torstai 20. joulukuuta 2012

Jeesus Kristus Nasaretilaisen kirje piispa Irja Askolalle 20.12.2012


Suomen luterilainen kirkko on korottanut sinut piispaksi. Vaadin piispoilta enemmän kuin muilta, koska opetat pappeja ja muita lapsiani. Israel on minulle rakkain kansa. Vaadin Israelilta enemmän, koska olen siunannut ja auttanut valittua kansaani väkevällä voimallani.


Jaak. 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."


Olet hyväksynyt sen, että Minun huoneeseen tuodaan väärien uskontojen tilaisuuksia ja osallistunut epäjumalanpalvelukseen. Irja, olet tehnyt saman synnin, kuin mitä kuningatar Isebel teki, kun toi baalin patsaan Minun huoneeseeni. Isebelin synnin takia hylkäsin Daanin sukukunnan Israelista pois ja rankaisin Israelia pakkosiirtolaisuudella.


Matt. 18:6: "Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."


Profeetta Elia haastoi baalin väärät profeetat Karmel vuorella. Silloin näytin, kuka täällä on Jumala ja miten rankaisen niitä israelilaisia, jotka olivat myyneet itsensä baalin profeetoiksi.


Älä ala viisastelemaan Minulle siitä, mikä Minun Kirjani lause ei ole enää voimassa. Älä opeta Minua siitä, mikä on syntiä ja mikä on rakkautta. Edellytän, että pappini pysyvät tarkoin Minun Kirjani Sanassa.


Minä koettelen jokaista lastani maallisella erämaavaelluksella ja olen määrännyt heille sen osa, mikä on kullekin oikein. Minä olen Kaikkivaltias Luoja ja tiedän, mitä kultakin lapseltani tulee vaatia. Oletko sinä Irja Askola tuntenut jokaisen lapseni ennen heidän hedelmöittymistä äitinsä kohtuun? Onko sinun mielestä Minun suunnitelmat olleet väärät ja epäoikeudenmukaiset?


Kuten tein Karmel vuorella, niin vielä kerran tulen näyttämään, kuka täällä on Jumala. Puhdistan kirkkoni saastasta ja asetan uudet todistajat edustamaan Minun valtakuntaani.


Matt. 7:15-20: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät."


Irja Askola, tule polvillasi minun eteeni ja pyydä anteeksi raskaita syntejäsi. Huuda Minun nimeäni ja rukoile Minulta armoa. Tee parannus ja kadu raskaita syntejäsi julkisesti seurakuntasi edessä.


Varoitan sinua Irja. Mikäli et nöyrry välittömästi minun edessä, niin et pääse Minun valtakuntaani.


Matt. 7:21-23: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.' Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!'


Irja Askola, sinulle on puhunut:


Minä Olen, Juudan Leijona, Kuningasten Kuningas, Kaikkivaltias Maailman Luoja, Jehovah Sebaot


Raamatun viittaus

Ilm. 2:16: "Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla."


Jeesus Kristus Nasaretilaisen puhe piispa Irja Askolalle 18.6.2016


Piispa Irja Askola,

Sinä olet pitänyt Minun armoani halpana. Sinä olet toistuvasti rikkonut Minun käskyjäni vastaan ja opettanut lapsiani tekemään syntiä.

Minä en anna syntejäsi anteeksi. Minä suljen taivasten ovet sinun edestäsi. Jos sinun opetuslapsesi eivät noudata sinua paremmin Minun tahtoani, niin hekään eivät pääsee Taivasten Valtakuntaan.

Minä Olen, Juudan Leijona, Kuninkaiden Kuningas, Kaikkivaltias Maailman Luoja, Jehovah Sebaot


Raamatun viittaukset

Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."

Apt. 28:25: "..Oikein on Pyhä Henki profeetta Jesajan suulla puhunut..."

Hoos. 6:5 (1933/38): "Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo."

Joh. 16:7-8, 13 (Biblia): "..minä menen pois, niin minä hänen teille lähetän. Ja kuin hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden, ja vanhurskauden tähden, ja tuomion tähden...   ..Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen..."

Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."

Matt. 16:17, 19: "Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa...  ..Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu." (vert. Joh. 20:21-23)

Ps. 119:13, 137 (RK): "Huulillani minä kerron kaikki sinun suusi tuomiot...   ..Herra, sinä olet vanhurskas, ja sinun tuomiosi ovat oikeamielisiä."

Tukholman profetia 28.5.1984, Herra sanoo suomalaisille: "..Mutta nyt, hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, te kirkkojenne etummaisina olevat, teidän tehtävänänne tuntuu olevan häväistä minun sanani.." (vertaa Mal. 2:1-9)

Israelin 70 vuoden pakkosiirtolaisuus Babyloniaan

Jumala lähetti profeetta Jeremian varoittamaan siitä, että Israelia rangaistaan synneistä ja Babylonian armeija valloittaa maan. Kansa ei uskonut Jeremiaa. Babylonian armeija tuli ja vei kansan pakkosiirtolaiseksi. Tässä kuva pakkomarssin reitistä:


Suomalaisten pakkosiirtolaisuus Siperiassa 

Venäjän vallan aikana suomalaisia pakkosiirrettiin Siperiaan. Siperiaan karkottaminen oli tsaarin vallan aikainen rangaistuskäytäntö. Stalinin aikana Siperiaan karkotettiin rotuvainoissa myös juutalaisia ja muita kansoja. Siperiaan karkotetuilla teetettiin pakkotyötä mm. junaratojen työmailla sekä kaivoksissa. Novgorodin sotajoukot hyökkäsivät lähes kymmenen vuoden välein Suomeen vuosina 1300-1500 ja ryöstivät suomalaisia orjiksi. Toivoa paluusta ei juurikaan ollut, mutta runoilija Sakari Topeliuksen isän isoisä Kristoffer Topelius onnistui pakenemaan Venäjältä kävellen Suomeen asti.

Tänä päivänä Siperiassa asuu vain 15 % Venäjän väestöstä vaikka alue kattaa 2/3 osaa koko Venäjän pinta-alasta. Siperiassa on pula työvoimasta. Siperiaan on rakennettu vankiloita, joissa vangit tekevät pakkotyötä edulliseen hintaan ja näin helpottavat työvoimapulaa.

Siperialaisiin vankiloihin kuljetetaan vankeja junien vankilavaunuissa Moskovasta ja muualta Venäjältä. Etäisyys on niin suuri, etteivät omaiset juuri pääse katsomaan vankeja. Vankeus alkaa yleensä kahden viikon eristyksellä, jolloin luulot otetaan pois ja vanki alistetaan kovaan sisäiseen kuriin. 

Vangit asuvat usean vangin selleissä ilman yksityisyyttä ja vapautta valita asuinkumppaneita. Yksitoikkoiseen elämään ei ole muuta pakotietä, kun työn tekeminen päivisin nimellistä korvausta vastaan. Eräät vangit joutuvat asumaan sellaisissa selleissä, että asukkaiden sängyt lukitaan päiväksi ylös seinään, jolloin yksitoikkoinen aika tulee kuluttaa seisten tai istuen koko päivän aikana. Kylmällä betonilattialla ei voi levätä. Eräät vangit eivät pääse ulkoilmaan ollenkaan. Ruoka on huonoa ja sitä ei aina saa riittävästi. Vankeja kiusataan aika ajoin valmistamalla ruokaa pohjaan palaneena, jolloin sitä ei voi syödä.


Oheismateriaalia

Boney M - Rivers of Babylon

..By the rivers of Babylon, there we sat down;
ye-eah we wept, when we remembered Zion.

When the wicked
Carried us away in captivity
Require from us a song -
Now how shall we sing the Lord's song in a strange land?..

Psalmi 137:1,4: "Virtojen varsilla Babyloniassa, me istuimme ja itkimme, kun muistimme Siionia.. Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla?"

Piispa Irja Askolasta

Piispa Irja Askola hyväksyy väärät uskonnot ja tekee aktiivisesti hengellistä yhteistyötä väärien uskontojen kanssa. Piispa HS:lle: ”Muslimit voisivat käyttää kirkkoja” (US 24.6.2011)

Piispa Irja Askola on jo useita vuosia ajanut homoavioliittojen vihkimistä luterilaisissa kirkoissa (US 4.6.2010).

Iltalehti kertoo, että Irja Askola on kestittänyt Juttutupa-ravintolassa yhtä vierasta työaikana ja ostanut kirkon varoilla heille kymmen viinilasia, mikä vastaa noin kolmea viinipulloa. Askolalla on ollut tarve käyttää hotellin minibaarin viinit, ostaa hyvin lyhyt matka taksilla ja pääsiäismunia kotiinsa (Iltalehti 18.6.2016).

Ilm. 2:20-22 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;"