perjantai 22. maaliskuuta 2013

Profetian mukaan Jumala lupasi Sauli Niinistölle puolison ja presidentin viran


*Sauli Niinistön oli yksinäinen leskimies ja poliittisen uransa lopussa  
*Profetiassa luvattiin Niinistölle presidentin virka ja puoliso, mutta onko profetia Jumalan antama?
*Tuleeko Sauli Niinistöstä kuningas Daavid vai kuningas Saul?
*Kertomuksia valtiomiesten ja profeettojen luopumuksesta
*Totuus ja valhe ottavat yhteen

*Poliitikkojen hengelliset harharetket
*Jumalalla on valta nostaa kenet tahansa korkeaan virkaan sekä erotta kenet tahansa ja milloin tahansaOpettavaisia kertomuksia luopumuksesta

Tämä artikkeli kertoo, miten monet ihmiset noudattavat kutsua lähteä palvelemaan Jumalaa. Jumala voi antaa heille kaikkea hyvää yltäkyllin, mutta siitä huolimatta he eivät viitsi olla uskollisia Jumalalle, vaan lähtevät väärälle tielle. Tässä artikkelissa on opettavaisia tarinoita luopumuksesta. Pääosassa on presidentti Sauli Niinistö. Aulikki Hartikainen kutsui Sauli Niinistöä palvelemaan Jumalaa profetoimalla hänelle. Aulikki Hartikainen ei kestänyt loppuun asti uskollisena Jumalan tahdolle ja hänestä tuli väärä profeetta, radaltaan suistunut tähti, jonka Jumala on erottanut Taivasten valtakunnasta (Joh. 20:22-23, Juud. 1:13). Niinistö ei ole tuntenut myöskään omaa etsikkoaikaansa ja hänestä tuli kuin kuningas Saul. Tämä artikkeli käsittelee eri näkökulmista valtiomiehiä ja profeettoja sekä heidän avioliittojaan. Monet näistä tarinoista toistavat enemmän tai vähemmän kuningas Saulin tarina.

Presidentti Niinistön muotokuva
Vierellä on muotokuva presidentti Sauli Niinistöstä. Joku voisi kuvitella, että se on karikatyyri, koska siinä on mitä kummallisempia mosaiikkeja. Oikean korvan vierellä olevassa mosaiikissa esitettään presidentti miehen pukuun pukeutuneena ponihahmona, joka voisi olla myös vuohi. Kasvojen piirteet kuvataan muutamissa mosaiikeissa ryppyihoisena ja tiukkailmeisenä, missä on mukana pahan symboliikka. Kun katsoo lähikuvaa mosaiikista, se antaa kuvan, kuin Niinistö olisi tohtori Jekyll ja Mr. Hyde (lähikuva). Kyseessä on kuitenkin Valtioneuvoston tilaamasta virallisesta Niinistön muotokuvasta, joka on ripustettu 4.5.2018 muiden presidenttien kuvien vierelle siihen Valtioneuvoston saliin, jossa pidetään presidentin esittely (VN:n tiedote). Muotokuvan on valinnut presidentti Sauli Niinistö itse, mikä valitettavasti kertoo hänestä enemmänkin. Taidekriitikko Otso Kantokorpi on arvioinut teosta Yle:lle: "Se on minun mielestäni huono, yksinkertaisesti ruma...  ..Toinen (muotokuvan) tuottajista, Atro Linnavirta tuli kuuluisaksi teoksesta Kuolleet pressat, joka oli esillä Kuvataideakatemian lopputyönäyttelyssä viime vuonna. Nyt näen saman tyypin tekemässä elävää presidenttiä, Kantokorpi nauraa." (Yle 4.5.2018)

Tuomari Samuel oli tullut jo vanhaksi ja Israelin kansa halusi kuninkaan tuomari Samuelin tilalle. Jumala ei pitänyt ajatuksesta, mutta käski kuitenkin profeettaansa Samuelia voitelemaan Saulin hallitsijaksi (1. Sam. 12:17-18). Saulin kuninkuus vahvistettiin jopa kaksi kertaa, vaikka kuninkuus oli tarkoitettu olevan voimassa toistaiseksi (1. Sam. 11:14). Suomessa presidentillä voi olla kaksi kuuden vuoden kautta. Kuningas Saul täyttyi Pyhällä Hengellä ja hänelle oli tarjolla Israelin kuninkaiden suvun kantaisän paikka. Kuningas Saul ei ollut uskollinen Jumalan käskyille loppuun asti (1. Aik. 10:13-14). Saul oli perso alaistensa antamaan suosioon ja taipui alaistensa toiveeseen ottaa sotasaaliiksi paras osa amalekilaisten omaisuudesta, minkä Herra oli nimenomaan kieltänyt Saulia tekemästä. Saul halusi olla hyvissä väleissä amalekilaisten kuninkaan kanssa ja armahti häntä, vaikka Jumala oli senkin kieltänyt. Saul yritti pyhittää rikkomuksensa ottamalla amalekilaisten karja sotasaaliiksi Jumalan antaman käskyn vastaisesti, uhraamalla paras osa siitä Jumalalle, mistä Jumala ei myöskään pitänyt (1. Sam. 15:10-21). Hädän tullen Saul jopa kääntyi kysymään neuvoa noidalta (1. Sam. 28). Tämä johti siihen, että Jumala päätti erottaa kuningas Saulin.

1. Sam. 15:22-23 (RK): "Silloin Samuel sanoi:”Ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänelleen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, myös hän on hylännyt sinun kuninkuutesi."

1. Sam. 15:28-29: "Samuel sanoi hänelle: "Herra on tänään repäissyt Israelin kuninkuuden sinun käsistäsi ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. Herra, Israelin kunnia, ei tyhjää puhu eikä sanojaan peruuta. Ei hän ole ihminen, ei hän sanojaan kadu." 

Pyhä Henki poistui kuningas Saulista. Saulia alkoi vaivaamaan riivaajahenki ja Jumala lopetti Saulille puhumisen (1. Sam. 16:6, 14-15; 19:9; 28:15). Jumala näki Saulin luopumuksen edeltä ja voiteli Daavidin tulevaksi hallitsijaksi ennen, kuin Daavid sai Israelin kuninkaan valtaistuimen. Saul tuli kateelliseksi Daavidille ja halusi tuhota Daavidin. Daavid nöyrästi odotti sitä hetkeä, jolloin Jumala nostaisi Daavidin Israelin kuninkaaksi. Daavid nöyrästi alistui Saulin alamaiseksi siitä huolimatta, että Saul vainosi Daavidia.

Tarina on opettavainen. Kansa saa sellaisen hallitsijan, mitä ansaitsee. Mutta jos Jumala nostaa oman miehensä kuninkaaksi, joka pysyy uskollisena Jumalalle, niin siitä saa siunauksen koko kansa. Kuningas Daavid oli Saulia parempi mies ja Daavidin suvusta tuli Israelin kansan kuningassuku. Jeesus on Daavidin sukuluettelossa ja Jeesuksen yksi nimistä on Daavidin Juuriverso (Ilm. 5:5).

Uskova voi luopua uskostaan ja uskollisuudestaan noudattaa Jumalan käskyjä. Uskova voi langeta uskomaan valheita ja eksyä pois vanhurskaasta uskosta. Jumalan lupaukset ovat lähtökohtaisesti ehdollisia, ellei Hän ole muuta maininnut. Jos uskova ei pysy uskollisena Jumalalle, uskova ei saa omakseen luvattuja lahjoja. Kun uskovasta tulee luopio, hän menettää perintöosansa Taivasten Valtakunnasta. 

Jer. 18:10: "Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."

3. Moos. 26:3, 9, 46: "Jos te elätte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni...  ..Minä pidän voimassa teille antamani lupaukset...  ..asettaen ne israelilaisten kanssa solmimansa liiton ehdoiksi."

Jumalalla on tapana muutaman kerran kutsua luopiota parannukseen. Tuhlaajapoika voi tulla takaisin ja saada syntinsä anteeksi. Jos uskova toistuvasti lankeaa, niin Jumala voi paaduttaa uskovan sydämen niin, ettei hän enää näe ei kuule eikä ymmärrä (Room. 11:6-10). Hänet paadutetaan niin, ettei hän enää pelastu. Syntielämän jatkaminen vain lisää ikuisesti kestävän tuomion ankaruutta. Jumala voi sallia, että epäluotettavaksi havaittu uskova lankeaa Pyhän Hengen pilkkaan ja menettää lopullisesti pelastuksensa.

Room. 9:18: "Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo.

Jes. 6:10: "Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi."

Profetia Saulille

Tunnettu evankelista Aulikki Hartikainen luki 26.12.2007 TV7:n ohjelmassa "Polvijärven pastori" (100. jakso) profetian Sauli Niinistölle, jossa Saulille luvattiin puoliso ja Suomen maa hallittavaksi. Tästä profetiasta on tallella YouTube-video.

Mielenkiintoista tässä profetiassa on, että Sauli Niinistö oli tuolloin vapaa leskimies ja vailla aviopuolisoa. Ikääntyneen Sauli Niinistön poliittinen ura oli jo auringonlaskulla, koska hän oli tällöin eduskunnan puhemiehenä ja takana oli hävitty vaalikamppailu presidentin vaaleissa. Kaikkien yllätykseksi Sauli Niinistö avioitui edustavan nuoren morsiamensa Jenni Haukion kanssa 5.1.2009. Sauli Niinistö onnistui pitämään salassa suhteensa Jenni Haukion kanssa kaikilta lehdistön papparazzeilta avioitumiseensa asti, mikä on tämän päivän mediamaailmassa aikamoinen suoritus. Hartikaisen profetia oli annettu yli vuosi ennen tätä. Sauli Niinistö voitti presidentin vaalit ja astui virkaan 1.3.2012.


Aulikki Hartikaisen profetiaksi väittämä sanoma Sauli Niinistölle 26.12.2007

"Jumalan Pyhä Henki sanoo sinulle Sauli näin. Katso, Sauli rakas sinä olet Minulle. Katso, uskosi alkutaipaleella sinä olet vasta, mutta sinä tulet näkemään tätä aikaa varten Minä olen sinut valinnut. Katso, tätä maata sinä tulet rakentamaan ja katso, tämän maan Minä tulen sinun käsiisi antamaan. Ja katso Sauli, ei sellaista asiaa tule, kun sinä käyt Minun puoleeni, enkö Minä antaisi sinulle sen viisauden ja neuvon ja taidokkuuden viedä näitä asioita eteenpäin. 

Ja katso Sauli, katso sinä tule näkemään, että sinun perhekuntasi kohdalla tulee tapahtumaan niin kuin suuria muutoksia. Sauli katso, ei kenenkään ole hyvä olla yksin. Sinä tulet näkemään, että puolison Minä olen sinulle varannut ja puolison Minä tulen sinulle antamaan, mutta Sauli uskalla lähteä kulkemaan sitä tietä, jonka Minä olen sinulle varannut, niin sinä tulet näkemään, kuinka sinun jalkasi vahvistuvat, kuinka sinun askeleesi vahvistuvat kulkemaan sillä tiellä, johon Minä olen sinua kutsumassa. 

Ja katso paljon vartijaksi, paljon vartijaksi Minä tulen laittamaan tämän maan keskellä. Ja sinä tulet näkemään, että kun sinä sinä kasvat niissä askelissa, niin sinä tulet saamaan yliluonnollisen viisauden Taivasten valtakunnan saleista puhua totuutta, puhua totuutta salatuimpaan saakka. Ja sinä tulet näkemään, kun sinä puhut totuutta, kuinka asiat vaan lähtevät muuttumaan, kuinka asiat lähtevät niin kuin erityisellä tavalla, niin kuin siunauksen virrat tulevat näihin hankkeisiin, hankkeisiin jotka Minä annan sinulle niin kuin rukoiltavaksi. Ja katso Sauli, se kahden tien kulkemisen aika on ohitse sinun elämässäsi. Katso sinä olet jo elämäsi antanut Jumalalle. Jumala sanoo sinulle Sauli, ole kuuliainen Minulle. Uskalla kulkea niissä askelissa eteenpäin, kun koko maa tulee siunatuksi sinun kauttasi. Ole siunattu."

Hartikaisen profetiaksi väittämän viestin tarkoitus oli kutsua Sauli Niinistöä Jumalan luo siihen tehtävään, mihin profetia väittää Jumalan valinneet Saulin tehtäväksi. Tuo profetia kertoo myös siitä, miten Jumala tulee siunaamaan Saulia, jos hän kääntyy Jumalan puoleen. Toinen viesti profetiassa on se, että Jumala antaa näitä aikoja varten Saulin käsiin koko Suomen maan eli presidentin viran. Profetia perustelee tätä sillä, että Jumala on valinnut Saulin näitä aikoja varten presidentiksi ja luonut Saulin tehtävään varta vasten. Suomi tulee kohtamaan pian hyvin vaikeita aikoja.

Hartikaisen väittämässä profetiassa on käsky olla kuuliainen Jumalalla ja kulkea viranhoidossa Jumalan osoittamaa tietä, mikä tekee profetian ehdolliseksi. Jos Sauli ei olisi kuuliainen, Jumala voi ottaa häneltä pois siunaukset, kuten otettiin siunaukset pois Israelin kuningas Saulilta. Jos Sauli ei käänny Jumalan puoleen hoitaessaan virkaansa, niin Jumala ei ole velvollinen antamaan yliluonnollista viisautta eikä menestystä tehtävän hoitamista varten. Profetia on kutsu ja kehotus toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Jos Sauli ei ota vastaan Jumalan kutsua koko sydämestään, niin Jumalan lupaukset voivat raueta (Jer. 18:10, 3. Moos. 26:3, 9, 46).

Profetia antaa Sauli Niinistöstä vanhurskaan kuvan ja enteilee yliluonnollista viisautta ja myös syvällistä rukouselämää. Onko näin todellakin asian laita? Puhuuko ja toimiiko Sauli Niinistö Raamatun totuuden mukaan, kuten Hartikaisen viesti väittää? Sitä tulee arvioida, jotta voidaan koetella myös se, onko Hartikaisen profetia ylipäätään Jumalan antama. Tätä asiaa käsitellään enemmän jäljempänä.

Profetiasta Sauli Niinistölle toteutui ensin avioituminen. Sauli ja Jenni ovat hyvin edustava pari. Sen jälkeen toteutui valinta presidentiksi. Profetiassa sanotaan, että jos Sauli Niinistö luottaa Taivaan Isään ja pyytää Häneltä johdatusta sekä viisautta presidentin tehtävässä, niin Sauli sitä saa. Näin Jumala voi auttaa suomalaisia tulevina aikoina. Mutta onko profetia Jumalasta?

Suomen presidenttien virkapuhelimet alkaen vasemmalta Kekkonen 1974, Koivisto 1983 ja Ahtisaari 1994.

Sauli Niinistö on antanut lehdistössä jonkin verran lausuntoja siihen suuntaan, että tunnustaa uskovansa Jeesukseen. Sauli Niinistö kuvasi suhdettaan uskoon seuraavasti: - Jeesus on Jumalan Poika. Usko ja rukous tulevat herkemmin mieleen silloin, kun on hankalaa, mutta ihminen on epäkiitollinen. Kun menee hyvin, niin nämä kysymykset tahtovat jäädä taka-alalle, muotoili Niinistö (Seurakuntalainen 26.1.2012). Sauli Niinistö otti takaisin presidentin uuden vuoden puheeseen tavan toivottaa suomalaisille Jumalan siunausta.  

Vuonna 2007 Niinistö lahjoitti Hiljaisten historia -teoksensa tekijänoikeudet Kirkon diakoniarahastolle. Viimeisen kansanedustajakautensa päätteeksi Niinistö lahjoitti kansanedustajan palkkansa, eli yhteensä yli 120.000 euroa, hyväntekeväisyyteen. Niinistö on työskennellyt Heikki Hurstin kristillisessä avustusjärjestössä ja on tukenut järjestön työtä kolumneistaan saamilla palkkioilla. Taivasten Valtakunta ei maksa palkkaa sellaisesta hyväntekeväisyydestä, jonka tekee julkisesti. Hyväntekeväisyys tulee tehdä salassa niin, että vain Taivaan Isä näkee sen. Muuten kyseessä on tekopyhästä suosion ostamisesta yleisöltä.

Matt. 6:1-5: "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. "Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet."

Paavo Väyrynen meni julkisuustempussa vielä pidemmälle, kun hän lupasi lahjoittaa 50.000 euroa köyhille, jos hänet valitaan presidentiksi (Yle 25.1.2018). Rooman valtakunnassa rikkaat senaattorit järjestivät kansalle ilmaisia gladiaattoritaisteluja, jotta he saisivat lisää kannatusta (Yle TV1, Historia: Vedenalainen Pompeji 29.1.2018).

Saulin profetian koettelu

Kun tällaisia profetioita saa, niitä ei pidä uskoa ilman koettelua. 

1. Joh. 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja."

1. Tess. 5:21: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää."

On päivänselvää, ettei ilman Jumalan sallimusta tule kenestäkään presidenttiä eikä presidentin puolisoa. Jumala korottaa kenet tahansa ja alentaa kenet tahansa. Kansa saa sellaisen presidentin, jonka se ansaitsee, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kansa saa sellaiset johtajat, jotka kansa ansaitsee'. Tämän perusteella voimme todeta, että Jumala on korottanut Sauli Niinistön presidentiksi. Jenni Haukiosta tuli Sauli Niinistön puoliso, koska Jumala salli sen tapahtua. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki olisi välttämättä mennyt oikein.

Dan. 5:21: "..korkein Jumala on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo."

Kun arvioidaan profetiaa, niin se toteutui, mutta onko sen toteutuminen varma merkki, että profetia olisi ollut Jumalan antama? Profetian toteutuminen ei ole varma merkki siitä, että se on Jumalan antama, jos sen sisältö ei noudata Raamatun opetusta eikä muutenkaan ole Pyhän Hengen antama. Jumala voi sallia sellaista, että väärä profetia toteutuu, jolloin Jumala koettelee kuulijoita sillä, uskovatko he enemmän Jumalan Sanaa kuin pelkkiä ihmeitä.

5. Moos. 13:1-4: (1933/38): "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa."

Kun arvioidaan Aulikki Hartikaista profeettana, niin tulee ottaa huomioon se, että edellä esitetty profetia on annettu vuonna 2007. Aulikki Hartikaisen suhde Taivaan Isään on muuttunut matkan varrella entistä huonommaksi. Aulikki Hartikainen ei päässyt Jumalan profeetaksi. Hän ei ole ollut uskollinen Jumalan Sanalle ja on langennut seuraamaan myös vääriä hengellisiä ilmiöitä, vierasta tulta. Asialle saatiin ulkoisesti näkyvä vahvistus myöhempinä vuosina, kun hänen jakamat profetiat eivät ole toteutuneet annetussa määräajassa.

Aulikki Hartikainen ja Veijo Piipponen matkustelivat ympäri Suomea yhdessä saarnaamassa eri tilaisuuksissa. Vuonna 2013 Aulikki Hartikaiselle tuli avioero. Vähän ennen sitä Veijo Piipposelle tuli myös ero aviovaimostaan. Heidän aviopuolisonsa eivät vastustaneet evankelistaparin uskoa Jeesukseen, mutta jokin rasitti heidän avioliittojaan samaan aikaan, koska heille tuli lähes samaan aikaan avioero. Vuonna 2014 Aulikki Hartikainen ja Veijo Piipponen menivät naimisiin keskenään (Matt. 7:21, 1. Kor. 6:9-20, Jaak. 3:1). He siis avioituivat nopeasti avioerojen jälkeen. Martti ja Mirja Ojares kukittivat vastavihityn avioparin Olympiastadionin esiintymislavalla David Herzogin tapahtumassa. Avioeroja edeltäneet tapahtumat ja avioeron syyt sekä uudelleen avioitumisen perusteet olivat sellaisia, jotka eivät olleet Raamatun mukaisia. Aulikki Hartikaisen entisellä aviomiehellä oli hyväksyttävä syy ottaa hänestä ero, mutta Hartikaisella ja Piipposella ei ollut hyväksyttävää syytä avioitua keskenään avioerojensa jälkeen.

Eräs nainen oli tyytymätön aviomieheensä ja hän halusi tietää, voiko hän hylätä aviomiehensä, jolloin hän voisi ottaa paremman miehen tilalle. Hän meni kuuluisan naisevankelistan luokse rukouspalveluun ja sai profetian, että hän ansaitsee paremman rakkauden. Jumala ei kehota rikkomaan omia käskyjään vastaan, joten Jumala ei ollut antanut tätä profetiaa (Room. 2:18, 1. Kor. 14:32-38). Aulikki Hartikainen on langennut samaan valheeseen, että hän ansaitsisi paremman rakkauden. Ikään kuin puolisoa voisi vaihtaa heti tilaisuuden tultua, jos vanha ei ole riittävän hyvä. Eevalla oli itsekäs sydän, joten hänkin uskoi väärää neuvoa, mikä johti paratiisista karkotukseen.

1. Moos. 3:13: "Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!" Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin."

Ristin Voitto -lehti julkaisi numerossa 3/2018 yleisönosastolla nimimerkin "Ei vierasta tulta" kirjoituksen otsikolla "Unohtaako Nykykristitty kokonaan arvioinnin?" Kirjoituksessa ei mainittu kenenkään nimiä, mutta se viittasi pareihin, jotka esiintyvät eräällä hengellisellä televisiokanavalla ja kertoi, miten heidän uudet avioliitonsa olivat syntyneet. Kirjoitus otti esille erityisesti yhden tapauksen, joka on ollut helluntaikansan yleinen puheenaihe viime vuosina. Nyt kissa nostettiin pöydälle ja asiasta puhuttiin suoraan:

"Meillä Suomessa kiertää ympäri maata paljon saarnaajia, evankelistoja, profeettoja ja ylistäjiä. Riennämme mielellämme heitä kuulemaan ja heidän käsiensä alle rukoiltavaksi. Tapahtuu ihmeitä, nähdään merkkejä, tulee profetiaa ja ylistys vie läsnäoloon. Silti Raamattu varoittaa, että myös väärä julistajat, profeetat ja ylistäjät tekevät tätä kaikkea...   ..Ei arvioida julistajia Raamatun valossa, eivätkä nämä itsekään halua tulla arvioiduksi...  

..Kun kaksi hyvin voideltua ihmistä, joilla on jo oma perhe, löytää toisensa ja päättää ryhtyä tekemään Jumalan valtakunnan työtä yhdessä, oma perhe kärsii. Voitelu virtaa näiden kahden toiminnassa, mutta oma suku ja lähimmät ihmiset ärsyyntyvät. Ja kun toimintaa ei saa arvioida eikä kyseenalaistaa, nämä voidellut kulkevat, julistavat ja profetoivat entistä enemmän...    

..Raamatussa ei ole missään esimerkkiä apostoleista tai muista Herran palvelijoista, jotka olisivat lähteneet mihinkään tiiviiseen yhteistyöhön toisen ihmisen puolison kanssa, kertoen, että nyt onkin Herra tahto, että eron jälkeen menen naimisiin tämän uuden voidellun kumppanin kanssa. Tämä on...  ..Raamatun arvovallan täydellistä lokaan heittämistä. Ja mikä pahinta: tätä samaa hedelmää he levittävät myös ympäristöönsä.

Miten on mahdollista, että nämä ihmiset voivat kävellä oman perheensä yli ja sitten kertoa, että heidän oma sukunsa on heidät hylännyt? Miksi kukaan kuulijoista ei kyseenalaista mitään. Sen sijaan lukemattomat kristityt siunaavat ja onnittelevat pariskuntaa somessa "uudesta, ihanasta onnesta". Eikö olisi aika herätä ja miettiä, millaista tulta kukin mukanaan kantaa: vierasta vai aitoa?..
"


Profetiaan voi pyytää vahvistuksen

Taivaan Isä ei ole pahoillaan, jos häneltä pyytää vahvistuksia profetioihin. Älkää rynnätkö heti tekemään mitä kuulette, vaan koetelkaa kuulemanne. Jumala antaa teille aikaa koetella. Taivaan Isällä on tapana lähettää usein kaksi profeettaa kerralla sen luokse, joita ohjataan. Sen lisäksi tulee tutkia Raamatun opetuksen valossa, tunnistaako saadusta viestistä Jumalan persoonan. Onko sanoma sellainen, joka ei ole ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa? Noudattaako Jumalan toiminta mahdollisesti jotain esimerkkiä Raamatusta? Pyhä Henki ei koskaan kehota millään poikkeuksella tai tekosyyllä rikkomaan Raamatun lakia vastaan, eikä koskaan puhu lakia vastaan (Matt. 5:17-20, 1. Kor. 14:32-38). Merkittävissä asioissa Taivaan Isältä voi pyytää vahvistusta voimatekona kuten Gideon pyysi, jonka Jumala voi joskus antaa, jos Hän niin päättää (Matt. 12:38-42). Jos kysytte seurakunnan vanhimmilta neuvoa, niin varautukaa myös siihen, että neuvot voivat olla huonoja. Tällä hetkellä varsinkin karismaattisista helluntaiseurakunnista saa todella paljon huonoja neuvoja ja myös vääriä profetioita (lisää artikkelissa).

Jumala itse päättää, milloin Hän lähestyy profeettansa kautta ihmistä. Jumala toimii meidän ajassa myös profeettojensa kautta. Olette itse vastuusta siitä, että tunnistatte Jumalan äänen. Jos tunnistatte Jumalan äänen, noudattakaa saamianne neuvoja. Jos torjutte väärällä tavalla Jumalan puheen, se voi olla pahimmassa tapauksessa Pyhän Hengen pilkkaa. Olkaa kuitenkin varovaisia. Jos tunnistatte väärän profeetan, poistukaa vain paikalta. Jos ette tiedä, mitä on tapahtunut, jääkää vain odottamaan, jos saisitte lisää tietoa myöhemmin asiaan. Jos ette saa varmuutta myöhemminkään, niin älkää tehkö mitään.

Tuom. 6:12-24: "Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: "Herra on kanssasi, sinä urhea soturi!" Gideon vastasi: "Voi, herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille."

Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi: "Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut!" Mutta Gideon vastasi hänelle: "Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin." Herra sanoi hänelle: "Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies."
 

Gideon sanoi hänelle: "Jos olen saanut osakseni sinun suosiosi, niin anna minulle jokin merkki siitä, että sinä todella itse puhut minun kanssani. Pysythän täällä, kunnes tulen takaisin ja tuon eteesi ruokauhrin." Herra sanoi: "Minä jään odottamaan sinua."

Gideon meni ja valmisti uhriksi nuoren pukin, leipoi happamattomia leipiä eefa-mitallisesta jauhoja ja pani lihan koriin ja liemen ruukkuun. Sitten hän palasi suuren puun juurelle Jumalan enkelin luo ja asetti ruoat tarjolle hänen eteensä. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Pane liha ja leivät tuohon kalliolle ja kaada liemi niiden päälle." Gideon teki niin. Silloin Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja leipiä, ja kalliosta kohosi tuli, jonka liekit söivät lihan ja leivät. Sitten Herran enkeli katosi näkyvistä.
 

Gideon ymmärsi nyt, että hän oli nähnyt Herran enkelin, ja hän sanoi pelästyneenä: "Herra, minun Jumalani! Minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!" Mutta Herra sanoi hänelle: "Ole rauhassa, älä pelkää. Sinä et kuole." Gideon rakensi sinne Herralle alttarin ja antoi sille nimen "Herra on rauha"..."

Profeetta Samuel ilmoitti Israelin kansalle, että he olivat tehneet väärin, kun pyysivät Jumalalta kuningasta tuomarien tilalle. Jumala asettaa oma-aloitteisesti tuomarit ja kuninkaat kansan ylimmäksi johtajaksi. Kansa ei saa vaatia muutosta siihen järjestykseen, minkä Jumala on asettanut. Tämän ilmoituksen vahvistukseksi Samuel profetoi, että keskellä kesän rutikuivaa vehnänkorjuuaikaa Jumala antaa tulla ukkosmyrskyn ja vesisateen, mikä toteutui samana päivänä. Se sai Israelin kansan pelkäämään profeetta Samuelia.

1. Sam. 12:17-19: "Nyt on vehnänkorjuun aika. Mutta kun kutsun Herraa, hän lähettää ukkosen ja sateen. Siitä tiedätte, että pyytäessänne itsellenne kuningasta olette pahasti rikkoneet Herraa vastaan." Samuel kutsui Herraa, ja vielä sinä päivänä Herra lähetti ukkosen ja sateen. Kaikissa heräsi suuri pelko Herraa ja Samuelia kohtaan. Kansa sanoi Samuelille: "Rukoile palvelijoittesi puolesta Herraa, Jumalaasi, jottei meidän tarvitsisi kuolla, vaikka kaikkien syntiemme lisäksi teimme senkin rikkomuksen, että pyysimme itsellemme kuningasta."

Kansa oli kuitenkin saanut kuninkaansa, joka lopulta epäonnistui tehtävässään. Suomessa on sanonta: "Sitä saa mitä tilaa".

1. Sam. 12:13-15, 20, 24-25: "Tässä teillä nyt on valitsemanne kuningas, jota itsellenne pyysitte. Herra on antanut teille kuninkaan. Jos te aina kunnioitatte, palvelette ja tottelette Herraa, Jumalaanne, ettekä kapinoi hänen käskyjään vastaan, silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa. Mutta jos ette tottele Herraa vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi sattuu teihin ja kuninkaaseenne...    ..Samuel vastasi kansalle: "Älkää pelätkö. Te teitte kyllä tämän rikkomuksen, mutta älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Palvelkaa aina Herraa kaikesta sydämestänne...     ..Kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne! Muistakaa suuria tekoja, jotka hän on tehnyt hyväksenne! Mutta jos jatkatte pahoja tekojanne, teidät ja kuninkaanne pyyhkäistään pois."

Aulikki Hartikainen lankesi synteihin ja Jumala erotti heidät valtakunnastaan

Jumala on ollut armollinen Hartikaista ja Piipposta kohtaan siten, että Hän on lähettänyt muutaman kerran eri sanansaattajiaan heidän luokseen varoittamaan heitä synneistä. Aulikki Hartikainen ja Veijo Piipponen eivät ole uskoneet Jumalan lähettämiä sanansaattajia, vaan he ovat aina uskoneet enemmän itse kuulemaansa valhehenkeä ja valhenäkyjä.

Ilm. 2:5 (1933/38): "Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta." (Öljy symboloi Pyhää Henkeä, jonka kirkkaus palaa öljylampussa. Jos lampunjalan ottaa pois paikaltaan, öljyn tulo ehtyy lampun alla olevasta öljyastiasta, ja lamppu sammuu.)

Kumpikaan heistä ei ole halunnut tunnistaa sitä, että he toimivat Jumalan tahdon vastaisesti monessakin eri asiassa, vaikka he ovat kirjanoppineita evankelistoja. He ovat lähteneet kulkemaan omia teitään omien mielihalujensa ja himojensa mukaisesti. Jumala on jo ajat sitten lopettanut puhumisen Aulikki Hartikaiselle ja Veijo Piipposelle.

2. Piet. 2:21-22: "Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Eksynyt profeetta luulee väärin, että Jumala puhuu hänelle edelleen. Eksynyt profeetta on niin sokaistunut yliluonnollisista kokemuksista, ettei välitä, vaikka kuulemansa hengen puhe on Raamatun vastaista tai jotkut profetiat toteutuvat väärin. 

Aulikki Hartikainen antoi 16.5.2014 väärän profeetan merkin Helsingissä. Hän profetoi, että Suomessa alkaa suuri herätys sunnuntaina 18.5.2014 ja kirkot täyttyvät uskoaan etsivistä (video). Tämä profetia ei toteutunut Hartikaisen antaman määräajan kuluessa, eikä edes seuraavana vuonna. Profetiaa ei antanut Jumala Hartikaiselle, vaikka hän niin luulee. On tavallista, että Herran profetioiden toteutumista voi joutua odottamaan pitkään. Jos Herra antaa määräajan (mitä yleensä ei anna, Apt. 1:7), niin määräaika on silloin selvä raja profetian koettelulle. Raamattu käskystä seuraa, ettei Aulikki Hartikaista saa kuunnella eikä kutsua seurakuntaan puhumaan:

5. Moos. 18:21-22: "Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä."

1. Tim. 2:11-12: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti."

1. Kor 14:32-38: "Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä." (American Standard -käännöksen alaviitteessä huomautus jakeesta 1. Kor 14:38: "Many ancient authorities read "But if any man knoweth not, he is not known". Compare 1 Co 8:3")

Samalla videolla Hartikainen profetoi, että eduskuntavaalien 2015 jälkeen Suomi saa vanhurskaan hallituksen. Kristillisdemokraatit putosivat pois uudesta hallituksesta, jos heitä nyt voi pitää enää vanhurskaina poliitikkoina. Hallituspuolueet sallivat homoavioliittolain vahvistuksen eduskunnassa, jonka Niinistö presidenttinä vahvisti ilman mukinoita. Hallituspuolueet kumosivat viimeisetkin rippeet viikon lepopäivästä. Vuonna 2015 valittua hallitusta ei voi pitää mitenkään vanhurskaana. Hallituksen politiikka poikkeaa niin paljon Raamatun ohjeista, että Hartikaisen profetia epäonnistui tässäkin kohtaa. Asiasta on lisää aihetta käsittelevässä artikkelissa. Aulikki Hartikainen profetoi jo kertaalleen epäonnistuneen profetian yhteydessä, että Sauli Niinistö valitaan jatkokaudelle (vaalit 2018), mikä ei ole mikään ihme, koska gallupit ennakoivat myös sitä (5.12.2015). Suomen historiassa on ollut tavallista, että istuva presidentti valitaan jatkokaudelle.

Hes. 13:17-18, 19, 22-23: "Ihminen, käännä sinä katseesi kansasi tyttäriin, noihin omatekoisiin ennustajiin, ja julista heille tuomio. Sano heille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, naiset! Te punotte taikanauhoja ihmisten ranteisiin, te ompelette taikahuntuja niin pienille kuin suurille ja yritätte saada ihmiset ansaan...  
..Oman kansani edessä te olette häpäisseet minut parista kourallisesta ohria ja muutamasta leivänkannikasta...   
..kun olette valehdelleet kansalleni, joka mielellään kuuntelee valheita...
.."Te olette tehneet väärin, olette tuottaneet murhetta vanhurskaalle, jolle minä en murhetta antanut, mutta jumalatonta te olette rohkaisseet, niin että hän ei käänny pahalta tieltään eikä pelastu tuholta. Sen tähden teiltä loppuvat tyhjät näkynne, enää te ette esitä ennustuksianne..."

David Owuor
Epäonnistuneen profetian jälkeen Aulikki Hartikainen ja Veijo Piipponen matkustivat elokuussa 2014 Keniaan hakemaan neuvoja David Owuorolta, joka väittää olevansa lopun ajan profeetta Elia ja Ilmestyskirjan tarkoittama toinen säkkipukuinen profeetta. Tämä matka osoittaa selvää harkinnan puutetta ja kyvyttömyyttä erottaa henkiä. Owuoron toiminta ei kestä Raamatullista koettelua. Olemme saaneet useita vahvistuksia Herralta, ettei David Owuor ole Jumalan profeetta vaan väärä profeetta. Owuor kuuntelee valheen henkeä, joka ei ole Jumala.

Aulikki Hartikainen oli tämän jälkeen ollut alkuvuonna 2015 käymässä Etelä-Afrikassa uskonnollisessa tilaisuudessa suomalaisen seurueen kanssa. Hartikainen toi 25.3.2015 Hyvinkään Pelastusarmeijan tilaisuuteen Etelä-Afrikasta saadun väärän profetian siitä, että Suomeen tulee tulenpalava herätys vuonna 2015, jolloin paranee massoittain ihmisiä. Suomalainen matkaseurue olisi se joukko, joka herättäisi Suomen kansan (video). Vuoden 2015 aikana ei tapahtunut mitään tällaista, joten profetia epäonnistui. Aulikki Hartikainen ja Veijo Piipponen tekevät väärän hengen vaikutuksen alaisina omaa liiketoimintaa eksytystilaisuuksissaan ja haalivat herkkäuskoisilta kolehtirahat.

2. Piet. 2:1-2, 3: "Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja...  
..Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita..."

Aulikki Hartikaista sekä Veijo Piipposta arvioitaessa on syytä ottaa esille Raamatun kertomus Betelissä käyneestä profeetasta, jota Jumala oli kieltänyt palaamasta takaisin Beteliin syömään tai juomaan. Paikalle tuli toinen mies, joka väitti olevansa profeetta. Hän valehteli Jumalan sanoneen, että mies voi palata hänen luokseen syömään ja juomaan. Valhe houkutteli, koska oli mukava syödä ja juoda. Mies uskoi valhetta ja meni takaisin syömään sekä juomaan, vaikka Jumala oli häntä kieltänyt niin tekemästä. Jumalan profeetta lankesi syntiin ja hän menetti profeetan virkansa sekä pelastuksensa (1. Kun. 13:11-32, Matt. 7:21-23).

Jumalan on ennenkin erottanut profeettoja tehtävästään (Matt. 7:21-23). Juudas Iskariot oli Jeesuksen valitsema apostoli, mutta hänkin menetti osansa, kun lankesi syntiin. Israelin kuninkaaksi voidellulla Saulilla olisi ollut mahdollisuus tulla Israelin kuninkaiden kantaisäksi (1. Sam. 13:13-14; 15:11), mutta hän lankesi syntiin ja Pyhä Henki poistui hänestä. Saulin tuli tämän jälkeen paholaisen henki.

1. Sam. 16:14-15: "Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua."

Kehotan, ettei kukaan mene enää kuuntelemaan Aulikki Hartikaista tai Veijo Piiposta varsinkaan heidän rukouspalveluunsa. Nämä profeetat luopuivat uskollisuudesta Taivaan Isälle ja he eivät ole Jumalan profeettoja.

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun.

Hes. 13:8-9 (RK):  "Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska te olette puhuneet petollisesti ja nähneet valhenäkyjä, niin tietäkää, että minä itse käyn teitä vastaan, sanoo Herra, Herra. Minun käteni on niitä profeettoja vastaan, jotka näkevät petollisia nä­kyjä ja ennustavat valhetta. He eivät saa tulla minun kansani neuvonpitoon, eikä heidän nimiään kirjoiteta Israelin heimon kirjaan. He eivät saa tulla Israelin maahan, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, Herra."

Israelin heimon jäsenten nimiluettelo oli esikuva taivaassa olevasta elämän kirjasta, jossa on kaikkien niiden nimet, jotka pelastuvat (Ilm. 5:2-5). Jos nimeä ei kirjoiteta elämän kirjaan, niin henkilö ei pääse taivaaseen. Yeshua, Jeesus on varoittanut, ettei edes profeetat pääse taivaaseen, jos he eivät noudata Taivaan Isän tahtoa ja lakia.

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Poliitikkojen harha-askeleet

On mielenkiintoista havainta, että Suomen poliittiseen johtoon on noussut tunnustuksellisia kristittyjä. Keskustapuolueen puheenjohtaja Juha Sipilä on uskovainen ja ollut puhujana kristillisissä tilaisuuksissa. Hän on Rauhan Sana -liikkeen jäsen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on hurskas katolinen ja käy kirkossa säännöllisesti. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänenkin istuu nyt hallituksessa ministerinä. Mutta mikä on heidän uskonsa todellinen laita?

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen kantaa usein uskon toivon ja rakkauden korua kaulassaan ja on tunnustuksellinen uskovainen. Jutta Urpilainen ei ole ollut kuitenkaan uskossaan kestävä. Hän äänesti homoavioliittolain puolesta 28.11.2014 ja onnitteli näkyvästi lakialoitteen muita kannattajia äänestyksen jälkeen eduskuntasalissa. Hän on toiminut Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenenä ja siitä huolimatta ottanut vastaan JP Morgan Chase Bank London:ilta 9.188,08 euron puhujapalkkion seminaarista vuonna 2015 (Ilta-Sanomat 2.7.2016, s. 9). Puhujapalkkio on niin korkea, että herää kysymys, onko palkkio vaikuttanut Urpilaisen puolueettomuuteen pankkivaltuuston jäsenenä, koska palkkio on jopa korkeampi, kuin hänen palkkiot pankkivaltuuston jäsenyydestä 7.555,88 euroa vuodelta 2015. Jutta Urpilaista voidaan pitää pelkkänä tapakristittynä, joka ei pysy Jumalan Sanassa, kun tulee valinnan paikka oman edun ja uskollisuuden välillä.

Sipilä on tunnettu uskostaan ja siitä, että hän on lestadiolaisten puhuja. Juha Sipilää haastateltiin Enbuske Linnanahde -ohjelmassa 12.2.2015. Sipilä joutui kiusalliseen tilanteeseen, kun Enbuske kysyi Sipilän kantaa aborttiin. Vaalit on lähellä ja keskustan kannatus suurta. Sipilä vaivautui kysymyksen edessä ja vastasi, että hyväksyy Suomen lain mukaisen abortin. Hän ilmoitti hyväksyvänsä syntymättömän lapsen murhan. Jokainen sikiö on myös Jumalan lapsi, joten heidän elämää ei saa päättää abortilla. Sipilä ei pystynyt olemaan uskollinen Jumalan sanalle.Televisiota katsonut runsaslukuinen yleisö voi saada Sipilän puheesta sen väärän käsityksen, että Jumala hyväksyisi abortit. Timo Soini on vastaavassa tilanteessa vastannut televisioidussa vaalipaneelissa, ettei hyväksy aborttia uskonsa mukaisesti.

Juha Sipilän 22-vuotias poika kuoli muutaman päivän päästä 17.2.2015 äkilliseen ja odottamattomaan leikkauksen jälkeiseen komplikaatioon. Iltasanomat uutisoi 1.4.2015 että, Sipilän poika oli nuori ja perusterve. Leikkauksessa ei pitänyt olla mitään erityisiä riskejä, joten kuolema oli yllätys ja mysteeri lääkäreillekin. 

Jumala salli tämän tapahtua. Juha Sipilä sai kokea, mitä tarkoittaa oman lapsen kuolema. Nyt Juha Sipilällä on aikaa miettiä, miksi hän on joutunut kokemaan tämän. Hänen tulee harkita tulisiko ryhtyä noudattamaan Jumalan Sanaa. Juha Sipilä ei voi omilla voimilla ansaita vaalimenestystä. Jumalan vallassa on, kuka menestyy vaaleissa sekä kuinka kauan menestys kestää. Jumala on antanut Juha Sipilälle paljon omaisuutta. Jumala voi myös ottaa kaiken omaisuuden Juha Sipilältä pois. Tämänkään jälkeen hän ei ole tehnyt parannusta. Pääministeri Sipilä ilmoitti eduskunnan kyselytunnilla Suomen kannattavan omaa valtiota palestiinalle, mikä on Jumalan tahdon vastaista toimintaa (1. Moos. 17:8, Yle TV1-uutiset klo 17:00 7.12.2017). 

Kuningas Jerobeam ei ollut Jumalalle uskollinen. Hänen poikansa Abia sairastui ja kuoli. Profeetta Ahia kertoi Jerobeamin vaimolle, ettäon Jumalan rangaistus Jerobeamin synneistä. Jerobeamin suvulta otettiin kaikki pois (1. Kun. 14:1-18).

Joskus tapahtuu sellaista pahaa, että nainen raiskataan ja hän tulee raskaaksi. On väärin antaa viattomalle lapselle kuolemantuomio lapsen isän tekemän rikoksen johdosta. Suomessa on paljon lapsettomia aviopareja, jotka mielellään ottavat lapsen adoptoitavaksi, jos vain sellaisen jostain saisivat. Jos olet tehnyt abortin tai myötävaikuttanut puolisosi abortin tekoon, niin tämänkin synnin voi saada anteeksi. Kadu Jeesuksen edessä tekemää syntiäsi, niin Jeesus antaa tämänkin anteeksi, eikä muistele tätä asiaa enää. Älä sen jälkeen enää tee syntiä. Syntymätön lapsi on viaton ja vanhemmat näkevät lapsen taivaassa sinne päästessään. 

Timo Soini on ulkoisesti hurskas mies. Hänen tulee kuitenkin ottaa katolisena kantaa siihen, rukoileeko hän neitsyt Mariaa. Tiedän eräitä katolisia, jotka eivät rukoile neitsyt Mariaa, koska he ovat ymmärtäneet, että neitsyt Marian rukoilu on epäjumalanpalvelusta. Timo Soini liittää uskonnon ja politiikan yhteen maksullisissa rukoustilaisuuksissa (IL 5.3.2016). Hän käy Yhdysvalloissa rukousaamiaisella rukoilemassa muiden uskontojen edustajien kanssa, kuten Soini kertoo omassa plogissaan 6.2.2014. Timo Soini viihtyi hevimetalli-bändi AC/DC:n konsertissa (IL 22.7.2015). Bändi esittää konserteissaan mm. "Highway to Hell" -biisin ja muita biisejä, joiden sanoitukset ovat paholaisen palvontaa. 

Ministeriksi päästyään Timo Soini on tehnyt ehkä suurimman tankinkäännöksen miesmuistiin.  Soini vastusti ennen eduskuntavaaleja homoavioliittolakia ja olisi hallitukseen päästyään pystynyt estämään sen hyväksymisen eduskunnassa. Soinin puoluetoverit suomivat häntä siitä, ettei hän sitä tosipaikan tullen tehnyt (Yle 22.10.2015).

Soini puolusti ennen vuoden presidentinvaaleja Israelin Raamatun mukaista oikeutta koko Israelin maahan. Presidenttitentissä 5.1.2012 Ylen toimittaja Pirjo Auvinen kysyi, olisiko tämä presidenttinä valmis tukemaan YK:n turvallisuusneuvostossa Palestiinan itsenäisyyttä niin kuin Tarja Halonen teki viime syksynä puheenvuorossaan yleiskokouksessa. Soini vastasi suoraselkäisesti, kysymys täytyy ratkaista siten, että Israelin turvallisuusedut ja rauha säilyvät muistuttaen, ettei sitä tueta yksipuolisella palestiinan valtion itsenäisyysjulistuksella. Palestiinan tunnustaminen olisi etenemistä yhdellä raiteella palestiinalaisten väkivallalla uhkaamisen alla. Kun Timo Soini nousi ulkoministeriksi, hän on ottanut kantaa, että palestiinalaisille tulee antaa oma valtio kahden valtion mallilla, mikä on Raamatun vastainen kannanotto.

Kuningas Saul oli hyvin epäluotettava ja juoni hallitsija. Hän lupasi antaa vaimoksi tyttärensä sille sotilaalle, joka voittaa Goljatin taistelussa (1. Sam. 17:25). Daavid voitti Goljatin, mutta kun kansa osoitti suosiota Daavidille, kuningas Saul tuli hänelle kateelliseksi. Kuninkaan edessä nöyrä Daavid pääsi lupauksen takia vanhimman tyttären kanssa kihloihin, mitä Israelissa ei voi enää purkaa ilman avioeron perustetta. Siitä huolimatta kuningas Saul antoi vanhimman tyttärensä toiselle miehelle vaimoksi ennen Daavidin häitä.

1. Sam. 18:17-19: "Saul sanoi Daavidille: "Minä annan sinulle vaimoksi vanhemman tyttäreni Merabin. Pysy sinä minun soturinani ja käy Herran sotia." Saul näet ajatteli: "Itse en voi koskea Daavidiin, kaatakoon hänet filistealaisen käsi." Daavid vastasi: "Mikä minä olen, mikä arvo on minun suvullani ja isäni perheellä Israelissa? Kuinka minä voin kelvata kuninkaan vävyksi?" Mutta kun tuli aika, jolloin Daavidin piti saada vaimokseen Saulin tytär Merab, tämä olikin jo annettu meholalaiselle Adrielille." 

Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja ja ministeri Toimi Kankaanniemi pääsi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa uudelleen läpi, mutta nyt perussuomalaisten ehdokkaana. Kankaanniemi oli mukana hallitusneuvotteluissa ja lehtitietojen mukaan hänellä oli mahdollisuuksia saada ministerin salkku tai eduskunnan puhemiehen tehtävä. Perussuomalaiset kuitenkin poistivat Kankaanniemen hallitusneuvotteluista rivikansanedustajaksi sen jälkeen, kun paljastui, että Kankaanniemi oli netissä vietellyt vieraita naisia hyvin suorasukaisilla viesteillä (Helsingin Sanomat 18.5.2015). Sen lisäksi Kankaanniemi oli ostanut Johanna Tukiaiselta hänestä alusasukuvia (Iltalehti net, 25.2.2016). Aviorikkomukset ovat vakavia syntejä. Jeesukseen uskova ei pysty tahallaan tuollaista tekemään. Lopulta ja kaikesta huolimatta Toimi Kankaanniemi nousi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. 

Kuningas Saul yritti kaikin kenoin surmata Daavidin. Jumala esti surmaamisaikeen häpäisemällä Saulin siten, että Saul meni hurmoksiin, rupesi riehumaan alasti ja lopuksi kuningas kaatui maahan alasti makaamaan vuorokaudeksi.

1. Sam. 19:22-24: "Silloin Saul lähti itse Ramaan. Tultuaan Sekun suuren vesisäiliön kohdalle hän kysyi: "Missä Samuel ja Daavid ovat?" Hänelle vastattiin: "Tuolla Raman Najotissa." Kun hän lähti kulkemaan sinnepäin, Jumalan henki yllätti myös hänet, niin että hän vaelsi hurmostilassa koko matkan Raman Najotiin saakka. Hänkin riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin edessä kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön..."

Iltalehti uutisoi, että meedio oli vieraillut useiden tuntien ajan eduskunnassa perussuomalaisten luona. Perussuomalaisten kansanedustajilta oli kysytty, että kiinnostaako heitä käyttää meedion palveluja. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ja hänen avustajansa olivat hankkeessa mukana (IL 30.6.2017). Kysyttäessä asiaa Mereltä hän oli kiusaantunut eikä halunnut kommentoida asiaa (IL 2.7. ja 29.6.2017). Jos lainsäätäjä kysyy neuvoa meediolta, se on sama asia, kuin kysyä neuvoa pahoilta hengiltä (1. Kor. 10:20-22).

Televisiosta tuli 8.11.2018 lähetys Rodney Howard-Brownen herätyskokouksesta Helsingissä. Eturivissä näkyi perussuomalaisten kansanedustajat Mika Niikko, Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen. Oliko niin kova halu saada voiteluja ja voimia, että piti mennä väärän profeetan kokoukseen? Mikä on mainittujen kansanedustajien hengellinen tila, kun he käyvät eksyttäjien kokouksissa? River seurakunnan johtaja Tomi Lehto julkaisi seuraavana päivänä valokuvan Facebook-sivuillaan, jossa he yhdessä poseerasivat kameralle (Facebook). Riverin ja Rodney Howard-Brownen (IL 31.3.2020) eksytyksiä käsitellään lisää artikkelissa.

Vuoden 2018 presidentinvaalien aikana vihreiden ehdokas Pekka Haavisto piti 16.1.2018 TV1:ssä puheen kansalle. Presidenttiehdokas Haavisto aloitti televisiopuheensa kertomalla, että hänen isoäitinsä naapurissa asui meedio Aino Kassinen: "Oma isoäitini asui aikanaan Helsingissä Lapinlahdenkadulla talossa, jossa hänellä oli hyvin kiinnostava naapuri. Hänen naapurinsa oli selvänäkijä, ennustaja Aino Kassinen. Isoäitini kertoi, että aina kun Suomessa tapahtui isoja asioita, suuria murroksia, niin sinne Lapinlahdenkadun ovelle alkoi tulla jonoa. Kun talvisota syttyi, siellä oli myöskin mustia autoja, diplomaattiautoja. Ihmiset tulivat kysymään, mitä tapahtuu heidän perheelleen, heidän läheisilleen? Mitä tapahtuu Suomelle? Mitä tapahtuu Euroopalle? Selvänäkijä omana selvänäön hetkenä, joka oli aamulla viiden ja seitsemän välillä, vastaili näihin kysymyksiin."

Aino Kassinen ennusti 19.12.1965 (Yle 30.11.2017), että vuoden 1966 vaalien jälkeen valitaan punamultahallitus, jossa olisi myös äärioikeisto mukana, mutta se ei toteutunut. Paasion hallitus oli pelkkä punamultahallitus ja istui vallassa 666 päivää. Samassa yhteydessä Kassinen ennusti tulevan talven (kevät 1966) olevan lyhyt. Sekään ei pitänyt paikkansa, koska Helsingin Kaisaniemessä mitattiin myöhäisimmän lumipeitteen ennätys 25.4.1966 ja pisimpään kestäneen lumipeitteen ennätys 162 vrk (lumitilasto). Urho Kekkonen ajoi Max Jakobsonia YK:n pääsihteeriksi 1970-luvun alussa. Wikipedian tietojen mukaa Kassinen ennusti, että Max Jakobson valittaisiin YK:n pääsihteeriksi, mikä ei toteutunut, koska pääsihteeriksi valittiin Kurt Waldheim. Kassisen oppilaita ovat olleet mm. Vesa-Matti Loiri sekä uusnatsi ja okkultisti Pekka Siitoin (Yle 4.5.2015; Kirja: Aino Kassinen kertoo). Vesa-Matti Loiri kävi usein ennustajan luona ja sen lisäksi hän harrasti teosofiaa sekä buddhismia (Yle ja IL 12.9.2019).

Musta puuma
Presidentinvaaliehdokas Pekka Haavisto ei arvostellut puheessaan magiaa eikä edes varoittanut siitä. Asian esille ottaminen oli tosiasiassa magian mainostamista. Haaviston puhe antoi ymmärtää, kun on epävarma tulevaisuudestaan, silloin voisi mennä meedion luokse. Kun tiedämme millaisessa parisuhteessa "puuma" Pekka Haavisto elää, hänen vaalipuheensa osoitti, että hän vaeltaa pimeyden henkien johdatuksessa. Ne, jotka äänestävät Pekka Haavistoa, ottavat osaa Haaviston synteihin.

Eduskunnassa on rukousryhmä, jossa on vieraillut myös evankelista Patrick Tiainen. Hän on tunnettu torontolaisen harhaopin levittäjä Suomessa. Herra on ilmoittanut Tiaiselle, ettei Hän annan Tiaisen syntejä anteeksi (Joh. 20:22-23). Tiaiselle annetusta Herran kirjeestä on kopio PDF-tiedostossa. Suomen poliittisten johtajien edesottamuksista on lisää artikkelissa: 'Kansa saa sellaiset johtajat, jotka kansa ansaitsee'. 

Kuningas Saul kysyi neuvoa noidalta

Kuningas Saulista oli lähtenyt Pyhä Henki pois Saulin syntien takia, eikä hänellä ollut enää yhteyttä Jumalaan. Hän oli muutenkin tottunut turvautumaan profeetta Samueliin, mutta Samuel kuoli ennen Saulia. Saulilla ei ollut ketään, keneltä kysyä Jumalan neuvoa. Israelilaiset joutuivat Saulin viimeisinä elinpäivinä ahdinkoon, kun filistealaiset kokoontuivat sotiakseen Israelia vastaan. Sauli oli hädissään ja halusi tietää Jumalan neuvon. Koska sitä ei ollut nyt saatavillaan, että Saul halusi mennä noidan luokse, joka voisi manata profeetta Samuelin kuolleen hengen esiin neuvoa antamaan. 

1. Sam. 28:7-8: "Silloin Saul sanoi palvelijoilleen: "Etsikää minulle nainen, joka pystyy manaamaan esiin vainajien henkiä, niin minä menen hänen luokseen ja pyydän neuvoa." Hänen palvelijansa vastasivat: "En-Dorissa on nainen, joka manaa henkiä." Saul pukeutui valepukuun ja lähti tuntemattomana matkaan kahden miehen kanssa. Hän tuli yöllä naisen luo ja pyysi: "Tee taikasi ja manaa minulle esiin sen miehen henki, jonka nimen sinulle sanon." Mutta nainen vastasi hänelle: "Tiedät varmaan, mitä Saul on tehnyt. Hän on hävittänyt maasta henkien manaajat ja enteiden selittäjät. Miksi yrität virittää ansaa pääni menoksi?" Silloin Saul vannoi hänelle valan Herran nimessä ja sanoi: "Niin totta kuin Herra elää, kukaan ei tule syyttämään sinua tästä." Nainen kysyi: "Kenet minun pitäisi manata esiin?" Saul vastasi: "Manaa Samuel."

Raamattu kieltää olemassa yhteydessä vainajahenkiin. Jos joku pääsee yhteyteen vainajahenkien kanssa, ne eivät ole vainajien henkiä vaan paholaisen enkeleitä, jotka ovat tekeytyneet vainajiksi (2. Kor. 11:14). Saul turvautuessaan noitaan teki vakavaa syntiä.

3. Moos. 19:31: "Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

5. Moos. 18:10-14: "Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin."

Noita alkoi manaamaan Samuelin henkeä ylös maasta. Kenelläkään noidalla ei ole valtaa tuoda ketään alas Taivaasta tai nostaa ketään ylös helvetistä. Sen takia kaikki, mitä tapahtui, oli näytelmää. Saul ei nähnyt omin silmin tapahtumia, vaan luotti siihen, mitä noita kertoi näkevänsä. Noita sanoi näkevänsä hahmon, jonka Saul tunnisti noidan kertoman perusteella profeetta Samueliksi. Samuelina esiintynyt henki kertoi, että Israelin armeija tulee häviämään filistealaisille ja Saul kuolee poikiensa kanssa samalla, koska Jumala oli hylännyt Saulin. Saul järkyttyi kuulemastaan. 

Oliko kuningas Saul saanut noidan ja profeetta Samuelin vainajahenkenä esiintyneen hengen kautta yhteyden Jumalaan? Raamattu kertoo, ettei ollut. Saul ei kysynyt neuvoa Jumalalta vaan noidalta. Saulille ei vastannut profeetta Samuel vaan väärä henki.

1. Aik. 10:13-14: "Näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta eikä ollut totellut hänen sanaansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle."

Joku voi ihmetellä, että miksi väärä henki ennusti oikein Israel häviävän sodan ja Saulin kuolevan poikineen. Sehän ennustus toteutui oikein. Raamattu varoittaa uskomasta sellaisiin ihmetekoihin, joiden avulla yritetään luopua Raamatun Sanasta. Jotkut ennustukset voivat myös toteutua sattumalta tai olla tekaistuja taikatemppuja. Jumala voi koetella kansan uskollisuutta Hänen Sanalleen sallimalla tapahtua ihmeen nähdäkseen rakastatteko koko sydämestään Jumalaa, joka on tie, totuus ja elämä.

5. Moos. 13:1-4 (1933/38): "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa." 

Noidan näyssä ei mennyt oikein se, että kuoleman jälkeen Saul olisi päässyt profeetta Samuelin luokse taivaaseen (Jer. 15:1, Ps. 99:6-7), koska Saul joutui helvettiin. Pyhä Henki oli poistunut Saulista ja Jumala oli hylännyt hänet syntiensä takia.

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema."

Itsemurha on murha, mitä ei voi sen jälkeen katua. Kuningas Saul kuoli tekemällä itsemurhan, kuten teki kadotuksen lapsi Juudas Iskariot. Saulin kuoltua Filistean armeija ryösti israelilaisten ruumiita ja löysi Saulin ruumiin. Filistean armeija häpäisi Saulin ruumiin. He asettivat Saulin sotavarusteet epäjumala astarten pyhäkköön julistaakseen voitonsanomaa epäjumalilleen sekä kansalleen (1. Sam. 31:8-10).

1. Sam. 31:4: "Silloin Saul käski aseenkantajaansa: "Tartu miekkaasi ja lävistä minut! Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja lävistävät minut ja häpäisevät minut." Mutta kun aseenkantaja ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen."

On sitä ennenkin nähty, kun presidentti on joutunut eroamaan ennen aikojaan

Suomen valtion historiassa on ollut yksi kerta niin, että tasavallan presidentti on joutunut eroamaan virastaan kesken kauden. Riston Rydin presidenttikauden aikana Suomi meni jatkosotaan Hitlerin rinnalla. Risto Ryti teki Saksan kanssa Ribbentrob-Ryti -sopimuksen. Neuvostoliitto ilmoitti, ettei se suostu allekirjoittamaan rauhansopimusta Suomen kanssa, ellei sopimusta allekirjoita Mannerheim. Risto Rydin oli pakko erota presidentin virastaan (vertaa 1. Aik. 10:13-14) ja Mannerheim valittiin Suomen seuraavaksi presidentiksi.

Spiritismi on uskonto, jossa ollaan tosiasiassa yhteydessä pahoihin henkiin, jotka yleensä tekeytyvät olevansa vainajahenkiä tai enkeleitä. Risto Ryti oli vapaamuurari ja sen lisäksi harrasti vaimonsa kanssa spiritismiä. Hänen vaimonsa Gerada Ryti oli vakaumuksellinen spiritisti ja koki olevansa päivittäin yhteydessä henkiolennon kanssa, jonka spiritualistisessa kirjastossa oli 70 teosta (Hanne-Leena Ryti-Erkiheimo: Gerada Ryti (1886-1984), Kansallisbiogragia-verkkojulkaisu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Risto Ryti tapasi usein meedio Aino Kassista (Kirja: Aino Kassinen kertoo). Rydin perheen spiritismi on mitä ilmeisimmin myötävaikuttanut Suomen ratkaisuihin lähteä jatkosotaan Adolf Hitlerin ja Benito Mussoliinin liittolaisena, jotka harjoittivat myös spiritismiä. Ryti sanoi radiopuheessaan 26. kesäkuuta 1941: "Rauhaa rakastavan kansamme...     ..on joutunut jälleen ikiaikaisen vihollisen raa’an hyökkäyksen kohteeksi...    ..Suur-Saksan valtakunnan sotavoimat, nerokkaan johtajansa valtakunnankansleri Hitlerin komennossa käyvät rinnallamme menestyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan...     ..Me olemme Saksan valtakunnankanslerille mitä syvimmässä kiitollisuudenvelassa siitä, että hän silloin päättävästi torjui Neuvostoliiton vaatimukset." (Yle arkisto 8.9.2006)

Benito Mussolinilla oli pitkäaikainen rakastajatar Margherita Sarfatti, joka oli myös hänen puheiden kirjoittaja ja elämän kerran kirjoittaja. Sarfatti on kirjoittanut, että vuonna 1926 eräänä kylmänä ja sateisena talvi-iltana Roomassa Mussolini uskoutui hänelle ja kertoi lapsena saamastaan näystä (Yle TV1, Historia: Nainen Mussolinin takana, 8.1.2018):

"Mustiin pukeutunut mies oli katsonut häntä hymyillen. Minä tunnen sinut Mussoliini. Sinua odottavat suuret tehtävät. Olen paholainen ja tulin auttamaan sinua. Kaikki maailman lahjat ovat käsilläsi. Valitse mitä haluat, rikkauttako?
- En halua olla rikas. Vihaan rikkaita ja heidän omaisuuksiaan.
- Mitä sitten, naisiako?
- Kyllä rakastan naisia. He eivät ole silti suurin halujeni kohde.
- Mitä sitten haluat? Valtaa minä haluan. Toistin kaikin voimin valtaa, valtaa, valtaa.
- Saat siis valtaa. Valtasi on oleva mahtavinta koko maan päällä.
"


Lopulta kävi niin, ettei Mussolinin valta kestänyt. Hän tippui korkealta alas ja hänen ruumiinsa häpäistiin. Adof Hitlerinkään valta ei kestänyt, hänen valtakuntansa romahti raunioiksi ja Saksa jakautui kahtia. Heidän liittolaisina oli Espanjan johtaja Francisco Fanco, joka oli fasisti. Rydin seikkailujen takia Suomi menetti Petsamon sekä paljon sotilaita kaatuneina. Sotakorvausjunia meni Neuvostoliittoon seitsemän vuoden ajan. Ryti joutui itse vankilaan. Toisen maailmansodan aikana Eurooppaa hallitsi neljä pedon päätä: Hitler, Mussolini, Franco ja Ryti. Tämän jälkeen Eurooppa on yhdistynyt uudelleen Euroopan Unionin liittovaltioksi.

Rydin turha patsas Porissa
Monissa maissa on tapana pystyttää patsaita valtiomiesten muistolle. Taivasten valtakunnassa patsaat eivät ole hyvässä huudossa. Jumala on kieltänyt valmistamasta itsestään mitään patsasta, niin ei pidä valtiomiehistäkään valmistaa mitään heidän muistoaan kunnioittavaa patsaita (5. Moos. 4:12-20). Pahinta on, että korkeassa asemassa oleva valmistaa itsestään patsaan tai suuren kuvan yleisön ihailtavaksi. Absalom yritti laittomasti ottaa kuninkuuden isältään Daavidilta. Hän pystytti itselleen patsaan, koska hän luuli saavansa kuninkuuden. Pian sen jälkeen hän kuoli taistelussa Daavidin joukkoja vastaan.

2. Sam. 18:18: "Absalom oli eläessään pystyttänyt itselleen Kuninkaanlaaksoon muistomerkin. Hän oli näet sanonut: "Minulla ei ole poikaa, joka säilyttäisi nimeni muiston." Muistomerkille hän antoi oman nimensä, ja sitä kutsutaan vielä tänäkin päivänä Absalomin patsaaksi."

2. Sam. 18:9, 15: "Absalom, joka ratsasti muulilla, osui vastakkain Daavidin miesten kanssa. Kun muuli tuli suuren tiheäoksaisen tammen alle, Absalom takertui hiuksistaan puuhun ja jäi riippumaan taivaan ja maan välille, ja muuli hänen altaan meni menojaan...    ..Kymmenen Joabin aseenkantajaa ympäröi Absalomin, ja he löivät hänet hengiltä."

Kuningas Saul lankesi myös pystyttämään itselleen muistomerkin sen jälkeen, kun hän oli voittanut amalekilaiset sodassa. Hänen oli turha ottaa kunniaa voitosta, koska Jumala oli sen hänelle antanut. Heti kun Saul oli pystyttänyt muistomerkin itselleen, hän sai kuulla profeetta Samuelilta, että Jumala erottaa hänet.

1. Sam. 15:10-12, 23 (1933/38): "Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: "Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni". Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: "Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin...    

..Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana." 

Presidentin linnan juhlat ovat varoittava esimerkki luopumuksesta

Suomen itsenäisyyden aikana elämä on Suomessa muuttunut suuresti. Vaikka kansa on vaurastunut ja kansainvälistynyt, niin samalla siitä on tullut entistä jumalattomampi. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto presidentin linnassa on varoittava esimerkki siitä, miten kauas Suomi on ajautunut Jumalasta.

Linnan juhlien pukukoodi on miehillä frakki, jonka voi korvata kansallispuvulla tai tummalla puvulla. Naisten pukukoodi on pitkä juhlapuku. Ennen vanhaa presidentin linnaan ei olisi edes päässyt ilman kutsussa mainittua pukeutumista. Ennen mieskansanedustajat eivät päässeet edes hallitusneuvotteluihin ilman kravattia ja pukua, joten villapaidassa saapunut vihreän puolueen kansanedustaja Ville Komsi joutuivat vessaan vaihtamaan vaatteet. Nykyään
kukaan ei piittaa pukukoodin rikkomisesta ei edes itse presidentti.

Linnan juhliin kutsutaan nykyään homo- ja lesbopareja, jotka pukeutuvat tennistossuihin, kuten tekevät monet juhliin kutsutut taiteilijat. Raamatussa on opetettu, ettei ihminen saa pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin (5. Moos. 22:5). Naisilla pitäisi olla pitkät hiukset ja miehillä lyhyet, kuten Paavalikin opetti (1. Kor. 11:1-16). Linnan juhlissa nähtiin, miten lyhythiuksiset naiset tulivat housuissa ja miesten vaatteissa juhliin (IL 6.12.2019, Yle 6.9.2019).


5. Moos. 22:5: "Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne."

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren tuli juhliin paljastavassa puvussa. Forsgren kertoi, että hänen pukeutumisensa kertoo hänen koko tarinansa. Selästä näkyi suuri toteemipaalua ja eläimiä esittävä tatuointi (IS 6.12.2019, Yle 6.12.2019). Pakanauskonnoissa tehdään eläinkuvia sisältäviä toteemipaaluja, minkä kautta he palvovat eläimiä epäjumalina. Tämän vuoksi eräissä pakanauskonnoissa ei syödä lihaa, koska liha on heille tabu eläinpalvonnan takia.

Paavali arvosteli homoseksuaalisuuden harjoittajia ja sille hyväksyntänsä antavia samassa yhteydessä myös eläinten palvonnasta (Room. 1:22-32). Jumala on kieltänyt ihon tatuoimisen (3. Moos. 19:28).

Room. 1:23-24: "ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa."

3. Moos. 19:28: "..älkääkä tatuoiko mitään merkkejä ihoonne. Minä olen Herra."
 
Linnan juhlista on tullut kuin Beetelin temppeli, johon Isebel toi pakanauskontojen papit ja epäjumalien patsaat. Presidentti kutsuu juhliin muiden uskontojen edustajat, joiden kanssa luterilaisen kirkon piispat seurustelevat sujuvasti, onhan heidän oppinsa olla epäjumalille vieraanvaraisia.


2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias." (Beliar on yksi paholaisen nimistä)

Linnan juhlista on tullut erilaisten protestien ja tempausten karkelot. Aram Aflatunin takin selässä mainostettiin Helsingin lähiöitä, ikään kuin hänen selkänsä olisi ollut mainoskyltti (HS 6.12.2019, Yle 6.12.2019). Jotenkin kaiken pohjanoteeraus oli se, kun mediapersoona Maria Petterson tuli juhliin mustassa puvussa ja verenpunainen hirttoköysi kaulassa ikään kuin, hän olisi halunnut esittää kävelevää ruumista. Hän sanoi tekopyhästi osoittavansa mieltä sanan vapauden puolesta, mutta hänen performanssinsa pikemminkin kertoi hänen ylpeydestään ja kapinallisuudestaan (IL 6.9.2019, MTV 6.9.2019). Tämä osoittaa, ettei hänellä ollut kunnioitusta juhlia kohtaan, vaan hän halusi vetää huomion itseensä epäasiallisella tempauksella. Miten alas Suomen kansa on oikein mennyt? Kertooko Petterson kaulassa ollut hirttosilmukka, mitä Suomen kansa on tekemässä itselleen?

Tuleeko Sauli Niinistöstä kuningas Saul vai kuningas Daavid? 

Onko Sauli Niinistöstä tullut vanhurskas Jumalan kuningas vai pikemminkin Saul, jolla olisi ollut mahdollisuus toimia vanhurskaasti ja Jumalan Sanaa noudattaen? Sauli Niinistön teot kertovat sen. 

Sauli Niinistö on ilmoittanut kannattavansa homo- ja lesbopareille samoja avioliitto- ja adoptio-oikeuksia, kuin heteropareilla on (IL 28.2.2017, HS Vaalikone 2018). Hän vahvisti allekirjoituksellaan myös homoavioliittolain, jolloin hän osallistui samaan syntiin eduskunnan kanssa. Presidenteillä on kiusaus myötäillä äänestäjien yleisintä mielipidettä, jotta hän saisi ääniä vallassa pysymistä varten. Kuningas Saul rikkoi useita kertoja Jumalan käskyä vastaan miellyttääkseen kansalaisia, mikä johti myöhemmin hänen erottamiseen. Sauli Niinistö mielistelee kansaa myös samalla tavalla. On täysin selvä asia, ettei Niinistöllä ole halua palvella Herraa.

Kun Yhdysvaltain presidentti tunnusti Jerusalemin olevan Israelin pääkaupunki ja sen lisäksi ilmoitti siirtävänsä maan suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin, Niinistö ei hyväksynyt päätöstä ja meni asiassa palestiinalaisten puolelle (Yle TV1 Uutiset klo 18:00 8.12.2017). Niinistön velvollisuus olisi ollut tukea Israelia ja edistää Israelin oikeutta Jumalan sille lupaamaan maahansa. Niinistö on ottanut Lähi-idän ydinvalvontasopimukseen hyväksyvän kannan (Yle 14.7.2015). Tämä kysymys on erittäin tärkeä Israelin valtiolle ja Israel on voimakkaasti vedonnut muita maita torjumaan sopimuksen. Niinistö ei tukenut Israelia, vaan asettui Israelia vastaan. Tämä oli suuri virhe.

Jumala on säätänyt, että Abrahamista polveutuva Israelin kansa on Hänen omaisuuskansansa. Joka siunaa Israelia, sitä Jumalakin siunaa. Joka myötäilee Israelin vihollisia, se ei saa siunauksia.

1. Moos. 12:2-3: "Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

Matt. 12:30 (Jeesus sanoo): "Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa." 

Iran ei salli kristittyjen tehdä lähetystyötä maassa eikä edes kantaa ristikorua kaulassa. Iran on avoimesti vihamielinen Israelille ja lukuisia kertoja uhannut tuhota Israelin. Tämäkin kuuluu heidän uskontoonsa. Länsi on erehtynyt purkamaan Iranin talouspakotteet, vaikka Iran ei ole edes suostunut allekirjoittamaan sopimusta luopuakseen ydinaseista (DM 25.11.2015). Sauli Niinistö tietää juristina, ettei tällainen sopimus sido ketään. Uskontotieteilijät tietävät, että Iranin uskontoon kuuluu oppi, ettei vääräuskoisten kanssa solmittuja kirjallisia sopimuksia tarvitse noudattaa ja sen, että vääräuskoisille saa valehdella.

Sauli Niinistö teki valtiovierailun Iraniin samana päivän, kun Unescon maailmanperintökomitea liitti Jerusalemin vanhan kaupungin ja Temppelivuoren osaksi vain arabien historiaa eikä enää osaksi Israelin eikä kristittyjen historiaa. Suomi pidättäytyi äänestyksestä seitsemän muun maan kanssa siten, että arabit saivat mielensä mukaisen päätöksen läpi Unescossa (Yle 19.10.2016). Niinistö ei juossut pelkästään iranilaisen rahan perässä (IL 27.10.2016) ja oman vaikutusvallan perässä, vaan meni myötäilemään väärän uskonnon yhtä pääkaupunkia, joka kaiken lisäksi on Israelin vihollinen (Yle 26.10.2016). Naisten verhoutuminen mustaan huiviin on heidän uskonnon harjoittamiseen liittyvä asia ja heidän epäjumalansa tottelemista. Jenni Haukio teki suuren virheen pukiessaan väärän uskonnon tapoihin kuuluvan mustan huivin päänsä ympärille (IL 26.10.2016). Hänelle olisi ollut parempi jäädä Suomeen tällä kertaa, kuten olisi ollut myös parempi Sauli Niinistöllekin. Suomen tasavallan presidentti teki suuren virheen lähtiessä valtiovierailulle Iraniin. Niinistö matkusti 10-11.6.2015 Kazakstaniin ja hän osallistui matkansa aikana kansainväliseen uskontojen väliseen foorumiin (Yle, 9.6.2015), mikä oli myös virhe (1. Kor. 6:14-17).

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. 

Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Paljon kertoo siitä, ketä pidämme kaikkein läheisimpinä ystävinä. Koko sydämensä Jumalalle antanut uskova ei pidä läheisinä ystävinä muita, kuin pyhää elämää viettäviä uskovia (1. Kor. 5:9-13). Sauli Niinistön yksityinen lomamatka Dubaihin kertoo paljon hänen läheisimmästä ystävistään (IL 28.1.2016). Uskovat kyllä tapaavat ja viettävät aikaa syntisten kanssa, jotta heille voisi julistaa evankeliumia (Matt. 11:19), mutta uskovat eivät jaa läheisiä omia asioita synnissä elävien kanssa.

Sauli Niinistö on ollut täpärällä menettää henkensä, kun hän lomaili Thaimaassa vuonna 2004 ja tsunami yllätti hänet. Hän roikkui tunteja puhelintolpan varassa, kun valtavat tulvavedet virtasivat rannikolla (IS 14.12.2014). Tämä luulisi vaikuttaneen Niinistön hengelliseen ajatteluun, mutta se ei näytä olevan tehneen häneen mitään kestävää vaikusta. Ylen toimittaja Seija Vaaherkumpu (ent. Rautio) haastatteli Sauli Niinistöä Ykkösaamu-ohjelmassa 14.1.2017. Toimittaja kysyi haastattelun lopuksi hartaalla äänellä: "Lopuksi kysyn teiltä hyvin henkilökohtaisen kysymyksen. Mihin te turvaatte elämässänne? - Minä turvaan ja luotan ihmisiin ja ihmisyyteen." Kysymyksen asettelusta ymmärtää, että toimittaja kysyi Niinistöltä hänen suhdetta Jumalaan. Niinistö ei vastannut turvaavansa Jumalaan, mikä kertoo siitä, että Niinistö ei kulje Taivasten Valtakunnan tietä. Ylen Ykkösaamussa 2.9.2017 Seija Vaaherkumpu kysyi Sauli Niinistöltä: "Mikä kirja on vaikuttanut eniten teidän elämäänne?" Niinistö ei vastannut sen olevan Raamattu, vaan mainitsi eräitä muita kirjoja. Tämä kaikki kertoo, ettei Sauli Niinistö ole antanut koko sydäntään Jumalalla eikä kulje aidossa uskossa Jumalaan. Tuntuu siltä, että presidentti Niinistö toivottaessaan uudenvuoden puheessa Jumalan siunausta kansalle, tekee sen vain miellyttääkseen konservatiivisia äänestäjiä.

Arkkipiispa Kari Mäkisen 60 vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2015 julkaistu kirja 'Hän joka on - Kirja Jeesuksesta' sisältää monien tunnettujen teologien kirjoituksia, mutta myös Sauli Niinistön artikkelin 'Jeesuksen monet kasvot'. Se antaa keinon arvioida syvällisemmin Sauli Niinistön hengellistä elämää ja hänen uskoaan. Artikkelista paistaa läpi Niinistön epäily ja epäusko. Niinistöllä on tapana taitavasti saippuoida itsensä, ettei hänen sanomisistaan saa häntä helposti kiinni. Mutta artikkelista käy kuitenkin ilmi hänen epäuskonsa. Niinistö kirjoittaa: "Tämäkin erottuu, iloisen anteeksiantavan, mutta enemmän allegorisena (vertauskuvallisena): Nousi kuolleista, mahdoton on siis mahdollista. Tai mikään ei ole mahdotonta, jos niin uskoo...    ..Haudoissa oleville elämän antoi. Voi siis taannehtivasti antaa anteeksi. Silloinkin, kun anteeksi ei ole edes pyydetty." Niinistö pitää Jeesuksen ylösnousemusta pikemminkin vertauskuvallisena asiana, kuin selvänä totena. Hänen mielestä mahdoton muuttuu mahdolliseksi vain ihmisen omissa kuvitelmissaan. Hän luottaa myös siihen, että kaikki voisivat saada anteeksi, vaikka eivät ole anoneet anteeksiantoa Jeesukselta. Niinistö ei pidä uskomista välttämättömänä eikä itsekään oikeasti usko Jeesukseen kuolleista ylösnousseena Jumalan Poikana. Niinistön artikkeli on selvästi Raamatun opetuksen vastainen. Sauli Niinistö ei ole vanhurskas mies, eikä hänen sanoissaan ole profeetallista johdatusta.

Ps. 14:1: "Mieletön se, joka ajattelee: "Ei Jumalaa ole." Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää."

Sauli Niinistö ei tuntenut etsikkoaikaansa, eikä hänestä tullut kuningas Daavidia. Sauli Niinistö ei ole elänyt uskossa, vaan hän on ollut pikemminkin tapakristitty äänestäjien vuoksi. Hän ei ole noudattanut Jumalan tahtoa. Sauli Niinistöstä tuli kuningas Saul.

Luuk. 12:8-9: "Minä sanon teille: Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on Ihmisen Poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä."

Väärä profeetta Charlie Shamp
Eräissä uuskarismaattisissa seurakunnissa jaetaan Charlie Shampin 25.12.2017 saamaa "profetiaa", jossa ennustetaan ennennäkemätöntä hengen vuodatusta Suomeen. Charlie Shamp ei ole koskaan ollut Jumalan profeetta, vaan hän on antikristillisessä torontolaisessa hengessä oleva väärä profeetta. 

Shampin väärä profetia povaa, että Sauli Niinistö olisi Jumalan mies ja joka alkaisi ilmiliekeissä palvelemaan Herraa. Sauli Niinistön ja Jenni Haukon odottama lapsi olisi Suomessa joku ennusmerkki uuden päivän aamunkoitosta (Vulgatassa kointähti on lucifer). Profetia kuvaa Niinistön kansan poliittiseksi ja myös hengelliseksi johtajaksi, joka veisi Suomen kansan Herran luokse. Yle TV1:n vaalitentissä 15.1.2018 Sauli Niinistö torjuu ajatuksen lausumalla: "Voiko presidentti julistautua henkiseksi johtajaksi? Minusta se olisi vähän outoa." Jumala ei ole antanut Shampin profetiaa. Vaikka Jumala on nostanut Sauli Niinistön Suomen presidentiksi, hän ei palvele Jumalaa. Hän on kuin kuningas Saul, jonka Jumala nosti kuninkaaksi ja jonka Jumala on hylännyt.