keskiviikko 16. elokuuta 2023

Tuhatvuotinen valtakunta on Kuningaskunta, joka tulee synnytystuskien kautta, mutta tuo rauhan ja yltäkylläisen elämän*Ortodoksijuutalaiset näkevät Messias profetioista vain juutalaisten Kuninkaan ja klassinen kristinusko näkee vain Jumalan Uhrikaritsan, mikä on johtanut kummatin lahkot harhaan, koska Messias on kumpaakin

*Raamattu profetoi Messiaasta, jonka nimi on Jehovah Vanhurskautemme (Jer. 23:5-6, Sak. 14:9) – Messias Yeshua on ihmiseksi syntynyt Jehovah (Jeesus Kristus on Herra; Luuk. 2:11-12, Fil. 2:11), joka pelastaa kansansa synneistä (Matt. 1:21; "hän pelastaa" = hepr. 'yoshia')

*Jeremia profetoi uudesta liitosta, jolla Jehovah (Herra) uudistaa vanhan liiton ehdot Israelin kanssa, koska Jehovah ei voi hylätä Israelia (Jer. 31:31-40) – uusi liitto on siinä suhteessa erilainen kuin vanha, että juutalaiset noudattavat lakia, koska Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen, jolloin liitto kestää ikuisesti (5. Moos. 30:1-6; Hes. 36:26-27, 37:25-28)

*Uutta liittoa ei olisi edes tarvittu, jos Israel olisi noudattanut lakia, sillä uusi liitto sisältää kaikki vanhan liiton ehdot (Luuk. 16:17, Hepr. 8:7), jotka ovat:

 1. Jos Israel noudattaa lakia, Jumala asuu kansansa keskellä temppelissä, Jumala asettaa juutalaiset miehet kuninkaalliseksi papistokseen muiden kansojen yläpuolelle, kansa saa siunatun yltäkylläisen elämän ja saa asua luvattussa maassaan rauhassa

 2. Jos Israel ei noudata lakia, Jumala ajaa kansan pois kotimaastaan määräajaksi, antaa temppelin tuhoutua, kansa saa päälleen ankarat kiroukset ja liitto puretaan

*Pakanat (ei-juutalaiset) voivat liittyä Israelin uuteen liittoon samoilla ehdoilla kuin juutalaiset (Jes. 56:6-8, Apt. 10:34-35) – tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan pääsevät ne, jotka uskovat Jumalan Poikaa ja noudattavat Mooseksen lakia (Matt. 5:17-20, 7:21-23; Room. 2:13)

*Ihmiskunta joutuu historian pahimpiin kärsimyksiin viimeiseksi seitsemäksi vuodeksi ennen tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa, koska kapinalliset kansat eivät hyväksy Jumalan Poikaa Kuninkaakseen (Ps. 2, Dan. 12:1-2, Matt. 24:21-22) – suuressa armossaan Jumala ottaa pienen osan kapinallisista vangeiksi, jotka Hän vapauttaa synnin orjuudesta puhdistamalla heidät tulessa (Ps. 68:19, Jes. 1:23-26, Mal. 3:1-3) – ylpeät tuomitaan, mutta nöyrät saavat armon

*Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa ihmiset rakastavat Messiasta ja noudattavat Mooseksen lakia, jolloin he saavat valtavan suuret siunaukset ja yltäkylläisen elämän (Jes. 42:1, 66:23; Sak. 14:16) – Valtakunta on vehreä paratiisi, jossa puut antavat joka kuukausi hedelmäsadon, petoeläimistä tulee vaarattomia ruohonsyöjiä ja ihmiset elävät terveinä jopa tuhat vuotta (Hes. 47:8-12, Jes. 65:17-25)
Kolmas kerta toden sanoo


Israelille oli kova paikka joutua Babyloniaan pakkosiirtolaiseksi ja orjaksi 600-luvulla eKr. Ennen 70 vuotta kestävän rangaistuksen alkua Jumala antoi kuitenkin Israelille toivon. Israel tulee saamaan Messiaan, joka vapauttaisi heidät, toisi heidät takaisin maahansa ja rakentaisi temppelin Jerusalemiin, josta käsin Hän jopa hallitsisi koko maailmaa. 

Juutalaiset eivät osanneet odottaa sitä, että Messias tulisi vasta satojen vuosien päästä, eikä vielä vapauttaisi heitä edes Rooman miehitysvallan alta. Vasta aikojen lopussa Messias vapauttaa ulkomaille pakkosiirtolaiseksi viedyt juutalaiset, jotka antikristus ajaa pois Israelista 3,5 vuoden ajaksi. Tämä on Israelin historian neljäs pakkosiirtolaisuus, joka ei ole vielä toteutunut (Sak. 2:1-4). Kun Messias on hakenut oman jäännöksensä pakankansojen keskuudesta antikristuksen jälkeen (2. Tess. 2:1), Jerusalemin temppelistä tulee pysyvästi Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) asunto ja palatsi, jossa on Hänen valtaistuimensa (Hes. 43:1-7).

Ilm. 11:1-2: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan.


Hes. 37:21-22, 26-28 (1933/38): "..Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla…    


..Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."


Sak. 2:1-2, 10-17: "Sitten sain nähdä neljä sarvea. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani: "Mitä nämä tarkoittavat?" Hän vastasi: "Nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa...    


..-- Pois, pois! Paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilmansuuntiin, sanoo Herra. Pois, pois Babylonista! Lähtekää sieltä, Siionin asukkaat! Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin: -- Joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt. -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. -- Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä! Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan."Raamatun profetiat ennustavat valtavan suurta muutosta, joka tulee synnytystuskien kautta. Seitsemän vuoden ahdistusten aikoina on pahoja sotia, nälänhätää, kulkutauteja, valtavia metsäpaloja, muita luonnonkatastrofeja ja antikristuksen diktatuuri, jotka laittavat koko maailman koetteelle. Silloin maailmasta poltetaan pahuus pois. Maailmaan tulee yksi kuningaskunta, jonka aikana kaikkialla on rauha ja yltäkylläinen elämä tuhannen vuoden ajan. 


Joh. 16:20-24: "Totisesti, totisesti: te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään…"


Miika 5:1-4: "Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan"Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."


Tuhannen vuoden rauhan jälkeen on lyhyt maailmansota, minkä jälkeen tulee ikuinen rauha. Viimeiset Messias profetiat toteutuvat vasta tämä maailmanajan lopussa, mitä ennen on tuhatvuotinen rauhanvaltakunta. Tässä artikkelissa kerrotaan ensin, kuka pääsee Kristuksen valtakuntaan, ja sen jälkeen, miten valtavan hieno uusi valtakunta on. 


Ilm. 20:4, 6: "..He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta…   ..Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta."


Raamatun salaisuus on, että Messias ei tule vain kerran vaan useita kertoja. Profetiat kertovat Messiaan tulosta, mutta eivät kerro yksiselitteisesti, kuinka monta kertaa Messias tulee. Mitään lukumäärää ei Raamattu ilmoita, mutta monilla on kuitenkin voimakkaita ennakkokäsityksiä, kuinka monta kertaa Hän tulee. Raamatun Messias profetioista voidaan tunnistaa kolme tulemusta, joista kaksi viimeistä ovat niin lähellä toisiaan, että jotkut voivat laskea ne samaksi tulemukseksi, koska ne tapahtuvat lopun ajoilla seitsemän vuoden ahdistusten aikana. Messias tulee siis kolmessa vaiheessa:

 1. Messias tulee nöyränä kuninkaana ja Jumalan palvelijana, joka ratsastaa halvalla aasilla ja uhraa itsensä maailman syntien sovitukseksi. Koska Israel ei hyväksynyt Häntä Messiaakseen, 40 vuoden kuluttua ristiinnaulitsemisesta Jumala rankaisee Jerusalemia Rooman armeijan hyökkäyksellä, jolloin temppeli tuhoutuu.
 2. Messias tulee kerubien kantamalla valtaistuimella pilvessä ja suuressa kirkkaudessaan (Hes. 43:1-7, Mal. 3:1-5). Hän rakentaa itselleen temppelin (Sak. 6:10-15), johon 144000 messiaanista juutalaista kokoontuu kumartamaan Messiasta (Ilm. 11:1-2, 14:1-5). Koska maailma ei hyväksy Häntä kuninkaakseen Messias poistuu temppelistä seurakuntansa kanssa ja lähettää väkevän eksytyksen antikristuksen, joka tulee temppeliin 3,5 vuoden määräajaksi (2. Tess. 2:9-13). Maailma ottaa iloiten vastaan antikristuksen heidän kuninkaanana, jolloin maailma saa tästä synnistä kauheat vitsaukset: hirmuhallinnon ja seitsemän vihan maljaa (Dan. 7:7-8, 8:9-14, 9:27; Ilm. 16). Tästä kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Pojalla on rautainen sauva'.
 3. Messias tulee valkoisella hevosella ratsastaen Petrasta Jerusalemiin ja Harmageddoniin sotimaan (Jes. 63:1-6, Ilm. 19:11-16). Messias valtaa temppelin ja tuhoaa vihollisensa lopullisesti. Maailma korjataan luomalla sen tilalle kokonaan uusi (Jes. 66:22-24). Vasta tästä vaiheessa Jumalan kaikki pyhät kootaan yhteen Messiaan luokse, mistä puhui Paavali viittaamalla Jesajan kirjaan (Jes. 66:18, 2. Tess. 2:1-3). Tästä kertoo lisää artikkeli: 'Harmageddon on ratkaisutaistelu'.


Klassinen kristinusko hyväksyy osan Messias profetioista ja nykyajan juutalaiset toisen osan, vaikka kyse on samasta Messiaasta


Juutalaiset halusivat saada kaikki siunaukset kerralla, joten he ovat ajatelleet, että Messias tullessaan täyttää kaikki Messias profetiat yhdellä kertaa. Messias profetioiden ei ole tarkoituskaan toteutua yhdellä kertaa, mitä juutalaiset eivät tajunneet, joten he eivät Messiastaan tunnistaneet ensimmäisessä tulemuksessaan. Messias tuli ensin nöyränä Jumalan palvelijana, joka uhrasi itsensä maailman syntien sovitukseksi, kun juutalaiset olisivat halunneet Hänen vapauttavan heidät Rooman vallan alta.


Jes. 6:9-13: "Hän sanoi: -- Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin: -- Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi: -- Siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestä on jäljellä vaikka vain kymmenesosa, vielä sekin raastetaan maasta, kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi. Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku."


Klassinen kristinusko näkee Messiaan paluusta vain osan, miksi sekään ei ymmärrä, millaisen Valtakunnan Messias tuo tullessaan. On täysin mahdollista, että klassinen kristinusko tulee sekoittamaan Kristuksen ja antikristuksen keskenään, koska klassisen kristinuskon kirkkokunnat eivät ole perillä Jumalan Pojan todellisesta luonteesta. Kristityt tekevät usein sen virheen, että he lukevat vain Ilmestyskirjan, mutta eivät ota huomioon niitä lukuisia Vanhan testamentin Messias profetioita, joihin ilmestyskirja viittaa.

 

Klassinen kristinusko on tehnyt itselleen toisen Jeesuksen, joka ei ole enää juutalainen vaan kreikkalais-roomalainen pakana. Jumalan Poika ei ole tällainen, vaan Hän on juutalaisten Kuningas, jonka uskonto on juutalaisuus. Kuninkuutensa lisäksi Jumalan Poika tulee olemaan Ylipappi omassa temppelissään Jerusalemissa. Yeshua (Jeesus) opetti temppelissä ja monet juutalaiset arvostivat suuresti Hänen lainopetustaan (Luuk. 4:15). Alkuseurakuntakin kokoontui päivittäin temppelissä

 

Messiaan temppeli (Hes. 40-44)

Mal. 3:1 (2017): "Katso, lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien eteeni. Joutuin temppeliinsä on tuleva Herra, jota te etsitte, ja Liiton Enkeli, jota te rakastatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. 

 

Joh. 18:20: "..Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa..."

 

Luuk. 4:15-16: "Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä."  

 

Apt. 2:42, 46: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta... ..Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin." 

 

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."


Sak. 6:11-13 (2017): "ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltaan hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellaan. Hän on oleva pappi valtaistuimellaan, ja rauhan neuvo on vallitseva niiden molempien kesken." (Joosua on alkutekstissä Yehoshua [Yeshua]. Vesa/Verso on yksi Messiaan nimistä)

 

Ps. 110:1-4: "Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli! Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta." Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."

 

Yeshua (Jeesus) ei tullut perustamaan uutta uskontoa vaan täyttämään juutalaisten Messias profetiat (Matt. 5:17-18). Alkuperäinen kristinusko on juutalaisuutta, joka uskoo Yeshuan olevan Messias (Apt. 24:14, 25:8, 28:23). Roomassa 300-luvulla syntynyt niin sanottu klassinen kristinusko ei ole alkuperäistä kristinuskoa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'.


Apt. 20:30: "Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."


2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."Jesajan kirjassa profetoidaan ensin koko maailman valtaansa ottavasta ja Israelin vapauttavasta Kuninkaasta. Sitten kirja alkaa puhua Jumalan nöyrästä palvelijasta, joka ottaa kantaakseen maailman synnit, mikä tarkoittaa syntien sovitusta (Jes. 52-53). Nöyrä palvelija kuolee kuin uhrikaritsa, mutta sen jälkeen Hän saa paljon saalista ja Hänet korotetaan suurten ihmisten joukkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Jesaja profetoi surmatun ihmisen heräävän kuolleista ja saavan sen jälkeen korkean aseman ja suuren vallan. 


Jes. 52:10, 13-14, 53:6-12: "Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen silmien edessä, niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut…   ..Katso, minun palvelijani menestyy: hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään -- tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti hänet oli runneltu…    ..Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois -- kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa."


Juutalaiset ovat olleet täysin ihmeissään, kuka on Jesajan profetoima nöyrä palvelija, joka uhrataan maailman syntien sovitukseksi? Juutalaiset myös ihmettelevät, että miksi jonkun ihmisen kuolema voi olla kaikkien muiden ihmisten syntiuhri? Tämäkin salaisuus aukeaisi, jos ottaisi huomioon kaikki Messias profetiat. Juutalaisuuden mukaan Messias ottaa kantaakseen kaikkien synnit (Jes. 53:6-11, Sak. 12:10). Mooseksen laissa määrätyt uhrit ovat olleet kaikki kuva ja yhteys Jumalan Karitsaan, nöyrään Jumalan palvelijaan, joka on Messias (1. Kor. 10:16-18). 


Joh. 1:29: "Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"


1. Kor. 5:7-8, 10:16-18: "Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa... ..Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?"


Sakarjan, Jeremian ja Miikan kirjat yhdistävät Jesajan kirjassa mainitut Kuninkaan ja nöyrän palvelijan. Kirjat kertovat, kuka Hän oikeasti on. Kyseessä on tämän maailman itseään varten luonut Jehovah, joka syntyy ihmiseksi, kuolee sovittaakseen Hänelle uskollisten synnit, herää kuolleista ja lopuksi ottaa kaiken vallan maailmassa. Tähän on tiivistetty koko Raamatun ilosanoma.


Sak. 12:1, 10: "Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään…   ..Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan."


Psalmien kirjaa on hyvin vaikeaa kääntää muille kielille, koska se on runollista hepreaa. On ilmeistä, että suomalaiset käännökset ovat kadottaneet jakeen Ps. 68:21 ydinsanoman, joka on Messias profetia. Alkuteksti kertoo Herrasta Jehovasta, joka tulee ulos kuolemasta tai ylittää kuoleman rajan sieltä poistuen, mikä tarkoittaa heräämistä kuolleista (Biblehub). Psalmi 68 kertoo pelastuksen Jumalasta, joka kuolleista heräämisen jälkeen surmaa Israelin viholliset ja lopuksi kansa näkee Messiaan, Voidellun Kuninkaan juhlakulkueen Jerusalemin temppelissä, missä Hän tulee asumaan. 


Ps. 68:21-22 (American Standard): "God is unto us a God of deliverances; And unto Jehovah the Lord belongeth escape from death. But God will smite through the head of his enemies, The hairy scalp of such a one as goeth on still in his guiltiness."


Ps. 68:20-21 (Darby Bible): "Our God is the God of salvation; and with Jehovah, the Lord, are the goings forth from death. Verily God will smite the head of his enemies, the hairy scalp of him that goeth on still in his trespasses."


Ps. 68:25-26, 30, 36: "Jumala, minun kuninkaani, kansa näkee pyhäkössä sinun juhlakulkueesi. Laulajat kulkevat edellä, jäljessä soittajat, keskellä kulkevat neidot rumpua lyöden…   ..Temppelisi kohoaa Jerusalemin yllä, kuninkaat tuovat sinulle lahjoja…    ..Pelottava on Jumala, Israelin Jumala, joka asuu pyhäkössään…"


Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on ihmiseksi syntynyt Jehovah (Herra). Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi syntynyttä Jumalaa. Jeremian kirja kertoo, että Daavidin suvusta syntyy Messias, joka on Jehovah Vanhurskautemme (Jer. 23:5-6). Enkeli ilmoitti paimenille, että Daavidin kaupungissa oli syntynyt Messias, joka on Jehovah (Herra). Aramealaisissa käännöksissä on säilynyt tieto, että tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa sana "Herra" on ollut alun perin Jehovah (Luuk. 2:11), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Sak. 9:9-10: "Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti."

 

Jes. 24:14-16: "Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen, he iloitsevat ääneen Herran suuruudesta. Huutakaa siis lännessä ja vastatkaa huutoon aamunkoiton suunnalta, kunnioittakaa Herraa. Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä, hänen, joka on Israelin Jumala. Maan ääriltä saakka me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi Vanhurskaalle...


Jer. 23:5-6 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra vanhurskautemme.'"


Luuk. 2:11-12: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."


Miika 5:1, 3-4  (2017): "Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista päivistä…   ..Hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. He asuvat alallaan, sillä hän on oleva suuri maan ääriin asti. Hän on oleva rauha…"

 

Jumalan nimi Jehovah merkitsee "minä olen", mutta kirjaimellisesti se merkitsee "hän, joka on". Nimi voidaan kääntää myös "hän, joka on ikuisesti olemassa", mikä avaa nimen syvimmän merkityksen. Luoja on aina ollut olemassa ja aina tulee olemaan.

 

Ilm. 4:8 (2017): "..Ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." 

 

Kreikan filosofit keskustelivat paljon aiheesta: kumpi oli ensin, muna vai kana? Antiikin filosofeille kysymys oli suoraan yhteydessä myös kysymyksiin elämän ja kaikkeuden alkuperästä. Filosofit eivät pystyneet kysymystä ratkaisemaan, koska kaikki ratkaisuehdotukset olivat kehäpäätelmiä.

Jos kaikille tapahtuville asioille täytyy olla aiheuttaja, silloin historiasta tulee päättymätön ketju, jolloin mikään ei voi koskaan alkaa. Tämän takia tarvitaan joku ikuisesti olemassa oleva, joka on laittanut kaiken alulle. Tähän liittyy Luojan nimi Jehovah, joka on ikuisesti Hänen nimensä. 

2. Moos. 3:15 (RK): "Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille: 'Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne.' Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut muistettakoon sukupolvesta sukupolveen."

2. Moos. 3:15 (Green's Literal): "And God said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, Jehovah the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is My name forever, and this is My memorial from generation to generation."

Ihmisen mieli ei pysty ymmärtämään ikuisuutta ja äärettömyyttä. Sen tähden ihminen ei kykene ymmärtämään kaikkea, mitä Jumalassa on. Luomakunta kuitenkin todistaa Jumalan ylivertaisesta viisaudesta ja voimasta.

Room. 1:19-20, 11:33-36 (2017): "..mikä Jumalasta voidaan tietää, on heillä tiedossa, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissaan katsellaan, maailman luomisesta nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa...    ..Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi antajalle korvattava? Sillä hänestä ja hänen kauttaan ja häntä varten on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti! Aamen."

Messias on kansansa rakastama Kuningas


Jumalan Poikaa kutsutaan Raamatussa Daavidin Pojaksi. Hesekielin ja Hoosean kirjoissa Messiasta kutsutaan myös Daavidiksi, mutta se ei tarkoita Iisain poikaa kuningas Daavidia vaan hänen jälkeläistä Yeshuaa (Jeesusta), joka on Uusi Daavid (vert. Sak. 3:8, 6:12). Kuningas Daavid oli ennakkokuva Yeshuasta, joka perii Daavidin valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.


Jumalaa rakastetaan noudattamalla Hänen lakiaan (5. Moos. 10:12-13). Kuningas Daavid rakasti Mooseksen lakia, minkä takia Jumala rakasti Daavidia (Ps. 119:97, Joh. 15:10-15). Tämä on esikuva siitä, millaisen suhteen Jumala haluaa ihmisten kanssa.


Ps. 119:97, 127-128 (Daavid sanoo): "Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin…    ..Minä rakastan sinun käskyjäsi, ne ovat minulle kalliimmat kuin puhtain kulta. Siksi elän tarkoin säädöstesi mukaan ja vihaan kaikkia valheen teitä."


Apt. 13:22: "Sitten Jumala pani hänet viralta ja nosti heille kuninkaaksi Daavidin. Daavidista hän myös antoi todistuksen: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni.'"


Nimi Daavid merkitsee rakastettua (sanakirja). Laulujen laulun kirja on hyvin romanttinen vertauskuva Messiaan ja seurakunnan välisestä rakkaudesta. Kirja kertoo runollisesti, että Sulhasen nimi on vuodatettu öljy, mikä viittaa Voideltuun eli Messiaaseen. Laulujen laulussa sulhanen ja morsian kutsuvat toisiaan rakkaaksi. Kun Hesekielin ja Hoosean kirjat kutsuvat Messiasta Daavidiksi, se kertoo, että tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan kansa tulee rakastamaan Kuningastaan Yeshuaa ja Hän rakastaa kansaansa. 


Laul.l. 1:3, 6:3 (2017): "Suloinen on voiteittesi tuoksu, vuodatettu öljy on nimesi. Sen tähden nuoret neitsyet rakastavat sinua…   ..Minä olen rakkaani oma, ja rakkaani on minun – hän, joka paimentaa liljojen keskellä."


5. Moos. 10:12-13: "Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte."


Matt. 12:17-18: "jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana: -- Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden."


Jes. 62:4: "Ei sinun nimesi enää ole Hylätty eikä maasi nimi Hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva Rakastettuni ja maasi nimi Puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen."


Hes. 34:23-26: "Minä panen yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän kaitsee heitä, hän on oleva heidän paimenensa. Minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja palvelijani Daavid on heidän kaikkien ruhtinas. Minä, Herra, olen puhunut. "Minä teen heidän kanssaan liiton ja takaan heille rauhan. Minä hävitän pedot koko maasta, niin että he ovat turvassa aavikollakin ja voivat nukkua vaikka metsässä. Minä annan heille siunaukseni ja siunaan maan, joka ympäröi pyhää vuortani. Minä annan sateet ajallaan, ja ne ovat siunauksen sateet."


Hoos. 3:4-5: "Samoin saavat israelilaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja jumalankuvia. Mutta lopulta he kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja kuningastaan Daavidia. Tulevina aikoina israelilaiset lähestyvät vavisten Herraa ja panevat toivonsa hänen hyvyyteensä."


Jes. 11:1-10: "Mutta Iisain kannosta puhkeaa Virpi, ja Vesa versoo hänen juuristaan. Hänen päällään lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja Herran pelon Henki. Hän haluaa Herran pelkoa. Hän ei tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee kurjat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattoman huultensa Henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen lanteittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa kilin vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poika niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut makaavat yhdessä, ja leijona syö rehua kuin nauta. Imeväinen leikittelee kyyn kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä käärmeen luolaan. Ei missään pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniaa täynnä."


Vanhan testamentin Messias profetiat kertovat Jehovasta ja Uudessa testamentissa kerrotaan ihmiseksi syntyneestä Jehovasta


Tässä artikkelissa tutkimme, miten Messias profetiat kertovat Messiaan paluusta ja sen jälkeen alkavasta tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta. Ilmestyskirja kertoo lopun aikojen tapahtumista, mutta sen lisäksi Vanhassa testamentissa on todella paljon profetioita samoista tapahtumista. Jotta lopun aikojen tapahtumista saa oikean koko kuvan, kaikki profetiat tulee ottaa huomioon. Vanhan testamentin Messias profetiat kertovat Jehovan tulosta, mutta ne tarkoittavat Yeshuaa. Tästä teemasta kerrotaan lisää artikkelissa: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Jes. 40:3-5: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut." (Herra on alkutekstissä Jehovah ja kunnia voidaan kääntää myös kirkkaudeksi)


On olemassa vain yksi Jumala, joka ilmaisee itseään kolmen persoonansa kautta. Isä Jehovah on Taivaassa, jota ihmiset eivät voi katsoa (2. Moos. 33:20), mutta Poika on Jehovan Lähettiläs ihmisen ruumiissa, jonka kautta Jehovah puhuu kasvotusten toisille ihmisille (esim. 4. Moos. 12:7-8). Pyhällä Hengellä ei ole silmin nähtävää hahmoa, mutta Hän puhuu ja vaikuttaa ihmisissä.


Vanhassa testamentissa Yeshuaa (Jeesusta) kutsutaan mm. nimillä Jehovah, Jehovan Enkeli / Lähettiläs ja Jehovan Sana. Vanha testamentti kertoo usein ihmisen hahmossa olevasta Jehovasta, joka tuli asioimaan joidenkin ihmisten luokse, jolloin kyseessä oli Jumalan Poika. Tämän asian huomaamista vaikeuttaa se, että erisnimi Jehovah käännetään suomalaisissa Raamatuissa Herra, vaikka nimeä ei saisi muuttaa toiseksi. Jehovaa kutsutaan Raamatussa toisinaan myös arvonimellä Adonai, joka merkitsee Herraa. Messias profetioissa kerrotaan koko maailman kuninkuuden ottavasta Jehovasta, jolla tarkoitetaan Yeshuaa (esim. Sak. 14:3-9). Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa'.


Sak. 14:3-4, 9 (1933/38): "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti…    ..Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.


Kun Israel joutui Egyptissä faraon orjaksi, Jehovah pelasti kansansa ankarilla vitsauksilla. Tässäkin tapauksessa vapahtajana oli nimenomaan Jumalan Poika, jota Vanha testamentti kutsuu nimellä Jehovah. 


Kun Mooses näki palavan pensaan (valoa säteilevän pensaan), sieltä Moosekselle puhui Jehovan Enkeli / Lähettiläs, joka sanoi nimekseen Jehovah (2. Moos. 3). Kyseessä oli Jumalan Poika, joka ilmestyi ensin Moosekselle Jumalan sädehtivänä kirkkautena, koska Hän on maailman valo (1. Moos. 1:1-3, Joh. 8:12). Israelin erämaavaelluksen aikana Jumalan Poika istui valtaistuimellaan päivällä pilven sisällä ja yöllä tulisessa patsaassa (valoa säteilevässä pilvessä), josta Hän johdatti Israelin kansan luvattuun maahansa (2. Moos. 23:20-23, 1. Kor. 10:1-4). 


Valo johtuu siitä, että Jumalan Pojan kasvot säteilevät valoa, minkä takia Herran siunauksen alkutekstissä toivotetaan, että Jehovah kääntäköön kasvojensa valon sinuun. Tämä valo tarttui myös Mooseksen kasvoihin, joista tuli myös valoa, joten Mooses oli myös ennakkokuva Yeshuasta (2. Moos. 34:29-35, 5. Moos. 18:18-19).


Menora Jerusalemissa

1. Moos. 1:1-3: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli."


Joh. 8:12: "Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."


Ps. 84:12: "Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti."


4. Moos. 6:25-26 (RK): "Herra valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen,  Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.'"


4. Moos. 6:25-26 (Green’s Literal): "Jehovah cause His face to shine on you, and be gracious to you; Jehovah lift up His face to you, and give you peace."


2. Moos. 34:29, 34-35: "Kun Mooses laskeutui Siinainvuorelta molemmat liitontaulut käsissään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa…   ..Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuakseen hänen kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan israelilaisten luo hän kertoi, mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta mennessään puhumaan Herran kanssa."


Jumala on luonut koko maailman Poikansa kautta. Adam oli kuva Jumalan Pojasta, joka on Adamin luonut. Ei olisi mikään ihme, jos Aadam olisi ollut ulkonäöltään saman näköinen kuin Jumalan Poika, kuten Aadamin poika Seth oli isänsä näköinen (1. Moos. 5:3). Näistä esikuvista voimme päätellä, että Jumalan Poika on täsmälleen Isän näköinen, mutta ulkonäöltään kuitenkin nuorempi (Dan. 7:13-14). Eeva oli kuva Adamista (1. Kor. 11:7).


Hepr. 1:1-3: "Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla."


1. Moos. 5:1-3: "Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen silloin kun heidät luotiin. Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set."


Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."


1. Kor. 11:7: "Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa."


Liitot on vahvistettu vuodattamalla verta 


Jehovah antoi Moosekselle käskyn mennä faraon puheille. Kun Mooses oli matkalla, Jehovah tuli Mooseksen perheen luokse heidän yöpymispaikalle. Kyse oli Jumalan Pojasta, joka aikoi surmata Mooseksen pojan, joka oli mitä ilmeisimmin Mooseksen esikoinen. Alkuteksti on sikäli vaikeatajuista, että se käyttää tässä kohtaa usein sanaa "hän", mutta ei suoraan kerro, mihin sana viittaa. Sen takia monissa käännöksissä on virheellisesti tulkittu, että Jehovah olisi tullut surmaamaan Mooseksen. Jehovah ei tullut surmaamaan Moosesta vaan hänen esikoispoikansa, koska Mooses oli laiminlyönyt pojan ympärileikkauksen kahdeksan päivän ikäisenä. Tämän kohdan kääntää parhaiten käännökset Biblia ja 2017.


Ympärileikkaus on liiton merkki Abrahamin suvulle ja heidän perheensä jäsenille siitä, että Abraham saa paljon jälkeläisiä ja Israelin maan omaksi, joten tämä ympärileikkauksen liitto ja pakko ympärileikata ei koske ulkomailla asuvia pakanoita, minkä takia apostolit eivät vaatineet Kreikassa asuvilta pakanoilta ympärileikkausta (Apt. 15), mutta muuten apostolit vaativat pakanoita noudattamaan lakia.


Room. 3:29-31: "Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."


Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."


Arabikansat ovat polveutuneet Abrahamin pojasta Ismaelista, minkä takia mm. islamissa on edelleen tapana ympärileikata poikalapset. Liiton ehtojen mukaan ympärileikkaamaton Abrahamin jälkeläinen tulisi surmata (1. Moos. 17). Sen takia Jehovah ei tullut surmaamaan ympärileikattua Moosesta vaan ympärileikkaamattoman pojan. Poika kuitenkin vältti kuoleman, koska hänen äitinsä ympärileikkasi äkkiä poikansa.


1. Moos. 17:4-14: "Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala." Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat, siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton."


Tämä tapahtuma liittyy laajempaan asiayhteyteen, joka tulee ottaa huomioon, jotta ymmärtää, miksi Jehovah aikoi juuri tällä hetkellä surmata Mooseksen ympärileikkaamattoman esikoispojan. Jumala ilmoitti, että Hän vaatii faraota vapauttamaan Israelin, joka on Hänen esikoispoikansa, mutta Hän surmaa faraon esikoispojan. Sitä ennen Jehovah tuli surmaamaan Mooseksen esikoispojan, koska häntä ei oltu ympärileikattu liiton ehtojen mukaisesti. Ympärileikkaus pelasti pojan hengen ja siinä vuodatetaan verta. Mooseksen vaimo Sippora oli ilmeisen pelästynyt tilanteesta, joten hän kosketti pojaltaan leikkaamallaan lihan palalla Mooseksen jalkoja (jalkoväliä) ja sanoi, että Mooses on hänen veriylkänsä, koska lain mukaan naisia ei koskaan ympärileikata. Sippora oli ympärileikkauksen liitossa avioliittonsa kautta. Juutalaiset ajattelevat niin, että miehen ympärileikkaus välittyy hääyönä  yhdynnän kautta vaimolle.


2. Moos. 4:22-26 (2017): "Sano faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani. Sanon sinulle: Päästä minun poikani palvelemaan minua. Mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, katso, minä tapan esikoispoikasi.'" Matkalla yöpaikassa tapahtui, että Herra kohtasi hänet ja yritti surmata hänet. Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti sillä Mooseksen jalkoja ja sanoi: "Sinä olet minun veriylkäni." Herra jätti hänet rauhaan. Sippora sanoi: "Veriylkä ympärileikkauksen kautta."


Kun tuli pääsiäisyö, niin Jehovah surmasi jokaisen egyptiäisen perheen esikoispojan ja karjan esikoisen. Rankaisija oli Jumalan Poika, joka kulki talosta toiseen surmaamassa esikoisia. Juutalaiset pelastuivat surmalta, koska he olivat uhraneet pääsiäiskaritsan ja valelleet sen verta oven pieliin, jolloin Jumalan Poika kulki niiden talojen ohi, jonka ovessa oli uhriverta (2. Moos 12:1-28).


Tämä opettaa sen, että kaikki liitot vahvistetaan vuodattamalla verta. Juutalaisten poikalasten ympärileikkauksessa vuotaa vähän verta. Hääyönä neitsyt vuotaa vähän verta, kun sulhanen yhtyy häneen, jolloin avioliitto astuu voimaan. Vanha liitto vahvistettiin uhrieläinten verellä, jotka olivat kuva ja yhteys Jumalan Karitsan uhriin. Uusi liitto on vahvistettu Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) Golgatan ristillä vuodattamalla verellä. Heprealaiskirje vertaa liittoja testamenttiin, joka astuu voimaan vasta verenvuodatuksen (kuoleman) jälkeen.


Luuk. 22:20: "Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."


Hepr. 9:16-22: "Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua; tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta. Luettuaan kansalle lain käskyt Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopinvarsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt." Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien jumalanpalveluksessa käytettävien esineiden päälle. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta."

 

2. Moos. 24:7-8 (2017): "Hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen. He sanoivat: "Kaikkea, minkä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme." Mooses otti veren, vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella."

 

Hepr. 12:24: "..siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmontaveri..."


Jotta ihminen voi päästä Taivasten Valtakuntaan, hänellä täytyy olla liitto Jumalan kanssa. Liitto on kahdenvälinen sopimus, jossa kummallakin osapuolella on omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Jotta ihminen voi pelastua, hänen täytyy täyttää omat velvollisuutensa.

 

Ef. 2:12-13: "Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.


Room. 8:12-13: "Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."


Joh. 12:49-50: "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


5. Moos. 30:15-20: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämenne kääntyy pois Herrasta ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen. "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."


Uudessa liitossa on asetettu pelastuksen ehdot, jotka ovat samat sekä juutalaisille että pakanoille


Kristittyjen yleistä keskustelua seuraamalla voi huomata, miten vääristynyt kuva monella on uudesta liitosta ja sen suhteesta vanhaan liittoon. Seurakunnissa puhutaan koko ajan sellaisesta uudesta liitosta, mikä ei vastaa Jeremian profetoimaa uutta liittoa ja sen ehtoja. Uudesta liitosta profetoi myös Hesekielin kirja (Hes. 36:25-27, 37:26-27). Mooseksen laissa olevissa liiton ehdoissa profetoidaan, miten Jumala tulee uudistamaan sen liiton, joka purettiin Israelin rikottua lakia (3. Moos. 26:40-46, 5. Moos. 30:1-10).


Mitä Yeshuan (Jeesuksen) asettama uusi liitto sisältää? Tässä ovat keskeiset kohdat:

 1. Jeremia profetoi uudesta liitosta aikana, jolloin Israelin valtio oli jakautunut kahdeksi valtioksi. Uusi liitto solmitaan Israelin ja Juudan kanssa, koska Jumalan kaikki liitot on solmittu vain Israelin kansan kanssa. Liittoja ei ole tehty pakanoiden kanssa, mutta pakanat voivat liittyä uuteen liittoon, jos he noudattavat liiton ehtoja. Uusi liitto on messiaanista juutalaisuutta, johon pakanat voivat kääntyä (Jes. 56:6-8; Room. 2:9-29; Apt. 10:34-35, 24:14, 25:8, 28:23-28). 
 2. Uutta liittoa ei olisi edes tarvittu, jos Israel olisi lakia noudattanut (Hepr. 8:7-11). Vanha liitto purkautui sen takia, ettei Israel pitänyt liiton ehtoja. Uuden liiton asettaminen oli välttämätöntä, jotta Jumalan lupaukset Israelille pysyisivät (Jer. 31:31-40). Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan ja uuden liiton ehdoissa ei ole mitään eroa (vert. Matt. 5:17-20). Uusi liitto on vain sen asian suhteen erilainen kuin vanha liitto, että uudessa liitossa Israel ja Juuda noudattavat lakia (5. Moos. 30:1-10).
 3. Uudessa liitossa Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen, jotta sitä noudatettaisiin. Jeremia profetoi, että uudessa liitossa olevat tulevat osaamaan ja noudattamaan niin hyvin lakia, ettei sitä heille tarvitse sen enempää muiden opettaa (Jer. 31:31-34). Jokaisen on kuitenkin opiskeltava lakia ja lakia pitää myös opettaa, mutta tämä kohta korostaa sitä, että kaikkialla osataan noudattaa lakia (Jes. 2:3, Room. 2:27). Monissa kristillisissä seurakunnissa ei osata eikä noudateta Mooseksen lakia, joten heidän sydämessä ei ole lakia, eivätkä he ole myöskään uudessa liitossa eikä nämä kirkkokunnat harjoita edes todellista kristinuskoa.
 4. Uudessa liitossa Pyhä Henki uudistaa ihmisen niin, että hän alkaa noudattaa lakia. Pyhä Henki antaa ihmisille voiman noudattaa lakia (Hes. 36:26-27, Joh. 3:5-8, Room. 8:6-13).
 5. Uuteen liittoon liitytään ottamalla uskovien upotuskaste (Hes. 36:25-27, 37:26; Apt. 2:38), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

Jer. 31:31-37, 40: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään." 


-- Herra on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä. Hän panee meren kuohumaan, aallot pauhaamaan -- Herra Sebaot on hänen nimensä, ja hän sanoo näin: -- Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani. Näin sanoo Herra: -- Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra…    ..Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton: minä en käänny heistä pois vaan osoitan heille hyvyyttä, ja he pelkäävät ja kunnioittavat minua eivätkä enää luovu minusta."

 

Jer. 32:39-40 (2017): "ja annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa heille ja heidän lapsilleen parhaaksi heidän jälkeensä. Teen heidän kanssaan iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää, ja annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he luovu minusta.

Mooseksen laissa ja Hesekielin kirjassa on profetoitu myös uusi liitto (5. Moos. 30:1-6, Hes. 37:26-27). Ne puhuvat uskovien sydämen ympärileikkauksesta ja Hesekielin kirja puhuu uskovien upotuskasteesta (Hes. 36:25-27). Jumala vaihtaa ihmisen kuolleen kivisydämen eläväksi lihasydämeksi ja kirjoittaa siihen lakinsa. Pyhä Henki ympärileikkaa ihmisen sydämen, jotta hän alkaisi noudattaa lakia. Yeshua puhui samasta asiasta sanomalla, ettei kukaan ole näkevä Jehovaa, jos hän ei synny vedestä ja Pyhästä Hengestä. Uskovien kasteessa upottaudutaan kokonaan veden alle, jolloin ihminen ikään kuin syntyy uudelleen nousemalla veden alta ylös ja Pyhä Henki saa aikaan ihmisessä mielen muutoksen.


5. Moos. 3:1-3, 6, 8 (1933/38): "Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua…    ..Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit…   ..Ja sinä kuulet jälleen Herran ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan."


Hes. 36:25-27, 37:26-27 (1933/38): "Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne…    ..Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."


Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."


Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Ilmestyskirjan lopussa todetaan, että Taivasten Valtakunnan portista pääsee sisälle ne, jotka noudattavat lakia. Nämä jakeet koskevat kaikkia kansoja, joten ne kannattaa ottaa vakavasti:

 

Matt. 19:16, 17: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?".. ..Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.


Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta."

Raamatun mukaan totuus on kirjoitettu lakiin, joten valhetta puhuvat sellaiset raamatunopettajat, joiden mukaan pakanoiden ei tarvitse noudattaa lakia uudessa liitossa.  

 

Ps. 119:142, 151 (2017): "Vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja lakisi on totuus…    ..kaikki käskysi ovat totuus."

Jesajan kirja kertoo, millä ehdoilla pakanakansat voivat päästä Herran luokse ja pelastua (Jes. 56:6-8). Heidän täytyy noudattaa sapattia, koska se on ikuinen liiton merkki Jumalan kanssa. Heidän täytyy noudattaa lakia, jotta he pysyisivät uudessa liitossa Jumalan kanssa. Jumala pyhitti sapatin, joten niin tulee seurakunnankin tehdä. Kristuksen seuraamista on pyhittää sapatti, koska niin teki myös Kristus (Matt. 5:17-18, Luuk. 4:16-17). 


2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

 

Jes. 56:1-2, 6-8 (RK): "Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja toteuttakaa vanhurskautta, sillä minun pelastukseni tulee. Se on lähellä, ja minun vanhurskauteni ilmestyy. Autuas on se ihminen, joka tämän tekee, ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka varoo saastuttamasta sapattia ja tekemästä käsillään mitään pahaa…   ..Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran kansaan palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitaan - kaikki, jotka varovat saastuttamasta sapattia ja pysyvät minun liitossani - heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja he saavat iloita minun rukoushuoneessani. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa minun alttarillani ovat minulle mieluisat, sillä minun huonettani on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo näin, hän, joka kokoaa Israelin karkotetut: Minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi."

 

Jes. 49:6, 8-9: "Ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin eloonjääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka... ..Minä olen luonut sinut toteuttamaan sen liiton, jonka tein tämän kansan kanssa, jotta saattaisit ennalleen maan, jotta uudelleen jakaisit autioituneet perintömaat, jotta sanoisit vangituille: "Lähtekää", ja pimeydessä viruville: "Tulkaa valoon!.."

 

Joh. 8:12: "Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.

 

Sapatin pyhittäminen on omistautumista Jumalalle ja ihmiselle muutenkin hyväksi. Sapatin pitäminen muistuttaa ihmistä, että Jumala on luonut maailman kuudessa päivässä, minkä takia joka seitsemäs päivä on levon ja juhlan aikaa. Tämän takia Yeshuan (Jeesuksen) yksi nimistä on Jehovah Sabbath (Sapatin Herra), koska Yeshua on luonut koko maailman ja pyhittänyt sapatin (Luuk. 6:5). 


Luuk. 6:5: "Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."


Jes. 56:2: "Onnellinen se ihminen, joka näin tekee, autuas se ihmislapsi, joka tässä pysyy, se joka pitää loukkaamattomana sapatin pyhyyden ja varoo tekemästä pahaa."


Monet kirkkokunnat ovat omavaltaisesti siirtäneet sapatin roomalaiseen juhlapäivään sunnuntaille, minkä takia ne eivät ole uudessa liitossa Kristuksen kanssa. Pakanoiden tulee noudattaa lakia, jotta he pääsevät Jumalan pyhälle vuorelle. Kuten Paavali opetti, vain lakia (oikeutta) noudattavat pakanakristityt ovat vanhurskaita (Room. 2:13, Jaak. 2:24, Apt. 10:34-35).

 

Psalmien kirjassa luetellaan ehtoja, kuka pelastuu ja kuka saa tulla Herran kasvojen eteen. Ehdoissa mainitaan mm. puhdas sydän, rehellisyys, terve Jumalan pelko ja lain noudattaminen, jotka ovat sen edellytys, että Jumala katsoo kristityn vanhurskaaksi (5. Moos. 6:24-25, Room. 2:13, Jaak. 2:24). Nämä ehdot ovat voimassa myös uudessa liitossa.


Ps. 15: "..Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi? Kuka saa asua pyhällä vuorellasi? Se, joka on rehellinen ja tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja puheet totta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa eikä saata naapuriaan huonoon huutoon. Se, joka kaihtaa kunniattomia mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Se, joka pysyy valassaan vaikka omaksi vahingokseen. Se, joka ei vaadi lainasta korkoa eikä ota lahjusta viattoman vahingoksi. Hyvin käy sen, joka näin elää."


Ps. 24:3-5: "Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi."


5. Moos. 6:24-25: "Herra, meidän Jumalamme, käski meidän noudattaa näitä käskyjä ja pelätä häntä, että me aina menestyisimme ja että hän edelleenkin antaisi meidän elää. Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'"


Luuk. 16:17 (Jeesus sanoo): "..laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."


Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.


Juutalaisuus ei määräydy lihan vaan sydämen ympärileikkauksen mukaan


Jaakobin yksi pojista oli Juuda, jonka nimestä tulee sana juutalaisuus. Juuda on hepreaksi Jehudah, joka tulee sanoista jada (ylistää, kiittää, yhtyä) ja Jehovah, mikä merkitsee ylistää tai kiittää Jehovaa (sanakirja, 1. Moos. 29:35). 


1. Moos. 29:35: "Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Nyt minä kiitän Herraa". Sentähden hän antoi hänelle nimen Juuda…"

 

Jaakobin pojat joutuivat kumartamaan veljeään Joosefia, joka oli saanut veljiinsä nähden johtavan aseman ja esikoisoikeuden. Joku voi ihmetellä, miksi Messiaan piti kuitenkin syntyä Juudan suvusta ja Jersalemin olla Juudan sukukunnan alueella? Miksi hallitsijan valtikka annetaan Juudan suvulle? Kun Joosef koetteli velijään, Juuda oli valmis tulemaan orjaksi veljensä Benjaminin sijasta. Juudalla oli itsensä uhraavaa rakkautta. Juudasta tuli johtava sukukunta, koska Messiaalla on itsensä uhraavaa rakkautta. 

 

1. Moos. 44:18, 44:32-34, 45:4-5: "Silloin Juuda astui Joosefin eteen ja sanoi... ..Minä, sinun palvelijasi, olen mennyt isälleni takuuseen pojasta ja sanonut hänelle: 'Jos en tuo häntä sinun luoksesi, olen ikuisesti syyllinen sinun edessäsi.' Salli siis minun jäädä pojan sijasta sinun orjaksesi, herra, ja anna pojan mennä kotiin veljiensä mukana. Kuinka minä voisin mennä isäni luo ilman häntä? En voisi katsella sitä murhetta, joka tulee isäni osaksi... ..Joosef sanoi veljilleen: "Tulkaa tänne minun luokseni." He astuivat lähemmäksi, ja hän sanoi: "Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä.

 

Juudan Leijona on saanut voiton (Ilm. 5:5)

Gal. 1:3-4 (RK): "Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, häneltä, joka antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta Jumalan, meidän Isämme, tahdon mukaan."

 

Ef. 5:25-26: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen..."

 

1. Moos. 49:9-10: "Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat." (Juudan Leijona on yksi Messiaan nimistä)


Raamattu ei määrittele juutalaisuutta etnisen alkuperän mukaan, vaan juutalaiset lainopettajatkin kutsuvat juutalaisiksi kaikkia niitä ihmisiä myös pakanoita, jotka noudattavat Jehovan käskyjä. Jos joku ympärileikattu juutalainen ei noudata käskyjä, Jumala ei laske häntä enää juutalaiseksi eikä edes ympärileikatuksi, koska sydämen ympärileikkaus määrää sen, onko joku ihminen juutalainen vai ei (Jer. 9:24-25). 


Jer. 9:24-25 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia: Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia, joiden hiukset on ohimoilta ajettu, jotka asuvat erämaassa, sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."

 

Lain kirjain ei saanut ihmisiä noudattamaan lakia, mutta uudessa liitossa Pyhä Henki saa aikaan sen, että ympärileikkaamaton pakana täyttää Mooseksen lain, kuten Paavali kirjoitti roomalaisille (Room. 2:25-29). Sydämen ympärileikkauksen kautta pakanoista tulee juutalaisia, jotta he voivat olla uudessa liitossa Israelin Jumalan kanssa (Jes. 14:1). Kristinuskoa on kutsuttu alun perin juutalaisten nasaretilaiseksi lahkoksi (Apt. 24:5, 14).


Room. 2:25-29 (1933/38): "Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta."


Juudan sukuluettelossa on jo nyt yksi egyptiläinen orja Jarha, joka pääsi juutalaisten sukuluetteloon avioliiton kautta, koska hänen juutalaisella vaimolla ei ollut veljiä (1. Aik. 2:34-35). Tosin Jarha oli lihaltaan ympärileikattu, koska lain mukaan Abrahamin jälkeläisten perheen miespuoliset jäsenet, ulkomaalaiset orjat mukaan lukien tulee ympärileikata (1. Moos. 17:12-13). 


1. Aik. 2:34-35 (Juudan sukuluettelosta): "Sesanilla oli tyttäriä, mutta ei poikia. Hänellä oli myös egyptiläinen orja, nimeltään Jarha, ja tälle hän antoi vaimoksi tyttärensä, joka synnytti Attain."


Lihan ympärileikkauksen kautta pakanasta tulee Israelin kansalainen, jolla on oikeus tulla temppeliin, syödä uhrilihaa, asua pysyvästi Israelissa ja omistaa Israelista maata, joka säilyy suvussa perintönä (2. Moos. 12:48-49, 3. Moos. 25:13-16). Ympärileikatut saavat myös erittäin merkittävän oikeuden saada korotonta lainaa välttämättömien elintarpeiden hankintaan. Sen lisäksi he saavat joka seitsemäs vuosi (sapattivuotena) vapautuksen jäljellä olevien velkojen maksamisesta (ns. vapauden laki; 2. Moos. 22:24, 5. Moos. 15:1-5, Jaak. 2:12-13). Ulkomailla asuvilla ympärileikkaamattomilla miehillä ei ole näitä oikeuksia ja velvollisuuksia (Apt. 21:23-26, Gal. 5:3), mutta heillä on velvollisuus noudattaa muuten lakia (Room. 2:9-13, Apt. 10:34-35).


2. Moos. 12:48-49: "Jos luonasi asuu maahan muuttanut siirtolainen, joka tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, hänen on ympärileikkautettava itsensä ja jokainen perheeseensä kuuluva mies ja poika. Silloin hän voi tulla mukaan pääsiäisen viettoon, ja hänet katsottakoon maan pysyväksi asukkaaksi, mutta kukaan ympärileikkaamaton ei saa syödä pääsiäislammasta. Sama laki koskee sekä syntyperäistä israelilaista että keskuuteenne asumaan muuttanutta siirtolaista."

 

Gal. 5:3: "..joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä.


Jopa Israelin Jumalaan uskovat palestiinalaiset (filistealaiset) tulevat liittymään Juudan sukuun ja asumaan heidän keskellään, mikä on mahdollista, koska he ovat jo muutenkin ympärileikattuja (Sak. 9:7, Hes. 47:22-23). Jos suomalainen mies haluaa muuttaa pysyvästi Israeliin, hänen on otettava ympärileikkaus samalla tavalla, miten kreikkalainen Timoteus otti ympärileikkauksen Paavalilta (2. Moos. 12:48-49, Jes. 52:1, Apt. 16:1-3). Paavali ja Timoteus eivät joutuneet eroon Kristuksesta eivätkä menettäneet armoaan suoritetun ympärileikkauksen takia, mistä kertoo syvemmin artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'.


Sak. 2:14-15: " -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa"


Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin."


Sak. 9:7: "Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät, saastaiset ruoat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon"


Jes. 52:1: "Herää, Siion, herää, pukeudu voimaasi, pue yllesi loistavat vaatteet, pyhä kaupunki, Jerusalem! Koskaan enää ei katujasi polje ympärileikkaamaton eikä epäpuhdas."


Apt. 16:3: "Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan, ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen."


Uusi liitto uudistaa vanhan liiton ehdot, jotta Israel pysyisi liitossa Jumalan kanssa


Uusi liitto palauttaa Israelin ja Juudan kansat liittosuhteeseen Israelin Jumalan Jehovan kanssa (Jer. 31:36-38). Uutta liittoa ei olisi edes tarvittu, jos Israel olisi lakia noudattanut, koska uusi liitto sisältää kaikki vanhan liiton ehdot (Hepr. 8:7). Uusi liitto on itse asiassa uudistettu ensimmäinen liitto. Yeshua sanoi, ettei laista kumota mitään, joten nämä ehdot ovat voimassa uudessa liitossa maailman loppuun asti (Matt. 5:17-18). Uusi liitto tulee vanhan liiton tilalle, koska ensimmäinen liitto purettiin Israelin tekemän laittomuuden takia. Jotta voimme ymmärtää, mitä uusi liitto tarkoittaa, meidän tulee tutkia myös vanhan liiton ehtoja, koska ne tulevat uudelleen voimaan uudessa liitossa. 


Hepr. 8:7: "Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista."


5. Moos. 5:1-3: "Mooses kutsui koolle kaikki israelilaiset ja sanoi heille: "Kuulkaa, israelilaiset, ne lain käskyt ja säädökset, jotka minä teille tänään julistan. Painakaa ne mieleenne ja eläkää tarkoin niiden mukaan. "Herra, meidän Jumalamme, teki meidän kanssamme liiton Horebilla. Hän ei tehnyt tätä liittoa vain meidän isiemme kanssa, vaan myös meidän kanssamme, kaikkien meidän, jotka nyt olemme elossa ja täällä."


5. Moos. 28:69: "Nämä ovat sen liiton sanat, jonka Herra käski Mooseksen tehdä israelilaisten kanssa Mooabin maassa, sen liiton lisäksi, jonka hän oli tehnyt heidän kanssaan Hoorebilla."


Keskeiset ehdot liitoissa ovat:


Jos Israel noudattaa Mooseksen lakia:

 1. Jumala korottaa Israelin muiden maiden yläpuolelle ja asettaa juutalaiset miehet kuninkaalliseksi papistoksi hallitsemaan kaikkia kansoja.
 2. Israel saa asua luvattussa maassaan rauhassa ja Jumala asuu kansansa keskellä temppelissä
 3. Israel saa suuria siunauksia ja yltäkylläisen elämän.

Jos Israel ei noudata Mooseksen lakia ja alkaa palvelemaan epäjumalia:

 1. Israel saa päälleen ankaria kirouksia mm. sotia, kulkutauteja, nälänhätää ja kuolemaa.
 2. Jumala antaa Israelille erokirjan ja liitto purkautuu uskottoman vaimon kanssa
 3. Israel ajetaan pois kotimaastaan määräajaksi ja temppeli tuhoutuu, mikä kertoo kansan ajamisesta pois Jumalan kasvojen edestä, mutta Israelin paluun jälkeen temppeli jälleenrakennetaan.

Paavali opetti liittojen ehtojen mukaisesti myös roomalaisia pakanoita. Hän sanoi, että siunaukset ja kiroukset tulevat niin juutalaisille kuin pakanoille sen mukaan, miten he lakia noudattavat. Jumala ei tee eroa kansojen välille, joten kaikilla on samat liiton ehdot ja sama laki (Apt. 10:34-35). Tuomiossa ei oteta edes huomioon sitä, tiesikö pakana Mooseksen laista vaan ainoastaan se, noudattiko hän sitä. Kuten Paavali sanoo, vain lakia noudattavat kristityt ovat vanhurskaita, joten pakanat eivät voi koskaan saavuttaa vanhurskautta, jos he eivät lakia opiskele eivätkä noudata uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). 


3. Moos. 24:22: "Sama laki koskee teitä kaikkia, niin siirtolaisia kuin syntyperäisiä israelilaisia, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne."


4. Moos. 15:15-16: "..Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te. Sama laki ja samat säädökset koskevat sekä teitä että teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia."


Room. 2:6-13: "Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Roomalaiskirjeen toisessa luvussa on kohta, joka voi hämmästyttää luterilaiset, helluntailaiset ja muut klassisen kristinuskon harjoittajat. Paavali sanoo, että vanhurskaus tulee lain tekojen perusteella (Room. 2:6, 13). Samalla tavalla opettivat myös Yeshua ja Jaakob (Matt. 19:16-19, Jaak. 2:24). 


Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."


Jos jollakin on luterilainen raamattunäkemys, hän ei pysty Paavalin opetusta käsittämään. Todellisuudessa Paavali ei opeta ristiriitaisesti itsensä kanssa. Laissa on myös käsky uskoa Kristusta, joten ilman sen käskyn täyttämistä ei voi saavuttaa vanhurskautta. Paavali huomautti toisessa asiayhteydessä sanomalla, ettei lain teot yksin riitä, koska pitää myös uskoa (Room. 9:30-33). Vanhurskaus edellyttää lain noudattamista ja uskoa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Jos näistä ottaa toisen pois, silloin menettää vanhurskautensa ja pelastuksensa (Matt. 5:17-20, 7:21-23; Room. 2:13, Jaak. 2:24; Ilm. 14:12).


Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."


Jos Israel noudattaa lakia, Israelin Jumala Jehovah tulee asumaan kansansa keskellä Jerusalemin temppelissä. Jos Israel hylkää Jumalansa eikä noudata lakia, Jumala ajaa kansansa pois kasvojensa edestä, poistuu temppelistä ja antaa sen tuhoutua. Rangaistus on kuitenkin määräaikainen, koska Jumala lupauksensa mukaisesti hakee Israelin tulevan sukupolven ulkomailta takaisin kotimaahansa ja temppeli jälleenrakennetaan.


Sak. 2:14-17: " -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. -- Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä! Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan."


Joos. 23:16: "Jos te rikotte liiton säädökset, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän pitää, ja ryhdytte palvelemaan ja kumartamaan muita jumalia, Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja te häviätte pian tästä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut."


1. Kun. 9:3-9: "Herra sanoi hänelle: "Minä kuulin nöyrän rukouksesi, jonka osoitit minulle. Minä olen pyhittänyt rakentamasi temppelin ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuinsijan. Se on alati oleva silmissäni ja sydäntäni lähellä. Jos sinä vaellat minun teitäni yhtä ehjin ja vilpittömin mielin kuin isäsi Daavid, jos teet kaiken käskyjeni mukaan ja noudatat minun säädöksiäni ja lakejani, minä pidän ajasta aikaan pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi. Olenhan sanonut isällesi Daavidille, että Israelin valtaistuimella on aina oleva hänen sukuunsa kuuluva mies. "Mutta jos te ja teidän jälkeläisenne käännytte pois minun teiltäni ettekä noudata minun säädöksiäni ja määräyksiäni, jos te käännytte palvelemaan toisia jumalia ja kumarratte niitä, niin minä hävitän Israelin kansan tästä maasta, jonka olen sille antanut. Temppelin, jonka olen nimelleni pyhittänyt, minä hylkään ja hävitän, ja kaikkien kansojen parissa Israelista tulee pilkan kohde ja varoittava esimerkki. Tästä temppelistä tulee sellainen rauniokasa, että jokainen ohikulkija tyrmistyy ja kysyy: 'Miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?' Hänelle vastataan: 'Siksi, että israelilaiset hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka toi heidän isänsä pois Egyptistä, ja turvautuivat toisiin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän kärsittäväkseen.'"


Israelin Jumala Jehovah opetti kansalleen lain, jotta se opettaisi sen kaikille kansoille noudatettavaksi. Näin Jehovah valmisti kansaansa tuhatvuotista rauhavaltakuntaansa varten, jolloin juutalaisista ympärileikatuista miehistä tulee Jehovan kuninkaallinen papisto, joka tulee hallitsemaan koko maailmaa Kristuksen kanssa (2. Moos. 19:5-6). Pietari ei asettanut yleistä pappeutta, vaan viittasi juuri tähän lainkohtaan juutalaisista miehistä (1. Piet. 2:9, Ilm. 1:6). Yeshuan 12 opetuslasta olivat ympärileikattuja juutalaisia, joista tulee 12 Israelin sukukunnan ruhtinasta tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan (Matt. 19:28) ja Johannes Kastajasta tulee koko valtakunnan ruhtinas (Matt. 11:11; Hes. 44:3, 48:21-22). 


2. Moos. 19:5-6: "Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille."


1. Piet. 2:9: "Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa."


Jos juutalaiset kunnioittavat vanhempiaan, pitävät pellot kesannolla sapattivuotena ja noudattavat lakia, he saavat asua rauhassa omassa maassaan (3. Moos. 25:18-22). Jos Israel rikkoo liiton, Jehovah ajaa heidät pois maastaan ja antaa temppelinsä tuhoutua (5. Moos. 30:17-18, 1. Kun. 9:6-9), mutta kurituksen jälkeen tuo uuden sukupolven takaisin luvattuun maahan, jolloin temppeli rakennetaan uudelleen (Hes. 37:21-22, 26-28; Sak. 6:11-15). Israel jätti noudattamatta sapattivuoden kesannointivelvoiteen 70 kertaa, joten se sai rangaistukseksi karkotuksen Babyloniaan 70 vuoden määräajaksi, minkä jälkeen Israel sai palata takaisin (3. Moos. 26:40-46, Jer. 29:10). 


3. Moos. 25:18-19: "Noudattakaa minun käskyjäni ja pitäkää minun lakini, niin saatte asua turvallisesti maassanne. Maa antaa teille hedelmänsä, niin että saatte syödä kylliksenne ja elää rauhassa."


Ef. 6:2-3: "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: "jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä"."


5. Moos. 5:16: "'Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."

 

5. Moos. 4:40: "Noudattakaa hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä teille tänään annan, että te ja teidän jälkeläisenne menestyisitte ja saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille ikuisiksi ajoiksi." 


Jos Israel noudattaa lakia, Jehovah siunaa heitä antamalla heille paljon lapsia, ruokaa, vaurautta ja rauhan (5. Moos. 28:1-14). Siunaukset toteutuvat täydessä laajuudessa vasta uudessa liitossa tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana.


5. Moos. 28:1-5, 9-10, 13: "Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne. "Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. "Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. "Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne…  ..Jos noudatatte Herran, Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen teitään, hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut. Kaikki kansat saavat nähdä, että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen, ja silloin ne pelkäävät teitä...   ..Herra asettaa teidät ensimmäisiksi, ja te nousette muiden silmissä aina vain ylemmäksi, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan, ja noudatatte niitä ja elätte niiden mukaan."


Jumala jopa käski kansaansa koettelemaan Häntä maksamalla Jerusalemin temppelin leeviläiselle papistolle täydet kymmenykset, jolloin Jumala antaa suuret sateet ja sadon, mistä on helppo maksaa kymmenykset. Jumala haluaa sanoa, jos kansa pitää liiton ehdot, Hän on uskollinen ja täyttää oman osuutensa liitossa.


Mal. 3:10: " -- Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. -- Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen."


Laki ei käske maksamaan kymmenyksiä kenellekään muulle kuin Jerusalemin temppelin alaisille leeviläisille papeille, mikä johtuu myös siitä, etteivät he saa omistaa peltomaata, joka antaisi heille ruuan (4. Moos. 18:21, 24). Jos helluntailaiset papit vaativat seurakunnalta kymmenyksiä, se ei perustu lakiin kymmenyksistä.


Jotkut kristityt tuskailevat sen asian kanssa, että kun he ovat alkaneet uskoa Jeesukseen, niin siunauksia ei kuulu. Tämä johtuu yleensä kahdesta asiasta: 

 1. Klassisen kristinuskon kirkkokunnat kuten esim. luterilaisuus ja helluntailaisuus, eivät noudata lakia, joten heidän kohdalla ei ole voimassa mitkään Jumalan lupaukset siunauksista (Sananl. 28:9-10, Matt. 5:19-20). 
 2. Jokaisen ihmisen usko ensin koetellaan sen asian selvittämiseksi, onko usko aitoa ja kestävää (1. Piet. 1:7, 4:12-14). Mooseksen lakia noudattava vanhurskas kristitty voi aluksi jopa menettää koko omaisuutensa uskonsa takia, mutta jos hän kestää uskollisuudessaan Kristukselle, hän tulee saamaan suuria siunaksia, mitä kutsutaan Joosefin tieksi (Matt. 19:29). Kaikista uskovista ei tarvitse tulla miljonäärejä ja pelkästään ikuisen elämän saaminen on niin suuri lahja, ettei sitäkään voi rahassa mitata (1. Piet. 1:18-19).

Sananl. 28:9-10: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus. Joka suoran tien kulkijaa viettelee väärään, putoaa omaan kuoppaansa, mutta nuhteeton saa kyllälti hyvää."


1. Piet. 4:12-14: "Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki."


Matt. 19:29: "Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän."


Liittojen ehtojen mukaan jos Israel ei noudata lakia, heidän päälleen putoaa kiroukset, jolloin he kärsivät sodista, orjuudesta, kulkutaudeista, nälästä, lapsettomuudesta yms. ja lopulta he tuhoutuvat (5. Moos. 28:15-68). Jeremia kertoi Israelin ja Juudan kansoille, että ne saavat päälleen liiton ehdoissa mainitut kiroukset, koska he eivät noudattaneet lakia.

 

5. Moos 28:45-48: "Teidän osaksenne tulevat kaikki nämä kiroukset. Ne kohtaavat teitä ja lankeavat teidän päällenne, ja viimein te tuhoudutte, koska ette totelleet Herraa, Jumalaanne, ettekä noudattaneet hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka hän teille antoi. Nämä kiroukset ovat ikuisina todisteina ja tunnusmerkkeinä teidän ja jälkeläistenne osaksi tulleesta rangaistuksesta. "Koska te ette palvelleet Herraa, Jumalaanne, iloisin mielin ja sydämen halusta, vaikka teillä oli kaikkea yltäkyllin, te joudutte nälissänne ja janoissanne, alastomina ja kaikkea puutetta kärsien palvelemaan vihollisianne, jotka Herra lähettää kimppuunne. Hän panee teidät kantamaan rautaista iestä, kunnes tuhoudutte.

 

3. Moos. 26:14-21, 32-33: "Jos ette kuuntele minua ettekä noudata kaikkia näitä säädöksiä ja jos te halveksitte minun käskyjäni ja ylenkatsotte minun lakejani ettekä noudata kaikkia minun säädöksiäni, vaan rikotte liiton, niin minä rankaisen teitä. Minä lähetän teille varoitukseksi hivuttavan taudin ja kuumeen, jotka riuduttavat silmänne ja kuluttavat elinvoimanne. Te kylvätte turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sadon. Minä käännyn teitä vastaan, niin että viholliset lyövät teidät taistelussa. Teidän vihamiehenne hallitsevat teitä, ja lopulta te pakenette silloinkin, kun kukaan ei aja teitä takaa. "Jos ette sittenkään tottele minua, minä kuritan teitä seitsenkertaisesti syntienne tähden. Minä murskaan teidän voimanne ja ylpeytenne, taivas teidän yllänne tulee raudankovaksi ja maa teidän allanne pronssin kaltaiseksi. Teidän voimanne kuluvat hukkaan, kun maa ei tuota satoa eivätkä puut kanna hedelmää. "Jos te yhä vain niskoittelette ettekä suostu kuulemaan minua, minä kuritan teitä vielä seitsemän kertaa ankarammin syntienne tähden... ..Minä teen teidän maanne niin autioksi, että teidän vihollisennekin, jotka tulevat sinne asumaan, kammoksuvat sitä. Ja teidät minä hajotan vieraiden kansojen sekaan, minä karkotan teidät paljastettu miekka kädessäni. Teidän maastanne tulee autiomaa, ja teidän kaupunkinne muuttuvat rauniokasoiksi.

 

Jer. 11:3-11: "Puhu heille näin: Kuulkaa, näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirottu olkoon jokainen, joka ei pidä liittoni säädöksiä! Minä annoin ne teidän isillenne ja käskin heidän noudattaa niitä, kun toin heidät Egyptin sulatusuunista. Minä sanoin heille: 'Kuulkaa minua ja noudattakaa kaikkia käskyjäni! Silloin te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne ja pidän voimassa sen valan, jonka vannoin teidän isillenne. Lupasin antaa heille maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja tässä maassa te nyt elätte.'" Minä vastasin: "Kyllä, Herra!" Herra puhui minulle: "Julista Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla kaikki, mitä minä käsken! Sano näin: Painakaa mieleenne tämän liiton sanat ja eläkää niiden mukaan. Siitä lähtien, kun toin isänne Egyptin maasta, aina tähän päivään asti, minä olen kehottanut pitämään tämän liiton. Jatkuvasti minä kehotin isiänne ja sanoin: 'Kuulkaa minua!' Mutta he eivät totelleet, eivät ottaneet kuuleviin korviinsa minun sanojani, vaan jokainen kulki oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan. Niin minä toteutin uhkaukseni, koska he eivät noudattaneet liiton ehtoja, jotka olin heille säätänyt." Herra sanoi minulle: "Juudan ja Jerusalemin asukkaat ovat salaliitossa minua vastaan. He tekevät nyt vuorostaan samoja syntejä kuin esi-isänsä, jotka kieltäytyivät kuulemasta minun sanojani. He seuraavat muita jumalia ja palvelevat niitä. Israel ja Juuda ovat rikkoneet liiton, jonka minä tein heidän isiensä kanssa." Sen tähden Herra sanoo: "Minä tuon heidän päälleen onnettomuuden, ja sitä he eivät voi väistää. Silloin he huutavat minua avuksi, mutta minä en kuuntele heitä."


Jumalan liitto Israelin kanssa on kuin avioliitto. Jos Israel on uskoton, Jumala antaa Israelille erokirjan ja lähettää kansan pois luvatusta maastaan. Koska niinä aikoina Israel oli jakautunut kahteen valtioon, ensin erokirjan sai pohjoinen Israel ja sitten eteläinen Juuda. Uskottomuus johti liiton purkautumiseen, mistä profeetta Sakarja ilmoitti juutalaisille (Sak. 11:10-11). Heprealaiskirje ei ilmoita ensimmäistä kertaa vanhan liiton purkamisesta, vaan viittasi profeettojen ilmoitukseen asiasta (Hepr. 8:13). Jumala on kuitenkin ilmoittanut, ettei Hänen vihansa Israelia ja Juudaa vastaan kestä ikuisesti, missä on sanoma uudesta liitosta Israelin ja Juudan kanssa, jolloin Jumala yhdistää Israelin ja Juudan takaisin yhdeksi Israelin valtioksi (Hes. 37:16-28).


Sak. 11:10-11: "Tämän sanottuani löin palasiksi toisen sauvoista, "Armon", ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Näin siis purkautui tämä liitto sinä päivänä…"


Jer. 3:6-12: "Herra sanoi minulle kuningas Josian aikana: "Näetkö, mitä tuo Luopio-Israel on tehnyt? Hän on käynyt jokaisella korkealla kukkulalla ja jokaisen vihreän puun alla harjoittamassa haureutta. Minä ajattelin, että tehtyään kylläkseen kaikkea tätä hän lopulta palaa luokseni, mutta ei hän palannut. "Sen näki hänen sisarensa Petturi-Juuda. Ja vaikka minä lähetin Luopio-Israelin pois hänen aviorikoksensa vuoksi ja annoin hänelle erokirjan, ei hänen sisarensa Petturi-Juuda siitä säikähtänyt, vaan rupesi portoksi hänkin. Minä jouduin sen näkemään. Huoruuteen mieltyneenä Juuda häpäisi maan. Hän palveli kiviä ja puita jumalina ja oli uskoton minulle. Kaiken tämän jälkeen ei Israelin petollinen sisar Juuda vieläkään palannut minun luokseni koko sydämestään, vaan valheellisin mielin." Näin sanoi Herra. Herra sanoi minulle: "Kuitenkin Luopio-Israel on viattomampi kuin Petturi-Juuda. Mene ja huuda nämä sanat pohjoiseen päin: -- Käänny, Luopio-Israel, sanoo Herra! Minä en enää ole vihoissani sinulle, minä olen armollinen, sanoo Herra, ei minun vihani jatku loputtomiin."


Hepr. 8:13: "Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian."


Kun Israel oli laittomuutensa takia ajettu kotimaastaan pois Babyloniaan pakkosiirtolaiseksi, Daniel totesi rukouksessaan, että Israelin päälle oli kaatunut ne kiroukset, joista Jehovah oli laissa varoittanut. Kun Paavali opetti olemisesta armon ja lain alla, hän viittasi juuri näihin laissa mainittuihin siunauksiin ja kirouksiin (Room. 6:14-16). Jos kristitty noudattaa lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin, hän on armon alla (2. Moos. 20:6). Jos joku ei halua noudattaa lakia, hän joutuu lain kirousten eli lain alle.

 

Jos joku raamatunopettaja sanoo, ettei meidän tarvitse noudattaa lakia, koska emme ole lain alla, hän ei tiedä mistä puhuu. Lain noudattaminen ei vie ketään lain alle, mutta lain rikkominen vie lain kirousten alle. Lain tahallinen noudattamatta jättäminen vie kristityn aina lain alle, vaikka hän olisi ylistänyt Jeesusta ja puhunut kielillä (Matt. 7:21-23, Hepr. 10:26-28).


Dan. 9:11-14: "Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikennut sinun tieltäsi eikä ole totellut sinua. Ja niin meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan, lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Sinä toteutit sanasi, jonka olit puhunut meitä ja meidän johtajiamme vastaan, ja tuotit meille niin suuren onnettomuuden, ettei sellaista ole nähty missään muualla taivaan alla kuin Jerusalemissa. Meidän osaksemme tuli koko se rangaistus, josta Mooseksen laissa on kirjoitettu. Me emme yrittäneetkään lepyttää sinua, Herra, meidän Jumalamme, emme luopuneet synneistämme emmekä noudattaneet sinun tahtoasi. Niin sinä sanasi mukaisesti tuotit meille onnettomuuden. Sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet oikeudenmukainen kaikissa töissäsi, mutta me teimme väärin, kun emme kuunnelleet sinun ääntäsi."


5. Moos. 29:17-20: "Älköön siis teidän joukossanne olko ainoatakaan miestä tai naista, sukua tai sukukuntaa, jonka sydän tänä päivänä kääntyisi pois Herrasta, meidän Jumalastamme, mennäkseen palvelemaan noiden kansojen jumalia; älköön teidän keskuudessanne olko juurta, josta kasvaa koiruohoa ja marunaa, niin että se, joka kuulee tämän valan sanat, siunaisi itseänsä sydämessään sanoen: 'Minun käy hyvin, vaikka vaellankin sydämeni paatumuksessa'. Siten hän hukuttaisi kaikki, sekä kostean että kuivan maan. Herra ei tahdo antaa hänelle anteeksi, vaan silloin suitsuaa Herran viha ja kiivaus sitä miestä vastaan, ja kaikki se kirous, joka on kirjoitettu tähän kirjaan, laskeutuu hänen päällensä, ja Herra pyyhkii pois hänen nimensä taivaan alta. Ja Herra erottaa hänet kaikista Israelin sukukunnista, tuottaakseen hänelle onnettomuuden, kaikki ne kiroukset, jotka sisältyvät tähän lain kirjaan kirjoitettuun liittoon."


Room. 6:14-16: "Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."


2. Moos. 20:6: "Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."


Uusi liitto on enemmän lakiliitto kuin vanha, jossa oli myös säädökset armosta


On olemassa sellaisia raamatunopettajia, jotka väittävät vastoin parempaa tietoa, että uuden liiton järjestys on täysin erilainen kuin vanhan liiton. Jumala teki uuden liiton, jottei Hänen Israelille antamat lupaukset tulisi mitättömäksi. Liiton ehdot ovat siis samat.


Jos uudessa liitossa ei olisi Mooseksen laki voimassa, silloin ei olisi enää Israelia. Tämä on juuri sitä korvausteologia, joka väittää kirkon korvanneen Israelin, mitä yleisesti pidetään epäraamatullisena harhaoppina. 


Uusi liitto uudistaa vanhan liiton ehdot, jolloin Jumala uudistaa lupauksensa Israelille, mikä sanotaan täysin selvästi Jeremian kirjan profetiassa uudesta liitosta. Israelin Jumala Jehovah jopa sanoo pitävänsä voimassa uudessa liitossa saman järjestyksen, mikä oli vanhassa liitossa (Jer. 31:31-37, Matt. 5:17-18). Jos joku raamatunopettaja väittää, että uudessa liitossa on eri järjestys kuin vanhassa liitossa, se on täysin Raamatun vastaista antikristillistä puhetta (Dan. 7:25).


Jer. 31:36-37: "..Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani. Näin sanoo Herra: -- Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.


Raamatunopettajat myös väittävät vastoin parempaa tietoa, että uudessa liitossa olisi voimassa joku uusi laki, koska lakiliitto on kumottu ja sen tilalle on tullut armoliitto, jonka sisältöä he eivät kykene määrittelemään Raamatun avulla. Uudessa liitossa on täsmälleen sama laki kuin vanhassa, mutta uudessa liitossa lakia noudatetaan Pyhän Hengen antamalla voimalla (Matt. 5:17-20, Room. 8:6-13). Uusi liitto on todellisuudessa enemmän lakiliitto kuin vanha liitto. Laissa on säädökset myös armosta ja Messias profetiat, joten armo ei ole koskaan ollut poissa Mooseksen laista eikä myöskään vanhasta liitosta. 

 

2. Moos. 34:6-7: "Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi hänen kuultensa: "Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit..."

 
4. Moos. 14:20: "Herra sanoi: "Minä annan anteeksi, niin kuin pyysit."

 

Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä."

 

5. Moos. 30:3 (1933/38): "niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua…"  


Eräät raamatunopettajat käyttävät väärin Heprealaiskirjeen jaetta 7:12 väittämällä: koska on tapahtunut lain muutos, uudessa liitossa koko laki on vaihtunut toiseksi. Samalla he sivuuttavat saman kirjeen jakeissa 10:26-28 olevan opetuksen, että Mooseksen lain hylkääminen johtaa Kristuksen armon menettämiseen. Miten on mahdollista, että laki voisi muuttua, jos lain hylkääminen johtaa kuitenkin armon menettämiseen? 


Raamattua ei voi soveltaa irti asiayhteydestä, kuten nämä raamatunopettajat tekevät. Mooseksen laissa ja profeetoissa on kaksi eri lakia ylipappeudesta. Messiaan tultua, ylipappeus siirtyy Aaronin suvulta Juudan suvusta syntyvälle Messiaalle, mutta sekin muutos on edeltä kirjattu lakiin, joten laki ei muutu, mutta sen soveltamiskohta muuttuu.


Hepr. 7:12-17 (1933/38): "Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan"."


Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Samanlainen huijaus on väittää, ettei uudessa liitossa ole enää voimassa Mooseksen lakia, koska Kristuksen laki on korvannut sen. Seurakunta voi mennä tähän halpaan, jos he eivät osaa Raamattua. Uuden testamentin mukaan Kristuksen laki on Mooseksen laki, jonka Messias profetiat ovat toteutuneet Yeshuassa (Apt. 25:8, 1. Kor. 9:21). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Petri Paavola on salaliittoteoreetikko, joka kumosi Kristuksen lain ja johti lahkonsa harhaan'.


Apt. 24:14, 25:8, 28:3: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan…   ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."


1. Kor. 9:21: "..en olekaan Jumalan lakia vailla -- onhan minulla Kristuksen laki."


Luuk. 24:44: "Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu."


Nämä raamatunopettajat suhtautuvat hyvin vastenmielisesti Jerusalemiin rakennettavaan Messiaan temppeliin. He yrittävät kaikin keinoin väittää, ettei tuhatvuotisen rauhanvaltakunnassa ole enää temppelirakennusta, koska Jeesus on itse temppeli, jolloin he vetoavat Ilmestyskirjan jakeeseen 21:22, minkä he irrottavat asiayhteydestä. Jae kertoo, miten viimeisen tuomion jälkeen Jumalan pyhät tulevat näkemään Isän ja Pojan kasvot, joten heidän valtaistuimensa ympärillään ei tarvita enää seiniä ja esiriippua. Toisissa kohdissa Ilmestyskirja kertoo Taivaassa olevasta temppelistä, sen ovista ja liitonarkusta (Ilm. 11:19, 15:5-8). 


Ilmestyskirja profetoi maalliseen Jerusalemiin rakennettavasta Jumalan temppelistä, jossa on alttari. Johannes käskettiin mittaamaan temppeli ja sen alttari, mikä viittaa Hesekielin kirjassa olevaan profetiaan tästä temppelistä (Hes. 40-43), jossa mitattiin temppelin pituuksia. Vaikka jokainen vanhurskas ihminen on Pyhän Hengen temppeli, se ei korvaa temppelirakennusta, josta tulee Jehovah Yeshuan (Herran Jeesuksen) koti ja valtaistuimen sija tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan. Messiaan temppelistä ja Melkisedekin järjestyksen mukaisesta ylipappeudesta kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.


Ilm. 11:1-2: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan."


Hes. 40:5, 43:4-7: "Minä näin, että siellä oli temppelialue ja sen ympärillä joka puolella muuri. Miehen kädessä oleva mittakeppi oli kuusi kyynärää pitkä, ja kyynärä oli kämmenenleveyden verran tavallista kyynärää pitempi. Hän mittasi kepillä muurin, ja se oli kuusi kyynärää paksu ja kuusi kyynärää korkea…    ..Herran kirkkaus meni temppeliin portista, joka on itää kohti. Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin. Joku puhutteli minua, ja minä kuulin sen äänen tulevan temppelistä -- mies seisoi yhä minun vieressäni. Ääni sanoi minulle: "Ihminen, tämä on minun valtaistuimeni sija ja koroke minun jalkojeni alla. Täällä minä olen asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti."


On hämmästyttävää, että vaikka Yeshua (Jeesus) sanoi, älkää edes kuvitelko, että Minä olen tullut lakia kumoamaan, vaan sitä noudattamaan ja laki on voimassa maailman loppuun asti (Matt. 5:17-18), niin eräät raamatunopettajat selittävät tämän vastaisesti, että Kristus olisi lopettanut lain tai laki ei koskisi pakanoita. Miten ihmeessä pakanat voivat sitten liittyä Yeshuan asettamaan uuteen liittoon, jos uudessa liitossa Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen? Raamatussa ei mitään sellaista pakanallista uutta liittoa, jossa syödään joulukinkkua, tehdään töitä sapattina, annetaan naisten opettaa seurakuntaa ja torjutaan Messiaan temppeli Jerusalemissa. Yeshuan sanat merkitsevät myös sitä, että Raamatussa olevat profetiat Jerusalemiin rakennettavasta Messiaan temppelistä tuleva toteutumaan kirjaimellisesti.


Erkki Koskenniemi YouTubessa

Yksi tällainen raamatunvääristelijä on teologian tohtori Erkki Koskenniemi, joka on mitätöinyt lain hyvin ovelilla tekosyillä. Jotka osaavat Raamatun hyvin, havaitsevat heti hänen tekemät alkeelliset asiavirheet. Koskenniemen harhaoppejaan Mooseksen laista käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Millä avaimilla Raamattu avautuu?'.

 

Ps. 50:16-17, 21: "Jumalattomalle Jumala sanoo: "Miten sinä voit kertoa käskyistäni, kuinka uskallat puhua minun liitostani, sinä, joka et ota vastaan ojennusta vaan heität käskyni selkäsi taakse?.. ..Pysyisinkö hiljaa, kun sinä teet noin? Sinä luulet, että minä olen sinun kaltaisesi. Mutta minä panen sinut vastaamaan teoistasi, asetan sinut tuomiolle."


Yksikään Messias profetia ei ilmoita, että Messias tulisi lopettamaan lain, mutta Danielin kirjan mukaan antikristus lopettaa lain (Dan. 7:25). Sen sijaan Messias profetiat kertovat, että Yeshua saa kaikki kansat noudattamaan oikeutta (Mooseksen lakia).


Jes. 42:1: "Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen."


Miika 4:1-3 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka…"


Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."


Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

 

Viimeisen tuomion perusteet


Suomen teologinen instituutti (STI) antaa mm. luterilaisille papeille täydennyskoulutusta. Eksegetiikan professori Lauri Thurén piti 24.11.2018 instituutissa luennon 'Minun oli nälkä - The Final Countdown', jossa hän käsitteli yksityiskohtaisesti Matteuksen evankeliumin luvussa 25 olevaa Yeshuan (Jeesuksen) opetusta viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31-46). Viimeisessä tuomiossa herättää huomiota seuraavat asiat:


 1. Mitään jakoa ei tehdä juutalaisten ja pakanoiden välille. Tuomio annetaan kaikille kansoille samoilla perusteilla.

 2. Tuomio perustuu yksin tekoihin ja laiminlyönteihin.

 3. Uskosta ei sanota mitään.


 

Matt. 25:31-33, 41-46: "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen…     .."Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.' "Silloin nämäkin kysyvät: 'Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?' Silloin hän vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.' "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."


Thurén totesi, että protestanttien on hyvin hankala ymmärtää tätä opetusta, koska se näyttäisi kumoavan luterilaisen kirkon opit. Thurén totesi, ettei opetusta voi kuitenkaan sivuuttaa, koska sitä ei ole antanut profeetta tai apostoli, vaan nyt Jeesus kertoo, miten kaikki kansat tulevat tuomituiksi. 


Professori Lauri Thurén avasi luentonsa näillä sanoilla (YouTube-video):

"Noniin, tämä on aika karua puhetta [Matt. 25:31-46]. Meillä on aika vähän Raamatussa itseasiassa tekstejä, joissa kerrotaan, miten tämä viimeinen tuomio lopulta sitten ja millä perusteella se käydään ja miten se tapahtuu. Ja kun tässä vieläpä Jeesus itse kertoo siitä eikä mikään muu profeetta tai apostoli tai evankelista, niin tätä ei ihan niin voi sivuuttaa. Kun tämä teksti on siis aika hankala ja varsinkin protestanteista yleensä tuntuu siltä, että että tässä kumotaan kaikki se, mitä sunnuntaina julistetaan kirkossa. 

 

Jotenkin tästä pitäisi selvitä. Tietysti kaikkein helpoin selviämismalli olisi luterilainen. Lutheria pikkusen vinosti siteeraten on todeta, että jos joku kohta tuntuu vaikealta, niin nostetaan hattua ja mennään eteenpäin ja luetaan niitä kohtia, jotka ovat helppoja. Eli se on vähän sama, kuin Jeesus tulee kertomaan, miten viimeinen tuomio menee ja me sanotaan, että suu kiinni, me tiedetään paremmin. Ei se näin mene. Kyllä meidän pitää pystyä tutkimaan, mitä tässä tekstissä oikein sanotaan."


Lauri Thurén saarnaa YouTubessa
Yleisössä oli ilmeisesti monta luterilaista pappia kuuntelemassa luentoa, joten he alkoivat yhdessä etsimään erilaisia selitysmalleja sen ongelman ratkaisemiseksi, että Yeshuan (Jeesuksen) opetus todellakin kumoaa protestanttisen raamattunäkemyksen vanhurskaudesta ja pelastuksen ehdoista. Kun Thurén oli oppilaidensa kanssa käynyt läpi monta erilaista selitysmallia, hän antoi lopuksi oman ratkaisunsa kiinnittämällä huomiota, että Matteuksen evankeliumi ei lopu lukuun 25 vaan sen jälkeen puhutaan Jeesuksen ristinkuolemasta Golgatalla. Thurénin selityksessä on kuitenkin se heikkous, ettei Yeshuan (Jeesuksen) ristinkuolema kumonnut Yeshuan opetuksesta mitään (Matt. 5:17-18). Viimeinen tuomio käydään juuri niin, kuten Raamattu siitä ilmoittaa.

Suomen teologinen instituutti on julkaissut Thurénin luennosta videon YouTube-kanavallaan, jonka keskusteluosassa on mielenkiintoisia kommentteja (YouTube-video). Kun luterilaiset kirjanoppineet yrittävät saada jotenkin selvää viimeisen tuomion perusteista, esille astuu maallikko, lääkäri Veli-Pekka Joki-Erkkilä, joka selittää asian heille kansantajuisesti:

"Johtopäätös - että Matteus vie kerrontaa näin eteenpäin ainoastaan opettaakseen ristin välttämättömyydestä - on hyvin kapea näkemys evankeliumiin…  

..Todellinen usko näkyy tekoina. Mutta ihminen ei edes huomaa tekevänsä näitä tekoja, koska hän on vain elänyt normaalia elämäänsä. Tämä on juuri Jeesuksen opetuksen pointti. Pelkkä uskonnollinen sanahelinä; "Herra, Herra" tai muu uskonnollinen käyttäytyminen ei riitä Jumalalle, vaan Jumala on kiinnostunut meidän sydämen kääntymyksestä (Matt 7:22-23)...

..Risti vapauttaa ihmisen elämään rehellisesti Jumalan edessä koska Jumala ei muistele meidän syntejä. Mutta ilman syvää sisäistä halua kuuliaisuuteen ihminen ei voi pelastua. Jos ihminen on kapinassa Jumalan tahtoa vastaan, ei hän tietenkään voi siirtyä Jumalan luokse kuoleman jälkeen, koska hän ei viihtyisi siellä. Tätä CS Lewis kuvaa hienosti kirjassaan "Suuri avioero". Se mitä ihmisellä on todella sydämessä näkyy ihmisen teoissa ja siksi tuomio tulee olemaan tekojen mukaan kuten Matt 25 ja moni muu paikka Raamatussa opettaa…

..Raamatun selvä opetus on, että pelastava usko näkyy. Näkymätöntä uskoa ei ole olemassa. Kun ihmisellä on oikeanlainen suhde Jeesuksen kanssa, se näkyy hyvänä hedelmänä. Mikäli ihmisellä ei ole suhdetta Jeesuksen kanssa, se näkyy siinä, että henkilö tuottaa huonoa hedelmää (vaikka ihminen käyttäytyisi uskonnollisesti). (Matt 7:22-23)
"

 

Miksei luterilaiset korkeasti kirjanoppineet kykene ymmärtämään Yeshuan (Jeesukseen) opetusta viimeisestä tuomiosta? Thurén tekee sen havainnon aivan oikein, että Yeshuan opetus kumoaa protestanttisen vanhurskauttamisopin, mutta hän ei pysty ymmärtämään, ettei protestanttinen vanhurskauttamisoppi ole Raamatun mukainen vaan voimakkaasti vääristelty versio Paavalin vaiketajuisista kirjoituksista (2. Piet. 3:15-17). 

 

Luterilaisuuden perusongelma on, ettei se ole ymmärtänyt, mitä tarkoittaa usko. Luterilaisuus asettaa uskon ja lain teot toistensa vastakohdiksi, mikä ei ole evankeliumin mukaista ollenkaan. Paavalin sanojen mukaan evankeliumissa on vaatimus noudattaa lakia.

 

1. Tim. 1:8-11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti…   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

 

Room. 2:13 (Biblia): "Sillä ei ne ole Jumalan edessä vanhurskaat, jotka lain kuulevat; mutta ne, jotka lain töillänsä täyttävät, ne pitää vanhurskaaksi tuleman.

 

Usko syntyy Jumalan Sanan kuulemisesta ja hepreassa sana 'shama' kuuleminen tarkoittaa myös kuuliaisuutta, tottelemista (Biblehub). Usko tarkoittaa Raamatussa uskollisuutta Jumalalle noudattamalla lakia. Paavali opetti asiasta siteeraamalla Habakukin kirjaa.


Hab. 2:4: "..vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."

 

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'(vert. Room. 2:13, Jaak. 2:24)

 

Jer. 11:7-8: "..minä olen kehottanut pitämään tämän liiton. Jatkuvasti minä kehotin isiänne ja sanoin: 'Kuulkaa minua!' Mutta he eivät totelleet, eivät ottaneet kuuleviin korviinsa minun sanojani, vaan jokainen kulki oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan. Niin minä toteutin uhkaukseni, koska he eivät noudattaneet liiton ehtoja, jotka olin heille säätänyt."

Room. 7:10, 6:16, 16:26: "Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana… ..Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon… ..Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen."

 

Luterilaista ajatusmaailmaa sotkee Paavalin välihuomautus, ettei lain teoilla voi tulla vanhurskaaksi, jos ei ole uskoa eli uskollisuutta Kristukselle. Paavali tarkoitti, että pitää noudattaa laissa olevaa käskyä uskoa Kristusta, muuten ei täytä lakia. Luterilaisuus on kääntänyt tämän väärinpäin väittämällä, ettei vanhurskauden saavuttamiseen tarvita lain tekoja ollenkaan, kunhan vain uskoo. Sellaista uskoa ei ole olemassakaan, joka ei näkyisi lain tekoina.


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

 

Koska luterilainen oppi törmää koko ajan Raamatun opetuksen kanssa, Martti Luther vain hyppäsi ongelmakohdat yli. Luther esim. halusi poistaa Raamatusta Jaakobin kirjeen, koska hän ei pystynyt hyväksymään jaetta 2:24, jonka mukaan ihminen tulee vanhurskaaksi lain teoista, eikä yksin uskosta. Tämä osoittaa, ettei luterilainen 'yksin uskosta, yksin armosta' -oppi perustuu Raamattuun.


Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

 

Jaakobin kirje ei kumoa uskon merkitystä, mutta se arvostelee seurakuntaa uskosta, joka oli kuollut. Seurakunnalla ei ollut uskollisuutta Jumalalle, koska se ei noudattanut Mooseksen laissa olevaa vapauden lain käskyä olla laupias ja syrjimätön köyhiä kohtaan (3. Moos. 19:15-18, 5. Moos. 15:1-15, Jaak. 2:8-13). 

 

Juutalaisuudessa usko osoitetaan lain teoilla. Jos joltakin puuttuu lain teot, hänellä ei ole uskoa. Jaakob sanoo, että jopa pahat henget uskovat Jumalaan ja pelkäävät Jumalaa, mutta he eivät pelastu, koska heillä ei ollut uskollisuutta Jumalalle. Luterilaisuudessa ja helluntailaisuudessa puhutaan paljon Jeesuksesta, rististä, Raamatusta ja harjoitetaan erilaisia rituaaleja, mutta näissä uskonnoissa ei ole uskoa siis uskollisuutta, koska ne ovat hylänneet lain. Raamatullisesta uskosta kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Jumalan Pojalla on rautainen sauva'.


Jaak. 2:14-20: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

 

Yeshuan puhe viimeisestä tuomiosta on juuri oikea suhteessa Raamatun muuhun opetukseen. Tuomio perustuu siihen, miten kukin noudatti Mooseksen laissa olevaa rakkauden kaksoiskäskyä. Näistä suurin on rakastaa Jumalaa (5. Moos. 6:5-7, Matt. 22:36-38). Raamatun mukaan Jumalaa rakastetaan noudattamalla lakia, jossa on myös käsky rakastaa lähimmäistä olemalla köyhälle laupias (3. Moos. 19:18, 34; 1. Joh. 5:3). Tuomio tulee tekojen mukaan, kuten sanotaan muuallakin Raamatussa.

 

Ps. 62:13: "..Sinä maksat ihmiselle hänen tekojensa mukaan."

 

Room. 2:6: "Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. 

 

Job 34:10-12: "Kuulkaa siis minua, te viisaat miehet! Mahdotonta ajatella, että Jumala tekisi väärin, että Kaikkivaltias toimisi vastoin oikeutta. Hän rankaisee ihmistä tekojen mukaan. Miten mies vaeltaa, sen mukaan hänet palkitaan. Totisesti, Jumala ei tee vääryyttä, Kaikkivaltias ei vääristä oikeutta." 

 

Ilm. 20:12, 22:12: "Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan... .."Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan."

 

1. Piet. 1:17: "Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika."


Oikealle puolelle ryhmitetyt nöyrät lampaat ovat noudattaneet lakia, jolloin heidän uskollisuutensa Jumalalle on lopulta näkynyt lain teoissa. Jokainen ihminen tarvitsee syntien sovituksen, mutta armon saamisen ehtona on parannuksen teko laittomuudesta, joten jokainen pelastunut lammas on lopulta osoittanut uskollisuutta Kristukselle noudattamalla lain käskyjä (Matt. 5:19-20, Apt. 2:38, 3:19-20). Paavali kirjoitti, mitään kadotustuomiota ei heille tule, koska he ovat eläneet Kristuksessa noudattamalla lakia Pyhässä Hengessä (Room. 8:1-13).

 

Room. 7:14, 8:1, 8:6-8 (2017): "Sillä tiedämme, että laki on hengellinen...   ..Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan...   ..Sillä lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha, sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle otollisia."

 

Hes. 36:27 (2017): "Henkeni annan sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte käskyjeni mukaan, noudatatte oikeuksiani ja pidätte ne." (oikeuksiani = lakiani)

 

Apt. 5:32: "Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat."

 

Sananl. 1:23-28 (2017): "Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille Henkeni ja saatan sanani tiedoksenne. Mutta kun kutsuin, te estelitte, kun ojensin kättäni, kukaan ei ottanut vaarin, vaan te hylkäsitte kaikki neuvoni ettekä suostuneet nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus, silloin he kutsuvat minua, mutta en vastaa, he etsivät minua, mutta eivät löydä.(vert. Jer. 31:33-34, Hes. 36:26-27)

 

Jos joku ei lakia noudata, hän on lihallinen vuohi, joka ei ole Kristuksessa. Vanhurskaat lampaat lukevat kullekin vuohelle henkilökohtaisen tuomion tuliseen järveen (Ilm. 3:9, 20:15).

 

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

 

Matt. 12:41-42 (2017): "Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tuomitsevat sen kadotukseen, sillä he muuttivat mielensä Joonan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enemmän kuin Joona. Etelän kuningatar on heräävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuomitsee sen kadotukseen; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enemmän kuin Salomo."

 

Ilm. 3:9 (2017): "Katso, annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, olen pannut heidät tulemaan ja kumartumaan jalkojesi eteen ja tietämään, että minä olen sinua rakastanut."


Vasemmalla puolella on vuohet, jotka ovat eläiminä lampaita jääräpäisempiä. Monet heistä ovat saattaneet olla aktiivisia kristittyjä, jotka ovat ylistäneet Jeesusta ja puhuneet kielillä, mutta heillä ei ollut uskoa, koska heillä ei ollut lain tekoja. Sillä asialla ei ole ratkaisevaa merkitystä, mihin he ovat sanoneet uskovansa, jos he eivät noudattaneet lakia (Matt. 7:21-23, Hepr. 10:26-28). Laittomuuden tekijöillä ei ollut uskollisuutta, ei uskoa, ei uudestisyntymistä, ei vanhurskautta eikä pyhyyttä (1. Piet. 1:14-17, Ilm. 14:12). Tällä perusteella rikas mies tuomittiin helvettiin, koska hän laiminlöi velvollisuutensa olla laupias Lasarukselle. Yeshuan (Jeesuksen) opetuksen mukaan kenelläkään ei voi olla edes uskoa, jos hän ei halua noudattaa Mooseksen lakia.


Luuk. 16:27-31: "Rikas mies sanoi: 'Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä -- hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.' Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"

 

Jaak. 2:26: "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

 

Kylmä totuus on, että roomalaiskatolisuus, luterilaisuus, vapaakirkkolaisuus, helluntailaisuus ja muut klassisen kristinuskon kirkkokunnat ovat uskontoja, joilla ei ole mitään tekemistä uuden liiton eikä edes Kristuksen kanssa. Näissä uskonnoissa Kristus ei ole Herra, koska niissä vastustetaan Kristuksen käskyjä (Matt. 5:19-20, 23:1-3, 28:19-20). Näissä uskonnoissa käytetään Raamatusta lainattuja yksittäisiä lauseita, mutta ne selitetään asiayhteydestä irrotettuna vastoin alkuperäistä tarkoitusta. Papisto mielistelee seurakuntaa saadakseen siltä rahaa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.


Yeshua luki lain purkajille kadotustuomion: he eivät pelastu, vaikka olisi puhuneet kielillä, profetoineet ja tehneet ihmeitä Jeesuksen nimessä. Yeshua sanoi, ettei seurakuntakaan pelastu, jos se ei noudata lakia purkavia raamatunopettajia paremmin Jumalan tahtoa. Paavalin sanojen mukaan Jumalan tahto on kirjoitettu Mooseksen lakiin (Room. 2:18, Apt. 24:14, Hepr. 10:28). Nämä sanat koskevat kaikki kansoja myös suomalaisia, joista tulee tuomion niille laittomuuden tekijöille, jotka eivät suostu lakia noudattamaan:


Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

 

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."


Matt. 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." (vert. Matt. 25:41)

 

Jumala ottaa suuressa armossaan kapinallisia ihmisiä vangeiksi ja orjikseen, jolloin he vapautuvat synnin orjuudesta ja saavat lopulta perintöosuuden Taivaan Isältä


Onko näillä raamatunopettajilla mitään toivoa pelastuksesta, jos he koko ajan kiivailevat Mooseksen lakia vastaa ja siten vastustavat Kristusta? Käsittelimme edellä Psalmi 68 ja nyt jatkamme samasta psalmista. Se kertoo, miten Jehovah tulee Siinailta Jerusalemin temppeliin (vert. Jes. 63:1-3) ja käy sotaa vihollisiaan vastaan, mutta kaikkia vihollisia ei tuhota. Hän ottaa myös joitain kapinallisia vangeiksi, vie heidät korkeuteen lahjaksi itselleen. 


Ps. 68:17-19: "Miksi te, korkeat vuoret, katsotte karsaasti sitä vuorta, jonka Jumala on halunnut asuinpaikakseen, ikuiseksi asunnokseen? Jumalalla on kymmenettuhannet loistavat vaunut, tuhat kertaa tuhannet, kun hän tulee Siinailta pyhäkköönsä. Sinä, Herra, nousit korkeuteen, otit vankeja, otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vastaan. Sinä asut korkealla, Herra, Jumala."


Jes. 63:1-3: " -- Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunaisessa puvussa, tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan? -- Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja. -- Miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? -- Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni."


Menneinä aikoina vihollisarmeijat eivät halunneet aina surmata koko väestöä, vaan he ryöstivät ihmisiä orjikseen, jotta he palvelisivat heitä. Tämän takia Babylonia ei tuhonnut Israelin väestöä vaan vei parhaat ihmiset orjikseen. Daniel oli silloin nuori mies, joka lahjakkuutensa takia pääsi kuninkaan hoviin koulutettavaksi virkamieheksi, missä valittuja orjia kohdeltiin hyvin, jopa ruhtinaallisesti. Kuninkaat ottivat ulkomailta hankittuja lahjakkaita orjia jopa ministereikseen ja kenraaleikseen, koska muukalaisuutensa takia he eivät olleet poliittinen uhka kuninkaalle. Kuninkaiden oma etu oli, että hänellä oli lahjakkaita virkamiehiä.


Dan. 1:3-6: "Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelilaisten joukosta, sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä, kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa, ja käski opettaa heille kaldealaisten kieltä ja kirjallisuutta. Kuningas käski antaa heille ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi, ja käski kasvattaa heitä kolme vuotta. Sitten osa heistä pääsisi kuninkaan palvelukseen. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hananja, Misael ja Asarja." (Babylonian asukkaita sanottiin myös kaldealaisiksi)


Paavali siteeraa Psalmin jaetta 68:19, jossa kerrotaan vankien ottamisesta Jehovalle lahjaksi ja viemisestä korkeuksiin. Tällä Paavali todistaa, että Jehovah oli Yeshua (Jeesus on Herra), koska Jehovan täytyi tulla ensin alas maailmaan, jotta Hän olisi voinut nousta takaisin ylös Taivaaseen. Suomalaisissa käännöksissä on sanat "hän antoi lahjoja ihmisille", jotka eivät kuitenkaan vastaa Psalmin 68:19 tekstiä "otit lahjaksi ihmisiä". Tämä johtuu siitä, että Efesolaiskirjeen kreikkalaisiin kopioihin on myöhemmin tullut joko kopiointi- tai käännösvirhe. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'.


Ef. 4:8-10: "Kirjoituksissa sanotaankin: -- Hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan.


Mitä tarkoittaa se, että Jumala ottaa kapinallisia ihmisiä vangeiksi ja vie heidät omaksi lahjakseen Taivaaseen? Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jumalattomat laittomuuden tekijät pelastuvat ilman uskoa ja vaikka he olisivat vastustaneet Kristusta? Ei tietenkään tarkoita sitä.


Jotta tämän runollisen heprealaisen kielikuvan voi ymmärtää, tulee ottaa huomioon juutalaisten Pyhät Kirjoitukset. Jumala suuressa armossaan kurittaa kapinallisia niin ankarasti, että he nöyrtyvät ja alkavat tekemään Jumalan tahdon. Yksi tällainen kapinallinen oli profeetta Joona. Tätä on aina ollut, mistä monet Raamatun opetukset kertovat, mutta tämä tulee esille erityisesti seitsemän vuoden ahdistusten aikoina, jotka edeltävät tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa. 


Sananl. 23:13-14 (2017): "Älä kiellä pojalta kuria, sillä jos lyöt häntä vitsalla, hän säästyy kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt ja helvetistä hänen sielunsa pelastat."

 

Joona 2:4-11: "Sinä heitit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Minä ajattelin: "Minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohti." Vedet nousivat kaulaani asti, syvyydet saartoivat minut, kaislat kietoutuivat päähäni. Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut. Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle."

 

Ps. 66:10-20: "Sinä olet koetellut meitä, Jumala, puhdistanut ahjossa kuin hopeaa. Sinä olet antanut meidän joutua verkkoon, olet pannut orjuuden taakan harteillemme. Sinä olet antanut vihollisten ajaa ylitsemme, me olemme joutuneet tuleen ja veteen, mutta sinä olet avannut meille jälleen tien. Minä tuon sinun temppeliisi polttouhrit, täytän lupauksen, jonka huuleni sinulle lausuivat, jonka suuni puhui ahdingon hetkellä. Minä uhraan lihavia lampaita, poltan pässejä tuoksuviksi uhreiksi, minä valmistan sinulle härkiä ja vuohia. (sela) Tulkaa, kaikki jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa, kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua, mutta hän kuunteli, hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala! Hän ei torjunut rukoustani eikä kieltänyt minulta armoaan."


Paavali toiselta nimeltä Saul oli aiemmin hyvin paha mies, joka halusi surmata kristittyjä heidän uskonsa takia, mutta Yeshua (Jeesus) ilmestyi voimallisesti Paavalille, jota kuritettiin kolmen päivän sokeudella ja paastolla. Paavali teki parannuksen laittomuudesta, otti uskovien upotuskasteen Herran Yeshua HaMaschiahin nimeen ja alkoi suurella ilolla julistamaan Kristuksen armosta (Apt. 2:38, 9:1-18, 19:1-5, 22:16). Hän kertoi, miten hänestä oli tullut Kristuksen vanki (Ef. 3:1-2). Tosin Paavali joutui kärsimään paljon kääntymisensä jälkeen (Apt. 9:16). Uskovien upotuskasteesta kertoo lisää artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.


Ef. 3:1-2 (2017): "Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanoiden, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni – olettehan kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle annettu teitä varten,"

 

Filem. 1:9-16 (2017): "niin rakkauden tähden mieluummin pyydän ollen tämmöinen kuin olen, vanha Paavali, ja nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki – pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissani synnytin, Onesimoksen puolesta, sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Hänet lähetän takaisin, että ottaisit hänet vastaan, se on: oman sydämeni. Minä olisin tahtonut pitää hänet luonani, että hän sinun sijastasi olisi palvellut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa. Ilman suostumustasi en kuitenkaan tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Sillä ehkäpä hänet sen tähden erotettiin sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi, ei enää orjana, vaan orjaa enempänä: rakkaana veljenä, varsinkin minulle, kuinka paljoa enemmän sitten sinulle, sekä lihassa että Herrassa!" (Nimi Onesimos merkitsee hyödyllistä. Paavalin pyytää Filemonia ottamaan vastaan karanneen orjansa Onesimoksen uskonveljenä.)


Apt. 9:1-9, 15-18 (2017): "Mutta Saul puhisi yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylipapin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä vain hän löytäisi sillä tiellä olevia, miehiä tai naisia, hän toisi heidät sidottuina Jerusalemiin. Hänen ollessaan matkalla tapahtui, kun hän lähestyi Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillään. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Työlästä sinun on potkia tutkainta vastaan. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tehdä." Miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisoivat sanattomina: he kuulivat kyllä ääntä, mutta eivät nähneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Hän oli kolme päivää näkemättä mitään, ei syönyt eikä juonut…    ..Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene, sillä hän on minulle valittu työkalu kantamaan nimeäni pakanoiden, kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsiä minun nimeni tähden. Ananias meni, astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit – että saisit näkösi takaisin ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä." Heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, nousi ja hänet kastettiin."


Kun Israel joutui faraon orjaksi, Israelin Jumala vapautti heidät surmaamalla egyptiläisten esikoispojat, mikä oli varoittava esimerkki myös pelastetuille israelilaisille ja heidän kanssa Egyptistä lähteneille pakanakansoille, joista tuli myös Israelin kansalaisia, jos he noudattivat Jumalan käskyjä (2. Moos. 12:37-38, 48-49). Tämä Israelin Jumala oli Kristus, joka lunasti orjat itselleen (Ps. 62:7-8, 1. Kor. 10:1-4). Mooseksen laissa juutalaisten sanotaan olevan Jumalan lunastamia orjia, jotka Jumala on lunastanut itselleen. Sen takia israelilaisia ei saa myydä kuten muukalaisia orjia myydään rahasta, koska Jumala omistaa jokaisen israelilaisen. Kun Raamatussa puhutaan Jumalan omista, se tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka Jumala on itselleen ostanut. 


2. Moos. 12:37-38 (1933/38): "Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa"


3. Moos. 25:42-44: "Kaikki israelilaiset ovat minun omaisuuttani. Minä toin heidät pois Egyptistä, ja siksi heitä ei saa myydä niin kuin orjia myydään. Älä pane israelilaista orjantyöhön, vaan pelkää Jumalaasi. Orjanne ja orjattarenne teidän tulee ostaa muilta, ympärillänne asuvilta kansoilta."


1. Piet. 2:16: "Ja näin tehkää vapaiden tavoin -- älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat."


Pietari muistuttaa seurakuntaa, että jokaisen ihmisen tulee noudattaa isäntänsä Kristuksen käskyjä Jumalan pelossa, koska heitä ei ostettu kullalla, hopealla tai rahalla, vaan hyvin kalliilla Kristuksen sovitusverellä, mitä ei pidä halventaa rikkomalla lakia. Yeshua opetti, ettei ihmisen todellinen orjuuttaja ole Egypti vaan oma halu tehdä syntiä. Lain rikkominen tekee ihmisestä synnin orja, mutta kun ihminen uskollisena Kristukselle alkaa noudattaa lakia, hän vapautuu synnin orjuudesta. Kuten Paavali sanoi, sen orja olet, ketä tottelet. Vapaus kristinuskossa ei tarkoita vapautta olla noudattamatta lakia vaan vapautta synnin orjuudesta. Kuuliaisuuden kautta Jumalan orjista tulee vapaita Jumalan lapsia, jotka saavat perintöosuuden Isänsä Valtakunnasta.


Joh. 8:34 "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja."


Room. 6:16-18: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta – "


1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."


3. Moos. 19:2-3, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut…   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."


Miksi joku sukupolvi joutuu kärsimään ja toinen saa elää siunatussa rauhassa?


Maailman luodaan 7000 vuodessa, jonka viimeinen vuosituhannes on yltäkylläistä rauhan aikaa. Sitä edeltää 7 vuoden ahdistusten ajat, jolloin maailma kokee kauheimman ajan, eikä sen jälkeen tulee koskaan mitään niin kauheaa aikaa (Dan. 12:1, Matt. 24:21). Tästä kertoo lisää artikkeli: 'Jerusalem on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'


Voimme esittää moraalisen kysymyksen, miksi joku ihmiskunta joutuu 7 vuoden aikana kärsimään suurimman kauheuden ja miksi sen jälkeen elossa oleva ihmiskunta saa elää tuhat vuotta kuin paratiisissa? Tähän antaa Raamattu vastauksia alkukertomuksesta lähtien. Ihminen saa siunauksia ja kirouksia vanhurskautensa mukaan. Tämä on Jumalan liittojen keskeinen sisältö  (5. Moos. 28). Jotta ihmiset voisivat tehdä vanhurskauden, he saavat Vanhurskauden Opettajan, joka on Messias (5. Moos. 30:1-14, Jes. 2:2-3). 


Joel 2:23 (1933/38): "Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan."


Joel 2:23 (2017): "Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, Jumalassanne, sillä hän antaa teille vanhurskauden Opettajan ja vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen kuten entisaikaan."


Jos ihmiset tekevät syntiä, he joutuvat kärsimään, jolloin vanhurskaat ihmisetkin joutuvat kärsimään pahojen ihmisten teoista. Jos kansat ovat uskollisia Kuninkaalleen Yeshua HaMashaichille (Jeesukselle Kristukselle), he saavat siunatun rauhan ja yltäkylläisen elämän. 


Seitsemän vuoden ahdistusten ajat ovat niin kauheita, koska silloin kaikki kulminoituu siihen, että hyväksyykö tämä maailma juutalaisten Kuningasta Yeshuaa hallitsijakseen. Jos he haluavat Yeshuan sijasta antikristuksen kuninkaakseen, silloin tämä maailma todellakin palaa poroksi, kuten Malakian kirja kertoo Messias profetiassaan. Jotka ovat uskollisia juutalaisten Kuninkaalle Yeshualle, he pelastuvat ja saavat tuhatvuotisessa kuningaskunnassa yltäkylläisen elämän.


Tässä on Messias profetia Malakian kirjan lopusta, joka esitäyttyi Yeshuan ensimmäisessä tulemuksessa. Johannes Kastaja oli Elia, joka valmisti Yeshualle vanhurskaan seurakunnan, mutta profetia ei kuitenkaan täyttynyt kokonaan, koska maailma ei palanut vielä tulessa. Tämä profetia täyttyy lopullisesti vastaa Yeshuan toisessa tulemuksessa, joten Johannes Kastaja (Elia) tulee vielä laittamaan kaiken kohdalleen. Malakian kirja sanoo, että Mooseksen laki palautetaan voimaan (Mal. 3:22-24, Matt. 17:11). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Elia on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'.


Mal. 3:18-24 (2017): "Tulette jälleen näkemään, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele.. Sillä katso: tulee päivä, joka palaa kuin pätsi. Kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat oljenkorsia. Heidät polttaa se päivä, joka tulee, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka nimeäni pelkäätte, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja käytte ulos ja hypitte kuin navetan syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat. He näet tulevat tomuksi jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. 


Muistakaa palvelijani Mooseksen laki, jonka säädin Hoorebilla hänelle koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten tulisi ja löisi maata kirouksella."


Matt. 17:11 (Jeesus sanoi): "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen."


Raamattu kertoo paljon siitä ihanuudesta, mitä on tuhatvuotisessa kuningaskunnassa. Muutokset ovat kansoissa ja elinympäristöissä hyvin suuret, jopa dramaattiset. Demokraattisesti valitut parlamentit ja toisten maiden diktaattorit menettävät valtansa. Kansojen johtajat, laki, valuutta, ajanlasku, juhlapyhät, uskonto ja koko yhteiskuntajärjestelmä muuttuu täysin, mikä ei ole mahdollista ilman suurta puhdistusta. Maailma puhdistetaan tulella viimeisenä seitsemänän vuotena, jotta eloon jää vain ne ihmiset, jotka rakastavat Kuningastaan Yeshuaa. Monet kulkevat kärsimysten ja tulen läpi, jotta he nöyrtyisivät ja tekisivät laittomuuksistaan parannuksen. Jotka eivät tee parannusta, he palavat poroksi tulessa. 


Luuk. 19:11-12, 14-15, 27 (Jeesus sanoo): "Niille, jotka olivat tätä kuulemassa, Jeesus esitti vielä vertauksen, koska hän oli jo lähellä Jerusalemia ja monet luulivat Jumalan valtakunnan ilmestyvän aivan kohta. Hän sanoi: "Ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja palatakseen sitten takaisin…  ..Hänen maanmiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peräänsä lähetystön sanomaan: 'Me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme.' "Mies palasi maahansa kuninkaana…    ..Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen -- tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni.'"


Jumala tuhoaa ylpeät, mutta nöyrille Hän antaa armon


Loppujen lopuksi jako vuohiin ja lampaisiin, pelastuviin ja tuliseen järveen tuomittuihin, tehdään sen perustella, kuka on nöyrä ja kuka ylpeä. Jumala on nöyrille armollinen, mutta ylpeät tuomitaan helvettiin.


1. Piet. 5:5: "Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.


Mitä Jumalan näkökulmasta on ylpeyttä ja mitä nöyryyttä? Ylpeä ihminen kuullessaan Jumalan Sanaa ei pidä sitä minkään arvoisena, vaan haluaa itse olla oman elämänsä herra. Hän ei koe mitään tarvetta kunnioittaa Jumalan Sanaa. Hän voi poistua nopeasti paikalta naureskellen ja jopa pilkata uskovia hihhuleiksi. Hän on hyvin itsekäs ja pönkittää itsetuntoaan olemalla röyhkeä. Hän etsii iloa rahasta ja sen kuluttamisesta. On pakko saada kalleimmat merkkitavarat. Luksusauto jätetään aina kielletylle paikalle oven eteen sakoista piittaamatta. 


Sananl. 18:12: "Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta."


Ylpeitä ihmisiä on myös aktiivisesti uskontoa harjoittavien joukossa, jotka ovat valinneet elämäntavaksi köyhyyden ja tekopyhyyden. He eivät kunnioita Raamattua vaan kirkon päätöksiä ja seurakunnan yleistä mielipidettä. He opettavat evankeliumia väärin täysin häpeilemättömästi kääntäen sen laittomuudeksi ja valehtelevat ilman katumusta. He kumoavat lakia vetoamalla tekopyhästi Jeesuksen vereen. Tällaiset ihmiset ovat Jumalalle hyvin vastenmielisiä.


Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."


Nöyrä ihminen ottaa tosissaan kuulemansa Jumalan Sanan, tunnustaa rikkoneensa Jumalaa vastaan ja pyrkii elämään kuulemansa mukaan. Nöyrä ihminen kunnioittaa ja rakastaa Jumalan Sanaa. Nöyrä ihminen ymmärtää, ettei hänellä voi olla Jumalaa suurempaa viisautta, vaan hän asettaa itsensä pikemminkin tyhmäksi, joka haluaa oppia Jumalan Sanasta viisautta. Nöyrä ihminen tuntee tervettä Jumalan pelkoa ja haluaa olla loukkaamatta Jumalaa rikkomalla Hänen käskyjään. Nöyrä ihminen ei taivu muiden ihmisten painostuksen alla, vaan pysyy uskossaan. Nöyryys ei siis tarkoita heikkoutta, mutta se tarkoittaa uskollisuutta Jumalan Sanalle. Tällaisia ihmisiä Jumala rakastaa, jotka hän lopulta palkitsee runsain lahjoin.


Sananl. 15:33: "Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta."


1. Kor. 3:18-20 (2017): "Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon tyhmäksi, että tulisi viisaaksi. Sillä tämän maailman viisaus on hullutusta Jumalan edessä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa", ja vielä: "Herra tietää viisasten ajatusten olevan turhia."


Sananl. 22:4: "Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia."


Yeshua (Jeesus) puhui siitä, miten tulee kääntää toinen poski, jos joku lyö toiselle. Tämä esimerkki on usein ymmärretty täysin väärin, koska ei tiedosteta, että Yeshua viittasi Valitusvirsissä olevaan opetukseen. Mooseksen laissa on säädökset, miten pahantekijät tulee ottaa kiinni ja heitä rangaista 'silmä silmästä, hammas hampaasta'. Tätä Yeshua ei vastustanut, vaan usein luki tuomiota laittomuuden tekijöille (Matt. 5:17-20, 7:21-23). Mutta jos Jumala rankaisee kansaa omista pahoista teoistaan, niin silloin ei pidä tehdä vastarintaa, vaan kääntää toinen poski, kuten Valitusvirret neuvoivat israelilaisia tekemään, kun heidät vietiin Babyloniaan orjiksi. 


Valit. 3:30-33: "Kääntäköön hän poskensa lyöjäänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa, suuri on hänen laupeutensa. Ei Herra iloitse siitä, että hän kurittaa ihmistä."


Matt. 5:38-41: "Teille on opetettu: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi."


Daavid katui niin paljon tekemäänsä syntiä Batseban kanssa, että hän ajatteli saaneensa rangaistukseksi sen, että Simei pilkkasi häntä ja heitteli häntä soralla, minkä takia Daavid ei tehnyt vastarintaa, vaikka lain mukaan tuollainen kuningasta vastaan kapinoiva mies olisi ansainnut kovan rangaistuksen (2. Sam. 16:5-13). Tämä on se tie, miten ylpeän ihmisen on muututtava. Daavidissa oli tätä nöyryyttä, minkä takia hän sai anteeksi tekemänsä synnit. 


Sananl. 28:13-14: "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä."


1. Joh. 1:9: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

 

2. Sam. 16:9-13: "Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle: "Miten tuo koiranraato saa kirota herraani ja kuningastani? Minä menen ja lyön häneltä pään poikki." Mutta kuningas sanoi: "Miksi te puututte minun asioihini, Serujan pojat? Antaa hänen kirota. Jos Herra on käskenyt hänen kirota Daavidia, kuka silloin voi panna hänet tilille siitä?" Ja Daavid sanoi Abisaille ja palvelijoilleen: "Jos kerran minun oma poikani tavoittelee henkeäni, mitä silloin voi odottaa tuolta benjaminilaiselta? Jättäkää hänet rauhaan ja antakaa hänen huutaa kirouksiaan, jos Herra on häntä käskenyt. Ehkäpä Herra näkee kärsimäni vääryyden ja hyvittää ne kiroukset, joita tuo mies on tänään syytänyt niskaani." Daavid kulki miehineen tietä eteenpäin, ja Simei kulki sivummalla vuoren rinnettä koko ajan kiroten häntä ja heitellen kiviä ja soraa."

 

Ihmisen on hyväksyttävä se, että hän joutuu kärsimään omien pahojen tekojensa takia ja hänen on nöyrryttävä parannukseen. Kaikki kärsimys ei johdu ihmisen omista pahoista teoista vaan toisten pahuudesta. Ihmisen on kuitenkin nöyrryttävä tutkimaan omia tekojaan ja otettava vakavasti Mooseksen laissa olevat käskyt. Suomi on jo alkanut saamaat rangaistuksia laittomuudestaan ja rangaistukset tulevat kovenemaan huomattavasti, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Venäjä miehittää osan Suomea, kertoo Tukholman profetia'.

 

Hepr. 12:5-11: "Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: -- Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua -- jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta: Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia. Kun maalliset isämme kurittivat meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen Isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämän. Isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten ja niin kuin heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme: me pääsemme osallisiksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden.


Niin kuin kulta puhdistetaan tulessa, ihmiset puhdistetaan monien kärsimysten kautta


Jumala suuressa armossaan tekee joskus ylpeistä ihmisistä nöyriä. Hän on kuin seppä, joka kuumentaa uppiniskaisen raudan ja alkaa vasaralla takoa sitä uuteen muotoon. Tämä prosessi ei ole kivuton, mutta lopputulos on kaikkien kannalta kaikkein paras. Ihmisen itsekäs oma tahto veisi hänet muuten tuhoon, mutta nöyräksi taivutettu sydän avaa hänellä tien iankaikkiseen elämään. Kapinallisista tehdään nöyriä Jumalan palvelijoita, jotka kiittävät loppu ikänsä Jumalaa, että Hän puhdisti heidän sydämensä. Taivaassa ei ole yhtään ylpeää laittomuuden tekijää, mutta on paljon entisiä sellaisia, jotka nöyrtyivät ja tekivät parannuksen (Matt. 7:21-23).


Sananl. 13:24: "Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain."

 

Sananl. 1:8-9 (2017): "Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta, sillä ne ovat ihana seppele päähäsi ja ketjut kaulaasi."

 

Sak. 13:8-9: "Näin sanoo Herra: -- Kaksi kolmasosaa tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee, vain yksi kolmannes jää jäljelle. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme."


Jesajan kirjan toisessa luvussa on profetia tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan pääkaupungista Jerusalemista, jonka temppeliin kaikki kansat vaeltavat kuulemaan Jumalan Sanaa ja lain opetusta (Jes. 2:1-5). Sitten Jesajan kirja palaa ajassa taaksepäin aikaan ennen rauhanvaltakunnan tuloa, jolloin Israelin miehet olivat ylpeitä. Israel oli täynnä epäjumalanpalvelusta ja laittomuutta, kuten on tänäkin päivänä. Israelin Jumala Jehovah arvostelee miehiä ja kehottaa heitä nöyrtymään.


Jes. 2:6, 12-18: "Herra, sinä olet hylännyt kansasi, olet hylännyt Jaakobin lapset. Heidän maansa on täynnä idän tapoja, se on ennustajien vallassa kuin filistealaisten maa, muukalaisia tulvillaan…   ..Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin, ja kaikkiin Basanin tammiin, se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin, jokaiseen ylpeään torniin se iskee ja jokaiseen murtumattomaan muuriin, se iskee rantojen huvipursiin ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin. Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua, korskeat miehet vaipuvat maahan. Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen."


Seuraavassa kolmannessa luvussa Jesajan kirja alkaa kertoa, miten Jumala puhdistaa kovalla kurituksella Israelin ylpeydestä ja röyhkeydestä. Miehet saivat ensin kuulla kunniansa ja sitten Jumala alkaa arvostelemaan naisia ylpeydestä, jotka ovat kaunistautuneet kalliisiin merkkivaatteisiin ja koruihin. Paavalin opetti naisille, ettei heidän todellinen kauneus tule koruista eikä hienoista vaatteista vaan vanhurskaudesta. Jesajan arvostelu on osoitettu niille naisille, joilta puuttuu vanhurskaus.

 

1. Tim. 2:9-10: "Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys -- eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa."


Luksuskauppa Münchenissä (Ilm. 17:3-5)

Rahanahneille ja huomionkipeille naisille luksuskaupat ovat kuin kirkkoja, joista he etsivät itselleen voimakkaita tunne-elämyksiä. Tavaran himosta tulee heille epäjumala, mitä he alkavat palvoa (YouTube-video). Jotkut naiset näyttävät sosiaalisen median kanavillaan, millaisia luksustavaroita he ovat hankkineet. Heidän todellinen rakkautensa ei ole Jumalassa vaan luksustavaroissa. Jotkut julkaisevat itsestään kuvia alusvaatteillaan ja jopa alasti, jotta miehet katselisivat heitä. 

 

Ef. 5:5 (2017): "Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa."

 

Matt. 6:24: "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."

 

2. Moos. 33:4-6: "Kun israelilaiset kuulivat nämä ankarat sanat, he pukeutuivat murheissaan suruasuun, eikä kukaan pannut koruja ylleen. Herra sanoi Moosekselle: "Sano israelilaisille: Te olette uppiniskainen kansa. Jos minä vielä hetkenkin kulkisin teidän mukananne, saattaisin hävittää teidät. Pankaa nyt korunne pois, sitten minä päätän, mitä teille teen." Niin israelilaiset luopuivat koruistaan eivätkä Horebinvuoren tapahtumien jälkeen enää käyttäneet niitä."

 

Naisten kauniit hiuskampaukset muuttuvat kuitenkin kaljuksi päälaeksi. Kulkutaudit vievät hiukset ja tuovat tilalle paiseet. Haureelliset miehet eivät halua edes maata naisten kanssa vaan hylkäävät rakastajattarensa. Kultakoruilla ei saa ostettua edes ruokaa, kun sitä ei ole. Rumaksi muuttuneet naiset vain pilkkaavat Jumalaa paiseidensa ja kärsimystensä takia, eivätkä tee parannusta, vaikka he ovat itse syyllisiä kärsimyksiinsä. Tämä on sitä aikaa, kun antikristus hallitsee maailmaa ja Ilmestyskirjassa mainitut vihan maljat tuhoavat maata.


Ilm. 16:1-2, 11: "Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle". Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa…   ..ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa."


Jes. 3:16-25: "Herra sanoo: -- Koska Siionin tyttäret ovat tulleet niin ylpeiksi, kenokauloina kulkevat silmät vilkkuen, ja keimaillen ja sipsutellen helisyttävät nilkkojensa helyjä, niin Herra peittää rupeen Siionin tyttärien päälaen ja paljastaa heidän häpynsä. Sinä päivänä Herra ottaa pois kaikki korut ja kauniit vaatteet: nilkkahelyt, otsakorut, puolikuuriipukset, korvariipukset, rannerenkaat, hunnut, tukkanauhat, nilkkavitjat, punokset, hajustepullot, taikahelyt, sormukset, nenärenkaat, juhlapuvut, viitat, liinat, kukkarot, harsovaatteet, pellavapaidat, päähineet ja huivit. Tuoksun sijaan tulee löyhkä ja vyön sijalle kahleköysi ja hiuslaitteen sijaan keritty pää ja muotipuvun sijaan säkkivaate. Ja kauneuden sijaan tulee poltinmerkki. Sinun miehesi kaatuvat miekkaan, sinun valioväkesi tuhoutuu sodassa. Ja Siionin portit surevat ja valittavat. Siion on paljaaksi ryöstetty, se on vaipunut maahan."


Sef. 1:17-18: "Minä painan ihmiset ahtaalle, he harhailevat kuin sokeat. Minua vastaan he ovat tehneet syntiä, siksi heidän vertaan vuodatetaan, se valuu virtanaan maahan. Heidän ruumiitaan viruu joka puolella kuin lantakasoja. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Hänen vihansa tuli tuhoaa koko maan, sillä lopun, kauhistuttavan lopun, hän tekee kaikista maan asukkaista."


Naisten aviomiehet kuolevat sodissa ja lopulta käy niin, että vitsauksista elossa selvinneet naiset lopulta nöyrtyvät. Heille käy itse asiassa miehiä paremmin, koska heitä jää seitsemän kertaa enemmän eloon kuin miehiä. Naimaiässä oleville naisille tulee suuri hätä. He tarvitsevat välttämättä aviomiehen ja lapsia elättämään heitä vanhuuden päivinä. Naimattomuudesta ja lapsettomuudesta tulee paljon suurempi häpeä naisille, mitä se nykyään on (vert. Luuk. 1:7, 25). 


Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ensimmäisen sukupolven miehistä tulee moniavioisia patriarkkoja ja sukujensa johtajia


Sitten Jesajan kirja antaa neljännessä luvussa suuren toivon niille, jotka selvisivät tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan. Naisia on seitsemän kertaa enemmän kuin miehiä, joten seitsemän naista kosii yhtä miestä, etteivätkä he edes pyydä elatusta mieheltään, kunhan saavat aviomiehensä sukunimen ja häneltä lapsia. Näin Jumala poistaa naisilta lapsettomuuden häpeän.


Jes. 4:1: "Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen, ja he sanovat: -- Me syömme kyllä omaa leipäämme ja pukeudumme omiin vaatteisiimme, kunhan vain saamme käyttää sinun nimeäsi ja pääsemme naimattomuuden häpeästä."


1. Moos. 30:22-24: "Mutta Jumala muisti myös Raakelia ja kuuli hänen rukouksensa. Hän antoi Raakelin tulla hedelmälliseksi, ja Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän sanoi: "Jumala on ottanut pois minun häpeäni." Hän antoi pojalle nimeksi Joosef ja sanoi: "Antakoon Herra minulle vielä toisen pojan."


Niinä aikoina kaikki ovat aluksi köyhiä, myös miehet, mutta Jumala ratkaisee nyt nämä ongelmat. Kun maa ja taivas on luotu uudeksi, miten ihmeessä köyhät miehet voivat ottaa seitsemän vaimoa, jos heillä ei ole mitään? Miten he voivat elättää suuren määrän lapsia, mitä moniin perheisiin syntyy? Ratkaisusta saa vihjeen siitä, miten Israelin kansa sai talot ja työkalut, kun he tulivat suurena joukkona luvattuun maahansa. Maan entiset asukkaat jättivät talonsa, ruokavarastonsa ja työkalunsa Israelin kansalle. Tällä kertaa ei niin voi käydä, koska maa on tuhoutunut täysin ja uusi luotu sen tilalle. 


Asunto kuin tuhatvuotisessa valtakunnassa

Ratkaisu löytyy Psalmi 127:stä ja Hesekielin kirjan jakeista 47:21-23. Jumala rakentaa jokaiselle talot ja maa jaetaan jokaiselle arpomalla, jolloin se pysyy jatkossa suvulla perintömaana myös jälkipolville (Hes. 46:18). Tätä tarkoittaa se, että saa perintöosuuden Taivasten Valtakunnasta. Se tarkoittaa suurta maatilaa, josta riittää maata annettavaksi pojille perinnöksi, ja niin isoa kartanoa, että sinne seitsemän vaimoa mahtuvat mukavasti lapsiensa kanssa. Tähän joukkoon kuuluvat mm. 144000 messiaanista juutalaista miestä, joista Ilmestyskirja kertoo (Ilm. 7:2-8, 11:1-2, 14:1-5). Ruhtinaalle se tarkoittaa suurta palatsia temppeli viereen ja valtavan suurta maa-aluetta rantatontteineen, josta riittää antaa tontteja omille pojille ja palvelusväelle (Hes. 46:16-18, 48:21-22). 


Olosuhteet ovat ihanteelliset naisten saada paljon lapsia, kuten monet naiset haluavatkin saada, jolloin täyttyy myös Jumalan alkuperäinen tahto, että ihminen on hedelmällinen, lisääntyy ja täyttää koko maan (1. Moos. 1:27-28). Hedelmällisyys tarkoittaa myös vanhurskautta, joten Jumala haluaa, että vanhurskaat lisääntyvät, jotta myös vanhurskaus lisääntyisi (Ps. 1:1-6, 1. Moos. 35:10-11). Kun patriarkat saavat lapsia, niin heidän lapset joutuvat kuitenkin rakentamaan omat talonsa ja istuttamaan hedelmätarhansa, mutta he saavat isiltään ilmaiset tontit ja muuta apua sitä varten (Jes. 65:21-22). 


Ps. 127: "Matkalaulu. Salomon psalmi. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa. Kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä! Hän ei jää tappiolle, kun hän kaupunginportissa käräjöi vihamiestensä kanssa."


1. Moos. 1:27-28: "Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."


1. Moos. 35:10-11 (RK): "Jumala sanoi hänelle: "Nimesi on Jaakob, mutta sinua ei enää tule kutsua Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel." Näin Jumala antoi hänelle nimen Israel. Jumala sanoi hänelle vielä: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Sinusta lähtee kansa, suuri kansojen joukko, ja sinusta polveutuu kuninkaita."


Uusi järjestys tulee maailmaan suurella voimalla. Mooseksen laki on voimassa kaikkialla maailmassa. Ensimmäisen sukupolven miehistä tulee sukujensa kantaisiä ja patriarkkoja, joiden vaimot ovat miehensä moniavioisuudestaan huolimatta korkeammassa ja paremmassa asemassa tyttäriinsä nähden. Tulevien sukupolvien aikana poikia ja tyttöjä syntyy yhtä paljon, joten miesten moniavioisuudesta tulee harvinaista. Sukujen patriarkat tunnistaa valtakunnan juhlissa yleensä siitä, että heidän mukanaan on seitsemän onnellista vaimoa.


Kun suvut tulevat Jerusalemin temppeliin viettämään juhlia Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) luokse, niin seurakunta järjestyy temppelin esipihoille suvuttain ja sukupuolittain. Miehet tulevat eteen ja naisen taakse. Patriarkoilla ja heidän seitsemällä vaimoillaan on kunniapaikat sukujensa keskuudessa. Sakarjan kirjassa on profetia, joka kertoo ajasta, jolloin seurakunta katsoo ylösnoussutta ja takaisin palannutta Jehovaa (Herraa), jonka Israelin kansa oli ristiinnaulinnut aiemmin.


Ilm. 1:7: " -- Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen."


Sak. 12:1, 10-14: "Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään…   ..Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad- Rimmonia Megiddon laaksossa. Koko maa on täynnä valitusta. Kukin suku valittaa erikseen, ja erikseen niiden miehet ja naiset: Daavidin suku, Natanin suku, Leevin suku, Simein suku ja kaikki muutkin suvut, jokainen niistä erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset."


Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa elämä on onnellista ja yltäkylläistä


Jumala on puhdistanut naiset tuomion ja puhdistuksen Hengellä, minkä jälkeen Jesajan kirja kertoo, miten ihanan Kuninkaan maailma saa. Messias on kirkkaus ja pelastuneiden ihmisten ylpeyden aihe.


Jerusalemin temppelistä tulee juhlien pitopaikka, jonka yllä on päivällä pilvi ja yöllä tulinen (valoa säteilevä) pilvi seurakunnan suojana paahtavalta auringon paisteelta ja sateilta. Temppelin ympäristössä vietettävät juhlat ovat riemullisia ulkoilmajuhlia, joita ei huono sää pilaa. Tällöin toistuu sama asia, kun Jaakob palasi isoisänsä Abrahamin kotimaasta Mesopotamiasta Israeliin, niin Jaakob rakensi katoksia karjansa suojaksi. Sukkah (sukkot) merkitsee katokset, mistä tulee myös lehtimajanjuhlaan tarkoittava heprean sana (Biblehub).


1. Moos. 33:17-18: "mutta Jaakob lähtikin Sukkotiin ja rakensi sinne itselleen talon sekä suojakatoksia karjalleen. Siitä syystä paikka on saanut nimekseen Sukkot. Palatessaan Mesopotamiasta Jaakob saapui turvallisesti Kanaaninmaahan Sikemin kaupungin luo ja pystytti leirinsä kaupungin ulkopuolelle."


Koristeltu lehtimaja (kuva)

Sak. 14:16: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."


Jes. 4:2-6 (2017): "Sinä päivänä Herran Vesa. on oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Silloin niitä, jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemista jäljelle jääneet, sanotaan pyhiksi, kaikkia, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun – silloin kun Herra on pessyt pois Siionin tyttärien saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen Hengellä. Silloin Herra luo Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun sekä tulenliekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvana ja suojana rajuilmalta ja sateelta." (Vesa/Verso on yksi Messiaan nimistä)

Joel 3:5: "Tapahtuu, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, kuten Herra on sanonut, ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu."

Juhlat ovat ennennäkemättömiä festivaaleja, jotka häikäisevät korkeatasoisuudellaan. Pöydät notkuvat parhaita herkkuruokia ja myös viiniä, joita saa nauttia ilmaiseksi, mutta kukaan ei häiriköi juovuksissa. Ihmiset laulavat ja tanssivat mukavan musiikin tahdissa. Temppeli on kauniisti koristeltu ja valaistu. Jerusalemin Temppelivuoresta tulee todellinen kaunotar ja paratiisi. Jehovah Yeshua (Herra Jeesus) iloitsee suuresti seurakuntansa läsnäolosta.Jes. 25:6-8: "Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan: ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon, verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut."


Ps. 23:5-6: "..Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."

 

Ps. 63:6: "Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin."

 

5. Moos. 14:26: "Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta mieleistänne, ja syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran, Jumalanne edessä." 


Jes. 62:8-9: "Oikean kätensä, vahvan käsivartensa kautta Herra on vannonut: -- Sinun viljaasi minä en enää anna vihollistesi ruoaksi, eivätkä muukalaiset enää juo sinun viiniäsi, josta sinä olet vaivan nähnyt, vaan ne, jotka viljan korjaavat, sen myös syövät ylistäen Herraa, ja ne, jotka kokoavat rypäleet, ne myös juovat viinin minun pyhäkköni esipihoissa."


Saarn. 2:24, 9:7: "Vaivannäkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä…   ..Syö siis leipäsi iloiten ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten Jumala on hyväksynyt nuo tekosi."

 

Muutokset ovat dramaattisia. Kaikki väärät uskonnot hävitetään kokonaan pois koko maailmasta. Muista uskonnoista ei jää jäljelle edes historiallisia rakennuksia, kuvia tai tunnustuskirjoja. Samoin väärät profeetat hävitetään pois. Saatana on heitetty vankilaan tuhanneksi vuodeksi, joten hän ei sen aikana mitään pahaa pysty tekemään. Kaikki kelvoton hävitettään pois.


Sak. 13:1-2: "Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. "Silloin -- näin sanoo Herra Sebaot -- minä hävitän epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Minä poistan maasta myös saastaisen hengen ja väärät profeetat."


Ilm. 20:1-3 (2017): "Näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuri kahle kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää villitsisi pakanoita, siihen asti kunnes ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun. Sen jälkeen hänet pitää päästää irti vähäksi aikaa."


Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana on vain yksi uskonto, joka on juutalaisuus. Siihen kuuluu oppi Messiaasta ja syntien sovituksesta, joten ajatus Messiaasta sovittamassa synnit ja johtamassa koko maailmaa ei tee siitä uutta uskontoa. Kristinusko on aina ollut messiaanista juutalaisuutta, eikä Yeshua (Jeesus) tullut muutamaan tästä mitään. Tähän asti juutalaiset ovat vain olleet vastahakoisia hyväksymään Yeshuaa Messiaakseen, mutta tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana kaikki uskovat Häntä. 


Jotta kaikki voisivat harjoittaa yhdessä uskontoa ja myös opiskella sitä yhdessä, ongelmaksi voisi tulla lukuisat kielet, mitä nykyään puhutaan maailmassa. Kielen käännökset eivät koskaan voi onnistua täydellisesti, joten useat käännökset Raamatusta olisivat ongelma. Kuten Jumala sekoitti kielet Babyloniassa hajoittaakseen kansat ympäri maailman, niin nyt Jumala palauttaa alkuperäisen tilan takaisin (1. Moos. 11:1-9). Jumala kokoaa luokseen kaikki kansat, joiden äidinkieleksi tulee heprea. 


Jesajan kirja kertoo, miten Egyptin kaupungeissa puhutaan hepreaa ja miten syyrialaisetkin tulevat yhdessä heidän kanssa Jerusalemiin palvelemaan Jehovaa. Sen takia kansat voivat yhdessä opiskella alkuperäistä Raamattua, joka on kirjoitettu hepreaksi, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'.


1. Moos. 11:5-8: "Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia."


Jes. 19:18-19, 23-24: "Sinä päivänä Egyptissä on oleva viisi kaupunkia, jotka puhuvat heprean kieltä ja vihkiytyvät Herran Sebaotin omiksi. Niiden joukossa on Ir-Heres. Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla…   ..Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa, ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata."


Sakarja profetoi, että tuhatvuotisen rauhavaltakunnan aikana on olemassa vain yksi Jumala ja Kuningas, jos on Jehovah. Kristinuskon kulmakivi on oppi, että Yeshua (Jeesus) on ihmiseksi syntynyt Jehovah (Jeesus on Herra; Room. 10:9). Isä ja Poika ovat yksi ja sama Jumala. Isällä ja Pojalla on yhteinen nimi Jehovah, mikä on kaikkein korkein nimi (Fil. 2:9-11), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.

 

5. Moos. 6:4-5 (2017): "Kuule, Israel! Herra, Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi."

 

Sak. 14:9: "Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan."

 

Sak. 14:9 (2017): "..Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."


Joh. 10:30 (2017): "Minä ja Isä olemme yksi.


Fil. 2:9-11: "Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

 

Fil. 2:11 (English tr. of Peshitta): "and every tongue will profess that MarYa (The Lord-YHWH) is Eshu Meshikha (Yeshua, The Anointed One), unto The Glory of Alaha (God), His Father." (aramean sana MarYa merkitsee Jehovaa ja Mar merkitsee Herraa)


Kuten Chesney Hawkes lauloi vuonna 1991 suurta menestystä saaneessa laulussaan 'I am The One and Only', mitä kukaan ei häneltä voi ottaa pois, niin tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa on yksi ja ainoa Jumala, yksi ja ainoa Kuningas Jehovah, jonka yksi nimistä on Yksi. Se on ilon, riemun ja keskinäisen rakkauden aikaa.


Chesney Hawkes - The One and Only


I am the one and only, oh yeah


Call me, call me by my name or call me by number

You put me through it

I'll still be doing it the way I do it

And yet, you try to make me forget

Who I really am, don't tell me I know best

I'm not the same as all the rest


I am the one and only

Nobody I'd rather be

I am the one and only

You can't take that away from me…

 Koska koko maailma alkaa noudattaa Mooseksen lakia ja palvelemaan Yeshuaa (Jeesusta) kuninkaanaan, ihmiskunta saa valtavat siunaukset. Ihmisten ikä pitenee puiden iäksi jopa tuhanteen vuoteen (Jes. 65:22). Ihmiset saavat uudet ruumiit, jolloin he saavat nuoruuden voimat takaisin.


Jes. 40:29-31: "Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy."


1. Kor. 15:35-38, 51-52: "Joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?" Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole.  Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen kuin sille kuuluu…   ..Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme."


Aavikoista tulee vehreitä puutarhoja ja jopa Kuollutmeri täyttyy makeasta vedestä, josta saa paljon kalaa. Petoelämistä tulee lempeitä ruohonsyöjiä, joita voi pienet lapset paimentaa ilman vaaraa. Maasta tulee hyvin satoisa, joka antaa yltäkylläisen elämän. Puut antavat aina uudet hedelmät joka kuukausi, joten tuoreita hedelmiä on tarjolla ympäri vuoden, mikä on se syy, miksi laki käskee viettämään uudenkuunjuhlaa aina uudenkuunpäivänä, joka on myös sapatti viikoittaisen sapatin lisäksi (Jes. 66:23, Aam. 8:5). Elämänvirran varrella kasvaa puita, joiden lehtiä käytetään lääkkeinä, joten sairaudet eivät ihmisiä sen enempää vaivaa. Jumala palauttaa saman ihanuuden maailmaan, mitä oli Eedenin paratiisissa. Maailmassa vallitsee suuri ihmisten välinen rakkaus ja kansat rakastavat suuresti Kuningastaan Yeshuaa.


Hes. 47:8-12: "Mies sanoi minulle: "Nämä vedet virtaavat maan itäosiin ja juoksevat siellä alas Jordanin laaksoon ja edelleen Itäiseenmereen, jonka suolaisen veden ne muuttavat makeaksi. Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla, minne tulee, tämä virta muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Meren rannalla seisoo kalastajia vieri vieressä, En-Gedistä En-Eglaimiin on verkkoja kuivumassa, ja erilaisia kaloja on viljalti, yhtä monia lajeja kuin Suuressameressä. Mutta rantojen soissa ja lammikoissa vesi ei makeudu -- ne jäävät entiselleen, jotta saataisiin suolaa. "Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu eivätkä hedelmät lopu: joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi."


Jes. 65:17-25: "Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen.  Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta, eivät vastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus, ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana, kuolee nuorena, jonka vuodet jäävät alle sadan, häntä surkutellaan. He rakentavat taloja ja saavat asua niissä, he istuttavat viinitarhoja ja nauttivat itse niiden hedelmän, ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja toinen söisi hedelmän. Niin kuin puiden päivät, niin ovat minun omieni päivät. Minun valittuni saavat itse nauttia työnsä tuloksista. Enää he eivät näe vaivaa tyhjän vuoksi, eivät synny kuollakseen kohta, vaan he ovat Herran siunaama suku ja heidän vesansa pysyy heidän luonaan. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra."


Jes. 11:6-10 (2017): "Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen, vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella, yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut, ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä, vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan. Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde."

Mat and Savanna Shaw - Comes the Sun & I Can See Clearly Now  

(Isä ja tytär laulavat duettona)

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo, here comes the sun
And I say it's all right

Little darling, it's been a long cold lonely winter
Little darling, it feels like years since it's been here...

..I can see clearly now the rain is gone
I can see all obstacles in my way
Gone are the dark clouds that had me blind...

..Oh, yes I can make it now the pain is gone
All of the bad feelings have disappeared
Here is that rainbow I've been praying for

It's gonna be a bright (bright)
Bright (bright) sunshiny day

Look all around, there's nothing but blue skies
Look straight ahead, there's nothing but blue skies...

 

 

 

Jes. 25:8-9 (2017): "Hän hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut. Sinä päivänä sanotaan: "Katso, tämä on Jumalamme, jota odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi.

Ilm. 7:17: "Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet."

Ps. 30:12: "Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun."