maanantai 14. elokuuta 2017

Kuka on Johannes Leijona ja keitä ovat hänen työtoverinsa


*Jumalan Sanan tunteminen on tärkeämpää, kuin seurustella sananjulistajien kanssa
*Totuus on hyvä hedelmä - valheellinen uskonnollinen viihde on mätä hedelmä
*Me toimimme ryhmässä, jonka jäsenet on Taivaan Isä kutsunut ja kouluttanut
*Perustelemme opetuksemme lainaamalla paljon Raamattua
*Hyväksymme jokaisen sanan Raamatusta ja noudatamme Yeshuan esimerkkiä
*Tehtävämme on opettaa kansalle pelastuksen tie
*Jumala kokoaa pyhän armeijansa saarnaamaan parannusta ja pelastusta niitä aikoja varten, kun Suomeen tulee hyvin vaikeat ajat


Tärkeämpää on Jumalan Sana kuin se, kuka sitä julistaa

Johannes Leijonan tunnus
Nimillä on usein tärkeä merkitys, koska Jumala esittelee itseään nimensä kautta. Hän usein myös antaa palvelijalleen uuden nimen, joka kertoo palvelijasta. Raamatussa on monia mielenkiintoisia kohtaamisia, jossa ihminen kysyy toiselta henkilöltä, mikä on sinun nimesi. Vastaus voi olla vaikka, mitä sellaista kysyt? Jaakob kyseli sellaista ja sai vastauksesi kysymyksen, miksi sinun pitäisi se tietää.

1. Moos. 32:30-31: "Jaakob sanoi hänelle: "Sano sinäkin nimesi." Mutta mies vastasi: "Miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni?" Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel."

Hoos. 12:5: "Hän paini enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja anoi armoa."

Tuomari Simsonin äitikään ei saanut heti tietää sanansaattajan nimeä, joka kävi hänen luonaan. Tässä tapauksessa merkitystä ei ollut sanansaattajan henkilöllisyydellä, vaan sanomalla ja voimateoilla, joilla Jumalan viesti vahvistettiin. Sanoman sisältö on paljon tärkeämpi asia, kuin sanansaattajan henkilöllisyys. Kuulijan tulee kiinnittää huomiota, mitä Jumala haluaa hänelle puhua, eikä jäädä miettimään sellaisia asioita, jotka eivät liity välittömästi Jumalan antamaan viestiin. Jumala ei anna sanomia perille vietäväksi sen takia, että sanasaattaja saisi henkilökohtaista kunniaa vaan sen takia, että viestit viedään perille.

Tuom. 13:6: "Nainen meni sanomaan miehelleen: "Minun luokseni tuli Jumalan mies. Hän näytti Jumalan enkeliltä, hyvin pelottavalta. En kysynyt häneltä, mistä hän tuli, eikä hän sanonut minulle nimeään."

Raamatussa on Malakian kirja, jonka kirjoittajasta ei tiedetä muuta kuin nimi tai sana, joka tarkoittaa sanansaattajaa. Raamatun kirjoista Malakian kirja lainaa eniten suoraa Jumalan puhetta. Sanansaattajan henkilöllisyydestä ei tiedetä juuri mitään, millä ei ole tässä tapauksessa merkitystä vaan ainoastaan sillä, mitä Jumala halusi puhua kansalleen. Teologian lisensiaatti ja diplomikielenkääntäjä Jukka Norvanto kirjoittaa kirjassaan 'Sisälle sanaan, johdannot Vanhan testamentin kirjoihin' (s. 178-179): 

"Entä kuka oli Malakia... ? Malakia tarkoittaa suomeksi yksinkertaisesti sanansaattajaa, mikä on varsin outo nimi ihmiselle. Tutkijat ovatkin yleisesti sitä mieltä, ettei Malakia voinut olla kirjoittajan oma nimi. Raamatussa ei esimerkiksi esiinny ainoatakaan sen nimistä ihmistä. Lisäksi Malakia ei esittele millään tavoin sukuaan, mikä sekin on harvinaista Raamatussa. Niinpä jää arvailujen varaan, kuka kyseinen profeetta on ollut...  ..Miksi Raamattu ei paljasta Malakiasta juuri mitään? Siihen on epäilemättä syynsä, joita meidän on vaikea tietää. Kun profeetta haluaa tulla esitellyksi pelkkänä sanansaattajana, siihen liittyy selvä sanoma. Hän on todellakin vain sanansaattaja, Jumalan lähetti. Hänellä on viesti, eikä meidän tarvitse tietää välttämättä mitään erityistä sen tuojasta. Jos ovikello soi, ja oven takana odottaa kukkakaupan lähetti kukkakimpun kanssa, me emme suinkaan ala kysellä häneltä hänen sukujuuristaan. Eikä hän myöskään ryhdy kertomaan meille perheestään. Tuskimpa tahdomme tietää edes hänen nimeään. Paljon kiinnostuneimpia olemme tietämään, kuka on tahtonut lähettää meille tervehdyksen. Tärkeintä on viesti, jonka hän tuo. Malakia oli sanatuoja, ja olennaista on hänen viestinsä sisältö ja tietenkin se, keneltä se tulee."

Jukka Norvannon mielestä profeetat Obadja, Habakuk ja Haggai ovat ilmeisesti Malakian tavoin sanoja, jotka eivät välttämättä ole kirjojen kirjoittajien erisnimiä. Obadja merkitsee suomeksi 'Herran palvelijaa' eikä kirja kerro hänen suvustaan mitään. Kirjan on siis kirjoittanut Herran palvelija, joka ei ole halunnut nostaa itseään esille. Norvanto huomioi kirjassaan (s. 135-136), ettei heprealaisesta alkutekstistä voi päätellä, milloin on kyse erisnimestä tai sanan merkityksestä, koska hepreassa erisnimi ei ala suurella kirjaimella. Tämä näkyy eri Raamatun käännöksissä, kun toisissa sana on tulkittu erisnimeksi ja toisissa se käännetään sanan merkityksen mukaan. Profeetta Sefanjan nimi merkitsee 'Jumalan kätkemä'. Profeetan on joskus viisasta olla poissa ihmisten joukosta sen jälkeen, kun hän on lukenut ihmisille ankaran profetian, mitä Sefanjan ja Malakian kirjat ovat.

Obadjan kirjan kirjoittaja voi kuitenkin olla Israelin kuninkaan hovin päällikkö, joka oli hurskas Herran palvelija. Koska kuningas Ahabin ja kuningatar Iisebelin yrittivät tuhota kaikki Herran profeetat, niin Obadja piilotti sata Herran profeettaa suojellakseen heitä. On valitettavasti niin, että joskus Herran profeetat joutuvat olemaan piilossa, jos heitä uhkaa vaara. Tämä ei kuitenkaan estä heitä toimimasta. Onhan monia tapoja välittää Herran sanaa pitkienkin matkojen takaa. Eliakin lähetti ankaria kirjeitä kuninkaille (2. Aik. 21:12).

1. Kun. 18:3-4: "Ahab kutsui puheilleen hovin päällikön Obadjan, joka oli harras Herran palvelija. Silloin kun Isebel pyrki tuhoamaan Herran profeetat, Obadja oli pelastanut heistä sata. Hän oli piilottanut nämä kahteen luolaan, viisikymmentä kumpaankin, ja toimittanut heille ruokaa ja vettä."

Johannes Kastajalta kysyttiin, oletko Elia? Johannes kielsi, koska ei itsekkään tiennyt olevansa Elia (Joh. 1:21-23, Matt. 11:14, 17:12). Jumala ei katsonut tarpeelliseksi kertoa Johannekselle muuta kuin sen, että hän on huutava ääni erämaassa, jonka tulee kehottaa valmistautumaan Herran tuloon. Jumala antaa palvelijoidensa tietää asemastaan ja tehtävästään, kun se on tarpeen heidän tehtävänsä suorittamista varten tai muusta vastaavasta syystä.

Joh. 1:19-23: "Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi:  "En minä ole Messias." "Mikä sitten?" he kysyivät. "Oletko Elia?" "En ole", Johannes vastasi. "Oletko se luvattu profeetta?" Hän vastasi: "En."  Silloin he sanoivat: "Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?" Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut."

Johannes Kastaja ei kuulunut papistoon. Hän saarnasi erämaassa kamelinkarvaan pukeutuneena, mikä on papin asua paljon vaatimattomampi vaate. Se oli sama asu, mitä piti myös profeetta Elia (2. Kun. 1:7-8). Johannes Kastaja ei ollut rikas ylimys, vaan oli totuutta puhuva tavallinen mies.

Matt. 3:4-6: "Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa." 

Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen Yeshua kertoi, että Johannes oli Jumalan maan päälle lähettämä profeetta Elia (Mal. 3:1, 23-24).

Matt. 11:7-11, 14 (1933/38): "Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'. 

Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän...     ..jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva."

Yeshualta (Jeesukselta) kyseltiin myös, kuka Hän on. Yeshua halusi yleisön kiinnittävät enemmän huomiota siihen, mitä Hän tekee, eikä kyselemään, kuka Hän sanoo olevansa.

Luuk. 7:20-22: "Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta: 'Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta?'" Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. Niinpä hän vastasi: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma."

Joh. 14:8-11: "Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä." Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden."

Jos joku haluaa tietää, keitä me olemme, kiinnittäkää huomiota, mitä opetamme ja mitä me teemme. Merkitystä ei ole henkilöllä itsellään vaan hänen sanoillaan ja teoillaan. Johannes Leijona YouTube-kanavalla on soittolista, jossa on lyhyitä opetusvideoita Raamatun perusteista. Jos haluatte tutustua meihin, katsokaan ensin opetusvideot. Tämä jälkeen voitte tutustua blogiin lukemalla artikkeleita aloittamalla uusimmasta ja sen jälkeen siirtymään sitä edeltävään artikkeliin. Artikkeliarkisto löytyy sivun oikean palstan yläosasta.

Jaak. 2:18, 22: "Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani...   ..Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi."

Perustelemme opetuksemme lainaamalla Raamattua

Raamattu, maailman suosituin kirja
Meidän blogissamme on jo kymmeniä artikkeleita. Kuten voitte huomata, lainaamme paljon tekstiä Raamatusta, koska pyrimme perustelemaan opetuksemme viittaamalla suoraan Raamatun tekstiin. Haluamme lukijalle antaa mahdollisuuden tarkistaa lainauksesta, onko asia opetettu oikein. Oppimisen kannalta on myös hyödyllistä lukea opetukseen liittyvät kohdat Raamatusta artikkelin lukemisen yhteydessä. Emme suunnittele opetusta sen perusteella, mikä miellyttää kuulijoita eniten tai mikä saattaisi tuottaa meille parhaan taloudellisen höydyn. Itse asiassa meillä ei ole käynnissä mitään rahankeräystä. Opetuksen tavoitteena on auttaa lukijoita tuntemaan Jumala Raamatun Sanan kautta.

Joh. 7:18: "Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä."

Saamme artikkelien teemat ja osan sisällöstä Taivaan Isältä. Emme kuitenkaan pääse niin helpolla, että saisimme aina suoraa sanelua, vaan joudumme myös tutkimaan itse Raamattua ja näkemään vaivaa artikkelien eteen. Tämä on sikäli viisasta, koska voimme silloin koetalla omat kirjoituksemme ja saamme rauhan siitä, että asiat on oikein opetettu. Kirjoitusvirheitä joskus tulee, mutta niitä korjataan sitä mukaan, kun niitä havaitaan. 

Taivaan Isä on laittanut meidät koulunpenkille samalla tavalla, mitä meidän lukijatkin. Raamatun tutkiminen ja sen aiheista kirjoittaminen opettaa myös kirjoittajaa. Yeshua (Jeesus) näytti myös sellaista esimerkkiä, että hän pienestä lapsesta lukien opiskeli Pyhiä Kirjoituksia ja kävi joka sapatti (lauantai) synagogassa myös opettamassa muita. Tämä on hyvä esimerkki, joka kehottaa kaikkia uskovia lukemaan säännöllisesti Raamattua ja uskomaan kaikki kirjoitetut sanat eikä vain jotain sanoja sieltä täältä.

Luuk. 2:41-42, 46-47: "Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli...   ..Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia."

Israelin kuninkaillakin oli velvollisuus kopioida itselleen laki ja tutkia sitä päivin sekä öin. He eivät saaneet delegoida lain tulkintaa papille, vaan kuninkaiden piti osata soveltaa lakia tarkasti ja ihan itse.

5. Moos. 17:18-20: "Valtaistuimelle noustuaan hänen on teetettävä itselleen jäljennös tästä laista, joka on leeviläispappien huostassa. Hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä. Kun hän näin tekee, hän ei käy kopeaksi veljiään kohtaan eikä poikkea lain käskyistä oikealle eikä vasemmalle. Hän ja hänen jälkeläisensä saavat kauan hallita Israelia."

Joos. 1:7-8: "Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi."

Joos. 8:32: "Ebalinvuorella Joosua jäljensi israelilaisten nähden kiviin sen lain, jonka Mooses oli kirjoittanut.

Kerran eräs ystävällinen nainen alkoi puhumaan vieraalle miehelle, että hän oli löytänyt Johannes Leijonan blogin. Nainen oli innoissaan, kun blogissa oli kivoja leijonan kuvia. Hän oli lukenut artikkeleita ja tullut siihen johtopäätökseen, että tämä täytyy olla Jumalasta. Hän oli rukoillut Herralta vahvistusta ja saanut Pyhältä Hengeltä myönteisen vahvistuksen. Nainen kertoi miehelle innoissaan, että: "Juu, juu, se on Herrasta". Mies vastasi naiselle, että blogissa on paljon Raamatun lainauksia, mikä on hyvä asia, koska raamatunopettajilla on yleensä taipumus opettaa oman mielensä mukaisia harhaoppeja. Nainen jotenkin ymmärsi väärin, että mies olisi moittinut blogia, mitä hän ei tarkoittanut. Nainen vähän suuttui miehelle ja ajatteli miehen olevan kateellinen Johannes Leijonalle. Tässä oli huvittavaa se, että tämä mies oli itse kyseisen sivuston päätoimittaja, mutta ei viitsinyt senkään jälkeen sitä naiselle kertoa.

Eräs Youtube-kanavallamme esiintyvistä henkilöistä oli kaupungin keskustassa ja nousi rullaportaita ylös. Vierellä oli tavalliset portaat, mitä pitkin laski eräs mies, joka tunnisti rullaportaita pitkin nousevan henkilön kasvot kanavaltamme. Mies kiirehti portaat alas ja juoksi rullaportaat ylös, jotta saisi tunnistamansa henkilön kiinni. Kun hän niin oli tapahtunut, niin mies sanoi iloisesti, että Herra on johdattanut hänet katselemaan teidän opetusvideoita. Hän oli myös lukenut joitakin artikkeleita. Mies kertoi olevansa töissä eräässä seurakunnassa, mutta hän opiskeli innokkaasti kanavamme sisältöä. Tällaisia iloisia yllätyksiä tulee meille vastaan silloin tällöin.

Hyvää hedelmä on totuus -  mätä hedelmä on valheellinen uskonnollinen viihde

Hyviä hedelmiä totuuden viinipuusta
Hedelmistä profeetta tunnetaan. Hyvää hedelmää tekee se, joka saa ihmiset tekemään parannuksen vaikka kovasanaisesti nuhtelemalla, eikä se joka eksyttää viihteellä uskovat kadotuksen. Hyvä hedelmä on totuus, joka johdattaa tielle iankaikkiseen elämään. Huonoa hedelmää tekee puolitotuuksia julistavat raamatunopettajat, jotka viihdyttävät yleisöä kolehtilahjoituksia vastaan. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Hedelmistä puu tunnetaan'.

Ps. 1:1-3 (1933/38): "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy."

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Jes. 11:1-3: "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: hänen ilonsa on totella Herraa..."

Johannes Kastajan teki hyvää hedelmää julistamalla, miten huonoa hedelmää tekevät puut (mm. kirjanoppineet raamatunopettajat) kaadetaan tuleen palamaan. Samalla tavalla Yeshua varoitti huonoa hedelmää tekevistä raamatunopettajista, jotka ovat tehneet jopa ihmeitä Jeesuksen nimessä, mutta eivät tehneet Jumalan tahtoa. Laittomuuden tekeminen ja laittomuuden saarnaaminen tuottaa huonoa hedelmää.

Matt. 3:7-10: "Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."

Matt. 7:17-23 (1933/38): "Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Moni mainostaa tekevänsä hyvää hedelmää, kun heidän tilaisuuksissa tulee niin paljon ihmisiä uskoon. Yksi yliluonnollinen kokemus yhtenä iltana ei tarkoita sitä, että kerran pelastunut olisi aina pelastunut. Jos he oppivat noudattamaan Jumalan tahtoa, silloin he tekevät hyvää hedelmää. Monissa massatilaisuuksissa moni kyllä tunnustaa uskonsa, mutta he eivät pelastu, koska rakastuvat valheisiin ja eivät opi noudattamaan Jumalan tahtoa (Matt. 7:21-23, Ilm. 22:15). Yeshua (Jeesus) varoitti huonoa hedelmää tekevistä raamatunopettajista, jotka vievät seuraajansa tielle kadotukseen, kuten tekevät esim. Helsingin River-seurakunta (Rodney Howar-Brownen opit, väärä tuli) ja Missiomaailma (Heidi Baker, Patrick Tiainen jne.).

Matt. 23:15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."

Apt. 19:13-16: "Myös jotkut kiertelevät juutalaiset henkienmanaajat alkoivat loitsiessaan lausua Herran Jeesuksen nimeä. Karkottaessaan sairaista pahoja henkiä he sanoivat: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa." Näin tekivät myös juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, mutta paha henki vastasi heille: "Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitä te olette?" Ja mies, jossa paha henki oli, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta."

Helsingin Sanomat kirjoittaa 4.3.2018 sivulla A6 artikkelissa 'Kääntymisen kulisseissa on pikakasteita ja huijaamista' Helsingin River-seurakunnasta: "Nuori nainen kaatuu salin lattialle ja nauraa. Kimeitä ja hallitsemattomia pyrskähdyksiä. "Kiitos Jeesus", hän hokee." Kyse on yliluonnollisesta kokemuksesta, jossa jalat menevät alta ja kehossa saattaa tuntua vapinaa, kun pastori huutaa esim. "fire, fire, tulta, tulta" yms. (esimerkiksi näin: video). Riverin rukousjonoissa on käynyt myös sellaista, että nainen on ilman kenenkään kosketusta paiskautunut maahan, jolloin ranne on murtunut. Äiti on tiputtanut kädestään vauvan, kun on kaatunut rukousrivissä. Näitä onnettomuuksia ei ole aiheuttanut Jumala, vaan seurakunnassa olevat väärät henget (Riveristä lisää artikkelissa). Maassa täriseminen, hallitsematon nauraminen ja eläinten äänien matkiminen tunnetaan ns. Toronton siunauksensa, joka ei ole Jumalasta (lisää artikkelissa). On syytä tiedostaa, että väärät henget pystyvät tekemään yliluonnollisia taikatemppuja koukuttaakseen herkkäuskoiset harhaoppeihin ja tuhlaamaan rahansa väärille pastoreille (Matt. 24:24).

Riveristä virtaa haiseva viemärivesi
Jer. 9:12-14 "Herra itse vastaa: "Näin on tapahtunut, koska he hylkäsivät lain, jonka minä annoin heille. He eivät kuunnelleet minua eivätkä eläneet opetukseni mukaan. Oman paatuneen sydämensä mukaan he elivät, kulkivat baalien perässä niin kuin olivat isiltään oppineet." Sen tähden Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo näin: "Minä syötän heille karvasta koiruohoa ja juotan heille myrkyllistä vettä."

Kristillisellä lähetysjärjestöllä oli kaupungin torilla teltta, jossa he keräsivät lahjoituksia köyhiä varten. Yksi paikalla olevista järjestön työntekijöistä oli keski-ikäinen mies, joka oli järjestön siviilityöntekijä. Hänen vanhemmat ovat luterilaisia pappeja ja mies kertoi olevansa uskossa. Hän kertoi olevansa järjestössä töissä ensisijaisesti, koska se tekee hyväntekeväisyyttä, mitä hän piti tärkeänä asiana. Hänen kanssa keskusteli kaksi paikalle lähetettyä Jumalan todistajaa. Toinen heistä kysyi mieheltä, että lukeeko hän Raamattua säännöllisesti? Mies vastasi vähän häpeissään, että enemmänkin voisi lukea. Pyhä Henki käski palvelijaansa sanoa miehelle, ettei hän ole pelastumassa Taivaaseen. Mies meni hyvin vakavaksi ja suorastaan jähmettyi paikalleen. Sen jälkeen Pyhä Henki laittoi todistajansa sanomaan miehelle, että hänen tulee opiskella Raamattua ja toimia sen mukaisesti, jotta hänen tilanteeseen tulisi muutos (Matt. 7:21, 28:19-20). Vaikka mies oli selvästi järkyttynyt, hän hyväksyi kehotuksen päätä nyökytelleen. Todistajat sanoivat hänen saavan hyvää palvelua, koska hänelle tultiin ilmoittamaan totuus ja hän saa mahdollisuuden parantaa toimintaansa. Sen jälkeen tuli pitkä hiljaisuus ja mies kääntyi vakavan näköisenä miesten edestä pois.

Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."

Mark. 6:12 (1933/38): "Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus."

Apt. 3:19 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,"

Jumalan todistajat saattoivat pahoittaa miehen mielen, mutta he tekivät hyvää hedelmää, koska antoivat miehelle palautetta, joka toivottavasti johtaa hänessä sellaiseen muutokseen, että mies pelastuisi. Jos he olisivat luvanneet liikoja pelastuksesta, se olisi vain vahvistanut vääränlaista elämää Jumalan Sanan ulkopuolella. Miehellä olisi ollut kivempi tunnelma, mutta se olisi tuottanut huonoa hedelmää vieden hänet kohti kadotusta. 

Ilm. 2:5: "Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan."

Paavalin kirjeet korinttilaisille olivat ankaraa nuhtelua seurakuntalaisten tekemistä synneistä (esim. 1. Kor. 5-6). Paavali tiedosti, että hän aiheutti välillä mielipahaa kuulijoiden keskuudessa, mutta se olisi heidän parhaaksi, etteivät he joutuisi helvettiin (2. Kor. 2:1-6). Vaikka Paavali oli välillä kova suustaan, niin hän teki silloinkin hyvää hedelmää.

1. Kor. 4:14-20: "En kirjoita tätä tuottaakseni teille häpeää vaan ojentaakseni teitä kuin rakkaita lapsiani. Vaikka teillä Kristukseen uskovina olisi tuhansia kasvattajia, teillä on vain yksi isä. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi. Kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni. Olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen, joka on minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen poikani. Hän palauttaa teidän mieleenne, miten minä Kristuksen omana elän ja mitä minä kaikkialla eri seurakunnissa opetan. 

Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään siinä luulossa, että minä en tulisikaan luoksenne. Mutta pian minä tulen, jos Herra suo, ja otan selvää noiden rehentelijöiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana. Kumpaa tahdotte: tulenko luoksenne piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin?"

2. Kor. 7:8-10: "Vaikka tuotin kirjeelläni teille mielipahaa, en sitä kadu. Jos minua kaduttikin, kun näin teidän pahoittaneen siitä mielenne vähäksi aikaa, olen nyt iloinen -- en siksi, että te tulitte surullisiksi, vaan koska murheenne sai teidät muuttamaan mielenne. Murheenne oli Jumalan mielen mukaista, ja niinpä emme aiheuttaneet teille mitään vahinkoa. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman."

Taivaan Isä on kutsunut meidät palvelukseensa ja määrännyt toimimaan ryhmässä

Tämän blogin sisällön tuottamiseen osallistuu useat henkilöt. Toiset esiintyvät omilla kasvoillaan YouTube-kanavalla, toiset käyvät puhumassa seurakunnissa ja muut tukevat taustalla Taivasten Valtakunnan työtä. Kaikki työ on arvokasta, sillä Kristuksen ruumiissa tarvitaan kaikkia sen jäseniä.

Kaikkia tarvitaan
1. Kor. 12:12, 18-28: "Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin...    ..Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi.

Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä." Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa.

Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä."

Taivaan Isä on kaikki meistä tehtävään kutsunut ja asettanut toimimaan yhtenä ryhmänä. Tällä ryhmällä on Taivaan Isän määräämä järjestys ja tehtävät. Tehtävät ovat moninaisia. Tuotamme sisältöä blogiin, osallistumme eri seurakuntien tapahtumiin, käymme puhumassa määrätyille henkilöille ja myös tuemme toisten ryhmän jäsenten työtä. Emme ole tarjoutuneet puhujiksi seurakuntiin, mutta meitä on melkein raahattu kadulta puhumaan, kun puhuja on viime hetkellä perunut esiintymisensä tai puhuja on muuten puuttunut. Tämä on ollut selvästi Herran johdatusta. Kun olemme astuneet puhujakorokkeelle, olemme saaneet sanat Herralta.

Room. 12:6-10: "Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne."

Taivaan Isä lähettää meidät matkaan ja liikumme usein pareittain. Toinen auttaa toistaan ja tarvittaessa antaa rakentavaa palautetta, jos on aihetta. Voimme yhdessä koetella kaikki Taivaan Isältä saamamme ohjeet. Olemme matkustaneet paljon Suomessa eri paikkakunnilla ja eräät ovat käyneet myös ulkomailla. Blogissa on paljon kertomuksia ja valokuvia näistä matkoista.

Luuk. 10:1, 16: "Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä...     .."Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

Osa meistä asuu eri paikkakunnilla, mutta pidämme henkilökohtaista yhteyttä usein. Kun joku meistä lähtee tehtävään toiselle paikkakunnalle yksin, silloin usein mukaan tulee paikallinen Jumalan palvelija. Joskus Taivaan Isä lähettää jonkun meistä uusiin tehtäviin muualle ja uusia jäseniä voi tulla.

On tavallista, että työelämässä on monilla työpaikoilla jatkuvia riitoja. Olemme voineet havaita tässä Taivasten Valtakunnan työssä, ettei tämä päde ainakaan meidän ryhmäämme. Ryhmässämme ei ole riitoja. Olemme usein samaa mieltä ja keskustelemme avoimesti kaikesta. Jumala antaa ohjeita ryhmän vetäjälle ja muut saavat asianmukaiset vahvistukset. Taivaan Isä on osannut antaa kaikille asiallisen roolin ryhmässä ja toiset kunnioittavat työtovereitaan siinä tehtävässä, minkä he ovat saaneet. Täytyy sanoa, että tämä kokemus on ollut hyvin harvinainen monelle meistä, mikä osoittaa, että Taivaan Isä on erinomainen esimies ja upea Isä. Jos joku ei hyväksyisi Taivaan Isän asettamaa järjestystä tai ohjeita, se johtaisi jäsenen poistamiseen ryhmästä jo ennen riitojen alkamista.

Joel 2:7-8, 11: "Ne ryntäävät eteenpäin kuin soturit, kiipeävät muurille kuin sankarit. Kukin kulkee tietään suoraan, yksikään ei poikkea suunnastaan. Ne eivät sysi toinen toistaan, kukin tietää oman tiensä. Ne syöksyvät keihäiden välitse, etenevät hyvässä järjestyksessä...    ..Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää?"

Teemme työtä erilaisissa seurakunnissa, mutta emme noudata niiden oppeja vaan Raamattua

Monet meistä ovat käyneet luterilaisen rippikoulun, mutta osa on toiminut sen jälkeen myös helluntaiseurakunnissa. Moni meistä vierailee seurakuntien Israel-ryhmissä. Olemme tehneet työtä myös muissa seurakunnissa esim. vapaakirkoissa ja myös katolisessa kirkossa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että hyväksyisimme kaikki seurakuntien opit vaan sitä, että me olemme menneet niiden luokse, jotka tarvitsevat kuulla Raamatun mukaista Jumalan Sanaa. Sen takia olemme syöneet heidän kanssa, jotta olemme voineet voittaa heidän luottamuksen. Olemme syöneet sen, mitä he ovat meille tarjonneet (Luuk. 10:8-9). Henkilökohtainen keskustelu on hyvä tapa julistaa evankeliumia.

Luuk. 10:8-9: "Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.'"

Jopa katoliset ovat mielellään kuunnelleet meitä, vaikka olemme opettaneet heitä luopumaan Marian rukoilemisesta. Kun heidän kanssa keskustelee asiallisesti, he haluavat kuulla toisenkin mielipiteitä ja ovat olleet jopa vieraanvaraisia meille. Olemme voineet havaita, ettei luterilaisessa kirkossa ja helluntaiseurakunnissa ole asiat välttämättä paremmin, vaan niissä on kussakin omat suuret ongelmansa.

Matt. 9:10-13: "Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!" Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: 'Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.' En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä."

Yksi meistä on saanut jopa puheenvuoron katolisen kirkon neokatekumenaalien messussa, Matteuksen evankeliumin 6.-luvusta, jossa kehotetaan rukoilemaan Taivaan Isää eikä neitsyt Mariaa. Samalla tuli puhuttua, että Jumala on Isä, mitä katolinen pappi ei hyväksynyt, koska hänen mielestä Jumala on sekä äiti että isä. 

Jes. 9:5: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Matt. 6:6, 9: "Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut..    ..Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi." 

Yksi suomenitalialainen nainen selvästi havahtui asiasta, koska hänelle esitettiin asia Raamattua lainaten. Olemme huomanneet, että Jumalan Sanan ahkera lainaaminen auttaa paljon kääntämään niitä kuulijoita, joilla on aito kunnioitus Jumalan Sanaa kohtaan.

Monelle oma lemmikkieläin on hyvin rakas, kuin olisi oma lapsi. Roomalaiskatolisessa kirkossa on harhaoppi, että koirat saavat ylösnousemuksen ja pääsevät Taivaaseen, koska koirat eivät ole ymmärtäneet tekojaan. Eräs katolinen vanhempi rouva pahoitti mielensä, kun hänelle sanottiin, ettei Raamatun mukaan koirat pääse Taivaaseen (Saarn. 3:21, Ilm. 22:15).  

Eräs katolinen pariskunta kertoi heidän käyneen katolisen kirkon lemmikkieläimille tarkoitetussa rukoustilaisuudessa, jossa heidän koiransa karvanlähtötautiin rukoiltiin apua neitsyt Marialta. Noin vuoden päästä koira parani, mutta jäi epäselväksi, olisiko koira parantunut muutenkin. Pariskunnalle neuvottiin, ettei kaikki yliluonnolliset ilmiöt ole Jumalasta. Koiraa ei parantanut Jumala, koska apua pyydettiin neitsyt Marialta. Heille luettiin muutama kohta Raamatusta, jossa kerrottiin, että väärät profeetat voivat hämmästyttää yleisöä pienillä taikatempuilla. Tämä sai heidät miettimään vakavana asiaa uudestaan.

Raamattua ei voi ymmärtää oikein, jos ei hyväksy kirjasta kaikkia sanoja

Pyhä Henki on opettanut meitä lukemaan uudella tavalla Raamattua. Itse asiassa siinä ei ole mitään uutta ja erikoista. Sinun tulee vain nöyrästi hyväksyä kaikki, mitä Raamatussa lukee, muuten lankeat helposti uskomaan kirkkojen harhaoppeja ja raamatunopettajien keksimiä tekosyitä, miksi jokin kohta Raamatusta ei ole niin, kuin siinä lukee.

Jos et pyri etsimään tekosyytä kumotaksesi jotain Raamatusta, vaan uskot kaiken, kuten Raamattuun on kirjoitettu ja alunperin tarkoitettu, pääset sisälle uuteen maailmaan. Silloin pystyt hylkäämään kirkkojen harhaopit ja huomaat, ettei Raamatussa ole sisäisiä ristiriitoja. Uusi testamentti ei ole ristiriidassa Vanhan testamentin kanssa. Jaakobin kirje ei ole ristiriidassa Paavalin opetusten kanssa. Paavalin opetus ei ole ristiriidassa Yeshuan opetuksen kanssa.

Visaisiin Raamatun kysymyksiin tulee etsiä tulkintaohjeita Raamatusta eikä kirkkojen opeista. Jos lähtee itse järkeilemään yhden lauseen tarkoitusta ilman, että tutkii samaa teemaa koskevat muut jakeet, erehtyy lähes varmasti. Tässä blogissa olemme pyrkineet käsittelemään teemoja siteeraamalla kaikkia Raamatun kohtia rinnakkain, jotka koskevat samaa asiaa. Raamatussa on tavallista, että ensin esitetään kaikkia koskeva yleissääntö. Sitten on poikkeuksia, jotka täydentävät, miksei kaikki ollutkaan vielä sanottu. On hyvin tärkeä selvittää kaikki pelastumisen edellytykset Raamatusta, koska yhden lauseen lavealla lupauksella ei voi pelastua, ilman että olisi ottanut huomioon myös kaiken muun, mitä Raamattu opettaa. Pelastuksen edellytyksiä käsittelevä opetusvideo opettaa nimenomaan näin. Yksittäistä asiaa käsitteleviä jakeita opetetaan rinnakkain, ei toisia kumoten.

Room. 14:4: "Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi..."

2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."

Monet raamatunopettajat lankeavat opettamaan yleisön halujen mukaan ja heidän viihteeksi, koska raamatunopettajat rakastavat enemmän omaa suosiotaan ja kolehtituloja kuin Jumalan Sanaa. Toisille pastoreille on hyvin vastenmielinen ajatus, että pelastuminen edellyttää parannuksen tekoa synneistä, koska he eivät itse halua tehdä parannusta eivätkä viitsi vaivata asialla muitakaan (Matt. 7:21-23, Apt. 2:38, Room. 2:27). Pyhät kirjoitukset hyvin tuntenut Felix oli kiinnostunut lähinnä omasta edusta ja hän ei viitsinyt kuunnella totuutta Paavalilta (Apt. 24:22).

Apt. 24:24-26: "..Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa." Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan."

Sananl. 28:13: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon."

Jes. 55:7 (1933/38): "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta."

1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

Tämä blogi on hyvin suorapuheinen. Kuten Paavali ja Johannes Kastaja tekivät, emme kaihda puhua myös epäsuosituista asioista, koska olemme ottaneet huomioon Raamatun varoituksen olla opettamatta korvasyyhyyn. Se tarkoittaa sitä, ettei voi opettaa pelkästään yleisön mieliksi. Opettamista korvasyyhyyn on puhua pelkistä lupauksista ja sivuuttaa kaikki se, mitä Raamattu vaatii uskovilta. 

2. Kor. 2:9: "Kirjoitinkin teille juuri koetellakseni teitä ja nähdäkseni, oletteko kaikessa kuuliaisia."

Raamattua ei voi opettaa nyppimällä pullasta vain rusinat. Muuten opetus vääristyy puolitotuuksiksi, joka on todellisuudessa valhetta. Raamattua tulee opettaa kattavasti mitään asiaan kuulumatonta siihen lisäämättä tai pois ottamatta. Opettaessa ei saa arkailla lainata niitä kohtia, jotka eivät ole yleisön suosiossa. Joskus tulee puhua myös helvetistä ja tuomioista. Yeshua (Jeesus) puhui usein niistä, mistä tulee ottaa esimerkkiä. Raamatunopettaja ei voi vaieta sen takia, ettei kolehtia maksava yleisö viitsi kuunnella koko totuutta.

2. Tim. 4:1-4: "Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät."

2. Kor. 2:17: "Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta."

Kun Raamattua lukee sen kaikki kirjaimet hyväksyen, löytää Yeshuan (Jeesuksen) elämäntavan, joka on tarkoitettu meille kaikille esimerkiksi. Meidän blogimme seuraa Yeshuan esimerkkiä ja opetuksia. Kun olemme tutkineet tarkkaan Raamattua, niin emme ole löytäneet Paavali opetuksista sellaista, että se kumoaisi Yeshuan Sanat. 

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

1. Kor. 11:1: "Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta."

Paavali antoi kiitosta tessalonikalaisille pakanoille siitä, että he olivat ottaneet esikuvakseen juutalaiset seurakunnat, jotka uskovat Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Nämä alkuseurakunnat noudattivat sitä esimerkkiä, minkä Yeshua ja hänen 12 opetuslastaan olivat heille antaneet. Tätä esimerkkiä voi kutsua messiaaniseksi juutalaisuudeksi, jota harjoitti heidän lisäksi myös Paavali ja hänen apulaisensa Timoteus, joka oli ollut alun perin pakana (ei-juutalainen).

1. Tess. 2:13-14: "Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Näin te, veljet, pidätte esikuvananne Juudeassa olevia Jumalan seurakuntia, jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen."

Kun otamme Yeshuan elämän esikuvaksi, saamme hänen elämästä esimerkin, miten meidänkin tulee toimia esim. lepopäivän suhteen. Tekikö Yeshua lauantaisin, siis sapatin aikana puusepän töitä? Ei tehnyt, vaan Hän pyhitti sapatin opettamalla Raamattua synagogassa. Valmistiko Paavali telttoja sapattina? Ei valmistanut, vaan kävi seurakunnassa julistamassa evankeliumia. Entä miten oli sunnuntaina, joka ei ole sapatti. Sunnuntai oli heille normaali työpäivä, mutta sapatin he pyhittivät perjantai-illasta lauantai-iltaan.

Luuk 4:16: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja..."

Apt. 17:1-3: "..Juutalaisilla oli siellä synagoga, ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi: "Juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus."

Kirkot ovat yrittäneet vääristellä Yeshuan (Jeesuksen) ja Paavalin opetuksia, mitä ovelimmilla harhaopeilla kumotakseen kaiken sen, miten Raamattu opettaa pakanoita (ei-juutalaisia) elämään.

2. Piet. 3:15-16: "Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia."

Voimme hyvällä omalla tunnolla kehottaa lukijoitamme noudattamaan Yeshuan esimerkkiä ihan kaikissa asioissa oli hän sitten pakana tai juutalainen. Alkuseurakunta noudatti Yeshuan esimerkkiä ja vasta roomalaiskatolinen kirkko tuhosi kristinuskon sisällön 300-luvulta alkaen. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja laittaa sanat oikeille paikoillensa'. 

1. Piet. 2:21-22 (Biblia): "Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut,"

Joh. 13:15-17: "Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat."

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Allekirjoittaneelle Raamattu avautui kokonaan vasta sen jälkeen, kun hylkäsin kirkkojen pappien opetuksen ja uskoin enemmän Yeshuaa, Jumalan Sanaa kaikissa Raamatun kohdissa. Se aiheutti minulle vähäksi aikaa suuren pettymyksen seurakuntiin, koska silloin ymmärsin, miten väärin he ovat opettaneet välittämättä yhtään Raamatun niistä varoituksista, miten helposti pappi voi joutua kadotukseen vääristellessään Jumalan Sanaa (2. Piet. 3:15-16).

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room. 7:12 (1933/38): "..laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

Apt. 25:8 (1933/38): "..sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan."

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme."

Jos Raamatun tulkinnan perustukseksi ottaa roomalaiskatolisen kirkon, luterilaisen kirkon tai helluntailaisten opetukset, monet asiat ovat koko ajan ristiriidassa jonkin Raamatun jakeen kanssa. Ainoa tie pois harhailusta on uskoa ensisijaisesti Raamattua ja olla tarmokas hylkäämään pappien ristiriitaiset opetukset.

On surullista, että Yeshuan (Jeesuksen) esimerkkiä ja opetusta on alettu vastustamaan seurakunnissa pilkkaamalla sitä judaismiksi. Yeshua eli juutalaisena ja näytti täydellistä esimerkkiä myös pakanoille. Alkuseurakuntaa kutsutaan Raamatussa juutalaisten nasaretilaiseksi lahkoksi (Apt. 24:5). Roomalaiset viranomaiset luokittelivat kristityt juutalaisiksi, mutta 300-luvulla roomalaiskatolinen kirkko halusi päästä eroon kristinuskon juutalaisuudesta käyttämällä väkivaltaa. Samaa juutalaisuuden vastaista linjaa jatkoi Martti Luther.

Yeshua ei koskaan arvostellut lakia. Pyhä Henki ei arvostele koskaan lakia eikä Jumalan Sanaa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa kaikkea toimintaa johtaa juutalainen Yeshua HaMashiach, jonka alijohtajat ovat kaikki messiaanisia juutalaisia Israelin kansasta (Ilm. 2:26-28, 7:4-8, 14:1-3). Taivaan Isä on opettanut meidän ryhmän ymmärtämään tämän asian. Vain tämän näkökulman kautta olemme saaneet ymmärryksen ja rauhan siitä, mitä Vanhassa ja Uudessa testamentissa lukee ilman, että joutuisimme koko ajan tekemään kompromisseja Jumalan Sanan kanssa.

Kristikunnan hajaannus johtuu uskottomuudesta Jumalan Sanalle

Meiltä usein kysytään, mihin kirkkokuntaan te kuulutte tai jopa, mitä opettajia olette kuunnelleet. Raamattu ei suosittele ihmisten luokittelemista johonkin uskonnolliseen kategoriaan. Meillä on yksi Jumala, yksi Raamattu, yksi oppi kasteesta. Yksi kaste tarkoittaa myös sitä, että on vain yksi nimi joka pelastaa Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus, Apt. 4:10-12). Vaihtoehtoisia totuuksia ei ole olemassa. On vain yksi totuus ja se on Jumalan Sana.

Juud. 1:17-19: "Rakkaat ystävät! Muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, Henkeä vailla."

Vaikka meillä on ollut yksi alkuseurakunta ja on edelleen yksi Raamattu, kristityt ovat hajaantuneet lukuisiin erilaisiin kirkkokuntiin, joiden opit poikkeavat suuresti toisistaan. Sama ilmiö on myös juutalaisuudessa, joka on hajaantunut eri lahkoihin. Kristityt kirkkokunnat eivät oikeasti ole yksi yhteinen kristikunta vaan eri uskontoja, vaikka ne käyttävät ristiä, Raamattua ja nimeä Jeesus.  

1. Kor. 1:10-15: "Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä. Olen näet saanut kuulla Khloen väeltä, että teillä, veljeni, on keskenänne riitoja. Tarkoitan sitä, että toiset teistä sanovat: "Minä olen Paavalin puolella", toiset taas: "Minä Apolloksen", "Minä Keefaksen", "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Onko ehkä Paavali ristiinnaulittu teidän puolestanne? Paavalinko nimeen teidät on kastettu? Jumalan kiitos, en ole kastanut teistä ketään muuta kuin Crispuksen ja Gaiuksen, joten kukaan ei voi sanoa, että teidät on kastettu minun nimeeni."

Kirkkojen hajaannus todistaa yhden hyvin tärkeän huomion. Suurin osa kristikunnasta on täysin eksyksissä ja menossa kohti kadotusta. Vain pieni jäännös on oikealla tiellä. Kristittyjen hajaantuminen todistaa harhaopeista ja yhdestä suuresta porttokirkosta. Et voi valita sellaista kristillisyyden muotoa, joka eniten miellyttää sinua ja sitten ajatella, että sen kautta voisi pelastua. 

1. Kor. 11:19: "Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi."

Eri kirkkokunnilla on toisistaan poikkeavat opit siitä, kuka Jeesus on ja mikä on Hänen tahtonsa. Roomalaiskatolisten, luterilaisten, helluntailaisten, Jehovan todistajien ja mormonien Jeesukset poikkeavat toisistaan paikka paikon merkittävästikin. Yeshuaa (Jeesusta) ei voi ottaa irti Jumalan Sanasta. Yeshua on Jumalan Sana (Joh. 14:6, Ilm. 19:13). Jotta Hänet voi oppia tuntemaan, täytyy hyväksyä kaikki opetus Raamatusta siitä mitään pois ottamatta ja siihen mitään lisäämättä. Jos Jeesuksesta ottaa vain osan ja senkin vääristellyssä muodossa, niin ei opi tuntemaan Yeshuaa. Tavallisin virhe on sivuuttaa kokonaan se totuus, että Yeshua on juutalainen, joka piti kiinni Mooseksen laista. Kun ei tunne Israelin Kuningasta, silloin ei osaa Häntä seuratakkaan. Yeshua tulee sanomaan monelle uskovalle, ettei Hän tunne heitä, koska he ovat tehneet laittomuutta. He eivät koskaan oppineet tuntemaan Yeshuaa eikä sen johdosta myöskään Isä Jumalaa, joten Yeshua ei tunnusta heitä Isän edessä ja sanoo heille, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät.

2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."

Matt. 7:23: "Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät."

Monissa kristillisissä kirkkokunnissa on sellaisia kirkon itse laatimia harhaoppeja, joiden noudattaminen estää pelastuksen. Yeshua (Jeesus) sanoi, että monet uskovat yrittävät päästä Taivaaseen, mutta vain harva sinne pääsee. Sen takia ei ole yhdentekevää, minkä seurakunnan sääntöjä noudattaa, koska kirkkojen opit voivat helposti viedä uskovan kadotukseen.

Room. 9:27: "Mutta Israelista Jesaja huudahtaa: -- Vaikka Israelin kansa olisi lukuisa kuin merenrannan hiekka, siitä pelastuu vain rippeet."

Jer. 3:14: "Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset!" sanoo Herra. "Minä otan teidät jälleen omikseni. Minä kokoan teidät kaikki ja tuon Siioniin -- vaikka teitä olisi vain yksi joka kaupungissa ja kaksi joka kansan keskellä.

Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"

1. Kor. 9:22-24: "Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen!"

Luuk. 13:24: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

Mark. 10:24: "..Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä."

Uskottomuus aiheuttaa hajaannusta
Hajaannusta aiheuttaa uskovien uskottomuus Jumalan Sanalle ja rakkaus omien halujensa mukaisiin harhaoppeihin. On helppo rakastua lain rikkomiseen, jos ei halua noudattaa lakia. Tekosyyksi tarvitaan taitavasti laadittu valhe, jolloin seurakunta jakautuu sen mukaan, mitä kukin itse haluaa. Ylistyskokouksilla ei voi hyvittää Jumalan Sanasta poikkeamista.

Hoos. 6:6: "Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja."

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."

1. Sam. 15:22-23: "Silloin Samuel sanoi: -- Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät jumalankuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi."

Porttokirkoissa on ovelia harhaoppeja, joita noudattamalla menettää pelastuksensa

Portto on uskoton Raamatulle
Roomalaiskatolinen kirkko hylkäsi Raamatun lain, mutta ei hylännyt ajatusta noudattaa lakia. Kirkko korvasi Raamatun lain roomalaisten pakanauskontojen tavoilla ja opeilla. Ne katoliset ei pelastu taivaaseen, jotka rukoilevat neitsyt Mariaa ja polvistuvat hänen patsaansa edessä, vaikka Jeesus-vauva olisi sylissä. Se on epäjumalanpalvelusta, koska hän rukoilee kuollutta ihmistä ja siten palvoo häntä jumalolentona (3. Moos. 19:28, 1. Kor. 6:9, Ilm. 21:8). Roomalaiskatolisella kirkolla on jumalallisuuden ulkokuori, mutta kirkko on antikristuksen hallussa. Kirkon inkvisiolaitos on menneinä vuosisatoina surmannut lukuisia kristittyjä. Samoja ongelmia on myös kreikkalaiskatolisessa (ortodoksisessa) kirkossa.

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."

Luterilainen kirkko yritti tehdä uskonpuhdistuksen, mutta epäonnistui siinä. Kirkko korvasi roomalaiskatollisen kirkon anekaupan omalla harhaopilla siitä, että armo pelastaa aina siitä huolimatta, miten elät (sola fide). Kirkko peri paljon vääriä oppeja katolisesta kirkosta, joita se edelleen noudattaa, kuten harhaopin Raamatun lain kumoutumisesta, roomalaiset juhlaperinteet ja vauvakaste. Martti Luther jatkoi kirjoituksissaan myös juutalaisuuden vihaamista. Kirkko mainostaa itseään parannettuna versiona kristillisyydestä, mutta sen omat harhaopit, ettei parannusta tarvitse tehdä ja kastetta ei tarvitse itse pyytää syntien anteeksisaamiseksi estävät kirkon oppien noudattajia pelastumasta (Matt. 7:21, Mark. 16:16, Apt. 2:38). Muissa protestanttisissa suuntauksissa, kuten adventismi, metodismi ja vapaakirkkolaisuus, on samoja ongelmia, vaikka ne ovat pystyneet jotain parantamaan, niin uusia harhaoppeja on tullut vastaavasti tilalle. 

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman..."

Luuk. 13:3 (1933/38): "..ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

Room. 2:13, 27: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...     ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Matt. 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Apt. 3:19 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,"

Helluntailaisuus puhdisti luterilaisuudesta harhaopin kasteesta, mutta on edelleen säilyttänyt paljon harhaoppeja roomalaiskatolilaisuudesta, jotka se on perinyt protestanttisilta kirkoilta. Helluntailaisuudessa on omia harhaoppeja kuten mm. harhaoppi sellaisesta pelastusvarmuudesta, jonka mukaan olet heti uudesti syntynyt ja aina pelastettu, kun tulet herätyskokouksessa lavan eteen kerran tunnustamaan uskosi Jeesukseen. Monet pastorit väittävät, ettei uudestisyntynyt voi syntyä takaisin vanhaksi ja menettää pelastusta, mikä harhauttaa kuulijoita pysymään synnissä luottaen halpaan armoon. Helluntailaisuus opettaa väärää pelastusvarmuutta, koska uskova voi menettää pelastuksensa tekemällä syntiä. Niin kävi mm. opetuslapsi Juudas Iskariotille, kuningas Saulille ja maailman (maapallon) ruhtinaalle saatanalle, vaikka Jumala oli heidät valinnut ja palvelukseensa kutsunut (Joh. 17:12, 1. Sam. 15:26, 31:4, Ilm. 20:10). Uudestisyntyminen edellyttää Raamatun opiskelua ja sen noudattamista niin, että elämässä tapahtuu muutos. Ilman parannuksen tekoa ja uskossa pysymistä ei ole uudestisyntymistä eikä pelastusta (Matt. 7:21, Room. 2:27).

Matt. 7:22-23 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."


Helluntailaisuudessa on pitkään ollut torontolainen harhaoppi, jossa etsitään hurmoksellista tilaa luullen, että se on merkki Pyhästä Hengestä täyttymisestä (viittaa Apt. 2:38). Monet helluntailaiset lankeavat uskomaan vääriä henkiä, jotka ovat tekeytyneet Jumalaksi, mutta kyse on väärästä tulesta. Ne rakastavat valhetta, jotka uskovat seurakuntaan lähettyä eksytystä. Valheen orjia ovat kaikki ne, jotka rakastavat ja noudattavat valhetta, mikä estää heitä pelastumasta Taivaaseen. Jos ei tee parannusta synneistä eikä vastusta väärien henkien neuvoja, niin ei pelastu taivaaseen.

Jaak. 4:7-8: "Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat!"

2. Tess. 2:9-12: "Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."

Ilm. 21:8: "..noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle."

Jehovan todistajia ei lasketa kristittyjen joukkoon, vaikka he käyttävät ristiä, Raamattua ja nimeä Jeesus. Heidän pelastumisensa estää se, etteivät he tunnusta Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta) Jehovaksi (Herraksi). He eivät myöskään usko helvettiin, mikä tuudittaa heidät välipitämättömiksi, jolloin on helppo uskoa valheita. Jos ei usko helvettiin, epämieluisilla asioilla ei ole niin väliä. Tätä samaa syntiä on myös adventismissa ja nykyluterilaisuudessa.

Fil. 2:11: "..jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Joh. 20:28-29: "Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

Porttokirkko alkoi kehittymään jo alkuseurakunnan aikana, kun Paavali ja Johannes joutuivat nuhtelemaan seurakuntalaisia tästä asiasta. Eikö Raamattu ole varoittanut monta kertaa siitä ansasta, mitä hajaannus kristikunnassa aiheuttaa (esim. Matt. 23:13-36, Dan. 7:25)?

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

Matt. 23:13: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Gal. 1:7: "Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia."

Ef. 4:3-6: "Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa."

2. Joh. 1:9-11: "Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa."

Taivaan Isä perehdyttää palvelutehtävään, jolloin tulee oppia vastustamaan pimeyttä

Taivaan Isä on kutsunut meidän tehtäviin, mutta kaikki ei ala ihan heti. Aluksi pitää opiskella ja harjoitella. Taivaan Isä on mestari perehdyttämään tehtävään ja se voi kestää monta vuotta ja olla hyvinkin raskasta. Samalla kokelaita testataan, pysyvätkö he uskollisina Jumalan Sanalle vai lankeavatko he käärmeen valheisiin.

Yeshua (Jeesus) antoi hyvää esimerkkiä, kun paholainen yritti eksyttää Yeshuaa erämaassa paaston aikana. Yeshua torjui paholaisen valheet siteeraamalla oikealla tavalla Raamattua. Kun paholaista vastustaa totuudella, paholainen joutuu perääntymään ja Jumala alkaa enemmän luottamaan palvelijaansa.

Luuk. 4:9-12: "Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'" Jeesus vastasi: "On myös sanottu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"

Yksi hyvin tärkeä taito on osata erottaa Jumalan ääni sellaisen väärän hengen äänestä, joka on tekeytynyt Jumalaksi. Jos tätä asiaa ei koskaan opi, lankeaa seuraamaan vääriä henkiä. Jos rakastuu valheeseen, niin se on tie kadotukseen (Ilm. 21:8, 22:15). 

Paholainen on rekrytoinut paljon vääriä profeettoja niistä uskovista, jotka kritiikittömästi uskovat paholaisen puhetta, näkyjä ja voimatekoja. Alussa monet heistä saavat mahdollisuuden torjua paholaisen valheet, mutta jos he eivät sitä tee, Jumala paaduttaa heidän sydämensä ja heistä tulee vääriä opettajia. 

Jes. 6:10: "Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi."

Room. 9:18: "Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo."

2. Moos. 33:19: "..Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon."

Tämä tauti on tavallista helluntailaisuudessa, mutta sitä esiintyy myös luterilaisilla ja vapaakirkkolaisilla. Moni karismaattinen pastori luulee palvelevansa Jumalaa, mutta häntä ohjaa ovela paholainen. Valheet on taitavasti laadittu ja ne ovat usein sotkettu pieninä annoksina totuuden joukkoon. Saarna voi päältäpäin kuulostaa hyvältä, mutta viimeistään rukouspalvelussa käärme puhuu pastorin kautta. Jos kuulet kymmenen lausetta totuutta ja pari sanaa valhetta, kaikki on tullut väärältä hengeltä. Teet suuren virheen, jos et silloin pysähdy. Jos sivuutat asian ja taas uudestaan hakeudut väärän profeetan luokse, silloin olet rakastunut valheisiin ja olet mennyt väärälle tielle. 

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Emme yleensä käy kenenkään televisiopastorin rukouspalvelussa. Yksi meistä kävi kuitenkin Herran luvalla Teemu Tapion rukouspalvelussa. Kyse oli siitä, että haluttiin ottaa selvää Teemu Tapiosta, koska hänestä oli sitä ennen saatu varoitus. Teemu Tapio profetoi, että hän näkee vatsassa taudin, joka paranee nyt. Hänelle sanottiin, ettei vatsassa ole mitään vikaa. Sitten Teemu Tapio sanoi vähän hämmentyneenä, että hän näkee tulehduksen, koska näkee punaista, joka paranee nyt. Hänelle sanottiin, ettei mitään tulehdusta pitäisi olla, eikä sellaista myöhemminkään havaittu. Lopuksi Teemu Tapio sanoi, että hän näkee kipuja, jotka paranevat nyt. Hänelle sanottiin, ettei tiedetä, mitä ne voisivat olla, koska kipuja ei ole. Kaikki Teemu Tapion tiedonsanat ja parantumislupaukset menivät väärin.

5. Moos. 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä.

Tuli selväksi, että Teemu Tapio on väärä profeetta. Lopuksi Teemu Tapiolle sanottiin nuhtelevia varoituksen sanoja, mutta hän sanoi heti, ettei tuo ole Herrasta ja käveli kesken lauseen pois paikalta. Teemu Tapio kutsui toisen sisälle ajaakseen hänen luonaan olleen pois, vaikka hänen kanssa olisi ollut keskusteltavaa tapahtuneesta törkeydestä. Hänen tiedetään työskennelleen myös väärän profeetan David Owuoron tilaisuuksissa, mikä kertoo, missä hengessä Teemu Tapio on. Hän on valmistanut Jeesuksesta oman version, omanlaisen jumalakuvansa, joka ei vastaa sitä Jumalan Sanaa, joka on Raamatussa. Nyt ymmärsimme, miksi rukouspalvelussa piti käydä. Voimme jakaa varoituksen Teemu Tapiosta kaikille muille. Älkää olko Teemu Tapion kanssa missään tekemisissä, ettette osallistu hänen synteihin ja joudu väärien henkien vaivaamaksi.

Jes. 44:9: "Jumalankuvien tekijät ovat turhia kaikki tyynni, eivätkä nuo heidän rakkaansa mitään auta; niiden todistajat eivät näe eivätkä tiedä mitään, ja niin he joutuvat häpeään."

Jumala käyttää palvelijoitaan vartioimaan pyhyyttä

Koirat haukkuu, karavaani kulkee
Olemme saaneet monia tehtäviä varoittaa vääristä opettajista. Emme kuitenkaan omassa voimassa lähde varoituksia julistamaan, vaan toimimme erillisestä kehotuksesta. Kun varoitukset osuvat arkaan kohtaan, se aiheuttaa yleensä voimakkaan vastareaktion. Kun seurakuntaan kätkeytynyt väärä henki paljastuu, hän ryhtyy voimakkaaseen vastahyökkäykseen, mutta se ei ole karavaania pysäyttänyt. Sanotaan, että koirat haukku, mutta karavaani kulkee.

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

Koirien paatuneet sydämet vain lisäävät heidän tuomionsa ankaruutta helvetin tulessa.

Luuk. 10:10-12: "Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!' Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki."

Jaak. 3:1, 5-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin...     .. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Eräälle varsinais-suomalaiselle miehelle sanottiin, että hänen "kristityssä" kahvilassa on Juudas Iskariot mainitsematta henkilöä nimeltä. Toisella kerralla tälle vapaamuurarien yhteistyökumppanille sanottiin, että kristitty pappi, joka on edennyt 33. asteen vapaamuurariksi, ei voi enää pelastua, koska on tehnyt liian vakavia syntejä Jumalaa vastaan. Nyt koira älähti. Hän oli kahvilan ja johtamansa seurakunnan Juudas Iskariot. Tämän jälkeen Jumala paadutti miehen sydämen, kuin olisi faarao, ja mies haukkui suustaan sellaista valhetta sekä Pyhän Hengen pilkkaa, että hän joutuu aikanaan tuliseen järveen, kun hänen aikansa jättää (Joh. 20:21-23). 

Mies oli ylpistynyt näkyihinsä ja luuli, että Jumala on nostanut hänet päättäviin elimiin valvomaan niiden tekemisiä. Näin ei ollut, vaan hän on tosiasiassa paholaisen asiamies, joka tukee pimeyden vallassa olevien elimien päätöksiä. Paljon kertoo se, että hän on kutsunut seurakuntaansa Patrick Tiaisen puhumaan ja tukee arkkipiispa Kari Mäkistä.

Room. 9:18: "Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo."

Toinen esimerkki Jumalan varoittavasta toiminnasta on ollut Patrick Tiainen. Jumala lähetti Tiaisen luokseen palvelijoitaan harvakseltaan usean vuoden ajan. Alussa Patrick Tiaiselle profetoitiin, että hän saa vaimon, mikä toteutuikin, mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Häntä kehotettiin painavasti huomioimaan vaimonsa. Se, miten hän kohtelee vaimoaan, kertoo myös, miten hän kohtelisi seurakuntaa, jos Jumala sellaisen hänelle antaisi. Jos hän kohtelee vaimoaan huonosti, ei hänelle voi antaa johdettaviakaan. Jumala tiesi etukäteen, että Patrick Tiainen menee naimisiin ja tulee pettämään vaimoaan miehen kanssa. Lopulta Tiainen joutui eroamaan seurakuntansa johdosta. Tästä asiasta on lisää artikkelissa: 'Tekopyhä uskovainen tekeytyy hurskaaksi' ja 'Elian päivät tulevat nyt Suomeen'.

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet..."

Luuk. 16:10: "Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa."

Tämä oli seurakunnalle merkki kelvottomasta paimenesta, joka oli vaipunut yhä syvemmälle vääriin näkyihinsä. Tiaisen tapauksessa toteutui hyvin tarkasti hänen käteensä annetut Jumalan varoitukset ja muut profetiat. Jumala teki hänestä varoittavan esimerkin, jolloin edeltä annetut profetiat kertoivat yleisölle tarkasti sen, miten kelvoton paimen Patrick Tiainen on.

Sak. 11:15-17: "Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat." -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman!"

Hes. 34:1-2, 10: "Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sano noille kansansa kaitsijoille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, Israelin paimenet! Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan...    ..Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumani paimenia, enää he eivät saa huolehtia minun laumastani eivätkä omasta hyvinvoinnistaan."

Emme halveksi profetioita, vaan koettelemme ne ja pidämme sen, mikä on hyvää

Kun joku meistä saa profetian julkaistavaksi, meillä on tapana vähintään kahden kanssa keskustella profetiasta. Koettelemme sanoman ja tutkimme, onko siinä yhtään kohtaa, joka antaisi aiheen jättää profetia huomioimatta. Mikäli kyseessä on jokin hyvin merkittävä asia, pyydämme lisäksi vahvistuksen Taivaan Isältä. Vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet varmuuden ja mahdolliset vahvistukset, julkaisemme profetian. 

1. Tess. 5:19-21: "Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."

Tämän jälkeen seuraamme myös profetian toteutumista ja sen jälkeen tapahtuvia asioita. Jumalalle on tyypillistä, että usein profetiat toteutuvat vasta monen vuoden jälkeen, joten heti ei pidä mennä torjumaan saamaansa viestiä toteutumattomana. Jumalalla on uskomattoman pitkä kärsivällisyys odottaa ja odottaa, mikä yleensä ylittää ihmisen käsityksen siitä, mitä pitäisi pian tapahtua. Olemme voineet omaksi rauhaksi huomata, että moni niistä on alkanut toteutumaan hyvinkin tarkalla tavalla, kuten toteutui mm. Tiaisesta annetut profetiat.

Jumalan armo ei ole sitä varten, että se oikeuttaisi poikkeamaan Raamatun käskyistä aina silloin, kun itse tahtoo. Jumala armo ei vapauta meitä elämään synnissä, vaan antaa uuden alun elämälle, jotta voisimme pelastua. Joillekin olemme vieneet perille raskaitakin viestejä, joka voi tarkoittaa varoittavaksi esimerkiksi joutumista. Synnissä rypevä ihminen ei halua nähdä tarvetta ojentautumiseen. Hän torjuu saamansa viestin ja pyrkii kaivamaan tikulla sanoman tuoneesta henkilöstä jonkin asian, jottei sanomaa tarvitse uskoa. Jos viestiä ei toimittanut kuuluisa televisiosaarnaaja, siinähän on hyvä syy, ettei tarvitse uskoa mitään. Oliko Johannes Kastaja hienosti pukeutunut piispa? Kumpi puhui totta ylipappi Kaifas vai kamelinkarvaan pukeutunut Johannes Kastaja? Yeshua (Jeesus) oli myös köyhä ja vaatimattoman näköinen.

2. Kor. 8:9: "Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään."

Jes. 53:2-5: "Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.

Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä  niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet." 

Monet Jumalan profeetat ovat köyhiä ja vaatimattoman näköisiä, jottei ihminen saisi kunniaa vaan Jumala, jolle kuuluu kaikki kunnia. Jos viesti tulee aasin suusta, eihän sellaista voi uskoa. Ja kuka puhui Bileamille aasin suusta? Nuori aasi kelpasi Yeshua HaMashiachille (Jeesukselle Kristukselle) kuninkaalliseksi ratsuksi, vaikka se oli hyvin vaatimaton ja halpa ratsu verrattuna hevoseen (Matt. 21:7). Sydämen väärä asenne on katsoa sanansaattajan ulkoiseen olemukseen, mikä kertoo kuulijan halusta olla vain rikkaiden ja kauniiden seurassa. Oikea asenne on punnita ainoastaan sanomaa ja korjata omaa käytöstä, jos sellaiseen on aihetta toi sanoman kuka tahansa.

Sak. 9:9: "Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa."

Aasi puhui Bileamille
4. Moos. 22:28-31: "Silloin Herra antoi aasille kyvyn puhua. Se sanoi Bileamille: "Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran?" Bileam sanoi aasille: "Sinä vikuroit! Jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla!" Aasi sanoi Bileamille: "Minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut?" Bileam vastasi: "Et ole." Silloin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan."

Jotkut eivät ymmärrä, että Jumalalla on rajat ja ajat ihmisen etsikkoajalle. Sanomme silloin, kuulkoon tai olkoon kuulematta. Me olemme saaneet paljon vahvistuksia, joten emme epäile niitä. Jälkikäteen tehdyssä arvioinnissa olemme voineet nähdä sellaista viestin saaneissa henkilöissä, joka selittää, miksi henkilölle pitikin viedä sellainen viesti.

Kerran eräs nainen istui kahden ryhmämme jäsenen vieressä. Hän alkoi ehdottelemaan sopimattomia miehille. Miehet sanoivat, että he ovat uskossa ja eivät harrasta moista. Nainen sanoi, ettei millään usko, etteivätkö he tekisi syrjähyppyjä. Miehet sanoivat, etteivät tee. Sen jälkeen nainen alkoi pilkkaamaan miesten uskoa. Hän sanoi heille kahdelle, että uskovat ovat hihhuleja (hulluja) ja te olette saatana. Hän pilkkasi myös Jeesusta. 

Matt. 5:20: "..se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."

Mark. 3:29-30: "Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki."

Sananl. 11:12: "Tyhmä se, joka toisia pilkkaa, ymmärtäväinen pysyy vaiti."

Toinen miehistä sai Pyhältä Hengeltä ohjeen sanoa naiselle, ettei hän saa syntejään anteeksi, mikä on Raamatun mukainen Jumalan toimintatapa (Joh. 20:21-23). Miehet koettelivat saamansa tehtävän keskenään ja pyysivät lisäksi vahvistusta Herralta. He saivat vahvistuksen ja ilmoittivat naiselle, ettei hän saa anteeksi syntejään eikä voi enää pelastua. Nainen suuttui ja ihmetteli, miksei hän enää kelpaa Jeesukselle.

Ilm. 2:16: "Käänny siis! Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla."

Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."

Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."

Apt. 28:25: "..Oikein on Pyhä Henki profeetta Jesajan suulla puhunut..."

Hoos. 6:5 (1933/38): "Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo."

Joh. 16:7-8, 13 (Biblia): "..minä menen pois, niin minä hänen teille lähetän. Ja kuin hän tulee, niin hän nuhtelee maailmaa synnin tähden, ja vanhurskauden tähden, ja tuomion tähden...   ..Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen..."

Matt. 16:17-19: "Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Ps. 119:13, 137 (RK): "Huulillani minä kerron kaikki sinun suusi tuomiot...   ..Herra, sinä olet vanhurskas, ja sinun tuomiosi ovat oikeamielisiä."

Sen jälkeen nainen lähti ystävänsä kanssa jonottamaan lähellä olevaan yökerhoon. Miehet kulkivat ohi ja näkivät, miten nainen raivosi ja huusi yökerhon ovella vahtimestarille. Tämä tarinan opetus on, älkää pilkatko Jumalan palvelijoita hulluiksi tai paholaisiksi. Se pilkka voi helposti kohdistua myös Pyhään Henkeen. Ette saa pilkkapuhteitanne anteeksi.

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Sananl. 18:21: "Kielen varassa on elämä ja kuolema -- niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää." 

Onko kaikilla oikeus määrätä millaisen merkin profeetan tulee antaa sanojensa vahvistukseksi?

Moni haluaa koetella profeettaa vaatimalla häneltä jonkin yliluonnollisen ihmeen, jonkin voimateon sanojensa vahvistukseksi varsinkin silloin, kun on saanut kovia nuhteita. Silloin täytyy löytää jokin tekosyy, ettei nuhteita tarvitse uskoa, vaikka itse tietäisi tehneensä syntiä. Miten nyt saisi torjuttua profeetan, josta on hänelle vaivaa? 

Paavali julisti totuudellista sanaa ja välillä nuhteli ankarastikin. Vaikka Paavali teki ihmeitä, hän turhautui juutalaisiin, jotka koko ajan vaativat ihmeitä nähtäväkseen. Kreikkalaiset taas uskoivat pikemminkin antiikin filosofeihin (etsivät "viisautta").

1. Kor. 1:22-24: "Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."

Yeshualta (Jeesukselta) vaadittiin myös ihmettä, jotta juutalaiset olisivat uskoneet Messiaaseen. Yeshua teki paljonkin ihmeitä, mutta Hän ei ryhtynyt tekemään niitä niillä ehdoilla, miten fariseukset ihmeitä vaativat. Yeshua sanoi heille, ettei paha sukupolvi saa muuta merkkiä, kuin Joonan merkin. Se sukupolvi lopulta tuomittaisiin. Yeshua ei katsonut, että tuomituille tulisi antaa jokin ihme, jotta he uskoisivat tuomioihinsa. Jumala antaa kyllä merkkejä Sanansa vahvistukseksi, mutta vain silloin kun se on Jumalan näkökulmasta tarpeen. Yeshua huomautti, että etelän Kuningatar ja Niniven asukkaat uskoivat ilman merkkiäkin, kun heille saarnattiin Jumalan Sanaa.

Matt. 12:38-42: "Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!"

Kun paholainen kiusasi Yeshuaa (Jeesusta) erämaassa, hän vei Yeshuan temppelin katolle ja vaati merkkiä siitä, että Yeshua on Jumalan Poika. Paholainen vaati merkiksi, että Yeshua hyppäisi katolta alas ja siten osoittaisi, ettei Yeshua vahingoitu tiputtuaan maahan, koska Raamatussa on mainittu enkelien varjelevan Jumalan Poikaa kaikilta onnettomuuksilta. Yeshua vastasi kirjoitusten mukaan, ettei Jumalaa saa kiusata.

Luuk. 4:9-12 (1933/38): "Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."

5. Moos. 6:16: "Älkää koetelko Herran, Jumalanne, kärsivällisyyttä, niin kuin teitte Massassa..."

Eräät Jumalan vastustajat ovat keksineet sellaista, että he siteeraavat Raamattua ja vaativat, että profeetta pystyisi kertomaan heistä henkilökohtaisia salaisuuksia tai jopa pitäisi kädessään myrkkykäärmeitä ja joisi myrkkyä itse vahingoittumatta. Tällaista voi tapahtuakin, kun Jumala pelastaa profeettansa hengen jonkun yrittäessä tehdä hänelle pahaa. Jos joku Jumalan vastustaja vaatii tällaisia merkkejä, kyse on pikemminkin ilkeästä juonesta, jolla pyritään johdattamaan profeettaa ansaan tai jopa vahingoittamaan itseään. Tällaisten merkkien vaatiminen on Jumalan kiusaamista.

1. Kor. 14:24-25 (1933/38): "Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä."

Mark. 16:18: "He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat."

Jumalalta voi pyytää vahvistuksia, mutta Jumala antaa ne, jos se on tarpeen. Aina se ei ole tarpeen, eikä merkin saamatta jääminen ole merkki siitä, että profeetta olisi joka tapauksessa väärä profeetta. Jos Jumala antaa joskus merkin, niin sen saa usein pyytämättäkin. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia profeetalta jotain itse määräämäänsä merkkiä sen selvittämiseksi, onko profeetta oikea vai väärä. Jos sellaista alkaa vaatimalla vaatia, niin kiusaa Jumalaa. Kun Yeshua oli Suuren neuvoston kuulusteltavana, miehet sitoivat Yeshuan silmät ja löivät häntä. Sitten he vaativat Yeshuaa profetoimaan, kuka löi Häntä. Yeshua ei antanut heille vaadittua tiedon sanaa eikä muutakaan merkkiä.

Luuk. 22:63-65: "Miehet, joiden käsissä Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä. He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat: "Profetoi nyt! Kuka sinua löi?" Monella muullakin tavalla he herjasivat häntä."

Saiko saatana lopulta jonkin merkin Jumalan Pojalta, kun vaati Häntä hyppäämään temppelin katolta alas? Yeshua (Jeesus) sanoo Johanneksen evankeliumin 12.-luvussa, että maailman ruhtinas syöstään kohta vallasta. Se tarkoitti, että saatana lentäisi enkeleineen ulos Taivaasta. Mm. Jobin kirja kertoo, miten maailman ruhtinas saatana asioi Jumalan valtaistuinsalissa (Job 1:6-12), mutta nyt oli tullut aika, että saatana karkotetaan sieltä pois. Kun Yeshuan (Jeesuksen) opetuslapset alkoivat ajamaan riivaajahenkiä pois ihmisistä Pyhä Hengen voimalla, niin Yeshua sanoi nähneensä, kuinka saatana putosi alas Taivaasta. Sen jälkeen maailman ruhtinaalla eikä hänen enkeleillä ollut enää pääsyä Taivaaseen.

Joh. 12:31: "Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta." (huom. aikamuoto futuurissa, Luuk. 10:18 on imperfektissä)

Luuk. 10:17-20: "Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: "Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi." Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan."

Ilm. 12:7-9: "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit."

Luukkaan evankeliumi 9.-luvussa Yeshua (Jeesus) lähetti opetuslapsensa matkaan ja sen jälkeen kolme heistä tapaisivat Yeshuan kanssa Taivaasta alas tulleet Mooseksen ja Elian, joka oli sama mies kuin Johannes Kastaja (Matt. 11:13-14, 17:9-13, Mal. 3:23-24). Päätellen Luukkaan evankeliumin kronologiasta saatana heitettiin enkeleineen ulos Taivaasta niihin aikoihin, jolloin Johannes Kastaja mestattiin (Luuk. 10:18). Samasta tapatumien järjestyksestä kertoo Ilmestyskirjan 12.-luku, joka kertoo ensin Yeshuan syntymästä, sitten sodasta Taivaassa ja sen jälkeen Karitsan saavuttamasta voitosta. Yeshua totesi Johannes Kastajasta seuraavaa silloin, kun häntä ei oltu vielä mestattu:

Matt. 11:11-13: "Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla."

Jumala korotti Johannes Kastajan samoihin aikoihin, jolloin Yeshua sanoi myös nähneensä saatanan heittämisen ulos Taivaasta. Yeshua ei hypännyt temppelin katolta alas, kun paholainen sellaista ehdotti, vaan lopulta saatana heitettiin alas maan päälle ja sen lisäksi Juudas Iskariot hyppäsi korkealta surmaten itsensä.

Apt. 1:15-19: "Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin satakaksikymmentä, Pietari nousi puhumaan. Hän sanoi: "Veljet! Sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka Pyhä Henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta lausunut -- tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän niin kuin mekin. Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos." -- Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen Hakeldama, Veripelto."

Jumala on Israelin Pyhä, Herra Sebaot, Juudan Leijona, joka varoittaa tekemästä syntiä

Eräät raamatunopettajat vastustavat kastetta väittämällä, ettei vesi pelasta vaan veri. Tällä yritetään vakuuttaa, ettei kaste ole pelastuskysymys, mikä on väärää opetusta. Eräs mies oli lukenut opetustamme kasteesta. Hän oli omaksunut harhaopin, ettei kasteesta tarvitse välittää ja sen takia oli ymmärtänyt opetuksemme väärin luullen, että opetamme kasteen pelastavan ihmisen. Tämä on puolitotuus, mikä vääristelee opetustamme. Me emme väitä, että kaste antaisi varman pelastuksen elit muuten miten tahansa. Opetamme, että jokaisen tulee Yeshuan esimerkin ja käskyn mukaisesti pyytää itselle upotuskastetta, jotta saat syntisi anteeksi Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä, jolloin täytämme Jumalan vanhuskaan tahdon. Yeshua (Jeesus) sanoi, että joka kuulee ja uskoo evankeliumin ja sen jälkeen ottaa upotuskasteen, pelastuu (Mark. 16:15-16). Tämä on täysin Raamatun mukaista opetusta. Kasteeseen liittyy paljon muitakin asioita ja saat oikean kuvan, kun luet uskovien upotuskastetta käsittelevän artikkelin: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Kaste on uskon askel
Mark. 16:15-16: "Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Tit. 3:5: "..Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät."

1. Kor. 6:11: "..mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Matt. 3:13-15: "Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä."

Apt. 22:16: "Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois."

Uuden liiton tunnusmerkkejä ovat uskoon tulon jälkeen otettu upotuskaste Herramme Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen, ehtoollisen nauttiminen Golgatan uhriveren muistoksi ja Jumalan tahdon mukainen elämä Pyhässä Hengessä. Nämä kolme todistavat yhdessä. Jos joku ottaa pois veden, hän kieltää myös veren (lisää artikkelissa: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'). Kaste otetaan sen takia, että täytämme Jumalan vanhurskaan tahdon uskossa Yeshua HaMashiachiin, jotta voisimme pelastua (Mark. 16:15-16, Matt. 3:14-15, 7:21).

1. Joh 5:6-8: "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta -- ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren. Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus. Todistajia on näin kolme: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi.

Mies lähti kirjoittamaan opetustamme arvostelevaa tekstiä. Ennen kuin hän julkaisi arvostelun, hän sai Pyhältä Hengeltä profetian Johannes Leijonasta: "Hän on minun asettamani profeetta (saajan etunimi), älä pilkkaa häntä". Mies päätteli, ettei tämä ollut oikein ja hän julkaisi siitä huolimatta arvostelevan kirjoituksen, jonka lopussa hän rehellisesti kertoi saamastaan profetiasta. Keskusteluun osallistui toinen henkilö, joka ihmetteli miehen toimintaa. Hänen mielestä sivuston opetus kasteesta on oikein ja huomautti, että Pyhä Henki oli varoittanut miestä arvostelemasta Johannes Leijonaa. Hänen olisi pitänyt pidättäytyä arvostelun julkaisemisesta. Tämä henkilö oli saanut ystävänsä kautta myös saman tiedon, mitä mies oli saanut Pyhältä Hengeltä.

Nyt mies otti kuitenkin vastaan saamansa palautteen ja meni uudelleen Herran eteen rukouksessa. Pyhä Henki vahvisti hänelle toisen kerran, että Johannes Leijona on Jumalan lähettiläs. Mies tuli katumapäälle ja ilmoitti rehdisti saamastaan vahvistuksesta, jonka sanoi nyt uskovansa. Hän peruutti kaikki sanansa ja poistatti arvostelevan tekstin. Ennen kuin tekstit poistettiin, sain ne tietooni.

Olen huomannut, että Jumalan omat saavat Herralta oikeita vahvistuksia. Näitä vahvistuksia on tullut meille tietoon jo lukuisia. Olemme saaneet suurta rohkaisua välillä raskaassa työssämme, kun olemme nähneet, miten Jumala ottaa voittoja vastustajistaan ja puolustaa omiaan. Se antaa meille voimaa ja rohkeutta jatkaa työtämme.

Saarn. 4:9-12: "Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu -- häntä auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, mutta kuinka yksinäisellä voisi olla lämmin? Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.

Luuk. 22:42-43: "Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun." Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä."

Joel. 3:5: "...Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat."

Sitten on niitä seurakuntalaisia, jotka saavat vääriltä hengiltä valheita vahvistamaan heidän rakkautta valheisiin. Näistä emme välitä, koska tiedämme, että Jumala kyllä korjaa omansa luokseen ja muut saavat oikeudenmukaiset tuomiot tekojen mukaan. Jumala on kouluttanut meistä ihmispelon pois. Emme ajattele enää, mitä muut meistä ajattelevat, vaan pikemminkin, mitä Taivaan Isä meistä ajattelee. Me toimimme senkin takia ryhmässä, että voimme keskenään myös keskustella, onko jotain, jonka voimme tehdä paremmin.

Nuorten aikuisten katulähetystapahtumaan tuli aikaa viettämään arviolta yli 70 vuotias luterilainen mies, jolla oli kaulassa puinen risti. Hän tuli keskustelemaan toisen henkilön kanssa, joka sattui olemaan Jumalan paikalle lähettämä todistaja. Heille tuli puhetta kasteesta. Vanhempi luterilainen mies opetti hyvin itsevarmasti, että vauvakaste on oikea kaste. Jumalan todistaja perusteli Raamattua lainaten, että Raamattu kieltää kastamasta ketään, joka ei omalla suullaan tunnusta syntejään, Jeesusta Kristusta Jumalan Pojaksi ja itse pyydä kastetta syntien anteeksisaamiseksi (Apt. 2:38). 

Apt. 8:36-38: "Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet."

Apt. 22:16: "Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois."

Mies sanoi, että: "Sinä olet väärässä" ja torjui jyrkästi siteeratut Raamatun kohdat vain yksittäisinä heittoina. Hän perusteli kantaansa, että hänellä on kokonaisnäkemys (???) Raamatusta ja sen takia ei tarvitse ottaa huomioon esitettyjä jakeita, kuten ne on kirjoitettu. Mies käyttäytyi kuin paatunut fariseus, joka oli vahtimassa nuorten katulähetystapahtumaa. Pyhä Henki käski todistajaansa sanoa miehelle Herran viestin, että hänen tulee mennä kasteelle tunnustamaan syntinsä, uskonsa Jumalan Poikaan Jeesuksen Kristukseen ja pyytämään kastetta syntiensä anteeksisaamiseksi, muuten hän ei saa syntejään anteeksi. Mies kiihtyi kuulemastaan ja vastasi: "Minä pidän tuota saatanan puheena". Pyhä Henki laittoi todistajansa sanomaan vielä miehelle, että hän teki Pyhän Hengen pilkkaa ja hän ei voi enää pelastua Taivaaseen. Mies torjui voimakkaasti tämänkin, jolloin todistaja sanoi, että keskustelu päättyy tähän, ja poistui paikalta.

Matt. 12:24, 31-32: "Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: "Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa."...      .."Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa."

Luuk. 7:29-30: "Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.

Matt. 21:23, 31-32: "..Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia...    ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."

Kun todistaja käveli myöhemmin katulähetyspaikan ohi, farisealainen mies katseli pitkään Jumalan todistajaa kasvot punaisena ja kiihtyneen näköisenä. Tämä tapaus varoittaa käyttäytymästä kuin fariseus. Ottakaa opiksi, mitä Raamattu opettaa fariseuksista varoittavana esimerkkinä, miten uskovan ei pidä toimia. Jumala toimii fariseuksia vastaan tänäkin päivänä samalla tavalla, kuten toimi profeettojen ja Yeshuan (Jeesuksen) aikana. Taivaan Isä on varoittanut viestissään 15.12.2015, että tulee Pyhän Hengen pilkan tuomioiden aika (video, Joh. 20:21-23). Pitäkää kielenne kurissa (Jaak. 3:1-6). Fariseuksista kertoo lisää artikkeli: 'Fariseuksen sydämen saastuttaa se, mitä tulee hänen suustaan ulos'.

Jer. 6:16-19: "Näin sanoo Herra: -- Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte: "Emme kulje!" 

Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille: Kuunnelkaa torven ääntä! Mutta te vastasitte: "Emme kuuntele!" 

"Kuulkaa nyt, kansat! Te kaikki, jotka olette koolla, pankaa merkille, mitä nyt tapahtuu. Kuule, maa! Minä tuon onnettomuuden tälle kansalle -- se on seuraus sen omista pahoista ajatuksista. Se ei ole totellut minun sanojani, ja lakini se on hylännyt."

Eräissä äärikarismaattisissa seurakunnissa on yliluonnolliset ilmiöt ottaneet sellaisen vallan, ettei ihmiset enää opiskele kunnolla Raamattua. He oppivat uskontoa lähinnä harhaoppisten saarnaajien puheiden ja huutamisen kautta. Ei ole harvinaista se, että jos he kuulevat sellaista Raamatun mukaista viestiä, joka ei ole heidän oppiensa mukaista, niin he ajattelevat sen olevan aina saatanasta. Sen sijaan että he tarkistaisivat Raamatusta, miten asia on, niin he alkavat rukoilemaan Jeesuksen veren suojaa ja manaamaan toisesta ihmisestä paholaista pois Jeesuksen Kristuksen nimessä. Joku voi tehostaa rukousta nostamalla kädellä Raamatun tai ristin korkealle. Kuten on tunnettua, niin yleensä tällainen ei johda mihinkään, eikä mitään tapahdu. Se johtuu siitä, että jumalattoman rukous on Jumalalle kauhistus. Jos joku vastustaa vanhurskautta manaamalla Jeesuksen Kristuksen nimessä vanhurskautta pois, niin Jumala ei todellakaan vastaa tällaiseen rukoukseen, vaan se on syntiä, josta on haittaa vain rukoilijalle itselleen. 

Sananl 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Sak. 7:13: "Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoo Herra Sebaot."

Miika 3:4: "Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat."

Jes. 1:15: "Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat."

Jes. 59:1-2: "Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule,"

Ap.t 19:13-17: "Myös jotkut kiertelevät juutalaiset henkienmanaajat alkoivat loitsiessaan lausua Herran Jeesuksen nimeä. Karkottaessaan sairaista pahoja henkiä he sanoivat: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa." Näin tekivät myös juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, mutta paha henki vastasi heille: "Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitä te olette?" Ja mies, jossa paha henki oli, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta." 

Jaak. 4:3: "..Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa..."

Sananl. 15:29: "Herra on kaukana jumalattomista, mutta vanhurskaiden rukouksen hän kuulee."

Jotkut luulevat, että huutamalla Jeesuksen nimeä tarpeeksi kovaa ja tarpeeksi monta kertaa, saa Jumalan tekemään, mitä rukoilija haluaa. He ajattelevat, että Jeesuksen nimessä on voimaa, jonka saa käyttöönsä rukoilemalla "Jeesus, Jeesus, Jeesus, JEESUS, JEESUS"  jne... tai "tulta, tulta, tulta, TULTA, TULTA, FIRE, FIRE" jne. Pyhä Henki ei toimi tahtonsa vastaisesti, eikä tietenkään toimi vanhurskautta vastaan. Yeshua (Jeesus) kielsi rukoilemasta latelemalla sanoja peräkkäin. Jumala ei kuule sellaisia rukouksia, joita tehostetaan pakanallisilla tavoilla.

Matt. 6:7-8: "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen..."

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

Koetelkaa kaikki, pitäkää kielenne kurissa ja se, mikä on hyvää

Olemme oppineet tuntemaan Jumalasta sellaista, ettei Hän ota kevyesti, jos Häntä arvostellaan tai pilkataan. Koettelu on sallittua, mutta jos siinä epäonnistuu ja sen jälkeen arvostelee Jumalan toimeksiannosta annettua opetusta sekä profetioita, se voi olla hyvinkin vakavaa syntiä. Raamattu tarkoittaa koettelulla sitä, että harkitsee tarkkaan Raamatun opetuksen avulla, mitä uskoo ja mitä ei pidä uskoa. Jos sen lisäksi lähtee julkisesti jakamaan arvosteluja, erehtymiseen ei ole varaa. Eksytyksen paljastaminen on hengellisesti vaarallista toimintaa. Vaikka onnistuisi kuusi kertaa oikein hyvä niin, mutta jos seitsemännellä kerralla epäonnistuu ja arvostelee väärin Jumalan palvelijaa, arvostelija voi määrätyissä olosuhteissa syyllistyä kadotukseen vievään syntiin ja kertaheitolla menettää pelastuksensa. On paljon parempi keskittyä perusasioiden opettamiseen. Jos tulee välttämättä puuttua julkisesti eksytykseen, kannattaa toimia vain Pyhän Hengen ohjauksessa. Voi niitä, jotka saavat itse vääriä näkyjä ja sen perusteella lähtevät arvostelemaan Jumalan palvelijoita.

Room. 12:3: "Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut."

Sananl. 2:11: "..maltti on sinun turvanasi, varjelijanasi ymmärrys."

Tämän ajan seurakunnissa on paljon yliluonnollisia ilmiöitä. Raamatun ohjeen mukaan ne tulee koetella. Tämä tarkoittaa, ettei pidä kaikkia henkiä uskoa, vaan selvittää, onko kyse Jumalasta vai väärästä hengestä. Uskovan on opiskeltavat hyvin Raamattu, jotta hän voi arvioida yliluonnollista tapahtumaa, onko se Raamatun Sanan mukaista. Uskovan tulee tuntea hyvin Taivaan Isä, jotta hän voi erottaa väärät profetiat ja väärät yliluonnolliset ilmiöt oikeista.

1. Joh. 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja." 

Jos uskova ei saa varmuutta, onko yliluonnollinen ilmiö Jumalan tekemä, niin silloin ei pidä mennä asioiden edelle ja alkaa julkisesti arvailemaan. Neuvon jättämään asian odottamaan ja etsimään rauhassa vastausta. Jumala antaa aikaa koetteluun. Jos uskova havaitsee, ettei ilmiö ole Jumalasta, niin silloin tulee poistua paikalta ja pysyä poissa seurakunnasta, jonka toiminta ei ole hengellisesti raitista.

Nykyään on paljon sellaista, että uskovat alkavat heti julkisesti arvostelemaan jokaista yliluonnollista ilmiötä paholaisen aiheuttamaksi. He käyttävät koettelua perusteena, että kaikkea väärä voi julkisesti arvostella kovilla sanoilla. Erehtymiseen ei ole varaa, koska jos arvostelu osuu Pyhän Hengen toimintaan, se voi helposti olla Pyhän Hengen pilkkaamista. Raamattu antaa ohjeeksi olla varovainen ja olla herjaamatta henkivaltoja. 

2. Piet. 2:9-11: "Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää -- varsinkin niiden, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. Nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset eivät kaihda herjaamasta henkivaltojakaan, vaikka edes enkelit, joilla on enemmän voimaa ja valtaa, eivät Herran edessä niitä herjaa ja tuomitse."

Juud. 1:8-10: "Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: "Nuhdelkoon Herra sinua!" Mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaan, järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon."

Sellaisissa seurakunnissa ei yleensä ole kaikki kunnossa, joissa koko ajan syytetään saatanaa kaikesta ja manataan koko ajan pahoja henkiä pois. Paholaista vastustetaan tekemällä Jumalan vanhurskas tahto, mihin tulee ensisijaisesti keskittyä. Koettelu on sitä varten, ettei usko vääriä ilmiöitä eikä sitä varten, että se oikeuttaisi herjaamaan kaikkea väärää "koettelun nimessä". Ne jotka uskovat valhetta, saavat mitä ansaitsevat, sillä eksytyksen tarkoitus on johtaa helvettiin ne, jotka rakastavat valhetta ja vääryyttä.

2. Tess. 2:11-12: "Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."

Jos osaa pitää kielensä kurissa, ei vahingossakaan pilkkaa Pyhää Henkeä. Jos koko ajan arvostelee kaikenlaista, voi pahimmassa tapauksessa myös syyllistyä Pyhän Hengen pilkkaamiseen. Älkää pilkatko kristittyä uskovaista, ettei pilkka vahingossakaan kohdistu Pyhään Henkeen.

Tehtävämme on opettaa kansalle, mikä on pelastuksen tie

Valitettavasti seurakunnat eivät kerro oikeaa tietä pelastukseen, vaan ovat vajonneet yhä alemmas. Jumalan Sanaa ei kunnioiteta eikä noudateta, jolloin he harhauttavat seurakuntalaiset kadotuksen tielle. Seurakunnista on tullut pappien keino kerätä palkkarahansa ja he ovat langenneet yhä enemmän uskonnolliseen viihteeseen ja yhteistyöhön väärien henkien kanssa. Kehitys on maailmanlaajuista. Mitä Raamattu opettaa, kun ei ole enää juuri missään uskoa. Aika alkaa lähestymään Ilmestyskirjassa kerrottuja aikoja. Valitettavasti vain harvalla on nöyryyttää ottaa vastaan Raamatun Sanaa sellaisena, kuin se on. Eivät ihmiset tee edes silloinkaan parannusta, jos heille asian selittää ja heitä patistaa tekemään käännöksen elämässään. Kuten Paavalin aikana Jumalan todistajat tänäkin päivänä ensin kehottavat kansaa tekemään parannuksen.

Apt. 26:20-22: "Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy. Tästä syystä juutalaiset ottivat minut temppelissä kiinni ja yrittivät hakata minut hengiltä. Jumalan avulla olen kuitenkin selvinnyt tähän päivään asti ja voin nytkin täyttää todistajan tehtävääni, puhua sekä ylhäisille että alhaisille. Minä puhun vain siitä, minkä profeetat ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuvan..."

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

5. Moos. 31:13: "Näin myös teidän lapsenne, jotka eivät lakia ennestään tunne, saavat kuulla sen ja oppivat pelkäämään Herraa..."

Ihmiskunnan luopumus ei ole Jumalalle uusi asia. Jumala on silloin kurittanut kansoja ja Suomenkin osa on saada ankaraa kuristusta, jotta edes joku tekisi parannuksen ja paatuneet kaatuisivat sodan miekkaan (Tuom. 2:6-23). Jumala on varoittanut, että Hän lähettää Venäjän armeijan kurittamaan Suomea, jolloin Suomeen tulee myös ankara ruokapula. Moni kuolee erilaisissa vitsauksissa. Joelin kirja kertoo miten maailma tulee kärsimään ja puhdistumaan vitsauksissa ennen, kuin tuhatvuotinen rauhanvaltakunta alkaa. Suomen koetuksen päivät ovat synnytystuskia tässä prosessissa. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Venäjä miehittää osan Suomea, kertoo Tukholman profetia'.

Joel 1:2, 16-17: "Kuulkaa tämä, te vanhimmat, kuulkaa, maan asukkaat! Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne tai teidän isienne päivinä?..    ..Ruoka on loppunut kaikkialta, minne katsommekin, ilo ja riemu on kadonnut Jumalamme huoneesta. Siemenjyvät ovat korventuneet kuokitun maan pintaan, varastot ovat typötyhjinä, viljakuopat ovat sortuneet. Kuivuus on vienyt kaiken viljan."

Monet alkavat huutamaan Herraa avuksi. Ne ovat niitä aikoja, jolloin Suomalaiset ottavat vastaan pelastajansa Israelista Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen). Taivaan Isä on lähettänyt miehensä Suomeen valmistamaan Hänen pojalleen morsiusseurakunnan, joka korjataan maan päältä pois Karitsan hääjuhlaan.

Jumala on itse kouluttanut ja varustanut oman pyhän armeijansa näitä aikoja varten. Se armeija ei ole kuin valtion puolustusvoimat, vaan pikemminkin rohkeita ja Jumalalle kuuliaisia sananjulkistajia, joiden kautta Jumala tulee tekemään väkeviä voimatekoja kääntääkseen Suomalaisia vanhurskauteen (ks. profetia artikkelin lopussa). Me olemme osa tätä joukkoa. Me opetamme kansalle pelastuksen tien ja kehotamme kaikkia kääntymään sille

Joh. 14:6-7: "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni..."

Joh. 12:49-50 (Jeesus sanoo): "..Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Jes. 55:6: "Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas."

Me toimimme kuin Johannes Kastaja. Olemme tavallisten ihmisten joukko, joka huutaa erämaassa. Valmistakaa tie Kuninkaiden Kuninkaalle Yeshua HaMashichille, Juudan Leijonalle. Tehkää parannus vielä, kun voitte. Lähetkää pois porttoseurakunnista.

Jes. 57:15 (RK): "Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja py­hyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä vir­voittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen." (vert. Matt. 12:20)

Taivaan Isän kirje Hänen pyhästä armeijasta

Taivaan Isä on antanut viestin Hänen pyhästä armeijasta. Tämä profetia luettiin eräässä seurakunnassa vuonna 2013, joka oli julkaistu yhdessä kirjassa monta vuotta ennen sitä. Minulla ei ole tiedossa, kuka sen on alunperin saanut. Profetia kuuluu näin:

Taivaan Isä sanoo:

Valvo ja rukoile. Rakastakaa toisianne. Pitäkää itsenne pyhinä. Pitäkää kätenne puhtaina.

Aviomiehet rakastakaa vaimojanne, kuten Kristus rakasti seurakuntaa. Miehet ja vaimot, rakastakaa toisianne, kuten minä olen rakastanut teitä. Minä säädin avioliiton ja siunasin sen Sanallani. Pitäkää aviovuode pyhänä. Puhdistakaa itsenne kaikesta väärästä ja olkaa puhtaita, kuten Minä olen puhdas.


Tämä alkaa tapahtua nyt. Kaikki tämä oli ja on ja tulee olemaan. Ihmisistä tulee itsensä rakastajia Jumalan rakastamisen sijaan. Paholaisen joukot raivoavat viimeisinä päivinä. Miehet ja naiset rakastavat omaisuuttaan enemmän kuin Minua. He palvovat kotejaan, autojaan, maitaan, rakennuksiaan, liikeasioitaan, hopeitaan ja kultiaan, Minun sijasta.


Tehkää parannus, sillä Minä olen mustasukkainen Jumala. Mitään ei saa asettaa minun edelleni - ei poikia eikä tyttäriä, ei vaimoja eikä miehiä. Jumalaa tulee palvoa Hengessä ja totuudessa.


Minä Olen ensimmäinen ja viimeinen. Palvelkaa Minua, Luojaa, sillä Minä annan elämän, en kuolemaa. Nouskaa pahuudestanne ja kutsukaa minua, minä parannan ja vapautan teidät. Se mitä luet tästä kirjasta on tosi, ja kaikki tulee tapahtumaan pian.


Tehkää parannus, sillä aika on käsillä ja kunnian Herra ilmestyy pian. Olkaa valmiit, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Niille, jotka odottavat minua, on varattu suuri palkkio. Minä siunaan lapsiani, niitä jotka ovat pitäneet uskon ja ovat palvelleet Minua totuudessa ja vanhurskaudessa. Olen valmistanut siunauksen niille, jotka ovat olleet uskollisia kutsulle, niille, jotka eivät ole kieltäneet nimeäni.


Muista tämä: Jos Minun nimeeni kutsuttu kansa nöyrtyy ja rukoilee, annan heille anteeksi ja parannan heidät ja korvaan heidän menetyksensä. Haluan kuulla, vapauttaa ja pelastaa kaikki, jotka uskovat ja kutsuvat nimeäni.


Pyhittykää totisesti. Kutsukaa juhlakokous koolle Minun huoneeseeni. Kerätkää vanhemmat ja kaikkien maiden asukkaat huoneeseeni ja huutakaa minua. Herran päivä tulee kuin varas yöllä - päivä on käsillä.


Katso Minä valmistan pyhän armeijan, joka tekee valtavia urotöitä minulle ja tuhoaa pimeyden valtakuntia. He ovat pyhien miesten ja naisten, poikien ja tyttöjen armeija. Heidät on voideltu saarnaamaan tosi evankeliumia, panemaan kädet sairaiden päälle ja kutsumaan syntisiä parannukseen.


Se armeija on työtätekevien miesten, kotiäitien, yksinäisten miesten ja naisten sekä koululaisten armeija. He ovat tavallisia ihmisiä, sillä monetkaan korkea-arvoiset eivät ole vastanneet kutsuuni. Minun armeijani sotilaita on ymmärretty ja kohdeltu väärin. Heitä on solvattu ja heidät on hylätty. Mutta minä olen siunannut heitä rohkeudella pyhyydessä ja hengessä. He alkavat täyttää profetiaani ja tehdä tahtoni. Minä kuljen heidän kanssaan, puhun heissä ja työskentelen heissä.


Tämän armeijan sotilaat ovat kääntyneet puoleeni kaikesta sydämestään, sielustaan, mielestään ja voimastaan. Tämä armeija herättää monia vanhurskauteen ja hengen puhtauteen. Alan pian liikkua maan päällä etsien armeijaani taistelijoita isoista ja pienistä kaupungeista. Valitsen palvelijani niiden joukosta, jotka sopivat tarkoitukseeni, mutta monet tulevat yllättymään valintojen tähden.


Tämä armeija, josta profeetta Joel puhui, tulee liikkumaan halki maan ja tekemään urotöitä nimeni tähden. Katso ja näe minun voimani heidän työssään.


Heitä kutsutaan Herran armeijaksi. Annan heille lahjojani ja he toteuttavat mahtavia tekojani. He tekevät urotöitä kunnian Herralle. Minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle ja poikanne ja tyttärenne profetoivat.


Tämä armeija taistelee paholaisvoimia vastaan ja tuhoaa paljon saatanan tekoja. Minun valitsemani voittavat monia Jeesukselle Kristukselle ennen sitä päivää, jolloin paholaispeto nousee.


Jälleen kerran sanon erityisesti tämän: Älkää tahratko aviovuodetta. Pitäkää se pyhänä. Älkää tahratko ruumista, jossa Pyhä Henki asuu. Ruumiin synnit johtavat hengen synteihin. Tein miehen naista varten ja naisen miestä varten ja käskin, että heidät pitää yhdistää pyhässä avioliitossa.


Jälleen sanon, herätkää. Tule, kuuntele mitä Henki sanoo seurakunnille. Loppu on lähellä ja minä kutsun syntisiä katumaan, tekemään parannuksen ja sitä kautta pelastumaan. Kertokaa perheillenne, että rakastan heitä ja ojennan heitä, teen senkin rakkaudessa. Kertokaa heille, että pidän heidät erossa pahasta, jos he vain luottavat Minuun.


Kaikki on mahdollista niille, jotka uskovat. Tarkkailen teitä, jotta Sanani pantaisiin täytäntöön. Te teette oman osanne ja voitte olla varmoja, että minä teen omani. Jos Minun omani seisovat totuudessa ja taistelevat hyvän taistelun, tapahtuu ihmeellisiä asioita, kuten helluntaipäivänä. Kutsukaa Minua ja Minä kuulen. Minä vahvistan teitä vanhurskaudessa, totuudessa ja vilpittömyydessä.


Viittaus Raamattuun 

Joel 2:11: "Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja..."

Joel: 3:1-2: "Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä."

Profetiassa kerrotaan, miten Herra kutsuu palvelukseensa tavallisia ihmisiä, koska korkea arvoiset eivät ole vastanneet Herran kutsuun. Kun Yeshua (Jeesus) kokosi 12 opetuslapsen joukon, niin he olivat myös oppimattomia kalastajia, tullimiehiä ja muita tavallisia työläisiä. Yeshua oli itsekin ammatiltaan puuseppä. Opetuslapsiksi ei otettu kirjanoppineita pappeja. Luukkaan evankeliumin 5.-luku kertoo, kun Yeshua kutsui opetuslapsensa seuraamaan Häntä. Luvun lopulla kirjanoppineet arvostelevat opetuslasten tapoja, jotka eivät olleet heidän mielestä tarpeeksi uskonnollisia. Yeshua puolusti kahdella viisaalla vertauksella sitä, miksi hän oli valinnut oppimattomia työläisiä opetuslapsikseen.

Luuk. 5:36-39: "Jeesus esitti heille vielä vertauksen: "Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhaan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää."

Raamatun aikana viiniä säilytettiin nahkaleileissä. Kun niistä oli viini juotu, niin nahka alkoi menettää joustavuuttaan ja käpristyi kuivuessaan. Jos vanhoihin leileihini kaadettiin uutta viiniä, niin vanhentunut nahka ei kestänyt vaan saattoi haljeta. Uutta viiniä varten valmistettiin leilit tuoreesta nahasta, joka kesti käytössä. Samalla tavalla, jos paatuneelle ja kirjaviisaudestaan ylpistyneelle papistolle yrittää opettaa uutta, niin he eivät ota vastaan sellaista opetusta, joka ei vahvista heidän omia aiemmin omaksumia mielipiteitään. He olivat ikään kuin vanhoja koiria, joiden oli lähes mahdotonta oppia mitään uuttaa. He eivät kyenneet edes tunnistamaan Messiastaan, vaikka Hän puhui heidän edessä ja teki suuria voimatekoja. Sen takia Yeshua (Jeesus) valitsi opetuslapsikseen oppimattomia, jotta heille voitaisiin opettaa totuus uutena asiana, koska he eivät osanneet vanhoja vääriä tapoja, jotka olisivat haitanneet uuden oppimista.

Taivaan Isän viesti 15.8.2017 Herran pyhästä armeijasta

Pyhällä armeijalla ei tarkoiteta sotilaallisia tehtäviä tekeviä taistelijoita, vaan evankeliumin julistamista rohkeasti ja kuuliaisesti kuin taistelevat sotilaat, kuten edellä oleva toinen profetia kertoo. Sellaisiin olosuhteisiin on jo moni lähetyssaarnaaja joutunut kehitysmaissa.

Ilm. 14:1-5: "Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.

He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä."

Joel 2:26-27: "Te saatte syödä ja tulette kylläisiksi, te ylistätte Herraa, Jumalaanne, joka on tehnyt ihmeellisiä tekoja teidän hyväksenne. Minun kansaani ei enää koskaan pilkata. Te tulette tietämään, että minä olen Israelin keskellä ja että vain minä, Herra, olen teidän Jumalanne, muuta Jumalaa ei ole. Koskaan enää ei minun kansaani pilkata."

Pimeyden pesäkkeiden tuhoamisella tarkoitetaan mm. totuuden mukaista sananjulistamista, minkä Pyhä Henki vahvistaa esim. herättämällä kuolleita, jolloin kansa tekee parannuksen ja lähtee porttokirkoista pois. Pimeyden pesäke tuhotaan valaisemalla sitä Jumalan Sanan kirkkaudella. 

2. Tim. 2:3: "Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas."

2. Kor. 10:4-5: "Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista..."

Ef. 6:11-18: "Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta."

Pimeä ei voi vastustaa valoa. Kun pimeässä sytyttää lampun, pimeys väistyy. Laulu 'Päivänsäde ja menninkäinen' kertoo osuvalla tavalla, ettei ruman peikon silmät kestä katsoa valoa. Päivänsäde oli kaunis, mutta hän ei voinut elää pimeässä, koska se olisi ollut hänelle kuolemaksi. Jo alkukertomuksessa sanotaan, että Jumala erotti valon pimeydestä (1. Moos. 1:4). Uskovien tulee pyhittää elämänsä ja lähteä pois pimeydestä.

Ps. 12:7: "Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimesta."

Luuk. 11:34-36 (RK): "Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu, mutta kun silmäsi on viallinen, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu eikä siinä ole mitään pimeää osaa, se on kokonaan valaistu, aivan kuin lamppu valaisisi sinut kirkkaalla loisteellaan."


Herran kirje
(Words Received from Our LORD by Susan Davis, September 10, 2017)

The LORD’s Words:

What you see going on in the world can't be stopped. How can I now bless a world that has clearly rejected ME and MY Ways of truth? The world offers ME no fruit. The fruit has become blackened, decayed, full of worms ... The fruit MY children offer ME is full of sin ... rejection of GOD ... lack of repentance ... seeking self ... love for evil ... caressing the world and what the world stands for. How can A Holy GOD bless that?

I cannot bless all that stands against ME and embraces evil. So MY Hand of protection is being lifted: that which has been afforded the earth can now be clearly seen. The Unseen GOD keeps all things together, but reject the AUTHOR of Life and all that remains is death. This is the folly of pursuing evil and rejecting GOD. Your pursuit of evil will only bring death and destruction, cold hearts, cold hands.

Turn back to your GOD while I can still be found. O' church of the lost, the tepid church of the world, when will you ever learn? Will you have to die for ME to be delivered? Don't let it go that far. Turn back now -- FULL SURRENDER! That is what I require -- no less.

I AM has spoken
Eternal GOD
FOUNDATION of All that is Good


Words of the LORD: 

"Waste no time for time is not on your side."
(Words Received from Our LORD by Susan Davis, October 19, 2017) 

MY children: 

This is your LORD and SAVIOR. I am returning to pluck out MY faithful: those who seek ME on bended knee and with open hearts. I have a special place in MY heart for MY bride, the church that lays it all down to pursue MY ways, MY humble ways. 

This church, MY own true followers, will hold ME in the galleries of their hearts for eternity. I will forever look upon these sheep with great fondness, love as close companions. We will be closer than a brother ... I have eternal beauty in mind for MY true church, those who stop at nothing to seek ME, those who prepare their garments in holiness. 

This world is vile, it is a blight. I will leave it soon to its own devices and let it suffer from its own foul ways. The world makes its bed and soon it will sleep in it and MY Glory will be out of its reach, replaced with the hand of evil. MY role as doting FATHER for those left behind after I remove MY church will be no longer. I will become the Righteous JUDGE and carry out MY judgments to the entire earth. I will not hold back toward those who disregard ME and MY humble sacrifice given out of pure love. 

This day is at hand. MY children need to prepare their robes and seek MY covering for no one will be spared who rejects ME, the GIVER of Life. 

Waste no time in decision-making. Now is the hour to come to ME for your salvation and to move into the Will of GOD. Depart from all forms of evil, wash your hands in MY Word. You must come to the crystal clear waters of truth and let ME flush out your sin.  Come to MY fire and let ME burn out your dross and make you whole. 

Waste no time for time is not on your side... 

This is the GOD of All Truth, 

CHRIST the MESSIAH 


Coordinating Scripture: 

Song of Solomon 7:5 (KJV): Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries. 

Acts 16:14 (KJV): And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped GOD, heard us: WHOSE HEART THE LORD OPENED, that she attended unto the things which were spoken of Paul. 

Proverbs 25:4 (KJV): Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer.