torstai 30. joulukuuta 2021

Edomin kuningas Job oli ennakkokuva Kristuksesta


  • Jobin kirja on maailman vanhin kirja, jota pidetään kirjallisuuden mestariteoksena
  • Jumala kehui Jobin vanhurskautta, mutta saatana kyseenalaisti Jobin vilpittömyyden
  • Rikas Job menetti kaiken ymmärtämättä syytä kärsimyksilleen, mutta ei kuitenkaan kironnut Jumalaa vaan nöyrästi käänsi poskensa: "Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!"
  • Elifaksen, Bildadin ja Sofarin mielestä Jobin kärsimykset johtuivat hänen synneistään, vaikka näyttöä sellaisesta ei ollut
  • Profeetta Elihu nuhteli Jobia, koska hän kuitenkin kyseenalaisti kärsimyksen oikeutuksen, ja hänen kolmea ystäväänsä, koska he syyttivät Jobia väärillä perusteilla
  • Jumala perusteli kaikkivaltiuttaan ylivertaisella viisaudellaan sekä voimallaan luoda tähdet, ilmat, eläimet ja muu luonto, joten Luojalla on oikeus koetella ja kasvattaa ihmislapsiaan, minkä Hän kajautti myrskytuulesta
  • Jumala hyvitti kaksinkertaisesti Jobin menetykset ja antoi hänen kolmelle ystävälle anteeksi väärät puheensa, koska Job rukoili heidän puolesta ja he antoivat Jumalalle polttouhrin
Kaunokirjallisuuden asiantuntijat ovat ylistäneet Jobin kirjaa jopa maailman parhaaksi


Jobin kirjaa ei sanota vain Raamatun vanhimmaksi kirjaksi vaan maailman vanhimmaksi kirjaksi, joka on arviolta noin 3400 vuotta vanha. Jobin kirja on noin 300 vuotta vanhempi kuin Mooseksen kirjat. Raamattu on maailman levinnein ja siten myös suosituin kirja. Sitä on painettu kautta-aikain noin 5 miljardia kappaletta ja Jobin kirja on Raamatussa.


Jobin kirja on muutenkin ainutlaatuinen. Se on heprean kielellä kirjoitettu runo, joka luokitellaan tyylilajiltaan runolliseksi draamaksi. Runollinen ilmaisu kärsii jonkin verran kääntämisestä suomeksi, mutta alkukielellä luettuna runous on huippuluokkaa. 


Jobin kirjaa pidetään hepreankielisen kirjallisuuden helmenä. Englantilainen runoilija Alfred Tennyson piti Jobin kirjaa huomattavimpana runotuotteena, jonka ihmiskunta tuntee. Muista teoksen taiteellista arvoa ylistäneistä tutkijoista mainittakoon vielä Robert Lowth, Johann Gottfried von Herder, Ernest Renan, Alexander von Humboldt ja Henrik Schück. Jobin kirja on vaikuttanut mm. John Miltonin ja Goethen teoksiin (Kailo, Uriel: Job, sinä ja minä – kärsimyksen ongelma Jobin kirjan ja nykyhetken valossa, s. 13–14. Helsinki: Kirjaneliö, 1971). Jos menneinä aikoina olisi annettu Nobelin kirjallisuuspalkintoja, Jobin kirja olisi sen taatusti saanut.


Jobin kirja lasketaan viisauskirjallisuuden luokkaan Saarnaajan kirjan ja Sananlaskujen kanssa. Jobin kirjan luku 28 ja Sananlaskujen kirjan luku 8 käsittelevät erityisesti personoitua viisautta. Jumala on Viisaus, joka opettaa ihmiset palvelijoista kuninkaisiin asti toimimaan viisaasti. Jumalan pelko on viisauden alku ja Israelin Pyhän tunteminen ymmärryksen perusta (Sananl. 9:10). Jumalan antama viisaus on arvokkaampi lahja kuin kallein kulta. Jumala antaa kuuliaisille viisautta, jotta he ymmärtäisivät ihmisen elämää ilon ja surun päivinä.


Job 28:18-23, 28: "Koralleista tai kristalleista on turha puhuakaan. Pussillinen viisautta on enemmän kuin kaikki helmet. Nubian topaasit eivät vedä viisaudelle vertaa, puhtain kulta ei riitä sen maksuksi. Mistä viisaus on lähtöisin? Missä asuu ymmärrys? Se on kätkössä, kukaan ei voi sitä nähdä, se on piilossa taivaan linnuiltakin. Kuolema sanoo, tuonela sanoo: "Vain huhu siitä on kulkenut korviimme." Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. Hän yksin tietää, missä se asuu...   ..Ihmiselle hän sanoi: "Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa."


Sananl. 8:1-18: "Kuulkaa! Viisaus kutsuu, ymmärrys korottaa äänensä. Kukkulan laella, tien vierellä se seisoo, siellä missä polut haarautuvat eri suuntiin. Markkinapaikoilla, tungoksen keskellä, kaupunkiin vievillä porteilla se huutaa: "Teitä minä kutsun, ihmiset, teille kaikille osoitan sanani. Hankkikaa viisautta, te ymmärtämättömät, hankkikaa tietoa, te houkat! Kuulkaa! Minä puhun totuuden sanoja, puhun ilman vilppiä, kun suuni avaan. Minkä kieleni tuo julki, se on kaikki totta, huuleni kauhistuvat jumalattomuutta. Minkä puhun, se pitää paikkansa, puheeni ei ole kieroa eikä väärää. Se on selkeää sille, joka ymmärtää, helppoa sille, joka on tavoittanut tiedon. Arvostakaa ohjeitani enemmän kuin hopeaa, tietoa enemmän kuin kalleinta kultaa, sillä viisaus on koralleja arvokkaampaa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa. "Minä, viisaus, viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat kumppanini. Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta. Minulta tulee ajatus, minulta sen toteutus, minä olen ymmärrys, minun on voima. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait. Minun avullani valtiaat pitävät valtaa, kansan johtajat antavat oikeat tuomiot. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ne, jotka etsivät, löytävät minut. Minun kanssani tulevat rikkaus ja kunnia, ehtymätön vauraus ja suuri siunaus."


Jobin kirja on älyllisesti haastava ja laittaa lukijansa miettimään monia elämän perimmäisiä kysymyksiä, joihin kirja antaa lopussa vastauksia. Jotta kirjaa voi paremmin ymmärtää, kannattaa perehtyä sen taustoihin ja rakenteeseen, niin pääsee helpommin juonesta kiinni. Tässä artikkelissa avataan kirjan taustoja.


Jobin kirja pohtii, miksi maailmassa on kärsimystä


Jobin kirja pohtii ns. pahan ongelmaa: miksi maailmassa on pahaa ja miksi hyvät ihmiset joutuvat kärsimään ja miksei Jumala ota pahaa pois vai ottaako kuitenkin? Kirjassa uskonnolliset konservatiiviset miehet syyttävät hyvää tehnyttä vanhurskasta miestä synnin tekemisestä vain sen perusteella, että hän on joutunut suuriin kärsimyksiin. Väärä profetia tukee perusteetonta syytöstä, jonka kumoaa Jumalan antama oikea profetia. Kirjassa on onnellinen loppu: Job palkitaan ja häntä väärillä perusteilla syyttäneet ystävät saavat armoa kaduttuaan ensin vääriä puheitaan.


1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."


Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä."


Kirjan päähenkilön Jobin tarina on ennakkokuva tulevasta Kristuksesta, joka luopui vähäksi aikaa Jumalalle kuuluvista oikeuksista, eli köyhänä ihmisenä, kärsi ilman omaa syytään, mutta oli kuitenkin kuuliainen Taivaan Isälle ja lopulta korotettiin koko maailman Kuninkaaksi (Ps. 2:6-12, Dan. 7:13-14, Matt. 28:18). Tämä artikkeli on jatko-osa aiemmalle artikkelille: 'Ennakkokuvilla on suuri merkitys Raamatun opetuksessa'.


Fil. 2:5-11: "Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.  Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."


Hepr. 5:8-10: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta."

 

1. Piet. 2:20-22: "..Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. -- Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.


Kuka on Jobin kirjan kirjoittanut? Kirja ei kerro kirjoittajaa, joten sitä tulee päätellä muista seikoista. On arveltu, että kirja olisi joko Mooseksen tai Jobin itsensä kirjoittama, mutta kirjan alussa on sellainen kohtaus Jumalan valtaistuinsalista, mistä Job ei ollut tietoinen. Moosekselle on myös parempi ehdokas. Kirjan lopulla astuu esille nuori mies Elihu, jonka nimi on päähenkilöistä poiketen heprealainen. Elihun sanotaan olevan Ramin sukua, joten hän on saattanut olla Juudan pojanpojanpojan Ramin jälkeläinen (Job 32:2, 1. Aik. 2:4-9). Elihun puheesta käy ilmi, että Elihulla oli profeetallista tietoa asiasta ja hän lopuksi antaa esipuheen Jumalan jylisevälle puheelle myrskyn keskeltä taivaasta. Elihu oli Jumalan profeetta, joka oli kuulemassa Jobin ja hänen ystäviensä keskustelun ja lopuksi ilmoitti Jumalan sanoman heille. Profeetta Elihu on todennäköisimmin Jobin kirjan kirjoittaja, koska hänellä oli mahdollisuus saada tietää tapahtumat Jumalan valtaistuinsalissa.


Job 36:1-4 (1933/38): "Elihu jatkoi puhettaan ja sanoi: "Maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa. Minä noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani oikeuden; sillä totisesti, sanani eivät ole valhetta - mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi."


Job 33:14-18: "Kyllä Jumala puhuu, puhuu toisenkin kerran, mutta ihmiset eivät sitä huomaa. Unessa, öisessä näyssä hän puhuu. Kun ihminen vaipuu uneen, kun hän nukkuu vuoteellaan, silloin Jumala avaa hänen korvansa ja varoittaa ja uhkaa saadakseen hänet luopumaan pahoista teoista ja karsiakseen hänestä ylpeyden, sillä Jumala tahtoo pelastaa hänet joutumasta hautaan tai juoksemasta keihäiden saaliiksi."


Jobin kirjan tapahtumat sijoittuvat Edomiin, nykyiseen Etelä-Jordaniaan


Jobin kerrotaan asuneet Usin maassa. Missä se on? Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala hajotti ihmiskunnan ympäri maailman. Maantieteellisiä alueita alettiin kutsua sen kantaisän mukaan, minne kukin suku meni. Alkuvaiheessa valtiot olivat suvun isän johtamia yhteisöjä, jotka kasvoivat sukujen hallinnassa oleviksi klaaneiksi, jolla oli yksi muurien suojassa oleva kaupunki ja sen ympärillä maatiloja. Näillä pienillä ruhtinaskunnilla ei ollut tarkkoja rajoja ja ne muuttuivat väestön kasvun yms. johdosta. Kun kaupungit liittoutuivat keskenään syntyi suurempia kansallisvaltioita.


Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset saivat Israelin omaksi maaksi. Heidän veljensä saivat Jordanjoen itäpuoliset maat omakseen. Abrahamin veljenpojasta Lootista tuli ammonilaisten ja mooabilaisten kantaisä. Moab oli Kuollenmeren itäpuolella, jonka pohjoispuolella oli Ammon, jossa on nykyään Jordanian pääkaupunki Amman. Mooabin  eteläpuolella on Edom, joka on nykyisessä Etelä-Jordaniassa ja Pohjois-Saudi-Arabiassa. Abrahamin sukuluettelossa tulee vastaan myös nimet Amalek ja Midian (1. Aik. 1:32). Heidän jälkeläisiä Raamattu kutsuu amalekilaisiksi ja midianilaisiksi. Edomilaiset ja midianilaiset asuivat samoilla seuduilla ja mahdollisesti myös paljolti keskenään. Nabatealaiset olivat Abrahamin pojan Nebajotin jälkeläisiä, jotka asuivat myös samoilla seuduilla (kartta)


1. Moos. 19:36-38: "Niin Lootin molemmat tyttäret tulivat raskaaksi isästään. Vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Moab; hänestä tuli nykyisten moabilaisten kantaisä. Nuorempi synnytti hänkin pojan ja antoi tälle nimeksi Ben-Ammi; hänestä tuli nykyisten ammonilaisten kantaisä."


1. Aik. 1:28-29, 32: "Abrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. Tässä on luettelo heidän jälkeläisistään. Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam…  ..Pojat, jotka Abrahamin sivuvaimo Ketura synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan."


Valitusvirsien mukaan Usin maa on Edom, jossa oli aiemmin asunut Seirin poikia, mistä tulee alueen vuoriston nimi Seirin vuoristo (YouTube-video). Seirin jälkeläinen oli Us, jonka suvun keskuuteen muutti Jaakobin kaksoisveljen Esaun jälkeläisiä, joita sanottiin edomilaisiksi. Jobin kirjan yksi päähenkilö on Jobin ystävä Elifas, joka oli Temanista, mikä on Edomissa (Job 2:11, Jer. 49:20, Hes. 25:13). Esaun yksi pojista oli Elifas, jonka poika oli Teman. Jobin kirjan kuvaukset sopivat erittäin hyvin Edomiin ja sen lähiseuduille.


Job 1:1: "Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa."


Valit. 4:21: "Iloitse vain ja riemuitse, sinä Edomin kansa, joka asut Usin maassa..."


1. Moos 36:11, 20-21, 28: "Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefo, Gaetam ja Kenas...   ..Nämä olivat horilaisen Seirin pojat, jotka entuudestaan asuivat Edomin maassa: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Disan. Heistä saivat nimensä horilaisten, Seirin jälkeläisten, heimokunnat Edomin maassa...   ..Ja Disanin pojat olivat Us ja Aran."


Mistä tulee Edomin maan nimi? Heprealainen sana 'adom' merkitsee punainen (Biblehub). Sanat 'adam' (Adam, ihminen), 'edom' (Edom), 'adom' (punainen) kirjoitetaan samoilla kirjaimilla, koska heprean kielessä sanat on alun perin kirjoitettu vain konsonanteilla. Edomin nimi tulee punaisesta keitosta, jonka Esau osti veljeltään Jaakobilta maksamalla sen esikoisosuudellaan isänsä perinnöstä. Esau ei siis pitänyt isänsä omistamaa Israelin maata minkään arvoisena ja halusi ilmeisesti muuttaa sieltä pois. Niin siinä kävi, että Esaun jälkeläisistä tuli Etelä-Jordaniassa asuvia edomilaisia ja Jaakob sai itselleen koko Israelin maan. Jakob sai uuden nimen Israel ja hänen kaksoisveljensä Esau sai uudeksi nimekseen Edom (1. Moos. 32:28).


1. Moos 25:29-34 (RK): "Kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, Eesau tuli kedolta väsyneenä. Hän sanoi Jaakobille: "Anna minun hotkia tuota punaista, tuota punaista keittoa, sillä minä olen näännyksissä." Siksi häntä kutsutaan nimellä Edom. Mutta Jaakob sanoi: ”Myy minulle ensin esikoisuutesi." Eesau vastasi: "Minähän olen kuolemaisillani! Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta?" Jaakob sanoi: "Vanno minulle nyt." Niin Eesau vannoi Jaakobille ja myi esikoisuutensa hänelle. Silloin Jaakob antoi Eesaulle leipää ja linssikeittoa. Tämä söi ja joi, nousi ja meni pois. Näin halpana Eesau piti esikoisuutta."


Hepr. 12:16-17 (RK): "ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyynelin pyysi."


1. Moos 36:8: "Esau eli Edom asettui asumaan Seirin vuorille."


Job oli hyvin rikas Edomin kuningas aikana, jolloin Israelin kansa asui Egyptissä


Job (myös Jobab) oli Jaakobin kaksoisveljen Esaun pojanpoika. Hän oli Edomin maan järjestyksessä toinen kuningas. Jobin ystävä Elifas oli hänen setänsä. Edomissa oli kahdeksan kuningasta ennen kuin Israel oli palannut takaisin Egyptistä luvattuun maahansa ja saanut oman kuninkaansa (1. Moos. 36:31-43). 


Vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa on Jobin kirjan lopussa jälkikirjoitus, jota ei ole nykyisessä heprealaisiin kirjoituksiin perustuvassa Raamatussa. Sen mukaan Edomin kuningas Jobab sai lopuksi uuden nimen Job. Nimi Jobab tulee heprealaisesta sanasta 'yabab', joka merkitsee valittaa, huutaa (Biblehub). Job merkitsee 'hän joka tulee takaisin' (Biblehub). Job kerrotaan asuneen Idumean (alue Etelä-Israelissa) ja Arabian rajalla, mikä viittaa Petraan. Jobin setä Elifas olisi Temanin kuningas, Bildad Suahin hallitsija ja Sofar Naaman kuningas, jotka ovat saattaneet olla Edomin kuninkaan Jobin alaisia Edomin ruhtinaita. Tässä on Septuagintan jae Job 42:17 englanniksi käännettynä (lähde):

"And Job died, an old man and full of days: and it is written that he will rise again with those whom the Lord raises up. This man is described in the Syriac book living in the land of Ausis, on the borders of Idumea and Arabia: and his name before was Jobab; and having taken an Arabian wife, he begot a son whose name was Ennon. And he himself was the son of his father Zare, one of the sons of Esau, and of his mother Bosorrha, so that he was the fifth from Abraam. And these were the kings who reigned in Edom, which country he also ruled over: first, Balac, the son of Beor, and the name of his city was Dennaba: but after Balac, Jobab, who is called Job, and after him Asom, who was governor out of the country of Thaeman: and after him Adad, the son of Barad, who destroyed Madiam in the plain of Moab; and the name of his city was Gethaim. And friends who came to him were Eliphaz, of the children of Esau, king of the Thaemanites, Baldad sovereign the Sauchaeans, Sophar king of the Minaeans."

Jobin kirjan vaiheet ajoittuvat aikaan, jolloin Jobin isän serkku Joosef oli ollut ensin Egyptin ruhtinaana ja Israelin kansa oli vielä Egyptissä. Raamatussa kerrotaan usein Israelin kansan vaiheista, mutta kun Israel oli mennyt kasvamaan Egyptiin valokeila siirtyi Edomiin ja Raamatun kirjoittaminen alkoikin Edomissa. Jobin kirjan tapahtumat ajoittuvat ensimmäisen ja toisen Mooseksen kirjan väliin.


Jobin ja Joosefin elämässä on paljon samaa, sillä kummatkin kärsivät ilman omaa syytään ja lopulta heidät korotettiin, minkä takia he olivat kummatkin ennakkokuvia Kristuksesta. Mielenkiintoisella tavalla toinen oli juutalainen ja toinen laskettiin pakanaksi (ei-juutalaiseksi), vaikka Job oli ympärileikattu, koska hänkin oli Abrahamin jälkeläinen. Tämä korostaa, että Israelin Jumala on myös niiden pakanakansojen Jumala, jotka Häneen uskovat. Arabikansoihin on jäänyt tapa ympärileikata poikalapset, vaikka muuten monet heistä on hylänneet Israelin Jumalan Jehovan ja alkaneet harjoittamaan mm. islaminuskoa. Jobin kirjasta kuitenkin tulee esille, että Jobin aikana Edomissa uskottiin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan Jehovaan.


Room. 3:29-30: "Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat."


1. Moos. 36:12-13, 31-34: "Esaun pojalla Elifasilla oli myös sivuvaimo Timna, joka synnytti hänelle Amalekin. Tässä olivat Esaun vaimon Adan jälkeläiset. Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. He olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä…   ..Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan: Edomin ensimmäinen kuningas oli Bela, Beorin poika, ja hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta."


Job sai pitkän iän vanhurskautensa takia. Hänen hallituskautensa oli hyvin pitkä, koska hänen sanotaan eläneen Jobin kirjan tapahtumien jälkeen 140 vuotta ja Septuagintan mukaan yhteensä 240 vuotta (Septuaginta: Job 42:16). Jumala siunasi Jobia vielä runsaammin loppuaikana kuin alkuaikana. Job hallitsi Edomia noin 200 vuotta, pidempään kuin Joosef tai yksikään Israelin kuninkaista, mikä on huomattava siunaus Jumalalta.


Job 42:16: "Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä sataneljäkymmentä vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka,"


Israelin ollessa Babyloniassa pakkosiirtolaisena Jumala mainitsi kolme hyvin vanhurskasta ihmistä Nooan, Jobin ja Danielin, jotka säästyivät tuholta vanhurskautensa takia. Nooa pelastui vedenpaisumuksesta, Daniel leijonien luolasta ja Job pelastui omaisuutensa, lastensa sekä terveytensä menetyksestä (1. Moos. 7, Dan. 6). Jumala sanoi saatanalle, että Job oli aikalaisistaan kaikkien vanhurskain mies.


Job 1:1, 8: "Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa…   ..Herra kysyi: "Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja jumalaapelkäävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa."


Hes. 14:13-16: "Ihminen, kun jokin maa tekee syntiä minua vastaan ja on minulle uskoton, minä kohotan käteni ja rankaisen sitä. Minä ehdytän siltä leivän saannin ja lähetän sen keskelle nälänhädän, minä tuhoan siitä maasta sekä ihmiset että eläimet. Mutta jos siellä on kolme sellaista miestä kuin Nooa, Daniel ja Job, nämä kolme säästyvät vanhurskautensa tähden. Näin sanoo Herra Jumala. "Tai minä panen pedot kulkemaan kautta maan, ja ne tappavat kaikki sen asukkaat, niin että koko maa autioituu eikä petojen tähden kukaan edes liiku siellä. Jos siinä maassa on nuo kolme miestä, hekään eivät voi pelastaa ketään, edes poikiaan tai tyttäriään, niin totta kuin elän, sanoo Herra Jumala. Vain he pelastuvat, ei kukaan muu, ja siitä maasta tulee kolkko autiomaa."


Jaak. 2:24, 26: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella…    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."


Edomin kuningas Job oli aikansa mahtavin mies ja kuningas. Suomalaisessa Raamatussa sanat on käännetty idän mahtavin kuningas, mutta sana 'qedem' voidaan kääntää myös 'entisaikojen' (Job 1:3, Biblehub). Raamatussa kerrotaan usein kaikkein mahtavimmistä kuninkaista, joita on ollut Jobin lisäksi omana aikanaan mm. Israelin kuningas Salomo ja Persian kuningas Ahasveros (myös Kserkses, Est. 1:1). Muinaisina aikoina Egypti on ollut myös erittäin vauras maa, koska Niilijoki tekee sen rannat niin hedelmällisiksi maanvijelylle ja maassa on edelleen valtavia kivirakennuksia. Rooman valtakunta hankki aikanaan viljansa Egyptistä, joka oli myös yksi Rooman maakunnista. 1900-luvun alussa Iso-Britannian imperiumi hallitsi lukuisia kansoja idästä länteen ja Israeliakin vajaan 30 vuotta ennen maan itsenäistymistään. Edom ei ole ollut laajudeltaan näihin suurvaltoihin verrattavissa, mutta Edomissa on ollut myös satumaisia rikkauksia. 


Job 1:2-3: "Hänellä oli seitsemän poikaa ja kolme tytärtä ja runsaasti omaisuutta: lampaita ja vuohia seitsemäntuhatta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa kyntöparia härkiä ja viisisataa aasintammaa. Myös palvelusväkeä hänellä oli paljon. Job oli mahtavin mies idän mailla."


Jobilla oli 7000 lammasta ja vuohta, mutta se ei tehnyt hänestä kaikkein rikkainta. Hänellä oli lisäksi 3000 kamelia, mikä on yksi hänen vaurautensa salaisuuksista. Kamelikaravaanit olivat ikään kuin Lähi-idän aavikkojen "kauppalaivasto". Ei tarvitse kyetä tuottamaan mitään, jos osaa tehdä taitavasti kauppaa ja Edomissa asuvat edomilaiset, midianilaiset ja nabatealaiset osasivat kaupankäynnin. Jobia voisi verrata meidän ajan kreikkalaiseen laivanvarustajaan Onassikseen, joka loi rikkautensa kauppamerenkululla.


Jobin aikana Edomin pääkaupunki oli Petra, joka oli kukoistava kaupan keskus


Edom sijaitsi strategisesti tärkeällä paikalla kahden merkittävän kauppareitin varrella.Toinen oli nimeltä Kuninkaiden tie, jota kautta kuninkaat kulki Egyptistä Assyyriaan. Edomin kohdalla se risteytyi Arabian ja Välimeren rannikon yhdistäviin teihin. Jaakobin pojat myivät veljensä Joosefin midianilaiselle kauppakaravaanille orjaksi, jolloin Joosef joutui Egyptiin orjaksi. Pojat laskivat midianilaiset ismaelilaisiksi, vaikka Midian ei ollut Ismaelin poika vaan pikkuveli, mikä johtunee siitä, että he asuivat Israelin itäpuolella ja periaatteessa olivat sukulaiskansoja.


1. Moos. 37:25-28: "Veljekset istuutuivat syömään. Mutta kun he kohottivat katseensa, he näkivät ismaelilaiskaravaanin, joka oli matkalla Gileadista Egyptiin kamelit suitsukkeilla, balsamilla ja mirhalla kuormattuina. Silloin Juuda sanoi veljilleen: "Mitä hyötyä meille on siitä, että tapamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet? Myydään poika noille ismaelilaisille, niin meidän ei itse tarvitse käydä häneen käsiksi, onhan hän sentään meidän veljemme." Hänen veljensä olivat samaa mieltä. Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet vetivät Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille kahdestakymmenestä hopeasekelistä. Ja kauppiaat veivät Joosefin Egyptiin."


Tuom. 8:24: "..Midianilaisilla näet oli koruinaan kultarenkaita, koska he olivat ismaelilaisia."


Kauppatiet kulkivat vuoren solien läpi, mitä edomilaiset pitivät hallussaan. Kamelikaravaanit levähtivät Edomin keitailla maksua vastaan ja sen lisäksi edomilaiset saivat perittyä kauppiailta tullimaksuja. Samalla tavalla mm. Baijerin kuninkaasta tuli satumaisen rikas, koska hänen valtionsa piti hallussa Isarjoen ylittävää siltaa, jonka kautta kuljetettiin Salzburgista louhittua suolaa Euroopan markkinoille. Edon kaupungista Petrasta tuli merkittävä kauppakeskus, jossa kauppiaat vaihtoivat myös myyntitavaroita. Petraa voisi verrata vaikka Singaporen ja Rotherdamin satamiin, mihin tulee jättikokoiset konttilaivat valtamerien takaa viemään ja hakemaan kontteja pienemmistä laivoista.


Jobin rikkauksia ei selitä vain kamelien määrä vaan myös kauppatavaroiden laatu. On eri asia myydä edullista viljaa kuin luksustavaroita esim. jalokiviä, joiden kilohinta on aivan eri luokassa. Hesekielin kirjan luvussa 27 kerrotaan, mitä tavaroita eri kansat tuottivat ja myivät toisilleen. Edom tunnettiin nimenomaan luksustuotteiden kauppiaana. Egypti ja Israel tuottivat paljon maataloustuotteita, jolla he ostivat luksustuotteita, mitä edomilaiset kauppiaat myivät heille. Vauraissa kodeissa poltettiin hyväntuoksuista ja erittäin kallista suitsuketta, mitä tiedetään Edomissa asuneiden kauppiaiden myyneen muille maille (1. Moos. 37:25). Sen lisäksi Edomissa näyttää olleen luksuskankaiden valmistusta, mitä varten se on ostanut Egyptistä puuvillaa (Hes. 27:7). Edomissa on ollut ilmeisesti myös jalokivien hiontaan erikoistuneita käsityöläisiä, millä ammatilla ovat myös juutalaiset rikastuneet. Sveitsiläiset käsityöläiset ovat olleet taitavia tekemään luksuskelloja, millä hekin ovat rikastuneet. Edomilaiset ovat saaneet koralleja Akabanlahdelta, jonka rannalla on nykyään Israelille kuuluva Eilatin kaupunki. Sen uimarannalla on hyvin suosittu snorklauskohde, koska vedessä olevat korallit ovat säilyttäneet kauniin punaisen värinsä ilmastonmuutoksesta huolimatta (IL 28.6.2018). Eilatissa on lämmintä myös talvella, joten se sopii vaihtoehtoiseksi lomakohteeksi Kanarian saarille.


Hes. 27:16-17: "Kauppakumppaninasi oli myös Edom -- olihan sinulla, mitä myydä. Se toimitti sinulle vastineeksi granaattikiveä, purppuraa, kirjailtuja kankaita ja hienointa pellavaa sekä koralleja ja rubiineja. "Juuda ja Israelin maa kävivät nekin kanssasi kauppaa. Ne antoivat tavaroistasi Minnitin vehnää, leivoksia ja hunajaa sekä oliiviöljyä ja balsamia."  


Ruotsin suurvalta-aika perustui suurelta osin Falunin kuparikaivoksista saatuihin valtaviin tuloihin, jossa kuparia on tuotettu noin vuodesta 1000 lähtien. Euroopan valtiot vaihtoivat kalliita hopeakolikoita edullisempaan kupariin ja Ruotsi tuotti aika ajoin jopa ⅔ osaa Euroopan kuparintarpeesta. 


Maailman vanhimmat kuparikaivokset ja vanhimmat sulatuslaitosten rauniot löytyvät kuitenkin Negevin erämaasta Timnasta, Israelista, jossa egyptiläiset ja midianilaiset harjoittivat kaivostoimintaa. Timnassa on nykyään kansallispuisto, jossa on arkeologinen kaivos ja sen vierellä moderni kuparikaivos, jossa on edelleen toimintaa. Kansallispuisto sijaitsee 25 km Eilatin kaupungista pohjoiseen ja 50 km Petrasta etelään. Laadittujen karttojen perusteella Timna kuului Edomiin sen kukoistuskauden aikana. Edom harjoitti itse kaivostoimintaa Timnassa tai sai egyptiläisiltä ja midianilaisilta kaivosyrittäjiltä verotuloja. Kuningas Daavidin vallattua Edomin, kaivokset siirtyivät Israelille ja olivat Salomon käytössä. Raamattu kertoo, että Samolo sai vuosittain 666 talenttia (40 tonnia) kultaa kaivoksistaan (1. Kun. 10:14-15, 5. Moos. 17:17). 


Jobin kirjassa on kuvattu kaivostoimintaa, mikä kertoo mm. kullan kaivamisesta maasta. Psalmi 12 kertoo kultamalmin puhdistamisesta sitä kuumentamalla seitsemän kertaa. Kuparimalmista erotetaan kupari kuumentamalla malmia useita tunteja uuneissa. Kaivostoiminnan yhteydessä edomilaiset saivat kultaa ja jalokiviä, mitä he jalostivat myyntitavaroiksi.


Job 28:1-10: "Hopealla on lähteensä, kullalla huuhdontapaikkansa. Rauta otetaan maan kamarasta, kupari sulatetaan esiin kivestä. Ihminen lannistaa pimeyden, hän tutkii kaiken pohjia myöten, tutkii kallion pimeät uumenet. Kaukana asutuilta seuduilta hän louhii kaivoskuilun. Missä ei ihmisaskel kulje, siellä miehet ahkeroivat köyden varassa riippuen. Maasta kasvaa leipä, maan uumenissa myllertää voima kuin tuli. Kallioissa on lasuurikiveä, maan hiekassa kultaa. On tie, jota ei korppikotka näe eikä haarahaukan silmä erota. Sitä eivät astele vuorten pedot eivätkä leijonat kulje sitä pitkin. Ihminen käy käsiksi kovaan kallioon ja kääntää nurin vuoret, perustuksia myöten, hän louhii tunneleita kallioon, ja niin tulevat maan aarteet ihmissilmien iloksi."


Mal. 3:2-3: "..Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois..."


Ps. 12:6: "Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimesta."


Tämän ajan kaivosteknologia näyttää olevan luultua kehittyneempää, koska ihmiset pystyivät louhimaan kovimpiin kivilaatuihin kuiluja ja tuomaan sinne valoakin jollain tavalla ilman, että ilmasta tulisi hengityskelvotonta liekkien noen ja hengityksen tuottaman hiilidioksidin takia, joka ilmaa raskaampana pakkautuu alas kuiluihin. Mm. Gizan pyramidien alle on kallioon louhittu jyrkkiä, kapeita ja pitkiä kuiluja hämmästyttävällä tehokkuudella ja mittatarkuudella. Vieläkään ei kyetty antamaan järkevää selitystä, miten louhiminen on ollut mahdollista niin ahtaissa tiloissa pelkillä puunuijilla, pronssitaltoilla, öljylampuilla ja ilman koneellista ilmanvaihtoa. Tunneleiden katoista ei ole löytynyt valosoihtujen nokea. Monet asiaa tutkineet insinöörit ovat tulleet sille kannalle, ettei se olekaan mahdollista käsityökaluilla tai lihasvoimin käytettävillä alkeellisissa laitteilla. Kukaan ei ole osannut selvittää, miten ne on tehty.


Edomin pääkaupunkina oli Jobin aikana Petra, jota Raamattu kutsuu nimellä Bosra. Job oli Petrasta kotoisin, joten hän siirsi hallituskaupungin Dinhabasta Petraan. Viimeistään kuningas Husanin aikana Edomin hallituskaupunki siirtyi Avitiin (1. Moos. 36:32-35). Nabatealaisten aikana Petra oli taas heidän pääkaupunkinsa. Apostoli Paavalin aikana Petra oli Rooman Arabian maakunna pääkaupunki, jossa oli oma kuningas, mutta hän oli Rooman vasalli (keisarin alainen). Paavali kirjoittaa, että Siinain vuori olisi ollut Arabiassa, minkä takia monet ovat erehtyneet luulemaan, että vuori olisi ollut Akabanlahden itäpuolella Saudi-Arabiassa (Gal. 4:25). Tämä ei pidä paikkansa. Siinain vuori oli Siinain niemimaalla, sillä Arabian maakunnan alueet ulottuivat Siinain niemimaalta Jordaniaan asti.


Edomin pääkaupunki Petra oli mahtava kaupunki, joka lasketaan usein seitsemän ihmeen joukkoon


Pertan kaupungin koko on 6 km2 ja pituus 10 km, minkä käveleminen kestää kaksi tuntia. Petra on kreikkaa ja merkitsee kiveä. Heprealainen sana Bosra merkitsee linnoitusta. Petra on sikäli ainutlaatuinen kaupunki, että sitä ympäröi 200-400 metriä korkeat kalliot, joiden päällä oli kaupungin vartiopaikat. Kaupunkiin pääsee vain yhtä kapeaa 2 km pitkää ja kapeimmillaan vain muutaman metrin leveää kallionhalkeamaa pitkin. Petra on jyrkänteiden suojassa olevassa laaksossa, mikä on ihanteellinen paikka kaupungille. Petra mainitaan myös lopun aikojen profetioissa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Harmageddon on ratkaisutaistelu'.


Historioitsija Josefuksen mukaan Horinvuori oli yksi niistä korkeista vuorista, jotka ympäröivät edomilaista Petran kaupunkia (Jewish Antiquities, IV, 82, 83 [iv, 7]). Ylipappi Aaron nousi Horinvuorelle, jossa hän antoi papinvaatteensa pojalleen ja sitten Aaron kuoli. Vuori on perinteisesti yhdistetty Jebel Haruniin (merk. ’Aaronin vuori’), kaksihuippuiseen, punaiseen hiekkakivivuoreen, joka on noin 1460 metriä korkea ja sijaitsee vajaat 5 km Petrasta länsilounaaseen.


4. Moos. 20:27-28: "Mooses noudatti Herran käskyä, ja he nousivat Horinvuorelle koko kansan nähden. Siellä Mooses riisui Aaronilta hänen papinvaatteensa ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron kuoli vuoren laella, ja Mooses ja Eleasar laskeutuivat vuorelta."


Arkeologien mukaan edomilaiset asuttivat Petraa 1400 ekr. lähtien, mikä täsmää hyvin Raamatun kertomuksiin (artikkeli). On hyvin mahdollista, että kuningas Job rakensi Petraan merkittäviä rakennuksia, koska Raamatun mukaan hän oli aikansa mahtavin mies.


Petra on Unescon maailmanperintöluettelossa ja se on mahtavuudessaan suorastaan käsittämätön kaupunki. Jotkut laskevat sen maailman seitsemän ihmeen joukkoon mm. Giza pyramidin kanssa. Petraa kutsutaan myös Ruusukaupungiksi, koska sen kallioitten hiekkakivessä on kauniita punaisen värin sävyjä eri kerroksissa. Vuorten rinteille on louhittu suuria ja korkeita palloiluhallien kokoisia saleja. Rakennusten korkeat ja taitavasti tehdyt julkisivut on kaiverrettu yhteen kivipalaan ilman mahdollisuutta tehdä yhtään virhettä. Koristeiden yksityiskohdat, mittatarkkuus (YouTube-video) ja muotojen symmetria hämmästyttävät (YouTube-video). Hallien seinät ovat suorat, tasaiset ja nurkat terävät. Pinnoilta ei näy käsityökalujen jälkiä vaan oikealle ylös vieviä raitoja ikään kuin seinää olisi jyrsitty ja kammattu jollakin koneella (YouTube-video). 


Luolan seinä kuin koneella louhittu

Jos luolat olisi louhittu pehmeään kalkkikiveen, tämän voisi jotenkin ymmärtää, mutta ne on louhittu graniittia kovempaan kvartsiittiin (hiekkakiveen), mihin terästaltat eivät pure tehokkaasti. Nykytekniikalla suuret koneet voivat porata kalkkikiveen metrotunnelia, mutta graniittiin ne eivät pysty. Graniittia tulee louhia dynamiitilla ja kiven leikkaamiseen tarvitaan timanttiteriä. Kiven muotoiluun tarvitaan raskaita paineilmakäyttöisiä kiviporia. On selvää, ettei näitä tiloja ole voitu tehdä puunuijilla ja kupari- tai edes rautataltoilla, kuten yleensä väitetään, koska niillä työn tehokkuus ja tarkkuus eivät riitä mitenkään näin vaativiin töihin.


Kiinasta on löytynyt tuhansia vuosia sitten 24 kallioon louhittua jättikokoista luolaa vieri viereen. Kalliot ovat keskikovaa silttikiveä (artikkeli). Longyoun luolien työstöjäljet ovat, kuin parturi olisi leikannut koneella kiveä jättäen siistit kammatut ja suorat jäljet. Keskelle luolia on jätetty koristeellisia pilareita tukemaan kallioluolien kattoja. Seinillä on hyvin taitavasti kiveen muotoiltuja kolmiulotteisia kuvia (artikkeli ja YouTube-video).


Tehokkaiden kivisahojen jälkiä

Egyptin pyramideista on löytynyt kymmeniä tuhansia hyvin korkeatasoisia esineitä, kivilaatikoita ja patsaita, jotka on valmistettu graniittia ja sitäkin kovemmista kivilaaduista (YouTube-video). Esineiden yksityiskohdat, symmetria ja millimetrin murto-osien mittatarkkuus ovat hämmästyttäneet insinöörejä (YouTube-video). Esineiden pinnoista voidaan nähdä, että sen ajan ihmisillä on ollut käytössä sorveja, pyörösahoja, lieriöteriä kiven poraamiseen ja tekniikkaa kiillottaa kovimpiakin kivilaatuija. Koristeellisia kivipylväitä ja muita esineistä on valmistettu identtisiä kopiota sarjatuotantona. Insinöörien mukaan niiden valmistamiseen tarvittaisiin koneellisia voimia, automaattisia metallintyöstökoneita ja timanttiteriä. Vaativimpien esineiden valmistaminen on hyvin vaikeaa nykytekniikallakin (YouTube-video). On edelleen epäselvää, miten 2,3 miljoonaa keskimäärin 2,5 tonnin painosta kivijärkälettä on muotoiltu millimetrin murto-osan tarkkuudella, kuljetettu ja pinottu Gizan pyramidiin aina 146 metrin korkeudelle asti. 


Alkeellisilla työkaluilla ei voi valmistaa 1650 tonnin rakennuskiveä, kuljettaa ja asentaa paikalle, vaikka työvoimaa olisi kuinka paljon tahansa. Sellainen rakennuskivi on Libanonissa, Baalbekissä, jonka koko on 19,6 x 6 x 5 metriä. Näin suurten kiven leikkaaminen suoriksi sivuiksi ei onnistu käsityökaluilla (YouTube-videoartikkeli ja Wikipedia). Jerusalemin temppelivuoren Länsimuurin perustuksissa on myös järkälemäinen 517 tonnin kivi, jonka koko on 13,6 x 3,0 x 3,3 metriä (valokuva ja artikkeli). 


Petrassa on ollut freskoilla korsiteltuja ylellisiä koteja kallioon hakatuissa huoneissa, jotka ovat kesällä vileitä ja talvella lämpimiä. Kaupungissa oli 7000 m2: n kuninkaan palatsi pylväikköineen, iso uima-allas elegantin puutarhan yhteydessä ja peltojakin. Vuoren laella oli ylellinen kylpylä, jossa oli saunoja, vilvoitteluallas ja lämmitetty allas, mihin vesihöyry johdettiin seiniin upotettuja keraamiputkia pitkin rakennuksen alla olleesta lämmityshuoneesta. Kaupungin korkeasta sivistystasosta kertoo kaupungissa oleva 4000 hengen amfiteatteri ja myös Jobin kirjan päähenkilöiden puheissa oleva korkeatasoinen runous. Kuningas Jobin johtama Edom oli sivistynyt oikeusvaltio, joka myös piti huolen köyhistä ja vammaisista.


Job 31:16-21: "Olenko kieltänyt avuttomalta avun, sammuttanut lesken silmistä toivon? Olenko syönyt leipäni yksin ja jättänyt orvon vaille osaansa? Ei, nuoresta pitäen olen ruokkinut orpoja kuin isä, koko elinaikani olen pitänyt leskistä huolta. Olenko piittaamatta katsellut köyhää, jolla ei ole ollut vaatetta ylleen, tai kurjaa, jolla ei ole ollut millä itsensä peittää? Eivätkö hänen jäsenensä saa kiittää minua, eivätkö minun lampaitteni villat anna hänelle lämpöä? Olenko uhkaillut orpoa tietäen, että tuomioistuin on minun puolellani?"


Job 29:12-17: "Minä pelastin köyhän, joka pyysi apua, ja orvon, jota kukaan ei auttanut. Epätoivoon vaipuneet siunasivat minua, lesken sydämessä minä herätin ilon. Minä pukeuduin vanhurskauteen, oikeudentunto oli viittani ja päähineeni. Olin sokealle silmä, rammalle sauva. Köyhille minä olin isä ja tuntematonta autoin saamaan oikeutta. Minä murskasin pahantekijän leuan ja tempasin saaliin hänen hampaistaan."


Petrassa oli hyvin kehittynyt vesihuolto. Vuoren rinteelle on kaiverrettu pitkiä vesijohtoja ja kallioon louhittu suuria vesisäiliöitä. Vuorilta tulevia keväisiä syöksytulvia vastaan oli rakennettu patoja. Vesi ohjattiin lietteenpuhdistualtaisiin, jossa puhdistettu vesi johdettiin keraamisia putkia pitkin jopa ylämäkeä pitkin putkissa olevan paineen avulla. Kaupungissa oli vesijohtoja yhteensä 170 km.


Job 28:10-11: "hän louhii tunneleita kallioon, ja niin tulevat maan aarteet ihmissilmien iloksi. Virtojen lähteetkin ihminen patoaa, tuo päivänvaloon sen, mitä ei silmä ole nähnyt."


Job 6:16-20: "Kun jää sulaa, puro samenee, se on tulvillaan vuorilta sulanutta lunta. Mutta pian vedet ehtyvät, ja kun helteet tulevat, uomat jäävät tyhjilleen. Karavaanit etsivät niistä vettä, muuttavat suuntaansa, eksyvät autiomaahan ja tuhoutuvat. Teman karavaaneissa tähyillään joka taholle, Saban karavaanit uskovat löytävänsä vettä. Kaikki pettyvät: karavaani saapuu purolle, vettä ei ole."


Jobin kirjasta voidaan päätellä, että luonto on mahdollisesti ollut paljon vehreämpää kuin nykyään niillä seuduilla, joista myöhemmin tuli kuumia ja kuivia erämaita (Joel 3:19). Jobin aikana veden päälle tuli talvella jääkansi, mikä viittaa lauhkeampaan ilmastoon tai vesistöjen jäätymiseen.


Job 36:27-31: "Hän vetää vesipisarat ylös taivaaseen ja siivilöi ne taivaan vesistä sateeksi, jota pilvet tihkuvat, vihmovat kaikille ihmisille. Kuka ymmärtäisi, miten pilvet voivat leijua ilmassa, kuka ymmärtäisi jylinän, joka tulee Jumalan majasta? Pilvien yli hän väläyttää valonsa, meren syvyydet hän peittää varjoon. Pilvien voimalla hän rankaisee kansoja, niiden avulla hän ne runsaasti ruokkii."


Job 38:27-30: "Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi? Kuka on sateen isä? Kenen pisarat kasteena hedelmöittävät maan? Kenen kohdusta syntyy jää, kenen sylistä taivainen huurre, kun vedet peittyvät kuin kivisen kannen alle ja syvyyden pinta vetäytyy umpeen?"


Job 37:6, 10: "Hän sanoo lumelle: "Putoa maahan!"..   ..Jumalan henkäyksestä vedet jäätyvät, laajakin ulappa jähmettyy."


Miten Petran kalliotyöt, Gizan pyramidit, Longyou:n luolat Kiinassa ja Sacsayhuaman:in kivirakennelmat Perussa on tehty, sitä ei ole pystytty selvittämään (valokuva sekä YouTube-videot: A ja B). Gizan pyramidit on ajoitettu radiohiilimittauksella 2500-2900 eKr (artikkeli). Raamatun tiedoista voidaan laskea, että pyramidit rakennettiin ennen vedenpaisumusta 2300-luvulla eKr (1656 vuotta luomisesta, 1. Moos. 5), joten pyramidit on rakentanut ihmiskunta, joka tuhoutui vedenpaisumuksessa (YouTube-video). Yleisesti luullaan Gizan pyramidin olleen faarao Khufun hauta, mutta se perustuu heikkoon näyttöön. Mihin tarkoitukseen Gizan pyramidit rakennettiin, sitä ei todellisuudessa ole kyetty selvittämään.


On huomionarvoista, että varhaisimmat työt on tehty hyvin korkeatasoisella tekniikalla, mutta myöhempinä aikoina valmistustekniikka on taantunut tuntuvasti. Kansat menettivät jostain syystä kiven käsittelyn osaamisen. Myöhemmät sukupolvet rakensivat taitavasti rakennettujen kiviseinämien päälle vaatimattomalla tekniikalla korotuksia mm. pienemmistä ja hakkaamattomista kivistä (valokuva). Rakennuksia alettiin tekemään myös savitiilistä, mikä on kivirakentamista paljon alkeellisempi rakennustekniikka. Petran kalliosaleja on myöhemmin käytetty paimentolaisten koteina rakennusten alkuperäisestä tarkoituksesta poiketen ja mahdollisesti ajoittain myös hautoina. Petra on menettänyt kukoistuksensa ja väkimäärä alueella on laskenut tuntuvasti. Jordanian valtio antoi 1980-luvulla Petran luolissa asuville harvoille beduiineille toiset kodit Petraan perustetun museon takia, joten siellä ei tällä hetkellä kukaan asu ja alueesta on muutenkin tullut kuivaa erämaata.


Jer. 49:17-18: "Näin sanoo Herra: "Edom tulee niin autioksi, että kaikki sitä kavahtavat. Jokainen ohikulkija järkyttyy nähdessään sen tuhon. Sen kohtalo on oleva kuin Sodoman ja Gomorran ja niiden naapurikaupunkien. Ei kukaan jää Edomiin asumaan, ei yksikään sinne asetu."


Petraan kaupungin ainoalla portilla on mahtava hallintorakennus, jota kutsutaan aarrekammioksi


Petran porttirakennus 'Treasury'

Kun Pertran kaupunkiin saapuu, kallionjyrkänteiden välistä näkyy ensimmäiseksi valtava 39 metriä korkea palatsin näköinen julkisivu. Sen sisällä on katutasossa erilaisia saleja ja maan alla on suuri 8500 kuutiometrin sali. Vaikka rakennus on suuri, se on vain 1% Petran kaikista 2700:sta kalioon louhituista rakennuksista. Tutkijat eivät tiedä, mitä tarkoitusta varten tämä "aarrekammioksi" (Treasury) kutsuttu tila oikein on rakennettu. Arvauksia on esitetty aina asiakirja-arkistosta kuninkaan mausoleumiin asti (artikkeli). Rakennuksen julkisivu on kaupungin mahtavin (YouTube-video), joka on voitu rakentaa myöhemminkin. Julkisivu on saanut vaikutteita Kreikasta tai Kreikan arkkitehtuuri on saanut vaikutteita Petrasta. Sen sijainti ja tilojen rakenne kertovat, mistä rakennuksesta on kyse. Kyseessä on ns. porttirakennus. 


Mitä porttirakennuksella tarkoitetaan? Kun Boas halusi tehdä sopimuksen Ruut Moabilaisen sukulunastamisesta (ns. lankousavioliitto) vaimokseen ja Ruutin kuolleen aviomiehen perintömaan lunastamiseksi, Boas meni kaupungin porttiin vanhimmiston luokse sopimaan asiasta. Muurin suojassa olevissa kaupungeissa hallintotalo oli sijoitettu pääportille, jossa kuningas ja kaupungin vanhimmisto päättivät, kuka saa tulla kaupunkiin. Siellä saatettiin periä tullimaksuja torille saapuvilta kauppiailta, jotka olivat merkittävä tulonlähden kaupungille, mistä on kehittynyt arvonlisävero. Porttirakennuksessa saattoi olla todellakin asiakirja-arkisto esim. luettelot maksetuista veroista, tulleista ja kaupungin asukkaiden kiinteistöomistuksista. Porttirakennus ei välttämättä ole kuninkaan koti, mutta on hänen hallintorakennuksensa.


Ruut 4:1-2, 9-12 (1933/38): "Mutta Booas meni kaupungin porttiin ja istuutui sinne. Ja katso, sukulunastaja, josta Booas oli puhunut, kulki siitä ohitse; ja Booas sanoi: "Sinä siellä, poikkea tänne istumaan". Hän poikkesi ja istui siihen. Senjälkeen Booas otti kaupungin vanhimpia kymmenen miestä ja sanoi: "Istukaa tähän". Ja he istuivat…   ..Silloin sanoi Booas vanhimmille ja kaikelle kansalle: "Te olette tänään todistajina, että minä ostan Noomilta kaiken Elimelekin ja kaiken Kiljonin ja Mahlonin omaisuuden. Samalla minä olen ostanut myös mooabilaisen Ruutin, Mahlonin lesken, vaimokseni, pysyttääkseni vainajan nimen hänen perintöosassaan, ettei vainajan nimi häviäisi hänen veljiensä keskuudesta eikä hänen kotipaikkansa portista; sen todistajat te olette tänä päivänä." Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla, ja vanhimmat sanoivat: "Me olemme sen todistajat. Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee taloosi, tulisi Raakelin ja Leean kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa ja saata nimesi kuuluisaksi Beetlehemissä. Ja tulkoon niistä jälkeläisistä, jotka Herra antaa sinulle tästä nuoresta naisesta, sinulle suku, Pereksen suvun kaltainen, hänen, jonka Taamar synnytti Juudalle."


Jobin kirjan kertoo myös Petran porttirakennuksesta. Kuningas Jobin tullessa paikalle kaupungin johtomiehet ja vanhimmisto nousivat seisomaan kunnioittaakseen häntä. Kaupungin asukkaat näyttivät arvostavan suuresti vanhurskasta kuningastaan, jonka päivinä Edomissa oli elämä vaurasta.


Job 29:4-10 (RK): "Jospa olisin niin kuin parhaina päivinäni, kun Jumalan ystävyys oli majani yllä, ja Kaikkivaltias oli vielä minun kanssani ja lapseni olivat ympärilläni. Silloin askeleeni kylpivät kermassa ja kallio vierelläni vuoti öljyvirtoja. Kun menin kaupunginportille, kun asetin istuimeni torille, nuorukaiset väistyivät nähdessään minut, vanhukset nousivat ja jäivät seisomaan, päämiehet lakkasivat puhumasta ja panivat käden suulleen, ruhtinaiden ääni vaikeni, ja heidän kielensä tarttui kitalakeen."


Jobin aikana Edomissa uskottiin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan


Jobin kirjasta käy selvästi ilmi, että Edomissa uskottiin Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin Jumalaan. Abraham, Iisak ja Jaakob tunsivat Jumalansa nimellä El Shaddai (Jumala Kaikkivaltias). Vasta Mooses sai tietää, että hänen esi-isiensä Jumalan nimi on Jehovah (Herra), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'. Kun Israel oli Egyptissä, Edomissa tunnettiin jo Jumalan nimi Jehovah. Tämä viittaa siihen, että Jehovah oli saattanut jo esittäytyä henkilökohtaisesti Jobille nimellä Jehovah, koska Edomin kuningas ja hänen kansansa tunsivat Jumalansa nimeltä. Amsterdamin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, muinaisten uskontojen tutkija Karel van der Toor on kirjoittanut perustuen arkeologisiin löydöksiin, että edomilaiset ja midianilaiset palvoivat Jehovaa (YHWH) Jumalanaan jo 1400-luvulla eKr. siis ennen israelilaisten paluuta omaan luvattiin maahansa (Karel van der Toorn, Family Religion in Babylonia, Ugarit, and Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life (Leiden: E. J. Brill), p. 283).  


2. Moos. 6:3 (1933/38): "Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana', mutta nimelläni 'Herra' en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi."


2. Moos. 6:3 (Young’s literal): "and I appear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, as God Almighty; as to My name Jehovah, I have not been known to them;"


Job 12:7-10: "Kysy sinä eläimiltä, ne kertovat sen sinulle, kysy taivaan linnuilta, ne sen sinulle ilmoittavat. Katso maata, se on valmis opettamaan, meren kalatkin sen sinulle kertovat. Kaikki ne tietävät tämän: Herra itse on kaiken tehnyt, hän, jonka kädessä on kaikki mikä elää, jokaisen ihmisen henki."


Job 12:9 (Green’s literal): "who of all these does not know that Jehovah's hand has done this?"


4. Moos. 16:22: "..Oi Jumala, Jumala, sinä, jonka käsissä on kaikkien elollisten henki..."


Jes. 41:19-20: "Minä istutan autiomaahan setrejä, akasioita ja myrttejä ja öljypuita, minä kasvatan arolle sypressejä, puksipuuta, vuorimäntyä, kaikkea rinnan, jotta he näkisivät ne ja oppisivat tietämään, jotta he huomaisivat ne ja tajuaisivat, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä tämän luonut."


Toisin kuin monissa historiallisissa kaupungeissa Petrassa ei ole ollut jumalien kuvia siltä ajalta, joten he tiesivät, ettei Jumala hyväksy jumalien kuvien tekemistä edes itsestään. Arkeologit ovat arvailleet joidenkin miesten kuvien olleen jumalien kuvia, mutta ne ovat voineet olla yhtä hyvin kuninkaiden kuvia. Job ja hänen ystävänsä uskovat esi-isänsä Abrahamin Jumalaan, minkä lisäksi he tunsivat Jumalan lain.


Job oli ystäviensä kanssa tietoinen monista Jumalan lain käskyistä


Eräät ovat huomanneet, että Jobin kirjasta voi löytää viitteitä Mooseksen lain kymmestä käskystä (artikkeli). Miten on mahdollista, että Job ja hänen ystävänsä tiesivät Mooseksen lain käskyjä, vaikkei Mooses ollut vielä edes syntynyt? Raamattu kertoo, että Abraham oli vanhurskas, koska hän noudatti lakia. Jehova oli opettanut Abrahamille lakinsa. Jumala antoi Abrahamin suvulle käskyn ympärileikata poikalapset, mitä arabikansoissa noudatetaan edelleenkin. Jaakobin poika Juuda oli tietoinen Mooseksen laissa olevasta säädöksestä sukulunastajasta (ns. lankousavioliitto; 1. Moos. 38:8-10, 5. Moos. 25:5-6). Abrahamin poika Iisak oli saattanut hyvinkin opettaa lain myös pojanpojalleen Jobille ihan henkilökohtaisesti.  


1. Moos. 26:4-5: "Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini."


Tämä ei tarkoita, että Job ystävineen olisivat tienneet kaiken Mooseksen laista, koska vielä ei ollut aika rakentaa telttamajaa ja temppeliä Jerusalemiin, mutta he noudattivat kuitenkin monia lain käskyjä. Tässä on muutamia kohtia Jobin kirjasta, jotka vastaavat laissa ja profeetoissa olevaa opetusta.


Job 28:28: "Ihmiselle hän sanoi: "Viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa."


Sananl. 9:10: "Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta."


Job 6:7 (1933/38): "Sieluni ei tahdo koskea sellaiseen, se on minulle kuin saastainen ruoka."


5. Moos. 14:8: "Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin."


Job 22:5-7: "Eikö sinun pahuutesi ole suuri? Eivätkö sinun syntisi ole loppumattomat? Olet aiheetta ottanut veljeltäsi pantin, riistänyt häneltä hänen ainoan vaatteensa. Uupuneelle et ole antanut vettä, nälkäiselle et ole ojentanut leipäpalaa."


2. Moos. 22:26-27: "Jos otat pantiksi lähimmäisesi viitan, palauta se hänelle auringonlaskuun mennessä;" onhan se hänen ainoa peitteensä, hänen ruumiinsa ainoa suoja. Mihin hän muuten voi kääriytyä nukkumaan mennessään? Kun hän huutaa minulta apua, minä kuulen häntä, sillä minä olen laupias."


5. Moos 24:17: "Ette saa viedä muukalaiselta ettekä orvolta hänen oikeuksiaan. Älkää ottako leskeltä vaatetta lainan pantiksi."


Job 21:19: "Te väitätte, että Jumala säästää rangaistuksensa hänen lapsilleen. Ei! Rangaistus kuuluu sille, joka on rikkonut. Saakoon hän itse kärsiä!"


5. Moos. 24:16: "Isää ei saa tuomita kuolemaan poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan."


Job 36:11-12: "Jos hän silloin kuulee Jumalan ääntä ja jälleen tottelee häntä, hän saa osakseen onnen päiviä, hänen vuotensa täyttyvät ilosta. Mutta jos hän ei kuule, keihäs lävistää hänet, ja hän kuolee mitään oppimatta."


5. Moos. 30:15-18: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämenne kääntyy pois Herrasta ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen."


Job uhrasi Melkisedekin järjestyksen mukaisia uhreja


Job myös uhrasi seitsemän uhrieläintä poikiensa omalla vuorollaan järjestämiensä juhlien jälkeen, koska hänellä oli seitsemän poikaa. Seitsemän poikaa ei ole sattumanvarainen määrä. Mooseksen laissa on seitsemän vuotuista juhlaa, joita kutsuttiin suuriksi sapateiksi (3. Moos. 23, Joh. 19:31). Juhlat on saatettu järjestää ennalta määrättyinä juhla-aikona, mikä voi viittata Jumalan antamiin juhla-aikoihin. Jobin kirjan lopussa Jobin ystävät uhrasivat myös seitsemän sonnia ja pässiä syntiensä sovitukseksi. Petran kallion päältä on löytynyt todennäköinen alttarin paikka. 


Seitsemän eläimen uhraaminen ei ole Mooseksen lain järjestyksen mukainen, mutta on Melkisedekin järjestyksen mukaista. Raamatussa on kaksi toisistaan poikkeavaa temppelilakia. Mooseksen laissa olevat säädökset koskevat Aaronin ja hänen poikiensa ylipappeutta ja temppeleitä ennen Messiaan tuloa. Hesekielin kirjan luvuissa 40-48 on Messiaan temppeliä koskevat säädökset, jotka koskevat Melkisedekin järjestyksen mukaista ylipappeutta (Sak. 6:10-15, Ps. 110, Hepr. 7:1-7). Messiaan temppelistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.


Jumalan laissa Melkisedekin ylipappeus on korkeampi virka kuin Aaronin ylipappeus (Hepr. 7:1-7). Jobin aikana ei ollut vielä asetettu Aaronin suvun ylipappeutta, mutta Jobin esi-isä Abraham oli maksanut kymmeykset Jerusalemin Ylipapille ja Kuninkaalle Melkisedekille, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Rauhan Ruhtinas'.


Eufratvirran rannalla asui Bileam-niminen profeetta, joka uhrasi myös seitsemän uhria kerralla. Loppujen lopuksi Bileamista tuli uskoton Jumalalle. Hän otti Israelin vihollisilta vastaan lahjuksia ja hän kuoli syntiensä takia (4. Moos. 31:16, Joos. 13:22, 2. Piet. 2:15). Bileamin uhrirituaalit olivat kuitenkin Melkisedekin järjestyksen mukaisia.


Hes. 45:23: "Jokaisena seitsemänä juhlapäivänä hän toimittakoon Herralle polttouhrin: seitsemän virheetöntä sonnia ja seitsemän virheetöntä pässiä joka päivä noiden seitsemän päivän ajan, ja syntiuhriksi joka päivä vuohipukki."


4. Moos. 23:9: "Bileam sanoi Balakille: "Rakenna minua varten tänne seitsemän alttaria ja hanki minulle seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä."


Job 1:5 (1933/38): "Hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja, kullakin oli pidot talossaan vuoropäivänänsä; he lähettivät silloin sanan ja kutsuivat kolme sisartansa syömään ja juomaan kanssansa. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät; hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja, yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli: "Ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta". Näin Job teki aina."


Job 42:8-10: "Ottakaa siis seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä, menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job." Temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar tekivät niin kuin Herra oli heitä käskenyt, ja Herra kuuli Jobin rukouksen. Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut."


Mooses pakeni Egyptistä Midianinmaahan, joka on lähellä Edomia


Noin 200 vuotta Jobin kuoleman jälkeen Mooses joutui pakenemaan midianilaisten luokse 40 vuodeksi, ennen paluutaan Egyptiin hakemaan Israelin kansa pois Egyptin orjuudesta. Missä midianilaiset asuivat? Raamatun ilmoituksen mukaan Siinain vuorelta katsottuna erämaan takana olevassa toisessa maassa, mikä viittaisi nimenomaan Edomin seutuihin (2. Moos. 3:1, 2. Moos. 18:12). Tämä tieto sulkee pois sen mahdollisuuden, että Siinain vuori olisi ollut Midianin tai Saudi-Arabian maassa. Eräiden raamatuntutkijoiden tulkinnan mukaan ei olisi mitään Midianin maata vaan midianilaisten kansa, jotka asuivat muiden keskuudessa. Raamatun tekstien mukaan midianilaisia asui Edomissa, joten midianilaisten maa saattaa tarkoittaa Edomia tai sen naapurissa olevia laidunmaita (1. Kun. 11:15-18).


Mooses meni naimisiin midianilaisten papin tyttären kanssa. Papilla oli seitsemän tytärtä, mikä on merkille pantava luku, kuten oli Jobilla seitsemän poikaa. Raamattu kertoo kaksi eri nimeä Mooseksen appelle Reuel ja Jetro (2. Moos. 2:20, 2. Moos. 18:1, 4. Moos. 10:29). Heprean kielessä ei ole isoja alkukirjaimia, joten aina ei ole selvää, milloin kyseessä on arvo- tai erisnimi. Reuel merkitsee 'Jumalan ystävä' (Biblehub), joka viittaisi siihen, että Mooseksen appi olisi Jehovan pappi. Jetro merkitsee 'hänen korkeutensa', mikä viittaa arvonimeen eikä erisnimeen (Biblehub). On ilmeistä, että Mooseksen appi olisi midianilaisten ylipappi 'hänen korkeutensa Reuel'. Kuten tiedämme, niinä aikoina edomilaiset ja midianilaiset palvoivat vielä Jehovaa, vaikka osa kansasta oli alkanut omaksumaan myös epäjumalanpalvelusta.


2. Moos. 2:15-21: "Kun farao sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti faraota pakoon. Pakomatkallaan hän Midianin maassa pysähtyi erään kaivon luo. Midianissa oli pappi, jolla oli seitsemän tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa pois heidän karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimensä. Kun tyttäret palasivat isänsä Reuelin luo, tämä kysyi: "Miten te tänään ennätitte näin pian takaisin?" He vastasivat: "Muuan egyptiläinen mies puolusti meitä paimenia vastaan. Sitten hän vielä nosti meille vettä ja juotti lampaat ja vuohet!" Reuel sanoi tyttärilleen: "Missä hän nyt on? Miksi jätitte sen miehen sinne? Kutsukaa hänet aterialle!" Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan."


2. Moos. 3:1: "Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin, lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle."


Mooseksen appi oli korkea-arvoinen midianilainen pappi, joka palveli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa


Mistä tiedämme, että Mooseksen appi 'hänen korkeutensa (Jetro) Reuel' oli nimenomaan Jehovan pappi? Raamatun tekstien mukaan Mooseksella on lämmin suhde appensa kanssa, joka selvästi tuki Moosesta tehtävässään (esim. 2. Moos. 4:18). Kun 'hänen korkeutensa Reuel' tuli tapaamaan Moosesta Siinan erämaassa, Mooses otti appensa vastaan kuin suuren valtiovieraan. Mooses kumarsi ja syleili appeaan. Appi iloitsi siitä, miten Jehovah oli siunannut Israelin kansaa. Mooses kuunteli appensa neuvoja, miten tulee organisoida suuren kansa johtaminen. Kansalle tulee säätää laki ja jonka noudattamista varten tulee esivallan asettaa tuomareita eri hallintohierarkioille, mikä kertoo siitä, että Mooseksen appen kotimaassa julkinen hallinto perustui kehittyneisiin oikeusvaltioperiaatteisiin (2. Moos. 18:13-26). 


Moosen kunnioitti appeaan myös suurella uhriaterialla Israelin kansa johtomiesten kanssa telttamajan edessä. Mooseksen appi antoi telttamajan portilla uhreja Jehovalle, mikä kertoo, apen olleen ympärileikattu, kuten Abrahamista polveutuvat pakanakansatkin ovat (Hes. 44:9). Koska Jehovah hyväksyi midianilaisen papin antamat uhrit, se merkitsee varmasti, että Mooseksen appi oli Jehovan pappi, joka jatkoi Edomin kuninkaan Jobin uskonnollisia perinteitä (2. Moos. 12:48-49, 4. Moos. 15:15-16, Jes. 56:6-8). Mooses ei ollut vain maanpaossa Midianinmaassa vaan mitä ilmeisimmin appensa opetuksessa tulevaa tehtäväänsä varten. On mahdollista, että Mooseksen appi antoi Moosekselle myös kopion Jobin kirjasta, jota Mooseksen oli hyvä lukea, kun hän oli joutunut pakenemaan Egyptistä oman kansansa tähden ja paluu Egyptiin odotti vielä. Mooseksen avioliitto midianilaisen naisen kanssa osoittaa, että Israelin Jumala Jehovah hyväksyy kaikki kansat omakseen, jotka noudattavat Hänen käskyjään (Apt. 10:34-35, Jes. 56:6-8). Ihminen ei tule vanhurskaaksi alkuperän vaan uskollisuuden kautta (Hab. 2:4, Room. 1:17, Room. 9:30).


2. Moos. 18:6-12: "Jetro käski sanoa Moosekselle: "Minä, sinun appesi Jetro, olen tullut luoksesi vaimosi ja hänen kahden poikansa kanssa." Silloin Mooses lähti appeaan vastaan, kumartui hänen eteensä ja suuteli häntä, ja he tervehtivät toisiaan. Sitten he menivät Mooseksen telttaan. Mooses kertoi apelleen kaikesta, mitä Herra oli tehnyt faraolle ja egyptiläisille israelilaisten tähden, ja niistä vaivoista, joita he olivat kohdanneet matkalla, ja siitä, miten Herra oli heitä auttanut. Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt israelilaisille, ja siitä, että hän oli pelastanut heidät egyptiläisten käsistä. Hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, joka pelasti teidät egyptiläisten ja faraon käsistä, hän, joka pelasti tämän kansan egyptiläisten sorron alta! Nyt minä tiedän, että Herra on kaikkia muita jumalia suurempi. Tiedän sen siitä, miten egyptiläisten kävi, kun he käyttäytyivät röyhkeästi israelilaisia kohtaan." Sitten Jetro, Mooseksen appi, toi polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron sekä kaikki Israelin vanhimmat tulivat Mooseksen apen kanssa uhriaterialle Jumalan eteen."


Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."


Hab. 2:4: "..vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."


Jumala kehui Jobin vanhurskautta, mutta saatana ei uskonut Jobin olevan vilpitön


Jobin kirja alkaa erikoisella näytelmällä. Saatana tuli enkeleineen Jumalan valtaistuimen eteen. Jumala oli alentanut hänet mahallaan ryömiväksi käärmeeksi (1. Moos. 3:14), mutta hänellä oli vielä pääsy Jumalan kasvojen eteen. Vasta Yeshuan (Jeesuksen) aikana saatana heitettiin häntä kannattavien enkeleiden kanssa ulos Taivaasta (Luuk. 18:10). Vaikka Jumala on heittänyt hänet ulos Taivaasta ja häntä monta kertaa nöyryyttänyt syntiensä takia, niin saatana ja hänen enkelinsä joutuvat edelleen tottelemaan Jumalan käskyjä. 


Jumala kysyy saatanalta ihan niin kuin Jumala ei sitä tietäisi, että missä olet ollut. On mahdollista, ettei saatana ole aina käsittänyt, että Jumala tietää kaiken myös sen, mitä saatana ajattelee, minkä vuoksi saatana on voinut luulla, ettei hänelle seuraa Jumalan käskyjen rikkomisesta mitään. Saatana sanoi, että oli kuljeskellut pitkin maata, olihan hän edelleen maailman ruhtinas, mutta kohta viralta pantu sellainen (Joh. 12:31).


Job 1:6-7: "Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös Saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi Saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi: "Olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita."


Joku voi ihmetellä, että miksi enkeleitä mukaan lukien myös saatanaa kutsutaan Jumalan pojiksi, se johtuu siitä, että Jumala on luonut kaikki enkelit ja ihmiset, joten he ovat Jumalan poikia. Mooseksen laissa mainitaan, että jokainen israelilainen mies on Jumalan poika. Yeshuan sukuluettelossa Aadamin isäksi mainitaan Jehovah, joten jokainen poikalapsi on myös Jumalan poika, koska heprealainen sana ‘ben’ voi merkitä myös pojanpoikaa ja alenevassa polvessa jokaista poikaa. On kuitenkin vain yksi ainosyntyinen Jumalan Poika, joka sikisi neitsyt Mariasta, ja Hän on Jumalan Poika Yeshua HaMashiach. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Kunnian Kuningas saapuu'.   


5. Moos. 14:1,2: "Te olette Herran, Jumalanne, lapsia....   ..sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen." (kohta puhuu Jumalan pojista, sillä lapsi on heprealaisessa käsikirjoituksessa 'ben', joka ei merkitse lapsi vaan poika)


5. Moos. 14:1 (Green’s literal): "You are sons to Jehovah your God..."


Heprealainen sana ‘elohim’ on yleisnimi, joka voi merkitä Jumalan lisäksi muuta jumalaa, jumalolentoa, enkeliä tai vaikutusvaltaista ihmistä esim. tuomaria (Biblehub). Saatanaa kutsutaan myös maailman ruhtinaaksi (Joh. 12:31, 16:11). Asiayhteys ratkaiseen, mitä Raamattu tarkoittaa kulloinkin. Jumala ei tehnyt Moosesta faaraon jumalaksi (elohim) vaan tuomariksi. Jos orja vapautusvuotenaan halusi jäädä isännän palvelijaksi, häntä ei viety Jumalan vaan tuomarin (elohim) luokse naskalilla merkittäväksi, kuten Biblia oikein sanan kääntää (2. Moos 21:6).


Joh. 12:31: "Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta."


2. Kor. 4:3-4: "Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva."


2. Moos. 7:1: "Herra sanoi Moosekselle: "Minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi." ('jumalaksi' tulisi kääntää 'tuomariksi')


2. Moos. 21:6: "niin isäntä vieköön hänet Jumalan eteen ja asettakoon hänet sitten ovea tai ovenpieltä vasten ja lävistäköön hänen korvalehtensä naskalilla, ja hän jääköön ainiaaksi isäntänsä orjaksi."


2. Moos 21:6 (Biblia): "Niin hänen isäntänsä viekään hänen tuomarien tykö, ja seisauttakaan hänet oveen, taikka pihtipieleen..."


Israelin Jumalan erisnimi on Jehovah, joka kuuluu yksin Hänelle. Jumalan Poika on ihmiseksi tullut Jumala (Jes. 9:6), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'. Raamattu ilmoittaa, ettei ole muuta elävää Jumalaa kuin Jehovah (Jes. 46:9). On vain yksi Jumala Jehovah ja muut jumaliksi kutsutut ovat epäjumalia, joita ei ole edes olemassa. 


Joh. 10:33-36: "Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen." Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika?"


Ps. 82:6-7: "Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!"


Luuk. 3:23, 38 (1933/38): "Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika…   ..tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan."


Sen jälkeen Jehovah kehuu Jobin vanhurskautta saatanalle. Maailman ruhtinasta saatanaa oli nöyryytetty maassa ryömiväksi käärmeeksi hänen syntiensä takia ja sitten Jehovah kehuu Edomin kuningasta vanhurskaudesta. Saatanan ollessa kyseessä voi odottaa kateellista reaktiota ja sellainen tuli töykeillä sanoilla. Saatana loukkaantui ja sanoi, että Job rakastaa Jehovaa vain sen takia, että Jehova on siunannut häntä runsaasti. Saatanan logiikka on ajatella, että toisen tulee ansaita lahjoilla rakkaus ja kunnioitus. Jos Jobilta otettaisiin pois kaikki varaus ja kunnia, niin hän saatanan mukaan kiroaisi Jumalan päin kasvoja.


Job 1:9-12: "Saatana vastasi Herralle: "Miksi ei Job olisi jumalaapelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennapa kätesi ja tartu siihen mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja!" Herra sanoi Saatanalle: "Hyvä on. Saat tehdä mitä haluat kaikelle mitä hänellä on. Mutta häneen itseensä et saa koskea." Sitten Saatana lähti pois Herran edestä."


Aito rakkaus ei ole sellaista, joka ei pyydää vastalahjaa. Kuten Paavali kirjoitti rakkaus ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä paha (1. Kor. 13:5). Suurin käsky Raamatussa on rakastaa Jehovaa koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimastasi ja yli kaiken muun (5. Moos. 6:5, Matt. 22:37-38). Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Hänen käskyjään (5. Moos. 11:1, 1. Joh. 5:3). Jumala salli, että Jobin rakkaus laitetaan koetteelle. Hylkääkö Job Jumalan, jos häneltä otetaan kaikki pois?


Ihmisen elämä on kulkemista monien koetusten läpi


Raamattu opettaa kolmesta keskeisestä koetuksesta, joihin ihmiset joutuvat. Koetusten kautta Jumala tutkii, onko ihmisen uskollisuus kestävää ja rakkaus aitoa. Koetukset ovat:

 

  1. Osaako ihminen pysyä erossa kielletyistä himoista, kuten olla koskematta kiellettyyn ruokaan, jota muut ihmiset tuputtavat syötäväksi? 

  2. Rakastaako ihminen Jumalaa ilman ennakkoehtoja?

  3. Kykeneekö ihminen tarvittaessa luopumaan jostain hyvin arvokkaasta, jotta hän voi palvella Jumalaansa?

 

Ensimmäinen koetus oli Paratiisissa. Sen keskellä oli hyvän ja pahan tiedon puu, josta ihminen ei saanut syödä. Puu antaisi ihmiselle ymmärrystä ja tekisi hänet Jumalan vertaiseksi siten, että ihminen ymmärtäisi hyvästä ja pahasta. Toisaalta Jumala varoitti ihmistä, että jos syötte tästä puusta te kuolette. Ihminen joutui jo heti valitsemaan elämän ja kuoleman. Kyse ei ollut vain kiusauksesta päästä eroon Jumalan hallintavallasta tulemalla Hänen vertaisekseen vaan siitä, että Eevaa ja Aadamia yllytettiin syömään kiellettyä hedelmää. Saatana valehteli, etteivät he kuole, jos syövät hedelmää. Se oli kuin papin saarna korvasyyhyyn. Kuulosti hyvältä. Tulisimme Jumalan vertaiseksi, mutta emme kuitenkaan kuolisi. Kuten Jehovah oli varoittanut, puusta syöminen johtaa kuolemaan, eikä heistä tule kuitenkaan jumalia, vaikka heidän ymmärryksensä kasvaisi. Saatana oli kuin eksyttävä pappi, jonka valhe sai Aadamin ja Evan tekemään laittomuutta ja valitsemaan kuoleman. Saatana käytti hyväksi herkkäuskoisempaa sukupuolta naista, jonka kautta Aadam saatiin myös syömään kiellettyä hedelmää (1. Tim. 2:11-15, 2. Tim. 3:6-7). Jehovah karkotti Aadamin ja Eevan Paratiisista pois, jossa oli elämän puu, josta he olivat syöneet. Nyt he eivät enää voineet syödä puusta, joka antoi ikuisen terveyden ja nuoruuden. Näin he olivat vailla elämän puun hedelmää ja heistä tuli sinä päivänä kuolevaisia.


5. Moos. 30:19-20: "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."


Kielletty hedelmä on kuolemaksi

1. Moos. 3:1-7: "Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?" Nainen vastasi käärmeelle: "Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: 'Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.'" Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan." Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen."


1. Piet. 5:8-9: "Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä, uskossa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset."


Jumala on luonut puhtaat sekä saastaiset eläimet ja kieltänyt syömästä saastaisten eläinten lihaa. Maailmassa on vanhurskasta Jumalan palvelemista ja sitten on saastaiseksi laskettavaa epäjumalanpalvelusta ja niihin liittyviä esineitä. Lain säädökset puhtaasta ja saastaisesta on koetus ihmisille, osaavatko he pysyä erossa kielletystä. Sen takia monet papit saarnaavat, että kristityillä on muka “vapaus” syödä mitä tahansa, jotta ihmiset lankesivat saatanan valheeseen ja kuolisivat synteihinsä. Kuten Paavali opetti, niin Jumala ei ota vastaan sellaisia, jotka eivät ole puhdistautuneet lihan saastaisuudesta. Job ei koskenut saastaiseen (Job 14:4).


2. Kor. 6:17-7:1 (1933/38): "Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa."


2. Tess. 1:7-8: "..kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille."


Jes. 66:15-17: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra."


Matt. 5:18: "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."


Jobin vaimo oli saatanan kanava yrittää saada Job kiroamaan Jumala, jotta Job kuolisi. Job ei kironnut, vaan torjui nöyrillä ja viisailla sanoilla vaimonsa yllytyksen ja nuhteli vaimoaan hullusta puheesta. Aadamin olisi myös pitänyt torjua Eevan tarjoama hedelmä ja nuhdella häntä hullusta ehdotuksesta syödä kuolemanvaarallista hedelmää.


Job 1:20-22: "Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan ja sanoi: -- Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi! Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä."


Job 2:7-12: "Niin Saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Niitä nousi kaikkialle, päästä jalkoihin. Job kävi jätekasalle istumaan ja kaapi ruumistaan ruukunpalalla. Hänen vaimonsa sanoi hänelle: "Vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumalaa ja kuole pois!" Job vastasi: "Hullun puhetta, vaimo. Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha." Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan."


1. Tim 2:12-15: "Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."


Joh. 8:44: "..Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä."


Joku voi ihmetellä, miksi Yeshua opetti kääntämään toisen poskensa, jos poskelle lyödään. Tarkoittaako se, että pahantekijät saavat vapaasti tehdä pahaa ilman vastarintaa? Yeshuan opetusta voi ymmärtää vain, jos osaa Vanhan testamentin tekstit, koska Yeshua opetti niiden mukaan. Valitusvirsien kirjassa kerrotaan siitä tuskasta, mitä Israelilla oli, kun Jerusalemin temppeli tuhottiin ja kansa vietiin pakkosiirtolaiseksi Babyloniaan heidän tekemiensä syntien takia. Valitusvirret kehottavat silloin nöyrtymään ja kääntämään toisen poskensa, kun Jumala rankaiseen synneistä. Opetuksen tarkoituksena on korostaa ihmisen velvollisuutta tutkiskella omaa elämäänsä, kun hän joutuu jostain syystä kärsimään. Se voi johtua omista synneistä tai sitten se on tarkoitettu kasvatukseksi. Jumalan Poika ei tehnyt mitään syntiä, mutta Hän täytti Isänsä tahdon ja meni vapaaehtoisesti ristille sovittamaan synnit (Joh. 18:11). Opetus tarkoittaa, ettei Ihmisen pidä tehdä Jumalalle vastarintaa vaan kääntää toinen poskensa.


Matt. 5:39-41: "Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi."


Valit. 3:30-33: "Kääntäköön hän poskensa lyöjäänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa. Ei Herra iloitse siitä, että hän kurittaa ihmistä."

 

Sananl. 3:11-12: "Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua -- jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan."

 

Hoos. 5:14-6:3: "Minä käyn Efraimin kimppuun kuin leijona, Juudan kimppuun kuin jalopeura. Minä revin, minä raatelen saaliini ja vien sen pois, ei kukaan voi sitä pelastaa. Sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, kunnes he katuvat ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he etsivät minua ja sanovat: "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra! Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan."


2. Sam. 16:5-7, 11-12: "..Tullessaan hän huusi kirouksia ja heitteli kivillä Daavidia ja hänen miehiään, vaikka koko sotaväki ja päälliköt olivat kuninkaan molemmin puolin. Simei huusi ja kirosi Daavidia näin: "Pois täältä, pois, sinä murhamies ja roisto!"...   ..Ja Daavid sanoi Abisaille ja palvelijoilleen: "Jos kerran minun oma poikani tavoittelee henkeäni, mitä silloin voi odottaa tuolta benjaminilaiselta? Jättäkää hänet rauhaan ja antakaa hänen huutaa kirouksiaan, jos Herra on häntä käskenyt. Ehkäpä Herra näkee kärsimäni vääryyden ja hyvittää ne kiroukset, joita tuo mies on tänään syytänyt niskaani."


Joh. 18:11-12, 14: "Mutta Jeesus sanoi Pietarille: "Pane miekkasi tuppeen! Kun Isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?" Sotilaat, joita komensi korkea upseeri, ja juutalaisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jeesuksen, panivat hänet köysiin…     ..Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta."


Ensin alas ja vasta sitten ylös, mikä on Joosefin tie


Toinen koetus on yllättävä. Kun ihminen tulee uskoon, hän ajattelee saavansa heti siunauksia ja pelkkää iloa. Usein käykin niin, että uskoon tullut joutuu heti kärsimään muiden ihmisten vihaa, koska he eivät hyväksy uskovaa ihmistä. Vaimo voi jopa ottaa avioeron, koska ei halua pitää uskovaa aviomiestä. Kun piti tulla siunauksia, niin kuitenkin kaiken menetti. Pietari opettaa asiasta, ettei pidä ihmetellä, että uskoon tullut joutuu heti kovaan helteeseen, koska koetuksissa tutkitaan, onko ihmisen usko aitoa ja kestävää. Jos joku haluaa harrastaa kristinuskoa saadakseen yliluonnollisia voimia ja ilmaisia lahjoja, niin tämä koetus karsiin pois ne, joiden tarkoitusperät ovat itsekkäät (Jaak. 4:3). Jumala koettelee omansa kuljettamalla heidät Joosefin ja Jobin tietä, mitä Jumalan Poika Yeshuakin itsekin kulki. Ensin pudotaan alas ja koetuksesta selvinneet lopulta nostetaan ylös entistä suurempiin korkeuksiin (Matt. 5:19-20). 

 

Ps. 105:16-22: "Kun Herra antoi nälänhädän kohdata maata ja ehdytti leivän saannin, hän lähetti heidän edellään miehen, Joosefin, joka myytiin orjaksi. Joosefin jalkoihin pantiin kahleet, hän kantoi rautarengasta kaulassaan, kunnes hänen sanansa kävivät toteen. Silloin Herra osoitti hänet viattomaksi. Kuningas vapautti hänet, kansojen hallitsija käski avata kahleet. Hän antoi valtakuntansa Joosefin hallintaan, kaiken omaisuutensa hänen hoidettavakseen, pani hänet käskemään ruhtinaita ja opettamaan viisautta vanhimmille." 


1. Piet. 1:6-7: "Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."


5. Moos. 8:2-3: "Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo."


Hepr. 5:7-9: "Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."


1. Kor. 3:11-13: "Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on."


1. Kor. 4:1-2: "Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi."


Nämä koetukset eivät kestä ikuisesti ja Job sai lopulta kaksinkertaisen hyvityksen menetyksistään, koska hän kesti koetuksen, eikä kironnut Jehovaa. Josef korotettiin lopulta Egyptin ruhtinaaksi. Jumala käski Abrahamin uhrata poikansa ja Abraham melkein tekikin sen ennen, kuin Jumala esti uhraamisen. Näin Abrahamin usko oli tutkittu ja vahvaksi havaittu. Abrahamin uskon tähden Jumala antoi hänen suvulleen ikuiseksi perintöosuudeksi Israelin maan, ja teki Israelista hänen pappisvaltakuntansa (1. Moos. 26:2-5, 2. Moos. 19:6).


Mark. 10:28-31: "Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi: "Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua." Jeesus vastasi: "Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja -- tosin myös vainoa -- ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä."


Hepr. 11:15-19: "Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä."

 

Joh. 12:25: "Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. 

 

Mark. 8:35: "Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava."


Abraham noudatti Jumalan käskyjä, vaikka sen takia hän menetti mm. mukavan kotitalonsa Babyloniassa, kun lähti Israeliin asumaan teltoissa Jumalan käskystä. Lopulta Jumala koetteli Abrahamia lisää käskemällä hänen uhraamaan ainoan poikansa. Jumala oli luvannut pojasta tulevan suuren kansa, joten Abraham päätteli, että Jumala herättää pojan kuolleista, joten Abraham ryhtyi uhraamaan poikaansa (Hepr. 11:9). Jumala kuitenkin esti pojan uhraamisen ja antoi sijaisuhrin. Abrahamin uskoa koeteltiin ja se havaittiin vahvaksi (1. Moos. 22). 


Hepr. 11:8-19: "Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana, ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä."


Jaak. 2:22-24: "Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.


Abraham ja Iisak ovat ennakkokuva Jumalan Pojan Yeshua uhraamisesta ristillä maailman syntien sovitukseksi. Se ei tarkoita, että Jumala pyytäisi muidenkin poikia uhrattavaksi. Abrahamin esimerkki koskee kuitenkin jokaista kristittyä, koska joskus ihmisen on luovuttavat jostain muusta arvokkaasta, jotta hän voi palvella Jumalaansa. Luterilainen pappi saattaa ymmärtää, ettei kirkon opit perustu Raamattuun ja hänen on pakko erota papin virasta, jotta hän voi noudattaa Jumalan käskyjä. Jumalan seuraaminen voi edellyttää työpaikasta luopumisesta tai jopa sellaista, että joutuu muuttamaan toiseen maahan, jotta ylipäätään voi palvella Jumalaansa. Eräs junakonduktööri menetti työpaikkansa, koska hän ei suostunut tekemään työtä sapattina. Jos ei sapattia noudata, hän ei ole uudessa liitossa Sapatin Herran Yeshua (Jeesuksen) kanssa (2. Moos. 31:17, Jes. 56:6-7, Matt. 5:17-20). Ihmisen täytyy tehdä valinta palveleeko hän rahaa vai Jumalaa, sillä kahta eri herraa ei voi palvella (Matt. 6:24). Saksassa 30-luvulla  asuneet juutalaiset olisivat jääneet henkiin, jos he olisivat noudattaneet Jumalan käskyä lähteä pois Babyloniasta, jolloin Israeliin palaaminen oli tullut mahdolliseksi Iso-Britannian valloitettua maan osmaaneilta (turkkilaisilta) ensimmäisessä maailmansodassa (2. Kor. 6:14-18; Jes. 48:20, 52:11). Kuten Yeshua opetti, Jumalan käskyjen noudattaminen antaa iankaikkisen elämän (Joh. 12:49-50).


Matt. 19:16-26: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." "Kaikkia niitä olen noudattanut", sanoi nuorukainen, "mitä vielä puuttuu?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua." Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista."


Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


Room. 12:1-2: "Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä."


Äärikarismaattisilla saarnaajilla on usein hyvin yksipuolinen menestysteologia, joka lupaa vapautusta kärsimyksistä ja pelkkiä siunauksia niille, jotka antavat kaikki rahansa heille. Ensinnäkin harhaoppisille saarnaajille ei pidä antaa lanttiakaan, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'. Toiseksi kun harhaoppiseen kirkkoon liittynyt huomaa, ettei hän rikastunutkaan heti, hän pettyy pahasti ja voi luopua uskosta. Kristinuskoon kuuluu se, että joskus joutuu kärsimään vääryyttä ja siunauksia voi joutua odottamaan pitkiä aikoja, joskus jopa omaan ylösnousemukseensa asti. Jos kristityllä on väärät tarkoitusperät, hän ei todellisuudessa rakasta Jumalaa vaan itseään. Sellaiset eivät saa mitään muuta, kuin menettävät kymmenyksinä tai kirkollisveroina maksamat ja kolehteihin laittamansa rahat.


Jaak. 4:3: "Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne."


Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."


Jobin kolme ystävää tekivät hätiköityjä johtopäätöksiä Jobin kärsimysten syystä


Jobin kirja menee ihmiselämän perimmäisiin kysymyksiin. Jos Jumala on hyvä, niin miksi maailmassa on pahuutta? Miksei Kaikkivaltias Jumala ota pahaa pois? Miksi maailmassa on kärsimystä? Job oli esimerkillisen vanhurskas mies, mutta hän menetti omaisuutensa, lapsensa ja terveytensä. Miksi mies, joka ei ole tehnyt mitään väärää, joutuu näin suuriin kärsimyksiin? Jobilla oli kolme ystävää, jotka lähtivät pohtimaan Jobin kanssa tätä ongelmaa.


Job ei lähtenyt syyttämään Jumalaa, vaan otti kohtalonsa vastaan nöyrästi. Job ei kuitenkaan hyväksynyt kärsimyksiään, koska hän tiesi olevansa syytön. Jobin kolme ystävää Elifas, Bildad ja Sofar kävivät keskustelua asiasta samalla, kun nuori mies Elihu oli hiljaa ja kuunteli heidän keskustelua. Elifaksen, Bildadin ja Sofarin puheet kuulostavat hyvin raamatullisilta, koska ne sisältävät lainauksia Raamatusta. Heidän johtopäätöksensä on, että Jumala on oikeudenmukainen, joka tuomitsee vääryyden tekijät oikein, joten Jobin on täytynyt tehdä syntiä, mistä hän saa rangaistuksen. Bildasin mukaan Jobin pojat olivat tehneet syntiä, minkä takia he kuolivat. Ystävät kehottavat Jobia tekemään parannuksen synneistään, jotta Jumala armahtaisi hänet. Job ei hyväksy ystäviensä moitetta, vaan puolustautuu heidän syytöksiä vastaan.


Job 4:1, 6-9: "Temanilainen Elifas alkoi nyt puhua…   ..Sinun luottamuksesi perustana on jumalanpelko, sinun toivosi perustana oman vaelluksesi puhtaus. Mutta sano minulle: milloin on viaton joutunut tuhoon, milloin on oikeamielinen hukkunut? Ne, jotka kyntävät vääryyden peltoa ja kylvävät pahaa, ne myös korjaavat tuhon ja turmion, sen olen nähnyt. Kun Jumala henkäisee, he tuhoutuvat, hänen vihansa tuuli pyyhkäisee heidät pois."


Job 8:1-7: "Suahilainen Bildad alkoi nyt puhua. Hän sanoi: -- Kuinka kauan aiot jatkaa noita puheitasi? Tuulta ne ovat, pelkkää tuulen pauhinaa. Antaisiko Jumala väärän tuomion, vääristäisikö Kaikkivaltias oikeutta? Ehkä poikasi tekivät syntiä Jumalaa vastaan ja hän antoi heille heidän rikkomustensa mukaan. Jos sinä nyt etsit Jumalaa ja rukoilet Kaikkivaltiasta, niin hän -- jos sinä todella olet puhdas ja suora -- tarttuu sinun asiaasi ja korvaa sinulle kaiken, mitä olet menettänyt, sen mukaan kuin oikein on, ja vähäistä on se, mitä sinulla ennen oli, sen rinnalla, mitä tulet saamaan."


Jobin ystävien syytökset saattavat kuulostaa oikeilta johtopäätöksiltä, mutta ovatko ne kuitenkaan? 5. Mooseksen kirjassa on Jumalan ja Israelin kansan liiton ehdot. Jos Israelin kansa noudattaa Jumalan käskyjä, he saavat elää maassaan ja saavat siunauksia uskollisuudestaan. Jos he eivät noudata Jumalan käskyjä, heidän päälle tulee kirouksia. 


5. Moos. 28:1-5, 15-18: "Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne. "Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. "Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. "Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne…    .."Jos ette tottele Herraa, Jumalaanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset: "Te olette kirottuja kaikkialla, missä olettekin. "Kirottuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. "Kirottuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat."


Miksi pahat rikastuvat ja vanhurskaat kärsivät vääryyttä?


Jobin kirja pureutuu nyt siihen kysymykseen, miksi vanhurskas ei saakaan siunauksia vaan joutuu kärsimään. Vastaavasti on myös niin, että jumalattomat pahantekijät voivat menestyä ja rikastua paljonkin. Tätä samaa asiaa ihmettelee myös Saarnaajan kirjan kirjoittaja:


Saarn. 8:11-14: "Milloin pahaa tekoa ei pian seuraa rangaistus, ihmiset rohkaistuvat pahantekoon: moni syntinen tekee pahaa sata kertaa ja elää silti kauan. Tiedän kuitenkin, että Jumalaa pelkäävälle käy hyvin hänen jumalanpelkonsa johdosta, ja tiedän myös, että jumalattomalle ei käy hyvin: koska hän ei pelkää Jumalaa, hänen elinpäivänsä häipyvät kuin pakeneva varjo. Turhuutta on maan päällä tämäkin: on hurskaita, joiden käy niin kuin he olisivat tehneet vääryyttä, ja on jumalattomia, joiden käy niin kuin he olisivat tehneet oikein. Minä sanon: se on turhuutta."


Job 21:7-16: "Miksi jumalattomat saavat elää? Miksi he elävät korkeaan ikään? Miksi heidän on valta ja voima? He näkevät lastensa varttuvan aikuisiksi, heidän silmiensä ilona ovat lastenlapset. Jumalattoman talo menestyy, mikään ei sitä uhkaa, Jumalan vitsa ei siihen koske. Kun hänen sonninsa astuu, aina se siittää vasikan, hänen lehmänsä poikivat aina ajallaan. Hänen lapsensa juoksevat vapaina kuin karitsat, nuoret hyppivät ja tanssivat riemuissaan, he virittävät laulun, lyövät rumpua, soittavat lyyraa, he karkeloivat huilun tahdissa. Heidänkin päivänsä ovat onnen päiviä, rauhassa he saavat laskeutua tuonelaan. Jumalalle jumalattomat sanovat: "Pysy loitolla meistä! Emme me piittaa sinun teistäsi." He ajattelevat: "Mikä on Kaikkivaltias? Miksi me häntä palvelisimme? Mitä hyödyttää pyytää häneltä apua?" He uskovat, että menestys on heidän omissa käsissään. Heidän ajatuksensa ovat kaukana Jumalasta."


Turkua voisi kutsua Suomen Babyloniaksi ja Tyatiraksi (vert. Ilm. 2:18-24, 18:2-19). Kaupungissa on ollut vallalla ns. "Turun tauti", mikä tarkoittaa kaikenlaista ahneutta ja pahuutta, jota tuli esille jatkuvasti, kuin kaupungissa olisi ollut jokin pahuuden epidemia. Vaikutusvaltaiset liikemiehet lahjoivat päättäjiä saadakseen tontteja, kaavapäätöksiä ja urakoita.

 

Juhani Leppä

Turun kaupunginjohtaja Juhani Leppä (kok.) ja verojohtaja Erkki Jääskeläinen tuomittiin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen talousrikoksista kiinteistökaupoissa. Kun korkein oikeus hylkäsi Lepän valitusluvan, hän vaati päätöksen purkua, koska hän väitti korkeimman oikeuden tuomarin Eeva Vuoren olleen esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Leppä oli ostanut Vuorelta ja hänen aviomieheltään kesämökin. Leppä todisti maksaneensa osan kauppahinnasta pimeänä veron kierron takia. Lehdistössä nousi voimakas keskustelu, koska syyttäjä ei nostanut syytettä Vuorta vastaan (Wikipedia, HS 1.3.1997 ja Virolainen, Jyrki: Korkein oikeus kriisissä, s. 40–117, 204–226. Pandecta Oy, 1997). Tästä huolimatta Juhani Leppä on pysynyt Vladimir Putinin läheisenä ystävänä ja luottomiehenä kymmenien vuosien ajan (IS 25.6.2013, IL 14.8.2018). Putinin ystävät tietävät, että hänellä on yksityisissä keskusteluissa tapana kiroilla koko ajan.

 

Sosiaalidemokraattien pitkäaikainen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarmo Rosenlöf sai ehdollisen vankeusrangaistuksen talousrikoksista, mitkä hän oli tehnyt velipuolensa liikemies Kimmo Elomaan kanssa (HS 22.1.2002), joka on naimisissa Kike Elomaan kanssa (ps.). Siitä huolimatta Jarmo Rosenlöf sai sosiaalineuvokseen arvonimen vuonna 2013 (TS 13.12.2013). Rosenlöf ilmoitti luopuvansa politiikasta tuomionsa johdosta, mutta teki kuitenkin paluun ja on nykyään Turun kaupunginhallituksen sekä -valtuuston jäsen. Turussa on tehty vääryyttä vasemmalta oikealle kautta linjan. Myös Turun kaupungin rivityöntekijöiden keskuudesta löytyi uskomattomia rikoksia. Kaksi pysäköintimittarien kolikoiden kerääjää varastivat mittareista vähintään 875.000 euroa kymmenen vuoden aikana, mutta oli syytä epäillä, että vastaavaa oli tehty pitkään jo aiemmin (IL 27.2.2018, IS 16.12.2019). Kaksi Turun kaupungin kalustotyöntekijää siirsivät nimiinsä kaupungin käytöstä poistettuja autoja ja myivät ne eteenpäin (TS 18.7.2017).

 

Turun tauti aiheuttaa jatkuvasti erilaisia oireita. Turussa rakennettiin Aurajoen yli ajoneuvosilta vuonna 1975. Myllysilta notkahti pian ja se jouduttiin lopulta purkamaan vuonna 2010, minkä tilalle rakennettiin uusi silta. Turku otti käyttöön vuonna 2021 Suomen kalleimman kevyenliikenteen sillan, jota Turun Sanomat arvelee maailman kalleimmaksi (TS 3.11.2021). Rautatiepihalla oli jo aiemminkin kävelysilta, mutta nyt tehtiin täysin turha kävelysilta sen viereen Logomon konserttisalin takia (Yle 30.10.2022). Logomon pääty jäi rakentamatta yli ajotien, eikä sillalla saa edes pyöräillä tähtitieteellisestä hinnasta huolimatta. Metri siltaa maksoi 157.000 euroa, mikä on lähes kaksinkertainen summa länsimetroon verrattuna. Neliöhinta kävelysillalle oli 28.000 euroa, mikä on kymmenkertainen summa kevyenliikenteen siltojen keskihintaan nähden (Yle 20.9.2021). Jos Italiassa on julkisten varojen käyttö "kummallista", niin on myös Turussa.

 

Vuorineuvos Puolimatka

Rakennuslehden artikkeli kertoo lisäksi, että Turussa vaikutusvaltaiset liikemiehet, tuomarit ja poliitikot ovat järjestyneet vapaamuurarilooseihin, joten he ovat turvautuneet noitauskontoon saadakseen rikkauksia. Jopa Turun arkkipiispa John Vikströmkin on ollut vapaamuurari (lisää artikkelissa), jonka jalkapallojoukkueessa 'Piispan pojat' on Juhani Leppäkin potkinut palloa (IS 25.6.2013). Turussa on jopa sellainen kummajainen kuin vapaamuurarien loosin asussa oleva tila, jota käyttää kirkkosalinaan ko. aatteeseen kytköksissä oleva "kristillinen" seurakunta, missä on saarnannut mm. salaliittoteoreetikko Petri Paavola (TS 7.5.2006, IL 21.11.2020, Tokentube 1.8.2021). Turun kaupungin entinen yliarkkitehti Jukka Paaso on kertonut joutuneensa useaan otteeseen vapaamuurarien painostuksen ja uhkailun kohteeksi. Hän on myös kertonut, miten häpeällisiä rituaaleja turkulaiset vapaamuurarit joutuvat tekemään (Yle MOT 22.1.2016, IL 21.1.2013). Paaso on julkaissut myös omakustanteena 70-sivuisen pamfletin 'Uusin Turun tauti' (HS 27.9.1991). Rakennuslehti 3.11.2016 kertoo artikkelissa: '"Turun tauti" alkoi Hamburger Börsin purkamisella – Puolimatkalle peräti 56 syytettä' (myös HS 11.11.2016):

"Turun tauti ilmeni arvorakennusten purkamisina ja poliitikoiden ja virkamiesten lahjomisena. Kun kaupunginarkkitehti sai potkut lahjonnasta, tilalle tuli jo lahjontatuomionsa kärsinyt. Jopa juristit saivat tuomoita, mutta koko taudin päähenkilö Armas Puolimatka selvisi aina vaan ehdollisella.

Turun tauti nousi julkisuuteen Hamburger Börsin purkamisen yhteydessä 1970-luvun alussa, mutta kyse oli paljon laajemmasta ja vanhemmasta ilmiöstä kuin pelkästään vanhojen talojen purkamisesta. Aiheesta vuonna 1982 kirjan (Turun tauti – kansanvallan kriisi suomalaisessa ympäristöpolitiikassa) tehnyt oikeustieteen professori Hannu Tapani Klami totesi, että epäily virka- ja luottamusmiesten lahjottavuudesta ei ole mikään uusi keksintö.

”Historioitsijakollegani ovat kertoneet sanan Åbosmittan löytyneen paikallisesta lehdistöstä jo vuonna 1917 tarkoittamassa samanlaista korruptiota kuin nyt. Mutta lahjottavat, voideltavat ja juotettavat virkamiehet ovat olleet Suomen kansalle tuttuja jo paljon kauemmin.”


Rakentamisen korruptiota käsittelevän kirjoituksessani Rakentamisen mustan kirja kerron, että Turun tauti ulottui oikeuslaitokseen saakka...  ..Poliitikot pidettiin Kivivuoren mukaan tyytyväisinä joululahjoin, vaalituin, ulkomaanmatkoin ja alennuksilla asuntokaupoissa. Korruptio ulottui Turussa puoluekentän laidasta laitaan eli grynderit rahoittivat luottomiehiään puolueista riippumatta...   

..Turun kaupunginjohtaja Juhani Leppä ja verojohtaja Erkki Jääskeläinen tuomittiin vuonna 1995 Turun hovioikeudessa yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen velallisen epärehellisyydestä. Tuomiot olivat seurausta miesten vuosikymmenen taitteessa tekemistä kiinteistökaupoista eli ns. Matintalokaupasta. Leppä erotettiin virastaan...


..Kaupungin valtakuviot kietoutuivat yhdeksi kiinteäksi veljeskunnaksi urheilun ja vapaamuurariuden ympärille. Samat kasvot tulivat vastaan joka kulman takaa: pankinjohtajina, rakentajina, sanomalehden omistajina, kaupungin luottamus- tai virkamiehinä.


Turun kunnallispolitiikassa enemmistöt syntyvät hyvin ennustettavalla tavalla. Suurten puolueiden, lähinnä kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien, konsensus, klaanit ja kuppikunnat sekä vielä vapaamuurariveljeys lujittivat turkulaista hyvä veli -verkostoa...   ..Erotetun kaupunginjohtaja Juhani Lepän nimi löytyi vuonna 1995 Turun vapaamuurarien Fraternitas-loosin nimilistalta. Phoenix-loosin listalla oli useita Turun kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajia: kaavoitusarkkitehti Risto Tilus, urheiluvaikuttaja, pankinjohtaja ja kunnallispoliitikko Hannu Ansas, Turun Sanomien toimitusjohtaja Keijo Ketonen, konsuli ja LVIS-alan yrittäjä Jukka Vihanto, Turun entinen rakennuslakimies Pertti Wäänänen... ..”Kunniallisuus ja kunto, avunanto, veljestunto”, vapaamuurari vakuuttaa valassaan."

Turkulainen kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) on istunut myös Turun kaupunginvaltuustossa vuodesta 1972 lähtien. Hän on ollut hyvin keskeinen vaikuttaja myös Turun kunnallispolitiikassa. Ylen ohjelma Ajankohtainen kakkonen: Uurnilla tavataan (6.10.1981), kysyi Ilkka Kanervalta, että onko hän urallaan koskaan törmännyt poliittiseen valheeseen tai itse joutunut turvautumaan siihen? Kanerva yritti vastata kysymykseen, mutta vastaus piti kuvata kolme kertaa. Ulkoministerinä ollessa Ilkka Kanerva pommitti lukuisilla tekstiviesteillä eroottista tanssijaa Johanna Tukiaista (MTV3 7.3.2008). Kun Kanerva jäi kiinni, hän ei heti myöntänyt asiaa, mutta myöhemmin joutui sen pakosta tekemään, mistä uutisoi Iltalehti 11.8.2008 artikkelissa: 'Kanerva valehteli'.
Tapahtui yli kaksikymmentä vuotta sitten 


Eräs arkkitehti tiesi yhden urakointialan liikkeen työmaakopin, jonka  irtaimistokirjanpidossa oli suuri määrä mikroaaltouuneja, jotka olivat siihen aikaan hyvin arvokkaita. Niistä lähes kaikki oli annettu lahjuksina päättäjille. Siihen aikaan oli myös tavallista, että määrätyt päättäjät saivat käydä ilmaiseksi hakemassa urakointiyrityksen varastosta rakennusmateriaaleja omakotitalon rakentamista varten, kuten arkkitehtikin sai hakea. Arkkitehdin sukulaisella oli tapana sanoa "ahne saa palkkansa, useimmiten rahana", minkä päälle hän nauroi makeasti.


Eräs nuori poika meni isänsä kanssa tapaamaan sähköasennus- ja kulutuselektroniikka-alan Wihanto-yhtiöiden konsernijohtajaa. Kun he lähestyivät toimitusjohtaja Jukka Wihannon huonetta, sieltä kuului voimakas karjunta, kuin kersantti olisi huutanut alokkaalle. Ovi oli auki ja poika kuuli isänsä kanssa, kun Wihanto haukkui Ilkka Kanervan, ettei hän ollut hoitanut jotain asiaa. Kanerva pokkuroi Wihannon edessä sanomalla koko ajan "kyllä, kyllä". Tässä ei ollut mitään epätavallista, koska Wihannolla oli muutenkin tapana huutaa alaisilleen, jotka pelkäsivät häntä. Wihannon työhuoneeseen oli asennettu erikoislasit estämään huoneen salakuuntelu (puhe resonoi ikkunoissa, minkä takia huonetta voi salakuunnella ulkoa laser-laitteella).


Wihannon suku oli pojan perheen pitkäaikaisia tuttuja vuosikymmenten takaa. Jukka Wihanto tuli vaimonsa kanssa tuli pojan rippijuhliin ja toivotti hänelle paljon onnea omasta sekä täysin avoimesti myös Turun mafian puolesta. Jukka Wihanto piti siitä, kun turkulaiset kutsuivat häntä "kummisedäksi" (esim. Jälkipeli.net). Tosin pojan perhe ei kuulunut Turun sisäpiiriin ja hänen isänsä oli joutunut vaikeuksiin, koska hän oli kieltäytynyt liittymästä vapaamuurareihin. Edellä mainittu poliitikko Ilkka Kanerva oli yrittänyt jopa erottaa pojan isän julkisesta toimesta, koska hän oli julkisissa tiedotusvälineissä tuonut esille Kanervan uusimman naissuhteen iskelmälaulaja Paula Koivuniemen kanssa. 


Pojan kasvettua aikuiseksi hän ymmärsi, miten paljon pahuutta on vaikutusvaltaisten ihmisten sydämissä. Hän sai kuulla Jukka Wihannon vapaamuurariveljeltä, että Wihanto ei ollut kuin vain kolmannen asteen vapaamuurari, koska hän oli ollut laiska suorittamaan ylennysrituaaleja, mutta muuten hänellä oli valtavan suuri vaikutusvalta Turussa. Turussa oli katkeria ihmisiä, jotka eivät olleet saaneet asemakaavaa omakotitalon rakentamista varten omalle tontille meren rannalle, vaikka Wihanto oli saanut rakentaa hulppean kotkanpesän meren rannalle. Kun eräs tarjoutui ostamaan Wihannon omistaman ison talon Itäiseltä Pitkäkadulta, Wihanto vastasi, ettei hänellä ole nyt pikkurahasta pulaa. Vapaamuurareista kertoo lisää artikkeli: 'Käärme hyökkää, mutta lyö päänsä kiveen ja myrkkyhampaat katkeavat'.

 

Tom Jones vuonna 1969

Kun Qatarin nykyisen emiirin isä vieraili Suomessa, Jukka Wihanto ja Antti Aarnio-Wihuri esittelivät silloiselle emiirille ja tämän puolisolle sheikha Mozahille saaristoa huvijahdilla (IS 6.6.2018). Jukka Wihannon Jaguar-autossa oli C-merkki, koska hän oli myös Belgian kunniakonsuli. Kun Tom Jones tuli konsertoimaan Turkuun, Jukka Wihanto pääsi istumaan iltaa "Walesin tiikerin" kanssaan. Wihanto kertoi tuttavilleen, että Jones laittoi heti televisiosta päälle pornokanavan, mitä he katselivat hotellin sviitissä.


Pojan kasvettua aikuiseksi, hän meni lounaalle hotelli Marinan Palacen ravintolaan, missä Jukka Wihannolla oli joka päivä varattuna vakiopöytä ja Wihannon seurassa syövät saivat lounaansa ilmaiseksi. Samassa pöydässä oli paikallispankin toimitusjohtaja ja ison ravintolaketjun omistaja. Wihanto kutsui pitkäaikaisen perhetuttunsa pöytään syömään ja ehdotti suorasukaisesti, että: "Puhu sinä minusta hyvää, niin minä puhun sinusta hyvää". Wihannon perhetuttu ei mennyt hänen pöytään syömään, vaan aterioi toisessa pöydässä ja maksoi itse lounaansa. Hän oli oppinut tuntemaan Jukka Wihannon miehenä, jossa oli huomattavan paljon ahneutta ja riistoa. 

 

1. Kor. 5:11: "Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa."

  

Jukka Bronislaw Wihanto oli roomalaiskatolinen, joka kävi silloin tällöin sunnuntaisin katolisen kirkon messussa Pyhän Birgitan kirkossa Turussa. Hän kuoli 85-vuotiaana 6.6.2018, eikä hänen sielunsa saanut rauhaa eikä lepoa. Mitään hän ei saanut mukaansa, vaan menetti kaiken (Kol. 3:5, Ef. 5.5, Gal. 5:19-21).

 

Ps. 49:16-19: "Älä kadehdi, kun joku rikastuu, kun hän kartuttaa talonsa omaisuutta. Kuollessaan hän ei ota mukaansa mitään, hänen omaisuutensa ei seuraa häntä hautaan. Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa ja toiset kiittävät hänen menestystään, hänen täytyy mennä isiensä luo, paikkaan, jossa ei valoa nähdä.


Ef. 5:5: "Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija."

 

Luuk. 16:13-15, 19-25: "Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa." Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita, ja niinpä he ivailivat Jeesusta. Jeesus sanoi heille: "Ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys.... 
 
..Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. "Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.' Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa.
 

Dan. 5:1-2, 5-6, 17, 23-25, 30: "Kuningas Belsassar järjesti suuret pidot tuhannelle ylimykselleen ja joi viiniä heidän kanssaan. Humalluttuaan Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä; hän näet halusi juoda niistä ylimystensä, vaimojensa ja hovinsa naisten kanssa... ..Silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen, kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. Kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin hän kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat... 

 

..Silloin Daniel vastasi kuninkaalle:.. ..Sinä olet ylpeydessäsi noussut Taivaan Herraa vastaan ja antanut tuoda eteesi hänen temppelinsä astiat, ja sinä ja sinun ylimyksesi, vaimosi ja hovisi naiset olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe eivätkä kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta Jumalaa, jonka kädessä on sinun elämäsi ja kohtalosi, sinä et ole kunnioittanut. Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen. "Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus: 'Mene, mene, tekel u-farsin.'.. ..Samana yönä Belsassar, kaldealaisten kuningas, surmattiin,(Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Sormi kirjoitti: "Laskettu, laskettu, punnittu, puoliksi jaettu"')


Voisi esittää kysymyksen, miksi maailma ylipäätään piti luoda, kun suurin osa ihmisistä on pahoja ja joutuvat lopulta tuliseen järveen (Matt. 7:13-14, Luuk. 13:23-24)? Alkukertomus kuvaa niitä motiiveja, miksi Jumala loi maailman. Jumalan ei ollut hyvä olla yksin ja Hän halusi itselleen perheen (vert. 1. Moos. 2:18 ja Room. 5:14; lisää artikkelissa). Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja toivoi, että ihmislapset rakastaisivat Isäänsä Taivaassa. Jotta rakkaus olisi aitoa, ihminen sai vapaan oman tahdon, muuten ihminen ei olisi Jumalan kaltainen tunteva ja itse ajatteleva persoona. 


1. Moos. 1:27-28: "Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."


Luomisen jälkeen Jumala pettyi havaittuaan, ettei ihminen rakasta Isäänsä vaan itseään. Ihminen pikemminkin rakastuu maailman ruhtinaaseen paholaiseen, joka tarjoa ihmiselle rahaa, maallista valtaa, ihmisjoukkojen suosiota, huoria, päihteitä ja kiehtovaa epäjumalanpalvelusta. Ennen vedenpaisumusta ei ollut vielä epäjumalanpalvelusta, mutta ihmisestä tuli väkivaltainen, joka alkoi surmaamaan ja riistämään toisiaan. Jumala joutui varoittamaan ihmisiä, joka surmaa Jumalan kuvaksi luodun ihmisen, hän saa itse kuolemantuomion. Vedenpaisumuksen jälkeen ihmiset tulivat toimeen vähän aikaa, jolloin he alkoivat rakentamaan Baabelin tornia omaksi kunniakseen, koska kaupungistunut yhteiskunta oli luopunut uskostaan Jumalaan ja tullut ateistiseksi, mikä on nykyään myös hyvin tavallista länsimaisissa hyvinvointivaltioissa (1. Moos. 11:1-4). Myöhemmin Babyloniaan tuli myös epäjumalanpalvelusta ja kansojen keskuuteen samanlaista väkivaltaa sekä riistämistä, mitä oli ollut ennen vedenpaisumusta. 


1. Moos. 9:5-7: "Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren. -- Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, lisääntykää ja levitkää yli maan."


1. Moos. 11:3-9 (1933/38): "Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan."


Miksi Jumalan piti luoda ihmiset, jotka osoittautuivat itsekkäiksi ja rakkaudettomiksi Isäänsä kohtaa? Jumala on rehellisesti kertonut, että Hän on katunut luoneensa maailman. Jumalan ei kuitenkaan luovuttanut, vaan halusi pelastaa ne harvat lapsensa, jotka ovat kuuliaisia ja rakastavat Häntä. Ihmiseksi tullut Jumala on ollut valmis jopa uhraamaan oman ruumiinsa ja verensä niiden syntien sovitukseksi, jotka uskossa Häneen tekevät parannuksen ja lopettavat laittomuuden (Joh. 3:16). Itserakkaat ja ylpeät ihmiset siivotaan lopulta pois tuliseen järveen, jossa piina kestää ikuisesti samalla, kun pelastuneet viettävät yltäkylläistä elämää Luojansa kanssa Paratiisissa.


1. Moos. 6:5-8: "Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. Ja Herra sanoi: "Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt." Mutta Nooa oli Herralle mieluinen."


Jaak. 4:5-10: "Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo: "Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut"? Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: -- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat! Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää! Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava."


Joh. 3:16: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."


2. Kor. 5:19 (1933/38): "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan."


Viimeistään viimeisellä tuomiolla pahat saavat rangaistuksensa ja vanhurskaat saavat hyvityksensä kärsimästään vääryydestä


Eikö Raamatussa olevat liiton ehdot päde, kun pahat rikastuvat ja vanhurskaat kärsivät? Ihmiset tekevät usein myös sen virheen, että he ottavat huomioon Raamatusta vain mieleisensä jakeet ja sivuuttavat muut. Sen lisäksi he ottavat jakeet irti asiayhteydestä ja antavat sanoille mielensä mukaisen selityksen. Näin Raamatusta tulee yksipuolinen ja väärä kuva. Kyse on puolitotuuksista, jotka eivät ole koko totuus vaan suoranaisia valheita.

 

Mal. 3:14-20: "Olette sanoneet näin: "Turha on palvella Jumalaa. Mitä hyötyä on siitä, että noudatamme hänen käskyjään, palvelemme Herraa Sebaotia ja kuljemme murhe kasvoillamme? Me näemme, kuinka röyhkeät ovat onnellisia, kuinka he menestyvät vaikka ovat tehneet pahaa. He saavat elää, vaikka ovat koetelleet Jumalan kärsivällisyyttä." Mutta kun ne, jotka Herraa pelkäävät, puhuvat kaikesta tästä, Herra kuulee, mitä he sanovat. Kaikki kirjoitetaan muistiin hänen edessään. Se koituu iloksi niille, jotka kunnioittavat häntä ja pelkäävät hänen nimeään. -- Sinä päivänä, jonka minä määrään, he jälleen ovat minun oma kansani, sanoo Herra Sebaot. -- Ja minä olen hyvä heitä kohtaan, niin kuin isä on hyvä pojalleen, joka tottelee häntä. Te näette jälleen eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Te näette, kuka on palvellut Jumalaa ja kuka ei ole häntä palvellut. -- Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin -- sanoo Herra Sebaot -- eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella."  


Jos lukee 5. Mooseksen kirjan liiton ehtoja, niin ne eivät luettele vain siunauksia ja kirouksia, vaan sen jälkeen Jumala kertoo armosta ja uudesta liitosta, joka solmitaan Israelin kanssa sen jälkeen, kun Israel on rikkonut liittonsa ja siten menettänyt liittosuhteensä Jumalan kanssa (5. Moos. 30). Jos ihminen tekee jotain väärää, hän ei välttämättä saa välittömästi rangaistusta, vaan ihminen saa armonaikaa tehdä parannus. Näin kävi Jerusalemin kansalla, kun se ristiinnaulitsi Yeshua HaMashiachin. He saivat tuomion vasta 40 vuoden päästä, kun Rooman armeija tuli vuonna 70 jKr. tuhoamaan kaupungin ja temppelin. Samoin kävi Israelin kansalle, kun se oli erämaassa valmistanut kultaisen vasikan epäjumalakseen. Mooses ymmärsi, että Jumala voi vihastuksissaan nyt tuhota koko Israelin kansan, mutta ei kuitenkaan niin tehnyt. Jumala oli luvannut Israelin kantaisälle Abrahamille tuoda hänen sukunsa takaisin luvattuun maahan ja Jumala piti lupauksestaan kiinni. Israel joutui kuitenkin viettämään 40 vuotta erämaassa, jotta syntiä tehnyt sukupolvi kuolisi pois ja vasta heidän lapsensa pääsivät perille omaan maahansa Israeliin. Jumala siirsi kansan tuomitsemisen tuomiopäivään asti, jotta kansa ei tuhoutuisi erämaahan. Jumala sanoi, että Hän armahtaa kenet haluaa ja paaduttaa kenet paaduttaa. Tästä Paavalikin puhui, että Jumala pitää kiinni Israelille antamistaan lupauksista, minkä takia Hän armahtaa oman kansansa lupauksensa mukaisesti. Jumalan tuomiot eivät ole kuitenkaan mielivaltaisia, koska perimmiltään Jumala armahtaa ja paaduttaa ihmiset heidän omien tekojensa ja lain perusteella (Matt. 7:21, Room. 2:12-13; Ilm. 20:13, 22:12).


2. Moos. 32:33-34, 33:19: "Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Mene nyt ja vie kansa maahan, josta olen sinulle puhunut. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Mutta tilinteon päivänä minä rankaisen kansaa sen synnistä…   ..Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon."


Room. 9:11-18: "Jo ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa." Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin vaan kutsujan tahtoon. Onhan kirjoitettu: "Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin." Mitä me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan. Hän sanoo Moosekselle: "Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon." Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan faraolle: "Sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa." Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo."


Jumalan ja Israelin kansan liiton ehdot ovat toteutuneet myös melko hyvin Israelin kansan tasolla. Kun vanhurskaan kuninkaan Daadivin aikana kansa oppi vanhurskaaksi, se sai yltäkylläisen ajan kuningas Salomon aikana. Lopulta Salomo ja kansa alkoivat palvella muita jumalia, joten Jumala repäisi Israelin kahdeksi valtioksi Juudaksi ja Israeliksi. Sen jälkeen Israelin kansan jyrkkä alamäki alkoi, josta kertoo erityisesti Aikakirjat ja Kuningasten kirjat, mikä päättyi sakkokierrokseen Babylonian pakkosiirtolaisuudessa, mikä päättyi 70 vuoden päästä. Pahin sakkokierros alkoi vuonna 70 jKr., jolloin Israel ajettiin 2000 vuodeksi pois maastaan. Jumala on kuitenkin ollut uskollinen Israelille ja tuonut takaisin kansan omaan maahansa lupaustensa mukaisesti.


Hoos. 6:1-3: "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra! Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan."


2. Piet. 3:8: "Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä."


Ihmisen kärsimys ei ole merkki siitä, että hän on tehnyt jotain väärää


Hammurabin lain alussa sanotaan, että kuunjumala sin lähettää ankaran rangaistuksen ja antaa spitaalitaudin puhjeta lainrikkojiin. Spitaalitautinen tai hänen vanhempansa katsottiin syyllisiksi sairastumiseen (Tallqvist, Knut; Kuu ja ihminen - kuu-uskomuksia ja kuunpalvontaa itämailla ja muualla, s. 67, WSOY, 1938). Itämaisissa pakanauskonnoissa on myös karman laki, jonka mukaan hyvistä teoista seuraa hyvää ja huonoista huonoa. Näin karma on tietyllä tavalla kausaalinen luonnon laki, vaikkei olekaan fysiikan laki. Teologia on hyvin suoraviivaista. Synnistä seuraa aina rangaistus ja kärsimys; hurskaudesta seuraa aina pelkkää siunausta ja menestystä. Se kuulostaa raamatulliselta, mutta ei ole koko totuus vaan puolitotuus, joka on tässä tapauksessa valhetta. 


Nyt jää vielä vastausta vaille se, miksi yksilötasolla ihminen joutuu kärsimään, vaikka hän ei olisi tehnyt mitään pahaa. Elifas, Bildad ja Sofar tekivät sen virheen, että he eivät selvittäneet kärsimyksen syytä. Elifaksella oli kiusaus uskoa, että Job kärsi syntiensä takia. Hän saikin kuulla sydämessään profeetallisen äänen, joka vahvisti Elifaksen väärää käsitystä asiasta. Jumala lopuksi moitti Elifasta, Bildadia ja Sofaria vääristä puheista, mikä oli myös vahvistus siitä, ettei Elifaksen saama profetia ollut Jumalalta (Job 42:7). Kun saatana kiusasi Yeshuaa erämaassa, hän siteerasi Raamattua yllyttääkseen Yeshuan tekemään syntiä (Matt. 4:1-11). Hyvin yleinen saatanan juoni on ottaa jokin Raamatun kohta irti asiayhteydestä ja soveltaa sitä vielä väärään tarkoitukseen, jotta kuulija erehtyisi luulemaan puheen olevan raamatullista. Elifas kuuli äänen: "Voiko ihminen olla oikeassa ja Jumala väärässä? Voiko ihminen olla puhdas Luojansa silmissä?" Eihän tuossa ole sinänsä väärää, mutta kun sen tarkoitus oli osoittaa syytön Job syylliseksi, niin silloin puhe oli väärin. 


Job 4:12-21 (Elifas sanoo Jobille): "Kuin varkain tuli jostakin sana, minun korvani kuulivat kaukaisen huminan. Se tuli niin kuin uninäyt tulevat häilyen yössä keskelle syvintä unta, se kouraisi minua, ja minä vapisin, kaikki jäseneni tärisivät kauhusta, minä tunsin henkäyksen kasvoillani, ihokarvani nousivat pystyyn, kun jokin pysähtyi eteeni, en tiedä mikä, silmieni edessä outo hahmo. Tuli hiljaista, ja minä kuulin äänen: Voiko ihminen olla oikeassa ja Jumala väärässä? Voiko ihminen olla puhdas Luojansa silmissä? Ei Jumala luota edes omiin palvelijoihinsa, enkeleitäänkin hän nuhtelee virheistä. Kuinka hän luottaisi savimajan asukkaisiin? Tomusta heidät on tehty, hän voi musertaa heidät kuin koiperhosen. Aamulla ihminen herää, illalla hän on poissa ja unohdettu, ikuisiksi ajoiksi, hänen telttanuoransa kiskaistaan irti, ja hän kuolee tietämättä, miksi."


Job 42:7: "Kun Herra oli puhunut Jobille, hän sanoi temanilaiselle Elifasille: "Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job."


Äärikarismaattisissa seurakunnissa on suuri määrä vääriä profeettoja (1. Joh. 4:1), jotka antavat rukouspalveluissa profeetallisia neuvoja toisille seurakuntalaisille, jotka saattavat kuulostaa raamatullisilta, mutta niissä on jokin koira haudattuna, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'. Ei ole häpeä itse kuulla väärä profetia, mutta on häpeä uskoa sitä. Väärien profetioiden kautta ihmistä koetellaan, uskooko hän totuutta vai valhetta sekä pystyykö hän torjumaan valheen, kuten Yeshuakin torjui valheet (Matt. 4:1-11). Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää (1. Tess. 5:21).


Jaak. 4:7: "Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee."


Raamattu opettaa, ettei ketään saa tuomita synnin tekijäksi sen perusteella, että hän kärsiin. Ihminen on ansainnut kärsimyksensä, jos joku voi osoittaa hänen tehneen jotain väärää, mutta jos sellaista ei voida osoittaa, ei voi kärsimyksen perusteella toista tuomita syylliseksi. Ketään ei saa tuomita sen perusteella, miltä asiat näyttävät, vaan tuomio tulee perustua oikeaksi osoitettuihin faktoihin. Rikokseen tulee olla kaksi silminnäkijää tai vastaava pätevä kiistaton näyttö.


Joh. 7:24: "Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein."


5. Moos. 19:15: "Yhden ihmisen antama todistajanlausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla."


Job ei ollut tehnyt väärää, joten mistä on kyse hänen kärsimyksessään? Tätä asiaa käsittelee myös Yeshua parantaessaan syntymästä asti sokeana olleen miehen. Opetuslapset päättelivät, että hänen vanhempansa ovat täytyneet tehdä syntiä, koska poika syntyi sokeana, vaikka Mooseksen lain mukaan poikaa ei saa rangaista vanhempien synneistä (5. Moos. 24:16). Yeshua torjui syytöksen. Miehen sokeus ei johtunut kenenkään synneistä. Yeshua tuomittiin kuolemaan ristillä siitä huolimatta, ettei Hän ollut tehnyt mitään syntiä. Vanhurskas Jaakobin poika Joosef tuomittiin vankilaan, koska hänen isäntänsä vaimo valehteli Joosefin yrittäneen raiskata hänet, vaikka Joosef lähti pakoon naisen viettely-yritystä. Siis on kärsimystä, mihin ei ole itse syyllinen.


Joh. 9:1-3: "Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä: "Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa?" Jeesus vastasi: "Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki."


Hes. 18:19-21: "Te kysytte: 'Miksi poikaa ei panna vastaamaan isänsä synneistä?' Siksi, että poika on tehnyt niin kuin oikein ja hyvin on! Hän on noudattanut kaikkia säädöksiäni, hän on ne pitänyt, ja siksi hän saa elää. Mutta sen, joka tekee syntiä, on kuoltava. Ei poikaa panna vastaamaan isänsä synneistä eikä isää poikansa synneistä. Vanhurskas saa vanhurskautensa mukaan, jumalaton jumalattomuutensa mukaan. "Jos jumalaton kääntyy synneistään, kaikesta pahasta mitä on tehnyt, jos hän noudattaa kaikkia minun säädöksiäni ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, hän saa elää, ei hän kuole."


Nyt tullaan asian ytimeen, onko kärsimys oikeudenmukaista? Kun Kain surmasi Abelin, oliko Abelin kuolema hänen oma vikansa? Ei ollut. Kain murhasi veljensä Abelin, koska Kain oli kateellinen Abelin vanhurskaudesta Jumalan edessä (1. Moos. 4:2-13). Yeshua opetti kärsimyksen johtuvan myös siitä, että maailma vihaa vanhurskaita ihmisiä. Ihminen kärsii, koska muut ihmiset ovat pahoja, minä vuoksi myös Jumalan Poika Yeshua joutui kärsimään. Job joutui kärsimään, koska saatana arvosteli Jobia ja kyseenalaisti Jobin uskollisuuden. Jumala salli saatanan kiusata Jobia, jotta Jobin uskollisuus tulee koetelluksi. Jobin ja Yeshuan elämät ovat esikuvia siitä, että vanhurskaat ihmiset joutuvat kärsimään sen takia, että maailma vihaa heitä. Jumala voi vähäksi aikaa sallia sen, jotta ihmisen uskollisuus tulee koeteltua.


Hepr. 5:8-10: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta."


Apt. 14:22: "rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: "Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta."


Matt. 5:10-12: "Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta."Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä."


Luuk. 14:27: "Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni."


Ps. 44:8-26: "Jumala on meidän ylpeytemme, iäti me kiitämme hänen nimeään. (sela) Kuitenkin sinä olet hylännyt meidät ja tuottanut meille tappion ja häpeän. Sinä et lähtenyt liikkeelle meidän sotajoukkomme mukana. Sinä pakotit meidät perääntymään vihollisen edestä, vihamiehet ryöstivät meiltä kaiken. Sinä jätit meidät alttiiksi kuin teuraslampaat, sinä hajotit meidät kansojen sekaan. Sinä myit kansasi pilkkahinnalla, et saanut voittoa kaupastasi. Sinä jätit meidät naapureitten häväistäviksi, ympärillä asuvien pilkan ja ivan kohteeksi. Meistä on tullut kansojen pilkkalaulu, kaikki pudistavat päätään ja ilkkuvat meitä. Minä kärsin häväistystä joka päivä, häpeän puna peittää kasvoni, kun joudun kuulemaan, miten viholliset kostonhimossaan herjaavat ja pilkkaavat meitä. Kaikki tämä on meitä kohdannut, vaikka emme ole unohtaneet sinua emmekä rikkoneet liittoasi. Sydämemme ei ole luopunut sinusta, jalkamme ei ole poikennut sinun polultasi. Silti sinä olet murskannut meidät, niin kuin murskasit syvyyden hirviön. Sinä peitit meidät pimeydellä. Jos olisimme unohtaneet sinut, Jumalamme, ja kohottaneet kätemme vieraan jumalan puoleen, sinä, Jumala, kyllä tietäisit sen, sillä sinä tunnet sydämen salaisuudet. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Herää, Herra! Miksi nukut? Nouse, älä iäksi hylkää! Miksi olet kääntänyt pois katseesi, unohtanut hätämme ja ahdinkomme? Voimani raukeaa, otsani painuu maan tomuun. Nouse auttamaan meitä, lunasta meidät armosi tähden!"


Room. 8:35-37: "Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: -- Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut."


Kärsimyksissä koetellaan ihmisen uskollisuus


Saarnaajan kirjan kirjoittaja ja Pietari ymmärsivät, että ihmisen kärsimys voi johtua siitä, että Jumala koettelee ihmisen uskollisuutta ja myös kasvattaa häntä. Kärsimyksen kautta ihminen oppii, että hän on vain luotu luontokappale, jonka on syytä olla nöyrä Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. 


Saarn. 3:17-18: "Minä ajattelin itsekseni: Jumala tuomitsee oikein, niin syyttömän kuin syyllisen, sillä jokaisella asialla ja teolla on aikansa. Ja minä ajattelin: Näin tapahtuu ihmisten vuoksi. Jumala koettelee heitä, jotta he ymmärtäisivät olevansa pelkkiä luontokappaleita."


5. Moos. 8:1-5 (1933/38): "Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on: tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä neljänäkymmenenä vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua, niinkuin isä kasvattaa poikaansa."

 

1. Piet. 4:1: "Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti ettekä ihmisten himoja seuraten... 

 

Job 7:1-3 (1933/38): "Eikö ihmisen olo maan päällä ole sotapalvelusta, eivätkö hänen päivänsä ole niinkuin palkkalaisen päivät? Hän on orjan kaltainen, joka halajaa varjoon, ja niinkuin palkkalainen, joka odottaa palkkaansa. Niin olen minä perinyt kurjuuden kuukaudet, ja vaivan yöt ovat minun osakseni tulleet."

 

2. Tim. 2:3: "Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas.


1. Piet. 1:6-7: "Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."

 

Mark. 13:12-13: "Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.


Lopulta asia on kuitenkin niin, että jokainen tuomitaan ja palkitaan tekojensa mukaan, mikä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu heti. Ihminen voi joutua odottamaan jopa kuolemansa jälkeiseen tuomiopäivään asti. Lopulta pahat saavat tuomionsa ja vanhurskaille hyvitetään kaikki kärsimykset. Job oli kuitenkin niin vanhurskas, että hän sai moninkertaisen hyvityksen jopa elämänsä aikana. Yeshua myös sanoi, että jotka menettävät kaiken Hänen nimensä takia, he saavat monikertaisen hyvityksen ajallaan.


Luuk. 18:28-30: "Entä me?" kysyi silloin Pietari. "Me olemme luopuneet kaikesta, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua." Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kuka ikinä Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodistaan, vaimostaan tai veljistään, vanhemmistaan tai lapsistaan, hän saa jo tässä ajassa moninkertaisesti takaisin, ja tulevassa maailmassa ikuisen elämän."


Job 42:12-13: "Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Hänellä oli nyt lampaita ja vuohia neljätoistatuhatta, kuusituhatta kamelia, tuhat kyntöparia härkiä ja tuhat aasintammaa. Hän sai vielä seitsemän poikaa ja kolme tytärtä."


Hepr. 10:33-36: "Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi, toiset jakoivat toveriensa kovan osan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa, te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa, omaisuuden joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut."


Ilm. 22:12: "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan."


Pyhän Hengen viesti 30.6.2017


Taivaan Isä puhuu Mikaelin suun kautta Joosefin tiestä, joka on ensin alas ja sitten ylös. Sen tien on Jumalan Poika Yeshua HaMashiach ja Job myös kulkeneet. 

 

Taivaan Isä puhuu siitä, että Hän voi pyytää jotakin luopumaan kaikesta Taivasten Valtakunnan tähden, mutta silloin Hän pyytää itse sitä suoraan palvelijaltaan. Tämän blogin opettajat eivät pyydä sellaista keneltäkään, vaan profeetallinen sana tulee suoraan Pyhältä Hengeltä hänelle. Jos Pyhä Henki käskee jotain palvelijaansa myymään omaisuutensa ja antamaan sen muille, niin tulee tehdä, ettei käy kuten kävi Ananiakselle ja Safiralle, jotka yrittivät pitää osan rahoista itsellään (Apt. 5:1-11). Joka Herran pyyntöä noudattaa, hän saa suuren aarten taivaaseen.

 

Matt. 19:16-26: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." "Kaikkia niitä olen noudattanut", sanoi nuorukainen, "mitä vielä puuttuu?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua." Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista."

 

Apt. 5:1-10: "Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan, mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun. Silloin Pietari sanoi: "Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle." Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Nuoret miehet kietoivat Ananiaan ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet. Kolmisen tuntia myöhemmin tuli Ananiaan vaimo sisään, tapahtuneesta mitään tietämättä. Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte?" "Niin, juuri siihen hintaan", vastasi nainen. Silloin Pietari sanoi: "Kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran Henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut." Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Nuoret miehet tulivat sisään ja näkivät naisen kuolleen. He veivät hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen.


Jaak. 2:14-18, 24: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani…   ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."


Matt. 6:19-21: "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi."

  

 


 

Profeetta Elihu piti esipuheen Jobille ja hänen kolmelle ystävälle ennen Jumalan puhetta


Jobin väiteltyä ensin Elifaksen, Bildadin ja Sofarin kanssa lopuksi astui esiin Elihu, joka oli Jumalan profeetta. Elihun nimi merkitsee samaa kuin Elian (Elijahu) nimi ‘Jehovah on Jumala’. Elihua pidetäänkin esikuvana Elialle, joka oli sama mies kuin Johannes Kastaja, jonka nimi (Jehohanan) merkitsee ‘Jehovah on armollinen’. Johannes Kastaja (Elia) tuli raivamaan tietä Herralle Yeshualle, joten Elihu toimii samalla tavalla pitämällä ensin profeetallisen puheen valmistaakseen tietä sille, että lopuksi Jumala Jehovah puhuu Jobille.


Elihu kertoo aluksi nöyrästi, että vaikka hän on nuori mies, mutta hän on saanut viisauden sanat Jumalalta. On siis todennäköistä, että Elihu sai tietoonsa taivaassa käydyn keskustelun ja hän on myös kirjannut ylös keskustelut Jobin kirjaan.


Job 32:6-10: "Nyt busilainen Elihu, Barakelin poika, alkoi puhua ja sanoi: -- Vähät ovat minun elämäni päivät, kun vertaan teihin, vanhuksiin. Siksi minä arastelin ja pelkäsin lähteä kertomaan, mitä minä tiedän. Ajattelin: "Puhukoot nuo vanhat, puhukoot viisauden sanoja ne, joilla on takanaan paljon vuosia."  Mutta henki ihmisen tekee viisaaksi, Kaikkivaltiaan henkäys. Ei ikä yksin tuo viisautta, eivät vanhatkaan aina tiedä, mikä on oikein. Niinpä nyt sanon: kuulkaa minua, nyt on minun vuoroni kertoa, mitä minä tiedän."


Job 36:1-4 (2017): "Elihu jatkoi puhettaan ja sanoi: "Maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa. Noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani vanhurskauden. Sillä totisesti, sanani eivät ole valhetta – mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi."


Elihun sanoma Jobille oli, ettei Jobin pidä arvostella Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi. Jumala on hyvin voimallinen Kaikkivaltias maailman Luoja, joka on luonut taivaan tähdet, luonnon kasvit, eläimet ja määrää säät, joten ihmisen ei pidä moittia Jumalaa mistään. Viisaus asuu Jumalan luona, joten mikä on pieni ihminen arvostelemaan Jumalan ajatuksia? Elihu arvosteli Jobin ystäviä siitä, etteivät he olleet kyenneet osoittamaan Jobin tehneen jotain väärää ansaitakseen rangaistukseksi kärsimyksensä. Job ei ollut tehnyt väärää, mutta kärsimys johtui muusta: Jumalalla on valta koetella ihmistä ja kasvattaa häntä.


Job 32:1-5: "Nuo kolme miestä eivät nyt enää puhuneet Jobille mitään, koska Job piti itseään syyttömänä. Mutta silloin suuttui Elihu. Elihu, Barakelin poika, kuului Ramin sukuun ja oli kotoisin Busista. Hän suuttui Jobille, koska Job katsoi, että hän, Job, oli oikeassa ja Jumala väärässä, ja hän suuttui Jobin ystäviin, koska nämä eivät pystyneet vastaamaan Jobille, vaikka katsoivat, että Job oli väärässä. Elihu oli odottanut ennen kuin ryhtyi puhumaan, koska toiset olivat häntä vanhempia. Mutta kun hän näki, ettei kukaan noista kolmesta enää kyennyt vastaamaan Jobille mitään, hän suuttui."


Job 36:22-33; 37:5, 23-24: "Katso, miten suuri on Jumalan valta! Kuka voisi olla hänen veroisensa opettaja? Kuka voisi määrätä hänen tiensä, kuka voi sanoa hänelle: "Teit väärin!" Muista ylistää hänen töitään, niistä ihmiset ovat aina laulaneet. Niitä ihaillaan, niitä ihmetellään, vaikka ne nähdään vain kaukaa. Korkea on Jumala, me emme voi häntä tuntea, hänen vuosiensa määrä on tutkimaton. Hän vetää vesipisarat ylös taivaaseen ja siivilöi ne taivaan vesistä sateeksi, jota pilvet tihkuvat, vihmovat kaikille ihmisille. Kuka ymmärtäisi, miten pilvet voivat leijua ilmassa, kuka ymmärtäisi jylinän, joka tulee Jumalan majasta? Pilvien yli hän väläyttää valonsa, meren syvyydet hän peittää varjoon. Pilvien voimalla hän rankaisee kansoja, niiden avulla hän ne runsaasti ruokkii. Hän ottaa käsiinsä salaman, hän käskee, ja se tavoittaa maalinsa. Jylinä ilmoittaa hänen tulostaan, karjakin aavistaa, kun hän lähestyy…   ..Kun Jumalan ääni jyrisee, tapahtuu ihmeitä. Hän tekee suuria tekoja, joita me emme käsitä…   ..Kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, hänen on oikeus, hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana."


Jes. 45:7-12: "minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra. Kaiken tämän minä teen. Vihmokoon taivas, virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon maa ja kasvakoon pelastuksen hedelmää ja versokoon vanhurskaus! Minä, Herra, olen tämän luonut. Voi ihmistä, joka riitelee luojaansa vastaan, voi ruukunsirpaletta sirpaleitten joukossa! Sanooko savi muovaajalleen: "Mitä sinä pystyt tekemään?" Sanooko teos tekijälleen: "Ei sinulla ole taitajan kättä." Voi sitä, joka sanoo isälle: "Sinäkö muka pystyit siittämään?" ja äidille: "Sinäkö muka synnytit?" Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, hän, joka on Israelin luonut: -- Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani, tekö antaisitte minulle neuvoja ja ohjeita omien kätteni töistä? Minä tein maan ja loin ihmisen sitä asumaan. Minä levitin käsilläni auki taivaan ja käskyilläni ohjasin sen joukkoja."


Ennen Herran Yeshuan paluuta, Jumala lähettää profeetta Elian siis Johannes Kastajan uudelleen julistamaan vanhurskaan evankeliumi raivatakseen tietä Herran paluulle. Myös Yeshua sanoi, että Elia tulee vielä uudelleen. Ilmestyskirjassa kerrotaan korkealla lentävästä sanansaattajasta, joka julistaessaan kertoo Jumalan luoneen koko maailman, kuten profeetta Elihukin sanoi kertoessaan Jumalan ylivertaisesta suuruudesta. 


Matt. 11:12, 14: "Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin…   ..uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla."


Apt. 3:19-21, 26 (2017): "Muuttakaa siis mielenne ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä julistettu, Kristuksen Jeesuksen. Hänen piti ottaa taivas haltuunsa niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen asetetaan kohdalleen, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhien profeettojensa suun kautta... ..Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä kääntyessänne kukin pois pahuudestanne." (tässä opetetaan, että Jeesus on mennyt taivaaseen siihen asti, kunnes kaikki asetetaan kohdalla ja ihmiset tekevät parannuksen pahuudestaan, jotta Jeesus voi palata takaisin)

Jes. 59:20: "Mutta Siioniin Herra tulee vapauttajana, Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana, kun he luopuvat rikkomuksistaan, sanoo Herra."

Matt. 17:11: "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen." (Jeesus sanoo tulevassa aikamuodossa, että Elia tulee vielä uudelleen)


Mal. 3:22-24 (1933/38): "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."


Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."


Yleinen ilmoitus tarkoittaa sitä, että ihmisen pitää ymmärtää luontoa katsomalla, että tämän on Jumalan täytynyt luoda. Erityinen ilmoitus tarkoittaa, että Jumala ilmoittaa Sanansa ihmiskunnalle, mutta koska mahtava luonto todistaa Jumalasta, niin kukaan ihminen ei voi viimeisellä tuomiolla puolustautua sanomalla, ettei tiennyt Jumalan Sanasta mitään. Luonnon mahtavuus suorastaan kehottaa ihmistä etsimään Luojaansa ja tulemaan Hänen luokse takaisin. Tästä todistaa myös Paavalikin, joka nuhtelee roomalaisia siitä, etteivät he ole kunnioittaneet Luojaa vaan alkaneet palvoa metsän eläimiä jumalina, jotka eivät jumalia kuitenkaan ole. Ihmistä ei tuomita lain tietämisen vaan noudattamisen mukaan. Sen takia jokaisen ihmisen velvollisuus on etsiä Luojaansa.


Room. 1:18-23; 2:12-13: "Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin…    ..Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Taivasten Valtakunta ei ole vain sanoja vaan myös ylivertaista luomisvoimaa


Profeetta Elihun jälkeen Jumala alkoi puhua Jobille. Hän tuli paikalle myrskytuulessa. Job saa nähdä ja kokea Jumalan voiman. Taivaasta kajahtaa Jumalan voimallinen ääni, joka puhuu Jobille. On harvinaista, että Jumala puhuu jollekin taivaasta, millaista on tapahtunut Jobin lisäksi mm. Moosekselle ja Yeshualle kaikkien kuullen (1. Moos. 11-15, 2. Moos. 20:22, Matt. 3:17). Näin Jumala on halunnut myös vahvistaa heidän auktoriteettinsa kansaan nähden. Ilmestyskirjassa kuvataan taivaasta kuuluvaa Jumalan ääntä Seitsemän Ukkosenjylinän ääneksi (Ilm. 10:3-4).


Job 38:1: "Silloin Herra vastasi Jobille. Myrskyn keskeltä hän puhui:"


Ilm. 10:3-4 (1933/38): "..huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet…"


Kun Jumala puhui Jobille, Hän ei oikeastaan antanut mitään vastausta Jobille, miksi hän joutui kärsimään syyttömänä. Sen sijaan Jumala kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti luonnossa havaittavia ihmeitä ja esittää Jobille vastakysymyksiä. Kuka on suunnitellut ja asettanut paikoilleen tähdistöt taivaalle? Kuka on luonut auringon ja laittanut maan pyörimään erottaakseen päivänä ja yön? Miten tulee valtavat jäämassat talvella? Miten luonnossa vesi varastoituu pilviin ja sataa ukonilmalla takaisin. Kuka on suunnitellut lukuisat voimakkaat eläinlajit? Kuka antaa eläimille ruuan? Kuka on opettanut haukan lentämään ja rakentamaan pesänsä korkealle ihmisen tavoittamattomiin? Miten vuorikauris synnyttää poikasensa? Jumalan kuvaus luonnosta on sekä kauno- että tietokirjallinen mestariteos. Kertomalla luonnon osien vuorovaikutuksesta Jumala korostaa, että kaikki perustuu älykkääseen suunnitteluun ja valtavaan luomisvoimaan. 


Job 38:25-35: "Kuka on uurtanut väylän rankkasateelle, kuka on avannut tien ukkosen jylinälle? Kuka antaa sateen asumattomaan maahan, autioon maahan, jossa ei ole yhtään ihmistä? Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi? Kuka on sateen isä? Kenen pisarat kasteena hedelmöittävät maan? Kenen kohdusta syntyy jää, kenen sylistä taivainen huurre, kun vedet peittyvät kuin kivisen kannen alle ja syvyyden pinta vetäytyy umpeen? Osaatko sinä solmia yhteen Seulasten tähdet tai avata Orionin siteet? Osaatko tuoda ajallaan esiin eläinradan tähdet, sinäkö talutat Leijonaa ja sen pentuja? Sinäkö tunnet taivaan säännöt, määräätkö sinä, miten ne vaikuttavat maan päällä? Kantaako äänesi pilviin asti, kutsutko rankkasateen virtaamaan ylitsesi? Sinkoatko sinä salamoita, sanovatko ne sinulle: "Tässä olen, käske"?"


Meteorologi Kerttu Kotakorpi

Lintubongausta harrastava meteorologi Kerttu Kotakorpi on kirjoittanut vuonna 2021 tietokirjan 'Suomen luonto 2100 - tutkimusretki tulevaisuuteen'. Kirjan tarkoitus on kertoa, millaiselta Suomen luonto näyttäisi vuonna 2100, jos ilmastonmuutos etenee tieteellisten ennustemallien mukaisesti, minkä se tekee kansantajuisesti. Vaikka kirja on tarkoitettu ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin, se on erinomainen perusteos Suomen luonnon lajityypeistä, niiden ekologisista lokeroista ja vuorovaikutuksesta ilmaston kanssa. Kirja pitäytyy asialinjalla, mutta välillä Kotakorvella on rohkeutta leikkiä huumorillakin: "(Voi) poroparat". Hän kertoo kirjansa sivulla 30, miten monesta asiasta on kiinni, että elämä on maapallolla mahdollista:

"Aurinko yhdessä Maan ilmakehän kanssa mahdollistaa elämän maapallolla. Ilman ilmakehää suora auringonsäteily tekisi pallosta sietämättömän kuuman siellä mihin säteet osuvat, kun taas varjon puolella olisi elämän kannalta liian kylmä. Ilmakehättömän maapallon keskimääräinen lämpötila olisi noin 18 celsiusastetta pakkasella. Ilmakehän luoma kasvihuoneilmiö luo Maan pinnalle suojaavan kuoren, joka päästää enemmän auringonsäteilyä pallon pinnalle kuin säteilee ilmakehän reunalta takaisin avaruuteen. Ilmakehän vuoksi maapallon lämpötila on keskimäärin reilut 15 astetta, mikä on elämän kannalta oikein otollista. Lämpimimmillään maapallolla on noin 60 astetta lämmintä ja kylmimmillään noin 90 astetta pakkasta. Lukemat saattavat kuulostaa hurjilta, mutta näissä lämpötilojen rajoissa elämä on mahdollista."

Kotakorpi kertoo, että lämpenevässä ilmastossa tärkeässä osassa ovat valtameret, jotka kattavat 71 % maapallon pinta-alasta. Meri on jatkuvassa yhteydessä ilmakehään vaihtaen vesihöyryä ja lämpöä ilman kanssa. Sen lisäksi meriin liukenee hiilidioksidia ilmakehästä, mikä happamoittaa vesistöjä. Meret ovat hillinneet ilmastonmuutosta merkittävästi, koska valtamerissä on suuri lämpökapasiteetti varastoida ylimääräistä lämpöä, mutta merivesien lämpeneminen ja happamoittuminen ovat myös tehneet omaa tuhoaan merien eliölajeille. Kotakorpi kertoo kirjansa sivuilla 246-247:

"Yksi valtava ekokatastrofi tapahtuu trooppisilla merialueilla korallien hävitessä. Meriveden lämpenemisen ja mereen liukenevan hiilidioksidin aiheuttaman happamoitumisen vuoksi yhdestä maailman monimuotoisimmista ekosysteemeistä on jäljellä enää marginaalinen ja koko ajan kutistuva osuus. Vuosisadan loppuun mennessä korallit ovat hävinneet pysyvästi runsaine kaloineen ja muine lajeineen. Se on valtava häviö koko valtameren ekosysteemille…    ..Merenpinnan alla piilossa on muhinut pitkään yksi tikittävä aikapommi. Ihmiset ovat kalastaneet suuren osan merien kalakannoista kestämättömästi. Monet kalalajit ovat kadonneet, jotkut kalat ovat pienentyneet, kun ihmiset ovat kalastaneet isoimmat kalat, ja kalakannat ovat romahtaneet vähän joka paikassa. Lämmenneissä, rehevöityneissä, happamoituneissa, saastuneissa ja muovijätteellä kyllästetyissä merissä sinnittelevät kalakantojen rippeet ovat yksi surullisimmista ihmiskunnan aikaansaannoksista. Merien tulevaisuus ei näytä kovin hyvältä."

Tyynessämeressä on valtavan suuria koralliesiintymiä. Kilpikonnat ja kalat saavat ravintoa koralleissa elävistä levistä. Maailman kaloista 25 % elää koralleilla. Korallien vedet ovat olleet koralleille ihanteelliset 29 astetta lämpimiä, mutta viime vuosina meriveden lämpötila on noussut kahdella asteella, mikä ei kuulosta paljolta, mutta lämpötilan nousu on saanut koralleilla olevat levät kuolemaan laajoilta alueilta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailman koralleista on kuollut 14 % ja monia koralleja uhkaa kuolla sukupuuttoon merivesien lämpenemisen, saasteiden ja liikakalastuksen takia (artikkeli). Thaimaan koralliriutoista on tuhoutunut jo 80 % (Yle Areena: Avara luonto: Merten ihmeet, jakso 4: Thaimaa). Kuollessaan korallit menettävät kauniin punaisen värinsä ja haalistuvat kiven harmaaksi. Tämän seurauksena kilpikonnilta ja kaloilta häviää valtavan paljon ravintoa ja kalakannat pienenevät. Israelin Eilatin rantavedessä on hyvin kaunis koralliesiintymä, koska siellä oleva korallilaji kestää ilmastonmuutosta (IL 28.6.2016).


Hoos. 4:1-3: "Kuulkaa, israelilaiset, mitä Herra sanoo! Herra käy oikeutta teidän kanssanne, sillä tässä maassa ei ole rehellisyyttä eikä uskollisuutta, kukaan ei tunne Jumalaa. Väärät valat ja valheet, murhat, varkaudet ja aviorikokset rehottavat kaikkialla, veriteko seuraa veritekoa. Sen tähden maa muuttuu aavikoksi, kaikki sen asukkaat nääntyvät. Villieläimet ja taivaan linnut kuolevat, meren kalat katoavat."


Suomen luonto 2100 -kirjaa suositellaan

Kotakorpi käyttää Lapin poroja esimerkkinä kertoessaan, miten herkkä on luonnon tasapaino. Luonnossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten ympäristön muutosten vaikutusten arvioiminen on hankalaa. Meteorologit tietävät, että ilmasto on kaaottinen systeemi, jossa perhosen siipien lyönti voi teoriassa aiheuttaa myrskyn toisaalla. Kotakorpi tekee vastaavan havainnon luonnon monimutkaisuudesta. Kotakorpi kertoo kirjansa sivulla 82 "poroparoista", jotka omalta osalta joko kärsivät tai hyötyvät ilmastonmuutoksesta riippuen siitä, mihin kokonaisuus asettuu. Sivuilla 248-249 Kotakorpi kertoo, miten pölyttäjähyönteisten häviäminen voi vaarantaa kaikkien muiden eliölajien elämän, myös ihmiskunnan ruokaturvan. Huoli on aiheelinen, koska 75 % viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä ja pölyttäjähyönteisten määrä on laskenut tuntuvasti vuosi vuodelta. Yle uutisoi 1.4.2020: 'Pölyttäjien määrä on romahtanut – ja siitä voi tulla ihmiskunnan kohtalonkysymys'. 

"Poroparat


Lumella on oleellinen rooli myös poron elämässä. Pohjoisen porot ovat hätää kärsimässä metristen hankien, jos lumikerros kasvaa kylmimpään aikaan vuodesta liian suureksi kaivaa ravintoa sen alta. Vielä suurempi vaara on alkutalven vesikeleissä. Vain yksi räntä- tai vesisade ennen pakkasia voi jäädyttää jäkälät ja pintamaan hankaloittaen porojen ja muiden eläinten ravinnonhankintaa koko talven ajan. Lauhat ja kosteat alkutalven säät lisäävät erilaisia homekasvustoja, jotka heikentävät porojen ruoan laatua. Heikko ravinto talvella heikentää kevään vasomisen onnistumista, mutta keväällä aikaistunut ravintotarjonnan lisääntyminen puolestaan tasoittaa tilannetta. Keväällä tunturimaisemaan ilmestyy sulia pälviä yhä aikaisemmin, mikä helpottaa porojen selviytymistä talvesta. Tunturissa puuraja nousee yhä ylemmäs ja porojen suosima jäkäläkasvusto vähenee. Toisaalta tilalle tulee varpuja ja sammalta, jotka nekin sopivat porojen ravinnoksi. Aiempaa lämpimämmät ja sateisemmat kesät lisäävät hyttysiä eli pahentavat räkkää, joka puolestaan rasittaa poroja. Toisaalta ajoittain kuivat kesät vähentavat hyttysten määrää. Etelästä on levinnyt pohjoiseen myös kärpäsiä, jotka rasittavat poroja ja pilaavat pahimmi niiden nahan. Pohjoinen ekosysteemi on monimutkainen paletti. Porojen ruoanhankinnan ja muiden olosuhteiden on yksinkertainen esimerkki siitä, miten yhden eliön elämä muuttuu ilmaston muuttuessa."


"Jokainen kadotettu eliölaji on hävitetty lenkki ekologisesta kokonaisuudesta, ja sen vaikutukset voivat olla arvaamattomia. Sukupuuttoon kuolleet lajit on pysyvästi hävitetty, eikä niitä voi tuoda takaisin, vaikka elinympäristö muuten palautuisikin suopeammaksi. Esimerkiksi hyönteisten vähenemisellä on yllättävän kauaskantoisia vaikutuksia, kuten ihmiskunta on viime vuosina herännyt huomaamaan kadonneiden pörriäisten myötä. Pölyttäjien puuttuminen näkyy välittömästi niin luonnossa kuin ihmisten toiminnassa, esimerkiksi ruoantuotannossa…   ..On väistämätön tosiasia, että muuttuvan ilmaston mukana kaikki luonnossa muuttuu. Kasveille sopivat elinolosuhteet vaihtavat paikkaa, ja ne koettavat parhaansa mukaan sopeutua muutokseen. Kasvien mukana siirtyvät eläimet. Kaikille ei enää löydy sopivia elinolosuhteita muuttuneessa ilmastossa ja uudenlaisessa ympäristössä. Jotkin lajit hyötyvät ja lisääntyvät ja laajentavat reviiriään. Toiset kärsivät, muuttavat muualle, koittavat sopeutua ja väistämättä kuolevat myös sukupuuttoon. Osa tästä on väistämätöntä luonnonlakia. Suurin osa on kuitenkin ihmisen aiheuttamaa luonnon köyhtymistä."

Jumala on luonut kaikki porot, vuorikauriit sekä muut peuraeläimet ja antanut niille ruuan. Jumala suunnitteli hyönteiset lentämään kukasta kukkaan, jotta hyönteiset saavat mettä ravinnoksi ja kukat tulevat pölytetyksi tuottamaan hedelmiä ja siemeniä. Jumala on suunnitellut peurat niin, että ne osaavat synnyttää ja kasvattaa vasansa aikuisiksi. Jumala antoi kallioseinämät haukkojen kodeiksi, joissa poikaset syövät suurella halulla vanhempiensa tuomaa ruokaa. Eläinten elämä on Jumalan kädessä, joka on niistä huolen pitänyt. Kunhan ihminen ei turmelisi luontoa ja ottaisi niitä pois sitä, mitä ne elääkseen tarvitsevat.


Job 39:1-4: "Tiedätkö sinä, milloin vuorikauris vasoo, hoivaatko sinä synnyttävää peuraa? Tiedätkö sinä niiden oikean hetken, lasketko sinä, milloin kuukausien määrä täyttyy? Ne kyyristyvät maahan, synnyttävät poikasensa, ja kohta niiden tuskat ovat ohi. Vasat kasvavat ja varttuvat, lähtevät omille teilleen eivätkä palaa…   ..Sinunko viisautesi nostaa taivaalle haukan, kun se levittää siipensä etelätuuleen? Sinunko käskystäsi kotka nousee korkeuksiin ja rakentaa pesänsä tavoittamattomiin? Kalliolla se asustaa, viettää yönsä siellä, kielekkeellä, jonne ei pääsyä ole. Sieltä se tähystää syötävää, kaukaa sen silmät tavoittavat saaliin."

 

Ps. 104:1, 5-19: "Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet!.. ..Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri peitti maan kokonaan, ja vedet lepäsivät vuorten yllä, mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata. Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. Ne juottavat kaikki maan eläimet, villiaasikin saa sammuttaa janonsa. Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla. Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja maa kantaa sinun töittesi hedelmää. Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että hän saisi leipänsä maasta. Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi. Ravituiksi tulevat myös Herran puut, Libanonin setrit, jotka hän istutti, joiden oksille linnut tekevät pesänsä, joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa. Vuorten rinteillä asuvat kauriit, ja tamaanit löytävät turvansa kallioista. Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja aurinko tietää laskemisensa hetken." 

 

Varpunen

Kiinan johtaja Mao Zedong tappoi ensin luokkavihollisensa ja sitten hän alkoi tappamaan varpusia. Maon mielestä varpuset söivät viljansiemenet, joten vuonna 1958 hän määräsi ne ammuttavaksi ja linnunpesät tuhottavaksi. Sen lisäksi kansa määrättiin pelottelemaan varpusia rumpujen ja kattiloiden paukkeella, jottei linnut saa lepoa ja nääntyneinä ne tippuisivat maahan. Satojen miljoonien lintujen tuhoaminen sekoitti ravintoketjun. Varpuset eivät syöneet vain viljansiemeniä vaan myös tuholaishyönteisiä mm. heinäsirkkoja, joiden määrä kasvoi huomattavasti. Heinäsirkat ja muut tuholaiset söivät viljasadot, jolloin maahan tuli ankara nälänhätä. Maon kommunistiset talousuudistukset epäonnistuivat ja vähintään 45 miljoonaa kiinalaista kuoli nälänhätään (artikkeli). 

 

Lintujen määrä on pienentynyt kaikkialla muistakin syistä. Kerttu Kotakorpi kirjoittaa aiheesta Ylen blogissa 25.12.2021: 'Linnunlaulu hiljenee – mihin linnut katosivat?':

"Euroopasta on hävinnyt 600 miljoonaa lintua 40 vuodessa. Se tarkoittaa karkeasti noin joka kuudetta lintua. Pelkästään ennen niin yleisistä varpusista on kadonnut lähes puolet, noin 250 miljoonaa yksilöä. Suuren osan tuosta valtavasta luvusta selittää juuri hyvin yleisten lajien voimakas väheneminen. Varpusen ohella tällaisia ovat kottarainen, keltavästäräkki ja kiuru. Keltavästäräkki ja pajulintu ovat pitkän matkan muuttajia. Myös muilla pitkänmatkalaisilla väheneminen on ollut suurempaa kuin Euroopassa talvehtivien lajien kohdalla, jolloin vähenemisen syitä voi hakea Euroopan ulkopuolelta. Paljon kuitenkin tapahtuu meidän lähiympäristöissämme. Eniten ovat vähentyneet maatalousympäristön lajit. Lintujen väheneminen on ollut merkittävää myös sisävesillä, soilla ja arktisilla alueilla. Toki lintukadon taustalla on myös muita tekijöitä kuin muuttuvat ympäristöt, kuten vaikkapa ympäristömyrkyt ja hyönteisravinnon väheneminen."

Jumala antoi jo alussa ihmiselle käskyn viljellä ja varjella Hänen puutarhaansa, eikä turmella sitä. Jumalan sapatti on tarkoitettu myös työeläimille lepopäiväksi ja virkistykseksi. Sen takia luontoa ei saa riistää yli sen kantokyvyn. Jumala on säätänyt jopa pelloille sapattivuoden (joka 7. vuosi), jotta maa voi levätä kesannolla. Tunnettuahan on, että peltojen säännöllinen kesannointi lisää maan hedelmällisyyttä. 


1. Moos. 2:15-17: "Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma."


2. Moos. 23:10-12 (1933/38): "Kuutena vuotena kylvä maasi ja korjaa sen sato. Mutta seitsemäntenä vuotena jätä se korjaamatta ja lepäämään, että kansasi köyhät saisivat siitä syödä; ja mitä jäljelle jää, sen metsän eläimet syökööt. Samoin tee viinitarhallesi ja öljytarhallesi. Kuusi päivää tee työtäsi, mutta lepää seitsemäs päivä, että härkäsi ja aasisi saisivat hengähtää ja orjattaresi poika ynnä muukalainen saisivat virkistyä."

Toukan muuttuminen perhoseksi osoittaa, ettei luonnonvalinta ole voinut sitä luoda

Miten tiede suhtautuu Raamatun ilmoitukseen, että maailma on syntynyt älykkään suunnittelun ja luomistyön tuloksena? Tiedemaailmassa on herännyt viime vuosina kriittistä keskustelua evoluutioteorian pätevyydestä pelkästään tieteellisestä näkökulmasta, koska tutkimukset ovat tuottaneet suuren määrän uutta tietoa teoriaa vastaan. Itse asiassa evoluutioteoria on ollut aina pelkkä hypoteesi (ehdotettu selitys ilmiölle, ei vielä oikeaksi todistettu), joka ei ole kestänyt tieteellistä testaamista.

 

Jos ei olisi ilmakehää ja maata suojaavaa magneettikenttää, ei olisi Maassa elämää. Sama pätee myös soluihin. Ilman solua suojaavaa solukalvoa geenit eivät pysy ehjinä, koska merivedessä olevat kemikaalit korruptoivat geenit nopeasti. Ilman solussa olevaa monimutkaista kopiovirheiden korjausmekanismia geenit eivät kopioidu virheettömästi uusiksi geeneiksi. Mutaatiot geeneissä eivät tuota uusia elimiä vaan lähes aina solun kuoleman. Monet tutkijat ovat hylänneet evoluutioteorian väittämän, että geenit olisivat alkaneet yhdistyä ja kopioitua sattumalta vesilätäköissä, koska se ei ole mahdollista ilman, että solu on kerralla luotu valmiiksi kaikkia solun elämiseksi tarpeellisia mekanismeja myöden. 

  

Koska evoluutioteoria on alkanut murentua pala palalta, yli tuhat luonnontieteen alan tohtoria, mukaan lukien korkeissa asemissa olevia professoreita maineikkaista yliopistoissa, ovat allekirjoittaneet kannanoton, missä he kyseenalaistavat evoluutioteorian pätevyyden. Evoluutioteoria ei ole enää pätevä selittämään maailman syntyä, mutta siitä on tullut newage-uskonto niille tutkijoille, jotka uskovat ateismiin tai luonnonvoimiin kuten äitimaa-uskontoon. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Evoluutioteorian tieteellinen arviointi'.


Ps. 31:6 "Minä kavahdan niitä, joiden jumalana on turhuus ja harha. Minä luotan sinuun, Herra,"


Ilm. 4:11: "-- Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu."

 

Pietari ennusti, että lopun ajoilla tulee ihmisiä, jotka kiistävät Jumalan luoneen maailman ja jopa vedenpaisumuksen historiallisuuden. Charles Darwinin (1809-1882) evoluutioteoria on saanut paljon kannatusta, jolloin Pietarin profetia toteutui. Evoluutioteoria ei ole kuitenkaan kestänyt tieteellistä testaamista, joten siitä on tullut mielikuvitusteoria ja newage-uskonto.


2. Piet. 3:3-5 (2017): "Ennen kaikkea tietäkää, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulostaan? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta." Sillä tahallaan he eivät halua tietää, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat vanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta


Raamattu ja luonnontieteet eivät ole ristiriidassa keskenään, jos tiede pitää kiinni niistä teorioista, jotka kestävät tieteellisen kritiikin, ja hylkää ne teoriat, joita vastaan on löytynyt tieteellistä näyttöä. Tämä ei ole niin selvää, koska tiedemaailmassa vaikuttaa rahoittajien voimakkaat ennakkoasenteet ja politiikka. Åbo Akademin biokemian tutkija, tohtori Jussi Meriluoto on lausunut Turun Sanomissa 2.1.2021 s. 17: "Tieteellä on omat lainalaisuutensa ja totuutensa, joista siinä työssä tulee pitää kiinni. Samaan hengenvetoon haluan kertoa, että mitä enemmän tiedän esimerkiksi solujen ihmeellisestä, käsittämättömän monimutkaisesta toiminnasta, sitä vahvemmin uskon Jumalan luoneen elämän ja sen lainalaisuudet."


Luuk. 12:24-31: "Katsokaa korppeja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? "Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla ja huomenna joutuu uuniin, niin paljon ennemmin hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset! "Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat; teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän."

Portugalinsotalaiva rannalla (kuva)

Portugalinsotalaiva näyttää yhdeltä meduusalta, vaikka ei sellainen ole. Se saalistaa pinnalla kulkevia pikkukaloja. Sillä on purje, jonka avulla se purjehtii Atlantilla. Purjeet ovat joko vasen- tai oikeakätisiä, jolloin vasenkätiset purjehtivat tuulen oikealle puolelle, kun taas oikeakätiset sinipullot purjehtivat vasemmalle. Tuuli työntää kahta portugalinsotalaivaa aina eri suuntiin, joten korkeintaan puolet populaatiosta työntyy rannikkoa kohti. Jos tulee myrsky, se tyhjentää ilmapussinsa ja sukeltaa meren pinnan alle suojaan kuin sukellusvene. Kuulostaa älykkäältä eläimeltä, mutta se ei ole eläinyksilö vaan useiden eri polyyppilajien yhdyskunta, jossa kaikilla on oma tehtävänsä: osa on erikoistunut kellumiseen, osa saalistamiseen, osa syömiseen ja osa lisääntymiseen. On täysin selvä asia, ettei evoluutio ole voinut tuottaa sattumalta erilaisia polyyppejä, jotka ovat pitäneet kokouksen ja sopineet elää yhdessä kaloja saalistavana sotalaivana. Jumala on luonut polyypit niin, että ne luonnostaan toimivat yhteistyössä muodostaen yhdeltä meduusalta näyttävän yhdyskunnan (Wikipedia).

Sananl. 6:6-8: "Mene, laiskuri, muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Ei sillä ole ketään käskijää, ei herraa eikä hallitsijaa, ja silti se kerää kesällä ruokansa ja täyttää varastonsa korjuun aikaan."

Perhonen munii munia, joista kasvaa toukkia, jotka koteloituvat ja joista kuoriutuu aikuisia perhosia, joilla on siivet. Toukka rakentaa itselleen kotelon, johon ei mene mitään ja josta ei poistu mitään, ennen kuin täysin kehittynyt perhonen lähtee sieltä. Mutta mitä tapahtuu siinä välissä? Se on hurja prosessi. Kotelon sisällä toukka alkaa erittää entsyymejä, jotka sulattavat lähes sen koko ruumiin proteiinipuuroksi. Tämä proteiinipuuro ei enää ole osa tätä eliötä, vaan se on ravintoainetta. Jäljelle jää vain pieni hermosto ja keskussolukko, josta perhonen alkaa kasvaa niin kuin siemenestä kasvaa kasvi. Perhosen DNA ei muutu tämän prosessin aikana. Jo toukassa on kaikki se informaatio, millä aikuinen perhonen rakennetaan. 

Ohdakeperhonen

Luonnonvalinta ei voi valita sellaisia toukkia 'jatkoon', joista tulisi kauniita perhosia. Toukan ilmiasussa ei vielä esiinny perhosen piirteitä. Toukan fenotyypin valinnalla ei jalosteta perhosta. Vain aikuinen perhonen lisääntyy, toukka ei lisäänny. Tietyn aikuisen perhosen suosiminen toisen edelle ei tarkoita, että juuri sen perhosen toukka olisi kelpoisempi. Tietyn toukan suosiminen luonnonvalinnassa ei vaikuta mitenkään esimerkiksi aikuisen perhosen lentokyvyn kehittymiseen. Nämä saman elämänmuodon kaksi eri vaihetta estävät luonnonvalinnan toimimisen. Metamorfoosi on evoluution umpikuja.

Ohdakeperhoset osaavat muuttaa keväällä Afrikasta Pohjois-Eurooppaan matalalla lentäen niin, että ne lisääntyvät matkan varrella ja etenevät kohti pohjoista vaiheittain aina uusi sukupolvi kerrallaan. Kun pohjoiseen saapuneella viimeisellä sukupolvella on ruoka loppunut, se ei lennä edemmäs pohjoiseen, vaan alkaa nousta 500 metrin korkeuteen lentääkseen yläilmojen voimakkaiden tuulten avustamana takaisin Afrikkaan jopa 15000 km:n matkan, jossa kyseinen sukupolvi ole koskaan edes elänyt. Perhonen suunnistaa pitkän muuttomatkan aurinkokellollaan. Tämä kaikki perustuu älykkääseen suunnitteluun ja geeneihin kirjoitettuihin toimintaohjeisiin, mitkä Jumala on tehnyt kerralla valmiiksi (lisää artikkelissa).

Job 38:41, 39:26-27: "Sinäkö tuot ruoan korpille, kun sen poikaset huutavat apua Jumalalta ja hyppivät nälkäisinä sinne tänne?..   ..Sinunko viisautesi nostaa taivaalle haukan, kun se levittää siipensä etelätuuleen? Sinunko käskystäsi kotka nousee korkeuksiin ja rakentaa pesänsä tavoittamattomiin?"

Sinimorphoperhonen

Sinimorphoperhonen on uskomaton luomus. Sen siivet ovat ruskeat, mutta siiven pinnalla on mikrorakenne, joka aiheuttaa valoon interferenssin, mikä saa valon heijastumaan neonsinisenä, vaikka siivessä ei ole sinistä pigmenttiä ollenkaan. Siiven väri muuttuu sen mukaan, mistä suunnasta valo tulee. Välillä ruskeaa perhosta ei taustasta näe ja välillä se loistaa kirkkaasti sinistä valoa. Heijastus voi olla niin kirkas, että sen saattaa nähdä lentokoneesta asti. Perhosen siiven pinnan rakenteita on tutkittu kehitettäessä kankaita ja autojen maalipintoja (artikkeli). Tämäkin perhonen todistaa siitä, että se on syntynyt Luojan älykkään suunnittelun tuloksena, jolla on silmää myös esteettiselle kauneudelle.

Markku Aro - Katso luontoa ja huomaa, että Luojan luomaa parantaa ei voi


Katso kukkaa jonka terälehdet aamuun aukeaa

Katso maata, joka kimmeltävän kastepeitteen saa

Katso puuta, josta linnunlaulu helkkyvästi soi 

Katso luontoa ja huomaa, että luojan luomaa parantaa ei voi…


..Meistä moni tahtoo huoneitansa tauluin koristaa

Vaikka ikkunasta väriloisto kaunein aukeaa

Ellet vielä tuota luonnon suurta nerokkuutta nää

Et myöskään silloin elämää voi täysin ymmärtää…

 Ihminen ei pysty käsittämään kaikkia Jumalan tekoja, mutta pohjimmiltaan Jumala tahtoo ihmiselle hyvää


Job ymmärsi lopuksi, ettei hänen pidä kyseenalaistaa Jumalan tekoja millään tavalla. Jumalan vastaus Jobille sisältää ajatuksen, ettei ihminen pysty ymmärtämään, mitä Luoja tekee. Luoja on kuitenkin vanhurskas ja oikeudenmukainen, eikä pieni ihminen voi muuta väittää. Mitä ikinä Jumalan tekee, se kuitenkin tuottaa lopulta hyvää hedelmää.


Job 40:3-5; 42:1-6: "Silloin Job sanoi Herralle: -- Olen liian vähäinen. Miten voisin vastata sinulle? Minä panen käden suulleni ja vaikenen. Kerran minä olen puhunut, enää en sitä tee. Tein sen vielä toisenkin kerran, mutta nyt pysyn vaiti…    ..Job sanoi Herralle: -- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit: "Kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan?" Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä -- ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit: "Kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat." Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa."


Jes. 55:6-11: "Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. -- Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän."


Jobin kirjan opetuksen voisi tiivistää juutalaiseen vertaukseen. Pieni poika kysyy vanhemmiltaan, että miten tämä hänen syömänsä leipä tehdään? Isä näyttää pojalleen kaunista niittyä, jossa ruoho viheriöi ja kukat kukkii, mitä poika ihastelee. Sitten paikalle tulee traktori, joka kääntää koko niityn ylösalaisin ja siitä tulee mutavelliä. Pieni poika kauhistelee, miten kaunis niitty tällä tavalla revittiin auki. Sitten kynnetylle pellolle kylvetään siemeniä ja pellolle kasvaa kaunis vilja, mitä pieni poika alkaa taas ihastelemaan. Sitten tulee pelottava jyrisevä leikkuupuimuri, joka leikkaan viljan paljaaksi pelloksi, mitä pieni poika taas kauhistelee. Isä näyttää pojalle viljavarastot, joissa olevia kasoja pieni poika ihastelee, mutta sitten hän pelästyy, kun vilja kaadetaan myllynkivien väliin, joka murskaa viljan jauhoksi. Jauhoista tehdystä taikinasta leivotaan leipäkakkuja, joita poika taas ihastelee, mutta kauhistuu, kun ne laitetaan kuumaan uuniin. Lopulta uunista tulee valmis lämmin leipä. Pieni poika riemastuu ja syö tuoreen leivän suurella halulla. Tämä vertaus opettaa, että ihmisen elämä on monen ahdistusten kautta kasvamista, joka lopulta johtaa runsaaseen satoon kaikkea hyvää. Leikkuun korjuun aikana pellolta poistetaan luste. Viljan tähkistä poistetaan akanat ja jätteet poltetaan lopulta ikuisessa tulessa, mutta hyvä vilja kootaa Taivaan Isän viljavarastoon.


Matt. 13:24-30: "Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta: "Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?' Isäntä sanoi heille: 'Se on vihamieheni työtä.' Miehet kysyivät silloin häneltä: 'Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?' 'En', hän vastasi, 'te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani.'"


Matt. 13:37-43: "Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon."

Maailman vanhin kirja kertoo myös ajoista pitkälle tulevaisuuteen, miten Jumala lopulta luo uuden maan ja taivaan, josta on pahat ihmiset poistettu (Job 38:12-15). Jobin kirja viittaa lopun aikoihin, jolloin pahuus tuhotaan maailmasta pois Ilmestyskirjassa mainituilla vitsauksilla ja sen jälkeen pahasti vaurioitunut maan korjataan luomalla uusi maa sen tilalle (Matt. 24, Ilm. 6:1-19:21). Samasta asiasta kertoi muinoin jo ennen vedenpaisumusta Henok (Eenok), miten Herran Yeshuan palatessa tuomitaan pahat ihmiset.

Job 38:12-15, 19-20,22-23: "Oletko sinä kutsunut esiin aamun, edes yhden kerran? Oletko käskenyt aamuruskon paikalleen, niin että se tarttuu kiinni maan liepeisiin ja ravistaa pois kaikki jumalattomat? Aamuruskon syttyessä maa muuttuu kuin savi, johon painetaan sinetti: kaikki tulee näkyviin kuin uudelleen vaatetettuna. Ne, jotka ovat luopuneet Jumalasta, jäävät vaille valoa. Röyhkeän käsivarsi murskataan...  ..Tunnetko sinä tien valon kotipaikalle, tunnetko paikan, jossa pimeys asuu? Sinäkö tuot valon maan ylle, sinäkö opastat sen takaisin majaansa?..   ..Oletko käynyt paikassa, jossa minä säilytän lunta, oletko nähnyt rakeiden varastot? Olen täyttänyt ne ahdingon aikoja varten, sodan päiviä, taistelun päivää varten."

Ilm. 16:21: "Isoja, järkälemäisiä rakeita satoi taivaalta ihmisten päälle, ja ihmiset herjasivat Jumalaa tämän raevitsauksen tähden, sillä vitsaus oli tavattoman ankara."

Sak. 14:3-4, 5-6 (1933/38): "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti...   ..Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat."

Juud. 1:14-15: "Heistä on myös ennustanut Henok, Aadamista seitsemäs: "Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet."

Jes. 50:2-3: "Miksi ei ketään näkynyt, kun saavuin, miksi ei kukaan vastannut, kun kutsuin? Onko käteni liian lyhyt, liian voimaton ostamaan teidät vapaiksi, enkö minä pystyisi teitä pelastamaan? Minun käskyni kuivaa meren ja muuttaa joet autiomaaksi, niin että kalat nääntyvät veden puutteeseen ja alkavat lemuta. Minä puen taivaan mustiin, suruvaatteeseen, säkkikankaaseen minä sen verhoan."

Joel 3:15-16: "Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra ärjyy Siionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat. Mutta Herra on kansansa turva, Israelin vuorilinna."

Jes. 66:22-24: "Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."

Ihminen kärsii vääryyttä ja joskus itsekin erehtyy, mutta armollinen Jumala lopulta palkitsee nöyrät ja uskolliset


Eräässä pienessä helluntaiseurakunnassa pastori saarnasi ja lainasi saarnansa tueksi Jobin kirjaa. Sen jälkeen puhumaan tuli pastorin kutsuma messiaaninen juutalainen, joka huomautti, että pastori oli lainannut Jobin kolmen ystävän puheita, joita ei voi käyttää opetuksessa hyvänä esimerkkinä. Helluntailainen pastori meni ihan hämilleen. Hän meni siihen ansaan, mihin monet uskovat ja myös pastorit menevät. He arvioivat kuulemaansa tekstiä omien mielihalujensa kautta, minkä takia helluntailainen pastori ei huomannut, ettei Jobin kolmen ystävän puheita voi käyttää Raamatun opetuksen perustana ainakaan hyvänä esimerkkinä. Jobin kolmen ystävän puheet saattavat kuulostaa raamatullisilta, mutta he sovelsivat Raamattua väärin vastoin opetuksen alkuperäistä tarkoitusta


1. Tim. 1:8-11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."


Kun World Trade Centerin (WTC) kaksoispilvenpiirtäjät olivat tuhoutuneet terrori-iskussa, sen muistotilaisuudessa pidettiin tunteisiin vetoava puhe, jossa lainattiin Raamattua Malakian kirjasta, joka kuulosti rohkaisevalta:


Mal. 1:4: "..Meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen raunioitten paikalle…"


Malakian kirjan lause oli otettu irti asiayhteydestä ja siitä tulee aivan kamala lainaus, kun ottaa huomioon koko asiayhteyden. Jobin hallintokauden jälkeen Israelin kansa olisi halunnut kulkea Edomin läpi palatessaan Egyptistä luvattuun maahansa Israeliin, mutta edomilaiset eivät päästäneet Israelia kulkemaan niiden vuorten solien läpi ja sen lisäksi alkoivat pitämään Israelia vihollisenaan. Jumala tuhosi rikkaan Edomin syntiensä takia. Kun edomilaiset uhosivat, että he jälleenrakentavat talonsa uudestaan, niin Jumala sanoi, että Hän repii ne uudelleen hajalle. Saako maallisen Babylonian WTC-kaksoistornit jotain siunausta, kun Raamattua käytetään tällä tavalla? Tuskin saa. 


Mal. 1:2-4: "-- Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Mutta te kysytte: "Missä sinun rakkautesi näkyy?" -- Eikö Esau ollut Jaakobin veli? sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kun edomilaiset sanovat: "Meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen raunioitten paikalle", silloin Herra Sebaot lausuu: -- Rakentakoot vain, mutta minä revin kaiken hajalle! Heidän maataan kutsutaan aina jumalattomuuden maaksi, ja heitä itseään sanotaan kansaksi, jota Herra ikuisesti vihaa."


Vanhimman Raamatun kirjan lopussa on tärkeä opetus: Jumala antaa anteeksi niille, jotka tunnustavat tehneensä väärin. Jokaiselle tapahtuu erehdyksiä, mutta onneksi Jumala on ollut armollinen jo alusta alkaen. 


1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."


Jobin kolme ystävää Elifas, Bildad ja Sofar saivat profeetta Elihulta ja Jumalalta moitteet. Jobin ystävät olivat lukeneet Jobin pahantekijöitten joukkoon, mutta myöhemmin he katuivat vääriä puheitaan. Jumala antoi Jobille ohjeeksi rukoilla ystäviensä anteeksiannon puolesta ja kolmelle ystävälle käskyn uhrata syntiensä sovitukseksi, mikä sekin on ennakkokuva Jumalan Pojan Golgatalla antamasta uhrista (lisää artikkelissa). Jobin ystävät saivat syntinsä anteeksi. Job oli ennakkokuva myös Yeshuasta, joka rukoilee muitten puolesta.


Uhrit ovat kuva Golgatasta

Jes. 53:12 (1933/38): "Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta."


Luuk. 23:33-34: "Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät..."


Vaikka Elifas oli profetoinut väärin, niin hän ei ymmärtänyt, ettei profetia ollutkaan Jumalalta. Tämän esikuvan mukaisesti myös ne voivat saada anteeksi, jotka ovat erehtyneet kuulemastaan profetiasta. Jumala on tarjonnut mahdollisuutta tehdä parannus jopa väärälle profeetalle Iisebelille, mutta koska hän ei tehnyt parannusta, häntä rangaistiin.


Ilm. 2:20-21 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan." 


Jos myöhemmin huomaa, että profetia ei ollutkaan Jumalalta, niin tunnustamalla asian, saa anteeksi tällaisenkin synnin. Varsinkin helluntaiseurakunnissa ja luterilaisissa karismaattisissa herätysliikkeissä on valtavan paljon vääriä profetioita ja sellaista profetian "armolahjaa", joka ei ole edes Jumalan antamaa (1. Joh. 4:1; Matt. 7:15-23, 24:24). Monet näkevät näkyjä ja kuulevat sydämessään profetioita, jotka eivät ole Jumalasta, vaikka ne saattavat kuulostaa raamatullisilta, mutta todellisuudessa niissä on aina joku virhe. Ihminen menee kadotukseen väärien profetioiden kanssa, jos hän ei koettele ja hylkää niitä saatuaan ymmärryksen, etteivät ne olleetkaan Jumalalta (1. Tess. 5:21). Jos tekee parannuksen, se on vain hyväksi opiksi. Uskova alkaa erottamaan henkiä ja saa taidon vastustaa valheellisia henkiä. Henkien erottamisen armolahja perustuu pohjimmiltaan hyvään Raamatun tuntemukseen ja taitoon käyttää Raamattua koetellessaan profetioita.


Job 42:7-11: "Kun Herra oli puhunut Jobille, hän sanoi temanilaiselle Elifasille: "Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Ottakaa siis seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä, menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job." Temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar tekivät niin kuin Herra oli heitä käskenyt, ja Herra kuuli Jobin rukouksen. Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut. Kaikki veljet ja sisaret ja entiset ystävät tulivat Jobin luo ja aterioivat hänen talossaan. He rohkaisivat häntä ja osoittivat hänelle myötätuntoa kaikkien niiden onnettomuuksien vuoksi, joiden Herra oli antanut kohdata häntä. Jokainen toi lahjanaan yhden kesitan verran hopeaa ja yhden kultaisen renkaan."


Jobin kirjassa on vääryyttä kärsiviä ihmisiä rohkaiseva loppu. Jobin ystävät syyttivät Jobia syylliseksi, mutta Jumalan todisti hänet syyttömäksi. Menneinä aikoina tuomarineuvostot äänestivät syytetyn syyllisyydestä laittamalla pussiin yhden kiven. Valkoinen merkitsi syytön ja musta syyllinen. Jumala antaa viimeisellä tuomiolla omilleen valkoisen kiven. 


Ps. 37:33: "Herra ei jätä omaansa jumalattoman armoille vaan osoittaa hänet syyttömäksi oikeuden edessä."


Ilm. 2:17: "Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja."


Jotka ovat menettäneet uskonsa ja vanhurskautensa tähden kaiken, Jumala hyvittää heille menetykset moninkertaisesti. Job sai hyvityksen jo eläessään ja eli onnellisena pitkän elämänsä loppuun asti.

 

Hepr. 10:34-35: "Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa, te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa, omaisuuden joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti."


Job 42:12-17: "Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Hänellä oli nyt lampaita ja vuohia neljätoistatuhatta, kuusituhatta kamelia, tuhat kyntöparia härkiä ja tuhat aasintammaa. Hän sai vielä seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. Yhdelle tyttärelle hän antoi nimeksi Jemima, toiselle Kesia ja kolmannelle Keren-Puk. Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin perintöosuuden niin kuin heidän veljilleen. Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä sataneljäkymmentä vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka, ja hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena."


Matt. 19:27-29: "Entä me?" kysyi silloin Pietari. "Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?" Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän."


5. Moos. 28:1-5, 8-9: "Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne. "Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. "Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. "Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne…   .."Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. "Jos noudatatte Herran, Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen teitään, hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut."


Matti ja Teppo - Itkemättömät Itkut


..Kerran vielä merkityksen saavat

kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat!

Aika kutoo suurta salaisuutta:

kivun kautta Jumala luo uutta.


Mikään vaihe ei voi mennä hukkaan,

kyyneleetkin puhkeavat kukkaan.

Vaikkei silmä vielä nähdä saata:

tuskakin on toivon kasvumaata.


Vaikka pimeys on yllä päämme,

vaikka vielä varjon maahan jäämme,

yössä liekki lempeästi loistaa,

pelon murtaa, kaikki lukot poistaa.

Hiljaa lähtee sydämeltä taakka.

Itkut itkeä saa loppuun saakka.

Sisään tulvii uusi kirkas vesi,

vihdoinkin on vapaa sydämesi!