maanantai 14. syyskuuta 2015

Tekopyhä uskovainen tekeytyy hurskaaksi


*Tekopyhä on ulkonaisesti hurskas, mutta sisältä vilpillinen
*Tekopyhä puhuu yhtä ja salaa sen, että tekee toista
*Tekopyhä haluaa, että hänet huomataan
*Tekopyhä etsii itsekkäästi omaa hyötyä uskonnosta
*Tekopyhä ei hyväksy Jumalaa sellaisena, kuin Hän on
*Varoittavat esimerkit: Seppo Pehkonen, Patrick Tiainen, Johanna Tukiainen, Jouko Piho ja Tyson Fury
*Vanhurskas tuntee Jumalan ja soveltaa Hänen käskyjään totuudenmukaisesti


Tekopyhä näyttelee hurskasta
 
Tekopyhyys tarkoittaa sitä, että tekeytyy oikeamieliseksi, vanhurskaaksi tai viattomaksi. Tekopyhyys on teeskentelyä. Se on vilpillisyyttä. Sana 'tekopyhä' on peräisin kreikankielisestä sanasta 'hypokrisis', joka tarkoittaa näyttelemistä. Yeshua (Jeesus) nuhteli lukuisia kertoja kirjanoppineita uskovia tekopyhyydestä ankarilla sanoilla (Matt. 23). Ajat eivät ole muuttuneet tästä. Suomalaisissa seurakunnissa on paljon uskoviksi itseään kutsuvia, joiden tekopyhyys tekee heidät tyhmiksi neitsyiksi (Matt. 25:1-12).

Matt. 23:27-28 (RK): "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Ulkoapäin ne näyttävät kauniilta, mutta sisältä ne ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä ulkoapäin hurskailta, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta." (lainopettaja on pappi ja farisealaiset oli puolue, jonka jäsenet pyrkivät noudattamaan Vanhaa testamenttia pilkun tarkasti)

Pasuuna soi ja varoittaa tällä kertaa tekopyhyydestä

Tämä artikkeli julkaistiin Rosh Hashanah -juhlan aikana, joka on Raamatun mainitsema yksi suuri juhlapäivä vuodessa. Tätä päivää kutsutaan pasuunan soiton juhlaksi ja silloin julistetaan varoitus. Tämän juhlan tarkoitus on kuuluttaa ihmisiä miettimään tekojaan viimeisen vuoden ajalta. Tämä juhla varoittaa ihmisiä tehdyistä synneistä ja siitä seuraavasta tuomiosta. Nyt annetaan seurakuntalaisille varoitus tekopyhyyden synnistä.

Vuonna 2001 Rosh Hashanah juhlan aikaan tuhoutui WTC tornit New Yorkissa. Juutalaiset pelastuivat, koska he olivat kotona viettämässä Raamatun määräämää juhlasapattia. Kun Raamatun säätämän ajanlaskun mukaan lasketaan seitsemän vuotta, niin varoitus toistui uudestaan Rosh Hashanahina vuonna 2008, kun New Yorkin pörssi romahti Lehman Brothers yrityssaneerauksen takia. Pörssi romahti yhtenä päivänä 777,7 pistettä ja 7%:ia (DJIA). Romahdus levisi ympäri maailman eri pörsseihin ja maailma ajautui syvää lamaan. Vuosi 2015 on taas seitsemän vuotta edellisestä merkittävästä varoituksesta. Tänä vuonna ei Rosh Hashanahina tapahtunut mitään yksittäistä päivän kestävää tapahtumaa, mutta syyrialais-irakilaisten (kaldealaisten) valtava maahanmuuttovyöry Eurooppaan ajoittuu näille päiville. Vuoden 2015 Rosh Hashanahin jälkeen hallitsematon maahanmuutto on kriisiytynyt ja tilanteesta on tullut merkittävä vaiva Euroopalle. Habakukin kirjan profetia on toteutunut uudelleen (Hab. 1:5-2:20) ja kertoo, kun Jumala rankaisee kansoja niiden synneistä. Tästä asiasta lisää artikkelissa 'Sakkokierros tiellä Taivaaseen'.

Hab. 2:13: "Eikö tapahdu Herran Sebaotin tahto, kun kansojen työ joutuu tulen saaliiksi ja kansakuntien vaivannäkö raukeaa tyhjiin?"

Pasuunan soiton juhla aloittaa 10 päivän ajan, jolloin ihminen tutkiskelee itseään ja katuu tekemiään syntejään. Aika päättyy suuren sovituksen päivään (Jom Kippur). Nyt meillä on iankaikkisena ylipappina Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus), joka on itse uhrannut ruumiinsa ja verensä Golgatan ristillä meidän syntiemme sovitukseksi. Kukaan ihminen ei voi enää astua ylipapin virkaan, koska Yeshua on meidän iankaikkinen ylipappimme.

Syntiemme sovituksen ehtona on se, että kadumme syntejämme, pyydämme niitä anteeksi Yeshualta (Jeesukselta), teemme parannuksen ja sen jälkeen uskollisesti teemme Taivaan Isän tahdon.

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apt. 2:38: "Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen." (Kääntyminen tarkoittaa synnin tekemisen lopettamista eli elämän muutosta, jossa alkaa seuraamaan Jeesusta, Yeshuaa siten, että elää Hänen esimerkkinsä mukaisesti)

Kaikki seurakuntalaiset eivät pelastu taivaaseen

Tekopyhyys on raskaampi synti, kuin miltä se korviin kuulostaa. Tekopyhyys voi estää uskovan pääsemästä taivaaseen. Moni uskovainen rukoilee palavasti, käy ahkerasti seurakunnassa ja osaa ulkoa monia Raamatun paikkoja, mutta silti kaikki ei ole aina kunnossa (Matt. 7:21-23, 25:1-12). Tässä artikkelissa käsitellään sitä, mitä on tekopyhyys ja mikä tekee uskovaiseksi itsensä luulevan tekopyhäksi.

Luuk. 13:26-28 (1933/38): "Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit'. Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.' Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi."

Olin kerran eräässä Raamattupiirissä seurakuntakodilla, johon tuli paikalle viisi oppilasta ja vetäjäksi seurakunnan virassa oleva pastori. Tämä naispappi jutteli mielellään toisten naisten kanssa niitä ja näitä kahvia juodessa. Hän kertoi, että tämä on viimeinen kerta kun heidän seurakuntakodilla voidaan pitää Raamattupiiriä. Kirkkoherra ei halunnut jatkaa suntion työtuntien antamista Raamattupiirille, jotta kahvia voitaisiin keittää ja kupit tiskata. Siksi siis koko Raamattupiiri piti lopettaa, kun ei ollut virkamiestä keittämään kahvia ja pastori ei pystynyt millään ratkaisemaan ongelmaa. Piirin lopettaminen antoi mielipahaa sen ahkerille oppilaille, mutta kehotin heitä jatkamaan piiriä omissa kodeissaan.

Naispappia ei oikein näyttänyt muutenkaan mikään kiinnostavan. Kun piiri lähti käymään viikonlopun lukukappaleita Raamatusta, niin se oli kovin vaikeaa hänelle. Niissä oli suoria kehotuksia lopettaa synnin tekeminen pelastuksen menettämisen uhalla. Tällaisia kohtia on Raamatussa esim. Matt. 5:20, 7:21-23, 19:16-19; Luuk. 16:29-31; Hepr. 5:8-9. Piiri keskusteli luetun perusteella ja parannuksen teko koettiin välttämättömäksi, jotta saisimme armoa Jeesukselta Kristukselta eli Yeshua HaMashiachilta. Papilla oli kovin epämukava kuunnella aktiivisten jäsenten keskustelua.

Sitten kello löi tasan 16 ja pappi valitteli, että hän on estynyt jäämään pidemmäksi aikaa paikalle. Kyselimme, että voi kuinka mikä estää, mutta pappi vain katseli ylöspäin naama mutrussa ja meistä tuntui siltä, kuin hän vain halusi lähteä pois. Papeilla ei ole työehtosopimuksessa määrätty työaikaa ollenkaan, joten heidän ei tarvitsekaan tehdä määrättyä määrä työtunteja viikossa. Ennen kuin pappi ehti ovesta ulos, niin Taivaan Isä laittoi minun suuhuni sanat, jotka sanoin reippaalla äänellä: "Papitkin varastavat kolehdista rahaa". Olisitte nähneet tämän naispapin ilmeen. Hän pysähtyi ikään kuin olisi jostain jäänyt kiinni, eikä pystynyt mitään sanomaan. Katsoi vain meitä naama kalpeana eikä väittänyt mitään vastaan. Silloin ymmärsin, miksi olin silloin paikalla.

Kolehdista varastamista tapahtuu enemmän kuin luullaan. Patmoksen johtaja Leo Meller on tuomittu 1 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen vero, kirjanpito ja rahankeräysrikoksesta, koska hän oli käyttänyt kolehtilahjoitukset väärin (KO 16.4.1986, R 84/3697). Hovioikeus tosin lievensi tuomiota ja muutti sen ehdolliseksi (IL 14.4.2017). Evankelista Pirkko Jalovaara on saanut syytteen rahankeräysrikoksesta (IL 31.7.2014), joka on myöhemmin kääntynyt ortodoksiksi palvomaan neitsyt Mariaa (Seurak. 17.9.2018). Vainajilta katoaa ennen hautaamista arvokkaita koruja, kelloja yms. (IL 17. ja 20.11.2016). Minulla on tieto noin 10 vuoden takaa eräästä pappilasta, jonka kaapeissa oli suuri määrä alkoholia. Seurakunnan pappi oli ostanut kolehtirahoilla alkoholia ulkomaalaiselta rekkakuskilta pimeästi. Tämä pappi joi lähes joka ilta alkoholia, joskus myös eräiden seurakunnan jäsenten kanssa. Seurakunnan jäsenet tiesivät asiasta, mutta eivät halunneet puuttua siihen. 

Iltalehti on kirjoittanut artikkelin luterilaisen kirkon maksamista alkoholiostoista (IL 18.6.2016). Kirkkoherra Kari Kanala houkuttelee seurakuntalaisia lähtemään saarnan jälkeen kirkkokaljoille (IS 1.9.2016).

Ef. 5:15-18: "Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne."

Vanhurskas tuntee Taivaan Isän ja soveltaa Hänen käskyjään totuuden mukaisesti

Millainen on sitten vanhurskas? Vanhurskas ihminen tuntee Jumalan. Hän on oppinut tietämään, millainen on Jumala ja mitä Taivaan Isä tahtoo. Vanhurskas soveltaa Taivaan Isän käskyjä totuudenmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hän ottaa huomioon olosuhteet niin, kuin ne ovat mitään siihen lisäämättä tai mitään siitä pois ottamatta. Hän ei itsekkäästi vääristele olosuhteita omaksi tai muun suosikkinsa eduksi. Vanhurskas ei valikoi mieleisiään Taivaan Isän käskyjä, vaan noudattaa kaikkia käskyjä.

Vanhurskas on kuin oikeamielinen tuomari, joka erottaa valheen totuudesta. Hän tuomitsee, kuten Taivaan Isä on säätänyt. Hän ei suosi ketään, vaan toimii oikeamielisesti, vaikka se johtaisi hänet muiden ihmisten epäsuosioon tai jopa kärsimykseen. Vanhurskas antaa anteeksi ja armahtaa sitä, joka katuu tekemäänsä vääryyttä.  

Vanhurskaalla on halu pelastaa hätään joutunut, vääryyteen langennut ja totuudesta eksynyt. Vanhurskas rakastaa Taivaan Isää kaikilla ruumiin ja hengen voimillaan. Vanhurskas ei huoju eikä horju, kun maailma viettelee tai painostaa häntä.

Ps. 36:6-8: "Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala! Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset."

Tekopyhä puhuu yhtä ja salaa sen, että tekee toista

Jeesus arvosteli fariseuksia siitä, että he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Uskovan on tehtävä elämässään muutos uskoon tulon jälkeen. Tahallinen synnin tekeminen on lopetettava. Monilla seurakuntalaisilla ja papeilla on elämässään syntiä, jotka he ovat muilta salanneet ja joista he eivät halua tehdä parannusta. Silloin on tekopyhää mennä ehtoolliselle, jos ei ole aikomustakaan tehdä elämässään muutosta (Matt. 7:21-23).

Matt. 23:1-7: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi."

Jeesuksen luo tuli ylipappeja ja kansan johtajia. Jeesus esitti heille vertauksen. Tekopyhä ihminen sanoo tekevänsä oikein. Syntinen ihminen voi ensin kieltäytyä tekemästä oikein, mutta jos hän katuu ja kääntyy tekemään oikein, niin syntinen saa anteeksi. Parannuksen tehnyt entinen syntinen saa anteeksi ja pääsee taivaaseen, kun tekopyhä uskovainen ei pääse taivaaseen.

Matt. 21:28-32 (1933/38):  "Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa; ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani'.  Tämä vastasi ja sanoi: 'En tahdo'; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: 'Minä menen, herra', mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?" He sanoivat: "Ensimmäinen". Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet."

Mal. 1:12-14: "Mutta te häpäisette minun nimeni, kun ajattelette, että Herran pöydän saa saastuttaa tuomalla kelvottomia uhrilahjoja. Ja kun te sanotte: 'Voi, mikä vaiva tästä uhraamisesta onkaan!', te sytytätte minun vihani", sanoo Herra Sebaot. "Kun tuotte varastetun, ontuvan tai sairaan eläimen uhrilahjaksi, luuletteko silloin, että teidän uhrinne on minulle mieleen?" kysyy Herra. "Kirottu olkoon petturi, joka on luvannut antaa Herralle virheettömän uroksen laumastaan mutta uhraakin hänelle viallisen eläimen."

Tekopyhä tekeytyy vanhurskaaksi puhumalla valheita

Kreikassa on tällä hetkellä vakava taloudellinen ahdinko. Kreikkalaiset ovat suureen ääneen syyttäneet talousahdingostaan lainanantajia ja sekä Kreikan valtiovaltaa. Erityisesti tämä syyttely näkyi Kreikan vaaleissa tammikuussa 2015. Kreikkalaiset ovat itse valinneet päättäjänsä ja omalla vilpillisellä elämällä aiheuttaneet talousahdinkonsa. Nokian entinen vientijohtaja Stefan Widomski mainitsi A-studiossa 19.4.2016, että Euroopan ja Idän alueella pahiten korruptoituneet maat ovat Ukraina ja Kreikka. EU-maa Kreikka mainittiin ohi entisten sosialististen maiden.

Kreikka ei halua maksaa velkojaan
On tekopyhää syyttää muita sellaisista ongelmista, jotka itse on aiheuttanut itselleen. Tämän tekopyhän protestoinnin jälkeen Kreikka sai lisää ahdinkoa. Turkin puolelta on alkanut vyörymään valtavia määriä maahanmuuttajia Kreikkaan, mikä pahentaa Kreikan talousahdinkoa entisestään.

Apostolien aikana Jumala teki väkeviä tekoja ja myös puhdisti seurakuntia tekopyhyydestä. Ananias ja Safira tekeytyivät vanhurskaiksi seurakuntalaisten edessä myymällä kaiken omaisuutensa lahjoittaakseen sen kokonaan seurakunnalle, mutta olivat piilottaneet osan kauppahinnasta itselleen. He yrittivät valehtelemalla pettää seurakuntaa omaksi hyödykseen. Kumpikin tuupertuivat valehtelun jälkeen maahan. 

Apt. 5:1-11: "Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan, mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun.  Silloin Pietari sanoi: "Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle." Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Nuoret miehet kietoivat Ananiaan ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet. 

Kolmisen tuntia myöhemmin tuli Ananiaan vaimo sisään, tapahtuneesta mitään tietämättä. Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte?" "Niin, juuri siihen hintaan", vastasi nainen. Silloin Pietari sanoi: "Kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran Henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut." Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Nuoret miehet tulivat sisään ja näkivät naisen kuolleen. He veivät hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen. Kauhu valtasi koko seurakunnan ja kaikki jotka tästä kuulivat. "

Pinokkio oli valehtelija
Tässä tarinassa on vakava opetus. Moni seurakuntalainen yrittää päästä epämieluisista tilanteista eroon puhumalla valkoisen valheen: "Jouduin ottamaan avioeron puolisostani, koska hän oli niin kamala" - vaikka puolisot olivat vain rakastaneet toisiaan. Ero otettiin sen takia, että eron ottaneen vanhemmat vaativat ankarasti avioeroa painostamalla välien katkaisulla yms., mikä ajoi eron ottaneen henkisesti suureen ahdinkoon. Näin valehtelemalla seurakuntalainen voi pitää välit vanhempiinsa ja seurakunnan muihin jäseniin, mutta tekee sen vilpin avulla.  

2. Moos. 20:16 (1933/38): "Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi."

Valhe saastuttaa myös muut seurakuntalaiset. He lähtevät puheissaan tuomitsemaan vääryyttä kärsineen osapuolen. Laiton tuomitseminen vie suulaat seurakuntalaiset syntiin mukaan. Valheiden avulla seurakuntalaiset tekeytyvät viattomiksi tai oikeamielisiksi, mutta tämän tekopyhyyden näkee Jumala.

Matt. 12:34-37: Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Tekopyhä koristelee itsenä vanhurskaaksi, mutta sisältä hän ei ole sitä 

Iso risti kaulassa, mutta puhuuko suu totta?
Monet seurakuntalaiset koristelevat itsensä näyttävillä kaulakoruilla, joissa riippuu iso risti. Taivaan Isä arvostaa suuresti, jos annat puhtaasta sydämestäsi arvoa sille, mitä Jeesus, Yeshua teki Golgatan ristillä. Taivaan Isä näkee kuitenkin pienimmätkin yksityiskohdat sydämesi ajatuksista. Jos ripustat ristin sen takia, että muut huomaisivat sinut ja pitäisivät sinua vanhurskaana, niin tämä on tekopyhää. Sydämen todellinen asenne kertoo sen, onko risti kaulassa tekopyhyyt vai todellista kunnian antoa Jumalalle.

Kalevan kirkko vaikuttaa
Monet kirkot ovat rakentaneet valtavan komeita kirkkoja suurella rahalla. Kun pieni ihminen astuu suureen kirkkoon, niin hän vaikuttuu näkemästään ja sanoo "vau". Puitteet saattavat hämätä kuulijoita. Suuren kirkon saarnastuolissa puhuva pappi ei puhu totuutta yhtään sen enempää oli hän hänen kirkkonsa monumentti tai pieni rukoushuone. 

Raili ja Raimo Pietilä ovat suunnitelleet Tampereelle Kalevan kirkon. Kirkko on korkea kuin suuri kerrostalo ja harjanteen päällä vaikuttava näky. Puisto sen ympärillä on upea. Kun astuu sisälle, niin näkee suuren tilan, hyvin kauniit urut ja alttarilla komean taideteoksen. Pietilät suunnittelivat seinät vaalean pellavan väriseksi, mutta onko kirkko yhtä puhdas, mitä pellava värinä symboloi?

Kalevan kirkko on komea ja korkea
Taivaan Isä ei pyydä komeita kirkkoja. Kirkkojen seinät ja taideteokset eivät annan aitoa rakkautta Hänelle. Taivaan Isä haluaa, että hänen lapsensa antaisivat koko sydämestään kaiken rakkauden Hänelle. Silloin rakastamme Luojaamme, kun tottelemme Hänen käskyjään. Sen takia Yeshua HaMashiach kuoli meidän puolesta ristillä, että Hän voisi näyttää meille suurinta mahdollista rakkautta ja voittaa luomiensa lastensa vastarakkauden.

Joh. 13:14-15: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."   

Joh. 14:21: "Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni."

1. Joh. 2:5-6: "Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Komeita kirkkoja rakentaneet kirkkokunnat ovat laiskistuneet uskollisuudessa Jumalan Sanalle. Niiden palkkapapeista on tullut välinpitämättömiä, jotka suorittavat säädetyt rituaalit ja sen jälkeen nostavat palkan. He eivät ole enää kylmää raikasta vuoristopuron vettä tai kuumaa keitettyä vettä vaan haaleaa ja seissyttä haisevaa vettä. Yeshua HaMashiach ei pidä ulkokultaisesta uskonnon harjoittamisesta ollenkaan, vaan oksentaa suustaan ulos saastuneen kirkkokunnan, joka tekee kompromisseja Jumalan Sanan kohdalla.

 Ilm. 3:14-19: "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!"

Tekopyhä rukoilija esiintyy muille - vanhurskas rukoilee Taivaan Isälle

Vain Luoja tietää, mitä hänen sydämessään on
Minulle on valitettavasti tullut vastaan lukuisia kertoja sellaisia seurakuntalaisia, joilla on näyttävä risti kaulassa, he rukoilevat pää painuksissa, heiluttavat Raamattua korkealla puhuessaan ja osaavat ulkoa monia kohtia Raamatusta, mutta ovat lopulta osoittautuneet tekopyhiksi uskoviksi. Älkää luottako toisen ihmisen ulkoiseen olemukseen, vaan kuunnelkaa, mitä hän puhuu ja katsokaa, miten hän elää. Seurakunnan johtajan asema tai teologian tohtorin tutkinto ei ole mikään tae siitä, että hän puhuisi totta.

Luuk. 12:1-2 (1933/38): "Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi."

Matt. 23:25-26 (1933/38): "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!"

Eräässä pääkaupunkiseudun vapaan suunnan suurseurakunnassa on viikoittainen tilaisuus, joka päättyy yhteisiin rukouksiin noin tunnin ajaksi. Tilaisuuden vetäjänä oleva mies tapaa kutsua mikrofoniin niitä, jotka tunnetaan palaviksi rukoilijoiksi. Sitten mikrofoniin tulee seurakuntalaisia lukemaan lisää pitkiä rukouksiaan. Rukoilijat suorastaan kilvoittelevat siitä, miten pitkiä rukouksia heillä on, miten he ylistävät seurakunnan johtajaa ja miten palavasti sekä runollisesti he rukoilevat. Joskus seurakunnan johtaja tulee paikalla ja hän rukoilee kielillä kovalla äänellä muun rukouksen päälle, jotta kaikki hänet huomaisivat. 

Luuk. 20:46-47 (1933/38): "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".

Jumala näkee ihmisen sydämeen. Monet heistä haluavat vain esiintyä ja tulla huomatuiksi. Rukoilu menee usein jo viihteen puolelle. Jeesus antoi ohjeeksi sen, että meidän tulee mennä yksin omaan huoneeseen ja rukoilla suoraan kaikki asiamme Taivaan Isälle. On asiallista rukoilla myös ryhmässä uskonsisarten kanssa sekä toisen ihmisen puolesta, mutta se tulee tapahtua vilpittömin mielin suoraan Taivaan Isälle. Jeesus opetti meille Isä Meidän rukouksen, joka on hyvä rukoilla seurakunnan kokouksessa yhteen ääneen. Jumala kuulee kaikki rukoukset eikä rukoilua auta se, että keksii mitä runollisempia ja pitempiä lauseita.

Matt. 6:5-8: "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään."

Tekopyhä haluaa viihtyä - vanhurskas osoittaa Taivaan Isälle kiitosta ja kunnioitusta

Konsertti kirkossa, ylistämistä vai tekopyhää bilettämistä?
Monissa seurakunnissa kutsutaan yhteislaulua ylistämiseksi. Jumalaa voi ylistää laulaenkin. Jumala näkee antaako laulaja kiitosta ja kunniaa Jumalalle koko sydämestään vai haluaako laulaja vain viihtyä laulamalla. Tämän ajan kirkoissa on viihteen osuus kasvanut. Viihde vetää paikalle kolehtiin maksavia kuulijoita. On tekopyhää järjestää viihteellisiä seurakunnan kokouksia sen takia, että väki vain viihtyisi ja antaisi sen takia kirkolle rahaa.

Hes. 33:31-32 ".. heidän sydämensä on keinottelun ja voiton lumoissa. Sinä olet heille vain kuin lemmenlaulujen laulaja, kaunisääninen ja taitavasti soittava viihdyttäjä. He kuuntelevat puhettasi mutta eivät elä sen mukaan."


Miika 3:4: "Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat."

Sananl. 28:13: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Jos ylistyskokoukseen myydään maksullisia pääsylippuja, niin se ei ole Jumalasta, koska Jumalan huone on tarkoitettu kaikille ihmisille varoista riippumatta. On tekopyhää väittää, että lipputulot tarvitaan kalliin show kulujen kattamiseen, kun uskovien kokouksen voi aina järjestää hyvin pienillä kuluilla. Jos Jumala haluaisi kalliin tilaisuuden, niin sille löytyisi aina ulkopuolinen rahoittaja, jotta kaikki pääsisivät sisälle ilmaiseksi.

Hillsong seurakunta on maailmanlaajuinen suurkirkko, joka järjestää viihteellisiä messuja, joihin täytyy ostaa usein pääsylippu. Tämä seurakunta järjestää maksullisia hengellisiä tilaisuuksia myös Suomessa yhteistyössä mm. Helsingin Saalemin kanssa. Seurakunnan toiminta ja teologia perustuu menestysteologiaan ja korvasyyhyyn opettamiseen. Hillsongin toimintaa voi luonnehtia Amerikan malliseksi liikeyritykseksi, jonka toiminta on epäpyhää. Neuvon pysymään kaukana Hillsongista, joka on saanut liikanimen Hellsong. Seurakunnan tilaisuuksissa on asiattomia ohjelmanumeroita, mikä kertoo miten väärässä hengessä se on (lisää videolla).

Mark. 11:15-17: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

Jos sinulla on syntiä, niin et voi lepyttää Jumalaa ylistämisellä, uhreilla tai hyvän tekemisellä. On tekopyhää ylistää, jos teet tietoista ja tahallista syntiä. Jumalan sanoma on Vanhassa ja Uudessa testamentissa sama, että uhrin jälkeen tulee tehdä parannus synnin tekemisestä. Jeesus, Yeshua on uhrannut ruumiinsa ja verensä niiden puolesta, jotka ovat Hänelle kuuliaisia.

Hoos. 6:6: "Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja."  

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia." 

Turun Mikaelin seurakunta on palkannut musiikkievankelistaksi Jipun (Meri-Tuuli Elorinne). Hän on antanut huonoa esimerkkiä julkisuudessa siten, että hän on kertonut vaihtaneen omasta aloitteesta miestä parin vuoden välein vain vaihtelun vuoksi (IS 9.5.2012, IL 13.1.2014). Avioeroa ei saa ottaa, ellei siihen ole Raamatussa mainittua syytä esim. toisen osapuolen haureus. Raamattu antaa ohjeeksi erottaa seurakunnasta sellaisen, joka elää epäsiveellisesti (1. Kor. 5:9-13, 6:9). Jippu esiintyi  5.11.2016 Yle 1-kanavalla Uutisvuoto-ohjelmassa. Jippu teki pilaa Jeesuksesta kutsumalla Häntä Jesseksi ja nauroi kippurassa päälle. Jippu kertoi, että lutskut (luterilaiset) eivät ajattele koko ajan Jumalaa ja nauroi tämänkin letkautuksen päälle.

1. Kor 5:11, 13: "Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa...   .."Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Turun Mikaelin seurakunta on järjestänyt jopa yökerhomessun, jossa nautittiin myös ehtoollinen arvottomalla tavalla (Youtube-video). Biletyksen tarkoitus on viedä siihen osallistuvien huomio pois Jumalasta, vaikka messussa olisi kristillinen kaava. Bilettäjät eivät tosiasiallisesti ylistäneet Jumalaa vaan etsivät omaa viihdettä, jolloin he tekivät viihtymisestä epäjumalan. Sen lisäksi seurakunta on järjestänyt hevimetallimessun, mikä on tosiasiassa paholaisen palvontaa (Yle 30.7.2010).

2. Moos. 32:15-19: "Mooses lähti laskeutumaan vuorelta kantaen kahta liitontaulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. Taulut olivat Jumalan tekemät, ja niihin kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoittama. Kun Joosua kuuli kansan meluavan, hän sanoi Moosekselle: "Leiristä kuuluu taistelun pauhu." Mutta Mooses vastasi: -- Ei sieltä kaiu voitonhuuto, ei siellä valiteta tappiota, laulua minä sieltä kuulen. Kun Mooses saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja hän paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle."

Jethro pelleilee sirkuksessa
Mikaelin seurakunta kutsui Juhani "Aurinkokuningas" Tammisen ja Jethro "Kauppaneuvos" Rostedtin kouluttamaan pappeja. Seurakunnan pappien piti myös päästä 'Kauppaneuvos Jethron' televisio-ohjelmaan (Nelonen, 9.12.2015). Tamminen opetti pappeja, että kirkot saadaan täyteen, jos papit ovat mielenkiintoisia. Jethro opetti, että kirkko tarvitsee tarinan, joka siltä kuulemma puuttuu (ai niinkö??). Pappien tulee olla sympaattisia, niin sitten kauppa käy. Eli tulisiko siis pappien olla välinpitämättömän penseitä, jolloin Jeesus oksentaa heidät ulos suustaan (Ilm. 3:15-16)? Lopuksi kirkkoherra Jouni Lehikoinen kiitti kouluttajia ja kehui pappien saaneen kouluttajilta hyviä eväitä. Mikaelin seurakunnan tempaukset kertovat, ettei pappien arvostelukyky on pettänyt pahan kerran. Kirkko on etsinyt jäsenkadon ongelmaan kaupallisia neuvoja. Papit halusivat julkisuutta Jethron televisiosarjassa, joka on kaikkea muuta kuin pyhä ohjelma.

Mikaelin seurakunta vain jatkaa pimeyden tiellä. Seurakunta järjesti 3-5.8.2018 karismaattisen Minä rakennan kirkkoni -kesäjuhlan, jonka puhujaksi oli kutsuttu mm. Nokia Missiosta tunnettu väärä profeetta Markku Koivisto siitä huolimatta, että Raamattu kieltää kuuntelemasta vääriä profeettoja (5. Moos. 18:21-22, TS 3.8.2018).

Ps. 127:1 "Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa..."

Saksan luterilainen kirkko kärsii yleisökadosta ja yritti saada lisää kolehdin maksajia järjestämällä Star Wars -messun.  Kirkossa esiintyi Darth Wader ja papit pitivät kädessään pimeää voimaa edustavan loordi Kylo Renin valomiekkaa (IL 21.12.2015). Edellä mainitut tapaukset osoittavat, miten alas papisto on valmis menemään turvataakseen kirkon taloudelliset edut.

Room. 16:18: "Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet."

Tekopyhä lukee loitsuja - vanhurskas palvelee Jumalaa

Suomessa käy usein ulkomaalaisia evankelistoja, jotka huutamalla hokemalla hokevat Jeesuksen nimeä (Matt. 6:7-8). He opettavat, että Jeesuksen nimessä on suuri voima. He perustelevat opetustaan sillä, että Jeesuksen opetuslapset tekivät suuria voimatekoja Jeesuksen nimessä. Kuulija saa tästä sellaisen käsityksen, että käyttämällä Jeesuksen nimeä tapahtuu aina ihmeitä. Jos joku haluaa ensisijaisesti yliluonnollisia voimia, niin hän on altis uskomaan mitä tahansa harhaoppeja, joka lupaa voimia, vaikka Raamattu opettaisi toisin. Juutalaiset harhaoppiset manaajat yrittivät ajaa pahoja henkiä pois käyttämällä Jeesuksen nimeä. Se ei onnistunut, koska Jeesuksen nimeä ei voi käyttää loitsun tapaan. Etelä-Afrikassa pastori Jonathan Mthetwa oli pitkään rukoillut ja paastonnut, että pystyisi kävelemään veden päällä hämmästyttääkseen seurakuntaa. Hän etsi vain omaa kunniaa ja lopputulos oli, että krokotiilit söivät väärän pastorin (IL 15.5.2017).

Apt. 19:13-16 (RK): "Myös muutamat kiertelevät juu­talaiset henkienmanaajat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden yli, joissa oli pahoja henkiä, sa­noen: ”Minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimeen, jota Paavali julistaa.” Näin tekivät myös erään juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, mutta paha henki vastasi heille: ”Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin tiedän, mutta keitä te olette?” Ja mies, jossa paha henki oli, hyökkäsi heidän kimppuunsa, voitti heidät kaikki ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pake­nivat siitä talosta."

Samariassa toimi Simon niminen henkilö, joka käytti myös Jumalan nimeä ja teki taikatemppuja. Simo oli noita, vaikka hän käytti Jumalan nimeä (Apt. 8:9-24). Jumalan nimen käyttäminen ei tarkoittanutkaan sitä, että taikatemput olisivat olleet Jumalan tekoja. Jeesus, Yeshua varoitti, että lopun ajoilla tulee vääriä kristuksia, jotka tekevät voimatekoja, jotta ihmiset eksyivät. He väittävät itse olevansa Jeesus Kristus ja osaavat tehdä taikatemppuja. Erityisesti Afrikassa on tällä hetkellä sellaisia vääriä profeettoja, joiden omat televisiokanavat kutsuvat heitä "meidän aja messiaaksi" sekä "lihaksi tulleeksi Jumalaksi" ja heidän kokouksissa tapahtuu taikatemppuja.

Matt. 24:23-25: "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut."

1. Moos. 5:13:1-3 (1933/38): "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne."

Mitä eroa oli apostoleilla ja noita Simonilla. Apostolit julistivat totuudellista evankeliumia ja sen vahvisti Pyhä Henki voimateoilla. Simo julistamat puolitotuudet ja harhaopit vahvisti paholainen taikatempuilla. Apostolien tekemät voimateot olivat suurempia kuin Simonin tekemät taikatemput, joten Simon hävisi kamppailun. Samalla tavalla profeetta Elia voitti 450 väärää profeettaa Karmel-vuorella. Simonilla oli motiivina saada suuria voimia saadakseen yleisöltä suosiota. Simon oli jopa valmis lahjomaan apostolit saadakseen Pyhän Hengen voimat, mistä apostolit nuhtelivat Simonia uhkaamalla häntä vaarasta joutua helvettiin.

Paavali harmitteli, että juutalaiset vaativat ihmettä, jotta uskoisivat. Kreikkalaiset ovat vain kiinnostuneita jostain maallisesta filosofiasta (viisaudesta). Menemme harhaan, jos emme opiskele kunnolla Raamattua ja opi erottamaan, mitkä voimateot vahvistavat totuutta ja mitkä pienet taikatemput vahvistavat valhetta. Tässä Paavalin opetuksessa on tiivistetty se, mikä on olennaista.

1. Kor. 1: 22-24: "Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus." 

Voimme kysyä, kummassa on voima Jeesuksen nimessä vai itse Jeesuksessa? Oikea vastaus on, että voima on Yeshuassa (Jeesuksessa). Jeesuksen nimen hokeminen ja huutaminen ei saa aikaan mitään Pyhän Hengen ihmeitä, jos evankelista ei ole puhunut totuutta. Pyhä Henki lisäksi päättää ihan itse haluaako Hän vahvistaa opetuksen voimateoilla.

Apt. 2:22: "Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte."

Voimme myös kysyä, kumpi on johtaja evankelista vai Jeesus? Voiko evankelista kesyttää Pyhän Hengen omaan tahtoonsa hokemalla Jeesuksen nimeä? Oikea vastaus on, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on johtaja ja ihminen ei voi käskeä Pyhää Henkeä. Jumala antaa tehtävät profeetalleen ja käskee palvelijoiltaan. Kun profeetta rukoilee Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä, niin se tarkoittaa sitä, että voimateon tekee Jumala.

Joh.  3:8: "Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."

Magia on taikuutta, jossa käytettään loitsuja, taikasanoja ja muita rituaaleja, jotta voitaisiin määrätä Jumala tekemään jotain noidan haluamaa asiaa. Noita voi käyttää myös Jeesuksen nimeä, mutta hän ei koskaan saa valtaansa Jumalaa vaan pikemminkin tuomion päälleen. Tässä videossa on varoittava esimerkki evankelistasta, joka huutaa useita kertoja Jeesuksen nimeä, sanaa tulta yms. Yleisö menee transsiin ja alkaa matkimaan kanoja (eläinepäjumalia). Noita voi tehdä myös sellaisen hämäyksen, että hän on karkottavinaan toisesta ihmisestä pahan hengen Jeesuksen nimessä, mutta illuusio ei ole Jumalasta.

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Täyttyminen terveen harkinnan Hengellä

Eräät roomalaiskatoliset papit väittävät, että kun vauva kastetaan, niin Raamatun mukaan vauva täytyy Pyhästä Hengestä. Tämä roomalaiskatolisten pappien opetus ei ole Raamatun mukaista. Kastettavan tuleen kääntyä pois synneistä eli tehdä parannus, jossa Raamatun jakeen lupauksen ehdot täyttyisivät. Parannuksen teko tarkoittaa myös sitä, ettei usko valheita eikä tee valhetta.

Apt. 2:38: "Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen."

Monet helluntailaiset papit opettavat niin, että Pyhän Hengen vaikutus näkyy ihmisestä kuten hän olisi juopunut. He viittaavat helluntaina (Shavuottina) tapahtuneeseen Pyhän Hengen vuodatukseen ihmisten päälle ja opettavat, että Raamattu kertoo heidän käyttäytyneen kuten juopuneet. Kun luetaan tarkkaa Apostolien tekojen kirjan 2.-luku, niin huomaamme, ettei tämä pidä paikkansa. Helluntaina Jumala vuodatti maallikoiden päälle Pyhä Hengen, jotta he saisivat lahjan puhua vieraiden kansojen kielillä. Raamattu kertoo, että he saivat tämän lahjan, koska heidän tuli lähteä julistamaan Jumalan Sanaa pakanakansoille (Apt. 2:4, 11). Seurakunnassa läsnä olleet muut eivät käsittänee, mitä olisi tapahtunut. He alkoivat vastustamaan Jumalaa siten, että pilkkasivat Pyhällä Hengellä täyttyneitä juopuneiksi, vaikka he eivät käyttäytyneet kuten juopuneet.

Raamattu opettaa, että Pyhä Henki on terveen harkinnan henki. Jos joku menee seurakunnan kokouksessa niin transsiin, että alkaa tärisemään ja kieriskelemään lattialla hallitsemattomasti ja käyttäytymään juopuneena, niin se ei ole Jumalasta. Raamattu sanoo, ettei pidä juopua, vaan täyttyä Pyhästä Hengestä, mikä tarkoittaa sitä, ettei Pyhä Henki ole juopumuksen henki.

2. Tim. 1:7: "Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen." (1933/38: "Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen")

Ef. 5:18: "Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne."

1. Piet. 4:7 (1933/38): "..Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan."

Tässä videossa on varoittava esimerkki, kun Heidi Baker menee humalan tapaiseen transsiin ja alkaa nauramaan hallitsemattomasti. Tässä videossa Heidi Baker vaivuttaa lapsen tuskalliseen transsiin hokemalla taikasanaa "legacy", jota käytti myös huijauksista kiinni jäänyt Peter Popoff (video). Näitä ilmiöitä ei ole saanut aikaa Jumala. Kyse on niistä jumalattomista taikatempuista, mitä teki myös noita Simon käyttäessään väärin Jumalan nimeä (Apt. 8:9-24). Näitä ilmiöitä esiintyy myös alkuasukkaiden väärissä uskonnoissa esim. voodoossa ja noituudessa.

Olen kerran käynyt tarkastamassa City-seurakunnan sunnuntaikokouksen Helsingin Kalasatamassa. Kokousta johti seurakunnan paimen Seppo Pehkonen. Istuin takarivillä ja viereeni tuli nuori mies. Hän nosti kätensä ylös ja alkoi puhumaan kielillä jokeltaen (ei vieraan kansan kielellä). Hän alkoi hengittämään voimakkaasti sisään ja ulos, mikä on yksi keino vaipua transsiin. Sitten hänen oikea kätensä alkoi tärisemään ja mies tipahti polvilleen transsiin ja hänen vartalonsa alkoi nytkähtelemään. Pehkonen korotti ääntää ja alkoi lukemaan nopeasti kaikenlaisia lauseita. Pehkosen vieressä esiintynyt nainen tärisi ja heilutti päätään vasemmalta oikealle, mikä on myös yksi tapa vaipua transsiin. Seurakunta alkoi huutamaan. Vasemmalla istunut vanhempi mies alkoi heilumaan edestakaisin, mikä on yksi keino vaipua transsiin. Missiomaailman esiintyjä Stacy Campbell on profetioissa epäonnistunut väärä profeetta, joka hakee transsia samalla tavalla päätä heiluttamalla, mikä on noitatemppu (video).

Monet astuivat esiin ja lukivat "Jumalan profetioita". Jumala kertoi minulle, ettei yksikään Cityseurakunnan edessä puhutuista näyistä ja profetioista ollut Hänen antama. Kun tunti ja 15 minuuttia kestänyt nostatusjakso oli ohi niin, eteen astui sen päivän saarnaaja. Vieressä transsista nauttinut nuori mies ei viitsinyt kuunnella sitä, vaan lähti pois. Hän oli tullut seurakuntaan vain kokemaan joukkotranssin. Saarnaaja oli amerikkalainen nainen, joka myi USB-tikulle talletettua "Jumalan profetiaa" ja muuta materiaalia 10 euron hinnalla. Tämäkin profetia oli väärä profetia, mistä sain Herralta vahvistuksen. Jumala ei koskaan salli profetiansa myymistä rahaa vastaan (Mark. 11:15-16).

2. Piet. 2:2-3: "Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä."

Havaitsin, että Cityseurakunta on syvällä torontolaisuuden väärässä hengessä enkä osallistunut heidän rituaaleihinsa. Kun minulle oli seurakunnan synnit selvinneet, niin lähdin tilaisuudesta kesken pois. Seurakunnan johtaja Seppo Pehkonen on Näky Magazine -lehden päätoimittaja. Suosittelen, älkää tilatko älkääkä lukeko tätä lehteä.

Eräät helluntailaiset pastorit, kuten esim. Seppo Pehkonen, perustelevat maassa kierimistä ja tärisemistä sillä, että kun Pyhällä Hengellä täytyi ihmisiä lisää, niin paikka vavahteli. 

Apt. 4:31: "Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa."

Kun luemme tarkkaan Raamatun ilmoitusta, niin Raamattu ei kerro sitä, että ihmiset olisivat alkaneet tärisemään hallitsemattomasti vaan siitä, että paikalla tapahtui maanjäristys tai vastaava. Ihmiset saivat lahjan puhua vieraiden kansojen kielillä julistaakseen Jumalan Sanaa asiallisesti käyttäytyen. Tässä videossa on varoittava esimerkki hysteerisestä nauramisesta ja riehumisesta, joka ei ole Jumalasta.

2. Tim. 2:22: "Karta nuoruuden kiihkoa..."

Cityseurakunta on Missiomaailman yhteistyöseurakunta. Cityseurakunta mainosti Heidi Bakerin 13-14.5.2016 tilaisuutta Facebook-sivuillaan seuraavin sanoin: "Tapahtuman pääpuhujana on tämän päivän "Äiti Teresaksi" kutsuttu Heidi Baker... ..Heidi on tunnettu kansainvälinen julistaja, jolle on tärkeää läheinen suhde Jumalan kanssa ja Pyhän Hengen voimassa eläminen. Heidi Bakerin kokouksissa tapahtuu paljon yliluonnollisia ihmeitä. Hän julistaa pe klo 18 ja la klo 18. Ne kokoukset ovat maksullisia ja liput tulee varata etukäteen missiomaailma.fi sivustolta tai ostaa ovelta (ovelta ostettaessa lippu on kalliimpi)." Heidi Baker ei ole Jumalan profeetta. Hän vain kerää rahat pois oikkujen vaivaamilta ja herkkäuskoisilta ihmisiltä.

Azusa-kadun hevostallista alkoi vuonna 1906 tapahtua ihmeitä, mistä seurasi maailmanlaajuinen helluntaiherätys. Monet helluntailaiset luulevat, että kaikki se, mitä tapahtui Azusa-kadun ihmeessä vuonna 1906, olisi ollut puhdasta ja Jumalasta. Niin ei ollut. Azusa-kadulla oli samoja epäterveitä ilmiöitä kuin torontolaisessa harhaopissa (esim. video), kuten esimerkiksi eläinten äänten matkimista koirien (vert. Ilm. 22:15), kojoottien, kissojen ja kanojen äänillä (lähde). Tämän huomaaminen voi tehdä kipeää monelle helluntailaiselle, jotka ovat sokeasti luottaneet kirkkoonsa. On parempi katua ja tehdä parannus, kuin menettää pelastuksensa.

2. Piet. 2:1, 12-13: "Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja...      ..Siinä he ovat kuin järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäviksi ja tapettaviksi, ja eläinten lailla he myös tuhoutuvat, saavat vääryyksistään väärintekijän palkan..."

Pyhä Henki voi antaa kyvyn puhua vieraiden kansojen kielillä, jotta niille voidaan julistaa evankeliumia. Pyhä Henki voi parantaa vaikeasti sairastuneen ja jopa herättää kuolleita. Pyhä Henki tekee tätä silloin, kun Hän haluaa vahvistaa julistetun Sanan olevan totta. Paholainen pyrkii vahvistamaan taikatempuilla valhetta (Matt. 24:24), mutta paholainen ei pysty koskaan tekemään niin voimallisia tekoja, mitä Jumala tekee esim. herättämään ketään kuolleista (Apt. 8:13, 1 Kun. 17:24, Ilm. 1:18).

Apt. 2:22-24: "Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan..." 

Helsingin Cityseurakunta tyrkytti väärää profeettaa hyväuskoisille

Patrick Tiainen saarnasi Helsingin Cityseurakunnassa 19.2.2017 seurakunnan johtajan Seppo Pehkosen kannustaessa Tiaista, josta seurakunta on julkaissut YouTube-videon. Yleisö näytti viihtyvä kovasti ja nauroi paljon Tiaisen saarnatessa. Tiainen näytti olevan heille koomikko tai jokin muu viihdyttäjä.

Tiainen saarnasi: ”..Jumalan ratkaisu on niin kuin romanttinen illallinen hänen kanssaan, hallelujah. Let’s sit down and have some fiilis…   ..Rakas ystävä, avaa se sydän ja aterioidaan yhdessä, hallelujah. Romanttinen illallinen yhdessä Jeesuksen kanssa, joka saa meidät taas niin rakastumaan Häneen, hallelujah. Ja siitä rakkaudesta Raamatun mukaan voi jopa humaltua. Niin ja tiedättekö se ei ole mitään uutta. Kun nämä tutkijat, ketkäs ne oli, en muista enää nimiä, niin nehän totesi, että kun joku ihminen oikein rakastuu (tarkoittaa romanttista rakkautta), niin se vastata noin 1,2 promillen humalatilaa. Koska kun joku ihminen on oikein rakastunut, niin valtava määrä hormoneja, kaikkea muuta välittäjäaineita ja mitä niitä nyt oli, jotka vapautuu kehoon. Ei se ole mikään uutinen. No news for us. Me ollaan tiedetty se jo sitten Korkeaveisun kirjoittamisen, että siellä sanotaan, että humaltukaa rakkaudesta. 

Tyttydyy, kun me avataan meidän sydän ja Jeesus saa tulla sinne aterioimaan meidän kanssamme, niin näytä mulle joku, joka tekee sen ja se ei näy missään. Se ei tunne Jumalaa ollenkaan. Se ei ole vielä avannut sydämen ovea. Se vain kurkkas postiluukusta tai katsoi kissanluukusta (yleisö nauraa). Jeesus tahtoo, että sä avaat koko oven, sydämen oven ja kun Hän tulee sisälle, hallelujah, me aletaan raka.. tuntea häntä jada-tuntemisen kautta, joka on niin syvää huttilailehatsike abbalavala halhantuketi tsiuuuuuu hahahah, hallelujah. Se on jotain niin vahvaa ja niin väkevää. Se kautta syntyy Jumalan hedelmää automaattisesti siitä yhteydestä. Huhhuh…" (Video).

Tiainen opettaa jotain aivan kummallista: Romanttinen illallinen Jeesuksen kanssa, humaltuminen ja yhdyntä. Tiainen opetti seurakunnalle, että heprean kielen sana 'jada' tarkoittaa seksuaalista yhdyntää ja tuntemista. Tiainen oli kovin innostunut puhumaan romanttisesta illallisesta ja yhdynnästä, käyttämällä ovelasti sanaa jada. Patrick ja Maria Tiainen ovat menneet naimisiin heinäkuussa 2016, mutta Patrick Tiainen on julkisesti tunnustanut olleensa avioliiton ulkopuolisessa suhteessa miehen kanssa saarnansa aikoihin keväällä 2017 (tiedote). On vaikea välttää ajatusta, että Tiaisen saarnan sisältöön ja esityksen innokkuuteen on täytynyt vaikuttaa jollakin tavalla hänen salainen rakkautensa mieheen.

Tiaisen saarna on selvästi harhaoppinen. Pyhä Henki on terveen harkinnan ja raittiuden Henki. Pyhä Henki ei aiheuta humaltumisen tapaista sekavaa tilaa ihmiselle. Pyhän Hengen hedelmä on itsehillintä (Gal. 5:22). Haureus, irstaus ja juopuminen sekavaksi ovat lihan tuottamaa huonoa hedelmää (Gal. 5:19-21). Tiainen vaipui saarnansa aikaan hallitsemattomaan nauruun kummallisissa paikoissa mm., kun hän sanoi: "Koska tämä on sun ja Jeesuksen välinen suhde (hallitsematonta naurua). Hallelujah, Mä oon rikkonut kaikki Saarnaajan säännöt tänään! Huhhuuh, hallelujah...  Tack Jesus, jag älskar Dig. Oi ihanaa." (Video). Tiaisen opetus ei ollut ollut enää avioliiton vertauskuvallisuuden selittämistä Luojan ja Hänen lastensa välissä suhteessa (Ef. 5:21-33), vaan Tiainen puhui jo suoraan romanttisesta rakkaudesta, jollaista ei ole Jumalalla lapsiaan kohtaan. Korkeaveisu (Laulujen laulu) on rakkausruno, jonka vertauskuvallista kieltä ei voi ymmärtää lain käskynä, kuten Tiainen harhaoppisesti tekee väittämällä väärin, että Raamattu käskisi humaltua rakkaudesta (Laul. l. 5:1).

Klikkaa kuva suuremmaksi (IL 4.5.17)
Seppo Pehkonen oli 1.5.2017 Senaatintorilla 'Koko perheen vappu' -tapahtumassa esittelemässä messuteltassa Helsingin Cityseurakunnan toimintaa ja Näky-lehteä, joka on kirjoittanut paljon ylistävään sävyyn Patrick Tiaisesta. Lehti on julkaissut useita Tiaisen kolumneja. Jumala lähetti Pehkosen luokse todistajansa. Todistaja otti puheeksi, että Patrick Tiainen on väärä profeetta, koska hänen ennustuksensa mm. vuodelle 2016 epäonnistuivat (Mm. tulee suuri herätys ja lentokonelasteja ihmisiä tulee Suomeen katsomaan sitä). Raamattu käskee hylkäämään sellaiset profeetat, joiden ennustukset eivät toteudu (5. Moos. 18:21-22). Pehkonen nikotteli vastaan. Sitten todistaja kertoi, että tämän jälkeen Jumalan profeetat ovat ilmoittaneet Herran määräämät hengelliset tuomiot Patrick Tiaiselle ja ne profetiat ovat toteutuneet tarkasti (asiasta lisää). Pehkonen harmistui, mutta ei pystynyt vastaamaan tähänkään mitään vakuuttavaa. Seppo Pehkonen tuntui olevan lujasti Patrick Tiaisen takana.  
Taivaaseen ei pelastu ne tyhmät morsiusneidot (Matt. 25:1-12), jotka rakastavat valhetta (mm. uskovat valheita) tai levittävät valheita.

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Apt. 8:9-11: "Jo pitkään oli kaupungissa harjoittanut noituutta muuan Simon, joka väitti olevansa jotakin suurta ja piti Samarian kansaa ihmetyksen vallassa. Kaikki, pienimmästä suurimpaan, juoksivat hänen perässään ja sanoivat: "Hän on Suuri Voima, Jumalan voima." Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän aikaa oli noitatempuillaan hämmästyttänyt ihmisiä."

Todistaja kertoi Pehkoselle erään esimerkin Pehkosen ja Missiomaailman kanssa yhteistyötä tekevästä ulkomaalaisesta eksyttäjäpastorista Guillermo Maldonadosta, joka on väärentänyt omaa etuaan tavoitelleen ihmeen sanoen sen olevan Jumalan tekemä (asiasta lisää). Pehkonen kieltäytyi uskomasta asiaa väittäen videotodisteiden olevan väärennettyjä, mikä on epäuskottava väite, koska Pehkonen ei edes tiennyt, mistä videosta on kyse. Sitten todistaja kertoi Pehkoselle, että jos Pyhän Hengen armolahjoja väärentää tavoitellakseen omaa etuaan, se on Pyhän Hengen pilkkaa, josta pastori menettää heti pelastuksensa. Tästä puheesta Pehkonen älähti. 

Lopuksi todistaja sanoi Seppo Pehkoselle, että Jumala tulee siirtämään pois eksyttäjäpastoreita. Pehkonen hermostui kuulemastaan niin paljon, että hän heilautti oikeaa kättään, jolloin hänen kätensä kaatoi pöydällä olleen esitehyllyn maahan. Seppo Pehkosen eksytysmateriaali sai arvoisensa paikan alennettuna ryömimään mahallaan maahan, kuten kävi käärmeelle paratiisissa. Keskustelu päättyi tähän.

Hes. 34:1-2, 10: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan...    ..Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumani paimenia, enää he eivät saa huolehtia minun laumastani eivätkä omasta hyvinvoinnistaan."

Joh. 7:7-8, 13: "..Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio...    ..Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva."

Hes. 13:1-2, 8-10 :"Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, julista tuomio Israelin profeetoille. Sano noille omatekoisille ennustajille: Kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala: Voi noita mielettömiä profeettoja! He ennustavat oman päänsä mukaan, ilman että olisivat näkyjä nähneet. Raunioissa pesiviä kettuja, sellaisia ovat profeettasi, Israel!..    .."Sen tähden sanoo Herra Jumala: Te olette puhuneet perättömiä ja nähneet olemattomia näkyjä, ja siksi minä käyn teitä vastaan -- näin sanoo Herra Jumala. Minä lyön kädelläni profeettoja, jotka näkevät olemattomia näkyjä ja lausuvat perättömiä ennustuksia. He eivät saa kuulua minun kansaani, Israelin kansan kirjaan heitä ei saa merkitä, ja Israelin maahan he eivät koskaan pääse. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra Jumala. "He ovat johtaneet minun kansaani harhaan..."

Tekopyhä ostaa hyvää omaatuntoa - vanhurskas auttaa hädässä olevaa rakkaudesta

Jeesus kehotti meitä auttamaa hädässä olevia. Hyväntekeväisyydestä on kasvanut kuitenkin jo liiketoimintaa. Televisiossa järjestetään hyväntekeväisyysgaaloja, joissa esitellään ihmisten ja yritysten antamia lahjoituksia. Lahjoittajat haluavat, että muut näkevät heidän hyväntekeväisyytensä. Tämä on tekopyhää. Jeesus antoi ohjeeksi, että meidän tulee antaa almumme salassa ja luottaa siihen, että Taivaan Isä yksin näkee hyvän tekosi. 

Pääministeri Juha Sipilä on ilmoittanut julkisuudessa, että heidän perheensä antaa Kempeleen kotinsa turvapaikanhakijoiden käyttöön (Yle 5.9.2015). Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on julkisuudessa ilmoittanut lahjoittavansa yhden kuukauden nettopalkkansa Suomen Punaiselle Ristille pakolaisapuun (Iltalehti 7.9.2015, Yle TV1 Ykkösaamu 19.9.2015). Julkisesti tehdystä lahjoituksesta ei saa palkkaa Taivasten valtakunnassa. Olisi ollut paljon parempi, etteivät nämä lahjoittajat olisi julkisuudessa mainostaneet hyväntekeväisyyttään.

Matt. 6:1-4: "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. "Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut." 

Nainen, joka tuotteisti ihmisen hädän
Hyväntekeväisyydellä ei voi ostaa taivaspaikkaa. Jos teet syntiä, niin et voi hyvittää syntiäsi tekemällä hyvää. Tehdyn synnin saa anteeksi, kun kadut Jeesuksen, Yeshuan edessä tekoasi ja sen jälkeen lopetat synnin tekemisen. On tekopyhää ostaa hyvän tekemisellä itselleen hyvä omatunto siitä, että on tehnyt jotain pahaa.

On syytä varoa niitä evankelistoja, jotka puhuvat pitkään siitä, miten tärkeää on lahjoittaa papille suuria summia rahaa (IL 31.7.2014 ja 7.4.2015). Tästä aiheesta on lisää artikkelissa: 'Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi'.

Tekopyhä haluaa hyötyä uskonnosta - vanhurskas etsii Taivasten valtakuntaa

Seurakuntalaisen tekee tekopyhäksi oma itsekkyys, oma mukavuudenhalu. Hän haluaa olla kaikkien kaveri. Hän haluaa hyötyä uskonnostaan. Silloin hänellä on houkutus tekeytyä hurskaaksi muiden edessä. Jumala haluaa, että noudatatte kaikkia Hänen käskyjään ja hyväksytte Hänet sellaisena kuin Hän on. Silloin ette voi tehdä kompromisseja Raamatun Sanaa vastaan.

Luuk. 13:13-17 (1933/38): "Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa." Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä. Ja hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää."

Monilla ihmisillä on tarve kehua omia saavutuksiaan koko ajan. Monet hurmahenkiset evankelistat kehuvat omia saavutuksiaan hyvin pitkään saarnoissaan. Jumalan profeetta ei kerro omista tekemisistään muuta, kuin on välttämätöntä ja hän opettaa suurimmaksi osaksi yleisöä tuntemaan Jumalan ja Jumalan teot. Tekopyhä evankelista etsii muiden suosiota puhumalla omista saavutuksistaan, mutta vanhurskas seurakuntalainen haluaa palvella Jumalaa.

Eräällä henkilöllä oli kova tarve koko ajan puhua siitä, että hän vaeltaa Herrassa aivan kaikessa ja koko ajan. Hän sanoi, että hän on valmis antamaan kaiken oman pois, mutta ei kuitenkaan ollut vielä tehnyt sitä. Hän vähän paheksuvasti katsoi, kun uskonveli oli menossa katsomaan jääkiekon pelaamista, kun ei varmaan ollut Herran käsky mennä stadionille. n puhui, että hän ei vietä sapattia, kun jokainen päivä on hänelle sapatti Herrassa. Hän halusi antaa itsestään sellaisen kuva, että hän on kuin fransiskaani-munkki, jonka elää askeettisen uskonnollisesti koko ajan. On tekopyhää vanhurskauttaa itseään puhumalla omista ansioistaan koko ajan. Herra tietää, kuinka vanhurskas hän oikeasti on. Todellisuudessa hänen suustaan tuli pari selvää valhetta, jota hän ei suostunut tunnustamaan millään valehteluksi, kun kaksi hänen seuraajaa sattui olemaan vieressä kuulollakin. Tällainen henkilö on meidän ajan farisealainen. Ja tuosta jääkiekosta sen verran, että fariseukset paheksuivat kovasti sitä, kun Jeesus meni viettämään iltaa publikaanien (rikkaat, vilpilliset ja korruptoituneet virkamiehet) kanssa (Matt. 2:16). Voi jäähallillakin puhua Jeesuksesta ventovieraan vierustoverin kanssa - kokemusta tästä on.

Luuk. 18:11-14 (1933/38): "Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

Paavali opetti lopun ajan ihmisistä kirjeessään Timoteukselle. Lopun ajan uskovat ajattelevat itseään ja rahaa. He etsivät uskonnosta nautintoja, mutta eivät Jumalan tuntemista. Tämä on tekopyhyyttä.

2. Tim. 3:1-2, 4-7: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa.. .. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta."

Tekopyhä rakastaa ihmisten hyväksymiä sääntöjä - vanhurskas rakastaa Taivaan Isää

Raamattu opettaa, ettei yksin lain teoilla voi pelastua. Tämä teema on hyvin vaativa opiskella ja asian oppiminen vaatii huolellista perehtymistä Raamattuun. Se ei tarkoita sitä, että laki olisi kumottu tai lakia ei tarvitsisi noudattaa. Suomalaiseen Raamattuun on käännetty Room. 10:4 väärin siten, että se väittää Kristuksen olevan lain loppu, kun oikea käännös on se, että Kristus on lain päämäärä. Lain voimassaolosta Jeesus antoi selvän ja ankaran säännön. Jeesus sanoi, ettei Hän tullut kumoamaan laista mitään, vaan noudattamaan lakia, mitä sana 'toteuttamaan' tarkoittaa:

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Lain alla oleminen tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa rakastamaan kaikenlaisia sääntöjä, eikä halua uskoa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Ihminen alkaa säätämään ohjeita ohjeiden päälle, jottei vahingossakaan rikkoisi jotain ohjetta vastaan. Ihmiseltä katoa ymmärrys siitä, mikä on ollut lain alkuperäinen tarkoitus. Ihmiseltä katoaa läheinen suhde Jumalaan.

Juutalaisilla farisealaisilla on kiivas halu noudattaa kaikenlaisia sääntöjä. Lainopettajat keksivät suuria määriä omia sääntöjä Vanhan testamentin sääntöjen päälle ja tekivät lain noudattamisesta äärimmäisen raskasta. Välillä lainopettajien säännöt olivat jopa ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa, jolloin perinnäissäännöt kumosivat Jumalan Sanaa. Juutalaiset ovat kirjoittaneet Raamatun päälle paksun Talmud-kirjan, joka on täynnä lainopettajien keksimiä sääntöjä. Talmudia tai katekismuksia emme tarvitse ollenkaan. Meille riittää pelkkä Raamattu, rukous ja uskovien yhteys.  

Paavali ei kumonnut Vanhaa testamenttia (Apt. 25:8). Paavalin moite lain alla olemisat vastaan tarkoittaa sitä, ettei kristityn pidä ajautua takaisin ihmisten tekemien sääntöjen noudattamiseen ja juutalaisuuteen ilman ylösnoussutta Messiasta. Juutalaiset eivät hyväksyneet Yeshuaa Messiaaksi ja tätä epäuskoa vastaan Paavali taisteli arvostelemalla heidän uskoaan pelastua lain tekojen avulla ilman Messiasta. 

Mark. 7:7-9: "Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."

Jeesus arvosteli tekopyhiä ihmisiä myös suhteellisuuden tajun puutteesta. Pienissä asioissa nipotetaan, kun isoja syntejä katsotaan läpi sormien. Erehtyväinen ihminen horjahtaa joskus pienissä asioissa. Siitä ei uskonsisarten kannata nostaa suurta melua, jos uskovainen pyrkii vilpittömästi tekemään parhaansa. Mutta jos uskonsisar pettää koko ajan puolisoaan, eikä halua nuhtelun jälkeen tehdä parannusta, niin hänet tulee silloin erottaa seurakunnasta (Apt. 15:29: 1. Kor. 5:11). Luterilainen kirkko erottaa niitä pappeja, jotka moittivat homoseksin harjoittajia synnistä, mutta antavat olla kirkon jäseninä jopa sellaisen kirkollisen johtajan, joka elää haureellisesti tai homoparisuhteessa.

Matt. 23:23-24: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!" 

On tekopyhää noudattaa ihmisten keksimiä lisäsääntöjä sen takia, että tulisi muiden joukossa hyväksytyksi. Jos kirkolliskokouksen vahvistamat säännöt poikkeavat Taivaan Isän tahdosta, niin on parempi erota kirkon palveluksesta, kun alkaa rikkomaan Taivaan Isän tahtoa vastaan sen takia, että noudattaisi kirkolliskokouksen vahvistamia vääriä sääntöjä. Vanhurskas opettelee tuntemaan Taivaan Isän ja tekee Hänen tahtonsa, kuten se on kirjattu Raamattuun.

Suomen luterilainen kirkko on viime vuosikymmenten aikana politisoitunut yhä enemmän. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat täynnä poliitikkoja, mikä on heille kunnallispoliittisen uran jatke. Seurakuntavaaleissa poliittiset tunnukset ovat näkyvästi esillä.

Pispalan kirkon tekopyhä mainos
Jumalan Sana ei näytä olevan enää ylin auktoriteetti seurakunnissa. Kirkko on lähtenyt määrittelemään pyhyyttä uudella tavalla. Tampereella Pispalan kirkon edessä on mainostaulu, jossa seurakunta ottaa poliittisia kantoja, mitä ei ole Raamatussa. Vaikka käveleminen on terveellistä, niin kirkkoon käveleminen ei ole mikään oppi pyhyydestä vaan vihreän puolueen politiikan tekemistä. Kehotus ekopyhyyteen on tekopyhää uskonnollisuutta. Pyhää on se, mitä on Jumala. Pyhyyttä ei voi määritellä toisella tavalla, mitä Raamattu opettaa (1. Piet. 1:14-16; 3. Moos. 19:2-4, 37). Nyt poliittiset vaikuttimet ovat tuoneet pyhyyteen sellaista, mitä pyhyys ei ole. Jumala ei ole jonkun poliittisen puolueen arvojulistus. 

Paastokin on saanut uuden tekopyhän sisällön. Se ei ole enää kieltäytymistä nautinnoista Jumalan tähden vaan ekopaastoa, jonka tarkoituksena on suojella ympäristöä kuluttamalla vähemmän kaloreita, jotta ihminen saa paremman omantunnon itselleen (Yle 24.4.2018). Lopunaikapuheet on vaihdettu ilmastonmuutokseen ja helvetinpelko vaihdettu ilmastopeloksi (SK 2.1.2015).

Kirkko haluaa uudistua, jotta se voisi säilyttää kirkollisverotulot. Uusia markkinoita etsitään opeista, joita Raamattu pitää syntinä. Kirkko on omaksunut opin noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet kuulostavat hyvältä, mutta niiden joukossa on paljon sellaista, mikä on syntiä. Ihmisoikeussopimukset turvaavat väärien uskontojen harjoittamisen, joka tarkoittaa samaa asiaa, kuin paholaisten oppien suojelu. Homoavioliitoista on tehty myös ihmisoikeus, joka on tie kadotukseen. Jos pappi vihkii homopareja tai suhtautuu hyväksyvästi vääriin uskontoihin, niin hän menettää pelastuksensa (1. Kor. 6:9, 2. Piet. 3:15-16, Matt. 7:21-23 1933/38). 

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Kirkko käänsi takkia
Martti Lutter ei hyväksynyt katolisen kirkon oppia siitä, että hyvillä teoilla voi vanhurskauttaa itsensä. Nyt luterilainen kirkko mainostaa itseään uskolla hyvän tekemiseen. Usko hyviin tekoihin otettiin vuoden 2014 kirkollisvaalien mainoslauseeksi. Jotain piti keksiä, että kirkon palvelut menesivät kaupaksi. Kirkko on sikäli rehellinen, ettei se usko enää Jumalan Sanaan, vaan uskoo ainastaan hyviin tekohin.

Tämä on tekopyhyyttä ilman uskoa Yeshua HaMashiachiin (Jeesuksen Kristukseen). Hyvillä teoilla ei voi hyvittää syntejä pois. Hyvillä teoilla ei voi oikeuttaa syntien tekemistä. Parannus syntien tekemisestä on välttämätöntä, jotta usko Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) täyttäisi Jumalan vaatimuksen ja pelastuisit (Matt. 7:21-23 1933/38, Jaak. 2:14-26).

Tekopyhä ihminen ei halua hyväksyä Jumalaa sellaisena, kuin Hän on

Raamatun lukeminen ja opettaminen korvasyyhyyn on hyvin vakava synti. Tämä tarkoittaa sitä, että lukija tai opettaja ei halua hyväksyä jotain Raamatun kohtaa.

Raamatusta löytää helposti sellaisia lauseita, jotka voi irrottaa asiayhteydestä ja niillä väittää, mitä tahansa. Kun Raamattua opiskelee, niin kirjasta tulee ottaa huomioon kaikki kohdat, jotka käsittelevät jotain yksittäistä asiaa. Silloin asiasta saa oikean kuvan. Kun hyväksyy Jumalan sellaisena, kuin Hän on, niin silloin oppii tuntemaan Jumalan ja oppii tuntemaan totuuden. Jos itse valikoi Raamatusta mieleiset jakeet, niin silloin saa Jumalasta väärän kuvan eikä opi tuntemaan Taivaan Isän tahtoa.

Nykyiset kirkot ovat halunneet korvata omilla opeillaan ja doktriineillaan Jumalan tuntemisen. Kirkkojen doktriinit usein vievät uskovia harhaan. Raamattu on Jumalan Sanaa ja sen avulla on turvallista opiskella tuntemaan Isä Taivaassa.

1. Joh. 2:4-6 (1933/38): "Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi."

Monet seurakuntalaiset haluavat itse luoda sellaisen Jumalan, johon on kiva uskoa. He haluavat seurakunnan kokouksista vain mukavaa viihdettä ja etsivät tämän avulla sopivan seurakunnan.

Matt. 15:7-9 (1933/38): "Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'."

Tarkoitus pyhittää tekopyhän keinot - vanhurskas tekee Taivaan Isän tahdon

Monissa kirkoissa on nyt muodissa kansainväliset ihmisoikeudet. Sana kuulostaa hienolta, mutta se sisältää paljon Taivaan Isän tahdon vastaisia asioita. Kansainväliset ihmisoikeudet sallivat kaikki uskonnot ja kehottavat uskontoja yhteistyöhön. Homoparisuhteet hyväksytään. Raamatun Jumala ei hyväksy muita jumalia ja kieltää pitämästä rinnallaan muita jumalia. Ne uskovat, jotka harjoittavat epäjumalanpalvelusta tai elävät homo- tai lesbo parisuhteessa eivät pääse taivaaseen (1. Kor. 6:9, Apt. 4:8-12)

2. Moos. 20:3: "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani." 

1. Kor. 6:9: "..Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet.."

Monet tekopyhät uskovat ovat alkaneet nostaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia omaksi uskonnoksi, jolla he kumoavat Jumalan Sanaa. Taivaan Isän säätämät moraalisäännöt löytyvät Raamatusta, eikä niitä voi ihminen muuttaa. On tekopyhää kumota Raamatun Sanaa suvaitsevaisuuden, hyvän tekemisen ja kansainvälisten ihmisoikeuksien verukkeella. Sellainen "hyvän tekeminen", joka rikkoo Taivaan Isän tahtoa vastaan, ei ole hyvän tekemistä vaan syntiä.

Israelin ja Palestiinan kysymys on tällä hetkellä maailman parrasvaloissa. Kuten Raamattu on ennustanut, niin Jumala on tuonut juutalaiset kotimaahansa Israeliin. Raamattu on hyvin selvä sen asian suhteen, että Jumala on luvannut Israelin maan israelilaisille. Monet kirkot ovat rauhan verukkeella alkaneet vastustamaan Jumalan säätämää järjestystä Israelin omistuksesta ja hallintavallasta luvattuun maahansa. Raamattu ennustaa, että Israel voittaa ja niin on voittanutkin kaikki sodat itsenäistymisestään alkaen (v. 1948). Israelia vastustavat häviävät. Yeshua (Jeesus) on rauhan ruhtinas. Hän ennallistaa rauhan meidän sydämeen ja tuhatvuotiseen valtakuntaan, jossa rauha vallitsee. Tätä Jumalan suunnitelmaa vastustavat kaatuvat omaan miekkaansa. On tekopyhää vastustaa Israelin valtiota rauhan verukkeella.

Tyhmä neitsyt ei kilvoitellut loppuun asti, vaan lankesi tekopyhään uskonnollisuuteen

Kun ihminen tulee uskoon, niin hän kokee ensirakastumisen Jeesukseen, Yeshuaan. Hän on innoissaan ja kaikki tuntuu niin hyvältä. Mutta sitten alkaa se arki. Uskovan pitäisi jättää taakseen synnit ja alkaa opiskelemaan Raamattua, jotta uskova oppisi tuntemaan Taivaan Isän. 

Jeesus opetti viisaasti morsiusneidoista (Matt. 25:1-13), joka on vertauskuva seurakunnassa olevista uskovista. Osa heistä, viisaat morsiusneidot jaksoivat elää pyhää elämää loppuun asti ja he pelastuivat Taivaaseen. He hyväksyvät jokaisen Sanan Raamatusta. Heihin Jumalan Sana juurtuu. He kasvavat päivä päivältä kirkkaimmiksi. Heidän kestävyytensä kasvaa elämän vaivoissa ja lopulta he voittavat voiton seppeleen Taivasten valtakuntaan. 

Tyhmät morsiusneidot eivät halunneet elää pyhää elämään ja he eivät päässeet taivaaseen. Jumalan Sana putosi huonoon maahan. Sana ei juurtunut tyhmiin morsiusneitoihin. Ensimmäiset elämän vaivat saivat tyhmät morsiusneidot luopumaan totuudesta. Paholaisen valheet ja ihmisen oma itsekkyys veivät uskovan harjoittamaan uskontoa tavalla, joka on poissa totuudesta. Joku jopa luopuu uskosta kokonaan, mutta moni vain alkaa harrastamaan uskontoa tekopyhällä tavalla. He eivät koskaan oppineet tuntemaan Taivaan Isää ja taivasten ovi meni heidän edessä kiinni. 

Matt. 13:18-23: "Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. 

Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää."

Ilmestyskirjan kirje Sardeksen seurakunnalle kuvaa, kun suurin osa seurakunnasta on luopunut totuudesta:

Ilm. 3:1-5: "Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä: "Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. "Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa; he ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä."

Varoittava esimerkki - Johanna Tukiainen

Johanna Tukiainen
Johanna Tukiainen on uskovaisesta perheestä. Johanna Tukiainen on kertonut olleensa uskossa nuoruudesta asti, mutta hän myöhemmin erkaantui Jumalasta. Hän joutui malarian takia sairaalaan ja selvisi teho-osastolta pois. Johanna Tukiainen kertoi vuonna 2008, että hän oli tullut uudestaan uskoon (IL 31.12.2008). Hän tunnusti uskovansa Jeesukseen Kristukseen vapahtajanaan ja kieltänyt uskovansa mihinkään muuhun korkeampaan voimaan tai energiaan. Johanna Tukiainen on kiertänyt sen jälkeen seurakunnissa puhumassa uskostaan.

Mitä on tapahtunut vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2013 Johanna Tukiainen postitti naapurilleen kuolleita rottia ja voodoo-nuken. Tukiainen sai vankeustuomion pahoinpitelyn yrityksestä, kunnianloukkauksesta ja haitanteosta virkamiehelle (IL 3.3.2015). Tämä on selvä osoitus siitä, että Tukiainen uskoo noituuteen. Taivasten valtakuntaa ei peri sellainen uskovainen, joka harjoittaa epäjumalanpalvelusta (1. Kor. 6:9, Matt. 7:21-23).

Hepr. 6:4-8: "Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen -- niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi! Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan."

Vuonna 2014 Helsingin olympiastadionilla kävi kohusaarnaaja David Herzog, joka on tunnettu harhaoppien levittäjä. Johanna Tukiainen astui lavalle, esiintyi uskovana, todisti ihmeistä ja uskostaan (IS 26.7.2016). Erityistä huomiota kiinnitin siihen, ettei Herzog huomauttanut Tukiaista väärän tie kulkemisesta, vaan ihmeet pikemminkin vahvistivat Tukiaista kulkemaan synnissä. Raamattu opettaa, ettemme saa kiirehtiä laittamaan käsiä toisten päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee harkita tarkkaan kenen puolesta rukoilemme ja mitä rukoilemme. Emme saa ottaa osaa toisten synteihin hyväksymällä ne hiljaisesti.

1. Tim. 5:20-22 (RK): "Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät. Kehotan sinua vakavasti Juma­lan, Kristuksen Jeesuksen ja valittu­jen enkelien edessä, että noudatat tätä puolueettomasti tekemättä päätöksiä etukäteen. Älä kiirehdi panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osal­liseksi muiden synteihin. Varjele itsesi puhtaana." 

Vuonna 2015 kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (entinen kristillisdemokraatti) maksoi Johanna Tukiaiselle siitä, että Tukiainen otti itsestään rohkeita alusasukuvia ja sitten lähetti ne hänelle. Johanna Tukiainen ei antanut Iltalehdelle haastattelua asiasta, koska hänen mukaan "Jumala oli kieltänyt häntä puhumasta asiasta" (IL 25.2.2016). Tosiasiallisesti Johanna Tukiaiselle puhui valon enkeli, joka on tekeytynyt Jumalaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Johanna Tukiaisen saamat yliluonnolliset kokemukset eivät ole Jumalan antamia, vaikka Tukiainen niin luulee. Johanna Tukiainen on väärä profeetta.

2. Kor. 11:14-15: "Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Tukiainen on lukuisia kertoja puhunut parannuksen teostaan ja sitten taas langennut. Tukiainen on koko ajan puhunut yhtä ja tehnyt toista.

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Alttari kaupassa
Keväällä 2016 Johanna Tukiainen vieraili eräässä vaatekaupassa koiransa kanssa. Kaupan somisteena on Las Vegasin tyylinen vihkialttari, jossa on risti ja Raamattu. Raamattu oli auki Hesekielin 24. luvun kohdalta. Johanna Tukiainen halusi vähän pelleillä ja pyysi, että hänet vihitään koiransa kanssa. Kaupan omistaja piti vihkiseremonian ja Johanna Tukiainen antoi avioliittolupauksen koiralleen. Tukiaisella ei ollut sormusta mukanaan, joten sormuksena käytettiin oluttölkin korkissa ollut metallilenkkiä. Kaupassa on tyhjiä oluttölkkejä, koska kaupan omistaja nauttii olutta asiakkaiden nähden kassalla. Vihkialttarilla on vihitty myös homopareja. Tukiaisen pelleily osoitti, ettei hän kunnioita Jumalan pyhyyttä. Lainaan Raamattua siltä aukeamalta, josta Raamattu oli auki alttaripöydällä:

Hes. 24:11-14: "Ja tyhjän padan minä jätän tulelle, että se kuumenisi ja alkaisi hehkua, että sen kuona sulaisi, ruoste palaisi pois. Turhaa kaikki! Pata on paksussa ruosteessa, tuli ei siihen pysty. Sinä, yltä päältä saastainen, et liastasi puhdistunut, vaikka minä sinua puhdistin. Puhdas ja saastaton sinusta tulee vasta sitten, kun puran vihani sinuun. Minä, Herra, olen puhunut. Niin käy, niin minä teen, minä en päätöstäni muuta, en sääli enkä säästä. Tekojesi mukaan saat tuomiosi. Näin sanoo Herra Jumala."

Johanna Tukiainen on aktiivisesti esiintynyt helsinkiläisten katulähetystyöntekijöiden kanssa loppukesästä 2016. Katulähetit ovat menneet halpaan. He ovat tehneet syntiä uskoessaan Johanna Tukiaista ja hyväksyessään hänen joukkoonsa mukaan.

1. Kor. 5:9-13: "Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Tukiainen eksyttää kujalla 2.9.2016. Älä luota häneen
Katulähetystyö Helsingin keskustassa ei ole tällä hetkellä luotettavaa ja hengellisesti turvallista. Harkitkaa tarkoin kenelle uskoudutte. Neuvon, ettei pidä hätiköiden pyytää tuntemattomalta esirukousta, koska silloin paljastat itsestäsi henkilökohtaisia asioita ja on riski siihen, että tuntematon katulähetti kavaltaa sinut kuin Juudas Iskariot. Yeshua (Jeesus) neuvoi menemään omaan huoneeseen ja rukoilemaan suoraan Taivaan Isään. Opiskelkaa Raamattua, niin opitte erottamaan totuuden ja valheen.

Matt. 6:5-6: "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut."

Kaiken tämän jälkeen eräät seurakunnat ovat kutsuneet Johanna Tukiaista saarnaamaan seurakuntaansa, vaikka yleisessä tiedossa on hänen tekonsa. Raamattu kieltää muutenkin naisen opettamasta seurakunnassa (1. Tim. 2:11-12, 1. Kor. 14:32-38)  Tämän jälkeen Johanna Tukiaisen Raamatun käskyjen vastaiset tempaukset ovat olleet monta kertaa juorulehtien lööpeissä, mikä osoittaa, ettei hän ole tehnyt mitään parannusta.

Seiska-lehti julkaisi syys-lokakuussa 2017 Tukiaisesta artikkeleita otsikoilla: "Johanna Tukiainen myöntää sortuneensa ryyppäämään: Retkahdin, koska Turkista ei saa alkoholitonta siideriä!" ja "Johanna Tukiainen jakoi Jumalan sanaa Turkissa - poliisi vei ja takavarikoi kristinuskon materiaalin!" ja "Johanna Tukiaisen kostea baari-ilta: lauloi karaokea, jakeli jumalansiunauksia ja sen jälkeen suuteli naista - kuva!"

Seiska-lehti julkaisi elokuussa 2019 uutisen: "Johanna Tukiaisen tuoreet K-18 alastonkuvat leviävät netissä. Kiistää julkaisseensa niitä itse - syyttää somessa vietellyttä huijaria...    ..K18-tyyliset alastonkuvat alkoivat levitä netissä tiistain vastaisena yönä. Niitä julkaistiin myös Johannan omalla Snapchat-tilillä...   ..- Hän lupasi ostaa minulle Jimmy Choon Cinderella-kengät, jos lähetän hänelle rohkean kuvan itsestäni. Minä uskoin häntä ja lähetin hänelle kuvia. Heti saatuaan kuvat, henkilö esti minut Facebookissa."

Room. 1:24-26: "Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen..."

Varoittava esimerkki - luokanopettaja Jouko Piho

Jouko Piho

Johanna Tukiainen erosi Veijo-kihlatustaan vappuna 2016 (S 2.5.2016). Sen jälkeen evankelista Jouko Piho on kirjoittanut Facebook-sivuillaan viimeksi 17.7.2016, että Johanna Tukiainen on lupautunut tulemaan hänen kanssaan 32 hengellisten tilaisuuksien kiertueelle (IM 18.7.2016). Jouko Piho on kirjoittanut kirjassaan "Outo tie", että hän on hulluna kauniisiin vaaleaverikköihin ja toivoo Jumalan antavan hänelle meikkaavan, seksikkäästi pukeutuvan sekä isorintaisen naisen. Kun itseään profeettoina pitävät Jouko Piho ja Johanna Tukiainen löysivät toisensa, niin se kertoo siitä, että he kulkevat kummatkin outoa tietä. Jouko Piho ilmoitti Facebook-sivuillaan 28.7.2016 yöllä kello 2:14 seuraavaa: "Ilmoitan julkisesti, että vastoin aiempia suunnitelmia ja ilmoituksia Johanna Tukiainen ei osallistu syksyn kokouskiertueelleni todistajana. Olen tästä pahoillani ja surullinen, koska halusin ja koin Jumalan johdatukseksi, että Johanna Tukiainen olisi ollut työtoverini hänen ainutlaatuisen todistuksensa takia."

Jouko Piho on tunnettu siitä, että hän jakoi kahden eri ihmisen saamaa profetiaa siitä, että Venäjä hyökkään Suomeen 13.6.2013. Jouko Pihoa jopa haastateltiin Voice-radiossa sinä päivänä ja hän näytti olevan vakuuttunut profetiasta. Mitään ei tapahtunut. Jouko Pihon sivusto on tunnettu siitä, että siellä julkaistaan paljon profetioita, jotka eivät kestä koettelua. Jouko Piho on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista niistä vääristä profetioista, joita hän jakaa sivuillaan. Neuvon teitä pysymään poissa Jouko Pihon sivuilta. Älkää osallistuko Jouko Pihon synteihin.

5. Moos. 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."

Apt. 1:7: "Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut." 

Jouko Piho on kirjoittanut internetsivuilleen 29.6.2016 ja Facebook-sivuilleen 29.7.2016 yöllä kello 1:54 harhaoppinsa siitä, että kaikki pelastuisivat. Piho väittää, että jopa langenneet enkelitkin pelastuisivat lopulta Taivaaseen. Pihon mukaan helvetti on vain määräaikainen rangaistus, jonka jälkeen kaikki pääsevät Taivaaseen. Hän on kirjoittanut myös, että saatanakin lopulta pelastuisi Taivaaseen. Pihon opetus on selvästi ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa. Tulinen järvi on ikuinen rangaistus, jonne joutuvien kärsimys ei pääty koskaan. Saatana ja langenneet enkelit ovat saaneet ikuisesti kestävän tuomion tuliseen järveen, eikä heitä enää armahdeta (Ilm. 20:10). Jouko Piho tuudittautuu epätodellisiin asioihin, jotta hän voisi saada itselleen lohtua, kun yrittää lakaista syntinsä maton alle.

Dan. 12:2: "Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun."

Matt. 25:46: "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Ilm. 14:10-11: "...Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen."  

Ilm. 20:10: "Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti."

Jouko Piho on ollut mukana monissa kansallismielisissä poliittisissa liikkeissä, kuten Suomen Laillisuuspuolueessa ja Siniristin Liitossa. Jouko Piho ei ole ainoastaan aktiivinen saarnaaja vaan myös poliitikko. Hän on ottanut poliittiseksi symbolikseen Suomen lipussa olevan ristin, mikä viestii myös Jouko Pihon uskonnollisesta toiminnasta. Siniristin Liitto ei edusta millään tavalla Jumalan Valtakuntaa, vaan yrittää hankkia poliittista valtaa Jouko Piholle. Helsingin Sanomat teki Jouko Pihosta henkilöartikkelin otsikolla "Ikuisesti ulkopuolinen. Eläkkeellä oleva luokanopettaja Jouko Piho on vuorenvarma, että hän on profeetta. Tehtävästä on ollut harmia niin hengellisissä piireissä kuin poliittisissa pyrkimyksissä..." (HS 24.8.2020) Piho kuvittelee olevansa mahdollisesti Tukholman profetiassa mainittu Suomen profeetta, mutta se ei pidä paikkansa. Piho kertoo saaneensa vuonna 2013 profetian, että hänestä tulee Suomen johtaja, mutta sekään ei ole koskaan toteutunut eikä toteudu (Pihon tiedote). Jouko Piho on tiedottanut omilla sivuillaan 31.10.2020, että hän sai profetian 7.6.2016, jonka mukaan hän kuolee vuonna 2019, mutta se ei kuitenkaan toteutunut (Pihon tiedote). Piho profetoi 18.11.2020, että Donald Trump voittaa varmasti USA:n presidentinvaalit 2020, mikä sekään ei toteutunut (Pihon profetia 18.11.2020).
Jouko Piho on 13.6.2022 profetoinut, että Paavo Väyrysestä tulee presidentti (Twitter). Raamatun mukaan Pihoa ei saa enää kuunnella (5. Moos. 18:21-22).

Jouko Piho on kirjoittanut internetsivuilleen 12.10.2018, että eräs nuori mies on antanut hänelle kasvotusten profetian, ettei Herra annan hänen syntejään anteeksi: "..saatuaan kuulla, että olen Jouko Piho, sanoi minulle tuomion sanat: ”Minulla on sinulle Jumalan sana. Sinä olet levittänyt vääriä profetioita. Sinä olet väärä profeetta. Sinulla ei ole enää anteeksiantamusta." Tästä tapahtumasta on julkaistu myös toisen henkilön antama todistus, joka kertoo tapahtumien kulun hieman eri tavalla (julkaisu). Herra on antanut tämän lisäksi ulkopuoliselle henkilölle vahvistuksen, että se on totta, ettei Jouko Piho saa syntejään anteeksi.

Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."

Apt. 28:25: "..Oikein on Pyhä Henki profeetta Jesajan suulla puhunut..."

Hoos. 6:5 (1933/38): "Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo."

Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."

Matt. 16:17-19: "Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Varoittava esimerkki - nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari Tyson Furyn

Tyson Fury voitti Vladimir Klitshkon 28.11.2015 raskaan sarjan nyrkkeilyottelussa. Nimi Fury tarkoittaa suomeksi raivoa. Ottelun aikana Klitshkon kasvot tulivat verille Furyn lyönneistä. Ottelun jälkeen Fury puhui yleisölle ja televisioon: "Minä kiitän Herraani, Pelastajaani Jeesusta Kristusta. Jeesuksen voimalla, minä voitin tämän ottelun Saksassa tänään.. ..Minun Herrani, minun Pelastajani, minun kiveni, minun pelastukseni antoi minulle kunniaa tänään. Kaikkivaltiaan Jeesuksen nimessä minä kiitän Sinua.." Erään toisen ottelun jälkeen Fury sanoi: "Tulen antamaan sen (ottelupalkkion) köyhille ja rakennan koteja kodittomille" (IL 3.12.2018).

Nämä olivat kovin kauniita sanoja. Niin on, että Herralle tulee antaa kiitosta ja kunniaa sekä köyhiä pitää auttaa, mutta oliko tämä nyt sellaista, mistä pitää ottaa esimerkkiä? Onko Tyson Fury sellainen henkilö, josta meidän tulee ottaa mallia? Moni nyrkkeilyurasta ja rikastumisesta unelmoiva nuori poika voi ajatella, että tuota idolia haluasi seurata. Siinä samassa he saattavat saada sellaisen käsityksen, että Furyn usko on oikea tapa uskoa.

Tyson Furyn omakuva Twitterissä
Juuri ennen mestaruusottelua Tyson Fury oli antanut videolle lausuntoja, jossa hän kommentoi epäasiallisella tavalla naisia. Haastatteluissa hän ei osoittanut sisarrakkautta eikä kunnioitusta naisia kohtaan (IL 4. ja 20.12.2015). Perheenpään asemassa oleva mies käytti väärin asemaansa ja antoi huonoa esimerkkiäLehdistö on toistuvasti ottanut esille Furyn elämän toilailut ja turhan räväkän shown. Vajaa vuosi mestaruusottelun jälkeen Furyn dopingnäytteestä löytyi kokaiinia ja hän ilmoitti puhuen rivoja lopettaneensa uran, jonka hän perui kolmen tunnin päästä (IL 3.10.2016). Fury laittoi Twitter-tililleen kuvakseen tökerön kuvan, jossa hän istuu nahkatuolilla puku päällä ja puvun takki on sotkussa valkoisesta jauhosta. Pöydällä on viinalasi ja kasa valkoista jauhoa.

Uskovan tulee elää pyhää elämää eikä nyrkkeilyshow anna oikeutta poiketa tästä. Tiedän eräitä entisiä nyrkkeilijöitä, jotka ovat tulleet uskoon ja lopettaneet nyrkkeilyn. Heidän ajatusmaailmansa on muuttunut niin, etteivät he enää hyväksy urheilua, jossa lyödään toista ihmistä. Ihmisellä ei ole uskoa, joka ei tee uskonsa mukaisia tekoja (Jaak. 2:14-26). Herra ei mielisty saamaansa kiitokseen, jos kiitoksen antaja tekee samalla syntiä. Sellainen kiittäminen ja ylistäminen on tekopyhää. Herra ei halua uhria vaan kuuliaisuutta (Hoos. 6:6).

Matt. 5:23-24: "Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi."

Viisaiden morsiusneitojen palkinto ja tekopyhien tyhmien morsiusneitojen tuomio

Ilmestyskirjan kirjeet seurakunnille ovat profeetallisia kirjeitä tuleville ajoille. Filadelfian seurakunta oli kaikkein pienin seitsemästä seurakunnasta, mutta noudatti parhaiten Taivaan Isän tahtoa. He ovat niitä viisaita morsiusneitoja, jotka ovat voittaneet kruunun Taivasten valtakuntaan ja heidät Taivaan Isä pelastaa ennen sitä aikaa, kun maailma laitetaan koetteelle. 

Kirjeessä mainitaan ne juutalaiset, jotka ovat vain tekeytyneet juutalaisiksi. Tässä tarkoitetaan uskovia, jotka ovat vain tekeytyneet uskoviksi. Nämä tekopyhät uskovat joutuvat helvettiin. Heidät laitetaan kumartumaan niiden vanhurskaiden uskovien eteen, jotka pelastuvat taivaaseen. Nämä tekopyhät tuomitut muistavat ikuisesti ne, jotka pääsivät taivaaseen. Moni näistä tekopyhistä oli pettänyt sen vanhurskaan, jonka eteen heidät pakotettiin kumartumaan.

Ilm. 3:7-10: "Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: "Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni. Niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat."

Mikael Learns To Rock - The Actor

..I'm not an actor I'm not a star
and I don't even have my own car
But I'm hoping so much you'll stay
that you will love me anyway
 

The dirty games and the neonshows
this is the world he knows
Watching the stars satisfies my soul
thinking of him makes me feel so cold
 

The fancy cars and the restaurants
you're just so fond of the man
Sometimes I wonder if you are blind
can't you see, he's got dirt on his mind..