, yhtäkään unohtamatta. Enää en kätke heiltä kasvojani, vaan vuodatan Henkeni Israelin heimon ylle. Näin sanoo Herra Jumala."

 

Ps. 11:7 (2017): "Sillä Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta. Oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojaan."


Uskoton kirkko on yrittänyt hävittää Jumalan nimet, koska niiden tuntemisella on suuri merkitys uskonnon harjoittamisessa


Heprean kielessä ja kulttuurissa nimellä on enemmän merkitystä, kuin miten ihmistä kutsutaan. Kun heprealaiset puhuvat nimien lukumäärästä, he puhuvat joukosta henkilöitä.


Apt. 1:15 (2017): "Niinä päivinä Pietari nousi opetuslasten keskellä, kun oli väkeä koolla noin sadan kahdenkymmenen nimen joukko"


Heprean kielessä on tapana puhua henkilöistä korostamalla nimeä. Filippos julisti evankeliumia Jumalan Valtakunnasta ja Yeshua HaMashiachin nimestä. Johanneksen evankeliumissa sanotaan Jumalan lapsiksi niitä, jotka uskovat Yeshuan nimeen. Kyse ei ole vain siitä, että tietää jonkun nimen vaan henkilöstä, jolla tämä nimi on. 


Apt. 8:12 (2017): "Mutta kun he uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, kastettiin sekä miehet että naiset."


Joh. 1:12: "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi vallan tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,"


Heprean kielessä ei ole välimerkkejä eikä isoja alkukirjaimia sanoissa, joten Jesajan kirjan jakeessa 9:5 on kääntäjä joutunut tekemään omaa tulkintaa. Lauseessa kuitenkin puhutaan syntyvästä poikalapsesta, jolla on seitsemän nimeä. Nimien joukossa ovat Iankaikkinen, Isä ja Jumala. Tässä tapauksessa nimet kertovat, että ikuisesti olemassa oleva Isä Jumala syntyy ihmiseksi, poikalapseksi.


Joh. 16:28 (2017): "Olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan..."


Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."


Tuom. 13:18 (2017): "Herran Enkeli vastasi hänelle: "Minkä tähden kysyt minun nimeäni? Se on Ihmeellinen."


YHWH

Suomalaista raamatunkäännöksistä on otettu Jumalan nimet pois muuttamalla ne toisiksi. Jumalan nimi kirjoitetaan hepreaksi neljällä konsonantilla YHWH, joka on muutettu kreikaksi Kyrios, englanniksi Lord ja suomeksi Herra, jotka eivät ole oikea käännös nimestä YHWH vaan käännös arvonimestä Adonai. Tähän on osittain vaikuttanut se, että Uusi testamentti on käännetty kreikan kielen kautta suomeksi. Kreikan kielessä YHWH ja Adonai käännetään kummatkin Kyrios, koska nimeä YHWH ei haluta siirtokirjoittaa niillä nimen lausumisen mukaan Yehovah.


On aiheellista kysyä, onko sillä väliä, millä nimellä Jumalaa kutsutaan? Raamatussa on monia esimerkkejä, että nimen oikealla tuntemisella ja lausumisella on hyvinkin suuri merkitys. Raamatun mukaan ne pelastuvat, jotka rukoilevat Jumalan nimeä avuksi (Joel 3:5, Room. 10:13). Jumalan nimen pilkkaamisesta on säädetty Mooseksen laissa jopa kuolemantuomio (3. Moos. 24:10-16). Paavali asetti pelastumisen ehdoksi uskon tunnustamisen omalla suullaan, jossa lausutaan Jumalan nimi (Room. 10:9). YHWH on yksin Jumalalle kuuluva erisnimi, jota ei saa kääntää tai muuttaa toiseksi. Sen kuuluu siirtokirjoittaa, kuten nimi lausutaan.


Portokirkon juoni on ollut muuttaa nimet toisiksi ja kääntää Jumalan antamat käskyt väärinpäin, jolloin itse asiassa tehdään toinen jumala, josta Raamattu ei puhu mitään. Näin kirkko tekee väärän kreikkalaisen Jeesuksen ja väärän evankeliumin, jolla ei kukaan voi pelastua. Seurakunta luulee uskovansa Raamatun Jumalaan, mutta viimeisellä tuomiolla Yeshua (Jeesus) sanoo heille, ettei edes tunne heitä ja tuomitsee heidät tuliseen järveen laittomuuden tekijöinä (Matt. 7:21-23).


2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."


Matt. 7:22-23 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

 

Jumalan heprealainen nimi YHWH kirjoitetaan Yehovah, mikä voidaan johtaa lukuisista juutalaisista lähteistä sekä Vanhan ja Uuden testamentin kohdista 


Monet raamatunopettajat väittävät, ettei Jumalan nimen YHWH oikeaa lausumista tiedetä, mikä on täysin väärä tieto. Nimen oikea lausuminen tiedetään monista lähteistä ja se voidaan johtaa varmasti niin Vanhan kuin Uuden testamentin teksteistä.  

 

Jehovah (King James Version v. 1611)

Keskustelua Jumalan nimestä haittaa merkittävästi harhaoppinen Jehovan todistajien uskonto, joka syntyi Yhdysvalloissa 1870-luvulla. Jos joku käyttää Jehovan nimeä, se yhdistetään usein Jehovan todistajiin, vaikka he eivät ole edes nimeä keksineet, vaan ottaneet sen aiemmin julkaistuista Raamatuista. Nimi Jehovah löytyy mm. erittäin suositusta käännöksestä King James Versionista vuodelta 1611.

 

2. Moos. 6:3 (King James Version, 1611): "And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them."

 

Ps. 83:18 (King James Version, 1611): "That men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth.

 

Monet kristityt kirkkokunnat ovat halunneet tehdä selvän eron harhaoppiseen Jehovan todistajien uskontoon, joten he ottivat käyttöön nimen Jahve, vaikka se on saksalaisen kielitieteilijän Wilhelm Geseniuksen (1786-1842) pelkkä arvaus nimestä. Tämä on väärä tapa pysyä erossa Jehovan todistajista, koska Jehovan nimi ei ole edes peräisin Jehovan todistajilta vaan juutalaisilta.

 

Jumalan hepreankielinen nimi on YHWH, missä pitää kieliopin mukaan olla vähintään kolme vokaalia, joista keskimmäisen tulee olla O-kirjain. Nimessä Jahve (YaHWeH) on vain kaksi vokaalia ja siitä puuttuu kahden keskimmäisen konsonantin välistä vokaali, joten Jahve ei ole hepreaa eikä tule kysymykseen muutenkaan (Dr. Peter Williams: YouTube-video). Juutalaisten kirjoituksissa nimeä ei ole koskaan vokalisoitu muodossa Jahve.

 

YHWH vokalisoitu Yehovah

Juutalaiset kirjanoppineet ovat kirjoittaneet nimen muodossa YeHoWaH, joka täyttää kieliopin vaatimukset (God's name: readable but unpronounceable, why?). Nimi siirtokirjoitetaan latinalaisilla kirjaimilla Yehovah, koska heprean kielen yod-kirjain tulee siirtokirjoittaa ensisijaisesti Y-kirjaimella (ISO 259 -standardi), mutta usein käytetään myös J-kirjainta, jolloin nimi kirjoitetaan Jehovah.

 

Ps. 100:2-3 (Young's Literal, 1862): "Serve Jehovah with joy, come before him with singing. Know that Jehovah He is God, He made us, and we are His, His people -- and the flock of His pasture." 


Yehovah (Codex Sassoon v. 925)

Jehovan nimi on ollut kristittyjen ja juutalaisten kirjallisuudessa jo kauan ennen Jehovan todistajien uskonnon syntyä. Nimi esiintyy 1500-luvulla julkaistuissa raamatunkäännöksissä, jotka ovat ottaneet sen juutalaisten kirjoituksista. Codex Sassoon (noin 925 jKr.) on vanhin lähes kokonaisena säilynyt juutalaisten Raamattu, josta löytyy Yehovan nimi kaikilla vokaalimerkeillä (artikkeli ja YouTube-video). Tutkijat ovat löytäneet yli tuhat juutalaisten hepreaksi kirjoittamaa käsikirjoitusta, joissa on Yehovan nimi kaikilla vokaaleilla (artikkeli).

 

Euroopassa lyötiin 1600-luvulla kolikoita, joissa oli Yehovan nimi. Vuonna 1604 Ruotsin markassa nimi oli latinalaisilla kirjaimilla IEHOVA (katalogi).

 

Ruotsin markka v. 1604

2. Moos. 6:3 (Tyndale Bible, 1530): "and I appeared vnto Abraham, Isaac and Iacob an allmightie God: but in my name Iehouah was I not knowne vnto them.

 

2. Moos. 6:3 (Geneva Bible, 1599): "And I appeared unto Abraham, to Isaac, and to Jacob by the Name of Almighty God, but by my Name Jehovah was I not known unto them."

 

2. Moos. 3:15 (Reina-Valera, 1602): "Y dijo más Dios á Moisés: Así dirás á los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado á vosotros..."  

 

Kun Kristian V kruunattiin Tanskan ja Norjan kuninkaaksi vuonna 1646, hän löi 2 markan kolikoita, joiden kääntöpuolella luki latinaksi ja hepreaksi vokaalimerkein "IUSTUS יְהֹוָה IUDEX", joka merkitsee "Yehovah on vanhurskas tuomari" (katalogi).

 

Tanskan 2 markkaa v. 1646

Ps. 7:12: "Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä.

2. Tim. 4:8 (2017): "Tästedes minulle on talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään."

Jes. 16:5 (2017): "Valtaistuin vahvistetaan laupeudella, ja sillä istuu vakaasti Daavidin majassa Tuomari, joka harrastaa oikeutta ja ahkeroi vanhurskautta."

Ilm. 16:17: "Sitten kuulin alttarin sanovan: -- Niin, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi."


Yehovah (Aleppo Codex v. 930)

Teologien keskuudessa leviää salaliittoteoria, että juutalaiset merkitsivät nimeen Adonain tai Elohimin vokaalit, jotta lukija ei vahingossa lausuisi Yehovan nimeä, vaan käyttäisi nimen kiertoilmaisuna Adonaita tai Elohimia. Tämä salaliittoteria on satua. Juutalaiset lainopettajat joskus nauravat tälle järjettömälle väitteelle, koska YeHoWaH-nimen vokaalit eivät edes vastaa Adonain eikä Elohimin vokaaleja (Adonai and Elohim Vowel Replacement ja YouTube-video). Tarina ei ole muutenkaan uskottava, koska pilkun tarkat juutalaiset lainopettajat eivät voi mitenkään hyväksyä, että Raamattuun ja erityisesti Jumalan pyhään nimeen merkitään tahallaan väärät vokaalit.

 

5. Moos. 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."

 

Matt. 5:18: "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.


Yehovah (Codex Cairensis v. 897)

Juutalaiset lainopettajat tietävät, miten nimi lausutaan. Kaikilla juutalaisilla lahkoilla ei ole edes ollut mitään kieltoa nimen lausumiseen. Karaiittijuutalaiset ovat aina käyttäneet nimeä normaalisti, koska Mooseksen laissa ja profeetoissa ei ole yleistä kieltoa lausua nimeä. Ortodoksijuutalaiset ovat nykyajan fariseuksia, jotka ovat myöhemmin omaksuneet itse keksimän perinnäissäännön, ettei Jumalan nimeä saa lausua ollenkaan. Jotkut heistä kuitenkin lausuvat Yehovan nimen, kun lapsille pitää opettaa, mikä se Jumalan nimi on, jota ei saisi lausua. 


Todellisuudessa juutalaiset ovat pitkään käyttäneet Yehovan nimeä. Rutin kirjassa Boas tervehti työmiehiään sanomalla "Yehovah olkoon kanssanne". Samoilla sanoilla enkeli tervehti Mariaa, kun hän tuli ilmoittamaan Yeshuan (Jeesuksen) syntymästä. Boaksen työmiehet vastasivat, että "Yehovah sinua siunatkoon". Yehovah käski ylipappi Aaronia siunaamaan Israelin kansaa lausumalla oman nimensä. Yehovah käski kaikkia kutsumaan Häntä sillä nimellä, joten mitään yleistä nimen käyttökieltoa ei ole Raamatussa (2. Moos. 3:15).

 

Katolinen St. Martinskirche, Sveitsi

2. Moos. 3:15: "..Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen."

 

4. Moos. 6:23-24: "Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin: -- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,"  


Ruut 2:4: "Myös Boas saapui Betlehemistä ja sanoi viljankorjaajille: "Herra kanssanne!", ja he vastasivat: "Herra sinua siunatkoon!"


Ruut 2:4 (Green´s Literal): "And, behold, Boaz came from Bethlehem, and said to the reapers, Jehovah be with you. And they answered him, Jehovah bless you."


Luuk.1:28 (2017): "Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon kanssasi, sinä siunattu vaimojen joukossa."


Juutalaiset ovat antaneet lapsilleen jopa nimiä, jotka sisältävät Yehovan nimen (teoforinen nimi). Kaikki hepreankieliset YHW-alkuiset nimet kirjoitetaan YeHo(W)- ilman poikkeusta. Johanneksen heprealainen nimi on Yehochanan, joka tulee sanoista Yehovah ja 'chanan' armollinen (Biblehub), joka merkitsee Jehovah on armollinen. Muita vastaavia nimiä ovat mm. Yehoshua (Yeshua = Jeesus), Yehonathan (Joonatan) ja Yehotsadaq (Biblehub). Jos Jumalan nimi olisi ollut Jahve, silloin kreikkalainen Jeesus olisi ollut myös Jaasus.


Jos nimen loppuun lisätään Yehovah, silloin nimi päättyy kirjaimiin -(Y)aH(u). Tällaisia nimiä ovat mm. Eliyah (Elia), Yeshayahu (Jesaja) ja Netanyahu.


Yehonathan ja Netanyahu merkitsevät kummatkin 'Yehovah on antanut', mutta nimissä on se ero, että toisessa Yehovan nimi on alussa ja toisessa lopussa. Sama pätee nimiin Yehoshua (Yeshua = Jeesus) ja Yeshayahu (Jesaja), jotka merkitsevät kummatkin 'Yehovah pelastaa'.


Teoforiset nimet joko alkavat YeHoW- tai päättyvät -aH(u), mikä todistaa, että YHWH kirjoitetaan YeHoWaH eli Jehovah (YouTube-video). Teoforiset nimet eivät sisällä ollenkaan sanaa Jahve (YouTube-video). 


Yehovan nimi voidaan johtaa myös Jaakobin poikien nimeämisestä, minkä Raamattu ilmoittaa runollisella sanaleikillä. Juudan nimi on hepreaksi Yehudah (YHWDH, יהודה), joka tulee siitä, että hänen äitinsä sai kiittää 'yadah' (YDH, ידה) Yehovah (YHWH, יהוה‎). Tämä sanaleikki ei soinnu nimellä Jahve (YaHWeH), mutta sointuu nimellä Yehovah (artikkeli: The Hebrew Yehovah vs. the Roman Yahweh)

 

Jehova (Hotel Ritter v. 1592)

1. Moos. 29:35: "Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Nyt minä kiitän Herraa". Sentähden hän antoi hänelle nimen Juuda"


Room. 2:29: "..Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä."


Yehovan nimen runollinen lyhennelmä on Yah (Jah), joka on myös sanassa 'halleluja(h)'. Nimen paino on viimeisellä tavulla, joten sanaa ei lyhennetä kolmen ensimmäisen kirjaimen vaan ensimmäisen ja kahden viimeisen kirjaimen mukaan. Nimeä Jah ei ole otettu sanasta Jahve vaan sanasta Jehovah (YouTube-video).

 

Iehovae = Yehovah (Heidelberg v. 1592)
Ps. 146:1 (Young's Literal, 1862): "Praise ye Jah! Praise, O my soul, Jehovah."

Ps. 146:1 (2017): "Halleluja! Ylistä, sieluni, Herraa." 

 

Jes. 26:4 (Young's Literal, 1862): "Trust ye in Jehovah for ever, For in Jah Jehovah is a rock of ages," 

 

Jes. 26:4 (1933/38): "Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio."

 

Vaikka juutalaisten lahkoilla on erilaisia sääntöjä, miten Jehovan nimi saadaan lausua, niin kaikki lahkot tuntevat nimen. Koska ortodoksijuutalaisilla ja kabbalisteilla on rajoituksia nimen käytölle, niin heidän lainopettajansa ovat tehneet useita muistisääntöjä, miten YHWH-nimeen lisätään vokaalit, jottei nimen oikea lausuminen unohdu. Yehovah sanoi nimensä olevan ikuisesti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Yehovah merkitsee ikuisesti olemassa olevaa, joten muistisäännön mukaan nimessä on samat vokaalit kuin heprean ikuista merkitsevässä toisessa sanassa 'le’olam', joka on jakeessa 2. Moos. 3:15 (artikkeli).

 

Yehovah (Kaarlelan kirkko v. 1622)

2. Moos. 3:15 (RK): "Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille: 'Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne.' Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut muistettakoon sukupolvesta sukupolveen."

2. Moos. 3:15 (Green's Literal): "And God said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, Jehovah the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is My name forever, and this is My memorial from generation to generation."

Juutalaiset lainopettajat kertovat myös omissa kirjoissaan, miten Iisakin nimestä saadaan muistisääntö Yehovan nimen vokaaleista (YouTube-video). Iisakin heprealainen nimi 'Yitschaq' (Biblehub) kirjoitetaan hepreaksi kolmella konsonantilla, jotka ovat akronyymi Yehovan nimen vokaaleista 'sheva' (E), 'cholam' (O) ja 'kamatz' (A). Kolmas muistisääntö tulee heprean sanasta 'shachaq', joka merkitsee taivasta, pilviä (Biblehub). Nimi on myös akronyymi Yehovan nimen vokaaleista (YouTube-video). 


Ps. 89:7(6) (2017): "Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan lasten joukossa on kuin Herra?"


Ps. 87:6 (Young’s Literal): "For who in the sky, Compareth himself to Jehovah? Is like to Jehovah among sons of the mighty?"

 

Professori Martti Luther kertoi nimen olevan Jehovah kirjassaan 'Vom Schem Hamphoras tr. English' vuonna 1543): 

"First, I will take the ten names, as this is not new, but also St. Jerome extracts "In Epistola ad Marcellum" [letter to Marcel] where he counts these: El, Elohim, Elohe, Zebaoth, Eljon, Ejhe, Adonai, Jah, Jehovah, Schadai…   


..This name Jehovah, according to grammar comes from the word Haja, or Hava…   ..he is called Jehovah


..For he has his essence from no one, also has no beginning or end, but is from all eternity, in and of himself, that his being cannot be said "was" or "will be", because he has never started, is not able also to become, has also never ended, also cannot stop being; but it is said of him always is or "being", that is Jehovah (Exodus 3:14).

 

Yehovan nimi merkitsee kirjaimellisesti kolmannessa persoonassa 'Hän, joka on' ja 'Hän, joka on olemassa ikuisesti'. Kun Yehovah puhuu itsestään ensimmäisessä persoonassa heprean sanat ovat 'Ehyeh Asher Ehyeh', joka merkitsee 'Minä olen, kuka minä olen' ja myös futuurissa 'Minä tulen olemaan, joka tulen olemaan'. 'Ehyeh' on sana, joka on asiayhteydestä riippuen joko preesensissä (nykyisessä aikamuodossa) tai futuurissa (tulevassa aikamuodossa).

Sanat eivät tarkoita, että minä olen, kuka nyt satun olemaan. Malakian kirjan tulkintamallin avulla sanat ymmärtää niin, että Yehovah haluaa sanoa, että Hän tulee olemaan, kuka on, joten hän ei tule muuttumaan (Mal. 3:6; artikkeli).

2. Moos. 3:14 (2017): "Jumala sanoi Moosekselle: "Olen se, joka olen." Hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne."


Mal. 3:6 (Green´s Literal): "For I am Jehovah, I change not..."


Ilmestyskirjan tiedoista saamme tietää varmasti, että nimi lausutaan Yehovah (Jehova). Kun nimi jaetaan alkutekijöihinsä, se on yhdistelmä kolmesta olla-sanasta kolmessa aikamuodossa 'yihyeh', 'hoveh' ja 'hayah' (Ye-hov-ah), jotka merkitsevät "hän tulee olemaan, hän on, hän oli", mikä merkitsee ikuisesti olemassa olevaa (artikkeli ja YouTube-video). Ilmestyskirja kertoo kahdessa kohdassa, joissa Yehovan nimi on lausuttu näillä kolmella sanalla hepreaksi. Kirjaa käännettäessä myöhemmin kreikaksi sanojen järjestys on muuttunut, jolloin kirjaan on tullut kaksi erilaista tietoa asiasta (Ilm. 1:8, 4:8). 


Ilm. 1:8, 17-18: "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias…    ..Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä…


Ilm. 4:8: "Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva."

 

Miksi teologisessa tiedekunnassa ja luterilaisessa kirkossa elää vielä virheellinen myytti, että Jumalan nimi olisi Jahve, vaikka he tekevät jatkuvasti tieteellistä tutkimusta? Nimi ei ole edes heprean kieltä, eikä sitä löydy yhdestäkään juutalaisten Raamatun käsikirjoituksesta. Jopa Luther sanoi nimen olevan Jehovah. Valitettavasti Helsingin telogisessa tiedekunnassa on suuria ongelmia tutkimustyön laadussa (lisää aiheesta artikkelissa). 


Otetaan esimerkki huonosti tehdystä tutkimuksesta. Professori Antti Marjanen on tutkinut, miten YHWH tulisi lausua ja etsinyt vastausta gnostilaisesta Johanneksen salaisesta apogryfikirjasta. Marjasen tutkimusta on arvostellut mm. juutalainen teologian tohtori Nehemia Gordon, joka perusteli hyvin esittämänsä kritiikin (YouTube-video). Marjasen käyttämä lähde on toisen käden pakanallinen lähde, joka on jo lähtökohtaisesti kelvoton tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Parempia lähteitä olisivat olleet mm. juutalaisten kirjoitukset, joita on aiheesta paljon olemassa. Marjasen tutkimuksen johtopäätös on, että nimi lausutaan Jahve, joka olisi Kaaos-nimisen jumalan pojanpoika, mikä on täysin väärä tieto. Tutkimus on kelvoton ja sen tekeminen on ollut yhteiskunnan rahojen tuhlaamista. Ei ole Helsingin yliopiston teologiselle tiedekunnalle kunniaksi, että kansainvälisesti tunnettu tutkija ottaa tiedekunnan tekemän tutkimuksen esille äärimmäisenä esimerkkinä huonosti tehdystä tutkimuksesta.


Raamatussa ei ole yleistä kieltoa lausua Yehovan nimeä ja karaiittijuutalaiset ovat aina lausuneet nimen vapaasti


Ylipappi Aaron siunasi Yehovan nimessä Israelin kansaa ja varmasti tiesi, miten nimi lausutaan, koska hän keskusteli Yehovan kanssa. Miksi ihmeessä osa juutalaisista lopetti myöhemmin Yehovan nimen käytön? Tekosyyksi väitetään, että Yehovah olisi kieltänyt lausumasta nimeään turhaan. Jumalan nimi olisi niin pyhä, ettei sitä saa lausua, ettei nimi tule pilkatuksi vahingossakaan, minkä takia juutalaiset käyttävät nimen kiertoilmaisuna nykyään heprean sanaa HaShem määräisellä artikkelilla, joka merkitseen nimeä (Biblehub). 


Suomalainen raamatunkäännös vie tässä asiassa harhaan, koska se kääntää käskyn tahallaan väärin. 1992-käännöksen alaviitteessä on ilmoitettu, mitä lause kirjaimellisesti merkitsee. Miksi ihmeessä oikeaa käännöstä ei ole viety Raamattuun, jos se tiedetään? Luterilainen kirkko ei halunnut muuttaa pitkään jatkunutta väärää perinnettä.


Laki ei kiellä yleisesti Jumalan nimen käyttämistä, vaan kieltää sen käyttämisen petokseen. Yehovan nimeä saa käyttää, mutta nimeä ei saa käyttää epäasiallisesti. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että ihmiset tuomitaan jokaisesta turhasta sanasta. Heprean sana 'shav' voi tarkoittaa turhaa, valheellista, väärää tai petollista (Biblehub). On todennäköistä, että Yeshua tarkoitti, että tuomio tulee jokaisesta väärästä tai valheellisesta sanasta ei niinkään turhasta puheesta.


2. Moos. 20:7 (sananmukainen käännös Raamatun alaviitteessä): "Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen."


2. Moos. 20:7: (1933/38): "Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu."


2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään."


Matt. 12:36 (1933/38): "Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä."


Kristittyjen uskontunnustuksessa lausutaan Yehovan nimi, millä ei ole mitään tekemistä harhaoppisen Jehovan todistajien uskonnon kanssa


Todellinen syy Yehovan nimen lausumatta jättämiseen löytyy ihan muusta asiasta. Joelin kirja ilmoittaa, että joka huutaa (rukoilee) avuksi Yehovan nimeä, hän pelastuu (Joel 3:5). Jos joku ei pysty suullaan sanomaan Yehovan nimeä, hän ei voi pelastua. Nimen lausumiskiellon tarkoitus on estää pelastus. Ei ihme, että Johannes Kastaja, Yeshua ja Paavali arvostelivat usein juutalaisia lainopettajia mm. kyykäärmeen sikiöiksi ja raateleviksi susiksi (esim. Matt. 3:7, 23:33; Apt. 20:29-30).


Joel 3:5: "Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat."


Joel 3:5 (2:32, Green’s Literal): "For it shall be, all who shall call on the name of Jehovah shall be saved…"


Joel 3:5 (2:32, American Standard): "And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of Jehovah shall be delivered…"


Tätä Joelin kirjan lausetta siteeraa myös Paavali, kun hän määräsi, miten kristittyjen tulee tunnustaa uskonsa, jotta he voisivat pelastua (Room. 10:9-13). Pelastus edellyttää, että jokainen tunnustaa, että Yeshua on Yehovah. Suomalaisissa Raamatuissa on lause käännetty sanoilla "Jeesus on Herra". Paavali lainasi alun perin Joelin kirjaa hepreaksi, joten uskontunnustus on kuulunut, että: "Yeshua on Yehovah", jota alkuseurakunta käytti uskontunnustuksena. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Room. 10:9-10, 13: "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva…    ..Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."


Fil. 2:1: "jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."


Jehovan todistajat eksyttämässä ihmisiä

Jehovan todistajat eivät tunnusta sitä, että Yeshua (Jeesus) olisi Jehovah, joten he eivät voi pelastua. Apostoli Johannes kirjoitti, jos joku ei tunnusta Yeshuan olevan ihmiseksi syntynyt Yehovah, hän on antikristus. 


2. Joh. 1:7: "Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä."


Evankeliumin opetuksen ydin on, että Jumalan Poika on ihmiseksi syntynyt Jumala (Jes. 9:5). Ei riitä, että sanoo Jeesuksen olevan Herra. Pitää uskoa ja se suullaan tunnustaa, että Yeshua on Yehovah. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää tuntea Jumalan nimet ja osata niitä käyttää.


Jumalan Poika käski rukoilemaan Isää Taivaassa


Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ei käskenyt rukoilemaan itseään vaan Isää Taivaassa. Juutalaisille tämä ei ollut vieras ajatus, koska Vanhan testamentin kirjoituksissa Jumala pyytää lapsiaan kutsumaan Häntä Isäksi.


Matt. 6:6, 9: "Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut…   ..Rukoilkaa te siis näin: -- Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi."


Jer. 3:19: "..Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi etkä koskaan käänny minusta pois."


Jer. 31:9: "..Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni."


Jes. 63:16, 64:7: "Olethan sinä meidän isämme. Ei Abraham meistä mitään tiedä eikä Israel meitä tunne. Sinä, Herra, olet meidän isämme. Ikuinen Lunastajamme, se on sinun nimesi…   ..Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savea, sinä saven valaja, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa."


Mal. 1:6: " -- Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit…"


Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."


Joh. 14:8-10: "Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä." Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan."


Yeshua kielsi käyttämästä arvonimeä isä, koska on olemassa vain yksi Isä Taivaassa, jonka lapsia kaikki ihmiset ovat. Hengellisessä asiayhteydessä sana Isä tarkoittaa Jumalaa. Roomalaiskatoliset papit käyttävät arvonimenään isää, joten he väittävät olevansa jumalia, vaikka eivät sellaisia ole. Paavin nimikin tulee isää tarkoittavasta sanasta papa. Rooman epäjumalan nimi juppiter tulee sanoista 'djous pater', joka merkitsee taivaan isää. Kreikan epäjumalan nimi zeus, tulee sanoista 'dyeus pater', joka myös merkitsee taivaan isä. 


Matt. 23:9-10 (2017): "Isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, Kristus."


Jumalan Pojan alkuperäinen nimi ei ole Jeesus vaan Yeshua


Joosuan nimi on Raamatussa Yehoshua (Jehoshua). Tämä on ollut yleinen heprealainen miehen nimi, joka muuttui lyhyempään muotoon Yeshuaksi, koska sanan alkuosassa olevaa H-kirjainta ei äännetä (YouTube-video). 


Yeshuaa ylistettiin Tammerkosken sillalla

Jumalan Pojalle piti antaa nimeksi Yeshua, koska 'yoshia', joka merkitsee yhdellä sanalla "hän pelastaa". Enkelin ilmoitus Yeshuan nimestä on runollinen lause, jossa oleva sanaleikki ei soinnu arameaksi eikä kreikaksi, mutta sointuu hepreaksi. Samalla tavalla Jaakobin poikien nimet on ilmoitettu runollisilla sanaleikeillä (1. Moos. 29:31-35). Tämä todistaa, ettei Yeshuan perheen puhekieli ollut aramea vaan heprea (Did Jesus Speak Hebrew? Disputing Aramaic Priority).


Matt. 1:21: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

Johannes Kastaja julisti kansalle, kuten on profetoitu Jesajan kirjassa: Yehovah tulee, joten tasoittakaa tie Jumalallemme (Jes. 40:3-5). Sitten sieltä tuli Yeshua (Jeesus), josta Johannes Kastaja todisti (Joh. 1:6-14). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.

Jesajan kirja kertoo, ettei ole muuta pelastajaa kuin Yehovah (Jes. 43:10-12). Alkuteksti käyttää pelastajasta ja pelastuksesta heprean sanaa 'yasha' (Biblehub). Jumalan Pojalle annettiin pelastusta tarkoittava nimi Yeshua, koska Hän on ihmiseksi syntynyt Yehovah, joka tuli pelastamaan. Jumalan Pojan nimi Yeshua todistaa, että Hän on Yehovah.

Jes. 40:3-5, 43:10-13: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä... 

..Minun todistajani, sanoo Herra, olette te -- Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni -- ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut, minä olen pelastanut, olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala, olen nyt ja aina..."

Kun Pietari puhui kansaa johtaville papeille ja kirjanoppineille heprean kielellä, hän käytti runollista sanaleikkiä, ettei ole mitään muuta nimeä, joka 'yasha' pelastaa, kuin Yeshua. Yeshua on se pelastaja, josta Jesajan kirja puhuu.

 

Apt. 4:10, 12: "se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä…   ..Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

 

Kun Raamattua käännettiin kreikan kautta muille kielille, Yeshuan nimeksi tuli Jesus ja suomeksi Jeesus, joka on otettu kreikankielisestä Vanhan testamentin käännöksestä Septuagintasta. Tämä on sikäli valitettavaa, koska Jesus ei ole edes oikea käännös Yeshuasta. Esran ja Nehemian kirjan 1992-käännöksessä on nimi käännetty paremmin Jesuaksi.


Esra 3:2: "Jesua, Josadakin poika, ja hänen veljensä, jotka olivat pappeja…"


Kreikan kielessä nimen alkuosa Jes- kuulostaa liian paljon sanaa zeus ja sanan loppu -us merkitsee poikaa. Vaikka monet teologit kiistävät tämän etymologian (sanan alkuperän), niin tällaiset osat kreikkalaisessa nimessä ovat. Vaikka nimi löytyy Septuagintasta, tämä on yksi painava syy, miksi meidän tulisi pysyä Jumalan Pojan alkuperäisessä nimessä Yeshua, joka kertoo Yehovan antamasta pelastuksesta.


Jumala paadutti Hänen käskyjä rikkoneet niin, etteivät he pystyneet enää lausumaan Yehovan nimeä


Miksi juutalaiset eivät pysty lausumaan Yehovan nimeä? Miksi kristityt ovat ottaneet Yehovan ja Yeshuan nimet pois Raamatusta? Jeremian kirja antaa huomiota herättävän vastauksen. Se kertoo ajasta, jolloin Yehovah määräsi Israelin kansan pakkosiirtolaiseksi Babyloniaan rangaistuksena heidän synneistään. Ne jotka pakenivat Egyptiin, heitä Yehovah rankaisi niin, etteivät he enää pystyneet huutamaan (rukoilemaan) Yehovan nimeä avuksi, mikä tarkoitti käytännössä kadotustuomioita. Kyse oli niiden paaduttamisesta, jotka olivat hylänneet Yehovan käskyt. Yehovah oli kieltänyt juutalaisia palaamasta takaisin Egyptiin, joten he saivat saman rangaistuksen kuin ne erämaassa olleet juutalaiset, jotka olisivat Mooseksen aikana halunneet palata takaisin Egyptiin.


Jer. 44:12, 26 (2017): "Tempaan pois Juudan jäännöksen, ne jotka käänsivät kasvonsa Egyptin maata kohti mennäkseen siellä asumaan muukalaisina, ja heistä kaikista tulee loppu Egyptin maassa. He kaatuvat miekkaan ja menehtyvät nälkään…   ..Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti yksikään Juudan mies ei ole enää mainitseva suullaan nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' – ei koko Egyptin maassa." (5. Moos. 17:16, 4. Moos. 14:4-40)


5. Moos. 17:16, 28:68: "Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: 'Älkää enää milloinkaan palatko tätä tietä!'..    ..Herra vie teidät laivoilla takaisin Egyptiin, vaikka minä sanoin, ettette koskaan enää palaa sinne. Siellä te kaupittelette itseänne vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi, mutta kukaan ei teitä huoli."


Egyptistä alkoi juutalaisten paatumus, etteivät he voineet enää lausua Jumalansa nimeä Yehovah. Kun kreikkalainen Aleksanteri Suuri valloitti Israelin ja Egyptin, silloin alkoi juutalaisten ja egyptiläisten kreikkalaistaminen. Aleksanteri Suuren armeijaan värväytyi juutalaisia palkkasotilaita, jotka päätyivät Egyptiin. Noin 200-luvulla eKr. Egyptissä asuneet juutalaiset käänsivät Raamattunsa kreikaksi. Juutalaiset eivät yleensä kääntäneet Pyhiä Kirjoituksiaan toisille kielille, mutta jos joskus niin tekivät, he eivät koskaan kääntäneet Yehovan nimeä toiselle kielelle, vaan merkitsivät tekstiin nimen hepreaksi. 


Kun kreikkalaiset käännökset päätyivät pakanoiden käyttöön, he tekivät saman Yehovan nimelle, mitä paatuneet juutalaiset olivat tehneet. Yehovan nimen sijasta lausuttiin Adonai, joka tehtiin kreikkalaisessa raamatunkäännöksessä siten, että Yehovan nimi muutettiin kreikkalaiseksi sanaksi Kyrios, joka oikeasti vastaa Adonaita (Herraa). Yeshuan nimi muutettiin Jeesukseksi. Sama paatumus levisi myös katolisuuteen ja koko klassiseen kristinuskoon, joka sekään ei pysty käyttämään nimiä Yehovah eikä Yeshua.


Juutalaiset lainopettajat eivät ole koskaan hyväksyneet kreikan kielelle käännettyä Vanhaa testamenttia Septuagintaa. Juutalaisten historiankirjoitusten mukaan juutalaiset lainopettajat pakotettiin vastoin tahtoaaan kääntämään laki ja profeetat kreikaksi. Tämä on sikäli uskottava kertomus, koska juutalaisuudessa heprean kieli on aina ollut pyhä kieli, jonka avulla on uskontoa harjoitettu. Juutalaisten Talmudissa kerrotaan, miten Septuagintaan on tehty 12 toimituksellista lisäystä selittämään tekstiä, mitä lainopettajien on mahdoton hyväksyä, koska ne eivät ole alkuperäistä Jumalan Sanaa. He pitävät Septuagintaa muutenkin huonona käännöksenä, joten heidän kirjastoista sitä ei yleensä löydy eivät he käytä sitä uskonnonharjoittamisessa ollenkaan (YouTube-video). Myös kristityt kielenkääntäjät ovat kiinnittäneet huomiota Septuagintassa oleviin ilmeisiin virheisiin ja huonoihin käännöksiin (YouTube-video).


Harwardin yliopiston teologian professori Peter Enns on kirjoittanut kirjan 'How the Bible Actually Works', jossa hän kertoo, miten juutalaisten Vanha testamentti muuttui, kun siitä tehtiin kreikkalainen Septuaginta. Jos kääntäjät eivät hyväksyneet heprealaisessa tekstissä olevaa ilmoitusta, se käännettiin tarkoituksella eri tavalla kreikaksi, jotta teksti vastaisi kääntäjän omaa raamattunäkemystä. Näin myös Uusi testamentti muuttui alkuperäisestä, koska kääntäjät ottivat usein mallia Septuangintasta kääntäessään Vanhasta testamentista siteerattuja lauseita kreikaksi (YouTube-video). 


Heprealaisessa Raamatussa lukee, että Israelin kansan vanhimmat nousivat vuorelle ja näkivät Israelin Jumalan. Kääntäjien mielestä Jumalaa ei voi nähdä, joten he kirjoittivat, että vanhimmat näkivät vain sen paikan, jossa Israelin Jumala oli (2. Moos. 24:9-11, Septuaginta tr. English). Miten on mahdollista, että Israelin Jumalan kasvot voi nähdä, sen kertoo artikkeli: 'Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa'.


2. Moos. 24:9-11: "Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian."


Juutalaisia ja kristittyjen alkuseurakuntaa pakotettiin myös vaikenemaan Yehovan nimestä. Simon bar Kokhban johdolla juutalaiset nousivat kapinaan Roomaa vastaan vuonna 132 jKr. Rooman armeija kukisti kapinan verisesti. Eloonjääneet juutalaiset vietiin Juudeasta orjiksi muualle Roomaan. Vuonna 136 jKr. roomalaiset tiukensivat otettaan Israelissa. Keisari Hadrianus kielsi juutalaisilta sapatin pyhittämisen ja Yehovan nimen lausumisen. Hän muutti Israelin nimen Palestiinaksi, joka tulee juutalaisten viholliskansan Filistean mukaan. Jerusalemista tuli Rooman legioonan varuskuntakaupunki, johon juutalaisilta oli pääsy kielletty. Tämän jälkeen Israelin kansan puhekieli alkoi muuttua sen maan kieleksi, jonne heidät oli siirretty.


Professori Martti Luther oli vanhoina päivinään katkeroitunut juutalaisiin syvästi. Hän kirjoitti antisemitistisen kirjan 'Juutalaisista ja heidän valheistaan', jossa hän ehdotti kymmentä erilaista rangaistusta juutalaisille, jotka natsi-Saksa myöhemmin toimeenpani. 


Kirjan jälkeen Luther kirjoitti toisen hyvin antisemitistisen kirjan 'Vom Schem Hamphoras' (nimestä tetragrammaton), jossa hän vertasi juutalaisia paholaiseen. Hepreaksi kirjoitettua Jumalan nimeä YHWH kutsutaan myös tetragrammatoniksi, koska nimessä on neljä kirjainta, joka on hepreaksi 'schem hamphoras', mitä juutalaiset käyttävät YHWH-nimen kiertoilmaisuna. Kirjassa on erityisen loukkaava kohta, jossa Luther pilkkaa törkeällä tavalla Jumalan nimeä YHWH. 


Luther kertoo, että Wittenbergin kirkon seinässä on kivestä tehty veistos, jossa emakko imettää allaan olevia juutalaisia lapsia. Sika on juutalaisille erityisen saastainen eläin. Rabbi nostaa kädellään sian häntää katsoakseen peräaukkoon, minkä Luther vertaa Talmudin lukemiseen. Lopuksi Luther liittää tämän asian mitä törkeimmällä tavalla tetragrammatoniin (Wikipedia ja YouTube-video ja 'Vom Schem Hamphoras tr. English'). Veistoksen otsikoksi on kirjoitettu sanat "Schem Hamphoras", mikä on törkeää Jumalan nimen pilkkaamista. Saksan korkein oikeus päätti, että veistos saa olla Wittenbergin kirkon seinällä (Reuters 14.6.2022).


Vastaavia veistoksia on Pohjois-Euroopassa 32 kappaletta, joista yksi on Uppsalan tuomiokirkossa (kartta). Tämä todistaa, että Martti Luther oli antikristus, yksi monien joukossa. Ilmestyskirja kertoo antikristuksesta, joka tulee herjaamaan Jumalan nimeä ja sitä Luther teki kaiken muun Raamatun vääristelyn lisäksi. 


Kaiken huippu on, että Loviisan kirkossa on ollut jouluseimi, jossa on ollut 2017-2018 veistos imettävästä emakosta, millä on ilmeinen yhteys Lutherin kirjoitukseen Wittenbergin kirkon seinässä olevasta kuvasta (IS 1.1.2018). Helsingin piispa Teemu Laajasalo kantaa hengellisen vastuun Loviisan suomalaisen seurakunnan toiminnasta. 


Ilm. 13:5-6: "Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa."


1. Joh. 2:18-19: "Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin."


Jumalan Pojan paluun jälkeen koko ihmiskunta tuntee Yehovan nimen


Raamattu myös profetoi ajasta, jolloin koko maailma tuntee Yehovan nimen. Tämä aika viittaa siihen, kun Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) palaa takaisin. Kun Messias ottaa kaiken vallan maan päällä, niin silloin alkaa tuhatvuotinen rauhanvaltakunta, jossa kaikki ihmiset tuntevat Yehovan nimen ja Häntä yksi palvelevat. 


Sak. 14:9 (2017): "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."

 

Sak. 14:9 (Green's Literal): "And Jehovah shall be King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah, and His name one."


Jes. 65:16: "Joka pyytää itselleen siunausta tässä maassa, on saava siunauksen oikean Jumalan nimessä, ja joka vannoo tässä maassa, on vannova oikean Jumalan nimeen..."


Messiaan paluun yksi ennusmerkki on Yehovan nimen tunnetuksi tuleminen. Profeetta Elian heprealainen nimi Eliyah merkitsee 'Jumalani on Yehovah'. Hänen toinen nimensä on Jehohanan, joka merkitsee 'Yehovah on armollinen'. Kun hän tulee uudelleen raivaamaan tietä Yehovan paluulle, silloin Hän tulee julistamaan myös Yehovan nimeä. Silloin he rukoilevat oikean Jumalan nimessä puhtaalla kielellä nimen oikein lausuen. Raamatussa ei ole yleistä kieltoa lausua Yehovan nimeä vaan käsky kertoa Hänen nimestään kaikille kansoille (Jer. 12:14-16, Sak. 8:23).


Jes. 42:8, 52:6 (2017): "Minä, Herra, se on minun nimeni…   ..Sen tähden kansani on tunteva nimeni. Sen tähden se on sinä päivänä tunteva, että minä olen se, joka sanon: "Katso, minä se olen." (vert. 2. Moos. 3:13-15)

 

Joh. 17:6, 26 (2017): "Olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta…   ..Olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin tunnetuksi, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."


Sef. 3:9 (1933/38): "Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti."


Sef. 3:9 (King James Version): "For then will I turn to the people a pure language"


Jer. 12:14, 16: "Näin sanoo Herra: "Totisesti, minä tempaan kaikki kelvottomat naapurikansat pois maastaan…   ..Jos ne sitten minun kansani tavoin oppivat palvelemaan minua, oppivat vannomaan minun nimeeni: 'Niin totta kuin Herra elää' -- aivan niin kuin ne aikaisemmin olivat opettaneet minun kansaani vannomaan Baalin nimeen -- niin ne saavat sijan minun kansani keskellä."


Mal. 1:11 (2017): "Sillä auringon noususta sen laskuun asti on nimeni oleva suuri pakanain seassa... ..sanoo Herra Sebaot." 


Jos joku on sitä mieltä, ettei sillä ole mitään merkitystä, millä nimellä kutsuu Jumalaa ja Jumalan Poikaa, niin hän ei ole ymmärtänyt oikein lopun aikojen profetioita. Jotka ovat Kristuksessa, he tuntevat Yeshuan sekä Yehovan nimet ja niitä myös käyttävät. Joka tätä ei tee, hän ei täytä lopun ajan profetioita siitä seurakunnasta, joka tuntee Yehovan nimen. Kukin miettiköön, mitä tämä tarkoittaa kohdallaan.


Jes. 24:15: "..kunnioittakaa Herraa. Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä, hänen, joka on Israelin Jumala."


5. Moos. 32:3: "Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa!


Apt. 8:12 (1933/38): "Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä"

 

Joh. 1:12 (2017): "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi vallan tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,