sunnuntai 30. syyskuuta 2018

Miten käärme juonii ja valehtelee


*Käärme yrittää saada ihmisen rikkomaan Jumalan lakia vastaan, jotta hänet tuomittaisiin kadotukseen
*Käärme julistaa vääriä kasteoppeja, jottei kukaan ottaisi raamatullista upotuskastetta
*Käärme hyväksikäyttää Paavalin kirjeiden vaikeatajuisuutta valehtelemalla, että Paavali on poistanut velvollisuuden noudattaa lakia
*Pyhä Henki ei puhu Mooseksen lakia vastaan, mutta antikristuksen henget puhuvat
*Lain noudattaminen ei ole syntiä eikä vie eroon Kristuksesta, koska laissa on Jumalan tahto
*Kristuksen Valtakunnassa kutsutaan suureksi niitä opettajia, jotka noudattavat Mooseksen lakia ja niin opettavat, mutta lakia kumoavat opettajat tuomitaan tulisen järven kuumimpiin paikkoihin. 
*Dan erotettiin Israelin 12 sukukunnan joukosta ja Juudas Iskariot erotettiin 12 opetuslapsen joukosta ja heidän tilalle Jumala valitsi toisetKäärme juonii ihmisen rikkomaan Jumalan käskyjä vastaan

Jotta voidaan puhua valheesta, pitää tietää, mikä on totuus. Se lukee Raamatussa. Totuus on Jumalan Sana, laki ja käskyt.

Ps. 119:142, 151: "Sinun oikeamielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus...   ..Sinä, Herra, olet lähelläni. Sinun käskyissäsi on totuus."

Joh. 17:17: "Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus."

Jos joku ei noudata Jumalan käskyjä, totuus ei ole hänessä. Valheessa on kyse siitä, että joku yrittää saada toisen rikkomaan Jumalan käskyjä selittämällä väärin, mikä on Jumalan tahto.

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

1. Joh 2:5-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä."

Jumalan ensimmäisten käskyjen joukossa oli ruokalaki, mistä puusta ei saanut syödä. Käärme yritti saada ihmisen rikkomaan lakia, joten hän alkoi selittämään väärin Jumalan käskyä. Käärme väärensi Jumalan lain ja valhe tuli maailmaan. Väärä evankeliumi opettaa Jeesuksen vastoin sitä, mitä Raamatussa lukee, jotta ihmiset eivät oppisi tuntemaan Jumalan Poikaa eivätkä osaisi seurata Kristusta.

Kiellettyä hedelmää ei kannata syödä
2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."

Gal. 1:7: "Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia."

Jer. 8:8: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain!

Maailman ruhtinasta saatanaa kutsutaan myös käärmeeksi. Paratiisissa hän tuli kateelliseksi Aadamille, koska Jumala antoi ihmiselle vallan hallita koko luomakuntaan (1. Moos. 1:28). Käärmeen piti laatia juoni, jolla hän saisi eksytettyä Aadamin pois hänen tieltään. Tämä onnistuisi, jos käärme saisi jollakin tavalla ihmisen toimimaan Jumalan käskyn vastaisesti, jolloin ihminen karkotettaisiin paratiisista pois. Jo alusta pitäen on ollut niin, että Jumalan käskyjen rikkominen johtaa kuolemaan ja käskyjen noudattaminen antaa elämän.

Joh. 12:48-50: "Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Jaak. 1:15: "Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman."

Käärme alkoi juonimaan, jotta se saisi Aadamin rikkomaan Jumalan käskyjä vastaan. Aadam oli ilmeisesti niin jämäkkä mies, ettei käärme uskonut Aadamin tottelevan häntä. Aadamin heikko kohta oli hänen vaimonsa, jota Aadam kovasti rakasti. Käärme ajatteli, että jos hän saa Aadamin valitsemaan vaimon ja Jumalalle uskollisuuden välillä, niin rakkaus vaimoa kohtaan saisi horjutettua Aadamin tekemään syntiä. Tämän vuoksi Yeshua (Jeesus) on opettanut, että jos joku rakastaan vaimoaan ja lapsiaan enemmän kuin Jumalaa, niin hän ei kelpaa Jumalalle. Rakkauden kaksoiskäsky käskee rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja vasta sen jälkeen lähimmäisiä. 

Matt. 22:36-39 (RK): "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kai­kella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’"

5. Moos. 6:5: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi..." 

Matt. 10:34-39: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä."

Aadamin vaimon Eevan heikko kohta on oli se, että hän halusi olla itsenäinen suhteessa Jumalaan. Käärmeen juoni perustui siihen, että Eevalle uskoteltaisiin, ettei kielletyn hedelmän syöminen johda kuolemaan. Jumala on jo alussa ilmoittanut, että Hänen käskynsä rikkominen johtaa kuolemaan. Nyt Eevalle valehdeltiin, ettei kielletyn hedelmän syöminen johtaisi kuolemaan, jotta Eeva saataisiin syömään hedelmä, joka antaisi hänelle Jumalan kaltaista ymmärrystä. Eeva joutui nyt punnitsemaan, kumpaa uskoa, Aadamin ja Eevan seurassa iltaisin kävelevää Jumalaa, joka rajoittaa heitä syömästä "kykyjä" antavaa hedelmää vai käärmettä, joka lupasi heille enemmän riippumattomuutta Jumalasta.

1. Moos. 3:2-5: "Nainen vastasi käärmeelle: "Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.'" Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."

Käärme on tekeytynyt Jumalan palvelijaksi ja luikerrellut keskelle seurakuntaa

Käärmeen palveluksessa olevat tekopyhät raamatunopettajat ovat luikerrelleet suurin joukoin seurakunnan keskelle. He käyttävät papin virka-asuja, toimivat myös maallikkosaarnaajina, julkaisevat internetissä artikkeleita ja videoita yms. He laativat taitavasti sellaista opetusta, joka miellyttää niitä, jotka eivät halua noudattaa Jumalan käskyjä. He väittävät tuntevan Jeesuksen Kristuksen, mutta he tekevät Kristuksen armosta riettautta, mikä on tosiasissa Jeesuksen Kristuksen kieltämistä.

Matt. 7:15: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia."

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia..."

Ihmisen lihallinen ja syntiseksi osoittautunut luonto on aina etsinyt tekosyitä jättää Jumalan käskyt noudattamatta. Sen takia nykyäänkin on seurakuntien keskuudessa hyvin tavallista, että ihmiset etsivät mielensä mukaisia saarnaajia. Heidän puheita ei arvioida sen perusteella, onko opetus Raamatun mukaista, vaan täyttääkö opetus heidän lihalliset odotuksensa. Ihmisen lihallinen luonto haluaa olla oman elämänsä herra, eikä halu noudattaa Jumalan asettamaa lakia. Kuten Paavali sanoo, niin heidän jumalattomuutensa paljastuu. Käärmeen ja hänen raamatunopettajiensa juonet paljastuvat.

Room. 8:5-6: "Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan."

2. Tim. 3:1-3, 5-9: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa...   ..He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.

Raamattu opettaa, miten voi tunnistaa eksytyksen

Miten koettelen raamatunopettajat ja seurakunnat? Raamatussa on ohjeet tunnistamaan eksytys, joita Mikael käy läpi tällä videolla, jonka käsikirjoituksen voi lukea myös PDF-dokumentista.

1. Tess. 5:21-22: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta."
Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki, mutta kyse on yhdestä Jumalasta

Jumala on kolmiyhteinen, jolla on kolme persoonaa Isä, Poika ja Pyhä Henki, mutta kyseessä on yksi Jumala. Miten kolme voi olla yksi? Sana persoona tarkoittaa toimijan roolia suhteessa muihin. Kieliopissa persoonia ovat minä, sinä, hän jne. Raamattu opettaa, että Jumala toimii mainittujen kolmen persoonan kautta, mutta kyseessä on yksi Jumala, eikä muita jumalia ole. Sen takia Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala. 

2. Kor. 13:14: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"

Jaak. 2:19: " Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet..."

Ef. 4:4-6: "On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa."

Persoona on eri asia kuin persoonallisuus, jonka kantasana on adjektiivi 'persoonallinen', eikä substantiivi 'persoona'. Persoonallisuudella tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja käytöksen muodostamaa kokonaisuutta, joka on kullekin henkilölle luonteenomaista ja suhteellisen pysyvää. Vaikka Jumalalla on kolme persoonaa, niin Hänellä on vain yksi tahto, yksi mielipide ja yksi suhtautuminen asioihin. Jumalan Poika toteuttaa aina täydellisesti Isän tahtoa, koska he ovat yhtä. Kun olette nähneet Jumalan Pojan, niin olette nähneet Isän, koska heillä on sama tahto ja persoonallisuus, minkä vuoksi Jumalan Pojan kautta voi oppia tuntemaan Isän. Yeshua (Jeesus) opetti, ettei ole muuta tietä Isän luokse kuin Jumalan Pojan kautta.

Joh. 14:6-7: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet."

Joh. 10:30 (2017): "Minä ja Isä olemme yksi."

Yksi Jumala voi olla kolme persoonaa, mutta ei voi olla kolmea persoonallisuutta, koska silloin kyse olisi kolmesta Jumalasta, mitä Raamattu ei opeta. Tämä asia on vaikeatajuinen, joten monet raamatunopettajat ovat alkaneet tekemään asiasta omia oppejaan, joilla he vievät Jumalan olemuksen pois siitä, mitä Raamattu opettaa. 

Keijo Lindeman opettaa artikkelissaan 'Jeesus-yksin harhaoppi' (31.5.2019), että Jumalan ykseys ei tarkoittaisi sitä, että on vain yksi ainoa, vaan kyse olisi yhteen liittymisestä tai yhdistämisestä, mitä perustellaan tulkinnalla hepreankielisestä sanasta 'enchad'. Lindemanin mukaan Yeshua (Jeesus) ja Isä olisivat eri persoonallisuuksia, jotka olisivat liittyneet yhteen sen esikuvan mukaisesti, miten mies ja vaimo liittyvät yhteen, jolloin heistä tulee yksi liha. Tällainen opetus alkaa lähestymään Jehovan todistajien harhaoppia, jonka mukaan Isä ja Poika ovat eri Jumalia. Raamattu ei tarkoita, että Isä, Poika ja Pyhä Henki olisivat kolme toisistaan erillään olevaa Jumalaa, jotka ovat vain liittyneet yhteen, vaan on olemassa vain yksi ainoa Jumala, eikä muita jumalia ole.

Jes. 45:6: "jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, että muuta jumalaa ei ole, että minä yksin olen Herra,"

Lindeman ei hyväksy sellaista opetusta, että Yeshua HaMashiach on Jehovah (Jeesus Kristus on Herra, Jehovah; Fil. 2:11) ja Jumala on yksi (Jaak. 2:19). Hän väittää sellaisen opetuksen olevan branhamilaista "Jeesus-yksin" -harhaoppia, jota tulee karttaa. Siitä ei voi olla missään nimessä kyse, koska Raamattu yksiselitteisesti opettaa, että Yeshua HaMashiach on Jehovah. Tästä teemasta kertoo yksityiskohtaisemmin artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti, Jumalan Poika on Jehovah'.

Fil. 2:11: "ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

2. Kor. 4:5 (1933/38): "Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra..."

Jes. 44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä."

Ilm. 2:8: "Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut mutta heräsi eloon.." 

1. Joh. 5:20: "Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."

Lindeman ei kuitenkaan pysty kiistämään, etteikö Raamattu opeta Yeshua HaMashiachin olevan Jehovah (Jahve), joten hän on keksinyt sellaisen tekosyyn kumota Jumalan Sanaa, että Yeshua palatessaan takaisin käyttää nimeä Jahve (Herra), mutta ei kuitenkaan itse ole Jahve. Tämä "meriselitys" on ristiriidassa Raamatun kanssa, jonka mukaan Jumalalle kuuluvaa erisnimeä ei saa käyttää kukaan muu kuin itse Jumala (2. Moos. 20:7, Matt. 23:8-10).

Sak. 14:3-4, 9: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella...    ..Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan." (vert. Apt. 1:9-12)

Kun tässä asiassa otetaan esille branhamilaisuus, niin silloin puurot ja vellit menevät sekaisin, mikä lienee harhaanjohtajien tarkoituskin. Branhamilaisuuden harhaopit eivät liity suoranaisesti edes kyseiseen asiaan. "Jeesus-yksin" on harhaanjohtavasti määritelty käsite, joka antaa väärän kuvan siitä, mikä on branhamilaisuuden todellinen ongelma. Branhamilaisuus on jo suhteellisen vanhaa liike (1950-luvulta), jossa on paljon erilaisia harhaoppeja, kuten esim. käärme siitti Eevalle Kain-pojan ja ettei helvetti olisi ikuinen yms. William Branham myös luuli olevansa Malakian kirjan profetoima Elia (Mal. 3:1-2, 4:5-6), mutta Jeesus ei tullutkaan heti Branhamin kuoleman jälkeen (v. 1965). Branhamilaisuus on jo kuihtunut pois Suomen seurakunnista, mutta tässä asiayhteydessä sitä käytetään epäasiallisesti vain keppihevosena vanhurskaita opettajia vastaan.

Käärme selittää Raamattua ristiriitaisesti

Eräs raamatunopettaja (Petri Paavola) esiintyy julkisuudessa erityisesti vapaiden suuntien seurakunnissa. Hän harjoittaa vilkasta julkaisutoimintaa internetissä ja väittää olevansa Jumalan asialla. Hän on tunnettu erityisesti siitä, että hän pyrkii paljastamaan eksytyksiä ja salaliittoja, mitä käsittelee iso osa hänen sensaatiohakuisista julkaisuistaan, mutta hän on kuitenkin itse salaliittoteoreetikko, joka tukee salaliittoteorioita 'QAnon: a deep state conspiracy against president Trump' ja 'pizzagate' (Videot 3.1.2021 ja 22.10.2020 sekä PP 12.11.2020; Yle 22.1.2021). Häntä voisi luonnehtia uskonnolliseksi populistiksi. Tutkimusten mukaan negatiiviset uutiset vetävät mediatulvan keskellä enemmän huomiota kuin positiiviset, mihin perustuu juorujournalismin suosio.

Hän kertoo internetsivuillaan itsestään seuraavasti: "Oma taustani on vapaaseurakunta ja baptistiseurakunta (baptistilähetys) sekä hengellinen työyhteys mm. helluntaiseurakunnan sekä luterilaisen kirkon uskovien kanssa." Monet kuvittelevat hänen olevan Jumalan mies, mutta tietävätkö he, mitä hän opettaa Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä? On syytä ottaa tämä asia esille heti aluksi, jotta jokainen ymmärtää, edustaako hän Jumalan Valtakuntaa vai ei, palveleeko hän Kristusta vai antikristusta. On syytä koetella Jumalan Sanalla, noudattaako hän Raamatun opetusta.

Raamatunopettaja kirjoittaa: "Jeesus ei ole Isä. Jeesuksen asemasta on paljon kiistaa ja väittelyä. Toiset sanovat Jeesuksen olevan luotu, jotkut sanovat Jeesuksen olevan Isä ja jotkut kiistävät kokonaan Jeesuksen Jumaluuden. Raamattu opettaa selkeästi, että Jeesus on Jumala, mutta ei Isä...   ..Elämme ajassa joka on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Herran Jeesuksen sanojen mukaan harhaopit ja eksytykset lisääntyvät juuri ennen Hänen tulemustaan. Vanhat ja uudet harhaopit jylläävät kaikella valheen voimalla tänä päivänä. Tässä kirjoituksessa käsittelen harhaoppia, joka opettaa Jeesuksen olevan Isä Jumala. Tämä aihe on todella tärkeä, koska Jeesus on isä harhaopissa piilee suuri vaara harhautua pois uskosta...   ..Tästä kohdasta tulee myös selkeästi esille se, että Isä yksin on Kaikkivaltias, jolla on kaikki valta. Isän Kaikkivaltius ei vie pois Pojan (Jeesus) Jumaluutta, sillä Jeesus oli Isänsä kanssa Jumalana luomassa taivasta ja maata...   ..Jos uskomme Jeesuksen olevan Isä, niin voimme olla vaarassa joutua pelastuksen ulkopuolelle. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa uskoa Jeesuksen olevan Isä...  ..(toisessa artikkelissa:) Jos joku sanoo Jeesuksen olevan Isän, niin silloin Hän on kieltänyt Jeesuksen, koska hän kieltäytyy uskomasta Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja silloin hän on antikristuksen hengessä, ei Pyhässä Hengessä."  

Kun koettelemme raamatunopettajan (Petri Paavola) lausuntoa, niin huomaamme Jumalan Sanan opettavan kaikista asioista päinvastoin. Hänen todellinen usko lähestyy Jehovan todistajien, unitaarien ja areiolaisten harhaoppia, josta hän on tehnyt oman versionsa. Hän yrittää sanoa eräin kohdin, että Isä ja Poika olisivat yksi Jumala, mutta todellisuudessa hänen ristiriitainen ja sekava opetuksensa sisältää selvän väitteen, että Isä ja Poika olisivat kaksi eri Jumalaa. Hän saattaa sanoa, että Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, mutta seuraavissa lauseissa hän sanoo, ettei olekaan. Hän sanoo yhtä ja tekee sitten toista. Hän kannattaa samanlaista oppia, mitä on mm. unitaareilla, että jos joku uskoo Jeesuksen olevan Isä, hän ei voi pelastua. Tämä ei pidä paikkansa, koska Raamatun mukaan Yeshua (Jeesus) on Isä. Yeshua sanoi, joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän. Raamattu myös opettaa, että Yeshua (Jeesus) on Jehovah.

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Ilm. 19:13: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana."

Joh. 1:1-2, 14, 18: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä...   ..Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta...   .. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä..."

Joh. 14:8-11: "Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä." Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden."

Raamatunopettaja väittää, ettei jae Jes. 9:6 (9:6 1933/38) tarkoita Jumalan Pojan olevan Isä vaan ainoastaan sitä, että Jumalan Pojalla on Isän nimi. Tämä on ovelasti laadittu tekosyy yrittää kumota Raamattua sen alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti. Raamatun mukaan arvonimeä Isä ei saa käyttää kukaan muu kuin Isä Jumala, joten Jumalan Poika on Isä, kuten Jes. 9:6 ilmoittaa. Sen takia Jumalan Pojalle on annettu Isän nimi, koska He ovat yksi ja sama Jumala (Joh. 17:11, Matt. 23:9)

Matt. 23:9: "Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa."

Joh. 17:11: "..Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä." (viittaa mm. Jes. 9:6)

Raamatunopettaja on saanut selvästi vaikutteita areiolaisuudesta, joka oli varhaisen kirkon merkittävimpiä kiistoja 300-luvulla. Areiolaisten mukaan Poika ei ole samaa olemusta kuin Isä, kuten raamatunopettaja myös opettaa. Täten areiolaiset käytännössä kieltävät Jeesuksen täyden jumaluuden. Areiolaisuus perustui pyrkimykseen saattaa perinteinen kolminaisuusoppi sopusointuun kreikkalaisen filosofiaan (viisauteen) perustuvan platonilaisen teologian kanssa. Tämän vuoksi areiolaisuus määritteli, että vain Isä on ylin Jumala, kun taas Poika (Logos) vastasi platonilaista demiurgia, joka on alempi Luojajumala ja rakennusmestari. Kirkko tuomitsi tämän harhaopiksi, mitä se onkin. Nykyään tämä harhaoppi vaikuttaa eteenkin Jehovan todistajien keskuudessa. Raamatun mukaan Isä ja Poika ovat samaa olemusta, siis yksi ja sama Jumala.

Joh. 10:30 (2017): "Minä ja Isä olemme yksi."

1. Kor. 1:22-24 "..kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."

Jumalan Poika on lihaksi tullut ja ihmiseksi syntynyt Jumala (Matt. 1:23). Ihmiseksi syntynyttä Jumalaa kutsutaan Jumalan Pojaksi, koska Häntä ei ole siittänyt joku mies vaan Pyhä Henki (Luuk. 1:35, Room. 1:3-4).

Luuk. 1:34-35: "Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Room. 1:3-4: "..Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika..."

Matt. 1:23: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme."

1. Tim. 3:16 (2017): "Tunnustetusti suuri on jumalanpelon salaisuus: Jumala on ilmestynyt lihassa, vanhurskaaksi julistettu Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanoiden keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen."

Juutalaisilla oli uskontunnustuksena "Herra on yksi" (Jehovah on yksi), minkä tunnusti myös Jumalan Poika Yeshua.

Jaak. 2:19 (1933/38): "Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein..." (5. Moos. 6:4, 32:39) 

Mark. 12:29 (1933/38): "Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;"

Alkuseurakunnassa käytettiin uskontunnustuksena lausetta "Yeshua HaMashiach on Herra" (Fil. 2:11), jolloin juutalaisten uskontunnustus liitettiin koskemaan Yeshuaa. Lause tunnustaa kaksia asiaa. Ensinnäkin tunnustetaan, että Yeshua (Jeesus) on Messias. Sen jälkeen tunnustetaan, että Yeshua on Herra (hepreaksi Jehovah = Minä Olen; kreikaksi Kyrios), joka on Mooseksen laissa mainittu Isän Jumalan nimi. Kun Raamatussa lukee Herra Jeesus, se tarkoittaa alkukielellä Jehovah Yeshua (Jeesus). Raamatunopettaja ottaa voimakkaasti kantaa, että jos joku uskoo Jeesuksen olevan Isä, hän ei voisi pelastua. Tämä on kadotukseen johdattavaa eksytystä, koska Jumalan Sana sanoo, että kaikkien on tunnustettava, että Yeshua HaMashiach on Herra (Jehova), joka tarkoittaa Isää Jumalaa.

Mal. 1:1-2, 6: "Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. -- Minä rakastan teitä, sanoo Herra...   ..Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua?"

2. Kor. 4:5 (1933/38): "Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra..."

Fil. 2:11: "jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Miksi Paavali sanoo, että Yeshuan HaMashiachin tunnustaminen Herraksi antaa kunniaa Herralle Isälle? Miksi Yeshuan kautta kiitetään Isää? Tämä johtuu siitä, että Isä ja Poika ovat sama yksi Jumala, sama Herra. Raamatun mukaan on olemassa vain yksi Jumala. Isä ja Poika ovat sama Jumala.

Yeshua sanoi Tuomasta autuaaksi, koska hän uskoi Yeshuan olevan Herra ja Jumala. Näin Yeshua kertoo, ettei kukaan voi pelastua, jos ei usko Yeshua HaMashiachin olevan Herra (Jehova) ja Jumala. Tämän takia Jehovan todistajat eivät voi pelastua, koska he eivät tunnusta Yeshuaa (Jeesusta) Jehovaksi.

Joh. 20:27-29: "Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

1. Joh. 5:20: "Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."

Johannes Kastajan opetuksesta käy myös ilmi, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Jehovah. Johannes Kastaja todistaa, että Yeshua on Jesajan kirjassa ennustettu Herra, joka on heprealaisessa käsikirjoituksessa Jehovah (suomeksi Minä Olen). Paavali myös viittaa 2. Tessalonikalaiskirjeessään Jesajan kirjaan, jolloin Paavali kertoo Herran Yeshuan olevan Jehova. Israelin Kuningas ja sen lunastaja on Jehovah Sebaot, joka on Yeshua HaMashiach, eikä muuta Jumalaa ole.

Joh. 1:26: "Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut."

Jes. 40:3: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!"

2. Tess. 1:7-8: "..Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille."

Jes. 66:15-16: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella..."

Ilm. 22:13 (Jeesus sanoo): "Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu."

Jes. 44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä." 

Joh. 8:24 (Jeesus sanoo): "..Ellette usko, että minä olen se joka olen, te kuolette synteihinne."

2. Moos. 3:14: "Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne."

Raamatunopettajan mukaan Jeesus ei voi olla Isä, koska Raamatun ilmoituksen mukaan kukaan ihminen ei ole nähnyt Isää, mutta Poika on Hänet nähnyt ja Hänestä ilmoittanut. Tämä on virheellinen johtopäätös senkin takia, että sama jae kertoo Pojan olevan itse Jumala (Joh. 1:18). Ihmiset kuolevat ja vasta sen jälkeen pelastuneet näkevät Isän, joten he eivät voi opettaa Isästä. Jumalan Poika pystyi kertomaan Isästä, koska Hän oli ihmiseksi syntynyt Jumala, joka oli tullut Taivaasta maan päälle kertomaan itsestään. Kun Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei kukaan ole Isää nähnyt, mutta Hän on, niin Yeshua viittasi tällä myös Sananlaskuissa olevaan Messias profetiaan, joka kertoo Jumalan Pojasta ja Luojasta (Sananl. 30:3-4).

Joh. 1:18: "Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet."

Joh. 6:46: "Isää tosin ei kukaan ole nähnyt; ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän."

Sananl. 30:3-4 (1933/38): "..enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan Pyhintä. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?"

Jumala tuli ihmiseksi, koska Hän halusi näyttää esimerkkiä, miten tulee elää ja millainen suhde ihmisillä tulee olla Taivaan Isän kanssa (1. Joh. 2:3-6). Isä Jumala luopui vähäksi aikaa Jumalalle kuuluvista oikeuksista ja otti tavallisen ihmisen muodon Jumalan Poikana sovittaakseen maailman synnit Golgatalla. Raamatunopettaja yrittää väittää Jehovan todistajien argumenteilla, ettei Jeesus ole Isä, koska Jeesus sanoi Isän olevan Häntä suurempi. Kun tutkimme Yeshuan (Jeesuksen) opetusta Johanneksen evankeliumin 14.-luvusta, niin Yeshua käsittelee sitä, miksi Hänen pitää nousta Taivaaseen ja jättää opetuslapset maailmaan keskenään. Jumalan Pojalla oli ollut tavallisen ihmisen muoto, mutta Hänelle kuuluu Jumalan muoto ja asema. Kun Isä Jumala on ihmistä suurempi, niin Jumalan Pojan tulee nousta Taivaaseen ottaakseen takaisin Jumalan muodon sekä Hänelle kuuluvat kaikkivaltiaan Herran (Jehovan) oikeudet. Sen takia on jokaisen luodun polvistuttava Jumalan Pojan edessä ja tunnustettava, että Yeshua HaMashiach on Jehovah (Jeesus Kristus on Herra).

Fil. 2:5-11: "Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Joh. 14:28: "Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi."

Raamatunopettaja kiinnittää huomiota Paavalin sanoihin, kun kaikki on ensin alistettu Pojan jalkojen alle, niin lopuksi Poika alistuu Isän alle (1. Kor. 15:20-28), minkä väittää tarkoittavan, ettei Isä ja Poika voi olla sama asia. Paavali ei tarkoita tätä. Paavalin opetus viittaa ensin tuhatvuotiseen valtakuntaan (Ilm. 20:1-6). Jumala Poika tehdessään paluun maan päälle, Hän valloittaa koko maapallon ja alistaa kaiken valtaansa. Hän johtaa koko maailmaa Jerusalemin temppelistä käsin (Hes. 43:1-12, Ilm. 19:11-16). Taivaan Isän asuinsija on niinä aikoina Taivaassa, joten Jumala johtaa maailmaa Pojan kautta. Viimeisellä tuomiolla alistetaan kuolema Jumalan Pojan jalkojen alle, jolloin kadotustuomion saaneet heitetään tuliseen järveen. Sen jälkeen Taivaasta laskeutuu maan päälle Uusi Jerusalem, joka on Isän Jumalan asuinsija. Ilmestyskirja kertoo, ettei kaupungissa ole enää temppeliä, koska Isä ja Poika ovat sen temppeli ja valo. Ilmestyskirja kertoo yhdestä valtaistuimesta kielen yksikkömuodossa, joka on sekä Isän että Pojan yhteinen valtaistuin. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Herra ja Jumala, mikä tulee esille myös Raamatun alkukielien rakenteista (lisää artikkelissa). Miksi Paavali sanoo, että Poika alistuu Isän valtaan ja Isä on Pojan pää, jos Poikakin on Jumalan olemusta? Kyse on siitä, että kun lopuksi Isä Jumala laskeutuu myös maan päälle, Hän ottaa itselleen sen vallan, mikä on Hänellä aina ollut, jotta Jumala olisi kaikki kaikessa sekä Isässä että Pojassa (1. Kor. 15:28 1933/38). Poika on Jumalan ihmisruumis, joka toteuttaa Isän tahtoa. Poika on se, jonka kautta Jumala hallitsee koko luomakuntaa ja se persoona, joka on välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä.

1. Tim. 2:5: "Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus."

5. Moos. 4:39: "Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole."

1. Kor. 8:4: "..tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi."

Ilm. 21:1-3, 22-23: "Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan...    ..Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, hän ja Karitsa. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa."

Ilm. 22:3-5: "
..Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa..."

Päinvastoin kuin raamatunopettaja lausuu, niin Jumalan Poika on kaikkivaltias, jolle on annettu kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Jumala ilmoittaa itsestään eri tavoin, mutta se on selvä asia, että Jumalan Poika käyttää Isän Jumalan valtaa, koska he ovat yksi ja sama Jumala.

Matt. 28:18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."

Matt. 11:27: "Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni."

Room. 9:5 (1933/38): "..ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!"

Eksytyksien paljastamista harrastavien saarnaajien joukossa on myös niitä, jotka ovat ottaneet etäisyyttä tähän raamatunopettajaan, koska he eivät hyväksy hänen näkemystään, ettei Jeesus ole Isä. Olemme kuulleet myös sellaisia kommentteja, ettei hän nauti eräiden seurakuntien luottamusta, koska niiden mukaan hän ei opeta klassista kristinuskoa. Tämän lisäksi hänellä on paljon muutakin kyseenalaista opetusta, mitä käsitellään lisää tässä artikkelissa.

1. Tess. 5:21-22: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."

1. Joh. 4:1, 6: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja...   ..Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen."

Ilm. 2:2: "..Minä tiedän, ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi."

1. Tim. 5:22: "..äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana."

Käärme puhuu Pyhää Henkeä vastaan

Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala, joka ilmoittaa itsestään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta.

2. Kor. 13:14: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!"

Pyhä Henki on yksi Jumalan nimistä, kuten ovat myös Herra, Isä ja Jumalan Poika. Jumala ilmoittaa itsestään eri tavoin, joten Isällä on oma persoonansa, kuten on Pojalla ja Pyhällä Hengellä, mutta kyse on samasta Jumalasta, joka ei ole jakautunut eri olennoiksi Jehovan todistajien oppien tapaan. Raamattu opettaa selvästi Jumalan olevan Henki. Herra on Henki. Pyhä Henki on Jumala ja Kristuksen Henki on sama asia. Raamattu kertoo usein Pyhän Hengen toiminnasta, jolloin Raamattu kertoo nimenomaan Jumalasta.

Joh. 4:24: "Jumala on Henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

2. Kor. 3:17: "Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus."

Room. 8:9: "Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa."

Apt. 5:3-4: "Silloin Pietari sanoi: "Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä...   ..Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan."

Raamatunopettaja on keksinyt sellaisen asian, että seurakunnissa palvontaan Pyhää Henkeä, mikä on hänen mielipiteensä mukaan väärin. On totta, että monissa seurakunnissa käytetään väärin Jumalan nimeä, levitetään harhaoppeja ja vierasta tulta, mutta näillä ilmiöillä ei ole mitään tekemistä Jumalan ja Hänen Pyhän Henkensä kanssa. Nämä epäkohdat eivät kuitenkaan oikeuta raamatunopettajaa kirjoittamaan Pyhää Henkeä vastaan. Raamatunopettajan kirjoituksista saa sellaisen kuvan, että hänen mielestä Jumalaa pitäisi palvoa ilman Pyhää Henkeä, mikä on sukua unitaarien harhaopeille. Raamattu ilmoittaa, että Jumala on Henki, jota tulee rukoilla hengessä ja totuudessa (Joh. 4:24), joten Pyhää Henkeäkään ei saa sulkea pois tai siirtää alemmas.  

1. Tim. 5:19: "Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa."

1. Kor. 14:39: "Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista."

Joh. 14:26: "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut."

Luuk. 12:12: "sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."

Pyhä Henki on yksi Jumalan nimistä ja yksi tavoista, miten Jumala ilmaisee itseään, joten raamatunopettajan kirjoittama arvostelu kohdistuu suoraan Jumalaan. Raamatunopettaja arvostellessaan asiaa käyttää hyvin voimakkaita ilmaisuja kuten esim. "todellisuudessa he palvovat riivaajahenkiä", "riivaajien valhevoimat" ja "ymmärrys sokaistaan ja saastutetaan saatanallisten valheiden kautta" asiayhteyksissä, mitkä ovat todellisuudessa hyvin epäasiallisia. On hyvin vaarallista yleistää jokaisen hengellisen ilmiön olevat riivaajista, koska silloin voi syyllistyä Pyhän Hengen pilkkaamiseen, mitä ei saa anteeksi. Jos näet sellaista, mitä et pysty ymmärtämään, niin on parempi lähteä pois ja pitää kielensä kurissa, kun varomattomasti alkaa soittamaan suutaan ja pahimmassa tapauksessa vetää päälleen kadotustuomion (Jaak. 3:1-6). Eksytysten tarkoitus on johtaa harhaan ne, jotka ansaitsevat muutenkin kadotustuomion (2. Tess. 2:11-12), joten kaikkea ei kannata koko ajan kommentoida. Pyhää Henkeä vastaan puhuvat raamatunopettajat saavat myös kadotustuomion.

Mark. 3:29-30: "Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki."

Matt. 12:30-32: "Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. "Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa." 

Apt. 7:51, 53: "Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä – niin kuin isänne, niin myös te!..   ..Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet."

Käärme sanoo, ettei kasteella ole niin väliä, kunhan vaan sanot uskovasi Jeesukseen

Eräs raamatunopettaja (Petri Paavola) julistaa videollaan: "Vesikaste ei pelasta eikä pese puhtaaksi synneistä. Herran Jeesuksen veri tuo pelastuksen ja pesee puhtaaksi synneistä." Hänellä on väärä kasteoppi, ettei upotuskasteessa saa syntejään anteeksi. Hänen mukaansa kasteelle mennään vasta sen jälkeen, kun synnit on saatu anteeksi. Tämä antaa ymmärtää, ettei kaste ole välttämätön pelastuksen kannalta, joten sen voisi jättää ottamatta. Tämä on ovelaa ja vaarallista eksytystä. Harhaopin tarkoitus on mitä ilmeisimmin yhteen sovittaa hänen seuraajakunnassa olevat kaksi erilaista kastekäsitystä, jotka ovat luterilainen vauvakaste ja helluntailainen upotuskaste, jottei raamatunopettaja menettäisi kannattajiaan toisesta ryhmästä. Näiden ääripäiden väliltä ei voi tehdä Raamatun mukaista yhdistelmää, sillä Raamatussa on vain yksi oppi uskovien upotuskasteesta, mistä ei ole eri versioita.

Ef. 4:4-5: "On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!"

Kukaan ei synny uudesti ylhäältä ilman kastetta veteen ja Henkeen. Kun Corneliuksen perhe oli saanut ensin Pyhän Hengen kasteen, niin Pietari käski heidän sen jälkeen mennä upotuskasteelle veteen. Pyhän Hengen kaste ei korva upotuskastetta.

Joh. 3:4-5: "Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."

Apt. 10:47-48: "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen..."

Kristuksen verta, vettä ja uskoa ei voi erottaa toisistaan. Kastevesi on vertauskuva Kristuksen verestä, joka pesee synnit pois, jos uskoo. Vesi, veri ja Henki todistavat yhtäpitävästi. Yeshua käski menemään kasteelle sen jälkeen, kun on uskonut evankeliumin, sen ehtona, että voi saada pelastuksen. Raamattu kieltää kastamasta ketään, joka ei omalla suullaan tunnusta Yeshuaa Jumalan Pojaksi, joten uskon puute on este antaa upotuskaste. Tämän käskyn takia ei saa kastaa vauvaa, ei-uskovaa eikä ketään tajutonta, koska hän ei ole tunnustanut uskoaan, eikä itse pyytänyt kastetta. Vauvalle annettu kaste ei ole Raamatun tarkoittama uskovien upotuskaste, vaan epäpätevä veden pirskotusrituaali, joka perustuu kirkollisiin perinnäissääntöihin.

Apt. 8:36-38: "Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet."

1. Joh. 5:6-8: "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta -- ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren. Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus. Todistajia on näin kolme: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi."

Yeshua on opettanut niistä edellytyksistä, joilla ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja pelastua. Jokaisen on tunnustettava uskonsa Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin, mutta se ei yksin riitä pelastukseen (opetusvideo). Sen lisäksi on tehtävä parannus laittomuudesta (Matt. 7:21-23, Apt. 3:19-20, Ilm. 14:12) ja otettava upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen.

Mark. 16:15-16: "Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Kol. 2:12: "Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista."

Kun raamatunopettaja sanoo, ettei kastevesi pese syntejä pois, niin se on ilmiselvässä ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa, jonka mukaan upotuskasteessa pestään synnit pois Herran Yeshua HaMashaichin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä. Upotuskastetta ja uskoa ei voi erottaa toisistaan. Upotuskasteen ottaminen on Jumalan vanhurskaan tahdon tekemistä, jonka täyttämistä ei saa laiminlyödä eikä edes vitkastella.

Apt. 22:16: "Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois."

Tit. 3:5: "..Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät."

Hes. 37:23: "..Minä pyyhin pois heidän syntinsä ja rikkomuksensa, minä puhdistan heidät..."

1. Kor. 6:11: "..mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Matt. 3:13-15: "Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä."

Matt. 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Pelastaako kaste? Luterilaiseen kasteopin mukaan vauvalle annettu vesikaste antaisi varman pelastuksen siitä huolimatta, miten kastettu tulee myöhemmin elämään. Uskovien upotuskaste aikuisille ei anna varmaa pelastusta, jos kastettu ei tee parannusta laittomuudesta. Usko ilman tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa. Raamatunopettajan kritiikki, ettei kaste pelasta, epäonnistuu siinä suhteessa, että sen voi ymmärtää väärin, ettei kasteella olisi mitään tekemistä pelastumisen kanssa. Kun on tullut uskoon, täytyy käydä pesemässä synnit pois upotuskasteessa Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä. Armon voi kuitenkin menettää, jos ei pysy parannuksessa. Apostoli Pietari siteerasi Vanhaa testamenttia (Sananl. 26:11) kirjoittaessaan, että puhtaaksi pesty ihminen voi liata itsenä niin, ettei hänellä ole enää syntien sovitusta. Pelastuksen voi menettää, jos ei tee parannusta laittomuudesta (Room. 6:14-16, 1. Joh. 3:4). Kukaan ei voi pelastua ilman uskovien upotuskastetta, mutta se ei yksin takaa pelastusta, jos ei tee Jumalan tahtoa uskossa Yeshua HaMashiachiin.

2. Piet. 2:20-22: "Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Kastetta on käsitelty enemmän artikkelissa: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Käärme kääntää Jumalan armon riettaudeksi

Yksi ovelimpia tapoja mitätöidä Jumalan käskyt on väittää, että ihmisen teoilla ole mitään merkitystä pelastuksen kannalta, koska olemme pelastettu yksin Yeshuan (Jeesuksen) armon vuoksi. Raamatunopettaja kirjoittaa: "Kukaan ihminen ei kykene itsessään täyttämään Jumalan lakia ja pelastumaan lain tekojen kautta, jonka tähden Uuden Liiton pelastus tapahtuu ilman lain tekoja uskon kautta Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön." Tässä artikkelissa arvioidaan raamatunopettajan viimeaikaisia lausuntoja vertaamalla niitä Raamatussa oleviin lauseisiin asia kerrallaan.

Raamatunopettajan lausunto voisi sopia monen saarnaajan suuhun. Siinä on olennaisia asiavirheitä ja puolitotuuksia, jotka eivät ole koko totuus vaan väärää opetusta. Monissa kirkoissa on tämä oppi, mikä sisältää ajatuksen, ettei uskonnonharjoittamisessa tarvita lakia ollenkaan eikä ihmisen teoilla olisi mitään merkitystä pelastuksen kannalta. Oppia kutsutaan antinomismiksi, mikä perustuu Martti Lutherin oppilaan Johann Agricolan esittämiin ajatuksiin, joita ei edes Luther hyväksynyt, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Puolitotuus ei ole koko totuus vaan valhe'. 

On totta, että Ihminen saa syntinsä anteeksi uskonsa tähden ilman lain tekoja, mutta samalla täytyy sekin sanoa, että jos uskoon tulon jälkeen ei tee parannusta lain rikkomisesta, hän menettää armonsa. Armon saaminen ei edellytä täysin virheetöntä suoritusta, mutta edellyttää syntien tunnustamista ja niiden hylkäämistä (1. Joh. 1:9). 

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

Ilm. 2:16 (1933/38): "Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla."

Matt. 11:20, 23: "Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta...    ..Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä."

Uskosta ei ole mitään hyötyä, jos ei tee parannusta. Paholaisen enkelit uskovat Jeesukseen ja jopa pelkäävät Jumalaa, mutta uskostaan huolimatta he eivät pelastu. Miksi paholaisen enkelit eivät pelastu, vaikka he uskovat Jumalaan? Heidän pelastuksen estää lain tekojen puuttuminen, joilla he olisivat osoittaneet, että heidän uskonsa on totta. Usko ilman lain tekoja on kuollut. 

Jaak. 2:17-20: "Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

Apt. 26:20 (Paavali sanoo): "Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy."

Saarn. 12:13-14 "Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista."

Käärme sanoo, ettei evankeliumi vaadi uskovalta mitään, ei lain noudattamista eikä mitään muitakaan tekoja. Voi miten houkutteleva ajatus, joka on suorastaan liian hyvä ollakseen totta. Apostoli Johannes varoitti eksyttäjistä, jotka sanovat, että lain rikkojat voisivat olla vanhurskaita. Yksi sellainen on edellä mainittu eräs raamatunopettaja. Nykyajan seurakunnissa on todella paljon samanlaisia harhaanjohtajia. Johanneksen mukaan he eivät ole Jumalasta.

1. Joh. 3:4, 7-8, 10: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...   ..Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti...    ..Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista."

Jos joku ottaa esille vaatimuksen tehdä parannus lain rikkomisesta, monet raamatunopettajat moittivat sitä lakihenkiseksi ja itsensä vanhurskauttamiseksi lain teoilla, mikä ei pidä ollenkaan paikkansa. Raamatussa ei ole ollenkaan sanaa lakihenkinen, vaan se on ihmisen keksimä pilkkasana niistä, jotka noudattavat lakia. Lain noudattaminen tulee aloittaa, koska Raamatun opetuksen mukaan jokaisen on tehtävä parannus uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), jotta voi saada synnit anteeksi (Mark. 16:15-16, Luuk. 24:47, Apt. 2:38, 3:19-20). Lain noudattaminen ei ole sama asia kuin pelastuksen perustaminen lain tekoihin. Armon alla ei saa rikkoa lakia vastaan (Room. 6:14-16, 1. Joh. 3:4). Paavalin ja Johanneksen mukaan lain rikkominen on syntiä (Room. 2:12-13, 1. Joh. 3:4-10). Parannuksen tekeminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että hylkää laittomuuden ja alkaa noudattaa lakia.

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Matt. 23:28 (1933/38): "Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta."

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman..."

Apt. 3:19-20, 26 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen...   ..Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Raamatunopettajien moitetta voisi soveltua niihin syntyperäisiin juutalaisiin, jotka elävät vielä vanhassa liitossa ja noudattavat lakia, mutta eivät usko Yeshua HaMashaichiin. Vanhan liiton juutalaiset yrittävät pelastua omin avuin tekemällä lain tekoja, mikä ei riitä vanhurskauteen, koska heillä ei ole uskoa. Raamatunopettajat eivät yleensä ymmärrä Paavalin opetuksen alkuperäistä tarkoitusta, joten he soveltavat Paavalin sanoja mustavalkoisesti sellaisiin asiayhteyksiin, mitä Paavali ei tarkoittanut, samalla unohtaen, että Paavali vaati lain noudattamista roomalaisilta pakanauskovilta (ei-juutalaisilta).

Room. 2:12, 27: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla...   ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

1. Kor. 9:8: "En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa."

Teoilla on siis merkitystä pelastuksen kannalta, koska Jumalan pyhät sekä uskovat Yeshuaan että noudattavat lakia (Ilm. 12:17, 14:12). Teoilla osoitetaan usko (Jaak. 2:18, 26). Teoissa pitää näkyä parannuksen teko (Matt. 3:8 1933/38, Apt. 3:19-20). Jokainen tullaan tuomitsemaan viimeisenä päivänä tekojen ja lain mukaan (Matt. 25:31-46; Room. 2:12-13, 27; Ilm. 20:13, 22:12). Yeshua HaMashiach ei armahda niitä uskonsa tunnustaneita, jotka jättivät tekemättä Jumalan tahdon ja tekivät laittomuutta (Matt.  5:19-20, 7:21-23 1933/38). Raamattu todellakin opettaa, että teoilla on vaikutusta pelastukseen, mutta ilman uskoa ei voi kukaan itseään vanhurskauttaa. Tästä teemasta on lisää artikkelissa: 'Usko ilman tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa'.

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'"

Ps. 119:155 (RK): "Pelastus on kaukana jumalattomista, sillä he eivät välitä sinun laeistasi."

Room. 12:19: "..Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" -- näin sanoo Herra."

Matt. 25:45-46: "Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Sananl. 16:6: "Laupeus ja uskollisuus sovittavat synnin, Herran pelko pitää loitolla pahasta."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Yeshua HaMashiach ei uhrannut itseään Golgatalla, jotta ihminen voisi vapaasti rikkoa lakia vaan sen takia, että parannuksen tehnyt ihminen saisi uuden alun elämälleen. Yeshuan armo ei ole laittomuuden tekemistä varten vaan parannuksen tekoa varten. Jos uskoon tulon jälkeen palaamme tekemään syntejä, meistä tulee uudestaan laittomuuden tekijöitä, joilla ei ole enää uhria sovittamaan syntejämme (Herp. 10:26-27).

Gal. 2:17-18: "Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki! Vasta jos alan uudelleen rakentaa sitä minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja."

Tit. 2:11-12 (1933/38): "Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,"

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Monet raamatunopettajat käyttävät väärin Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) armoa tekemällä siitä halvan uhrin, joka sallii rajattoman synnin tekemisen. He pyrkivät oikeuttamaan Kristuksen uhrilla tahallisen laittomuuden tekemisen, mikä on Kristukseen sovitusveren häpäisyä (1. Piet. 1:14-19, 2. Piet. 2:21-22). Kristus ei pelasta laittomuudessa elävää seurakuntaa, vaan oksentaa sen suustaan ulos.

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi...

Hepr. 10:26-28: "Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana."

Ilm. 3:15-16: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani."

Kirkossa voi olla käärmeitä
Yksi Yeshuan (Jeesuksen) armon halpuuttajista oli Martti Luther, jonka harhaoppisuus ja suoranainen pahuus tulee selvästi esille hänen kirjeessä Melanchthonille, jossa hän kirjoittaa: "Jumala ei pelasta ihmisiä, jotka vain kuvittelevat olevansa syntisiä. Ole syntinen ja tee rohkeasti syntiä...   ..Mutta mikään synti ei erota meitä Karitsasta, ei vaikka tekisimme aviorikoksen ja murhan tuhannesti päivässä" (Letter to Philipp Melanchthon, August 1, 1521, LW 48:282). Lutherin kirje on Jumalan armon väärinkäyttämistä ja ovelaa eksyttämistä. Kukaan Kristuksessa oleva ei kehota tekemään rohkeasti syntiä, koska sellainen on täysin Raamatun vastaista opetusta (1. Joh. 3:9-10). Sen takia natsi-Saksa käytti hyväksi Lutherin kirjoituksia oikeuttaakseen holokaustin toisen maailmasodan aikana. Lutherin harhaoppeja käsitellään enemmän artikkelissa: 'Jumala puhdistaa huoneensa'.

Room. 3:8: "Ei kai asia niin ole, kuin jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan: "Tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää!" He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen."

1. Joh. 3:9-10: "Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."

1. Joh. 3:12-15: "Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa."

Käärme käyttää Raamattua sen alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti

Käärme on erittäin taitava juonimaan ja valehtelemaan. Yeshuan aikana käärme oli keksinyt sellaista, että perheen lasten ei tarvinnut elättää iäkkäitä vanhempiaan, jos he lahjoittaisivat vanhemmille kuuluvan osuuden temppelin papistolle. Tämä käytännössä tarkoitti sitä, että vanhempien eläketurva annettiin papiston hyväksi. Tekemällä näennäistä hyvää tehtiin vanhemmille vahinkoa. Yeshua puuttui kovasanaisesti papiston perinnäissääntöön, jolla kumottiin Mooseksen lain käsky kunnioittaa vanhempiaan. Temppelille ei saa lahjoittaa vanhempien elatukseen tarkoitettuja varoja (korban = uhrilahja), mikä on oikea tapa noudattaa Mooseksen lakia.

Jes. 29:13: "..tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,

Seurakunta voi olla rosvojen luola
Mark. 7:7-13: "Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi', te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."

Mark. 11:17: "Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

Raamatussa on paljon erilaisia käskyjä, joita pitää noudattaa siinä asiayhteydessä ja tarkoituksessa, mihin käsky on alun perin annettu. Jos joku soveltaa kirjaimen mukaan käskyä sellaiseen tarkoitukseen, mihin käsky ei ole alun perin tarkoitettu, niin toimii Jumalan tahdon vastaisesti. Sen vuoksi on hyvin tärkeä osata hyvin koko Raamattu, jotta osaa soveltaa Jumalan käskyjä alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Paavali korosti, että laki on hyvä, jos sitä käytetään, kuten Jumalan on sen alun perin tarkoittanut.

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti...   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Yeshua antoi hyvää esimerkkiä Mooseksen lain oikeasta soveltamisesta, kun paholainen koetteli häntä erämaassa. Paholainen poimi Raamatusta käskyjä ja pyysi Yeshuaa todistamaan olevansa Jumalan Poika, mutta sellaisessa asiayhteydessä, mihin niitä ei oltu tarkoitettu. Jos kuvittelet olevasi Jumalan Poika, niin hyppää muurin harjalta alas ja niin osoita, ettet kuole. Yeshua vastasi paholaiselle sillä Raamatun jakeella, joka oli tarkoitettu kyseessä olevaan asiayhteyteen. Näin Yeshua paljasti kaikki paholaisen juonet.

Ps. 91:11-12: "Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen."

Luuk. 4:9-12: "Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'" Jeesus vastasi: "On myös sanottu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"

5. Moos. 6:16 (1933/38): "Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niinkuin kiusasitte häntä Massassa,"

Joku voisi sanoa Jumalan profeetalle, että jos kuvittelet olevasi profeetta, niin todista se juomalla myrkkyä. Myrkyn juominen ei ole tarkoitettu antamaan profeetan merkkiä vaan osoittamaan, että jos joku paha ihminen yrittää juottaa myrkkyä, niin Jumala voi pelastaa profeettansa tekemällä myrkyn tehottomaksi, mikä on viesti Jumalan viholliselle, että hän on nyt tekemisissä profeetan kanssa. Sen takia on turha pyytää profeettaa juomaan myrkkyä saadakseen merkin. Sellaista merkkiä ei pyynnöstä saa.

Mark. 16:18: "He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat."

Matt. 12:38-39: "Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki."

Käärme väärinkäyttää vaikeatajuisimpia jakeita Raamatusta, jotteivät ihmiset huomaisi valheita

Paavalin aikana juutalaisia seurakuntia ei ollut vain Israelissa, vaan monissa Välimeren ulkomaalaisissa kaupungeissa. Syntyperäisiä juutalaisia asui mm. Turkissa, Syyriassa, Kreikassa ja Roomassa. Paavali ei käännyttänyt kristityiksi ainoastaan pakanoita (ei-juutalainen) vaan myös ulkomailla asuvia syntyperäisiä juutalaisia. Paavali meni sapattina paikalliseen synagogaan, jossa hän puhui juutalaisille ja heidän keskuuteensa liittyneille pakanoille. Raamatussa kutsutaan Israelin Jumalaan uskovia pakanoita 'Jumalaa pelkääviksi', jotka kävivät synagogassa kuuntelemassa lain lukemista oppiakseen sen (Luuk. 7:2-5, Apt. 15:19-21 Biblia).

Apt. 13:5: "Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa..." (Saul on toiselta nimeltä Paavali)

Paavalin aikana kristinusko oli juutalaisten nasaretilainen lahko, joka uskoi Yeshuan olleen Golgatalla kuolemallaan synnit sovittanut sekä ylösnoussut Jumalan Poika ja Messias (Apt. 24:5). Kristityillä oli Rooman valtion myöntämät etuoikeudet harjoittaa vapaasti uskontoa, koska roomalaiset pitivät kristittyjä juutalaisina. Kristinusko oli juutalaisuutta, joka uskoi Messias profetoiden täyttyneen Yeshuassa. Vanhan liiton juutalaiset eivät hyväksyneet Yeshuaa Messiaaksi, joten Paavali joutui taistelemaan paljon uskon puolesta. Tämä näkyy Paavalin kirjeissä, kun hän taivuttelee taitavasti juutalaisia uskomaan Yeshua HaMashiachiin käyttämällä sellaisia termejä (sanoja) ja vertauksia, jotka juutalaiset ymmärtävät, mutta jotka ovat vieraita niille, jotka eivät tunne juutalaisuutta. Se aiheuttaa vaaran, että pakana ymmärtää Paavalin kirjeet väärin, mitä tapahtuu paljon.

Apt. 24:1, 5: "Viiden päivän kuluttua Kesareaan saapui ylipappi Ananias, muutamia kansan vanhimpia sekä asianajaja Tertullus, ja maaherran edessä he esittivät syytteen Paavalia vastaan...    ..Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja, ja kaikkialla, joka puolella maailmaa hän on lietsomassa levottomuutta juutalaisten keskuudessa."

Pietari varoitti, että Paavalin kirjeet ovat hyvin vaikeatajuisia, joita muut raamatunopettajat vääristelevät. Paavalin kirjoituksia otetaan surutta irti asiayhteydestä ja niistä keksitään kaikenlaisia tekosyitä, miksi jotain Jumalan käskyä ei tarvitse noudattaa tai jopa niin, että miksi Jumalan käskyn noudattaminen olisi syntiä. Näin Raamattua huonosti osaava ja heikkoluontoinen ihminen saattaa pelästyä ja eksyä pois Jumalan tahdon tekemisestä.

"Usko, Paavalin musta on valkoinen." "Mitä?"
Pietari kirjoitti, että Paavali kirjeiden alkuperäisestä tarkoituksesta tietämättömät raamatunopettajat vääristelevät niitä omaksi tuhokseen, kuten muitakin kirjoituksia Raamatusta. Suomalainen Raamattu (1933/38) varoittaa jakeessa 2. Piet. 3:17 lankeamasta "rietasten eksymykseen", joka on epätarkka käännös kreikkalaisille sanoille 'athesmōn planē', mikä merkitsee 'laittomuuden harhakäsitystä' (Biblehub). Raamatun käännöksistä esim. International Standard kääntää oikein "lawlessness" ja ruotsalainen käännös Folkbibeln myös oikein "laglös". Pietari siis varoitti, että tietämättömät raamatunopettajat tulevat vääristelemään Paavalin vaikeatajuisia kirjeitä kumotakseen lain, mitä ei pidä uskoa. Näin on tehty lähes kaikissa kristityissä kirkossa. He ovat vääristelleet Paavalin peruskäsitteitä ja yhdistelleet toisistaan irrallisia jakeita väärässä asiayhteydessä, jolloin on syntynyt väärä evankeliumi. Pietarin sanojen mukaan Paavalin ja muiden Raamatun kirjojen vääristeleminen on syntiä, josta saa kadotustuomion. Yeshua (Jeesus) sanoo viimeisellä tuomiolla heille: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät" (Matt. 7:23).

Luuk. 13:25-28: "Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.' Silloin te alatte selittää: 'Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.' Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.' "Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos."

2. Piet. 3:14-17 (1933/38): "Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,"

Paavalin kirjoituksista voi saada täysin väärän käsityksen, jos ei kiinnitä tarkasti huomiota siihen, milloin Paavali puhuu pakanauskoville ja milloin syntyperäisille juutalaisille. Lukijan ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhden lauseen perusteella, vaan tutustua koko kirjeeseen sekä selvittää missä olosuhteissa kirje on kirjoitettu ja kenelle. Uusi testamentti siteeraa paljon Vanhaa testamenttia, joten ilman hyvää lain tuntemusta, ei ymmärrä Paavaliakaan.

1. Kor. 9:9-10: "Sanotaanhan Mooseksen laissa: "Älä sido puivan härän suuta." Ei kai Jumala tässä häristä huolehdi? Kaiketi hän sanoo tämän meidän vuoksemme. Meitä ajatellenhan on kirjoitettu: "Kyntäjän tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa."

Joh. 1:45: "Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista."

Mikä tekee Paavalin kirjoituksista niin vaikeatajuisia? Paavali käyttää kirjoituksissaan paljon runollista ja vertauskuvallista kieltä, jolla hän taistelee niistä juutalaisista, jotka eivät halua hevin uskoa, että Jumalan Poika Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Mooseksen lain ennustama Messias ja uuden liiton asettaja. Roomalaiskirje voi tuntua hyvin ristiriitaiselta kirjeeltä, koska Paavali vuorotellen käskee noudattamaan Mooseksen lakia sillä uhalla, että menettää pelastuksensa, ja vuoroin sanoo, ettei lain noudattaminen vanhurskauta ketään. Paavali osittaa sanansa vuoroin syntyperäisille juutalaisille, jotka ylpeilevät lain teoillaan, millä ei voi tulla vanhurskaaksi, jos ei ole uskoa. Sitten Paavali osoittaa sanansa pakanauskoville ja nuhtelee heitä siitä, etteivät he halua noudattaa lakia.

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Room. 3:27-28: "Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja."

Roomalaiskirjeen kolmas luku voi antaa hätäiselle lukijalle väärinkäsityksen, että laki on kumottu tai muuttunut, joten Paavali päättää luvun selventäviin sanoihin, ettei usko kumoa lakia vaan vahvistaa lain. Paavali haluaa sano syntyperäisille juutalaisille, että lakia tarvitsee noudattaa, mutta jos sitä noudattaa ilman uskoa Yeshua HaMashiachiin, niin lain teoista ei ole mitään hyötyä pelastuksen kannalta, kuten ei ole pakanoille hyötyä uskosta, jos ei noudata lakia.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Paavali sanoo pakanoille ja juutalaisille, että heidät tuomitaan sen mukaan, noudattavatko he Mooseksen lakia vai ei. Paavali vaati Roomalaiskirjeessä sekä Mooseksen lain noudattamista että uskoa Yeshua HaMashiachiin sen ehtona, että saa armon. Roomalaiskirje sovittelee pakanauskovien ja syntyperäisten juutalaisten välisiä ristiriitoja vaatimalla heitä olemaan yhtenäisiä. Paavali kirjoittaa, että Mooseksen lakia noudattava pakanauskova, tulee tuomitsemaan sellaiseen juutalaisen, joka rikkoo lakia vastaan, joten juutalaisten pitää hyväksyä keskuuteensa uskoon tulleet pakanat.

Room. 2:27: "Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Paavalin opetuksen voi tiivistää, ettei lain teoilla voi sovittaa syntejään eikä tulla vanhurskaaksi, koska vain usko Yeshua HaMashiachiin antaa syntien sovituksen, mutta kukaan ei voi pysyä vanhurskaana, jos ei tee parannusta lain rikkomisesta. Paavali ja Jaakob opettavat yhdessä, että uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta lain rikkomisella menetetään vanhurskaus. Pelastus on lahja, mikä tarkoittaa sitä, ettei pelastusta tarvitse ostaa rahalla. Saamansa lahjan voi kuitenkin menettää, jos ei ala noudattaa lakia. Kun synnit on saatu anteeksi ja päästy Jumalan armon alle, niin Jumala edellyttää parannuksen tekoa lain rikkomisesta. Usko ilman lain tekoja on kuollut, eikä sellainen usko kelpaa Jumalalle.

Ap.t 3:19-20 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen."

Jaak. 2:20, 24, 26: "Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?..   ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella....   ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Jer. 18:10: "Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."

Roomalaiskatolinen kirkko on katekismuksessaan kumonnut Jumalan lain ja korvannut sen suurelta osin roomalaisten pakanauskontojen tavoilla. Kirkko on käyttänyt hyväkseen Paavalin kirjoitusten vaikeatajuisuutta ottamalla asiayhteydestä irti yksittäisiä sanoja ja antamalla niistä selityksen, joka poikkeaa Paavalin alkuperäisestä tarkoituksesta. Välillä kirkon teologian tutkijat ovat tunnustaneet kirkkonsa tekemiä virheitä. Paavi Benedictus XVI toimi aiemmin teologian professorina Saksassa. Hän on kirjoittanut kirjan 'Jeesus nasaretilainen', jonka sivulla 271 hän sanoo, että Mooseksen laissa on Jumalan tahto, mutta kirkko on vääristellyt lakia tulkitsemalla yksipuolisesti Paavalin kirjeitä: "Toora, oikealle tielle opastava ja elämään johtava Jumalan sana. Israel tajusi yhä selvemmin, että siinä oli Mooseksen pysyvä, perustava lahja ja että se, mikä varsinaisesti oli Israelille tunnusomaista, oli Jumalan tahdon ja sen myötä oikean elämän tien tunteminen. Valtaisa psalmi 119 on yhtä puhkeamista iloon ja kiitollisuuteen tästä saadusta lahjasta. Yksipuolinen lakikäsitys, joka nousee yksipuolisesti tulkitusta Paavalin teologiasta, vääristää katseemme, emmekä näe tätä Israelin iloa - iloa tuntea Jumalan tahto ja näin saada ja osata elää tämän tahdon mukaan." Hän havaitsee hyvin huomattavan asian, ettei kristikunta osaa elää Jumala tahdon mukaan, koska kirkolliset opit perustuvat vääristeltyyn Paavalin teologiaan. Tämä ei koske vain roomalaiskatolisia, vaan myös luterilaisia, helluntailaisia ja monia muita protestanttisia kirkkokuntia. Raamatun mukaan Jumalan tahdon vastainen elämä estää uskovia pelastumasta (Matt. 7:21-23, 1. Joh. 3:4-10).

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Matt. 7:21 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

Käärme väittää, ettei laki koske pakanuskovia

Alkuseurakuntiin tuli kiistoja siitä, pitääkö seurakuntaan liittyvien pakanoiden ottaa Mooseksen laissa mainittu ympärileikkaus, jotta he voivat pelastua ja liittyä seurakuntaan. 

Apostolit kokoontuivat Jerusalemiin ratkaisemaan kiistaa. Apostolit eivät vaatineet ympärileikkausta, koska Mooseksen laki ei edellytä Israelin ulkopuolella asuvilta pakanoilta ympärileikkausta. Laissa ja profeetoissa on jopa määräys, että jopa ulkomaiset eunukit, joilla ei ole enää mitään ympärileikattavaa, voivat pelastua, jos he noudattavat sapattia ja muita Jumalan käskyjä (Jes. 56:3-6). Apostolit eivät kumonneet lain käskyä, vaan sovelsivat lakia oikein.

1. Moos. 17:9-10: "Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi."

Joh. 7:15, 22: "Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?"..   ..Mooses sääti teille ympärileikkauksen -- se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä..."

Juutalaisiin oli juurtunut ajatus, että ulkomailla asuvat pakanat on pakko ympärileikata, jotta he voisivat pelastua, joka on enemmän, mitä laki vaatii. Pietari vastasi tähän asiaan selittämällä, että uuden liiton aikana pelastus ei perustu lihan ympärileikkaukseen, joka viittaa myös pakanoiden liittymiseen vanhaan liittoon ja ympärileikkauksen liiton kantamiseen, vaan siihen, että uskoo Jumalan Poikaa. Ulkomailla asuvat ympärileikkaamattomat pakanat ja ympärileikatut juutalaiset pelastuvat kumpikin yhtäläisesti uskomalla Yeshua HaMashiachiin. Ulkomailla asuville pakanoille ei pidä antaa kannettavaksi sellaista iestä, mitä he eivät itsekään pystyneet kantamaan (Apt. 7:8, 15:8-11).

Apt. 7:8 (1933/38): "Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne kaksitoista kantaisää."
 
Apt. 15:7-11: "Kun väittelyä oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: "Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa: hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavoin kuin heidät." 
 
Monet raamatunopettajat väittävät, että apostolien kokous olisi kumonnut pakanoiden velvollisuuden noudattaa Mooseksen lakia, jolloin he saisivat vapaasti valehdella, varastaa ja murhata. Koska Mooseksen laki ei olisi heidän kohdalla voimassa, niin silloin ei tarvitse noudattaa edes lain käskyä uskoa Jumalaan. Apostolit totesivat, että pakanat ovat nyt opiskelemassa lakia synagogissa joka sapatti, joten apostolit eivät halua häiritä heidän opiskelua enempää, kun antaa tarpeelliset neljä Mooseksen lain käskyä, joita heidän on alettava heti noudattaa. Rooman valtakunnan alueella oli haureus hyvin yleinen tapa, joten apostolit vaativat pakanoita noudattamaan heti Mooseksen lain kieltoa harjoittaa haureutta ja epäjumalanpalelusta kaikessa muodossa (kielto jatkaa toisen uskonnon tapojen harjoittamista). Sen lisäksi he vaativat heti keskeisen Mooseksen lain ruokasäädöksen noudattamista. Pakanat eivät saa enää syödä verestä valmistettuja elintarvikkeita (esim. veripaltut ja mustamakkara), epäjumalille uhrattua lihaa (esim. toisen uskonnon lihakaupan tuotteita) ja lihaa, josta ei oltu verta laskettu pois.

Apt. 15:19-21 (Biblia): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan."

Paavali oli läsnä apostolien kokouksessa, joten Paavali tiesi, ettei apostolien kokous poistanut pakanoiden velvollisuutta noudattaa lakia, joten hän vaati pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia. Paavali kirjoitti roomalaisille, ettei Jumala tee eroa juutalaisten eikä pakanoiden välillä. Laki koskee kumpaakin ihmisryhmää samalla tavalla.

Room. 2:9-13, 27: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...    ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

4. Moos. 15:15: "Jumalaa palveltaessa koskevat teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia samat säädökset kuin teitäkin. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te."

Paavali vetoaa monissa eri kohdissa Mooseksen lakiin kuten kirjeissään kreikkalaiselle Timoteukselle, korinttilaisille ja efesolaisille. Esimerkkeinä mainittakoon Mooseksen laissa olevat kiellot varastaa ja valehdella.

3. Moos. 19:11: "Älkää varastako, älkää valehdelko älkääkä pettäkö toisianne."

Ef. 4:25: "Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä...   ..Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle."

1. Kor. 9:8: "En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa."

1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti...   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen." 

Roomalaiset viranomaiset pitivät ensimmäisillä vuosisadoilla kristittyjä juutalaisten lahkona, koska he noudattivat lakia ja opiskelivat sitä yhdessä juutalaisten kanssa Jerusalemin temppelissä ja synagogissa (Apt. 2:46, 15:21). Paavalia kutsuttiinkin juutalaisten nasaretilaisten lahkon johtajaksi (Apt. 24:5). Paavali käski kreikkalaista Timoteusta opettaa seurakunnalle Mooseksen lakia ja vaati korinttilaisia kristittyjä olemaan koskematta saastaiseen, minkä laki kieltää (3. Moos. 11:8, Jes. 52:11).

1. Tim 4:13: "Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen."

Joh. 10:34-35: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

2. Kor. 6:17: "Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan"

Yeshua vahvisti lain ja profeettojen kirjojen olevan voimassa myös uuden liiton aikana (Matt. 5:17-18, Luuk. 16:17, Joh. 10:35). Jesajan ja Sakarjan kirjat kertovat, että tulee vielä aika (tuhatvuotinen valtakunta), jolloin Herra on kaikkien kansojen Kuningas ja kaikki kansat tulevat viettämään Mooseksen laissa määrättyjä sapattia, uudenkuunjuhlaa ja lehtimajanjuhlaa. Tämä tarkoittaa, että laki koskee myös pakanoita (Jes. 56:6-7).

Sak. 14:9, 16: "Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas...   ..Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Jes. 2:2-3: "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

Käärme sanoo, että voit huoletta syödä sianlihaa, sillä Jeesus sanoi kaikkien eläinten olevan puhdasta ruokaa

Juutalaisilla oli tapana kutsua pakanoita sioiksi ja koiriksi. Pakanat saastuttivat itseään syömällä sianlihaa ja harjoittamalla epäjumalanpalvelusta, joten ei ihme, että heitä verrattiin sikoihin. Pakanakansat suhtautuivat juutalaisiin myös vihamielisesti, koska he eivät pitäneet heidän tavoistaan ja tekivät Israeliin myös ryöstöretkiä. Vihollisia verrattiin pureviin koiriin ja raatoja syöviin sikoihin, jotka ovat petoeläimiä. Tämän vuoksi Yeshua varoitti, että pakanoiden kanssa pitää olla varuillaan, ettei heitä ärsytä hyökkäämään päälle toimimalla väärällä hetkellä harkitsemattomasti. Yeshua antoi käskyn myös julistaa evankeliumia pakanoille, mutta kehotti toimimaan viisaasti.

Matt 7:6: "Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä."

Matt. 10:16: "Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset."

Jumalalla oli suunnitelma lähettää apostoli Pietari Israelin Jumalaan uskovan roomalaisen pakanaperheen luokse, jotta he kääntyisivät kristityiksi. Juutalaisilla oli tapana, etteivät he seurustelleet ulkomaalaisten ihmisten kanssa, joita pitivät saastaisina, minkä vuoksi Pietarilla oli vaikeuksia olla tekemisissä pakanauskovien kanssa (Apt. 10:28, Gal. 2:11-12 Keefas = Pietari). Sen takia Jumala opetti Pietarille erityisesti juutalaista puhuttelevalla tavalla, että jos Jumala puhdistaa toiseen kansaan kuuluvan ihmisen, häntä ei saa sanoa saastaiseksi (Jes. 56:6-7, Apt. 10:15, Hepr. 11:31). Jumala näytti Pietarille näyssä purjekankaan, jossa oli saastaisia elämiä. Pietari ei suostunut niitä syömään, koska se oli lain mukaan kielletty, joten Pietari ei pystynyt heti ymmärtämään näkyä. Pietari sanoi, ettei hän ole koskaan syönyt mitään saastaista.

Apt. 10:14: "Mutta hän vastasi: "Ei, ei, Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä."

Yeshua ei siis koskaan sanonut, että kaikki eläimet ovat puhdasta ruokaa, eikä myöskään antanut lupaa syödä saastaisia elämiä. Sen vuoksi Pietarikaan ei ole koskaan syönyt mitään saastaista, minkä hän itsekin sanoi (Apt. 10:14). Suomalaiseen Raamattuun (1933/38 ja 1992 -käännökset) on lisätty Raamattuun kuulumattomia sanoja ja olennaisesti väärä käännös jakeeseen Mark. 7:19: "..Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta", jota ei ole ollenkaan evankeliumin kreikkalaisessa käsikirjoituksessa, mistä kertoo lisää artikkeli. Pietarin näyn tarkoitus kuitenkin selviää, koska Raamattuun on kirjoitettu näyn selitys. Lopulta Pietari ymmärsi, ettei näyssä ollut kyse ruuasta vaan ihmisistä, joita ei saa sanoa saastaisiksi syntyperän vuoksi, jos he ovat tulleet uskoon (Apt. 10:28, 34-36). Näyn tarkoitus ei ollut kumota lakia, vaan opettaa juutalaiset hyväksymään keskuuteensa pakana, joka on kääntynyt uskoon. Jos Jumala puhdistaa syntisen pakanan, häntä ei saa sanoa saastaiseksi (Apt. 10:15)

Apt. 10:19-20, 28, 34-35: "Pietarin yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi hänelle: "Kolme miestä kysyy sinua. Mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät...   ..Hän sanoi heille: "Niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena...    ..Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."

Kolossan alkuseurakuntaan oli liittynyt pakanoita (ei-juutalaisia), jotka olivat ennen harjoittaneen pakanauskontoja. Monilla heistä oli ollut kasvisruokavalio, koska he palvoivat eläimiä epäjumalina, joiden lihaan ei saanut tarttua eikä koskea (tabu). Nyt he alkoivat noudattamaan Vanhan testamentin Herran juhlia ja alkoivat syömään myös liharuokia, mitä muut kolossalaiset alkoivat arvostelemaan. Paavali puolusti heitä, ettei kukaan saa tuomita heitä sapatin, uudenkuunjuhlan ja Herran juhlien viettämisestä sekä Vanhan testamentin sallimien liharuokien syömisestä. Kolossalaiskirjeen jae 2:17 on käännetty väärin suomalaisiin Raamattuihin 1933/38 ja 1992 -käännöksiin. Jakeeseen on lisätty sana 'vain', joka puuttuu kreikankielisestä käsikirjoituksesta, mikä muuttaa lauseen alkuperäisen tarkoituksen päinvastaiseksi. Jae ei vapauta uskovia noudattamasta Raamatun ruokasääntöjä ja Herran juhlia vaan ilmoittaa, ettei seurakunnan ulkopuolisella taholla ole oikeutta moittia kolossalaisia kristittyjä uskonnon harjoittamiseen liittyvien ruokasääntöjen ja Herran juhlien noudattamisesta, koska seurakunta kuuluu Kristukselle (vert. Kol. 1:18 ja 2:17). Seurakunnalla on valta moittia ja erottaa sen jäsen uskonnon harjoittamiseen liittyvien sääntöjen rikkomisen takia, eikä sellaista oikeutta ole ulkopuolisilla. Biblia vuodelta 1776 kääntää jakeet paremmin:

Kol. 2:16-17 (Biblia): "Älkään siis kenkään teitä tuomitko ruasta eli juomasta, taikka määrätyistä pyhäpäivistä, ei uudesta kuusta, eikä sabbateista, Jotka ovat tulevaisten varjo, mutta itse ruumis on Kristuksessa." (vert. Kol. 1:18: "Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta..")

Kol. 2:16-17 (International Standard): "Therefore, let no one judge you in matters of food and drink or with respect to a festival, a new moon, or a Sabbath day. These are a shadow of the things to come, but the reality [Or substance] belongs to Christ."

1. Kor. 5:12: "Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia."

Herran juhlat ovat esikuvaa mm. tuhatvuotisesta rauhan valtakunnasta, minkä takia niitä kutsutaan tulevaisuudessa olevan asian varjoksi. Lause ei kumoa niiden viettämistä, koska siinä ei sanota, että ne olisivat olleet tulevaisuuden varjo (imperfekti), vaan sanoo niiden olevan olemassa (preesens). Kun otamme huomioon jakeiden 16-23 asiayhteyden huomaamme, ettei Paavali vapauta noudattamasta ruoka- ja juhlasääntöjä, vaan varoittaa palaamasta takaisin harjoittamaan pakanallisia tapoja, jotka Paavali sanoo olevan vain ihmisen keksimiä sääntöjä. Paavali ei tarkoita tässä yhteydessä Jumalan lakia, koska se ei ole ihmisen keksimä laki. Jos seurakuntalaiset palaavat takaisin noudattamaan väärien ihmisten keksimiä väärien uskontojen tapoja, yhteys seurakunnan päähän Kristukseen katoaa.

Kol. 2:18-19: "..Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla."

Eräs raamatunopettaja on sitä mieltä, että kaikki lain ruokasäädökset kumoutuivat sillä hetkellä, kun Yeshua kuoli Golgatalla ja kaikkein pyhimmän esiriippu repesi: "Heprealaiskirjeen 9 luku, joka on kirjoitettu juutalaisille Herran Jeesuksen opetuslapsille opettaa kuinka ruuat, juomat ja erilaiset pesot (Vanhan Liiton puhdistuskasteet) olivat ainoastaan lihan sääntöinä voimassa uuden järjestyksen aikaan asti, jonka jälkeen kerrotaan kuinka Herran Jeesuksen veri avaa tien kaikkeinpyhimpään. Edellä oleva opetus tarkoittaa sitä, että Uudessa Liitossa Vanhan Liiton ruokasäädökset on kumottu. Toisin sanoen vanhan liiton laki ruokasäädöksistä on kumoutunut Uuden Liiton aikakaudessa, sillä Hebr 9:10:ssa olevat sanat uuden järjestyksen aikaan asti tarkoittaa Uuden Liiton aikakautta, jossa Vanhan Liiton ruokasäädökset kumoutuvat lain muutoksen takia Herran Jeesuksen veressä...    ..Kolossalaiskirjeen 2 luvusta tulee myös selkeästi esille se kuinka Vanhan Liiton ruokasäädökset on kumottu. Paavali kirjoitti ettei kukaan saanut tuomita Kolossan seurakuntaa syömisestä ja juomisesta, jotka asiayhteys liittää Vanhan Liiton liiton järjestykseen, koska Paavali kirjoittaa myös Vanhan Liiton juhlista ja niihin liittyvistä juhlasapateista, joita Uuden Liiton uskovien ei tarvitse viettää." Lausunto on selvästi Uuden testamentin vastainen. Hän on käsittänyt täysin väärin Kolossalaiskirjeen 2.-luvun tarkoituksen, kuten edellä on asiaa selvitetty. Sen lisäksi hän vetoaa Heprealaiskirjeen 9.-lukuun, joka ei kumoa lakia, vaan opettaa vanhan liiton aikana Jerusalemin temppelissä suoritettujen rituaalien olleen voimallisia pesemään synnit pois siihen saakka, kunnes Jumalan Poika sovitti synnit Golgatalla. Sen jälkeen ei ole syntien sovitusta, jos ei usko Jumalan Poikaan (Hepr. 9:15, 28). Kun koettelemme Jumalan Sanalla raamatunopettajan lausuntoa ruokasäädöksistä, niin löydämme heti Uudesta testamentista pakanoille annetun käskyn noudattaa kolmea Mooseksen lain ruokasäädöstä, mikä koskee uuden liiton aikaa, sekä Paavali kiellon koskea saastaiseen, joten saastaisia eläimiä ei saa edelleenkään syödä. Raamatunopettajan lausunto on ilmiselvässä ristiriidassa Uuden testamentin opetuksen kanssa, jolla hän eksyttää oppilaansa syömään Uudessa testamentissa kiellettyä lihaa, mistä Yeshua antoi moitteet myös Pergamon ja Tyatiran alkuseurakunnille.

Apt. 15:29: "..karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu..." 16:4: "He kulkivat sitten kaupungista kaupunkiin ja ilmoittivat samalla uskoville apostolien ja vanhimpien Jerusalemissa tekemistä päätöksistä velvoittaen heidät noudattamaan niitä."

Ilm. 2:14, 20: "Mutta kaikkea en sinussa hyväksy: Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä...    ..Mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista, tuota Isebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan siveettömyyttä ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa."

Jes. 52:11: "Pois, pois, lähtekää Babylonista! Saastaiseen älkää koskeko, lähtekää pois sieltä, pitäkää itsenne puhtaina, te Herran pyhien astioiden kantajat!"

2. Kor. 6:17: "Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä
älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan"

Kun Herra Yeshua HaMashiach palaa suurella voimalla maan päälle, Hän tuhoaa jokaisen sianlihan ja muiden saastaisten eläinten syöjän. Tämä taas kertoo sen totuuden, ettei laittomuuden tekijät pelastu, vaikka he väittäisivät uskovansa Jeesukseen (Matt. 7:21-23 1933/38). Silloin Hän ei erottele pakanoita ja juutalaisia, koska laki on sama kaikille kansoille (4. Moos. 15:15; Matt. 5:17-18, 28:19-20; Room. 2:6-13, 27). Jos joku raamatunopettaja sanoo sinulle, että saat syödä verestä valmistettua mustaamakkaraa ja sianlihaa, niin hän eksyttää sinut tielle kadotukseen (Ef. 5:5).

2. Tess. 1:7-8: "..kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille."

Jes. 66:15-18: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni."

Ef. 5:5: "Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta..."

Markuksen evankeliumi kertoo miehestä, jossa oli legioonan verran eli noin 6000 saastaista henkeä. Kun Yeshua oli karkottamassa henkiä miehestä pois, he pyysivät lupaa mennä sikoihin, joka on Mooseksen lain mukaan saastainen eläin. Yeshua suostui heidän pyyntöönsä ja ajoi pahat henget sikalaumaan. Sen jälkeen 2000 sian lauma teki joukkoitsemurhan juoksemalla jyrkänteeltä alas järveen. Antaako tämä esimerkki aiheen ajatella, ettei Jumala välitä ollenkaan siitä, että joku syö saastaista sianlihaa? Kannustaako tämä esimerkki harjoittamaan saastaista siankasvatusta? Tämä esimerkki antaa varoituksen, ettei pidä syödä sianlihaa eikä sikoja pidä kasvattaa.

Mark. 5:8-14: "Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: "Legioona, sillä meitä on monta." Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta. Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut."

Kun tuhlaajapojan perimät rahat olivat loppuneet syntisen elämän takia, hän ajautui sikopaimeneksi, mikä on juutalaiskulttuurissa hyvin häpeällinen ammatti. Sen jälkeen hän alkoi katumaan syntejään ja päätti palata takaisin kotiinsa (Luuk. 15:15-20). Poika teki parannuksen ja isä otti hänet takaisin ja antoi hänelle anteeksi. Ei ole sattumaa, että tässä kertomuksessa otetaan taas esille saastainen siankasvatus. Kun sian syömisen lopettaa ja syntiä pyytää anteeksi, niin Taivaan Isä antaa anteeksi.

Luuk. 15:14-20: "Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. "Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: 'Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon.' Niin hän lähti isänsä luo. "Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä." 

Käärme väittää, ettei lakia tarvitse noudattaa, koska et ole lain alla

Joku voi kiinnittää huomiota siihen, että Paavali sanoo, ettemme ole enää lain alla, vaikka vaatiikin noudattamaan lakia. Mistä on kyse? Paavali tarkoittaa käsitteellä olla lain alla vanhan liiton juutalaisia, joilla oli lian tekoja, mutta eivät noudattaneet laissa olevaa käskyä uskoa Kristusta. Lain alla oleminen ei tarkoitta lain noudattamista vaan lain tuomion alaisuutta niille, jotka eivät lakia noudata (Dan. 9:11). Paavali noudatti itse tarkasti lakia, eikä edes rikkonut mitään temppeliä vastaan. Oliko Paavali lain alla? Ei ollut lain vaan armon alla, koska hän noudatti lakia uskossa Jumalan Poikaan (Apt. 24:14, 25:8, 28:17). Jos suomalainen pakana alkaa noudattamaan Mooseksen lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), hän ei mene lain alle vaan armon alle. 
 
Uuden liiton aikana tulee noudattaa lakia, muuten ei pysy uudessa liitossa eikä armon alla (lisää artikkelissa). Sen vuoksi Paavali sanookin, että jos armon alla jatkaa laittomuuden tekemistä, se johtaa kadotustuomioon, mutta jos tekee parannuksen laittomuudesta, se johtaa vapauttavaan tuomioon. Paavali opetti, että laki on hengellinen. Kristuksen Henki johdattaa luopumaan synnistä ja noudattamaan lakia.

Room. 3:20: "..Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on."

Room. 6:13-16: "Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi! Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room. 8:6-7, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua...    ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Ps. 119:165 (1933/38): "Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule."

Gal. 5:16-18, 22-23: "Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia...    ..Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki."

Monet raamatunopettajat väittävät, ettei tarvitse noudattaa lakia, koska emme ole lain alla.
Eräs raamatunopettaja väittää, jos alat noudattaa lakia, teet syntiä ja menet lain alle: "Olen huomannut, että uskovien keskuudessa on yhä enemmän alkanut vaikuttaa sellainen ajatus ja oppi, että kaikki vanhan liiton aikaiset lait olisivat voimassa sellaisenaan ja siten koko vanhan liiton laki velvoittaisi myös Uuden Liiton uskovia noudattamaan sitä. Asia ei tietenkään ole näin, sillä Herra Jeesus verensä ja sovitustyönsä kautta on kumonnut vanhan liiton lakijärjestyksen uhreista ja seurakunnan toimeenpanemista kuolemanrangaistuksista jne. Lain alle meneminen (Vanhan Liiton järjestyksen mukainen usko Uudessa Liitossa) on sama asia kuin astua pois Messias Jeesuksesta."

Raamatun opettaja arvostelee toisia sellaisesta opetuksesta, että uuden liiton aikana pitäisi noudattaa Mooseksen lakia. Yeshua sanoi, että opettajat, jotka noudattavat Mooseksen lakia ja niin opettavat, ovat suuria Kristuksen Valtakunnassa. Ne raamatunopettajat, jotka kumoavat lakia ja niin opettavat, pudotetaan pienimmiksi helvettiin asti. Edellä siteerattu raamatunopettajan lausunto on juuri sellaista eksytystä, josta voi Jumalan Sanan mukaan saada kadotustuomion. Jos ei ymmärrä, mitä Paavali tarkoittaa käsitteellä olla lain alla, eksyy helposti pois totuudesta ja kumoaa lakia Yeshuan nimenomaisen kiellon vastaisesti. (Matt. 5:17-20, Luuk. 16:17, Joh. 10:35).

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Paavali opetti, että kaikkien kansojen tulee noudattaa lakia. Armon alla Mooseksen lain noudattaminen ja sen opettaminen ei ole syntiä vaan vanhurskautta. Eräs raamatunopettaja opettaa Raamatun avioliittosäännöistä. Hän sanoo, että jos joku noudattaa uuden liiton aikana eräitä Jumalan käskyjä avioliitosta, hän tekee syntiä. Siis ikään kuin Jumala olisi avioliittosäädöksissään määrännyt ihmisen tekemään syntiä ja myöhemmin tullut katumapäälle, mikä on käsittämätöntä opetusta. Raamatunopettaja puhuu kuin antikristus. Paavali opettaa yksiselitteisesti, ettei lain noudattaminen ole koskaan syntiä. Syntiä on rikkoa Mooseksen lakia (Matt. 5:19, 1. Joh. 3:4).

Room. 7:7: "Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki."

Room. 2:13, 27: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...    ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella." 

Käärme väittää, ettei lakia enää ole, koska olemme kuolleet laille

Suomalaiset pakanuskovat eivät ole kuolleet laista, koska he eivät ole koskaan edes olleet vanhassa liitossa. Siitä huolimatta monet raamatunopettajat julistavat, että olemme kuolleet pois laista, ja tässä yhteydessä he siteeraavat sellaisia jakeita Roomalaiskirjeen 7.-luvusta, jotka on osoitettu nimenomaan vanhan liiton juutalaisille (Room. 7:1), joilla oli vaikeuksia hyväksyä Yeshua Messiaaksi. He soveltavat Roomalaiskirjeen 7.-lukua sellaiseen asiayhteyteen, mihin jakeet eivät ole alun perin tarkoitettu, jolloin he johtavat kuulijansa harhaan. Suomalainen pakanauskova ei voi olla kuollut laille, mutta syntyperäinen juutalainen kuolee vanhalle liitolle elääkseen sen jälkeen uskossa Yeshua HaMashiachiin. Kysymys on Paavalin vertauskuvallisesta opetuksesta, miten vanhassa avioliitossa ollut leski on vapaa solmimaan uuden avioliiton.

Room. 7:1-3 (1933/38): "Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle."

Jottei asiasta tule väärinkäsitystä, Paavali sanoo selvyyden vuoksi, ettei laki ole syntiä. Siis lain noudattaminen ei ole Jumalan tahdon vastainen teko, mutta vanhassa liitossa oleminen on sitä, koska silloin ei tunnusta uskoaan Jumalan Poikaan. Paavali vetoaa juutalaisiin käyttämällä vertausta, mikä viittaa myös Golgatan sovitustyöhön, uudestisyntymiseen ja lesken oikeuteen uuteen avioliittoon, missä vanha kuolee pois ja uusi herää eloon. Synnin tekeminen lakia rikkomalla kuolee pois ja sen jälkeen Jumalaa palvellaan Pyhässä Hengessä laki noudattaen.

Room. 7:5-7 (1933/38): "Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei toki..."

Opettaako Raamattu, että laki on kuollut ja velvollisuus noudattaa sitä on lakannut? Roomalaiskirjettä tulee lukea 7.-luvun jälkeen myös seuraava 8.-luku. Paavali opettaa, mikä on kuolemaan johtavaa lihallista elämää ja mikä on Kristuksen Hengessä elämistä, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Liha on ihmisen omat mielihalut, jotka eivät halua alistua noudattamaan Mooseksen lakia, mikä on vihollisuutta Kristusta vastaan. Elämä Kristuksen Hengessä on Mooseksen lain noudattamista samalla tavalla, miten Kristus sitä ilolla noudatti. Laki ei ole mihinkään lakannut eikä hävinnyt. Uuden liiton puolella noudatamme lakia Kristuksen Hengessä. Yeshuan sanojen mukaan Jumalan käskyjen noudattaminen antaa elämän, joten lakikin on edelleen voimassa.

Joh. 12:49-50: "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Room. 8:5-9, 12-13: "Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa...    ..Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Room. 7:14, 22: "Me tiedämme, että laki on hengellinen...  ..Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain..."

Jes. 11:1-3: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on totella Herraa..."

Tuhatvuotista rauhavaltakuntaa hallitsee Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach. Raamatun mukaan silloin kaikki kansat noudattavat Mooseksen lakia. He viettävät sapattia, uudenkuunjuhlaa ja lehtimajanjuhlaa Mooseksen lain käskyjen mukaisesti. Lakia ei ole siis lakkautettu, mutta uuden liiton aikana sitä noudatetaan Kristuksen Hengessä samalla tavalla, miten Yeshua itsekin noudatti lain kaikkia käskyjä (Matt. 5:17-18, Room. 8:6-9, 1. Joh. 2:3-6).

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

5. Moos. 31:11-12: "kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä."

Käärme vääristelee Galatalaiskirjettä väittämällä sen kumonneen lain

Galatalaiskirje on yksi väärinkäytetyimmistä ja vääristellyimmistä Raamatun kirjoista. Monet raamatunopettajat siteeraavat sitä väärässä asiayhteydessä ja selittävät, että Paavali kumoaa kirjeessä uskovien velvollisuuden noudattaa lakia, mikä ei pidä ollenkaan paikkansa. Galatalaiskirje on tarkoitettu Galatian seurakunnan jäsenille, jotka eivät halunneet enää uskoa Jumalan Poikaan, vaan palasivat takaisin joko vanhan liiton juutalaisiksi taikka pakanauskontojen alkeisvoimiin, joiden pakanajuhlia he halusivat alkaa viettää. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'

Gal. 1:6: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin."

Gal 4:3, 8-10: "..Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia...   ..Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi? Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia." (alkuvoimat tarkoittaa pakanauskontoja, joissa oli omat juhla-ajat ja määrävuodet)

Vanhan liiton juutalaisiksi takaisin kääntyneet eivät enää turvanneet Jumalan Poikaan, vaan halusivat omin avuin pelastua noudattamalla Mooseksen lain käskyjä. Lain noudattamisessa ei ole mitään vikaa, mutta jos hylkää uskonsa Jumalan Poikaan, niin sapattikäskyn noudattaminen ei voi korvata uskoa Jumalan Poikaan. Jos joku väittää näiden jakeiden perusteella, että lakia ei tarvitse noudattaa tai Paavali arvostelee lain noudattamista, niin hän on ymmärtänyt Galatalaiskirjeen täysin väärin.

Gal. 3:3-5: "..Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?"

Galatalaiskirje taistelee uskosta luopumista ja vanhan liiton juutalaisuutta vastaan, mikä kieltää Jumalan Pojan. Paavali ei moiti seurakuntaa lain noudattamisesta vaan siitä, etteivät he enää halua perustaa pelastustaan Yeshua HaMashiachiin. Galatalaiskirje nuhtelee kaikkia niitä, jotka haluavat omilla teoilla vanhurskauttaa itsensä ilman uskoa Jumalan Poikaan. He eivät perusta pelastustaan Jumalan Pojan antamaan uhriin, vaan yrittävät itse sovittaa syntinsä hyvillä teoilla. Tämä ei onnistu, koska jokainen on joskus tehnyt syntiä, eikä syntejä voi saada anteeksi muuten, kuin uskomalla Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin.

Room. 9:31-33 (RK): "Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että se ei perustu­nut uskoon vaan tekoihin. Israelilaiset näet loukkaantuivat kompastuski­veen, niin kuin on kirjoitettu: "Minä panen Siioniin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään." (kompastuskivi, kulmakivi ja huippukivi tarkoittavat Jeesusta Kristusta; 1. Piet. 2:4-10, Jes. 8:13-15, 28:16)

Vanhan liiton juutalaisilta ei ole puuttunut pelkästään uskoa Messiaaseen vaan myös Israelin Jumalaan. Nykyajan rabbiininen juutalaisuus ei vaadi juutalaisilta uskoa edes Israelin Jumalaan (video), mutta vaatii juutalaisten tapojen ja juhlaperinteiden noudattamista siitä huolimatta, että laki käskee uskomaan Jumalaan ja Messiaaseen (2. Moos. 20:2-6, 5. Moos. 18:18-19). Juutalaisilla on aina ollut ongelma, etteivät he viitsi uskoa Jumalaan, mutta haluavat kuitenkin noudattaa perinteitä. Vanhan liiton aikana juutalaiset eivät pelastuneet lain teoilla vaan uskolla, joten Paavali jatkoi opetusta saman periaatteen mukaisesti. Abraham oli vanhurskas, koska hän uskoi Herraan. Jumalan hyväksyi Abrahamin uskon, koska hän osoitti uskonsa toimimalla Jumalan käskyjen ja lakien mukaan.

1. Moos. 15:5-6 (1933/38): "Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi."

1. Moos. 26:4-6: "Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini." Niin Iisak jäi asumaan Gerariin."

Jaak. 2:20-24: "Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Paavali tarttuu Galatalaiskirjeessä siihen ongelmaan, ettei kristityksi kääntyneet juutalaiset ja pakanat jaksaneet enää uskoa Herraan Yeshua HaMashiachiin. Paavali mainitsee Abrahamin uskon hyvänä esimerkkinä ja kehottaa juutalaisia uskomaan samalla tavalla. Paavali myös muistuttaa juutalaisia siitä, että pelastus koskee kaikkia uskovia olivat he mistä kansasta tahansa. Huomatkaa, että Yeshuan evankeliumi sisältää vaatimuksen noudattaa lakia, joten usko ei kumoa lakia (1. Tim. 1:8-11, Room. 3:31).

Gal. 3:5-8, 14: "Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi." Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen...   ..Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen."

Uusi testamentti puhuu usein kristittyjen vapaudesta. Kristittyjen vapautta on vääristelty siten, että se tarkoittaisi vapautta olla noudattamatta lakia. Raamattu ei tarkoita kristittyjen vapaudella sitä, että saa elää miten itse tahtoo. Ne jotka rikkovat lakia, he eivät ole vapaita vaan turmeluksen orjia. Kun Vapahtaja antaa vapauden, se tarkoittaa pelastusta, jonka saa olemalla uskollinen Jumalan Sanalle. Sana vapaus vertautuu nimenomaan siihen, miten Jumala vapautti oman kansansa Egyptin orjuudesta. 

2. Piet. 2:19: "He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on."

Joh. 8:31-32: "Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita."

Ps. 50:14-15 (RK): "Uhraa kiitosta Jumalalle ja täytä lupauksesi Korkeimmalle. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut, ja sinä olet kunnioittava minua."

Galatalaiskirjeen 4.-luvussa Paavali vertaa vanhaa liittoa orjan asemaan. Paavalin aikana perheissä saattoi olla vaimojen lisäksi orjia tekemässä kotiapulaisen töitä. Isännän vaimolla oli paljon korkeampi asema kuin orjalla ja vaimon lapsella korkeampi asema kuin orjan lapsella. Galatialaiset juutalaiset (Gal. 1:6, 2:15) eivät halunneet uskoa Messiaaseen ja vapautua elämään uudessa liitossa. Paavali käyttää tätä vertausta taivuttaessaan juutalaisia uskomaan Messiaaseen. Paavali kertoo, miten Jerusalemin juutalaiset asukkaat olivat jääneet vanhan liiton orjiksi, ja kehottaa heitä ottamaan vastaa taivaallisen Jerusalemin, joka edustaa uutta liittoa ja Messiasta. Paavalin kirjeissä olla lain alla tarkoittaa vanhaa liittoa ja olla armon alla tarkoittaa uutta liittoa.

Gal. 4:21-26, 31: "Te, jotka tahdotte elää lain alaisuudessa, vastatkaa: ettekö kuule, mitä laki sanoo? Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen. Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti, vapaan naisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa. Toinen on Siinainvuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme...    ..Me emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen lapsia." (Paavalin aikana Siinain niemimaa kuului Arabiaan, jonka pääkaupunki oli Petra)

Mitä tulee sitten itse lain noudattamiseen, niin lain käskyjen noudattaminen ei ketään orjuuta vaan vapauttaa synnin orjuudesta, jos uskoo Jumalan Poikaan. Vanha liitto ei saanut ihmisiä vapautumaan synnin orjuudesta, joten uusi liitto antaa Kristuksen Hengen, jonka voimalla ihmiset lopettavat synnin tekemisestä ja saavat syntinsä anteeksi uskonsa tähden (Jer. 31:31-34, Room. 6:14-16; 8:2, 7). Yeshua ja Paavali opettivat, että lakia rikkova ihminen on synnin orja, joka rikkoo lakia lihallisten halujensa ohjaamana (1. Joh. 3:4). Vanha liitto orjuuttaa sen takia, ettei ihminen halua uskoa Messiaaseen, vaikka laki niin käskee tekemään (5. Moos. 18:18-19).

Room. 7:7, 14: "..Onko laki syntiä? Ei toki...   ..Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty."

Joh. 8:34: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja."

Room 6:16-19: "..jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta -- käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät."

1. Joh. 3:4, 6-8: "..synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...   ..Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti..."

Käärme sanoo, ettei lain noudattamisesta ole mitään hyötyä, jos et noudata lakia viimeistä piirtoa myöden, koska silloin olet kirottu. Käärme myös sanoo, että jos alat noudattaa lakia, tulet kirotuksi. Monet vääristelevät ovelasti Galatalaiskirjettä väittääkseen lain noudattajien olevan kirottuja. Raamattu ei opeta, että lain noudattaminen johtaisi kiroukseen vaan lain rikkominen (5. Moos. 27:26). Paavali ottaa tämän lain kohdan esille kertoakseen uskon merkityksestä. Hän korostaa, ettei Abraham ainoastaan noudattanut lain käskyjä vaan myös uskoi Israelin Jumalaan, joka on esikuva siitä, miten kaikki kansat voivat tulla Abrahamin lailla vanhurskaaksi. Paavali kirjoitti, ettei lain käskyjen noudattaminen yksin riitä vanhurskauteen, jos ihmiseltä puuttuu usko Jumalaan. Joku voi yrittää noudattaa kaikkia lain käskyjä kuin koservatiivi tapauskovainen, mutta jos häneltä puuttuu usko, niin hän ei voi erehtyväisenä ihmisenä saavuttaa vanhurskautta. Paavali ei missään nimessä moiti ketään lain noudattamisesta vaan siitä, etteivät galatialaiset haluneet enää uskoa Yeshuaan. Jos usko ilman tekoja on hyödytön, niin on myös teot ilman uskoa hyödyttömiä. Paavali haluaa sanoa, että vanhurskaus vaatii sekä uskoa että tekoja, mikä vanhurskauttaa jokaisen ihmisen hänen alkuperästään huolimatta (Room. 2:13, Jaak. 2:24). Paavali ei puhu tässä asiyhteydessä vain lain noudattamisesta vaan erityisesti siitä, ettei perintöosuuden saaminen Jumalan valtakunnasta perustu Abrahamin jälkeläisille annettuun ympärileikkeukseen, vaan usko Jumalan Poikaan liittää kenet tahansa Israelin kansaan (Room. 11). Paavali opetus tarkoittaa, että jos luopuu uskosta Yeshuaan, niin silloin luopuu pelastuksesta, jota ei voi enää saavuttaa kääntymällä vanhan liiton juutalaiseksi. On hyvin tärkeää lukea tarkasti Paavalin kirjeet kokonaan, ettei lähde tekemään vääriä johtopäätöksiä asiayhteydesta irroitettujen yksittäisten jakeiden perusteella antamalla nille sellaisen tarkoituksen, mitä Paavali ei ole alun perin tarkoittanut.

Gal. 3:6-11: 26, 28-29 "Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi." Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee." On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa elää"..   ...Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen...   ..Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu."

Room 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Abraham, Iisak ja Jaakob eivät olleet täydellisiä ihmisiä, mutta heillä oli uskoa ja lain tekoja. Jos he erehtyivät, niin he tekivät parannuksen, koska heillä oli asenne ja halu noudattaa Jumalan käskyjä. He ovat Jumalan luona, koska he osoittivat uskonsa teoillaan. Sitten on niitä kristittyjä, jotka haluavat uskoa Jeesukseen, mutta eivät halua noudattaa lakia. He tulevat pettymään viimeisenä päivänä, kun huomaavat, että Abraham, Iisak ja Jaakob ovat profeettojen kanssa Taivaassa ja laittumuudessa eläneet kristityt tuomitaan kadotukseen.

Luuk. 13:25-28: "Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.' Silloin te alatte selittää: 'Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.' Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.' "Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos."

Matt. 7:23: "Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Galatalaiskirjeessä Paavali varoittaa pakanauskovia kääntymään vanhan liiton juutalaisiksi ottamalla ympärileikkaus siinä tarkoituksessa, että ympärileikkaus pelastaa heidät. Mooseksen laki velvoittaa vain Abrahamin jälkeläisten ottavan ympärileikkauksen, joten ympärileikkaus ei ole ulkomailla asuville pakanoille pakollinen. Paavali oli huolissaan niistä pakanoista, jotka lähtivät seuraamaan vanhan liiton juutalaisia ja liittyivät heihin ottamalla ympärileikkauksen. Juutalaisten lainopettajien keskuudessa oli sellainen harhaoppi, että ympärileikkaus antaa varman pelastuksen ja ympärileikkaamattomuus estää sen. Tätä harhaoppia vastaan taisteli Johannes Kastaja sanomalla, ettei ympärileikattu pelastu, jos hän ei tee parannusta lain rikkomisesta. Eräillä luterilaisilla teologeilla on vastaavanlainen harhaoppi, että kaste pelastaa, mikä ei ole koko totuus asiasta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Matt. 3:7-10: "Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."

Jos joku ottaa ympärileikkauksen sen takia, että vaihtaa Jumalan Pojan Yeshua HaMashiachin ympärileikkaukseen eli haluaa siirtyä uudesta liitosta vanhaan liittoon, niin hän ajautuu armon ulkopuolelle. Kukaan ei joudu armon ulkopuolelle, jos alkaa noudattaa lakia, mutta jos samalla kieltää uskonsa Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin, niin hän ei ole enää armon alla.

Gal. 5:2-4: "Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle."

Eräät juutalaiset alkoivat vaatia pakanoita ottamaan ympärileikkauksen vain sen takia, ettei muut juutalaiset vainoasi heitä kristinuskonsa takia, mikä on jo askel Kristuksen hylkäämisen suuntaan, koska he myötäilivät Kristuksen kieltäviä juutalaisia. Paavali moitti näitä juutalaisia, etteivät he itsekään noudata lakia. Mooseksen laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvat pakanat, mutta on käsky ympärileikata Abrahamin jälkeläiset (1. Moos. 17:8-10).

Gal. 6:12-13: "Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty."

Paavali ei moittinut galatialaisia juutalaisia ainoastaan uskon puutteesta, vaan myös välinpitämättömyydestä lain käskyille. Kun juutalainen alkaa uskomaan Jumalan Poikaan, niin hänen uskonsa vanhurskauttaa hänet ja lain rikkomukset puretaan pois kuin maan tasalle purettu synnintalo. Taloa ei ole purkanut juutalaisten hyvät teot tai muut lain teot, vaan Jumalan Pojalta saatu armo. Paavali kiinnittää huomiota siihen, ettei Jumalan Poika ole synnin palveluksessa, joten usko ei anna oikeutta rikkoa lakia vastaan. Jos joku on saanut uuden alun elämälleen uskossa Yeshua HaMashiachiin ja sen jälkeen alkaa uudestaan tekemään syntiä, niin hän menettää vanhurskautensa. Paavali käyttää vertauksena syntisen talon purkamista ja synnintalon uudelleen rakentamista. Kun uskon johdosta synnintalot on purettu maan tasalle, niin jos sen jälkeen alamme rakentaa synnintaloa uudelleen, meistä tulee uudelleen epävanhurskaita lain rikkojia. Jumalan Pojan uhri on tarkoitettu synnintalon purkamista varten, ei sen uudelleen rakentamista varten. Nämä sanat Paavali osoittaa juutalaisille.

Gal. 2:15-18: "Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii. Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki! Vasta jos alan uudelleen rakentaa sitä minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja."

Gal. 5:13, 22-24: "Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne...    ..Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen."

Gal. 6:1 (1933/38): "Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen."

Pietari osoitti kirjeensä erityisesti kristityiksi kääntyneille syntyperäisille juutalaisille. Hän käytti vertauksia, jotka juutalainen ymmärtää hyvin. Kun Jumala puhdistaa syntisen ihmisen Karitsa veressä, silloin saastaisesta siasta tulee putipuhdas, kuten Jumala oli Pietarille opettanut (Apt. 10:15-17, 34-35). Mutta jos armahdettu ihminen ei pyhitä elämäänsä tekemällä parannuksen synneistään, niin saatu armo valuu hukkaan. Pesty sika menee uudelleen rypemään rapakossa, mikä vie laittomuutta tekevän kadotukseen.

2. Piet. 2:20-22: "Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Käärme arvostelee lakia huonoksi ja kumoaa sen omavaltaisesti

Eräs raamatunopettaja ei hyväksy Mooseksen laissa olevia säädöksiä, joissa määrätään kuolemantuomio vakavista synneistä kuten esim. aviorikoksesta ja murhasta: "Vanhassa Liitossa oli voimassa kuolemanrangaistus tietyistä synneistä. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta kuolemanrangaistus poistui, tämäkin on osoitus lain muutoksesta. Yhdessäkään kohtaa Uuden Liiton uskonjärjestyksessä ei ole käskyä tai opetusta seurakunnan toimeenpanemasta kuolemanrangaistuksesta." Tämä lausunto ei pidä paikkansa, koska uuden testamentin evankeliumi ei kiellä laissa olevia kuolemantuomioita, vaan vahvistaa ne, mutta kukaan ei saa tehdä omankäden oikeutta ilman esivallan lainvoimaista tuomiota (Room. 13:1-7).

Hepr. 10:26-28: "Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana."

1. Tim. 1:8-11 (RK): "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain mukaisesti. Tiedämme myös, ettei lakia ole säädetty vanhurskaan takia vaan lain­ rikkojien ja kurittomien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien, epähurskaiden ja saastaisten, isän­ ja äidintappajien, murhaajien, haureellisten ja homoseksuaa­lisuuden harjoittajien, ihmiskauppiai­den, valehtelijoiden, valansa rikkojien ja kaiken muun takia, mikä on vastoin tervettä oppia, jota minulle uskottu autuaan Ju­malan kirkkauden evankeliumi opet­taa."

Room. 6:16: "..Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

Yeshua on kieltänyt raamatunopettajia kumoamasta lakia eikä Uusi testamentti kumoa muutenkaan yhtäkään jaetta laista, joten raamatunopettaja on muuttanut lakia omavaltaisesti (Matt. 5:17-19, Luuk. 16:17, 5. Moos. 4:2). Jumala ei hyväksy ollenkaan, että joku korottaa itsenä tuomariksi, eikä sellaista, että joku raamatunopettaja alkaa omavaltaisesti muuttamaan lakia.

Sananl. 28:4: "Laista piittaamaton puolustaa jumalattomia. Joka noudattaa lakia, vastustaa heitä."

Mooseksen laissa on määräys, ettei kukaan saa surmata rikokseen syyllistynyttä verekseltään, vaan asia tulee saattaa julkiseen oikeudenkäyntiin, jolloin tuomari tutkii tarkoin syytökset ja tuomioon tarvitaan vähintään kaksi todistajaa. Sen jälkeen esivalta toimeenpanee tuomarin antaman tuomion. Yeshuan ja Paavalin aikana Rooma valtio miehitti Israelia. Roomalaiset olivat kieltäneet Juutalaisten Suurta neuvostoa antamasta kuolemantuomioita, joten se joutui saattamaan Yeshuan ristiinnaulitsemisen Rooman maaherran päätettäväksi. 

5. Moos. 19:15-20: "Yhden ihmisen antama todistajanlausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. "Jos joku esittää toisen ihmisen tuhoksi perättömiä syytöksiä, riidan kummankin osapuolen on Herran edessä esitettävä riita-asiansa niille papeille ja tuomareille, jotka sillä hetkellä ovat virassa. Tuomarien on tutkittava asia tarkoin, ja jos he havaitsevat syyttäjän esittäneen toista vastaan valheellisia syytöksiä, häntä tulee kohdella samalla tavoin, kuin hän itse aikoi kohdella toista. Hävittäkää paha keskuudestanne. Kun muut saavat kuulla tuomiosta, he pelkäävät eivätkä enää tee tällaista pahaa."

4. Moos. 35:12, 23: "..eikä häntä saa surmata, ellei häntä ole julkisesti tutkittu ja tuomittu...    ..jos toinen kuolee, kuoleman aiheuttajan ja verikostoa vaativan sukulaisen välinen asia on tutkittava ja ratkaistava julkisesti."

5. Moos. 1:16-17: "Sitten annoin teidän tuomareillenne tämän käskyn: 'Kuunnelkaa tarkoin molempia osapuolia ja tuomitkaa oikein riippumatta siitä, käykö joku oikeutta maanmiehensä vai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. Älkää tuomitessanne olko puolueellisia, vaan kuunnelkaa alhaista samoin kuin ylhäistäkin. Älkää pelätkö ketään, sillä tuomareina te toimitte tehtävässä, jonka Jumala on teille antanut..."

Jos esivalta ei suostu Suomessa määräämään kuolemantuomioita, niin silloin kukaan muu kansalainen ei saa ottaa oikeutta omiin käsiinsä, koska Raamattu tunnustaa esivallan aseman. Suomen rikoslain mukaan omankädenoikeus on rikos, johon syyllistyy henkilö, joka oikeutensa puolustamiseksi tai toteuttamiseksi omin valloin ryhtyy toimeen, jota hän ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta.

Room. 11:1-4: "Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen."

Joh. 18:29-31: "Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: "Mistä te syytätte tätä miestä?" He vastasivat: "Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle." "Pitäkää itse hänet", Pilatus sanoi, "ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan." Mutta juutalaiset sanoivat: "Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan."

Raamatunopettaja vie koko ajan huomion pois lain oikeasta sisällöstä puhumalla, ettei seurakunnalla olisi enää oikeutta määrätä kuolemantuomioita, kun Mooseksen laki, Paavali ja myös Pietari opettavat se olevan edelleen esivallalla. Raamatunopettajan mielestä kuolemantuomion jättäminen toimeenpanematta kierretään alistumalla maalliseen lakiin ohi Mooseksen lain. Kysymys ei ole tästä, vaan Mooseksen lain noudattamisesta. Jumala on asettanut esivallan ja antanut sille tehtäväksi kantaa miekkaa. Kukaan yksittäinen kansalainen ei saa tarttua esivallan miekkaan omin päin. On ihan eri asia, millaisia tuomioita pitäisi antaa kuin se, kenelle on annettu valta tuomita ja panna tuomiot täytäntöön.

Room. 12:19: "Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa..."

1. Piet. 2:13-14: "Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää."

Saarn. 5:7-8: "Jos näet, että maakunnassasi sorretaan köyhää ja loukataan lakia ja oikeutta, niin älä ihmettele: Viranomainen valvoo toista ja ylemmät heitä molempia. Kaikitenkin on hyväksi, että asuttua maata hallitsee kuningas."

Saarn. 8:4: "Kuninkaan sana on laki. Kuka voi vaatia hänet tilille siitä, mitä hän tekee?" 

Sananl. 8:15: "Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait."

Kirjanoppineet vastustivat Yeshua HaMashaichia koko ajan. He yrittivät saada Hänet kiinni jostain virheestä ja sen takia toivat aviorikoksesta kiinni jääneen naisen Yeshuan eteen (Joh. 8:1-10). He sanoivat, että Mooseksen laki määrää naiselle kuolemantuomion ja kysyivät Yeshualta, mitä Hän sanoo tähän asiaan. Yeshua ei kieltänyt Mooseksen lakia, eikä edes kieltänyt kivittämästä naista, mutta vastasi hyvin viisaasti, että joka ei ole tehnyt syntiä tarkoittaen ilmeisesti aviorikosta, niin heittäköön ensimmäisen kiven. Silloin kirjanoppineiden omatunto alkoi soimaan, koska heidän omatuntonsa ei ollut puhdas tämän asian suhteen. Kivittäjät olisivat itsekin ansainneet kuolemantuomion aviorikoksesta, jolloin he poistuivat paikalta. Lain mukaan olisi pitänyt kivittää myös se mies, joka osallistui aviorikoksen tekemiseen, mutta hänkään ei ollut paikalla (3. Moos. 20:10, 5. Moos. 22:22).

Joh. 8:7-9: "Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. [Useissa käsikirjoituksissa on lisäksi sanat: "koska he omassatunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä".] Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen."

Mitä Yeshua kirjoitti maahan? Monet ovat arvailleet tätä asiaa, mutta Jeremian kirjan luku 17 antanee vastauksen. Jeremia kertoo, miten Jumala tutkii jokaisen munaskuut (Jer. 17:10, 1933/38). Jumalan tiedossa oli sekä syntinsen naisen että heidän kivittäjiensä tekemä haureus. Kirjanoppineet, jotka eivät hyväksyneet Yeshuaa Messiaaksi, vaativat lain käskyn toimeenpanoa. Yeshua oli paimen, joka viisaalla toiminnalla pelasti naisen, mutta Hänen luotaan pois lähteneiden nimet Yeshua kirjoitti maahan.

Jer. 17:13-16 (2017): "Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan maahan. Sillä he ovat hylänneet elävän veden lähteen, Herran." Paranna minut, Herra, niin paranen, pelasta minut, niin olen pelastettu. Sillä sinä olet ylistykseni. Katso, he sanovat minulle: "Missä on Herran sana? Toteutukoon se!" Mutta minä en ole vetäytynyt pois olemasta paimenena, en sinua seuraamasta enkä toivonut tuhon päivää, sinä tiedät sen..."

Jer. 17:13 (RK): "..Jotka lähtevät luotani pois, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen."

Kivityspaikalla ei ollut enää vähintään kahta todistajaa, joten lain mukaan naista ei saanut tuomita kuolemaan (5. Moos. 19:15-20). Lain mukaan todistajien tulee heittää ensimmäiset kivet, mutta koska todistajat lähtivät pois, ei ollut enää ensimmäisten kivienkään heittäjiä paikalla (5. Moos. 17:7).

Yeshua sanoikin, ettei Hänkään tuomitse naista ja käski naista lopettamaan synnin tekemisen. Kun Yeshua HaMashiach armahtaa, niin sen jälkeen ei saa enää jatkaa synnin tekemistä. Yeshua ei antanut Golgatalla uhria sen takia, että nainen olisi voinut jatkaa haureuden harjoittamista vaan sen takia, että nainen saisi uuden mahdollisuuden alkaa elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

5. Moos. 17:7: "Todistajien on heitettävä ensimmäiset kivet, ja sen jälkeen kaikkien muidenkin on osallistuttava syyllisen kivittämiseen. Hävittäkää paha keskuudestanne."

Joh. 8:10-11: "Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."

Käärme väittää, ettei lakia kannata noudattaa, koska se on mahdotonta

Monet raamatunopettajat puhuvat lakia vastaan väittämällä, ettei kukaan voi sitä täyttää (=noudattaa). Sen takia on kuulemma ihan turha edes yrittää noudattaa sitä. Onko kyseessä käärmeen valhe? Mitä sanoo Raamattu, voiko kukaan noudattaa lakia? Raamatun mukaan lakia voi noudattaa, eikä se ole edes raskasta. Raamatun laki on kevyt kantaa.

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

Matt. 11:30: "Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt."

5. Moos. 30:11-14: "Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?' Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?' Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi."

Ps. 19:7 (1933/38): "Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan."

Paavali sanoi, että joka täyttää lain, on viimeisellä tuomiolla tuomiseva sen, joka rikkoi Mooseksen laki vastaan. Siis on sellaisia laittomuudesta parannuksen tehneitä uskovia, jotka pelastuvat, koska he täyttivät lain. Lain täyttäminen on siis mahdollista, koska Paavali ei tässä asiayhteydessä tarkoita laissa olevien Messiasprofetoiden täyttämistä vaan lain täyttämistä sitä noudattamalla.

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Yeshua (Jeesus) ei koskaan arvostellut lakia, mutta Yeshua arvosteli kirjanoppineiden laatimia lain vastaisia perinnäissääntöjä, jotka olivat raskaita noudattaa. Juutalaisten lainopettajien laatimissa perinnäissäännöissä (mm. Talmud) on kymmeniä kertoja enemmän käskyjä kuin Vanhassa testamentissa. Perinnäissäännöt ovat keskenään ristiriitaisia ja vaikeita noudattaa. Käärmeen juoni on sekoittaa kirkkojen perinnäissäännöt ja Mooseksen laki keskenään, jotta ihminen ei enää uskoisi voivansa noudattaa lakia. Käärme toistaa koko ajan, ettei kukaan ihminen pysty täyttämään lakia, jottei sitä kukaan edes yrittäisi noudattaa.

Matt. 15:3: "Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne?"

Matt. 23:4: "He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa."

Raamatussa lukee selvästi, jos joku sanoo Jumalan käskyjä raskaaksi taakaksi, niin hän on eksyttäjä, joka ansaitsee rangaistuksen. Sen takia Mooseksen lakia ei saa sanoa raskaaksi taakaksi, koska sitä se ei ole (5. Moos. 30:11-14, 1. Joh. 5:3). Väärät profeetat pilkkaavat Mooseksen lakia raskaaksi taakaksi, millä he yrittävät vähentää seurakunnan motivaatiota noudattaa lakia, joka on kuitenkin kevyt noudattaa.

Jer. 23:33-40: "Kun tämä kansa, papit tai profeetat kysyvät sinulta: 'Minkä sanan Herra on nyt pannut taakaksemme?', niin vastaa heille: 'Te itse olette tulleet minulle taakaksi, ja minä heitän teidät pois, sanoo Herra.' Jos profeetta, pappi tai joku kansasta nimittää minun sanaani 'Herran taakaksi', minä vaadin hänet ja hänen perheensä sanoistaan tilille!" Puhukaa keskenänne ja kyselkää toisiltanne näin: "Mitä Herra on vastannut? Mitä Herra sanoo?" Mutta älkää enää kysykö: "Mikä on Herran taakka?" Sillä se, joka näin sanoo, saa taakakseen omat sanansa. Te vääristelette elävän Jumalan, Herran Sebaotin, meidän Jumalamme, sanat! Näin teidän tulee kysyä profeetoilta: "Mitä Herra on vastannut sinulle? Mitä Herra sanoo?" Mutta jos te vieläkin puhutte "Herran taakasta", Herra sanoo näin: "Koska te yhä minun kielloistani välittämättä puhutte 'Herran taakasta', minä tempaisen teidät maastanne ja paiskaan luotani pois -- teidät ja tämän kaupungin, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne. Minä panen teidän päällenne häpeän ja häväistyksen kuorman, jota saatte lakkaamatta kantaa. Se ei unohdu ikinä."

Moni raamatunopettaja väittää, ettei lain noudattamisesta ole mitään hyötyä, koska jos rikot yhtäkin kohtaa, joudut kirouksen alle, mikä on Jumalan Sanan vääristelemistä. Armon alla eläminen tarkoittaa sitä, että jos joskus erehdymme, niin voimme mennä Herran eteen ja tunnustaa syntimme. Kun teemme parannuksen ja hylkäämme syntimme, niin Jumala armahtaa. Pelastuminen ei edellytä virheetöntä suoritusta, mutta edellyttää rehellisyyttä synneistä ja synnin hylkäämistä. Armon alla ei saa tahallaan rikkoa lakia vastaan (Room. 6:14-16, 1. Joh. 3:4, Hepr. 10:26-28). Yeshua ei armahda sellaista kristittyä, joka kieltää kokonaan Mooseksen lain ja elää laista piittaamatta. Sen takia on tehtävä parannus laittomuudesta, jotta voi saada synnit anteeksi.

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

Jes. 55:7 (1933/38): "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

Apt. 3:19-20 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen."

Kukaan ei tule kirotuksi sen takia, että noudattaa Mooseksen lakia. Raamatussa ei ole yhtään sellaista jaetta, joka niin määräisi. Kirotuksi tulee se, joka kieltää joko Mooseksen lain tai Jumalan Pojan. Mooseksen laki ja Jumalan Poika eivät ole millään tavalla ristiriidassa keskenään, koska Jumalan Poika itse noudatti lakia Pyhässä Hengessä. Jos joku uskovainen ei halua noudattaa lakia, hän ei ole Pyhässä Hengessä eikä Kristuksessa.

Room. 7:7: "..Onko laki syntiä? Ei toki."

Hepr. 10:28-29: "Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!"

Käärme muutti yhtäkkiä mielipidettään, ettei laki olekaan kumottu, koska kymmenen käskyn laki koskee myös pakanuskovia

Eräät Raamattua vääristelevät saarnaajat ovat yrittäneet väittää, että edellä mainitut Paavalin sanat pakana Timoteukselle, osoittavat uuden liiton puolella olevan voimassa laista vain kymmenen käskyä ja muut käskyt ovat kumottuja. Edellä olevassa listassa on käskyjä, joita ei ole mainittu kymmenessä käskyssä vaan muualla laissa, joten väite siitä, että Paavali vaati noudattamaan vain kymmentä käskyä, on virheellinen. Yeshua sanoi, ettei yksikään käsky laista ja profeetoista (Vanhasta testamentista) kumoudu uuden liiton aikana. Yeshua ei tullut muuttamaan lakia vaan noudattamaan sitä. Tämä opetuksen mukaisesti Paavali vaati pakanoita noudattamaan kaikkia lain käskyjä, kuten ne on laissa alun perin tarkoitettu.

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Edellä siteeratussa Matt. 5:17-18 Yeshua sanoo, ettei Hän kumoa lakia, joka on voimassa uuden liiton puolella. Hän sanoo noudattavansa (toteuttavansa) lakia, jolloin Hän näyttää esimerkkiä muillekin. Raamatun 1933/38 käännöksessä käytetään sanoja täyttämään lain, mikä tarkoittaa tässä asiayhteydessä lain noudattamista. Monet raamatunopettajat ovat yrittäneet keksiä mitä ihmeellisempiä verukkeita kääntää opetus ylösalaisin. Yksi tekosyy on väittää, että Yeshua tuli täyttämään sinun velvollisuutesi noudattaa lakia, jolloin Hän olisi synnin palveluksessa. Tätä Yeshua ei missään nimessä sano eikä tarkoita. Raamattu kyllä opettaa, että Yeshua oli laissa olevien Messias profetioiden täyttymys, mutta ei Hän vapauttanut ketään noudattamasta lakia, vaan pikemminkin käski muita noudattamaan lakia (Matt. 5:19, 23:1-3).

Joh. 12:49-50: "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Matt. 19:16-17: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."

Yeshua ei koskaan arvostellut ketään lain noudattamisesta vaan arvosteli kirjanoppineita siitä, etteivät he noudata Mooseksen lakia. Nykyajan kirjanoppineet toimivat samalla tavalla. He tekevät kaikkensa keksiäkseen tekosyitä, ettei lakia tarvitse noudattaa, mikä on vihollisuutta Kristusta vastaan.

Mark. 7:8-11: "Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin..."

Joh. 7:19: "Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä."

Käärme väittää, että Jeesus täytti lain meidän puolestamme, ettei sinun tarvitsisi noudattaa lakia, koska vain Jeesus voi täyttää lain 

Käärme sanoo, että Jeesus täytti lain meidän puolestamme, jottei sinun tarvitsisi täyttää lakia, koska kukaan muu ei voi täyttä lakia kuin Jeesus. Tämä on kiero valhe. Yeshua ei tullut täyttämään kenenkään puolesta velvollisuutta noudattaa lakia, vaan käski noudattamaan lakia (Matt. 5:19-20, 23:1-3). Raamatussa ei ole missään sanottu, että Yeshua täytti lain jonkun puolesta vaan, että Yeshua täytti laissa olevat Messias profetiat, mikä ei missään nimessä tarkoita sitä, että profetioiden täyttäminen olisi lopettanut muiden velvollisuuden noudattaa lakia. Suomalainen sana 'täyttää' voi tarkoittaa profetian toteutumista tai käskyn noudattamista, jotka ovat eri asioita. Käärme sotkee sanan eri merkitykset keskenään saadakseen aikaa valheen, ettei kenenkään tarvitse noudattaa lakia. Tämä ei ole Raamatun alkuperäisen tarkoituksen mukainen oppi vaan valhe. Väärinkäsityksen ehkäisemiseksi Yeshua sanoi hyvin ankarilla sanoilla, ettei Hän tullut lopettamaan lakia vaan toteuttamaan (noudattamaan) sitä. Joka noudattaa Mooseksen lakia ja niin opettaa on suuri Kristuksen Valtakunnassa. Joka täyttää (noudattaa) Mooseksen lain tulee tuomisemaan sen, joka tekee laittomuutta (rikkoo lakia vastaan).

Matt. 5:17-19: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Kun Yeshua puhui laista ja profeetoista, Hän viittasi aina Vanhaan testamenttiin kuten Psalmi 82, joka Yeshuan sanojen mukaan lasketaan osaksi lakia. Tämä johtui siitä, että juutalaiset eivät aina tarkoita lailla pelkästään Mooseksen kirjoja vaan sen lisäksi kaikkia Jumalan käskyjä Vanhasta testamentista. Samalla Yeshua toteaa johdonmukaisesti, ettei lakia voi tehdä tyhjäksi millään verukkeella.

Joh. 10:34-35: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi." (Ps. 82 selitetään lisää artikkelissa)

Yeshua ei lopettanut lakia, eikä ollut lain loppu. Kreikkalainen sana 'telos' on käännetty väärin jakeessa Room. 10:4 sanaksi loppu. Paavali ei tarkoita lain loppuneen, vaan tarkoittaa Yeshuan olleen lain Messias profetioiden lopputulos, päämäärä ja täyttymys, mitä kreikkalainen sana 'telos' merkitsee tässä asiayhteydessä. Eräissä muissa englantilaisissa käännöksissä ja arameankielestä englanniksi käännetyssä Raamatussa on oikeampi käännös, että Kristus on lain kohokohta, täyttymys tai päämäärä. Nämä jakeet eivät lopeta lakia, vaan kertovat lain Messias profetoiden täyttyneen Yeshuassa, joka on lain opetuksen päämäärä.

Room. 10:4 (Aapeli Saarisalo): "Sillä Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle."
 
Room. 10:4 (Risto Santala): "Kristus on lain päämäärä vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo." (Risto Santala, 'Paavali ihmisenä ja opettajana', 1994, s. 147)

Room. 10:4 (International Standard): "For Christ is the culmination of the law as far as righteousness is concerned for everyone who believes."

Room. 10:4 (Word English Bible): "For Christ is the fulfillment of the law for righteousness to everyone who believes."

Room. 10:4 (English translation of Peshitta): "For Messiah is the aim of the law, for righteousness, unto every one that believeth in him."
 
Jer. 23:5-6 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.'"

'Telos' esiintyy muissakin Uuden testamentin jakeissa. Esim. jakeessa 1. Piet. 1:9 sana on käännetty uskon päämääräksi, joka on sielujen pelastus. Ei kai Pietari tarkoita, että uskon loppuminen johtaisi sielujen pelastukseen. Jakeessa 1. Tim. 1:5 Paavali ei kehottanut lopettamaan rakastamista, vaan kehotuksen päämäärä (telos) on rakkaus. Jakeessa Room. 6:22 (1933/38) ei tarkoiteta, että iankaikkisen elämän alkaessa Jumalan palveleminen ja elämän pyhitys loppuu, vaan Jumalan palvelemisen ja elämän pyhityksen päämäärä tai lopputulos (telos) on iankaikkinen elämä. Laki oli Messias profetioiden osalta ennustusta Johannes Kastajaan asti, mutta sen jälkeen Messias profetiat täyttyivät Yeshua HaMashiachassa ja velvollisuus noudattaa lakia jatkui sen jälkeenkin.

Luuk. 16:16-17 (1933/38): "Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää."

Luuk. 18:31: "Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet."

Luuk. 24:25-27: "Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."

Monet vääristelevät Paavalin opetusta väittämällä, että Paavali opetti hylkäämään Mooseksen lain (2. Piet. 3:15-16). Apostolien tekojen kirja kertoo, että tällaisia syytöksiä oli Paavalinkin aikana, mutta niissä ei ollut mitään perää. Kuten Raamattu ilmoittaa, niin Paavali ei kumonnut lakia vaan opetti noudattamaan sitä.

Apt. 21:24, 26: "Heille on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti...   ..Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti."

Apt. 25:7-8 (1933/38): "Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan." 

Käärme muutti taas mielipidettään, että Mooseksen laki on korvattu Kristuksen lailla, mutta ei osaa sanoa, mitä käskyjä siinä on

Käärmeen pää on sekaisin valheista
Wikipedia kertoo kristinuskon ja Mooseksen lain suhteesta seuraavaa: "Kristinuskon käsitys on, että laki päättyi Kristukseen. Jeesuksen kuoleman jälkeen Laki ei ollut enää lainvoimainen. Lakiliiton tilalle tuli Kristuksen laki." Tämä lause noudattaa suomalaisten protestanttikirkkojen yleistä oppia ja sen yhteydessä viitataan Room 10:4 jakeeseen, mikä on kuitenkin käännetty väärin suomalaisiin käännöksiin, kuten edellä on selvitetty. Yeshua (Jeesus) ei ollut lain loppu, vaan oli lain Messias profetoiden lopputulos ja täyttymys. Wikipedian artikkeli ei itseasiassa kuvaa kristinuskoa vaan antikristuksen uskontoa, mistä Raamattu varoittaa (2. Tess. 2:3-12; Dan. 7:25; Mark. 7:8-13; Matt. 5:19-20, 23:15-22; 2. Piet. 3:15-17 [1933/38]). Yeshuan (Jeesuksen) kuoleman jälkeen laki ei ole lakannut olemasta voimassa. Se on edelleen lainvoimainen uuden liiton aikana. Jokainen tullaan tuomitsemaan lain mukaan mitään käskyjä laista pois ottamatta.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Room. 2:9-12: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla."

Paavali mainitsee Kristuksen lain ja uskon lain. Moni raamatunopettaja on ottanut näistä sanoista kiinni ja väittänyt, että uuden liiton puolella on eri laki kuin vanhan liiton puolella. Uudessa testamentissa ei ole luetteloa Kristuksen lain ja uskon lain sisällöstä, joten moni raamatunopettaja on yrittänyt määritellä Kristuksen lain valitsemalla mielivaltaisesti eri säädöksiä Mooseksen laista ja Uuden testamentin opetuksesta. Sellaista ei voi tehdä, koska Paavali määrittelee tarkasti, millaista Kristuksen lakia hän noudatti. Paavali sanoo noudattaneensa juutalaisten lakia, joten Kristuksen laki on Mooseksen laki. Hän sanoi uskovansa kaikkeen, mitä laissa ja profeetoissa kirjoitetaan, mikä tarkoittaa myös lain käskyjen uskomista. Paavali tarkoittaa Kristuksen ja uskon lailla Mooseksen lakia, jonka Messias profetiat ovat täyttyneet Yeshua HaMashiachissa (Jeesuksessa Kristuksessa).

1. Kor. 9:21: "..vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla -- onhan minulla Kristuksen laki."

Apt. 25:8: "sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Apt. 24:14 (1933/38): "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,"

Apt. 21:24: "Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti."

Apt. 28:17: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille: "Miehet, veljet! Vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin."

On olemassa järjestyssääntöjä, kirkkojärjestystä, valtion työjärjestystä jne. Sana järjestys tarkoittaa säädöksiä, mitä voi verrata lakiin. Mikä on uuden liiton järjestyksenä oleva laki? Eräs raamatunopettaja väittää ihan pokerinaamalla, ettei Mooseksen lakia tarvitse noudattaa uuden liiton aikana, koska Jeesus vahvisti lain muutoksen sanomalla, ettei laista muutu yksikään kirjain. Siis kun laista ei muuteta kirjaintakaan, niin laki muuttuu kokonaan, mikä on järjetön johtopäätös. Raamatunopettaja on keksinyt tällaisen tekosyyn, koska hän ei hyväksy Yeshuan ja Paavali sanoja, ettei laista kumota mitään, vaan se on voimassa uuden liiton aikana (Matt. 5:17-18, Room. 3:31). 

Jer. 8:8-9: "Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä viisautta heillä muka olisi!"

Raamatunopettaja on väkisin kääntänyt ylösalaisin Yeshuan ja Paavalin sanat kirjoittamalla sellaisen selityksen, joka kumoaa kaiken sen, mitä Raamatussa tarkoitetaan. Selitys on pitkä, monimutkainen ja vaikeatajuinen: "Kun Paavali opetti, ettei usko tee lakia mitättömäksi, vaan uskon kautta vahvistamme lain, niin hän ei tarkoittanut, että uskovat ovat vanhan liiton alla, vaan että uskon kautta vahvistamme lain muutoksen, Uuden Liiton lain, Kristuksen Lain, jolloin myös ymmärrämme sen miksi Herra Jeesus sanoi, ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Herra Jeesus täytti lain sekä sai aikaan lain muutoksen, Uuden Liiton lakina, joka on Kristuksen Laki (Uuden Liiton Jumalan laki), sillä Hän ei kumonnut lakia, koska laki on muuttunut ja on muuttuneessa tilassa Uudessa Liitossa, mutta ei kokonaan poistettu, eikä enää vanhan liiton järjestyksen mukainen." Kukaan järkevä ihminen ei usko näin sekavaa ja ristiriitaista selitystä. Sitä ei pidä uskoa senkään takia, koska se on selvästi Yeshuan käskyn vastainen opetus (Matt. 5:17-19, Luuk. 16:17, Joh. 10:35).

5. Moos. 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."

4. Moos. 15:15: "Jumalaa palveltaessa koskevat teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia samat säädökset kuin teitäkin. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te."

Raamatunopettaja kirjoittaa, ettei ihmisellä olisi oikeutta muuttaa lakia, mutta Jumalalla on oikeus, johon hän vetoaa, kun opettaa lain muuttuneen: "Ihminen ei saa muuttaa Jumalan lakia eikä tehdä lain muutosta, mutta Jumalalla itsellään on oikeus lain muutoksen. Jumala on käyttänyt oikeuttaan lain muutokseen Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, ja silloin Jumalaan uskovan ihmisen on nyt uskottava Jumalaan lain muutoksen kautta, joka kumosi vanhan liiton lakijärjestyksen." Jos Jumala olisi halunnut muutta koko lain keskellä ihmiskunnan historiaa, niin Jumala olisi siitä edeltä ilmoittanut. Jumala ei sellaista ole sanonut, vaan ilmoittanut, ettei laki muutu ennen kuin taivas ja maa katoavat, eikä Uusi testamentti sellaista muutenkaan opeta. Raamatunopettaja anastaa Jumalalle kuuluvan paikan väittämällä ovelasti, että Jumala olisi muuttanut lain, vaikka sellaista ei ole tapahtunut.

Jes. 46:10: "Jo alusta asti olen kertonut kaiken, mikä oli tuleva, jo ammoin ilmaissut sen, mikä ei ollut tapahtunut vielä. Näin minä sanon, ja päätöksessäni pysyn, kaiken, mitä tahdon, minä toteutan..."

Jes. 48:12 (1933/38): "Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen."

Uuden liiton järjestys on määritelty erityisesti Jeremian kirjan jakeissa 31:31-34, jossa ei sanallakaan puhuta siitä, että laki olisi vaihtumassa tai muuttumassa vaan, että uusi liitto palauttaa Israelin kansan lainkuuliaisuuden. Kun kansa tekee parannuksen lain rikkomisesta, niin Jumala antaa heidän tekemät lain rikkomiset anteeksi, mikä on ilmoitettu myös Mooseksen laissa (5. Moos. 30:1-10). Uusi liitto tarvitiin, koska Israelin kansa ei noudattanut lakia ja siten rikkoi vanhan liiton. Uuden liiton tavoite ei ole jättää Israelin kansaa laittomuuteen vaan palauttaa sen lainkuuliaisuus.

Jer. 31:31-34: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

5. Moos. 18:18-19: "Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."

Jeremia ei puhu mistään pakanoiden laista tai muuttuneesta laista vaan käyttää sanaa Toora tarkoittaen Mooseksen lakia. Pakanat voivat liittyä uuteen liittoon, jos alkavat noudattaa Mooseksen lakia. Sellainen puhe on valhetta, että uuden liiton järjestys on jotain muuta kuin ne lain säädökset, joita Yeshua itse noudatti ja käski muitakin noudattamaan (Matt. 5:17-20, 23:1-3, 28:19-20; Luuk. 16:17). Kun Jumala sanoo ottavansa synnin pois, se ei tarkoita sitä, että synnin tekemistä ei enää lasketa synniksi vaan sitä, että ihmiset lopettavat tahallisen synnin tekemisen rakkaudesta Jumalaan (Joh. 15:8-14). Uudesta liitosta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta' ja opetusvideo: 'Millainen sopimus on uusi liitto?'

Matt. 23:1-3: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista."

Matt. 28:18-19, 20: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...    ..ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."

Jes. 56:6-7: "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

Suomalainen Raamatun käännös (1933/38 ja 1992) kertoo jakeessa Hepr. 7:12 lain muutoksesta, joka koskee ylipappeutta: "Jos pappisvirka muuttuu, muuttuu välttämättä myös laki." Käännös on tehty huonosti, eikä se vastaa alkuperäistä tarkoitusta. King James Version -käännöksessä on jae käännetty paremmin. Se pitäisi kääntää, jos pappisvirka vaihtuu, vaihtuu välttämättä myös laki. 

Hepr. 7:12 (King James Version): "For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law."

Kyse ei ole siitä, että Vanhaa testamenttia olisi muutettu vaan siitä, että nyt toteutuu lain määräys, että kahden eri sukukunnan hallussa olleet kuninkuus ja ylipappeus siirtyvät vanhurskaan Jumalan Pojalle Joosualle (hepreaksi Joosadak Yeshua) Juudan sukukunnasta. Laki ei muutu, mutta sen soveltamiskohta vaihtuu laissa säädetyllä tavalla. Ylipappeus ei ole enää Aronin koskevien säädösten mukaista pappeutta vaan Mekisedekin pappeutta. Jumalan Poika on Aaronia korkeampi, jolloin pappeudessa noudatetaan Melkisedekin (suomeksi 'vanhurskauden kuningas') järjestystä, koska Melkisedek oli itse Jumalan Poika (Hepr. 7:1-3, lisää artikkelissa). Ylipappi voi olla Juudan sukukunnasta, koska Yeshua HaMashiach ei ole saanut ylipappeutta Aaronilta vaan Melkisedekiltä (Hepr. 7:11-14). Jos joku tämän perusteella väittää, että uuden liiton puolella koko Mooseksen laki on muutettu tai uuden liiton laki (=järjestys) on muuttunut, niin se on Raamatun vääristelemistä.

Hepr. 7:12-17 (1933/38): "Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

Sak. 6:11-13 (1933/38): "ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä."

Ilm. 5:5: "Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä."

Uudessa liitossa on uutta myös se, ettei ole mitään muuta nimeä, joka pelastaa kuin Yeshua HaMashiach HaNotzri (Jeesus Kristus Nasaretilainen, Apt. 4:8-12), mikä noudattaa myös Mooseksen lain käskyä uskoa Messiasta (5. Moos. 18:18-19). 

Käärme tekeytyy Jumalaksi ja antaa tekosyyn rikkoa lakia vastaan

Pyhä Henki ei käske tekemään syntiä. Mikä on syntiä? Se on Jumalan Sanan mukaan lain rikkominen. Pyhä Henki nimenomaan kehottaa noudattamaan lakia, koska lakiin on kirjoitettu Jumalan tahto (Room. 2:18). Lain noudattaminen ei ole koskaan syntiä vaan aina vanhurskasta ja pyhää.

Room. 7:7: "..Onko laki syntiä? Ei toki..."

Room 7:12 (1933/38): "..laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Paavali opetti myös, miten Pyhä Henki toimii. Pyhä Henki ei koskaan puhu lakia vastaan. Pyhän Hengen hedelmät ovat aina lain mukaisia. Apostoli Johannes opetti, että Pyhän Hengen ja eksytyksen hengen erottaa siitä, kuka noudattaa Jumalan käskyjä ja kuka yrittää saada kuulijan rikkomaan käskyjä.

Gal. 5:22-23: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki."

1. Joh. 3:4, 7-8, 24; 4:6: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista...   ..Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti...   ..Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut...   ..Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden Hengen ja eksytyksen hengen."

Jos joku saa sellaisen hengen ilmestyksen tai sanoman, joka on ristiriidassa Mooseksen lain tai muun Raamatun opetuksen kanssa, niin se ei ole Jumalasta. Yeshua oli täynnä Pyhää Henkeä ja noudatti ilolla lakia. Sen takia ei ole olemassa Jumalan antamia profetioita, jotka antavat oikeuden poiketa Vanhan testamentin käskyistä.

1. Kor. 14:34, 37-38: "..naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo...  ..Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä."

1. Kor. 9:8: "En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa."

Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Eräs raamatunopettaja (Petri Paavola) kuvittelee olevansa Pyhässä Hengessä ja tietävänsä sen takia, ettei Mooseksen laki ole voimassa uuden liiton aikana. Kuten edellä on todistettu, niin sellainen hengen viesti ei ole Jumalasta, joka ei noudata lakia. Hän kirjoittaa: "Kuten olen tuonut esille aikaisemmin, niin yhä enemmän uskovien keskuudessa leviää väite, jonka mukaan kaikki vanhan liiton lain käskyt ja opetukset ovat sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. Olen saanut palautetta koskien viime aikaisia kirjoituksiani, joissa olen tuonut esille, että Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö kumosi vanhan liiton sekä sai aikaan lain muutoksen. Palautteen joukossa on ollut voimakkaita kannanottoja siitä kuinka koko vanhan liiton laki olisi sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. Kun olen tutkinut palautteita ja perusteluita, joilla vedotaan siihen, että kaikki Vanha Liiton lait olisivat voimassa sellaisenaan, niin olen huomannut kuinka perustelut perustuvat väärään ymmärrykseen, josta puuttuu Pyhän Hengen antama ymmärrys. Tämän tähden ihminen järkeilee ihmisviisauden ja oman järkensä kautta päätyen väärään ymmärrykseen." Liha ei alistu noudattamaan Mooseksen lakia, mikä on vihollisuutta Kristusta vastaan. Raamatunopettajan lausunto on lihallinen ja jumalaton. Hän ei ole Jumalan profeetta, minkä todistaa se, että hän opettaa laittomuutta. Yeshua HaMashiach ei koskaan puhunut Mooseksen lakia vastaan, vaan noudatti sitä, koska Hänessä on Pyhä Henki (Matt. 5:17-18, Jes. 11:1-3).

Room. 7:14, 22: "Me tiedämme, että laki on hengellinen...  ..Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain..."

Room. 8:6-9, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa...    ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Apt. 7:51, 53: "Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä – niin kuin isänne, niin myös te!..   ..Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet."

Matt. 7:23: "Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät."

Eräs toinen saarnaaja Etelä-Pohjanmaalta opettaa, että Jumalan lain määräämä sapatti on siirtynyt sunnuntaiksi. Hän sanoo omalla videollaan, että Herra näytti minulle tämän kohdan Apt. 2:1, joka osoittaa, että alkuseurakunta muutti sapatin viettämisen perjantai-illan ja lauantai-illan väliseltä ajalta sunnuntaiksi. Tämä on väärä profetia, jota ei ole Jumala hänelle antanut. Raamatussa ei ole yhtään jaetta, joka siirtäisi sapatin sunnuntaille. Käärme hyödyntää valheessaan yhtä kohtaa Apostolien teoista, jossa alkuseurakunta on kokoontunut yhteen sunnuntaina, jolloin kyseessä ei ollut sapatin viettäminen vaan helluntai (Shavuotjuhla), joka osuu juutalaisten kalenterissa aina viikon ensimmäiselle päivälle sunnuntaille, koska se on 50. päivä siitä sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin ohrasadon ensihedelmä annetaan Herralle uhriksi. Helluntaina (Shavuot) annettiin uhri valmistuneesta vehnäsadosta. Pyhä Henki ei puhu lakia vastaan, mutta käärme tekeytyy Jumalaksi, jotta se saisi ihmisen rikkomaan lakia vastaan. 

Apt. 2:1: "Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla."

3. Moos. 23:15-16: "Laskekaa seitsemän täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettaviksi Herralle, ja tuokaa seitsemännen sapatin jälkeisenä eli viidentenäkymmenentenä päivänä Herralle ruokauhri uudesta sadosta. Tuokaa silloin kukin asuinpaikaltanne Herralle tarjousuhriksi kaksi hapanleipää, jotka on leivottu kahdesta eefa-mitan kymmenesosasta parhaita vehnäjauhoja. Ne ovat Herralle kuuluva lahja uutissadosta."

Uusi testamentti itse asiassa korostaa jakeessa Hepr. 4:9, että käsky viettää sapattia pysyy uuden liiton aikana. Valitettavasti jae on käännetty väärin moneen suomalaiseen Raamatun käännökseen. Oikea käännös alkukielestä on: "Niin pysyy Jumalan kansalle sapatin pitäminen". Ruotsalainen Raamattu 1917 ja International Standard -käännökset kääntävät tämän jakeen paremmin.

Hepr. 4:9 (Svenska Bibeln 1917): "Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk."

Hepr. 4:9 (International Standard): "There remains, therefore, a Sabbath rest for the people of God."

Pyhä Henki ei koskaan valehtele eikä koskaan erehdy. Monet nimekkäät saarnaajat kuulevat mielessä hengen ääntä, jonka uskovat olevan Jumala, vaikka henki jää kiinni selvästä valheesta. Tällaiset saarnaajat ovat vääriä profeettoja, jotka uskovat valkeuden enkeliksi tekeytynyttä ääntä, joka ei ole Jumala. He ovat niin rakastuneet yliluonnollisiin voimiinsa, etteivät halua mitenkään uskoa, että heille valehteleva henki ei ole Pyhä Henki.

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Matt. 7:22-23 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät."

Jos joku kuulee mielessään äänen tai saa ilmestyksen, joka väittää olevansa Jumala tai Jumalan lähettämä enkeli ja antaa tekosyyn rikkoa lakia vastaan, niin se ei ole Jumalasta. Jos henki erehtyy tai jää kiinni valheesta, se ei ole Pyhä Henki. Silloin hengen antama ohje tulee torjua perustelemalla asia Raamatun jakeilla, kuten Yeshua teki, kun paholainen kiusasi häntä erämaassa (Luuk. 4:1-13).

4. Moos. 23:19: "Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?"

Joh. 14:17: "Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

Käärme väittää, että jos alat noudattaa Mooseksen lakia, pilkkaat Kristuksen sovitusverta ja joudut eroon armosta

Eräs raamatunopettaja väittää, ettei uuden liiton aikana tarvitse noudattaa lakia ja profeettoja. Mooseksen laki olisi korvattu Kristuksen lailla, jonka sisällön raamatunopettaja määrittelee omien mielihalujensa mukaisesti mm. rajaamalla sen koskemaan vain kymmentä käskyä, jolloin hän kumoaa ison osa laista. Hän sanoo, että Kristuksen laki ei perustu Vanhan liiton aikana käytettyyn Mooseksen lakiin ja profeettojen kirjoihin (Vanhaan testamenttiin). Hän ei voi muutakaan, kuin määritellä lain sisältö mielivaltaisesti, koska Raamattu ei kerro mistään muusta Kristuksen opettamasta laista kuin Mooseksen laista, mitä myös Paavali opetti. Uuden liiton järjestys on määrätty Jeremian kirjan jakeissa 31:31-34, eikä niissä mainita sanallakaan, että Mooseksen laki kumottaisiin vaan pikemminkin, että se palauttaa kansan kuuliaisuuden Mooseksen laille. Kristus noudatti itse Mooseksen lakia ja profeettojen kirjoja (Vanhaa testamenttia, Matt. 5:19-20) ja täytti niissä olevat Messias profetiat, joten ne ovat Kristuksen laki.

Luuk. 24:25-27: "Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

Joh. 5:46-47: "Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut. Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!"

Apt. 28:23: "Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."

Laiton tuomari antaa väärän tuomion
Raamatunopettaja antaa ukaasin, että jos alat noudattaa lakia, niin pilkkaat Jeesuksen sovitusverta, joudut eroon Jeesuksesta ja Jumalan armosta sekä kirouksen alle: "Jos uskot koko vanhan liiton lain olevan voimassa sellaisenaan Uudessa Liitossa, niin silloin pilkkaat Herran Jeesuksen sovitusverta, etkä ole armon alla, vaan lain alla...   ..Sellainen väite, joka sanoo koko VT:n lakineen ja käskyineen olevan voimassa Uudessa Liitossa on eksynyt pois armosta ja totuudesta, joka on Herrassa Jeesuksessa...   ..Jos joku vielä edelleenkin väittää ja opettaa, että Uuden Liiton järjestyksessä vanhan liiton laki on voimassa sellaisenaan, niin hän ei ole uskossa Herraan Jeesukseen, ei armossa ja totuudessa, vaan lain alla, lain kirouksen alaisena. Toin aikaisemmassa kirjoituksessa esille, että Kymmenen Käskyä olivat voimassa jo ennen lain antamista, sillä Aabraham vaelsi Jumalan lain (Kymmenen Käskyä) opetuksen mukaisesti uskoessaan Herraa, kts. linkki. Aabraham oli esikuvaa tulevasta Uuden Liiton järjestyksestä uskon kautta Messias Jeesukseen, siksi hän vaelsi Kymmenen Käskyn mukaisesti, jotka ovat myös voimassa Uuden Liiton uskon järjestyksessä. Lain muutos Herran Jeesuksen veressä asetti voimaan Kristuksen Lain, jonka mukaisesti usko vahvistaa Uuden Liiton lain, Kristuksen Lain (Room 3:31) ja ojentautuu uskossa Kristuksen Lain opetuksen mukaisesti.

Yeshua HaMashiach sanoi, että Hänen valtakunnassa ovat suuria ne, jotka noudattavat Mooseksen lakia ja niin opettavat. Raamatunopettaja sanoo päinvastoin, että lakia noudattavat ja niin opettavat ovat kirottuja sekä menettävät pelastuksensa. Hän ristiinnaulitsee juutalaisen lain noudattajat, kuten ristiinnaulittiin myös Yeshua, jonka tuomion syyksi kirjoitettiin juutalaisten kuningas. Raamatunopettajan ylpeydellä ei näytä olevan mitään rajoja.

Matt 27:37: "Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas."

Tällainen opetus on valitettavasti hyvin tavallista suomalaisissa kirkkokunnissa, joka sopii lähes kaikkien saarnaajien suuhun. Raamattu kehottaa tarkistamaan Raamatusta, pitääkö saarnaajan puheet paikkansa, joten edellä mainittua lausuntoa tulee koetella tarkasti Jumalan Sanalla. Kun niin teemme huomaamme, että hänen julistuksensa on sekä ristiriitainen että myös selvästi evankeliumin vastainen (esim. 1. Tim. 1:5-11). Raamatunopettaja ei ole Jumalan profeetta, ei Jumala asettama tuomari, eikä edes voideltu teologi vaan omavaltainen eksyttäjä.

5. Moos. 11:1: "Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa aina hänen lakejaan, hänen säädöksiään, määräyksiään ja käskyjään."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

1. Tim. 1:5-8 (1933/38): "Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään."

Apt. 17:11: "Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa."

Mooseksen laissa on kielto panetella toista ihmistä. Panetteleminen tarkoittaa toisen syyttämistä tai tuomitsemista aiheettomasti hänen mainneensa tahraamiseksi. Uusi testamentti vaatii noudattamaan myös tätä kieltoa Mooseksen laista, kuten muitakin lain käskyjä. Jos joku ei halua noudattaa sitä, niin se on silloin Mooseksen lain panettelemista. On vain yksi lainsäätäjä, joka on Jumala. Ihmisellä ei ole oikeutta muuttaa, purkaa tai arvostella Jumalan asettamaa lakia.

Ps. 15:1-3: "..Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Se, joka on rehellinen ja tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja puheet totta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa eikä saata naapuriaan huonoon huutoon."

3. Moos. 19:16: "Älä kulje panettelemassa heimolaisiasi, älä saata lähimmäistäsi syytöksilläsi hengenvaaraan. Minä olen Herra."

Jaak. 4:11-12 (1933/38): "Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa..."

Uusi testamentti kehottaa pakanoita ottamaan Yeshuasta ja Paavalista esimerkkiä (Fil. 3:17, 1. Tess. 1:6, 1. Joh. 2:6). Yeshuan (Jeesuksen) 12 opetuslasta, Paavali ja kreikkalainen Timoteus noudattivat uuden liiton aikana Mooseksen lakia uskossa Jumalan Poikaan ja opettivat myös muutkin noudattamaan sitä sillä uhalla, että laittomuuden tekijät tuomitaan kadotukseen (Room. 2:12-13, 27, 6:16, 8:6-9). Paavali jopa sanoo, että hän hyväksyy iloiten Mooseksen lain (Room. 7:22). Edellä mainitun raamatunopettajan opin mukaan he pilkkasivat Kristuksen sovitusverta, eivät ole uskossa, eivät totuudessa, eivät armon alla vaan kirouksen ja lain alla, koska he noudattivat ja opettivat Mooseksen lakia. Tässä on selvä käsitteellinen virhe. Kukaan Yeshua HaMashiachiin uskova ei ole lain alla sen takia, että noudattaa Mooseksen lakia vaan nimenomaan armon alla, kuten Paavali opettaa Room. 6:14-16. Raamattu myös ilmoittaa, että Mooseksen lakia noudattanut Paavali voitti vanhurskauden seppeleen, joten hän ei tullut kirotuksi lainkuulaisuutensa takia eikä sen takia, että hän vaati pakanoita noudattamaan lakia. Tämä todistaa, että raamatunopettajan lausunto on eksytystä.

Apt. 25:8 (1933/38): "sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan.

Apt. 28:17: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan..."

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme."

2. Tim. 4:8: "Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä..."

Heprealaiskirje opettaa, ettei kukaan ole näkevä Herraa ilman pyhitystä. Apostoli Pietari opettaa, että lain noudattaminen on pyhyyttä ja lain rikkominen on Kristuksen uhrin halventamista. 

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.

3. Moos. 18:2-4, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Lain noudattaminen ei pilkkaa Kristuksen sovitusverta, mutta lain rikkominen halventaa Kristuksen uhria (Hepr. 10:26-30). Jumalan laki on pyhä ja vanhurskas laki, joten lain rikkominen ei ole koskaan pyhää vaan aina saastaisuutta (1. Joh. 3:4). Raamatunopettajan väite, että jos joku uskoo Mooseksen lain olevan kristittyjä velvoittava laki uuden liiton aikana, se pilkkaisi Kristuksen sovitusverta, niin tämä ei pidä alkuunkaan paikkansa. Raamatunopettajan lausunto yllyttää elämään laista välittämättä epäpyhää elämää ja johdattaa ihmiset kadotukseen.

2. Kor. 7:1: "Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle."

Room. 7:12 (1933/38): "..laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä." 

Jumalan Sana pyhittää kaikki ne, jotka uskovat Yeshuan käskyjä ja alkavat Hänen käskynsä mukaisesti noudattaa lakia.

Room. 6:9: "Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät."

Raamattu antaa suoran ohjeen selvittää, onko jokin opetus Jumalasta vai valhetta. Apostoli Johannes kiinnittää huomiota siihen, että elääkö joku Kristuksen esimerkin mukaisesti ja noudattaako hän Kristuksen käskyjä. Kristus noudatti lakia, joten Hänen antama esimerkki velvoittaa toimimaan samalla tavalla (Matt. 5:17-18, 23:1-3; Luuk. 16:17). Jos joku ei elä ja opeta lakia, kuten Kristus teki, niin hän ei ole uskossa Kristukseen, vaan valehtelee. Jos joku raamatunopettaja väittää, ettei uuden liiton aikana ole Vanhan testamentin käskyt voimassa, niin hän romuttaa Yeshua HaMashiachin elämän ja opetuksen. Yeshua antoi Golgatalla uhrin vain niiden ystäviensä puolesta, jotka tottelevat Yeshuan käskyä noudattaa lakia samalla tavalla, miten Hänkin sitä noudatti (Joh. 15:13-14). Golgatan uhri ei mitätöi Yeshuan antamaa esimerkkiä, miten tulee elää, vaan vahvistaa sen olevan tie, totuus ja elämä.

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Joh. 14:6-7: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni."

Apostolien tekojen kirja kertoo oikeuteen tuoduista vääristä todistajista, jotka valehtelivat, että Yeshua olisi muuttanut Mooseksen lain. He yrittivät antaa väärän todistuksen, että apostolit olisivat opettaneet Yeshua HaMashiachin nimessä noudattamaan jotain muuta lakia kuin Mooseksen lakia. Raamattu toteaa yksiselitteisesti tämän olevan valhetta. Raamatunopettaja on julkaissut artikkelin otsikolla: "Muutama esimerkki lain muutoksesta", jossa hän väittää uuden liiton poistaneen velvollisuuden noudattaa Mooseksen lakia suurimmalta osin ja muuttaneen sen sisällön. Raamatun mukaan tämä on väärää opetusta ja väärää evankeliumia, jota tulee raamatunopettajan lisäksi julistamaan myös laittomuuden ihminen antikristus (Dan. 7:25, 2. Tess. 2:3, 1. Tim. 1:8-11).

Apt. 6:13-14: "Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se Nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut." 

Käärmeen palvelijat saavat kovennetun tuomion tulisessa järvessä

Mitä seurauksia on niille raamatunopettajille, jotka kumovat lakia ja sanovat lain noudattamisen johtavan eroon Kristuksesta sekä Hänen armostaan? Raamatunopettajat saavat juuri sen tuomion, mitä on määrätty Jumalan Sanassa, kun purkaa yhdenkin käskyn Mooseksen laista ja profeettojen kirjoista (Vanhasta testamentista) ja vääristelee Raamattua omilla selityksillään. Jumalan Sanan mukaan heidät alennetaan kaikkein alhaisimmiksi, mikä tarkoittaa tuomiota tuliseen järveen (Matt. 5:19-20, 2. Piet. 3:15-16). 

Lahjomaton vaaka punnitsee
Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Ps. 119:155 (RK): "Pelastus on kaukana jumalattomista, sillä he eivät välitä sinun laeistasi."

Aam. 3:7-8: "Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?"

Sananl. 29:18: "Ellei profeettoja ole, kansa villiintyy, onnellinen se, joka Herran lakia seuraa."

Raamatunopettaja korostaa itsensä alentamisen tärkeyttä opetusvideollaan 'Jumalan armo on Jumalan rakastavaa hyvyyttä osa 2', mutta ovelasti samassa yhteydessä hän sanoo: "Jumala ei ole koskaan sanonut sanassansa, että hän tekee meistä suuria, vaan hän tekee meistä aina pieniä." Tämä tekopyhä opetus ei pidä paikkansa. Yeshua sanoi, että Jumalan valtakunnassa kutsutaan suureksi niitä, jotka noudattavat Mooseksen lakia ja niin opettavat (Matt 5:19). Jumala korottaa ne, jotka alentavat itsensä, nöyrtyvät Herran edessä ja alistuvat noudattamaan lakia (Luuk. 14:11, 1. Piet. 5:5-6). Jumala on halunut kertoa, että Hän maksaa jokaiselle tekojen mukaan. Itsensä alentaneet, nöyrät ja uskolliset saavat palkintoja sekä korotetaan suureksi, mutta ylpeät ja laittomuutta tehneet tuomitaan kadotukseen (Room. 2:6-13, 27; Hepr. 11:6). Se, joka kumoaa lakia ja niin opettaa, putoaa alimmaiseksi aina helvetin tuleen asti. Joka uskoo lakia kumoavia kirjanoppineita, hänet tuomitaan myös kadotukseen. Viimeisenä päivänä hänelle lukee tuomion sellainen Yeshuaan uskova, joka noudatti Mooseksen lakia (Matt. 7:21-23 1933/38, Room. 3:12, 27). 

Room. 2:27: "Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Matt. 12:41-42 (Joonan merkistä ja viimeisestä tuomiosta): "Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!"

Ilm. 3:9 (1933/38): "Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Kuinka ankaran tuomion saavat Jumalan Sanaa kumonneet raamatunopettajat? Jumalan Sana ilmoittaa, että laittomuutta opettaneet eksyttäjät saavat ankaramman tuomion kuin heitä uskoneet. Raamatunopettajat saavat kuumimmat paikat tulisesta järvestä, koska he ovat opettaneet muut noudattamaan laittomuutta. Jumalan Sana vertaa heidän suunsa kieltä helvetin liekkiin, joka eksyttää hyväuskoiset helvettiin ja he itsekin saavat tuomion helvettiin. Sen takia rikas mies valitti kielessä olevaa kivuliasta tulta, koska hänen suunsa liekehti tulta.

Matt. 13:40-43 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko..."

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää."

Sananl. 13:3: "Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon."

Matt. 18:6: "Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Jaak. 3:1-2, 5-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa...   ..Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Luuk. 16:22-24: "..Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla."

Mitä seuraa niille, jotka uskovat lakia kumonneita raamatunopettajia? Yeshua sanoi, etteivät hekään pelastu (Matt. 5:19-20, 7:21-23). Jokainen laittomuudessa pysynyt uskova tuomitaan kadotukseen, mutta se joka tekee parannuksen ja alkaa noudattaa lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin, hänet Herra armahtaa. 

Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

Paavali varoitti, että Jumala lähettää maailmaan rajun eksytyksen, joka opettaa laittomuutta (2. Tess. 2:3-12, Dan. 7:25-27), jotta valhetta rakastavat uskovat joutuisivat kadotukseen. Yeshuan sanojen mukaan vain hyvin harva uskovista pelastuu Taivasten Valtakuntaan, joten uskovien tulee kilpailla. Juoksukilpailuissa vain voittajat palkitaan, mikä pätee myös seurakuntaan. On valitettava tosiasia, että lähes kaikki seurakunnissa aktiivisesti käyvistä uskoo laittomuutta opettavia saarnaajia. Jos uskovainen menee kirkkojen valtavirran mukana, niin hän on todennäköisesti eksynyt Jumalan Sanasta.

2. Tess. 2:3, 9-12 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi...   ..tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."

Mitä tapahtuu viimeisellä tuomiolla? Mikael opettaa aiheesta opetusvideolla, jonka käsikirjoituksen voi lukea myös PDF-dokumentista:
Käärme haluaa mitätöidä Mooseksen lain, jottei ihmiskunta ymmärtäisi Jumalan Pojan antaman uhrin koko merkitystä

Monet raamatunopettajat vastustavat Mooseksen lakia väittämällä, että silloin pitäisi myös suorittaa säädetyt eläinuhrit. Paavali uhrasi säännöllisesti uuden liiton puolella silloinkin, kun hän oli jo kääntynyt kristityksi. Tämä voi hämmästyttää kristittyjä, mutta asia ei ole tuulesta temmattu, koska se lukee Apostolien tekojen kirjassa (Apt. 18:18 [4. Moos. 6:18], 21:26, 25:8, 28:17). Nämä jakeet osoittavat myös, että Jerusalemin alkuseurakunta suoritti normaalisti kaikki laissa säädetyt uhrit, koska seurakunnan johtajat Jaakob, Pietari ja Johannes (Gal. 1:19, 2:9) vaativat Paavalia todistamaan lainkuuliaisuutensa uhraamalla lain säätämät uhrit temppelissä, mitä Paavali ei pitänyt vääränä ja hän suostui apostolien pyyntöön. Paavali ei tehnyt syntiä uhraamalla, eikä loukannut Yeshuan HaMashiachin uhraamaa sovintoverta, vaan noudatti lakia Pyhässä Hengessä (Mark. 1:44) ja samalla osoitti seurakunnalle, että hän noudattaa Mooseksen lakia (Apt. 21:21-24). Näin Paavali torjui sellaiset väärät huhut, että hän olisi opettanut hylkäämään Mooseksen lain.

Apt. 21:21, 23-24, 26: "Heille on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti...   ..Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti...   ..Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

Apt. 24:14, 17-18: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon...    ..Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut..."

Eräs raamatunopettaja ottaa esille jakeen Apt. 21:26 ja huomauttaa, ettei Paavali ehtinyt tässä tapauksessa uhraamaan temppelissä, koska Paavali vangittiin hieman ennen uhritoimituksen alkamista. Raamatunopettaja selittää asian mielensä mukaisesti väittämällä, että Paavali oli tekemässä syntiä, joten Jumala oli estettävä uhraaminen, mutta sellaista ilmoitusta Raamatussa ei ole. Jae ei osoita Paavalin tehneen syntiä valmistautumalla uhraamaan, vaan osoittaa Paavalin noudattaneen Jumalan tahoa (Apt. 21:21-24, Room. 2:18). Paavali myös ilmoitti, ettei ollut rikkonut juutalaisten lakia eikä temppeliä vastaan, joten hän noudatti uuden liiton aikana myös uhrisäädöksiä. Raamattu kehottaa kristittyjä ottamaan esimerkkiä myös Paavalista elämästä, joten hän ei tehnyt syntiä.

Apt. 28:17: "..Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan..."

Apt. 25:8 (1933/38): "...sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme."

2. Tim. 4:8: "Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä..."

Kyseinen raamatunopettaja vastustaa Mooseksen lakia kirjoittamalla: "Jos vanha liitto lakineen olisi edelleen sellaisenaan voimassa, niin silloin myös eläinsyntiuhrit olisivat voimassa...   ..Jos uskot koko vanhan liiton lain olevan voimassa sellaisenaan Uudessa Liitossa, niin silloin pilkkaat Herran Jeesuksen sovitusverta, etkä ole armon alla, vaan lain alla." Tämä lausunto on asiantuntematon. Mooseksen lain uhrisäädökset eivät ole tällä hetkellä ajankohtaisia, koska laki kieltää uhraamasta muualla kuin Jerusalemin temppelissä leeviläisen papiston kanssa, mitä tällä hetkellä ei ole. Tämän takia juutalaisetkaan eivät nykyään uhraa. Sen lisäksi kristityt osaavat ottaa huomioon, että mm. suuren sovituspäivän uhrin saa suorittaa vain ylipappi, joka on vastedes Herra Yeshua HaMashiach, joten kyseisiä uhreja ei voi toimittaa. Yeshualla ei ole mitään velvollisuutta toimittaa vuosittain uhria, koska Hänen ylipappeutensa ei perustu Aaronin jälkeläisiä koskeviin säädöksiin vaan Melkisedekin järjestykseen (Hepr. 7:11). Raamatunopettaja ei hyväksy tätä selvitystä, vaan kirjoittaa: "Ihmiset, jotka opettavat, että kaikki vanhan liiton 613 käskyä ovat edelleen voimassa, eivät kuitenkaan suorita eläinuhreja, vaikka uskovatkin niiden olevan voimassa. He kiertävät ongelman siten, että koska Jumalan sana opettaa, että uhritoimitukset tuli tehdä Jerusalemin temppelissä leeviläisen pappeuden alaisuudessa Aaronin järjestyksen mukaan, ja koska temppeliä ei ole tällä hetkellä, niin siksi ei enää tarvitse uhrata eläimiä." Tämäkin on asiantuntematon kommentti. Kyse ei ole lain kiertämisestä vaan sen oikeasta soveltamisesta, mikä kestää koettelun Jumalan Sanalla. Kun tämän kaiken hyväksymme, emme riko lakia emmekä Kristuksen opetusta vastaan, mikä on Jumalan vanhurskas tahto.

Joh. 15:10, 13-14: "Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan...   ..Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Hepr. 7:26-27: "Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä."

Hepr. 9:11-12: "Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen."

Kristittyjen uhriateria on ehtoollinen, jossa leipä on yhteys Kristuksen ruumiiseen ja viini on yhteys Kristuksen vereen, mikä nautitaan Golgatan sovitustyön muistoksi (1. Kor. 10:16, 11:24). Ylipappimme Herra Yeshua HaMashiach on antanut oman ruumiinsa ja verensä uhriksi syntiemme sovitukseksi, joka on riittävä uhri sovittamaan syntimme. Jumala on lailla asettanut uhrijärjestelmän, jotta ihmiskunta oppisi ymmärtämään Golgatan sovitustyön merkityksen. Jokainen eläinuhri on ollut esikuva Golgatan sovitustyöstä.

Joh. 6:52-56: "Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: "Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä."

Heprealaiskirje on Uuden testamentin kirjeistä yksi myöhäisimmistä. Sen arvioidaan kirjoitetun vasta 60-luvulla. Kirje valmisti kristittyjä siihen, etteivät he voi enää kokoontua temppelissä ja uhrata, koska Yeshuan temppelille lukema tuomio sen tuhoutumisesta oli täyttymässä. Vuonna 70 Rooman armeija tuli Jerusalemiin ja piiritti sitä kuukausia. Sen jälkeen kaupunki vallattiin ja temppeli tuhottiin maan tasalle, koska temppelin rakenteista ryöstettiin kaikki kulta ja muu arvokas. Samalla loppui Mooseksen lain säädösten mukainen uhraaminen. 

Luuk. 21:5-6, 20-24: "Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle...    .."Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy.

Raamatunopettaja on ymmärtänyt väärin, mitä Heprealaiskirjeen 9.-luku opettaa sen kertoessa erityisesti suuren sovitustenpäivän uhrirituaaleista (3. Moos. 16). Hän sanoo, että ruuat, juomat ja erilaiset pesot ovat voimassa kunnes uusi järjestys astuu voimaan (Hepr. 9:10), mikä tarkoittaisi, että uusi liitto on kumonnut koko lain. Tätä ei Heprealaiskirjeen 9.-luku tarkoita. Se opettaa, että laissa ja profeettojen kirjoissa ennustettu pappeuden muutos on tapahtunut, jolloin Aaronin pappeus on siirtynyt Melkisedekin pappeudeksi, eikä Aaronia koskevat säännöt ole enää ajankohtaisia. Uudessa järjestyksessä syntien sovitus perustuu Ylipappi Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) Golgatalla antamaan uhriin, joten ilman uskoa Jumalan Poikaan ei ole enää syntien anteeksiantamusta (Jer. 31:31-34, Apt. 4:10-12). Koska temppeli oli tuhoutumassa ja Yeshua HaMashiach on ottanut Melkisedekin järjestyksen mukaisen ylipappeuden, niin laista ei enää sovelleta Mooseksen lain mukaista Aaronin pappeutta, telttamajaa ja Salomon temppeliä koskevia säädöksiä, koska niitä ei enää ole. Uuteen järjestykseen kuuluu myös, että Hesekielin kirjassa kuvattulle myöhemmin rakennettavalle temppelille on eri säädökset luvuissa 40-48, kuin on ollut telttamajalle ja Salomon temppelille, joiden rituaalit ovat perustuneet Mooseksen lakiin. Uusi järjestys ei kumoa lakia, vaan muuttaa lain sisällä säädösten soveltamiskohtaa, kuten on laissa määrätty. Tästä teemasta kertoo lisää artikkelissa: 'Miksi Jumalan Pojan piti antaa itsensä uhriksi, jotta me pelastuisimme?' 

Raamatunopettajalla on harhakäsitys siitä, että uusi liitto on poistanut juutalaiset säädökset kristinuskosta, mikä on antikristuksen valhe (Dan. 7:25, Matt. 5:17-19). Uutta liittoa ei ole edes solmittu pakanoiden kanssa vaan ainoastaan Israelin kansan kanssa. Uuden liiton tavoite ei ole poistaa kristinuskosta Mooseksen laki vaan palauttaa Israelin kansan lainkuulaisuus. Pakanat voivat saada uuden liiton siunaukset, jos he oksastavat itsensä Israelin jaloon öljypuuhun ja alkavat noudattaa lakia (Room. 11, 1. Kor. 7:19). Uudesta liitosta kertoo lisää artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'.

Jer. 31:31-34: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Apt. 8:25: "..Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Käärme kumoaa Jumalan Sanaa väittämällä sen olevan vain vertauskuvallista

Käärmeen juoniin kuuluu vääristellä Jumalan Sanaa väittämällä, että se on joltakin osin pelkkä vertauskuva. Raamattu yleensä sanoo, milloin kyseessä on vertaus, minkä voi muutenkin ymmärtää. Ei ole epäselvää, milloin Raamattu käyttää vertausta ja milloin se kertoo asian, kuten se on. 

Luuk. 8:4: "..kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen:"

Gal. 4:24: "Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa."

Kun Yeshua kertoo rikkaasta miehestä helvetin tulessa ja Lasaruksesta sekä Abrahamista paratiisissa, niin Hän ei mainitse sen olevan vertaus, vaan kertoo, mitä on tapahtunut. Yeshua on sanonut myös, että Abraham, Iisak ja Jaakob ovat Jumalan luona (Matt. 22:30-32, Mark. 12:26-27, Luuk. 20:36-38), joten Yeshua ei kerro vertausta, vaan oikean tapahtuman. Jehovan todistajien on ollut vaikea hyväksyä helvettiä, joten he ovat keksineet verukkeen, että Yeshuan sanat ovat vain vertauskuvallisia, koska tulessa kärsivä ihminen pyytää tilkkaa vettä, jota helvetissä ei ole. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää tämän olevan kaukaa haettu veruke. Eräille on myös vaikeaa hyväksyä ajatus, että Yeshua opettaa helvettiin joutuvan ne, jotka eivät noudata Mooseksen lakia ja profeettojen kirjoja (Vanhan testamentin käskyjä). Tämä opetus ei ole vanhentunut uuden liiton alkaessa millään tavalla (Room. 2:12-13, 27, 3:31, 6:16).

Luuk. 16:28-29: "Minulla on viisi veljeä -- hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.' Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.'"

Room. 2:12: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla." 

Hesekielin kirjan temppeli on komea rakennus (video)
Erittäin vaikeatajuinen kohta Raamatussa on Hesekielin kirjan luvut 40-48, jotka kertovat tuhatvuotisesta valtakunnasta ja Jerusalemiin rakennettavasta tulevasta temppelistä (lisää artikkelissa). Nykyjuutalaisille nämä jakeet ovat erittäin vaikeita hyväksyä, koska niissä on Mooseksen laista poikkeava laki kyseistä temppeliä varten. Tämä on mahdollista, koska asia on ollut Raamatussa ennen uuden liiton asettamista, jolloin Yeshua vahvisti näiden jakeiden olevan Jumalan Sanaa (Matt. 5:17-18), ja koska laki koskee eri temppeliä ja eri aikaa. Eräät juutalaiset tahot haluavat rakentaa tulevan temppelin Mooseksen laissa olevien ohjeiden mukaan, koska he sanovat, etteivät "ymmärrä" (hyväksy) Hesekielin kirjaa. Toinen syy epäluulolle on myös se, ettei Hesekielin temppelilaki mainitse ollenkaan ylipappia. Tätä ei vanhan liiton juutalainen pysty mitenkään hyväksymään, koska Jumalan Poika Yeshua HaMashiach on ottanut ylipappeuden ikuisiksi ajoiksi laissa ja profeettojen kirjoissa ennustamalla tavalla (Sak. 3:8-9, 6:9-15; Hepr. 7:15-28). 

Paavali myös opettaa, että ennen Yeshuan tulemusta antikristus pitää Jumalan temppeliä hallussa 3,5 vuotta ja Yeshuan tullessa antikristus tuhoutuu, minkä kertoo myös Daniel (Dan. 7:25-27, 9:27). Eräs raamatunopettaja väittää, että temppeli rakennetaan antikristusta varten, mutta Raamattu ei sellaista kerro, vaikka antikristus tulee pitämään Jumalan temppeliä laittomasti hallussaan vähän aikaa. Raamattu sanoo lukuisissa kohdissa käyttämällä Jumalan nimeä, että temppeli on Jumalan temppeli eikä antikristuksen temppeli. Temppeli ja sen ympäröimä alue on kauttaalta pyhä, mitä sanaa Ramaattu ei käyttäisi, jos temppeli olisi tarkoitettu antikristusta tai muuta epäjumalanpalvelusta varten. Jumalan toiminta on aina pyhää, kun taas antikristuksen toiminta on kauhistuttavaa, iljettävää, saastaista ja epäpyhää.

2. Tess. 2:4: "Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala."

Hes. 37:28: "..minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Hes. 43:42: "Tämä on temppelin perussääntö: koko sen alue ylhäällä vuorella on kauttaaltaan pyhä. Tämä on temppelin perussääntö."

Miika 4:1, 2: "Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana...   ..Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön!"

Kun antikristus on poistettu temppelistä, niin sen jälkeen Herra Yeshua HaMashiach istuutuu temppelin pyhäkössä olevalle valtaistuimelleen. On selvä asia, ettei kyse ole mistään vertauskuvasta, koska Hesekielin kirja kuvaa tarkasti tuhatvuotisen valtakunnan tapahtumia monta lukua peräkkäin, eikä viittaa millään tavalla vertauskuvallisuuteen. Tuhatvuotisen valtakunnan temppelistä kertoo vastaavalla tavalla mm. myös Jesaja, Miika ja Sakarja, joten Hesekiel ei ole kirjoittanut mitään epämääräisiä satuja.

Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."

Ilm. 20:1-4: "Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat Paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta."

Raamattu kertoo, miten tulevassa temppelissä Leevin sukukunnan Sadokin sukuhaara toimittaa papin virkaa Jumalan Messiaan (voidellun) edessä. Temppeli on siis Herran Yeshua HaMashiachin temppeli. Leevin sukukunta on erotettu syntiensä takia papin tehtävästä (Mal. 2:3-9, 1. Sam. 2:30-35), mutta Jumala pitää liittonsa Leevin sukukunnan kanssa voimassa siten, että Sadokin sukuhaara saa toimittaa papin virkaa, kun muu Leevin sukukunta tekee temppelissä vain avustavia töitä. Sadokin pappeus ei ole vielä toteutunut, mutta se toteutuu Herran Yeshua HaMashiachin temppelissä.

1. Sam. 2:30, 35-36: "Sen tähden Herran, Israelin Jumalan, sana kuuluu näin: Olen kyllä luvannut suvullesi ja isäsi suvulle, että saatte aina palvella minua. Mutta nyt Herra sanoo: Näin ei tule käymään! Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään...   .."Mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen ja toimii tahtoni ja mieleni mukaisesti. Hänestä luon pysyvän pappissuvun, joka saa aina toimittaa virkaa minun voideltuni edessä. Ne, jotka ovat jäljellä sinun suvustasi, tulevat nöyrästi pyytämään häneltä kolikkoa ja leipää sanoen: 'Anna minun avustaa jossakin papin tehtävässä, jotta saisin edes leipäpalan ruoakseni.'"

Hes. 44:10-11, 13, 15-16: "Ne leeviläiset, jotka kaikkosivat minun luotani silloin kun Israel kulki harhaan, silloin kun Israel harhautui minun luotani seuraamaan epäjumalia, joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. Heistä tulee palvelijoita minun pyhäkkööni, he joutuvat vartioimaan temppelin portteja ja toimittamaan palvelutehtäviä temppelissä, he teurastavat kansan tuomat polttouhrit ja teurasuhrit ja ovat joka hetki valmiina palvelemaan ihmisiä...     ..He eivät saa tulla minun eteeni toimittamaan papin tehtäviä, he eivät saa tulla temppeliini suorittamaan pyhiä ja kaikkein pyhimpiä toimituksia. Heidän on kannettava häpeänsä ja sovitettava iljettävät tekonsa....    .."Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni ja uhrata minulle rasvaa ja verta -- näin sanoo Herra Jumala. He saavat tulla minun pyhäkkööni, minun pöytäni ääreen, he saavat uhrata minulle ja toimittaa temppelipalvelusta."

Eräs raamatunopettaja ei ole mitenkään pystynyt ymmärtämään tätä asiaa, joten hän on väkisin vääntämällä keksityn ratkaisun ongelmaan. Hän kieltää Raamatun ilmoituksen ja selittää Hesekielin kirjan lukujen 40-48 olevan vain vertauskuvallisia, jotta se sopii hänen omiin mielipiteisiinsä, jolloin hän kumoaa yhden lain ja muutenkin sivu kaupalla Jumalan Sanaa, mikä on hyvin vakavaa syntiä (Matt. 5:19-20, 2. Piet. 3:15-16, Ilm. 22:18-19). Hän joutuu suuriin ongelmiin harhakäsitystensä kanssa ja joutuu sen lisäksi kieltämään jakeita myös Jesajan kirjasta. Sakarjan kirjan 14.-luku ja Miikan kirjan 4.-luku eivät sovi myöskään hänen harhaoppeihinsa.

"Jotkut uskovat ihmiset opettavat ja uskovat, että Hesekielin kuvaama temppeli (Hes 40-48 luvut) olisi tuleva Jerusalemin kolmas temppeli. Joidenkin uskovien ihmisten mukaan tulevassa tuhatvuotisessa valtakunnassa aletaan uudelleen uhraamaan eläimiä Jerusalemin temppelissä. Molemmat edellä esitetyt opetukset ja väitteet ovat valheellisia ja vääriä opetuksia...   ..Pyhä paikka tarkoittaa sitä mikä oli ennen pyhää, sillä Jumala ei pyhitä Jerusalemin kolmatta temppeliä...   ..Itse ymmärrän kolmannen temppelin olevan symbolinen vertauskuva, ei kirjaimellinen ilmoitus, sillä tällaista temppeliä ei ole ollut tarkoitustakaan rakentaa Jerusalemiin...   ..Raamatun kohta: "heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi" (Jes 56:7) ei tarkoita sitä, että Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli olisi kaikkien kansojen rukoushuone, vaan sitä että kaikista kansoista Jumalan pelastamat ihmiset kuuluvat siihen Herran huoneeseen, joiden rukoukset Herra kuulee ja joihin Hän vastaa...   ..(toisessa artikkelissa:) Ainoa mahdollinen selitys Hesekielin kirjan tuhatvuotisen valtakunnan temppeli ja eläinuhri opetukselle on vertauskuvallinen opetus, jonka mukaan temppeli ja siinä uhrattavat uhrit ovat vertauskuvia eivät kirjaimellisia eläinuhreja...  ..Israeliin rakennettava kolmas temppeli ja sen eläinuhrijärjestelmä tässä armontalouskaudessa ei ole Jumalan tahto, vaan juutalaisten kapinallinen hanke Jumalaa ja Herran Jeesuksen sovitustyötä vastaan. Kolmas temppeli tulee tuhoutumaan lopunajan ahdistuksen aikana sekä Raamatun sanan profetian mukaan jäljelle jäänyt Israelin kansan kolmasosa tekee päivien lopulla Jaakobin ahdistuksen aikana parannuksen ja uskoo Herran Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja..."

Raamatunopettajalla ja Paavalilla on aivan erilainen näkemys profeettojen kirjoissa olevista teksteistä. Raamatunopettaja ei usko niitä kuin valitsemiltaan osin, kun Paavali uskoo jokaisen sanan laista ja profeettojen kirjoista. Raamatunopettaja loukkaa Jumalan temppeliä, kun Paavali ei riko mitään temppeliä vastaan.

Apt. 24:14: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon,"

Apt. 25:8 (1933/38): "sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Raamatunopettaja vääristelee Jesajan kirjan jaetta 56:7 räikeällä tavalla. Hän kumoaa jakeen tarkoituksen omalla selityksellään, joka ei perustu mihinkään. Raamatunopettaja väittää, että Jerusalemin temppelin rakentaminen olisi juutalaisten kapinallinen hanke ja ennustaa, että Hesekielin kirjassa kuvattu temppeli tulisi tuhoutumaan. Jos antikristus käyttää ensin Salomon temppelin kopiota, niin se tuhoutuu, mutta jos kyseessä on Hesekielin kirjassa kuvattu temppeli, niin se ei tuhoudu. Hesekielin kirjassa mainitun temppelin rakentaminen ei ole kapinallinen hanke eikä Jumalan tahdon vastainen rakennus vaan pyhä paikka, jonka Jumala pyhittää omalla kirkkaudellaan. Raamattu kertoo, että temppeli rakennetaan vuoren korkeimmalle paikkalle ja temppeliin tulee Jumalan valtaistuin, jossa Hän on asuva tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Herra Yeshua HaMashiach on juutalaisten Kuningas, jonka valtaan kaikki kansat on alistettu.

Hes. 43:4-8: (1933/38) "Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. Se ääni sanoi minulle: "Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti. Ja Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun pyhää nimeäni - eivät he eivätkä heidän kuninkaansa - haureudellansa, kuninkaittensa ruumiilla ja uhrikukkuloillansa. Kun he asettivat kynnyksensä minun kynnykseni ääreen, ovenpielensä minun ovenpielteni ääreen, niin että muuri vain oli minun ja heidän välillään, niin he saastuttivat minun pyhän nimeni kauhistuksillansa, joita harjoittivat, ja minä lopetin heidät vihassani."

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti." (ikuinen liitto tarkoittaa uutta liittoa Jer. 31:31-33)

Mal. 3:1-5: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten." (liiton enkeli tarkoittaa uuden liiton lähettilästä ja asettajaa)

Miika 4:1-3 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."

Sak. 14:16, 20-21: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa...    ..Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus: "Herralle pyhitetty." Ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä."

Dan. 7:11-14 (1933/38): "Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."

Ps. 113:4: "Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias, yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa."

Yeshua varoitti, että väärät profeetat ja väärät messiaat tulevat kutsumaan ihmisiä heidän uskonnollisiin tilaisuuksiin. Yeshua varoitti menemästä eksyttäjien kokouksiin, joita he järjestävät erilaisissa paikoissa kuten esim. rakennusten huoneissa ja erämaissa. He julistavat harhaoppejaan yleisölle myös talojen katoilta (Luuk. 12:1-3). Yeshuan varoitus pätee erityisen hyvin tässä artikkelissa käsiteltyyn raamatunopettajaan, joka on eksyttäjä ja väärä profeetta.

Matt. 24:26: "Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on sisällä talossa', älkää uskoko sitä." (1933/38 käännös kuuluu: "Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.")

Raamatunopettaja antaa mielivaltaisen tulkinnan jakeesta Matt 24:26 lisäämällä Yeshuan suuhun sellaisia sanoja, mitä hän ei ole puhunut missään kohtaa Raamatussa eikä myöskään tarkoittanut. Eksyttäjä kirjoittaa: "Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, että jos hän (antikristus) on kammiossa, niin älkää uskoko. Kreikankielen sana tameion tarkoittaa salaista huonetta. Jerusalemin temppelissä oli erikoishuone nimeltään "Lishkat Hashsha'im" (salainen huone), jossa tehtiin lahjoituksia köyhiä ihmisiä varten...   .. (toisessa artikkelissa) Tutkimalla Raamatun sanan todistusta tulemme ymmärtämään, että kreikankielen sana tameion Matt 24:26 kohdassa tarkoittaa temppelin salaista huonetta." Yeshua ei sano tässä kohdassa mitään temppelin salaisesta huoneesta. Hän tarkoittaa yleisesti ottaen erilaisi kokouspaikkoja kuten esim. talon huonetta (1933/38: kammio, kreikaksi 'tameion'). Temppelissä ei ole myöskään ollut mitään salaista huonetta vaan ehkä sellainen huone, jossa hyväntekijä on voinut lahjoittaa yksityisesti, niin ettei muut saa tietään lahjoituksesta, koska Jumala ei pidä sellaisesta, että hyvät teot annettaa muiden katseltavaksi. Yeshua on käyttänyt sanaa huone (kammio, 'tameion') myös toisessa asiayhteydessä, joka yksiselitteisesti tarkoittaa rukoilemista omassa huoneessa omassa rauhassa eikä missään salaisessa huoneessa Jerusalemin temppelissä. Raamatunopettaja analysoi Raamatun kirjoituksia samalla väärällä tavalla, miten kabbalistit etsivät salattua tietoa Raamatun kirjainten oletetusta merkityksestä sekä symboliikasta, mikä on harhaoppia.

Matt. 6:3-4, 6 (1933/38): "Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle...   ..kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle."

Raamatunopettaja väittää myös, että jokaisesta Jeesukseen uskovasta pakanasta voisi tulla kuninkaallinen pappi: "Vanhan liiton lait Aaronin mukaisesta pappeudesta kumoutuivat ja tilalle tuli kuninkaallinen pappeus, jonka mukaan jokainen uskova ihminen kuuluu kuninkaalliseen papistoon." Raamatunopettaja viittaa mm. ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Pietari ei osoita kirjettä pakanoille, vaan ulkomailla asuville syntyperäisille juutalaisille (1. Piet. 1:1, 2:11-12, vert. Gal. 2:7). Uusi testamentti kutsuu tässä kirjeessä kuninkaallisiksi papeiksi juutalaisia. Mooseksen laki kertoo myös Jumalan suunnitelmasta, että Jaakobin jälkeläisistä tulee Herran kuninkaallinen papisto, mihin Pietarikin viittaa.

1. Piet. 2:9 (1933/38): "Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;"

2. Moos. 19:6: "..teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille."

Kuninkaalliseen papistoon kuuluu vain lakia noudattavia ja Yeshua HaMashiachiin uskovia miehiä (Ilm. 12:17, 14:12; vert. Ilm. 1:6, 20:6). Ilmestyskirja mainitsee 144000 messiaanista juutalaista, jotka on ostettu esikoislahjaksi Karitsalle Israelin 12 sukukunnasta (Ilm. 7:4-8). Kirkolliset rituaalit hoitaa miehet, jotka ovat Leevin sukukunnan Sadokin sukuhaarasta. Israelin sukukuntia johtaa Yeshuan 12 opetuslasta, jotka ovat myös messiaanisia juutalaisia (Matt. 19:28). He kaikki noudattavat Mooseksen lakia ja vaativat saamaa kaikilta kansoilta (Ilm. 2:26-28, 7:4-5, 14:1-5). He johtavat tuhatvuotista valtakuntaa yhdessä Herran Yeshua HaMashiachin kanssa.

Ilm. 14:1-5: "Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä."

Ilm. 7:4: "Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista:"

5. Moos. 15:6: "..Te saatte hallita monia kansoja, mutta ne eivät hallitse teitä."

1. Sam. 2:35: "Mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen ja toimii tahtoni ja mieleni mukaisesti. Hänestä luon pysyvän pappissuvun, joka saa aina toimittaa virkaa minun voideltuni edessä."

Hes. 40:46: "Huone, jonka ovi on pohjoiseen, on alttaripalvelusta toimittavien pappien huone. Nämä papit ovat Sadokin jälkeläisiä, niitä leeviläisiä, jotka saavat tulla Herran eteen toimittamaan palvelusta."

Raamatunopettaja ei usko Jumalan Sanaa ja sen takia hän tekee kaikkensa vääristelläkseen sitä. Jesajan kirjassa on profetia tuhatvuotisen valtakunnan ajalta, jolloin Egyptissäkin puhutaan heprean kieltä ja egyptiläiset käyvät yhdessa syyrialaisten kanssa uhraamassa Israelin Jumalan temppelissä. Sitä varten rakennetaan valtatie Egyptistä Syyriaan asti. Tämä ei mahdu millään raamatunopettajan ajatuksiin, koska hän ei usko Raamattua. Mutta se on Jumalan Sanaa, joka tulee toteutumaan juuri niin, kuin Raamattu ilmoittaa.

Jes. 19:18-25: "Sinä päivänä Egyptissä on oleva viisi kaupunkia, jotka puhuvat heprean kieltä ja vihkiytyvät Herran Sebaotin omiksi. Niiden joukossa on Ir-Heres. Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla. Tämä on merkkinä ja todistaa Herrasta Sebaotista Egyptin asukkaille: kun he huutavat Herralta apua sortajia vastaan, hän lähettää heille auttajan, joka ajaa heidän asiaansa ja pelastaa heidät. Niin Herra tekee itsensä tunnetuksi Egyptissä. Sinä päivänä egyptiläiset oppivat tuntemaan Herran, ja he palvelevat häntä teuras- ja ruokauhrein ja tekevät hänelle uhrilupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö lyömällä Egyptiä, mutta hän myös parantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa, ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Herra Sebaot siunaa niitä kaikkia sanoen: "Siunattu olkoon kansani Egypti, siunattu kätteni luomus Assyria, siunattu minun oma kansani Israel!"

Jumala erottaa kelvottomat palvelijat tehtävistään

Paratiisissa langetettiin ensimmäisiä rangaistuksia synnin tekemisestä. Maailman ruhtinas ei saanut enää nauttia mukavammasta olomuodosta, vaan Jumala muutti hänet maassa mahallaan luikertelevaksi käärmeeksi rangaistukseksi siitä, että hän oli yllyttänyt ihmistä tekemään syntiä. Raamattu ei opeta, että saatana olisi leijonan hahmossa vaan, että hän on käärme, joka syö uhrejaan kuin karjuva leijona (1. Piet. 5:8). Maailman ruhtinas ei menettänyt asemaansa ja hänellä oli pääsy johtamiensa enkeleitten kanssa Jumalan valtaistuimen eteen, kuten Jobin kirja kertoo.

1. Moos. 3:14-15 (1933/388): "Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Job 1:6-7: "Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi Saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi: "Olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita."

Käärmeestä ja ihmisen siemenestä tulee toistensa vihollisia. Vihollisuus käärmeen kanssa koskee erityisesti Ihmisen Poikaa eli Yeshua HaMashiachia, joka on myös Aadamin (merkitsee ihminen) jälkeläinen. Jumalan Poika kutsui itseään myös Ihmisen Pojaksi, koska se nimi nimenomaan viittaa Vanhan testamentin ennustamaan Messiaseen, joka tulee polkemaan käärmeen pään ja ottamaan kaiken vallan maan päällä (Dan. 7:13-27 1933/38, esim. Matt. 12:8, 13:41, 16:27-28). Alkukertomus ennustaa myös, että käärme tulee pistämään Ihmisen Poikaa kantapäähän. Roomalaiset ristiinnaulitsivat ihmisen jalat puuhun lyömällä naulan kantapääluun läpi, joten tämäkin ennustus toteutui Golgatalla (lisää artikkelissa).

Jaakob antoi hieman ennen kuolemaansa 12 pojalleen ennustuksen heidän jälkeläisistään. Yksi pojista oli Dan, joka merkitsee suomeksi 'hän on tuominnut'. Danin sukukunta sai kuulla, että se tulee olemaan maassa vaaniva käärme, joka tulee tuomitsemaan Israelin kansan ja puremaan hevosta vuohiseen (kantapäähän), jolloin ratsastaja tippuu istuimeltaan. Seuraavassa lauseessa Jaakob kertoo, miten hän odottaa Herralta pelastusta. Tämä viittaa siihen, kun käärme puree Golgatalla Ihmisen Poikaa kantapäähän, niin silloin ihmiskunta pelastuu syntien sovituksen johdosta.

1. Moos. 49:16-17: "Dan on tuomitseva kansaansa, niinkuin joku Israelin sukukunnista. Dan on oleva kärmeenä tiellä, ja kyykärmeenä polulla; ja puree hevosta vuokoiseen, niin että sen ajaja seliällensä lankee." Jae 18 (1992): "Herra, sinulta minä odotan pelastusta!"

Jer. 8:15-17: "Me toivoimme rauhaa, mutta mitään hyvää ei tullut. Me odotimme, että parantuisimme haavoistamme, mutta meille koittikin kauhun aika. Danista kantautuu pelottavia ääniä, vihollisten ratsut korskuvat. Koko maa vapisee, kun heidän oriinsa hirnuvat. He tulevat ja hävittävät maan, syövät sen sadon, tuhoavat kaupungin ja sen asukkaat." -- Katsokaa! Minä lähetän teidän kimppuunne käärmeitä, myrkkykäärmeitä. Niihin eivät loitsut tehoa, vaan ne purevat teitä, sanoo Herra."

Yeshua sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 12 nähneensä, miten saatana sinkoutui ulos Taivaasta. Kun tutkitaan evankeliumien kronologiaa, niin Yeshua kertoi saatanan lentäneen enkeliensä kanssa Taivaasta ulos samoihin aikoihin kuin Johannes Kastaja mestattiin. Käärme sai tietoonsa lopullisen tuomionsa viimeistään, kun Yeshua siitä puhui. Ilmestyskirjan luvussa 12 kerrotaan, miten ensin syntyi Jumalan Poika, miten käärme yritti tuhota Jumalan Pojan surmaamalla kaikki poikavauvat Bethelemissä (Matt. 2:16-18), mutta joutui sen takia heitetyksi ulos Taivaasta ja tuomituksi tuliseen järveen (Ilm. 14:9-11, 20:10)

Joh. 12:31: "Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta."

Ilm. 12:9: "Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit."

Luuk. 10:18: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama."

Ilm. 20:10: "Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti."

Saatana halusi kostaa tuomionsa Jumalan Pojalle. Hän meni Juudas Iskariotiin, joka kavalsi Jumalan Pojan, jotta hänet tuomittaisiin ristiinnaulittavaksi.

Luuk. 22:3-4: "Silloin meni saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Hän lähti ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä."

Ristiinnaulitseminen ei tuhonnut lopullisesti Jumalan Poikaa, sillä kolmen päivän perästä Hän heräsi kuolleista. Juudas Iskariot ymmärsi, että hän oli tehnyt vakavaa syntiä ja tiputtautui korkealta alas lähellä Gehenan kaatopaikkaa, kuin olisi hypännyt alas helvetin tuleen. Juudas Iskariot oli kadotuksen lapsi, joka joutui helvetin tuleen (Joh. 17:12). Juudas Iskariot toteuteutti Jaakobin profetian Danin sukukunnalle, joten monet raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että Juudas Iskariot oli Danin sukukunnasta.

Apt. 1:18-19: "Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos." -- Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen Hakeldama, Veripelto."

Maailman ruhtinasta oli ensin rangaistu käärmeen hahmolla ja sitten erotettu korkeasta enkeliruhtinaan ja maailman ruhtinaan tehtävästään. Juudas Iskariot olisi saanut hallita yhtä Israelin sukukuntaa kuninkaana tuhatvuotisen valtakunnan aikana (Matt. 19:28), mutta hänet erotettiin tehtävästään. Juudas Iskariotin tilalla tuli Mattias (Apt. 1:21-26), joka oli ollut koko ajan Yeshuan ja Hänen opetuslastensa seuraajia alusta alkaen. Jumala oli valmistanut jo hyvissä ajoin 13. henkilön varamieheksi, jotta ottaisi myöhemmin kavaltajan paikan.

Apt. 1:26: "Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin kahdentenatoista apostolien joukkoon."

Entä, miten on käynyt Danin sukunnalle? Onko tullut muutoksia myös Israelin 12 sukukuntaan? Jaakobin 12 pojasta Ruuben oli vanhin ja sai esikoisaseman. Mutta Ruuben ei saanut pitää veljiensä joukossa esikoisasemaansa, koska hän oli maannut isänsä sivuvaimon Bilhan kanssa (1. Moos. 35:22, 49:4). Ruubenin sukukuntaa ei erotettu sukukuntien joukosta, mutta se alennettiin. Esikoisaseman otti Joosef, joka menestyi ja sai jopa Egyptin pääministerin tehtävän itselleen (1. Moos. 49:26). Jaakob siunasi Joosefin pojat Manassen ja Efraimin Israelin sukuntien joukkoon, jonka jäkeen sukuntia oli 13. Joosef sai esikoiselle kuuluvan kaksinkertaisen osuuden perinnöstä veljiinsä nähden (5. Moos. 21:17). Israelin maista jaettiin erikseen Efraimille ja Manasselle kuuluvat osat. 

1. Moos. 48:5-6: "Ja nyt sinun kaksi poikaasi, jotka olivat syntyneet Egyptissä jo ennen minun tänne tuloani, ovat minun poikiani. Olkoot Efraim ja Manasse minulle kuin Ruuben ja Simeon! Sinun muut lapsesi, jotka ovat syntyneet heidän jälkeensä, olkoot sinun omiasi, mutta heitä kutsuttakoon veljiensä heimojen mukaan siinä maassa, jonka he saavat periä."

Danin sukukunta on tehnyt paljon syntiä. Se ei pystynyt valtaamaan sille annettua aluetta Israelin länsiosista, vaan joutui ottamaan alueensa pohjoislaidalta (Joos. 19:48). Danin sukukunta alkoi nopeasti palvoa epäjumalia ja otti papeikseen muita kuin Aaronin jälkeläisiä (Tuom. 18).

Maanjako tuhatvuotisen valtakunnan aikana (Hes. 48)
Tuhatvuotisessa valtakunnassa on maa jaettu eri tavalla, mitä se oli Israelin valloitettua maansa Joosuan johdolla. Hesekielin kirjan 48.-luvussa on maa jaettu vaakasuorina alueina, mistä on summaarinen kuva vasemmalla (klikkaa kuvaa suuremmaksi). Danin sukukunnalle on varattu alue, mutta se on Israelin valtion pohjoislaidassa, mistä Israeliin ovat hyökänneet Assyria ja Babylonia (Hes. 48:1). Pohjoisen suunnalla ovat myös Israelin viholliset Goog ja Magog (Ilm. 20:7-8). Dan on ollut alun perin Jaakobin poika, joten Danin nimi on tuhatvuotisen valtakunnan pääkaupungin yhdessä portissa 12:sta (Hes. 48:32, 35). Kyseessä on Jerusalem, jota kutsutaan silloin nimellä Jehovah Sammah (Herra on täällä). Kaupungilla on myös nimet Herran kaupunki ja Israelin Pyhä Siion (Jes. 60:14 1933/38).

Hes. 48:31-35: "..Kaupungin portit on nimetty Israelin heimojen mukaan, ja nämä pohjoisen puoleiset portit ovat Ruubeninportti, Juudanportti ja Leevinportti. Itäsivu on samoin neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, ja siinä on kolme porttia: Joosefinportti, Benjamininportti ja Daninportti. Eteläsivunkin pituus on neljätuhattaviisisataa kyynärää, ja siinä on kolme porttia: Simeoninportti, Isaskarinportti ja Sebuloninportti. Länsisivu on sekin neljätuhattaviisisataa kyynärää pitkä, ja siinä on kolme porttia: Gadinportti, Asserinportti ja Naftalinportti. Koko kaupungin ympärysmitta on kahdeksantoistatuhatta kyynärää. "Tästä lähtien on kaupungin nimenä oleva 'Herra on täällä'."

Danin suvulta on kuitenkin otettu pois johtava asema osana Israelin kansaa. Jeremian kirja kertoo, miten Israelin Jumala antoi luopiovaimolleen Israelille kerran erokirjan, kehotti tekemään parannuksen ja palaamaan takaisin. Ilmestyskirja ei mainitse Danin sukua niiden 12 heimon joukossa, jossa on kustakin valittu 12000 esikoista johtavaan asemaan tuhatvuotiseen valtakuntaan. Danin paikan on ottanut Joosefin poika Manasse. Toista poikaa Efraimia ei myöskään mainita, koska kunnia annetaan Efraimin isälle Joosefille. Ilmestyskirja mainitsee erityisesti, että luettelossa on kaikki sukunnat, joten Danin jättäminen pois tarkoittaa sen erottamista sukukuntien joukosta, mikä koskee tuhatvuotisen valtakunnan johtamista (Ilm. 7:4-8, 14:1-5). Samalla tavalla 1. Aikakirjan lukujen 2-8 sukuluetteloista puuttuu kokonaan Danin jälkeläiset, mutta Joosefin poikien Efraimin ja Manassen sukuluettelot mainitaan muiden Jaakobin poikien luetteloiden mukana, jonka jälkeen 1. Aik. 9:1 toteaa, että koko Israel on mainittu suvuittain.

Jer. 3:8 (1933/38): "..minä olin lähettänyt pois tuon luopiovaimon, Israelin, juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen, ja olin antanut hänelle erokirjan..."

Ilm. 7:4-8: "Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista: Juudan heimosta sai sinetin kaksitoistatuhatta, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gadin heimosta kaksitoistatuhatta, Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta."

Miksi Joosefin pojista mainitaan Manasse mutta ei Efraimia? Kaikki tietävät heidän olevan Joosefin poikia, joten heidän isänsä kunnia säilyisi vaikka luettelossa olisi vain poikien nimet. Raamattu kertoo Efraimin tehneen vakavia syntejä. Jumala rankaisi Israelia epäjumalanpalveluksen johdosta jakamalla valtion pohjoiseen Israelin valtioon ja eteläiseen Juudan valtioon, joka jatkoi Daavidin kuningassuvun perinnettä Jerusalemissa. Jumala antoi efraimilaiselle Jerobeamille kymmen pohjoista sukukuntaa johdettavakseen (1. Kun. 11,26-40). Hän ei kuitenkaan luottanut Jumalan hänelle antamaan lupaukseen, vaan pelkäsi kansan hylkäävän hänet, koska kansa vaelsi määräajoin Jerusalemin temppeliin viettämään Herran juhlia. Sen estämiseksi hän rakensi kaksi sonnin patsasta, joista toisen sijoitti Efraimin alueella olevaan pääkaupunkiin Beteliin ja toisen pohoiseen Danin sukukunnan kaupunkiin Daniin. Tässä on ne kaksi sukukuntaa, jota ei mainita Ilmestyskirjan luettelossa (Ilm. 7:4-8).

1. Kun. 12:26-30: "Mutta Jerobeam ajatteli: "Daavidin suku voi vielä päästä täällä valtaan. Jos kansa käy uhraamassa Herran temppelissä Jerusalemissa, se kääntyy taas sydämessään herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puoleen. Sitten minut surmataan, ja kansa palaa Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo." Kuningas mietti tätä ja teetti sitten kaksi kultaista sonnipatsasta. Hän sanoi kansalleen: "Turha teidän on käydä Jerusalemissa saakka. Tässä, Israel, on Jumalasi, joka toi sinut Egyptin maasta!" Hän sijoitti toisen sonnin Beteliin ja toisen Daniin. Tämä koitui synniksi, sillä kansa alkoi käydä patsaiden luona, toiset Betelissä, toiset Danissa.

Jerobeam otti papeikseen muita kuin leeviläisiä ja muutti omavaltaisesti Herran juhlien päivämäärät seitsemänneltä kuukaudelta kahdeksanteen kuukauteen. Jerobeam kutsui sonninpatsaitaan Israelin Jumalan nimellä, jonka väitti pelastaneen Israelin kansan Egyptin orjuudesta.

1. Kun . 12:31- 33: "Jerobeam rakensi uhrikukkuloille pyhäköitä ja otti papeiksi keitä tahansa, muitakin kuin leeviläisiä. Hän julisti juhlapäiväksi kahdeksannen kuun viidennentoista päivän, ja sitä juhlittiin niin kuin samaa juhlapäivää Juudassa. Hän nousi silloin Betelissä alttarille ja uhrasi sonnipatsaille, jotka oli itse tehnyt. Hän uskoi toimitukset Betelin uhrikukkulapapeille, jotka hän oli asettanut virkaan. Hän nousi Betelissä alttarille kahdeksannen kuun viidentenätoista päivänä, itse keksimänään juhlapäivänä. Silloin hän järjesti kansalle juhlan ja nousi alttarille uhraamaan."

Dan. 7:25-26: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti."

Tässä on esikuva mm. roomalaiskatolisesta, luterilaisesta ja helluntailaisesta kirkosta, jotka käyttävät Raamattua ja palvovat Jeesusta, mutta ovat kumonneet Jumalan käskyt omilla perinnäissäännöillään. Roomalaiskatolinen kirkko on siirtänyt Jerusalemin Rooman Pietarin kirkkoon, jonka alttarina ei ole ristiä vaan paavin valtaistuin (lisää artikkelissa). Vähän samalla tavalla Jerobeam rakensi Jerusalemin temppelille kilpailijan 10 kilometriä pohjoiseen Betelin kaupunkiin. Klassiseen kristinuskoon kuuluvat kirkkokunnat opettavat seurakuntalaiset tekemään laittomuutta, kuten toimii myös tässä artikkelissa siiteerattu eräs raamattunopettaja, joka ei seuraa Raamatun Kristusta vaan sitä rajua eksytystä, jota johtaa antikristuksen henki (2. Tess. 2:3-11, lisää artikkelissa).

2. Tess. 2:3-5, 9-12 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala...   ..tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Kun tuhatvuotinen valtakunta on päättynyt, Jumala luo maan ja taivaan uudelleen (Ilm. 21:1). Uusi Jerusalem laskeutuu Taivaasta maan päälle. Kaupungin 12 porttia on nimetty Israelin 12 heimon mukaan. Samoin kaupungin 12 peruskiveä on nimetty Karistan 12 apostolin mukaan. Juudas Iskariotin tilalla on Mattias (Apt. 1:26) ja Israelin 12 heimoa ovat Ilmestyskirjan luettelon mukaan, jolloin Danin tilalla on Joosefin poika Manasse (Ilm. 7:4-8). 

Ilm. 21:9-14: "Hän sanoi: "Tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia, ja niitä vartioi kaksitoista enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet. Idän puolella oli kolme porttia, pohjoisessa kolme, etelässä kolme ja lännessä kolme porttia. Kaupungin muurissa oli kaksitoista peruskiveä, ja niissä oli kaksitoista nimeä, Karitsan kahdentoista apostolin nimet."

Viimeinen tuomio puhdistaa maailman lopullisesti synnistä

Herra Yeshua HaMashiach on tullut tekemään tyhjäksi käärmeen teot. Sen takia on olemassa myös viimeinen tuomio, jossa tuliseen järveen tuomitaan kaikki ne, jotka eivät taipuneet noudattamaan Kristuksen käskyjä. He rakastivat laittomuuden ihmisen antikristuksen valheita, joten he saavat laittomuuden tekemisestä ikuisesti kestävän rangaistuksen. Mutta ne, jotka tekivät parannuksen lain rikkomisesta, he saavat armon ja loistavat Jumalan Valtakunnassa kuin aurinko.

Matt. 13:40-43 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko..."

Sananl. 10:31: "Vanhurskaan suusta viisaus versoo, mutta myrkyllinen kieli leikataan poikki."

Matt. 25:46: "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Helvetti on kaatopaikka, jonne joutuvat kaikki ne, jotka eivät tee parannusta ja ala tekemään Jumalan tahtoa. Sinne joutuvat kaikki laittomuuden tekijät (Matt. 7:21-23, 13:40-42 1933/38). Millainen paikka on helvetti? Siitä kertoo tämä musiikkivideo:

Skyfall

This is the end
Hold your breath and count to ten

Lähteet: 

Tässä artikkelissa on lainattu erään raamatunopettajan kirjoituksia sivustolta www.kotipetripaavola. com, joka on Petri Paavola. Lainaukset ovat hänen artikkeleistaan: 'Jeesus ei ole Isä', 'Uskonlahko', 'Kolminaisuusopista', 'Muutama esimerkki lain muutoksesta', 'Uusi liitto kumosi vanhan liiton', 'Lain muutos ja Kristuksen laki', 'Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen', 'Jeesus on Kaikkivaltias Jumala', 'Pyhän Hengen palvonta ja antikristuksen petos', 'Katolisen kirkon väärä oppi Jumalalasta', 'Tulevan kolmannen temppelin alttarin vihkiminen' ja 'Jaakobin Jumalan temppeli aikojen lopussa' sekä YouTube videolta 'Vesikaste ei pelasta eikä pese puhtaaksi synneistä' ja 'Seurakunnan jakaantuminen lopunajassa osa 2'.