torstai 9. helmikuuta 2023

Elia on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta • Johannes Kastaja oli Elia, mutta hän ei täyttänyt kaikkia profetioita Eliasta, joten Johannes tulee vielä uudestaan ja täyttää profetiat lopullisesti sekä tekee uskonpuhdistuksen (Matt. 17:11, Ilm. 14:6-7)
 • Jumalan Poika ei täyttänyt kaikkia Messias profetioita ensimmäisessä tulemuksessaan, mutta täyttää loput palattuaan takaisin – juutalaiset odottavat edelleen Messiasta, joka Raamatun profetioiden mukaan rakentaa Jerusalemin temppelin, kokoaa kaikki juutalaiset Jerusalemiin, saa kaikki kansat noudattamaan Mooseksen lakia ja tekee koko maailmassa aseistariisunnan
 • Matteuksen evankeliumista on löytynyt heprealaisia käsikirjoituksia, jotka ovat auttaneet ratkaisemaan Matteuksen evankeliumin kreikkalaisissa käsikirjoituksissa olevia selviä virheitä ja ristiriitoja
 • Ylipappi Aaronin pojat polttivat vierasta (toista) suitsuketta alttarilla ja kuolivat – klassinen kristinusko on julistanut toista evankeliumia ja toista Jeesusta toisessa hengessä, joten Jumalan on lähetettävä Elia julistamaan kaikille kansoille oikean evankeliumin (Mal. 4:4-6 [3:22-24])
 • Evankeliumi on hyvä sanoma, että Jumala on tullut Kuninkaaksi Siionin vuorelle ja tuonut pelastuksen sekä rauhan maailmaan (Jes. 40:9-11, 52:7-10; Room. 10:15; Matt. 3:1-3)
 • Kun Jumalan Poika on tullut hakemaan 144000 messiaanista juutalaista Jerusalemin temppelistä (Joh. 14:2-3; Ilm. 3:10, 12:5; Jes. 66:7-9), Elia lentää korkealla, julistaa evankeliumin kaikille kansoille, käskee kaikkien tulla Jerusalemiin kumartamaan Herraa ja ilmoittaa maailmalle tuomion (Ilm. 11:1-2, 14:1-7) – Hanok (Eenok) oli ennakkokuva Eliasta, joka profetoi maailman tuomion, kun Kristus palaa takaisin (1. Moos. 5:21-24, Juud. 1:14-15)
 • Elia herättänee antikristuksen kuolleista (Ilm. 6:1-2, 13:3), sillä antikristus on Jumalan lähettämä raju eksytys ja vitsaus maailmalle, mistä alkaa seitsemän vuoden ahdistusten ajat, mutta antikristuksen tulemista temppeliin pidättää Jumalan Poika niin kauan, kun Hän on seurakuntansa kanssa temppelissä (2. Tess. 2:4-12)
Johannes Kastaja oli Elia, mutta hän tulee vielä kerran takaisin


Joku voi kysyä, eikö Johannes Kastajan pitänyt olla se Elia, jonka piti tulla uudestaan maailmaan? Kyllä, hän oli Elia, jonka oli määrä tulla (Mal. 4:5-6; Matt. 11:7-14, 17:9-13). Yeshua (Jeesus) vahvistaa asian viittaamalla Malakian kirjassa olevaan profetiaan Eliasta. 


Elia lentää tulisilla vaunuilla

Mal. 4:5 (3:23): "Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian."


Matt. 11:13-14: "Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla."


Elian heprealainen nimi Elijahu merkitsee 'Jumalani on Jehovah' (lisää artikkelissa). Elia pukeutui taljaan, minkä hän oli solminut nahkavyöllä. Johannes Kastajalla oli sama asu, mikä ei ole sattumaa. 


2. Kun. 1:9: "He vastasivat: "Hänellä oli talja yllään ja vyötäisillään nahkavyö." "Se oli tisbeläinen Elia!" sanoi kuningas."


Mark. 1:6: "Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja."

 

Matt. 11:7-11: "Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta: "Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan! Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu: -- Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. "Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän.


Johannes Kastaja ei kuitenkaan täyttänyt kaikkia Eliasta annettuja profetioita, kuten ei Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) täyttänyt kaikkia Messias profetioita ensimmäisessä tulemuksessaan. Ensimmäisellä kerralla ei tullut pelottavaa Herran päivää, maa ei palanut poroksi eikä Yeshua tullut Jerusalemin temppeliin Valtiaana, minkä vahvistaa myös Heprealaiskirje (Hepr. 2:8). 


Mal. 3:1: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot.


Hepr. 2:7-8: "Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, panit kaiken hänen valtansa alle. Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken, hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan."


Ps. 8:5-7 (2017): "mikä on ihminen, että häntä muistat, tai Ihmisen Poika, että pidät hänestä huolen? Kuitenkin sinä, Jumala, hylkäät hänet vähäksi aikaa, mutta seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panet hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetat kaikki hänen jalkojensa alle:"


Mal. 3:19-24 (1933/38): "Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."


Jesajan kirjan profetia huutavasta äänestä erämaassa täyttyi Johannes Kastajassa, joka upotuskastoi erämaassa kansaa, kun he tunnustivat syntinsä (Mark. 1:5 vert. Hes. 36:25-27). Malakian kirjan profetia Eliasta ei kuitenkaan täyttynyt kokonaan (Mal. 3:4). 


Juutalaiset papit odottivat Vanhan testamentin profetioiden takia kolmea eri henkilöä, jotka ovat Messias, Mooseksen kaltainen profeetta ja Elia. Yksi syy siihen, ettei kaikki juutalaiset tunnistaneet Messiasta on, etteivät he ymmärtäneet lain tarkoittava Mooseksen kaltaisella profeetalla Messiasta, ei kahta eri henkilöä (5. Moos. 18:15-19, Apt. 3:20-26; lisää artikkelissa). Juutalaiset papit kysyivät Johannes Kastajalta, oletko joku näistä kolmesta henkilöstä? Hän vastasi kaikkiin, ettei ole. 

 

Johannes Kastaja ei tiennyt olevansa Malakian kirjan ennustama Elia, eikä hänen ollutkaan vielä tarkoitus täyttää kaikkia Malakian kirjassa olevia profetioita Eliasta (Mal. 3:1, 4:5-6). Johannes Kastaja tiesi olevan Jehovan edellä kulkeva huutava ääni erämaassa, joka sekin tarkoittaa Eliaa (Jes. 40:3-10)Yeshua tiesi, että Johannnes Kastaja oli Elia (Matt. 17:12-13).


Joh. 1:19-23: "Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: "En minä ole Messias." "Mikä sitten?" he kysyivät. "Oletko Elia?" "En ole", Johannes vastasi. "Oletko se luvattu profeetta?" Hän vastasi: "En." Silloin he sanoivat: "Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?" Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut."


Matt. 17:12-13: "Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle." Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta."


Johannes Kastaja oli tien rakentaja, joka tasoitti maan Jehovan (Herran) tuloa varten. Sieltä tuli Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus), joka on ihmiseksi syntynyt Jehova, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Jes. 40:3-5, 9-10: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut…  ..Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: -- Teidän Jumalanne tulee! Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään."


Mark. 1:2-4 (1933/38): "Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi". "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'", niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi."


Johannes Kastajan kuoleman jälkeen hän (Elia) laskeutui taivaasta Mooseksen kanssa kirkastusvuorelle tapaamaa Yeshuaa ja opetuslapsia, minkä jälkeen Yeshua sanoi tulevassa aikamuodossa, että Elia tulee vielä (Matt. 17:11). Elian tehtävänä on kulkea Messiaan edellä julistamassa evankeliumia Messiaan tulosta, minkä hän tekee Messiaan kummankin tulemuksen yhteydessä. Yeshua sanoi, että kaikki Vanhan testamentin profetiat tulevat toteutumaan.


Matt. 5:18, 17:11: "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut…   ..Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen.


Profetiat Eliasta ja Messiaasta saavat lopullisen täyden täyttymyksen Yeshuan (Jeesuksen) paluun yhteydessä. Jesajan kirjan profetia huutavasta äänestä erämaassa on jo toteutunut. Palatessaan takaisin Elia julistaa evankeliumia kaikille kansoille ja kielille sekä täyttää kaikki Malakian kirjassa olevat profetiat Eliasta.


Matt. 24:14: "Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu."


Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."


Säkkiin pukeutunut mies

Entä onko Elia toinen säkkivaatteeseen pukeutuneista profeetoista, jotka tulevat lyömään maata vitsauksilla 1260 päivää (3,5 vuotta)? Ei ole, mutta Elia oli ennakkokuva heistä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Kaksi säkkipukuista profeettaa astuvat esille' (Ilm. 11:3-12).


Jaak. 5:17-18: "Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää."


Luuk. 4:25: "Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä."


Matt. 3:10, 12: "Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen…   ..Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."


Days of Elijah - Paul Wilbur


These are the days of Elijah

Declaring the Word of the Lord

And these are the days of your servant Moses

Righteousness being restored

And though these are days of great trials

Of famine and darkness and sword

Still we are the voice in the desert crying

Prepare ye the way of the Lord!

 

Behold He comes! Riding on the clouds!

Shining like the sun! At the trumpet call

Lift your voice! It's the year of Jubilee!

And out of Zion's hill salvation comes!

 

And these are the days of Ezekiel

The dry bones becoming as flesh

And these are the days of your servant David

Rebuilding a temple of praise

And these are the days of the harvest

The fields are as white in the world...

Jumalan Poika ei tullut perustamaan uutta uskontoa vaan täyttämään juutalaisten laissa olevat Messias profetiat


Malakian kirjan jae 3:1 kertoo Messiaan edellä kulkevasta sanansaattajasta Eliasta, mikä on hepreaksi 'malak', joka voi merkitä enkeliä, lähettilästä, sanansaattajaa tai pappia (esim. Mal. 2:7, Biblehub). 


Ilmestyskirjassa on Yeshuan kirjeet seitsemän seurakunnan enkeleille (Ilm. 2-3), jotka tarkoittavat seurakunnan johtajia. Ilmestyskirja on alun perin kirjoitettu hepreaksi, minkä jälkeen se on käännetty muille kielille, jolloin pappia tarkoittava heprean sana 'malak' on käännetty kreikaksi 'aggelos', joka merkitsee enkeliä vaikka parempi käännös olisi ollut seurakunnan paimen (lisää artikkelissa).


Mal. 2:7: "Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja."


Ilm. 2:18: "Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Jumalan Poika…"


Vastaava tilanne löytyy myös Danielin kirjasta, joka kertoo antikristuksen tulevan Jerusalemin temppeliin, lopettavan uhraamisen ja asettavan temppeliin juutalaisten lain vastaisen palvelun. Suomalainen käännös kertoo, että Jumalan pyhät enkelit kauhistelevat uhraamisen lopettamista ja temppelin saastuttamista väärällä palvelulla (Dan. 8:13). Alkutekstissä on enkeli-sanan kohdalla heprean sana 'qadosh', joka merkitsee pyhää. Se voi tarkoittaa enkeliäkin, mutta tässä asiayhteydessä 'qadosh' merkitsee pikemminkin pyhää pappia tai sanansaattajaa (Biblehub; vert. 3. Moos 21:7-8, 4. Moos. 16:5-7). Vastaavan asian profetoi myös Joelin kirja, jonka mukaan papit murehtivat päivittäisen uhrin pois ottamista (Joel 1:9).


Dan. 8:9-14: "Yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi, joka kasvoi kasvamistaan etelää, itää ja Ihanaa maata päin. Se kasvoi aina taivaan joukkojen tasalle, ja se pudotti maahan taivaan joukkoja ja tähtiä ja tallasi ne jalkoihinsa. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtiaalta otettiin pois päivittäinen uhri ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan!" Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."

 

Joel 1:9 (1933/38): "Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, murehtivat."


Yeshua viittasi puheessaan myös Danielin kirjan jakeeseen 9:27, jossa kerrotaan antikristuksen (hävittäjän) tulosta kauhistuksen siivin Hänen temppeliin (Matt. 24:15-22). Jakeessa Dan. 8:11 kerrotaan, miten Taivaan Valtiaalta (Jeesukselta) antikristus ottaa pois päivittäisen uhrin ja turmelee temppelin.


Matt. 24:15-16, 21 (2017): "Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se ymmärtäköön – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille…   ..Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule."


Dan. 9:27, 12:1 (2017) "Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli…   ..Se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä asti, kuin kansoja on ollut, siihen aikaan asti…"


Kun Malakian kirjan jae 3:1 mainitsee sanansaattajan (malak) jälkeen uudelleen saman heprean sanan 'malak', asiayhteys on toinen. Tällä kertaa sana merkitsee (Liiton) Enkeliä. Raamattu tarkoittaa Jehovan Enkelillä ja Lähettiläällä Jumalan Poikaa, joka on ihmiseksi tullut Jumala, mistä kertoo enemmän artikkeli: 'Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa'.


Mal. 3:1-4: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten.


Malkian kirja kertoo, miten Elia toiselta nimeltään Johannes Kastaja on kulkenut edellä ja Jumalan Poika tulee Jerusalemin temppeliin Ylipapiksi ja Kuninkaaksi, mikä odottaa vielä lopullista täyttymistään. Ilmestyskirja kertoo samasta asiasta, kun se profetoi Jumalan temppeliin tulleesta Jumalan Pojasta (Jumalan Karitsasta), jonka edessä laulaa 144000 messiaanista juutalaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Jerusalemiin tullaan rakentamaan vielä kolmas temppeli. Jumala sallii, että temppeliin menee antikristus 3,5 vuoden määräajaksi, mutta muulloin temppeli on Jumalan Pojan valtaistuimen sija mm. koko tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ajan (Jes. 2:2-4; Hes. 37:26-28, 43:1-7).


Ilm. 11:1-2: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan…   ..Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä."


Yeshua HaMashiach on juutalaisten Kuningas, joka ei tullut perustamaan uutta uskontoa, vaan täyttämään Mooseksen laissa ja profeetoissa olevat Messias profetiat (Matt. 5:17-20). Kristinusko on ollut alun perin messiaanista juutalaisuutta myös pakanoille, sillä pakanat ovat aina voineet kääntyä juutalaisiksi (Jes. 56:6-8; Matt. 28:18-20; Apt. 10:34-35; Room. 2:9-13, 26-29).


Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan." 


Jes. 14:1: "Herra armahtaa Jaakobia ja ottaa jälleen Israelin omaksi kansakseen, ja se saa rauhassa asua omassa maassaan. Siihen maahan asettuneet muukalaiset liittyvät Jaakobin jälkeläisiin ja sulautuvat heihin."


Apt. 24:14, 25:8, 28:23: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…   .Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan…   ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."


Pian apostolien jälkeen kristinusko saastui pakanauskontojen opeista ja lopulta kristityt hylkäsivät Mooseksen lain käytännössä kokonaan. Roomassa kristinusko muuttui 300-luvulla toiseksi uskonnoksi ns. klassiseksi kristinuskoksi, jossa Jumalan nimet vaihdettiin toisiksi ja Jumalan laki korvattiin pakanallisilla opeilla. Vaikka kaikilla kirkkokunnilla on sama Raamattu, klassinen kristinusko hajosi toisistaan poikkeaviin uusiin uskontoihin, koska kukin kirkkokunta sääti omat lakinsa ja rituaalinsa, koska ne eivät noudata Raamattua. Näin syntyi roomalaiskatolinen kirkko ja siitä ortodoksit, luterilaiset, helluntailaiset, vapaakirkkolaiset, baptistit, adventistit jne., mistä kertoo lisää artikkeli: 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'


Samaa kehitystä on ollut myös juutalaisuudessa, joka on hajonnut useisiin toisistaan poikkeaviin lahkoihin, joissa Mooseksen laki on korvattu Talmudiin kirjoitetuilla perinnäissäännöillä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia, monimutkaisia, raskaita noudattaa ja usein Mooseksen lain vastaisia sääntöjä. Juutalaiset lainopettajat ovat esim. kieltäneet juomasta maitoa liharuuan kanssa, koska heidän mukaan laki kieltää sen. Laissa ei ole kieltoa juoda maitoa liharuuan kanssa vaan kielto keittää karitsaa emänsä maidossa, koska se oli pakanalliseen epäjumalanpalvelukseen liittyvä uskonnollinen rituaali (5. Moos. 14:21). Kun Israelin Jumala tuli miehen hahmossa Abrahamin luokse, hän joi maitoa liharuuan kanssa, joten on täysin selvä asia, että maitoa saa juoda liharuuan kanssa.


1. Moos. 18:1-2, 7-8: "Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti...   ..Sitten hän kiiruhti karjansa luo, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka heti ryhtyi valmistamaan ateriaa. Hän toi tuoretta voita, maitoa ja palvelijan valmistaman vasikan, asetti ruoan vieraittensa eteen ja jäi puun alle seisomaan ja palvelemaan heitä heidän syödessään."


Yeshua (Jeesus) arvosteli usein juutalaisia lainopettajia Mooseksen lain kumoamisesta ja omien perinnäissääntöjen noudattamisesta lain sijasta. Fariseukset ovat nykyään ortodoksijuutalaisia. Karaiittijuutalaiset eivät hyväksy Talmudia, joten he ovat lähinnä Mooseksen lakia, mutta he ovat hyvin pieni vähemmistö juutalaisten joukossa. Se messiaaninen juutalaisuus, mitä Yeshua (Jeesus), Johannes Kastaja (Elia) ja apostolit opettivat, on erilainen uskonto, mitä enemmistö juutalaisista nykyään harjoittaa.


Mark. 7:1, 6-13: "Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo…   ..Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi', te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."


Juutalaiset hyväksyvät vain osan Messias profetioista, minkä takia he eivät ole tunnistaneet Messiastaan


Juutalaisten synagogissa opetetaan paljon, miksi heidän mielestä Jeesus ei ole Messias. Samaa opetusta löytyy sosiaalisen median kanavilta paljonkin. Juutalaisten lainopettajien puheet ovat yleensä yksipuolisia ja he ovat ymmärtäneet usein väärin myös Paavalin kirjoitukset. Yeshua (Jeesus) täytti monet Messias profetiat, mitkä juutalaiset lainopettajat sivuuttavat erilaisilla tekosyillä. Juutalaiset lainopettajat eivät näe laista ja profeetoista Messiaan kahta tulemusta, vaikka sekin on sieltä löydettävissä. Tästä teemasta kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Miksi juutalaisilla ja kristityillä on eri käsitys Messiaasta?'


Juutalaiset lainopettajat korostavat niitä Messias profetioita, mitkä eivät täyttyneet Yeshuan ensimmäisessä tulemuksessa. Lainopettajien mukaan kaikki Messias profetiat tulee toteutua yhdellä kertaa, jotta he uskoisivat jonkun miehen olevan Messias. Lainopettajat perustelevat kantaansa yleensä neljällä Messias profetialla, joita Yeshua ei vielä täyttänyt (esim. Jews for Judaism):

 1. Messias tulee kokoamaan kaikki juutalaiset Israeliin, jolloin tapahtuu uusi eksodus (Jes. 66:18-20, Jer. 16:14-16, Hes. 37:15-28)
 2. Messias rakentaa Jerusalemiin temppelin (Sak. 6:9-15, Hes. 37:26-28)
 3. Messiaasta tulee koko maailman Kuningas, jolloin kaikki kansat palvelevat Israelin Jumalaa Jehovaa ja noudattavat Mooseksen lakia (Sak. 14:9, Jes. 66:23)
 4. Koko maailmassa tapahtuu suuri aseistariisunta, jolloin maailmassa ei ole enää sotia eikä armeijoita (Jes. 2:2-4, Miika 4:1-8)

 

Sak. 14:9: "Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan."

 

Sak. 14:9 (Green's Literal): "And Jehovah shall be King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah, and His name one."

 

Shalom merkitsee rauhaa

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti." (ikuinen rauhan liitto tarkoittaa uutta liittoa)

 

Jes. 2:2-4 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."

 

Matt. 5:18 (Jeesus sanoo): "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

 

Oseh Shalom - He Who Makes Peace

Laulu on messiaanisten juutalaisten konsertista.

 

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."


 

 

Klassinen kristinusko opettaa väärennettyä evankeliumia, minkä takia juutalaiset eivät siihen usko


Juutalaisten Raamattu on Vanha testamentti, jossa ei ole ainuttakaan profetiaa, että Messias kumoaisi tai muuttaisi lain vaan pikemminkin monta profetiaa, että Messias saa kaikki kansat noudattamaa Mooseksen lakia. Ongelmana on, että klassinen kristinusko on hylännyt Mooseksen lain ja juutalaisuuden. Juutalaisia ei vakuuta lähetyssaarnaajien puheet, ettei temppeliä eikä lakia enää tarvita, koska sellaiset puheet ovat jyrkästi ristiriidassa heidän Raamattunsa kanssa. Kristittyjen lähetyssaarnaajien puheet ovat myös ristiriidassa Uuden testamentin opetuksen kanssa, mutta he eivät siitä piittaa (Matt. 5:17-20, Room. 2:13, 3:31).


2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."


Jes. 2:2-4, 56:6-7 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan…   ..Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."


Erityisen huonossa maineessa Israelissa ovat luterilaiset papit. Natsi-Saksan holokaustissa käytettiin hyväksi Martti Lutherin vihakirjoituksia juutalaisista, joten tämä pilasi luterilaisen kirkon maineen pysyvästi. Tämän lisäksi luterilainen kirkko lähettää EAPPI-pappejaan vakoilemaan Israelin armeijan toimia palestiinalaisten hyväksi ja esittää Israelille vaatimuksia alueluovutuksista palestiinalaisille, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Synnytystuskat alkavat - kansanryhmät nousevat toisiaan vastaan'.


Lähetyssaarnaajat ovat pitkään yrittäneet käännyttää juutalaisia klassiseen kristinuskoon, mutta varsin heikolla menestyksellä. Jos kristitty lähetyssaarnaaja syö joulukinkkua, käy sapattina kaupoissa ja opettaa juutalaisille, että Jeesus on vapauttanut kaikki kansat lain noudattamisesta täyttämällä lain, niin juutalaiset pitävät tällaista saarnaajaa Danielin kirjan tarkoittamana antikristuksena, joka kumoaa lain ja turmelee temppelipalvelun (Dan. 7:25, 8:9-14, 9:27). Jos lähetyssaarnaaja sen lisäksi sanoo, ettei kristinusko tarvitse enää Jerusalemin temppeliä, kuten monet sanovat, niin ei ole mikään ihme, jos juutalaiset sulkevat korvansa tällaiselta "lähetystyöltä". Vaikka Raamattu kertoo antikristuksen menevän temppeliin 3,5 vuoden määräajaksi, se ei tarkoita sitä, että temppelin rakentaminen olisi kapinallinen hanke Jumalaa vastaan, kuten eräät salaliittoteoreetikot saarnaavat.


Dan. 7:25, 9:27 (1933/38): "Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.…   ..Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."


Kristittyjen lähetystyöntekijöiden huono tilanne menee juutalaisten keskuudessa entistä pahemmaksi, jos he väittävät, että Mooseksen lain noudattaminen johtaa Jumalan armon menettämiseen tai lain alaisuuteen, koska kristityt eivät ole lain alla. Lähetyssaarnaajien puheissa on varsin alkeellinen asiavirhe, koska he eivät osaa lakia. Paavali noudatti Mooseksen lakia, eikä hän ollut lain alla (Apt. 25:8, 28:17). Juutalaisten käyttämä sanonta "lain alla" ei tarkoita lakia noudattavia uskovia. "Lain alla" tarkoittaa olla lain tuomion alla, jolloin lakiin kirjoitettu kirous tulee lain rikkojen päälle (5. Moos. 29:19, Dan. 9:11). Koko klassinen kristinusko on lain alla toisin sanoen lain kirouksen alla, koska se on hylännyt lain. Katoliset, luterilaiset, vapaakirkkolaiset, helluntailaiset, baptistit jne. ovat kaikki lain alla. 


5. Moos. 29:19-20 (1933/38): "Herra ei tahdo antaa hänelle anteeksi, vaan silloin suitsuaa Herran viha ja kiivaus sitä miestä vastaan, ja kaikki se kirous, joka on kirjoitettu tähän kirjaan, laskeutuu hänen päällensä, ja Herra pyyhkii pois hänen nimensä taivaan alta. Ja Herra erottaa hänet kaikista Israelin sukukunnista, tuottaakseen hänelle onnettomuuden, kaikki ne kiroukset, jotka sisältyvät tähän lain kirjaan kirjoitettuun liittoon."


Dan. 9:11: "Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikennut sinun tieltäsi eikä ole totellut sinua. Ja niin meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan, lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan."

 

Apt. 25:8, 28:17: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan…   ..Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan…"


Paavali käyttää sanontaa "lain alla" niistä juutalaisia, jotka eivät usko Yeshuan (Jeesuksen) olevan Messias tai eivät halua muuten noudattaa lakia. Laissa on käsky uskoa Kristukseen, joten uskon puute on myös lain rikkomista (5. Moos. 18:18-19, Ps. 2:6-12). 


Paavalin sanat "laki tuo mukanaan Jumalan vihan" tarkoittaa myös sitä, että laki tuo laittomuuden tekijöiden päälle ne kiroukset, mitkä on kirjoitettu lakiin (Room. 4:15; vert. 4. Moos. 21:4-6). Mooseksen laki on elämän ja Hengen laki Yeshua HaMashiachissa (Jeesuksessa Kristuksessa) niille, jotka noudattavat lakia uskossa, mutta laittomuuden tekijöille se on synnin ja kuoleman laki (Room. 8:2-13, Matt. 7:21-23, Hepr. 10:26-28).


Hes. 36:26-27 (1933/38): "Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne." (oikeuksiani = lakiani)


Room. 8:2 (1933/38): "Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista."


Room. 8:6-9, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa…   ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."


Jumala on armollinen niille, jotka tekevät parannuksen laittomuudesta ja alkavat noudattaa lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen). Jumalan armo ei ole uuden liiton aikana mihinkään muuttunut, kuten ei ole lakikaan (Matt. 5:17-20). Jos kristitty ei tee parannusta laittomuudesta, hän on lain alla siis lain tuomion alla, vaikka hän olisi sanonut uskovansa Jeesukseen (Matt. 7:21-23, Room. 2:13, Jaak. 2:14-20).


Room. 6:14-16: "Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."


2. Moos. 20:6: "Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."

 

Dan. 9:4 "..Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja olet armollinen niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi!" 


Uuden testamentin kirjoitukset vahingoittuivat, koska kirkko teki kelvotonta työtä kopioidessaan ja kääntäessään kirjoituksia


Klassinen kristinusko ei ole ainoastaan hylännyt Jumalan lakia vaan myös turmellut Uuden testamentin kirjoitukset. Alun perin myös Uusi testamentti on kirjoitettu hepreaksi, minkä jälkeen se käännettiin arameaksi, siitä kreikaksi, latinaksi ja muille kielille. Tekstejä jouduttiin alituisesti kopioimaan papyrukselta ja pergamentilta toiselle, koska ne lahosivat ennen pitkään. Roomalaiskatolinen kirkko ylläpiti vain latinalaisia ja kreikkalaisia käännöksiä, joten heprealaiset tekstit hävisivät.


Kopioitaessa ja käännettäessä tekstejä niihin tuli kirjoitus- ja käännösvirheitä ja joihinkin paikkoihin jopa tehtiin tahallisia väärennöksiä. Paavali siteerasi paljon Vanhan testamentin tekstejä, joita kirkko on kääntänyt kreikaksi välillä huonosti ja jopa tarkoitushakuisesti, joten on syytä epäillä Paavalin kirjeiden kreikkalaisen käännöksen poikkeavan muutenkin hänen kirjoittamasta hepreasta. 


Matteuksen evankeliumi n. 250 jKr.

Kirkon munkit tekivät todella huonoa työtä, minkä takia Uuden testamentin käsikirjoituksista on olemassa tuhansia toisistaan poikkeavia tekstejä ja lisää löytyy koko ajan. Monet käsikirjoitukset ovat huonokuntoisia paloja Uuden testamentin kirjoista. Teologit ovat yrittäneet selvittää, mitkä kirjoitukset ovat lähinnä alkuperäistä ja koonneet Raamatun käytännössä keskiaikaisista käsikirjoituksista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Monet muutokset tulivat teksteihin jo varhaisessa vaiheessa, joten kaikkia virheellisiä kohtia ei ole voitu palauttaa alkuperäiseksi. Tämän takia Uudessa testamentissa on useita täysin selviä virheitä ja ristiriitoja, mikä johtuu kelvottomasta työn laadusta tekstien ylläpidossa. Tästä teemasta kertoo yksityiskohtaisesti lisää artikkeli: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'. 

 

Yeshua (Jeesus) lainasi ristillä Psalmi 22:sta. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, miten Yeshua huusi heprean kielellä "Eeli, Eeli, lama sabaktani" (vert. Ps. 22:1; Biblehub ja artikkeli). Kansa luuli, että Yeshua huusi Eliaa, koska Eeli on myös Elijahu-nimen lyhennelmä ja nykyään varsin yleinen miehen nimi Israelissa (vert. Luuk. 3:23). Markuksen evankeliumi väittää Yeshuan huutaneen arameaksi "Elohi, Elohi, lema sabaktani" (Biblehub).


Matt. 27:46-47: "Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa."


Mark. 15:34-35: "Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Elohi, Elohi, lema sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: "Kuulkaa, hän huutaa Eliaa."


Ps. 22:1: "..Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana." 


Evankeliumien välillä oleva ristiriita johtunee siitä, että Markuksen evankeliumi on käännetty hepreasta ensin arameaksi ja sen jälkeen kreikaksi, jolloin kreikkalaiseen käsikirjoitukseen on jäänyt Yeshuan sanoista aramealainen käännös. Mm. tämän takia on syntynyt väärinkäsitys, että Yeshua olisi puhunut äidinkielenään arameaa. Yeshua ei huutanut arameaksi Elohi vaan äidinkielellään hepreaksi Eeli (Joh. 19:20). Tämä johtuu siitä, ettei juutalaiset voi luulla aramealaista Elohi-sanaa Eliaksi, mutta voivat luulla heprealaisen Eeli-sanan tarkoittavan Eliaa (YouTube-video). Roomalaiset sotilaat eivät kirjoittaneet Yeshuan ristiin mitään arameaksi, koska se ei ollut kansan puhekieli, vaan tuomion syy kirjoitettin hepreaksi ja ulkomaalaisia varten myös kreikaksi sekä latinaksi. Paavali myös puhui juutalaisille hepreaa.


Joh. 19:20: "Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi."


Apt. 26:14-15: "Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.' Minä kysyin: 'Herra, kuka sinä olet?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat."


Apt. 21:39 - 22:2: "Paavali vastasi: "Minä olen juutalainen, kotoisin Kilikian Tarsoksesta, jonka kaikki varmaankin tuntevat. Pyydän sinua, salli minun puhua kansalle." Komentaja suostui tähän. Paavali asettui portaille seisomaan ja viittasi kädellään, ja kaikki vaikenivat. Hän alkoi puhua heille heprean kielellä: "Veljet ja isät! Kuulkaa, mitä nyt sanon puolustuksekseni." Väkijoukko hiljeni entisestään kuullessaan hänen puhuvan hepreaksi"


Juutalaisten työmoraali tekstien kopioinnissa on ollut paljon parempaa. Qumranin luolasta on löytynyt Jesajan kirjan kopio, joka on ajoitettu noin 200 eKr. Kirjan sivut ovat säilyneet lähes kokonaan ehjinä, joten kirjaa on voitu verrata Raamatussa olevaan tekstiin. Tekstit ovat lähes identtisiä ja muutamat erot eivät vaikuta itse asiaan. Tämän perusteella voimme olla melko varmoja, että Vanha testamentti on säilynyt paljon paremmin kuin Uusi testamentti, vaikka se on paljon vanhempi teksti. 


Jesaja (Qumran) - klikkaa suuremmaksi

Qumranista löytynyt Jesajan kirja on nähtävillä Israelin Museossa Jerusalemissa. Se on erittäin arvokas arkeologinen löydös. Vaikka Raamatun tekstit olisivat korruptoituneet (vioittuneet) peruuttamattomasti, niin Jesajan kirjassa on Messias profetioita, jotka antavat toivon Jumalan Sanan palauttamisesta alkuperäiseksi. Jesajan kirjan toisessa luvussa kerrotaan, miten Messiaan aikana Jerusalemin temppelistä lähtee Jumalan Sana ja laki, joten Messiaan aikana temppelissä opetetaan alkuperäistä virheetöntä Raamattua heprean kielellä (vert. Jes. 19:18). Niinhän se on ollut myös Mooseksen, Joosuan, Samuelin ja Daavidin aikana, että Jehovah (Herra) on asunut temppelissä ja valvonut Hänen Sanansa kirjoittamista sekä opettamista.


Matt. 24:35: "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa."


Jes. 2:2-3 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana"."


1. Sam. 3:3-4, 7, 10, 19-21 (1933/38): "..Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, että Herra kutsui Samuelia...    ..Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle…   ..Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: "Samuel, Samuel!" Samuel vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee"...    ..Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa; sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille."


Jes. 19:18-21, 24-25: "Sinä päivänä Egyptissä on oleva viisi kaupunkia, jotka puhuvat heprean kieltä ja vihkiytyvät Herran Sebaotin omiksi. Niiden joukossa on Ir-Heres. Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla. Tämä on merkkinä ja todistaa Herrasta Sebaotista Egyptin asukkaille: kun he huutavat Herralta apua sortajia vastaan, hän lähettää heille auttajan, joka ajaa heidän asiaansa ja pelastaa heidät. Niin Herra tekee itsensä tunnetuksi Egyptissä. Sinä päivänä egyptiläiset oppivat tuntemaan Herran, ja he palvelevat häntä teuras- ja ruokauhrein ja tekevät hänelle uhrilupauksia ja täyttävät ne…   ..Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Herra Sebaot siunaa niitä kaikkia sanoen: "Siunattu olkoon kansani Egypti, siunattu kätteni luomus Assyria, siunattu minun oma kansani Israel!"


Matteuksen evankeliumin heprealainen käsikirjoitus auttaa ratkaisemaan kreikkalaisissa kirjoituksissa olevat selvät virheet


Matteuksen evankeliumi tiedetään kirjoitetun alun perin hepreaksi (opetusvideo ja Wikipedia). Nyt Matteuksen evankeliumista on löytynyt heprealainen käsikirjoitus, joka on juutalaisen lainopettajan Shem Tovin vuonna 1380 tekemä kopio evankeliumista. Kielentutkijat ovat päätyneet siihen, että Shem Tov ei voi mitenkään olla käännös kreikasta, koska se sisältää Raamatulle tyypillisiä heprealaisia runollisia sanaleikkejä, mitä on mahdoton kääntää kreikasta, mutta käännös onnistuu hepreasta kreikaksi. Heprealainen käsikirjoitus on sikäli huomattava löydös, koska se on auttanut ratkaisemaan monia nykyisessä Matteuksen evankeliumissa olevia selviä virheitä ja ristiriitoja.

 

Shem Tov ei voi olla käännös kreikasta, koska siinä on tekstejä, jotka ovat jääneet pois kreikkalaisista käännöksistä. Esim. Matteuksen evankeliumin luvun 12 alussa kerrotaan, miten Yeshuan (Jeesuksen) opetuslapset keräsivät käsin viljan tähkiä ja murskasivat niitä, jotta he saisivat ruokaa myös sapattina. Fariseusten mukaan viljan tähkien murskaaminen oli sapattina kiellettyä työt, mutta sapattikäsky ei sitä kiellä, jos matkamies käsin kokoaa itselleen viljaa valmistaakseen siitä sen päivän ruokansa (3. Moos. 19:9-10, 5. Moos. 23:26, Jes. 58:5-7). Kreikkalaissa käännöksissä ei ole tietoa viljan murskaamisesta, mutta on tieto siitä, miten fariseukset arvostelivat opetuslapsia. Shem Tov tuo esille syyn, mihin fariseusten arvostelu perustui. Shem Tovin ilmoittama tieto on alkuperäinen, mihin on saatu vahvistus juuri löytyneestä 1500 vuotta vanhasta aramealaisesta käsikirjoituksesta, jonka tieto vastaa Shem Tovin tietoa (IL 13.4.2023).

 

5. Moos. 23:26: "Kun kuljet viljapellon halki, voit käsin kerätä tähkäpäitä, mutta sirpillä et saa leikata itsellesi toisen viljaa."

 

Matt. 12:1-2 (1933/38): "Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina"."

 

Matt. 12:1-2 (Shem Tov, Tuomas Levänen): "Siihen aikaan Jeesus kulki sapatin päivänä viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä, ja murskaamaan niitä käsillään, ja syömään. Fariseukset näkivät, ja sanoivat hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapatin päivänä"." 

 

Matt. 12:1 (arameasta käännetty, Grigory Kessel): "Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä, hieroa niitä käsiinsä ja syödä.

 

Ennen kun menemme tutkimaan Shem Tovia, niin muutama sana siitä käydystä julkisesta keskustelusta. Eräät maallikkosaarnaajat väittävät, ettei Shem Tovia voi uskoa, koska se on kirjoitettu vuonna 1380. Tämä on asiantuntematon kommentti, koska Shem Tov on kopio vanhemmista käsikirjoituksesta, kuten on Raamatun käsikirjoitukset suurimmaksi osaksi myös keskiaikana tehtyjä kopioita. Kopion ikä ei kerro tekstin todellista ikää eikä aina edes sen luotettavuutta. Shem Tovia ei ole kuitenkaan säästynyt kopioinnin yhteydessä tapahtuneista kaikilta muutoksilta, kuten ei ole kreikkalaiset käsikirjoitukset myöskään. Shem Tovista on ainakin 28 kopiota eri kirjastoissa, joista vain osa on julkaistu.


Eräät maallikkosaarnaajat ovat arvostelleet Shem Tovia törkeäksi väärennökseksi, koska George Howardin tekemä englantilainen käännös sanoo Yeshuan (Jeesuksen) hirtetyn. Tämä kritiikki on hätäisesti tehty ja ampuu yli, koska Shem Tovista on muitakin käännöksiä. Tuomas Leväsen tekemä käännös ei sano Yeshua hirtetyn vaan puuhun ripustetun, mikä tässä asiayhteydessä tarkoittaa ristiinnaulitsemista. Paavali myös puhuu Kristuksen ripustamisesta puuhun, jolloin hän viittaa myös Mooseksen lakiin (Gal. 3:13, 5. Moos. 21:22-23). Heprealainen evankeliumi kertoo Yeshuan kantaneen ristiksi sanottua puuta ja Hänen puheet ristillä, joten Shem Tovin pohjalla ollut heprealainen evankeliumi on alun perin tarkoittanut nimenomaan ristiinnaulitsemista.


Matt. 27:32, 38 (Shem Tov, Levänen): "..Hänet he pakottivat kantamaan sitä puuta, jota kutsutaan ristiksi…   ..Hänen kanssansa oli puuhun ripustettuna kaksi ryöväriä, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelle."


Gal. 3:13: "Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun."


5. Moos. 21:22-23: "Jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu surmataan ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun, ruumista ei saa jättää siihen yöksi, vaan se on haudattava vielä samana päivänä, sillä puuhun ripustettu on Jumalan kiroama…"


Joh. 19:31, 33: "Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas…   ..Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan."


Shem Tovia ei ole ylläpitäneet kristityt vaan juutalaiset lainopettajat. Miksi juutalaiset kirjanoppineet ovat halunneet säilyttää itsellään Matteuksen evankeliumin heprealaisen tekstin, jos he eivät usko Yeshuaan? Monet juutalaiset lainopettajat pitävät Yeshuaa kuitenkin Rabbina, joka opetti Mooseksen lakia mm. Vuorisaarnassa, minkä takia heitä on kiinnostanut myös Uuden testamentin tekstit. 


Mitä tulee muuten Shem Tovin tekstiin, se on monilta osin hyvin uskottava, kunhan ymmärtää, ettei sillä voi korvata kreikkalaista Matteuksen evankeliumia sellaisenaan. Shem Tov on tärkeä tietolähde tehtäessä teologista tekstikritiikkiä kreikkalaisille käsikirjoituksille.


Matteuksen evankeliumin kreikaksi käännettyyn kopioon tuli jo varhaisessa vaiheessa useita virheitä. Esim. Yeshuan (Jeesuksen) sukuluettelossa on väärä tieto sukupolvien lukumäärästä ja sukuluettelo ei muutenkaan vastaa Vanhan testamentin sukuluetteloja (1. Aik. 3:17-21, Matt. 1:1-17; lisää artikkelissa). 


Jakeessa Matt. 27:9 siteerataan Sakarjan kirjaa, mutta jae väittää virheellisesti tekstin olevan Jeremian kirjasta. Shem Tovissa ei ole tätä virhettä, koska se ei perustu kreikkalaisiin käännöksiin.


Matt. 27:9 (1933/38): "Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet,"


Sak. 11:12-13 (1933/38): "Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle."


Matt. 27:9 (Shem Tov, Levänen): "Silloin täyttyi, profeetta Sakarjan sana; "Ja minä sanoin heille, jos on hyvää sinun silmissäsi, lisää palkkaani, mutta jos ei, pidätä se. Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Sitten Herra sanoi minulle; heitä se savenvalajalle, tämä on siitä miehestä, joka muotoilee savea,"


Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnassa sanotaan, että autuaat ovat hengessä köyhät. Tässä on selvä ristiriita, koska taivasten valtakuntaa ei peri hengellisesti puutteelliset. Shem-Tov:issa lukee toisella tavalla: "Autuaita ovat nöyrät hengessä", mitä lause on alun perin tarkoittanut.


Matt. 5:3 (1933/38): "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta."


Matt. 5:3 (Shem Tov, Howard): "Blessed are the humble of spirit for theirs is the kingdom of heaven.


Virhe on syntynyt silloin, kun heprealaista Matteuksen evankeliumia on käännetty kreikaksi. Heprean sana 'anav' voi merkitä köyhää tai nöyrää (Biblehub), mutta kääntäjä on valinnut väärän kreikkalaisen sanan 'ptóchos', joka merkitsee vain köyhää (Biblehub). Tämä on yksi todiste muiden joukossa, että Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu alun perin hepreaksi, eikä Shem Tovia ole käännetty kreikasta (YouTube-video).


Paavali opetti, että on vain yksi oppi kasteesta ja kaikki pitää tehdä Herran Yeshuan (Jeesuksen) nimessä. On olemassa vain yksi oikea uskovien upotuskaste ja kastekaava, joten kastekin pitäisi silloin antaa Herran Yeshua HaMashiachin nimessä. Apostolien tekojen kirjassa on useita esimerkkejä, miten apostolit kastoivat tällä tavalla.


Ef. 4:3-5: "Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!"


Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."


Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."


Matteuksen evankeliumissa on kuitenkin kastekäsky, joka on ristiriidassa muun Raamatun kanssa kanssa. Vaikka pitäisi olla vain yksi kasteoppi, Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä on toinen kasteoppi, jossa käsketään kastamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:19). Shem Tovissa ei ole kastekäskyä tässä kohtaa, vaan siinä Yeshua käskee toimimaan samalla tavalla, miten Luukkaan evankeliumin lähetyskäskyssä lukee ja miten apostolit toimivat (Luuk. 24:46-47, Apt. 2:38).


Matt. 28:18-20 (1933/38): "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."


Matt. 28:18-20 (Shem Tov, Levänen): "Ja Jeesus lähestyi heitä ja sanoi heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Menkää ja opettakaa pitämään kaikkea, mitä minä olen puhunut teille, iankaikkisuuteen saakka.


Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."


Eusebios on lainannut varhaisissa historiankirjoituksissaan useita kertoja Matteuksen lähetyskäskyä, jossa Yeshua käski toimimaan "Minun nimeeni". On paljon muutakin näyttöä, että Matteuksen evakeliumin kastekäsky on roomalaiskatolisen kirkon tekemä myöhempi lisäys, mistä kertoo yksityiskohtaisesti artikkeli: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'. 


Apt. 10:48, 22:16: "Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen…   ..Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois.'"


Jumalan Poika käski kaikkia kansoja noudattamaan Mooseksen lakia


Matteuksen evankeliumi luvussa 23 Yeshua (Jeesus) arvostelee kovin sanoin fariseuksia ja muita lainopettajia, koska he ovat kumonneet Mooseksen lain heidän itse laatimilla perinnäissäännöillä. Luku 23 alkaa kuitenkin ristiriitaisella tavalla, koska se on käännetty väärin. 


Yeshuan väitetään vaativat kaikkia kristittyjä noudattamaan fariseusten opetusta vaikkakaan ei ottamaan mallia heidän omista teoistaan. Miten ihmeessä Yeshua voi käskeä noudattamaan fariseusten opetusta, koska Yeshua arvosteli muuten fariseuksia Mooseksen lain kumoamisesta (Mark. 7:6-13)?


Matt. 23:1-4: "Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa."


Mark. 7:6-9: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne."


Jes. 29:13: "Herra sanoi: -- Koska tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"


Jer. 8:8-9 (RK): "Kuinka voitte sanoa: ’Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki’? Totisesti, valhetta on kirjoittanut kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat joutuvat häpeään, joutuvat kauhun valtaan, heidät vangitaan. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan – mitä viisautta heillä voisi olla?"


Huono käännös hepreasta kreikaksi jakeissa Matt. 23:1-3 on johtanut ristiriitaan. Raamattua ei ole voitu palauttaa alkuperäiseksi, koska alkuperäisiä heprealaisia käsikirjoituksia ei ole ollut kirkolla tallessa ja jos on ollut, niin Vatikaani ei ole ollut kiinnostunut koko asiasta. Nyt löytynyt Shem Tov ratkaisee ristiriidan.


Synagogassa on Mooseksen istui, joka on seurakunnan saarnastuoli (puhujakoroke). Mooseksen tuolilla opetetaan seurakuntaa noudattamaan lakia, mitä fariseukset eivät tehneet moitteettomasti. He olivat mm. laatineet omat raskaat ja monimutkaiset sapattisääntönsä, jotka olivat ristiriidassa Mooseksen lain sapattisääntöjen kanssa (Mark. 3:2-4). Tämän takia fariseukset syyttivät Yeshuaa usein sapatin tai jonkin muun lainkäskyn rikkomisesta, koska Yeshua noudatti tarkasti Mooseksen lakia mutta ei fariseusten omia perinnäissääntöjä (Luuk. 4.16-17). Yeshua ei rikkonut sapattia, vaikka fariseukset syyttivät Häntä sapatinrikkojaksi (Joh. 9:16).


Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."


Luuk. 4:16-17: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja…"


Shem Tov kertoo, mitä Yeshua opetti alun perin: Fariseukset ja kirjanoppineet ovat Mooseksen istuimella. Sen takia tehkää tunnollisesti, mitä Mooses sanoo teille, mutta älkää noudattako heidän (fariseusten) perinnäissääntöjään ja tapojaan, koska he puhuvat, mutta eivät itse noudata Mooseksen lakia. 


Matt. 23:2-3 (Shem Tov in English, Nehemia Gordon): "The Pharisees and sages sit upon the seat of Moses. Therefore, all that he (Mooses) says to you, diligently do, but according to their reform (takanot) and their precedentents (ma’asim) do not do, because they talk but do not do."


Väärä käännös on voinut syntyä vain yhden pienen viivan johdosta, joka erottaa hepreaksi kirjoitettuna "hän sanoo" ja "he sanovat". Erehdys yhden viivan kohdalla on aiheuttanut muutoksen koko asiasisältöön. Heprealaisten käsikirjoitusten tutkija Nehemia Gordon selittää yksityiskohtaisesti tätä kohtaa Matteuksen evankeliumista opetusvideollaan (YouTube-video). 


Yeshua myös opetti, jos joku ei ole Mooseksen laille kuuliainen, häntä ei voi saada uskomaan, vaikka joku heräisi kuolleista. Jaakob lisäsi tähän, jolla ei ole lain tekoja, hänen uskonsa on kuollut (Jaak. 2:14-26). Yeshua on useissa Uuden testamentin kohdissa käskenyt noudattaa lakia. Paavali kertoi, että hän uskoo Mooseksen lakia ja sitä myös noudattaa (Apt. 24:14, 25:8, 28:17).


Luuk. 16:29-31 (Jeesus sanoo): "Abraham vastasi: 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.' 'Ei, isä Abraham', mies sanoi, 'mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.' Mutta Abraham sanoi: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'"


Apt. 24:14, 25:8: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."


Jaak. 2:24-26: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella…   ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."


Kun ymmärrämme Yeshuan käskyt oikein, niin ymmärrämme myös paljon paremmin, mitä Yeshua puhuu Matteuksen evankeliumin luvussa 23 muutenkin. Yeshua ei arvostele fariseuksia ja kirjanoppineita vain tekopyhyydestä, vaan Mooseksen lain purkamisesta ja Mooseksen lain vastaisten tapojen noudattamisesta. Yeshua ei siis käskenyt noudattaa fariseusten opetusta vaan Mooseksen lakia, mikä koskee kaikkia kansoja (Room. 2:9-13). 


Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."


Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."


Vuorisaarnassa Yeshua jatkaa fariseusten ja lainopettajien arvostelemista, koska he purkavat Mooseksen lakia ja jättävät lain noudattamatta. Yeshuan opetus on siinä suhteessa ankaraa, että Hän lukee kadotustuomion niille opettajille, jotka purkavat laista yhdenkin käskyn. Nämä sanat eivät koske vain juutalaisia opettajia, vaan myös kaikkien kansojen kristittyjä opettajia. Yeshua myös varoittaa seurakuntaa, ellei he noudata lakia paremmin kuin lakia purkavat kirjanoppineet, hekään eivät pelastu. Koska klassinen kristinusko on purkanut käytännössä koko lain, sen seurakunnat ja papisto kuuluu juuri tähän kadotukseen joutuvien joukkoon. 


Sen sijaan Yeshua lupaa korkean aseman valtakunnassaan niille opettajille, jotka noudattavat Mooseksen lakia ja sitä myös seurakunnalle opettavat. On varsin erikoista, ettei juuri kukaan kristityistä raamatunopettajista ota vakavasti Yeshuan sanoja, vaikka niiden mukaan tulee heidän tuomionsa. 


Matt. 5:19-20: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."


Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Monet kristityt raamatunopettajat ovat välinpitämättömiä Jumalan käskyille. He luottava armoon, vaikka tahallaan kieltäisivät muutaman lain käskyn tai eivät piittaisi oikeasta uskovien upotuskasteesta. Jaakob varoitti, ettei kaikkien pidä ryhtyä raamatunopettajiksi, koska heidät tuomitaan muita ankarammin. Tällainen penseys johtaa siihen, että Kristus oksentaa sellaiset papit suustaan ulos (Matt. 5:19-20, 7:21-23), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.


Jaak. 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."


Ilm. 3:14-17: "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston."


Tästä varoittavana esimerkkinä oli ylipappi Aaronin pojat Nabad ja Abihu. Telttamajassa oli korkeasti pyhä suitsutusalttari Jumalan valtaistuimen edessä. Siinä ei saanut polttaa mitään muuta, kuin tarkan ohjeen mukaan valmistettua suitsuketta, jonka savu levitti hyvin miellyttävän tuoksun telttamajaan, minkä takaa Jumala puhui ylipapille. Suitsutusalttarilla ei saanut polttaa lihaa eikä siihen saanut kaataa viiniä juomauhriksi. Paavali käyttää suitsukkeen miellyttävää tuoksua vertauksena Kristuksen tuntemisen ihanuudesta, joka on kuitenkin nille kuoleman haju, jotka eivät usko Kristukseen. Nabad ja Abihu polttivat vierasta tulta siis väärin valmistettua suitsuketta, jolloin savusta saattoi tulla pahan hajuista ja väärän väristä. Heprean sana 'zuwr' merkitsee vierasta, toista (sanakirja), jota käytetään myös vieraasta haureellisesta naisesta (Sananl. 2:16, 5:3, 7:5). 


2. Kor. 2:14-17: "Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua! Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen; tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta."


Sananl. 2:16, 5:3-4: "Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee…   ..Hunajaa tiukkuvat vieraan naisen huulet, hänen kielensä on öljyä liukkaampi, mutta lopulta hän käy karvaaksi kuin koiruoho, viiltää kuin kaksiteräinen miekka."


Aaronin poikien polttama suitsuke oli siis toista laatua kuin se, mitä alttarilla olisi pitänyt polttaa. Jumalan valtaistuimelta iski tuli Nabadiin ja Abihuun, jotka paloivat kuoliaaksi. Väärän suitsukkeen savusta tuli pojille kuoleman haju. Tämä varoittava esimerkki osoittaa, että Jumala vaatii papeiltaan tarkkaa käskyjen noudattamista.


3. Moos. 10:1: "Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti."


3. Moos. 10:1-3, 30:8-9, 30:34-38 (1933/38): "Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille: "Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni…    ..Tämä olkoon teillä jokapäiväinen suitsutusuhri Herran edessä sukupolvesta sukupolveen. Älkää uhratko sen päällä vierasta suitsutusta älkääkä polttouhria tai ruokauhria; älkää myöskään vuodattako juomauhria sen päällä…   ..Ja Herra sanoi Moosekselle vielä: "Ota itsellesi hyvänhajuisia aineita, hajupihkaa, simpukankuorta, tuoksukumia, näitä hyvänhajuisia aineita, ja puhdasta suitsuketta, yhtä paljon kutakin lajia, ja tee niistä suitsutus, höystesekoitus, jollaista voiteensekoittaja valmistaa, suolansekainen, puhdas ja pyhä. Ja hienonna osa siitä jauhoksi ja pane sitä lain arkin eteen ilmestysmajaan, jossa minä ilmestyn sinulle. Korkeasti-pyhänä se pitäkää. Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä. Jokainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansastansa."


Ilm. 8:3: "Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin."


Ps. 141:2 (1933/38): "Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri."


Elia toiselta nimeltä Johannes Kastaja julistaa oikean evankeliumin kaikille kansoille, koska kirkot tekivät kelvotonta työtä


Monet raamatunopettajat ovat yrittäneet arvioida, koska lähetyssaarnaajat ovat julistaneet evankeliumin viimeisille viidakossa oleville heimoille. Tämä johtuu siitä, että Yeshua (Jeesus) sanoi, että evankeliumi julistetaan ensin kaikille kansoille, minkä jälkeen tulee loppu, joka tarkoittaa lopunaikoja ja sen jälkeen alkavaa tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa. Heidän arvailunsa on jo lähtökohdiltaan väärä, koska lähetyssaarnaajat eivät ole julistaneet vanhurskasta evankeliumia vaan klassista kristinuskoa, joka ei ole ollut alkuperäinen kristinusko. 


Klassinen kristinusko teki saman virheen, mitä tekivät juutalaiset fariseukset. He korvasivat Jumalan käskyt kuuluisien teologien kirjoituksilla, kirkolliskokousten päätöksillä ja katekismuksilla, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'.  


Sananl. 6:23-26, 22:14: "Käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämän tie. Ne varjelevat sinut pahalta naiselta, vieraan naisen liukkaalta kieleltä. Älä eksy hänen kauneutensa lumoihin, älä mene ansaan, kun hän katsoo. Portto pyytää vain leivän hinnan, mutta toisen miehen vaimo vie sinulta hengen…   ..Vieraan naisen suu on syvä hauta"


Paavali varoitti, että hänen lähtönsä jälkeen seurakunnat saastuvat harhaoppeja levittävistä vääristä profeetoista, minkä jälkeen kristinusko todellakin saastui ja alkoi julistaa toista Jeesusta ja toista evankeliumia toisessa hengessä. Tällä asialla on yhteys Aaronin poikien polttamaan vieraaseen toiseen tuleen (3. Moos. 10:1-3). Kristityt papit opettavat vierasta siis toista evankeliumia ja toista Jeesusta, mikä poikkeaa Uuden testamentin opetuksesta. Heissä ei ollut Pyhää Henkeä vaan toinen eksyttävät henki.


Apt. 20:29-30: "Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa."


2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."


Gal. 1:7-9: "Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu."


1. Tim. 1:8, 11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti…   ..Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Kun klassista kristinuskoa edustaneet kirkkokunnat turmelivat evankeliumin ja jopa osittain Raamatunkin kopiovirheillä ja väärillä käännöksillä, niin miten vauriot korjataan? Yeshua (Jeesus) sanoi, että Elia toiselta nimeltä Johannes Kastaja tulee uudelleen ja hän laittaa kaiken kohdalleen. Tämä tarkoittaa suurta uskonpuhdistusta. Luther ei sitä tehnyt, mutta Elia (Johannes Kastaja) sen tekee, jotta Yeshua voi palata takaisin. 


Elia (Johannes Kastaja) julistaa ensin iankaikkisen evankeliumin kaikille kansoille ja kielille, minkä jälkeen tulee ensin antikristuksen aika Jerusalemissa 3,5 vuotta ja sitten Yeshua tuhoaa antikristuksen valtakunnan sekä perustaa oman tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan. Koska Jesajan kirjan profetia huutavasta äänestä erämaassa on jo toteutunut, niin Elian (Johannes Kastajan) ei tarvitse enää vain huutaa erämaassa Israelissa, vaan tällä kertaa hän julistaa evankeliumia kaikille kansoille ja kielille (Matt. 24:14, Ilm. 14:6-7)


Matt. 17:11: "Elia kyllä tulee", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen."


Matt. 24:14: "Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu."


Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."


Malakian kirjassa ja Luukaan evankeliumissa ilmoitetaan, että Elia (Johannes Kastaja) tulee kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Joku voisi ajatella tämän tarkoittavan jonkinlaista perheiden eheyttämistä, mitä se ei tarkalleen ottaen tarkoita. Luukkaan evankeliumi kertoo, että kyse on muutoksesta, jossa tottelemattomista tehdään vanhurskaita. 1. Kuningasten kirja kertoo, miten Jumala oli Israelin esi-isien kanssa, joille Hän opetti lakinsa. Lapset hylkäsivät isiensä opettaman lain, mutta Elia (Johannes) kastaja kääntää lasten sydämet kuuliaiseksi isilleen ja heidän opettamalleen laille, jolloin lapset palaavat takaisin Taivaan Isän luokse.


Luuk. 1:17: "Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten."


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Mal. 4:4-6 (3:22-24): "Pitäkää mielessänne palvelijani Mooseksen laki, jonka annoin hänelle Horebilla: käskyt ja säädökset, jotka annoin koko Israelille. Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen."


1. Kun. 8:57-58: "Olkoon Herra, meidän Jumalamme, kanssamme niin kuin hän on ollut isiemme kanssa! Älköön hän jättäkö meitä, älköön hylätkö meitä, vaan kääntäköön sydämemme puoleensa, niin että me aina vaellamme hänen teitään ja noudatamme hänen määräyksiään, säädöksiään ja lakejaan, jotka hän on antanut isillemme."


Apt. 28:17: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan."

 

Dr. David Owuor

Dr. David Owuor on afrikkalainen saarnaaja, joka on käynyt myös Suomessa saarnaamassa mm. TV7:n ohjelmissa. Hän käyttää Keniassa kaupallisia markkinointikeinoja mm. kutsumalla tapahtumiaan nimellä Super Grand Mega herätys- ja parantumiskokouksiksi. Hän väittää olevansa Raamatun ennustama Elia ja Jumalan väkevin profeetta. Hänen kyseenalaisesta toiminnasta voitaisiin puhua paljonkin, mutta yhdellä argumentilla voidaan sulkea pois se vaihtoehto, että Owuor olisi Elia. Vaikka Owuor vaatii saarnoissaan tekemään parannuksen ja julistaa Jeesuksen paluuta, hän ei opeta noudattamaan Mooseksen lakia, joten hän ei täytä Raamatun profetioita Eliasta (Mal. 4:4-6 [3:22-24]).

 

Yeshua (Jeesus) sanoi, että Hänen Valtakunnassa kutsutaan suureksi niitä opettajia, jotka lakia noudattavat ja niin opettavat (Matt. 5:19-20). Johannes Kastaja teki niin (Luuk. 3:10-19, Mark. 6:17-18), joten Yeshua saattoi sanoa Johanneksen olevan suurin äidistä syntyneistä, mutta kuitenkin alempi kuin maailmaan syntynyt Jumalan Poika, joka vähäksi aikaa alensi itsensä ja luopui Jumalalle kuuluvista oikeuksista (Matt. 11:11, Fil. 2:5-11). Koska Owuor ei niin tee, hän ei todellakaan ole suurin eikä väkevin profeetta (Matt. 7:15-23). Tämän takia voimme todeta, että Owuor on väärä profeetta. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.

 

Matt. 5:19-20: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

 

Matt. 7:22-23, 24:24 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'... ..Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.


Evankeliumi on hyvä sanoma, että Jumala on tullut Kuninkaaksi Jerusalemin temppeliin ja tuonut pelastuksen sekä rauhan


Mitä Raamattu oikeasti tarkoittaa evankeliumilla? Monet kristityt ajattelevat, että se on sanoma Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta syntien sovittamiseksi. Evankeliumiin kuuluu myös tämä sanoma, mutta Raamattu määrittelee, mitä evankeliumi tarkoittaa.


Evankeliumi tulee kreikan sanasta 'euangelion', joka merkitsee hyvää sanomaa tai ilosanomaa, mutta mistä? Se tarkoittaa hyvää sanomaa siitä, että Jehovah on Kuningas Jerusalemin temppelissä ja tuonut pelastuksen sekä rauhan maahan.


Jes. 40:9-11:"Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: -- Teidän Jumalanne tulee! Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin.

 

Jes. 52:7-10 (RK): "Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: -- Sinun Jumalasi on nyt kuningas! Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon, ja kaikki yhtyvät iloon, sillä omin silmin he näkevät, kuinka Herra palaa Siioniin. Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot, kaikki yhdessä iloitkaa! Herra on antanut kansalleen lohdutuksen, hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin! Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen silmien edessä, niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut."


Sak. 2:10-13: " -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. -- Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä! Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan."


Johannes Kastaja ja Yeshua julistivat evankeliumia, että Jumalan Valtakunta on tullut lähelle, jolloin he viittasivat Jesajan kirjan profetiaan Immanuelista, joka merkitsee Jumala on meidän kanssamme (Jes. 7:14). Koska Jumala oli saapunut maahan, kansaa kehotettiin pyhittymään tekemällä parannus laittomuuksistaan, sillä Jumalan kasvojen eteen tullaan synneistä puhdistautuneena (Apt. 22:16, Ilm. 7:14-15). Immanuelista kertoo lisää artikkeli: 'Synnytystuskat ja poikalapsen syntymä ovat suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'.


Mark. 1:15: "Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!"


Matt. 3:1-2, 4:12, 4:17 (1933/38): "Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle"...  ..kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan...   ..Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle"."


Ilmestyskirjan luvussa 14 kuvataan ensin Jumala Karitsa, joka seisoo Siionin vuorella temppelissä (Ilm. 14:1-5). Hänen edessään on 144000 messiaanista juutalaista laulamassa, jotka ovat tulleet kumartamaan Jumalan Poikaa. Tämä ei vielä ole se Israelin jäännöksen kokoaminen yhteen Jerusalemiin maailman joka puolelta, mistä Paavali puhui 2. Tessalonikalaiskirjeessä jakeessa 2:1 ja Jesaja jakeissa 66:18-20. Ensin Jumalan Poika tulee hakemaan morsiusseurakuntansa pois Jerusalemin temppelistä (Joh. 14:2-4, Ilm. 3:10, 12:5; Jes. 66:7-9), minkä jälkeen antikristus saa tulla tyhjäksi taloksi tulleeseen temppeliin. Vasta lopussa Yeshua menee lopullisesti temppeliin koko maailman Kuninkaana ja kokoaan jäännöksen yhteen luokseen (2. Tess. 2:1-2).

 

Ilm. 11:1, 14:1: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat... ..Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi."

 

Miten 144000 messiaanista juutalaista tulevat temppeliin? Paavali kertoi, että morsiusseurakunta lentää ilmaan Jumalan Poikaa vastaan, joka tulee temppeliin (Hes. 43:1-7, 1. Tess. 4:16-17)Seurakunnan tempaukseen löytyy mm. Jesajan kirjasta vihje, jossa kerrotaan uupuneiden saavan uuden voiman ja nousevan lentoon kuin kotkat (Jes. 40:30-31, vert. Ilm. 3:8-10).

 

1. Tess. 4:16-17: "Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan...

 

Jes. 40:31: "..kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat..."


Heprean sana 'nesher' ei tarkalleen ottaen merkitse kotkaa vaan korppikotkaa (sanakirja; Hoos. 8:1, Miika 1:16). Korppikotka oli Raamatun aikana Israelissa yleinen lintu, jota pidettiin Lähi-idässä lintujen kuninkaana (artikkeli). Jesajan kirja pikemminkin sanoo, että uupuneet nousevan lentoon kuin korppikotkat (Jes. 40:30-31). Jumala kertoi, miten Hän kantoi korppikotkan siivin Israelin kansan luokseen (2. Moos. 19:3-4). Matteuksen evankeliumi kertoo, että Jumalan Pojan paluu on kuin korppikotkat kokoontuisivat raadolle syömään (Matt. 24:27-28). Yläilmoihin pilviin temmattu seurakunta laskeutuu Jumalan Pojan kanssa Jerusalemin temppeliin nauttimaan juhla-ateriana parasta viiniä, leipää ja uhrilihaa, jotka ovat kaikki osallisuus ja yhteys Kristuksen ruumiiseen sekä vereen (Jes. 25:6, Sak. 14:20-21, 1. Kor. 10:16-18).

 

Korppikotkat kokoontuvat

2. Moos. 19:3-4: "Mooses lähti Jumalan luo vuorelle, ja Herra huusi hänelle: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille: 'Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni." (kotka on alkukielessä korppikotka)

 

Matt. 24:27-28: "Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat."

 

Sef. 1:7-8: "Hiljaa Herran Jumalan edessä! Lähellä on Herran päivä, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin.

 

Jes. 25:6, 62:8-9: "Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan: ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä... ..Oikean kätensä, vahvan käsivartensa kautta Herra on vannonut: -- Sinun viljaasi minä en enää anna vihollistesi ruoaksi, eivätkä muukalaiset enää juo sinun viiniäsi, josta sinä olet vaivan nähnyt, vaan ne, jotka viljan korjaavat, sen myös syövät ylistäen Herraa, ja ne, jotka kokoavat rypäleet, ne myös juovat viinin minun pyhäkköni esipihoissa."

 

Ilm. 8:13: "Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan laella ja huusi kovalla äänellä: "Voi! Voi! Voi niitä, jotka asuvat maan päällä! Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa kolme enkeliä. 


Sanansaattaja lentää korkealla ja julistaa kaikille kansoille evankeliumin


Seuraavaksi Ilmestyskirjan luku 14 kertoo korkealla lentävästä enkelistä tarkoittaen sanansaattajaa, joka julistaa iankaikkisen evankeliumin kaikille kansoille. Sanansaattaja on Elia toiselta nimeltään Johannes Kastaja. Hän kehottaa kaikkia kansoja tulemaan Jerusalemiin kumartamaan Herraa Yeshua HaMashiachia, joka on luonut koko maailman. Jumalan luomistyön esille ottaminen korostaa sitä, ettei ole olemassa kuin yksi Jumala, joka on luonut koko maailman. Heprealaiskirje siteeraa Psalmi 102:n sanoja osoittaakseen, että Yeshua HaMashiach on Jehovah (Jeesus Kristus on Herra), joka on luonut koko maailman.

 

Apt. 14:15: "..Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on.

 

Jes. 45:18: "Näin sanoo Herra, Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi vaan teki sen asumista varten, näin hän sanoo: -- Minä olen Herra, eikä muuta jumalaa ole."

 

Hepr. 1:8, 10-12: "Mutta Pojastaan hän sanoo...    ..Ja myös näin: -- Sinä, Herra, laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki kuluvat kuin vaate, sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan, ne vaihdetaan niin kuin vaate. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu."

 

Ps. 102:24-27: "Minä sanon hänelle: Jumalani, älä ota minua pois puolitiessä! Sinä elät iäti, ajasta aikaan. Jo ammoin sinä laskit maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kuluvat loppuun kuin vaate, sinä vaihdat niitä kuin vaatekertaa, ja ne vaihtuvat uusiin. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu."

 

Hepr. 7:3 (1933/38): "jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava...


Psalmi 2 kertoo, että suurin osa maailmasta ei tule kumartamaan Herraa vaan juonii vastahyökkäystä temppeliä vastaan. Yeshua vie morsiamensa Karitsan häihin ja antikristus tulee rankaisemaan kansoja, koska ne eivät kunnoittaneet Jumalan Poikaa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Pojalla on rautainen sauva'.  


Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."


DeLorean lentää (Back to the Future II)

Miksi enkeli lentää korkealla taivaalla julistamassa iankaikkista evankeliumia (Ilm. 14:6)? Näemmekö Elian tuliset hevoset ja vaunut, millä hän nousi taivaaseen? Vai näemmekö tulisista vaunuista nykyaikaistetun version 2.0, mikä voisi olla luksusauto, joka säteilee valoa ja lentää? Jotain sellaistako kuten oli elokuvassa Paluu tulevaisuuteen II (Back to the Future II), jossa lennettiin hopean värisellä DeLorean-merkkisellä autolla? Vai onko kuitenkin niin, että Elia (Johannes Kastaja) lentää mantereelta toiselle matkustajalentokoneella? Mikään näistä vaihtoehdoista ei ole poissuljettu. Raamatullinen totuus on, että Elia palaa tulevaisuuteen, hän lentää ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta alas.


2. Kun. 2:11: "Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen."


Matt. 17:2-3: "Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa."


Ilm. 21:2: "Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.


Apostolien teoissa kerrotaan, miten Jumalan Poika nousi pilven nostamana Taivaaseen. Teksti kertoo niukasti asiasta, joten joillekin voi jäädä sellainen kuva, että Hän seisoin jonkun pienen pilvenhattaran päällä noustessaan ylös. Enkeli kertoi, että Yeshua palaa samalla tavalla takaisin, mikä antaa avaimen tietää, miten Hän nousi ylös. 


Jumalan Poika on käynyt useita kertoja maassa omilla tulisilla vaunuilla ja Hesekielin kirja kertoo Hänen vaunuistaan ja paluustaan (Hes. 1:3-28, 43:1-7). Ihmisen Poika (Jumalan Poika) istuu valtaistuimellaan neljän kerubin kannattaman, joka kulkee päivällä pilvipatsaan ja yöllä tulipatsaan sisällä. Jumalan Poika ja Mooses keskutelivat kasvotusten telttamajassa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa'.


Apt. 1:9-11; Hes. 1:4-28, 43:1-7

Kun Jumalan Poika hyvästeli opetuslapsensa Öljymäellä, Hän astui kerubien kantamalle valtaistuimelle, joka nousi pilvessä Taivaaseen, minkä saapumisesta perille Taivaan Isän luokse kertoo Danielin kirja jakeissa 7:13-14. Jumalan Pojan paluuta pilvessä ei pidä sekoittaa siihen toiseen tapahtumaan, kun Hän ratsastaa Petrasta tietä valkoisella hevosella maata pitkin Jerusalemiin ja Harmageddoniin sotimaan, mistä kertoo lisää artikkeli (Jes. 63:1-6, Ilm. 19:11-16): 'Harmageddon on ratkaisutaistelu'.


2. Sam. 22:10-11: "Hän kallisti taivaan ja laskeutui alas pimeä pilvi jalkojensa alla, hän lensi kerubi ratsunaan ja kiiti tuulen siivin."


2. Moos. 1321, 33:9-11: "Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä…   ..Mooseksen tullessa telttaan pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan ovelle siksi aikaa, kun Herra puhui Moosekselle. Nähdessään pilvipatsaan asettuvan teltan ovelle ihmiset kumartuivat maahan kukin telttansa edessä. Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua, Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä."


Apt. 1:9-11: "Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän."


Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."


Miten Elia (Johannes Kastaja) julistaa evankeliumin kaikille kansoille ja kielille? Nykyään se onnistuu mm. internetin välityksellä. Googlen kääntäjä osaa kääntää tekstiä jo lukuisille kielille ja kone käännökset ovat viime vuosina parantuneet huimasti. 


YK:n yleiskokouksessa on läsnä käytännössä kaikki maailman maat. Puheet välitetään internetissä kaikkialle ja televisiokanavat monissa maissa niistä uutisoivat. On teoriassa mahdollista, että Elia (Johannes Kastaja) pitää puheen YK:n yleiskokouksessa ja ilmoittaa Jehovah Yeshuan (Herran Jeesuksen) saapuvan temppeliin, jonka Hän tulee itse rakentamaan. Tällainen puhe voi aiheuttaa valtavan vastalauseen monilta kansoilta, koska se tietää Kalliomoskeijan ja al-Aqsan moskeijan loppua. 


On mahdollista, että Elia (Johannes Kastaja) kiertää jokaisen mantereen lentokoneellaan julistamassa evankeliumia. Nykyään internetiin voi lähettää videopuheita vaikka suoraan lentokoneesta. Samalla tavalla onnistuu haastattelujen antaminen televisiokanaville suoraan lentokoneesta etäyhteydellä. Ilmestyskirja kuvaa korkealla lentävää ja evankeliumia juistavaa sanansaattajaa, joka aikanaan tuntui ihmeelliseltä, mutta nykyään tämä on täysin mahdollista.


Elia julistaa myös tuomioita


2. Aikakirjassa on mielenkiintoinen kohta Eliasta. Juudan kuningas Joram saa kirjeen Elialta, jossa oli tuomio hänelle (2. Aik. 21:11-15). Mielenkiintoiseksi kirjeen tekee se, että Elia oli noussut Taivaaseen tulisilla vaunuilla jo Joramin isän Josafatin hallitessa kuninkaana Juudassa (2. Aik. 21:1). Elian viitan ja tehtävän peri Elisa, joka oli työssään profeetan virassa jo Josafatin aikana (vert. 2. Kun. 3:10-12). Elisa tai joku muu Elian profeettaoppilaista toimitti monta vuotta säilyttämänsä Elian kirjeen kuningas Joramille. On odotettavissa, että takaisin palaava Elia (Johannes Kastaja) lähettää myös julkisia kirjeitä ja sähköposteja eri henkilöille, joissa voi olla tuomion sanoja. 


2. Aik. 21:4, 11-15: "Kun Joram oli noussut isänsä valtaistuimelle ja vakiinnuttanut asemansa, hän surmautti kaikki veljensä ja myös joukon Israelin johtomiehiä…   ..Joram rakensi kukkulapyhäköitä Juudan vuoristoon ja houkutteli Jerusalemin asukkaat harjoittamaan epäjumalanpalvelusta, ja hän sai koko Juudan luopumaan Herrasta. Joram sai profeetta Elialta tällaisen kirjeen: "Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: 'Sinä et ole vaeltanut isäsi Josafatin ja Juudan kuninkaan Asan teitä, vaan olet kulkenut Israelin kuninkaiden teitä ja houkutellut Juudan kansan ja Jerusalemin asukkaat harjoittamaan epäjumalanpalvelusta Ahabin suvun tavoin. Sinä olet surmannut isäsi perheen, omat veljesi, jotka olivat parempia kuin sinä. Sen tähden Herra antaa ankaran vitsauksen kohdata sinun kansaasi, poikiasi, vaimojasi ja koko omaisuuttasi. Sinä itse sairastut vaikeaan tautiin, sisusvaivaan, joka saa sisälmyksesi lopulta tunkeutumaan ulos.'"


Evankeliumi ei ole pelkkää armoa, vaan siinä on myös tuomio (1. Tim. 1:8-11). Kun Yeshua palaa, tämä maailma tuomitaan (Mal. 3:5, Ilm. 17:1-2). Elian (Johannes Kastajan) tehtävä on julistaa myös maailmalle tuomio (Ilm. 14:7). Tuomio tulee siitä, ettei tämä maailma ole rakastanut Jumalaa noudattamalla Hänen käskyjään ja hyväksynyt Jumalan Poikaa Kuninkaakseen (Ps. 2:9).


Mal. 3:5: "Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä, minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia."


Ps. 2:11-12: "Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!"


Ilm. 11:18, 16:1, 17:1-2: "Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata... ..Minä kuulin, kuinka temppelistä sanottiin kovalla äänellä seitsemälle enkelille: "Menkää! Tyhjentäkää Jumalan vihan seitsemän maljaa maan päälle."..   ..Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa, tuli luokseni ja sanoi: "Tule, minä näytän sinulle, millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä, sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet."


Ilmassa lentää avattu kirjakäärö

Sakarjan kirjassa on profetia lentävästä kirjakääröstä, joka on noin 10*5 metrin kokoinen juliste. Tämä viittaa Jumalan sanansaattajaan, joka korkealla lentäen julistaa tuomioita maailmalle. Sakarja kertoo, että varkaat ja Jumalan nimeen väärin vannoneet tuomitaan, mikä viittaa myös kirkon papistoon, joka on johtanut seurakuntansa harhaan valheillaan. Kirous koskee koko maata ja se tuhoaa niin puu- kuin kivitalot. Ilmestyskirjan luvussa 16 kerrotaan seitsemästä vihan maljasta, jotka Jumala käskee kaatamaan antikristuksen valtakunnan päälle. Monet vitsaukset runtelevat antikristuksen valtakuntaa, joka palaa poroksi ja tuhoutuu kokonaan. Samalla jäätiköt sulavat ja merenpinta nouseen niin paljon, että monet saaret uppoavat mereen (Ilm. 16:20). Maailman ilmatieteenlaitos on arvioinut, että jäätiköt tulevat joka tapauksessa sulamaan, mitä ei voi enää estää millään toimenpiteillä (Yle 21.4.2023).


Sak. 5:1-4: "Kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Enkeli kysyi minulta: "Mitä näet?" Minä vastasin: "Näen lentävän kirjakäärön, joka on kaksikymmentä kyynärää pitkä ja kymmenen kyynärää paksu." Hän sanoi minulle: "Se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin." -- Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin."


Ilm. 10:2-4 (2017): "Hänellä oli kädessään avattu pieni kirjakäärö, ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona karjahtelee. Kun hän huusi, antoi seitsemän ukkosenjyrinää ääntensä puhua. Kun seitsemän ukkosenjyrinää oli puhunut, aioin kirjoittaa, mutta kuulin äänen taivaasta sanovan: "Sinetöi, mitä seitsemän ukkosenjyrinää puhui, äläkä sitä kirjoita."


Ilm. 16:8-11: "Neljäs enkeli tyhjensi maljansa aurinkoon, ja aurinko sai vallan korventaa ihmisiä tulellaan. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä mutta herjasivat Jumalaa, jonka vallassa nämä vitsaukset olivat. He eivät kääntyneet, eivät antaneet kunniaa Jumalalle. Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan."


Seitsemän vuoden ahdistusten ajat alkavat, kun Jumala lähettä antikristuksen maailman vitsaukseksi


Elia (Johannes Kastaja) toimeenpanee kenties kaikkein kauheimman vitsauksen: hän todennäköisesti kutsuu esille valkoisen hevosen, jonka selässä ratsastaa kruunattu antikristus, joka lähtee jousi selässä sotimaan ja tappamaan, mistä alkaa lopun ajat (Ilm. 6:1-2). Antikristus ei heti mene temppeliin vaan alkaa ensin kokoamaan kymmenen kuninkaan liittoa. Danielin kirjan jae 9:27 ei puhu mitään Kristuksesta eikä uudesta liitosta vaan antikristuksen seitsemäksi vuodeksi vahvistamasta kymmenen kuninkaan liitosta.


Ilm. 13:1: "..Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja kaikissa kymmenessä sarvessa oli kruunu ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi."


Dan. 7:7-8, 9:27 (2017): "Sen jälkeen näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja hyvin väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi, murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 
Tarkkailin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Katso, sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka puhui herjaten...   ..Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli.


On todennäköistä, että Elia (Johannes Kastaja) on juuri se Jumalan palvelija, joka herättää antikristuksen kuolleista (Ilm. 6:1-2, 13:3). Tämä ei tarkoita sitä, että Elia (Johannes Kastaja) olisi mitenkään antikristuksen ystävä. Kyse on siitä, että Jumala lähettää maailmaan rajun eksytyksen, jotta vääryyttä ja valheita rakastavat ihmiset tuhoutuisivat omiin synteihinsä. Elia (Johannes Kastaja) päästää pedon irti, joka on tarkoitettu vitsaukseksi tälle maailmalle.


Kuolleista herännyt antikristus hämmästyttää koko maailman ja lähtee tekemään väärän profeetansa kanssa suuria ihmeitä, jotta kaikki kansat alkaisivat seuraamaan häntä. Lopulta Jumala päästää antikristuksen temppeliinsä 3,5 vuodeksi, milloin on antikristuksen hirmuhallinnon aika. 


Ilm. 4:6-7, 6:1-2, 13:3-5  "..Valtaistuimen edessä ja ympärillä oli neljä olentoa, jotka sekä edestä että takaa olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli kuin ihmiskasvot, ja neljäs näytti lentävältä kotkalta…   ..Minä näin, kuinka Karitsa avasi ensimmäisen seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden neljästä olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä: "Tule!" Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti…   ..Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surmaniskun mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä, ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat: -- Kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan? Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi."


Hanok (Eenok) oli ennakkokuva Eliasta


Kun Elia (Johannes Kastaja) aloittaa julistamaan evankeliumin koko maailmalle, silloin on tullut Nooan ja Lootin ajat. Se tarkoittaa homoseksuaalisuuden harjoittamisen yleistymistä ja ennennäkemätöntä väkivaltaa, mikä on monin eri tavoin jo toteutunut. 


Lapsia murhataan massoittain maissa, joissa abortti on laillistettu. Ydinaseet on myös keksitty ja kolmas maailmansota voi puhjeta hetkellä minä hyvänsä (2. Piet. 3:10-12, Ilm. 6:8). Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on laillistettu ja jopa sukupuolta voi vaihtaa omalla ilmoituksella. Pride-aatetta ja oikeutta aborttiin pidetään nykyään jopa hyveenä, vaikka Raamattu pitää niitä syntinä.


Luuk. 16:26-30: "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy."


Hes. 16:49-50: "Sinun sisaresi Sodoman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen yltäkylläistä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut kättään. He kävivät yhä julkeammiksi ja ryhtyivät minua uhmaten yhä uusiin iljettävyyksiin, ja silloin minä pyyhkäisin heidät pois, kuten olet nähnyt."


1. Moos. 19:4-7: "Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!" Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. Hän sanoi: "Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa."


Jotta voimme ymmärtää lopunajan profetiat, tulee tutkia myös aikaa ennen vedenpaisumusta, koska silloin oli Nooan ajat. Silloin toimi ensimmäinen Elia, jonka nimi oli Hanok (Eenok). Se aikakausi päättyi maailman tuhoamiseen vedenpaisumuksella.


Joku voi kuvitella, että Aadamin ja Eevan jälkeen ihmisen elämä oli hyvin alkeellista jopa kivikautista. Raamattu kertoo ihan muuta. Aadamin poika Kain rakensi jo kaupungin (1. Moos. 4:17). Muutaman sukupolven päästä osattiin tehdä esineitä kuparista ja raudasta, mikä on vahva merkki ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta. Silloin oli myös ammattimuusikkoja ja yhteiskunta näyttää olleen vaihdantaan perustuva jälkiteollinen talous (1. Moos. 4:22-23). 


Arkeologisissa tutkimuksissa on löytynyt esineitä ja rakenteita ajalta ennen vedenpaisumusta noin 2400 eKr., jolloin lähinnä kivestä valmistetut esineet ovat säilyneet. Silloisella sivilisaatiolla oli hämmästyttävän korkea tietotaito valmistaa kovista kivilaaduista vaativia muotoja, louhia kallioon mittatarkkoja suuria tiloja ja kuljettaa satojen tonnien peruskiviä, mitkä tämän päivänä teknologialla olisivat erältä osin ylivoimasen vaativia töitä (lisää artikkelissa). Valitettavasti tämä tietotaito tarkoittaa myös sitä, että ihminen osasi valmistaa myös tuhovoimaisia aseita.


Yhdysvalloissa on rakennettu Nooan arkista alkuperäisen kokoinen malli Ark Encouter (nettisivut), joka antaa väärän kuvan Nooan arkista. Se ei ollut mikään alkeellinen puulaatikko vaan hyvin kehittynyt karjalaiva. Arkki oli ruotsinlaivan kokoinen noin 200 metriä pitkä laiva, jota ei Nooa kolmen poikansa kanssa käytännössä pystyneet rakentamaan ilman nostureita ja muita kehittyneitä työkaluja (1. Moos. 6:14-16). Arkki oli suunniteltu kestämään kovaa merenkäyntiä ja rankkasateita, minkä takia siinä ei ollut ikkunoita yhtä kattoluukkua lukuun ottamatta. Eläimien tarvitseman ruuan määrä oli myös valtava ja petojen tarvitsemaa lihaa piti myös jotenkin säilyttää tuoreena. Nooa oli perheensä ja eläinten kanssa arkissa vajaa 8 kuukautta, joten arkissa on täytynyt olla kehittynyt vesi- ja viemärihuolto, valaistus sekä automaattisesti toimivia ruokintakoneita, koska muuten kahdeksan ihmistä ei pysty näin suurta karjaa hoitamaan. Nooalla oli tietotaito ja resurssit rakentaa jättikokoinen laiva, koska sen ajan sivilisaatio oli kehittynyttä. Vedenpaisumuksen jälkeen osaaminen menetettiin ja ihmiskunta joutui aloittamaan kehityksen pohjalta.


1. Moos. 6:14-21: "Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa. Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki: sen pituus olkoon kolmesataa kyynärää, leveys viisikymmentä ja korkeus kolmekymmentä kyynärää. Rakenna arkkiin katto ja tee siitä kyynärän verran kalteva, sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkiin kolme kerrosta. "Minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuva maan päältä, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä."


Ennen vedenpaisumusta maailmantalouden keskuksena kukoisti Tyros, jota voi verrata Babylonian ja Rooman suurvalta-aikaan. Hesekielin kirja kertoo, että Tyroksen kuninkaana oli saatana, joka kävi kauppaa ihmisten kanssa, joten sen ajan Babyloniaa hallitsi käärmekuningas. Käärmeenpalvonta lienee maailman vanhin epäjumalanpalveluksen muoto ja pakanallinen uskonto.


Saatana lankesi niihin samoihin synteihin, mihin Babylonian portto lopunajoilla lankeaa (Ilm. 17-18). Nooan aikana maailmaa hallitsi saatana ensimmäisenä antikristuksena, jonka hallintokaupunki upposi tulvavesien alle. Hesekielin kirja kertoo, miten vedenpaisumuksen jälkeen uudesti noussut Tyros tulee tuhoutumaan myös tulvavesiin, jolloin sen väestö syöstään hautaan aiemmin Tyroksessa eläneen kansan luokse (Hes. 26:20). Tyroksen merilinnoitus on nykyään raunioina.


Hes. 28:12-19: "Ihminen, viritä valitusvirsi Tyroksen kuninkaasta, sano hänelle: Näin sanoo Herra Jumala: -- Sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta, itse kauneus. Olit Eedenissä, Jumalan puutarhassa, ja sinua koristivat kalliit kivet, karneolit, topaasit ja kalsedonit, krysoliitit, onyksit, jaspikset, safiirit, turkoosit ja smaragdit. Pukusi oli kullalla kirjailtu. Jo syntyessäsi oli kaikki valmiina. Kerubiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartijaenkeliksi, sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut, vartijakerubini, välkehtivien kivien keskeltä. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi. Sinä teit kaupoissasi vääryyttä, monin synnein sinä saastutit pyhäkkösi. Siksi minä sytytin keskellesi tulen, ja se poltti sinut, minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. Kaikki kansat, jotka tunsivat sinut, kauhistuvat nyt kohtaloasi. Sinä olet kammottava varoitus. Sinä olet iäksi poissa."


Hes. 26:15, 17-21 (2017): "Näin sanoo Herra, Herra Tyyrolle...   ..sinä ja asukkaasi, jotka levittivät kauhuaan kaikkiin siellä asuviin. Nyt saaret värisevät häviösi päivänä, merensaaret kauhistuvat loppuasi.' Sillä näin sanoo Herra, Herra: Kun teen sinusta aution kaupungin, niin kuin asumattomat kaupungit ovat, kun annan syvyyden käydä ylitsesi ja paljot vedet peittävät sinut, silloin syöksen sinut alas hautaan vaipuneiden pariin, ennen eläneen kansan luo, ja annan sinulle asunnon maan syvyyksissä, niin kuin siellä ovat vanhat rauniot, hautaan vaipuneiden parissa, ettei sinussa asuttaisi. Mutta ihanuuden annan elävien maahan. Panen sinut kauhuksi, sinua ei sitten enää ole. Jos sinua etsitään, sinua ei enää koskaan löydy, sanoo Herra, Herra."


Väkivalta alkoi leviämään ihmiskuntaan, kun Aadamin poika Kain surmasi veljensä Abelin. Seuraavien sukupolvien aikana koston vimma kasvoi ja Kainin jälkeläiset kostivat pienetkin naarmut tappamalla takaisin. Kosto oli täysin suhteeton vahinkoon nähden, mikä kertoi ihmisten hyvin jännittyneistä väleistä ja silmittömästä väkivallasta. Saatana hallitsi Tyyrosta ja Yeshua (Jeesus) kertoi saatanan olleen jo alusta alkaen murhaaja (Joh. 8:44).


1. Moos. 4:23-24, 6:5-7: "Lemek sanoi vaimoilleen: -- Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimot, ottakaa korviinne minun sanani! Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin Lemekin puolesta seitsemänkymmentäseitsemän kertaa…     ..Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessään. Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut. Sillä kadun ne tehneeni."


Joh. 8:44: "Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä."


1. Moos. 6:1-4 (2017): "Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, Jumalan lapset huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat ihania ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole tuomitseva ihmisessä loputtomasti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen määräaikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan päällä tyranneja kuten sen jälkeenkin, kun Jumalan lapset yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia valtiaita." (Jumalan lapset on alkutekstissä Jumalan pojat)


Tämän jälkeen Aadam sai Abelin tilalle uuden pojan nimeltä Set, joka sai Enos-pojan. Niinä aikoina Setin suku alkoi saarnaamaan Jehovan nimestä, koska tuli tarve saarnata muille ihmisille parannusta, varsinkin Kainin jälkeläisille.


1. Moos. 4:25-26 (2017): "Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet tappoi." Myös Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos. Siihen aikaan alettiin saarnata Herran nimestä."


Setin sukuun syntyi Hanok (Eenok), joka oli Adamista lukien seitsemättä sukupolvea (Juud. 1:14). Hanok sai 65-vuotiaana pojan Metuselah, minkä jälkeen Hanokista tuli Jumalan profeetta. Kuten profeettojen Jesajan ja Hoosean lapset olivat ennusmerkkejä, niin oli myös Hanokin poika Metuselah (Jes. 7:14, 8:1-4, 8:18). Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Synnytystuskat ja poikalapsen syntymä ovat suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'


Pojan nimi Metuselah merkitsee 'hänen kuolemansa lähettää (jotain merkittävää)' ja tässä tapauksessa merkitsi, kun Metuselah kuolee, vedenpaisumus tulee. Ennen vedenpaisumusta ihmisen maksimi-ikä oli noin tuhat vuotta (1. Moos. 5), joten nyt tiedettiin, että tuhannen vuoden sisällä maailma tuhoutuu. Metusalah oli Raamatun mainitsemista ihmisistä pitkäikäisin 969 vuotta ja hän kuoli samana vuonna kuin tuli vedenpaisumus (1. Moos. 5:27). Metusalahin ennätyspitkä ikä kertoo Jumalan suuresta armosta antaa aikaa parannuksen tekoon. Metusalahin pojanpoika oli Nooa.


1. Moos. 5:21-24 (2017): "Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, hänelle syntyi Metusalah. Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Hanokin koko elinaika oli kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta. Kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, häntä ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet luokseen."


Henok oli sen ajan Elia, joka ennusti tuhon ja vaati ihmisiltä parannusta. Hänen poikansa pojanpoika Nooa oli myös vanhurskauden saarnaaja (2. Piet. 2:5). Henok ei ennustanut vain vedenpaisumusta, vaan pitkälle tulevaisuuteen Kristuksen paluun ja maailman tuomion (Juud. 1:14-15). Tässä profetiassa on sama logiikka kuin Danielin profetiassa 70 vuosiviikosta (490 vuodesta), joka ennustaa Messiaan ja Elian toisen tulemuksen sekä antikristuksen ajan viimeisen vuosiviikon viimeisellä puoliskolla, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Viimeinen vuosiviikko'.


Juud. 1:14-15: "Heistä on myös ennustanut Henok, Aadamista seitsemäs: "Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet."


2. Piet. 2:4-7: "Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista. Eikä hän säästänyt muinaisajan maailmaa, vaan antoi vedenpaisumuksen hyökyä yli jumalattoman ihmiskunnan. Kuitenkin hän pelasti Nooan, vanhurskauden julistajan, ja seitsemän muuta. Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran kaupungit polttamalla ne poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi."


Hanok eli kolmesataa vuotta kuuliaisesti yhteydessä Jumalan kanssa. Hanok ei kuollut vaan Jumala otti hänet luokseen, kuten Elia otettiin Taivaaseen tulisilla vaunuilla ilman kuolemaa (1. Moos. 5:24).


Hepr. 11:5: "Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. "Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen." Ennen kuin hänet otettiin pois, hän näet oli -- niin hänestä todistetaan -- elänyt Jumalan mielen mukaisesti."


Tämä maa palaa poroksi, mutta Jumala luo sen tilalle uuden maan, joka on kuin paratiisi


Kun antikristus on kuollut ja maa tuhoutuu lopulta elottomaksi aavikoksi, Jumala luo sen tilalle uuden maan, josta tulee kuin paratiisi (Jes. 66:22-23). Jumalan Poika pyyhkii kyyneleet ihmisten silmistä ja parantaa heidän haavansa.


Jes. 25:8: "Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut."


Ilm 21:3-4: "Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut."


Jes. 66:22-23: "Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."


Sananl. 29:14 (2017): "Kuninkaalla, joka tuomitsee köyhiä oikein, on valtaistuin iäti vahva."


Jumalan Poika johtaa tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa vanhurskaasti heikkoja ihmisiä tukien. Messias ei räyhää kaduilla, vaan Hänellä on kansalle hyvä sanoma. Jesajan kirjassa on kaunis runollinen heprealainen sanaleikki (Jes. 42:3-4): Hän ei katkaise murtunutta ruokoa eikä sammuta hiipuvaa liekkiä lampussa. Hän on itse murtumaton ja kirkas lamppu niille, jotka tarvitsevat huolenpitoa (opetusvideo).


Jes. 42:1-7: "Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Näin sanoo Jumala, Herra, hän, joka loi taivaan ja levitti sen auki, joka muovasi maan ja kaiken mitä siitä versoo ja antoi sen päällä kulkeville elämän hengen: -- Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat."


Matt. 12:15-21: "Kun Jeesus sai tietää tästä, hän lähti sieltä. Hänen perässään kulki paljon väkeä, ja hän paransi kaikki sairaat. Hän kuitenkin varoitti heitä puhumasta hänestä julkisesti, jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana: -- Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden. Ei hän huuda eikä riitele, ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon. Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa."


Matt. 11:27-29 (1933/38): "Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne."


Lexi Walker - Tiny Voice


..This tiny voice

It's got some good things to say

This tiny voice, humble and quiet

Don't turn away…