maanantai 13. maaliskuuta 2017

Yeshua HaMashiachin, Jumalan Sanan viesti seurakunnille 13.3.2017Yeshua on Hyvä Paimen
Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) antoi Mikaelille viestin seurakunnille, jonka hän kirjoitti ylös aamulla 13.3.2017. Viesti annetaan tiedoksi avoimena kirjeenä. 

Viestissä seurakunnille Hyvä Paimen, Yeshua HaMasahiach kiinnittää huomiota mm. yleisön haluun kuulla opetusta korvasyyhyyn, mikä tarkoittaa heidän haluavan kuunnella vain mieleisiä kohtia Raamatusta ja sellaisia opettajia, jotka puhuvat yleisön mielihalujen mukaisesti.

2. Tim. 4:3-5 (1933/38): "Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti."

Viesti kuuluu näin: 

Yeshua HaMashiachin, Jumalan Sanan viesti seurakunnille

Minä Olen se Hyvä Paimen, joka on ottanut teidät laumaansa ja johdattanut teidät viheriöiville niityille. Minä Olen juottanut teitä puhtaalla elävällä vedellä ja ravinnut teitä Minun puhtaalla Sanallani. Minä Olen ollut teille armollinen ja pitkämielinen. Kun te olette eksyneet, Minä Olen teidät etsinyt ja nostanut olkapäilleni ja kantanut teidät turvaan. Jos teillä on ollut puutetta, Minä Olen ne täyttänyt. Minä Olen rakastanut teitä iankaikkisella rakkaudella ja lähettänyt palvelijoitani profeettoja teidän luoksenne ohjaamaan teitä takaisin oikealle tielle. Minä Olen puhunut teille Sanani kautta ja olosuhteiden kautta. 

Mitä Minun vielä tulisi tehdä, kun te edelleen jatkatte luopumustanne. Te olette hylänneet ensirakkauden. Palkatkaa lampaani takaisin Minun luokseni, niin Minä parannan teidät ja opetan teitä hylkäämän sen, mikä teitä sitoo tämän maailman ruhtinaaseen ja hänen joukkoihinsa. Te olette rakastuneet pimeyteen ja vihaatte valkeutta. Te haalitte opettajia korvasyyhyyn, jotka lupaavat teille maallista menestystä rahaa vastaa. Teidän viikkojuhlanne on kauhistus Minun silmissäni. Minä anon teitä, palatkaa lampaani. 

Ottakaa nöyrästi vastaan kuritus ja nuhde Minulta, sillä jokaista lasta jota Minä rakastan, Minä myös kuritan. Te olette muuttuneet penseiksi, kun Minun tahtoni on uudistaa teidän rakkautenne. 

Muistatko vielä ajan, jolloin nukkumaan mennessäsi odotit jo aamua, että saat olla Minun kanssani, kun tutkit Minun Sanaani ja rukoilit, että Minä Pyhän Henkeni rakkaudella muuttaisin sinua niin, että sana muuttuisi lihaksi ja Minä saisin elää sinun kauttasi ja rakastaa ihmisiä itsensä uhraavalla rakkaudella. Palatkaa takaisin sielujenne Paimenen luo ja tunnustakaa syntinne ja luopukaa niistä, niin Minä uudistan teidät ja annan sydämeenne suuren ilon ja rauhan. 

Monelle teistä tämä on viimeinen kutsu rakkauteen. Jos kääntymistä ei tapahdu, te kohtaatte Minut Tuomarina tässä ajassa ja lopuksi Minä sanon Isäni edessä, etten Minä tunne teitä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Minä sanon seurakunnille.

Minun nimeni on Yeshua HaMashiach, Jumalan Sana


Raamatun viittauksia: 

1. Moos. 49:24-25: "..Tämän saa aikaan Jaakobin Väkevä, hän, jonka nimi on Paimen, Israelin Kallio, isäsi Jumala, joka on auttava sinua, Kaikkivaltias, joka siunaa sinua..."

Ps. 23: "Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. 

Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."

Joh. 10:1-18: "Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä."

Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi: "Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. 

"Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista.

"Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni -- saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä."

Jer. 23:1-5: "Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun laitumeni lampaat!" sanoo Herra. Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo minun kansani paimenille: "Te olette hajottaneet laumani, päästäneet lampaani omille teilleen ettekä ole pitäneet niistä huolta! Mutta minä kyllä pidän huolen teistä: minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne.

"Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra." -- Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden."

Hes. 34:11-16, 20-22: "Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä tuon lampaani vieraasta maasta, minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, purolaaksoissa ja kaikilla ruohoisilla mailla. 

Vehmailla niityillä minä niitä kaitsen, niiden laidun on Israelin korkeilla vuorilla. Siellä, vehreillä kedoilla, ne saavat levätä, ne saavat käyskennellä Israelin vuorten rehevillä laidunmailla. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään -- näin sanoo Herra Jumala Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita...    

.."Sen tähden sanoo Herra Jumala näin: Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lihavan ja laihan lampaan kesken. Te olette kyljillänne ja hartioillanne sysineet heikkoja, te olette puskeneet niitä sarvillanne, kunnes olette saaneet ajetuksi ne laumasta. Mutta minä pelastan lampaani, eivätkä ne enää ole teidän armoillanne. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaiden kesken."

Sananl. 13:24: "Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain."

Joh. 15:1-14: "Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. 

"Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

"Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Paimentaminen Raamatun aikana 

Raamatun aikana ei ollut televisiota eikä internettiä. Kansa tunsi hyvin luonnon ja sen ajan elinkeinot. Lampaiden paimentaminen oli tuttu ammatti monille. Raamattu käyttää vertauksissaan niitä asioita, jotka olivat tuttuja kansalle. Hyvä paimen on esikuva kristitylle, miten tulee elää ja kantaa vastuuta niistä, jotka Jumala on hänelle vastattavaksi antanut. 

Raamatussa on paljon vertauksia lampaiden paimentamisesta. Hyvä lampaiden paimen tekee monet asiat, kuten tekisi kuka tahansa meidän ajan johtaja eri aloilla. Lauman johtaminen ja siitä huolen pitäminen on periaatteiltaan samanlaista, mitä voimme edellyttää keneltä tahansa valtion päämieheltä tai yritysjohtajalta. Perheen isän ja äidin vastuu lapsistaan pitää sisällään vastaavia asioita. Lasten tarhan hoitajan työ kasvattaa monista naisista vastuuntuntoisia huolenpitäjiä.

Paimenten työ tuottaa hyvää hedelmää. Lampaiden lihan lisäksi niistä saatiin uhrieläimiä. Eläimet tuottivat maitoa. Lampaiden villasta valmistetaan kankaita. Nahasta valmistetaan juomaleilejä ja vaatteita. Sarvet ja luutkin hyöynnettiin valmistettaessa soittimia ja muita esineitä. Lampaasta saatuja tuotteita käytettiin myös kaupankäynnin välineinä.

Jotta voimme ymmärtää Raamatun vertauksia paimentamisesta, niin meidän tulee tuntea, miten lampaita paimennettiin. Monet Raamatun merkkihenkilöt olivat ammatiltaan paimenia kuten esim. Daavid jo pienestä pitäen. Mooses oli korkeasti oppinut, koska hän oli korkeassa asemassa faaraon hovissa. Hän kuitenkin joutui pakenemaan Egyptistä ja ryhtyi lampaiden paimeneksi 40 vuodeksi. Tämä oli todellinen johtamisen korkeakoulu Moosekselle, koska hänen oli määrä paimentaa koko Israelin kansa Egyptistä luvattuun maahan. 

Kuningas Daavidin poika Salomo peri isältään loisteliaan valtakunnan. Vaikka Salomo oli kuningas, niin hän välillä kävi rentoutumassa laitumilla paimentamalla muutamia lampaita pukeutuneena tavallisiin paimenen vaatteisiin. Kedolla Salomo tapasi lempivaimonsa, joka ei aluksi tiennyt rakastuneensa kuninkaaseen. Tästä rakkaustarinasta syntyi romanttinen kertomus Laulujen laulu Raamattuun. Raamatun aikana Israel oli hyvin hedelmällinen maa ja se tuotti paljon satoa sekä karjaa Israelin kansalle. Kuningas Salomon aikana maa oli upporikas. 

Israelissa paimenet huolehtivat lampaista ja vuohista, joita kumpiakin käytettiin myös uhrieläiminä. Lampailla oli paksu villa. Pässeillä oli sarvet, mutta uuheilla ei ollut. Eläimet olivat säyseitä ja niitä oli helppo johdattaa. Vuohet olivat väriltään mustia tai ruskeita. Niiden pitkät korvat tarttuivat helposti kiinni piikkipensaisiin niiden laiduntaessa pensaikossa. Kun Jumala koetteli Abrahamia poikansa uhraamisella, niin Jumala lopulta antoi sijaisuhriksi oinaan (kuohitun uroslampaan), joka oli takertunut pensaaseen sarvistaan.

1. Moos. 22:13: "Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta."

Lammas ja vuohi
Raamattu käyttää vertauksissaan jakoa lampaisiin tai vuohiin. On olemassa valkoisia lampaita ja vuohet ovat tummia. Lampaat symboloivat taivaaseen pelastuvia pyhiä, jotka on puettu valkoisiin vaatteisiin (Ilm. 3:18). Mustat vuohet symboloivat pimeään kadotukseen tuomittavia. 

Matt. 25:31-34, 41: "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti...   .."Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen."

Paimenet nukkuivat lampaiden kanssa kedolla. Lampaat laskettiin ja niiden kunto tarkistettiin joka ilta. Eksyneet lampaat etsittiin takaisin laumaan. Jos lammas loukkaantui, niin paimen sitoi haavat. Jos pieni karitsa ei jaksanut kävellä vaikeaa polkua, niin paimen kantoi harteillaan karitsaa. Paimen piti lihavat lampaat kurissa, jottei ne sysineet pieniä lampaita.

Lampaat seuraavat paimenta
Paimenet opettivat lampaita ja vuohia tottelemaan käskyjä. Hyvä paimenet olivat kärsivällisiä ja huolehtivat laumastaan kuulusivat eläimistä hellästi. Paimenet antoivat eläimille nimiä, kuten omille lapsilleen. Kun paimen kutsui lampaita nimeltä, niin ne tunsivat paimenensa äänen ja tulivat paimenen luokse. Kun paimen lähti kulkemaan laumansa edellä, niin hänen lampaansa seurasivat kiltisti paimenta. Kun vieras paimen kutsui lampaita, niin ne eivät totelleet vierasta (video).

Keväällä paimenet veivät kotinsa luona olevasta aitauksesta lampaat kedolle syömään rehevää ruohoa ja illalla palasivat takaisin portista aitaukseen, kun paimen kutsui niitä palamaan (video). Keväällä syntyi karitsoja ja vohlia. Israelin hedelmällisillä laidunmailla laumat kasvoivat nopeasti. Keväällä on myös pääsiäinen (Pesach), joten edellisenä vuotena syntyneitä vuoden vanhoja karitsoja riitti perheelle syötäväksi pääsiäiskaritsana. 

Raamattu kieltää teurastamasta lammasta karitsansa kanssa samana päivänä. Tämä on viisas ohje, koska muuten eläimet stressaantuvat ja lihaan tulee stressihormoonia heikentämään sen laatua. Juutalaiset eivät teurasta elämiä toisten eläinten nähden. Teurastaminen tehdään niin, ettei eläin kärsi turhaan. Verien laskiessa pois eläimen verenpaine laskee niin nopeasti, että eläin menettää samantien tajuntansa.

3. Moos. 22:28: "Lehmää ei kuitenkaan saa teurastaa vasikkansa eikä lammasta karitsansa kanssa samana päivänä."

Lammas alistuu kerittäväksi
Lampaiden talvella kasvanut villa kerittiin, mikä oli keväällä juhlimisen aihe. Lampaat olivat paimenilleen luottavaisia ja ääneti alistuivat kerittäväksi paimenen sylissä. Samalla tavalla Yeshua HaMashiach alistui nöyrästi sovittamaan Häntä seuraavien muiden lampaiden synnit.

Jes. 53:7: "Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut."

Lampaat tarvitsevat päivittäin vettä juotavaksi. King James Version kääntää Ps. 23:2 jakeen paremmin, kuin suomalaiset Raamatut. Jakeessa ihannoidaan lampaiden viemistä tyynien vesien äärelle eikä virvoittavien vesien äärelle. Veden juominen aina virvoittaa, mutta alkukieli tarkoittaa hiljaisia vesiä.

Ps. 23:2 (KJV): "He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters."

Hyvä Paimen rakastaa lampaitaan
Hyvä paimen johdatti lampaansa tyynien vesien äärelle lammikkojen luokse. Lampaan turvassa nenän sieraimet ovat lähellä suuta, joten lammas ei pysty juomaan vettä voimakkaasti virtaavasta joesta. 


Kesähelteillä paimen vei laumansa vuoriston viileyteen. Kuivan kauden lähestyessä paimen siirsi laumansa rannikkotasangoille ja laaksoihin, joiden kaivosta hän nosti eläimille vettä. Kun loppukesästä oli pelloilta korjattu vilja, niin lampaat tulivat pelloille syömään orasta ja maahan pudonneita jyviä. Syksyllä sään viiletessä Israelissa alkaa sadekausi, jolloin maaperä pehmenee niin paljon, ettei eläimet eivät voi enää olla ulkona. Marraskuusta kevääseen eläimet viettävät aikansa eläintalleissa. Eläimet ovat suojassa kylmyyttä, sateita, lunta ja raekuuroja vastaan.

Kun Yeshua (Jeesus) syntyi Bethelemissä, niin silloin oli käynnissä verollepano ja majataloissa ei ollut tilaa. Joosef ja Maria saivat yösijan eläintallista, koska lampaat olivat kedolla, kuten oli ne paimenet, jotka todistivat enkelten ylistystä Jumalan Pojan syntymän johdosta. Kun Yeshua (Jeesus) syntyi, niin silloin ei ollut joulukuu, koska silloin eläintallit olisivat olleet täynnä eläimiä. Jeesus kapaloitiin samalla tavalla, mitä Bethelemissä olevalla temppelin karjatilalla kapaloitiin uhrikaritsat, jottei ne satuta itseään piikkipensaisiin. Uhrikaritsojen piti olla virheettömiä ilman arpia, muita vammoja yms. Yeshua on syntynyt oikeasti syksyllä pasuunansoiton juhlan päivänä, mistä on lisää artikkelissa: "Kenen juhla joulu on?".

Luuk. 2:8-15: "Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä." Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:  -- Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti."

Paimenilla oli sauvansa lisäksi aseena petoja ja varkaita vastaan puinen nuija, jonka päähän oli upotettu teräviä kiviä. Tätä nuijaa kutsutaan myös aamutähdeksi. Paimenilla oli myös linko, jolla he puolustivat eläimiä petoja vastaa ja myös ohjasivat laumasta harhautuneita eläimiä takaisin. Hyvä paimen oli niin rohkea, että laittoi oman elämänsä alttiiksi puolustaessaan lampaita petoja vastaan. Daavid oli surmannut nuorukaisena jopa karhun ja leijonan.

1. Sam. 17:33-37, 48-50: "Saul sanoi Daavidille: "Ei sinusta ole taistelemaan tuon filistealaisen kanssa. Sinähän olet vasta poikanen, ja hän on ollut soturi nuoruudestaan asti." Mutta Daavid vastasi: "Minä, sinun palvelijasi, olen paimentanut isäni lampaita. Kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani, minä lähdin sen perään ja löin sitä ja tempasin lampaan sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimppuuni, minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun. Tuon ympärileikkaamattoman filistealaisen käy samoin, koska hän on pilkannut elävän Jumalan taistelurivejä." Daavid sanoi vielä: "Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä." Silloin Saul sanoi Daavidille: "Mene, Herra olkoon sinun kanssasi!"...

..Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti kätensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi puhkaisi otsan, ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Näin Daavid voitti filistealaisen ilman miekkaa pelkällä lingolla ja kivellä, kaatoi hänet maahan ja otti hänet hengiltä."

Seurakunnan johtaja kutsutaan raamatussa seurakunnan paimeneksi. Joka haluaa toisen johtajaksi, niin palvelkoon toista. Tämän esimerkin Yeshua antoi.

Joh. 13:13-16: "Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi."

Ruoki lampaitani

Kun apostoli Pietari oli kolmasti kieltänyt Yeshuan (Jeesuksen), niin Pietari teki parannuksen ja kolmasti vakuutti rakastavansa Yeshuaa, joka kehotti Pietaria kaitsemaan ja ruokkimaan lampaitaan hyvin.

Joh. 21:15-17: "Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun karitsoitani." Sitten hän kysyi toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Kaitse minun lampaitani." Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: "Olenko minä sinulle rakas?", ja hän vastasi: "Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun lampaitani."

Hyvät paimenet ovat nöyriä, luotettavia, ahkeria ja rohkeita. Hyvä paimen on malli kristityille. Paimenen työ on kutsumusammatti. Jos paimenen työtä tekee vain saadakseen siitä rahaa tai toimeentulon, niin se työ ei tuota hyvää hedelmää. Paimenen tulee tehdä työnsä rakkaudesta eikä pakosta. 

Luuk. 15:1-6 (RK): "Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat: ”Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan.” Silloin Jeesus kertoi heille tämän vertauksen: ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentäyhdeksää erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen? Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut."

1. Piet. 5:2-5: "Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

Nuorempien tulee hyväksyä se järjestys, mitä on asetettu ja alistua nöyrästi vanhempien kaitsettavaksi. Varttuneen iän saavuttaneet paimenet ovat olleet nuorina myös paimennettavia. Nyt kun he ovat saavuttaneet paimenen aseman, niin heillä on edelleen paimenena Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach.

Raamatun aikana jotkut omistivat vain muutaman lampaan. Heidän ei kannattanut hoitaa niitä itse, joten he antoivat lampaansa palkkapaimenen hoidettavaksi, jotka yleensä hoitivat lampaita huonommin kuin eläinten omistajat. Jos papin sydän ajattelee vain omaa etuaan, niin hän usein fuskaa Jumalan Sanan kanssa. Tiukassa paikassa hän puhuu omaksi eduksi Jumalan Sanaa vastaan. Sakarjan kirjassa mainittu kelvoton palkkapaimen on esikuva antikristuksen kelvottomasta johtamisesta. Huono paimen jopa halkoo lampaiden sorkkia, etteivät ne pääse juoksemaan karkuun ja syö lihavimmat lampaat itse.

Sak. 11:15-17: "Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat." -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman! Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä! Kuivettukoon se käsivarsi, ja tulkoon se silmä sokeaksi!"

Raamattu varoittaa lampaiden laumaa piiloutuneista susista, joilla on lampaiden vaatteet valeasuna. He kavaltavat lauman, jollainen oli oli mm. Juudas Iskariot. Korvasyyhyyn opettavat papit johdattavat lampaat saastuneille laitumille ja tuhon polulle.

Apt. 20:28-30: "Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."

Matt. 7:15: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia."

Seurakunnan paimen

Raamattu kutsuu seurakunnan johtajaa paimeneksi. Kaikki seurakunnassa opettavat eivät ole paimenen eli johtajan asemassa. Seurakunnassa voi olla muitakin virkoja kuten esim. opettajia, apostoleita (lähetystyöntekijöitä), profeettoja ja diakoneja. Toisille Jumala on antanut kyvyn johtaa ja toisille antanut lahjan tehdä muuta hyödyllistä seurakunnan hyväksi. Sanan paimen kuvaa hyvin sitä, mitä seurakunnan johtajan työ pitää sisällään. Toisaalta hän pitää huolta seurakunnan työntekijöistä ja jäsenistä, mutta toisaalta hän myös johtaa ja valvoo kaikkea toimintaa seurakunnassa. 

Ef. 4:11-12: "Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen."

1. Kor. 12:28: "Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä."

Seurakunnan johtajalle on asetettu tiukemmat kelpoisuusehdot kuin esim. opettajalle. Johtajaksi ei saa valita vastakääntynyttä kristittyä. Seurakunnan johtajaksi ei saa valita muuta kuin hyvämaineisen miehen, jolla on vain yksi vaimo. Erityisesti seurakunnan johtajalta vaaditaan, että hänen on kyettävät pitämään hyvää huolta perheestään. Isä on perheen pää, joten jos hän ei hoida sitä tehtävää hyvin, niin hän ei voi johtaa seurakuntansa opettajia ja muita jäseniä.

1. Tim. 3:1-7: "Tämä sana on varma: joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. Jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta? Hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi paholaisen kanssa. Hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, jottei hänestä puhuttaisi pahaa ja jottei hän lankeaisi paholaisen virittämään ansaan."