keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

Jeesus Nasaretilaisen kirje Suomen seurakunnille pyhyydestä


Minä olen Pyhä.

Jos haluatte tulla luokseni Minun valtakuntaani, niin teidän tulee elää pyhää elämää. Taivaassa kaikki ovat pyhiä, eikä tänne pääse mikään epäpyhä. Tie taivaaseen on kapea ja sinne haluavan on kannettava oma ristinsä.

Elämän pyhittäminen vaatii sitä, että luovutte etsimästä elämäänne maallisesta mammonasta, vallasta, yleisön suosiosta ja vääristä uskonnoista sekä muusta taikauskosta. Vain Minä voin antaa teille kestävä onnen ja ikuisen elämän.

Pyhä elämä on sitä, että kuljette elämäänne eteenpäin Minun vierelläni, läheisessä suhteessa Isäänne Taivaassa. Se tarkoittaa sitä, että luotatte Minuun ja tottelette tarkasti Minua. Kurinalainen tottelevaisuus tarkoittaa sitä, että luovutte synnin tekemisestä. Minun armoni on suuri ja annan anteeksi kaikki syntinne, jos kadutte niitä edessäni ja lopetatte synnin tekemisen.

Pyhä elämä ei ole sellaista, että jatkatte synnin tekemistä armoni varassa. Silloin en anna armoa teille. Kuten kirjoitettu on niin, taivaaseen pääsee ne, jotka tekevät Taivaan Isän tahdon. Mutta jos erehdytte, niin voitte aina katua jokaista syntiä ja Minä annan anteeksi jokaiselle, joka katuu.

Matt. 7:21-23: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.' Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!' 

Pyhä elämä on jatkuvaa rukoilua kanssani. Minulle voi rukoilla kaikki asianne ja pidän erittäin paljon siitä, kun kuulen rukouksenne. Kuuntelen ne tarkasti. Olen niin iloinen aina, kun joku puhuu hengessä Minulle keskellä arjen askareita. Silloin annan teille ajatuksia siitä, mitä kannattaisi tehdä. Ei ole mitään sellaista tilannetta teidän elämässänne, että ette voisi muutaman sanan puhua minulle hengessä. Rukoilkaa päivittäin myös Isä meidän -rukous.

Olen asettanut pyhän ehtoollisen. Toivon, että osallistutte säännöllisesti seurakunnan kokouksiin ja nautitte yhdessä Pyhän ehtoollisen. Pyhä ehtoollinen lähentää Minun ja lasteni välistä suhdetta. Se antaa teille hetken aikaa hiljentyä ja tutkiskella syntejänne katuen. Ehtoollinen muistuttaa teitä siitä, miten paljon olen teitä rakastanut uhraamalle kivuliaasti ruumiini ja vereni teidän puolesta.

Pyhä elämä on sitä, että häpeilemättä tunnustaa uskonsa Minuun yleisön edessä. Pyhä elämä on sitä, että luottaa Pyhän Henkeni voimaan. Pyhä elämä saastuu, jos alatte vesittämään Minun Kirjani Sanaa tekemällä kompromisseja totuudesta pois aina silloin, kun yleinen mielipide vaatii jotain muuta. Minä olen Tie, Totuus ja Elämä sekä Rakkaus. Älkää alkako muuttamaan Minua eikä Minun Totuutta. 

Elämänsä pyhittänyt lapseni alkaa vähitellen oppia tuntemaan Minut. Jos jokin kohta Minun Kirjassani tuntuu epäselvältä, niin se avautuu kaikille niille, jotka tuntevat Minut, lukevat Minun Kirjaani ja pyytävät Minulta viisautta rukoilemalla. 

Minä olen intohimoinen Jumala. Kävelin vapaaehtoisesti ristille teidän takia. Sen takia vaadin myös teiltä paljon, mutta vain sen verran, mitä olen kullekin antanut. Riittää, että tosissanne teette parhaanne niin, minä autan teitä. En päästä teitä helpolla, mutta se on teille vain hyväksi. Kasvatte elämänne koettelemuksissa entistä kauniimmiksi kulta-aarteiksi taivaaseen. Kun pyhitätte elämänne niin, löydätte Minut.

Minun Huoneeni on Pyhä. Vanhan liiton aikana temppelissäni oli kaikkein pyhin. Uuden liiton aikana teidän ruumiinne on Minun temppelini. En ole koskaan halunnut kultaa enkä loistetta Minun huoneeseeni. Minulle riitti Vanhan liiton aikana telttakin. Minun huoneessa ei tarvita muuta kuin risti seinälle. Minun kulta-aarteet ovat ne hurskaat lapseni, jotka tulevat seurakunnan kokoukseen, opiskelevat Minun Kirjaani, ylistävät sekä kiittävä minua, katuvat syntejään ja osallistuvat Pyhälle ehtoolliselleni. 

Minun huoneessani järjestetään kuitenkin maksullisia konsertteja ja keskustelutilaisuuksia, joissa tunnetut ateistit tulevat väittelemään uskon kysymyksistä. Seurakunta järjestää verorahan himossa yökerho-messuja ja sen jälkeen nautitaan epäpyhästi ehtoollinen. Eräät seurakunnat sallivat jopa sen, että Minun Huoneen tiloja annetaan väärien uskontojen epäjumalanpalveluksen harjoittamiseen. Ekumenian ja rauhan nimessä kirkko tekee vakavaa syntiä ja syyllistyy itse epäjumalanpalvelukseen sekä Pyhyyteni loukkaamiseen. Minä vihaan kaikkea tätä.  

Pyhä elämä tarkoittaa sitä, että kunnioitatte Minua. Minä olen ainoa elävä Jumala. Minä olen mustasukkainen Jumala. Minun huoneeni on Pyhitetty ainoastaan Minun ja lapsieni välistä läheistä suhdetta varten. Minä puhdistin temppelin ruoskimalla kaupustelijat pois temppelistä, koska Huoneeni on Pyhä ja enkä sallinut sitä, että Pyhyyttäni loukataan.

Joh. 2:13-17: "Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: "Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!" Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: "Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut."

Tulen vielä puhdistamaan Minun Huoneeni täällä Suomessa ja teen sen tällä kertaa yliluonnollisella puhdistavalla voimallani, Pyhän Hengen tulella. Silloin otan viralta kelvottomat piispat, teologit sekä papit, jotka puhuvat valhetta ja myyvät rahan himossa eksyttäviä kirjojaan, kuten aikanaan erotin leeviläiset kelvottomat papit. Rakkaat lapseni, olkaa varuillanne, sillä kaikki piispat, teologit ja papit eivät puhu totta. Valehteleva virkapiispa ei teitä pelasta. Vain Minä pelastan teidät. Olette jokainen itse vastuussanne uskostanne ja etsikää sellainen seurakunta, jossa puhutaan totuutta.

Maailma on muuttunut pahaksi. Lapseni ovat kääntäneet selkänsä Minulle ja enää hyvin harva lapsistani uskoo ja luottaa Minuun. Monista seurakunnista on tullut huorakirkkoja, joissa kirkon johtajat puhuvat politiikkaa ja traditiota eivätkä Minun Kirjani Totuutta. Kirkoista on tullut paholaisen temmellyskenttä. 

Mutta nyt on tullut se aika, jolloin hyvä voittaa pahan. Nyt totuus erotetaan valheesta. Minä en hylkää teitä, koska niin paljon rakastan jokaista lastani. Turvautukaa Minun Kirjaani ja rukoukseen, niin johdatan teidät Totuuden ääreen ja Minun valtakuntaani.

Jehovah Sebaot lähtee nyt liikkeelle. Kuningasten Kuningas, Herrojen Herra astuu nyt ratsaille. Juudan Leijona on voittanut ja murtaa nyt seitsemän sinettiä.

Rakkain terveisin,

Minä Olen, Yeshua HaMashiach, Pyhistä Pyhin, Ylipappi, Juudan Leijona, Kuluttava Tuli, Isä Poika ja Pyhä Henki Tukholman profetia 28.5.1984, Herra sanoo suomalaisille: "..Mutta nyt, hyvinvoinnin, rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, te kirkkojenne etummaisina olevat, teidän tehtävänänne tuntuu olevan häväistä minun sanani.." (vertaa Mal. 2:1-9)

Mark. 11:15-17: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

Jer. 7:9-11: "Tällaisia ovat teidän tekonne: te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne! Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni: 'Me olemme turvassa!' Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra."

1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä."

3. Moos. 19:1-3, 37: "Herra sanoi Moosekselle: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...     ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

4. Moos. 15:40: "Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä."

Room. 6:19: "..Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät."

Jes. 4:4 (2017): "silloin kun Herra on pessyt pois Siionin tyttärien saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen Hengellä."

Jes. 4:4 (KJV): "When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the Spirit of judgment, and by the Spirit of burning."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Helluntaina apostolien päälle laskeutui tulisia kieliä ja he alkoivat julistaa Jumalan Sanaa eri kansojen kielillä. Miksi heidän päälle laskeutui tulisia kieliä? Raamattu ilmoittaa, että Jumalan Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus (Hepr. 1:3). Herra puhui Moosekselle palavasta pensaasta, josta sädehti Herran kirkkaus (valo). Herra puhui Siinainvuorelta tulen keskeltä Israelin kansalle. Jeesus (Yeshua) sanoi, että Hän lähettää Totuuden Hengen opetuslapsiinsa, joka ilmoittaa heille Hänen antamat sanat. Tämän vuoksi heidän päälleen laskeutui tulisia kieliä, jotta heidän suunsa julistaisi Jumalan Sanaa, joka tulee puhdistamaan kansoja (Ef. 5:26).

Hepr. 1:3: "Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla..."

2. Moos. 3:2-6: "Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli: "Menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi?" Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: "Mooses, Mooses!" Mooses vastasi: "Tässä olen." Herra sanoi: "Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Herra sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala." Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa."

5. Moos. 5:22: "Nämä sanat Herra puhui vuorella teille, koko Israelille, tulen ja synkkien pilvien keskeltä mahtavalla äänellä..."

Joh. 16:7-9, 12-14: "Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio...   ..Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

Apt. 2:2-6: "Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään."

Ef. 5:25-27: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä.

Joh. 15:3: "Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät."

 

Yeshua HaMashiach

Let´s praise the God of Israel
He´s the Bright and Morning Star
The Holy One of Israel 
My Srenght and My Song..

..O give thanks to The Lord
for His mercy endures forever..

..Yeshua HaMashiach, 
Jesus Christ is the Messiah

Yeshua HaMashiach
He´s the Roaring Lion of Judah
And He´s Holy
He is Lord..