sunnuntai 6. elokuuta 2017

Tuomari Simson oli ylivoimaisen vahva mies


  • Kansojen synneistä johtuu, ettei Jumala aina hävitä vihollisia, mutta antaa pelastuksen pois ahdingosta
  • Jumala antaa armossaan kansalle tuomarin, joka johtaa heidät pois ahdingosta
  • Tuomari ei pelkästään jaa oikeutta, vaan on myös kansan johtaja
  • Tuomari Simsonilla oli yliluonnolliset fyysiset voimat, joilla hän kukisti filistealaisia
  • Simson lankesi naisten manipulointiin, minkä aiheuttamissa sodissa kaatui suuria määriä Israelin vihollisia
  • Jumalan Sanan kohdalla ei saa taipua kompromisseihin painostuksen tai viekottelun johdosta
  • Jumala on asettanut esivallan, mutta voi asettaa tuomarinsa valtakuntien ja kuninkaiden yläpuolelleAhdinko johtuu kansan synneistä, mutta Jumalalla on pelastussuunnitelma 

Simsonilla oli vahvat kädet
Kun Israel oli saanut valloitettua Joosuan johdolla luvatun maansa, alkoi tuomarien aika. Israelin kansa ei oppinut noudattamaan Jumalan tahtoa, joten Jumala jätti vieraita kansoja heidän keskelleen ja ympärilleen. Erityisesti Gazan alueella asuvat filistealaiset sotivat, alistivat ja ryöstivät israelilaisia aika ajoin. Jumala ei tuhonnut kansoja pois, mutta antoi Israelin kansalle aika ajoin tuomareita, joiden johdolla vihollisista päästiin eroon. Nämä taistelut kasvattivat Israelilaisia katumaan syntejään ja turvautumaan takaisin Jumalaansa.

Tuom. 2:13-16, 18-22: "Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan baalia ja astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. He eivät enää kyenneet pitämään puoliaan vihollisiaan vastaan, vaan aina kun he ryhtyivät taisteluun, Herran käsi oli heitä vastaan ja hän antoi heidän joutua tappiolle, niin kuin hän oli heille vannonut. Näin israelilaiset joutuivat suureen ahdinkoon. Silloin Herra kohotti kansan johtajiksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä...

..Herra asetti Israelin kansalle tuomareita ja oli aina näiden tukena. Herra suojeli kansaa vihollisilta niin kauan kuin tuomari eli, sillä Herran kävi kansaa sääliksi, kun hän kuuli sen huokailevan sorrettuna ja vaivoissaan. 

Mutta heti tuomarin kuoltua israelilaiset lankesivat uudelleen ja vaipuivat vielä syvemmälle turmelukseen kuin esi-isänsä. He eivät luopuneet pahoista teoistaan eivätkä uppiniskaisuudestaan, vaan seurasivat muita jumalia ja palvelivat ja kumarsivat niitä. Sen tähden Herra vihastui Israeliin ja sanoi: "Koska te olette rikkoneet liiton, jonka minä tein teidän isienne kanssa, ettekä ole totelleet minua, en enää hävitä teidän tieltänne ainoatakaan niistä kansoista, jotka Joosuan kuollessa vielä olivat kukistamatta.  Minä panen nämä kansat teille koetukseksi nähdäkseni, kuljetteko te isienne lailla minun tietäni minun käskyjäni noudattaen."

Jumalalla on tunteet kuten on hänen kuvaksi luoduilla ihmisillä (1. Moos. 1:26). Hän osaa sääliä kärsivää kansaansa. Jumalan armoa oli, että Hän antoi tarvittaessa Israelin kansalle johtajaksi kyvykkään tuomarin pelastamaan heidät naapurikansojen sorron alta. Tuomarit olivat osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, jossa kansa pelastettiin tuhoon vievästä hädästä. Ankarat vaivat puhdistivat jumalattomuuden pois kansasta. Tuomarin kuoltua kansa eli vähän aikaa ilman tuomaria, jolloin he lankesivat taas syntiin ja sama tarina toistui. Joku sulkupolvi oppi kuuliaisuuden tuomarin johdolla, mutta seuraavat sukupolvet luopuivat uudestaan Jumalasta.

Tuom. 2:7, 10: "Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin, niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt...      ..Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt."

Apt. 7:53: "Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet."

Tuom. 13:1: "Israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan, ja Herra jätti heidät neljäksikymmeneksi vuodeksi filistealaisten armoille."

Tuomari on kansan johtaja, joka johtaa kansan pois ahdingosta

Mitä tarkoittaa tuomarin virka Raamatussa? Tuomarista tulee mieleen henkilö, joka sovittelee kansalaisten keskinäisiä riitoja ja määrää rangaistuksia rikoksista, mikä kuului tuomarien aikana myös heidän tehtäviin, mutta oli vain osa sitä. Tuomareiden tehtävänä oli johtaa kansaa maallisena hallitsijana.

Jumala yleensä nosti valitsemansa henkilön tuomariksi siten, että hän voitti kansan luottamuksen Jumalan hänelle antamilla sankarillisilla suorituksilla, kuten teki tuomari Simson. Kansa huomasi henkilön olevan kyvykäs ja voimallinen pitämään järjestystä, joten kansa turvautui häneen. Jumalan nostamat tuomarit olivat usein aluksi vähäpätöisiä henkilöitä, jotta Jumalan voima tulisi esille eikä voitot perustuisi ihmisen omiin voimiin. Tuomarit toimivat myös Israelin armeijan päällikköinä, kuten kuninkaat yleensä toimivat.

Tuom. 11:1, 4-8: "Gileadilainen Jefta oli urhea soturi. Hän oli erään porton ja Gilead-nimisen miehen poika...    ..Jonkin ajan kuluttua ammonilaiset aloittivat sodan israelilaisia vastaan. Heidän hyökättyään israelilaisten kimppuun gileadilaisten vanhimmat lähtivät noutamaan Jeftaa Tobin maasta. He sanoivat Jeftalle: "Tule päälliköksemme, että voimme käydä sotaa ammonilaisia vastaan." Mutta Jefta vastasi: "Tehän halveksitte minua ja olette karkottaneet minut isäni kodista. Miksi te tulette minun luokseni nyt, kun olette pulassa?" Vanhimmat sanoivat hänelle: "Me käännymme puoleesi, että lähtisit meidän mukaamme taistelemaan ammonilaisia vastaan. Me tahdomme sinut kaikkien gileadilaisten johtajaksi."

Valtioiden hallinto on perustunut alunperin ajatukseen luonnonoikeudesta. Ihmiset perustivat valtion suojautuakseen toisiaan vastaan ja luovuttivat oikeutensa suvereenille ylimmälle hallitsijalle. Kansa etsi sellaista henkilöä, jolla olisi parhaat edellytykset ylläpitää rauhaa. Eräissä heimokulttuureissa on kyläpäälliköitä valittu voimannäyttöjen perusteella tai voimakilpailuilla. Tuomarien aikana Jumala hyödynsi ajatusta luonnonoikeudesta, kun Hän nosti Israelin kansalle johtajia, joita kutsuttiin tuomareiksi.  

Jumalan asettamalla tuomarilla on valta käskeä valtakuntia ja kuninkaita

Ylimmän johtajan tehtävänä on perustaa kansalle hallinto ja delegoida alijohtajille tehtävät. Heidän toimintansa perustuu hallitsijan asettamiin sääntöihin. Jumala on toiminut samalla tavalla Israelin kansan kanssa. Hän on välittäjiensä kautta (mm. Mooses) antanut kansalle lain ja määrännyt pappeudesta sekä tuomareista. Nykyajan yhteyskunnassa valta on hajautettu eri tahoille (vallan kolmijako), mutta Raamatun aikana tuomiovalta ja toimeenpanovalta olivat samoilla tuomareille. Lainsäädäntövalta oli yksin Jumalalla ja tuomarien tehtävä oli valvoa lain noudattamista.

Ps. 144:1-2: "Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni! Hän opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni käymään sotaa. Hän on uskollinen suojelijani, hän on linnani, hän on turvani ja pelastajani, kilpi, jonka taakse suojaudun. Hän alistaa kansat valtaani."

Sananl. 8:16: "Minun avullani valtiaat pitävät valtaa, kansan johtajat antavat oikeat tuomiot."

Jumala on asettanut myös maallisen esivallan. Jokaisen tulee totella maallista esivaltaa, mutta esivalta ei saa rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. 

Room.13:1-3: "Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta."

Jumala on aika ajoin asettanut jopa nuoren miehen sellaiseen profeetan asemaan, jolla on valta käskeä valtakuntia ja niiden ylintä johtoa. Hän on Jumalan sanansaattaja ja maallisen esivallan yläpuolella. Yleisesti ottaen Jumalan profeetat kunnioittavat maallista järjestystä, mutta jos Jumalalla on aihe puuttua esivallan tekemään vääryyteen, profeetoilla on valta toimia tehtävän edellyttämällä tavalla.

1. Aik. 22:18-19 (RK): "..Herra...  ..on antanut maan asukkaat minun käsiini, ja maa on alistettu Herran ja hänen kansansa vallan alle. Kääntäkää siis sydämenne ja sielunne etsimään Herraa, Jumalaan­ne!.."

Jer. 1:7-10: "Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle: -- Minä annan sanani sinun suuhusi. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa."

Aam. 3:7-8: "Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?"

Esivallan tulee noudattaa Jumalan palvelijan antamia ohjeita sillä uhalla, että esivalta joutuu edesvastuuseen Jumalan edessä. Jumala korottaa ja alentaa kaikki maailman kuninkaat.

Dan. 4:21-22: "..Korkeimman päätös herrani ja kuninkaani kohtalosta: Sinut ajetaan pois ihmisten joukosta, ja olet asuva villieläinten parissa. Härkien tavoin olet saava ruohoa ruoaksesi, ja yökaste on sinut kasteleva. Seitsemän vuotta vierii sinun ylitsesi, kunnes opit tietämään, että Korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. kunnes opit tietämään, että Korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo." (sana Korkein tarkoittaa Jumalaa)

Vanha testamentti kutsuu tuomareita heprean kielellä myös nimellä Elohim, joka asiayhteydestä riippuen voi tarkoittaa joko Jumalaa, enkeliä tai vaikutusvaltaista ihmistä, joka on tuomari. Jumala ei tehnyt Mooseksesta faaraolle Jumalaa vaan teki hänestä tuomarin (2. Moos. 7:1, asiasta lisää). Kun Psalmi 82 kertoo jumalten kokouksesta ja Jumalan pojista, niin Psalmin alkukielen käyttämä sana Elohim tarkoittaa tässä kohtaa tuomareita (Joh. 10:34-36). Jumala antaa kovat moitteet niille tuomareille, jotka ovat hoitaneet työnsä huonosti.

Ps. 82: "Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa: "Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? (sela) 

Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista. Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät. Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas! Nouse, Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat."

Kun Yeshua (Jeesus) puhuu Jumalten pojista, Hän viittaa Psalmi 82:een, jonka Yeshua laskee osaksi lakia. Hän kertoo, että ilmaisu tarkoittaa tässä asiayhteydessä niitä vaikutusvaltaisia miehiä, jotka olivat kuulemassa Häntä Jerusalemin temppelissä.

Joh. 10:34-36: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Tuomari Simsonilla oli pitkät hiukset sen merkiksi, että hän oli kokonaan omistautunut Jumalalle

Tuomarien kirjassa on mielenkiintoinen kertomus Simsonista. Hän oli jo äitinsä kohdusta lähtien määrätty Jumalalle omistetuksi palvelijaksi pelastamaan Israel filistealaisten (gazalaisten) aiheuttamasta ahdingosta. Jumala antoi Simsonille yliluonnollisia fyysisiä voimia. Hän oli kuin "Teräsmies" (Superman), ainoa laatuaan mitä koskaan on ollut.

Simsonin syntymään liittyi myös yliluonnollisia ihmeitä. Simsonin äiti oli hedelmätön ja lapseton. Jumala lähetti enkelin Simsonin vanhempien luokse kertomaan, että Jumala antaa heille pojan. Enkeli uhrasi kalliolla pukin siten, että kalliosta nousi tuli polttaen uhrin ja samalla enkeli nousi takaisin Taivaaseen. Tämä kaikki oli vahvistusta Simsonin vanhemmille siitä, että heidän pojasta tulee suuri tuomari.

Tuom. 13:2-5, 19-20: "Soreassa eli siihen aikaan Danin heimoon kuuluva mies, jonka nimi oli Manoah. Hänen vaimonsa oli lapseton. Eräänä päivänä Herran enkeli ilmestyi Manoahin vaimolle ja sanoi: "Minä tiedän, että sinä olet hedelmätön etkä ole voinut saada lapsia. Kuitenkin sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. 

Et saa juoda viiniä etkä olutta etkä syödä mitään epäpuhdasta raskautesi aikana, sillä poika, jonka synnytät, on Jumalan nasiiri jo äidinkohdusta asti, eikä veitsi milloinkaan saa koskettaa hänen hiuksiaan. Hän ryhtyy taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttamisen...

..Manoah haki nuoren pukin ja ruokauhrin ja uhrasi ne kalliolla Herralle. Manoahin ja hänen vaimonsa katsellessa tapahtui ihme: kun liekki nousi alttarilta kohti taivasta, Herran enkeli kohosi ylös liekkien mukana. Tämän nähdessään Manoah ja hänen vaimonsa lankesivat kasvoilleen maahan."

Raamattu määrää, että miehen hiukset tulee leikata lyhyeksi ja naisen tulee pitää pitkiä hiuksia, mihin on yksi poikkeus, mikä koski myös Simsonia.

1. Kor. 11:4-6 (1933/38) 4-6: "Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä."

Mies, joka vihitään nasiiriksi, on Jumalalle kokonaan omistautunut palvelija, joka ei saa nauttia mm. viiniä, viinirypäleitä eikä edes rusinoita. Poiketen pääsäännöstä nasiiri ei saa leikata hiuksiaan, joten silloin hiukset ovat pitkät miehelläkin (4. Moos. 6). 

Paavali osallistui uuden liiton aikana nasiirilupauksen päättymiseen liittyvään uhraamiseen Jerusalemin temppelissä osoittaakseen, että hän noudattaa uuden liiton aikaan Mooseksen lakia (Apt. 25:7-8, 28:17-21, Matt. 5:17-18). Tämä voi kuulostaa aika kummalliselta sen korviin, joka on opiskellut uskonnon opit kuuntelemalla kirkkojen pappeja. Tästä on turha kantaa huolta, koska laki kieltää uhraamasta muualla kuin Jerusalemin temppelissä ja sitä ei nyt ole. Mistä on kyse? Asiaan saa selvyyden lukemalla Raamattuun perustuvan artikkelin: 'Miksi Jumalan Pojan piti antaa itsenä uhriksi, jotta me pelastuisimme?'

Apt. 21:23-24, 26: "Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti...    ..Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."

Apt. 25:7-8 (1933/38): "Ja kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista, hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kuitenkaan kyenneet näyttämään toteen; sillä Paavali torjui syytökset ja sanoi: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan"."

Apt. 28:17, 21: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan...      ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti."

Eräät raamatunopettajat eivät pysty hyväksymään sitä, että Paavali olisi osallistunut uhritoimitukseen uuden liiton aikana Jerusalemin temppelissä. Raamattu kertoo selvästi, että juuri siitä oli kyse. Kun raamatunopettaja kaivaa tikulla tekosyitä torjuakseen Raamatun Sanaa, hän pitää omaa viisauttaan Jumalan viisautta parempana. Pietari varoitti, että Paavalin kirjoitukset ovat vaikeatajuisia, mikä antaa kiusauksen vääristellä niitä. Raamatunopettaja menettää helposti pelastuksensa Paavalin ja muiden Raamatun kirjoitusten vääristelystä (mm. Matt. 5:17-20, 7:21-23). Tie taivaaseen on kapea ja vain harva sinne löytää.

2. Piet. 3:15-16: "..Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia."

Tuomari Simson oli voimapussi, jota ei voinut fyysisellä voimalla voittaa

Voimapussi pyörittää suurta rengasta
Yleensä Jumala auttoi Israelin kansaa voittamaan sodissa ylivoimaisenkin vihollisen. Nyt kansasta ei ollut edes sotimaan, joten Jumala näytti voimansa antamalla yhden miehen voittaa suuria määriä vihollisen miehiä. 

Simson sai yliluonnollisen suuria fyysisiä voimia. Kun hänet sidottiin vahvoilla köysillä, hän pystyi katkaisemaan ne käsivoimillaan. Tämä on vähän kuin repisi käsiraudat käsistään fyysisillä voimilla. Hän repi leijonan kappaleiksi pelkillä käsillään (Tuom. 14:6). Hän surmasi aasin lekaluulla tuhat filistealaista miestä. Hän oli voimakas ja myös kestävä. Simson oli kuitenkin ihminen ja hänelle tuli urakan jälkeen kova jano kuivalla seudulla. Jumala avasi maasta kuopan, johon tuli vettä Simsonille juotavaksi (Tuom. 15:15-19). 

Tuom. 15:14-15: "Kun Simson tuotiin Lehiin, filistealaiset juoksivat riemusta huutaen katsomaan häntä. Silloin Herran henki valtasi hänet. Köydet, jotka olivat hänen käsivarsiensa ympärillä, katkesivat kuin pellavalangat tulessa, ja siteet kirposivat hänen käsistään. Hän huomasi aasin ehjän leukaluun, otti sen maasta ja löi sillä tuhat miestä.

Simson pyydysti 300 kettua, joiden avulla hän poltti filistealaisten pellot ja viinitarhat, jolloin heille tuli pula ruuasta (Tuom. 15:4-5). Simson kykeni irrottamaan salvoista filistealaisen (gazalaisen) kaupungin muuri ovet ja kantamaan ne vuoren huipulle. Kun muurin ovet on revitty paikaltaan, niin israelilaisten on paljon helpompi valloittaa kaupunki. Mieleen tulee Teräsmies-elokuvasta kohtaus, jossa Teräsmies otti käsillään kiinni kokonaisesta junasta. Simson oli niin vahva mies, että olisi todennäköisesti pystynyt käsillään repimään maasta paksun puun juurineen.

Tuom. 16:2-3: "Kun kaupunkilaiset saivat tietää, että Simson oli naisen luona, he piirittivät talon ja asettivat illalla väijytyksen kaupunginportille. Yön tultua he pysyttelivät aloillaan ja sanoivat toisilleen: "Viimeistään aamulla me saamme hänet tapetuksi."  Simson nukkui puoleenyöhön asti. Sitten hän lähti, tarttui kaupunginportin oviin ja pylväisiin, tempaisi ovet irti salpoineen päivineen, nosti ne harteilleen ja kantoi ne Hebronin lähistöllä sijaitsevan vuoren huipulle."

Simson kaataa pilarit
Lopuksi Simson sai käsivoimilla kaadettua suuren rakennuksen tukipylväät, jolloin kuoli vähintään tuhansia filistealaisia. Tämä on kuin kaataisi pelkillä käsivoimilla eduskuntatalon kivipilarit siten, että koko talo romahtaa samalla kertaa.

Tuom. 16:29-30: "Simson tunnusteli kahta keskipilaria, joiden varassa rakennus oli, ja painoi oikean kätensä toista ja vasemman kätensä toista pilaria vasten...     ..Simson ponnisti voimansa äärimmilleen, ja rakennus luhistui päämiesten ja kaikkien sisällä olevien päälle. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut eläessään."

Onko Simsonin fyysisissä voimissa ja itsensä uhraamisessa jotain esikuvallisuutta Jumalan Pojan elämälle? Näin voi kyllä sanoa olevan. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) puuttui fyysisellä voimakäytöllä kaupusteluun ja rahan vaihtamiseen temppelissä, koska temppeli on tarkoitettu koko kansan rukoushuoneeksi. Hän ruoski kaupustelijat pois ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät. Huomiota herättää, ettei isokaan miesjoukko eikä temppelivartijatkaan uskaltaneet vastustaa Häntä. Yeshuan tekemät voimateot parantamalla sairaita ja herättämällä kuolleita sekä Hänen opetuksensa, olivat tehneet niin suuren vaikutuksen kansaan, ettei kukaan uskaltanut vastustaa Häntä.

Mark. 11:15-18: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan." Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen."

Daavid oli heikko ja pieni nuorukainen, kun hän halusi taistella Jumalaa pilkannutta suurikokoista filistealaista mestarikaksintaistelijaa Goljattia vastaan. Vaikka Goljatin voimat olivat ylivertaiset Daavidiin nähden, Jumala antoi Daavidille taidon käyttää linkoa niin, että haarniskalla suojattu Goljat ei selvinnyt tarkasta kiveniskusta päähän. Goljat pökertyi maahan. Daavid otti Goljatin miekan, jolla hakkasi Goljatin pään irti.

Daavid kukisti Goljatin
1. Sam. 17:48-54: "Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti kätensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi puhkaisi otsan, ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Näin Daavid voitti filistealaisen ilman miekkaa pelkällä lingolla ja kivellä, kaatoi hänet maahan ja otti hänet hengiltä. Daavid juoksi filistealaisen luo, tarttui hänen miekkaansa ja veti sen tupesta, iski hänet kuoliaaksi ja hakkasi häneltä miekalla pään poikki. 

Nähdessään sankarinsa kuolleen filistealaiset lähtivät pakoon. Silloin Israelin ja Juudan miehet kohottivat riemuhuudon ja lähtivät takaa- ajoon. He seurasivat filistealaisia aina Gatiin ja Ekronin porteille asti, ja ruumiita virui pitkin Saaraimin tietä Gatiin ja Ekroniin saakka. Sitten israelilaiset lopettivat rajun takaa-ajonsa ja palasivat ryöstämään filistealaisten leiriä. Daavid otti Goljatin pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta Goljatin varusteet hän jätti telttaansa."

Raamattu opettaa, ettei ihmisen pidä luottaa omiin voimiinsa vaan Jumalaan. Kun heikko altavastaaja voittaa moninverroin vahvemman ennakkosuosikin, Jumalan kunnia kirkastuu. Simson, Gideon, Daavid ja monet muut Raamatussa mainitut Jumalan palvelijat pystyivät voittamaan vastustajansa Jumalan avulla. 

Sak. 4:6-7: "Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä luulet olevasi, sinä suuri vuori, Serubbabelin edessä? Tasangoksi sinun täytyy tulla! Hän on asettava paikalleen ylimmän kiven, ja huudot kaikuvat: "Menestys tälle temppelille!"

Halu naiseen on monen suurmiehen heikko kohta

Monilla suurmiehillä ja lihaksikkailla voimamiehillä on suuri halu naisiin. Monilla naisilla on myös halu rikkaisiin tai komeisiin miehiin. Tästä yhdistelmästä on monet skandaalit saaneet alkunsa.

Katariina Jagellonica
Venäjä tsaari Iivana Julma oli ollut kilpakosija Juhana-herttuan vaimolle Katarina Jagellonicalle. Tsaari vaati vuonna 1566 Ruotsin kuningasta luovuttamaan hänen veljensä vaimon Katarinan Moskovaan tsaarin vaimoksi. Ruotsin kuningas lähetti Moskovaan piispa Paavali Juusteenin johtaman valtuuskunnan sovittelemaan riitaa, mutta tsaari vangitsi valtuuskunnan pitkäksi aikaa, ja rauhaa ei saatu aikaan. Rakkaus naiseen johti suhteettoman suuriin seurauksiin. Vuonna 1570 kiivastunut tsaari aloitti 25-vuotisen sodan hyökkäämällä Juhana-herttuan Suomeen. Venäläiset polttivat Porvoon ja tuhosivat Suomen rannikon Helsingistä itään. Iivana Julma sai päälleen rangaistuksen, kun Krimin tataarit polttivat saman kaaoksen aikana Moskovan kaupungin. Kostoksi suomalaiset tuhosivat Kantalahden kaupungin ja Vienan Kemin sekä polttivat Petsamon luostarin. Sota koetteli pahoin myös Venäjän Karjalaa.

Viime aikoina on lyhyessä ajassa käynyt kolme kertaa, että joku on noussut johtavaan asemaan puolueessa ja sen jälkeen on heti paljastunut syrjähyppy. Jussi Halla-aho nousi perussuomalaisten puheenjohtajaksi ja heti sen jälkeen paljastui hänen pitkä salasuhteensa ja avioton lapsensa (IL 24.5.2017). Simon Elo nousi sinisen vaihtoehdon ryhmäpuheenjohtajaksi ja heti sen jälkeen paljastui, että hänellä oli ollut salasuhde, kun hänen vaimonsa oli raskaana (IL 21.6.2017). Vihreiden puheenjohtajaksi nousi Touko Aalto ja sen jälkeen hänen salasuhteensa oli näkyvästi esillä sanomalehdissä. Hänen pettäjäkumppani kuvattiin lehdistössä hyvin suorasukaiseksi viettelijäksi. Nainen on luonnehtinut itseään femistiksi, vegaaniksi, dekadentiksi (rappeutunut, turmeltunut) ja kuumaksi naiseksi, joka on yöllä ukulea soittava kaljasieppo (IL 10.8.2017). Aallon käytös on johtanut siihen, että lehdistö saa käsiinsä häpeällisiä valokuvia hänen edesottamuksistaan homoklubilla (IL 3.8.2018, IS 3.8.2018,1. Kor. 6:9). 

Mistä on kyse? Laulu 'Naispaholainen' kertoo sen:

"Annoin pikkusormen
Se vei koko käden
Lähdin tulella leikkimään

Tein sen salaa
Nyt mun sydän roihuaa ja loppuun palaa..


..Taisi olla maanantai kun sinut manalasta hain
Tiistaina tottakai päiväkahvin sain
Keskiviikko kietoi meidät kuumaan syleilyyn... 

..Ja mä luulin, ettei kukaan nää..."

Mal. 2:14-15 (RK): "..sinä olet ollut usko­ton nuoruutesi vaimolle, vaikka hän on sinun kumppanisi, aviovaimosi. Herra on todistaja sinun ja vaimosi välillä. Niin ei tee yksikään, jolla on jään­nöskin Hengestä..."

Hoos. 4:11-12: "Haureus ja viini, rypäleen mehu, vievät järjen. Minun kansani kysyy neuvoa puultaan, ja puinen sauva sille vas­taa. Haureuden henki on sen eksyttänyt, haureudessaan se on luopunut Jumalastaan."

Tutkimusten mukaan kolmasosa suomalaisista pettää avioliittonsa aikana (IL 12.8.2017 s.18). Sen lisäksi moni ottaa avioeron ilman Raamatussa mainittua perustetta. Näistä synneistä on tehtävä parannus, koska muuten niistä saa tuomion helvettiin. Jumala edellyttää parannuksen tekoa ja päivittäistä hengellistä kasvua uskovilta, jotta pelastuisit Taivaaseen.

1 Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet..."

Mies ei saa hylätä vaimoaan ja vaimo ei saa vaihtaa aviomiestään. Laiton avioero on murhan veroinen synti. Avioerossa on usein myös syytön osapuoli, joka ei saa tuomiota, jos hän on joutunut kärsimään vääryyttä.

Mal. 2:16: "Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!"

Simson lankesi naisten manipulointiin, mistä syttyi jopa sotia filistealaisten kanssa

Raamattu on rehellinen kirja. Se kertoo opettavaisia tarinoita virheistä, ettemme tekisi samoja virheitä uudestaan. Simsonilla oli myös suuri halu naisiin, eikä hän pystynyt aina pitämään halujaan aisoissa. Vaikka Simson oli Jumalan mies, hän lankesi naisiin monilla erilaisilla tavoilla. Kukaan ihminen ei ole täydellinen ja Jumalan palvelijatkin tekevät joskus virheitä. Daavid lankesi myös aviorikokseen, mutta kun katui nöyrästi syntiään, Jumala antoi hänellä anteeksi (2. Sam. 12:13).

Tuom. 16:1-2: "Kerran käydessään Gazassa Simson näki siellä porton ja meni hänen luokseen. Kun kaupunkilaiset saivat tietää, että Simson oli naisen luona, he piirittivät talon ja asettivat illalla väijytyksen kaupunginportille."

Kun Simsonin rakastui johonkin naiseen, hän ei välittänyt oliko hänellä lupa ottaa nainen vaimoksi vai ei. Jos hänellä ei ollut muuten naista, hän kävi portton luona. Väärin valitut naiset, naisten juoniin lankeaminen ja porttot aiheuttivat koko ajan hänelle ongelmia. Jos Simson oli voimakas käsistään, niin hän oli heikko naisten viettelyille. Hän joutui naisten takia koko ajan filistealaisten kanssa sotaan ja koston kierteeseen. Jumala käytti hänen heikkoutta hyväksi, jotta filistealaiset tuhoutuisivat joutessaan sotaan ylivoimaisen Simsonin kanssa.

Tuom. 14:1-4: "Eräänä päivänä Simson kävi Timnassa ja näki siellä filistealaisen tytön. Palattuaan kotiin hän kertoi vanhemmilleen: "Näin Timnassa filistealaisen tytön. Hankkikaa hänet minulle vaimoksi!" Hänen vanhempansa sanoivat hänelle: "Eikö oman sukumme tytöistä tai edes kansamme joukosta löydy sinulle naista, kun sinun pitää mennä ottamaan itsellesi vaimo filistealaisten, noiden ympärileikkaamattomien, keskuudesta?" Mutta Simson sanoi isälleen: "Hanki hänet minulle vaimoksi, minä olen ihastunut häneen." Hänen vanhempansa eivät tienneet, että tämä oli Herran johdatusta ja että Herra tahtoi antaa aiheen taisteluun filistealaisia vastaan. Siihen aikaan filistealaiset näet pitivät Israelia valtansa alla."

Raamattu kieltää israelilaisia naimasta ulkomaalaista naista, joka ei usko Israelin Jumalaan (Neh. 13:23-25, Esra 9:2, 10:44). Sama sääntö koskee uuden liiton aikana, ettei uskova saa naida ei-uskovaa puolisoa. Jumala ei halua, että perheeseen tulee epäjumalanpalvelusta ja ristiriitoja epäjumalanpalveluksen takia (1. Kor. 7:15).

Matt. 10:34-39: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä."

Yleensä naiset pitävät vahvoista miehistä. Simson oli tässä suhteessa naisten mieleen, mikä helpotti Simsonia saamaan naisia. Kyse ei ole aina pelkästään ulkoisesta viehätysvoimasta, vaan myös Raamatun ajalle tärkeästä kyvystä tehdä raskasta työtä. Perheen isän työntekokyky vaikutti myönteisesti perheen taloudelliseen menestykseen. Kuten alkukertomuksessa sanotaan, miehen syntiin lankeemus johti siihen, että hänen on otsa hiessä ansaittava perheelleen elanto.

Simsonilla oli filistealainen vaimo, jota hän ei olisi saanut naida. Simson kävi Filisteassa (Gazassa) myös portton luona. Simsonin naiset toimivat filistealaisten ruhtinaiden hyväksi viekottelemalla Simson kertomaan salaisuuksia, koska heitä oli joko uhkailtu tai lahjottu, mihin he eivät olisi saaneet taipua. He manipuloivat avuillaan Simsonia, jotta Simson paljastaisi salaisuuksia. Simsonilla oli lisäksi tarve lyödä vetoa arvoitusten ratkaisusta ja hän ei osannut pitää suutaan kiinni, kun vaimo painosti häntä paljastamaan ratkaisun. Simson oli liian helposti naisten vietävissä. 

Raamattu määrä aviomiehen perheen pääksi, jonka tulee olla varuillaan ja viisas, ettei vaimo viettele häntä rikkomaan Jumalaan vastaan (Ef. 5:21-33). Turhanpäiväinen pimahtelu, teeskennelty itkeminen, mykkäkoulut ja muu kiusa ei saa taivuttaa aviomiestä tekemään typeryyksiä. Vaimo tekee syntiä Jumalaa vastaan, jos hän ei kunnioita aviomiestään ja pyrkii ottamaan hänet valtaansa.

Tuom. 14:17: "Vaimo kiusasi itkullaan Simsonia häiden seitsemänteen päivään asti, ja koska vaimo niin ahdisteli häntä, hän lopulta seitsemäntenä päivänä kertoi ratkaisun vaimolleen. Vaimo ilmoitti sen heimolaisilleen..."

Ef. 5:22-23: "Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää..." 

Vaimon tehtävä on olla hyvä kumppani ja apu aviomiehelleen.

1. Moos. 2:18: "Herra Jumala sanoi: "Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen."

Kuin Simson ja Delila
Simson rakastui sorekilaisen Delila-nimiseen naiseen ja vietti öitä hänen vierellään (Tuom. 16:4, 14). Raamattu kertoo, että timjalainen nainen oli Simsonin vaimo, mutta ei mainitse Delilan olleen Simsonin vaimo. Simson ja Delila asuivat kuitenkin yhdessä, mikä viittaa siihen, etteivät olleet menneet naimisiin antamalle toisilleen avioliittolupausta. 

Kun Delila lahjottiin selvittämään Simsonin voimien salaisuus. Hän viekotteli Simsonia kertomaan salaisuuden ja lopulta Simson ei pystynyt pitämään suutaan kiinni ja kertoi naiselle, että jos hänen hiuksensa leikataan, hän menettää voimansa. 

Tuom. 16:4-5, 16-17, 19-20: "Simson rakastui Sorekin laaksossa asuvaan Delila-nimiseen naiseen. Filistealaisten päämiehet menivät naisen luo ja sanoivat hänelle: "Viekoittele hänet kertomaan, mikä on hänen suurten voimiensa salaisuus ja miten me voimme voittaa hänet, niin että saamme hänet sidotuksi ja lannistetuksi. Silloin saat meiltä jokaiselta tuhat sata sekeliä hopeaa...     

..Ja kun Delila päivästä päivään ahdisti ja kiusasi Simsonia puheillaan, niin että mies oli kuollakseen tuskastunut, Simson lopulta paljasti hänelle salaisuutensa: "Veitsi ei ole milloinkaan koskettanut minun päätäni, sillä minä olen ollut Jumalan nasiiri äidinkohdusta saakka. Jos minun hiukseni leikataan, niin voimani katoaa ja minusta tulee yhtä heikko kuin kuka tahansa ihminen...

..Delila vaivutti Simsonin uneen sylissään ja kutsui sitten miehen, joka leikkasi pois Simsonin seitsemän palmikkoa. Silloin Simsonin voimat katosivat, ja näin Delila oli saattanut hänet hänen vihollistensa armoille. Delila huusi: "Simson, filistealaiset tulevat!" Simson heräsi unestaan ja ajatteli: "Minä riistäydyn taas vapaaksi kuten aina ennenkin." Mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä."

Simsonin ongelmasta kertoo oivallisesti "Läähätän ja läkähdyn" -laulun sanat:

"..Mä olen vanttera voimapussi
Kuin vanha kunnon Jukolan Jussi oon
Mä mitään tällaista tilannetta 
en ole ottanut huomioon

Voit panna tankoon sä kylmää rautaa 
sataan ja piikkiin, sen kyllä ilmaan saan
Silti sai minut tyttö kiikkiin
en osaa tempaista ollenkaan...

..Mä tänään hehtaarin pellon raivaan 
ja lyön sen huomenna pakettiin..
..Hätäilen ja hengästyn
Sähkövoimavirta sun saa lamaan mun.."

Simonsonin rakas Delila kavalsi hänet kohtalokkain seurauksin. Kun Simsonin hiukset oli leikattu, Simson menetti voimansa, filistealaiset ottivat hänet kiinni ja puhkaisivat hänen silmänsä. Sen jälkeen hän joutui tekemään vankilassa raskasta pakkotyötä sokeana ja häntä häpäistiin vihollisten juhlassa yleisön huviksi.

Haureus on kuolemansynti

Simson lankesi haureuteen, kun hän kävi portton luona. Jos Delila ei ollut hänen vaimonsa vaan avovaimo, kuten Raamatusta voisi päätellä, niin sekin oli väärin. 

Raamattu suhtautuu haureuteen vakavasti. Avioliiton ulkopuoliset irtosuhteet on hyvin selvästi kielletty. Mies ei saa hylätä vaimoaan, jos avioeroon ei ole laillista perustetta. Vaimo ei saa vaihtaa miestään. Monelle nuorelle ja myös varttuneemmalle intiimi rakastelu on niin suuri kiusaus, että he lankeavat siihen ilman avioliittoa tai omaa avioliittoaan rikkoen. Raamattu ei salli kumppanin testaamista rakastelemalla. Uskoon tulleen ja kastetun on lopetettavat haureuden harjoittaminen, koska sitä tekemällä uskovakin menettää helposti pelastuksensa (1. Kor. 6:9). Aviorikos on sen takia kuolemansynti.

Israelin kansa sai Mooseksen kasteen erämaassa (1. Kor. 10:2), mikä tarkoittaa pakoa Egyptin orjuudesta pois ja Jumalan lain mukaisen elämän aloittamista. Israelin kansa oli nähnyt valtavia Jumalan ihmetekoja, joten Jumala edellytti heiltä erityistä kuuliaisuutta noudattaa lakia. Esikuvana kasteesta oli Kaislameren alittaminen, kuten olisivat saaneet vesikasteen. Kansaa koeteltiin ja moni ei siitä selvinnyt, jolloin syntiin langenneet kuolivat erämaahan. Paavali varoittaa, että erämaavaellus oli varoittava esimerkki tuleville sukupolville (1. Kor. 10:11), jottemme lankea kuolemansynteihin. Hän varoittaa mm. haureudesta. Haureus on aviorikos, mutta myös epäjumalanpalvelusta verrataan haureuteen. Israelin kansa lankesi kumpaankin.

1. Kor. 10:8-14 (1933/38): "Älkäämmekä harjoittako haureutta, niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niinkuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta. 

Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta."

Erämaavaelluksen aikana naapurikansat hävisivät kaikki sodat Israelia vastaan. Koska he eivät pärjänneet Israelille ja he alkoivat punoa juonia Israelin tuhoksi. Paholainen yritti tuhota kansan haureudella ja epäjumalanpalveluksella. Israelin leiriin tuli vieraiden kansojen naisia viettelemään miehiä, joiden kanssa he eivät saaneet avioitua. Miehet lankesivat naisten viettelyyn ja alkoivat palvomaan vääriä jumalia naistensa mieliksi.

4. Moos. 25:1-2: "Kun israelilaiset olivat asettuneet Sittimiin, Israelin miehet luopuivat Herrasta ja alkoivat elää moabilaisnaisten kanssa. Naiset kutsuivat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin, ja miehet söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan."

Jumala vihastui israelilaisiin ja määräsi kuolemantuomion jokaiselle, joka oli tehnyt syntiä. Eräs israelilainen mies toi pyhäkkötelttaan (Jumalan valtaistuimen eteen) midianilaisen naisen, jossa he makasivat keskenään. Aaronin pojanpoika pappi Pinehas otti seipään ja samalla iskulla lävisti keskenään makaavat kuoliaaksi. Jumalan viha leppyi sen jälkeen. Jumala teki liiton Pinehasin kanssa, että hänen sukuhaaransa saa olla hänen pappinsa ikuisesti, koska Pinehas oli kiivaillut Jumalan puolesta. Jumala lupasi antaa hänen menestyä (4. Moos 10-13). Tässä rangaistuksessa surmattiin peräti 23000 henkeä. Sen lisäksi Jumala määräsi Israelin armeijan hävittämään midianilaiset (4. Moos. 25:16-17). Tämän esikuva muistuttaa, miten vakava synti on harjoittaa haureutta.

4. Moos. 25:6-13: "Itkiessään pyhäkköteltan ovella israelilaiset, Mooses ja koko kansa, saivat nähdä, kuinka muuan mies palasi heimonsa pariin midianilainen nainen mukanaan. Pinehas, joka oli pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, astui silloin esiin väkijoukosta. Hän otti käteensä keihään, meni miehen jäljessä teltan perälle ja lävisti keihäällä molemmat, israelilaisen miehen ja midianilaisen naisen, nauliten heidät siihen paikkaan. Silloin israelilaisia ahdistanut vitsaus lakkasi, mutta heitä oli jo kuollut kaksikymmentäneljätuhatta. 

Herra sanoi Moosekselle: "Pinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on lauhduttanut minun vihani. Hän on israelilaisten parissa kiivaasti puolustanut minun kunniaani, ja siksi minä en omassa kiivaudessani tyystin hävittänyt israelilaisia. Sano hänelle, että minä teen hänen kanssaan liiton ja annan hänen menestyä. Tämän liiton nojalla hän ja hänen jälkeläisensä saavat ikuisesti olla pappeja, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja näin sovitti israelilaisten synnin."

Tom Jonesin esittämä laulu kertoo Delilah-nimisestä naisesta, joka petti miestään kohtalokkain seurauksin. Laulun tekijä lienee saanut innoituksen lauluun Simsonin ja Delilan suhteesta.

Laulu kertoo miehen yöllä nähneen ikkunasta, kun hänen naisensa rakasteli vieraan miehen kanssa. Mies tuli aamulla odottamaan kadun toiselle puolelle ja näki vieraan miehen lähtevän pois naisen asunnolta. Sen jälkeen hän meni tapaamaan naistaan, jolloin nainen nauroi miehelle. Mies ei kestänyt katsoa naisensa naurua, vaan lopetti naurun surmaamalla hänet.

Tom Jones - Delilah

..She was my woman

As she deceived me I watched and went out of my mind
My, my, my, Delilah
Why why why Delilah


I could see, that girl was no good for me
But I was lost like a slave that no man could free...
..She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more...
..Forgive me Delilah I just couldn't take any more...
Rakastatko enemmän Jumalaa vai puolisoa, joka viettelee sinut rikkomaan Jumalaa vastaan?

On hyvin surullista katsoa, kun monet suomalaiset naiset ovat menneet ottamaan aviomiehen Lähi-idästä, jotka ovat pakottaneet naiset kääntymään väärään uskontoon ja pukemaan mustan kaavun päälleen. Tämä on kadotukseen tie, johon nainen lankeaa romanttisen rakkauden ja lasten takia.

5. Moos. 12:29-31: "..ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa."

5. Moos. 29:18-19: "..joka tästä liitosta välittämättä itsevarmasti ajattelee, että hänen käy hyvin, vaikka hän mielensä paaduttaen pysyykin luopumuksessaan. Hän saattaisi tuhoon teidät kaikki, niin hyvät kuin pahatkin. Tällaiselle luopiolle Herra ei anna anteeksi...    ..Herra pyyhkii hänen nimensä pois maan päältä,"

Esran kirja kertoo, kun israelilaiset olivat ottaneet kiellettyjä puolisoja, he katuivat syntejään ja lähettivät puolisot lapsineen takaisin kotimaahansa. He hylkäsivät ne perheenjäsenet, koska avioliitot olivat Jumalan tahdon vastaisia. Jumala varjeli Simsonia siten, että hän menetti väärät naiset ja joutui ahdinkoon syntiensä takia.

Esra 10:10-11, 44: "Pappi Esra astui esiin ja sanoi: "Te olette luopuneet Herrasta, kun olette ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia. Näin olette lisänneet Israelin syyllisyyttä. Tunnustakaa nyt syntinne Herralle, isienne Jumalalle, ja toimikaa hänen tahtonsa mukaan. Erottautukaa muista kansoista ja niiden naisista...     ..Kaikki nämä olivat ottaneet vaimokseen muukalaisnaisen, ja he lähettivät heidät pois, sekä vaimot että lapset."

1. Kor. 7:15: "Mutta jos se puoliso, joka ei usko, tahtoo erota, niin erotkoon. Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko. Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa."

Jumala lupasi kuningas Salomolle paljon rikkauksia ja kunniaa (1. Kun. 3:13). Salomolla oli peräti tuhat vaimoa. Salomo ei olisi saanut ottaa vieraiden kansojen jumalia palvovia vaimoja, jottei kuninkaan sydän käänny pois Jumalasta. Vaimojensa yllyttämänä Salomo alkoi palvoa epäjumalia, mistä hän sai Jumalalta moitteet. Hänen isällään Daavidilla oli myös paljon vaimoja. Raamattu moitti Daavidia aviorikoksesta, mitä Daavid katui anteeksi pyytäen. Raamattu kieltää kuningasta ottamasta liian paljon ylellistä omaisuutta ja vaimoa, jottei kuninkaan sydän kääntyisi pois Jumalasta. Erityisesti kielletään kuningasta hankkimasta itselleen hevosia Egyptistä, koska sieltä Jumala kansansa pois vei. Tämä käsky koskee sitä Israelin kuningasta, joka istuu Daavidin valtaistuimella (5. Moos. 17:14-17), mutta ei muita miehiä.

1. Kun. 11:1, 3-6, 8-10: "Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti...   ..Salomon vanhuuden päivinä vaimot viekoittelivat hänen sydämensä muiden jumalien puoleen, eikä hän ollut enää täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä Daavid oli ollut. Salomo rupesi palvelemaan astartea, sidonilaisten jumalatarta, ja ammonilaisten iljetystä milkomia. Salomo teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, eikä seurannut Herraa uskollisesti niin kuin isänsä Daavid...   ..Samoin hän teki uhripaikkoja muitakin vierasmaisia vaimojaan varten, niin että he saivat suitsuttaa ja uhrata jumalilleen. Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä, Israelin Jumalasta. Vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita jumalia, hän ei ollut totellut Herran kieltoa."

Jumala antoi kuningas Jooakselle kaksi vaimoa, mikä Raamatun mukaan oli oikein (2. Aik. 24:2-3), ja Moosekselle myös. Mirjam arvosteli Mooseksen toista avioliittoa, mistä Jumala rankaisi Mirjamia (4. Moos. 12). Raamattu sallii miehelle useita vaimoja, kunhan noudatetaan avioliiton sääntöjä, eikä ihminen voi muuttaa Jumalan Sanaa toiseksi (2. Moos. 21:10; 5. Moos. 21:15-17, 25:5-10; Jes. 4:1). Poikkeuksena on seurakunnan johtaja, jonka tulee olla yhden vaimon mies (1. Tim. 3:2) ja Daavidin valtaistuimella oleva kuningas, joka ei saa ottaa lukuisia vaimoa (liian monta), jottei hänen sydämensä käänny Jumalasta pois (5. Moos. 17:14-17). Katolinen kirkko hyväksyi moniavioisuuden 1200-luvulle asti, jonka jälkeen kirkko kielsi sen poliittista syistä, koska paavi halusi rikkoa ruhtinaskuntien hallitsijoiden keskinäiset veriliitot (tyttäret annettiin naapurille vaimoksi rauhan takeeksi). Jesajan kirjan 4.-luku kertoo ajasta, jolloin tuhatvuotinen valtakunta alkaa, ja seitsemän naista kosii yhtä miestä:

Jes. 4:1-5: "Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä.

Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi -- kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Kun Herra on huuhtonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä, hän nostaa Siionin vuoren ylle ja sinne kokoontuneiden ylle päiväksi pilven ja yöksi savupatsaan ja tulen loimun. Ja Herran kirkkaus on oleva kattona kaiken yllä." 

Vanhoina päivinä Salomo tilitti huonoja kokemuksia naisista Saarnaajan kirjassa. Salomo ei ollut pelkästään kuningas vaan myös perheen pää. Hän oli vastuussa, että Jumalan lakia noudatetaan. Perheen pää ei saa olla vaimon sulojen vietävissä. Hänen tulee ohjata perhettä noudattamaan Jumalan tahtoa.

Saarn. 7:26-29: "Minä havaitsin: Kuolemaakin katkerampi on nainen. Hän on pyydys, hänen sydämensä on ansa, hänen kätensä ovat kahleet. Jumalalle mieluinen hänet välttää, mutta synnintekijä takertuu hänen verkkoonsa. Katso -- sanoi Saarnaaja -- tämän minä totesin, kun kohta kohdalta pyrin tulokseen:  en löytänyt, mitä kaiken aikaa etsin, ihmistä. Tuhannen joukosta minä löysin yhden, mutta koko määrästä en ainoatakaan naista. Vain tämän minä sain selville: Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punovat kieroja juonia."

Aadamin olisi pitänyt aviomiehenä estää Eevaa syömästä kiellettyä hedelmää, mutta vaimo onnistui sen lisäksi yllyttämään hänen syömään myös kiellettyä hedelmää kohtalokkain seurauksin. Kumpikin karkotettiin pois paratiisista ja ikuinen elämä muuttui kuolevaisen elämäksi. Paavali perustelee, miksei vaimo saa opettaa aviomiestään, eikä hallita häntä.

1. Tim. 2:12-15: "Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."

1. Moos. 2:16 (Jumala sanoi): "Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan."

Jos vaimo lupaa Jumalalle, että hän kieltäytyy jostakin, hänen aviomiehellä on oikeus purkaa vaimonsa tekemä lupaus. Tämä korostaa, että Jumala on tarkoittanut aviomiehen perheen pääksi myös hengellisissä asioissa.

4. Moos. 30:7-9: "Jos naimaton nainen on antanut lupauksen tai on harkitsemattaan sitoutunut kieltämään itseltään jotakin, hänen on myös mentyään naimisiin pidettävä lupauksensa ja sitoumuksensa, ellei hänen miehensä puutu asiaan. Mutta jos hänen miehensä sinä päivänä, jona saa tietää asiasta, kieltää häntä, mies samalla kumoaa vaimonsa tekemät lupaukset ja päätökset pidättyä jostakin, ja Herra antaa vaimolle anteeksi."

Simson oppi kuuliaisuuden, kun hänet kastettiin tulessa

Simsonin oli opittavat kuuliaisuus Jumalalle, jotta hän voisi pelastua. Simsonin oli tehtävä parannus. Jumalan suurta armoa oli, että Hän kastoi Simsonin tulessa, jolloin alttius tehdä syntiä naisten kanssa poltettiin hänestä pois (Matt. 3:11-12). Jumalan Henki lähti Simsonista pois ja hän menetti voimansa. Hän joutui filistealaisten vihollisten käsiin, jotka puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet vankeuteen tekemään raskasta pakkotyötä. Simsonia nöyryytettiin väärän jumalan juhlassa tekemällä hänet naurun alaiseksi. Simson nöyrtyi ja lopuksi antoi koko elämänsä Jumalalle.  

1. Kor. 5:3-5: "..mitä syylliselle on tehtävä. Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä, tuo mies on luovutettava saatanalle ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä."

Simsonin hiukset kasvoivat vankilan pakkotyössä takaisin. Hän halusi jatkaa taistelua filistealaisia vastaan ja pyysi Jumalalta voimia viimeistä ponnistusta varten. Viimeisillä elämänsä hetkillä Simson huusi Herraa avuksi. Jumalan Henki palasi Simsoniin takaisin ja hän pystyi käsivoimillaan sorruttamaan vihollisen suuren rakennuksen, jolloin suuri määrä filistealaisia kuoli. Simson kuoli samalla marttyyrinä ja pelastui (Tuom. 16:28-30, Hepr. 11:30-35).

Tuom. 16:28: "Silloin Simson huusi Herraa avukseen ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, muista minua! Anna minulle vielä tämän kerran voimia..."

Joel 3:5: "Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."

Luuk. 23:39-43: "Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: "Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!" Mutta toinen moitti häntä: "Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa." Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa."

Simson oppi virheistään, kun joutui kärsimään virheidensä seuraukset. Vaikka hänellä oli ollut suuria puutteita, hän osoitti lopuksi suurta uskoa taistellessaan loppuun asti Jumalan puolesta. Raamattu sisällyttää Simsonin uskon sankarien luetteloon tuomarien Barak, Gideon ja Jeftan rinnalla.

Hepr. 11:30-35: "Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Koska portto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekaniskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin."

Samalla tavalla Jumala puhdistaa niitä ihmisiä, jotka Hän on päättänyt suuressa armossaan pelastaa (Room. 9:18). On Jumalan suurta armoa, että Hän laittaa kadotukseen matkalla olevan suureen kärsimykseen, jotta hän nöyrtyisi ja lopettaisi synnin tekemisen. On parempi, että kärsii vähän aikaa, jotta oppii kuuliaiseksi ja pelastuu kuin, että välttää kärsimykset sydän paatuneena ja viettää ikuisuuden tulisessa järvessä. Teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Sakkokierros tiellä Taivasten Valtakuntaan'.

Kaikkien ei tarvitse oppia suoraselkäisyyttä samalla tavalla kuin Simson joutui. Yeshua (Jeesus) mainitsi hyvänä esimerkkinä Johannes Kastajan, joka ei heilunut eikä huojunut yleisön mielipiteiden mukaan, vaan puhui totuuden. Sen esimerkin mukaan meidänkin tulee pysyä totuudessa ja Jumalan tahdossa, vaikka meitä painostettaisiin tai viekoteltaisiin uskollisuutemme murtamiseksi. Johannes Kastajan uskollisuus johti siihen, että hän kuoli marttyyrinä, mutta sen jälkeen Johannes Kastaja (sama mies kuin Elia) ilmestyi Mooseksen kanssa kirkastusvuorella kaikessa Taivasten Valtakunnan loistossa Yeshualle ja kolmelle opetuslapselle (Matt. 17:1-13).

Matt. 11:7-11 (1933/38): "Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'. Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän."

Mitä seurakunnat voivat oppia Simsonin tarinasta?

Paholainen pyrki tuhomaan Simsonin hänen heikoimman kohtansa kautta. Simson rakasti naisia ja taipui heidän manipulointiin samalla tavalla, mitä Aadam teki. Paholainen pyrki tuhoamaan Aadamin naisen kautta. Paholainen lahjoi Eevaa valheella, että kielletyn hedelmän syömisestä ei voi kuolla vaan pikemminkin muuttuu Jumalan vertaiseksi. Eeva uskoi käärmeen valheen. Eevasta ei tullut Jumalaa vaan kuolevainen ihminen, joka karkotettiin Aadamin kanssa pois paratiisista. Samalla tavalla filistealaiset lahjoivat Delilan viekottelemaan Simsonia. Kun Simson varomattomasti paljasti voimansa salaisuuden, hänen naisensa Delila kavalsi hänet lahjuksia vastaan.

Monet uskovat rakastavat enemmän seurakuntaansa kuin Jumalaa, mikä on syntiä. Se tekee heidät alttiiksi painostukselle uskoa valheita. Jehovan todistajat ovat kuin seurakuntansa kahleissa, eivätkä pysty kuuntelemaan yhtään niitä Raamatun jakeita, jotka osoittavat heidän uskontonsa vievän heidän tuliseen järveen. 

Ilm. 21:8: "..epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle."

Ilm. 22:15: "Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä."

Monet kirkkokunnat ovat taipuneet poliittisen painostuksen edessä ja sallineet naisten valitsemisen seurakunnan johtajiksi, kirkkoherroiksi ja piispoiksi, vaikka Raamattu kieltää naiselta johtavan aseman seurakunnassa (1. Tim. 3:2). Sama maallistuminen on johtanut myös siihen, että monissa seurakunnissa vihitään homopareja tai heidän parisuhteen puolesta rukoillaan, vaikka Raamattu kieltää senkin (1. Kor. 6:9, Hes. 33:7-9).

Eräille luterilaisille on suuri kynnys pyytää kastetta Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen, jotta hän saisi syntinsä anteeksi Golgatan sovitustyön johdosta. Luterilaiset pelkäävät menettävänsä ystävänsä ja seurakuntansa palvelut, jos he noudattavat Jumalan tahtoa pyytää itse kastetta. Se osoittaa heidän etsivän enemmän omaa viihtymistä kuin Jumalaa.

Apt. 2:38: "Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen."

Mark. 16:16: "Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Paholainen on keksinyt ovelia syytöksiä niiden sananjulistajien päälle, jotka opettavat oikein Raamattua vaatimalla tekemään parannuksen synneistä ja ottamaan kasteen, jotta saisivat syntinsä anteeksi Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä. Totuudessa pysyviä sananjulistajia syytetään, että opettavat väärin kasteen tai lain tekojen pelastavan. Nämä väitteet ovat tahallaan asiayhteydestä irrotettuja puolitotuuksia, joiden tarkoitus on vääristellä, mitä opetus kokonaisuudessa tarkoittaa. Syytösten tarkoitus on pelotella Jumalaa etsiviä pois kuuntelemasta oikeaa Raamatun opettamista. Kasteesta on lisää artikkelissa: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Simsonin tarinan opetus on varoittaa niistä seurauksista, jos uskova taipuu painostuksen tai viekottelun johdosta tekemään kompromisseja Jumalan Sanan kohdalla. Jumala edellyttää, että rakastat Häntä kaikilla voimilla ja vasta Hänen jälkeen lähimmäisiä. Jos et ole Jumalan puolella, olet häntä vastaan, vaikka olisit aktiivinen seurakuntalainen. Toivottavasti et joudu viimeisellä tuomiolla selittämään syntejäsi näillä sanoilla: "Tein sen, koska pappi opetti niin ja luotin häneen" tai "Tein sen, koska vaimoni vaati minua sellaista tekemään".

Matt. 22:36-40 (RK): "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kai­kella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’ Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat."

Uuden liiton aikana meillä on opettajana Jumalan Sana. Kun opiskelemme Raamatun kunnolla ja hylkäämme kaikki ne raamatunopettajien opetukset, jotka eivät ole Jumalan Sanan mukaisia, Jumala kirjoittaa sydämeemme lain ja eloton kivisydämemme virkoaa eläväksi lihasydämeksi. Uudesta liitosta on lisää artikkelissa: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'.

Jer. 31:33-34: "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.  

Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Ps. 40:8-9: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."


Jes. 51:4, 7 (1933/38): "Kuuntele minua, kansani, kuule minua, kansakuntani, sillä minusta lähtee laki, ja minä panen oikeuteni valkeudeksi kansoille...   ..Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini..."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Onko tuomarien aika ohi?

Se mitä on ennen ollut, on tuleva uudestaan. Jumalan toimintatapa on, että hän voi antaa profetioiden toteutua monta kertaa, jotta aiempi toteutuminen antaa esikuvaa seuraavalle. Kaikki sivut Raamatusta ovat kaikkina aikoina ajankohtaista luettavaa. Jumala toistaa historian aikana tapahtuneita asioita uudelleen, joskus eri versioina, jotta ihmiset tunnistavat, miten asia liittyy Jumalan toimintaan.

Saarn. 1:9-10: "Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla. Vaikka jostakin sanottaisiin: katso, tämä on uutta, on sitäkin ollut jo muinoin, kauan ennen meitä."

Ilmestyskirja kertoo kahdesta tulevasta säkkipukuisesta profeetasta. Heillä on suuri valta lyödä kaikkea maata vitsauksilla. Nämä profeetat ovat ne miehet, jotka seisovat Jumalan valtaistuimen vieressä. Heillä on erittäin korkea asema Taivasten valtakunnassa. He ovat Jumalan asettamia tuomareita, joilla on valta nuhdella ketä tahansa. Jos joku yrittää tehdä heille pahaa, tulee tuomarien suusta tuli, joka surmaa vastustajan.

Ilm. 11:3-6, 11-13: "Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää." Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat...

..Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: "Nouskaa tänne!", ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys. Kymmenesosa kaupungista sortui, ja järistyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta ihmistä. Muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa."

Tuomari astuu esiin
Tuomarien aika ei ole vielä ohi, mutta heillä tulee olemaan se asema ja tehtävä, mitä Jumala kulloinkin määrää. Tuomiota luetaan erityisesti seurakunnille, jotka eivät ole noudattaneet Raamatun Sanaa.

1. Piet. 4:17: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta."

Joh. 12:48-50 (Jeesus sanoo): "Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän..."

Nykyään fyysisellä voimalla ei ole vastaavaa merkitystä kuin Simsonin aikana, mutta voima eri muodoissa on kuulunut aina valtaan, oli se sitten toimeenpanovaltaa, tuomiovaltaa tai oikeus käskeä armeijaa. Nykyään lähes kaikki yhteiskunnan toiminnot ovat täysin riippuvaisia energian saannista ja elektroniikan toiminnasta. Jos Simsonilla oli käsivoimat katkoa paksut köydet ympäriltään, nykyajan tuomarilla on valta suun käskyllä lamauttaa sähkö- ja tietojärjestelmiä, toisella käskyllä palauttaa ne toimintakuntoon sekä määrätä muita vakavia vitsauksia.

2. Tess. 1:7-9 (1933/38): "..kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta..." (vert. Room. 2:12-13, 1. Tim. 1:11) 

Tässä artikkelissa on opetettu, että lainsäädäntövalta on Jumalalla. Raamattu kertoo hyvin selvästi, että tuhatvuotisessa valtakunnassa maailmaa johtaa Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus), jolloin noudatetaan Raamatun lakia, mitä Yeshua tuli itse myös noudattamaan (Matt. 5:17-20, asiasta lisää). Samaa lakia noudattivat myös juutalainen Paavali ja hänen apulainen pakana Timoteus (Apt. 25:7-8, 28:17, 21; Room. 2:27, 3:31). Onko tässä jotain väärää tai huonoa? Uskaltaako joku arvostella Yeshuaa (Jeesusta) siitä, että Hän noudatti lakia, käski muita noudattamaan lakia ja opettaa sen kaikille kansoille (Matt. 23:1-3, 28:18-20)? On parempi olla arvostelematta, jos haluat päästä sisään Taivasten porteista. Tuhatvuotisen valtakunnan kaikki johtajat ovat messiaanisia juutalaisia (Matt. 19:28, Ilm. 14:1-3), joten on parempi hyväksyä se totuus, joka lukee Raamatussa.

1. Kor. 10:10-11: "Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä; he saivat surmansa kuolemanenkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja."

4. Moos. 14:35-38 (RK): "Minä, Herra, olen puhunut. To­tisesti, minä teen näin koko tälle kel­vottomalle seurakunnalle, joka on liittoutunut minua vastaan. Tähän au­tiomaahan he kaikki hukkuvat, tänne he kuolevat.” Silloin miehet, jotka Mooses oli lähettänyt maata vakoilemaan ja jot­ka palattuaan olivat saattaneet koko kansan napisemaan häntä vastaan puhumalla pahaa tuosta maasta, kuolivat vitsaukseen Herran edessä. Nämä miehet olivat puhuneet pahaa tuosta maasta. Vain Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jäivät eloon niistä miehistä, jotka olivat käyneet vakoilemassa maata."

Millä tavalla tehdään niin suuri muutos maapallolla, että Jumalan tahtoma järjestys palaa takaisin. Siitä kertoo Ilmestyskirja, Malakian kirjan 3:1-5, Jesajan kirjan luku 66:15-24 jne. Se on ankaraa puhdistamista ja tulessa kastamista (Matt. 3:11-12). Jumala lähettää tuomarinsa johtamaan kansoja pelastukseen ja julistamaan Jumalan vanhurskaita tuomioita Jumalan tahtoa vastustaville. Pienestä Jumalalle uskollisesta jäännöksestä kasvaa suuret kansat.

Mal. 3:1-3: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois."

Onko laki ja profeetat voimassa edelleen?

4. Moos. 15:22-23 (RK): "Te voitte kuitenkin vahingossa jättää täyttämättä jonkin näistä käs­kyistä, jotka Herra on Moosekselle antanut. Se voi olla mikä hyvänsä käskyistä, jotka Herra on Mooseksen kautta teille antanut, siitä päivästä lähtien, jona Herra antoi käskynsä. Nehän ovat voimassa myös kaikkien tulevien sukupolvien aikana."

Mikael opettaa videolla Raamattua lainaten aiheesta, onko laki ja profeetat voimassa uuden liiton aikana? Niiden kannattaa katsoa video, jotka haluavat päästä Kristuksen morsiusseurakuntaan ja tuhatvuotiseen valtakuntaan (myös Taivasten Valtakuntaan). Videon käsikirjoitus on luettavissa myös PDF-dokumentista.

Luuk. 16:17 (Jeesus sanoo): "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Apt. 24:14 (1933/38, Paavali sanoo): "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,"


Miika 4:2-3 (1933/38): "Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka."