tiistai 2. helmikuuta 2021

Tuomio alkaa Jumalan huoneesta


  • Martti Luther yritti uskonpuhdistusta, mutta siitä tuli epäonnistunut reformaatio
  • Luterilainen kirkko ja vapaan suunnan seurakunnat noudattavat edelleen monia roomalaisten pakanauskontojen tapoja
  • Raamattu opettaa uskovien upotuskasteesta, mitä ilman ei voi saada syntejään anteeksi
  • Luther hylkäsi anekaupan, mutta tilalle tuli kristinusko ilman lakia, mitä seuraa moni muukin vapaiden suuntien kirkkokunta
  • Luterilaisen kirkon johtaja ei ole Jumalan Sana vaan maailman ruhtinas
  • Suomalaiset seurakunnat ovat avanneet ovensa riivaajahengille
  • Herra on antanut kirjeen suomalaisille seurakunnille
Kukaan ei voi palvella kahta herraa

Aktiivisten uskovien kahvipöytäkeskusteluissa usein ihmetellään, miksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa, piispat ja muut julkisuudessa esiintyvät papit eivät puhu eivätkä toimi Raamatun opetuksen mukaisesti. Samanlaista sisäistä keskustelua käydään myös helluntaikirkossa ja muissa vapaiden suuntien seurakunnissa, joissa ollaan usein pettyneitä seurakunnan johtajien puheisiin ja tekoihin. Teologian professori Antti Laato on kertonut kirjassaan 'Kun nämä alkavat tapahtua' (v. 1991, s.15-16), miksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei noudata Raamatun opetusta: 

Turun tuomiokirkko (kuva)

"Keskeisenä teemana Raamatun eskatologiassa on lopunaikoina vallitseva yleinen laittomuus ja antikristillinen mieliala. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Jeesuksen omat opetukset (Matt. 24, Mark. 13 ja Luuk. 12), Ilmestyskirja ja Paavalin kirjeet (esim. 2. Tim. 3:1-5). Tällaisen sanoman esillä pitäminen on vaikeaa kansankirkossa, jonka ihanteena on saavuttaa niin paljon ihmisiä kuin mahdollista heidän omilla ehdoillaan. Tämä ihanne on historiallisesti tarkasteltuna sidoksissa kirkon keskeiseen yhteiskunnalliseen asemaan entisaikoina, jolloin kansalaisten oli pakko kuulua kirkkoon. Kuulumispakon lakkauttaminen ja yhteiskunnassa voimistunut antikristillinen henki ovat ajaneet kirkon siihen valittavaan tilanteeseen, että se on joutunut tekemään kompromisseja Raamatun sanan äärellä voidakseen edelleen miellyttää mahdollisimman monia ihmisiä. Kirkko tahtoo olla koko kansan kirkko, ja siksi sen on vaikea pitää esillä julistusta, jossa moni sen jäsenistä joutuu Raamatun sanan tuomitsemaksi...    ..Miksi Jumala kostaa ihmiselle heittämälle monet kadotukseen? Tämä on ahdistavaa; ei tätä kestä kuunnella!"

Maaherra Felix ja hänen juutalainen vaimonsa uskoivat Israelin Jumalaan ja tunsivat hyvin Raamatun. He olivat kiinnostuneita kuulemaan Yeshua HaMashiachasta (Jeesuksesta Kristuksesta). Kun Paavali opetti Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, erityisesti synneistä luopumisesta ja synnistä seuraavasta tuomiosta, Felix ei kärsinyt kuulla sellaista opetusta. Felixiä kiinnosti myös raha ja hän toivoi, että Paavali lahjoisi hänet päästäkseen pois vankilasta. Monia kristittyjä kiinnostaa, mitä he voivat saada Jeesukselta, mutta harvaa kiinnostaa se, mitä Jumala on käskenyt heidän tekevän.

Apt. 24:22, 24-26: "Felix, joka oli tarkoin perillä Herran tiestä...   ..Jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan, lähetti hakemaan Paavalia ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi: "Saat mennä. Kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa." Hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän tavan takaa haetti Paavalin luokseen ja keskusteli hänen kanssaan."

Matt. 13:40-42 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Kuten Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) opetti, kukaan ei voi palvella kahta herraa. Kirkon henkilökunnan maallinen hyvinvointi on riippuvainen kansan suosiosta ja verotuloista, joten kirkko on joutunut koko ajan tekemään valintoja, noudattaako se Jumalan käskyjä vai maallistuneen kansan yleistä mielipidettä, pyrkiikö se turvaamaan verotulonsa vai pysyykö se pyhyydessä tulonmenetyksistä huolimatta. Lähes aina kirkko valitsee rahan sekä kansansuosion ja on valmis sen vuoksi hylkäämään Jumalan käskyt.

Matt. 6:24: "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."

Herra on antanut kirjeen suomalaisille kristityille seurakunnille, joka on tämän artikkelin lopussa. Saamamme pyynnön mukaisesti olemme kirjoittaneet tähän yhteyteen myös artikkelin, mikä auttaa ymmärtämään profetiaa, jossa kehotetaan lähtemään pois Jumalan Sanalle uskottomista seurakunnista. Jokaisen tulee erota epäpyhistä ja saastaisista seurakunnista, etteivät he jäisi alttiiksi Jumalan lähettämille saastaisille hengille, millä Jumala rankaisee epäpyhiä ja saastaisia seurakuntia (vert. Hes. 44:23-24).

1. Piet. 4:17: "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta..."

Aam. 3:6-8: "Törähtääkö merkkitorvi kaupungissa ihmisten säikähtämättä? Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta Herran sitä aiheuttamatta? Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?" 

Tässä artikkelissa käsitellään, mistä lähtökohdista on luterilainen kirkko alkanut ja miten muut suomalaiset kirkkokunnat ovat saaneet vaikutteita Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Artikkeli antaa perusteet ymmärtää, miksi suomalaiset seurakunnat eivät ole seuranneet Jumalan Pojan opetusta, mutta ovat seuranneet maailman ruhtinaan tahtoa, joka on laittomuuden ihminen antikristus. 

Hes. 22:26: "Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta, eivätkä kantaneet huolta minun sapattini pyhittämisestä. Niin he häpäisivät minun pyhyyteni."

Hepr. 10:26-27: "Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat.

Seurakuntien epäpyhyys ja saastaisuus on kuin kutsuisi paikalle saastaiset henget. Jos kirkko avaa ovensa riivaajahengille, niin seurakunta saa sitä, mitä se tilaa. Paavali opettaessaan korinttilaisia pakanauskovia kehotti pysymään erossa saastaisesta, jotta Jumala ottaisi seurakunnan omakseen. Uuden testamentin mukaan saastaisuus ja epäpyhyys erottaa uskovan Kristuksesta (Hepr. 12:14; Ilm. 21:8 [1933/38]; 1. Piet. 1:14-19 ja 3. Moos. 19:1-4, 37).

2. Kor. 6:14-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias." (beliar on yksi paholaisen nimistä)

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Ilm. 21:8 (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Suurimmat kristityt kirkkokunnat Suomessa

Evankelis-luterilainen kirkko on Suomen suurin uskonnollinen yhdyskunta, jolla on enää 3,7 miljoonaa jäsentä ja suhteellinen osuus Suomen väestöstä on laskenut 67,6 %:iin (31.12.2020). Luterilaisen kirkon jäsenmäärä on ollut pitkään laskussa kahdesta syytä (Yle 29.4.2021). Kirkosta eroaa vuosittain noin 50.000 jäsentä. Kirkkoon kuuluvien osuus on pienimmillään 33-vuotiaissa, joista enää 51 % kuuluu kirkkoon ja osuus laskee koko ajan (tilasto). Sen lisäksi kastettavia lapsia on noin puolta vähemmän kuin kuolleita jäseniä (tilasto). Helsingissä kastetaan enää reilusti alla puolet syntyneistä vauvoista.

Voit suurentaa kuvaa klikkaamalla sitä

 

Kirkon jäsenkunta muodostuu lähes kokonaan maallistuneista tapakristityistä, jotka eivät todellisuudessa usko Jumalaan. Raamattuun uskovat kristityt ovat käytännössä jo eronneet luterilaisesta kirkosta ja siirtyneet muihin kirkkokuntiin. Kirkot ammottavat tyhjyyttään, koska messuissa käy nykyään vain hyvin pieni osa kirkon jäsenistä. Jäsenmäärän ja toiminnan lasku on aiheuttanut kirkolle talousvaikeuksia, mikä takia se on alkanut luopua vähässä käytössä olevista kiinteistöistään. 

Helsingin seurakunnat on asettanut tavoitteekseen luopua neljäsosasta kiinteistöistään vuoteen 2030 mennessä. Seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle tehty luopumisehdotus koskee muun muassa kuutta kirkkoa: Alppilan, Herttoniemen, Munkkiniemen, Oulunkylän, Pihlajamäen ja Tammisalon kirkkoja. Kaikkiaan listalla on kolmisenkymmentä tilaa, mukaan lukien nykyiset väistötilat ja kauppakeskustilat. Ehdotuksen mukaisista kiinteistöluopumisista aiheutuisi noin neljän miljoonan euron vuosisäästöt ylläpitokuluissa. Kyseisten kiinteistöjen korjauskulut olisivat varovaisen arvion mukaan noin 76 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä (HU 10.11.2021).

Kampin kappeli on erikoinen kirkkorakennus Helsingissä. Luterilainen kirkko sallii kaikkien uskontojen harjoittamisen kappelissa, vaikka Raamattu sen ehdottomasti kieltää. Kappelissa käy paljon turisteja ja joku voi kysyä kappelissa vierailevilta suomalaisilta heidän uskostaan. Muutamia vuosia sitten eräs suomalainen henkilö vastasi aasialaisille, että Raamatun Jumala on ainoa olemassa oleva Jumala maailmassa, minkä kuuli kappelin johtajana toiminut naispappi. Hän suuttui kuulemastaan ja ojensi henkilöä sanomalla, ettei tässä kappelissa saa sanoa, että Jeesus Kristus on ainoa Jumala ja käski henkilön heti poistua kappelista. Kirkkolain 1 ja 2 § mukaan evankelis-luterilaisen kirkon pitäisi noudattaa Raamattua, mutta tämä naispappi ei sitä tehnyt. Nyt saattaa olla niin, että kyseinen naispappi on irtisanottu, koska kirkon ovessa oleva tiedote kertoo seurakunnan irtisanoneen kappelin henkilökuntaa. Jos näin on, niin epäjumalanpalvelusta tehnyt naispappi sai, mitä ansaitsi.

Tiedote Kampin kappelin ovessa kaksi kuukautta kappelin sulkemisen jälkeen

 

Lestadiolaisuus on luterilaisuuden herätysliike, jolla on Suomessa jäseniä noin 100.000. He ovat yleensä myös luterilaisen kirkon jäseniä. Lestadiolaisuus on sisäisten erimielisyyksien takia jakaantunut moneen lahkoon. Luterilaisessa kirkossa on myös muita herätysliikkeitä kuten esim. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys SEKL. Herätysliikkeet ovat suhtautuneet kriittisesti luterilaisen kirkon liberalisoitumiseen mm. naispappeuteen.

Luterilaisesta kirkosta on erkaantunut vapaakirkko, jolla on noin 15.000 jäsentä. Vapaakirkko on käytännössä luterilaisuuden lahko, joka ei kuitenkaan hyväksy luterilaisen ja roomalaiskatolisen kirkko oppia, että vain vihitty pappi voi jakaa ehtoollisen.

Seuraavaksi suurin kristitty kirkkokunta on ortodoksinen kirkko, joka on kärsinyt myös jäsenmäärän laskusta ja siihen kuuluu enää noin 60.000 jäsentä (tiedote). Ortodoksinen kirkko on opillisesti lähellä roomalaiskatolista kirkkoa, jolla on Suomessa noin 15.000 jäsentä, joista moni on Suomeen muuttaneita katolisia maahanmuuttajia. Roomalaiskatolinen kirkko muutti kristinuskoa 300-luvulla tuomalla siihen suuria määriä roomalaisten pakanauskontojen oppeja, mitä kutsutaan myös klassiseksi kristinuskoksi. Kristinusko muuttui roomalaiskatolisen kirkon vuosina tuntuvasti, koska apostolisen alkuseurakunnan noudattama messiaaninen juutalaisuus (vuodet noin 30 jKr - 70 jKr) poikkeaa olennaisesti roomalaiskatolisesta kristinuskosta. Vaikka kummassakin suuntauksessa on sama Raamattu, niin roomalaiskatolinen kirkko noudattaa katekismusta ja kirkolliskokouspäätöksiään yli Raamatun (lisää artikkelissa). Klassinen kristinusko on pyrkinyt ylläpitämään kristillisen identiteetin tekemällä keinotekoisen aasinsillan roomalaisten oppien ja Paavalin kirjoitusten välille, joita se vääristelee (lisää artikkelissa).

2. Piet. 3:15-17: "..rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne." (jakeessa 17 sana 'jumalattomien' tarkoittaa rietasten eksymystä ja laittomuutta, mistä lisää artikkelissa)

Suomen helluntaiseurakuntiin kuuluu noin 45.000 jäsentä (SK 3.2.2017), joista osa on järjestynyt Suomen Helluntaikirkon alaisuuteen, mutta tässä hajanaisessa kentässä on paljon itsenäisiä pienseurakuntia sekä suurempia äärikarismaattisia liikkeitä, joita arvostellaan liikkeen sisällä harhaoppisuudesta ja vääristä profeetoista. Helluntailaisuus on syntynyt klassisen kristinuskon pohjalta. Suomalainen helluntailaisuus on saanut paljon vaikutteita luterilaisuudesta sekä amerikkalaisilta, ruotsalaisilta ja afrikkalaisilta televisiosaarnaajilta. 

Adventisteja on Suomessa noin 5000 jäsentä. He eivät hyväksy kirkon roomalaista lepopäivää sunnuntaita, vaan viettävät Raamatun opettamaa sapattia (perjantai-illasta lauantai-iltaan). Muilla kristityillä kirkkokunnilla kuten esim. metodisteilla, baptisteilla ja Raamattu puhuu -seurakunnalla on muutamia tuhansia jäseniä. Baptistit upotuskastavat vain uskovia, minkä takia he eivät hyväksy luterilaisen kirkon lapsikastetta.

Messiaanisia juutalaisia on muutamia pieniä seurakuntia, joissa käy muutamia kymmeniä ihmisiä. Messiaaniset ovat kristittyjä, joka on kristityistä seurakunnista kaikkein pienin ryhmä (Ilm. 3:8-11). He upotuskastavat vain uskonsa Jumalan Poikaan tunnustaneita. Heidän oppinsa poikkeaa olennaisesti kaikista edellä mainituista kristillisistä kirkkokunnista. Messiaaniset eivät noudata evankelis-luterilaisen kirkon päätöksiä eikä helluntailaisten seurakuntien tapoja vaan apostolisen alkuseurakunnan esimerkkiä. Tässä kristinuskon suuntauksessa oppi perustuu Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) opetukseen ja esimerkkiin. He tekevät, kuten Yeshuakin teki. Messiaaniset pyrkivät tietoisesti erottautumaan pois roomalaisista perinnäissäännöistä ja kirkolliskokousten päätöksistä, koska he katsovat niiden kumoavan laittomasti Raamatun käskyt.

Jehovan todistajat, mormonit, unitaarit ja juutalaiset eivät ole kristittyjä, vaikka he noudattavat joitain osia Raamatusta. Heidän oppinsa poikkeaa niin paljon evankeliumista, ettei heitä lasketa kuuluvaksi kristittyihin kirkkokuntiin. Heillä on usein myös sellaisia tunnustuskirjoja, joita he soveltavat yli Raamatun. Ortodoksijuutalaiset noudattavat kirjanoppineiden kirjoittamaa Talmudia (perinnäissäännöt) yli Vanhan testamentin kirjoitusten. Mormoneilla on oma tunnustuskirja Raamatun lisäksi, joka ei ole Jumalan Sanaa. Jehovan todistajien oppi Jumalan olemuksesta poikkeaa niin paljon Raamatun opetuksesta, ettei heillä on sitä Jeesusta, josta Raamattu ilmoittaa, vaan ihan oma versio Jeesuksesta (lisää artikkelissa).

Martti Luther yritti uskonpuhdistusta, mutta siitä tuli epäonnistunut reformaatio

Martti Luther tiedosti, ettei hänen kirkossa roomalaiskatolisessa kirkossa ole kaikki kunnossa. Hän ei hyväksynyt pyhimysten palvontaa ja epäili, että paavi saattaisi olla antikristus (Tiede 28.3.2017). Lokakuussa vuonna 1520 Luther oli jo varma asiasta. Luther kirjoitti Georg Spalatinille: "Olen jo paljon vapaampi päästyäni varmuuteen siitä, että paavi on antikristus ja osoittautunut selvästi saatanan asuinsijaksi." Lutherin mielestä roomalaiskatolisen kirkon tilanne sopi täydellisesti 2. Tessalonikalaiskirjeen ennustamaan laittomuuden mieheen.

Martti Luther

2 Tess. 2:3-4 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala."

Raamattu varoittaa, että antikristukset tulevat seurakunnan keskeltä. He ovat tekeytyneet kirkon miehiksi, mutta eivät todellisuudessa palvele Jumalaa. Antikristukset voivat kantaa ristiä kaulassa ja puhua jopa kauniisti Jeesuksesta Kristuksesta, mutta he opettavat sellaisia Raamatun vastaisia oppeja, joita noudattamalla menettää pelastuksensa.

1. Joh. 2:18-19: "Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin."

Luther tunnetaan uskonpuhdistajana, mutta sana reformaatio (muutos) kuvaa Lutherin vaikutusta paremmin. Luther ei luopunut kaikista roomalaiskatolisen kirkon opeista, jotka ovat tulleet kristinuskoon roomalaisista pakanuskonnoista. Luterilaisessa kirkossa on edelleen samat roomalaiset kirkolliset juhlat ja messun kaava muistuttaa suuresti roomalaiskatolisen kirkon messukaavaa. Ehtoollista ei nautita uskovien kesken kodeissa aterian osana kuten Yeshua (Jeesus) ja hänen opetuslapsensa sekä alkuseurakunta nauttivat ehtoollisen, vaan ehtoollisesta on tehty papin johtama kirkollinen rituaali roomalaiseen tapaan. Lepopäivä on siirretty lauantain sapatista sunnuntaiksi, koska roomalaisissa uskonnoissa sunnuntai oli auringonepäjumalan juhlapäivä (sun-day). Nämä opit ovat vallalla myös muissa protestanttisissa seurakunnissa kuten esim. helluntaiseurakunnissa ja vapaakirkoissa. Luterilaisessa kirkossa vauvojen kastaminenkin on kopioitu roomalaiskatolisesta kirkosta. Luterilaista kirkkoa voi kutsua hyvällä syyllä roomalaiskatolisen kirkon lahkoksi.

Luterilaisessa kirkossa on sama kasteoppi kuin roomalaiskatolisessa kirkossa

Alkuseurakunta ei kastanut vauvoja, vaan kuten Uusi testamentti opettaa, vain evankeliumin kuulleita ja siihen uskonsa tunnustaneita. Raamatussa mainitaan uskon tunnustamisen puutteen olevan este antaa kaste. Filippos kysyi hoviherralta, että uskooko hän, että Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Jumalan Poika. Koska hoviherra tunnusti uskonsa, niin Filippos sanoi, ettei nyt ole mitään estettä antaa sinulle kastetta. Sitä ennen Filippos oli opettanut hoviherralle evankeliumia, joten hoviherra oli oppinut sen ja tiesi, mihin uskoa. Raamatun mukaan kaste voidaan antaa vain niille, jotka ovat ottaneet vastaan evankeliumin ja uskoneet sen.

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apt. 2:41 (1933/38): "Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin..."

Apt. 8:35-38: "Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika." Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet."

Luterilainen kirkko ei noudata Uuden testamentin määräyksiä uskovien upotuskasteesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei lapsena saatu kaste ole Raamatun tarkoittama kaste, joten lapsena kastettu ei täytä Yeshuan (Jeesuksen) kastekäskyä ja ei sen takia saa syntejään anteeksi, vaikka olisi sanonut uskovansa Jeesukseen Kristukseen. Raamattu on asettanut uskovien upotuskasteen ehdoksi, että Herra Yeshua HaMashiach antaa synnit anteeksi.

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Apt. 22:16: "Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois.'"

Voiko epäpätevän kasteen korjata ottamalla raamatullisen uskovien upotuskasteen? Tietenkin voi. Sille ei ole mitään estettä. Vauvana saatu kaste ei ole edes kaste, joten uskovana saatu upotuskaste on joka tapauksessa ensimmäinen kaste. Väärällä nimellä annettu kaste voidaan korjata ottamalla uuden liiton upotuskaste oikealla nimellä (Apt. 19:1-5).

Yeshua HaMashiach vahvisti, että Johannes Kastajan antama kaste syntien anteeksisaamseksi oli Taivaasta (Matt. 21:25, Mark. 1:4). Johanneksen kaste oli Vanhan liiton kaste, joka ei kuitenkaan ole enää pätevä kaste uuden liiton aikana. Uuden liiton kaste on muuten sama uskovien upotuskaste kuin Johanneksen kaste mutta sillä erolla, että se otetaan Herran Yeshua HaMashiachin nimeen. Kun Paavali tapasi Johanneksen kasteen saaneita, niin hän kehotti heitä menemään ottamaan sellainen uuden liiton kaste, josta itse Johannes Kastajakin on myös antanut määräyksen. Kun Pietari oli Corneliuksen perheessä, niin he saivat Pyhän Hengen kasteen. Henkikaste ei kuitenkaan korvaa upotuskastetta syntien anteeksisaamiseksi, joten Pietari käski heidän ottaa myös upotuskaste vedessä.

Apt. 19:1-5: "Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä: "Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?" "Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä", nämä vastasivat. "Millä kasteella teidät sitten on kastettu?" kysyi Paavali. He vastasivat: "Johanneksen kasteella." Silloin Paavali sanoi: "Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen." Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen,"

Apt. 10:47-48: "Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen..."

Raamatussa on lukuisia kohtia, jossa käsketään ottamaan kaste Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) nimeen, joka on ainoa nimi, joka pelastaa (Luuk. 24:47; Apt. 2:38, 4:10-12). Raamatussa on vain yksi kohta, jossa tästä säännöstä poiketaan puhumalla kasteesta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, mihin on luonnollinen selitys. Uskovien upotuskastetta ja nimikysymystä käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'.

1. Kor. 6:11: "Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Luuk. 24:46-47 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Heprean kielessä nimeä tarkoittava sana 'shem' merkitsee myös mainetta (vert. 1. Sam. 25:25). Nimet kertovat, millainen Luojamme on ja mikä on Hänen luontonsa. Kreikassa sana 'nimeen' on ilmaistu sanalla 'onoma', joka tarkoittaa 'nimi', 'arvovalta', 'luonne'. 'Onoma' tarkoittaa tavanomaisen nimen ohella kaikkea, mitä nimen kattama persoona on: ajatukset, tunteet, arvovallan, kiinnostuksen, opetukset, käskyt, ainutlaatuisuuden, teot jne. (sanakirja). Sanamuoto "Yeshuan nimeen" tarkoittaa uskomista Yeshuan antamaan esimerkkiin, opetukseen, pelastustyöhön ja muihin tekoihin, minkä mukaan itsekin myös toimii.

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Matt. 18:5, 20: "Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut...   ..Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."

1. Joh. 2:3-6: "Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Jumalan Pojan alkuperäinen nimi on Yeshua. Sen nimen enkeli ilmoitti Joosefille ja Marialle. Kun Raamattua on käännetty ulkomaisille kielille, niin heprealainen nimi Yeshua on muutettu kreikankielisen Vanhan testamentin käännösmallin mukaan Jeesukseksi. Sana Yeshua on kuitenkin alkuperäinen Jumalan Pojan nimi, jonka suomenkielinen merkitys kertoo, kenestä on kyse. Yeshua tulee sanoista Jehovah, joka merkitsee Herra (Minä Olen), ja yasha, joka merkitsee pelastaa tai pelastaja. Yeshua on Jehovah, joka pelastaa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Johannes Kastaja todisti: Jumalan Poika on Jehovah'. Heprealainen ymmärtää nimen merkityksessä Minä Olen Pelastaja. Tämän vuoksi ei ole se ja sama, mihin nimeen kasteen ottaa, koska Yeshua HaMashiach on ainoa Herran nimi, joka voi pelastaa. Jumalan nimiä käsitellään lähemmin artikkelissa: 'Kutsu Luojaasi Hänen nimellään'.

Matt. 1:24: "Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

Apt. 4:10-12: "..se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi.Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla."

Suurin osa suomalaisista ei ole saanut ollenkaan Yeshuan (Jeesuksen) vaatimaa uskovien upotuskastetta, koska vauvalle annettu kaste ei vastaa Yeshuan käskyn mukaista uskovien upotuskastetta. Osa suomalaisista on saanut väärän kasteen, joka ei myöskään kelpaa Jumalalle (lisää artikkelissa). Nyt on mahdollisuus tehdä parannus tästä asiasta sekä muistakin synneistä ja syntyä uudesti elämään vanhurskasta elämää Kristuksessa (lisää artikkelissa).

Joh. 3:5: "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan."

Room. 6:4: "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista."

Room. 8:13: "Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Raamattu opettaa, että monet huorat ja kansaa riistäneet korruptoituneet virkamiehet (publikaanit) tekivät parannuksen ja ottivat Johannekselta upotuskasteen. Kirjanoppineet eivät hyväksyneet kamelinkarvassa kulkeneen Johanneksen vaatimusta ottaa upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi (Apt. 2:38, 22:16), joten parannuksen tehneet huorat ja publikaanit menivät heidän ohi Taivaaseen. Toistuuko tämä opetus uudelleen? Pitääkö luterilaisen kirkon papisto jääräpäisesti kiinni roomalaiskatolisen kirkon kasteopista eikä kuuntele ketään Johannesta, jolloin monesta ensimmäisestä tulee viimeinen ja viimeisistä ensimmäinen (lisää artikkelissa).

Matt. 21:23, 31-32: "Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia... ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."

Luuk. 7:29-30: "Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta."

Luther pettyi kirkon anekauppaan, mutta hänen vaihtoehtonsa meni toiseen äärilaitaan

Martti Lutherin ehkä suurin pettymys roomalaiskatoliseen kirkkoon oli se, että kirkko myi syntien anteeksiantoa rahaa vastaan. Ostamalla määrätyn hintaisen aneen sai synnit anteeksi. Tämän pettymyksen vastareaktiona Luther määritteli oppinsa yksin armosta, yksin uskosta (sola fide, sola gratia). Se meni anekauppaan verrattuna toiseen äärilaitaan. Lutherin mukaan ihmisen teoilla ei olisi mitään merkitystä, koska tunnustamalla uskonsa saisi aina kaikki mahdolliset synnit anteeksi. Evankeliumi puhuu paljon Jumalan suuresta armosta, jonka saa lahjaksi, mutta se ei ei pidä paikkansa, etteikö lahjan saamiseen olisi ehtoja.

Martti Luther oli älykäs ja korkeasti oppinut teologian professori, joten hän tunsi kirjoitukset tarkkaan. Hän huomasi, ettei hänen oppinsa ole Raamatun mukainen. Luther ei suinkaan lähtenyt korjaamaan omaa oppiaan, vaan otti Uuden testamentin kirjan oman arvostelunsa kohteeksi, koska monet kohdat siitä kumoavat Lutherin yksin armosta, yksin uskosta opin, joista yksi on Jaak. 2:24. 

Jaak. 2:24: "Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella."

Luther vaati Jaakobin kirjettä, Juudaksen kirjettä, Heprealaiskirjettä ja Ilmestyskirjaa poistettavaksi Raamatusta, mutta hänen kannattajansa eivät suostuneen siihen, joten Luther siirsi ne oman Raamatunkäännöksensä loppuun liitteiksi. Erityisen vihan kohteena oli Jaakobin kirje, jonka Luther olisi heittänyt pappien koulusta ulos ja polttanut kamiinassa.

Meidän tulisi heittää Jaakobin kirje ulos tästä koulusta [Wittenbergistä], sillä siitä ei ole paljon mihinkään. Siinä ei ole tavuakaan Kristuksesta. Se ei kertaakaan mainitse Kristusta, paitsi alussa. Uskon, että sen kirjoitti joku juutalainen, joka todennäköisesti kuuli kristityistä mutta ei koskaan tavannut yhtään. Kun hän kuuli, että kristityt painottavat suuresti uskoa Kristukseen, hän ajatteli: ’Hetki pieni! Vastustan heitä ja kehotan pelkkiin tekoihin.’ Näin hän teki.. ..Hän esittää vertauksen: ’Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.’ Voi Maria, Jumalan äiti! Mikä kauhea vertaus!” (LW 54, 424-425, lisää artikkelissa)

Raamattu ei ole sisäisesti ristiriitainen kirja. Luther ei pystynyt ymmärtämään Jaakobin ja Paavalin kirjoitusten alkuperäistä tarkoitusta ja sitä etteivät ne ole ollenkaan toistensa kanssa ristiriidassa, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Usko ilman tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa'. Luther teki karkean virheen arvostellessaan Jaakobin kirjettä, koska se on Jumalan Sanaa. Lutherin omat kirjoitukset oireilevat, ettei Lutherin toiminta ollut Jumalasta. Pyhästä Hengestä täyttynyt noudattaa Raamatun opetusta, mutta antikristukset arvostelevat Jumalan Sanaa.

Hänen oppinsa ei ollut muidenkaan Uuden testamentin kirjoitusten kanssa linjassa, joten hän ei hyväksynyt mm. Ilmestyskirjaa. Luther kirjoituksessaan 'Ilmestyskirjan esipuhe (v. 1522)' kirjoittaa, ettei usko Ilmestyskirjan olevan apostolinen eikä profeetallinen. Luther myös kirjoitti, ettei hänen henkensä voi yhtyä Ilmestyskirjaan. Tämä onkin jo sitten niin vakavaa syntiä, että siitä menettää pelastuksensa, koska Ilmestyskirjan mitätöinnistä tai väärentämisestä on säädetty kadotustuomio (Ilm. 22:18-19). Tämä yksittäinen synti estää Martti Lutherin pelastumisen, mikä voidaan yksiselitteisesti johtaa suoraan Raamatun ilmoituksesta (Matt. 16:19, Joh. 20:21-23).

Vapaan suunnan seurakunnat omaksuivat opin uskonnosta ilman lakia

Lutherin kirjoitusten rohkaisemana hänen opetuslapsensa Johann Agricola väitti, ettei uskonnon harjoittamisessa tarvita lakia ollenkaan. Saksassa talonpojat innostuivat Lutherin opeista niin, etteivät he halunneet enää mm. maksaa veroja esivallalle. Ruhtinaat ja maanomistajat kukistivat verisesti talonpoikaiskapinan vuosina 1524-1525. Luther kääntyi maanomistajien taakse, koska hän ymmärsi, ettei uskovat voi toimia ilman lakia (asiasta lisää). Siitä huolimatta nykyajan luterilaiset kirkot ovat omaksuneet Agricolan opin kristinuskosta ilman lakia, mikä on vallalla monissa muissakin protestanttisissa kirkoissa kuten esim. helluntaiseurakunnissa ja vapaakirkossa. Tämä oppi on kuitenkin ristiriidassa Uuden testamentin evankeliumin kanssa, koska Yeshuan ja Paavalin sanojen mukaan laki on voimassa myös uuden liiton aikana, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:12-13: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Kristinusko ilman lakia tunnetaan myös nimeltä antinomismi Se tulee laittomuutta tarkoittavasta kreikkalaisesta sanasta anomia, joka muodostuu sanoista 'a' (vastaan) ja 'nomos' (laki). Raamatun mukaan antinomismi on antikristuksen oppi (Dan 7:25, Matt. 7:21-23, 2. Tess. 2:2-12). Oppi vastustaa Raamatun lakia pyrkien tuomaan sen tilalle muun opin. Tämä on jo tapahtunut roomalaiskatolisen kirkon aikana, mutta luterilaisessa kirkossa ja muissa vapaan suunnan seurakunnissa se on saanut toisen muodon, joka on uskonto ilman lakia.

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain..."

Laittomuuden ihminen on antikristus

2. Tess. 2:3, 9-12 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi...   ..tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Hoos. 4:4, 5-6, 7, 9: "Sinua, pappi, minä syytän...   ..Sinä saatat kansasi tuhoon. Näin tuhoutuu minun kansani, sillä kukaan ei tunne minua. Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut, et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain...  ..Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan, sitä mukaa kuin heidän joukkonsa kasvoi. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi...   ..Mutta lopulta kansan käy niin kuin papinkin. Minä rankaisen kansaa sen pahoista teoista, käännän sen teot sitä itseään vastaan."

Matt. 7:23 (1933/38): "Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Antinomistit pyrkivät luomaan sellaisen harhakuvitelman, että usko ei riipu teoista, uskoa voi olla ilman tekoja ja kristinusko on uskonto ilman lakia. Jos tämä olisi oikeasti totta, niin sen mukaan paholainen ja hänen enkelinsä saisivat syntinsä anteeksi ja pelastuisivat, koska Raamatun mukaan paholainen uskoo Jumalaan ja vieläpä pelkää Häntä (Matt. 8:29, Mark. 1:24, Jaak. 2:19). Paholainen eikä hänen enkelinsä saa syntejään anteeksi, eivätkä he uskostaan huolimatta pelastu (Ilm. 20:10-15).

Uuden testamentin opetus on tässä asiassa selvä. Ei ole uskoa, jos ei osoita uskoaan lain teoilla. Usko ilman lain tekoja on hyödytön, koska sellainen usko ei kelpaa Jumalalle. Uskomiseen liittyy keskeisesti parannuksen tekeminen ja Herran käskyjen noudattaminen, joten jos ne puuttuvat, niin uskokin on kuollut (Apt. 2:28, 3:19-20, 17:30-31).

Jaak. 2:18-20: "Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

Yeshua (Jeesus) sanoi, jos haluaa iankaikkisen elämän, niin noudata lain käskyjä. Tämän vuoksi uskoa ei ole ilman tekoja, eikä ole edes kristinuskoa ilman velvollisuutta noudattaa lakia. Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Usko ilman tekoja on kuin kuollut ruumis haudassa'.

Matt. 19:16-17: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."

Martti Luther meni laittomuudessaan aivan ääripäähän kastekysymyksen kohdalla. Luterilaiset uskovat, että vauva saa varman pelastuksen kasteessa huolimatta hänen myöhemmistä teoista, koska pelastus on Jumalan teko ja vapaa lahja. Tämä kasteoppi kumoutuu Yeshuan (Jeesuksen) sanoilla: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon." (Matt. 7:21).

Reformaation aikana nousi myös uskonnollisia liikkeitä, jotka halusivat luopua vauvojen kastamisesta. He upotuskastoivat ne, jotka olivat löytäneet omakohtaisen uskon, vaikka he olisivat saaneet vauvana kasteen. Luther piti uskovien kastamista hyvin vahingollisena, koska se tuhosi vauvan saaman kasteen armovälineluonteen (lähde: Olli-Pekka Vaino, Luther, 2016, s. 168). Uskovien upotuskaste perustuu kastettavan omaan uskontunnustukseen ja omaan pyyntöön tulla upotuskastetuksi. Se on Lutherin mielestä ihmisen oma teko, mitä hän ei hyväksynyt, koska pelastus tulee Jumalalta lahjana ilman ihmisen tekoja. Lutherilla menee puurot ja vellit sekaisin, eikä hän ole looginen tässä asiassa. Jos papin antama kaste vauvalle antaa pelastuksen, kun taas kuollut kastamaton vauva joutuisi helvettiin, niin silloin kastetun vauvan pelastus perustuisi papin tekoon eikä Jumalan tekoon. Lutherin ajatuksissa oli vielä roomalaiskatolilaisuutta hänen luullessaan, että papin suorittama sakramentti vaikuttaisi vauvan pelastukseen hänen uskostaan ja teoistaan huolimatta, mikä ei pidä paikkansa. Kastetta ei anneta, vaan upotuskaste otetaan (Apt. 2:38, 19:5). Raamattu opettaa, ettei kastetta anneta sellaiselle, joka ei pysty tunnustamaan Yeshua HaMashiachia Jumalan Pojaksi (Apt. 8:36-38), mikä edellyttää, että on ensin kuullut ja uskonut evankeliumin (Mark. 16:15-16). Upotuskaste tulee pyytää vapaasta omasta tahdosta Herran Yeshua HaMashiachin nimeen syntien anteeksisaamiseksi (Apt. 2:38, 22:16).

Ilmestyskirjassa Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) arvostelee alkuseurakuntia, että heidän keskuudessa hyväksytään Nikolaiittojen oppia, jonka mukaan evankeliumin tuoma vapaus antaa oikeuden rikkoa Raamatun lakia vapaasti, mikä on antinomismia. Yeshua sanoi, että hän inhoaa sitä. Hän antoi niille kiitoksen, jotka ovat ymmärtäneet nikolaiitat vääriksi opettajiksi, mutta antoi nuhteet sen hyväksyville. Nikolaiittojen oppia verrataan Bileamin tekohin. Vieraat kansat maksoivat profeetta Bileamille, jotta hän saisi Israelin kansan rikkomaan Mooseksen lakia vastaan. Bileam pyrki saamaan Israelin kansan harjoittamaan epäjumalanpalvelusta väärien jumalien hyväksi ja harjoittamaan haureutta, jotta se saisi Israelin kansan kirouksen alaiseksi. Yeshua (Jeesus) mainitsee myös väärän naisprofeetan Iisebelin, joka teki samaa kuin Bileam. Kun nykyajan papit opettavat antinomismia, se yllyttää seurakuntaa elämään laista välittämättä, jolloin seurakunta joutuu eroon Kristuksesta. Tästä teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

Ilm. 2:14-15: "Mutta kaikkea en sinussa hyväksy: Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. Heitä on sinunkin luonasi, noita jotka seuraavat nikolaiittojen opetusta.

2. Piet. 2:14-15: "..He viekoittelevat ihmisiä, jotka eivät vielä ole varmalla pohjalla, ja ahneudessa he ovat mestareita. Nuo kirotut! Suoralta tieltä poikettuaan he ovat eksyneet ja lähteneet samalle tielle kuin Bileam, Beorin poika, joka mieltyi petoksesta tarjottuun palkkaan"

Ilm. 2:20-23 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan."

Yeshua sanoi laittomuuden tekijöille, että hän tulee lyömään seurakuntaa suunsa miekalla. Miekka on Jumalan Sanan vertauskuva. Jumalan Pojan tullessa maan päälle, Hänen suustaan tulee tulta, joka surmaa ne, jotka eivät ole tehneet parannusta laittomuuksistaan (2. Tess. 2:7-8, Jes. 66:15-17).

Ilm. 2:16, 21-23 (1933/38): "Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla...    ..Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan."

Jes. 66:15-17: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra."

Juudaksen kirje vertaa antinomisteja Bileamiin ja Korahiin. Kun Bileam saamansa palkan vuoksi yritti saada Israelin kansan rikkomaan Mooseksen lakia vastaan, niin Korah yritti syrjäyttää Jumalan kansan johtajaksi asettaman Mooseksen, jonka välittämästä Jumalan Sanasta on tullut laki. Antinomistit vastustavat Moosesta, koska he vastustavat lakia. Jannes ja Jambres olivat faaraon taikureita, jotka vastustivat Moosesta. Verraten tähän asiaan Paavali opettaa, että Mooseksen vastustaminen on sellainen kristinusko muoto, joka ei ole totuus eikä se kelpaa Jumalalle.

2. Tim. 3:1-8: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton."

4. Moos. 16:1-3, 26-33: "Leeviläinen Korah, Kehatin pojan Jisharin poika, sekä Ruubenin heimoon kuuluvat Datan ja Abiram, Eliabin pojat, ja On, Peletin poika, asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen kaksisataaviisikymmentä arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten, kansankokouksen jäsenten joukosta. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat: "Jo riittää! Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä, ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle?"...   ..Mooses sanoi kansalle: "Siirtykää pois näiden jumalattomien miesten telttojen lähistöltä älkääkä koskeko mihinkään heille kuuluvaan. Muuten tuhoudutte heidän syntiensä tähden." Niin israelilaiset siirtyivät pois Korahin, Datanin ja Abiramin telttojen lähettyviltä. Datan ja Abiram olivat astuneet ulos ja jääneet perhekuntineen telttojensa eteen. Mooses sanoi: "Siitä, mitä nyt tapahtuu, te näette, että Herra on minut lähettänyt ja että kaiken, minkä teen, teen Herran käskystä enkä omasta tahdostani. Jos nuo kuolevat tavalliseen tapaan ja saavat saman kohtalon kuin muutkin ihmiset, niin Herra ei ole minua lähettänyt. Mutta jos Herra tekee jotakin tavatonta, niin että maa aukaisee kitansa ja nielee heidät ja kaiken heille kuuluvan ja he vajoavat elävältä tuonelaan, silloin tiedätte, että nämä miehet ovat halveksineet Herraa." Tuskin hän oli saanut tämän sanotuksi, kun maa repesi heidän allaan, avasi kitansa ja nieli heidät kaikki telttoineen päivineen, samoin Korahin, hänen väkensä ja omaisuutensa. Näin he vaipuivat kaikkineen elävältä tuonelaan; maa sulkeutui heidän jälkeensä, ja he katosivat Israelin kansan keskeltä."

Juudaksen kirje kertoo, että seurakuntaan on luikerrellut (käärmeitä), jotka kääntävät Jumalan Pojan armon riettaudeksi. He sanovat uskovansa Jeesukseen, mutta pahoilla teoillaan kieltävät Hänet. He väärinkäyttävät Jumalan Pojan armoa, mikä on sama asia, kuin kieltäisi Herran Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen, Tit. 1:16, Hepr. 10:26-27). He ovat seurakunnan paimenia (saarnaajia, pappeja), jotka ovat tehneet seurakunnasta vain heidän elättäjänsä, jonka antamia ruokia he mässäilevät. He ovat juuriltaan repäistyjä puita, jotka eivät perusta opetustaan Jumalan Sanaan. He ovat kahdesti kuolleita, mikä tarkoittaa sitä, että uskoon tullessa he ovat saaneet syntinsä anteeksi uskovien upotuskasteessa, jolloin heidän hengellisesti kuollut (syntinen) elämänsä virkosi eloon, mutta koska he eivät pysyneet parannuksessa, niin heidän syntinsä ovat kuolettaneet heidän elämänsä uudestaan ja tehnyt heistä helvetin tulen omia.

Juud. 1:4, 12-13: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen...    ..Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys."

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää."

Antinomismi estää Jeesukseen Kristukseen uskovan pelastuksen. Tämä johtuu siitä, ettei Jumala hyväksy kenenkään uskoa, jos ei ole tehnyt parannusta lain rikkomisesta uskossa Jumalan Poikaan. Antinomismi on väärä evankeliumi, joka perustuu laittomuuden ihmisen harhaoppeihin. Pahat henget uskovat Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin ja myös pelkäävät Jumalaa. Miksi pahat henget eivät uskonsa vuoksi pelastu? Sen takia, etteivät he noudattaneet Jumalan lakia. Vaikka maailman ruhtinas paholainen oli korkeassa asemassa, niin hän on tottelemattomuutensa vuoksi menettänyt pelastuksensa.

Apt. 3:19-20 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen." 

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room. 6:16: "Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

Hepr. 10:26-28: "Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan..."

Jaak. 2:9, 18-20, 26: "Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi...    ..Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?..    ..Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Natsi-Saksa käytti holokaustissa hyväksi Lutherin kirjoituksia

Lutherin meni laittomuuden harhaoppiensa kanssa hyvinkin pitkälle. Luther kirjoitti kirjeessään Melanchthonille, että: "Jumala ei pelasta ihmisiä, jotka vain kuvittelevat olevansa syntisiä. Ole syntinen ja tee rohkeasti syntiä...   ..Mutta mikään synti ei erota meitä Karitsasta, ei vaikka tekisimme aviorikoksen ja murhan tuhannesti päivässä." (Letter to Philipp Melanchthon, August 1, 1521, LW 48:282). Kukaan Kristuksessa oleva ei kehota tekemään rohkeasti syntiä, koska sellainen on täysin Raamatun vastaista opetusta (1. Joh. 3:9-10). Tämän lisäksi Luther kirjoitti hyvin antisemitistisiä kirjoja juutalaisia vastaan. Natsi-Saksa käytti Lutherin kirjoituksia hyväkseen juutalaisvastaisessa propagandassa ja myös oikeuttaakseen holokaustin.

1. Joh. 3:9-10: "Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään."

Tuhat huorintekoa ja laitonta murhaa päivässä kyllä erottavat uskovan Kristuksesta. Joka tekee tahallaan syntiä tultuaan tietämään totuuden, niin hänellä ei ole enää Kristuksen uhria syntiensä sovitukseksi (1. Kor. 6:9-10, Hep. 10:26-28). Jos teemme tahallaan vakavia syntejä uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen), se on Yeshuan Golgatan sovintoveren halventamista.

1. Piet. 1:14-19: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä." (vert. 3. Moos. 19:1-4, 37)

Vaikka Martti Luther puhui paljon Jumalan armosta, niin hän ei elänyt itse kuten opetti. Hän oli juutalaisia kohtaa armoton antisemitisti. Luther julkaisi vuonna 1543 kirjan 'Juutalaisista ja heidän valheistaan', jossa hän vaati juutalaisten kotien, koulujen ja synagogien tuhoamista. Luther halusi ajaa juutalaiset Saksasta pois. Luther kirjoittaa kiihkon vallassa juutalaisia vastaan näin: "Toiseksi, että heidän talonsakin samalla tavalla rikkirevittäköön ja hävitettäköön, sillä niissäkin he harjoittavat samaa, mitä he kouluissaan harjoittavat. Sen sijaan heidän annettakoon asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalaisten, jotta he tietäisivät, etteivät he ole herroja maassamme, kuten he kerskailevat, vaan ainoastaan vankeja maanpaossa, kuten he lakkaamatta Jumalan edessä meistä parkumalla huutavat ja valittavat...    ..Sitä se on, mitä minä edellä olen sanonut, ettei kristityllä paitsi perkelettä ole mitään myrkyllisempää, katkerampaa vihollista kuin juutalainen, emmekä me kuitenkaan tee kenellekään niin paljon hyvää emmekä kenenkään taholta siedä niin paljon pahaa kuin juuri näiden ilkeiden perkeleen lapsien ja kyykäärmeensikiöiden taholta."  

Kun natsit nousivat valtaan Saksassa vuonna 1933, silloin oli 450. juhlavuosi Lutherin syntymästä. Natsien kokouksissa juhlistettiin Lutherin merkkivuotta näyttävästi ja hänen kirjoituksia käytettiin hyväksi holokaustissa. Kun juutalaisten synagogia, kauppoja ja koteja alettiin hävittämään, natsit sanoivat, että Luther käski niin tekemään.

Kun natsi-Saksa poisti juutalaisilta kansalaisoikeudet 15.9.1935 (Nürnbergin lait), heidän olisi pitänyt vihdoin jo ymmärtää palata takaisin Israeliin vaikka tyhjin käsin. Juutalaisten paluumuutto Israeliin oli tullut mahdolliseksi jo 1920-luvulla, kun Iso-Britannia valloitti Israelin turkkilaisilta (ottomaaneilta) pois. Mutta juutalaiset eivät halunneet jättää Babylonian maallisia mukavuuksia, joten he jäivät natsi-Saksaan, josta tuli heille surmanloukku. Vain noin 250.000 juutalaista muutti Israeliin viimeisen kymmen vuoden aikana ennen toisen maailmansodan alkamista ja he pelastuivat holokaustilta. Eurooppaan jääneistä juutalaisista sai holokaustissa surmansa noin kuusi miljoonaa ihmistä.

Babylon Berlin 1920-luvulla
Ei ole sattumaa, että sellainenkin televisiosarja on tehty kuin Babylon Berlin, joka kertoo mm., miten berliiniläiset nautiskelivat yöelämästä, runsaasta alkoholista, huumeista ja porttoista. Berliiniä on luonnehdittu Euroopan syntisimmäksi metropoliksi 1920-luvulla. Juutalaiset halusivat pikemmin elää maallisessa saastassa, kuin palata takaisin kotimaahansa, joka piti jälleenrakentaa tyhjästä. Heidän esi-isänsä Abraham totteli Jumalaa ja jätti mukavat talot Babylonian (Kaldean) Urissa ja lähti Israeliin, vaikka joutui asumaan sinne telttoihin. Abraham noudatti Jumalan käskyä, mutta Saksassa asuvista juutalaisista vain pieni osa oli kuuliainen Tooran käskyille.

Esra 10:11: "Tunnustakaa nyt syntinne Herralle, isienne Jumalalle, ja toimikaa hänen tahtonsa mukaan. Erottautukaa muista kansoista ja niiden naisista."

Jes. 48:20: "Lähtekää Babyloniasta, rientäkää kotiin kaldealaisten maasta! Kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa, viekää viesti maan ääriin asti. Sanokaa: "Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi!"

Esra 6:21: "Pääsiäislammasta söivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset ja kaikki, jotka olivat erottautuneet maassa asuvista muista kansoista ja hylänneet niiden saastaisuuden, koska he tahtoivat palvella Herraa, Israelin Jumalaa."

Lutherin syntymäpäivänä yöllä 10.11.1938 natsit tuhosivat 7000 juutalaisten kauppaliikkeen ikkunat ja kaiken sen, mitä kaupoissa oli. Sen lisäksi he polttivat 1300 synagogaa (Hist. 21.1.2019). Tästä alkoi hyvin väkivaltainen holokausti. Nyt oli viimeiset hetket paeta natsi-Saksasta Israeliin, mutta harva muutti Israeliin. Juutalaiset eivät lähteneet ajoissa pois Sodomasta ja Gomorrasta eikä Babyloniasta, joten he joutuvat tuleen. Ne harvat juutalaiset, jotka muuttivat 1930-luvun alussa Israeliin jälleenrakentamaan maataan, pelastivat elämänsä ja omaisuutensa. Kuten Yeshua sanoi, Jumalan käskyt antavat elämän (Matt. 19:16-17, Joh. 12:50).

1. Moos. 19:14: "Niin Loot lähti puhumaan miehille, jotka olivat kihlanneet hänen tyttärensä, ja sanoi: "Pian pois täältä, pitäkää kiirettä! Herra hävittää tämän kaupungin!" Mutta he vain naureskelivat hänen puheilleen."

Jer. 51:6-9: "Paetkaa Babylonista, kaikki jotka suinkin voitte! Pelastakaa henkenne, ettette joutuisi tuhoon, kun kaupunki saa rangaistuksen syntiensä tähden. On tullut aika, jolloin Herra kostaa, hän kostaa sille sen tekojen mukaan." Babylon oli kultamalja Herran kädessä, se juovutti koko maailman. Kansat joivat sen viiniä ja suistuivat pois tolaltaan. Mutta äkkiä Babylon kaatuu ja särkyy. Virittäkää, kansat, kuolinvalitus! Noutakaa balsamia sen haavoihin, ehkä se paranee. "Me yritimme parantaa Babylonia, mutta ei se toipunut. Antaa sen olla! Palataan kotiin, kukin omaan maahansa. Babylonin tuomio ulottuu taivaisiin, sen rangaistus nousee pilviin asti." (vert. Ilm. 18:2-4)

Saksalaiset käyttivät holokaustin aikana Lutherin vihakirjoituksia juutalaisvastaisen propagandan välineenä. Lutherin kirjan 'Juutalaisista ja heidän valheistaan' käänsi suomeksi  jääkärikapteeni Toivo Tuomas Karanko helmikuussa vuonna 1939, joka kirjoitti kirjan esipuheeseen seuraavasti: 

"Sillä Adolf Hitlerin valtava kansallinen herätystyö ja kansallissosialistisen Saksan voimakas nousu teki vihdoinkin lopun juutalaisuuden ja juutalaisen hengen vaikutuksesta ei ainoastaan Saksassa, vaan koko Keski- ja Kaakkois-Euroopassa. Ja sanottakoon uuden Saksan juutalaisvastaisuudesta ja sen käyttämistä menettelytavoista mitä hyvänsä, niin se kuitenkin on ilmeistä, niin siellä on verrattain sananmukaisesti seurattu ja noudatettu suuren saksalaisen Martti Lutherin, hänen juuri tässä kirjassa esittämiä toimenpiteitä ja menettelytapoja juutalaisvaaran torjumiseksi ja poistamiseksi kansakunnan terveen elämänkehityksen tieltä, niin ajallisessa, maallisessa kuin hengellisessä ja uskonnollisessakin mielessä...    ..Voimme siis täydellä luottamuksella tutustua siihen tuomioon, mitä suuri uskonpuhdistajamme ja oppi-isämme Luther juutalaisista ja juutalaisuudesta langettaa, ja samalla voimme olla vakuutetut siitä, että tämä tuomio on oikeudenmukainen ja kaikkialla toteuttamisen arvoinen."

Missä hengessä luterilainen kirkko on aina ollut? Natsi-Saksan aikana Saksan luterilainen kirkko palveli Hitleriä. Eräiden kirkon johtajien mielestä Hitler teki sen, mitä Luther olisi aina halunnut tehdä. Suomen luterilaisella kirkolla oli tiiviit yhteydet Saksan kirkkoon ja se omaksui sieltä paljon natsiaatteita. Suomen yliopistojen teologisista tiedekunnista löytyi tutkijoita, jotka lähtivät mukaan juutalaisvastaiseen propagandaan (MOT 27.9.1999).

Miten kirkko voi tehdä tällaista? Raamatun opetuksen mukaan puu tunnetaan hedelmistään. Väärät profeetat ja väärät opettajat tekevät kelvotonta hedelmää. Kysymys ei ollut pelkästään hyväuskoisten kristittyjen harhauttamisesta, vaan osallistumisesta toisen maailman sodan synteihin. Tämä on selkeä merkki siitä, ettei papisto ole palvellut Jumalaa vaan pimeyden voimia. Evankelis-luterilainen kirkko on ollut koko ajan Suomen virallinen valtiokirkko, joka on siis toiminut pimeyden voimien hyväksi. Suomalaisia on eksytetty hyvin taitavasti valtion tukiessa virallista kirkkoaan.

On ensiarvoisen tärkeää tuntea, onko ulkoisesti kaunis ja herkullisen näköinen hedelmä hyvä vain mätä sisältä. Jos ei tunne Raamattua, niin ei pysty arvioimaan, tuottaako kirkko Jumalalle kelpaavia hedelmiä vai ei. Kirkon suuri jäsenmäärä ei ole hedelmän laadun mittari, vaan kysymys on siitä, ovatko kirkon teot vanhurskaita. Vanhurskautta ei arvioida yleisen mielipiteen tai kirkolliskokousäänestyksen kautta, vaan kysymys on siitä, noudattaako kirkko Raamattua vai ei. Kuten Paavali kirjoitti, niin ei ne ole vanhurskaita, jotka lukevat lakia, vaan vanhurskaita ovat ne, jotka myös noudattavat Raamatun lakia (Room. 2:13).


Matt 7:15-23 (1933/38): "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Luterilaista kirkkoa ei johda Jumalan Sana vaan politiikka

Suomen luterilaista kirkkoa käytännössä johtaa poliittisin perustein vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Kirkko kiinnostaa poliitikkoja, koska Suomen luterilaisten seurakuntien yhteenlaskettu budjetti on noin miljardi euroa vuodessa. Kirkon luottamushenkilöpaikat ovat käytännössä kunnallispolitiikan jatke. Kirkkoherrojen vaalit ovat luonteeltaan poliittisia. Politiikka vaikuttaa merkittävästi jopa piispojen vaaleissa. Kirkosta on tullut rituaaleja tuottava kulttuurivirasto.

Rahan himo on pahan alku

Ilm. 3:16-19: "Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!"

1. Tim. 6:10: "Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä."

Room. 16:18: "Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet."

Kirkossa on eri aikakausina vaikuttaneet erilaiset poliittiset suuntaukset aina konservatiivisista kokoomuslaisista vihervasemmistoon asti. Kirkon pappeja on nykyään paljon ehdolla myös erilaisissa vaaleissa, koska monet heistä ovat poliittisesti sitoutuneita. Luterilainen kirkko sai aikanaan vaikutteita Saksasta, mutta viime vuosikymmeninä se on saanut paljon vaikutteita hyvin liberaalista Ruotsin kirkosta. Kirkon veronmaksajien ja äänestäjien poliittiset vaatimukset tulevat yhä useammin kirkon viralliseksi kannaksi. Luterilainen kirkko on viime vuosikymmenten aikana luopunut yhä useammin noudattamasta Raamattua. Papistolla on ollut kiire keksiä verukkeita, miksi kirkon vuosisatoja voimassa ollut kanta onkin ollut väärä.

2. Piet. 3:15-17 (1933/38): "..rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,"

Naispappeja ei ollut kirkossa 400 vuoteen, mutta sen jälkeen kirkko hylkäsi Jumalan käskyn 

Ekopyhyys on tekopyhyyttä

Suomen luterilainen kirkko hyväksyi naispappeuden vuonna 1986. Sen jälkeen naisten osuus papistossa on kasvanut tuntuvasti. Vuonna 2017 naisia oli seurakuntapastoreista jo 61 % (kirkon tiedote). Helluntaiseurakunnissa vannottiin, ettei heille tule ikinä naispastoreita, mutta aika pian sellaisia alkoi tulla myös helluntaiseurakuntiin ja muihin vapaiden suuntien seurakuntiin. Nykyään helluntaiseurakunnissa on muodissa, että avioparit kiertävät opettamassa seurakuntaa.

Jumala on kieltänyt naisia opettamasta seurakunnan edessä ja myös puhumasta seurakunnassa. Raamatussa ei ole mitään tulkinnan varaa tässä asiassa. Kysymys on vain siitä, ettei kirkossa haluta enää noudattaa Jumalan käskyä. Naisjäseniltä tuleva paine on niin suuri, että kahtaalle horjuvat miehet eivät pysty noudattamaan Jumalan käskyjä. Jos Raamattua lukee huolellisesti, kuten tuleekin aina tehdä, niin siellä Jumalan Sana ilmoittaa, että joka ei tunnusta tätä käskyä, sitä ei Jumala tunnusta. Naispappeus on kadotukseen vievää syntiä niin itse naispastorille kuin niille kirkon johtavassa asemassa oleville, jotka antavat hyväksyntänsä tähän syntiin (Hes. 33:8-9). Tämä käytännössä tarkoittaa, että Taivaan portit ovat menneet kiinni naispapeilta ja kirkon johtajilta, ellei heistä joku eroa virasta, kadu Herran edessä tekemäänsä syntiä ja tee parannusta. Seurakunnan työntekijän palkka ja eläke pitävät heidät tehokkaasti synnin orjina ja tiellä kohti kadotusta.

1. Tim. 3:2: "Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies...   ..taitava opettamaan,"

1. Tim. 2:11-12: "Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä..."

1. Kor. 14:33-34, 37-38: "..Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo...   ..Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä." (1. Kor. 14:38 [RK]: "Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta."; American Standard -käännöksen alaviitteessä huomautus samasta jakeesta: "Many ancient authorities read "But if any man knoweth not, he is not known". Compare 1 Co 8:3")

2. Joh. 1:10-11: "Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa."

Naispappeuden jälkeen kirkko hyväksyi homoparisuhteet

Naispappeuden jälkeen kirkko on ottanut seuraavaksi askeleita hyväksyäkseen homoseksuaaliset parisuhteet. Raamattu ilmoittaa, että sellaiset suhteet vievät kadotukseen myös uskovankin (Room. 1:18-32, 1. Kor. 6:9). Papit siunatessaan ja vihkiessään homopareja antavat hyväksyntänsä synnin tekemiselle ja tulevat itse syyllisiksi samaan syntiin. On miespappeja, jotka pukeutuvat naiseksi, eikä piispa puutu asiaan millään tavalla, vaikka hänellä olisi velvollisuus niin tehdä (Yle 5.6.2016, 1. Kor. 5:11-13). Kun pappi rukoilee homoparin puolesta, sellainen kauhistuttava rukous loukkaa Jumalaa, eikä Jumala sellaista rukousta kuule.

3. Moos. 20:13: "Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon..."

5. Moos. 22:5: "Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne."

Sananl. 28:9: "Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus."

Miika 3:4: "Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat."

1. Piet. 3:12: "Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan."

Seurakunnat ovat alkaneet rahoittamaan jopa Pride-kulkueita, joiden aate on olla ylpeä Jumalan käskyjen rikkomisesta (Yle 28.6.2019). Piispat marssivat ylpeänä kulkueiden edessä ja vetävät mukaansa jopa Suomen pääministerinkin (kuva).

Ex-sisäministeri (myös kirkkoasiat), kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt arkkipiispa Tapio Luomalle avoimen kirjeen 18.6.2019, jonka alussa lukee näin:

"Arvoisa Arkkipiispa Tapio Luoma! Lähestyn Teitä avoimella kirjeellä suuren huolen vuoksi. Kotiseurakuntani Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla kirkkoneuvoston kokouksessa eroavansa raskain sydämin kirkosta, jota hän oli palvellut 40 vuoden ajan kirkon nuorisotyöntekijänä. Riihimäen seurakunta päätti kirkkoherran johdolla osallistua Pride-viikon tapahtumiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. 

Kirkkovaltuustossa tekemämme ehdotus sateenkaarimessun torjumisesta jäi vähemmistöön. Kaarlo Saxell totesi, että hän ei omantunnonsyistä voi olla osallinen sellaisessa kirkossa, jossa tietoisesti tehdään Raamatun, Jumalan sanan vastaisia valintoja.

Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

Kirkkomme on nyt julkisesti ilmoittautunut tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi. Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne...

..Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi..."

Arkkipiispa Tapio Luoma

Arkkipiispa Tapio Luoma antoi vastauksen Päivi Räsäselle 19.6.2019, jossa hän sanoo mm.:

"..Osallistumisesta Pride-tapahtumaan on päättänyt kirkkohallituksen johtoryhmä sen jälkeen, kun sitä on kutsuttu mukaan. Ennen päätöstä minua on informoitu ja kysytty näkemystäni. Kuten lähtökohtaisesti aina niin myös tässä olen luottanut työtoverieni harkintaan. Kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille. Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa..."

Tapio Luoma ei sano sanallakaan, että homoseksin harjoittaminen olisi syntiä, vaan puolustaa kirkon linjaa hyväksyä homoparisuhteet. Hän ilmoittaa, että homoparisuhteessa olevat ovat tervetulleita kirkon toimintaan mukaan. Paavali kehotti toimimaan toisella tavalla. Paavali ei hyväksynyt homoparisuhteista, ei avioliiton ulkopuolisia suhteita, eikä sellaista, että joku on ottanut vaimokseen äitipuolensa. Paavali kehotti erottamaan heidät seurakunnasta. Jos kirkko ei nuhtele synnin tekijöitä eikä erota heitä seurakunnan jäsenyydestä, niin kirkko osallistuu siihen syntiin, mitä he tekevät (Hes. 33:7-9). Kirkon velvollisuus on poistaa keskuudestaan ne, jotka eivät noudata Jumalan käskyjä.

1. Kor. 6:9: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,"

1. Kor. 5:1-2, 9, 11-13: "Olen kuullut, että teidän keskuudessanne on haureutta, jopa sellaista mitä ei tavata edes pakanakansojen parissa: eräskin elää äitipuolensa kanssa. Ja te vielä pöyhkeilette, vaikka teillä olisi ollut syytä surra ja erottaa joukostanne mies, joka on syyllistynyt tuollaiseen…    ..Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa…    ..Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Teologian tohtori Timo Laato on osuvasti kommentoinut Seurakuntalainen -lehdessä 28.8.2014 luterilaisen kirkon hengellistä tilaa näin: "..Puhe erilaisuuden hyväksymisestä tai kunnioittamisesta on merkinnyt piispojen käytännön ratkaisuissa eri tavalla opettavien ja suoranaisia valheita levittävien pappien mahdollisuutta jatkaa seurakunnan viroissa.." Hänen mukaansa kirkon opillinen yhtenäisyys on murentunut nykyisten piispojen johdolla ja vastakkaisuudet kirkon sisällä ovat kasvaneet sen takia.

Evankelis-luterilainen kirkko kieltäytyy noudattamasta Jumalan Sanaa

Tapio Luoma on antanut haastatteluja lehdistölle Päivi Räsäsen avoimen kirjeen johdosta. Hän vastasi Iltalehdelle 28.6.2019 kirjeeseen liittyen kieltämällä uskovansa siihen, että Raamattu olisi Herra tarkoittaen, että se olisi Jumalan Sanaa. 

"Siinä, millä tavalla tulkitsemme (Räsäsen kanssa) Raamattua, on kuitenkin ymmärtääkseni eroja. Itse haluaisin korostaa sitä, että Raamattu on kristityn ja kirkon välttämätön peruskirja. Raamattu ei kuitenkaan ole herra. Sen sijaan Raamattu kertoo Jeesuksesta, joka on herra, Luoma kirjoittaa. Luoman mukaan tässä on perustavanlaatuinen ero, vaikka se voi kuulostaakin teologiselta hiustenhalkomiselta. – Olen myös kuullut todettavan, että olisi rakkaudetonta olla sanomatta homoseksuaalisuutta häpeäksi tai synniksi. Tällä tavalla muotoiltu ajatus heijastaa mielestäni huonosti rakkaudellisuutta, pikemminkin torjuntaa, Luoma toteaa."

Tapio Luoma yrittää paeta Raamatun auktoriteettia väittämällä, ettei Raamattu ole Herra. Luoman mukaan Raamattu olisi vain historian kirjoitus, joka kertoo Jeesuksesta, mutta Raamatun käskyjä ei tarvitsisi noudattaa. Tämä ei pidä paikkansa. Raamattu on Herran Sanaa. Jumalan Sana on Herra. Jokainen Raamatussa lukeva käsky on Jumalan käsky.

Joh 1:1: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala."

Matt 12:17: "jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana: -- Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken Henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden."


Ilm. 19:13: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana."

Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen innoituksesta, joten jokainen Raamatun sana on Jumalan Sanaa (2. Tim. 3:16). Tapio Luoma tosiasiassa kieltää uskovansa Jumalan Sanaan, kieltäytyy noudattamasta Herran Jeesuksen Kristuksen käskyjä ja siten kumoaa Raamatun lain. Luoma myös väittää, että Raamatun mukaan homoseksuaalinen rakkaus olisi Raamatun tarkoittamaa vanhurskasta rakkautta, mikä ei pidä ollenkaan paikkansa (3. Moos. 20:13, 5. Moos. 22:5, Room. 1:24-32, 1. Kor. 6:9, 1. Tim. 1:9-10). 

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Kun kuningas Saul ei noudattanut Jumalan käskyjä, Jumala erotti hänet kuninkaan virasta ja lopulta Saul teki itsemurhan. Jumalalle tottelemattomuus on saman veroista syntiä kuin taikuus. Jumalalle niskoittelu on kuin valehtelisi ja palvelisi epäjumalia. Arkkipiispan pitäisi antaa hyvää esimerkkiä Suomen kansalle noudattamalla tarkasti lakia ja vaatimalla muidenkin noudattaa lakia, mutta hän pikemminkin rohkaisee kaikkia rikkomaan Jumalan lakia vastaan. Sellaista syntiä käsitellään viimeisellä tuomiolla kuin olisi harjoittanut taikuutta, valehdellut ja palvellut epäjumalia, mistä joutuu eroon Kristuksesta.

1. Sam. 15:23 (1933/38): "Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana."

Matt. 7:21-23 (1933/38): "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Paimenet ovat itse sotkeneet kirkon

Rovasti Jouko Koistinen on toiminut pitkään vankilapappina, joten hän ei ole ollut välittömästi riippuvainen evankelis-luterilaisen kirkon rahasta. Jäätyään eläkkeelle hän on kirjoittanut, miten kirkon papit ovat itse sotkeneet kirkon. Koistisen mielestä kirkolla on ollut liian pitkään liian paljon rahaa, mikä on johtanut Jumalan sanan ja pyhyyden laimentamiseen. Koistinen kirjoittaa 29.9.2021 artikkelissa 'Paimenet itse sotkevat veden':
"Hesekielin kirjassa Jumala puhuu Israelin paimenia vastaan. Eräs asia, josta Herra nuhtelee paimenia, on: ”Eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne. Ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun vielä hämmennätte jaloillanne loput? Ja onko minun lampaitteni oltava laitumella, siinä, mitä jalkanne ovat tallanneet, ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat hämmentäneet”, Hes. 34:18,19.

Kun seuraa tätä kansankirkon menoa ja touhua, huomaa yhä järkyttävämmällä tavalla, kuinka tuo Hesekielin profetia toteutuu myös kirkossa ja monen sen paimenen elämässä.

Yksi asia, joka tähän asti kautta vuosisatojen on säilynyt kirkkaana kirkossamme, on Jumalan sana ja sakramentit. Niistä lampaat ovat saaneet virvoitusta. Tänä päivänä joutuu huomaamaan, että tuo kirkas vesi pyritään sotkemaan, ettei se enää ole kirkasta! Valitettavasti pahimmat sotkijat ovat juuri monet paimenet, jotka pyrkivät sorkillaan hämmentämään kirkkaan veden, niin ettei se ole enää raikasta ja virkistävää.

Näitä ajatuksia tuli mieleeni, kun näin kuvan, joka oli otettu erään Suomen luterilaisen kirkon alttarista. Alttarilla oli ehtoollisvälineet ja alttarin takana seisoi naispappi. Ja tekee mieli todeta, että kuinkas muutenkaan! Mutta se mikä kuvassa eniten kiinnitti huomiota, oli se, että osa alttarin ja ehtoollisen vieton liturgisista liinoista oli tehty sateenkaaren räikeillä väreillä. Ja tuo kaikki oli tehty niin huomiota herättävällä tavalla, että nuo sateenkaaren väriset liturgiset vaatteet olivat kaiken keskipisteessä.

Jos itse olisin menossa johonkin kirkkoon ehtoollisjumalanpalvelukseen ja jo ovella näkisin tuollaiset värit ja tunnukset alttarilla, kääntyisin varmasti ovelta takaisin. Paimenen sorkillaan sotkemaa sameaa vettä en haluaisin juoda! Enkä ole osallistunut, enkä aio osallistua yhteenkään sateenkaarimessuun, joita nykyään pidetään jo monessakin seurakunnassa.

Suomen kirkolla on mennyt kautta vuosikymmenien liian hyvin, taloudellinen pohja on ollut vakaa. Nuo Hesekielin profetian sanat ”eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne” ovat omalla tavallaan myös kuvanneet sitä tosiasiaa, että kirkoissamme on ollut hyvät edellytykset työn tekemiselle. Mutta viime vuosina on yhä useammin joutunut toteamaan, että jopa tuo kirkas vesi aletaan sotkea monien paimenien toimesta.

Ainakin itselleni ehtoollinen on pyhä asia. Apostoli Paavali opettaa ehtoollisen pyhyydestä Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 11. luvussa. Tuntuu siltä, että meidän kirkossamme on unohdettu tuo Raamatun opetus. Paavali jopa sanoo: ”Joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.” Ollaan todella jo tosi vakavilla alueilla, jos ehtoollista aletaan käyttää ikään kuin mainostemppuna sateenkaariväelle. Varoittaahan Paavali tuossa samassa yhteydessä korinttolaisia asioista, jotka voivat seurata, jos emme erota Herran ruumista muusta ja pidä sitä pyhänä: ”Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.”

Muistan, kuinka vuosia sitten Kotimaa-lehdessä kerrottiin, kuinka eräässä kirkkomme seurakunnassa oli messun yhteydessä pari pappia mennyt kirkon vieressä olevalle kadulle jakamaan ehtoollista myös kadulla ohikulkeville. Ilmeisesti tuolla tempauksella haluttiin kai kosiskella ihmisten suosiota ja näyttää, kuinka meidän kirkossamme on ”katto korkealla ja seinät leveällä”. En tiedä, mikä oli ohikulkevien reaktio ja vastaanotto, mutta onneksi tuota käytäntöä ei ole sen enempää kokeiltu, en ainakaan ole sellaisesta kuullut.

Monet tämän ajan papit yrittävät, vaikka Jumalan sanan ja pyhyyden laimentamalla epätoivoissaan saada ihmisiä seurakunnan yhteyteen, mutta mitä enemmän Jumalan pyhyydestä ja sanasta luovutaan, sitä enemmän takalauta vuotaa. Oman pappisurani aikana 40 vuodessa kirkkoon kuuluvien määrä tippui yli kaksikymmentä prosenttia.

Kristus vuodatti kalliin verensä siksi, että me vapautuisimme ja puhdistuisimme synnistä ja saastutuksesta. Kristus ei todellakaan salli sitä, että Hänen pyhää vertaan ja ruumistaan käytetään ikään kuin mainoslogona synnin ja saastan hyväksymiseen.

Herra kysyy tuossa Hesekielin profetiassa: ”Onko minun lampaitteni oltava laitumella, siinä, mitä jalkanne ovat tallanneet, ja juotava sitä, mitä jalkanne ovat hämmentäneet?” Itse ainakin haluan juoda kirkasta vettä, ja jos sitä ei ala enää löytyä omasta kirkostamme, niin onneksi sitä löytyy kuitenkin vielä muualta!"


Jes. 1:21-23: "Voi häpeä! Portoksi on sortunut tuo uskollinen kaupunki. Siellä vallitsi oikeus ja vanhurskaus piti majaansa. Nyt siellä asuvat murhamiehet. Sinun hopeasi on mustunut, jalo viinisi on vedellä laimennettu. Sinun johtomiehesi ovat petollisia ja varkaiden kumppaneita, he kaikki rakastavat lahjuksia ja ahnehtivat lahjapalkkioita. Orvolle he eivät oikeutta hanki eivätkä aja lesken asiaa."

Luterilaisen kirkon todellinen johtaja on maailman ruhtinas

Alppilan kirkossa puhui 30.7.2015 teologian tohtori Jarmo Tarkki. Hänen sanomansa oli, että kristinuskoa pitää nykyaikaistaa, siitä pitää tehdä versio 2.0. Hän ehdotti, että kirkko luopuisi kokonaan sovitusopista, joka Tarkin mukaan joutaisi museoon. Golgatan vuodatettua sovitusverta Tarkki ei halua sisällyttää enää kristinuskoon, koska veriuhriajattelu on hänen mielestä vampyyrioppia. Tarkin mukaan sovitusoppi on merkityksetön, haitallinen ja kirkon alkuperäiseen sanomaan kuulumaton. Helsingin luterilaisen seurakunnan virallinen lehti Kirkko ja kaupunki innostui Tarkin puheesta ja halusi heti tuoda julki helsinkiläisille Tarkin opetuksen artikkelissaan 'Kristinusko 2.0' (31.7.2015), jossa lukee:

"Sovitusoppi joutaa museoon, sanoo teologian tohtori Jarmo Tarkki. Hän puhui viime torstaina Alppilan kirkon teologipäivässä...
– Koska ihmiset eivät kyenneet tähän Jumalan itsensä piti tulla ihmiseksi ja sovittaa pahat teot. Jeesus hyvitti ihmiskunnan synnit kärsimällä verisen uhrikuoleman. Nykyihmisen on vaikeata pitää tällaista veriuhriajattelua, vampyyriteologiaa mielekkäänä.
– Jos veristä sijaiskärsimystä korostava kristinusko tulisi markkinoille nyt, se todennäköisesti kiellettäisiin tai saisi ainakin K18-merkinnän, Tarkki sanoo...
..Kristinuskon elpyminen edellyttää Jarmo Tarkin mielestä radikaalia muutosta käsityksessä, mitä kristinusko oikeastaan on. Kirkon täytyy uskaltaa luopua opinkohdista, jotka ovat merkityksettömiä, haitallisia ja jotka eivät edes kuulu kirkon varhaiseen sanomaan.
"

Tarkin puhe on jyrkästi ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa ja pilkkaa Kristuksen sovitusverta. On erittäin vakavaa syntiä nimitellä Kristuksen Golgatan sovitustyötä vampyyrien teoksi (Mark. 3:29-30). Tarkin puheesta Alppilan kirkossa kantaa hengellisen vastuun kirkkoherrra Teemu Laajasalo, piispa Irja Askola ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kyse ei ole vain välinpitämättömyydestä vaan siitä, että luterilainen kirkko järjestää tilaisuuksia jumalattomille papeille julistaa antikristillistä sanomaa kirkoissaan. Näin luterilainen kirkko on ottanut osaa Tarkin syntiin. Kirkon teologian tutkimuksen ja opetuksen ongelmia käsittelee lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

2. Joh. 1:9-11: "Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa."

Hepr. 10:29: "Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!"

Pispalan seurakunnan pastori, rovasti Tarvo Laakso tunnetaan myös rokkipappina. Hänen pappisvirkaan on kuulunut ajatus uhosta (kapinallisuudesta), mikä ei todellakaan ole mikään kristillinen ihanne (Hes. 2:3, Gal. 5:19-21, 1. Piet. 5:5). Hän kertoi Yle TV1:n ohjelmassa 'Papisto, jakso 1: Riisutaan pyhyys': 

"Mä olin tuossa vaiheessa just alkanut nuorisopapiksi ja mulla oli todellinen huoli siitä, että kun punk ja uusaalto oli tullut ja tuntu, että kirkon sanoma oli pelkkää lällyä siinä vaiheessa, siis vesivelliä oikein. Mä ajattelin, että nyt tarvitaan uhoa tähän hommaan. Oli naurettavaa katsoa sitä esitystä, missä mä olin siinä kuin kiiluvasilmäinen kahjo, kun mä siinä esiinnyin. Uhoo siinä oli. Jos jotain hyvää siinä oli, se uho meni läpitte ja seuraavalla viikolla otti naistenlehdet yhteyttä. Sitten kun tuli tehtyä se levy, missä oli 'Tervetuloa punkkiluostariin' ja 'Krusifiksin juurella', siinä tavallaan lasertattiin tällainen ilmiö niinku rokkipappi, kun mä olin just saanut pappisvihkimyksen."

Hepr. 12:14: "Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Kajaanin evankelis-luterilaisen seurakunnan naispappi Nuusa Niskala on myös hardcore punk -yhtyeen muusikko. Niskalan mielestä yhteiskunnassa ja kirkossa tarvitaan kaaosta, joka on ihana sana (Kk 21.10.2019). Ylen dokumentissa 'Pappi. Punkkari. Anarkisti.' näytetään kuvaa Niskalan kotoa: seinällä on taulu 'Alaston vampyyri' ja hän makaa sohvalla olohuoneessa, jossa on ikonialttari ja siinä pääkallokynttilä. Punatukkainen nainen karjuu mikrofoniin virrestä 61 muokattua punkbiisiä: "Vuoroin polttaa helle, vuoroin routa. Myrskytuulet pyyhkivät ja pieni siemen kuolee!" 165-senttistä vartaloa peittävät kymmenet tatuoinnit: esimerkiksi Frankensteinin hirviö ja Lootin vaimo, joka muuttui suolapatsaaksi kääntyessään katsomaan Jumalan tuhoamia Sodomaa ja Gomorraa. Seuraavaksi sama nainen veisaa heleästi valkeassa albassa virttä 517: "Herra kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan." Sitten hän kastaa lapsen (Kk 21.10.2019). Niskala kertoo lempibändeikseen Kovaa Rasvaa, Kohti Tuhoa ja Bad Jesus Experience (Yle 4.11.2019). Niskala kertoo saaneensa sellaista palautetta, että hän on lopun ajan eksyttäjä, valehtelija ja pappislupauksen pettäjä (Yle TV2 5.11.2019). Naispappi, punkkari ja anarkisti on kuva evankelis-luterilaisesta kirkosta. Se palkkaa tällaisia eksyttäjä papeiksi, jotka eivät Raamatun käskyjä noudata vaan pikemminkin kapinoivat niitä vastaan. Piispat eivät puutu jumalattomuuteen, joten he ottavat itsekin osaa samaan syntiin antaessaan hyväksyntänsä sille (Hes. 33:1-9).

Luterilaisessa kirkossa on yleistynyt tiivis yhteistyö väärien uskontojen papiston kanssa. Kirkko on omaksunut uuden kannan, että väärille uskonnoille tulee olla vieraanvaraisia. Kirkkohallitus on jopa rahoittanut suurmoskeijan rakentamista Helsinkiin. Kirkkohallitus on lausunut, että se tukee uskontojen harjoittamisen mahdollisuuksien parantamista (Yle 22.7.2015). Tarvittaessa kirkko on lainannut myös omia tilojaan väärien uskontojen harjoittamista varten. Ongelmaksi ovat tulleet ristit, joita väärien uskontojen harjoittajat eivät halua nähdä ja he ovat omien rituaaliensa ajaksi niitä peittäneet. Kirkossa on ollut halua myös luopua risteistä kristinuskon symbolina.

Piispainkokous on 10.9.2013 hyväksynyt evankelis-luterilaisen kirkon ohjeen: 'Kohti Pyhää - uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa'. Ohje yllyttää kristittyjä hyväksymään ja kunnioittamaan vääriä uskontoja Jumalan tahdon vastaisesti. Ohje on puettu ovelaksi kehotukseksi uskontojen väliseen vieraanvaraisuuteen ja käyttää paljon taitavasti laadittuja kiertoilmaisuja. Ohje pyrkii hakemaan tukea väitteilleen Raamatunviittauksista, jotka eivät kuitenkaan sovellu asiaan. Pyhyyteen kuuluu erottautuminen vääristä uskonnoista, joten koko ohje on lähtökohtaisesti väärillä urilla yrittäessään löytää pyhyyttä vääristä uskonnoista.

Ohjeen sivulla 10 lukee, että: "Reiluuden periaatteen vastaisena on torjuttava myös sellaiset menettelytavat, joissa oman uskonnon parhaita piirteitä verrataan toisen uskonnon vajavaisimpiin piirteisiin. Kahdeksas käsky (älä sano väärää todistusta) on uskontojen kohtaamiseenkin hyvä ohjenuora...   ..Länsimainen tapakulttuuri (kristillinen) ei ole sen pyhempi kuin mikään muukaan kulttuurinen traditio (muiden uskontojen tavat), vaikka se onkin meille tutuin."  Sivulla 13: "Ensinnäkin, voidaan kysyä, voiko kristitty olla läsnä, kun rukoillaan toisen uskontoperinteen mukaan. Tälle ei ole mitään estettä. Kristitty voi olla vapautuneesti mukana tarkkailemassa kunnioittavasti toisen uskonnon rukoushetkiä tai rituaaleja."

Mikä ihmeen reiluuden periaate? Ovela kiertoilmaus yrittää ujuttaa ajatuksen, ettei saa sanoa, että Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) on ainoa nimi, joka pelastaa, ja muita jumalia ei ole. Tämä on raskasta syntiä, johon kaikki piispat osallistuivat. Vain kristinuskon tarkoittama Jumala: Isä Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama Pyhä Jumala. Muualla ei ole pyhyyttä eikä elävää Jumalaa. Pyhyys on Jumalan lain noudattamista ja erottautumista sellaisesta, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Väärät uskonnot ovat aina epäpyhiä.

3. Moos. 19:1-4, 37: "Herra sanoi Moosekselle: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra." 

1. Tess. 4:7-8: "Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä."

Kristityllä ei ole mitään syytä tulla paikalle katsomaan kunnioittavasti väärän uskonnon opetusta, rukouksia ja muita rituaaleja. Kristityn velvollisuus on pysyä poissa sellaisesta. Paavali kirjoitti, että väärien uskontojen harjoittajat palvelevat riivaajahenkiä. Sen takia luterilainen kirkko ei saa olla yhteistyössä minkään sellaisen kanssa, joka perustuu riivaajahenkien palvelemiseen.

5. Moos. 12:29-31: "Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan.  Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään."

1. Kor. 10:20-22: "Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?"

Pappi ei saa tehdä hengellistä yhteistyötä väärien uskontojen pappien kanssa. Rauhan teema ei anna oikeutta tehdä yhteistyötä väärien uskontojen kanssa. Paavali sanoi, ettei Kristus voi olla samaa mieltä beliar-nimisen riivaajahengen kanssa. Kristityn velvollisuus on olla harjoittamatta mitään sellaisia tapoja, jotka ovat käytössä muissa uskonnoissa. Kristitty ei voi harjoittaa seurakunnassa joogaa, koska se perustuu itämaisen uskonnon harjoittamiseen. Ei ole olemassa kristillistä joogaa eikä kristinuskossa ole olemassa meditaatiometodeja. Luterilainen kirkko tekee samaa syntiä, mitä kuningatar Isebel teki aikanaan Israelissa, kun Herran temppeliin tuotiin epäjumalien patsaita ja väärien uskontojen pappeja. Jumala ei pitänyt temppelin saastuttamisesta ollenkaan, vaan lähetti kolmen ja puolenvuoden nälänhädän Israeliin sulkemalla sateen siksi ajaksi.

2. Kor. 6:14-17: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä..."

Luterilainen kirkko ei opeta seurakuntaa seuraamaan Jeesusta Kristusta, vaikka se niin väittää. Tosiasiassa se opettaa seurakuntaa seuraamaan antikristusta, mitä se itsekin kumartaa. Antikristuksen kirkko on kristinuskon valhejäljitelmä, joka ei noudata Jumalan Pojan käskyjä. Antikristus on laittomuuden ihminen (2. Tess. 2:3), joka on tekeytynyt Jumalan palvelijaksi, mutta joka yrittää todellisuudessa saada seurakunnan tekemään laittomuutta Jumalan tahdon vastaisesti. Luterilainen kirkko rakastaa maailmaa ja sen ruhtinasta (antikristusta), mutta ei rakasta Jumalaa noudattamalla Hänen lakiaan (Joh. 15:13-14, 1. Joh. 3:4-10, 1. Joh. 5:3). Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

1. Joh. 2:18-19: "Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin."

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Jaak. 4:4: "Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi."

Joh. 12:31: "Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta."

Luterilainen kirkko ei edusta millään tavalla Taivasten Valtakuntaa, vaikka se käyttää kristinuskon symboleja, kirkkorakennuksia ja papeilla on liperit kaulassa. Mitä kirkko tekee, se on Herran Yeshuan (Jeesuksen) nimen ja ristin väärinkäyttämistä. Suomalaisessa Raamatussa ei ole käännetty jaetta 2. Moos. 20:7 sananmukaisesti heprean kielestä. Vuoden 1992 käännöksen alaviitteessä on kuitenkin mainittu, mitä jae sanamukaisesti merkitsee suomeksi:

2. Moos. 20:7 (1992 alaviite): "Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen." 

Jumalalla on valta lähettää ihmiseen riivaajahenkiä ja ajaa niitä pois

Kun kuningas Saul ei noudattanut Jumalan käskyjä, niin profeetta Samuel nuhteli toistuvasti Saulia ja lopulta Jumala ilmoitti, että Saul erotetaan kuninkaan tehtävästä (1. Sam. 13:13-14, 15:26-29). Saulissa oli ollut Pyhä Henki, mutta nyt Jumalan Henki lähti pois Saulista pois. Hän ei ollut enää Pyhä Hengen temppeli. Jumala rankaisi Saulia lähettämällä häneen riivaajahengen, joka vaivasi häntä monella eri tavalla.

1. Sam. 16:14-15: "Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä. Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Huomaathan, että Jumalan lähettämä paha henki ahdistaa sinua."

5. Moos. 28:15, 28, 34 (1933/38): "Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut...   ..Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella...   ..Ja sinä tulet hulluksi siitä, mitä sinun silmäsi näkevät."

Tuom. 9:22-24: "Abimelek hallitsi Israelia kolme vuotta. Sitten Jumala lähetti pahan hengen rikkomaan Abimelekin ja sikemiläisten välit, ja sikemiläiset nousivat kapinaan Abimelekia vastaan. Näin tapahtui, jotta Jerubbaalin seitsemänkymmenen pojan julma murha tulisi kostetuksi ja jotta rangaistus kohtaisi veljiensä surmaajaa Abimelekia ja Sikemin miehiä, jotka olivat auttaneet häntä tappamaan veljensä."

Paavali toteaa ensimmäisessä Timoteukselle lähettämässään kirjeessään, että kaksi kristittyä oli annettu saatanan kuritettavaksi, koska he olivat luopuneet uskosta ja alkaneet pilkkaamaan Jumalaa. Monet seurakunnan jäsenet näyttelevät kristittyä, mutta heidän tekonsa rikkovat Jumalan käskyjä ja vieläpä he pilkkaavat Jumalan lakia, joka Paavalin mukaan on vanhurskas, pyhä, oikea ja hyvä (Room. 7:12, 1 Tim. 1:8).

1. Tim. 1:19-20: "ja säilytä usko ja hyvä omatunto! Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Näin on käynyt Hymenaiokselle ja Aleksandrokselle. Olen luovuttanut heidät saatanan kuritettaviksi, jotta he oppisivat olemaan pilkkaamatta Jumalaa."

Kun kuningas Saul yritti surmata Daavidin, niin jumala pelasti Daavidin siten, että Hän laittoi Saulin hurmostilaan ja riehumaan alasti. Näin kuningas Saul tuli häväistyksi profeetta Samuelin edessä.

1. Sam. 19:24: "Hänkin riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin edessä kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön..."

Sak. 12:3-4 (1933/38): "Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella...

Riivaajahengillä ei ole vapautta kiusata ketään ihmistä omalla päätöksellään. Jumala joko sallii riivaajahengen tulla ihmiseen tai ei. Jumalalla on myös valta ajaa saastaiset henget ihmisestä pois. Yeshua (Jeesus) ajoi hautaluolissa asuneesta miehestä pahat henget saastaisiin sikoihin, minkä jälkeen siat tekivät joukkoitsemurhan juoksemalla jyrkänteeltä alas järveen. Farewell Spitin rannalla Uudessa-Seelannissa teki 666 valasta itsemurhan (IL 13.2.2017).

Mark. 5:2-13: "Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 

Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!" Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: "Legioona, sillä meitä on monta." Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta. Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki."

Ef. 2:1-3: "Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin."

Ef. 6:11-12: "Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan."

Ilm. 12:7-9: "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit."

Kun Saul lopulta kääntyi noitanaisen puoleen saadakseen neuvoja, niin sen jälkeen Saul ajautui sodassa suureen ahdinkoon ja teki lopulta itsemurhan, jottei joutuisi vihollisen käsiin (1. Sam. 28). Saul sai häpeällisen lopun. Samalla tavalla sai häpeällisen lopun Yeshuan (Jeesuksen) kavaltanut Juudas Iskariot, joka lopulta teki itsemurhan syöksymällä jyrkänteeltä alas.

1. Sam. 31:4: "Silloin Saul käski aseenkantajaansa: "Tartu miekkaasi ja lävistä minut! Muuten nuo ympärileikkaamattomat tulevat ja lävistävät minut ja häpäisevät minut." Mutta kun aseenkantaja ei uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen." 

Apt. 1:17-20: "Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän niin kuin mekin. Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos." -- Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen Hakeldama, Veripelto. "Jo Psalmien kirjassa sanotaan: 'Jääköön hänen asuinsijansa autioksi, älköön siinä kukaan asuko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijantehtävänsä.'" 

Ps. 55:23: "Murhamiehet ja petturit sinä, Jumala, syökset syvimpään kuoppaan..."

Jumala auttoi tuomari Gideonia ja hänen 300 sotilasta, kun he joutuvat sotaan ylivertaisen suurta armeijaa vastaan. Kun Gideon tuli sotilaittensa kanssa vihollisarmeijan leirin viereen keskellä yötä puhaltamaan torviin, niin Jumala laittoi vihollisen leirin niin suureen pakokauhuun, että he surmasivat umpimähkään toinen toisensa. 

Tuom. 7:20-22: "..ja huusivat: "Herran ja Gideonin miekka!" Miehet seisoivat paikoillaan leirin ympärillä, mutta kaikki leirissä olijat joutuivat kauhun valtaan ja ryntäilivät sinne tänne pyrkien pakoon. Miehet seisoivat paikoillaan leirin ympärillä, mutta kaikki leirissä olijat joutuivat kauhun valtaan ja ryntäilivät sinne tänne pyrkien pakoon. Kun Gideonin kolmesataa miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat..."

Itsemurha on yhtä suuri synti kuin toisen ihmisen murhaaminen. Itsemurhan tehtyään ei ole enää mahdollisuutta katua, ei pyytää anteeksi eikä tehdä parannusta. Itsemurha on aina traaginen asia, mutta Jumala on elämän ja kuoleman Herra (Joh. 1:18). Jumala päättää, milloin kunkin armonaika päättyy ja miten se päättyy. 

Ps. 139:16: "Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut."

Job 14:5: "Ihmisen elämä on laskettu tarkoin, lasketut ovat sen kuukaudet ja päivät. Sinä olet pannut hänelle rajan, jota hän ei voi ylittää."

Jumala armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Paadutettu ihminen pysyy saastassaan joutuen lopulta kadotukseen. Kun ihminen riittävän monta kertaa kieltäytyy uskomasta Jumalan käskyjä, lopulta Jumala paaduttaa ihmisen sydämen niin, ettei hän voi enää päästä pois saastastaan. Näin kävi faaraolle, joka aluksi paadutti sydämensä, ettei noudattaisi Mooseksen hänelle ilmoittamia Jumalan käskyjä, ja lopulta Jumala paadutti faaraon niin, että hän tuhoutui Kaislameren pohjaan (2. Moos. 14:8, 26-28).

Ilm. 22:11: "Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä."

Room. 9:18: "Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo."

Dan. 12:2: "Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun."

Paatuminen tarkoittaa sitä, kun ihminen saa tietää, mikä on syntiä, niin hän voi torjuu oman syyllisyytensä tai väittää, ettei Jumalan laki edes koske häntä. Hän vetoaa tekosyihin, ettei hänen tarvitse tehdä muutosta omiin tekoihinsa. Hän ajautuu valheiden maailmaan, jossa hän saattaa kuvitella seuraavansa Jeesusta, mutta monien tekosyiden turvin jättää noudattamatta Raamatun todellista opetusta. Kun eksyttäjäpappi kertoo hänelle verukkeen, miksi hänen ei tarvitse noudattaa lakia, niin hän tarttuu siihen kuin makeaan karamelliin, jonka haluaa heti syödä. Kun ihminen keksii kaikenlaisia verukkeita kieltäytyäkseen noudattamasta Jumalan Sanaa, hänen sydämensä paatuu elottomaksi kivisydämeksi. Tämän voi Jumala tehdä myös ihmiselle, ettei hän kuulisi eikä ymmärtäisi, jotta hän saisi tuomion kadotukseen. Näin Jumala puhdistaa kaiken saastuneen pyhiensä keskuudesta.

Jes. 6:9-13: "..Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi -- ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin: -- Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi: -- Siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas, ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestä on jäljellä vaikka vain kymmenesosa, vielä sekin raastetaan maasta, kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi. Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku."

Apt. 28:23-27: "He sopivat Paavalin kanssa uudesta tapaamisesta, ja määräpäivänä heitä tuli useampia hänen majapaikkaansa. Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Jotkut vakuuttuivatkin siitä, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. He eivät päässeet keskenään yhteisymmärrykseen, ja heidän lähtiessään Paavali sanoi ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki profeetta Jesajan suulla puhunut teidän isistänne: -- Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä."

Ilm. 14:6-8: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet." Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä." 

Miten Jumala on käyttänyt riivaajahenkiä rangaistuksena syntiä tehneille, siitä kertoo lisää artikkeli: 'Hedelmistä puu tunnetaan'.

Jumala erottaa jyvät akanoista ja polttaa akanat tulessa

Kun luemme Apostolien tekojen kirjaa, niin huomaamme, miten Jumala antoi Pyhän Hengen apostoleille ja teki heidän kautta suuria voimatekoja. Kirja kertoo myös toisen puolen Jumalan profeettojen työstä. Samalla kun sairaita parantui Pyhän Hengen voimasta, niin seurakuntaa puhdistettiin synnistä. Ananias ja Safira yrittivät päästä seurakunnan suosioon lupaamalla myydä koko omaisuutensa ja lahjoittaa sen seurakunnalla, jolloin he olisivat saaneet nauttia myös seurakunnan tarjoamasta vanhuuden turvasta ja diakoniapalvelusta, mikäli heillä ei ollut omia lapsia. Ananias ja Safira kuitenkin pitivät osan rahoista itsellään ja valehtelivat apostoleille antavansa koko omaisuutensa. He eivät valehdelleet ainoastaan apostoleille vaan Jumalalle, jota he yrittivät pettää. Ilman että yksikään ihminen olisi sormellakaan koskenut Ananiakseen, niin hän kaatui kuolleena maahan ja seurakunta joutui kauhun valtaan. Kuten Raamatussa lukee, niin älkää pelkätkö niitä, jotka voivat surmata ruumiin vaan pelätkää Jumalaa, joka voi sen lisäksi heittää sielun helvetin tuleen (Matt. 10:28). Myöhemmin Ananiaksen vaimo Safira tuli paikalle. Hänkin valehteli samoin, jolloin Pietari sanoi, että Safirakin kuolisi Ananiaksen tavoin. Raamattu ei kerro, mihin sairaskohtaukseen he kuolivat, mutta tämä opettaa sen, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra.

Apt. 5:1-11: "Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan, mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun Silloin Pietari sanoi: "Ananias, miksi olet antanut sydämesi Saatanan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle." Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Nuoret miehet kietoivat Ananiaan ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet. 

Kolmisen tuntia myöhemmin tuli Ananiaan vaimo sisään, tapahtuneesta mitään tietämättä. Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte?" "Niin, juuri siihen hintaan", vastasi nainen. Silloin Pietari sanoi: "Kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran Henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut." Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Nuoret miehet tulivat sisään ja näkivät naisen kuolleen. He veivät hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen. Kauhu valtasi koko seurakunnan ja kaikki jotka tästä kuulivat."

Samalla tavalla kävi telttamajan alkutaipaleen aikana. Jumala oli antanut tarkan reseptin, miten tulee valmistaa suitsuketta poltettavaksi suitsukealttarilla, joka on korkeasti pyhä esine (2. Moos. 30:6-9, 34-38). Ohjeen mukaisesti valmistettu suitsuke ja myös sen palaessa savu tuoksuvat hyvin miellyttävältä. Aaronin pojat eivät noudattaneet tätä käskyä ja valmistivat väärällä tavalla valmistettua suitsuketta, jolloin Jumalan valtaistuimesta iskenyt tuli surmasi Aaronin pojat. Jumala muistutti, miten paljon hän vaatii papistolta, joka on Häntä lähellä. Papiston tulee noudattaa Jumalan käskyjä erityisen tarkasti, eikä heillä ole lupa muuttaa tai lisätä niihin mitään. Jumala ei hyväksy mitään sellaisia kirkollisia rituaaleja tai juhlia, joita ei ole käsketty Raamatussa.

3. Moos. 10:1-3: "Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä. Mooses sanoi Aaronille: "Tästä Herra puhui, kun hän sanoi: -- Niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin, ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani." Aaron ei saanut sanaakaan suustaan."

Jumalan pelko on viisauden alku. Pyhä tunteminen on ymmärryksen perusta. Tämä opettaa sen, ettei ihmisen pidä luulla olevansa itse viisas tai pelätä muita ihmisiä, eikä seurakunnan johtoa, jos he pakottavat jonkun toimimaan Raamatun vastaisesti. On viisasta pelätä enemmän Jumalan Sanaa kuin seurakuntaa, joka painostaa rikkomaan sitä vastaan.

Sananl. 3:7: "Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa."

Sananl. 9:10: "Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta."

Kirkkokunnan koko ei ole mikään opetuksen laadun tae. Kuten Yeshua (Jeesus) sanoi, niin vain hyvin harva pelastuu Jumalan Valtakuntaan, joten suuri enemmistö ei ole yleensä oikeassa (Luuk. 16:22-30). Yeshua arvosteli usein kirjanoppineita pappeja opettamisesta väärin. Teologian maisterin tutkinto ei ole mikään takuu siitä, että pappi opettaisi oikein. Jumala vaatii papeilta paljon. Jos he eivät noudata Jumalan käskyjä eivätkä opeta oikein, niin Jumala hylkää heidät helvetin tuleen (Matt. 23:15, 33; Jaak. 3:1-6).

Jer. 7:4: "Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: 'Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!'"

Matt. 21:13: "ja sanoi heille: "On kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.' Mutta te teette siitä rosvojen luolan."

1. Kun. 9:8-9: "Tästä temppelistä tulee sellainen rauniokasa, että jokainen ohikulkija tyrmistyy ja kysyy: 'Miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?' Hänelle vastataan: 'Siksi, että israelilaiset hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka toi heidän isänsä pois Egyptistä, ja turvautuivat toisiin jumaliin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän kärsittäväkseen.'" 

Sak. 5:4: "-- Minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin." 

Jaak. 3:1, 5-6: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin...    ..Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Matt. 23:15, 33: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette...   ..Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?"

Luuk. 16:24: "Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.'"

Pikemminkin on niin, että Jumala opettaa itse omat profeettansa, jotka Hän on usein valinnut oppimattomien ihmisten ja tavallisen kansan joukosta. Yeshua valitsi opetuslapsikseen oppimattomia miehiä. Kun kirkko on opettanut teologinsa väärille tavoille, niin vanhat koirat eivät opi enää uusia taitoa. Sen vuoksi Jumala valitsee uskollisia oppimattomia ihmisiä, joille Hän opettaa Jumalan Sanaa vanhurskaasti. Raamattu ei ole vaikea kirja, jonka pystyy oppimaan lukemalla sitä, kunhan haluaa uskoa, mitä Raamatussa lukee. 

Matt. 9:17: "Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Silloin molemmat säilyvät."

Hes. 44:23, 24: "Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas...     ..Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa."

On parempi erota huonosta seurakunnasta, kuin yrittää sinnitellä keskellä sen saastaa tai odottaa, että seurakunta muuttuisi, vaikka sellaista ei ole näköpiirissä. Huono seurakunta on hengellisesti kuollut, koska se on saastuttanut itsensä Jumalan käskyjen vastaisilla teoilla. Raamattu säätää, että seurakunnan jäsenet ovat vastuussa pappien tekemistä synneistä, joten huonoista seurakunnista on parempi lähteä pois, jottei joudu itse syylliseksi seurakunnan tekemiin synteihin.

3. Moos. 4:3: "Jos virkaansa voideltu pappi tekee rikkomuksen ja näin saattaa koko kansan syynalaiseksi..."

1. Tim. 5:22: "..äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana."

Ilm. 18:4: "..Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä..."

Seurakunta rypee keskellä saastaa, koska papit eivät nykyään opeta, mikä on saastaista ja mikä puhdasta, mikä pyhää ja mikä epäpyhää (vert. Hes. 44:23-24). Yeshua (Jeesus) ja Paavali käskivät pappien opettaa seurakunnalle lakia, mutta he eivät niin tee, vaan antavat pikemminkin hyväksyntänsä lain rikkomiselle (Matt. 5:19-20, 23:1-3, 1. Tim. 4:13). Huonot kirkkokunnat eivät edes halua karttaa saastaista eikä epäpyhää, jolloin he joutuvat eroon Kaikkivaltiaasta Herrasta, kuten Paavali varoitti. Saastaiset ihmiset eivät pääse Jumalan Valtakuntaan, mistä puhui sekä Paavali että Ilmestyskirja.

Room. 16:17-18 (1933/38): "Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet."

2. Kor. 6:14, 17-18: "Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?..    ..Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Ef. 4:17-19 (RK): "Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa: älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt, ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta."

Ilm. 21:8 (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Jo Raamatun ensimmäisillä sivuilla opetetaan, kuinka ihmisen eteen asetettiin kahdenlaisia hedelmiä. Sallitut hedelmät ravitsivat ihmisen ja pitivät hänet elossa, mutta kiellettyyn hedelmän syömisestä seuraisi kuolema (1. Moos. 2:16-17). Ihmisen tulee pysyä erossa Jumalan kieltämistä hedelmistä, maailman elintavoista ja kääntyä elämään Jumalan opettamalla tavalla. Ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa.

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Jumala kyllä huolehtii niistä, jotka haluavat löytää sellaisen uskovien yhteyden, jossa kunnioitetaan Jumalan Sanaa. Joskus se voi löytyä pienestä ryhmästä, joka kokoontuu vanhurskaiden ihmisten kodeissa, kuten tehtiin alkuseurakunnan aikana. Ilmestyskirja kertoo seitsemästä alkuseurakunnasta (Ilm. 2-3). Niistä kaikkein pienin oli Filadelfian seurakunta (Ilm. 3:8), joka oli ainut seurakunta, joka ei saanut Yeshualta moitteita vaan pelkkää kiitosta. Yeshua lupasi pelastaa Filadelfian seurakunnan (Ilm. 3:10), mutta varoitti kuutta muuta seurakuntaa pelastuksen menettämisestä, jos he eivät tee parannusta.

1. Kor. 16:19: "Myös Aquila ja Prisca ja heidän kodissaan kokoontuva seurakunta lähettävät teille paljon terveisiä Herran nimeen."

Ilm. 3:7-8, 10-11: "Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Pyhä ja Tosi, Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen etkä ole kieltänyt nimeäni...     ..Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. "Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi."

Jumalan pelko ja Jumalan Sanan tunteminen pitävät jokaisen uskovan oikealla tiellä. Jumala on armossaan hyvin kärsivällinen, että ihmiset saisivat aikaa tehdä parannuksen laittomuuksistaan, mutta lopulta tulee aika, jolloin Jumalan pitää jylistä kun ukkonen ja järisyttää maata, että ihmiset pelkäisivät Häntä ja alkaisivat noudattaa Jumalan Sanaa.

Ps. 110:10: "Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!"


Herran kirje suomalaisille seurakunnille

Herra on antanut Suomen seurakuntia koskevan kirjeen. Tämä kirje kuuluu näin:

"Näin sanoo Herra suomalaisille seurakunnille,

Te olette vaeltaneet maailman ruhtinaan jäljessä koko evankelis-luterilaisen kirkon ajan. Te ette ole pelänneet Minua, mutta olette pelänneet maailman ruhtinasta.

Papit opettavat teitä noudattamaan maailman ruhtinaan lakia, joka on synnin ja kuoleman laki. Papit eivät päästä opetuslapsiaan Minun Valtakuntaani, eivätkä hekään siinne pääse. Jokainen heidän opetusta noudattanut edesmennyt on eksynyt kadotukseen. He eivät ole valvoneet ja tarkistaneet Raamatusta, ovatko papit opettaneet oikein, ovatko kirkon juhlat ja rituaalit Minun käskyjeni mukaisia. Te olette eksyneet, koska te ette tunne pyhiä kirjoituksia.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole Minun Pyhän Henkeni temppeli. Kirkko on saastuttanut itsensä antamalla hyväksyntänsä synnin tekemiselle. Kirkko on kääntänyt Minun armoni riettaudeksi. Raamatun lain rikkominen on kirkolle ylpeyden aihe. Kapinallisuus käskyilleni on kirkon intohimo, koska papisto ei pelkää Minua. 

Minä lyön suomalaisia seurakuntia suuni miekalla. Minä sanon papeille viimeisellä tuomiolla: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät". Ellette noudata pappeja paremmin Minun lakiani, niin tekään ette pääse Minun Valtakuntaani.

Te olette uskoneet taikurinaisia, jotka ovat profetoineet, että Minä lähettäisin evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja helluntaiseurakuntiin suuren herätyksen. Minä en anna saastaisiin seurakuntiin mitään herätystä. Minä en koskaan siunaa laittomuutta.

Te olette rakastuneet valheeseen. Maailman ruhtinas on teidän suurin rakkautenne. Koska te rakastatte kaikkea saastaista, Minä jätän teidät rypemään saastaanne. Te olette toivoneet herätystä, mutta Minä annan Suomen kansalle toisenlaisen herätyksen. Minä lähetän riivaajahenget vaivaamaan pappeja ja seurakunnan jäseniä. Te teette sellaista, mikä ei sovi. Te teette sellaista, mikä on häpeällistä. Riivaajahenget saattavat teidän ruumiinne ja sielunne turmioon. Minä jätän teidät saastaisten henkien valtaan, koska te ette ole kunnioittaneet Jumalan Sanaa.

Kaikki te, jotka olette Minun kansaani, lähtekää pois Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Lähtekää pois helluntaiseurakunnista. Lähtekää pois kaikista niistä muistakin seurakunnista, joissa ei noudateta Jumalan Pojan opetusta. Erotkaa uskottomien seurakuntien jäsenyydestä, ettette joutui kärsimään niistä vitsauksista, joilla Minä rankaisen niitä.

Älkää viivytelkö! Tehkää parannus, kun vielä voitte, sillä te ette voi tietää, milloin armonaikanne päättyy. Minä lähetän vitsauksen uskottomiin seurakuntiin hetkellä, mitä te ette voi aavistaa.  

Hylätkää kaikki laittomuuden ihmisen opit ja kääntykää noudattamaan Jumalan Pojan antamaa esimerkkiä. Jos ette noudata Jumalan Pojan opetusta, ettekä ala elämään samalla tavalla, miten Jumalan Poika eli, te ette ole vanhurskaita. Joka tekee parannuksen laittomuudesta ja ottaa uskovien upotuskasteen Herran Yeshua HaMashiach:an nimeen, niin Minä annan hänen syntinsä anteeksi ja lahjaksi Pyhän Henkeni, joka antaa voiman kuolettaa laittomat teot. Minun käskyjeni noudattaminen antaa iankaikkisen elämän, mutta synnin palkaksi Minä annan kuoleman.

Minä Olen, Israelin Pyhä, Juudan Leijona, Kuninkaiden Kuningas, Ylipappi, Jumalan Karitsa, Elämän ja Kuoleman Herra


Raamatun viittaukset:

Ilm. 2:20-22 (1933/38): "Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;"

Ilm. 12:9 (1933/38): "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa."

Ilm. 18:2, 4: "Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi...   ..Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."

5. Moos. 28:15, 28, 34 (1933/38): "Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut...   ..Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella...   ..Ja sinä tulet hulluksi siitä, mitä sinun silmäsi näkevät."

Tuom. 9:22-24: "Abimelek hallitsi Israelia kolme vuotta. Sitten Jumala lähetti pahan hengen rikkomaan Abimelekin ja sikemiläisten välit, ja sikemiläiset nousivat kapinaan Abimelekia vastaan. Näin tapahtui, jotta Jerubbaalin seitsemänkymmenen pojan julma murha tulisi kostetuksi ja jotta rangaistus kohtaisi veljiensä surmaajaa Abimelekia ja Sikemin miehiä, jotka olivat auttaneet häntä tappamaan veljensä.

Matt. 10:28: "Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin."

1. Sam. 2:6: "Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä."

Matt 7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Room 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Room. 8:7-8, 13: "Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen...     ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Joh. 12:50: "ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

Seurakunnasta eroaminen

Nopein ja suositelluin tapa erota seurakunnasta on tehdä eroilmoitus digi- ja väestötietoviraston nettipalvelussa, jolloin eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta rekisteröityy suoraan väestörekisteriin ilman välikäsiä (linkki palveluun). Jos seurakunnan jäsenyys ei ole merkitty väestörekisteriin, eroilmoitus tulee toimittaa omaan seurakuntaan. Tämän asian voi tarkistaa väestörekisterin nettipalvelusta. On syytä muistaa ilmoittaa myös alaikäisten lasten eroaminen seurakunnasta. Alle 12-vuotiaiden eroilmoitus vaatii kummankin vanhemman ilmoituksen. 12-17 -vuotta vanhat lapset eroavat vanhempiensa kanssa tekemällä yhteisellä ilmoituksella.

Suomessa avioliiton rekisteröiminen sekä hautauspalvelut on järjestetty kattavasti ja tasapuolisesti kirkkoon kuulumattomille, joten mikään välttämätön julkinen palvelu ei jää saamatta, vaikka eroaa kirkosta. Jos joku ei kuulu kirkkoon, se ei ole kannanotto, etteikö uskoisi Jumalaan, vaan pikemminkin erottautumista pois sellaisesta uskonnollisesta toiminnasta, joka ei perustu Raamatun opetukseen ja vanhurskaaseen uskoon. Korvasyyhyyn opettavia leipäpappeja ei pidä rahoittaa, joista kertoo lisää artikkeli: 'Leipäpappi opettaa korvasyyhyyn'.

Raamatullisen uskovien yhteyden voi järjestää kokoontumalla muiden uskovien kanssa, eikä siihen tarvita välttämättä mitään yhdistystä tai uskonnollista yhdyskuntaa. Monet vanhurskaat uskovat ovat jo tehneet kaiken tämän.