tiistai 2. tammikuuta 2024

Kristinusko ei ole sitä, mitä olet luullut sen olevan • Aadam ja Eeva eivät tienneet Jumalan sanasta juuri mitään ennen, kun söivät kielletystä hyvän- ja pahantiedon puusta, minä jälkeen heidät silmänsä avautuivat häpeälliseen alastomuuteensa ja heidät karkotettiin Jumalan vuorelta – Emmauksen tiellä myös syötiin mutta leipää, jolloin opetuslasten silmät avautuivat ja he tunsivat Jumalan Sanan, mutta sen jälkeen he kääntyivät takaisin Jumalan vuorelle
 • Jumalan Poika opetti, että vain harva kristitty pelastuu, joten yleinen käsitys kristinuskosta on väärä – suurin osa kirkkokunnista on leveä tie kadotukseen, mutta yksi pieni ja piskuinen seurakunta on sitä oikeaa kristinuskoa, joka on kapea ja vaikeakulkuinen tie Taivasten Valtakuntaan (Matt. 7:13-14, Luuk. 13:23-30) 
 • Kristinusko oli aluksi juutalaisuutta, joka uskoi Jumalan Poikaan (Apt. 28:23), mutta se muuttui 300-luvulla uudeksi uskonnoksi ns. klassiseksi kristinuskoksi, joka luopui juutalaisuudesta, minkä Paavali profetoi tapahtuvan hänen lähtönsä jälkeen (Apt. 20:29-30 vert. Matt. 7:15-23; 2. Kor. 11:3-4)
 • Hämeen Kansanlähetyksen raamatunopettaja Veli-Matti Vainio huokaisi syvään, kun raamattupiiri luki Apostolien teoista, että Paavali uskoi Moosesta ja profeettoja (Apt. 24:14, 25:8) – klassinen kristinusko ei pysty käsittämään niitä kohtia Uudesta testamentista, joissa opetetaan kreikkalaisia seurakuntia noudattamaan juutalaisten lakia (Matt. 5:17-20, Room. 2:6-13, 2. Kor. 6:17 - 7:1)
 • Teologit opettavat yleisesti, ettei Jeesus perustanut kristinuskoa vaan Paavali ja keisari Konstantinus Suuri, jotka poistivat kristinuskosta juutalaisuuden ja pakanoiden (ei-juutalaisten) velvollisuuden noudattaa Mooseksen lakia, mikä riitautti Paavalin ja Pietarin keskenään – teologien selitys on kohtalokas väärinkäsitys
 • Jerusalemin kokous (Apt. 15) ei kumonnut pakanoiden velvollisuutta noudattaa lakia, mutta ei vaatinut ympärileikkausta Kreikassa asuvilta pakanoilta, koska Mooseksen laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanoita (1. Moos. 17:4-14) – Paavali ja Pietari vaativat pakanoita muuten noudattamaan Mooseksen lakia (Esim. Apt. 10:34-35, Room. 2:6-13, 1. Kor. 14:34, 2. Kor. 6:17 - 7:1)
 • Paavalin kirjeet lainaavat Vanhan testamentin tekstejä monin paikoin virheellisesti, mikä johtuu myöhemmin tehdyistä huonoista käännöksistä ja kopiovirheistä – Uudessa testamentissa on vieläkin lukuisia täysin selviä käännös- ja kopiovirheitä, jotka antavat yksittäisissä lauseissa olennaisesti väärän kuvan, ellei lukija ymmärrä tarkistaa asiaa muista Raamatun teksteistä 


Kristinusko alkoi maailman luomisesta – Raamattu kertoo kristinuskosta sen ensimmäisestä lauseesta viimeiseen


Kun puhutaan kristinuskon synnystä, pitää mennä Raamatun ensimmäisiin lauseisiin. Raamattu kertoo kristinuskosta ensimmäisestä sanasta viimeiseen asti. Alussa Jumala sanoi, tulkoon valo. Se ei ollut aurinko eikä tähdet, koska ne tulivat vasta neljäntenä päivänä (1. Moos. 1:14-19). Jumalan Poika on Maailman Valo. 2. Kor. 4:6: "Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.

 

1. Moos. 1:3-4: "Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä,"

 

Ilm. 22:20-21: "Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.

Jes. 9:1, 5: "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus…   ..Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille…"

Joh. 8:12: "Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."

 

Matt. 17:2: "Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo." 


Tyndalen käännös Joh. 1 (kuva)Kun Jumala sanoi, Jumalan Sana oli Jumalan Poika, jonka kautta Jumala loi maailman (Hepr. 1:1-2). Suomalaisissa käännöksissä lukee "Sana oli Jumala" (Joh. 1:1), mutta alkutekstissä sanojen järjestys on kuitenkin päinvastainen: "Jumala oli Sana". Tämä tarkoittaa, ettei Sana voi olla Jumalan luona oleva toinen Jumala, vaan Sana on itse Jumala. Jae on käännetty oikein mm. Lutherin saksalaisessa ja Tyndalen englantilaisessa käännöksessä (v. 1526), joka on vanhin englantilainen käännös:

 

Joh. 1:1 (Luther): "..Gott war das Wort." (Jumala oli Sana) 


Vatikaanin arkistosta on löytynyt hepreankielinen katkelma Johanneksen evankeliumin alusta, jossa sanajärjestys on myös "Jumala, Hän oli Sana" (PDF). Sana oli Jumalan luona tai kuten heprealaisessa käsikirjoituksessa lukee "Sana oli Jumalan vierellä", mutta Jumala oli Sana, joten kyseessä oli yksi ja sama Jumala (Apt. 7:56). Johannes kuvaa vierekkäin istuvia Isää ja Poikaa, jotka ovat yksi ja sama Jumala.


Joh. 1:1-3: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä."

 

Joh. 1:1-2 (Hebrew tr. English): "In the beginning was the Word, and the Word was next to Elohim And Elohim, he was the Word. This was in the beginning next to Elohim."

 

Ps. 110:1 (2017): "Daavidin psalmi. Herra sanoi minun Herralleni: "Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi jalkojesi astinlaudaksi."


Apt. 7:56 "Hän sanoi: "Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla puolella!"


1. Sam. 3:7, 10, 21 (1933/38): "Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle…   ..Niin Herra tuli ja seisoi...   ..Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille."

 

1. Moos. 15:1 (Biblia): "..tuli Herran sana Abramin tykö näyssä, sanoen: älä pelkää Abram, minä olen sinun kilpes..."

 

Joh. 8:56-28 (2017): "Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Hän näki sen ja iloitsi." Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!" Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, Minä olen.


Hyvän- ja pahantiedon puu antoi Aadamille ja Eevalle tiedon Jumalan sanasta


Aluksi Aadam ja Eeva eivät tienneet Jumalan sanasta juuri mitään. Heillä ei ollut tietoa hyvästä ja pahasta. 


Ihmistä oli käsketty viljelemään ja varjelemaan Jumalan puutarhaa sekä lisääntymään, täyttämään koko maa ja ottamaan se valtaansa. Jumala oli kieltänyt heitä syömästä puutarhan keskellä olevasta hyvän- ja pahantiedon puusta, mutta muista puista he saivat syödä. Muuta lakia heillä ei ollut, joten heillä ei ollut tietoa Jumalan sanasta. 


Mitä hyvä ja paha tieto tarkoittaa? Se tarkoittaa moraalia oikeasta ja väärästä, joka on kirjoitettu Jumalan lakiin. Se tarkoittaa myös valintaa elämän ja kuoleman välillä. Joka noudattaa lakia, hän saa elää. Joka ei noudata, hän kuolee synteihinsä (5. Moos. 30:15-20, Joh. 12:50, Room. 8:13).

 

1. Kun. 3:9 (2017): "Anna sen tähden palvelijallesi kuuleva sydän jakaakseni oikeutta kansallesi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten jakaa oikeutta tälle suurelle kansallesi?

 

Aam. 5:14-15: "Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää! Saattakaa kaupunginportissa oikeus voimaan..."


Joka söisi puusta, hän saisi ymmärrystä ja viisautta, mutta se rikkoisi Jumalan käskyä ja johtaisi kuolemaan. Alkutekstissä on heprean sana 'yada' (tuntea, tietää, yhtyä), joka tässä tapauksessa tarkoittaa, että tulisi tuntemaan tiedon hyvästä ja pahasta, mikä on kirjoitettu Jumalan sanaan (Biblehub).


Matt. 19:16-18, 19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle:..   ..Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."


Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


5. Moos. 30:15-19 (2017): "Katso, minä panen tänä päivänä eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitään ja noudattamaan hänen käskyjään, säädöksiään ja oikeuksiaan, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Mutta jos sydämesi kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte. Te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.


Jer. 18:10: "Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."

 

Aadamin piti ottaa Maa valtaansa siis tulla Maan ruhtinaaksi, mistä saatana tuli kateelliseksi. Saatana laati kieron juonen käyttää hyväksi Aadamin vaimoa Eevaa, minkä avulla saatana yllytti Aadamia tekemään syntiä, jotta Aadam kuolisi ja saatanasta voisi tulla maailman ruhtinas. Aadam ja Eeva lankesivat saatanan valheeseen ja söivät kielletystä puusta, mutta sen jälkeen ihminen oppi tuntemaan hyvän ja paha, jotka on määritelty Jumalan laissa. 

 

Sananl. 14:15: "Tyhmä uskoo kaiken minkä kuulee, järkevä harkitsee mitä tekee.

 

Syntiinlankeemuksen jälkeen saatana sai rangaistuksensa. Jumala nöyryytti saatanaa muuttamalla hänet maassa mahallaan ryömiväksi käärmeeksi, jolla oli ruokana maan tomu. Jumala sanoi saatanalle, että tästä alkaa vihollisuus Eevan siemenen ja käärmeen välille. Siemenellä tarkoitettiin Jumalan Poikaa, joka on ihmiseksi syntyvä Jumala.  


Naula on lävistänyt kantapään

Tässä alkukertomuksen lauseessa on myös profetia ristiinnaulitsemisesta, koska se kertoo käärmeen pistävän Jumalan Poikaa kantapäähän. Roomalaiset naulasivat tuomitun ristiin lyömällä naulan kantaluun läpi. Aadamin ja Eevan syntiinlankeemus johti heti siihen, että Jumala teki suunnitelman pelastaa ihmiskunta.


1. Moos. 3:15 (2017): "Minä panen vihollisuuden sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen Siemenensä välille. Hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän."


Hyvän- ja pahantiedon puu koetteli ihmisen uskollisuutta Jumalalle


Miksi Jumalan piti luoda puutarhaan hyvän- ja pahantiedon puu, jos siitä syöminen ei ollut toivottavaa? Jumala koetteli ihmistä, noudattaako hän käskyjä. Tämä oli tärkeä tieto, jotta Jumala tietäisi, voiko ihmiseen luottaa. 


Jumala etsii ihmisistä nimenomaan uskollista rakkautta, minkä takia Hän ihmisen loi. Jumalaa rakastetaan noudattamalla lakia, joten Jumalan piti tietää, rakastaako ihminen Häntä ja onko ihminen uskollinen (5. Moos. 6:4-6, 1. Joh. 5:3). Jos ihminen ei ole luotettava, hänen täytyi saada lisää tietoa hyvästä ja pahasta, jotta hän voisi oppia noudattamaan Jumalan tahtoa. Sekään ei ole ollut helppo tie, koska Jumala havaitsi, että vain hyvin harva ihminen rakastaa Jumalan Sanaa noudattaakseen sitä (Matt. 7:13-14, Luuk. 13:23-30).

 

2. Tim. 3:16-17: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. 


Eevaa houkutti kovasti saada tuntea Jumalan sana samalla tavalla kuin Jumala, mikä oli Aadamilta ja Eevalta kielletty. Eevalla oli himo kiellettyyn ja salattuun tietoon, joka antaisi valtaa. Koska Eeva rikkoi käskyn ja yllytti aviomiestään tekemään samaa, Jumala kielsi naisia opettamasta seurakunnassa ja papin viran. Ihmiskunnan kantaäidin synti johti siihen, ettei hänen tyttärensä saa puhua seurakunnan kokouksessa (1. Tim. 2:11-15, 1. Kor. 14:32-38). 


Kun Jumala asetti ylipapin viran, se annettiin Aaroni pojille, mutta ei tyttärille. Yeshua (Jeesus) valitsi opetuslapsikseen 12 miestä, joille hän antaa valtakunnassaan tehtävän johtaa 12 Israelin sukukuntaa niiden ruhtinaina (Matt. 19:28). Kun Pietari puhui Kristuksen kuninkaallisesta papistosta, hän ei viitannut kaikkiin ihmisiin eikä asettanut yleistä pappeutta vaan viittasi israelilaisiin miehiin (2. Moos. 19:5-6, 1. Piet. 2:9).


1. Tim. 2:11-15: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."


Saatana heitettiin lopulta ulos myös Taivaasta, mutta miksi ihmeessä hän on saanut olla syntiinlankeemuksen jälkeen maailman ruhtinas (Joh. 14:30, 16:11)? Miksei Jumala tuhonnut heti saatanaa? Kun Aadam karkotettiin paratiisista, Jumala kirosi Maan, missä Aadamin oli hankittavat elantonsa perheelleen tekemällä raskasta työtä otsa hiessä. Saatanasta ja hänen enkeleistään tuli toinen kirous Maalle. Saatanan sallittiin seuloa ihmisiä, jotta tulisi koeteltua ihmisten uskollisuus Jumalalle. 


Samalla tavalla lopun aikoina Jumala lähettää rajun eksytyksen antikristuksen maailmaan, joka saa mennä jopa 3,5 vuodeksi Jumalan temppeliin. Silloin ihmiset koetellaan, kuka rakastaa valhetta ja kuka totuutta (2. Tess. 2:3-12)? Saatanan vaikutus näkyy jo useissa kirkkokunnissa, joiden opetus on laittomuuden ihmisen antikristuksen vallassa (Matt. 7:15-23, Apt. 20:29-30).


Luuk.10:18,  22:13: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama…   ..Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa." (Pietaria kutsuttiin myös Simoniksi)


1. Piet. 1:6-7: "Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."


Jumala haluaa nähdä, osaatko pysyä puhtaana ja pyhittää sapatin vai uskotko käärmeen valheita


Joka tuntee Jumalan, hän tietää, ettei Jumalalla ole tapana muuttaa perusperiaatteitaan. Sen minkä Jumala on muinoin säätänyt, siitä Hän pitää kiinni loppuun asti. Hän on jopa ilmoittanut useita kertoja, ettei Hän muuta lakia (5. Moos. 4:2, Matt. 5:17-20).


Ps. 111:7: "Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja se pysyy, hänen säädöksensä eivät muutu."


On hyödyllistä tutkia Raamattua alkulehdiltä alkaen, koska se tarina ei muutu, mutta täydentyy ja tarkentuu. Kristinusko alkoi jo luomisen yhteydessä. Jumalan Poika loi Aadamin omaksi kuvakseen (Joh. 1:1-3, Hepr. 1:2-3). Mooses ei säätänyt lakia eikä vienyt Israelin kansaa Egyptistä luvattuun maahan, vaan sen teki Jumalan Poika, joka kulki heidän edellään pilvipatsaassa (1. Kor. 10:1-4).


Mal. 3:6: " -- Minä, Herra, en muutu, ettekä tekään, Jaakobin jälkeläiset, ole entisestänne muuttuneet."


1. Kor. 10:1-4: "Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus."


Kielto syödä hyvän- ja pahantiedon puusta oli ensimmäinen Jumalan asettama ruokasäädös, joka jakoi kasvit sallituihin ruokiin ja yhteen kiellettyyn lajiin. Nykyään voimassa olevat ruokasäädökset jakavat eläimet puhtaisiin ja saastaisiin sen mukaan, mitä saa syödä ja mitä ei, minkä tiesi jo Nooa ennen vedenpaisumusta.


1. Moos. 7:1-2 (2017): "Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut vanhurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras."


On typerää alkaa miettimään, mitä järkeä on Jumalan antamissa ruokasäädöksissä ja sapatissa. Jumalalla on paljon hyviä syitä, miksi Hän edellyttää ihmisten niitä noudattavan.


Yeshua ajoi pahat henget sikalaumaan, joka syöksyi jyrkänteeltä mereen omaan kuolemaansa (Mark. 5:8-14). Onko kukaan ajatellut, miksi Yeshua ajoi pahat henget juuri sikoihin? 


Jos ihminen ei osaa pitää sormiaan erossa kielletystä sianlihasta, niin miten hän osaa pysyä erossa muustakaan kielletystä? Jos ihminen sanoo Jumalalle, että luterilainen pappi kertoi, että sikaa saa syödä, niin eikö ihminen mennyt uskomaan käärmeen valheen? Ihminen saa syyttää vaan itseään, ettei häntä havaittu uskolliseksi. 


Mark. 5:2, 8, 12-13: "Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki…   ..Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä…   ..Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki."


Jes. 65:4, 66:15: "He oleskelevat haudoissa ja yöpyvät kallionkoloissa, heille kelpaa ruoaksi sian liha, kelvotonta uhrilihaa he keittävät astioissaan…   ..nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra."


Sapatti on Jehovan juhla (Herran juhla), joka on asetettu sen muistoksi, että Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja siunasi sekä pyhitti seitsemännen päivän sapatin. Sapatin pitäminen on myös tapa tunnustaa uskoa, että Jumala on luonut maailman. Jumala pyhitti jo ensimmäisen sapatin, joten Aadam ja Eeva viettivät sapattia jo toisena elinpäivänään Paratiisissa.


2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."


Sapatin pitäminen on ikuinen merkki liitosta Sapatin Herran Yeshuan (Jeesuksen) kanssa, mikä on voimassa myös uuden liiton aikana (Luuk. 6:5). Jesajan kirja ilmoittaa, että ne pakanat saavat tulla Jumalan pyhälle vuorelle, jotka pyhittävät sapatin ja pitävät liiton (Jes. 56:6-8). Sapatin pitäminen on asetettu pelastuksen ehdoksi. Yeshua (Jeesus) ei muuttanut tästä säädöksestä mitään, minkä takia Hänen opetuslapsensakin pyhittivät sapatin (Matt. 5:17-20, Luuk. 23:56).


Jes. 56:6-7: "Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä, kaikki jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni"


Apt. 13:44, 18:4: "Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa... ..Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia. 

 

Luuk. 23:56: "Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan."


Jumala sääti sapatin ihmistä varten hänen levoksi ja virkistykseksi. Sapatti rajaa ihmisen itsekästä halua tehdä uuvuttavaa työtä rikastuakseen. Sapattisäädös mainitsee myös muukalaiset, mikä korostaa, että se koskee myös pakanoita (ei-juutalaisia, 2. Moos. 23:12). Sapatti on myös ennakkokuva tulevasta Jumalan valtakunnasta, jossa Maa ei ole enää kirottu eikä miehen tarvitse hankkia elantoaan raskaalla työllä otsa hiessä, vaan hän saa levätä kaikista vaivoistaan (Hepr. 4:9-10, Ilm. 22:3).


2. Moos. 23:12: "Kuusi päivää tee työtäsi, mutta lepää seitsemäs päivä, että härkäsi ja aasisi saisivat hengähtää ja orjattaresi poika ynnä muukalainen saisivat virkistyä."


Mark. 2:27: "Ja Jeesus sanoi heille: "Sapatti on ihmistä varten…"


Hepr. 4:9-10: "Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään."


Ilm. 22:2-3: "Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa."


Sanoihan Yeshua, että sapatti on ihmistä varten, joten se on edelleen voimassa (Mark. 2:27). Jos joku ei viitsi rytmittää elämäänsä niin, että hän pyhittäisi sapatin levolle ja kävisi seurakunnassaan tapaamassa muita uskovia, niin miten ihminen voi elää tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa, jossa koko ihmiskunta tulee kumartamaan Jehovah Yeshuaa (Herraa Jeesusta) Jerusalemin temppeliin, jossa myös nautitaan juhla-ateria? 


Turha sanoa viimeisellä tuomiolla, että helluntailainen pappi sanoi, ettei sapatti koske kristittyjä, ja meillä One Way -missionissa vietettiin sapatin sijasta sunnuntaijuhlia. Eikö silloin kristitty uskonut käärmeen valheen?


Jes. 66:23-24: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."


Tiedon lisääntyminen hyvästä ja pahasta yllytti tekemään lisää syntiä


Syötyään kielletystä puusta Aadamin ja Eevan silmät avautuivat, mikä tarkoittaa, että he saivat ymmärryksen hyvästä ja pahasta. Sen jälkeen he ymmärsivät olevansa häpeällisesti alasti (vert. Hes. 16:36-39). 

 

Juutalaisten kielenkäytössä näkeminen ja ymmärrys liitetään usein toisiinsa. Ihmisellä voi olla hyvä tai paha silmä sen mukaan, onko hänen oma henkensä hyvä vai paha. Ahneella ihmisellä on paha silmä, koska hän ei näe köyhän avuntarvetta. Pahan ihmisen henki on pimeä, kuten sokea näkee vain pimeyttä. Vanhurskaalla ihmisellä on hyvä silmä, joka valaisee hänen koko ruumiinsa kuin lamppu.

Luuk. 11:34-36: "Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä."

 

Jes. 6:10: "Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi.


Matt. 20:11-15 (2017): "Kun he sen saivat, he napisivat perheenisäntää vastaan ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden tunnin, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' Hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en tee sinulle vääryyttä; etkö sopinut kanssani denaarista? Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa kuten sinullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi paha sen tähden, että minä olen hyvä?'"

Silmää käytetään myös vertauksena Jumalan Hengestä. Ilmestyskirja selittää Sakarjan kirjan Messias profetiaa (
3:8-9) ilmoittamalla, että Jumalan Karitsan seitsemän silmää ovat Jumalan seitsemän Henkeä. Ne on lähetetty kaikkialle maailmaan, joten ne näkevät ja ymmärtävät kaiken.

Ilm. 5:6 (2017): "Ja näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu. Hänellä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan Henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

Jes. 28:16: "Siksi Herra Jumala sanoo näin: -- Katsokaa: minä lasken Siioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju."

 

Room. 9:32-33: "..He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu: -- Minä asetan Siioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.

 

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen karkotettiin paratiisista, mutta tieto hyvästä ja pahasta ei saanut ihmistä noudattamaan Jumalan tahtoa. Aadamin poika Kain murhasi veljensä Abelin. Ihmiskunta alkoi tekemään niin paljon pahaa, että Jumala katui luoneensa ihmisen. 


1. Moos. 2:16-17, 3:4-6, 6:5-6 (1933/38): "Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman…    .. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot…    ..Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä."


Roomalaiskirjeen luku 7 taustoittaa myös näitä tapahtumia niin, että tiedämme, mitä tarkoitti, että ihminen oppi tuntemaan hyvän ja pahan. Roomalaiskirje kertoo, miten Paavali ei aluksi tuntenut lakia. Vaikka laki on hyvä, pyhä, hengellinen ja vanhurskas, niin tietoisuus lain sisällöstä yllyttää ihmistä rikkomaan lakia. Se on ihmisen luontaista kapinallisuutta, joka johtaa kuolemaan. Seuraavassa luvussa 8 Paavali kertoo, että Pyhä Henki antaa voiman kuolettaa lihan syntiset himot, jolloin laista tulee Pyhän Hengen laki antaen hänelle elämän (Room. 7:14, 8:2-13). Paavalin vaikeatajuinen opetus kertoo, että laki on tarpeellinen, mutta sen täyttäminen ei onnistu ilman Pyhän Hengen antamaa voimaa. Saman asian ilmoittaa Hesekielin kirjan profetia uudesta liitosta, jonka mukaan Paavali opetti (Hes. 36:25-27 vert. Jer. 31:31-34).


Hes. 36:27 (1933/38): "Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne."


Room. 7:7-12 (2017): "Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei ikinä! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse." Mutta kun synti otti käskystä aiheen, se herätti minussa kaikkia himoja, sillä ilman lakia synti on kuollut. Minä taas elin ennen ilman lakia, mutta kun käsky tuli, synti sitä vastoin virkosi, mutta minä kuolin. Kävi ilmi, että käsky, jonka oli määrä olla minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskystä aiheen, se petti minut ja kuoletti minut käskyn kautta. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä."


Paratiisin tapahtumat syömisestä, silmien avautumisesta ja ymmärryksen lisääntymisestä Jumalan sanasta uusiutuivat Emmauksen tiellä


Aadamin ja Eevan syntiinlakeemuksella on myös yhteys Emmauksen tien tapahtumiin lauserakenteita myöten mutta sillä poikkeuksella, ettei se johtanut kahden opetuslapsen karkoittamiseen pois Jumalan vuorelta Jerusalemista, vaan sai heidät palaamaan sinne takaisin (Luuk. 24:13-35). Tässä tarinassa mainitaan suljetut silmät, syöminen ja ymmärryksen tuleminen (silmien avautuminen).


Toinen opetuslapsi oli Pietari, jota kutsuttiin myös Simoniksi ja Keefakseksi (Luuk. 24:34, 1. Kor. 15:5). Opetuslasten silmät oli suljettu siis ymmärrys suljettu, etteivät he tunteneet vierellä kulkevaa Yeshuaa (Jeesusta) toiselta nimeltään Jumalan Sanaa. Yeshua avasi heidän ymmärryksensä Mooseksen laista ja profeetoista. Messiaan tuli kärsiä kuolema ja nousta kolmen päivän jälkeen kuolleista (myös Luuk. 24:44-47), minkä he ymmärsivät ja sen jälkeen kutsuivat Hänet syömään kanssaan. Yeshua mursi leivän kuten viimeisellä aterialla, jolloin kahden opetuslapsen silmät aukenivat ja ymmärsivät miehen olevan Yeshua. Sen vahvistukseksi Yeshua katosi näkyvistä. Opetuslapset lähtivät heti Jerusalemiin julistamaan, että Yeshua oli herännyt kuolleista.


Luuk. 24:15-16, 27, 30-34: "Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut…    ..Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu…    ..Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?" Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: "Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt Simonille."

Syntiinlakeemuksen jälkeen ihmiset alkoivat kostamaan toisilleen hillittömän vihan vallassa. Jos joku aiheutti toiselle haavan, hänet surmattiin. Jos Kainille tehty paha kostettiin seitsenkertaisesti, hänen jälkeläinen Lemek vaati jo kostoa 77-kertaisesti. Yhden ihmisen surma saatettiin kostaa 77-kertaisesti. Tämä eittämättä lietsoi sukujen välille alati kasvavan koston kierteen, minkä aiheuttama väkivalta loppui vasta vedenpaisumuksen tuhottua Maan.

Jumalan Poika oli vastakohta suurta kostoa vaativalle Lemekille. Jumalan Poika ei vaatinut kostoa 77-kertaisesti vaan sen suuruisen armon niille, jotka katuvat ja pyytävät anteeksi. Laki toi tuomion pahantekijöille, mutta Jumalan Poika toi armon niille, jotka katuvat ja tekevät parannuksen laittomuuksistaan (Room. 5:20). Jumalan Poika ei kuitenkaan poistanut lakia eikä lain tuomioita laittomuuden tekijöiltä, mutta poisti tuomion niiltä, jotka uskossa Häneen tekevät parannuksen laittomuuksistaan (Matt. 5:17-20, 7:21-23; Apt. 3:19-26; Kol. 2:13-14).

1. Moos. 4:23-24: "Lemek sanoi vaimoilleen: -- Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimot, ottakaa korviinne minun sanani! Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin Lemekin puolesta seitsemänkymmentäseitsemän kertaa."

Matt. 18:21-22: "Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?" "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus."

Hepr. 12:22-24: "Ei, te olette tulleet Siionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari, siellä ovat perille päässeiden vanhurskaiden henget, ja siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmontaveri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Abelin veri."

Oppi Jumalan Karitsan uhraamisesta syntien sovitukseksi kuuluu juutalaisuuteen, vaikka kaikki juutalaiset eivät sitä vielä ymmärrä


Jesajan kirjan luvussa 53 on yksi huomattavimmista Raamatun Messias profetioista. Se kertoo nöyrästä Jumalan palvelijasta Karitsasta, joka uhrataan maailman syntien sovitukseksi ja lävistetään ristille. Sakarjan kirja täydentää profetiaa sanomalla, että ristille lävistettiin Jehovah (Sak. 12:10). Jesaja kertoo lopuksi, että Jumalan Karitsa nostetaan korkeaan kunniaan, Hän elää kauan ja Hänen sukunsa jatkuu, mikä profetoi Jumalan Pojan heräävän kuolleista. 


Tämä tarkoittaa, että juutalaisten uskontoon kuuluu oppi Messiaasta, joka kuolemallaan sovittaa maailman synnit ja sen jälkeen herää kuolleista ottaakseen koko maailman valtaansa. Juutalaisuuden ei tarvitse muuttua kristinuskoksi, koska juutalaisuus on kristinuskoa, kunhan uskoo Messiaaseen juutalaisten lain ja profeettojen mukaan.


Sak. 12:1, 10: "Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille…   ..Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan.


Jes. 53:8-12: "Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois -- kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa."


Jesajan kirjan luku 53 on ollut juutalaisille niin hankala, ettei sitä kaikissa synagogissa edes lueta, koska se viittaa liian selvästi Yeshuaan (Jeesukseen). Paavali kertoi korinttilaisille, että näiden juutalaisten silmillä on ollut peitteet, minkä takia he eivät ole ymmärtäneet, mistä luku kertoo (2. Kor. 3:12-16). Kuulkaa, mutta älkää käsittäkö. Katsokaa, mutta älkää ymmärtäkö. Suljetut silmät kertovat juutalaisten paatumuksesta, mikä estää heitä uskomasta evankeliumia ja pelastumasta. Paavali opetti korinttilaisille myös, että sanoma rististä niiden mielestä hulluutta, jotka tuomitaan helvettiin, mutta sanoma rististä on pelastus niille, jotka uskovat siihen (1. Kor. 1:18-31)


Jes. 6:9-13: "Hän sanoi: -- Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin: -- Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi: -- Siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestä on jäljellä vaikka vain kymmenesosa, vielä sekin raastetaan maasta, kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi. Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku."


2. Kor. 3:12-16: "Koska meillä on tällainen toivo, esiinnymme aivan avoimesti,  toisin kuin Mooses, joka pani kasvoilleen peitteen, jotteivät israelilaiset näkisi katoavaisen loisteen häviämistä. Heidän mielensä paatuivat. Sama peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois."


1. Kor. 1:18-19, 22-24: "Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: -- Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen…    ..Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."


Jesaja profetoi, että Jumalan Poika noustuaan kuolleista saa nähdä sukunsa jatkuvan (Jes. 53:10). Mitä profetia tarkoittaa Jumalan Pojan suvun jatkolla? Saako Hän omia lapsia?


Jumalan Poika loi Aadamin maan tomusta (Joh. 1:1-3, Hepr. 1:2-3). Raamatun sukuluettelossa Jumala mainitaan Aadamin Isäksi, minkä takia jokainen ihminen on Jumalan lapsi ja Jumala on jokaisen ihmisen Isä (5. Moos. 14:1-2, Jer. 3:19, Mal. 1:6, Luuk. 3:38). Jumalan Pojan uhri Golgatan ristillä pelasti ihmiskunnan. Jesajan kirja profetoi, että Jumalan Karitsa saa nähdä sukunsa jatkuvan, mikä tarkoittaa, että ihmiskuntaa ei tuhota viimeistä myöden.

 

Jumala antoi ihmiselle vapaan oman tahdon 


Jumalan Poika loi Aadamin Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen (1. Moos. 1:27, 5:1). Aadamin ruumis oli kuva Jumalan Pojan ruumiista. Raamattu ei kerro, oliko Aadamin ulkonäöltään kuin identtinen kaksonen Jumalan Pojasta, mutta Paavali kutsui Jumalan Poikaa uudeksi Aadamiksi, koska Aadam oli esikuva tulevasta Messiaasta.


Room. 5:14: "..Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva."

 

1. Kor. 14:45 (2017): "Näinhän on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu", viimeisestä Aadamista eläväksi tekevä henki.


Jumala antoi ihmiselle vapaan oman tahdon, jotta ihminen olisi kuva Jumalasta. Ihminen on samalla tavalla sosiaalinen persoona kuin Jumala. Ihminen kykenee itsenäiseen ajatteluun, kommunikointiin ja rakastamiseen, mikä on vapaaehtoinen valinta. Jos ihminen olisi robotti ilman omaa tahoa, hänellä ei olisi kykyä rakastaa. 

 

Luterilaisuudessa on oppi, ettei ihmisellä ole vapaata omaa tahtoa, joten hän ei kykene koskaan itse ymmärtämään, ei ottamaan vastaan evankeliumia, ei uskomaan eikä valitsemaan mitään hyvää. Luterilaisuuden mukaan suhteessa hyvään ihminen on aivan kuollut ja täysin turmeltunut. Ratkaisuksi kerrotaan, että ihminen saa lahjaksi kyvyn ottaa vastaan armon (tunnustuskirja ja artikkeli). Tämä oppi on tekosyy paeta omaa vastuutaan omista teoistaan. Se pyrkii vain piilottamaan jatkuvan synnin tekemisen vetoamalla armoon, jolloin todellista uudelleensyntymistä ei tapahdu parannuksen teon kautta (Hes. 36:25-27; Joh. 3:5; Apt. 3:19-20, 26). 

 

Room. 6:1-2, 16: "Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään... ..Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

 

Luterilaiset papit viittaavat usein Roomalaiskirjeen lukuun 7, missä Paavali kertoo olevansa toivottomasti lihan himojensa orja, mutta jättävät ottamatta huomioon seuraavan luvun 8. Paavali jatkaa opetustaan kertomalla, miten ihminen saa kuoletettua itsestään synnin pois Pyhän Hengen antamalla voimalla. Paavali kehottaa tekemään valinnan hyvän ja pahan (laittomuuden) väliltä. Hän kehottaa tekemään väsymättä hyvää, jotta voi saavuttaa ikuisen elämän.

 

Room. 8:12-13: "Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.

 

Gal. 6:7-9: "..Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.

 

Matt. 13:38-43 (2017): "Pelto on maailma mutta hyvä siemen on valtakunnan lapsia, juolavehnät taas ovat paholaisen lapsia. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, elonkorjuu on maailman loppu, ja leikkaajat ovat enkeleitä. Kuten juolavehnät kootaan ja tulessa poltetaan, niin tapahtuu maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen uuniin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa kuin aurinko. Jolla on korvat, kuulkoon.

 

Ihmisellä on vapaa oma tahto, minkä takia Jumala käski valitsemaan hyvän, jotta hän voisi elää. Jos ihminen valitsee pahan, hän ansaitsee tuomion tuliseen järveen ja tuomio on oikeudenmukainen. On ihmisestä kiinni, mitä hän rakastaa. Jumala antoi ihmisen valita hyvän ja pahan väliltä, jotta tulisi ilmi, kuka rakastaa Jumalaa noudattamalla Hänen käskyjään (5. Moos. 6:5-6, 1. Joh. 5:3). Ihminen voi valita hyvän, mistä Raamatussa on useita esimerkkejä mm. Daniel, Hiskia, Sakarias ja Elisabeth. 

 

5. Moos. 30:19: "..Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää."

 

Jes. 66:3: "..Te olette valinneet omat tienne ja mieltyneet omiin iljetyksiinne," 

 

1. Kun. 3:3: "Salomo rakasti Herraa ja noudatti isänsä Daavidin säädöksiä. Silti hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla... ..Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Faraon tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, sidonilaisia ja heettiläisiä vaimoja. He olivat lähtöisin niiden kansojen parista, joista Herra oli sanonut israelilaisille: "Pysykää loitolla heistä, ja hekin pysykööt teistä loitolla. Muuten he viekoittelevat teidän sydämenne omien jumaliensa puoleen." Salomo rakasti näitä naisia ja kiintyi heidän jumaliinsa."

 

Neh. 13:26: "Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä.

 

Dan. 1:8: "Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä..."

 

2. Kun. 18:5-6: "Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuninkaiden joukossa ole ketään hänen kaltaistaan, ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle." 

 

Luuk. 1:5-6: "Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana eli pappi Sakarias, joka kuului Abian pappisosastoon. Hänen vaimonsa Elisabet oli hänkin Aaronin jälkeläisiä. He olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan."


Maailmassa on paljon kristityksi sanottuja kirkkokuntia, mutta vain yksi niistä on alkuperäistä kristinuskoa, joka on pieni seurakunta


Kuten otsikko sanoo, kristinusko ei ole sitä, mitä olet luullut se olevan. Suuri kysymys on, mikä on sitten se uskontokunta, joka opettaa alkuperäistä ja oikeaa kristinuskoa?


Maailmassa on lukuisia kristittyjä kirkkokuntia, joissa on suuresti toisistaan poikkeavat opit, vaikka kaikilla on sama Raamattu. Kirkkokunnat kiistelevät, kenen oppi on oikea. Se on selvää, että vain yksi oppi on oikea ja kaikki muut ovat vääriä, mutta missä se oikea oppi on? Kuka tietää, mikä on oikea Jumalan Sana? 


Paavali oli myös tämän kysymyksen äärellä, kun hän huomasi, että Korintin seurakunta oli löytänyt toisen Jeesuksen, toisen evankeliumin ja toisen hengen. Korinttilaiset eivät siis uskoneet aitoon Jumalan Poikaan, vaan hänestä tehtyyn väärään kopioon, jota kyllä kutsuttiin Jeesukseksi. He julistivat väärennettyä evankeliumia väärässä hengessä, joka ei ollut Pyhä Henki. On siis olemassa kristittyjä kirkkokuntia, joissa ylistetään Jeesusta, mutta se ei johda heidän pelastukseen, koska papit johtivat heidät harhaan.


2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte.


Ilmestyskirja kertoo seitsemästä seurakunnasta, joista Laodikean seurakunta oli iso ja rikas. Se ei saanut yhtäkään kiitosta vaan pelkästään arvostelua häpeällisestä alastomuudesta, joka johtui siitä, että se oli välinpitämätön (penseä) Jumalan Sanalle. Tämä on kuva lopun aikojen porttokirkosta, joka on sokea ja ymmärtämätön. Se on kuin lehtien takana piilossa olevat syntiä tehneet alastomat Aadam ja Eeva. Tämä on suuri osa kristityistä, jotka Yeshua (Jeesus) oksentaa suustaan ulos.


Ilm. 3:14-18 (2017): "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Aamen, uskollinen ja tosi todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Tiedän tekosi: et ole kylmä etkä kuuma. Oi, jospa olisit kylmä tai kuuma! Näin ollen, koska olet haalea, etkä kylmä etkä kuuma, oksennan sinut suustani ulos. Sillä sanot: Olen rikas, olen rikastunut enkä tarvitse mitään, etkä tiedä, että sinä olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkoiset vaatteet, jotta pukeutuisit niihin eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, jotta näkisit."


Yeshua (Jeesus) kertoi, että pelastuvien joukko on pieni piskuinen lauma. Vanhurskauden ja pelastuksen tie on kapea sekä vaikeakulkuinen. Harva portista sisälle pääsee (Matt. 7:13-14, Luuk. 13:23-30). Tämä tarkoittaa, ettei oikea tie löydy suurimmista kirkkokunnista, vaan hyvin pienestä uskontokunnasta, joka harjoittaa alkuperäistä kristinuskoa. 


Luuk. 12:32, 13:23-24: "Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan…   ..Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

 

Yeshua (Jeesus) varoitti, että tulee suuri määrä vääriä profeettoja Hänen nimessään, jotka vievät seurakunnan harhaan. Yeshuan opetuksesta on pääteltävissä, että suurin osa kirkkokunnista, raamatunopettajista ja profeetoista ovat harhaanjohtajia, vaikka he saarnaavat Jeesuksen olevan Messias ja pelastuksen tie. Väärät profeetat pystyvät tekemään myös ihmeitä, millä he johtavat harhaan (5. Moos. 13:1-6; Matt. 7:22-23, 24:24). Tämän mukaan myös apostoli Johannes varoitti vääristä profeetoista, joita tulee suuria määriä. Sen lisäksi Yeshua varoitti niistä vääristä profeetoista, jotka väittävät olevansa itse Messias, joita saattaa ilmestyä paljonkin viimeisen seitsemän vuoden ahdistusten aikoina. Väärien profeettojen juoni on opettaa Jeesuksen nimessä sellaista uskonnollisuutta, missä rikotaan järjestelmällisesti Jumalan käskyjä, jolloin seurakunta joutuu eroon Yeshua HaMashiachista (Jeesuksesta Kristuksesta; Matt. 7:21-23), mistä kertoo artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.

 

1. Joh. 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja.

 

Matt. 7:13-16, 7:21-23, 24:5, 24:11, 24:23-24 (2017): "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia... ..Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee Isäni tahdon, joka on taivaissa. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta profetoineet, sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Silloin lausun heille julki: 'En ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.'.. ..Sillä monta tulee nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta... ..Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta... ..Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos se olisi mahdollista, valitutkin."

 

Apt. 16:16-18: "Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi: "Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!" Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua: lähde hänestä!" Siinä samassa henki lähti."

 

Apt. 19:13-16: "Myös jotkut kiertelevät juutalaiset henkienmanaajat alkoivat loitsiessaan lausua Herran Jeesuksen nimeä. Karkottaessaan sairaista pahoja henkiä he sanoivat: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa." Näin tekivät myös juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, mutta paha henki vastasi heille: "Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitä te olette?" Ja mies, jossa paha henki oli, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta."

 

Jos suurin osa raamatunopettajista todellisuudessa vie seurakuntaansa harhaan, niin miten tavallinen ihminen voi löytää totuuden ja pysyä erossa huonoista opettajista? Kaikki alkaa siitä, että jokaisen ihmisen on itse opiskeltava Raamattua ja tarkistettava itse Raamatusta, mitä he kuulevat pappien saarnoista. Pappia ei saa uskoa vain sen perusteella, miten hyvältä saarna kuulostaa, koska papit ovat taitavia mielistelemään seurakuntaa. Saarnaa tulee arvioida aina Raamatun perusteella ja huonot seurakunnat tulee hylätä. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

 

Apt. 17:11: "Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.

 

1. Tess. 5:21: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."


Kokenut luterilainen raamatunopettaja ei pystynyt käsittämään eräitä osia Uudesta testamentista


Tämän artikkelin tarkoitus on avata suljettuja silmiä. Artikkeli kertoo, mikä on alkuperäinen kristinusko ja vanhurskauden tie, jotta Herran kasvoja etsivä voisi löytää tien takaisin Jumalan vuorelle. Jos et halua uskoa opetustamme, niin lue edes tässä artikkelissa olevat lainaukset Raamatusta. Jos et niitäkään usko, et löydä Yeshuan (Jeesuksen) luokse. Leveä ja helppokulkuinen tie kadotukseen löytyy suurista kirkkokunnista, joissa opetetaan seurakunnan mielen mukaisia oppeja korvasyyhyyn (2. Tim. 4:3-4). Jotta löytäisit totuuden, ratkaisevaa ei ole, mitä uutta osaat oppia, vaan mistä vanhasta osaat oppia pois, josta kertoo myös artikkeli: 'Millä avaimilla Raamattu avautuu?'.


Kansanlähetyksen logo (kuva)

Hämeen Kansanlähetys on luterilainen herätysjärjestö, jolla on raamattupiiri Tampereella Hämeenpuiston varrella. Eräällä kerralla lukuvuorossa oli Apostolien tekojen kirjan luku 24. Piirin vetäjänä Veli-Matti Vainio huokasi syvästi, kun kirjasta luettiin Paavalin tunnustus: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon" (Apt. 24:14). 


Piirin vetäjä ei kyennyt mitenkään käsittämään, miten Paavali voi sanoa kuuluvansa sellaiseen lahkoon, joka uskoo Moosesta. Veli-Matti Vainio on kokenut kirjanoppinut, joten hänelle ei pitäisi olla sekään yllätys, että seuraavassa luvussa Paavali sanoo noudattaneensa kaikkea, mitä juutalaisten laissa sanotaan, eikä temppeliäkään vastaan hän ollut rikkonut mitään (Apt. 25:8). Paavali teki myös Mooseksen lain mukaisen uhrilupauksen (nasiirilupaus; 4. Moos. 6:18-21, Apt. 18:18). Yeshua (Jeesus) opetti, ettei ketään voi saada edes uskomaan, jos hän ei ole kuuliainen Moosekselle (Luuk. 16:29-31). Tämä taisi olla liikaa luterilaiselle kirjanoppineelle.

 

Onko Mooseksen lain noudattaminen kristitylle syntiä? Tähän kysymykseen vastaa Paavali sanomalla, ettei Mooseksen lain noudattaminen ole ikinä syntiä.

 

Room. 7:7 (2017): "Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei ikinä!.."

 

Jos kysymyksen esittää toisin päin, niin onko Mooseksen lain rikkominen kristitylle syntiä? Tähän kysymykseen vastaa apostoli Johannes sanomalla, että lain rikkominen on syntiä.

 

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Jos on luullut, ettei kristinusko ole enää juutalaisuutta, silloin ei pysty käsittämään Uutta testamenttia


Wikipediassa on artikkeli 'Kristinusko'. Artikkeli kertoo, että kristinusko syntyi aluksi juutalaisuuden sisällä. Yeshuan (Jeesuksen) läheiset opetuslapset olivat kaikki juutalaisia. Kristinusko oli juutalaisuuden jatkumo, jonka Messias profetiat olivat täyttyneet Yeshua HaMashiachissa (Jeesuksessa Kristuksessa). Jos tätä asiaa ei tiedosta, silloin on mahdotonta ymmärtää Apostolien tekojen kirjaa ja muita tekstejä Uudesta testamentista, jotka opettavat koko ajan juutalaisten lain noudattamista ja uskollisuutta Juutalaisten Kuninkaalle Yeshualle. 

"Kristinusko syntyi juutalaisuuden sisällä. Jeesus Nasaretilainen ja hänen läheiset oppilaansa olivat kaikki juutalaisia. Kristinuskon pääsuuntausten mukaan kristinusko on juutalaisen uskonnon täyttymys tai jatkumo. Kristinusko ymmärtää itsensä juutalaisen messiasodotuksen täyttymyksenä: Jeesus Nasaretilainen on kristittyjen mukaan juutalaisten odottama pelastaja, Jumalan lähettämä (öljyllä) voideltu kuningas (hepr. mašiah, kr. kristos). Jeesus Nasaretilaista kutsutaankin kristinuskossa Herraksi, joka on Vanhassa testamentissa sekä voidellun kuninkaan että Jumalan arvonimi. Varhaisin kristillinen uskontunnustus oli, että Jeesus Nasaretilainen tunnustettiin Herraksi. Kristinuskon mukaan Jeesus Nasaretilaisen kuolema ja ylösnousemus on pelastuksen lähtökohta, joka tarjoaa pelastuksen uskon kautta, kaikille ihmisille ja kansoille, ei vain juutalaisille.


Lähteet: Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty, Helsinki: Kirjapaja, 1985; ja McGrath, Alister: Kristillisen uskon perusteet, Johdatus teologiaan (Christian Theology. An Introduction, 1. laitos 1995.), Suomentanut Satu Kantola, 5. laitos, Helsinki: Kirjapaja, 2012


Wikipedia kertoo artikkelissaan 'Varhaiskristillisyys', johon kääntyi ensin juutalaisia. Tämä ei tarkoita sitä, että he olisivat luopuneet juutalaisten lain noudattamisesta (Apt. 21:20, 25:8, 28:17), mutta he uskovat Yeshuan olevan Messias. Heidän Raamattunsa oli Vanhan testamentin tekstit, missä on paljon Messias profetioita (Apt. 28:23, 1. Tim. 4:13). Wikipedia kertoo roomalaisen sotapäällikkö Corneliuksen kääntyneen kristityksi, mutta hän oli sitä ennen kääntynyt juutalaisuuteen (Apt. 10:1-2). 

"Varhaisesta kristillisyydestä käytetään usein nimitystä "varhaiset juutalaiskristityt". Jeesus, hänen kaksitoista opetuslastaan, myöhemmin valitut seurakunnanvanhimmat sekä periaatteessa kaikki Jeesuksen varhaiset seuraajat olivat juutalaisia tai juutalaisia proselyyttejä. Kaikki 3000 Apostolien tekojen mainitsemaa helluntaita seurannutta käännynnäistä olivat myös juutalaisia kuten kaikki kristinuskoon kääntyneet aina siihen saakka, kun Pietari kastoi roomalaisen upseerin, Corneliuksen, jota pidetään perinteisesti ensimmäisenä pakanakäännynnäisenä."  

 

Apt. 21:20, 28:17: "Sen kuultuaan vanhimmat ylistivät Jumalaa, mutta sitten he sanoivat Paavalille: "Sinä tiedät, veli, että juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja he kaikki vaativat kiivaasti lain noudattamista... ..Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan…"

 

Apt. 10:1-2: "Kesareassa oli Cornelius-niminen mies, joka palveli sadanpäällikkönä niin sanotussa Italialaisessa kohortissa. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa.(Jumalaa pelkäävät olivat Israelin Jumalaan uskovia pakanoita) 

 

Uusi testamentti kertoo kristinuskosta, joka on messiaanista juutalaisuutta. Klassisessa kristinuskossa on paljon kirkkokuntia, jotka ovat luopuneet juutalaisuudesta, joten he eivät pysty käsittämään niitä jakeita, joissa kerrotaan apostolien opettamasta messiaanisesta juutalaisuudesta.

 

Luuk. 16:29-31: "Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'" 


Apt. 24:14; 24:17; 25:8, 28:23: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…    .."Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan… ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen.


Sana on annettu juutalaisille

Joku kristitty voi ihmetellä, miksi Paavali puhuu juutalaisten lain noudattamisesta, mutta samalla saarnaa myös evankeliumia Yeshuasta (Jeesuksesta) lukemalla Mooseksen lakia ja profeettoja seurakunnalle (Apt. 28:23)? Tämä johtuu siitä, että Yeshua oli Vanhan testamentin profetioiden ennustama Messias. Yeshua ei tullut perustamaan mitään uutta uskontoa, vaan täyttämään juutalaisten Messias profetiat. 


Yeshua (Jeesus) ei perustanut roomalaiskatolista, ei ortodoksista, ei luterilaista, ei helluntailaista kirkkoa eikä One Way -mission seurakuntaa eikä mitään muutakaan ns. klassiseen kristinuskoon laskettavaa kirkkoa. Alkuperäinen kristinusko on messiaanista juutalaisuutta, johon pakanat (ei-juutalaiset) voivat myös liittyä. Yeshua on juutalaisten Kuningas, joka vaati kaikkia kansoja noudattamaan Mooseksen lakia. Koska kirkot eivät ole julistaneet oikeaa evankeliumia, niin ennen Yeshuan paluuta sen tulee tekemään profeetta Elia toiselta nimeltä Johannes Kastaja, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tämä on ikuinen evankeliumi, jonka Elia julistaa kaikille kansoille ennen Jumalan Pojan paluuta'.

 

Luuk. 6:46: "Miksi te sanotte minulle: 'Herra, Herra', mutta ette tee mitä minä sanon?


Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."


Heprealaiskirje on uuden liiton opetusta ja osoitettu kaikille kristityille. Heprealaiskirjeessä on lyhyt kohta, jossa kerrotaan kristinuskon perusasiat. Luettelo on erikoinen mutta myös mielenkiintoinen, koska se kertoo sellaisesta kristinuskosta, joka ei vastaa yleistä käsitystä kristinuskosta. Luettelossa kerrotaan Mooseksen lain mukaisista kasteista (monikossa) ja puhdistusmenoista, jotka koskevat erityisesti niitä, jotka menevät temppeliin. Sen lisäksi puhtaan Mooseksen laissa olevasta opista laskea kädet uhrieläimen pään päälle, jolloin tunnustetaan omat synnit, jotta eläin ottaisi ihmisen synnit kantaakseen (3. Moos. 16:20-21). Heprealaiskirje mainitsee myös sen, ettei Kristus anna armoa niille, jotka ovat tahallaan hylänneet Mooseksen lain noudattamisen (Hepr. 10:26-28). Kristinuskon perusasioihin kuuluu myös oppi ikuisesta tuomiosta helvettiin, mistä leipäpapit eivät enää puhu mitään ja rippikoulutkin ovat luopuneet siitä.


Hepr. 6:1-3: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo."


3. Moos. 16:20-21: "Kun Aaron on saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan."


Apt. 24:24-26: "Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa." Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan."


Oppi kätten päälle panemisesta liittyy myös Pyhä Hengen välittämiseen toiselle ihmiselle, kun Jumala niin käskee tekemään. Ihmisellä ei ole valtaa välittää Pyhää Henkeä toiselle ihmiselle, koska Pyhä Henki antaa lahjansa oman tahtonsa mukaisesti ja ihminen on aina alisteinen Pyhän Hengen tahdolle.


5. Moos. 34:9: "Joosua, Nuunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen. Israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät, niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt."


Hepr. 2:4: "ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.


Apt. 19:5-6: "Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat."


Luterilainen vanhurskauttamisoppi ei vastaa Paavali opetusta


Hämeenpuistossa on myös toinen toimitila, jossa kokoontui luterilainen miestenpiiri toisella kokoonpanolla. Miestenpiirissä oli aiheena Paavalin kirjoittama Roomalaiskirje, josta piirin vetäjä piti aluksi puheen. Hän sanoi, että tämä on niin vaikea kirje, ettei usko kenenkään sitä ymmärtävän. Piirin vetäjä oli myös kokenut kirjanoppinut, joka oli mitä ilmeisimmin löytänyt omasta mielestään niin ristiriitaista opetusta Roomalaiskirjeestä, ettei pystynyt selittämään kaikkea siitä. 


Eräs piiriin vieraaksi tullut mies totesi, ettei Roomalaiskirje ole ollenkaan vaikea ymmärtää, kunhan vain ottaa huomioon, milloin Paavali osoittaa sanansa niille juutalaisille, jotka eivät halua uskoa Kristukseen, ja milloin Paavali puhuu niille pakanoille, jotka eivät halua noudattaa lakia. Raamatun oikea ymmärtäminen edellyttää aina asiayhteyden huomioon ottamista. Jos joku yrittää ymmärtää Raamattua siitä irti otettujen yksittäisten lauseiden kautta, niin hän usein ymmärtää sen väärin. 


Vierailija sanoi, että Paavali sanoo pakanoille, ettei heistä tule vanhurskaita, jos he eivät noudata lakia (Room. 2:9-13). Sitten Paavali sanoo juutalaisille, ettei heistä tule lain teoilla vanhurskaita, jos he eivät täytä lain käskyä uskoa Kristusta (Room. 3:21-31, 9:30-33). Vanhurskaus edellyttää sekä uskoa että lain noudattamista. Jos ottaa toisen pois, menettää vanhurskautensa (Jaak. 2:20-24, Ilm. 14:12). Tämän asian tiedostaminen antaa avaimet ymmärtää Roomalaiskirjettä oikein.


Room. 2:13, 2:27, 9:30-33 (1933/38): "sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan…    ..Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja…    ..Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu"."

 

Tänäkin päivänä synagogissa on sellainen kummallinen käytäntö, ettei juutalaiseksi kääntyneiltä pakanoilta edellytetä edes uskotunnustusta. Ollakseen juutalainen ei tarvitse edes uskoa Jumalaan, koska juutalaisille lainopettajille riittää kääntymykseen pelkästään Mooseksen lain mukainen elämäntapaa ja juhlaperinteiden noudattaminen (synagogan esimies YouTube-videolla). Juutalaiset lainopettajat ajattelevat, että he saavat laissa luvatut siunaukset noudattamalla lakia (5. Moos. 28:1-14), joten he eivät koe tarvetta uskoa Kristukseen (ortodoksijuutalainen lainopettaja YouTube-videolla). 

 

Joku voi ihmetellä, miksi juutalaiset eivät täytä lakia, jos he muuten noudattavat lakia, mutta eivät usko Kristusta? Tämä johtuu siitä, että Mooseksen laissa on käsky uskoa Kristusta kadotustuomion uhalla (5. Moos. 18:18-19, Ps. 2:6-12). Jos joku juutalainen pyrkii saavuttamaan lain teoilla vanhurskauden ilman uskoa Kristukseen, hän ei voi vanhurskautta saavuttaa. Tätä Paavali tarkoitti sanoessaan, ettei lain teoilla voi tulla vanhurskaaksi.


5. Moos. 18:18-19: "Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."


Apt. 3:19-26 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."


Keisari Konstantinus Suuren aikana kristinusko muuttui klassiseksi kristinuskoksi, joka hylkäsi juutalaisuuden


Monissa kirkkokunnissa kuvitellaan, että heidän tulkintansa kristinuskosta on se alkuperäinen ja oikea. Uutta testamenttia lukiessa heille tulee usein vastaan kiusallisia lauseita, jotka vaikuttavat olevan täysin ristiriidassa sen kristinuskon kanssa, mitä heidän kirkkokunnassa harjoitetaan. Tämä johtuu siitä, että todellisuudessa kristinusko on muuttunut paljon Yeshuan (Jeesuksen) ja apostolien ajoista, jolloin uskonnon harjoittaminen on ajautunut eroon alkuperäisestä kristinuskosta.


Voisi kuvitella, että Yeshua (Jeesus) perusti kristinuskon, mutta monet nykyajan teologit ja kirkkohistorian oppikirjat kertovat, että kristinusko on apostoli Paavalin perintöä. Teologien mukaan kristinusko kertoo Kristuksesta, mutta Paavali perusti kristinuskon, joka levisi Rooman valtakunnassa ympäri Välimerta, kun keisari Konstantinus Suuri (valtakausi 306-337) lähti tukemaan kristinuskoa. 

 

Konstantinus Suuri perusti kirkon

Jos Paavalin sanotaan perustaneen kristinuskon, niin Konstantinus antoi katoliselle kirkolle virallisen aseman. Konstantinuksen tekemät uudistukset johtivat siihen, että kristinuskosta tuli vuonna 380 valtionuskonto. Ensimmäisten sukupolvien aikana kristinusko sai vaikutteita kreikkalais-roomalaisesta filosofiasta ja pakanauskonnoista, minkä tuloksena kristinusko sekoittui erityisesti roomalaisten pakanauskontojen kanssa, jotka olivat saaneet vaikutteita Kreikan, Babylonian ja Egyptin uskonnoista.

 

Yle Areenassa on podcast sarjassa Tiedekulma: 'Jeesus ei perustanut kristinuskoa vaan apostoli Paavali loi voittajafilosofian, joka hyödytti myös keisaria'. Toimittaja Ville Talola haastattelee Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttusta ja antiikin tutkija Maijastina Kahlosia Helsingin yliopistosta. Ohjelman esittelytekstistä lukee:

"Jeesus ei perustanut kristinuskoa, vaan kristinusko perustuu kertomuksiin hänestä…   ..voidaan erottaa henkilöitä, joilla on ratkaiseva merkitys siihen, että kristinusko on muodoltaan ja merkitykseltään sitä, minkä me tänä päivänä kristinuskoksi tunnistamme. Tässä ohjelmassa puhutaan kahdesta merkittävimmästä henkilöstä, jotka omalla toiminnallaan ovat vaikuttaneet niin kristinuskon sisältöön kuin suosioonkin. Toinen heistä on apostoli Paavali, joka kääntyi kristittyjen vastustajasta kristityksi. Toinen on vuonna 306 Rooman keisariksi noussut Konstantinus Suuri, joka laillisti Rooman valtakunnassa kristinuskon ja lopulta myös itse kääntyi kristityksi."


Miksi teologit sanovat kristinuskon perustuvan Paavalin eikä Jeesuksen opetuksiin? Tämä on pidempi tarina, mutta sen alkulähde on, että Paavalin kirjeet ovat monin kohdin erittäin vaikeatajuisia, joten niitä on helppo käsittää väärin tai jopa vääristellä. Kun Paavalin opetuksia käsittää väärin ja sen mukaan niitä opettaa, silloin saa Paavalin teologian poikkeamaan olennaisesti Yeshuan (Jeesuksen) opetuksista. Tästä ongelmasta Pietari varoitti seurakuntaansa sanomalla, että Paavalin kirjeet ovat pyhiä kirjoituksia, mutta ne ovat vaikeatajuisia, minkä takia monet raamatunopettajat vääristelevät niitä hakeakseen oikeutuksen laittomuudelle (rietasten eksymys, jumalattomuus, ruotsiksi laglösas). 

 

Kuten Pietari totesi, oppimattomat ja vakaantumattomat vääristelevät Paavalin kirjoituksia omaksi tuhokseen. Jos ei osaa Mooseksen lakia eikä sitä edes halua noudattaa, niin sellaiset raamatunopettajat löytävät Paavalin vaikeatajuisista kirjoituksista sopivia kohtia vääristelläkseen niitä. Näin syntyi uusi uskonto klassinen kristinusko, joka ei perustunut enää Yeshuan opetuksiin vaan Paavalin kirjeiden vääriin selityksiin.


2. Piet. 3:15-17 (2017): "Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan on teille kirjoittanut. Niin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu niissä näistä asioista, vaikka niissä tosin on jonkin verran vaikeatajuista, jota oppimattomat ja vakaantumattomat vääristelevät niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, olkaa varuillanne, ettette jumalattomien eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,"


2. Piet. 3:17 (Folkbibeln): "Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste."


Sanalla klassinen tarkoitetaan antiikin kreikkalais-roomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Klassismilla tarkoitetaan antiikin Rooman ja Kreikan taiteen pitämistä esikuvana. Klassisella kristinuskolla tarkoitetaan messiaanisen juutalaisuuden pohjalta Roomassa syntynyttä uutta uskontoa, joka hylkäsi juutalaisuuden ja sai uudet pakanallisiin perinteisiin perustuvat oppinsa seitsemän ensimmäisen kirkolliskokouksen aikana (artikkeli). Ensimmäinen ekumeeninen kirkolliskokous oli Nikeassa vuonna 325 ja seitsemäs pidettiin myös Nikeassa vuonna 797 (Wikipedia)


Monien oppikiistojen takia katolisesta kirkosta erosi ensin itäinen osa ortodoksit ja sitten useita protestanttisia lahkoja pohjoisesta osasta omiksi uskonnoikseen. Kristinusko pirstaloitui useisiin kirkkokuntiin, joiden opit poikkeavat niin paljon toisistaan, ettei niitä voi kutsua kristinuskon lahkoiksi vaan pikemminkin omiksi uskonnoiksi. Esim. Jehovan todistajia ja mormoneja ei edes pidetä kristittyinä. Roomalaiskatolisuus eroaa huomattavan paljon adventismista ja ortodoksit eroavat suuresti helluntailaisista. Messiaaninen juutalaisuus on kaikkein pienin kristitty kirkkokunta, joka poikkeaa kaikista klassisen kristinuskon kirkkokunnista olennaisesti. 


On selvää, ettei kaikki kirkkokunnat voi olla yhtäläisiä pelastuksen teitä, koska niissä on toisistaan olennaisesti poikkeavat opit vanhurskaudesta, laista, kasteista, ehtoollisesta, pappeudesta, Jumalan olemuksesta, jopa Jumalan nimistä jne. Uudessa testamentissa on asetettu pelastuksen ehtoja liittyen näihin asioihin, joten jos niitä ei täytä, pelastusta ei ole. 


Paavalin kirjoituksia ei ole ymmärtäneet väärin vain kristityt teologit, vaan juutalaiset lainopettajat, jotka saarnaavat synagogissa ja sosiaalisessa mediassa, miten Paavali puhui jatkuvasti juutalaisia ja lakia vastaan, minkä takia hän olisi Mooseksen lain mukaan väärä profeetta. Tutkittaessa huolellisesti Paavalin kirjeitä arvostelulta kuitenkin putoaa kokonaan pohja, koska todellisuudessa Paavali noudatti aina Mooseksen lakia ja sen mukaan sitä opetti (Apt. 24:14, 25:8, 28:17). Paavalin kirjeet ovat erittäin syvällistä opetusta Mooseksen laista ja profeetoista, joiden oikeaan ymmärtämiseen tarvitaan sekä hyvää lain osaamista että Messias profetioiden tuntemusta. Jos Paavalin kirjoituksista ottaa yhden lauseen irti asiayhteydestä, sen voi helposti käsittää väärin ja myös selittää vastoin Paavalin alkuperäistä tarkoitusta.


Raamatussa olevat lukuisat käännös- ja kopiovirheet myös Paavalin kirjoituksissa ovat vieneet monet harhaan


2. Kor. 11 noin 200 jKr.

Toinen ongelma on, ettei Uuden testamentin alkuperäisiä kirjoituksia ole enää tallella, vaan ainoastaan niistä tehtyjä käännöksiä eri kielillä ja niidenkin kopion kopioita. On olemassa kymmeniä tuhansia erilaisia versioita Raamatun käsikirjoituksista, joita teologit ovat pyrkineet parsimaan yhdeksi kirjaksi kuin kokoaisi palapeliä. Teologit eivät ole pystyneet ratkaisemaan kaikkia virheitä.


Otetaan yksi esimerkki Paavalin puheissa olevasta ilmeisestä virheestä, minkä maallikkokin pystyy tarkistamaan esim. 1933/38-käännöksestä, mitä eräät lahkot pitävät ainoana oikeana ja virheettömänä käännöksenä, mitä se ei ole. Apostolien teot kertovat kahdessa eri kohdassa siitä, kun Paavali tapasi Yeshuan (Jeesuksen) Damaskokseen johtavalla tiellä. Toisessa kohdassa kerrotaan, että Paavalin ystävät näkivät valon, mutta eivät kuulleet mitään ääntä (Apt. 22:9). Toisessa kohdassa kerrotaan, että ystävät kuulivat äänen, mutta eivät nähneet mitään (Apt. 9:7). Jos tässä toistui sama, mitä profeetta Danielille, niin sen esimerkin mukaan Apt. 9:7 kertoisi asian oikein (Dan. 10:6-8).


Apt. 22:9 (1933/38): "Ja minun seuralaiseni näkivät kyllä valon, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui."


Apt. 9:7 (1933/38): "Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet."


Dan. 10:6-8: "Hänen ruumiinsa säihkyi kuin krysoliitti, hänen kasvonsa välkehtivät kuin salama, hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä pronssi, ja hänen äänensä oli kuin kansanjoukon pauhu. Vain minä, Daniel, näin sen näyn. Miehet, jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet, mutta suuri kauhu valtasi heidät ja he pakenivat ja piiloutuivat. Minä jäin yksin katsomaan tätä suurta näkyä, ja minun voimani katosi, kasvoni muuttuivat kalmankalpeiksi ja ruumiini kävi hervottomaksi."


Usein väitetään, että juutalaiset puhuivat arameaa, mikä ei pidä paikkansa. Juutalainen hovimies Aristeas kirjoitti Egyptin Aleksandriassa kirjeen Filokrateelle, joka korjasi myös tämän väärinkäsityksen kirjoittamalla, ettei se pidä paikkansa, että juutalaiset olisivat puhuneet arameaa (syyrian kieltä) vaan omaa kieltään tarkoittaen hepreaa. Raamattu kertoo, että aramean kieli poikkesi hepreasta niin paljon, ettei syyrialaiset ja juutalaiset ymmärtäneet toistensa kieliä (Jes. 36:11-13). Kirje on ajoitettu 100-luvulle eKr., jota Josefus on myös lainannut teoksessaan 'Antiquities of the Jews' (Wikipedia). Aristean kirjeen kohta 11 sanoo seuraavaa (käännös englanniksi):

"For in the Jews’ land they use a writing of their own (just as Egyptians have their system of letters) as well as a language peculiar to themselves. It is commonly thought that they use the Syrian language’, but this is an error: it is another dialect.

Apostolien teot kertovat helluntaina tapahtuneesta kielilläpuhumisen ihmeestä, kun Pohjois-Israelista, Galileasta kotoisin olevat juutalaiset apostolit alkoivat ihmeellisesti puhumaan vieraiden kansojen kielillä. Jerusalemissa olleet ulkomaalaiset ihmettelivät, miten juutalaiset osasivat yhtäkkiä puhua heidän kieltään. Yksin näistä vieraista kielistä oli Mesopotamian kansan äidinkieli aramea, jota apostolit alkoivat puhua. Tämä osoittaa, ettei aramea ollut juutalaisten puhekieli vaan apostolit tarvitsivat kielilläpuhumisen ihmeen osaakseen puhua arameaa.

Apt. 2:6-11: "Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään: "Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia -- ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."

Israelilainen sekeli 68 jKr.

Qumranista ja Masadasta on löytynyt suuri määrä 2000 vuotta vanhoja juutalaisten kirjoituksia myös arkielämää koskien, jotka kertovat, että juutalaisten puhekieli ei ollut aramea vaan heprea. Samaa todistaa niiltä ajoilta löytyneet kolikot, keramiikka-astiat ja hautakivet, joiden tekstit ovat hepreaa (Did Jesus Speak Hebrew? Disputing Aramaic Priority). 

Raamattu ilmoittaa, että juutalaisten puhekieli oli heprea. Paavali oli kasvanut Jerusalemissa juutalaisen lainopettaja Gamalielin oppilaana, joten hänen äidinkielensä oli heprea, mitä hän puhui juutalaisille. Samalla tavalla Yeshua (Jeesus) puhui Paavalille hänen äidinkielellään hepreaksi (artikkeli kirjasta: Brent Minge, 'Jesus spoke Hebrew: busting the "Aramaic" myth'). Jotkut väittävät, että Uusi testamentti tarkoittaisi heprean kielellä heprealaisten puhumaa aramean kieltä, mutta se ei voi pitää paikkansa, koska Uusi testamentti ei käytä ollenkaan aramean kieltä merkitsevää kreikan sanaa 'syristi' (sanakirja), jota Septuaginta käyttää puhuessaan aramean kielestä (2. Kun. 18:26, Jes. 36:11). Sen sijaan Uusi testamentti käyttää sanaa 'hebrais', joka merkitsee heprean kieltä (sanakirja).


Apt. 21:39 - 22:3, 26:14-15: "Paavali vastasi: "Minä olen juutalainen, kotoisin Kilikian Tarsoksesta, jonka kaikki varmaankin tuntevat. Pyydän sinua, salli minun puhua kansalle." Komentaja suostui tähän. Paavali asettui portaille seisomaan ja viittasi kädellään, ja kaikki vaikenivat. Hän alkoi puhua heille heprean kielellä: "Veljet ja isät! Kuulkaa, mitä nyt sanon puolustuksekseni." Väkijoukko hiljeni entisestään kuullessaan hänen puhuvan hepreaksi, ja Paavali jatkoi: "Minä olen juutalainen. Olen syntynyt Kilikian Tarsoksessa mutta kasvanut tässä kaupungissa. Gamalielin oppilaana minut on kasvatettu isiemme lain kaikkien vaatimusten mukaan…    ..Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.' Minä kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat."

 

Juutalainen historioitsija Josefus teki kirjoituksissaan eron heprean ja aramean kielten välille (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews - Book X, 1.2). Josefus kertoi puhuneen Jerusalemin kansalle heprean kielellä, mikä todistaa juutalaisten puhuneen hepreaa vuonna 70 jKr. (Flavius Josephus, The Wars of the Jews, 6.96):

"Upon this Josephus stood in such a place where he might be heard, not by John only, but by many more, and then declared to them what Caesar had given him in charge, and this in the Hebrew language."

Raamattu kertoo, että Yeshuan ristin yläpuolella oli kolmella kielellä kirjoitettu kyltti, jossa ei ole mainittu ollenkaan arameaa, mutta on mainittu heprea. Tämä johtui siitä, että juutalaiset puhuivat hepreaa. Kyltissä oli roomalaisten sotilaiden, virkamiesten ja kauppiaiden takia myös latinan- sekä kreikankieliset kirjoitukset.


Joh. 19:20: "Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi."


Pyhät kirjoitukset on annettu hepreaksi ensin ympärileikatuille juutalaisille (Room. 3:1-2). Toisin kuin yleisesti opetetaan, että Uuden testamentin kirjoitukset olisi kirjoitettu kreikaksi, niin ne on alun perin kirjoitettu hepreaksi (YouTube-video). Heprean kieli näkyy monien käännöstenkin läpi kielen rakenteista (esim. Matt. 27:46-49) ja heprealle tyypillisistä runollisista sanaleikeistä (esim. Matt. 1:21), joita ei voi ymmärtää muuten kuin heprean kautta (David Belhassen: YouTube-video). Tästä on viime vuosikymmenten aikana saatu todisteita, kun esim. evankeliumeista on löytynyt heprealaisia käsikirjoituksia, joista voidaan todistaa, ettei ne ole käännöksiä kreikasta, mutta kreikkalaiset käännökset voivat olla tehty heprealaisista kirjoituksista (lisää artikkelissa). Tämä auttaa ratkaisemaan monia huterasti tehtyjä käännöksiä Paavalin teksteistä.

 

Jerome kirjoitti (382 jKr.) kirjassaan 'On Illustrious Men' luvussa 3, että Matteuksen evankeliumi kirjoitettiin alun perin hepreaksi juutalaisia varten, joka käännettiin myöhemmin kreikaksi, mutta kääntäjästä ei ole tietoa (Wikipedia):

"Matthew, who is also Levi, and who from a publican came to be an apostle, first of all composed a Gospel of Christ in Judaea in the Hebrew language and characters for the benefit of those of the circumcision who had believed. Who translated it after that in Greek is not sufficiently ascertained. Moreover, the Hebrew itself is preserved to this day in the library at Caesarea, which the martyr Pamphilus so diligently collected. I also was allowed by the Nazarenes who use this volume in the Syrian city of Beroea to copy it."

Yeshua (Jeesus) kertoi opetuslapsilleen, että Hänet tullaan surmaamaan, mutta Hän nousee kuolleista. Sen kuultuaan Pietari otti Yeshuan sivuun ja yritti estää Yeshuaa suostumasta siihen. Silloin Yeshua sanoi Pietarille, että mene pois minun luotani, vastustaja, koska Pietari yritti saada Hänet rikkomaan Taivaan Isän käskyä. 


Suomalaisissa käännöksissä lukee, että Yeshua olisi sanonut Pietaria saatanaksi, mutta käännös ei ota huomioon, että Yeshua puhui Pietarille hepreaa. Heprean sana 'satan' merkitsee vastustajaa tai syyttäjää (Biblehub), josta saatana on saanut myös nimensä, mutta useissa Vanhan testamentin kohdissa sana on kuitenkin merkityksessä vastustaja, mitä Yeshua nyt myös tarkoitti (esim. 1. Kun. 5:18, 11:14). Pietari ei ollut saatana vaan tällä kertaa hän vastusti Yeshuaa. Juudas Iskariot ei ollut myöskään saatana vaan vastustaja, johon meni saatana ottaakseen hänet valtaansa (Joh. 6:70, 13:27).


Matt. 16:22-23 (2017): "Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Olkoon Jumala armollinen, Herra, älköön se sinulle tapahtuko." Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun luotani, saatana; olet minulle pahennukseksi, sillä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten."


1. Kun. 5:18: "Nyt Herra, minun Jumalani, on suonut minulle joka suunnalla rauhan. Vastustajia ei ole, mikään vaara ei uhkaa.


1. Kun. 11:14: "Herra nosti Salomolle vastustajaksi Hadadin, joka oli Edomin kuningassukua."


Ps. 109:6 (RK): "Aseta jumalaton vihamiestäni vastaan,

seisokoon syyttäjä hänen oikealla puolellaan." (syyttäjä on alkutekstissä 'satan')


Pienilläkin asiolla voi olla suuri merkitys, jos se ohjaa opetuksen sisällön oikeaa ymmärtämistä. Habakukin kirja kertoo, että "vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena", mihin Paavali viittaa omissa kirjeissään (Hab. 2:4, Room. 1:17). Habakukin käyttämä heprean sana 'emunah' tarkoittaa nimenomaan uskollisuutta jollekin ja tässä tapauksessa uskollisuutta Jumalalle (Biblehub). Lause voidaan kääntää kahdella tavalla. Se voi merkitä myös "vanhurskas elää Hänen (Jumalan) uskollisuudestaan", kuten lause on käännetty Septuagintaan (jae viitteinen ja tr. English). Vanhurskas ihminen saa elää, koska Jumala on uskollinen ihmiselle ja pitää lupauksensa. Jotta ihminen voi olla vanhurskas, hänen tulee olla uskollinen Jumalalle ja Hänen käskyilleen (Joh. 12:50, Room. 2:13). Paavali oli juutalainen kirjanoppinut, joka ymmärsi myös, mitä Habakukin kirjan ilmoitus tarkoittaa: Jumalan vanhurskaus ilmestyy siinä, että Hän on uskollinen uskollisille (Room. 1:17, 2. Sam. 22:26-28).

Hab 2:4: "..vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."

Room. 1:17: "Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa elää."

2. Sam. 22:26-28: "Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä kohtaan olet vilpitön, puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen sinä painat maahan."

Ilm. 17:14: "..hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut."

Suomalainen käännös sanoo erikoisesti, että: "Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana." Tarkoittaako Paavali, että Kristuksen sana avaa kuurojen korvat, jotta he voivat kuulla evankeliumin ja tulla uskoon? Tämä ei voi tarkoittaa pelkästään korvilla kuulemista, koska Paavali sanoo toisessa kohdassa Roomalaiskirjettä, ettei kukaan tule vanhurskaaksi kuuntelemalla lain lukemista vaan noudattamalla lakia. Paavali opetus kuulemista perustuu hänen käyttämään heprean sanaan 'shama', joka voi tarkoittaa korvilla kuulemista mutta usein myös kuuliaisuutta, tottelemista (Biblehub). Suomeksi käännetty huudahdus "kuule Israel" ei tarkoita vain sitä, että huomaa, mitä sanon, vaan myös tottele Israel (5. Moos. 6:4-6). Paavali on alun perin tarkoittanut, että uskollisuus ('emunah') syntyy kuuliaisuudesta, mutta kuuliaisuuden synnyttää Kristuksen sana. 


Room. 10:16-17: "Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: "Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?" Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana."


Room. 1:5, 16:26: "ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen…   ..Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen."


Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei ketään voi saada uskomaan, jos hän ei kuuntele Moosesta. Tämä on alun perin tarkoittanut, ettei ketään saada uskolliseksi, jos ei ole kuuliainen Mooseksen laille. Joka ei opiskele ja noudata Mooseksen lakia, hän ei voi uskoa Kristusta ja pelastua. 


Luuk. 16:29-31: "Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"


Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Jaak. 2:9, 26: "Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi…   ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Eräät raamatunopettajat sanovat, ettei Mooseksen lain noudattamista tarvita, jotta saisi Pyhän Hengen. He jopa väittävät lain noudattamisen olevan lihallisuutta (Jumalan tahdon vastaista), jolloin he viittaavat Paavalin sanoihin Galatalaiskirjeessä (3:2-3), jossa kysytään, saitteko Pyhän Hengen lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Tätä Paavali ei tarkoittanut.

Väärinkäsitys tulee siitä, ettei oteta huomioon käännöstä, joka on alunperin tarkoittanut uskollista kuuliaisuutta Kristukselle. Jos ei lakia noudata, silloin ei ole kuuliaisuutta eikä uskollisuutta. Sen lisäksi jätetään ottamatta huomioon Paavalin opetus Roomalaiskirjeen luvusta 8, jonka mukaan Pyhä Henki antaa voiman noudattaa Mooseksen lakia, mikä antaa iankaikkisen elämän. 

Paavali tekee Galatalaiskirjeessä eron niiden juutalaisten välille, joilla on lain tekoja mutta ei uskoa Kristuksen, ja niiden kristittyjen välille, joka uskollisina Kristukselle noudattavat kuuliaisesti lakia (Gal. 5:22-23). Kun lukee nämä kohdat huolella, huomaa, ettei Mooseksen lain noudattaminen ole lihasta vaan Pyhästä Hengestä (Room. 7:12, 14), kunhan sen tekee uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Uskollisuuden puute on aina lihallisuutta, vaikka olisi muita lain tekoja.

Gal. 3:2-3 (1933/38): "Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?"

Room. 7:14, 8:6-8, 8:13: "Me tiedämme, että laki on hengellinen... ..Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen... ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Hes. 36:27: "Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne."

Gal. 5:22-23: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

Apt. 5:32: "Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat."

Kääntäjät lisäsivät sanoja Raamattuun tukeakseen väärää teologiaansa


Seurakunnan ulkopuoliset kolossalaiset alkoivat arvostelemaan pakanakristittyjä siitä, etteivät he enää noudattaneet pakanauskontojen juhlia ja alkoivat syömään eläinten lihaa, jota kolossalaiset eivät saaneet syödä eikä niihin koskea (tabu), koska eläimiä palvottiin jumalina. Paavali kirjoitti, ettei kristittyjä saa seurakunnan ulkopuoliset tuomita juhlapäivien viettämisen takia, koska seurakunta (ruumis) on Kristuksen oma (Room. 12:4-8, 1. Kor. 12:12). Paavali tarkoittaa pitkässä lauseessa Kol. 2:16-17, ettei seurakunnan ulkopuoliset pakanat saa tuomita seurakunnan jäseniä Mooseksen lain mukaisten juhlien viettämisestä ja puhtaiden lihojen syömisestä, mutta Kristuksen seurakunta saa tuomita, jos Mooseksen lain säädöksiä ei noudateta (1. Kor. 5:12-13).


Kaksi väärää seteliä (rahamuseo)

Evankelis-luterilainen kirkko on tehnyt väärennöksen suomalaiseen käännökseen lisäämällä jakeeseen Kol. 2:17 sana 'vain', mitä ei ole kreikkalaisessa käsikirjoituksessa (Biblehub). Väärennöksen tarkoitus on antaa sellainen väärinkäsitys, ettei sapattia ja uudenkuun juhlia tarvitse enää noudattaa, koska ne olisivat vain varjoja tulevasta, eikä kukaan saa tuomita juhlien laiminlyönnistä. Mitään tällaista Paavali ei ole kirjoittanut eikä tarkoittanut. Biblia kääntää tämän asian oikein, mutta 1933/38-käännöksestä alkaen on jo väärennös jakeessa Kol. 2:17.

 

Kol. 2:16-17 (Biblia): "Älkään siis kenkään teitä tuomitko ruasta eli juomasta, taikka määrätyistä pyhäpäivistä, ei uudesta kuusta, eikä sabbateista, Jotka ovat tulevaisten varjo, mutta itse ruumis on Kristuksessa."

 

Kol. 2:17 (King James Version): "..Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ."

 

Kol. 2:16-17 (1933/38): "Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen." (alkutekstissä ei ole sanaa 'vain')


Paavali lainasi usein Mooseksen lakia ja profeettoja, mutta lainaukset eivät aina vastaa sanatarkasti alkuperäisiä tekstejä. Virheet johtuvat myöhemmin tehdyistä käännös- ja kopiovirheistä, joita Paavali ei itse tehnyt. Jakeessa 1. Kor. 2:9 lainataan Jesajan kirjasta jaetta 64:3, mikä ei vastaa alkuperäistä tekstiä.

 

1. Kor. 2:9 (1933/38): "..niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat"."

 

Jes. 64:3 (1933/38): "Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka senkaltaisia tekisi häntä odottavalle.

 

Galatalaiskirje lainaa Mooseksen lakia, johon on lisätty myöhemmin sanat "jokainen, joka ei pysy kaikessa", mikä liioittelee lain vaatimusta ja antaa vaikutelman, että lakia olisi mahdoton noudattaa ja lain kirousta olisi mahdoton välttää. Mooseksen lain, apostolien Johanneksen ja Paavalin mukaan lain pystyy täyttämään (5. Moos. 30:11-14, Room. 2:27, 1. Joh. 5:3). Tässä tapauksessa virhe johtuu siitä, että lainauksen käännös on tehty kreikkalaisen Septuagintan perusteella, jonka teksti poikkeaa heprealaisesta alkutekstistä.


5. Moos. 27:26 (1933/38): "Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä…"


Gal. 3:10 (1933/38): "..Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee."


5. Moos. 27:26 (Septuaginta tr. English): "Cursed is every man that continues not in all the words of this law to do them…"


5. Moos. 27:26 (Chabad): "Cursed be he who does not uphold the words of this Torah, to fulfill them…"


5. Moos. 27:26 (Mechon Mamre): "Cursed be he that confirmeth not the words of this law to do them…"

 

Apostolien teot väittää, että Jaakobin jälkeläisiä meni Egyptiin 75, kun hepreankielinen 1. Mooseksen laki kertoo heitä olleen vain 70. Virhe johtuu siitä, että käännettäessä Apostolien tekoja kreikaksi mallia on otettu Septuangintasta, jossa on väärä tieto.

 

Apt. 7:14 (1933/38): "Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, seitsemänkymmentä viisi henkeä.

 

2. Moos. 1:5: "Joosef oli jo entuudestaan Egyptissä. Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä.

 

Heprealaiskirje 10:5-9 lainaa virheellisesti jakeita Ps. 40:7-9, mikä johtuu siitä, että käännösratkaisu on haettu taas Septuagintan virheellisestä tekstistä (Septuaginta tr. English). Tässä kohtaa ei ole tarkoitus sanoa, että Jumala olisi luonut ruumiin vaan avannut korvat kuuliaiseksi.

 

Hepr. 10:5 (1933/38): "Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;"

 

Ps. 40:7 (1933/38): "Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty; minun korvani sinä avasit...


Monissa yliopistoissa kuten myös Helsingin teologisessa tiedekunnassa on tehty tutkimusta Paavalin lainausten eroista Vanhaan testamenttiin. Teologian tohtori Katja Kujanpään on kiinnittänyt huomiota näihin asioihin pro gradussaan (s. 34-38) ja myöhemmissä tutkimuksissaan (esim. PDF). Kujanpää on kiinnittänyt huomiota mm. siihen, että Paavalin lainauksiin on lisätty sanoja tukeakseen kääntäjän teologiaa. Kun Jesaja sanoo "joka uskoo, ei horju", niin Paavalin lainaukseen oli lisätty sen eteen yhden korostavan sanan: "yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään" (Room. 10:11, mutta ei Room. 9:33). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'.


Jes. 28:16: "Siksi Herra Jumala sanoo näin: -- Katsokaa: minä lasken Siioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju."


Room 10:11: "Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään."

 

Room. 9:33: "..Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.


Jos eroja löytyy pelkästään Vanhan testamentin lainauksista näin helposti, niin mitä muita muutoksia Paavalin kirjeisiin onkaan tullut? Näitä virheitä on olennaisissa paikoissa, joten Paavalin kirjeitä luettaessa tulee olla todella tarkkana, koska muuten ne johtavat seurakunnan harhaan.

Raamattu ei lupaa vanhurskautta ilman lain noudattamista ja uskovien upostuskastetta

Jaakobin kirjeen luku 2 kertoo Mooseksen laissa olevista käskyistä olla laupias köyhille ja olla suosimatta rikkaita köyhien kustannuksella, joita Jaakob vaati seurakunnan noudattavan. Jaakobin mukaan kristitty tulee vanhurskaaksi lain teoista. Jos ei ole lain tekoja, ei ole uskoa. 


Jaak. 2:21-22, 24-25: "Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi... ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä."

 

Kun Paavali sanoi, ettei kukaan tule vanhurskaaksi lain teoista, hän tarkoitti sellaisia tekoja, mistä puuttuu usko Kristukseen, joka sekin on lain käsky. Sen lisäksi Paavali opetti, että vain lakia noudattavat kristityt ovat vanhurskaita (Room. 2:13). Kun ottaa huomioon asiayhteydet, Jaakobin ja Paavalin opetuksissa ei ole mitään ristiriitaa. Kannattaa hyväksyä se, että Jaakobin kirje on myös uuden liiton Jumalan sanaa, mitä Paavali ei kumonnut. 


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

 

Yeshua opetti, että Jumalan käskyjen noudattaminen antaa ikuisen elämän, jolloin Hän luetteli lain säädöksiä myös kymmenen käskyn ulkopuolelta. Paavali opetti saman asian kreikkalaiselle Timoteukselle luettelemalla Mooseksen laista käskyjä myös kymmenen käskyn ulkopuolelta. Paavalin sanojen mukaan evankeliumissa on vaatimus noudattaa Mooseksen lakia (1. Tim. 1:8-11). 


Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."


1. Tim. 1:8-11 (RK): "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain mukaisesti. Tiedämme myös, ettei lakia ole säädetty vanhurskaan takia vaan lainrikkojien ja kurittomien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien, epähurskaiden ja saastaisten, isän- ja äidintappajien, murhaajien, haureellisten ja homoseksuaalisuuden harjoittajien, ihmiskauppiaiden, valehtelijoiden, valansa rikkojien ja kaiken muun takia, mikä on vastoin tervettä oppia, jota minulle uskottu autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumi opettaa.

Roomalaiskirjeen suomalaisessa käännöksessä lukee jakeessa 3:28: "ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman (choris) lain vaatimia tekoja". Paavali on edellisen luvun jakeessa 2:13 kirjoittanut, että vain lakia noudattavat ovat vanhurskaita, joten miksi Paavali kirjoittaa ristiriitaisesti ja omaa opetustaan vastaan?

Jakeessa Room. 3:28 on ilmeinen käännösvirhe. Kreikan sana 'choris' voi merkitä asiayhteydestä riippuen joko ilman tai lisäksi (sanakirja). Tuleeko Paavalin mukaan ihminen vanhurskaaksi uskosta ilman lain tekoja vai lain tekojen lisäksi? Sama sana 'choris' on jakeissa Matt. 14:21 ja 15:38 merkityksessä 'lisäksi'. Yeshuaa ei ollut kuuntemassa tuhansia miehiä ilman vaimoja ja lapsia vaan vaimojen ja lasten lisäksi (choris). 

Matt. 14:21: "Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

Matt. 15:38: "Syömässä oli neljätuhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

2. Kor. 11:28: "Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista."

Vanhurskaus edellyttää uskon lisäksi lain tekoja, koska ilman niitä ei ole uskollisuutta Kristukselle. Tämän on johdonmukaista senkin takia, että Jaakobin kirjeen mukaan vanhurskaus tulee uskon lisäksi lain teoista (Jaak. 2:24, 26). Jos joku haluaa pitäytyä sellaisessa käännösratkaisussa, että Paavali olisi halunnut sanoa, että usko syrjäyttää lain teot, niin Paavali lopuksi selventää asiaa sanomalla, ettei usko kumoa lakia vaan vahvistaa, mitä laissa lukee (Room. 3:31). Paavali ei opeta sellaista, että ihmisestä voisi tulla vanhurskas ilman lain noudattamista (Room. 2:13).

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Jaak. 2:24, 26: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella…    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Suomalaisissa raamatunkäännöksissä lukee, että Kristus on lain loppu. Miten se on mahdollista, jos Kristus sanoi, ettei tullut lopettamaan lakia? Syy on valitettavassa käännösvirheessä jakeessa Room. 10:4 (esim. 1933/38 ja 1992), jossa kreikankielinen sana 'telos' on käännetty loppu, vaikka sana tarkoittaa tässä asiayhteydessä päämäärää, kuten se on muualla Uudessa testamentissa käännetty (vert. 1. Tim. 1:5; 1. Piet. 1:9; 1. Joh. 2:5, 4:12). Pietari ei opettanut, että uskon loppuminen (telos) johtaisi sielujen pelastukseen, vaan uskon päämäärä (telos) on sielujen pelastus.

1. Piet. 1:9: "sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen."

Risto Santala kirjoittaa kirjassaan 'Paavali ihmisenä ja opettajana' (1994, s. 147):

"Roomalaiskirje 10:4 sanoo: "Kristus on lain päämäärä (kreikaksi "telos") vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo." Samaa käsitettä käyttäen Paavali kirjoittaa 1. Tim. 1:5: "Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta."

Kristus on lain Messias profetioiden päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle, joka on uskollinen Kristukselle. Paavali viittaa Jeremian kirjan jakeisiin 23:5-6, joissa kerrotaan Messiaan tulevan palauttamaan lain noudattamisen (oikeuden), minkä takia Hänen yksi nimistä on 'Jehovah Vanhurskautemme'. Koska Kristus käski noudattaa lakia, niin Kristuksesta tuleva vanhurskaus edellyttää lain noudattamista.

Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."

Jer. 23:5-6 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.'"

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Kun olemme nyt ymmärtäneet, ettei Kristus ollutkaan lain loppu vaan päämäärä, niin seuraavassa jakeessa Room. 10:5 Paavali jatkaa asian käsittelyä sanomalla, että lain noudattaminen antaa iankaikkisen elämän, jolloin hän lainaa 3. Moos. 18:5 (vert. Room. 2:13, 10:5 ja Joh. 12:49-50). Tämän jälkeen suomalaisessa käännöksessä oleva lause 10:6 sanoo: "Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin". Lukija voi luulla, että Paavali puhuu nyt Mooseksen lakia vastaan, mutta sitä Paavali ei kuitenkaan tarkoittanut. Jakeessa Room. 10:6 on kreikan sana 'de' käännetty 'mutta', joka tulisi kuitenkin kääntää tässä asiayhteydessä 'ja' (Biblehub). Paavali siteeraa lakia kohdasta 5. Moos. 30:11-14, jossa sanotaan Mooseksen lain olevan helppo täyttää, joten Paavali ei aseta vastakkain näitä kahta lain opetusta, vaan yhdistää ne toisiinsa. Paavali tarkoittaa, että lain noudattaminen antaa iankaikkisen elämän ja lain pystyy helposti täyttämään, kunhan täyttää myös lain käskyn olla uskollinen Kristukselle. Lopuksi Paavali sanoo, että hän julistaa tätä Mooseksen lakiin kirjoitettua uskollisuutta Jumalan Sanalle (Apt. 28:23, Ilm. 19:13).

Room. 10:5-8 (1933/38): "Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme."

 

3. Moos. 18:5: "Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra."

 

5. Moos. 30:11-14 (1933/38): "Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.

 

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei Hän pelasta laittomuuden tekijöitä (Matt. 7:23). Tämä tarkoittaa niitä, jotka eivät halunneet tehdä parannusta ja alkaa noudattaa Mooseksen lakia (Hepr. 10:26-28). Vanhurskaat joskus erehtyvät, mutta he katuvat ja ottavat oppia virheistään. Joka ei tee parannusta laittomuudesta, hän ei saa armoa.

Sananl. 24:16 (2017): "Sillä seitsemän kertaa vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen."

Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä." 

Luterilaisen kirkon harhaopin mukaan kristittyjen ei tarvitsen noudattaa lakia, minkä takia nämä Yeshuan sanat ovat selvästi vaivanneet kirkkoa. 1992-käännökseen vaihdettiin sana laittomuus vääryydeksi, jotta totuus saatiin lakaistua maton alle. Sana laittomuus tulee kreikan sanasta 'anomia', joka tulee kahdesta sanasta 'a' jotain vastaan ja 'nomos' laki. Yeshua ajaa pois ne kristityt, jotka eivät halunneet noudattaa Mooseksen lakia. Joka tahallaan hylkää Mooseksen lain, hän ei saa syntien sovitusta, koska Kristuksen armo ei ole tarkoitettu laittomuudessa elämistä vaan parannuksen tekoa varten (Hepr. 10:26-28).

Matt. 7:22-23, 13:41-42 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'...    ..Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Matt. 7:23, 13:41-42 (1992): "Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!'..   ..Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita."

Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Yeshua asetti uskovien upotuskasteen pelastuksen ehdoksi. Kaste ei anna varmaa pelastusta, mutta ilman sitä ei ole pelastusta. Ristinryöväri ehti pelastua ilman kastetta, koska Yeshua ei ollut antanut vielä kastekäskyä. 

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."

Room. 6:4: "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.

Uskovien upotuskasteessa pestään synnit pois kasteen pyytäjä uskon tähden (Apt. 2:38, 22:16). Koska kastekäsky on ratkaisevan tärkeä ihmisen pelastuksen kannalta, niin antikristilliset kirkot ovat tehneet kaikkensa väärentääkseen kasteen sellaiseksi, ettei se ole enää uskovien upotuskaste. Raamattuun on lisätty sanoja ja eräistä käännöksistä on otettu pois sanoja, jotta teksti tukisi roomalaiskatolisen ja luterilaisen kirkon harhaoppia vauvakasteesta. 

Uskoon tultuaan jokaisen tulee itse pyytää upotuskastetta syntien anteeksisaamiseksi, muuten kaste ei kelpaa Jumalalle. Vauvakasteen tarkoitus on tehdä sellainen valhejäljiltemä uskovien upotuskasteesta, ettei siinä pestä syntejä pois ja ihminen joutuu varmasti kadotukseen. Jumalalle ei kelpaa sellainen kaste, jonka on vanhemmat pyytäneet sylivauvalle, joka ei toimituksesta ymmärrä mitään. Luterilainen konfirmaatio ei korjaa kastamattomuutta. Tästä aiheesta kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

Apt. 2:38, 19;4-5, 22:16: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan…   ..Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen…    ..Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.'"

4. Moos. 8:7: "Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä"

Hes. 36:25-27 (1933/38): "Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne."

Klassinen kristinusko ei perustu Kristuksen opetuksille vaan Paavalin kirjoitusten vääristelylle

Monissa teologian julkaisuissa selitetään, miten Paavali toi kristinuskoon uuden opin. Kirkon tutkimuskeskuksen Uskonnot Suomessa -hanke kertoo sivustollaan Kristinuskosta artikkelissa 'Kristinusko' seuraavaa:

"Paavali kannatti näkemystä, jonka mukaan ei-juutalaisten (pakanoiden) käännynnäisten ei tarvitsisi käydä läpi ympärileikkausta tai omaksua juutalaisten ruokasäädöksiä tullakseen yhteisön jäseniksi. Näkemyksensä perusteluiksi hän kehitti vanhurskauttamisopin, jonka mukaan Jumala hyväksyy jokaisen, myös pakanan, vain sillä edellytyksellä että tämä uskoo Jeesukseen."

Lähde: Räisänen, Heikki: Kristinusko; teoksessa: Katja Hyry & Juha Pentikäinen (toim.): Uskonnot maailmassa. 

Wikipedia kertoo artikkelissaan 'Paavali' kristinuskon synnystä seuraavaa:

"Paavali otti tehtäväkseen seurakunnan vapauttamisen juutalaisuudesta. Hän vastusti niitä kristittyjä juutalaisia, joiden mukaan kaste ei pelkästään riittänyt pelastukseen, vaan tarvittiin myös ympärileikkaus ja Mooseksen lain noudattamista. Tämä linja johti myös erimielisyyksiin Pietarin kanssa. Paavalin ansiosta kristinuskosta alkoi muodostua yleismaailmallinen uskonto…


..Jerusalemin apostolikokouksessa 40-luvun lopulla sovittiin työnjaosta Paavalin ja Jerusalemin seurakunnan johtajien välillä. Paavali sai apostolikokouksen tuen valitsemalleen linjalle julistustyössä. Sovittiin, että Paavali toimisi muiden kansojen eli pakanoiden keskuudessa, eikä Paavalin perustamia pakanakristillisiä seurakuntia velvoitettu noudattamaan Vanhan testamentin lakia eikä juutalaisia tapoja. Tämä sopimus aiheutti myöhemmin närää esimerkiksi Paavalin ja Pietarin välille."


Lähteenä mm. Dué, Andrea: Kirkon synty; teoksessa: Kristinusko 2000 vuotta


Kristinuskoa sanottii aluksi juutalaisten nasaretilaiseksi lahkoksi, koska se perustui juutalaisuuteen (Apt. 24:5). Monet teologian oppikirjat väittävät Paavali tehneen seuraavat muutokset kristinuskoon:

 1. Poistaneen kristinuskosta juutalaisuuden 
 2. Kumonneen ympärileikkauksesta annetun lain
 3. Kumonneen laissa olevat ruokasäädökset
 4. Vapauttaneen pakanat noudattamasta Mooseksen lakia, mistä Paavali olisi riitautunut Pietarin kanssa
 5. Opettaneen pelastusta sellaisen uskon perusteella, jolla ei olisi mitään tekemistä Mooseksen lain noudattamisen kanssa
 6. Sen lisäksi luterilaisuudessa on vallalla oppi, ettei lakia tulisi saarnata ollenkaan, koska uskonnon harjoittamisessa ei tarvita lakia (antinomismi)

Tässä on tiivistettynä ehkä historian suurin väärinkäsitys tai tahallinen väärennös Paavalin opetuksesta. Yksikään edellä mainituista väitteistä ei pidä paikkansa lukuun ottamatta sitä, että Paavali kyllä nuhteli Pietaria mutta ei sen takia, että heillä olisi ollut erimielisyyksiä pakanoiden velvollisuudesta noudattaa lakia.


Jerusalemin kokous ei vapauttanut pakanoita noudattamasta lakia, mutta ei myöskään vaatinut heiltä ympärileikkausta, koska laissa ei ole sellaista käskyä


Klassisen kristinusko perustelee pakanoiden erivapautta olla noudattamatta Mooseksen lakia Jerusalemissa pidettyllä apostolien kokouksella (Apt. 15). Yleinen väittämä on, että apostolit antoivat pakanoille vapauden olla noudattamatta Mooseksen lain käskyä neljää käskyä lukuun ottamatta, jotka ovat kielto harjoittaa haureutta, kielto syödä verta tai lihaa, josta ei ole päästetty verta tai epäjumalille uhrattua lihaa (Apt. 15:20). Nämä käskyt löytyvät Mooseksen laista ja sisältävät myös ruokasäädöksiä. 


Todellisuudessa apostolit eivät tarkoittaneet sitä, että pakanat vapautetaan Mooseksen lain käskyjen noudattamisesta, vaan kyse oli ainoastaan siitä, pitääkö Kreikassa asuvien pakanoiden ottaa ympärileikkaus, jotta he voivat pelastua. Juutalaisten keskuudessa oli liikkeellä sellaista harhaoppia, että ympärileikkaus antaa varman pelastuksen huolimatta siitä, miten eli (Gal. 2:12). Joillekin juutalaisille lihan ympärileikkaus oli pelastusteko. Tätä arvosteli mm. Johannes Kastaja sanomalla, ettei ympärileikkaus pelasta Abrahamin jälkeläisiä (juutalaisia), jos ette tee parannusta laittomuuksistaan. 


Apt. 15:1: "Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat: "Ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua."


Gal. 2:12-13: "..Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset, ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään."


Matt. 3:7-12 (1933/38): "Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."


Apostolit eivät kumonneet Mooseksen laissa olevaa käskyä miesten lihan ympärileikkauksesta. He itse asiassa noudattivat tarkasti lakia, koska eivät vaatineet Kreikassa asuvilta pakanoilta lihan ympärileikkausta. Tämä johtuu siitä, että Jumala on tehnyt ympärileikkauksen liiton vain Abrahamin suvun ja heidän perheensä jäsenten kanssa. Tämä liitto ei ole sama ns. vanha liitto, joka purettiin, ja jonka tilalle tuli uusi liitto. Ympärileikkauksen liitto on ikuinen ja edelleen voimassa. Poikalasten lihan ympärileikkaus on liiton merkki siitä, että Abrahamin suku on saanut Israelin perintömaakseen ja lupauksen suuresta määrästä jälkeläisiä (1. Moos. 17:1-14). Tätä lupausta ei ole annettu pakanoille. Jos apostoli olisivat vaatineet kreikkalaisilta miehiltä pakollista ympärileikkausta, se olisi ollut enemmän, mitä laki vaatii. 


Gal. 6:12-15: "Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi."


Lukekaa tarkasti tämä kohta Mooseksen laista, onko siinä käskyä ympärileikata Israelin ulkopuolella asuvia pakanoita? Ei ole, minkä takia ympärileikkaamaton pakana voi täyttää Mooseksen lain, jos hän noudattaa muita käskyjä (Room. 2:27, 1. Kor. 7:19).


1. Moos. 17:7-14: "Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala." Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat, siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton."


Eräät raamatunopettajat sanovat, ettei Pietari halunnut panna lain taakkaa pakanoiden päälle, koska juutalaisten esi-isätkään eivät sitä jaksaneet kantaa. Tässä on vakava väärinkäsitys. Pietari ei tarkoita lakia, eikä Raamatun mukaan lain noudattaminen ole edes raskas taakka (5. Moos. 30:11-14, 1. Joh. 5:3). Kun otamme huomioon asiayhteyden ja apostolien lainaukset Vanhasta testamentista, tiedämme mihin Pietari viittasi raskaalla taakalla. 

 

Jakeissa Apt. 15:7-18 apostolit ottavat kantaa siihen, että Israelin ulkopuolella asuvat pakanat ja juutalaiset pelastaa uskollisuus Yeshua HaMashiachille (Jeesukselle Kristukselle). Usko on pessyt heidät puhtaaksi ja vapauttanut synnin orjuudesta, koska he ovat alkaneet noudattaa lakia uskonsa tähden (Apt. 10:29-35). Jos ympärileikkaamattomat pakanat jätettäisiin pelastuksen ja seurakunnan opetuksen ulkopuolelle, he joutuisivat kantamaan synnin taakkaa ikuisesti.

Mitä Pietari tarkoitti kysyessään, miksi uhmaatte Jumalaa panemalla opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Sanat viittaavat Valitusvirsiin ja Psalmien kirjaan. Juutalaiset joutuivat kantamaan synnin taakkaa heidän esi-isiensä tekemien syntien takia, mitä he eivät jaksaneet kantaa (2. Moos 20:4-5, 4. Moos. 14:18, 5. Moos. 5:9-10, Jer. 32:18). Jumala oli rangaissut Israelia pakkosiirtolaisuudella Babyloniaan, mistä ajasta Valitusvirret kertovat. Pietarin aikana Rooma miehitti Israelia ja peri
veroa juutalaisilta, jolloin juutalaiset kantoivat edelleen synnin taakkaa (Hes. 4:4-6).

 

Harteilla on raskas ies (kuva)

Apt. 15:10: "Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa?"

 

Valit. 5:7: "Isämme tekivät syntiä. Heitä ei enää ole, me saamme kantaa heidän syntiensä seuraukset."  

 

Ps. 38:5: "Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa."

 

Jer. 27:2-3, 8: "Herra sanoi minulle näin: Tee itsellesi ikeitä ja hihnoja ja aseta ies niskaasi. Lähetä niitä sitten Edomin, Moabin, ammonilaisten, Tyroksen ja Sidonin kuninkaille niiden lähettiläiden mukana, jotka ovat tulleet Jerusalemiin Juudan kuninkaan Sidkian luo... ..jos jokin kansa tai valtakunta ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta Nebukadnessaria eikä ottamaan niskaansa hänen iestään, minä rankaisen sitä miekalla, nälällä ja rutolla, sanoo Herra. Minä lähetän Babylonian kuninkaan sitä kansaa vastaan ja teen siitä lopun."


Valit. 3:27-32: "Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja vaietkoon, kun Herra on pannut taakan hänen päälleen, painakoon suunsa tomuun -- ehkä on toivoa vielä. Kääntäköön hän poskensa lyöjäänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa."

 

Jesajan kirjan luku 53 profetoi, että Messias ottaa kantaakseen maailman synnit. Yeshua (Jeesus) vuodatti verensä maailman syntien sovitukseksi, mutta sen lisäksi Yeshua kantoi itse ristinsä koko matkan Golgatalle (Joh. 19:17-18). Evankeliumit kertovat ristin kantamisesta ristiriitaisesti, mitä käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'.

 

Joh. 19:17-18: "Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen..."

 

1. Moos. 22:6: "Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi; hän itse otti tulen ja veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa.

 

Jes. 53:11: "..Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa." 

 

1. Piet. 2:24: "Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme" ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. "Hänen haavansa ovat teidät parantaneet." 

 

3. Moos. 16:9-10, 20-21: "Sen pukin, jonka arpa määrää Herralle, Aaron tuokoon esiin ja uhratkoon syntiuhriksi, mutta se pukki, jonka arpa määrää Asaselille, jätettäköön seisomaan elävänä Herran eteen. Sovitettavat synnit pantakoon sen kannettaviksi. Sitten se ajettakoon Asaselin luo autiomaahan... ..hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan."

 

Jes. 9:3: "Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan, valjaat, jotka painavat olkapäitä, ja heidän käskijänsä sauvan sinä murskaat, niin kuin murskasit Midianin vallan."

 

Jes. 53:4-5: "Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet."

 

Matt. 8:16-17: "Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaamia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa: -- Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme.

 

Apostolit vaativat pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia


Apostolit kehottivat pakanoita kuitenkin noudattamaan neljää Mooseksen laissa olevaa käskyä. Ne eivät olleet tyhjentävä luettelo pakanoiden velvollisuuksista vaan vastakääntyneille pakanoille annetusta kehotuksesta tehdä heti parannus mainituista synneistä, jotta he voivat olla kristityn seurakunnan jäsenenä ja jatkaa lain opiskelua sapattina synagogassa, mitä apostolit eivät tällä kertaa halunneet enempää häiritä opettamalla muista käskyistä. 


Apt. 15:19-21 (Biblia): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan."


1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."


Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."


Jos pakanoiden ei tarvitse noudattaa muita kuin neljää mainittua Mooseksen lain käskyä, silloin heillä olisi mm. lupa murhata, kidnapata ihmisiä, varastaa, valehdella, olla kunnioittamatta vanhempiaan, harjoittaa homoseksuaalisuutta, pukeutua transeksuaalisesti, olla uskomatta Kristukseen ja naiset saisivat olla pappeina, mitkä kaikki Mooseksen laki kieltää. 


Uusi testamentti ei aseta mitään uutta lakia vaan aina opettaa noudattamaan Mooseksen lakia ja profeettoja. Ylipappeuden siirtyminen Aaronin suvulta Messiaalle on sekin ennalta säädetty Mooseksen laissa ja profeetoissa, joten laki ei vaihdu, mutta sen soveltamiskohta vaihtuu olosuhteen muutoksen takia (Hepr. 7:12). 


Raamatussa ei ole muuta lakia kuin Mooseksen laki, jota Kristus itse noudatti ja sen Messias profetian täytti. Mooseksen laki on Paavalin tarkoittama Kristuksen laki (Matt. 5:17-20, Luuk. 24:44-45, 1. Kor. 9:21), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Petri Paavola on salaliittoteoreetikko, joka kumosi Kristuksen lain ja johti lahkonsa harhaan'.


Raamatussa on monia Messias profetioita, joiden mukaan Messias saa kaikki kansat noudattamaan oikeutta eli Mooseksen lakia. Jos joku opettaa, ettei pakanoiden tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, se valtakunta ei ole Kristuksen valtakunta eikä edes kristinuskoa.


Jes. 42:1, 66:23: "Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen…    ..Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."


Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."


Sak. 14:9: "Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan."


Jos teologit selittävät, että apostolien kokous vapautti pakanat noudattamasta Mooseksen lakia, silloin Uuteen testamenttiin tulee suuri ristiriita. Paavali vaati pakanoita noudattamaan useita Mooseksen lain käskyjä, jotka eivät ole apostolien kirjeessä mainitut neljä käskyä. 


Miksi Paavali vaati pakanoita noudattamaan näitä säädöksiä, jos laki ei heitä koske?

 • Paavali vaati roomalaisia lopettamaan homoseksuaalisuuden harjoittamisen Mooseksen laissa mainitun rangaistuksen uhalla (Room. 1-2)
 • Paavali hyväksyi Mooseksen laissa säädetyt rangaistukset lainrikkojille kirjeessään Timoteukselle, joka oli Efesoksen seurakunnan johtaja (1. Tim. 1:8-11)
 • Miksi Paavali ympärileikkasi kreikkalaisen Timoteuksen heti apostolien kokouksen jälkeen, jos laki ympärileikkauksesta olisi kumottu? (Apt. 16:1-3)  
 • Paavali vaati korinttilaisia pakanoita pitämään taloudellisesti huolta seurakunnan palvelijoista vetoamalla Mooseksen lakiin (1. Kor. 9:4-14)
 • Paavali vaati galatialaisia noudattamaan Mooseksen lain käskyä rakastaa lähimmäistään (Gal. 5:14; 3. Moos. 19:18, 34)
 • Paavali kielsi naisia puhumasta Korintin seurakunnassa vetoamalla Mooseksen lakiin (1. Kor. 14:34-38) 
 • Paavali kirjoitti roomalaisille, että Mooseksen lain mukaan vaimo on sidottu aviomieheensä niin kauan, kun hän on elossa (Room. 7:1-3) 
 • Paavali vaati korinttilaisia pitämään huolta lihan puhtaudesta lainaamalla Jesajan kirjaa, jonka opetus perustuu Mooseksen lakiin (2. Kor. 6:17 - 7:1)
 • Paavali opetti efesolaisille pakanoille, ettei saastaiset peri Jumalan valtakuntaa. Miksi tämä koskisi pakanoita, jos laissa olevat säädökset ruuasta, puhtaudesta ja saastaisuudesta eivät koske pakanoita? Tämän asian tajuamista vaikeuttaa se, ettei pakanakristityt yleensä edes tiedä, mihin lain puhtaussäädökset oikeasti velvoittavat, joten he luulevat liikoja koko asiasta. (Ef. 5:3-5, Ilm. 21:8 [1933/38])

Paavali ja Pietari vaativat yhdessä pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia. Pietari oli aluksi vastahakoinen hyväksymään pakanoita seurakuntaan, mutta Jumala opetti Pietarille hyvin voimakkaasti juutalaista puhuttelevalla tavalla, että Jumala hyväksyy kaikki kansat omakseen, jos he noudattavat Jumalan käskyjä. Jesajan kirjassa Jumala ilmoittaa, että hän hyväksyy muukalaisen, jos hän noudattaa sapattia ja pysyy liitossa Jumalan käskyjä noudattaen (Jes. 56:6-8), joten Pietarin olisi pitänyt tämäkin asia tietää. 


Kuten sanottua, monissa tapauksissa laki ei käske ulkomailla asuvaa pakanaa ottamaan ympärileikkausta, mutta muita lain käskyjä pakanan on noudattava kuten esim. sapattia ja ruokasäädöksiä. Purjekangasnäky ei tarkoita sitä, että saastainen ruoka tulisi puhtaaksi, vaan opettaa, että ennen saastaisesti eläneet pakanat tulevat puhtaaksi, kun Jumala puhdistaa heidät uskolla. Sen takia Pietari suostui menemään roomalaisen Corneliuksen kotiin saarnaamaan evankeliumia ja kastamaan heidät (Apt. 10).


Apt. 10:15, 28, 34-35: "Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi."..    ..Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena…    ..Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."


Room. 2:9-13: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Pietari ei suostunut syömään messiaanisiksi juutalaisiksi kääntyneiden pakanoiden kanssa, mikä oli väärä pakanallinen tapa


Teologit väittävät, että Paavalin ja Pietarin välille tuli Galatiassa kiistoja siitä, että Pietari vaati pakanoita noudattamaan juutalaisten lakia, mitä Paavali ei hyväksynyt. Tämä on suuri väärinkäsitys tai tahallista Raamatun vääristelyä. Paavalin ja Pietarin riidassa oli kyse ihan muusta.


Pietari oli oppinut, että Jumala hyväksyy pakanat, jos he noudattava juutalaisten lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen, Apt. 10:34-35). Sen takia Pietari aluksi aterioi heidän kanssaan samassa pöydässä. 


Galatian seurakunnassa oli kuitenkin sellaisia juutalaisia, jotka eivät hyväksyneet pakanoita, koska heillä ei ollut lihan ympärileikkausta. Pietarin olisi pitänyt tietää, ettei Kreikassa asuvat pakanat kuulu Abrahamin ympärileikkauksen liittoon, eikä se ole myöskään pelastuksen edellytys. Pietari kuitenkin taipui muiden juutalaisten painostuksen edessä, eikä suostunut aterioimaan messiaaniseksi juutalaiseksi kääntyneiden pakanoiden kanssa. Paavali moitti Pietaria julkisesti tekopyhyydestä. Miksi Pietari vaatii pakanoita noudattamaan juutalaisten lakia, mutta hän eli pakanoiden tavalla? 


Tästä teologit ovat tehneet sen johtopäätöksen, että Paavali vastusti Pietarin vaatimuksia pakanoille noudattaa lakia. Paavali ei vastustanut sitä, että Pietari vaati pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia. Sitähän Paavalikin vaati pakanoilta (Room. 2:9-13). Pietari ei ollut myöskään hylännyt juutalaisten lakia, koska hän vastasi Jumalalle purjekangasnäyn aikana, ettei ollut koskaan syönyt mitään saastaista lihaa, eikä silloinkaan suostunut syömään kiellettyä lihaa (Apt. 10:14).


Mikä oli se yksittäinen Pietarin synti, jota Paavali piti pakanallisena tapana, joka ei kuulunut juutalaisuuteen? Se oli Pietarin tapa eristäytyä messiaaniksi juutalaisiksi kääntyneistä pakanoista, jotka Jumala oli puhdistanut ja omakseen hyväksynyt. Kyse oli Pietarin toiselta nimeltä Keefaksen harjoittamasta etnisestä syrjinnästä väärillä perusteilla, minkä Mooseksen laki ja profeetat kieltävät (3. Moos. 19:33-34, Jes. 56:6-8). 


Miksi Paavali kutsui tätä etnistä syrjintää pakanalliseksi tavaksi? Mooseksen laki kertoo, ettei egyptiläiset suostuneet aterioimaan heprealaisten kanssa. Tällainen etninen syrjintä ei kuulu juutalaisuuteen, jos aterialla kokoontuu yhteiseen Jumalaan uskova seurakunta.


1. Moos. 43:32: "Ja ruokaa tuotiin erikseen hänelle, erikseen veljille ja erikseen niille egyptiläisille, jotka söivät hänen luonaan, sillä egyptiläiset eivät aterioi heprealaisten kanssa; se on egyptiläisistä sopimatonta."


1. Moos. 43:11-14 (2017): Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin häntä julkisesti, koska häntä vastaan oli esitetty syytöksiä. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, hän oli syönyt yhdessä pakanoiden kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin Keefaalle kaikkien edessä: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanoiden tapoja etkä juutalaisten, miksi pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"


Paavali vaati efesolaisia kristittyjä luopumaan pakanallisista tavoista Kristuksen tähden. Tämä jos mikä todistaa siitä, että Paavali vaati kreikkalaisilta pakanoilta Mooseksen lain noudattamista. 


Jumala vei Israelin kansan erämaahan ja lopulta Israeliin, jotta he voisivat erottautua kaikista pakanallisista tavoista ja pyhittäytyä Jumalan tahdon mukaiseen elämään omassa maassaan ilman, että joku pakanakansa hallitsisi heitä. Tämä sama periaate koskee myös kristityiksi kääntyneitä pakanoita. Heidän tulee myös lopettaa pakanalliset tapansa ja alkaa noudattaa Mooseksen lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen).


Gal. 2:15: "Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita."


Ef. 4:17-22: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma."


Yeshua (Jeesus) ja Paavali eivät sallineet pakanoiden syödä saastaisia ruokia


Tuomiokirkon luona paistetaan sikaa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkaissut oppaan 'Hyvä tietää kristinuskosta', jonka esipuheen on kirjoittanut piispa Kaarlo Kalliala, joka on johtanut oppaan kirjoittamista. Sen mukaan kristitty voi syödä kaikkia saastaisia lihoja myös sikaa. Opas ei edes kiellä epäjumalille uhratun lihan syömistä, mutta toteaa ympäripyöreästi, että jotkut vierastavat sellaisen lihan syömistä.

"Saavatko kristityt syödä kaikkia ruokia?


Jeesus ei erotellut ruokia. Kristityt voivat siis syödä kaikkia ruokia. Jotkut kristityt vierastavat ruokia, jotka liittyvät muiden uskontojen harjoittamiseen.


Jeesus sanoo:

- Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään.

- Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos.

(Evankeliumi Matteuksen mukaan 15:11)"


Tässä ohjeessa on useita vakavia asiavirheitä. Uusi testamentti kieltää yksiselitteisesti syömästä sellaista ruokaa, jonka tietää olevan uhrattu epäjumalille (Apt. 15:20, Ilm. 2:20). Yeshua (Jeesus) kyllä erotteli ruuat puhtaisiin ja saastaisiin sanomalla, ettei Hän muuta laista mitään (Matt. 5:17-20). Paavali myös vaati lihan puhtautta ja kielsi koskemasta saastaiseen sillä uhalla, ettei hän pelastu Herran luokse (2. Kor. 6:17 - 7:1). 


Opas ottaa Matteuksen evankeliumista yhden lauseen irti asiayhteydestä antaakseen väärän vaikutelman siitä, ettei mikään syöty ruoka saastuta ihmistä. Kun perehtyy koko asiaan, niin huomaa, että Yeshua (Jeesus) puhui vain pesemättömien käsien kautta suuhun tulevasta tomusta, jonka nieleminen ei tee ruuasta tai ihmisestä saastaista, koska tomu puhdistuu ruuansulatuksesta ja ulostuu. Yeshua huomautti fariseuksille, että heidän väärät puheensa ja muut syntinsä saastuttavat heidän sydämensä. Pesemättömien käsin syöminen ei saastuta ihmistä, koska laissa ei ole käskyä pestä käsiä ennen ruokailua.


Matt. 15:17-20: "Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan, ja sitten se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin."


Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tehnyt Markuksen evankeliumin jakeeseen 7:19 väärennöksen lisäämällä Raamattuun sanat "hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi", joita ei ole kreikkalaisessa alkutekstissä, minkä voi helposti tarkistaa mm. Bibliasta ja Raamatun englantilaisista käännöksistä (Biblehub). Teksti on alun perin tarkoittanut, että tomu ei mene sydämeen vaan vatsaan, joka puhdistaa ruuan tomusta ja ulostaa tomun.


Mark. 7:19 (1933/38): "Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu." Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi."


Mark. 7:19 (Biblia, 1776): "Sillä ei se mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja menee luonnollisesti ulos, kaikki ruat puhdistain."


Mark. 7:19 (Green’s Literal): "This is because it does not enter into his heart, but into the belly, and goes out into the wastebowl, purging all the foods."


Toiset perustelevat kristittyjen oikeutta syödä saastaisia lihoja sillä, että Paavali kehotti syömään kaikkea, mitä on lihakaupassa myynnissä. Tämäkin lause on irrotettu asiayhteydestä, eikä tulkinta vastaa myöskään Paavalin alkuperäistä tarkoitusta. Kun lukee koko luvun, voi huomata, että Paavali tarkoitti sitä, että puhtaita lihoja voi ostaa kreikkalaisesta kaupasta, mutta jos saa tietää, että liha on uhrattu epäjumalille, se täytyy jättää syömättä. Paavali kielsi tietoisen epäjumalille uhratun lihan syömisen. 


1. Kor. 10:25-28: "Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä omantunnonsyistä. "Herran on maa ja kaikki mitä siinä on." Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te otatte kutsun vastaan, älkää omantunnonsyistä kyselkö, vaan syökää kaikkea mitä teille tarjotaan. Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on uhrilihaa", jättäkää se syömättä hänen vuokseen, omantunnon takia."


Ilm. 2:20 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua."


Suomeen on alkanut tulemaan kebab-pizzerioita, jotka mainostavat ruokansa olevan 100 % halal. Vaikka ruuassa ei ole sianlihaa, niin se on valmistettu uskonnollisessa rituaalissa uhrattuna epäjumalalle, joten sellaista ruokaa kristityt eivät saa syödä (Apt. 15:20, 29; 1. Kor. 10:14-28).


Paavali ei poistanut kristinuskosta juutalaisuutta vaan opetti pakanoille messiaanista juutalaisuutta


Teologit väittävät, että Paavali halusi poistaa kristinuskosta juutalaisuuden, mikä on käsittämätön väite. Jos lukee tarkkaan Roomalaiskirjettä, huomaa, että Paavali kutsui kristityiksi kääntyneitä pakanoita juutalaisiksi. Tässä ei ole mitään kummallista, koska kristinusko oli Paavalin aikana juutalaisten nasaretilainen lahko (Apt. 24:5). 


Raamattu ei määrittele juutalaisuutta etnisen alkuperän vaan sen mukaan, kuka ylistää Jehovaa. Nimi on hepreaksi Jehudah, joka tulee sanoista jadah (ylistää, kiittää, yhtyä) ja Jehovah, mikä merkitsee ylistää tai kiittää Jehovaa (sanakirja; 1. Moos. 29:35). Juutalaisia ovat kaikki ne, jotka ylistävät Jehovaa.


1. Moos. 29:35: "Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Nyt minä kiitän Herraa". Sentähden hän antoi hänelle nimen Juuda…"


Juutalaiset lainopettajatkin kutsuvat juutalaisiksi kaikkia niitä ihmisiä myös pakanoita, jotka noudattavat Jehovan käskyjä. Juudan sukuluettelossa on jo nyt yksi egyptiläinen orja Jarha, joka pääsi juutalaisten sukuluetteloon avioliiton kautta, koska hänen juutalaisella vaimolla ei ollut veljiä (1. Aik. 2:34-35). Tosin Jarha oli lihaltaan ympärileikattu, koska lain mukaan Abrahamin jälkeläisten perheen miespuoliset jäsenet ulkomaalaiset orjat mukaan lukien tulee ympärileikata (1. Moos. 17:12-13). 


1. Aik. 2:34-35 (Juudan sukuluettelosta): "Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain."


Jos joku ympärileikattu juutalainen ei noudata käskyjä, Jumala ei laske häntä enää juutalaiseksi eikä edes ympärileikatuksi, koska sydämen ympärileikkaus määrää sen, onko joku ihminen juutalainen vai ei (Jer. 9:24-25). Sydämen ympärileikkaus tarkoittaa sitä, että siihen on kirjoitettu laki, jota ihminen noudattaa (Jer. 31:31-34, Ps. 40:9). Jos joku ei noudata lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), hänen sydäntään ei ole ympärileikattu.


Jer. 9:24-25 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia: Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia, joiden hiukset on ohimoilta ajettu, jotka asuvat erämaassa, sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."


Lain kirjain ei saanut ihmisiä noudattamaan lakia, mutta uudessa liitossa Pyhä Henki saa aikaan sen, että ympärileikkaamaton pakana täyttää Mooseksen lain, kuten Paavali kirjoitti roomalaisille (Room. 2:25-29, 8:6-13). Sydämen ympärileikkauksen kautta pakanoista tulee juutalaisia, jotta he voivat olla uudessa liitossa Israelin Jumalan kanssa (Jes. 14:1).


Room. 2:25-29 (1933/38): "Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta."


Sak. 9:7: "Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät, saastaiset ruoat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon"


Sak. 2:14-15: " -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa"


Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin."


Paavali ei kumonnut lakia ympärileikkauksesta – hän jopa ympärileikkasi kreikkalaisen Timoteuksen


Kumosiko Paavali juutalaisten ympärileikkauksesta annetun lain? Tätä kysymystä tutki Jerusalemin alkuseurakunnan johto, johon kuuluivat ainakin Yeshuan veli Jaakob, apostolit Pietari toiselta nimeltään Keefas ja Johannes (Gal. 2:9). Monet kristityiksi kääntyneet juutalaiset olivat kuulleet huhuja siitä, että Paavali olisi kieltänyt juutalaisia ympärileikkaamasta poikalapsiaan. Seurakunnan johto tutki asian ja totesi, ettei asiassa ole mitään perää, vaan Paavali myös noudattaa Mooseksen lakia.


Apt. 21:20-24, 25:7-8: "Sen kuultuaan vanhimmat ylistivät Jumalaa, mutta sitten he sanoivat Paavalille: "Sinä tiedät, veli, että juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja he kaikki vaativat kiivaasti lain noudattamista. Heille on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti. Mitä siis tehdä? Varmastikin he saavat kuulla, että olet täällä. "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti…    ..Paavalin saavuttua kerääntyivät Jerusalemista tulleet juutalaiset hänen ympärilleen ja ahdistivat häntä monin raskain syytöksin. He eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään syytöksiään toteen. Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."


Klassinen kristinusko on jatkanut saman väärän huhun levittämistä, mikä johtuu siitä, ettei kristityt ymmärrä Galatalaiskirjettä oikein. Kirje on erittäin vaikeatajuista opetusta Mooseksen laista. Kirje ei kumoa Abrahamin jälkeläisten velvollisuutta ottaa ympärileikkausta, mutta varoittaa liittymästä sellaisen juutalaisen synagogan jäseneksi, joka kieltää Kristuksen ja sen sijaan opettaa ympärileikkauksen antavan pelastuksen. Jos kääntyy messiaanisesta juutalaisuudesta vanhan liiton juutalaisuuteen, silloin menettää pelastuksensa, koska hylkää uskonsa Kristukseen, mitä tarkoittaa Galatalaiskirjeen jakeet 5:2-6. 


Kun Paavali ympärileikkasi Timoteuksen, he eivät menettäneet pelastustaan, koska se tehtiin lain säädöksen nojalla eikä se liittynyt harhaoppiseen synagogaan liittymiseen (2. Moos. 12: 48-49, Apt. 16:1-3). Pakana voi ottaa vapaaehtoisesti ympärileikkauksen, jolloin hänen katsottiin olevan syntyperäinen juutalainen, jolla oli kaikki samat oikeudet mm. oikeus omistaa perintömaata Israelista ja velvollisuudet kuin juutalaisilla. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'.


Kristinusko saastui pakanallisista tavoista keisari Konstantinus Suuren aikana


Roomalaiskatolinen kirkko omaksui väärinkäsitykset Paavalin opetuksista ja halusi muutenkin päästä eroon juutalaisuudesta, jotta se voisi sisällyttää roomalaiset tavat osaksi uskonnon harjoittamiseen. Tämä muutos käynnistyi toden teolla keisari Konstantinus Suuren aikana 300-luvulla.


Konstantinus Suuren äiti Helena oli kristitty, mikä myötävaikutti siihen, että Konstantinus hyväksyi kristinuskon. Konstantinus sääti vuonna 313 lain, joka poisti lopullisesti esteet kristinuskon ja muiden uskontojen harjoittamiselta sekä poisti kristittyihin kohdistuneet vainot. Konstantinus sääti myös lakeja, jotka antoivat kirkoille ja papistolle etuoikeuksia. Nykypäivään on säilynyt useita Konstantinuksen kirjeitä, joissa hän sekaantui innolla kirkon sisäisiin kiistoihin.


Maria katolisessa ristissä

Konstantinus ei kuintekaan tehnyt kristinuskosta valtionuskontoa eikä pakanauskontoja kielletty. Konstantinus Suuri kääntyi kristityksi vähitellen ja salli edelleen muiden uskontojen harjoittamisen. Esim. vesta-jumalattaren temppeli sai Rooman valtiolta rahoituksen Konstantinuksen valtakautena (306-337) ja senkin jälkeen vuoteen 380 asti, jolloin muut uskonnot kiellettiin keisari Theodosius I:n toimesta. Vestan temppelissä palveli kuusi neitsyttä papitarta, joilla oli mm. valta armahtaa Coloseumilla teloitettava kuolemaantuomittu (Vesta on vastine Kreikan kotilieden jumalalttaresta hestiasta). 


Ateenan Akropolis-kukkulalla on Parthenon, joka athene parthenokselle (neitsyt athenelle) omistettu temppeli. 500-luvulla temppeli muutettiin neitsyt Marialle omistetuksi kristilliseksi kirkoksi. Katolisen kirkon neitsyt Marian palvonta on saanut vaikutteita kreikkalais-roomalaisista pakanauskonnoista.


Parthenonin temppeli

Konstantinus ei hylännyt voittamattoman auringon epäjumalan (sol invictuksen) palvontaa. Hänen aikana Roomassa maksettiin kolikoilla, joissa oli Konstantinuksen ja sol invictuksen kuvat. Voittamattoman auringon uskonnon ja kristinuskon välillä on muutama yhtymäkohta, mikä myötävaikutti siihen, että Konstantinus hyväksyi kristinuskon. Raamatussa Jumalan Poikaa kutsutaan nimellä Kirkas Aamutähti, millä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä voittamattoman auringon uskonnon kanssa.


Ilm. 22:16: "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."


Ps. 84:12: "Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian…"


Jos Raamatusta halutaan etsiä vastine Konstantinuksen palvomalle voittamattomalle auringolle, niin se löytyy Jesajan kirjasta, mikä kutsuu pakanallista Babylonian kuningasta kointähdeksi (aamunkoitontähdeksi), joka on käännetty roomalaiskatolisen kirkon latinalaiseen Raamattuun 'lucifer' (Jes. 14:12). Vapaamuurarit kutsuvat palvomaansa epäjumalaa luciferiksi, joka on yksi saatanan nimistä. 


Luuk. 16:17: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama."


Jes. 14:12-17 (2017): "Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä korotan istuimeni ja istun kokoontumisvuorelle pohjoisen puolelle. Nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta alas helvettiin sinä joudut, syvimpään kuiluun. Ne, jotka sinut näkevät, katsovat pitkään, tarkastelevat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan ja järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejaan kotiin?'"


Israelissa oli myös epäjumalanpalvelusta, missä palvottiin taivaan tähtiä jumalina, joiden kuvia he kantoivat. Saturnusta palvottiin nimillä raifa ja kijjun. Mooseksen laki kieltää erityisesti tähtien kuvien valmistamisen uskonnolliseen tarkoitukseen. 


Israelin lippussa on daavidintähti

Daavidintähti ei ole ollut alun perin juutalaisuuden symboli, eikä sitä edes mainita Raamatussa eikä Talmudissa juutalaisten symbolina. Siitä tuli juutalaisten yhteinen tunnus vasta 1800-luvulla, kun keskieurooppalaiset juutalaiset alkoivat etsiä itselleen omaa tunnusta kristittyjen ristin vastineeksi. Sitä ennen daavidintähti on ollut pitkään monien aasialaisten uskontojen käyttämä symboli. Daavidintähti on liitetty myös raifantähden symboliin, mitä Israel kantaa maansa lipussa.


2. Moos. 20:4: "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla"


5. Moos. 4:15-16, 19: "Sinä päivänä, jona Herra puhui teille Horebilla tulen keskeltä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ettette lankea tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta jumalankuvaa…   ..Kun kohotatte katseenne taivasta kohden ja näette auringon, kuun ja tähdet, taivaan kaikki joukot, älkää langetko niiden lumoihin, älkää kumartako älkääkä palvoko niitä"


2. Aik. 33:2, 3: "Manasse teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän harjoitti samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä…   ..kumarsi ja palveli taivaan tähtiä."


2. Kun. 17:16 "He hylkäsivät kaikki Herran, Jumalansa, määräykset ja valoivat itselleen kaksi sonnipatsasta. He tekivät asera-tarhan, he kumarsivat kaikkia taivaan tähtijoukkoja"


Aam. 5:26-27: "Entä kannoitteko silloin kuningastanne Sikkutia ja tähtijumalaanne Kijjunia, kuvia, jotka nyt olette itsellenne tehneet?"  -- Minä vien teidät vankeina tuolle puolen Damaskoksen, sanoo Herra. Hänen nimensä on Jumala Sebaot."


Apt. 7:42-43: "Mutta Jumala käänsi heille selkänsä ja hylkäsi heidät, antoi heidän palvoa taivaan tähtiä. Näinhän sanotaan profeettojen kirjassa: -- Toitteko te minulle teuraita ja muita uhreja autiomaassa niiden neljänkymmenen vuoden aikana, toitteko, Israelin sukukunta? Molokin telttaa ja Raifan-jumalan tähteä te kannoitte, kuvia, jotka itse olitte kumarrettaviksenne tehneet! Niinpä minä siirrän teidät pois, Babylonin tuolle puolen."


Pääosassa joulupukki

Konstantinus Suuri aloitti kirkossa kehityksen, jossa useita juutalaisia juhlia vaihdettiin roomalaisten pakanauskontojen paikalle kuten esim. sapatti siirrettiin lauantailta sunnuntaille, joka oli roomalainen auringonepäjumalan päivä (sun-day, auringon jumalan päivä). Kristittyjen joulujuhla tehtiin silloin suositusta saturnaliajuhlasta 17.12.-25.12. ja voittamatton auringon syntymäjuhlasta 25.12., vaikka Raamatussa ei ole käskyä viettää joulua. Saturnalia alkoi possujuhlilla ja roomalaisten herkkuruokaa oli myös pähkinöillä täytetyt rotat, joten kirkon oli luovuttava juutalaisten ruokasäädöksistä, koska kansa halusi edelleen syödä perinneruokiaan siitä huolimatta, että Raamatussa oleva Messias profetia kertoo Hänen tuhoavan sianlihan ja rottien syöjät palatessaan takaisin.


Helsingin Sanomat kirjoittaa 23.12.2023 artikkelissaan: 'Hyvää saturnaliaa! Monet joulutapamme periytyvät antiikin Roomasta, jossa vietettiin riehakasta juhlaa – pitopöydässä tirisi possupaisti ja lopuksi jaettiin lahjoja':

"..Juhlan alla hiljennytään temppelissä. Vuoden pimeimpiä päiviä valaistaan sytyttämällä kynttilöitä vihreiden lehti- ja havukoristeiden keskelle. Työt lakkaavat, koulut suljetaan. Käydään höyryävän kuumassa juhlakylvyssä. Sitten julistetaan juhlarauha ja toivotellaan tutuille ja tuntemattomille riemukasta juhla-aikaa.


Seuraavaksi syödään, juodaan ja iloitaan perhe- ja ystäväpiirissä. Pitopöydän keskellä tirisee kuuma possunpaisti. Köyhimmillekin katetaan ateria. Juhlavaatteiden väreinä hehkuvat punainen ja kulta. Lopuksi jaetaan lahjoja.


Tutulta kuulostava kuvaus kertoo kahden vuosituhannen takaisesta joulun edeltäjästä, antiikin roomalaisten saturnalia-juhlasta. Näin filosofi Macrobius kirjoitti saturnaliasta 300-luvun lopulla. Macrobius kuvasi ”pakanajoulun” viettoa laajassa Saturnalia-teoksessaan, johon hän kirjasi roomalaisten vanhoja perinnetapoja. Kuvauksista käy ilmi, että monet tämän päivän joulutapamme periytyvät suoraan antiikin Roomasta...


..Jo 130-luvulla ennen ajanlaskun alkua Saturnalia oli paisunut viikon mittaiseksi karnevaaliksi. Diktaattori Gaius Julius Caesarin vuonna 46 eaa. toteuttaman ajanlaskun suuren uudistuksen jälkeen juhla-ajaksi vakiintui juliaanisen kalenterin 17.–23. joulukuuta. Juhla venyi 200-luvulla vielä 25. joulukuuta asti. Tuona päivänä juhlittiin alun perin syyrialaisen mutta Roomassa suosituksi nousseen auringonjumalan Sol Invictusin uudelleensyntymää...


..Saturnalia alkoi porsasjuhlilla. Nykyisin Suomessa kinkkua pidetään perinteisenä joulun pääruokana. Juhla alkoi porsasuhrilla Saturnuksen temppelissä Rooman ytimessä, kaupungin keskusaukion Forum Romanumin kulmalla. Sen jälkeen Forum Romanumille katettiin pitopöytä kaikille kansalaisille. Kaikki muutkin, joilla oli varaa, uhrasivat porsaan kotialttarillaan. Ne päätyivät perheiden juhlapöytiin saturnaliakinkuiksi. Viimeinen juhlapäivä oli omistettu lahjoille...


..Saturnaliaa juhlittiin kaikkialla Rooman maailmanvallan alueella Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sitä myös edistettiin määrätietoisesti: imperiumin pysyvyyden tärkeimpiä takuita oli vallattujen alueiden nopea roomalaistaminen.


Saturnalian suosio oli yhä vankka 300-luvun alkupuolella, jolloin keisari Konstantinus Suuri lopetti kristittyjen vainot ja loi pohjan kristinuskon nousulle imperiumin valtionuskonnoksi. Hän antoi myös ensimmäisen julistuksen siitä, että joulua tuli viettää kristittyjen juhlana...


..Jeesuksen syntymäpäivän määrittäminen 25. joulukuuksi oli kirkollispoliittinen ratkaisu, arvioi Götz. Sillä kirkko halusi luoda kilpailevan vaihtoehdon, lujittaa asemaansa ja kovertaa maata roomalaisuskontojen alta. Siihen asti kristinuskon tärkein vuosijuhla oli ollut pääsiäinen...   ..Käytännössä kansalaiset alkoivat juhlia mutkattomasti saturnaliaa, aurinkojumalaa ja joulua päällekkäin...   ..Sitä mukaa kun kristinusko vahvistui, saturnalia liukui taustalle. Monet saturnalian tavoista, kuten lahjojen antaminen, tasaveroisuuden ja anteliaisuuden noudattaminen, kynttilät ja rauhanaika olivat kuitenkin silloin jo sulautuneet osaksi joulunviettoa."


Jes. 66:15-17: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra."


2. Tess. 1:7-9: "..hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta,"


Konstantinus sairastui vuonna 337. Konstantinus antoi kastaan itsensä vasta kuolivuoteellaan. Kasteen suoritti Konstantinopolin kaupungin piispa Eusebios Nikomedeialainen, joka oli areiolaisuuden johtava kannattaja. Areiolaisuuden tärkein opinkappale oli, ettei Kristus ollut samaa olemusta kuin Jumala, joka vastaa Jehovan todistajien ja unitaarien oppia, minkä kirkko myöhemmin totesi harhaopiksi. Konstantinus Suuri sai siis harhaoppiselta piispalta kasteen. 


Raamattu edellyttää, että jokainen tunnustaa Yeshuan olevan ihmiseksi syntynyt Jehova (Jeesus on Herra). Jos joku ei tunnusta Yeshuan olevan ihmiseksi syntynyt Jehovah (Jeesus on lihaan tullut Herra), Raamattu sanoo hänen olevan antikristus (2. Joh. 1:7-11). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Room. 10:9, 13: "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva…    ...Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."


2. Joh. 1:7–11: "Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa."


Paavali profetoi, että hänen jälkeensä kristityt seurakunnat menevät harhaan


Monilla katolisilla, ortodokseilla, luterilaisilla, helluntailaisilla ja muilla kristityillä on voimakkaita ennakkokäsityksiä siitä, mitä kristinuskon pitäisi olla, vaikka samasta Raamatusta huolimatta kristinusko on todellisuudessa jakautunut useisiin toisistaan poikkeaviin uskontoihin. Jos perehtyy huolella Raamattuun, niin voi saada eri kuvan siitä, mitä kristinusko on alun perin ollut. Alkuperäisen kristinuskon pystyy näkemään Raamatusta, jos kykenee vähäksi aikaa sulkemaan mielestään pois kaiken sen opetuksen, mitä on saanut omassa kirkkokunnassaan, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Millä avaimilla Raamattu avautuu?'.


1. Kor. 11:18-19: "Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajaannusta, ja osittain sen myös uskon. Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi."


Ef. 4:3-6: "Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa."


Paavali profetoi, että hänen lähtönsä jälkeen kirkkoon tulee vääriä profeetetoja, jotka tuovat väärät opit kristinuskoon. Paavali siis ennusti kristinuskon muuttuvan vääräksi uskonnoksi. Konstantinus ja hänen aikansa roomalaiskatoliset papit toivat kristinuskoon paljon uusia oppeja roomalaista pakanauskonnoista, jolloin alkuperäinen apostolien opettama kristinusko muuttui toiseksi uskonnoksi ns. klassiseksi kristinuskoksi, mistä kertoo lisää artikkeli 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'.


Apt. 20:19-20: "Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."


Matt. 7:15, 22-23 (2017): "Varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia…  ..Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta profetoineet, sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Silloin lausun heille julki: 'En ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.'"


Teologian professori Martti Luther teki suuren reformaation roomalaiskatoliseen uskoon. Lutherilla ja hänen kannattajilla ei ollut tarkoitus perustaa uutta kirkkoa vaan muuttaa katolisen kirkon oppeja mieleisekseen. Luterilaisuus on monissa suhteissa voimakas vastareaktio roomalaiskatolisessa kirkossa rehottaneelle anekaupalle, jossa myytiin syntien anteeksiantoja rahaa ja testamentteja vastaan. Samoin Luther ei hyväksynyt paavin yksinvaltaa, pappien selibaattia eikä pyhimysten palvontaa, joten luterilaisuus luopui niistäkin ja Luther meni itsekin naimisiin nunnan kanssa. 


Martti Luther

Luterilaisuus toi kristinuskoon kauniilta kuulostavan ajatuksen, että ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Tosin professori Martti Luther havaitsi myöhemmin, ettei hänen vanhurskauttamisoppinsa ole Uuden testamentin mukainen. Luther ei taipunut korjaamaan oppiaan, vaan yritti ratkaista ongelman vaatimalla mm. Jaakobin kirjeen ja Ilmestyskirjan poistamista Raamatusta, mihin Lutherin kannattajat eivät suostuneet. Vaatimukset Raamatun sensuroimisesta kertovat sen, ettei Lutherin oppi ollut oikea. Tässä on muutama jae Uudesta testamentista, jotka kumoavat Lutherin opin:


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."


Luterilaisuus ei puhdistanut uskoa kuin vain näennäisesti, koska se toi uudet harhaopit tilalle. Yhdestä äärilaidasta mentiin toiseen äärilaitaan. Lutherin meni laittomuuden harhaoppiensa kanssa hyvinkin pitkälle. Luther kirjoitti kirjeessään Melanchthonille, että: 


"Jumala ei pelasta ihmisiä, jotka vain kuvittelevat olevansa syntisiä. Ole syntinen ja tee rohkeasti syntiä...   ..Mutta mikään synti ei erota meitä Karitsasta, ei vaikka tekisimme aviorikoksen ja murhan tuhannesti päivässä." (Letter to Philipp Melanchthon, August 1, 1521, LW 48:282)


Jos joku tekee tahallaan tuhat aviorikosta ja murhaa päivässä tietoisena siitä, mitä Raamatussa lukee, hänen on turha kuvitella saavansa sitä syntiä anteeksi (Hepr. 10:26-28). Sellaista syntiä tekivät natsit toisen maailmansodan aikana. Kukaan Kristuksessa oleva ei kehota tekemään rohkeasti syntiä, koska sellainen on täysin Raamatun vastaista opetusta. 


1. Joh. 3:9-10: "Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."


Luther turhautui juutalaisiin lopulta niin paljon, että hän kirjoitti niin pahoja vihakirjoituksia juutalaisista, että natsi-Saksa sai niistä perustelun holokaustille. Voidaan sanoa, että Lutherin kirja 'Juutalaisista ja heidän valheistaan' (1543) myötävaikutti olennaisesti holokaustin syntymiseen tai oli jopa sen alkujuuri.

 

Lutheria kiusasivat lapsuudesta asti paholainen, pahat henget ja demonit, mistä hän usein kertoi. Luther itse kertoi, kuinka saatana kiusasi häntä Wartburgin linnassa. Luther uskoi tapauksien aiheuttaneen hänen masentuneisuutensa ja mielialanvaihtelunsa.

Luther oli epävakaa henkilö, joka
vihan vallassa panetteli eri uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä. Luther kiivaili kasteenuusijoita vastaan, jotka kannattivat uskovien upotuskastetta, eivätkä hyväksyneet kirkon vauvakastetta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

 

Luther kirjoittaa Galatalaiskirjeen selityksessä seuraavaa:

"Kasteenuusijat opettavat näin: kaste ei ole mitään, ellei henkilö ole uskovainen... ..kaikki kasteenuusijat ovat äpäriä ja heidän vanhempansa ovat olleet avionrikkojia ja huorintekijöitä. Silti he perivät vanhempiensa omaisuuden, vaikka myöntävät olevansa äpäriä, vailla oikeutta perintöön. Kuka ei näkisi, että kasteenuusijat ovat - ei demonien valtaan joutuneita ihmisiä vaan - demoneja, jotka ovat joutuneet itseään pahempien henkien valtaan?"

Luterilaisuuden oppiin on keskeisesti vaikuttanut Lutherin kirja 'Galatalaiskirjeen selitys'. Kirja on kelvotonta teologista opetusta, jota värittää kiihkon vallassa tehdyt vihakirjoitukset mm. juutalaisia, turkkilaisia, zwingliläisiä, paavilaisia ja kasteenuusijoita vastaan. 

 

Kirja lähtee heti väärille raiteille, koska Luther sanoo lain olevan vastakohta evankeliumille. Tämän Paavali kumoaa sanomalla, että evankeliumissa on vaatimus noudattaa Mooseksen lakia, joka on hyvä laki (1. Tim. 1:8-11). Paavali jopa julisti evankeliumia lukemalla seurakunnalle Mooseksen lakia (Apt. 28:23, 1. Tim. 4:13). Laki ja evankeliumi eivät ole toistensa vastakohtia, vaan kulkevat käsi kädessä. Sen lisäksi Luther perustaa selityksensä väärään käännökseen, että Kristus olisi lain loppu, vaikka Paavali tarkoitti Kristuksen olevan lain Messias profetioiden päämäärä (Jer. 23:5-6, Room. 10:4). Kun näissä perusasioissa on erehtynyt, silloin ei kykene ymmärtämään vaikeatajuista Galatalaiskirjettä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'. 

 

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti... ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

 

Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."

 

Luther kertoo kirjassaan, että Kristus käski pitämään lain (käskyt), jotta saisi iankaikkisen elämän (Matt. 19:17). Sitten Luther sanoo jotain aivan käsittämätöntä, että joka opettaa näiden Kristuksen sanojen mukaan, hän kieltää Kristuksen ja tekee uskon mitättömäksi. Kuka tällaista valhetta uskoo? Joka opettaa Kristuksen sanojen mukaan, hän ei todellakaan kiellä Kristusta. Joka vastustaa Kristuksen opetusta, hän on samanlainen antikristus, mitä Luther oli (Dan. 7:25, Matt. 5:19-20, 1. Joh. 2:18-19). Luther sanoo 'Galatalaiskirjeen selityksessä' seuraavaa:

"..Sen vuoksi paavilaiset, zwingliläiset, kasteenuusijat ja kaikki ne, jotka eivät tunne Kristuksen vanhurskautta tahi eivät siitä pidä kiinni yksinkertaisesti, välttämättömyyden pakosta tekevät Kristuksesta Mooseksen ja lain sekä laista Kristuksen. He nimittäin opettavat näin: Tosin usko Kristukseen vanhurskauttaa, mutta samalla on myöskin pidettävä Jumalan käskyt; onhan näet kirjoitettu: «Jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt!« (Matt. 19:17). Tällä tavalla Kristus heti joutuu kielletyksi ja usko menee mitättömäksi, Jumalan käskyille eli laille kun omistetaan se, mikä kuuluu yksistään Kristukselle..."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

 

Matt. 19:16, 17: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?".. ..Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."

 

Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.

 

Luuk. 16:31 (Jeesus sanoo): "..Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'

 

Jaak. 2:26: "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

 

Johann Agricola

Lutherin entinen oppilas ja työtoveri Johann Agricola Wittenbergin yliopistosta meni entistä pidemmälle luterilaisessa laittomuudessa (Wikipedia). Agricola kehitti antinomismi-opin, jonka mukaan lakia ei tulisi saarnata, koska sitä ei tarvita ollenkaan uskonnon harjoittamisessa. Agricolaa voisi sanoa myös laittomuuden ihmiseksi, joka meni temppeliin.

 

Agricolan oppi meni jo niin pitkälle, ettei Martti Luther sitä enää hyväksynyt, koska hän näki antinomismin johtavan epäjärjestykseen yhteiskunnassa. Luther kirjoitti kirjan 'Antinomilaisia vastaan'. 

 

Sley kertoo artikkelissaan: 'Unohdettu ratkaisuottelu – Luther, laki ja evankeliumi':

"Erityisesti toisessa teesisarjassaan ja siihen liittyvässä väittelyssä Luther puolustaa voimakkaasti lain merkitystä kristillisen elämän pohjana. Lain tärkein tehtävä on kyllä osoittaa kuulija syntiseksi. Laki tekee sen, koska se vaatii kuuliaisuutta Jumalalle. Se joka sysää sivuun lain kristityn elämästä, kumoaa samalla kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan. Luther vaatii säännöllisiä katekismussaarnoja, joissa hurskaita kuulijoita varoitetaan antamasta tilaa synnille, eikä säästä sanoja."

Lutherin mielestä paavi on antikristus, joka meni temppeliin (2. Tess. 2:3-4; Tiede-lehti 28.3.2017), mutta hän piti Agricolaa paavia pahempana antikristuksena, josta Luther on myös todennut: "ettei kukaan paavi ole häntä kiusannut niin paljon kuin Agricola" (Wikipedia antinomismista).

 

1. Joh. 2:18-19: "..Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin."

 

2. Tess. 2:3-4 (1933/38): "..ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja... ..niin että hän asettuu Jumalan temppeliin..."

 

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

 

Erkki Koskenniemi YouTubessa

Vaikka Luther ei hyväksynyt antinomismia, tuli oli jo päässyt irti ja antinomismi on saastuttanut nykyajan luterilaisuuden, joka vastustaa erittäin voimakkaasti lain tekoja ja juutalaisten lakia. Luterilainen teologian tohtori Erkki Koskenniemi on mitätöinyt lain hyvin ovelilla tekosyillä. Jotka osaavat Raamatun hyvin, havaitsevat heti hänen tekemät alkeelliset asiavirheet. Koskenniemen harhaoppeja Mooseksen laista käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Millä avaimilla Raamattu avautuu?'.

 

Ps. 50:16-17, 21: "Jumalattomalle Jumala sanoo: "Miten sinä voit kertoa käskyistäni, kuinka uskallat puhua minun liitostani, sinä, joka et ota vastaan ojennusta vaan heität käskyni selkäsi taakse?.. ..Pysyisinkö hiljaa, kun sinä teet noin? Sinä luulet, että minä olen sinun kaltaisesi. Mutta minä panen sinut vastaamaan teoistasi, asetan sinut tuomiolle."


Kukaan ei voi pelastua klassisen kristinuskon kautta, koska se ei ole alkuperäinen kristinusko


Heprealaiskirje ilmoittaa, ettei kukaan ole pelastuva, jos hän ei pyhitä elämäänsä. Vaatimus pyhityksestä kannattaa ottaa tosissaan, koska ilman pyhyyttä Taivaan portista ei pääse sisälle.

Pietari puhui pyhityksestä lainaamalla Mooseksen lakia: "olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä". Tässä ei ole mitään kummallista, koska koko Uusi testamentti perustuu Mooseksen lakiin ja profeettoihin, mitä apostolit opettavat noudattamaan.

Pietari kehotti seurakuntaa olemaan kuuliainen Jumalan käskyille, koska hänen viittaamansa kohta Mooseksen laista määrittelee pyhyyden Mooseksen lain noudattamiseksi. Jos joku ei lakia noudata, häntä ei ole Yeshua (Jeesus) pyhittänyt (
3. Moos. 20:7-8, Room. 6:19, Ef. 5:25-27). 


Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

 

3. Moos. 20:7-8 (2017): "Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Noudattakaa käskyjäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät."

 

Room. 6:19: "..Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät.


1. Piet. 1:14-17: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika."

3. Moos. 19:2-4, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne… ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Paavali kehotti seurakuntaa olemaan myös pyhä. Hän kehotti nuhteettomuuteen, koska Paavali perustaa opetuksensa Mooseksen lakiin.

1. Tess. 3:13 (2017): "vahvistaakseen sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä Jumalamme ja Isämme edessä, Herramme Jeesuksen tullessa kaikkien pyhiensä kanssa."

 

Room. 6:22 (1933/38): "Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.

Klassinen kristinusko on kadottanut täysin ymmärryksen, mitä pyhyys tarkoittaa. Klassinen kristinusko on kääntänyt pyhyyden saastaisuudeksi ja vanhurskauden laittomuudeksi. Se on uskonto, joka on menettänyt täysin pyhyyden, Kristuksen ja sitä kautta myös pelastuksen.
Pyhityksestä kertoo lisää artikkeli: 'Tämä on ikuinen evankeliumi, jonka Elia julistaa kaikille kansoille ennen Jumalan Pojan paluuta'.

Hes. 22:26: "Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta, eivätkä kantaneet huolta minun sapattini pyhittämisestä. Niin he häpäisivät minun pyhyyteni."

 

Joka on elänyt klassisen kristinuskon julistaman väärän evankeliumin mukaisesti, se on ollut hänelle kohtalokasta. Monet sukupolvet roomalaiskatolisia, ortodokseja, luterilaisia ja helluntailaisia ovat jääneet kokonaan pelastuksen ulkopuolelle, koska he ovat tahallaan hylänneet Mooseksen lain noudattamisen (Matt. 5:19-20; Hepr. 10:26-28). 

 

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

 

Jos joku on valinnut ammatikseen luterilaisen tai helluntailaisen seurakunnan papin viran, hän on tehnyt yhden elämänsä suurimmista virheistä ja hänen jumalanpalveluksensa on ollut turhaa. Hän on ajautunut taloudellisesti riippuvaiseksi seurakunnasta, jonka uskonto ei pelasta ketään ja sen lisäksi Jumala asettaa hänet tilille niistä seurakunnan jäsenistä, jotka hän johti kadotukseen. 


Matt. 5:19-20: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

 

Jaak. 1:26, 3:1, 3:6 (2017): "Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, hänen jumalanpalvelemisensa on turhaa...    ..Veljeni, älkööt monet tulko opettajiksi, sillä tiedätte, että saamme sitä kovemman tuomion...   ..Myös kieli on tuli, se on vääryyden maailma. Kieli on meidän jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä."

 

Turun tuomiokirkko jouluna (kuva)

Turun tuomiokirkko on rakennettu Unikankareen kummulle, joka on saanut nimensä jo keskiajalla siitä, että se toimi myös hautapaikkana, kun Turun tuomiokirkon lattian alle haudattiin vainajia. Noin 5000 vainajaa on haudattu tuomiokirkon alle. Kuuluisia miehiä ja naisia on haudattu Turun tuomiokirkon hautakappeleihin mm. Ruotsin kuningatar Kaarina Maununtytär ja piispa Maunu Tavast. Kirkossa on myös piispa Hemmingin pyhäinjäännösarkku ja reliikkilipas, jolle roomalaiskatolinen kirkko on antanut autuaan arvon (pyhimyksistä alempi arvo). Se ei ole heitä pelastanut, mutta on tehnyt kirkosta hautakammion, jossa on kokoontunut joulukinkkua syövä seurakunta.

 

Jes. 65:4, 66:15: "He oleskelevat haudoissa ja yöpyvät kallionkoloissa, heille kelpaa ruoaksi sian liha, kelvotonta uhrilihaa he keittävät astioissaan…   ..nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra." 


Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta.


Yeshua kertoi myös, millä perusteilla jokainen jaetaan pelastuviin lampaisiin ja tuomittaviin vuohiin viimeisellä tuomiolla (Matt. 25:31-46). Tuomio perustuu jokaisen tekoihin ja erityisesti siihen, miten he noudattivat vapauden lakia ja rakkauden kaksoiskäskyä, jotka löytyvät Mooseksen laista (5. Moos. 15:1-18 [1933/38]; 5. Moos. 6:5; 3. Moos. 19:18, 33-34). Paavalin mukaan tuomio tulee kaikille kansoille saman lain mukaan siitä huolimatta, tunsiko entuudestaan Mooseksen lain vai ei. Tuomio ei tule lain tietämisen vaan noudattamiseen mukaan (Room. 2:6-13).

 

Room. 2:6, 12: "Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan…    ..Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla."


1. Piet. 1:17: "Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika."


Saarn. 12:13-14: "Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista."


Laissa on myös käsky uskoa Kristusta ja säädökset armosta, mutta Kristuksen armo ei tule niiden hyväksi, jotka eivät halunneet noudattaa lakia (Matt. 5:19-20, 7:21-23, 19:16-17; Apt. 3:19-26)Uudessa testamentissa on kaikkia kansoja koskeva säädös, ettei syntien sovitusta tule niille, jotka tahallaan hylkäävät joko Mooseksen lain tai uskon Kristukseen (Hepr. 10:26-29, Ilm. 14:12). Pelastuksen menettää, jos hylkää vain toisen mainituista. Usko ei pelasta lain tahallaan hylänneitä, koska Kristuksen armo ei ole tarkoitettu laittomuudessa elämistä vaan parannuksen tekoa varten (Apt. 3:19-26, Jaak. 2:24). Viimeistä tuomiota käsitellään lähemmin artikkelissa: 'Tuhatvuotinen valtakunta on Kuningaskunta, joka tulee synnytystuskien kautta, mutta tuo rauhan ja yltäkylläisen elämän'.


Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon"


1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Hepr. 10:26-28: "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Matt. 13:41-42 (2017): "Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen uuniin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."