sunnuntai 8. syyskuuta 2019

Viimeinen vuosiviikko


 • Käskystä jälleenrakentaa Jerusalem on 70 vuosiviikkoa (490 vuotta) Herran Valtakuntaan
 • Danielin profetia 70:stä vuosiviikosta ei toteutunut Jumalan Pojan ensimmäisessä tulemuksessa, mutta se toteutuu kokonaan toisessa tulemuksessa
 • Jumalattomuus poltetaan maailmasta pois tulella ja lipeällä, jotta Jumalan Poika voi ottaa kaiken vallan maan päällä
 • Jumala lähettää sanansaattajansa Elian vielä uudelleen valmistamaan tietä Jumalan Pojalle, jottei Jumalan tarvitse vihkiä koko maailmaa tuhon omaksi
 • Jumala pelastaa viisaat morsiusneidot viimeisen vuosiviikon pahimmista kauheuksista
 • Jumala antaa maailmalle sen syntien takia kelvottoman paimenen antikristuksen
 • Viimeisen vuosiviikon lopussa Jumalan Poika saapuu armeijansa kanssa tuhoamaan antikristuksen ja hänen joukkonsa pelastaakseen Jumalan Pojalle uskollisen jäännöksen
Danielin profetia 70:stä vuosiviikosta on merkittävä Messias profetia

Raamattu on kirja, joka ei jaa itseään Uuteen ja vanhaan testamenttiin. Raamattu on yksi kokonaisuus, joka etenee kirja kirjalta, jae jakeelta. Vaikka Danielin kirja sijoittuu Vanhaan testamenttiin, niin se kertoo myös Ihmisen Pojasta, josta tulee Messias. Ihmisen Poika tarkoittaa ihmisen hahmossa olevaa Jumalan Poikaa, jolle annetaan hallittavaksi kaikki maailman kansat. Juutalaisten Kuninkaasta Yeshua HaMashiachista (Jeesuksesta Kristuksesta) tulee koko maailman Kuningas.

Dan 7:13-14, 27 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä...   ..Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."

70 x 7 = 490 vuotta

Danielin kirjassa on profetia 70 vuosiviikosta, joka on hyvin merkittävä Messias profetia. Siinä on ilmoitettu Jumalan pelastussuunnitelman keskeisiä periaatteita ja myös tavallisesta poiketen tarkka aikamäärä, milloin tämä profetia toteutuu.

Tämä artikkeli käsittelee erityisesti profetian 70:ttä vuosiviikkoa, joka on viimeinen vuosiviikko. Se on hyvin vaikeaa aikaa niin Israelin kansalle kuin kaikille muille maailman kansoille. Se on kuin rämpimistä kivipellon läpi, jossa palaa tuli siellä ja täällä. Viimeisen vuosiviikon tarkoitus on laittaa koko maailma koetteelle ja poistaa maailmasta jumalattomuus sekä laittomuus monien vitsausten kautta.

Dan 9:24: "Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan."

1. Tess. 5:1-4: "Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas."

Profetia kertoo Israelin maasta ja Jerusalemin kaupungista, josta tulee Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) tuhatvuotisen rauhavaltakunnan pääkaupunki. Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach tulee hallitsemaan kaikkia maailman kansoja Israelista käsin. Jotta tämä voi tapahtua, niin maailman täytyy muuttua olennaisesti. Kysymys on täydellisestä muutoksesta lähes kaikessa. Profetia kertoo, että 70 vuosiviikon kuluttua maailma muuttuu seuraavasti:

1. Jerusalemin kaupungin jälleenrakentamisesta alkaen on 70 vuosiviikon etsikkoaika. Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa tarkoittaa 490 vuotta (70 x 7 = 490). Kun Israelia hallitseva kuningas antaa sanan jälleenrakentaa Jerusalem aiemman tuhon jäljiltä, niin siitä alkaa kello käydä. 70 vuosiviikon jälkeen Messias Yeshua (Jeesus Kristus) ottaa kaiken vallan maailmassa ja kaikki kansat alkavat elää Jumalan tahdon mukaisesti. 

Jerusalemin temppelivuori

Israelin kansa on joutunut syntiensä takia pakkosiirtolaiseksi kaksi kertaa, jolloin Jerusalemin kaupunki on tuhottu maan tasalle. Sen lisäksi Assyyrian armeija on vienyt Pohjois-Israelin pakkosiirtolaiseksi, mutta silloin Jerusalem säästyi. Kun määräaikainen rangaistus on päättynyt, niin Jumala on tuonut oman kansansa takaisin omaan maahansa ja Jerusalemin jälleenrakentaminen on alkanut.

Kun Israelin kansa pääsi vapaasi pakkosiirtolaisuudesta, niin kummallakin kerralla käskyn jälleenrakentaa Jerusalem antoi Israelin maata hallinnut suurvallan kuningas, joka antoi myös varat kaupungin jälleenrakentamiseksi. Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen Persian kuningas Kyyros (Koores) päästi Israelin kansan pakkosiirtolaisuudesta ja antoi varat temppelin jälleenrakentamiselle (2. Aik. 36:22-23). Tämän asia ilmoitti ennalta profeetta Jesaja jopa Persian kuninkaan nimeltä mainiten (Jes. 44:28). Varsinaisen käskykirjeen ennallistaa Jerusalem antoi hieman myöhemmin Persian kuningas Artaxerxes vuonna 454 eKr (Neh. 2). Tämä kaikki kertoo siitä, että Jumala voi käskeä sellaista suurvallan johtajaa, joka ei edes tunne Israelin Jumalaa, tekemään Jumalan tahdon.

Jes. 44:28: "Minä sanon Kyyrokselle: "Paimeneni." Mitä minä tahdon, sen hän toteuttaa, hän sanoo Jerusalemille: "Sinut rakennettakoon", ja temppelille: "Sinut perustettakoon jälleen!"

Kun Rooman armeija tuhosi Jerusalemin vuonna 70 jKr, niin 1500-luvulla Israelia hallinnut ottomaanien kuningas Suleiman Suuri antoi käskyn jälleenrakentaa Jerusalem (lisää artikkelissa). Tämän toisen sakkokierroksen aikana Jumala rakentaa Daavidin huoneen uudelleen ja jälleenrakentaa Jerusalemin muurit. Silloin toteutuu se, että myös pakanakansat (ei-juutalaiset) tulevat Jumalan omiksi.

Aam. 9:11-12: "-- Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä."

Apt. 15:14-18: "Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet:  -- Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin."

Jerusalemin sakkokierros raunioina oli kestänyt lähes 1500 vuotta, mutta kaupunki alkoi nousta tuhkasta ja hiekasta kukoistukseen takaisin. Vaikka Jumala lyö ja rankaisee, niin Jumala myös armahtaa ja parantaa haavat. Sakkokierrosten tarkoituksena on saada seuraavat sukupolvet noudattamaan Jumalan käskyjä, jotta he voisivat saada takaisin oman maansa.

Hoos. 6:1-3: "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra! Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan."

Joel 2:12-14, 18: "Vielä nytkin Herra sanoo: -- Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, Jumalallenne...   ..Silloin Herran rakkaus syttyi, hän armahti kansaansa ja maataan."

Profeetta Hoosea puhui kolmannesta päivästä, jolloin hän nostaa ihmiset ylös, mitä on tulkittu niin, että se tarkoittaa kolmea vuosituhatta Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta lukien, sillä kirjoitettu on, että Jumalalle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksin päivä (Ps. 90:4, 2. Piet. 3:8). Koska Israel ei ottanut Yeshuaa vastaan Messiaana, se sai 2000 vuoden sakkokierroksen. Päivä ja kaksi on mennyt sakkokierroksella, mutta nyt Jumala on tuonut omaisuuskansansa takaisin Israeliin ja tehnyt siitä lujan väkikiven muille kansoille. Kolmantena päivänä Israelin kansan jäännös kääntyy Messiaansa puoleen, jonka se ristiinnaulitsi vuonna 30 jKr. Siitä 2000 vuoden päästä Messias on Israelin Kuningas valtaistuimellaan, jonka jälkeen alkaa kolmas päivä, joka on tuhatvuotinen rauhavaltakunta.

Ps. 90:4: "Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki."

2. Piet. 3:8: "Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä."

Juutalaisten ajanlaskun mukaan on kulunut melko tarkkaan 6000 vuotta maailman luomisesta, kun heidän ajanlaskussa otetaan huomioon myöhemmin havaittu laskuvirhe, jonka johdosta kalenterista puuttuu noin 200-240 vuotta. Nyt on juutalaisvuosi 5779, johon lisättynä 200-240 on 5979-6019 vuotta. 

Ortodoksijuutalaisilla kirjaoppineilla on ollut mielenkiintoinen perimätieto siitä, miten he odottavat Messiaan tulevan (Sanhederin 97a-b). Maailman luomisesta ensimmäiset 2000 vuotta ovat hävityksen aikaa (Aadamista aikaan ennen Abrahamia). Silloin tapahtui mm. paratiisista karkotus, vedenpaisumus ja Baabelin tornin rakentamisen johdosta tapahtunut kansojen hajottaminen toisistaan erilleen.

Toora
Seuraavat kaksi tuhatta vuotta ovat Tooran (suomeksi laki tai opetus) aikaa. Jumala otti Babyloniasta yhden uskolliseksi tuntemansa miehen, joka oli Abraham, ja vei hänet Israelin maahan tehdäkseen hänen suvustaan oman kansansa. Jumala opetti oman kansansa tuntemaan Hänet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala opetti kansan tuntemaan Hänen tahtonsa ja velvoitti kansansa erottautumaan pakanakansojen (ei-juutalaisten) tavoista ja noudattamaan Jumalan antamaa lakia Tooraa. Tällä tavoin Jumala pyhitti Israelin kansan omakseen. Uusi testamentti ei ole mitenkään poistanut käskyä noudattaa lakia, vaan toistaa saman opetuksen.

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

Jaak. 1:22: "Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä -- älkää pettäkö itseänne."

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Abrahamista lukien 2000 vuotta johtaa siihen aikaan, jolloin Jumalan Poika Yeshua HaMashiach syntyi neitsyt Mariasta. Juutalaisen opin mukaan seuraavat 2000 vuotta ovat Messiaan aikaa. 

Jes. 53 ennusti Golgatan ristin
Juutalaiset ovat olleet niin sokeita, etteivät ole uskoneet edes omaa ennustustaan. Heidän mielestä Messias ei tullut ajallaan, mitä heidän kirjanoppineensa ovat selittäneet sillä, ettei Messias tullut, koska he tekivät koko ajan syntiä, minkä vuoksi he menettivät seuraavat 2000 Messiaan vuotta. Kirjanoppineiden selityksessä on osa totta. Juutalaiset eivät saaneet Messiasta, koska he eivät tunnistaneet heidän keskelle tullutta Jumalan Poikaa. Juutalaiset tekivät syntiä ja rikkoivat lakia, koska eivät uskoneet Messiaaseen, minkä vuoksi Jumala laittoi kansansa sakkokierrokselle. Vaikka juutalaiset eivät tunnistaneet Messiasta, niin Messiaan aika kuitenkin alkoi pakankansojen keskuudessa. 

Jottei asiasta saa väärää kuvaa, niin totuus on, että pieni osa juutalaisista on aina uskonut Yeshuan (Jeesuksen) olevan Messias. Messiaanisia juutalaisia on aina ollut ja juutalaisia on asunut pieniä määriä Israelissa niinäkin aikoina, jolloin maata miehittänyt suurvalta oli ajanut suurimman osan juutalaisista maasta pois. Rooman armeija tuhosi Jerusalemin vuonna 70 jKr, minkä jälkeen juutalaisten hengelliseksi keskukseksi tuli Tiberiaksen kaupunki Genesaretinjärven rannalla Galileassa, joka säästyi roomalaisten sotatoimilta. Yeshua saarnasi paljon Galileassa, jossa moni uskoi Häneen. Vaikka moni pakana sanoo uskovansa Jeesuksen olevan Kristus, niin suurin osa heistä ei kuitenkaan noudata Jeesuksen käskyjä ja opetusta. Vain pieni osa pakanakristityistä uskoo Yeshuaa noudattamalla Hänen käskyjään. Sen johdosta vain pieni osa pakanauskovista ja juutalaisista pelastuu.

Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. "Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.' Silloin te alatte selittää: 'Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.' Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.'"

Matt 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Jes. 10:22-23: "Tiedä, Israel: vaikka kansasi olisi lukuisa kuin merenrannan hiekka, siitä jää vain rippeet. Hävitys tulee, niin on päätetty, ja se tulee vanhurskauden tulvana. Ja Jumala, Herra Sebaot, toteuttaa päätöksensä, hävityksen kaikkialla maan päällä."

Juutalaiset kirjaoppineet uskovat myös, että maailman aika kestää seitsemän päivän esikuvan mukaan 7000 vuotta, josta viimeinen vuosituhannes on sapatin lepoa. Heprealaiskirje viittaa tähän samaan asiaa. Paavali opetti myös, että Herran juhlat ovat esikuva (varjo) tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta (Kol. 2:16-17). Raamattu opettaa Herran Yeshuan tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta, joka näyttää noudattavan tätä periaatetta.

Hepr. 4:1-7: "Olkaamme siis varuillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet eikä se näin sulautunut heihin. Sen sijaan me, jotka uskoimme, pääsemme perille luvattuun levon maahan. Jumala on siis sanonut: -- Ja niin minä vihassani vannoin: "Ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani." Näin hän sanoi, vaikka hänen työnsä ovat olleet valmiina maailman luomisesta asti. Kirjoituksissahan on seitsemännestä päivästä sanottu: "Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään." Mutta tuossa toisessa kohdassa sanotaan: "Ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani." Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät sinne, ja koska ne, jotka muinoin kuulivat hyvän sanoman, eivät niskoittelunsa vuoksi sinne päässeet, Jumala on asettanut uuden määräpäivän, "tämän päivän". Hänhän on paljon myöhemmin Daavidin suulla lausunut edellä mainitut sanat: -- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne."

2. Jumalattomuus päättyy: Sana jumalattomuus tarkoittaa myös välinpitämättömyyttä Jumalan käskyille. Joku voi tunnustaa uskovansa Jumalan Poikaan, mutta ei oikeasti noudata Hänen opetustaan, jolloin hän on yhtä lailla jumalaton kuin uskonsa kieltänytkin (Matt. 7:21-23). Jumalattomuus ei ole alkuunkaan poistunut maailmasta. Väärät uskonnot ja harhaoppiset kristilliset kirkkokunnat hallitsevat lähes kaikkia maailman ihmisiä. Elämme siis aikaa, jolloin maailman ruhtinas, joka on paholainen, hallitsee edelleen maailmaa ja monia porttokirkkoja.

Matt. 24:12: "Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee."

Sak. 7:11-12 (1933/38): "Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi. Ja he tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt Henkensä voimalla entisten profeettain kautta; ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus."

Luuk. 18:8: "..Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"

3. Synnistä tulee loppu: Monilla on sellainen harhakuvitelma, että synti loppuu siihen, kun kaikki synnin tekeminen annetaan anteeksi. Synnin tekeminen loppuu vasta silloin, kun syntinsä anteeksi saaneet lopettavat synnin tekemisen tehdäkseen Jumalan tahdon. Apostoli Johannes korosti tätä asiaa. Todelliset kristityt tekevät parannuksen lain rikkomisesta, mutta paholaisen lapset jatkavat synnin tekemistä.

1. Joh. 3:4-10: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."

4. Pahat teot sovitetaan: Tämä on tapahtunut vuonna 30 jKr, kun Jumalan Poika uhrasi oman ruumiinsa ja verensä Golgatalla syntien sovitukseksi. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Jumalan Karitsa, jonka veri pesee synnit pois. Maailma ei ole kuitenkaan ottanut tätä armoa vielä vastaan, koska suurin osa ei usko Yeshua HaMashiachiin ja nekin jotka sanovat uskovansa, eivät ole tehneet parannusta synneistään. Armon saamisen edellyttää parannuksen tekoa lain rikkomisesta, mitä käsitellään lähemmin artikkelissa: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.


Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (nimi Joosua on käännös sanasta Yehoshua = Yeshua, mistä lisää artikkelissa).

Jer. 31:31, 34: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa...    ..Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Luuk. 22:20: "Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.

5. Ikuinen oikeudenmukaisuus asetetaan voimaan. Oikeudenmukaisuus on käännetty 1933/38 Raamatussa vanhurskaus. Vanhurskaus perustuu Jumalan Pojan opetuksen ja esimerkin noudattamiseen, minkä vuoksi tulee noudattaa myös Jumalan lakia.


Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Maailma ja myös lähes kaikki kristityt kirkkokunnat elävät laittomuudessa ja antavat hyväksyntänsä laittomuudelle. Laittomuus ei ole parantunut vanhurskaudeksi, joten tämä tavoite ei ole vielä toteutunut. Kirkoista on pikemminkin tullut porttokirkkoja, jotka joutuvat tilille siitä, että he tekivät laittomuutta ja opettivat seurakunnan elämään laittomuudessa.

Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."

Hepr. 12:26-29: "Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut: -- Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan. Sanat "vielä viimeisen kerran" tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli."

5. Moos. 4:23-24: "Pitäkää huoli siitä, ettette unohda sen liiton ehtoja, jonka Herra, teidän Jumalanne, teki teidän kanssanne, ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, sillä sen on Herra, teidän Jumalanne, teiltä kieltänyt. Herra, teidän Jumalanne, on polttava tuli; hän on kiivas Jumala.

Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa kaikki kansat kumartavat Herraa Yeshua HaMashiachia ja noudattavat Mooseksen lakia. Tällöin toteutuu Danielin kirjan ennustus lopullisesti, että synnin tekeminen on otettu pois ja kaikki kansat noudattavat samaa lakia.

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Sak. 14:16: "Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus: "Herralle pyhitetty." Ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat."

Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

6. Näky ja profetia sinetillä vahvistetaan. Tämä tarkoittaa, että profetian toteutuessa ennalta ilmoitetulla tavalla, se saa lopullisen vahvistuksen. Danielin kirjan profetiat ovat vaikeatajuisia ja osa salattua tietoa. Kirja ei ole kuitenkaan mahdoton ymmärtää. Tämän artikkelin tarkoitus on auttaa Raamatun lukijaa ymmärtämään lukittuja osia Danielin kirjasta.  

Daniel kysyy enkeliltä, miten käy Israelin kansalle 3,5 vuoden ahdistusten kuluttua (Dan. 12:6-9). Danielin tuli salata tämä asia. Lopun ajoilla Jumala avaa Danielin kirjan lukittuja salaisuuksia omilleen niin, että he ymmärtävät, mitä kirjassa tarkoitetaan. Salatut osat aukeavat tutkimalla Raamattua, sillä myöhemmin annettu Uusi testamentti ja erityisesti siinä oleva Ilmestyskirja antavat suurelta osin vastauksen Danielin esittämään kysymykseen. Vanhan liiton juutalaisille nämä asiat pysyvät lukittuina, koska he eivät usko Uuden testamentin kirjoituksiin.

Dan. 12:6-10: "Toinen sanoi pellavavaatteiselle miehelle, joka seisoi virran vesien yläpuolella: "Kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikki nämä ihmeelliset asiat tapahtuvat?" Ja minä näin pellavavaatteisen miehen seisovan virran vesien yllä ja kohottavan oikean ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Ikuisesti Elävän kautta: "Totisesti, on kuluva aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa! Kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, tulee kaiken tämän loppu." Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" Hän sanoi: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät."

7. Kaikkeinpyhin voidellaan. Uuden liiton temppelistä Jerusalemin temppelivuoren laella tulee Herran Yeshua HaMashiachin valtaistuimen sija. Raamattu kertoo tavasta, että Israelin kuninkaat ja ylipapit asetettiin virkaan rituaalilla, jolla heidät voideltiin öljyllä. Öljy on myös Pyhän Hengen vertauskuva. Kun Daavid voideltiin Israelin kuninkaaksi, niin sillä hetkellä häneen tuli Pyhä Henki.

1. Sam. 16:3, 12-13: "..Voitele kuninkaaksi se, jonka sinulle osoitan...   ..Iisai lähetti miehiä hakemaan häntä, ja he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä parraton nuorukainen, kirkassilmäinen ja miellyttävän näköinen. Silloin Herra sanoi: "Tämä se on, voitele hänet!" Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran Henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen..."

Jerusalemin temppelissä on pyhäkön takaosassa esiriipun takana tila, jonka nimi on kaikkeinpyhin, jossa on Herran valtaistuin. Pyhä on Jumalan yksi nimistä. Eräät raamatunopettajat ovat tulkinneet alkutekstiä 'qodes qadasim' (Dan. 9:24, Biblehub) tarkoittavan pyhistä Pyhintä, joka on Jehovah Yeshua (Herra Jeesus, lisää artikkelissa). Danielin profetia tarkoittaa nimenomaan sitä, että Messias voidellaan Kuninkaaksi ja Hän istuutuu valtaistuimelleen temppelin kaikkeinpyhimpään.

Hesekielin temppeli

Jes. 12:6: "Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat! Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne."

Ilm. 4:8: "..nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva."

Ps. 89:18: "Herra on meidän kilpemme, Israelin Pyhä meidän kuninkaamme!" 

Yeshua HaMahiach on ottanut ikuisiksi ajoiksi Israelin ja koko maailman kuninkuuden ja ylipappeuden. Kun Hän istuutuu valtaistuimelleen Jerusalemin temppelin pyhäkössä, niin silloin kaikkeinpyhin voidellaan. Sana 'voidella' tulee heprealaisesta sanasta 'messias', joten kaikkeinpyhimmän voitelu viittaa Messiaan astumiseen sisälle temppeliinsä. Uuden liiton temppelistä kertoo lisää artikkeli: "Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli".

2. Moos. 30:23-31: "Ota itsellesi hajuaineita parasta lajia: sulavaa mirhaa viisisataa sekeliä, hyvänhajuista kanelia puolet siitä eli kaksisataa viisikymmentä sekeliä ja hyvänhajuista kalmoruokoa samoin kaksisataa viisikymmentä sekeliä, sitten vielä kassiaa viisisataa sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, ja hiin-mitta öljypuun öljyä. Ja tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteensekoittaja valmistaa; se olkoon pyhä voiteluöljy. 

Voitele sillä ilmestysmaja, lain arkki ja pöytä kaikkine kaluineen, seitsenhaarainen lamppu kaluineen, niin myös suitsutusalttari, polttouhrialttari kaikkine kaluineen ynnä allas jalustoineen. Ja pyhitä ne, niin että ne tulevat korkeasti-pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Puhu myös israelilaisille ja sano: Tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen."

Puolueen vaalijuhla Israelissa

Kun tutkitaan Danielin profetiaa, niin on tulee ottaa huomioon, että Raamattu käyttää heprealaista sanaa messias (suomeksi voideltu) myös kuninkaista ja ylipapeista. Jopa Persian kuningasta Kooresta kutsutaan Herran voitelemaksi (hepreaksi messiaaksi, Jes. 45:1). Daavid kutsui kuningas Saulia voidelluksi (messiaaksi, 1. Sam. 24:10, Biblehub).

Ps. 89:19-20: "Näyssä sinä kerran vakuutit palvelijoillesi: "Minä olen valinnut nuorukaisen kansan joukosta, olen pannut kruunun sankarin päähän. Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin ja voidellut hänet pyhällä öljylläni."

Jes. 45:1: "Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi:"

Nykyään länsimaiden kuninkaat ja presidentit ovat lähinnä seremoniallisia valtiopäämiehiä ilman todellista valtaa, joten valtioiden todellinen kuningas on usein pääministeri. Israelin pisimpään hallinnut pääministeri on Benjamin "Bibi" Netanjahu. Kun hän voitti vaalit, niin puolueen vaalijuhlassa laulettiin railakkaasti hänelle: "Bibi, Israelin kuningas, elää ja voi hyvin".

Sana ruhtinas (prince) tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko valtionpäämiestä tai hänen alaisenaan olevaa kansan johtajaa (lisää artikkelissa). Israelin kansan alkua johti Abraham. Koska Abraham palveli Israelin Jumalaa, niin Raamattu kutsuu Abrahamia Jumalan ruhtinaaksi (1. Moos. 23:5-6). Egyptin faarao ylensi Jaakobin pojan Egyptin ruhtinaaksi, joka sai käyttää faaraon valtaa. Joosef johti käytännössä Egyptin valtiota, vaikka hän oli faaraon alainen.

1. Moos. 41:39-43: "Joosefille hän sanoi: "Koska Jumala on tämän kaiken sinulle ilmoittanut, ei voi olla toista niin viisasta ja taitavaa miestä kuin sinä. Sinä saat hallita minun valtakuntaani, ja koko kansani on totteleva sinun sanaasi. Vain valtaistuimeni tekee minut sinua korkeammaksi." Farao sanoi vielä Joosefille: "Näin minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptiä." Ja farao otti sinettisormuksensa sormestaan ja pani sen Joosefin sormeen, puki hänet vaatteisiin, jotka olivat hienointa pellavaa, ja ripusti hänen kaulaansa kultakäädyt." Hän antoi Joosefin ajaa toiseksi parhailla vaunuillaan, ja Joosefin edellä huudettiin: "Abrek!" Näin hänestä tehtiin koko Egyptin käskynhaltija.(Sana 'Abrek' merkitsee 'antakaa tietä!' tai 'polvillenne!')

Profetia 70:stä vuosiviikosta ei ole toteutunut vielä kokonaan

Danielin 70 vuosiviikon profetiasta voi ajatella väkinäisesti toteutuneen 69 vuosiviikkoa (483 vuotta) Yeshuan (Jeesuksen) ensimmäisessä tulemuksessa. Profetian viimeinen 70. vuosiviikko ei kuitenkaan toteutunut Yeshuan ensimmäisessä tulemuksessa.

Nehemian kirja kertoo, miten Persian kuningas Artaxerxes antoi 20. hallitusvuotenaan, nisan-kuussa (pääsiäiskuukautena) käskyn jälleenrakentaa Jerusalemin muurit ja kaupungin (Neh. 2). Tämä tapahtui vuonna 454 eKr. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) sovitti synnit Golgatalla pääsiäisenä vuonna 30 jKr, joten Danielin profetiasta olisi eräiden raamatunopettajien mukaan toteutuneen 69 vuosiviikkoa kuukauden tarkkuudella (huom. vuotta nolla ei ole, lisää lähteessä). 

Neh. 2:1, 5, 8-9: "Kuningas Artakserkseen kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena, nisan-kuussa, olin kerran tarjoilemassa kuninkaalle...     ..ja vastasin: "Jos sinä, kuningas, näet hyväksi, jos tahdot osoittaa suopeutta palvelijallesi, niin salli minun lähteä Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunkia, jossa esi-isieni haudat ovat...      ..Samoin pyydän kirjettä kuninkaan metsien vartijalle Asafille, että hän toimittaisi minulle puuta temppelin portteja ja kaupungin muureja varten ja sitä taloa varten, johon asetun asumaan." Kuningas antoi minulle tällaiset kirjeet, sillä Jumalan suojaava käsi oli ylläni. Saavuttuani Eufratin länsipuolisen maakunnan maaherrojen luo annoin heille kuninkaan kirjeet. Kuningas oli lähettänyt kanssani matkaan myös ratsumiehiä päällikköineen." (pääsiäiskuukautena vuonna 454 eKr)

Mark. 1:13,14 (1933/38): "..meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."

Joh. 19:30: "Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä." (pääsiäisenä vuonna 30 jKr)

Monet raamatunopettajat ovat yrittäneet väkisin sovittaa profetiaan kuulumattomia historiallisia tapahtumia tukeakseen omia harhaoppejaan. Totuus on, ettei profetia ole toteutunut. Profetian lopullinen täyttymys tapahtuu vasta Jumalan Pojan toisessa tulemuksessa, mikä on ollut profetian alkuperäinen tarkoitus. Sen johdosta on syytä tutkia kahta jaetta, jotka kertovat kahdesta viimeisestä vuosiviikosta 69 ja 70. Profetian mainitseman 70 vuosiviikon ajoittumista ja toteutumista käsitellään yksityiskohtaisemmin artikkelissa: 'Jerusalem on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'.

Daniel kertoo profetiassa ensin seitsemästä vuosiviikosta ja sen jälkeen seuraavista 62:sta vuosiviikosta, jotka ovat yhteensä 69 vuosiviikkoa. Tämän vuosiviikon lopulla leikataan pois voideltu (hepreaksi messias) ruhtinas. Heprealainen sana 'karath' merkitsee surmataan tai leikataan pois (Biblehub). Sen jälkeen hänellä ei ole, mikä tarkoittaa häneltä otetun jotain pois ja tässä asiayhteydessä tarkoittanee, ettei hän enää ole messias.

Dan. 9:26 (Biblia): "Ja kahden viikon perästä seitsemättäkymmentä surmataan Kristus, ja ei enää ole…" (62. viikko on profetiassa 7+62=69)

Dan. 9:26 (Darby Bible): "And after the sixty-two weeks shall Messiah be cut off, and shall have nothing..."

Danielin kirjan jae 9:26 jatkaa kertomusta, miten paha ruhtinas saastuttaa Jerusalemin temppelin, mutta tulva tekee hänestä lopun. Tuhoutumisesta käytetään Raamatussa usein sanaa hukkuminen ja surmaamisesta sanoja tuhota tulvan tavoin (Esim. 1933/38: 5. Moos. 18:19-20, Luuk. 13:3-5; 1992: Dan. 11:26).

Dan. 9:26: "..Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. -- Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti."

Sakarjan kirja kertoo, että Jumala antaa kansalle kelvottoman paimenen, joka johtaa heitä huonosti. Näin kansa oppii sen, että maailman ruhtinas, joka on antikristus, ei kykene hallitsemaan maailmaa vaan tuo sinne kärsimystä ja tuhoa. Koska juutalaiset eivät ottaneet ensin vastaan Hyvää Paimenta Yeshua HaMashiachia, niin he saavat antikristuksen paimenekseen.

Sak. 11:15-17: "Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat." -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman! Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä! Kuivettukoon se käsivarsi, ja tulkoon se silmä sokeaksi!"

Viimeisellä vuosiviikolla ei tehdä uutta liittoa vaan antikristus tekee 10 kuninkaan liiton

Viimeisen vuosiviikon aikana (70. vuosiviikko) antikristus alkaa valloittaa maailmaa. Hän tekee liittoja muiden kuninkaiden kanssa. Vuosiviikon puolessa välissä hän menee Jerusalemin temppeliin ja lakkauttaa uhraamisen sekä asettaa sen tilalle jumalattoman palvelun. Vuosiviikon jälkimmäinen puolisko 3,5 vuotta on antikristuksen hirmuhallinnon aikaa, jolloin maailmassa on niin suuri ahdistus, ettei sellaista ole koskaan ollut, eikä sen jälkeen sellaista enää tule. Yeshua (Jeesus) varoitti antikristuksen tulemisesta viittaamalla jakeeseen Dan. 9:27. Antikristusta kuvataan kauhistuksen siivillä saapuvaksi hävittäjäksi. On mielenkiintoista havaita, että Ilmestyskirjan luvussa 9 mainitaan, että heinäsirkoilta näyttävien demonien armeijan kuningas on syvyyden enkeli apollon (abaddon, apollyon), joka merkitsee 'hävittäjää', 'tuhoajaa'.

Dan. 9:27 (2017): "Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli."

Ilm. 9:11: "Kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli, hepreankieliseltä nimeltään Abaddon, kreikankieliseltä Apollyon." (Hepreankielinen nimi abaddon merkitsee 'tuho', 'tuonela'; kreikankielinen apollyon 'hävittäjä', 'tuhoaja')

Matt. 24:15-21 (1933/38, Jeesus sanoo): "Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule."

Dan. 8:11-13: "Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtiaalta otettiin pois päivittäinen uhri ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan!"

Monet raamatunopettajat ovat yrittäneet väkisin sovittaa Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) viimeiselle vuosiviikolle, mitä Daniel ei missään nimessä tarkoita. Yeshua ei sovi millään tavalla viimeistä 70. vuosiviikkoa tarkoittavaan jakeeseen Dan 9:27, mikä johtuu seuraavista syistä:

 1. Profetian mukaan voideltu surmattiin 69 vuosiviikon lopulla (Dan. 9:26) ja sen jälkeen uusia paha ruhtinas lähettää väkensä saastuttamaan Jerusalemia.
 2. Kuolemansa jälkeen (Dan. 9:26) Kristus ei voi tulla uudestaan tuhoutuakseen tulvassa seitsemän vuoden päästä (Dan. 9:27). Daniel tarkoittaa, että viimeisen vuosiviikon lopulla antikristus hukkuu (tuhoutuu).
 3. Heprean kielen asiantuntija professori Aapeli Saarisalo on kirjoittanut, että lauseessa Dan. 9:27 (1933/38) mainittu hävittäjä tarkoittaa antikristusta, koska antikristukselle on ominaista kaiken tuhoaminen (Jerusalem jos unhotan sinut, s. 218, WSOY 1963). Lauseen tekijää kutsutaan hävittäjäksi, joka tulee temppeliin kauhistuksen siivillä, joten kyseessä ei voi olla Kristus. Demoniarmeijan kuningas on syvyyden enkeli apollyon, joka merkitsee suomeksi 'hävittäjää' (Ilm. 9:7-11).
 4. Yeshua (Jeesus) itse varoitti hävittäjästä, joka on antikristus, viittaamalla Danielin kirjan jakeeseen 9:27 (Matt 24:15-21 1933/38).
 5. Jos profetia olisi tarkoittanut jakeella Dan. 9:27 (viimeinen vuosiviikko) Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin uhraaminen olisi loppunut temppelissä 3,5 vuoden päästä Golgatan ristinkuolemasta, jolloin temppelissä olisi alettu palvelemaan väärää uskontoa 3,5 vuoden ajan. Niin ei käynyt, vaan Mooseksen lain mukainen uhraaminen jatkui vielä 40 vuotta temppelin tuhoutumiseen asti ja sen ajan temppelissä palveli leeviläinen papisto Mooseksen lakia toteuttaen. 
 6. Yeshuan (Jeesuksen) palveluaika ei kestänyt edes 3,5 vuotta vaan noin yhden vuoden. Tämä käy ilmi Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista, joista voidaan tunnistaa kaksi erillistä pääsiäisjuhlaa. Johanneksen evankeliumissa on mainittu pääsiäisjuhla kolme kerta (Joh. 2:13, 6:4, 11:55). Jos Yeshua olisi toiminut 3,5 vuotta, niin silloin evankeliumeissa olisi kerrottu neljästä pääsiäisestä ja keväästä, mistä evankeliumit eivät kerro. Monet raamatuntutkijat arvioivat evankeliumien kronologisen kerronnan perusteella ajan olleen noin 1,5 vuotta.
 7. Danielin kirjan mukaan Kristus ei lopeta uhraamista 3,5 vuoden kuluttua, vaan sen lopettaa antikristus, joka asettaa temppeliin jumalattoman väärän palvelun, mitä Jumalan enkelit kauhistelivat (Dan. 8:11-13). 
Eräät raamatunopettajat väittävät, että antikristus aloittaa uhraamisen Jerusalemin kolmannessa temppelissä, mitä ei ole ilmoitettu Raamattussa missään kohtaa. Antikristus vastustaa uhraamista, sapattia ja laissa olevien muiden Herran juhlien viettämistä (Dan. 7:25, 8:11-13). Hän lopettaa uhraamisen sekä Herran juhlat ja asettaa temppeliin väärän palvelun 3,5 vuoden ajaksi. Pian sen jälkeen Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) palauttaa armeijansa kanssa Jumalan tahdon mukaisen järjestyksen omaan temppeliinsä (teemasta lisää: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'). Tämä kaikki tapahtuu aikojen lopulla, kun juutalaisten hajaannus muiden kansojen keskuudessa on päättynyt ja he ovat muuttaneet takaisin Israeliin, mitä on tapahtunut vilkkaasti sen jälkeen, kun Israelin valtio itsenäistyi vuonna 1948.

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."

Dan. 12:7-13: "Ja minä näin pellavavaatteisen miehen seisovan virran vesien yllä ja kohottavan oikean ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Ikuisesti Elävän kautta: "Totisesti, on kuluva aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa! Kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, tulee kaiken tämän loppu." Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" Hän sanoi: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät. Siitä ajasta, jolloin päivittäinen uhri lakkautetaan ja turmion iljetys pystytetään, on kuluva tuhatkaksisataayhdeksänkymmentä päivää. Onnellinen se, joka jaksaa odottaa ja kestää tuhatkolmesataakolmekymmentäviisi päivää! Mutta mene sinä siksi kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa."

Kuva sotasaalista riemukaaressa
Danielin profetia ei ennusta temppelin tuhoutumista, mutta ennustaa temppelin saastuttamisen epäjumalanpalveluksella. Rooman armeijan kenraali (ruhtinas) Titus tuhosi armeijansa kanssa Jerusalemin temppelin maan tasalle vuonna 70 jKr ja vei Jerusalemin temppelin kulta-aarteet sekä orjiksi ottamia juutalaisia Roomaan sotasaaliina. Monet raamatunopettajat ovat yrittäneet sovittaa tätä tapahtumaa Danielin profetian viimeiselle vuosiviikolle, mutta se ei mitenkään sovi profetian kuvaukseen eikä edes aikajanaan.

Väärä opetus siitä, että viimeisen vuosiviikon puolikas tarkoittaisi Kristuksen aikaa, on johtanut muihinkin harhaoppeihin. Yksi niistä on harhaluulo, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) toimi 3,5 vuotta. Evankeliumeista voidaan päätellä monien seikkojen kautta, ettei Kristuksen aika voinut kestää enempää kuin 2,5 vuotta, joten 3,5 vuotta on pelkkä myytti (lisää artikkelissa).

Viimeisen vuosiviikon alkupuolella paha ruhtinas antikristus ei ole vielä saanut kaikkea valtaa, eikä mennyt Jerusalemin temppeliin. Tuhoutuneen voidellun (Dan. 9:26) tilalle tullut uusi ruhtinas tekee liittoja muiden kanssa (Dan. 9:27)

Eräät raamatunopettaja ovat yrittäneet väkisin sovittaa Kristuksen asettamaa uutta liitoa tähän jakeeseen Dan. 9:27 (viimeinen vuosiviikko), mutta se ei sovi ollenkaan profetian kuvaukseen, koska jae puhuu seitsemän vuotta kestävästä liitosta. Uusi liitto kestää pitempään kuin yhden vuosiviikon. Daniel tarkoitti antikristuksen tekemää liittoa muiden kuninkaiden kanssa seitsemän vuoden ajaksi. Danielin kirja ja Ilmestyskirja kertovat, että antikristuksen valtakunnassa on kymmenen ruhtinasta, jotka muodostavat liiton antikristuksen kanssa (Dan. 7:7-8, Ilm 17:12). Kyse ei ole todellakaan Kristuksen asettamasta uudesta liitosta (Jer. 31:31-34) vaan antikristuksen solmimasta liitosta, jonka aikana pienin kuningas kasvaa suureksi syrjäyttämällä tieltään kolme muuta kuningasta.

Ilm. 17:12: "Kymmenen sarvea, jotka näit, tarkoittavat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa, kuitenkin vain hetkeksi aikaa."

Dan. 7:7-8: "Ja vielä minä näin yöllisessä näyssäni, että oli neljäs eläin, pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin aikaisemmat eläimet, ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä katselin niitä sarvia ja näin, että niiden väliin kasvoi vielä pieni sarvi, ja entisistä sarvista kolme irtosi sen tieltä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät, ihmisen silmien kaltaiset, ja suu, joka puhui suuria sanoja." 

Jumala rankaisee maailmaa sen synneistä ja antaa sille paimeneksi antikristuksen

Antikristus ja hänen väärä profeettansa tekevät suuria ihmeitä ja tunnustekoja, joilla he johtavat kansat harhaan. Hän pystyy iskemään tulta (salamoita) taivaasta alas ja saada antikristuksen patsaan tai kuvan puhumaan. Antikristus on Jumalan lähettämä voimakas eksytys, jotta ne joutuisivat kadotukseen, jotka rakastavat laittomuutta, valhetta ja muuta vääryyttä. 

Antikristus ei kuitenkaan pysty herättämään ketään kuolleista, koska Jumala on elämän ja kuoleman Herra (1. Kun. 17:22-24, Ilm. 1:18). Jumalan suunnitelma on kuitenkin herättää antikristus kuolleista, jolloin hänen kuolinhaavansa paranee. Tämä voi johtaa sellaiseen väärinkäsitykseen eksyneiden uskovien joukossa, että antikristus olisi jumala tai messias, koska hän on herännyt kuolleista. Niin ei tietenkään ole. Antikristus on Jumalan lähettämä voimakas eksytys, jotta valhetta rakastavat eivät pelastuisi (2. Tess. 2:9-12).

Ilm. 13:11-18: "Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi."

Matt. 24:23-25: "Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut."

2. Tess. 2:3-12 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Antikristus lähtee valloittamaan ja voittamaan, mutta lopussa hän tuhoutuu

Antikristus kuvataan valkoisella hevosella ratsastavaksi kuninkaaksi, jolla on jousi selässään. Ratsastavat jousimiehet olivat menneinä aikoina armeijan valiojoukko ja terävin kärki. Mm. aasialaiset kansat valloittivat toisia maita ratsastavien jousimiesten avulla, jotka olivat hyvin tehokkaita sotilaita. Antikristus lähtee valloittamaan ja voittamaan maan jokaista kolkkaa, mikä kestää edeltä määrätyn ajan. Kreikkalaisessa mytologiassa apollon (abaddon, apollyon) on jousiammunnan epäjumala, joka on myös heinäsirkoilta näyttävien demonien armeijan kuninkaan nimi (Ilm. 9:11). Viimeisen vuosiviikon lopussa antikristus tuhoutuu.

Ratsastusjousiampuja
Ilm 6:1-2: "Minä näin, kuinka Karitsa avasi ensimmäisen seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden neljästä olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä: "Tule!" Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti."

Antikristus ei ole kuitenkaan mikään valioihminen vaan laittomuuden ihminen, jonka menestys maailman valloituksessa perustuu hänen taitavuuteensa juonia sekä pimeyden voimiin. Antikristus on kelvoton paimen, jota kuvataan rammaksi ja röyhkeäkasvoiseksi ihmiseksi.

Dan. 8:23-25 (RK): "Kun niiden valta on lopuillaan ja luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee röyhkeäkasvoinen kuningas, joka on taitava juonittelemaan. Hänen voimansa on valtava, vaikka se ei ole hänestä itsestään, ja ihmeen paljon hän saa aikaan hävitystä. Hän menestyy siinä mitä tekee, hän tuhoaa mahtavia ja pyhien kansaa. Oveluutensa tähden petos menestyy hänen kädessään. Hän suunnittelee suuria sydämessään ja tuhoaa keskellä rauhaa monet. Ruhtinaiden ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ihmiskäden koskematta hänet murskataan."

Sak. 11:15-17: "Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat." -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman! Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä! Kuivettukoon se käsivarsi, ja tulkoon se silmä sokeaksi!" 

Yksi esikuva rampautuneesta, mutta juonissaan taitavasta antikristuksesta oli turkkilaismongoolilainen Timur Lenk, joka hallitsi Keski-Aasiassa (v. 1369-1405). Timur merkitsee suomeksi rautaa ja Lenk rampaa. Hänen oikea jalkansa ja käsivartensa olivat vammautuneet taistelussa, eikä hänellä ollut oikeassa kädessä sormia. Hän lähti keväisin armeijansa kanssa ryöstöretkelle naapurivaltioihin, kun maastoon oli kasvanut riittävästi ruohoa armeijan hevosille ruuaksi. Jos joku kaupunki ei antautunut hänelle, niin varoitukseksi muille kaupungeille hän saattoi määrätä kaupungin poltettavaksi ja koko väestön surmattavaksi hyvin julmalla tavalla. Timur Lenk tunnetaan yhtenä kaikkien aikojen julmimmista hallitsijoista.

Antikristuksen kutsuu esille Jumalan palvelija

Antikristuksen kutsuu esille kuusisiipinen olento (Ilm. 6:1). Niitä on Jumalan valtaistuimen vieressä neljä erilaista. Jos ensimmäiseksi mainittu kuusisiipinen olento tarkoittaa samaa, missä järjestyksessä olennot on mainittu jakeessa Ilm. 4:7, niin kyseessä on kuusisiipinen leijona. Tähän tulkintaan päätyy myös eräät Ilmestyskirjan kommentaarikirjat.

Ilm. 4:6-8: "Valtaistuimen edessä ja ympärillä oli neljä olentoa, jotka sekä edestä että takaa olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli kuin ihmiskasvot, ja neljäs näytti lentävältä kotkalta. Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva."

Monet raamatunopettajat ja myös roomalaiskatolinen kirkko opettavat, että neljä kuusisiipistä olentoa ovat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Tämä ei voi pitää paikkansa, koska Matteus ja Johannes kuuluvat niiden 12 opetuslapsen joukkoon, jotka saavat johtaa Israelin 12 sukukuntaa tuhatvuotisessa valtakunnassa (Matt. 19:18). Yeshua myös sanoi apostoli Johannekselle, ettei hänen valtaistuimensa paikka ole Yeshua vierellä, sillä ne paikat on annettu toisille (Mark. 10:35-40). Yeshua mainitsi myös, että Johannes Kastaja (sama henkilö kuin Elia) on kaikkein korkein äidistä syntyneistä ihmisistä, joten on johdonmukaista, ettei evankeliumien kirjoittajat voi olla kuusisiipisiä olentoja (Matt. 11:11-14). Jos ollaan ihan tarkkoja, niin neljässä evankeliumissa ei ole edes mainittu niiden kirjoittajien nimiä, vaan ne on nimetty pelkän perimätiedon mukaan. Evankeliumin kirjoittajien henkilöllisyydellä ei ole merkitystä vaan ainoastaan sillä, että ne ovat Jumalan Sanaa ja osa Raamattua. 

Luuk. 1:15-16 (Biblia; Eliasta/Johannes Kastajasta): "Sillä hän tulee suureksi Herran edessä, ja viinaa ja väkevää juomaa ei hän juo, ja hän täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta. ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö."

Ei pidä sekoittaa Jumalan palvelijaa kuusisiipistä leijonaa myöskään siihen kohtaan Raamattua, jossa käärmettä (paholaista) kuvataan, kuin hän olisi kiljuva jalopeura. Saatanalla ei ole leijonan hahmoa vaan käärmeen hahmo, jonka sanotaan vertauskuvallisesti tuhoavan ihmisiä kuin vihaisesti karjuva leijona (1. Moos. 3:14, 1. Piet. 5:8). Yeshua HaMashichin (Jeesuksen Kristuksen) yksi nimistä on Juudan Leijona, joten on syytä olla tarkkana erisnimien kanssa (1. Moos. 49:9-10, Ilm. 5:5).

Kuusisiipiset symboloivat Jumalaa ja Hänen Valtakuntaansa

Jumalan valtaistuimen vieressä on neljä kuusisiipistä olentoa. Nämä symboloivat, millainen on Jumala ja Hänen Valtakuntansa. Leijona symboloi kuninkuutta, nuori härkä rauhaa, ihmiskasvot laupeutta ja kotka iankaikkista elämää Taivasten Valtakunnassa.

Leijonalla on voimakkain ääni savannin eläimistä. Leijona kuvataan monissa yhteyksissä viidakon kuninkaaksi ja monet kuninkaalliset ovat ottaneet sen symbolikseen, koska se kuvaa ylivertaista voimaa.

Sananl. 30:30 (RK): "leijona, sankari eläinten joukossa, joka ei väisty minkään tieltä,"

Miika 5:7 (1933/38): "Ja ne, jotka ovat jäljellä Jaakobista, pakanain seassa, monien kansain keskellä, ovat niinkuin leijona metsäneläinten seassa, niinkuin nuori jalopeura lammaslaumain keskellä: jos se hyökkää, tallaa maahan ja raatelee, ei pelastajaa ole."

Sananl. 19:12 (RK): "Kuninkaan viha on kuin nuoren leijonan karjunta, mutta hänen suosionsa on kuin kaste ruohikolle."

Aam. 3:8: "Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?"

Yksi Jumalan Pojan nimistä on Juudan Leijona. Tätä nimeä käytetään yleensä sellaisessa asiayhteydessä, jossa korostetaan Hänen kuninkuuttaan. Jumalan Poika on kuningas Daavidin juuriverso Juudan sukukunnasta, joka on ottanut haltuunsa Israelin kuninkaalle kuuluvan valtaistuimen (2. Sam. 7:16-17).

Ilm. 5:5: "..Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä."

Luuk. 1:32: "Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen."

1. Moos. 49:10: "Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat."

Nuori härkä (mullikka) on viaton kuin neitsyt. Se on puhdas uhrieläin, joka on uhrieläimistä kooltaan suurin. Mullikat erosivat muista uhrieläimistä siten, ettei niitä poltettu kokonaan temppelin alttarilla, vaan ainoastaan rasvat ja eräät sisälmykset, mutta muu ruho poltettiin kaupungin porttien ulkopuolella (3. Moos. 4:8-12). Tämän esikuvan mukaisesti Jumalan Poika antoi uhrinsa Jerusalemin kaupungin muurien ulkopuolella Golgatalla.

2. Moos. 29:10-14 (1933/38): "Ja tuo mullikka ilmestysmajan eteen, ja Aaron poikineen laskekoon kätensä mullikan pään päälle. Ja teurasta sitten mullikka Herran edessä, ilmestysmajan ovella. Ja ota mullikan verta ja sivele sitä sormellasi alttarin sarviin; mutta kaikki muu veri vuodata alttarin juurelle. Ja ota kaikki sisälmyksiä peittävä rasva ja maksanlisäke ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä oleva rasva, ja polta ne alttarilla. Mutta mullikan liha, nahka ja rapa polta tulessa leirin ulkopuolella. Se on syntiuhri."

Hepr. 13:11-12: "Tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkeinpyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään."

Yhteysuhria sanotaan myös rauhan uhriksi. Sen esikuvan mukaisesti Jumalan Pojan syntiuhri antaa rauhan ihmisille. Jumalan viha lakia rikkonutta ihmistä vastaan loppuu ja muuttuu rauhaksi, kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi (Room. 4:15-16). Jumalan Poika on Rauhan Ruhtinas, jonka tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa vallitsee kaikkialla rauha, eikä silloin kukaan enää opettele sotimaan. Kuningas Salomon (nimi merkitsee rauhaa) aika oli esikuvaa tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta. Silloin valtakunnassa vallitsi rauha ja yltäkylläisyys. Israelin kuninkaan valtaistuimen takana kuninkaan yläpuolella oli härän pään kuva.

1. Kun. 10:18-19: "Kuningas teetti myös suuren norsunluisen valtaistuimen, joka päällystettiin parhaalla kullalla.Valtaistuimessa oli kuusi porrasta, ja sen selustassa oli häränpää. Istuimessa oli molemmin puolin käsinojat, ja kummankin käsinojan vieressä seisoi leijona."

Ps. 37:11: "Mutta nöyrät perivät maan, he saavat osakseen onnen ja rauhan."

Ihmiskasvot kertovat Jumalasta, joka tuli ihmiseksi. Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa (Jes. 9:6, Matt. 1:23, Joh. 1:1, 14; Room. 1:3-4). Jumalan Poika piti huolta kansastaan tehden ruuanlisääntymisihmeitä. Kansa sai leipää syödäkseen ja myös taivaallista leipää, joka ravitsi heidän sieluaan. Tämä kertoo siitä huolenpidosta, millä Jumala tyydytti Israelin kansan kaikki tarpeet erämaavaelluksensa aikana, kun he saivat erämaassa mannaa ja viiriäisiä syödäkseen sekä kalliosta vettä. Sen lisäksi Jumalan Poika paransi sairaita suuria määriä, mikä kertoo Jumalan laupeudesta.

Joh. 6:14-15, 35: "Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan." Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin...   ..Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan."

Kotka on majesteettinen eläin, joka on lintujen kuningas. Se lentää korkealla ja näkee kauas. Se vartioi omia poikasiaan lentämällä pesänsä yllä ja kuljettaa poikasiaan jaloillaan paikasta toiseen. Tällä tavoin Jumala pelasti kansansa Egyptin orjuudesta ja kuljetti heidät erämaan läpi luvattuun maahan. Tämä on esikuva siitä, miten Jumala pelastaa omansa kuolemasta ja antaa heille iankaikkisen elämän Taivasten Valtakunnassa. Korkealla lentävä kotka symboloi sitä, että Jumala on kaikkea korkeampi ja Hänen Valtakuntansa on ylhäällä Taivaassa. Kotka symboloi Jumalan korkeaa asemaa ja elämää Taivasten Valtakunnassa.

5. Moos. 32:11-14: "Niin kuin kotka suojelee pesäänsä ja liitelee poikastensa yllä, niin kuin se kantaa niitä siivillään, niin Herrakin kuljetti kansaansa. Herra yksin johdatti omiaan, ei hänellä ollut muuta jumalaa rinnallaan. Hän nosti heidät vuorten valtiaiksi, ja he saivat syödä pellon antimia, kerätä hunajaa kallionkoloista ja oliivisatoa kivikkoisilta mailta. He saivat maitoa ja voita karjastaan, söivät pukkien rasvaa, oinaita, Basanin pässejä ja puhdasta ydinvehnää, he joivat rypälemehua, kuohuvaa viiniä." (vert. Ilm. 12:14)

Ilm. 1:17-18: "..Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,  iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."

Ilm. 11:15: "..Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti."

Kuusisiipiset toimeenpanevat lopun aikojen ensimmäiset ankarat vitsaukset

Viimeisen vuosiviikon aikana nämä neljä henkilöä toimivat aktiivisesti maan päällä. He aloittavat Ilmestyskirjassa kuvatut lopun ajat kutsumalla esille neljä Jumalan määräämää vitsausta (Ilm. 6:1-8). Vitsaukset tulevat aluksi neljänteen osaa maata ja sen jälkeen tulee lisää alati kasvavia vitsauksia, jotka leviävät kaikkialle maapallolle. Vitsaukset ovat vastakohta siihen, mitä on Jumalan Valtakunta. Maailma saa syntiensä takia kirouksia, jolloin maailmasta tuhoutuu kaikki se, mitä Jumalan Valtakunta ei ole.

On syytä olettaa, että Ilmestyskirjan luvussa 6 mainitut kuusisiipiset olennot on mainittu samassa järjestyksessä, mitä ne on mainittu jakeessa Ilm. 4:7, jolloin pätee vitsausten esille kutsujiin tämä:
 1. Leijona edustaa kuninkuutta, joten hän kutsuu esille sen, mikä on vastakohta Hyvälle Paimenelle Kristukselle. Maailma saa vitsaukseksi antikristuksen, joka on kelvoton paimen (Sak. 11:15-17, Ilm. 6:1-2).
 2. Nuori härkä (mullikka) ottaa maailmasta pois rauhan ja sotia syttyy kaikkialle. Erilaiset ihmisryhmät käytävät toisiaan vastaan. Keskenään riitelevästä maailmasta tulee rauhan vastakohta, mikä tuo tuhoa kaikkialle.
 3. Ihmiskasvot tuovat maailmaan nälänhädän ja kulkutaudit. Jumalan Poika antoi kuulijoille leipää ja kalaa syödäkseen sekä paransi sairaita, mutta ihmiskasvot ottavat maailmasta pois sen. Mitta vehnää denaarilla tarkoittaa, että ruuan hinta nousee niin kalliiksi, että keskivertoihmisen palkka kuluu kokonaan päivittäisen ruuan ostamiseen, eikä palkka riitä muiden menojen kattamiseen (lisää artikkelissa).
 4. Kotka kuljettaa poikasiaan korkealla lentäen. Kotka symboloi korkealla olevaa Taivaan Isää ja iankaikkista elämää Taivasten Valtakunnassa, mutta nyt kotka kutsuu maailmaan elämän vastakohdan kuoleman, jonka perässä tulee alhaalla oleva helvetti (tuonela). Kuolema ei tarkoita ihmisen olemisen loppumista vaan ikuisesti kestävää rangaistusta tulisessa järvessä (Jes. 66:24, Ilm. 20:10-15).
Ilm. 6:3-8: "Nyt tuli esiin toinen, tulipunainen hevonen. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan. Hänelle annettiin iso miekka. Kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Siinä samassa näin mustan hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli kädessään vaaka. Minä kuulin äänen, joka tuntui tulevan noiden neljän olennon keskeltä, ja se sanoi: "Mitta vehnää denaarilla, ohraa kolme mittaa. Öljyyn ja viiniin älä koske." Kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin neljännen olennon sanovan: "Tule!" Siinä samassa näin tuhkanharmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään Kuolema, ja sen jäljessä tuli Tuonela. Ratsastajille annettiin valta neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin."

Ilm. 8:13: "Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan laella ja huusi kovalla äänellä: "Voi! Voi! Voi niitä, jotka asuvat maan päällä! Vielä tulevat torvet soimaan..."

Profeetta Elia (Johannes Kastaja) tekee uskonpuhdistuksen ennen Herra Yeshuan tuloa

Viimeisellä vuosiviikolla ja/tai hieman ennen sitä astuu esille henkilö, jonka tehtävänä on valmistaa tie, jotta Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) voi saapua takaisin. Koska maailma on jumalattomuuden vallassa, niin edelläkulkijan tulee tehdä uskonpuhdistus, ettei Jumalan tarvitse vihkiä koko maailmaa tuhon omaksi. Miten harhaoppeihin on päädytty ja mistä tulee tehdä uskonpuhdistus? Siitä kertoo artikkeli: 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa'.

Edelläkulkijan tehtävä on myös valmistaa morsiusseurakunta Kristusta varten. Hän on kuin Abrahamin palvelusväen johtaja, joka kävi hakemassa Abrahamin pojalle Iisakille vaimo. Hän on kuin sulhasen bestman, joka huutaa yöllä kylän kadulla hääjuhlaa odottavalle morsiamelle ja juhlavieraille: "Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!"

Joh. 3:26-30: "Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat: "Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen." Johannes vastasi: "Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te voitte itse todistaa, että minä sanoin: 'En minä ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään.' Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi."

Vanhan testamentin viimeiset sanat Malakian kirjasta kehottavat muistamaan Mooseksen lain käskyt ja ennustavat, että ennen pelottavaa Herran päivää Jumala lähettää profeetta Elian tekemään uskonpuhdistuksen. Tämä profetia esitäyttyi Jumalan Pojan ensimmäisessä tulemuksessa. Profeetta Elia tuli maailmaan Johannes Kastaja nimisenä ihmisenä. Mielenkiintoista on huomata, että Johannes Kastajan kuoltua Yeshua sanoi futuurissa, että Elia siis Johannes Kastaja tulee vielä. Malakian kirjan profetia Eliasta saa lopullisen täyttymyksen viimeisen vuosiviikon aikana hieman ennen Jumalan Pojan toista tulemusta.

Mal. 4:4-6 (1933/38): "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Mal. 3:1 (1933/38): "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot."

Kun Yeshua (Jeesus) oli kolmen opetuslapsensa kanssa korkealla vuorella ja Johannes Kastaja oli jo kuollut. Taivaasta ilmestyi heidän seuraansa Mooses ja Elia (Johannes Kastaja). Tapahtuman jälkeen Yeshua sanoi futuurissa eli tulevassa aikamuodossa, että Elia tulee vielä ja asettaa kaiken taas kohdalleen (Mal. 3:1-5, 22-24).

Matt. 17:11: "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen."

Biblia 1776 kääntää aikamuodon oikein futuuriksi, myös Matt 11.-luvussa jakeessa 14: "Ja jos te tahdotte ottaa vastaan: hän on se Elias, joka tuleva on."

Kreikkalainen sana 'aggelos' käännetään yleensä enkeli, mutta se voi tarkoittaa myös sanansaattajaa. Jumalan sanansaattaja tulee julistamaan evankeliumin kaikille kansoille ennen, kuin Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) tulee. Joku voi ajatella, etteikö lähetystyöntekijät ole sitä jo vuosisatoja tehneet, mutta totuus on, ettei heidän opetuksensa ole ollut vanhurskasta eikä oikeaa. Vasta Jumalan lähettämä sanansaattaja opettaa Raamattua oikein ja julistaa oikeaa evankeliumia, kuten se on kirjoitettu ja tarkoitettu.

Mark. 1:1-2 (1933/38): "Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi."

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Lopun ajoilla Jerusalemin temppelissä toimii Hesekielin kirjassa mainittu Jumalan ruhtinas, joka ei ole Kristus vaan Kristuksen palvelija (Hes. 44-48). Mikäli Johannes Kastajan (Elian) jälkeen ei tule häntä korkeammassa asemassa olevaa ihmistä (pois lukien Kristus), niin on johdonmukaista ajatella, että ruhtinas on Johannes Kastaja (Matt. 11:11)

On tärkeää perehtyä Raamattuun huolella, ettei sekoita Jumalan ruhtinasta antikristukseen, jotka kumpikin menevät temppeliin, mutta eri aikaan. Artikkelissa 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli' selvitetään tätä asiaa lisää.

Viimeisen vuosiviikon vitsaukset puhistavat maailmasta pois synnin

Maailman aika huipentuu Kristuksen tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan, jota Hän johtaa Jerusalemista käsin. Joku voi ajatella, että miten maailmasta poistuu kaikki väärät uskonnot ja miten kristitytkin alkavat noudattaa Mooseksen lakia ja käydä uuden liiton temppelissä kumartamassa Herraa Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta)? Miten juutalaiset hyväksyvät Yeshua HaMashiachin Messiaaksi? Nämä ovat todella suuria muutoksia, jotka eivät tapahdu jumalattomassa maailmassa tuosta vain. 

Vastaus on omalla tavalla karu. Koska ihmisten sydän on paatunut kovaksi ja elottomaksi, niin Jumalan on poistettava maailmasta jumalattomuus lähettämällä monia vitsauksia jumalattomien vaivaksi. Jumalan on puhdistettava maailma antamalla maailmalle tuomio. Raamatun viimeinen kirja on Ilmestyskirja, joka kertoo suurista ahdistuksista ennen kuin Herra Yeshua HaMashiach laskeutuu pilvessä Jerusalemin Öljymäelle. Ilmestyskirja kertoo luvusta 6 alkaen erityisesti Danielin profetian viimeisestä vuosiviikosta. Ilmestyskirjan puolesta välistä alkaen ilmestyskirja keskittyy erityisesti viimeisen vuosiviikon jälkimmäiseen puolikkaaseen 3,5 vuoteen, jolloin Jumalan lähettämä ankara vitsaus Antikristus pitää hirmuhallintoa maailmassa.

Ilmestyskirjaa ei pysty täysin ymmärtämään, jos ei samalla huomioi, että se ei ole ainoa Raamatun kirja, joka kertoo viimeisen vuosiviikon tapahtumista. Jotta siitä ajasta saa oikean kuvaan, niin tulee huomioida kaikki se, mitä viimeisestä vuosiviikosta kertoo mm. Jesaja, Joel, Sakarja, Daniel, Hesekiel, Miika, Obadja, Malakia, Matteuksen evankeliumi ja 2. Tessalonikalaiskirje jne. Kun kaiken tämän ottaa huomioon yhtä aikaa, niin vasta silloin palapeli ratkeaa ja toisiinsa oikein yhdistyneistä paloista tulee esille selvä kuva. Lopun aikojen kuvaa täsmentää Jumalan antamat profetiat kuten esim. niin kutsuttu Tukholman profetia, joka kertoo, miten Suomea kuritetaan lopun ajoilla, jotta se hylkäsi syntinsä ja alkaisi noudattamaan Jumalan tahtoa (lisää artikkelissa).

Viimeinen vuosiviikko on karu
Ilmestyskirja kertoo siitä, miten erilaiset maanjäristykset upottavat saaria mereen ja romahduttavat korkeita vuoria alas. Miten pellot eivät saa sadetta, jotta niistä vilja kasvaisi. juomavesi muuttuu juomakelvottomaksi ja vedet muuttuvat vereksi. Miten toisaalla järkälemäisen kokoiset rakeet moukaroivat maata. Miten aurinko polttaa piinaavan kuumasti ja kaikki vihanta palaa, mikä tarkoittaa myös suuria metsäpaloja. Miten nälänhätä ja vedenpuute tuovat kuolemaa. Miten sodat ja kulkutaudit surmaavat suuria määriä ihmisiä. Miten antikristus vainoaa kristittyjä.

Vedenpaisumuksen jälkeen näin suuria katastrofeja ei ole ollut maailmassa, mutta sen suuntaisia on kylläkin ollut aiemminkin. 1300-luvulla suurin osa Euroopan väestöstä kuoli musta surma -ruttoon ja eräillä alueille jopa 90 % väestöstä menehtyi. 1600-luvulla kolmekymmentävuotisessa sodassa kuoli Saksan väestöstä kolmasosa, mutta Württembergissä kuoli kolme neljäsosa väestöstä. Eri aikakausina monet diktatuurit ovat tehneet suuria etnisiä puhdistuksia eri puolilla maailmaa.

Herran Yeshua HaMashiachin tehdessä paluun sotaväkensä kanssa antikristuksen sotajoukot ja heidän kannattajansa tuhoutuvat lopullisesti. Ihmiskunta kuolee maapallolta vaiheittain ja asteittain kovenevissa katastrofeissa ja Jumalan lähettämissä muissa vitsauksissa. Vain pieni osa ihmisistä jää eloon tuhatvuotisen rauhavaltakunnan siemeneksi.

Jotta elämä maapallolla olisi täystuhon jäljiltä mahdollinen, niin Jumala luo uuden maan ja taivaan, jolloin maapallosta tulee paratiisi. Kaikki alkaa alusta ja vanhurskaus on palautettu maailmaan. Jumalattomuus, laittomuus ja muu synti on poistunut maailmasta.

Jes. 66:22-24: "Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."

Kaksi säkkipukuista profeettaa toimeenpanevat Jumalan antamat tuomiot

Viimeisellä vuosiviikolla astuu esille kaksi säkkipukuista profeettaa. He toimivat Jerusalemista käsin ja heillä on suuri valta kurittaa maailmaa erilaisilla vitsauksilla. He saavat sulkea taivaan niin, ettei vettä sada ollenkaan. He saavat muuttaa vesistöt vereksi, jolloin kalat eivät voi niissä elää, vettä ei voi juoda eikä käyttää kasteluvetenä. Jos joku yrittää tehdä heille pahaa, niin heidän suustaan tulee tuli, joka surmaa pahantekijät. Nämä profeetat ovat kovia tuomareita, jotka toimeenpanevat niitä vitsauksia, mistä Ilmestyskirja kertoo.

Ilm. 11:3-6: "Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää." Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat."

Ilmestyskirjan kommentaariteoksissa on spekuloitu ketkä nämä kaksi profeetta ovat. Joidenkin mielestä he ovat Mooses ja Elia, jotka ovat kyllä korkeassa asemassa Taivasten Valtakunnassa. Hehän tulivat Taivaasta kirkastusvuorelle Yeshuan (Jeesuksen) luokse keskustelemaan Hänen kanssaan. Raamattu ei kuitenkaan kerro, ketä nämä kaksi säkkipukuista profeettaa ovat, joten arvailut Mooseksesta ja Eliasta eivät perustu mihinkään. Raamattu kuitenkin kertoo, että nämä kaksi profeettaa ovat hyvin korkeassa asemassa Taivasten Valtakunnassa, koska näiden voideltujen paikka on Herran Yeshuan vierellä. Ilmestyskirja kertoo, että he ovat kaksi oliivipuuta ja lampunjalkaa Herran edessä, mistä kertoo myös Sakarjan kirja. Viimeinen vuosiviikko on ikään kuin ratkaisutaistelu, jolloin Jumala lähettää parhaat voimat taistelemaan Taivasten Valtakunnan tavoitteiden puolesta.

Sak. 4:2-3, 11-14 (1933/38): "Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen, katso: lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella." Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella...    ..Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?" Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljynkultaa?" Niin hän sanoi minulle näin: "Etkö tiedä, mitä ne ovat?" Minä vastasin: "En, Herra". Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä."

Viimeinen vuosiviikko on suuri sadonkorjuu, jolloin elopelto tyhjennetään kasveista

Yeshua vertasi viimeistä vuosiviikkoa Lootin ja Nooan aikoihin, jolloin Jumala tuhosi maailman, mutta pelasti pienen vanhurskaan jäännöksen, josta tuli uusi alku ihmiskunnalle.

Luuk. 17:26-30: "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki."

Sadonkorjuussa niitetään sielut
Yeshua käytti vertauksia opettamaan kansaa ymmärtämään Hänen opetustaan. Yeshuan vertasi maailmaa yhteen satovuoteen. Vanhurskaat ja jumalattomat ihmiset elävät maailmassa rinnakkain satoja vuosia. Maailmaa ei tuhota ennen kuin Jumalan luomissuunnitelma on tullut valmiiksi, kuten ei satoa korjata ennen, kuin se on valmistunut. Kun tulee syksy, niin viikatemies lähtee liikkeelle ja hänen sirppinsä niittää sieluja kuoleman ajan koittaessa. Sirppi sivaltaa ja irrottaa rypäleet viinipuusta. Rypäleet laitetaan viinikuurnaan, jossa ne poljetaan niin, että rypäleestä erottuu viini (rypäleen veri). Jäljelle viinistä tyhjennetyt rypäleet vietiin kaupungin ulkopuolelle ja ne tuhottiin polttamalla. Näin Jumala erottaa hyvän osa sadosta ja heittää ikuiseen tuleen sen osa, joka ei ole hyvää hedelmää.

Ilm. 22:11-12: "Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

Ilm. 14:14-20: "Sitten näin tämän: Oli valkoinen pilvi, ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle: "Pane sirppisi työhön ja leikkaa, nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on kypsä korjattavaksi." Silloin se, joka istui pilvellä, heitti sirppinsä maan päälle, ja niin korjattiin maan sato. Taivaan temppelistä tuli taas enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Myös alttarista tuli enkeli, se jolla on tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä sirppi: "Pane terävä sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhasta. Rypäleet ovat kypsyneet." Silloin enkeli heitti sirppinsä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhasta ja heitti rypäletertut suureen altaaseen, Jumalan vihan viinikuurnaan. Rypäleet poljettiin altaassa kaupungin ulkopuolella, ja verta pursui niin, että veri vielä tuhannen kuudensadan stadionmitan päässä ulottui hevosen kuolaimiin asti."

Miksi Jumala ei heti poista maailmasta kaikkea pahaa, jotta vanhurskaat saisivat rauhassa elää? Tähän antaa vastauksen Yeshuan vertaus viljan viljelystä. Pelloille kylvetään viljan siemeniä, mutta maanviljelijän vihamies käy salaa kylvämässä pellolle lusteen siemeniä. Luste on myrkyllinen kasvi, joka aiheuttaa pahoinvointia ja joillekin kuoleman. Luste on sikäli kavala kasvi, ettei sitä erota viljasta kasvun alkuvaiheessa, minkä takia sitä ei pysty heti kitkemään pois. Viljan ja lusteen tulee kasvaa valmiiksi, jolloin lusteen erottaa helposti viljasta. Sadonkorjuun aikana luste voidaan kitkeä viljasta pois. 

Tämän esikuvan mukaisesti Jumala antaa lapsilleen koko elämänsä mittaisen ajan aikaa etsiä Häntä ja tehdä parannus syyneistään. Tarvitaan vuosikymmeniä, jotta Jumalalle selviää, ketkä ihmiset tekevät hyvää hedelmää ja ketkä huonoa myrkyllistä hedelmää. Sadonkorjuun aikana erotetaan jyvät ja ruumenet sekä luste ja vilja. Ruumenet, akanat ja luste laitetaan helvetin tuleen palamaan, mutta hyvät siemenet Isäntä ottaa talteen.

Matt. 13:26-30, 36-43 (1933/38): "Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"...       

..Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta". Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon."

Yeshua opettaa laittomuuden olevan huono hedelmä. Piittaamattomuus Mooseksen lain käskyistä on lustetta (Matt. 5:19-20, 1. Joh. 3:4). Laissa on käsky uskoa Messiaaseen, joten jos joku ei usko Jumalan Poikaan, niin sekin on samalla tavalla laittomuutta ja huonoa hedelmää. Hyvää hedelmää tekee ne, jotka opiskelevat lakia ja noudattavat sitä uskossa Yeshua HaMashiachiin. Laista piittaamattomat ovat kuin akanat ja ruumenet, jotka tuuli vie kadotukseen, kun viljan hyvä osa erotetaan huonosta osasta.

Ps. 1 (1933/38): "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu."

Matt. 3:12: "Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.

Monilla kristityillä on sellainen luulo, että hyvää hedelmää tekevät sellaiset raamatunopettajat, jotka saavat suuret areenat täyteen ihmisiä ylistämään Jeesusta huolimatta siitä, mitä he opettavat. Jos saarnaajat eivät opeta seurakuntaa noudattamaan lakia, niin Jeesuksen ylistämisestä huolimatta he tekevät Jumalalle kelpaamatonta hedelmää (Matt. 7:21-23). Tämä johtuu siitä, että Jumala haluaa ennemmin kuuliaisuutta kuin uhria. Ylistysrukoukset ovat silloin Jumalalle kauhistus, jos seurakunta sulkee korvansa lailta. Lähes kaikki papit ja raamatunopettajat antavat hyväksyntänsä lain rikkomiselle ja itsekin elävät laista piittaamatta. Tämän vuoksi koko seurakuntakin on oppinut elämään laittomuudessa ja seurakunta tekee huonoa hedelmää. Valitettavasti seurakuntia voi kuvata pelloksi, joka on täynnä lustetta, jonka seassa on siellä ja täällä hyvin harvakseltaan hyvää viljaa. Kun tulee sadonkorjuu, niin lustetta ja akanoita on valtavan suuret kasat ja hyvää viljaa on vain pieni säkillinen.

1. Sam. 15:22: "Silloin Samuel sanoi: -- Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva."

Sananl. 28:8: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Sananl. 15:8 (1933/38): "Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen."

Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!

Yeshua sanoi, että hedelmistä puu tunnetaan. Ihmisen kannalta on pelastuskysymys, että hän osaa erottaa oikein hyvän ja huonon hedelmän, että hän tietää oikein, mikä on totuus ja mikä on valhetta. Paratiisissa Jumala antoi lakinsa, mistä puusta saa syödä ja mistä ei. Käärme teki huonoa hedelmää valehtelemalla Jumalan käskystä, minkä ihminen uskoi. Lopputulos oli se, että ihminen söi kielletyn hedelmän omaksi kuolemakseen.

Joh. 15:8, 10: "Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani...   ..Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan."

Jumalan profeetta noudattaa lakia ja opettaa sitä noudattamaan. Kaksi säkkipukuista profeettaa voivat aiheuttaa kauhua seurakunnissa, koska he lukevat jumalattomille tuomioita. Tämä ei ole huonoa hedelmää, vaikka se saisi aikaan joukkopaon seurakunnista (vert. Apt. 5:1-11). Jumalan vanhurskas tuomio laittomuudelle tekee aina hyvää hedelmää, sillä se leikkaa viinipuusta pois huonoa hedelmää tekevät oksat.

Joh. 15:1-2: "Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän."

Laittomuus on mätä hedelmä
Väärät profeetat tunnistaa siitä huonosta hedelmästä, etteivät he noudata lakia eikä opeta muita lakia noudattamaan (Matt. 5:19-20, 7:21-23). Jotkut heistä eivät edes hyväksy lain noudattamista. Vaikka he ovat saaneet kuinka suuret kansajoukot ylistämään Jeesusta, niin heidän tekemä huono hedelmä, joka on laittomuus, paljastaa heidät vääriksi profeetoiksi. Kuten elopellolla olevat kasvit ovat lähes kaikki myrkyllistä lustetta, niin samalla tavalla lähes kaikki saarnaajat ovat lustetta ja vääriä profeettoja (Luuk. 13:22-30).

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Matt. 7:15-23 (1933/38): "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Hepr. 10:28: "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Lopuksi puhdistetaan Israelin kansa

Israelin kansa joutuu viimeisen vuosiviikon toisella puoliskolla niin suureen ahdinkoon, ettei sellaista ahdinkoa ole maailmassa koskaan ollut ja kaksi kolmasosaa kansasta joutuu tuhoon. Tämä on rangaistu siitä, etteivät he kuunnelleet Jumalan lähettämiä profeettoja eivätkä muutenkaan uskoneet Raamattua, jotka kehottivat juutalaisia uskomaa Messiaaseen Yeshuaan. Sen sijaan moni uskoi ennemmin antikristusta, mikä vuoksi he joutuvat kadotukseen.

Sak. 13:8-14:2: "Näin sanoo Herra: -- Kaksi kolmasosaa tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee, vain yksi kolmannes jää jäljelle. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme." Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä! Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi, ja saalis jaetaan muuriesi sisällä. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan. Mutta jäljelle jääneitä ei tuhota."

Eloon jäänyt kolmannes puhdistetaan ankarassa tulessa ja he tulevat vihdoinkin sanomaan Messias Yeshualle (Jeesukselle), että siunattu on Hän, joka tulee Herran nimeen. Kun he huutavat avuksi Herran Yeshua HaMashiachin nimeä, niin jäljelle jäänyt kolmannes pelastetaan antikristuksen kynsistä. Silloin he surevat (myös palvovat) Jumalan Poikaa, jonka he lävistivät Golgatalla.

Matt. 23:37-39: "Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!'"

Mal. 3:1-3: "-- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan."

Sak. 12:9-10: "Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan."

Niinä aikoina arkkienkeli Mikael tulee Taivasten Valtakunnan armeijan kanssa Israelin keskelle puolustamaan ja suojelemaan pelastukseen valittua jäännöstä. Mikaelin armeija antaa todella kovan vastuksen antikristukselle ja hänen demoniarmeijalleen. Mikaelin johtama armeija heitti saatanan ja hänen enkelinsä Taivaasta ulos, joten saatana pelkää Mikaelin armeijaa.

Ilm. 12:7-10: "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: -- Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin."

Dan. 12:1-3: "Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti."

Jerusalemissa ja muuallakin on hyvin vaikeaa viimeisen vuosiviikon loppupuolella. Tämä ei johdu pelkästään antikristuksen vainoista vaan myös niistä vihan maljoista, joita Jumala kaataa antikristuksen valtakunnan piinaksi. Ne viisaat morsiusneidot, jotka uskovat Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) ja noudattavat Mooseksen lakia, he ovat hankkineet hääpukunsa hyvillä teoilla ja valkaisseet sen Jumalan Karitsan veressä. Jumalan Poika tulee hakemaan heidät hääjuhlaansa ennen, kuin antikristuksen vainot saavuttavat heidät ja pahimmat vihan maljat alkavat lyömään maata. Heidät temmataan Ylkää Yeshua HaMashiachia vastaan ja viedään Jumalan valtaistuimen eteen. Tempauksessa pelastetaan vain vanhurskaat messiaaniset juutalaiset, joihin kuuluu myös heihin liittyneitä pakanoita.

Tempauksen jälkeen moni kristitty huomaa, että heidät on jätetty maan päälle, Moni heistä tekee parannuksen laittomuudesta, mutta joutuu kovaan koetukseen. Heidät pakotetaan ottamaan pedon merkki oikeaan käteen tai otsaan ja kumartamaan petoa. Jos he eivät suostu tätä tekemään, he kuolevat marttyyreinä tai he joutuvat vankilaan. Niinä aikoina antikristus käynnistää uudelleen inkvisitiolaitoksen, joka yrittää pakottaa Yeshua HaMashiachiin uskovat pois vanhurskaasta uskosta. Jos he kestävät koetuksen, eivätkä ota pedon merkkiä, niin he pelastuvat marttyyreinä. Pieni osa heistä selviää kuitenkin elossa Yeshuan tulemiseen asti, jolloin heistä tulee tulessa puhdistettu siemen tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan. Jumala varjelee ne valitsemansa ihmiset, joiden on tarkoitus olla tuhatvuotisen valtakunnan uusi alku niiden pyhien kanssa, jotka saapuvat takaisin maan päälle Yeshuan kanssa.

Ilm. 12:5-6, 17: "Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää...    ..Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle."

Jes. 66:7-9: "Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen. Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa. -- Minäkö avaisin kohdun suun saattamatta synnytystä päätökseen? kysyy Herra. -- Minä, joka ohjaan synnyttäjää, estäisinkö minä häntä synnyttämästä? kysyy sinun Jumalasi."

Ilm. 14:9-13: "Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

Herra Yeshua HaMashiach pelastaa armeijansa kanssa jäännöksen, joka on tehnyt parannuksen

Ihmiskunta tuhoutuisi lopullisesti, ellei Herra Yeshua HaMashiach tulisi takaisin tuhoamaan antikristuksen, hänen sotajoukkonsa ja häntä palvovat kansat. Viimeisen vuosiviikon lopulla Jumala on saanut sen suunnitelmansa päätökseen, että Israelin kansa uskoo Herraan Yeshua HaMashiachiin ja heidät tulee pelastaa ennen lopullista tuhoa. Monet raamatunopettajat selittävät väärin Raamattua, että Yeshua laskeutuessa pilvessä Jerusalemiin Öljymäelle, silloin temmattaisiin Yeshuan omat Häntä vastaan tuuliin ja pilviin. Tämä tempaus on tapahtunut jo kauan ennen Yeshuan näkyvää paluutta. Silloin jäännöstä ei temmata Jerusalemista ilmaan, vaan Jumala halkaisee Öljymäen kahtia, jotta jäännös pääsee pakenemaan Jerusalemista halkeaman keskelle tullutta laaksoa pitkin itään. Silloin ei haeta ketään häihin vaan Yeshua ratsastaa valkoisella sotaratsulla sotimaan vihollisiaan vastaan.

Sak. 14:3-5, 10: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan...   ..Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan."

Ilm. 19:11-16: "Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Herran Yeshuan (Jeesuksen) paluu on kiivasta sotaa, jossa kuolee suuria määriä ihmisiä. Raamatun kuvaus sodasta on karua kieltä. Sodan ankaruudesta kertoo mm. 2. Tess. 1:6-9; Jes. 63:2-6, 66:15-17; Ilm. 14:19-20, 19:17-21; Sak. 9:14-15, 14:12-13 ja Joel 2:3-11, 3:2-16 (4:2-16, 1933/38). Herran päivä on todella pelottava päivä.

Joelin kirjan toinen luku kertoo armeijasta, jota johtaa Herra itse. Monilla raamatunopettajilla on ollut suuria vaikeuksia ymmärtää, että tässä puhutaan Herran omasta armeijasta. He luulevat, että kyse olisi paholaisen armeijasta, koska sen kuvataan menevän koteihin asti tekemään tuhoa, mutta se ei pidä ollenkaan paikkansa. Joel nimenomaan mainitsee, että kyseessä on Herran armeija, joka ei kärsi omia tappioita ja joka etenee suurella voimalla.

Joel 2:7-11: "Ne ryntäävät eteenpäin kuin soturit, kiipeävät muurille kuin sankarit. Kukin kulkee tietään suoraan, yksikään ei poikkea suunnastaan. Ne eivät sysi toinen toistaan, kukin tietää oman tiensä. Ne syöksyvät keihäiden välitse, etenevät hyvässä järjestyksessä. Ne hyökkäävät kaupunkiin, ryntäävät muurille, kiipeävät taloihin, tunkeutuvat ikkunoista sisään kuin varkaat. Maa järisee niiden edessä, taivas vapisee. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää?"

Armeija tulee myös koteihin, koska lopulta maailmasta tuhotaan kaikki synti pois. Ne perheet, jotka eivät ole noudattaneet Jumalan käskyjä, heillä ei ole perintöosuutta Jumalan Valtakunnasta.

Sak. 5:2-4: "Enkeli kysyi minulta: "Mitä näet?" Minä vastasin: "Näen lentävän kirjakäärön, joka on kaksikymmentä kyynärää pitkä ja kymmenen kyynärää paksu." Hän sanoi minulle: "Se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin." -- Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin."

Paavali siteeraa Jesajan kirjaa samalla opettaen, millä perusteella Herra Yeshua tulee tuhomaan loput synnin tekijöistä maan päältä. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ketkä joutuvat perikatoon.

2. Tess. 1:7-8: "..kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille."

Jes. 66:15-18: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni."

Kasteessa pestään synnit pois
Paavali mainitsee ne, jotka eivät tunne Jumalaa, siis eivät noudata Jumalan käskyjä, ja jotka eivät suostu olemaan kuuliaisia evankeliumille. Evankeliumissa on keskeisesti esillä parannuksen tekoa laittomuudesta ja uskovien upotuskaste Herran Yeshua HaMashiachin nimeen syntien anteeksisaamiseksi (Ap.t 2:38, 3:19-20, 22:16). Ilman raamatullista uskoville annettavaa upotuskastetta ja parannuksen tekoa laittomuudesta ei ole pelastusta. Paavalin sanojen mukaan vaatimus noudattaa lakia on myös evankeliumissa (Room. 2:9-13, 27, 1. Tim. 1:8-11).

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

1. Tim. 1:8-11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Herra Yeshua tulee tuhoamaan myös sianlihan syöjät (Jes. 66:17). Raamattu kieltää sianlihan syömisen, koska sika on saastainen eläin (3. Moos. 11:7-8). Paavali siteerasi Jesajan kirjaa opettaessaan, ettei saa koskea mihinkään saastaiseen, jotta Herra hyväksyisi Häneen uskovan omakseen (2. Kor. 6:17-18, Jes. 52:11). 

2. Kor. 6:17-18: "Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Jes. 52:11: "Pois, pois, lähtekää Babylonista! Saastaiseen älkää koskeko, lähtekää pois sieltä, pitäkää itsenne puhtaina, te Herran pyhien astioiden kantajat!"

Ilm. 18:2, 4: "Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka...   ..Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."

Tämä kaikki osoittaa, että evankeliumi vaatii tekemään parannuksen lain rikkomisesta. Jos ei tee parannusta, niin kristitty ei ole vanhurskas (Room. 2:12-13, 27 ja Jaak. 2:24). Tällaiset käskyt eivät ole ylivoimaisen vaikeita noudattaa, mutta ne mittaavat sitä, uskooko kristitty Yeshuan (Jeesuksen) käskyjä vain ei. Yeshua pelastaa vain kuuliaiset, mutta ei pelasta tottelemattomia (Matt. 7:21-23, Room. 6:16, Hepr. 5:8-9). Jos jotakuta askarruttaa ovatko ruokasäädökset voimassa uuden liiton aikana, niin tätä kysymystä käsitellään laajasti artikkelissa: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Apt. 17:30-31: "Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista."

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Sapatin Herra. Hän itse noudatti sapattia ja vahvisti sen, että lain ja profeettojen kirjojen käskyt sekä profetiat tulevat olemaan voimassa uuden liiton aikana (Matt. 5:17-20, Luuk. 16:17). Fariseukset arvostelivat Yeshuaa väärillä perusteilla sapatin rikkomisesta, koska he eivät noudattaneet laissa ja profeettojen kirjoissa olevia sapattisäädöksiä vaan omia Tooran vastaisia perinnäissääntöjä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Herra antaa teille Vanhurskauden Opettajan'. Sapattikäskyn noudattaminen on ikuinen merkki liitosta Herran kanssa. Jos ei noudata sapattia, niin ei ole edes uudessa liitossa sapatin Herran Yeshua HaMashiachin kanssa. Tämän vuoksi ei kukaan pääse Herran Valtakuntaan, jos ei ala noudattaa sapattia. Jokainen sapatista piittaamaton joutuu perikatoon Herran Yeshuan saapuessa takaisin. Sapatin noudattaminen ei ole edes vaikeaa. Jos sapatin noudattaminen on pakanakansoille vastenmielistä, niin silloin ei pääse Herran pyhälle vuorelle, kuten Jesaja sanoi.

2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

Luuk. 6:5: "Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

Miksi ei kaikki Jeesukseen uskovat pelastu?

Monella on sellainen väärä pelastusvarmuus, kun he ahkerasti käyvät seurakunnassa ylistämässä Jeesusta, niin he ovat pelastuneet. Totuus on, että vain hyvin harva uskova pelastuu. Mikael kertoo opetusvideossa, miksi niin harva uskova pelastuu, mutta miten voi tehdä parannuksen, jotta pelastuisi. Opetusvideon käsikirjoituksen voi lukea myös PDF-dokumentista.

Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta."

Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"