maanantai 12. marraskuuta 2012

Jeesus Nasaretilaisen kirje 6.11.2012 Suomen ortodoksisen ja katolisen kirkon seurakuntalaisille


Jokainen luomani ihminen on minulle rakas lapsi. En halua, että kukaan teistä joutuu kadotukseen.

Olen rakkaus. En pysty sammuttamaan itsestäni rakkauttani. Rakkauteni on kuin suuri kivi, joka pitää maailman paikallaan.

Loin ihmisen itseäni varten. Annoin ihmiselle vapaan tahdon, koska olen rakkaus. Rakkauteni on palava, eikä se täyty, ellen saa rakastaa ja saa vastarakkautta. Rakkaus ei ole aitoa rakkautta, ellei ihminen vapaasta tahdosta rakasta Minua.

Ihminen voi myös valita itserakkauden. Ihminen on kautta aikojen halunnut itse päättää, millaisen jumalan hän haluaa ja silloin hän on alkanut tekemään itselleen toisia jumalia minun rinnalleni.


Lusifer halusi nousta rinnalleni ja heitin hänet langenneitten enkelien kanssa pois taivaasta. Mikael oli minulle uskollinen ja sen takia rakastan suuresti häntä sekä muita minulle uskollisia enkeleitäni.

Loin ihmisen omaksi kuvakseni. Loin ihmisen mieheksi ja naiseksi paratiisiin, jotta voisin kulkea heidän kanssaan. Halusin koetella, voinko luottaa ihmisen vapaaseen tahtoon. Aadam ja Eeva söivät väärästä puusta, vaikka olin kieltänyt heitä syömästä siitä. He epäilivät minun Sanaani ja hyväksyivät käärmeen valheen. Päätin poistaa Aadamin ja Eevan paratiisista. Ihmisen elämä on ollut sen jälkeen vaivaa ja hikeä.

Haluan koetella ketkä lapsistani pystyvät kulkemaan Minun kanssani, uskollisena Minulle ja Minua rakastaen. Haluan nähdä kuka lapsistani turvautuu Minuun, kuka etsii Minua, kuka kestää kiusaukset, kuka lankeaa saatanan valheisiin, kuka ymmärtää kaiken hyvän tulevan minulta, kuka valitsee pahan, maallisen mammonan ja haluaa kävellä elämäänsä ilman Minua.

Ihminen on minulle ainutlaatuinen luomus. Loin ihmisen omaksi kuvakseni. Koen ihmisen omaksi lapsekseni. Sen takia tulin maailmaan ihmisenä ja kuolin kivuliaasti ristillä, jotta lapsillani olisi pelastus pois kadotuksesta ja pääsy valtakuntaani Minun luokseni.

Elin ihmiselämän kaikkine vaivoineen. Jouduin opettelemaan ja osoittamaan uskollisuuteni Taivaan Isälleni. Tein tämän kaiken, jotta saisin itselleni sen palkinnon, mitä Taivaan Isä on Minulle luvannut, rakkaat lapseni luokseni taivaaseen morsiammekseni. Aloitin paratiisista ja päätän luomiseni paratiisiin.

Pyhä Henkeni suunnitteli ja rakensi alkioni neitsyt Marian kohtuun. Synnyin ihmisenä maailmaan. Tarvitsin äidin, Marian ja isän, Joosefin, jotka pitivät minusta huolta, kun olin pieni lapsi. Maria oli tavallinen nuori nainen, joka kasvatti minut aikuiseksi samalla tavalla, kuin äidit kasvatatte omat lapsenne.

Minä kuolin kivuliaasti ristillä ja sovitin verelläni ja ruumiillani teidän syntinne. Marialla ei ole ollut mitään osallisuutta tähän sovitustyöhöni. Olen itkenyt katkerasti, kun annatte osallisuuden Marialle ristinkuolemaani.

Apt. 4:10-12: "..niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

 
Jes.43:10-13: ".. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut, minä olen pelastanut, olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala, olen nyt ja aina. Kukaan ei voi väistää minun kättäni. Kuka voi tehdä tyhjäksi minun tekoni?"

Pyhä Henkeni on läsnä kaikkialla. Hän kuulee rukouksenne ja Hän tekee voimalliset tekoni. Minä Olen; Isä, Poika ja Pyhä Henki; olen yksi ja sama Jumala. Maria oli tavallinen nainen, joka on täällä taivaassa ja hän ei kuule teidän rukouksianne.

Lusifer halusi korottaa itsensä minun rinnalleni. Nyt saatana haluaa eksyttää teitä luulemaan, että Maria kuulee teidän rukouksenne. Kukaan pyhimys ei kuule teidän rukouksianne. Vain Minä kuulen ne. Olen itkenyt katkerasti, kun polvistutte Marian ikonin ja patsaan edessä, suutelette ikonia ja rukoilette Mariaa.

Älkää valehdelko itsellenne sellaista, etten pitäisi Maria kulttia ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa epäjumalanpalveluksena. En halua pelotella teitä, mutta Totuus on se, ettei Minun valtakuntaani pääse ne, jotka harjoittavat epäjumalanpalvelusta. Eikö tämä asia ole selvästi sanottu Minun Kirjassani?

1. Kor. 6:9-11: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Kun elätte yhteydessä Minuun, niin ette tarvitse mitään patsasta, ette edes sellaista patsasta, jossa olen Marian sylissä pienenä lapsena. Ette tarvitse mitään kuvaa ihmisestä. Minun huoneessa ei tarvita mitään muuta kuin risti, muistuttamassa teitä siitä, mitä miten paljon olen teitä rakastanut.

Oletteko niin lapsellisia luuloissanne, että tarvitsin pyhäinjäännöksiä siihen, että välitän teille armoani? Minä vihaan pyhäinjäännöksiä. On taikuutta ajatella, että henki tarttuisi esineeseen. Pyhimyksen sormi Minun huoneeni alttaripöydällä on turmion iljetys.

2. Moos. 20:3-6: "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni."

3. Moos. 19:31: "Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Millä oikeudella väitätte, että neitsyt Maria on kuningatar taivaassa? Mihin minä kuningatarta tarvitsen? Missä kohtaa Minun Kirjaani on selvästi sanottu sellaisesta?

Raamattu on Minun Kirjani. Sen sisältö on hyväksytty valtaistuinsalissani. Minkään kirkon traditio ei mene sen edelle. Raamatussa ei ole mitään sellaista piilokoodia, jonka vain pappi pystyy teille selittämään. Lukekaa Minun Kirjaani, niin opitte tuntemaan minut.

Viimeisenä päivänä olette kukin yksin minun kasvojeni edessä, kun tapaatte minut. Olette yksin vastuussa omasta elämästänne. Silloin teitä ei auta Maria, ei kukaan paavi, patriarkka tai pyhimys.

1. Piet. 4:17: " On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?"

Matt. 15:3-9: " Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne? Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'. Mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Sen, mitä sinun piti minulta saada, olen luvannut uhrilahjaksi', hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinnäissäännöillänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan. Te tekopyhät! Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi: -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä."

Minä yksin päätän sen, kuka pääsee taivaaseen ja kuka joutuu helvettiin. On röyhkeää, että kirkko julistaa ihmisen pyhimykseksi ja väittää, että pyhimys on taivaassa. Luuletteko, ettei yhtään pyhimystä, paavia tai patriarkkaa ole helvetissä?

Missä kohtaa Kirjassani on puhuttu kiirastulesta? Miksi minun tarvitsisi kiduttaa taivaaseen pelastuvia omia lapsiani, kun vereni on puhdistanut heidät synnittömiksi? Saatana haluaa pelotella teitä kiirastulella, jota ei ole olemassa.

Miksi pappinne määrää teille ripissänne sovitustöitä, kun vereni puhdistaa katuvan ihmisen synnin kokonaan? On itserakasta ajatella, että tekonne pelastaisi teidät. Vain minun vereni puhdistaa teidät synneistä. Rakkautenne ja kuuliaisuutenne Minulle saa teidät tekemään hyviä tekoja, mutta hyvät tekonne eivät sovita syntejä pois. Uskonne ja uskollisuutenne Minuun pelastaa teidät.

Millä oikeudella seurakunnassa kutsutte pappejanne isäksi? Ettekö ole lukeneet Minun Kirjaani?

Matt: 23:8-10: "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus"

Kirkkonne papit tunkevat itsensä teidän ja Minun väliini nikolaiittain tapaan. Pappinne korottavat itsensä Minun Kirjani Sanan yläpuolelle ja opettavat teille sellaisia asioita, joita ei ole Kirjassani. Suomalaiset olette oppinut ja lukutaitoinen kansa. Edellytän suomalaisilta sitä, että luette ahkerasti Kirjaani. Olette itse vastuussa siitä, että erotatte pappien valheet siitä, mitä Kirjassani lukee ja mitä ei lue.

Matt: 23:13 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät."

Minun ruumiini on yksi, on yksi Pelastaja, on yksi Minun Kirjani. Olen turhautuneena seurannut, kun kirkkokunnat taistelevat keskenään siitä, että kuka on kukko tunkiolla. On ylpeää väittää, että oma kirkko olisi synnitön ja tietäisi kaiken tai, että vain jonkin kirkkokunnan kautta voi pelastua.

Nöyrtykää edessäni ja tavoitelkaa ensin omaa pelastustanne. Minä tunnustan omaksi sen lapseni, joka täyttää Taivaan Isän tahdon. Pelastuksen ratkaisee vain se, mikä on lapseni suhde Minuun ja Minut löytää kuka tahansa Minun Kirjastani. Olen elävä ja voimallinen Jumala, joka avaan oven kaikille niille, jotka ahkerasti etsivät Totuutta minun Kirjani sivuilta.

Kuuntelen niin mielelläni jokaisen rukouksenne ja teen sen kasvojenne edessä. Rukoilkaa Isä meidän rukous päivittäin. Sen lisäksi avautukaa minulle Taivaan Isällenne kaikissa asioissanne. Ette tarvitse mitään rukouskirjaa. Henkeni johdattaa teidät silloin tielle totuuteen ja iankaikkiseen elämään.

Matt. 6:5-8: "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään."

Rakkaat lapseni, teille on puhunut

Jeesus Nasaretilainen, Yeshua HaMashiach, Juudan Leijona, Elohim, Tie Totuus ja Elämä


PS Kirjurin kommentti:

Tieteen Kuvalehti 13/2011 on julkaissut artikkelin "Raamattu pani viralta jumalattaret". Tämä artikkeli valottaa erinomaisesti miten paholainen on yrittänyt syöttää ihmisille puujumalattaria. Ihmisen synti on siinä, että ihminen haluaa itse päättää millainen hänen jumalansa on. Artikkelin lopussa käsitellään epäjumala neitsyt Mariaa, joka hahmona on lähes kopio egyptiläisten isis jumalattaresta.