lauantai 20. toukokuuta 2017

Herran kirje Kari Mäkisestä - arkkipiispa johdattaa uskovia kadotukseen


*Arkkipiispa Kari Mäkinen hyväksyy väärät uskonnot ja tekee muiden uskontojen pappien kanssa hengellistä yhteistyötä
*Jumala ei hyväksy vääriä uskontoja ja käskee pysymään erossa niistä
*Kari Mäkinen ei tunnusta uskoa Yeshuan (Jeesuksen) sikiämiseen Pyhästä Hengestä ja neitseestäsyntymään
*Mäkinen kannattaa homoparien vihkimistä kirkossa
*Jumala on kieltänyt homoparisuhteet - käskyn rikkominen vie uskovankin kadotukseen
*Pappi menettää pelastuksensa, jos hän hyväksyy väärät uskonnot, vihkii homopareja tai pilkkaa Pyhää Henkeä
*Herran kirje Kari Mäkisestä 20.5.2017


Kari Mäkinen hyväksyy epäjumalat, vaikka Jumala kieltää sen

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Arkkipiispa Kari Mäkinen oli Turussa 19.5.2017 rauhamarssilla muiden uskontojen johtajien kanssa (Yle 19.5.2017). Kari Mäkinen lausui Tuomiokirkon portailla Ylen uutisille (TV1 19.5.2017 klo 18:00): "Moniuskontoisuus on todellisuutta. Se on se maailma, jossa me elämme. Se todellisuus, Eurooppa ja Suomi, jossa me elämme. Siihen meidän täytyy sopeutua. Siihen meidän täytyy asettautua. Minä näen siinä paljon, paljon hyvää ja myönteistä."

Kari Mäkisen antama haastattelu oli pöyristyttävä. Hän piti muiden uskontojen olemassaoloa hyvänä ja myönteisenä asiana. Näin hän rikkoi lukuisia Raamatun käskyjä ja antaa huono esimerkkiä nuoremmille palkkapapeille. Raamattu on yksiselitteinen, ettei ole kuin yksi Jumala, joka on Raamatun Jumala. Muut jumalat ovat ihmisten keksimiä epäjumalia, joita ei ole olemassa.

2. Moos. 20:2-3: "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. "Sinulla ei saa olla muita jumalia."

Mark. 12:29-30: "Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi."

1. Aik. 16:26-28: "Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia ja voima,"

Sananl. 28:4 (RK): "Laista piittaamattomat kehuvat jumalattomia, mutta lain noudattajat vastustavat heitä."

Apt. 14:15: "..Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on."

Piispainkokous on 10.9.2013 hyväksynyt evankelis-luterilaisen kirkon ohjeen: 'Kohti Pyhää - uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa'. Ohje yllyttää kristittyjä hyväksymään ja kunnioittamaan vääriä uskontoja Jumalan tahdon vastaisesti. Ohje on puettu ovelaksi kehotukseksi uskontojen väliseen vieraanvaraisuuteen ja käyttää paljon taitavasti laadittuja kiertoilmaisuja. Ohje pyrkii hakemaan tukea väitteilleen Raamatunviittauksista, jotka eivät kuitenkaan sovellu asiaan. Pyhyyteen kuuluu erottautuminen vääristä uskonnoista, joten koko ohje on lähtökohtaisesti väärillä urilla yrittäessään löytää pyhyyttä vääristä uskonnoista.

Ohjeen sivulla 10 lukee, että: "Reiluuden periaatteen vastaisena on torjuttava myös sellaiset menettelytavat, joissa oman uskonnon parhaita piirteitä verrataan toisen uskonnon vajavaisimpiin piirteisiin. Kahdeksas käsky (älä sano väärää todistusta) on uskontojen kohtaamiseenkin hyvä ohjenuora...   ..Länsimainen tapakulttuuri (kristillinen) ei ole sen pyhempi kuin mikään muukaan kulttuurinen traditio (muiden uskontojen tavat), vaikka se onkin meille tutuin."  Sivulla 13: "Ensinnäkin, voidaan kysyä, voiko kristitty olla läsnä, kun rukoillaan toisen uskontoperinteen mukaan. Tälle ei ole mitään estettä. Kristitty voi olla vapautuneesti mukana tarkkailemassa kunnioittavasti toisen uskonnon rukoushetkiä tai rituaaleja."

Mikä ihmeen reiluuden periaate? Ovela kiertoilmaus yrittää ujuttaa ajatuksen, ettei saa sanoa, että Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) on ainoa nimi, joka pelastaa, ja muita jumalia ei ole. Tämä on raskasta syntiä, johon kaikki piispat osallistuivat.

Apt. 4:10-12: "..se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

Vain kristinuskon tarkoittama Jumala: Isä Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Pyhä Jumala. Muualla ei ole pyhyyttä eikä elävää Jumalaa. Pyhyys on Jumalan tahdon mukaista elämää ja erottautumista sellaisesta, mikä ei ole sitä. Väärät uskonnot ovat aina epäpyhiä.

3. Moos. 19:1-4, 37: "Herra sanoi Moosekselle: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra." 

1. Tess. 4:7-8: "Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä."

Kristityllä ei ole mitään syytä tulla paikalla katsomaan kunnioittavasti väärän uskonnon opetusta, rukouksia ja muita rituaaleja. Kristityn velvollisuus on erottautua pois sellaisesta. Paratiisissa Eeva oli ensin utelias kielletystä hedelmästä. Sitten Eeva kuuli valheen, jota ei voinut vastustaa, ja lopuksi langennut Eeva karkotettiin yhdessä Adamin kanssa pois paratiisista. Tunnistan kirkon ohjeesta käärmeen äänen.

5. Moos. 12:29-31: "Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan.  Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään."

1. Kor. 10:20-22: "Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"

Pappi ei saa tehdä hengellistä yhteistyötä väärien uskontojen pappien kanssa. Rauhan teema ei anna oikeutta tehdä yhteistyötä väärien uskontojen kanssa. Mäkinen teki samaa syntiä, mitä kuningatar Isebel teki aikanaan Israelissa, kun Herran temppeliin tuotiin epäjumalien patsaita ja väärien uskontojen pappeja. Jumala ei pitänyt temppelin saastuttamisesta ollenkaan, vaan lähetti kolmen ja puolenvuoden nälänhädän Israeliin sulkemalla sateen siksi ajaksi.

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani.

Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää."

Uskontojen välinen rauhantilaisuus oli Turun tuomiokirkon edessä ja arkkipiispa antoi haastattelun yhdessä toisen uskonnon edustajan kanssa kirkon portailla 19.5.2017. Siitä meni kolme kuukautta, kun kiihottunut väärää uskontoa edustanut maahanmuuttaja kuvasi Turun tuomiokirkon portailla manifestin ja julkaisi sen internetissä (IS 8.9.2017 s. 9). Sen jälkeen hän lähti puukottamaan kymmentä ihmistä Turun torin alueelle, joista kaksi kuoli. Kuolleista yksi oli uskontoaan kadulla mainostanut Jehovan todistaja ja toinen oli muu turkulainen (Yle 19.5.2017).

Joku voi kysyä, miksei Jumala varjellut Turkua? Miksi Jumala salli manifestin kuvaamisen juuri Turun tuomiokirkon portailla? Raamattu antaa tähän vastauksen. Jumala sallii tällaisten onnettomuuksien tapahtua, koska Suomen evankelisluterilainen kirkko ja muut suomaiset seurakunnat ovat hylänneet Jumalan Sanan.

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

Tuom. 2:13-14: "Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan baalia ja astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät."

Suomen turvallisuusviranomaiset ovat arvioineet, että tällaisten iskujen todennäköisyys Suomessa on kohonnut ja iskuja tullee lisää (Yle 14.6. ja 8.9.2017; IL 16.9.2017). Jumala ei varjele Turkua, koska se ei ole tehnyt parannusta synneistään ja seuraa eri kirkkokuntien valheapostoleja. Älkää syytelkö kaikesta aina paholaista, vaan katsokaa Jumalan Sanan peiliin, oletteko uskollisesti noudattaneet Jumalan tahtoa.

Sananl. 13:1 (1933/38): "
Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa."

Kari Mäkinen ei tunnusta Yeshuan (Jeesuksen) neitseestäsyntymää

Kristinuskon yksi kulmakivistä on, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on siinnyt Pyhästä Hengestä ja syntynyt neitsyt Mariasta. Yeshua HaMashiach on silloin Jumalan Poika eikä kenenkään miehen poika. Jos joku kieltää Yeshuan siinneen Pyhästä Hengestä, niin hänellä ei ole uskoa Jumalan Poikaan. Hän yrittää tehdä jostain miehen siittämästä pojasta sankarin ja korottaa hänet jumalaksi. Jumala tuli ihmiseksi Pyhän Hengen voimasta ja neitsyestä syntyneelle pojalle annettiin nimeksi Yeshua (Jeesus).

Luuk. 1:31-35: "Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua." Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi." (Alunperin enkeli antoi heprealaisten kielellä nimen Yeshua, joka on käännetty kreikkalaiseen muotoon Jeesus)

Room. 1:2-4: "Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme..."

Jes. 7:14: "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (Nimi Immanuel merkitsee 'meidän kanssamme on Jumala')

Kari Mäkisellä on suuria vaikeuksia hyväksyä tämä totuus. Hänen mukaan uskontunnustukseen on mahdollista liittyä, vaikkei uskoisi Jeesuksen neitseestäsyntymään (Seurakuntalainen 4.6.2010). Elämään-lehden kesäkuun 2010 numerossa kysyttiin: "Kari Mäkinen, ovatko neitseestäsyntyminen ja ylösnousemus todellisia tapahtumia?" 

Mäkinen vastasi, että: "Minulle uskontunnustus on kirkon yhteisen uskon ilmaus ja kiteytys, luovuttamaton ja ainutlaatuinen. Se on nimenomaan uskontunnustus, johon liittyminen on enemmän kuin oma usko tai ymmärrys. Yksittäisiä kohtia voi toki mietiskellä, ihmetellä ja kysyä, mitä kirkko tällä ilmaisee ja tarkoittaa." 

Mitähän Mäkisen monimutkainen vastaus oikein tarkoittaa? Huomion herättää hänen yksittäisten kohtien mietiskely, ihmettely ja kysely, jolla hän kyseenalaistaa kysyttyjä asioita. Vastauksesta ymmärtää, ettei Mäkinen usko kaikkeen, mitä uskontunnustuksessa sanotaan. Muuten hän olisi antanut lyhyen ja selkeän vastauksen. Mäkinen toteaakin, että uskontunnustukseen liittyminen on enemmän kuin oma usko, jolloin hän tunnustaa, ettei usko uskontunnustukseen (Huom! Hepr. 6:4-8).

Mäkiselle esitettiin jatkokysymys: "Eikö teille olisi ongelma, jos Jeesus olisi syntynyt luonnollisella tavalla ja sitä olisi alettu selittää kreikkalaisen filosofian vaikutuksesta neitseestäsyntymiseksi?" 

Ja Mäkinen vastasi: "En näe siinä ongelmaa. Voisin silti täysin sydämin yhtyä uskontunnustukseen. Yrittäisin ymmärtää, miten kirkko on juuri näin halunnut ilmaista sen, että Jumala syntyi ihmiseksi."

Raamattu on yksiselitteinen, että Yeshua (Jeesus) sikisi Pyhän Hengen voimasta, kun Marian oli vielä neitsyt (koskematon). Papin tehtävä on selkeästi ja ymmärrettävästi puhua näin. Mäkisen kiertely ja kaartelu kyseenalaistaa tämän asian tavalla, joka vastaa neitseestäsyntymän kieltämistä. Kari Mäkinen ei usko Pyhän Hengen laittaneen alulle Yeshuaa neitsyt Marian kohtuun, koska hän ei sitä suoraan tunnusta. Kari Mäkisen puheet tarkoittavat, ettei hän usko Jumalan Poikaan, vaikka väittää uskovansa. Hän saarnaa Jeesuksesta, joka ei ole sama Jeesus, josta Raamattu kertoo.

1. Joh. 2:22-26: "Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin Isän kuin Pojan kieltäjä. Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään, mutta joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä. Ja tämän hän itse on meille luvannut: iankaikkisen elämän. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan."

2. Tim. 3:4-9: "..He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! 

Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi." (Jannes ja Jambres olivat faaraon taikureita)

Usko Jumalan Poikaan on edellytys, että ihminen voidaan kastaa ja hän voi pelastua. Raamattu kieltää kastamasta sellaista henkilöä, joka ei omalla suullaan tunnusta, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Jumalan Poika.

Apt. 8:36-38: "..Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet."

Kari Mäkisen puheet Jeesuksen syntymästä noudattavat vapaamuurarien harhaoppia, että pitkälle vapaamuurariudessa edistyneestä miehestä voisi tulla jumala. Vapaamuurarit eivät halua uskoa, että Jumala tuli ihmiseksi, vaan ihmisestä tuli jumala. Jeesuksen sikiäminen Pyhästä Hengestä ja syntyminen neitsyt Mariasta tarkoittaisi, että Jumala tuli ihmiseksi. Tämä rajaa luonnollisesti alkunsa saaneet ihmiset jumaluuden ulkopuolelle. Raamattu opettaa, että on vain yksi Jumala, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Kukaan luotu ihminen tai enkeli ei voi koskaan muuttua Jumalaksi. Babylonian kuningas luuli sellaista ja hänelle kävi huonosti, mikä on myös esikuva siitä, mitä kävi lusiferille (saatanalle).

Jes. 14:11-14: "Tuonelaan on syösty sinun loistosi ja mahtisi, sinun harppujesi helkytys. Sinun allasi ovat vuoteena madot, sinun ylläsi peitteenä toukat. Voi, sinä putosit taivaalta, sinä kointähti, sarastuksen poika! Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja." Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: "Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi." 

Luuk. 10:18: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama."

Kierous uppoaa pehmeään puuhun

Mäkisen puheet ovat kieroja kuin korkkiruuvi, jotta hänen puheensa uppoaisivat yleisöön ja papistoon ilman, että kukaan huomaa niiden olevan Raamatun vastaisia. Ei sellainenkaan ole harvinaista, että kirkon papit puhuvat yhtä ja tekevät toista. Löytyy paljon esimerkkejä, jolloin korkkiruuvia on käytetty ahkerasti pappien viihdyttämiseksi kirkon varoista (IL 18.6.2016).

Juud. 1:11-12: "Voi heitä! He ovat lähteneet Kainin tielle, palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille, ja Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna..."

Ruotsin evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Anje Jackelén ei myöskään usko Yeshuan (Jeesuksen) neitseestäsyntymään, vaan pitää sitä mytologisena käsitteenä tai metaforana. (RS 15.10.2013). Eräät kirkon huippuviroissa olevat papit eivät hyväksyneet uuden arkkipiispan puheita ja heitä on eronnut viroista protestiksi arkkipiispalle (SK 17.10.2013). Ruotsin kirkko on vihkinyt homopareja jo vuodesta 2009 alkaen (Yle 22.10.2009). Suomen kirkko alkoi omaksua Ruotsin kirkon pahoja oppeja erityisesti Porvoon piispa ja sittemmin arkkipiispa John Vikströmin aikana, joka on myös vapaamuurari (asiasta lisää). Tämä osoittaa, että luterilainen maailmanyhteisö alkaa mädäntyä kokonaan politisoitumisen ja maallistumisen takia. 

Ps. 40:5: "Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat."

Kari Mäkinen yllyttää rikkomaan Jumalan käskyä pidättäytyä homoparisuhteista

Kari Mäkinen on lukuisissa haastatteluissa ilmaissut toiveensa, että kirkossa vihittäisiin samaa sukupuolta olevia pareja (AL 13.7.2016, Yle 11.3.2017). Tämä on Jumalan käskyjen vastaista ja hyvin vahingollista, koska jopa uskonsa tunnustanut menettää pelastuksensa, jos he ryhtyvät homoparisuhteeseen (1. Kor. 6:9, Matt. 7:21-23, Hepr. 10:26-27). On tekopyhää perustella asiaa rakkaudella, koska Raamattu kieltää homoparisuhteen.

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,"

Room. 7:12: "Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 1:24-28 (1933/38). "Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia."

Raamattu käskee erottamaan homoparisuhteessa elävät seurakunnasta. Samoin tulee erottaa ne, jotka tekevät hengellistä yhteistyötä muiden uskontojen jäsenten kanssa, koska se on epäjumalanpalvelusta.

1. Kor. 5:11-13: "Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Room. 9:6: "Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin..."

Se pappi, joka vihkii homopareja tai puhuu homoavioliittojen kirkollisen vihkimisen puolesta, menettää myös pelastuksensa. Hänen velvollisuutensa on varoittaa homoparia synnin seurauksista. Jumala asettaa papin vastuuseen varoittamisen laiminlyönnistä ja vääristä neuvoista (Hes. 33:7-9, Matt. 18:6). 

Mark. 7:6-9: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."

Sananl. 19:5: "Väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu."

Kari Mäkinen on korottanut kirkon järjestyksen Jumalan Sana yläpuolelle ja siten kumonnut Jumalan käskyjä (2. Piet. 3:15-16, Ilm. 22:18-19). Tällaisessa tapauksessa seurakuntalaisen velvollisuus on noudattaa Jumalan Sanaa yli kirkon ohjeiden. Mäkisen takia moni on eronnut evankelis-luterilaisesta kirkosta (MTV 29.3.2016).

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

Room. 2:27: "Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Lopputulos kaikesta tästä on, että evankelisluterilainen kirkko osallistuu Pride (ylpeys) -mielenosoituksiin mm. Helsingissä. Kulkueissa on mukaan myös valtion viranomaisia (Yle 30.6.2017). Tämän synnin jälkeen heidän on turha odottaa saavansa Herralta siunauksia tai muuta varjellusta onnettomuuksien varalle (lisää aiheesta).

Kari Mäkinen häpäisee Kristuksen kalliin sovintoveren opettamalla seurakuntaa elämään laittomuudessa

Kari Mäkinen väittää, ettei Raamattu ole lakikirja. Hänen mukaansa Raamattu ei anna ohjeita, miten tulee elää. Väite on käsittämätön, koska Raamatussa on laki ja sen noudattamista opetetaan myös Uudessa testamentissa.

Yle haastatteli 25.7.2013 arkkipiispa Kari Mäkistä artikkelissa: 'Arkkipiispa: Raamattu ei ole lakikirja', jossa hän sanoi näin:

"On esiintynyt sellaisia äänenpainoja, joissa on asetettu rinnakkain Raamattu ja Suomen laki. Raamattu on uskon kirja, se on kirja Kristuksesta. Se ei ole lakikirja, jonka perusteella voitaisiin yksi yhteen ruveta arvioimaan esimerkiksi Suomen valtakunnan lakia. Tämä on minusta tärkeä todeta. Samalla on todettava, että se usko, jonka ydinkirja ja pyhä kirja on Raamattu, sen uskon etiikka on kultaisen säännön etiikkaa. Se ei ole sellaista etiikkaa, jossa Raamattua pidettäisiin ikäänkuin ohjekirjana, josta poimitaan ohjeita elämään."

 

Yeshua (Jeesus) käski noudattaa ja opettaa noudattamaan lakia, mutta Mäkinen toimii vastoin käskyä. Mäkisen mukaan pitää totella ennemmin ihmistä kuin Jumalaa, mikä sekin on täysin kristinuskon vastaista puhetta. Mäkinen purkaa lakia tavalla, josta Yeshuan sanojen mukaan menettää pelastuksensa.

Apt. 5:29: "Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä."

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Sana jumalaton ei tarkoita pelkästään uskonnotonta vaan myös uskovaa, joka suhtautuu välinpitämättömästi Jumalan Sanaan. On olemassa paljon jumalattomia pappeja, jotka eivät noudata Jumalan Sanaa. Raamattu nuhtelee niitä Jumalan käskystä ja liitosta puhuvia, jotka eivät tee parannusta jumalattomuudestaan.

Ps. 50:16-18: "Jumalattomalle Jumala sanoo: "Miten sinä voit kertoa käskyistäni, kuinka uskallat puhua minun liitostani, sinä, joka et ota vastaan ojennusta vaan heität käskyni selkäsi taakse? Jos näet varkaan, otat hänet ystäväksi, pidät yhtä avionrikkojien kanssa."

Fariseukset halveksuivat Yeshua (Jeesus) sanomalla Hänen olevan syntisten ystävä, kun Hän meni syntisten luokse saarnaamaan parannuksen teosta (Luuk. 15:2). Yeshua sanoi, että Hän on niiden ystävä, jotka tekevät parannuksen synneistään ja alkavat noudattaa Hänen käskyjään. Yeshua ei ole niiden ystävä, jotka eivät tee parannusta synnin tekemisestä (Joh. 15:13-14).

Luuk. 24:47 (1933/38): "ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papiston opetuksesta ette löydä pelastuksen tietä vaan tien kadotukseen. Jos teidän motiivina on oikeasti etsiä pelastusta, niin etsikää sitä ensisijaisesti lukemalla Raamattua ja hylätkää päättäväisesti kaikki se pappien opetus, joka poikkeaa Raamatusta. Rukoilkaa Herralta turvallista johdatusta, niin Pyhä Henki auttaa teitä löytämään sellaisen uskovien yhteyden, joka rakentaa teitä Jumalan tuntemisessa pelastuksen tietä pitkin.

On vakava synti toimia valepukuisena eksyttäjänä Jumalan lapsille. Mikäli pappi käyttää Jumalan nimeä petokseen, hän menettää pelastuksensa (video).

2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään." Vuoden 1992 Raamatunkäännöksen alaviitteessä on mainittu tämän jakeen sanatarkka käännös, mitä Jumala on alunperin tarkoittanut: "Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen."

Kari Mäkinen ei edusta Taivasten Valtakuntaa, vaikka hänellä on ylin virka evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hän vastustaa Jumalan Sanaa ja pyrkii houkuttelemaan kuulijansa toimimaan Jumalan Sanaa vastaan. Kari Mäkisen puheet eksyttävät kirkon jäsenet tielle kadotukseen. Mikäli joku mieltyy Kari Mäkisen opetukseen, hän saa, mitä ansaitsee.

Jaak. 3:1-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. 

Pudonneet oksat viskataan tuleen
Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta." 

Helvetissä ihmistä pureva mato ei kuole ja kivulias tuli palaa ikuisesti. Kaikkialla on mätää rikinhajua. Vettä ei saa, eikä lepoa ole koskaan (video).

Joh. 15:6 (Jeesus sanoo): "Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi."

Valhe toimii silloin, kun kuulija ei tunne totuutta. Eräät tietävät totuuden Raamatusta, mutta valhe miellyttää heitä enemmän. Silloin tarvitaan tekosyy, jotta mustan valheen voisi valkaista valetotuudeksi. Monet etsivät sellaista pappia, joka osaa miellyttää taitavasti laadituilla harhaopeilla kuulijaa. He etsivät itseään miellyttävää muunnelmaa Jeesuksesta, mitä ei ole Raamatussa. Kun haluaa uskoa omalla tavalla, se ei ole vanhurskasta uskoa. Valheen rakastaminen vie uskovankin helvettiin (Matt. 7:21-23, Ilm. 21:8, 22:15).

Matt. 23:13, 27-28: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät"...

Hautoja Öljymäellä
.."Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä."

Kun Kari Mäkinen opettaa seurakuntaa rikkomaan Jumalan lakia vastaan, hän opettaa heitä polkemaan maahan Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) kalliin uhriveren. Laittomuus häpäisee Kristuksen uhriveren, koska se pitää uhria halpana. Kristus lunasti syntivelkakirjamme niin kalliilla hinnalla, että se velvoittaa armon alla olevan tekemään parannuksen laittomuudesta (Apt. 3:19; Room. 6:1, 15-16; 1. Joh. 3:4). Yeshua (Jeesus) sanoi vuodattaneensa uhriverensä niiden hyväksi, jotka Hänen käskystään tekevät parannuksen lain rikkomisesta. Pietari muistutti seurakuntaa, olkaa pyhät, kuten Jumala on Pyhä. Älkää pitäkö Kristuksen uhriverta halpana rikkomalla lakia vastaan. Älkää häpäiskö kallista uhriverta elämällä laittomuudessa (Matt 7:21-23 1933/38).

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

 1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika.  Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."

3. Moos. 19:2-4, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...     ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Hepr. 12:14: "..ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Papiston syntejä käsittelee lisää artikkeli: 'Pappien synnit paljastuvat - moni ensimmäinen joutuu viimeiseksi'. Martti Lutherin kirjoitusten puutteita käsitellään lisää artikkelissa: 'Jumala puhdistaa huoneensa'.  

Varoittavat esimerkit ovat viesti kansalle

Menestys teki Tyroksen kuninkaasta ylpeän ja hän lisäksi saastutti kirkon synnillä. Jumala syöksi hänet alas tuleen ja teki hänestä varoittavan esimerkin muille kansoille. Putoaminen syvälle alas symboloi tuomiota helvettiin. Raamattu vertaa usein helvetin tuomiota kuolemaan. Polttava tuli kuvaa helvetin liekkejä.

Hes. 28:17-19: "Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi. Sinä teit kaupoissasi vääryyttä, monin synnein sinä saastutit pyhäkkösi. Siksi minä sytytin keskellesi tulen, ja se poltti sinut, minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. Kaikki kansat, jotka tunsivat sinut, kauhistuvat nyt kohtaloasi. Sinä olet kammottava varoitus. Sinä olet iäksi poissa."

Jaak. 1:14-15: "Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman."

Sain aamulla 28.5.2017 Herralta selkeän unen, johon olen saanut vahvistuksen. Olin jossain alppikylässä. Väkeä kulki kadulla. Näin kun edessä nousi jyrkkä ja luminen vuori. Mietin, voiko tuon jyrkänteen mitenkään laskea suksilta. Näytti liian jyrkältä ja vaaralliselta. Sitten näin, kun kaksi nuorta laski pulkalla jyrkännettä alas peräkkäin. Sydämeni pompahti, kun näytti niin vaaralliselta. Toinen pulkkailijoista lähti laskemaan erityisen jyrkkää osuutta. Hän ei osannut laskea, miten suuren vauhdin siitä saa. Nuorukainen tuli hyppyriin, mutta liian suuri vauhti heitti hänet kauas laakson pohjaan asti. Näin pojan pipon, jossa oli iso lepattava tupsu. Pulkka oli karannut jalkojen alta ja hän putosi pystysuoraan kohti maata kymmeniä metrejä. Ymmärsin, että nuori kuoli heti maahan pudottuaan. Hänen kaverinsa näki ylhäältä, kun hänen ystävänsä kuoli. Laakson pohjalla muutkin näkivät kuoleman.

Helvetti on alhaalla
Heti herättyäni sain ymmärryksen, mitä uni tarkoitti hengellisesti. Monet kokemattomat uskovat lähtevät kulkemaan koukuttavaa, mutta vaarallista tietä, joka vie heidät tuhoon. He ovat ensiuskon innostuksessa ja eivät ymmärrä kulkevansa vaarallista tietä. Kavalimmat kulkevat edellä ja muut seuraavat heidän huonoa esimerkkiä. Jumala tekee ensimmäisistä tuhoutuneista varoittavia esimerkkejä perästä tuleville, jotta he ymmärtäisivät pysähtyä ja kääntyä pois väärältä tieltä. 

Ps. 141:4, 6-7, 9-10: "Älä anna minun hairahtua pahaan, jumalattomien mielettömään elämään, veljeilemään pahantekijöiden kanssa, nauttimaan heidän herkkujaan...   ..Kun heidän johtajansa syöstään jyrkänteeltä, silloin kaikki ymmärtävät, kuinka lempeää minun puheeni oli. Niin kuin kynnetty ja kuokittu maa, niin ovat heidän luunsa hajallaan tuonelan portilla...    ..Varjele minua, että vältän jumalattomien ansat, pahantekijöiden pyydykset. Sotkeutukoot he itse verkkoihinsa, minun tieni kulkekoon niiden ohi!"

Apt. 1:15-19 (Juudas Iskariotista): "-- tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän niin kuin mekin. Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos." -- Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen Hakeldama, Veripelto."

Ps. 55:24: "Murhamiehet ja petturit sinä, Jumala, syökset syvimpään kuoppaan..."

Ei kaikki, jotka risti kaulassa sanovat "Jeesus, Jeesus", ole Jumalan asialla

23-vuotiaasta saarnaajasta Patrick Tiaisesta tuli varoittavan esimerkin seurakunnille. Herra antoi hänestä varoituksen 2.3.2016, että Tiaiselta otetaan pois hänen johtamansa seurakunta, koska Tiainen tekee syntiä (PDF-tuloste). Pappien erottamisista on 1.3.2017 julkaistu yleisesti asiaa käsittelevä video. Jumalan kaksi todistajaa antoivat 11.3.2017 Tiaisen käteen Herran viestin, ettei Tiainen saa syntejään anteeksi ja hänet asetetaan suureen häpeään (PDF-dokumentti). Ei saanut kuningas Saulkaan anteeksi, vaikka hän pyysi Herralta anteeksi, koska hänen armonaikansa oli päättynyt.

Joh. 16:7-8, 13 (Biblia): "..minä menen pois, niin minä hänen teille lähetän. Ja kuin hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden, ja vanhurskauden tähden, ja tuomion tähden...   ..Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen..."

Hes. 34:1-2, 10: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan...    ..Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumani paimenia, enää he eivät saa huolehtia minun laumastani eivätkä omasta hyvinvoinnistaan."

Joh. 7:7-8, 13: "..Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio...    ..Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva." 

1 Sam. 15:22-26: "Silloin Samuel sanoi: -- Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät jumalankuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. 

Saul vastasi Samuelille: "Olen tehnyt syntiä. Olen rikkonut Herran käskyä ja sinun määräyksiäsi vastaan, sillä pelkäsin miehiäni ja taivuin heidän tahtoonsa. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja lähde paluumatkalle yhdessä minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran eteen." Mutta Samuel sanoi Saulille: "Minä en lähde takaisin sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja siksi Herra hylkää sinut: et saa olla Israelin kuningas."

Ilm. 2:16: "Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla."

Vajaan kuukauden päästä 5.4.2017 tuli tieto, että Tiaisen seurakunnan johto laittoi Tiaisen pitkälle lomalle ja kaikki hänen tilaisuutensa peruutettiin (tiedote). Tiainen tiedotti Facebook-sivuillaan 17.4.2017, että hänellä oli henkilökohtaisia ongelmia ja hänet pelastettiin palavasta autosta (tiedote, KP 19.4.2017). Seurakunnan Satakunnan paikallisosasto hylkäsi Tiaisen epäluottamuksen johdosta (tiedote 23.4.2017). Lopulta Patrick Tiainen erosi seurakunnan johtajan tehtävästä, kun tuli julki tieto hänen avioliiton ulkopuolisesta suhteestaan mieheen, mistä lehdistökin uutisoi (IL 4.5.2017). Tiaisen tapauksesta on lisää artikkelissa: 'Tekopyhä uskovainen tekeytyy hurskaaksi'. Herran ilmoitukset toteutuivat tarkasti, mikä on merkki siitä, että viestit olivat Herralta.

Hepr. 12:16-17: "Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi."

Apt. 16:16-18: "Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi: "Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!" Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua: lähde hänestä!" Siinä samassa henki lähti."

Uskon tunnustaminen Jumalan Poikaan ei pelasta, jos ei tee Jumalan tahtoa (Matt. 7:21-23). Pahat hengetkin uskovat Jumalan Poikaan ja jopa pelkäävät Jumalaa, mutta se ei heitä pelasta, koska he lankesivat syntiin. Uskovan pelastuminen edellyttää, ettei lankea rakastamaan valhetta (Ilm. 21:8, 22:15), ja että tekee Jumalan tahdon (video pelastumisen edellyksistä).

Mark. 5:7-8: "..huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!" Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä."

Jaak. 2:14, 17-20: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä?...     ..Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani.  Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

Tuomio tuliseen järveen kestää ikuisesti

Palava järvi tulivuoressa
Paavali opetti iankaikkisesta tuomiosta maaherra Felixille, joka tunsi hyvin Raamatun kirjoitukset. Felixiä ei jaksanut kiinnostaa totuus. Tämä maailma haluaa harrastaa vain sellaista uskonnollisuutta, mistä he yksipuolisesti hyötyvät rahana ja viihteenä. Tämä Helppo ja leveä tie ei vie taivaaseen, vaan johdattaa tyhmät morsiusneidot tuomittavaksi kadotukseen. He huutavat Jeesukselle: "Herra, Herra", mutta Taivaan ovet suljetaan heidän edestä.

Apt. 24:22, 24-26: "Felix, joka oli tarkoin perillä Herran tiestä...    ..Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa." Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan."

Matt. 25:10-13: "Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä.' "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä."

Viisaat morsiusneidot tuntevat Paimenensa äänen ja iloitsevat kaikista sanoista, mitä on Raamatussa. Tämä on kapea ja vaivalloinen tie, joka johtaa heidät iankaikkiseen elämään. Pyhä elämä on sitä, että noudattaa Jumalan tahtoa (3. Moos. 19:1-5). 

Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

1. Piet. 1:14-17: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika." 

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Mikael opettaa tässä videossa iankaikkisesta tuomiosta, kuten usein teki myös Yeshua (Jeesus) ja Paavali.




Herran kirje 20.5.2017, joka käsittelee myös Kari Mäkistä

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on antanut kirjeen, jossa Hän käsittelee Kari Mäkisen toimintaa, joka kuuluu näin:

Herra sanoo,

Minä Olen Pyhä Jumalan Sana. Minä tuomitsen jokaisen tekojensa mukaan. Tuomioni ovat vanhurskaat ja oikeat. Minä en halua menettää yhtäkään lapsistani helvettiin, mutta totuus on, että vain harva pelastuu.


Minun nimeni on Yeshua HaMashiach, eikä ole muuta nimeä, joka pelastaa. Minut tunnetaan myös nimellä Jeesus Kristus, mutta tunnetteko te, kuka Minä Olen? Oletteko te halunneet tutustua Jumalan Sanaan vai kiinnostaako teitä enemmän kuunnella oman mielenne mukaisia puheita pappien suusta? 

Minä Olen siunannut Suomen kansaa hyvällä lukutaidolla ja sivistyksellä. Teillä on Raamattu käden ulottuvilla, jossa on tie, totuus ja elämä. Minä edellytän, että te tunnette, mitä Minun Pyhässä kirjassani lukee. Se ei ole kohtuuton vaatimus. Teillä on jokainen sapatti aikaa lukea Raamattua, jos pidätte käskyni pyhittää lepopäivänne. Minä kirjoitan lakini teidän sydämeenne, jos opiskelette Raamatun kannesta kanteen. Kun opitte tuntemaan Minut, Pyhä Henkeni täyttä teidän sydämenne ja ohjaa teitä jokaisessa askeleessanne, jotta Minun hyvä tahtoni toteutuisi teidän elämässänne.

Minä en ole sellainen Jeesus, mitä kirkon papit opettavat. Rakkaat suomalaiset, jos eksytte valheisiin, niin saatte tuomion. Ette voi vedota viimeisenä päivänä siihen, ettette tienneet. Jos olisitte opiskelleet Jumalan Sanaa, niin olisitte erottaneet pappien valheet. Minä armahdan vain ne, jotka kääntyvät pois valheesta ja seuraavat Minua totuudessa. Ei jokainen, joka sanoo Minulle: ”Herra, Herra”, pääse Taivasten Valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee Minun tahtoni.

Kari Mäkinen kantaa arkkipiispan tunnuksia. Lehdistö kysyy häneltä neuvoa. Kari Mäkinen opettaa kansalle väärää evankeliumia, joka ei ole Jumalan Sanaa. Moni edesmennyt suomalainen on luottanut Kari Mäkiseen ja toiminut hänen neuvojensa mukaan. He pettyvät, kun kuulevat tuomioni, joka on tulinen järvi. He saavat tekojensa mukaisen lopun, koska he eivät rakastaneet Jumalan Sanaa vaan olivat mieltyneet valheeseen.


Minä en anna Kari Mäkiselle anteeksi hänen syntejään. Minä en armahda häntä. Hän on tehnyt oman valintansa palvoa vastustajaa ja siltä tieltä hänellä ei ole enää paluutta.


Te ette voi palvella kahta herraa. Teidän tulee tehdä valinta, seuraatteko Kari Mäkistä tuliseen järveen vai käännyttekö seuraamaan Jumalan Sanaa. Rakkaat lapseni, tehkää pian parannus, sillä Minä tulen kuin varas yöllä. Ette voi tietää sitä hetkeä, milloin etsikkoaikanne päättyy.


Minä Olen, Yeshua HaMashiach, Jumalan Sana, Herra Sebaot, Israelin Pyhä, Juudan Leijona, Tuhkaksi Polttava Tuli



Raamatunviittaukset

Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."

Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."

Apt. 28:25: "..Oikein on Pyhä Henki profeetta Jesajan suulla puhunut..."

Hoos. 6:5 (1933/38): "Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo."

Matt. 16:19 (Jeesus sanoo Pietarille): "Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Jer. 1:9: "Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle: -- Minä annan sanani sinun suuhusi."

Aam. 3:7-8: "Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?" 

Joh. 12:47-50: "En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

Room. 2:6, 12-13: "Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan...   

..Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Ilm. 21:7-8: "Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."

Mark. 10:24: "Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä."

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.