maanantai 27. tammikuuta 2020

Kunnian Kuningas saapuu


*Kunnia merkitsee yleistä arvostusta, hyvää mainetta, hyvää nimeä - heprean sana 'kabowd' voi merkitä kunniaa tai kirkkautta
*Kunnian Kuningas saapuu ja Hänen kunniansa (kirkkautensa) tulee uuden liiton temppeliin
*Raamatussa on kaksi erilaista kuvausta Herran paluusta: 
  1. Valtaistuimella istuvasta Ihmisen Pojasta, jota kerubit kantavat
  2. Valkoisella hevosella ratsastavasta Sotapäälliköstä, jolla on vereen kastettu viitta
*Ihmisen Pojan paluu on pitkään kestävä prosessi, jolloin maan päälle tulee siunauksia ja kirouksia useina hyökyaaltoina
*Antikristus on Jumalan lähettämä eksytys ja vitsaus, joka saapuu temppeliin kauhistuksen siivillä, mikä kestää 3,5 vuotta - muulloin temppelissä on Herran kunnia
*Väärät profeetat mustamaalaavat alituisesti Jerusalemin temppeliä, jotta kristityt alkaisivat inhoamaan Jumalan pyhää huonetta (Ilm. 13:6)
*Herran päivä on kuin Lootin ja Nooan päivät, löytääkö Ihmisen Poika silloin maailmasta uskoa?Huutava ääni maaseudulla julistaa

On aika julistaa hyvä uutinen: Raivatkaa Herralle tie, sillä Herran kunnia ilmestyy ihmisten keskelle. Tehkää valtatie Kunnian Kuninkaalle, sillä Hän tulee!

Jes. 52: 7-10 (RK): "Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, julistaa pelastusta ja sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!" Kuule! Vartiomiehesi korottavat äänensä, kaikki he puhkeavat riemuhuutoihin, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palaa Siioniin. Puhjetkaa riemuhuutoihin, kaikki Jerusalemin rauniot, sillä Herra on antanut kansalleen lohdutuksen, hän on lunastanut Jerusalemin. Herra on paljastanut pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme antaman pelastuksen."

Jes. 40:3-5, 10-11: "Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! 

Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut...    

..Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin."

Uutinen on hyvä: Herra Yeshua HaMashiachia (Jeesuksesta Kristuksesta) tulee takaisin. Tehkää parannus synneistänne, niin Herra armahtaa teidät ja ottaa teidät vastaan.

Mark. 1:15 (1933/38): "..Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."

Tehkää parannus synneistänne!

Pelätkää Herraa!

PELÄTKÄÄ! 

Kunnioittakaa Herraa!

Kumartakaa Herraa!

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Ilm. 4:8-10: "..Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Aina kun olennot ylistävät, kunnioittavat ja kiittävät häntä, joka istuu valtaistuimellaan ja joka elää aina ja ikuisesti, nuo kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen ja osoittavat hänelle kunnioitustaan -- hänelle, joka elää aina ja ikuisesti..."

Aam. 3:7-8: "Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi? Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi?"

Ilmestyskirja kertoo korkealla lentävästä enkelistä (aggelos = enkeli, lähettiläs, sanansaattaja), jonka tehtävänä on julistaa evankeliumi kaikille kansoille. Hän kehottaa kumartamaan Herraa, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet (Ilm. 14:6-7). 

Kouluissa ja yliopistoissa on ollut vallalla kuvitelma, että maailma olisi syntynyt sattumalta ja luonnonvalinnan kautta. Tieteellinen tutkimus on viimeisten kymmenten vuosien aikana löytänyt paljon vastanäyttöä sille, ettei Darwinin evoluutioteoria kuvaa oikein kasvien ja eläinlajien syntyä. Yli tuhat hyvin korkeassa asemassa olevaa eri luonnon tieteen alojen tohtoria ja professoria on allekirjoittanut julkilausuman kertoakseen, etteivät he pidä evoluutioteoriaa oikeana. Kysymys ei ole uskonnollisesta kannanotosta vaan nimenomaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvasta johtopäätöksestä. Elämme siis aikakautta, jolloin yksi suuri tieteellinen teoria on murtunut ja todistettu vääräksi. Tästä aiheesta kertoo lisää artikkeli: 'Evoluutioteorian tieteellinen arviointi'. Kestää oman aikansa, että yliopistot kykenevät tunnustamaan uskoneensa virheelliseen teoriaan.

Maailman luominen perustuu älykkääseen suunnitteluun ja suureen voimaan. Herra Jumala Kaikkivaltias on luonut maailman. Kaikki mitä täällä on, sen Herra omistaa ja sitä Herra hallitsee, kuten Herra tahtoo.

Jes. 42:5: "Näin sanoo Jumala, Herra, hän, joka loi taivaan ja levitti sen auki, joka muovasi maan ja kaiken mitä siitä versoo ja antoi sen päällä kulkeville elämän hengen:"

Hepr. 1:2-3: "..näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla..."

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala Kaikkivaltias

Korkein kunnia kuuluu Jumalalle. Hän on Pyhä. Mitä Jumala on ja mitä Jumala tekee, se on pyhää. Jumalan pyhyys on hänen täydellisyyttä, mikä tekee Jumalasta kaikkia muita korkeamman. Jumalan kaikki sanat ja teot ovat täydellisiä. 

Ps. 18:30: "Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa."

Pyhittyminen tarkoittaa laittomuuden hylkäämistä ja Jumalan käskyjen noudattamista. Se on erottautumista kaikista sellaisista elämän tavoista, jotka eivät perustu Raamatun opetukseen. Paavali kutsui lakia vanhurskaaksi ja pyhäksi, koska sen on Herra antanut ja lain käskyjen noudattaminen kuuluu pyhään elämään.

5. Moos. 19:2-4, 37: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...   ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Room. 7:12 (1933/38): "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

4. Moos 15:40: "Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä."

Tulkaa pyhiksi, sillä ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa

Arkkienkeli Mikaelin nimi merkitsee 'kuka on Jumalan kaltainen', mikä tarkoittaa, ettei kukaan voi olla Jumalan vertainen. Nimen merkitys kertoo Jumalan olevan pyhä ja Hänen kunniansa korkea.

Jer. 10:7: "Kuka ei pelkäisi sinua, kansojen kuningas! Sinulle kuuluu kunnia. Ei ole ketään sinun vertaistasi koko maailman viisaiden joukossa, ei ketään yhdessäkään valtakunnassa!"

Luuk. 2:13-14: "Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: -- Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa."

Ilm. 4:8-11: "Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Aina kun olennot ylistävät, kunnioittavat ja kiittävät häntä, joka istuu valtaistuimellaan ja joka elää aina ja ikuisesti, nuo kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen ja osoittavat hänelle kunnioitustaan -- hänelle, joka elää aina ja ikuisesti. He asettavat seppeleensä valtaistuimen eteen ja lausuvat: -- Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu."

Raamattu opettaa ihmiset hylkäämään synnin ja tulemaan pyhiksi, kuten Jumalakin on pyhä. "Olkaa pyhät, kuten Herra on pyhä" merkitsee samaa, kuin "olkaa täydelliset, kuten Taivaan Isä on täydellinen". Ihminen ei itse pysty olemaan täydellinen, mutta Jumala antaa Pyhän Henkensä omilleen, jotta he saisivat voiman kuolettaa itsestään synnin pois. Pyhän Hengen hedelmä on lainkuulaisuus, koska Jumalan tahto on kirjoitettu Mooseksen lakiin (Room. 2:18, 8:6-9; Gal. 5:22-23). Jos ihmisessä ei näy Pyhän Hengen hedelmät, niin hän ei ole pyhä.

Matt. 5:48: "Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen."

Ps. 19:7: "Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta.

1. Piet. 1:14-16: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." (3. Moos. 19:2-4, 37)

Room. 8:6-9, 13: "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa...    ..Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Ihmisen tulee tehdä kuitenkin oma osansa ja antautua noudattamaan Jumalan tahtoa, mikä on kirjoitettu lakiin (Room, 2:18). Laissa on myös käsky uskoa Messiaaseen (5. Moos. 18:18-19, Apt. 3:19-26). Jos ihminen ei halua tehdä parannusta laittomuudesta, niin hän menettää vanhurskautensa (Room. 2:9-13, 2. Piet. 2:19-22). Pyhä Henki lähti pois kuningas Saulista, koska Saul ei noudattanut Jumalan käskyjä (1. Sam. 16:14). Raamatun mukaan Jumalan pyhiä ovat ne kristityt, jotka uskovat Jumalan Poikaan ja noudattavat lakia (Ilm. 14:12).

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Saarn. 12:13-14: "Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista." 

Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Kunnian Kuningas. Hän saapuu maan päälle ottamaan kaiken vallan ja kaikkialla. Hän on tuhatvuotisen rauhanvaltakuntansa Kuningas, joka tulee hallitsemaan kaikkia kansoja Jerusalemin temppelissä olevalta valtaistuimeltaan.

Ps. 105:7: "Hän on Herra, meidän Jumalamme, hänen valtansa ulottuu yli koko maanpiirin."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Jumalalle kuuluu korkein kunnia - varo loukkaamasta sitä

Kunnia merkitsee yleistä arvostusta, hyvää mainetta ja hyvää nimeä. Keskiajan ritareille oma kunnia oli hyvin tärkeä asia. Ritarit olivat armeijan valiosotilaita ja korkeassa asemassa. Tämän vuoksi heiltä odotettiin herrasmiesmäistä ja kunniallista käytöstä.

Monet tarinat kertovat, miten kaunis neito joutui hätään, kun lohikäärme yritti nielaista neidon. Rohkea ritari ratsasti paikalle, surmasi sankarillisesti pedon ja pelasti neidon. Lopuksi ritari kantoi vahvoilla käsivarsillaan kauniin neidon turvaan. Neito rakastui urheaan ritariin ja hänestä tuli ritarin morsian.

Joosua on hepreaksi Yeshua

Ilm. 12:5, 7-8: "..Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy...   ..Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa.

Joos. 10:25: "Joosua sanoi heille: "Älkää pelätkö älkääkä lannistuko, olkaa rohkeat ja lujat, sillä näin Herra tekee kaikille teidän vihollisillenne, joita vastaan te taistelette."

Ps. 149:4-9: "Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan. Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika! Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on kädessään kaksiteräinen miekka, he kostavat viholliskansoille, kurittavat kansakuntia. He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät rautoihin mahtimiehet. He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätänyt. Tämä on Herran palvelijoiden kunniatehtävä. Halleluja!"

Miehen ja naisen välinen avioliitto on vertauskuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta (Ef. 5:21-33). Jumalan Poika on myös pelastanut oman morsiusseurakuntansa kunniakkaalla tavalla. Tämän takia morsian rakastaa Ylkäänsä, koska Ylkä rakasti morsiantaan pelastamalla hänet.

Ef. 5:25-28: "Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä."

1. Joh. 4:19: "Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä."

Joh. 14:23: "Jeesus vastasi: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen."

Pahinta mitä ritarille saattoi käydä, oli menettää kunniansa. Idän kulttuureissa on myös tärkeää, että ihmiset säilyttävät kasvonsa, mikä liittyy myös heidän kunniaansa. Julkinen häpäisy on kunnian loukkaus, mikä on näissä kulttuureissa niin syvä loukkaus, että se on menneinä aikoina johtanut jopa kaksintaisteluihin. 

On olemassa sellainen kunnian loukkaus, mitä ei voi saada anteeksi. Jos joku pilkkaa Pyhää Henkeä, niin sitä Jumala ei anna anteeksi ja pilkkaaja saa tuomion tuliseen järveen (Matt. 12:32). Jos joku sanoo Jumalan profeettaa mielisairaaksi, niin siitä ansaitsee tuomion helvetin tuleen (lisää artikkelissa). Mikäli joku ei osaa pitää kieltään kurissa, niin hän ei oikeasti kunnioita Jumalan Sanaa, vaikka kuinka muuta vakuuttaisi (Jaak. 3:2-6).

Mark. 3:29-30: "Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki."

Matt. 5:22: "..ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

Jaak. 3:6: "Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

Luuk. 16:24, 26: "Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla...   ..meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne.."

Matt. 12:36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Raamattu opettaa kunnioittamaan niin Jumalaa kuin valtion päämiestäkin. Samalla tavalla lasten tulee kunnioittaa myös äitiä ja isää, kuten tulee jokaisen ihmisen kunnioittaa Taivaan Isää. Jumalan käskyjen noudattaminen on kaikille osapuolille kunniallista.

2. Moos. 22:28: "Älä herjaa Jumalaa äläkä kiroa kansaasi kuuluvaa päämiestä."

3. Moos. 19:2-3: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Jumala antoi paljon kunniaa Salomolle, mutta Salomo ei pitänyt kunniassa liittoaan Jumalan kanssa

Jumala oli mieltynyt kuningas Daavidiin ja siunasi hänen poikaansa Salomoa poikkeuksellisen paljon. Jumala lupasi Salomolle paljon kunniaa. Salomon aikana Israel on hyvin vauras Lähi-Idän suurvalta, joka nautti pitkään kestävästä rauhan ajasta. Salomo tunnettiin suuresta viisaudestaan, joten hänen luokse tuli paljon korkea-arvoisia ulkomaalaisia kuulemaan Salomon viisautta ja tuomaan hänelle myös kalliita lahjoja. Salomo oli myös valtakunnan tavoitelluin sulhanen, joten hän sai peräti tuhat vaimoa itselleen ulkomaalaisia prinsessoja myöden (Ps. 45).

1. Kun. 3:11-14: "ja hän sanoi Salomolle: "Koska esitit tällaisen pyynnön, koska et halunnut pitkää ikää, et rikkautta etkä vihollistesi kuolemaa, vaan pyysit ymmärrystä osataksesi hallita oikein, minä teen niin kuin pyysit. Minä annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ollut eikä ole jälkeesikään tuleva. Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et pyytänyt: annan rikkautta ja kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinulle vertaa. Ja jos vaellat minun teitäni säädösteni ja määräysteni mukaisesti, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän." 

1. Kun. 4:31-34: "Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin esrahilainen Etan tai Maholin pojat Heman, Kalkol ja Darda, ja hänen maineensa levisi kaikkien kansojen keskuuteen. Hän sepitti kolmetuhatta viisasta lausumaa, ja hänen laulujaan oli tuhatviisi. Hän puhui kasveista, niin Libanonin setristä kuin muurissa kasvavasta iisopista, hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. Salomon viisaita sanoja tultiin kuulemaan kaikista maista, kaikkien kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan."

Salomon saama ylenpalttinen siunaus sokaisi hänet. Hän rakasti enemmän vaimojaan kuin Jumalaa, joita hän ei olisi saanut edes ottaa ulkomailta. Tämän säädöksen tarkoitus on estää perhettä saastumasta epäjumalanpalveluksesta, jota tuo perheeseen vieraiden kansojen epäjumalia palvelevat naiset. Jumala kyllä hyväksyy kaikki kansat omakseen, jos he noudattavat Hänen käskyjää (Ruutin kirja, Apt. 10:34-35). Daavidin valtaistuimella istuvalla kuninkaalla ei saa olla muutenkaan liian monta vaimoa tai liikaa kultaa ja hopeaa, ettei kuninkaan sydän kääntyisi pois Jumalasta (5. Moos. 17:17). Salomo lankesi näihin synteihin ja hän rakennutti epäjumalien temppeleitä ulkomaalaisten vaimojensa mieliksi sekä alkoi itsekin palvoa niitä. 

Jumala varoitti Salomoa toistuvasti synnin tekemisestä, mutta Salomo ei tehnyt parannusta. Lopulta Jumala suuttui Salomolle moittien häntä siitä, ettei hän ollut pitänyt kunniassa liittoaan Jumalan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Salomo ollut pitänyt korkeassa arvossa liittoaan Jumalan kanssa. Tämä oli vakava moite, koska jos joku rikkoo liiton niin, että Jumala purkaa sen, niin se käytännössä tarkoittaa kadotustuomiota. Salomon tottelemattomuus johti siihen rangaistukseen, että Jumala repäisi Israelin valtion kahteen osaan, joille tuli omat kuninkaansa. Jumala antaa kunniakkaan nimen niille, jotka pysyvät liitossa Hänen kanssaan, mutta muut kuolevat häpeässään.

1. Kun. 11:9-11: "Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä, Israelin Jumalasta. Vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita jumalia, hän ei ollut totellut Herran kieltoa. Herra sanoi Salomolle: "Sinä et ole pitänyt kunniassa liittoani etkä määräyksiä, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi."

Jes. 56:4-5: "..jotka pyhittävät minun sapattini, jotka tahtovat noudattaa minun mieltäni ja pysyvät minun liitossani, saavat kunniakkaan nimen pyhäkössä, muurieni sisäpuolella. Heillekin minä luon muistomerkin, poikia ja tyttäriä kestävämmän, annan nimen, joka ei koskaan katoa."

Jumala on asettanut sapatti-käskyn noudattamisen liiton merkiksi, mikä pätee myös uuteen liittoon (Matt. 5:17-18, Luuk. 16:17). Jotka haluavat olla liitossa Sapatin Herran Yeshua HaMashiachin kanssa, heidän on hylättävä vanhat tapansa ja pidettävät sapatti kunniassa (Ef. 4:17-24). Jumalan käskyjen pitäminen on ehto sille, että Herra antaa synnit anteeksi ja ihminen pysyy liitossa Hänen kanssaan (Sananl. 28:13, Apt. 3:19-20), mistä on lisää artikkelissa: 'Tehkää parannus ja ottakaa uskovien upotuskaste, niin saatte syntinne anteeksi'. Jos joku kristitty ei halua noudattaa sapattia, niin hänen ei silloin seuraa Herraa eikä pysy liitossa Hänen kanssaan (Hepr. 10:26-28).

Luuk. 6:5: "Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

2. Moos. 31:13-14: "Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä..."

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Yksi Jumalan Pojan nimistä on Kuninkaiden Kuningas, Herrojen Herra. Tämä merkitsee, että Hän on korkein Kuningas ja korkein Herra. Onhan maailmassa monia kuninkaita ja ruhtinaita, mutta heilläkin on Kuninkaansa, joka on Jumalan Poika. 

Matt. 28:18: "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."

Ilm. 19:13, 16: "Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana...   ..Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Suomen kielessä käytetään sanaa herra monissa eri asiayhteyksissä. Herraksi voidaan kutsua hallitsijaa, upseeria ja herrasmiestä. Tämän takia juhlapuheet aloitetaan usein sanoilla: "Hyvät naiset ja herrat!" Daavid kutsui kuningas Saulia herrakseen ja kunnioitti häntä kumartamalla maahan asti (1. Sam. 24:8). Arameankielisellä huudahduksella "Maranata" seurakunta tunnustaa Jeesuksen Herraksi (1. Kor. 16:22). Nimitystä mare (herra), käytetään Vanhan testamentin arameankielisissä osissa paitsi kuninkaasta (Dan. 4:19, 24) myös Jumalasta (Dan. 2:47, 5:23). Abrahamin vaimo Saara näytti hyvää esimerkkiä kutsumalla aviomiestään herraksi, millä hän on osoitti kunnioitustaan aviomiestään kohtaa. Tyroksen prinsessaa kehotettiin kumartamaan aviomiestään, koska hän on vaimonsa herra. Miehen ja naisen välinen avioliitto on esikuva Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Niin kuin aviomies on vaimonsa herra, niin seurakunnan pää on Herra Yeshua HaMashiach (Ef. 5:21-33). Kun sana Herra kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, niin se tarkoittaa Herrojen Herraa, joka on Jumalan Poika (Room. 10:9, Fil. 2:10-11).

1. Sam. 24:8: "Sen jälkeen myös Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään: "Herrani, kuningas!" Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka"

1. Piet. 3:4-6: "Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset -- Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne."

Ps. 45:10-12: "Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan! Hän on sinun herrasi. Kumarru hänen eteensä, sinä Tyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi."

Raamatussa kerrotaan kahdesta erilaisesta Ihmisen Pojan paluusta

Vanhan testamentin profetioista on jo toteutunut esim. Messiaan ensimmäinen tulemus, Israelin kansan kokoaminen muiden kansojen joukoista yhdeksi kansaksi, joka ei ole enää jakautunut Israelin ja Juudan valtioihin, joilla oli kummallakin omat kuninkaansa (Hes. 37:15-22).

Raamatun profetioista eräs keskeisimpiä on, että Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) palaa takaisin maan päälle uudestaan, mikä ei ole vielä toteutunut. Tämän jälkeen pakanakansat menevät yhdessä juutalaisten kanssa Jerusalemin temppeliin kumartamaan Herraa Yeshua HaMashaichia (Jeesusta Kristusta) ja opiskelemaan lakia. Tämäkään Raamatun ennustama asia ei ole tapahtunut koskaan aiemmin, mutta sekin tapahtuu varmasti tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa, jossa koko ihmissuku tulee Jerusalemin temppeliin viettämään laissa mainittuja sapattia, uudenkuunjuhlaa ja lehtimajanjuhlaa. Jesaja sanoo, ettei silloin temppelin pyhyyttä loukata pitämällä kauppatoria temppeli esipihalla, kuten tehtiin aiemman temppelin aikana (Mark. 11:15-19, Joh. 2:13-17). Tästä voimme ymmärtää, että temppelin rakentaminen Jerusalemiin on edelleen Jumalan vanhurskas tahto (Hes. 40-48).

Jes. 2:2-4 (1933/38). "Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan."

Sak. 8:20-23 (1933/38): "Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat: 'Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaotia'. -'Minäkin lähden.' Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne'."

Sak. 14:16, 21: "Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa...   ..Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä."

5. Moos. 31:11-12: "kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä."

Jes. 66:23: "Ja aina uudenkuun päivänä ja jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra."

Raamattu kertoo, miten Herra Yeshua HaMashiach saapuu Jerusalemiin. Monella on sellainen ennakkokäsitys, että Herra tulee vain yhdellä tavalla takaisin. Itse asiassa Raamatussa on kaksi erilaista profetiaa Herran saapumisesta, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Ne tulevat kumpikin toteutumaan, koska Yeshua opetti, ettei laista ja profeettojen kirjoista kumota pilkkuakaan pois ennen, kuin kaikki on tapahtunut.

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Monet tuntevat profetian, että Herra Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) saapuu valkoisella hevosella Öljymäelle taivaallisen sotajoukkonsa kanssa ja vereen kastettu viitta päällään (Apt. 91:9-12, Sak. 12:3-5, Ilm. 19:11-21). Monet kristityt eivät ole kuitenkaan huomioineet, että Hesekielin kirja profetoi myös Ihmisen Pojan saapuvan Jerusalemiin laskeutumalla kerubien kannatteleman valtaistuimen päällä ja menevän suoraan temppeliin sen itäisestä portista sisälle (Hes. 1:25-28, 43:1-7). Ihmisen Poika on yksi Herran Yeshua HaMashiachin nimistä.

Ps. 102:15-16: "Kansat pelkäävät Herran nimeä, maan kuninkaat kumartavat häntä, kun Herra jälleen rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan."

Jerusalemin muurien itäportti

Hesekielin kirjassa oleva profetia antoi syyn sille, miksi Sultaani Sulmeiman Suuri muurautti Jerusalemin kaupungin itäisen portin kiinni, koska hän alkoi pelkäämään, että juutalaisten Kuningas Yeshua HaMashiach tulisi kaupunkiin. Seurakunnissa opetetaan, että Yeshua tulee Jerusalemiin kaupungin muurien itäisestä portista, mutta tarkalleen ottaen Hesekiel tarkoittaa temppelin muurien itäistä sisäänkäyntiä (Hes. 43:4).

Hes. 43:4 (1933/38): "Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden."

Herran Yeshua HaMashichin paluun yhteydessä Raamattu käyttää usein Hänelle kuuluvaa nimeä Ihmisen Poika. Danielin, Jesajan ja Hesekielin kirjat kertovat ihmisen kaltaisesta henkilöstä, joka saa kaiken vallan ja istuu valtaistuimelleen (Dan. 7:13-14, Hes. 1:26-28). 

Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."

Jes. 6:1: "Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin."

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." (alkutekstissä ei ole välimerkkejä, vaan jakeessa on lueteltu Jumalan Pojan seitsemän nimeä, mistä kertoo lisää artikkeli).

Ihmisen Poika on Messias, joka on kaikkien kansojen Kuningas ja Ylipappi

Ihmisen Poika ei ole ainoastaan Kuningas vaan myös iankaikkinen Ylipappi, minkä takia hän laskeutuu suoraan temppeliinsä. Aaronin pappeus oli tarkoitettu jo alun perin määräaikaiseksi, kunnes tulee Messias, jonka pappeus on Aaronin pappeutta korkeampi. 

Ylipappeus on siirtynyt Ihmisen Pojalle lain säädösten mukaisesti (Sak. 6:12-13, Ps. 110:4). Heprealaiskirje kertoo, että kuningas Melkisedek oli Jumalan Pojan kaltainen, jolla ei ollut elinpäivien alkua, ei loppua, ei biologisia vanhempia eikä jälkeläisiä, mikä tarkoittaa nimenomaan Herraa Yeshua HaMashiachia. Tämän takia Yeshualla on ylipappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan, koska Melkisedek oli Herra,  Tästä asiasta kertoo lisää artikkeli: 'Rauhan Ruhtinas'.

Hepr. 7:1-3, 24: "Tämä Melkisedek oli Salemin kuningas ja Korkeimman Jumalan pappi. Kun Abraham oli paluumatkalla lyötyään kuninkaat, Melkisedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet, ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliistaan. Hän on ensinnäkin "vanhurskauden kuningas", mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Salemin kuningas eli "rauhan kuningas". Hänellä ei ole isää, ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan Pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti...   ..Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton."

Abraham tapasi Melkisedekin myöhemminkin. Raamattu kertoo, että tämä mies oli Jehova (Herra, 1. Moos. 18:1), joka tuli kahden enkelin kanssa tapaamaan Abrahamia. Kysymys oli todellakin miehestä (Ihmisen Pojasta), koska Abraham tarjosi kolmelle miehelle vettä jalkojen pesua varten ja juhlallisen aterian. Tätä ennen Herra oli antanut Abrahamille leipää ja viiniä (esikuva ehtoollisesta, 1. Moos. 14:18). On suuri kunnia aterioida samassa pöydässä Herran kanssa.

1. Moos. 18:1-8: "Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti. Hän sanoi: "Herrani, suothan minulle sen kunnian, ettet kulje palvelijasi ohi. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun, palvelijanne luo." He sanoivat: "Hyvä on, tee niin." Abraham riensi telttaan Saaran luo ja sanoi: "Hae joutuin kolme vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja leivo leipiä!" Sitten hän kiiruhti karjansa luo, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka heti ryhtyi valmistamaan ateriaa. Hän toi tuoretta voita, maitoa ja palvelijan valmistaman vasikan, asetti ruoan vieraittensa eteen ja jäi puun alle seisomaan ja palvelemaan heitä heidän syödessään."

Ilm. 3:20-21: "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. "Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen."

Luuk. 14:15: "..sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa."

1. Moos. 14:18-20: "Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abramia sanoen: -- Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista."

Raamattu kertoo, miten Herra on väkevällä kädellään ja ojennetulla käsivarrellaan pelastanut kansansa Egyptin orjuudesta ja vienyt heidät luvattuun maahansa. Herra on lähettänyt myös ihmiskäden sormensa kirjoittamaan seinälle tuomion Babylonian kuningas Belsassarille, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sormi kirjoitti: "Laskettu, laskettu, punnittu, puoliksi jaettu"'. 

Jer. 32:21: "Sinä veit kansasi Israelin pois Egyptin maasta ihmeitä ja tunnustekoja tehden, johdit sen sieltä väkevällä kädelläsi, ojennetun käsivartesi voimalla, niin että kaikki sinua pelkäsivät."

Dan. 5:5-6, 23-24 (1933/38): "Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle, vastapäätä lampunjalkaa, ja kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin kuninkaan kasvot kalpenivat, ja hänen ajatuksensa peljästyttivät hänet; hänen lanteittensa nivelet herposivat, ja hänen polvensa tutisivat...   ..Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut. Sentähden on tämä käsi lähetetty hänen tyköänsä..."

Jumalan Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa, mutta Raamattu käyttää samaa arvonimeä myös muissa asiayhteyksissä kuin tarkoittamaan Yeshua HaMashiachia (Jeesusta Kristusta). Raamattu voi tarkoittaa jumalan pojalla myös enkeliä (Job 1:6), Israelin kuningasta, tuomaria tai muuta vaikutusvaltaista miestä (Ps. 82). Jumala kutsui pojakseen myös kuningas Salomoa (2. Sam. 7:13-14) ja Jumalalle pyhitettyä Israelin kansaa Hän kutsuu Jehovan pojiksi (5. Moos. 14:1-2).

1. Aik. 28:6 (Herra sanoo kuningas Daavidille): "Hän sanoi minulle näin: 'Poikasi Salomo rakentaa minulle temppelin ja sen esipihat. Hänet minä olen valinnut pojakseni, ja minä olen oleva hänelle isä.

5. Moos. 14:1-2 (Green's Literal): "You are sons to Jehovah your God; you shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. For you are a holy people to Jehovah your God; and Jehovah has chosen you to be a people to Him, a special treasure out of all the peoples who are on the face of the earth."

5. Moos. 14:1-2: "Te olette Herran, Jumalanne, lapsia. Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen."

Juutalaiset syyttivät Yeshuaa itsensä korottamisesta Jumalan vertaiseksi, koska Hän sanoi olevansa Jumalan Poika. Yeshua puolustautui vastaamalla, että Psalmi 82:ssa kutsutaan muitakin jumalten pojiksi, joten Hän ei rikkonut lakia juutalaisten väittämällä tavalla.

Joh. 10:34-35: "Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Ps. 82:6-7: "Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte kuin vallasta syösty ruhtinas!"

Kun Yeshua vertasi itseään Ihmisen Poikaan, niin tämä tarkoitti yksiselitteisesti, että Hän sanoi olevansa Messias ja Jumalan vertainen.

Matt. 19:28 (Jeesus sanoo 12 opetuslapselleen): "Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa."

Matt. 12:40: "Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."

Ihmisen Poika on Yeshua HaMashiachin messiaaninen nimi ja ihmislapseen viittaavasta nimestä huolimatta voimakkaampi ilmaisu Yeshua jumalallisuudesta kuin nimi Jumalan Poika, mikä johtuu siitä, että monet Vanhan testamentin Messias profetiat puhuvat Ihmisen Pojasta tai Ihmislapsesta.

Luuk. 24:69: "Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Kaikkivaltiaan oikealla puolella."

Ps. 110:1-2, 4: "Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni: "Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan...   ..Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: "Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta."

Yeshua ja Heprealaiskirje opettavat, että Psalmi 8:ssa mainittu Ihmislapsi viittaa nimenomaan Yeshua HaMashiachiin, joka on kirkkaudella ja kunnialla seppelöity Jumala, jolle annetaan kaikki valta.

Matt. 21:14-16: "
Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä: "Hoosianna, Daavidin Poika!", he suuttuivat ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nuo huutavat?" "Kuulen", vastasi Jeesus. "Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi'?"

Ps. 8:3-10 (1933/38): "Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa!"

Hepr. 2:5-9: "Tulevaa maailmaa, sitä josta nyt puhumme, Jumala ei ole alistanut enkelien hallittavaksi. Tästä on jossakin kohdassa joku todistanut: -- Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, panit kaiken hänen valtansa alle. Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken, hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Sen kuitenkin näemme, että tuo "lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu", Jeesus, on kuoleman tuskat kärsittyään "seppelöity kirkkaudella ja kunnialla". Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta." 

Ihmisen Pojan valtaistuinta kantaa neljä nelisiipistä kerubia (Hes. 1) ja valtaistuimen yläpuolella seisoo neljä kuusisiipistä serafia (Jes. 6:1-2). Kullakin kerubilla on neljät kasvot: leijonan, härän, ihmisen ja kotkan. Kuusisiipisiä on neljä erilaista: leijona, nuori härkä, ihmiskasvot ja kotka. Nämä hahmot ovat vertauskuvia siitä, mitä Jumala on.

Leijona on vallan ja voiman symboli, mikä viittaa Jumalan Pojan nimeen Juudan Leijonaan (Ilm. 5:5). Nuori härkä on virheetön uhrieläin, joka symboloi Jumalan armoa ja rauhaa. Ihmiskasvot symboloivat Ihmisen Poikaa, sillä Jumala tuli ihmiseksi (Jes. 9:6, Luuk. 1:35, Joh. 1:1, 14). Kotka symboloi Jumalan kaikkea korkeampaa asemaa ja kunniaa.

Ilm. 4:7: "Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli kuin ihmiskasvot, ja neljäs näytti lentävältä kotkalta."

Hesekielin temppelin julkisivussa on kaikkialla kuvia yhdestä kerubista, jolla on leijonan ja ihmisen kasvot. Tämä kertoo siitä, että temppeli on Messiaan temppeli, jossa asuu Ihmisen Poika, joka on Kuningas.

Hes. 41:18-20: "..Kerubien välissä oli aina palmu, ja kullakin kerubilla oli kahdet kasvot, toisen palmun suuntaan ihmiskasvot ja toiseen palmuun päin leijonan kasvot. Näitä kuvia oli temppelissä seinät täynnään, lattiasta ovien yläpuolelle asti oli leikattu kerubeja ja palmuja."

Kolmannesta temppelistä esitetyt salaliittoteoriat ovat satua

Raamattu kertoo, miten Hesekielin kirjassa kuvattu temppeli rakennetaan Messiasta varten, mitä eräät raamatunopettajat eivät pysty mitenkään hyväksymään. He ovat alkaneet vieroksumaan Hesekielin kirjan lukuja 40-48 ja kumoavat ne antamalla luvuille vain vertauskuvallisen merkityksen. Luvut eivät ole missään nimessä vertauskuva, vaan kirjaimellinen ilmoitus, mitä tulee tapahtumaan. Kuten Yeshua opetti, niin yksikään pilkku ei kumoudu Vanhan testamentin kirjoituksista ja jokainen niissä oleva profetia tulee toteutumaan kirjaimellisesti (Matt. 5:17-18, Luuk. 16:17, Joh. 10:35). Jos lähtee sille tielle, että alkaa kumoamaan lakia selittämällä sen olevan vain vertauskuvaa, niin silloin kokonaisuus hajoaa ja omista selityksistä tulee ristiriitaisia. Raamattu on johdonmukainen kirja, jossa ei ole ristiriitoja. Jos Raamatusta ei hyväksy kaikkea opetusta, niin silloin ei pysty ymmärtämään Raamatun kokonaisilmoitustakaan.

Dan. 11:35: "Oikeista opettajista jotkut lankeavat, ja niin heidät kaikki seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrähetkeen."

Joh. 10:35: "..eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi."

Asian ymmärtämistä vaikeuttaa se, että Raamattu kertoo antikristuksesta, joka on Jumalan lähettämä raju eksytys viimeisellä vuosiviikolla. Jumala sallii antikristuksen tulevan Jumalan temppeliin 3,5 vuodeksi (Dan. 7:25, 2. Tess. 2:1-12, Ilm. 13:5; lisää artikkelissa). Monet raamatunopettajat haluavat yleistää antikristuksen ajan tarkoittavan koko temppelin aikaa, jolloin temppeli olisi rakennettu vain antikristusta varten. Tämäkään ei pidä paikkansa. Antikristuksen aika rajoittuu vain 3,5 vuoden ajalle, eikä temppeliä rakennetta erityisesti antikristusta varten vaan Herran Yeshua HaMashiachin valtaistuimen sijaksi (Hes. 43:1-7, Ilm. 11:1-2). Temppeli on olemassa viimeisellä vuosiviikolla ja sitä seuraavan koko tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ajan, jolloin se on Messiaan temppeli pois lukien mainittu 3,5 vuoden aika (Sak. 6:12-15, Mal. 3:1-3, Ilm. 14:1-3; lisää artikkelissa).

2. Tess. 2:3-4, 11-12 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala...    ..Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Luuk. 21:8: "Jeesus sanoi: "Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja: 'Aika on tullut.' Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä." (antikristus voi valehdella olevansa Jeesus Kristus)

Dan. 7:25: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi."

Ilm. 13:5: "Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta."

Dan. 8:11-14: "Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtiaalta otettiin pois päivittäinen uhri ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta: "Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan!" Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan."

Antikristuksen aika 3,5 vuotta on saanut monet raamatunopettajat keksimään sensaationhakuisia salaliittoteorioita kolmannesta temppelistä, mitä ovat ruokkineet yksittäiset harhaoppiset juutalaiset lahkot suorittamalla Mooseksen lain vastaisia uhreja Öljymäellä. Raamatunopettajat mässäilevät näillä juoruilla ikään kuin, olisi suuri vaara, että Suomessakin alettaisiin uhraamaan uhrikukkuloilla.

Salaliittoteoreetikkojen mukaan temppelin rakentaminen olisi ortodoksijuutalaisten, kabbala-mystikkojen ja vapaamuurarien hanke, jotta antikristus saisi temppelin itselleen. Sen lisäksi salaliittoteoreetikot siteeraavat ortodoksijuutalaisten Suuren neuvoston (Sanhedrin) johdon lausuntoja tulevasta temppelistä, mutta Sakarjan kirjan mukaan he eivät edes saa rakentaa Hesekielin temppeliä eivätkä ole temppelin johtokunta, joten siteeraukset ovat siltä osin täysin epärelevantteja (Sak. 6:12-15; Ilm. 5:8, 14:1-3).

Ortodoksijuutalaisten Temppeli-instituutti kerää rahaa temppelin rakentamista varten ja Koores-kolikoitakin myydään, mutta instituutti ei aio edes rakentaa Hesekielin kirjassa kuvattua temppeliä vaan Salomon temppelin Kuninkaiden kirjojen kuvausten mukaisesti. Sellaisen temppelin rakentaminen ei täyttäsi Hesekielin ja Sakarjan kirjassa profetoitua temppeliä, eikä siihen sen takia koskaan Messias edes voisi tulla. Nämä salaliittoteoriat ovat huuhaa-juoruja, joiden tarkoitus on aiheuttaa vain sekaannusta asiassa ja antaa väärä kuva itse temppelistä.

Jos Temppeli-instituutti aikoo rakentaa temppelin maallista oikeusjärjestystä noudattaen, niin hanke on umpikujassa. Israel on länsimainen oikeusvaltio, missä rakentaminen perustuu kaavamääräyksiin ja myönnettyihin rakennuslupiin, joista voi valittaa eri oikeusasteisiin. Kansainväliset sopimukset temppelivuoresta ja poliittinen tilanne käytännössä estävät rakennusluvan saamisen.

Epäonnistuneita temppelin rakennushankkeita on ollut ennenkin. Keisari Julianus antoi juutalaisille luvan rakentaa temppeli Jerusalemiin 363 jKr osoittaakseen Jeesuksen olleen väärä profeetta. Rakentaminen ei kuitenkaan päässyt alkua pidemmälle, koska maanjäristys tuhosi rakennetut osat temppelistä. Julianus surmattiin keihäällä ja temppelin rakennushanke peruuntui. Julianuksen juoni epäonnistui. Vuosina 687-691 jKr temppelin paikalle rakennettiin kalliomoskeija, joka on estänyt temppelin jälleenrakentamisen varsinkin niinä vuosina, jolloin turkkilaiset tai arabit ovat hallinneet Temppelivuorta.

Hesekielin temppeli

Hesekielin ja Sakarjan kirjan mukaan temppeliä ei rakenna edellä mainitut ryhmät vaan temppelin rakennuttaa Daavidin Juuriverso Yeshua HaMashiach (Ilm. 5:5, 22:16). Temppeli rakennetaan Jumalan käskystä ja sellaisella voimalla, ettei rakentamista voi kukaan estää. Tämän takia monet juutalaiset kirjanoppineet uskovat temppelin laskeutuvan alas taivaasta, minkä takia he eivät ole mukana Temppeli-instituutin rakennushankkeessa. Vaikka temppelin rakentaminen on nimenomaan Herran hanke, niin se ei laskeudu taivaasta, vaan Sakarjan mukaan se rakennetaan paikan päällä, eikä sen rakentajat ole Israelissa kauan asuneita, vaan tulevat kaukaa. Hesekielin kirja kertoo myös alttarin rakentamisesta paikan päällä (Hes. 43:18). Temppelin rakentaminen toteutuu vasta, kun ihmiset alkavat noudattaa Jumalan tahtoa, mikä kertoo temppelin rakentamisen olevan nimenomaan Jumalan tahto (Sak. 6:15; Ps. 132:13-14, Ilm. 11:1-2). Tämän takia Elian täytyy tulla ensin tekemään uskonpuhdistus edes osalle uskovista, jotta temppeli voidaan rakentaa Messiaalle (Mal. 3:1, 4:4-6). Temppelistä kertoo lisää artikkeli: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'. 

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin." (Joosua on heprealaisessa käsikirjoituksessa Yehoshua [Yeshua])

Sak. 6:10-15 (1933/38/): "ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojan suosiollisuudesta. Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä.

Eräät salaliittoteorioita julkaisevat raamatunopettajat ovat olleet kovasti huolissaan, että joku voisi erehtyä luulemaan antikristusta Jeesukseksi. Raamatussa on ilmoitettu paljon tunnusmerkkejä, mistä tunnistaa antikristuksen kuten esim. hänen käyttämästä nimestä voidaan laskea luku 666, hän herää kuolleista, hän vaatii pedon merkkiä oikeaan käteen tai otsaan, kumoaa lain, lopettaa Raamatun lain mukaisen temppelipalveluksen jne. Valvovat kristityt eivät voi erehtyä tästä asiasta, sillä Herra Yeshua HaMashiach ja hänen palvelijansa ruhtinas eivät vaadi mitään pedon merkkejä ja he noudattavat lakia (lisää artikkelissa).

Pikemminkin on vaarana, että salaliittoteoreetikkojen pelottelut hämmentävät kristittyjä niin paljon, että he luulevat temppeliin tullutta Herraa Yeshua HaMashiachia erheellisesti antikristukseksi siitä huolimatta, ettei hän vaadi mitään pedon merkkejä eikä toimi lain vastaisesti. Juutalaisten kirjanoppineet voivat erehtyä tässä asiassa, koska eräät heistä eivät hyväksy Hesekielin kirjassa olevaa temppelilakia (Hes. 40-48), mitä noudatetaan Messiaan temppelissä. Vanhassa testamentissa on kaksi eri säädöstä ylipappeudesta ja kaksi erilaista temppelilakia. Laissa on myös säädös, että toinen järjestys koski pääosiltaan vanhaa liittoa ja aiempia temppeleitä, kun taas toinen koskee uutta liittoa ja Hesekielin temppeliä, mistä kertoo mm. Heprealaiskirjeen luku 9. Tämä asia on selitetty artikkelissa: 'Hesekielin temppeli on uuden liiton temppeli'.

Väärät profeetat mustamaalaavat alituisesti tulevaa Jerusalemin temppeliä

Salaliitoteoreetikkojen ja väärien profeettojen mukaan temppelin rakentaminen olisi laiton hanke, joka ei olisi Jumalan tahto vaan ainoastaan sallimus. Raamattu ilmoittaa selvästi, että temppelin rakentaminen on Jumalan oma tahto.

Ilm. 11:1: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat."

Ps. 132:13-14: "Herra on valinnut Siionin, sen hän on halunnut asunnokseen. "Tämä on iäti minun asuinpaikkani. Tänne minä jään, tämän minä halusin."

Luuk. 2:46, 49: "Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä...   ..Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?"

Hesekielin kirjassa on temppelin laki, jonka myös Herra Yeshua HaMashiach on itse vahvistanut (Matt. 5:17-19). Temppelin rakentaminen ei siis ole laiton hanke vaan nimenomaan lain täyttämistä, mikä on Jumalan tahto (Hes. 43:12). Yeshua varoitti ankarilla sanoilla, että lain kumoajat saavat kadotustuomion (Matt. 5:19-20).

Hes. 43:12 (1933/38): "Tämä on temppelin laki: sen koko alue vuoren laella yltympäri on korkeastipyhä. Katso, tämä on temppelin laki."

Matt. 5:19-20 (1933/38): "Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Väärän profeetan tunnistaa siitä, että hän mustamaalaa koko ajan Jerusalemin kolmatta temppeliä, joka tulee olemaan Herran nimen asuinsija. Eksyttäjät julkaisevat alituisesti opetusta temppelistä herjaten sitä pimeyden ja laittomuuden temppeliksi. Salaliittoteoreetikkojen ja väärien profeettojen tavoite on yllyttää seurakunta inhoamaan Jumalan temppeliä, josta tulee iankaikkisen rauhan liiton eli uuden liiton temppeli (Hes. 37:26-28, Jer. 31:31-34).

1. Kun. 9:3: "Herra sanoi hänelle: "Minä kuulin nöyrän rukouksesi, jonka osoitit minulle. Minä olen pyhittänyt rakentamasi temppelin ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuinsijan. Se on alati oleva silmissäni ja sydäntäni lähellä."

Hes. 37:26-28 (1933/38): "Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton - se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Ilm. 13:5, 6: "Pedolle annettiin suu...   ..Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijaansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa."

Ilm. 13:6 (King James Version): "And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven." (tabernacle = temppeli)

Temppeli on Jumalan pyhäkkö, jota tulee kunnioittaa, eikä herjata sitä koko ajan laittomuuden temppeliksi. Jumalan Poika ei koskaan arvostellut temppeliä, vaan kunnioitti sitä Isänsä asuinpaikkana. Hän moitti ankarasti niitä, jotka loukkasivat temppelin pyhyyttä pitämällä kauppatoria temppelin esipihalla ja niitä, jotka pitivät rahaa korkeammassa arvossa kuin temppeliä.

Luuk. 2:46, 49: "Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä...   ..Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?"

Luuk. 21:37: "Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi."

Matt. 23:16-22 "Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: 'Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.' Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? Te sanotte myös: 'Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova. Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu."

Vaikka temppelissä on ollut aika ajoin laittomuutta, niin se ei tee temppelistä antikristuksen temppeliä. Jumala pikemminkin puuttuu laittomuuteen puhdistamalla huoneensa tarvittaessa voimakeinoin (Mark. 11:15-17). Taivaassa oli myös syntiä, minkä takia Taivaan Isä määräsi arkkienkeli Mikaelin heittämään saatanan enkeleineen sieltä ulos. Saatana tietää nyt, kun Mikael tulee paikalle, niin silloin on syytä pelätä, on syytä PELÄTÄ, sillä hän on Jumalan palvelija ja Taivasten Valtakunnan armeijan kenraali (Dan. 10:13, Matt. 26:53, Luuk. 2:13, Ilm. 12:5-9).

Jer. 7:9-11: "Tällaisia ovat teidän tekonne: te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne! Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni: 'Me olemme turvassa!' Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra."
 

Mark. 11:15-17: "He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

Ilm. 12:5-9: "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit."

Luuk. 10:18: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama."

Dan. 10:13: "Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua..."

Paavali myös kertoi, ettei ollut uuden liiton puolella rikkonut juutalaisten lakia eikä Jerusalemin temppeliä vastaan. Paavali kunnioitti temppeliä ja kehotti filippiläisiä pakanauskovia ottamaan hänestä esimerkkiä, mikä velvoittaa myös kaikkia muita kristittyjä. Tämän vuoksi kristittyjen alkuseurakuntakin kokoontui päivittäin temppelissä, koska se on Herran huone.

Apt. 25:8: "Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

Ps. 26:8 "Herra, minä rakastan temppeliäsi, sinun kirkkautesi asuinsijaa."

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme."

Apt. 2:42, 46: "Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat...    ..Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin." 

Ruumiin temppeli ei korvaa Jerusalemin temppeliä

Temppeli on Jumalan huone, jossa Hän asuu. Vaikka Hän asuu temppelissä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala olisi läsnä muuallakin (Ilm. 5:6). Ihminen on myös Jumalan temppeli, kun Jumalan Pyhä Henki on tullut asuman uudestisyntyneen ihmisen sydämeen. Kun Salomo sai Herralta käskyn rakentaa temppeli, niin Salomo mietti, miten hän voi rakentaa niin suurta taloa, johon Herra mahtuisi, koska Taivas on Jumalan valtaistuin ja maa koroke Jumalan jalkojen alla (1. Kun. 8:27, Jes. 66:1). Kun sanotaan, ettei Jumala asu ihmiskäsien rakentamassa temppelissä, se tarkoittaa, ettei Jumala tarvitse asuntoa samalla tavalla kuin ihminen yöpyäkseen ja säilyttääkseen tavaroittaan siellä (Apt. 7:47-49). Väärät profeetat irrottavat Raamatun jakeen asiayhteydestä ja vääristelevät sitä sanomalla yksipuolisesti, ettei Jumala asu temppelissä, vaikka Jumala on nimenomaan käskenyt rakentaa temppelin asunnokseen. Temppeliä tarvitaan, koska siellä on mm. Herran valtaistuinsali, jonka Herra on halunnut sijoittaa oman kansansa keskelle Jerusalemiin, johon seurakunta kokoontuisi kumartamaan ja rukoilemaan Häntä.

1. Kun. 8:17-20, 27, 29: "Isäni Daavid halusi kaikesta sydämestään rakentaa Herralle, Israelin Jumalalle, temppelin. Mutta Herra sanoi hänelle: 'Minun temppelini rakentaminen on ollut sydäntäsi lähellä, ja olet tehnyt hyvin, kun olet sitä ajatellut. Sinä et kuitenkaan ole sitä temppeliä rakentava. Sen saa minulle rakentaa poikasi, sinun omien kupeittesi hedelmä.' "Nyt Herra on täyttänyt antamansa lupauksen. Minä olen astunut isäni Daavidin paikalle ja istun Israelin valtaistuimella, niin kuin Herra on sanonut. Ja minä olen rakentanut Herralle, Israelin Jumalalle, temppelin...     ..Mutta asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat -- miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut!..     ..Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee."

Väärien profeettojen mukaan uudessa liitossa ei ole muuta temppeliä kuin Jeesus Kristus ja hänen seurakuntansa (vert. Joh. 2:21). Raamattu vertaa uskovan elämää temppeliin ja sen pylväisiin (Ilm. 3:12). Uuden Jerusalemin muurissa on 12 peruskiveä, jotka on nimetty Yeshuan 12 apostolin mukaan (Matt. 19:28, Ilm. 21:14). Kuten temppeli on puhdas ja pyhä Jumalan huone, niin uudestisyntyneen kristityn ruumiskin tulee olla puhdas ja pyhä. Ihminen ei saa käytöksellään saastuttaa Jerusalemin temppeliä eikä myöskään itseään, koska kumpikin ovat Jumalan temppeleitä.

1. Kor. 3:16-17: "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te."

1. Kor. 6:19-21: "Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!"

2. Aik. 36:14: "Myös kaikki johtomiehet, papit ja kansa luopuivat Herrasta, alkoivat noudattaa muiden kansojen kauhistuttavia tapoja ja saastuttivat Jerusalemin temppelin, jonka Herra oli pyhittänyt itselleen." (vert. 2. Kor. 6:16-18)

Vaikka ihmisen ruumis on Jumalan temppeli, niin se ei tarkoita, etteikö Messiaalle rakenneta omaa huonetta Jerusalemin Temppelivuorelle. Raamatun ilmoitus on selvä, että temppeli rakennetaan. Temppelivuorella Herraa kumartava seurakunta on puhdas ja pyhä, kuin on Uuden liiton temppeli. Sen rakentaminen ei johda kahteen toisiinsa nähden ristiriitaiseen järjestykseen, vaan se perustuu Jumalan asettamaan uuteen liittoon, jossa on sekä temppeli että sen esikuvan mukainen pyhä seurakunta (Jes. 2:2-4, Hes. 40-48, Ilm. 11:1-2). 

Ps. 65:4: "Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi. Ravitse meidät huoneesi antimilla, temppelisi pyhyydellä!" (vert. Jes. 56:6-7)

Hes. 37:26-28: "Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaan heille rauhan. Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi heidän keskelleen. Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kaikki kansat tietävät silloin, että minä olen Herra. Minä pyhitän Israelin, ja minun pyhäkköni on aina heidän keskellään."

Hes. 48:10: "Pyhä osa jaettakoon näin: Papeille tulee alue, joka on pohjoisen puolelta kaksikymmentäviisituhatta kyynärää ja lännen puolelta kymmenentuhatta kyynärää pitkä ja vastaavasti idässä kymmenentuhannen ja etelässä kahdenkymmenenviidentuhannen kyynärän mittainen. Herran temppeli on oleva sen keskellä."

Matt. 5:18 (Jeesus sanoo): "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Daniel kertoi, että eräät profetiat ovat lukittuja, mutta lopun ajoilla ne aukeavat

Monilla raamatunopettajilla on vahva ennakkokäsitys, tuleeko Jeesus takaisin vain yhden kerran vai kaksi kertaa, jolloin ensimmäinen olisi ns. "salainen tulemus" tempauksen yhteydessä. Raamattu ei ilmoita tulemisten lukumäärää, vaan kuva tulevia tapahtumia, mistä voimme tehdä johtopäätökset. Tässä on oltava huolellisia, ettei käy kuin niille juutalaisille, jotka eivät tunnistaneet Messiasta, koska he luulivat väärin Messiaan toteuttavan kaikki profetiat yhdessä tulemuksessa. Messias täytti ensimmäisessä tulemuksessa mm. syntien sovituksen (Sak. 3:8-10, Jes 53), mutta ei vielä astunut sisälle temppeliin sen Valtiaana ja Israelin Kuninkaana, ei tuhonnut Israelin vihollisia moabilaisia eikä saastaisen sianlihan ja rottien syöjiä, jotka olivat roomalaisten herkkuruokaa (4. Moos. 24:17, Jes. 66:15-17, Mal. 3:1-3).

Kokonaiskuvan muodostamista vaikeuttaa se, että Raamattu kuvaa tulevia tapahtumia usein välähdyksenomaisesti tilanne kerrallaan. Aina tapahtumia ei kerrota aikajärjestyksessä eikä kaikkia asiaan liittyviä asioita yhdessä Raamatun kirjassa. Kokonaiskuva tulee muodostaa kuin palapeli poimimalla ilmoitusta eri kirjoista ja niiden eri kohdista. Joskus kuvaus voi hypätä tuhansia vuosia eteenpäin seuraavassa lauseessa. Aikajärjestyksen päättely vaatii paljon vaivaa, mutta se ei ole mahdotonta.

Lukitut profetiat avautuvat

Tämän monimutkaisuuden tarkoitus on salata profetiat niiltä, jotka eivät ole Jumalan omia. Pyhä Henki opettaa Jumalan omia ja he saavat pala kerrallaan ymmärrystä, kun näkevät vaivaa kirjoitusten tutkimiseen (Joh. 14:26). Asian vaikeatajuisuus antaa nokkelille eksyttäjille tilaisuuden selittää Raamattua väärin, jottei seurakunta tulisi tuntemaan totuutta (2. Piet. 3:15-17). Jottei lankeaisi seuraamaan vääriä profeettoja, niin tulee nähdä itse vaivaa ja tutkia asiat Raamatusta niin hyvin, että tietää, milloin kuulee oikeaa opetusta ja milloin ei, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa'.

Dan. 12:8-10: "Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" Hän sanoi: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta viisaat ymmärtävät."

Herran palvelijat valmistavat Herran tuloa

Herran Yeshua HaMashichin paluu on pitkä prosessi, mikä tulee ymmärtää kokonaan, jotta voi käsittää Herran tulemuksen. Se alkaa siitä, että Jumala lähettää sanansaattajansa Elian tekemään uskonpuhdistuksen, jotta Herra voi palata takaisin, ettei Jumalan tarvitse vihkiä koko maailmaa tuhon omaksi. Se osa maasta, joka ei parannusta tee, joutuu tuhon omaksi. Jopa kaukaiset saaret kumartavat Herraa uppoamalla mereen.

Sef. 2:11: "Pelottava on Herran voima, hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri kumartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin."

Ilm. 16:10: "Kaikki saaret katosivat, eikä vuoria näkynyt enää."

Maailmasta tulee kitkeä myös pois kaikki synti, jotta tuhatvuotinen rauhanvaltakunta voi alkaa. Tämä tarkoittaa suurta elonkorjuuta, jossa viikate leikkaa niin hyvää viljaa kuin lustetta, joka on myrkyllinen rikkakasvi. Maailman synti poltetaan roviolla kuin lusteet, akanat ja viinipuusta irronneet oksat. Lustetta ei erota viljasta silloin kun ne ovat oraalla. Kun vilja kasvaa ja valmistuu, niin lusteen erottaa selvästi viljasta, jolloin elonkorjaaja voi erotella eri kasaan lusteet ja hyvän viljan. Jos vihamies kylvi salaa lustetta pellolle, niin sitä ei pysty heti kitkemään pois, vaan se tulee tehdä vasta elonkorjuun yhteydessä. Tämän takia Jumala antaa ihmisille armonaikaa, jotta elämän koetteluissa nähtäisiin, kuka tekee hyvää hedelmää ja kenestä kasvaa lustetta.

Matt. 13:24-30: "Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta: "Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?' Isäntä sanoi heille: 'Se on vihamieheni työtä.' Miehet kysyivät silloin häneltä: 'Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?' 'En', hän vastasi, 'te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani.'"

Sef. 1:2-6, 14 (1933/38): "Totisesti minä otan kaiken pois maan pinnalta, sanoo Herra. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta baalin jätteet, epäjumalain pappien nimet ynnä myös Herran papit, ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat melekinsä kautta, ynnä ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivät etsi Herraa eivätkä häntä kysy...   ..Lähellä on Herran suuri päivä..."

1. Piet. 1:6-7: "Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa."

Viimeisellä vuosiviikolla maailma saa sekä siunauksia että ankaria kirouksia useina peräkkäisiä hyökyaaltoina (lisää artikkelissa). Antikristuksen rooli on olla eksytyksenä ja vitsauksena niille, jotka eivät kumartaneet Herraa Yeshua HaMashiachia ja rakastaneet lakia. Laittomuuden ihminen antikristus kylvää myrkyllistä lustetta pelloille, jotta kadotukseen joutuisivat kaikki ne, jotka rakastivat vääryyttä ja laittomuutta (Ps. 1, 2. Tess. 2:3-12, Ilm. 13:8).

Mal. 3:22-24 (1933/38): "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Mal. 3:1-5: "-- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit, säädösten mukaan. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Näin sanoo Herra Sebaot: -- Minä tulen, minä saavun tuomitsemaan teitä, minä vaadin pian tilille taikojen tekijät ja avionrikkojat. Minä vaadin tilille ne, jotka eivät pelkää minua vaan tekevät väärän valan, jotka kieltäytyvät maksamasta päiväpalkkalaiselle hänen palkkaansa, jotka sortavat leskiä ja orpoja ja maassa asuvia muukalaisia."

Mal. 3:1 (1933/38): "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." (Herran ja liiton enkelin välissä ei ole käsikirjoituksessa sanaa "ja")

Sanansaattaja kulkee edellä, joka on Elia, joka myös tunnetaan nimellä Johannes Kastaja. Hänen jälkeensä tulee liiton enkeli, Valtias (hepreaksi [Adonai]) jota on kauan odotettu. Sana enkeli on kreikaksi 'aggelos' ja hepreaksi 'malak', joka voi merkitä myös sanansaattajaa tai lähettilästä. Temppeliin tulee siis Herra Yeshua HaMashiach, joka on uuden liiton lähettiläs. Hän tulee voimalla ja puhdistaa maailmaa kuin vahvin lipeä, joka kiillottaa hopean, ja kuin tuli, joka sulatta metallin. Samalla maailman ja Antikristuksen tuomiot toimeenpannaan.

Kunnian Kuningas saapuu temppelin Valtiaaksi

Kuten mainittiin, niin Herran Yeshua HaMashiachin paluu kuvataan kahdella eri tavalla Raamatussa. Nämä kumpikin tulevat toteutumaan. 

Aloitetaan Jumalan Pojan tulosta Jerusalemin temppeliin. Psalmi 2 kertoo, että Jumala asettaa Poikansa Kuninkaaksi Temppelivuorelle, josta Hän hallitsee kaikkia kansoja rautaisella valtikalla. Herra Yeshua HaMashiach laskeutuu taivaalta alas valtaistuimen päällä, jota kannattelee neljä kerubia. Herran valtaistuimena on liitonarkku, minkä Ilmestyskirja kertoo olevan yhdessä vaiheessa taivaassa (Ilm. 11:19). Siis liitonarkku on olemassa tällä hetkellä Jumalan luona. Psalmi 2 varoittaa, että ne joutuvat tuhon omaksi, jotka eivät hyväksy Jumalan Voideltua Kuninkaakseen.

Ilm. 11:19: "Taivaassa avattiin Jumalan temppeli, niin että temppelissä oleva liitonarkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raemyrsky riehui."

Ps. 2:6-12: "Minä itse olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni!" Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat." Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat! Ottakaa opiksenne, maan mahtavat! Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!"

Luuk. 19:27: "Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen -- tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni."

Danielin ja Hesekielin kirja kuvaa Herran olevan Ihmisen Poika, mikä tarkoittaa Herraa Yeshua HaMashiachia. Kun Yeshua puhui takaisin tulemisestaan, niin Hän käytti myös itsestään messiaanista nimeään Ihmisen Poika, mikä luo yhteyden Danielin ja Hesekielin profetioihin. 

Ihmisen Poika laskeutuu suoraan Jerusalemin temppeliin, eikä siis pysähdy tällä kertaa seisomassa Öljymäelle, vaan lentää temppelin itäisestä portista sisälle liitonarkun päällä istuen. Tämä on hyvin kunniakas tapahtuma, sillä hän tulee suuressa loistossaan temppelin pyhäkköön valtaistuimensa kanssa. Tapahtuma on kuin kuninkaan kruunajaiset, vaikka Ihmisen Poika on jo aiemmin saanut valtansa Isältä. Nyt Herra saapuu temppeliin kaikessa kunniassaan.

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Hes. 43:1-3 (1933/38): "Sitten hän kuljetti minut portille - sille portille, joka antoi itää kohden. Ja katso: Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niinkuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. Ja näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt tullessani hävittämään kaupunkia; samanlaiset olivat näyt kuin se näky, jonka olin nähnyt Kebar-joen varrella. Niin minä lankesin kasvoilleni." 

Jumalan Pojan vaunut
Hes. 1:1, 22-28: "Oli kolmaskymmenes vuosi, neljännen kuun viides päivä, ja minä olin pakkosiirtolaisten keskuudessa Kebarjoen varrella. Silloin taivaat aukenivat, ja minä näin näkyjä, jotka Jumala oli lähettänyt... ..Näiden olentojen yläpuolella oli kuin kaartuva levy. Kristallin tavoin se loisti niiden yllä, se hohti pelottavaa valoa. Levyn alla kunkin olennon kaksi siipeä ojentui vieressä seisovien siipiä kohti, ja kahdella siivellä kukin peitti vartalonsa. Kun ne kulkivat, minä kuulin siipien äänen, kuin suurten vesien pauhun, kuin Kaikkivaltiaan jylisevän äänen, kuin väkijoukon metelin tai sotajoukon melskeen. Pysähtyessään ne laskivat siipensä. Myös niiden pään yllä olevan levyn päältä kuului mahtava jyly. Pysähtyessään ne laskivat siipensä. Ja ylhäällä, niiden päällä olevan levyn yläpuolella, oli jotakin, mikä hohti kuin safiiri. Se oli valtaistuimen muotoinen, ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Minä näin kuin puhtaan kullan loisteen. Tuon ihmisen kaltaisen lanteiden kohdalta lähti ylöspäin tulinen kehä, ja lanteiden kohdalta alaspäin näin hohtavan tulikehän. Loiste ympäröi istuimen, se oli kuin sadepäivänä pilvessä näkyvä kaari. Sellainen on näöltään Herran kirkkaus. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni, kun sen näin. Ja minä kuulin jonkun puhuvan."

Ps. 99:1-2 (2017): "Herra on kuningas. Kansat vapisevat. Hän istuu kerubien yläpuolella. Maa järkkyy. Suuri on Herra Siionissa, hän on korkea yli kaikkien kansojen."

Dan. 7:13-14 (1933/38): "Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä."

Hes. 43:4-7 (1933/38): "Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. Ja minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä; mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle: "Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti. Ja Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun pyhää nimeäni - eivät he eivätkä heidän kuninkaansa - haureudellansa, kuninkaittensa ruumiilla ja uhrikukkuloillansa.

Jer. 3:17: "Silloin Jerusalemia kutsutaan Herran valtaistuimeksi. Kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemiin palvelemaan Herraa eivätkä kulje enää pahan ja paatuneen sydämensä mukaan."

Yeshua kertoo myös tästä omasta tulemuksestaan (Matt. 24:27-31). Se on kuin yllättäen välähtävä salama. Taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kuten Jumalan Pojan syntymän aikana taivaalle tuli kirkas tähti, niin Jumalan Pojan tulemuksesta kertoo myös taivaalle ilmestyvä merkki. Silloin Kristuksen pyhät lentävät tuuliin pilviin Ihmisen Poikaa vastaan ja heidät kootaan Jerusalemiin Herran luokse.

4. Moos. 24:17: "Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Setin jälkeläisten kallot.

Ilm. 22:16: "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."

Yeshua vertaa pyhien tuomista Hänen luokseen, kuin korppikotkat lentävät raadon luokse syömään lihaa. Näky on mahtava. Kuin suuri lintuparvi kokoontuu taivaalla yhteen ja parvi laskeutuu yhteen paikkaan syömään juhla-ateriaa Herran teurasuhrin päivänä (Hes. 43:18-26, mitä vertaa 2. Aik. 7:4-8 ja Neh. 12:43). Yeshuan pyhät lentävät Hänen jäljessään Jerusalemiin. Vertaus ei puhu tässä kohtaa lentämisestä suoraan Taivaaseen Isän luokse, vaan nimenomaan Herraa vastaan Hänen tullessa Jerusalemin temppelin Valtiaaksi.

Sef. 1:7-8: "Hiljaa Herran Jumalan edessä! Lähellä on Herran päivä, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Uhriateriani päivänä..."

Jes. 25:6: "Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan: ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä."

Matt. 24:27-28, 30-31: "Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat...    

Korppikotkat kokoontuvat
..Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.

1. Tess 4:16-17: "Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa."

Mal. 3:1: "-- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot."

Ilmestyskirja kertoo, että Temppelivuorella rukoillaan Herraa temppelin suuntaan Herran kunnian ollessa paikalla (1. Kun. 8:28-29, Sak. 14:16), mutta ei niinä 3,5 vuotena, jolloin antikristus on temppelissä (Dan. 7:25, 9:27; 2. Tess 2:3-4). Jumalan temppeliin tulee rukoilemaan myös 144000 messiaanista juutalaista, jotka ovat esikoislahja Jumalan Karitsalle, mikä lasketaan ja merkitään (Ilm. 14:1-5). He ovat Herran kutsuvieraita, kun Hän saapuu temppeliinsä, joille katetaan juhlapöytä (Sef. 1:7-14, Mal. 3:1-5).

Ps. 132:7: "Menkäämme sinne, missä on Herran asumus, kumartukaamme hänen istuimensa eteen."

Ilm. 11:1-2: "Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin: "Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan."

Hes. 9:3-4: "Silloin Israelin Jumalan kirkkaus kohosi kerubien yltä, missä se oli siihen saakka ollut, ja siirtyi temppelin oven kohdalle. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, ja sanoi hänelle: "Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden.

Ilm. 7:3-4: "Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista:

Sef. 1:7-9, 12: "Hiljaa Herran Jumalan edessä! Lähellä on Herran päivä, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin. Minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka pelkäävät astua kynnykselle mutta eivät pelkää täyttää isäntänsä taloa ryöstösaaliilla, jonka ovat väkivallalla ja petoksella hankkineet...    ..Siihen aikaan minä, Herra, tutkin Jerusalemin tarkoin soihduilla valaisten ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen: "Ei Herra tee hyvää eikä pahaa." (vert. Mal. 3:1-5)

Paholainen yrittää tuhota ennen kaikkea Jumalan Pojan morsiamen (morsiusseurakunta, Ef. 5:31-33). Lohikäärme asettuu poikalapsen eteen, joka kuuluu morsiusseurakuntaan, nielaistakseen sen heti, kun poikalapsi syntyy. Ilmestyskirjan jae 12:5 viittaa Jesajan kirjan lukuun 66, joka selittää poikalapsen syntymän tarkoittavan kansaa. Poikalapsi on ne, jotka saavat vallan myöhemmin hallita maailmaa Yeshuan kanssa rautaisella valtikalla (Ilm. 2:26-28). Seitsemän päätä sekä kymmen sarvea ja kruunua viittaavat antikristuksen valtakuntaan. Ennen kuin lohikäärme ehtii nielaista syntyneen poikalapsen, niin Jerusalemin temppeli tyhjenee, koska Jumalan Poika vie morsiamensa Taivaan Isän luokse Karitsan hääjuhlaan (Ilm. 12:5, Jes. 66:6-11, Hepr. 12:22-23, Ilm. 14:1-3). Juutalaisperinteiden mukaan sulhanen menee rakentamaan kodin perheelleen ja sen valmistuttua hakee morsiamensa isänsä kotiin hääjuhlaan, mikä tapahtuu yllätyksenä keskellä yötä (Matt. 25:1-13). Kun heidät on temmattu Jumalan valtaistuimen eteen, niin sen jälkeen osa Israelin kansasta viedään erämaahan turvapaikkaan 1260 päiväksi, mikä on antikristuksen hirmuhallinnon aika 3,5 vuotta. Karitsa hääjuhlaan pääsevät vain viisaat morsiusneidot (Matt. 25:1-13).

Ilm. 12:3-5: "Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää."

Ilm. 3:10: "Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat."

Jes. 66:6-11: "Kuulkaa hälyä, joka kantautuu kaupungista, melua, joka tulee temppelistä! Kuulkaa: Herra kostaa vihollisilleen. Ennen kuin kivut ovat edes alkaneet, Siion on jo synnyttänyt, ennen kuin tuska on ehtinyt tulla, hän on saattanut maailmaan poikalapsen. Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa. -- Minäkö avaisin kohdun suun saattamatta synnytystä päätökseen? kysyy Herra. -- Minä, joka ohjaan synnyttäjää, estäisinkö minä häntä synnyttämästä? kysyy sinun Jumalasi. Iloitkaa Jerusalemin kanssa, riemuitkaa kaupungin tähden, te kaikki, jotka sitä rakastatte! Juhlikaa riemuiten sen kanssa, te kaikki, jotka sitä suritte. Niin te saatte imeä, tulla kylläisiksi lohtua antavista rinnoista, saatte nauttia, juoda yltäkyllin sen voiman ja mahdin nisistä."

Matt. 22:2: "Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen."

Joh. 14:2-4: "Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen."

Ilm. 19:7-8: "Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja."

Kutsu Karitsan hääjuhlaan - Let the River Run (New Jerusalem)
Antikristuksen aika Jumalan temppelissä kestää ennalta määrätyn lyhyen ajan

Ennen kuin Jumalan pyhät kootaan yhteen, niin laittomuuden ihminen antikristus astuu esille (Ilm. 6:1-2, 2. Tess. 2:1-3). Hän ei kuitenkaan heti pääse Jerusalemin temppeliin, koska sille on este. Antikristus ei voi mennä temppeliin ennen, kuin sitä pidättävä mies poistuu paikalta, mistä alkaa 3,5 vuotta kestävä hirmuhallinnon aika. 

Antikristus on Jumalan lähettämä voimakas eksytys niille, jotka rakastavat valhetta ja muuta vääryyttä, jotta he joutuisivat kadotukseen. Antikristus lähtee väärän profeettansa kanssa voittamaan ihmisten sieluja tekemällä suuria ihmeitä, mitä tapahtuu jo nyt porttokirkoissa (Matt. 24:24, Ilm. 13:11-15). Hän tekee aluksi liittoja muiden kuninkaiden kanssa (Dan. 7:23-24, 9:27; Ilm. 13:1-3, 17:12-13).

Ilm. 13:5, 8: "Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan neljänkymmenenkahden kuukauden ajaksi...   ..Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä -- kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun Karitsan elämänkirjaan."

Monet ovat spekuloineet, mitä Paavali tarkoittaa sillä, joka pidättää antikristusta (2. Tess. 2:7). Se on alkukielellä maskuliinisessa muodossa oleva persoonapronomini. Kysymys on miespuolisesta henkilöstä. Paavali ei tarkoita seurakuntaa, koska sitä merkitsevä kreikkalainen sana 'ekklesia' on femiinisukuinen sana. Paavali ei myöskään tarkoita, että Pyhä Henki poistuisi maailmasta, koska Raamatun mukaan Pyhä Henki on koko ajan kaikkialla läsnä (Ilm. 5:6). Temppelistä poistuu Herran kunnia, minkä jälkeen se jää tyhjilleen (vert. Hes. 1 ja 43:2-5).

Luuk 13:35: "Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!'"

2. Tess. 2:1-4, 6-12 (1933/38): "Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala....   

..Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Raamattu kertoo, miten antikristus saapuu temppeliin. Heprean kielen asiantuntija professori Aapeli Saarisalo on kirjoittanut, koska antikristukselle on ominaista tuhota kaikkea, niin häntä kutsutaan Danielin kirjassa hävittäjäksi, joka saapuu temppeliin kauhistuksen siivillä (Jerusalem jos unhotan sinut, s. 218, WSOY 1963). Mitä kauhistuksen siivet tarkoittavat? Roomalaisten legioonat ja saksalaiset natsit käyttivät lipuissaan tunnusta, jossa oli kotka siivet levällään. On mahdollista, että antikristus käyttäisi samaa symboliikkaa, mutta Raamattu kuitenkin ilmoittaa antikristuksen (hävittäjän) saapuvan kauhistusten siipien tuomana. Tämä voi tarkoittaa esim. sotilashelikopteria, UFO-alusta tai jopa sellaista voimallista näytelmää, että jotkut olennot kantavat antikristusta ilmassa matkimalla sitä, miten Herra Yeshua HaMashiach laskeutuu temppeliin valtaistuimella istuen ja kerubien kantamana. Kauhistuksen siivillä saapuva hävittäjä voi tarkoittaa lentäviltä heinäsirkoilta näyttävien demonien armeijaa, minkä kuningas on nimeltään apollyon, joka merkitsee suomeksi 'hävittäjää' (Ilm. 9:7-11). Lohikäärme (saatana) on antanut antikristukselle valtaistuimensa ja yliluonnollisia voimia, joten harhauttavat ihmeet ovat mahdollisia. On syytä huomata se, että tämä aika kestää vain 3,5 vuotta, minkä jälkeen antikristus tuomitaan tuhoon. Jakeesta Dan. 9:27 kertoo lisää artikkeli: 'Viimeinen vuosiviikko'.

Dan 9:27: "Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Matt. 24:24: "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan."

Ilm. 13:2-4: "Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"

Kristuksen paluu Öljymäelle Taivasten Valtakunnan armeijan kanssa

Toinen kuvaus Kristuksen paluusta on, että Hän laskeutuu Öljymäelle pilven päällä valkoisella hevosella ratsastaen, kuten Hän nousi sieltä Taivaaseen. Tämä paluu ei ole kuitenkaan kuin juhlat tai kruunajaiset temppelissä, vaan Herra seisoo Öljymäellä vereen kastettu viitta päällään aloittaakseen sotilaallisen hyökkäyksen antikristusta ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Silloin ei Herran omat lennä tuuliin ja pilviin Häntä vastaan, vaan Öljymäki halkeaa kahtia, jotta saartoon joutuneet Herran omat pääsevät pakenemaan Jerusalemista omin jaloin halkeaman kautta pois (Sak. 14:3-5). He pakenevat itään, koska siihen suuntaan on ryhmittynyt Yeshuan armeija, minkä taakse he menevät suojaan. Tämän jälkeen alkaa suuri sotilasoperaatio, jossa jumalattomuus tuhotaan maan päältä kokonaan pois.

Apt. 1:9-12: "Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän." Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia..."

Sak. 13:8-9, 14:1-5: "Näin sanoo Herra: -- Kaksi kolmasosaa tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee, vain yksi kolmannes jää jäljelle. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme." Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä! Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi, ja saalis jaetaan muuriesi sisällä. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan. Mutta jäljelle jääneitä ei tuhota.

Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Te pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan."

Ilm. 19:11-16: "Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra."

Sakarjan kirjan profetialla, että Herra seisoo omilla jaloillaan Öljymäellä, ja Apostolien tekojen luvussa 1 ilmoitetulla profetialla Öljymäeltä Taivaaseen nousseen Kristuksen paluusta takaisin Öljymäelle on suora yhteys toisiinsa. Ihmisen Poika Yeshua HaMashiach on siis Herra, joka on Sakarjan kirjan alkukielisessä käsikirjoituksessa hepreaksi Jehova (YHVH). Tämä on Jehovan todistajille hyvin kiusallista, koska se romuttaa heidän harhaoppinsa. Yeshua HaMashiah (Jeesus Kristus) on Jehova. Paavali opetti, että jokaisen on tunnustettava Isän kunniaksi, että Yeshua HaMashiach on Jehova. Jesaja profetoi myös, että syntyy poikalapsi, joka on Isä ja Jumala. Ihmisen Poika tarkoittaa ihmiseksi tullutta Jumalaa.

Fil. 2:10-11: "Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra.

Jes. 9:6: "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."

Joku voi kysyä, miksi Yeshua tulee pelastamaan omiaan Jerusalemista, kun Yeshua haki omansa jo monta vuotta sitten Karitsan hääjuhlaan? Antikristuksen hirmuhallinnon aikana Israelin kansalla on 3,5 vuoden koettelun aika, jolloin yksi kolmannes maan päälle jätetyistä israelilaisista tekee parannuksen ja pelastuu tuhatvuotiseen rauhanvaltakuntaan. Moni tekee ahdistusten aikoina parannuksen ja he pelastuvat uskonsa takia. Yeshua sanoi, että valittujen takia tätä koettelun aikaa lyhennetään (Matt. 24:22).  

Niinä aikoina tulee paikan päälle arkkienkeli Mikael armeijansa kanssa suojelemaan sitä Israelin kansan jäännöstä, jonka Jumala on valinnut pelastumaan (vert. Ilm. 12:6-9). Kun hekin sanovat Yeshualle: "Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!", niin Yeshua tulee pelastamaan tämän jäännöksen, ettei se joudu tuhon omaksi. Tästä ajasta kertoo mm. Danielin kirjan profetiaa 70 vuosiviikosta, mitä käsitellään lisää artikkelissa: 'Viimeinen vuosiviikko'. Antikristukselle on luonteenomaista tuhota kaikkea, joten häntä kutsutaan 'hävittäjäksi', joka tulee paikalle 'kauhistuksen siivillä', mikä voi kenties tarkoittaa esim. sotilashelikopteria, UFO-alusta tai roomalaislegioonien ja natsien käyttämää kotkatunnusta tai muuta vastaavaa.

Matt. 24:15-22 (1933/38): "Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään." 

Dan. 9:27 (2017): "Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli."

Luuk 13:35: "Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!'

Kulmakivi on holvikaaren ylin kivi
Ps. 118:22-26: "Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan."

Dan. 12:1-2: "-- Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun."

Kenet Yeshua sitten kukistaa tulemuksessa Öljymäelle? Juutalaiset ovat odottaneet voittoisaa valloittajaa Juudan Leijonaa, joka kukistaisi heidän vihollisensa (1. Moos. 49:9-10, 4. Moos. 23:23-24). Kun Yeshua lähtee sotaan antikristusta vastaan, niin silloin toteutuu ne profetiat, jolloin Israelin viholliset kukistuvat, eikä ainoastaan Israelin valtion viholliset, vaan vaan kaikki jumalattomat ihmiset, jotka mm. syövät sianlihaa ja rottia. Paavali puhuu Herran Yeshuan HaMashiachin paluusta ja viittaa Jesajan kirjan luvussa 66 olevaan profetiaan Herran Yeshua HaMashiachin paluusta kukistamaan vihollisensa.

2. Tess. 1:7-10: "..kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen..."

Jes. 66:15-18: "Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia -- minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni."

Matt. 13:40-42 (1933/38): "Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Paavali siteerasi Jesajaa myös Korintin kreikkalisille pakanauskoville, ettei he saa koskea mihinkään saastaiseen, mikä tarkoittaa myös sianlihaa ja rottia. Herra ei ota heitä vastaan, jos he saastuttavat itsensä koskemalla saastaiseen. Monilla kristityillä on väärä käsitys Paavalin opetuksista luullen, että pakanauskovat saavat syödä saastaisia lihoja ja olla noudattamatta sapattikäskyä. Tämä on käärmeen valhe, mistä kertoo enemmän artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'. Jumalan pyhälle vuorelle eivät pääse ne pakanauskovat, jotka eivät pysy uudessa liitossa ja noudata sapattikäskyä.

2. Kor 6:17-18: "Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias." (vert. Jes. 52:11, Ilm. 18:2-4)

Jes. 56:6-7 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi."

Ilm. 21:8 (1933/38): "Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." 

Room. 2:12-13: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." 

Herra sanoi Israelin kansalle Mooseksen kautta, että valitkaa elämä tai kuolema, menestys tai tuho. Jos noudatatte lakia, niin saatte elää ja monia siunauksia, mutta jos ette noudata Jumalan käskyjä, niin monet onnettomuudet vievät kansa perikatoon. Mooseksen laissa on myös käsky uskoa Messiasta ja vieläpä kadotustuomion uhalla (5. Moos. 18:18-19). Oli kyseessä juutalainen tai pakanauskova, niin Jumalan käskyjen pitäminen antaa elämän, kuten Herramme Yeshua HaMashiach opetti (Matt. 19:16-19, Joh. 12:49-50). Herra armahtaa niitä, jotka tekevät parannuksen, mutta niitä Hän ei armahda, jotka eivät halua noudattaa Jumalan käskyjä (Sananl. 28:13, Matt. 7:21-23, Ap.t 3:19-20, Hepr. 10:26-28).

5. Moos. 30:15-20: "Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos sydämenne kääntyy pois Herrasta ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen. "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."

Joh. 12:49-50: "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua."

1. Kor 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Profeetta Joel kertoo, miten armeija hyökkää niihin koteihin, jotka eivät ole tehneet parannusta ja elävät jumalatonta elämää. Tämän armeijan kerrotaan etenevän hyvässä järjestyksessä, pelottomasti ja tehokkaasti Herran johtaessa sen tekemisiä (Joel 2:11).

Joos. 5:13-15: "Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?" Mies vastasi: "En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?" Herran sotajoukon päällikkö sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin."

Joel. 2:1-11: "-- Puhaltakaa torveen Siionissa, antakaa hälytys minun pyhällä vuorellani! Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Niin kuin aamurusko leviää vuorille, niin levittäytyy maahan suuri ja väkevä kansa. Sellaista kansaa ei ole ennen ollut eikä koskaan enää ole, ei tulevienkaan sukupolvien aikana. Hävittävä tuli kulkee sen edellä, leimuava liekki sen jäljessä. Maa on sen edessä kuin Eedenin puutarha, sen jäljessä kuin eloton aavikko. Mikään ei säästy tuholta. 

Hyökkääjät ovat näöltään kuin hevoset, ne juoksevat kuin ratsut. Ne hyppivät vuorten harjanteilla rämisten kuin sotavaunut, rätisten kuin olkia ahmiva liekki. Ne ovat kuin väkevä sotajoukko, taisteluun valmis. Kansat vapisevat niiden edessä, ihmisten kasvot kalpenevat. Ne ryntäävät eteenpäin kuin soturit, kiipeävät muurille kuin sankarit. Kukin kulkee tietään suoraan, yksikään ei poikkea suunnastaan. Ne eivät sysi toinen toistaan, kukin tietää oman tiensä. Ne syöksyvät keihäiden välitse, etenevät hyvässä järjestyksessä. Ne hyökkäävät kaupunkiin, ryntäävät muurille, kiipeävät taloihin, tunkeutuvat ikkunoista sisään kuin varkaat. Maa järisee niiden edessä, taivas vapisee. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää?"

Joel 3:2, 12-14: "Minä kokoan kaikki kansat Josafatinlaaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani...    ..Kansat lähtevät liikkeelle, rientävät Josafatinlaaksoon. Sinne minä asetan istuimeni ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat. Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsää. Tulkaa polkemaan viinikuurnaa, se on jo täynnä, altaissa viini kuohuu yli reunojen. Suuri on kansojen pahuus. Väkeä tungeksii tuomion laaksossa, sillä lähellä on Herran päivä.(nimi Josafat merkitsee 'Herra tuomitsee')

Sef. 1:8: "Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin."

Miksi Herra Yeshua HaMashiachilla on vereen kastettu viitta? Hän on tullut polkemaan vihan viinikuurnaa, mistä roiskuu viiniä hänen viittaansa. Antikristuksen joukot tuhoutuvat Harmagedonin kentälle (Ilm. 16:16). 

Jes. 63:1-6: "-- Kuka on tuo, joka tulee Edomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunaisessa puvussa, tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan? -- Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja.  -- Miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? -- Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukosta ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivää vaati minun sydämeni, kansani lunastamisen vuosi oli tullut. Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. Minä ihmettelin, ettei ketään tullut tuekseni. Vain oman käsivarteni voima minua auttoi, vain oma kiivauteni minua vahvisti. Niin minä poljin kansat vihassani, murskasin ne kiivaudessani ja annoin mehun valua maahan."

Ilm. 14:17-20: "Taivaan temppelistä tuli taas enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Myös alttarista tuli enkeli, se jolla on tuli vallassaan, ja hän huusi kovalla äänellä sille enkelille, jolla oli terävä sirppi: "Pane terävä sirppisi työhön ja korjaa tertut maan viinitarhasta. Rypäleet ovat kypsyneet." Silloin enkeli heitti sirppinsä maan päälle, korjasi sadon maan viinitarhasta ja heitti rypäletertut suureen altaaseen, Jumalan vihan viinikuurnaan. Rypäleet poljettiin altaassa kaupungin ulkopuolella, ja verta pursui niin, että veri vielä tuhannen kuudensadan stadionmitan päässä ulottui hevosen kuolaimiin asti." (1600 stadionmittaa on noin 300 km)

Hänen sanotaan olevan voimallinen pelastamaan (Jes. 63:1). Pelastaa on hepreaksi 'yasha', mikä viittaa Herran nimeen Yeshua. Hän polkee vihan viiniä, jotta Hänen omansa pelastuvat vihollistensa käsistä. Tämä on välttämätöntä, jotta tuhatvuotinen rauhanvaltakunta voi alkaa puhtaalta pöydältä. Puhdistetusta siemenestä kasvaa silloin sankka metsä, jotka tuottaa paljon hyvää hedelmää.

Tässä sotilasoperaatiossa saadaan vangiksi vihollisen päämies saatana. Hänet laitetaan kahleisiin ja lukitaan vankityrmään maan syvyyksiin tuhanneksi vuodeksi. Tämän takia tuhatvuotinen valtakunta on rauhan aikaa, koska saatana kärsii pimeässä vankityrmässä kahleissaan. Samalla tavalla on pimeään vankityrmään lukittu jo muitakin Jumalan käskyille tottelemattomia enkeleitä, jotka odottavat siellä pitkän aikaa tuomiotaan tuliseen järveen. Näin käy myös niille väärille profeetoille, jotka ovat eksyttäneet kristittyjä tekemään laittomuutta (Matt. 7:15-23), mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Ilm. 20:1-6: "Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta."

2. Piet. 2:1-4: "Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista."

Skyfall: Millainen paikka on helvetti?

Matt. 10:28: "Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin."
Kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö Hän uskoa maan päältä?

Raamattu antaa yleisiä tunnusmerkkejä Ihmisen Pojan paluun ajankohdasta. Sellaisia ovat mm. uskovien kasvanut itsekkyys, laittomuuden lisääntyminen, uskon hiipuminen, seurakuntaelämän muuttuminen pinnalliseksi uskonnollisuudeksi. Uskovien pitäisi lujalla otteella turvautua Herraan Yeshua HaMashiachiin ja kärsivällisesti odottaa pelastusta. Mutta moni ei viitsi valmistautua pitkään odotukseen ja jättää kotiin öljysäiliönsä, jolloin lampun öljy ei riitä myöhään yöhön asti, kun Herran tulo kestää kauan. Monen rakkaus kylmenee ja usko laimenee.

Luuk. 18:1, 7-8: "Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta...    ..Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"

2. Tim. 3:1-8: "Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton."

1. Tim. 4:1-2: "Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki."

Kullan huuhdontaa vaskoolilla
Taivasten Valtakuntaa voisi verrata kullanhuuhtojaan. Hän on suurella vaivalla kaivanut lapiolla maata ja esihuuhdellut sen rännissä. Hänen täytyy jatkaa kullan etsimistä huuhtelemalla vaskoolilla vähän kerralla rännin pohjalle jäänyttä soraa, jotta hän löytäisi edes muutaman kultahipun. Tie taivaaseen on todella kapea. Suuressa säkissä maata voi olla vain muutama kultahippu. Moni uskova yrittää päästä Taivaaseen, mutta vain harva sinne löytää. Sen takia uskovien on kilpailtava, koska vain voittajat saavat itselleen kultaisen seppeleen (2. Tim. 4:8; Ilm. 2:10, 3:11-12, 4:10).

Luuk. 13:23-28: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. "Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.' Silloin te alatte selittää: 'Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.' Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.' "Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos."

Matt. 7:14-15, 21-23 (1933/38): "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät...   ..Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'."

Herran tullessa takaisin ajat ovat kuin Lootin ja Nooan aikana. Pahuus oli levinnyt kaikkialle ja Jumala löysi vain harvoja vanhurskaita ihmisiä, jotka Hän pelasti ja joista tuli uusi siemen tuleville ajoille. Muut tuhottiin vedenpaisumuksessa, joka tuli heille täytenä yllätyksenä, vaikka Nooa saarnasi parannusta ja rakensi monta vuotta pelastuksen laivaa kuivalle maalle. Ihmiset eivät tehneet parannusta eivätkä uskoneet. Niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa.

Luuk 17:26-33: "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä, ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin. Muistakaa Lootin vaimoa! Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen."

Paavali sanoi, että ihmiset luopuvat Mooseksen lain noudattamisesta ja sen takia saavat rangaistukseksi laittomuuden ihmisen antikristuksen. Kreikkalainen sana 'apostasia' tarkoittaa luopumista ja tässä asiayhteydessä nimenomaan Mooseksen laista luopumisesta. Apostolien tekojen kirja käyttää samaa sanaa 'apostasia' jakeessa Apt. 21:21 (1933/38), joka puhuu myös Mooseksen laista luopumisesta sanoilla "luopumaan Mooseksesta".

2. Tess. 2:3 (1933/38): "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,"

Matt. 24:11-14: "Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu."

Sak. 7:11-12 (1933/38): "Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi. Ja he tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt Henkensä voimalla entisten profeettain kautta; ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus."

Yeshua sanoi, että Hän tulee, kun ensin julistetaan kaikille kansoille evankeliumi. Monet ovat luulleet, että sitä työtä on tehty jo satoja vuosia. Alkuseurakunnan aikana apostolit tekivät tätä työtä oikein, mutta pian sen jälkeen seurakunnat saastuivat, kun ne luopuivat Raamatun laista (lisää artikkelissa). Jottei koko maailmaa tarvitse vihkiä tuhon omaksi, niin Jumala lähettää taas kerran Elian (Johannes Kastajan, Matt. 11:12-14), joka raivaa tietä Herran Yeshuan paluulle ja tekee uskonpuhdistuksen. Silloin opetetaan seurakunnalle myös lain noudattamista, koska sekin kuuluu evankeliumiin (Matt. 23:1-3, 1. Tim. 1:8-11).

Mark. 9:12: "Elia tuleekin ensin", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen..." (lause on futuuriaikamuodossa, mikä tarkoittaa, että Elia tulee vielä kerran ennen Jumalan Pojan paluuta)

Mal. 3:22-24 (1933/38): "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Ilm. 14:6-7: "Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia - - hänen tuomionsa aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."

Mal. 3:1: "-- Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot."

Älkää ihmetelkö, miksi Herra voi olla pahoillaan siitä, ettei ihmiset halua etsiä Häntä kokosydämisesti.

Taivaan Isän puhe suomalaisille 8.8.2015: Miksi te ette etsi Minua? 

Ps. 105:4-5: "Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa,"

Herran kasvojen etsiminen tarkoittaa halua tuntea Herra ja Hänen tahtonsa. Ilman Herran tahdon tuntemista ei voi Herraa edes seurata, kun ei tiedä minne kulkea. Lampaat tuntevat Paimenensa Hänen äänestään. Vieraan paimenen kutsuhuutoon he eivät reagoi. Lampaat tietävät, milloin Hyvä Paimen heitä kutsuu ja menevät Hänen luokseen (Joh. 10:14-16).

Tällä videolla Mikael puhuu ensin kielillä 33 sekuntia, minkä jälkeen Herra puhuu Mikaelin suun kautta: "Kunnian Kuningas tulee... Miksi te ette etsi Minua?.."

Ps. 47:2: "Herra on Korkein, pelätkää häntä! Hän on suuri, koko maailman kuningas."

Jes. 8:13: "Pitäkää te Herra Sebaot pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään."

Ps. 99:1: "Herra on kuningas -- vaviskaa, kansat! Hän on kuningas, hänen istuintaan kannattavat kerubit -- vavahda, maa!"

Ps. 110:10: "Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!"

Ilm. 6:7-8: "Kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin neljännen olennon sanovan: "Tule!" Siinä samassa näin tuhkanharmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään Kuolema, ja sen jäljessä tuli Tuonela. Ratsastajille annettiin valta neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin."

Ilm. 8:13: "Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan laella ja huusi kovalla äänellä: "Voi! Voi! Voi niitä, jotka asuvat maan päällä! Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa kolme enkeliä." 
Johtopäätökset

Olemme käyneet läpi kaksi erilaista Raamatun ilmoitusta Herran Yeshua HaMashiachin paluusta, jotka kumpikin tulevat toteutumaan. Joku voi kysyä, että kumpi toteutuu ensin, mihin ajankohtaan viimeisellä vuosiviikolla ne suurin piirtein sijoittuvat ja miten pitkä aikaväli näiden tapahtumien välillä on? Tämän asian käsittelyä jatketaan ja siihen annetaan myös vastaus artikkelissa: 'Jumalan Pojalla on rautainen sauva'.

Vaikka valvovat kristityt saavat Raamatusta ilmoitetuista ennusmerkeistä tietoa Herramme Yeshua HaMashiachin lähellä olevasta paluusta, niin täsmällinen ajankohta on yksin Taivaan Isän tiedossa, eikä Hän ole kertonut sitä etukäteen edes läheisimmille enkeleilleen.

Matt. 24:32-33, 36-39, 44: "Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella...   .."Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee...   ..Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista."

Raamatun kahta erilaista kuvausta Ihmisen Pojan tulemuksesta ei voi selittää tarkoittavan samaa tulemusta. Myöskään ei voi tehdä niin, että mitätöidään toinen selittämällä sen olevan vain vertauskuvaa. Raamatussa on kerrottu kumpikin tulemus niin yksityiskohtaisesti, ettei kyse ole vertauksesta vaan kirjaimellisesta ilmoituksesta, mitä tulee tapahtumaan.

Matt. 5:17-18: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut."

Jer. 1:12: "..sanoi Herra, "minä itse valvon, että sanani toteutuu.

Eräät huomiot auttavat ymmärtämään viimeisen vuosiviikon aikataulua ja sen keskeisiä tapahtumia. Hesekielin kirjan luvussa 43 esitettyjen tapahtumien järjestys viittaa siihen, että Herra Yeshua HaMashiach palaisi kerubien kantamana temppeliin heti, kun se valmistuu. Silloin Yeshuan omat temmataan ilmaan Häntä vastaan ja kuin korppikotkat kokoontuvat raadolle syömään lihaa, niin kutsuvierasjoukko kokoontuu Jerusalemin temppeliin juhla-aterialle (Luuk. 17:30-37, 1. Tess. 4:16-17, Sef. 1:7-8). Tässä suhteessa ajoitus yllättää monet, koska aika ennen sitä on yleisesti ottaen rauhallista aikaa maailmassa (Luuk. 17:26-30). Jos maailma ei kumarra Herraa Yeshuaa, niin sitten maailma saa 3,5 vuodeksi kelvottoman paimenen Antikristuksen (Sak. 11:4-17), kuten Sakarjan kirjan luku 11 kertoo. Jotta antikristus voi tulla temppeliin viimeisen vuosiviikon puolessa välissä (Dan. 9:27, 2. Tess. 2:6), niin sitä ennen Herran Yeshuan on haettava 144000 messiaanista juutalaista pois temppelistä Taivaaseen viettämään juhlaa, kuten Hän lupasi tulla hakemaan omansa Isän luokse Taivaaseen (Ilm. 11:1-2, Joh. 14:2-4, Ilm. 12:5, Jes. 66:7-9, Hepr. 12:22-23, Ilm. 14:1-5). Jos joku haluaa perehtyä asiaan syvemmin, niin suosittelen tutkimaan huolella suluissa mainitut jakeet.

Jotta Luojan suunnitelmaa voi ymmärtää, niin tulee tietää, että Jumala kasvattaa lapsiaan kuin Isä. Jos lapset tekevät syntiä, niin Isä laittaa heidät sakkokierrokselle, jotta sillä ollessa opitaan palaamaan takaisin Isän luokse elämään kuuliaisina lapsina. 5. Mooseksen kirjan luvussa 28 Jumala kertoo, miten Hän siunaa Israelia, jos se noudattaa lakia, mutta myös mitä kirouksia kansa saa, jos se ei noudata lakia. Luvussa 30 on uuden liiton ehdot. Kun kansa on ensin saanut kokea siunaukset ja sitten kiroukset, niin lopulta kansa palaa takaisin Jumalan luokse ja noudattaa kokosydämisesti lakia, jolloin Jumala armahtaa syntisiä. Sakkokierros opettaa kansan pelkäämään Jumalaa, joka pitää heidät kaidalla tiellä jatkossa. Yeshua opetti miten tuhlaajapoika tekee parannuksen ja palaa takaisin, mikä on sama opetus, mutta vertauksen kanssa (Luuk. 15:11-32).

Luuk. 15:20-24: "Niin hän lähti isänsä luo. "Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.' Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.' Niin alkoi iloinen juhla."

Daavid oli Jumalalle mieluinen kuningas. Daavidin pojan Salomon aikana Israelin kansa sai kaikkia siunauksia yltäkyllin, mutta lopulta sekä Salomo että kansa alkoivat palvelemaan toisten kansojen epäjumalia. Tämän jälkeen Jumala repäisi Israelin valtion kahteen osaan Israeliin ja Juudaan, joille tuli omat kuninkaansa, pääkaupunkinsa ja temppelinsä. Kansan alamäki alkoi ja se joutui sotiin sekä pakkosiirtolaiseksi.

1. Kun. 8:56: "Hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, joka lupauksensa mukaisesti on antanut kansalleen Israelille turvallisen asuinsijan. Yksikään hänen lupauksistaan, jotka hänen palvelijansa Mooses välitti kansalle, ei ole jäänyt täyttymättä."

Suomalaisesta käännöksestä puuttuu alkukielessä oleva sana 'hyvät (lupaukset)'. Salomo kertoi alun perin, että Herra oli antanut kaikki lupaamansa hyvät asiat (siunaukset) Israelin kansalle, mitä Herra oli Mooseksen lain kautta sille luvannut.

1. Kun. 8:56 (King James Version): "Blessed be the Lord, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant."

Kun Messias Yeshua tuli, niin kansa sai nähdä suuren valon ja moni vakavasti sairastunut parantui Pyhän Hengen voimasta. Israelin johto ei kuitenkaan hyväksynyt Yeshuaa Kuninkaakseen ja Messiaaksi, joten vuonna 70 jKr Rooman armeija tuhosi Jerusalemin ja vei eloon jääneitä orjiksi ulkomaille. Ensin tuli siunaukset ja sitten kiroukset, koska kansa teki syntiä. Kun kansa tekee parannuksen, niin sitten siunaukset palasivat takaisin. Tämä sama kaava toistuu monissa muissakin kohdissa Raamattua (esim. Tuom. 2:6-23). Antikristus on viimeinen Israelin kansan sakkokierros ja se loppuu siihen, kun Yeshua palaa takaisin hallitsemaan tuhatvuotista rauhanvaltakuntaansa.

5. Moos. 30:1-3: "Kun olette kokeneet siunauksen ja kirouksen, jotka annoin teidän valittavaksenne, te alatte miettiä tätä kaikkea niiden kansojen keskellä, joiden sekaan Herra, teidän Jumalanne, on teidät hajottanut. Silloin te ja teidän lapsenne palaatte Herran, Jumalanne, luo ja tottelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne sekä noudatatte kaikkia hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja Herra on teille armollinen ja kääntää teidän kohtalonne. Hän kokoaa teidät jälleen yhteen niiden kansojen joukosta, joiden sekaan hän on teidät hajottanut."

Hes. 36:24-27, 31: "Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä, minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan...   .."Te muistatte silloin tekonne ja toimenne, jotka eivät olleet hyviä, ja te inhoatte itseänne syntienne ja iljettävien tekojenne tähden."

Jer. 31:31-34: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Uudesta liitosta kertoo enemmän artikkeli: 'Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta'.