sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

Jumalalla on eri pääsiäinen kuin kirkolla


*Jumalaa loukkaa suuresti, kun pääsiäistä juhlitaan noudattamalla roomalaisia lakeja ja pakanajuhlan ajankohtaa
*Jumala on opettanut Raamatussa, miten pääsiäistä tulee viettää
*Kirkolla ei ole toimivaltaa asettaa Jumalanpalvelukseen omia kaavoja ohi Jumalan käskyjen
*Pääsiäisen tapahtumat opettavat tärkeitä asioita jokaiselle sukupolvelle, minkä kirkot ovat pilanneet väärillä rituaaleilla
*Kiirastorstai ja pitkäperjantai ovat roomalaisia myytte - ne tapahtuivat Raamatun mukaan keskiviikkona
*Kirkot ovat asettaneet omat perinnäissääntönsä Jumalan Sanan yläpuolelle
*Iisebelin henki pyrkii rikkomaan Jumalan ja ihmisten välisen rakkauden houkuttelemalla uskottomuuteenVietetäänkö Herran juhlia Jumalan vai vieraiden ehdoilla?

Juhla ilman vieraita

Sinä haluat kutsua ystäväsi kakkukahville juhlimaan syntymäpäivääsi tiistaina. Ystäviesi mielestä tämä on tylsää. He sanovat, että syntymäpäivääsi juhlitaan baarissa myöhemmin lauantai-illalla sunnuntaiaamuun asti. Kaverit tulevat paikalle ja nostavat yhden maljan sinulle, mutta sinä maksat oman juotavasi. Lahjaksi saat halvan pilailuvälineen. Sitten he huomaavat, että seurueen toisella jäsenellä on myös syntymäpäivät. Ystäväsi alkavat nostamaan maljoja ja tarjoamaan kalliita drinkkejä hänelle unohtaen sinut kokonaan. Kun ystäväsi juopuvat, he menevät eri pöytään jatkamaan juhlimista toisen sankarin kanssa. 

Miltä sinusta tuntuisi saada tällaista kohtelua syntymäpäiväjuhlasi aikana? Tällainen käytös olisi todella loukkaavaa. Näin toimii kirkko. Se on tehnyt pääsiäisen vietosta juuri tällaista.

Kirkko ei halua ottaa huomioon Jumalan Raamatussa antamia ohjeita pääsiäisestä (pesach), vaan on korvannut Jumalan ohjeet roomalaisilla pakanauskontojen perinteillä. Kun Jumalan opetus ei kelpaa kirkoille, niin se ottaa mallia roomalaisen epäjumalan juhlasta. Kirkko juhlii pääsäisenä Jeesuksen ylösnousemusta tavalla, joka ei ole Jumalalle mieleen, vaan itse asiassa loukkaa syvästi Jumalaa.

Tämä artikkeli on julkaistu palmusunnuntaina ja se kertoo siitä, miten kristityt kirkot poikkeavat Raamatun opetuksesta pääsiäisen kohdalla. Kyse ei ole jostain harmittomasta vapaasta tavasta ylistää Jeesusta vaan tavasta, joka on kuin märkä rätti heitettynä Herran kasvoille. Kun kirkko ei ole tätä ymmärtänyt, niin Taivaan Isä laittaa oman palvelijansa sen kertomaan seurakunnille.

Sak. 7:3-7: "Heidän tuli kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaotin temppelissä, sekä profeetoilta näin: "Pitääkö Betelissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää viidennessä kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? "Silloin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana: "Sano koko kansalle ja papeille näin: -- Te olette kyllä paastonneet ja pitäneet valittajaisia viidennessä ja seitsemännessä kuussa jo seitsemänkymmenen vuoden ajan. Mutta oletteko paastonneet minun kunniakseni? Ja kun te uhriaterioillanne syötte ja juotte, ettekö te syö ja juo vain omaksi nautinnoksenne? "Ettekö muista niitä sanoja, joita aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin..."

Jumala haluaa antaa ohjeet siitä, miten Herran juhlia tulee viettää. Hän tuli ihmiseksi maan päälle ja antoi täydellisen esimerkin siitä, miten juhlia tulee viettää. Jos Yeshua (Jeesus) on noudattanut Jumalan opetusta oikein, niin kirkko tekee silloin syntiä, kun se poikkeaa Yeshuan antamasta esimerkistä ja opetuksesta. Kirkolla ei ole toimivaltaa muuttaa Herran juhlien ajankohtaa tai sisältöä millään tavalla.

Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa." 

Kirkko siirsi pääsiäisen roomalaisen epäjumalan juhlan paikalle

Raamatun kalenterissa kuukaudet määräytyvät kuun kierron mukaan. Kuukausi vaihtuu, kun illalla voidaan ensimmäistä kertaa havaita kuunsirpin tulleen näkyviin. Sen jälkeen vietetään uudenkuun juhlaa, joka on sapatti. Tuhatvuotisessa valtakunnassa maapallon kaikki kansat tulevat uudenkuun päivänä ja sapattina (lauantaipäivällä) kumartamaan Herra. Silloin kukaan ei pidä sunnuntaita lepopäivänä.

Jes. 66:22-23: "Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Vuoden ensimmäinen kuukausi alkaa keväällä siitä kuukaudesta, jolloin ohra valmistuu Israelissa, mikä yleensä ajoittuu huhtikuulle. Raamattu käskee juhlimaan pääsiäistä nisan-kuun 14. päivänä iltahämärissä, joka on samalla pääsiäiskaritsan valmistuspäivä. Pääsäiskaritsa teurastetaan nisan-kuun 14. päivänä iltapäivällä, jolloin myös Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) kuoli ristillä noin kello 15 (2. Moos. 12:6). Lammas paistettiin iltahämärissä ja syötiin auringon laskettua yöllä nisan-kuun 15. päivän puolella, jolloin alkaa seitsemän päivää kestävä happamattoman leivän juhla (3. Moos. 23:5-6). Kristittyjen alkuseurakunta vietti pääsiäistä nisan-kuun 14. päivänä, kuten Raamattu käskee. Näin teki myös Paavali. Tämän jälkeen ensimmäisellä vuosisadalla alkoi kristittyjen joukkoon tulla tästä käytännöstä poikkeavia tapoja viettää pääsiäistä, mutta ne eivät perustuneet Raamattuun vaan pakanauskontojen vaikutukseen.

Apt. 25:7-8 (1933/38): "Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Apt. 28:17, 21: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...     ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti."

Kirkko on omaksunut pääsiäisen yhdeksi kirkkovuoden pääjuhlista, mutta siirtänyt ajankohdan eri paikkaan, mitä Raamattu antaa ohjeeksi viettää pääsiäistä. Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 pääsiäispäivän vietto päätettiin yhtenäistää yhdelle yhteiselle sunnuntaille läpi kristikunnan. Nikean päätösten pohjalta, pääsiäispäiväksi vakiintui kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeinen sunnuntai, joka on aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta. Kirkon apostolien kanonien 7. sääntö kieltää viettämästä pääsiäistä juutalaisen nisan-kuun 14. päivänä kirkosta erottamisen uhalla. Nikean 1. kirkolliskokous vahvisti tämän kanonin koko kirkkoa koskevaksi. Piispa Nikodim Milašin mukaan pääsiäisen ajankohta määrättiin vietettäväksi kevätpäiväntasauksen jälkeen, jotta kristillinen pääsiäinen ei osuisi koskaan juutalaisen pääsiäisen kanssa päällekkäin. Tällä haluttiin tehdä selvä ero juutalaisen ja kristillisen pääsiäisen välille.

Kun roomalaiskatolisesta kirkosta oli tullut valtiouskonto monissa Euroopan maissa, niin kansat olivat haluttomia omaksumaan uuden uskonnon juhlia. He olivat edelleen taikauskoisia ja halusivat pitää kiinni omista pakanallisista juhlistaa. Kirkko kiersi ongelman kristillistämällä juhlat, jotta kansa saattoi viettää niitä tottumilla ajankohdilla edelleen. Pääsiäisen vieton ajankohta siirrettiin, koska samana päivänä voitiin viettää ishtar-juhlaa, jossa juhlitaan tammus-epäjumalan nousemista kuolleista. Tammus on babylonialainen hedelmällisyyden epäjumala, joka harhaopin mukaan uskottiin kuolevan aina kuivaksi vuodenajaksi ja keväällä heräävän eloon. Kevätpäivän tasauksen aikana germaanit viettivät ostaran juhlaa, joka on kevään ja hedelmällisyyden epäjumala. Englannissa epäjumalan nimi oli eostre. Itävallassa palvottiin epäjumalatar austriaheneaa. Suomessa vietettiin epäjumalatar akan päivää, jolloin uskottiin käärmeet eli madot nousivat horroksesta tanssimaan jumalattaren kunniaksi eli maa heräsi.

Hes. 8:13-14: "Hän sanoi minulle: "Ei tässä kaikki. Vieläkin iljettävämpää sinä näet heidän tekevän." Hän vei minut Herran temppelin pohjoiselle portille. Siellä oli naisia istumassa, ja minä näin: he itkivät tammus-jumalaa."

Kristillisen kirkon historiasta 1, Frekdrik Nielsen (Otava) sivu 175: "Se eroavaisuus, mikä pääsiäisjuhlan vieton aikaan nähden oli olemassa vähä-Aasian ja muiden seutujen kristittyjen välillä, tuli ensin puheeksi silloin, kun Smyrnan piispa Polykarpos oli Roomassa; myöhemmin se aiheutti riitoja siellä että vähä-Aasiassa. Mahtava Victor tahtoi pakottaa vähä-Aasialaisia luopumaan vanhasta pääsiäistavastaan. Pääsiäisriita synnytti paljon pahaa verta ja sai kristityt käyttämään kovia sanoja toisiaan vastaan, kunnes se vihdoin ratkaistiin Nikean kirkolliskokouksessa 325 jKr. Päätös sai itämailla asuvat veljet, jotka ennen olivat pitäneet pääsiäistä juutalaisten kanssa (14 päivä nisan-kuuta), siitä lähtien viettämään sitä samaan aikaan kuin roomalaiset ja muut."


Otavan suuri ensyklopedia, s. 5503: "Varhaisin varma tieto pääsiäisen läntisestä tyypistä on Roomassa 100-luvun alusta. Pakanakristillisellä perinteellään Rooman-kirkko halusi selvästi erottautua juutalaisvaikutuksesta. Rooman suosima pääsiäinen erosi myös juhlan sisällön puolesta itäisestä. Voiton saavutti pakanakristillinen pääsiäinen, joka vahvistettiin Nikein konsiilissa 325. Pääsiäisenvieton ajankohta, josta käytiin tosin keskusteluja vielä parinsadan vuoden ajan, sijoitettiin kevätpäivän tasausta seuraavaan täydenkuun jälkeiseen sunnuntaihin."

Rooman keisari Konstantinus Suuri sekoitti kristinuskon sisään roomalaisten pakanauskontojen tavat, jotta roomalaiset ottaisivat helpommin vastaan kristinuskon valtionuskontona, jolloin heidän ei tarvitse luopua vanhojen uskontojen tavoista. Sunnuntai on myös roomalainen auringon epäjumalan palvontapäivä (sun-day), joten viikkolepo siirrettiin sapattilauantaista sunnuntaihin. Protestanttiset kirkot esim. mm. luterilaiset ja helluntailaiset ovat omaksuneet roomalaiset tavat pääsiäisen vietosta roomalaiskatolisesta kirkosta. Suomessa toinen pääsiäispäivä maanantai on vapaapäivä, minkä viettämiseen lepopäivänä ei ole myöskään raamatullista perusteetta. 

Jer. 10:2-3, 8: "Näin sanoo Herra: -- Älkää omaksuko vieraiden kansojen tapoja, älkää peläten tuijottako taivaan merkkejä, niin kuin nuo pakanat tekevät. Heidän uskomuksensa ovat typeriä kuvitelmia...      ..Tyhmiä ja mielettömiä ovat vieraat kansat, tyhjiä ovat niiden jumalien opit."

Pääsiäinen (Passover) on englannin kielessä muuttunut nimeksi Easter, mihin on vaikuttanut epäjumalien nimet ishtar, eoster eli ostara (astarte, hedelmällisyyden epäjumalatar). Ostara on anglosaksinen aamunruskon epäjumalatar, jonka nimi tarkoittaa englannin kielellä itää, mikä viittaa myös auringonnousuun. Jumalaa loukkaa erityisen paljon, että kirkot ovat määränneet pääsiäisjuhlan ajankohdan epäjumalan juhlan mukaan samalla kumoten Raamatun lain. Jumala on varoittanut monta kertaa Raamatussa, ettei toisten uskontojen tapoja saa noudattaa ollenkaan. Epäjumalan juhlan aikana vietettyä Herran juhlaa ei pyhitä se, että juhla on kristillistetty nimeämällä se uudelleen ja omistamalla se Herralle.

5. Moos. 12:29-31: "Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa..." 

Jes. 43:10-11: "Minun todistajani, sanoo Herra, olette te -- Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni -- ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä." 

Yeshua (Jeesus) moitti ankarasti raamatunopettajia siitä, että he ovat taitavasti laatimillaan perinnäissäännöillään kumonneet Jumalan käskyt. Raamatun ajoista ei ole muuttunut mihinkään se asia, että papisto pitää opetuksellaan seurakuntalaiset erossa Jumalasta. Monelle papille tulee suuri pettymys viimeisellä tuomiolla, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen tulee viimeiseksi'.

Mark. 7:6-13: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." 

Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi', te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Jes. 29:13: "..tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Matt. 23:13: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Kirkon pääsiäinen on yleisön viihdyttämistä ja Jumalan pyhyyden loukkaamista

SLEY:n taideteos Kampintorilla
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys avasi Luther-kirkon Helsinkiin keväällä vuonna 2016. Sitä ennen yhdistys järjesti Kampintorilla taidenäyttelyn, jossa alttarin risti oli asetettu roskalavalle. Taideteos oli täysin epäonnistunut ja pilkkasi Jeesusta Kristusta.

Helsingin seurakunnat järjestävät pitkäperjantaisin Via Crucis pääsiäisnäytelmän Helsingin keskustassa. Näytelmästä on tehty modernisoitua viihdettä ja se on monena vuotena erkaantunut siitä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksen ristinnaulitsemisesta. Tänä vuonna Jeesusta näyttelee Mari Ylipää ja muutkin näyttelijät ovat naisia. Näytelmän ohjaaja ajatteli, että tämä saattaisi olla liian radikaalia, mutta idean toteuttamiseen kannusti häntä piispa Irja Askola. Jeesus oli mies, eikä nainen voi näytellä Jeesusta. Pääsäisnäytelmästä ei voi tehdä sukupuolia sekoittavaa ja poliittisesti kantaa ottavaa viihdettä. Taiteen tekeminen ei anna oikeutta pilkata Jumalaa. On käsittämätöntä, että kirkon piispa yllytti tällaiseen pääsiäisnäytelmään (Yle 14.4.2017). Samana päivänä Helsingin tuomiokirkossa tehdään rahaa maksullisella konsertilla, kuten monessa muussakin kirkossa. Yeshua (Jeesus) ei hyväksynyt tällaista.

Mark. 11:15-17: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

Joh. 2:18-22: "Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: "Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?" Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut."

Kirkolla ei ole toimivaltaa siirtää Herran juhlia mielensä mukaisesti

Kun Jumala antoi määräyksen pääsiäisen vietosta, Hän korosti sitä, että se tulee viettää oikeaan aikaan. Jumala sanoi, että samat säädökset koskevat kaikkia kansoja niin juutalaisia kuin pakanoita (ei-juutalaisia). Kirkolla ei ole toimivaltaa siirtää pääsiäisen viettämistä toiseen ajankohtaan.

4. Moos. 9:1-3, 14"..Herra sanoi Moosekselle Siinain autiomaassa: "Israelilaisten tulee viettää pääsiäistä oikeaan aikaan. Uhratkaa pääsiäislampaanne iltahämärissä vuoden ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä ja viettäkää pääsiäistä kaikkien sitä koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti...  ..Jos luonanne asuu maahan muuttanut siirtolainen, joka haluaa viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, hänen tulee viettää se kaikkien säädösten ja määräysten mukaisesti. Samat säädökset koskevat sekä siirtolaista että syntyperäistä israelilaista."

Raamattu on kertonut ennalta, että peto tulee muuttamaan Jumalan määräämät juhlapyhät ja lain. Antikristuksen edelläkävijät ovat jo tuoneet roomalaiset tavat kristittyjen kirkkoihin. Kristityt kirkkokunnat ovat omaksuneet heiltä juhlapyhät sekä väärän lain. Kuten juutalaiset eivät tunnistaneet Messiasta Yeshuan (Jeesuksen) aikana, niin kristityt kirkkokunnat eivät ole tunnistaneet antikristusta, joka on koko ajan vastustanut Jumalan Sanaa.

Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä." 

Valheellinen kirkko on eksytys, jonka tarkoituksena on koetella uskovia. Ne uskovat eivät voi pelastua, jotka rakastuvat valheeseen. Se pieni ja harva jäännös pelastuu, joka pysyy kestävänä totuudessa.

2. Tess. 2:7, 10-12: "Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa...     ..Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."

Mark. 10:24: "Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

Raamatussa on varoittava esimerkki siitä, miten papin omavaltaisuus voi suututtaa Jumalan. Ylipappi Aaronin pojat eivät noudattaneet Raamatussa annettua reseptiä valmistaa suitsuketta (2. Moos. 30:7-9, 34-37), vaan he polttivat vierasta tulta alttarilla. Jumala suuttui ja tuli poltti Aaronin pojat.

3. Moos. 10:1-3: "Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä. Mooses sanoi Aaronille: "Tästä Herra puhui, kun hän sanoi: -- Niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin, ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani." Aaron ei saanut sanaakaan suustaan."

Kullalla päällystetty suitsutusuhrialttari on Jumalan valtaistuimen edessä ja alttari on korkeasti pyhä. Kun suitsuke valmistetaan Raamatun ohjeen mukaan arvokkaista aineista, niin suitsukkeen palaminen tuottaa hyvin miellyttävän tuoksuista savua. Jos alttarilla polttaa vääristä (esim. halvemmista) aineista valmistettua suitsuketta, niin tämä loukkaa suuresti Jumalaa. 

Pappien ei pidä mennä muuttamaan Jumalan antamia ohjeita tai määrittämään uusia Jumalanpalveluskaavoja sen ohi, mitä Jumala on itse määrännyt Raamatussa. Kirjaoppineiden pappien tulisi ymmärtää, että Jumala on Pyhä, jonka antamia ohjeita Jumalanpalveluksesta ei saa omavaltaisesti muuttaa. Juhlapyhän siirtoa ei pyhitä se, että epäjumalan juhlan aikana juhlitaan Herran juhlaa. Se on tekopyhää.

3. Moos. 16: "Herra puhui Moosekselle sen jälkeen, kun kaksi Aaronin poikaa oli kuollut astuttuaan Herran eteen. Hän sanoi: "Sano veljellesi Aaronille, että hänen tulee kuoleman uhalla varoa astumasta muulloin kuin määräaikana pyhäkön sisäosaan väliverhon taakse, liitonarkun eteen, sillä minä ilmestyn liitonarkun kannen yläpuolella pilveen verhoutuneena."

1. Sam. 15:29: "Herra, Israelin kunnia, ei tyhjää puhu eikä sanojaan peruuta. Ei hän ole ihminen, ei hän sanojaan kadu."

Aam. 5:18, 21, 23: "Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran päivää! Mitä iloa teille on Herran päivästä? Se tuo pimeyden, ei valoa...      ..Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne...      ..Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi helinää."

Väärää juhlaa ei pyhitä Jumalan ylistäminen. Jumala oli kieltänyt kuningas Saulia ottamasta sotasaaliiksi amalekilaisten karjaeläimiä. Saul miehineen ei raaskinut tuhota karjaeläimiä, vaan otti parhaan osan niistä sotasaaliiksi. Saul ajatteli, että hän voisi uhrata osan sotasaalista Herralle ja ylistää Herraa, niin se pyhittäisi Jumalan käskyn rikkomisen. Jumala suuttui Saulille ja erotti hänet sekä hänen sukunsa Israelin kuninkuudesta. 

1. Sam. 15:22-23 (RK): "Silloin Samuel sanoi:”Ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänelleen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, myös hän on hylännyt sinun kuninkuutesi."

Tämä on varoittava esimerkki meidän ajan papistolle. Jos pappi sisällyttää Herran juhliin tai kristinuskoon muiden uskontojen tai kulttuurien tapoja, niin se voi helposti johtaa papin nimen poistamiseen elämän kirjasta (Matt. 5:19-20, 2. Piet. 3:15-16). Elossa oleva pappi on hengellisesti kuollut (matkalla helvettiin), jos hän ei noudata Jumalan tahtoa uskonnon harjoittamisessa (Matt. 7:21-23).

Hautausmaa Jerusalemissa
Matt. 23:27-28 (RK): "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät! Te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Ulkoapäin ne näyttävät kauniilta, mutta sisältä ne ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä ulkoapäin hurskailta, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta." 

Ilm. 3:1-5: "..Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. 

"Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa; he ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä."

Yeshua (Jeesus) puolusti lakia, mutta moitti pappeja perinnäissäännöistä

Jumalan Sanan väärentäminen alkoi jo ennen Yeshua (Jeesuksen) tuloa. Mooseksen lakiin perustuva juutalaisuus oli alkanut muuttua rabbiniseksi juutalaisuudeksi (video). Tämä tarkoittaa, ettei Mooseksen laki ja profeetat olleet enää ainoa ohje juutalaisille lainopettajille, vaan he olivat alkaneet kirjoittamaan tulkintaohjeita laista. Vanhan testamentin rinnalle on syntynyt 20 kirjan, yhteensä noin 5700 sivun kokoelma Talmud, jossa on monen lainopettajien kirjoituksia laista. Jos Vanhassa testamentissa on noin 1100 sivua, niin sivumäärä oli moninkertaistunut. 

Perinnäissäännöt on koottu Talmudiin
Talmudin perinnäissäännöt ovat usein ristiriidassa Mooseksen lain ja profeettojen kanssa. Ne poistavat laista käskyjä, muuttavat niitä ja liisäävät suuria määriä uusia sääntöjä. Sen lisäksi lainopettajat asettivat laatimansa perinnäissäännöt Vanhan testamentin yläpuolelle. Talmud ei ainoastaan muuttanut ja kasvattanut sääntöjen lukumäärää, vaan lainopettajien kirjoitukset ovat keskenään ristiriitaisia. Lainopettajat selittävät erimielisyyksiä sillä, että "molemmat mielipiteet ovat elävän Jumalan sanoja", mikä ei pidä paikkansa. On järjetöntä ajatella, että Jumala kiistäisi omat sanansa. Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei Raamattua voi kukaan muuttaa tai mitätöidä (Matt. 5:17-20).

Joh. 10:35 (Jeesus sanoo): "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.

Perinnäissäännöissä on kyse siitä, että kirjanoppineet teeskentelevät ymmärtävänsä tavallista Raamatun lukijaa paremmin, mitä Raamatussa on. Raamattua ei saa soveltaa, kuten Raamatussa lukee, vaan kuten kirjanoppineet vaativat tekemään. Perinnäissäännöt ovat asettaneet suuren määrä rituaaleja ja filosofiaa, jotka ovat Jumalan Sanan ulkopuolella olevaa laittomuutta. Kirjanoppineitten viisaus ei ole viisautta vaan järjetöntä ihmisoppia (artikkeli: 'Mitä on viisaus').

1. Kor. 1:19-20 (RK): "Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ym­märtäväisten ymmärryksen." Missä ovat viisaat? Missä kirjan­oppineet? Missä tämän maa ilman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi?" 

Paavali varoitti, jos joku julistaa muuta kuin, mitä on Raamatussa, oli hän sitten vaikka mikä arkkipiispa tai enkeli, olkoon hän kirottu. Tämä tarkoittaa, että uskovilla on velvollisuus hylätä kaikki ne piispojen ja televisioevankelistojen opetukset, joissa poiketaan Jumalan Sanasta.

Gal. 1:6-8, 11-12: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu...    ..Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle."

Kirjaoppineet eivät ole uskollisia Jumalan Sanalle vaan sille organisaatiolle, joka on antanut heille valtaa ja palkkarahaa. Näin toimii evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispaksi 1.3.2018 valittu Tapio Luoma. Hän on ilmoittanut arkkipiispan vaalin aikana, ettei kannata homojen vihkimistä avioliittoon, mutta pitää kirkon päätöstä tärkeämpänä kuin omaa mielipidettä, ja on valmis vihkimään homoparit, jos kirkolliskokous tekee asiassa päätöksen. Samalla hän on korostanut, että hän on uudistushenkinen piispa (MTV 23.11.2017 Yle 3.10.2016, HS 28.2.2018). Näin Luoma asettaa kirkolliskokouksen Jumalan Sanan yläpuolelle samalla tavalla, miten juutalaiset kirjanoppineet tekivät laatiessaan perinnäissääntöjä ja mitä tekivät roomalaiskatolisen kirkon kirkolliskokoukset. Avioliitosta puheen ollen, itse asiassa pappia ei tarvita ollenkaan välittäjäksi sulhaselle ja morsiamelle, kun he haluavat antaa toisilleen avioliittolupauksen ja rekisteröidä avioliittonsa väestörekisteriin. Tämä on roomalaiskatolisesta kirkosta periytynyt harhaoppi. Raamatussa ei ole mitään käskyä pyytää papilta avioliittoon vihkimistä.

Jer. 8:8: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain!"

Jes. 29:13: "..tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"

Pääsiäiseen liittyen voidaan ottaa esimerkiksi yksi juutalaisten perinnäissääntö, jolla on muutettu Mooseksen lakia. Pääsiäisen jälkeen alkaa seitsemän päivää kestävä happamattoman leivän juhla. Sen keskelle ajoittuu ensilyhteen heilutusjuhla, joka on pääsiäistä seuraavana sunnuntaina eli juutalaisittain viikkosapatin jälkeinen päivä (3. Moos. 23:10-11). Tämä päivä on sama päivä, jolloin Yeshua HaMashaichin (Jeesuksen Kristuksen) hauta löytyi tyhjänä. Se on samalla ylösnousemuksen päivä. Juutalaiset lainopettajat ovat muuttaneet perinnäissäännöllään tämän juhlapäivän toiseen päivään. Samalla se siirtää Shavuot-juhlan pois oikealta päivältä, joka on kristityille myös helluntai. Eräät suomalaiset messiaaniset seurakunnat noudattavat näitä juutalaisten kirjanoppineiden perinnäissääntöjä ja ovat kieltäytyneet tekemästä parannuksen tästä laittomuudesta (artikkelissa lisää). Paavali varoitti Titusta juutalaisten itsensä keksimistä perinnäissäännöistä, jotka eivät perustu Raamatun lakiin.

5. Moos 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."

Tit. 1:10, 13-14: "Varsinkin juutalaisuudesta kääntyneiden joukossa on monia kurittomia, tyhjänpuhujia, jotka johtavat toisia harhaan...    ..Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi eivätkä enää kuuntelisi juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä, jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle."

Raamattu ei mainitse mitään perinnäissäännöistä, traditiosta tai suullisesta laista, vaan yksiselitteisesti kieltää sellaisten laatimisen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei pidä noudattaa jokin kirkon katekismusta tai muita tunnustuskirjoja, vaan hakea toimintaohje aina Raamatusta. Jos Raamatussa ei ole määräystä jostain rituaalista, voi hyvällä omalla tunnolla olla vapaa sen noudattamisesta. Monissa kristityissä kirkoissa on oppi, että 40 päivää ennen pääsiäistä tulee aina paastota. Sellaista käskyä ei ole Raamatussa. Jumalan laki on kevyt kantaa ja helppo noudattaa, mutta perinnäissäännöt ovat monimutkaisia ja raskaita pitää.

Matt. 11:30: "Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Mooseksen laki ei velvoita käyttämään kipa-päähinettä eikä pakota pesemään käsiään ennen ateriointia, mutta perinnäissäännöt määräävät sellaista. Yeshua (Jeesus) opetti, ettei ruuasta tule saastaista, jos ei kasta sormien päitä vesivatiin (rituaalipuhdistautuminen), vaan ruoka on puhdasta syötävää siitä huolimatta, oliko pessyt kätensä vai ei. Kirjanoppineet olivat asettaneet omavaltaisesti rituaaleja ruokailuun, mistä Yeshua moitti fariseuksia. Tästä asiasta on lisää artikkelissa: 'Fariseuksen sydämen saastuttaa se, mitä tulee hänen suustaan ulos'.

Mark. 7:1-5, 8-9, 14-15: "Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?...   ..Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä."  Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne..       ..Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos."

Juutalaisten keskuudessa on pieni lahko karaiitit, jotka eivät hyväksy Talmudia eikä muitakaan perinnäissääntöjä. He noudattavat vain Mooseksen lakia ja profeettoja kuten ne on kirjoitettu Vanhaan testamenttiin. He pyrkivät pitäytymään lain tekstin yksinkertaisessa merkityksessä. Tältä osin Yeshuan (Jeesuksen) mielipide oli samanlainen. Yeshua ei koskaan arvostellut lakia, mutta kumosi juutalaisten kirjanoppineiden laatimat perinnäissäännöt, koska ne eivät olleet Jumalan asettamia käskyjä.

Yeshua (Jeesus) ei kiivaillut lakia vastaan, vaan arvosteli kirjanoppineita lain muuttamisesta ja heidän omavaltaisista ihmisopeista. Yeshua ei tuominnut ketään lain noudattamisesta, mutta arvosteli perinnäissääntöjen puolesta kiivailevia. Ennen uskoon tuloaan Paavali kiivaili kristittyjä vastaan, mikä ei ollut lain noudattamista vaan laitonta toimintaa. Tultuaan uskoo Paavali teki tästä synnistä parannuksen. Monet raamatunopettajat käyttävät harhaanjohtavasti sanaa lainkiivailija. Kuulija saa sellaisen väärinkäsityksen, että lain noudattamisessa olisi jotain väärää ja sen takia joutuisi kirouksen alle. Niin ei ole. 

Room. 7:7: "Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki..."

Uskoon tulon jälkeen Paavali oli armon alla oleva Mooseksen lakia noudattavat juutalainen, joka uskoi Yeshua HaMashaichiin. Paavali ei tullut lain noudattamisen takia kirotuksi, vaan Jumala katsoi Paavalin vanhurskaaksi (Apt 25:8, 28:17, Room. 2:13, 2. Tim. 4:7-8). Lain noudattaminen ei ole syntiä, vaan sitä on lain kumoaminen kirkkojen opeilla (Room. 3:31, 7:7; 2. Piet. 3:15-16). Yeshua käski noudattamaan Mooseksen lakia, mutta varoitti fariseuksista, koska he vaativat muita noudattamaan raskaita perinnäissääntöjä, joita eivät itse edes viitsi noudattaa.

Matt. 23:1-5: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi."

Joh 8:31-36: "Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita."

Ensimmäinen pääsiäinen vietettiin, kun Jumala pelasti kansansa Egyptin orjuudesta 

Juutalaiset uhraavat pääsiäiskaritsan, mutta kyseessä ei ole Jumalan syöttämisestä polttouhrilla vaan perheen keskuudessa nautittavasta juhlavasta pääsiäisateriasta, jossa syödään karitsan lihan lisäksi mm. happamatonta leipää ja ruokajuomana on punaviini. Kyseessä ei ole syntien sovittamiseksi toimitettu uhri, vaan pääsiäiskaritsa syödään Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. 

Pääsiäiskaritsan teurastamisen jälkeen illalla Jumalan enkeli surmasi Egyptissä jokaisen esikoispojan perheestä ja myös heidän karjasta, joiden oven pieliin ei oltu sivelty pääsäiskaritsan verta (5. Moos. 16:6). Tämä pelottava ja ankara rangaistus johti siihen, että Israelin kansa pääsi vapaaksi Egyptistä, kun egyptiläiset suorastaan vaativat heitä lähtemään. He jopa antoivat israelilaisille vaatteita ja rikkautensa, että he lähtisivät heti pois. 

2. Moos. 12:29-36: "Puolenyön aikaan Herra surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen, valtaistuimella istuvan faraon esikoisesta vankiluolassa istuvan vangin esikoiseen, sekä kaikki karjan esikoiset. Kun farao, hänen hovinsa väki ja kaikki egyptiläiset sinä yönä näkivät, mitä tapahtui, puhkesi Egyptissä suuri valitus, sillä ei ollut kotia, jossa ei olisi ollut vainajaa. 

Farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin yöllä luokseen ja sanoi: "Lähtekää tiehenne, pois minun kansani keskuudesta, te itse ja kaikki israelilaiset, ja menkää palvelemaan Herraa, niin kuin olette pyytäneet. Ottakaa myös lampaanne, vuohenne ja nautakarjanne, niin kuin olette halunneet, ja menkää. Ja kun nyt lähdette, toivottakaa siunausta minullekin." Egyptiläiset kiirehtivät israelilaisia lähtemään heti pois maasta, sillä he ajattelivat: "Muuten me kuolemme kaikki." 

Niinpä israelilaiset ottivat vielä hapantumattoman taikinan mukaansa kaukaloissa, jotka he käärivät viittojensa sisään ja ripustivat olalleen. Israelilaiset olivat Mooseksen neuvon mukaisesti pyytäneet egyptiläisiltä hopea- ja kultaesineitä sekä vaatteita, ja Herra oli tehnyt egyptiläiset heille niin suosiollisiksi, että he saivat mitä pyysivät. Näin israelilaiset veivät egyptiläisiltä heidän rikkautensa."

Pääsiäiskaritsan syöminen on sallittua vain ympärileikatuille Israelin kansan jäsenille Jerusalemin temppelin alueella (5. Moos. 15:5-6). Pääsiäiskaritsa on esikuvaa sille, että Herramme Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) oli se Karitsa joka uhrasi ruumiinsa ja verensä meidän syntien sovittamiseksi.

2. Moos. 12:46-49: "Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: "Nämä säännökset koskevat pääsiäislammasta. Kukaan muukalainen ei saa sitä syödä, mutta jokainen rahalla ostettu orja saa, jos hänet ensin on ympärileikattu. Kukaan tilapäinen asukas tai päiväpalkkalainen ei saa syödä sitä. Lammas on syötävä yhdessä ja samassa talossa, kukaan ei saa viedä lihaa ulos talostaan eikä rikkoa ainoatakaan luuta. Näin tulee jokaisen Israelin kansan jäsenen tehdä. Jos luonasi asuu maahan muuttanut siirtolainen, joka tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, hänen on ympärileikkautettava itsensä ja jokainen perheeseensä kuuluva mies ja poika. Silloin hän voi tulla mukaan pääsiäisen viettoon, ja hänet katsottakoon maan pysyväksi asukkaaksi, mutta kukaan ympärileikkaamaton ei saa syödä pääsiäislammasta. Sama laki koskee sekä syntyperäistä israelilaista että keskuuteenne asumaan muuttanutta siirtolaista."

Uuden liiton aikana Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on se Karitsa, joka on ottanut maailman synnit pois (Joh. 1:29). Kaikki kristityt nauttivat Golgatan sovitustyön muistoksi ehtoollisaterian, jossa leipä ja viini edustavat Yeshua HaMashiachin ruumista ja verta. Tämä kertakaikkinen uhri on pelastus synnin orjuudesta, joka veisi meidät helvetin tuleen, jos meillä ei olisi syntivelkamme meidän puolesta maksanutta Pelastajaa.

Joh. 1:36: "Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!" 

Golgatan sovitustyön aikana tapahtui myös hyvin pelottavia ja voimallisia asioita. Aurinko pimeni kokonaan kolmeksi tunniksi. Yeshuan (Jeesuksen) kuoleman hetkellä tuli voimakas maanjäristys ja temppelin kaikkein pyhimmän paksu esiriippu repesi kahtia. Hautausmailla pyhien hautoja aukeni myös itsekseen ja Yeshua HaMashiachin ylösnousemuksen jälkeen ylösnousseet tulivat näyttäytymään Jerusalemin asukkaille. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Miksi Jumalan Pojan piti antaa itsensä uhriksi, jotta me pelastuisimme?'

Matt. 27:45-54: "Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa." Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen." 

Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!"

Ps. 22:1, 6-8, 16-17, 27-31: "..Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana...    ..Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivaavat minua: "Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet!"..   ..Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun...    ..Muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös vieraat heimot, sillä Herran on kuninkuus! Hänen valtansa alla ovat kaikki kansat. Vain häntä kumartakoot maan mahtavat, hänen eteensä langetkoot kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat. He eivät voi elossa pysyä, mutta ne, jotka heidän jälkeensä tulevat, saavat palvella Herraa. He kertovat hänestä lapsilleen, ja vastedes syntyvälle kansalle he julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt."

Jumala on antanut meille parhaan pääsiäiskertomuksen

Miten Jumala haluaa, että vietämme pääsiäisen? Jumala on määrännyt pääsiäisen Herran juhlaksi, jota viettämällä voi kokea pääsiäisen tapahtumat opettavaisella tavalla. Juhlan sisältö kertoo parhaalla tavalla sen, miten Jumala pelasti kansansa sekä Egyptin orjuudesta että synnin orjuudesta. Pääsiäisen päähenkilönä on viaton Karitsa, joka on Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus). Juhlan tarina ei kerro pelkästään pelastustarinaa vaan myös miten ihminen syntyy ylhäältä uudeksi, synneistä puhtaaksi pestyksi, elämään pyhää elämää. Pääsiäisajan juhlien opetus kiteytyy seuraaviin asioihin, jotka Jumala on määrännyt vietettäväksi (2. Moos. 12).

Viaton karitsa
1. Nissan-kuun 10. päivä valitaan virheetön vuoden ikäinen karitsa, joka tulee olla uros. Tämä on esikuva ihmisen tulosta uskoon, kun hän saadakseen armon turvautuu Yeshua HaMashaichiin (Jeesukseen Kristukseen), joka oli synnitön ja viaton Karitsa meidän syntivelkamme maksamiseksi.

Joh. 1:29: "Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (Joosuan nimi on hepreaksi Yeshua = Jeesus)

2. Uskoon tullut ihminen ymmärtää eläneensä synnin orjana ja haluaa tehdä parannuksen lopettamalla synnin tekeminen. Tämän esikuvana on, että jokaisessa kodissa tehdään suursiivous, jotta kaikki hapate poistetaan hävittämällä edellisenä satovuotena valmistetut hapanleivät. Näin ihminen poistaa elämästä synnin. Kyse ei ole vain vertauskuvallisesta puhdistautumisesta syyllisyydestä vaan mielen muutoksesta, joka saa aikaa muutoksen elämässä. Synnin tekeminen loppuu, jotta voi alkaa elämään parempaa elämää uutena tuoreena leipänä. Voiman siihen antaa rakkaus Yeshua HaMashaichiin, mikä ottaa synnin tekemisen pois.

1. Kor. 5:6-8: "Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa."

Room. 2:4 (1933/38): "Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?"

3. Pääsiäiskaritsa valmistetaan nissan-kuun 14. päivä iltahämärissä. Samoihin aikoihin Karitsa Yeshua HaMashaich kuoli Golgatan ristillä. Hän antoi erittäin kalliin ja arvokkaan uhrin vuodattamalla oman verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on kuin uskovien upotuskaste, jossa vesi on Yeshuan veren vertauskuva, joka puhdistaa syntivelkamme pois.

1. Joh. 5:6: "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta -- ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren. Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus."

Ilm. 5:5-6: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää -- ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan."

Room. 6:4: "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista." 

Karitsa ristillä
Pääsiäiskaritsa paistetaan avotulella koko kypsäksi. Karitsa paistettiin siten, että nuotion vierelle pystytettiin paalu, johon karitsa sidottiin kokonaisena ja eturaajat levitettiin risteävään paaluun. Karitsan luita ei saa rikkoa, mikä tarkoittaa, ettei siitä saa irrottaa raajoja eikä muita ruhonosia.  Hahmo oli kuin Yeshua ristillä. Karitsan paistaminen kertoo Yeshua kärsimyksistä. 

Luuk. 12:49-50: "Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle -- ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!"

Jes. 53:7: "Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut."

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

4. Yöllä syödään Egyptin orjuudesta vapautumisen ja myös Yeshuan Golgatan sovintotyön muistoksi pääsiäisateria. Yöllä valvotaan samalla tavalla, miten Israelin kansa valvoi ja odotti pääsyä vapauteen viimeisen vitsauksen jälkeen. Niin valvoi Getsemanen puutarhassa myös Yeshua (Jeesus) ennen ristiinnaulitsemistaan (Mark. 14:32-42). Valvominen vaatii kärsivällisyyttä, kuten vaatii uskollinen Jumalan Sanan noudattaminen odottaessamme Ylkän saapumista.

2. Moos. 12:42: "Sinä yönä Herra valvoi viedäkseen heidät pois Egyptin maasta; se on Herralle pyhitetty yö, ja silloin kaikkien israelilaisten sukupolvesta toiseen tulee valvoa."

Matt. 26:41: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko."

1. Kor. 16:13: "Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja."

Mark. 13:35: "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa."

Paistettu lammas
Karitsan lihaa syödessä muistellaan, että Yeshua on Karitsa, joka antaa meille elämän. Hän on sama Pelastaja, joka pelasti kansansa Egyptin orjuudesta ja uuden liiton aikana synnin orjuudesta. Karvaat yritit (esim. persilja) muistuttavat Egyptin ja myös synnin orjuudesta, joka on tehnyt aiemmin elämästämme huonoa. Meidän ei enää tee mieli tehdä syntiä, koska seuraamme Hyvän Paimenemme Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) opetusta ja esimerkkiä. Pöytään katettu happamaton leipä on Kristuksen ruumis ja viini on Kristuksen veri, jotka kertovat Golgatan sovitustyöstä ja uudesta liitosta.

Luuk. 22:19-20: "Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."

Ef. 2:8: "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja."

5. Pääsiäiskaritsasta syömättä jääneet tähteet poltetaan yöllä ennen aamun koittoa. Tämä on ainoa uhri, jonka saa suorittaa ympärileikatut juutalaiset ilman pappia, koska pääsiäiskaritsa syödään perhekunnittain perheen isän johdolla. Polttouhrin tehtävänä on muistuttaa, miten Jumala poistaa tulella synnin. Jerusalemin temppelissä savuava polttouhrialttari muistutti kansaa samasta asiasta. Uhrin polttaminen osoittaa omistautumista Jumalalle ja Hänen käskyilleen. Pääsäiskaritsan polttaminen on tässäkin tapauksessa esikuva Yeshua HaMashiachista, joka oli kuoleman jälkeen haudassa kolme päivää ja kolme yötä.

2. Moos. 12:10: "Älkää jättäkö siitä mitään jäljelle, vaan polttakaa tähteet ennen aamun koittoa."

Hepr. 12:28-29: "Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

Jes. 10:17 (1933/38): "Israelin valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi, joka polttaa ja kuluttaa hänen ohdakkeensa ja orjantappuransa yhtenä päivänä"

Matt. 12:39-42: "Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!"

Ilm. 2:16: "Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla."

Kun edellisenä vuotena syntynyt karitsa on syöty ja poltettu, seuraava sukupolvi karitsoja syntyyn seuraavan vuoden pääsiäiseksi. Tämä on vertaus uudestisyntymisestä ja hengellisestä kasvusta.

Happamaton leipä on hyvää
6. Pääsiäisaterian jälkeen vietetään seitsemän päivää happamattoman leivän juhlaa. Hapanjuuri on siivottu kodista pois ja uusi sato on tuonut tuoretta viljaa uusia leipiä varten. Kun Israelilaiset lähtivät pääsiäisyönä pois Egyptistä, he eivät ehtineet ottaa mukaan hapanjuurella kohotettua leipätaikinaa. Uusi liitto tuo happamattomaan leivän juhlaan sisällön, joka muistuttaa siitä, ettemme saa enää tehdä syntiä. Pidämme Kristuksen sovintoverta halpana, jos jatkamme synnin tekemistä, mikä on Golgatan sovintoveren halveksumista. Uudestisyntymämme on muuttanut meidät elämään pyhää elämää, joten meidän tulee pysyä parannuksessa.

1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."

Room. 6:15-16: "Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

1. Joh. 3:4-8: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot."

7. Ensilyhteen heilutusjuhla (ohrantähkäjuhla) on pääsäistä seuraavana viikon ensimmäisenä päivänä lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Se on sama päivä, milloin Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) nousi kuolleista ja hauta löydettiin tyhjänä. Tämän oli Jumalan sadonkorjuun ensihedelmä ja sen paras osa. 

3. Moos. 23:10-11: "Sano israelilaisille: Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja kun leikkaatte siellä viljaa, tuokaa ensimmäiset tähkät papille. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi omistakoon ne Herralle tarjousuhrina, että Herra olisi teille suosiollinen."

Voittaja saa seppeleen
Kun ihminen hylkää synnin tekemisen ja uudistuu uskossa Yeshua HaMashiachiin, niin hän lopulta saavuttaa vanhurskauden seppeleen, joka hänelle annetaan hänen pelastuessa Taivasten Valtakuntaan. Paavali sanoi korinttilaisille, että jotkut heistä olivat olleet varkaita ja haureellisia, mutta heidät oli muuttanut usko Yeshua HaMashiachiin siten, että he olivat lopettaneet varastamisen ja haureellisen elämän. Pyhän Hengen voima oli muuttanut heidän elämänsä paremmaksi (pyhäksi) ja aiemmat synnit oli pesty pois Herran Yeshua HaMashiachin nimessä. Se joka pysyy Jumalan tahdossa elämänsä loppuun, tekee hyvää hedelmää Taivasten Valtakunnan hyväksi ja voittaa iankaikkisen elämän.

1. Kor, 6:11: "Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Jaak. 2:24, 26: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella...    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." (vert. Apt. 25:8, 28:17)

Ilm. 2:10: "..Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi elämän."

2. Tim. 4:8: "Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään."

Pitkäperjantai on katolisen kirkon oma keksintö - Jeesus kuoli keskiviikkona

Raamattu kuvaa paljon Yeshuan (Jeesuksen) viimeisen viikon tapahtumia. Voimme määrittää Raamatun ilmoituksesta, missä aikataulussa kaikki tapahtui.

Monet ovat kiinnittäneet huomiota niihin Yeshuan sanoihin, että Hän tulee olemaan kolme päivää ja kolme yötä haudassa (Matt. 12:40, Mark. 14:15, 15:29, Joh. 2:19-22). Pitkäperjantain illasta sunnuntain aamuun ei ole edes kahta kokonaista vuorokautta, joten pitkäperjantai kuulostaa väärältä kuolinpäivältä. 

Matt. 12:40: "Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."

Raamattu kertoo myös, että Yeshua nousi kuolleista kolmen päivän perästä (Matt. 27:63, Mark. 9:31 1933/38) ja myös kolmantena päivänä (Matt. 16:21, Luuk. 9:22). Ainoa aika, joka täyttää nämä kolme mainittua ajanjaksoa on hetki kolmen vuorokauden lopulla.

Yeshuan (Jeesuksen) kuoleman jälkeen alkoi illalla suuri sapatti, joka oli happamattoman leivän juhla, minkä on täytynyt olla keskiviikkoilta (Joh. 19:31, Matt. 27:62). Raamatun vuorokausi vaihtuu aina auringon laskiessa, joten seuraavana päivänä torstaina sapatti jatkui ja torit olivat kiinni. Tämä oli ensimmäinen vuorokausi haudassa. Toisena päivänä sapatti oli ohi ja torit avautuivat auringon noustessa. Raamattu kertoo, että naiset menivät ostamaan torilta tuoksuöljyä Yeshuaa (Jeesusta) varten. Tämä on täytynyt olla perjantaina päivällä.

Mark. 16:1: "Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen."

Luuk. 23:55-56: "Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan."

Tämän jälkeen auringon laskiessa perjantaina alkoi viikkosapatti, joten lauantaina päivällä ei ollut mahdollisuutta ostaa tuoksuöljyä. Naiset lepäsivät lauantaina, koska laki käski niin tehdä. Kun viikkosapatti oli ohi, niin naiset menivät Yeshuan (Jeesuksen) haudalle, jonka he löysivät tyhjänä. Ylösnousemus tapahtui jo lauantai-iltana, koska se on jo viikon ensimmäisen päivänä puolella, ja se täyttää kolmen päivän ja yön ajan (tutkielma ja alkup.). Raamattu joka tapauksessa ilmoittaa, että sunnuntaina päivän valjettua hauta havaittiin olevan tyhjä.

Mark. 16:2-4: "Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään: "Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta?" Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin suuri kivi."

Mark. 16:9: "Kun Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä noussut kuolleista, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle.."

Joh. 20:1 (1933/38): "Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta."

Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kun kaksi Mariaa tulivat katsomaan hautaa. Suomalaiseen Raamattuun on tehty käännösvirhe, jotta se sopisi kirkon harhaoppiin Yeshuan kuolemasta perjantaina. Kreikkalaisessa käsikirjoituksessa sanotaan, että Mariat tulivat sapattien (monikossa) jälkeen katsomaan hautaa, eikä kuten suomenkielisessä käännöksessä sanotaan sapatin jälkeen (yksikössä). Siis Yeshua oli haudassa ainakin kaksi sapattia.

Matt. 28:1: "Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa." (Sapatti tulisi kääntää monikossa)

Pääsiäisen jälkeen seuraavan viikon ensimmäinen päivä eli sunnuntai on ensilyhteen heilutuksen juhla. Silloin on ohra valmistunut ja sen ensihedelmä annetaan Herralle heiluttamalla lyhdettä pyhäkössä, jolloin viljan jyviä varisee pyhäkön lattialle. Samoihin aikoihin on korjattu myös sitrushedelmien sato, josta paras kymmenesosa annettiin Jerusalemin temppelille. Yeshua (Jeesus) oli ylösnousseista esikoinen eli ensihedelmä. Ylösnousemus tapahtui ensilyhteen heilutuksen juhlan alkaessa.

Esikoinen tarkoittaa juutalaiskulttuurissa myös sitä, että hän on sisarusten joukossa johtaja, joka saa myös perinnöstä kaksikertaisen osuuden. Yeshua on Jumalan perheessä se esikoinen, jolle on annettu kaikki valta niin Taivaassa kuin maan päällä.

1. Kor. 15:20-28: "Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. 

Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä "Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken". Kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle, tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan. Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea."

Joku voi kiinnittää huomiota siihen, että Yeshuan (Jeesuksen) ja Hänen opetuslastensa viimeinen ateria oli päivää ennen Raamatussa käskettyä aikaa tiistaina illalla. Tämä oli ainoa mahdollisuus, koska Yeshuan oli määrä olla haudassa kun muu Israelin kansa söi pääsiäisateriaa. Miten oli sitten mahdollista, että pääsiäisateria oli syötävissä ennen keskiviikkoiltaa? Asiaa valottaa Raamatun kuvaus tiistain tapahtumista. Yeshua kertoi aterian olevan valmistettu siihen taloon, johon vettä kantava mies opetuslapset johdattaa. Näinä aikoina veden kantaminen oli naisten työtä, joten mies kantamassa vettä kiinnittää huomiota.

1. Moos. 24:11: "Siellä hän pysähtyi kameleineen kaupungin ulkopuolelle kaivon luo. Oli ilta, se aika, jolloin kaupungin naiset tulevat kaivolle vettä noutamaan."

Joh. 4:7: "Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi."

Yeshuan aikana juutalaiset jakaantuivat eri lahkoihin, joista historiankirjoittaja Josefus mainitsee fariseukset, saddekeukset ja essealaiset. Essealaisilla oli munkkiluostareita, johon veden kantoi luostarin miehet. Kyseessä oli essealainen munkki, joka kantoi vettä essealaisten käytössä olevaan taloon, jollainen oli myös Jerusalemissa. Esselaisilla oli oma kalenteri ja sen mukaan vuonna 30 pääsiäisasteria oli päivää muita aiemmin tiistai-illalla. Yeshua ei noudattanut lahkojen perinnäissääntöjä vaan lakia, joten herää kysymys, söikö Hän opetuslastensa kanssa viimeisellä aterialla kuitenkaan pääsiäisaterian vai tavallisen arkipäivän illallisen? Tätä kysymystä ja pääsiäisviikon tapahtumien aikajärjestystä käsitellään yksityiskohtaisesti opetusvideolla.

Mark. 14:13-15: "Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: "Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: 'Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.' Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria." 

Yeshua vangittiin Getsemanessa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja ruoskittiin keskiviikkoaamuna. Kiirastorstaita ei ollut, koska Raamattu kertoo, että Jeesusta ruoskittiin ristiinnaulitsemispäivän aamulla (Matt. 27, Joh. 18). Palmusunnuntaikin on roomalaiskatolisen kirkon keksimä myytti. Raamattu kertoo, että Yeshua saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen "hoosianna" huutojen (=Jumala auta) kannustamana viisi päivää ennen pääsiäistä, joka oli lauantaina päivällä (Joh. 12:1,12: torstaista kuusi päivää pois ja yksi lisää).

Joh. 12:12-15: "Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: -- Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas! Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: -- Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee! Hän ratsastaa nuorella aasilla."

Palmunoksia heilutetaan pääsiäisenä
Juutalaiset laulavat pääsiäisaterialla (seder) psalmit 113-118. Kun Yeshua (Jeesus) saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen, niin kansa ylisti Häntä psalmi 118:n sanoilla palmunoksia heiluttaen. Palmun oksa on voiton symboli. Voitonseppeleet valmistettiin laakeripuun tai palmun oksista.

Psalmi 118:25-29: "Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. Käykää kulkueena lehvät käsissä, ulottakaa piirinne alttarin sarviin. Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän, Jumala, sinua minä suuresti ylistän. Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa!"

Sak. 9:9: "Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa."

Yeshua sovitti syntimme vuonna 30 jKr

Raamatun kertoo kuka oli vallassa, kun Yeshua ristiinnaulittiin. Se rajaa mahdolliset kuolinvuodet välille 28-36 jKr, joista vain vuosi 30 täyttää Raamatun kaikki kuvaukset tapahtumista. Yeshua kuoli keskiviikkona iltapäivällä 3.4.30 jKr. Yeshuan (Jeesuksen) hauta löydettiin tyhjäkolmen vuorokauden päästä sunnuntaina kohta auringon noustua (Joh. 20:1). Tämä toteuttaa kaikki edellä ilmoitetut ajat kolme päivää ja kolme yötä, kolmen päivän kuluttua sekä kolmantena päivänä eli tarkemmin sanottuna kolmannen päivän päättyessä. Väliin mahtui kaksi sapattia, suuri sapatti torstaina ja viikkosapatti lauantaina sekä yksi arkipäivä perjantaina.

Yeshuan (Jeesuksen) kuolinhetkellä pääsiäisen (Pesach) aattona, pääsiäislampaan valmistuspäivänä 3.4.30 jKr aurinko oli oinaan (karitsan) tähtikuviossa, kuten se yleensä on Raamatun mukaisena pääsiäisenä (kalenterimuunnos, kuva tähtitaivaasta). Oinas on uroslammas. Jeesuksen Golgatan uhrin esikuva on Abrahamin esikoinen Iisak. Hän vältti uhratuksi tulemisen, koska Jumala antoi sijaisuhriksi oinaan. Jumala lupasi Abrahamille jälkeläisten määräksi kuin taivaan tähdet ja hiekanjyvät meren rannalla (1. Moos. 22:9-18).

Danielin kirjassa on ennustettu, että siitä kun Jerusalemin jälleenrakentamisesta annetaan käsky, kuluu 69 vuosiviikkoa eli 483 vuotta, kun voideltu eli Messias raivataan tieltä (Dan. 9:23-26). Nehemian kirjan 2:1 jakeessa kerrotaan, että kuningas Artaksekses antoi käskyn Jerusalemin muurien jälleenrakentamisesta nisan-kuussa hänen 20. hallitusvuotena eli vuonna 454 eKr (tutkielma asiasta). Tästä on tasan 69 vuosiviikkoa eli 483 vuotta siihen, kun Jeesus ristiinnaulittiin nisan-kuussa 30 jKr (Cronology of the Old Testament, s. 254; nolla-vuotta ei ole kalenterissa).

Luterilaisen kirkon papit eivät halua luopua roomalaisista tavoista

Kirkko kumartaa Konstantinus Suurta
Kiirastorstai, pitkäperjantai, palmusunnuntai ja pääsiäisen siirto toiseen päivään ovat roomalaiskatolisen kirkon keksintöjä, jotka eivät perustu Raamattuun, vaan pakanauskontojen ja kristinuskon väärään yhdistämiseen. Luterilainen kirkko, helluntailaiset ja muut vapaat suunnat syövät roomalaiskatolisen kirkon kädestä valheet, vaikka valheet on helppo poissulkea sen perusteella, mitä Raamattu kertoo pääsiäisen tapahtumista. Heille kelpaa keisari Konstantinus Suuren tekemät muutokset, mutta ei kelpaa Jumalan alkuperäinen opetus Raamatusta. Tämä kertoo kirkkojen papiston ja jäsenien mieltyneen enemmän roomalaisiin tapoihin kuin Jumalan Sanaan.

5. Moos. 12:4: "Älkää palvelko Herraa samalla tavoin kuin nuo kansat palvovat omia jumaliaan..." 

Keskustelin muutama päivä sitten erään luterilaisen kappalaisen kanssa kasteesta ja muista luterilaisen kirkon rituaaleista, jotka poikkeavat Raamatun ohjeista. Huomasin, että kappalainen ei oikein pystynyt osoittamaan Raamatusta mitään vakuuttavaa omien oppiensa tueksi. Hän vain sanoi, että luottaa pääsevänsä Taivaaseen kaikesta huolimatta. Papit ohittavat Raamatun Sanan aina, kun papin viran mukava hoitaminen sitä vaatii. Kirkon papisto polttaa Herran alttarilla väärä tulta ja jatkaa roomalaisten lakien syöttämistä kansalle. Asiasta on lisää artikkelissa: 'Kenen juhla joulu on?'

Luterilainen pappi Olli Valtonen
Pääsiäisen jälkeisellä happamattoman leivän viikolla 4.4.2018 Yle haastatteli Tuomasmessusta ja Kansa Raamattuseurasta tuttua evankelisluterilaista pappi Olli Valtosta Puoli seitsemän -ohjelmassa. Pappi Olli Valtonen oli tuonut ohjelmaan mukaan Nepalista hankitun budhalaisen soivan kulhon, mitä Valtosen perhe soittaa ruokarukouksen yhteydessä, joka Valtosen kertoman mukaan on "kutsu johonkin". 
Ylen toimittaja Mikko Kekäläinen oli ihmeissään ja kysyi Valtoselta: "Edustat itse kristillisiä piirejä, mutta tämä on budhalainen esine. Miten suhtaudut toisiin uskontoihin?
Valtonen vastasi: "Noihan on meidän pikkuserkkuja. Ei minulla ole siinä mitään ongelmaa. Krsistinuskohan on aina ollut itseasiassa aika hyvä sulauttamaan asioita. Silloinhan kun kristinusko saapui Suomeen, ne omaksu sellaista, mitä oli ollut pakanallisten juttujen käytössä. Ei siinä pitäis olla mitään ongelmaa..." 
Mikko Kekäläinen pyöritteli päätään, eikä oikein pystynyt ymmärtämään Valtosta. Kekäläinen kysyi vielä: "Lähtökohtaisesti kirkonmiehelle ei siis ole mitenkään hankalaa olla vuorovaikutuksessa muiden uskontojen kanssa?
Valtonen vastasi: "En mä uskois, riippuu vähän mistä päin (on), mutta ei esimerkiksi Helsingissä varmaankaan ole. Uskontojen eetoshan on yhteinen. Se ei ole siis se oppiosasto vaan itseasiassa kultainen sääntö rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä me ollaan kaikki samaa mieltä..."
Valtosen toimittajaa hämmästyttäneet vastaukset jatkuivat kysymykseen, miten tulisi suhtautua muihin uskontoihin. Valtonen puhui niiden puolesta sanomalla, että niissä on rikkautta. Valtonen ei pystynyt tunnustamaan uskoaan Raamatun Jumalaan eikä Jumalan Sanaan, vaan kuvasi omaa uskoaan verrattuna muihin uskontoihin näin: "Mulle kaikkein keskeisin juttu ei liity oikeastaan oppeihin eikä dogmatiikkaan. Vaan uskossahan on pohjimmiltaan kysymys luottamuksesta. Onneksi minun ei tarvitse määritellä teille, mikä on minun Jumala, johon mä luotan, mutta on olemassa joku. Muuten mun teologiani on aika yksinkertaista. Luultavasti me kaikki ollaan väärässä. Miksi riidellä, koska me ei tiedetä missä kohtaa me ollaan väärässä (naurua päälle)."

Pappi Olli Valtosen puheet olivat Jumalan Sanan vastaisia ja hän ei edes pystynyt tunnustaman uskoaan televisiokameroiden edessä. Vastaukset kertovat, miten alttiita ovat evankelisluterilaisen kirkon papit poikkeamaan Jumalan Sanasta ja vääristelemään Raamattua. Jos väärien uskontojen tavat kiinnostavat, mikään ei ole estänyt kirkkoa sekoittamasta paikallisia pakanauskontojen tapoja kristinuskoon, kuten Valtonen itsekin sanoi, vaikka Jumala on sen ehdottomasti kieltänyt. Tämä on kadotuksen tie papeille ja niille, jotka heitä uskovat (2. Piet. 3:15-16).

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

1. Kor. 10:14, 20-22: "Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta...    ..Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"

Virkamiespapit ovat taipumattomia tekemään parannuksen, koska he haluavat helppoa elämää ja luulevat pelastuvansa vaikka tekisivät mitä tahansa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'. Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei kaikki uskonsa tunnustaneet pääse Taivaaseen, vaikka he olisivat tehneet ihmeitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hänen sanojensa mukaan lakia vastaan rikkovat (laittomuutta tekevät) uskovat eivät pääse Taivaaseen, koska Hän vihaa lain rikkomista.

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

Matt. 5:19-20: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman..."

Kansan viettää pääsiäistä noituuden parissa 

Suomen kanssaan on juurtunut pääsiäisnoitien ja -munien perinne. Luudalla lentävät noita-akat on joskus liitetty myös shamaanien näkemiin harhoihin, kun he ovat käyttäneet myrkkysieniä itsensä huumaamiseen. Pääsiäismuna on ollut alun perin epäjumala tammukselle pyhitetty muna, joka ishtarin juhlapäivänä otettiin kuolemasta puhkeavan elämän vertauskuvaksi. Pääsiäisen aikaan kaupoissa myydään suklaamunia, joissa on pieni lelu sisällä. Pääsiäismunia maalataan kotona, vaikka ne ovat epäjumalien symboleja. Olen kerran käynyt eräässä helluntaiseurakunnan tilaisuudessa, jossa oli tuolien alle piilotettu pääsiäismunia seurakunnan viihdykkeeksi (Yle 14.4.2017). Hedelmällisyyden epäjumalatar eostren kulttiin kuului myös jänikset, jotka ovat kuuluisia sukupuolivietistään ja tahtoessaan lisääntyvät nopeasti, mistä on tullut mm. pääsiäispuput.

Harva käy pääsiäisenä kirkossa, mutta moni koristelee kotinsa noita-akoilla ja pääsiäismunilla. Palmusunnuntaina lapset puetaan noidiksi ja lähetetään naapuriin loitsuja lukemaan. Vitsat (virpat) on tekopyhästi ajateltu liitettyvän pääsiäisen palmunoksiin, mutta todellisuudessa kyseessä on noituuteen liittyvä taikasauva.

Palmusunnuntain virpomisessa sekoittuu kaksi kulttuuria: itäsuomalainen ortodoksinen harras virpominen ja läntinen pikkunoitaperinne. Lapset lähtivät varhain palmusunnuntaiaamuna pyhävaatteissaan kulkemaan sukulaisten ja naapureiden luokse mukanaan ortodoksipapin siunaamat ja sen jälkeen koristellut pajunvitsat. Tavattuaan talon väkeä lapset alkoivat heitä vitsoillaan kevyesti lyödä ja sanoa loitsun esim: ”Virvon varvon, tuoreeks, terveeks, … vitsa sulle, palkka mulle!” Virpa jäi taloon ja sitä vastaan saatiin sitten viikon päästä pääsiäisenä kananmuna, muita elintarvikkeita tai joskus myös rahaa. Tapa muistuttaa syksyllä vietettävän halloweenin loitsua "Karkki tai kepponen", mikä on myös hyvin paha pakanallinen juhla. Läntisessä Suomessa Pohjanmaalta Satakuntaan ja Keski-Suomeen asti lapset kiertelivät pääsiäislauantaina pikkunoidiksi pukeutuneina kahvipannuineen jo 1800-luvulla. He toivottivat hyvää pääsiäistä ja halusivat palkan heti. Karjalan siirtoväen mukana virpomistapa tuli toisen maailmansodan jälkeen tietoon kaikkialla Suomessa ja sekoittui vähitellen läntiseen pääsiäislauantain lastenperinteeseen, pikkunoitina kiertelyyn.

3. Moos. 20:22-23, 26: "Pitäkää kaikki minun käskyni ja lakini ja noudattakaa niitä, ettei se maa, johon minä teidät vien, oksentaisi teitä ulos. Älkää omaksuko niiden kansojen tapoja, jotka minä ajan pois teidän tieltänne. Ne kansat ovat tehneet kaikkia näitä tekoja ja herättäneet minun inhoni...    ..Pysykää aina minulle pyhitettyinä, sillä minä, Herra, olen pyhä, ja minä olen tehnyt eron teidän ja muiden kansojen välillä ja ottanut teidät omaksi kansakseni." 

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Kristittyjen tulee hylätä kaikki roomalaiset tekopyhät tavat ja palata Jumalan Sanan mukaiseen totuuteen

Raamattu opettaa viettämään pääsiäistä eri tavalla, mitä kirkot opettavat. Silloin meidän tulee hylätä kaikki ne pakanalliset tavat, joita ei ole Raamatussa. Papeilla ei ole toimivaltaa muuttaa Raamatun opetusta. Paavali noudatti aina sitä esimerkkiä, mitä Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) näytti opetuslapsilleen. Paavali kehotti Kreikassa olevaa Korintin seurakunnan kristityiksi kääntyneitä pakanoita noudattamaan sitä esimerkkiä, mitä hän ja Timoteus heille olivat näyttäneet. Paavali jopa nuhteli korinttilaisia pakanoita siten, että hän voi tulla vitsa kädessä heidän luokse, jos korinttilaiset eivät luovu synnin tekemisestä. Jumalan valtakunta ei ole pelkissä suostuttelevissa puheissa vaan myös voimassa.

1. Kor. 4:15-21: "..Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi. Kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni. Olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen, joka on minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen poikani. Hän palauttaa teidän mieleenne, miten minä Kristuksen omana elän ja mitä minä kaikkialla eri seurakunnissa opetan. 

Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään siinä luulossa, että minä en tulisikaan luoksenne. Mutta pian minä tulen, jos Herra suo, ja otan selvää noiden rehentelijöiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana. Kumpaa tahdotte: tulenko luoksenne piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin?"

Paavali kehotti painavin sanoin efesolaisia pakanoita luopumaan heidän kulttuuristaan ja alkaa elämään Raamatun ohjeiden mukaan.

Ef. 4:17-24: "Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. 

Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää."

Jos joku todella rakastaa Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta), niin hän noudattaa Yeshuan antamaa esimerkkiä ja opetusta. Jos joku todella uskoo Yeshua HaMashiachiin, niin hän toimii uskonsa mukaisesti.

Joh. 14:21: "Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni."

Jaak. 2:14, 24, 26: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?...     ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella...    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."  

Rakkaus väärään uskonnon tapoihin on haureutta

Kainuussa asui kuljetusalan ammatinharjoittaja, joka oli myös aktiivinen kunnallispolitiikassa. Miehen perheeseen kuului aviovaimo ja lapsia. Hän osallistui puolueensa yhteiselle risteilylle ja tapasi siellä alaisenaan olevan nuoren hallintonaisen, joka oli sinkku. Tällä naisella oli tapana loppuillasta tarjoutua vieraille miehille ja naimisissa oleva mies ei ollut mikään este. Kainuulaisille miehelle ja naiselle syntyi salainen suhde. 

Sinkku nainen halusi ottaa naimisissa olevan miehen itselleen ja hän hankkiutui raskaaksi. Kun raskaus selvisi miehelle, niin hän lupasi ottaa avioeron vaimostaan ja mennä raskaana olevan naisen kanssa naimisiin. Nainen synnytti miehelle pojan, mutta mies ei ollut ottanut edelleenkään avioeroa vaimostaan. Lopulta kävi niin, että mies antoi aviovaimolleen uuden vauva, jolloin sinkku nainen ymmärsi, ettei mies tule hänen luokse asumaan. Kun haureudessa syntynyt poika varttui, niin nainen osti pojan isälle isänpäivälahjaksi alushousut, johon oli kirjattu lause: "Perhe on paras". Näin nainen yritti edelleen rikkoa miehen avioliittoa. 

Nainen ryhtyi hankkimaan uutta isää pojalleen. Hän huomasi toisen naimisissa olevan ja perheellisen miehen. Koulutusseminaarin illallisella nainen lyöttäytyi hänen seuraansa ja tarjosi itseään miehelle. Vaikka nainen oli hyvin kaunis, mies ei ryhtynyt siihen. Nainen ihmetteli, miksei hän kelpaa miehelle ja arveli, ettei miehellä ole rohkeutta maata hänen kanssaan. Nainen ei ymmärtänyt, että mies oli uskossa ja hän ei todellakaan uskaltanut maata naisen kanssa, koska hänellä oli Jumalan pelkoa. Tässä naisessa oli Iisebelin henki, joka on haureuden henki. Tämä henki pyrkii rikkomaan toisten välistä rakkautta. 

Iisebelin henki on paholaisen henki, joka haluaa häiritä Taivaan Isän ja Hänen lastensa välistä rakkautta rikkomalla perheen kielletyillä nautinnoilla. Iisebelin henki tulee kahden rakastavaisen väliin kuin huora. Se pyrkii tuhoamaan pyhän rakkauden johdattamalla toisen osapuolen uskottomuuteen. Jumala osoitti suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla Golgatalla ruumiinsa ja verensä meidän syntien sovittamiseksi. Pääsiäinen on erityisen pyhä juhla, jonka sisällön omavaltainen muuttaminen loukkaa erityksen paljon Jumalaa. Jos haluat olla Yeshua HaMashiachin ystävä, niin noudata Hänen käskyjään.

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Kuningatar Iisebel oli Tyyroksen kuninkaan tytär, jonka Israelin kuningas Ahab otti vaimokseen, vaikka Israelin kuninkaalta on kielletty naimasta sellaista ulkomaalaista vaimoa, joka ei usko Israelin Jumalaan. Iisebel toi vieraan kansan tapoja Israelin kuninkaan hoviin, jolloin Jumalan opettama elämäntapa alkoi jäämään sivuun. Iisebel toi temppeliin väärien uskontojen pappeja ja patsaita. Israelin kansa ryhtyi harjoittamaan Jumalaansa palvellessaan väärien uskontojen tapoja ja alkoi myös palvoa toisen kansan epäjumalia. Jumalan silmissä Iisebel oli huora, joka opetti kansan rakastamaan toista jumalaa. 

Ilm. 2:20-23 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan."

Jumala puuttuu rakkautensa häiritsemiseen. Hengelliseen haureuteen langenneet syöstään sairasvuoteeseen. Hengellisestä haureudesta syntyneen lapset heitetään helvettiin.

Matt. 23:15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."

Jumala puhdisti Israelin kansan hengellisestä haureudesta siten, että Hän lähetti profeetta Elian paikalle. Jumala sulki Israelin taivaan sateelta 3,5 vuodeksi, jolloin maahan tuli suuri nälänhätä, ja ihmisiä kuoli paljon nälkään ja janoon. Karmelvuorella Elia voitti 450 väärän uskonnon profeettaa, jotka joutuivat tuhon omaksi.

Haureellinen pappi saa erokirjan, päivän Sana 1.3.2017

Mikael lukee valittuja Raamatunkohtia hengellisestä haureudesta, jotka on luettavissa myös PDF-tiedostona.
Herran kirje

Words of the LORD:
“I cannot have people in MY Kingdom who choose and desire evil governing.”  (Words Received from Our LORD by Susan Davis, September 25, 2012) 

Yes daughter, Let US Begin:

Today children, I want you to hear MY Words:

I have very serious Words to give you. Children, the hour approaches for MY soon coming. I will lift the veil and those who are ready will walk through. If you are not prepared, than you are not coming.

These are the ones who will not be coming with ME:

All those who are intentionally rebellious; those who engage in witchcraft or the love of it; those who are liars will not enter MY Heavens; those who choose evil instead of their GOD. If you choose evil leaders to have over you in your governing, in your pulpits, when you have a choice to make, I will reject you for MY Kingdom.

I cannot have people in MY Kingdom who choose and desire evil governing. You love the traditions of men more than you love ME. I know the lust you have in your heart for the world — it is an enmity to ME. You cannot love ME and mammon both.

The hour is approaching for MY Return to earth, yet you continue to look back to the world. I am the WAY … the TRUTH … the LIFE. No man comes to MY FATHER except by ME: your MESSIAH, REDEEMER, the SACRIFICED LAMB.

If you choose evil over your GOD, I cannot receive you into MY Kingdom. You do not read MY Book or you would know the importance of the choices you are making. You would know what I require. You would get to know ME.

If you surrender your all to ME and have a filling of MY SPIRIT — a full oil lamp, you would see the lateness of the hour and MY SPIRIT would lead you to all Truth away from evil choices for evil leaders in government and in the pulpits. As it stands, you want to hear what tickles your ears. You want to handle the things of this world and walk with the world.

Your partial commitment to ME is like a dog returning to its vomit. You will be spit out because of your half-hearted love for ME. You will drown like a man, intoxicated, in his own vomit, and you will not see MY Heavenlies.

Harsh Words you say? Read MY Word…get to know ME better. As it is, you have left your FIRST LOVE, the LOVE that brought you into existence, WHO Created you and you were created for MY purposes, not for your own or MY enemy.

The hour is close for MY Return…very few are coming when I call them out of the earth, only a remnant will rise up to take their place with ME in MY Heavenlies. This is written in MY Book if only you would read it for Truth and not to twist it to meet your own desires.

I am a GOD of Truth and soon you will see MY Word come to pass. The hour is shortening. Make time for ME, your GOD. Repent of your sin. Come and surrender your all to ME. Your time is sifting away. Choose not to reject ME. I know who is coming out with ME. Come to ME quickly. 

This is your LORD … SAVIOR … REDEEMER … BRIDEGROOM

Coordinating Scripture:
Galatians 5:19-20 (KJV): Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
2 John 1:9-11 (KJV): Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of CHRIST, hath not GOD. He that abideth in the doctrine of CHRIST, he hath both the FATHER and the SON. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him GOD speed: For he that biddeth him GOD speed is partaker of his evil deeds.
1 Corinthians 2:13 (KJV):  Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the HOLY GHOST teacheth; comparing SPIRITUAL things with SPIRITUAL.
James 4:4 (KJV):  Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with GOD?  Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of GOD.
Matthew 6:24 (KJV):  No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve GOD and mammon.
John 6:44 (KJV):  No man can come to me, except the FATHER which hath sent ME draw him: and I will raise him up at the last day.
2 Timothy 4:3 (NASB): For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires,
2 Peter 2:21-22 (KJV): For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.
Revelation 2:4-5 (KJV): Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy FIRST LOVE. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.