lauantai 17. kesäkuuta 2023

Millä avaimilla Raamattu avautuu?  • Raamattu on helppo kirja ymmärtää, mutta kirkossa opittu väärä raamattunäkemys estää ymmärtämästä sitä (Mark. 7:5-13) – Uutta testamenttia ei voi ymmärtää oikein ilman perehtymistä Vanhaan testamenttiin
  • Raamattu avautuu kahdella avaimella: ahkeralla lukemisella ja uskollisuudella Jumalan käskyille, jolloin Jumala ilmoittaa itsensä hänelle ja tulee häneen asumaan – Pyhä Henki antaa ihmiselle halun opiskella ja noudattaa lakia (Hes. 36:26-27, Joh. 3:5, Apt. 5:32, Room. 8:32) 
  • Usko on jatkuvaa kamppailua, koska kirkot antavat jatkuvasti vietteleviä tekosyitä olla noudattamatta Jumalan käskyjä ja joskus jopa painostavat hylkäämään Jumalan lain – Raamatun lukeminen johtaa uskon muuttumiseen, jos kristitty pystyy tunnustamaan väärän raamattunäkemyksensä
  • Paratiisin käärme oli maailman ensimmäinen liberaaliteologi, joka muutti Jumalan käskyn ihmisen vaatimuksen mukaiseksi
  • Teologian ala eksegetiikka laatii Raamatusta monimutkaisia selitysmalleja, joiden avulla kirjanoppineet kumoavat Jumalan Sanaa omaksi kadotuksekseen (Matt. 5:19-20, 2. Piet. 3:15-17) – Jumalan Poika ei valinnut yhtään kirjanoppinutta opetuslapsikseen (Luuk. 5:37-39, Apt. 4:13-14)
  • Kirkolliskokous ei hyväksynyt ehdotuksia kääntää eräitä Raamatun jakeita alkutekstin mukaiseksi (1933/38 ja 1992), vaan muutti ne evankelis-luterilaisen kirkon perinteiden mukaiseksi, mikä on Raamatun tahallista väärentämistä
  • Teologian tohtori Erkki Koskenniemi on opettanut pakanakristittyjen velvollisuudesta noudattaa Mooseksen lakia niin pahasti väärin, että sitä noudattamalla kristitty menettää pyhyytensä ja Kristuksen armon (Matt. 5:19-20, 7:21-23; Room. 2:9-13, Hepr. 10:26-28)


Lukko avataan avaimella, mutta mikä avain sopii lukkoon?


Hotellin vastaanottovirkailijalla ja ravintolan ovimiehellä on kauluksessan usein tunnuksena kaksi avainta ristitissä. Heillä on valta päättää, kuka saa astua ovesta sisään hotelliin ja ravintolaan. 


Les Clefs d’Or (suomeksi 'Kultaiset Avaimet') on hotellien vastaanottovirkailijoiden yhdistys, jolla on noin 4000 jäsentä, jotka työskentelevät yli 80 maassa ja 530 kohteessa. Yhdistykseen on korkeat pääsyvaatimukset ja siihen pääsee jäseneksi vain kaikkein parhaat alan ammattilaiset. Yhdistyksen jäsenet kantavat kauluksessaan kahta kultaista avainta, joka on yhdistyksen tunnus (yhdistyksen nettisivut).


Joissakin kaupungeissa on tapana luovuttaa avain ansoituneille henkilöille. Kaupungin avain on symbolinen kunnianosoitus, jonka kaupunki myöntää arvovaltaiselle vieraalleen tai ansioituneelle omalle asukkaalleen. Tapa juontaa keskiajalta, jolloin Euroopan kaupungit olivat lukituilla porteilla varustettujen muurien tai aitojen ympäröimiä. Kaupungin avaimia luovutettiin tärkeille kauppiaille ja diplomaateille, jotta heillä olisi vapaa kulku kaupunkiin, ilman että he joutuivat maksamaan porteilla perittävää tullia. Avain kaupungin portteihin saatettiin antaa myös sinne saapuneelle arvohenkilölle, esimerkiksi vieraalle hallitsijalle. Tällä haluttiin osoittaa, että hänet päästettiin kaupunkiin vapaaehtoisesti ja ystävänä. 

 

Ef. 2:14: "Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin."

 

Jes. 60:1, 10-11: "Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi... ..Muukalaiset rakentavat sinun muurisi, heidän kuninkaansa palvelevat sinua. Vihassani olen sinua lyönyt, mutta rakkaudessani minä sinua armahdan. Sinun porttisi ovat aina avoinna, niitä ei suljeta päivällä eikä yöllä. Niiden kautta sinulle tuodaan kansojen rikkaudet, niistä saatetaan kuninkaat sinun luoksesi." (ottomaanit rakensivat Jerusalemin nykyiset muurit v. 1538-1542)

 

Ilm. 21:26-26: "Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa. Kansat kulkevat sen valossa, ja maailman kuninkaat tuovat sinne mahtinsa kaiken loiston. Sen portteja ei suljeta päiväsaikaan, ja yötä siellä ei olekaan. Kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne."

 

C. Lindbergin Lontoon avain (kuva)

Euroopassa kaupungin avain on tapana luovuttaa kaupungin arvovieraille. Porin kaupunki on antanut avaimen muun muassa joillekin Pori Jazz -festivaaleilla esiintyneille huippumuusikoille, kuten B. B. King ja Phil Collins. Charles Lindbergh lensi vuonna 1927 ensimmäisenä yksinlennon Atlantin yli, mistä Lontoon kaupunki antoi hänelle kaupungin avaimen. Pohjois-Amerikassa se annetaan yleensä kaupungin omille asukkaille. New Yorkin kaupunki luovutti avaimen vuonna 2009 lentokapteeni Chesley Sullenbergerille, joka teki matkustajakoneella onnistuneen pakkolaskun Hudsonjokeen (Guardian ja Wikipedia).

 

Ilmestyskirjassa on Yeshuan kirjeet seitsemälle alkuseurakunnalle, joista pelkkää kiitosta saa vain kaikkein pienin Filadelfian seurakunta. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ilmoittaa seurakunnalle nimikseen Pyhä (Qadosh) ja Tosi (Amen). Tämä tarkoittaa, että sellainen seurakunta on vanhurskas, joka on pyhittänyt elämänsä ja elää totuudessa, kuten oli tehnyt Filadelfian seurakunnan johtaja. 


Yeshua sanoo, että Hänellä on Daavidin avaimet. Kun Hän avaa oven, sitä ei kukaan pysty sulkemaan, ja kun Hän lukitsee oven, sitä ei kukaan avaa. Yeshua sanoo Filadelfian seurakunnan johtajalle, että Hän on avannut sen johtajalle (enkelille, sanansaattajalle, papille) oven, eikä sitä kukaan voi sulkea. 


Ilm. 3:7-8: "Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: "Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni."


Mitä nämä avaimet ja oven avaaminen tarkoittavat? Vastaus löytyy Vanhasta testamentista. Israelin kuninkaan vouti (taloudenhoitaja) ja hovin päällikkö Sebna oli kelvoton mies, jonka Jumala erotti virasta. Jumala antoi Daavidin palatsin avaimet paremmalle miehelle Eljakimille, jonka kaulalle ripustettiin Daavidin huoneen avaimet. Avaimet symboloivat mm. valtaa päättää siitä, kuka saa tulla kuninkaan luokse ja kenen pääsy estetään. Hovin päälliköllä oli usein myös toimeenpanovalta kuninkaan päätöksiin.


Menneinä aikoina korkeassa asemassa olevat henkilöt kantoivat asuntonsa avainta olkapäällä asemansa merkkinä, joka kertoi, että heillä on kodissaan arvotavaraa lukitun oven takana. Köyhillä ei ollut asunnossaan mitään varastettavaa, joten heillä ei ollut kallista lukkoakaan kotinsa ovessa.


Jes. 22:20-23: "Sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja hänen ylleen minä puen sinun pukusi, hänen vyötäisilleen sidon sinun vyösi, hänen käteensä annan sinun valtasi, ja hänestä tulee isä Jerusalemin asukkaille ja koko Juudan sukukunnalle. Hänen olalleen minä ripustan Daavidin huoneen avaimen. Hän avaa, eikä kukaan sulje, hän sulkee, eikä kukaan avaa. Minä isken hänet vahvaksi naulaksi lujaan paikkaan, hänen korkea arvonsa tuottaa kunniaa koko suvulle."


Filadelfian seurakunnan johtajalle oli avattu Daavidin huoneen avain. Yeshua HaMashiachilla on Daavidin valtaistuin, joten Filadelfian seurakunnan johtajalle ilmoitettiin pääsystä Taivasten Valtakuntaan.


Yeshua sanoi myös, että Hänellä on elämän ja kuoleman avaimet. Hän tekee päätöksen, kuka saa kulkea Taivasten Valtakunnan portista sisälle. Yeshua antoi portin avaimet myös opetuslapsilleen, mutta he eivät kuitenkaan omalla päätöksellä valitse niitä ihmisiä, jotka portista kulkevat tai joilta pääsy kielletään. Yeshua antoi opetuslapsilleen Pyhä Henkensä, jonka johdolla he voivat tarvittaessa ilmoittaa syntien anteeksisaamisesta ja armon kieltämisestä.


Ilm. 1:18: "..Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."


Matt. 16:19: "Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."


Joh. 20:21-23: "Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."


Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."


1. Sam. 3:14 (2017): "Sen tähden olen vannonut Eelin suvusta: 'Totisesti, Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla.'"


Jotta voi päästä Taivasten Valtakuntaan, jokaisen tulee saada se avain, joilla he voivat avata Raamatun niin, että ymmärtävät Jumalan Sanan oikein. David Pawson oli kuuluisa raamatunopettaja, jolla oli ohjelmasarja 'Unlocking the Old Testament' (Vanha testamentti avautuu). Laulujen laulun kirja on Vanhassa testamentissa oleva rakkausruno, jonka mysteerin Pawson on avannut jaksossa 'Song of Songs' (YouTube-video).


Televisiosarjan nimi tulee Danielin kirjassa olevasta lopun aikojen profetiasta, joka sanotaan olevan lukittu lopun aikoihin asti, mutta profetia avautuu lopulta viisaille. Jumalattomat eivät tule ymmärtämään Danielin profetiaa, mutta vanhurskaat saavat viisauden sitä ymmärtää. Profetia kertoo myös, että lopun aikojen ihmiskunta tullaan koettelemaan ja puhdistamaan. 


Lukitut profetiat avautuvat

Dan. 12:8-10: "Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" Hän sanoi: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät."

 

Sananl. 2:6 (1933/38): "Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito."

 

1. Kor. 1:30: "Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,


Koko Raamatun oikea ymmärtäminen on monille lukittu, vaikka teksti itsessään on varsin helppoa ymmärtää ja kirjan oikea ymmärtäminen on periaatteessa kaikille ihmisille mahdollista. Tässä artikkelissa tutkitaan niitä syitä, miksi Raamatusta ei pystytä ymmärtämään oikein edes helppoja kohtia. Tämän artikkelin tavoitteena on antaa ne avaimet, millä Raamattu voi aueta kaikille kristityille.

 

Jes. 29:10-12 (2017): "Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne – profeettanne, ja peittänyt päänne – näkijänne. Kaikki ilmoitus on teille kuin lukitun kirjan sanat. Jos se annetaan lukutaitoiselle ja sanotaan: "Lue tämä", hän vastaa: "En voi, sillä se on lukittu". Jos taas kirja annetaan lukutaidottomalle ja sanotaan: "Lue tämä", hän vastaa: "En osaa lukea.


Matt. 13:34-35: "Kaiken tämän Jeesus puhui väkijoukolle vertauksin. Vertauksitta hän ei puhunut heille mitään, jotta tämä profeetan sana kävisi toteen: -- Minä avaan suuni ja puhun vertauksin, tuon julki sen, mikä on ollut salattua maailman luomisesta saakka."


Ensimmäinen avain on Jumalan Sanan hyvä tuntemus, jota tarjotaan elämänkirjassa oleville ihmisille - osa heistä ei kuitenkaan ota avainta vastaan


Sananlaskujen kirjan luvussa 8 puhuu Viisaus, joka on yksi Jumalan Pojan nimistä. Viisaus kutsuu ihmisiä ja kehottaa hankkimaan tietoa ja oppimaan viisautta Jumalan Sanasta. Joka tavoittaa oikean tiedon, sille Raamattu avautuu.

 

Sananl. 8:1, 4-9: "Kuulkaa! Viisaus kutsuu, ymmärrys korottaa äänensä…  .."Teitä minä kutsun, ihmiset, teille kaikille osoitan sanani. Hankkikaa viisautta, te ymmärtämättömät, hankkikaa tietoa, te houkat! Kuulkaa! Minä puhun totuuden sanoja, puhun ilman vilppiä, kun suuni avaan. Minkä kieleni tuo julki, se on kaikki totta, huuleni kauhistuvat jumalattomuutta. Minkä puhun, se pitää paikkansa, puheeni ei ole kieroa eikä väärää. Se on selkeää sille, joka ymmärtää, helppoa sille, joka on tavoittanut tiedon."

 

Raamattu avautuminen alkaa, kun avaa kirjan kannet ja alkaa lukea sitä sivu sivulta. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Kuka oikeasti lukee Raamattua järjestelmällisesti sivu sivulta? Kuka lukee myös Vanhaa testamenttia? Ensimmäinen avain ymmärtää Raamattua oikein on lukean sen sisältämät kirjat kokonaan ajatuksella ja useaan kertaan. Kutsu tulee ottaa vastaan, jotta oppii tuntemaan Jumalan. 

 

Valitettavasti moni kristitty jättää ottamatta vastaan kutsun, mikä näkyy siinä, miten vähän järjestetään seurakunnissa raamattupiirejä ja miten pieni osa seurakunnasta niihin osallistuu. Moni voi osallistua seurakunnan sunnutaimessuihin ja rukouskokouksiin hyvinkin aktiivisesti, mutta harva heistä käyttää tunteja aikaa Raamatun järjestelmälliseen opiskeluun. Raamatusta halutaan kuulla vain joitain lempilauseita, jolloin oikea ja riittävä tieto Jumalan Sanastan jää saamatta.


Raamattu kertoo, että yksi pelastuksen ehdoista on, että ihmisen nimi on ollut elämänkirjassa jo ennen maailman luomista. Pelastus edellyttää evankeliumin kuulemista ja sen uskomista. On paljon ihmisiä, jotka eivät elämänsä aikana saaneet koskaan kuulla evankeliumia, joten he eivät ole pelastuneet (Mark. 16:15-16).


Dan. 12:1: " -- Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan."


Jes. 4:3: "Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi -- kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa."


Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."


Ef. 1:4-5, 11: "Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden…   ..Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt -- hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti."


2. Tim. 1:9-10: "Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen ja joka nyt on tullut julki, kun meidän Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on ilmestynyt."


Jumalalle on Luojana vapaa valinta päättää, kenet Hän armahtaa ja kenet paaduttaa, mutta Hän ei tee päätöstä mielivaltaisin perustein. Jumala etsii ihmistä rakkautta ja uskollisuutta. On ihmisen omasta persoonasta kiinni, onko hänen nimensä ollut alun perin elämänkirjassa. Jumalalle tällainen valinta on mahdollinen, koska Hän on tuntenut ihmiset jo ennen heidän syntymäänsä (Jer. 1:5, Ps. 139:16-17).


Ps. 139:1, 16: "..Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut…   ..Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut."


Jer. 1:5: " -- Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi."


Room. 8:28-30: "Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa."


1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."


Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."


Jer. 18:6-10: "Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle, Israelin kansa, samalla tavalla kuin tämä savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Minä voin päättää, että revin, tuhoan ja hävitän kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan, minä muutan mieleni enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Minä voin myös päättää, että rakennan ja istutan kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut."


Room. 9:15-21: "Hän sanoo Moosekselle: "Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon." Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan faraolle: "Sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa." Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Joku teistä ehkä kysyy: "Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan." Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen: "Miksi teit minusta tällaisen?" Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten?"


Joelin kirjassa sanotaan, että ne pelastuvat, jotka Jehovah kutsuu ja jotka rukoilevat Jehovan nimeä avuksi (Joel 2:32). Paavalikin siteerasi tätä Joelin kirjan kohtaa Roomalaiskirjeessään kirjoittaessaan, että pelastus edellyttää sen tunnustamista suullaan, että Yeshua on Jehovah (Jeesus on Herra, Room. 10:9, 13). 


Joel 2:32: "Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat."


Evankeliumi on ollut heille kutsu tehdä parannus synneistään ja palata takaisin Jumalan luokse. Elämänkirjassa mainitut ihmiset ovat kuulleet Jumalan Sanan, mutta heistäkin vain harva ottaa kutsun vastaan. Kuninkaan pojan häihin kutsuttiin paljon ihmisiä, joista iso osa ei tullut. Osa tulijoista ei ollut pukeutuneet puhtaaseen hääpukuun, joten heidät poistettiin hääjuhlasta. Tämän takia Yeshua sanoi, että monet ovat kutsutut, mutta vain harvat valitut (Matt. 22:2-14).


Apt. 2:38-39 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."


Ilm. 17:14: "..Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut."


Room. 11:7: "Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut; vain valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet,"


Matt. 22:2, 14: "Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen…   ..Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.'"


Nimi elämänkirjassa ei takaa pelastusta, koska ihmisen nimi voidaan pyyhkiä siitä pois. Jumalan Sanan vastaanottaminen ja sen noudattaminen ratkaisee, valitaanko hänet. Ihmisellä on vapaa oma tahto, valitseeko hän elämän vai kuoleman.


5. Moos. 30:15-16: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää."


2. Moos. 32:32-33: "Anna anteeksi heidän syntinsä. Mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi." Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan."


Ps. 69:27-28: "Pane heille syyllisyyttä syyllisyyden päälle, torju heidät luotasi. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköön heidän nimeään merkittäkö vanhurskaiden joukkoon."


Ilm. 3:5: "Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä."


On paljon ihmisiä, joiden nimiä ei ole koskaan ollut elämänkirjassa, mutta he ovat silti saaneet kuulla Jumalan Sanaa. Heidän sydän on kuitenkin niin paatunut, etteivät he kykene ymmärtämään Raamatusta oikein edes helppoja kohtia. Heidän joukossa saattaa olla hyvinkin uskonnollisia kristittyjä, mutta heiltä puuttuu rakkaus Jumalan Sanaa kohtaan, minkä takia he eivät sitä noudata. Heidän joukossa on myös ateisteja, joiden rakkaus on maailmallisissa asioissa, minkä takia he eivät pysty tajuamaan taivaallisia asioita.


Ilm. 13:6-8, 20:15: "Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa. Sille annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat. Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä -- kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun Karitsan elämänkirjaan…   ..Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen."


Jes. 6:9-10, 13: "Hän sanoi: -- Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi…  ..Jos väestä on jäljellä vaikka vain kymmenesosa, vielä sekin raastetaan maasta, kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi. Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku."


Jumalan Sanan oppineet ja sitä uskollisesti noudattaneet saavat toisen avaimen, jolla Raamattu avautuu


Raamatun oikea ymmärtäminen ei vaadi niinkään älykkyyttä eikä teologian tohtorin tutkintoja vaan uskollisuutta Jumalan Sanalle. Uskollisuus tekee tyhmästä viisaan. Jumalan käskyjen ottaminen vastaan ja noudattaminen on toinen avain, jonka avulla Raamattua voi ymmärtää oikein.


Ps. 119:97-98: "Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi."


Uskollisuus avaa kirjoitukset

Joh. 7:15-19: "Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: "Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?" Jeesus sanoi heille: "Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä. Miksi te haluatte tappaa minut?"


Vanhan testamentin aikana ei ollut painokoneita eikä tietokoneita. Raamatun kirjakääröt kopioitiin käsin, mikä oli aikaa vievää ja hyvin kallista. Jumala käski Israelin kuninkaita tekemään itselleen kopion laista, jotta he voisivat tutkia sitä koko elämänsä ajan. 


Jumala käski Joosuaa lukemaan lakia ahkerasti, jotta hän osaisi sitä noudattaa ja menestyisi. Jumala kirjoittaa lain sydämeen siten, että ihminen itse opiskelee ahkerasti lakia. Klassisessa kristinuskossa opiskellaan hyvin vähän Mooseksen lakia, minkä takia niiden kristityjen sydämessä ei ole lakia (Jer. 31:31-34, Hepr. 8:7-12).


Ps. 40:8-9: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."


5. Moos. 17:15, 18-20: "Asettakaa silloin itsellenne kuningas, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee…   ..Valtaistuimelle noustuaan hänen on teetettävä itselleen jäljennös tästä laista, joka on leeviläispappien huostassa. Hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä. Kun hän näin tekee, hän ei käy kopeaksi veljiään kohtaan eikä poikkea lain käskyistä oikealle eikä vasemmalle. Hän ja hänen jälkeläisensä saavat kauan hallita Israelia."


Joos. 1:7-8: "Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi."


1. Tim. 4:13: "Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen."


Jumalan Sana joko paaduttaa tai vahvistaa riippuen siitä, miten ihminen suhtautuu siihen. Uskottomuus tekee korkeasti oppineesta ihmisestä tyhmän. Jos joku ei halua noudattaa Jumalan käskyjä, silloin Jumalan Sana paaduttaa hänet niin, ettei hän pysty ymmärtämään sitä. Raamatun oikea ymmärtäminen ei ole niinkään kiinni ihmisen älykkyydestä vaan uskollisuudesta Jumalan Sanalle.


Ps. 53:2-3: "..Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa"...   ..Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa."


Jollekin voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi Jumala paaduttaa jonkun ihmisen sydämen niin, ettei hän tekisi parannusta ja pelastuisi. Tämäkin asia avautuu lukemalla Raamattua. 


Kun Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, faraon valtakuntaa lyötiin kymmenellä vitsauksella, jotta farao suostuisi päästämään juutalaiset orjat pois maasta. Farao paadutti sydämensä ensimmäisten vitsausten aikana niin, ettei hän suostunut päästämään juutalaisia vapaaksi orjuudesta. Viimeiset vitsaukset olivat niin ankaria, että farao olisi voinut jo taipua Jumalan tahtoon ja päästää juutalaiset pois. Jumala kuitenkin paadutti faraon, jotta hän ei suostuisi päästämään juutalaisia vapaaksi ja Egypti saisi päälleen kaikki vitsaukset ja farao menettäisi esikoispoikansa sekä lopulta tuhoutuisi armeijansa kanssa Kaislameren pohjaan. Paaduttamisen tarkoitus on sokaista jatkuvasti syntiä tekevän ihmisen ymmärrys, jotta hän menettäisi mahdollisuuden armoon ja tuhoutuisi.


2. Moos. 9:34-35 (seitsemäs vitsaus): "Mutta kun farao näki, että raesade ja ukkonen olivat lakanneet, hän palasi taas väärälle tielleen, ja hän ja hänen hoviväkensä paaduttivat sydämensä. Näin faraon sydän pysyi kovana eikä hän päästänyt israelilaisia, niin kuin Herra oli Mooseksen suulla sanonutkin."


2. Mos. 10:1-2, 20 (kahdeksas vitsaus): "Herra sanoi Moosekselle: "Mene faraon luo, sillä minä olen paaduttanut hänen ja hänen hoviväkensä sydämet vain voidakseni tehdä nämä ihmetekoni heidän silmiensä nähden ja jotta sinä voisit kertoa lapsillesi ja lastesi lapsille, miten minä nöyryytin egyptiläisiä ja millaisia tekoja minä tein heidän keskuudessaan. Silloin te näette, että minä olen Herra…   ..Herra kovetti faraon sydämen, eikä farao päästänyt israelilaisia lähtemään."


Raamattu avautuu kahdella avaimella, joiden nimet ovat 'Ahkera Raamatun lukeminen' ja 'Uskollisuus Jumalan Sanalle'. Raamatun oikea ymmärtäminen on kuin tallelokeron lukko, jonka avaamiseen tarvitaan kahden avaimen kääntämistä yhtäaikaa. Jumala ilmaisee itsensä sille, jolla ne ovat sydämessään.


Joh. 14:21, 35: "Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni…  ..Jeesus vastasi: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen."


Uskoon tullut oppii ensin kirkkonsa raamattunäkemyksen ja vasta sen jälkeen hän joutuu tarkistamaan, vastasiko se Raamatun opetusta


Kun ihminen tulee uskoon, hänellä on harvoin hyvä tieto, mitä Raamatussa lukee. Hän saa kuulla ensin muilta kristityiltä erilaisia mielipiteitä kristinuskosta. Juuri uskoon tullut on hyvin innostunut kristinuskosta ja hän on altis ottamaan vastaan seurakunnan hänelle antaman opetuksen ilman kykyä tarkistaa, onko opetus oikeasti ollut Raamatun mukaista. 


Jo ennen Raamatun yksityiskohtaista opiskelua uskoon tulleelle syntyy raamattunäkemys, jossa päätetään etukäteen mm. mitä on evankeliumi, miten ihminen pelastuu, koskeeko laki kristittyjä ja niin edelleen. Raamattunäkemyksellä tarkoitetaan laaja kokonaiskäsitys siitä, millainen on Raamatun perusluonne ja miten Raamattuun tulisi suhtautua.


Kristittyjen on usein vaikea päästä yhteisymmärrykseen Raamatun sanomasta, koska Raamattua luetaan erilaisten raamattunäkemysten muodostaman Raamatun tulkinnan kautta. Maailmassa on lukuisia klassisen kristinuskon kirkkokuntia, joilla on kaikilla erilainen raamattunäkemys, vaikka Raamattu on muuten sama. Tästä on seurannut se, että kirkot opettavat monista erilaisista Jeesuksista. Näin ei pitäisi olla, koska Raamatusta ei voi olla useita erilaisia näkemyksiä. Raamattunäkemysten laaja kirjo osoittaa, että suurin osa niistä ovat vääriä oppeja. On olemassa vain yksi Jumala, yksi oikea usko ja yksi oikea oppi uskovien upotuskasteesta, joten sen takia useita raamattunäkemyksiä ei pitäisi olla.


Ef. 4:3-5: "Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!"


Raamattunäkemys ohjaa voimakkaasti lukijoiden kykyä tulkita ja ymmärtää Raamattua. Väärä raamattunäkemys on ikään kuin liian vahvat silmälasit, jotka vääristävät koko Raamatun sanoman. Väärä raamattunäkemys suodattaa Raamatusta pois sen sanoman, joka ei sovi vallitsevaan raamattunäkemykseen, mikä heikentää olennaisesti lukijan kykyä ymmärtää Raamattua. Uskonnon harjoittamisesta tulee pelkkien rusinoiden syömistä pullasta, jolloin itse pulla jää syömättä. 


Jes. 6:9-10: "Hän sanoi: -- Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi."


Luuk. 11:34-35: "Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä."


Virheellinen raamattunäkemys estää tehokkaasti Jumalan Sanaa ottamasta yhteyttä uskovaan. Kun ihminen alkaa tutkia Raamattua, hänen ensin omaksuma raamattunäkemys törmää jatkuvasti niihin Raamatun teksteihin, jotka ovat ristiriidassa hänen raamattunäkemyksensä kanssa. Ihminen ei yleensä ota vastaan sellaista opetusta, mikä on ristiriidassa hänen ennakko-odotustensa kanssa. Minkä ensimmäiseksi oppii, siitä on vaikeaa luopua, vaikka sen havaitsisi olevan vastoin Raamatun ilmoitusta, jolloin hän vain hyppää yli ne kohdat, jotka eivät vastaa hänen raamattunäkemystään. Kun joku jae jätetään ottamatta huomioon, usein vedotaan Raamatun kokonaisilmoitukseen, mutta sellaista kokonaisilmoitusta Raamatussa ei ole, joka kumoaisi Raamattua (2. Tim. 3:16-17). 


Yeshua puhui tästä asiasta kuuluisassa kylväjävertauksessa, joka kertoo, miten harva maahan kylvetty siemen kasvaa korreksi ja tuottaa paljon hyvää hedelmää (Matt. 13:18-23). Moni luopuu uskosta tai eksyy harhaan ennen kuolemaansa ja vain hyvin harva kasvaa vanhurskaaseen uskoon tuottamaan moninkertaisen hyvän hedelmän. 


Kylväjävertauksessa mainitaan ensimmäiseksi se, miten saatana tulee ottamaan maahan kylvetyt siemenet, kuten lintu tulee syömään pellolle kylvettyjä siemeniä. Juuri uskoon tullut ei vielä tiedä paljoakaan Jumalan Sanasta, mutta ensimmäiseksi hän kuulee huonoja raamatunopettajia, jotka antavat hänelle niin väärän kuvan kristinuskosta, ettei hän kykene myöhemmin ymmärtämään Raamattua eikä elämään sen mukaiseksi. 


Jos joku kuitenkin löytää totuuden, niin maailman huolet ja viettelykset saavat kristittyä luopumaan uskosta. On hyvin tavallista, että vanhurskaan uskon löytäneitä painostetaan luopumaan uskosta, mikä sekin on saatanan työtä. Uskovan elämään kuuluu ristin kantaminen ja kärsimys, mutta lopussa on suuri palkinto. Jotka kestävät loppuun asti uskollisena Jumalan Sanalle, he voittavat iankaikkisen elämän.


Matt. 13:19: "Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen."


Pelastuksen kannalta on vättämätöntä kyetä muuttamaan omaa uskoaa, kun saa siihen aiheen lukiessaan Raamattua


Jotta uskoon tullut voi ymmärtää Raamatun oikein, hänen on varauduttava siihen, että Raamatun lukeminen muuttaa hänen uskoaan. Ihminen ei synny uudesti ylhäältä sellaisessa seurakunnassa, jolla on väärä raamattunäkemys. Uudestisyntyminen tapahtuu vasta silloin, kun hän muuttaa mieltään ja oppii pois aiemmin omaksumasta väärästä raamattunäkemyksestä. Tämä voi olla erittäin kivulias prosessi, koska totuuden ymmärtänyt kokee tulleensa petetyksi. Sen lisäksi hänen pitäisi pystyä tunnustamaan, että uskoi vääriin oppeihin. 


Luuk. 22:47-48: "Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Juudas tuli Jeesusta kohti antaakseen hänelle suudelman, mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?"


Monet pitkään uskossa olleet ovat voineet huomata, miten Jumala on laittanut heidät valitsemaan kirkon ja Raamatun välillä. Jos pitäytyy kirkon väärissä perinnäissäännöissä, se on tie kadotukseen, mutta joka ne hylkää ja kääntyy noudattamaan Raamattuun kirjoitettua Jumalan tahtoa, hän löytää sen kapea tien Taivasten Valtakuntaan. Yeshua sanoi, että vain harva löytää kapean oikean tien, joten valtakirkkojen opit ja yleinen mielipide ovat harvoin oikeat. 


Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene.


Matt. 7:13-14: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!"


On hyvin tavallista, että Jumala koettelee ihmistä, pystyykö hän Jumalan Sanan vuoksi eroamaan huonosta seurakunnasta ja jopa katkaisemaan sellaiset ystävyyssuhteet, jotka ovat olleet hänelle turmiollisia (Matt. 6:24, 10:37).


Matt. 10:36-38: "Viholliset ovat oman talon väkeä. "Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle."


Viisas neitsyt lukee Raamattua

Raamatun omaehtoinen lukeminen on harhaoppisille kirkkokunnille suuri uhka, koska Raamattua lukemalla uskova on voinut havaita, ettei seurakunnassa toimita Raamatun mukaan. Esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkossa on vuosisatojen aikana painotettu, ettei seurakunnan maallikkojäsenten pidä yksin opiskella Raamattua, koska se johtaisi vääriin tulkintoihin. Jäsenten on kuulemma parempi antaa oma pelastuminen kirkon pappien tehtäväksi, koska he kuulemma osaavat lukea Raamattua paremmin, mikä on pelkkää eksyttämistä ja suorastaan seurakunnan jäsenten pelastuksen estämistä. Tämä on kuin hyppäisi lentokoneesta ilman laskuvarjoa.


Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"


Matt. 23:13-15: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne. "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette."


Raamattu on suurimmaksi osaksi kansantajuinen kirja, jota maallikot pystyvät lukemaan ja sitä oikein ymmärtämään. Jokainen ihminen on itse vastuussa omasta uskostaan ja teoistaan, joten jokaisen on syytä lukea Raamattua. Apostolien tekojen kirja kehottaa kaikkia uskovia tarkistamaan itse Raamatusta puhuuko raamatunopettajat totta. Jos saarnaaja puhuu toistuvasti valhetta, hänen kuunteleminen pitää lopettaa ja seurakunnasta tulee lähteä pois. Jos joku kuitenkin jää kuuntelemaan sellaista opetusta, hän on jäänyt koukkuun valheellisiin tarinoihin ja epäterveeseen uskonnollisuuteen. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Petri Paavola on salaliittoteoreetikko, joka kumosi Kristuksen lain ja johti lahkonsa harhaan'.


Apt. 17:11: "Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa."


1. Joh. 4:1: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja."


Jos ei tunne Vanhaa testamenttia, on mahdoton ymmärtää Uutakaan testamenttia oikein


Iso Roobertinkadulla Helsingissä on helluntailainen Lähetysseurakunta, jolla on ollut lauantai-iltaisin katulähetystapahtuma seurakunnan edessä kävelykadulla ennen Roba Hobe -nuorten iltaa. Seurakunta tarjoaa kahvia ja pullaa ohikulkijoilla. Kerran eräs mies pysähtyi juttelemaan Roba Hobe:n vetäjän kanssa uskonkysymyksistä, joista hän ei vielä paljoakaan tiennyt. Roba Hoben vetäjä antoi kopion Johanneksen evankeliumista ja sanoi uskoaan etsivälle: "Lue vain Uutta testamenttia. Vanhalla testamentilla ei ole niin väliä.


Neuvo oli varsin huono, joka perustuu sellaiseen väärään raamattunäkemykseen, ettei Vanhaa testamenttia tarvita uskonnon harjoittamisessa ollenkaan. Ilman Vanhan testamentin lukemista hän ei pysty ymmärtämään evankeliumia oikein eikä täyttämään taivaallisen Isän tahtoa (Matt. 5:17-20, 7:21-23). Tämä johtuu siitä, että evankeliumi perustuu Vanhassa testamentissa oleviin Messias profetioihin ja lakiin, joita Uusi testamenti selittää. Hän ei tiedä, miksi Yeshua (Jeesus) antoi Joonan merkin? Hän ei ymmärrä, miten Vanhan testamentin henkilöt olivat ennusmerkkejä Kristuksesta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Ennakkokuvilla on suuri merkitys Raamatun opetuksessa'.


Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."


Matt. 12:38-40: "Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."


Joona 1:2, 10-11: "Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä…   ..Vain Herra voi pelastaa. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle." (Herra pelastaa = 'Yeshuatah Jehovah')


Paavali kehotti kreikkalaista Timoteusta lukemaan ahkerasti Pyhiä Kirjoituksia seurakunnalle. Apostolien aikana kristittyjen alkuseurakunnan Raamattu oli Vanha testamentti. Kristityt kokoontuivat Jerusalemissa temppeliin, jossa luettiin Vanhan testamentin tekstejä. Vasta myöhemmin alkoi seurakunnalle tulla apostoleilta kirjeitä, mutta nekin perustuvat Vanhan testamentin teksteihin.


1. Tim. 4:13: "Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen."


2. Tim. 3:16: "Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään."


Apt. 2:42, 46: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat…    .. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin."


Jos joku perustaa kristinuskonsa vain Uuteen testamenttiin, kristityn on mahdoton syntyä uudesti ylhäältä, pyhittyä ja olla uudessa liitossa Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) kanssa. Tästä asiasta kertoo lisää artikeli: 'Tämä on ikuinen evankeliumi, jonka Elia julistaa kaikille kansoille ennen Jumalan Pojan paluuta'.


Hepr. 12:14: "..pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."


1. Piet. 1:14-16: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."


3. Moos. 19:2-3, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne…   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."


1. Tess. 4:7-8 (1933/38): "Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin."


Eräs varsinaissuomalainen pastori pienestä helluntaiseurakunnasta vakuutti kivenkovaa, että hän uskoo kaiken, mitä Raamatussa sanotaan. Kaksi Jumalan paikalle lähettämää palvelijaa koettelivat pastorin uskoa siteeraamalla Uudesta testamentista muutamia kohtia samalla sanoen, ettet noudata näitä. Pastori alkoi heti nikottelemaan, koska hän ei kyseisiä kohtia kyennyt hyväksymään eikä noudattamaan. Pastorin virheellinen raamaatunäkemys esti häntä uskomasta Raamattua, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Jumala näkee ihmisen sydämen ja tutkii sen'.


Raamattu on maailman ensimmäinen hyperteksti. Raamatun kirjoittajat sitovat usein opetuksensa muissa kirjoissa oleviin kertomuksiin, mitkä tulee tuntea, jotta ymmärtää opetuksen oikein. Raamatussa on paljon sellaista, että lauseen keskellä olevat avainsanat tai lainatut lauseet viittaavat johonkin toiseen Raamatun kohtaan, minkä takia Raamatuissa on jakeiden kohdalla paljon viittauksia muihin kohtiin. Juutalaiset eivät tulkitse avainlauseita yksinään, vaan ottavat huomioon koko asiayhteyden siitä kirjasta, minne lainattu lause vie. Kristityt tekevät usein sen virheen, että he yrittävät ymmärtää Uuden testamentin opetusta irti Vanhasta testamentista, jolloin he ymmärtävät Uuden testamentin lauseet vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta.


Yeshua (Jeesus) sanoo Matteuksen evankeliumin lopussa, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämäkään asia ei ole yksin Yeshuan sanojen varassa, koska Danielin kirja profetoi saman asian satoja vuosia ennen sitä.


Matt. 28:18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."


Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."


Ps. 2:6-8: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi."


Tietotekniikan asiantuntijat voivat huomata, että Raamattu on jäsentynyt kuin relaatiotietokanta, jossa avainsana tai siteerattu lause viittaa aina joihinkin toiseen kohtaan Raamatussa. Raamattu on siis järjestynyt kirjoiksi, jotka ovat yhteydessä toisiin kirjoihin lukuisilla ristikkäisillä viittauksilla. Näin Raamatun kertomukset selittävät ja täydentävät toisiaan koko ajan.


Kirjan tieto on pakattu hyvin tiiviiseen muotoon. Jopa henkilöiden nimillä voi olla merkitystä selittämään henkilön luontoa (esim. 1. Sam. 25:25). Raamatun profetiat toteutuvat usein kaksi tai useampiakin kertoja, joten kirja on ajankohtainen jopa silloinkin, kun profetia olisi historian aikana jo ensimmäisen kerran toteutunut. Raamatussa monet merkkihenkilöt ovat olleet ennakkokuvia tulevasta. Juutalaisilla lainopettajilla on sanonta: "Esi-isien teot ovat ennusmerkkejä pojille." Ilmestyskirjassa on kohtia, jotka puhuvat samaan aikaan kirjan kirjoitusajan (60-luku) ihmisille ja lopun ajan ihmisille.


Raamatun yksityiskohtainen tutkiminen on myös älyllisesti kehittävää. Tämä on voitu havaita, kun on tutkittu ortodoksijuutalaisten lapsia. He ovat koko nuoruutensa opiskelleet lähinnä vain Raamattua eikä muita aineita. Kun he menevät Israelin armeijaan, monet heistä voidaan kouluttaa tietokoneinsinööriksi jopa yhdessä vuodessa (YouTube-video). Tähän asiaan vaikuttaa myös, että tutkimusten mukaan juutalaiset ovat maailman älykkäin kansa (asiasta lisää: 'Mitä viisaus on').


Vanha testamentti ei ole mahdoton oppia, jos on vain halu opiskella sitä


Helsingin keskustassa One Way Mission seurakunta pitää arkisin kahvilaa, jossa on töissä varttuneempi nainen. Hänen kristinuskonsa perustuu paljolti One Way Missionin raamattunäkemykseen. Nainen kertoi eräälle messiaaniselle juutalaiselle, että hän oli käynyt kuuntelemassa seurakunnan Israeli-tilaisuudessa Pekka Sartolaa, joka oli luennoinut Danielin kirjasta asioista, mitä hän ei ollut aiemmin ymmärtänyt. Nainen sanoi hieman ääntään korottaen, ettei Herra ollut opettanut hänelle Vanhaa testamenttia, minkä takia hän ei pysty sitä ymmärtämään. Hän haluaisi ymmärtää Vanhaa testamenttia, mutta kun ei pysty.


Mies alkoi selittää naiselle, mitä pitää ottaa huomioon, jotta Vanhaa testamentin voi ymmärtää: Raamatussa ei ole mitään jakoa Uuteen ja Vanhaan testamenttiin, vaan kyse on yhdestä kirjasta, jolla on yhtenäinen sanoma. Jeesus on juutalaisten Kuningas, joka ei tullut perustamaan uutta uskontoa vaan noudattamaan lakia. Kristinusko on ollut alun perin juutalaisuutta, joka uskoo Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika. 


Nainen säpsähti ja nieleskeli kuulemaansa, mutta kuitenkin nyökkäsi hyväksyvästi. Hän ei ilmeisesti olisi halunnut tällaista kuulla, mutta kun ei voinut sitä kieltääkään.


Luuk. 24:44-45: "Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset."


Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."


Apt. 24:14, 28:23: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…   ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."


Sitten mies kertoi esimerkin, miten lopun aikojen profetioita voi ymmärtää Vanhan testamentin avulla, mitä nainen kuunteli ihmeissään silmät apposen auki. Ilmestyskirja sisältä enemmän viittauksia Vanhaan testamenttiin kuin mikään muu Uuden testamentin kirja. Ilmestyskirjan kuvat ja symbolit nousevat jatkuvasti Vanhan testamentin teksteistä. 


Monet eivät ole huomanneet, että Vanhan testamentin kirjat profetoivat paljon Kristuksen paluusta. Ilmestyskirja kokoaa Vanhan testamentin profetioita yhteen, antaa niille kronologisen tapahtumajärjestyksen ja selittää niitä (esim. Jes. 2:19-21, Ilm. 6:15-16). Danielin kirja täydentää kuvaa kertomalla vuosien ja jopa päivien tarkkuudella aikakausien pituuksia ja tapahtumien ajankohtia. Mm. Joelin, Sakarjan, Hesekielin ja Jesajan kirjat kertovat paljon samoista asioista kuin Ilmestyskirja, joten nekin kirjat täydentävät toisiaan. Ilmestyskirjaa ei pysty ymmärtämään oikein, jos ei tunne Vanhaa testamenttia.


Monilla on sellainen käsitys, että Jeesus palaa takaisin taivaasta Öljymäelle valkoisella hevosella ratsastaen pilven päällä, mikä ei pidä paikkansa. Mies selitti, että väärinkäsitys johtuu siitä, että ilman Vanhan testamentin tuntemusta yhdistetään Ilmestyskirjan 19. luvun kertomus ratsastajasta Jeesuksen paluuseen Öljymäelle taivaasta laskeutuen, vaikka Ilmestyskirja siteeraa tässä kohtaa suoraan Jesajan ja Sakarjan kirjoja, jotka kertovat, miten Jeesus ratsastaa valkoisella hevosella maata pitkin Jordanian Petrasta (Bosrasta) sotimaan, jolloin Hänen vaatteensa kastuvat vihollisten verestä. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Harmageddon on ratkaisutaistelu'.


Ilm. 19:11-16: "Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."


Jes. 63:1-6: " -- Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunaisessa puvussa, tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan? -- Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja. -- Miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? -- Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivää vaati minun sydämeni, kansani lunastamisen vuosi oli tullut. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oman käsivarteni voima minua auttoi, vain oma kiivauteni minua vahvisti. Niin minä poljin kansat vihassani, murskasin ne kiivaudessani ja annoin mehun valua maahan."

 

Sak. 9:15: "Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran soturit ovat yltä päältä vihollisten veressä niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat, verellä vihmotut." 


Ilm. 14:18-20: "Myös alttarista tuli enkeli, se jolla on tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä sirppi: "Pane terävä sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhasta. Rypäleet ovat kypsyneet." Silloin enkeli heitti sirppinsä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhasta ja heitti rypäletertut suureen altaaseen, Jumalan vihan viinikuurnaan. Rypäleet poljettiin altaassa kaupungin ulkopuolella, ja verta pursui niin, että veri vielä tuhannen kuudensadan stadionmitan päässä ulottui hevosen kuolaimiin asti."


Sak. 14:3-5: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan."


Yeshua (Jeesus) palaa kyllä takaisin laskeutumalla takaisin pilvessä Jerusalemin temppelin itäisen portin kautta pyhäkköön sisälle, mutta sen Hän tekee kerubien kantamalla valtaistuimella pilvessä, kuten Hesekielin kirjan luvuissa 1 ja 43 kerrotaan. Tässä puhutaan eri tulosta Jerusalemiin, kuin Hänen tulonsa Petrasta valkoisella hevosella ratsastaen maata pitkin. 


Kun nainen oli kuullut tämän, hän säpsähti pelästyneenä. Hän ikään kuin ymmärsi, että oli aiemmin tämän asian ymmärtänyt väärin.


Apt. 1:9-11: "Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän."


Ilm. 1:7: " -- Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat…"


Jumalan Pojan vaunut pilvessä
Hes. 1:3-4, 26-28 (1933/38): "tuli Jumalan sana pappi Hesekielille, Buusin pojalle, Kaldean maassa Kebar-joen varrella, ja hänen päällensä tuli siellä Herran käsi. Ja minä näin, ja katso: myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuvaa malmia, keskeltä tulta…    ..Ja taivaanvahvuuden yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle. Ja minä näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa; ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui."


Hes. 43:2-5: "Ja minä näin: Idästä saapui Israelin Jumalan kirkkaus. Sen ääni oli kuin suurten vesien pauhu, ja Herran kirkkaus sai maan hohtamaan. Näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se, minkä olin aikaisemmin nähnyt, se oli niin kuin se, minkä näin, kun Herra tuli hävittämään kaupunkia, niin kuin se, minkä olin Kebarjoen rannalla nähnyt. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni. Herran kirkkaus meni temppeliin portista, joka on itää kohti. Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin."


Eskatologia on teologian ala, joka tutkii Raamatun oppia maailman viimeisistä tapahtumista ja profeetallista ennustuksista. Viimeisillä tapahtumilla tarkoitetaan yleensä nykyisen maailman päättymistä ja uuden maailman syntymistä. 


Eskatologia on hyvin kiehtovaa, koska ihmisiä on aina kiinnostanut salattu tieto ja ennustukset. Jos joku haluaa ensimmäiseksi opiskella Vanhasta testamentista eskatologiaa, hän kiipeää puuhun väärin päin. Vanhan testamentin opiskelu pitää aloittaa sen perusteista ja siitä, mitä Jumala on käskenyt ihmisen tekemään. Vanha testamentti antaa kristinuskon perusteet ja pohjan koko Raamatun moraalille. Jos kristittyä ei kiinnosta Vanhassa testamentissa mikään muu kuin lopun aikojen profetiat, silloin hänen uskonelämänsä ei ole terveellä pohjalla.


Eskatologia on ala, josta Raamattu puhuu, mutta se on vaativin osa Vanhaa testamenttia, mihin kannattaa syventyä vasta sen jälkeen, kun on opiskellut Raamatun kunnolla. Eskatologia on kokeneiden kritittyjen ala. Kokemattomat kristityt eksyvät helposti helluntaiseurakunnissa levitettäviin väärin profetoihin ja eskatologisiin harhaoppeihin. Naiset juoksevat helluntaiseurakuntien ja luterilaisten herätysliikkeiden rukouspalveluissa ymmärtämättä yhtään, miten paljon siellä annetaan vääriä profetioita (2. Tim. 3:6-7), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.


2. Tim. 3:6-7: "Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta."


Apt. 16:16-18: "Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi: "Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!" Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua: lähde hänestä!" Siinä samassa henki lähti."


Raamatun ymmärrys kasvaa, kun kaikki kirjat lukee useita kertoja


Raamattu on kirja, jonka tekstit jaetaa yleensä 66 kirjaan, mitkä muodostuvat 39 Vanhan testamentin kirjasta ja 27 Uuteen testamenttiin kirjasta. Juutalaiset jakavat Vanhan testamentin kirjat 24 kirjaan, koska he yhdistävät eräitä kirjoja yhdeksi kirjaksi. Suomalaisessa Vanhassa testamentissa on noin 1100 sivua ja Uudessa testamentissa noin 400 sivua.


Raamattu on uskomattoman hieno aarrearkku, joka sisältää paljon viisasta opetusta tiiviissä muodossa. Kokenut Raamatun lukija löytää kirjasta uutta opittavaa vuosikymmenienkin jälkeen. Jos lukija osaisi hepreaa, niin Raamatussa oleva runollisuus, sanaleikit ja sanojen kaksoismerkitykset tulisivat paremmin esille, mutta suomalaisellakin käännöksellä näistä saa jonkin verran selvää, kunhan tietää, miten heprean runollisuus toimii. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Pojalla on rautainen sauva'.


Kirjoja luettaessa yhä uudelleen lukijan ymmärrys kasvaa kerta kerralta. Kun lukija tietää jo jonkin verran lukemastaan kirjasta, hän kykenee asettamaa uusia kysymyksiä ja saa niihin uusia entistä syvempiä vastauksia. Tätä kutsutaan hermeneuttiseksi spiraaliksi, joka alkaa lukijan tekstiä koskevasta ensiymmärryksestä, sitten se muokkautuu tekstin kokonaisuuden tarkastelun myötä ja päättyy syvempään ymmärrykseen, jossa lukija pääsee lähemmäs tekstin todellista sisältöä. Raamattu opettaa Raamattua, kunhan Raamatun kirjoja vain viitsii lukea aina uudelleen.


Raamatussa ei ole alun perin ollut jakoa lukuihin ja jakeisiin. Jos Raamattua luetaan luku kerrallaan, niin joskus voi käydä niin, että jätetään huomioimatta edellisessä luvussa asiaan kiinteästi liittyvä opetus, jotka tulisi lukea yhtenä kokonaisuutena (esim. Luuk. 20:45 - 21:4, 2. Kor. 6:17 - 7:1). Raamatun kirjat ovat yhtenäisiä kokonaisuuksia, joita tulee lukea koko kirja kerrallaan. Raamatun oikea ymmärtäminen edellyttää koko asiayhteyden ottamista huomioon sekä sen vertailua muissa kirjoissa oleviin vastaaviin opetuksiin. Raamattu ei koskaan kumoa toisia jakeita toisilla vaan syventään aiempaa opetusta (Matt. 5:17-20). Tämän asian huomioiminen on ratkaisevan tärkeää luettaessa mm. Paavalin vaikeatajuisia kirjeitä, jotta ne ymmärtää oikein.


Jumalan Pojan syntien sovitus perustuu Vanhan testamentin Messias profetioihin, mitkä tulee tuntea, jotta asian ymmärtää oikein


Kristologia on oppi Kristuksen persoonasta ja työstä. Se tutkii Kristuksen inhimillisyyttä ja jumaluutta sekä Hänen rooliaan pelastuksessa. Johanneksen evankeliumin kristologiaa nimitetään pre-eksistenssikristologiaksi, joka tarkoittaa, että Kristus on ollut olemassa jo ennen syntymistä neitsyt Mariasta, mistä muodostui kristillisen opin sisältö (Joh. 8:56-58). Johanneksen evankeliumi ilmoittaa, että Jeesus Kristus on ikiaikainen Jumala, jonka kautta Isä on luonut koko luomakunnan (Joh. 14:8-11). Kristinuskon mukaan Kristus on tosi ihminen ja tosi Jumala (Joh. 1:1-3, 20:27-28). Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Jumalan Poika ja Mooses tapasivat kasvotusten telttamajassa'.


Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus eivät perustu vain Uuden testamentin ilmoitukseen. Sen taustalla on monet Vanhan testamentin Messias profetiat, jotka tulee osata, jotta ymmärtää, mistä siinä on kyse. Sen takia pitääkin perehtyä niihin Vanhan testamentin teksteihin, jotka ovat profetoineet Krsituksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen (mm. Ps. 16:10, Apt. 2:24-27).


Johanneksen evankeliumin luku 19 kertoo Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) ristinkuolemasta, minkä yhteydessä evankeliumi siteeraa Sakarjan kirjan (12:10) sanoja: "He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet." Tämän taustalla on paljon enemmän profeetallista ilmoitusta lopun ajoista, mitä ensilukemalta voisi luulla. Profetia saa huipennuksen vasta luvun viimeisissä lauseissa, koska niiden perusteella voimme tietää, mistä ajankohdasta profetia oikeasti puhuu (Sak. 12:10-14). Asian ymmärtäminen avaan yllättävän ja erittäin mielenkiintoisen näkymän tulevaisuuteen, mikä ei ole vielä toteutunut. 


Joh. 19:37: "Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: "He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet."


Sakarjan kirjan luku 12 ei sano, että kuoliaaksi lävistettäisiin Messias vaan Jehovah (Herra). Vaikka sanaa Messias ei tässä kohtaa mainita, kyse on tietenkin Messiaasta Yeshuasta, jonka Jesajan kirjan luku 53 kertoo olevan Jumalan Karitsa, joka uhrataan maailman syntien sovitukseksi (Joh. 1:29, Apt. 8:28-35). Monille juutalaisille Sakarjan kirjan jae on ollut vaikea hyväksyä, koska heillä ei ole ollut oikeaa raamattunäkemystä Jumalasta, joka kirjoitusten mukaan syntyy ihmiseksi. Sakarjan kirjan profetia ja sen siteeraaminen Johanneksen evankeliumissa tarkoittaa yksiselitteisesti, että Yeshua on Jehovah (Jeesus on Herra). Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi syntynyttä Jumalaa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'.


Sak. 12:1, 10: "Ennussana. Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään…    ..Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet…"


Paavali sanoi, että Jumala on omalla verellään lunastanut seurakuntansa. Paavali siis kertoo ihmiseksi tulleesta Jumalasta, joka uhrasi oman ruumiinsa ja verensä lunastaakseen itselleen seurakunnan.


Apt. 20:28 (2017): "Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut."


Kun Yeshua ristiinnaulittiin, Hänen pään yläpuolella oli kyltti, jossa oli neljä sanaa, jotka on suomennettu Johanneksen evankeliumiin: "Jeesus Nasaretilainen, Juutalaisten Kuningas". Hepreankielisten sanojen alkukirjaimet muodostavat nimen YHVH (=YHWH): Yeshua HaNozri VeMelech HaYehudim. Juutalaisten kulttuurissa harrastettiin akrostikonien tekoa, mikä tarkoittaa runojen ja laulujen sanoittamista niin, että jokainen virke tai tekstin osa alkaa aakkosjärjestyksessä seuraavalla kirjaimella, mikä helpottaa sanojen muistamista ulkoa. On ilmeistä, että juutalaisten kirjanoppineet eivät pitäneet Rooman maaherran Pilatuksen kirjoittamasta tekstistä, koska sanojen alkukirjaimet muodostavat nimen Jehovah. Hehän olivat tuominneet Yeshuan sen takia, että Hän sanoi olevansa Jehovah (Minä Olen, Luuk. 22:70). Kirjanoppineet pyysivät Pilatusta muuttamaan tekstiä, mihin Pilatus ei suostunut (lisää tutkielmassa).


Joh. 19:19-22 "Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas.' Kirjoita, että hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas.'" Pilatus vastasi: "Minkä kirjoitin, sen kirjoitin."


Miksi Sakarja kertoo Daavidin suvun ja Jerusalemin asukkaiden katsovan ristiinnaulittua Jehovaa? Mooseksen laki antaa vastauksen. Kun Israelin kansa teki erämaassa syntiä, niin Jumala lähetti myrkkykäärmeitä pistämään kansaa. Jumala käski Mooseksen valmistaa pronssisen käärmeen kuvan ja laittaa se tangon päähän, jolloin kuvasta tuli ristin mallinen. Kun käärmeet olivat purreet jotakin, niin hänen tuli katsoa ristin mallista käärmeen kuvaa, jolloin myrkky tuli tehottomaksi ja ihminen parani. 


Vaskinen käärme

4. Moos. 21:7-9: "Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: "Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta." Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: "Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon." Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon."


Joh. 3:14-19: "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden."


Faraon otsassa oli käärme

Pronssisen käärmeen esikuva oli ylipappi Aaronin sauva, joka muuttui käärmeeksi ja söi faraon noitien käärmeet. Uraeus-käärme oli Egyptin faraota suojeleva epäjumalatar, joka oli faraon kuninkuuden, vallan ja jumalallisuuden symboli. Faraon käärmeitten tuhoutuminen oli suuri arvovaltatappio faraolle, mikä ennakoi hänen lopullista tuhoaan. Tämä kaikki oli esikuvaa Eevan siemenestä Kristuksesta, joka murskaa käärmeen pään ja pelastaa kansansa synneistä. Sitä ennen käärme kuitenkin pistää Kristusta kantapäähän, jonka läpi lyötiin naula Golgatalla.


1. Moos. 3:14-15 (2017): "Sitten Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käydä ja syödä tomua koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen Siemenensä välille. Hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän."


2. Moos. 7:10-12: "Mooses ja Aaron menivät faraon luo ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen hoviväkensä eteen, ja se muuttui käärmeeksi. Silloin farao kutsutti luokseen oppineet ja noidat, ja nämä Egyptin loitsijat tekivät taioillaan samoin: he heittivät kukin sauvansa, ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa."


Kun tarkastelemme Sakarjan kirjan profetiaa ristiinnaulitusta Jehovasta kokonaisuutena, siitä avautuu laajempi kuva tulevasta. Profetia kertoo, että Jumala antaa Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaille armon ja rukouksen hengen, jolloin he katsovat lävistämäänsä Jehovaan ja surevat kuin ainoaa Poikaa ja Esikoista, kuten surtiin Megiddon laaksossa kuollutta kuningas Joasta, joka kuoli egyptiläisen pakanasotilaan nuolen lävistämänä.


Sak. 12:9-14: "Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad-Rimmonia Megiddon laaksossa. Koko maa on täynnä valitusta. Kukin suku valittaa erikseen, ja erikseen niiden miehet ja naiset: Daavidin suku, Natanin suku, Leevin suku, Simein suku ja kaikki muutkin suvut, jokainen niistä erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset."


Raamattu sanoo Josian olleen Juudan ja Israelin vanhurskain kuningas (2. Kun. 23:25). Josia oli siis jopa vanhurskaampi kuin Daavid, joka hänkin oli Jumalalle hyvin rakas, kuten Daavidin nimi merkitsee 'rakastettu' (Biblehub). Josia tuli kuninkaaksi 8-vuotiaana ja hallitsi Juudaa 30 vuotta (2. Kun. 22:1). 


Josian isä Manasse oli hyvin paha kuningas, joka toi Juudaan epäjumalanpalvelusta ja noituutta. Hänen poikansa Josia oli aivan toiselta laidalta, joka tuhosi epäjumalien kuvia ja alttareita sekä puhdisti Jerusalemin temppeliä harhaopeista. Vaikka Josia teki paljon vanhurskaita tekoja, niin Juudan kansa ei kuitenkaan ollut luopunut synneistään, joten Josian vanhurskaat teot eivät johtaneet Juudan siunaamiseen ja pelastukseen. Josia kuoli yrittäessään estää Egyptin armeijaa kulkemasta alueensa kautta Assyriaan. Hän sai osuman nuolesta ja vietiin pahasti haavoittuneena Jerusalemiin, jossa hän kuoli. 


2. Kun. 23:25-27: "Koskaan ennen ei ole ollut Josian vertaista kuningasta. Koko sydämestään, koko sielustaan ja voimastaan hän alkoi palvella Herraa juuri niin kuin Mooseksen laki määrää. Hänen vertaistaan ei ole tullut hänen jälkeensäkään. Herra ei silti leppynyt. Yhä paloi hänen vihansa Juudaa vastaan kaiken sen pahan vuoksi, jolla Manasse oli hänet vihastuttanut. Herra sanoi: "Myös Juudan minä siirrän pois kasvojeni edestä niin kuin siirsin pois Israelin. Minä hylkään Jerusalemin, tämän valitsemani kaupungin, ja temppelin, josta sanoin: 'Minun nimeni on asuva siellä.'"


2. Aik. 35:23-25: "Jousiampujat osuivat kuningas Josiaan. Hän sanoi palvelijoilleen: "Viekää minut pois, olen haavoittunut pahasti." Kuninkaan miehet siirsivät hänet sotavaunuista toisiin vaunuihin ja veivät Jerusalemiin. Siellä hän kuoli, ja hänet haudattiin isiensä hautaan. Koko Juuda ja Jerusalem suri Josiaa. Jeremia teki Josiasta valitusvirren, ja Israelissa on yhä edelleenkin tapana, että laulajat, niin miehet kuin naiset, laulavat tätä valitusvirttä Josiasta. Se on säilynyt muiden valitusvirsien joukossa."


Josia oli merkittävä ennakkokuva Kristuksesta. Josia sanottiin olevan vanhurskain kuningas, joten se kertoi tulevasta Kristuksesta, joka olisi kaikkein vanhurskain. Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) teki ensimmäisessä tulemuksessaan paljon hyvää omalle kansalleen, jonka synnit kuitenkin estivät sen, että Yeshua olisi mennyt temppeliin ja ryhtynyt heidän Kuninkaakseen ja Ylipapikseen. Kuten pakanat lävistivät Josian, joka kuoli Jerusalemissa, niin Yeshuan lävistivät Rooman pakanasotilaat yhdessä Jerusalemin kansan kanssa. Rooman armeija tuhosi vuonna 70 jKr. Jerusalemin temppelin ja kaupungin, jolloin Juuda joutui ajetuksi pois maastaan, kuten Joaksen jälkeen Juuda joutui Babyloniaan pakkosiirtolaiseksi syntiensä takia. Juudan kansa itki paljon vanhurskasta kuningastaan. Jeremian tekemässä valitusvirressä laulettiin Joaksen kuolemasta, mistä monet muut valitusvirsien tekijät saivat aiheen tehdä laulujaan (2. Aik. 35:25). 


Raamattu käyttää suremista usein myös kuvaamaan syntien katumista. Sakarjan profetiassa mainittu armon ja rukouksen henki surra Esikoista, Ainoaa Poikaa tarkoittaa omien syntien katumista. Yeshuan ristiinnaulitsemiseen liittyvät tapahtumat olivat niin dramaattisia, että jopa roomalainen sotapäällikkö ymmärsi, että he olivat ristiinnaulinneet viattoman Jumalan Pojan. Kansa poistui paikalta rintaansa lyöden, mikä on Lähi-idässä oleva yleinen tapa surra. He katuivat sitä, että olivat vaatineet viattoman Jumalan Pojan ristiinnaulitsemista. Joelin kirja kehottaa lopun aikojen seurakuntaa katumaan syntejään itkemällä, valittamalla ja paastoamalla. Kirja kertoo Jumalan olevan laupias ja anteeksiantava, joten kansaa kehotetaan anomaan armoa.


Luuk. 23:46-48: "Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran. Kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi: "Tämä mies oli todella viaton." Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden."


Joel 2:12-17: "Vielä nytkin Herra sanoo: -- Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, Jumalallenne. Puhaltakaa torveen Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous! Kootkaa väki, pyhittäkää kansa, kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset ja imeväiset. Lähteköön sulhanen morsiuskammiosta ja morsian häähuoneesta. Itkekää, papit, pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Sanokaa, te Herran palvelijat: "Katso, Herra, säälien kansasi puoleen. Älä anna sen joutua häväistäväksi, vieraitten kansojen hallittavaksi. Miksi saisivat kansat pilkaten sanoa: 'Missä on Israelin Jumala?'"


Sakarjan kirjan profetia ristiinnaulitusta Jehovasta päättyy lauseisiin, joissa kuvataan Israelin kansa miehet ja naiset järjestyneenä Jerusalemin temppeliin erillisille alueille sukujensa mukaan. Tämä takia Paavali myös puhui 1. Korinttolaiskirjeen 14. luvussa siitä, ettei naiset saa kysyä seurakunnan kokouksessa mitään, vaan vasta kotona aviomiehiltään (1. Kor. 14:33-35). Tämä johtui siitä, että alkuseurakunnassa miehet ja naiset olivat seurakunnan kokouksessa eri puolilla ja ainoastaan miehillä oli lupa puhua sekä kysyä. Jerusalemin temppelissä miesten esipiha oli edessä ja naisten takana, mitä järjestystä noudatetaan myös Jumalan Pojan tultua temppeliin. Perheen isät ovat Jumalan seurakunnassa sukujensa paimenia. Tämän takia esim. presbyteerien kirkoissa edelleenkin miehet ja naiset järjestyvät eri puolille kirkon keskikäytävää.

 

1. Kor. 14:33-35: "sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa."

 

Jumala asetti naisen miehen hallintavallan alle. Miesten korkeampi asema naisiin nähden perustuu siihen, että Eeva halusi haastaa Jumalan hallintavallan ja söi kielletystä puusta hedelmän. Jumala määräsi, että naisen tulee alistua miehen tahtoon (1. Moos. 3:16, Ef. 5:22). Raamattu kehottaa miehiä rakastamaan vaimojaan ja kohtelemaan heitä ymmärtäväisesti. Vaimoja ei saa kohdella tylysti (Ef. 5:25, Kol. 3:19, 1. Piet. 3:7).

 

1. Tim. 2:11-14: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn."

 

1. Piet. 3:5-6: "Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset -- Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi...


Ef. 5:22-25: "Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta"

 

Suomalaisissa raamatunkäännöksissä yleensä lukee 1. Moos. 3:16, että suurempien synnytystuskien lisäksi naisella tulee olemaan halu miestä kohtaan, mutta käännös ei ole oikea (Biblehub). English Standard Version kääntää, että naisen halu tulee olemaan miestä vastaan, mutta mies pitää kuitenkin naista vallassaan. Naisen halu ei tarkoita tässä kohtaa seksuaalista halua vaan naisen halua kilpailla miehen johtavasta asemasta. Biblia kääntää sanat niin, että naisen tahto alistetaan miehen tahtoon, minkä takia mies pitää naista vallassaan.

 

Jakeessa 1. Moos. 4:7 on sama kielirakenne, josta saamme tulkintaohjeen käännökseen (Biblehub). Aivan kuten synti yritti ottaa valtaansa Kainin, naisen halu miestään vastaan ​​tarkoittaa, että nainen yrittää kirotussa maailmassa kukistaa miehen Jumalalta saaman auktoriteetin, minkä takia maailmaan on tullut mm. perheriitoja, feminismiä ja naispappeutta (vert. 1. Kor. 14:37-38). Suomalainen sanonta "päreet paloi" tulee miesten ja naisten välisistä riidoista savutupien aikana, jolloin taloa valaistiin puusta veistetyillä päreillä. Niitä tarvittiin noin 10.000 kappaletta vuodessa, koska yksi päre paloi loppuun 20 minuutissa. Naisten mielestä miehet tekivät päreitä liian vähän ja miesten mukaan naiset käyttivät niitä liikaa.

 

1. Moos. 3:16: "Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan."

 

1. Moos. 3:16 (Biblia): "Ja vaimolle sanoi hän: Minä saatan sinulle paljon tuskaa, koskas raskaaksi tulet: sinun pitää synnyttämän lapsia kivulla, ja sinun tahtos pitää miehes alle annettu oleman, ja hänen pitää vallitseman sinua.

 

1. Moos. 3:16 (English Standard Version): "To the woman he said, "I will surely multiply your pain in childbearing; in pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to [a] your husband, but he shall rule over you."

 

1. Moos. 3:16 (Jason DeRouchie): "I will surely expand your pain and your pregnancy: in pain you will bear children, and against your husband will be your desire, but he should rule over you."

 

1. Moos. 4:7 (2017): "Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Mutta jos et hyvin tee, niin synti väijyy ovella, ja se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä!"


Seurakunta katsoo temppeliin tullutta Messiasta, joka oli aiemmin lävistetty

 

Sakarjan kirjan profetia lävistetystä Jehovasta ei itse asiassa kerro Golgatan tapahtumasta vaan Jerusalemin temppeliin palanneesta Jehovah Yeshuasta (Herrasta Jeesuksesta), jonka Israelin kansa lävisti. Sakarjan profetia ei siis kerro Golgatalla Jumalan Poikaa katsovasta yleisöstä, vaan Jerusalemin temppeliin tulleesta seurakunnasta, joka katsoo hartaasti Jumalan Karitsaan saadakseen armoa ja pelastuksen.


Miksi he anovat armoa ja pyytävät hartaasti pelastusta? Kuva lävistetystä Jumalan Karitsasta ajoittuu mielenkiintoiseen hetkeen. Sakarjan kirja kertoo luvuissa 9-14 lopun ajan tapahtumista yleisesti ottaen kronologisessa järjestyksessä. Luvussa 9 kerrotaan, miten Messias tulee ensin nöyränä Kuninkaana aasilla ratsastaen. Luku 11 kertoo Hyvästä Paimenestä, jota kansa ei ottanut vastaan vaan Juudas Iskariot kavalsi Hänet vaivaisista 30 hopearahasta. Sitten kerrotaan kelvottomasta paimenesta, joka annetaan Israelille rangaistukseksi, joka viittaa antikristukseen. Luku 12 kertoo ristillä aiemmin lävistetystä Jumalan Karitsasta, joka on tullut temppeliinsä hakemaan vanhurskaan seurakuntansa viisaat neitsyet pois ennen, kuin antikristus tulee temppeliin, jolloin alkaa 3,5 vuotta kestävä antikristuksen hirmuhallinto. Luku 13 ja 14 kertovat siitä, miten juutalaisista pelastuu vain kolmasosa, jonka Jehovah Yeshua (Herra Jeesus) pelastaa pyhiensä kanssa palattuaan takaisin Öljymäelle valkoisella hevosella ratsastaen. 


Ilmestyskirja on profetia tulevasta, jonka päätapahtumat eivät ole vielä toteutuneet. Ilmestyskirja siteeraa alussa taas Sakarjan kirjaa samalla kertoen, että Yeshua palaa takaisin pilvessä suuren ahdingon alla, jolloin Israelin kansa näkee Hänet, jonka he olivat lävistäneet (Hes. 43:1-7). Ilmestyskirjan luvuissa 11 ja 14 kerrotaan tilanteesta, jolloin Jumalan Karitsa seisoo Siionin vuorella Jerusalemin temppelissä ja Hänen edessä on 144000 messiaanista juutalaista laulamassa, jotka noudattavat Mooseksen lakia ja uskovat Jumalan Poikaa (Ilm. 14:12). Pelastus koskee myös niitä pakanoita (ei-juutalaisia), jotka tekevät samoin (Ilm. 7:9). Antikristuksen vainon alta pelastetaan vain ne, jotka ovat olleet ennen Yeshuan tuloa viisaita neitsyitä. Tyhmät neitsyet eivät pääse turvaan vaan he joutuvat ankaraan koetukseen, jolloin osa heistä tekee parannuksen, pyhittyy ja pelastuu marttyyrikuoleman kautta (Ilm. 12:17). Klassinen kristinusko lasketaan tyhmien neitsyiden joukkoon, koska se on hylännyt Kristuksen lain ja elää laittomuudessa (Matt. 5:19-20, 7:21-23; Hepr. 10:28)


Ilm. 1:7, 11:1-2, 14:1-5: " -- Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat…   ..Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan…   ..Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä."


Joh. 14:1-3: "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen."


Ilmestyskirjan jakeissa 7:3-8 luetellaan ne Israelin 12 sukukuntaa, joista otetaan 12000 valittua messiaanista juutalaista 144000 joukkoon mukaan. Monet ovat ihmetelleet, miksei Danin sukukunta ole luettelossa mukana ja se on kompensoitu jakamalla Josefin suku kahdeksi eri sukukunnaksi? Vastaus löytyy tähänkin asiaan Vanhasta testamentista. 1. Aikakirjan luvuissa 2-8 on Israelin sukukuntien sukuluettelot, mutta Danin suku puuttuu kirjasta kokonaan. Danin suku sai erokirjan, koska se teki syntiä monilla eri tavoin, eikä edes pystynyt ottamaan haltuunsa sitä maata Israelista, joka oli sille alun perin säädetty. Dan joutui ottamaan haltuunsa väkivaltaisesti alueen pohjoisesta, jota ei ollut tarkoitettu alun perin Israelin alueeksi. Näin Dan asui aluksi periaatteessa Israelin ulkopuolella, mikä ei ollut hyvä asia ollenkaan (1. Moos. 49:17, Joos. 19:48, Tuom. 18:27-31, 1. Kun. 12:29). Hesekielin kirja kertoo, että tuhatvuotisen rauhavaltakunnan aikana Jerusalemin yksi porteista on nimetty Danin mukaan ja Danin suvulla on oma alueensa, mutta se on huonoimmalla paikalla kauimpana pohjoisessa (Hes. 48).


Ilm. 7:3-10, 15 (1933/38): "ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan". Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta"...   ..Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä."


1. Moos. 49:17: "Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja suistuu maahan." (vuohinen on hevosen "nilkka")


Tuom. 18:27-31: "Otettuaan Miikalta hänen teettämänsä jumalankuvat ja vietyään hänen pappinsa danilaiset menivät Laisiin ja kävivät sen pahaa aavistamattomien asukkaiden kimppuun, surmasivat heidät ja polttivat kaiken. Kaupunki ei saanut mistään apua, sillä se sijaitsi Bet-Rehobin tasangolla kaukana Sidonista eikä se ollut tekemisissä muiden kansojen kanssa. Danilaiset rakensivat Laisin paikalle oman kaupunkinsa ja asettuivat sinne asumaan. He antoivat kaupungilleen nimen Dan kantaisänsä Danin, Jaakobin pojan mukaan, mutta alun perin kaupungin nimi oli Lais. Danilaiset sijoittivat puisen jumalankuvan kaupunkiinsa. Jonatan, joka oli Mooseksen pojan Gersomin sukukuntaa, ja hänen jälkeläisensä toimivat siellä Danin heimon pappeina, kunnes israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Danilaiset pitivät Miikan teettämän jumalankuvan itsellään koko sen ajan, jonka Jumalan pyhäkkö oli Silossa."

 

Vanha testamentti profetoi Jumalan Pojan paluusta ja Messiaan temppelistä

 

Vanhan testamentin profetioita Kristuksen tuhatvuotisesta rauhavaltakunnasta on mahdoton ymmärtää (Ilm. 20:4-6), jos on omaksunut väärän raamattunäkemyksen Jerusalemin kolmannesta temppelistä. Jos joku ajattelee, ettei kristinuskossa enää tarvita Jerusalemin temppeliä, niin iso osa Vanha testamentin Messias profetioista menee häneltä ohi.

 

Mal. 3:1-2: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy?.."

 

Mark. 1:2 (2017): "Kuten Profeetoissa on kirjoitettuna: "Katso, minä lähetän enkelini edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi."

 

Dan. 9:24: " -- Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan."

 

2. Moos. 40:9: "Ota pyhää öljyä ja voitele sillä telttamaja ja kaikki, mitä siellä on; näin pyhität sen ja kaikki sen varusteet, ja siitä tulee pyhä."

 

Petri Paavola saarnaa YouTubessa

Salaliittoteoreetikko Petri Paavola on saarnannut nettisivuillaan (artikkeli), että: "Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole temppelirakennusta, koska Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan temppeli."

 

Paavolalle voi esittää heti vastakysymyksen, että missä Herra Jeesus sitten asuu ja missä on Hänen valtaistuinsalinsa? Oikea vastaus on, että Jehovah Yeshua (Herra Jeesus) asuu temppelirakennuksessa, jossa on myös Hänen valtaistuinsalinsa ja jonne kansat kokoontuvat kumartamaan Häntä sekä viettämään juhlia (Hes. 37:26-28, 43:1-7).

 

Sak. 14:16, 20-21: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa... ..Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä.

 

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra." 


Petri Paavola sekoittaa asiat muutenkin. Hän ei halua tajuta, että kun Jumala on lopussa luonut uuden taivaan ja maa, niin kaikki näkevät Isän Jumalan kasvot, jotka valaisevat maan, joten pyhäkkörakennuksen seiniä eikä esiriippua ei enää tarvita. Jumala on silloin auringon valo ja temppeli, mutta Hänellä on edelleen valtaistuin (Ps. 84:12; Ilm. 21:22-23, 22:3-5).

 

Ilm. 11:19: "Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liitonarkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raemyrsky riehui."

 

Ilm. 21:23, 22:3-5: "Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa... ..Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa..."

 

Tuhatvuotisen valtakunnan aikana kansat eivät vielä näe Isän Jumalan kasvoja, joten Jerusalemissa on Hesekielin kirjan luvuissa 40-48 kuvattu temppelirakennus, mistä kertoo myös Ilmestyskirja 11:1-2 ja 14:1-5. Silloin maatakin vielä valaisee aurinko ja Kuu. Jesaja profetoi myös tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan temppelirakennuksesta, jonne kaikki kansat vaeltavat opiskelemaan Mooseksen lakia (Jes. 2:2-4). Paavola yrittää syöttää sellaista väärä raamattunäkemystä, että Jeesus seisoisi tyhjällä Siionin vuorella, jonne kansat tulisivat Hänen luokseen. Tämä on täysin väärää opetusta. Yeshualla (Jeesuksella) on temppelirakennus, jossa papisto palvelee Häntä, mistä mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

 

Ilm. 11:1-2: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan."

 

Jes. 2:2-3 (1933/38) "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana"."

 

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti.


Klassisessa kristinuskossa on eri vanhurskauttamisoppi, mitä oli Paavalilla, koska kirkot ovat vääristelleet Paavalin kirjoituksia


Vekkulassa menee pää pyörälle

Väärää raamattunäkemystä voisi verrata myös Linnanmäen hupitaloon Vekkulaan, jossa on vääristeleviä peilejä, liikkuvia lattioita ja illuusioharhoja. Lattian ympäri pyörivä värikäs sylinteri saa tasapainon horjumaan. 

 

Taikurin tekee illuusion, jossa peili vääristää laatikon näyttämään tyhjältä, mutta kun peili otetaan huomaamatta pois, sen takaa paljastuu kyyhkynen. Väärä raamattunäkemys on vääristynyt illuusio kristinuskosta.


Jo apostolien aikana oli ongelmana, että Paavalin vaikeatajuisia kirjeitä vääristeltiin sanomalla, että Paavalin mukaan vanhurskaus voidaan saavuttaa ilman lain noudattamista. Pietari puuttui asiaan varoittamalla seurakuntaa, että jotkut vääristelevät Paavalin kirjeitä laittomuudeksi (=jumalattomien eksymys, ruotsiksi 'laglös'). Pietari vieläpä sanoo, että tällainen vääristely johtaa puhujan pelastuksen menettämiseen. Paavali ei kumoa kristittyjen velvollisuutta noudattaa lakia, minkä voi havaita, jos perehtyy Paavalin kirjeisiin huolella (Room. 2:13, 3:31).


2. Piet. 3:15-17 (2017): "Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan on teille kirjoittanut. Niin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu niissä näistä asioista, vaikka niissä tosin on jonkin verran vaikeatajuista, jota oppimattomat ja vakaantumattomat vääristelevät niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, olkaa varuillanne, ettette jumalattomien eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, "


2. Piet. 3:17 (Folkbibeln): "Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste."


Kristinusko on ollut alun perin sitä juutalaisten apostolien opettamaa juutalaisuutta, joka uskoo Yeshuan (Jeesuksen) olevan Messias ja Jumalan Poika (Apt. 24:14, 25:8, 28:23). Jos jollain on sellainen virheellinen raamattunäkemys, että Jeesus on kreikkalais-roomalainen Kristus, joka kumosi kristittyjen velvollisuuden noudattaa lakia, niin hän ei pysty ymmärtämään Uutta eikä Vanhaa testamenttia oikein. Tällainen virheellinen raamattunäkemys perustuu usein vaikeatajuisten Paavalin kirjeiden vääristelyyn, mistä Pietari on seurakuntaansa varoittanut (2. Piet. 3:15-17). Paavalikin huomautti seurakunnalleen, ettei usko kumoa kristittyjen velvollisuutta noudattaa lakia, jonka takia hän itsekin noudatti Mooseksen lakia, mistä monet kristilliset kirkkokunnat eivät piittaa yhtään, koska ne ovat sitoutuneet omaan raamattunäkemykseensä (Room. 2:13, 3:31; Apt. 25:8).


Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."


Apt. 8:25: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."


Vanhurskauttamisopissa on kyse siitä, kuinka ihminen pääsee takaisin Jumalan yhteyteen ja on sovinnossa Jumalan kanssa. Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että Jumala hyväksyy ihmisen ja antaa synnit anteeksi. 


Jos raamattunäkemys perustuu puolitotuuksiin, siitä ei tule koko totuus vaan valhe. Luterilaisten raamattunäkemystä ohjaa hyvin voimakkaasti kirkon laatima vanhurskauttamisoppi, joka soveltaa Paavalin vaikeatajuisista kirjoituksista vain osaa ja niitäkin irti muista Paavalin aihetta käsittelevistä kirjoituksista sekä Vanhasta testamentin opetuksesta. Tällainen raamattunäkemys ei ole oikea, joten asiaa on syytä tutkia.


Luterilainen vanhurskauttamisoppi perustuu Roomalaiskirjeen kolmannen luvun jakeiden 3:23-26 laajaan soveltamiseen asiayhteydestä irrotettuna. Luterilainen raamattunäkemys on, että tullakseen vanhurskaaksi ihmisen ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Ihminen tulee vanhurskaaksi uskomalla Jeesukseen, joka ymmärretään suppeasti niin, että ihminen vain turvautuu Jeesuksen lahjaksi antamaan armoon. Luterilainen raamattunäkemys suorastaan paheksuu lain tekoja ja korostaa yksin uskoa ja armoa. Monet muut protestanttiset kirkkokunnat mm. helluntailaisuus ja vapaakirkko ovat omaksuneet saman vanhurskauttamisopin.


Kun näillä sameilla silmälaseilla lukee Raamattua, niin silloin törmää lukuisiin jakeisiin niin Vanhasta kuin myös Uudesta testamentista, jotka ovat ristiriidassa luterilaisen raamattunäkemyksen kanssa. Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei laista ole kumottu mitään ja laki sanoo ihmisen tulevan vanhurskaaksi noudattamalla lakia (Matt. 5:17-20, 19:16-19). Yeshua myös sanoi, että ihminen saa iankaikkisen elämän noudattamalla lakia (Joh. 12:49-50). Vanhan ja Uuden testamentin yhteinen opetus on, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä Jumalan tahdon (Matt. 7:21, Room. 2:18, Matt. 19:16-19, Joh. 12:49-50).


5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi.'"


Luuk. 16:17: "..laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."


Kumosiko Paavali lain ja Yeshuan (Jeesuksen) sanat? Ei kumonnut. Ongelma on siinä, ettei lukijat ota huomioon Paavalin kirjoitusten asiayhteyttä.


Kun luterilaiset papit puhuvat vanhurskauttamisopista, he sivuuttavat lähes poikkeuksetta Paavalin Roomalaiskirjeen edeltävän luvun 2. Paavali sanoo ensin, että Mooseksen laki koskee yhtälailla niin pakanoita kuin juutalaisia. Sitten Paavali sanoo, että ihminen tulee vanhurskaaksi noudattamalla lakia, minkä hän osoittaa sekä kreikkalaisille että juutalaisille. Lukija voi hämmästyä Paavalin kirjoitusta hyvin paljon, koska se kuulostaa siltä, että Paavalin mukaan pakanauskovat tulevat vanhurkaaksi lain teoista. Sen lisäksi Paavali vielä sanoo, ettei tuomio tulee lain tietämisen vaan sen noudattamisen mukaan. Tuomiossa ei oteta huomioon tunsitko lain vaan noudatitko sitä. Lopussa Paavali vielä sanoo, että vain Mooseksen lain täyttäneet pelastuvat ja lain rikkojat tuomitaan (Room. 2:27).


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."


Monille kristityille tulee tässä kohtaa tilanne, ettei näitä jakeita pysty ottamaan mitenkään vastaan. He eivät voi mitenkään käsittää, miten Paavali vaatii lain noudattamista tullakseen vanhurskaaksi. Tämän estää se väärä raamattunäkemys, minkä he ovat omaksuneet jossain klassisen kristinuskon kirkossa. He Paavalin muista sanoista sellaista, joka kumoaisi tämän. Itse asiassa Paavali ei kumoa näitä sanoja edes seuraavassa luvussa 3.


Ristiriita on kuitenkin näennäinen, sillä Paavalin sanoissa ei ole ristiriitaa. Paavalin osoitti osan sanoista juutalaisille fariseuksille, jotka kuvittelivat, etteivät he tarvitse Pelastajaa. Fariseusten mukaan he voivat pelastua omien hyvien töiden ansioista, mitä vastaan Paavali saarnasi. Jokainen on joskus tehnyt jotain syntiä, joten jokainen tarvitsee armoa ja syntien sovituksen.

 

Dan. 9:18-19: "Kallista korvasi, Jumalani, ja kuule. Avaa silmäsi ja katso autioita raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi! Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule! Herra, anna anteeksi! Herra, kuuntele ja täytä pyyntömme!.."

 

Syntien sovitusta ei voi saada lain teoilla, mutta voi saada olemalla uskollinen Kristukselle, mikä edellyttää parannuksen tekoa laittomista teoista (Joh. 3:5; Matt. 5:19-20, 7:21-23). Lain teot eivät ketään yksin pelasta, mutta uskollisuus sisältää myös lain tekoja, mitä ilman usko on kuollut (Jaak. 2:9-26). Pelastuksen kannalta ratkaisevaa on ymmärtää, mikä ero on lain teoilla ja uskollisuudella.

 

Paavali selittää tämän asia Roomalaiskirjeen luvussa 9. Juutalaiset hylkäsivät huippukiven (kulmakiven, loukkauskiven), joka on Messias, minkä takia he eivät voineet tulla vanhurskaaksi muilla lain teoilla. Laissa on käsky uskoa Messiaaseen, joten uskon puute on lain rikkomista, minkä takia he eivät täytä lakia.


Room. 9:30-33 (1933/38): "Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu"."


Mooseksen laissa ja profeetoissa on säädökset syntien katumisesta, armosta, uudesta liitosta ja tulevasta Messiaasta, joka ottaa maailman synnit pois. Uusi testamentti ei muuta tästä mitään, vaan selittää, miten Yeshua oli lain Messias profetioiden päämäärä ja täyttymys. Paavalin vanhurskauttamisoppi korostaa näitä seikkoja täysin lain säädösten mukaisesti.

 

Paavali tarkoittaa, ettei omilla teoilla voi maksaa syntien sovitusta. Ihmisen ei myöskään tarvitse maksaa rahaa syntiensä sovitukseksi, koska Kristus maksanut sen meidän puolesta omalla ruumiillaan ja verellään. Ihminen saa armon lahjaksi, mikä tarkoittaa, että armon ilmaiseksi.


Jes. 55:1-3: "Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää! Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille."

 

Pelastuksen lahjaa ei kuitenkaan anneta niille kristityille, jotka eivät tee Taivaan Isän tahtoa, mikä on kirjoitettu Mooseksen lakiin (Matt. 7:21-23, Room. 2:18). Jumala armo ei ole tarkoitettu lain mitätöimistä vaan parannuksen tekoa varten. Kuten Yeshua sanoi, Jumala vaatii lain noudattamista. Jos ihminen ei suostu tekemään parannusta laittomuudesta, hän ei saa armoa (Apt. 3:19-20, Hepr. 10:26-28).


Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."


Matt. 7:21 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon…   ..Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."


Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."


Kun Paavali siteerasi Habakukin kirjan lukua 2, jossa sanotaan vanhurskaan elävän uskollisuudesta. Heprean sana 'emunah' ei tarkoita uskoa vaan uskollisuutta. Luvun asiayhteys on, että Jumala moittii Israelia monien lain käskyjen rikkomisesta ja muistuttaa, että vanhurskas saa elää, jos hän on uskollinen Jumalalle. Kyse ei ole jostain ajatuksesta tai uskon tunnustamisesta vaan aktiivisesta tekemisestä, jossa eletään uskon mukaisesti. Usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen tarkoittaa Raamastussa Jumalan Sanan noudattamista (Room. 10:17). Jos joku ei noudata lakia, hänellä ei ole uskollisuutta Jumalalle. Raamatussa olevan sanan 'usko' (emunah, pistis) merkitystä käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Jumalan Pojalla on rautainen sauva'.


Hab. 2:4: "..vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena."


Jer. 11:7-8: "..minä olen kehottanut pitämään tämän liiton. Jatkuvasti minä kehotin isiänne ja sanoin: 'Kuulkaa minua!' Mutta he eivät totelleet, eivät ottaneet kuuleviin korviinsa minun sanojani, vaan jokainen kulki oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan. Niin minä toteutin uhkaukseni, koska he eivät noudattaneet liiton ehtoja, jotka olin heille säätänyt."


Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Jaakob moittii kirjeensä luvussa 2 seurakuntaa, etteivät he noudattaneet Mooseksen laissa olevia käskyjä rakastaa lähimmäistä kuin itseään, olla laupias köyhälle ja olla syrjimättä köyhiä rikkaiden kustannuksella. Jos näitä käskyjä ei noudata, silloin ei täytä koko lakia. Jos ei ole lain tekoja näissä asioissa, silloin uskokin on kuollut. Jaakob korostaa, ettei uskon todistamiseksi riitä pelkkä suun tunnustus, vaan usko todistetaan lain teoilla.


Jaak. 2:8-9, 24-26: "Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein. Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi…   ..Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."


Luterilainen kirkko on vääristellyt Jumalan Sanaa niin, ettei seurakunta pysty sanaa enää ymmärtämään


Luterilaiset menevät toiseen äärilaitaan kuin fariseukset. Luterilaisilta kuulee silloin tällöin sanonnan, että "lain teot" tai "hyvät teot ovat Jumalalle kuin likainen vaate", mikä on täysin Raamatun vastaista opetusta. Jos joku noudattaa Mooseksen lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), hän ei todellakaan likaa hääpukua vaan rakentaa sitä (Room. 2:13, Ilm. 19:8).

 

Ilm. 19:8: "hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja."


Mistä näin järjetön sanonta juontaa juurensa? Kuten niin tavallista, harhaopit valmistetaan ottamalla yksittäisiä jakeita irti asiayhteydestä ja muuntelemalla niitä hieman, jottei kuulijat huomaa valhetta. Tämäkin sanonta perustuu Jesajan kirjassa olevan lauseen vääristelyyn, minkä takia kuulija voi erehtyä luulemaan, että lause löytyy Raamatusta (Jes. 64:6). Sana vanhurskaus on vaihdettu lain teoiksi ja koko lause pyritty selittämään ylösalaisin soveltamalla väärin Paavalin kirjoittamia jakeita Fil. 3:5-9 ja Gal. 3:10-13. Paavalin kirjoitukset ovat hyvin vaikeatajuisia, minkä takia niitä vääristellään usein lain kumoamiseksi, josta Pietari varoitti (2. Piet. 3:15-17). Galattalaiskirje on yksi väärinymmärretyimmistä kirjoista, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'.


Paavali kirjoitti roomalaisille pakanoille, että lain teot eivät ole koskaan syntiä (Room. 7:7). Sen vahvistukseksi Paavali myös kirjoitti, että lain teot ovat aina vanhurskaita (Room. 2:13). 


Room. 7:7 (2017): "..Onko laki syntiä? Ei ikinä!.."


Ilmestyskirja kertoo, että hääpuku rakennetaan vanhurskailla lain teoilla (Ilm. 19:8, Room. 2:13). Jesajan kirja kertoo, että Israelin synnit ovat tehneet kansan vanhurskaudesta likaisen vaatteen, mikä tarkoittaa vanhurskauden menettämistä. Jos Jeesukseen uskova kristitty syö joulukinkkua, käy kauppaa sapattina ja jättää tahallaan muutkin lain käskyt pitämättä, hänellä ei ole hääpukua ollenkaan Karitsan häihin vaan pelkkä likainen riepu, vaikka hän olisi puhunut kielillä ja profetoinut Jeesuksen nimessä (Matt. 5:17-20, 7:21-23: Hepr. 10:26-28).


Jes. 64:5-7: "Sinä olet etsinyt niitä, jotka iloiten täyttäisivät tahtosi, jotka sinua muistaen kulkisivat teitäsi. Mutta me teimme syntiä, ja sinä vihastuit, me rikoimme sinun tahtoasi vastaan, ja sinä kätkit kasvosi meiltä. Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli. Ei ole ketään, joka kutsuisi sinua avuksi, joka havahtuisi ja turvaisi sinuun. Sinä olet kätkenyt meiltä kasvosi ja jättänyt meidät pahojen tekojemme valtaan."


Ps. 118:20 "Tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä."


Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta."

Suomalaisessa käännöksessä lukee jakeessa Room. 3:28: "ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman (choris) lain vaatimia tekoja". Paavali on edellisen luvun jakeessa 2:13 kirjoittanut, että vain lakia noudattavat ovat vanhurskaita, joten miksi Paavali kirjoittaa ristiriitaisesti ja omaa opetustaan vastaan? 

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Jakeessa Room. 3:28 on käännösvirhe. Kreikan sana 'choris' voi merkitä asiayhteydestä riippuen joko ilman tai lisäksi (sanakirja). Tuleeko Paavalin mukaan ihminen vanhurskaaksi uskosta ilman lain tekoja vai lain tekojen lisäksi? Sama sana 'choris' on jakeissa Matt. 14:21 ja 15:38 merkityksessä lisäksi. Yeshuaa ei ollut kuuntemassa tuhansia miehiä ilman vaimoja ja lapsia vaan vaimojen ja lasten lisäksi (choris). Vanhurskaus edellyttää uskon lisäksi lain tekoja, koska ilman niitä ei ole uskollisuutta Kristukselle. Tämän on johdonmukaista senkin takia, että Jaakobin kirjeen mukaan vanhurskaus tulee uskon lisäksi lain teoista (Jaak. 2:24, 26). Jos joku haluaa pitäytyä sellaisessa käännösratkaisussa, että Paavali olisi halunnut sanoa, että usko syrjäyttää lain teot, niin Paavali lopuksi selventää asiaa sanomalla, ettei usko syrjäytä lakia (Room. 3:31). Paavali ei opeta sellaista, että ihmisestä voisi tulla vanhurskas ilman lain noudattamista (Room. 2:13).

Jaak. 2:24, 26: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella…    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Matt. 14:21: "Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

Matt. 15:38: "Syömässä oli neljätuhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia."

2. Kor. 11:28: "Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista." (lisäksi = choris)

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.


Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori Lauri Thurén on sanonut, että suomalaiset 1933/38 ja 1992 -käännökset ovat perinnekäännöksiä, jotka perustuvat lähinnä Lutherin saksalaiseen käännökseen. Mainituissa suomalaisissa käännöksissä on jakeita, jotka eivät vastaa kreikkalaista alkutekstiä, koska kirkolliskokous ei hyväksynyt alkutekstin mukaista käännöstä, vaan halusi kirkon perinteen mukaisen tekstin (YouTube-video). Tätähän voisi kutsua Raamatun tahalliseksi väärentämiseksi ja sitähän se on. Raamatun muuttumista ajan saatossa käsitellään lisää artikkelissa: 'Jumalan Sana annetaan heille, jotka haluavat sitä noudattaa, mutta Sana otetaan pois niiltä, jotka eivät sitä noudata'.


Thurénin mukaan vuoden 2020 käännös on ensimmäistä kertaa tehty suoraan alkutekstistä ja hänen mukaansa parempi. Kaikissa käännöksissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Paavali puhuu 1. Kor. 14-luvussa veljille sanomalla, ettei naisilla ole lupaa puhua seurakunnassa. Kääntäjillä ei näytä olleen kuitenkaan parempaa moraalia, koska he ovat mm. lisänneet jakeeseen 1. Kor 14:39 sanat "ja sisaret", vaikka kreikkalaisessa käsikirjoituksessa ei ole niitä (Biblehub). Tämä on kirjanoppineiden yritys ujuttaa Raamattuun feminismiä tekemällä käännökseen väärennöksen (kritiikki käännöksestä).


Suomalaisista Raamatuista voi siis löytää suoranaisia väärennöksiä. Markuksen evankeliumin luvussa 7 Yeshua kertoo kirjanoppineille fariseuksille, ettei pesemättömillä käsillä syöminen saastuta ruokaa syömäkelvottomaksi, koska se käsien kautta suuhun tullut tomu puhdistuu ja ulostuu ruuansulatuksessa. Fariseukset olivat laatineet perinnäissäännön, jonka mukaan jos ei sormenpäitä kasta rituaalinomaisesti vesiastiaan, silloin ei saa syödä, koska ruuasta tulee saastaista rituaalin puuttumisen takia. Fariseusten perinnäissääntö oli raskas taakka, koska laissa ei ole käskyä pestä käsiä, vaikka se muuten on hygieenistä. Jakeeseen Mark. 7:19 on tehty väärennös 1933/38-käännöksestä alkaen, jossa Yeshuan sanojen tarkoitus muutetaan siten, että Yeshua olisi sallinut kaikkien ruokien syömisen mukaan lukien sianlihan. Jakeeseen on myöhemmin lisätty sanat "Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi", joista kolmea ensimmäistä sanaa ei ole edes alkutekstissä (Biblehub). 2020-käännöksessä mennään väärennöksessä näin pitkälle: "Näin Jeesus salli kaikenlaisten ruokien syömisen" (2020-käännös). 


Valveutuneen kristityn pitäisi tässä kohtaa verrata tekstiä Vuorisaarnan sanoihin, ettei Yeshua (Jeesus) tullut kumoamaan vaan noudattamaan lakia (Matt. 5:17-19). Paavali myös kielsi korinttilaisia pakanauskovia koskemasta saastaiseen ja vaati heiltä lihan (ruumiin) puhtautta lainaamalla Jesajan kirjaa (2. Kor. 6:17-7:1, Jes. 52:11). Yksikään Vanhan testamentin Messias profetia ei ilmoita, että Messias kumoaisi lain vaan ilmoittaa selvästi, että Messias tulee palauttamaan kansan lainkuuliaisuuden, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Juudan Leijona on Hallitsija, joka palauttaa oikeuden maailmaan'. Sen takia on mahdoton ajatus, että Yeshua olisi antanut luvan syödä saastaista ruokaa lain ruokasäädösten vastaisesti. 


Bibliassa on jae käännetty alkutekstin mukaisesti, jonka mukaan Yeshua opettaa, ettei pesemättömin käsin syöty ruoka tule saastaiseksi, koska ruoassa oleva tomu puhdistuu ruuansulatuksessa ja ulostuu. 


Mark. 7:19 (1933/38): "Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu." Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi."


Mark. 7:19 (Biblia, 1776): "Sillä ei se mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja menee luonnollisesti ulos, kaikki ruat puhdistain.


Mark. 7:19 (Green’s Literal): "This is because it does not enter into his heart, but into the belly, and goes out into the wastebowl, purging all the foods."

 

Matt. 15:17-20 (2017): "Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostetaan käymälään? Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja sellainen saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkat. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."  


5. Moos. 14:8: "Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin."


Luuk. 16:17 (2017): "..ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää."


Eri kirkkokunnissa on paljon teologian tohtoreita, joilla voi olla korkea asema ja paljon akateemisia ansioita, mutta siitä huolimatta, he tulkitsevat Raamattua monin eri tavoin, vaikka tulkinnan kohteena on sama Raamattu. Tämä todistaa, ettei kirjanoppineisuus takaa opetuksen luotettavuutta, mikä tulee esille erittäin hyvin evankeliumeissa, joissa Johannes Kastaja ja Yeshua arvostelivat usein kirjanoppineita väärästä opetuksesta. Malakian kirja arvostelee papistoa hyvin kovin sanoin.


Lain noudattaminen uskossa Jumalan Poikaan ei johda lain orjuuteen vaan vapautumiseen synnin orjuudesta


Kun puhutaan kristittyjen vapaudesta, monilla on sellainen raamattunäkemys, että vapaus tarkoittaa vapautta laista, ja orjuudella tarkoitettaisiin lain orjuutta. Itse asiassa tämä raamattunäkemys kääntää kaiken nurinpäin. 


Väärä raamattunäkemys johtuu usein siitä, että Uuden testamentin jakeita sovelletaan irti asiayhteydestä vastoinen tekstien alkuperäistä tarkoitusta. Vääristelyssä käytetään usein hyväksi myös eräitä väärin käännettyjä jakeita Paavalin kirjoituksista. Yeshuan (Jeesuksen) opetus asiasta on, että ihmisen todellinen orjuuttaja ei ollut niinkään Egyptin farao vaan ihmisen oma halu tehdä syntiä. Lain noudattaminen ei orjuuta ketään, mutta lain rikkominen tekee orjaksi. Vaikka kristitty ylistäisi kuinka paljon Jeesusta, hän on synnin orja, jos hän rikkoo lakia (Matt. 7:21-23). Raamattu tarkoittaa vapaudella sitä, että ihminen pääsee eroon synnin tekemisestä.


Room. 6:16-18: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta --"


Ps. 119:142 (1933/38): "Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on totuus."


Joh. 8:32-36: "Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita."


Hes. 36:26-29 (2017): "Annan teille uuden sydämen, ja uuden Hengen annan teidän sisimpäänne. Poistan ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni annan sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte käskyjeni mukaan, noudatatte oikeuksiani ja pidätte ne. Asutte maassa, jonka annoin teidän isillenne, ja olette kansani, ja minä olen Jumalanne. Vapautan teidät kaikista saastaisuuksistanne…"


Pyhä Henki antaa ihmiselle halun noudattaa Mooseksen lakia. Ihmiselle syntyy kiinnostus opiskella lakia ja rakkaus lakia kohtaan. Kun ihminen pitää lakia hyvänä ja ymmärtää noudattamisen olevan Jumalan tahto, niin lain noudattamisesta tulee helppoa. Apostolien teot kertovat, että Pyhä Henki annetaan niille, jotka Jumalaa tottelevat.


Apt. 5:32: "Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat.


Fil. 2:13 (1933/38): "sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."


1. Aik. 29:19: "Ja anna pojalleni Salomolle vilpitön halu noudattaa sinun käskyjäsi, säädöksiäsi ja määräyksiäsi…"


Apt. 7:23: "Kun Mooses oli tullut neljänkymmenen vuoden ikään, hänessä heräsi halu mennä katsomaan israelilaisia, heimoveljiään."


Paavali opetti Roomalaiskirjeen luvussa 8, että Pyhä Henki antaa voiman noudattaa lakia. Pyhällä Hengellä täyttynyt ihminen on saanut uuden lainkuuliaisen sydämen. Kuollut kivisydän on vaihdettu elävään lihasydämeen, joka haluaa noudattaa lakia (oikeutta). Uudessa liitossa Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen, jotta ihminen lakia noudattaisi. Ihmisen tuottamista hedelmistä voidaan päätellä, onko tämä tapahtunut ihmiselle. 


Psalmi 1 kertoo, mitä Raamattu tarkoittaa hyvällä hedelmällä. Jumala odottaa ihmiseltä lain noudattamista, joka on Hänelle kuin paljon hyvää hedelmää kantava puu. Laittomuus on kuin puusta irronneet kuivat oksat, jotka kootaan kasaan ja poltetaan tulessa. Galatalais- ja Efesolaiskirjeiden mukaan Pyhän Hengen hedelmät ovat aina oikeuden siis Mooseksen lain mukaisia (Ef. 5:9, Gal. 5:22-23). Pyhällä Hengellä täyttynyt tuottaa uskollisuuden ja lain noudattamisen hedelmää. 


Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."


Hes. 36:26-27 (1933/38): "Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne." (oikeus tarkoittaa lakia)


Gal. 5:22-23: "Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki."


Ef. 5:9: "Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä."


Ihmeet eivät mene Jumalan Sanan yli


Ihmeet ja kielilläpuhumiset eivät ratkaise sitä, onko ihminen pelastunut vai ei (Matt. 7:21-23). Totuus on, ettei ihminen ole uudestisyntynyt eikä hänessä ole Pyhää Henkeä, jos hän ei halua noudattaa lakia, vaikka hän haluaisi kuinka paljon tahansa ylistää Jeesusta. Jumala ei pelasta vain Jeesusta ylistävää seurakuntaa vaan pyhän seurakunnan, jossa noudatetaan lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen).


Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."


Helluntailaiset asettavat karismaattisten pastorien puheet Raamatun yläpuolelle. Jos helluntailainen kokee ihmeen, hän kuvittelee sen tulevan aina Jumalasta, vaikka kaikki muu tapahtuisi Raamatun opetuksen vastaisesti. Hän asettaa ihmeen, kaatuilun ja kielilläpuhumisen Jumalan Sanan yläpuolelle, mitä Raamatun mukaan ei saisi tehdä (5. Moos. 13:1-5, Matt. 7:21-23). Jos kirkon auktoriteetit puhuvat jotain Raamatun opetuksen vastaisesti, niin seurakunta uskoo ennemmin kirkollista auktoriteettia kuin Jumalan Sanaa, vaikka Raamattu nimenomaan varoittaa tätä tekemästä monissa kohdissa (esim. Matt. 5:19-20, Mark. 7:6-13). 


Helluntailaisuudessa ylikorostuu tunnetilat ja halu kokea yliluonnollinen ihme esim. kaatumalla maahan saarnaajan puheen voimasta. Helluntailaiset eivät niinkään etsi Jumalan Sanan totuutta vaan hurmoksellista tunnetilaa, jota he pitävät merkkinä Jumalan läsnäolosta, mitä se ei kuitenkaan ole, jos uskonnon harjoittamisesta puuttu uskollisuus Jumalan Sanalle. Helluntailaiset haluavat saada siunauksia, mutta eivät ole valmiita opiskelemaan lakia ja tekemään parannusta synneistään. 


Karismaattisten kristittyjen raamattunäkemys vääristää huomattavasti väärät profetiat. Monilla helluntailaisilla ja karismaattisilla luterilaisilla on kyky kuulla sydämessään profetioita, mutta harva tiedostaa, miten paljon sitä kanavaa pitkin tulee heille vääriä profetioita. He luulevat saavansa opetusta suoraan Jeesukselta, mutta siellä puhuu toinen henki, joka vain on tekeytynyt Jeesukseksi, vaikka ei ole. Pahat henget antavat ovelasti laadittuja tekosyitä olla noudattamatta Raamattuun kirjattuja Jumalan käskyjä, mitkä tulisi kaikki torjua ja hylätä (vert. Matt. 7:22-23). Jokainen profetia tulisi koetella Raamatulla, mutta karismaattiset kristityt eivät yleensä viitsi eivätkä edes osaa koetella, minkä takia he omaksuvat vääriä oppeja pahoilta hengiltä (5. Moos. 13:1-5, 1. Tess. 5:21, 1. Tim. 4:1-2, 1. Joh. 4:1). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.


1. Tim. 4:1-2: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki."


1. Kor. 14:32-34: "Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo."


Matt. 22:29: "Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa."


Raamattua voi tulkita oikein, eikä siihen tarvita tutkintoa teologisesta tiedekunnasta


Miksi sitten korkeasti oppineet teologit ja kirkkokunnat soveltavat Raamattu hyvinkin eri tavoin? Miksi Yeshua valitsemat oppimattomat kalastajat, tullimiehet, karjankasvattajat ja metsäviikunoiden viljelijät pystyivät opettamaan Jumalan Sanaa paremmin kuin korkeasti oppineet? Miksi Jumalan sana avautui jopa haureellisille naisille paremmin kuin papistolle? Nämä ovat kysymyksiä, joiden ymmärtäminen vaikuttaa ratkaisevasti, onko uskovalla se oikea raamattunäkemys, mikä johtaa sille kapealle tielle Taivasten Valtakuntaan, jonka vain harva uskova löytää.


Raamattua voidaan tulkita oikein, koska sen kansantajuiset tekstit ovat yleensä niin helppoja, että 12-vuotiaat lapsetkin ne tajuavat. Oikea tulkinta edellyttää sitä, että uskoo, mitä Raamatussa lukee. Usein tuntuu siltä, ettei ongelma ole tekstin ymmärtäminen vaan sen uskominen. Jos ihmiset tekevät sellaisen kristinuskon, mihin he valitsevat vain heille sopivat jakeet, niin siitä syntyy väärä tulkinta ja väärä uskonto. 


Luuk. 2:42, 46-47: "Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään…   ..Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia."


Teologiassa on tieteenala eksegetiikka, joka tulkitsee Raamattua. Eksegetiikka pyrkii selittämään, mitä Raamatun eri kohdat alun perin ovat tarkoittaneet. Ei ole mitenkään tavatonta, että Raamatun hyvin tuntevat maallikot pitävät kirkossa ja yliopistossa tuotettuja Raamatun selitysmalleja täysin mielivaltaisina, joiden taustalta paistaa läpi poliittiset motiivit ja tarkoitushakuinen Raamatun vääristely. Kirkossa ja teologisissa tiedekunnissa ei laadunvalvonta toimi, jos niiden johto koostuu maallisen ideologian kannattajista, jotka vahvistavat tutkimuksia oikeaksi huutoäänestyksellä, mitä yliopistossa kutsutaan nimellä vertaisarviointi. 


Sakari Häkkinen rukoilee
Kuopion hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen on teologian tohtori, joka puhuu kymmentä kieltä. Hänen kirjaviisautensa ei ole kuitenkaan tuottanut hyvää ymmärrystä Raamatusta vaan täysin kelvottomia selitysmalleja: Häkkinen ei usko Jumalan Pojan neitseelliseen syntymään (Jes. 7:14, Luuk. 1:30-38), ei pidä Raamattua Jumalan sanana (2. Tim 3:16) eikä pidä kirkon uskontunnustusta totena vaan ainoastaan vertauskuvallisena tarinana (Room. 10:9-11; Yle 17.1.2012). Suomen evankelis-luterilainen kirkko on antanut hänen puheille hiljaisen hyväksynnän, koska se on antanut Häkkisen jatkaa työtään kirkon palveluksessa.


Sakari Häkkinen kirjoittaa vuonna 2012 Kirkonkellari.fi sivustolla julkaistussa artikkelissaan 'Rakennemuutoksesta asennemuutokseen' (Sk 3.5.2012, Kk 7.5.2012 ja Dc toukokuu 2012):

"Raamattu kertoo Kristuksesta, mutta ei ole Jumalan kirjoittama, sanelema eikä edes suunnittelema. Totuus tekee vapaaksi. Kun tunnustaa Raamatun olevan ihmisten kirjoittama kirjakokoelma, sitä on vaikeampi käyttää toisten tuomitsemiseen tai vähättelyyn. Eikä Raamatun arvo siitä yhtään vähene, että se on alusta loppuun ihmisen sanaa. Raamatun merkitys ihmiskunnalle ei perustu siihen, kenen kirjoittama se on, vaan siihen, mikä sen kirjoitusten sanoma on."

Yle kirjoittaa 3.12.2012 artikkelissa 'Oliko Jeesus ihan oikeasti olemassa?':

"Jälkeenpäin on myös annettu Jeesukselle isä, isästäkään ei kerrota varhaisissa teksteissä mitään. Markuksen evankeliumissa ei kerrota Joosefista ja todennäköisesti Joosefin esikuva tulee vanhasta testamentista Matteuksen evankeliumiin.

- Itse ajattelen, että kyseessä on kirjallinen luomus. Emme tiedä kuka oli Jeesuksen isä, Häkkinen sanoo.

Teologian tohtori Sakari Häkkinen kertoo myös, että joulun ihme, neitseestä syntyminen on antiikin ajan tapa kertoa sitä, että Jeesus oli Jumalan poika ja Jumalan lähettämä maailman historian merkityksellisin ihminen.

- Itse en pidä sitä biologisena tapahtumana ja tosiasiana, vaan se on tuohon aikakauteen kuuluva selitys tapahtuneesta. Silloin oli muitakin, joiden ajateltiin syntyneen neitsyestä, ja joita pidettiin jumalana tai jumalallisena olentona.
"

 

Kun kirjanoppineet alkavat julistamaan jotain aivan päättömiä selitysmalleja Raamatusta, se  johtaa usein myös kritiikkiin muiden akateemikkojen taholta, mutta usein esitetyllä kritiikillä ei ole juuri mitään vaikutusta, koska oppositiolla ei ole valtaa kirkon eikä tiedekunnan johtamiseen. Teologian tohtori, dosentti Timo Eskola on yksi tällainen oppositiossa oleva teologi, joka on tuonut esille räikeitä tapauksia mm. kolmessa pamfletissaan: Ateistit alttarilla (2005), Antikristuksen apostolit (2006) ja Sudet saarnatuolissa (2013). Otsikot voivat kuulostaa provokatiivisilta, mutta pamfleteissa esille tuodut esimerkit ovat kauheita. 


Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papistolta edellytetään teologian maisterin tutkintoa. Pappisopiskelijat joutuvat ennen uransa alkua käymään yli neljän vuoden aivopesun, jossa he opiskelevat ulkoa toisistaan poikkeavia selitysmalleja, joissa on paljon vääriä oppeja, koska Raamattua ei voi selittää useiden selitysmallien kautta. Kun he saavat kirkosta viran, he joutuvat palkan vastineeksi noudattamaan piispojen tekemiä käsittämättömiä toimintaohjeita ja mielistelemään kirkkovaltuustossa olevia maallistuneita kunnallispoliitikkoja. Tämän johdosta kirkon jäsenille syntyy täysin väärä raamattunäkemys, mikä estää heitä ymmärtämästä Raamattua ja noudattamasta kristinuskoa. Näitä ongelmia käsitellään lisää artikkelissa:  'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.


Minkä ihminen on ensin oppinut, hänen on paljon vaikeampaa siitä luopua. Väärän raamattunäkemyksen oppinut jää helposti sen vangiksi, koska hän ei pysty muuttamaan mieltään. 


Yeshuan (Jeesuksen) aikana fariseukset olivat laatineet paljon erilaisia omia perinnäissääntöjä, jotka olivat Mooseksen lain ja profeettojen vastaisia. Yeshua halusi palauttaa kansan lainkuuliaisuuden, mutta fariseusten mielestä heidän perinnäissääntönsä olivat parempia. Yeshua (Jeesus) ei valinnut kokeneita kirjanoppineita opetuslapsikseen vaan tavallisia oppimattomia miehiä, koska uuden oppiminen on paljon helpompaa kuin väärästä raamattunäkemyksestä poisoppiminen. 


Yeshua kertoo vertauksessaan, että uutta viiniä ei voi laskea vanhaan nahkapussiin, koska sen nahka on jo iän myötä hapertunut, eikä uusi viini pysy enää pussissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei vanha koira opi enää uusia temppuja. Yeshua myös sanoo, ettei kukaan halua juoda uutta viiniä, koska vanha maistuu paremmalta. Tämä tarkoittaa sitä, että joka on aiemmin mieltynyt johonkin raamattunäkemykseen, niin hän ei pysty näkemään uuden raamaattunkäkemyksen olevan parempaa. Tällaista sitoutumista vanhaan väärään oppiin kutsutaan myös paatumiseksi.


Luuk. 5:37-39: "Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää."


Paratiisin käärme oli maailman ensimmäinen liberaaliteologi


Kristinusko on jakautunut moniin lahkoihin. Vaikka kaikilla on sama Raamattu, lahkoilla on paljonkin toisistaan poikkeavat raamattunäkemykset. Erilaisia raamattunäkemyksiä syntyy ajatuksesta, että kaikki olisi vain Raamatun epäselvien tekstien tulkintaa ja lukijalla olisi valta itse päättää, mitä Raamattu kulloinkin tarkoittaa. Raamatun tekstit ovat yleensä yksiselitteisiä ja selviä. Raamatusta pystyy löytämään Jumalan Sanan alkuperäisen tarkoituksen, joten tekstejä ei voi tulkita sen mukaan, miten lukija haluaisi asian olevan.


Kaikki kirkkokunnat ovat olleet tuhansia vuosia yksimielisiä, että Raamattu kieltää naispappeuden ja homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Tämän asian oikein ymmärtämisessä ei pitäisi olla mitään vaikeuksia. Nyt viime vuosikymmenten aikana kirkkoihin on tullut sellaista uutta opetusta, että olisi saatu jotain uutta ymmärrystä Raamatusta, jonka mukaan mainitut asiat olisivat kuitenkin sallittuja. Kyse ei ole paremmasta tulkinnasta vaan tarkoitushakuisesta Jumalan käskyjen purkamisesta ja Raamatun vääristelystä. Ongelmana ei ole Raamatun tulkinnanvaraisuus vaan kyky uskoa, mitä Jumala on käskenyt tekemään. Jotta Raamattua voi ymmärtää oikein, siihen pitää uskoa. Raamattu antaa oikealle tulkinnalle muutenkin hyvät mahdollisuudet, koska jokin Raamatun kirja opettaa usein ymmärtämään oikein toisessa kirjassa olevaa opetusta.


Käärmerituaaleja kirkossa

Kristinusko perustuu Jumalan ilmoittamaan muuttumattomaan Sanaan (Mal. 3:6, 2. Moos. 31:17, 5. Moos. 4:2, Matt. 5:17-18). Ihmisellä on koko ajan ollut kova himo ottaa itselleen Jumalalle kuuluvaa valtaa ja muuttaa Jumalan käskyt mieleisekseen, kuten teki Eeva ja Aadam langetessaan syntiin Paratiisissa. Käärme oli maailman ensimmäinen liberaaliteologi, joka keksi tekosyyn olla noudattamatta Jumalan käskyä.

 

Liberaaliteologia eli ns. progressiivinen teologia ajattelee, että kristinusko on alati muuttuvaa ja kehittyvää, jonka mukaan Raamattua tulee soveltaa jokaisen sukupolven ja kulttuurin vaatimusten mukaan. Liberaaliteologian mukaan kaikki on vain jokaisen lukijan omaa tulkintaa, jolloin kukin arvioi itse, pysähtyykö hän liikennevaloissa punaisen palaessa vai ajaako punaisia päin, kun muuta liikennettä ei ole yöllä.


Yeshua (Jeesus) otti asiaan kantaa sanomalla, älkää edes kuvitelko, että Hän tulisi muuttamaan laista mitään vaan lakia noudattamaan. Siis älkää edes luulko sellaista, mutta siitä huolimatta kirkot sellaista luulevat. Kaikki mitä Jumala on säätänyt on voimassa maailman loppuun asti. Raamatussa ei ole sellaista periaatetta, että Jumalan Sana vaihtelisi sen mukaan, mitkä ovat ihmisten vaatimukset uskonnolle. Uskonto ei muutu, mutta ihminen pyrkii muuttamaan uskontoa, minkä takia Jumala on aikan ajoin lähettänyt profeettojaan tekemään uskonpuhdistuksia. Hieman ennen Yeshuan paluuta tulee maailmaan suuri uskonpuhdistus, jonka tekee profeetta Elia toiselta nimeltä Johannes Kastaja, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Elia on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'.


Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."


5. Moos. 4:2: "Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan."


Ilm. 22:18-19: "Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu."


Klassinen kristinusko syntyi Roomassa 300-luvulla, joka vaihtoi Jumalan nimet, hylkäsi Jumalan lain ja juutalaisuuden. Klassinen kristinusko asetti Jumalan lain tilalle omat kreikkalais-roomalaiset juhlapyhät, ruokasäädökset ja muut harhaopit. Kirkkokunnat ovat tehneet Jumalan Sanasta omia toisistaan paljonkin poikkeavia versioita. Jokaisella klassisen kristinuskon kirkkokunnalla on omat Jeesuksensa, jotka he ovat ihan itse määritelleet. Klassisesta kristinuskosta on tullut useiden keskenään ristiriitaisten puheiden kakofonia ja sekamelska. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Babylonian portton salainen nimi on paljastunut'.


2. Kor. 11:3-4: "Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte."


Yhdysvaltojen politiikassa sana progressiivinen liitetään äärivasemmistoon. Tässä asiayhteydessä progressiivinen tarkoittaa valtaa haastavia tahoja, jotka haluavat muuttaa valtarakenteita (artikkeli). 


Progressiiviseen politiikkaan kuuluu ajatus, ettei Yhdysvaltojen perustuslakia tarvitse noudattaa kirjaimellisesti vaan sen "hengen" mukaan, mikä on alati muuttuva mielipide. Jos perustuslaki estä jonkin poliittisen muotivirtauksen noudattamisen oikeuden päätöksissä, niin progressiivisten tuomarien mukaan perustuslakia ei tarvitse noudattaa kirjaimellisesti. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarien nimitykset ovat olleet hyvin poliittisia, koska korkein oikeus on voinut muuttaa lain soveltamista, jos lakia ei ole muuten saatu muutettua kongressissa. Näin tuomarit itse asiassa ovat ottanee itselleen lainsäädäntövallan, mikä ei heille kuulu. 


Israelissa on syntynyt kova kiista hallituksen suunnitelmasta muuttaa korkeimman oikeuden valtaoikeuksia ja tuomarien nimittämistä. Länsimainen lehdistö on syyttänyt Israelin hallitusta demokratian vähentämisestä, mutta kyse on ihan muusta. Korkeimman oikeuden uudistus juontaa juurensa ongelmasta, että korkein oikeus alkoi kumoamaan lakeja pelkästään sen takia, että se katsoi jonkun lain olevan kohtuuton. Israelissa ei ole varsinaista perustuslakia, joten korkein oikeus on voinut ratkoa lakien välisiä ristiriitoja tahtomallaan tavalla, mutta nyt lakeja alettiin kumoamaan pelkästään kohtuullisuuteen vetoamalla. Korkeimman oikeuden tehtävä on huolehtia, että lakeja sovelletaan niiden alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti, mutta nyt korkein oikeus otti itselleen lainsäädäntövaltaa (Yle 3.8.2023). Hallitus suunnitteli siirtävänsä tämän valtaoikeuden parlamentille, mistä vaalit hävinnyt oppositio lähti osoittamaan mieltä usea viikonloppu peräkkäin, koska he eivät voi enää estää epämieluisten lakien vahvistamista korkeimman oikeuden kautta (Yle 15.1.2023). 

 

Israelin korkein oikeus on voinut myös valita itse uudet tuomarit, jolloin jokaisella jopa eläkkeellä olevalla tuomarilla on ollut veto-oikeus nimityksiin. Muutama politisoitunut tuomari on alkanut pakottaa nimitykset poliittisiksi käyttämällä veto-oikeuttaan. Järjestelmä on johtanut myös siihen, että uusiksi tuomareiksi on valittu tuomarien omia sukulaisia. Hallitus halusi puuttua näihin ongelmiin ottamalla virkanimitykset itselleen. Asiassa ei pitäisi olla mitään kummallista, koska Suomessakin tuomarien nimitykset valmistellaan oikeusministeriössä, minkä perusteella presidentti nimittää tuomarit. 


Samalla tavalla klassisen kristinuskon papisto on ottanut lainsäädäntövallan itselleen ja siten mitätöinyt Jumalan käskyt. Pappien tehtävänä ei ole määritellä lakia uudelleen vaan soveltaa sitä lain alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Juuri kukaan ei halua noudattaa Raamattua, mutta kirjasta ei oikein voi luopuakaan. Raamatusta on tullut papistolle kiusallinen ongelma kuin kivi kengässä, jota ei saa millään ravistettua kengästä pois. Kirkko ei halua noudattaa Jumalan käskyjä, joten Raamatulle on täytynyt keksiä jokin uusi käyttö kuten esim. lohdullisten lauseiden lukeminen yleisön viihteeksi. Kirkko pitää Raamattua vielä hyllyssä, vaikka sen arvot tulevat muualta lähinnä maallistuneesta politiikasta.


Martti Nissinen YouTubessa

Liberaalien teologien mielestä sellainen on vanhentunut Raamatun selitysmalli, että Jumala olisi kieltänyt homoseksuaalisuuden harjoittamisen. Vanhan testamentin professori Martti Nissisen mukaan Raamattu ei kiellä homoseksuaalisuuden harjoittamista, eikä edes puhu mitään homoseksuaalien parisuhteista (HS 24.10.2010 ja Suomen Kuvalehti nro 50/2007, jota artikkeli siteeraa). 

 

Nissisen tulkinta on niin mielivaltainen ja läpinäkyvän tarkoitushakuinen, ettei sitä kannata enempää ruotia. Jokainen normaalijärjellä varustettu kristitty ymmärtää Raamatusta, että miesten kanssa makaavat miehet ja miehiä raiskaavat miehet ovat homoseksuaaleja, jotka harjoittavat homoseksuaalisuutta, minkä Jumala on kieltänyt täysin yksiselitteisesti (1. Moos. 19:4-11, 3. Moos. 18:22, Room. 1:24-32, 1. Kor. 6:9).

 

3. Moos. 18:22-25: "Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. Älä yhdy mihinkään eläimeen, ettet tulisi saastaiseksi. Älköön kukaan nainen paritelko eläimen kanssa, sillä sellainen on luonnonvastaista. "Älkää saastuttako itseänne tällaisilla teoilla. Niiden takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne, ja myös se maa on tullut saastaiseksi. Siksi minä panen sen maan vastaamaan näistä pahoista teoista, ja se oksentaa ulos asukkaansa."

 

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,"

 

1. Tim. 1:9-10 (RK): "Tiedämme myös, ettei lakia ole säädetty vanhurskaan takia vaan lainrikkojien ja kurittomien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien, epähurskaiden ja saastaisten, isän- ja äidintappajien, murhaajien, haureellisten ja homoseksuaalisuuden harjoittajien, ihmiskauppiaiden, valehtelijoiden, valansa rikkojien ja kaiken muun takia, mikä on vastoin tervettä oppia,"


Jos teologinen tiedekunta ja luterilainen kirkko antavat työntekijöidensä puhua tällaista puuta heinää, se osoittaa, etteivät kyseiset laitokset ole Jumalan eikä kristinuskon asialla. Kyse ei ole myöskään yhden asian kiistasta, vaan mainitut laitokset tekevät samaa monissa muissakin eettisissä kysymyksissä. Jokainen Raamatun hyvin tunteva tietää, ettei kyse ole oikeasti tieteestä vaan läpinäkyvästä Raamatun vääristelystä, mitä tehdään "tieteen" nimessä mutta poliittisin ja antikristillisin perustein. 

 

Kirkon tekopyhä mainos

Hyvä osoitus Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan politisoitumisesta on, että se antoi kunniatohtorin arvonimen nuorelle äärivasemmistolaiselle ympäristöaktivistille Greta Thunbergille, jolla ei ole mitään teologisia ansioita (SU 3.11.2022, HS 20.3.2023). Pyhyys käännetään ekopyhyydeksi, jolloin siitä tulee tekopyhyyttä.


Monet teologian tohtorit ja piispat ovat hakeutuneet hengellisiin virkoihin vastustaakseen Raamattua, jotta he voivat hyväksikäyttää viran ja oppiarvon arvovaltaa. Teologisten tiedekuntien heikkotasoisten tutkimusten väärät johtopäätökset maalataan totuudeksi hakemalla niille hyväksyntä vertaisarvioinnin kautta. Tohtorien huutoäänestyksellä ei totuus kuitenkaan mihinkään muutu. Teologian tohtori Ville Mäkipelto on saanut epäraamatullisista opeistaan paljon kritiikkiä myös muilta teologeilta, mutta koska he eivät ole vallan ytimessä, niin kritiikillä ei ole sen enempää vaikutusta tiedekunnan ja kirkon toimintaan (Pasi Hyytiäinen ja artikkelit). 


Tieteellisestä tutkimuksesta ei ole mitään hyötyä Raamatun oikeaan ymmärtämiseen, jos tutkimus on heikkotasoista tai peräti tahallista Raamatun vääristelyä. Ei pidä kysyä sellaisilta teologian tohtoreilta mitään neuvoja, koska he eivät ole tehtäviensä tasalla. Jos arkkipiispa, teologian professori tai enkeli yrittää väittää, että musta on valkoinen, sitä ei pidä uskoa. Johannes Kastaja ja Yeshua arvostelivat usein kirjanoppineita, joten ei ole mikään ihme, että nykyäänkin kirjanoppineet vääristelevät Raamattua. Kirkon luopumuksen juurisyy on vakavat ongelmat teologisessa tiedekunnassa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.


Gal. 1:8: "Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu."


Ilm. 3:14-16: "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani."


Mal. 3:1-3: "Te papit, teitä koskee tämä sana: ellette kuuntele minua ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä, minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi", sanoo Herra Sebaot. "Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua." Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään…"

 

Kristinusko irrottaminen Vanhan testamentin pohjalta johtaa seurakunnan harhaan


Jos joku ei opiskele Vanhaa testamenttia, hän ei kykene ymmärtämään evankeliumia oikein (Matt. 5:17-20, 22:29). Jumala edellyttää pyhittymistä, jotta ihminen pääsee Hänen luokseen (Joh. 3:5, Hepr. 12:14, 1. Kor. 6:17 - 7:1). Luterilaiset ja helluntailaiset eivät yleensä edes tiedä, mitä tarkoittaa pyhittyminen, eivätkä sitäkään, miten Yeshua (Jeesus) pyhittää ihmiset (Ef. 5:25-27). Se ei tarkoita pyhyyden tunnetta tai sen kokemista ympäristöstä. Pyhyyttä ei ole muissa uskonnoissa. On mahdotonta saavuttaa pyhyys, jos ei osaa Vanhaa testamenttia, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Tämä on ikuinen evankeliumi, jonka Elia julistaa kaikille kansoille ennen Jumalan Pojan paluuta'.


Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."


2. Kor. 6:17 - 7:1: "Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa."


Eri kirkkokunnissa papisto opettaa hyvinkin eri tavalla Raamattua. Katoliset ja ortodoksit asettavat usein muinaisten kirkkoteologien kirjoitukset Raamatun yläpuolelle. Katekismuksessa olevat perinnäissäännöt ovat käytännössä korvanneet Raamatun. Luterilaisessa kirkossa Martti Lutherin kirjoitukset, kirkolliskokouspäätökset ja nykyään jopa politiikka menevät Raamatun yläpuolelle. 


Kun teologian professori Martti Luther lopulta ymmärsi, että Jaakobin kirje kumoaa hänen yksin uskosta, yksin armosta -opin, niin hän ei pystynyt muuttamaan omaa raamattunäkemystään, vaan vaati Jaakobin kirjeen poistamista Raamatusta (Jaak. 2:24). Hän ei ymmärtänyt, että myös Roomalaiskirje kumosi Lutherin harhaopin (Room. 2:13). Sen lisäksi Luther vaati Ilmestyskirjan poistamista, mikä selvästi osoittaa, ettei Luther ollut Jumalan palveluksessa (Ilm. 22:18-19). Reformaation aikana Raamattu käännettiin kansojen kielillä ja tuotiin tavallisen kansan saataville, mutta protestanttiset kirkot eivät kyenneet Raamattua noudattamaan eikä oikeasti puhdistamaan uskoa, vaan jatkoivat suurimmaksi osaksi roomalaiskatolisen kirkon perinteitä, vaikka joitakin perinteitä muuttivatkin toisenlaisiksi perinnäissäännöksi.


Luterilainen kirkko on määritellyt sanan synti uudelleen, jotta syntiä saisi tehdä. Kun nykyään kysyy luterilaiselta papilta, mitä tarkoittaa synti, häneltä ei tunnu saavan selvää vastausta, koska hän yleensä välttelee suoran vastauksen antamista ja haluaa puhua vain armosta sekä rakkaudesta. Luterilainen kirkko pyrkii luomaan sellaisen virheellisen raamattunäkemyksen, että rakkaus tarkoittaisi kiltteyttä ja kaiken suvaitsemista. Kenellekään ei saisi aiheuttaa mielipahaa, vaan kaikkia tulisi rakastaa siitä huolimatta, mitä ikinä he tekevät. Jumala on rakkaus, mutta Hänen rakkautensa ei kaikkea suvaitse eikä syntiä rakasta. Kaikki seksuaalinen himo ei ole rakkautta. Uuden testamentin mukaan syntiä on rikkoa Mooseksen lakia:


1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Hepr. 10:28 (1933/38): "Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Paavali kirjoitti, että rakkaus iloitsee totuuden voittaessa ja totuus on Raamatun mukaan kirjoitettu Mooseksen lakiin. Rakkaus iloitsee siitä, että Jumalan lakia noudatetaan. Ilmestyskirja kertoo taivaaseen pelastuneista ihmisistä tulisen järven rannalla, jotka ylistävät Jumalaa vanhurskaista tuomioista samalla, kun he näkivät helvettiin tuomitut ihmiset. Raamatullinen rakkaus ei ole sitä, etteikö saisi koskaan pahoittaa toisten mieltä huomauttamalla heidän synneistä. Jos joku tulee aiheuttamaan hämmennystä ja mielipahaa seurakuntaan moittimalla heitä synnin tekemisestä, se ei ole huonon hedelmän tekemistä vaan huonoa hedelmää kantavien puiden raivaamista pois ja tilan tekemistä hyvää hedelmää tekeville puille, mitä Jumalan profeetat ja apostolit ovat kautta aikain tehneet (Jer. 1:9-10, Matt. 3:7-12).


1. Kor. 13:4, 6: "Rakkaus..   …ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa."


Ps. 119:97, 142: "..Kuinka rakastankaan sinun lakiasi!...  ..Sinun oikeamielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus."


Luuk. 16:23: "Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten."


Jes. 66:24: "Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu."


Ilm. 15:2-4: "Minä näin kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet, ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku. Heillä oli käsissään Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua: -- Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas! Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua, sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki."

 

Tietokirjailija Pasi Turunen on kertonut, että liberaaliteologia juontaa juurensa saksalais-luterilaiseen teologiseen tutkimukseen 1700-luvulla, jossa pyrittiin tieteellisiin tutkimuksiin vedoten osoittamaan, ettei Jeesus ollut juutalainen vaan arjalainen, mitä valhetta myös natsi-Saksa levitti propagandassaan holokaustin aikana. Turunen kirjoittaa 26.01.2019 Seurakuntalainen-uutissivustolla artikkelissa: 'Holokausti ja saksalainen yliopistollinen liberaaliteologia':

"modernin, biologisen antisemitismin nousuun 1870-luvulla osaltaan ”vaikutti myös monien teologien ja uskontofilosofien pyrkimys tulkita kristinusko uudelleen. Näitä ajattelijoita loukkasi se, että kristinuskoa pidettiin ikään kuin juutalaisuuden perillisenä, ja he halusivat määritellä kristinuskon totuuden uudella tavalla”...  

..Tähän kehitykseen liittyen Schleiermacher kiisti VT:n teologisen merkityksen kristilliselle uskolle. Jokainen teologisen tiedekunnan peruskurssit käynyt henkilö tunnistaa nimet Fichte ja Schleiermacher. Erityisesti jälkimmäistä pidetään pitkälti ns. liberaaliteologisen ajattelun isänä…

..Huomionarvoinen on edesmenneen suomalaisen VT:n professori Timo Veijolan kuvaus Wellhausenin jalanjäljissä uskonnonhistoriallisen koulukunnan piirissä tapahtuneesta kehityksestä, joka osaltaan huipentui suureen Babel und Bibel kiistaan 1900-luvun alussa. Tuolloin Friedrich Delitzsch, yksi assyrologian perustajahahmoista, julisti puheet vanhan testamentin ilmoitusluonteesta katteettomiksi. Hän piti vanhaa testamenttia petoksena ja (kuinka ollakaan) halusi korvata sen germaanisilla sankaritaruilla (!)..

..Samassa kirjassa Veijola viittaa toiseen saksalaiseen liberaaliteologian merkkihenkilöön Rudolf Bultmanniin, joka vuonna 1933 (Huom! Hitlerin valtaannousuvuosi) ilmestyneessä artikkelissa toteaa, että ”VT ei sellaisenaan ole meille Jumalan sanaa eikä Israelin historia ylipäätänsä ole meille mitään ilmoitusta”...
"

Roomassa syntyneen klassisen kristinuskon toiminta-ajatus on ollut luoda kristinuskosta sellainen väärä jäljitelmä, mistä on poistettu kokonaan juutalaisuus ja laki vääristelemällä Paavalin vaikeatajuisia kirjoituksia (2. Piet. 3:15-17). Tämä tulee meidän aikana selvimmin esille saksalaisessa luterilaisuudessa, johon on pinttynyt voimakas judaismin vastustaminen, minkä takia Vanhaa testamenttia ei opeteta eikä noudateta, vaikka koko Uuden testamentin opetus perustuu Vanhan testamentin teksteihin ja Messias profetioihin (Apt. 24:14, 25:8, 28:23). Uudessa liitossa Mooseksen laki kirjoitetaan sydämeen, joten miten ihminen voi olla uudessa liitossa, jos hän ei ole opiskellut yhtään Vanhaa testamenttia? (Jer. 31:31-34, Jes. 56:6-7) 


Mark. 12:24: "Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa."


Jer. 31:31, 33: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa…   ..Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." (laki = toora)

Yle kertoi 27.09.1999 MOT-ohjelmassa, miten tiivis yhteistyö oli Suomen yliopistojen teologisilla tiedekunnilla natsi-Saksan kanssa. Teologiset tiedekunnat ottivat tehtäväkseen torjua kaiken juutalaisvaikutuksen kirkossa. Toimittaja Olli Ainola kertoo (käsikirjoitus):

"MOT valottaa Suomen kirkon suhteita kansallissosialistiseen Saksaan kaksiosaisessa ohjelmassa...   ..Arjalaisen raamatunselityksen tärkein tavoite oli kieltää kristinuskon juutalainen alkuperä...   ..Kristinuskon arjalaistamiseen kuului myös juutalaisvaikutuksen kitkeminen uskonnosta. Esimerkiksi ”amen” piti kieltää, koska se oli hepreaa. Uusi testamentti pyrittiin todistamaan alkuperältään kreikkalaiseksi. Ja kun evankeliumissa oli aiemmin sanottu suoraan ja kursailematta, että Jeesus oli ”juutalainen”, kansallissosialistisessa raamatunkäännöksessä Jeesuksesta sanottiin, että hän oli ”kotoisin Juudeasta”. Vanha testamentti haluttiin juutalaisena kirjana kieltää kokonaan tai se todistettiin epäkristilliseksi sepitelmäksi...   

..Keskeisiä saksalaisvaikutuksen kanavia Suomeen olivat Åbo Akademin ja Helsingin yliopistojen teologisten tiedekuntien eksegetiikan eli raamatunselityksen professorit. Heillä oli vilkasta yhteistyötä saksalaisten tutkijoiden kanssa...    ..Ehkä pisimmälle meni maineikas turkulainen professori, joka julisti arjalaisen teologian tapaan, että vanha testamentti ei ole Jumalan sanaa. Hän myös yritti yhdessä ruotsalaisen natsiteologin ja Åbo Akademin entisen rehtorin kanssa ulottaa Suomeen Hitlerin kirkon pahamaineista arjalaistamislaitosta, jonka virallinen nimi oli ”Tutkimuslaitos juutalaisvaikutuksen torjumiseksi kirkossa”."

 

Teologinen tutkimus ympäri maailman on saanut hyvin voimakkaita vaikutteita klassisesta kristinuskosta, joka halusi päästä eroon Yeshuan (Jeesuksen) juutalaisuudesta. Tutkimustoiminta vääristyi, koska se perustui virheelliseen raamattunäkemykseen, ettei Yeshua eikä Paavali olleet juutalaisia. Jos joku ei pysty ymmärtämään, että Yeshua ja Paavali opettivat messiaanista juutalaisuutta myös pakanoille, niin hän ei ole kyennyt ymmärtämään evankeliumin perusasioita, vaikka hän olisi kuinka korkeasti oppinut teologi.

Eksegetiikan professori Lauri Thurén on kertonut luennollaan: 'Vertaukset ja historian Jeesus':

"1900-luvun alussa vallitsi tämmönen antisemitistisesti värjäytynyt juttu myöskin eksegetiikassa koko maailmassa, että Jeesuksen juutalaisuus haluttiin piilottaa hinnalla millä hyvänsä. Jeesuksesta tehtiin tämmönen epähistoriallinen, ideologinen, teologinen hahmo, jolla ei ole mitään tekemistä historian kanssa ja taustalla oli se, ettei kukaan vaan tule ajatelleeksi, että Jeesus on juutalainen...    ..Holokaustista oli jo kulunut jo 35 vuotta ainakin, ennen kuin jo vihdoin tajuttiin, että Jeesus oli oikeasti juutalainen, siksi hänestä voidaankin jo tietää jotain historiallisesti, kun ei enää tarvi piilotella Jeesuksen juutalaisuutta...    ..Paavali-tutkimuksessa aletaan pikku hiljaa oivaltamaan, että hei Paavalikin oli juutalainen, mutta siinä ei ole vielä päästy kovin pitkälle."

 

Apt. 28:17, 21-22: "Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi: "Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan... ..Juutalaiset vastasivat: "Emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti. Mielellämme kuitenkin kuulisimme, mitä sinä näistä asioista ajattelet. Sen näet olemme saaneet tästä lahkosta tietää, että se kaikkialla herättää vastustusta."

 

Papisto vastustaa kovin keinoin Jumalan Sanaa


Yeshua (Jeesus) antoi selvät ohjeet, mitä seurakunnalle pitää opettaa, mutta seurakunnat jättävät suuren osan siitä opettamatta ja noudattamatta, mikä vääristää huomattavasti juuri uskoon tulleiden raamattunäkemystä (Hes. 44:23-24, Matt. 5:19-20, 1. Tim. 4:13). 

 

Erkki Hännisen nimeä käyttävä kirjanoppinut on kommentoinut Patmoksen keskustelufoorumissa. Hän sanoo olevansa noin 60-vuotias teologian kandidaatti, Bachelor of Arts in Bible and Theology / BA. Hänen mukaansa Jumalan asettamien sapatin ja muiden juhlapyhien noudattaminen ei ole ehdoton vaatimus, eikä niiden noudattamatta jättäminen estä pelastusta. Hän perustelee kantansa käyttämällä sivistyssanaa adiafora (yhdentekevä, ei ehdoton), mikä voi harhauttaa asiaa tuntemattoman luulemaan, että Raamatussa olisi sellainen oppi. Sellaista oppia ei ole Raamatussa. Taustalta paljastuu hänen luterilainen asenteensa haluta päästä eroon kaikesta juutalaisuudesta ja olla sellainen "kristitty", jolla ei olisi mitään tekemistä juutalaisuuden kanssa. Sellaista kristinuskoa ei ole edes olemassa, joka ei perustuisi messiaaniseen juutalaisuuteen (Apt. 24:14, 25:8, 28:23).

 

Erkki Hännisen nimeä käyttävä henkilö kirjoittaa:

"Raamattu ei velvoita meitä ns. pakanakristittyjä viettämään mitään Mooseksen lain juutalaisia juhlia. Eikä Raamattumme velvoita myöskään ns. messiaanisia (etnisiä) juutalaisiakaan niitä viettämään. Juhlapyhät, sapatit yms. ovat ns. adiaforakysymyksiä, eli ns. ehdonvallan asioita. Eivät pelastuskysymyksiä!"

 

"Oletteko oikeasti Kristuksen oma? Juutalaisia emme ole, juutalaisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis kristittyjä!"

 

Jumala on sanonut, että sapatin pitäminen on ikuinen merkki liitosta Hänen kanssaan. Jos joku ei pidä sapattia, hän ei ole myöskään Uudessa liitossa sapatin Herran Yeshuan (Jeesuksen) kanssa. Jesaja ilmoittaa, että ehto pakanoiden pääsyyn Jumalan pyhälle vuorelle on, että he pysyvät liitossa ja pitävät sapatin. Yeshuan (Jeesuksen) sanojen mukaan nämä säännöt ovat edelleen voimassa, joten niiden pitäminen ei ole yhdentekevää vaan pelastuskysymys (Matt. 5:17-20, Luuk. 16:17).

 

2. Moos. 31:17: "Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

 

Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."


Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra.


Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

 

Ongelmana ei ole vain se, että seurakunnissa opetetaan Raamattua väärin vaan myös se, että olennaisesta vaietaan ja sen opettaminen jopa kielletään. Erkki Hännisen nimeä käyttävä kirjanoppinut kiivaili myös varsin saksalais-luterilaisen perinteen mukaisesti Patmoksen keskustelufoorumissa. Vastuun kommenteista kantaa myös Patmos, koska se on julkaissut ne tekemänsä ennakkotarkastuksen jälkeen. Jumala on kiinnittänyt tähän asiaan huomion. Kommentit vastaavat sitä asennetta, mitä toisen maailmansodan aikana esiintyi luterilaisessa kirkossa:

"Miks muuten sallitaan judaistihäiriköiden kuten mm. nimimerkit Dogma ja Huutavan ääni… häiriköidä Patmoksen sivuilla? Antikristillistä ja legalistista hapatusta!"
"Jerusalemiin ei tarvita enää mitään uskonnollista kosherteurastamoa, eli ns. temppeliä, jossa tapetaan eläinrääkkäyksellisesti viattomia eläimiä."


Uusi testamentti ei koskaan arvostele ketään lain noudattamisesta, eikä edes mainitse sanaa legalismi. Raamatun mukaan lain vastustaminen on aina antikristillistä hapatusta, josta raamatunopettaja menettää pelastuksensa (Matt. 5:19-20, 7:21-23; Room. 2:27; Hepr. 10:26-28). Raamattu ilmoittaa, että antikristus kumoaa Mooseksen lain, juhla-ajat ja lakkauttaa uhraamisen temppelissä (Dan. 7:25, 8:11-14, 9:27; Matt. 24:15-16).

 

Dan. 7:25, 9:27 (2017): "Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi... ..Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli.

 

Matt. 5:19-20: "Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

 

Messiaaninen juutalaisuus ei ole antikristillistä opetusta, vaan juuri sitä alkuperäistä kristinuskoa, mitä Johannes Kastaja, Yeshua (Jeesus) ja apostolit opettivat (Apt. 24:14). Yeshua sanoi lähettävänsä seurakuntiin viisaita lainopettajia, jotka seurakunnan johto kuitenkin ajaa pois. Luterilaisessa kirkossa olevasta juutalaisvastaisuudesta kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

 

Matt. 23:33-34: "Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion? Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen.

 

Apt. 16:19-22: "Mutta kun tytön isännät huomasivat, ettei heillä enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Silaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat: "Nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia." Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät."


Eläimiä on uhrattu Jumalan käskystä jo alusta alkaen (1. Moos. 3:21, 4:4), joten kyseessä ei ole epäeettinen eläinrääkkäys. Jumala on antanut puhtaiden eläinten lihan ihmisen ruuaksi ja nahat mm. vaatetusta varten (esim. 1. Moos. 3:21, 4:4). Leeviläiset papit saivat uhrien osista myös ruokansa. 

 

1. Moos. 4:4: "..Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa,"

 

Mal. 3:1-4: " -- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten." (tämä on Messias profetia)

 

Apt. 24:14, 25:8: "Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isieni Jumalaa: kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

 

Temppelin kutsuminen eläinrääkkäystä harjoittavaksi teurastamoksi kertoo kirjoittajasta paljon. Paavali profetoi, että lopun ajoilla tulee uskostaan luopuneita, jotka ovat alkaneet seuraamaan pahojen henkien opetusta, ettei esim. puhtaiden eläinten lihaa saa syödä, vaikka Jumala on antanut ne ihmiselle ruoaksi (1. Tim. 4:1-3).

 

"Vanha Erkki" (kuva)

1. Tim. 4:1-3: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa."


Kansan sananlasku on: "Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeään". Nimi kertoo miehen pahuudesta, jos hänen tekonsa ovat pahat (1. Sam. 25:25). Lönnrotin sanakirjassa (1866-1880) kerrotaan "vanhan Erkin" tarkoittavan paholaista. Myös Suomen murteiden sanakirja mainitsee saman. Tämä merkitys ei rajoitu suomeen, esimerkiksi Norjassa piru tunnetaan nimellä Gamle Erik. Sanonta "siitä ei nyt ota selvää Erkkikään" juontaa juurensa sanonnasta "siitä ei nyt ota selvää pirukaan" (HS 6.4.2014 ja IL 2.1.2023).

 

1. Sam. 25:25: "Älä välitä tuosta kelvottomasta miehestä, Nabalista! Nimi on miestä myöten. Tyhmyri on hänen nimensä, ja tyhmyrinä hän pysyy. Minä, palvelijasi, en nähnyt niitä miehiä, jotka sinä lähetit," (Nimi Nabal merkitsee 'tyhmyri')

Ps. 129:5: "Häpeällisesti joutuvat perääntymään kaikki, jotka vihaavat Siionia."

Teologian tohtori Erkki Koskenniemi kumosi Kristuksen lain


Teologian tohtori Erkki Koskenniemi on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) raamattuopettaja ja tutkija. Yhdistys on evankelis-luterilaista kirkkoa lähellä oleva lähetysjärjestö, mutta se ei hyväksy naispappeutta. Koskenniemi on julkisuuden henkilö, jolla on paljon omia julkaisuja ja omat nettisivut.


Erkki Koskenniemi YouTubessa

Erkki Koskenniemi on julkaissut artikkelin 'Mooseksen laki ja kristityt', jossa hän opettaa, miten kristittyjen tulee suhtautua Mooseksen lakiin. Vaikka Koskenniemi on teologian tohtori, artikkelissa hämmästyttää sen huono teologinen taso. 


Koskenniemi käsittelee asiaa yksipuolisesti sivuuttaen useita asian käsittelyn kannalta ratkaisevan tärkeitä jakeita Uudesta testamentista. Hän irrottaa lainaamansa jakeet asiayhteydestä ja antaa niille selityksen, mitä Uusi testamentti ei ole alun perin tarkoittanut. Artikkelissa on myös olennaisia asiavirheitä. Kaiken huippu on, että hän perustelee kantaansa lainaamalla sellaista jaetta suomalaisesta Raamatusta, joka on todistetusti väärennös. Koskenniemi käsittelee aihetta niin huonosti, että hän antaa täysin evankeliumin vastaisen opetuksen Mooseksen laista. Koskenniemen artikkelissa on niin paljon virheitä, ettei ole mielekästä kaikkia niitä ruotia, mutta pääkohdat niistä tulee ottaa esille.


Koskenniemen pääsanoma on, ettei pakanakristittyjen tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, mikä on helppo osoittaa vääräksi lukuisilla jakeilla Uudesta testamentista. Koskenniemi kirjoittaa näin: 

"Päälinja hahmottuu siis selvästi: Lakia ei ole annettu pakanakristityille eikä meidän tarvitse sitä noudattaa. On syytä alleviivata, että sana ”laki” tarkoittaa tässä kohdassa nimenomaan Mooseksen lakia…   ..Uusi testamentti tekee siis selväksi, että pakanakristitty ei ole sidoksissa Mooseksen lakiin, ja tämä on selkeästi lähtökohtamme…   ..Kun erottelemme sitä, mikä meille kuuluu ja mikä ei kuulu, lähtökohtana on Paavalin opetus, jonka mukaan laki ei kuulu meille."

Yeshua (Jeesus) noudatti itse aina Mooseksen lakia ja käski kaikkia noudattamaan sitä sekä viemään tämän opetuksen kaikille kansoille noudatettavaksi (Matt. 5:17-20, 23:1-3, 28:19-20). Yeshua vaatii Mooseksen lain noudattamista kaikilta kansoilta pelastuksen menettämisen uhalla, mikä on juuri sitä, mistä Vanhan testamentin Messias profetiat kertovat (Joh. 12:49-50; Matt. 7:21-23, 19:16-19). Jos joku opettaa toisella tavalla, hänen opetuksensa on valheellista ja antikristillistä (1. Joh. 2:3-6). Matteuksen evankeliumin jakeissa 23:1-3 on erityinen käsky noudattaa Mooseksen lakia, mitä käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Elia on suuri ennusmerkki Messiaan Valtakunnan tulosta'.


Matt. 5:17: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan."


1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."


Heprealaiskirje on osoitettu kaikille kristityille ja se jopa toteaa, että joka hylkää tahallaan Mooseksen lain, hän ei saa edes sovitusuhria Kristukselta. On täysin mahdoton ajatus, että joku voisi pelastua ilman parannuksen tekoa laittomuudesta uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen; Matt. 7:21-23). Kristuksen armo ei ole tarkoitettu sitä varten, että lakia saisi rajattomasti rikkoa vaan parannuksen tekoa varten.


Hepr. 10:26-28: "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:"


Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."


Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."


Paavali ja Pietari vaativat myös pakanoita noudattamaan lakia


Koskenniemen mukaan Paavali ei vaatinut Mooseksen lain noudattamista pakanoilta, mikä ei pidä paikkansa. Paavali kirjoittaa kreikkalaiselle Timoteukselle, että evankeliumissa on vaatimus noudattaa lakia, joten Koskenniemellä on joku toinen evankeliumi (2. Kor. 11:3-4).


1. Tim. 1:8-11 (RK): "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain mukaisesti. Tiedämme myös, ettei lakia ole säädetty vanhurskaan takia vaan lainrikkojien ja kurittomien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien, epähurskaiden ja saastaisten, isän- ja äidintappajien, murhaajien, haureellisten ja homoseksuaalisuuden harjoittajien, ihmiskauppiaiden, valehtelijoiden, valansa rikkojien ja kaiken muun takia, mikä on vastoin tervettä oppia, jota minulle uskottu autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumi opettaa."


Gal. 1:8 "Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu.


Jos lukee Paavali kirjeitä huolella, niin huomaa, että Paavali vaati yleisesti pakanoita noudattamaan Mooseksen lakia. Jos lukijalla on väärä raamattunäkemys, niin nämä kohdat eivät kiinnitä huomiota eikä niitä pysty käsittämään. 


1. Kor. 9:8: "En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa."


1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."


Lailla ei tarkoiteta vain kymmentä käskyä, mikä on yleinen väärinkäsitys, vaan kaikkia Jumalan käskyjä. Lain säädökset koskevat yleisesti ottaen kaikkia kansoja. Jumala on antanut käskyn opettaa laki sekä juutalaisille että pakanoille (muukalaisille), jotta he oppisivat noudattamaan lakia.

 

5. Moos. 31:10-12: "Hän antoi heille tämän käskyn: "Joka seitsemäs vuosi, velkojen anteeksiantovuonna, kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä."

 

Paavali sanoo Roomalaiskirjeessään, ettei Jumala tee mitään eroa juutalaisten eikä kreikkalaisten välille. Kaikki kansat tuomitaan saman lain mukaan. Paavali myös sanoo, että vain Mooseksen lakia noudattavat kristityt ovat vanhurskaita ja lain täyttäneet pakanat tulevat tuomitsemaan viimeisenä päivänä lakia rikkoneet juutalaiset (Room. 2:13, 27). Tuomio ei tule lain tietämisen vaan noudattamisen mukaan.

 

Room. 2:9-13: "Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."


Paavali moitti juutalaisia siitä, että he häpäisevät Jumalaa rikkomalla lakia, mikä pätee myös kaikki pakanoihin. Johanneksen sanojen mukaan jokainen siis myös kaikki pakanat, jotka rikkovat Mooseksen lakia, tekevät syntiä. Joulukinkun syöminen ja sapatin rikkominen ovat aina syntiä, teki sitä kuka tahansa.


1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."


Room. 2:23, 27: "Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia?..   ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."


Lain noudattamisen vaatiminen pakanoilta on sikäli johdonmukaista, koska Mooseksen lain säädökset lähtevät samasta ajatuksesta: laki koskee kaikkia kansoja. Pakanoilla ja juutalaisilla on sama laki.


2. Moos. 12:49: "Sama laki koskee sekä syntyperäistä israelilaista että keskuuteenne asumaan muuttanutta siirtolaista.


Jesaja jopa profetoi, että lopun ajoilla kaikki pakanakansat tulevat Jerusalemiin kuulemaan lain opetusta. Profetia ei ole vielä toteutunut, mutta se toteutuu, kun Yeshua (Jeesus) on palannut takaisin. Yeshua sanoi, että lain ja profeettojen tekstit toteutuvat kaikki, joten Jesajan sanat ovat edelleen voimassa, että vain ne pakanat pelastuvat, jotka pysyvät uudessa liitossa lakia noudattaen (Matt. 5:17-18).


Jes. 2:2-4, 56:6-7 (1933/38): "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille…    ..Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

 

Koskenniemen pitkäaikainen työnantaja Sley ei hyväksy naispappeutta. Paavali viittasi Mooseksen lakiin kieltäessään naisten puhumisen Kreikan seurakunnassa. Uudessa testamentissa ei ole mitään toista lakia, vaan se viittaa aina johonkin Mooseksen lain ja profeettojen kohtaan, joten Paavali vaati kreikkalaisia noudattamaan Mooseksen lakia. Vastaavia esimerkkejä on Paavalin kirjeissä muuallakin. Esim. Paavali kielsi homoseksuaaliset parisuhteet vetoamalla Mooseksen lakiin (Room. 1:26-32, 1. Kor. 6:9, 1. Tim. 1:8-11).


1. Kor. 14:33-34: "sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo."


1. Tim. 2:11-15: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää."


Apostolien kokous ei vapauttanut pakanoita noudattamasta lakia vaan käsitteli sitä, voivatko ympärileikkaamattomat pakanat pelastua


Koskenniemi väittää, että Apostolien tekojen kirjan luku 15 on vapauttanut pakanat lain noudattamisesta paitsi neljää käskyä, joista kolme koskee ruokasäädöksiä ja lihan puhtautta sekä yksi haureutta. Luku 15 on yleisesti täysin väärin ymmärretty kohta Raamatusta. Luvussa ei vapauteta pakanoita noudattamasta Mooseksen lakia, vaan käsitellään sitä, että pitääkö Kreikassa asuvien pakanauskovien ottaa Mooseksen laissa oleva ympärileikkaus, jotta he voivat pelastua. 


Apostolien kokous ei vaatinut heiltä ympärileikkausta, koska Mooseksen laissa ei ole käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanoita. Ympärileikkaus on pakollinen liiton merkki Abrahamin suvulle ja heidän perheensä jäsenille sen vuoksi, että he Jumala lupasi Abrahamille paljon jälkeläisiä ja heille Israelin maan omaksi (1. Moos. 17:4-14). Koska kreikkalaiset eivät omista maata Israelissa eivätkä Israelissa asu, heillä ei ole myöskään velvollisuutta ottaa ympärileikkausta varsinkaan silloin, kun Jerusalemissa ei ole temppeliä, jonne olisi Messias palannut. Luvun ydinsanoma on, että pelastus koskee myös ulkomailla asuvia ympärileikkaamattomia pakanoita (Apt. 15:14-18).

 

Kreikassa harjoitettiin paljon haureutta ja syötiin lihaa, josta ei ollut laskettu verta pois, minkä apostolit käskivät pakanoita tekemään näistä synneistä parannuksen. Apostolit eivät muuten halunneet häiritä enempää pakanoita näillä asioilla, koska he odottivat pakanoiden pyhittävän sapatin ja käyvän synagogissa opiskelemassa lakia, jotta he alkaisivat noudattaa lakia (Apt. 15:21, Room. 2:27, 1. Kor. 7:19). Koskenniemi ei kykene ymmärtämään tätä asiaa, mikä on vakava puute hänen artikkelissaan. 

 

Apt. 15:19-21 (Biblia): "Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät; Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan."


Ympärileikkaamattoman pakanan on siis täysin mahdollista täyttää Mooseksen laki (Room. 2:27 [1933/38]). Paavali kutsuu juutalaisiksi kaikkia ihmisiä alkuperästä riippumatta, jotka noudattavat Mooseksen lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin. Sana juutalainen tulee Juudan nimestä, joka merkitsee ylistää Jehovaa (Jehudah = Jehovah + jada). Kristinusko on ollut alun perin messiaanista juutalaisuutta (Apt. 24:5, 14), johon liittyneistä Israelin ulkopuolella asuneista pakanoista tuli juutalaisia ilman lihan ympärileikkausta. Juutalaisuus ei määräydy lihan vaan sydämen ympärileikkauksen perusteella (Room. 2:26-29, vert. Ilm. 3:9 ja Jer. 9:24-25). Uusi liitto on solmittu vain Israelin ja Juudan kanssa, joten pakanoiden on käännyttävä messiaaniseen juutalaisuuteen, jotta he voivat olla uudessa liitossa Kristuksen kanssa, joka on juutalaisten Kuningas (Jer. 31:31-34; Jes. 14:1, 56:6-8).


1. Moos. 29:35: "Ja Lea tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Vihdoinkin saan ylistää Herraa." Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda…


Room. 2:25-29 (2020): "Lain määräämästä ympärileikkauksesta on hyötyä, jos noudatat lakia. Jos sen sijaan olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi yhtä tyhjän kanssa. Jos ympärileikkaamaton noudattaisi lain oikeudenmukaisia käskyjä, eikö hän kävisikin ympärileikatusta? Lakia noudattavalla ympärileikkaamattomalla on varaa tuomita sinut, joka rikot lakia, vaikka tunnet sen pykälät ja olet ympärileikattu. Oikea juutalainen ei ole juutalainen ulkoisesti, eikä ruumiillinen ympärileikkaus tee kenestäkään oikeaa juutalaista. Oikea juutalainen on juutalainen sisimmässään. Häntä ei tee juutalaiseksi lain mukainen ympärileikkaus vaan Henki, joka on ympärileikannut hänen sydämensä. Hän saa kiitoksen Jumalalta eikä ihmisiltä."


Jer. 9:24-25 (2017): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia: Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia, joiden hiukset on ohimoilta ajettu, jotka asuvat erämaassa, sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."

 

Myös Pietari ymmärsi lopulta, että Jumala hyväksyy myös pakanauskovat, jos he noudattavat Mooseksen lakia. Jos apostolien kokous olisi vapauttanut pakanat lain noudattamisesta, Paavalin ja Pietarin opetukset olisivat jyrkästi ristiriidassa kokouksen päätösten kanssa, mutta sellaista apostolit eivät kuitenkaan tarkoittaneet.


Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."

 

Heti apostolien kokouksen jälkeen Apostolien tekojen kirjan luvussa 16 Paavali ympärileikkaa kreikkalaisen Timoteuksen vapaaehtoisesti, jolloin Timoteuksella oli oikeus tulla myös Jerusalemin temppeliin Paavalin kanssa (Apt. 16:1-3). Paavali ei kieltänyt Mooseksen laissa olevia säädöksiä ympärileikkauksesta, mutta sovelsi niitä tarkasti. Apostolit jopa tutkivat tämän asian ja totesivat, ettei Paavali kieltänyt ympärileikkauksesta annettuja säädöksiä ja hänkin noudatti Mooseksen lakia (Apt. 21:19-24, 25:8). Jos joku kuvittelee, että Paavali ja Timoteus olisivat menettäneet Kristuksen armon tehdyn ympärileikkauksen takia, hän on ymmärtänyt Galatalaiskirjeen täysin väärin (vert. Gal. 5:2-4).


2. Tim. 4:7-8: "Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään."


Koskenniemi tulee sellaisen mahdottomuuden eteen, että jos pakanoiden ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia, se johtaisi hillittömään laittomuuteen. Kristittyjen ei tarvitsisi edes uskoa Jumalaan ja Kristukseen. Silloin valehteleminen, varastaminen ja murhaaminen olisivat kaikki sallittuja. Kristittyjen ei tarvitsisi noudattaa edes Mooseksen laissa olevaa rakkauden kaksoiskäskyä, mistä Yeshua puhui (3. Moos. 19:18, 34; 5. Moos. 6:4-6). Itse asiassa luterilaisten radikaalit ajatukset olla noudattamatta lakia johtivat Saksassa verojen maksamatta jättämiseen ja talonpoikaissotaan v. 1524-1525, mutta aatelisto kukisti verisesti talonpoikien kapinan samalla syyttäen Martti Lutheria yllyttämisestä laittomuuteen.

 

Jos pakanoiden ei tarvitse noudattaa lakia, niin Koskenniemen opin mukaan sitten ei tarvitse noudattaa kymmentä käskyäkään, mutta näinhän Uusi testamentti ei opeta. Koskenniemi joutuu tekemään sellaisen hätäisen ratkaisun, että laki kymmenestä käskystä olisi kuitenkin voimassa sen enempää asiaa perustelematta. 


Koskenniemi kirjoittaa näin:

"Moraalinen laki, jonka ydin on kymmenen käskyä, on edelleen voimassa."

Koskenniemeltä voi myös kysyä, miksi et pyhitä sapattia, koska kymmenen käskyn laki käskee tekemään niin? Raamatussa ilmoitetaan, että sapatti kuuluu myös pakanoille (2. Moos. 20:10, Jes. 56:6-7). Alkuseurakuntakin pyhitti sapatin. Sapatin siirtäminen sunnuntaille on täysin mahdotonta, koska laki ja Yeshua sen kieltävät (5. Moos. 4:2, Matt. 5:17-20).

 

2. Moos. 20:8-10 (Biblia). "Muista sabbatin päivää, ettäs sen pyhittäisit. Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän ja kaikki askarees toimittaman. Mutta seitsemäntenä päivänä on Herra sinun Jumalas sabbati: silloin ei sinun pidä yhtään työtä tekemän, eikä sinun, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palvelias, eikä sinun piikas, eikä sinun juhtas, eikä sinun muukalaises, joka sinun portissas on."

 

Apt. 13:44-45, 15:21, 18:4. 28:23: "..monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhuivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta. Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa…   ..Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina…   ..Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia…   ..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."

 

Artikkelin lopussa Koskenniemi kuitenkin peruuttaa sanansa kirjoittamalla, ettei käskyt kuulu kristityille. Näin hän hylkää uuden liiton, Kristuksen ja ikuisen elämän (Matt. 19:16-19; Joh. 12:49-50, 15:13-14). 

 

Koskenniemi kirjoittaa näin:

"Oli vaikea ymmärtää, että käskyt ovat osa pyhää kirjaa, mutta eivät kuulu meille."

 

Matt. 19:16, 17: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle:.. ..Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.

 

Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän...

 

Paavali vaati pakanoita noudattamaan lain ruoka- ja puhtaussäädöksiä


Koskenniemi kumoaa myös lain ruokasäädökset vetoamalla suomalaisessa raamatunkäännöksessä olevaan väärennökseen jakeessa Mark. 7:15. Hän kirjoittaa näin: 

"Jeesuksen opetuksen mukaan (Mark. 7:15) kaikki ruuat ovat puhtaita ja Paavali liittyy tähän (Room. 14:14). Siksi voimme syödä sianlihaa ja simpukoita, vaikka Mooseksen laki kieltää molemmat (3. Moos. 11:7-12)."

Tässä artikkelissa on edellä käsitelty jaetta Mark. 7:15, johon kirkko on tehnyt väärennöksen oman harhaoppinsa vahvistamiseksi. Yeshua (Jeesus) ei sanonut kaikkia ruokia puhtaiksi, mikä on tarkistettavissa kreikkalaisesta alkutekstistä, suomalaisesta Bibliasta ja englantilaisista käännöksistä.


Paavali opetus jakeessa Room. 14:14 myöskään sitä tarkoita. Koskenniemi tekee vakavan virheen, koska hän ei ota huomioon luvun asiayhteyttä. Paavali tarkoittaa, että kristityiksi vastakääntyneet eivät vielä uskalla syödä puhtaita lihoja, koska he ovat aiemmin palvoneet eläimiä jumalina, joiden lihoja ei saanut syödä (tabu), minkä takia heillä oli edelleen vegaaninen ruokavalio (vert. Kol. 2:21-22).


Koskenniemi opettaa myös, ettei pakanakristittyjä koske Mooseksen laissa olevat puhtaussäädökset. Ilmestyskirja ilmoittaa, ettei Taivaaseen pääse mikään epäpuhdas. Tässä kohtaa ei ole mitään mainintaa poikkeuksesta, että saastainen pakana voisi kuitenkin päästä sisälle. Saastainen pakanakristitty ei Taivaan portista sisään pääse, koska säädös koskee kaikkia kansoja. Yeshua (Jeesus) ei ole puhdistanut sellaista kristittyä, joka elää saastaisesti. Pyhitys ja puhtaus edellyttää parannuksen tekoa laittomuudesta ja alistumista Kristuksen tahtoon (Ef. 5:24-27).


Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."


Ilm. 21:8 (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."


Koskenniemi opettaa, että Galatalaiskirje kumoaa lain puhtaussäädökset, mikä ei pidä paikkansa. Sen sijaan kirje ilmoittaa, ettei saastaiset peri Jumalan Valtakuntaa. Galatalais- ja Efesolaiskirje opettavat, että Pyhän Hengen hedelmät ovat aina Mooseksen lain mukaisia (Gal. 5:22-23, Ef:5:9). Galatalaiskirje on yksi väärinymmärretyimmistä kirjoista, joka ei kumoa laista mitään, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Mitä voimme oppia Galatalaiskirjeestä?'.


Gal. 5:19, 21-23: "Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus…   ..jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki."


Koskenniemi kirjoittaa näin:

"Mooseksen lain mukaan esim. sukupuoliyhteydestä (3. Moos. 15:16-18) seuraa kultillinen epäpuhtaus, samoin kuukautisista tai kuolleen koskettamisesta. Näillä ei ole mitään tekemistä synnin kanssa - päinvastoin, teen väärin jos jätän isäni hautaamatta. Mutta Mooseksen lain mukaan ihmisen on peseydyttävä ja kartettava epäpuhtaana muiden seuraa seuraavaan iltaan asti - pakanakristittyä tämä ei sido…   ..Jatkossa sekavuus paheni, ja neljännellä vuosisadalla jotkut pakanakristityt alkoivat vaatia Mooseksen lain puhtaussäädösten noudattamista. Vaatimukset torjuttiin (esim. Didaskalia), mutta avuksi ei enää osattu ottaa Galatalaiskirjettä."

Kristityillä on usein suuria väärinkäsityksiä Mooseksen laista. Puhtaussäädökset eivät yleensä estä hautaamasta omaa isäänsä, kuten Koskenniemi antaa ymmärtää. Ihminen voi tulla ruumiiltaan saastaiseksi monista asioista tahtomattaankin, mikä vaikuttaa lähinnä siihen, minkä ajan jälkeen hän on puhdas saadakseen tulla temppeliin ja syödäkseen uhrilihaa.


Apt. 21:26: "Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri."


Sitten on erikseen sellainen tahallinen saastaisuus, mitä ihmisen ei pidä tehdä kuten esim. haureus, epäjumalanpalvelus sekä saastaisten eläinten lihan ja äyriäisten syöminen. Kristityt eivät yleensä tiedä edes sitä, mitä tarkoittavat saastaisuus, synti tai pyhyys ja mikä ero näillä käsitteillä on, koska papit laiminlyövät Raamatun käskyn opettaa nämä asiat seurakunnalle. Tuntuu siltä, etteivät kaikki papit itsekään tunne näitä asioita oikein. Jos Koskenniemi yrittää näistä asiasta jotain opettaa, niin hän opettaa ne täysin väärin.

 

3. Moos. 10:10: "Teidän tulee tehdä ero pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä,


Hes. 44:23-24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."

 

Jaak. 1:21 (1933/38): "Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa."


Paavali mainitsee kirjeissään monta kertaa sanan saastainen, jolla hän tarkoittaa aina Mooseksen laissa ja profeetoissa määriteltyä saastaisuutta (Apt. 24:14, 25:8; 2. Kor. 6:17 - 7:1). Lain puhtaussäädökset koskevat myös pakanakristittyjä. Paavali vaati mm. korintilaisia pakanakristittyjä noudattamaan ruumiinsa (lihan) puhtaussäädöksiä, jotta Herra ottaisi heidät vastaan (2. Kor. 6:16 - 7:1). Sen takia ei ole mikään ihme, että neljännellä vuosisadalla eräät pakanakristityt vaativat lain puhtaussäädösten noudattamista, mitä Koskenniemi ei pystynyt kuitenkaan ymmärtämään.


2. Kor. 6:16 - 7:1 (1933/38): "..Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa"

 

2. Kor. 12:21: "..joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.


1. Tess. 4:7-8 (1933/38): "Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin."


Jesajan kirja kertoo, kun Kristus palaa takaisin, Hän tuhoaa saastaiset sianlihan ja rottien syöjät (Jes. 66:15-18, 2. Tess. 1:7-9). Sakarja profetoi, että Jumala ottaa filistealaisten (palestiinalaisten) suusta saastaisen ruuan pois ja sitten heistäkin tulee Israelin Jumalan oma kansa, joka sijoitetaan Juudan sukukuntaan (Sak. 9:6-7, Jes. 14:1). Tämän opetuksen mukaisesti Paavali sanoo efesolaisille pakanoille, ettei saastaisilla ole osaa Kristuksen valtakunnassa. 


Ef. 5:5: "Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta..."

 

2. Tess. 1:7-8: "..kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille."


Jes. 66:15-18: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni."

 

Sak. 9:6-7: "Asdodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistealaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät, saastaiset ruoat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon, Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani niin kuin jebusilaiset ennen.


Heprealaiskirjeen mukaan kristinuskon alkeisiin kuuluu mm. parannus kuolemaan johtavista teoista ja oppi Mooseksen lain mukaisesta puhdistautumisesta. Paavali käski kreikkalaista Timoteusta olemaan esimerkillinen puhtaudessa (1. Tim. 4:12). Nämä kristinuskon alkeet menevät tohtori Koskenniemeltä täysin ohi.


Hepr. 6:1-2: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio." (kasteet ja puhdistusmenot tarkoittavat Mooseksen lain mukaista puhdistautumista)


1. Tim. 4:12: "..ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa."


Pietari varoitti kirjanoppineista, jotka tultuaan tuntemaan Pyhät Kirjoitukset palaavat kuitenkin takaisin siihen saastaisuuteen ja epäpyhyyteen, mistä Raamattu kehottaa kaikkia lähtemään pois. Tällaiset papit lupaavat seurakunnalle vapautta (synnin orjuudesta), mutta he ovat itse kuitenkin synnin orjia. 


Juutalaisilla oli tapana sanoa, että pakanat ovat sikoja ja koiria, koska he elivät saastaisesti (Matt. 7:6). Jumala kuitenkin opetti Pietarille, että jos Jumala puhdistaa pakanan, häntä ei saa enää sanoa saastaiseksi, koska hän on tehnyt parannuksen saastaisuudestaan ja siten tullut pyhäksi (Matt. 7:6, Apt. 10:15, 28).


Jos joku pakana kääntyy kristityksi, mutta hän jatkaa pakanallisessa saastaisuudessa, hän on kuin sika, joka meni rapakkoon takaisin rypemään, tai koira, joka palasi oksennukselleen (vert. Sananl. 26.11). Kun pappi opettaa seurakuntansa olemaan noudattamatta lakia, hänellä ei ole todellisuudessa lampaita paimennettavanaan vaan porsaita, jotka hän vie rapakkoon rypemään. 


2. Piet. 2:19-20: "He lupaavat näille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia: kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."


Jaak 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."


Yeshua ei syö mitään saastaista eikä epäpyhää, vaan Hän oksentaa suustaan ulos sellaisen seurakunnan johtajan (enkelin = sanansaattajan, papin). Sellaiset ovat kuin haalea vesi, jossa tauteja aiheuttavat bakteerit kasvavat, mitä ei tapahdu kylmässä eikä kuumassa vedessä.


Ilm. 3:14-16: "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku: "Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani."


Koskenniemen kumoaa myös laissa olevan kiellon ottaa tatuointeja, mitä esiintyy yleisesti pakanakulttuureissa ja järjestäytyneessä rikollisuudessa. Hän jopa sanoo, ettei pitäisi kiinnittää liikaa huomiota ulkonaiseen, mikä on varsin ovelaa Raamatun vääristelyä asiayhteydessä irrotettuna. 

 

Koskenniemi kirjoittaa näin: 

"Vanha testamentti kieltää tatuoinnit (3. Moos. 19:28), mutta Uusi testamentti ei; sen sijaan se varoittaa useaan kertaan kiinnittämästä liikaa huomiota ulkonaiseen."

 

Jengiläisen otsassa: "Jolenen omaisuutta"

Helsingissä on tatuointiliike La Muerte, joka merkitsee kuolemaa, mikä tulee 'santa muerte' -nimisestä epäjumalasta, jota palvotaan meksikolaisessa katolisuudessa ja uuspakanuudessa mm. kuolleiden päivänä (Wikipedia). Tatuointistudioissa tehdään usein demonien, pääkallojen ja käärmeiden kuvia ihoon. Aiheet tulevat pahuuden symboleista, koska näin halutaan kapinoida Jumalan käskyä vastaan. Joskus näkee oikeaan käteen tatuoidun viivakoodin. Kauppojen EAN-viivakoodeissa on kaksi kuuden merkin mittaista lukua, joiden edellä, välissä ja lopussa on rajamerkkinä lukua 6 vastaavat viivat, joten kaikista viivakoodeista löytyy luku 666. 

 

3. Moos. 19:28: "..älkääkä tatuoiko mitään merkkejä ihoonne. Minä olen Herra."

 

Ilm. 13:16: "Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin.


Minkä Jumala on aina pitänyt pahana, sen Koskenniemi kääntää sallituksi. On syytä kysyä, kenen asialla Koskenniemi on?


Teologian tohtori Erkki Koskenniemi vastustaa kiivaasti lakia

 

Koskenniemen tulkinta Heprealaiskirjeestä on, että Kristuksen ristinkuolema lopetti kaiken uhraamisen. Koskenniemi ei kuitenkaan käsittele artikkelissaan mitenkään sitä, että Paavali teki Mooseksen lain mukaisen nasiirilupauksen ja tuli temppeliin uhraamaan neljän muun kristityn kanssa. Apostolien tekojen kirjan mukaan Jerusalemin alkuseurakunta toimitti puhdistautuneena temppelissä kaikki lain säätämät uhrit Pietarin, Johanneksen sekä Jaakobin johdolla, mikä jatkui niin kauan kuin temppeli oli olemassa. Uhraaminen ei siis lakannut eikä myöskään Mooseksen lain noudattaminen (Apt. 25:8).


Apt. 18:18, 21:23-24, 21:26, 24:17-18, 25:8: "Paavali…  ..oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen…   .."Tee neuvomme mukaan: Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti…   ..Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri…   .."Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut…   ..Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

 

Tuntuu siltä, ettei Koskenniemi ole ymmärtänyt edes sitä, miksi Jumala antoi alun perin käskyn uhritoimituksista. Jumala vapautti Israelin kansan Egyptistä, jotta se tulisi Israeliin palvelemaan Häntä (2. Moos. 8:16). Israelin kansan tuli omistautua Herralle ja elää pyhää elämää (Room. 12:1, vert. 4. Moos. 8:11-14). Kaikki uhrit ovat kuva ja yhteys Kristuksen ruumiiseen sekä vereen, kuten on ehtoollinenkin, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'. 

 

Paistettu lammas

1. Kor. 10:16-18: "Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa?"

 

1. Kor. 5:7-8: "Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa." (Paavali selittää, miksi kristityt viettävät Mooseksen laissa määrättyä happamattoman leivän juhlaa)


Koskenniemi väittää Mooseksen lain olevan tuomitseva hirmuvalta, josta on syntisen päästävä vapaaksi, koska laki on vastakohta evankeliumille. Koskenniemi ei taida huomanneen, että Mooseksen laissa on myös rakkauden kaksoiskäsky, säädökset armosta ja Messias profetioita, mihin evankeliumi perustuu. Luterilainen Raamatun lukutapa on paaduttanut hänen sydämensä kuolleeksi kiveksi (Ilm. 3:1, Hes. 36:26-27) ja vääristänyt hänen raamattunäkemystään niin pahasti, ettei hän pysty ymmärtämään Uuden testamentin opetusta laista eikä edes evankeliumia. 


Koskenniemi kirjoittaa:

"4) Laki on tuomitseva hirmuvalta, josta syntisen ihmisen on päästävä vapaaksi (Room. 7).

5) ”Laki” tarkoittaa Jumalan vaativaa tahtoa. Erityisesti luterilaisessa uskossa se on silloin vastakohta sanalle ”evankeliumi”: Laki tarkoittaa sitä mitä Jumala vaatii eikä se anna mitään; evankeliumi tarkoittaa sitä, mitä Jumala Kristuksen tähden lahjoittaa, eikä se vaadi mitään. Tämä vastakkainasettelu on luterilaisen uskon keskeisimpiä asioita.
"

 

Laki ei voi olla mitenkään vastakohta evankeliumille, koska laissa ja profeetoissa julistetaan ilosanomaa Kristuksesta (Luuk. 24:44-47, Apt. 28:23). Paavali toteaa roomalaisille pakanoille osoittamassaan kirjeessä, ettei usko kumoa lakia (Room. 3:31). Raamatussa todetaan, että laki on täydellinen, hengellinen, vanhurskas, oikea, pyhä ja hyvä (Ps. 19:8; Room. 7:12, 14). Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että evankeliumi vaatii noudattamaan lakia (1. Tim. 1:8-11).

 

Apt. 28:23: "..Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen."  

 

Luuk. 24:44-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."


Jos joku kristitty haluaa päästä eroon laista, hän ajautuu entistä syvemmälle synnin orjaksi ja kauemmas eroon Kristuksesta. Lain noudattaminen ei vie ketään lain alle vaan lain rikkominen vie lain tuomion alle. Lain tuomion alta pääsee armon alle, kun alkaa noudattaa lakia uskossa Yeshua HaMashiachiin (2. Moos. 20:6, Apt. 3:19-26, Room. 6:14-16). Synnin orjuudesta ei pääse vapaaksi olemalla noudattamatta lakia vaan noudattamalla sitä (Joh. 8:31-36), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Petri Paavola on salaliittoteoreetikko, joka kumosi Kristuksen lain ja johti lahkonsa harhaan'


Koskenniemen kirjoituksen yksi pahimmista kohdista on, kun hän tuomitsee Mooseksen lain noudattamista vaativat adventistit kadotukseen. Koskenniemi kirjoittaa näin: 

"Vain harva kirkkokunta – lähinnä adventistit – sivuuttaa Paavalin, Pietarin ja Jaakobin sanat ja koettaa sitoa pakanakansoja Mooseksen lakiin. Siitä he ovat aikanaan tuomiolla, koska Paavalin sanat eivät ole kovin kevyet."

Uusi testamentti ei arvostele ketään lain noudattamisesta, mutta arvostelee mm. fariseuksia lain rikkomisesta ja erityisesti lain vääristelystä. Mooseksen laissa on periaate: jos todistaja antaa oikeudessa väärän todistuksen syytetystä, hän saa saman tuomion valehtelusta, mitä olisi syytetty saanut hänen todistuksensa perusteella. Tämän takia Raamatussa sanotaan, miten tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä väärällä punnuksella huijaatte vaa’alla, sen perusteella saatte tuomion.


Joh. 7:24: "Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein."


Matt. 7:2 "Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan."


Sanan. 11:1: "Väärää vaakaa Herra vihaa, oikea punnus on hänelle mieleen."


5. Moos. 19:18-19: "Tuomarien on tutkittava asia tarkoin, ja jos he havaitsevat syyttäjän esittäneen toista vastaan valheellisia syytöksiä, häntä tulee kohdella samalla tavoin, kuin hän itse aikoi kohdella toista. Hävittäkää paha keskuudestanne."


Koskenniemi kuvittelee, että Paavali, Pietari ja Jaakob olisivat kumonneet velvollisuuden noudattaa lakia, mikä osoittaa häneltä olennaista asian hallinnan puutetta. Itse asiassa he vaativat kaikkia kansoja noudattamaan lakia (esim. Apt. 10:34-35, Room. 2:9-13, Jaak. 2:9-24). 


Koskenniemi päättää artikkelinsa sanomalla, että kristittyjen on kuunneltava Jumalan ääntä, mutta pakanakristityjen ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Paavalin roomalaisille pakanoille osoittaman kirjeen mukaan Jumalan tahto on kirjoitettu Mooseksen lakiin, joten kukaan ei voi täyttää Taivaan Isän tahtoa, jos hän ei lakia noudata (Room. 2:18). Jos joku erehtyy uskomaan Koskenniemeä, hän ei täytä Taivaan Isän tahtoa, mikä estää häntä pelastumasta (Matt. 7:21-23).


Koskenniemi kirjoittaa näin:

"Kristityllä on velvollisuus kuunnella Jumalan ääntä – tässä luterilainen usko seuraa vaikkapa Roomalaiskirjeen kuudetta lukua – mutta Mooseksen lain säädöksiin pakanakristitty ei ole sidottu."

 

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.


Matt. 7:21, 23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon…    ..silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."


2. Moos. 20:6: "Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni."


Erkki Koskenniemi tekee Jumalan Sanan tyhjäksi samalla tavalla, mitä tekivät fariseukset. Vaikka hän on teologian tohtori, hänen kirjanoppineisuutensa on yhtä heikkoa tasoa kuin niillä fariseuksilla, joita Yeshua (Jeesus) ja Johannes Kastaja arvostelivat painavilla sanoilla. Näissäkin Markuksen evankeliumin jakeissa Yeshua vaati fariseuksia noudattamaan Mooseksen lakia, eikä tämäkään opetus ole lakannut olemasta voimassa (Matt. 5:17-20):


Mark. 7:6-13: "Hän vastasi heille: "Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä." Ja hän jatkoi: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi', te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista."


Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."


Kristus käski raamatunopettajia noudattamaan ja opettamaan lakia kadotustuomion uhalla


Yeshua (Jeesus) käski raamatunopettajia noudattamaan ja opettamaan Mooseksen lakia seurakunnalle. Käsky on universaali ja koskee kaikkia kansoja (Matt. 28:19-20). Yeshua varoitti raamattunopettajia kumoamasta laista pienintäkään kirjainta. Jos joku niin tekee, häntä kutsutaan Taivasten Valtakunnassa kaikkein pienimmäksi, mikä tarkoittaa tuomiota kadotukseen. Jos seurakunta ei noudata lakia heitä paremmin, niin hekään eivät pelastu. Yeshuan ankarat sanat on syytä ottaa vakavasti, koska tuomio tulee niiden mukaan myös jokaiselle suomalaiselle raamatunopettajalle (vert. Room. 2:12-13, 27).


Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."


Teologian tohtori Erkki Koskenniemi on lukuisissa kohdissa toiminut Yeshuan opetusta vastaan. Voimme esittää kysymyksen, miten hän voi enää pelastua? Vaikka Koskenniemi huutaisi kuinka paljon tahansa Martti Lutherin nimeä avuksi, se ei häntä pelasta. Jos joku uskoo Koskenniemen väärän opetuksen Mooseksen laista, on varmaa, ettei hän voi saada armoa Kristukselta eikä pelastua (Matt. 5:19-20, Hepr. 10:26-28). Tie Taivaaseen on kapea ja vain hyvin harva raamatunopettaja pääsee portista sisälle.


Ilm. 22:14-15 (2017): "Autuaat ne, jotka pitävät hänen käskynsä, että heillä olisi valta elämän puuhun ja valta käydä porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat, noidat, huorintekijät, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja tekevät valhetta."

 

Ps. 119:142, 151: "..sinun lakisi on totuus…   ..Sinun käskyissäsi on totuus."